Sie sind auf Seite 1von 16

I

Flte

Herrn Jean Semper und tend seinem Trio

MMmMUS/aM aw..MO UM AN ...NMI M.AU . ME s^^MMarMM^rrM MINIM MMM >ManMMMraMMe NMI MMMI MIN row imiM mum M sm NMI - MOM OM1IUJ.AM M.di1 IrIM t - -MMMeaweiteiellelealIIMM lw11w NN w^ *Mat MUM ri WM UMW MMM MOW WWII WNW lt MIN NM MR er WNW a:t,r MIR OMENS M r MI e.r^ .. VS Mw MOM . '

-t 2 Allegro mode ato i ^ >^ 108) 4

fr Flte, Viola, Kontraba oder Violoncello


Walther Aeschb:cher

TRIO r^

1,1111111IIIIIIIIIIII.MMIMINIM/.11111MI IMIIIMIll NOMMOMIiMIIMMIW"" MI IMMIMMa/ ' AMMO MUM MUM JMM..AIP I1:1^NOMMMa!'7Mm IMMMMaM aslMMm .T71111MU Z:WINIIIIIIIr IIIIcaIIII s 111-- - 11111101,11SN .aMMMI.^TYIIM MSS MME NUM On :/JIMS MOM dMUM (MMUUUMMM .MN :MIN IIIIMIMwIIIII MMIII [MMUIrMMMMaMUmaU ^^ MIN AM 111111111M IWWWWMW !-.MMM.:JMMMMIe MURMUR MINIMUMS MIN/N mow aiwww1MMM yy M assissrM NSW eMMM -"..a MOM MOM MINIMS 'ME/ MUMAMN . eOIIIIIIIIWIWIW MM--MUMMIMILMmMOM MIIIIIIMINOMIMOMN MIMI MMMMMOMMaM

1M

12,

pow Men. tempo


aft lwew.. JM ANIF-IIMIMMM s MMIMMMMMMM MMMMIM mum. MMM *7MMMML4MMMIMIIMMAMaMMMMIMMINIMacMC"..AMTx MaM'.IMMM MUM MM oarM1MMM Aaa MM. s MI MOMS= MOM MIN MINN MM wT mM MOM MMaMNUMMMUM MMUr7['a1M1111.--1M1M1 MOM MOMS M- ^9MU MOM MeMMMMMIMMM ,MC"1111 r.DMlMM M1 iM U11ff MVP WWMIIIMIII MMW111MM a 'el JIIIIII WWI MUM INNIMS. ^ SWIM MMMMaI1IMMMOMMIUMMMMMMM^.1AI1r r.. 1111 MP" UM NIP' - ONO m AINIIIIIIIIMISIMMOOMIIIIN IMMOMMOIMI1111MM11M11MI MmM . r1MeMM 6Y VJMIMMMa w+ ^`-`-..aIM6 MON a
.. ^ ^ ^.

. ..
^

I:.

V.

B . . .r.

f ,M1111CMIIMI MOM MOM MINIM _M MINI ..M eX M:f'^Y1MaMYMaO IMO rMM IMO MOM MM1 sM MOMS :`P.III1111111 -MMA M^ .71P71111M 1111111 =II MR Mm11M1:T11 MOM MUM MIR MUM NMI MUM NMI MMMMMM NMMM%,odllIMMA MilMMJ ^ri ^^ ^MMb Ma MM1M11 _.i MEMO MOM UMW MMS` ^' .111.6M#MMYMMI MIM MMMirrMr mMard ^_ YaaaMIM MMMM MM1alA ,... MaaU,:a e.p oaMM^ mMUieOM. MeiMMI! .. " MOM M1ama111111MMMMMIN.!" our mama MINI i^.Y'FM MMmmA MmMM
#
^

T,

ri .

wenig,
.
^.

,moho legato
^^ ..: . ^MMM-^ ....

.^aI1MIO^

.. ... .

^. ^^'^^

...^..

. ^.

^ ^^^

.>*

/ ' '^' p ,.....^ ^^ .....^.^ e ^ .^ ^ *de ^. M r ,. '.1UaMaMMMMeM.MMMIIM MIMI Mm UIMaMMUM:..IMMCr6a.77'11x AM.* ^al MM`"^""MMa1II11IMlaMMYIMUM M MU M IJMMMUIMMMMMiOM M. , r 11.M /MM^"aM m MMMM^MMMMM a - MM =ME MMaMTm1PM 111111111111111111111AMw M IN. MMM IMP MIN 18111111111111 Mk,1 WNW' MOW IOW' 1 IMMiiiiiiiiiiiieNiiiiiii !.- MM MUM MIN ^ MUM MIM r Ar % Ammo mow . . .. ^ ^ _ ^ . aIM^MM sM MaIIC'^1MOMt MMMM MM MMM MI/ 'v raMMOM :'P Ewer . . MM. IMM^M .. MI . r ^ r MM ...MSM .. ... eMn:e...MaeM6 ^ ^;.- -..^-' IOW"^'. I I
.
.^. ..,..... ... . ...

stringendo `

.^^

i , 1 "T'
._ .

r >
......

