You are on page 1of 826

LJUDSKI RODE USTANI

Ovaj lav vie ne spava

David Icke

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Posveujem
Nenadmanoj Lindi, mojoj hridi u svakoj oluji. Divnoj Yevi, mojoj velikoj, velikoj prijateljici koja nas je napustila u vrijeme nastajanja ove knjige. Kerry, Garethu i Jaymieu za njihovu podrku bez obzira na okolnosti. Carol Clarke i Lindi Smith zbog njihove bezrezervne podrke. Credu Mutwi... tako sam ponosan to te mogu zvati svojim prijateljem. Mojem sudrugu, Neilu Hagueu. I onim destruktivnim ljudima opsjednutima vlastitom veliinom koji su uli u moj ivot te su, tvrdei da me 'podupiru', nanijeli puno tete mom zdravlju, radu i financijama. Ja radim to to radim i radit u ono to u raditi - vama usprkos - a vi ete s time morati ivjeti ostatak svoga ivota, pa i onkraj. Vi znate tko ste (ili moda, zbog kognitivnog nesklada, ne znate).

LJUDSKI RODE, USTANI


Ovaj lav vie ne spava

David Icke

TELEdisk, 2011

Biblioteka TEORIJE ZAVJERE Nakladnik TELEdisk d.o.o. Naslov originala HUMAN RACE GET OFF YOUR KNEES Copyright David Icke 2010 Copyright za Hrvatsku TELEdisk d.o.o. Urednik biblioteke Darko Imenjak Prijevod Goran ai Lektura prof. Kristina Stojanovi Grafika obrada TELEdisk d.o.o. Design naslovnice Vladart&design Tisak Denona d.o.o. CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 772706 ISBN 978-953-7039-93-6 Niti jedan dio ove knjige ni u kojem obliku ne smije se objavljivati bez dozvole izdavaa, osim u svrhu citata ili kraih odlomaka u kritikama.

Originalne ilustracije u ovoj knjizi izradio je

Neil Hague
Neil je britanski umjetnik, ilustrator i vizionar iji je rad posveen vibracijama istine". Neilovi se radovi ve 15 godina pojavljuju na koricama knjiga irom svijeta. Neil odrava i brojne izlobe svojih iznimno osebujnih i imaginativnih slika diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Oni koji su nazoili Neilovim predavanjima njegov su rad esto opisivali kao neoamanski, iscjeljujui, kao neto to izvire iz srca. Napisao je i tri knjige ukljuujui nedavno i njegov prvi ilustrirani grafiki roman Kokoro - Novi Jeruzalem & uspon istinskog ljudskog bia Vie informacija o njegovim knjigama, predavanjima, grafikama, radionicama i originalnim slikama iz njegovih knjiga nai ete na adresi: www.neilhaaue.com

Pria o ljudima
Ima jedna istonjaka pria koja govori o vrlo bogatom arobnjaku koji je imao mnogo ovaca. arobnjak je, meutim, bio vrlo zao. Nije elio zaposliti pastire, niti je htio podii ogradu oko panjaka na kojem su njegove ovce pasle. One bi zbog toga esto zalutale u umu, skliznule u gudure i tomu slino, a povrh svega bi i bjeale jer su znale da arobnjak eli njihovo meso i kou, to im se nije dopadalo. arobnjak se naposljetku dosjetio jadu. Hipnotizirao je ovce te im, prije svega, natuknuo da su besmrtne i da im se nita naao ne dogaa kada im on dere kou, da e to, naprotiv, za njih biti vrlo dobro i vrlo ugodno. Drugo, natuknuo im je da je arobnjak dobar gospodar koji voli svoje stado u tolikoj mjeri daje spreman za njih uiniti sve na svijetu. I, na treem mjestu, natuknuo im je da bude li im se uope to dogaalo da se to nee dogoditi istoga trenutka, u svakom sluaju ne toga dana, i da o tome ne moraju razmiljati. Nadalje, arobnjak je svojim ovcama natuknuo da one uope nisu ovce: nekima od njih natuknuo je da su lavovi, nekima da su orlovi, nekima da su ljudi, a drugima pak da su arobnjaci. Rekavi im to, svim njegovim brigama u vezi s ovcama doao je kraj. Vie nikada nisu bjeale nego su u tiini ekale da arobnjak zatrai njihovo meso i kou. Ova je pria vrlo dobra ilustracija ovjekova poloaja.
G. I. Gurdjieff, citiran od strane P. D. Ouspenskog u njegovoj knjizi U potrazi za udesnim (In Search of the Miraculous), 7949. godine

Nita nije nemogue osim ako ne mislimo da jest


Zamislite da moete prolaziti kroz zidove. Ne biste se trebali zamarati otvaranjem vrata, mogli biste proi ravno kroz njih. Ne biste morali obilaziti oko zgrada, mogli biste u njih ulaziti kroz zidove i stupove i izai kroz stranji zid. Ne biste morali obilaziti oko planina, jednostavno biste u njih zakoraili. Kada biste osjetili glad jednostavno biste posegnuli kroz zatvorena vrata hladnjaka. Nikada ne biste ostali pred zakljuanim vratima vaeg automobila, uli biste kroz zatvorena vrata. Zamislite da moete nestajati i ponovno se pojavljivali po volji. Umjesto da se vozite do kole ili posla jednostavno biste nestajali i rematerijalizirali se u svojem razredu ili na radnom mjestu. Za posjet udaljenim mjestima ne bi vam trebao zrakoplov, jednostavno biste nestali i ponovno se materijalizirali gdje god elite. U vrijeme prometne pice nikada ne biste zapeli u prometu: vi i vae vozilo jednostavno biste nestali i rematerijalizirali se na svom odreditu. Zamislite da imate rendgenske oi.
Tekue dogaaje mogli biste gledati s odreene udaljenosti. Nakon to biste nestali i rematerijalizirali se na mjestu bilo koje nesree mogli biste tono vidjeti gdje su rtve, ak i kada bi bile zakopane pod ruevinama ili ispod kra.

Zamislite da moete posegnuti u neki predmet a da ga ne otvorite. Mogli biste vaditi dijelove narane bez guljenja ili rezanja. Pozdravljali bi vas kao vrhunskog kirurga, sposobnog dovesti u red unutarnje organe pacijenata a da im nikada ne zareete kou, ime biste u velikoj mjeri smanjili bolove i rizik od infekcije. Jednostavno biste posegnuli rukom unutar tijela pacijenta, proavi ravno kroz kou, i obavili zahtjevnu operaciju.
Zamislite to bi s takvim moima mogao uiniti jedan kriminalac. Mogao bi ui u najstroe uvanu banku. Mogao bi vidjeti kroz masivna vrata trezora tragajui za pohranjenim dragocjenostima i koveiem te bi samo posegnuo i izvadio ih. Potom bi ietao dok bi meci straara prolazili kroza nj. Kriminalce s takvim moima ne bi mogao zadrati niti jedan zatvor. Nikakva nam blaga ne bi ostala sakrivena. Nikakve nas prepreke ne bi mogle zaustaviti. Bili bismo doslovce udotvorci, sposobni za djela izvan poimanja obinih smrtnika. Bili bismo svemogui.

Koje bi bie moglo posjedovati takve boanske moi?


Odgovor: bie iz nekog viedimenzionalnog svijeta. Fiziar Michio Kaku, autor knjige Hiperprostor: Znanstvena odiseja kroz paralelne svemire, vremenske distorzije i desetu dimenziju (engl. Hyperspace: A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps, and the Tenth Dimension).

Sadraj
1
2 3 4 5 6 7
8

9 10 11
12

13 14 15 16 17 18 19

Ja nisam David Ic k e .......................................................................................... Nisam samo cigla u z id u ................................................................................. to se to zbiva, duo?".................................................................................... Samo slijedi tragove...".................................................................................... Svrati u moje odaje", ree pauk m u h i.......................................................... Pauci pletu m re u ............................................................................................. Raunalni sustav Z io n ...................................................................................... Prodaju nam "film"............................................................................................. Prodaju nam "film" (2 )....................................................................................... Rekao je da su to ? ........................................................................................... tovanje z m ije ................................................................................................... Kodirana istin a .................................................................................................. Pa, gdje su ? ........................................................................................................ Svemirski brod M jesec..................................................................................... G la s ...................................................................................................................... 'Igra'virtualne stvarnosti................................................................................. Kozmiki internet............................................................................................. Dekodirana stvarno st....................................................................................... Mjeseev m atriks.............................................................................................. Galerija u boji Neila Haguea 1. strategija: Unitavanje zd ra vlja .................................................................. 2. strategija: Prorjeivanje stanovnitva...................................................... 3.strategija: Rat protiv tijela i u m a ................................................................ 4..strategija: Razliite maske - isto lic e ......................................................... 5. strategija:'Svjetsko'ovo, ono... s v e ............................................................ 6. strategija: Napad na slo b o d u ..................................................................... 7. strategija: Otimanje d je ce .......................................................................... 8. strategija: Podobne b u d a le ........................................................................ Skinim o'uroke'................................................................................................... U stanak............................................................................................................... Dodatak i. - Studenti i nastavno osoblje na Londonskom ekonomskom fakultetu pod okriljem Fabijanskog d ru tva .......................... Dodatakll.- Ispovijest jednog sotonista....................................................... Bibliografija.........................................................................................................

1
16 29 52 72 89

112
149 189 226 265 302 327 342 366 379 413 441 462

20 21 22

23 24 25 26 27

505 527 555 580 611 637 661 673 696 719

747 759 776

ovjeanstvo se nalazi na raskriju, ali vie nemamo vremena za stajanje i razmiljanje u kojem smjeru krenuti. Uostalom, i nemamo neki prevelik izbor. Jedna staza vodi ka globalnoj faistikoj/komunistikoj diktaturi koja e kontrolirati svaki aspekt naih ivota, ukljuujui nae misli. Druga e odkrinuti vrata slobode i potencijala kakve jo nismo doivjeli u poznatom nam svijetu.

Kada nailazi tornado, to je najbolje uiniti? Zakopati glavu u pijesak i uvjeriti samog sebe da tornada nema? Neko bi vrijeme sve bilo u redu, ali tornado se ipak pribliava a vaa je stranjica u zraku, tono na njegovom putu. Neznanje je naizgled blaeno, a potom... Nije li inteligentnije prihvatiti postojanje tornada, podii se iz kleeeg poloaja, okrenuti se i s njim suoiti? U tom sluaju preuzimate kontrolu nad situacijom i pruate si priliku da tornado izbjegnete. ovjeanstvo je danas suoeno upravo s takvim izborom. Upamtite: neznanje moe biti blaeno... ali samo nakratko. Kuc, kuc, kuc. Duo, tko bi to mogao biti u ovo doba noi?"

Ja nisam David Icke


Jedini tiranin kojeg prihvaam u ovom svijetu je onaj tihi glasi" iz nutrine.

- Mahatma Gandhi -

MOJ JE IVOT pom alo udan. No, dobro, vrlo udan po standardim a veine ljudi, ali sada m i uope tako ne izgleda. Neko je, zasigurno, bio udan. Jednog sam trenutka bio cijenjeni televizijski voditelj, a ve sljedeeg postao sam m oda i najismijavanija figura u britanskoj povijesti. to se to dogodilo? Probudio sam se. Ironino, dok m e je svijet nazivao ludim ja sam prolazio kroz proces vraanja svojeg zdravog razum a. Postajao sam svjestan. Ili barem svjesniji. Ustvari, ja u kontekstu tih rijei uope nije ja . To je iskustvo zvano David Icke. O no pravo ja, ono vjeno ja, je Svijest koja sam postajao - s kojom sam se ponovno povezivao - dok je Davidu Ickeu, mojoj ljudskoj osobnosti , ili iskustvu , bila priivana etiketa luaka . ovjeanstvo je dokraja zbunjeno u pogledu razlike izm eu pravog ja - Svijesti koja je njihovo vjeno sepstvo - i onoga to nazivamo ljudskim tijelom /um om /osobnou. Jedno je ono tko jesmo, a drugo je ono to doivljavamo. Upravo ta zbunjenost vodi do toga da m ilijarde ljudi ive svoje lane identitete, vjerujui da su ti identiteti oni sami. Ja sam Ethel Brown... ja sam Charlie Smith... roena sam ovdje... radim ondje... praznike volim provesti u panjolskoj. Na taj nain sebe nuno vide u smislu ogranienja: ja to ne m ogu, m oja m alenkost, prosjean ovjek, nije u mojoj moi. To odgovara m ream a svjetske m anipulacije i kontrole jer, kada ve iznosim o oite stvari, daleko je lake voditi i podjarm ljivati m ilijarde Ethel Brown i Charlieja Smitha negoli m ilijarde onih to znaju da je njihovo izvorno stanje vjena Svijest, Sve to Jest, to Je Bilo i to e Ikad Biti. Mi nism o naa tijela, m i smo Beskonana svijest koja prolazi kroz odreena iskustva pom ou naih tijela (si. 1). Da odm ah pojasnim svoje stajalite, na sam om poetku knjige, jer sve to ete proitati s tim je povezano, ukljuujui m oju vlastitu priu (iskustvo). M i ivimo u jednom univerzum u virtualne stvarnosti koja je simboliki vrlo dobro prikazana u filmskoj trilogiji Matriks, iako je to tek djeli jo kom pleksnijeg mozaika. M i nism o

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Slika 1: Ljudsko je tijelo samo jedn a razina nae Beskonane svijesti. Mi nismo nae tijelo; ono je samo sredstvo pom ou kojeg proivljavam o ovaj univerzum virtualne stvarnosti.

naa tijela, a nism o niti nai umovi. To su samo sredstva koja nam om oguuju da doivljavamo univerzum virtualne stvarnosti. To je um nogom e jedna fantastino napredna verzija interneta, to emo vidjeti neto kasnije. elite li pristupiti internetu i doivjeti ono to on im a za ponuditi ne m oete se tek tako logirati. Potrebna vam je m euveza ili suelje koje e vam om oguiti da odete na internet. To suelje nazivamo raunalom ; na vrlo slian nain funkcionira univerzum virtualne stvarnosti prem da, naravno, na nemjerljivo veoj razini sofisticiranosti. To je kao da usporeujem o svemirske brodove s abakom (raunaljkom s pom inim kuglicama) ili s neim jo prim itivnijim . U svom vjenom , beskonanom stanju ono pravo ja nem a oblika. O no je sam o svjesnost. Suelje kojim se koristi Svijest raunalni je sustav
j sy i m i z o y e m o lju d s k im u m o m . . . . 1 K ada P o g le d a m o sv e

pokazatelje posve je oito da je tijelo svojevrsno raunalo, a njegov kom unikacijski sustav je ono to nazivam o um om . Ili, bolje reeno, ono to podrazum ijevam o pod umom. G ovorim o o m ojem um u, njegovom um u, njenom um u, njihovim um ovim a i tako dalje, no osobno sm atram da postoji jedan um - Onaj Um. To je suelje izm eu Svijesti i univerzum a virtualne stvarnosti. Svatko, od sljedbenika New agea do bankara s Wall Streeta, m anifestira razliite aspekte Onog Uma, osim u sluaju kad se osvijesti i shvati da sam nije taj um i to tijelo. Tek tada e m oi otvoriti Um prem a Svijesti i postati svjestan svojeg pravog sepstva (si. 2 i 3). Mogli bism o to nazvati stanjem svijesti o pravom sepstvu nasuprot um u kao predstavniku lanog sepstva.

Tko sam ja? Vrlo m alo ljudi im a takvu spoznaju (iako se stvari polako mijenjaju) jer su m anipulacijom natjerani da sebe doivljavaju kao svoj um i svoje tijelo. Kada se gledaju u zrcalo kau to sam ja, kao i kad sluaju beskrajno rogoborenje misli u svojim glavama te kau to sam ja. Ali to je netono. To ja uope nije ja. To je sredstvo pravog

Ja nisam David Icke

ja - Svijesti - za stjecanje iskustva u ovoj stvarnosti. ovjeanstvo je obm anjivano na vrlo m nogo razina i na bezbroj naina kako bi ja poistovjetilo s um om i tijelom. Ovaj lani identitet hvata fokus nae panje, nae svjesnosti, u zam ku um a/tijela i prekida vezu s pravim ja - Svijeu. To je kljuno ne samo za nae vlastito iskustvo ve i za svijet kojeg kolektivno stvaramo, s obzirom da su njihove perspektive posve razliite. Svijest zna da je sve to postoji Jedno, dok Um sve doivljava u smislu razdvojenosti i podjela. Um, kao posrednik u iskustvu Svijesti, sasvim je O. K. - takva je njegova zadana uloga. Nevolje nastaju kad m islim o da smo mi na um i nae

Slika 2: Vei dio ovjeanstva ima poluidentitet koji se odnosi na njihovo tijelo/um, to ih ini zatoenicima p e t osjetila budui da zatvaraju svoj um pred viim razinama vlastite svijesti. Uhvaeni su u stupicu onoga to nazivam ljuskom od jajeta" ili balonom.

tijelo. Tada bivam o uhvaeni u privid u kojem m islim o da je sve stvarno. Um je taj koji nam daje iskustvo ovog carstva oblika ili stvari , dekodirajui vibracijsku stvarnost u privide poput vrem ena , prostora i m aterijalnosti , ba kao to raunalo dekodira informacije na softverskom disku u slike, tekstove i grafike na kom pjuterskom ekranu. Vrijeme, prostor i m aterijalnost ne postoje osim kao iluzorna tvorevina, a doivljavamo ih kroz dekodiranje sustava um a i tijela, to u uskoro podrobnije objasniti. To je vrlo jednostavno kad uvidite kako sve to funkcionira, a zapanjujue kad shvatite koliko je fizika stvarnost

S lika 3: A kada otvorim o svoj um m oem o se povezati s onim veim j a i pristupiti proirenim razinam a razumijevanja, uvida i svjesnosti. Svijet tada izgleda posve razliito od onoga percipiranog od strane onih to su jo uvijek zarobljeni unutar balona.

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

drukija od nae percepcije o toj stvarnosti. Fiziki svijet kojeg vidite izvan sebe postoji (u tom obliku) sam o u vaem mozgu. Smijeno? Nemogue? Ne, jednostavno istinito. Mi ne vidim o posredstvom naih oiju ve pom ou dekodirajueg sustava mozga. Vibr acijske informacij e oi pretvaraju u elektrine signale koje m ozak dekodira i izgrauje nau fiziku stvarnost (si. 4). Sve su to iste inform acije u drukijim oblicima: vibracijskim, elektrinim , kemijskim ili nekim drugim . Sredstva kom unikacije su razliita, ali inform acije su iste no u razliitim oblicima. Mogli bism o to usporediti sa situacijom u kojoj ovjek Slika 4: Fiziki svijet kakvog percipiramo ne postoji, u odijelu prosljeuje kom ad papira osim u obliku vibracijskih i elektrinih informacija eni u haljini koja ga daje nekom koje tijelo/m ozak dekodira u prividnu materijalnost tipu u majici kratkih rukava. Sredstva u naim g lavam a. To je slino raunalu koje dekodira informacije na softverskom disku, a ove se kom unikacije m ogu izgledati razliita, pojavljuju na ekranu kao boje, tekst, slike i grafiki ali radi se o istoj informaciji. Taj prikazi. princip vrijedi i za tjelesno raunalo koje prosljeuje i deifrira inform acije vibracijski, elektriki, elektrom agnetski i kemijski. U svojem prividno fizikom obliku knjiga u koju sada gledate postoji samo unutar vaeg mozga, a isto je sa svim ostalim to vidite , ukljuujui Sunce, Mjesec i zvijezde koje se ine vrlo daleko. Sve to vidim o, ujemo, dodirujem o, m iriem o, kuamo, zatim sve boje, tem peratura i iskustvo udaljenosti, vrstoe, pa ak i kretanja, sve su to vibracijske inform acije - valni oblici - dekodidrani preko pet osjetila i mozga u privid sustava m aterijalnosti izvan nas. No, kad govorim o o fizikom svijetu ondje nem a onog izvan nas. Znam da se ini kao da fiziki drite knjigu, a isti je sluaj i sa m nom koji kuckam po svojoj tipkovnici. M eutim , vae i m oje ruke pretvaraju vibracijske inform acije iz knjige i tipkovnice u elektrine signale koje m ozak deifrira u osjeaj fizikog dranja knjige i lupkanja po tipkama. Ovim e u se podrobnije pozabaviti na stranicam a koje slijede. O snovna je to pretpostavka za razum ijevanje onoga to se doista dogaa u ovom svijetu . Brojne inform acije koje u iznositi o raznim tem am a veini e se ljudi initi vrlo neobine i pretjerane , ali to, do vraga, m oe biti pretjeranije od injenice da ak fiziki ne drite knjigu koju itate? Svijet nije tek m alko drukiji od nae predodbe o njem u, od te je predodbe sasvim drukiji. Smijeno m i je kada ujem kom entare poput Icke je luak kao reakciju na stajalita koja se sa stvarnou, kada se radi o udnovatosti, ne m ogu mjeriti. Icke je lud! M a nemojte? Zar mislite da je ono to sad udiete zrak?

Ja nisam David Icke

Um percipira stvarnost u smislu odjeljivosti, strukture, jezika, hijerarhije, zakona, vrem ena, prostora i individualnosti. To m u je posao - da Svijesti prua iskustvo takvih stvari. Problem je u tom e to se ovjeanstvo u tolikoj m jeri poistovjetilo s U m om i njegovim osjeajem percepcije da ljudi misle kako su oni sami njihovo iskustvo. To je kao da ste za tipkovnicom , s prstim a na m iu, kada sve vidite oim a raunala. Sva bi se naa kreativnost i jedinstvenost odjednom izgubile u korist univerzalnog softvera u pozadini svih raunala. Isti je sluaj s nam a ljudim a kada se poistovjeujem o s um om i tijelom i zaboravljamo nau istinsku i neizm jernu prirodu. No, ovdje se ne radi samo o pukom zaboravljanju. Iz narataja u narataj m rea m eusobno kriajuih obitelji odreenih krvnih loza (koje razotkrivam sve ove godine) m anipulacijam a nas navodi da to zaboravljamo. Ljudi iz sjene, kako ih nazivam, znaju kako stvaram o zbilju te im je cilj zadrati nas unutar Uma. I izvan Svijesti. U takvom nas stanju m ogu m asovno kontrolirati. Zatvaraju nas u um notjelesnu kom pjutorsku razinu percepcije, a zatim program iraju osjeaj stvarnosti raunala tako to nadziru i elektrokemijske utjecaje koje prim am o. No, kao to rekoh, sve u to jo jednom ponoviti na stranicam a ove knjige. Ljudi govore o svjesnom um u i podsvjesnom um u te koriste izraze poput obnavljanje svijesti i slino. Izrazom Svijest ja se pak sluim na poprilino drukiji nain, a, izm eu ostalog, piem ga i velikim poetnim slovom S kako bih istaknuo injenicu da je sva Svijest jedna Svijest koja se izraava na beskonano m nogo naina. Kada govorim o Svijesti m islim na onu razinu svjesnosti koja je vjena i bezgranina - nae prvotno stanje. O no je Cjelokupno znanje, Cjelokupna m ogunost, Beskonana i Jedna Svijest svjesna same sebe, a takva i m ora biti jer ona je sve to postoji. Ali, sve ne postoji na istoj razini svjesnosti i, u usporedbi sa Svijeu unutar svjesnosti o samoj sebi, Um je seoska luda. Kau da samosvijest, odnosno stanje svjesnosti o vlastitom postojanju, jest definicija svjesnosti. S tim e se ne slaem. Samosvijest m oe znaiti da ste svjesni vlastitog postojanja, ali to ne znai da ste svjesni u onom smislu u kojem taj izraz ovdje koristim . Um posjeduje samosvijest, izm eu ostalog i kroz njegov prividni identitet, gdje se poistovjeuje s Ethel Brown ili s Charliejem Sm ithom i ivotnim priam a koje uz njih idu. Ali ako Um postaje zatvoreni krug (zatvoreni um ), kao to je sluaj kod veine ljudi, on nee biti istinski svjestan u smislu vjene Svijesti ili Beskonane svjesnosti. Funkcionirat e uz sutinski ogranien osjeaj svjesnosti, m ogunosti i sam o-identiteta (si. 5). Ukoliko se s ovakvim inform acijam a susreete po prvi put m oda e vam sve to biti neto tee pojm iti, ali ustvari je to vrlo jednostavno kada poveete tokice , kao to u ovdje uiniti i ja.

Izuzetni umovi" (i ne tako izuzetni) slino misle Um kom unicira putem misli. O n nikada ne prestaje razmiljati. Ljudi su ovisni o razm iljanju jer su ovisni o Um u i vjeruju da su oni taj um. Slijedom toga misli postaju emocije, reakcija tijela/um a na misli, pa su ljudi tako ovisni i o emocijama. Da bi se potaknula neka em ocionalna reakcija ne treba vam ak ni izravno iskustvo, dovoljno je da o tom e razmiljate. Mi ivimo u U m om stvorenom svijetu, punom U m om stvorenih ljudi. Um je stoga Bog: On im a izuzetan um ; Ona je

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

nevjerojatan um ; Kakva li sjajnog um a! U U m om stvorenom svijetu Um je sve, zbog ega je intelekt arite tovanja u suvrem enom svijetu. Kad je netko intelektualac ili akadem ski graanin to je potvrda, u naem nakaradnom razmiljanju, da je taj netko pam etan . No, dobro, ovisi to podrazum ijevate pod tim pojm om . Po rjenikoj definiciji, pam etan je onaj tko je brzog um a i originalan; bistar. Brzog uma, to je tono, takva je uloga Slika 5: Umom voeni ljudi vide gotovo sve Uma, da razradi stvari putem misli. iz perspektive pet osjetila i tako padaju u Originalan? Netono. O riginalnost zam ku privida f izikog svijeta. Zbog toga potjee iz Svijesti, ne iz Uma. Bistar? su iznim no podloni manipulaciji i kontroli. to se, pak, podrazum ijeva pod Svjesni ljudi ostaju povezani s viim izrazom bistar? Ako to oznaava razinama svijesti i sve vide iz druge toke sposobnost dranja m notva injenica opaanja. Oni jesu u ovom svijetu , ali nisu u m em oriji i sprem no raspolaganje o d njega. Umom voeni ljudi Svjesne ljude tim injenicam a - opet je na djelu esto nazivaju ludima ili o pasnima zbog samo Um. O no to zovemo pam eu njihovog podosta razliitog vienja svijeta. dolazi od Uma, dok m udrost dolazi od Svijesti a, kao to godinam a ponavljam, pam et bez m udrosti najdestruktivnija je sila na svijetu. Na prim jer, izrada atomske bom be odraz je ovjekove pam eti, ali ne i m udrosti. U svijetu im a m nogo pam etnih ljudi, ali m udri su m alobrojni, i to zato to percepcijom ovjeanstva dom inira Um, m euveza slina raunalu, um jesto pravog sepstva. Ve 20 godina drim predavanja pred raznolikom publikom u vie od 50 zemalja, a intelektualci i akadem ski graani su, bez ikakve sumnje, najravnoduniji na sve to izlazi izvan prihvaenih okvira. O no to je sadrano unutar tih okvira je Um. Toliko su zarobljeni U m om da nisu u stanju obraditi inform acije i svjesnost nadahnute Svijeu. Njim a je to neki nepoznat svijet, neto kao Zona sumraka. No, upravo se njih glorificira zbog njihove inteligencije i upravo oni vode institucije koje kontroliraju i usmjeravaju drutvo. U m om nainjen sustav iz svojih ralja izbacuje Um om oblikovane robote kako bi sluili Um om nainjenom sustavu. I tako se to, iz desetljea u desetljee, vrti u krug. D ok Um kom unicira kroz misli, Svijest nam govori u vidu spoznaje . To se takoer naziva i intuicijom . To nije neto to mislite, to je neto to osjeate, neto to jednostavno znate. U odreenoj m jeri tu intuiciju svi mi posjedujem o. To je onaj osjeaj da neto znate, ali ne znate kako to znate. Jednostavno znam da se m oram susresti s tom osobom ili da m oram otii onam o ili biti tam o. Obino nem a rijei (koje potjeu od Uma) kojim a bi se to saznanje objasnilo, taj poriv da neto uinimo, ali on izvire negdje iz nae duboke nutrine. Da, iz Svijesti. Prevlast Uma nad naih osjeajem stvarnosti zatvara vrata intuicije,

Ja nisam David Icke

jer ako slijedimo taj osjeaj Um vie nije vladar te m u kontrola poinje izmicati. Naravno, on e se boriti kako bi zatitio svoju nadm o. Koliko ste puta doivjeli neki intuitivni uvid ili neki snaan poriv da neto uinite da bi vas, na kraju, od toga odvratilo razglabanje u vaoj glavi?
Ne moe to uiniti. to e m isliti tvoja obitelj? I susjedi, i ljudi na poslu? To je neodgovorno, ti im a obaveze, dunosti, a to je s tvojom karijerom ? Razoarat e m noge, a i sam og sebe. Ne m oe raditi kako ti se prohtije. To nije logino.

A, da, logika - sustav rasuivanja. Ali, to je razum ? Rjenike definicije su klasika: Sposobnost za logino, racionalno i analitiko razmiljanje; inteligencija; dobro prosuivanje; zdrav razum ; norm alno um no stanje; razboritost. Um, Um, Um. Ovaj dio definicije - sposobnost za logino, racionalno i analitiko razmiljanje; inteligencija - odnosi se, vie nego oito, na intelekt ili Um, ali - dobro prosuivanje; zdrav razum ? Po ijim to kriterijim a, m olim vas lijepo? Prevlast Uma u naoj stvarnosti znai da se sve definira iz perspektive um a. Dobro prosuivanje; zdrav razum jednostavno je definicija Uma. to ako Um, kao to i jest sluaj, zna samo djeli onog to bi se m oglo znati? Biste li prihvatili definiciju dobrog prosuivanja, zdravog razum a od strane seoske lude te biste u skladu s tim ivjeli bez suvinih pitanja? To bi bilo suludo, ali najvei dio od sedam m ilijardi ljudi svakog dana ini ba to. Da jednog lijepog, sunanog jutra pogledate kroz prozor pomislili biste kako je odraz dobrog prosuivanja i zdravog razum a va prijedlog lanovim a obitelji da zajedno popijete aj u vrtu, ili vau nam jeru da razvuete vrtne lealjke i poradite na svojem tenu. Kada biste im ali iru svjesnost o dogaajima, recim o da se pribliava uragan, ono to se isprva inilo dobrim prosuivanjem i zdravim razum om odjednom bi se pokazalo kao potencijalno samoubojstvo. Isti je sluaj s poprilino razliitim stupnjem svjesnosti izm eu Uma i Svijesti. Kad Um otvorite Svijesti tada shvatite kako je Um zapravo ogranien, pa ak i glup kada funkcionira kao zatvoreni krug, svjesno upoznat samo sa stvarnou pet osjetila. Takoer uvidite da je prihvaanje Uma kao procjenitelja dobrog prosuivanja, zdravog razum a jednostavno suludo. Kad ve o tom e govorimo, doista m i se dopada ona trea definicija razum a: norm alno um no stanje; razboritost. Varljiva perspektiva Um a je toka iz koje se filtrira i prosuuje sve i svakoga. Govorite li stvari koje su izvan sposobnosti Uma da ih razum ije m orate, po definiciji, biti ludi tj. izvan norm alnog um nog stanja . Zbog toga esto kaem da mi je drago kad me nazivaju ludim jer je to potvrda mog zdravog razum a. Hvala svima na koje se to odnosi.

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Ne budite tako Tupi1 Sve je energija u razliitim oblicima. Eksperim enti japanskih znanstvenika pokazali su da tijelo svijetli i em itira svjetlost koja jaa i slabi tijekom prolaska dana. Petoricu zdravih m ukih dobrovoljaca stavljali su golih grudi ispred kam era u potpunom m raku na dvadeset m inuta svaka tri sata. Istraivai su ustanovili da se isijavanje tijela tijekom dana pojaavalo i slabilo, s najniom tokom u 10 h, a s vrhuncem u 16 h, nakon ega bi postupno opadalo. Sm atra se da su te fluktuacije em itirane energije povezane s principom tjelesnog sata. Tijelo/um je energija, kao i sve ostalo, koja m oe slobodno tei (otvoren um ) ili moe biti gusta i teka (zatvoren um ), ovisno o naem stanju svijesti. G ustou energije najvie potiu strah i kruta uvjerenja. Pojava znana kao m apiranje mozga znai da se kruta uvjerenja sam oodravaju dok m ozak filtrira stvarnost u skladu s tim uvjerenjima. Ljudi iz sjene koji nastoje upravljati svjetskim zbivanjima imaju na nianu va um , vaa uvjerenja. Ne zanim a ih pretjerano koja su vaa kruta uvjerenja - religijska, politika ili neka trea - sve dok ih gajite. Svako takvo uvjerenje ograniit e vau sposobnost sagledavanja ire slike. Spom enuti ljudi takoer raspiruju strasti izm eu razliitih uvjerenja, koristei princip zavadi pa vladaj. Ljudi otvorena um a koji se m oe proiriti i svjesno povezati s Beskonanom svijeu najgora su nona m ora m anipulatora koji su ustrojili drutvo na nain da to lake osujete takvo buenje, takvo otvaranje Uma. K ruta uvjerenja m ogu se ak prom atrati kao nain na koji se neuronske stanice spajaju u mozgu. O ne tvore elektrinu m reu koja predstavlja krutost percepcije, a neuroni se pokreu u skladu s nizom koji predstavlja odreeno uvjerenje. Te mree se nazivaju m odane karte, a m ogu se saeti izrazom: N euroni koji se zajedno pokreu, zajedno se i spajaju. David Shainberg, am eriki psihijatar s Psihijatrijskog instituta W illiam Alanson W hite u New Yorku, kae da su misli vrtlozi energije koji m ogu postati fiksni i kruti. Ti su vrtlozi jedna od razina procesa povezanog s neuronskim m ream a te stvaraju krut, opetovan slijed njihova pokretanja. Shainberg pretpostavlja da se ti fiksni, gusti vrtlozi m anifestiraju kao fiksna miljenja, krut osjeaj stvarnosti i neprom jenjivih gledita. I obratno, fiksna miljenja i uvjerenja stvaraju guste vrtloge i fiksne neuronske mree. Upravo te m ree i energetska polja niske vibracije (razliiti izraaji istih uvjerenja) zatvaraju te kanale, drei nas u stvarnosti pet osjetila i blokirajui svjesno povezivanje s Beskonanom svijeu. To su elektrine i vibracijske razine procesa filtriranja gdje podatke oblikuje m ozak u skladu s uvjerenjima. To znai da neki ljudi vide au napola punu, a drugi je vide napola praznu; neki vide neto pozitivno u svemu, a drugi neto negativno. Te m odane karte neuronskih m rea koje se ukljuuju u opetovanom nizu usporedive su s raunalnim softverskim program im a. Nikad se ne m ijenjaju sve dok ne prepravite softverske kodove ili prom ijenite disk. Veina ljudi to nikad ne napravi i zbog toga su, u smislu perceptivnosti i ponaanja, tako predvidivi i ogranieni.
1 U izvorniku stoji: Dont be so Dense, to, osim gornjeg prijevoda, moe znaiti i, otprilike, Ne budite tako frekvencijski tusti; op. prev.

Ja nisam David Icke

Kad raskinem o s takvom krutom misli neuronska se m rea kida i stvara se druga koja e odgovarati novoj stvarnosti. Tako se proces filtracije m ijenja te se deifriraju druga polja m ogunosti kojim a ranije nije bilo pristupa. To doivljavamo kao neki dogaaj kadar prom ijeniti nam ivot ili kao iznenadnu bujicu novih prilika u ivotu koje se prije nisu ukazivale. Te prilike oduvijek su bile prisutne u masi energije unutar Cjelokupne m ogunosti, no uvjerenja osobe uzrokovala su to da ih m ozak ne m oe proitati i prenijeti u fiziko iskustvo. Krute misli i stanja niskih vibracija, posebno strah, dovode do toga da naa energetska polja padnu u frekvencijsku gustou sporih vibracija, to stvara vatrozid ispred Beskrajne svijesti. Kako nazivamo ljude koji nisu odve bistri? Na engleskom ih nazivamo izrazom dense2. Poslije m og inicijalnog buenja 1990. godine govorio sam stvari koje su bile daleko izvan sustava vjerovanja veine ljudi, a neuroni u njihovim m odanim kartam a pokrenuli su se tako da su me dekodirali kao ludog, ak opasnog. Zbivalo se, ustvari, to da sam se nalazio u procesu odlaska izvan granica m og Uma i dolaska u Svijest.

Sami sebe laemo Jedan od glavnih oitovanja tih m odanih karata je pojava znana kao kognitivni nesklad. To je neravnotea um a i em ocija koja zadrava ovjeanstvo u neprestanom neznanju i ropstvu. Razumijevanje kognitivnog nesklada zahtijeva razum ijevanje m nogih stvari u vezi ovjekovog poloaja. To m oe zvuati vrlo visokoum no, iznjedreno iz esto sum ranog svijeta intelektualnog argona, ali je zapravo vrlo jednostavno. To znai da smo, u biti, podijeljenog um a, pri em u jedan dio proturjei drugom . Ovo se najee javlja u obliku uvjerenja u opreci s iskustvom, inform acijam a ili ponaanjem . Kognitivni (znanje, svjesnost) nesklad (neslaganje) je stanje unutarnjeg stresa i nelagode uzrokovano ovjekovim uvjerenjim a koja ne odgovaraju njegovom iskustvu, ponaanju ili postojeim injenicama. Ovom kratkom reenicom opisao sam vei dio ljudskog roda i razlog stanja u kojem se svijet danas nalazi. Ovo stanje neugode tjera nas da se iz te nem ogue situacije izbavimo razrjeavanjem tog proturjeja, to uglavnom inim o laui sam im a sebi ili onim e to bih nazvao sam oobm anom . Ljudi su u neprekidnom stanju kognitivnog nesklada, to nesm iljeno iskoritavaju oni koji nas ele podjarm iti. Umukni, ne elim to sluati - jedno je oitovanje kognitivnog nesklada ili nastojanja da ga izbjegnemo. Koliko to esto ujem o kad se sustav krutih uvjerenja suoava s inform acijam a koje proturjee zbilji. Te rijei odaju ono to se dogaa kad uvjerenja i percepciju osporavaju dokazi. U elji da taj nesklad (stres proturjeja) uklone ljudi uglavnom: (a) bez daljnjih istraivanja odbacuju kao netone inform acije koje prkose uvjerenjim a ili (b) m ijenjaju svoja uvjerenja i pretpostavke u svjetlu novih inform acija ili iskustava. inite li ovo potonje kognitivni nesklad pozitivna je stvar. Tada uite iz novih inform acija i iskustava a svoju svijest irite. Ali, naalost, veina ljudi polazi onim prvim putem i pokuavaju zatititi svoj sustav vjerovanja od svakog izazova (si. 6).
2 Vidi prethodnu napom enu; op. prev.

10

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Osobito je to uoljivo kod vjerskih voa, akadem skih graana, znanstvenika, lijenika i onih s krutim politikim ili kulturnim svjetonazorom . M oraju li birati izm eu svog sustava vj erovanj a i veeg razum ij evanj a pobj edu e svaki put odnijeti sustav vjerovanja. To znai da u vlastitom um u m oraju nauditi ugledu glasnika - Taj Icke je budala - kako bi na neki nain razjasnili inform acije a sustav vjerovanja ostavili netaknutim . Drutvo skeptika zapravo je Drutvo kognitivnog nesklada. Nije m u cilj da propitkuje inform acije i uvjerenja koja pobijaju Slika 6: Kognitivni nesklad moe biti uvjerenja njegovih lanova ve samo da ih jedan oblik shizofrenije u kojem se dva kom prom itiraju, u strahu da je m anjkav njihov oprena gledita ili injenice smatraju istinitima: rat je mir, sloboda je ropstvo, vlastiti sustav vjerovanja. to vie budem o neznanje je mo. razum ijevali pravu prirodu stvarnosti to e smjenija biti objanjenja od strane nekritikih sljedbenika akadem skih krugova. Na jednom britanskom sveuilitu radi jedna parapsihologinja koja uporno odbacuje takozvana paranorm alna i iskustva blizu sm rti, i to tako da vam ne preostaje drugo nego da rezignirano odm ahnete glavom. Izjavila je da su iskustva tik do sm rti - prem da je ogrom an broj ljudi naveo da su svoje tijelo napustili i kasnije se vratili - proizvod m ozga koji se prisjea svog ivota dok ovjek umire. Pa, kako se on moe sjeati da lebdi iznad svog tijela i gleda dolje na sebe? To je suludo! Ali upravo tako funkcionira kognitivni nesklad. Sustav vjerovanja zamagljuje rasuivanje dok se neuroni pale svojim ponavljajuim slijedom te se ne uspijevaju prepoznati niti najoitija proturjeja. O no to sada zovemo kognitivnim neskladom George Orwell je opisao izrazom dvomiljenje - sposobnost gajenja dva oprena uvjerenja i prihvaanja oba kao istinita. U njegovom izrazu rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje je m o sadrana je sutina sam oobm anjujue znaajke kognitivnog nesklada. To je ljudska pandem ija, kljuna za uspjenost globalnog sustava kontrole kojeg razobliavam posljednjih 20 godina. To je takoer fenom en Uma, a ne Svijesti.

Tihi glas Veina ljudi zatoenici su Uma tako da rijetko kada, ako uope ikad, uju apat svoje intuitivne spoznaje, ono to neki nazivaju Tihim glasom. Naime, Um sve ini glasno, TO GLASNIJE, TO BOLJE. Izuzetno m u odgovara neprestana buka, pri emu povisuje decibele po potrebi, kako bi osigurao da beskrajno, uglavnom nevano i besm isleno eretanje um a zaglui Tihi glas Svijesti. TO JE O N O REKLA MOJA INTUICIJA? MOLIM? NE UJEM TE. REKOH, TO JE O N O REKLA MOJA INTUICIJA? MA, ZABORAVI, NE UJEM JE VIE. Sve posjeduje svojevrsnu svjesnost, pa tako i Um. O n je svjestan da su dani njegove prevlasti - dopusti li Svijesti da se izrazi unutar ove stvarnosti - zauvijek odbrojani. O n to ne eli pa

Ja nisam David Icke

11

je utonuo u toliku obm anu, iz razloga koje u razloiti neto kasnije, da nastoji zatvoriti kanale prem a Svijesti, ohrabren od strane elitnih obitelji koje koordiniraju svjetsku zavjeru preko svoje m ree tajnih drutava. Z nanjem koje ovdje iznosim u glavnim crtam a oni se slue kako bi zatoili stanovnitvo u tam nice Uma. Kasnije u detaljnije iznijeti kako to rade, ali kljuni je nain razaranje tiine i navoenje ljudi da se boje tiine. Sasvim oigledno, Tihi glas najjasnije progovara u tiini, kom unicirajui ne toliko rijeim a koliko svjesnou i spoznajom . Ali, tko jo danas sjedi u tiini? Tiinu posvuda razara suvrem eni svijet, a to, u dubokim unutarnjim svetim m jestim a zavjere, nije nim alo sluajno. Svijest nam govori preko srca i zato m i obino osjeamo intuiciju u predjelu grudi. Ne m islim pritom na fiziko srce nego na duhovno koje se m oe osjetiti u sredini grudi. To je vrtlog, ili cakra (to znai svjetlosni kota), koji povezuje fiziku razinu s naim viim razinam a svijesti onkraj pet osjetila (si. 7). O datle potjee koritenje fizikog srca kao sim bola ljubavi. Zapravo se radi 0 tom e da se izgubilo ono iskonsko razum ijevanje srca u ovom kontekstu. Kad osjeate duboku ljubav ili suosjeanje i opet ih osjeate u sreditu grudi - lokaciji srane akre ili vrtloga kroz koji ujedno osjeamo svoju intuitivnu spoznaju . Kada ovjek pokuava donijeti neku odluku znam o m u rei: to ti govori srce? ili Ima li dobar osjeaj s tim u vezi? Srana akra naa je glavna spona sa Svijeu izvan ovog svijeta prividnih oblika, dok je naa glava, uvjetovani Um, uhvaen u zam ku razmiljanja u skladu s propisim a i pravilim a stvarnosti pet osjetila. Veina ljudi zatoenici su svoje glave koja je indoktrinirana da vjeruje u slubenu verziju onoga to je ispravno ili pogreno, m oralno i nem oralno, norm alno i nenorm alno, dakle u drutvene norm e . To je izraz zemaljski uvjetovane svjesnosti, U m apod utjecajem pet osjetila. Njime se svakodnevno m anipulira kako bi prihvatio verziju stvarnosti i m ogunosti koja odgovara nakanam a onih koji ude za nam etanjem kontrole. Um se temelji na ograniavanju, propisim a i pravilim a te m entalitetu tipa ja ne m ogu, ti ne m oe. O n prom atra stvari u smislu nalaenja razloga da se neto ne ini (bilo da se ne moe ili ne bi trebalo initi), a vrlo rijetko nalazi razloge da se neto ini (da se m oe ili bi se trebalo initi). Sputan je 1 strahom , to ovjeanstvo dri u m entalnoj ili em ocionalnoj zatvorskoj eliji. No srce , intuicija, naa je poveznica s Beskonanim sepstvom onkraj slika 7: Tiiel JePovezan s . _ . i i i i viestrukim energetskim poljima pet osjetila. O no imasvojevlastitoelektrom agnetsko (mzma svjesnosti) prek() M polje i svoj vlastiti osjeaj stvarnosti. Srce vie odnosno vrtloga. Ovo je sedam osjea, a m anje razmilja. O no im a spoznaje , a glavnih vrtloga.

12

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ne drugorazredno znanje izvueno iz indoktrinacijske maine. Neki to nazivaju uroenom inteligencijom , inteligencijom izvan pukog znanja . Veina ljudi u sebi vodi rat izm eu onoga to misle i onoga to osjeaju, onoga to im glava nalae da ine i onoga to intuitivno osjeaju da trebaju initi. Gotovo svaki put pobjedu odnosi glava. Takvo je postupanje lake, ili se takvim doim a, u U m om uvjetovanom drutvu zasnovanom na nam etanju misli i uvjerenja. Kada sustav odlui kakve e norm e biti te ih pone nam etati kroz obrazovanje , znanost , medije, m edicinu i tako dalje, svi eventualni buntovnici ili slobodoum ni mislioci bivaju izloeni poruzi ili osudi (u m ojem sluaju dogodilo se oboje) zbog poinjenog zloina, odnosno zbog toga to su drukiji ili zato to osporavaju ovu apsurdno ogranienu verziju stvarnosti i m ogunosti. Ovaj proces izvanredno oslikava jedna japanska izreka: Nemoj biti avao koji stri jer toga eki prvog udara. Um je oprezan i nee se nepotrebno isticati, a Svijest kae: Hej, ljudi, evo me, tu sam.

Psiholoki faizam Svatko tko ozbiljno slijedi intuitivnu spoznaju um jesto indoktriniranu, plaljivu glavu/um suoava se s ismijavanjem i osuivanjem od strane psiholokih faista. Nisu to samo ljudi s visokim izm am a i sm ijenim briim a, to su roditelji, prijatelji , kolege, a ako ivite pod svjetlima reflektora tu su novinari i javnost openito - u biti svatko tko vam oteava da budete drukiji od drugih. Ova je reakcija oito nairoko kodirana u ljudskoj psihi posredstvom m oi genetskog program iranja i prevlasti Uma. Dovoljno je pogledati kako ak i m ala djeca u koli znaju biti okrutna prem a svakom tko je drukiji . Veina pripadnika ljudske rase u potpunosti je indoktrinirana izvanjski usaenim norm am a koje od kolijevke pa do groba bom bardiraju um te pritom ne shvaaju da je njihovo norm alno razmiljanje njihov pojedinani - i kolektivni - zatvor. Njihova je sm etenost tolika da ne sam o da doprinose, iz m inute u m inutu, vlastitom zatoenitvu, ve takoer estoko brane Sustav kontrole od svakoga tko preispituje ili osporava temelje i pretpostavke na kojim a taj sustav poiva. Kao to je rekao M orpheus u prvom filmu iz trilogije Matrix:
M atrix je sustav, Neo. Taj sustav je na neprijatelj. Kada se nae u n u tar sustava i osvrne se oko sebe, to vidi? Poslovne ljude, uitelje, odvjetnike, tesare. To su um ovi upravo onih ljudi koje elim o spasiti, ali sve d ok to ne uinim o ti ljudi su jo uvijek dio tog sustava, to ih ini naim neprijateljim a. M ora shvatiti da veina tih ljudi nije sprem na iskopati se iz sustava. A m nogi od njih toliko su naviknuti na sustav, i toliko su o njem u ovisni da e se boriti kako bi ga zatitili.

Ne slaem se s ovim spom injanjem neprijatelja - to je klasian proizvod Uma - ali gornji odlom ak poprilino dobro opisuje ovjekovu percepciju sustava koji ga je zatoio. To je ono to ja nazivam m entalitetom onih to sm atraju da je Zemlja ravna ploa. Kad je vladala norm a da je Zem lja ravna svatko tko je tvrdio da je okrugla bio je izvrgnut ruglu i osudi, ili bi ak bio osuen na kaznu zatvora, pa

Ja nisam David Icke

13

i sm rt. Kad se norm a prom ijenila s pregrt dokaza da je Zem lja kugla uloge su trenutno prom ijenjene i svatko tko je tvrdio da je Zemlja ravna ploa bio je izloen istom tretm anu. N orm e vladaju, kuite? Onaj tko postavlja norm e istovrem eno upravlja ljudskom percepcijom i ponaanjem . I zato je toliko vano ogoliti norm e do njihove sri i pokazati njihovu besmislenost. O ni koji ive kroz svoju intuiciju uvijek privlae pozornost Policije m isli, jer glava i srce , Um i Svijest, prom atraju stvarnost sa posve razliitih stajalita. Um pod utjecajem pet osjetila i odvojen od Svijesti stalno se i bjesom uno bori s intuicijom posredstvom straha da e izgubiti svoju zamiljenu m o nad zbivanjima i ponaanjem . Kada bi netko npr. rekao da m u njegova intuicija govori da iza ugla ekaju banditi te da bi trebao prijei na drugu stranu, Umovi drugih bi ga zatraili dokaz . Rekli bi m u da ne bude smijean i da im ne kvari zajedniki izlet. Na isti nain, neki su ljudi odbili ukrcati se u avion koji se kasnije sruio jer su imali osjeaj - intuiciju pridolu iz Svijesti. ak i da su ti ljudi drugim a rekli ono to predm nijevaju, veina njih ipak bi se ukrcala u avion. Njihove bi im glave govorile da je vjerojatnost da zrakoplov padne vrlo mala. Uostalom , bili su nakanili doi do svojih odredita kako bi m ogli prisustvovati nekom poslovnom sastanku ili otii na zakazanu veeru. Osim toga, veliki napreci u razum ijevanju, ukljuujui i one u znanosti, redovito su rezultat intuicije, onog unutarnjeg osjeaja, a ne samo intelekta. Intuicija je nadahnue, a intelekt - ili Um - sam o ju potvruje.

Kad se usudimo biti drukiji Kada slijedimo svoju intuiciju esto se ponaam o na nain koji uvjetovani, zatoeni um ovi ljudi oko nas jednostavno ne m ogu shvatiti. O ni m oraju racionalizirati vae rijei i ponaanje tako to e rei da ste ludi ili opasni . Ustvari, vi ste jednostavno drukiji, stvarnost gledate s druge toke gledita. To podsjea na onu scenu s Robinom W illiam som u filmu Drutvo m rtvih pjesnika iz 1989. godine kada on svojim uenicim a u norm am a zasienoj koli govori:
Stojim na svojem stolu kako bih se podsjetio da stvari neprestano trebam o gledati nanovo, iz drugoga kuta. Vidite, s ove visine svijet izgleda posve drukije ... upravo onda kada m islite da neto znate stvari m orate sagledati s druge toke gledita. M akar vam to izgledalo glupo ili pogreno , m orate pokuati... ... Svi m i im am o veliku potreb u da b u dem o prihvaeni od drugih, ali m orate znati da su vaa uvjerenja jedinstvena; vaa vlastita, ak i kada ih drugi sm atraju udnim a ili om raenim a. ak i kada stado bleji: To je jaaaaako loe.

Uz savren odabir trenutka, netom prije m og vlastitog buenja, im ao sam neka iskustva koja su me navela da odluim kako u - ako se ikada ponovno sukobe moj um i m oja intuicija, m oja glava i srce - uvijek slijediti intuiciju. Pritom se nikada, do dana dananjega, nisam krzm ao. Kao to sam ubrzo uvidio, ovo uporno oslanjanje na intuiciju m oe vas baciti u ozbiljne problem e u svijetu kojim ravnaju glava i Um. U takvim situacijam a glava vie na srce: ,,A, lijepo sam ti rekla! Vidi to se dogaa

14

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

kad me ne slua! O tprilike u tom trenutku veina se ljudi povlai i svoje povjerenje ponovno poklanja glavi - i eksperim entu je kraj. M eutim , ustrajete li i nastavite slijediti vlastitu intuitivnu spoznaju unato svim posljedicam a koje bi se iz toga m ogle izroditi poinje se m anifestirati jedna udesna, oslobaajua preobrazba. Um prosuuje dogaaje iskljuivo iz perspektive gledanja do naredne okuke na rijeci, ali vaa intuicija (Svijest) sagledava cijelu rijeku, od njenog izvora do m ora. Intuicija zna da iako se u danom trenutku stvari m ogu initi prilino loim a, m alo dalje nizvodno iskustvo e dovesti do neega doista pozitivnog. N eprestano m i se to dogaa, a najee m i se to dogaalo poetkom 1990-ih. Ponekad se naljutite i budete frustrirani jer, s gledita Uma, neto je polo po zlu, ali kasnije uvidite da je ono to je polo po zlu ustvari bilo savreno za vas u svjetlu onoga to je iz tog proisteklo ili u svjetlu darovanog vam iskustva. Na prim jer, zadrim o li se kod usporedbe s rijekom, struja vas je recim o nasukala na obalu ili je va kanu negdje poeo proputati pa ste m orali stati. Tada vas obuzm e bijes i ponete proklinjati takvu sreu , pitajui se: Zato se to m oralo dogoditi ba m eni? No, odnekud iskrsava neki m jetanin koji vam kae da ste imali vraku sreu jer ba iza sljedee okuke nailazi golemi vodopad koji bi vas zasigurno ubio. Kada postanete otvoreniji prem a svojoj intuiciji ne trebaju vam nagovjetaji kao to je oteeni amac jer tada jednostavno znate da trebate zaveslati prem a obali i da dalje ne smijete ii. Pravi izazov predstavlja itanje znakova i poruka koje nam podastiru intuicija i ivotna iskustva te postupanje s njim a u skladu, a ne preputanje odluke Umu. Nem a razloga da stane, rei e Um. Nem a nikakvih dokaza da u ovoj rijeci im a vodopada ili brzaca. Sve dok ne vidim neki dokaz ii emo naprijeeeeed... aaaagggghhhhhhh... O tvorite li se Svijesti Um m oete uiniti saveznikom um jesto protivnikom . M ogue ga je vratiti na mjesto koje m u pripada - kao posluitelja iskustva Svijesti, a ne vie gospodara. Kao rezultat m og oslanjanja na intuiciju, bez obzira na sve, moj Um (pod utjecajem pet osjetila) ipak je bio u stanju logino zakljuiti da, iako me oslanjanje na intuiciju m oe baciti pred ogrom ne izazove, iskustvo se uvijek pokae kao ono to je nuno, gledano iz ire perspektive. O n uvia da ono to izgleda kao sam ounitavanje u stvari vodi ka jednom pozitivnom ishodu, a to se dogaa zbog sam o-unitavajueg iskustva, a ne njem u unato. S takvim uvidom glava se usklauje s intuicijom , a ratu izm eu onoga to mislite i onoga to osjeate, onoga to mislite i onoga to znate, nazire se kraj. To dvoje postaje Jedno, vi slijedite svoju intuitivnu spoznaju , pri emu glava ne udara, m etaforiki govorei, akom po stolu. Jedna od osnovnih svrha ivota nije toliko uenje koliko obuavanje od nauenog ili deprogram iranje. Svijest u svojem najviem stanju ve jest Sveznajua. Postajanje Svjesnim nije neto to bism o se trebali trudili postii, to je nae prirodno stanje. Ljudi toliko vrem ena potroe na traganje da nikada ne zastanu kako bi to neto pronali. Mi jesm o Svijest, za njom ne trebam o tragati. O no to trebamo uiniti je uklanjanje prividnih prepreka i sluajeva odvraanja nae pozornosti (to je vrlo dobro ilustrirano na slici 8) koji blokiraju nau povezanost s onim to m i doista jesmo, ime nas se dri unutar Uma. Temelj na kojem poivaju sva nastojanja odvraanja

Ja nisam David Icke

15

nae panje je prianjanje Um u i vjerovanje da je to ono to mi jesmo. Kada tu ovisnost, taj privid, prekinete bit ete preplavljeni Svijeu i tada, da bi se to dogodilo, neete m orati initi nita. Loptu m oete drati na dnu kade s vodom , ali im je pustite (oslobodite sebe od Uma) ona e istog trenutka sunuti ka povrini. O na to, jednostavno, m ora. To je njeno prirodno stanje. Ne radi se o tom e da Um trebam o unititi, daleko od toga. O n im a vrlo vanu ulogu, zapravo kljunu, u smislu da je on suelje, kom pjutorski sustav, koji naoj Svijesti om oguuje da doivljava ovaj svijet stvari i oblika . Upravo je Um taj koji dekodira ovu stvarnost u ono to sm atram o fizikim krajolikom, Slika 8: ovjeanstvo se silovito odvaja od Svijesti on dekodira ono to nazivam o rijeima zbog manipuliranog odvraanja panje i sustava i jezikom , on nam , na kraju krajeva, vjerovanja osmiljenih s ciljem da se percepcija om oguuje da funkcioniram o unutar usredotoi na p et osjetila. Kada to inimo blokiramo beskonanost i opaam o tek djeli tog privida. Briljantan um posve je onoga to bismo mogli vidjeti i znati. prihvatljiva stvar sve dotle dok je on dio nae percepcije a ne njen vladar. Jednom kad pom islim o da sm o Um m i sami naa guzica i ona viskozna tvar dolaze u dodir i stvaraju vrstu vezu. Tada postajem o Ethel i Charlie. O sobno se ne elim poistovjeivati s takvim lanim osobnostim a. Ja nisam David Icke. Ja sam beskonana Svijest, a David Icke je m oje trenutno iskustvo unutar ove fizike stvarnosti. N utarnji pom ak do kojeg dolazi kada to ponete razlikovati zauvijek e vam prom ijeniti ivot.

2
Nisam samo cigla u zidu
Sloboda oznaava vae pravo da ljudima kaete ono to ne ele uti.

- George Orwell -

MOJA VLASTITA IVOTNA PRIA (iskustvo) ilustracija je onoga o em u ovdje piem. Poput svih drugih, mislio sam da sam ja tijelo/um pod im enom David Icke sve dok m i niz izvanrednih iskustava koja se dogaaju i dandanas nije pokazao da sam neto daleko vee - Svijest. A to ste i vi. Nije mi bitno vae ime, odakle dolazite, to ste ili niste uinili. Te su pojedinosti iskljuivo vae iskustvo. O no to vi jeste je Svijest, ista ona Svijest koja sam i sam. M i smo Jedno, a prividne podjele izm eu nas - rasa, dob, kultura, religija, zanim anje ili visina plae - puki su prividi, kao to emo vidjeti, koji nas dre u lanom identitetu koji nekolicini om oguuje da vlada veinom. Kraljevi ili prosjak, nebitno je. Kraljevi je prosjak, a prosjak je kraljevi, jer obojica su izrazi one iste Jedne Svijesti. To je ono otkrie, spoznaja, koja e nas osloboditi. Zamislite beskonani ocean. Cjelokupna masa vode bit e ista, ali perspektiva stvarnosti kada se gleda iz razliitih dijelova oceana bit e razliita i imat e razliita im ena Atlantski oce kinesko more... Jedina razlika izm eu nas je toka s koje izaberem o prom atrati stvarnost iz unutranjosti Beskonane svijesti. Mi smo isti ocean, ista ona Jedna Svijest, ali stvarnost
Slika 9: Pogledajte kako sam bio oduevljen tim e to se nalazim na Zemlji.

opaam o iz razliitih perspektiva, razliitih toaka svjesnosti. G ubitak tog razumijevanja,

Nisam samo cigla u zidu

17

tijekom barem tisua godina (prem a naoj percepciji v rem e n a ), znailo je da nije razvijen jezik koji bi adekvatno opisao prirodu pravog ja . Kada god govorim o o onom ja Um to odm ah povezuje s ljudskim tijelom /osobnou i njegovim im enom . N adam se da e u tekstu biti jasno o kojem se ja radi u raznim kontekstim a, a kada to bude potrebno koristit u izraze kao to je pravi ja ili istinski ja da bi stvari bile jasnije. Onaj ja koji je David Icke roen je 29. travnja 1952. u Leicesteru u Engleskoj oko 18.15 h. O drastao sam u - kako se to u Engleskoj kae - radnikoj obitelji (si. 9). esto je to samo drukiji nain da se kae da je ovjek dekintiran, a u naem je sluaju bez svake sum nje tako i bilo. Moj otac Beric bio je produkt najteeg naina ivota. Im ao je najvei utjecaj na m ene u tim ranim godinam a m og ivota. Moja m ajka Barbara bila je ista suprotnost ocu (si. 10). O n je bio dom inantna linost i elio je svime upravljati, a ona je tiho prihvaala svoju ulogu i inila sve to je potrebno za svoju obitelj. Da vam je trebao netko da u rovu bude pokraj vas ona bi bila m eu prvim a koje biste trebali pozvati. Moj je otac intelektualno bio vrlo jak, ali sirom ano podrijetlo i svakodnevna borba za preivljavanje znaili su da nikada nije uspio ostvariti svoju ambiciju da postane lijenik. Takvu su priliku imali iskljuivo im uni ljudi, a moj se otac m orao ispisati iz kole kako bi m ogao prehranjivati svoju obitelj nakon to je njegov vlastiti otac jednog dana jednostavno bio odetao od kue, ostavivi cijelu obitelj na cjedilu. Ta su vrem ena na njem u ostavila oiljke koje je nosio cijeli ivot. Istu su posljedicu im ala i njegova iskustva iz vrem ena Velike depresije tijekom 1930-ih kad je jednom prigodom propjeaio od Londona do Blackpoola, to je udaljenost od nekih 320 kilom etara, traei posao za vrijem e (um jetno izazvane) krize u kojoj je nezaposlenost porasla preko svih granica, dok su se oni koji su za nju bili odgovorni neizm jerno obogatili. Tijekom Drugog svjetskog rata stupio je u Vojni sanitetski korpus te je odlikovan m edaljom Britanskog carstva zbog izvlaenja zrakoplovaca iz gorueg aviona koji se 1943. prisilno spustio u zranoj bazi Chipping W arden u N ortham ptonshireu u Engleskoj. Vojnu je slubu obavljao i na Srednjem istoku te, dok su se talijanski faisti povlaili, i diljem Italije. Ostao je osupnut vidjevi bogate rim okatolike crkve u m jestim a poput Napulja okruene neizrecivim sirom atvom , dok su oni koji su bili pritisnuti stranom neim atinom nastavljali davati sve to su imali svojoj nem ilosrdnoj religiji. O donda pa do kraja ivota bio je estoko antireligijski nastrojen, ali je, naalost, ujedno odbacivao svaku pom isao o ivotu poslije sm rti jer je to izjednaavao s religijskim gleditim a koja je toliko S l i k a l o : Moja mama, Barbara - moja mami".

18

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

prezirao. Brojne njegove prie, ukljuujui i one iz Napulja, oblikovale su moj pogled na svijet od veom a rane m ladosti. Oduvijek sam bio alergian na svako iskazivanje nepotenosti, nepravde i prisile. Bio sam buntovnik od samog poetka, propitkujui etablirani poredak. Sada uviam da su m e m oja iskustva iz djetinjstva priprem ala za ono to u initi m nogo godina kasnije. O nom um nom ja bio sam sam o djeak koji odrasta, ali onom irem ja moj ivot je bio lanac iskustava to je vodio do onoga za to je znao da e doi. To je, jo jednom , poput one usporedbe s kanuom na rijeci gdje Um vidi samo do prve okuke, a Svijest sagledava situaciju od izvora rijeke do m ora. Pitanje je da li m i uim o (deprogram irajui se od prevlasti Uma i postajui svjesnima) kao rezultat naih iskustava na rijeci ili ih zanem arujem o i putam o Um u da odreuje nau percepciju? Kau da nem a budale do stare budale, i to je donekle istina. Stare budale su oni koji su proli kroz godine i godine iskustava, ali su nauili vrlo m alo (malo su toga deprogram irali). Moje me najranije sjeanje vodi do pohabanog starog stola u m ranoj i neuglednoj sobi. Na stolu je stajala boca steriliziranog mlijeka - koje su uvelike koristili pripadnici britanske radnike klase tijekom 1950-ih jer je trajala due od obinog mlijeka. To m e sjeanje preplavi uvijek kad osjetim osebujan m iris steriliziranog mlijeka. Prizor potjee iz male trone kuice u nizu u ulici Lead, odm ah do ulice W harf, u zaputenom sreditu Leicestera, industrijskog grada engleske pokrajine East M idlands. U ulici Lead ivio sam otprilike prve tri godine ivota, a jedino ega se sjeam je sterilizirano mlijeko. Zatim se sjeam trke za autobusom kada smo se preselili u veliko novo stam beno naselje u gradskom vlasnitvu na periferiji Leicestera, u kuu u kojoj jo uvijek, 50 godina kasnije, ivi moj najm lai brat Paul. Kua se nalazi tono preko puta lesterske Ope bolnice u kojoj sam roen. Tijekom djetinjstva novca nam je uvijek nedostajalo, i to podosta, a sjeam se kako sam s m ajkom zaobilazio stranji dio tvornice satova Gents etvrtkom , na dan isplate plaa, kako bi se moj otac m ogao iskrasti i predati joj zaraenu dnevnicu da bism o taj dan m ogli kupiti veeru. Kada bi se, u brojnim prilikam a, zaulo kucanje na vratim a m am a bi m i rekla da se sakrijem ispod prozora ili iza stolice. Ostali bism o tako uureni, tiho i nepom ino, sve dok m am a ne bi dala znak da je zrak ist. Dugo vrem ena nisam im ao pojm a zato se skrivamo, da bih kasnije saznao kako kucanje potjee od gradskog ubiraa najam nine koji dolazi po novac kojeg nism o imali. Smijeno m ije kad ljudi tako zavidno gledaju one koji naizgled imaju lagodniji ivot ili one koji su roeni u bogatim obiteljima, kada su i jedni i drugi ionako samo Svijest koja proivljava odreeno iskustvo. Da m ije bilo potrebno roditi se u bogatoj obitelji kako bih radio ono to danas radim tada bih se tako bio i rodio, ali nisam. Odgoj kakav sam im ao najbolje je posluio m ojem putovanju . I zato se opustite ako vam se va ivot ne svia ili niste voljeli svoje djetinjstvo i zapitajte se zato je to bilo, ili jest, neophodno. Zato se to dogodilo vam a a ne nekom drugom ? Zato vi ivite ivot kojim ivite, a ne netko drugi? Pronaete li i prihvatite odgovor va e se ivot prom ijeniti jer lekciju ste nauili (um ni program je izbrisan) i m oete krenuti dalje. N em a potrebe da se neto nastavi proivljavati kad je razlog tom u nestao i stoga to

Nisam samo cigla u zidu

19

vie neete proivljavati. Ukoliko vam se i dalje dogaaju iste stvari to znai da niste uvidjeli to vam one poruuju: sve dok to ne uvidite ciklus e se nastaviti. Tijekom cijelog svog djetinjstva uvijek sam se osjeao drukijim , ali nisam znao zato. Nasluivao sam neku dublju svrhu, da u neto m orati uiniti, ali nisam znao to. Bio sam vuk sam otnjak, satim a bih se iz dana u dan znao igrati potpuno sam gurajui male m etalne vlakie na prozorskoj dasci, uronjen u vlastiti svijet. Te male lokom otive poznate kao Lone Star Locos bile su moji najbolji prijatelji. Moja se m ajka esto prisjeala kako sam bio toliko srameljiv da sam obiavao prijei ulicu kako ne bih m orao razgovarati s ljudim a koje sam poznavao. N akon svih ovih godina i m ojih brojnih javnih profesija jo uvijek preferiram svoj vlastiti prostor i privatnost: netom po zavretku javnog predavanja jedino to elim je izgubiti se i nestati iz vidokruga javnosti. To je oduvijek bilo oigledno proturjeje u vezi m oje osobnosti. Pred oim a javnosti stajao sam kao profesionalni nogom eta, spiker na nacionalnoj televiziji, politiar te sada kao autor i osporavatelj konvencionalne misli, no cijelo sam vrijem e osoba koja m rzi jarka svjetla reflektora i priklanja se anonim nosti. Jednostavno volim m ir i tiinu. Jedna stvar koju sam znao jo od djetinjstva bila je ta da nikada neu pristati biti dio gomile. H tio sam biti drukiji, a ako nisam m ogao biti drukiji onda nisam ovdje elio ni biti. Nisam kanio prihvatiti budunost utem eljenu na injenici da sam pripadnik radnike klase i da sam stoga predodreen za rad u tvornici ili na nekom slabo plaenom poslu, radei ono to m i netko drugi nareuje da radim . Pritom nipoto ne elim kritizirati one koji rade te poslove. Bez tih ljudi sve te stvari koje kupujem o u trgovinam a, ukljuujui hranu, ne bism o imali i m islim da su nadnice plaene za te prijeko potrebne i u velikoj m jeri podcijenjene poslove sram otne. O dravate li ulice istim a plaaju vam neku crkavicu. Igrate li se u kasinu na Wall Streetu ili u londonskom Cityju, kockajui se sa sam im opstankom m ilijuna ljudi, plaaju vam pravo m alo bogatstvo. Ne obezvrjeujem one koji rade u tvornicam a figurirajui kao pijuni u jednom diktatorskom i nepravednom sustavu. Stvar je u tom e da sam zarana u ivotu odluio da to nije za me. A opet, onaj djeak po im enu David Icke, za kojeg sam sm atrao da predstavlja m ene , u stvari je bio voen od strane jedne razine m ene o kojoj u to doba nisam nita znao. M oja odlunost da budem drukiji izvirala je iz injenice da je to m oja sudbina, m oje putovanje , m oja svrha u ovom ivotu.

Hej, momci, zna li tko od vas braniti na golu?" Na koji u nain izbjei sudbinu koja je ekala veinu ljudi m og socijalnog podrijetla nije m i ba bilo jasno. Jednostavno sam znao da hou. Pao sam na takozvanom ispitu 11-plus koji je odluivao o tom e hou li kasnije godine kolovanja provesti u nekoj elitnoj gimnaziji (za najbistrije i najbolje) ili u obinoj srednjoj koli (za sve ostale). kola me uope nije zanim ala, u njoj sam se nasm rt dosaivao, a pohaao sam je sam o zato to sam m orao i to m i je to om oguavalo da igram u nogom etnom tim u. Na ispitim a sam rijetko kada postizao rezultate bolje od prosjenih. Ocjenam a se uope nisam zamarao. Zbilja nisam nim alo m ario za logaritm e, ili algebru, ili bilo

20

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

koje druge stvari za koje su m i govorili da m oram usvojiti ili su oekivali da u njih povjerujem . Oduvijek me je zanim alo pisanje, kao i povijest i zemljopis, ali m alo to drugo. Jedini put kada sam postigao dobre rezultate bilo je jedne godine u osnovnoj koli kada m e je uitelj ismijavao i poniavao pred cijelim razredom , rekavi da sam, u biti, glup. O dm ah nakon tog javnog podcjenjivanja uitelj nam je dao da piem o test iz pravopisa, to i dandanas nije m oja jaka strana (m olim aplauz za Spell Check - kom pjutorsku provjeru pravopisa). Ali na kraju tog razrednog sata jadniak je m orao nekako objaviti razredu da je dijete kojem se on upravo bio izrugivao, nazvavi ga glupanom , postiglo najvie bodova na testu. Jo uvijek ga ujem kako grca i kaljuca. Te sam godine bio najbolji u razredu na godinjim ispitim a, ime sam i sebi i onom jadnom uitelju dokazao neke stvari. No, u ostatku vrem ena koje sam proveo u uasnom kolskom sustavu vratio sam se svojem hrkanju na satu. Svrha kolskog sustava nije obrazovanje ve indoktrinacija i nam etanje lanog identiteta njegovim nesretnim rtvama. Izvrsno je to ilustrirano onom sjajnom pjesm om Pink Floyda: Hej, uitelju, ostavi djecu na m iru ... Na kraju krajeva, sam o si jo jedna cigla u zidu. A ja nisam elio biti dio tog zida. Radije bih s njega bio skoio. Nogom et je bio moj spas, m oja prilika za bijeg iz m ree koja se povlaila kroz kole nam ijenjene djeci radnike klase da bi ih ubacivala u sistemsku flajmainu . Jedan uitelj u osnovnoj koli zapazio m e u jednoj utakm ici m alog nogom eta na igralitu te m i je predloio da se okuam u kolskom tim u. Da m i to nije predloio ne bih bio otiao na probnu utakm icu. Pom isao da bi David Icke m ogao zaigrati za kolsku m om ad nikad m i ne bi pala na pam et. Mislio sam da se takve stvari dogaaju drugim a - nikako ne m eni - ali, eto, bio sam izabran i m oje je sam opouzdanje naglo poraslo. Im ao sam tada devet ili deset godina i u tom m i je trenutku sinulo koji e biti moj put za bijeg. Bit u profesionalni nogom eta. S obzirom da je broj klinaca koji se uspiju probiti do profesionalne razine tek zanem ariv dio onih koji bi eljeli biti nogom etai takva se ambicija inila smijenom , ali od samog sam poetka znao da e do toga doi. ak i tada, gledajui unatrag, vodila me je nekakva spoznaja , neto izvan uobiajenog klepetanja um a kojeg stalno sluamo. Kao da m i je govorio neki tihi glas. Svakog dana provodio sam sate i sate s loptom . U m nogo navrata moj je otac govorio da nikada neu zaraditi svoj k ruh udarajui po lopti te da bih trebao razmiljati o tom e to u raditi poslije okonanja kole. No, nisam razmiljao ni o kakvom drugom zanim anju. Ni na trenutak. Znao sam da u biti profesionalni nogom eta, i to je bilo to. Igrao sam na m jestu golmana, to je savreno odgovaralo mojoj osobnosti. O bino nije lako pronai klince koji bi stali na gol. Svi ele igrati u napadu i zabijati golove. Na golu bi esto zavrio najgori igra, ali ja sam od poetka htio biti golman. Na m noge je naine to usam ljenika pozicija: dio ste tim a, tono, ali s vrlo razliitom ulogom i s um ijeem bitno razliitim od ostalih igraa. Instinktivno mi se to dopadalo, kao i odgovornost koju je pratio poloaj na zadnjoj crti obrane. Kada drugi igrai pogrijee iza sebe jo uvijek imaju golm ana koji e ih izvui iz nevolje, ali kada pogrijei golm an to se redovito kanjava zabijanjem gola,

Nisam samo cigla u zidu

21

to se odraava na bodovno stanje. Sviao mi se taj osjeaj hodanja po rubu, gdje je fino izbalansirana razlika izm eu heroja i tragiara. Nastavio sam igrati za kolske tim ove ali, napunivi 13 godina, sam o dvije godine prije negoli u se m orati otisnuti u svijet odraslih kojeg sam se pribojavao, jo uvijek nije bilo nikakvih naznaka da u krenuti u neki profesionalni nogom etni klub. Ali, ba u pravo vrijeme, sretnim sluajem, dobio sam vjetar u lea. To je karakteristina znaajka m og ivota, mog iskustva. Upravo kad m i je trebala pom o da neto ostvarim pom o je i dola, kao naruena! Prava bi se prilika esto ukazivala kada se sve inilo izgubljenim. Ne volim rabiti rije sudbina jer zvui tako uzvieno, ali ako uzm ete njenu definiciju koja kae: unaprijed odreen tijek dogaaja koji se sm atra neim izvan ovjekove m oi ili kontrole sve sjeda na svoje mjesto. Sudbina zvui uzvieno jer ju povezujem o sa slavom ili neim to sm atram o velikim dostignuem , kao to je npr. poloaj predsjednika Sjedinjenih Drava, ali sudbina se m oe prim ijeniti i na ovjeka koji vozi autobus ili na m edicinsku sestru u bolnici. Radi se o vaem putovanju proetom iskustvima, a vaa vam sudbina moe izm aknuti sluate li Um um jesto da slijedite svoju intuiciju i apat Svijesti. Ljudi preesto kau ne . Ako svojoj intuiciji kaete da a Um stavite tam o gdje m u je i mjesto kada psuje i guna, vaa e se sudbina oitovati, kakva god bila. Sudbina se veom a esto zna izgubiti, satrta pod izm om Uma. U to vrijeme, tijekom 1960-ih, ako ste eljeli privui panju profesionalnih nogom etnih klubova m orali ste igrati za m jesne ili gradske reprezentacije kola. Veliki klubovi nikada nisu traili nove nade ispod te razine. Raunali su da ako niste dovoljno dobri da predstavljate svoj grad uope ih ne zanimate. Tada sam imao 13 godina, to je kljuna dob u kojoj imate m ogunost ostaviti dubok dojam na lovce na najbolje m lade talente, a ja nisam bio ni blizu igranju unutar standarda utakm ica koje su oni gledali. U to sam vrijem e pohaao Srednju kolu Crow n Hills u Leicesteru i veinu sam vrem ena provodio zurei kroz prozor uionice. Sanjarenjem sam pokuavao razbiti dosadu nastavnog program a od kojeg sam, inae, m alo to zapamtio. No, jednoga dana nastavnik tjelesnog m i je rekao da m e alje na probu za ulazak u lesterski nogom etni tim uenika ispod 14 godina, ali trebao sam igrati na m jestu igraa u polju. Na tom probnom susretu nastupit e i visoko kotiran golman koji e nesum njivo biti izabran, rekao je uitelj, pa nem a smisla da se s njim natjeem za golmansko mjesto. Bio je to m om ak koji je ve igrao za lesterski tim starijih uenika ispod 15 godina i oito se podrazum ijevalo da e igrati i za onaj m lai tim . Ali, kao i obino u m om ivotu, sprem ao se um ijeati prst sudbine . Kanimo li sagledati ivot kakav uistinu jest m oram o shvatiti jednu stvar: sluajnosti ne postoje. Postoji sam o stvaranje vae vlastite zbilje i sprem nost, ili neto slino, da slijedite svoje intuitivne spoznaje i prestanete biti kontrolirani od strane Uma. U prvoj probnoj utakm ici igrao sam na poziciji igraa u polju i to ba nije ispalo najbolje. Nisam se bio unio svim srcem u igru jer sam elio biti iskljuivo golman. Rekli su mi, dok je trajala druga probna utakm ica, da se odem igrati s ostalim djeacim a koji nisu zadovoljili. To je kraj, pom islio sam, nem am se vie

22

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

emu nadati. Tada sam s igralita na kojem se odravala probna utakm ica zauo povik. Hej, m om ci, zna li koji od vas braniti? - zagrm io je voditelj tim a. Zna! - povikao sam i potrao prem a njem u to sam bre m ogao kako m e netko ne bi pretekao. Jedan od dvojice golm ana bio se ozlijedio i nije m ogao nastaviti, a kada sam ga zamijenio bio sam toliko uspjean da m e je voditelj tim a pozvao da doem na sljedeu probu tjedan dana kasnije, kao rezerva onom e tako visoko kotirajuem golmanu. Ta sljedea probna utakm ica prom ijenila m i je ivot. Igrao sam najbolje do tada. Timovi su bili potpuno neravnopravni i bio sam bom bardiran udarcim a sa svih strana. Bio je to jedan od onih dana kada se dogaalo to da ako bih se ja bacio u pogrenu stranu, lopta bi pronala krajiak m og stopala i odbila bi se izvan gola. Gotovo da lopta nije m ogla ui u gol, ak i da sam to htio. Neto je toga dana zacijelo uplelo svoje prste, ali tek sam desetljeim a kasnije poeo nasluivati to bi to moglo biti. Bio sam izabran u tim , preotevi mjesto m om ku kojem je, kako su svi mislili, ta pozicija bila zajamena. Sljedee godine igrao sam za lesterski tim uenika ispod 15 godina i profesionalni su mi klubovi poeli kucati na vrata. Potpisao sam za C oventry City koji se tada natjecao u engleskoj Prvoj ligi te sam napustio kolu, otiavi zaraivati kruh svagdanji radei tono ono to sam elio. Bio sam profesionalni nogom eta, ba kao to sam oduvijek - iz razloga koje nisam m ogao dokuiti - elio biti (si. 11). No, m oja nogom etna karijera uskoro je ugroena kada sam u dobi od samo 15 i pol godina dobio ono to lijenici nazivaju reum atoidnim artritisom . Bolovi su zapoeli u m ojem lijevom koljenu da bi se ubrzo proirili na oba koljena i oba zgloba. U godinam a po zavretku nogom etne karijere bolovi i otekline pojavili su m i se u runim zglobovima, rukam a i svim prstim a. G odinam a sam odbijao prihvatiti lijeniku procjenu da m oram prestati s nogom etom . Sada m i se, kada se osvrnem na to razdoblje, ini nevjerojatnim da sam nastavio uspjeno igrati za C oventry tijekom etiri godine unato artritisu, nakon ega m i je lijenik rekao da izaberem: ili u prestati igrati ili m e eka ivot u invalidskim kolicima. Kada sam uo ovu prognozu bilo m i je 19 godina, ali i dalje sam bio odluan nastaviti igrati. Preao sam u drugi klub - Hereford United - i uivao u godini velikog uspjeha. A zatim je uslijedio kraj, doslovno preko noi. Te posljednje godine artritis je bio izuzetno bolan, svakodnevni treninzi za m ene su predstavljali pravu m uku, sve dok m i se zglobovi ne bi zagrijali. Poetak svake sezone otpoeo bih epajui: svakoga sam dana iznalazio neku izliku ne bih li prikrio pravi uzrok takvog stanja. Jedan bi dan to bio ulj, drugi pak dan ukoeni miii nonog lista ili neto slino. Znao sam da e trener, otkrije li se pravi razlog S lika 11: Profesionalni nogometa, ali ne zadugo. m ojim tegobam a, potraiti novog golmana.

Nisam samo cigla u zidu

23

Vreva i adrenalin pom agali su m i da izdrim na svim utakm icam a, a budui da sam igrao dobro nitko nije postavljao suvina pitanja. Izborili smo se za mjesto u viem rangu natjecanja. U dobi od samo 20 godina igrao sam u nogom etnom tim u iz profesionalne lige pa su se za m ene poeli zanim ati i neki vei klubovi. Jedne sam noi prije odlaska u krevet pogledao svoja koljena i vidio da je oteklina na m ojem lijevom koljenu nestala, po prvi put od m oje 15. godine. Ushieno sam pomislio: Hej, pobijedit u ja taj artritis! Sljedeeg jutra kada sam se poeo buditi ustanovio sam da ne m ogu disati. Cijelu sam vjenost, kako mi se inilo, pokuavao doi do zraka, uvjeren da u um rijeti. Pokuao sam gurnuti laktom svoju enu Lindu koja je leala kraj m ene, ali nisam bio u stanju pom aknuti niti jedan jedini mii. O djednom sam uspio udahnuti. Dok se u m oje tijelo poeo vraati ivot osjeao sam nepodnoljive bolove, pravu agoniju, u svim tetivam a i lancim a tijela. Nisam se mogao pom aknuti u krevetu, a kamoli hodati. I prem da su se nem ogunost kretanja i bolovi nakon nekoliko dana smanjili, nogom et vie nikad nisam zaigrao. Prom atram li ono to se dogodilo iz perspektive Uma - da sam ljudsko bie s jednom prilikom da okua sreu u ivotu - to je za m ladia pred kojim su se uruavali njegovi snovi bila tragedija. Kako li je to tuno. Nem ojte me krivo shvatiti, to me je vraki zaboljelo. Ali ivot vam esto podastire vae najvee darove ingeniozno upakirane kao vau najgoru nonu m oru. N ogom et m i je bio dao ono to m i je trebao dati, a sada me je ekala sljedea faza putovanja. I opet, ono m alo ja, ono um no ja, nije im alo pojm a kakvo je pravo stanje stvari. Sa stajalita tog m alog ja , koji vidi sam o sljedeu okuku na rijeci, moj se ivot raspadao. Iz pozicije onog velikog ja, istinskog ja, jedan je posao zavren i idem o dalje. Nogom et m i je m nogo toga pruio, izm eu ostalog i usredotoenost i disciplinu nune za napredak, ali i sigurnost u samog sebe i sposobnost da od veom a rane dobi ivim uz pritisak oekivanja. To m i je dalo em ocionalnu snagu, kao to je to uinio u prilinoj mjeri i artritis. ivjeti s gotovo neprekidnim bolovim a - koji su s godinam a postajali sve gori - pokrenuli su u m eni nepokolebljivu volju da nastavim unato svemu. Ako moete ivjeti s tom razinom boli, kada ak i svakodnevno navlaenje arapa na noge predstavlja pravo m uenje, sve je drugo maji kalj. Svretak m oje nogom etne karijere takoer m e je suoio s golem im em ocionalnim razoaranjem koje treba prebroditi... I izazovom: hou li potraiti neki novi san ili u se raspasti zbog toga to se prethodni rasplinuo? H m m m , dajte mi, m olim vas, novi san.

Dobra veer i dobrodoli" Upravo sam bio navrio 21 godinu: bivi profesionalni nogom eta praktiki sakat zbog artritisa i, prem a m ojim saznanjim a, bez ikakvih drugih potencijalnih vjetina ili um ijea pom ou kojih bih mogao zaraivati za ivot. Krasnih li izgleda. U takvom kripcu uinio sam ono to bi uinio bilo tko drugi: odluio sam da u biti spiker na nacionalnoj televiziji. Davao sam intervju u TV program u uivo o okonanju moje nogom etne karijere i silno mi se dopala atm osfera i cijela ta zamisao. To je prava stvar za mene, pom islio sam, a kao cilj sam si postavio da u biti spiker u BBC-

24

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

evoj emisiji Grandstand koja je tada bila najvanija i najbolja sportska emisija na britanskoj televiziji. Bilo je to jo apsurdnije od m oje ambicije da za ivot zaraujem igrajui nogom et. Ako nita drugo, u profesionalnim je nogom etnim klubovim a bilo barem stotinjak golmana, dok su se BBC-evi sportski kom entatori mogli nabrojati na prste jedne ruke. Dakle, taj m om ak koji voli privatnost i anonim nost sada eli biti spiker na dravnoj televiziji. Doista bizarno, gleda li se sa strane, ali neto me je tjeralo naprijed i ja sam, i ovaj put, znao da e se to ostvariti. Takvo je cijelo moje ivotno iskustvo. im se zatvore jedna vrata pojavi se traak svjetla dok se, kripei, otvaraju druga. Bilo je to poput hodanja kroz labirint, pri em u m e je neka sila - Svijest - vodila naprijed. Sve do onog preokreta poetkom 1990-ih mislio sam da jednostavno slijedim svoje ambicije . Rekli su mi da, elim li se probiti u televizijske redakcije vijesti i sporta, najprije m oram raditi u novinam a i na radiju. M eutim , odm ah se pojavio problem . Bez ikakvih akadem skih kvalifikacija nee biti lako pronai novine koje bi m e zaposlile. Radei neko vrijem e u m edijim a i vidjevi ih izvana, sa strane, nedvojbeno m ogu potvrditi da akadem ske kvalifikacije nisu apsolutno nikakvo m jerilo inteligencije, niti vam one jam e talent da budete dobar novinar. No, poloeni ispiti potvruju da ste uspjeno proli kroz indoktrinacijsku m ainu, a to je ono to sustav trai. Kako god bilo, naposljetku sam dobio posao, sluajno (sluajnosti ne postoje), u m ojem rodnom gradu Leicesteru. Radilo se o tjedniku pod nazivom Leicester Advertiser koji su itali otprilike oni koji su za njih i pisali. Ako njihovu tirau usporedim o s ljudskim organizm om tada bi se ona nalazila na ureaju za odravanje ivotnih funkcija. Dobio sam posao zato to ga nitko drugi nije htio, ali uskoro sam se kretao naprijed, a vrata su se otvarala i zatvarala savrenim slijedom kako bi m e pogurnula na radio, a potom i na televiziju. Radio sam kao izvjestitelj i spiker u redakciji BBCevih regionalnih i nacionalnih vijesti da bih 1982. postao nacionalno poznat spiker u BBC-evoj sportskoj redakciji (Television Sport), to je bio upravo onaj posao kojem sam se nadao svih onih prethodnih godina kada m i je bilo reeno da je s m ojom nogom etnom karijerom gotovo. Sjeam se vonje u suzam a prem a BBC-u onoga dana kada sam prvi put vodio Grandstand, emu sam bio teio jo od onih sum ornih vrem ena kada sam imao 21 godinu. Nije me ganulo to to u biti voditelj neke televizijske emisije nego to to sam postigao ono to sam nakanio postii kad su moj ivot i zdravlje bili na niskim granam a (si. 12). Otac m i je obiavao govoriti da je ovjek pobijeen tek onda kada sam sebi kae da je pobijeen, bez obzira na to to drugi govore. N arednih sam se godina m nogo puta prisjeao S lika 12: Uspio sam se probiti na .i , ... tih rneci. Ustvari ie govorio, in e znajui da iznosi
televiziju, ah, ispostavilo se, bio je to tek p rv i korak u nizu na jednom mnogo , , , , duljem putovanju.

duboku istinu, da m i sami stvaram o vlastitu stvarnost. O no to vjerujem o da je stvarnost

Nisam samo cigla u zidu

25

oitovat e se kao doivljena stvarnost. A to je neto to globalni m anipulatori vrlo dobro iskoritavaju.

'Politika'(poli = mnogo; ticks = stvorenja koja siu krv)1 Nedugo nakon to sam ostvario svoju dugo gajenu ambiciju - rad na televiziji - taj je posao izgubio svoju dra. O tkrio sam da je televizija nevieno neiskren svijet pun nesigurnih, esto plitkih, a ponekad i opakih likova. Obiavalo se rei da su se ljudi s televizije toliko smeli da jedni drugim a zabijaju no u prsa (a ne u lea, to je inae uobiajena ruta). Bilo je, a im a ih i sada, m nogo iznim aka, ali oni najee nisu na odluujuim pozicijam a da m ogu davati posao ili nogu. Da biste stigli toliko daleko m orate biti u stanju beutno gaziti druge ili pak m orate biti dupelisci, a veinom oboje. N akon nekoliko godina htio sam napustiti taj posao. Iz perspektive m alenog um nog ja izgledalo je da nikada s niim nisam zadovoljan i da uvijek letim s jedne stvari na drugu. I sam sam katkada razm iljao o tome, a siguran sam da je o tome razmiljala i Linda, m oja ena s kojom sam 29 godina u braku i koja m e sve ovo vrijeme podrava do daske. Linda je prihvatila m oju naizgled nezajaljivu elju da ganjam nove ambicije takvom brzinom nakon ostvarenja prethodne. Na m ojem putovanju ona je bila vrlo vana osoba, a to je i dandanas, kada je vlasnica tvrtke koja objavljuje m oje knjige. O na je najbolji prijatelj kojeg sam ikad im ao ili sam uope m ogao poeljeti. U svoje ivote ne privlaim o ljude tek tako, pukim sluajem. O ni su ovdje da nas podre ili da nam , pak, prue priliku da sami sebe pogledam o na nain na koji inae to ne bismo. Ovi potonji esto se nazivaju gnjavatorim a. Da, doista se takvim a m ogu doim ati, to sam i sam proao (igrajui obje uloge), ali oni m ogu biti kljuni u deprogram iranju prevlasti Uma i prisiljavaju vas da se suoite s nekim aspektim a sam ih sebe koje treba izbrisati, pokazujui vam da m orate krenuti drugim smjerom . Pogledajte npr. ljude u vaem ivotu koji vas neim optereuju ili ivciraju. to to govori o vam a samima? U redu, priznate li to i prihvatite oni e ili prom ijeniti svoj stav prem a vama, ili e nestati iz vaeg ivota. Nastavio sam raditi za BBC, tijelom ako ve ne i duhom , sljedeih osam godina, ali m oje prave preokupacije sada su bile negdje drugdje. Od djetinjstva sam volio prirodu i ono to sada nazivaju okoliem . Satima sam se znao voziti biciklom kroz pokrajinu Leicestershire uivajui u ljepoti i osami. Kako su 1980-te pretjecale zatita okolia postala je arite mog ivota. Pokrenuo sam interesnu skupinu na otoku W ight (Isle of W ight), u blizini june obale Engleske, gdje ivim ve gotovo 30 godina. M eutim , shvatio sam da, m a kako dobri bili vai argum enti o nekom pitanju iz sfere zatite okolia ili bilo ega drugog, jedina bitna stvar jest broj ruku u zraku na m jesnim sastancim a vijea prilikom glasanja. Ako nem ate veinu koja e podrati va prijedlog njegova uvjerljivost ili valjanost postaje nebitna. Takoer sam doznao da su odluke vijenika o tom e kom u e dati svoj glas esto bile dogovarane u lokalnom slobodnozidarskom hram u prije no to bi rasprava u vijenici uope
1 Engleska rije za politiku je politics , a tick je krpelj . Gornje zagrade stavio je autor; op. prev.

26

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

otpoela. Tako se ve stala nazirati sljedea faza m og ivota. Procijenio sam da je okoliu potreban glas u m jesnom vijeu te je m oja karijera u politici, ako je tako m oem o nazvati, zapoela. O no to se potom dogodilo jo je jedan od prim jera naina na koji neka nevidljiva sila tka m oje ivotno iskustvo. O dbio sam sve glavne politike stranke jer niti jednoj nisam vjerovao. Umjesto toga sam 1989. napisao pism o m alo poznatoj britanskoj Zelenoj stranci koja je zatitu okolia uinila temeljem svoje politike. Poslali su m i neke inform acije koje su m i se inile prilino zdravorazum ske te sam uplatio lanarinu i zapoeo organizirati javne skupove kako bih pokrenuo ogranak Zelenih na otoku Wight. Stvari su se potom poele odvijati velikom brzinom . Za nekoliko tjedana prim io sam pism o podrunog organizatora Zelene stranke u kojem nas poziva da poaljem o predstavnika novog ogranka zelenih s otoka W ight na njihov sljedei sastanak. Poziv sam prihvatio i naposljetku je najavljeno da njihov podruni predstavnik nacionalnog vijea stranke daje ostavku i da im treba spisak kandidata za to upranjeno mjesto. Budui da nitko nije elio taj posao rekao sam da u ga obavljati ja, ali ak je i tada dvoje ljudi glasalo protiv mene! Valjda su sm atrali da je istovrem eni rad na televiziji suprotan zasadam a Zelenih. No, dva tjedna kasnije doao sam na svoj prvi sastanak vijea u jednoj zgradi nedaleko parka Regent s u Londonu. O ndje je sve vrvjelo od ljudi opsjednutih sam im sobom koji su stalno govorili o Engleskoj, ali nikada nisu doli do nekog konkretnog zakljuka. Tada m i je sinulo zato je Zelena stranka bila tako bezlina pojava u britanskoj politici. Prije samog ruka predsjedatelj je rekao da trae glasnogovornike (muke ih enske) stranke ili predstavnike stranke, kako ih nazivaju Zeleni, kako bi predstavljali stranku u m edijim a u nadolazeoj godini te da e nom inacije biti prim ane poslijepodne. Tijekom ruka pristupio m i je ovjek koji je rekao da sm atra kako bi bilo dobro da im aju nekoga dobro znanoga u m edijim a tko bi predstavljao stranku te me upitao jesam li zainteresiran. O dgovorio sam: O. K., m ogu pokuati. O tprilike sat vrem ena kasnije izabran sam za nacionalnog glasnogovornika britanske Zelene stranke. lanom stranke postao sam u roku od nekoliko tjedana (si. 13). Moje se im enovanje podudaralo s naglo poveanim interesom za okoli, potaknutim televizijskim em isijam a u udarnom term inu u kojim a se prikazivalo loe stanje kinih praum a i posljedice zagaenja okolia. Poetkom ljeta 1989. zabrinutost javnosti dosegnula je vrhunac i britanska Zelena stranka odjednom se nala u fokusu medija. Osvojili sm o 15 posto glasaa na nacionalnoj razini na izborim a za m jesta u Europskom parlam entu. Do tog trenutka Stranka je rijetko kada zabiljeila vie od jedan posto glasova. O d neposjeenih konferencija za tisak i praznih dvorana Stranka i njeni slubeni predstavnici zadobili su istaknuto mjesto u vijestima, naavi se u sreditu politike pozornosti. Zelena stranka je stigla, ali, kako se pokazalo, ne zadugo. Povela se bitka izm eu onih u stranci koji su u potpunosti slijedili njena izvorna uvjerenja (fundasi ili fundam entalisti) i onih koji su htjeli uspjeh te su vrili pritisak da se napusti politika za koju su sm atrali da sprjeava dobivanje jo vee podrke (reali ili realisti). to se m ene tie, ja sam bio fundo-realo utoliko to sam elio

Nisam samo cigla u zidu

27

drati se propagiranih vrijednosti Stranke, ali i predstaviti ih javnosti na jedan m nogo uinkovitiji nain. Drei se tog naela napisao sam knjigu pod nazivom Sve moe biti i drukije (It Doesnt Have to be Like This). U knjizi sam iznio politiku Zelene stranke jezikom razum ljivim javnosti, bez onog ekolokog argona koji sam cijelo vrijem e sluao. Jo uvijek se slaem s nekim a od postavki te knjige S lika 13: Nacionalni glasnogovornik za britansku Zelenu o nainu politikog djelovanja, stranku. Posljednji korak prije poetka bavljenja pravim ali kada sam shvatio kakav svijet poslom. uistinu jest uvidio sam da je glavni plan iza stvaranja zelenog pokreta iskoritavanje, i izmiljanje, problem a povezanih sa zatitom okolia kao izgovorom za uspostavu globalnog sustava kontrole. Najbolji je prim jer Velika la o ovjeku kao uzroniku klim atskih prom jena. Smuile su mi se interne borbe u Zelenoj stranci, a pogotovo kad je postalo jasno da prem da je Zelena stranka tvrdila da predstavlja novu politiku, ona je ipak bila sam o jedna od verzija stare politike drei se istih starih m etoda, m anipulacija i reakcija. Zelena stranka bila je krenula baciti rukavicu u lice sustavu, a na kraju se sustavu pridruila. M nogo je puta objavljeno da m i je Zelena stranka dala nogu zbog stvari koje su se tada dogaale u m ojem ivotu, ali prava je istina to da nikad nisam obnovio svoje lanstvo u Stranci zato to sam shvatio da Zeleni oito nee nita prom ijeniti. D rugi razlog m og distanciranja od Stranke u nadolazeim m jesecima bio je to to su mi se dogaale neke krajnje udne stvari i znao sam da me, kad o njim a budem javno govorio, ekaju salve sm ijeha i poruge koje bi neizostavno bile uperene i na Zelenu stranku. Bio sam doao do odluujue toke u ivotu m og ja uvjetovanog Um om , a ono to sam dotad doivljavao trebalo je biti vrlo vano u onom e to dolazi. Kad iz dananje perspektive gledam unatrag vidim kako je sve to bilo savreno: loe stvari pom ijeane s dobrim a . To su samo etikete proistekle iz perspektive Uma koji sve vidi kao dualnost i polarnost, dok Svijest vidi jedinstvo svega. Loe su stvari bile jednako bitne, a esto i bitnije, od dobrih . Sve su one niti u istoj tapiseriji zvanoj iskustvo. Bilo je stvari koje sam m orao spoznati i razum jeti u vezi onoga to e uslijediti i trebala mi je em ocionalna snaga koja je bila kljuna za preivljavanje sljedee faze. Nita o svemu tom e nisam znao, ali ono veliko ja jest i savreno je odigralo svoju ulogu. Bio sam osjeao, ali i nadiao, em ocionalnu traum u koju je predstavljalo razbijanje m og sna o nogom etnoj karijeri zbog artritisa. U poznao sam se s drevnim kineskim iscjeliteljskim um ijeem pod nazivom akupunktura koja me otvorila prem a razum ijevanju da je ljudsko bie daleko vie od samog tijela.

28

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Igranje nogom eta s takvim bolovim a pokrenulo je odlunost da nadvladam zlu kob i krenem dalje, bez obzira na izglede i izazove. Novinarstvo mi je pokazalo kako m ediji funkcioniraju te u kojoj se m jeri vijestim a m anipulira. Bio sam u prilici vidjeti kako su m ediji ustrojeni kako bi potvrivali slubenu verziju dogaaja, a ne da bi propitkivali ili istraivali tu slubenu stvarnost. Uvidio sam da su veina novinara neki od najjednolinijih, najuvjetovanijih i najzatoenijih ljudi koje uope m oete susresti. Kako m ogu izvjetavati o stanju u svijetu kad nem aju pojm a kako on funkcionira? Novinarstvo je posve bjelodana tvorevina Uma. O grom na veina novinara ostala je zaglavljena u Um u te o dogaajim a izvjeuju iz te perspektive. Svatko tko ivi izvan tog skuenog prostora om eenog vrstim okvirim a odm ah biva ismijavan ili osuivan, jer skueni prostor nije sposoban za dublju analizu ovjekovih iskustava.2 Ima jedan citat koji mi se posebno svia: Oni koji nisu uli glazbu sm atrali su ludim a one koji pleu. Novinarstvo m i je takoer omoguilo, zbog zahtjevnosti novinskog prostora, da razvijem sposobnost saetog pisanja i priopavanja inform acija publici koje obuhvaaju itav spektar znanja o zadanim tem am a. M oja televizijska karijera dala m i je uvid u m anipulacije, tehnike i esto nevjerojatnu ispraznost tog medija, kako na ekranu tako i izvan njega. Pojavljivanje u nacionalnim m edijim a takoer je zajamilo da se o m eni nairoko pie kada doe vrijeme da se svjesno probudim i zavirim iza privida. Vrijeme provedeno u Zelenoj stranci razotkrilo m i je politiku iznutra i kako je sve to igra m oi um jesto naela, bez obzira koji natpis stajao na vratim a. Vidio sam kako su m nogi politiari koji su se sukobljavali i osuivali jedni druge u javnim raspravam a privatno bili m nogo prisniji. Moje dotadanje ivotno iskustvo dalo m i je sve to sam trebao za ono to e doi a, Boe moj dragi, to li e sve doi...

- U izvorniku, nakon zareza u gornjoj reenici, stoji fraza: ... the box doth not compute, to bi otprilike znailo ovaj robot to ne razumije, ije su varijacije esto izgovarali kompjuteri, roboti i drugi izdanci um jetne inteligencije u djelima znanstvene fantastike u razdoblju izm eu 1960-ih i 1980-ih. Fraza je ukazivala na kognitivni nesklad unutar odnosnog ureaja ili naprave, to bi obino vodilo do njenog samounitenja; op. prev.

3
to se to zbiva, duo?
Ako elite ljudima rei istinu nasmijte ih, inae e vas ubiti.

- Oscar Wilde -

N EOBIN IH ZBIVANJA OKO sebe postao sam svjestan od vrem ena kada sam 1989. pisao knjigu o zatiti okolia Sve moe biti i drukije. Pisao sam vrlo brzo, poesto po poglavlje dnevno, a kada bih svake veeri ponovno itao ono to sam napisao neprestano m i se nam etalo pitanje: O dakle je ovo dolo? i Ne sjeam se da sam to napisao! Kao da sam sve pisao u snu. U isto to vrijem e oko sebe sam poeo osjeati neku prisutnost. Kad sam bio sam u sobi im ao sam osjeaj da je prisutan i netko drugi, a to je trajalo mjesecima. Naposljetku sam, poetkom 1990-ih, sjedio na rubu kreveta u hotelskoj sobi u Londonu, a prisutnost je bila tako izrazita da sam naposljetku glasno rekao: Ako si doista ovdje m olim te da ve jednom stupi sa m nom u kontakt jer me stvarno izluuje! Nedugo potom zbivanja su se ubrzala. U oujku 1990. igrao sam nogom et sa svojim sinom G arethom , tada osm ogodinjakom - a sada sjajnim pjevaem i kantautorom - na obali m ora, nedaleko od moje kue u mjestu Ryde na otoku W ight. Rekao sam m u da emo otii na ruak u oblinji ekspres restoran na eljeznikoj postaji, ali svi su stolovi bili zauzeti. Kada smo krenuli potraiti neki drugi restoran neki m e ovjek prepoznao s televizije i stao mi postavljati pitanja o nogom etu. Kad je razgovor zavrio G aretha vie nisam vidio, ali znao sam da se nalazi u staninoj knjiari gdje gleda knjige o parnim vlakovima - koji su bili na zajedniki interes. Stajao sam na ulazu u knjiaru i rekao G arethu da idem o potraiti neki drugi restoran, ali, okrenuvi se u nam jeri da poem moje su se noge zalijepile za tlo kao da su ih dva m agneta prikovala za pod. Bio je to vrlo udan osjeaj, gotovo kao da se oko m ene, kako sada to tum aim , m anifestirala neka druga stvarnost. D ok sam tako stajao, nogu prikovanih za pod, u glavi sam zauo vrlo jasan glas koji mi je govorio: Otii pogledati knjige na kraju reda. M olim, to je sad ovo? to se to, do vraga, dogaa? Tu sam knjiaru jako dobro poznavao, a knjige na tim krajnjim policam a jednostavno me nisu zanimale. Uglavnom se radilo o ljubavnim
29

30

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

rom anim a kakve uglavnom pie Barbara C artland. Poao sam onam o da vidim to e se dogoditi, izm eu ostalog i zbog toga to je to bio jedini pravac u kojem su moje noge htjele poi, i odm ah me je privukla jedna knjiga sa slikom lica neke ena na naslovnici. Kao da je to bila jedina knjiga koju sam bio u stanju uoiti, a slian sam osjeaj odonda imao bezbroj puta. O krenuo sam je kako bih pogledom preletio tekst na ovitku te sam opazio rije vidovnjakinja. Autorica je bila profesionalna vidovnjakinja i iscjeliteljica koja lijei polaganjem ruku. Istog sam trena pom islio na prisutnost koju sam osjeao oko sebe svih tih mjeseci. Bi li m i ta ena m ogla rei to se to dogaa? Knjigu sam proitao za 24 sata te sam enu nazvao i pitao je m ogu li doi na seansu. O nu prisutnost nisam spominjao. Rekao sam samo da im am artritis te da sam htio vidjeti m ogu li m i njene iscjeliteljske sposobnosti pom oi. Nisam joj kanio nita govoriti o onom e to m i se dogaalo, osim ako mi ona sam a ne to ne spomene.

'Svjetovi'valnih duina Kod nje sam bio samo etiri puta, a u prva dva posjeta nije se dogodilo nita bitno, osim to smo priali o drugim dim enzijam a ili frekvencijama postojanja te o m nogo irem pogledu na ivot i vjerojatnosti. Oduvijek sam odbacivao religiju, kao i sm ijenu ideju koju propagira znanost: da smo svi mi sluajni proizvodi evolucije koji prestaju postojati kad u m ru . Nevjerojatne bedastoe, ali takve su uglavnom bile, i jo su uvijek, tvrdnje etablirane znanosti , usprkos m notva dokaza i istraivanja, ukljuujui istraivanja pravih znanstvenika bez predrasuda, koja pobijaju takve gluposti. Do tog trenutka nikada nisam dublje razmiljao o alternativi tim besmislicam a, ali, razgovarajui s tom vidovitom enom, smjesta m ije sjelo ono to je govorila o viedim enzionalnoj prirodi stvarnosti te o sposobnosti jedne dimenzije da kom unicira s drugim a. Kao da m i je govorila ono to sam ve znao, a upravo je to i inila. Te su inform acije svima nam a poznate, ali smo uvjetovani da zaboravim o tko doista jesm o i ono to doista znamo, budui da nas toliko zaokuplja Um bom bardiran s pet osjetila. O nim a kojim a je sve ovo novo potrebno je rei nekoliko uvodnih rijei. Mi ne ivimo toliko u svijetu koliko u jednom frekvencijskom podruju - onom koji m ogu percipirati naih pet osjetila. Taj raspon percepcije unutar pet osjetila vrlo je ogranien, a poznat je kao vidljiva svjetlost. Stvoreni svijet nije ustrojen poput kom ode s ladicam a, s jednom razinom iznad druge; nainjen je od frekvencija koje dijele isti prostor , na isti nain kao sve radio i televizijske frekvencije. U ovom trenutku em itirane frekvencije ne samo da se nalaze oko vaeg tijela, one dijele isti prostor s vaim tijelom, a to je m ogue zato to funkcioniraju na valnoj duljini drukijoj od one vaeg tijela i drugih frekvencija. Jedino kad su valne duljine ili frekvencije uistinu blizu dolazi do interferencije i m i postajem o svjesni postojanja neke druge postaje. U suprotnom sve postaje i frekvencije nesvjesne su m eusobnog postojanja. O ne djeluju na razliitim frekvencijama, stvarnostim a ili svjetovima . Kada nam jestite radio na neku postaju, recim o Radio 1, tada nju i ujete. Neete uti Radio, 2, 3 ili 4. Pom aknete li skalu i prom ijenite frekvenciju s Radija 1 na

Sto se to zbiva, duo?

31

frekvenciju Radija 2 sada ete, oigledno, uti Radio 2. Ali, kada pom aknete skalu s valne duljine Radija 1 on ne prestaje s em itiranjem . O n em itira - dakle, postoji - i dalje, dok je vaa usredotoenost, vaa svjesnost okrenuta neem drugom . Tono je takav princip na kojem funkcionira ovaj univerzum virtualne stvarnosti. Pet osjetila pom ou kojim vidim o, ujemo, m iriem o, dodirujem o i kuam o m ogu opaati tek beskrajno m alen djeli onoga to postoji u svem iru koji mislite da vidite u ovom trenutku. Iz tog razloga ivotinje kao to su make skau unaokolo, reagirajui na ono to se nam a ini praznim prostorom . M akama, m eutim , prostor uope nije prazan. O ne raspolau veim rasponom vizualnih frekvencija te m ogu vidjeti entitete i aktivnosti koje su izvan frekvencijskih ogranienja ljudskih pet osjetila. Kada ljudi kau da je sve u nam a ili, simboliki, da je u nam a Kraljevstvo nebesko, to je tono. Cjelokupni beskraj je u nam a jer cjelokupni beskraj dijeli cjelokupan prostor . Ili na dojam o njemu. No, stvar je u tom e da ne m oem o vidjeti cjelokupni beskraj pom ou naih pet osjetila, ba kao to ne m oem o uti sve dostupne radio-postaje nam jestim o li skalu na jednu od njih. Vidimo samo onaj siuni dio beskraja koji vibrira u skladu s frekvencijskim podrujem tih osjetila - ono to vidim o, ujemo, m iriemo, dodirujem o i kuamo. To je ono to ja nazivam zatvorom sazdanim od pet osjetila. Veina je ljudi u tolikoj mjeri zarobljena njegovim um jetnim i m anipuliranim prividim a da vjeruju kako je to sve to postoji i da je to sve to oni jesu. To je njihova jedina stvarnost - stvarnost Uma. Takvu im stvarnost usauju i oblikuju obrazovni sustav, m ediji i znanost , a u svima njim a prevladava vjerovanje da je svijet pet osjetila, u biti, sve to postoji. Kad energija vibrira sporo tada nam izgleda gustom i vrstom , kao to je recim o elik, ali pogledam o li ga kroz snaan m ikroskop, m a kako izgledao vrst , to je ipak samo vibrirajua energija. Kako se brzina vibracija poveava energija postaje sve m anje i m anje gusta, da bi na kraju vibrirala takvom brzinom da naputa frekvencijsko podruje pet osjetila i - gledano iz vizure ljudske percepcije - nestaje . No, ona nije nestala: jednostavno je napustila podruje dostupno ljudskim osjetilima. Na taj se nain objanjava zato ljudi, prim jerice, vide duhove ili NLO-e koji se pojavljuju niotkuda i zatim nestaju . Beskrajno je m nogo virtualnih stvarnosti koje se m eusobno proim aju poput radio ili televizijskih postaja a, kada znate to radite, m eu njim a se moete i kretati. Znanstvenici ih nazivaju paralelnim univerzum im a. Stvarnost Uma uvjetovana dosegom pet osjetila sm atra da su oni koji govore kako su vidjeli da se neto pojavljuje a zatim nestaje zacijelo ludi. To nije m ogue! - viu oni. O, jest, jest. O no niotkuda odakle takve m anifestacije dolaze i odlaze jednostavno su neka druga frekvencija ili valna duljina postojanja koju naih pet osjetila ne m oe dosei. Razumijevanje ovoga kljuno je za spoznaju da je udnovati svijet takozvanog paranorm alnog savren i lako objanjiv. Kako budete itali ovu knjigu i odm icali sve dalje stvari e vam postajati sve jasnije.

32

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Houston, imamo kontakt Tijekom seanse iscjeljivanja tijekom m ojeg treeg posjeta onoj vidovitoj eni leao sam na kauu ili krevetu nalik bolnikom e, kadli sam na licu osjetio neto poput pauine. Sjeam se da sam u njezinoj knjizi proitao da je takva pojava m ogua kada duhovi nastoje uspostaviti kontakt. Zaudo, odonda to nikad vie nisam osjetio. Njoj to nisam spom enuo, ali za nekih 10 ili 15 sekundi zabacila je glavu i rekla: Opa! Ovo je dosta snano; m orat u zatvoriti oi! M oja stranjica kao da je neprestano klizila s kreveta te sam se poeo pitati u to sam se to uvalio. O na je rekla da pred sobom vidi neki lik kineskih crta lica koji je govorio: Ovdje sa m nom je Sokrat. Sokrat (469.-399. g. pr. Kr.) je bio grki filozof iji je najpoznatiji uenik bio Platon. U dobi od 70 godina Sokrata su vlasti optuile za herezu (krivovjerje) i za kvarenje tam onje mladei. Sam je izvrio svoju sm rtnu kaznu popivi napitak od kukute. Izm eu brojnih poznatih izreka, Sokrat je rekao i ovo: M udrost je spoznaja o tom e koliko m alo znam o. Briljantno. Onaj lik kineskih crta lica bio je samo projekcija iz jedne druge stvarnosti u percepciju vidovite osobe kako bi ona im ala neku poznatu sliku na koju bi se m ogla usredotoiti. K om unikator je bio odraz Svijesti onkraj ove ravni fizikog tijela jer on m oe zauzeti koji god oblik eli. Upravo smo to svi m i u naim viim form am a - ista Svijest i Svjesnost. K om unikatori iz drugih dim enzija projiciraju informacije, ili misli, u energetsko polje ili m ozak vidovite osobe, a ona ih potom dekodira u ljudski jezik. To je ono to se dogaalo m eni kada sam uo glas u onoj knjiari. Princip je isti kao kod radio program a koji se em itiraju iz odailjaa u valnom obliku te se dekodiraju u rijei u radio-prijem niku. Vidovita osoba iz Italije ut e m isaone projekcije na talijanskom , ona iz Engleske ut e ih na engleskom i tako dalje. Ovako je ta vidovita ena iznijela neke od stvari koje joj je lik kineskih crta lica priopio toga dana u oujku 1990.:
O n je iscjelitelj iji je zadatak da iscjeljuje Zem lju, a postat e svjetski poznat. Naii e na golem o protivljenje, ali m i em o uvijek biti tu da ga zatitimo. O n je jo uvijek dijete, u d uhovnom sm islu, ali bit e m u dana duhovna bogatstva. Ponekad e govoriti neke stvari i pitati se odakle m u sve to. Bit e to nae rijei. Znanje e m u biti uliveno u um , a ponekad e do znanja biti voen. O dabran je jo u ranoj dobi zbog svoje hrabrosti. Testiran je i proao je sve testove. Potaknut je da se bavi nogom etom kako bi stekao disciplinu, ali kada je to nauio, bilo je vrijem e da krene dalje. Takoer je m orao nauiti nositi se s razoaranjim a i proivjeti sve te em ocije kako bi ih na kraju nadvladao i nastavio koraati zacrtanim pravcem . D uhovni je put teak i nitko ga ne m oe uiniti lakim.

to se to zbiva, duo?

33

Z nam o da je elio da stupim o s njim u kontakt, ali vrijem e nije bilo sazrijelo [to se odnosilo na ono to sam rekao u praznoj hotelskoj sobi, to vidovnjakinji nisam bio spom enuo]. O vam o sm o ga doveli kako bism o s njim e kontaktirali, a ne izlijeili ga. Ali jednog e dana biti p o tp u n o izlijeen. Uvijek e im ati ono to treba [da su b ar rekli, ...ono to eli], ali ne vie od toga. U sljedeoj seansi s vidovnjakinjom ponovno joj se pojavio onaj lik i rekao za m ene sljedee: Jedan ovjek ne m oe prom ijeniti svijet, ali jedan ovjek m oe prenijeti p o ruku koja e prom ijeniti svijet. Ne pokuavaj to uiniti sam. Idi ruku p o d ru k u s ostalim a kako biste jedni druge mogli podizati kada padnete. U tri e godine napisati pet knjiga. Politika nije za nj. Za tako je neto odve duhovan. Politika je protuduhovna i uinit e ga vrlo nesretnim . N apustit e politiku. Ne m ora, glede toga, nita poduzeti. D ogodit e se to postupno u razdoblju o d jedne godine. Pojavit e se drukija vrsta zrakoplova, sasvim drukija od dananjih letjelica. Vrijeme nee im ati nikakve vanosti. O ndje gdje budete eljeli biti tam o ete i biti.

