You are on page 1of 7

Mea Maxima Culpa 20130708 Stefan Kosiewski FO207 O dobrych filmach i wyzszosci mniejszego Zla ZR ZECh

Koci Rzymskokatolicki jest histori dowiadcze Pana Boga Ojca Jezusa Chrystusa z ludmi na tym wiecie. Zarwno dziaa ludzkich pozytywnych jak te negatywnych, dobrych i zych. Zachowa oraz czynw budujcych moralnie, prowadzcych ku Bogu i Zbawieniu czowieka. A take dowiadcze destrukcyjnych, niszczycielskich, sprowadzajcych na grzesznika kar eschatologiczn, nieodwracaln, bo po mierci wieczn.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Written by sowa () today in category Fascynacja obdem, read: 12

Ewangelia wedug w. Mateusza: Sd Ostateczny. "Gdy Syn Czowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anioowie z Nim, wtedy zasidzie na tronie swym penym chway. I zgromadz si przed nim wszystkie narody a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozw. Owce postawi po prawej, a kozy po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie si Krl do tych po prawej stronie: "Pjdcie, bogosawieni Ojca mojego, wecie w posiadanie krlestwo, przygotowane wam od zaoenia wiata. Bo byem godny, a dalicie Mi je; byem spragniony, a dalicie Mi pi; byem przybyszem, a przyjlicie Mnie; byem nagi, a przyodzialicie Mnie; byem chory, a odwiedzilicie Mnie; byem we wizieniu, a przyszlicie do Mnie."

Alex Gibney bei der Vorstellung von "'Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God', in Rom am 18.03.2013 ARD, ttt So, 07.07.13 | 23:25 Uhr O wszystkim, co uczyni ksidz i pederasta Murphy Synowi Czowieczemu a take ponad 200 najmniejszym braciom Jezusa Chrystusa, dokonujc na nich gwatw seksualnych w katolickiej szkole dla guchoniemych dzieci amerykaskich, mwi film dokumentalny Alexa Gibney'a "Mea Maxima Culpa". Wczoraj, we Wigili absurdalnego, gdy obcego chrzecijaskiemu nauczaniu Jezusa i nie wpisanego do Katolickiego Katechizmu dla Dorosych, czyli po prostu: pogaskiego, bezwartociowego i bezsensownego gestu wrzucenia przez papiea Franciszka wizanki kolorowych kwiatkw do morza w taki sam pusty sposb, jak emerytowany
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

Wwczas zapytaj sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzielimy Ci godnym i nakarmilimy Ciebie? spragnionym i dalimy Ci pi? Kiedy widzielimy Ci przybyszem i przyjlimy Ci? lub nagim i przyodzialimy Ci? Kiedy widzielimy Ci chorym, lub we wizieniu i przyszlimy do Ciebie?" A Krl im odpowie: Zaprawd, powiadam wam: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili". Mt 25,40

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

Przypomnijmy zatem na marginesie, e nie mogo by Zo obiektywnie Dobrem, gdy nie przynioso ani Polsce, ani Narodowi Polskiemu, ani Kocioowi nic dobrego - tajne spotkanie Jaruzelskiego z jp2 w Polsce stanu wojennego. Czy byo zatem Zem i grzechem posuszne wykonanie nakazu Ojca witego przez Przewodniczcego Kongregacji Doktryny Wiary? Nakazanie kardynaowi Ratzingerowi przez papiea Wojty, aby wiat nie ujrza wikszoci gry lodowej grzechw kleru?

Home

Edition

Dlatego moe np. nie rozumie emerytus in spe (albowiem dekretem biskupa dopiero od Dnia Rocznicy Rewolucji Francuskiej, 14 lipca br.) mimo zachowanych wice i braku ekskomuniki, dlaczego dla papiea Wojtyy, niczym dla ydowskiego rabina, Zo mogo by mniejsze i wiksze na takiej samej zasadzie, jak w ydokomunistycznym wiecie gen. Jaruzelskiego tzw. mniejsze Zo mogo by Dobrem.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Rzeczony dokument filmowy ujawnia zbiorowe tuszowanie przez dziesiciolecia, na najwyszych szczeblach Watykanu, obydliwego grzechu sodomii, w ktrym pogry swoj dusz homoseksualny kryminalista w sutannie ksidza katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Najwysze szczeble Watykanu, to w hierarchicznym Kociele Rzymskokatolickim, w tym wypadku: papie Jan Pawe II (Karol Wojtya), ktry zleci, czyli nakaza jako hierarcha kardynaowi Ratzingerowi skuteczne wyciszenie, zatuszowanie sprawy dla dobra sprawy, jak wyrzucao si milicjantw ze suby dla dobra suby w PRL-u i jak biskup Hoser wyrzuci na emerytur ksidza Lemaskiego, ktry pochodzi z ydw niedoinformowanych, ktrzy nie wiedz, po co ydowskiego pochodzenia Episkopat Polski wstpowa do seminarium duchownego.

