Sie sind auf Seite 1von 3

HABANERA SALADA

3 b b 2 .. b & 4

Soprano

R. Lafuente Aguado

Alto

b 2 . . &bb 4

Can - tan -doIu naIha - ba - ne - ra me pon - goIa pen - sar Pien - so que na - ce dul -ce a - llIen el pal - mar Can - tan -doIu naIha - ba - ne - ra me pon - goIa pen - sar Pien - so que na - ce dul -ce a - llIen el pal - mar Can - tan -doIu naIha - ba - ne - ra me pon - goIa pen - sar Pien - so que na - ce dul -ce a - llIen el pal - mar
3

Tenor

b 2 V b b 4 .. n b ? bb 4 2 b .. . J
-

n b n
sal el

sal el


a pen pal - mar -

des - de la mis - ma y queIal cru - zar los

des - de la mis - ma y queIal cru - zar los

Bass

Can Pien

tan so

do na

me

b &bb b &bb b Vbb ? bb b

pla - ya ma - res

mi - ran - doIa la seIem -pa - pa de mi - ran - doIa la seIem -pa - pa de mi - ran - doIa la seIem -pa - pa de

pon - goIa pen - sar llIen el pal - mar

a pen pal - mar

des - de la mis - ma y queIal cru - zar los


3

n b .

mi queIal

ran cru -

pla - ya ma - res

mar mar

pien - so queIa llIen laIHa por e - so laIha - ba pien - so queIa llIen laIHa por e - so laIha - ba pien - so queIa llIen laIHa por e - so laIha - ba -

- na - ra

ba ne -

mar mar

b b

ba - na ne - ra

laIHa - ba - na por e - so

pla - ya ma - res

mar a mar de

doIa zar

b &bb b &bb

la seIem

mar a pa - pa


la mar de mar

la mar marceIa

ba - na ne - ra

laIHa - ba - na por e - so

y yo

tie - nen ca - a deIa - zu queIal na - cer tie - neIa - zu tie - nen ca - a deIa - zu queIal na - cer tie - neIa - zu

car car

y queIa quIen To - rre - vie - ja al lle - gar aIes - ta pla - ya


3

pien laIha

so ba

queIa llIen laIHa - ba - na ne - ra por e - so

. . .
sal sal

so loIhay sa - beIa so loIhay sa - beIa so loIhay sa - beIa

.
sal sal

b Vbb ? b bb
tie - nen ca - a deIa - zu -car queIal na - cer tie - neIa - zu -car

car car

y queIa quIen To - rre - vie - ja al lle - gar aIes - ta pla - ya y queIa quIen To - rre - vie - ja al lle - gar aIes - ta pla - ya
3

sal sal

. .

so loIhay sa - beIa so loIhay sa - beIa so loIhay sa - beIa

tie tie

nen neIa

ca - a deIa zu - car sal so - loIhay zu -car a - zuR. sa - car - beIa Lafuente Aguado.Torrevieja.Espaa

a - zu - car a - zu - car

. J

sal sal

so - loIhay sa - beIa

15 2

b & b b .
1.

&

bbb

sal sal
1.

b . Vbb
1.

sal sal

so loIhay sa - beIa so loIhay sa - beIa so loIhay sa - beIa

n
sal sal

.. .
2.

HABANERA SALADA

.. .
2.

sal sal

so loIhay sa - beIa so loIhay sa - beIa so loIhay sa - beIa

n.
sal sal

n n n .. .
Ha ba ne -ra sa - la - da
3

sal so loIhay sal sal

.. .
2.

sal sal

3 j n n n .. .

sal so-loIhay sal sal

.
sal sal

. n n n ..
3

Ha ba ne -ra sa - la - da

? b bb
1.

sal sal

sal sal

..
2.

sal sal

sal sal

sal sal

sal sal

so - loIhay sal sa - beIa sal

J nnn

Ha ba ne -ra sa - la - da

..

Ha - ba - ne -

21

. & & # .
3

na - ve - gan doIen las


3

o - las

. .

co- mo las go-lon - dri - nas

co-mo las ca - ra - co
3

V ?

.
na - ve - gan doIen las
3

na - ve - gan doIen las

o - las

o - las

.
co -

co- mo las go-lon - dri - nas

co-mo las ca - ra - co

co- mo las go-lon - dri - nas

co-mo las ca - ra - co

ra

sa

la -

.
-

da

mo

co - mo las ca - ra -

27

. & & .
3

las tu so ni doIes em - bru - jo


3

y te quie ro can - tar

3 sa - la ha ba ne ra

.
3

da
3


1. 3 3 1. 3 3

. V ?
las tu so ni doIes em - bru - jo
3

las tu so ni doIes em - bru - jo

b
3

y te quie ro can - tar

ha -ba - ne ra sa - la

j
-

co-moIel a - gua del

da co-moIel a - gua del


1.

y te quie ro can - tar

co

las

tu so - ni - doIes

em -

bru - jo

ha -ba - ne
1.

3 -

ra

j
3

3 sa - la ha -ba ne -ra

3 -

da

J 3

a - gua del

a - gua del

34

.. &
2. 3

mar Ha ba ne ra sa
3

& ..
2. 3 3

co-moIel a -gua del


3

HABANERA SALADA

mar

b b j
3

V ..
3

mar Ha ba ne ra sa - da co-moIel a -gua del


2.

mar Ha ba ne ra sa - ne

3 -

ra

j
3

mar
3

co moIel
3

a -gua del
3

mar

del

mar

J j J j

?
mar

..

2.

la

3 -

da

J 3

a -gua del

mar co moIel
3

b b b
a -gua del

co moIel

j
a -gua del mar

mar

j j
del del

del

mar

mar

a -gua del

3 moIel mar co

mar

3 del a -gua

mar