U to sam vrijeme bio televizijski spiker u BBC-evoj sportskoj redakciji i nacionalni glasnogovornik Zelene stranke. A ovdje sam pak sluao o tom e kako sam iscjelitelj ija je svrha da iscijeli Zemlju. I o tom e kako jedan ovjek ne moe prom ijeniti svijet, ali da jedan ovjek m oe prenijeti poruku koja e prom ijeniti svijet. Ha? Molim? Na jednoj se razini to inilo aavo i besmisleno. Usprkos tome, neto u m eni, m oje intuitivno znanje , govorilo mi je da to m oram prihvatiti i vidjeti kamo e me sve to dovesti. Zanimljivo, netom prije ovdje spom enutih zbivanja bio sam uloio novac u neki fond - vodei se razum om , a ne svojom intuicijom - te sam izgubio neto novca. Svota nije bila velika ali, kao to sam spom enuo ranije, bila je dovoljna da me natjera da kaem kako u ubudue, budu li m oja glava i moje srce ikada bili u raskoraku, svaki put slijediti svoje srce, svoju intuiciju. Eto, to sam odluio uiniti budem li ikada suoen s oito ludim stvarim a o kojim a mi je govorila vidovnjakinja. Zbog nezaustavljivog poriva da zakoraim tom stazom moj je ivot bio zapljusnut burnim prom jenam a koje sam em ocionalno jedva izdravao. Ali poslije svih tih godina i toliko m uke ono to m i je reeno da e se dogoditi zaista se i dogodilo ili se dogaa, izuzev one tvrdnje da u biti potpuno izlijeen. Na to jo uvijek ekam. Ideja o pet knjiga koje sam navodno trebao napisati u tri godine o

34

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

stvarim a o kojim a nisam im ao pojm a inila se posebno apsurdnom . M eutim , kako se ispostavilo, te sam knjige doista napisao u tri godine (i to u mjesec) prem da sam toga postao svjestan tek kada sam se jednom prilikom prisjetio tih rijei i pobrojao godine provedene u pisanju. Kada sam nekim lanovim a vodstva Zelene stranke govorio o tim iskustvim a njihova je reakcija proizlazila iz iste one ogranienosti, neukosti i neobavijetenosti na kakve ste mogli naii svugdje u sustavu protiv kojeg su Zeleni, kako su tvrdili, prosvjedovali. David lagano ludi - poela je kruiti glasina, potekla od onih kojima sam se povjerio. Tako vam je to. Dobrodoli u novu politiku! Poput svih politikih stranaka, sam om injenicom da su dio politike Zelena stranka je tvorevina Uma kojom posve prevladava intelekt, a istovrem eno govori o duhovnosti. Ne mislim pritom na svakog pojedinog lana - samo na strukturu te stranke i one koji doputaju da Um dom inira njihovom percepcijom , to je veina njih. Misle da su drukiji od ostalih politikih stranaka, a ustvari su tek jo jedan izraz istog Uma. Jonathan Porritt, najpoznatiji britanski Zeleni , tipian je intelektualac uvjetovan U m om koji je sipao zajedljive kom entare o m eni i m ojim iskustvima. N aravno da jest, i, naravno da su to inili i drugi Zeleni , to ine i dandanas. O ni su U m om uvjetovani ljudi, njihova je svjesnost ograniena okvirim a koji om euju njihovu percepciju. Kada predstavnike Zelene stranke vidim na televiziji kao da gledam politiare iz bilo koje druge stranke. Poput papiga ponavljaju naueni tekst o sm jernicam a koje dolaze ravno iz program a globalnih m anipulatora, ukljuujui centralizaciju m oi (m ada oni tvrde suprotno) i k rupnu la o ovjekovom djelovanju kao uzroniku globalnog zatopljenja. Pridruili su se klubu za koji su se bili kleli da e ga zduno kritizirati, a tuno je to to misle da su uinili suprotno. Jedna vana iznim ka bio je Justin Walker, prilino vien lan Zelene stranke kada se sve to dogaalo. Poslije svih tih godina i dalje m i je dobar prijatelj koji agitira u m nogim podrujim a povezanim s onim ime se ja bavim. O n je svojem um u dopustio da se otvori prem a novim m ogunostim a i dobio je m nogo kritika od strane drukijih Zelenih zbog toga to im a posla sa m nom . Svaka ast, Justine. Reakcije na m oja iskustva od strane hijerarhije Zelene stranke u toj ne-hijerarhijskoj stranci bile su vrlo blagi pretea onoga to e uslijediti.

Sve je organizirano N akon tih nekoliko posjeta vidovnjakinji dogaaji su se zahuktali. U tom ranom razdoblju buenja sluajnosti su me vodile do drugih vidovitih osoba koje nisu znale to su m i rekle vidovite osobe koje sam posjetio prije njih. Teme su bile gotovo navlas iste. Radilo se o sjeni koja se bila nadvila nad svijetom i o prii koju je o tom e trebalo ispriati, a ja sam bio taj, koji god tom u bio razlog, koji e je ispriati. M eu tim porukam a bile su i ove:

to se to zbiva, duo?

35

M ukotrpno traganje nije potrebno. P ut je ve zacrtan. Treba sam o slijediti tragove ... M i te vodim o du priprem ljenog puta. Spoznavat e stvari u skladu s onim kako sm o te uili. Sve je organizirano jo prije tvog roenja. Prava ljubav ne daje svom prim atelju ono to bi ovaj elio prim iti nego uvijek daje ono to je za njega najbolje. I zato sprem no prihvati sve to dobiva, svialo ti se to ili ne. D obro razm isli o svem u to ti se ne svia i vidi moe li shvatiti zato je to bilo neophodno. Prihvaanje e tada biti m nogo lake. O n je pokreta misli koji e pom oi da Rije izroni na povrinu u ljudim a koje bude susretao. O d tebe se trai da se prom ijeni. O d tebe se trai da se posve prom ijeni. Ne radi se o nekim m alim prom jenam a, o sitnici ovdje ili ondje. O d tebe se uistinu trai da se stubokom prom ijeni. Treba ukloniti jed n u golem u sjenu i na vam a je, [ljudima] p o pu t [tebe] da se posvetite ... tom izazovu. Vi koji ste u prv im redovim a svega toga p o p u t ralice ste za snijeg. Vi ste tanki kraj klina. Vi zbilja imate... kako da kaem...? U o dreenom smislu, pretpostavljam , dopao vas je onaj usrani dio posla. M orate uiniti strano m nogo toga, ali vi ste i sposobni uiniti strano m nogo toga. Zbog toga ste odluili doi, zbog toga ste ovdje, da stvarno lopatom oistite pozam anu koliinu sranja i tako napravite neto prostora iza vas kako biste olakali posao drugim a.

Stalno se ponavljala i tem a o velikim i b urnim prom jenam a koje nadolaze te o preobrazbi ljudske svijesti u istinski probueno stanje. Tema je to prisutna u m ojem ivotu i radu i dandanas. Tijekom 1990-ih nije bilo nikakvih naznaka bilo kakve preobrazbe svijesti ali, odm aknem o li se od zacem entiranog Um a sredinjih medija, danas dolazi do m asovnog i sve prim jetnijeg buenja diljem svijeta. Ne, jo uvijek se ne radi o veini, ni priblino, ali svakog se tjedna taj proces sve bre iri. Ljudi u ogrom nom broju sagledavaju sebe i svijet na novi nain i prihvaaju informacije i ideje koje bi, ne tako davno, odbacili podrugljivo se smijui. Tijekom tih vidovnjakih seansi reeno m i je da sm o zapeli u zaleenoj vibraciji i da tu nisku vibracijsku vrstou polako razbija energetska preobrazba. M nogo kasnije saznao sam da brojne drevne tradicije govore kako je fiziki svijet neko bio daleko fluidniji i m anje gust negoli ga doivljavamo danas. A australski A boridini kau da je Zem lja predodreena da se vrati u to vie vibracijsko stanje koje oni nazivaju snovito vrijem e. Nesum njivo se nalazim o usred fantastinih prom jena koje e osloboditi ovaj svijet od njegove podlonosti, neznanja i tlake. M nogo vie o svemu tom e bit e rijei neto kasnije.

Ono to u rei nema nikakve veze s time..." Nekoliko tjedana poslije tog prvog kontakta preko vidovite iscjeliteljice u BBCju su m i rekli da sa m nom nee produiti ugovor, to je, ustvari, znailo da sam otputen.

36

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Bio je to ok s obzirom na sve one dobre preporuke koje sam dobivao od osoblja BBC-a i na injenicu da sam na tom poslu radio kao vrlo m lad te da su preda m nom trebala stajati desetljea. Glavni razlog oigledno je bio pritisak od strane BBC-eve hijerarhije koja m e se htjela rijeiti zbog moje aktivnosti u Zelenoj stranci, a osobito m oje odbijanje da platim lokalni porez koji je bio uveden tijekom diktatorske vladavine prem ijerke M argaret Thatcher. Prem a toj novoj odredbi, i bogati i sirom ani trebali su plaati jednake poreze... to je bila bjelodana nepravda, a ja sam bio jedan od m ilijuna onih koji su odbijali platiti takav porez, u znak protesta zbog njegove nepravednosti. Ti m ilijuni ljudi naposljetku su doli na sud, a prva su roita pobudila golemo zanim anje medija. Ovdje se i opet um ijeala providnost. Prve sudske rasprave m ogle su biti odrane u bilo kojoj sudnici u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ali gdje su odrane? U N ew portu, sajm inom gradiu na otoku W ight. Moj se sluaj nalazio na listi m eu m nogim drugim a. Na sud sam stigao praen televizijskim kam eram a i novinskim izvjestiteljima i fotografima koji su doli snim iti prve sudske postupke protiv osporavatelja lokalnog poreza. No, kako se kasnije ispostavilo, do sudskih postupaka nije ni dolo. ekao sam satima dok su cijeli redovi prosvjednika sudski obraivani zbog njihova odbijanja, a esto i nem ogunosti, da plate. Nisu nas mogli sasluavati pojedinano jer nas je bilo previe. Neto kasnije napokon su i m ene prozvali. Stajao sam pred sucim a zajedno sa estoro ili sedm ero drugih, ekajui da iznesu optube. Jedan ovjek iz m oje skupine, kojeg sam susretao na prosvjednim skupovim a protiv lokalnog poreza, podigao je ruku traei doputenje da neto kae. Upozorio je na datum do kojeg su uplate m orale biti obavljene i datum na koji su neplatiam a poslani sudski pozivi, nalaui im da se pojave na sudu. Potom je obznanio daje, po zakonu, razdoblje izm eu ta dva datum a bilo prekratko i da je stoga podizanje optunica toga dana bilo nezakonito. Atm osfera u sudnici odm ah se prom ijenila, a suci su se povukli kako bi razm otrili novonastalu situaciju. Kada su se otprilike pola sata kasnije vratili m orali su priopiti da je ovjek u pravu i da su svi sudski postupci toga dana nevaei i da svi slobodno m ogu otii. No, sucim a sam ukazao na to da stvari nisu ba tako jednostavne. Ljudi su dovedeni pred sud nezakonito i izgubili su dnevnu zaradu, a zbog toga su se izloili i trokovim a prijevoza. to emo s obeteenjem za sve to? Vlasti nisu imale drugog izbora doli prihvatiti takvu argum entaciju. G ubitak dnevnica je nadoknaen, a ja sam trebao dobiti ek na 2,50 funti za autobusnu kartu. Ti su dogaaji osvanuli na naslovnicam a svih novina i preplavili su televizijske vijesti, a lokalni porez M argaret Thatcher postao je nacionalni predm et sprdnje. O d tog trenutka, uz dokazanu pravnu ne-valjanost, takav je porez bio osuen na propast i m orao je biti zamijenjen sustavom koji je vie usklaen s platenom sposobnou ljudi. Te sam se noi m orao utipnuti. Ne samo da su se prva sasluanja dogaala na otoku W ight, iako su se m ogla obaviti bilo gdje u Britaniji, nego su optube bile odbaene netom prije negoli je obraen moj sluaj, dok sam ekao u skupini optuenika! Sluajnost ili...? Sada vidim da se nije radilo o sluajnosti, ali tada sam se bio pitao: kakvi su izgledi da se neto slino dogodi?!

to se to zbiva, duo?

37

Jutro poslije sudske rasprave doao sam u BBC na razgovor o svojoj budunosti s urednikom sportske redakcije te korporacije. Rairene preko cijelog stola leale su jutarnje novine koje su pisale o fijasku lokalnog poreza u N ew portu, a na veini njih stajalo je m oje lice. Ono to u sada rei nem a nikakve veze s ovim, rekao je, pokazujui na novine. H m m m . Uglavnom, reeno mi je da na BBC-u nem am nikakvu budunost i nekoliko tjedana kasnije smo se razili (poslije jedanaest godina) bez ijednog hvala ili barem puno sree. BBC je zapravo bahata, esto opaka organizacija koja svoje osoblje tretira p oput stoke, ba kao i druge televizijske i medijske organizacije. Ali, opet, m nogobrojne su razine jednog te istog iskustva. G ledano iz perspektive onog ja uronjenog u pet osjetila, BBC je, u nainu na koji se prem a m eni odnosio, bio beutan i bahat. No, iz perspektive onog istinskog ja dobio sam odrijeene ruke i slobodu od televizijskog rintanja te sam m ogao poi kam ogod m e ivot odvede. Zahvalan sam im zbog toga jer da sam sve one kasnije godine i dalje vodio TV program e, kao to i danas ine m nogi m oji tadanji kolege, sada bih vjerojatno bio u potrazi za nekom visokom liticom s koje bih se bacio; to via stijena, to bolje. Sretno im bilo, ali ja sam, ostavim o li gubitak dohotka na stranu, bio vie nego sretan to sam se tog rvnja oslobodio.

Kamo sada?
M ojem je starom ivotu doao kraj, ba kao to je i predvieno. Da, ostao sam bez posla, bez ikakvih drugih prim anja, ali osjeao sam se osloboen. Rad u bezdunim m edijim a postao je prava nona m ora, a sada sam bio slobodan. Sljedeih nekoliko godina financijski sam preivio samo zato to sam ivio podosta ispod granica svojeg dohotka na televiziji te sam im ao tam an toliko novca u banci da osiguram kakav-takav ivot sebi i svojoj obitelji. To je bilo vrijeme kad je povjerenje u tok ivota predstavljalo velik izazov jer sve to sam godinam a gradio sada se uruavalo. A stvari e biti i m nogo gore. Na neki sam nain, simboliki, doista bio skoio s vrha litice i sada sam trebao otkriti m ogu li letjeti. Dugo vrem ena nije se tako inilo, ali na kraju sam shvatio da m ogu, kao to svi m i m oemo. Linda i m oja djeca bili su, dakako, jo zbunjeniji od m ene. Ja sam barem izravno doivio ona udna zbivanja, dok su oni znali sam o ono to sam im ja rekao. Eto, imali su pred sobom svog m ua i oca, dobro poznato lice sa dravne televizije tijekom cijelog desetljea, koji je iznenada ostao bez posla i koji govori o neobinim dogaajim a i idejama, koji e uskoro biti izloen javnom podsm ijehu u razm jerim a rijetko vienim u cijeloj britanskoj medijskoj povijesti. injenica da su vrsto stajali uz m ene i da niti jednom nisu ustuknuli u svojoj podrci, m a to da se zbivalo, bio je jedan od kljunih faktora m oje sposobnosti da preivim uskoro pokrenutu lavinu poruge. Bili su uz m ene jer je bilo predodreeno da budu, ba kao to i ja stojim uz njih. Isti je sluaj sa svima, bilo da su u nekom dobrom ili loem odnosu, koliko god da se, iz perspektive Uma, inilo suprotno. Ljudi ne ulaze u na ivot sluajno, pogotovo ne nae obitelji. I opet, im ate li problem a sa svojom obitelji zapitajte se

38

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

zato i to to govori o vama. M oda se radi o potrebi da se prom ijenite, ili bi moglo biti da stojite pred izazovom da odreete iluzorne obiteljske krvne veze i uvidite da ona prava veza izm eu nas potjee od Svijesti. Iz te perspektive lako je m ogue da npr. imate vie toga zajednikog i da osjeate veu povezanost s nekim koga ste sreli prije deset m inuta negoli sa svojom obitelji s kojom ivite cijeli ivot. ak i bliske obiteljske veze proizlaze iz Svijesti a ne iz krvi, to je jo jedan od privida Uma. Moja je jedina elja bila slijediti naglo mijenjajui tok svog ivota. Bez obzira koliko sve to udno bilo, u m eni je bila neka sila koja je znala da je to put kojim m oram ii. Potkraj 1990. godine napisao sam svoju prvu knjigu o tim dogaajim a pod naslovom Vibracije istine (Truth Vibrations). Naslov se odnosio na vibracijske prom jene za koje m i je reeno da e probuditi ovjeanstvo iz njegovog kom atoznog stanja i podii veo s lai i obm ana koji su stajali iza ivota na planetu Zemlji. Reeno mi je da e se razotkriti sve to je bilo tajno i skriveno. Dva desetljea kasnije to se oigledno dogaa diljem svijeta. Kada je knjiga otila u tisak uoi Boia 1990. pokrenut je slijed koji je doveo do preobrazbe m og osjeaja svjesnosti, a tim e se prom ijenilo praktiki sve to sam ikada mislio ili vjerovao. Iznenada sam dobio strahovit poriv da odem u Peru. Tada nisam im ao pojm a odakle taj poriv dolazi, ali sada znam - iz Svijesti, onog Nijem og glasa koji govori kroz spoznaju i intuiciju. O Peruu nisam znao nita, nikada dotad nisam razmiljao o toj zemlji. U istom tom razdoblju stalno sam i posvuda viao rije Peru - u knjigama, novinam a, izlozima putnikih agencija... U poznao sam jo jednu vidovitu enu koja je rekla, bez ikakvih poticaja s m oje strane: Jeste li ikada razmiljali o tom e da posjetite Peru? Rekla je da u otii onam o i da u piti vodu sa svetih izvora. Te sam se napom ene sjetio nekoliko tjedana kasnije kada sam pio vodu iz rijeke U rubam be, svete rijeke, koja protjee kroz Svetu dolinu Inka i prolazi pored drevnog peruanskog i neko izgubljenog grada M acchu Picchua. Sve to sam inio nakon tih prvih priopenja prim ljenih preko vidovite osobe inio sam voen intuicijom . Nisam znao zato idem u Peru, jedino da to, iz nekog razloga, m oram uiniti. M oja glava, m oja logika, govorili su mi da ne bih trebao troiti novac koji nem am na tako skupo putovanje, ali dotad je m oja glava ve bila postala vrlo slabaan suparnik m om srcu . Slijedei puku intuiciju, poetkom veljae 1991. avionom sam otputovao u Peru, u grad Limu, ususret iskustvu koje e mi prom ijeniti ivot. Kada sam siao iz aviona na aerodrom u u Limi i pokupio svoju prtljagu osjeao sam se poput izgubljenog djearca. to sad? Osjeao sam da bih trebao krenuti put Cusca u A ndam a, sredita drevne civilizacije Inka, a na oglasnoj ploi Odlazaka vidio sam da onam o polijee jedan avion za 35 m inuta. A erodrom je bio prepun ljudi a jo sam m orao kupiti kartu. Nem a anse da stignem na taj let, pom islio sam. Tada se iz m notva progurao neki Peruanac koji je prilino dobro govorio engleski i upitao m e kam o idem:
U Cusco, odgovorio sam. Im ate smjetaj u hotelu?

to se to zbiva, duo?

39

N em am . Im ate kartu ? N em am . Nabavit u vam kartu; sredit u vam smjetaj u hotelu.

Sve je to napravio u nevieno kratkom roku, uzevi, naravno, i svoju proviziju. Sada se ve bliio polazak, a ja sam otiao na kraj dugakog reda, ekajui da predam prtljagu. Oito je bilo nem ogue da sve to stignem obaviti na vrijeme, prije polaska aviona, ali, dok sam se sprem ao na podue ekanje, moj mi je sreiva stvari rekao: Ne, ne, poite sa m nom . Odveo me na poetak reda gdje je njegov prijatelj na alteru prijave i predaje prtljage odm ah prestao sa zapoetim poslom te m e je poeo prijavljivati za taj let. M anje od sat vrem ena po dolasku u Limu ponovno sam hodao po pisti, ovaj put prem a avionu koji e poletjeti prem a Cuscu. Takve sluajnosti i sinkroniciteti neprestano su se ponavljali u sljedea tri udesna tjedna i otada me stalno prate. Stigao sam u svoj oronuli hotel i sjeo na krevet, pitajui se to sad. ovjek kojeg sam upoznao nekoliko dana ranije dao mi je broj telefona jedne svoje prijateljice iz Cusca. Utipkao sam njen broj, da vidim to e se dogoditi. Ispostavilo se d a j e ona voditeljica lokalne putnike agencije: za sat vrem ena utanaeni su moji glavni putniki planovi i raspored. Ujedno je nazvala jednog peruanskog vodia kojeg je poznavala a koji e m i pokazati ljepote te zemlje. Sljedei dan doao sam u njegov dom kako bism o se upoznali i kako bih krenuo u, kako se kasnije ispostavilo, jednu uistinu nevjerojatnu pustolovinu. Vrata su bila otvorena pa sam uao i zatekao ga kako spava na podu. Kad je otvorio oi njegove prve rijei nisu bile bok ili dobro jutro, ve Jeste li prolu no neto sanjali?. Iznenaen zbog te uvodne reenice, brzo sam se pribrao i odgovorio da jesam. San je bio vrlo jasan i ivopisan, a ukljuivao je i prizor u kojem m i otpada jedan od prednjih zuba.
Je li va otac ili djed jo iv?, upitao je. Pa, je; moj otac je iv. Zato? Takav san obino najavljuje sm rt oca ili djeda.

Uspostaviti m eunarodni telefonski poziva izvan Lime nije nim alo lako, barem je tada bilo tako, ali tjedan dana kasnije kada sam uspio nazvati svoju obitelj saznao sam da je moj otac, kod kue u Engleskoj, um ro - u isto vrijem e kada sam sanjao onaj san. Sprovod je organiziran prije negoli sam uope i doznao da je um ro. U Peruu sam kanio ostati due od planiranog i, u sljedea tri tjedna, obilazei vei dio te zemlje, poeo se ponavljati svakodnevni slijed. Svako bih jutro rekao svom vodiu kamo sam intuitivno osjeao da bih trebao poi, a on bi m i redovito odgovarao da

40

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

je to neizvedivo, a ipak smo svaki dan nekako onam o dospjeli. Obiao sam neka od fantastinih mjesta, ne samo glasovite turistike meke poput izvanrednog M acchu Picchua, ve i m noga druga nezaboravna mjesta. Naposljetku sm o stigli u jedan gradi u junom Peruu pod nazivom Puno, nedaleko od jezera Titicaca, za koje kau da je najvie plovno jezero na svijetu. Vodi nam je rezervirao smjetaj u hotelu p od nazivom Silustani, nazvan po drevnim ruevinam a Inka udaljenim oko sat vrem ena autom . Iz oitih razloga hotel je bio okruen slikama tog m jesta i rekao sam vodiu da elim otii upravo onamo. Posve dosljedan sam om e sebi, rekao je da to nije izvedivo u to doba godine bez vee koliine novca, ali m oja intuicija koja mi je govorila da onam o odem bila je tako jaka da sam odgovorio kako u uiniti sve to je potrebno. Za sebe sam m orao unajm iti turistiki m inibus (barem m i je tako rekao moj vodi) te sm o on, ja i voza krenuli na put.

Bit e gotovo kad osjeti kiu" Ruevine Silustani smjetene su na uzvisini opasanoj s tri strane prekrasnom lagunom (si. 14). To je podruje bilo nenastanjeno i okrueno planinam a u daljini. Vladali su tiina i mir, tek m anji broj djece koja su ondje ekala s ljam om nadajui se da e turistim a prodati fotografije. Ali osim m ene nije bilo nijednog turista. N akon to sam obilazio ruevine otprilike sat vrem ena pod nesm iljenim peruanskim suncem ponovno sam se ukrcao u turistiki autobus, namjeravajui se vratiti u Puno. Imao sam dojam da je izletu doao kraj i osjeao sam se nekako ispranjeno i razoarano. Koliko god to mjesto bilo krasno, ono to sam doivljavao nipoto nije odgovaralo snazi one intuicije koja m e je nagnala da se ovamo uputim . Razmiljao sam o svom iskustvu i gledao kroz prozor kadli m i je, poslije tri m inute vonje niz cestu, panju privukao jedan hum ak s desne strane. D ok sam prom atrao taj hum ak neki glas u mojoj glavi poeo je ponavljati: D oi ovamo... doi ovamo... doi ovamo. M olim ? Sada m i se poeo obraati i neki vraji humak! Zam olio sam vozaa da zaustavi m inibus. Neu dugo, sam o nekoliko m inuta, rekoh mu. Na vrhu hum ka naiao sam na samostojee grom ade kam enja poslagane u krug a koje se nije moglo vidjeti s ceste. Visinom su dosezale otprilike do ovjekova struka. Stajao sam u sreditu kruga gledajui natrag prem a Silustaniju i dalekim planinam a. Na nebu nije bilo nijednog oblaka, a sunce je bilo izrazito jako i peklo m e je za lice. Iznenada sam osjetio kako su m i noge ponovno prikovane za pod, poput m agneta. Ponovila se situacija iz one knjiare u Rydeu, ali ovaj je put sve bilo daleko intenzivnije. Ruke su m i se Slika 14: Ruevine Inka u Silustaniju u Peruu. potom rairile iznad glave bez ikakve

to se to zbiva, duo?

41

moje svjesne nakane. Stavite li svoje ruke iznad glave, okrenute m alo prem a van s otklonom od oko 45 stupnjeva od okom ice vidjet ete kako e vas za m inutu poeti boljeti. U tom su mi poloaju ruke stajale vie od sat vrem ena. D ok je sve to trajalo nisam osjeao nita. Ram ena su m e nakon toga kidala od bola. Im ao sam dojam da m i netko svrdla vrh lubanje, a osjeao sam i tok energije u drugom smjeru, iz tla pa kroz noge i van kroz vrh glave. Kao da je kroz m ene prolazio nekakav dvostrani tok. U glavi sam zauo neki glas koji je rekao: O ovom e se trenutku priati za stotinu godina. N akon toga je uslijedila reenica: Bit e gotovo kad osjeti kiu. Kakvu on to kiu spominje? Odakle bi dola kia? Pa, nije bilo ni jednog jedinog oblaka, samo bljetavo sunce na posve vedrom nebu. to m i se to dogaa? Stajao sam tam o, ne mogavi se pom aknuti, dok se energija pojaala do toke u kojoj se m oje tijelo treslo kao da je utekano u elektrinu utinicu. Vrijeme je gubilo znaaj. Nije bilo vrem ena kako ga m i doivljavamo, nije bilo ni prolosti ni budunosti, samo trenutak koji sam proivljavao. N eprestano sam ulazio i izlazio iz stanja svjesne panje, kao kad vozite autom obil i pitate se gdje je nestalo onih posljednjih nekoliko kilom etara. Kada je vaa svijest zapala u sanjarenje autom obilom je upravljala vaa podsvijest. U jednom od svojih povrataka budnoj svijesti opazio sam da se nad udaljene planine nadvija lagana siva izmaglica: dok sam je prom atrao postajala je sve tam nija i tam nija. O, tam o pada kia, iako prilino daleko. Uskoro su se, doavi iz sm jera planina, pojavili kini oblaci, i to izuzetnom brzinom . D ok se ravna linija oblaka kretala prem a m eni prekrivajui sunce, kao da se preko cijelog neba navukao zastor. Dok su se oblaci nadim ali poput dim ne zavjese u nekoj varijetetskoj predstavi, u njim a sam razabirao razna lica. Moje se tijelo dotad ve poelo estoko tresti od energije koja je toliko ibala kroz m ene da sam jedva stajao. Kako se oluja pribliavala prom atrao sam zid guste kie koja se sve vie prim icala, kreui se ravnom linijom . im sam osjetio kapi kie na licu navala energije je prestala, kao da se iskljuila autom atska sklopka. Zateturao sam prem a naprijed, nogu poput tijesta, ukoenih i bolnih ram ena i m iia ruku. Tek sam tada prim ijetio da moj peruanski vodi stoji kraj kam enog kruga, um oran od ekanja u autobusu. Ako je ikada neki izraz lica govorio ludi Englez to je bio njegov! Energija se slijevala niz moje ruke ogrom nim intenzitetom te sam otiao do busa da uzm em kristal kako bih je barem donekle rasprio. A taj kom ad kristala im ao sam sa sobom samo zato to sam, dva-tri tjedna ranije, bio uao u jednu trgovinu u G lastonburyju u Engleskoj. V lasnik ga je uzeo i dao m i ga, besplatno. Osjeam da biste ga trebali im ati, rekao m i je. Kada sam odgovorio da si to ne m ogu priutiti, uzvratio je: Ne, ne, sam o ga uzmite. M oja su stopala takoer nastavila ariti i vibrirati nekih 24 sata. N eugoda m e je drala budnim vei dio noi. Sljedei sam dan stigao u jedno udesno mjesto pod nazivom O tok Sunca na jezeru Titicaca koji povezuje peruansku i bolivijsku granicu. Kau da je to najvie plovno jezero na svijetu, na otprilike 4000 m etara. Prem a legendi Inka, O tok Sunca i oblinji O tok Mjeseca bili su pradom ovina Sunca i Mjeseca, a ta nebeska tijela preuzela su ljudsko oblije u vidu prvog Inke, M anca Capaca i njegove sestre/ ene M ame Ocllo. Na otoku nije bilo elektrine struje, a bez vizualne zagaenosti

42

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

uzrokovane neonskim svjetlima zvijezde se vide izvanredno jasno. Iz m alog ribarskog amca iskrcao sam se na obalu, jo uvijek pokuavajui dokuiti to se to zbivalo sa m nom na onom hum ku prethodnog dana. Tamo sam upoznao jednu plavokosu enu iz Argentine koja je dan ranije bila u La Pazu u Boliviji gdje je osjetila snanu pobudu da ode na O tok Sunca. Stigla je samo pola sata prije m ene. Kada smo se pri upoznavanju rukovali nije isputala m oju ruku i, prem da nije govorila engleski, izrazim a lica pokazivala je na m oju ruku, kao da hoe rei to li to osjeam? O emu to ona govori? to je uope mogla osjetiti? to m i se to dogodilo na onom hum ku? U tjednim a koji su uslijedili moj ivot i percepcija proli su kroz preobrazbu koja me je dovela do granica m entalne i em ocionalne izdrljivosti. Kao da m i je u glavi pukla brana a, u vibracijskom smislu, i jest. Moj Um uronjen u pet osjetila odjednom su zasuli novi uvidi, misli i ideje dok se m oja psiha otvarala novim razinam a svjesnosti. Jednostavno je previe toga trebalo obraditi odjednom te iz svega izvui kakav-takav smisao. Gledajui unatrag, usporedio bih to iskustvo sa situacijom kada previe tipaka pritisnem o prebrzo - kada raunalo ne stigne obraditi sve podatke ono se zam rzne . Upravo sam se tako i ja osjeao.

On misli da je Isus" Pogubno po moje kratkorono sam opotovanje, ali savreno za m oje dugorono buenje, m oja knjiga Vibracija istine objavljena je poetkom 1991. godine, tono u onom razdoblju kada bih vam teko bio m ogao rei na kojem se planetu nalazim. Ta je knjiga, uz m oje izjave i dranje u javnosti, potaknula nezam islivu sprdnju od strane svekolikog puanstva. Novinske su naslovnice bile pune podrugljivih naslova, a izobilje poruge doekivalo m e je i u televizijskim i radio program im a. Nisam m ogao izai na ulicu a da me netko ne zadirkuje. U to sam doba ivio praen salvama smijeha. A odlazak u kafi? Mo mislit! Gdje god bih se pojavio nastao bi urnebes. Kada bih stao na sem aforu i pogledao na stranu vidio bih kako mi se, u nizu vozila pored moga, smiju itave obitelji. to se tie televizijskih kom iara, bilo je dovoljno da izgovore m oje ime pa da izazovu grohot, m akar ne izrekli niti jednu alu. Na ulici i u koli mojoj su se djeci smijala druga djeca, a pratili su ih i novinari tabloida pokuavajui iskopati kakve sone informacije. Jedan novinar slobodnjak na otoku W ight bio je posebno grozan: veselo je prim ao novac od tabloida kako bi obavljao njihov ljigav posao, istovrem eno tvrdei da je moj prijatelj. Histerija je dosegnula vrhunac kad sam nastupio u vrlo popularnom televizijskom talk-showu koji je vodila najpoznatija tadanja TV linost Britanije, Terry Wogan. O n je odabrao p ut poruge i publika se smijala m inutu nakon to sam sjeo. Takvo se stanje nastavilo tijekom cijelog razgovora. Postao sam poznat po noenju tirkizne odjee jer nakon iskustva na onom hum ku poeo sam nositi samo tirkizne boje. Nisam znao zato to radim , jednostavno m e je neto tjeralo da se tako odijevam. Kasnije sam saznao da je tirkiz vrlo m ona i sveta boja m nogih dom orodakih i ezoterijskih vjerovanja. Jedan od prim jera su i am eriki Indijanci. G odinam a kasnije, kada sam upoznao svog danas velikog prijatelja C reda M utwu, sanusija ili am ana i slubenog povjesniara naroda Zulu u Junoj Africi, od glave do pete bio je iskien sjajnim tirkizom . U to vrijeme

to se to zbiva, duo?

43

nisam znao nita o ezoterijskom znaenju tirkiza, samo sam osjeao snanu potrebu da ga nosim (si. 15). Zanimljivo, neki od m edija ak ni to nisu bili u stanju tono prenijeti pa su m nogi lanci navodili m oju opsesiju ljubiastom bojom . Odakle im to, samo Bog zna. D rugi temelj poruge bilo je to to sam, govorei o sebi, rabio izraz Sin Boji to je, po njima, im pliciralo da sebe sm atram Isusom ili barem Slika 15: Moj tirkizni period... ali nekim svecem. Ironino, Isus kao ovjek , sasvim ope me je izrugivanje, na neki nain, sam uvjeren, nikada nije postojao, kao to sam oslobodilo. detaljno objasnio u nekim od svojih knjiga. Izraz Sin Boji koristio sam u sm islu da sam i ja sam jedan aspekt, kako sam to tada poimao, Beskonane svijesti koja obuhvaa sve to postoji. M i smo poput kapljica vode u oceanu Beskonane svijesti. Mi smo pojedinci na jednoj razini percepcije, ali jo uvijek dijelovi beskrajne cjelovitosti. tovie, m i jesm o beskrajna cjelovitost, ba kao to i kapljica jest ocean, a ocean jest kapljica. Nisam pokuavao rei da sam doao spasiti svijet ili neto slino, ve samo to da sam i ja, poput svakoga i svega u cjelokupnom postojanju, jedan od aspekata Beskraja, a ne samo fizika osobnost . Ako Beskonanu svijest nazivamo Bogom , pokuavao sam rei, tada sm o svi m i sim bolini sinovi i keri tog Boga. Oigledno, m oja svjesnost o tim stvarim a otada se dram atino poveala, ali to je bila osnova m ojih kom entara o tom e da sam Sin Boji. M eutim , m ediji su izvrnuli m oje rijei i, budui d a j e moj um skidao vrlo m nogo inform acija nakon iskustva na hum ku u Peruu, nisam bio dovoljno uzem ljen ili prisutan da bih jasno m ogao artikulirati to sam elio rei. Zbilja sam hodao uokolo kao u nekom bunilu. To je dovelo do jo veeg iskrivljavanja m ojih rijei i nerazum ijevanja m eu onim a koji su m e izvrgavali podsm ijehu i poruzi. Isusu bih jedino poruio da se, ni za Boga miloga, ne vraa ovamo, jer, kompa, ovdje e te razapeti - i krani i svi ostali. A ako se ipak vrati, toplo bih ti savjetovao da se poslui onom m etodom dolaska na oblaku, kako bi im ao barem nekakvu ansu. No, neki su kom iari ipak bili duhoviti a ne osvetoljubivi. Sjeam se britanskog kom iara Jaspera C arrotta koji je rekao da ja nikako ne m ogu biti Sin Boji jer je u Leicesteru nem ogue pronai tri m udra ovjeka i djevicu. Jadni gradonaelnik Leicestera s tim e se, izgleda, nije slagao. C arrottova parodija izreena je dobronam jerno i duhovito, m oja su se djeca valjala od smijeha. Ostali napisi u m edijim a i veina reakcija javnosti bili su tek bezrazlono ismijavanje i sipanje ui. Sjeam se kako m e je, usred sve te medijske halabuke, nazvala m oja m am a i upitala svojim karakteristinim lesterskim naglaskom: Whats goo-in on, our Dave? W hats goo-in on?1 Nisam joj znao odgovoriti. Jednostavno nisam znao. Jedino sam bio siguran da tim putem m oram nastaviti, kam o god da me vodio.
1 to se to zbiva, duo? to se to zbiva?; op. prev.

44

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

D obro se sjeam kako sam tijekom televizijskog razgovora s W oganom bio svjestan dva razliita izraza sebe samog. Sad uviam da su to bili Um, zahvaen uvjetovanim prividim a ovog svijeta pet osjetila, i Svijest koja prom atra te dogaaje iz m nogo vie perspektive spoznaje. I dok mi se publika u Woganovoj emisiji smijala moj je Um (ogranien s pet osjetila), ta prividna osobnost koja se zove David Icke, bila u em ocionalnom previranju i agoniji, ali ondje je bila i jedna druga razina m ene koje se takoer vrlo jasno sjeam. O na je govorila: ,,U redu je, sve je dobro; ovo ima neku viu svrhu, nita ne brini. M oram priznati da sam m nogo puta bio suoen s velikim problem om kako vjerovati tim rijeima, ali pokazalo se da je upravo tako i bilo. Razum ijem zato su ljudi mislili da sam sam sebe unitio i zato se, jo i sada, uz brzorastue priznanje koje m oje knjige uivaju, tirkizni period Sina Bojeg doivljava kao kobna katastrofa koja je moj budui rad uinila daleko teim u smislu vjerodostojnosti pred javnou. O ni koji to govore nisu shvatili bit stvari. To razdoblje nevjerojatne poruge nije otealo moj budui rad - uinilo ga je moguim.

Ismijavanjem do slobode Ovdje opet im am o dvije perspektive: Uma i Svijesti. Um m oe vidjeti nekoliko odlom aka na jednoj stranici, dok je Svijest proitala cijelu knjigu. O na ju je, zapravo, napisala. Da bih m ogao uiniti ono to sam uinio nekoliko godina kasnije m orao sam se izbaviti iz tam nice u kojoj ivi gotovo svatko. To je tam nica koja razdvaja Um od Svijesti, zatvor koji svakodnevno dri ovjeanstvo u ropstvu naspram sustava stvorenog i orkestriranog od strane nekolicine upravo s tim ciljem. To je strah od onoga to e misliti drugi ljudi. Veina ljudskih bia ne ivi ivot kakvim ele ivjeti, niti izriu svoje vlastite nepatvorene istine. Boje se kako e reagirati drugi - roditelji, uitelji, prijatelji i susjedi - ukoliko su njihova gledita i nain ivota u opreci s norm am a na kojim a poiva ova um obolnica. Samozatajni su i dre jezik za zubim a. (Dre se naela: nemoj biti avao koji stri iznad drugih jer takve eki prve dohvati.) Ukratko, oni ne ive svoju istinu niti izraavaju svoju jedinstvenost i elje; prilagoavaju se onom to drutvo i roditelji, uitelji, prijatelji i susjedi Policija misli - diktiraju da bi trebali biti lim iti njihovog ivota i gledita. Kako da piem i govorim o izazovnim i esto bizarnim konceptim a u svojim knjigam a i na javnim dogaanjim a ako jo uvijek m arim za tua miljenja o sebi? Nikako! U tom bih sluaju dotjerivao informacije, ak bih i izostavljao velike dijelove teksta zbog svoje optereenosti onim e to bi drugi mogli misliti. Zahvaljujui toj bujici poruge poetkom 1990-ih zatvorska su se vrata otkrinula. Bio sam odluio iznositi svoju nefiltriranu istinu, a ako se ljudim a ne bude sviala, alim sluaj. M eni je svejedno, neka onda vjeruju neem u drugom . Kada ste suoeni s razinom poruge kojoj sam bio ja izvrgnut, godinu za godinom , tada ili potonete i slomite se, ili odbacite svaku bojazan za ono to e drugi misliti i napravite lom. Na taj nain uspijevate pobjei iz tora za ovce koji se zove to e misliti drugi ljudi? U to je doba takvo ismijavanje bila nona m ora za moj nesiguran, sm eten Um, ali Svijest je znala zato se to m oralo

to se to zbiva, duo?

45

dogoditi. Trebalo m e je osloboditi i deprogram irati moj Um kako bi se m ogao otvoriti Svijesti. To je bio jedan od najvanijih preduvjeta za m oja budua nastojanja. Kao to stoji u onoj vidovnjakoj poruci iz najranijih dana m oga buenja:
Prava ljubav ne daje svome prim atelju ono to bi on elio prim iti, nego uvijek daje o no to je za njega najbolje. I zato sprem no prihvati sve to dobiva, svialo ti se to ili ne. D obro razm isli o svem u to ti se ne svia i vidi m oe li shvatiti zato je to bilo neophodno. Prihvaanje e tada biti m nogo lake.

S naknadnim uvidom... Proli su mjeseci i mjeseci prije negoli sam poeo razum ijevati to m i se bilo dogodilo, a godine prije negoli su se poeli slagati vei kom adi slagalice. Na onom hum ku u Peruu im ao sam strahovito iskustvo podizanja kundalinija . Kao to sam spom enuo, fiziko je tijelo povezano s drugim svojim energetskim tijelima i sa Svijeu onkraj pet osjetila, preko onih snanih vrtloga poznatih pod nazivom akre . Kao to emo vidjeti, ak je i to samo jedna percepcija stvarnosti. Ti vrtlozi odnosno akre nalaze se po cijelom tijelu, ali sedam je glavnih. Svaka akra predstavlja drukiju razinu postojanja. Na prim jer, ona tik iznad pupka, akra solarnog pleksusa, poveznica je s naom em ocionalnom razinom i zbog toga emocije poput straha i zabrinutosti osjeamo u podruju eluca. Tada obino kaem o da im am o trem u ili da sm o se usrali od straha, ali zapravo taj osjeaj dolazi iz akre solarnog pleskusa, to se prenosi u fiziko tijelo. akre su m eusobno povezane s tijelom preko lijezda endokrinog sustava, poput epifize, hipofize i titnjae, a vibracijsko stanje akre utjee na tijelo na bezbroj naina. M jesto ravnotee triju niih (fizikih) akri i triju viih (m entalnih i duhovnih) je srana akra. Odavde m oem o odravati ravnoteu izm eu fizikih i nefizikih razina postojanja, to je poveznica s naim najviim razinam a intuitivne spoznaje - Svijesti. Iskustvo podizanja kundalinija dogaa se kad se otputa neizm jerno snana energija kroz tem eljnu akru u podnoju kraljenice. Ovaj proces opisuje Itzhak Bentov u svojoj knjizi Prikradanje podivljalom njihalu (Stalking the Wild Pendulum):
M oglo bi se rei da je kundalini, kao to je opisano u literaturi o jogi, energija, sklupana p oput zmije pri d n u kraljenice. Kada se ta energija probudi ona ulazi u kraljenicu, die se uza nju, a osoba koja doivljava to iskustvo vidi ju ili percipira kao sjajnu zmiju. Kada se napokon podigne do glave taj svijetli stup e, nadajm o se, pro drijeti do vrha glave; odnosno, vidljivo je kako energetska zraka nalik stupu izbija kroz lubanju, uperena prem a gore. Kada se to dogodi za osobu se kae da je prosvijetljena . N aposljetku, takva osoba m oe postati izuzetno intuitivna i razviti neke psihike m oi kao to je vidovitost, zatim sposobnost razabiranja paranorm alnih glasova ili sposobnost iscjeljivanja.

To je ono to se m eni dogaalo na hum ku u Peruu i poslije. Zbog toga je pukla m oja brana. Kundalini se eksplozivno penjao m ojom kraljenicom , aktivirajui sve akre i moj m ozak do jedne dublje razine svjesnosti koju nazivam Svijest. U ovo

46

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

vrijeme kolektivnog buenja to se dogaa naglo rastuem broju ljudi diljem svijeta. Ne zbiva se uvijek na nain kako sam to ja doivio, kao rasturajuu eksploziju, ali zbiva se kod sve vie i vie ljudi dok se energetska preobrazba nastavlja s onim to ja zovem Vibracijama istine. S tom poetnom eksplozijom dolo je do oitog kaosa u m ojem um u dok sam se preobraavao iz jednog energetskog stanja u drugo. Upravo je ta aktivacija dovela do toga da sam odjednom vidio sebe i svijet na potpuno drukiji nain te sam bio zasut inform acijam a i konceptim a koje nisam m ogao obraditi mjesecima. Zbog neupuenosti javnosti u te stvari prozvali su me ludim . To je uobiajena obram bena reakcija na svakoga tko je u veoj m jeri drukiji, a ja sam tada bio poprilino drukiji. O pet se vraam o onom plesau koji izgleda lud onim a koji glazbu ne uju. O no to su nazivali ludilom zapravo je bila preobrazba. Itzhak Bentov istie da psiholoki sim ptom i ekstrem nijih kundalini iskustava (kakvo je bilo moje) obino oponaaju shizofreniju, a m nogi ljudi bivaju poslani u um obolnice jer suvrem ena m edicina ne razum ije to se zbiva. Bentov nastavlja:
Ironino je da osobe u kojim a su evolucijski procesi prirode zapoeli djelovati m nogo bre i koji se m ogu sm atrati n aprednim m u tan tim a ljudske rase bivaju zatoeni u duevne bolnice kao neno rm aln i od strane njihovih norm alnih suvrem enika. U sudio bih se pretpostaviti, na tem elju razgovora sa svojim prijateljim a iz redova psihijatara, da taj proces nije tako egzotian i rijedak kao to bi netko elio da mislim o, a m ogue je da 25 do 30 posto svih shizofreniara zatvorenih u bolnicam a pripadaju toj kategoriji - to je strahovito rasipanje ljudskog potencijala.

Bentov s pravom kae da dijagnoza shizofrenije proizlazi iz pokretanja kundalinija, odnosno aktivacije drugih razina svjesnosti:
Razlog tom u je to su odjednom katapultirani u situaciju u kojoj funkcioniraju u vie stvarnosti, um jesto u jednoj samoj. O ni m ogu vidjeti i uti stvari koje se zbivaju u naim susjednim stvarnostim a, odn o sn o astralnim ili drugim viim stvarnostim a jer se proirila njihova frekvencijska reakcija... Bujica inform acija zna biti silovita, i oni poinju m ijeati i brkati dvije ili tri stvarnosti.

Tek sam godinam a poslije svog tirkiznog perioda proitao te rijei, ali one jako dobro opisuju m oje vlastito iskustvo. Kroz taj sam proces proao u javnosti a da nisam razum io to se to, kvragu, sa m nom dogaa. Kada su na koncu priroda i uinci buenja kundalinija bili objanjeni to se savreno poklapalo s m ojim iskustvom, prem da em ocionalni kr oko m ene u to vrijeme nije bio m anje bolan. Mjesecima nakon to se uruila m oja m entalna i em ocionalna brana moj je ivot zahvatio kaos. Na svakoj razini dogaale su se burne prom jene, a ja sam govorio i inio m noge stvari koje onaj David Icke kojeg su ljudi znali nikada ne bi ni pom iljao uiniti. Sve je to izneseno na naslovnicam a nacionalnih novina, a na kraju tog iskustva malo je toga preostalo od m og prijanjeg ivota i identiteta. Svaki m ost koji je vodio ka prolosti stajao je u plam enu i povratka nije bilo. A nisam se ni elio vraati. Koliko god da je moj ivot bio zbrkan, neto m e je iznutra tjeralo naprijed. Nisam

to se to zbiva, duo?

47

nam jeravao bjeati. Znao sam da je sve upravo tako m oralo biti; ali zato, s kojim ciljem? N akon otprilike tri mjeseca kaos u mojoj glavi poeo je jenjati, ponovno sam postajao norm alan. Dobro, barem na povrini. U nutrini, bio sam preobraen. O no to m i se dogodilo na hum ku u Peruu, i oni dow nloadi koji su uslijedili, poeli su se integrirati s Davidom Ickeom. Prim ijetio sam da vidim m nogo toga to prije nisam vidio. Gledao sam kroz iste oi i sluao kroz iste ui, ali ono to sam vidio i uo bilo je posve drukije. Poeo sam razabirati stvarnost iza filma , iza one uvjetovane verzije stvarnosti koju nam vlastodrci podvaljuju kao istinu . Sve sam jasnije opaao m anipulaciju i, kako se moje razum ijevanje produbljivalo, shvatio sam da svijet nipoto nije onakav kakvog nam podastiru te u kakvog nas tjeraju da vjerujem o. Svijet za koji smo mislili da je stvaran bio je iskonstruirani privid. Ali zato, te od strane koga, ili od strane ega?

Kreni, pa to Bog da... Sredinom 1991. m oje su noge bile ponovo na zemlji, ali ljudi i m ediji sjeali su se samo ludih dana m oje dokraja javne preobrazbe. Jednom kada vam prilijepe etiketu i stave vas u neki pretinac tam o vas i ostave. Jednom lud, zauvijek lud; crno i bijelo, bez sivih nijansi. Poruga i podsm ijeh i dalje su me pratili kam o god bih poao, a norm alan slijed bio bi skrivanje u mijoj rupi. Um jesto toga ja sam krenuo na turneju predavanja po britanskim sveuilitima, svjestan reakcije koja me eka. Jesam li elio poi na takvu turneju? Naravno da nisam (Um). Jesam li znao da je to neophodno? Jesam (Svijest). Zakazana predavanja bila su rasprodana, ponekad i tjednim a unaprijed, jer su se ti sutranji donositelji odluka dolazili smijati i ismijavati me. Jedne veeri 15 m inuta nisam uspijevao progovoriti, zbog galame. Vladao je pravi urnebes, na pozornicu su letjele pivske ae. Priekao sam da buka jenja, a zatim rekao:
Vi m islite da sam ja m entalno bolestan, zar ne? DAAAAAA, stigao je kolektivni odgovor. to to, onda, govori o vama? Platili ste kartu kako biste mogli ism ijavati nekoga za koga sm atrate, jer ste tako uvjetovani, da je m entalno bolestan!

Nastao je tajac, m ogli ste uti iglicu da je pala na pod. Sinulo im je da njihovo ponaanje ne govori o m eni ve o njima. Bilo bi dobro kada bism o svi m i upam tili to otkrivenje: ono to inim o i govorim o nije odraz onih koje ismijavamo i osuujem o nego nas samih. Preostali dio predavanja sluali su me u smjernoj tiini, osim male grupice iz stranjih redova u blizini anka koji su nastavili dobacivati iz m raka. Zatraio sam da se upale svjetla kako bi svi mogli vidjeti odakle ta buka dolazi, zamolivi da se m ikrofon odnese do tih pojedinaca kako bi mogli rei ono to ele pred svima. ovjek bi pom islio da je m ikrofon bio uaren, s tolikom su ga estinom odbijali uzeti u ruke. Ta predavanja pred sveuilinim studentim a otkrila

48

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

su mi m nogo o m eni sam om e te o uvjetovanim ljudskim reakcijama koje porobljuju kolektivnu psihu. Potvrdila su da sam se poeo rjeavati svoje brige o tom e to o m eni misle drugi. Vie stvarno nisam m ario za to, bez obzira na prijem kod publike. Kakvog li olakanja i osjeaja slobode. Poeo sam uviati u kakvom sam prividu ivio i kako je itava ljudska rasa, osim nekolicine, bila zatoena u jednoj igri virtualne stvarnosti koja je odreivala pravila. U tom razdoblju m orao sam se u sebi nasm ijati kada god bi me intervjuirao britanski TV voditelj Eam onn Holmes, ovjek kojeg sam znao jo iz dana dok sam radio na televiziji. Nije m ogao pojm iti da bi se netko odrekao uspjene karijere na televiziji kako bi m ogao raditi ono to sam ja radio. injenica da televizija nije najvanija stvar u ivotu ili da je takva verzija uspjeha iluzorna, ini se, bila je izvan njegove m oi poim anja. Ali m ogao si jo uvijek raditi na televiziji. Da, Eam onne, ali to ne elim, stari. Ali... Jo jedan U m om uvjetovan ovjek u U m om uvjetovanoj profesiji. Praktiki se svi oni nalaze u m edijim a. To jednostavno ide uz profesiju.

Pravo 'vrijeme', pravo 'mjesto'


O ne prve onostrane poruke iz 1990. godine pokazale su se kao uistinu proroanske. M eu njim a i ona o znanju [koje] e m u biti uliveno u um , a [prem a kojem e] ponekad biti voen. U godinam a to su uslijedile krenuo sam na svakodnevno putovanje, esto proeto zapanjujuom koordiniranou, ili sinkronicitetom prilikom kojeg bih susretao ljude, itao knjige ili dokum ente ili bih doivljavao stvari koje su neprekidno poveavala moje razum ijevanje onoga to se zbiva u svijetu i naravi ivota samog. Osim toga, misli koje bi se iznenada pojavile u mojoj glavi 0 ljudim a i dogaajim a kasnije su se pokazale, uz naknadni uvid ili istraivanje, tonim a. Cijelo sam vrijeme bio voen sinkronistikom preciznou, a sve to dolazi s intuitivne razine. Bez toga nikada ne bih m ogao prikupiti toliko inform acija i povezati toliko m notvo stvari tako brzo. Ima jedna sila koja eli otvoriti Um ovjeanstva, to je sasvim sigurno. O na je zasigurno otvorila moj um , a ja prosljeujem ono to otkrijem onim a koji ele uti. Navest u jedan prim jer nevjerojatnih sluajnosti koje su postale uobiajene nakon onog iskustva na hum ku u Peruu. Do polovine 1995. bio sam dovrio rukopis za knjigu pod naslovom ...I istina e vas osloboditi u kojoj sam nairoko pisao o socijalnom podrijetlu amerikog predsjednika Jimmyja artera. Dok smo knjigu priprem ali za tisak otputovao sam u Irsku kako bih pogledao izvrsnu predstavu plesake trupe Riverdance u kazalitu Point Theatreu u Dublinu. To je bilo prije negoli su postali svjetska atrakcija. Kupio sam karte na blagajni kao i svi drugi. Popeo sam se stepenicam a do dvorane kako bih pronaao svoje sjedalo. Jedna je m oja prijateljica radila iza kulisa kao m aserka, a kada sam stigao do vrha stepenica iznenadio sam se vidjevi je kako ondje stoji. Izgledala je zbunjeno i smeteno. Rekla je da je trebala biti iza pozornice, ali je intuitivno (opet ta rije) osjeala da m ora doi i priekati me. D ok je ekala ula je slubenika sigurnosti kako govori da su sigurnosna sjedala u redu S - pod brojevim a 25,26,27 128. Sad m i je bilo jasno zato je bila smetena: znala je da su karte za m oju prijateljicu

Sto se to zbiva, duo?

49

i m ene za sjedala u redu S - brojevi 25 i 26. Dobio sam sigurnosna sjedala? O emu se radi? Takoer je rekla da nikada prije nije vidjela te slubenike sigurnosti. To nisu bili oni koji su inae radili u tom kazalitu. O dluio sam otii do sjedala da vidim to e se dogoditi. Predstava je trebala poeti za koju m inutu i dvorana je bila dupkom puna, ali kada sam stigao do reda S on je bio prazan, od poetka do kraja. Pomalo jezivo, ne ini vam se? M oja prijateljica i ja zauzeli sm o svoja mjesta, a ljudi ispred nas poeli su se okretati i gledati prem a stranjem dijelu dvorane. Kada sam se i ja okrenuo da vidim koga to gledaju vidio sam neke snagatore kako nekoga okruuju i silaze niz stepenice. Iz publike su bljeskali fotoaparati, tekui poput mitraljeza. Ovdje se oito radi o nekoj vrlo poznatoj osobi. Svita se zaustavila na daljnjem kraju m og praznog reda, a ljudi unutar kruga sastavljenog od slubenika sigurnosti poeli su hodati prem a meni. Kada su se jo m alo pribliili prepoznao sam predsjednika Jimmyja artera i njegovu enu. Doli su do svojih sjedala i sjeli do m ene na druga dva sigurnosna sjedala. Nevjerojatno! Prem a napisim a u novinam a koje sam proitao sljedeeg dana, C arter je doao u Irsku na poziv tadanje predsjednice Irske M ary Robinson te je iskoristio priliku da pogleda Riverdance. Zanimljivo, on i njegova ena sjedili su pored m ene u sigurnosnim sjedalima, iako su moje karte kupljene na isti nain kao i karte svih drugih ljudi u publici te veeri i nitko u kazalitu nije m ogao znati za koga su te karte kupljene. Ustao sam i rukovao se s arterom , ali neto me je tjeralo da pogledam u njegove oi. Na m oje zaprepatenje, to inae m ogu opisati jedino iz vlastitog iskustva, bilo je to kao da gledam u praznu ljuturu. Izgledalo m i je kao da ondje nem a nikoga dom a i to je bilo uistinu nesvakidanje iskustvo. O dupro sam se porivu da m u kaem kako m i uskoro izlazi knjiga koja bi ga m ogla zanimati. Sjedio sam tako probavljajui urnebesnu pom isao da, eto, sjedim ovdje u sigurnosnim sjedalim a odm ah do am erikog predsjednika kojeg razobliujem u svojim knjigam a, okruen sigurnosnim osobljem CIA-e. Svijest, kao to sam iskusio m nogo puta, im a straan smisao za hum or i ironiju. To je ona vrsta sluajnosti koja m i se neprestano dogaa otkad sam 1990. poeo slijediti svoje srce i istraivati to se uistinu zbiva u ovom svijetu, tko njim e doista upravlja i s kojim ciljem. Kada se ljudi pitaju kako sam prikupio sve te inform acije o tim tem am a, rei u im kako: ja inform acije ne traim ; one m i dolaze same. Kao to m i je tih ranih dana reeno:
M ukotrpno traganje nije potrebno. Put je ve zacrtan. Jedino m ora slijediti tra g o v e... M i te vodim o du priprem ljenog p u ta .... Sve je to organizirano prije tvog roenja.

To ne znai da je takvo postupanje lako. Sve to zahtijeva ogrom nu koliinu rada i predanosti, a nekih sam dana praktiki bio u transu sa svim inform acijam a koje je trebalo obraditi, usvojiti i posloiti. Na kraju nekog podueg dana znao sam se zapitati: Gdje sam? Kako se zovem? To je usmjeravajua sila koja om oguuje da se podigne veo tajnovitosti koja se oajniki nastoji odrati skrivenom o pogleda javnosti, u emu uspijeva ve tisue godina. to se m ene tie, bilo je prijeko potrebno da slijedim svoju intuiciju, svoje spoznaje , u svakom trenutku. To je sredstvo kroz

50

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

koje Svijest govori svim a nam a ukoliko sm o sprem ni sluati. Ako m oja intuicija kae da m oram negdje ii, neto uiniti ili nekoga upoznati, ja to i inim. Bez ikakvih pitanja ili pak savjetovanja s loginom glavom. Jednostavno to napravim . Uvijek postoji dobar razlog, bilo oigledan u tom trenutku ili kada pogledam unatrag, koji objanjava zato je neki postupak bio nuan. No, ovdje bih napom enuo da sinkronicitet m oe im ati i negativne strane, kao to u objasniti neto kasnije. Nije sve uvijek predodreeno da se dogodi.

Nikad ne odustaj Brojna publika koja me je dolazila ismijavati neposredno nakon m og tirkiznog perioda uskoro se poela osipati, im je postalo jasno da se ustvari nem a emu smijati kada se inform acije potanko razloe. G odinam a nakon toga govorio sam aici ljudi u m alim , hladnim dvoranam a i odlazio sirom aniji negoli sam bio po dolasku. Eventualni prihodi dobiveni od publike tj. od prodanih karata rijetko su kada odgovarali trokovim a organizacije takvog dogaanja. Istovrem eno sam uo ljude kako govore da to radim sam o zbog novca. M oram priznati da je u tom razdoblju m oja odlunost da nastavim bila ozbiljno poljuljana. Sve se inilo tako besm islenim , ali ona unutarnja spoznaja nikada m e nije napustila i stalno me je uvjeravala da e sve biti dobro. ak i kada sam tijekom veeg dijela 1990-ih zaraivao m alo ili nim alo, uspio sam, posredstvom poziva iz vedra neba, posjetiti vie od 40 zemalja (sada se brojka popela na 50). To mi je pom oglo da prikupim sve bogatiju knjinicu inform acija o pozadini, m etodam a i osoblju koje stoji iza prikrivene m anipulacije svijeta i njegovih itelja. Poeo sam uviati da svjetska zavjera nije nikakva luckasta teorija kakvom su je prikazivali mediji. Uslijedio je dugi niz knjiga u godinam a poslije objavljivanja Vibracija istine. M eu njim a su: Iscijelimo svijet; Dani odluke; Pobuna robota; ...I istina e vas osloboditi; Ja sam ja, i slobodan sam; Najvea tajna; Djeca Matriksa; Alisa u zemlji udesa i katastrofa Svjetskog trgovakog centra, Zato je slubena pria o i l . rujna pregolema laz; Beskrajna Ijubav jedina je istina - sve ostalo je opsjena; i Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj). Osobito nakon izlaska Najvee tajne 1999. godine te jo vie nakon napada od 11. rujna i invazije na Irak, sve vie raste interes za ono to ljudim a elim priopiti. Moja web stranica w w w .davidicke.com biljei m ilijune posjeta, a m oja predavanja irom svijeta odravaju se pred velikom i naglo rastuom publikom . Neko bih jedva napunio telefonsku govornicu, a sada govorim pred tisuam a ljudi po cijelom svijetu. Sve je to daleko odm aklo od onog vrem ena kada sam nastupao u jednom m jestu nedaleko Chicaga pred samo osm ero ljudi ili otkazivanja predavanja kako ne bih m orao govoriti sam sebi. Ljudi se poinju buditi u sve veim razm jerim a, a ja sam gotovo pa barom etar svega toga, prom atrajui interes za moj rad. Jedna od prvih stvari koja m i je reena 1990., ustvari sam a tem a knjige Vibracije istine, bila je to da stojimo pred preobrazbom - buenjem - ljudske svijesti. Sada vidim da se to svakoga dana sve oiglednije pokazuje. Ljudi se otvaraju prem a istini koju

to se to zbiva, duo?

51

svi m i znam o ali smo m anipulacijam a navedeni da ju zaboravimo: tko mi zapravo jesmo. N adam se da e m oja iskustva ohrabriti ljude da izraze svoju neizm jernu jedinstvenost i da e prestati prilagoavati se onom e to im svijet Uma govori da m oraju biti. Svatko to moe uiniti. Mi ne m oram o biti posebni , jer m i ve jesm o posebni samo bism o to jo trebali shvatiti. Vlat trave, daak vjetra, let orla - sve je posebno. Trebam o samo odbiti da budem o ismijavani, progonjeni, osuivani i zastraivanjem natjerani da se odreknem o svoje povezanosti sa Svijeu i da se prepustim o prevlasti Uma. inite ono to vam vae srce intuitivno govori, jer iz njega progovara Svijest onaj Nijem i glas. A kada taj glas slijedite pustolovina zapoinje.

"Samo slijedi tragove..."


Svaki narataj zamilja da je inteligentniji od onoga prethodnog i mudriji od onog koji dolazi poslije njega.

- George Orwell -

ZBRKA I SMUTNJA - pratioci m og m ega-buenja - poeli su se pretapati u poetnu fazu razum ijevanja i naao sam se na neem u to e doista postati nevjerojatno putovanje. Sinkronicitet, ili prividne sluajnosti , vodile su me do ljudi, knjiga, dokum enata i iskustava koji su predstavljali kom adie divovske slagalice, a od preokreta 1992. polagano se iskristalizirao odreeni obrazac. Jedna od glavnih tem a od samog poetka bilo je podruje zvano M ezopotamija, Zemlja izm eu dviju rijeka - Eufrata i Tigrisa - koja je bila znana i kao Sumer, Babilon, Kaldeja i danas Irak (si. 16). U knjigam a koje sam itao stalno su se spom injali Sum er i Babilon, a o njim a sam sluao i od vidovitih osoba koje sam upoznao te od ljudi koji su, esto tek nakratko, ulazili u moj ivot. esto je bilo govora i o Egiptu. Ali to je sve to znailo? Jedna druga tem a ukljuivala je elitne krvne loze ili obitelji koje su upravljale svjetskim dogaajim a s ciljem nam etanja centralizirane svjetske diktature po uzoru na klasino Orwellovo djelo o Velikom bratu, knjigu pod nazivom 1984. S ime je pak to bilo povezano? to se to dogaalo i to sam u vezi toga trebao uiniti? Im ao sam vrlo m nogo pitanja. No, kako su se tjedni pretvarali u mjesece a zatim u godine izmaglica se poela dizati i na vidjelo je izronila jedna zapanjujua pria. U drugim sam svojim knjigam a iznio ono to sam tako pom no bio voen razotkriti od poetka 1990-ih, izm eu ostalog i u svojem najiscrpnijem djelu Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj). Ovdje u iznijeti samo onoliko informacija iz prethodnih knjiga koliko je nuno da bih pokazao kako se uklapaju kom adii slagalice, a teite u staviti na to da priu dodatno rasvijetlim. Osobito se to odnosi na pitanje stvarnosti . to je stvarnost? Tko smo mi? Gdje smo? Na koji je nain na osjeaj stvarnosti m anipuliran i uvjetovan tako da svijet vidim o kao to drugi ele da ga vidim o? Kako da raskinem o lance Uma i doem o do Svijesti te pretvorim o ovaj zatvor u raj koji je neko bio i koji e ponovno biti? O nim a koji se

"Samo slijedi tragove..."

53

S lika 16: Podruje M ezopotamije, a pogotovo Sumer i Babilon, uli su u moj ivot vrlo brzo nakon mog poetnog buenja.

prvi put susreu s m ojim radom m nogo onoga to govorim izgledat e u prvi tren fantazm agorino i nemogue. To je sasvim razumljivo, ali suspregnite nevjericu, zadrite takav stav i tokice e se poeti povezivati sa svakom novom stranicom . Svijet nipoto nije onakav kakvim se ini, a povelika iznenaenja oekuju ak i one koji su m e dovde dopratili na m ojem dosadanjem putovanju. Dakle, ovo je pria koju su me nevjerojatni sinkroniciteti u ivotu od 1990. godine potaknuli da razotkrijem i ispriat u je koliko je god m ogue onim redom kako m i je i sam om razotkrivana. U ovom u poglavlju u glavnim crtam a iznijeti osnovne injenice a zatim u, putem , dodavati vieslojne detalje.

Zlatno doba" Svijet vrvi m itovim a i legendam a o nestalim dijelovima kopna koji su potonuli u m ore zbog zemljotresa, vulkanskih erupcija i plim nih valova. Razliite kulture imaju razliite nazive za te neko visoko razvijene civilizacije, ali najpoznatija su Atlantida i Mu, znana i kao Lemurija. Atlantida se navodno nalazila u Atlantskom oceanu, a Mu u Pacifiku (si. 17). Neki istraivai ak pretpostavljaju da se te prie odnose na neki nestali planet iji su ostaci danas poznati kao asteroidni pojas. Ja sam otvoren prem a svemu ako su dokazi u prilog tom e predoivi, ali nesporno je d a je u (geoloki gledano) novije vrijem e Zem lja bila izloena upravo onakvoj vrsti kataklizm ikih dogaaja koji se opisuju u priam a i legendam a o propasti Atlantide i Lemurije. Te katastrofe zabiljeene su u drevnim m itovim a i legendam a diljem svijeta, a na njih ukazuju i geoloki te bioloki tragovi. U Bibliji su opisane kao Potop , to je

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

inae pria izvedena iz m nogo starijih zapisa. Pripovijest o Noi i Potopu gotovo je doslovno ponavljanje pria iz Sum era (4000. do 2000. g. pr. Kr.) i drugih drevnih m ezopotam skih civilizacija, ukljuujui Babilon (2000. do 300. g. pr. Kr.). Ti su zapisi pronaeni na glinenim ploicam a iskopanim na podruju dananjeg Iraka
Slika 17: Pribline lokacije na kojima su se, po pretpostavkam a, nalazile Lemurija i Atlantida.

t i s u e SU godina stariji od biblijske verzije. Govore O ovjeku po im enu Gilgame, kojeg je Biblija preim enovala u N ou , a m ezopotam ski Ep o Gilgameu zvui prilino poznato: dogodio se veliki potop, a Gilgame je sagradio arku kako bi spasio ivotinje i svoju obitelj te je u izvianje poslao ptice da vide da li se vode povlae. A rka je naposljetku pristala na jednu planinu. D ruga verzija pria o Potopu govori o tom e kako su bogovi odluili unititi ovjeanstvo, a bog po im enu Enki upozorio je kralja-sveenika Z iusudru na nadolazeu veliku poplavu. Savjetovao m u je da izgradi veliki brod i u njega ukrca zvjerad i ptice. N akon kia i poplava Ziusudra se, u znak zahvale, poklonio bogu Sunca Utuu. Drevni indijski Noa zvao se M anu, a slini opisi, uz razliita imena, m oem o pronai u Babilonu (gdje um jesto Noe im am o A trahasisa) te u Kaldeji, Egiptu, Asiriji, Grkoj, Arkadiji, Rimu, Skandinaviji, Njemakoj, Litvi, Transilvaniji, Turskoj, Perziji, Kini, Novom Zelandu, Sibiru, Burmi, Koreji, Tajvanu, Filipinima, Sumatri, u islamskoj vjeri, narodnim predajam a Kelta te m eu dom orodakim narodim a diljem Sjeverne, June i Srednje Amerike, Afrike, Azije, Australije i Pacifika. U tim se priam a govori 0 udnovatim geolokim porem eajim a koji ukljuuju: tako estoku vruinu da je od nje prokljualo more; planine koje su rigale vatru; nestanak Sunca i Mjeseca i novonastalu tam u; pljusak s neba u obliku krvi, leda i kamenja; nagibanje Zemlje; ruenje nebesa; uzdizanje i potonue kopna; nestanak velikih kontinenata; pojavu leda. Praktiki sve te prie opisuju nevieni potop, vodeni zid koji je preplavio Zemlju. Drevni su narodi govorili da je tim e oznaen kraj Zlatnog doba. Diljem svijeta postoje legende i prie o nekom Zlatnom dobu, okonanom kataklizm om 1 kasnijem ovjekovom padu. D revni grki pjesnik Hesiod opisao je svijet prije pada:
Ljudi su ivjeli pop u t bogova, bez poroka ili udnje, uzrujanosti ili muke. Sretni i zadovoljni, druili su se s boanskim biim a, a dane su provodili u radosti i m iru, ivei zajedno u savrenoj jednakosti, ujedinjeni uzajam nim povjerenjem i ljubavlju. Zem lja je bila ljepa nego sada, spontano je sazrijevalo obilje raznovrsnog voa. Ljudi

"Samo slijedi tragove..."

55

i ivotinje govorili su istim jezikom i kom unicirali jedni s drugim a [telepatijom ]. U dobi o d stotinu godina m ukarci su sm atrani tek djearcim a. N isu ih m orile bolesti i nem o karakteristine za poo d m ak lu dob, a kada su prelazili u predjele vieg ivota dogaalo se to m irno, u snu.

H induska tradicija spom inje razliite epohe ili ere koje naziva jugam a . Krita juga bila je njihovo Zlatno doba, vrijem e kada nije bilo nikakvih svjetovnih elja, bolesti ili straha. Vladali su, kau, neprestana radost i srea, a ljudim a potrebne stvari jednostavno su same od sebe izranjale iz zemlje, posvuda i uvijek, kada god bi to u sebi poeljeli. Potom je raju doao kraj, a u kasnijim j e jugam a ovjek doivio svoj pad: upao je u stanje straha, patnje, bolesti, em ocionalne boli i opsesije m aterijalizm om - u stvarnost pet osjetila. Teko je zamisliti svijet u krita jugi iz dananje perspektive u kojoj sm o fokusirani na natjecanje i preivljavanje, kad je ivot kratak a bolesti i nem o pandemijske, ali takav je ivot bio. I bit e opet. Geolokom katastrofom i uplitanjem jedne zlokobne sile Zlatno doba prim aklo se svom kraju. Geoloki i bioloki tragovi na Zemlji potvruju pokazatelje m nogih nevienih porem eaja, ukljuujui tri koji su se dogodili otprilike u razdobljim a od prije 14.000-15.000 godina; 11.000 do 13.000 godina te 7000 do 8000 godina. Istraivai D. S. Allan i J. B. Delair napisali su odlinu knjigu naslovljenu Kada je Zemlja zamalo umrla (W hen the Earth Nearly Died), u kojoj drevne opise usporeuju s geolokim i biolokim tragovim a te pokazuju kako se u oba sluaja radi o istoj prii. Veina ljudi ne zna da su Himalaje, Alpe i A nde svoju sadanju visinu dosegnule prije otprilike 11.000 do 13.000 godina. Sm atra se da je jezero Titicaca na peruansko-bolivijskoj granici danas najvie plovno jezero na svijetu na oko 4000 m etara, no prije otprilike 13.000 godina najvei dio tog podruja nalazio se u razini m ora. Sjeam se kako je David Attenborough, najpoznatiji britanski redatelj dokum entaraca o povijesti prirode, pokazivao fosile riba i drugih m orskih organizam a u jednom visokom gorskom lancu. Kako je to mogue? Neko, odnosno nedavno (gledano iz geolokoga kuta) te su planine bile na povrini m ora. Drevni grki filozof Platon (koji je ivio u razdoblju od 427.-347. g. pr. Kr.) pisao je o Atlantidi i njenoj propasti, a u svom djelu Zakoni tvrdi da se poljoprivreda poela razvijati na velikim nadm orskim visinam a nakon to je golema poplava potopila nizinske predjele. Botaniar Nikolaj Vavilov prouavao je preko 50.000 divljih biljaka prikupljenih iz cijelog svijeta i zakljuio da potjeu iz svega osam razliitih podruja - sve redom planinskih predjela. Kad usporedite sve opipljive dokaze i drevne opise posve je oigledno da je Zemlja doivjela niz fantastinih geolokih kataklizm i, ne sam o jednom ve m nogo puta. Lako je m ogue da je tim e donekle pom aknut percipirani vrem enski slijed zemaljske evolucije budui da je plim ni val veliine kakvu su opisali drevni povjesniari m ogao proizvesti tlakove na povrini Zemlje od dvije tone po kvadratnom inu (in = 2,54 cm), stvarajui gorske lance i fosilizirajui sve pred sobom u svega nekoliko sati. Pod tlakovima takvih razm jera danas se stvara um jetno kamenje. M notvo je pokazatelja da je neki

56

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

fantastini dogaaj prom ijenio Zem ljinu povrinu gotovo u tren oka. Pronaena su fosilizirana stabla, to bi inae bilo nem ogue osim u sluaju da se to dogodilo u vrlo kratkom vrem enu jer drvo bi se rastoilo prije nego to bi se stiglo fosilizirati u vrem enskom razdoblju koje spom inju znanstvenici. Dolo je i do trenutnog zaleivanja nekih podruja zbog ega su m am uti pronalaeni unutar leda, u stojeem poloaju i u procesu probavljanja hrane. Sve to govori u prilog svjedoanstvim a koja su nam prenijeli drevni narodi iz svakog kutka svijeta. Tijekom pisanja knjige koju upravo drite u rukam a shvatio sam kako je, i pom ou kakvih sredstava, otpoelo to geoloko pustoenje. Sve u objasniti kasnije, a objanjenje je doista okantno. Prem a nekim procjenam a, A tlantida se nalazila na Srednjoatlantskom grebenu koji je dio linije rasjeda koja se protee otprilike 65.000 kilom etara. Srednjoatlantski greben podruje je u kojem se sastaju i sudaraju etiri ogrom ne tektonske ploe: euroazijska, afrika, sjevernoam erika i karipska. Geoloki je to izuzetno nestabilno podruje i jedno od glavnih ishodita potresa i vulkanskih erupcija. Podruje u kojem su se navodno nalazili M u/Lem urija okrueno je trusnim crtam a i geolokom aktivnou u takozvanom Vatrenom prstenu (si. 18). Otoci poput Azora sm atraju se ostacim a Atlantide, a pacifiki otoci navodno su bili dio kopnene m ase znane kao M u/Lem urija. Azori i Kanarski otoci (nazvani po psim a - na latinskom canis - a ne kanarincim a) bili su izloeni iroko rasprostranjenoj vulkanskoj aktivnosti u vrem enskom razdoblju kojeg drevni grki filozof Platon navodi kao doba propasti Atlantide. U svojim radovim a Timej i Kritija Platon, ini se, procjenjuje da je Atlantida nestala prije otprilike 11.000 godina. M orsko dno u okolici A zora potvruje geoloki nedavne tektonske poremeaje. O ndje se jo uvijek m oe pronai bazaltno-staklasta lava ije raspadanje u morskoj vodi traje otprilike 15.000 godina. Ostali dokazi

Slika 18: Iznimno nestabilni Srednjoatlantski greben prolazi kroz pretpostavljenu lokaciju Atlantide, a M u/Lem urija nalazila se u istom podruju kao i Vatreni prsten.

"Samo slijedi tragove..."

57

potvruju da je m orsko dno u tom predjelu, unutar razdoblja o kojem govorim, bilo iznad povrine m ora. Izm eu ostalog, prouavan je i m orski pijesak uzet s dubine od 3200-5600 m etara. U lanku iz asopisa National Geographic oceanograf M aurcie Ewing zakljuuje: Ili je kopno potonulo tri do pet kilom etara, ili je m ore neko bilo tri do pet kilom etara nie negoli je danas. Oba su zakljuka zapanjujua. Vulkanska aktivnost zbog koje je potonulo kopno oko dananjih Azora povezana je, na tem elju geolokih i biolokih pokazatelja, s istim razdobljem u kojem se dogodilo razbijanje i potonue kopnene mase poznate kao Apalaija, koja je spajala ono to danas nazivam o Europom , Sjevernom Am erikom , Islandom i G renlandom . ak je i stupanj uronjenosti vrlo slian. O no to je utvreno za pretpostavljenu lokaciju Atlantide takoer se m oe nai u Pacifiku te na nekadanjem kontinentu M u/ Lemuriji. Tijekom godina m nogo je toga napisano o takozvanom Berm udskom trokutu - predjelu izm eu Berm uda, june Floride i Portorika. To se podruje esto povezuje s A tlantidom . Takve su pretpostavke dobile zamah nakon otkria potonulih zgrada, zidova, cesta i kam enih krugova, pa ak i struktura nalik piram idam a u vodam a Baham a Banksa blizu Biminija i unutar uvenog trokuta . Takoer su pronaeni zidovi ili ceste koji se m eusobno presijecaju. Ustvari, diljem svijeta pronalaze se dokazi o potonulim gradovim a i drugim zdanjima.

Od zlatnog do kamenog doba O no to (esto pogreno) nazivam o inteligentnim ivotom na ovom planetu nastalo je m nogo ranije nego to konvencionalna znanost procjenjuje. Pronaeno je pravo m notvo dokaza koji to potvruju, ali ih znanstveni establim entjednostavno ignorira kako bi zatitio slubenu verziju ljudske povijesti. Pretpotopni je svijet bio globalno drutvo Zlatnog doba koje je tehnoloki bilo daleko naprednije od dananjeg. Z nam da to zvui prilino nategnuto jer tehnoloki se napreci dogaaju postupno, tijekom vrem ena, zar ne? Samo se po sebi razum ije da stadij u kojem se nalazim o danas zasigurno m ora biti vrhunac ljudskog razvitka. Ali, ekajte, zato bi to m oralo biti tako? Pogledajte ostatke negdanjih civilizacija po cijelom svijetu koje se jo uvijek priznaju kao visoko razvijene za svoje doba. Pogledajte dananji Egipat u usporedbi s nevjerojatnom civilizacijom koja je neko vladala tom zemljom. Isti je sluaj sa Sum erom , dananjim Irakom ; s carstvom Inka u sadanjoj Srednjoj Am erici i s bezbroj drugih m jesta diljem svijeta. Stvar je u tom e to ljudska civilizacija i znanje m ogu nazadovati, kao to m ogu i napredovati. Zamislite to bi se dogodilo s dananjim globalnim drutvom kad bism o bili suoeni s preneraujuim geolokim prom jenam a koje su krenule netom prije okonanja Zlatnog doba. Za nekoliko trenutaka postali bism o razm jerno prim itivno drutvo. Promislite to bi potpuni nestanak elektrine struje znaio za na nain ivota. Prisjetite se to se dogaalo neposredno poslije pustoenja izazvanog uraganom Katrina u New O rleansu i sa svakom drugom slinom katastrofom . Pomislite na prizore razaranja kakve vidim o nakon potresa, poput onoga na Haitiju, i zamislite to bi se dogodilo u svim tim sluajevima kada ne bi bilo nikakve operacije spaavanja na vidiku zbog toga to bi se cijeli svijet naao u istom stanju. Dolo bi do sveopeg

58

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

metea, krkljanca i borbe za opstanak: svatko bi se borio za sebe i pokuavao pronai hranu, sklonite i izvor topline. Sjeanja na tehnoloki razvijen svijet kakvog danas poznajem o tijekom narednih tisua godina sve bi bre blijedjela, ostala bi sauvana jedino u priam a i m itovim a koji bi sve vie bili sm atrani sm ijenim bajkam a i plodovim a mate. Veina bi ljudi nijekala da je takav svijet ikad postojao jer bi bio u ogrom nom raskoraku s njihovim svakodnevnim iskustvom. Vladao bi isti onaj nain razm iljanja tipa ako m i neto ne m oem o uiniti znai da je to nem ogue na tem elju kojeg su se ljudi smijali samoj ideji da bi ovjek m ogao letjeti svemirom. Slubena povijest u tom post-kataklizm ikom drutvu poela bi biljeiti zapise koje je ostavilo ovjeanstvo tek kada bi se ljudsko drutvo ponovno do odreenog stupnja razvilo. Tek tada bi ljudi zapisivali ili sim boliki prikazivali opise onoga to se dogaalo ranije, a to bi se temeljilo na priam a prenoenim usm enim putem od strane p rethodnih generacija. Takav je trenutak m ogao nastupiti tisuam a godina nakon globalnog geolokog razaranja. Mogao? Tono to se i dogodilo, poslije dogaaja koji su opustoili Zem lju i okonali Zlatno doba.

'Primitivni'genij Dokaza o naprednom znanju iz drevnog i pretpovijesnog svijeta im a napretek, dok ih etablirana znanost nastoji osporavati svojim neargum entiranim objanjenjim a ili ih sam o ignorira kako bi odrala status quo. Diljem svijeta postoje m isteriozne graevine podignute prije tisue godina koje nipoto nisu m ogli izgraditi prim itivni narodi. Neka od tih zdanja nadilaze ak i m ogunosti nae dananje tehnologije. U Baalbeku, sjeveroistono od Bejruta u Libanonu, tri m asivna kam ena bloka, od kojih je svaki teak 800 tona, preneseni su barem 500 m etara te postavljeni na jedan visoki zid. To je napravljeno prije vie tisua godina. U blizini se nalazi jo jedan kam eni blok teak 1000 tona - to je teina tri jum bo jeta (si. 19). Kako su to izveli? Slubena povijest ne eli se baviti tim pitanjim a jer se boji kam o bi ju sve to moglo dovesti. U Peruu im am o drevne hram ove i druga zdanja izgraena od kam enih blokova tekih po 440 tona, a u drevnom gradu T iahuanacu nalaze se blokovi teki po 100 tona, spojeni m etalnim sponam a. Procjenjuje se da su te graevine stare oko 11.000 godina. Takoer u Peruu im am o i m is teriozne linije u Nazci koje su nainjene kada su drevni ljudi sastrugali gornji sloj tla te se ukazala bijela podpovrina. Tom su m etodom izraeni nevjerojatni prikazi ivotinja, riba, insekata i ptica (si. 20). Crtei su sainjeni od jedne neprekinute linije, a neki su tako veliki da su u svojem Slika 19: Baalbek u Libanonu gdje su drevni punom obliku vieni tek nakon to graditelji koristili kamenje teko kao tri ju m b o je ta . Ovo su izgradili p rim itivni narodi? Da, kako da ne. su 1939. avioni poeli prelijetati to

"Samo slijedi tragove..."

59

podruje. Tijekom ekspedicije na visoravni M arcahuasi, sjeveroistono od Lime u Peruu, pronaeni su likovi uklesani u stijene stariji od 10.000 godina, a ondje su bile i skulpture koje su prikazivale ljude i ivotinje, od kojih veina ne potjee iz te zemlje. M eu njim a se nalaze i prikazi polarnog m edvjeda, m ora, afrikog lava, pingvina i dinosaurusa stegosaurusa. Dinosauri su bili nepoznati znanosti sve do 1880-ih, a stegosaurus je identificiran tek 1901. godine. Znanje S lika 20: Neobine linije u N azci u Peruu iji se kojim je om oguen nastanak udesnih cjelovit oblik moe vidjeti samo iz zrakoplova. arhitektonskih postignua - linija u Nazci, Baalbeka, Velike piram ide u Gizi i drugih zadivljujuih tvorevina ljudskih ruku izgraenih izuzetno precizno, uz dojmljivu golemost - bilo je dostupno, kao to emo vidjeti, A tlantianim a i M uancim a iz Zlatnog doba, ali i izabranim narodim a poslije Potopa. Te izvanredne drevne graevine, hram ovi, kam eni krugovi i samostojei kam eni blokovi ne samo da su bili tono poravnati sa Suncem, M jesecom i odreenim zvjezdanim sustavima... s jednakom su preciznou bili usklaeni jedni s drugim a na cijelom Planetu. Tehnike gradnje i oblici esto su bili isti u razliitim dijelovima svijeta jer, odem o li dovoljno daleko u prolost, drevna drutva nisu bila izolirana i razdvojena. G odine 1885. u sredini jednog bloka ugljena u Austriji pronaena je precizno obraena i oblikovana m etalna kocka a zacijelo je, na tem elju starosti tog sloja ugljena, nainjena prije nekih 300.000 godina. G odine 1844. u Rutherford Millsu u Engleskoj pronaen je kom ad zlatne niti usaen u stijenu debelu oko 2,5 m etara, a starost stijene procjenjuje se na 60 m ilijuna godina. U drevnim egipatskim grobnicam a pronaene su elektrine baterije, a otkrivene su i kosti pretpovijesnih ivotinja pune m etaka. U m ineralnim naslagama starim 5,5 m ilijuna godina pronaen je otisak suvrem ene cipele s petom . Ljudsko lice izrezbareno u morskoj koljci otkriveno je u crvenoj stijeni staroj izm eu 2 i 2,5 m ilijuna godina. Junoafriki su rudari pronali stotine savreno izraenih m etalnih kugli u m ineralnim slojevima starim otprilike tri m ilijarde godina. H um anoidni otisci pronaeni su s ostacim a dinosaura u istom tom sloju iz razdoblja krede koje je trajalo do 135. do 65. m ilijuna godina prije nae ere. Bezbroj drugih prim jera visokotehnoloke povijesti svijeta m oete pronai u odlinim knjigam a poput Zabranjene arheologije M ichaela A. Crem a i Richarda L. Thom psona. Zato se na tem elju svih tih otkria ne ispravi slubena povijest? Zato se to ne ui u koli? Konvencionalnu znanost kontroliraju elitne obitelji odreenih krvnih loza koje ve 20 godina razotkrivam , izm eu ostalog i kontrolom financiranja, a takva znanost prije e prodavati lanu povijest negoli otkrivati onu pravu. Kasnije

60

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

u objasniti zato to spom enute obitelji ine. Povijest Zemlje i ovjeanstva posve je drukija od one koju poduavaju u kolam a i sveuilitim a i koja se prihvaa kao gotova injenica. A utor i istraiva, pukovnik James Churchw ard, koji se specijalizirao za povijest i postojanje Mua, pie:
Civilizacije se neprestano, uvijek iznova, raaju i nestaju, a zatim zaboravljaju. Pod suncem nem a nita novo. O no to postoji sada postojalo je i prije. Sve to saznajem o i otkrivam o postojalo je ranije: nai izum i i otkria tek su ponovni izum i i ponovna otkria.

N akon pustoenja koje opisuju drevne legende trebalo je ponovno otkrivati mnoge stvari. ovjeanstvo je praktiki trebalo poeti od nule. Sauvani zapisi naroda Inka koje je prikupio Fernando M ontesinos, jedan od prvih panjolskih ljetopisaca u Junoj Am erici, kau da su postojala dva posve razliita carstva Inka: jedno prije, a drugo nakon katastrofalnih geolokih prom jena. Preivjeli ljudi koji su se, kako stoji u zapisima, sklonili na vrhu planine u jednom utoitu, m oda u glasovitom izgubljenom gradu M acchu Picchuu, koji po svojim znaajkam a savreno odgovara toj prii, vratili su se u Cusco u A ndam a da bi poeli iznova. Pretpotopni narodi bili su tehnoloki napredniji od onih koji su doli poslije njih, a s pojavom i nestankom m nogih generacija istoa izvornog znanja polako se gubila. Na kraju, sjeanja su sauvana u vidu m itova i legendi sim boliziranih na bezbroj naina diljem svijeta.

Svi putevi vode u Sumer Proteklo je tisue godina prije negoli su se pojavile nove civilizacije koje su bile m nogo naprednije od tadanjih kultura, prem da ove ni izbliza nisu dosegle vrhunce pretpotopnog doba (si. 21). M eu njim a su bile civilizacije u Srednjoj Americi, zatim Inke iz postpotopnog razdoblja u Junoj Am erici te razvijeni narodi u zapadnoj Africi, Egiptu, Sum eru, dolini Inda i Kini. Povj esniar i konvencionalne struje opisuju Sumer, biblijsku zemlju inar , kao kolijevku civilizacije, ali on to nije bio. Sum er je bio jedna od najnaprednijih postpotopnih civilizacija koje su se ponovno pojavile nakon to su geoloke Slika 21: N apredne civilizacije koje su se pojavile nakon to se katastrofe oznaile kraj Zemlja oporavila od kataklizm i i Velike poplave. Meu njima Zlatnog doba. No, Sumer su Inke iz postpotopnog razdoblja u Junoj Americi i ostaci je iznim no bitan za priu o starih civilizacija u zapadnoj Africi, Egiptu, Sumeru, dolini Inda ovjeku i zbog toga su me te u Kini.

"Samo slijedi tragove..."

61

podaci o M ezopotam iji zasipali sa svih strana i iz brojnih izvora, gotovo odm ah po susretu s vidovnjakinjom u oujku 1990. godine. Procjenjuje se da je sumersko razdoblje prem oivalo tisuljea izm eu 4000. i 2000. g. pr. Kr., iako se miljenja razlikuju u vezi pojedinosti, a naslijedile su ga, u istoj zemlji, druge kulture, kao to su kaldejska, asirska i babilonska. Sum erani su pristigli iz planinskih predjela te su se smjestili unutar plodnog polumjeseca na podruju dananjeg Iraka. Po nekim m iljenjima, prije toga ivjeli su u Africi. Sum erani su prvi postpotopni narod koji je ivio u gradovim a i gradio zidove, ceste i oceanske brodove. Sum erani su se pojavili naizgled niotkuda, s ve visoko naprednom razinom znanja i sofisticiranosti. Tragove preko stotinu postignua - koja su, u svojim kategorijama, bila prva a koje danas prihvaam o kao gotovu injenicu - m oem o slijediti est tisua godina unatrag, do Sumera. Sum erani su bili prvi narod za koji se zna da je prouavao zvijezde, razvio pisanu rije, uveo pravni kodeks u pravosudni sustav te uveo ratarstvo i uzgajanje stoke. O ni su zabiljeili postojanje planeta koji su slubeno otkriveni tek u posljednjih dvije stotine godina. Povijest uopeno govori o tom e kako su drevni Egipani, Rimljani i Grci bili ispred svoga vrem ena, ali te su se kulture temeljile na znanju koje su naslijedile od Sumera i, kao to u objasniti, od takozvanih bogova Sumera. Pravo podrijetlo naroda kojeg nazivam o Sum erani see u m nogo dalju prolost negoli je to nekoliko tisua godina. O ni su ivjeli u onom Zlatnom dobu koje je, prem a naoj verziji vrem ena , trajalo stotine tisua godina. Njihova je povijest rekonstruirana uglavnom na tem elju glinenih ploica i drugih ostataka iskopanih od 19. stoljea naovamo. Jednostavnosti radi, te u glinene ploice zvati sum erskim ploicam a. Invazija na Irak iz 2003. godine i sustavno pljakanje muzeja rezultirali su nestankom tisua tih neprocjenjivih artefakata, a znaaj navedenog iskristalizirat e se na sljedeim stranicam a. Poslije pada posljednje dinastije 1900. g. pr. Kr. sum erski pisari napisali su kroniku njihove duge i daleke povijesti, iz vrem ena prije njihova dolaska u M ezopotam iju i prije nego to su postali znani kao Sumerani. U njihovim se izvjetajima, ureenim i sortiranim u kasnije babilonske ljetopise, tvrdi da njihovi kraljevi potjeu iz razdoblja starog oko 240.000 godina. Da bism o razumjeli to se dogodilo m oram o znati da su napredna postpotopna drutva bila izdanci znanja i ljudskih strujanja naprednih drutava prije potopa. No, zbog kataklizm ikih dogaaja i dugog razdoblja oporavka izvornost znanja u velikoj se mjeri poela gubiti. Postoje i drugi uzroci o kojim a e biti rijei kasnije. U priblino isto vrijem e iznim no napredne civilizacije odjednom su se poele pojavljivati u raznim dijelovima svijeta: prim jerice, u Egiptu te u dolini Inda na podruju dananjeg Indijskog potkontinenta (si. 22 na sljedeoj stranici). U drugim knjigam a iznosim dokaze da su u ranijim stadijim a one inile, suprotno tvrdnjam a slubene povijesti, dio jedinstvenog carstva kojim se vladalo i na kojeg se utjecalo iz Sumera.

62

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Scythia
Caucasus Mountains

Tigris

China

SU M ER EG YPT

Tlbat
Himalayas

Bay of Bengal

Slika 22: Tri napredne civilizacije koje su se iznenada pojavile nakon opeg potopa. Sumer/Babilon, Egipat i dolina Inda bili su tijesno povezani.

Isto znanje, druga staza Prije tih kataklizm i postojalo je globalno drutvo utem eljeno na zajednikoj religiji i znanju. N akon b u rnih geolokih prom jena zamijenile su ga uglavnom izolirane zajednice. Izvorno znanje tada se izraavalo na razliite naine te se, s prolaskom tisuljea, mijenjalo i razvodnjavalo, ali jo uvijek m oete prepoznati istovrsne teme pogledate li veze izm eu bezbrojnih mitova, im ena i rituala u raznim kulturam a. I sam sam to vidio kada je am an naroda Zulu Credo M utwa u nekoliko navrata za m ene bacao kosti. O n ima koaru ivotinjskih kostiju izrezbarenih u razliite simbole te ljudim a ita budunost na tem elju toga gdje kosti padnu i njihova m eusobnog poloaja nakon to ih prethodno razaspe po tlu (si. 23). Shvatio sam da gledam u drukiju verziju bacanja kam enia runa u Europi ili itanja tarot karata. To je isto znanje oitovano na razliite naine. Temelj tog zajednikog poim anja je ci i 'y v * * i *i i injenica da 'je sve oko rnas vibrirajua Slika 23: Kosti se bacaju na tlo, a njihov 1 1 meusobni poloaj tada ita Credo M utwa. energija, kao to sam ve rekao.

"Samo slijedi tragove..."

63

Sve se m oe doim ati kao vrsto , ali na dubljim razinam a to je energija koja vibrira na razliitim frekvencijama. Isto vrijedi za ljudsko tijelo, um i emocije. Iznim aka nem a, barem u ovoj stvarnosti. Credove kosti takoer su vibrirajua energetska polja, a sim bol koji, izrezbarene, predstavljaju, odreuje njihovu frekvenciju ili rezonanciju. M isao stvara oblik, a ako neem u pripiete odreeno znaenje ono e vibrirati tom frekvencijom. Prije nego to je Credo bacio kosti rekao m i je da na njih, dok su jo bile u koari, stavim ruke. Tako se m oje energetsko polje povezalo s energijom kostiju. ovjekovo energetsko polje sadri inform acije ne samo o onom to se trenutno zbiva ve i m ogunosti i vjerojatnosti koje bi m ogle uslijediti ukoliko ne prom ijenim o svoje misli i emocije, dakle svoje vibracijsko stanje. Budunost kao takva ne postoji... jedino potencijal ovog trenutka, a daroviti pojedinci m ogu proitati taj potencijal pom ou raznih tehnika, ukljuujui bacanje kostiju. Kada sam poloio ruke na sadraj koare kosti su se stale energetski povezivati s m ojim energetskim poljem, a frekvencije em itirane iz kostiju spojile su se s istim frekvencijam a unutar m oje aure ili polja aure. Ja to nazivam vibracijskim m agnetizm om , to se moe usporediti s radio postajam a na istoj valnoj duini - one se jednostavno povezuju. Gdje e kosti pasti u odnosu jedna prem a drugoj odreuje se dok su jo u koari na tem elju energetskih veza koje uspostavljaju s energetskim poljem te osobe. Poloaj baenih kostiju na podu sim boliki je prikaz energetskog polja pojedinca. Ljudi poput C reda M utwe ustvari ne itaju kosti, oni itaju vas. Ista je stvar s kam eniim a runa ili tarot kartam a. Upravo ete iz tog razloga odabrati odreenu kartu iz pila a ne neku drugu. Jedna se m agnetski povezuje s vaim energetskim poljem, a druga ne. No, trebam o biti oprezni. Za pouzdano tum aenje tarot karata, kostiju i slinih sredstava potreban je vjet ita , a m nogi koji tvrde da su strunjaci obini su arlatani. Preda m e su u knjiaram a s polica znale padati knjige koje su m i pruile vane uvide, a isto je naelo prisutno i ovdje. Knjige su energetska polja, njihovu frekvenciju odreuje sadraj, odnosno misli izraene rijeima. S knjigam a koje su pale s polica vibracijski su se povezale moje dublje razine zato to je bilo nuno da ih m oja svjesnost iz sfere pet osjetila proita. M ojim je oim a izgledalo da su knjige pale nekim udom , ali zapravo je to rezultat energetskog povezivanja, za to nisu bila potrebna uda. Isti je princip na djelu i kad vidim neku knjigu i kad odm ah znam da ju m oram proitati. Ili kad neto ujem i znam da u skladu s tim e m oram djelovati. Tada dolazi do uspostave energetske veze. M nogi koji ovo itaju rei e: Hej, neto slino dogodilo se i m eni. To je daleko ea pojava nego to ljudi misle. Kako li je samo ironino da se generacijske nosioce znanja iz drevnog svijeta, am ane poput Creda Mutwe, naziva prim itivnim a ili vraevima, prem da se njihov rad temelji na razum ijevanju koje je daleko naprednije od konvencionalne znanosti. Ni u kojem sluaju ne elim rei da takvi ljudi znaju sve, a veina duhovnih voa dom orodakih naroda i sami su daleko od pravih, dubokih spoznaja, ali oni jo uvijek uspijevaju zadrati osnovno razum ijevanje koje konvencionalna znanost ignorira i koje je poticana da ignorira od strane onih to ispisuju ekove: prim arno stanje ove stvarnosti je vibrirajua energija, a ne fiziki svijet kojeg m islim o da vidimo. Konvencionalna znanost opsjednuta je

64

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

samo fizikom razinom percepcije koja je, kao to u pokazati, privid stvoren od strane um a/m ozga. Upravo izvorno pretpotopno znanje, mitovi i vjerovanja koji su se, poavi razliitim putevim a, razili u izoliranim postpotopnim drutvim a objanjavaju (djelom ino) kako je m ogue da na iste motive nailazim o diljem svijeta u drevnim i dom orodakim zajednicam a koje se nikada nisu susrele . Kada su kranske snage Europe poele osvajati globus ostale su zapanjene naiavi na njihovu priu o djevianskoj majci i djetetu gotovo svugdje kam o su dole. Upravo je to bio razlog, ili jedan od glavnih razloga, da se to dogodilo.

Krvna loza Sredinom 1990-ih u okviru sinkroniciteta m og ivota poela se pojavljivati jo jedna bitna razina razum ijevanja. O na e se vrsto povezati s prethodnim inform acijam a 0 znaaju zemlje pod nazivom M ezopotam ija i posljedicam a Velike poplave tj. Potopa. Poeo sam uviati da su odreene krve loze bile zaete u pretpotopnom svijetu, a i kasnije kada se Zem lja oporavila. Danas one kontroliraju svjetsko drutvo. Njihov je cilj da kontroliraju sve i svakoga - sve - do najsitnije pojedinosti u globalnoj orvelovskoj dravi pod budnim okom Velikog brata. O svrnite se oko sebe: to se dogaa velikom brzinom . Kada sam prvi put poeo pisati o planovim a za uspostavu svjetske diktature veina je ljudi um irala od smijeha. Smijeh, m eutim , naglo zamire sada kad je ono to u glavnim crtam a iznosim od 1993. godine postalo svakodnevno iskustvo. U m om uvjetovani glavni m ediji jo uvijek se smiju onom e to govorim , prem da u svojim novinam a i sami izvjeuju o brzo nadiruoj velikobratovskoj dravi. A, to se moe. Elitne krvne loze zasijane su diljem svijeta prije burnih geografskih prom jena, a ponovno su zasijane kasnije, osobito u onim naprednim civilizacijama koje su se poele pojavljivati u podrujim a kao to su Juna i Srednja Am erika, Egipat, dolina Inda, Kina i Sumer. Sve su one bitne za svijet kakav je danas, ali izgleda da su one krvne loze koje potjeu iz Sum era-M ezopotam ije, sadanjeg Iraka, od posebne vanosti za sm jer kojim se ovjeanstvo kree posljednjih est tisua godina. Snage koje stoje iza invazije na Irak izvrene 2003. godine iste su te drevne krvne loze. Prem da postoji m notvo razloga za tu kolektivnu strahotu - nafta, osvajanje, kontrola Srednjeg istoka i ostalih regija - ta je zemlja krvnim lozam a od presudne vanosti iz povijesnih i drugih razloga. Paralelno su iskoristili priliku da poharaju irake m uzeje i pokradu neprocjenjive, nezamjenjive artefakte iz drevnih m ezopotam skih drutava, ukljuujui sumerske glinene ploice, prigrabivi ih kako bi sprijeili svako ispravno iitavanje njihova znaaja na nain koji bi sruio lanu slubenu povijest nam etnutu stanovnitvu. Podrijetlom tih krvnih loza kao 1 razlogom zbog kojeg vjeruju da su toliko posebne pozabavit u se kasnije, ali elim se drati slijeda koji mi je predoen. Zasad u ih jednostavno zvati elitom ili krvnim lozama, ali one vuku sasvim odreeno genetsko podrijetlo koje ih ini drukijim od glavnog korpusa ljudskog stanovnitva.

"Samo slijedi tragove..."

65

Elitne krvne loze postale su voe drevnih drutava - kraljevi, kraljice i carevi, koji su polagali pravo na vladanje. Zbog ega? Zbog njihovih krvnih loza. Jeste li se ikad zapitali zato su kraljevske i aristokratske obitelji opsjednute m eusobnim krianjem ili zato se isto to esto susree u obiteljima koje kontroliraju vlasti, bankarstvo, poslovanje i medije? Odgovor: ele odrati genetski kod koji se razlikuje od koda preostalog stanovnitva. Krvne se loze vrlo brzo m ogu razvodniti ako se kriaju s drugim a. Jo i danas im am o kraljeve i kraljice koji se osposobljavaju da budu voe drava na tem elju svoje krvne loze. Uzm im o, na prim jer, obitelj iz dinastije W indsor u Britaniji (zapravo njem aka dinastija Saxe-Coburg-Gotha). Kraljica Elizabeta II sjedi u Buckinghamskoj palai samo zahvaljujui svojoj obiteljskoj krvnoj lozi, to m onarhiju ini najgorom rasistikom institucijom na Planetu. Poglavar drave u Britaniji m oete postati iskljuivo ako ste bijele boje koe (nepobitno utvreno), ako potjeete iz krvne loze jedne obitelji i slijedite (barem slubeno) protestantsko kranstvo. Da, to se zbiva u zemlji koja neprestano donosi nove zakone kako bi iskorijenila navodnu rasnu i vjersku diskrim inaciju. Znam , to je za ne povjerovati, ali je istina. Jednog sam dana posjetio web stranicu britanske Komisije za rasnu jednakost (sad im a drugi naziv) koja bi trebala pokretati istrage u sluajevima rasne diskrim inacije, ukljuujui one u vezi posla i molbi za zapoljavanje. Zam olili su ljude da prijave prim jere rasne diskrim inacije kako bi ih mogli istraiti, a ja sam prijavio kraljicu i m onarhiju, upitavi Trevora Phillipsa, predsjednika Komisije, zato je prihvatio odlikovanje Reda Britanskog carstva od tako oigledno rasistike institucije. Jedino to sam dobio u smislu odgovora bilo je suhoparno pism o komisijskog odvjetnika u kojem Komisija glasno uti o tom pitanju. I, naravno, odluili su m oje navode ne istraiti. Kroz cijelu povijest pa do dandanas jedan je zakon vrijedio i vrijedi za obitelji odabranih krvnih loza, a drugi za sve ostale. Sumersko carstvo postalo je Babilonsko carstvo, a izraz carstvo slijedio je elitne krvne loze M ezopotam ije gdje god su se naseljavale. Njihovi su pripadnici poeli prevaljivati velike udaljenosti po kopnu i m oru od oko 3000. g. pr. Kr.. Jedno od njihovih odredita bila je Europa, posebno Britanija. Iz tog razloga m nogi klasini simboli Britanije potjeu sa Srednjeg istoka i onoga to je neko bilo znano kao Mala Azija, na podruju dananje Turske. M eu njim a su engleska zastava sa svojim crvenim kriem na bijeloj podlozi; svetac zatitnik Engleske sveti George, pa ak i kotske i irske gajde. Ti su m oreplovci putovali i naseljavali se posvuda, nazivajui se Sum eranim a, Egipanima, Fenianima, Danajcim a i brojnim drugim nazivima, ali u biti su to bili izdanci istog naroda. Njihovi su voe to zasigurno bili jer su proizali iz istih krvnih loza, odnosno obitelji istog podrijetla. Upravo su ti narodi, i napredno znanje njihovog politikog i ezoterijskog vodstva, u sprezi sa silom u svojoj pozadini (koju u razotkriti kasnije) izgradili velike kam ene krugove i strukture u Britaniji, Europi i drugdje. M eu njim a su Stonehenge, Avebury, Carnac u francuskoj Bretanji sa svojih 3000 samostojeih kam enih blokova i m isteriozne okrugle kule u Irskoj. Kamenje su uskladili s linijam a energetskih sila, znanih pod nazivom zmajeve linije ili m eridijani , koje okruuju i proim aju Zemlju, ali i sa Suncem, M jesecom i planetim a. Sumerski artefakti

66

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

potvruju njihovo visoko razvijeno znanje o Sunevom sustavu. Prije i nakon rasapa sum erskog i babilonskog drutva njihovi su se narodi naselili u te druge zemlje (si. 24), a njihova su putovanja obuhvaala, ini se, plovidbu do amerikog kontinenta tisuam a godina prije Kristofora Kolumba. O n je bio agent tih krvnih loza i znao je tono kam o ide. Tvrdnja daje traio Indiju a nabasao na A m eriku tek je paravan da se prikrije zajednika nit krvnih loza koja se protee u pozadini glavnih povijesnih i dananjih dogaaja (vidi Najveu tajnu).

itK hum riTl It> N SN g fJf! .T r S ta L


PHOENICIANS 3,000 BC Britannia
SAXO.VSi GOTHS GETAE

KHASAR EMPIRE Caucasus W s. M ountains

H iT T rrE S / PHOENICIANS

CIMMERI

RT u irt. Sumer

Bavton
PHOENICIANS

irenje sumerskih, babilonskih i egipatskih krvnih loza u Europu i dolinu Inda.

KEBItEttS'U.'VITCS

Slika 24: Kac/a su se selili iz M ezopotam ije i Srednjeg istoka tijekom tisua godina, krvne loze i narodi Sumera, Babilona i Egipta bili su znani po d mnogim drugim imenima.

Globalni Babilon Rim i Rimsko carstvo uspostavile su elitne sum ersko-babilonsko-egipatske krvne loze (sve m eusobno povezane). Svijetom i danas vlada rim sko pravo, kao to u obrazloiti. Takoer su uspostavili Rimsku crkvu, koja je ustvari prenesena i preim enovana religija Babilona. Rimsko je carstvo odvelo krvne loze u sjevernu Europu gdje su se kriale s krvnim lozama koje su onam o naselile ranije, sa Srednjeg istoka ili su potekle iz pretpotopnih civilizacija. To m eusobno krianje i novopridolice koji su pristigli s Rim ljanim a i drugim a postali su pripadnici europskih kraljevskih obitelji i aristokracije. O ni su bili i jesu, u biti, kraljevske obitelji i aristokracija Sum era/Babilona/Egipta i jo drevnijih kultura. Njihova glavna sredita m oi postali su Rim i London, ili Babilon-don, kako bi ga trebalo zvati. Ta su m jesta ostala glavna operativna i kontrolna sredita obitelji odabranih

"Samo slijedi tragove..."

67

krvnih loza do dandanas. Izm eu ostalih, to su i grad-drava Vatikan sa svojim m ream a u praktiki svakoj zemlji pod platem kranstva. Krvne su loze postale strukture m oi u svim europskim zemljama. Kada su se ljudi pobunili i odbacili diktaturu kraljevskih dinastija pripadnici tih krvnih loza m ugnuli su u podzem lje , u profesije kao to su politika, bankarstvo, poslovanje, vojska, znanost, m edicina, obrazovanje i slino, gdje se veina njih i danas nalazi. Neke slubene kraljevske obitelji opstaju i dalje, ali velika veina tih vladajuih elita djeluje u potaji unutar politikog i ekonom skog sustava. U nato svemu, sami sebe jo uvijek doivljavaju posebnim a i kraljevskima, bilo da su u carskom ruhu s krunom na glavi ili u poslovnom odijelu. Krvne loze Sumera, Babilona i Egipta rairile su se na globalnu scenu u okviru europskih kolonijalnih carstava. Jedno od najistaknutijih bilo je Britansko carstvo u kojem sunce nikada ne zalazi, toliko je golem o bilo podruje njegove kontrole i utjecaja. Sumersko carstvo, Babilonsko carstvo, Rimsko carstvo i Britansko carstvo - sva su ta carstva izrazi iste sile koja sve ovo vrijem e iskazuje tenju za globalnim osvajanjem i kontrolom . Nije nim alo sluajno to je ondje gdje su odabrane krvne loze smjestile svoje sjedite izraslo pojedino carstvo. O ni su opsjednuti zgrtanjem bogatstva, kontrolom i dom inacijom iz razloga koji e uskoro postati jasni. Britansko carstvo i njegovi m anji pandani uspostavljeni od strane Francuske, Njemake, panjplske, Belgije, Portugala i drugih om oguili su izvoz tih krvnih loza diljem svijeta, zajedno s m reom tajnih drutava koja m anipulacijam a postavlja njih i njihove podobnike, agente i potrkala na vladajue poloaje. Ta m rea tajnih drutava potjee jo od vrem ena prije Potopa, a razvila se od krajnje opakih tajnih drutava form iranih na Atlantidi i M uu u kasnijim fazama Zlatnog doba. Basnoslovna mjesta kakva su Atlantida i Mu bila ogrezla su naposljetku u opaine, kaos i isto zlo prije negoli su dokrajena kataklizm am a, a iza svega su stajala tajna drutva i njihovi crni magovi. Tajna drutva Atlantide i M ua postala su kole m isterija postpotopnog svijeta, osobito u Sum eru, Babilonu i Egiptu. Nisu sve kole m isterija gajile loe nakane, ali one u verziji odabranih krvnih loza jesu, a postupno su ak i one dobrohotne potpale pod negativan utjecaj. M anly P. Hali, slobodnozidarski povjesniar, opisuje to se dogodilo u Egiptu kada su crni magovi s Atlantide preuzeli kontrolu nad kolam a misterija. Istu sm o priu im ali svugdje:
Prem da p o m n o razraena obredna m agija iz davnina nije nuno bila zla njeno je izvrtanje urodilo s nekoliko lanih kola arobnjatva, ili crne magije, [u Egiptu] ... crni magovi s A tlantide nastavili su s dem onstracijom svoje nadljudske m oi sve dok posve nisu potkopali i iskvarili m oralna naela prim itivnih kola m isterija ... prigrabili su poloaj koji su ranije drali inicijati, dograbivi uzde duhovne vlasti. Tako je crna m agija diktirala dravnu religiju i paralizirala intelektualne i duhovne aktivnosti pojedinca zahtijevajui njegovo posvem anje i sprem no prihvaanje dogm e koju je form ulirala sveenika bratovtina. Faraon je postao m arioneta u

68

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

rukam a G rim iznog vijea - o dbora glavnih arobnjaka koje je sveenstvo uzdignulo do poloaja moi.

To je ono to se dogodilo u kasnijoj fazi Zlatnog doba, a od tih glavnih arobnjaka proizale su svjetske religije i dananja globalna m rea tajnih drutava. Znanje o pravoj prirodi stvarnosti i o tom e kako se njom e m oe m anipulirati nije ni dobro ni loe. O no jednostavno postoji. Bitno je, m eutim , kako se koristi, a spom enute krvne loze pokuavale su se dokopati tog znanja i njim e se posluiti kako bi obm anule ljudski rod. Kada bi europska carstva koja su bila pod kontrolom tih krvnih loza preuzela vlast u odreenoj zemlji njihovi bi glavni pokretai krenuli u potragu za am anim a i nositeljim a drevnog znanja i usm ene povijesti te bi ih dali ubiti. Kranstvo je bilo sredstvo kojim se opravdavalo unitavanje Sotoninih agenata i oduavalo ljude od utjecaja njihovih vlastitih vjerskih voa i nositelja znanja, predajui ih u slubu Isusa . Tim e su se zapravo sluili kao opravdanjem da drevno znanje izbace iz optjecaja i zamijene ga krivotvorenom verzijom ivota, stvarnosti i povijesti. U m euvrem enu, m ree tajnih drutava obitelji iz odabranih krvnih loza prikupljale su to znanje i postajale sve m onije, a jednom kad je znanje stanovnitvu uskraeno ljudi su postajali sve neukiji. M noge krane znam uti kako razglabaju o okultnom (rijei koja inae znai skriveno) kao da je svo ezoterijsko znanje Vraje djelo. To je jednostavno znanje koje se moe iskoristiti u dobre ili loe svrhe. injenica da sami ne m ogu prihvatiti te spoznaje ostavlja ih podlonim a kontroli od strane onih koji to znanje koriste u zloj nam jeri. Krvne loze ele ljude zadrati u neznanju kad je rije o stvarim a koje pripadnici tih krvnih loza znaju. Im am o krane i m noge druge koji sami sebe dre u neznanju zbog svojih religijskih vjerovanja koja takoer potjeu od obitelji odabranih krvnih loza. Religija je njihov najuinkovitiji oblik kontrole um a i percepcije. Ne, ne sm ijem itati ovo ili raditi ono. to bi na to rekao papa, ili rabin, ili im am ? Ma, koga briga? Naalost, m ilijarde njih je briga. M rea tajnih drutava danas djeluje globalno s grupacijam a kao to su jezuiti, Vitezovi tem pari, Malteki vitezovi, O pus Dei i Slobodno zidarstvo, koji na svojim najviim razinam a rade kao zasebna jedinica. Ta jedinica ili sila koja povezuje sva znaajnija tajna drutva poznata je pod nazivom Ilum inati ili Prosvijetljeni . To je niz stupnjeva u koje druga tajna drutva upuuju svoju odabranu nekolicinu, a ulazak do barem gornjih eelona ilum inatske piram ide m ogu je samo preko krvne loze (si. 25). Velika veina inicijata tajnih drutava nem a pojm a da postoje ilum inatski stupnjevi. Vjeruju da je vrh njihovog vlastitog tajnog drutva najvia razina do koje se moe stii. Nije im poznat pravi plan jer znanje je krajnje segm entirano u labirintu razliitih stupnjeva skupina i simbola. Protum aite li pogreno sim bole mali su izgledi da ete saznati to sve to znai, a nie redove sustavno se obm anjuje kako bi se pravo znanje zadralo iskljuivo kod odabranih krvnih loza. U svojim tajnim drutvim a, korporacijam a i vlastim a njim a su potrebni autsajderi jer njih samih nem a ni priblino dovoljno da bi uinili ono to je potrebno kako bi ostvarivali svoj plan globalne kontrole.

"Samo slijedi tragove...

69

Osim toga, potrebni su im kao neuki paravan, osobito u tajnim drutvim a i stoga su m orali stvoriti strukturu koja te ljude sprjeava da saznaju to to oni znaju. Ilum inati oduvijek skrivaju istinu u zam renom klupku stupnjeva, razina, proturjeja, mistike i lai. Carl Claudy, izvrni tajnik U druenja m asonske slube (engl. Masonic Service S lika 25: Pomno odabrani inicijati p ojedinanih tajnih drutava Association) u W ashingtonu napreduju kroz iluminatsku piram idu koja slubeno ne postoji. je rekao: Prodrete li kroz Struktura je strogo segmentirana, a ulaz na barem malo vie vanjsku ljuturu pronai ete razine Iluminata mogu je sam o preko krvne loze. odreeno znaenje; prodrete li kroz to znaenje pronai ete neko drugo; ispod njega, kopate li dovoljno duboko, m oi ete pronai tree, pa etv rto ... tko zna koliko uenja? Sve je segm entirano na nain da bi se osiguralo da samo nekolicina njih doista razum ije to se zbiva. Ilum inati, to je naziv koje su odabrane krvne loze nadjenule svojoj mrei, ali radije ne koriste nikakvo ime. Na taj je nain razotkrivanje daleko tee. M nogi ljudi brkaju Ilum inate - m reu krvnih loza tajnih drutava nastalih prije tisue godina i ranije - i Bavarske ilum inate, slubeno oform ljene 1776. godine. Potonji su znaajno utjecali na m noge svjetske dogaaje, ukljuujui Francusku revoluciju, ali Bavarski ilum inati samo su jedna nit u mrei, a ne m rea sama.

