You are on page 1of 2

Polskie Siy Zbrojne na Zachodzie

9 wrzenia 1939 roku zawarto umow o utworzeniu polskiej dywizji we Francji. Jesieni 1939 roku i wiosn 1940 roku rzd generaa Wadysawa Sikorskiego zawar wiele porozumie w celu utworzenia Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie. Liczca osiemdziesit cztery tysice onierzy Armia Polska uczestniczya w obronie Francji, walczc jednak w rozproszeniu. 10 Brygada kawalerii generaa Stanisawa Maczka walczya w Szampanii i Burgundii, na polach Lotaryngii w walkach braa udzia 1 Dywizja Grenadierw generaa Bronisawa Ducha, za w dziaaniach w Alzacji i Jurze uczestniczya 2 Dywizja Strzelcw Pieszych. Klska Francji zakoczya moliwo organizacji polskich si we Francji. Flota brytyjska i polska 19 czerwca 1940 roku ewakuowaa z portw francuskich okoo 20,5 tysica osb. Po 25 czerwca ewakuacja przybraa tajny charakter. Z polskich oddziaw utworzono I Korpus Szkocki, ktry mia broni wybrzey Szkocji przed ewentualn inwazj niemieck. Polskie oddziay wziy udzia w obronie przed agresja niemieck na Dani i Norwegi w 1940 roku. W walkach pod Narwikiem obok alianckiego korpusu interwencyjnego braa udzia Samodzielna Brygada Strzelcw Podhalaskich pod dowdztwem generaa Zygmunta Bohusza-Szyszki (powstaa na pocztku 1940 roku we Francji). Na wodach norweskich Polska utracia niszczyciel Grom i transportowiec Chrobry. W Syrii w kwietniu 1940 roku utworzono Brygad Strzelcw Karpackich, ktra w poowie grudnia 1941 roku wspieraa Anglikw w kampanii w pnocnej Afryce, za w latach 1941-1942 bronia Tobruku. Polskie Siy Zbrojne zasilia okoo 70 tysiczna Armia Polska uformowana przez generaa Wadysawa Andersa w ZSRR, ktra w poowie 1942 roku zostaa ewakuowana do Iranu i Iraku. Przeksztacono j w Armi Polsk na Wschodzie. Jej onierze tworzyli, obok Brygady Strzelcw Karpackich II Korpus polski. W maju 1944 roku wzi on udzia w bitwie o Monte Cassino (14 maja) we Woszech, a w kolejnych miesicach w walkach o Ankon i Boloni. Polskie oddziay wziy te udzia w bitwie o Wielk Brytani. Wrd 42 dywizjonw myliwskich RAF bronicych wybrzey angielskich bray udzia dwa dywizjony polskie 302 i 303. Wrd wszystkich zestrzelonych samolotw wroga od sierpnia do padziernika 1940 roku

Polacy zniszczyli 1/9 maszyn. Polacy uczestniczyli take w nalotach bobowych na Niemcy. W bitwie morskiej take bray udzia polskie oddziay. Pod koniec maja 1941 roku polski niszczyciel Piorun bra udzia w zatopieniu najwikszego wwczas okrtu wojennego wiata - Bismarcka. Po otworzeniu II frontu we Francji w czerwcu 1944 roku polskie oddziay wziy udzia w walkach z hitlerowcami. Wyrnia si midzy innymi wchodzca w skad Armii Kanadyjskiej I Dywizja Pancerna generaa Stanisawa Maczka, ktra walczya w Normandii, a nastpnie wzia udzia w wyzwalaniu Holandii i Belgii. Z kolei w nieudanej bitwie pod Arnhem we wrzeniu 1944 roku wielkie straty poniosa I Samodzielna Brygada Spadochronowa generaa Stanisawa Sosabowskiego.