>

,,-

,..

..

,...MM

..

relMmem
VI

... . r-.. MMM. IaM M^MM MM M aMM /MMINLMMUMRIImMIIIIe w'wMMMM MOO MOM IMO MMIMUM -.I ..aMMt JAMUW met -- wow mom MEN MINIM am. aM.weM MUM JM"^1--1 Nam M same mensier'-'MeOMMM MMMMMMMMMM aaMMMM swim MMr wow* MM>m11MIMMINIMlMMM MOMO MIMI MUM MOM aMMa MOM MOM MMIMMOIIIIMaMM MUM ..NOMMM A'Ym aMM MMsSamillialiallM111111/MA MMMM ^ UMM1111111111MA MIN MMa MOM MU MOM MMM i#UM ...rMMU MM MINIM MMMMaU
+^P"^^AMMM ...

it1.1 ^^

I ^ . Mt '._ a M.... Mir..." M MMaaM MmPa^-.iM ^AiWWWwMS.. ..4 011 MM IMO MMAIOaII MM ONO MM IMI M MOO MINO aMiMM 'elll^r.`..A M( ^ .^f1MA OM MIN NMI MM1a MM1MM NMI MM m MMMMMMMM MM6MMMM11MmMP7M1111MIM111111111M 111111.4110 MI 401111117 Mill AIM .aMMMMiMAIIIIaMMm milli UM MMs ----MMMMmmIIIIIIIIIIIIII.Mim Alf ,' Jr' MM If M^Mf a la- We !M M^` WWII r..YMMMM ..IMMaIemMMM r MMa MMa11MMMLaMMAM1^. MM 1M.MM JMMm MMMM MO M1MMm MINIM MMMMIMMI' vireMO .: 11 ,.. . "1111.. ^. MOM MM ww, . .. MII1M MaM1 1111
^ .. .

ri zan

.MM mMm MMMMmMMM NMI MM IMO MIN aMMMMMMMMMemM s1111P'R'Mf aM1OI1M MOM= MMeU1UUaWWWMMMM JUN I W IIIf.' ANNWIWe AWW111111 MOM IMU MUM ..wMMe..MMMI' AIM MM MMM!S7[ Me"e2101111111m111WUMmMMMMM1Mwm r.. MINIM. Ji l:D'MM M JPMa WI MM MS 19111Mar i IIMMM aMMeMMM MOM MOO .aaMa Min MOM aMMmMM -^ -Ala IeeUO"

ritr.n.pocrhi.ssim \ allmhlich etwas ausbreit en .. ,.....^:.. .+M^ ^.. . ^ ^. _... MM^^.. MO'''. . ..Ma "' UM!*"' J : -MMMlliMi mum mom Ima loaaalle eMMM e 'MMIMUMMMMMIIII aMM^ ma ^ MM MIMMMM MaiMM MM^ 116I1/"M ^'.6-aMIM
._. .. . ........

womm

'IMMA F J MJr MmMMMMaYVr*"IwMMMIC- MMmMMMIImI McMmaMMM MlMaM1IIMaM1MMMMMMa1MMM MMMMMM^tMMMIIMI^1.1M,A MUM MM MM MM MOM tt _____ __ '4 .MM MM NM MM MM MUUMUU MM MM i. - MWWM aMYP ^ MA^MMMMMMIR M- ^ M^ U.wAM ^ MMNSM/IMMM^I MEW MM OMMa MUM INIMMOMIIIN ^g raMUM -,r

1111M1111111mMMMMIWMIMMOIMMa M..MUMMMMMr.wmeMar

'..i Ml:TM!N

Mai

' MOMS MOM MMM .w1O1111aJ1r :T'aMMM. :9 - sOIMMMIIIIIIIIIII1awYMmUMMMIMa1MI1 wmarmaimisi -maim :'MMa1MmM ^+" /MMM11 MMMMMmMMM;..MMR MMAJMIMS ninirmammmmMTiemMM' .r.7111111111MMMKU"I.rMMmmmMMMMM7MI",'V^wMr .10 .41110 aIMIN11111M:'7M l ..1101111PJ. MUM aUNNMi a NMI IMO MmMa/M UM^^ NINV l'aA111 .4.rO MMOMMMM MIMI Allie MUM ,MINIS MM, IMM;/..aBmM MUM OIaaMMm MUM a^.`M11111111111114MMUIIIMIIMM MON MINIS 111WW1W111111e1. 'AIM ONO ... MaM - 111111111 'bMv,MIIMMMM" MOM eU . ..MOM . . o MOO MOM

. . .