Iluminatska piramida

Skrivena diktatura Plan odabranih krvnih loza za nam etanje globalne kontrole napredovao je divovskim koracim a nakon to su europske sile zapoele s procesom davanja nezavisnosti svojim bivim kolonijam a, posebno Sjedinjenim Dravama. M oda vam to izgleda kao oigledno proturjeje, ali nije. Prividnim (naglasak na prividnim ) davanjem nezavisnosti kolonijam a oni su zapravo mijenjali jedan oblik kontrole za drugi, jo uinkovitiji. Kada ivite u diktaturi - bio to kom unizam , faizam, aparthejd ili kolonijalna vladavina - barem im ate tu prednost da znate na em u ste. Znate da ste pod kontrolom , a i prilino pouzdano znate tko su oni koji kontrolu vre. Taj oblik diktature im a ogranien vijek trajanja jer e ga elja za slobodom naposljetku sruiti, iako bi m oglo potrajati da se dosegne nuna jedinstvenost kolektivne reakcije. N ajmoniji oblik kontrole je onaj koji ne vidite i za koji niste svjesni da postoji. Ljudima se servira privid slobode tako to im se om oguuje da glasaju svakih etiri ili pet godina, ali iza scene ista nekolicina dri uzde u svojim rukam a, bez obzira koja je stranka ili stil vladanja slubeno izglasan pobjednikom .

70

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

D em okracija bi po svojim postavkam a trebala biti vladavina veine, to je samo po sebi vrsta tiranije, m eutim ona ak ni to nije. To je diktatura nekolicine koji se skrivaju pod krinkom slobodnog i otvorenog drutva. Boy George Bush i Barack Obam a, na prim jer, pod kontrolom su istih ljudi i na kraju nije bitno jesu li u Bijeloj kui teoretski republikanci ili dem okrati. U oba sluaja, isti ljudi iz sjene diktiraju politikom i dogaajim a u korist klike odabranih krvnih loza, a to vrijedi i za Laburistiku i K onzervativnu stranku u U jedinjenom Kraljevstvu i njihovim pandanim a svugdje drugdje. M oda imaju razliita imena, ali to su sam o maske na istom licu. Stara izreka kae da nije vano za koga glasate jer vlast e ionako doi na svoje: tajna vlada, skrivena ruka koja vue konce onih koji su naizgled na vlasti i donose odluke. Prem a njihovoj zamisli, ljude treba zavarati da pom isle kako su slobodni iako su u potpunosti kontrolirani. Podrazum ijeva se da se neete buniti to niste slobodni ako mislite da jeste slobodni. Sjedite li u eliji i ne vidite reetke mislite da slobodno m oete otii kada god poelite. Barem dok ne pokuate, a veina ljudi to nikada ne pokua. Vlasti neprestano govore 0 slobodi i slobodnom svijetu zato to nam podm eu zatvor bez reetaka. Dakako, ono to govore ista je besmislica, ali u nju m oram o vjerovati ili bism o mogli uvidjeti da doista ivimo u jednostranakim diktaturam a kontroliranim od strane aice obitelji odreenih krvnih loza. Dakako, kako se orvelovska globalna drava prim ie sve veom brzinom reetke svakim danom postaju sve vidljivije svakom tko im a koliko-toliko funkcionalan mozak. Sada je jasno zato je toliko ratova za nezavisnost isplanirano od strane istih onih kolonijalnih sila koje su naizgled bile izazvane. O ne su eljele biti izazvane budui da su nastojale stvoriti zatvor bez reetki. Bostonsku ajanku, koja je iskoritena za poticanje pobune u am erikim kolonijam a, slubena je povijest zabiljeila kao prosvjed protiv poreza na aj i drugu robu, nam etnutog od strane Britanaca. M ukarci odjeveni u Indijance iz plem ena M ohawk spalili su tri broda poduzea pod nazivom East India Company (pod kontrolom odabranih krvnih loza) te su u m ore u Bostonskoj luci pobacali 342 sanduka aja. Cijelu su smicalicu, m eutim , isplanirali 1 izveli Slobodni zidari koji su bili povezani s M atinom loom u Londonu na adresi Great Q ueen Street (opirniju genezu svega toga m oete nai u Najveoj tajni). Britanci ih, bolje reeno, sum ersko-babilonske-egipatske krvne loze koje su nadzirale Britaniju, nakanile su izgubiti am eriki Rat za nezavisnost i dodatno pojaati svoju kontinuiranu diktaturu potajnim vladanjem iz sjene. U svojoj bivoj koloniji ostavili su ne samo krvne loze, pod brojnim i razliitim im enim a, nego i m reu tajnih drutava pom ou koje m anipulacijam a dovode sebe i svoje agente na poloaje m oi i utjecaja. Britanska elita inila je to u svakoj koloniji, kao to su inile i ostale vladajue garniture u Europi po napucim a iste klike odabranih krvnih loza. Afrika nezavisnost do dana dananjega sastoji se od m anipulacije crnih voa (ili nam etanjem istih putem rata) koji e plesati kako klika svira. Vrlo dobar prim jer je Robert M ugabe u Zimbabveu. Njegova tiranska vladavina nam etnuta je sada ve traginom narodu posredstvom m anipulacija od strane britanskog m inistra vanjskih poslova, lorda C arringtona i njegove kohorte, a zatim i biveg

"Samo slijedi tragove..."

71

am erikog m inistra vanjskih poslova H enryja Kissingera. Obojica su bili znaajniji nalogoprim ci m ree krvnih loza. O d vrem ena steene nezavisnosti Afrika nikada nije bila slobodna, niti je to bila ijedna od bivih kolonija, ukljuujui Sjedinjene Drave. O tvorenu kontrolu zamijenila je jo zlokobnija prikrivena kontrola; fiziku okupaciju zam ijenila je financijska okupacija. Obitelji tih krvnih loza izgradile su globalni sustav kontrole dio po dio, iz stoljea u stoljee, a danas je on zapanjuju u svome opsegu, dosegu i detaljima. ovjeanstvo su zatoili u zatvor bez reetaka ili, bolje reeno, bez vidljivih reetaka - barem sve donedavno. Veina ih ljudi ne uspijeva vidjeti, bez obzira na to kako oigledne bile. Jo je davne 1923. godine pisac Aldous Huxley rekao: Sloboda? Pa, sloboda ne postoji. U ovome svijetu nem a slobode, sam o pozlaeni kavezi. I bio je posve u pravu. Ti kavezi su zatvoreni i zakraunati um ovi ljudi sustavno odvajanih od Svijesti, kao to u na ovim stranicam a pokazati. Ljudi ive u percepcijskom zatvoru, a cilj odabranih krvnih loza je da ih ondje i zadre.

5
"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi
Politiki je zik ... osmiljen je tako da lai zazvue poput istine a da ubojstvo bude pohvalno. Da se obinom vjetru dade privid vrstoe.

- George Orwell -

ILUMINATSKE KRVNE LOZE upravljaju svjetskim dogaajim a kroz ono to je sada postalo globalna m rea tajnih drutava i polutajnih skupina, a koja je ustrojena poput transnacionalne korporacije. Korporacijsko sjedite diktira politiku, a podrune m ree u svakoj od zemalja nam eu je ljudim a u svojoj sferi utjecaja. Operacijsko sjedite se nalazi u Europi, poglavito u Rim u i Londonu, prem da su u tom smislu znaajni i Pariz, Berlin, Bruxelles i Am sterdam . Kad kaem Europa ne m islim na europske vlade koje danas-jesu-sutra-nisu nego na m reu tajnih drutava ije je operativno sredite u Europi. Podrune m ree u svakoj zemlji rade kao kooperanti koji kontroliraju i usm jeruju politiku, poslovanje, bankarstvo, medije, vojsku, m edicinu, znanost , obrazovanje itd. svojih drava, pazei da se svaki od tih elem enata prilagodi sm jernicam a koje diktira sjedite . Na taj nain u m ogunosti su uvesti istu politiku diljem svijeta gotovo istovrem eno (si. 26). Ove nacionalne podrune mree, pod vodstvom obitelji odabranih krvnih loza u svakoj zemlji, imaju svoje vlastite podrunice, ili ogranke , u m anjim i veim m jestim a, gradovim a i zajednicam a, a ta struktura om oguuje sreditu mree, sjeditu , da m anipulira i utjee na sve razine globalnog drutva. Veina u to ukljuenih ljudi ne zna da su dio velike zavjere s ciljem porobljavanja svijeta. O ni raspolau sa samo onoliko inform acija koliko je potrebno da uine ono to im je naloeno, ni m anje ni vie. Ista se tehnika prim jenjuje pri razvoju tajne tehnologije. Da bi se napravili razni dijelovi upoljavaju se razni ljudi koji ne znaju kakav e biti konani proizvod. To znaju samo oni koji izraene dijelove sastavljaju. Ova je tehnika poznata kao segm entiranje ili naelo upoznatosti samo s najnunijim inform acijam a (engl. need to know).
72

"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi

73

Ilum inatska m rea nalik je divovskoj paukovoj mrei, a niti predstavljaju razliita tajna drutva, polutajne organizacije i one druge koje djeluju otvoreno u javnoj dom eni. M eu potonjim a su vlade, transnacionalne k o rp o racije i bankarski sustav. to su niti blie pauku u sreditu to e skrovitije i ekskluzivnije biti. M rea se iri iz sredita prem a organizacijam a koje su u izravnoj interakciji s glavnim tokovim a drutva, ali sve te niti, bliske i daleke, pod kontrolom su pauka i njegovih ljudi iz sjene. Kljuni ,. j . . ,. ljudi iz sjene na operativnoj
' . . . '

razini, provoditelji volje pauka, pripadnici su bankarske dinastije Rothschild, to U detaljnije

S lik a 26: Svijetom se upravlja iz sredita iluminatske . .. , ^ mree na isti nain na koji neko korporativno sjediste diktira globalnu politiku svim svojim podrunicam a. U sluaju Iluminata, te p odrunice su mree tajnih drutava i obitelji odreenih krvnih loza u svakoj zemlji,

objasniti kasnije (si. 27 na sljedeoj ' same imai u mree koi e utieu na sve razine' 0(1 . .v T i . . v . dravnih vlasti do lokalne zajednice. stranici). Jednu iznim no znaajnu grupaciju unutar m ree ini niz organizacija utem eljenih na tajnom drutvu pod nazivom O krugli stol. O form io ga je Rothschildov agent Cecil Rhodes koji je opljakao junu A friku u njihovu korist te u korist Ilum inata. Po njem u je nazvana Rodezija, odnosno dananji Zimbabve sa Zam bijom. Tijekom 20. stoljea O krugli stol je iznjedrio niz trustova mozgova, to ini i dalje. O bratite pozornost na organizacije trustova mozgova. Rije je o glavnoj m eusponi koja om oguava m anipulacije od strane odabranih krvnih loza, i svakim su danom sve probitanije. M eu tim satelitim a O kruglog stola su: Kraljevski institut za m eunarodne poslove u Londonu (utem eljen 1920.); Vijee za vanjske odnose u Sjedinjenim D ravam a (1921.); Bilderberka skupina koja djeluje u Europi, Sjevernoj Am erici i diljem svijeta (1954.); Rimski klub koji m anipulira pokretom za zatitu okolia i prodaje lai o globalnom zatopljenju izazvanom ljudskim djelovanjem (1968.) i Trilateralna kom isija koja se fokusirala na Europu, Sjedinjene Drave i Japan, ali im a globalnu zonu utjecaja (1973.). Ujedinjeni narodi osnovani 1945. tvorevina su iste te m ree, kao i Europska ekonom ska zajednica, sadanja Europska unija, koja je utem eljena 1957. potpisivanjem Rimskog sporazum a. lanovi i sudionici tih skupina pod okriljem O kruglog stola dre kljune poloaje u nacionalnim vladam a, Europskoj uniji i NATO-u. Im a ih i u bankarstvu, poslovanju, m edijim a i tako dalje. Time se om oguuje razvoj i uvoenje zajednike percepcije i strategije kroz sredinju koordinaciju. U srpnju 2009. dravna tajnica Hillary C linton odrala je govor pred

74

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Vijeem za vanjske odnose povodom otvaranja novog ureda u W ashingtonu. Pritom je rekla:
esto sam odlazila do, kako bih ga nazvala, m atinog broda u New Yorku, ali dobro je im ati ispostavu Vijea ovdje, nadom ak M inistarstva vanjskih poslova. O d Vijea dobivam o dosta savjeta, to znai da po upute i naloge o tom e to bism o trebali raditi i kako bism o trebali razm iljati o budunosti vie neu m orati odlaziti daleko.

Ovdje je operativna rije naloge . Zbigniew Brzezinski, bivi am eriki savjetnikzanacionalnusigurnostpredsjednika Jimmyja artera i m entor Baracka Obame, bio je suosniva Trilateralne komisije (pod paskom O kruglog stola) s Davidom Rockefellerom. Pripadnici obitelji Rocke Slika 27: Hagueov sjajan prik a z strukture paukove mree preko koje nekolicina odreuje feller sum erska su krvna loza, a m eusobno smjer kretanja svijeta. se kriaju s Rothschildim a ije naredbe sm jerno izvravaju. Uloga Rockefellera jest voenje podrunice u Sjedinjenim Dravama, a vei igrai u toj obitelji, poput Davida Rockefellera, djeluju ire, na svjetskoj sceni. Im ena Rothschild i Rockefeller stalno e nas pratiti u ovoj knjizi, svaki put kad e se spom injati ratovi, ekonom ski slomovi te kontrola i m anipulacija vlasti, bankarstva, globalnih korporacija, m edicine, farm aceutske i biotehnike industrije, medija, obavjetajnih agencija, tajnih drutava i m nogo toga drugoga. Bankarstvo je njihovo glavno sredstvo m anipulacije, a John F. Hylan, njujorki gradonaelnik poetkom 20. stoljea, o toj Rothschildovoj bankarskoj kliki je rekao:
Prava prijetnja naoj republici je nevidljiva vlada koja p o put divovske hobotnice rasprostire svoje sluzave krake preko naeg grada, drave i nacije. N a elu joj je m ala skupina bankarskih kua koju se openito naziva m eunarodnim bankarim a.

Umjesto m eunarodni bankari itajte Rothschildi . Rothschildi i obitelji odabranih krvnih loza posjeduju banke i korporacije posredstvom financijske kontrole i podobnih direktora koji vode organizaciju u skladu s dobivenim uputam a. Na taj se nain m ogu sakriti pravi razm jeri vlasnitva u rukam a istih obitelji. Koliko ljudi zna da Rothschildi kontroliraju barem veinu Vatikanskog bogatstva ili da su oni financijski savjetnici kineskoj vladi? Prem a pokojnom istraivau Eustaceu M ullinsu koji je proveo desetljea istraujui Rothschilde, svjetske financijske

"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi

75

operacije Katolike crkve preuzeli su 1823. godine. Rotildski agenti su posvuda, samo to se ne vide njihovi pravi gospodari.

Fabijansko drutvo Jo jedna ilum inatska organizacija koja zasluuje posebnu pozornost je Fabijansko drutvo. Prikazano je kao britanski intelektualno-socijalistiki pokret ija je svrha prom icanje naela socijalne dem okracije putem postupnosti i reform e a ne revolucije. Ili, drugim rijeima, od svog osnutka 1884. ono je bilo posveeno uvoenju prom jena kap po kap, to e dovesti do svijeta kakav im am o danas. Naziv Fabijansko potjee navodno od im ena Fabius , odnosno od rim skog generala Kvinta Fabija M aksim a Verukosa koji je provodio pom no planirane strategije kako bi iscrpio neprijatelja tijekom dugih vrem enskih razdoblja, izbjegavajui bitke koje bi se mogle pokazati presudnim a na ovaj ili onaj nain. To je tehnika koju nazivam totalitaristikim uljanjem. Am blem Fabijanskog drutva je vuk u ovjoj koi, ime se lijepo saim a cjelokupan njegov modus operandi (si. 28). Fabijanci se takoer slue proim anjem , tehnikom koja je danas poznata pod nazivom manipuliranje konsenzusom. Prvi idejni zaetnici Fabijanskog drutva bili su Sidney i Beatrice Webb, a njegovi lanovi bili su i poznate linosti poput Georgea Bernarda Showa, H. G. Wellsa, Virginije W ood, B ertranda Russella i Ramseya M acD onalda, koji e 1924. postati prvi britanski prem ijer iz redova Laburistike stranke. M eu ostalim prem ijerim a poteklim iz Fabijanskog drutva bio je i zagrieni Ilum inat Harold W ilson (vidi ...I istina e vas osloboditi). Fabijanac George Bernard Shaw je napisao: Ova nova i sveobuhvatna revolucija o kojoj razm iljam o m oe se definirati u tek nekoliko rijei. To je isti ... svjetski socijalizam, znanstveno isplaniran i voen. U svojoj sri Fabijansko drutvo je tajno drutvo. O no je stajalo iza stvaranja (1990. godine) britanske Laburistike stranke koju nadzire i danas. Bivi prem ijer Tony Blair je fabijanac i oigledan je promicatelj planova tog drutva. Fabijansko drutvo je stajalo iza njegova postavljanja na elo Laburistike stranke 1995. godine, nakon vie nego prikladne sm rti njegova prethodnika Johna Smitha. Blair je tada proveo deset godina kao britanski prem ijer i tijekom tog razdoblja uvodio je fabijanska naela izuzetno tem eljito i brzo. O d Blairova izbora 1997. dvjestotinjak fabijanacabili su lanovi britanskog parlam enta, ukljuujui njegova nasljednika na mjestu prem ijera G ordona Browna i m inistre (lanove kabineta) Robina Cooka, Jacka Strawa, Davida Blunketta, Petera Haina, Patricije Hewitt, Johna Reida, Ruth Kelly, Alana M ilburna i Clare Short. Upravljaka sila u Laburistikoj stranci danas, Peter M andelson, slika 28; 0> prim jerenog li loga izuzetno je blizak Fabijanskom drutvu. Fabijanci se Fabijanskog drutva.

76

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ne ograniuju sam o na Laburistiku ili socijalistike stranke. Ta organizacija djeluje tajno irom politikog spektra dok izgrauje svoje proim anje - m anipuliranje konsenzusa iza fabijanskih/ilum inatskih planova. I zbog toga danas vie ne m oete m eusobno razlikovati politike stranke. etvoro fabijanaca, Beatrice i Sidney Webb, G raham Wallas i George Bernard Shaw, osnovali su ilum inatski sveuilini koled znan kao Londonski fakultet ekonomije i politike znanosti (LSE). M eu onim a koji su studirali na LSE-u su glavna ilum inatska im ena poput Davida Rockefellera te m ilijardera i financijera Georgea Sorosa koje u u ovoj knjizi esto spom injati. Jedno od tih im ena je i Richard Perle, jedan od vodeih lanova zloglasne neokonzervativne klike koja je kontrolirala adm inistraciju Busha m laeg i zagovarala rat protiv terorizm a. O ndje je studirao i predsjednik Kennedy, iako vrlo kratko, a kao studenti LSE-a pojavljuju se i ljudi za koje to nikada ne biste oekivali. M eu njim a su Saif al-Islam Gaddafi, drugi sin libijskog diktatora, pukovnika M uam m ara Gaddafija i njegov nairoko proglaavan nasljednik. U D odatku I nai ete neoekivano velik broj poznatih i utjecajnih svjetskih voa, politiara, vladinih savjetnika i adm inistratora, ekonom ista, novinara itd. koji su se obrazovali na Londonskom fakultetu ekonomije (pod utjecajem Fabijanskog drutva) ili su s tom organizacijom bili povezani. To je, poput sveuilita Oxford i Cam bridge, mjesto gdje se m ogu novaiti i razvijati ilum inatski kadrovi, od kojih m nogi nem aju pojm a kako i zato su kasnije koriteni. Fabijanac Tony Blair oenjen je s Cherie Blair koja se kolovala na Londonskom fakultetu ekonomije. Upoznali su se izuavajui odvjetnitvo u oblinjem pravnom sreditu znanom pod nazivom H ram (The Temple), pod kontrolom Vitezova templara. Oboje su bili odvjetnici vjebenici u kom oram a koje je osnovao D erry Irvine, profesor prava na Londonskom ekonom skom fakultetu i Blairov budui m inistar pravosua. Blair je sveano otkrio Fabijanski prozor na LSE-u 2009. godine. Prozor je osmislio George Bernard Shaw 1910. a prikazuje dva vodea fabijanca kako pom au izgradnji novog svijeta (si. 29). N akon to je 25 godina bio zagubljen, pojavio se u Phoenixu W g u A rizoni te je izloen u LSE-u. Na prikazu vidim o fabijance koji kuju Zem lju na nakovnju ispod vuka u S ri ovjoj koi, uz geslo: Prekalupim o je u skladu s naom velikom eljom. * * * i? . ? Fabijansko drutvo je najvaniji trust mozgova u pozadini novog laburistikog pokreta u Britaniji, a slubeno djeluje i u drugim zemljama kao to su Australija, Kanada i Novi Zeland te neslubeno kroz druge Slika 29: Fabijanski prozor - izgradnja novog svijeta. grupacije u Sjedinjenim Dravam a i

i |j |

"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi

77

drugdje. M eusobno je povezano s obiteljima bankarske elite, ponajprije s dinastijom Rothschild. Australski prem ijer Bob Hawke bio je fabijanac i jedan od m nogih prekom orskih voa p od njegovim pokroviteljstvom i kontrolom . Australski senator iz redova Laburistike stranke C hris Schacht navodno je pred vladinim mjeovitim stalnim povjerenstvom u istrazi o raznim ugovorim a u lipnju 2001. izjavio da je lan Fabijanskog drutva 20 godina. Na to je dodao: Vjerojatno niste znali da smo m i, fabijanci, zauzeli vodea m jesta u CIA-i, KGB-u, MI5-U, ASIO-u (Australska obavjetajno sigurnosna organizacija), M M F-u, Svjetskoj banci i m nogim drugim organizacijama. Fabijansko drutvo jedna je od glavnih niti u mrei, u to nem a sumnje, te od svojeg osnutka zna za dugorone ciljeve globalne faistike/kom unistike diktature (faizam i kom unizam su m eusobno izmjenjivi kada prozrete sranja o njihovim razlikam a). Fabijanski pristup dugoronim planovim a za svijet postaje izvanredno relevantan razm otrite li ga u svjetlu ovoga: godinam a govorim da objedinite prikaze svijeta iz knjige 1984. Georgea Orwella (objavljenu 1948.) i Vrlog novog svijeta Aldousa Huxleya (1932.). Tada ete stei prilino jasnu sliku o globalnom drutvu koje Ilum inati danas nastoje nam etnuti. Kakve li podudarnosti , je li, da su i Orwell i Huxley bili lanovi Fabijanskog drutva. Kao to ve dugo tvrdim , njihove knjige nisu plod m ate nego znanja o onom to dolazi. Zbog toga su se pokazale tako nevjerojatno tonim a. Georgea Orwella (pravim im enom Eric Blair) francuski je jezik poduavao Aldous Huxley u elitnom koledu Eton koji su pohaala kraljevska djeca, a njih su dvojica postali doivotni prijatelji (si. 30 i 31). Huxley ga je uveo u Fabijansko drutvo u koje se Orwell kasnije razoarao, a njegovo razobliavanje fabijanizma - rom an 1984. - temelji se na prikupljenim spoznajam a iz razdoblja povezanosti s njima. Neki sm atraju da je Orwellovo drutvo (pod budnim okom Velikog brata) ustvari sm jeteno negdje na prijelazu u 21. stoljee, ali knjiga je naslovljena 1984. kao ifra-poveznica s Fabijanskim drutvom . G odina 1984. oznaavala je stogodinjicu tog drutva. Oito je, kada pogledate te okolnosti, odakle su Huxley i Orwell crpili nadahnue za svoje proroanske rom ane . Fabijansko drutvo je preuzelo i zapeatilo Orwellovu arhivu poslije sm rti njegove druge supruge Sonije.

Obojica su bili lanovi iluminatskog Fabijanskog drutva i obojica su pisali romane koji su se pokazali izvanredno tonima u pogledu sada nastajueg globalnog sustava kontrole. Slika 30: Aldous Huxley Slika 31: George Orwell

78

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Predstavnici izdavake kue Harper Collins navodno su priopili da e fabijanci imati autorska prava na rom an 1984. do 2025. godine. ak su i prava na Orwellovu ostavtinu pod kontrolom Fabijanskog drutva. Ne ele da se sazna istina o onom o emu je on ustvari pisao. Kasnije u objasniti kako je m ogue da su te skupine upoznate s ilum inatskim planovim a za svijet barem nekoliko desetljea, pa ak i vie od stotinu godina unaprijed.

Globalna diktatura Strukturu globalne kontrole m oem o simboliki prikazati kao paukovu m reu ili sustav piram ida unutar veih piram ida. Praktiki svaka organizacija ustrojena je poput piram ide, a pravi plan i ciljevi poznati su sam o nekolicini na vrhu, na vrnom kam enu. to nie se sputate niz te piram idalne strukture sve je vie i vie ljudi, ali sa svakim korakom prem a dolje oni sve m anje znaju o istinskim m otivim a organizacije za koju rade. Na djelu je opet segmentacija. O ni samo rade svoj posao, znaju samo onoliko koliko je potrebno da bi to mogli obaviti. Nekolicina na vrhu m anipulira ostatkom piram ide kako bi ostvarili svoj plan, dok svi drugi nem aju pojm a o postojanju nekakvog plana, a kamoli da (i ne znajui) pritom igraju odreenu ulogu. Jedino vrni kam en zna kako su svi dijelovi m ozaika posloeni, a kada poveete tokice izm eu naizgled nevinih pojedinanih doprinosa tada pronaete krajnje m raan obrazac. Ove segm entirane piram ide (vlade, banke, korporacije i druge organizacije i grupacije) i same su dio jedne vee strukture. To podsjea na ruske lutke babuke, gdje su m anje piram ide obuhvaene veim, pa jo veim piram idam a (si. 32). Ta struktura znai da banke (u m noini) postaju - odete li dovoljno visoko - jedna banka. Isti je sluaj s vladam a, politikim strankam a, transnacionalnim korporacijam a, m edijskim organizacijam a itd.

Piramida manipulacije
Sve glavne institucije i skupine koje utjeu na na svakodnevni ivot povezane su s lluminatima koji odluuju o koordiniranoj politici unutar piramide. Ljudi na niim segmentima ne znaju apsolutno nita o onome ega su dio.

Slika 32: Struktura globalne kontrole po principu ruskih lutaka babuki.

"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi

79

Na vrhu najvee piram ide, koja obuhvaa sve druge, sjedi dinastija Rothschild, provoditelj i orkestrator plana Pauka . Struktura piram ide unutar piram ide podrazum ijeva da oni m ogu nam etnuti isti plan svim piram idam a, a plan se zasniva na neprestanoj centralizaciji m oi u svim podrujim a ljudskog ivota. Ovdje im am o pravi izvor, i kotlovnicu, onoga to se naziva globalizacija. Da ste pripadnik nekolicine i da elite nadzirati veinu m orate centralizirati proces donoenja odluka. to ete to vie initi bre ete centralizirati vie moi. Iz tog razloga tem po globalizacije biva sve bri. Ovdje treba istaknuti vanu stvar: u kontroliranju piram ida koje kontroliraju druge piram ide lei prava mo. Na primjer, kontrolirate li piram idu koja obuhvaa bankarstvo i financijski sustav kontrolirate sve banke i financijske kue unutar nje. Razliite banke pod razliitim nazivim a m ogu se pojavljivati i nestajati sukladno tom e kako vi upravljate procvatom ili slom ovim a u svrhu preobrazbe drutva, ali to su sam o etoni u igri. Kada kontrolirate sustav uvijek pobjeujete. Ako kontrolirate europsko nogom etno natjecanje nije vano hoe li M anchester U nited pobijediti Real iz M adrida ili obratno. Vi kontrolirate igru i stoga ne m oete izgubiti. To vrijedi zapam titi kada ujete da neka banka propada. Ljudi koji rade u banci m ogu biti na gubitku, ali ne i Rothschildi, Rockefelleri i oni koji nadziru svjetske financije. Ustvari, to je m anje banaka to je lake kontrolirati sustav, zbog ega sm o svjedoci pojave m ega-banaka, poput G oldm ana Sachsa pod dom inacijom Rothschilda. Na slici 33 m oete vidjeti strukturu svjetske diktature koje odabrane krvne loze ele nam etnuti. Tu i tam o m oem o dodati ovu ili onu organizaciju, ali jasno je o emu se radi. ele uspostaviti svjetsku vladu koja bi diktirala politiku svake zemlje preko m eunarodnog prava i m eunarodnih propisa. Iz tog razloga stalno sluate o potrebi pridravanja m eunarodnog prava i usklaivanje propisa. Radi se o ostvarivanju njihovih ciljeva.

80

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Diktate svjetske vlade svakoj bi odm etnikoj dravi nam etala svjetska vojska. Planirano je da ona nastane spajanjem NATO-a i m irovnih operacija UN-a. Nacionalne vojske postale bi obine jedinice svjetske vojske koja bi radila u suglasju s planiranim svjetskim policijskim snagama. N aziru se koraci koji se u tom pravcu poduzim aju, a s daljnjim napredovanjem te politike koraci e biti sve vidljiviji. Sredinja svjetska banka nadzirala bi sve svjetske financije, a svjetska elektronska valuta trebala bi zam ijeniti sve druge valute. To e im ati ozbiljne posljedice po slobodu, kao to je i planirano. Ako vau kreditnu karticu danas odbije kom pjutorski sustav jo uvijek vam ostaje m ogunost da platite gotovinom . Ali to kada ne bude gotovine a raunalo kae ne vaoj kartici ili m ikroipu? U tom biste sluaju ostali bez svake m ogunosti kupovanja, to se i eli postii. Kontrola. D oista dugo upozoravam na plan m ikroipiranja cjelokupnog svjetskog stanovnitva, ukljuujui svu novoroenad neposredno po roenju, to se sada i otvoreno predlae. M eutim , ne radi se samo o elektronskom praenju i neprekidnom nadziranju, prem da je to oito dio igre. Glavni je razlog jo m raniji, no vratit u m u se neto kasnije.

Naddrave Planirano je da sljedea razina ove globalne strukture - ispod svjetske vlade - bude niz naddrava poput diktature Europske unije koja ve nadzire europske zemlje. O tprilike 75% zakona nam etnutih britanskom narodu danas potjee od neizabranih birokrata u Bruxellesu, a ilegalno je ako britanski parlam ent, ili bilo koji parlam ent unutar Unije, izglasa zakone koji odudaraju od onih koje je donijela sve ira europska faistika/kom unistika drava. O d 1994. godine piem da je Europska unija velikim dijelom tvorevina ilum inatske skrovite Bilderberke skupine, a detaljniju pozadinu svega nai ete u mojoj knjizi ...I istina e vas osloboditi. Bilderberka skupina potajno koordinira zajedniku politiku izm eu vlada, banaka, korporacija, m edija, obavjetajnih agencija i vojske, ukljuujui NATO (si. 34). Osnovali su je Rothschildi 1954. u hotelu Bilderberg u Nizozemskoj, a u njihovu korist vodi je m rea obitelji Rockefeller. David Rockefeller i H enry Kissinger, agent Rothschilda/ Rockefellera, bili su najistaknutiji igrai tijekom proteklih desetljea, no palicu sada polako preuzim aju drugi. Kissingerov pajda, lord C arrington, jo jedan rotildski agent i bivi britanski m inistar vanjskih poslova, bio je dugogodinji predsjednik Bilderberke skupine. Bio je i Glavni tajnik NATO-a, to je pozicija kojom naglaeno dom iniraju bilderberki kadrovi. Postoji jedna sredinja jezgra koja se redovito sastaje, a svake godine imaju Bilderberku konferenciju kada se okupljaju vodee linosti iz sfere politike, bankarstva, poslovanja, m edija i vojske praeni jakim osiguranjem kako bi raspravljali o dogaajim a u svijetu. Istraivai su s lik a 34: Bilderberka skupina je sve uspjeniji u razotkrivanju bilderbergera i im ena vrlo znaajna nit u mrei. na popisu sudionika, ali m noge od istaknutijih

"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi

81

i uvstvenih linosti neopazice se ubacuju i odlaze s tih konferencija u tajnosti, bez da se pojavljuju na popisu. Kada su 2009. objelodanjeni, dokum enti koji su procurili s bilderberke konferencije 1955. u G rand hotelu Sonnenbichl u Garm ischPartenkirchenu u Njemakoj potvrdili su bilderberki plan stvaranja Europske unije. U dokum entim a se govori o prijekoj potrebi uvoenja njem akog naroda, zajedno s drugim narodim a Europe, u zajedniko trite; i da se u najkrae mogue vrijeme stigne do najvieg stupnja integracije, zapoevi sa zajednikim europskim tritem . O bratite panju na rije zapoevi . U bilderberkim spisima se govori da bi s razvojem zajednikog trita trebalo krenuti putem sporazum a, a ne uspostave novih visokih vlasti. Zajedniko trite ili Europska ekonom ska zajednica doista je stvorena dvije godine kasnije, 1957., potpisivanjem Rimskog ugovora. A Rim je jedno od glavnih sredita ilum inatske m oi i sjedite preseljene Babilonske crkve, uspostavljene u Rim u od strane krvnih loza Sumera, Babilona i Egipta, preim enovane u Rim sku crkvu. O donda se koristi tehnika potpisivanja sporazum a , to m oem o vidjeti s Lisabonskim sporazum om 2009. koji je osmiljen s ciljem da se sadanja Europska unija pretvori u konanu diktaturu s vlastitim predsjednikom , vanjskom politikom , vojskom, policijskim snagam a i birokratskim sustavom kontrole. Bilderberki dokum enti iz 1955. koji su procurili spom inju potrebu uspostave zajednike europske valute, a bilderberka m rea to desetljeim a nastoji ostvariti putem m anipulacija. ak i trenutni bilderberki predsjednik, aristokrat i pripadnik odabrane krvne loze, vikont Etienne Davignon, u jednom je od rijetkih intervjua rekao da su bilderbergeri poetkom 1990-ih najavili politiki program o stvaranju zajednike valute, to je kasnije postao euro. Ustvari, ta m anipulacija zapoela je prije 50 godina, a m ogue i ranije. Jedan od najznaajnijih urotnika iza stvaranja Europske unije je O tto von Habsburg, glava odabrane krvne loze - habsburke dinastije. O n je jo uvijek elni ovjek Paneuropskog pokreta osnovanog 1923. godine. H absburzi predstavljaju istokrvnu ilum inatsku krvnu lozu, a Europom su vladali stoljeima. Glavaru habsburke dinastije dodijeljena je titula Svetog rim skog cara. Dinastija je tako iznjedrila careve Austrije, vojvode Austrije, kraljeve Njemake, M aarske, panjolske, Portugala i Bohemije (eke), velike vojvode Toskane pa ak i cara Meksika. O tto von Habsburg je roen 1912. s titulom nadvojvoda Joseph O tto Robert M aria A nton Karl Max H einrich Sixtus Xaver Felix Renatus Ludwig G aetan Pisu Ignatius Austrijski. Krvne loze oboavaju svoje titule i opsjednute su statusom , m oi i hijerarhijom . Habsburg je bio najstariji sin Karla Austrijskog, posljednjeg cara Austrije i posljednjeg kralja Maarske. ivi u Bavarskoj u Njemakoj i, poput m nogih koji djeluju na visokim razinam a zavjere, dobrano je zaao u svoje 90-te godine. Jasno je dao do znanja da eli Europu pod vjerskim platem Rimokatolike crkve (Babilonske crkve) i da predsjednik europske drave bude izabran (postavljen) na doivotnu funkciju. Jedan drugi dokum ent otkriva pravu prirodu i pozadinu Europske unije, a sastavili su ga nacisti 1944. godine. Taj dokum ent - poznat kao Izvjetaj iz Crvene kue ili EW-Pa 128 - opisuje tajni sastanak u hotelu M aison Rouge u Strasbourgu odran 10. kolovoza 1944. kada su nacistiki dunosnici i njem aki industrijalci iz odabranih krvnih loza

82

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

planirali etvrti Reich, upravo u vrijeme kada se oko njih uruavao Trei. Planirano je da se fizika okupacija Europe, koju su Hitler i kom panija pokuavali ostvariti vojnim osvajanjem, zamijeni ekonom skom okupacijom europske zajednice (uz centraliziranu upravu), to je saeto rijeim a nacistikog efa propagande Josepha Goebbelsa: Za 50 godina nitko nee ni spom injati nacionalne drave. M alo je prom aio s vrem enskim okvirom , ali ne i s tem om . Plan je na sam om poetku iznio Jean M onnet, otac EU i rotildski poslunik. Jednom je prijatelju 30. travnja 1952. napisao pism o u kojem kae:
Europske drave treba voditi prem a naddravi, ali tako da njeni narodi ne dokue to se zbiva. To se m oe postii p ostupnim koracim a, o d kojih svaki im a neku ekonom sku svrhu, ali koji e naposljetku i nepovratno dovesti do federacije.

EU kontrolira neizabrana birokracija pod nazivom Europska kom isija (koja predstavlja presliku politbiroa u Sovjetskom Savezu) i predlae sve zakone. O njim a se potom raspravlja na tajnim sastancim a jo veeg broja birokrata, pod skupnim nazivom O dbor stalnih predstavnika koji potvruje Vijee m inistara. Nacionalni parlam enti nem aju nikakvog prava na donoenje odluka, a Europski parlam ent nudi tek privid izborne zastupljenosti. Sve je to muljaa, a lanovi Europskog parlam enta ili M EP-i (engl. Members o f the European Parliament) imaju krajnje ogranieno vrijem e da uope otvore usta prije negoli im iskljue m ikrofon. Unija tvrdi, to je za puknut od smijeha, da je dem okratska , a istovrem eno imate tipa poput H ansa-G eta Potteringa, odlazeeg predsjednika Parlam enta, koji 2009. godine pouruje MEP-e da se ujedine kako bi zam rznuli anti-Europljane i iskljuili ih iz procesa donoenja odluka. Petina nebitnih M EP-a nalazi se u skupinam a koje podravaju manji stupanj integracije ili potpuno povlaenje iz Unije. To je njihovo pravo, ili bi tako bilo da EU nije diktatura. G ospodin Pottering je izjavio: M islim da je vrlo vano da proeuropski MEP-i dobro surauju kako glas anti-Europljana ne bi bio preglasan. Ja pak mislim , stari, da bi bilo dobro da nae neku zanim aciju u ivotu. Svake godine u pronevjeram a nestane deset posto fantastinog EU prorauna (115 m ilijardi eura 2008. godine), a plae i trokovi birokrata i MEP-a upravo su basnoslovni. Uzm im o sluaj Neila Kinnocka, biveg voe britanske Laburistike stranke, i njegove ene Glenys, lanice Europskog parlam enta. K innock je poznato klepetalo koje se ravna po naelu zato da rabim jednu rije kad im am tisue njih od kojih m ogu izabrati jo pokoju? . Karijeru je zapoeo kao buntovni velki socijalist koji je osuivao ono to je postalo Europska unija sve dok nije otkrio da plaa u Europskom parlam entu uope nije loa. Osuivao je i britanski Gornji dom , da bi se potom istom pridruio. Njegova je gospoa postala MEP, dok je on postao birokrat u Komisiji, a 2009. objelodanjeno je da su zajedno zaradili 10 m ilijuna funti na funkcijam a u EU. Sada zadovoljavaju uvjete za izdane i doivotne mirovine. Kakav li je lupe taj Kinnock, jedan od najbezonijih grebatora koje ste vidjeli. No, on je tipian prim jer prilike za laku zaradu/korita za svinje koji predstavlja Europska unija.

"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi

83

Ne zanima nas to mislite Pria o Europskoj uniji izvrstan je prim jer lakoe s kojom nekolicina moe diktirati m notvom i kako se pravila mijenjaju u skladu sa situacijom. Birokracija EU najprije je predloila europski Ustav kako bi uspostavila svoju dugo planiranu diktaturu, ali napravili su pogreku kada su javnosti dali priliku da o tom e odluuje u Nizozemskoj i Francuskoj 2005. godine. Stanovnici obje zemlje odbacili su taj Ustav na referendum u zato to su prepoznali implikacije stvaranja funkcije predsjednika Europe, europskog m inistra vanjskih poslova te ogrom nog nagrizanja nacionalnih prava na veto i na odstupanje od birokratski diktiranih zakona i odredbi. Kada referendum i o EU p ou ,,u pogrenom sm jeru obino se dogaa to da m alo priekaju, zatim u dravu unesu resurse, ljude i propagandu, i zatim trae drugo izglasavanje. To se dogodilo nebrojeno puta. No, na prim jeru Francuza i Nizozem aca mogli su vidjeti da je ozraje protiv Ustava tako snano da u tom e ne bi uspjeli.
Stoga su jednostavno prom ijenili naziv dokum enta: Europski ustav zamijenili su nazivom Lisabonski sporazum. O tprilike 98 posto sadraja bilo je isto, ali rekli su sljedee: Budui da je to sad samo sporazum a ne ustav, francuski i nizozemski glasovi vie na nj nem aju utjecaja , a obeanje vlade Tonyja Blaira u Britaniji o zajamenom javnom glasanju o Ustavu vie nije vrijedilo. Te zgodne m anipulacije om ela je, prem da naalost samo privrem eno, jedina zemlja u kojoj je odran referendum o Sporazum u - Irska. ak ni nasilnici iz EU-a nisu to m ogli sprijeiti jer je u irskom Ustavu stajalo da o takvom prijenosu ovlasti m ora doi do javnog glasanja. Mislili su da e glasanje ZA biti maji kaalj, ali Irci su u lipnju 2008. glasali PRO TIV . Tada su naglo porasle briselske narudbe toaletnog papira. O, Boe moj dragi! Svaka EU vlada m orala je prihvatiti Sporazum da bi on postao zakonit, a posve beskorisni irski voa Brian Cowen nije to m ogao uiniti u svjetlu odluke javnosti. Cowen je dobio zapovijedi EU vodstva da se provede jo jedno glasanje te da se taj put dobije ispravan odgovor. Irci su imali savrenu priliku da ponovno kau NE i da zadaju udarac u korist m oi naroda. I to su uinili? U listopadu 2009. na drugom referendum u glasali su za Lisabonski sporazum . To je bila potpuno nepojm ljiva odluka i dokaz o tom e kojom lakoom nekolicina m oe kontrolirati m notvo kada to m notvo nije osvijeteno. to se uope m oe rei o narodu koji je tako javno izigran i izvrijean sam om injenicom da je njihova prva odluka odbaena od strane EU tiranije, da bi njegovi pripadnici u ponovljenom glasanju pristali predati nadzor nad svojim ivotim a i svojom zemljom istoj toj EU tiraniji? Jo uvijek mislite da aica ljudi ne m oe upravljati svijetom?? Irci koji su zaokruili ZA ustvari su glasali za raspad vlastite zemlje, pri em u su posvem anju kontrolu nad svim znaajnijim stvarim a predali u ruke briselskih birokrata i, kakve li ironije nad ironijam a, sada zasigurno vie nee im ati priliku ponovno glasati o poveanim ovlastima EU jer je to pravo ukinuto Lisabonskim sporazum om . M nogi sm atraju da je nem ogue da tako m alen broj ljudi upravlja ivotima globalnog stanovnitva. Naalost, zbog um om uvjetovanog ovjeanstva to uope nije nemogue.

84

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Mrea 'Unija' Isti program sam o to nije uveden u Sjevernoj Am erici i M eksiku pod nazivom Sjevernoam erikaunija(N A U ).O nabitrebalazam ijenitiN A FTA -u,Sjevernoam eriki sporazum o slobodnoj trgovini (njihova verzija zajednikog trita), a ujedinit e Sjedinjene Drave, Kanadu i M eksiko pod jedinstvenom vladom , kao u Europi, te zam ijeniti am erike i kanadske dolare i meksiki pesos jedinstvenom valutom koja e se navodno zvati am ero . Paravanska organizacija pri ostvarenju tog cilja bila je Partnerstvo za sigurnost i blagostanje koju su svojim potpisim a 2005. pokrenuli ameriki predsjednik George W. Bush, kanadski prem ijer Paul M artin i meksiki predsjednik Vincente Fox. Lou Dobbs, dugogodinji CN N -ov spiker, rijedak je novinar etabliranih m edija koji je razgolitio tu skupinu i njihove prave planove. Nem a nikakve sum nje da je zbog toga 2009. dobio otkaz. Zaklada koja se bori za transparentni nain vladanja, Judicial W atch1 , pribavila je slubene dokum ente u skladu sa zakonom o slobodi inform iranja kako bi dokazala da ne samo da se Sjevernoamerika unija pribliava nego da je ve tu, u prikrajku. M noge agencije odbijale su dati inform acije Judicial Watchu, vadei se na nacionalnu sigurnost (sigurnost spletke), ali naposljetku su uspjeli dobiti tisue stranica dokum enata. U njim a se potanko navodi kako se sva podruja ivota u Sjedinjenim Dravama, Kanadi i M eksiku potajno spajaju, ukljuujui organe reda i vojsku. U dokum entim a se naglaava da se ta uspostava Unije m ora dogoditi putem pritajene evolucije - to je klasina tehnika Fabijanskog drutva koju je izvrsno opisao Jean M onnet u svojem pism u o Europskoj uniji iz 1952. godine. U dokum entim a se ujedno opisuje kako e se iskoristiti bojazni o klim atskim prom jenam a da bi se nam etnuo porez na emisije ugljinog dioksida, ime bi se Unija financirala. To je ono to m arioneta odabranih krvnih loza, Barack O bam a, trenutno nastoji nam etnuti. Transportna infrastruktura Sjevernoamerike unije m oe se vidjeti u nastajuoj autocesti NAFTA-e (zapravo, Sjevernoamerike unije) koja e povezivati glavne m orske luke M eksika sa Sjedinjenim Dravam a i Kanadom (si. 35 i 36). G radi se zahvaljujui zapljenam a fantastinih pojaseva zemlje od strane vlasti, ukljuujui kue i druge zgrade koje se potom daju prekom orskim korporacijam a koje grade tu infrastrukturu. Stranim korporacijam a dane su ovlasti da naplauju cestarinu ak i na onim cestam a koje su ve izgraene i plaene novcem am erikih poreznih obveznika. Svjedoci sm o kako strane kom panije kupuju zemljita, tvrtke i infrastrukturu u svakoj zemlji u cilju rastakanja suvereniteta i sam oodreenja, na putu ka centralizaciji globalne kontrole. Korporacije s dugog popisa onih koje su se u novije vrijeme preselile iz Sjeverne Am erike u M eksiko inile su to priprem ajui se za ono to su znale da e se dogoditi. Planira se proirenje sjevernoam erike naddrave na podruje svih triju Am erika. O tim golem im novim cestovnim m ream a u Am erici treba rei jo neto: njih nadzire Pentagon, a ne civilne adm inistracije koje se bave samo papirologijom. Izvornu m reu autocesta u Am erici osmislio je
1 Judicial Watch je Skupina za pristisak na pravosudna tijela (da funkcioniraju pravilno i u skladu sa zakonom). Definicija je preuzeta iz englesko-hrvatskog Rjenika prava autorice Milice Gai; op. prev.

"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi

85

Pentagon. Jedan od razloga za to je svrha starih i novih autocesta - olakano kretanje postrojbi diljem Sjeverne Amerike. Pouzdano znam da su novi eljezniki sustavi koji se grade u istonoj Europi (novcem nezakonito dobivenim od Europske unije) nam ijenjeni postrojbam a svjetske vojske i da ljudi slubeno nazivani direktorim a eljeznikih radova koji nadgledaju izgradnju ustvari rade za S lika 36: Planirana mrea autocesta u Sjevernoamerikoj uniji. NATO. Europska je unija ustoliena m ani pulacijam a kroz podruje slobodne trgovine tj. Europsku ekonom sku zajednicu ili zajedniko trite, a isto se dogaa u Sjevernoj Am erici sa zonom slobodne trgovine u okviru NAFTA-e, Sjevernoamerikog sporazum a o slobodnoj trgovini. Isti modus operandi slijedi i Azijsko-pacifika unija koja e obuhvaati Australiju i Novi Zeland putem spajanja APEC-a (Azijsko-pacifike ekonomske suradnje) i ASEAN-a (Udruenje zemalja jugoistone Azije). Afrika unija krenula je istim putem kada je stvorena od Afrike ekonom ske zajednice i Organizacije S lika 37: Te autoceste e oznaiti kraj afrikog jedinstva. Afrika unija kroi prem a Amerike kao suverene drave. sredinjoj vladi za cijelu Afriku, a afrika vojska i financijski sustav podreeni su globalnom sustavu. Ove naddrave bile bi podinjene svjetskoj vladi, a sadanja struktura zemalja i nacija bila bi razlomljena na m noge m anje regije kako bi se ublailo svako zdrueno suprotstavljanje toj strukturi moi. Vidimo da su ve uspostavljeni i drugi elem enti te globalne diktature kao to je Svjetska trgovinska organizacija (W TO ), s ovlastim a da odree goleme globe zemljama koje nastoje zatititi svoja gospodarstva od nem ilosrdnog globalnog sustava. eli se osigurati da se niti jednoj zemlji ne dopusti sam odostatnost i da sve one budu ovisne o svjetskom sustavu nad kojim nem aju nikakve kontrole niti prava odluivanja. Ovisnost = kontrola. Upravo zato posvuda m oem o vidjeti um jetno izazvanu ovisnost, posebno putem izm anipulirane oskudice, iako bism o mogli uivati u obilju. Jednadba je jednostavna: obilje = izbor = sloboda; oskudica =

86

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ovisnost = kontrola. Ovo groteskno izrabljivanje ljudi prodaju nam kao slobodnu trgovinu, prem da je ono sve samo ne to. Ilum inatska slobodna trgovina ukljuuje iskoritavanje najsirom anijih naroda na Planetu koji njihove proizvode izrauju za sitan novae, a zatim se isti otprem aju u bogatije regije svijeta gdje e se prodavati po to veoj cijeni. Globalizacija i ruenje trgovinskih barijera znai da te zloinake korporacije sada m ogu prenositi svoje proizvode kam o god ele bez ikakvog financijskog sankcioniranja. Ako netko pokua zatititi vlastiti narod od ove trgovake tiranije i okupacije na scenu stupa W T O i sprjeava takav pokuaj. Jedina slobodna stvar u slobodnoj trgovini je sloboda izrabljivanja i zloporabe. Kao posljedica te zloinake aktivnosti 25.000 ljudi dnevno um ire od gladi u svijetu obilja u kojem vlada nezasitnost. Provodi se nova faza integriranja gospodarstava i vlasti Sjedinjenih Drava i Europske zajednice potpisivanjem sporazum a o transatlantskoj gospodarskoj integraciji te form iranjem Transatlantskog gospodarskog vijea s ciljem stvaranja jedinstvenog trita.

Odavno planirano Plan o ureenju svijeta odabrane krvne loze ne priprem aju na godinjoj razini pa niti na desetljetnoj. Sve se to odigrava ve stoljeima, ali ako ne uspijete povezati tokice ira e vam slika prom aknuti. Tijekom godina nailazio sam na m noge izvjetaje o tom e kako insajderi ili poluinsajderi opisuju planirano globalno drutvo. Knjige Georgea Orwella i Aldousa Huxleya najpoznatiji su prim jeri, ali daleko od toga da su jedini. A ni centralizacija globalne m oi nije jedina svrha tog plana, kao to u potanko objasniti neto kasnije. Planom se eli nam etnuti potpuna preobrazba svjetskog drutva i stvoriti svjetsku zatvorsku dravu koja e nadzirati ivote ljudi do najsitnijih pojedinosti, ukljuujui i same njihove misli. Kaete, to je nemogue? Pa, neto slino je ve u velikoj m jeri i ostvareno. G odine 1969. dr. Richard Day bio je dravni zdravstveni direktor ilum inatskog paravana, udruenja pod nazivom Planned Parenthood (Planirano roditeljstvo), tvorevine eugenici sklone obitelji Rockefeller, a bio je i profesor pedijatrije na M edicinskom fakultetu M ount Sinai u New Yorku. D ana 20. oujka 1969. obratio se Pitsburkom pedijatrijskom drutvu i publici koju je sainjavalo osam desetak lijenika. Dr. Day sve prisutne zamolio je da ugase svoje kazetofone i da prestanu pisati biljeke jer ih m ora obavijestiti o nadolazeem novom svjetskom sustavu i podrivanju amerike industrije. Jedan od prisutnih lijenika, dr. Lawrence D unegan, pitsburki pedijatar, ipak je nastavio pisati biljeke te je, u nizu snim ljenih intervjua, podrobno naveo ono to je uo. Dr. D unegan koji je 2004. um ro, rekao je:
Prem a iznijetom planu, u razliite dijelove svijeta bile bi prenesene razliite uloge u sferi industrije i trgovine, a sve u jednom unificiranom svjetskom sustavu. Daljnjoj nadm oi Sjedinjenih D rava te razm jernoj sam ostalnosti i sam odostatnosti Sjedinjenih Drava trebat e stati na k r a j... kako biste stvorili novu stru k tu ru najprije m orate sruiti staru, a prim jer toga bila je am erika industrija.

"Svrati u moje odaje", ree pauk muhi

87

Svaki dio svijeta im at e neku specijalnost pa e svi dijelovi biti m eusobno ovisni. SAD e ostati sredite poljoprivrede, visoke tehnologije, kom unikacija i obrazovanja, ali teka industrija bit e otprem ljena van.

Takve se stvari desetljeim a dogaaju u Europskoj uniji jer su na meti gospodarstva i industrije u raznim zemljam a kako bi se raznolikost i sam odostatnost unitile i nadom jestile specijaliziranou . Na taj nain svatko postaje ovisan o svima drugim a, a nekom jedinstvenom sreditu kontrole om oguuje se da diktira svjetskim gospodarstvom . Dr. D unegan je naveo kako je Richard Day rekao a se planira i selekcioniranje (smanjivanje) i kontroliranje stanovnitva pom ou m edicine, hrane, novih laboratorijski stvorenih bolesti i zatakavanja lijeka protiv raka. Mi ovog trenutka m oem o izlijeiti gotovo svaki oblik raka, rekao je te 1969. godine. Informacije o tom e pohranjene su u Rockefellerovom institutu, bude li ikad odlueno da treba doi do njihova objavljivanja. to mislite, zato toliki broj onih koji su ukljueni u zavjeru ivi tako dugo? Jedan CIA-in znanstvenik kojeg sam upoznao potkraj 1990-ih ispriao mi je kako je bio izlijeen od raka jednim tajnim serum om koji nije dostupan javnosti. Kada se doputa da ljudi um iru od raka, rekao je Day, tim e se usporava rast stanovnitva. ,,A, ujte, od neeg m orate um rijeti, pa zato onda ne biste od raka. Poput svih pripadnika odabranih krvnih loza, Day je vjerovao u eugeniku te u opstanak najsposobnijih. Ukoliko to, razum ije se, ne bi ugrozilo njega samog. Iste te 1969. godine rekao je da pobaaj vie nee biti protuzakonit i da e biti prihvaen kao neto posve uobiajeno. O pskrba hranom bit e nadzirana tako da ju nitko nee m oi dati nekom bjeguncu iz sustava. Privatna proizvodnja hrane bit e zabranjena jer e se uporno ponavljati kako takva proizvodnja nije sigurna. M ladi ljudi e se kolovati due, ali pritom nita nee nauiti, dok e vanost obitelji biti um anjena posredstvom m anipulacije. Postojat e ogranienja u vezi s putovanjim a, a privatno vlasnitvo u podruju stanovanja posve e nestati. Zavjerenici e poveati doze nasilja, pornografije i opscenosti u m edijim a i filmovima, to e ljude uiniti m anje osjetljivima na nasilje i pornografiju te e ih navesti na zakljuak kako je ivot kratak, neizvjestan i surov. Glazba e biti sve gora i gora, koristit e se u cilju program iranja percepcije. D rutvo e biti estoko kontrolirano, a ljudi e biti elektroniki praeni. O davno utem eljene zajednice bit e unitene nezaposlenou i m asovnom imigracijom . M odifikacija vrem ena bit e koritena kao sredstvo ratovanja, kako bi se izazvale sue i glad. Tijekom rata i sam je Day bio ukljuen u modifikacije vrem ena. Ljudi e se m orati naviknuti na ideju o promjeni. I to u tolikoj m jeri da e prom jenu i oekivati. Nita nee biti trajno. Slijedi saetak njegovih predvianja objavljenih na overlordsofchaos.com :
O buzdavanje rasta stanovnitva; parovi e m orati traiti doputenje da imaju bebu; preusm jeravanje svrhe seksa: seks bez razm noavanja i razm noavanje bez seksa; univerzalna d ostupnost kontracepcije za sve; seksualno obrazovanje i prom icanje putenosti m ladih kao o rua svjetske vlade; porezim a financiran pobaaj kao sredstvo obuzdavanja rasta stanovnitva; poticanje hom oseksualnosti svim

88

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

sredstvim a; koritenje tehnologije za razm noavanje bez seksa; opadanje znaaja obitelji; odobravanje eutanazije i tableta za vjeni poinak; ograniavanje pristupa povoljnoj zdravstvenoj njezi elim inaciju starijih osoba ini lakom ; m edicina e biti strogo kontrolirana; ukidanje privatne lijenike prakse; nove teko utvrdive bolesti i neizljeive bolesti; zatakavanje lijeka protiv raka kao sredstvo za obuzdavanje rasta stanovnitva; izazivanje sranih napada kao jedan od naina ubojstva; obrazovanje kao oru e za bre nastupanje pub erteta i evolucije; spajanje svih religija ... stare e religije m orati otii sa scene; m ijenjanje Biblije kroz korekciju kljunih rijei; restrukturiranje obrazovanja kao sredstva indoktrinacije; due vrijem e provedeno u kolovanju, ali uenici nita nee nauiti; kontrola pristupa inform acijam a; kole kao sredite zajednice; neke e knjige jednostavno nestati iz knjinica; prom jena zakona kako bi se prom icao m oralni i drutveni kaos; poticanje uzim anja opojnih droga kako bi se stvorila atm osfera dungle u veim i m anjim gradovim a; prom icanje prekom jernog konzum iranja alkohola; ogranienja u sferi putovanja; potreba za veim brojem zatvora i koritenje bolnica kao zatvora; nem a vie ni psiholoke ni fizike sigurnosti; zloin koriten u svrhu upravljanja drutvom ; dokidanje am erike industrijske nadm oi; seljenje stanovnitva i gospodarstva - kidanje drutvenih korijena; sportovi kao oru e drutvenog inenjeringa i prom jene; seks i nasilje p o d m etn u to kroz zabavu; u tijelo usaene osobne iskaznice - m ikroipovi; kontrola hrane; upravljanje vrem enom ; spoznaje o tom e kako ljudi reagiraju - navoenje ljudi da uine ono to elite; lairana znanstvena istraivanja; koritenje terorizm a; nadzor, im plantati i televizija koji vas prom atraju; uspostava totalitarnog svjetskog sustava.

Day je takoer rekao da e ljudi koji se ne ele pokoriti novom svjetskom sustavu biti hum ano uklonjeni. Nee biti nikakvih m uenika, pojasnio je. Ljudi e jednostavno nestati. Hoem o li m irno sjediti i posluno ekati? Ili emo ustati, progovoriti i prestati prihvaati takva sranja? Bez brige, sve je to isplanirano i upravo se oko nas dogaa. Kada sam 1994./95. pisao prvo izdanje knjige ...I istina e vas osloboditi jasno sam vidio to se ovjeanstvu sprem a ako se neto ne poduzm e. Jedna sila vodilja davala m i je kom adie slagalice koji su sliku svijeta uinili m nogo bistrijom . Ono to je izgledalo kao birokratska nesposobnost iskristaliziralo se u novom svjetlu. Takozvanu nesposobnost mogli bism o prihvatiti kao takvu samo ako je krajnji cilj bio sluenje narodu. Jednom kad shvatite da se plan vrti oko kontrole i izrabljivanja ljudi te oko neprestane centralizacije m oi prividna nesposobnost postaje genijalna zamisao, zbog onoga emu vodi. Kako je znaaj stvari koje sam otkrivao postajao sve oigledniji osjeao sam sve vei jad jer su m i se smijali i ignorirali me zbog toga to izgovaram tvrdnje za koje sam znao da su tone. Nije me toliko pogaalo izrugivanje i ignoriranje na osobnoj razini, na to sam ve bio navikao. Brinulo me je neto drugo: svijest o onom to se ovjeanstvu sprem a, a to e stii za samo nekoliko godina ukoliko se ljudi ne probude i ne uvide to se oko njih zbiva. Takvih frustracija vie nem am jer stvari su kakve jesu, a ovjek ionako ne m oe uiniti vie no to moe. Sada je takoer jasno, a svakim je danom sve jasnije, da vrlo velik broj ljudi konano uvia ono to nisu mogli vidjeti ranije.

i M a is r-

6
Pauci pletu mreu
Sva ratna propaganda, svo to urlanje, i lai, i mrnja redovito dolaze od ljudi koji su daleko od bojnog polja.

- George Orwell-

U PRVIM GODINAM A m og putovanja nakon Perua stalne tem e bile su Sumer i Babilon te obitelji odabranih krvnih loza koje su odande potekle, a osobito jedno ime - Rothschild. Svjetsku zavjeru jednostavno ne m oete razum jeti ne znate li pozadinu te opasne gomile m eusobno krianih zloinaca i m ou sluenih genocidnih manijaka. Preteke rijei? Ne, blago reeno, preblage. G enocid se definira kao N am jerno i sustavno unitavanje neke rasne, politike ili kulturne skupine. Ovo je savreno pogoen opis ambicija dinastije Rothschild, a rasna skupina na njihovom nianu zove se ljudski rod. O ni operiraju iz sredita mree i ponaaju se poput dirigenata orkestra. Rothschildi nisu izvorite m oi koja vodi zavjeru, jer zeja je rupa m nogo dublja. Ipak, oni su glavni djeljitelji te moi unutar ljudskog drutva u ime pauka . Gotovo je svatko uo za Rothschilde, ali gotovo nitko ne zna ime se oni ustvari bave. Hm , bankari su, zar ne? Da, jesu, ali to je kao da kaete da je Hitler bio slikar. O no bitno pritom ste izostavili. Rothschildi imaju zastraujuu bilancu reiranja ratova (ukljuujui i svjetske ratove), izazivanja financijskih slomova i m anipuliranja dravam a irom svih kontinenata preko mree koje nadziru. Ne postoji niti jedan m ukarac, ena ili dijete na iji ivot nisu utjecali (poesto katastrofalno) Rothschildi. Njihova m o i utjecaj neko su bili dobro poznati, a politiari su im se klanjali jer su znali da bez njihova odobrenja nikada ne bi doli na visok politiki poloaj, odnosno da ondje ne bi dugo ostali ako bi na takav poloaj i uspjeli doi. Njihova kontrola i m anipulacija postali su tako oigledni da je prijetila opasnost da njihovi planovi budu razotkriveni. Stoga su od prvih godina 20. stoljea briljantno zabaurili razm jere svojeg vlasnitva i strukture moi pom ou nom inalnih direktora i drugih isturenih ljudi, ukljuujui obitelj

90

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Rockefeller i sam ostalne industrijalce i tajkune kao to su J. R M organ, A ndrew Carnegie, Edward R. H arrim an i niz drugih. Kada vidite ta imena, slobodno moete itati: Rothschild. Rockefelleri su pripadnici rotildske krvne loze i podreeni glavnoj obitelji. Kompanija Standard Oil j. D. Rockefellera zapravo je bila Rothschild Oil, a kada je Rockefeller stvorio onaj uas od m oderne farm aceutske m edicine on je to inio u korist rotildske dinastije. Rockefelleri su doli u A m eriku iz sredinjeg podruja Rothschilda, Njemake, gdje su bili znani kao Rockenfelderi. Frederick M orton, u svojoj knjizi iz 1962. godine Rothschildi, opisuje nain na koji rotildska dinastija krije razm jere svoje moi:
Prem da kontroliraju desetke industrijskih, trgovakih, rudarskih i turistikih korporacija, n iti jedna od njih ne nosi R othschildovo ime. S obzirom da su to privatna partnerstva njihove obiteljske kue nikada ne trebaju objaviti (to i ne ine) niti jed n u javnu bilancu ili bilo kakav izvjetaj o svojem financijskom stanju.

Vano je naglasiti da kada govorim o Rothschildim a ne m islim sam o na one s tim im enom . M islim na krvnu lozu Rothschilda. Kao to sam objasnio u prethodnim knjigama, zapanjuju je broj ljudi diljem svijeta koji imaju rotildske gene. Odgajaju ih razliite obitelji pod razliitim im enim a, ali oni su jo uvijek Rothschildi koji kasnije postaju istaknute linosti na utjecajnim poloajim a u politici, bankarstvu, vojsci, m edijim a, religiji, industriji zabave i tako dalje, jedan od tih neslubenih R othschilda ispriao m i je kako je postavljen u kransku crkvu gdje je radio u korist te dinastije. To ne znai da se Rothchildi m oraju seksati svakih deset m inuta. O ni ustvari imaju Rothschildove banke sperm e kako bi neprestano mogli iriti tu krvnu lozu, a razlog za takvu opsesiju genetikom postat e jasniji neto kasnije. D ruga stvar koju valja naglasiti je to da nije svatko, ili gotovo svatko, s im enom Rothschild dio ove velike zavjere. Nie razine obitelji drane su u neznanju, a drugi su to ime stekli ulaskom u brak. Kada kaem Rothschildi m islim na vodee figure u toj obitelji koje vode svoje bankovne i poslovne operacije i kadrove njihove krvne loze unutar globalnog sustava - izm eu ostalog i u politici - koji nose te gene, ali ne i to prezime.

Najokrutnija podvala" Nastoji nas se uvjeriti da su Rothschildi obitelj biblijskih idova i da stoga potjeu iz starozavjetnog Egipta i Izraela. To nije tono. O ni su Sum erani, o em u detaljno piem u knjizi Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj). N arodi Sum era i Babilona m igrirali su na sjever, u podruje blizu Kavkaskog gorja te u zemlju koju danas veim dijelom obuhvaa drava Gruzija. Dr. Sandor Nagy, autor knjige Zaboravljena kolijevka maarske kulture tvrdi da su se odvijale dvije zasebne seobe sum erskog naroda iz M ezopotamije. Jedna je vodila kroz Tursku do Karpatskog bazena koji ukljuuje dananju Rum unjsku - postojbinu vam pirskih legendi iz Transilvanije - zatim M aarsku, Bugarsku i zemlje bive Jugoslavije,

Pauci pletu mreu

91

poput Srbije i Hrvatske. Drugi sum erski narodi otili su prem a istoku, a zatim prem a sjeveru, preko Kavkaskog gorja u podruje izm eu Kaspijskog i C rnog m ora. Ovi potonji Sum erani postali su poznati kao Hazari , a njihova nova drava nazvana je Hazarija (si. 37). Oko 740. godine hazarski kralj Bulan prihvatio je religiju judaizm a, to je uinila i cijela njegova nacija. Poslije raspada Hazarije koji je uslijedio ti preobraenici na judaizam krenuli su ka sjeveru gdje S lika 37: U 8. stoljeu u Hazarskom je carstvu dolo do masovnog preobraenja na ju daizam , tako da su mnogi su oform ili istonoeuropske njegovi stanovnici postali istonoeuropska, a kasnije i idovske zajednice, a m nogi zapadnoeuropska idovska populacija. Oni nemaju su otili u zapadnu Europu. nikakve povijesne veze s Izraelom i uglavnom potjeu iz M eu njim a je bila i obitelj koja Mezopotamije. e preuzeti ime Rothschild. Stoljeima su prolazili s razliitim im enim a, ukljuujui i Bauer. Hazari su preci vie od 90% ljudi koji se danas nazivaju idovim a, a isti ti Hazari nisu im ali ba nikakve veze sa zem ljom zvanom Izrael. Njihova postojbina nije bilo podruje oko M rtvog m ora nego oko Kaspijskog m ora koje je neko bilo znano kao Hazarsko m ore. N arodu poznatom pod nazivom Izraelci njegov su biblijski identitet otuili bivi Hazari i Sum erani, a ak je i taj identitet puka besmislica. Thomas Thom pson, profesor Starog zavjeta na Kopenhagenskom sveuilitu, pobija uvjerenja o biblijskom Izraelu u svojoj knjizi Mitska prolost (The M ythic Past). O n tvrdi da arheoloka i lingvistika istraivanja otkrivaju radikalno drukiju drevnu Palestinu od one opisane u Bibliji. Nisu postojali ni Adam ni Eva, ni Noa ni Abraham, ni Mojsije ni Joua, a sada znam o i zato. To su bili izmiljeni likovi utem eljeni na daleko starijim opisim a Sumera, Babilona i M ezopotamije. Stanovnitvo Palestine u vrijeme velike nacije Izraela bilo je m alobrojno. Thom pson kae da ih je bilo najvie nekoliko tisua. I nastavlja:
Kada se istrauje povijest Palestine, neovisno od biblijskog vienja prolosti, to razdoblje nudi vrlo m alo dokaza o pojavi biblijskog Izraela ... nem a nikakvih dokaza o nekoj Ujedinjenoj m onarhiji, niti o Jeruzalem u kao glavnom gradu, niti o bilo kakvoj suvisloj, ujedinjenoj politikoj sili koja bi d om inirala zapadnom Palestinom , a kamoli carstvom veliine opisane u legendam a. N em am o nikakvih dokaza o postojanju kraljeva im enom Saul, D avid ili Solom on; niti postoje ikakvi dokazi o bilo kakvom hram u u Jeruzalem u u tom ran o m razdoblju.

92

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Kako to? E, pa tako: sve su to lijepo izmislili. O grom na veina dananjih pripadnika idovskog naroda to ne zna, ali Rothschildi i s njim a povezane obitelji znaju. Neki idovski pisci poput A rthura Koestlera iznijeli su vrlo uvjerljive dokaze o tom e da idovski narod nem a nikakve povijesne veze sa zemljom Izrael. idov Alfred M. Lilienthal, bivi slubenik am erikog M inistarstva vanjskih poslova, nazvao je te injenice Izraelovom Ahilovom petom jer se tim e osporava svako svojatanje te zemlje. U svojoj knjizi Trinaesto plem e (The Thirteenth Tribe), Koestler pie:
... [to] bi znailo da njihovi preci potjeu ne iz Jordana ve iz podruja oko Volge, ne iz K anaana ve sa Kavkaza kojeg se neko sm atralo kolijevkom arijske rase [odatle engl. izraz za pripadnike bijele rase C aucasian]; te da su genetski tjenje povezani s hunskim , ujgurskim i m aarskim plem enim a negoli sa sjem enom A braham ovim , Izakovim i Jakobovim. Ukoliko bi se to pokazalo tonim tada bi izraz antisem itizam bio lien znaenja, jer se tem elji na pogrenom shvaanju koje dijele i ubojice i njihove rtve. Pria o H azarskom carstvu, dok polako izranja iz prolosti, poinje izgledati kao najokrutnija podvala koju je povijest ikada iznjedrila.

Hazari su se borili, sklapali saveze i m eusobno kriali s narodim a poput vikinkih Rusa (koji su postali Rusi) i M aara s kojim a su imali izuzetno bliske odnose. Hazari su odigrali znaajnu ulogu u stvaranju dom ovine M aara na podruju dananje Maarske. Nazivi poput ruskih Kozaka i m aarskih Husara potjeu od rijei H azar , kao i njem aki izraz za heretika - Ketzer. Hazari su takoer odravali bliske veze s Bizantskim carstvom koje je bilo dio Rimskog carstva sa sreditem u Konstantinopolu, a izm eu njih je dolazilo i do m eusobnog krianja. Jedna hazarska princeza udala se za bizantskog cara K onstantina V, a njihov je sin postao car Leo IV, znan kao Hazar Leo koji je Bizantskim carstvom vladao od 775. do 800. godine. Svrgnuti car Justinijan II pobjegao je u Hazariju 705. gdje m u je kralj (Hagan ili Kagan) pruio utoite i om oguio da oeni njegovu sestru. O na je uzela ime Teodora i postala carica kada je Justinijan ponovno zasjeo na bizantsko prijestolje. Danas je Kagan , naravno, esto idovsko ime. Povjesniari sm atraju da su Hazari potom ci turkijskog plem ena poznatog kao H uni ili H un koje je oko 450. godine iz Azije nahrupilo u Europu i divljaki je unitavalo, ali glavno izvorite Hazara bio je Sumer. U jednom povijesnom trenutku teritoriji H una protezali su se od sredinje Azije do sredinje Europe, od Sibira i Kine do sjeverne Indije. Radilo se o grupaciji plem ena i krvnih loza nastalih m eusobnim krianjem s m nogim narodim a, ukljuujui Kineze i Sumerane. H une najvie pam tim o po njihovom voi Atili Biu Bojem koji je prigrabio vlast nakon to je ubio svoga brata Budu po kojem je m aarski grad Budim peta dobio ime. Hazari su poput H una govorili turkijskim jezikom pa se sm atra da je to isti narod. Nadzirali su veliko i m ono pogansko carstvo na veem dijelu Rusije, do Uralskog gorja na istoku i Kavkaskog na jugu. Za ivot su zaraivali kao trgovci i posrednici , nam etanjem poreza na robu prenoenu trgovakim rutam a kroz njihove zemlje. Njihov utjecaj u Europi proirio

Pauci pletu mreu

93

se u veim dijelovima zemalja koje danas znam o kao Poljsku, ehoslovaku, Austriju, M aarsku, Rum unjsku i Bugarsku. Bili su tovatelji falusa i vrili obrede rtvovanja ljudi. Bliski suradnici i H azarim a podreeni M aari takoer su bili povezani sa Sum eranim a. Smatralo se da su M aari nom adsko plem e sa sjevera iji je jezik bio ugro-finskog podrijetla, ali u knjizi Zaboravljena kolijevka maarske kulture dr. Sandor Nagy pie da su pripadnici naroda koji je kasnije postao poznat pod nazivom M aari bili Sum erani iz podruja plodnog polumjeseca u dananjem Iraku. Dr. Nagy se slui iscrpnim prim jerim a kako bi potkrijepio lingvistike slinosti izmeu sumerskog, starom aarskog i sadanjeg m aarskog jezika. Takoer spominje nekoliko djela napisanih tijekom prvog tisuljea, ukljuujui Arpadske kodekse i De Administrando Imperio. Zaokruio je 50 godina svog vlastitog istraivanja. Kae da prem da je s ugro-finskim jezikom povezano svega 200 m aarskih rijei, a vie od 2000 njih povezano je sa sum erskim . Istu su priu ispriali britanski, francuski i njem aki arheolozi i jezikoslovci. Zakljuili su da jezik drevnih sum erskih natpisa nije bio indoeuropski ili semitski nego jezik koji je pokazivao znaajne slinosti sa skupinom jezika tada poznatih kao turanijskaetnolingvistika skupina. M eu njim a su bili m aarski, turkijski, mongolski i finski (kasnije spom injan kao uralo-altajska skupina). Istraivanja pokazuju da sum erski i m aarski jezik imaju preko tisuu zajednikih korjenova rijei i vrlo slinu gram atiku strukturu. Kalman Gosztony, profesor sumerske filologije na Sorbonnei u Parizu, dokazao je u Sumerskom etimolokom rjeniku i komparativnoj gramatici da je struktura m aarskog jezika najblia gram atici sum erskog jezika. O d 53 znaajke sumerske gram atike, 51 se podudarala s m aarskom gram atikom , u usporedbi s 29 u turkijskim jezicim a, 24 u kavkaskom, 21 u uralskim jezicim a, 5 u sem itskim i 4 u indoeuropskim . Lingvistike slinosti izm eu sumerskog, m aarskog i drugih jezika potvrdili su arheoloki i antropoloki dokazi. Jasno je da je ogrom na veina pripadnika takozvanog idovskog naroda izvorno dola iz Sumera, a Sum erani nisu bili Semiti, to se odnosi na narode odreene jezine skupine. Dakle, govoriti o antisem itizm u vezano uz idovski narod potpuno je pogreno, kao to Rothschildi i njihov krug dobro znaju. Poput M aara, i Hazari i H uni su potom ci Sum erana iz M ezopotamije. U jednom drevnom tradicionalnom predkranskom spisu m aarskog podrijetla pie da su oni potom ci babilonskog kralja N im roda, za kojeg se u Bibliji kae da je bio sin Kua i pra-praunuk Noe. Te e se poveznice pokazati vanim a neto kasnije. U legendi stoji da je N im rod im ao dva sina, M agora i H unora. Navodi se da je M agor bio predak M aara, a H unor predak H una, to ukazuje na zajedniko podrijetlo M aara i Huna (Hazara). Zanimljivo, ilum inatske krvne loze i njihova sotonska religija N im roda sm atraju bogom . D revni bizantski izvori kau da su M aari takoer bili zvani Sabiri te da potjeu iz M ezopotamije, zemlje Sum era i Babilona. Brojni drugi drevni i srednjovjekovni izvori govore o Skitima, H unim a (H azarim a), Avarima i M aarim a kao o istom narodu, iako m aarske vlasti, ini se, oajniki ele opovrgnuti takve tvrdnje. Izm eu krvnih loza iz Sum era i onih s Dalekog istoka i Kine dolo je do

94

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

prilino znaajnog krianja. Ta kavkasko-kinesko-turkijska kom binacija proizvela je, s ilum inatskog stajalita, vrlo vane kraljevske krvne loze. Hazarsko carstvo, prva feudalna drava u istonoj Europi, rascijepilo se u nizu ratova i invazija, to je kulm iniralo dolaskom mongolske Zlatne horde, najvie zapam ene po njenom pokretau Dingis Kanu. Tijekom stoljea slabljenja njihove m oi i utjecaja hazarski su se narodi poeli seliti u raznim pravcima. U knjizi Drutvena i religijska povijest idova o Hazariji S. W. Baron kae:
Njeno stanovnitvo uglavnom je apsorbirala Zlatna horda koja je na hazarskom teritoriju uspostavila sredite svojeg carstva. Ali prije i nakon b u rn ih prom jena koje su donijeli M ongoli H azari su poslali brojne svoje izdanke u jo nepokorene slavenske zemlje, im e su, na koncu, pom ogli izgradnji velikih idovskih sredita istone Europe.

Hazari, sa svojom judejskom i talm udskom (babilonskom /sum erskom ) vjerom, nastanili su se u istonoeuropskim i alpskim zemljama, posebno u Poljskoj i Litvi. U Poljskoj i U krajini m nogo je drevnih naziva mjesta inspirirano im enom Hazar ili Zhid , to je izraz koji znai idov . M eu njim a su Kozarzewek, Kozara, Kozarzow i Zydowo. Kada je u razdoblju poslije 960. godine Hazarsko carstvo propalo, brojna slavenska plem ena, pod vodstvom tzv. Poljana, oform ila su savez koji je postao drava pod nazivom Poljska. U poljskim legendam a o stvaranju te zemlje idovi (Hazari) su igrali vanu ulogu. U jednoj se spom inje da su plem ena za svog vladara izabrala idova po im enu Abraham Prokownik. Hazarski su idovi zasigurno dobili istaknuto mjesto u m nogim zemljam a istone Europe. U knjizi Trinaesto pleme idovski autor A rthur Koestler, roen u M aarskoj, pie:
I m aarski i poljski izvori spom inju idove koji su uposleni kao upravitelji kovnica novca, adm inistratori kraljevskih prihoda, kontrolori m onopola proizvodnje soli, ubirai poreza i pozajmljivai novca - odn o sn o bankari. Ova paralela upuuje na zajedniko podrijetlo ovih dviju im igrantskih zajednica a, budui da m oem o pratiti podrijetlo glavnine m aarske idovske populacije do m aarsko-hazarske jezgre, ini se da je zakljuak jasan.

Tradicionalna nonja poljskih idova oigledno je istonog podrijetla, ukljuujui kapicu (jarm ulku) koju nose ortodoksni Zidovi, Uzbeci i drugi turski narodi u Sovjetskom Savezu te m uslim ani i rim okatolika hijerarhija. Takozvani idovski nos nije genetska znaajka Izraela ve nekadanje zemlje Hazarije na podruju Kavkaza. Sum erani-H azari naposljetku su razvili nov jezik i nazvali ga jidi zato to nisu govorili hebrejski. To je i razumljivo. Zato bi govorili jezikom ljudi s kojim a nem aju nikakve veze? Shlomo Sand, profesor povijesti na Sveuilitu Tel Aviv, potvruje u svojoj knjizi Izmiljeni idovski narod (The Invention o f the Jewish People) da je povijest idovske rase lana:

Pauci pletu mreu

95

idovi su bili kategorija ljudi ovisnih o njem akoj buroaziji na Istoku, i tako su usvojili njem ake rijei. Svoje m iljenje tem eljim na istraivanju lingvista Paula W echslera sa Sveuilita Tel Aviv koji je pokazao da nem a nikakve etim oloke veze izm eu njem akog idovskog jezika srednjeg vijeka i jidia. Jo tam o 1828. Ribal (rabin Isaac Ber Levinskon) rekao je da drevni jezik idova nije bio jidi. ak i Ben Zion D inur, otac izraelske historiografije, nije oklijevao opisati Hazare kao ishodite Zidova u istonoj Europi, a H azariju opisuje kao m ajku dijaspora u istonoj Europi. Ali negdje o d 1967. svatko tko govori o H azarim a kao precim a idova istone Europe sm atran je naivnim i neozbiljnim .

Dominacija Akenaza
Negdanji Hazari postali su poznati kao idovi , a lanu povijest i podrijetlo izmislili su njihovi voe i sveenstvo (krvne loze) koji su tvrdili da su idovi potom ci biblijskih Izraeliana. Hazarski idovi bili su ogranieni na geta, to je bila posljedica papinskog diktata i to je, zajedno s m asakrim a od strane Kozaka u 17. stoljeu u Ukrajini, dovelo do jo jednog m asovnog odlaska u M aarsku, Bohemiju, Rum unjsku i Njemaku. U to vrijem e idova u Njemakoj gotovo da i nije bilo. Tako je nastavljen veliki prodor na Zapad, kae A rthur Koestler. Trajat e gotovo tri stoljea, sve do D rugog svjetskog rata, i postati glavno izvorite postojeih idovskih zajednica u Europi, Sjedinjenim D ravam a i Izraelu. Jedan drugi autor, Stewart Swerdlow, takoer idov, dolazi iz posve drukije istraivake pozadine od Koestlera. Vei dio svojih spoznaja prikupio je kad je bio prim oran sluiti u dravno-vojnom program u kontrole um a u M ontauku na njujorkom Long Islandu. U svojoj knjizi Plava krv, prava krv (Blue Blood, True Blood) on pie:
... [Sumerani] su se uglavnom smjestili na Kavkaskom gorju, a [kasnije] su postali Hazari. O datle su se proirili na zapad prem a Europi, zaevi nacionalne identitete Vikinga, Franaka, teutonskih [njemakih] n aro d a i Rusa. Treba im ati na u m u da nakon to je potonula A tlantida, neki od tih izbjeglica doli su do zapadne Europe gdje su postali Kelti. Neki su otili u Grku, a d rugi na talijanski poluotok. Ti su narodi bili ondje prije pojave [Sum erana] ... Ti plavokrvni voe takoer su se infiltrirali m eu srednjoistone narode, kao to su biblijski Kanaanci...

To znai, to m i je ve dugo poznato, da su elitne obitelji Rimskog carstva - koje su se kriale s elitnim obitelj im a ostatka Europe gdje su stvorile europske kraljevske figure i aristokraciju - bile, u biti, izdanci istih krvnih loza. Swerdlow nastavlja:
... Babilon je bio civilizacija u koju se razvio Sum er kada se proirio u srednju Aziju, udarivi tem elje H azarim a. tovie, m noge plavokrvne organizacije koje su se razvile tijekom vie tisuljea nazivale su se Babilonskim bratstvim a. [Oni] su se kasnije spojili s tajnim atlantsko-egipatskim kolam a u Europi gdje su postali Slobodni zidari. Neki od tih doseljenika nosili su ime Bauer, a sada su znani kao Rothschildi. Potonja je obitelj vrlo brzo preuzela kontrolu n ad financijskim i trgovakim tem eljim a Europe.

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Nekadanji pripadnici hazarskog naroda danas su poznati kao akenaski idovi, a neki autori procjenjuju da otprilike 90 do 95 posto onih koji sebe nazivaju idovima diljem svijeta jesu Akenazi odnosno nekadanji Hazari. Akenazi (Sum erani-H azari) dre uzde m oi u Izraelu, i to jo od 1948. godine kada su tu zemlju utemeljili Rothschildi. Svaki izraelski prem ijer bio je akenaski Sum eranHazar. Neki kau da naziv A kenazi potjee od rijei A kenaz , to je hebrejska rije koja oznaava Njemaku, ali Biblija navodi Akenaz kao narod koji je ivio u podruju gore A rarat (u sadanjoj Turskoj) i Arm eniji, gdje se navodno usidrila biblijska Noina arka. To bi se zasigurno poklapalo s osnovnom lokacijom Hazara. Viestruki lingvistiki utjecaji u njihovom jeziku takoer su se reflektirali u genim a bivih Hazara. Kriali su se s toliko m nogo drugih rasa da su postali genetski koktel koji je obuhvaao sumerske, turske, dalekoistone te sjeverno i zapadnoeuropske gene. M eutim , njihove kraljevske krvne loze, poput Rothschilda, ostale su ciste zahvaljujui paljivom krianju, a oni su rasa odijeljena od idovskog naroda, ba kao to su to krvne loze unutar svih nacija i rasa. Dakle, ne kaem da postoji nekakva idovska urota s ciljem kontrole svijeta. Kaem samo da su njihove vodee obitelji - koje nim alo, ba ni najm anje ne m are za idovski narod openito - glavni igrai u m rei krvnih loza koja je infiltrirala sve narode i nacije s ciljem uspostave globalne faistike/kom unistike diktature. Shlomo Sand (takoer pisan Z and), profesor povijesti na Telavivkom sveuilitu, pie u knjizi Izmiljeni idovski narod da idovi nikada nisu postojali kao rasa ili nacija zajednikog podrijetla. O ni su, ustvari, poprilina m jeavina rasa i skupina koje su tijekom m nogih stoljea prihvatile idovsku religiju. Ovo je u ozbiljnom raskoraku sa slubenom povijeu koja je pom no osmiljena kako bi zavarala idovski narod lanim prikazom njihova kolektivnog podrijetla. Izraelska Deklaracija o nezavisnosti kae da su idovi doli iz drevne zemlje Izrael te da su izgnani iz svoje postojbine. Izraelska djeca u koli ue da se to dogodilo 70. godine, tijekom razdoblja rim ske vladavine. Pripadnici te nacije ostali su lojalni svojoj zemlji, stoji u slubenoj bajci, te su se zavjetovali da e se jednog dana vratiti. Shlomo Sand s pravom kae da je slubena povijest o nekom drevnom narodu koji putuje tisuam a godina prije povratka u svoju obeanu zemlju neodriva zbog sam ih injenica, dok je taj m it njegove zagovaratelje naveo da oblikuju rasistiki pogled na svijet i druge narode. Sand tum ai da nikada nije postojao idovski narod ve sam o idovska religija, a da se poznato iseljavanje nikada nije dogodilo. O n odbacuje veinu biblijskih pria o stvaranju idovskog nacionalnog identiteta, ukljuujui m asovni odlazak iz Egipta. Sand kae da je sve to izmiljeno kako bi se opravdala uspostava drave Izrael. U pozitivnom osvrtu na Sandovu knjigu izraelski dnevni list Haaretz kae:
Vidjet emo, dakle, da su p ripadnici raznih naroda i rasa, plavokosih i crnih, sm eih i utih, u velikom broju postali idovi. Prem a Z andu, potreba cionista da za sebe iznjedre zajedniki etnicitet i povijesni k o ntinuum proizvela je dugaak niz

Pauci pletu mreu

97

izm iljotina i krivotvorina, zajedno sa zazivanjem rasistikih teza. Neke su ispredene u um ovim a o n ih koji su zaeli cionistiki pokret, a druge su ponuene u vidu rezultata genetskih studija v oenih u Izraelu.

Sand takoer kae da su se m nogi idovi preobratili na islam nakon arapskog osvajanja Srednjeg istoka i drugih podruja te da su se genetski asimilirali u arapske rase. O n tvrdi, s upadljivom ironijom , da su ti idovi bili preci palestinskog naroda. Haaretz istie da tu tezu nije izmislio Sand - prihvatili su je 30 godina prije izraelske Deklaracije o nezavisnosti vodei cionisti poput Davida Ben G uriona, prvog izraelskog prem ijera, i Yitzhaka Ben Zvija, drugog po redu i najdugovjenijeg predsjednika te drave. Na tem elju istraivanja Sanda i ostalih nam ee se zakljuak kako akenaski idovi nisu jedini koji nem aju nikakve veze s Izraelom. O n kae da sefardski idovi koji su doli iz panjolske i Portugala potjeu od Arapa koji su se preobratili na idovsku vjeru te od Europljana koji su uinili to isto. Nije bilo nikakve Dijaspore (Raseljavanja), kae Sand, kada je drevni idovski narod prognan i raseljen. Raseljen nije bio idovski narod, naglaava on; raseljena je bila idovska religija koja je pokupila preobraenike na m nogim m jestim a, iz m nogih rasa. Haaretz daje saeti prikaz Sandovih otkria o podrijetlu povijesnih m itova o drevnoj idovskoj rasi:
U odre en o m razdoblju 19. stoljea intelektualci idovskog podrijetla u Njemakoj, p o d utjecajem n arodnog karaktera njem akog nacionalizm a, preuzeli su na sebe zadatak retrospektivnog kreiranja naroda, voeni udnjom da stvore m oderni idovski narod. O d povjesniara H einricha G raetza pa nadalje, idovski povjesniari su poeli iznositi povijest judaizm a kao povijest nacije koja je bila kraljevstvo, koja je postala lutajui n arod koji se na kraju okrenuo i vratio u svoju postojbinu.

Umjesto intelektualci iz 19. stoljea idovskog podrijetla u Njemakoj itaj Rothschildi. O ni su orkestrirali stvaranje povijesnog m ita o idovskoj povijesnoj vezi s Izraelom, priprem ajui teren za svoj plan (pod nazivom cionizam ) iskoritavanja idovskih m asa u cilju otim anja palestinske zemlje za rotildsko-ilum inatske ciljeve. U izjavi za Haaretz Shlomo Sand je rekao:
Jasno je da postoji bojazan zbog m ogueg osporavanja povijesnog prava na ovu zemlju. O tkriem da idovi nisu iz Judeje oito bi nam izm akao legitim itet nae prisu tn o sti ovdje. O d poetka razdoblja dekolonizacije naseljenici vie nisu mogli rei tek: Doli smo, pobijedili sm o i sada sm o ovdje, kao to su to rekli A m erikanci, Australci i bijelci u Junoj Africi. Postoji vrlo d u b o k strah da e biti baena sum nja na nae pravo na p o sto ja n je .... ... Ne m islim da je povijesni m it o izgnanstvu i lutanjim a izvor legitimizacije moje prisutnosti ovdje i stoga m e ne sm eta vjerovanje da sam, u svojim korijenim a, Hazar. Ne bojim se potkopavanja naeg postojanja jer m islim da ga karakter drave Izrael potkopava na m nogo ozbiljniji nain. O no to bi m oglo predstavljati osnovu za nau

98

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

prisutnost ovdje nije neko m itoloko povijesno pravo nego bi to bilo nae nastojanje da ovdje uspostavim o jed n o otvoreno drutvo svih izraelskih graana ... ... O sobno ne priznajem neki m e u n aro d n i [idovski] narod. Ja priznajem idovski n arod koji je postojao u istonoj Europi, koji se, prem da nije nacija, m oe uzeti kao jidika civilizacija sa suvrem enom p o p u larn o m kulturom . M islim da je idovski nacionalizam niknuo u kontekstu tog jidikog naroda. Takoer priznajem postojanje izraelskog naroda i ne poriem njegovo pravo na suverenost. Ali cionizam , a takoer (tijekom godina) i arapski nacionalizam , nisu ga sprem ni priznati.

Bez obzira koliko cionisti galamili i vritali na injenice, u nadi da e diskreditirati istinu i one koji ju objavljuju, jasno je da je slubena povijest idovskog naroda smiljena la koja slui interesim a dinastije Rothschild i m ree ilum inatskih obitelji koja zna da oni nisu idovi , jer idova , u kontekstu kojeg spom inju, jednostavno nema. Rothschildi i njihov soj sum erska su krvna loza koja je svoju istou sauvala krianjem te se infiltrirala u takozvani idovski narod kako bi ga iskoristila kao paravan - plat - za svoje grozne aktivnosti te kako bi ga natjerala da po potrebi preuzm e krivnju.

Crveni titovi Ime Rothschild prvi se put pojavilo u 18. stoljeu kada je M ayer Amschel Bauer uspostavio svoje bankarsko carstvo u F rankurtu u Njemakoj i prom ijenio obiteljsko ime. Iz tog je razloga Frankfurt ostao vaan grad za Ilum inate te je odabran za sjedite nove Europske sredinje banke kada je ova 1998. godine otvorena. Ta je banka tvorevina Rothschilda, a postoji zahvaljujui jednoj drugoj tvorevini - Europskoj uniji. Baueri su u Njemakoj u srednjem vijeku bili zloglasna sotonistika obitelj, a glavni su Rothschildi ostali crni magovi do dandanas. Otac Mayera Amschela, Moses Amschel Bauer bio je posuiva novca i vlasnik jedne raunovodstvene poslovnice. Ime Rothschild izvedeno je iz njem akog izraza rotes-schild ili crveni tit/crveni znak. To se odnosilo na crveni heksagram na proelju Bauerove/Rothschildove kue u Frankfurtu (si. 38), poznatiji kao Davidova zvijezda. Unato uvjerenju veine ljudi, to nije iskljuivo idovski simbol i nije koriten u tom kontekstu sve dok ga Rothschildi nisu uzeli kao svoj vlastiti. Heksagram je ezoterini simbol koji datira iz davnina, a danas je izvjeen na zastavi Izraela zato to tu dravu posjeduju Rothschildi (si. 39). Mayer Amschel Rothschild i petorica njegovih sinova osnovali su bankarske kue u Frankfurtu, Londonu, Parizu, Beu i Napulju. Svojim je sinovim a izabirao ene zbog poslovnih veza koje e one donijeti toj obitelji. Ujedno je elio da se njegovi potom ci ene srodnicim a kad god je to m ogue kako bi krvna loza ostala cistom . Im ao je 18 unuadi, a njih esnaestero vjenalo se s prvim roacim a. Slinu stvar imate i kod drugih krvnih loza poput Rotschildovih suradnika Habsburga te kod kraljevskih obitelji iz drevnoga svijeta. Sve Rothschildove keri poudavale su se za bankare - W ormsa, Sichela i Beyfusa. Obitelj je postala silno bogata, i ozloglaena, zbog toga to je financirala sve

Pauci pletu mreu

99

zaraene strane u ratovim a koje su potajno izazivali. M noga poznata bankarska imena, ukljuujui Lazard, W arburg, W orms, Sichel i Beyfus, potjeu iz rotildski dom iniranog Frankfurta. G odine 1790. M ayer Amschel Rothschild jezgrovito je opisao m anipulacijsku tehniku te obitelji kada je rekao: Onoga tko izdaje i upravlja novcem neke drave nije briga tko pie zakone. Neto se slino pripisuje i njegovom sinu N athanu koji je pak izjavio: Nije me briga kakav je lutak postavljen na englesko prijestolje da vlada Carstvom u kojem nikada ne zalazi sunce ... ovjek koji upravlja britanskim zaliham a novca upravlja i Britanskim carstvom, a britanskim zaliham a novca upravljam ja. Provodila se, i provodi se jo uvijek, taktika uvlaenja S lika 38: D om Rothschilda u kom panija i vlada u ogrom ne dugove te njihova Frankfurtu gdje je sve otpoelo. kasnijeg preuzim anja. Rothschildi su se doepali kontrole nad gospodarstvom Sjedinjenih Drava od samog poetka preko njihovog aristokratskog agenta u prvoj vladi Georgea W ashingtona, m inistra financija A lexandera Ham iltona. Upravo je H am ilton osnovao prvu sredinju banku u toj zemlji, Banku Sjedinjenih Drava, ovlatenu za rad 1791. a zatvorenu 1811. kad je Kongres banci uskratio podrku. S lik a 39: Rotildski logo na zastavi Izraela Pojavila se i propala jo jedna verzija banke - zem lji Rothschilda. prije negoli su Rothschildi pom ou svojih agenata, obitelji Schiff i W arburg, 1913. godine stvorili am eriku sredinju banku u privatnom vlasnitvu - Federalne rezerve. Veina ljudi misli da su Federalne rezerve u vlasnitvu vlade Sjedinjenih Drava, ali to je kartel privatnih banaka koje nadziru Rothschildi. O ni oboavaju sredinje banke jer kada bilo to centralizirate tada poveavate m o nekolicine nad veinom . Zbog toga nastoje unititi svu raznolikost, gdje god se pojavila, i nam etnuti jednoobraznost. Obitelji Schiff i Rothschild bile su kao jedna, dijelile su istu kuu u Frankfurtu u vrijem e M ayera Amschela, osnivaa te dinastije. Jacob Schiff je vodio rotildski kontrolirano bankarsko poduzee K uhn , Loeb & Co. u Sjedinjenim Dravama, dok su W arburzi kasnije postali Hitlerovi bankari. Kuhn, Leob & Co. bio je jedan od glavnih financijera ruske Boljevike revolucije i njezinih slubenih pokretaa, Sum erana-Hazara, Lenjina i Trockog (pravim im enom Bronstein). Revolucija koju su skovali Rothschildi nam etnula je politiko uvjerenje jednog drugog Sum erana-H azara i rotildskoga kadra po im enu Karl M arx, uklonivi ruske

100

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

careve koji su odbijali suraivati s Rothschildim a. D ana 29. oujka 1919. londonski list The Times je izvijestio:
Jedna o d neobinih karakteristika boljevikog pokreta visoki je postotak neruskih elem enata m eu njegovim voam a. O d dvadesetorice ili tridesetorice kom esara, ili voa, koji ine sredinju m aineriju boljevikog pokreta, ne m anje od 75% njih su idovi.

D rugim rijeima, Rothschildovi agenti i pijuni pod nazivom cionisti . Sovjetski autor i disident A leksandar Solenjicin u Gulakom arhipelagu, drugi svezak pie da su cionisti stvorili i upravljali sustavom sovjetskih koncentracijskih logora u kojima su pom rli deseci m ilijuna ljudi. O n navodi imena: Aron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, G enrikh Yagoda i Naftaly Frenkel - sve odreda cionisti. Kuhn, Loeb & Co. - drugim rijeima, Rothschildi - bili su izvor financiranja u pozadini Rockefellerovog, H arrim anovog, J. R M organovog i Carnegiejevog financijskog carstva, izm eu m nogih drugih. To su tek druga im ena za Rothschilda . Jacob SchifF iz kom panije Kuhn, Loeb & Co. naloio je osnivanje Vijea za vanjske odnose (CFR) netom prije svoje sm rti 1920. godine (kao am eriki satelit Rothschildovog O kruglog stola u Britaniji), a godinu dana kasnije CFR su utemeljili Rothschildovi kadrovi Bernard Baruch i pukovnik Edward M andell House. Baruch i House su bili kontrolori predsjednika W oodrow a W ilsona kad je uvukao Sjedinjene Drave u Prvi svjetski rat u kojem su britanski Rothschildi pozajm ili novac Britancima, francuski Rothschildi pozajm ili su novac Francuzim a, a njem aki su Rothschildi pozajm ili novac Nijemcima. H m m m . A pogodite tko je financirao Am erikance. Schiff je takoer osnovao Nacionalno udruenje za napredak obojanih osoba (NAACP) kao dio Rothschildove strategije hukanja razliitih rasa i dijelova drutva jednih protiv drugih: strategije zavadi pa vladaj. idovski povjesniar Howard Sachar u svojoj knjizi Povijest idova u Americi pie: Godine 1914. profesor emeritus Joel Spingam sa Sveuilita C olum bia postao je predsjednik NAACPa te je za svoj odbor unovaio takve idovske voe poput Jacoba Schiffa, Jacoba Billikopfa i rabina Stephena Wisea. M eu ostalim a, tu su bili i Julius Rosenthal, Lillian Wald i rabin Emil G. Hirsch, a tek je 1920. NAACP sm atrao prim jerenim im enovati svog prvog crnog predsjednika, Jamesa W eldona Johnsona. Rothschildi su nastavili m anipulirati, stvarati i kontrolirati organizacije koje su se prividno borile za prava crnaca i drugih m anjina za koje ih, inae, ba boli briga. Izm eu m nogih Rothschildovih kadrova na tom polju im am o vodee borce za graanska prava kao to su Jesse Jackson i Al Sharpton, plus, naravno, Barack Obama.

Money, money, money Dinastijom Rothschild upravljaju sotonistiki crni magovi te obitelji koji znaju kako funkcionira stvarnost i na koji nain m ogu m anipulirati energijom i ljudskom percepcijom. O ni znaju d a je novac - poput svega drugog - energija, te su uspostavili

Pauci pletu mreu

101

financijski sustav kako bi to znanje iskoristili. Ljudi govore o novanim tokovim a, no ustvari se radi o tokovim a energije. O ni su stvorili energetsku strukturu koja osigurava da energija novca tee prem a njima. Tu strukturu nazivam o ekonomskim sustavom ili ekonom ijom , a izgleda da se sastoji od banaka, financijskih kua, trita dionica (burza) i drugih oblika trgovanja. M eutim , svi ti entiteti samo su akupunkturne toke na m eridijanim a novca kako bi se osiguralo da se bogatstvo svijeta slijeva obiteljima izabranih krvnih loza. Zbog toga Rothschildi svoje bogatstvo ne raunaju u m ilijunim a ili m ilijardam a nego u um nocim a trilijuna i jo veih iznosa. O ni upravljaju s vie novca negoli ga im aju sve svjetske vlade zajedno tako to upravljaju energetskom strukturom koju nazivam o financijskim sustavom. Sa stajalita Rothschilda, to je poput gledanja kako m ilijarde rijeka i kanala ulijevaju svoje vode 24 sata dnevno sedam dana u tjednu u golem o jezero koje svakim satom postaje sve dublje i ire. Umjesto vode itajte: novae , a um jesto novac itajte: energiju tj. ivotnu silu. Novac je sredstvo razm jene energije. O ni stvaraju novac i putaju ga u optjecaj kroz drutvo gdje prolazi od osobe do osobe, a pritom svaka od tih osoba nesvjesno utiskuje svoje vlastito energetsko polje na energetsko polje novca. Kradui na novac oni kradu nau ivotnu silu. N eposredno iskustvo toga im ao sam i sam. Ako osoba A pridonosi energijom u obliku rada osobi B, tada osoba B m oe ili uzvratiti svojim radom , ili interakciju energije m oe uravnoteiti novcem. Ako se ta razm jena ne odvija na poten i uravnoteen nain netko daje vie energije nego to dobiva. Ekonom ski sustav je specifino osmiljen tako da to bude svakodnevna norm a u energetskoj razm jeni izm eu m asa i nekolicine iz redova elite. Kao prvo, veina ljudi biva plaena m inim um om s kojim poslodavac m oe nekanjeno proi kako bi dobio usluge nekoga tko m u je potreban. Veina ljudi ni izdaleka ne dobiva poten povrat svojih svakodnevnih energetskih doprinosa, a upravo je tako sve i zamiljeno. No, to je tek poetak. Osnovni prihod - prim ljena energija za danu energiju - tada se izlae dugom popisu energetskih vam pira. Poglavito onim a to se nazivaju oporezivanje i kam ate na novac. Razine oporezivanja sada su jednostavno nevjerojatne: sa svim tim porezim a na dohodak, na prodaju, zatim s lokalnim ili dravnim porezom , porezom na nasljedstvo, porezom na autom obil itd., itd., a cijelo se vrijem e pridodaju jo i novi. Porez na trgovinu nije nita drugo nego globa zbog troenja vaeg vlastitog novca, dok su porez na nasljedstvo i porez na ostavtinu oporezivanje novca koji je ve bio oporezovan. Slijedi popis am erikih poreza, ni izdaleka svih, s internetske stranice whatistaxed.com: Porez na potraivanja; porez na akum uliranu zaradu; porez na vrijednost (ukljuuje carinske pristojbe na uvezenu robu); dodatni porez na odreenu imovinu; porez na porast vrijednosti kapitala, porez na dozvole proizvoaa cem enta i gipsa; porez na iskoritavanje resursa ugljena; porez na dobit poduzea; porez na dozvolu za obrt; sudske globe (dohodak od m nogih aktivnosti); carinske pristojbe; porez na dozvolu za dranje pasa; dvostruko oporezivanje; porez na proizvodnju elektrine energije; porez na nekretninu; porez na nasljedstvo; savezni porez na dohodak;

102

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

savezni porez na nezaposlenost; porez na dozvolu za ribarenje; porez na dozvolu na prehram bene usluge; porez na dozvolu za prodaju goriva; porez na gutae goriva (vozila); porez na benzin; porez kod preskakanja nasljednog reda; porez na darove; porez na ukupnu proizvodnju; porez na naknadu za koritenje bolnikog objekta; porez na naknadu za izdavanje lovake dozvole; porez na inventar; obraun kam ata Porezne slube; porez na kazne Porezne slube; porez na investicijsku dobit djece (do 17. godina); porez na vrijednost zemljita; porez na dozvolu za prodaju alkoholnih pia; lokalni porez; porez na koritenje stam benog objekta; porez na luksuzne proizvode; porez na dozvolu za sklapanje braka; porez na zdravstvene usluge; porez na ukupni prihod rudnika metala; porez na dozvolu za otvaranje rudnika metala; porez na dozvolu za otvaranje ru dnika m jeovitih m inerala; porez na neto prihode m jeovitih rudnika; porez na krevet u starakom dom u; porez na proizvodnju nafte i prirodnog plina; porez na parkirni sat; porez na plau; porez na profesionalnu privilegiju; porez na nekretnine, porez na punom o; porez na ukupne prihode javnih izvoaa radova; porez na povjerenstvo za javne slube; porez na kom unalne usluge; porez na prihod od im ovine (zem ljarina); porez na prijenos nekretnina; porez na prodaju vozila za iznajmljivanje; boravina pristojba; porez na iskoritavanje prirodnih resursa i procjenu podzem nih voda; porez na prom et telekom unikacijskih usluga; porez na prom et; porez na im ovinu kao doprinos za izgradnju kola; porez na samozapoljavanje; porez na dozvolu za uvoenje septikog sustava na odreenoj lokaciji; porez na iskoritavanje m ineralnih resursa; porez na socijalno osiguranje; dravni porez na dohodak; dravni porez na nezaposlenost; dravni porez na naknadu za uspostavu sustava hitnih telefonskih poziva; porez na porez - dopunski porez; carina - porez na uvoz; posebni savezni porez na dobivene telefonske usluge; savezni univerzalni porez na naknadu za pruanje telefonskih usluga; dodatni porez na m inim alno koritenje telefonskih usluga; porez na naknadu za telekomunikacijske usluge za gluhe osobe; porez na duhanske proizvode; porez na koritenje cesta s naplatom cestarine; porez na koritenje m ostova s naplatom m ostarine; porez na koritenje tunela s naplatom tunelarine; porez na tonau; prom etne kazne; porez na taksu za registraciju kam p-kuica; porez na koritenje; porez na kom unalne usluge; porez na registraciju vozila i izdavanje prom etne dozvole; porez na prodaju vozila; porez na registraciju plovila; porez na dozvolu za kopanje bunara; porez na transakciju energije na veliko; porez na novane naknade za ozljede na radu. Zbrojite li sve oblike oporezivanja koje plaam o u tijeku jedene godine i oduzm ete li taj iznos od svojeg dohotka bit ete okirani kad vidite koliko prim ljene energije za vau danu energiju odlazi natrag sustavu samo putem poreza. Naposljetku, taj novac/energija zavrava u Rothschildovom jezeru i upravo zbog toga, unato sve veim porezim a, dobivam o sve loiju kvalitetu usluga koje bi taj novac trebao plaati. Pridodajte tom e sve te kam ate plaene bankam a za posuivanje nepostojeeg novca zvanog kredit i vidjet ete kako je ovjeanstvo energetski i sustavno isisavano do sri. Jo neto se isisava do sri - izbor i m ogunosti. Koliko se puta ljudi liavaju

Pauci pletu mreu

103

onoga to ele uiniti ili m jesta na koje ele poi ponavljajui ne m ogu si to priutiti ili nem am novaca? Na novac dio je naeg energetskog polja, dio nas , jer to vlasnitvo ini vibracijsku vezu izm eu naeg energetskog polja i energetskog polja novca. Davanje i prim anje novca je ulaz i izlaz energije. Pogledajte sve to je gore navedeno i vidjet ete da su m ase m anipulirane na nain da pruaju daleko vie energije nego to je dobivaju natrag. ak i nakon prvotne razm jene koja se dogodila u obliku plae ili profita veinu onoga to dobivam o tada pojedu porezi, kamate na novac i um jetno napuhani trokovi za osnovne usluge. Ekonom ski sustav, pod palicom dinastije Rothschild, stvoren je s nam jerom vam pirskog isisavanja ivotne sile svjetskog stanovnitva. O no to javnost vidi kao novac Rothschildi vide kao energiju. O ni sve sm atraju energijom jer to ona, dakako, i jest. M i novac nazivamo valutom (engl. currency), ali trebali bism o ga zvati current-c y (engl. current = struja). Na taj ga nain koriste Rothschildi, kao svojevrsnu elektrinu struju koju stavljaju u optjecaj da bi je zatim dobili natrag pri m nogo veem naponu, u vidu uveanih kam ata.

Novac iz niega Rothschildi nadziru svjetski financijski sustav, a svoju su m o stekli kraom i izrabljivanjem. Cijeli se njihov sustav temelji na golemoj prevari jer novac, kakvim ga m i doivljavamo, ne postoji. Papirnati novac i kovanice u vaem depu nem aju pokrie ni u emu. Njihova vrijednost iskljuivo je ona vrijednost za koju nas se uvjerilo da ju imaju. To su samo bezvrijedni kom adi papira (obeanje plaanja ili vlastita m jenica, zvana jo prom esa ili zadunica) i kom adi m etala koje, zato to smo izigrani, uzim am o zaozbiljno. Glavnina novca danas nije ak ni neto to biste mogli drati u ruci. To su samo brojke na kom pjutorskom ekranu - current-cy (valuta kao struja) u svakom smislu. Novac se dovodi u optjecaj putem neega to nazivam o kredit . Ali to je zapravo kredit? To je sustav vjerovanja, samo to i nita vie: vjerovanje da novac postoji. Banke nam nita ne pozajmljuju, a m i im za to plaam o prava m ala bogatstva. Obitelji odabranih krvnih loza, ponajvie Rothschildi, upravljaju vladam a i bankarstvom stoljeima te su uspjeli odreivati zakone financijskog sustava i uvesti ono to se naziva pozajmljivanje djelom inih rezervi. Bankam a se tim e om oguava da pozajm ljuju barem deset puta vie novca negoli ga im aju u zalihama. D rugim rijeima, one pozajm ljuju novac koji nem aju i koji ne postoji - zvan kredit - te na njega zaraunavaju kamate. Kad odete u banku posuditi, recimo, 50.000 funti, m orate ponuditi kolateralu (im ovinu koja se zalae kao dodatna garancija za zajam) odnosno m orate prepisati svoju kuu, zemlju, autom obil ili tvrtku koji e prijei u posjed banke ako ne ispotujete ugovorne obveze o otplati. to vam banka daje zauzvrat? Nita. Na va raun upie 50.000 funti i to je to. Tih 50.000 funti zapravo ne postoji - to je linija nepostojeeg kredita. O, nije to sve. Recimo da nekom e date ek na 20.000 funti od poetnih 50.000, a primatelj poloi taj novac u drugu banku. Sada ta druga banka moe, posve zakonito,

104

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

pozajm iti deset puta 20.000 funti drugim ljudim a i zaraunati im kamate. Kada slijedite poetnih 50.000 funti od banke do banke koliina kredita koji se stvara kolanjem tog novca kroz bankarski sustav apsolutno je fantastina. Ovdje govorim o o tek jednoj pozajm ici koja je stvorena samo tako, iz istog zraka. U drugim sam knjigam a spom injao dokum ent pod nazivom Tiho oruje za tihi rat. To je insajderski prirunik o m etodam a m asovne kontrole stanovnitva pom ou tihog oruja m entalne i em ocionalne manipulacije. Taj dokum ent konkretno spom inje M ayera Am schela Rothschilda i energetski financijski sustav koji se razvio iz njegovih uvida. U njem u pie:
G. R othschild je pozajm ljivao svoje m jenice [bezvrijedni kredit] pojedincim a i vladam a. Tim e bi se stvorilo preveliko sam opouzdanje. Z atim bi izazvao m anjak novca, poo trio k ontrolu sustava i kroz ugovorne obveze naplatio kolateralu. Ciklus se po to m ponavljao. Takvi pritisci m ogli su se koristiti za raspirivanje ratova. Zatim bi nadzirao d ostupnost valute kako bi odredio tko e dobiti rat. O na vlada koja bi pristala dati m u k ontrolu nad svojim ekonom skim sustavom dobivala je njegovu podrku. N aplata dugovanja bila je zajam ena davanjem ekonom ske pom oi neprijatelju dunika. Profit izvuen iz ove ekonom ske m etodologije inio je g. R othschilda sve bogatijim i sve sprem nijim da proiri svoje bogatstvo. U stanovio je da e pohlepa javnosti om oguiti valuti da bude tiskana na tem elju vladinog naloga izvan granica (inflacija) pokria u dragocjenim m etalim a ili u proizvodnji roba i usluga (bruto nacionalni proizvod - BNP).

Na taj su nain Rothschildi uspjeli posjedovati vlade i veinu svijeta. Ovdje su klju kam ate na novac. Kada bi se novac stavljao u optjecaj bez kam ata i kada ne bi bilo nikakvih kam ata na novac u bilo kakvom obliku novac bi se vratio svojoj prim jerenoj ulozi kao jedinica energetske razm jene koja nadilazi ogranienja tram pe. Nevolje poinju kad uvedete kam ate jer tada stvarate novac iz novca pa on vie ne slui ljudim a, on ih porobljava. Bankovni kreditni/kam atni sustav znai da jedinica razm jene za ljudske aktivnosti dolazi u optjecaj kao dug od samog poetka. Vlade bi mogle stvarati svoj vlastiti beskam atni novac za plaanje javnih usluga, ali um jesto toga one ga posuuju od bankarskog sustava, a stanovnitvo ga m ora otplatiti. Plus kamate. Isti je princip i s pojedincim a i tvrtkam a. Vlade ne stvaraju vlastiti beskam atni novac zato to ih kontroliraju obitelji koje takoer kontroliraju banke, a to su ponajprije Rothschildi. A braham a Lincolna dali su ubiti Rothschildi kad je poeo tiskati beskam atni novac pod nazivom greenbacks (dolarske novanice) za financiranje Sjevera u Am erikom graanskom ratu. Rothschildi su financirali obje strane u G raanskom ratu, kao to ine u svim ratovim a koje organiziraju, ali Lincoln je naposljetku odbio platiti njihove neviene razine kamata. Greenback sustav dolarskih novanica funkcionirao je tako dobro da je Lincoln razm iljao uiniti ga trajnim sredstvom

Pauci pletu mreu

105

dravnog financiranja. Za Rothschilde je to bila najgora nona m ora, a londonski list The Times (pod kontrolom Rothschilda) je pisao:
Ukoliko bi ta opaka financijska politika, koja je svoje izvorite im ala u Sjevernoam erikoj republici, uhvatila vrsto korijenje tada bi se V lada opskrbljivala svojim vlastitim novcem bez ikakvih trokova. Platila bi sve svoje dugove i bila bi bez ikakvih dugovanja. Im ala bi sav p otreban novac za daljnje odvijanje svoje trgovine. Postala bi im una bez presedana u povijesti civiliziranih vlada svijeta. V rhunski kolovani kadrovi i bogatstvo svih zem alja slijevali bi se u Sjevernu A m eriku. Ta vlada m ora biti unitena ili e ona unititi svaku m onarhiju na ovom globusu.

Rothschildi su 1865. godine naloili Johnu W ilkesu Boothu da ubije Loncolna, a s njim je otila i greenback politika. D ana 4. lipnja 1963. predsjednik John F. Kennedy potpisao je predsjedniki ukaz 11110 koji je om oguavao am erikom m inistru financija da izda 4,29 m ilijardi dolara u vidu beskam atnog novca nazvanog srebrne dolarske novanice (zamjenjive za srebro; op. prev.) koje su zaobile Rothschilde i njihovu sredinju banku Am erike u privatnom posjedu, Federalne rezerve. D ana 22. studenog 1963. Kennedy je ubijen, a njegov nasljednik Lyndon Johnson, koji je sudjelovao u planiranju tog ubojstva, takvu je politiku dokinuo. JFK je ubijen iz m nogo razloga, ukljuujui i njegovo protivljenje izraelskom nuklearnom program u i rasplam savanju Vijetnamskog rata. Lyndon Johnson, Rothschildova m arioneta, podravao je i jedno i drugo. Bauk beskam atnog novca bio je, m eutim , u sri razloga za uklanjanje Kennedyja, a Rothschildi su odonda u stalnom ratu s Kennedyjevima. JFK-ov brat Robert (Bobby) Kennedy i njegov sin John Fitzgerald K ennedy ml. takoer su bili rtve ubojstava Rothschilda. Neki istraivai govore da je izraelska obavjetajna sluba M ossad bila ukljuena u ubojstvo JFK-a, to im a savrenog smisla. Mossad, jedna od najopakijih organizacija na Zemlji, ne predstavlja Izrael nego Rothschilde koji posjeduju Izrael. Sada vam je jasno zato predsjednici, prem ijeri i ostali ine sve to Rothschildi zahtijevaju - znaju, naime, kakve bi u suprotnom bile posljedice. Pozadinu Kennedyjevog ubojstva detaljno sam opisao u knjizi ...l istina e vas osloboditi.

