Sie sind auf Seite 1von 15

Bok svima!

Kaj da vam velim, uhvatila me predljetna fjaka, u koju su bili umijeani svakojaki rokovi, ali tako je to uvijek od travnja do polovice lipnja. Pa se nisam ba bavio pisanjem postova, ali to i nije neko opravdanje jer ionako nisam ba trebao pisati, kao to de se vidjeti malo nie u tekstu. U meuvremenu, to ima novo? Ha, svijet se i dalje manje-vie istim tempom kvari. I to namjerno, uvijek na onom mjestu gdje neto krene dobro. Primjerice, ba me prije neki dan zvao neki kolega s rijekog radija radi intervju u vezi moje knjige Deki, odjebite u skokovima i napomenuo je kako sam u knjizi napisao da Turskoj ide predobro, sve je dugove vratila, biljei ekonomski rast dok svi druge pue i ak je poela spominjati kako moda ne bi u EU jer to ba ne treba pa sam napisao da se moe i u Turskoj oekivati u bliskoj bududnost neko dogaanje naroda. Na novoorvelovskom to znai pokretanje unutarnjih nereda izvana. Eto, ta bliska bududnost je dola, a s njom i zbivanja u Turskoj. Teorija urote tj. razumijevanje ciljeva, metoda i naina manipulacije, jo se jednom pokazala vrhunskim alatom predvianja, u mom iskustvu za sad joj je uinak stopostotan. Ti deki, iz naslova moje knjige, imaju svoj hodogram i dre ga se. Na niim razinama ponekad stvari ne idu po planu pa treba poneto zakrpati, dignuti neku revoluciju ili stvoriti neku lokalnu krizu, ali na globalnoj to ide, ini mi se, daleko lake. I tako, dok kod nas jo uvijek po internetu krue ideje kako bi trebalo izvjesiti crne zastave na dan ulaska u EU, u novinama ved pie kako su se Angela Merkel i Obama Barack, nii ustraeni slubenici u istoj korporaciji, dogovorili da se ved za dvadeset (!) dana pokrene ameriko-europska slobodna trgovinska zona. Naravno, sve je puno nekih obedanja (koja se nede ostvariti, ali kad doe to vrijeme nitko nede redi hm, nije uspjelo, ajmo sve vratiti na staro) o dva milijuna radnih mjesta (zijev) itd, i sad moe postati jasno svima ( a ne samo onima koji su taj uzorak ved prije prepoznali) zato se Europu i SAD toliko dralo u krizi. Zato da bi se na kraju potrailo rjeenje u vidu spomenute ekonomske zajednice. Nadam se da ne patite od amnezije jer isto tako je zapoela (nakon unije za ugljen i elik) i Europska unija zvala se EEZ: Europska ekonomska zajednica. Isto se predstavljala kao zona slobodne trgovine, mada je to bila samo isprika za oduzimanje sve vie suvereniteta drava i graanima Europe dok se na kraju nije dolo tamo gdje smo sad. Jedan talijanski pisac je jo 1950-tih rekao da de faizam, kad slijededi put doe, za sebe redi da je antifaizam. To je upravo ono to se sad dogaa. Nitko Europsku uniju ne zove diktaturom, faistikom ili korporatiskom dravom, mada je u isto vrijeme svima jasno vidljiv debeli demokratski deficit Europske unije. Jednostavnim rjenikom, kroz splet milijuna propisa koje svi moraju prihvadati strukture EU postale su ono na emu su dugo radile klasini diktator. I dok se jo vode rasprave o EU, i to sad kad to vie nema nikakvog uinka, ameriki i njemaki politiki voe rade daljnje korake prema konanom cilju svjetskoj faistikoj dravi apsolutne kontrole i elektronskog nadzora svakog pojedinca. Elektronski nadzor! Hej, opet teorija urote! Istina, to sam tamo proitao prije nekoliko godina, ali sam zadnjih tjedana i u novinama proitao to isto da smo svi cijelo vrijeme elektronski pijunirani. U nekim knjigama ved sam proitao kako su neki autori rekli da je sve blie dan kad de se oni sami (skeptici tako su se nazvali) ispriati