. .

. ^

^ .

PIPP"

miwomm"

. . . ...^ ./. . ^. y MN 7 Nit sr m...... 1111.------. . MI IIAllllll wMaMMS...- MIS MM MIMI meleM--mMMM- MM WNW Wili ',01//N/ONIf MI MOM OMM MmIJM ,M'`IIIIIMM VIM MOM Mill M' .M:'7'"'MIMI MI MUM IBM NUM MM MIN MMMM aa1MaMM MI MIN -- aM MI- SIM MUM IM/ MUO MOM 6 a Oaa- NUM aIMI m' !^` MI /M a ir" am OMdA.JIMIOMS mom* MOM SIMON MOMMMaUM MM MO, MIMI ',AN' MP' MOM OMaaaM MIMI MOM MIN IIM JP 'W. M..IMIMIM MOM a.. ^ ^ ^ .... . .. '-`./ISaMa MOM ^^ amMMOP-aOM! ^Mr ^^ eAf.aMIM MM.

>ry

/.^..

_.

aIIIMM

ausbreiten
MCMLXVI by Heinrichshofen 's Vertag (Edizioni Pegasus). Locarno Edizioni Pegasus Pegasus Edition, Locarno Auslieferung; lieinrichshofen'a Ver lag, Wilhelmshaven. Edition Heinrichahofen, Amsterdam

N 6108

Flote

do

100)

duftig, sehr leicht

0100

dite
I,,

Ocoee
t ^

/MrIO11111MMrIM.IP^ti /r -s NM= Yr MOM MI ItIlmelime al i1111=1111 .0111111111111/MIN/1111 MN MN t.1111111.i11111111 I! :.,-11111111111111.11111/, .. 11111M111111111811111111MIY / JIB M it V r ii 911111111111111 AMOS L^ -.1111111111111.111111.0 i I

..:!I111MN1EN'T"fAM r, 9Mf
(.. 16ii MINIM Nll41111101111II111111111111111M1111111 MINN

.11111.1111111MIi.41111111Yii;-7"rimil

ii.
IeI/PdA111111111111111R MMrM/R .^i .11111111110s0 =Mr AR .9AAAl1^ JMIIMirl/i11^ AI^ Inimme 11111111.1111111itlJI ^i R11s1 ',Mona IIMMIs111111111111111 M

t
41111111101111111I! #1111111111111111111111

V r4111111111111111111111111.4..

RRMMl1/111114

t AIMMallrao. 61.1111111111111_1Y"111111111

...OMNI MI ,P

-.AP'1M

-AM

1..A1M

Vralow1111/1111U

M^

91111111111111111111 OWN tgaSe Mf^ r. ,11111111111111111 MOM WPM MMr ->v v 11111rs1 --+.w eaRMa MMOIN

^RMM^1 !PM r .^IIR

tempo
arrw NMI
^i 0E raR

il

OM ROM
^ --

_,JIR^ ^r 1 ^^" M^ Atw ^^' O M/ iI^11 mAAr MMRII dr 11rIM11111iw111 eettzQ,

ININEIr +f^^rt^t tl^Mt c =1r1rwi I' w11 ^ irM 1

MOB

v(

^
Flte 100)

Moderato maestoso
10.

cantando legato

IIMA rAM N11^11 1, 11Yti ill/11/111/10

l^^^ ^ `T )1111111ii
MONA

OYIIMMI M1r1 YMY YMYI ^r a!l'. ^ ..rMMM1 *um -"' MA11 MIlR Y/NA!1lNA11 Ml1M. YYM1M

/ _i"'7^

nap ganz wenig 6 ^^Ri.1 NA^ I 1 WAY V 1^NA1111YI YMlY^7l^11M 1l1Y1lMIlM^E


NA!r
1l 11111111111f/MNINIM-T,1111111!OMINIYMI J11lYS111010M1 44/0 #41111111K

^-'.^

f `77 ^^^, 1 UMW .+YlF SIANO. 11110111111010

JY ^^^^YMM1

.YIMF+pY./IMrIpMIMIMIMRIYI"^INADiI^IIt
JY!

II 7111. II

Ill 71.