Procvat i propast Postoji jo jedan bitan aspekt koji treba razum jeti u vezi kam ata na novac: kad vi uzm ete zajam banka stvara (u obliku kredita) iznos zajma . To bi zvualo kao neto posve razum ljivo i poteno kada se tu ne bi krilo jo neto. Ne otplaujete vi samo zajam, nego zajam plus kamate, a kam ate se ne stvaraju, ve samo glavna brojka. To znai da nikada nem a ni priblino dovoljno novca u optjecaju za otplatu svih nenaplaenih zajmova i kamata. Tim e je zadan poguban udarac ljudskoj slobodi, to je uinjeno nam jerno kako bi se osiguralo da bankrot te gubitak im ovine i nekretnina u korist banke budu ugraeni u sustav. Sve je to dio Rothschildove energetske tvorevine koja usmjerava tok bogatstva i energije ljudi u svom smjeru. Fantastina

106

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

koliina novca koji plaate u obliku poreza odlazi ravno privatnim bankam a za otplatu kam ata na novac koji bi vlada m ogla sama kreirati, lien kamata. O no to nazivam o privatizacijom prodavanje je dravne im ovine kao reakcija na dugovanja koja su stvorile banke. Najsirom anije zemlje svijeta predaju kontrolu nad svojom zem ljom i resursim a Rothschildovim bankam a kad nisu u stanju otplatiti zajmove koji su upravo i odobravani kako bi te zemlje upale u klopku, odnosno u ba takvu situaciju. Dug Treeg svijeta osmiljen je kako bi se fizika okupacija resursim a bogatih ili strateki sm jetenih zemalja zamijenila dananjom financijskom okupacijom. Nain na koji su to uinili potanko sam opisao u knjizi ...I istina e vas osloboditi. Jednom kad je neka zemlja duna rotildskim bankarim a zbog nepostojeeg kredita nadzor nad svojim poslovim a ona je prim orana predati bankam a, Svjetskoj banci i M eunarodnom m onetarnom fondu (MMF). O ni potom diktiraju ekonom sku i socijalnu politiku na svakoj razini. Svjetska banka i M M F su filijale u potpunom vlasnitvu m atinog poduzea - Rothschilda, i na korm ilu uvijek imaju svoje podobnike . Siromane zemlje s dugom koji velikom m ukom nastoje otplatiti prisiljene su srezati potronju na socijalne program e, zdravstvo, obrazovanje i hum anitarne projekte kako bi bankam a uspjele otplatiti nenam ireni dug . Svijet ne mora biti u sirom atvu i sukobu. Takva je situacija stvorena m anipulacijam a, kako bi posluila planu odabranih krvnih loza za uspostavu globalne diktature. Kontrolom izdavanja novca kroz kredit Rothschildi kontroliraju cjelokupno svjetsko gospodarstvo, kao to je opisano u knjizi Tiho oruje za tihi rat. O ni ga m ogu proiriti ili sruiti po volji. Depresija koja je otpoela 2008. jo je jedna Rotschildova kreacija s nakanom daljnje centralizacije svjetskih financija i uvoenja dugo planirane sredinje svjetske banke. Rothschildi stoljeima upravljaju procvatim a i propastim a kako bi ostvarili svoje ciljeve, a to je jako jednostavno kad im ate kamate na novac i kontrolu nad stvaranjem valute (current-cy). Razlika izm eu procvata i propasti je koliina novca u optjecaju i njegova percipirana vrijednost. I jednim i drugim upravljaju Rothshildi. O ni i njim a pridruene obitelji odabranih krvnih loza odluuju koliko e novca biti izdano i puteno u optjecaj putem njihove kontrole ne samo banaka nego i vlada. Rothschildi potiu procvat om oguavanjem lakog podizanja kredita (stavljanjem m nogo novca u optjecaj) zbog ega se stanovnitvo previe zaduuje u vrijem e takozvanih ekonom skih dobrih vrem ena (si. 40). Kasnije izazovu gospodarski slom tako to pronau neki razlog za povlaenje novca izvan optjecaja i oteaju dobivanje kredita. Slika 40: Rotildska tehnika: pusti ih neka se Poduzea i ljudi ne m ogu otplatiti svoje zadue; daj im razliite vrste razonode kako zajmove jer nem a dovoljno novca u optjecaju bi panju usmjerili na beznaajne stvari. Zatim srui sustav i poberi plodove. za generiranje ekonom ske aktivnosti, a

Pauci pletu mreu

107

Rothschildi pobiru vrhnje sa svim kolateralam a koje su ponuene kada su zajmovi podizani. Tim e se takoer drastino smanjuje broj postojeih poduzea, a njihove proizvode i trita preuzim aju rotildske korporacije koje e jo vie centralizirati svoju globalnu ekonom sku mo. Isti je sluaj s vladam a. Kada depresija desetkuje dravne prihode vlade trae jo vie zajmova kako bi odrale potronju i tako se nastavlja iriti Rotschildova kontrola vlada i njihovih agencija. Ustvari, velik je broj vlada, ukljuujui vlade Sjedinjenih Drava i Ujedinjenog Kraljevstva, bilo u stanju bankrota i dugovanja prem a rotildskoj kliki jo od 1930-ih godina. Ovdje sam opisao tono ono to se zbivalo tijekom godina procvata od sredine 1990-ih, nakon ega je uslijedio krah u jesen 2008. i kasnija kreditna kriza. Sve je to djelo Rothschilda i njihovih slugana poput Alana G reenspana, predsjednika am erikih Federalnih rezervi (koje su stvorili Rothschildi) i njegova nasljednika Bena Bernankea kojeg je, naravno, ponovno postavio na to mjesto ,,G. Prom jena O bam a (si. 41). Rothschildi udeavaju te cikluse stotinam a godina, a m eu njima su krah Wall Streeta 1929. i depresija iz 1930-ih. Preplaeni ekonom isti i dopisnici specijalizirani za ekonom ske tem e, od kojih veina pojm a nem a to se ustvari dogaa, rei e vam da su procvati i propasti dio nekog prirodnog ekonomskog ciklusa. Kakva glupost! To je sustavna m anipulacija s ciljem otim anja stvarnog bogatstva svijeta.

Rotildska tehnika Rothschildi i obitelji odabranih krvnih loza prem eu trilijune dolara dnevno po svjetskim tritim a dionica, upravo oni odreuju hoe li vrijednost padati ili rasti, hoe li doi do procvata ili propasti (sloma). Burzovni slomovi ne zbivaju se sami od sebe, isplanirano je da se dogode. Znate li da se pribliava slom zato to ete ga upravo vi izazvati takoer znate kada je najbolje prodati dionice po najvioj cijeni i ponovno ih kupiti nakon sloma. Na taj nain moete poveati svoje udjele u golem im razm jerim a kupnjom kom panija po viestruko nioj cijeni od one koja je vrijedila prije vaeg izm anipuliranog kraha. Klasian prim jer toga prua postupanje N athana Rothschilda tijekom bitke kod W aterlooa 1815. godine. Situacija je bila jednostavna: ako u bici pobijedi engleski vojvoda od W ellingtona vrijednosti na Londonskoj burzi naglo e porasti, a ako nadjaa francuski vojskovoa Napoleon burza e se uruiti. Rothschildi su vodili obavjetajno-pijunsku agenciju koja je bila na glasu kao najbra u Europi, . <.,.* y/ v 1 .v rezervi Alan Greenspan i njegov pu d l tj. sa irokom m reom kontakata, pri emu nasljednik Ben Bernanke obojica su kadrovi su se koristili kodovi i golubovi pism onoe Rothschilda.

108

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

za uspostavu tajne i brze kom unikacije. Kao to sam spom enuo, ta e obavjetajna m rea naposljetku izrasti u M ossad, izraelski obavjetajni odjel danas, te u CIA-u i suvrem enu verziju britanske obavjetajne djelatnosti. Na najvioj razini sve je to jedna te ista organizacija, zajedno s m nogim drugim nacionalnim sigurnosnim agencijam a te potanskim i kurirskim slubama, ukljuujui Federal Express koji je u vlasnitvu Rothschilda. To se postie sustavom paukove m ree, a m oem o upotrijebiti i analogiju piram ida u nutar piram ida, svejedno. G odine 1815. ulagai s Londonske burze znali su da je Rothschildov obavjetajni sustav bolji od onoga britanske vlade, izm eu ostalog i zato to je jedino Rothschildovim kuririm a bio doputen prolaz izm eu blokada na obje strane, i britanskoj i francuskoj. Kako je upravo tada bjesnila sada uvena bitka s nestrpljenjem se oekivao i najm anji znak dogaaja na bojnom polju. Sve su oi bile uprte u N athana Rothschilda, elnog ovjeka londonske podrunice te obitelji. Je li pobijedio W ellington ili Napoleon? Rothschild je dao znak svojim agentim a da ponu prodavati njegove dionice, za ime su se poveli i svi ostali ulagai, vjerujui kako je Rothschild zacijelo saznao da je W ellington izgubio. Usred panike trite je krahiralo u opsegu od itavih 98 posto, a ulagai su izgubili ogrom na bogatstva. Ali ne i Rothschild. Gotovo cijeli dan prije objave slubenih vijesti on je bio saznao da je pobijedio Wellington. Kada je trite dionica doivjelo slom N athan Rothschild je svojim agentim a dao novi kodirani signal da ponu kupovati dionice po smijeno niskim cijenama. Nakon to je to uinio do Londona su doprle slubene vijesti o pobjedi W ellingtona. Cijene dionica naglo su porasle, a procjenjuje se da su samo toga dana Rothschildi uveali svoje bogatstvo i im ovinu za nekih dvadesetak puta. Jo odonda oni nadziru britansku ekonom iju, a na taj nain i vladu, bez obzira koja stranka slubeno bila na vlasti . Stotinu godina kasnije New York Times je izvijestio da je unuk N athana Rothschilda zatraio da se donese sudska odluka kojom bi se zabranilo objavljivanje knjige s podrobnim opisom prijevare oko W aterlooa, ali njegov je zahtjev odbijen. Na takav nain funkcionira m anipulacija, to se dogaa svaki dan diljem svijeta. Svjetske financije, bilo da se radi o bankarstvu, tritim a dionica ili bilo em u drugom , jednostavno je prevarantski trik koji cilja na sam opuzdanje ljudi. Kada su ljudi sam opuzdani oni kupuju i ulau, a ekonom ija se iri; kada sam opouzdanost izgube ne kupuju niti ulau, a ekonom ija kontrahira. Dovoljne su samo neto turobnije ekonom ske prognoze nekog rotildski kontroliranog financijskog glasnogovornika ili kolanje glasina o ekonom skim problem im a i kua od karata m ogla bi se preko noi sruiti. Rothschildi su u tom e m ajstori. O ni i njihov bankarski kartel financirali su sve strane u praktiki svim ratovim a od oko 1800. godine - ratovim a koje su njihovi agenti u organim a vlasti, vojsci i obavjetajnim agencijam a izazvali svojim m anipulacijam a. To je kotalo ivota barem nekoliko stotina m ilijuna ljudi (75 m ilijuna samo u dva svjetska rata) i om oguilo kontrolu nad dravam a i narodim a putem plaanja dugova na zajmove. Kad ratovi opustoe u rat uvuene zemlje Rothschildov bankarski kartel posuuje jo vie novca za njihovu obnovu. Plus kamate, dakako. O ni posjeduju i kom panije za proizvodnju oruja te njime

Pauci pletu mreu

109

opskrbljuju zaraene strane, zaraujui pritom vrtoglave iznose, to je zajameno izravnom prodajom i jo brojnijim zajm ovim a vladam a koje e to oruje kupiti. Kao to je Gutle Schnaper, ena M ayera Am schela Rothschilda, rekla: Da moji sinovi nisu htjeli ratove nijednog rata ne bi ni bilo. Dananji novani sustav Rothschilda vodi m rea superraunala koja se povezuju s raunalim a na burzam a i novanim tritim a te stvaraju virtualni m onopol nazvan visoko frekventnim trgovanjem . O no predstavlja 70% transakcija na burzam a i moe obraditi m ilijune trgovina u sekundi. Proirilo je dnevni opseg trgovinske aktivnosti za 164% od 2005. godine te je dram atino povealo brzinu kojom se svjetsko bogatstvo m oe ugrabiti a svjetsko gospodarstvo unititi po volji. Pom ou sustava zvanog predatorski algoritm i, poduprtog um jetnom inteligencijom, glavni igrai u stanju su dom inirati svijetom financija kao nikada prije. Oni plaaju velike naknade za pristup raunalim a Burze kako bi vidjeli potencijalne transakcije prije negoli su ove izvrene, a zatim pom ou fantastine brzine svojih superraunala nastoje biti prvi pri trgovini. M anji trgovatelji nem aju nikakvih izgleda u takvom natjecanju, a rotildska klika nadzire sve. Joe Saluzzi, iz kom panije Themis Trading , kae: Mi smo samo mievi koji trkaraju izm eu slonova kapitala i njihovih superraunala. Kada kom entatori govore o loim vrem enim a za bankarsku industriju njim a promie bit stvari. Da, loe je za one koji izgube svoju uteevinu, kuu i posao. M eutim , Rothschildi i njihova pridruena m rea m eusobno krianih obitelji nadziru sam sustav - igru samu. Kao to sam ve spom enuo, kontrolirate li nogom etno natjecanje nije vam bitno hoe li ovaj tim pobijediti onoga ili nee, jer to god se dogodilo vi i dalje kontrolirate igru. M errill Lynch je m oda propao, ali ga je apsorbirala Am erika banka (Bank o f Am erica) - jo jedna Rothschildova banka, ako slijedite trag skrovitog vlasnitva. Igra se nastavlja, sam o s m anjim brojem imena. Kad je propala kom panija Lehman Brothers drugi su preuzeli njihovu aktivu i njihovo poslovanje. Am erika vlada nije spasila Lehman Brothers jer je Rothschildim a odgovarala propast jo jedne vee banke kako bi se izazvali strah i panika, ime bi se sustav jo vie uruio te bi se m nogo lake uvelo sram otno saniranje banaka. Krah Wall Streeta iz 1929. i bankarsku krizu iz doba Velike depresije potaknuli su Rothschildi, to je dovelo do gaenja ogrom nog broja m anjih banaka iju su imovinu i klijente prigrabili financijski divovi. Taj proces traje i dalje. Rothschildi i obitelji odabranih krvnih loza ne ele raznolikost ili stvarnu konkurentnost u bankarskoj ili bilo kojoj drugoj industriji. O ni ele potpunu kontrolu. Kako se izrazio Rothschildov predstavnik John D. Rockefeller: K onkurentnost je grijeh. Tu im ovinu koju oni ele zadrati apsorbirat e njihove isturene banke ili e biti sanirana dravnim novcem naim novcem - jer oni posjeduju i vlade. Banke upropatavaju ljude pozajmljujui im novac koji ne postoji i zaraunavajui im na nj kamate. Zatim ih ponovno upropatavaju kad njihovim novcem pokuavaju izvui banke iz nevolje. Da li jo uvijek vjerujem o da vlade upravljaju dravama? Vlade uvijek imaju neobino velike

110

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

iznose novca za dvije stvari - ratove i banke. Stoga ne iznenauje da Rothschildi i Ilum inati stoje iza obje. A ndrew Jackson, ameriki predsjednik od 1829. do 1837., bio se uhvatio ukotac s Rothschildovim bankarskim kartelom i njihovom D rugom bankom Sjedinjenih Drava (Second Bank o f the United States). O n ih je prozvao leglom zmija otrovnica. Jackson je bio gadna m ustra, ali tom je tvrdnjom pogodio ,,u sridu. Njegovo koritenje izraza zmije otrovnice bilo je daleko um jesnije negoli je to m ogao i zamisliti, kao to u objasniti kada doem o do podrijetla odabranih krvnih loza. Jackson je rekao da kada bi ljudi znali kako te zmije otrovnice operiraju u Sjedinjenim Dravama, da bi ujutro buknula revolucija. Rothschildi su pokuali uiniti Jacksonu ono to su uinili Lincolnu i Kennedyju kada su ovi takoer postali problem . Dana 30. sijenja 1835. jedan je atentator pokuao ustrijeliti Jacksona, ali su m u oba pitolja zatajila. Jackson je kasnije izjavio da zna kako iza pokuaja atentata stoje Rothschildi. N adobudni ubojica Richard Lawrence proglaen je nevinim zbog neubrojivosti. Tko zna, m oda bi bio rekao da su ga unajm ili m oni ljudi iz Europe koji su obeali da e ga zatititi bude li uhvaen. Hm , tko bi oni mogli biti, da mi je samo znati?

Vonj zla Gdje god da naiete na bijedu, posebice na bijedu velikih razm jera, ni Rothschildi nisu daleko. U kakvom bism o samo drukijem svijetu ivjeli da nem a njihovih m anipulacija niti odabranih krvnih loza openito. U lipnju 2009. londonski Financial Times objelodanio je ukljuenost Rothschilda u trgovinu robljem:
Najvea dva im ena u londonskom Cityju im ala su ranije neotkrivene veze s ropstvom u britanskim kolonijam a, otkrili su dokum enti u koje je zavirio Financial Times. N athan M ayer Rothschild, patrijarh bankarske obitelji iz 19. stoljea, i James W illiam Freshfield, osniva Freshfieldsa, jednog od najuglednijih odvjetnikih ureda u Cityju, im ali su financijske koristi od robovlasnitva, pokazuju zapisi iz D ravnog arhiva, iako su obojica esto prikazivani kao protivnici robovlasnitva.

Ustvari, dugo su vrem ena Rothschildi vodili trgovinu robljem. Zavarali su ljude u vezi svojih pravih stavova iznijevi lanu priu, prikazavi javnosti lano lice. Rothschildi su se prikazivali kao protivnici robovlasnitva, a zapravo su upravljali svjetskim robovlasnikim mreama. N athan Mayer Rothschild bio je na glasu kao filantrop , a slubene biografije Rothschilda tvrde da se javno borio za osloboenje robova iako se, u biti, bogatio nanosei im nepravdu i patnje. Takoer je proglaavan kao borac za zatitu graanskih sloboda, dok istovrem eno Rothschildova dinastija nastoji uiniti svakog m ukarca, enu i dijete na ovome planetu robom njihove globalne faistike/ kom unistike drave. Financial Times je otkrio da se Rothschildova dinastija sluila robovim a kao kolateralom (jamstvom) u bankarskim poslovim a s robovlasnicima, to je prilino dosljedno postupanje, budui da oni doslovno koriste svako ljudsko

Pauci pletu mreu

111

bie kao kolateralu u robovlasnikom biznisu. Upravo je Nathan Rothschild osigurao zajam za financiranje dravnog spaavanja britanskih robovlasnika kada je ropstvo ukinuto tijekom 1800-tih. Velika bankarska im ena i Rothschildovi poslunici, poput J. R M organa i m nogih drugih, bili su znaajni sudionici trgovine robljem, a to su u bezbrojnim oblicima jo uvijek. Rothschildi i njihove m ree dre vodee politiare na uzdi i nagrauju ih za pruene usluge. Danas, J. R M organ Chase plaa pozam anu plau Tonyju Blairu, rotildskom lutku i ratnom zloincu, za njegove savjete . Londonski list Daily Telegraph izvijestio je da Blair zarauje dva m ilijuna funti godinje za svoje savjete a da nikada ne m ora zakoraiti u ured. Blairove konzultantske uloge kod J. R M organa, Cirikih financijskih usluga, kuvajtske vlade i M ubadale, investicijske tvrtke, navodno m u donose barem est m ilijuna funti godinje, a zarauje i m ilijune od ciklusa predavanja, i to ak 6000 funti po m inuti. M ubadala, koja Blairu plaa oko m ilijun funti godinje kao m eunarodnom savjetniku, vodi pregovore o pridruivanju konzorciju zapadnih naftnih kom panija koje razvijaju naftno polje Zubair u junom Iraku, to je posao koji je om oguila Bush-Blairova invazija na tu zemlju. Sav taj novac Blairova je nagrada za izvrsno sluenje Rothschildim a, sa svojim laima i m anipulacijam a koje su dovele do invazija na Afganistan i Irak te pretvaranja britanskog drutva u policijsku dravu koju bi George Orwell odm ah prepoznao. Rothschild, Rothschild, Rothschild - kam o god pogleda, svugdje oni. Kada se dokine njihova m o - a dokinut e se - svijet e biti posve drugo mjesto.

7
Raunalni sustav Zion
Osnovno sredstvo za manipuliranje stvarnou je manipulacija rijeima. Uspijete li upravljati znaenjem rijei moete upravljati ljudima koji te rijei moraju koristiti.

- Philip K. Dick-

JEDNA OD TEM A u filmskoj trilogiji M atrix bio je raunalni sustav Zion, raunalo o kojem je ovisio opstanak posljednjih preostalih ljudi. Rothschildi im aju svoju vlastitu verziju pod nazivom cionizam , to je, na razne naine, dananji raunalni sustav m ree odabranih krvnih loza, barem u javnoj areni. Cionizam je, u svojoj sri, tajno drutvo povezano sa svim drugim a u globalnoj mrei, a njegove biblije su babilonski Talm ud i kabala/kaballah/cabala, njegova skrivena tradicija ezoterijskog znanja. Potonja dolazi od arapske rijei Khabba, to znai sakriti ili tajiti . Kako li je, dakle, sam o prikladno govoriti o elitnoj kliki koja opstaje zahvaljujui skrivanju i pritajivanju. Cionizam nije stvoren u korist idovskog naroda nego u cilju njegova iskoritavanja, a posluio je i kao krinka za m anipulacije od strane dinastije Rothschilda i ilum inatskih obitelji. To nem ilosrdno politiko uvjerenje stopostotni je rotildski izum i predstavlja iznim no vanu silu u m rei odabranih krvnih loza. O dsad pa nadalje zvat u ga rotildskim cionizm om jer elim da stalno im am o na um u koga i to on doista predstavlja. Rotildski cionizam im a velike ui i dugaak trup te napadno stoji u dnevnoj sobi, ali ljudi se boje i ne ele vidjeti ili identificirati ono to je visoko petnaestak m etara i osvijetljeno jarkim neonskim svjetlom. Rothschildi i njihovi agenti poduzeli su dvostrani m anevar (poput klijeta) protiv ljudske psihe otevi fantastine koliine politike, korporacijske i medijske m oi s jedne strane i, s druge, posluivi se strahom ljudi da e biti prozvani antisem itim a usude li se ustvrditi ono to je svakom jasno. U tom e su uspjeli zato to su u percepciji javnosti izjednaili cionizam sa idovskim narodom . Ali takva jednadba ne vrijedi. Cionizam je politiko uvjerenje koje je iznjedrila dinastija Rothschild kako bi ostvarila ciljeve ilum inatskih obitelji kojima uglavnom upravljaju Rothschildi. Kad ljudi govore o cionizm u u glavi im aju idovski

Raunalni sustav Zion

113

narod. Kad govore o Izraelu u glavi im aju idovski narod. S obzirom na propagandu to je razumljivo, ali vodi na potpuno pogrean trag, a elimo li razum jeti to se ovdje dogaa te instant veze m oram o prekinuti. Cionizam znai Rothschild, ba kao to Izrael znai Rothschild. Kada vidim o neobino velik broj rotildskih cionista na glavnim pozicijam a diljem svijeta ne gledam o m anipulativne idove ve m anipulativne cioniste koji predstavljaju interese i zahtjeve Rothschilda. Oni koji provode rotildske cionistike planove ni najm anje ne m are za idovski narod u cjelini. I oni su sam o potrona roba i nevani su u iroj slici, ostvarenju veega cilja. Kao to je prvi izraelski premijer, terorist David Ben G urion, rekao:
Kada bih znao da je m ogue spasiti svu djecu iz N jem ake njihovim prebacivanjem u Englesku, a sam o polovicu njih prebacivanjem u zem lju Izrael izabrao bih ovo potonje, jer pred nam a lei ne sam o broj te djece nego i povijesna raunica izraelskog naroda.

I jo uvijek ga putaju van s psihijatrije bez pratnje m edicinske sestre. Znaajan broj pripadnika idovskog naroda protivi se tom opakom , groznom uvjerenju, a m nogi rotildski cionisti ionako nisu idovi. M eu njim a su kranski cionisti i potpredsjednik Baracka Obam e, Joe Biden, koji je za izraelsku televiziju izjavio: Ja sam cionist. To samo znai, barem slubeno, da podravate idovsku postojbinu u Izraelu, iako je to sam o form alni stav, predvien da se iznosi pred javnou. Ako, kao to Biden ispravno kae, ne m orate biti idov da biste bili cionist, nije li to onda politiki a ne rasni pokret? Dakako da jest. Samo ga se prikazuje u drugom svjetlu kako bi se zamazalo oi javnosti. Suprotstavljanje rotildskom cionizm u tada se doivljava kao suprotstavljanje idovskom narodu u cjelini te se uvijek iznova moe zaigrati na kartu tipa ti si rasist. Ne sam o da je rotildski plan daleko od toga da titi i prom ie interese idovskog naroda nego je za njih esto bio poguban, a uzrokovao je nepravedno etiketiranje m ilijuna ljudi zbog postupaka rotildske cionistike elite. Jedan lanak na web stranici Jews Against Zionism (Zidovi protiv cionizma) oslikava kako je rotildski cionizam im ao na m eti idove koji su u m iru i skladu generacijam a ivjeli u Palestini, ram e uz ram e s Arapima:
Religiozne idove - koji su se, na tem elju svoje vjere, jasno usprotivili cionistikom nacionalizm u a generacijam a su ivjeli u m iru sa svojim arapskim susjedim a - protiv njihove se volje poistovjeuje s cionistikim idejam a i borbom potonjih protiv Arapa. Zatraili su od U jedinjenih naroda da Jeruzalem postane de facto m e u n aro d n i grad. O bratili su se diplom atskom zboru postavljenom u Jeruzalem u - ali uzalud. Zbog toga su bili suoeni s izborom : ili e postati dio cionistike drave iji su interesi dijam etralno suprotni interesim a idova kao vjerskoj zajednici, ili e napustiti zemlju u kojoj su njihovi praoci bili prvi idovski doseljenici.

Da neto raistimo. Rotildske cioniste ne zanim a idovski narod. Za Rothschilde i njihova cionistika potrkala i nasilnike pripadnici idovskog naroda u cjelini samo

114

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

su stoka koju se m oe rabiti i zlorabiti po potrebi - ba kao i ostatak stanovnitva. Upravo je rotildski financiran IBM opskrbljivao naciste strojevim a za proizvodnju buenih kartica u svrhu poetne identifikacije i drutvenog izgona Zidova, zapljene njihove im ovine i njihovo oznaavanje u koncentracijskim logorima. Isti je taj Rothcshildov IBM razvio barkodni sustav, a danas IBM Credit C ord financira Applied Digital Solutions, roditeljsku kom paniju poduzea VeriChip Corporation, vodeeg svjetskog proizvoaa m ikroipova za ljude. Pripadnici politike desnice okrivljuju idove za svjetske nedae i Novi svjetski poredak jer ne razum iju razliku izm eu idovskog naroda kao cjeline i elite koja ga koristi kao tit za prikrivanje svojih uasnih aktivnosti. Rotildski cionizam stvoren je za ove potonje (te u njihovu korist), a ne za veinu idovskog naroda koja je postala njihovom rtvom . H enry Makow, kanadski autor i istraiva, opravdano ukazuje na tu presudnu razliku. Makowljevi idovski roditelji proivjeli su patnje u Poljskoj pod okupacijom nacista, a njegovi baka i djed su nestali. O n rasvjetljava vezu Rothschilda i njihove cionistike elite s Jacobom Frankom (1726.-1791.) koji je provodio sotonistiku herezu protiv ortodoksnog judaizm a. Frank je elio unitenje zapadne civilizacije i pobjedu zla, kae Makow, a u takvom bi svijetu sve bilo doputeno, ukljuujui incest i pedofiliju (oboje su dio ivota u redovim a elitnih krvnih loza). Frank je za sebe tvrdio da je Mesija i utjelovljenje jednog drugog sotonista - Shabbetaija Zvija (1626.-1676.). Njihovi su sljedbenici postali poznati kao frankisti ili sabatski frankisti, a m eu njim a je elita Rotschildove dinastije od njenog zaetnika Mayera Amschela Rothschilda, suradnika Jacoba Franka. Upravo su Rothschild, Frank i njihov predstavnik Adam W eishaupt 1776. godine osnovali Bavarske Ilum inate. H enry M akow pie:
... u idovskom je n arodu dolo do raskola u kojem su heretici iskorijenili glavnu struju i preuzeli kontrolu nad ostatkom p om ou cionizm a. No, zbog antisem itizm a koji ilum inatski idovi potiu i organiziraju, Zidovi se pogreno priklanjaju njihovom vodstvu.

G unther Plaut, istaknuti kanadski rabin, objavio je 1988. knjigu pod naslovom ovjek koji je elio biti Mesija (The M an Who Would Be Messiah) u kojoj im plicira da su frankisti bili odgovorni za ono to se idovskom narodu dogodilo u Njemakoj. Plaut je pom no istraio sluaj Jacoba Franka, a svoja je otkria iznio u obliku rom ana. Rekao je da je Frank idove doivljavao kao prepreku novom poretku te navodi njegove rijei:
Da, idovi. Pojavit e se netko tko e o tkriti da ne moe sruiti stare vrijednosti a da ne u niti ljude koji u njih uistinu vjeruju te ih, to je jo gore, prakticiraju. A kad se uvjeri da m u idovi stoje na p u tu pronai e naina da ih sve pobije. Uniti ih, potam an i ih pop u t gam adi ... idove treba ubiti jer oni vjeruju u tradicionalnu m oralnost, im e u svijetu zadravaju status quo.

Raunalni sustav Zion

115

U drugim sam knjigam a u glavnim crtam a iznio kako se ini da su m nogi vodei nacisti bili idovskog ili poluidovskog podrijetla, to nije nikakav misterij kada shvatite da postoji idovski narod openito, ali i sabatski frankisti poput Rothschilda. Oni idove openito sm atraju topovskim m esom koje moe posluiti za ostvarivanje njihovih planova o svjetskoj prevlasti. Njemaki idov Dietrich Bronder pisao je o nacistikoj eliti u svojoj knjizi iz 1964. godine naslovljenoj Prije Hitlerova dolaska (Before Hitler Came):
idovskog podrijetla ili rodbinski povezani sa idovskim obiteljim a bili su: voa i rajhskancelar A dolf Hitler; njegovi predstavnici, rajhsm inistar Rudolf Hess, rajhsm aral H erm an G oering; rajhsvoa NSDAP-a G regor Strasser, dr. Josef Goebbels, Alfred R osenberg, H ans Frank, H einrich H im m ler, rajhsm inistar von Ribbentrop (isticao je blisko prijateljstvo s p oznatim cionistom C haim om W eizm annom , prvim elnikom drave Izrael koji je u m ro 1952.); von Keudell; vojni zapovjednici Globocnik (unitavatelj Zidova), Jordan i W ilhelm Hube; veliki voe SS-a R einhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski i von Keudell II, koji su takoer aktivno sudjelovali u unitavanju idova. (Svi su oni bili lanovi tajnog R eda/D rutva Thule).

Red Thule bila je jedna od m rea tajnih drutava u Njemakoj koja je dovela naciste na vlast. Prem a modusu operandi frankista, oni bi se infiltrirali u svaku religiju i ideologiju, kae H enry Makow, pretvarajui se da su neto to nisu. Na taj su nain mogli raspirivati sukobe izm eu razliitih struja, religija i organizacija te ih podrivati iznutra. M akow pie:
Prepoznatljivi su po injenici da se prave kranim a, ili Zidovim a, ili m uslim anim a itd. Tipini prim jer je John K erry koji se pretvarao da je irski katolik iako je njegov otac ustvari bio frankistiki idov (koji je radio za CIA-u), a njegova majka lanica obitelji Forbes. M ogue je da je m ajka Baracka O bam e bila frankistika/ilum inatska idovka. D rugi p rim jer su engleski R othschildi koji se ene ne-Zidovkam a, a pretvaraju se da su Zidovi. Svi su oni ilum inatski s o to n isti... ... tovie, Churchill, FDR (Franklin D elano Roosevelt) i Staljin takoer su bili Ilum inati ili frankistiki Zidovi. Stoga je lako m ogue da je D rugi svjetski rat djelom ino izazvan da bi se ispunio Frankov cilj istrebljivanja idovskog naroda. Frankisti bi mogli objasniti p risu tn o st 150.000 vojnika idovskog podrijetla u njem akoj vojsci.

N esporno je da su m ree dinastije Rothschild stajale iza Adolfa H itlera i uspona nacistike stranke u Rothschildovom lenu - Njemakoj. Rothschildi su iskoristili simpatije javnosti usm jerene prem a idovskom narodu, kojeg su na m eti imali nacisti, kako bi izvrili pritisak za proglaenje idovske postojbine u Palestini. To je bio navodni razlog za stvaranje rotildskog cionizm a, ali samo jednim dijelom. Kao to pokazujem u knjizi Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj) te u drugim knjigama, kam panja nam etanja rotildske drave u

116

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Palestini provlai se barem od prve polovice 19. stoljea, a vjerojatno traje i m nogo dulje. Njihovo preuzim anje Palestine dobilo je snaan vjetar u lea s Balfurkom deklaracijom 1917. godine, kad je britanski m inistar vanjskih poslova lord A rthur Balfour u jednom pism u iznio potporu svoje vlade idovskoj postojbini u Palestini. To pismo poslao je Balfour - lan unutarnjeg kruga elitnog tajnog drutva pod nazivom O krugli stol - baronu (W alteru) Rothschildu koji je financirao Okrugli stol, dananju sredinju jezgru m ree koja obuhvaa Kraljevski institut za m eunarodne poslove, Vijee za vanjske odnose, Trilateralnu kom isiju i Bilderberku skupinu (si. 42). Sve su to rotildske organizacije. Balfour je napisao:
M inistarstvo vanjskih poslova,

2. studenog 1917.
Dragi lorde Rothschilde, Iznim no m i je zadovoljstvo to Vam m ogu prenijeti, u im e Vlade N jenog velianstva, sljedee oitovanje1 sim patija prem a tenjam a idovskih cionista koja je podnijeta Kabinetu te je i odobrena. Vlada Njegovog Velianstva blagonaklono gleda na uspostavu nacionalnog dom a idovskog naro d a u Palestini i sva e svoja nastojanja usm jeriti kako bi pripom ogla ispunjenju ovog cilja, pri em u je posve razum ljivo da se ne smije uiniti nita to bi ugrozilo graanska i vjerska prava postojeih neidovskih zajednica u Palestini, ili pak prava i politiki status koje uivaju idovi u bilo kojoj drugoj zemlji. Bio bih Vam zahvalan kada biste o ovom oitovanju obavijestili C ionistiki savez. Sa tovanjem , A rthu r James Balfour

Slika 42: Balfurka deklaracija bila je zapravo prepiska izmeu lorda Balfoura, unutarnjeg inicijata tajnog drutva Okrugli stol, te lorda Rothschilda koji je financirao i nadzirao Okrugli stol.

Balfurka deklaracija bila je zapravo pism o koje je jedan lan istog elitnog tajnog drutva pisao drugom e, pri emu je Rothschild odreivao to e u njem u pisati, a dio pogodbe bio je taj da, zauzvrat ovoj javnoj podrci uspostavi idovske (rotildske) Palestine, Rothschildi zajame kako e uvui

1 U izvornom pismu, na engleskom, umjesto oitovanja stoji rije declaration, koja se moe prevesti na vie naina. Odatle i naziv Balfurke deklaracije; op. prev.

Raunalni sustav Zion

117

Sjedinjene Drave u Prvi svjetski rat, to su i uinili posredstvom svojeg m arionetskog predsjednika W oodrow a W ilsona. Rothschildi su financirali prve doseljenike iz Europe koji su se preselili u poslijeratnu Palestinu. Neke je financirao baron Edm ond de Rothschild iz parikog ogranka te dinastije, ukljuujui dva prvotna doseljenika naselja u Izraelu: Rishon LeZion u Zel Avivu i Z ikhron Yaakov u Carmelu. Do sredine 1930-ih Rothschildi su kupili 125.000 jutara zemlje i 40 naselja, a takva je praksa na djelu i danas. Veina idova koji su poslani u Izrael poslije Drugog svjetskog rata nisu onam o eljeli ii. idovski povjesniar Gabriel Kolko radio je na brodu koji je 1949. prevozio idovske doseljenike u Izrael. U izjavi za list Counterpunch je rekao:
O d jednog upravitelja logora za raseljene osobe u Njemakoj saznao sam da je velika veina Zidova eljela poi bilo gdje, sam o ne u Palestinu. Bili su p rim orani prihvatiti Palestinu kao svoje odredite jer bi u suprotnom riskirali uskratu bilo kakve pom oi. Vrlo sam brzo shvatio da je m nogo toga naopako u bezbrojnim arapskim selima i dom ovim a ije sam razaranje vidio te da je cijeli cionistiki pokret - bez obzira na esto potkupljivo arapsko protivljenje to m u - bio jedna opasna podvala.

Rothschildi su takoer naoruavali i financirali teroristike skupine koje su nastanak Izraela 1948. potpom ogle podm etanjem bom bi. Ta kam panja ubojstava i terora prisilila je 800.000 tisua Palestinaca da napuste zemlju u kojoj su se rodili. Svijet je nijem o prom atrao to se dogaa - ba kao to to ini i dandanas - jer Izrael je iznad svih zakona, a izrazi poput pravde, pravednosti, dolinosti i m ilosra njem u ne znae nita. Izraelsko M inistarstvo obrazovanja najavilo je u planovim a za 2009. godinu da e u njihovim povijesnim udbenicim a izbrisati odlom ak u kojem se izgon Palestinaca iz 1948. opisuje kao etniko ienje. M inistarstvo je priopilo da e ponovno izdati povijesni udbenik za srednje kole nakon to se izvre odgovarajue izmjene. Po svemu sudei, kljuni odlom ak koji je uzrujao te cenzore bio je ovaj: Palestinci i predstavnici arapskih zemalja tvrdili su da su veinu izbjeglica inili civili koje su napale i istjerale iz njihovih dom ova naoruane idovske snage, provodei politiku etnikog ienja. Upravo je takvo to postupanje i bilo, i jo je uvijek ali, za Boga dragoga, ne dajte da izraelska djeca saznaju istinu. Taj neugodan odlom ak vrlo je blag u usporedbi s onim to se doista dogodilo. Pripadnici teroristike skupine Irgun, koju je vodio budui izraelski prem ijer M enachem Begin, i jo jedne teroristike grupacije, Sternove drube, pod vodstvom budueg izraelskog prem ijera Yitzhaka Shamira, u travnju 1948. m asakrirali su izm eu 100 i 200 palestinskih m ukaraca, ena i djece dok su spavali u selu Deir Yassin. D rugim je Palestincim a tada reeno, preko zvunika postavljenih na kamione, da e ukoliko o dm ah ne odu i oni biti poubijani. Imajui na um u svjee spoznaje o D eir Yassinu, Palestinci su znali da Izraelci misle ozbiljno i zato je 800.000 Palestinaca pobjeglo iz svoje dom ovine. Koji su pojedinci iza svega toga stajali, gospodari u pozadini izraelskih terorista? Rothschildi. Izrael je drava Rothschilda, stoga je vie nego prim jereno da su oni financirali izgradnju zgrade izraelskog parlam enta Knesseta i izraelskog Vrhovnog suda. O Rothschildim a je izraelski

118

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

predsjednik Shim on Perez rekao: Niti jedna obitelj nikada nije toliko doprinijela svojim bogatstvom stvaranju drave Izrael. Taj kom adi zemlje zvan Izrael, koji autom obilom obiete u jednom danu, stalno se pojavljuje u prii o svjetskoj tiraniji i m anipulaciji zato to je u vlasnitvu i pod kontrolom dinastije Rothschild. Preuzet simbol Rothschilda, heksagram ili Davidova zvijezda, izraelskoj dravi je nam etnut. M nogi su ljudi eljeli da na zastavi bude m enora, sedm erokraki obredni svijenjak i davnanji sim bol judaizm a. Ali, gledajte, to je zemlja Rothschilda - ono to ele oni i dobiju. Neki su upozorili, posve opravdano, da heksagram nije bio idovski simbol i da je bio koriten kao sim bol drevnog boanstva po im enu M oloh kojem u su bila, i jo su uvijek, rtvovana djeca. Detaljnije o tim poveznicam a govorit u kasnije. G odine 2006. tijekom Izraelsko-libanonskog rata izraelski pisac Barry Cham ish spom enuo je sastanak koji je odrao s unukom bankara Evelyina de Rothschilda koji je napustio svoju obitelj kako bi postao m orm on. I doista, Rothschildovim novcem oform ljena je M orm onska crkva koju su stvorili Slobodni zidari Joseph Smith, H iram Smith i Brigham Young, svi odreda izdanci odabranih krvnih loza. D rutvo Kule straare ili Jehovini svjedoci jo je jedan, poput m orm ona, Rothschildov paravan koji su stvorili Slobodni zidari Charles Taze Russell i Joseph Franklin Rutherford. Ove organizacije posveene su uvoenju Novog Jeruzalema pod nazivom Zion. To je pravo znaenje cion-izm a - Novog Jeruzalema, Novog svjetskog poretka posvemanjeg suanjstva. Cham ish je izjavio da m u je Rothschildov unuk rekao kako je sam o sedam obitelji uivalo plodove rata u Libanonu u to vrijeme. Unuk je o R othschildim a rekao: Oni su stvorili Izrael kao svoju osobnu igraku. O n ih ini bogatijim i daje im veu kontrolu. Njega nee unititi. M nogo je razloga zbog kojih su Rothschildi i njihovi saveznici eljeli preoteti Palestinu, a jedan od njih bio je zadravanje Srednjeg istoka u stanju nem ira i previranja iz kojeg bi naposljetku m ogao buknuti svjetski rat koji bi uveo diktaturu svjetske vlade. Stvaranje Izraela je sredstvo a ne cilj i Rothschildi e drage volje prepustiti idovsko stanovnitvo njegovoj sudbini ako im to odgovara. Uostalom , inili su to i prije.

Meta: Palestina Britanska vlada koju su nadzirali Rothschildi obeala je palestinskim Arapim a tijekom Prvog svjetskog rata da e, budu li se borili protiv otom anskih Turaka i potjerali ih iz Palestine, biti nagraeni nezavisnom dravom . Tadanji britanski m inistar vanjskih poslova bio je lord Balfour, inicijat rotildskog tajnog drutva; da, isti onaj tip koji je, u svom pism u Rothschildim a, obeao podrku od strane britanske vlade proglaenju idovske postojbine u Palestini. Arapi su pristali na gore spom enuti a nikada ispotovan dogovor te su, uz podrku britanskog potpukovnika koji se zvao Thomas Edw ard Lawrence - Lawrence od Arabije - porazili O tom ansko carstvo. N agrada Arapim a, dakako, nije bila nezavisnost (si. 43). U oekivanju dolaska rotildskih cionista upravu nad Palestinom preuzela je Britanija. Arapi su prevareni, kao to je Lawrence kasnije priznao, i odonda su neprestano varani.

Raunalni sustav Zion

119

Sve te cestovne karte i m irovni procesi uvijek i nam jerno ne vode nikam o. O ni jednostavno uvaju pozicije kako bi se zadrao status quo, sve dok Palestinci praktiki ne nestanu. Kada su konano stigli u Palestinu po zavretku D rugog svjetskog rata Rothschildi su imali jedan cilj: potjerati Palestince s njihove zemlje i neprestano proirivati granice Izraela pom ou rata i zastraivanja. idovska dom ovina od samog je poetka bilo Rothschildovo leno orkestrirano kroz m reu tajnih drutava m eusobno krianih obitelji, a glavno tajno drutvo koje je u to ukljueno naziva se cionizam. Rothschildi su financirali prve europske doseljenike u Izraelu, m anipulirali su dogaajim a u Njemakoj koji su doveli S lika 43: Uz pom o T. E. Lawrencea do stranog postupanja prem a idovskom (Lawrencea od Arabije) narod Palestine narodu i drugim a, a zatim su se tim e je bio nasamaren te su se njegovi pripadnici borili na strani Engleza iako je Lawrence posluili kao opravdanjem , u pokuaju znao da je njihova zem lja ve bila predana da ostvare svoj dugoroni cilj, rotildsko- rotildskim cionistima. ilum inatsko uporite u Palestini koristei idovsko stanovnitvo kao topovsko m eso i prikrivajui ono to se zaista dogaa. Nasilnici iz redova rotildskih cionista cijelo vrijem e osuuju tui terorizam , a sama njihova Drava uspostavljena je zahvaljujui terorizm u najgrotesknije vrste uz pom o skupina poput Irguna, Hagane i Sternove drube. Podm etanjem bom bi i teroristikim napadim a doveli su do stvaranja Izraela, a kasnije su se udruili u dananje Izraelske obram bene snage (IDF) koje nastavljaju s bom bardiranjem i zatiranjem Palestinaca. M eu luonoam a ovih i ostalih teroristikih skupina bili su M enachem Begin, Yitzhak Sham ir i Ariel Sharon, krvnici preobueni u izraelske prem ijere koji tako drsko i bestidno osuuju arapski terorizam . Krvnitvo s ciljem unitavanja palestinskog naroda traje i dandanas. Zam isao o postupnom unitavanju tog naroda, korak po korak, postoji odavno, davno prije negoli je Izrael uope stvoren. U Balfurkoj deklaraciji, koja je podupirala proglaenje idovske postojbine u Palestini, reeno je da nee biti uinjeno nita to bi m oglo naruiti prava postojeih neidovskih zajednica u Palestini. Ta im je dobra! Rothschildovo potrkalo Chaim W eizm ann kasnije e rei: Glede arapskog pitanja - Britanci su nam rekli da ondje im a nekoliko stotina tisua crnaca, ali to nem a nikakvog veeg znaaja. Niti je, od tada pa naovamo, ikada imalo, a njihovo zacrtano unitenje danas je blie no ikad. Prvi izraelski prem ijer, jo jedan terorist po im enu David Ben G urion, nije nim alo skrivao tu injenicu unutar najueg kruga suradnika. U necenzuriranoj verziji svojih m em oara, objavljenim u New York Timesu 23. listopada 1979., bivi izraelski prem ijer Yitzhak Rabin rekao je ovo:

120

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Vani, u etnji, pridruio nam se Ben G urion. Allon je ponovio svoje pitanje: to da radim o s palestinskim stanovnitvom ? Ben G urion je odm ah n u o rukom , kretnjom koja je govorila: Ma, treba ih otjerati!

Bombake operacije voene protiv Palestinaca iz Gaze danas samo su najnoviji korak do tog cilja. Palestince su stjerali u Pojas Gaze koji nije nita drugo doli koncentracijski logor, a rotildske izraelske O bram bene snage nadziru sve to onam o ulazi i izlazi: ljude i poiljke hrane, lijekova i drugih potreptina (si. 44). Kad Izraelci zatvore granine prijelaze Palestinci su u klopci i preputeni na m ilost i nem ilost stvorova bez due i srca koji upravljaju vladom u Tel Avivu i vojskom po uputam a Rothschilda. Stanje u Gazi jedan je autor opisao ovim rijeima:
... Izrael zakiva avle u koveg kojeg predstavlja Gaza p o d opsadom u trajanju od gotovo tri godine, koja se stalno intenzivira, tako da stupanj neishranjenosti konkurira onom e iz subsaharske Afrike; otp ad n e kanalizacijske vode nesm etano teku ulicam a i zagauju ocean; kue se i dalje rue buldoerim a, sm jenjujui jedno kolektivno kanjavanje drugim ; m ukarci, ene i djeca i dalje su gaani snajperim a i ubijani; djeca ogluuju zbog stalnih probijanja zvunog zida, veina njih pati od posttraum atskog stresnog sindrom a, a jedina elja m nogih iz te veine jest da postanu m uenici ...

A sada je stanje kudikam o gore. Pogledajte sam o neprekidan grabe palestinske zemlje na slici 45 i vidjet ete kakav je zapravo plan na djelu. Kako itko m oe iskazati takav m anjak suosjeanja prem a cijelom jednom narodu? U oim a rotildskocionistikih ekstrem ista Palestinci su, poput ostatka svjetskog stanovnitva, ukljuujui glavninu idovskog stanovnitva, obina stoka. U govoru pred izraelskim parlam entom izraelski prem ijer i terorist M enachem Begin opisao je Palestince kao zvijeri to hodaju na dvije noge. D rugi pak prem ijer i terorist, Yitzhak Shamir, izraelskim je naseljenicim a 1988. rekao da e Palestinci biti zgaeni poput skakavaca ... glave emo im lupati o stijene i zidove dok se ne raspuknu. Prem ijer i terorist Ariel Sharon, tadanji izraelski m inistar vanjskih poslova, potvrdio je 1998. to se doista nam jerava uiniti s Palestincima:
D unost je izraelskih voa da javnosti objasne, jasno i glasno, odreeni broj injenica koje sm o s vrem enom zaboravili. Prva je ta da nem a cionizm a, kolonizacije ili idovske drave bez izgona A rapa i oduzim anja njihove zemlje.

Slika 44: Upeatljiv prika z ivota Palestinaca p o d nemilosrdnim napadim a izraelskih vlasti i vojske (autor ilustracije D avid Dees).

Bez empatije, bez milosti Po zacrtanom planu, treba pobiti ili prognati palestinski narod pom ou siromatva, gladi i rata te om oguiti rotildskim cionistim a

Raunalni sustav Zion


i Palestinska zemlja O idovska zemlja

121

da se proire i stvore Veliki Izrael. Sada je taj plan veim dijelom ostvaren. O ni nastoje uspostaviti Veliki Izrael koji bi obuhvaao njihovu negdanju postojbinu Sum er i Babilon, to je jedan od dugoronijih ..........H ............................................. | p ciljeva i razloga za r' a m e r i k o - b rita n s k u \ - i i (rotildsku) invaziju 1946 I 1947 1 9 4 9 - 19672000 na Irak. I dok rotildski Slika 45: Palestinska zem lja koju su ugrabili Izraelci od 1946. do 2000. cionisti neprestano - koje je odonda otueno jo i vie. osuuju tui rasizam, Izrael je drava dubokog aparthejda (rasizma) - ne samo izm eu idova i Arapa, ve i izm eu razliitih razina idova. Akenazi iz Sum era-Hazarije uvijek su na vrhu, dakako, a crni idovi iz Etiopije su na dnu, prem a njim a se ovi prvi odnose doista grozno, iskazujui najgori rasizam. O bjelodanjeno je da su crnakim etiopskim enam a u Izraelu u reproduktivnoj dobi sustavno davane injekcije s kontraceptivnim sredstvom Depo-Proverom kako bi se sprijeilo da raaju djecu. Pedeset i sedam posto korisnica Depo-Provere u Izraelu su crnkinje iako etiopska zajednica ini m anje od dva posto izraelskog stanovnitva. Etiopski crnci koji u Izraelu ele darovati krv takoer se redovito odvraaju od takvog naum a. Rasistike vlasti u Junoj Africi koristile su Depo-Proveru, esto uz prim jenu sile, kako bi ograniile plodnost crnakih ena, a ovdje im am o rasistiki Izrael koji radi to isto. Hedva Eval autorica je izvjetaja o skandalu koji je objelodanila fem inistika organizacija W om an to W om an (ena eni) sa sjeditem u Haifi u sjevernom Izraelu. O na je rekla:
* ,* * ' '

-?

; *

Ovdje se eli sm anjiti broj novoroenih u zajednici koja je crnaka i uglavnom sirom ana. Prem a p reutnom naelu, u Izraelu su poeljna sam o djeca koja su bjelaka i akenaska.

Da, a to se ini po zapovijedim a aparthejdskih izraelskih vlasti koje ne posustaju u upozoravaju na, kako tvrde, rasizam drugih. Palestinske su A rape stjerali u nevelik Pojas Gaze i jo jednu palestinsku enklavu pod nazivom Z apadna obala. I nju je okupirala izraelska vojska, a ilegalna izraelska naselja ondje napreduju sve bre kako bi se zajamilo da i to postane dio Velikog Izraela. Istovrem eno razaraju palestinske kue jer su toboe ilegalne te grade m asivni zid - sigurnosnu barijeru - koji je podignut kako bi se olakala kraa palestinske zemlje, razdvojile obitelji, ograniio ili uskratio pristup vodi, hrani i lijeenju, izm eu m nogo drugih stvari (si. 46).

122

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Slika 46: Izraelska sigurnosna barijera kojom je omogueno daljnje otimanje palestinske zemlje, a veina preostalog teritorija pretvorena je u kanjeniki logor.

zemlje Jeruzalemu. Palestince u Istonom Jeruzalemu, koji lei unutar podruja opasanog zidom , takoer se sustavno protjeruje razaranjem njihovih dom ova i izgradnjom idovskih naselja, idovskih parkova i idovskih arheolokih nalazita koje vode idovske naseljenike organizacije. Sve se to financira d ese m a m ilijuna darovanih dolara od strang rotildskih

cionista iz cijeloga svijeta. Kada Palestinci m irno prosvjeduju protiv nedostojnog tretm ana kojem su izloeni bivaju napadnuti suzavcem. Upiite rijei Israeli soldiers fire on A1 Jazeera correspondent (Izraelski vojnici pucaju na dopisnika A1 Jazeere) na YouTube i sami ete se uvjeriti. M eunarodni sud pravde jednoglasno je 9. srpnja 2004. zakljuio da je izgradnja Zida koji podie Izrael, i pridrueni m u reim, suprotna m eunarodnom pravu ... Sud je odredio da se gradnja m ora zaustaviti; ono to je izgraeno m ora se sruiti, palestinska zemlja m ora se vratiti a odteta platiti. Izraelske vlasti podigle su svoj kolektivni prst i uperile ga prem a nebu. O ni ne priznaju m eunarodno pravo, osim kada se prim jenjuje na druge, niti potuju rezolucije U jedinjenih naroda koje donose m akar i zrnce pravde za Palestince. Kakva je bila reakcija m eunarodne zajednice na taj inat i neposluh koji kao da je nadahnut izrazom ma, nabijem te? Nikakva. Pa, naravno, jer pred sobom im am o Izrael. N ikada se nita ne poduzim a zato to su i zemlje Zapada pod nadzorom Rothschilda od kojih im se tresu gae. to je jo gore, predsjednik O bam a (rotildski cionist) i njegova m inistrica vanjskih poslova Hillary Clinton (rotildska cionistica) pristali su u jesen 2009. da od Izraela vie nee zahtijevati (reda radi) da zaustavi gradnju naselja na okupiranim palestinskim podrujim a, ve da takvu gradnju Izrael treba racionalizirati . Kog bi vraga to trebalo znaiti? Ne bi trebalo znaiti nita, osim: radite to vas je volja, a m i emo okrenuti glavu na drugu stranu. Isti taj O bam a dobio je Nobelovu nagradu za mir, sam sebe prikazuje kao ovjeka kojem u je stalo. Rotildska m arioneta, od glave do pete. G odine 2009. Tzipi Livni, izraelska m inistrica vanjskih poslova u vrijeme invazije Gaze, m orala je odustati od posjeta Britaniji kada su tam onji sim patizeri Palestine pribavili nalog za njeno uhienje za ratne zloine. Britanska je vlada reagirala tako to je najavila da e prom ijeniti zakon, kako se takvo to vie ne bi ponovilo. Ne bi se ba moglo rei da joj je (britanskoj Vladi) nepristranost jaa strana. Pogledajte samo izostanak reakcije i poduzim anja bilo kakvih koraka poetkom 2009. kada su Gazu bom bardirali sa zemlje i s neba hrabri ljudi iz Tel Aviva. N ajm oderniji izraelski m lanjaci i tenkovi, koje su im isporuile Sjedinjene Drave,

Raunalni sustav Zion

123

bez prestanka su bom bardirali civilne m ete u toj traginoj, ubogoj pustari koja ima ulogu sabirnog logora za ljudska bia koja bi izraelska vlada najradije vidjela mrtve. K rim inalno podm ukli izraelski glasnogovornici priopili su da Izrael nije gaao civile. Ne, samo su bom bardirali m jesta na kojim a civili ive. Neki izraelski vojnici bili su toliko zgroeni onim e to im je nareeno da su organizirali aktivistiku skupinu pod nazivom Prekinim o sa utnjom kako bi razotkrili lai izraelske vlade. Njihova svjedoanstva potvruju da su bezduni pokolj i razaranje u Gazi bili izraelska vojna strategija (si. 47 i 48). Jedan od njih je rekao: Vojnicima nije zapovjeeno da pucaju na sve to se kree, ali im je reeno da, kada se nekoj kui priblie na odreenu udaljenost i ugledaju bilo koga - m akar i staricu - da ga smaknu. Druge izjave vojnika otkrile su sljedee: Palestinskim civilima vojnici su se, ulazei u zgrade, sluili kao ivim titovima.

Velik broj kua i drugih zgrada razoren je iz predostronosti ili zbog istog brisanog prostora. Neke postrojbe bile su krajnje agresivne, uz vrlo lou disciplinu. Divljako imovine. unitavanje palestinske

Vojnici su gaali sprem nike za vodu u vrijeme velikih oskudica vode kod Palestinaca. Bijeli fosfor, koji spaljuje ive mete, koriten je u civilnim podrujim a posve bezobzirno, bez ikakvog povoda. Bilo je vrlo malo izravnih borbi s palestinskim m ilitantim a koje su onam o doli ukloniti.

Slika 47

Ovu zadnju toku lako je objasniti. N apad na Gazu izvren je zato da se uniti m ogunost opstanka Palestinaca, a ne zbog zaustavljanja 'm ilitanata', i zato je glavna m eta bilo civilno stanovnitvo. estitam ovim izraelskim vojnicim a koji su otvoreno progovorili o tom e jer je njihova dua vea od njihova um a. Isto vrijedi za one fantastine m lade Izraelce koji odbijaju ak

slika 48
Genocidni pokolj palestinskog naroda nastavlja se do daljnjeg...

124

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

1sluiti u vojsci zato to su zgroeni postupanjem prem a palestinskom narodu. I opet u ponoviti, oni su posebna ljudska bia jer je njihovo srce m onije od njihova straha od posljedica, m eu kojim a su odlazak u zatvor zbog toga to su odbili biti ubojice u slubi jedne bolesne, zle vlasti. Jedan od nekolicine politikih ili adm inistrativnih figura koji je prosvjedovao zbog takve politike bio je idovski predstavnik u UNu Richard Falk. O n je rekao: Izraelski zrani napadi na Pojas Gaze predstavljaju teke i krupne povrede m eunarodnog hum anitarnog prava kakvo je definirano enevskim konvencijam a, kako u pogledu obveza Okupacijske sile tako i u pogledu potivanja zakona ratovanja... Te povrede ukljuuju: kolektivno kanjavanje: m ilijun i pol ljudi koji ive u napuenom Pojasu Gaze kanjeni su zbog postupaka nekolicine m ilitanata. gaanje civila: zranim napadim a ciljana su civilna podruja u jednom od najnaseljenijih pojaseva zemlje na svijetu; zasigurno najgue naseljenom podruju Srednjeg istoka. nesrazm jerna vojna reakcija: zranim napadim a ne samo d aje uniten svaki policijski i sigurnosni ured izabranih vlasti u Gazi, ve je ubijeno i ranjeno stotine civila. Barem u jednom napadu, prem a izvjetajima, stradale su skupine studenata koje su pokuavale pronai prijevozno sredstvo u bijegu sa sveuilita.

Suoen s ovakvim i drugim izvjetajima o izraelskim ratnim zloinim a, izraelski prem ijer Benjam in N etanyahu, opaki rotildski cionist i ekstrem ist, izjavio je da on nikada nee dopustiti da bilo kojem izraelskom voi ili vojniku bude sueno za ono to su uinili. S Rothschildim a iza kulisa, on zna da im a dobro zalee za takve izjave. Tony Blair (rotildski cionist), izraelska m arioneta, javno je podrao njegov stav. Pa naravno da je! Zato m u je dan 'posao' 'srednjoistonog' izaslanika U jedinjenih naroda, Europske unije, Sjedinjenih Drava i Rusije, unato tom e to je bezono lagao kako bi opravdao m asovno ubijanje neizrecivog broja A rapa u Iraku. O ni nam se smiju, ali ne jo zadugo. Junoafriki idovski sudac Richard Goldstone, inae blisko povezan s Izraelom, sastavio je za Ujedinjene narode izvjetaj na 575 stranica o izraelskoj invaziji na Gazu 2008.-2009. godine. U izvjetaju pie: Misija je zakljuila da su djela sa znaajkam a ratnih zloina i, m ogue, u nekim aspektima, zloina protiv ovjenosti poinile Izraelske obram bene snage (ID F). lanovi izraelske vlade, pod vodstvom ekstrem ista i luaka poput N etanyahua i haganakog2 terorista Shim ona Peresa, uasnuto su ustuknuli i ostali osupnuti m ogunou da budu kritizirani zbog m asovnog ubojstva bespom onog naroda a, dakako, ameriki izdanak globalnog rotildskog carstva smjesta je stao na njihovu stranu. Sram te bilo, Obam a, sram oti sve ono za to se, prijetvorno, zalae.
2 Haganah (hebrejski: Obrana, nrmn HaHagana) bila je idovska paravojna organizacija u vrijeme britanske uprave nad Palestinom od 1920. do 1948. koja je kasnije postala jezgra Izraelskih obram benih snaga; op. prev.

Raunalni sustav Zion

125

O nim Palestincim a koji ive u slubenom Izraelu i na Zapadnoj obali te u istonom Jeruzalem u pod izraelskom okupacijom , otim aju se ili buldoerim a sravnjuju kue, a njihova se zemlja nasilno oduzim a u korist izraelskih naseljenika. Izrael je, po odredbam a m eunarodnog zakona, dobio ulogu uvara imovine vie od etiri m ilijuna palestinskih izbjeglica sve dok se m irovnim rjeenjem (do kojeg se ne nam jerava doi) ne odlui kolikom e broju izbjeglica biti doputeno da se vrate u vie od 400 sela koja su razorili Izraelci. To, dakako, nije dovoljno surovoj i m ou zaluenoj izraelskoj vrhuki koja je, krei m eunarodni zakon, poela prodavati tu zemlju u svrhu stjecanja profita i gradnje idovskih naselja (si. 49). Kod opisivanja takvih tipova rije zlo gubi svoj izvorni smisao. U jednom sluaju odlukom izraelskog Visokog suda iz kolovoza 2009. Izraelskim sigurnosnim snagam a doputeno je nasilno izbacivanje devet palestinskih obitelji, koje su brojile 53 odrasle osobe i dvadesetero djece, iz njihovih dom ova u okrugu Sheikh Jarrah. Posjedi su zatim predani jednoj idovskoj naseljenikoj organizaciji. Dvije izbaene obitelji ostavljene su da ive na ulici u blizini svojih bivih domova. D ok se to dogaalo stanovnici beduinskog sela A m ra zastraivani su i m altretirani kako bi ih se prisililo da napuste svoju zemlju. O ni su potom ci nekoliko tisua pripadnika njihovog naroda kojim a je bilo doputeno da ostanu nakon m asovnih izgona do kojih je dolo 1948. zbog rata i terorizm a pom ou kojih su udareni temelji Izraela. Plem enu Tarabin, iji su svi pripadnici izraelski graani, odjednom su odsjeene njihove pristupne ceste, a na zem ljanom putu kojim su se koristili kao alternativom postavljene su kontrolne toke gdje su zaustavljana i pom no pregledavana vozila i osobni dokum enti. Selo je okrueno bodljikavom icom, a hapena su i djeca u dobi od osam godina. Ustvari, od 1967. godine i izraelske okupacije palestinskog Istonog Jeruzalema, Zapadne obale i Pojasa Gaze, izraelska je vojska uhitila na tisue i tisue palestinske djece. Prekrivaju im oi povezom, ispituju ih i zlostavljaju verbalno i fiziki. Djecu kojoj je dokazana krivnja esto dre u zatvorim a za odrasle gdje su izvrgnuti jo veem zlostavljanju, ukljuujui i ono seksualno. Tulab Tarabin, jedan od stanovnika Amre, je rekao: etiri petine nae m ladei sada im aju dosjee u policiji, a nae vozae opetovano se kanjava globom za navodne prom etne prekraje. Svaki p ut kad nas zaustave policajci nas pitaju: Pa, zato ne odete odavde? Izraelske vlasti ele iskoristiti njihovu zemlju za gradnju kua za izraelske vojne asnike. M orad al Sana, odvjetnik pri pravnom centru Adalah za izraelsku arapsku m anjinu, kae: Politika u Izraelu je takva da kada idovim a treba zemlja Beduini se m oraju preseliti, bez obzira koliko dugo ivjeli u svojim dom ovim a ili bez obzira na m ogunost da njihove zajednice prethode stvaranju Izraela. Zloin Tarabina sastoji se u tom e to odbijaju otii sa vlastite zemlje. Izraelski elnici krajnje su okrutni i brutalni, a svijet samo nijem o prom atra ili skree pogled na drugu stranu, prem da na Zemlji nem a drave s izraenijim rasizm om od Izraela. U sijenju 2010. bezdune izraelske vlasti otvorile su jednu branu i poplavile sela u Gazi a da seljane uope nisu obavijestili. Brojne su obitelji ostale zatoene u svojim dom ovim a ili su se m orale penjati na krovove da bi um aknule vodenoj bujici. O ni koji su ivjeli u atorim a zbog toga to je izraelskim

126

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

bom bardiranjem razoreno deset tisua kua proli su jo vee m uke, budui da ti izraelski zloinci nastavljaju s operacijam a posredstvom kojih ele potjerati njih i njihov narod iz njihove dom ovine.

Genocidni porez Palestince sustavno tlae tirani koji imaju glavnu rije u Izraelu u korist stvarne strukture m oi te zemlje - dinastije Rothschild. A vi, porezni obveznici u Am erici i drugdje, upravo vi plaate za taj sraunati pokolj. Am erika pom o Izraelu dosee praktiki treinu cjelokupne am erike pom oi inozem stvu, prem da je Izrael dom icil samo 0,001 posto svjetskog stanovnitva i pritom im a jedan od najveih dohodaka po glavi stanovnika na svijetu. U to nisu uraunate sve one privatne donacije am erikih korporacija i pojedinaca koje su osloboene poreza ak i kada su nam ijenjene izraelskoj vojsci, to se ne daje niti jednoj drugoj stranoj sili. Prem a podacim a iz 2007., vlada Sjedinjenih Drava davala je vie od 6,8 m ilijuna dolara bogatom Izraelu svaki dan, dok su oajni i upropateni Palestinci iz Pojasa Gaze i sa Zapadne obale dobili samo 300.000 dolara. Am erika vojna pom o Izraelu poveana je za vie od etvrtine, na prosjene 3 m ilijarde dolara u 2007. godini, a ta je cifra zajamena i za sljedeih deset godina. To, i drugi oblici novane potpore, ini Izrael najveim prim ateljem sredstava Sjedinjenih Drava nam ijenjenih stranoj vojsci od zavretka D rugog svjetskog rata. Sjedinjene Drave su takoer najvei izraelski dobavlja borbenih zrakoplova, oruja i druge vojne tehnologije. Posljedica toga je da, osim am erikih Zranih snaga, Izrael im a najveu svjetsku eskadrilu lovaca F-16. U svojoj knjizi Izraelski lobi i amerika vanjska politika John J. M earsheim er i Stephen M. Walt piu:
O d Listopadskog rata 1973. naovam o W ashington prua Izraelu razinu pom oi koja daleko nadm auje iznose dane bilo kojoj drugoj dravi. O n je prim atelj najvee godinje izravne am erike ekonom ske i vojne pom oi od 1976. i prim atelj najvee ukupne pom oi o d D rugog svjetskog rata. U kupna neposredna am erika pom o Izraelu 2003. godine poprilino je prem aivala iznos od 140 m ilijardi dolara. Izrael dobiva oko tri m ilijarde izravne strane pom oi svake godine, to je otprilike jedna p etina cjelokupnog am erikog budeta za pom o inozem stvu. Gledajui iznose po glavi stanovnika, Sjedinjene Drave svakom Izraelcu daju izravnu potporu vrijednu oko 500 dolara godinje. Ovakva dareljivost osobito upada u oi znam o li da je Izrael sada bogata industrijska drava s dohotkom po glavi stanovnika otprilike jednakom istovrsnom dohotku June Koreje ili panjolske.

D inastija Rothschild upravlja Izraelom i politikim sustavom u Sjedinjenim Dravama. M rea koja spaja to dvoje je rotildski cionizam , a am erika pom o Izraelu zapravo je prim jer u kojem jedan ogranak cionizm a predaje gotovinu drugom . Zbog toga je ta pom o u toliko oiglednom nesrazm jeru sa stvarnim potrebam a. Silina koju iskazuje ta rotildsko-cionistika klika, povezujui Izrael sa Sjedinjenim Dravama, Kanadom , Europom , Australijom i ire, podsjea na nasilnika na djejem igralitu

Raunalni sustav Zion

127

koji napada i tlai m alo dijete uhvaeno u klijeta - ljude u Gazi i na Zapadnoj obali. Tisue m ukaraca, ena i djece ubijeno je ili ranjeno, m nogi su onesposobljeni za cijeli ivot dok zlikovci granatiraju nenaoruane i nedune civile, znajui da nee biti nekog uvjerljivijeg odgovora. Na taj nain djeluju svi nasilnici. O, hrabrog li ljudstva Izraelova! Bezbrojne su paralele izm eu krvoednog Boga iz Starog zavjeta i postupaka onih nem ilosrdnih i bezdunih stvorova koji nadziru Izrael. Prema onim a koji su izloeni posljedicam a njihovih djela oni nem aju vie em patije niti vie m ilosra od stolnog raunala. Zamislite da Iran, ili bilo tko drugi izvan Izraela i Sjedinjenih Drava, radi to to izraelska vojska radi Palestincima. Dolo bi do svjetske osude u to ukljuene drave, a osude bi takoer stizale iz Izraela i Sjedinjenih Drava. U Vijeu sigurnosti U jedinjenih naroda bile bi donoene rezolucije protiv u to um ijeane drave i iznosili bi se zahtjevi za uvoenje sankcija ili provedbu vojne intervencije kako bi se spasili neduni civili. Kad je u tako neto ukljuen Izrael sluam o isprazne pozive na prim irje te prestanak nasilja, uz istovrem eno razumijevanje izraelskog poloaja (si. 50). Kada je poetkom 2009. bom bardiran najnastanjeniji kom adi zemlje na ovom planetu, skoranji predsjednik Prom jena O bam a odbio je kom entirati situaciju. M uk je bila njegova jedina reakcija. Rekao je da nee nita rei jer Am erika m oe im ati samo jednog predsjednika u jednom m andatu. Zanimljivo, kada su teroristi ubijali ljude u M um baiju u Indiji, svega nekoliko mjeseci ranije, jedva je ekao da zgrabi m ikrofon. Kao to emo vidjeti, ,,g. Promjena je rotildsko cionistika m arioneta. O d Rothschilda upravljan Izrael ne podlijee istim pravilim a koja vrijede za sve ostale, i to zbog svih ovdje pobrojanih razloga. Kao to je rekao bivi izraelski prem ijer i terorist Ariel Sharon:

Izrael m oe im ati pravo da osuuje druge, ali zasigurno nitko nem a pravo osuivati idovski n aro d i Sjedinjene Drave.

Prem ijerka Golda M eir dem onstrirala je istu rotildsko-cionistiku bahatost:


O va zem lja postoji kao ispunjenje obeanja sam oga Boga. Bilo bi sm ijeno zahtijevati od Izraela da obrazlae svoj legitim itet.

Ma da? Sve to pie u Starom zavjetu? Aaaa, onda nem a frke, radite, brate mili, to vas je volja! O bam ina vlada je servilno proizraelska, izm eu ostalog i zato to je O bam i trebala privola doista golemog rotildsko-cionistikog lobija u Sjedinjenim Dravama kako bi uspio pobijediti na predsjednikim izborim a. Njegova adm inistracija prepuna je rotildskih
Slika 50: Ameriki predsjedniki kandidati na izborim a 2008. godine slagali su se u jednoj stvari...

128

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

cionista, ukljuujui efa kabineta Bijele kue i vieg savjetnika Bijele kue. Njegov potpredsjednik Joe Biden (rotildski cionist) dugogodinje je potrkalo Izraela, a m inistrica vanjskih poslova H illary C linton jo je jedna rotildska m arioneta koja se zavjetovala da e zbrisati Iran s lica zemlje otpone li ovaj s nuklearnim napadom na izabranu Boju zemlju. Bi li rekla da e izbrisati Izrael s lica zemlje ako on zapone s nuklearnim napadom na Iran? Naravno da ne bi. Ha, ujte, tu vrijede drukija pravila, ne? Palestinci otpoetka nisu imali nikakvih izgleda. Stol je podeen, igra nam jetena, i to odavno. Ako uklonite nepravdu uklonit ete m otivaciju za nasilnu reakciju na tu nepravdu. Stavite li ljude u situaciju gdje e ili prihvatiti svoj bijedni poloaj ili otvoriti vatru neki od njih neizbjeno e odabrati potonje. Umjesto da se pozabavi dubinskim uzrocim a problem a - nepravdom - Izrael reagira slanjem najm odernijih zrakoplova i bom bardiranjem palestinskih podruja radi vlastite zatite. G odine 2007. za svakog poginulog Izraelca ubijeno je dvadeset i pet Palestinaca, a tijekom 22-dnevne izraelske ofenzive na Pojas Gaze na prelasku u 2009. godinu, A m nesty International kae d a je ubijeno otprilike 1400 Palestinaca, ukljuujui tri stotine djece. Broj sm rtno stradalih u Izraelu bio je... troje ljudi. M islim da ovo lagano nadilazi okvire vlastite zatite. Izrael takoer im a golem nuklearni arsenal, to odbija priznati ili opovrgnuti, u emu ga podrava slubena politika Sjedinjenih Drava: nikada se ne postavljaju pitanja o tom e im a li Izrael nuklearno oruje, prem da vrlo dobro znaju da ga ovaj ima, barem ve 30 godina. O bam a je najavio da e nastaviti s tom politikom i osuivati sve druge zemlje koje ne dopuste slubene inspekcije. M oham ed El-Baradei, generalni direktor M eunarodne agencije za atom sku energiju, rekao je da, zbog svojih nuklearnih kapaciteta, Izrael predstavlja najveu prijetnju Srednjem istoku. Rekao je da izraelske vlasti ve 30 godina odbijaju om oguiti inspekcije svojih nuklearnih postrojenja. Kako li im to samo uspijeva? Lako: Rothschildi su vlasnici Izraela i njegovog nuklearnog arsenala, a u svojim rukam a dre i am eriku vladu. M ordechai Vanunu, bivi tehniki pom onik u centru za istraivanje nuklearne energije, otkrio je 1986. godine detalje izraelskog program a nuklearnog oruja jednom britanskom novinaru. Potom ga je am erika idovka Cheryl Bentov nam am ila da krene u Italiju gdje ga je M ossad, rotildska obavjetajna agencija, drogirao i oteo. Poslije svega, osuen je na 18 godina zatvora zbog izdaje i pijunae, od ega je 11 godina bio zatvoren u samici. Cheryl Bentov se sada, po svemu sudei, slui im enom Cheryl H anin, a radi kao agentica za prodaju nekretnina na Floridi. Ali kako nou uspijeva zaspati, sam o ona zna. Vanunu je politiki zatvorenik i uskraena m u je sloboda govora. O d njegova oslobaanja 2004. jo uvijek je izloen dugakom popisu ogranienja u vezi svoga kretanja i slobode izraavanja. M nogo je puta bio uhien zbog davanja intervjua za strane novinare i pokuaja naputanja Izraela. U prosincu 2009. Vanunu je uhien zbog odravanja veze sa svojom djevojkom, ime je, kau oni m aloum nici, prekrio zabranu stupanja u kontakt sa strancim a. Njegov odvjetnik Avigdor Feldman kae je da je Vanunu uhien jer je njegova djevojka N orveanka koju je policija ve ispitala. Vanunu je uhien [zbog] odnosa izm eu m ukarca i ene, norveke dravljanke, rekao je g. Feldman. Ne optuuju

Raunalni sustav Zion

129

ga zbog odavanja bilo kakvih tajni. Nju ne zanim aju nuklearni program i - zanim a ju M ordechai Vanunu... Zamislite, recimo, d a je to uinio Iran ili neka druga drava sa Srednjeg istoka. A m erika vlada smjesta bi zgrabila m ikrofon i izrazila svoje zgraanje te bi tvrdila da to potvruje tiransku narav tog reima. A kakva je bila reakcija vlade zemlje slobodnih na grozno postupanje prem a Vanunuu? Muk.

Rotildski lobi Rothschildi kontroliraju Sjedinjene Drave dijelom preko organizacije pod nazivom Am eriko-izraelski odbor za poslove od opeg interesa (Am erican Israel Public Affairs C om m ittee - AIPAC). To zvui poput neeg povezanog s vlastim a, to i im a smisla, ali to je ustvari m ega-financirana lobistika operacija koja bi trebala osigurati servilnu podrku interesim a Izraela i rotildskih mrea. Ne m oete postati predsjednik ili biti postavljeni na bilo koju znaajniju politiku funkciju ukoliko im niste prihvatljivi ili - to je poeljnije - nem ate ovisniku potrebu da im liete stranjice. AIPAC-ova m rea stajala je iza adm inistracije Busha mlaeg, a nju je kontrolirala, to je opepoznato, takozvana neokonska ili neokonzervativna m rea koja je obuhvaala rotildsko-cionistike trustove mozgova poput Projekta za novo am eriko stoljee i Am erikog instituta za poduzetnitvo. O ni su zajedno s ostalim a orkestrirali invaziju na Afganistan i Irak. Te neokonske skupine vrve H azarim a/Sum eranim a i njihovim agentim a (vidi Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru i Prie iz vremenske ome. U sam om sreditu neokonske klike koju nadziru Rothschildi bili su Richard Perle (rotildski cionist), Paul Wolfowitz (rotildski cionist), Dov Zakheim (rotildski cionist), John Bolton (rotildski cionist), Douglas Feith (rotildski cionist), Lewis Libby (rotildski cionist)... Popisu nem a kraja. Istu situaciju im am o u O bam inom reim u unutar amerike jednostranake drave. U O bam inoj Bijeloj kui ne m oete se protegnuti a da ne okrznete nekog rotildskog cionista. Pripadnici idovskog naroda ine m anje od dva posto amerikog stanovnitva, ali sudjeluju s 50% donacija za politike kampanje, prem a navodim a Alana H arta, biveg dopisnika BBC-a i program a Independent Television News, iz njegove knjige Cionizam: Pravi neprijatelj idova (Zionism: Vie Real Enemy o f the Jews). U U jedinjenom Kraljevstvu Rothschildi koriste m reu pod nazivom Prijatelji Izraela preko koje vre utjecaj na politiku prem a Izraelu. Sve tri glavne stranke - Laburistika, Konzervativna i Liberalno-dem okratska - imaju ogranke Prijatelja Izraela ili, bolje reeno, Prijatelja Rothschilda. lanovi tih organizacija, i njihovi drugi ogranci, m ogu se nai u cijelom britanskom establimentu, a m eu njim a su prem ijer G ordon Brown (rotildski cionist), m inistar vanjskih poslova David M illiband (rotildski cionist) i bivi prem ijer Tony Blair (rotildski cionist). U vrijeme pisanja ove knjige daleko najutjecajnija figura u britanskoj vladi bio je Peter M endelsohn (rotildski cionist) koji nastavlja gomilati titule i mo, preuzim ajui ih od problem im a optereenog G ordona Browna. M endelsohn je insajder i operativac Rothschilda i esto je prihvaao gostoljubivost svog bliskog prijatelja i suradnika

130

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Nathaniela Rothschilda. M endelshon je pozvao UK da prihvati jedinstvenu europsku valutu, on eli da tu zemlju u cijelosti nadzire birokracija Europske unije koja ga je tako izdano nagradila dok je bio njen povjerenik. N esretni i beznadni G ordon Brown prihvatio je poziv da bude pokrovitelj idovske nacionalne zaklade (Jewish National Fund - JNF). O n se nikada ne bi usudio rei ne . Statut JNF-a zahtijeva da rad te zaklade bude sam o u korist Zidova, a nastoji nam etnuti i iskljuivo idovsku dravu u Izraelu, izm eu ostalog i podravanjem otim aine onoga to je ostalo od palestinske zemlje. S obzirom na takvu pozadinu odnosa gotovo nim alo ne iznenauje to je Brown postavio Ivana Lewisa (rotildskog cionista) za m inistra drave s odgovornou za, da vidim o za to... za britansku politiku na Srednjem istoku. Lewis, potpredsjedavajui proizraelske lobistike skupine Laburistiki prijatelji Izraela (Labour Friends of Israel), otvoreno je podupirao pokolj nevinih ljudi u Gazi od strane Izraela poetkom 2009. godine. O svojem novom poslu Lewis je rekao:
O sobito sam uzbuen zbog svoje odgovornosti za m irovni proces na Srednjem istoku. N ikada nisam skrivao svoj ponos to sam idov ili svoju podrku dravi Izraelu.

Niti bi to trebao, stari. U vezi bilo ega povezanog s Izraelom ustrajne predrasude izvanredan su pokreta karijere. Britanski veleposlanik u Izraelu je M atthew Gould (rotildski cionist). Za devetogodinje vladavine Tonyja Blaira (rotildskog cionista) posebni izaslanik za Srednji istok bio je lord Levy (rotildski cionist do sri). M ilibandov brat, bivi student Londonskog ekonom skog fakulteta, Ed M iliband (rotildski cionist), dravni je tajnik za energiju i klimatske prom jene, to je kljuna uloga u plasiranju lai i planova o globalnom zatopljenju. Prethodni posjednik rezimea o klim atskim prom jenam a bio je... David M iliband. Jo jedna od vodeih figura u Blairovoj/Brownoj vladi jest Jack Straw (rotildski cionist) koji je obnaao funkcije lorda visokog rizniara Velike Britanije i m inistra pravosua, m inistra unutarnjih poslova, m inistra vanjskih poslova, uvara tajnog peata i voe Donjeg dom a Parlam enta. Straw i kom panija su nesposobni, ali nekako uspijevaju dobiti glavne poslove u vladi, iako pripadnici idovskog naroda u U jedinjenom Kraljevstvu broje tek 275.000 ljudi, u zemlji od nekih 70 m ilijuna stanovnika. Treba ponoviti da znaajan broj ovih britanskih idova nisu rotildski cionisti. Da bi se dosegnuo visoki politiki poloaj praktiki je najvanije biti prijatelj Izraela ili, drugim rijeima reeno, prijatelj rotildskoga plana. Izralesld (rotildski) lobi fantastian je u svojem politikom dosegu i utjecaju diljem svijeta. Najvea skupina pridruena britanskoj Konzervativnoj stranci, na ijem elu je David ja sam cionist Cam eron, je skupina Konzervativni prijatelji Izraela koja im a golem utjecaj na odabir kandidata za mjesto zastupnika u parlam entu. David C am eron (rotildski cionist) vjerojatni sljedei premijer, obiteljski je povezan s Rothschildim a. Yaakov Wise, znanstveni suradnik C entra za idovske studije pri Sveuilitu M anchester, izjavio je 2009. da bi C am eron ak m ogao biti izravni potom ak Mojsija. To bi bilo m alo tee, budui da Mojsije nije postojao, ali kuim to hoe rei. Cam eronov prapradjed Emile

Raunalni sustav Zion

131

Levita (izdanak sveenikog stalea levita), doao je u Britaniju iz Rothschildovog lena - Njemake - tijekom 1850-ih, a kasnije je bio direktor Ovlatene banke Indije, Australije i Kine (C hartered Bank of India, Australia and China). Njegov sin oenio se jednom roakinjom kralja Georgea III, to C am erona ini bratiem kraljice u estom koljenu iako se predstavlja kao ovjek iz naroda. Ovo su utvreni ciljevi Prijatelja Izraela unutar britanske Liberalno-dem okratske stranke, a isti je sluaj sa svim strankam a: M aksim alno poveati podrku dravi Izrael ne samo unutar liberalnih dem okrata nego unutar samog Parlam enta. Utjecati na politiku stranke prem a Srednjem istoku. Povezati se s izraelskim politiarim a i vladom . Pribaviti parlam entarcim a direktive za parlam entarne rasprave, pitanja m inistrim a i za javne istupe. O dbijati napade na Izrael u m edijim a, Parlam entu i stranci. O rganizirati i pratiti izaslanstva Liberalno-dem okratskih prijatelja Izraela u Izrael. Odravati redovne kontakte s izraelskim veleposlanstvom.

Razliite skupine Prijatelja Izraela unutar politikih stranaka zapravo su jedna skupina koja koordinira i m anipulira svim strankam a. Nolanov odbor o standardim a u javnom ivotu naveo je sedam naela javnog ivota koje bi trebali slijediti svi lanovi parlam enta. M eu njim a je i ovo: Obnaatelji javnih funkcija ne smiju razviti nikakav odnos financijske ili kakve druge obveze prem a pojedincim a izvana ili organizacijam a koje bi m oda eljele utjecati na njih pri vrenju slubenih dunosti. No, kada se radi o najm onijim od tih lobistikih skupina, onih povezanih s Izraelom, njim a se oprata nepotivanje tog osnovnog naela jer one kontroliraju i odbore koji bi trebali nadgledati ono to je ostalo od politikog integriteta. Stvar je vrlo jednostavna: kad u igri kontrolira obje strane - pobjeuje. Rotildskocionistiki slugani Izraela kontroliraju britansku vladu i oporbene stranke, kao i O dbor za obavjetajnu djelatnost i sigurnost te O dbor za vanjske odnose i obranu. O ni su posvuda, a isti je sluaj u Sjedinjenim Dravama, Kanadi i jednoj dravi za drugom . Kao to je velianstveno iskreni idovski glazbenik i pisac, Gilad Atzmon, istaknuo, 56 posto im enovanih osoba u adm inistraciji Billa Clintona, na prim jer, bili su cionisti odabrani iz m anje od dva posto am erikog stanovnitva (vidi w w w .gilad. co.uk). Francuski voa Nicolas Sarkozy takoer je rotildski cionist i dugogodinji adut M ossada, tijela za provedbu rotildskih planova pod krinkom izraelske obavjetajne agencije.

132

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Rotildska Arabija Jeste li se ikad zapitali zato postojbina islama, Saudijska Arabija, ne govori niti ne ini nita protiv onoga to je snalo arapski svijet? Za to postoji razlog. Dinastija Saud patvorena je fasada za dinastiju Rothschild, a njeni lanovi uope nisu A rapi niti m uslim ani . O ni su rotildski cionisti koji podrijetlo vode od jednog idova po im enu M ordakhai bin Ibrahim bin Moshe. Istraivai kau da su 851. godine pripadnici arapskog klana A1 M asaleekh form irali trgovaki karavan i susreli se s M ordakhaijem bin Ibrahim om bin M osheom , trgovcem u Basri, na podruju dananjeg Iraka. M ordakhai je bio idov, ali im je rekao da je iz njihova klana a da se u Basru preselio nakon jedne obiteljske zavade. Upitao ih je moe li im se pridruiti na njihovom putovanju u Najd u Arabiji, gdje je prom ijenio ime i naposljetku se nastanio u gradu A l-D iriyyah ili Diriyah (odakle, u slubenoj prii, potjee utemeljitelj dinastije Saud). Prem a tom istraivanju, M ordakhai je zadobio podrku beduinskih plem ena, a potom se proglasio kraljem . Neka su se plem ena tom e usprotivila te su napala Al-Diriyyah. M ordakhai je m orao pobjei i skloniti se na jednoj farm i u blizini Al-Arida, to je dananji glavni grad Rijad. U razdoblju od jednog mjeseca on je ubio farm era, okrivio za to jednu razbojniku druinu te je im ovinu uzeo u svoje vlasnitvo, a nazvao ju je A l-D iriyyah, po gradu iz kojeg je bio prisiljen pobjei. M ordakhai, koji je sada tvrdio da je arapski eik, poeo se iriti (razm noavati) u nevjerojatnom opsegu, to se nastavlja i danas preko dinastije Saud, a njegova je obitelj stekla vee kom ade zemlje no ikad posredstvom nasilja, ubojstava i prevare. Ujedno su sredili da se napie obiteljska lana povijest i podrijetlo koje bi ih povezivalo s arapskim kraljevskim linostim a i prorokom M uham edom . Jedan od M ordekhaijevih sinova, Al-M araqan (to navodno potjee od idovskog im ena M ack-ren) im ao je sinove nazvane M oham m ad i Saud, odakle podrijetlo vue naziv te dinastije, tum ae istraivai. Dinastija Saud nastavila je sa svojim m asovnim razm noavanjem i ubijanjem sve dok nije postigla svoj cilj: kontrolu nad itavim A rapskim poluotokom . Dinastija Saud je faistika diktatura najgore vrste. Kako pie jedan arapski istraiva:
itav A rapski poluotok nazvali su po svom obiteljskom im enu, kao da je cijela ta regija njihova osobna nekretn in a i kao da su svi ostali stanovnici njihove obine sluge ili robovi koji rintaju dan i no kako bi zadovoljili svoje gospodare (obitelj Saudi). P riro d n a bogatstva te zemlje u p o tp u n o sti dre u svojem vlasnitvu. Ukoliko bilo koji pojedinac iz redova obinih ljudi podigne glas alei se na despotsku vladavinu te idovske (rotildsko-cionistike) dinastije, ona e m u odrubiti glavu na javnom trgu. Jedna njihova princeza posjetila je jed n o m prilikom Floridu sa svojom svitom i unajm ila 90 apartm an a u G rand H otelu za oko jedan m ilijun dolara na no! M oe li itko od njenih podanika kom entirati takvu rasipnost? Ako to uini, njegova sudbina dobro je znana - sm rt zadana otricom saudijskog m aa na javnom trgu.

Raunalni sustav Zion

133

Ekstrem no islamsko vjerovanje iskoriteno kako bi se opravdale te grozote naziva se vahabizam , a im e je dobilo po jednom ovjeku koji je takoer tvrdio da je idov, a zvao se M uham m ad ibn Abd-al-W ahhab. U 18. stoljeu on je, zajedno s M uham m adom bin Saudom, oform io novu i surovu politiku snagu. Prije osnutka sadanje dinastije i kraljevine Saudijske Arabije 1926. godine (u form alnom smislu 1932.) pod kraljem A bdulom Azizom ibn Saudom, dinastija Saud se borila za kontrolu nad Arabijom 180 godina. O ni su rotildski cionisti koji izvravaju naloge dinastije Rothschild. Iz tog su razloga tako bliski s A m erikom i s obitelji Bush (rotildskim cionistim a). Podravaju SAD u napadim a na Srednji istok, Izrael nazivaju svojim roacim a (istina), a 2009. Izraelu su dali doputenje da koristi njihov zrani prostor odlui li se napasti Iran. U jednom izvjetaju iz 2009. u londonskom listu Daily Telegraph takoer je iznijeta pretpostavka da iranski predsjednik M ahm oud A hm adinedad potjee iz jedne idovske obitelji po im enu Sabourjian, to je prilino esto idovsko ime u Iranu. Tim e bi se objasnilo zato A hm adinedad im a naviku izricanja i injenja stvari koje rotildskim cionistim a daju potrebnu m uniciju za dem oniziranje Irana. No, u vrijem e pisanja ove knjige njegovo podrijetlo nije bilo potvreno i m oda nije ispravno navedeno. Sve ovdje iznijete injenice nisu plod paranoje - nego svjesnosti o potencijalnim opasnostim a. U pam tite da je svijet koji vidite u televizijskim vijestim a i o kojem sluate prilikom politikih govora samo film reiran od strane Rothschilda i njihovih m rea krvnih loza.

Vratari Razmjeri ovog kontinuiranog rotildsko-cionistikog zla zatakavaju se iz straha ljudi da ne budu prozvani antisem itim a. Dinastija Rothschild stvorila je financijski dobro podm azanu m reu skupina posveenih borbi protiv m rnje koje e etiketirati rasistom svakoga tko se usudi raskrinkavati ili osuivati Izrael, rotildski cionizam ili njegovu m reu m anipulacije u nutar Sjedinjenih Drava i drugdje. Politiare, sveuiline profesore, ljude poput m ene i bilo koga s pristupom javnoj pozornici odm ah se osuuje kao rasista ukoliko se suprotstave Izraelu ili svakom tko je sluajno idov. Jedan od tih rotildskih paravana je Bnai Brith, (Sinovi saveza) organizacija osnovana 1843. godine. Sva dvanaestorica slubenih osnivaa Bnai Britha roena su u rotildskoj Njemakoj, a preselili su se u New York u istom tom razdoblju, od kasnih 1820-ih do 1830-ih. Sebe nazivaju globalnim glasom idovske zajednice, iako su zapravo globalni glas rotildskih Ilum inata, a predstavljaju jednu nit u m rei tajnih drutava. Ta organizacija vrlo je blisko povezana sa kotskim obredom slobodnog zidarstva. G odine 1913. Bnai Brith iznjedrio je Antiklevetniku ligu (ADL), danas glavnu Rothschildovu organizaciju koja se bavi igosanjem drugih kao rasista. Uz tipinu orvelovsku ironiju, uloga Antiklevetnike lige je klevetanje ljudi, a puni naziv Bnai Britha je Samostalni red Bnai Britha, prem da je ponajm anje takav. ovjek se na to moe samo nasmijati. Mi sm o Izabrani N arod i iznad smo svih drugih, a vi ste rasist. Ma, oboavam ih. Bnai Brith i Antiklevetnika liga tvrde da je njihova svrha zatita idovskog naroda,

134

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ali, kao to ree Platon: Korijen iz kojeg izrasta tiranin upravo je to i nita drugo; kada se prvi put pojavi, on je zatitnik. ADL je podrunica izraelskog (rotildskog) centra za tajne operacije, M ossada, koji, prem a navodim a jednog biveg agenta, im a slogan: Ratuj tako da iri obm ane. Ako to nije njihov slogan, trebao bi biti. ADL stoji u pozadini uvoenja zakona protiv m rnje koji za cilj imaju uutkavanje glasova razilaenja s rotildskim cionizm om ili Izraelom (si. 51). U svojoj knjizi N uni prividi (Necessary Illusions) idovski akadem ik N oam Chom sky o ADL-u pie sljedee:
ADL je praktiki napustio svoju raniju ulogu organizacije za zatitu ljudskih prava, postavi jedan o d glavnih stupova izraelske propagande u SAD-u, kako to prigodno opisuje izraelski tisak koji se bavi nadziranjem , stavljanjem na crnu listu, sastavljanjem dosjea u stilu FBI-a i odailjanjem istih svojim pristaam a u cilju klevetanja, gnjevnih reakcija javnosti na kritiziranje izraelskih postupaka i tako dalje. Svrha tih nastojanja, p o d u p rtih insinuacijam a o antisem itizm u ili izravnim optubam a, jest odvraanje ili podrivanje suprotstavljanja izraelskoj politici, ukljuujui odbijanje Izraela, uz am eriku podrku, da krene prem a uobiajenom politikom rjeenju.

Am eriki rabin Michael Lerner s tim e se slae:


Po m eni, ADL je izgubio svoju vjerodostojnost kao organizacija za zatitu ljudskih prava kad je kritiziranje Izraela poeo poistovjeivati s antisem itizm om , a jo vie kad je propustio obraniti m e nakon to sam prim io prijetnje da u biti ubijen od strane desniarskih idovskih skupina zbog svojih kritika upuenih izraelskoj politici prem a Palestincim a (rekli su m i da te prijetnje nisu imale veze s tim e to sam idov i da su stoga izvan njihovog p o d ru ja interesa).

Kao prvo, ADL nikada nije bio organizacija za zatitu ljudskih prava. Njegova je izvorna svrha da ta prava oduzim a. Kao drugo, nije m u cilj da ikoga titi; bilo idova, bilo ne-idova. Cilj m u je predstavljanje sadistikih interesa dinastije Rothschild i ireg kruga Ilum inata. Jedan aspekt ADLove m etode djelovanja je m anipuliranje politiarim a iza scene kako bi ovi uveli zakone protiv zloina m rnje za koje se tvrdi da su osmiljeni kako bi se sprijeilo ljude da ire m rnju prem a drugim a zbog njihovih uvjerenja ili seksualnih sklonosti. ADL zapravo uobliuje te zakone za potrebe dravnog zakonodavstva, ali nisu m otivirani Slika 51: Zakoni protiv govora mrnje ne eljom da se zaustavi diskrim inacija. Pravi donose se radi zatite m an jin a. Njihova je razlog da se sprijei svako kritiziranje i dublja namjera je ukidanje slobode razotkrivanje Izraela, M ossada i aktivnosti govora, kao to Abe Foxman iz ADL-a rotildsko-cionistike klike diljem svijeta. (Antiklevetnike lige) dobro zna.

Raunalni sustav Zion

135

Jeste li, m oda, rekli da je izraelsko nem ilosrdno bom bardiranje civila u Gazi i spaljivanje istih fosfornim bom bam a nepravedno? Hej, krivi ste zbog irenja m rnje, rasistu jedan! ADL, i propagandna m ainerija rotildskih cionista openito, podigli su izraz licemjerje do jo viih razina apsurda. Naete li se na nianu ADL-a diskreditirat e vas svojim glavnim orujem: raspirivanjem m rnje javnosti prem a vama. Ne bore se oni protiv m rnje, ona je sam a njihova ivotvorna krv, samo jo jedna vrsta oruja kojim se slue kako im odgovara. Cijeli oruani arsenal ADL-a zasniva se na koritenju m rnje i straha, a svoju propagandu nairoko ire i m eu am erikim kolarcim a u partnerstvu s U druenjem nacionalnih kolskih odbora i drugih tijela. Ovo znai da to rade Rothschildi. U isto vrijem e nikakvi se zakoni ne prim jenjuju na strahovit rasizam rotildskih cionista. Na prim jer, rabin Friedm an iz Sjedinjenih Drava rekao je ovo:
Ne vjerujem u zapadnjaku m oralnost koja kae ne ubijaj civile i djecu, ne unitavaj sveta m jesta, ne b o ri se tijekom praznika, ne bom bardiraj groblja, ne pucaj prvi dok oni ne zapucaju jer bi to bilo nem oralno. Jedini nain vojevanja m oralnog rata je idovski nain: unitavaj njihova sveta m jesta. Ubijaj m ukarce, ene i djecu (i stoku).

to bi bilo da je isto to rekao netko o idovskim narodu? Bio bi ocrnjen, ak i poslan u zatvor, ali ovdje im am o jedan zakon za rotildske cioniste, a drugi za nas ostale jer oni nadziru vladu te prim jenu i provedbu zakona. Ti ljudi vre pritisak kako bi se donijeli zakoni protiv zloina m rnje upereni protiv drugih, te ak sastavljaju dravnu legislativu, a istovrem eno slijede uenja okantno rasistikog Talmuda. Neidove nazivaju gojim ili goj (stoka), a ovdje dajem nekoliko prim jera o tom e to podrazum ijevam pod pridjevom rasistiki: Ako goj udari idova m ora biti ubijen (Sanhedrin 58b). Ako idov pronae neki predm et kojeg je izgubio goj ne m ora ga vratiti (Baba M ezia 24a). Ako idov ubije goja nee biti nikakve sm rtne kazne (Sanhedrin 57a). O no to idov ukrade od goja m oe zadrati (Sanhedrin 57a). idovi se m ogu posluiti varanjem kako bi nadm udrili goja (Baba Kamma 113a). Sva djeca gojima (poganina tj. pripadnika neidovske rase) su ivotinje (Yebamoth 98a). Djevojice roene u obitelji gojima nalaze se u stanju niddah (m enstrualne neistoe) od roenja (Abodah Zarah 36b). Goyimi nisu ljudi. O ni su zvijeri (Baba Mezia 114b). Ako jedete u drutvu goya, to je isto kao da jedete u drutvu psa (Tosapoth, Jebam oth 94b).

136

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ak i najbolje goyime trebalo bi ubiti, sve odreda (Soferim 15). Spolni odnos izm eu goyima nalik je odnosu izm eu ivotinja (Sanhedrin 74b). Kada govorim o o poganinim a u m irnodopsko vrijeme, ovjek m u moe nauditi posredno, npr. izm icanjem ljestava nakon to je upao u jam u (Shulkan A rukh, Yoreh De ah, 158, samo u hebrejskom izdanju).

O d stupnja ovakvog licemjerja ovjeku gotovo pozli. Izrael je ak pokrenuo prom idbenu kam panju u kojoj potie Izraelce da cinkaju idovske prijatelje i roake u inozem stvu koji bi mogli biti u opasnosti da se vjenaju s ne- idovom / ne-idovkom . Preko televizijskog i internetskog oglaavanja nastoji se zaustaviti 'asimilacija' idova izvan Izraela (idovi dijaspore, kako ih se naziva) te ih se poziva da se presele u Izrael. Na taj se nain eli poveati izraelsko stanovnitvo kako bi se ugrabilo jo vie palestinske zemlje. U jednom takvom oglasu stoji da je 'asimilacija' (Kada se idovi vjenaju s partnerom /partnericom kojeg vole) prijetnja nacionalnoj strategiji te se upozorava: Vie od 50 posto m ladei iz dijaspore bude asim ilirani i za nas izgubljeni. Za 'nas' izgubljeni? to ti ljudi, dovraga, misle da su? M notvo idova tretiraju poput obine robe. U oglasu su prikazani plakati nestalih osoba uz prikaze idovske m ladei popraene rijeju 'izgubljeni' na raznim jezicima. Glas u pozadini poziva ljude koji znaju nekog m ladog idova koji ivi u inozem stvu da nazovu vrui telefon i iznesu pojedinosti. Zajedno emo ojaati njihovu povezanost s Izraelom kako ih ne bism o izgubili, govori glas. Izrael takoer odbija priznati m ijeane brakove idova i Arapa, osim ako nisu sklopljeni u inozem stvu. Da itko drugi postupa uz takav rasistiki pristup smjesta bi ga osudio Izrael i njegovi paravani poput ADL-a. Max Blum enthal i Jesse Rosenfeld razotkrili su idovski rasizam u svojoj video snim ci na YouTubeu pod nazivom Feeling the Hate in Jerusalem (Osjeaj mrnje u Jeruzalemu) u kojoj je am erikim idovim a u posjetu toj zemlji postavljeno pitanje to misle o Baracku O bam i. Uslijedila je bujica psovki i rasistikih prim jedbi, ukljuujui Vlast bijelcima! Jebo crnuge!, to je vrlo ironino s obzirom da je O bam a m arioneta rotildskih cionista u Bijeloj kui, ali ovi donori mozga preglupi su da to shvate. Nevjerojatnim rasizm om odisala su miljenja idovskih studenata o Palestincima. N akon stotine tisua klikova zainteresiranih gledatelja YouTube je snim ku skinuo s repertoara. D aje to bila video snim ka bjelakih rasista koji osuuju idove istim izrazim a dolo bi do globalnog protesta, a snim ka nikada ne bi bila zabranjena i vrtjela bi se danonono. K rim inalnog li licemjerja. Rekao sam da je ADL produena ruka rotildske obavjetajne agencije Mossad, a ona se takoer slui istim tehnikam a. ADL je raskrinkan 1993. zbog pijuniranja A m erikanaca arapskog podrijetla i takozvanih progresivnih skupina te zbog sastavljanja dosjea o preko 600 organizacija i 10.000 ljudi. M eu njim a su bili Am eriki savez za graanske slobode i 20 radnikih sindikata na podruju San Francisca. ADL je predao te inform acije M ossadu, a ak je proslijedio i pojedinosti o antiaparthejdskim skupinam a obavjetajnim agentim a koji su predstavljali

Raunalni sustav Zion

137

aparthejdsku Junu Afriku. Takav je m entalni sklop ljudi koji druge optuuju za rasizam. N oam Chomsky, koji je otro kritizirao postupanje Izraela prem a Palestincima, otkrio je da je ADL o njem u izradio dosje od 150 stranica. Jedan ADLov insajder poslao m u je dokum ent za koji je Chom sky rekao da nalikuje dosjeima FBI-a. ...Jasno je da, u biti, imaju pijune u razredim a koji piu biljeke i alju ih ADL-u i drugim organizacijam a, rekao je Chomsky. Potom te skupine izrauju dosjee pom ou kojih m ogu osuivati, napadati ili uklanjati lanove profesorskog zbora. To podsjea na dosjee J. Edgara Hoovera [FBI-a], Izvlaenje prljavtine sa samoga dna. ADL jest organizacija sa samog blatnog dna. Nastoji terorizirati akadem ike, studente i sveuilinu upravu kako bi zaustavili svaku eventualnu kritiku Izraela u korist njihovih gospodara Rothschilda. Dok piem ovo poglavlje jedan akadem ik s Kalifornijskog sveuilita u Santa Barbari nalazi se na njihovom nianu. Profesor sociologije W illiam I. Robinson poinio je teak zloin: predavanja je popratio m aterijalim a u kojim a se kritizira utjecaj Izraela na stanje u svijetu. M ark Levine, idovski profesor Srednjoistonih studija, rekao je da su proizraelske skupine ustvari stvorile veliku m aineriju kojom napadaju kritiare Izraela na fakultetskim kam pusim a. To su m one, organizirane skupine u idovskoj zajednici koje strahom i zastraivanjem pokuavaju obeshrabriti potencijalne kritiare Izraela, rekao je Levine. Osuuju sve i svakog, a ponajvie u sluaju kad Izrael kritiziraju sami idovi, zato to se plae da, ako ih m oem o kritizirati mi, tada ih m oe kritizirati svatko.

Ocrnjivanje 'sebemrzaca' Ako netko jo uvijek misli da u sri politikih uvjerenja rotildskog cionizm a stoje interesi idovskog naroda, takve bih itatelje zamolio da paljivo proitaju ovo to slijedi. Cionizam je, u svojoj sri, tajno drutvo povezano sa svim ostalim a u globalnoj mrei. Nije uspostavljen u korist idovskog naroda ve zato da ga iskoristi i navue ga kao krinku za m anipulacije dinastije Rothschild i njezinih suradnika. Cionizam je drugi izraz za tiraniju. Nikom e nije doputeno da ga preispituje ili razotkriva bez posljedica, ukljuujui same idove. Hm , zapravo, osobito to nije doputeno pojedincim a idovskog podrijetla, kao to je rekao M ark Levine, jer se njih ne moe uvjerljivo etiketirati kao antisem ite od strane rotildskih paravana koji nastoje ozloglasiti, kom prom itirati i unititi svakog tko se previe priblii istini. Takvoj su m etodi pokuali pribjei i u m om sluaju, to e ponovno uiniti po objavljivanju ove knjige, ali ja sam i dalje na nogam a, a nam jeravam to i ostati, to god da m i bace pod noge. Kolega istraiva H enry Makow, izumitelj igre Scruples koja se igra kartam a na ploi, pozvan je pred kanadski sud za ljudska prava zbog pritube da raspiruje m rnju prem a idovim a. O no to ovu tvrdnju ini jo luom od slinih optubi jest injenica da je H enry dijete roditelja koji su proivjeli patnje u Poljskoj pod okupacijom nacista, a njegovi djed i baka su nestali. Njegovi su roditelji preivjeli sam o zato to su se predstavljali katolicima. Dakle, govorim o o

138

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

sinu i unuku tih idovskih rtava nacista (a potonje su financirali Rothschildi) koji je optuen za irenje m rnje prem a idovim a. Halo!? Pritubu je uloio Kanadski idovski kongres i njegov izvrni direktor Bernie Farber koji je godinam a agitirao da se onem ogue moji nastupi u Kanadi. Neuveno je da se taj ovjek sm atra jednim od vodeih kanadskih strunjaka za zloine iz m rnje, prem da se njegov posao sastoji od koritenja optubi o zloinim a iz m rnje da bi uutkao svoje mete. Kanadski idovski kongres progoni H enryja Makowa jer on razotkriva rotildski cionizam i njegove prave nakane te upozorava pripadnike idovskog naroda kako su iskoriteni u svrhu nam etanja novog svjetskog sustava koji e porobiti i njih i sve ostale. George Orwell proroanski je napisao: ,,U vrijeme posvemanje obm ane govorenje istine revolucionarni je in. A ubrzano postaje i kaznenim djelom. Zapanjujue je da u navodno slobodnoj zemlji istina nije dostatna kao obrana u sluajevima iznijetim a pred Policijom misli Kanadskog odbora za ljudska prava (si. 52). Nije bitno je li ono to govorite istina, jo uvijek m oete biti tueni ako mafija iz podruja ljudskih prava sm atra da ju niste smjeli izrei. Kanadski idovski kongres (CJC) tijesno je povezan s obitelji Bronfm an, a oni su poslunici Rothschilda u cionistikoj mrei. CJC radi u dosluhu s Bnai Brithom i ADL-om. O tkriveno je da je ubacio agenta u Kanadsku nacistiku stranku kako bi se na nju skrenula pozornost i poveao njen percipirani utjecaj. eljelo se zastraiti idovsku zajednicu i opravdati zakone o zloinim a iz m rnje koje je CJC elio da vlada prihvati. Takvi su ljudi s kojim a ovdje im am o posla. H enry M akow oekuje potencijalno visok raun za odvjetnike usluge u njegovoj obrani pred kanadskom diktaturom ljudskih prava i pokuaju zatite njegove web stranice od cenzora. Kanadska komisija o ljudskim pravim a (CHRC) jo je jedna fasada rotildske m ree koja uzim a na nian slobodu izraavanja i one koji razotkrivaju njezine m anipulacije u pozadini svjetskih zbivanja. CHRC je sjajno raskrinkan u knjizi pod nazivom Premetaina (Shakedown) kanadsko-idovskog pisca i izdavaa Ezre Levanta, jo jedne m ete Policije misli. Kao to on s pravom kae: Misija CHRCa je potiranje stvarnih ljudskih prava kao to su sloboda govora, koju eli zamijeniti tobonjim ljudskim pravim a, poput lanog prava na to da ne budete uvrijeeni. Ezra razotkriva neuobiajeno ponaanje biveg CHRC-ovog istraivaa i serijskog m podnositelja tubi Richarda W arm ana, to . i ukljuuje objavljivanje krajnje rasistikih kom entara na web stranicam a i naknadno prijavljivanje istih tih web stranica CHRCu zbog objavljivanja rasistikih poruka. Da, dobro ste proitali. Kanadski idovski Slika 52: Rotildski cionisti ele zakone o zloinima iz m rnje u kojemu ovjeku p ri kongres dao je nagradu Richardu W arm anu obrani istina ne pom ae. zbog prom icanja ljudskih prava, a Kongres

jU

Raunalni sustav Zion

139

vodi njegov prijatelj Bernie Farber, ovjek koji je na zub uzeo H enryja Makowa. Kanadska kom isija o ljudskim pravim a i njezini tribunali jednostavno su kvazisudovi u kojim a je svatko proglaen krivim ak i prije sasluanja svjedoka. H enry M akow s pravom kae:
CH R C ... prosljeuje pritube cionista trib u n alu koji se dii svojom nepristranou. Ali Tribunal nikada nije odbio odrati raspravu, bez obzira koliko neosnovana bila. O sim toga, niti jed n a tuba nije rijeena u korist optuenoga.

Zahvaljujui neum ornim nastojanjim a ljudi kao to su Ezra Levant, ak su i kanadski m ediji poeli uviati razm jere cenzure i povreda ljudskih prava kojih smo svakodnevno svjedoci. U jednom je lanku lista Ottawa Citizen pisalo: Sud u kojem se uvijek donose jednostrane odluke predstavlja pravu definiciju nazovisuenja. Zbog tih institucija Kanaane bi trebalo biti sram. Da, ali to su upravo onakvi sudovi kakve Rothschildi ele uvesti diljem svijeta, i to ne samo radi sudskih postupaka o ljudskim pravim a. O ni ele da svi sudovi funkcioniraju na ovakav nain u faistikoj/komunistikoj globalnoj dravi. Ezra Levan je, ironino, strastveni pristaa Izraela i cionizm a, a ipak se nalazi na m uici niana rotildskocionistikih organizacija poput Kanadskog idovskog kongresa. Ezrin je zloin to to se zauzeo za slobodu govora i to je razotkrio Komisiju o ljudskim pravim a i Kanadski idovski kongres koji su htjeli uskratiti takvu slobodu. Te dvije organizacije vrlo tijesno surauju iako bi Komisija trebala odgovarati vladi, a ova druga je pak privatna. O no to ih povezuje je Rothschildova m rea sustavne cenzure. H enry M akow je to jako dobro opisao rekavi: ,,U Kanadi ljudska su prava postala prljave rijei jer cionisti odreuju tko e ih imati. Dobrodoli u budunost. Ali, ne dogaa se to samo u Kanadi. D ogaa se irom svijeta, budui da se uvode zakoni o zloinim a iz m rnje kroz m anipulacije rotildsko-cionistikih organizacija poput Bnai Britha i Antiklevetnike lige.

Uzurpacija obrazovanja idovski profesor David F. Noble izazvao je gnjev rotildsko-cionistikog lobija kad je razotkrio njihovu kontrolu nad treim najveim kanadskim sveuilitem, Sveuilitem York u Torontu. Dijelio je letke na kojim a je pisalo: Zaklada Sveuilita York: Tko tu koga... (prijedlozi za daljnja istraivanja). Zaklada je glavno tijelo tog sveuilita za prikupljanje novanih sredstava, a profesor Noble je rekao da ju je uzurpirao izraelski lobi (vidi pod Rothschild) kako bi utjecao na sm jernice tog sveuilita. Takoer je razotkrio iri utjecaj Izraela u zapadnjakim institucijama. Kakva je bila reakcija rotildsko-cionistikog lobija? Tog idovskog profesora lijepo su prozvali antisem itom . Ako to nije potez oajnika, ne znam to je. Nepokoren, profesor Noble je na O ntarijskom vrhovnom sudu pravde pokrenuo parnicu traei 25 m ilijuna dolara odtete zbog klevete. M eu optuenicim a su privatni poslovni subjekt Zaklada Sveuilita York; proizraleske organizacije za prikupljanje novanih sredstava i lobiranje; Hillel iz Toronta; U nited Jewish Appeal Federation iz Toronta

140

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

i Kanadski idovski kongres iz O ntarija i njihovi agenti. U parnici se te skupine optuuje da su pokuale povrijediti, uutkati i oklevetati profesora Noblea zbog njegovih kritikih istraivanja o vanjskim utjecajima na njegovom sveuilitu. O n je izjavio:
U nastojanju da obustave m oja istraivanja, javno unite moj ugled i izoliraju me od m ojih kolega optuenici su pokrenuli najpodliju vrstu napada na m oju osobnost - pokuavi stigm atizirati jednog idova kao antisem ita - zato to sam se usudio ispitati i razotkriti njihove pogubne aktivnosti. Ti bogati i m oni ljudi pretvaraju se da potuju visoko obrazovanje, ali zapravo su njegovi najgori neprijatelji. O ni misle da m ogu kupiti sveuilite. E, pa, u tom e se grdno varaju.

Bravo, kompa. Poznata idovska linost prem a kojoj rotildski cionisti rigaju m rnju (m rnja je njihova prim arna emocija) jest velianstveni N orm an Finkelstein (si. 53) koji je raskrinkao njihovo gnusno iskoritavanje idovskog naroda u svojoj knjizi Industrija holokausta: Promiljanja o iskoritavanju patnje idova (The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation o f Jewish Suffering). O ba Finkelsteinova roditelja preivjela su zatoenitvo u nacistikim logorima. Njegova je m ajka bila zatoena u logoru M ajdanek te u dva logora u kojim a su ljudi radili poput robova, a njegov je otac bio u Auschwitzu. Sve druge lanove njegove obitelji s obje strane ubili su nacisti. Toplo preporuam njegovu knjigu elite li razum jeti nezamislive razm jere u kojim a rotildski cionisti iskoritavaju idovski narod. Takvo neto doista ostavlja bez daha. Ti ljudi nem aju nim alo srama. Finkelstein pokazuje kako je broj navodnih preivjelih rtava Holokausta povean sa 100.000 (1945. godine) na gotovo m ilijun (1997.) kad su rotildski cionisti traili sve vea obeteenja za lane rtve. Ako su svi koji to tvrde doista preivjeli logore - obiavala je govoriti njegova m ajka - koga je onda Hitler ubio? U m euvrem enu, one prave preivjele rtve pri tom e ostaju gubitnici jer, u oim a rotildskih cionista, nisu vani. U im e obeteenja Finkelsteinova je majka od njem akih vlasti dobila samo 3500 dolara preko idovskih organizacija, dok Slika 53: Norman Finkelstein je meta su drugi, od kojih m nogi nisu ni prim irisali rotildsko-cionistike Policije m isli zato to koncentracijskom logoru, dobili doivotne je poinio zloin - u njihovim oima, kazneno djelo kanjivo smru - iznoenja istine. m irovine od strane njem ake drave u

Raunalni sustav Zion

141

vrijednosti od stotina tisua dolara. O vu su prijevaru rotildski cionisti izveli tako da su, pregovarajui s njem akom vladom , isposlovali to da obeteenje ne treba ii pojedincim a koji su doista proivjeli te patnje ve za obnovu idovskih zajednica . D rugim rijeima: novac je otiao rotildsko-cionistikim organizacijam a. Ah, da, postojala su dva izuzetka od pravila o neplaanju pojedincim a... rabini i istaknuti idovski voe. O ni jo uvijek dobivaju svoje pojedinane ekove na poti, a prem a dananjoj vrijednosti valute, novac kojeg plaa Njemaka iznosi desetke m ilijardi dolara. Rotildsko-cionistiki paravan koji je isposlovao takav neuveni dogovor bila je Konferencija o m aterijalnim potraivanjim a idova naspram Njemake koja je ukljuivala Am eriko-idovski odbor, Am eriki idovski kongres i Bnai Brith. To su iste one organizacije koje kau da nam trebaju zakoni o zloinim a iz m rnje kako bi se zatitili pripadnici idovskog naroda za koje njih boli briga. Jedan je rabin osudio takav dogovor o obeteenju rijeima koje otkrivaju pravu m otivaciju tih sam ozvanih zatitnika idovskog naroda. Rabin A rthur H ertzberg je rekao: Ne radi se ovdje o pravdi nego o borbi za novac. Izvrni potpredsjednik Konferencije o m aterijalnim potraivanjim a idova naspram Njemake (Konferencije o potraivanjim a) je tip po im enu Saul Kagan, za kojeg Finkelstein kae: Prem a dostupnim podacim a, godinja plaa Saula Kagana iznosi... 105.000 dolara. Kagan za 12 dana inkasira ono to je m oja m ajka dobila za est godina patnje tijekom nacistikih progona. Ta plaa od oko sto tisua zelembaa odnosila se na godinu 2000. - pom islite samo koliko iznosi danas. Kagan je i dalje na prvobitnom poloaju i kae da je njegova organizacija dosad osigurala vie od 60 m ilijardi dolara kom penzacijskog plaanja za preivjele rtve Holkausta diljem svijeta. Finkelstein pie:
Posljednjih godina industrija H olokausta postala je ista gangsterska iznuda. Tvrdei da predstavlja sve idove svijeta, ive i m rtve, ta industrija polae pravo na idovsku im ovinu iz doba H olokausta u cijeloj Europi. Prikladno nazvana posljednjim poglavljem H olokausta, ova dvostruka ucjena europskih zemalja, kao i legitim nih idovskih traitelja prava, najprije je bila usm jerena na vicarsku. [Nakon razvuene kam panje koja je m obilizirala am eriki politiki establim ent] vicarci su konano pokleknuli 1988. godine i pristali isplatiti 1,25 m ilijardi dolara. N am a je cilj ... pisalo je u priopenju za m edije jedne vicarske banke - da otklonim o prijetnju sankcijam a, kao i dugotrajne i skupe sudske postupke. U nato svojoj brizi za potrebite preivjele rtve H olokausta, Svjetski idovski kongres eli da gotovo polovica vicarskog novca bude dodijeljena idovskim organizacijam a i edukaciji o H olokaustu. C entar Simon W iesenthal tvrdi da ukoliko zaslune idovske organizacije dobiju novac, odreeni bi dio trebao otii idovskim obrazovnim centrim a. Nastojei upecativei dio plijena, sve reform istike i ortodoksne organizacije tvrde da bi ... m rtv i voljeli da krajnju financijsku korist izvue upravo njihov ogranak judaizm a.