istraivaima urote kojima su se smijali. Prije par godina svi bi odmahivali rukom kad bi im se skrenulo panju na ved tada dostupne informacije da su Google i Facebook i mnogi drugi samo produene ruke CIA-e ili one jo modnije i tajnije organizacije zvane NSA, zamiljeni sa svrhom pijuniranja ljudi, ali i, rekao bih, preoblikovanja ljudske svijesti u tehnoloku. Jer i to se doslovce dogaa. Znanost o neuroplastinosti, odnosno injenici da se na mozak neprekidno fiziki mijenja u skladu s impulsima kojima je izloen, to zorno pokazuje. Ah, opet teorija urote. Ma nema veze, bit de u novinama za godinu ili dvije. Idem sad na neto potpuno drugo. Kao stari nexusovac (u prijevodu. itatelj asopisa Nexus) jako sam se razveselio kad su prije koju godinu u Nexusu osvanule kolumne Davida Ickea. Taj nevjerojatno marljivi ovjek pie jedan newsletter tjedno, a na njih se moe pretplatiti na njegovoj stranici. Za te tekstove preslabo je redi da su kolumne. Neki od njih predstavljaju vrhunske novinarske radove o aktualnim dogaajima, s puno podataka, informacija i imena sloenih u jasnu sliku, i da ivimo u nekom drugom svijetu (u kojem ratni zloinac Henry Kissinger ne dobiva Nobelovu nagradu za mir) neki Ickeovi tekstovi bili bi dostojni Pulitzera. Ali nede biti jer se oni bave istinom. Kontrolnom sustavu ne pada na pamet nagraivati one koji ga razotkrivaju. S obzirom da Icke pie tekst svaki tjedan, dok je Nexus dvomjesenik, jasno je da ne prua uvid u sve kolumne. Ali zato ima na izbor nekoliko njih pa moe izabrati najbolje. Ponekad mi se neka od njih toliko dopadne da bih najrae iao od ovjeka do ovjeka i govorio: Daj proitaj ovo. Svaka od njih kad da je jo jedan ton u vjenoj pjesmi o slobodi. He, al onda sam sjetio pa postoji Internet i blog. Tako sam jo prije koji mjesec odluio da du jednom prilikom, u nastavku posta, zalijepiti i jedan od Ickeovih tekstova. E pa taj dan je danas. Posebno mi se dopao tekst iz sijenja koji analizira principe na kojima je zasnovano suvremeno obrazovanje ili obrazovanje, ne znam ni sam kako bih to nazvao. U svakom sluaju, evo tog teksta, a ja vas do slijedede prilike pozdravljam: OBRAZOVANJE PROGRAMIRANJE KOJE SE PLADA David Icke Obrazovanje kao oblik stroja za programiranje od kljune je vanosti za Sustav jer je osmiljeno tako da usauje percepcije stvarnosti jo u najranijoj dobi kako bi, kad odrastu, ljudi upravljali sustavom u skladu s velikim planom ili pak ostatak svog ivota ivjeli kao posluni maleni robovi koji svo to vrijeme vjeruju da su slobodni. Sve u svemu, vi ste samo jo jedna opeka u zidu, kao to to kae grupa Pink Floyd. Ustvari, oni koji upravljaju sustavom i oni kojima taj sustav upravlja svi su roblje. Razlika je samo u stupnju, a zajedniko im je to to se ljude zatvara u lijevu polovicu njihova mozga.

Mozak ima dvije polutke, a spaja ih most koji se zove corpus callosum. Te polutke imaju vrlo razliite funkcije ili osobnosti te bismo trebali imati itav mozak da bismo raspolagali najboljim znaajkama obiju polovica. To, meutim, nije ono to Sustav kontrole eli, tako da se kod vedine ljudi to i ne ostvaruje. OPSJEDNUTI STRUKTUROM Ljudi velikim dijelom robuju lijevoj polutki mozga koja je opsjednuta strukturom, to se oituje u hijerarhijskoj naravi ljudskog drutva. Desna polovica mozga vidi cjeline umjesto dijelova i na taj nain moe povezivati stvari na nain na koji to lijeva polovica ne moe. Desna polutka mozga je svrhom neoptereden, spontan, kreativan, inspirativan i nepredvidiv nekonformist. Psiholozi je nazivaju subjektivnom, neim to dolazi iz ili se zbiva u mislima pojedinca, a ne u vanjskom svijetu (koji ne postoji) i to izraava ili istie individualnost umjetnika ili autora. Desna polovica mozga daleko je jae povezana sa stvarnosti srca nego lijeva i stoga je to zadnje mjesto na kojemu manipulatori ele vidjeti ovjeanstvo. Desna polovica vas moe odvesti onamo, u druge dimenzije Svijesti, a upravo se ondje moe vidjeti i razumjeti istinska priroda ivota na Zemlji.

Ako vam desna polovica mozga nije otvorena i snana nikada nedete modi otkriti razine zeje rupe iz koje potjee globalna zavjera. Lijeva polovica nam daje percepciju po kojoj je sve odijeljeno od svega, s prostorom izmeu iluziju Matrice. Ona ne moe vidjeti cjeline, samo dijelove; ne moe vidjeti slike, samo tokice; i privlai je samo struktura. Lijeva polovica mozga je logika (na nain na koji ona vidi logiku); racionalna (iz njene perspektive racionalnog); ona je sekvencijalna po tome to uzima dogaaje koji se zbivaju u vjenome SADA i slae ih u niz koji percipiramo kao vrijeme. Lijeva polovica mozga je uz to i objektivna bazira se na promotrivim pojavama i predstavlja se injenino: objektivna procjena. to je temelj srednjostrujakog znanstvenog vjerovanja? Ono to se zasniva na pojavama koje se mogu promatrati i predstavlja injenino: objektivna procjena.