-._INA^

'.411111111011YY1(,0. 1 I11111101111111111111111111011111M

Il11

cansando legato

^A111NAMM

ale 11111111111 11111111111111111

^MMI e111NA 2>fr s li M1l1I! ..M^ ^a llYYNA YMNAaMnl1 ^M M^ fIMlIIYY MMMl1 I


qlNAM ./I!!1lr :t11.4111Mt 11111 t11111111111

> }

risen.

breiter

Walther Aeschbacher Trio fr Flte, Viola und Kontraba oder Violoncello op. 72

Kontraba/ Violoncello

Heinrichshofen Locarno

KontrabaE / Violoncello
fr

Herrn

Jean Semper und seinem Trio zugeeignet

TRIO
t

Flte, Viola, Kontraba oder Violoncello


108)
2 3

Allegro moderato ( =
1

Walther Aeschbacher
^ ^ ^ ^ ^s^
i.j /16dr

W ^ ^^ W

Mrj

p
4 5 6

^
mf
q.., 6. ..
WEI

-.,

> -t

f ^

poco riten. ^^

6^

Bass

J
:m t Atr AI)
mp

r
Cell o

-ar Z it

4
^r.

P.m 00m

PO , . ^
s51

> f
?If
riten . woenig ruhiger, molto legato

mf

tempo

f
poco a poco stringendo

?If

Bass Cello

b^

6r

^> > 6> 1;> ._ 6_ :- _ if

--^ dU
small

ff
^ ^
f

r ^ G .^ 4J
= a4V 1111111__ rites.

.MEN=

R 7 4-,t, ort9
s

s 11111=MM.M.11Jf

YJq

M1111114W

MOIP.s

^^ s

allmhlich ehcus ausbreiten

riteu.pocchissimo

Li 9:

MCMLXVI by Heinrichshofen's Verlag (Edizioni Pegasus), Locarno Edizioni Pegasus Pegasus Edition, Locarno Auslieferung: Heinrichshofen's Verlag, Wilhelmshaven Edition Heinrichshofen, Amsterdam N 6108

Kontraba /Violoncello
tempo 1^

2
e d.

I^^

^ I ^

^I

1=11 IMINNEM

^
5 6

PP

4
A

mp

6
MN 111111MB

mf
At

> ^- >

molto riten.

fi f
3

6' F
ausbreiten

mf

Poco adagio, arioso (0= 88)

>: g
o),.
^-

r
mf

Bass

4-df*"

p legato

Cello r

p^

k
f

^
riten.
^ :1^I.-i rr JW

> tempo

>^

fi G .
I

>

3Z

ten. ten. TOM _,_r_. 111W- ^ ^^_^^ _ 7.0111UMINIMIIMMirr _IM'laIMP' LAMM_^^^^^^^T^ CM1111111/711MI Mal _ .211s11 s'''rf BEM MN ^ Y =W Y N/NIMMlYirr JIM 11111P^iV =M -i

^ f^
3

rr^s a^^^n^^^^ FaMi ^^ p

-skr

^ ^G riten.

r^

riten. ^,

r r ^ ^^ pP

_._^_^
mp
riten.

mp

p sentito

n
a11111W 4 I I s..MINIIMi.17:. s

^ t

tempo
__ .AIM
w= --v^

mf

4r.

f
Solo
`

p
3 esnr.

legatissimo

^g 9:
6108

mp

r r lfi! i r

..

-pp

Kontraba /Violoncello

Scherzando

(J. = 100)

p pizz duftig, sehr leicht

arco

mp

41

,^

EMMIJMILM=IMl ^ LZIONNII ^I .1ff MM. s .1=111111111MIIMINI IN :7TUNIII/ IIIIIIII T7 ^I t JIMt AM Lt II .^^^^^^ s T^ ^L^t ^: ^'t ^, T7^^ ^^s III I s ^A^^ ^i.^ MIWINILO s I//s
OM MO

6108

Kontraba /Violoncello

Q6

, ^ ^^^^^

_ ^p
riten.

J'
p
tempo.
^

pizz

arco

mp

'1

2
p

9 ( :

h ^
^
mf Gro
c.yj

=01111111111 s

Ji

6108

Kontrabafi /Violoncello
Moderato maestoso (
_9:

>-- J = 100)

cantando legato

[-7rl L-r-r
a
mf -s^

-mf
AV

UU

!-. 6 I,

- mp

r C
V

J+

grazioso riten.

ganz wenig breiter

ff
f

>

r I

Pi

U r1

riten.poco

>

.J.

Licantando legato

rJ CI ^

mf

il
:3r
rifen.
9

mp

mf

1
A A A

6
breiter

>

. .ff
6108 sempre

riten.

> > >

q.

Das könnte Ihnen auch gefallen