142

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Svjetski idovski kongres i C entar Simon W iesenthal pod veim su uplivom Rothschilda. Povjesniar Guy W alters razotkrio je pravu pozadinu lovca na naciste Simona W iesenthala u svojoj knjizi Lov na zlo (Hunting Evil). Prikazuje ga kao laljivca koji je pravdi priveo sam o aicu nacista, a zanem ario ostale. Kao to sam ranije spom enuo, W iesenthal je zanem ario kljunu i dokazivu podrku nacistim a od strane Rockefellera i obitelji Bush jer je i sam bio dio te klike - rotildske klike. Upravo iz tog razloga W iesenthal nije bio ni najm anje zainteresiran za hvatanje cijelog niza nacista, ukljuujui anela sm rti Josefa Mengelea, koji su poslije rata dovedeni u Am eriku kako bi radili na tajnim am erikim projektim a to su obuhvaali genetiku, kontrolu um a i visoku tehnologiju (vidi Najveu tajnu). O najpoznatijem svjetskom lovcu na naciste Guy Walters kae sljedee:
Ugled Sim ona W iesenthala stoji na staklenim nogam a. O n je laljivac, k tom u prilino lo. O d kraja rata do kraja svog ivota u p orno je lagao o svojem navodnom lovu na E ichm anna, kao i o ostalim svojim postignuim a u lovu na naciste. W iesenthal je takoer obiavao smiljati besprim jerne prie o svojim ratnim godinam a i iznositi lane tvrdnje o svojoj sveuilinoj karijeri.

W alters je ondje opisao stalno prisutan, zapravo obavezan, m entalni sklop m ree odabranih krvnih loza i njihovih potrkala. To su licemjeri koji im aju obraza osuivati druge zbog rasizm a i iznoenja neistina.

Loi idovi" su 'sebemrsci' N orm an Finkelstein takoer je objelodanio izraelsko postupanje prem a Palestincima i krenje njihovih ljudskih prava. Rekao je da je Izrael odgovoran za dravni terorizam te da je jedina razlika izm eu izraelskog terorizm a i terorizm a Ham asa u tom e to je izraelski terorizam triput sm rtonosniji. O drugim stvarim a da i ne govorimo. Finkelsteinovo raskrinkavanje tih bolesnih i pokvarenih ljudi uistinu ga je uinilo opasnim po rotildsko-cionistiki establim ent pa su oni uzvratili na svoj uobiajeni nain. Pokrenuta je kam panja klevetanja predvoena rotildskim cionistom Alanom Dershowitzom , harvardskim profesorom prava i zagovornikom naloga za m uenje koji bi m uenje uinili zakonitim . Ukoliko ste idov, pa etiketa antisem it nije naroito uvjerljiva, nazvat e vas sebem rscem . Lako emo za pobijanje vaih dokaza, to je nebitno. Znaju oni da ako o nekom pitanju raspravljaju na tem elju dokaza da su tada u grdnoj nevolji. Njihovo su oruje zato pokude i lane optube. Razotkrijete li ih a niste idov antisem it ste. Ukoliko ih razotkrijete a idov ste tada ste sebem rzac . Jedan kritiar iz redova rotildskih cionista rekao je da je Finkelstein bolestan, odvratan prim jer m rnje samog sebe. Kao to je lijepo napisao jedan autor:
Prem a ovoj propagandi, idovi koji upute ozbiljnije kritike Izraelu zbog loeg postupanja prem a Palestincim a, Zidovi kao to su N orm an Finkelstein, N oam Chomsky, Sara Roy i m nogi drugi, oni su, ukratko, loi Zidovi.

Raunalni sustav Zion

143

N a dobrim idovim a ostaje da neutraliziraju takve kritike upuene Izraelu pa oni pribjegavaju lijepljenju p o g rd n ih etiketa kritiarim a i tako im onem oguuju daljnje zaposlenje, blokiraju dogovorena predavanja ili openito nastoje unititi njihovu vjerodostojnost kod javnosti - i kod rektora sveuilita. U takvoj taksonom iji oni dobri idovi tvrde da govore u im e idova u cjelini.

D rugim rijeima, jedini dobri idovi su rotildski cionisti i oni koji ine to im ovi narede. To treba shvatiti idovski narod openito ili e i dalje biti obmanjivan. Cionizam ne znai dobrobit idova nego dobrobit Rothschilda. G odine 2007. N orm anu Finkelsteinu je ukinut status sveuilinog nastavnika (zapravo je dobio otkaz) na Sveuilitu DePaul u Chicagu nakon m aliciozne kam panje protiv njega u reiji Alana Dershowitza koji je lanovim a sveuilita poslao dosje o najflagrantnijim sveuilinim grijesima N orm ana Finkelsteina, a naroito o njegovim bezonim laima te o pogrenim navodim a i izvrtanju injenica. Jamano je to bio vrlo odm jeren dokum ent. lanovi Finkelsteinovog odsjeka i nastavnog odbora na razini koleda ipak su glasali za to da on zadri svoje radno mjesto, ali protiv toga su bili dekan Koleda hum anistikih znanosti i Sveuilinog odbora za prom aknua i procjenu profesorskog statusa. Eto kako m anipuliraju rotildski cionisti - kontrolom ili vrenjem utjecaja na organizacije i kljune poloaje moi. Daleko je tee nam etati vlastitu volju m notvu pojedinaca, stoga m orate kontrolirati gornje eelone organizacijskih piram ida. O konanom ishodu odluivao je sveuilini ravnatelj, veleasni D ennis Hltschneider, a on je (pod pritiskom rotildskih cionista) kukavno podvio rep. Finkelstein je dobio otkaz. Ja sam pak uspio odrati predavanje na Sveuilitu Toronto krajem 1990-ih samo zahvaljujui tom e to je prvi ovjek tog sveuilita odbio pokleknuti pred pritiskom Kanadskog idovskog kongresa, Antiklevetnike lige i borca za ljudskih prava Richarda W arm ana da se moj nastup zabrani. Nedugo potom m orao se povui. Na svim razinam a obrazovnog sustava i visokog kolstva poduzim aju se otre akcije protiv raznovrsnosti i razilaenja u miljenju, budui da rotildski cionisti stjeu sve veu m o na nain koji je ranije opisao profesor Noble sa Sveuilita York u Torontu. O ni dre kontrolu nad financiranjem i m anipuliraju politikom i im enovanjim a. Visokokolska karijera N orm ana Finkelsteina unitena je uglavnom zato to je govorio istinu te je iz istog razloga profesor Noble bio ocrnjivan a H enry M akow napadan. O ni su idovskog podrijetla, ali to nije bitno. Prioritet rotildskog cionizm a nisu interesi idovskog naroda ve kontrola.

Lani 'muslimanski'teroristi Rotildski cionizam daleko je najznaajnija sila koja stoji iza mree islamskog terora. Sjeam se kako m i je Andreas von Billow, bivi njem aki m inistar obrane, govorio da je m uslim anski terorist iz 1970-ih i 1980-ih Abu Nidal radio za Mossad. Jednom kad ponete povezivati konce to im a savrenog smisla. O ni stvaraju percepciju o postojanju problem a (terorizam ) naspram kojeg m ogu ponuditi rjeenje (jo vie kontrole i ratova). Na svoj popis najtraenijih terorista FBI je stavio

144

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

amerikog dravljana po im enu Adam Yahiye G adahn, a na FBI-evoj web stranici stajalo je da je ,,u sredinjem distriktu Kalifornije on optuen za izdaju i davanje m aterijalne podrke al Q aedi. G adahn je snim io niz sm ijenih video uradaka razine drugorazrednih filmova u kojim a poziva na nasilje protiv nevjernika te je snim io jo podosta takvog niskobudetnog smea. FBI je rekao da je on navodno um ijean u brojne teroristike aktivnosti, ukljuujui pruanje pom oi i m oralne podrke i usluga al Q aedi. Reeno nam je da ga se treba sm atrati naoruanim i opasnim te je ponuena nagrada od m ilijun dolara za trag koji bi doveo do njegova uhienja. FBI je uputio m olbu javnosti, traei bilo kakve inform acije o ovom opasnom ovjeku, pri em u im sluajno i sam m ogu pom oi. Adam Yahiye G adahn je zapravo idov po im enu Philip Pearlm an, unuk dr. Carla K. Pearlm ana, predsjednika Ujedinjene idovske dobrotvorne zaklade, i lan odbora Antiklevetnike lige. Jedan drugi m om ak koji je iskoriten da se zastraivanjem upokore A m erikanci je Yousef alKhattab s web stranice R evolutionM uslim .com . O n kae da eli da Sjedinjene Drave nam etnu erijatski zakon koji ukljuuje bievanje ili kam enovanje do sm rti zbog predbranih seksualnih odnosa i preljuba. Na toj web stranici postavljene su slike Kipa slobode pod udarcim a sjekire i video-snim ke u kojim a se u satirinom tonu prikazuje sm rt am erikih vojnika i odrubljivanje glave jednog amerikog novinara. Ali, vidi vraga, ispostavilo se da je Yousef al-Khatab roen u jednoj obitelji rotildskih cionista, pravim im enom Joseph Cohen. Puka sluajnost, nem a razloga za zabrinutost.

Proroanska krivotvorina
Prije negoli krenem o dalje elio bih istaknuti jo jednu stvar... Citirate li sada zloglasne Protokole Sionskih mudraca bit ete, sasvim sigurno, proglaeni rasistom , osobito od strane liberalne ljevice ili tvrdokorne ljevice iji pripadnici nikad ne proputaju priliku da podastru vlastitu m oralnu istou. Ja ih nazivam robotskim radikalim a, a oni su vrlo bitno oruje u sposobnosti Rothschilda da se zatite od opravdane istrage. Kada se bilo tko previe priblii istini rotildski paravani poput ADL-a graknu: A ntisem it! To je znak robotskim radikalim a da zavrnu rukave (omoguivi tako potpun pristup svome srcu) i da ponu m antrati: Osudimo ga! O sudim o ga! U m euvrem enu, Rothschildi i njihovi agenti im se smiju uz neskriveni prezir, svjesni da brane sam sustav koji je posveen porobljavanju njih i njihovih obitelji. Protokoli su navodno opisi susreta cionistike elite u Bazelu u vicarskoj u vrijeme prvog rotildsko-cionistikog Kongresa 1897. godine. Taj je dogaaj m orao biti prem jeten sa svoje prvotne lokacije u M inhenu u Njemakoj zbog suprotstavljanja idova koji nisu podravali cionistiki plan da svi budu preseljeni u Izrael (treba imati na um u da se to zbivalo m nogo vrem ena prije strahota iz vrem ena nacistike Njemake koje su dovele upravo do tog preseljenja). Bazelsku konferenciju je vodio Rothschildov podobnik Theodor Herzl, takozvani osniva m odernog cionizm a, koji e kasnije u svoj dnevnik zapisati:

Raunalni sustav Zion

145

N uno je da patnje idova ... p o stan u jo gore ... to e nam pom oi pri ostvarenju naih planova ... Im am odlinu ideju ... N agnat u antisem ite da unite idovsko bogatstvo ... Na taj nain antisem iti e nam pom oi tako to e pojaati progone i ugnjetavanje idova. A ntisem iti e postati nai najbolji prijatelji.

Cionistim a je dobrobit idovskog naroda na prvom mjestu, je Ida? Protokoli su se prvi put javno pojavili u Rusiji 1903. godine i, bez obzira to govore oni koji se nabacuju pogrdam a i oni koji nijeu istinu, u njihovom je sadraju iznijet plan za svjetsku diktaturu koja odraava ono to se otada dogaa. M oete ih pronai na internetu te na A m azonu. Bacite na njih pogled i razm islite o njihovoj svrsi. Ljudi bi trebali donositi vlastite zakljuke, a ne da sluaju tua miljenja o tom e to bi trebali vjerovati bez vlastite provjere valjanosti iznesenih podataka. U Protokolim a se govori o potajnom izazivanju ratova, kriza i revolucija, poveavanju trokova ivota i reiranja m asovnih nem ira koji bi doveli do krajnjeg cilja: svjetske okupacije preko sporazum ne uspostave svjetske vlade. Zvui vam poznato? Elitni bankar James Paul W arburg (rotildski cionist), sin Paula W arburga (rotildskog cionista), jednog od tvoraca am erikih Federalnih rezervi, pred Senatskim je odborom Sjedinjenih Drava o vanjskim odnosim a 1950. g. rekao: Im at emo Svjetsku vladu, htjeli m i to ili ne htjeli. Jedino je pitanje hoe li Svjetska vlada biti realizirana okupacijom ili sporazum om . Slijedi saetak onoga o emu Protokoli govore, preuzet iz lanka u kojem se njihova vjerodostojnost osporava:
U Protokolim a se tvrdi da oni opisuju tajnu u rotu iji je cilj uspostava svjetske prevlasti, to je iznijeto na jedan instruktivan nain koji m oda podsjea na p riru n ik za obuku nekog novog lana zavjere. Jasna svrha opisanog program a je dovoenje neidovskog svijeta pod skute jedinstvene vlade, predvoene kraljem izabranim o d strane idovskog naroda. Priprem ajui se za takvo rjeenje p o treb n o je ukloniti sve suparnike nacije, vlade, religije i ekonom ske sustave. Iako do stvarne prevlasti u svijetu treba doi nasiljem , priprem e se vre suptilnim sabotiranjem postojeih sustava. N aglaena je p otreba da m ase rairenih ruku doekuju svoje suanjstvo. Taj uvjet se treba ostvariti putem : koritenja zajmova i lihvarenja kako bi se drave, nakon njihova bankrota, dralo p o d kontrolom ; koritenja m asovnih m edija za kontrolu um a masa; um jetnog izazivanja nesloge, ratova i ekonom ske depresije; uspostave dem okratskih ili republikanskih vlada.

Protokoli esto spom inju m onu i m asivnu agenturu' koja e izvravati direktive zavjere, kao i golem e zalihe zlata koje im stoje na raspolaganju. U njim a se takoer

146

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

opetovano spom inju tajna drutva pop u t S lobodnih zidara kao fasada za njihove tajne operacije.

Ne govorim o tom e jesu li Protokoli autentini ili nisu, ve samo to da iznose detaljnu priu o stvarim a iz posljednjih stotinu godina prije negoli su se injenino dogodile. Zavjera koju je opisao dr. Richard Day (rotildski cionist) na susretu lijenika u Pittsburghu 1969. godine bila je praktiki istovjetna onoj opisanoj u Protokolim a vie od stotinu godina ranije. Je li to puka sluajnost? Dr. Day je bio rokfelerski insajder u svojstvu nacionalnog m edicinskog direktora njihove eugenike operacije Planirano roditeljstvo, a Rockefeller znai Rothschild . O penito se sm atra, uglavnom zbog neprestanog ponavljanja, da su Protokoli krivotvorina, to m oda i jesu. Ali ako to doista jesu njihov je autor bio fantastian prorok. Dokaz da su krivotvorina navodno se pojavio u lancim a u londonskom listu The Times 1921. godine. Jesu li to iste one novine koje su najveim dijelom svoje povijesti bile pod kontrolom dinastije Rothschild? Iste one novine u kojima je pisalo da Am erika A braham a Lincolna m ora biti unitena kako bi se zaustavilo tiskanje novca bez kam ata i kako ta zemlja ne bi vie bila ovisna o Rothschildovim bankama? Jesu li to iste one novine koje su danas u vlasnitvu rotildskog cionista Ruperta M urdocha? ini se da jesu, naalost. Istini za volju, taj je list 8. svibnja 1920. ipak objavio lanak u kojem postavlja pitanje jesu li Protokoli autentini. Pa kae:
O dakle potjee ta jezovita proroanska nota, proroanstva dijelom ostvarenog, a djelom ino daleko odm aklog u sm islu ostvarenja istoga? Jesmo li se svih ovih traginih godina borili da ... iskorijenim o tajnu organizaciju njem ake svjetske prevlasti da bismo, na koncu, ispod nje pronali jed n u d ru g u organizaciju, jo opasniju jer je tajnija? Jesmo l i ... izbjegnuli Pax Germanicu da bism o upali u Pax Judaeicu ?

M eutim , neto vie od godinu dana kasnije The Times je iznio svoj kritiki prikaz Protokola u stilu rasprava je zavrena, otpisujui ih kao podvalu i krivotvorinu. Autor lanka bio je Philip Perceval Graves koji je s T. E. Lawrenceom od Arabije radio na priruniku za tursku vojsku kad je Graves bio kapetan u obavjetajnoj slubi Britanske vojske. Njegov ujak, sir Robert W indham Graves, bio je britanski veleposlanik u Turskoj, financijski savjetnik turske vlade, a radio je i za britansku obavjetajnu slubu u Kairu u istom razdoblju kao i njegov neak. Ba u vrijeme kada se Philip Perceval Graves nalazio u K onstantinopolu (sadanjem Istanbulu) u Turskoj taj bivi kapetan u obavjetajnoj slubi britanske vojske pronaao je dokaze koji su sugerirali da su Protokoli krivotvorina. Tko li ga je na taj trag naveo, da mi je samo znati? A tko drugi nego Allen Dulles, zloglasni prvi civilni elnik CIA-e (si. 54). Dulles je bio pristaa H itlera i eugenike, duboko um ijean u operaciju Projekta spajalica (zapoetu od strane Rothschilda) koja je om oguila nizu glavnih nacistikih figura, ukljuujui znanstvenike, genetiare i strunjake za kontrolu uma, da pobjegnu iz Njemake u Sjedinjene Drave te u Srednju i Junu A m eriku gdje su nakon rata nastavili sa svojim osude vrijednim radom . M eu njim a je bio

Raunalni sustav Zion

147

i Josef Mengele, aneo sm rti, o em u podrobnije m oete proitati u m ojim drugim knjigam a kao to je Najvea tajna. Dulles je bio laljivac, prevarant i nacistiki sim patizer te je pronaao izvor koji je kom prom itirao Protokole. Koliko onih to poput papiga ponavljaju u-The-Timesu-su-Protokolirazotkriveni-kao-krivotvorina, za to znaju? Vrlo m alo njih, a m oda i nitko, jer oni ponavljaju tue tvrdnje koje njim a odgovaraju, dakle nisu slobodoum ni istraivai. O ni ne ele istinu ve samo potvrdu vlastitog svjetonazora, m oralne istoe i identiteta. Dulles je takoer bio duboko upleten u ubojstvo S lika 54: Zloglasni Allen Dulles predsjednika Kennedyja (pod dirigentskom palicom pronaao je jedan izvo r koji je Rothschilda) 1963. godine kao i zatakavanje kompromitirao Protokole. istoga. O n i njegov brat John Foster Dulles, koji se prienio u obitelj Rockefeller, bili su zakonski predstavnici rotildske banke Kuhn, Loeb & Co. O na je financirala Rusku revoluciju, Rockefellerovo, H arrim anovo i Carnegiejevo carstvo, izm eu ostalih, te je pripom ogla da se am erikom narodu na lea objesi rotildska banka Federalnih rezervi. D ok je Allen Dulles poslije Drugog svjetskog rata bio u CIA-i, njegov je brat bio ameriki m inistar vanjskih poslova. Dakle, jo dva oigledna Rothschildova podobnika za koje to nikada ne biste rekli. Allen Dulles, direktor rotildsko-rokfelerskog Vijea za vanjske odnose, navodno se nalazio u K onstantinopolu kako bi razvijao odnose u postotom anskoj Turskoj kadli je nabasao na izvor koji je rekao da su Protokoli podvala te ga je Dulles uputio Gravesu, agentu britanske obavjetajne slube. Prem a navodim a autora Petera Grosea iz njegove knjige Uglaeni pijun: ivot Aliena Dullesa (Gentleman Spy: The Life o f Allen Dulles), taj je izvor bio ruski em igrant koji je odbio otkriti svoj identitet. Ujedno je isposlovao pozajm icu od lista The Times uz preutni dogovor da zajam ne treba biti vraen. Kasniji lanci u The Timesu otada su stalno citirani kao dokaz da su Protokoli krivotvorina. Ako ih m akar spom enete ili se zapitate kako to da su tako precizno predvidjeli dogaaje tijekom posljednjih stotinu godina optuit e vas da ste antisem it koji tvrdi da postoji idovska zavjera o preuzim anju prevlasti u svijetu. Ja to zasigurno ne tvrdim . Na djelu je rotildsko-ilum inatska zavjera koja se slui javnim obrazom i skrovitim m anipulacijam a cionizm a kao jednim od glavnih sredstava. O nim sam oprozvanim istuncim a i zagovornicim a liberalne ljevice elio bih skrenuti pozornost na to da se ta knjiica ne zove Protokoli mudraca cjelokupnog idovskog naroda. Njen je naziv Protokoli Sionskih mudraca - dakle, rotildskog cionizma. Javnost, a ponajvie pripadnici idovskog naroda, m ora biti svjesna takve pozadine rotildskog cionizm a jer njegovi se planovi ubrzano ostvaruju praktiki bez ikakvih zapreka, zbog m anjka osvijetenosti i straha da ete biti proglaeni rasistom .

148

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

to se m ene tie, ba m e briga to ljudi govore o m eni po pitanju toga ili bilo ega drugog. elim iznijeti istinu na svjetlo dana a ne osvojiti nagradu u natjecanju za najpopularniju osobu. Ne sm ijem o dopustiti da nas u vezi ovoga zastrae i uutkaju. M artin Luther King je rekao: ... m oram o uspraviti lea i raditi na stjecanju slobode. Jahati nas m ogu sam o ako su nam lea povinuta. Vrijeme je da ustanem o, u svakom smislu.

8
Prodaju nam "film"
Ne uspostavlja se diktatura kako bi se obranila revolucija, n eg o se revolucija die kako bi se uspostavila diktatura.

- George Orwell -

KLJUNI UVID KOJI sam doivio tijekom prvih godina poslije iskustva u Peruu bio je nain na koji je stanovnitvo m asovno program irano kroz brojne tehnike m anipulacije um a i emocija. Ljude bi posebno trebalo upoznati s dvije takve m etode. G odinam a o njim a piem, uvijek ispoetka, to u i nastaviti jer je vrlo vano razum jeti ih. Nazvao sam ih problem -reakcija-rjeenje i totalitaristiko uljanje, a koriste se svakodnevno kako bi se neupuenoj javnosti prodao faistiki/kom unistiki plan odabranih krvnih loza. Dr. Richard Day (rotildski cionist) bio je posve u pravu kad je onim lijenicim a u Pittsburghu rekao: Svaka stvar im a dvije svrhe. Jedna je tobonja svrha koja e tu stvar uiniti prihvatljivom ljudima; druga je prava svrha koja e ubrzati ciljeve uspostave novog sustava... Ove rijei savreno opisuju razlog za uvoenje tehnike koju nazivam problem -reakcija-rjeenje (P-R-R). To je sada esto koriten izraz kod onih koji uspijevaju vidjeti to se dogaa, to je odlino jer kada shvatite to P-R-R jest bit ete m nogo m anje podloni m anipulaciji. Stvar funkcionira ovako: elite npr. prom ijeniti drutvo na nain za koji znate da e izazvati ogrom no protivljenje, kao to su uvoenje svjetske vlade, sredinje banke, vojske, valute, m ikroipiranog stanovnitva i policijski nadziranu dravu, pred ime bi ustuknuo i sam George Orwell. Kako biste izbjegli takav stupanj neprijateljstva svoje planove neete iznijeti na vidjelo. Posluit ete se problem om -reakcijom rjeenjem. U prvoj fazi potajno stvorite neki problem . To moe biti teroristiki napad, ekonom ski krah, rat, pandem ija - bilo to prikladno za trenutno poduzim anje koraka ka ostvarenju vaeg plana. U drugoj fazi ljudim a iznesete, preko glavnih i jadnih m edija koji ne postavljaju suvina pitanja (u vlasnitvu odabranih krvnih loza), verziju problem a u koju elite da javnost povjeruje. M ogla bi to npr. biti pria o devetnaestorici arapskih otm iara koji su jedva upravljali jednom otornom Cessnom da bi odjednom , poput Trinity u M atrixu, zadobili sposobnost pilotiranja

150

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

irokotrupnim putnikim zrakoplovim a, i to izvanredno vjeto na dan 11. rujna. Ma koliko vaa pria bila uplja ne m orate brinuti da e vas etablirani m ediji zaskoiti . O ni e jednostavno bez pogovora ponavljati to god vi rekli, a isto e uiniti i najvei dio javnosti. Poslije toga oekujete reakciju ljudi tjeranih strahom i gnjevom te njihov zahtjev da se neto hitno poduzm e. O no to javnost openito ne razum ije je to da je sila koja stoji iza um jetno izazvanog problem a ista ona sila koja nudi rjeenja koja - gle ti sluajnosti - prom ie plan o centralizaciji m oi i kontrole. Upravo iz tog razloga slubenu verziju dogaaja i svijeta nazivam filmom . To je lana pria s ciljem da sakrije to se stvarno zbiva i kam o to vodi. Film , kojeg svakodnevno gledate i sluate u televizijskim vijestima, na glavnim radio postajam a te u novinam a prikazuje se samo zato da bi se iznijela lana objanjenja nacionalnih i svjetskih dogaaja koja zamagljuju njihov pravi znaaj i motivaciju. Praktiki nijedan novinar, osim onih izravno podreenih odabranim krvnim lozama, najee nem a pojm a o ulozi koju sam igra u ovom svakodnevnom odvijanju problem a-reakcijerjeenja. O ni su, poput veine nas, i sami neinform irani, a poesto znaju i m anje od drugih ljudi. Postoji jo jedna verzija problem a-reakcije-rjeenja koju nazivam nepostojeiproblem -reakcija-rjeenje. Pritom vam ne treba pravi problem ve samo percepcija javnosti da problem postoji. Najpoznatiji prim jer odigran je prije napada na Irak 2003. godine koji su naredili (u korist svojih skrivenih gospodara) rotildski pijuni George W. Bush i Tony Blair. Obojica imaju karakterne m ane od presudne vanosti za sluenje te klike i prim anje financijske nagrade tj. nem aju nim alo savjesti i savreni su laljivci. Pojavi li se ikad u nekom Blairovom govoru neka poluistina to je zasigurno tiskarska greka. Blairov glavni strunjak za odnose s javnou u to vrijeme, nasilnik i laljivac Alastair Cam pbell, jo je i gori. Ako ikad izgovori neku poluistinu zatrait e internu istragu. Svi su oni bili savreno svjesni da Saddam Hussein nije predstavljao nikakvu prijetnju. Britanski strunjak za inspekciju oruja dr. David Kelly, koji je bio dobro upoznat s oruanim kapacitetim a Iraka, ubijen je u predveerje rata kako bi se sprijeila m ogunost da razotkrije lai kojim a se opravdavao taj napad. Beskonana proturjeja u slubenoj prii o Kellyjevom sam oubojstvu imaju jednostavno objanjenje - to nije bilo samoubojstvo. estorica lijenika koji kau da je Kelly ubijen pokrenuli su postupak, zatraivi ponovno otvaranje istrage o njegovoj sm rti. Izjavili su da e objaviti neosporiv izvjetaj koji e dokazati da on nije poinio samoubojstvo. Bush (rotildski cionist) i Blair (rotildski cionist) krivi su za m asovno ubijanje jer su pokrenuli rat na tem elju proraunate lai. Invazija na Irak planirana je m nogo prije negoli se o njoj javno govorilo, o emu sam i pisao u svojim knjigam a godinam a ranije, a to su u m euvrem enu potvrdili i slubeni izvori. O ruje za m asovno unitenje bilo je nepostojei-problem -reakcijarjeenje kako bi se pred javnou opravdala orgija sm rti i razaranja koja je uslijedila. Tony Blair sada putuje svijetom drei beznaajne govore i dijelei savjete te podie goleme honorare od rotildskih pijuna kao to je J. P. M organ Chase. ujem da osniva i vlastitu kom paniju SoulsForSale Inc. (u prijevodu, D ue na prodaju). teta to nem a niti jednu koju bi m ogao prodati.

Prodaju nam "film"

151

U Iraku je izgubljeno puno vie od m ilijun ivota kao rezultat Bush-Blairovih lai kojim a su opravdavali invaziju, a najstranije patnje irakog naroda traju sveudilj. ene u gradu Faludi koji je stalno na m eti unezvijerene su i ne ele im ati djecu kada vide, kao to pie u peticiji poslanoj U jedinjenim narodim a, povean broj groteskno deform irane djece, bez glave, ili s dvije glave, jednim okom na elu, s ljuskavim tijelim a ili bez udova. Mala djeca u Faludi sada pate od groznih vrsta raka i leukemije, to je posljedica osirom aenog urana koritenog u oruju koje su upotrijebile am erika i britanska vojska koje su onam o poslali Bush i Blair. U rujnu 2009. faludanska O pa bolnica im ala je 170 novoroenih beba, od kojih je 24% um rlo u prvih sedam dana, a okantnih 75% prem inulih beba bilo je klasificirano kao unakaena novoroenad. Podaci za 2002. godinu, prije invazije, govorili su o 530 novoroenih beba, od kojih je est um rlo u roku od tjedan dana, a sam o je kod jedne utvrena nakaznost. Lijenici su takoer rekli da ak i znaajan broj beba koje uspiju preivjeti ponu razvijati teke oblike invalidnosti u kasnijoj fazi. Kada su m ediji postavili pitanje britanskoj vladi o tim strahotam a, profesionalni isporuitelji bedastoa kao to je lan parlam enta G areth Thomas, dravni m inistar pri M inistarstvu za m eunarodni razvoj, odgovaraju da problem a nem a jer se godinje u Faludi rodi svega dvije ili tri nakazne bebe. U najboljem sluaju, on je lutak koji ponavlja rijei birokracije, u najgorem je vraja laovina. G robar na samo jednom groblju rekao je da svakodnevno pokopa etiri ili pet beba od kojih su veina nakazne. Je li Vam to dovoljno, g. Blair? Sada se osjeate kao pravi m ukarac, je li? Sve je to posljedica koritenja jednostavne, ali ubojito uinkovite tehnike stvaranja problem a (ili privida problem a) i kasnijeg nuenja rjeenja.

11. rujna i P-R-R


Napadi od 11. rujna 2001. bili su klasian i tipian prim jer problem a-reakcijerjeenja. Rothschildove m ree tajnih drutava su nadzirua i koordinirajua sila u pozadini am erike vlade, am erike vojske, N acionalne sigurnosne agencije (NSA), CIA-e, FBI-a, stranih sigurnosnih slubi - osobito Britanske obavjetajne slube i M ossada - te zranog prostora i visokotehnolokih korporacija. Kroz m noge od tih razliitih niti u m rei odabrane krvne loze su isplanirale i 11. rujna izvrile ta strana nedjela. Za problem su lano okrivili arapske teroriste, to je dovelo do rjeenja - rata protiv terorizm a, invazija na Afganistan i Irak te eksplozije orvelovskih zakona i prisile kojim a je od 2001. godine globalna policijska drava vrlo brzo napredovala. Svjetska zavjera ne bi bila ni priblino tam o gdje je danas da nije bilo opravdanja zbog 11. rujna i prijetnje od terorizm a (si. 55). Upravo SU Slika 55: 11. rujna: problem-reakcija-rjeenje.

152

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

iz tog razloga m ree odabranih krvnih loza napale nebodere Blizance letjelicama daljinski upravljanim sa zemlje, tehnikom koja je danas djeja igra, kao to m oem o vidjeti na prim jeru zrakoplova poput am erikog Global Hawka. Raspon krila m u je istovjetan Boeingu 737, a diljem svijeta leti bez pilota (si. 56). Na vijestim a esto m oete uti kako se daljinski upravljane bespilotne letjelice za izvianje koriste u podrujim a poput Afganistana i Pakistana gdje njukaju iza neprijateljskih linija ili predvode bom bake napade. Slubenu priu o i l . rujna obaram u svojoj knjizi Alisa u zemlji udesa i katastrofa Svjetskog trgovakog centra - Zastoje slubena pria o i l . rujna neizmjerna la, a imate i m notvo pisanih i video inform acija u istraivakoj arhivi o i l . rujna na mojoj web stranici davidicke.com . N eboderi Blizanci srueni su kontroliranim ruenjem kako bi se postigao m aksim alan utjecaj na kolektivnu ljudsku psihu, priprem ajui je za rjeenja koja su ekala da budu ponuena. Sm atra li netko da je neto slino jednostavno nezamislivo trebao bi pogledati dokum ente o Operaciji N orthw oods koji su 2001. izali na svjetlo dana (vidi Vodi Davida lekea kroz svjetsku zavjeru). Objavio ih je etiri m jeseca prije 11. rujna James Bamford, bivi vaingtonski istraivaki producent televizijske kue ABC Television u knjizi pod naslovom Gomila tajni (Body o f Secrets). Ti slubeni dokum enti podrobno opisuju plan Z druenog stoera u Pentagonu iz 1960-ih godina, pod vodstvom vojnog zapovjednika generala Lymana L. Lem nitzera, za pokretanje kam panje teroristikih napada za koje bi bio okrivljen Castro kako bi se opravdala invazija na Kubu. Bam ford pie:
... prem a tom planu, s pism enim odobrenjem naelnika i svakog pojedinog lana Z druenog stoera, trebalo je ubijati nedune ljude na ulicam a am erikih gradova; potapljati brodove na puini koji bi prevozili izbjeglice s Kube, sve s ciljem pokretanja vala silnog terorizm a u W ashingtonu, M iam iju i drugdje. Ljudim a se planiralo nam jetati zloine koje nisu poinili, npr. p odm etanje bom bi, otim anje zrakoplova itd. P om ou lanih dokaza sva bi se krivnja svaljivala na Castra, im e bi Lem nitzer i njegova klika im ali izgovor kao i n eo p h o d n u im p odrku dom ae i inozem ne javnosti za izazivanje rata.

Slika 56: D aljinski upravljan Global H awk


koji m oe letjeti diljem svijeta bez pilota.

Operacija N orthw oods ak je ukljuivala upotrebu daljinski upravljanih bespilotnih letjelica. Govorim o o vrem enu 40 godina prije 11. rujna. Prem a jednom od planova, javnost je valjalo uvjeriti da je Kuba oborila civilni zrakoplov na redovnoj liniji iz Sjedinjenih Drava prem a Jamajci, Gvatemali, Venezueli ili Panami. O dabralo bi se odredite ija bi ruta prelazila preko Kube. Pravi avion (zapravo letjelica CIA-e) prevozio bi izabrane putnike ukrcane pod paljivo priprem ljenim lanim im enim a

Prodaju nam "film"

153

te bi poletio sa nekog civilnog aerodrom a. Na nebu iznad Floride zamijenila bi ga daljinski upravljana letjelica koja bi bila usm jerena da leti iznad Kube, zatim bi otposlala poziv u pom o, a nakon toga bila bi unitena preko radio signala. Prvotni bi avion sletio u neku Zrakoplovnu bazu gdje bi se tobonji putnici iskrcali. U knjizi Gomila tajni James Bamford iznosi dijelove dokum enata Operacije Northwoods:
Jedan avion u Zrakoplovnoj bazi Elgin bit e obojan i nu m eriran tako da izgleda p o tpu n o isto kao i civilno registrirani zrakoplov koji pripada jednoj organizaciji u vlasnitvu CLA-e na p o d ru ju M iam ija. U dogovoreno vrijem e taj pravi, nepatvoreni, civilni zrakoplov bit e zam ijenjen gore spom enutim avionom dvojnikom u kojeg e se, s paljivo priprem ljenim lanim im enim a, ukrcati odabrani putnici. N epatvoreni registrirani zrakoplov bit e pretvoren u daljinski upravljanu bespilotnu letjelicu. Vrijeme uzlijetanja bespilotne letjelice i nepatvorenog zrakoplova bit e usklaeno tako da om ogui njihov susret na nebu juno od Floride. O datle, nakon tog susreta, zrakoplov s p utnicim a spustit e se na najm anju m oguu visinu i sletjeti na pom o n i teren u Zrakoplovnoj bazi Elgin gdje e sve biti sprem no za iskrcavanje putnika i povrat zrakoplova u njegovo prvotno stanje. U m euvrem enu bespilotna e letjelica nastaviti letjeti prem a upisanom planu leta. Kada se bude nalazila iznad Kube bespilotna e letjelica - na m eunarodnoj frekvenciji predvienoj za slanje p o ru k a letjelica u nevolji - uputiti poziv u pom o, tvrdei da je napada kubanski m lanjak M IG. O dailjanje p o ru k a bi e prekinuto unitenjem zrakoplova, aktivirano radio signalom . To e radio stanicam a M eunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (engl. International Civil Aviation Organization - ICAO) u zapadnoj hem isferi om oguiti da obavijeste SAD to se dogodilo sa zrakoplovom tako da nee SAD taj incident m orati p ro d ati javnosti.

Takav je m entalni sklop ljudi s kojim a ovdje im am o posla. Ostvarenje tog plana sprijeio je, prem a dostupnim podacim a, predsjednik K ennnedy odbivi dati svoje odobrenje. M eutim , neto vrlo slino onom e to se dogodilo 11. rujna, te uz kasnije teroristike napade poput podm etanja bom bi u Londonu 2005. godine, dokazano je isplanirano prije 40 godina. Zamislite tehnoloke m ogunosti kakve im aju danas u usporedi s tadanjim vrem enom . Ti napadi izvedeni pod tuom zastavom (engl. false flag events) - kada vlade i obavjetajne slube organiziraju teroristike napade i za njih optuuju druge ljude - uobiajena su tehnika rotildski upravljanog Mossada. Veinu vrem ena to im (nekanjeno) polazi za rukom , ali 1954. izbio je skandal kad je otkriveno da su izraelski agenti postavili bom be u brojne zgrade u Egiptu, ukljuujui i zgradu koja je pripadala Sjedinjenim Dravama, te su ostavili podm etnute dokaze koji su upuivali na arapske teroriste . Jedna od podm etnutih bom bi prerano je eksplodirala i jedan je bom ba uhien. To je dovelo do razotkrivanja Mossadove pijunske organizacije koja je djelovala u Egiptu. M ossadovi agenti operiraju u svakoj zemlji zanimljivoj Rothschildim a, a pogotovo u Sjevernoj Am erici i Europi. Navodni voa otm iara u napadu od 11. rujna M oham m ed Atta za CIA-u je krijum ario drogu preko Gradskog aerodrom a Venice na Floridi gdje su obuavani

154

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

m nogi od tih otm iara (vidi Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru). O n i druina rtve su namjetaljke kojom je krivica prebaena na njih, iako s tim e nisu imali nikakve veze. Ve poznato elektronsko prebacivanje novca Atti prije 11. rujna u iznosu od 100.000 dolara od strane ravnatelja pakistanske Vojne obavjetajne slube (ISI-a) nije bilo nam ijenjeno isplati za poinjene napade, kao to se tvrdilo. Bio je to dio operacije krijum arenja droge u koju je bio um ijean ISI, koji je zapravo nita drugo doli pakistanski ogranak CIA-e. ISI je kanal izm eu uzgajivaa m aka u Afganistanu i heroina koji zavri na ulicam a Am erike i ostalih dijelova svijeta, ime se financiraju tajni projekti u reiji odabranih krvnih loza, poput 11. rujna, a sve se dri podalje od knjigovodstvenih knjiga. ovjek koji je prebacio novac Atti bio je ravnatelj ISI-a M ahm oud A hm ad, koji je u W ashington doao tjedan dana prije 11. rujna na sastanak s dunosnicim a vlade i obavjetajnih slubi. D ok su 11. rujna trajali napadi on je dorukovao s floridskim senatorom Bobom G raham om , predsjednikom Senatskog odbora o obavjetajnim djelatnostim a, zajedno s pa kistanskim veleposlanikom u Ujedinjenim narodim a M aleehom Lodhijem i ostalim lanovim a amerikog Senata i odbora Zastupnikog dom a Kongresa o radu obavjetajnih slubi, ukljuujui operativca CIA-e, zastupnika Portera Gossa. Potom su G raham i Goss supredsjedali zajednikom istragom (tako je oni nazivaju) Predstavnikog dom a o napadim a na dan 11. rujna koja je, razum ije se, podupirala slubenu priu o napadim a od 11. rujna.

Rothschildovi tragovi U dogaajim a od 11. rujna prstiju rotildskih cionista im a napretek. Larry Silverstein (rotildski cionist) i njegov p artner Frank Lowy (rotildski cionist) otkupili su 99godinji najam na itav kompleks Svjetskog trgovakog centra tjednim a prije 11. rujna i osigurali ga na 3,55 m ilijardi dolara. Poslije napada potraivali su dvaput vei iznos. Lowy se pridruio cionistikoj teroristikoj skupini H aganah 1945. godine kada su carevala ubojstva i zastraivanje Palestinaca, a takoer je. bliski suradnik izraelskih prem ijera, ukljuujui Benjamina N etanyahua i Ehuda Olm erta. Silverstein, kojeg vidim o na slici 57, takoer je blizak prijatelj Netanyahua, Ariela Sharona (izraelskog prem ijera u vrijem e 11. rujna) i m inistra obrane Ehuda Baraka koji je 2008.-2009. zapovjedio m asovno ubijanje Palestinaca u Gazi. Ugovor o Svjetskom trgovakom centru Silverstein i Lowy sklopili su s Lewisom Eisenbergom (rotildskim cionistom ), predsjednikom Luke kapetanije New Yorka i New Jerseya, a ranije su o tom e pregovarali s rotildski kontroliranim G oldm anom Sachsom. I Silverstein i Eisenberg nalazili su se na visokom poloaju u United Jewish Appealu (Ujedinjenom idovskom apelu), m ilijardu dolara tekoj rotildsko-cionistikoj organizaciji koja prikuplja novac za Izrael. Dana 11. rujna Silverstein se nije nalazio u Svjetskom trgovakom centru. Zakazani sastanak sa slubenicim a Luke kapetanije na 88. katu Junog nebodera otkazan je u posljednji trenutak. Associated Press je izvijestio da je g. Silverstein imao zakazano kod derm atologa. D otini je gospodin takoer izjavio da je jo jedna zgrada u sklopu Svjetskog trgovakog centra, poznata

Prodaju nam film"

155

kao Zgrada br. 7, sruena (engl. pulled), to u argonu strunjaka za ruenje znai sruena m etodom kontroliranog ruenja. Prem a slubenoj prii, pak, zgrada se sruila zbog velikog oteenja. No, Silversteinu se istina om akla i otada oajniki pokuava davati drukija objanjenja onoga to je rekao. Sruiti (pull) neto tako veliko kao to je Zgrada sedam zahtijevalo bi barem nekoliko dana priprem a i paljivog postavljanja eksploziva na tono odreena m jesta kako se graevina ne bi prevrnula ve uruila po okomici. Kako li im je to sam o uspjelo, prem a Silversteinu, gotovo odm ah po izdanoj zapovijedi da se zgrada srui? To je, dakako, besmislica, kao i drugi dijelovi prie o i l . rujna koje glavni m ediji Slika 57: Larry Silverstein - sruite je . tako bespogovorno ponavljaju. Eksplozivne naprave ve su bile postavljene u Zgradu sedam m nogo vrem ena prije 11. rujna, kada je zgrada priprem ana da bude sruena. Sve je to bio dio dugo vrem ena planiranog scenarija koji se odigrao toga dana. Am eriki pom onik dravnog odvjetnika na dan 11. rujna bio je M ichael C hertoff (rotildski cionist), nekadanji student Londonskog ekonom skog fakulteta koji su osnovali pripadnici Fabijanskog d ru tv a1(si. 58). Njegova je m ajka bila jedan od prvih M ossadovih agenata nakon to je, uz pom o podm etanja bom bi, nastala drava Izrael. C hertoff je bio prvi rukovoditelj orvelovskog M inistarstva dom ovinske sigurnosti kada je ono nakon 11. rujna uspostavljeno. Slika 58: Michael C hertoff - izraelski ovjek O slobodio je vie od 100 pripadnika izraelske u D om ovinskoj sigurnosti. pijunske organizacije koji su se infiltrirali u najvie eelone am erikih obavjetajnih agencija i am erike vojske. Neki od njih pratili su M oham m eda Attu tjednim a prije napada, ali kad je ta organizacija otkrivena, Chertoff, ameriko-izraelski graanin s dvostrukim dravljanstvom , nije ih dirao. C hertoff je takoer pustio na slobodu

1 Sidney Webb, Beatrice Webb i George Bernard Shaw, 1895. godine; op. prev.

156

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

petoricu M ossadovih agenata koji su uhieni u New Jerseyu na dan 11. rujna nakon to su vieni kako snim aju i slave zbog napada. Kod njih su pronaene lane putovnice, velika koliina novca i perorezi poput onih koje su navodno koristili (ali nisu) otm iari . Perorezi su, m eutim , pronaeni na lokacijam a koje su pohodili otm iari . Sjeate se da su Attu pet tjedana u stopu pratili izraelski pijuni. Petorica M ossadovih agenata posluili su se prijevoznim poduzeem pod nazivom Urban M oving Systems kao krinkom i pokriem , a netom poslije 11. rujna njegov vlasnik D om inic Suter (rotildski cionist) hitro je odleprao u Izrael. Jedan od te petorke M ossadovih agenata izjavio je za Izraelski radio kako su bili poslani u New York da zabiljee taj dogaaj. Kako je to m ogue, osim ako nisu znali - podosta vrem ena unaprijed - da e se tako neto dogoditi? Dva zaposlenika (sa stalnim boravitem u Izraelu) rotildsko-cionistike softverske kom panije pod nazivom Odigo, dva bloka dalje od Svjetskog trgovakog centra, upozoreni su na napade kom pjutorskom porukom dva sata prije negoli je pogoen prvi neboder, no upozorenje nije proslijeeno dalje. Adresa poiljatelja prenijeta je FBI-u, ali na tom e je i ostalo. Zato? Pa znam o zato. O ni koji stoje iza napada kontroliraju i FBI. Sjedite Odiga je u Izraelu, njegov odjel za istraivanje i razvoj nalazi se u Herzliyi, m alom gradiu sjeverno od Tel Aviva. Sasvim sluajno tu je i sjedite M ossada, koji im a niz softverskih kom panija paravana. Jonathan Elinoff, istraiva s web stranice Coreofcorruption.com, takoer je iznio priu u listopadu 2009. o njem akim i austrijskim studentim a um jetnosti koji su ivjeli u Sjevernom neboderu Svjetskog trgovakog centra prije 11. rujna, a uhieni su zajedno s M ossadovom pijunskom jedinicom poslije napada. Student um jetnosti poznata je krinka kojom se obino slui Mossad. Elinoff je priloio dokum ente, fotografije i opsene popratne dokaze. O ni su ivjeli na 91. katu u svibnju 2000., a spavali su u atorim a i bavili se postavljanjem um jetnikih instalacija. Imali su slubene propusnice, a tvrdi se da su onam o doli kako bi izveli neki um jetniki perform ans. Navodno su bili povezani sa skupinom pod nazivom Gelatin koja podupire reklam ne gegove s ciljem prom icanja popularne kulture. Elinoff kae da su ti studenti uhieni s M ossadovim agentima, ali da su kasnije puteni na slobodu.

Rotildski 'neokoni'
Neokonzervativci ili neokoni koji su upravljali Bushevom adm inistracijom bili su gotovo iskljuivo rotildski cionisti - ljudi kao to su Richard Perle, Paul Wolfowitz, Dov Zakheim , Douglas Feith, John Bolton i Lewis Libby. Tono godinu dana (tono u mjesec) prije 11. rujna sastavili su dokum ent u kojem pozivaju na svrgavanje Saddam a Husseina i pokretanje drugih osvajakih ratova. U dokum entu stoji da bi taj proces transform acije m ogao potrajati, osim ako ne doe do nekog katastrofalnog i katalizirajueg dogaaja, poput nekog novog Pearl H arbora. Detaljnije o tom e m oete proitati u knjizi Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj). Jedan od potpisnika tog dokum enta bio je Dov Zakheim (rotildski cionist), Pentagonov revizor zaduen za financije u vrijem e 11. rujna, jo jedan Am erikanac

Prodaju nam "film"

157

(sl. 59) koji je studirao na Londonskom ekonom skom fakultetu (nastalom pod patronatom Fabijanskog drutva). Za vrijem e svog m andata u Pentagonu nekako je uspio izgubiti vie od tri trilijuna dolara. Iznos od jednog trilijuna /znijet je pred javnost 2004. godine kad je Zakheim u jednostavno om ogueno da podnese ostavku, ali tri godine ranije, pod Zakheim ovom paskom , m inistar obrane D onald Rumsfled objavio je dan prije 11. rujna da nije poznato Slika 59: D ov Z akheim - Izraelov ovjek koji kam o je otilo jo 2,3 trilijuna dolara. nadzire izdatke Pentagona. D atum 10. rujna bio je dan kada e sve to tada bude objavljeno ispariti u strci nakon napada sljedeeg dana. Savren izbor trenutka, Done! Puka sluajnost, razum ije se. ovjek bi pom islio d a je Zakheimovoj karijeri - poslije gubitka tri trilijuna dolara - doao kraj. Ali ne. Uostalom , ovjek je samo radio ono to m u je reeno. N apustio je Pentagon i prikljuio se Boozu Allenu Hamiltonu, jednoj od najveih svjetskih konzultantskih tvrtki koja tijesno surauje s Vojnom agencijom za napredne istraivake projekte (DARPA), istraivakim ogrankom M inistarstva obrane. Rije je o izuzetno zlokobnoj organizaciji, a ovo nije posljednji put da je spom injem o u ovoj knjizi. Jo jedan klijent Booza Allena Hamiltona bio je Blessed Relief, dobrotvorno drutvo povezano s O sam om bin Ladenom . D rugim rijeima, povezano s CIA-om jer bin Laden je bio njihov igra. Zakheim je zareeni rabin, jo jedan izraelski/am eriki dravljanin koji je opskrbio Izrael serijom aviona lovaca F-16 i F -15, prodavi ih za samo djeli njihove stvarne vrijednosti, i to tako to ih je podveo pod vojni viak. Tako je Izrael dobio najveu eskadrilu lovaca F-16 izvan Amerike. Zakheim ov otac bio je operativac Betara, dijela teroristike m ree rotildskih cionista koja je podm etanjem bom bi pripom ogla nastanku Izraela. H m , ba me zanim a za koga je Zakheim stvarno radio kao rukovoditelj Pentagonovih financija od 2001. do 2004.? Zakheim je takoer bio bivi izvrni direktor kom panije koja proizvodi tehnike kom ponente za daljinski upravljane letjelice. D irektor CIA-e tijekom 11. rujna bio je George Tenet (rotildski cionist) kojemu je najveu poast iskazala Rothschildova Antiklevetnika liga. Kada su Bush mlai i Dick Cheney napokon natjerani da objave pokretanje istrage o i l . rujna rekli su da e je voditi H enry Kissinger (rotildski cionist), jedan od glavnih ilum inatskih agenata u posljednjih 50 godina. N akon nastale pom utnje Kissinger je odstupio, ali zavrni izvjetaj Komisije koja je istraivala dogaaje od 11. rujna a koja se sloila s tvrdnjam a iz slubene prie, napisao je Philip Zelikow (rotildski cionist). To su samo neki od izdvojenih naslova, samo kratak pogled na veze, a razgranatost tog labirinta je nevjerojatna, kao to dokazujem u drugim knjigam a poput Alise u zemlji udesa

158

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

i katastrofe Svjetskog trgovakog centra i Vodia Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj). A gdje su glavni mediji? Ili ostaju nijem i ili ismijavaju i osuuju one koji osporavaju slubenu priu, to profesionalni novinari nisu sposobni uiniti jer nem aju dovoljno inteligencije i hrabrosti. Nekadanji predsjednik Italije Francesco Cossiga javno je (2009.) izjavio da je napadim a od 11. rujna orkestrirao M ossad u dosluhu s CIA-om. Cossiga, koji je bio talijanski predsjednik od 1985. do 1992., kae da je m eu obavjetajnim slubam a u Am erici i Europi opepoznata stvar kako je katastrofalne napade isplanirao i izveo M ossad uz pom o cionistikog svijeta kako bi se krivica svalila na arapske zemlje i kako bi se zapadne sile nagnalo na sudjelovanje u vojnim operacijam a u Iraku i A fganistanu. O n, bez svake sumnje, zna pravila igre . Cossiga je pripom ogao osmiljavanju Operacije Gladio koja je stajala iza teroristikih bom bakih napada u Europi izm eu 1960-ih i 1980-ih. Njezina je uloga bila organiziranje teroristikih napada i svaljivanje krivice na ljude i skupine koje je rotildska klika eljela dem onizirati. Kao to sam ve rekao, M ossad je svjetski prvak u provoenju takvih tehnika. Agent Gladija Vincenzo Vinciguerra u svjedoenju pod zakletvom 2001. godine rekao je:
M orali sm o napadati civile, m ukarce, ene i djecu, nedune ljude, nepoznate ljude koji nem aju nikakve veze s politikim igram a. Razlog je bio vrlo jednostavan: javnost je trebalo natjerati da zatrai o d drave veu sigurnost.

Upravo se o tom e radilo kod 11. rujna. Na sam Boi 2009. dolo je do jo jednog teroristikog napada na jedan am eriki putniki avion, to je i opet bila oigledna namjetaljka. Prem a slubenoj prii, 23-godinji Nigerijac po im enu U m ar Farouk A bdulm utallab pokuao je izazvati eksploziju na letu Nortwest Airlinesa koji je slijetao u Detroit, i to pom ou naprave u svojim gaama. Postao je poznat kao bom ba s opasnim gaama, za razliku od bom baa s opasnim cipelama itd., itd. Kako je javljeno, m om ak je opekao samog sebe, ali ne i svoju okolinu te su ga svladali putnici i lanovi posade. G ordon Dulf, vojni analitiar i strunjak za protuterorizam , o tom je pokuaju dizanja aviona u zrak, rekao: Svojim eksplozivima nije m ogao dii u zrak ni vlastito sjedalo. ak i da je eksploziv bio najvee snage u tom e ne bi uspio. Sve je to bila namjetaljka. Problem je odm ah popraen rjeenjem - jo invazivnijim sigurnosnim provjeram a, pri em u je smijena britanska vlada najavila uvoenje skenera za snim anje cijelog tijela koji m ogu vidjeti kroz odjeu, sve do gole koe. Takva je tehnologija ve postojala i koristila se u testiranjim a . Trebalo im je opravdanje da je i slubeno uvedu... I eto ti, k o naruenog, Nigerijca koji izaziva poar u svojim gaama. Osim toga, dobili su priliku da se obrue na strateki smjeten Jemen gdje je tog bom baa navodno obuavala al Qaeda. M ichael C hertoff (rotildski cionist), prvi rukovoditelj Dom ovinske sigurnosti poslije 11. rujna, odm ah je zatraio da se skeneri tijela upotrijebe na am erikim aerodrom im a. Posve sluajno, njegova kom panija koja se bavi osiguranjem i upravljanjem rizicima, Chertoff Group, im a klijenta koji proizvodi ureaje za snim anje i analizu snim aka tijela. Tako to rade Ilum inati. Dok ostvaruje plan

Prodaju nam "film"

159

globalne kontrole lijepo usput neto i zaradi! Bitan dio plana sa skenerim a jest doslovno gaenje dostojanstva i sam opotovanja ljudi. D okum ent koji sam naslovio Ispovijesti jednog sotonista u D odatku II opisuje kako se oni slue poniavanjem svojih rtava kao obredom m oi u korist njih sam ih i njihovih Boanstava. Skeneri e ispriti svakog putnika radijacijom , a esti putnici im at e zbog toga ozbiljne zdravstvene tegobe, ukljuujui sterilnost. Ovisno o sigurnosnim proceduram a na pojedinom aerodrom u, takoer je m ogue da pojedini putnici budu ozraeni nekoliko puta dnevno na putovanjim a koja ukljuuju presjedanje. U planu je i prim jena m obilnih skenera na ulicama, a nizozem ska je policija najavila da razvijaju m obilni skener koji e moi vidjeti kroz ovjekovu odjeu i tragati za skrivenim orujem . Uprava za sigurnost u transportu (TSA) u Sjedinjenim Dravam a lagala je m edijim a i javnosti kada je priopila da skeneri za potpuni digitalni pregled ne m ogu uvati, pohranjivati niti prosljeivati slike koje snimaju. D okum enti koje je objelodanio Informacijski centar za elektronsku privatnost (EPIC) otkrivaju da skeneri sve to mogu. D okum enti o tehnikim specifikacijama TSA-inih ureaja, objavljeni na tem elju Zakona o slobodi inform iranja, potvruju da svi skeneri za detaljno snim anje tijela koje je kupila TSA m oraju im ati m ogunost pohrane i prenoenja svojih snim aka. Doista, ne moe vjerovati niti jednoj jedinoj rijei Drave i njezinih slugana. Sve sama la do lai. Zanimljivo, nekoliko mjeseci ranije ekao sam u dugakom redu na aerodrom u H eathrow kada su ljudi m orali skidati cipele (bom ba s opasnim cipelama) i rem ene oko pojasa (je li se pojavio i neki bom ba s opasnim rem enom ?), te sam se alio s nekolicinom suputnika da emo, bude li itko ikada ponio eksplozivnu napravu u svojim gaama, biti u grdnoj nevolji. I, upravo se to i dogodilo. Ukoliko se ikada pojavi neki bom ba s opasnim stavom tipa nabij si ga u dupe tada vie neu putovati avionom. Ispostavilo se da je otac bom baa s opasnim m eunojem Alhaji Uma M utallab bivi predsjednik banke pod nazivom First Bank i nekadanji nigerijski savezni povjerenik za ekonom ski razvoj. Jedan je od najbogatijih ljudi u Africi, povezan s M eunarodnim m onetarnim fondom (M M F-om ) i Svjetskom bankom , tvorevinam a Rothschilda. U Nigeriji vlada gadna i opaka diktatura u kojoj vie od polovice stanovnitva ivi s m anje od jednog dolara na dan, a da biste ondje zaradili novac kojeg je stekao M utallab m orali biste biti duboko ukljueni u m aineriju dravne korupcije, tijesno povezane s izraelskom /Rothschildovom obavjetajnom slubom M ossad koja je u Nigeriji itekako prisutna. M utallab je takoer vodio nacionalnu industriju oruja u partnerstvu s Izraelom, a naroito s M ossadom , s kojim navodno odrava svakodnevne kontakte. Prem a slubenoj prii, nekoliko tjedna prije negoli su se zapalile gae njegova sina obratio se veleposlanstvu Sjedinjenih Drava i upozorio ih da je njegov sin potencijalni terorist, a kau a je to takoer priopio i CIA-i. Nisu poduzeti nikakvi koraci koji bi sprijeili da njegov sin ue u Northwestov zrakoplov zato to su upravo i htjeli da on to uini. Um ar Farouk Abdulm utallab ukrcao se u avion na am sterdam skom aerodrom u Schiphol gdje osiguranje vodi jedna izraelska (Mossadova) zatitarska kom panija pod nazivom ICTS. lanovi njezinog vieg rukovodeeg osoblja su nekadanji

160

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

izraelski dunosnici slube osiguranja. Izraelski dnevni list Haaretz zapitao se zato je sigurnosno osoblje ICTS-a dopustilo A bdulm utallabu da ue u avion kad je bilo vie negoli dovoljno dokaza i okolnosti koji su upuivali da je sumnjiv. Hm , kako da se najbolje izrazim? ICTS im a pom alo m ravu bilancu kad govorim o o terorizm u na razliitim prijevoznim sredstvima. To je ista ona kom panija koja je radila u zranim lukam a spom injanim a u vezi 11. rujna (kada nisu bile dostupne nikakve relevantne snim ke nadzornih kam era) i ona koja je 2005. ravnala osiguranjem za londonsku podzem nu eljeznicu i autobuse u vrijeme londonskih bom bakih napada na vlakove podzem ne eljeznice i jedan autobus, nazvanih 7/7 attacks2 (kada nadzorne kamere, eto, to m oem o, nisu radile). ICTS je bio ukljuen u poslove osiguranja na parikom aerodrom u Charles De Gaulle kada se bom ba s opasnim cipelama Richard Reid ukrcao na svoj let, a ta kom panija takoer radi i za nigerijsku vladu. Izrael je identificirao Reida kao potencijalnog terorista neko vrijem e prije leta bom baa s opasnim cipelama, ali o svojim sum njam a nije obavijestila britanske, am erike niti bilo koju drugu sigurnosnu agenciju, a potom ga izraelska zatitarska kom panija uredno puta da se u Parizu ukrca na zrakoplov koji treba poletjeti prem a SAD-u. Claudette Lewis, Reidova teta koja ga je othranila u junom dijelu Londona, rekla je, navodi se, da sm atra kako m u je ispran m ozak. Am eriki istraiva Wayne M adsen, koji je radio za am eriku N acionalnu sigurnosnu agenciju (NSA), rekao je da su njegovi izvori potvrdili kako su CIA, M ossad i indijski Odjel za istraivanje i analize (RAW) orkestrirali operaciju bom baa s opasnim m eunojem . M adsen kae da je ista kom binacija koritena 2008. kod teroristikih napada u M um baiju u Indiji te kod ubojstva bive pakistanske prem ijerke Benazir Bhutto, u to su bili um ijeani i agenti afganistanske obavjetajne slube KHAD. M iigenski odvjetnik Kurt Haskell i njegova ena Lori Haskell, takoer odvjetnica, ispriali su am erikim m edijim a da su vidjeli dobro odjevenog Indijca kako na alteru za prijavu i predaju prtljage na Schipholu dogovara ukrcaj bom baa s opasnim m eunojem U m ara Farouka A bdulm utallaba na Northwestov let bez putovnice. Haskell je, za CBS News, izjavio:
Govorio je sam o onaj Indijac, a rekao je da taj ovjek nem a putovnicu, ali da se treba ukrcati na avion. N a to je prodavaica karata rekla da za ukrcaj na avion ovjek m ora im ati putovnicu, a Indijac je potom rekao da je iz Sudana. I da je takva praksa ondje uobiajena.

Kurt Haskell je takoer rekao da je nakon to su u Am erici odvedeni putnici iz tog aviona, jedan drugi Indijac na tom letu, kojeg on naziva ovjek u naranastom , sproveden na ispitivanje i kasnije odveden s lisicama na rukam a. Haskell je kazao da je drugim putnicim a priao jedan agent FBI-a te im je rekao:

2 Napadi od 7. srpnja; op. prev.

Prodaju nam film"

161

Prem jestit em o vas na jedno drugo m jesto jer ovdje nije sigurno. Siguran sam da ste svi vidjeli to se upravo zbilo [aludirajui na ovjeka u naranastom ] i zacijelo ste dovoljno otro u m n i da m oete itati izm eu redaka i shvatiti o em u se radi.

Vlasti su javno zanijekale uhienje bilo kojeg drugog putnika, ali suoene s ostalim svjedocim a koji su potvrdili da se to dogodilo, priopile su: Hm , da, jo jedna je osoba uhiena, ali ona je s drugog leta. Putnici iz aviona Northwesta drani su cijelo to vrijem e zajedno, podalje od ikoga, pa je ta tvrdnja obina la. Putnici su takoer izjavili d a je ovjek iz aviona snim ao A bdulm utallaba svojim kam korderom tijekom leta, a kada je bom ba pokuao aktivirati napravu onaj je ovjek m irno nastavio snim ati. Cijela pria im a sve uobiajene elem ente false flag3 operacije, problem a-reakcije-rjeenja. Ovaj sluaj zacijelo daje novi smisao engleskom izrazu liar, liar, pants on fire.4

Svjetski rat: P-R-R Dva svjetska rata bila su prim jer problem a-reakcije-rjeenja kojim se htjelo transform irati strukturu globalnog drutva i centralizirati m o kao nikada prije kroz institucije koje su osmislili Rothschildi: Ujedinjeni narodi, M eunarodni m onetarni fond (MMF), Svjetska banka i Europska zona slobodne trgovine koja je postala Europska unija. D rutvo se niim ne m ijenja tako sveobuhvatno i trajno kao ratom , to je glavni razlog zato ih im am o toliko m nogo. O dabrane krvne loze i njihovi agenti ustoliili su H itlera i financirali dolazak nacista na vlast, ime se objanjava kako je Njemaka stigla tako brzo, od privredne katastrofe tijekom Vajmarske republike nakon Prvog svjetskog rata, s inflacijom od vie tisua posto, do gospodarstva i vojske koje su se mogle nadm etati s Europom . Prescott Bush, djed predsjednika Busha mlaeg, radio je za H arrim anovo poslovno carstvo (pod kontrolom Rothschilda) koje je prebacivalo ogrom ne iznose novca nacistim a. To su radili preko kom panije pod ravnanjem Prescotta Busha nazvane Union Banking Corporation (UBC) koja je bila povezana s bankarskim i industrijskim carstvom (eliane) poznatog Hitlerovog financijera Fritza Thyssena. Upravo su Thyssenove tvornice izgradile nacistiku ratnu m aineriju, a njega je financirala H arrim anova/ Busheva Union Banking Corporation. U Am erici je UBC-u naposljetku stavljen klju u bravu zbog trgovanja s neprijateljem , ali glavne rotildsko-cionistike organizacije u Sjedinjenim Dravam a, koje neprestano viu antisem it i nacistiki suradnik, ute kao zalivene u vezi podrke koju su H itleru davale obitelji odabranih krvnih loza poput Rockefellera, Busheva i H arrim ana. To je vie nego razumljivo

3 Ameriki izraz za teroristiki in poinjen od strane ili uz blagoslov vlasti drave u kojoj se takav in dogodio, pri emu se krivica svaljuje na teroristike skupine ili pojedince iz neke druge zemlje. Drugim rijeima, to je teroristiki in poinjen pod tuom zastavom (false flag = lana, pogrena, tua itd. zastava); op. prev. 4 ,,U lai su kratke noge, rekli bismo mi; dok je u engleskom govornom podruju popularna gornja izreka, koja u slobodnom prijevodu glasi: Tko lae, vatra mu hlae smae; op. prev.

162

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

s obzirom da te organizacije koje love naciste kontroliraju Rothschildi, kao to kontroliraju i Rockefellere, Busheve, H arrim ane i tako dalje. O nacistikoj vezi obitelji Bush piem od sredine 1990-ih, a 2001. godine te je injenice iznio John Loftus, ravnatelj Floridskog m uzeja Holokausta. Loftus, bivi tuitelj u Odjelu za nacistike ratne zloine u okviru M inistarstva pravosua, rekao je da su vodei nacistiki industrijalci tajno posjedovali H arrim anovu/B ushevu banku UBC (pod kontrolom Rothschilda) te da su u UBC prebacivali novac preko druge banke u Nizozemskoj ak i nakon to su Sjedinjene Drave objavile rat Njemakoj. Banka je zatvorena 1951., rekao je Loftus, a djed predsjednika Busha, Prescott Bush, i pradjed H erbert Walker, dobili su 1,5 m ilijuna dolara kao dio te likvidacije poduzea. U im enu Busha starijeg ono H. W. dolazi od H erberta Walkera. Loftus je rekao da im a povei dosje koji povezuje tu banku i Prescotta Busha s nacistikim novcem. Odatle potjee bogatstvo obitelji Bush: iz Treeg Reicha, kazao je Loftus u govoru tijekom Festivala itanja u Sarasoti 2001. godine. Loftus je takoer rekao da obitelj Rockefeller im a duboke veze s nacistim a, na to takoer ukazujem od sredine 1990-ih. Obitelj Rockefeller (pod kontrolom Rothschilda) financirala je rad Ernsta Rudina, Hitlerovog najistaknutijeg rasnog higijeniara, na njem akom Institutu Kaiser W ilhelm za eugeniku, antropologiju i ljudsko nasljee. D rugi nacistiki lijenici vodili su nevjerojatno okrutne i opake eksperim ente na ivim ljudskim subjektim a, a u sreditu svega stajao je aneo sm rti, Josef M engele koji e kasnije provoditi nezamislive eksperim ente u sferi kontrole um a i genetike na rtvam a koncentracijskih logora (si. 60). A utor i istraiva A nton Chaitkin kae da su dijelovi tijela predavani [Josefu] Mengeleu, [Otm aru] Verschueru i drugim pripadnicim a kontingenta povezanog s Rockfellerom na Institutu W ilhelm. Rothschildi, Rockefelleri i H arim ani stajali su iza eugenikog pokreta rasne istoe. O dabrane krvne loze vide sebe kao rasu gospodara, dok su svi ostali obina stoka. Detaljnije o pozadini eugenikog pokreta m oete proitati u k n jiz i ...I istina e vas osloboditi. Povezanost s Rockefellerima je, izm eu ostalog, om oguila Josefu Mengeleu da poslije rata pobjegne u Junu A m eriku i Sjedinjene Drave gdje je, pod im enom dr. Green, radio u vladinim /vojnim program im a kontrole um a i genetike. Rothschildi ve stotinam a godina reiraju ratove kako bi preoblikovali drave i globalno drutvo u skladu sa svojim planovima. Prem da je uvijek potrono topovsko meso (vojne postrojbe) vjerovalo da slui svojoj zemlji, a veina to vjeruje i dalje, oni su sluili, i slue, interesim a rotildskih/rokfelerskih korporacija koje ele unititi njihovu zemlju (si. 61). To je sjajno i odvano razotkrio, na tem elju podueg osobnog iskustva, am eriki general Smedley Butler u svojoj knjizi iz 1935. godine Rat je gangster izam ( War is a Racket). O n je napisao:
U aktivnoj vojnoj slubi proveo sam 33 godine i tijekom tog razdoblja veinu vrem ena proveo sam kao tjelohranitelj visoke klase za velike korporacije, Wall Street i bankare. Ukratko, bio sam reketar, gangster u slubi kapitalizm a [kartelizm a]. Pripom ogao sam da Meksiko, a naroito Tampico, budu sigurni za am erike naftne interese 1914. godine. Pripom ogao sam da Haiti i Kuba b u d u pristojna m jesta na kojim a e m om ci

Prodaju nam "film"

163

iz N ational City Bank m oi nam icati prihode. Pripom ogao sam u silovanju pola tuceta srednjoam erikih republika u korist Wall Streeta. U razdoblju od 1902. do 1912. pripom ogao sam da se proisti Nikaragva za potrebe International Banking H ouse u vlasnitvu kom panije Brown Brothers. D onio sam svjetlo D om inikanskoj Republici u korist am erikih interesa na polju proizvodnje eera 1916. godine. Pripom ogao sam da H onduras postane plodno tlo za am erike voarske kom panije 1903. U Kini sam 1927. pripom ogao da Standard Oil nesm etano kroi svojim putem . Gledajui unatrag, m ogao sam i Al C aponeu dati pokoji savjet. Njegovo najvee postignue bilo je reketarenje u tri okruga. Ja sam pak reketario na tri kontinenta.

Slika 60: Aneo sm rti , Josef Mengele, koji je pobjegao iz N jem ake zahvaljujui m ream a Rothschilda i Rockefellera.

Rotildska klika planira Trei svjetski rat u koji bi uvukla Sjedinjene Drave, Europu, Kinu i Rusiju jer eli stvoriti globalni problem i ponuditi globalno rjeenje svjetsku vladu i vojsku, kako se to nikada vie ne bi ponovilo. Financijski krah hladno je isplaniran a zatim izazvan 2008. godine kako bi otpoeo takav kaos i patnja da e ljudi na koncu prihvatiti novi globalni financijski ustroj tem eljen na svjetskoj sredinjoj banci i jedinstvenoj elektronskoj valuti. Pa to je strano, o, kakvog li kaosa, kakve patnje! Ali, m i vas m oem o spasiti, ako nam dopustite da radim o to poelimo.

Slika 61: Vojnici misle da slue svojoj zemlji,


ali im aju sasvim drukije gospodare iza kulisa.

Predsjedniki P-R-R Najeklatantnijem prim jeru problem a-reakcije-rjeenja svjedoili sm o kod neom etane zamjene predsjednika Georgea W. Busha s onim -koji-tek-trebadokazati-da-zadovoljava-uvjete-da-bude-predsjednik5, Barackom O bam om . Bush je bio najoiglednija od svih m arioneta: veinu je vrem ena proveo ili odm arajui na svojoj farm i ili gledajui sport na TV-u u drutvu boce Jacka Danielsa. O n je jednostavno potpisivao ono to m u je bilo reeno da potpie te je izgovarao, kad bi m u to polo za rukom , rijei koje su m u dane da izgovori. O dabrane krvne loze za javne funkcije koriste tri vrste ljudi: (1) one kojim a je poznat pravi plan i koji ga podupiru (ovih je vrlo malo); (2) korisne bedake i sobom opsjednute nadobudne
5 Aluzija na kontroverze oko prava g. O bame da se uope kandidira za predsjednika SAD-a to, prema amerikom Ustavu, moe uiniti samo onaj tko se rodio na teritoriju te zemlje itd., a dotini gospodin jo uvijek nije podastro nepobitne dokaze o mjestu svog roenja, navodno Havajima; op. prev.

164

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

tipove s velikim pretenzijam a koji ude za statusom i m oi te koji e uiniti sve da to i dobiju (takvih je veina, i zbog toga je sva sila bahatih nesposobnjakovia na slubenim poloajima); (3) one s m ranim tajnam a, esto seksualne naravi, koje odabrane krvne loze m ogu objelodaniti u svakom trenutku ako ovi ne uine sve to im bude nareeno bez pitanja (takvih je daleko, daleko vie negoli veina ljudi misli). George W. Bush spadao je, dijelom, u sve tri kategorije, uz naglasak (naravno) na kategoriju broj dva. Republikanskim i dem okratskim strankam a, i njihovim ekvivalentima irom svijeta, upravljaju ilum inatske krvne loze preko strukture transnacionalnih korporacija unutar m ree tajnih drutava. Tijekom Busheve vladavine republikanskom je adm inistracijom neasno upravljala, kao to sam ve spom enuo, takozvana neokonska ili neokonzervativna mrea. O na se oslanjala na trustove mozgova poput Projekta za novo ameriko stoljee i Am erikog instituta slobodne inicijative koji su, zajedno s ostalima, orkestrirali invaziju na Afganistan i Irak. Neokoni su operativci odabranih krvnih loza sa zadaom da upravljaju Republikanskom strankom . Postoji i dem okratska verzija neokona koja obuhvaa jo jedan labirint ljudi s njihovim trustovim a mozgova i zakladama. Njih nazivam dem okonim a. Mree rotildskih Ilum inata kontroliraju i neokone i demokone i vode vladu bez obzira tko pobijedi na izborim a (si. 62). Rjeca con iz engleskog izraza neocon , na primjer, ne odnosi se zapravo na konzervativce (engl. conservative), ve na, doslovno, izraz con , koju rjenik savreno definira kao: ...ono to se odnosi na, ili ukljuuje, prijevaru ili varku. M eu demokone ponajprije ubrajam o suosnivaa Trilateralne komisije Zbigniewa Brzezinskog (rotildskog cionista), ma koliko on to poricao, i m ultim ilijarderskog financijera V '/ Georgea Sorosa (rotildskog cionista). Ta su dva lika, sasvim sluajno, m entor (onaj prvi) i financijer (onaj W O R LD STAGE drugi) Baracka Obam e, podobnika Slika 62: D vije s tranke , jed a n gospodar. odabranih krvnih loza od glave do Republikanske neokone i dem okratske d em okone pete (si. 63 i 64). C entar za ameriki kontrolira ista sila - Ilum inati, koje je N eil Hague napredak (engl. Center fo r American simboliki prikazao kao bradatog ovjeka. M eu Progress), kljuni dom okonski trust dem okone sam stavio H enryja Kissingera, ali on se kree izm eu te dvije opcije, ovisno tko je na vlasti. mozgova, financirao je Soros. Poljak

Prodaju nam "film"

165

rodom , Brzezinski tvrdit e da on nije rotildski cionist, ali jest. Nem a anse da bi s Davidom Rockefellerom bio suosniva Rothschildove Trilateralne komisije a da nije rotildski cionist. George Soros, pravim im enom George Schwartz, krajnje je bezobziran ovjek koji je pripom ogao da S lika 63: Zbigniew Brzezinski, S lika 64: George Soros, istureni se zaplijeni im ovina suosniva Trilateralne komisije i Rothschildov igra i milijarder te njegovih sunarodnjaka Obamin mentor. Obamin financijer. idova u M aarskoj pod okupacijom nacista dok se predstavljao ne-idovom . Njegovi pogledi dolaze ravno s pjesm arica obitelji odabranih krvnih loza. Slijedi dio lanka o njem u objavljenog u Wall Street Journalu u kojem se navode njegova rjeenja za svjetske ekonomske probleme:
I, kakva rjeenja g. Soros predlae? Kao prvi korak, stvaranje m eunarodne sredinje banke; na duge staze, nita m anje od transform acije sam og upravljanja svijetom. Da bism o stabilizirali i regulirali istinsku svjetsku p rivredu, napisao je on, treba nam nekakav globalni sustav politikog donoenja odluka. Prem da ukinue postojanja drava nije ni izvedivo ni poeljno, priznao je g. Soros, ipak suverenitet drava m ora biti podinjen m e u n aro d n o m pravu i m e u n aro d n im institucijam a.

U intervjuu za francuski inform ativni asopis Le Nouvel Observateur Brzezinski je priznao da je upravo on, kao savjetnik za nacionalnu sigurnost u kabinetu predsjednika artera, naredio da se financiraju i obuavaju oni koje bi danas nazvao teroristim a u Afganistanu. Prem a toj zamisli, rekao je, trebalo je navesti Sovjetski Savez da napadne Afganistan kako bi se zatitio kabulski reim i kako bi suparnika supersila dobila svoj Vijetnam . Plan je funkcionirao uz cijenu od m ilijun izgubljenih ivota Afganistanaca tijekom sovjetske okupacije od 1979. do 1989., to je posljedica zbog koje se Brzezinski nim alo ne grize. Njegovi afganistanski borci za slobodu postat e poznati kao m udahedini a kasnije kao talibani i, kako se danas tvrdi, ,,al Qaeda. Takav je m entalni sklop Brzezinskog, jednog od glavnih igraa koji povlai konce iza antiratnog (da, kako da ne) Baracka Obame. Istureni igra u otporu sovjetskoj okupaciji Afganistana bio je O sam a bin Laden, slugan CIA-e i saudijske kraljevske obitelji, a naziv al Q aeda potjee od CIA-ine baze podataka o ljudstvu m udahedina. To doslovno znai baza ili baza podataka, kao to je potvrdio bivi britanski m inistar vanjskih poslova Robin Cooke mjesec dana

166

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

prije svoje sm rti od iznenadnog sranog napada. Svima je bilo poznato da niti jedan potez u vezi vanjske politike predsjednik C arter nije htio povui bez savjetovanja sa svojim savjetnikom za vanjsku sigurnost Brzezinskim, suosnivaem Trilateralne komisije koja je artera odabrala za predsjednika. Jedna od veih ironija O bam ine vladavine kao predsjednika je njegova naredba o golem om poveanju broja am erikih postrojbi u Afganistanu, u kojem se bore s talibanskim teroristim a koje je od poetka naoruavao, obuavao i organizirao O bam in m entor Brzezinski. Kao to M orpheus u filmu M atrix kae: Sudbini, ini se, ironije ne fali. M eutim , u sluaju Brzezinskog ne radi se o sudbini ve o hladnokrvnoj proraunatosti. Busheve godine na vlasti trebale su stvoriti katastrofalne problem e za Sjedinjene Drave, a prem a tom e i za cijeli svijet, a O bam a je priprem an da se pojavi kao Mesija koji e ponudi rjeenja . Inside j o b 6 kakav je 11. rujna bio doveo je do odavno planiranih invazija na Afganistan i Irak, to je rastegnulo am erike resurse do granice pucanja, kako financijski tako i vojno. Tijekom vladavine Reagana, Busha starijeg, Clintona i Busha m laeg sustav provjere i ravnotee financijskog sustava neprestano je bio podrivan, sve dok nije postao vedskim stolom tako grotesknim da, naspram njega, korito za svinje izgleda poput kraljevskog banketa. ovjek koji je sve to poticao i tim e upravljao bio je pijun odabranih krvnih loza Alan Greenspan, rotildski cionist i lan Bilderberke skupine, Vijea za vanjske odnose i Trilateralne komisije. Kao to se m oglo i pretpostaviti, rotildski cionisti redovito su lanovi ovih satelitskih grupacija O kruglog stola koje su uspostavili Rothschildi. Greenspan je bio ravnatelj Federalnih rezervi, sredinje banke Sjedinjenih Drava u privatnom vlasnitvu za koju veina A m erikanaca vjeruje da je u vlasnitvu drave. Ali nije. To je klika privatnih banaka koje su stvorili i kojima upravljaju Rothschildi (vidi ...I istina e vas osloboditi) pod vodstvom Federalnih rezervi iz New Yorka. Prem a navodim a istraivaa iz listopada 2009., ovo su neke od glavnih Rothschildovih banaka koje su u posjedu Federalnih rezervi: Bank of America; JP M organ Chase; Wells Fargo and Wachovia; Citibank; PNC Bank; Bank of New York Mellon; US Bank; Suntrust BK; HSBC Bank; G oldm an Sachs.

Rotildska Bijela kua (i Ministarstvo financija, Kongres, Senat...)


Tijekom 20 godina, od kraja Reaganove ere do veeg dijela vladavine Boy Georgea, na elu Feda stajao je Alan G reenspan. S broda koji tone, a koji je tako revno buio gotovo dva desetljea, siao netom prije negoli se ovaj uvelike nagnuo, kao na dati mig, u posljednjim tjednim a Busheve adm inistracije (si. 65). Banke su se utapale u dugovima, navodno zbog bizarno loih investicija u potrazi za najveim profitom , ali na najviim razinam a bankarskog sustava gdje, uglavnom neopaeni, pritajeno lee Rothschildi, razlozi su bili druge naravi. Kolaps nije uzrokovan pohlepom banaka pohlepa je iskoritena kako bi uzrokovala kolaps. Gramzivou opsjednuti bankari,
6 Kazneno djelo u krugu ustanove, poduzea, kazneno djelo koje poini uposlenik; kazneno djelo poinjeno uz pom o koga od osoblja. Definicija preuzeta iz Englesko-hrvatskog rjenika prava, meunarodnih odnosa, kriminalistike iforenzinih znanosti, kriminologije i sigurnosti autorice Milice Gai; op. prev.

Prodaju nam film"

167

upravitelji hedge fondova i kockari s burze dionica bili su tek druge violine ijim se strunam agudilousvrhum anipulacijeishoda. Na elu Feda G reenspana je zamijenio Ben Bernanke (rotildski cionist) koji e sada davati savjete o rjeenjim a za problem e koje je stvorio njegov prijatelj i gospodar. S Bushevim odlaskom iz Bijele kue u sijenju 2009. prva faza predsjednikog P-R-R-a bila je dovrena, a sprem na za prim jenu ekala je faza broj dva. Na scenu stupa Barack Veliki Slika 65: Alan Greenspan (rotildski cionist) O bam a usred ogorenja javnosti i straha uklonio je sustav provjere i ravnotee, to od posljedica bankarskog sloma. Jedna od je bankarima i financijskim oportunistim a veih banaka, Lehm an Brothers, putena omoguilo da se razulare te da srue svjetsku privredu. je da propadne, dok su ostale bile zatiene jer su, djelomice, oni trebali krah barem jednog velikog im ena kako bi se poveala panika javnosti. O bam in posao, za kojeg je priprem an barem od 1980-ih, bio je, i jo je uvijek, sluenje interesim a Rothschilda i njihovih bankara s Wall Streeta nuenjem rjeenja za problem e koje su tako beutno kreirali. O kruio se rotildskim cionistima, ba kao i Bush, a m eu njim a su ef kabineta Bijele kue, vii savjetnik u Bijeloj kui i praktiki cijeli njegov ekonom ski tim . O bam in vii savjetnik je David Axelrod, Slika 66: Stvarnu vlast u Bijeloj kui ima a njegov ef kabineta i opaki m anipulator je Rahm Emanuel, sin jedn og operativca Rahm E m anuel7(si. 66). Oboj ica su rotildski rotildsko-cionistike teroristike skupine. cionisti. Em anuel je sluio u Izraelskoj vojsci, a njegov je otac bio operativac rotildske teroristike skupine Irgun. Taje skupina bila odgovorna za podm etanje bom be u hotelu King David u Jeruzalem u 1946. godine kad je poginula 91 osoba. Rahm Em anuel takoer je tijesno suraivao s R obertom E. Rubinom (rotildskim cionistom ) tijekom Clintonove vladavine kako bi nam etnuo Sjevernoameriki sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA), ija je svrha od samog poetka da bude sredstvo za postizanje cilja: Sjevernoamerike unije i naposljetku unije svih triju Am erika. Axelrod je vodio O bam inu predsjedniku kam panju, a sada nadgleda sadraj njegovih govora i javnih nastupa. M alo je toga to Obam a govori to m u nije zapovjeeno ili servirano da govori od strane njegovih rotildskocionistikih gospodara i m anipulatora. Isti je sluaj bio i s Bushem. Njegove su rijei

Iz nepoznatih razloga, Emanuel je tijekom 2010. podnio ostavku; op. prev.

168

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

pak pisali pisci predsjednikovih govora kao to je David Frum (rotildski cionist), koji je skovao izraz osovina zla kojom oznaava Irak, Iran i Sjevernu Koreju - sve odreda m ete R othschilda/Ilum inata. ef kabineta O bam inog potpredsjednika Joea Bidena je Ron Klain (rotildski cionist), bivi ef kabineta onog laljivca na tem u globalnog zatopljenja Ala Gorea (rotildskog cionista). Sada vam je slika valjda neto jasnija. O bam a je radio kako m u je bilo reeno te je postavio D ennisa Rossa (rotildskog cionista) kao prevoditelja am erike politike prem a Iranu i Perzijskom zaljevu. Ross je sluio rotildsko-cionistikim interesim a u vie am erikih adm inistracija. Iza kulisa, O bam a i onaj tiranski trojac: N etanyahu, Lieberm an i Barak, odnosno premijer, m inistar vanjskih poslova i m inistar obrane, toliko su vrsto spojeni da izm eu njih ne m oete provui ni list za m otanje cigareta. Svi su oni Rothschildovi slugani ili na tim poloajim a ne bi bili; a koordinator dogaaja u pozadini bit e H enry Kissigner (rotildski cionist), O bam in savjetnik i jedan od najaktivnijih Rothschildovih agenata tijekom pet desetljea. D odajm o tom e O bam in popis dunosnika koji su im enovani kao strunjaci na razliitim podrujim a. M eu njim a su Cass Sunstein (rotildski cionist), direktor U reda za regulacijske poslove i O bam in prijatelj s H arvarda, koji je rekao da internet predstavlja prijetnju dem okraciji; K enneth Feinberg (rotildski cionist), kojeg je O bam a postavio da regulira plae vie od 175 direktora am erikih korporacija i ovjek koji je radio s Bushem na tom e da se zaustavi pokretanje parnica protiv am erike vlade od strane obitelji koje su izgubile svoje blinje u dogaajim a od 11. rujna; Daniel Fried (rotildski cionist), voditelj projekta zatvaranja zatvora u G uantanam u i pom onik dravnog tajnika za odnose s Europom i Euroazijom ; Alan Bersin (rotildski cionist), direktor O bam inog Posebnog predstavnika za granine poslove unutar M inistarstva za dom ovinsku sigurnost; Carol Browner (rotildska cionistica), O bam ina koordinatorica za energetiku s posebnim naglaskom na klimatske prom jene; Steven Rattner (rotildski cionist), direktor predsjednike radne skupine o autom obilskoj industriji i bivi m enader pri Lehman Brothersu, Morganu Stanleyu i Lazard Freresu; i Ron Bloom (rotildski cionist), vii savjetnik za autom obilsku industriju i politiku prem a ostalim proizvoaim a, i bivi savjetnik m inistra financija Tim othyja G eithnera (rotildskog cionista). Am erika autom obilska industrija je jedna od m eta rotildskih cionista, kao to je otkrio dr. Richard Day (rotildski cionist) u onom govoru iz 1969. godine. O ni je ne ele spasiti ili proiriti nego unititi. Krajnje je neuobiajen udio rotildskih cionista na poloajim a moi, uzm em o li u obzir da pripadnici idovskog naroda ine ne vie od dva posto am erikog stanovnitva te da neki od njih nisu cionisti. idovski narod u cjelini, od kojih m nogi, treba rei, nisu cionisti, ini tek 0,2 posto svjetskog stanovnitva. Taj podatak ini udio rotiildskih cionista na poloajim a m oi apsolutno fantastinim .

Prodaju nam "film"

169

Predsjednik Obamabush Alan G reenspan (rotildski cionist) dirigirao j e ekonom skim slom om u dosluhu s m nogim drugim ljudim a tijekom vie desetljea neprestanog ukidanja adm inistrativnih ogranienja na financijske aktivnosti (si. 67). M eu njegovim pajdaim a bili su Tim G eithner (rotildski cionist), predsjednik Banke federalnih rezervi iz New Yorka; Robert E. Rubin (rotildski cionist) i Larry
Sum mers (rotildski cionist). I Rubin (jo Slika 67: Gospodarstvo Sjedinjenih Drava jedan student fabijanskog Londonskog sustavno se unitava. ekonom skog fakulteta) i Sum m ers bili su m inistri financija za Clintonove vladavine kad je Fedom rukovodio Greenspan. N akon to je ,,g. Prom jena preuzeo dunost kako bi razrijeio krizu, koga je im enovao voom svog ekonom skog tim a? Tim a G eithnera i Larryja Sum m ersa - Rothschildove slugane: iste one ljude koji su pripom ogli aktiviranje bankarskoga kraha i duboke recesije koja je potom uslijedila. G eithner je im enovan m inistrom financija, a Sum m ers je postavljen za predsjednika Ekonom skog vijea Bijele kue. Sum mers je neko bio glavni ekonom ist u Svjetskoj banci te je 1991. potpisao m em orandum u kojem toj banci savjetuje da toksini otpad istovari u sirom ane zemlje jer e trokovi posljedinog uruavanja zdravlja i pojave sm rtnih sluajeva biti nii. Svojim direktorom prorauna O bam a je im enovao Petera Richarda Orszaga (rotildskog cionista), jo jednog studenta Londonskog ekonom skog fakulteta (pod utjecajem Fabijanskog drutva) iji je m entor bio Robert E. Rubin (rotildski cionist) s istog fakulteta. Orszag je takoer bio osniva konzultanske tvrtke za ekonom ska pitanja koja je savjetovala Sredinju islandsku banku u zagrijavanju pred bankovni krah Islanda 2008. godine, a bio je i savjetnik ruskog m inistra financija u razdoblju kada su rotildsko-cionistiki oligarsi pljakali dravnu imovinu. Ujedno je bio savjetnik R ahm a Em anuela i Billa Clintona u vezi zakonskih odredbi koje su iznjedrile Sjevernoameriki sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA-u) koji je poharao, nam jerno, am eriku proizvoaku industriju i gospodarstvo openito. Ti ljudi rade prem a tono odreenom scenariju, a O bam a je samo njihovo javno lice. O bam a (njegovi gospodari) im enovao je Paula Adolpha Volckera (rotildskog cionista) predsjednikom novog Savjetodavnog odbora za ekonom ski oporavak. O n je pohaao, da, evo ga opet, Londonski ekonom ski fakultet (nadahnut fabijanskim idejama). Volcker je bio upravitelj Federalnih rezervi prije G reenspana i predsjednik ugledne njujorke investicijske bankarske tvrtke pod nazivom J. Rothschild, W olfensohn & Co. Rotildski dio im ena je jasan, ali W olfensohn potjee od Jamesa W olfensohna (rotildskog cionista), biveg direktora Svjetske banke. M eu ostalim osobam a koje je O bam a postavio u svoj ekonom ski tim bio je niz ljudi i Geithnerovih suradnika koji su zaradili itavo bogatstvo od istih banaka i financijskih kua koje su sada spaavali. Neki od njih bili su: Gene Sperling (rotildski cionist), vii savjetnik

170

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

m inistra financija te uposlenik Vijea za vanjske odnose (njem u je G oldm an Sachs platio 887.727 dolara te 158.000 dolara za govore u korist kom panija poput Stanford Group , pod ravnanjem sir Allena Stanforda, koji je u m euvrem enu optuen za pronevjeru); M atthew Kabaker, jo jedan savjetnik u M inistarstvu financija (zaradio je 5,8 m ilijuna dolara u Blackstoneu, privatnom dioniarskom poduzeu); a Lewis Alexander, jo jedan savjetnik, bio je glavni ekonom ist C itigroupa prije negoli se pridruio O bam inoj adm inistraciji te m u je bilo plaeno 2,4 mil. dolara u posljednje dvije godine rada za tu kom paniju. Kada je posljednjih tjedana Bushevog predsjednikovanja poela bankovna kriza, njegov m inistar financija H enry H ank Paulson (rotildski cionist), bivi izvrni direktor rotildski kontroliranog G oldm ana Sachsa, isporuio je m ilijarde dolara bankarskom sustavu kojeg on predstavlja - istom onom sustavu koji je krizu i uzrokovao. No, nitko ne moe rei da O bam a nije donio prom jenu politike. Bush je samo zalijevao banke i financijski sustav stotinam a m ilijardi dolara posuenog novca; Obam a, G eithner i Sum mers m ilijarde su pretvorili u trilijune (si. 68). Moe li tko razluiti sljedea dva govora:
George Bush, rujan 2008. Najbolji vladini ekonom ski strunjaci upozoravaju da bi, bez neposredne i hitne akcije Kongresa, A m eriku m ogla zahvatiti financijska panika, to bi m oglo dovesti do ostvarenja nem ilog scenarija. M ogle bi propasti m noge banke, ukljuujui i neke u vaoj zajednici. Trite dionica doivjelo bi jo vei pad, ime bi se sm anjila vrijednost vaeg um irovljenikog konta, a vrijednost vae kue ili stana m ogla bi vrtoglavo pasti. O vrhe, odn o sn o oduzim anje im ovine u svrhu prisilne naplate, dram atino bi porasle.

A ako imate tvrtku ili farm u, tee biste, i po nepovoljnijim uvjetim a, doli do kredita. Vie bi poduzea zatvorilo svoja vrata, a m ilijuni bi A m erikanaca mogli izgubiti posao.
Barack Obama, veljaa 2009. M nogi ekonom isti upozoravaju da e, ukoliko odm ah ne poduzm em o potrebne korake, biti izgubljeni m ilijuni rad n ih mjesta a da e nacionalna stopa zapoljavanja dosegnuti dvostruke znam enke. Jo e vie ljudi izgubiti svoje dom ove i zdravstveno osiguranje. A naa e nacija zapasti u krizu iz koje se, nakon odreene toke, neem o m oi izvui.
Slika 68: Bush i O bama isporuili su trilijune dolara bankama i paketima poticaja a nitko, izgleda, ne zna kamo je sav taj novac zapravo otiao i kako je potroen.

To je bio isti scenarij kojeg su pisali isti ljudi - Rothschildi - koji nadziru i neokone i demokone. Svojim su podobnicim a dali

Prodaju nam "film"

171

u zadatak da dereguliraju financijski sustav i tako izazovu slom, a zatim su te podobnike u vladi, kao to su Bush, Obam a, Paulson, Geithner, Sum m ers i Orszag, uputili da preplave sustav trilijunim a dolara posuenog kredita koji m ora otplatiti stanovnitvo. Federalne rezerve (stvorene i posjedovane od strane Rothschilda) odbijaju rei to su uinile s trilijunim a dolara novca (kredita) poreznih obveznika koji su iskoristili za saniranje bankarskog sustava. Ravnatelj Bernanke (rotildski cionist) kae da bi svako nastojanje Kongresa da to ustanovi putem revizije predstavljalo opasnost po sam ostalnost banaka i da bi moglo dovesti do sm anjene ekonomske i financijske stabilnosti. Kad je taj tip zadnji put pogledao kroz prozor? Ja m u ne bih dao da barata novcem na sajm enom tandu. D ruge zemlje, osobito UK, imale su isti pristup problem u. Ni Bush ni Paulson, ni O bam a ni G eithner nisu zahtijevali nikakve prom jene ili jam stva banaka naspram sanacije izvrene novcem poreznih obveznika. Bankam a su taj novac jednostavno dali. Odvjetnica Elizabeth W arren na elu je Kongresnog nadzornog vijea koje nastoji odgonetnuti to se s novcem dogodilo. O na kae da ne zna kam o je novac otiao jer je sustav ustrojen tako da ljude obeshrabri u traenju odgovora. Bushev m inistar financija H enry H ank Paulson, ovjek G oldm ana Sachsa s dravnom ekovnom knjiicom, nije upitao banke to e s novcem uiniti niti je tu stavljao ikakva ogranienja, kae W arren. Paulson je pretoio vie od 200 m ilijardi dolara u financijske institucije i, u biti, kao da je rekao: Evo, uzm ite ga. W arrenova je istaknula da su se banke tim novcem trebale zatititi od svoje tetne imovine, ali takvu im ovinu one imaju i danas. Dakle, u to je taj novac utroen? Za bonuse bankarim a i, pazite ovo, za kupovanje im ovine za nekoliko centi po dolaru kada su kom panije propadale nakon ekonomskog kraha koji su uzrokovale... iste banke koje su taj novac i dobile. Elizabeth W arren je rekla da eli saznati zato je vlada, kad je davan novac za sanaciju privrede, tako krtarila u vezi autom obilske industrije, ali ne i u sluaju banaka. M islim da bih joj tu m ogao pom oi: ljudim a koji ispisuju ekove upravljaju banke, a njihov je cilj unitenje am erike autom obilske i svake druge industrije. Pokuaji da se am erikim Zakonom o slobodi inform iranja utvrdi kam o je otiao novac opstruiraju se, a vlada i Federalne rezerve to ne ele rei. Njihova je zamisao da isprazne dravnu blagajnu u smislu sposobnosti vlade da adekvatno reagira na krizu, i to dovoenjem dravnih institucija do toke u kojoj vie nee m oi posuivati. Potom planiraju ponovni gospodarski slom i izazivanje financijske katastrofe kako bi se opravdalo uvoenje sredinje svjetske banke i daljnje unitavanje nacionalne drave. Rothschildim a ne predstavlja nikakav problem orkestriranje tog plana iz pozadine kad u Bijeloj kui imaju svoje ljude - Em anuela i Axelroda - te dre konce amerike ekonom ske politike preko G eithnera, Sum mersa, Orszaga i Bernankea. K tom u dre konce R oberta Zoellicka (rotildskog cionista), direktora Svjetske banke, i D om iniquea Strauss - Kahna (rotildskog cionista), upravitelja M eunarodnog m onetarnog fonda. D ok ovo piem ovjek koji u potpunosti dom inira britanskom vladom je m inistar rada i poduzetnitva, ili ,,g. Slither (engl. gmizavac), Peter M andelson (rotildski cionist), bliski suradnik obitelji Rothschild i njihov agent u vladi. M andelson je znan, posve opravdano, kao Princ tam e. Kada mu se

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Slika 69: Prema njihovom planu, A m eriku


treba iskoristiti za unitenje Am erike.

m anipuliranje uskrati dobije sim ptom e ovisnike krize. Rjeenja koja je, nakon svog ustolienja, trebao uvesti O bam a nadilaze puku ekonom iju. O na obuhvaaju daljnju centralizaciju moi, policijsku dravu i unitenje onoga to znam o kao A m eriku . To je ta prom jena o kojoj je neprestano govorio a nikad je nije definirao. Ve godinam a govorim da se Am erika eli iskoristiti kako bi se A m erika unitila, i financijski i vojno (si. 69). Ne m oete im ati diktaturu svjetske vlade i svjetske vojske ako postoje supersile s financijskom i vojnom m oi koje su kadre rei vam NE . Na svakoj se razini eli opustoiti A m eriku do te m jere da na koncu bude uvuena u Sjevernoameriku uniju i naposljetku razbijena u regije (si. 70). Tijekom Nixonove vlasti bila je podastrta karta Sjedinjenih Drava u regionalnom obliku. Uzgred, vlade s prenesenom nadlenou, odnosno vlade kotske i Walesa te pokuaj stvaranja regionalnih skuptina u Engleskoj, dio su istog plana. Ljudima se podvaljuje pod sloganom ,,mo narodu, iako stvarna m o odlazi sve dalje. Neto kasnije detaljnije u govoriti o strategiji za sljedeih nekoliko godina.

Slika 70: A m eriku se sustavno podriva na svim frontam a.

Goldman Stinks iliGold in Sacks"8


Tt ii ^ i i

J U nukleusu umj etno izazvanog ekonomskog sloma, i tota drugog, lei investicijska banka G oldm an Sachs. To je rotildski paravan, a slubeno ju je utem eljio rotildski cionist M arcus G oldm an 1869. godine nakon to se iselio iz ilum inatskog uporita Bavarske u Rothschildovom lenu, Njemakoj. O n je bio jedan od m nogih rotildskih cionista koji su u 19. i 20. stoljeu otili iz Njemake u A m eriku kako bi osnovali glavne banke, kom panije i organizacije, ukljuujui Bnai Brith. Sachsov dio poduzea G oldm an stigao je s dolaskom njegovog zeta Samuela Sachsa (rotildskog cionista), njem akog Am erikanca, iji su roditelji doli iz Bavarske. Sachsov dugogodinji prijatelj bio je
8 Aluzija na banku G oldm an Sachs gdje bi se prvi naziv (G oldm an Stinks) mogao prevesti, otprilike, kao Goldman zaudara na neasne radnje, a drugi (Gold in Sacks), doslovno preveden znai Zlato u vreama; op. prev.

Prodaju nam "film"

173

Philip Lehm an iz bankarskog poduzea Lehman Brothers. I obitelj Lehm an je stigla iz Bavarske u 19. stoljeu. Bavarska je takoer bila sjedite Bavarskih ilum inata (koje je stvorio Rothschild), osnovanih 1776., iji je slubeni voa bio Adam W eishaupt (rotildski cionist). Bavarski ilum inati bili su upleteni u m anipuliranje ratovima, revolucijama i drugim dogaajim a koji su mogli prom ijeniti drutvo, ukljuujui Francusku revoluciju, a izuzetno aktivni bili su u Sjedinjenim Dravama. Rotildski nadziran G oldm an Sachs je udovite koje diktira vladinu politiku u skladu sa svojim vlastitim zahtjevima. Njegova glavna tehnika je postavljanje vlastitih ljudi na najvanije financijske funkcije u vlasti. asopis Time opisao je G oldm an Sachs kao neosporno najvei opskrbljiva vlade financijskim talentim a, a najoitije tijekom saniranja banaka. O na je takoer dala najveu privatnu donaciju predsjednikoj kam panji Baracka Obame. G oldm an Sachs, pod vodstvom Lloyda Blankfeina (rotildskog cionista), dobio je 12,9 m ilijardi posuenog novca poreznih obveznika kako bi se sprijeio njegov kolaps, a izvukao je ogrom nu financijsku korist na tem elju prvotne sanacije osiguravajueg diva AIG-a vrijedne 85 m ilijardi dolara, to je moglo izazvati potencijalno fatalne gubitke za G oldm an da je ovaj propao. A IG -u e kasnije biti dano ukupno vie od 182 m ilijarde dolara kako bi se odrao na ivotu, na veliko oduevljenje njegovog dugogodinjeg ravnatelja M auricea Greenberga (rotildskog cionista) koji je 2005. podnio ostavku zbog optubi o nepotenoj poslovnoj praksi, prevari s obveznicama, izigravanju obiajnog prava i drugih povreda zakona o osiguranju i vrijednosnim papirim a. Ma nije valjda? Greenberg je bliski prijatelj Rothschildovog/Rockefellerovog agenta H enryja Kissingera, kojeg je on imenovao predsjednikom AIG-evog savjetodavnog odbora, a AIG je takoer bio klijent zloglasne tvrtke Kissinger Associates. G reenberg je poasni potpredsjednik i direktor rotildskog Vijea za vanjske odnose i lan rotildske Trilateralne komisije. Greenberg je bivi predsjednik, a trenutno i povjerenik Azijskog drutva; poasni ravnatelj Sveuilita Rockefeller i poasni ravnatelj amerikog M uzeja suvrem ene um jetnosti. Sve te ustanove osnovala je obitelj Rockefeller. Hm , pitam se kako je AIG uspio dobiti toliku svotu novca za sanaciju privrede? Pukom sreom, pretpostavljam . Rockefelleri, i njihovi sefovi Rothschildi, dubinski su povezani s G oldm anom Sachsom. O ni su diktirali politiku Busheve adm inistracije, a sada i Obam ine. Mailovi objavljeni poetkom 2010. otkrili su da je dvije godine ranije Banka federalnih rezervi iz New Yorka, tada pod vodstvom skoranjeg m inistra financija Tim othyja G eithnera (rotildskog cionista), naredila A IG-u da izbrie pojedinosti iz javne evidencije o uplatam a koje je izvrila novcem za saniranje gospodarstva upuenom , izm eu ostalih, G oldm anu Sachsu i banci Societe Generale SA. U to vrijeme druge financijske institucije pregovarale su o znaajnim popustim a na isplatu dugujuih osiguravateljskih prem ija tijekom financijskog kolapsa, ali AIG je isplatio nekolicini banaka, ukljuujui G oldm ana Sachsa, punu nom inalnu vrijednost gubitaka kod kupoprodaje rizika nekog izdavatelja za odreenu premiju. Porezne obveznike, prem a procjenam a, to je kotalo barem 13 milijardi dolara vie negoli je bilo potrebno na tem elju iznosa koje su isplaivale druge institucije.

174

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

G eithnerov njujorki Fed zasigurno je m orao predvidjeti posljedice javnog obznanjivanja tih podataka. Mailovi koje je pribavio zastupnik Darrell Issa, lan Senatskog odbora za nadzor i dravnu reform u, dokazali su da j e njuj orki Fed izbrisao podatke o plaanju i da je AIG uinio isto kada je prijava Komisije za vrijednosnice i razm jenu (SEC) objelodanjena na Badnju no 2008. (idealan dan da se pria koju elite zaboraviti pom ete pod tepih). Nadalje je otkriveno da je SEC odobrio zahtjev AIG-a za tajnou dokum enata koji su obuhvaali detaljne inform acije o desecim a m ilijuna dolara plaenih G oldm anu Sachsu i drugim bankam a novcem za saniranje gospodarstva. SEC-ov Odjel za korporacijske financije donio je odluku da te inform acije nije nuno podastrti javnosti do 2018. godine. Razmjeri korupcije uistinu su nevjerojatni. Sanacije posrnulih banaka potaknuo je m inistar financija u adm inistraciji Busha mlaeg H e n ry H ank Paulson (rotildski cionist) koji je bio ravnatelj i izvrni direktor G oldm ana Sachsa prije negoli se 2006. godine pridruio vladi. Kako u jednom lanku pie: M inistar financija, koji je neko bio izvrni direktor G oldm ana Sachsa, upravo je potroio 85 m ilijardi kako bi otkupio posrnulog osiguravatelj skog diva koji je sluajno dugovao gom ilu novca njegovoj nekadanjoj tvrtki. Da li vam tu neto sm rdi? Da, sm rdi na prijevaru jer Paulson je prevarant. ovjek kojeg je iznjedrila kom panija zasnovana na prijevari, a njome upravljaju Rothschildi koje ta rije najbolje opisuje - kao da su je sami izmislili. Paulson je postavio biveg potpredsjednika G oldm ana Sachsa Neela Kashkarija na elo U reda za financijsku stabilnost koji odluuje tko e dobiti novac nam ijenjen sanaciji gospodarstva. Kashkari je pak postavio Reubena Jefferyja na poloaj ortaka s pravom upravljanj a u G oldm anu Sachsu, kao privrem enog glavnog savjetnika za ulaganja. Ostali vani igrai u M inistarstvu u to vrijem e bili su D an Jester, Steve Shafran, Edw ard C. Forst i Robert K. Steel - sve G oldm anovi ljudi. Visoki dunosnici G oldm ana Sachsa u glavnoj njujorkoj banci Federalnih rezervi bili su takoer upleteni u rasprave o sanaciji privrede, ukljuujui Stephena Friedm ana (rotildskog cionista), ravnatelja O dbora guvernera. M inistar financija u vladi Billa Clintona, Robert E. Rubin (rotildski cionist), koji je obavio velik posao u priprem anju terena za slom 2008. godine, bio je izvrni direktor G oldm ana Sachsa. U svoj privrem eni tim O bam a je takoer postavio Rubina, supredsjednika Vijea za vanjske odnose. Trojicu Rubinovih tienika , Tim othyja G eithnera (rotildskog cionista), Larryja Sum m ersa (rotildskog cionista) i Petera Orszaga (rotildskog cionista), postavio je O bam a da odluuju o njegovoj ekonomskoj politici. Larryju Sum m ersu je, za jednodnevno pojavljivanje 2008. godine, G oldm an Sachs isplatio 135.000 dolara. Takoer m u je isplaeno 5,2 m ilijuna dolara od strane hed fonda D. E. Showa tijekom dvije godine prije negoli se pridruio adm inistraciji. Geithner, bivi rukovoditelj kom panije Kissinger Associates i vii znanstveni suradnik pri Vijeu za vanjske odnose, im enovao je M arka Pattersona, lobista G oldm ana Sachsa, kao efa svog kabineta u M inistarstvu financija. Posao Barneya Franka (rotildskog cionista), predsjednika Parlam entarnog povjerenstva za financijske usluge, bio je, barem teoretski, ispitivanje slubenika M inistarstva financija i provjera valjanosti poduzetih koraka u sanaciji privrede. Njegov glavni pom onik bio je M ichael

Prodaju nam "film"

175

Pease koji je dao ostavku na tu funkciju da bi postao lobist G oldm ana Sachsa. ef kabineta predsjednika Busha u tom razdoblju te ovjek koji je igrao vanu ulogu u im enovanju H enryja Paulsona m inistrom financija bio je Joshua Brewster Bolten (rotildski cionist), izvrni direktor za pravna i dravna pitanjakod G oldm ana Sachsa u Londonu. Kad je AIG u rujnu 2008. dotaknuo dno im enovan je novi rukovoditelj, Edward M. Liddy, bivi visoki dunosnik G oldm ana Sachsa koji je drao tri m ilijuna dolara u G oldm anovim dionicam a. Posao je prihvatio na zahtjev Henryja Paulsona, m inistra financija i biveg G oldm anovog izvrnog direktora. Kolum nist web stranice Marketwatch Paul Farrell rekao je da G oldm an vlada svijetom, dok je u jednom lanku u asopisu Rolling Stone G oldm an opisan kao velika vampirska lignja obavijena oko lica ovjeanstva. U lanku se tu banku opravdano optuuje da je nam jestila svaku znaajniju napuhanu vrijednost na financijskom tritu jo od Velike depresije, ukljuujui um jetno izazvan porast vrijednosti na tritu internetskih kom panija, robe i potreptina te stanova/zajmova. A utor M att Taibbi, vanjski, suradnik asopisa Rolling Stone, razotkrio je sredinju ulogu koju je igrao G oldm an u krahu 2008. godine. Ustvrdio je da se velika prijevara sastojala u tome to ste npr. im ali itavu h rp u govana, nalijepili ste na nju trostruko najbolji rejting i prodali je cijeloj hrpi institucijskih ulagaa. Te su institucije, koristei novac ljudi skrom nih prim anja i m irovinskih fondova, potom gubile svoj uloeni novac, a njihovi su klijenti gubili svoje m irovine. Taibbi objanjava kako je 2004. tadanji izvrni direktor G oldm ana H enry Paulson zatraio od Komisije za sigurnosnice i burzu (SEC) da ublai ogranienja, ako ih se tako m oe nazvati, u vezi Goldm anove sposobnosti da posuuje novac koji sam nema:
Osjetili su se sputanim a zbog o d re en ih pravila koja su zahtijevala da im aju po jedan dolar za svakih dvanaest koje su posudili klijentim a, i ... tada je ef H ank Paulson otiao do SEC-a i zatraio da, u biti, ukin u ta pravila, to su ovi i uinili. Nije odrano nikakvo kongresno sasluanje, nikakvo glasanje niti ita slino. SEC je G oldm anu i etirim a drugim banaka odobrio izuzee od pravila i rekao da m ogu posuivati koliko god sredstava ele a da ga injenino ne m oraju imati. U roku o d dvije godine dvije od tih banaka su propale: Bear Stearns i Lehm an Brothers. To se dogodilo zato to su se obratile vladi i zatraile prom jenu pravila, em u je i udovoljeno. Takve stvari rade cijelo vrijem e, a takoer znaju da, upadnu li ikad u ozbiljnije potekoe, jednostavno m ogu nazvati vladu i zatraiti ju da im, u im e sanacije, ustupi gom ilu gotovine poreznih obveznika, to se dogaalo i dogaa stalno, uvijek iznova.

Taibbi je rekao da nikad dotad nije izvjetavao o nekoj tem i a da m u je tako velik broj ljudi reklo da ne smije spom injati njihova im ena zbog straha od odm azde. Rekao je da u vladi im a ljudi koji se boje da ne naljute G oldm ana Sachsa (Rothschilde). Kad je jedan kongresnik poslao cirkularno pism o u kojem kritizira Goldm ana, za manje od sat vrem ena telefonom m u se javio Richard Gephardt, bivi predsjedniki kandidat dem okrata. Zvuao je poput lobista G oldm ana Sachsa i zahtijevao da

176

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ovaj povue sve to je napisao u tom pismu. Ako naljutite G oldm ana Sachsa tada vam prijete da nikada vie neete dobiti donacije za kam panju, rekao je Taibbi. ,,I ne samo od njih, a vjerojatno ih nee dobiti nitko iz D em okratske stranke. Im a li jo O bam inih oboavatelja koji i dalje vjeruju da on djeluje sam ostalno i da ga ne kontrolira sustav? G oldm an Sachs zorni je prim jer tiranije, a um jesto Goldman Sachs valja itati Rothschild. Kada je na svjetlo dana poela izlaziti zastraujua istina o G oldm anu Sachsu i njegovim vezama u vladi, G oldm anovi dunosnici su tvrdili da takvi izvjetaji sadre elem ent antisem itizm a te da suptilno igraju na rasistiki m it o zavjeri idovskih bankara koji kontroliraju svijet zbog vlastite koristi. Molim? Slue se besm islenim tvrdnjam a o antisem itizm u kao tobonjem razlogu pisanja o G oldm anu Sachsu i njegovim krim inalnim aktivnostim a? Svata. Zateeni ste s prstim a u blagajni, deki. Tu vam ne treba rasizma. Zahtjev Associated Pressa (AP-a) u listopadu 2009. na tem elju Zakona o slobodi inform iranja otkrio je dugaak popis telefonskih razgovora izm eu m inistra financija i Rothschildovog/Rockefellerovog podobnika Tim othyja G eithnera te rukovoditelja G oldm ana Sachsa J. P. M organa Chasea i Citigroupa, kom panija koje su opstale poslije rujna 2008. uz financijsku p o tporu isisanu od am erikih poreznih obveznika. Takvi su se razgovori vodili i do nekoliko puta dnevno. Samo G eithnerovi razgovori s Lloydom Blankfeinom (rotildskim cionistom ) iz G oldm ana Sachsa brojem su prem aivali njegove kontakte sa senatorom C hristopherom D oddom , predsjednikom Senatskog odbora za banke. U izvjetaju AP-a stoji:
Poslije grozniavog tjedna u svibnju u kojem se SAD suoavao s prijeteim steajem General Motorsa i izgledim a da drava preuzm e tog proizvoaa autom obila, G eithner je okonao veer nizom telefonskih poziva. Najprije je nazvao Lloyda Blankfeina, predsjednika i izvrnog direktora u G oldm anu. Potom je nazvao Jamiea D im ona, efa u J. P. M organu. N akon toga njega je nazvao O bam a, a im su spustili slualice, G eithner je ponovno nazvao D im ona. D ok je sve to bilo u tijeku, G eithnera je nazvao zastupnik Xavier Becerra, kalifornijski dem okrat i lan o dbora za odreivanje porezne i proraunske politike. Becerra je ostavio poruku.

Rothschildi nadziru sve njih: G eithnera, Sum mersa, Orszaga, Volckera, Rubina, O bam u, Bidena, Emanuela, Axelroda... Isti je sluaj u praktiki svakoj zemlji. Usponi i padovi svjetske privrede sasvim su sluajni , zar ne? Pa... ba i ne.

Skupina tridesetorice Jo jedna znaajna koordinirajua skupina u svemu ovome je Skupina tridesetorice. Nju je 1978. oform ila Rockefellerova zaklada, a njen nom inalni voa je Geoffrey Bell koji se, kako se moglo oekivati, obrazovao (indoktrinirao) na Londonskom ekonom skom fakultetu (LSE). Predsjednik Skupine tridesetorice je Paul Adolph

Prodaju nam "film"

177

Volcker, bivi ravnatelj Federalnih rezervi, diplom ant Londonskog ekonomskog fakulteta i sadanji O bam in proelnik Predsjednikovog savjetodavnog odbora za ekonom ski oporavak. M eu ostalim lanovim a Skupine tridesetorice su i O bam in m inistar financija T im othy G eithner i Larry Sum mers, direktor Nacionalnog ekonom skog vijea. Naravno, svoje mjesto u Skupini tridesetorice im a i G oldm an Sachs u obliju generalnog direktora Geralda C orrigana, biveg ravnatelja Njujorke banke federalnih rezervi, to je poloaj koji je drao G eithner prije negoli se pridruio Obam inoj adm inistraciji. Kljuni dio plana koji se upravo ostvaruje unitenje am erikog gospodarstva - jest dovoenje Sjedinjenih Drava u situaciju u kojoj e ih preplaviti plim ni val dugovanja prem a Kini. Otac govornika kineskog jezika Tim othyja G eithnera je Peter. F. G eithner koji sjedi s H enryjem Kissingerom u U pravnom vijeu Nacionalnog odbora o am eriko-kineskim odnosim a. Jo jedan lan Skupine tridesetorice je dr. Zhou X iaochuan, guverner Kineske narodne banke. N im alo sluajno, Peter F. G eithner je radio za Fordovu fondaciju i nadgledao rad Ann D unham koju je Fondacija financirala kako bi razvila m ikrofinancijske program e u Indoneziji. A nn D unham je m ajka Baracka Obam e. Jo jedan lan Skupine tridesetorice je M ervyn King, podobni guverner Engleske banke i bivi profesor ekonomije na Londonskom ekonom skom fakultetu (pod kontrolom fabijanista). Tu su jo najm oniji bankari i financijski predstavnici iz Indije, Argentine, Poljske, Kuvajta i arapskog svijeta, vicarske, Izraela, Brazila, Njemake, Meksika, Singapura, Japana, M eunarodnog m onetarnog fonda, Sredinje europske banke i vodeih privatnih banaka poput M organa Stanleya. Skupina tridesetorice sredite je koordinacije iste ilum inatske globalne politike. Kako li je, dakle, prikladno da je njen lan i Jaime Caruana, generalni direktor rotildski stvorene i nadzirane Banke za m eunarodna poravnanja u Bazelu u vicarskoj, tijela koje koordinira politiku izm eu nacionalnih sredinjih banaka u korist obitelji odabranih krvnih loza. Na m eti ove klike am eriko se gospodarstvo nalazi ve iznim no dugo, a ameriki je dug poetkom 2010. bio dosegao 12 trilijuna dolara. Kina, Japan, Rusija i zemlje proizvoai nafte poput Saudijske rotildske Arabije, takoer se udruuju u nam jeri da odbace dolar kao naftnu valutu, to je potez koji e unititi dolar i ubrzati njegovo zamjenjivanje am erom Sjevernoamerike unije.

okantna nehumanost Dok su ti bankari unitavali prihode m ilijardi ljudi i tjerali sve vie A m erikanaca u atorske gradove nakon to su ostali bez svojih dom ova, vlasti u Obam inoj Americi nastoje krim inalizirati beskunitvo (si. 71 na sljedeoj stranici). Razmjeri toga otkriveni su u ljeto 2009. u izvjetaju pod naslovom Domove nam dajte, a ne lisice na rukam a Nacionalnog pravnog centra za beskunitvo i sirom atvo u suradnji s N acionalnom koalicijom beskunika. Neke od najee koritenih taktika tjeranja beskunika s ulice su:

178

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

usvajanje i provedba zakona koji izvan zakona stavljaju spavanje, sjedenje ili pohranjivanje osobne im ovine na javnim prostorim a u gradovim a gdje su ljudi prisiljeni ivjeti na javnim povrinam a; selektivna provedba drugih zakona protiv beskunika koji se odnose na skitnju, neoprezno prelaenje ceste ili na 'kopanje' po kontejnerim a za smee; ienje' gradskih podruja u kojim a ive beskunici s ciljem njihova istjerivanja. To esto rezultira unitavanjem njihove osobne imovine, ukljuujui osobne dokum ente i lijekove; usvajanje i provedba zakona na tem elju kojih se kanjavaju ljudi za prosjaenje na ulici, s nam jerom da se sirom ane i bezdom ne ljude izbaci izvan grada ili ueg gradskog podruja;

provedba iroke lepeze takozvanih uredbi o kvaliteti ivota povezanih s javnim aktivnostim a i higijenom (uriniranje na javnom m jestu), prem da ljudim a bez dom a nisu dostupni nikakvi javni prostori ili objekti. U izvjetaju se navodi da je treina od 235 prom atranih gradova zabranila kam piranje u odreenim gradskim podrujim a, a 17 posto njih zabranilo je to u potpunosti kako bi se izbjeglo podizanje atorskih gradova za beskunike. Gotovo polovica tih gradova zabranila je skitnju ili prosjaenje na javnim m jestim a, a gotovo etvrtina njih stavila je izvan zakona prosjaenje unutar gradskog podruja. Kalifornijsko sveuilite iz Los Angelesa otkrilo je da taj grad troi est m ilijuna dolara godinje za plae dodatnog broja policajaca za ophodnju gradskog podruja Skid Row s njegovom prilino velikom beskunikom populacijom dok istovrem eno doznauje samo 5,7 m ilijuna dolara za slube koje se brinu o beskunicim a. D odatnih 3,6 m ilijuna potroeno je 2007. za uhienja i sudski progon 24-ero ljudi na podruju Skid Rowa za zloine kao to su neoprezno prelaenje ceste itd., na to se rijetko kad obraa pozornost u drugim dijelovima grada. U izvjetaju se navodi daje ista koliina novca mogla biti utroena za udom ljavanje vie od 200 beskunika. Beskunici u Los Angelesu esto su rtve policijske brutalnosti, to pokazuje dubinu krajnje neovjenosti s kojom se ovdje susreemo. Imajte na um u da govorim o o kliki koja je bez oklijevanja kadra pobiti stotine m ilijuna ljudi u izm anipuliranim ratovima. to njim a znai nekoliko beskunika?

Predsjednik Lanjak
Slika 71: Obamina Amerika: bankarima bjanko ekovi, a ljudima koje su banke uinile beskunicima...

Tijekom O bam ine predsjednike kam panje 2008. vrtio sam glavom vidjevi da agresivnoj reklami podlijeu ak i oni koji

Prodaju nam "film"

su trebali im ati neto ire spoznaje (sl.72). Bili su to ljudi koji su prihvatili da su politike stranke agenture iste sile, a unato tom e su povjerovali da je O bam a iznimka. Evo, rekoe oni, ovjeka koji je iskren i sam ostalan, koji se nekako pojavio niotkuda da pobijedi sustav. eljeli su vjerovati u tu besm islicu iako su O bam u financirali isti bankari s Wall Streeta i paravani R othschilda/Ilum inata - izm eu ostalih i G oldm an Sachs - koji bi m nogo izgubili kada bi O bam a bio onakav kakav je tvrdio Slika 72: Predsjednika L anjaka obuili su, da jest. Da, zvui uvjerljivo, zar ne? Purice su kupili i platili Ilum inati. glasale u korist Boia i D ana zahvalnosti9 (si. 73). O bam u je iznjedrila jedna od najkorum piranijih i najogavnijih politikih zahodskih jam a na Planetu - Chicago. Ako vam dua nije na prodaju nem ate nikakvih izgleda za politiko napredovanje u tom gradu, a O bam ina je zvijezda ondje doslovce zablistala. Iz tog je razloga on tako tijesno povezan s krim inalcim a i korum piranim ljudim a, ukljuujui njegova suradnika Tonyja Rezka, vlasnika zgrada u jednoj sirotinjskoj etvrti, inae nepokolebljivog pristae m eustranake zloinake udruge Slika 73: O bam a je tek najnoviji u nizu lutaka na koncu. iz Chicaga znane pod nazivom Illinois Com bine. Rezko je osuen na kaznu zatvora zbog koritenja svojih politikih veza za traenje m ita od kom panija koje su htjele poslovati s dravom , a uz to je i ovjek koji je osigurao vrlo velike iznose za politiko financiranje, izravno i posredno, Baracka O bam e - ,,G. istunca. O bam a je tip linosti koju Rothschildi i Ilum inati trae i treniraju da djeluju kao njihovi paravani i adm inistratori. Takav tip linosti poznat je pod nazivom narcisoidan . Narcizam se definira kao: pretjerano divljenje sebi ... psiholoki poremeaj karakteriziran zaokupljenou sam im sobom , nedostatkom em patije i nesvjesnim pom anjkanjem samopotovanja. Izvrstan prim jer za to su ljudi poput Obam e i Tonyja Blaira, kao i oni koji vode bankarski sustav. M anjak empatije kod narcisoidne linosti znai da bankari m ogu izbacivati ljude iz njihovih dom ova u vrijeme gospodarskog kolapsa koji su sami izazvali te da potom sami sebi

9 Aluzija na dane kada se na blagdanskom stolu nau peene purice, odnosno, u prenesenom znaenju, na autodestruktivnost amerikih glasaa; op. prev.

180

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

nastave isplaivati m ilijune dolara u vidu bonusa, novcem nam ijenjenim sanaciji gospodarstva i otetim od poreznih obveznika. U ivotu sam tijekom godina upoznao ljude narcisoidne osobnosti iji je vjeni m oto: ,,U se, na se i poda se. Poznato mi je do koje m jere znaju biti sebini, opsjednuti sobom , hladni i proraunati dok istovrem eno tvrde kako su puni ljubavi i svjetlosti. Podsjeaju m e na stih iz jedne pjesm e grupe M oody Blues: Svu ljubav koju daje nam ijenio si sam om sebi. Takoer su u stanju lagati ne trepnuvi, i to bezbroj puta, ba poput Obam e, Blaira i njihova soja. Razum jeti narcistiku osobnost znai razum jeti ljude koji vode ovaj sustav, one koji ive kao paraziti na raun drugih dok sami odbijaju zaraivati za ivot. M oete ih sresti na svim razinam a drutva. Po odlasku sa Sveuilita C olum bia O bam a je najprije radio za Business International Corporation (BIC), izdavako i savjetodavno poduzee koriteno kao fasada za CIA-ine operativce i tajne operacije u m nogim zemljama, kao to je potvrdio njegov suosniva u jednom lanku New York Timesa iz 1997. godine. N ovinar John Pilger tvrdi da je preko Business Internationala vrena infiltracija u radnike sindikate. Vaingtonski istraivaki novinar Wayne M adsen u sijenju 2010. otkrio je da m u je neki veteran, lan novinarskog zbora Bijele kue, potvrdio kako je O bam ina adm inistracija obznanila preko tajnika Bijele kue za novinstvo R oberta Gibbsa i drugih slubenika Bijele kue zaduene za kom unikacije, da su odreena pitanja izvjestitelja koji pokrivaju tem e iz Bijele kue zabranjena. M eu njim a su pitanja o O bam inom postsveuilinom zaposlenju kad je radio za CIA-inu Business International Corporation (BIC). Izvjestitelji iz Bijele kue upozoreni su da ne postavljaju pitanja o O bam inom radnom stau u BIC-u, o njegovoj dokum entaciji iz vrem ena studija na Occidental Collegeu u Los Angelesu od 1979. do 1981. ili o evidenciji njegova studija na Sveuilitu C olum bia poetkom 1980-ih, a to je vrijeme kad je njegov m entor Zbigniew Brzezinski ravnao sveuilinim Institutom za kom unistiku problem atiku. Wayne M adsen kae kako je utvrdio da je O bam a - tijekom studiranja na O ccidental Collegeu kad se predstavljao kao Barry Soetoro, a im ao je i putovnicu na to ime - putovao u Pakistan koji je SAD koristio kao bazu za podrku afganistanskim m udahedinim a . O ni su pak bili financirani i obuavani uz blagoslov Zbigniewa Brzezinskog dok je on bio savjetnik predsjednika artera za nacionalnu sigurnost. ovjek kojeg je vlada SAD-a odabrala da vodi m udahedine tijekom sovjetske invazije Afganistana bio je O sam a bin Laden. M adsen je rekao da je takoer saznao od dobro obavijetenih izvora u Kabulu da je O bam a bio izuzetno prijateljski nastrojen (to je vidljivo iz osobne korespondencije na m em orandum im a Bijele kue) prem a jednoj privatnoj vojnoj kom paniji m eu ijim su viim osobljem m udahedinski borci iz tog vrem ena. Po M adsenovim rijeima, kom panija je um ijeana i u kontrarevolucionarne operacije u Iraku, a takoer i u Kolumbiji gdje O bam ina adm inistracija gradi sedam novih vojnih baza. Stoga nas ne treba uditi a su izvjestitelj im a iz Bijele kue sve te tem e zabranjene. M adsen je rekao kako je Bijela kua nagovijestila da e svakom onom tko O bam i postavi pitanje o BIC-u ili m oguem m inulom radu za CIA-u, u tuzem stvu ili inozem stvu, dakle svakom

Prodaju nam "film"

181

izvjestitelju koji se oglui o spom enute naputke, vrlo brzo biti povuena novinska akreditacija za Bijelu kuu. To je isti onaj O bam a koji je rekao:
M oja adm inistracija posveena je ostvarenju d osad nezabiljeene otvorenosti u Vladi. Z ajedno em o raditi na tom e da opravdam o povjerenje javnosti i uspostavim o sustav transparentnosti, sudjelovanja javnosti i suradnje. O tvorenost e osnaiti nau dem okraciju i prom icati uinkovitost i djelotvornost vladajuih struktura.

O bam a je desetljeim a bio insajder, a sada se kiti aureolom ovjeka iz naroda. Za Boga miloga, O bam a ak odbija podastrti rodni list kojim bi dokazao da je roen u Sjedinjenim Dravam a to je, po Ustavu, osnovni preduvjet da se postane predsjednik. O n tvrdi da je roen na Havajima, ali njegova baka, polubrat i polusestra uporno tvrde da je roen u Keniji. U vrijem e dok piem ovu knjigu on troi pravo m alo bogatstvo na blokiranje sudskih parnica kojim a ga se eli natjerati da iznese dokaze da ispunjava tem eljni uvjet za predsjedniku kandidaturu - roenje na tlu SAD-a. em u to ako je ono to govori istina? Zato jednostavno ne pokae papire i razrijei stvar? Po m ojem miljenju, velika je vjerojatnost da razlog njegove nevoljkosti da podastre vlastiti rodni list lei u pokuaju da sakrije identitet svog pravog oca. O bam a je lanjak i varalica. Dugo su ga vrem ena form irali i priprem ali za funkciju predsjednika dem okoni poput Brzezinskog i Georgea Sorosa. U lanku iz 2007. naslovljenom Novo lice ili igra stare kole? novinar Los Angeles Timesa Dan M orain pie:
Sada, predstavljajui se kao novo lice na nacionalnoj politikoj pozornici, naglaavajui svoj o dm ak od lobista i vaingtonske kulture posebnih interesa, senator Barack O bam a (zastupnik Illinoisa) m ora razjasniti neke nepoznanice iz vlastite prolosti ... O d Chicaga do Springfielda njegova je prolost puna nedvojbeno konzervativne politike taktike: redovitog druenja s m o n im lokalnim politiarim a, pom aganja svojim pokroviteljim a i posebnim interesim a te neutraliziranja suparnika.

Vie o O bam i m oete proitati u lanku na mojoj web stranici naslovljenom Barack Obam a: The N aked Em peror (Barack Obama: car je gol). O dlina je i knjiga am erikog istraivaa W ebstera Griffina Tarpleya pod naslovom Barack H. Obama: The Unauthorized Biography (Barack H. Obama: neautorizirana biografija). O dabrane krvne loze prodaju O bam u kao puki imid, to on jedino i jest. U njem u nem a dravnikih kvaliteta, a svoje govore, ak i ona kratka predstavljanja i dobrodolice, ita s dva teleprom ptera (blesim etra) sa svoje lijeve i desne strane. Dok govori neprestano gleda lijevo-desno itajui rijei koje su mu priprem ili Rothschildov agent David Axelrod i njegovi suradnici. Rijetko kad gleda ravno ispred sebe, ak i kada pred sobom nem a nikakav pisani tekst. O bam a je toliko sljubljen s teleprom pterom da je na D an sv. Patricka 2009. godine zahvaljivao sam om e sebi

182

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

to je pozvao goste na jedno prim anje. Naime, priprem ljeni tekst irskog prem ijera grekom je bio ostavljen na blesim etru. O bam ine rijei ne dolaze iz srca nego iz uveanih slova ekrana s priprem ljenim tekstom. Ljudi kau da je inteligentan, no ne bih se s tim e sloio. To to priprem ljene reenice ita bolje od Georgea W. Busha (to i nije naroito teko) ne znai da je obdaren dravnikim kvalitetama. Jeste li ga vidjeli kada teleprom per zateka? Prim jere za to nai ete na YouTubeu. Njegovu inteligenciju usporeuju s Bushevom, ali i spori konji izgledaju brzi kada tre pored drvea. Uvelike je iskoritena i boja O bam ine koe u nastojanju da ga se predstavi kao am erikog predsjednika novog doba, prvog crnakog (zapravo polucrnakog) predsjednika. Na prvi pogled, to je dobra stvar, nakon svih strahota robovlasnitva, ali nije bitna boja ovjekove koe ve njegovo stanje svijesti. To je jako dobro opisao novinar John Pilger: Ui krug oko Georgea Busha, od Ministarstva vanjskih poslova do Vrhovnog suda, imao je moda i najvie multirasnih znaajki u predsjednikoj povijesti. To je bio primjer politike korektnosti par excellence. Uzmite samo Condoleezzu Rice ili Colina Powella. Ali, taj ui krug bio je i najreakcionarniji. Sama Obamina prisutnost u Bijeloj kui kao da reafirmira moralnu naciju. On je marketinki san. Ali, poput Calvina Kleina ili Benettona, on je brend koji obeava neto posebno, neto uzbudljivo, gotovo smiono - kao da bi mogao biti radikal, kao da bi mogao donijeti promjene. Zbog njega se ljudi osjeaju bolje, on je postmodernistiki ovjek bez ikakve politike prtljage ... ali, prividu unato, sve je to la. Ne zanim a m e koje je boje vaa koa. Vano je ono to im ate unutra.

Masovna kontrola uma O d kraja 1990-ih cijeli sam niz godina pom no prouavao vojne/vladine program e i tehnike kontrole um a, a O bam in fenom en je najoiglednija operacija m asovne kontrole um a koju ste mogli vidjeti. Proistekla je iz m anipulacije rijeim a kao to su nada , prom jena i vjerovanje te iz koritenja neurolingvistikog program iranja ili NLP-a koje se slui odreenim rijeima u odreenim obrascim a kako bi se utjecalo na percepciju i ponaanje. Ta je m etoda poznata kao konverzacijska hipnoza, a O bam a ju koristi cijelo vrijeme. Upiite u trailicu Obam a NLP i vidjet ete na to mislim. Politiari i dravni adm inistratori takoer su program irani NLP-om i ostalim tehnikam a. U svojoj kam panji protiv Hillary C linton i Johna M cCaina O bam a je punih godinu dana ponavljao rijei nada , prom jena i neto u to m oem o vjerovati. N ada je poput jahanja drvenog konjia na vrtuljku - m a koliko brzo ili uvijek emo zaostajati za konjiem ispred sebe. Kod nade se uvijek radi o neem u to treba doi sutra. Nastoji nas se zapravo uvjeriti da ostanem o sjediti na konjiu, usprkos neizbjenom razoaranju, u nadi da e se stvari prom ijeniti. Ali one se ne m ijenjaju jer je sam sustav ustrojen na nain da prom jene sprijei. Upravo na takav nain nadu koriste bijednici i licemjeri: prihvati sranja koja ti dajem o sada , u nadi

Prodaju nam "film"

183

da e stvari postati bolje (a m i znam o da nee). Barack O bam a je dobavlja 'nade u ime svojih gospodara koji ele da ljudi prihvate to im se danas daje, u nadi da e uslijediti dobra vrem ena. Uradite to traim o, ups, pardon, to Barack trai, a on e vas zauzvrat nadahnuti da se nadate kako sve to vodi ka Obeanoj zemlji. No dobro, sve to onam o ne vodi, ali, kada to shvatite bit e prekasno. O dabrane krvne loze uasava m ogunost da ljudi odbace nadu u smislu neke budue projekcije (na Sveto Nigdarjevo) i ponu zahtijevati potenje, pravednost i slobodu sada. Da bi izbjegli tu nonu m oru takve tenje valja odrati kao neto emu treba teiti a ne doista i ostvariti. Zbog toga njihov ovjek O bam a prodaje nadu kao tehniku odvraanja pozornosti, kao stanje neprestanog oekivanja kako bi se mase odvratilo od stvarne pobune. Bez posla smo, nem am o to staviti na stol a naoj kui/stanu prijeti ovrha, ali barem im am o nadu . Uh, hvala Bogu to nam je dade. Prevladavajua O bam ina m antra bila je i ostala prom jena . I doista, njegova kam panja koja rui sve rekorde, u kojoj novac nije problem gotovo se u cijelosti zasnivala na toj jednoj rijei - promjena (si. 74). Tom su se tehnikom sluili Bili Clinton i m nogi drugi. Vrlo je uinkovita jer, u odreenom trenutku, sustav osigurava da veina ljudi ne bude sretna s postojeim stanjem. Kad vam se status quo ne svia prom jena tada m oe biti snana poruka, ak i ako, poput Obame, ne pojasnite to to znai. Sjetimo se to je 1969. rotildski cionist dr. Day rekao: Ljudi e se m orati naviknuti na zamisao o prom jeni, i to u tolikoj mjeri da e prom jenu i oekivati. Nita nee biti trajno. Presudno za O bam in uspjeh, kao i uspjeh njegovih kontrolora, bilo je to to on nikada nije poblie objasnio na to su se ti njegovi izrazi - nada, prom jena i jo jedan okida u program im a kontrole um a rije vjerovati - odnosili u smislu politike i naina na koji e utjecati na drutvo openito. N adati se emu? Prom ijeniti to? Vjerovati u to? Da je na ta pitanja konkretno odgovorio to bi se pokazalo pogubnim po O bam inu popularnost. Direktorica stoera kom unikacija Bijele kue A nita D unn rekla je da su se kam panje protiv Hillary C linton i Slika 74: Promjena? Kakva prom jena ? O bama M cCaina fokusirale na usmjeravanje nikada nije tono rekao to misli p o d rijeju medija da izvjetavaju o tem am a koje su p rom jena je r to je bio samo isprazan slogan kako bi se ljude obrlatilo da za njega glasaju. odgovarale O bam i te su mediji rijetko

184

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

kada priopavali bilo to to nije kontrolirano u potpunosti. Svoje je napom ene izrekla na snim ljenom sastanku s vladom D om inikanske Republike. eljela se, ustvari, izbjei m ogunost da O bam a i vie rangirani pripadnici tim a iz njegove kam panje razgovaraju s izvjestiteljima, rekla je D unn. Najvei dio nae medijske strategije bio je usm jeren na to da m edije natjeram o da izvjetavaju o onom e to je O bam a govorio, a ne da se bave tim e zato je neto reeno u kam panji i kakva je bila taktika... M anipuliranje javnim m nijenjem , drugim rijeima, bio je temelj taktike g. istog, g. Iskrenog, odnosno, sve u svemu g. Lanjaka. Mediji kontrolirani od strana odabranih krvnih loza najee obnevide kad o njem u izvjetavaju, tako da na aici ostalih, kao to je dopisnica-veteranka iz Bijele kue Helen Thomas, ostaje da progovore o pravom stanju stvari. Thom asova im a 89 godina, pratila je politiku svakog predsjednika od poetka ezdesetih i doba J.F.K.-a. Za CHSNews je izjavila da O bam in reim nastoji upravljati m edijim a poput nijednog drugog, u emu nadm auje i samog Richarda Nixona. Rekla je da su novinari bili pozvani no uoi jedne Obam ine tiskovne konferencije gdje im je reeno da e dobiti priliku postaviti jedno pitanje, a potom se raspravljalo o tom e koje e to pitanje biti. Prom atra sa strane im a dojam da novinari slobodno postavljaju pitanja po svom izboru, prem da je sve unaprijed priprem ljeno. I sve to radi isti onaj ,,g. Prom jena koji je obeao veu otvorenost i transparentnost vladajuih struktura. To je vie nego oito - rekla je Helen Thomas. Uope ih nije briga znate li za to ili ne. Trebali bi se od sram ote poklopiti uima. Ali takvi sram a nemaju. Sto, do vraga, misle da smo svi mi? Lutke na koncu? - nastavila je Thomas. Trebali bi se drati podalje od naeg posla. O ni su nai javni slubenici. Mi plaam o njih . E da, ali, oni to tako ne vide. U njihovom svijetu m ediji ne postoje zato da bi tono prenijeli dogaaje ve samo da prenesu verziju u koju O bam a i njegovi pokvareni pajdai i kontrolori ele da ljudi povjeruju. O n je lupe i varalica ije konce poteu jo vei lupei i varalice, a ipak je vrlo m nogo ljudi kupilo taj lijepi paket nem ajui blagog pojm a to se unutra nalazi.

Hope-nosis1 0
O bam u su planirali uiniti aritem svih ljudskih nadanja, vjerovanja i elja za prom jenom . Stoga je bilo od kljune vanosti da on nikada konkretno ni podrobno ne pojasni to misli pod tom svojom nadom , prom jenom i vjerovanjem . Ali m ogu vam ja rei to su te rijei znaile u kontekstu O bam inog poigravanja um om . Znaile su to god vi odluili da one trebaju znaiti ili ste eljeli da znae. eljelo vas se navesti da na njega projicirate sve za to se zauzimate. Tako je on postao simbol vas i vaeg vienja svijeta. Konkretnija pojanjenja unitila bi taj scenarij ja sam sve to elite da budem i zato niste niti dobili pojedinosti, samo nadu , prom jenu i vjerovanje . Nije im bila nam jera da se O bam u doivi samo kao M esiju , eljeli su da on bude i Abraham Lincoln, J.F.K. ili Buda, svatko koga na nj projicirate, jer on je
1() Igra rijei s izrazom hipnoza (engl. hypnosis), gdje je rije hip zamijenjena izrazom hope (nada); op. prev.

Prodaju nam "film"

185

bio prazna stranica, prazan ekran i prazno odijelo. O bam a je bio voa tipa napravi i uradi sam, projekcija vaeg vlastitog uma. Dakako, ako jo uvijek spavate. Ako ste se m akar poeli buditi iz sna on je za vas otvorena knjiga (si. 75). im su osigurali da bude izabran za predsjednika na vidjelo je ubrzo izronio pravi O bam a te um jesto da je spaavao ljude (prom jena) on je spaavao banke (sve po starom ). Tip je neopisiv prevarant, a m notvo sm jernica njegove Slika 75: Ljudi misle d a je on na njihovoj strani... ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha... politike jednostavno su izrezane i lijepljene iz knjiga njegova m entora Zbigniewa Brzezinskog a njegovim su potpisom postale zakon. U to ulazi njegov obavezan dobrovoljni rad za m lade ljude (priprem anje za vojnu obuku) i njegove civilne sigurnosne snage, to je jo jedan sloj orvelovske drave u kojoj ljudi vre nadzor nad drugim ljudim a. Novine su pune naslova u kojim a on govori da e zatvoriti onaj sram otni zatvor u G uantanam o Bayu dok istovrem eno odbija stati na kraj svim ostalim izvorim a m uenja i zlostavljanja koji se provode u ime Sjedinjenih Drava. Kad je u sijenju 2009. O bam a stupio na dunost rekao je da e izvanredna izruenja biti nezakonita dok je on na vlasti. Do izvanrednog izruenja dolazi kad am erike vlasti ele m uiti zatvorenike na naine koji su zabranjeni am erikim zakonom , pa ih jednostavno prebacuju na ispitivanje u zemlje u kojim a je m uenje zakonito . Osam mjeseci nakon O bam inog obeanja o izvanrednim izruenjim a njegova je adm inistracija objavila da e s tom praksom nastaviti. Jo jedan O bam in zaokret od 180. Vie ih i ne brojim. List New York Times citirao je rijei jednog dunosnika O bam ine adm inistracije: Posebno emo nastojati osigurati da pojedinci ne budu izvrgnuti m uenju budu li poslani u inozemstvo. Pa, zato ih onda alje u inozem stvo, laljivi gade? O bam a je takoer traio pravo neogranienog dranja ljudi u pritvoru bez optunice ili suenja - ukljuujui A m erikance - ukoliko ih on bude sm atrao prijetnjom . Dokazi nee biti neophodni, niti definicija onoga to odnosnu prijetnju ini. Tri mjeseca nakon O bam ine inauguracije nepatvoreni novinar John Pilger napisao je sljedee:
U svojih p rv ih sto dana O bam a je opravdao m uenja, suprotstavio se h a b ea su corpusu i zahtijevao je veu tajnost u vladanju. Bushev gulag dri netaknutim , a barem 17.000 zatvorenika dri izvan dosega pravde. D ana 24. travnja njegovim je odvjetnicim a usvojena alba te je sud donio odluku da zatvorenici G uantanam a nisu osobe i da stoga nem aju pravo da ne budu m ueni. Njegov direktor nacionalne obavjetajne slube adm iral D ennis Blair kae kako sm atra da m uenja daju dobre rezultate. Jedan od njegovih viih dunosnika u Latinskoj A m erici optuen je zbog prikrivanja m uenja jedne am erike redovnice u Gvatemali; drugi je pak Pinochetov apologet. Kao to je istaknuo D aniel Ellsberg, A m erika je pod Bushem doivjela vojni

186

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

pu, a njegovog m in istra obrane R oberta Gatesa, zajedno s istim ratnohukakim dunosnicim a, zadrao je i O bam a. Diljem svijeta pojaan je estok napad A m erike na nevine ljude. Tijekom nedavnog m asakra u G azi - izvjetava Seym our H ersh - O bam in je tim obznanio da se nee protiviti planiranoj ponovnoj opskrbi Izraela pam etnim bom bam a i drugim visokotehnolokim naoruanjem koje se ve slijeva u Izrael a koristi se za pokolj m ahom ena i djece. O d O bam inog stupanja na dunost broj pakistanskih civila ubijenih am erikim projektilim a poznatim pod nazivom drone (daljinski upravljane letjelice i si.) vie je nego udvostruen. O n je BBC-ev ovjek, i C N N -ov ovjek, i M urdochov ovjek, i Wall Streetov ovjek, i CIA-in ovjek. Luaci su uinili dobar posao.

Fiktivni ovjek
O bam a lae lakoom prekaljenog veterana. Kad je kongresnik Joe W ilson iz June Karoline povikao laove tijekom O bam inog govora pred Kongresom, bivi predsjednik Jimmy prazna ljuska C arter rekao je da ta prim jedba proizlazi iz rasizma. Ne, g. Rockefellerov ovjee artere, proizlazila je iz istine - bez ikakve potrebe za rasizm om . O bam a ostavlja dojam ovjeka iz naroda iako je predao trilijune dolara istim silama koje porobljuju narod, unitavaju njihova sredstva za ivot i izbacuju ih iz njihovih dom ova. Krasi ga im id antiratne osobe, ovjeka m ira, m ada alje jo vie postrojbi u Afganistan, odobrava bom bardiranje Pakistana, to je praktiki bila prva njegova odluka na predsjednikoj funkciji i podrava budet za obranu u iznosu od 1 trilijun dolara godinje za financiranje 760 baza u vie od 130 drava, to je brojka koja obuhvaa gotovo polovicu svjetskih izdvajanja za vojsku. O dobrio je vei broj napada sm rtonosnim bom bam a daljinski upravljanim letjelicama u Afganistanu u svojoj prvoj godini na vlasti negoli je George W. Bush, uz svoju reputaciju ovjeka lakog na obarau, uinio u prethodne tri godine. O peratori takvih napada udaljeni tisuam a kilom etara prom atrali su kako vie od 700 ljudi, veina njih civili i djeca, bivaju razneseni u tim napadim a tijekom prve O bam ine godine u predsjednikoj fotelji. Za njih je to samo visokotehnoka kom pjuterska igrica u kojoj se ubija na daljinu, a odobrava je predsjednik M irotvorac stopom od oko jednog ubilakog napada tjedno. O bam a im a im id ovjeka koji se protivi invaziji na Irak, iako je neprestano podravao Busha prilikom glasanja o tom pitanju, a planira zadrati 50.000 pripadnika vojnih postrojbi u Iraku nakon vrem ena za koje je rekao da e povui amerike borbene jedinice iz te zemlje. U pokuaju da se to proturjeje prikrije borbene postrojbe koje e ostati sada se nazivaju savjetodavne brigade. O n im a im id ovjeka koji se protivi dravnom nadgledanju stanovnitva, a ipak se ono i dalje nastavlja. Glavne amerike baze i veleposlaniki kompleksi uglavnom se podiu u Iraku i Afganistanu jer, kao to govorim od sam og poetka, oni ne nam jeravaju otii. Pod vladavinom brinog Obam e am erika vlada troi 50 puta vie novca na vojsku u Afganistanu negoli na pom o afganistanskom narodu, u zemlji u kojoj jedno od etvero djece um ire prije svog petog roendana a 70 posto

Prodaju nam "film"

187

stanovnitva nem a pristup istoj vodi. Ujedinjeni narodi kau da je to, kao mjesto roenja, najopasnije mjesto na Zemlji. Ali O bam u boli briga: on je slugan oligarha i radi ono to m u se naredi. M inistar obrane u Bushevom reim u i pripadnici vojne hijerarhije u Pentagonu zadrali su svoje poloaje i pod O bam om kako bi se osigurao nesm etan prijelaz od jedne do druge rotildsko-ilum inatske adm inistracije. O bam a je zatraio suglasnost da am erike postrojbe budu stacionirane u bazam a u Kolumbiji jer SAD-u je m eta Juna Am erika, a cilj centralizirana kontrola cjelokupnog am erikog kontinenta. Prije m nogo sam godina u svojim knjigama pisao da se neto zasigurno planira u Kolumbiji kada je Brown & Root, podrunica zloguke1 1korporacije Halliburton, tako tijesno povezane s bivim potpredsjednikom Dickom Cheneyem , poela kupovati velike koliine skladinih prostora u toj zemlji. G. Lana Prom jena rekao je CIA-i da je odluka da se objave dopisi koji potvruju m uenja odobrena od strane Busheve adm inistracije bila najm uniji potez koji je m orao povui kao predsjednik (potez na koji ga je natjerala, ustvari, tuba oko krenja Zakona o slobodi inform iranja). Jeste li zamijetili kako njegov, kako sam kae, najm uniji potez nije bom bardiranje civilnih podruja u Pakistanu i Afganistanu ili davanje pustih m ilijardi njegovim financijerim a s Wall Streeta dok ljudi bivaju prisiljeni seliti se u atorska naselja, svoje jedino preostalo utoite. Javnosti su objelodanjeni dokazi o tom e da su Busheva adm inistracija, CIA i amerika vojska prim jenjivali m etodu m uenja onih koje su zarobili, bez izricanja optubi ili pokretanja sudskog postupka. To je onaj pravi Obam a, onaj iza maske vjeno nasm ijeenog lica. Je li, dakle, O bam a sudski progonio odgovorne za m uenja kako bi se osiguralo da se takvo to nikad vie ne ponovi? Naravno da nije. Nije vrijeme da se osvrem o u prolost, rekao je, nego da gledam o naprijed. Zapravo je to bio izgovor da se ne gleda nikam o, jer on je puka varalica koja prodaje lai. Glavni mediji ne nam jeravaju iznositi pred javnost nita od svega toga budui da, poput Obame, pripadaju odabranim krvnim lozama. U vezi svega povezanog s Obam om nudim zlatno pravilo: zanem arite rijei i pratite djela. Rijei bi trebale posluiti kao tem eljno pokrie za djela - poput njegova obeanja da e se suprotstaviti bankam a. Ma, ne, nem ogue je da to ini jer je rekao... Da, rekao je. O bam a je politiki prodava rabljenih autom obila koji je angairan da provodi rotildsko-ilum inatski plan: galopirajuu tiraniju prodaje pod etiketom pribliavanja stavova, prom jena i slogana da, m i to m oem o (engl. yes, we c a n ). To je tiranija uz osmijeh od uha od uha. Kao to je u jednom crtiu reeno: Vuk je otkrio da m u odjea pastira dobro stoji. Gdje je antiratni pokret kakvog sm o imali u Bushevo vrijeme? Gdje je oponiranje ljevice u vezi ljudskih prava, nadziranja i nepravde kakve sm o vidjeli za Busheve vladavine? Dopustili su da budu ukopljeni i ostanu bez m uda nakon fantazije pod nazivom Barack O bam a . Doista jadno. Potom, u listopadu 2009., objavljeno je da je O bam a dobio Nobelovu nagradu za mir. Im a li, m olim vas, ita
11 Pogledajmo samo zakulisnu um ijeanost te korporacije u dogaaje koji su doveli do izlijevanja nafte u Meksiki zaljev; op. prev.

188

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

smjenije? Prevaranti koji su Alu G oreu dali Nobelovu nagradu za m ir zbog toga to je lagao o globalnom zatopljenju dali su je i Baracku Obam i, ovjeku koji je bom bardirao Pakistan i uvelike poveao am eriku vojnu prisutnost u Afganistanu te nastavio ili pak proirio politiku Georgea W. Busha kojeg su nazivali oboavateljem ratova. to, mislite da sve to nisu mogli namjestiti? Ovdje, pak, im am o Obam u. O ni uvijek nam jetaju stvari onako kako im se prohtje. Nobelova nagrada za mir, koju je pokrenuo proizvoa oruja i izumitelj dinam ita Alfred Nobel, instrum ent je Kontrolnog sustava koji prom ie svoje agente obm ane dajui im im id oprean onom e kakvi oni doista jesu. Zaboga, dobioju je i ratni zloinac i genocidni m anijak H enry Kissinger, sadanji O bam in savjetnik . To je kao da nagradu za zatitu ivotinja dajete tipu koji vodi klaonicu. O bam a je ovjek Sustava kontrole do sri svake stanice svog bia, a oni ga oajniki nastoje uvaliti kao svjetskog dravnika pom ou kojega e arobnom frulom nam am iti ovjeanstvo u sve vee ropstvo, dok se njihov pijun draesno smijei i ita s teleprom ptera krcatog tuim rijeima.

9
Prodaju nam "film" (2)
Mi pogreno tumaimo svijet a onda kaemo da nas obmanjuje.

- Rabindranath Tagore -

TERORISTIKE I EKSTREMISTIKE SKUPINE esto su paravani za stvarnu osovinu zla - britansku, am eriku i izraelsku vojnu obavjetajnu slubu koje zajedniki rade na tom e da svijetu donesu pustoenje u korist Rothschilda i ilum inatske mree. Ovaj tiranski trojac bio je sila u pozadini obojanih revolucija u zemljama poput Gruzije i U krajine te one pokuane 2009. u Iranu. To je jo jedan od naina oitovanja problem a-reakcije-rjeenja. Rotildsko-ilum inatske m ree stalno nastoje m anipulirati dravam a i nam etati svoje voe koji se uklapaju u planove centralizirane svjetske kontrole. Veina ljudi na stvari gleda u smislu polarnosti. Njima je sve: ovo/ ono i crno/bijelo. Ili ste za neto ili ste protiv toga. No, rijetko je kada bilo koja situacija na taj nain polarizirana, tako jasno odreena i, ne prom otrim o li nijanse sive boje, nikada neem o vidjeti to se uistinu zbiva. Kad kaem da prosvjedim a u Iranu potajice m anipuliraju Sjedinjene Drave, Ujedinjeno Kraljevstvo i Izrael ne znai da podravam iranskog predsjednika M ahm ouda A hm adinedada ili diktaturu vrhovnog voe koja doista upravlja tom zemljom. Niti to znai da ne podravam pravo iranskog naroda da kae to misli o izborim a za koji sm atra da su namjeteni. Ali dvije nepravde ine dvostruku nepravdu, a prosvjedi su ovdje iskoriteni da ubrzaju jo jedan plan. Pria o iranskom prem ijeru dr. M oham m edu M ossadeghu odlian je prim jer kako se problem -reakcija-rjeenje koristi u ovom kontekstu i kako se dravu po dravom danas na isti ili slian nain m anipulira. M ossadegh je svrgnut s vlasti u dravnom u daru 1953. koji je organizirala CIA kroz, kako su je nazvali, Operaciju Ajax. Britanci i A m erikanci m anipulacijam a su zamijenili M ossadegha okrutnim diktatorom , iranskim ahom . O dluku o tome donijeli su am eriki predsjednik Dwight D. Eisenhower i britanski prem ijer W inston Churchill, a sve su vodili zloglasni ameriki m inistar vanjskih poslova John Foster Dulles i njegov brat Allen Dulles, direktor CIA-e; m a znate, onaj tip koji je posluio

190

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

kao izvor britanskom obavjetajcu, pardon, novinaru Timesa, otkrivi m u da su Sionski protokoli krivotvorina. Slubeni dokum enti otada su potvrdili pozadinu tog iranskog dravnog udara. M ossadeghov se zloin sastojao u tom e to je inzistirao da iranski narod treba im ati neke koristi od iranske nafte. O n je nacionalizirao naftnu industriju kojom je dotad upravljala britanska vlada preko Anglo-Iranian Oil Company, sadanjeg British Petroleuma ili BP-a. M ossadegh je 1951. rekao:

Nai dugotrajni pregovori sa stranim zem ljam a... dosad nisu dali nikakvih rezultata. S prihodim a od nafte m ogli bism o po p u n iti itav na proraun i iskorijeniti siromatvo, bolesti i zaostalost naeg naroda. D rugi vaan uinak bio bi to to bism o elim inacijom m oi te britanske kom panije takoer elim inirali korupciju i spletkarenje kojim a je vren utjecaj na unutarnje poslove nae zemlje. im bi takvom tutorstvu doao kraj Iran bi postigao svoju ekonom sku i politiku sam ostalnost.

No, britanska i am erika vlada odluile su da tom u nee doi kraj i tako je na scenu stupio Kermit Roosevelt ml., unuk predsjednika Theodorea Roosevelta i voditelj CIA-inog Odjela za Bliski istok i Afriku. O n je tijesno suraivao s jo jednim CIA-inim agentom po im enu D onald W ilbur, to otkriva CIA-in dokum ent pod naslovom Povijest tajne slube - svrgavanje iranskog premijera Mossadegha - studeni 1952.-kolovoz 1953. U dokum entu se detaljno opisuje nain na koji je izveden pu protiv M ossadegha i kako je na vlast doveden iranski ah, to baca novo svjetlo na narodne revolucije u Gruziji i Ukrajini, kao i na prosvjede u Iranu 2009. godine. CIA je bila zapoela s propagandnom kam panjom protiv M ossadegha unutar Irana; platila je ljude da se predstavljaju M ossadeghovim pristaam a koji e prijetiti otrim kanjavanjem svima koji m u se suprotstave, posebice islamskim voam a. CIA-i je to om oguilo da M ossadegha okarakterizira kao tiranskog diktatora, a propaganda je potpirivala prosvjede vjerskih skupina. Naposljetku je dolo do velikih prosvjeda na ulicam a Teherana koji su organizirani preko Operacije Ajax. U svojoj knjizi iz 1979. godine Protuprevrat: bitka za kontrolu nad Iranom (Counter Coup: The Struggle fo r the Control o f Iran), Roosevelt je otkrio kako je plaao ljude da dem onstriraju za i protiv M ossadegha kako bi se raspirili estoki sukobi koji su doveli do sveopeg nasilja, pljake i 300 m rtvih. Izvan Teherana, plem enskim je voam a plaano da podre dravni udar kojim bi se M ossadegha zamijenilo ahom . Roosevelt je stekao kontrolu nad iranskom vojskom uz pom o N orm ana Schwarzkopfa starijeg, oca bijesnog N orm ana koji je zapovijedao am erikom vojskom i njenim saveznicima u Zaljevskom ratu 1991. godine. Otac Schwarzkopf je obuavao i organizirao sigurnosne snage kao podrku ahu, a te su snage kasnije postale stranom tajnom policijom poznatom pod nazivom SAVAK. U svrgavanje M ossadegha ukljuila se i iranska vojska koja ga je zatvorila te je ostatak ivota proveo u kunom pritvoru. ah je doveden na vlast kao m arioneta Britanije i Am erike koja je - kojeg li iznenaenja

Prodaju nam "film" (2)

191

- s naftnim kom panijam a potpisala sporazum , obvezavi se da e im davati pozam ani dio iranskih prihoda od nafte. Istom kom binatorikom ah je svrgnut 1979., a na vlast je doao ajatolah Hom eini. Svi su njihovi podobnici potrona roba, pogotovo naspram zamiljenih ciljeva. Ako ambicijama Rothschilda odgovara da O bam a bude ubijen kako bi se isprovocirali nem iri u Sjedinjenim Dravam a tada e to oni bez im alo grinje savjesti i uiniti. Pogledajte to se dogodilo s Kennedyjem.

Mo narodu" O ni ele ostaviti dojam da se tu radi o spontanim narodnim revolucijama jer tim e prikrivaju tajnu m anipulaciju dogaajim a i um ijeanost britanske, amerike i izraelske obavjetajne slube. To se dogodilo u Gruziji 2003. kad je Mihael Sakavili doveden na vlast posredstvom narodne revolucije ili revolucije rua kojom je svrgnut predsjednik Eduard evardnadze. Revoluciju je potajice potaknula CIA i m ilijarderski novar, O bam in m entor i financijer George Soros. Sakavili je diplom ant Sveuilita George W ashington iz W ashingtona i Pravnog fakulteta pri Sveuilitu C olum bia u New Yorku. Isto je sveuilite pohaao i Obam a, a ondje je njegov m entor Zbigniew Brzezinski ravnao Institutom za prouavanje kom unistike grae. M ihael Sakavili, obuen od strane A m erikanaca, jedan je od m nogobrojnih agenata u vladi koje nadzire m rea Sorosa (rotildskog cionista) i njegovog suradnika Brzezinskog (rotildskog cionista). Soros m anipulira dogaajim a preko zam rene m ree zaklada i organizacija koje djeluju diljem svijeta u dosluhu s elitnim skupinam a i agencijama u Sjedinjenim D ravam a i Izraelu, ukljuujui CIA-u i Mossad. Soroseva je mrea, a osobito njegov Institut O tvoreno drutvo, obuavala i financirala gruzijske studente, prenosei im vjetinu m asovnog prosvjedovanja te je novano podupirala oporbenu TV postaju koja je pokrenula dem onstracije. Zaza Gaeiladze, glavni urednik asopisa Gruzijski glasnik je rekao: Prem a ovdanjem javnom m nijenju, g. Soros je osoba koja je isplanirala svrgavanje evardnadzea. Kao to je rekao M anly P. Hali, Slobodni zidar 33. stupnja i najvei filozofm asonerije:
... vrlo je teko utvrditi poloaj drevnih inicijata ... O ni predstavljaju nevidljive sile u pozadini zem aljskih prijestolja, a ljudi su sam o m arionete koje pleu dok nevidljivi pojedinci vuku konce. M i vidim o plesaa, ali glavni pokreta koji cijeli taj posao vodi ostaje zaogrnut platem tiine.

Upravo su gruzijske snage, obuene od strane Izraela, 2008. godine izvrile napad na susjednu Junu Osetiju, to je izazvalo estok odgovor Rusije. Gruzijski m inistar Temur Jakobavili (rotildski cionist) hvalio je Izraelovu ulogu u obuavanju gruzijskih postrojbi. Govorei na hebrejskom , za izraelski je vojni radio izjavio: Izrael treba biti ponosan na svoju vojsku koja je obuavala gruzijske vojnike. U jednom se izvjetaju takoer spom inje da je 1500 savjetnika iz Blackwatera (sadanjeg Xe-a) - zloglasne am erike privatno vojne/zatitarske kom panije ije je nasilniko i ubilako ponaanje u Iraku nedavno razotkriveno - bilo na terenu u

192

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Gruziji. Tijekom 18 mjeseci prije gruzijskog napada na (s Rusijom povezanu) Junu Osetiju, Sjedinjene Drave su doprem ile goleme koliine naoruanja i municije. To podruje Gruzije i U krajine pokrivalo je zemlje H azara-Sum erana, kao to je i Irak zemlja Sum erana. Sad im aju pod kontrolom sve tri zemlje. N arodne revolucije, kakva je ona u Gruziji, zapravo su zam askirani dravni udari, a odvijaju se po istom obrascu. Neija pobjeda na izborim a proglasi se krivotvorenom , za ime slijede javne dem onstracije. Redovito su simboliki prikazane bojom koju nose dem onstratori i zato je zelena boja bila u sreditu prosvjeda u Iranu 2009. godine. Junak te bojom kodirane dram e bio je M ir-H ossein Mousavi, iranski prem ijer od 1981. do 1989., koji je tvrdio da je izborna pobjeda predsjednika A hm adinedada, slubeno glatka, bila nam jetena. Mousavi je rekao da je, ustvari, pobijedio on pa je svoje pristae pozvao da prosvjeduju. Tko zna, m oda su izbori nam jeteni a m oda i nisu, iako nisu podastrti nikakvi dokazi, ali dogaaji su slijedili vrlo poznati obrazac. Predsjednik Sakavili je tvrdio da je pobijedio na izborim a u Gruziji, ali m u je pobjeda uskraena zbog nam jetanja glasova. Uslijedili su m asovni prosvjedi organizirani od strane onih koji su ga doveli na vlast. Predsjednik Viktor Juenko tvrdio je da je pobijedio na izborim a u Ukrajini, ali m u je pobjeda uskraena zbog nam jetanja glasova. Uslijedili su prosvjedi i rezultat je preokrenut, to je dovelo do novih izbora koji su pobjedu i vlast donijeli njem u. Piui za bilten Counterpunch to je vrlo dobro opisao istraiva Paul Craig Roberts u lanku o Iranu:
Iznesena je tvrdnja da je A hm adinedad ukrao izbore jer su rezultati objavljeni prebrzo n akon zatvaranja glasakih m jesta, a m alo je vjerojatno da su prebrajani svi glasovi. M eutim , M ousavi je proglasio svoju pobjedu nekoliko sati prije negoli su biralita zatvorena. To je klasian prim jer CIA-inog naina destabilizacije s nam jerom diskreditiranja suprotnog ishoda. Tim e se forsira rano proglaavanje rezultata glasanja. to je dui vrem enski interval izm eu preventivnog proglaenja pobjede i objave prebrojanih glasova, to due vrijem e M ousavi im a na raspolaganju da stvori dojam kako vlasti koriste vrijem e da nam jeste rezultate glasanja. N evjerojatno je da ljudi nisu prozreli taj trik.

Kao to je istaknuo Roberts, dokaza o CIA-inoj um ijeanosti u zbivanja u Iranu im a bezbroj. Otisci njihovih prstiju su posvuda. Dvije godine ranije A B C News je izvijestio da je Busheva adm inistracija dala tajno odobrenje CIA-i da pokrene tajnu operaciju destabilizacije iranske vlade. teta to vie nije bilo starog Kermita Roosevelta - on je im ao idejno rjeenje. Britanski list Daily Telegraph izvijestio je 2007. godine sljedee:
G. Bush je potpisao slubeni d o kum ent kojim p odupire CIA-ine planove provedbe propagandne i dezinform acijske kam panje s nam jerom destabiliziranja i naposljetku ruenja, teokratske vladavine mula.

Prodaju nam "film" (2)

193

M oda se sjeate i prie iz 2008. koja je dobila prilino veliki publicitet kad je istraivaki novinar Seym our Hersh u listu New Yorker napisao:
Prem a sadanjim i bivim vojnim , obavjetajnim i kongresnikim izvorim a, krajem prole godine Kongres je odobrio zahtjev predsjednika Busha za financiranje znaajnog poveanja opsega tajnih operacija protiv Irana. Svrha tih operacija, za koje je p redsjednik traio i do etiri stotine m ilijuna dolara i koje su opisane u Predsjednikom izvjetaju s Bushevim potpisom , jest destabilizacija religijskog vodstva te zemlje.

D an prije iranskih izbora 2009. neokonzervativni ekstrem ist K ennneth T im m erm an (rotildski cionist) rekao je da se spom inje zelena revolucija u Teheranu. to je on, neki vidovnjak? Ali, ne, ne m ora to ni biti. T im m erm an je 1995. bio suosniva Zaklade za dem okraciju u Iranu (FDI), zajedno s Joshuom M uravchikom (rotildskim cionistom ) i pokojnim Peterom W. R odham om (rotildskim cionistom ). FDI iznim no je dobro financirana ustanova iskoritena za raspirivanje nem ira u Iranu, a jedan od njegovih osnivaa, Joshua M uravchik, napisao je lanak u Los Angeles Timesu u kojem poziva na bom bardiranje Irana. T im m erm an je bio jedan od glavnih propagandnih arhitekata invazije na Irak, a jedan od njegovih lanaka nosio je ovaj povjerljivi naslov est mjeseci prije negoli su postrojbe ule u tu zemlju: Kako je Saddam dobio oruje za m asovno unitenje: sustavno se gradi ratna m ainerija Saddam a Husseina koja e udariti na Sjedinjene Drave novim nuklearnim , biolokim i kemijskim orujem s ciljem likvidacije m ilijuna ljudi. Lagao je i toga je bio svjestan. T im m erm an je predvidio zelenu revoluciju dan prije iranskih izbora jer je znao to se planira, a tom u e znaajno doprinijeti i njegova organizacija. T im m erm an je takoer napisao:
N acionalna zaklada za dem okraciju potroila je m ilijune dolara tijekom prolog desetljea potiui obojane revolucije u zem ljam a kao to su U krajina i Srbija, gdje su obuavali politike djelatnike m o d ern im kom unikacijam a i organizacijskim tehnikam a. ini se da je jedan dio tog novca dospio u ruke pro-M ousavijevih skupina, a one im aju veze s nevladinim organizacijam a izvan Irana koje financira N acionalna zaklada za dem okraciju.

N acionalna zaklada za dem okraciju (NED) uspostavljena 1983. ukazom Kongresa, igra znaajnu ulogu u destabilizaciji ciljanih zemalja. Bill Berkowitz s web stranice W orking for Change kae:
NED funkcionira kao univerzalno koordinacijsko tijelo za izgradnju infrastrukture. O n osigurava novac, tehniku podrku, opskrbu, program e obuke, medijske vjetine, pom o agencijam a za odnose s javnou i vrhunsku oprem u za odabir politikih skupina, graanskih organizacija, radnikih sindikata, disidentskih

194

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

pokreta, studentskih grupa, izdavaa knjiga, novina i dru g ih m edija. Njegov je cilj destabilizacija progresivnih pokreta, posebice onih naklonjenih socijalizm u ili dem okratskom socijalizmu.

Ili, tonije, rekao bih, on napada svaki reim koji potencijalno stoji na putu rotildsko-ilum inatskog plana za uspostavu svjetske diktature. Barack O bam a je rekao da se Am erika nee mijeati u unutarnje poslove Irana, iako se upravo to dogaa. O n financira iranske disidentske skupine s 20 m ilijuna dolara danih preko donacija USAID-a, ali to je tek neznatan dio novca koji se izdvaja u tajnosti. Izraelski M ossad takoer je duboko upleten u tajne operacije unutar Irana. M eir Dagan, bivi kom andos i um irovljeni general, preuzeo je M ossad 2002. godine a, prem a sigurnosnim izvorima citiranim u m edijim a, njegov posao bilo je praenje i podrivanje iranskog nuklearnog program a prije bilo kakve odluke Izraela da zapone zrane napade. Zapadni m ediji tvrdili su da je M ossad um ijean u sabotae iranskih nuklearnih postrojenja te u napade na iranske znanstvenike i vojno osoblje. Iranski nuklearni znanstvenik profesor M assoud A li-M ohham m adi ubijen je u eksploziji bom be podm etnute pod njegov m otocikl u sijenju 2010. u napadu za koji Iran sm atra odgovornim a Izrael i Sjedinjene Drave, a to je bez svake sum nje njihova m etoda rada. Tri mjeseca ranije, u listopadu 2009., u napadu bom baa samoubojice poginulo je vie od 40-ero ljudi, ukljuujui estoricu viih zapovjednika Iranske revolucionarne garde u okrugu Pishin blizu granice s Pakistanom . O dgovornost je preuzela teroristika skupina Jundullah za koju se openito zna da ju podupiru CIA i Mossad. U svibnju 2007. londonski Daily Telegraph izvjetava o tom e kako CIA opskrbljuje Jundullah novcem i orujem pom ou kojeg e vriti upade u Iran iz prekograninog podruja u Pakistanu. A B C News potvrdio je istu stvar:
A m eriki dunosnici izjavili su za ABC News [da] se am eriki obavjetajci esto sastaju s voam a Jundullaha i savjetuju ih, a sadanji i bivi obavjetajci rade na tom e da sprijee slanje ljudstva u Iran.

Jedan vii pripadnik Jundullaha rekao je na iranskom sudu 2009. da je ta skupina paravan Sjedinjenih Drava i Izraela (drugim rijeima, Rothschilda). A bdolham id Rigi, brat voe te skupine Abdolm aleka Rigija, rekao je da su Jundullah obuavali i financirali SAD i cionisti (ista stvar). D odao je kako su im ti blizanci terora naredili da pojaaju napade unutar Irana. Jundulah je neko vodio Khalid Sheikh M oham m ed, navodni m ozak operacije (zijev, zijev) prilikom napada od 11. rujna. Isprepleteni m otivi unutar isprepletenih motiva. Kad sm o ve kod toga, novinski izvjetaji opisuju kako je britanska vojska osigurala zrani prijevoz pri prebacivanju talibanskih boraca iz junog Afganistana na sjever gdje se razbuktavalo sve ee nasilje. Afganistanski predsjednik H am id Karzai, am eriko-izraelska m arioneta, naredio je, kako je javljeno u BBC-evom program u Persian Service, istragu o dojavam a o nepoznatim vojnim helikopterim a

Prodaju nam "film" (2)

195

koji prevoze naoruane osobe na sjever. Na tem elju nepotvrenih izvjetaja rekao je da ve pet mjeseci helikopteri nou prevoze naoruane osobe u pokrajine Baghlan, Kunduz i Smangan. Svakom tko se s ovim susree po prvi put ova sugestija o britanskoj um ijeanosti izgledat e smijena. H ou rei, zar nisu ondje da se bore protiv talibana? No, ta se igra tono na taj nain i igra. N avodno su od diplom ata procurile inform acije o tom e kako su britanski helikopteri C hinook iskoriteni u davanju podrke talibanim a. Diplom ati su takoer tvrdili da je Sultana M unadija, afganistanskog prevoditelja koji je bio otet zajedno s izvjestiteljem New York Timesa, Stephenom Farrellom , ubio britanski snajperist tijekom operacije spaavanja kojom se Farrella htjelo izbaviti. Rekli su da se prevoditelj naao na nianu zato to je im ao dokum ente i slike koje razotkrivaju upletenost britanske vojske u operaciju prebacivanja talibana. D odali su da su am erike snage poveale razm jer talibanskih napada tako to su im dobavljale oruje ruske proizvodnje koje je bilo koriteno izm eu 1979. i 1989., tijekom sovjetske okupacije Afganistana. Oruje je prikupljeno nakon am eriko-britanske okupacije te zemlje 2001. godine tijekom kam panje oduzim anja oruja od neodgovornih ljudi. D iplom ati su naveli da je afganistanski m inistar unutarnjih poslova M oham m ad H anif Atmar, koji je visoku naobrazbu stekao u UK-u, djelovao pod britanskim vodstvom . Podrka talibanim a od strane elitnih skupina unutar am erike i britanske vojske znai da se amerike postrojbe napreu do krajnjih granica dok se pojaavaju napadi. Upravo se to i eli - iskoristiti A m eriku da se uniti A m erika i opravda poveanje broja postrojbi kako bi se dodatno iscrpili resursi.

Operacija Euroazija Sjedei u sredini, poput violina to ekaju da netko na njim a zasvira, nalaze se narodi tih ciljanih zemalja koji esto nalaze velike zamjerke nam etnutom reimu. Ovo nezadovoljstvo statusom quo iskoritavaju agenti provokatori i propaganda kojom se izazivaju m asovni prosvjedi u svrhu postizanja cilja m anipulacije - prom jene reima. No, prem da se im ena i lica m ogu mijenjati, oni u sjeni jednostavno poveavaju svoju m o i utjecaj nad tom zemljom tako to svoje podobnike postavljaju na politike poloaje. Na prim jer, predsjednik Sakavili u Gruziji nije ni nos ispuhivao a da nije traio doputenje od Sjedinjenih Drava. N es ti narodne revolucije. Stvar je jednostavna. Umjesto da napadnete zemlju i postavite voe koje elite navedite stanovnitvo da to uini za vas i da istovrem eno misli kako su novi voe simbol moi naroda. John Bolton (rotildski cionist), neokonzervativni m ahnita u Bushevoj adm inistraciji, rekao je da e do am erikog napada na Iran doi jedino ako se izjalove ekonom ske sankcije i pokuaji da se raspiri narodna revolucija. U sredotoenost na Iran ponovno je povezana s prevlau nad nastajuim globalnim bojitem kojeg O bam in m entor i osniva Trilateralne komisije Zbigniew Brzezinski naziva Euroazijom , koja obuhvaa goleme rezerve nafte i plina u Kaspijskom m oru i oko njega.

1%

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Euroazija se protee od Srednjeg istoka i Zapadne Europe i zalazi u Rusiju i Kinu te obuhvaa 10,6% Zem ljine povrine (36,2% njezine kopnene mase) i udom ljuje vie od 4,6 m ilijardi ljudi ili vie od 70% ljudskog stanovnitva. Brzezinski je napisao da onaj tko dri kontrolu nad Euroazijom Iraq Afghanistan dri kontrolu i nad svijetom. Upravo Pakistan ,ndia se to i dogaa. Pogledate li dio Euroazije koji okruuje Iran vidjet Slika 76: Kljuno podruje u kopnenoj masi znanoj ete koliko je zemalja sada - ili je bilo pod nazivom Euroazija. Nije nimalo sluajno sto je velik broj tih zem alja napadnut: ili su ondje na vlast postavljeni ameriki marionetski voe ili su meta terorizm u, sukobim a, invazijama i propagande irenja straha i dravno sponzoriranog prom jenam a reima (si. 76). M eu terorizma. njim a su Gruzija, Ukrajina, eenija, Dagestan, Afganistan, Pakistan, Irak, Iran, Jemen (zahvaljujui bom bau opasnog m eunoja) i ostale drave. Poete li malo ulijevo i ve ste u Siriji i Izraelu. Vojnim i tajnim operacijam a orkestriranim od strane Britanije, Am erike i Izraela - inae pod nadzorom Rothschilda - napadnuti su i destabilizirani Irak i Afganistan, a sada se kree na Pakistan uz poveani stupanj amerikog bom bardiranja, infiltraciju putem ilum inatskih privatnih vojski pod krinkom zatitarskih kom panija kao to je Blackwater (Xe) koja ubija civile, te uz irenje amerikog veleposlanikog kompleksa. O dabrane krvne loze ele kontrolu nad Pakistanom i slue se O bam inom adm inistracijom da bi to postigle. Dvojica talibanskih vojnih voa, koji su prebjegli iz redova ozloglaenog talibanskog voe u Pakistanu Baitullaha M ehsuda, m asovnog ubojice civila i vojnog osoblja, rekli su da je on ameriki agent koji provodi am eriko-izraelski plan u Pakistanu. Jedan od njih, Turkistan Bittani, kazao je da M ehsuda financiraju am erike i izraelske obavjetajne slube kako bi ispirao m ozak nevine mladei. Bittani je istaknuo da vodstvo al Q aede i talibana nikada nije bilo m etom desetaka am erikih napada preko daljinski upravljanih letjelica u sjeverozapadnom podruju Pakistana. D rugi prebjeg, Q ari Zainuddin, rekao je da je M ehsud uspostavio vrste veze s izraelskim obavjetajnim slubam a koje rade na destabilizaciji te zemlje. Ti ljudi [M ehsud i njegovi suradnici] rade protiv islama, zakljuio je Zainuddin. Ukoliko je istina to to njih dvojica govore, M ehsud zapravo radi za rotildski cionizam . M ehsud je javno porekao um ijeanost u bom baki napad u Peavaru u kojem je u listopadu 2009. ubijeno oko 120 ljudi, a ozlijeeno na stotine njih. Za tu je strahotu okrivio privatnu vojsku am erikog Blackwatera te am eriku i pakistansku obavjetajnu slubu. Ilum inatski teroristiki napadi pojaavaju se u zemljam a poput Pakistana kako bi se regija destabilizirala, s ciljem osvajanja i nam etanja kontrole. Reirani teroristiki napadi u M umbaiju, M ossadova specijalnost, dio su pokuaja destabilizacije Indije. Velika nagrada u ovom podruju Euroazije je Iran koji bi m ogao povezati Irak s Afganistanom i Pakistanom , ime

Prodaju nam "film" (2)

197

bi pak stekli kontrolu nad podrujem od Izraela do granice s Kinom. Osim toga, britansko-am eriko-izraelskoj kliki Iran bi tim e dao vei pristup Kaspijskom m oru i njegovim zaliham a nafte i plina. O ni planiraju drati nadzor nad to je m ogue vie zemalja koje granie s Rusijom, i to je razlog dizanja narodnih revolucija u Gruziji i U krajini i njihove elje da se pridrue NATO-u. Rotildska klika eli izazvati rat u koji bi uvuene bile Rusija i Kina, to bi na scenu dovelo planiranu svjetsku vladu i svjetsku vojsku, a sada vidim o da se u tom smislu postavljaju ahovske figure. U knjizi Velika ahovska ploa (The Grand Chessboard) suosniva Trilateralne komisije Zbigniew Brzezinski 1997. godine napisao je ovo:
Potencijalno, najopasniji scenarij bio bi veliki savez Kine, Rusije i m oda Irana, antihegem onijski savez nastao ne ideologijom nego kom plem entarnim nezadovoljstvom. R azm jerim a i opsegom to bi podsjealo na izazov kakav je predstavljao kineskosovjetski blok, p rem da bi ovaj put Kina im ala vodeu ulogu, a Rusija sporednu. Predusretanje takve tetne okolnosti, m a koliko daleka bila, zahtijeva istovrem enu dem onstraciju am erikih geostratekih um ijea na zapadnim , istonim i junim p erim etrim a E u ro azije... ... od p resudne je vanosti nain na koji e A m erika rijeiti pitanje Euroazije. Sila koja bude d o m inirala Euroazijom im at e p o d nadzorom dva do tri najnaprednija i ekonom ski najproduktivnija svjetska podruja. Ve letim ian pogled na kartu nagovjetava da bi kontrola nad Euroazijom gotovo autom atski povukla za sobom podre en o st Afrike, p ri em u bi zapadna hem isfera i O ceanija postale geopolitiki periferne tom sredinjem svjetskom kontinentu. O tprilike 75 posto svjetskog stanovnitva ivi u Euroaziji, a ondje lei i veina svjetskog stvarnog bogatstva, kako u obliku tam onje poduzetn o sti tako i p o d povrinom tam onjeg tla. Euroazija daje oko tri etvrtine poznatih energetskih resursa svijeta.

Jasno je zato je odabranim krvnim lozam a tako vaan Iran i cijelo to podruje, a izreirani sukobi i prosvjedi s ciljem prom jene reima dio su rotildskoilum inatskih nakana u vezi Euroazije. Pom onik am erikog m inistra vanjskih poslova za europska i euroazijska pitanja, sa zadatkom da provodi am eriku vanjsku politiku u Europi i Euroaziji, jest Daniel Fried (rotildski cionist). Kada shvatite to se zbiva tada vam svijet izgleda posve drukije.

Nepostojei problem-reakcija-rjeenje i klimatske promjene" Sadanje i tekue stanje nepostojeeg problem a-reakcije-rjeenja jest providna i bezona la o tom e kako su klimatske pro m jen euzrokovane ljudski stvorenim ugljinim dioksidom . Zanimljivo je kako se ono to se neko nazivalo globalnim zatopljenjem sada naziva klim atskim prom jenam a, budui da tem perature, iz godine u godinu, padaju (si. 77 na sljedeoj stranici). To je obm anjivaki i prevarantski trik izvanrednih razm jera koji se koristi kako bi se opravdali: fantastina centralizacija moi, globalni zakoni, odavno planirana deindustrijalizacija, dodatno oporezivanje i jo vee razine policijske i bigbrotherovske drave. Zatreba li vam

198

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

neki problem kojeg nem a jednostavno ga izmislite. ekajte malo, im am ba ovjeka dovoljno korum piranog i besram nog da to uini. Gdje je Al? Osjeajem grinje savjesti zbog globalnog zatopljenja izazvanim u kolektivnoj psihi ovjeanstva uredno m anipulira poznati g. Al ,,ako-m i-se-usnem iu-znai-da-laem Gore (rotildski cionist). N em a na ovom planetu tog novog a kamoli rabljenog autom obila koji bi bilo tko trebao kupiti od tog ovjeka. Ma, niti Slika 77: Kada su temperature iz godine bicikla, niti grickalice za nokte. Gore je u godinu poele sve vie pad a ti globalno zatopljenje prelo je u klimatske prom jene. jo jedan od rotildskih pijuna. Pohaao Pa zato onda A l Gore i dalje govori da je Sveuilite Vanderbilt sa stipendijom naem planetu prijeti katastrofa zbog rasta Rockefellerove zaklade, filantropskog temperature? Odgovor je jednostavan. Zato dobrotvornog drutva osloboenog poreza to je laac. koje je oform io rotildski operativac J. D. Rockefeller. Preko te ustanove financira se zavjera bez plaanja poreza. Goreova se ki udala u bankarsku obitelj Schiff, bliske Rothschildove suradnike koji stoje iza ratova i revolucija posredstvom poduzea Kuhn, Loeb & Co. Njeno sadanje ime je K arenna Gore Schiff. D oim a se vrlo neobinim da je jedna viena idovska obitelj poput Schiffovih uspostavila brane veze s jednim ne-idovom kakvim se Gore predstavlja. Veliku podrku Alu G oreu u njegovoj prodaji lai o ugljikom uzrokovanom globalnom zatopljenju daje David M ayer de Rothschild, autor popratnog vodia uz Goreove koncerte pod naslovom Live Earth na kojim a je dugaak niz slavnih osoba, ukljuujui M adonnu i aduta ilum inatskog plana Bona, nastupao diljem svijeta i davao legitim itet prevari zvanoj klimatske prom jene. Rothschildova je knjiga naslovljena: Prirunik za preivljavanje globalnog zatopljenja na Zemlji: 77 najvanijih vjetina za zaustavljanje klimatskih promjena ili za preivljavanje tijekom istih.1O n je sin Sira Evelyina de Rothschilda, stupa obitelji. U radio-em isiji Alexa Jonesa u Sjedinjenim Dravam a upoznat je s injenicom da se u ovo vrijeme zagrijavaju i drugi planeti i mjeseci, ukljuujui i Mars, tako da se eventualne prom jene tem perature ne m ogu pripisivati em isijam a ugljika uzrokovanih ovjekovim djelovanjem. Zajedniki je nazivnik trebalo biti Sunce, to ono, dakako, i jest. Rothschild je odgovorio da je oito zato se Mars zagrijava: blie je Suncu negoli Zemlji. ini m i se, Dave, da ti jo m alo istraivanja ne bi kodilo. Al Gore, bivi potpredsjednik u do-sri-iskvarenom reim u Billa Clintona, prodaje nam la o klim atskim prom jenam a ve cijeli niz godina. O n je postao zatitno lice borbe protiv globalnog zatopljenja nakon to je njegov film iz 2006.
1 The Live Earth Global Warming Survival Handbook: 77 Essential Skills to Stop Climate Change - Or Live Through It.

Prodaju nam "film" (2)

199

godine u produkciji Paramounta - Neugodna istina - postao trei najuspjeniji dokum entarac u amerikoj povijesti gledanosti kino-predstava te je, predvidivo, dobio Oskara za najbolji dokum entarni film. Za to su se pobrinule krvne loze koje nadgledaju Hollywood. Goreova knjiga, takoer nazvana Neugodna istina (An Inconvenient Truth), zasjela je na prvo mjesto New York Timesovog popisa uspjenica te je, opet predvidivo, dobio i Nobelovu nagradu za m ir za svoju gom ilu lai i sm ijenih pretjerivanja. A, ujte, ako tu nagradu m ogu osvojiti O bam a i Kissinger onda ju moe osvojiti svatko. N agrauje Gore podijelio s U N -ovim M eunarodnim panelom o klim atskim prom jenam a ili IPCC -om , organizacijom preko koje je varka s globalnim zatopljenjem nam etnuta svijetu. Indijski geolog sa Sveuilita Punjab, dr. A run D. Ahluwalia, lan odbora M eunarodne godine planeta (poduprte od strane U N -a), upozorio je na m anipuliranje Nobelovom nagradom za m ir i IPCCem:
IPCC je zapravo postao zatvoreni krug, on druge ne slua. U njem u nem a otvorenih um ova ... doista me udi da su N obelovu nagradu za m ir dali, na osnovu znanstveno pogrenih zakljuaka, ljudi koji nisu geolozi.

Propaganda o klim atskim prom jenam a temelji se na m itu o znaajnom porastu tem perature, i to do katastrofalnih razina, uzrokovanom em isijam a ugljinog dioksida nastalim zbog djelovanja ovjeka, iako su prom jene tem peratura ustvari izazvane poveanjem ili sm anjenjem solarne aktivnosti, odnosno djelovanjem tzv. Sunevih pjega i drugih prirodnih pojava. D onedavno sm o bili u rastuem trendu Suneve aktivnosti koja je podigla prosjene tem perature, ali u vrijeme pisanja ove knjige, u zadnjih je nekoliko godina prim ijeeno slabljenje tih aktivnosti pa, stoga, i pad tem peratura. Kada se u sljedeem ciklusu pojaa aktivnost Sunevih pjega tem perature e ponovno porasti, a potom e, s prim icanjem ciklusa svome kraju, opadati. Tako je oduvijek bilo, prem da se, u vrijem e dok ovo piem, sa Suncem zbiva neto neobino jer je aktivnost Sunevih pjega ostala na niskoj razini ili je gotovo nepostojea daleko dulje negoli je uobiajeno. Predvianja o katastrofalnim klim atskim prom jenam a potjeu u potpunosti od nam jetenih kom pjuterskih m odela u koje ubacujete sranja (u vidu podataka), pa sranja i dobivate natrag (u vidu predvianja). Detaljnu pozadinu globalnog zatopljenja prikazao sam u Poglavlju Ugljina prijevara u knjizi Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj). Velik broj lanaka im ate i u arhivi m ojeg biltena, a postoje i pisane i video informacije u istraivakoj arhivi planetarnih prom jena na adresi davidicke.com, uz m nogo odlinih web stranica posebno posveenih toj tem i, ukljuujui CarbonDioxide. com. Ne tvrdim da na podruju klim e nem a nikakvih prom jena - uvijek ih ima. Klima nije statina, niti je to ikada bila. Razm jeri prom jene ovise o ciklusu kroz koji prolazim o, a on m oe trajati tisue godina. Kada pogledate dokaze umjesto propagande oigledno je da klimatske prom jene nisu uzrokovane ugljinim dioksidom nastalim ljudskim djelovanjem kroz efekt staklenika koji zadrava

200

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

toplinu u nioj atmosferi. Ugljini dioksid je tek jedan, ne osobito vaan stakleniki plin. Daleko najvei im benici efekta staklenika su vodena para i oblaci. O ni ine oko 96,5% p rirodnih pojava odgovornih za zadravanje topline. I to da radim o: da zabranim o vodenu paru i da zabranim o oblake? Mogli bismo, tako, oporezivati vodenu p aru i pokrenuti program ogranienog iskoritavanja oblaka. Udio ugljinog dioksida u staklenikim plinovim a jest, pazite, m olim vas, sam o 0,037 posto - a ugljini dioksid nastao ljudskim djelovanjem tek je djeli tog ve izuzetno malog postotka (si. 78). Ah, da, ukoliko netko i dalje misli dem onizirati ugljini dioksid treba znati da je ugljini dioksid odgovoran za rast biljaka te da bi bez njega, pa i bez efekta staklenika, odnosno zadravanja topline, ovaj planet bio nenastanjiv.

Plaamo njihova sranja


Al Gore se obogatio na rasprostranjenom i izm anipuliranom vjerovanju u njegov smijeni scenarij klim atskih prom jena. U Londonu je 2004. osnovao kom paniju s Davidom Bloodom, bivim lanom uprave rotildsko-ilum inatskog uporita, G oldm ana Sachsa, a u Cityju je nova kom panija znana po nadim ku Blood & Gore2.

D oprinos efektu staklenika (ukljuujui vodenu paru)


100% - |

80%-1

60 %

40 % -

20% -

o-*
Vodena para CO, Metan NO Razni plinovi Slika 78: Koliko ljudi zna da preteiti doprinos staklenikim plinovim a potjee od prirodno nastale vodene pare i oblaka? U usporedbi s time, uinak C O J e neznatan, a ak je i tada samo djeli toga ugljik nastao ljudskim djelovanjem.

- Oba ta prezim ena (Blood i Gore) u prijevodu oznaavaju krv, a ovako zdruena obino se koriste kao pridjevi ispred recimo, knjiga, kompjutorskih igrica, filmova itd. u kojima ima m nogo prolijevanja krvi; op. prev.

Prodaju nam film" (2)

201

Njihovo poduzee Generation Investment M anagement posebno je usm jereno ka iskoritavanju financijskih prilika, poput sustava cap and trade (ograniavanje emisija i trgovanja kvotam a emisija ugljinog dioksida; op. prev.). Takve i sline stvari potie m it o globalnom zatopljenju koji propagira Gore. Na taj je nain dosad zaradio desetke m ilijuna dolara. Kao to je lijepo napisao jedan internetski autor:
Dakle, Al m oe kupiti svoje kvote em isija ugljinog dioksida od sam og sebe. Jo bolje, m oe ih kupiti novcem koji dobiva na tem elju svog dugotrajnog odnosa s kom panijom Occidental Petroleum. V idite kako je lako biti neutralan glede ugljinog dioksida? Jedino m orate posjedovati zilijun dionica u naftnom biznisu, otvoriti ekoburzovnu tvrtk u da biste m ogli investirati novce na ekoloki prihvatljiv nain, zatim trebate uzeti m anji dio p rih o d a vae naftne kom panije i kupiti kredite za emisiju ugljika od svoje vlastite investicijske tvrtke, pa i vi m oete spasiti Planet i zaraditi novac, i ostaviti ugljini otisak veliine G odzillinog stopala s poetka tog filma kada svi stoje u n u ta r otiska njegovog m alog prsta i pitaju se kakvo je to udno udubljenje u tom predjelu.

Kada se zbroje sve posljedice, sustav cap-and-trade, koji tako silno voli O bam a i koji je tako profitabilan za Ala Gorea, kotat e am erike obitelji tisue dolara, dok e se arhitekti tog sustava i dalje bogatiti. To ve opisuju kao najvee poveanje poreza u amerikoj povijesti. Jedan od glavnih zadataka koje je O bam i dala ta klika jest prodavanje magle o klim atskim prom jenam a i sva ona dugo vrem ena priprem ana rjeenja koja samo ekaju da potpisom postanu zakon. U rujnu 2009. odrao je sram otan govor u U jedinjenim narodim a u kojem je njegov teleprom pter sipao la za lai o suoavanju s nepovratnom katastrofom :
N iti jed n a nacija, velika ili mala, bogata ili sirom ana, ne m oe izbjei utjecaj klim atskih prom jena. Rastue razine m ora prijete svakoj morskoj obali. Sve snanije oluje i poplave prijete svim kontinentim a. Sve ee sue i slaba ljetina rezultiraju glau i sukobim a u p o d ru jim a gdje glad i sukobi ve postoje. Na sve m anjim otocim a obitelji su ve prisiljene bjeati iz svojih dom ova kao klim atske izbjeglice. Sigurnost i stabilnost svake nacije i svih naroda - na napredak, zdravlje, sigurnost - u nemaloj su opasnosti. A vrijem e koje n am je preostalo da situaciju preokrenem o sve bre curi.

Sve je to preuzeto iz Evanelja po Alu Goreu. Naslov tog evanelja je Budalatine . Svoja m inistarstva energije i znanosti O bam a je popunio Goreovim oboavateljima, ukljuujui i svog dirigenta znanosti Johna H oldrena koji je tijekom 1970-ih zahtijevao drastine poteze, ukljuujui eugeniku kontrolu stanovnitva, kako bi se svijet spasio od globalnog hlaenja i novog ledenog doba. H oldren je predviao ekocid ili unitenje cjelokupnog ivota na ovom planetu zbog sve niih tem peratura. ... Iznenadno uruavanje arktikih ledenjaka, izazvano dodatnom teinom, moglo bi uzrokovati plim ni val nezapam enih razm jera u zabiljeenoj povijesti, napisali su on

202

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

i njegov suautor. Sada pak trai ekstrem ne poteze vlade i cap-and-trade kako bism o izbjegnuli globalno zatopljenje i topljenje leda. to e jo izmisliti? Mete O bam e i njegovih gospodara su javnost openito, a posebno djeca i m lade jer ih ele navesti da zatrae donoenje m jera protiv klim atskih prom jena i da m arginaliziraju sve one koji uope pokuaju preispitati tu la. O n uvodi cap-and-trade sustav prodaje ugljinih kredita za koji je priznao da e dovesti do nunog i enorm nog poveanja cijena elektrine energije. Ali, nita vi ne brinite, korporacije koje se bave opskrbom elektrinom energijom (inae su u vlasnitvu odabranih krvnih loza) ne ele tim e jo vie zaraivati. Samo ele spasiti na planet, Bog ih blagoslovio. Cap-and-trade je sustav u kojem drave odreuju granice emisija ugljika i izdaju kom panijam a dozvole za njihova najvea prava na emisije ugljika ili kredite , ali ako trebaju vie proizvoditi m ogu ta prava emisija ugljika otkupiti od drugih kom panija koje proizvode m anje od njihova m aksim um a. To je sam o jo jedan od naina da nekolicina zaradi jo novca, nam etne dravnu kontrolu ekonom skih aktivnosti i ljudim a dodatno otea plaanje reija i trokova ivota. Francuski predsjednik, rotildski lutak Nicolas Sarkozy, uveo je porez na ugljik koji e poveati trokove elektrine energije u Francuskoj i pritom rekao da je to pitanje opstanka ljudske rase. Glupost. Radi se o opstanku i irenju plana kojeg on predstavlja. Vidjet ete da e se porezi na emisije ugljika uvoditi u jednoj zemlji za drugom , jer sve je to dobro usklaeno. Rothschildi, logino, sabiru plodove svoje m anipulacije klim atskim prom jenam a diljem svijeta. Kom panija Rothschild Australija najavila je pokretanje Carbon Ring C onsortium a koji e eksploatirati trite kupoprodaje emisija ugljika u Azijsko-pacifikom podruju. Richard M artin, izvrni direktor Rothschilda Australia kae:
S obzirom na noviji razvoj dogaaja u m eunarodnoj politici glede klim atskih prom jena [kojom m anipulira rotildska klika], vie se ne postavlja pitanje hoe li nego kada e se pojaviti svjetsko trite kupoprodaje emisija ugljika. Rothschild Australia, preko Carbon Ringa, nam jerava predvoditi to trite, pruajui sredstva za privatno investiranje kom panijam a koje ele kom penzirati svoja dugovanja u vezi emisije staklenikih plinova.

Joachim Schellnhuber, vodei klim atski ekstrem ist i savjetnik njem ake vlade, rekao je da bi svatko na svijetu trebao dobiti ugljini budet te da bi, u sluaju da ga premai, trebao biti oporezovan. Kako bi se to uope moglo izvesti bez jedne zgodne pojedinosti - podvrgavanja svaijeg ivota nadzoru? eki fiziar dr. Lubo M otl tu je zamisao nazvao zaprepaujuom te je rekao da m u je Schellnhuberov prijedlog pom ogao da konano shvati kako je bilo m ogue da oni ludi politiki pokreti poput nacistikog ili kom unistikog tako lako uzm u m aha u tako razum noj zemlji poput Njemake. Neto vrlo slino Schellnhuberovim sm jernicam a predloeno je u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kalifornijski odbor za energiju ak planira uvesti radio-kontrolirane term ostate kojim a bi vlasti upravljale po volji, a stanovnici to ne bi mogli zaustaviti. Sve to nem a veze sa zatitom Planeta ve s kontrolom

Prodaju nam "film" (2)

203

i centralizacijom m oi, to oni nam eu ljudim a na najperfidnije naine. Simon Linnett, izvrni potpredsjednik Rothschild Bank, bio je bolno vidovit kada je pozivao na osnivanje novog m eunarodnog tijela, Svjetsku agenciju za zatitu okolia, koja bi uvela reda u trgovinu em isijam a ugljika. O na bi se pridruila Svjetskoj banci, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, Svjetskoj trgovinskoj organizaciji itd., itd. - sve odreda Rothschildovim instrum entim a globalne kontrole. Linnett je ustvrdio da su ljudski uzroci klim atskih prom jena sada potvrena injenica (ista glupost) te da m eunarodni problem klim atskih prom jena zahtijeva m eunarodno rjeenje. Ukoliko vlade ne ustupe odreeni dio svog suvereniteta jednom novom svjetskom tijelu, kae on, globalna shem a trgovanja em isijam a ugljika ne moe se provesti niti regulirati. Eto vam pravog razloga u pozadini isplanirane halabuke o globalnom zatopljenju/klim atskim prom jenam a, iz usta ovjeka koji dvori Rothschilde otkako je 1975. godine diplom irao na Oxfordu.

Klimatski faizam Am eriki Zakon o istoj energiji i sigurnosti, koji je dravi dao kontrolu nad gotovo svakim aspektom ivota Am erikanaca, donesen je u lipnju 2009. iako je 300 stranica prijedloga tog zakona uvrteno u kongresnu raspravu u 3 h ujutro i gotovo ih nitko nije proitao. Kad je voa kongresne m anjine John Boehner ustao da naglas proita sadraj usprotivio se susponzor tog prijedloga zakona H enry W axman (rotildski cionist), pokuavi to sprijeiti na temelju procedure . Klimatske prom jene se koriste, kao to je planirano, kako bi se dodali bezbrojni novi slojevi orvelovske birokracije i kontrole u tisue novih globalnih zakona i propisa te uvela zelena policija koja e pratiti sve to radite, pa ak i kam o stavljate svoju kantu za otpad. Koja e pratiti? Pa, to se ve dogaa! Am eriki Zakon o istoj energiji i sigurnosti uvodi obavezne inspekcije dom ova ili energetske revizije u kojim a e oni provjeravati vae svjetlosne ureaje, vrste utinica, kuanskih aparata, prozore, zidove, krovove i sve to odaberu za pregled. Svoje e nalaze dostaviti Podrunoj m rei energetskih usluga (RESNET), orvelovskog prizvuka, iji je cilj osigurati da se javnost udavi u papirologiji i propisim a. U jednom izvjetaju o posljedicam a Zakona o istoj energiji i sigurnosti koji sam vidio pisalo je:
Prem a RESNET-u, revizija se sastoji od: Sveobuhvatne revizije energije u kuanstvu - razine procesa RESNET-ove revizije energije u stam benim prostorim a koji, definiran tim standardom , ukljuuje procjenu, dijagnozu i predloeni tretm an stanja u postojeem dom u. Sveobuhvatna revizija energije u kuanstvu m oe se zasnivati na Procjeni upravljanja energijom u kuanstvu (Sveobuhvatna revizija upravljanja energijom u kuanstvu) ili O cjeni o upravljanju energijom u kuanstvu (Sveobuhvatna HERS revizija), u skladu s kriterijim a odreenim prem a tom standardu. K uevlasnik m oe odabrati da proe kroz taj proces uz ili bez prethodnog Pregleda energetskog stanja u kuanstvu ili D ijagnostikog pregleda energetskog stanja u kuanstvu.

204

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Razumijete to elim rei? Svakome tko tim nasilnicim a zabrani pristup u svoj dom prijete kazne od nekoliko tisua dolara, a ak i kada ih pustite u nutra oni vam m ogu poslati raun za inspekciju koju uope niste eljeli. Al Gore je rekao da e klimatske prom jene pripom oi da se uvede globalno upravljanje, to je jo jedan od razloga za iznalaenje takve kovanice. Takozvane klimatske prom jene ak im slue da ubrzaju svoje planove u vezi sm anjenja broja stanovnitva. Imate li djecu to je, oigledno, loe za va ugljini otisak. U jednom istraivanju Oregonskog dravnog sveuilita zakljueno je da su posljedice raanja dodatnog djeteta po emisije ugljika gotovo 20 puta vanije od vonje autom obila s visokom kilom etraom , recikliranja ili koritenja tednih kuanskih aparata ili arulja. Takve e se tem e sve uestalije spom injati kako bi se rijeio jedan problem koji ne postoji. Pokuaj izazivanja histerije o svretku svijeta dosegnuo je jo lue razine u zagrijavanju prije UN-ove Konferencije o klim atskim prom jenam a u K openhagenu u Danskoj u prosincu 2009. gdje su zahtijevali globalne zakone u gotovo 200 zemalja. Objavljen je vaan propagandni izvjetaj pod nazivom Stanje budunosti na 6700 stranica koji se pozivao na miljenje 2700 strunjaka . O ni su zakljuili d a je potrebno nastojanje na razini misije Apolla kojom su ljudi otili na Mjesec da bi ovjeanstvo imalo kakve-takve izglede preivjeti pustoenje izazvano klim atskim prom jenam a. Bez odrivog rasta, pisalo je, milijarde ljudi bit e osuene na siromatvo, a velik dio civilizacije na propast. Ukratko, la do lai. Izvjetaj je napisao trust mozgova pod nazivom M illenium Project, a naruen je 2002. godine od strane generalnog tajnika U jedinjenih naroda. Njihov katastrofini izvjetaj o klim i poduprle su agencije U jedinjenih naroda, Svjetska banka, MMF, Vojska Sjedinjenih Drava i... Rockefellerova zaklada. Nad svima njim a bdiju Rothschildi preko svoje paukove mree. Kada znate to se doista dogaa sve je vrlo jasno. Ovo to slijedi napisao je C hristopher Booker, autor knjige Stvarna katastrofa globalnog zatopljenja (The Real Global Warming Disaster), prije kopenhagenske UNove Konferencije o klim atskim prom jenam a krajem 2009. godine:
Budui da je svijet ve proao kroz dvije najhladnije zime u nekoliko desetljea, uz sve znakove da sada m oda ulazim o u treu, znanstvena argum entacija o C O , koji svijetu prijeti zatopljenjem rui se zapanjujuom brzinom . No, upravo u ovom tren u tk u svjetski politiari, po d vodstvom Britanije, EU i sada predsjednika O bam e, nam jeravaju n am n am etn u ti daleko najskuplji niz m jera koje je bilo koja skupina politiara ikada predloila u svjetskoj povijesti, mjere tako destruktivne da ak i da sam o pola njih bude provedeno bili bism o baeni natrag u m rana vrem ena.

Ali, dakako, oni upravo to i ele. U isto vrijeme kopenhagenski klim atski samit odrekao se kljune m jere sigurnosti koja bi zatitila svjetske praum e od unitenja, omoguivi da se one posijeku i zamijene plantaam a drvea kao to su uljne palme. Kada su pobornici zatite okolia zatraili da se takve sigurnosne m jere ponovno

Prodaju nam "film" (2)

205

uvedu njihov je pokuaj sprijeila Europska unija, pod vodstvom Britanije. Nasadi uljnih palm i kao zam jena za praum e jo uvijek su se podvodili pod sum e te su tako privlaili upravo one (m ilijune dolara vrijedne) novane potpore koje su trebale tititi prave praum ske vrste od unitenja. Ta zamjenska stabla ujedno apsorbiraju manje ugljinog dioksida, to ponovno pokazuje d a je agenda klim atskih prom jena upravo to - agenda. Te ljude ne zanim aju pravi ekoloki izazovi. M anipulacija je dosegnula novu razinu 2009. kad je britanska vlada zapoela objavljivati prom idbene poruke (od kojih se ovjeku povraa) u najgledanijem term inu, potroivi novac poreznih obveznika kako bi ljudi osjeali strah i krivicu zbog klim atskih prom jena, a istovrem eno su nem ilosrdno iskoritavali i plaili djecu. U jednoj propagandnoj poruci im ate slike tenadi i m aia koji se dave u potopu. Reklamne su spotove naruili kad su ankete pokazale da propaganda o klim atskim prom jenam a nije uvjerila vie od polovice britanskog stanovnitva da povjeruju u sranja kojim a su ih opali. Philip Stott, profesor emeritus biogeografije na Londonskom sveuilitu, koji kae da je slubena verzija klim atskih prom jena obina besmislica, spom enute reklamne spotove ispravno opisuje kao pokuaj m anipuliranja ljudim a preko alarmistikog jezika i apokaliptikih prikaza. Ta m etoda preuzeta je ravno iz Orwellove 1984. - to je pokuaj kontrole pom ou slika vjeitog rata protiv neega, u ovom sluaju klim atskih promjena. - rekao je Stott. Da bi rije rek o, kompa.

Tony B-liar3 , a tko drugi? Golem u prijevaru prepoznat ete po um ijeanosti Tonyja Blaira. Njihov je plan da nam etnu drakonske, obam ine zakone o klim i na globalnoj razini, a to ne moe proi bez Blairovog prisustva. I on planira unoviti tu la, poput Gorea, pa je registrirao internetsku dom enu pod nazivom Kapitalni fond za niske razine ugljika. Blairovo sredstvo za postizanje zvjezdanog statusa u sferi klim atskih prom jena jest organizacija naslovljena The Climate G roup koja se opisuje kao nezavisna i neprofitna nevladina organizacija. Pa, kao prvo, apsolutno nita povezano s Tonyjem Blairom ne m oe se nazvati nezavisnim , a drugo, neprofitnim nevladinim organizacijam a obiluje rotildsko-ilum inatska m rea obm ane. Climate G roup je sm jetena u Londonu, djeluje diljem svijeta, uz izuzetno dobro financiranu m reu ureda u Europi, Sjevernoj Americi, Australiji, diljem Kine i Indiji. Britanski odbor organizacije Climate Group m jeavina je bankarskih, medijskih, korporacijskih i oglaivakih rukovoditelja pod vodstvom Johna R. Coom bera, biveg ravnatelja i sada direktora osiguravajueg diva Swiss Rea. Jo jedan direktor Climate G roupa je M atthew A nderson, voditelj njihovog Odjela za strategiju i korporacijske poslove za Europu i Aziju, u nutar News Corporation Ruperta M urdocha (rotildskog cionista). M urdochova korporacija lanica je organizacije The Climate G roup zajedno s poslodavcem Tonyja Blaira, bankom J. P. M organ Chase. Blair e se, dakle, osjeati kao kod kue. M eu ostalim lanovim a su:

3 Igra rijei s prezim enom Tonyja Blaira; liar znai laac; op. prev.

206

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Barclays bank, Standard C hartered Bank, HSBC, Swiss Re, British Petroleum , CocaCola, PepsiCo, Bloom berg, Sky Broadcasting, Virgin Atlantic, Cathay Pacific Airways, C hina M obile, IBM, Dell IT, G oogle, D uke Energy, Florida Power and Light Group, Scottish Power, Nike, Johnson & Johnson, M arks and Spencer, Cadbury, Starbucks; i vlasti Londona, Kalifornije, Los Angelesa, New Yorka, M iam ija, Britanske Kolumbije, O ntarija, Q uebeca, M anitobe, Z apadne Australije, June Australije, Novog Junog Walesa, Victorije i Q ueenslanda.

Prije kopenhagenskog dogaanja Tony Blair je putovao svijetom prodajui prijevaru o klim atskim prom jenam a, ali kada su ga na konferenciji za novinare upitali to je on poduzeo da svoj vlastiti ivot uini odrivijim nastupila je duga tiina. Na nau kuu stavili sm o solarne kolektore. - naposljetku je profrfljao. - Na koju? (Im a ih on mnogo.) - Onu u Londonu. Uslijedilo je jo dugih razdoblja tiine. O n ne poduzim a nita da sm anji vlastitu emisiju ugljika, izm eu ostalog i zato to zna da to nije bitno. Jedino za to m ari je prodaja lai. Iz tog razloga sam g. Globalno Zatopljenje, Al Gore, im a ugljini otisak veliine Godzille. Britanski m inistar za zatitu okolia H ilary Benn iz Fabijanskog drutva eli oglobiti svakoga tko ne reciklira svoje smee, a snim ljen je kako baca h rpu reciklanog otpada iz vlastitog dom a. Bilo je tu reciklanog stakla, plastike, kartona, papira i hrane. Nitkov je za to okrivio vlastitu djecu iako je otpad sadravao osobnu korespondenciju i dravne listovne papire. Da ironija bude vea, u Bennovim vream a za smee bila je i napom ena njegove privatne tajnice iz M inistarstva okolia, hrane i ruralnih pitanja o kam panji poticanja javnosti da se u otpad baca to m anje hrane. Navedeno razotkrivanje dogodilo se nakon to je Benn proglasio nacionalni rat otpadu. Sve je to isto licemjerje.

Sternov tim" Blairova je vlada - preko njegova tadanjeg m inistra financija i kasnijeg nasljednika G ordona Browna - naruila Sternovu procjenu ekonomije klim atskih prom jena koja je izvrena 2006. uz patetino ponavljanje svih sum ornih upozorenja o katastrofi. O, oka li velikoga. A utor izvjetaja bio je Nicholas H erbert Stern, baron Stern od Brentforda (rotildski cionist), britanski ekonom ist i intelektualac. Stern je profesor ekonom ije i upravljanja te ravnatelj G rantham ovog instituta o klim atskim prom jenam a i okoliu na, dakako, Londonskom ekonom skom fakultetu. O n je bio glavni ekonom ist i vii potpredsjednik Svjetske banke (koju je stvorio i koju nadzire Rothschild) tijekom predsjednikog m andata Rothschildovog poslovnog partnera lamesa W olfenshohna (rotildskog cionista), a bio je i ekonom ski savjetnik Blairove vlade. Njegova braa su Richard Stern, bivi potpredsjednik Svjetske banke, i Brian E. Stern, bivi potpredsjednik poduzea Xerox Corporation. O n dolazi, kao to vidite,

Prodaju nam "film" (2)

207

iz sredine koja je nezavisna i nim alo povezana s establim entom . Stern takoer im a m nogo veza unutar industrije trgovanja em isijam a ugljika i, openito, klike koja podvaljuje teorije o klim atskim prom jenam a. Sternov tim je u oujku 2009. organizirao simpozij u W ashingtonu. Akadem ici, korporacijski rukovoditelji, politiari i dravni adm inistratori ponovno su sluali deke iz zbora, ukljuujui Tonyja Blaira, ovjeka koji nikada ne govori istinu osim u nudi. Simpozij Sternovog tim a susponzorirale su sljedee ustanove:
Institut za svjetske resurse: trust mozgova iji je osniva James Gustave Speth 1982. koji je, p o p u t Billa C lintona, pohaao Sveuilite O xford uz Rhodesovu stipendiju. Te su stipendije proizale iz oporuke R othschildovog agenta Cecila Rhodesa, a on je bio prvi voa Rothschildovog tajnog drutva O krugli stol koje je uspostavilo m reu Bilderberke skupine, Vijea za vanjske odnose i Trilateralne komisije. Svjetski institut za svjetske resurse bio je uvelike ukljuen u izradu Konvencije o biolokoj raznolikosti, vaan elem ent rotildsko-ilum inatskog plana unitavanja okolia, to u ubrzo i objasniti. Sponzori Instituta za svjetske resurse su npr. oni hipiji iz sfere zatite okolia, kao to su G oldm an Sachs, J. P. M organ Chase, Bank of A m erica, Citigroup Foundation, C oca-C ola, D ow C hem ical Com pany, D uPont, M icrosoft C orporation, Shell International, Ford F oundation, Rockefellers Brothers Fund, O ppenheim ers Brothers F oundation, E uropska kom isija i podui niz vladinih m inistarstava. M eu njim a su ak i M onsanto (proizvoa po okoli pogubnih genetski m odificiranih usjeva) i N ovartis, farm aceutski div koji proizvodi cjepivo protiv svinjske gripe. Petersonov institut za m eunarodnu ekonom iju: trust mozgova, nekadanji Institut za m e u n aro d n u ekonom iju, sm jeten u W ashingtonu. O snovao ga je 1981. C. Fred. Bergsten, bivi vii znanstveni su rad n ik u Vijeu za vanjske odnose i pom onik H enryja Kissingera za M eunarodne ekonom ske poslove u Vijeu za nacionalnu sigurnost. Takoer je bio vii znanstveni suradnik na ilum inatskom Brookingsovom institutu te u Carnegiejevoj zakladi za m e u n aro d n i mir, koje je kongresni odbor raskrinkao kao m anipulatore rata (vidi knjigu ...I istina e vas osloboditi). Bergsten je bliski su rad n ik direktora Petersenova instituta, Davida Rockefellera. Bergstenov institut za m e u n aro d n u ekonom iju preim enovan je 2006. u Petersenov institut u ast Petera G eorgea Patersona koji je zam ijenio D avida Rockefellera kao predsjednika Vijea za vanjske odnose (CFR) te, uz Rockefellera, ostao poasni predsjednik CFRa. Peterson je bivi predsjednik kljune N jujorke banke Federalnih rezervi te je bio am eriki m in istar trgovine u adm inistraciji Richarda Nixona. Takoer je radio za Lehm an Brothers, K uhn, Loeb Inc., a sa Stephenom A. Schw arzm anom osnovao je Blackstone, g ru p u za upravljanje im ovinom . Kao to opet vidim o, Petersonov institut krcat je predanim borcim a za zatitu okolia. Centar za globalni razvoj: trust mozgova kojeg je 2001. osnovao, naravno, C. Fred Bergsten (i opet taj Rockefellerov pajda) zajedno s Edw ardom W. Scottom, bivim viim am erikih dunosnikom , i s N ancy Birdsall, bivom direktoricom O djela za istraivanje politike u Svjetskoj banci. Dakle, jo nekoliko fanatinih boraca za zatitu okolia.

208

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Kako li je sve to providno! M eunarodni dan akcije za klim u u listopadu 2009. koordinirao je dem onstrante diljem svijeta koji su zahtijevali poduzim anje akcije u vezi klim atskih prom jena. O rganizatori - 350.org - tvrdili su da je okupljeno m notvo ljudi iz 181 zemlje povodom najrairenijeg dana za poduzim anje akcije za zatitu okolia u povijesti ovog planeta, s vie od pet tisua dogaanja diljem svijeta. Izraz 350 odnosi se na broj estica ugljinog dioksida na m ilijun za koje sljedbenici kulta ugljinog dioksida kau da je sigurna gornja granica u atmosferi. Pogodite tko financira 350.org? Poinje sa R , a rim uje se s knocker i bella4. 350. org je ogranak Zaklade odrivih trita (engl. Sustainable M arkets Foundation) koju financira Fond brae Rockefeller na ijem je elu Bili McKibben, autor knjige Kraj prirode (The End o f Nature) i oigledna inspiracija Ala Gorea. Hm... udno. Kada sam stajao u onoj knjiari 1990. i kada su m i se noge m agnetski prikovale za pod u ruci sam drao knjigu koju sam toga dana kupio. Njen je naslov bio Kraj prirode, autora Billa M cKibbena. Nakon onoga to se dogodilo nikada je vie nisam ni pogledao, a kamoli proitao. Britanski kolum nist Charles M oore rekao je da je Sternova procjena (Stern Review) po narudbi britanske vlade bila klim atska verzija vrdavog dosjea5 koji je objavila ista Blairova m ainerija lai o irakom oruju za m asovno unitenje koje, hm , je li, nije ni postojalo. Nalaze iz Sternovog izvjetaja znanstveno je rasturio lord C hristopher M onckton, bivi politiki savjetnik britanske prem ijerke M argaret Thatcher i estoki kritiar ortodoksije o klim atskim prom jenam a. M nogo je aspekata ivota o kojim a se s njim ne bih sloio, ali u ovom je imao potpuno pravo. O n razotkriva na koji je nain prijevara voena, izm eu ostalog i cenzurom postojanja onoga to znanstvenici nazivaju srednjovjekovno toplo razdoblje izm eu otprilike 800.-1300. g. kada su tem perature bile m nogo vie negoli su bile ak i prije poetka hlaenja tijekom kasnih 1990-ih. Srednjovjekovno toplo razdoblje poblie sam opisao u knjizi Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj), kada nije bilo industrije, niti gutaa goriva, niti ieg slinog. Kako je, dakle, m ogue da je tada bilo toliko toplije? Poveanu toplinu uzrokovalo je vrlo aktivno razdoblje aktivnosti Sunevih pjega, a tim e i solarnog zraenja koje je utjecalo na Zemlju. Srednjovjekovno toplo razdoblje fatalno je za vjerodostojnost sljedbenika kulta ugljinog dioksida (autor ga naziva Carbon Cult-, op. prev.) i oni su ga jednostavno izbrisali iz svojih izvjetaja. U londonskom Sunday Telegraphu M onckton je napisao:

4 Dakle: Rocker + fella (feller) = Rockefeller; op. prev. Vrdavi dosje, znan i kao Iraki dosje ili Februarski dosje, bio je saeti izvjetaj za Blairovu laburistiku vladu iz 2003. godine. Novinarima gaje predao Alastair Campbell, Blairov direktor komunikacija i strategije, 3. veljae iste godine, a ticao se Iraka i oruja za masovno unitenje. Zajedno s ranijim Rujanskim dosjeom, te je dokum ente naposljetku iskoristila vlada kao opravdanje za svoju angairanost u napadu na Irak. Izraz Vrdavi dosje skovao je internetski polemiki asopis Spiked. Kasnije je taj izraz upotrijebio Channel 4 News kada su njegovi izvjestitelji saznali da je vei dio materijala iz tog dosjea prepisan iz raznih neprovjerenih izvora; op. prev.

Prodaju nam "film" (2)

209

... U N je ponitio srednjovjekovno toplo razdoblje (globalno zatopljenje na kraju prvog tisuljea nove ere). G odine 1995. David D em ing, geoznanstvenik sa Sveuilita O klahom a, napisao je lanak u kojem rekonstruira 150 godina tem peratura u Sjevernoj Am erici na tem elju eruptivnih buotina. Kasnije je napisao: Po objavljivanju lanka u asopisu Science stekao sam znaajan kredibilitet u zajednici znanstvenika koji su radili na klim atskim prom jenam a. O ni su m islili da sam jedan od njih, netko tko e izopaiti znanost u slubi drutvenih i politikih ciljeva. Jedan od njih m alo se previe opustio. Jedna od glavnih osoba koja radi na podruju klim atskih prom jena i globalnog zatopljenja poslala m i je zapanjujui email u kojem je stajalo: M oram o se rijeiti srednjovjekovnog toplog razdoblja . to su i uinili. U d rugom U N -ovom izvjetaju i procjeni iz 1996. prikazan je grafikon za razdoblje od 1000 godina koji pokazuje da su tem perature u srednjem vijeku bile toplije nego danas. Ali izvjetaj iz 2001. sadravao je novi grafikon bez srednjovjekovnog toplog razdoblja. U njem u je iznijet pogrean zakljuak: da je 20. stoljee bilo najtoplije u proteklih 1000 godina. Grafikon je izgledao p o p u t palice za hokej na ledu. Pogreno prikazana ravna crta tem perature od 1000.-1900. predstavljala je drak, a porast od 1900. do 2000. bila je lopatica (si. 79). Evo kako su to uinili:
I .O j------- .-------1 ------- 1 -------1 ------- 1 ------- .------- f------- J------- ------- 1 ------- r-------,------- ,------- .-------,------- ,-------1 ------- 1 ------- .-------f

------- Kljuni podaci (od 1902. do 1999.) ------- Rekonstrukcija (od 1000. do 1980.) Rekonstrukcija (prilagoenih 40 godina)

19 9 8 .

klju n a vrijed n ost

S lika 79: N otorni grafikon u obliku hokejske palice koji navodno pokazuje kako je temperatura iznenada naglo porasla u 20. stoljeu. Sa svojom prevarantskom 'znanou on sraunato zavarava i ukljuuje brisanje srednjovjekovnog toplog razdoblja kada su temperature, prije tisuu godina, bile vie negoli su bile potkraj 20. stoljea.

Jednoj tehnici za rekonstrukciju predterm om etarske tem perature dali su 390 puta veu teinu negoli bilo kojoj drugoj (ali to nisu rekli). Tehnika kojoj su dali prednost bila je ona o kojoj je u U N -ovom izvjetaju iz 1966. pisalo da je nepouzdana: m jerenja godova na borovim a ekinjastog eera.

210

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

G odovi drvea su iri tijekom toplijih godina, ali godovi borova takoer su iri k ad u zraku im a vie ugljinog dioksida, naim e on biljke hrani. O vo natapanje ugljinim dioksidom naruava proraune. Rekli su da su ukljuili 24 niza p odataka na tem elju kojih se situacija moe pratiti o d 1400. godine. Izostavili su, a da to nisu napom enuli, niz koji pokazuje srednjovjekovno toplo razdoblje, posprem ivi ga u folder C enzurirani podaci. Pri crtanju grafikona na tem elju podataka koristili su se kom pjutorskim m odelom , ali znanstvenici su kasnije ustanovili da je taj m odel uvijek prikazivao hokejske palice, ak i kad su unosili nasum inu, elektronsku crvenu buku'.

Grafikon u obliku hokejske palice, za koji se pogreno tvrdi da prikazuje naglu eksploziju porasta tem perature, esto su koristili Ujedinjeni narodi kako bi zaplaili stanovnitvo, a kanadske su ga vlasti slale svim dom ainstvim a, kae M onckton. Kad je razotkriven kao apsurdan vlasti su ga odbile povui, a nisu se niti ispriale. ak i nakon svega toga UN je nastavio prodavati svoju priu pom ou podataka u form i hokejske palice koje je britanski pisac C hristopher Booker, autor knjige Stvarna katastrofa globalnog zatopljenja (The Real Global Warming Disaster) opisao kao neke od najsveobuhvatnije diskreditiranih artefakata u povijesti znanosti. No, u sijenju 2010. objelodanjeno je da je profesoru M ichaelu M annu s Pensilvanijskog dravnog sveuilita, klim atologu koji stoji iza grafikona u obliku hokejske palice, dano vie od pola m ilijuna dolara u vidu dravne potpore unutar O bam inog paketa poticaja iz 2009. godine. Novac je bio nam ijenjen istraivanju klim atskih prom jena s posebnim naglaskom, nesumnjivo, na brisanje srednjovjekovnog toplog razdoblja. Lord M onckton pie:
Deseci znanstvenih radova pokazuju da je srednjovjekovno toplo razdoblje bilo stvarno, globalno te do 3C toplije od dananjeg. Zatim , u tropskim A ndam a nije bilo gleera a danas su ondje. Na G renlandu su postojale vikinke farme: sada su one pod vjenim ledom . N a Sjevernom polu bilo je vrlo m alo leda: jedna kineska pom orska eskadra oplovila je 1421. oko A rktika, ali na led nije naila. A ntarktik, koji sadri 90 posto svjetskog leda i gotovo svih njegovih 160.000 ledenjaka, ohladio se i nakupio ledenu m asu u posljednjih 30 godina, obrnuvi 6000 godina dug tre n d topljenja. Podaci iz 6000 eruptivnih buotina diljem svijeta pokazuju da su u srednjem vijeku tem perature bile vie negoli su danas. A snjegovi K ilim andara nestaju ne zato to bi vrna tem p eratura rasla (niti raste) nego zato to je postkolonijalna sjea um a osuila zrak. Molio bih Ala Gorea da to prim i na znanje. U bronano doba te u vrijem e R im ljana u nekim je podrujim a takoer bilo toplije negoli je danas. Ta topla razdoblja nije uzrokovao CO , nego Sunce. Tako je U N podesio m atem atiku i praktiki posve zam raio ulogu Sunca u dananjem zatopljenju.

Prodaju nam "film" (2)

211

C hristopher M onckton se 2009. ee pojavljivao u m edijim a nakon predavanja u Sjedinjenim D ravam a u kojim a je slubenu priu srezao na kom adie. Pozabavio se nekim neistinam a koje predstavljaju same temelje Velike lai: Sada je na djelu globalno zatopljenje. (na djelu je zapravo hlaenje)
Globalno zatopljenje sve je gore. (zapravo je stanje sve bolje) Led iz A rktikog m ora nestaje. (nem a nikakvog prim jetnog a slinog trenda u zim skom m orskom ledu tijekom posljednjih 30 godina) M orski led na A ntarktiku nestaje. (podruje m orskog leda oko A ntarktika 2007. je dosegnulo rekordne razine u posljednjih 30 godina) Greben velike brane oteen je djelovanjem globalnog zatopljenja (u podruju tog grebena tijekom posljednjih 40 godina takav tre n d u tem peraturi povrine m ora ne postoji)

I tako dalje. U m nogo je navrata M onckton pozivao Ala Gorea na raspravu u etiri oka o injenicam a, tovie pozive je oglaavao i u novinam a, da bi izazov u listopadu 2009. ponovio i na amerikoj televiziji. Ali Gore poziv nije prihvatio. Ne eli prihvatiti debatni dvoboj ni s kim tko zna o em u govori jer igra bi tada bila razotkrivena.

Zeleno caruje Zeleni pokret i njegovo politiko krilo tj. zelene stranke klanjaju se pred oltarom Ugljinog kulta, jer (a) to odgovara njihovoj politikoj i lobistikoj kam panji i m ogunostim a prikupljanja sredstava i (b) one, poput veine ovjeanstva, papagajski recitiraju tue rijei. Samo nekolicina ljudi doista istrai injenice na kojim a se njihova miljenja temelje. Ostali ponavljaju slubene verzije ili ono to su uli od svojih prijatelja, politiara, ekonom ista, novinara ili nekog tipa na telki. N ovinari glavnih m edija profesionalni su recitatori slubene verzije dogaaja i zbog toga se nikada ne istrauje ono to se zaista dogodilo 11. rujna. Politiari ponavljaju ono to im govore njihovi savjetnici i strunjaci , lijenici ponavljaju ono to su uli na m edicinskom fakultetu te od strane predstavnika farm aceutskih kom panija, znanstvenici iz iste pjesm arice ponavljaju slubenu priu u koju, indoktrinirani, vjeruju ili m oraju ostavljati dojam da vjeruju ele li privui novana sredstva i fanfare. Uitelji ponavljaju ono to su uli na uiteljskoj akadem iji ili ono to im slubeni nastavni plan nalae da govore. Svijet su porobili recitatori koji poput papiga ponavljaju tua miljenja kao vlastita, a nisu se potrudili sami propitati ili istraiti kako stvari stoje. Briljantno je to uoio veliki britanski pisac Oscar Wilde: Veina ljudi su drugi ljudi. Njihove su misli misli nekoga drugog, njihovi ivoti su m im ikrija, a njihove strasti citati. Dovoljno je rei to bi trebali vjerovati i oni e to uglavnom i initi jer ili nem aju vlastitog miljenja

212

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ili njihovim sustavim a vjerovanja i ambicijama odgovara da ono to govorite bude istina. Upravo je zbog toga la o klim atskim prom jenam a bila tako uspjena. Tuno je vidjeti desetke tisua ljudi iz cijelog svijeta kako prosvjeduju prilikom dogaanja kao to je Kopenhagenska konferencija o klim atskim prom jenam a te pozivaju pripadnike elite da budu jo ekstrem niji u svojim orvelovskim m jeram a spaavanja planeta Zemlje. Klimatski je kult postao religija u kojoj sljedbenici prihvaaju da njihova sveta knjiga predstavlja istinu i da se ni pod kojim uvjetim a ne smije propitkivati (si. 80). Mediji bom bardiraju stanovnitvo program iranjem o klim atskim prom jenam a, a isto se dogaa djeci i m ladei u kolama i na sveuilitima. Ponavljanje je jedan od najuinkovitijih oblika kontrole um a, a dokazive lai prelaze u stav pa, to svatko zna. O ni ele da povjerujem o da je rasprava o klim atskim prom jenam a gotova. Zaboravite lijepo sve to, svi m i znam o d a je to istina, ivite svoj ivot, nem a potrebe da bilo to istraujete. Podlonost Zelenog pokreta Ugljinom kultu dugo je planirana i orkestrirana. Jedna od najznaajnijih organizacija u ilum inatskom planu unitavanja okolia je Rimski klub osnovan 1968. koji je povezan s Bilderberkom skupinom , Vijeem za vanjske odnose, Trilateralnom kom isijom i tako dalje. Sve su to Rothschildove ispostave, koordinirane od strane tajnog drutva O kruglog stola u Britaniji koje je stajalo iza Balfourove deklaracije. U publikaciji te organizacije iz 1991. Prva svjetska revolucija osniva Rimskoga kluba Aurelio Peccei pie:
U potrazi za novim neprijateljem koji e nas ujediniti nadoli sm o na ideju da bi toj ulozi odgovarali zagaenje, opasnost od globalnog zatopljenja, nestaice vode, glad i sline s tv a r i... Sve je to uzrokovano intervencijom ovjeka ... Dakle, pravi neprijatelj je sam o ovjeanstvo.

Rimski klub zagovara globalno uvoenje poreza na emisije ugljinog dioksida i novi ekonom ski poredak a slui se laim a o ovjeku kao uzroniku klim atskih prom jena kako bi polako ostvarivali plan o svjetskoj dominaciji. Pokret za zatitu okolia stvorili su eugeniari odabranih krvnih loza poput Juliana Huxleya, princa Phillipa i nizozem skog princa Bernharda, biveg nacistikog SS asnika koji je bio prvi i dugogodinji predsjednik Bilderberke skupine. Ovaj trojac stvorio je i Svjetsku zakladu za zatitu ivotinjskog svijeta (W W F), sadanju Svjetsku zakladu za zatitu prirode. Huxley je potaknuo osnivanje W W F-a dok je obnaao funkciju direktora rotildsko-ilum inatske fasade, Organizacije U N -a za obrazovanje, Slika 80: Al Gore je visoki sveenik nove religije i govori iste gluposti kao i svi ostali. znanost i kulturu (UNESCO).

Prodaju nam "film" (2)

213

'Znanstvena'sranja Ugljini kult ne zanim aju injenice, sam o propaganda i neprestano ponavljanje navodne i nedvojbene istine . Iznim no bitno u svemu tom e bilo je stvaranje i kontrola nad UN -ovim M euvladinim vijeem o klim atskim prom jenam a ili IPCC-em . UN je Rothschildova operacija, a njegovo sjedite izgraeno je na zemljitu u New Yorku kojeg je ustupio John D. Rockefeller. IPCC se sm atra znanstvenim tijelom, ali to nije tono. To je politika organizacija koja se izdaje za znanstvenu, a m anipulira tako to citira znanstvenike koji pjevaju iz iste pjesm arice i ignoriraju one koji tvrde da su njihove tvrdnje o ugljinom dioksidu ili CO , besmislica. Javnost na taj nain stjee pogrean dojam da se svi znanstvenici slau po pitanju klim atskih prom jena iako to nem a veze s istinom . Dr. Rajendra Pachauri, predsjednik IPCC-a, eljezniko je cestovni inenjer koji pouava svijet o znanosti o klim atskim prom jenam a. U sijenju 2010. izalo je na vidjelo da se m ilijuni funti, novac britanskih poreznih obveznika, uplauju organizaciji u Indiji koju vodi Pachauri. Istraivaki institut kojem je on na elu dobit e u pet godina potporu u iznosu od 10 m ilijuna funti od M inistarstva za m eunarodni razvoj, usprkos proturjeja oko financija londonskog ogranka Instituta za energiju i resurse (TERI) sm jetenom u New Delhiju, iji je generalni direktor Pachauri. Ovo najutjecajnije indijsko privatno tijelo ukljueno je u klimatske prom jene i obnovljivu energiju te je bilo predm etom istraivakih lanaka britanskog Sunday Telegrapha koji je takoer istaknuo injenicu da Pachauri obnaa vie od 20 funkcija u bankam a, na sveuilitima i u drugim ustanovam a koje imaju koristi od svjetski rairene industrije, sada tem eljene na nastojanjim a da se zaustave klimatske prom jene. Sluajnost?? Procijenite sami. Stotine znanstvenika potpisalo je takozvanu M enhetensku deklaraciju koja proturjei slubenoj prii. U izdvojenom miljenju 650-orice znanstvenika iz jednog izvjetaja amerikog Senata 2008. pobija se navodni konsenzus o tom e da globalno zatopljenje uzrokuju emisije ugljika nastale ljudskim djelovanjem. Suprotno tome, samo je pedeset dvoje znanstvenika, zajedno s diplom atim a i politiarim a, podupiralo IPCC-ov Saetak za kreatore politike iz 2007. koji je postao Biblija Ugljinog kulta. M nogi od stotina znanstvenika za koje se tvrdi da su povezani s IPCC -om ustvari sum njaju u slubenu bajku ili je odbacuju. M eu onih 650 znanstvenika citiranih u senatskom izvjetaju im am o vodee strunjake u podrujim a kojim a se bave i m noge koji su povezani s IPCC-om ali se ne slau s njegovim slubenim zakljucima. Ovdje u iznijeti samo nekoliko njihovih miljenja navedenih u izvjetaju:
[Strahovanja glede zatopljenja] najgori su znanstveni skandal u znanstvenoj povijesti ... Kada ljudi naposljetku saznaju istinu osjeat e se obm anutim a od strane znanosti i znanstvenika - IPCV-ov japanski znanstvenik dr. Kiminori Itoh, nagraivani doktor

znanosti i fizikalni kemiar na polju zatite okolia.


[Modeli i predvianja IPCC-a] netoni su jer se zasnivaju sam o na m atem atikim m odelim a i iznijetim rezultatim a u vidu scenarija koji ne ukljuuju, prim jerice, solarnu aktivnost - Victor Manuel Velasco Herrera, istraiva na Institutu geofizike

21 4

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

pri Autonomnom meksikom nacionalnom sveuilitu. [O bratite pozornost na: ... koji ne ukljuuju, prim jerice, solarnu aktivnost. Kako, molim?]
Teoretiari u pozadini Deklaracije iz Kyota pobrkali su uzrok i posljedicu. G lobalno zatopljenje je ono koje izaziva vie razine ugljinog dioksida u atm osferi a ne obrnuto ... Velik broj kljunih d okum enata predoenih na UN-ovoj konferenciji 1995. u M adridu bez traga je nestao. Zbog toga je rasprava bila jed n o stran a i krajnje neobjektivna, a globalno zatopljenje U N je proglasio znanstvenom injenicom -

Andrei Kapitsa, ruski geograf i istraiva uzoraka antarktikog leda.


Koliina C O , koju stvaram o beznaajna je u sm islu p rirodne cirkulacije u odnosu zraka, vode i tla ... T renutno se bavim detaljnom procjenom IPC C -evih izvjetaja i Saetaka za kreatora politike te utvrujem na koji su nain Saeci iskrivili znanost

-junoafriki nuklearni fiziar i ketnijski inenjer dr. Philip Lloyd, jedan od IPCC-evih koordinatora i vodeih autora.
Stvaranje ideologije prikovane uz ugljini dioksid opasna je besm islica ... Sadanja uzbuna oko klim atskih prom jena in stru m en t je drutvene kontrole, izgovor za velike poslovne i politike bitke. To je postala ideologija, to bi nas trebalo ozbiljno zabrinuti - znanstvenik na podruju prouavanja okolia, profesor Delgado Domingos

iz Portugala, osniva Numerike skupine za predvianje vremena. Dosad nesasluani glasovi znanstvenika koji se suprotstavljaju uroti globalnog zatopljenja sve su glasniji. M eunarodni geoloki kongres u Norvekoj opisuje se kao geoloki ekvivalent Olim pijskih igara, a 2008. je okupio velik broj govornika koji su osporavali slubeno stajalite. M nogi znanstvenici koji su otvoreno progovorili izgubili su novanu po tporu te su nailazili na druge oblike zastraivanja, ukljuujui prijetnje sm ru. Dr. W illiam M. Briggs, klim atski statistiar iz O dbora o vjerojatnosti i statistici Am erikog m eteorolokog drutva, rekao je da su njegovi kolege iznosili prave prie strave o onom to im se dogaalo kada su pokuali objaviti svoje radove u kojim a istrauju gledita suprotna konsenzusu. Rekao je da je bio okiran onim e to je uo. M nogi su bili izloeni pogrdam a, gubitku poslovnih prilika ili su ih m arginalizirali njihovi slubenoj-verziji-odani-kolege samo zato to su govorili istinu. U vrijem e kada ti znanstvenici odbijaju utjeti javlja se jo jedan nem ali problem za pobornike zatopljenja - tem perature padaju. Ugljini dioksid nastavlja rasti, no zagrijavanje koje bi to trebalo izazvati pokazuje se zapravo kao stalno hlaenje. Geolog dr. David Gee, predsjednik znanstvenog odbora M eunarodnog geolokog kongresa iz 2008. se pita:
Koliko se godina Zem lja m ora hladiti kako bism o poeli uviati da se ne zagrijava? Koliko godina to hlaenje m ora trajati?

Valjda onoliko dugo koliko dovoljan broj ljudi vjeruje u lai i obmane.

Prodaju nam "film" (2)

215

ivjeti od lai Oajniko izbjegavanje injenice da tem perature padaju dovelo je do friziranja podataka od strane NASA-inog G oddardovog instituta za svemirska istraivanja. Njime ravna jo jedan blizak Goreov suradnik, dr. James Hansen, ovjek kojeg zovu ocem klim atskih prom jena, ali koji bi se prije trebao zvati ocem varljivih podataka koji su raspirili m it o klim atskim prom jenam a. Hansenov NASA-in Institut objavio je da je listopad 2008. bio najtopliji dosad, no iskustva diljem svijeta govore o vrlo hladnom vrem enu i snjenim meavama. Kad je uoena oigledna netonost NASA-inih podataka ispostavilo se da su uzim ali podatke iz toplijeg mjeseca, rujna, a govorili su da se odnose na listopad. Ovo je vrlo bitno jer brojke u izdanju Hansenovog Instituta daju neke od glavnih podataka kojim a se slui IPCC kako bi potkrijepio svoju priu o globalnom zatopljenju te neprestano iznosi vie tem perature od drugih ustanova. Pitam se zato. No, to nije prvi put da je H ansen uhvaen u lai. G odine 2007. bio je prisiljen prihvatiti da njegova tvrdnja o tom e kako su 1990-te bile najtoplije desetljee 20. stoljea nije tona. Najtoplije desetljee bile su I930-e, kada se stvaralo daleko m anje ugljinog dioksida. Atm osferski znanstvenik dr. John S. Theon, jedan od H ansenovih kolega iz NASA-e, kae:
H ansenu nikada nisu bila zaepljena usta iako je kom prom itirao slubeni poloaj agencije NASA o predvianju klim e (tj. nism o im ali dovoljno saznanja da bism o mogli predviati klim atske prom jene ili ovjekov utjecaj na njih). H ansen je tako doveo NASA-u u n eugodnu situaciju jer je 1988. iznio svoje tvrdnje o globalnom zatopljenju u svojem iskazu pred K ongresom.

Kada sluite ilum inatskim ciljevima vi ste sigurni i zatieni, slobodno m oete kriti pravila dok su oni koji se suprotstavljaju vaoj propagandi prim orani potovati pravila do u tanine ili se ak suoiti s novim pravilim a koja bi ih trebala uutkati. Na taj je nain stvorena nevieno iskrivljena percepcija o onom to se s klim om zbiva. Izvrni direktor organizacije G reenpeace International G erd Leopold m orao je priznati kako priopenje za medije u kojem se tvrdi da e arktiki led nestati do 2030. godine ne moe biti potkrijepljeno, ali je rekao da se on nee ispriati zbog neto emotivnijeg pristupa problem im a i navoenja javnosti da svijet vidi njegovim oima. Valjda sm atra kako je laganje u redu sve dok vam ljudi vjeruju. Ne samo da polarni pokrov ne nestaje ve u izvjetaju objavljenom u listopadu 2009. stoji da je ljetno otapanje na A ntarktiku u sezoni 2008.-2009. bilo najslabije zabiljeeno otkad je uvedena satelitska tehnologija. Taj izvjetaj iz asopisa Geophysical Research Letters glavni su m ediji i skupine za zatitu okolia jednostavno ignorirali. elite li pogledati izvorne podatke o globalnoj tem peraturi na koje se najvie poziva IPCC kako biste provjerili kojim to brojkam a barata kult globalnog zatopljenja... e, alim sluaj. O ni su ih unitili ili izgubili . Dogodilo se to, pukim sluajem, dakako, kad je Odjel za istraivanja klim e pri britanskom Sveuilitu East Anglia bio zasut zahtjevim a da ih objavi, u skladu sa Zakonom o slobodi inform iranja. Prethodno je

216

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

odbijao objaviti neobraene podatke m eteorolokih postaja i pojedinosti o svojim m etodam a obrade informacija, osim pom no odabranim znanstvenicim a (m om cim a iz zbora). Zato bi oni unitili podatke koji, govore li istinu, govore u prilog njihovih tvrdnji o klim atskim prom jenam a uzrokovanim ovjekovim djelovanjem? Zato to ne podupiru. Upravo suprotno. Mi koji ovu tem u istraujem o godinam a odavno znam o da se podaci sustavno namjetaju, ali pria je dobila novi zam ah 2009. kad se jedan haker probio do tisua mailova i dokum enata iz raunala Odjela za istraivanja klim e te je, izvan ikakve sumnje, iznio na vidjelo da su klimatske prom jene smislili znanstvenici koji su hladno i proraunato obm anuli javnost. M ailovi obuhvaaju prepisku izm eu istaknutih klim atologa i otkrivaju sve: od neetinog postupanja do potencijalno nezakonitog. Na djelu je bila zavjera kojom se nastojalo sprijeiti zahtjeve o slobodi inform iranja i drati skeptine znanstvenike podalje od znanstvenih publikacija i procesa popraenih kritikim osvrtom sustrunjaka. U vrijeme istrage profesor Phil Jones, rukovoditelj Odjela za istraivanja, dao je ostavku. U jednom od njegovih mailova pie: Upravo sam zavrio s M ikeovim trikom prirodnih kretanja, odnosno dodao sam prave tem perature svakom nizu u posljednjih 20 godina kako bih prikrio trend opadanja. D rugi znanstvenik koji je ispitivan u vezi tog skandala bio je profesor Michael hokejska palica M ann. Dr. Tim Bali, klim atolog koji sum nja u tonost slubene prie, nazvao je objelodanjene inform acije ne sam o konanim dokazom , nego neoborivim konanim dokazom . Rekao je da je to, na globalnoj razini, zastraujue jer ta skupina znanstvenika kontrolira ne samo C entar Hadley (Hadley Centre) britanskog M eteorolokog zavoda koji prikuplja podatke o tem peraturi nego kontrolira i IPCC. A IP C C je, pak, tijelo koje vodi dravnu politiku o klim i u zem ljam a diljem svijeta. Da upotpunim o krug, Hadley C entre sufinanciraju britansko M inistarstvo okolia, hrane i seoskih podruja, M inistarstvo obrane i M inistarstvo energije i klim atskih prom jena. Lord C hristopher M onckton saeo je hakerove spoznaje u lanku naslovljenom Climategate: uhvaeni in flagranti, zelenih ruku: O m anja klika politiziranih znanstvenika, plaenih od strane neznanstvenih politiara s kojim a su bili financijski i politiki povezani, odgovorni su za prikupljanje i iznoenje podataka o tem peraturam a iz paleolitskog doba da danas. Ovaj 'Tim', kako su sami sebe nazivali, izvrtao je i iskrivljavao znanstvene podatke kako bi se uklapali u najobiniju politiku shem u, profitabilnu za njih i prikladnu vladam a koje, u dananje vrijeme, plaaju raune za 99% svih znanstvenih istraivanja. Odjel za istraivanja klim e na Sveuilitu East Anglia profitirao je barem 20 m ilijuna dolara u obliku dotacija za 'istraivanje', zahvaljujui aktivnostim a navedenog Tima.

Prodaju nam "film" (2)

217

Tim je petljao oko zam renih, birokratskih procesa UN-ovog vijea o klimi, IPCC-a, u nam jeri da izbaci nezgodne znanstvene rezultate iz etiri njegove Procjene i da izvri utjecaj na zakljuke Vijea iz politikih um jesto znanstvenih razloga. lanovi tim a bili su udrueni u pokuaju da redefiniraju ono to znanost podvrgnuta osvrtu sustrunjaka jest a to nije: izostavljali su podatke koji se nisu uklapali u ono to su eljeli, u dosluhu s odreenim politiarim a, da UNovo Vijee o klim i navede u svom izvjetaju. Petljali su s vlastitim podacim a kako bi prikrili nedosljednosti i pogreke. Bili su pokunjeni zbog injenice da, suprotno svim njihovim predvianjim a, globalne tem perature 15 godina nisu rasle u nekom statistiki znaajnijem smislu te da su devet godina u padu. Priznali su da je njihova nesposobnost da to objasne bila 'travestija'. Ta unutarnja sum nja kosila se s njihovim javnim objavama o tom e da je tekue desetljee najtoplije do sada i da je znanost o globalnom zatopljenju posve dosljedna. Upleli su se u sam proces kritikih recenzija tako to su vrili pritisak na znanstvene asopise da im radove recenziraju njihovi prijatelji a ne nezavisni znanstvenici. Uspjeli su navesti prijateljski im nastrojene urednike asopisa da odbace studije s rezultatim a nesukladnim njihovom politikom stajalitu. Lobirali su za sm jenu urednika jednog strunog asopisa sam o zato to nije dijelio njihovu sprem nost da degradira znanost radi politikih ciljeva. Pokrenuli su podlu javnu kam panju dezinform iranja i ocrnjivanja svojih znanstvenih protivnika putem web stranice u koju su uloili velike novce. Suprotno svim pravilim a otvorene, provjerljive znanosti, lanovi Tima poinili su kazneno djelo urote s nam jerom prikrivanja a zatim unitavanja kom pjutorskih kodova i podataka koje je legitim no zatraio jedan vanjski istraiva koji je im ao dobre razloge da posum nja u vjerodostojnost ili strunost njihovih istraivanja1 .

U mailovima se opet spom inju nastojanja da se pripazi na srednjovjekovno toplo razdoblje kada su tem perature - u vrijeme bez ugljinog dioksida u atmosferi karakteristinog za industrijsko doba - bile vie negoli su sada. Ben Santer, istraiva klime i vodei autor Prvog izvjetaja Radne skupine IPCC -a iz 1995., priznaje da je izbrisao odlom ke u kojim a se navodi da ljudi nisu odgovorni za klim atske promjene. Lord M onckton je rekao: Na scenu stupa Santer i prepravlja njihov izvjetaj nakon to su znanstvenici poslali svoju upotpunjenu verziju, a u toj upotpunjenoj verziji na pet je razliitih m jesta pisalo da nem a nikakvog zam jetnog djelovanja ovjeka na globalnu tem peraturu - vidio sam prim jerak te verzije - a zatim ju pregledava Santer,

218

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

kria sve te reenice i um ee novi zakljuak, to je odonda i slubeni zakljuak. M anipuliranje podacim a o tem peraturi nije svojstveno sam o Odjelu za istraivanja klim e na Sveuilitu East Anglia. NASA-in G oddardov institut za znanost i svemir na Sveuilitu C olum bia u New Yorku i N acionalni centar za klim atske podatke u Ashevilleu, drava Sjeverna Karolina, raskrinkani su u istom poslu. Broj centara za praenje tem perature diljem svijeta koji daju svoj doprinos slubenim podacim a o tem peraturi sm anjen je s nekih 6000 na oko 1000. Zatvorili su one na hladnijim lokacijam a i viim nadm orskim visinama. Tem peraturu prate na toplijim m jestim a poput plaa, a govore da je ta tem peratura zabiljeena na podruju gorskih lanaca udaljenih stotinam a kilom etara. elite li vidjeti smijean nain m anipuliranja, pardon, praenja podataka o tem peraturi pronaite lanak naslovljen Kvaliteta am erikih podataka o tem peraturi (Quality o f US Tem perature Data) na adresi th ed im ateco n sp iracy .co m . U sijenju 2010. objelodanjeno je da se upozorenje IPCC -a o tom e da e se zbog klim atskih prom jena otopiti veina him alajskih gleera do 2035. godine zasnivalo jedino na vijesti iz znanstvenog asopisa New Scientist, objavljenoj osam godina prije IPCC-evog upozorenja iz 2007. tovie, vijest iz New Scientista temeljila se na kratkom telefonskom razgovoru sa Syedom H asnainom , nepoznatim indijskim znanstvenikom tada zaposlenim na Sveuilitu Jawaharlal N ehru u Delhiju. H asnain je kasnije priznao da je njegova tvrdnja bila obino nagaanje i da nije potkrijepljena odgovarajuim istraivanjem. D rugim rijeima, to su uplje znanstvene fraze, no usprkos tom e glavni su ih mediji, kao i uvijek, sprem no ponavljali, izm eu ostalih i jadni BBC.

Medvjee obmane itav Ugljini kult opstaje na laim a i grubom izvrtanju injenica. H ou rei, polarni m edvjedi izum iru, zar ne? Pa to svi znaju, ne? Ali, ne, ne izum iru. Sada im je broj, od 1950-ih godina naovamo, najvei. Potvruje to dr. M itchell Taylor koji 30 godina prouava polarne m edvjede u Kanadi i Arktikom krugu. Polarnih m edvjeda sve je vie. No, ta injenica ne odgovara zagovornicim a teorije o globalnom zatopljenju. O ni nastavljaju podm etati svoje lai - sliku dva m edvjeda koji stoje na otopljenom ledu, sliku koju uporno koristi Al Gore kako bi potkrijepio svoje krivotvorine. A m anda Byrd, koja je tu fotografiju snim ila nedaleko od aljake obale, rekla je da m edvjedi nisu ni u kakvoj opasnosti. Snimila ju je iskljuivo zbog ljepote prizora. Dr. M itchellu Tayloru, usprkos njegovog velikog znanja o polarnim m edvjedim a, reeno je da ne dolazi na sastanak Strune skupine o polarnim m edvjedim a (PBSG) 2009. godine jer se njegove pribiljeene injenice ne poklapaju sa slubenom priom o globalnom zatopljenju i ugroenosti polarnih medvjeda. Reeno m u je da su njegova stajalita protivna teoriji o klim atskim prom jenam a iji je uzronik ovjek [i da] su krajnje neprim jerena. U to se m ogu kladiti. Dr. Taylor je potpisao M enhetensku deklaraciju kojom je raskrinkana slubena verzija te m u je reeno da se to protivi stajalitu koje je zauzeo PBSG. Koga briga za injenice, bitno je vae stajalite . Dobro, dakle: tem perature ne rastu, polarni m edvjedi ne izum iru, a

Prodaju nam "film" (2)

219

ledeni pokrov se ne otapa, bez obzira na njihove tvrdnje. Ma, m ora biti istine barem u nekim njihovim tvrdnjam a. M oda u tvrdnjam a o podizanju m orske razine? Hm, pa i ne ba. Geolog i fiziar Nils-Axel M orner bivi je predsjednik M eunarodne komisije o prom jenam a m orske razine. O n kae da se usprkos kolebanjim a, kako gornjim tako i donjim , razina m ora ne die i nije se dizala u posljednjih 50 godina: Ne m oram o se uope baviti vrstim dokazim a; elem entarni zakoni fizike (latentna toplina potrebna za zagrijavanje leda) kazuje nam da do apokalipse koju priziva Al Gore i kom panija nikako ne m oe doi. Kae da je bio zapanjen otkrivi da niti jedan od 22 suautora u zadnja dva IPCC-eva izvjetaja o razinam a m ora nije bio strunjak za razine m ora. Niti jedan. Sm atra d a je nam jerno neznanje - a upravo se o tom e radi - i upotreba nam jetenih kom pjuterskih m odela postalo najm oniji pojedinani pokreta itave histerije oko zatopljenja. NASA-in dr. John S. Theon kae:
Al G ore nailazi na posve drukiju znanstvenu klim u 2009. godine od one iz 2006. kad je u distribuciju puten njegov film Nezgodna istina. Prem a satelitskim podacim a, od pojave Goreovog filma Zem lja se hladi obim antarktikih ledenjaka dosegao je rekordne razine, rast m orske razine je usporen, oceanske tem perature ne ukazuju na zatopljenje, a sve vie znanstvenika javno izriu svoje razilaenje s um jetno izazvanim bojaznim a u vezi klim e jer studije s kritikim osvrtom sustrunjaka nastavljaju ukazivati na neosnovanost strahovanja o globalnom zatopljenju.

to ,,g. Promjena Obam a ini u vezi ovih dokaza d a je m ahnitost glede globalnog zatopljenja sraunata prijevara? O n sve to ignorira i postavlja inicijate Ugljinog kulta, i oboavatelje Ala Gorea, na svaki znaajniji poloaj u relevantnim ministarstvima energije, okolia i onoga to se prodaje kao znanost . Zato to ini? Moda zato to je igra odabranih krvnih loza. Njegovi autoriteti na polju klimatskih promjena su Carol Browner (rotildska cionistica) i Todd Stern (rotildski cionist), ba kao to britansku politiku u vezi klimatskih prom jena u vrijeme pisanja ove knjige vodi Ed Miliband (rotildski cionist), brat Davida M ilibanda (rotildskog cionista), m inistra vanjskih poslova. Ameriki Zakon o istoj energiji i sigurnosti iz lipnja 2009. daje dravi kontrolu nad svakim aspektom amerike ekonomije i uvodi sustav trgovanja emisijama ugljinog dioksida kako bi ljudi poput Ala Gorea bili jo bogatiji dok, sa svojim lananim posljedicama, unitavaju ivote milijuna odnosno milijardi ljudi. Gwen Moore, demokratska kongresnica, pokazala je nevienu naivnost i neznanje izjavivi: Prijedlog zakona o energiji koji je danas Kongres prihvatio prijeko je potrebna, odgovorna mjera koja e smanjiti koliinu otpadnih tvari baenih u nau atmosferu i zapoeti neutralizirati efekte globalnog zatopljenja koje prijeti naem planetu. To je plan oporezivanja, kontrole i deindustrijalizacije kako bi se rijeio nepostojei problem koji ugljini dioksid ne uzrokuje. U M enhetenskoj deklaraciji pie:
Pokuaji raznih drava da odobre skupu regulativu o industriji i pokuaji pojedinanih graana da p o tak n u sm anjenje C O , [ugljinog dioksida], usporit e razvoj a nee

220

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

im ati nikakvog osjetnijeg utjecaja na bud u u putanju globalnih klim atskih prom jena. Takva politika osjetno e sm anjiti izglede za budui napredak i na taj nain sm anjiti sposobnost drutava da se prilagodi neizbjenim klim atskim prom jenam a, im e se ljudska patnja nee sm anjiti nego poveati.

Koliko god to bilo okantno, takav je njihov plan. O ni ele deindustrijalizirati svijet. Gdje su mediji, uz nekoliko asnih iznimaka? Rade ono to uvijek rade dre se slubene linije. Ugledni britanski spiker TV-vijesti Peter Sissons razotkrio je cenzuru u vezi klim atskih prom jena u jednom novinskom lanku poslije odlaska iz BBC-a. Rekao je da je on bio jedan od aice BBC-evih voditelja intervjua koji je uope iznio m ogunost da u raspravi o klim atskim prom jenam a postoji i druga strana. Objasnio je da BBC-evi najpoznatiji ispitivai redovito poinju s prihvaanjem postavke znanost je svoje rekla, prem da, kao to on istie, bezbroj uglednih znanstvenika tvrdi da nije. Gledao sam voditelja BBC-eve emisije Newsnight Jeremyja Paxm ana s reputacijom otrog novinara kako Alu G oreu ne postavlja niti jedno neugodno pitanje a kamoli ono o valjanosti teorije o ovjeku kao uzroniku globalnog zatopljenja. Peter Sissons kae da se isti neispitivaki pristup i cenzura znanstvenika koji se ne slau sa slubenom priom m ogu nai na svim razinam a BBC-a:
... politika BBC-a, koju tako entuzijastino provode BBC-evi dopisnici za pitanja okolia, jest da se takvi stavovi ne sm iju uti. U zm im o npr. BBC-evu izjavu danu prole godine o tom e kako tvorci BBC-evih Vijesti tren u tn o sm atraju da njihovi izvjetaji m oraju biti usklaeni jer se treba uzeti u obzir znanstveni konsenzus o ovjeku kao glavnom uzroniku globalnog zatopljenja.

Nem a nikakvog znanstvenog konsenzusa, ve samo izreiranog dojm a o njem u, zahvaljujui sram otnim nazovi-novinarim a na BBC-u te u gomili globalnih medija. Jer oni ne objavljuju iskaze desetaka tisua znanstvenika koji kau da je slubena pria znanstvena besmislica. Sissons se prisjea neobinog intervjua koji je vodio s elnicom britanske Zelene stranke Caroline Lucas, enom s ozbiljnom kratkovidnou glede klim atskih prom jena i gotovo vjerskim fanatizm om u pokuajim a da svakog navede na suglasje sa svojim zabludjelim stavovima. Upoznao sam je tijekom 1980-ih kada sam jo bio lan te stranke. Sissons kae da je napom enuo Caroline Lucas kako klima, po svemu sudei, ne eli podupirati njene tvrdnje o rastuim tem peraturam a izazvanim ugljinim dioksidom . N apom enuo joj je da u posljednjih deset godina nije bilo globalnog zatopljenja, to je u suprotnosti sa svim onim alarm antnim kom pjutorskim predvianjim a. Lucas je pobjenjela, kazao je, te mu je odgovorila kako je sram otno da BBC daje publicitet takvoj vrsti gledita. Ta je dam a na elu stranke koja tvrdi da se zauzima za slobodu govora i inform iranja, ali um om voeni zagovornici Ugljinoga kulta nalik su najekstrem nijim vjerskim fanaticim a koji kau da je bilo kakvo propitivanje njihove religije svetogre. O ni ive u svijetu dvomislee shizofrenije u kojem tvrde da podupiru ljudska prava i

Prodaju nam "film" (2)

221

slobodu, a istovrem eno se svojski zalau za najdrastinije, drakonske, zakone o klimi. Lucas je jo jedan prim jer nekoga tko tvrdi da prkosi klubu , prem da mu se odavno pridruila. Zeleni poput Lucas i ispitivanju neskloni ponavljai iz medija kljuni su kotaii na rom obilu lai o ljudski izazvanim klim atskim prom jenam a. Sissons je rekao da se uznem irenost glede naina na koji je vodio intervju s Lucas proirila ravno do vrha BBC-a. S tim e se ovjek susree u m edijim a i kreatorim a vijesti u cijelom svijetu, i ne samo u vezi klim atskih prom jena. BBC, koji bi trebao biti nezavisna organizacija, nije nita drugo doli produena ruka vlasti, a veina njegovih novinara i spikera, uz izuzetak Sissonsa i nekolicine drugih, ivi u takvom neznanju o svijetu o kojem izvjetavaju da uope nisu svjesni da to ne znaju. No, u listopadu 2009. BBC je doveden u nezgodnu situaciju kad je jedan od njegovih dopisnika o klim i, Paul H udson, napisao lanak u kojem priznaje da posljednjih jedanaest godina tem perature nisu rasle. Sve je reeno naslovom na BBCevoj web stranici: Gdje je nestalo globalno zatopljenje? C itirao je profesora Dona Easterbrooka s W estern W ashington Universityja koji je izjavio da pad tem perature oceana praktiki jam i da e Zem lja biti u fazi hlaenja nekih 30 godina. BBC je posprem io lanak u zakutke svoje web stranice, ali drugi su ga siteovi preuzeli. Kakvu li je prainu tam o podigao. Kao to je pisalo u londonskom Daily Telegraphu:
efove BBC-a m ogla bi udariti kap. Tihi zaokret od 180 stupnjeva u vezi globalnog zatopljenja od strane BBC-evog dopisnika o klim atskim pitanjim a, Paula H udsona, tren u tn o je najpopularnija pria na njihovom web siteu, daleko itanija od tragine sm rti Stephena G atelyja6. Cijeli svijet sada zna neto to B eeb7 radije ne bi priznao: njegov specijalni izvjestitelj o globalnom zatopljenju priznaje da nem a nikakvog globalnog zatopljenja i da ga m oda nee biti sljedeih 30 godina.

Da um re od smijeha. Ali oboavatelji Klimatskih Prom jena to su jednostavno ignorirali, poput kranina kad m u netko kae da Isus nije postojao. U prosincu 2009. Barack O bam a i otprilike 16.500 politiara, zastupnika, aktivista i izvjestitelja prisustvovalo je UN-ovoj Konferenciji o klim atskim prom jenam a u Kopenhagenu. Raspravljali su o zahtjevim a za drastinim sm anjenjem globalnih emisija ugljika dok su istovrem eno sami stvarali, po nekim procjenam a, 40.584 tone ugljinog dioksida, ukljuujui koritenje otprilike 140 zrakoplova od strane svjetskih voa, elnika drava i takozvanih VIP-ovaca. To je otprilike jednako godinjim emisijama ugljinog dioksida u M aroku. Sve se to dogaalo usred razotkrivenog nam jetanja i m anipuliranja znanosti o klimi, ali politiari i klim atski ekstrem isti nisu se dali smesti. Konani Kopenhagenski sporazum sadravao je poziv na osnivanje globalnog

6 Stephen Patrick David Gately (17. oujka 1976.-10. listopada 2009.) bio je irski pop pjeva-kantautor. glumac, plesa, glazbenik i autor, koji je, s Ronanom Keatingom, bio jedan od dvojice glavnih pjevaa pop grupe Boyzone; op. prev. ' Kolokvijalni britanski naziv za BBC; op. prev.

222

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

upravljakog tijela za nadzor poreza o em isijam a CO,, a Britanija i Francuska su najavile da razrauju prijedloge o form iranju europske prom atrake organizacije koja e nadgledati korake svake zemlje u vezi emisija ugljika. O bam a je ak rekao da e pri provedbi zakona o em isijam a ugljika biti koritene pijunske bespilotne letjelice i sateliti. Ta konferencija o potrebi spaavanja Zemlje od globalnog zatopljenja odvijala se tijekom najhladnije zime u UK-u u posljednjih tridesetak godina (M eteoroloki je zavod bio predvidio blagu zim u, kao to je predviao pakleno ljeto 2009., od ega nije bilo ni p). Ostali dijelovi sjeverne hemisfere - od Am erike, Europe do Azije - doivjeli su jednu od najgorih zim a od pamtivijeka. ak je i Florida jedva uspjela zabiljeiti tem perature iznad toke ledita (si. 81). C hristopher Booker, autor knjige P rava ka ta stro fa g lo b a ln o g za to p ljen ja , kae: Nevjerojatno je kako je to zastraivanje od strane lobista klim atskih prom jena stalno u porastu iako se neprestano iznose dokazi o netonosti njihovih tvrdnji. Prole je godine u Saudijskoj Arabaji pao snijeg, a oni i dalje ustrajno tvrde da tem peratura raste. Zanimljivo, u isto to vrijeme znanstvenici su priopili d a je aktivnost Sunevih pjega m irovala due negoli je to ijedan ivui znanstvenik vidio. Suneve pjege m ogu posve m irovati u silaznom ciklusu Sunca, ali ovaj put trajalo je to m nogo due no inae. M arc H airston, svemirski fiziar sa Sveuilita Texas, pojanjava: To je najdulje stanje m irovanja koje smo zabiljeili. Mislili sm o da emo dosad ve biti izvan te faze, ali nismo. Takozvani Sunev vjetar - struje estica koje em itira Sunce - takoer je na svom najniem stupnju od vrem ena kad je praenje zapoelo. Nita od ovoga nije spom enuto, a kamoli da se o tom e u K openhagenu raspravljalo jer se tim e dovodi u pitanje slubena pria. M oete li vjerovati da je prem a znanstvenom konsenzusu (pjesme iz iste pjesm arice), Sunce imalo samo om anji nedavni utjecaj na klim atske prom jene? to? Nae Sunce im a samo o m a n ji utjecaj na tem peraturu? Pozovite m om ke u bijelim kutam a, m olim , da nekoga odvedu. Ili te tipove ili mene. Sreom, Ugljini kult u Kopenhagenu nije dobio sve to je elio, ali je ipak uspio isposlovati sporazum da slobodno nastavi s izradom zakona koji su stvorili industriju trgovanja em isijam a ugljika koja e uskoro vrijediti trilijune dolara godinje, a ve je donijela prava m ala bogatstva ljudim a poput Rothschilda, Rockefellera i Ala Gorea. Izvan konferencijske dvorane okupilo se tisue pobornika za zatitu okolia koji su prosvjedovali zbog toga to m jere za sm anjenje em itiranja ugljika nisu dovoljno otre i tako su, po definiciji, pozivali ilum inatske obitelji da budu jo bogatije negoli bi inae bile. To nem a nikakve veze sa spaavanjem svijeta, pa niti sa sm anjenjem emisija ugljika. Radi se o novcu i kontroli putem obm anjivanja i percepcije problem a koji nikada nije postojao. B ertrand Russell iz Fabijanskog drutva opisao je u svojoj Slika 81: Sve je toplije i toplije - asna rije. knjizi Z n a n stv e n i p o g led na svije t (The

Prodaju nam "film" (2)

223

Scientific Outlook), objavljenoj 1931., kako lai u um u m asa m ogu postati percipirana injenica:
N a tem elju tehnike iz sfere oglaavanja slijedi, po svem u sudei, da e kod velike veine ovjeanstva svaka iznesena pretpostavka biti prihvaena ukoliko se ponavlja na takav nain da ostane u pam enju. Veinu stvari koje vjerujem o vjerujem o zato to sm o uli da su potvrene; ne sjeam o se gdje ili zato su potvrene i stoga nism o kad ri kritiki prosuivati ak i kada potv rda stigne od strane ovjeka iji bi se do h o d ak poveao prihvaanjem takve tvrdnje i prem da nije potkrijepljena niti jed n im dokazom .

D rugim rijeima, od strane ovjeka poput Ala Gorea. Na sreu, javnost sve vie kritiki promilja.

Odriva kontrola Agenda klim atskih prom jena povezana je s neim to se zove odrivi razvoj. Isprva taj izraz zvui kao neka razum na ideja, ali ta krilatica skriva onu pravu svrhu iskoritavanje okolia kao opravdanje za preobrazbu globalnog drutva. Pokret odrivog razvoja pojavio se slijedom UN -ovog Samita o Zemlji iz 1992. u Brazilu i dokum enta pod nazivom Agenda 21. Taj Samit, ranij e znan kao U N -ova Konferencija o okoliu i razvoju (UNCED), vodio je M aurice Strong, Rockefellerov igra koji je vrlo blizak kineskoj vladi (si. 82 na sljedeoj stranici). M nogo se puta spominje u mojoj knjizi ... I istina e vas osloboditi. Strong podsjea na nekakvog tajnog ortaka Ala Gorea. Jedan od njih esto se pojavljuje u javnosti, a drugi m anipulira iz pozadine, ali obojica zarauju novac na tem elju tlapnje o klim atskim prom jenam a koju propagiraju. Strong je direktor ikake klim atske burze (najvei dioniar: G oldm an Sachs), koja se opisuje kao prvi svjetski i jedini sjevernoam eriki pravno obvezujui registrirani sustav za smanjenje em itiranja staklenikih plinova kod izvora em itiranja i protutenih projekata u Sjevernoj Am erici i Brazilu. Kljuna sredstva za pokretanje ikake klim atske burze (engl. Chicago Climate Exchange) dobivena su od dobrotvornog drutva, Zaklade Joyce, koja je isporuila vie od milijun dolara. Jedan od tadanjih direktora Zaklade Joyce bio je... Barack Obam a. Kao to je pokojni i veliki am eriki kom iar George Carlin rekao: Za tebe je to, sinko, malice preveliki klub. M aurice Strong je jedan od glavnih igraa u iluminatskoj zavjeri u vezi okolia (i New Agea). Bio je jedna od glavnih figura u pozadini protokola iz Kyota o klim atskim prom jenam a koji je potpisalo 190 drava. Njegov je poznati citat, u skladu s Rothschildovim planom deindustrijalizacije: Bogate zemlje to nee uiniti. O ne se nee p ro m ije n iti.... Nije li jedina nada za na planet da industrijalizirane zemlje propadnu? Nije li naa odgovornost da to ubrzam o? Strongov zeleni ivotopis je nevjerojatan. Bio je predsjednik Instituta za svjetske resurse i tijesno je suraivao sa sljedeim ustanovam a: M eunarodnim institutom za odrivi razvoj; Stockholm skim institutom za okoli; A friko-am erikim institutom ;

224

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Institutom ekologije u Indoneziji; Beijer institutom Kraljevske vedske akadem ije znanosti; Svjetskim ekonom skim forum om ; Savjetodavnim vijeem C entra za m eunarodni razvoj pri H arvardskom sveuilitu; Svjetskim poslovnim vijeem za odrivi razvoj; Svjetskim udruenjem za ouvanje prirode; Svjetskom zakladom za ouvanje ivotinjskog svijeta i Resursim a za budunost. Takoer je pom ogao pri uspostavi Zemaljskog vijea i pokreta Zemaljske povelje. Dvije godine bio je osobni izaslanik UN -ovog generalnog tajnika Kofija A nnana, a takoer i vii savjetnik predsjednika Svjetske banke te lan M eunarodnog savjetodavnog odbora Toyote. Njegova bogata poslovna karijera uinila ga je m ilijarderom . Vrlo odrivim . Ako je u rad neke ustanove Slika 82: Maurice Strong... tajni ortak ukljuen Strong to je Rockefellerova ustanova. koji stoji iza Ala Gorea. A ako je to njihova ustanova onda je i Rothschildova ustanova. Cijela kam panja oko klim atskih prom jena, globalnog zatopljenja, sa svojom nevienom obm anom , povezana je s ovim planom o odrivom razvoju koji se pak stapa s m ainerijom lai Ala Gorea, ilum inatskim Rimskim klubom i m reom O kruglog stola koju ine Vijee za vanjske odnose, Trilateralna komisija i Bilderberka skupina. Izraz odrivi razvoj vidim o posvuda, a U N -ov Odjel odrivog razvoja samo je jedan od tisua prim jera. Ironino, glavni igrai u pozadini svega ovoga neki su od najveih ubojica okolia, iako to i nije neka ironija. To je jednostavno nain na koji se igra ova igra. Osnivaki dokum ent odrivog razvoja je Sporazum o bioraznolikosti potpisan 1992. na U N -ovom Zem aljskom sam itu u organizaciji M auricea Stronga. To je m eunarodno obvezujui sporazum koji obuhvaa 200 drava, a ujedno i dokum ent 0 polaganju prava na zapljenu zemljita pod krinkom spaavanja okolia. Ujedno objedinjuje dravnu kontrolu nad cjelokupnom opskrbom i upotrebom vode te ustupanje vlasti nad zemljom , resursim a i ekologijom U jedinjenim narodim a 1 njihovoj nasljednici, svjetskoj vladi. Sjedinjene Drave potpisale su sporazum , ali on nije ratificiran u Senatu zahvaljujui ljudim a poput ekologa i znanstvenika ekosustava dr. M ichaela Coffmana, koji je tijekom svog rada 1980-ih i 1990-ih shvatio da postoji plan zapljene polovice am erikih kopnenih povrina u ime zatite okolia. To podrazum ijeva uklanjanje cesta kako bi se seoske zajednice unitile a ljudi bili potjerani u gradove, u skladu s ciljevima odabranih krvnih loza. Sada ve m oem o vidjeti kako se, s tim ciljem, uklanjaju ruralne izlazne ceste s autocesta.

Prodaju nam "film" (2)

225

Totalitaristiko uljanje Jo neto u vezi m asovne manipulacije: prisni prijatelj problem a-reakcije-rjeenja tehnika je koju nazivam totalitaristiko uljanje. To dvoje rade ram e uz rame. Totalitaristiko uljanje funkcionira na sljedei nain: stojite u toki A i znate da trebate odvesti ljude do toke Z , ali taj plan m orate drati skrivenim elite li stii do kraja bez one razine prosvjeda koja bi vas u tom e omela. Stoga ne prelazite cijelu razdaljinu u jednom koraku jer bi prom jena bila tako brza i oigledna da bi ljudi dignuli pogled s televizije ( tell-a-vision/sell-a-vision )8 ili sportske utakm ice i upitali to se to dogaa. Umjesto toga, vi lijepo krenete u fazama od A do B do C i tako dalje. Kreete se to bre moete, ali ne toliko brzo da biste izazvali stupanj opiranja koji bi vas zaustavio. Svaki se korak prikazuje kao nepovezan s drugim a kako bi se osiguralo da poveznice uvijek ostanu neprim ijeene, osim od strane onih razm jerno m alobrojnih koji su svjesni to se dogaa. Kada to i ostali ponu uoavati, budui da je postalo oigledno, ve je prekasno. Stvar je svrena. O no to danas imamo u Europi, i to se planira sa Sjedinjenim Europskim Dravam a pod diktatorskom kontrolom , bio je cilj od samog poetka, kao to sam ranije objasnio. Isto se dogaa u Sjedinjenim Dravam a, Kanadi i M eksiku u odnosu na Sjevernoam eriku uniju. Ali kad vam je poznat krajnji cilj - svjetska policijska drava centralizirane kontrole i prepoznajete glavne m etode kojim a nas onam o ele odvesti (problem -reakcijurjeenje i totalitaristiko uljanje) - tada vidite ono to veina svjetskog stanovnitva ne vidi. Iz tog razloga jo od poetka 1990-ih u svakoj prilici naglaavam upravo te tri stvari. D osad sam ukratko govorio o tom e kako su odabrane krvne loze prolazile kroz povijest , to ele postii i kojim se m etodam a slue kako bi to postigle. Dokaza i pojedinosti pravo je m ore, s vrem enom ih izranja jo i vie, a m oete ih pronai u ostalim m ojim knjigama. Sada se postavlja veliko pitanje: odakle te krvne loze dolaze?
Sjednite i veite se.

8 Prenesi sliku/prodaj sliku; op. prev.

10
Rekao je da su to?
Ako elite upoznati Iluminate prouite gmazove.

- Credo Mutwa -

KADA SAM, VOEN nekim unutarnjim porivom , doao do sljedeeg otkrivenja za m ene je to bio veliki ok, a nesum njivo e biti i za vas ako se s ovim prvi put susreete. Zacem entirani umovi iz m edija zbog toga m i se izruguju, kao i veina ljudi iz podruja istraivanja zavjera, ali za to nim alo ne m arim . Stvari su takve kakve jesu. Dok sam 1996. tri mjeseca putovao A m erikom i govorio pred aicom zainte resiranih tu i tam o bih nauo poneto o tom e kako su odabrane krvne loze izdanak rase gmazovskih bia. Ne, sve je u redu, s vaim je vidom sve u redu, ne brinite. Doista sam napisao rasa gmazovskih bia. O tvoren sam za sve m ogunosti i neu odbaciti neto to ujem samo zato to se to program iranom um u ini pretjeranim . Ali, bez brige, kad sam prvi put uo za gm azovsku vezu pom islio sam: to? Ponovite, ali govorite vrlo polako! Uinio sam ono to inim sa svime to ne m ogu odm ah razum jeti ili posloiti. Stavio sam to u zapeak i ostavio da se krka na laganoj vatri dok ne dobijem (ako dobijem) vie informacija, ime bi stvari postale smislenije. I inform acije su pristizale, u sve veem broju, poslije m og sljedeeg putovanja u A m eriku godinu dana kasnije. Tijekom petnaestodnevnog razdoblja 1997. dok sam obilazio razna m jesta diljem te zemlje, susreo sam dvanaestero ljudi koji su m i ispriali svoja iskustva s gmazovskim stvorenjim a koje su sami vidjeli ih su o njim a uli od prijatelja i lanova obitelji. Poslije toga u godinam a koje su uslijedile ova se tema uvijek iznova javljala. Kao da vam netko kae: Evo, sljedea faza - pogledaj ovo. Od 1990. godine esto sam im ao iskustvo iznenadnog dolaska neke nove tem e u moj ivot i - tres! Poela bi nadirati iz svih pravaca. Takve stvari nisam traio, one bi obino nalazile mene. Znao sam da e to znaiti novu dozu poruge koju u m orati otrpjeti, ali, to se moe? Ako se tako neto dogaa m oram o to znati. Uobiajeni opisi i tem e bili su tako uvjerljivi da to nikako nisam m ogao zanem ariti, bez obzira to e ljudi teko povjerovati u neto slino. Dopustile li program iranim
226

Rekao je da su to?

227

percepcijam a i norm am a da diktiraju ono to inite i govorite kako biste izbjegli ismijavanje ili osudu, kako e se ita ikad prom ijeniti ili pom aknuti korak dalje? Postalo m i je jasno da su ilum inatske krvne loze ustvari ljudsko-gmazovski hibridi i potom ci rase gm azovskih hum anoida koji se esto spom inju u drevnim legendama i pripovijestim a. Rothschildi i obiteljska m rea krvnih loza neum orno se i opsesivno kriaju jer ele zadrati svoju posebnu genetsku m atricu koja bi se vrlo brzo razvodnila kada bi se mijeali s obinim stanovnitvom . Istraiva Stewart Swerdlow, koji je otkrio gm azovsku vezu kao zatoenik program a kontrole um a odobrenog od strane am erike vlade, kae da od hibridnih krvnih loza potjee izraz plava krv koji oznaava kraljevske i aristokratske obitelji. O n pojanjava da njihova krv sadri vie bakra, a tijekom procesa koji se zove oksidacija prelazi u plavo-zelenu boju. Gmazovska rasa koja potajno nadzire ljudsko drutvo stie iz dim enzije stvarnosti vrlo bliske naoj, ali izvan vidljive svjetlosti, i zato ih m i ne vidim o. Oni, m eutim , m ogu ulaziti i izlaziti iz polja vidljivog svjetla, a u nutar Zemlje postoje gmazovski gradovi i baze. S njim a su povezane neke ultratajne podzem ne vojne baze. Krvne loze hibrida, poput Rothschilda, slue njihovim ciljevima na povrini i unutar vidljive svjetlosti.

Guter u vaoj glavi Ljudi ne razum iju da svi ljudi imaju gmazovske gene te da oni ine temelj ljudskog ponaanja. Ferom on je tvar koju izluuju i otputaju ivotinje kako bi ih mogli detektirati pripadnici iste vrste. Ferom oni ena i iguana kemijski se podudaraju. Pogledate li donji dio ovjekove kraljenice vidjet ete ostatke repa, a neki ljudi i dalje se raaju s repom ili kaudalnim dodacim a, kako ih nazivaju lijenici. Veina bude odstranjena nedugo poslije roenja ali, u nekim sirom anijim zemljam a gdje je zdravstvena njega manjkava, im a ljudi koji cijeli ivot proive s repom . Jedan od znaajnijih dijelova ljudskog mozga znanstvenici nazivaju ,,R-kompleksom ili reptilskim mozgom (si. 83). Najoitiji je to izraz nae gmazovske genetske povijesti i im a ogrom an utjecaj na nae ponaanje. Na razne je naine ovjekovo ponaanje doista odraz djelovanja reptilskog mozga. To je sjedite naih ivotinjskih elja i reakcija te izgleda praktiki isto kao i m ozak gutera i drugih gmazova. Ptice, za koje neki sm atraju da potjeu od gmazova, takoer imaju S lika 83: Gmazovski mozak ili R-kompleks" ima jedan od reptilski mozak. Znanstvenici najsnanijih utjecaja na ljudsko ponaanje i percepciju.

228

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

kau da on predstavlja sr ovjekovog ivanog sustava i da je odgovoran za karakterne crte poput agresivnosti, hladnokrvnog i ritualistikog ponaanja, tenje za kontrolom , m oi i posjedovanjem tj. teritorij alnosti , ponaanja prem a izreci sila Boga ne m oli dom inantnosti, podlonosti, prisilnih radnji i opsesivnosti, vjerskog tovanja, krutosti i elje za odravanjem drutvenih hijerarhija. Je li puka sluajnost to su karakterne znaajke reptilskog mozga uvelike nalik onim a unutar obitelji ilum inatskih krvnih loza i drutava koja su one stvorile? Ne bih rekao. U jednom internetskom lanku o R-kompleksu istraiva Skip Largent napisao je sljedee:
Barem pet vrsta ljudskog ponaanja potjee od reptilskog mozga. N eu ih definirati ve sam o rei da se u ljudskim aktivnostim a one m anifestiraju kao: opsesivnokom pulzivno ponaanje, svakodnevni osobni rituali i praznovjerjem voeni postupci, robovanje starim navadam a, igranje cerem onijalnih uloga, priznavanje presedana, kao npr. u pravnim , religijskim, kulturnim i drugim stvarim a i svakovrsnim obm anam a.

Ove rijei savreno opisuju ponaanje odabranih krvnih loza i institucija koje su one stvorile. Gmazovski geni takoer su izvorite njihovog hladnokrvnog ponaanja i nedostatka em patije prem a m ilijardam a svakodnevnih rtava. Rasizam i osjeaj rasne nadm oi potjee od reptilskog mozga, kao i agresivni, nasilni seks koji naveliko upranjavaju pripadnici ilum inatskih krvnih loza - pogledajte ilum inatska im ena koja iznosim u svojim drugim knjigama. Reptilski m ozak, osim toga, kom unicira preko vizualnih predodbi pa zbog toga Ilum inati pune svijet svojim sim bolim a i logoima, kao to sam detaljno opisao u drugim knjigama. Nije nim alo sluajno to Ilum inati m anifestiraju sve znaajke reptilskog mozga dok istovrem eno dokazi govore da su oni sami pripadnici krvnih loza gm azovskih hibirda. U svojoj knjizi Zm ajevi Edena (The Dragons o f Eden) kozm olog Carl Sagan, koji je znao daleko vie negoli je iznosio u javnost, pie:
Tim e to ignoriram o gm azovsku k om ponentu ljudske prirode, posebno nae ritualistiko i hijerarhijsko ponaanje, nita ne dobivam o. U pravo suprotno, taj bi nam m odel m ogao pom oi da dokuim o kakva su, u biti, ljudska bia.

Na sljedeim u stranicam a opisati utjecaje naih gm azovskih gena na ljudsko ponaanje, ali imajte na um u da e ti utjecaji biti m nogo jai u ilum inatskim krvnim lozama zbog njihovog daleko veeg utjecaja gmazovskih genetskih kodova. Reptilski mozak ne misli ve reagira. Kada govorim o o ljudim a koji postupaju bez angairanja vlastitog m ozga ustvari govorim o da njihove reakcije proizlaze iz reptilskog mozga bez angairanja podruja poznatog kao neokorteks koji prvo voli promisliti, a tek onda djelovati. Reptilski m ozak je sjedite reakcijskih emocija tijela i nagona za preivljavanje, tijesno povezan s podrujem u sreditu mozga pod nazivom amigdala, badem astom m asom neurona u dijelu znanom kao lim bini m ozak. Kada tam onji djearci pritisnu gum b za paniku slobodno zaboravite na sm irenost i razum . O ni ele svoju m am icu - i to brzo. Kada na opasnost reagiram o bijegom,

Rekao je da su to?

229

borbom ili ukoenou (ono to psiholozi nazivaju borba ili bijeg) tada je na djelu reptilski mozak. O n neprestano skenira svoje okruenje zbog m oguih opasnosti i shodno tom e reagira. Kada sm atra da percipiranu prijetnju m oe pobijediti on e se boriti; ako procijeni da ne m oe - bjei. Takoer m oe ukoiti tijelo, pa im am o izraz ukoen od straha. To izvire iz refleksnih reakcija povezanih s ponaanjem ivotinja koje se u opasnim situacijam a ukoe jer bi kretanje privuklo grabeljivca. Reptilski m ozak im a dva stanja: sigurno i nesigurno . I nita izm eu. Kada se osjea sigurnim i oputenim , neokorteksu je om oguen m ir i spokoj u kojem e moi dobro promisliti. Ili barem bolje. No kada se reptilski m ozak osjea ugroenim i nezatienim reagira poput vodnika Jonesa u kom inoj britanskoj TV-seriji Tatina vojska (Dads Army). O n jurca uokolo i vie daj, ne paniari, a ini upravo to (si. 84). Strah je zarazan ako m u podlegnete, kao to su pokazala dosadanja iskustva i istraivanja. Istraivai sa Sveuilita D iisseldorf u Njemakoj stavili su pam une jastuie ispod pazuha 49-ero studenata dobrovoljaca prije sveuilinog ispita. Prikupili su i uzorke znoja istih studenata dok su ovi okretali pedale na sobnim biciklim a za vjebanje. Potom je drugoj skupini studenata reeno da pom iriu pam une jastuie, dok su njihovi mozgovi prom atrani preko MRI skenera (ureaja za snim anje m agnetnom rezonancom ). Studenti su rekli da ne m ogu razluiti znoj od panike i znoj od vjebanja, ali njihovi su mozgovi mogli. Znoj od panike aktivirao je podruja mozga zaduena za emocije i empatiju. Stoga je istina da m oete nanjuiti strah, a strah se takoer prenosi i vibracijski te potencijalno stvara m asovnu paniku pod vodstvom reptilskog mozga. Reptilski m ozak stupa na scenu i om eta m isaone procese neokorteksa em ocionalnim reakcijam a utem eljenim na strahu od prestanka postojanja, opstanka. Tada obino kaem o da ljudi gube glavu. Pa, ustvari i gube. Gube glavu, a vlast nad sobom preputaju reptilskom mozgu. Pod opstankom ne m islim samo na fiziki opstanak. Pitanje opstanka reptilski m ozak takoer dekodira kao ouvanje statusa, moi, ugleda i nadm oi, intelektualne superiornosti, sebeljublja i tako dalje. Kada znanstvenici, povjesniari ili vjerski sljedbenici agresivno ili prezrivo odbacuju nove informacije ili gledita koja bi m ogla sruiti njihova kruta uvjerenja oni tada aktiviraju reptilski m ozak ili, bolje reeno, reptilski m ozak aktivira njih. Pokree se njihov m ehanizam preivljavanja. Istu stvar moete vidjeti kod takozvanih skeptika koji su opsjednuti blaenjem svih gledita suka g4; Ako $j dopustimo d(l podlegnemo strahu , ili inform acija koje odstupaju od nagonima preivljavanja naa percepcija, reakcije i njihovih zacem entiranih predodbi, ivoti bit e p o d kontrolom reptilskog mozga.

23 0

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

To je drukiji oblik straha - straha od toga da niste u pravu, straha od toga da svijet nije onakav kakav ste vjerovali da jest - i skeptici su, shodno tome, uglavnom robovi reptilskog mozga. Skeptik nije netko tko preispituje stvari, to bi m oda implicirala ta rije. O d samog poetka skeptici su odluni u podrivanju tuih miljenja samo zato to su drukija od njihovih. Takva je tipina reakcija preivljavanja reptilskog mozga. Veina ljudi pronalazi osjeaj sigurnosti u fiksnom gleditu o funkcioniranju svijeta, to m oem o vidjeti u gomili sluajeva: u religiji, znanosti, politici, obrazovanju , m edicini itd. Kada se status quo poljulja reptilski m ozak to tum ai kao opasnost koju treba ukloniti bilo gaenjem percipiranog protivnika (kao u sluaju religijskih i znanstvenih hajki) ili ignoriranjem novih spoznaja i ponaanjem kao da ove ne postoje. Vrijeme nije sfera u kojoj djeluje reptilski m ozak te on nije u stanju razluiti pam enje od trenutnog iskustva. Kada se prisjeam o neeg povezanog s osjeajem nesigurnosti reptilski e m ozak reagirati kao da upravo prolazim o kroz takvo iskustvo. Pomislite li na neto opasno vae e tijelo reagirati kao da je opasnost stvarna. Ljudi se m ogu probuditi iz sna okupani znojem , m ogu vikati ili doivjeti kako se njihovo tijelo koi zato to reptilski m ozak ne poznaje razliku izm eu stvarnosti i mate. O n jednostavno reagira i to m oe uiniti brzinom m unje, osloboen potrebe za pom nim prom iljanjem . Za to je pak zaduen neokorteks, ali on reagira m nogo sporije od R-kompleksa. U staroj izreci, iskazanoj rijeim a koje neki pripisuju M arku Twainu, stoji: Dok istina nazuva izme, la je ve obila svijet. Isto se moe kazati o reptilskom m ozgu i neokorteksu. Prije negoli uope pom islim o dati priliku m irnom razm atranju stvari, reptilska reakcija i posljedice m ogu biti ve svrena stvar. Pogledajte kojom brzinom stvorenja s reptilskim m ozgom - guteri, zmije i ptice - reagiraju na opasnost. To je reakcijski sustav. Reptilski m ozak ujedno regulira disanje (zato se ono m ijenja kada smo prestraeni ih uzbueni), probavu (odatle izraz nervoza u elucu), uklanjanje otpada (odatle izraz usr o se od straha), cirkulaciju i tem peraturu (oboje pod presudnim utjecajem straha, opasnosti i emocija), kretanje, dranje tijela i ravnoteu (tako m oete proitati neije em otivno stanje prem a govoru njihova tijela). Reptilski m ozak nikada ne spava, stalno je u potrazi za opasnou, a kada ste u carstvu snova odrava vae disanje.

Gmazovsko drutvo Reptilski m ozak ne ui na grekama, on sam o reagira na predprogram irane okidae utem eljene na opstanku i strahu. Na situacije reagira trenutno, esto na nain zbog kojeg emo kasnije vjerojatno poaliti. Kad je reptilski m ozak izvan kontrole on moe biti vrlo destruktivan i m oe izazvati svata: od une svae s partnerom do svjetskog rata. O n kom unicira putem slika a ne rijei i zbog toga je m eta propagandne industrije, napose poruka seksualne tematike. Dio program a za opstanak reptilskog m ozga odnosi se na traenje partnera i spolno openje u cilju irenja vrste. Seksualna elja, i potencijal za m anipulaciju ponaanja kroz seksualne podraaje, potjee od reptilskog mozga. Pogledate li prom idbene poruke vidjet ete da u njim a prevladavaju tem e seksa i opstanka u bezbroj oblika. Time se eli

Rekao je da su to?

231

stim ulirati reptilski m ozak to je ranije m ogue kako bi postao dom inantna sila ak i kod male djece. Jedan je to od razloga zato se svijest o spolnosti uvodi sve ranije. Ujedinjeni narodi koje su kreirale i koje kontroliraju odabrane krvne loze preporuuju da ak i petogodinjaci imaju obaveznu seksualnu edukaciju koja bi pouavala o m asturbaciji i tem am a poput spolnog nasilja. Taje preporuka ukljuena u izvjetaj Organizacije U N -a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), a govori o tom e da bi djeci izm eu pet i osam godina starosti trebalo rei da se diranje i trljanje vlastitih genitalija naziva m asturbacija i da su vlastiti intim ni dijelovi tijela izvor ugode kada ih diram o. Michelle Turner iz organizacije Graani za uvoenje prim jerenog nastavnog program a postavlja pitanje: Zato djeca vie ne m ogu biti djeca? Odgovor: Zato to to m rana druina ne eli. Cjelokupna problem atika novca opet zadire u sferu reptilskog mozga. N im alo to ne iznenauje s obzirom da novac upravlja globalnim drutvom . Reptilski m ozak izjednaava novac s opstankom . O n strahuje da nee imati dovoljno novca i nastoji ga stei vie negoli je dovoljno, to bi m u om oguilo bolje izglede za preivljavanje. To je jedan od razloga da ljudi m ogu biti opsjednuti zgrtanjem novca ak i nakon to su ga stekli dovoljno za deset ivota. Novac se takoer m oe koristiti, a i koristi se, dakako, za nam etanje m oi i kontrole nad drugim a, to je jo jedna znaajka reptilskog mozga. M o nad drugim a on ponovno vidi kao poveanu m ogunost opstanka. Isto vrijedi za hranu. U svijetu kakvog percipiram o pun eludac je oito osnova opstanka, to je jo jedna od uloga reptilskog mozga. Kao i kod novca, vie nego dovoljno hrane on moe doivljavati kao bolju ansu za preivljavanje. Zato m nogi ljudi jedu daleko previe, zbog prim itivnih poriva za opstankom reptilskog mozga koji su izm akli kontroli. Kada vidite ljude koji se m eusobno bore za hranu tijekom nestaica, tada glavnu rije vodi reptilski mozak. Buni verbalni okraji m eu ljudim a prim jer su kom unikacije reptilskih mozgova na jedini nain koji poznaju. Razbija i nasilnik igrake su reptilskog mozga u koje m oem o ubrojiti diktatore i tirane svih vrsta. O n je uzrok ponaanja poput npr. bijesa na cesti. Ako se netko ubaci ispred vas, R-kompleks to sm atra upadom u va teritorij te sukladno tom u reagira. Reptilski m ozak se povezuje i sa slikom o sam om e sebi te potrebom za statusom , kao to je opisano u jednom internetskom lanku koji sam proitao na stranici eruptingmind.com:
Stvari koje obeavaju da e poboljati va izgled i/ili vae zdravstveno stanje potiu reakcije reptilskog m ozga kao to su opsesivno, kom pulzivno ponaanje te elja za dom inacijom i sam oodranjem . Zbog toga su neki ljudi ovisni o kupovanju odjee, cipela, vitam ina te su [opsjednuti] svojim cjelokupnim izgledom. Prom atrajui osobe koje reklam iraju te proizvode m oete uoiti da su sve one uglavnom vrlo privlane. Jeste li se m oda zapitali zato? Prem da se privlani ljudi koriste zato to seks pom ae poveanju prodaje, drugi razlog zato se koristi upravo seks jest izazivanje osjeaja neadekvatnosti kod vas. Posebno ako niste tako privlani, bogati i m oni kao osoba koja reklam ira odnosni proizvod. Tim e se potie agresivnost, zavist, podlonost i/ili elja da se s njom natjeete.

232

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Kupnjom tog proizvoda va nesvjesni i iracionalni dio m ozga povezuje kupnju tog proizvoda s osobom koja ga je reklam irala. To je jedan od glavnih razloga to se u reklam iranju obino koriste slavne osobe. Tim e se daje laan privid o tom e da se ono to ta slavna osoba im a prenosi, preko proizvoda, vam a ...

Veina prom idbenih oglasa, vladinih priopenja i izreiranih dogaaja ciljaju na reptilski m ozak koji tijesno surauje s lim bikim m ozgom i amigdalom. Limbiki se m ozak bavi em ocijam a na drukiji nain i povezuje ih sa sjeanjima. Iz tog razloga prije emo zapam titi dogaaje koji se odnose na neki intenzivan osjeaj ili em ocionalni naboj. Limbiki m ozak podrava zahtjeve reptilskog mozga za opstankom tako to nagone za opstankom poput seksa i hrane nastoji uiniti to je m ogue ugodnijim a kako bism o ih poeljeli ponoviti a, s druge strane, stvari koje inim o a koje bi mogle ugroziti opstanak pokuava uiniti to je m ogue neugodnijim a i bolnijim a. Sreom, nije toliko reaktivan koliko je to reptilski mozak, utoliko to ipak im a potencijal uenja iz iskustva. No, prije negoli se prihvatim dubljeg obrazlaganja pogledajm o na koji je nain globalno drutvo kontrolirano i m anipulirano. Postie se to upravo zahvaljujui reptilskom mozgu. Tehnika koju nazivam problem -reakcija-rjeenje funkcionira gotovo iskljuivo tako to u reptilskom m ozgu aktivira reakcije povezane s opstankom . M olim vas da jo jednom obratite pozornost na naziv: problem-reakcijarjeenje. Takvom m etodom eli se, u biti, navesti reptilski m ozak da reagira na navodni problem strahom i osjeajem opasnosti kako bism o rairenih ruku doekali rjeenje , percipiranog spasitelja i zatitnika koji e nas izbaviti iz te opasnosti. O, moj Boe, teroristi su posvuda. O duzm ite m i m oje slobode, m ikroipirajte me, recite m i to da radim , uinite sve to treba, bilo to, samo me spasite! Zbog toga je temelj zavjere dranje stanovnitva u neprekidnom stanju straha, napetosti, stresa i zabrinutosti. Sve su to izrazi opasnosti koji nas ubacuju u reakcijski program reptilskog mozga. To djeluje na svim razinam a ljudskog iskustva, od straha da emo izgubiti partnera, preko straha da emo izgubiti posao i dom , do straha od sm rti, pa sm rti naih blinjih, straha od Boga, od Vraga , i straha od arm agedona. im se ljudi boje da nee opstati, na ovaj ili onaj nain - fiziki, financijski, koji god vlastitu m o instinktivno predaju neem u ili nekom u tko ih, kako oni vjeruju, moe zatititi. Spom enuti oni koji to vjeruju zapravo su, kolektivno, gmazovski mozak. Nain na koji je svijet ustrojen u vidu hijerarhije piram ida-unutar-piram ida klasini je izraz reptilskog mozga, a to je i nain na koji m ilijarde ljudi bivaju podloni hijerarhiji te se prem a njoj odnose s potovanjem . Pogledajte to se dogaa kada neki autoritet, recim o sef , ueta u sobu ili vas pozove u svoj ured. Veina ljudi doivi neku em ocionalnu reakciju koja, blago ili snano, upuuje na strah. Keith Miller, ameriki terapeut m euljudskih odnosa, napisao je vrlo zanim ljiv internetski lanak o reptilskom m ozgu te o ljudskim odnosim a. Prim ijetio je sljedee:
... kada neka vam a nadreena osoba ue u sobu dio vaeg mozga koji okoli prom atra reptilskom m ozgu m oe poslati signal za opasnost, ak i kada ste s tom osobom u

Rekao je da su to?

233

relativno dobrim odnosim a. M nogim je ljudim a teko kom unicirati sa efovima a da ne zapadnu u ponaanje tipa b orbe (to obino p o p rim a oblik loginog neslaganja sa svime to ef ili kom panija kae); bijega (to je najee bjeanje u ponaanje ija je znaajka izbjegavanje - kada ne govorite ono to zaista mislite ili ne izraavate kako se doista osjeate); ili ukoenosti (kada inae inteligentnoj i angairanoj osobi stane m ozak).

Slavne osobe koje se ne slau s m onarhijom znao sam uti kako opisuju da im u prisutnosti kraljice stane m ozak te da bi se pred osobom prem a kojoj bi inae bili ciniki ili kritiki raspoloeni, ponaali poput sluge pokornog. I opet je na djelu reptilski m ozak koji reagira na osjeaj opasnosti pred krajnjim sim bolom vlasti i vraa se natrag do hijerarhije i prihvaanja svog poloaja. Reptilski m ozak bio je meta rotildskog cionista Davida Axelroda u izbornim kam panjam a koje su on i njegovi suradnici vodili za Baracka Obam u. Reakcije m asa kojim a se O bam a obraao diljem Am erike nisu potjecale iz neokorteksa (sluanje onoga to on ogovori, promiljanje o tome, postavljanje pitanja i zahtijevanje vie pojedinosti). Potjecale su iz reptilskog mozga u vidu em ocionalne reakcije - prom jene, nade, m antre da, m i to m oem o (yes, we can), neega u to se m oe vjerovati. D estruktivnu em ociju tibetanski mistici definiraju kao stanje koje iskrivljuje nau percepciju stvarnosti. Upravo to ini kontrole-lieni-reptilski m ozak, zbog ega predstavlja klju kontrole nad ljudima. Na stranicam a koje slijede duboke implikacije te tvrdnje postajat e sve oitije. Ovdje sam tek zagrebao po povrini. D ruga tibetanska definicija destruktivne emocije je pretjerano prianjanje, a to je, sto put sam se uvjerio, itekako tono. Prianjam o uz m euljudske odnose (uglavnom zasnovane na em ocionalnoj potrebi), uvjerenja, status quo, ishode, novac i m aterijalne stvari openito. Jednom kad razvijete osjeaj prianjanja tem eljen na nekoj percipiranoj potrebi u vam a se odm ah javlja strah da ete izgubiti ono emu prianjate. Kada pom islim o na takvu m ogunost, ak i kao koncept bez ikakvih injenica, reptilski m ozak u skladu s tim e dekodira stvarnost, a m i ponem o ivjeti u stalnoj nelagodi zbog straha da emo izgubiti ono to smo rekli da nas ini sretnim a . Reptilski m ozak reaktivni je autopilot koji podsvjesno upravlja velikim dijelom ljudskog ponaanja, on je taj koji odlazi u rat, eli poraziti konkurenciju , nam etati svoju volju i gaziti sve to m u se nae na putu. Naglasak je na rijei podsvjesno . Na prethodnim sam stranicam a govorio o m anjku svjesnosti kod ljudi, a ta se tem a provlai kroz cijelu knjigu. Vei dio ljudskog ponaanja ine nesvjesne reakcije i program irani odgovori, a reptilski m ozak je autopilot preko kojega se to zbiva. Jo neto... Ilum inatske krvne loze i njihovi genetski povezani agenti su laljivci velikog kalibra. O ni neprestano lau. Lau kad zinu. Svoje ciljeve opravdavaju laima i obm anam a, a lau i obm anjuju jedni druge u pokuaju uspona na skliski stup m oi i statusa. Naveo sam Tonyja Blaira kao genetskog laljivca a, kada se radi o odabranim krvnim lozam a, to je doslovce tono. Reptilski m ozak uinit e sve da opstane, lagat e bez imalo grizoduja sm atra li da to m ora uiniti ako eli opstati. Na takve ljude nailazim i u vlastitom ivotu: lau tako bezono i bezobzirno da

234

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

vam treba m alo vrem ena kako biste shvatili da su lagali. Takve silne lai izgovaraju ni ne trepnuvi. ak su toliko drski da pobjesne kada netko posum nja da m oda ne govore istinu. Laganje je sam o jo jedno oruje iz sustava opstanka reptilskog mozga. Tony Blair ne moe govoriti istinu jer bi zavrio u zatvoru s Georgeom W. Bushem kao cim erom u eliji, i zbog toga lae. Potom lae da prikrije svoje prethodne lai i tako laganju nikad kraja. Svaka karakteristika reptilskog mozga u odabranim je krvnim lozam a pojaana jer one im aju m nogo vie gm azovskih gena. Ljudima laganje nije strano, ali tim krvnim lozam a i njihovim ograncim a laganje je nain ivota. D osad sam m nogo puta ponovio da su to ljudi koji ne znaju to je sram i zato su u stanju lagati bez osjeaja krivice ili m oralnih obzira. Reptilski m ozak kae: Laem u svrhu opstanka. U emu je problem ? Gmazovske krvne loze kau: Laemo da bism o dobili to elimo. U emu je problem ?

Gmazovska infiltracija Ovdje neu ponavljati sve detaljne dokaze o gmazovskoj vezi jer su dostupni u m ojim drugim knjigama poput Djece Matriksa, Najvee tajne i Vodia Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj). Iznijet u samo ono to je nuno da bism o sloili m ozaik i sagledali iru sliku. H ibridne krvne loze zaete su u drevnom i pretpovijesnom svijetu genetskim spajanjem ljudi i ne-ljudskih rasa sa zvijezda. Na taj je nain dolo do m nogih varijacija ljudskog oblija. Kamo god poli, to je zajednika tem a legendi i predaja dom orodakih naroda diljem svijeta. Rije Zulu , na primjer, znai Djeca zvijezda, a praktiki svaka starosjedilaka kultura im a svoje pripovijesti i legende o zvjezdanim ljudima, zvanim i drugim im enim a, koji su stupali u kontakt i kriali se s ljudima. O ni su izvorite drevnih i ovodobnih bogova . Pretpostavka da smo u ovom svem iru sami i da ivot kakvog poznajem o postoji samo na ovom m alom planetu u ovom m alom Sunevom sustavu doista je zapanjujua, ali ona je proizvod visoko obrazovanog um a kad je zatvoren, da ne kaem zavaren. Bugarski znanstvenici koje podupire njihova vlada ak su 2009. objavili da na Zemlji ve postoje vanzemaljci te da s njim a kontaktiraju. Laezar Filipov, zamjenik direktora Instituta za istraivanje svemira pri Bugarskoj akadem iji znanosti, potvrdio je tu priu. Vanzemaljci su trenutno svuda oko nas i cijelo nas vrijeme promatraju. izjavio je Filipov za bugarske medije. To su govorili i drevni narodi. O ni su ih nazivali Prom atraim a/ uvarim a. Bugarski znanstvenici nadalje su tvrdili da su u kontaktu s izvanzemljanima te su rekli da svemirci upravo odgovaraju na 30 pitanja koja su im oni postavili. Filipov je izjavio da Institut za istraivanje svemira deifrira zamreni sklop poslanih im simbola i da analizira 150 krugova u itu sa svih strana svijeta za koje smatraju da odgovaraju na ta pitanja. M nogo je ne-ljudskih rasa ili skupina koje posjeuju Zemlju, ali ona najznaajnija za globalnu zavjeru ima gmazovsko oblije. Upravo je ona posijala ilum inatske krvne loze koje danas upravljaju svjetskim financijama, politikom, poslovanjem, vladama, vojskom, m edicinom , znanou , obrazovanjem i povezanim institucijama. tovie, ona je stvorila ljudski oblik kakav poznajemo, genetskim m anipulacijam a usadivi gmazovske gene preko kojih m ogu

Rekaojedasuto?

235

kontrolirati svoju robovsku rasu - Homo sapiensa te poboljanu verziju Homo sapiensa sapiensa. Previe fantazm agorino? itajte dalje... Gm azovskih je rasa u svem iru napretek, im a ih raznih oblika i varijacija, od onih ovjekolike pojave sa zelenom krljutavom koom, do albino bijelih vrsta te onih s repovim a i rogovima, pa ak i krilim a (slike 85 i 86). Neke su zlonam jerne, poput onih to m anipuliraju ovjeanstvom; neke su dobronam jerne, a veina ih je negdje izm eu. M eu njihovim lokacijam a su sazvijee Draco (lat. zmaj) u sjevernom dijelu neba, odakle dolazi prikladan izraz drakonski; zvijezde Velikog m edvjeda znane i kao Velika kola, u istom podruju neba kao i Draco; zvjezdani sustav O rion te m nogi drugi. Povjesniar naroda Zulu Credo M utwa rekao je da su najokrutnija, najnasilnija i najdestruktivnija vrsta gmazovi s Dracoa, to je tem a kojoj se esto vraam. Sami sebe sm atraju kraljevskom rasom . Zulu predaje i legende nazivaju ih Nom m o, a sazvijee D raco znano je kao Kayanam mo - D om N om m oa. Smrdljivi su, ljigavi i runi. - objanjava Credo, a najvei strah izazivaju N om m oi. Afriki narodi upozoreni su da prstom nikada ne upiru u sazvijee Draco, napom inje Credo. D rugu tem u ine razliite gmazovske frakcije i rase u m eusobnoj borbi za prevlast i mo. To se ponajvie odnosi na ratoborne D rakonce ili N om m oe koji su opsjednuti kontrolom . Gmazovske rase m ogu izgledati vrlo razliito i ponaati se posve drukije od srodnih rasa. Skupina koju u jednostavnosti radi zvati Gm azovi obuhvaa cijeli niz frakcija, skupina i genetskih tipova. Niti jedna grupacija ne predstavlja sve njih, ba kao to Charles M anson ne predstavlja sve Am erikance, a Jack Trbosjek sve Britance. M anipulatorski Gmazovi openito ne ive unutar takozvane vidljive svjetlosti, frekvencijskog podruja vidljivog naim oima. Djeluju u dim enziji tik izvan dom eta ljudskog vida prem da se m ogu kretati izm eu svog svijeta i ovog naeg. Zbog toga ih esto nazivam m eudim enzijalcim a, a ne izvanzemaljcima . Naa je stvarnost poznata kao Trea frekvencijska gustoa/trea dimenzija, a gmazovska bia koja m anipuliraju ljudskim drutvom dolaze iz etvrte dimenzije koja rezonira s frekvencijskim podrujem koje trenutno ne m oem o dekodirati niti vidjeti . To je jo uvijek fizika razina, iako manje gusta od ove, i prilino drukija. Tamonja bia ne jedu k ru tu hranu kakvu Slika 86 jedem o m i nego se hrane Slika 85 raznim oblicim a energije. etvrta dim enzija slina je ovoj U smislu da tam o postoji
D vije od brojnih vrsta gm azovskih stvorova koje su ovdje, na temelju drevnih i ovodobnih opisa, naslikali aman plemena Zulu Credo M utwa i britanska umjetnica Hilary Reed.

236

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

cijeli spektar raznih ivotnih oblika, od onih ispunjenih velikom ljubavlju i skladom do onih drugih, poput ove gmazovske frakcije, koji ude za vlau i kontrolom , a njihova tzv. srca puna su m rnje. Ta elja za m oi i kontrolom pokazuje kakvi su zapravo - nesigurni i ispunjeni strahom . Svaki put kad m islim o ili osjeamo neku em ociju m i odailjem o energiju, a narav misli ili emocija odreuje vibracijsku rezonanciju te energije. Gmazovi, zbog vlastitih vidova postojanja, su bia vrlo niske vibracije unutar etvrte dim enzije i stoga se m oraju hraniti energijom niskih vibracija koja je s njim a usklaena. Takvu energiju - njihov izvor hrane - ine niskovibracijske ljudske misli i na strahu utem eljene emocije. Tu takoer ulaze em ocionalna stanja poput stresa, depresije, tjeskobe, krivnje, ljutnje, m rnje i tako dalje. Sada m oem o razum jeti zato je ovaj svijet takav kakav jest. M anipuliran je i strukturiran na nain da proizvede m aksim alan strah i stres u svim m oguim oblicima. Pomislite samo kolike su energetske posljedice svih ratova zajedno. Kada razm iljam o ili kada osjeam o neku em ociju ne m oem o vidjeti energiju koja se tim e stvara jer ona vibrira u sferi izvan dosega ljudskog vida i prelijeva se u etvrtu dim enziju gdje ju m ogu apsorbirati ti gmazovski entiteti. Krae reeno, m i smo njihov izvor hrane, a oni su unezvijereni m ogunou da to prestanem o biti. Carlos Castaneda, pisac peruanskog podrijetla, potkraj 1960-ih napisao je niz knjiga s glavnim likom za kojeg kae da je iscjelitelj i am an iz indijanskog plem ena Yaqui, u M eksiku poznatiji kao Don Juan Matus. O tom e je li on doista postojao vode se stalne rasprave, ali to je m anje vano. Bez obzira odakle Castaneda dobio svoje informacije, rijei pripisane D on Juanu izvanredno su tone. O n je spom injao grabeljivce koji su preuzeli kontrolu nad ovjekovim um om , o emu u podrobnije pisati kasnije. C astaneda ovdje navodi to je D on Juan rekao o udnji grabeljivaca za energijom djece:
... O bjasnio je da su arobnjaci vidjeli djetinja ljudska bia kao udne svjetlosne kugle energije, o d vrha do d n a presvuene sjajnim slojem, neto slino sloju plastike vrsto obavijenom oko ahure energije. Rekao je da grabeljivci konzum iraju taj sjajni sloj, a da kada ljudsko bie dosegne zrelost, sve to ostaje od te rubne svijesti jest uzak rub koji vodi o d p oda do vrha nonih prstiju. Taj ru b je om oguavao ovjeanstvu da se odrava na ivotu, ali jedva.

Ljudi im aju posebnu vrstu energije, a Gmazovi su strukturirali ljudsko drutvo tako da tu energiju m ogu izvlaiti, posebice iz djece jer je njihova energija najia . Postoje gmazovska bia koja djeluju unutar vidljivog svjetla, a u podzem nim gradovim a i tunelskim sustavim a ive itave kolonije, to se esto spom inje u drevnim i suvrem enim opisima. ive i unutar Mjeseca, o em u e vie rijei biti neto kasnije. No, struktura m oi nalazi se u etvrtoj dimenziji. D ok se ta bia m ogu m anifestirati, to i ine, u naoj Treoj dim enziji ovdje m ogu ostati jako dugo, bez obzira to je naa vibracijska ravan strana njihovoj tjelesnoj rezonanciji. Moraju se vratiti u etvrtu dim enziju kako bi se energetski obnovili i pre-uskladili . Pijenje ljudske krv pom ae im da ovdje dulje ostanu. Krv, naim e, sadri ljudske energetske

Rekao je da su to?

237

kodove i pom ae im da odre svoje vibracijsko stanje u veoj usklaenosti s ovom stvarnou. Takoer im prua energetsku okrepu. Ovdje valja uoiti poveznicu izm eu Gm azova i legendi o vam pirim a te m rea konzum enata ljudske krvi i prinositelja ljudskih rtvi koje nazivam o sotonistim a. Kad god istraujem nekog znaajnijeg igraa u zavjeri uoene veze naposljetku vode do sotonizm a. A razlog je upravo taj. Gmazovi iz etvrte dim enzije m anipuliraju ovom stvarnou tako to opsjedaju ljudska tijela, preuzim ajui kontrolu nad njihovim m entalnim i em ocionalnim procesima. O ni se zaodijevaju tim tijelima poput kakvog svemirskog odijela, to im om oguuje da upravljaju dogaajim a u ovom svijetu a da zapravo budu izvan njega. Znanstvenici koji rade s opasnim m aterijalim a esto navlae rukavice do lakta koje im om oguuju rad unutar nekog zatvorenog sprem nika, dok sami ostanu stajati izvan njega. Princip je isti. Ovdje na scenu stupaju krvne loze gmazovskih hibrida. Genetski su razvijane tako da dobiju sim patiku rezonanciju s tim entitetim a iz etvrte dim enzije zahvaljujui veem utjecaju gm azovskih kodova. To znai da Gmazovi iz etvrte dim enzije m ogu opsjedati te hibridne krvne loze daleko snanije negoli ire slojeve stanovnitva. Ilum inatske krvne loze jednostavno su genetska vozila koja Gm azovim a om oguuju da upravljaju naim svijetom dok se sami skrivaju iza, prividno, ljudskog oblija (si. 87). Mi dekodiram o frekvencijsko podruje vidljive svjetlosti i stoga vidim o samo ljudska tijela u strukturam a moi, politike, bankarstva, poslovanja, medija, vojske i kraljevskih linosti. No, kada bism o mogli vidjeti onkraj toga vidjeli bism o da su one pojedince koji diktiraju ljudskim zbivanjima zasjenili entiteti koji su sve samo ne ljudski. Globalna m rea tajnih drutava m anipulacijam a postavlja pripadnike tih opsjednutih krvnih loza i njihove agente na poloaje m oi irom svijeta. D rugim rijeima, na poloaje m oi postavljaju spom enute Gmazove iz etvrte Slika 87: G m azovi naizgled imaju ljudski oblik, a dimenzije. Drevni spisi iz cijelog svjetski voe popu t Georgea Busha starijeg samo su vanjska ljutura koju opaam o uz pom o naih pet svijeta, ukljuujui Bibliju, navode osjetila unutar vidljive svjetlosti. Njihovim umom i ovu frakciju gmazovskih diktatora e mocijam a upravljaju gm azovski entiteti koji djeluju pod raznim nazivim a te u m nogim tik izvan frekvencijskog podruja kojeg smo u stanju oblicima. Tako im am o zmijske dekodirati i 'vidjeti.'

238

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

bogove i zmijske boice te sim bolinu zmiju iz rajskog vrta. Pria o Adam u i Evi u Edenu, rajskom vrtu, potjee iz Sumera. U sum erskim ploicam a vrt gmazovskih bogova spom inje se kao EDIN ili EDEN. Biblija, naravno, kae da je Evu nam am ila zmija. Drevni idovski spis pod nazivom Haggadah opisuje gm aza u rajskom vrtu tj. Edenu ne kao zmiju ve kao dvonogu guju koja je stajala uspravno, a bila je visine kamile. Drevni tekstovi pronaeni 1945. kod Nag H am m adija u Egiptu navode kako su Adam i Eva imali ronatu, svjetlucavu kou. U idovskim predajam a Eva se opisuje kao praroditeljica Nefilima i povezuje se s hebrejskim rijeim a koje znae ivot i zmija. U Bibliji se Nefilimi opisuju kao sinovi Boji koji su se parili s ljudskim kerim a:
U ona su vrem ena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Boji sinovi opili s ljudskim kerim a pa im one raale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.

Istu tem u nalazim o u drevnim kulturam a diljem svijeta, a uporaba rijei Boji ovdje nas moe prevariti. Ta rije ustvari proizlazi iz rijei koja je oznaavala bogove , u m noini.

Sumer, Sumer, svugdje Sumer Kada m i na kranskom radiju tu i tam o postave pitanje o Gm azovim a, ja uzvraam jednostavnim protupitanjem : Da li doista mislite da je zmija iz Edenskog vrta doslovno bila zmija? Tijekom proteklih godina esto sam zapaao kako ljudi ismijavaju tua gledita, a nikada ne preispituju svoja vlastita, daleko bizarnija vjerovanja. Je li ekstrem nije i lue rei da je edenska zmija sim bolian prikaz ovjekolikog, dvononog, dvorunog, uspravnog gmazovskog stvora ili da je to doslovno zmija koja m oe s ljudim a razgovarati? Drevna hebrejska rije za zmiju je Nachash , a izvorno se nije odnosila na zmiju nego na izuzetno inteligentno i lukavo stvorenje sa sposobnou kom uniciranja s ljudima. Nachsah je stajao uspravno na dvije noge. Prava znaenja veine biblijskih tekstova izgubljena su u prijevodu ili zbog manipulacije. Tvrdi se da je Biblija jedinstvena rije Boja , ali to je ustvari zbirka drevnih pripovijesti i spisa - to sim bolinih, to doslovnih - koji su kopije i replike legenda i opisa napisanih tisuam a godina prije Svetog pisma ili njenih vjerskih izraaja: kranstva i judaizm a. Nije nim alo sluajno to je iznim no vana figura u judaizm u, kranstvu i islamu ovjek kojeg Biblija naziva A braham , a koji navodno dolazi iz Ura u Babilonu ili inaru - tj. Sum eru/M ezopotam iji, kao niti da je podrijetlo naziva Jeruzalem , grada tovanog u judaizm u, kranstvu i islamu, 1975. otkriveno na sum erskim i babilonskim ploicam a gdje je zapisan kao URU-SA-LIM. U knjizi Povijest poinje u Sumeru strunjak za Sum er Samuel N oah C ram er pie:
Arheoloka istraivanja provedena u biblijskoj zemlji koja su donijela tako vane rezultate takoer bacaju svjetlo i na Bibliju samu, na njeno podrijetlo i okolnosti

Rekao je da su to?

239

u kojim a je nastala. Sada znam o da se ta knjiga, najvei klasik svih vrem ena, nije pojavila niotkuda, p o p u t um jetnog cvijeta koji se pojavljuje u praznoj vazi. Ta knjiga im a korijene koji zadiru u daleku prolost i seu do susjednih p o d ruja ... Sum erani oigledno nisu im ali neposredan utjecaj na Hebreje, budui da su nestali daleko prije negoli su ovi potonji stupili na scenu. Ali nesum njivo je da su utjecali na Kaananite, pretee H ebreja u Palestini. Tim e se objanjavaju m noge analogije izm eu sum erskih tekstova i o d re en ih knjiga u Bibliji. Te analogije n isu usam ljene, ali esto se javljaju u nizovim a ... to su istinske paralele.

Pria o M ojsiju jedan je prim jer biblijske um jenosti. Biblija kae da je jedna princeza pronala bebu Mojsija kako pluta rijekom u koari ispletenoj od visokog aa te da je kasnije odgajan u kraljevskom dom u. M nogo ranije ista se pria prepriavala o Sargonu iz Agade (Akkada), babilonskom kralju oko 2550. g. pr. Kr. Kao to sam ve spom enuo, biblijska pria o Noi i Velikom potopu gotovo je doslovna kopija pria isprianih u Sum eru i drugim drevnim m ezopotam skim civilizacijama, ukljuujui Babilon, ali takav je i veliki dio Starog zavjeta, posebno Knjiga postanka i Knjiga izlaska. Noa iz m ezopotam skih izvornika naziva se Gilgame a, zanimljivo, bogu koji ga je uputio da izgradi arku kako bi preivio potop dano je im e Enki . Taj tip, prem a drevnim m ezopotam skih glinenim ploicama, bio je voa, znanstvenik i genetiar izvanzemaljske rase poznate pod nazivom A nnunaki . A utor i istraiva Zachariah Sitchin kae da se rije A nnunaki prevodi kao Oni to na Zem lju sioe s Neba. Ploice opisuju A nnunakije kao izvanzemaljsku gmazovsku rasu koja se kriala s ljudim a kako bi stvorila hibridne krvne loze, ili krvne loze bogova, kakvim a su sm atrani. U novije je vrijeme francuski autor i istraiva A nton Parks postigao zapaene rezultate na tom podruju, osobito sa svojim prijevodim a sum erskih izraza. O n kae da je sum erski naziv za tu gmazovsku rasu bio GI-AN-AB-UL ili, jednostavnije reeno, Ginaabul:
Rastavljeno na sum erske slogove, dobivam o G I-N A (pravo , istinito), AB (skraeno od AB-BA, predak otac) i UL (veliajnost obilje grandioznost) tj. izraz pravi preci veliajnosti (ili grandioznosti). M nogo kasnije u Sum eru taj je izraz postao sinonim za gutera ... U sum erskoj literaturi nalazim o izraz USUM -GAL (Veliki zmaj, m onarh). Taj atribut obino se pridavao sum erskim bogovim a , a potom i kraljevim a i vladarim a KALAMA (Sum era). M noge njegove definicije - veliki zmaj, m onarh , suveren' i veliki gospodar - potvruju gm azovsko podrijetlo bogova Zemlje i njihovih kraljevskih potom aka. O sim toga, sum erska rije MUS (gm az , zmija) uvruje hum anoidno-gm azovsku vezu s kraljevskom lozom preko hom ofona MUS [i drugih oblika te rijei] ija su znaenja izgled , aspekt , lice i ... kraljevska dijadem a [kruna koja se nosi kao znak kraljevskog roda ili kraljevske vlasti]. Gm azovska dijadem a ukraavala je glave faraona.

240

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Kada sam poeo uoavati gmazovsku vezu sa ivotom na naem planetu shvatio sam zato me tem a M ezopotamije, Sumera i Babilona prati gotovo od onog trenutka kada sam se 1990. susreo s onom prvom vidovnjakinjom . Uope me nije iznenadilo kada su ilum inatske m ree 2003. napale podruje Sumera, sadanjeg Iraka, te kada su sustavno pljakale muzeje i krale njihove nezamjenjive i neprocjenjive artefakte iz drevne M ezopotam ije koji bi mogli, kada bi se ispravno dekodirali, otkriti jednu posve novu verziju ljudske povijesti. Sve je to raeno sustavno i to ne samo u m uzejim a ve i na drevnim , jo neistraenim m jestim a diljem Iraka. Londonski list Guardian iznio je pravi kontekst tih dogaanja dok je jo uvijek trajalo bom bardiranje Iraka:
U m uzejim a i sveuilitim a diljem svijeta uenjaci i kustosi strahuju od novog A rm agedona. Ne onog poinjenog nad irakim narodom nego nad njihovom povijeu i spom enicim a. Irak, a posebno zeleno sredite M ezopotam ije, plodni polum jesec zemlje izm eu rijeka Eufrat i Tigris, kolijevka je civilizacije, zemlja Ninive, Babilona, N im roda i U ruka, prvog svjetskog grada. O ndje su Sum erani prije 5000 godina izum ili prvo pismo, ondje je ep G ilgame - predloak Noe i Potopa - napisan klinastim pism om milenij i pol prije H om era. To je zem lja Starog zavjeta, Kule babilonske i U ra gdje je roen A braham , otac triju velikih m onoteistikih religija. Bez obzira to je sam o jedan njegov spom enik uvrten na U N ESCO -ov popis, Irak je, s 1000 priznatih arheolokih nalazita jedna ogrom na zona svjetske batine. A na sve to u nekoliko posljednjih dana baeno je 740 krstareih projektila Tomahawk, 8000 pam etn ih bom bi i nepoznat broj glupih.

Unato takvoj proraunatosti i barbarstvu, prevedene drevne m ezopotam ske ploice i artefakti pruaju nam dovoljno spoznaja na temelju kojih m oem o sastaviti odreenu sliku prolosti. S povijesne toke gledita, sum erska civilizacija dola je niotkuda na vrhuncu svoje m oi poput, ini se, m nogih drugih drevnih naprednih kultura. Najznaajnije piram ide u Egiptu, na prim jer, su one najstarije. Sumerski je jezik bio jednokratna pojava koja ne pripada niti jednoj poznatoj lingvistikoj porodici, a izgleda da su taj jezik, izvorno, donijeli gmazovski bogovi . Istraiva A nton Parks koji je pom no prouavao sum erski jezik i njegova znaenja spom inje ih pod nazivom Ginaabul-Sum erian - gm azovsko-sum erski . Neko je postojalo visoko razvijeno globalno drutvo s jednim jezikom. Isprva je to bila telepatija um jesto rijei, jer umovi m ogu kom unicirati izravno bez potrebe za posrednikom kojeg nazivamo jezikom . Kasnije se razvio govorni jezik odakle izviru m nogovrsni dananji jezici. Praktiki svako drevno drutvo im a svoju verziju prie o Kuli babilonskoj kada su Bog ili bogovi natjerali ljude da govore razliitim jezicima. Uvoenje jezika kao zamjene za telepatiju daleko je snanije ukotvilo ljude u stvarnosti pet osjetila jer rijei su fenom en takve zbilje, a m notvo razliitih jezika onem oguavalo je prijanju kom unikaciju. Ljudi koji prouavaju rijei iz te perspektive m ogu uoiti jasne pokazatelje koji govore o jednom prvotnom jeziku iz kojeg su proizali svi drugi. Moj veliki prijatelj Credo M utwa, am an naroda Zulu, jedan je od njih (si. 88). Oboava rijei i rado istrauje njihovo podrijetlo,

Rekao je da su to?

241

izvanrednom lakoom moe odverglati razliite rijei na razliitim jezicima. Rekao m i je da m u je, dok je putovao svijetom i susretao pripadnike raznih naroda, bilo posve jasno da naa jezina raznovrsnost ima jedinstven izvor. Na primjer, prem da je on Zulu iz June Afrike, kae da je razum io otprilike tri od svakih pet rijei naroda Hopi kada je neko vrijem e proveo s njim a u Arizoni. Isto se dogaalo gotovo svugdjekam o je putovao upravo zbog jedinstvenog podrijetla S lika 88: Credo M utwa, aman plem ena Zulu. Osjeam se jezika. Istraiva A nton Parks poaenim to tog izvanrednog ovjeka mogu nazvati svojim kae da je otkrio jedinstveni prijateljem. su m e rsk o -a sirsk o -b a b ilo n sk i slogovni sustav iz kojeg potjeu kljune rijei s dugakog popisa drevnih jezika, ukljuujui egipatski, kineski, arapski, hebrejski, starogrki, hopi, latinski, hindski i jezike koje nazivamo germ anskim .

Robovska rasa Sumerske ploice govore da su A nnunaki genetski m anipulirali ljude da postanu njihovi robovi nakon to su stigli ovamo prije vie stotina tisua godina. Htjeli su iskopavati zlato i za taj su posao koristili ljude, sve do izbijanja pobune prije otprilike 250.000 godina. Tada su odluili napraviti novog ovjeka kojeg bi m ogli lake kontrolirati. Ti zlatni rudnici bili su smjeteni u Africi gdje su pronaeni dokazi o iskopavanju zlata prije vie od 100.000 godina. Rebecca C ann, docentica genetike na Sveuilitu Hawaii, suatorica je studije iz 1987. u asopisu Nature gdje iznosi pretpostavku da svi dananji ljudi potjeu od jedne jedine majke koja je ivjela u Africi prije otprilike 200.000 godina. Kako je rekla, vezu je inila m itohondrijska DNK koja se prenosi preko ene. Moda odatle vue korijen biblijska pria o Evi u rajskom vrtu s Adam om i zmijom - sim bolinim prikazom gmazovske rase. Zanimljivo, kapacitet ljudskog mozga irio se sve bre tijekom otprilike m ilijuna godina, ali to irenje naglo je stalo; prije nekih 200.000 godina krenulo je suprotnim smjerom . Uzrok tom u bile su m anipulacije genim a i okoliem, to u detaljnije izloiti kasnije. Bog iz Starog zavjeta navodi se u jednini, a ponegdje je pogreno - i nam jerno - preveden u m noini. U donja dva odlom ka iz Postanka m noina se jo uvijek odrala u prikazu odluke A nnunakija da stvore novog, ropstvu nam ijenjenog, ovjeka:

242

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

I ree Bog: N ainim o ovjeka na svoju sliku, sebi sli n a ... Na svoju sliku stvori Bog ovjeka, na sliku Boju o n ga stvori, m uko i ensko stvori ih. (Knjiga Postanka 1:2627) Zatim ree Bog: Evo, ovjek postade kao jed an od nas - znajui dobro i zlo! D a ne bi sada pruio ruku, ubrao sa stabla ivota pa pojeo i ivio navijeke! (Knjiga Postanka 3:22)

Poslije m nogo neuspjelih eksperim enta spleli su svoje gmazovske gene s onim a iz ljudskog oblija znanog pod nazivom Homo erectus. Budui da je novi ovjek bio klon nije se m ogao razm noavati, ali kasnije je doraen te m u je razm noavanje om ogueno i tako je naposljetku na planet napuen. Ploice govore da su neke od tih gm azovskih bogova privukle ljudske ene te da su im one raale djecu, pa odatle biblijski sinovi Boji (sinovi bogova) koji se mijeaju s kerim a ljudskim. Vodstvo A nnunakija zakljuilo je da su stvari izmakle kontroli te su odluili unititi svoje tvorevine novog ovjeka i poeti iznova, stoji u ploicama. Prije otprilike 13.000 godina izazvali su kataklizm ike dogaaje zabiljeene kao Veliki potop koji je broj stanovnitva srezao na djeli nekadanjeg. Ovo potkrjepljuju i drevna indijska djela poput Knjige Dzyan, jednog od najstarijih sanskrtskih zapisa, i epovi M ahabharata i Ramayana. Knjiga Dzyan govori o tom e kako je neka gmazovska rasa koju spom inje pod nazivom Sarpa (Veliki zmajevi) sila s nebesa i donijela svijetu civilizaciju; zatim je nastala poplava, biblijski Veliki potop, ali zmijski su bogovi preivjeli, vratili se i ponovno preuzeli vlast. M nogi drevni prikazi povezuju zmijske bogove pod bezbrojnim im enim a s izazivanjem geolokih katastrofa sim boliziranih Velikim potopom te s letom iznad Zemlje dok se sve to zbivalo. Daleko je vjerojatnije da je Noina arka bila letjelica koja je prenosila genetski m aterijal negoli brod s po dva prim jerka svake ivotinje, zar ne? Sve je to simbolika. Poslije geolokih katastrofa uslijedilo je jo genetskog m anipuliranja, a ljudi su raali i m noili se i napuili zemlju. U nutar ljudske populacije gmazovski A nunnaki postavili su hibridne.krvne loze s vie njihovih gena i oni su trebali biti posrednici , polubogovi i kraljevske krvne loze koje e sluiti njihovim interesim a u ljudskoj populaciji. Bogovi su nestali iz vida ljudi te su m anipulirali iz pozadine, a razlog je jednostavan: ako ljudi ne znaju da su kontrolirani nem a ni opiranja ni pobune protiv bogova za koje ne znaju da postoje. G m azovi/A nunnaki pouili su hibride naprednim stvarim a iz m nogih podruja, ukljuujui astronom iju, m atem atiku i tehnologiju. Takvo se znanje dralo podalje od ljudi koliko je god bilo m ogue, i to putem tajnih drutava, zakletvi i jezika, osobito jezika simbolizma. Te hibridne kraljevske krvne loze bogova sim bolizirane su am blem im a u obliku zmaja, zmije (posebice kobre), sfinge, pernate zmije ili drvenog kria ili Ankha, a prikazivane su kao polu-ljudi i polu-zm ije. Torza su im najee bila ljudska, a noge zmijske (si. 89 do 92). Tisuam a godina kasnije ovi gmazovski hibridi postaju m eusobno kriane obitelji koje upravljaju globalnom politikom , financijama, poslovanjem itd. Te su krvne loze poznate kao Ilum inati, a oni su sluge sada skrivenih gm azovskih bogova koji imaju ulogu zatvorskih uvara pokorne im ropske rase.

Rekao je da su to?

243

Slika 90
Kraljevske krvne loze gmazovskih hibrida esto su bile prikazivane simboliki s ljudskim trupom i nogama poput zmijskih. U Egiptu fa r aona je simbolizirala kobra (uobiajen simbol gmazovskih bogova ). Faraoni su smatrani bogovima u ljudskom obliku i prikazivani su s ukrasom za glavu u obliku kobre: s kobrom na elu i tijelom kobre koje izranja iz brade.

Slika 91

Slika 92

'Kainovo' prokletstvo Pria o Kainu i Abelu, koju pronalazim o diljem svijeta pod razliitim im enim a, simboliki je opis dviju verzija novog ljudskog oblika koji su genetskim inenjeringom dobili Gmazovi. Kraljevski gmazovski hibridi su krvna loza simbolikog Kaina . On je - po kranskim , islamskim i judaistikim predajam a - bio prvoroenac Adam a i Eve. U Knjizi Postanka opisan je kao onaj koji bijae od Zloga, a njegovi potomci, zapisano je, nose Kainov znak. Ilum inatske m ree tajnih drutava, odnosno njihovi inicijati visoke razine, sami sebe jo uvijek nazivaju Kainovim sinovim a. Po Bibliji, on je ubio svoga brata Abela, a arhetipovi Kaina m ogu se pronai diljem svijeta u legendam a o K ronosu/Saturnu, H erm esu/M erkuru, Zeusu, Vulkanu, Oceanusu, Ozirisu, O annesu, Dagonu, M olohu, Baalu, O dinu, W otanu, Votanu, Virakochi i Quetzalcoatlu. D rugi pseudonim za Kaina je, navodi se, Asmodej ili ,,Rex M undi - Gospodar Zemlje - ija skulptura stoji na ulazu u m isterioznu crkvu - koja je tem a m nogih rasprava - u m jestu Rennes-le-Chateau u junoj Francuskoj (si. 93 na iduoj stranici). Ilum inatski Vitezovi tem plari tijesno su povezani s m itovim a o Rennes-le-Chateauu te s raspravam a o tom e zato je ta m ala crkva u brdskom selu izazvala takav splet legendi, m itova, nagaanja i okultne simbolike (detaljnije o tom e u knjizi Najvea

244

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

tajna). U okviru sveg tog sim bolizma i religijske term inologije lei bit cijele stvari - krvne loze. O tprilike 900 dokum enata, nazvanih Svici s Mrtvog mora, pronaeno je izm eu 1947. i 1956. u piljama na obali M rtvog m ora u Izraelu/Palestini. M eu njima su tekstovi iz Starog zavjeta koji se razlikuju od pom no ureivanih i cenzuriranih verzija kakve nalazim o u Bibliji. U Svicima se, na primjer, kae:
I A dam prepoznade svoju enu Evu, koju je oplodio Sammael [Sotona, Sm rt s kosom ili, za idove, princ dem ona]. O na je zaela i rodila Kaina, a on bijae poput nebeskih bia, a ne p oput ljudskih. I Eva ree: Dobila sam ovjeka od anela G ospodnjeg.

Izrazaneosimboliziragmazovske bogove . Sum erani su znali da oni sami bogovim a slue kao roblje, ali takvo je tum aenje dananjem svijetu Slika 93: A sm odej ili Vrag u crkvi u mjestu promaklo. Po iznim no cijenjenom Rennes-le-Chateau u ju n oj Francuskoj. Obratite pozornost na crno-bijeli pod, kakvog nalazim o u uenjaku Samuelu N oahu Kram eru, slobodnozidarskim hramovima. strunjaku za Sumer, Sum erani su vjerovali da su oni doista robovi bogova i da im se nikada ne bi smjeli opirati. Sudbina je ovjeanstva da pati. K ram er dodaje jo jednu znakovitu injenicu: On [Sumeranin] je m orao shvatiti da je on sam izopaen stvor jer, kao to ree jedan m udar ovjek: Niti jedna ena nikada nije rodila dijete a da nije bila um rljana istonim grijehom? Sva ta naklapanja o istonom grijehu, prisutna u kranskim plagijatim a drevnih pria, odnose se na genetsku m anipulaciju od strane Gmazova. To je bila, i jo je uvijek, osnova te glavna tehnika tlaenja ljudi kad ih se uvjerava da nem aju nikakvu m o i da je nikada nee ni imati. Bili su nia bia, nita vrjednija od ivotinja, koja su m orala udovoljavati bogovima. Pogledajte dananji svijet - situacija je ista. Prvotno krianje ostvareno je uglavnom putem kloniranja i epruvetnih m etoda. Odatle potjeu dananje zemaljske rase openito. N arodi Istoka poput Kineza i Japanaca imali su pridodanu genetsku kom ponentu - preuzetu iz gena Sivih - m ravim a nalik bia na koje pom isli veina ljudi kada uju izraz svemirac (si. 94). Sive su genetskim inenjeringom stvorili Gmazovi.

Rekao je da su to?

245

To su bioloki kom pjutorski sustavi lieni due - bioloki roboti - koji imaju ulogu slugu i pjeatva Gmazova. Kad kaem roboti ne m islim na robotsku tehnologiju kakvu danas poznajem o jer ova je nevieno naprednija. Postoji jedna druga rasa blisko povezana sa Zem ljom - visokih, plavokosih, plavookih, ovjeku istovjetnih ljudi izvanzemaljskog podrijetla koje istraivai NLOa esto nazivaju N ordijm a (si. 95). O ni imaju podzem ne kolonije, a u Treoj dim enziji m ogu djelovati daleko slobodnije. Njihovo ovjeku slino oblije znai da se m ogu kretati u n u tar ljudskog drutva a da pritom ne budu otkriveni. U nutar i oko Zemlje im a m nogo ne-ljudskih rasa za koje ne znamo, ukljuujui skupinu slinu insektim a koje istraivai nazivaju Insektoidi . M eutim , kada govorim o o genetici i kontroli glavni su igrai Gmazovi. Iznim no su vjeti u sferi genetike i tehnologije, njihovo znanje daleko nadilazi znanje dananjih ljudi, a svjetlosnim su godinam a daleko od stanja u kojem su se nalazili poslije Potopa.

S lika 94: U svjedoanstvim a o vienju izvanzem aljaca esto se spominju tzv. Sivi.

Adamska rasa Sumerske ploice opisuju kako je prvotni program razm noavanja vodio glavni znanstvenik gm azovskih A nunnakija im enom Enki ili Gospodar Zemlje (Ki = Zemlja) te istiu njegovu strunost u m edicini. Poslije brojnih neuspjelih pokuaja i nekih zastraujuih tvorevina, otkrivaju Ploice, Enki i njegova suradnica N inkharsag proizveli su ljudskog hibrida kojeg su Sum erani zvali LU.LU (Onaj koji je bio m ijean). To bi m ogao biti biblijski A dam . Posve opravdano, sum ersko ime za ljude bilo je LU, ije je korijensko znaenje radnik ili sluga , a podrazum ijeva i udom aenu

Davno, dfevno prije nego to su Afrikanci upoznali bijele fjude iz Europe, prvo su upoznali rasu zlatokosih Ppfavookih izvanzemaljaca iz svemira, rasu kojoj su Afrikanci dali ime Mzungu. Kad su Afrikanci kasnije vidjeli Europljane, prenijeli su to ime na njih. Mzungu izvanzemaljci nose zagonetnu srebrnu kuglu koja im omoguuje da nestaju i pojavljuju se po volji. Jedan Mzungu nedavno je upozorio tri crna amana na predstojee unitenje Afrike.________ __________ ,

S lika 95: Postoji i rasa plavokosih, plavookih izvanzemaljskih p osjetitelja koje istraivai S L O -a nazivaju N ordijcim a. U Africi se nazivaju 'Mzungu', o ovdje ih portretira Credo M utwa. On tumai da kada su bijeli Europljani p rvi pu t doli u Afriku domoroci su mislili da se to vraaju Mzungu.

246

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ivotinju. Biblija kae da je Eva stvorena iz Adam ovog rebra, ali rije od koje potjee rebro bio je sum erski izraz TI, to znai i rebro i ivot , prem a prijevodim a Zacharije Sitchina, jo jednog diplom ca Londonskog ekonom skog fakulteta. Loginije m i je da je netko stvoren iz ivotne esencije (ivota) adamske rase negoli iz rebra. Postoji jo jedno tum aenje rijei rebro kojim u se pozabaviti neto kasnije. Po Sitchinu, pravi prijevod izraza prah zemaljski iz kojeg je, kako se tvrdi u Bibliji, stvoren Adam ustvari je ono to je ivot dobiven iz sum erskog izraza TI.IT. Nova adam ska rasa dobivena je ispreplitanjem DNK A nunnakija s DNK ljudi. G enetiari danas koriste istu tehniku poznatu kao prekrajanje gena, a to je, jednostavno reeno, poput rezanja kvadrata filma i njihova um etanja na neko drugo mjesto. Ili, jo preciznije, uzim anje kvadrata iz dva filma i njihovo m ontiranje u novi prizor. Tim e se stvara hibrid, a koliina uzete DNK iz svakog od izvora odluuje koja e biti dom inantnija. Kako opisuju drevni spisi, neki gmazovski hibridi izgledali su vrlo gmazovski dok drugi nalikuju ljudima. Gmazovi ele da njihovi hibridi izgledaju poput ljudi jer bi tajna u suprotnom bila razotkrivena. Lloyd Pye, istraiva i pisac koji se specijalizirao za pitanje podrijetla ljudi, istie da ljudska DNK im a vie od 4000 oteenja, za razliku od samo nekoliko stotina njih kod im panza i gorila. Kako je to m ogue, osim ako nije proizalo iz pogreaka tijekom eksperim enata s prekrajanjem gena, kod kojih postoji velika m ogunost pogreaka? Dokazi o genetskom m anipuliranju uoljivi su u ljudskoj DNK. Kao to kae Lloyd Pye, postoje pokazatelji o izrezivanju segm enata gena koji su preokrenuti i naopake um etnuti natrag u genom . Krom osom i kod ljudi takoer su sjedinjeni, zbog ega se ini da im am o dva m anje od viih prim ata poput im panzi i gorila. Takva sjedinjenja viam o sam o u laboratorijim a. Etablirana znanost odbija prihvatiti ili m akar istraiti ono to je oigledno jer odabrane krvne loze kontroliraju znanstvenike preko financiranja i kroz institucije koje rukovode njihovom profesijom. Ponavljate li papagajski slubene stavove dobit ete financijska sredstva i status. Iznosite li istinu ili za njom tragate vaa e karijera sustavno biti upropatavana. Isto vrijedi za m edicinu, zbog ega m ilijuni ljudi svake godine um iru od bolesti koje bi bile izljeive kada bi lijenici uperili pogled preko skalpela i sintetskih lijekova. Kod genetske je m anipulacije najznaajnije, i nuno za razum ijevanje dananjeg ljudskog iskustva, to da je prvotnih dvanaest uzvojnica DNK sm anjeno na dvije. O posljedicam a toga bit e rijei na stranicam a koje slijede. Novo, genetski m odificirano ljudsko oblije stvoreno je kako bi od njega nastala robovska rasa koja e sluiti gmazovske bogove, a to su, kao to rekoh, vjerovali i sami Sumerani. Strunjak za Sum er Samuel N oah Kram er pie:
Sum erani su sm atrali da su podlost i neasnost, nesree i tegobe ljudi u ovaj svijet donijeli bogovi te nisu preispitivali ekscentrine ili prevrtljive osobine tih boanskih bia. ovjekova je sudbina bila da pati. Poput Joba, optereenog nezasluenim brem enom , Sum erani su odgajani tako da misle kako se ne sm iju aliti ili buniti protiv nevolja koje nisu razum jeli. M orali su prihvatiti da su oni sam i izopaena bia,

Rekao je da su to?

247

jer, rijeim a jednog m udrog ovjeka: Niti jed n a ena nikada nije rodila dijete a da nije bila okaljana istonim grijehom .

Ropstvo se nastavlja...
Situacija nije bitno drukija niti danas dok m ilijarde ljudi pokorno slue svojem Bogu (bogovima) i religijskim uvjerenjima, to podrazum ijeva usaenu sklonost ka tom e da se Bog (bogovi) nikada ne propitkuje, bez obzira kako proturjean i esto opak O n/oni bili. Jo uvijek postoji vjerovanje u istoni grijeh - grjeni smo sam im tim e to sm o roeni - a ovjekova je sudbina da pati. Ljudi slue globalnom ekonom skom i poslovnom sustavu kao uglavnom nijemi robovi koji znaju gdje im je mjesto. Razlozi oiglednih podudarnosti izm eu drevnih i suvrem enih vjerovanja, percepcija i ponaanja lako su objanjivi. Dananji svijet kontroliraju isti bogovi i njihove hibridne krvne loze koji su kontrolirali ovjeanstvo tisuam a i tisuam a godina. Kontrolirali su m ase sum erskog naroda, a isto ine i s m asam a dananjeg ovjeanstva. H ibridne krvne loze nadziru sustav, kao to nadziru religije koje nisu nita drugo doli prikriveno tovanje gmazovskih bogova. Iskonstruirani singularni Bog m onoteistikih religija tek je sim bolian. U svojoj knjizi iz 1989. godine Tajna vlada: podrijetlo, identitet i svrha MJ-12 pokojni Bill Cooper, operativac m ornarike obavjetajne slube, pie: Tijekom povijesti izvanzemaljci su m anipulirali i vladali ovjeanstvom preko raznih tajnih drutava, okultizm a, magije, arobnjatva i religije. Jo uvijek to ine i ele potpunu kontrolu nad Planetom kroz potpuni nadzor ljudskog uma. Kako zgodno da rije religija ima istovrsno znaenje diljem svijeta u razliitim jezicim a koji naposljetku svi proistjeu iz sum erskog/m ezopotam skog. Njeno je znaenje pokoriti se, to za sobom povlai i biti pod neijom vlau. O vim se tono opisuje neugodan poloaj ovjeanstva od dolaska Gmazova. Ljudi su poput ovaca koje nadziru pastiri krljutave koe. Tako dolazim o do vrlo bitne stvari. Suvrem enog ovjeka genetski su izm anipulirali gmazovski bogovi da budu njihovi robovi, a Homo sapiensu je dan kapacitet mozga i tjelesna graa koji su najpodobniji za sluenje A nunnakijim a u vidu adm inistratora i radnika. M orali su biti dovoljno bistri da obave pred njih postavljene zadatke, ali ne dovoljno bistri da dokue to se doista dogaa. Gm azovim a je pak bio potreban kolektivni sustav kontrole kako bi se njihovim ljudskim robotim a neprestano ulijevao osjeaj stvarnosti koji bi ih drao na uzdi. Moda je gm azovskih gena u ljudskom tijelu bilo i prije genetske m anipulacije, ali slutim da je to bio tek djeli onoga to danas nosim o. Po m ojem miljenju, poslije toliko godina istraivanja i navoene potrage reptilski m ozak kakav je danas uobliili su gmazovski genetiari. O n djeluje poput ogrom nog m ikroipa koji nas prikapa na njihov kontrolni sustav. Kao to sam ve objasnio, reptilski m ozak velikim dijelom odreuje ljudsku percepciju i ponaanje. Njegova prim itivna, em ocionalna, na strahu utem eljena predodba stvarnosti savreno je sredstvo kolektivne kontrole te sukoba i nesigurnosti koji su presudni za njihovu m etodu zavadi pa vladaj. Gmazovi imaju i vlastiti kom unikacijski sustav pod uplivom m entaliteta roja , to u kasnije potanko obrazloiti, a s tim nas sustavom povezuje reptilski mozak. O ni su nas

248

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

podesili na njihovu postaju . Vrlo je vano da to razum ijem o elimo li se osloboditi tog ropstva i proniknuti kroz taj laan privid stvarnosti koji nam ulijevaju svakog dana. Svijest - ono to doista jesm o - daleko je m onija od svih gmazovskih gena ili kom unikacijskog sustava odluim o li povezati se s tom svjesnou o sepstvu. Prije negoli itko zapodjene borbu ili od borbe pobjegne, ili se pak sledi od straha, treba znati da izlaz postoji i da smo m u svakim danom sve blie. Kljuno za odbacivanje okova kontrole i ugnjetavanja, m eutim , jest upoznavanje s nainom igranja igre i njenim pravilima.