w KGB, neopogaski szaman na Syberii wrzuca jaowym gestem zioa do ogniska; w pierwszym programie telewizji niemieckiej ARD pokazano w audycji "ttt - titel, themen, temperamente" obszern zapowied filmu zaprezentowanego na publicznej projekcji w Rzymie 18 marca 2013 r.

Grzeszna szopka zawstydzajca ubogich, nie majca przecie najmniejszego wpywu na skrcenie okresu wyznaczonego wyrokiem sdowym do odsiadki. Zadziwiajca wiat katolicki i zabawiajca z woli papiea Franciszka wolnomularski pwiatek w obrzdowych fartuszkach. Uywajc sowa: pwiatek - dowartociowuje si tu nie poow, lecz wiksz cz poczyna i tajemnic masonerii, wiksz proporcjonalnie od skrytej pod powierzchni morza wikszoci gry lodowej, o zderzeniu z ktr pewnego statku pasaerskiego nakrcono przepikny film fabularny Titanic, chwytajcy za serce jak Doktor Ziwago i dostarczajcy ludowi rozrywki za pienidze, bowiem nawet jeli obejrze w telewizji, jak "ttt", czy w internecie (tu kliknij, eby obejrze w mediatece ARD), to przecie ani prd, ani internet nie jest jeszcze dla bezrobotnych ludzi na tym wiecie za darmo! Reyser filmu, Alex Gibney mwi, i zdemoralizowani przez ksidza katolickiego guchoniemi domagali si nie raz od Zastpcy Jezusa na Ziemi wyrzucenia zboczonego kryminalisty z Kocioa Katolickiego. Jednak Murphy nikogo nie przeprosi nawet i nic mu si nie stao; umar w opinii witoci i zosta pochowany w 1998 r. w powiconej ziemi z pomp, jak dawniej mawiao si we Wiedniu, czyli przy posiadanych odznaczeniach papieskich i w odprasowanej na t okazj sutannie.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

Nie tyle wic nawet - nie zadajc im pytanie, czy wierz w Pana Jezusa Chrystusa, w ktrego my z papieem wierzymy, lecz chociaby: czy wierz w to, e pocz w swoich nieodpowiedzialnych, modych gowach z pojciem wartoci ten rapsodyczny zaprawd, spalony teatrzyk z umywaniem ng niewierzcym albo i moe wierzcym w Allacha?

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

"Rytualizacja zachowania polega na tym, e poczucie wasnej wartoci i godnoci rytualista zyskuje wycznie poprzez podporzdkowanie swych czynnoci reguom postpowania, bez koniecznoci uwzgldniania w ocenie moralnej czynnoci innych wanych aspektw, takich jak cele i skutki czynnoci" - okreli Marek Kosewski w ksice analizujcej modych ludzi, znajdujcych si w sytuacji psychologicznie zagraajcej, we wizieniu takim samym, jak wizienie dla modych chopcw, w ktrym papie Franciszek umy przed Wielkanoc nogi nie uczniom swoim, Apostoom, jak Jezus pokazowo umy i nakaza umywa rytualnie kapanom Kocioa Switego. Lecz wymy stary Bergoglio w gorszcy sposb nogi modym kryminalistom nie pytajc ich nawet o to, czy wierz w cokolwiek?

Tymczasem Stolica wita poinformowana miaa by, jak twierdzi reyser Gibney, ju w latach 60-tych (i 70-tych ponownie) o grasujcym w Kociele amerykaskim zboczecu, ktry w diabelski sposb rytualizowa terrorem psychicznym zachowania chopcw w St. Johns School.

