You are on page 1of 2

Chng trnh o to trc tuyn TOPICA

Bi tp Nhm_Hnh vi t chc

MAN403 - HNH VI T CHC BI TP NHM TI


Anh/Ch hc vin hy la chn mt cng ty m anh/ch bit hoc cng ty m anh/ch hin ang lm vic v 1. Hy m t vn ha ca cng ty ? 2. Vn ha ca cng ty c lan truyn nh th no trong cng ty? 3. Phn tch nhng nh hng ca vn ha n hnh vi ca c nhn trong cng ty? 2. HNG DN THC HIN Gi Cu 1: Gii thiu tng quan v cng ty: tn cng ty, nm thnh lp, cc hot ng sn xut kinh doanh, sn phm/dch v chnh ca cng ty, tm nhn, s mnh, c im ngun nhn lc ca cng ty. M t vn ha t chc ca cng ty theo cc cp : cc vt th hu hnh, cc gi tr ct li (th hin qua phong cch lnh o, slogan, trit l kinh doanh, mi quan h, cch thc giao tip ng x ca nhn vin trong cng ty...)

Cu 2: Lit k v phn tch nhng phng tin, cch thc m qua cc gi tr vn ha ca t chc c lan truyn trong ni b cng ty, v lan truyn ra bn ngoi cng ty. Hiu qu ca tng phng tin v cch thc . Cu 3: Phn tch nhng nh hng tch cc ca vn ha ti hnh vi ca nhn vin Phn tch nhng nh hng tiu cc ca vn ha ti hnh vi ca nhn vin. Nu c hy xut gii php hn ch nhng tiu cc ny.

Hng dn chung H c vin c th tham kho cc ti liu trn Internet, trn cc bo, tp ch kinh t v kinh doanh trong v ngoi nc. Cc ngun s liu v ti liu cn c trch dn ngun (tc gi, tn bi, tn nh xut bn hoc a ch website, thi gian xut bn). Hc vin c th dng cc bin php qu an st, phng vn thu thp thng tin

Hc vin cn thu thp nhng ti liu sn c ca cng ty tham kho. 3. YU CU CHUNG - File sn phm (bi tp ) + L File word (Microsoft Word phin b n 2003) + S trang: Ti thiu l 05 trang ( khng k ph lc) + Cn l: trn 2,5 cm ; tri 3 cm; di 2 cm; phi 2 cm + Font ch quy nh l Times New Roman

Bi tp Nhm Phin bn V1.1

Trang 1 / 2

Chng trnh o to trc tuyn TOPICA

Bi tp Nhm_Hnh vi t chc

+ C ch : 14 pt - Np b i tp Nhm ng hn + Hn np bi tp: 14h00 ngy 25/02/2011 n 23h55 ngy 29/03/2011. 4. NH GI im b i tp Nhm tnh vo im gia k v chim 20% im tng kt mn hc. Trong im bi tp nhm c tnh c th theo nh sau: + Cu 1 : 30% + Cu 2 : 30% + Cu 3 : 40%

Ging vin ph trch ( k)

Phm Th Bch Ngc

Bi tp Nhm Phin bn V1.1

Trang 2 / 2