Srednjostrujaka znanost manifestacija je zarobljenosti u lijevu polovicu mozga i zato ne uspijeva otkljuati temeljne tajne (tajne samo za lijevu polovicu mozga i zatvoren um) nae iskustvene stvarnosti. Lijeva polovica mozga je ljudsko drutvo kakvo postoji i kakvo je ustrojeno danas (zajedno s guterskim mozgom, ije sam karakteristike pojasnio ved mnogo puta dosad). Obrazovni sustav ciljano je osmiljen tako da djecu s desnom polovicom mozga i itavog mozga pretvori u odrasle osobe koje de imati samo lijevu modanu polutku, a tu je i proces nagraivanja i kanjavanja onih koji prihvadaju i onih koji odbijaju prihvatiti takvo programiranje.

Srednjostrujako obrazovanje puni lijevu stranu mozga sistemskom verzijom stvarnosti tako to prenosi logine i racionalne informacije koje se temelje na promotrivim dokazima. Uenicima se onda govori da zadre te informacije i dobro ih ponove da bi potom izali na neto to se naziva ispitom, na kojem moraju ponoviti sustavu ono to im je taj sustav rekao da vjeruju. Ako to uspjeno uine oni prolaze ispite i napreduju. Bravo, Johnny, bravo, Jane, sjajne ocjene! Ako nastave nizati uspjehe, moda odu i na fakultet te dobiju i diplomu koja pokazuje stupanj njihove isprogramiranosti. Koji vam je stupanj programiranosti? Visoki. Visoki? Oh, pa to je sjajno, estitam! ICKEOV ZAKON Istraivanje koje je proveo Kyung Hee Kim, profesor odgoja i obrazovanja na Koledu William and Mary u Virginiji bilo je usmjereno na prouavanje kreativnosti djece u dobi izmeu djejeg vrtida i dvanaestog razreda, koristedi se pritom mjernim instrumentom koji je poznat kao Torranceovi testovi kreativnog miljenja. Otkrio je drastian pad kreativnosti to su uenici dulje bili ukljueni u kolski sustav. Djeca su manje izraavala emocije, imala manje energije, postala su manje priljiva, manje sklona verbalnoj ekspresiji, slabijeg humora i mate,

manje nekonvencionalna, manje ivahna i strastvena, oslabljene sposobnosti percepcije, smanjenih sposobnosti povezivanja naizgled nebitnih stvari, manje sposobnosti sintetiziranja, te manje sklona promatranju stvari iz drukijeg ugla.

Sve su ovo znaajke desne polutke mozga koje obrazovanje (programiranje) potire kako bi omogudilo lijevoj da zavlada naom percepcijom. Mladi ljudi diljem svijeta izloeni su stresu i tjeskobi u oekivanju rezultata ispita, oajniki se nadajudi da su uspjeno izloili sustavu ono to im je on rekao da misle. Ja sam napustio kolu u dobi od 15 godina (jedva doekavi) kako bi profesionalno igrao nogomet i nikad u ivotu nisam izaao na neki znaajniji ispit. Uf, bogme sam se izvukao.

Uspjeno poloeni ispiti i dobivene diplome omoguduju vam da birate specijalizaciju u znanosti, medicini, akademskom svijetu, ak i u politici i medijima kojima dominiraju vlasnici diploma. Bududi znanstvenici, doktori, akademici i slini potom polau dodatne ispite i govore svojim ustanovama na kojima specijaliziraju ono to su im

one rekle da misle i da vjeruju, a ako to uspjeno izvre, postaju znanstvenici, doktori, odvjetnici, profesori neega, a moda budu i toliko uspjeni da postanu upraviteljima tih ustanova. Kako krasno, osim to postoji jedan problem. Sve su to GLUPARIJE. Takva racionalna logika koja se temelji na promotrivim dokazima je iluzija. Ono to se smatra racionalnim samo je opaanje koje vam diktira va osjedaj onog to je stvarno. Ako je sam taj osjedaj stvarnosti krajnje besmislen, takva de biti i vaa racionalnost, a isto vrijedi i za ono to se percipira kao logino. To je u skladu s takozvanim Ickeovim zakonom do kojeg je doao ovjek koji se zove David Icke nakon dugogodinjeg iskustva i mnogo promatranja, a koji kae da gluparije proizvode gluparije i koji je, kako se ini, u uskoj vezi sa zakonom uzroka i posljedice.

to su to zapravo opazive pojave koje se izlau injenino? Tko ih to opaa, pitam se? Govorimo li o znanstvenicima i akademicima koji, kao i svi ljudi, mogu deifrirati gotovo nita u usporedbi s onime to postoji u svemiru koji promatraju? Jesu li to oni znanstvenici i akademici koji nastavljaju s procesom koji se zove obrazovanje i specijalizacija, koji ih putem sve vede kratkovidnosti odvodi od vienja gotovo niega sve blie vienju potpuno niega? Ja vjerujem da jesu. LUACI S LIJEVOM POLOVICOM MOZGA To se postie lobotomijom vatrozida koja od desne strane mozga one koja daje potpunu sliku, strane koja daje uvid u ondje ini putnika na stranjem sjedalu autobusa koji se dosauje i oajniki se nada da de se uskoro pojaviti stanica tako da moe sidi. Ta stanica je za vedinu ljudi groblje i tek tada ovjek s lijevom polovicom mozga, luakih oiju i smijenim licem mie ruku s volana. ak i tada to obino zahtijeva klijeta prije nego li se pogreb odri. Sustav postavlja i straare na ulaz u lijevu polovicu mozga koji se zovu znanstvenici, nastavnici, akademici i mediji kako bi obranio lijevu stranu od utjecaja desne. Ismijavanje i odbacivanje desne strane mozga ubacuju se pritom kao sustav podrke.

Da vam neki seoski idiot kae to je racionalno, logino i utemeljeno na promotrivim dokazima to ne biste prihvatili bez preispitivanja. Ali ljudi opdenito ine upravo to to se tie idiotskih institucija koje diktiraju ljudsku stvarnost ili osjedaj te stvarnosti. Ti luaci s lijevom polovicom mozga obini su ponavljai oni ponavljaju ono to im je sustav rekao da uzimaju za stvarno. Imamo tako znanstvenike-ponavljae; akademike-ponavljae; doktore-ponavljae; politiare-ponavljae; novinare-ponavljae; svakojake ponavljae. Ne postoji originalna misao ili uvid, samo ponavljanje programa. Definicija rijei akademski je: onaj koji se slae sa skupom pravila i obiaja; konvencionalan. Upravo tako. Kako nas takav mentalitet moe odvesti naprijed? Eh, tehnologija se moe promijeniti i stvoriti privid napretka, ali ne i osnovna premisa. Odbijete li ponavljati i prikloniti se ovim institucionaliziranim kojetarijama umjesto mrkve dobijete batinu. Ne proete ispite (propalitet ste) i smatraju vas smetnjom u razredu jer se usuujete dovoditi u pitanje ono to vam se govori. Ismijavaju vas programirani nastavnici i ostali uenici. Ako ste u javnosti, ismijavaju vas programirani mediji. Rije je o, kao to sam to davno nazvao, psiholokom faizmu. Lijevoj polovici mozga nedostaje ono to desna ima u bezgraninom izobilju kreativna imaginacija a sustav se boji da demo je iskoristiti za stvaranje posve drukije stvarnosti od one koju on nastoji nametnuti. Ideja obrazovanja je zatomiti desnu polovicu mozga i osigurati dominaciju lijeve, znaj gdje ti je mjesto- polovice, koja je poput zanatlije i mrava radnika te je pod daleko vedim utjecajem guterskog segmenta mozga. Oboje za poetak vole hijerarhijske strukture.

GDJE SU NESTALA SVA DJECA?

OVDJE.

I OVDJE

I OVDJE

I OVDJE RICHARD DOGMA DAWKINS Ja sam u potpunosti za obrazovanje kao uenje, ali to nije ono to imamo. Sustav onoga to nazivamo obrazovanjem od poetka je ustrojen tako da programira percepciju stvarnosti kod uenika za cijeli ivot. injenica da uvijek ne funkcionira svjedoi o modi Svijesti nad programiranjem. Pogledajte video koji nosi naslov Najbolja studentica generacije digla glas protiv kolovanja (Valedictorian Speaks Out Against Schooling), u kojem djevojka koja je bila najuspjenija studentica svoje generacije na najvelianstveniji mogudi nain satire sustav. Meutim, velika vedina nije poput nje i kod njih programiranje savreno uspijeva. Mrea organizacija pod kontrolom Rotschildovih, ukljuujudi i Frankfurtsku kolu za drutveni inenjering, odluili su promijeniti miljenje, vjerovanja i percepciju stanovnitva putem sustava programiranja poznatog kao obrazovanje. Posve je jednostavno jednom kad stvorite hijerarhiju i institucije koje ju provode i otud manje-vie sve poinje. Bududi nastavnici i sveuilini akademici prvo prolaze kroz sustav kao djeca i mladi ljudi i pripremaju se da svijet promatraju na eljeni nain. Potom odlaze dalje na ustanove za obuku nastavnika kako bi ih se dodatno programiralo i kako bi nauili programirati sljedede narataje putem ispita koji potvruju da su i oni dovoljno programirani da programiraju druge u obrazovnom perpetuumu mobile. Zatim odlaze u kole, na fakultete i sveuilita i ue svoje uenike i studente unutar okvira neega to se naziva kurikulum. Njega odreuju vladine agencije kako bi se svi programirali na identian nain i jao si ga onom nastavniku koji se otrgne od neistina svoje kratkovidnosti ako ima bilo kakve ambicije za ostvarivanjem karijere u obrazovanju. Neki od ljudi s najvedim stupnjem isprogramiranosti percepcije koje sam ikad upoznao bili su nagraivani studenti i njihovi potovani profesori akademici. Richard Dogma Dawkins sa Sveuilita Oxford i Chris French, profesor psihologije na koledu Goldsmiths pri Sveuilitu u Londonu, odmah mi padaju na pamet. Upoznao sam obojicu i premda ih se navodno smatra intelektualnim divovima, ja sam ih osobno doivio kao intelektualne patuljke. Moda mi je neto promaklo. Obojica se snano i s poslovinom arogancijom neznanja obruavaju na bilo kakvo drukije promatranje stvarnosti ili metode lijeenja.

Dawkins je emeritus na koledu New College u Oxfordu i nekod je, po meni bizarno, radio na Sveuilitu u Oxfordu kao profesor koji se od 1995. do 2008. bavio razumijevanjem znanosti u javnosti. Kako on moe pomodi javnosti da shvati neto to on sam ne razumije? French je profesionalni skeptik prema svemu to na bilo koji nain odstupa od norme koju potuje pod utjecajem programiranosti sustavom i glavni je urednik asopisa The Skeptic u Velikoj Britaniji. Ne mogu zamisliti nikoga pogodnijeg za to mjesto, osim moda Dawkinsa. Obojica su klasini zatoenici lijeve polutke mozga, kao to je sluaj sa skepticima opdenito. Ljudi kau da je dobro biti skeptian, ali to nije istina. Dobro je, tovie kljuno, dovoditi u pitanje, istraivati i filtrirati informacije, to da, ali to nije ono to skeptici ine. Oni od poetka diskreditiraju sve to se ne slae s njihovim softverom. Ideja nije da se propituje i vidi moe li neto izdrati ispitivanje nego jednostavno da se uniti njegov kredibilitet. Njih ne zanima ima li to vrijednost njihov je cilj uvjeriti ljude da ne vjeruju da ima. Velikim dijelom ovo dolazi od njihove vlastite oajnike potrebe za stalnim potvrivanjem njihovog sustava vjerovanja jer je u njega uloeno previe da bi se dopustilo da ga neto kao to je istina odjednom srui. French je jednom prilikom u jednoj televizijskoj emisiji napao ono o emu govorim u svojim knjigama, a kad sam ga upitao je li ikad proitao neku od njih, odgovorio je da nije. Sjajno. Manjak istraivanja za takvog jednog navodnog akademika bio je okantan, ba kao i nepotovanje prema gledateljstvu. Najgore je, meutim, bilo kad sam ga upitao kako onda uopde moe tvrditi da zna o emu govorim. Proitao sam u novinama., glasio je njegov odgovor. Dawkins i French dva su sjajna primjera akademskih uvara vrata lijeve strane mozga koji sprjeavaju da desna polutka sa svojim uvidom objasni da je ono to Dawkins i French smatraju parapsiholokim psihoblebetanjem daleko loginije od svega onoga to su oni ikad domislili, ili de ikada domisliti u stanju uma u kojem se trenutno nalaze. Akademici i znanstvenici poput Dawkinsa i Frencha misle da su jako pametni, a sustav ih je ipak pojeo za doruak, ruak i desert uz aj, a vaan je dio toga da ih se navodi da misle da su pametni iako, u iroj perspektivi, nemaju blagog pojma. A u tome isto tako nisu ni usamljeni. Oni su download jednog blueprinta, softverski program koji je downloadan u akademike, znanstvenike, doktore i novinare diljem svijeta. Lijeva polovica mozga nikada nede sama razumjeti stvarnost, ali desna to moe jer povezuje tokice i vidi jedinstvo umjesto fragmenata. NAMJERNO ZAGLUPLJIVANJE Charlotte Iserbyt bila je via savjetnica za obrazovnu politiku pri Uredu za istraivanje i unapreenje obrazovanja u amerikom Ministarstvu obrazovanja tijekom prvog mandata predsjednika Ronalda Reagana, a radila je i za State Department. Njezina zapaanja i iskustva koja je skupila u ovom razdoblju te detaljno istraivanje koje je uslijedilo

naveli su je da napie knjigu pod nazivom Namjerno zaglupljivanje Amerike (The Deliberate Dumbing Down of America), u kojoj se izlae upravo ono to i naslov sugerira. Moete takoer pogledati i njezin video na kraju naslovljen Krivo obrazovanje Amerike (The Miseducation of America). Ona donosi detalje prie koja bi se mogla ispriati o zemljama irom svijeta jer spletkarske mree djeluju u skladu s istim globalnim programom. Knjiga Charlotte Iserbyt temelji se na dokumentima koje je uzela iz dosjea Ministarstva obrazovanja u Washingtonu u vrijeme kada je ondje radila. Ti dokumenti otkrivaju proraunati plan preobrazbe obrazovnog sustava u sredstvo programiranja percepcije masa kako bi se proizvele neuke i pokorne odrasle osobe koje de sluiti vladi i korporacijama poput robota koji nita ne pitaju i koji podravaju program centralizirane kontrole ovjeanstva putem globalne vlade. Obrazovanje je zapravo uvjetovanje percepcije sebe i svijeta kako bi se odstranile sve moralne, psiholoke i percepcijske prepreke eljenoj drutvenoj promjeni i ulasku u posvemanje ropstvo. Sustav je zamiljen tako da usauje sljedede cjeloivotne nazore: Istina dolazi od autoriteta. Inteligencija je sposobnost pamdenja i ponavljanja. Tono pamdenje i ponavljanje se nagrauju. Nepokoravanje se kanjava. Konformiraj se intelektualno i socijalno. Djecu i mlade priprema se da budu tek zupci u centralno pogonjenom zupaniku pa svjedoimo sve rasprostranjenijem kolektivnom obrazovanju koje djecu ui da se odreknu individualnosti u korist kolektivnog miljenja kako bi se jo vie pojaao pritisak na one u razredu koji se ne ele konformirati. To se prikazuje kao njihov nedostatak konformizma (podrke konsenzusu) koji prijei napredak grupe. Naglasak je na strategijama grupnog uenja i sva djeca u grupi moraju postidi odreene ciljeve prije nego li grupa moe krenuti dalje. Jedan termin za sve ovo je obrazovanje temeljeno na rezultatima, to znai da se osigurava jedan ishod za sve programirani um. Ovakva orijentiranost na grupu ini obrazovanje temeljeno na rezultatima sustavom za promjenu ponaanja grupe, a ne za obrazovanje pojedinca. Rije je o kolektivnoj promjeni pri kojoj se natjecanje ne potie i pri kojoj pojedinci ue da je skupina vanija od njih. FILOZOFIJA OBRAZOVANJA Bihevioristi i drutveni inenjeri zduno su radili da do toga doe, a individualnost, izbor i sloboda njihovi su zakleti neprijatelji. U transformaciji obrazovanja u Americi (i drugdje) najvie se istaknuo Rockefellerovim novcem potpomognuti Wilhelm Maximilian Wundt (1832.-1920.), profesor na Sveuilitu u Leipzigu u rotschildskoj Njemakoj, koji se proslavio kao jedan od utemeljitelja moderne psihologije. Wundt je smatrao da su ljudska bida nita vie doli ukupan zbroj svojih iskustava te da ih je stoga mogude programirati poput dananjih raunala. Na tjelesnoj razini pet osjetila u ovome ima istine, ali to se moe uiniti samo ako se postigne odsutnost ili ne-utjecaj Svijesti istinskoga sebstva.

To je filozofija na kojoj je utemeljeno obrazovanje, i to ne samo u Americi. Bertrand Russell (1872.-1970.) je bio britanski pisac, filozof, drutveni kritiar i aristokrat iz istaknute loze Russellovih. Njegov djed John Russell tijekom vladavine kraljice Viktorije u dva je navrata bio premijer, a roditelji su mu bili vikont i vikontesa Amberley. Russell je u svojoj knjizi Utjecaj znanosti na drutvo (The Impact of Science on Society) iz 1951. napisao sljedede: Obrazovanje treba stremiti unitavanju slobodne volje tako da uenici kolovani na taj nain cijeli svoj ivot ne budu sposobni misliti i raditi drukije nego to bi od njih oekivali njihovi profesori Utjecaji od kude se opstruiraju; kako bi se uenike dovelo u red, uinkoviti su uglazbljeni stihovi intonirani ponavljanjima Na bududim je znanstvenicima da preciziraju ove maksime i otkriju koliko po glavi kota da se djecu uvjeri da je snijeg crn. Kad se ta tehnika usavri, svaka vlast zaduena za obrazovanje vie od jedne generacije modi de kontrolirati svoje podanike sigurno i bez potrebe za vojskom i policijom. Eto vam u dva paragrafa ono za to je obrazovanje stvoreno da postigne i to ini danas u jo ekstremnijem obliku. Erich Fromm (1900.-1980.) izvrio je velik rotschildovsko-cionistiki utjecaj na obrazovnu politiku i bio usko povezan s filozofijom (programiranjem) rotschildovsko-cionistike Frankfurtske kole. Njegov cilj je bio izmanipulirati djecu i ostatak stanovnitva tako da u navodnim ekspertima na razliitim podrujima vide izvore mudrosti i znanja, a ne da kritiki promiljaju za sebe, tako da misle i odluuju samostalno. Edward Bernays (rotschildovac i cionist), takozvani otac odnosa s javnodu (propagande i lai) govorio je svojim klijentima da uvijek uzimaju eksperte poput znanstvenika i doktora u svojoj propagandi za javnost jer ona o njima ima izuzetno visoko (programirano) miljenje. Prihvadanje takvih eksperata koji se u javnosti percipiraju kao sveznajudi posve je u skladu s tehnokratskim drutvom koje eli nametnuti drutvo zakulisnih manipulatora. Zbigniew Brzezinski, bivi savjetnik Jimmyja Cartera za nacionalnu sigurnost i suosniva Kabalove Trilateralne komisije zajedno s Davidom Rockefellerom, prije 40 godina pisao je o dolasku tehnokratskog drutva. Zapisao je sljedede: Tehnokratska era ukljuuje postupnu pojavu drutva koje se pojaano nadzire. Takvo drutvo bit de pod dominacijom elite i nesputano tradicionalnim vrijednostima. Uskoro de biti mogude nametnuti gotovo neprestan nadzor svih graana i voditi cjelovite i aurirane dosjee u kojima se nalaze ak i njihovi najosobniji podaci. Do tih de dosjea vlasti modi dodi kad god poele. Obrazovanjem se sustavno manipulira kako bi se mlade ljude navelo da prihvate upravo takvo drutvo. Pogledajte i navalu eksperata koje mediji plasiraju svakodnevno diljem svijeta da nam govore u to da vjerujemo i to da mislimo. Ljudi pladaju za svoje porobljavanje i porobljavanje svoje djece tako to ogromne iznose od svojih prihoda daju vladi, koja ih onda troi na zapoljavanje drutvenih inenjera kojima je zadatak pretvoriti obrazovanje u traku na koju se tancaju zombiji.

Zvidaica Charlotte Iserbyt otkriva dokumente amerike vlade u kojima se detaljno izlae plan postupne (totalitaristiki tajne) promjene naina na koji se djeca i studenti ue, a kojoj je cilj eliminacija roditeljskog utjecaja tako da drava postane roditelj vidi i Vrli novi svijet Aldousa Huxleyja. Ja sam i iz vlastitog istraivanja iz 1990-ih znao da kao to kae Charlotte Iserbyt u svojoj knjizi Fondacija Andre Carnegie za unapreenje obrazovanja te Rockefellerov generalni odbor za obrazovanje, koji su pod kontrolom Rotschildovih obuavaju drutvene inenjere i druge igrae u ovoj zavjeri za preuzimanje vlasti nad mozgovima djece diljem svijeta. KONTROLA NAD OBRAZOVANJEM Obitelji iz tog drutva kojeg zovem kabala osnovale su fondacije izuzete od pladanja poreza Rockefellerovi ih imaju mnogo za financiranje svojih planova pod krinkom filantropije i donacija za javno dobro. Na taj nain mogu provoditi svoje podle aktivnosti ak i da pritom ne pladaju porez. Prijevaru s fondacijama izuzetim od pladanja poreza detaljno je izloio Izabrani odbor za istragu o fondacijama izuzetim od pladanja poreza i slinih organizacija, poznatiji kao Reeceov odbor, po svom predsjedniku B. Carrollu Reeceu. Glavni istraitelj Odbora Norman Dodd sjajno je razotkrio program koji su fondacije provodile (i jo uvijek provode). Korporacije kabale preuzele su kontrolu nad obrazovanjem ba kao to su to nekad davno uinile s vladama i njihovim agencijama. Besramnici poput Monsanta biotehnoloke verzije Goldman Sachsa financiraju sveuilita i guraju svoje predsjednike u odbore za obrazovanje kako bi njihova verzija prie o genetski modificiranoj i po ljude smrtonosnoj hrani, pesticidima i herbicidima dobila odobrenje akademske zajednice i zeleno svjetlo za ulazak u kurikulum. Michael Gove, jezivi i ispitima opsjednuti tajnik za obrazovanje u vladi Davida Camerona u Velikoj Britaniji, eli dopustiti korporacijama osnivanje profitnih kola neovisnih o izbornoj odgovornosti. Ovaj plan propagira skupina pod nazivom Bright Blue orvelijanski se pozivajudi na besplatne kole, koje su u biti suprotnost onomu to se tim nazivom sugerira. Knjiga u kojoj se izraava podrka ovoj politici kae: Naravno, bit de vano uvjeriti javnost da iza ovoga ne stoji ideologija po kojoj je privatno bolje od javnog i da torijevci ele privatizaciju radi profita. To nije tono. Rije je o razumnoj i praktinoj politici kojom se alternativnim izvorima financiranja unapreuje razliitost i kvaliteta obrazovanja u ovoj zemlji, a istovremeno a to treba vie puta ponoviti osigurava da obrazovanje u dravnim kolama ostane besplatno. Da, ba, kako da ne. Plan korporacija je preuzeti sve i to se oito i dogaa. Charlotte Iserbyt otkriva kako se slijed problem-reakcija-rjeenje koristi za propagiranje orvelovske transformacije. Jedna inscenirana kriza u obrazovanju slijedila je drugu i svaki je put rjeenje bilo pojaati razinu programiranja percepcije. Ono kljuno u slijedu problem-reakcija-rjeenje su naravno problemi ili krize, tako da ih se mora nastaviti inscenirati ako se ved ne pojavljuju spontano, a uglavnom je tomu tako. To se odnosi na itav spektar ljudskog drutva.

Za djecu koja se lako ne konformiraju programiranju govori se da imaju potekoda u uenju, probleme u ponaanju ili poremedaj deficita panje, a ja to definiram kao instinktivnu svjesnost da je ono to vam se govori obina upljologija. Osobno sam imao sve to vedi dio svog kolovanja, iako se to tada nije imenovalo, a imao sam i vlastiti lijek, koji se sastojao od sanjarenja s pogledom uperenim kroz prozor. Danas se s ovim umjetno stvorenim i izmiljenim psiholokim i bihevioralnim problemima nose tako to poput konfeta na vjenanju dijele Ritalin i druge lijekove koji razaraju psihu. Ako se odbijaju konformirati nakljukat demo ih lijekovima i tako ih pridobiti. etiri milijuna djece danas je na Ritalinu samo u Sjedinjenim Amerikim Dravama, a brojke u Britaniji bi takoer pokazale masovno maltretiranje djece propisivanjem terapije Ritalinom, koje je u deset godina poraslo etverostruko. Obrazovanje postaje i propagandno oruje Pentagona i NATO-a tako to navodi uenike da daju podrku njihovim osvajakim ratovima u ime zatite ljudi od terorizma. Oit primjer je video koji nosi naslov Oblikovanje mladih mozgova: amerike kole propovijedaju o dobrim stranama rata protiv Irana (Moulding Young Minds: American Schools Preaching the Virtues of a War On Iran). Komini nastavnik (programer) promie ameriku i izraelsku vojnu intervenciju u Iranu u tobonjoj raspravi s uenicima u kojoj je postojalo pravilo da NIJE DOPUTENO miljenje da vezano za Iran ne treba poduzimati nita. Kad se jedna bistra uenica tome usprotivila i tono rekla da su Sjedinjene Amerike Drave jedina zemlja koja je ikoga napala nuklearnim orujem, njezin nastavnik odumrlog mozga joj je odvratio da je to irelevantno. Gotovo odmah nakon to je izrekla svoje miljenje, uje se glas iz ureda ravnatelja, koji je pratio sat, koji je preko razglasa poziva na razgovor. Ba kao iz Orwellove 1984. UENJE LIJEVOM STRANOM MOZGA Stvaranje ovakvog sustava je lako kada mu se ne suprotstavlja ciljano stanovnitvo. Sve to morate uiniti jest zaposliti psihopate, sociopate, kontrol-frikove i debile da vam vode kole i institucije i eto vam ga. Jo uvijek ima i inteligentnih i pravih nastavnika koje sustav jo nije profiltrirao i za njih je svaki dan zasigurno nodna mora puna frustracije i nevjerice. itava svrha srednjostrujakog obrazovanja to se onih u sjeni tie jest zatvoriti vrata lijeve polovice mozga i baciti klju, a to vedi broj djece i mladih, ali i odraslih, koji se ukljuuju u aktivnosti koje stimuliraju desnu polovicu mozga, tim bolje kao protulijek za to. Domada zadada jo je jedna ludost osmiljena da dodatno zadire u vae bivanje. Mislite li da est ili sedam sati dnevno pet dana u tjednu i 15 godina nije dovoljno Mora se raditi jo i kod kude?? Pogledajte i kako su umjetnost i glazba opsegom i financijski reducirani unutar obrazovnog sustava i kako se djecu uvodi u uenje lijevom stranom mozga u sve ranijoj dobi. Umjetnost i glazba posjeduju potencijal da stimuliraju

desnu stranu mozga, a doputanjem djeci da se igraju neopteredeni injenicama i strukturom omoguduje slobodu mate. Sustav to eli zaustaviti i stimulirati lijevu stranu mozga kako bi postala svemodna sila i posrednik stvarnosti do kraja ivota. Nastavnici opdenito ne znaju da to ine jer su ved proli kroz isti programirajudi stroj. Ali oni koji namedu ovaj sustav tono znaju o kakvoj je igri rije. Djeca se ne bi trebala pribliavati akademskom polju do barem 7 ili 8 godina starosti, a i tada bi to trebala biti sasvim drukija vrsta akademije (toliko neprepoznatljiva naspram njezinoj dananjoj verziji da je ni ne biste mogli nazvati akademijom). Do tada bi im trebalo dopustiti da se igraju, improviziraju i slobodno razmiljaju, sve dok im se ne razbukta kreativna imaginacija. Tada de lijeva polovica mozga preuzeti ulogu koja joj i pripada sluge, a ne gospodara. Novi kurikulum koji se namede u SAD-u obvezuje da barem 70 posto knjiga budu ne-fikcija i na taj nain uklanja kreativne knjige koje bi najvie potaknule matu u desnoj polovici mozga. Zamijeniti bi ih trebale tehnike knjige koje su prikladnije za pripremu uenika za posao. Toliko o tome sluam o potrebi da obrazovni sustav pripremi mlade za radno mjesto ili o promjeni obrazovnog sustava tako da ui vjetinama koje poslodavci trae. To ustvari znai da ih se priprema da postanu zubac u stroju koji ne posjeduje sposobnost slobodnog miljenja, preputanja uroenoj kreativnosti i otvaranja uma potrebnu da bi se vidjelo kako se tokice slau zajedno. Lijeva polovica mozga povezuje nas s onim to percipiramo kao vanjski svijet i to je u odreenoj mjeri u redu; meutim, im preuzme ulogu diktatora percepcije u tom vanjskom svijetu, tada nastaje problem. Biste li dopustili svom raunalu da vam govori to da mislite o svojim e-mailovima ili kamo da odete na internetu? Ne, ali to je ono to se u biti dogaa kada ljudi dopuste Tijelu-Umu, a naroito lijevoj polovici mozga, da upravljaju njihovim osjedajem stvarnosti. Da ja otvaram kolu, ona bi izgledala kao na slikama .. Mi ved predugo doputamo da nam nau djecu svaki dan preuzimaju dravni manipulatori uma, a iz tjedna u tjedan situacija postaje sve ekstremnija. Ako u skoroj bududnosti ne elimo proizvesti itavu generaciju robota tada se moramo prihvatiti rjeavanja ovog problema. Ne prestajem sluati rasprave o nainima na kojima se djeci treba predavati i o veliini razreda, ali rijetko ujem o onom to ih se ui i s kojim ciljem. Vedina ljudi, ini se, o tome ne razmilja, ali i vie je nego krajnje vrijeme da zaponu.