Laureat Oskara nakrci zapewne film wstrzsajcy widzem, nie zna jednak z pewnoci innej myli Hanny Arendt, zawartej w korespondencji z pocztku lat 60tych z ydowskim mistykiem Gershomem Scholemem, w ktrej ta powiedziaa m.in.: "...Ich bin in der Tat heute der Meinung, da das Bse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dmonie. Es kann die ganze Welt verwsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberflche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute..."/ Rzeczywicie jestem zdania, e Zo jest zawsze tylko ekstremalne, lecz nigdy radykalne, nie posiada adnej gbi a take adnej demonicznoci. Moe spustoszy cay wiat wanie dlatego, e wyrasta ono jak grzyb nad powierzni. Lecz gbokie i radykalne jest zawsze tylko Dobro...".

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

Reyser wierzy w to, e jego film przyczyni si do podjcia przez Benedykta decyzji o odejciu. Bez obejrzenia filmu i bez zajrzenia do gbi duszy ks. Jzefa kardynaa Ratzingera moemy tylko stwierdzi, e zarozumiay, mody czowiek nagrodzony Oscarem, nie skrywa za okularami w tradycyjnie grubych oprawkach chazarskiej pewnoci siebie, gdy zdaje si zdradza nieznajomo lektury Doktora Fausta Goethego jako Mistrza i Magorzaty Buhakowa. Nie ma nawet ten facet zielonego pojcia o tym, co Hannah Arendt, ktra po 1933 r. i zawarciu przez Hitlera porozumienia ze syjonistami w sprawie emigracji ydw do Palestyny, porzucia prac naukow u boku Jaspersa w Heidelbergu i zaja si na polecenie pewnej ydowskiej organizacji, jako przekonana syjonistka, wywoeniem z Niemiec do Palestyny dzieci ydowskich, a nawet wywozia do Palestyny polskie dzieci - jak przyznaa to w wywiadzie przeprowadzonym z ni przez Gntera Gausa i nadanym przez radio niemieckie 28.10.1964 r.: "...Die Kinder empfingen eine Berufsausbildung, Umschulausbildung. Hier und da habe ich auch polnische Kinder untergeschmuggelt. Es war eine regulre Sozialarbeit, Erziehungsarbeit..."/ "...Te dzieci otrzymay wyksztacenie zawodowe, wyszkolenie z przeszkoleniem. Tu i tam przeszmuglowaam take polskie dzieci. To bya regularna praca socjalna, praca wychowawcza..." .

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Buy RoboPDF

Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski

http://www.spreaker.com/user/sowa1/mea_maxima_culpa_fo207

Pismo w. Pallotinum. Warszawa 1982

ag

Geschrieben von sowa () gestern um 13:54 in der Kategorie Uni, gelesen: 21x An: Prof. Dr. Horst Hippler Deutsche Forschungsgemeinschaft; Hochschulrektorenkonferenz: Preserve the Freedom to Publish Findings of Academic Misconduct in Germany Petition von Stefan Hebrggen Deutschland Empfnger: Prof. Dr. Horst Hippler, Prsident der Hochschulrektorenkonferenz Prof. Dr. Peter Strohschneider, Prsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft http://www.change.org/de/Benutzer/sowa weiter lesen

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Der internationale Ruf der deutschen Wissenschaft steht auf dem Spiel. Daher Stefan Kosiewski hat die Petition unterzeichnet

yn

Eu ro

Katholischer Erwachsenen- Katechismus. Das Glaubensbekentnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1985 http://soundcloud.com/onomato-musik/a

pe j

Marek Kosewski. Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. Warszawa 1985. ISBN 83-214-0485-5, s.34

sk iS

Z Panem Bogiem

A moe i bdzie jeszcze dla kogo niespodziank przyszociowe ogoszenie syjonistki Arendt wit? "A Krl im odpowie: Zaprawd, powiadam wam: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili".

Buy RoboPDF

Dlatego mona chyba w spokoju oczekiwa, i jednym z kolejnych jajekniespodzianek, zrodzonych wiatu przez Franciszka z Piemonckich Bergogliw, moe by po wyniesieniu na otarze Karola Wojtyy santo subito Benedykta, o ktrego Misji i tajemnicach tak mao zaiste wszyscy wiemy.

http://sowa.quicksnake.net/Fascynacja-obdem/Mea-Maxima-Culpa-20130708Stefan-Kosiewski-FO207-O-dobrych-filmach-i-wyzszosci-mniejszego-Zla-ZR-ZECh

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS