Sie sind auf Seite 1von 2

Leerlingenstencil behorende bij de opdracht “Je eigen m2 in Tilburg 2009”

Dit is de tekst zoals hij ook terug te vinden is op de internetsite www.tilburg2009.blogspot.com


Dit blog is je boek voor dit jaar, alle informatie, vragen en hulpmiddelen zijn hier te vinden.

Welkom bij je eigen m2 Tilburg en binnenkort ook je eigen digitale m2 op de digitale snelweg van
Tilburg. Hier vind je alle informatie over het doel van de opdracht en wat er van je verwacht wordt.

Het is de bedoeling dat er groepjes gemaakt worden van 3-4 studenten. De samenwerking is heel
belangrijk en wordt ook apart beoordeeld, besteed daar voldoende aandacht aan! Elk groepje gaat
een eigen blog maken met als thema je eigen m2 in Tilburg. Dit blog wordt gevuld met de gemaakte
opdrachten, de beantwoorde vragen, de verslagen van de 4 verrichtte culturele activiteiten en het
verzamelde beeldmateriaal voor de praktische opdracht. Hieronder volgt een verdere uitleg over alle
onderdelen. Als je vragen hebt, aarzel ze dan niet om ze te stellen!

Het thema
Het thema is je eigen m2 in Tilburg. Wat valt er te ontdekken in je eigen omgeving op het gebied van
de kunstdiscplines beeldende vormgeving, drama, dans, literatuur, muziek en nieuwe media? Wat zijn
de beelden, wat is het geluid, wat zijn de teksten en wat beweegt er? Je kan in je buurt kijken, maar
ook in je straat, huis of zelfs in je kamer. Koppel deze ontdekkingen aan het verleden, heden en
toekomst. Hoe was het vroeger, hoe is het nu en hoe zou het kunnen worden? Tilburg bestaat 200
jaar en is daarom een ideale gelegenheid om in je onderzoek te betrekken, maak er gebruik van.

Het blog
Verzamel beeldmateriaal, teksten, video, geluid etc die je mooi vindt of je inspireren en zet deze op je
eigen blog. Kijk daarbij in je omgeving want dat is tenslotte het thema. Je mag natuurlijk ook zelf foto's
of filmpjes maken en deze erop zetten. Dit wordt het online kunstdossier die je gedurende het lesjaar
vult en waar je uiteindelijk ook op wordt beoordeeld. Er wordt begonnen met het maken van een
kunstautobiografie, hierin geef je een korte omschrijving van je reeds opgedane ervaringen met en
meningen over bepaalde culturele activiteiten (cd luisteren, film kijken, boek lezen, etc telt ook). Het
gaat niet om de hoeveelheid maar echt om de ervaring, het is je startpunt waar na het lesjaar je
vooruitgang/ontwikkeling mee vergeleken kan worden. De antwoorden op de vragen en de verslagen
die gemaakt zijn komen ook op het blog te staan. De technische uitleg over hoe je een blog moet
maken vind je op www.tilburg2009.blogspot.com. Op elk blog staan er aan de rechterkant in je scherm
enkele afbeeldingen van kunst en cultuur die je kunnen helpen en/of inspireren. Ze veranderen elke
kaar als je de pagina ververst, probeer het uit en wees verwonderd. Aan de rechterkant staan
bovenaan enkele links naar interessante websites.

Opdrachten, verslagen en vragen

De uiteindelijke presentatie aan het einde van jaar ziet er als volgt uit. Er wordt een plattegrond
geprojecteerd met behulp van een beamer. Op die plattegrond staan allemaal markeringen van de m2
Tilburg die bij je groepje hoort. Door te klikken op die markeringen wordt het weblog geopend wat bij
het groepje hoort. Elk groepje geeft een klassikale mondelinge toelichting/presentatie bij dit weblog
van ongeveer 8-10 minuten. De presentaties worden in dezelfde les nog nabesproken. Er worden hier
meerdere lessen voor gereserveerd, afhankelijk van het aantal groepjes.

Dit weblog wordt gevuld met de verslagen van de 4 culturele activiteiten, een kunstautobiografie per
lid van het groepje, verzameld beeldmateriaal (zoals hierboven in het stukje "het blog" beschreven) en
de antwoorden op de vragen die gemaakt worden bij het bestuderen van de gekozen 4
kunstdisciplines. Bekijk het hoofdstuk kunstdiscilplines op www.tilburg2009.blogspot.com. Er moeten
in totaal 4 disciplines behandeld worden door het maken van de opdrachten en het beantwoorden van
de vragen die bij deze 4 disciplines horen. Het is misschien leuk en interessant om eerst alles te
bekijken zodat je een goed beeld krijgt van wat er is en daarna pas 4 onderdelen uit te kiezen om de
vragen erbij te maken. Je kan veel informatie voor het beantwoorden van de vragen vinden bij het
hoofdstuk Kunst en Cultuurgeschiedenis op www.tilburg2009.blogspot.com. Per tijdsperiode staat er
een overzicht, ook hier zitten vragen en opdrachten bij, deze vragen zijn niet verplicht maar kunnen
wel zeer handig en interessant zijn. Je kan deze vragen gebruiken als hulpmiddel om je blog
(kunstdossier) te vullen. Ter ondersteuning zijn er diverse kijkwijzers en vragenlijsten beschikbaar. Ze
staan vermeld bij alle losse onderdelen..

Culturele activiteiten
Er worden, gedurende en verspreid over het schooljaar, 4 culturele activiteiten ondernomen, denk
daar bij aan de volgende onderdelen (klik op elke activiteit voor een overzicht van vragen en
aandachtspunten die bij deze activiteit horen):
1. Beeldentocht langs kunstwerken in eigen stad (klik)
2. Bioscoopbezoek van een actuele film (klik)
3. Museumbezoek van een actuele tentoonstelling (klik)
4. Schouwburg, nog te bepalen (klik)

Er kunnen ook workshops gevolgd worden, zolang ze relevant zijn voor het onderzoek, dit kan
natuurlijk ook gekoppeld worden aan een culturele activiteit. Meer informatie over de culturele
activiteiten vind je op www.tilburg2009.blogspot.com.

Doel
Het uiteindelijk doel van dit lesjaar CKV en het opzetten van een eigen weblog is het zelfstandig leren
maken van onderbouwde keuzes door goed onderzoek waar na afloop op gereflecteerd wordt. Je leert
het aanbod van kunst en cultuur uit je omgeving kennen, je leert het raadplegen van bronnen en het
selecteren van informatie. Je leert ook samenwerken, kritiek geven en ontvangen en presentatie
verzorgen.

Reflectie
Door het bijhouden van het blog, het maken van alle vragen en het schrijven van de verslagen leer je
gemaakte keuzes te onderbouwen. Door het geven van een presentatie leer je reflecteren op je eigen
onderzoek en werk. Door goed te luisteren naar de andere presentaties en daarop te reageren leer je
niet alleen opbouwende kritiek te ontvangen maar ook te geven.

Presentatie
Aan het einde van het jaar wordt er een presentatie gegeven. Een mondelinge
onderbouwing/toelichting op het blog. Hierbij laat je zien op welke disciplines je bent ingegaan, welke
activiteiten er zijn bezocht en welke workshops er zijn gevolgd.

Beoordelingen
Op de volgende punten wordt je beoordeeld, lees deze goed en besteed daar genoeg aandacht aan.
• Samenwerking bij het verwerken van leerstof en opdrachten
• Zelfstandig onderzoek doen
• Selecteren, interpreteren en reflecteren (onderbouwde keuzes maken!)
• Deelname aan 4 culturele activiteiten
• Verslagen van de 4 culturele activiteiten (let op vorm, inhoud en functie)
• Antwoorden op de vragen (let op verleden, heden en toekomst)
• Uitvoering van de opdrachten (let op je blog en eventuele workshops)
• Presentatie (let op vorm, functie en inhoud, verleden, heden en toekomst)

Succes en vooral, veel plezier!


www.tilburg2009.blogspot.com