Povezane tokice... Anunakijski Gmazovi izvrili su m notvo genetskih eksperim enata, poevi prije nekoliko stotina tisua godina (u naem vrem enskom okviru), te su mijeali vlastite gene s ovjekovim. Stvorili su neke bizarne hibride ljudi, gmazova i ivotinjskih vrsta, kao to se navodi u drevnim opisima, a njihova istraivanja i eksperim enti s genim a nastavljaju se i danas, ispod povrine zemlje u podzem nim vojnim bazam a kao to je Dulce u Novom Meksiku. Vie pojedinosti o tom e nai ete u knjizi Najvea tajna. Gmazovi su se najprije nastanili na podruju dananje Afrike i ondje se, prem a konvencionalnoj znanosti, pojavio suvrem eni ovjek ili Homo sapiens (mislei ovjek) prije otprilike 200.000 godina. Zatim je dolo do poboljanja , odnosno Homo sapiensa sapiensa, prije cca. 35.000 godina. Takozvana karika koja nedostaje, poveznica raznih prom jena u ljudskoj vrsti nikada nije pronaena, zato to takve karike jednostavno nem a. Genetski skokovi bili su rezultat genetskih intervencija. Kako to da su pronaene samo odreene vrste, a ne i prim jeri napredovanja i prijelaza izm eu njih? No, pronaeni su divovski ljudi (To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi) i m nogi s izduenim glavama koje se poprilino razlikuju od ovjekove lubanje (si. 96). Gmazovi imaju izduene glave, to se m oe vidjeti na figuricama gm azovskih hum anoida pronaenim u grobnicam a naroda Ubaid, preteam a Sum erana u M ezopotam iji (si. 97). Obratite pozornost na tem u majke i djeteta koja je potekla od Gm azova te je prenoena u njihovim religijama od kojih je najpoznatija kranstvo. Izduena glava gmazovskih bogova
Slika 96: Jedna od neobino izduenih lubanja koje su pronaene u raznim dijelovima svijeta. r a z l P t SU m n g i d re V n i i boanstva, poput onih U

Egiptu

Rekao je da su to?

249

te u podruju Maja u Srednjoj Americi, prikazivani s izduenim glavama i ukrasim a za glavu (si. 98 i 99). O datle potjee i tradicija nekih dom orodakih naroda da stavljaju vrsti povez na glave beba, elei im izduiti lubanje kako bi bili poput bogova. Drugi pak Gmazovi i ne-ljudski posjetitelji imaju okrugle glave. Tema divova esto se javlja u drevnim spisima i dom orodakim legendama. Etiopski tekst Kebra Nagast star je tisue godina i spom inje enorm nu veliinu novoroenadi nastalih sjedinjavanjem ljudi i bogova putem spolnog openja ili iz epruveta. U njem u se opisuje kako: ... Kainove keri [Noini sinovi] s kojim a su aneli zaeli... nisu mogle roditi svoju djecu te su um rle. Opisuje se kako su neke od tih divovskih beba roene carskim rezom: ... trbusi njihovih majki bijahu zarezani i oni izaoe van u predjelu pupka. U ahnamehu ili Knjizi kraljeva, legendarnoj povijesti Irana koju je 1010. dovrio pjesnik Firdowsi ili Ferdowsi, on opisuje roenje djeteta po im enu Zal, sina kralja Sama. Dakako, kralj je uasnut nezemalj skim izgledom svoga djeteta. Dijete im a vrlo veliko tijelo isto poput srebra, staraki bijelu kosu boje snijega i lice usporedivo sa Suncem. Svoga sina Sam naziva dem onskim djetetom , djetetom daeva. Ovi se bogovi i polubogovi koji sjaje poput sunca esto spom inju, to je jedno od izvorita tovanja bogova Sunca, i danas jedna od glavnih znaajki religije ilum inatskih krvnih loza. Naziv biblijskih bogova S lika 98 Elohim potjee od rijei eloh , to znai svjetlost . U

Slika 97: Jedna od figurica gm azovske majke i bebe otkrivenih u grobnicama naroda Ubaid (otprilike 5300. do 4000. g. pr. Kr.) koji je ivio u M ezopotam iji prije Sumerana.

Slika 99

Drevni Egipani prikazivali su pripadnike svojih kraljevskih obitelji i faraone s izduenim glavam a i ukrasima za glavu.

250

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

drevnom hebrejskom tekstu pod naslovom Knjiga Noina i njenoj izvedenici Knjizi Henokovoj opisuje se udnovato roenje ne-ljudskog djeteta za koje se ispostavlja da je Noa, poznato po dogaaju iz Potopa. O tom e se takoer govori u Svicima s M rtvog mora koji sadre dosta m aterijala iz Knjige Henokove. Neobino dijete koje se spom inje u tim tekstovim a jest sin Lameha. Navodi se da nije nalik ljudskom biu, da je sliniji djeci anela s neba. Lamehovo dijete, Noa, prikazan je s koom bijele boje te s plavom kosom , a njegove su oi obasjavale [cijelu kuu] poput Sunca. Gmazovska bia sjajnih oiju i svjetlucavih tijela opisuje Credo M utwa u svojim prikazim a drevne i suvrem ene Afrike, ime se jo jednom m oe objasniti bliska povezanost izm eu tovanja zmije i tovanja Sunca tijekom tisua godina. Naziv Ilum inati odnosi se na one prosvijetljene. Na jednoj razini to znai prosvjetljenje putem znanja, ali m oe im ati i drugo znaenje povezano s onim a koji sjaje. Lameh ispituje svoju enu o ocu djeteta Noe:
Jer, zna, u srcu sam nekako osjeao da su zaeu [kumovali] Prom atrai i O ni Sveti ... i N e filim i... i zbog toga djeteta moje srce tu ro b n o je bilo.

O na predrasuda liena struja etablirane znanosti sada se m ora pozabaviti onim to je oito. Skupina istraivaa iz Projekta ljudskoga genom a kae kako sm atraju da je 97% nekodirajue DNK, nazvane ,,DNK otpadom (zato to znanstvenici ne znaju koja je njegova funkcija), zapravo genetski kod izvanzemaljskih oblika ivota. Profesor Sam Chang, voa te skupine, tvrdi da ogrom na veina ljudske DNK potjee s nekog drugog svijeta, a prividno suvini izvanzemaljski geni jednostavno uivaju u vonji s radinim aktivnim genim a prenoenim s jednog narataja na drugi. O bjasnit u to neto kasnije i na drugi nain. Poslije opsene analize i pom o drugih znanstvenika, raunalnih program era, m atem atiara i drugih uenjaka profesor Chang je poeo razm atrati m ogunost d a je prividan otpad ljudske DNK m oda stvorio neki svemirski program er. Izvanzemaljski blokovi unutar ovjekove DNK, tum ai profesor Chang, im aju svoje vlastite vene, arterije i im unoloki sustav koji se estoko opire svim naim antikancerogenim lijekovima. Te nastavlja:
Prem a naoj hipotezi, neki vii oblik izvanzem aljskog ivota sudjelovao je u stvaranju novoga ivota i njegovog zasijavanja na razne planete. Zem lja je tek jedan od njih. M oda nas, poslije program iranja, nai tvorci uzgajaju na isti nain na koji mi uzgajam o bakterije u Petrijevim posudam a. Njihovi nam m otivi nisu poznati. Je li to bio znanstveni eksperim ent, nain priprem anja novih planeta za kolonizaciju ili dugotrajan p ostupak sijanja ivota u svemiru.

Profesor Chang pretpostavlja da su potencijalni izvanzemaljski program eri vjerojatno radili s jednim velikim kodom sastavljenim od nekoliko projekata koji su iznjedrili ivotne oblike na raznim planetim a. O n sm atra da su m oda napisali veliki kod, usadili ga, nisu bili zadovoljni nekim njegovim funkcijam a ili su dodali novi kod, ponovno ga usadili te napravili dodatna poboljanja, i tako m nogo puta.

Rekao je da su to?

251

Profesor Chang jedan je od m nogobrojnih znanstvenika i istraivaa koji ukazuju na izvanzemaljsko podrijetlo ovjeka. O n kae:
O no to vidim o u naoj DNK je p rogram napravljen od dvije verzije, velikog koda i osnovnog koda. Prva je injenica da cijeli taj program zasigurno nije napisan na Zemlji, to je sada provjerena injenica. D ruga je injenica da geni, sam i po sebi, nisu dovoljni kao tum ai evolucije. Jo je neto m oralo biti ,,u igri ... Prije ili kasnije, ipak sm o se uhvatili ukotac s nevjerojatnom predodbom da svaki ivotni oblik na Zemlji nosi genetski kod za svog izvanzem aljskog roaka i da evolucija nije ono to m islim o da jest.

To ba ne bi ilo, Charlie O no to govorim od 1991. a to Changovo istraivanje DNK potvruje m oe se pronai u drevnim zapisima i opisim a diljem svijeta. Ne-ljudske skupine m nogih vrsta doprinijele su stvaranju ljudskog oblija i ivota na planetu Zemlji. ini se da prije dolaska Gm azova nije bilo ena i mukaraca, sam o androgenih ljudi s brojnim m oim a i darovim a koji su im om oguavali da se poveu s velikim beskrajem . Gm azovskom genetskom intervencijom ti su darovi odstranjeni te su stvoreni m ukarac i ena. O datle i sim bolika stvaranja Eve od Adama: njih dvoje genetskim je cijepanjem nastalo iz jednoga. Glavna razlika izm eu ena i m ukaraca jednostavno je horm onalna. Lako je vidjeti kako su mogli nastati kao izrazi iste izvorne forme. Gmazovi su im dali kom patibilne spolne organe za tada zapoet nov oblik razm noavanja, to je pojanjenje zato biblijski tekstovi i ostali govore o novonastalim bolovim a pri raanju. U svijet je takoer dospjela nova vrsta osjetilnosti - seks kakvog danas poznajem o. Gmazovi iz Tree i etvrte dim enzije opsjednuti su seksom, kako zbog osjeta koje stvara tako i zbog toga to se hrane orgazm ikom energijom . To je jedan od glavnih naina na koji nas iscrpljuju. to mislite, zato ivimo u seksom opsjednutom drutvu? D ananja ljudska rasa ili Homo sapiens pojavila se daleko bre negoli bi to dopustila konvencionalna evolucija, zbog genetske intervencije tih vrsnih genetiara. Z nam eniti kozm olog dr. Carl Sagan analizirao je gmazovsko podrijetlo ovjeanstva u svojoj knjizi Zm ajevi Edena te je istaknuo da fosilni ostaci ukazuju na nagao i neobjanjiv skok na podruju funkcioniranja ljudskog m ozga koji se ne moe objasniti tvrdnjam a Charlesa D arw ina i njegovih pristaa da su se ljudi razvili od gmazova, ali iznim no sporo. D arw in je radio za odabrane krvne loze kako bi uveo pogrenu predodbu o ljudskom podrijetlu i stvarnosti. U tom e je poprilino uspio jer konvencionalna je znanost jo uvijek zaslijepljena D arw inovom verzijom evolucije. Prem a darvinistikom okviru vrem ena, trebalo je protei 200 milijuna godina da se pojave prvi sisavci i jo pet do deset m ilijuna godina da se oni razviju u ljude, kae Sagan. Um jesto toga, dogodilo se to vrlo brzo u, kako to Sagan naziva, znaajnom prodoru evolucije mozga, a kam eno orue, na prim jer, nije se razvijalo sporo ve se pojavilo ,,u izobilju i odjednom . D revna Knjiga Henokova opisuje kako je neki pali aneo, posebno onaj po im enu Azaz^F, donio to znanje:

252

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Azazel je ljude pouio izradi m aeva, noeva, titova i p rsn ih oklopa. Naim e, otkrio im je zemaljske m etale te ih pouio um ijeu njihove obrade. Pouio ih je kako izraivati narukvice, ukrasni nakit, kako od antim ona izraditi crnilo za one kapke. O tkrio im je i posebna svojstva svih vrsta dragog kam enja te ih uputio u izradu tin k tu ra za bojanje. I bezbonost se sve vie irila zem ljom , ljudi su sve vie inili blud je r bili su zavedeni na pogrean put i iz dana u dana postajali su sve iskvareniji na svim svojim putovim a. Semjaza ih je pouio aranju i presaivanju biljaka, A rm aros odstranjivanju uroka, Barakijal ih je u putio u astrologiju, Kokabel ih je pouio o sazvijeima, Ezekijel im je prenio spoznaju tum aenja oblaka, a Arakijel tum aenja zem aljskih znakova, amsijel tum aenja znakova na suncu, a Sarijel znanje o m ijenam a mjeseca. I kad bi ljudi koje su tom e pouili um irali oni su plakali i njihov se pla uo do n eb esa...

Ovo je jo jedna esta tem a u raznim dijelovima svijeta, tem a o znanju koje su ljudim a prenijeli bogovi . Rekao bih da su ljudi tako naglo napredovali zahvaljujui tom znanju, a ne toliko funkcijam a mozga. Gmazovi imaju genetsku strukturu hijerarhije faistikog stila koja se odraava u indijskom sustavu kasta u kojem je genetika sve: ona od samog poetka odreuje va ivot. Gmazovi su opsjednuti genetikom i zadrti su rasisti, a ta je karakteristika prenesena njihovim hibridim a. Upravo su gmazovski bogovi uspostavili kastinski sustav u dolini Inda tijekom vedskog razdoblja izm eu otprilike 1500. i 500. g. pr. Kr.. ujem s vrem ena na vrijeme da indijske vlasti osuuju rasizam drugih, iako je kastinski sustav najgora rasistika podjela ljudi na Zemlji. Indija je i danas pod njegovim utjecajem. Izrael takoer provodi vlastiti kastinski sustav, pogledajte rasistiki ustroj izraelskog drutva. Tipovi A nunnakija i Nefilima itd. iz doline Inda nazivani su Nage (si. 100). Izraz Naga potjee iz sanskrta, drevnog jezika Indije, a nag jo uvijek znai zmija, osobito kobra, u veini indijskih jezika. U knjizi Spilje, kotlovi i skrivena stvorenja (Caverns, Cauldrons, and Concealed Creatures) istraiva M ichael M ott pie:
Nage se opisuje kao vrlo naprednu rasu ili vrstu s visoko razvijenom tehnologijom . I oni osjeaju prezir prem a ljudskim biim a koje navodno otim aju, m ue i s njim a se kriaju; akih i jedu. Pretpostavlja se da je krianjem nastala iroka lepeza raznolikih oblija u rasponu od izgledom sasvim gm azovskih do gotovo ljudskih. M eu njihovim brojnim dostignuim a su i sm rtonosne zrake i vim ane , o dn osno letjelice u obliku diska.

Rekao je da su to?

253

Te su letjelice podro b n o opisane u drugim drevnim vedskim spisima, ukljuujui Bhagavad-Gitu i Ram ayanu. Rasu Naga povezuje se s jo jednom podzem nom rasom, hinduistikim dem o n im a ili Rakasam a. O ni takoer posjeduju, kao pojedinci, arobno kam enje ili tree oko na sredini ela koje je m nogim dananjim prouavateljim a istonjakog m isticizm a znano kao arina toka jedne od viih akri tj. toaka energetskih kanala u ivanom sustavu ljudi ili hum anoida - akra povezana s unutarnjim vizijam a, intuicijom i drugim ezoterijskim pojm ovim a.

Kada bi ljudi istraivali i tum aili stvari otvorena um a na istu bism o priu nailazili posvuda. O tim anja ljudi od strane Gmazova, Sivih i drugih skupina odvijaju se i danas. Ljude se otim a i usauju im se ureaji za praenje i kontrolu percepcije, odstranjuju im se razne horm onalne i druge kemijske tvari koje Gmazovi koriste u Treoj dimenziji. Nastavljaju se postojei genetski program i ija je svrha zam jena sadanjeg ljudskog oblika drugim u koji se gmazovi iz etvrte dimenzije m ogu izravno inkarnirati , dok su ga prije mogli samo opsjednuti. Dio toga bio je nacistiki program nadm one rase - jedan od njihovih probnih pokuaja, da ga tako nazovemo. Dakako, nacistika nadm ona rasa ukljuivala je plavokose, plavooke A rijce , a dio gmazovskog program a razm noavanja obuhvaa iskvarene elem ente u redovim a takozvanih Nordijaca, pa odatle iskazi o plavoj kosi i plavim oima.

Djeca zmije" Jedan od najupeatljivijih trenutaka tijekom m ojih putovanja svijetom bio je susret s divnim ovjekom po im enu Credo Mutwa. O n je poznati am an ili sanusi naroda Zulu u Junoj Africi. Kontaktirao m e je 1998. po objavljivanju m oje knjige Najvea tajna kada sam prvi put iznio inform acije o Gmazovima. Prilikom naeg susreta upitao me: Kako znate za Chitaure? Nisam im ao pojm a o em u govori jer nikada nisam bio uo za te Chitaure . (Meni ih je Credo uvijek izgovarao kao C hitauri , ali viao sam i verziju Chitaw ouli; vano je, m eutim , da to oznaava gmazovsku rasu.) O bjasnio je da ta rije u prijevodu s jezika zulu znai djeca zmije ili djeca pitona, a m oe znaiti i diktatori . To je vrlo slino srednjoam erikom nazivu za Gmazove koji u prijevodu glasi ljudi [od] zmije. Kako znate za gmazove? - pitao m e je Credo, pojanjavajui svoje prethodno pitanje. O dgovorio sam m u da sam to saznao iz razliitih izvora, drevnih i suvrem enih, to ukljuuje inform acije dobivene od ljudi koji su radili, esto protiv svoje volje, u uim krugovim a unutar vlada i sigurnosnih agencija te program a za kontrolu um a, a ovi proizvode robotim a sline pijune koji slue skrivenim ciljevima i odabranim krvnim lozama. Tu ulazi pribavljanje djece za seksualno zadovoljenje nekih od najpoznatijih ljudi na svijetu. M noge od njih im enujem u svojim drugim knjigama. Istina, um no kontrolirana djeca nee se izbrbljati, ali neka ipak hoe kada postanu starija i kad se njihovi um ovi prisjete to se dogaalo. Afrika, poput svih drugih kontinenata, preplavljena je legendam a o zmijskoj rasi. Credo kae da je znanje o postojanju Gmazova bilo rairenije prije dolaska Europljana u Afriku.

254

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Oni koji su stajali u pozadini te invazije - stanovite krvne loze - na nian su uzeli amane, rekao je. amani su bili prenositelji drevnoga znanja i usm ene povijesti, a gmazovski hibridi Britanskog carstva, poput rotildskog agenta Cecila Rhodesa, htjeli su izbrisati zapise o Gm azovim a i nam etnuti izmiljenu povijest koju su proturali kranski m isionari. Budui da su europske sile pokrenule nem ilosrdne operacije ubijanja i unitenja irom Afrike u kojim a su cijedili um ove am ana i potom ih ubijali, rekao m ije Credo, am ani i ostali su, da bi doskoili novonastaloj situaciji i sauvali svoja znanja, osnivali tajna drutva. U vrijem e pisanja ove knjige Credo se pribliava svojim devedesetim godinam a, a prije vie od 50 godina prvi je put iniciran u ta afrika tajna drutva. Kako bi se onem oguila infiltracija inicijacije su vrlo stroge. Sve to Credo potanko opisuje u estosatnom DV D -u koji smo nas dvojica snim ili pod nazivom Reptilian Agenda. Credo mi je pokazao artefakte koji su m u dani, ukljuujui Ogrlicu misterija koja se spom inje u zapisima starim 500 godina. Tvrdi da je stara barem 1000 godina (si. 101). Ogrlica poiva na njegovim ram enim a, a s obzirom da je izuzetno teka nije mi Slika 101: Ogrlica misterija Creda jasno kako uope hoda. K rupni simboli koji vise na M utwe za koju kae d a je stara ogrlici kazuju priu o skrivenoj povijesti Afrike te barem tisuu godina. Pomou o povijesti svijeta. S prednje je strane figura ljudske ovih privjesaka (simbola) on ene, a tu je i m uki lik koji izgleda vrlo ne-ljudski. pripovijeda priu o Africi i njenim Taj udni tip im a erigirani bakreni penis koji je narodima. neko, dok nije ukraden, bio nainjen od zlata (si. 102). O draz je to drevnih egipatskih m itova o Ozirisu, njihovom bogu podzem lja i sinu boga Sunca Raa. Po predaji, zelenokoca Ozirisa ubio je njegov suparnik Set koji je izrezao njegovo tijelo na 14 kom ada i razbacao ih po Egiptu. Ozirisova ena Izida pronala je 13 od 14 kom ada, ali ne i njegov penis. Zam ijenila ga je penisom napravljenim od zlata i rodila je H orusa, egipatsku verziju Isusa. Pria slina ovoj postoji o N im rodu, prvom kralju Babilona, jer svi su ti likovi iz drevnih kultura razliita im ena za iste mitove i ljude . Kada to shvatimo povijest postaje m nogo m anje zamrena. Zlatni penis sim bolizira Slika 102: Simboli na Ogrlici hibridnu krvnu lozu, a danas ga predstavlja obelisk, misterija govore o krianju izmeu ljudskih ena i om iljen kod Slobodnih zidara. Neko zlatan a sada vanzemaljskih bogova. G m azovi bakren, penis na Ogrlici misterija sim bolizira su zabranjivali vjerne prikaze krianje izm eu gmazovske rase i ljudi te stvaranje samih sebe te su zato simboliki hibridne krvne loze. M uka figura na ogrlici ne izgleda predstavljani u mnogim ne ljudskim oblicima. gm azoidno jer Gmazovi su - tum ai Credo - upozorili

v.* fir

Rekao je da su to?

255

ljude da ih nikada ne prikazuju u njihovom pravom obliku. Um jesto toga, jasno su ih prikazivali kao n e ljude, ali ne onakve kakvi su zapravo bili. Usprkos tom e m ogu se pronai i neki vjerniji prikazi kao to su hum anoidne figurice pronaene u grobnicam a predsum erskog naroda Ubaid. Na Ogrlici misterija visi i letei tanjur, tu je i velika ruka, puna sim bola (si. 103). Credo kae da su leteim tanjurom Gmazovi putovali izm eu Zemlje i njihovog divovskog m atinog broda u orbiti oko naeg planeta. Afrike legende govore da je m atini brod kruio oko Zemlje, da su na nj otili gmazovi tijekom kataklizm ikog Velikog potopa te da su se kasnije vratili i uspostavili napredne kulture u Sum eru, dolini Inda, Kini, zapadnoj Africi, Srednjoj i Junoj Am erici i drugdje. Sumerski zapisi govore o leteim zm ijam a i zmajevim a koji rigaju vatru, a Egipani su rekli da su na Zem lju doli Slika 103: Ruka i letei tanjur na Ogrlici misterija. Ruka je iarana uvari u svojim nebeskim brodovim a. U drevnim simbolima, ukljuujui svevidee kulturam a diljem svijeta im ate stalno prisutnu tem u okokoje predstavlja uvare , bogova koji dolaze u nekakvom leteem stroju i rotildski simbol Davidovu uspostavljaju civilizacije te donose znanje i tehnike zvijezdu i sazvijee Orion. koje su bitno naprednije od onih postojeih. U drvenim indijskim zapisima letjelice bogova nazivaju se vim ane , a bile su razliitih m odela. Neke su imale oblik cigare, dok su druge opisane kao dvokatne letjelice s kupolom i okruglim prozorim a. O ba tipa redovito se spom inju u dananjim vienjim a NLO-a. D revni indijski tekstovi opisuju antigravitacijsku tehnologiju kakva se koristi u leteim tanjurim a. M eu sim bolim a na Ogrlici m isterija je svevidee oko koje sim bolizira uvare . - objanjava Credo. Pod tim su nazivom bili poznati Gmazovi. Isto to svevidee oko m oem o vidjeti na dolarskoj novanici koju izdaju rotildske Federalne rezerve (si. 104 na sljedeoj stranici). Tu je i sazvijee O rion koje dananji istraivai esto povezuju s izvanzemaljskom aktivnou na Zemlji i s gmazovskim skupinam a. Na kraju, na ogrlici visi i Davidova zvijezda, rotildski sim bol na njihovoj kui u Frankfurtu a danas na izraelskoj zastavi. Simboli koje koriste ilum inatske krvne loze nisu ono to se tvrdi da jesu. O ni su povezani s gmazovskim bogovima .

Ratovi'bogova'
Na tem elju drevnih prikaza stjee se dojam d a je izm eu nekoliko frakcija Gmazova izbio rat te da je voen ureajim a visoke tehnologije, ukljuujui atom sko i lasersko oruje daleko naprednije od onog to danas poznajem o. Legende diljem svijeta spom inju tu bitku kao ratove bogova (si. 105 na sljedeoj stranici). M nogo je dokaza o atom skom ratu u drevnom svijetu, ukljuujui rastaljeno zeleno staklo pronaeno

256

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

u M ezopotamiji, Egiptu, dolini Inda i drugdje, slino onom nastalom pri eksploziji atomske bombe. O jednom takvom prim jeru izvijestio je list New York Herald Tribune jo 1947. godine:
Kada je prva atom ska bom ba eksplodirala u N ovom Meksiku pustinjski se pijesak pretvorio u rastaljeno zeleno staklo. Ova injenica, prem a pisanju asopisa Free World, osupnula je neke arheologe. Tijekom iskopavanja u drevnoj dolini rijeke Eufrat otkrili su sloj ratarske kulture stare 8000 godina, kao i sloj m nogo starije pastirske kulture te jo starije kulture spiljskih ljudi. N edavno su dospjeli do sloja staljenog zelenog stakla.

S lika 104: Svevidee oko G m azova uvara koje su Iluminati stavili na dolarsku novanicu tijekom 1930-ih go d im .

Iste su stvari pronaene na m nogim nalazitima. Slijedi odlom ak - V i ..... iz Mahabharate, jednog od dva glavna sanskrtska epa drevne Indije koji \ w predstavljaju vaan dio hinduske f ' vJ \ ' povijesti i mitologije. Nazivaju je hinduskom Biblijom. Dvanaest je puta V. V U i dua od kranske Biblije i donosi priu o velikom ratu kojim je zavreno Slika 105: Drevni zidni reljefu hramu u Abydosu u gornjem Egiptu s prikazom naprava koje napadno jedno doba i zapoeto drugo. Brojne nalikuju helikopteru, zatim nekoj naprednoj su pretpostavke o njenoj starosti, ali letjelici, pa i podm ornici - upravo ono to vam treba prem a veini procjena na koje sam za rat Bogova. naiao tekstovi su napisani u razdoblju izm eu 3000. i 1000. g. prije Krista. No, sai la je pria m nogo starija. Kao to sam spomenuo, izraz vimana oznaava letjelicu U Mahabharati pie:
Tuste plam ene strijele, poput velikog pljuska, zasue sve to se mie, opasujui neprijatelja ... Na vojsku Pandava ubrzo se spustio m rkli m rak. Sve strane kom pasa nestae u tm ini. Zapuhali su snani vjetrovi. Uz tutnjavu se podigoe stupovi oblaka, vitlajui prainu i ljunak.

Ptice su divlje krijetale ... kao da su porem eene i same prirodne sile. Kao da se Sunce zateturalo na nebu. Zemlja se zatresla, sagana stranom i silnom vrelinom tog oruja. Slonove je zahvatio plam en te su m ahnito trali am o-tam o ... na ogrom nom

Rekao je da su to?

257

podruju druge su se ivotinje presavijale na tlu i ugibale. Sa svih strana kom pasa plam ene su sulice padale nemilice, bez prestanka.
G urkha, letei u brzoj i snanoj vim ani, bacio je projektil nabijen svom snagom svemira. U areni stup dim a i vatre sjajan p o p u t tisue sunaca podigao se u svoj svojoj velian stv en o sti... O kom ita eksplozija s nabreklim dim nim oblacim a ... oblak dim a nastao nakon prve eksplozije oform io je iree krugove, kao da su se otvorili divovski suncobrani ... bijae to nepoznato oruje, strahovita m unja, divovski glasnik sm rti koji je pretvorio u pepeo itavu rasu Vrinija i A ndhaka ... ... Trupla bijahu sagana do neprepoznatljivosti. Poispadali su im kosa i nokti; lonarija se raspadala bez vidljivog uzroka, a ptice pobijelile. Poslije nekoliko sati sva h ran a bijae zagaena ... bjeei pred vatrom vojnici su se bacali u potoke i rijeke kako bi sprali sebe i svoju oprem u.

Ako ovo nije prikaz atom skog oruja onda ne znam to jest! U drevnoj indijskoj literaturi m notvo je ovakvih opisa u kojim a su ak prikazane bitke na Mjesecu, to e se, na stranicam a koje slijede, pokazati kao inform acija od velike vanosti. Istraiva i pisac David H atcher Childress istie da kad su arheolozi iskopavali grad Rishija M ohenjo-daro na ulicam a su otkrili kosture, od kojih su se neki drali za ruke, kao da ih je snala neka iznenadna katastrofa. O n tvrdi da su ti kosturi m eu najradioaktivnijim a ikada pronaenim a, identini onim a pronaenim a u Hiroim i i Nagaskiju. U M ohenjo-daru, drevnom gradu s vodovodnim sustavom boljim od onih u dananjem Pakistanu i Indiji, ulice su bile prekrivene crnim grum enjem stakla za koje se ispostavilo da su glinene posude rastaljene od silne vreline. Ovu pojavu pretvaranja u staklo ili u staklenu tvar zbog intenzivne vruine takoer pronalazim o irom svijeta. Tako im am o u staklo pretvorene stijene, kue, ruevine te m ezopotam ske i iranske zigurate ili piram ide koje su pronaene s glinenim ciglama staljenim pri strahovito visokim tem peraturam a. Arheolozi su 1952. otkrili ostakljeno podruje pijeska koje je pokrivalo tisue kvadratnih m etara, a izgledalo je istovjetno zoni za atomske pokuse poput lokacije W hite Sands u Sjedinjenim Dravama. Rijeima jednog autora: ... kam o god u svijetu pogledam o, zbunjujua enigm a postakljenih ruevina predstavlja izazov naem intelektu ... od Perua, preko kotske i Skandinavije, do visoravni Kine i Indije ovi neizbrisivi dokazi svjedoe o nekom nedvojbeno nasilnom inu. Simbolina pria o Sodom i i G om ori mogla bi se protum aiti i kao opis napada atom skim orujem . Lotova je ena upozorena da se ne okree, a kada to ipak ini biva pretvorena u stup soli. M eutim , prem a istraivau Zechariahu Sitchinu, rije koja je prevedena kao soF znai para , tako da stup soli postaje - daleko uvjerljiviji - stup pare. G odine 1990. kada sam jo uvijek bio pod snanim dojm om zbog novonastalih prom jena kod sebe, naveden sam da odem u kuu jedne ene u zapadnoj Engleskoj kako bih upoznao njezin kanal , svijest pod im enom M agnu . Iz m notva razloga to je bilo vrlo neobino iskustvo. Vidjeti njeno lice koje se preda m nom preobraava i uti njen izmijenjeni glas u trenutku kada kroz nju progovara ta svijest za m ene je, u toj fazi, bilo pravo

258

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

otkrivenje. M agnu je rekao da su sa Zemlje povuene energije kako bi se sprijeilo da budu iskoritene za njeno unitenje:
M oja o danost vaem planetu see jo u doba A tla n tid e ... [k a d a ]... su koritene m noge energije i kada su koritene inform acije i znanje koje je zbog odreenih sigurnosnih razloga povueno, m oem o rei, zato da se sprijei posvem anja katastrofa, da se sprijei p o tp u n o unitenje vaeg planeta. Mogli bism o rei da su u pitanju bile hitne m jere da se sprijei p reuranjeno unitenje stanovnika ovog planeta.

Te su energije koritene u visokotehnolokom ratu voenom orujem tem eljenom na fizici nepoznatoj dananjem ovjeanstvu. Koritene su napredne tehnologije laserskog i energetskog oruja koje je zasigurno moglo razoriti bilo koji planet. Sve se to zbivalo u vrijeme koje ja nazivam rascjep , iju u narav objasniti kasnije. Mu i Atlantida potonuli su u m ore, prekriveni valovima, preostalo je sam o nekoliko izdvojenih otoka poput Uskrnjeg otoka u Pacifiku (dijela kontinenta Mu) gdje i danas stoje m asivni kipovi njihovih bogova. ini se da su dvije kopnene mase tonule u fazama. Preivjelo je m alo ljudi, a m nogi od njih nali su utoite u podzem lju, u drevnim spiljskim gradovim a i tunelskim sustavim a iz kojih e, kao i iz Mjeseca, izroniti nova gm azovsko-ljudska rasa. Odatle potjee legenda Hopi Indijanaca o m ravljim ljudim a tj. Sivima. O ne koji su preivjeli Potop Sivi su odvodili u podzem ne lokacije u G rand Canyonu (kojeg nije izdubila rijeka Colorado, ve je nastao tijekom geoloke katastrofe). Kada god bih se naao ondje u glavi m i se javljala ista slika nekakve otvorene rane na ljudskom tijelu. Glavnina gmazovskih bia iz Tree dim enzije izbjegnula je katastrofu u svojim svemirskim letjelicama kojim a su stigli do svog, kao to ve rekoh, m atinog broda, to je opisano u m ezopotam skim , junoafrikim i ostalim drevnim predajam a. No, kada se stanje na Zemlji naposljetku smirilo, oni su se vratili. Imali su ljudsko oblije i m anipulirali su ljudskom genetikom dugo vrem ena prije kataklizm i kako bi ljude uinili to slinijim a raunalim a i kako bi se sami ljudi sve vie fokusirali na puku fiziku stvarnost. Mitovi, legende i okultne prie takoer govore o nekom unitenom planetu u ovom Sunevom sustavu, iz ijih je ostataka nastao asteroidni pojas. Navodno je kruio izm eu sadanjih orbita M arsa i Jupitera, a esto se spom inje pod nazivom M aldek . Prem a takozvanom Titius-Bodeovom zakonu ili samo Bodeovom zakonu, procjenjuje se raspored planeta. O tkrio ga je 1776. Johan Titius, a razradio J. E. Bode 1779. godine. Bode je ustvrdio da bi, prem a tom zakonu, izm eu M arsa i Jupitera trebao biti jo jedan planet, ali kasnije je ondje otkriven asteroidni pojas. Profesor M ichael O venden, astronom na Odjelu za geofiziku i astronom iju te na Institutu astronom ije i svemirske znanosti pri Sveuilitu British Colum bia, radio je 25 godina kako bi izloio svoju tezu o asteroidnom pojasu kao nekadanjem planetu koji je prije vie m ilijuna godina eksplodirao. Po m ojem miljenju, to se dogodilo m nogo kasnije. Prim ijenjena na druga astronom ska pitanja, O vendenova je m etodologija bila iznim no tona. Unitenjem M aldeka izazvana je katastrofa u

Rekao je da su to?

259

Sunevom sustavu i pustoenje na Zemlji. U tom su razdoblju atm osfera i predjeli Marsa, neko bogatog i izdanog planeta s vlastitom populacijom , razoreni zbog unitenja M aldeka, to je bilo povezano s ratovim a bogova. Legende, mitologija i okultna vjerovanja ukazuju na to da su na M arsu i Veneri postojala razvijena drutva koja su poharana ratom u Sunevo, sustavu, sim boliziranom bitkom izm eu Titana i Olimpijaca. Unitenje M aldeka dovelo je do prom jene putanje oba planeta, ostavivi prizor razaranja kakav u Sunevom S lika 106: Mars: jo mnogo toga treba sustavu vidim o i danas. otkriti o onome to se ondje dogaalo i U Zulu legendam a taj izgubljeni planet to se dogaa danas. naziva se M pum akazi . Credo M utwa kae da M pu znai nastajui , a kazi znai ena ili velika. To je bilo mjesto gdje je roena velika majka - pojanjava - i prekrasan svijet kao iz m ate . Ali napali su ga zavidni bogovi i pretvorili u sagani pepeo. Im m anuela Velikovskog, psihijatra koji je preao u pisce i uenjake, svugdje je doekivala poruga kada je napisao niz knjiga u kojim a govori da su Zem lja i Sunev sustav prolazili kroz niz katastrofa, sve do pred nekoliko tisua godina. ak i ako nije bio u pravu glede svake pojedinosti (a tko jest?), zasigurno je bio u pravu u svojim postavkam a. U gmazovsko-ljudskoj prii Mars zauzima posebno mjesto, a Gmazovi na M arsu od drevnih vrem ena imaju podzem ne baze, kao i druge ne ljudske skupine i neke veom a sline ljudim a. Zulu legende govore o tom e da je Mars bio sjedite Gmazova te da su neki jo uvijek tam o (si. 106). O vim se objanjava zato je na djelu takvo pom no zatakavanje spoznaja o M arsu. M ichael Brooks, savjetnik asopisa New Scientist i autor knjige 13 stvari koje nemaju smisla (13 Things That Dont M ake Sense), 2009. godine u listu The Times napisao je lanak u kojem je ukazao na znanstvene pogreke u potrazi za ivotom na M arsu koje su bile tako elem entarne da je to poinjalo podsjeati na zavjeru. Pogreke su onemoguavale znanstvenike da pronau ono to su traili. Takoer im am o cijeli niz neuspjenih misija letjelica poslanih na M ars tako da znanstvenici ve govore o M arsovom prokletstvu. to to ne ele da saznamo? Pa, za poetak, recimo, da ondje postoje podzem ne baze izvanzemaljaca.

Kraljevske linosti Gmazova U nutar ljudskog drutva Ilum inati su predstavnici takozvanih zmijskih bogova te ine globalnu dinastiju, to je rije definirana kao slijed vladara koji pripadaju istoj obitelji. Tono, pripadaju gmazovskoj obitelji, ali oni nisu krajnji vladari situacije kakvima se ine. U m nogom e su i sami robovi i boje se dem onskih entiteta koji ih opsjedaju i diktiraju njihovim ili, preko njih, tuim postupcim a. M oram o zapam titi da pripadnici tih krvnih loza nisu bogovi , oni su polubogovi , m ukarci i ene s

260

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ulogom posrednika. Na vrhu strogo nam etnute hijerarhije prikrivene kontrole danas postoji 13 gm azovsko-hibridnih krvnih loza. M eu njim a su Rothschildi, Rockefelleri, dinastija W indsor i m erovinka krvna loza koja je u novije vrijeme postala poznata zahvaljujui knjigam a kao to su Da Vincijev kod i Sveta krv, sveti gral. Prvo je rom an, a drugo iscrpna studija. Zasnivaju se na tem i krvne loze nastale iz ljubavne veze Isusa i biblijske figure po im enu M arija M agdalena, na podruju dananje Francuske gdje je ta loza postala krvna loza m erovinkih kraljeva. Problem s tom teorijom je u tom e to nisu postojali ni Isus ni M arija M agdalena jer su Evanelja (engl. Gospels) - obratite pozornost na poveznicu spels/spells1 - bila kopije m nogo starijih m itova i pria kakve nalazim o diljem svijeta. No, ire postavke tih knjiga su ispravne. Doista postoji zavjera, doista je vezana uz krvnu lozu i doista obuhvaa m erovinke kraljeve. U njim a spom enuta tajna drutva, poput Vitezova tem plara i O pusa Dei jesu dio zatakavanja u dosluhu s drugim a, kao to su Jezuitski red i M alteki vitezovi. Ali. Krvna loza nem a nikakve veze s Isusom , a im a sve m ogue veze sa zmijskim bogovima. M erovinzi su bili kraljevi na podruju dananje Francuske i Pariza, grada svjetlosti. Predstavljali su kraljevsku lozu naroda pod nazivom Franci. M erovinka krvna loza kretala se tisuam a godina prem a Francuskoj preko Kavkaskog gorja, nekadanje postojbine Hazara i preko Troje u dananjoj Turskoj gdje su njeni izdanci, prem a predaji, sudjelovali u Trojanskim ratovima. Tamonje su krajeve u veem broju nastanjivali Sumerani. M erovinzi su opisivani kao pastirski kraljevi ili kraljeviarobnjaci, to je ifra spom enutih krvnih loza. O ni tvrde da su kraljevskoga roda zbog svoga genetskog podrijetla i zato to su im gmazovi predali ezoterijsko znanje koje je irim m asam a uskraeno. Glavni igrai u Rothschildovoj obitelji iznim no su vjeti crni magovi koje bi se takoer m oglo opisati kao arobnjake . Karlo Veliki, vladar Svetog Rimskog carstva koji je slijedio Merovinge na istom podruju (dananja Francuska i Njemaka), jo je jedna vrlo bitna ilum inatska figura odabrane krvne loze. Iz m erovinke krvne loze potjeu dananje europske kraljevske obitelji, ukljuujui dinastiju W indsor, pravim im enom Saxe-Coburg-Gotha. Ime su prom ijenili tijekom Prvog svjetskog rata kada je Britanija ratovala s drugim lanovima njihove obitelji u Njemakoj. Brojni am eriki predsjednici, pa i Al Gore, genetski su potom ci Karla Velikog. M erovinki sim bol predstavljali su pela i konica, a takoer i ljiljan, sim bol dinastije W indsor, francuskih kraljevskih linosti i m nogih drugih. Uvelike ga koristi kranska crkva. Simbol m erovinkih krajeva neko su bile tri abe, prije negoli su sim bol postala tri ljiljana, simbol Judeje. Biblija kae da su dva falusoidna stupa Solomonovog hram a pod nazivom Jakin i Boaz imali na sebi izrezbarene ljiljane. Jakin i Boaz takoer su stupovi u M asonskom hram u izgraenom po ugledu na biblijski hram kralja Solomona. Slobodno zidarstvo suvrem eni je izraz drevnih kola m isterija, a sve te tem e kraljevskih obitelji, krvne loze, tajnih drutava, religije i sotonizm a povezane su istom m reom .
1 Spel , drugi dio rijei gospel, pisan s dva T (spell) znai arolija , vradbina, magija itd.; op. prev.

Rekao je da su to?

261

Cijeli koncept o kraljevskim obiteljima potjee od gmazovskih hibrida, a odatle i izraz boansko pravo na vlast. To je navodno pravo na vlast zbog vae krvne loze, vae DNK. Kraljica Elizabeta II na elu je Britanije (neto kao efica drave) samo zbog svoje obiteljske krvne loze, a ono to se zbiva danas traje jo od vrem ena kada su zaeti gmazovski hibridi. Pukovnik James Churchw ard, revni istraiva mogueg postojanja kontinenta M u ili Lemurije, kae da su m u krajem 19. stoljea pokazane neke drevne ploice u tajnoj riznici jednog sam ostana u sjevernoj Indiji. Na njim a je opisano kako su Naacali ili Naga Maye (zmije) s kontinenta M u-Lem urije putovali u Indiju preko Burm e kako bi ondje uspostavili svoju koloniju. C hurchw ard je tijekom viegodinjeg m ukotrpnog rada posloio tekstove i otkrio kako opisuju propast Mua, D om ovine , i kako su Naga Maye ili Nage putovali u Indiju. Prouavalac Veda David Frawley objanjava kako drevne indijske svete knjige Vede pokazuju da su najranije kraljevske krvne loze Indije, kraljevi-sveenici (evo ih opet), potjeu od Bhrigua koji su doli iz prekom orja. Bhrigui su bili red adepata iniciranih u drevno znanje. U svojoj knjizi Bogovi, mudraci i kraljevi: vedske tajne drevne civilizacije Frawley kae da su m onarsi tih krvnih loza ukljuivali zmijskoga kralja Nahushu. Od Naga je nastalo pet plem ena koja su nastanjivala velike dijelove Indije, kae Churchward, a svoju su krvnu lozu proirili u Kinu, Tibet i neke dijelove Azije. U budistikom tekstu M ahavyutpatti navodi se 80 indijskih kraljeva koji potjeu od Naga ili zmijskih kraljeva. Indijski vladari prisvajali su pravo na vlast zbog svojih genetskih veza s Nagama koji su prikazani kao plod krianja ljudi i zmijskih bogova. U opisim a iz drevnih indijskih epova spom inje se kako su se Nage kriali s bijelim ljudim a - Arijcima. Te su krvne loze postale... arijski kraljevi. Ili, m oda, sum -arijski kraljevi. Ondje je prisutna zajednika tem a kraljevskih krvnih loza i gm azoidnih ljudi koji su prikazivani kao polu-ljudi, polu-zm ije. Kraljevske krvne loze Srednje Am erike tvrdile su da genetski potjeu od zmijskih bogova Quetzalcoatla, Kukulkana i Itzamne, a sim bol kraljeva-sveenika Inka (opet) bila je zmija te su nosili narukvice i nanogvice u obliku zmije. U Medeji, dananjoj Turskoj, Iranci su svoje kraljeve nazivali M ar , to na perzijskom znai zmija , a zvali su ih i zmajevom dinastijom Medeje ili potom cim a zmaja. Autorica Jane H arrison pie da su u m ikenskom razdoblju u Grkoj kraljevi sm atrani, na neki nain, zm ijam a. Kekrops, prvi m ikenski kralj Atene, prikazan je kao ovjek sa zmijskim repom , a jedan drugi kralj po im enu Erehtej tovan je poslije svoje sm rti kao iva zmija. Erehtej je utemeljio Eleuzinsku kolu misterija. Prem a grkim legendama, jedan od kraljeva, im enom Kadmus, preobrazio se nakon sm rti u ivu zmiju. Sargon Veliki, znam eniti vladar Sum erskog/Akadskog carstva, tvrdio je da potjee od bogova, a na sum erskim ploicama pie da su kraljevanje uveli A nunnaki. Poveznice izm eu zmija ili guja i kraljevske vlasti m oem o pronai svugdje. Akadska rije peor , koja znai zmija, povezana je sa sanskrtskim izrazom pala, to znai kralj . Istu priu im am o u Kini i Japanu gdje su carevi bili znani kao Lung ili Zmajevi, a oni najraniji prikazivani su sa gmazovskim znaajkam a - upravo kao i Nage u Indiji koji su se proirili u Kinu i Japan. Jedan od njih, po im enu H uang Ti, navodno se rodio s licem nalik zmaju,

262

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

a carevi su openito opisivani kao polu-ljudi, polu-zm ije. H uang Tija je, po predaji, zaela zraka zlatne svjetlosti koja je ula u utrobu njegove majke iz sazvijea Veliki medvjed, odnosno dijela neba povezivanog s Gm azovim a. Simbol Kine i veeg dijela Dalekog istoka je zmaj, a predstavlja gmazovske bogove koji su utemeljili Kinu poslije kataklizm i i potonua zemlje Mu. U predjelim a poput Azije, zmaj ili zmija jo uvijek je sim bol kraljevskog i boanskog nasljea. Egipatska slova Dj znaila su zmija, a postojao je i red pod nazivom D jedhi (a im am o i Jedija iz Zvjezdanih ratova). Faraoni zmijske linije ukljuivali su Djera, Djosera i Djedefrea. Upravo je u Egiptu 2170 g. pr. Kr. osnovano tajno drutvo nazvano Kraljevski dvor zmaja, a njegova form alnija pokroviteljica bila je kraljica Sobeknefru 1783. g. pr. Kr. O no je takoer znano kao Im perijalni i kraljevski dvor zmaja i Bratstvo zmije. Uspostavljeno je kao sredstvo za provedbu plana Zmaja i uvoenja gm azovsko-hibridnih krvnih loza na poloaje kraljevske vlasti. Postali su znani kao zmajevski kraljevi i kraljice. Ulje kojim su se pom azivali faraoni dobivalo se od masti vjerski tovanog krokodila Messeha. O d rijei Messeh dobili smo Mesiju - iz idovske legende o buduem Spasitelju - onoga koji je pom azan krokodilskom m au - novog faraona. Rije Krist znai Pom azanik . Ulje koje se i danas koristi za pom azanje britanskog m onarha u cerem oniji krunidbe sim bolizirano je m au Messeha, dobivene od nilskoga krokodila, koritene u krunidbenim cerem onijam a faraona u drevnom Egiptu. Ovo je takoer dio keltske mitologije, kao i veliki dio zmajske/gmazovske simbolike, a predodba o M essehu kasnije je postala predodba 0 zmaju, am blem u kraljevske asti.

Izgubljeni raj Prije negoli su na Zemlju, prije nekoliko stotina tisua godina (prem a naoj percepciji vrem ena), doli Gmazovi ivot je ovdje bio posve drukiji. O no to nazivamo ljudim a nisu bili m ukarci i ene ve androgena m uko-enska bia, kao to sam rekao ranije, s genetskom strukturom koja im je om oguavala da pristupaju 1 ulaze u interakciju s podrujim a irokog frekvencijskog raspona. Nisu bila fizika u onom smislu kako to mi sm atram o, ve je njihova frekvencija bila m anje gusta te su mogli ostajati u kontaktu s Izvorom, Svime to Jest. To je bilo Zlatno doba koje se spom inje u legendam a diljem svijeta. Ti su ljudi predstavljali kreacijsku silu unutar dualnosti Stvorenog svijeta, a Gmazovi iz tih agresivnih skupina izrazi su te destruktivne sile. U sferama viih dim enzija, a zasigurno i unutar Izvora Svih M ogunosti, ne postoji dualnost enskog i mukog, svjetla i tam e, pozitivnog i negativnog. O ni su dio privida razdvojenosti i podjela, i nita vie. Zem lja je bila raskoni raj i okretala se na drukijoj osi, to je znailo da nije bilo godinjih doba. Klimatski uvjeti i tem peratura bili su postojani, a legende govore o baldahinu od vodene pare oko Zemlje zbog kojeg se Sunce inilo magliasto, svodu koji je titio povrinu od ekstrem nih tem peratura i prejake Suneve svjetlosti. Tada nije bilo sm rti, niti boli ili loega zdravlja kakve znam o danas. Ljudska bi svjesnost sama odluivala kada e napustiti tijelo i vratiti se u frekvencijska podruja iste svijesti ili bi se prebacila u drugo tijelo. Znam da je veini ljudi teko pojm iti sve te m ogunosti,

Rekao je da su to?

263

a za to postoji i razlog, kojim u se pozabaviti kasnije. Ljudi iz Zlatnog doba nisu jeli hranu - ivotvorne tvari dobivali su apsorbirajui energiju iz atmosfere. Isto su inile i ivotinje pa nije bilo potrebe za svakodnevnim m asovnim ubojstvim a koje nazivam o zakon divljine. Lav je doista leao pokraj janjeta. O dstrani li se potreba za konzum iranjem vrste hrane, nestat e i potreba ivotinja da se m eusobno ubijaju. Nije bilo straha - niti opsjednutosti opstankom a, kada nem a straha, nema ni potrebe za ubijanjem potencijalnih grabeljivaca prije negoli oni ubiju vas. Jedna legenda naroda Hopi govori o tom e kako je doao dan kada su se ivotinje poele Ioniti ljudi - duh zatitnik ivotinja poloio je ruku na njihove stranje noge tik ispod repa, zbog ega su postale divlje te su, u strahu, bjeale od ljudi. Kanalizirani entitet koji je sebe nazivao M agnu , a s kojim sam stupio u kontakt 1990. prije negoli sam ita znao o gore spom enutim stvarim a, govorio je o Zlatnom dobu na Atlantidi, kada je ivot na Zemlji bio potpuno drugaiji. O n je rekao:
... kom unicirali ste sa, recim o, delfinim a i kitovim a. Tada ste razum jeli ostala inteligentna bia. Mogli ste levitirati. Mogli ste m anifestirati stvari. M ogli ste izazvati spontano sagorijevanje bez ikakvih udotvornih sredstava. im znate to radite, ove stvari p riro d n o slijede. To je pitanje reda.

Tijekom Zlatnog doba Atlantide razvile su se vrlo napredne civilizacije Atlantide i M ua koje su bile daleko odm akle od stanja u kakvom se m i danas nalazim o. To je bilo globalno drutvo sa zajednikim jezikom telepatske kom unikacije kroz koju bi ljudi dekodirali misli drugih ljudi. Tada nije postojala, barem jedno due vrijeme, potreba za izgovorenom rijeju. Kada kaem telepatija, m islim na oblik kom unikacije koji je daleko nadilazio nau dananju predodbu o telepatiji. Stvari nisu bile tipa: O. K., m islim da neto razabirem , jesi li rekao to i to...? Zem lja je doista bila raj za oi; ali, iza brda se valjala nevolja. Gm azovskim skupinam a Zem lja je eonim a bila m eta, a njihov je cilj bila pljaka njenih bogatstava i kontrola stanovnitva. Ponovno naglaavam da ovdje govorim o o odreenim gm azovskim skupinam a (a ne o cijeloj vrsti) od kojih su m noge povezane sa svojim viim razinam a svijesti. Ali one otpadnike skupine pokuavale su psihikim i fizikim sredstvim a potkopati vibracijsko stanje androgenih ljudi te su, vrlo postepeno, poele unositi vibraciju straha od koje ti Gmazovi ive i kojom se hrane. Strah je stanje vrlo niske vibracije, pa im su ga ljudi pripustili u svoju svjesnost njihova je rezonancija poela usporavati te su se spustili do dim enzije koju nazivamo gustom fizikom ravni. U tom je stanju ovjeanstvo i danas. Sa strahom su dolazili sukobi, percipirana je potreba za opstankom , a kako su ljudi padali u veu frekvencijsku gustou sve su vie gubili svoj vrsti dodir s onostranim . Nali su se u silaznoj putanji koja je dobro sim bolizirana Adam om i Evom u rajskom vrtu gdje je Evu u napast dovodila zmija. Znanje o dobru i zlu zapravo je predstavljalo silazak u prividnu stvarnost znanu kao dualnost. Gusta fizika ravan je stvarnost u kojoj su puteni podraaji vrlo jaki, to je bio jo jedan aspekt iskuenja poslije pada ljudi u gustu m ateriju . Gmazovi i Sivi zapoeli su s procesom m anipuliranja ljudskog energetskog polja, ili tijela,

264

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

kako bi kontrolirali ovjekovu predodbu o stvarnosti, a ljudsko stanje svjesnosti neum itno se pogoravalo. Potkraj 1990-ih prikupio sam dovoljno inform acija na tem elju kojih se jasno vidjelo da ovjeanstvo kontrolira m rea m eusobno krianih obitelji i da su to ljudsko-gmazovski hibridi. Osim toga, bio sam dobro upuen u njihovu hijerarhijsku strukturu piram ida-unutar-piram ida te u njihove dvije glavne tehnike m anipulacije masa: problema-reakcije-rjeenja i totalitaristikog uljanja. ekala su me jo m noga iznenaenja, ali svijet je izgledao podosta drukije. Stvari su imale daleko vie smisla prije no to sam, nekih osam godina ranije, u onoj trgovini za prodaju novina bio uzeo knjigu ve spom enute vidovnjakinje. O no to sam saznao od C reda Mutwe, izvanrednog znalca afrikih legendi, m itova i pripovijesti, potvrdilo je moje spoznaje koje sam stjecao iz jedne zemlje za drugom . Shvatio sam da su Gmazovi doista ovdje i tu injenicu nisam kanio ignorirati, ne zamarajui se pretjerano kom entarim a ljudi. Razumljivo, kada sam javnosti predoio spoznaje o gmazovskoj m anipulaciji ljudim a i dogaajim a izrugivanje je krenulo ispoetka, ali samo sam odm ahnuo glavom i krenuo dalje. Bilo je zanimljivo vidjeti ljude kako odbacuju neto to uope nisu istraivali ni provjeravali samo zato to se to uvelike razlikovalo od onoga za to su bili program irani vjerovati da je mogue. Da su pogledali dokaze i rekli Ne, m eni to nije dovoljno - nem a problem a. Barem bi neokorteks im ao priliku neto rei. Umjesto toga, u reptilskom m ozgu veine ljudi dolazilo je do reaktivne reakcije apriornog odbacivanja. Razum ijem zato to ine, to objanjava zato je ljude tako lako upakirati i staviti u kutiju. Institucije establim enta - krvne loze - odreuju norm e onoga to je m ogue i stvarno , a veina stanovnitva prihvaa to bez pitanja, prom iljanja ili istraivanja. Ako kontrolirate ono to ljudi misle daje m ogue ograniavanjem njihova osjeaja vjerojatnosti m oete ih navesti da se istini podsm jehuju. No, i sam sam se vie puta nasmijao kad su me ismijavali religiozni ljudi zbog moje prie o Gm azovim a, a znam da svaki tjedan odlaze u crkvu da ih tuju! O ni ne znaju da to ine - ali ipak ine.

11
tovanje zmije
Svijet ne smijemo stijesniti da bi se uklopio u opeprihvaeni svjetonazor... ve se svjetonazor treba iriti i otvarati sve dok ne bude mogao prihvatiti sliku svijeta kakav on doista jest.

- Sir Francis Bacon -

GM AZOVI SU SE pojavljivali irom svij eta to obj anj ava zato iste zmij ske bogove susreem o u praktiki svim drevnim kulturam a i religijama. Kasnije su stopljeni u jednog Boga te su stvorene m onoteistike religije poput kranstva, judaizm a i islama. Ali oni ostaju bogovima, u m noini dakle, u drugim religijama kao to je hinduizam gdje se raznorazna boanstva broje u desecim a tisua. Zmijski bogovi postali su hinduistiki bogovi, sum erski bogovi, babilonski bogovi, egipatski bogovi, kineski bogovi, japanski bogovi, afriki bogovi, ameriki bogovi i tako dalje (si. 107). Gmazovi i njihovi hibridi jo uvijek su sila u pozadini dananje svjetske religije koju su nemilice koristili kako bi kontrolirali svoju robovsku rasu - ovjeanstvo. Religija ograniava percepciju sepstva i svijeta, stvara hijerarhijsku stru k tu ru diktature odozgo prem a dolje, pom ou straha i krivnje nam ee sustav vjerovanja i prua beskrajne m ogunosti zavade

Slika 107: M oe se doim ati da postoji bezbroj razliitih religija, ali sve su one oblik tovanja zmijskog boga.

265

266

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

stanovnitva i vladanja nad njim. John A. Keel u pravu je kada u svojoj knjizi Na opsjedani planet (Our Haunted Planet) kae da je zmijska rasa izabrala religiju kao 'bojite na kojem e pokoriti ljudski um:
... P arahum anoidni zmijski ljudi iz prolosti jo uvijek su m eu nam a. V jerojatno su ih tovali graditelji Stonehengea i zaboravljene kulture Srednje A m erike koje su gradile vrletne graevine ... U nekim dijelovim a svijeta zmijski ljudi uspjeno su se predstavljali kao bogovi te su oponaali tehnike superinteligencije [Beskrajne Svijesti]. To je dovelo do nastajanja poganskih religija fokusiranih na rtvovanje ljudi. Sukob, to se tie sam og ovjeka, postao je sukob religija i rasa. itave civilizacije zasnovane na tovanju tih lanih bogova cvale su i propadale u Aziji, Africi i Junoj Americi. ... Jednom kada bi se pojedinac predao tad a je, u biti, otvarao vrata, tako da je ono nedefinirano neto (vjerojatno neprim jetna m asa inteligentne energije) m oglo praktiki ui u njegovo tijelo i podvri njegov podsvjesni um odreenoj kontroli ... Ljudska je rasa trebala davati pijune ... Svaki pojedinac m orao se svjesno predati jednoj od suprotstavljenih sila .... Glavna bitka trebala se voditi za ono to je postalo poznato kao ljudska dua.

Kada odluite predati se nekom boanstvu ili bogu tada svoju psihu otvarate m ogunosti opsjednua od strane one sile koju to boanstvo ili bog predstavlja. Stvarate vibracijsku vezu. Boanstva p o p u tM arijei Isusa , Jahve i Alaha sim boliziraju prilino razliite sile od onih koje percipiraju njihovi sljedbenici, a isto vrijedi za struju zmijskih boanstava pod bezbrojnim im enim a, tovanih od strane drevnih i suvrem enih religija. Svjetske religije fantastian su izvor energije za Gmazove etvrte dimenzije, pri em u su tovatelji izm anipulirani tako da se usredotouju na boanstva koja ih predstavljaju. O vom energetskom vezom povlai se i crpi ivotna sila ljudi, a to se zbiva u ogrom nim razm jerim a kada se npr. dva m ilijuna m uslim ana okupi u Meki gdje okruuju Kaabu, sim bol gmazovskih bogova. Izreka koja kae da energija tee onam o gdje je usm jerena pozornost posve je tona, a vjersko tovanje ekstrem an je oblik usm jerene panje. Trik se sastoji u tom e da se, pod utjecajem m anipulacije, ovjekov fokus upravi na sim bolina boanstva, ime se stvara energetska veza koja im om oguuje da, poput vam pira, kradu ljudsku energiju. Religije i njihova tajna drutva i sotonistiki pandani potiu svoje pobornike da se predaju odnosnom boanstvu a, uinivi to, tim luacim a daju doputenje da im vampirski uzim aju energiju i da ih opsjednu. Religija, tajna drutva i sotonizam tuju iste gmazovske bogove , a tim e njihovi pristae i sudionici usklauju svoja energetska polja s Gm azovim a izvan ovjekova vidnog polja i hrane ih svojom energijom . U amerikoj dravi U tah upoznao sam ovjeka koji je razvio tehnologiju koja je ulazila u interakciju s energetskim poljim a izvan vidljive svjetlosti. Jedini put kada njegovi ureaji nisu dobro funkcionirali bile su prigode u kojim a su m orm onske crkve u njegovom kraju bile prepune tovatelja, jer su energetska polja bila jako porem eena energijom odailjanom od strane pastve (okupljenih vjernika). Ovu energiju apsorbiraju Gmazovi putem religijskog tovanja. Religije su uspostavljene i zato da

tovanje zmije

267

se ljudska percepcija ogranii na vjerovanja, pravila i propise religijske Policije misli , kako bi se ljudi jo jae zakaili za zmijsku vibraciju koju hvata reptilski mozak. Gmazovi i njihovi hibridi eonim a rade na opsjedanju i kontroliranju ljudskog uma, elei nas odvojiti od vie svijesti, a ukoliko uspiju navesti stanovnitvo da ih tuje doslovno, ili preko sim bolikih boanstava i bogova, tada to m nogo lake ostvaruju. Upravo su oni unitili Zlatno doba tako to su, izm eu ostalog, uvodili svoje religije tovanja zmije, tajna drutva i rtvene obrede. To se nastavlja i danas, a boanstva, bogovi i dem oni tovani u raznim religijama, tajnim drutvim a i sotonistikim krugovim a posve su isti. U glavnoj su ulozi Gmazovi i pridrueni im simboli koji se odnose na tovanje Sunca, Mjeseca i planeta Saturna. Legende diljem svijeta govore da su ovjeanstvo upropastile zmije , a upravo se to i dogodilo, uz velik utjecaj religije.

Zmijska religija Arheologinja Sheila Coulson sa Sveuilita Oslo u Norvekoj iznijela je 2006. godine dokaze o tovanju pitona prije 70.000 godina, to je najraniji dosad otkriveni ljudski obred. Dokaze je pronala u brdim a Tsodillo u pustinji Kalahari u Junoj Africi. To je izdvojeni grozd m anjih vrhova s najveom svjetskom koncentracijom slikarija na stijenama. Pripadnici drevnog naroda San, znani i kao Bumani , vjeruju da su ta brda sveta, a nazivaju ih Planinam a bogova i Stijenom koja apue. Prema njihovoj mitologiji, ljude je ovdje stvorio piton , to je prilino esta tema. Kau da se divovski piton prizemljio na tim brdim a i da je stvorio ljude iz jaja koje je nosio u svojoj torbi. Credo Mutwa, aman naroda Zulu, rekao m i je da naziv A frika potjee od drevne rijei Wafirika , to znai Prvi ljudi na Zemlji ili Prvi ovdanji ljudi. Veleasni John Bathurst Deane napisao je 1933. studiju o tovanju zmije irom svijeta te je pratio njegovo irenje iz Babilona i Mezopotamije. Ustanovio je da je takvo tovanje inilo osnovu religijskih vjerovanja gotovo svugdje - u Egiptu, Perziji, Maloj Aziji (sadanjoj Turskoj), Feniciji, Arabiji i Srednjem istoku, Indiji i Aziji, Kini, Japanu, Etiopiji i ostalim dijelovima Afrike, Meksiku, Britaniji, Skandinaviji, Italiji, Grkoj, Kreti, Cipru, Rodosu, ri Lanki, itavoj sjevernoj i zapadnoj Europi te Sjevernoj, Junoj i Srednjoj Americi. Sloio bih se da je sve zapoelo u Africi gdje su se, prem a sum erskim ploicama, naselili gmazovski A nunnaki te su eksploatirali zlatne rezerve i prisiljavali ljude da rade na njihovom iskopavanju. M nogo vrem ena kasnije robovska se rasa, od koje su postali Sumerani, nastanila u M ezopotamiji, ali takoer su se irili po cijelom svijetu. Kina, Japan i Daleki istok bili su toliko opsjednuti tovanjem zmije da je zmaj SHka 108; Kme$ki, dalekoistoni simbol Zmaja postao njihov nacionalni simbol, ali potjee od zmijskih bogova, a zm aja nalazim o i u isti m otiv nalazim o posvuda (si. 108). drugim kulturama, iz istog razloga.

268

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Kamo god pogledali, nalazim o u svojoj sri istu priu: boanstva i vjerovanja o zmijskim bogovima. U svojoj knjizi tovanje zm ije (The Worship o f the Serpent) John Bathurst Deane kae: M istina zmija ula je u m itologiju svake nacije, posveivala je gotovo svaki hram , sim bolizirala je gotovo svako boanstvo, zamiljena je na nebu, a nam etnuta je zemlji, a vladala je podrujim a neizm jernog jada. O n takoer istie da je zmija glavni mitoloki simbol i jedini je zajedniki objekt praznovjernog straha irom nastanjivog svijeta. Zm ije obiluju u religijskim sim bolim a te na kovanicama, a m nogi proroci koji su navodno kanalizirali bogove iz drugih dim enzija stvarnosti prikazivani su gmazovskim sim bolim a ili su tako predstavljani njihovi kontaktirani bogovi . Kineski bog Fohi prikazan je kao ovjek i kao zmija, ba poput atenskog Kekropsa i Erehteja te egipatskog Tifona ili Seta. Proroica iz Delfa, najvanijeg svetita u Grkoj, bila je znana kao Pitija, a njeno ime potjee od pitona , zmije ili zmaja iz grke mitologije kojega je, po predaji, ubio bog Sunca Apolon. Engleska rije zmaj dolazi od grkog izraza drakon to znai velika zmija. Olimpijske igre zapravo su ponovno uspostavljene Pitijske igre (zmijske/zmajske igre) drevne Grke koje su se odravale u Apolonovu ast. Bogove Sunca, poput babilonskog N im roda, sim bolizirao je vjeni plam en ili gorua baklja, to je ujedno vrlo vaan simbol Ilum inata. Time je inspiriran i olimpijski plam en. Kao to sam spom enuo ranije, jedna drevna legenda kae da je N im rod imao dva sina, M agora i H unora, te da je M agor bio predak M aara, a H unor predak H una/H azara. N im roda, ilum inatskog boga iz Babilona, ovdje emo esto spom injati. tovanje zmije kroz povijest tijesno je povezano sa tovanjem Sunca, Mjeseca i Saturna. D revni bog Sunca i bog Mjeseca te enska boanstva redovito su povezivana sa zmijom . Kako se tvrdilo, oni su bili polu-ljudi, polu-zm ije ili je njihov sim bol bila zmija. Svi bogovi Sunca, poput N im roda, Apolona, Bela/Baala i M itre, uklapaju se u ovu tem u, a isti je sluaj i s boicam a poput Sem iram ide u Babilonu. tovanje drvea i tovanje falusa izdanci su tovanja zmije, to m oem o vidjeti kod britanskih i europskih druida. O ni su tovali zmijskog boga Hua (inaicu egipatskog Ozirisa), kojeg su prikazivali kao guju, a nazvali su ga Zmaj, vladar svijeta. Isti izraz nai ete irom globusa. U ovom druidskom kontekstu, hu-m an (engl. ovjek) znai zmijski ovjek ili zmijski bogoovjek. Kelti i Pikti iz prednorm anske Britanije nazivali su svoje kraljeve Zmajevima. Titula Pendragon (Veliki zmaj) bila je simbol kralja kraljeva na Britanskom otoju, a prim jer toga je U ther Pendragon iz pria o kralju A rturu. Kralja kraljeva takoer su zvali D raco , to je latinski naziv za zmaja (engl. dragon). Podsjeam, zlonam jerne Gmazove esto se povezuje sa sazvijeem Draco, kao i s O rionom i drugim lokacijama. A rturijanske prie sadre sve klasine elem ente te teme, ukljuujui stvaranje kraljevskih krvnih loza posredstvom krianja izm eu ljudi i ne-ljudskih entiteta te bitaka izm eu suparnikih zmajeva. Im am o i tem u Dam e s jezera koja se pak povezuje s priam a o zmijskim narodim a poput Naga koji su tovali boice, a ivjeli su u podzem nim sreditim a sm jetenim ispod jezera i drugih vodenih povrina (kotski: loch). Velki sim bol crvenog zmaja potjee od tvrdnje Arturovog arobnjaka M erlina da crveni zmaj sim bolizira narod Britanije.

tovanje zmije

269

Prem a opisima, M erlin je bio samo napola ovjek jer je bio dijete jednog podzem nog bia i ene iz redova ljudi. Kodovi kao to su ob , ab , og , oph , ophis i aub ukazivali su na zmijska boanstva u drevnom svijetu, pa tako im am o O phioneusa (Ofioneusa), divovskog solarnog boga Feniana (poteklih od Sum erana) u Maloj Aziji i Srednjem istoku. Prie o O phioneusu odraavale su priu o Sotoni (engl. Satan), ije pak im e dolazi iz Sum era u oblicima: Satam, Sandan ili Santana, a prikazivan je s trorocem ili vilama. Segment ophis (ofis) m oem o vidjeti kod im ena faraona, recim o Am enofisa IV, poznatijeg kao A khenaton, koji je um ro oko 1347. g. pr. Kr.. On je bio Tutankam onov otac te se borio za uvoenje m onoteistike religije (tovanje samo jednog boga). Od interfiksa oph dolazi ime Ophiogenae , naziv zmijske rase iz azijskih legendi iji su potom ci, po legendi, potekli od oca koji se pretvorio od zmije u ovjeka. O tok Cipar prvotno je bio znan kao O phiusa, Mjesto zmija, a tam onje legende govore o zm ijam a s dvije noge. Im am o i grku rije ophis , to znai zmija. Ofiti (engl. Ophites .) su bili narod koji je slijedio zmijsku religiju, kasnije znanu pod nazivom ophiolatreia. Takoer su bili nazivani O phians (Ofijani) ili Serpentinijanci (engl. serpent = zmija), a ivjeli su u Egiptu i Siriji oko 100. godine nove ere, prije negoli su se proirili po Europi. Po Epifaniju, kranskom osnivau Crkve iz etvrtog stoljea, Ofiti su tovali zmiju u obliku guje. Jedan od njihovih obreda kasnije je postao obred lomljenja kruha koji vidim o i danas u kranskoj euharistiji. Izvorna euharistija, m nogo vrem ena prije Isusa , ukljuivala je pijenje prave krvi, a ne simboliki, crvenog vina. Ofiti su takoer bili tovatelji zmije, a u Kanaanu su bili znani kao Hiviti . Ta rije dolazi od izraza hivvah , koji se odnosi na Evu ili ensku zm iju. Hiviti su, sm atraju neki istraivai, potom ci Fleta, sina Kanaana, sina Ham a iz krvne loze koju je, prem a podacim a iz Knjige Postanka, prokleo Noa. Biblija kae da je to krvna loza Babilonca N im roda. U Srednjoj Am erici postojao je narod tovatelja zmije koji je sebe nazivao Hivim , a iji su pripadnici sami sebe opisivali ovako: Kao Hivim, ja sam izdanak velike rase Zmaja. I sam sam zmija, jer sam Hivim. Hivimi su tovali meksiko zmijsko boanstvo Quetzalcoatla, a nazivali su se potom cim a zmija. Brasseur de Bourbourg, prevoditelj zbirke srednjoam erikih religijskih spisa Popol Vuha, rekao je da su Hivimi bili isti oni potom ci Ham a, prokletog Noinog sina, to je, opet, N im rodova krvna loza. Lik N im roda, bio stvaran ili simbolian, odnosi se na gm azovsko-hibridnu krvnu lozu. N arod Maja iz Srednje Amerike, koji se uvelike povezuje s navodno velikim znaajem 2012. godine, tovao je zmijskog boga Kukulkana, inaicu Quetzalcoatla, Pernate zmije ili Grivaste zmije".

Zemlja pernate zmije" Jo jedno sredite tovanja zmije bila je Sjeverna Am erika, a pojedini istraivai kau da samo ime A m erica dolazi od A m aruca, po bogu u obliju pernate zmije, a njegovo je ime bilo A m aru ili zmija . U skladu s tim , Am erika bi bila Zemlja Pernate zmije. tovanje zmije prepoznaje se na podruju svih triju Am erika jer ondje postoje tijesne genetske i povijesne veze izm eu starosjedilakih naroda June,

270

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Srednje i Sjeverne Amerike. Korijeni onih koje nazivamo Indijancim a (svih triju Am erika) seu do izgubljene civilizacije M u ili Lem urije, a s njim a je putovalo i tovanje zmije. Prem a tradiciji Hopija iz Arizone, svi am eriki indijanski narodi doli su s kontinenta pod nazivom Kasskara koji je potonuo pod vode Pacifika Slika 109: Tlocrt Humka velike zm ije u amerikoj prije 80.000 godina. Procjenjuje se da dravi Ohio. je znam eniti H um ak velike zmije u dravi O hio nainjen prije 1000 godina, to svjedoi o dugoj praksi tovanja zmije na podruju dananjih Sjedinjenih Drava (si. 109). D ugaak je 405 m etara, a kau d a je to najvei zemljani reljef na svijetu. Prem a navodim a iz lanaka koje sam itao, u tlocrtu hum ka prilino je tono prikazan zvjezdani obrazac sazvijea Draco. Nainjen je na, geoloki gledano, vrlo neobinom mjestu, nastalom vulkanskom erupcijom ili pak udarom m eteorita. Cherokee i drugi narodi sjevernoam erikih Indijanaca imaju legende o rogatom zmijskom bogu Ukteni. U drugim je jezicim a znan pod drugim im enim a, ali s istim znaenjem: velika zmija. O n je, kau, gmazovski rogati bog nadnaravnih moi. Izraz rogati bog koji se spom inje u vezi zmije svugdje m oem o pronai, a ljudi koji su vidjeli gmazovske entitete kau da su neki od njih imali rogove, iako su m ogui i drugi razlozi postojanja sim bolike rogatog boga. Legende i m itovi o stvaranju svijeta naroda Hopi iz Arizone, a koji su napadno slini sum erskim a, govore o zmiji koja je dola zavesti ljude na stranputicu. U njim a se opisuje kako su se Prvi ljudi m noili i proirili po cijeloj zemlji i da su tada bili sretni. Bili su razliite boje koe, govorili su razliitim jezicima, ali osjeali su da pripadaju istoj cjelini te su se m eusobno sporazum ijevali bez izgovorenih rijei. Isti je sluaj bio s pticam a i ivotinjama. Svi su oni sisali dojku njihove Majke Zem lje koja im je dala mlijeko u vidu trave, sjemenja, plodova i ita, i svi su disali kao jedno: i ivotinje i ljudi. Ali nakon nekog vrem ena pojavili su se oni koji su zaboravili zapovijedi o nunom potivanju njihova Stvoritelja: Sve vie su vibracijske centre koristili iskljuivo u zemaljske svrhe, zaboravljajui da je njihova glavna svrha ostvariti boanski plan. Zatim je doao Lavahoya, Prialica, u obliku ptice pod nazivom M ochni: to je vie govorio to je bolje uvjeravao ljude u postojanje razlika m eu njim a - razlika izm eu ljudi i ivotinja te razlika izm eu ljudi sam ih zbog boje njihove koe, njihova govora i njihovih vjerovanja u plan Stvoritelja. Upravo su se tada ivotinje udaljile od ljudi. Zatitniki duh ivotinja poloio je svoje ruke na njihove stranje noge tik ispod repa, zbog ega su one postale divlje te su, u strahu, pobjegle od ljudi. Na isti nain ljudi su se poeli razjedinjavati i jedni od drugih udaljavati, najprije oni razliitih rasa i jezika, a potom oni koji su se sjeali Stvoriteljeva plana i oni koji nisu. Legenda Hopija nastavlja:

tovanje zmije

271

M eu njim a se pojavio naoiti Katoya u obliju zmije s velikom glavom. Ljude je naveo da se jo vie udalje jed n i o d d rugih i od prvobitne m udrosti koju su posjedovali. Poeli su jed n i druge sum njiiti i m eusobno se optuivati bez razloga da bi na kraju postali nasilni i ratoborni i poeli se m eusobno tui. Sve je to vrijem e M ochni neprestance govorio, a Katoya bijae sve podm ukliji. Nije bilo ni spokoja ni mira.

Ta se pria stalno ponavlja. Prvo je postojao raj, a zatim su zmijski ljudi doli zavaditi ljude i njim a vladati.

Zmijska boica Bogovi i boice drevnog svijeta koji su postali religijske figure dananjice sim boliziraju gmazovske bogove ili religije Sunca/M jeseca/Saturna ije su form iranje ti bogovi potaknuli. M noga boanstva koje se kasnije vezivalo uz druge simbole poput Sunca i Mjeseca u poetku su sim bolizirala gmazovsko vodstvo, ali izvorno se znaenje s vrem enom izgubilo. Kada su se Gmazovi povukli u pozadinu, odakle su vladali preko svojih hibridnih krvnih loza, poticali su gubitak pravih znaenja u labirintu sim bolizma Sunca i Mjeseca. Ukoliko elite vladati iz potaje tada, oito, m orate unititi to je m ogue vie dokaza o svome postojanju. Kao jo jedan fokus tovanja od strane Rothschilda i krvnih loza gmazovskih hibrida, boanstvo u vidu boice ili boice-m ajke je univerzalno. U razliitim kulturam a im a brojna, razliita im ena kao to su Lilit, Dijana, A rtem ida, Atena, Barati, Britanija, Hekta, Rea i Perzefona (Prva zmija). Izraz boica-m ajka izvorno je oznaavao gmazovski entitet s im enim a kao to su Kraljica O riona, Zmijska majka i Majka svih bogova. Gmazovi su naizgled rasa neprikosnovenih m ukarina, ali na vrhu njihove silovito nam etane hijerarhijske strukture je ena, kraljica. Gmazovsku boicu sim bolizira Kip slobode kojeg su New Yorku poklonili francuski Slobodni zidari, znajui da predstavlja babilonsku boicu Sem iram idu (si. 110, 111 i 112). O na dri zapaljenu baklju, sim bol babilonskog boga Sunca N im roda, a postoji jo jedan Kip slobode, isti takav, na rijeci Seinei u Parizu (si. 113). Simbolizam Majke i djetetanalazim o diljem svijeta, a ne samo u kranskom prikazu M arije i Isusa. Imali smo Sem iram idu i Tamuza u Babilonu, Iziu i H orusa u Egiptu te m notvo drugih (si. 114). Gm azoidne "'gurice pronaene u grobnicam a predsum erskog naroda Ubaida u M ezopotam iji prikazivale su m ajku i dijete. Sir Laurence G ardner iscrpno je pisao o onom e to naziva zmajevskom krvnom lozom ondanjih zmajevskih kraljica, ali ipak odbacuje um ijeanost neke gmazovske rase. O n kae d a je sve to sim bolino i da A nunnaki opisani na sum erskim ploicam a nisu bili gmazoidi. Slika lio-. Prikaz kraljice Semiramide Zapisi iz Sumera, kae Gardner, otkrivaju da su na drevnoj kovanici...

272

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

A nunnaki imali odaju za stvaranje gdje su stvarali te kraljevske krvne loze, i dodaje da je glavnu liniju potom stva odreivala m itohondrij ska DNK zmajevskih kraljica. G ardner govori o kraljevskoj krvi ili Sang Real u m aternici zmajevske kraljice. U drugim tekstovim a iz Francuske ova se krvna loza nazivala Le Serpent Rouge - crvena zmija ili zmijska krv. U m nogim krajevim a koj e su naselili nekadanji Atlantiani-Lem urijanci tovala se zmijska boica i njezin zmijski sin kojeg esto sim bolizira bik. Autor i istraiva James Churchward, koji je opseno pisao o izgubljenom kontinentu M u ili Lemuriji, kae da je na temelju drevnih ploica i um jetnina zakljuio da su M uanci tovali boicu po im enu kraljica Moo, a da se Lem urija/M u nazivala Dom ovina . Na podruju M editerana kraljevi-sveenici bili su znani kao djeca zmijske boice. U istoj toj regiji hram ovi i kole m isterija podizani su u njeno ime, a najupeatljiviji je bio A rtem idin/D ijanin hram u Efezu u Turskoj, jedno od sedam uda drevnoga svijeta. Turska (nekadanja Mala Azija), kopneni dio Grke i otoci Samotraka, Cipar i Kreta bili su m eu glavnim sreditim a kulta boice. Samotraka, Sveti otok, bio je, ini se, sjedite tog kulta u m editeranskom / egejskom podruju. O ndje su vreni obredi Sestrinstva keri boice Flekate, koja je bila prikazivana sa zmijskim stopalim a i zm ijam a um jesto kose. Kao to sam ve spom enuo, simbol u obliku gornjeg dijela ljudskog tijela i zmija um jesto nogu ili

Slika 111: I opet Semiramida, ovaj p u t u obliku Kipa slobode. N ew Yorku su ga poklonili Slobodni zidari iz Pariza koji su znali to taj lik doista simbolizira - boicu Babilona.

Slika 112: Kip slobode (Semiramida) takoer dri zapaljenu baklju, simbol boga Sunca, a stoji na simbolu Sunca.

Slika 113: Jo jedan Kip slobode stoji najedn om otoiu na rijeci Seinei u Parizu.

tovanje zmije

273

Slika 114: M otiv djevianske majke i bebe nalazim o u religijama diljem svijeta, a to su razliite verzije Semiramide i Tamuza iz Babilona koje ovdje vidim o na lijevoj strani. Univerzalni je to m otiv tovanja Gmazova.

stopala bio je uobiajen nain na koji su drevni ljudi sim boliki prikazivali krvne loze. D revna egipatska rije i hijeroglif za boicu takoer znai zmija, a m inojska civilizacija na Kreti, dijelu Sumerskog carstva, svoju je lozu m inojskih kraljeva nazivala sinovima zmijske boice. D revna Kreta, uz ostala povezana sredita, bila je nadaleko poznata po svojem labirintu , a ta rije znai kua dvostruke sjekire ili kua zmijske boice. Jo jedna kultura zmijske boice bila je Grka. Svoju su boicu zvali A tena , a proroica u Delfima izricala bi rijei zmijske boice, ondje znane pod im enom Delfinija. Zurei u oi zmije, proroica bi zapala u stanje transa. Pitagora, slavni grki junak i m atem atiar, odrastao je uz m isterije kulta zmijske boice, a samo njegovo ime znai ja sam piton ili ja sam zmija. Indijska boica Devi navodno je bila zmija, a jedna druga boica po im enu K adru bila je zmijska boica i m ajka Naga ili ljudi-kobri. Devi je prikazana kako nosi boga Vinua preko voda Potopa. To se podudara s m ezopotam skim zapisima o A nunnakijim a koji su letjeli iznad poharane Zemlje tijekom kataklizmi. M erovinki kraljevi tovali su boicu Mjeseca Dijanu, M ajku bogova, takoer znanu kao A rtem ida. Uope nije sluajno - u bilo kojem smislu - da je princeza Diana poginula u gradu koji su izgradili Merovinzi. O na je roena na imanju W indsorovih u Sandringham u u okrugu Norfolk, a ime joj je, po boici Dijani, dao njen otac sotonist. Cijeli njezin ivot bio je ritual, ukljuujui i njen varljiv brak s princem Charlesom , da bi na kraju skonala u ritualnoj sm rti u tunelu Pont de l A lma u Parizu. Prem a jednom am erikom istraivau, to je bilo mjesto m erovinkih rituala u ast boice Dijane. Pont de l A lm a u prijevodu glasi m ost ili prolaz boice Mjeseca. Takoer se m oe prevesti kao m ost due. Princezu Dianu povezivalo se s ruom , a na spom enicim a podignutim u njenu ast obino stoji i rua s pet latica. U crkvama se njom e predstavlja M arijina utroba, a Rimljani su je nazivali ruom Venere, to je bilo njihovo ime za babilonsku Sem iram idu i univerzalnu boicu.

274

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Ti ljudi sve sm atraju sim bolikom i ritualom . Detaljnije o ubojstvu princeze Diane pisao sam u knjizi Najvea tajna.

Unija boice Ilum inatska boica m oe se vidjeti u m nogim oblicima, ukljuujui logo Europske unije. Europa je dobila ime po boici Europi, jo jednoj verziji boice Mjeseca Sem iram ide, uza sve druge. Europska unija je, dakle, unija boice Babilona i Sumera, gmazovske boice Mjeseca, to nadalje potvruju dvanaest zvijezda na zastavi EU (si. 115). Dvanaest zvijezda - ili pentagram a - babilonskog zodijaka sim bol su boice. Rimska crkva (preseljena Babilonska crkva) tvrdi da m ajka M arija, nebeska kraljica, ima krunu od dvanaest zvijezda. U Otkrivenju 12:1 stoji: ,,I znam enje veliko pokaza se na nebu [najavljujui stvari koje e doi]1 : ena odjevena suncem , mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda (si. Slika 115: Krug od dvanaest zvijezda 116). Krug je takoer sim bol kola m isterija za Europske unije koji predstavlja babilonskog sina djevianske majke Tamuza. Osmiljavanje ovog sim bola Europske unije pripisuje se Paulu Leviju (rotildskom cionistu), preobraenom rim okatoliku koji je bio direktor kulturne sekcije Europskog vijea ustanovljenog 1949. godine u Londonu. Levi tvrdi da je vidio kip Majke M arije s blistavom zvjezdanom krunom pod m odrim nebom. Levi je, kau, odm ah pom islio da bi dvanaest zlatnihzvijezdaulancunatam noplavoj pozadini trebao biti m otiv europske zastave. Ma, prodaj ti to nekom drugom . O na je posve konkretno dizajnirana da predstavlja boicu Babilona. Europska je zastava predstavljena 8. prosinca 1955. na svetkovinu M arijina bezgrenog zaea, a 2. rujna 1958. m ilanski nadbiskup, budui papa Pio XII otkrio je 20 m etara visoki kip Marije nazvavi je Naom Slika 116: D vanaest zvijezda oko volj enom G ospom , vladaricom Europe. Voljena glave djevianske majke ili boice Gospa = babilonska boica, zmijska boica. Mjeseca sa zm ijskim Mjesecom po d Povodom europskih izbora u Britaniji 1984. nogama. O vi slikovni m otivi bit e vrlo bitni u sljedeim poglavljima. izdane su dvije m arke, a jedna je prikazivala
1 U ovom kontekstu uinilo mi se vanim dodati ove rijei (u uglatoj zagradi) prisutne u engleskoj verziji Novog zavjeta, ali ne i u hrvatskoj; op. prev.

tovanje zmije

275

enu koja jae na biku, pod vodstvom krilatog djeaka, preko sedam gora ili valova u m oru. Ovdje im am o sim bole boice i izloenu legendu o boici Europi koju je Jupiter (N im rod) odveo u obliju bika. Bik je jedan od m isterijskih sim bola N im roda i boga Mjeseca, s rogovim a koji predstavljaju polumjesec. Dizajn druge m arke ukljuivao je m ost s rijeju Europa . Latinska rije Pontifex , koja znai papa ili veliki sveenik potjee od latinskih rijei pons (m ost), i facio (nainiti). Pontifex znai graditelj m ostova. U okultnom sim bolizm u Rimska crkva i njezin pontifex esto su prikazivani u form i m osta. Jedna od najvanijih krvnih loza gmazovskih hibrida je H absburka dinastija iji su pripadnici Rothschildovi suradnici. Upravo su Habsburzi i rotildska m rea O kruglog stola, naroito Bilderberka skupina, uveli na scenu Europsku uniju kako bi centralizirali vlast na cijelom kontinentu. Detaljniji prikaz m oete proitati u knjizi ... I istina e vas osloboditi te Vodi Davida Ickea kroz svjetsku zavjeru (i kako joj stati na kraj). Na zastavi habsburkog Paneuropskog pokreta ili Unije, koji je iz sjene radio na uspostavi Europske unije, stoji crveni kri Vitezova tem plara na utom suncu (N im roda), okruen zvjezdanim krugom Sem iramide. Osmislili su je O tto i Karl Habsburg. U svojoj knjizi Drutveni red sutranjice O tto je napisao:
Sada im am o europski sim bol koji p ripada svim nacijam a podjednako. To je kruna Svetog Rim skog carstva koja utjelovljuje tradiciju Karla Velikog, vladara ujedinjenog zapadnog svijeta.

Zapadni svijet se odnosi na zemlje Europe i zapadnu hem isferu, a Karlo Veliki je gmazovski hibrid koji je bio franaki kralj od 768. godine do svoje smrti. Hitler i vodei nacisti jednostavno su ga oboavali. Karlo Veliki je proirio franaka kraljevstva u Franako carstvo koje je ukljuivalo veliki dio zapadne i srednje Europe. Geneolozi tvrde da m noge vodee svjetske figure, kako one iz prolosti tako i sadanje, vode podrijetlo od Karla Velikog, ukljuujui svakog engleskog m onarha od otprilike 1000. godine do dinastije W indsor, nizozem ske dinastije Orange i brojnih am erikih predsjednika, ukljuujui Georgea W ashingtona, obitelj Bush i Baracka O bam u. Neki genealozi sm atraju da gotovo svatko s europskom krvlju u venam a potjee, u odreenoj mjeri, od Karla Velikog, ali bitno je pitanje, s ilum inatskog stajalita, u kojoj mjeri? N agrada Karla Velikog ustanovljena je kako bi se odalo priznanje onim a koji najustrajnije rade na prom icanju europskog jedinstva, a jedan od dobitnika bio je jezuitski ak, predsjednik Bill Clinton, koji se zalagao da Europska unija obuhvati i Rusiju, to je cilj Rothschilda. M eu ostalim dobitnicim a N agrade Karla Velikog nalazi se i Tony Blair. M islim da bih sveanost dodjele nagrade takvom liku rado zaobiao.

Zajedniki izvor U sreditu gmazovskog religijskog sustava kontrole jest tovanje zmije, boga Sunca, boga Mjeseca i boice Mjeseca ili boice majke. tovanje zm ije/Sunca/ M jeseca/Saturna bilo je povezano sa rtvovanjem ljudi bogovim a , ali i s gradnjom

276

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

piram ida. Gmazovi i njihovi hibridi gradili su piram ide u Egiptu, Sum eru, Srednjoj Americi, Kini i tako dalje. To je jedna od njihovih posjetnica, bilo da se radi o Velikoj piram idi u Gizi ili stepenastim piram idam a Srednje Am erike ili ziguratim a M ezopotamije. U razliitim oblicim a tovanje zmije/Sunca/M jeseca ini temelje svih glavnih religija te ne iznenauje spoznaja da su njihov zajedniki izvor i inspiracija Sum er i Babilon, sadanji Irak. Kao to smo vidjeli, u Starom zavjetu im a bezbroj pria i m otiva prepisanih iz daleko starijih sum erskih spisa te stavljenih u drugi kulturni i povijesni kontekst i okvir. Na tekstove od kojih je nastala idovska Tora (prvih pet knjiga Starog zavjeta) takoer su snano utjecala desetljea idovskog zatoenitva u Babilonu. O d oko 586. g. pr. Kr. njim a je bilo doputeno da ive i rade u babilonskom drutvu, a njihov sveeniki stale imao je pristup m ezopotam skom znanju i vjerovanjima. Postoje dvije verzije idovskog Talmuda (hebrejski: uenja): jeruzalem ski Talmud te kasniji i m nogo dui babilonski Talmud koji sadri m noge pojedinosti iz Starog zavjeta. Prenosio se usm eno stoljeima, a zapisan je u petom stoljeu. Religije su oduvijek tovale viestruka boanstva tem eljena na viestrukim gmazovskim likovima i drugim izvorima, ali naposljetku su poele prevladavati m onoteistike religije. U Starom zavjetu jo se uvijek mogu vidjeti neobini prim jeri u kojim a su sum erski bogovi, u m noini, nadivjeli tu preobrazbu, kao to sam spom enuo ranije. U sri svih glavnih religija i veine m anjih jesu legende, mitovi i religija Babilona. Te se legende temelje na tri lika: N im rodu, ocu bogu iji je sim bol riba; D am uu ili Tamuzu, djevianski roenom sinu, navodno inkarnaciji Nim orda, pa su otac i sin bili jedno; i kraljici Sem iram idi ili Itar, djevianskoj majci sa sim bolom golubice, takoer poznatoj pod im enom Lilit. Po legendi, kada je N im rod um ro postao je bog Sunca Baal te je oplodio Sem iram idu zrakam a Sunca, pa odatle djeviansko roenje. Ovaj sim bolini trojac oca-sina-m ajke tvorio je babilonsko trojstvo koje e kasnije postati kransko trojstvo u neto drukijoj formi. N im rod, osniva Babilona, opisan je kao m oni tiranin, velik lovac i jedan od divova . M eu njegovim sim bolim a su zmija, guja ili zmaj. Arapi su vjerovali da je poslije Potopa upravo N im rod izgradio ili obnovio zapanjujuu graevinu u Baalbeku u Libanonu, ija tri kam ena bloka tee po 800 tona svaki. Navodi se da je vladao tim podrujem (sadanjim Libanonom ) a, prem a Knjizi Postanka, prva sredita N im rodova kraljevstva bili su Babilon, Akad i druga mjesta u zemlji inaru (Sumeru). Takoer je vladao Asirom te je sagradio gradove poput Ninive gdje je pronaeno m notvo sum erskih glinenih ploica. H ibridne krvne loze Sum era/Babilona m igrirale su u svim pravcima. Neke su se nastanile na predjelu kasnije Hazarije, a druge su utemeljile i napuile budui Rim. Religija Babilona i Sum era preseljena je u Rim gdje je nastavljena u praktiki istom obliku, da bi se na kraju pretvorila u kranstvo koje je takorei gotovo isto. Kranstvo je, kao dravnu religiju, uveo tovatelj boga Sunca, car K onstantin, u etvrtom stoljeu. O n je tovao boanstvo po im enu Sol Invictus, Nepobjedivo Sunce, a kranstvo je bilo tek inaica tog koncepta, izm eu ostalih ezoterijskih uenja, ukljuujui tovanje boga Mjeseca.

tovanje zmije

277

Babilonsko trojstvo nastavljeno je kao kransko trojstvo pod drugim imenim a. Otac, Sin i D uh Sveti bili su, ustvari, zam askirani N im rod, Tamuz i kraljica Sem iram ida. N im rod je postao Bog otac, a Tamuz je postao Isus . Simbol Svetog D uha u kranstvu je golubica, a to je bio i sim bol Sem iram ide u Babilonu. Sem iramida je bila znana i kao Djevianska Majka, nebeska kraljica, Gospa i naa Gospa, a ti su nazivi preneseni na biblijski lik Marije , djevianske majke Isusa. Kranski blagdani i svetkovine poput Boia, Uskrsa i korizm e dolaze iz Babilona i poganskog svijeta. Kri je bio sim bol N im roda/Tam uza, a uvelike je koriten tisuam a godina prije pojave kranstva. Babilonci su vjerovali da e ih krtenje oistiti od grijeha , a ak je i m itra u obliku riblje glave koju nosi papa i drugi krani u haljam a kopija sim bola ribljeg boga N im roda iz Babilona (si. 117). Sredite am erike zakonodavne vlasti nalazi se u dravam a Virginiji i M arylandu, a to nije sluajno. Virginija je drava djevianske majke Babilona, a M aryland je M ary-Land (M arijina zemlja). Vidimo, dakle, jo sim bolizm a boice. Ove drave okruuju W ashington D.C. u okrugu C olom bia (D istrict of Colom bia), to je naziv izveden iz rijei koja znai golubica - sim bola babilonske boice. U Rimu su tovali boicu Veneru Colum bu ili Veneru Golubicu, a francuska rije colom be znai golubica .

Crni sabat N im rod je u Rim u bio znan kao Saturn , a njegov se roendan slavio tijekom svetkovine Saturnalija u vrem enu prije naeg Boia. U odreenom razdoblju Rim su zvali gradom Saturna. idovski sabat potjee od Saturnova dana (engl. Saturnday) - N im roda - a u Indiji se subota (engl. Saturday) naziva anivar , po vedskom bogu aniju, koji se, kau, m anifestirao u... planetu Saturnu. tovanje Saturna, Gospodara prstenova, jo uvijek je potka politikih, trgovakih i religijskih sustava. Saturn je bog bankarstva. C rne halje su sim bol Saturna, tako da im am o crne halje koje nose suci, odvjetnici, katoliki sveenici, rabini i studenti na fakultetu kada diplom iraju. Saturn je takoer znan i kao bog El , kao u rijei Isra-el, a im am o i izbore (engl. elections) na kojima vas m ogu izabrati (engl. elect), a ako postanete bogati i m oni tada ste elita. Razumijevanje rijei i sim bola kljuno je elimo li vidjeti kako sustav funkcionira i prepoznati njegove religijske temelje. Kada piete neku rije sriete je (engl. spell = arolija, vradbina, magija itd.; op. prev.). Kada ih koristim o sa S lika 117: Podrijetlo papine mitre i drugih kranskih zlom nam jerom , rijei postaju halja - gm azovski riblji bog Oannes (Nimrod), iz jednog upravo to. O ne su tada, recimo, babilonskog prikaza. Babilonska crkva je postala Rimska vradbine (spell) uperene protiv crkva.

278

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ljudske psihe. Am eriki istraiva Jordan Maxwell dobro je upuen u ovu tem u verbalnih poveznica. Rije Izrael sastoji se od sljedeih segmenata: Izida , djevianska majka Egipta; Ra, egipatski bog Sunca; i EP. Ime El takoer se odnosi na univerzalnog boga Mjeseca kojega su nazivali ocem bogova i ocem ljudi. El je jednina od biblijskog izraza Elohim koji je preveden kao jednina, prem da ustvari oznaava m noinu. Ovi jednostruki bogovi zapravo su spoj m nogih bogova i boica. N im rodov roendan poetkom zime predstavlja dodatnu sim boliku boga Sunca. N im rod/Tam uz sim bolizirao je Sunce koje um ire u zim skom suncostaju kada dosee najniu toku svoje snage na sjevernoj polutki. I zato je sim bolim a boga Sunca, kao to je Isus , odreen roendan na dan 25. prosinca. Tri dana nakon sm rti Sunca na zimski suncostaj, govorili su drevni narodi, Sunce se ponovno raa i zapoinje s putovanjem prem a vrhuncu svoje snage tijekom ljeta. Dakle, tri dana nakon suncostaja - 25. prosinca po naem kalendaru - oni su slavili roenje Sunca (N im roda/Tam uza). Kasnije je Rimska crkva, Crkva Babilona pod drugim im enom , odredila da je na taj dan roen i Isus. Biblija kae da je Isus um ro na kriu, da je poloen u grobnicu te da je uskrsnuo tri dana kasnije. Na 25. prosinca bio je rim ski Natalis Sol Invicti - Roenje nepokorenog Sunca. Upravo se to znaenje krije iza opisa Isusa kao svjetlosti svijeta i tvrdnje da e [tada] ugledati Sina ovjejega gdje dolazi na oblacima s velikom m oi i slavom, to bi moglo biti povezano i s M jesecom, kao to u objasniti neto kasnije. O n je, izm eu ostalog, sim bol Sunca. Tijekom tisua godina prije kranstva postojao je dugi niz isusovskih likova, kao to su Oziris i H orus (Egipat); M itra/M itras (Perzija i Rim), D ioniz i Bakho (u Grkoj/Rim u znan kao Sin zmije); Atis iz Frigije (sadanja Turska); Krina (Indija) i, naravno, Tam uz/D am u iz Babilona. Evo sam o dva prim jera onoga to je reeno o boanstvim a Sunca m nogo vrem ena prije pojave Isusa:
Atis iz Frigije Rodila ga je na dan naeg 25. prosinca djevica Nana. Sm atran je spasiteljem koji je ubijen za spasenje ovjeanstva. Njegovo je tijelo sim bolizirano k ru h o m kojeg tovatelji jedu. Njegovi sveenici bili su eunusi za kraljevstvo nebesko. O n je bio Boji Sin, ali i Otac. N a Crni petak razapet je na stablu, s kojeg je potekla njegova sveta krv kako bi se Zem lja iskupila. Spustio se u pod zem n i svijet te je 25. oujka, nakon tri dana, uskrsnuo kao najvii Bog. D ion iz, Bakho D ioniza je na dan 25. prosinca rodila djevica te je, kao Sveto Dijete, stavljen u jasle. Bio je putujui uitelj te je inio uda. Jahao je u trijum falnoj povorci na m agarcu. Bio je sveti kralj, a ubijen je i pojeden u euharistijskom obredu u svrhu donoenja plodnosti i proienja.

tovanje zmije

279

D ioniz je ustao iz m rtv ih 25. oujka - na Uskrs. Bio je bog vina i vodu je pretvarao u vino. Nazivan je kraljem kraljeva i bogom bogova. Sm atran je jedinoroenim sinom , spasiteljem otkupiteljem , onim koji odnosi grijehe, pom azanikom te alfom i omegom. Poistovjeivali su ga s ovnom ili janjetom . Njegov rtveni naslov D en d rit ili m ladi s drveta nagovjetava da je objeen na drvo i razapet.

Isus i M arija (kao stvarne osobe) nisu postojali, niti je postajalo ita od svega toga. Ta pria je sim bolian m it koji se uvijek iznova pojavljivao po itavom svijetu tisuam a godina prije kranstva, tako da Isusa , pod razliitim im enim a, nalazim o na svakom kontinentu m nogo prije negoli se uope ulo za ime Isus . U drevnoj M ezoamerici, Quetzalcoatla, Pernatu zm iju, navodno je rodila djevica. O n je oivljavao m rtve i obeao da e se vratiti. Kranstvo je samo jo jedna gmazovska religija koja se, u svojim razliitim oblicima, prostirala po cijelom svijetu.

Alah, bog Mjeseca Postoji jo jedan vrlo bitan aspekt prie o tom e kako su religija i rituali Sumera i Babilona postali dananje religije. To je tovanje boga Mjeseca, to e se pokazati veom a vanim na stranicam a koj e slij ede. Boga Mj eseca kasnij e su zakidali bog Sunca i boica Mjeseca i m onoteistike religije, ali diljem drevnog svijeta bog Mjeseca bio je glavno boanstvo. Sum erani su tovali Mjesec p od m nogim im enim a, ukljuujui N anna i Suen, iji je sim bol bio polumjesec. To je dananji sim bol islama, jer je to religija boga Mjeseca (si. 118). Ostale m ezopotam ske kulture, Asirci, Babilonci i Akaani, slijedili su Sum erane u svojem tovanju boga Mjeseca, a dali su m u ime Sin , to je izvedenica od Suen . Njegov sveti grad bio je Ur na podruju dananjeg Iraka. O datle potjee engleski izraz sin ili sinner (grijeh , odnosno grenik) - od m ezopotam skog boga Mjeseca. Boica Itar/Sem iram ida prikazivana je kao ki Sina. H ram ovi boga Mjeseca otkopani su u U ru i H arranu ili H aranu u jugoistonoj Turskoj, neko znaajnom religijskom, kulturnom i trgovakom sreditu. Obje te lokacije tijesno su povezane s biblijskim Abraham om , patrijarhom krana, idova i m uslim ana. U Knjizi Postanka stoji da je Abraham ili Abram roen u Uru, a da je ivio u H arranu koji je u toj knjizi pisan s jednim r . O n je,
navodi se, otiao odande i zaputio se prem a Kanaanu gdje je zaeo izraelitsku rasu. Biblija kae da je
slika 118: Drev; mezopotam ski simboli boanstava
Sunca i Mjeseca postali su meunarodni simboli islama.

280

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Bog rekao A braham u kako e izdanci njegova sjem ena biti tako brojni da e biti poput zrnaca pijeska. Tvrdi se da je Bog obeao Abraham ovim potom cim a dati zemlju ovu od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata: Kenijce, Keniane, Kadm once, Hetite, Periane, Refaimce, Amorejce, Kanaance, Girgaane, Jebusejce. Odatle dolazi koncept Izraela kao Obeane zemlje i rotildsko-cionistikog plana stvaranja onoga to nazivaju Veliki Izrael, od Nila do Iraka. Dio svega toga jest i invazija rotildskih cionista na Irak. U Palestini je pronaen jedan od veih hram ova bogu Mjeseca s kipovim a ovjeka s polum jesecom na grudim a, dok su ostale prikazivale njegove keri. Kako se ini, M uham edova preraena verzija Alaha prvotno je ukljuivala keri, ali one su kasnije izbrisane iz prie. Islam je religija boga Mjeseca koja se nastavila u Arabiji nakon to je svugdje drugdje poela blijedjeti. Za Arabijce je on bio bog iznad svih ostalih, sa svetitem u... Meki. Predislam ski Arabijci nazivali su boga Mjeseca al-ilah , ili al-Laah , a ak i prije dolaska proroka M uham eda na scenu to je ime postalo A llah . Najsvetije mjesto u islamskom svijetu je Kaaba koju je, navodi se u islamskoj tradiciji, sagradio Abraham (si. 119). Kada m uslim ani, tijekom molitvi, klee okrenuti prem a Meki, oni su zapravo okrenuti prem a Kaabi, kockastoj graevini starijoj od islama, koja danas stoji unutar Masjid al H aram a, najvee svjetske damije. Pet stupova islama zahtijevaju da m uslim ani odu na hodoae do Kaabe barem jednom tijekom ivota. Glavno hodoae zove se had koji takoer datira iz vrem ena prije pojave islama. Kaaba sadri C rni kam en, navodni dio m eteorita koji islamske predaje smjetaju u vrijeme prije Adam a i Eve. H odoasnici obilaze Kaabu sedam puta te u svakom krugu nastoje poljubiti Crni kam en. Rije Kaaba znai kocka, to je sim bol koji je povezan sa tovanjem Sunca, Mjeseca i Saturna. Sljedbenici judaizm a nose mali crni kockasti eir tzv. tefillin, kao dio svojeg rituala iz istog razloga, ali samo el-lita zna njegovo pravo znaenje i podrijetlo (si. 120). Kocka je simbol boga M jeseca/boga Saturna, Ela, koji je takoer bog judaizm a i islama. Nije li to ironino? Gmazovi su m anipulacijom uspostavili ljudske religije sluei se istim boanstvim a pod razliitim im enim a, a zatim su ih okrenuli jedne protiv drugih kako Slika 120: Mali kockasti eir, tzv. tefillin, kojeg bi ljude zavadili i njim a zavladali. idovi nose na prednjoj strani glave.

tovanje zmije

281

Kocka je takoer simbol Slobodnog zidarstva, jer temelji religije i tajnih drutava posve su isti. Islam nastavlja sa tovanjem drevnog m ezopotam skog boga Mjeseca, to je bezbroj puta potvrdio vrlo velik broj arheolokih otkria. M uham ed je odgojen u religiji boga Mjeseca, Alaha, to je arapsko ime za Sina . Njegov otac i ujak imali su u svojim im enim a rije Alah. Bog Mjeseca bio je vrhovno boanstvo u mnogoboakoj religiji Arabijaca, i to iznad svih drugih bogova. M uham ed je jednostavno rekao da bog Mjeseca, Alah, nije samo vrhovni bog nego i jedini bog. Posve isto dogodilo se u judaizm u kada su se stopili m nogovrsni bogovi M ezopotam ije te su postali kom binirani Jahve/Jehova koji se kasnije fuzionirao s kranstvom . M onoteistike religije su, u biti, moon -oteistike religije (engl. moon = Mjesec). Judaizam obiluje tovanjem i sim bolizm om boga Mjeseca. O d boga Sina potjee rije sinagoga ili sin-agoga , kao i Sinajska gora gdje je, prem a Bibliji, Bog Mojsiju dao Deset zapovijedi. Sin je bio znan kao bog planine. Biblijska divljina ili pustinja Sin, koju su navodno iskusili Izraeliti, iz istog je izvora. idovski mjesec poinje s m ladim m jesecom , a Pasha pada na puni mjesec. Kranski Uskrs, jo jedan pretkranski obred, slavi se prve nedjelje poslije punog mjeseca. Simbolizam Mjeseca i Sunca moe biti povezan sa sim bolikom priom Isusovog uskrsnua nakon tri dana. Prije pojave m ladog mjeseca im am o tri dana tam e izm eu mjeseevih faza.

Navlas isto Kranstvo i judaizam /talm udizam proistjeu iz istog izvora, a sada vidim o da odande potjee i islam. Mislite da je oita veza izm eu m uslim anskih i idovskih prehram benih pravila, koer i halal, puka sluajnost? I jedni i drugi zabranjuju konzum iranje svinjetine i krvi, a njihova ritualna m etoda klanja potpuno je ista, osim to m uslim ani, prije negoli ivotinji prereu vrat, izgovaraju Alahovo ime i okreu se prem a Meki. Boe nam pom ozi. M uslim ani vjeruju u postojanje kranskog Isusa, Majke M arije i anela Gabrijela te u idovske likove Abrahama, Nou i Mojsija. U K uranu se Isus, ili arapski Isa , sm atra jednim od najznaajnijih islamskih proroka te se poprilina panja poklanja Majci Mariji, ili M aryam na arapskom. Kuran prihvaa da je Isus doao na svijet putem djevianskog roenja. Poglavlje 19 u K uranu ak je nazvano po Mariji, jednoj od svega osm ero ljudi kojima je iskazana takva ast u cijeloj knjizi. U K uranu pie d a je [to] ... ista religija koju je O n uspostavio za tebe kao i ona koju je naloio Noi ... i ona koju smo Mi naloili A braham u, Mojsiju i Isusu. Da, jest, ali koji je pravi identitet lika koji se spominje kao O n? Kranski Bog Otac, idovski Jahve/Jehova i m uslim anski Alah , svi su oni simboliki sastavnice Gmazova, rekao bih. Ista boanstva i prie nalazim o u Indiji, postojbini gmazovskih Naga. Krina, indijski sin roen od djevice, zvan je C hristosom , to je istovjetno grkom nazivu C hristkoji oznaava pom azanika . Kada su izvrili invaziju na Indiju, vojnici Aleksandra Velikog K rinu su zvali Christos. Reeno je da je Krinin otac bio drvodjelac; njegovo je roenje najavila zvijezda na

282

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

istoku, a nazoili su m u aneli i pastiri; progonio ga je tiranin koji je zapovijedio pokolj tisua male djece; inio je uda i zadivljujue stvari, podizao je m rtve i iscjeljivao gubavce, gluhe i slijepe; u nekim tradicijam a, um ro je na drvetu ili je bio razapet izm eu dva lopova; nazivan je Bojim pastirom i sm atran Otkupiteljem , Prvoroencem , onim koji odnosi grijehe, Odrjeiteljem i Univerzalnom rijeju; uskrsnuo je iz m rtvih i uzaao na nebo naoigled svih ljudi; prikazivan je kako visi na kriu s rupam a od avala na stopalima; takoer je na odjei imao amblem u obliku srca; sm atran je Bojim sinom i naim G ospodom i spasiteljem koji je na Zem lju doao um rijeti za ljudsko spasenje; bio je druga osoba Trojstva; njegovi uenici navodno su m u nadjenuli naslov Jezeus ili Jeseus , to znai ista sutina; treba se vratiti da sudi m rtve, a jahat e bijeloga konja i voditi bitku s Princem zla koji e opustoiti Zemlju. Kranstvo, judaizam , islam i njim a sline religije krinka su za tovanje Gmazova - tovanje zmije. O no je temelj svih ljudskih religija, a skriveno je iza sim bolinih boanstava, pria i rituala, o emu m nogo podrobnije piem u knjizi Djeca Matriksa. tovanje zmije ishodite je religijskog obrezivanja. Danas se sm atra idovskim obredom koji datira iz vrem ena Abraham a ali se, zapravo, m oe pronai u ranom Egiptu. Radi se o sim bolikom odbacivanju koe poput zmije, a idovska religija govori o obrezivanju kao o savezu [sklopljenim] s Bogom. Bilo bi tonije rei ,,s bogovima. U svojoj knjizi tovanje zm ije (Worship o f the Serpent) John Bathurst Deane pie:
ini se, dakle, da nije bilo nacija koje bi geografski bile tako daleko jedna od druge, ili da bi bile tako religijski nesukladne a da im svima njim a jedna - i sam o jedna - praznovjerna znaajka ne bi bila zajednika: da su se one najciviliziranije i one najbarbarskije klanjale jednakom predanou istom , vrlo zanim ljivom , boanstvu; i da je to boanstvo bilo, ili ga je predstavljala, ista sveta zmija. Takoer se ini da je u veini, ako ne u svim civiliziranim zem ljam a u kojim a se ta zm ija tovala, neka pripovijest ili tradicija koja je ukljuivala povijest, izravno ili posredno, natuknula poneto o ovjekovom padu u raju, u to bi upletena bila zmija. Iz toga, pak, slijedi da najdrevniji prikaz u vezi uzroka i naravi te zavedenosti m ora biti onaj iz kojeg su proizali svi ostali koji predstavljaju pobjedniku zm iju - pobjedniku u o dn o su na ovjeka u stanju nevinosti, kada m u je podjarm ila duu, bacivi je u stanje grijeha, u najgnusnije oboavanje i idoliziranje sam og sebe.

ovjekov pad doista opisuje posljedice gmazovskog preuzim anja kontrole, a kasnije u objasniti narav tog Pada. I dandanas umove m ilijardi ljudi vodi isto nepokolebljivo uvjerenje u kransku, islamsku, idovsku, hinduistiku i druge verzije istih izvornih mitova iz kojih su sve one proizale. Ovim e se njihovi vjernici dre u um u a izvan Svijesti jer religije su tvorevine uma. Da li beskrajna, vjena, Sveznajua Svijest ide u crkvu, pada na koljena i tuje nekog boga ili boanstvo?

tovanje zmije

283

Dajte, m olim vas. Ne, sve to ini um zato to je slian kom pjuterskom softveru i vjerovat e svemu to je isprogram iran da vjeruje. Pisac Aldous Huxley je rekao:
N ikada neete vidjeti da ivotinje izvode besm islene i poesto grozne magijske i religijske budalatine ... Psi ritualno ne uriniraju s nadom da e uvjeriti nebesa da uine isto i poalju kiu. M agarci ne njau recitirajui liturgiju nebu bez oblaka. A niti make ne pokuavaju, uzdravanjem o d mijeg mesa, udobrovoljiti m aje duhove da b u d u m ilostivi. Jedino se ovjek ponaa tako bezrazlono glupo. Cijena je to koju m ora platiti za svoju inteligenciju, prem da, jo uvijek, nedostatnu inteligenciju.

Religije su um ne tvorevine, kao i njihovi bespogovorni pristae i sljedbenici. To nije sluajno, u skladu je s planovim a Ilum inata/G m azova jer oni razum iju to um jest i kako se ljude m oe zarobiti u njegove privide i ogranienu percepciju. Kada se to postigne njih se vrlo lako m oe nadzirati, a hukanjem jednog krutog vjerovanja na drugo oni e zavaditi mase te e na kraju njim a zavladati. Isti je sluaj s politikim strankam a, rasam a, rasponim a dohotka i slinim. Lani sam oidentiteti (jo jedan oblik vjerovanja) alju se u rat protiv drugih lanih sam oidentiteta na svim razinam a ljudske interakcije kako bi se sprijeilo jedinstvo razum ijevanja i svrhe koja bi okonala ovaj besmisao. Religija je stvorena s nam jerom ostvarivanja kontrole i iscrpljivanja nae energije i sjajno funkcionira sve do danas. elite li biti slobodni drite se podalje od nje.

Tamnice uma Ukoliko nam jeravate gurnuti ljude u tam nice um a teko da ete izmisliti bolji sustav od religije. Budui da elite sprijeiti ljude da osvijeste svoje istinsko i beskonano jastvo, Sve to Jest, izmislit ete razne bogove i boanstva kako bi skrenuli njihovu pozornost na beskrajne izraaje iste izmiljotine. Religije se doim aju razliitim u njihovim razliitim vjeram a (u teoriji) i im enim a, ali sve one funkcioniraju na potpuno isti nain: (1) sadre skup vjerovanja zasnovanih na drevnim spisima ije je podrijetlo krajnje nejasno (to je dodatni plus, jer tada m ogu izmisliti svoju vlastitu povijest); (2) nam eu tem eljna vjerovanja preko pravila i propisa, ime se procjenjuje jeste li pravi kranin , m uslim an , idov , hinduist , m orm on ... i tako u nedogled. I to bi, u biti, bilo to. Religija tada postaje sam onadzirua, vjeno funkcionirajua m aina pokretana energijom straha. Ako kaete da ste Bog oigosat e vas kao zloinca i gorljivo e tvrditi da ste bezvrijedno govno, roeni grenik koji se treba bojati Boga. M orate biti bogobojazni. S obzirom na raznovrsnu ponudu m etoda irenja svijesti, viao sam i bolje. Gmazovi i njihove hibridne obitelji ljude oajniki nastoje sprijeiti da otvore svoje um ove i poveu se s Beskrajnim Jastvom, pa su stvorili religije koje sputavaju um , iskrivljujui ezoterijsko znanje predano preko drevnih kola m isterija te prodajui analogiju i sim bolizam kao doslovnu istinu. Na vrata Svijesti postavljeni su haljama zaogrnuti uvari zvani sveenici, upnici, biskupi, pape, rabini, imami, ajatolasi i brahm ini. Religije izvode trik pod nazivom sam o kroz: sam o kroz njega, samo kroz ovo,

284

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

samo kroz ono ovjek m oe dospjeti u raj, a ako se odbijete prilagoditi prijete vam paklom i prokletstvom . Potreba za tovanjem i podinjavanjem svoje volje drugim a jo je jedna karakteristika reptilskog m ozga kao to je i, ovisno o karakteru, elja za kontrolom i nam etanjem svoje volje drugim a. Ova dva aspekta reptilskog mozga savreno se uklapaju u piram idalne strukture odozgo nadolje (a nisu jedini) koje nazivamo religijom. Lijenici, politiari, znanstvenici, uitelji i novinari dre se na uzdi neznanjem i tim e to su dobro upoznati s posljedicam a oponiranja sustavu, a tono tako operiraju religije uz jo stranije prijetnje za neposluh. elite li postupati kako vam nalaem o i vjerovati to vam kaem o i otii u raj? Ili pak elite misliti svojom glavom i upoznati tipa s trorogim vilama? M m m m , prim amljivo, ali ipak bih se odluio za ovu ponudu sa slobodom miljenja, hvala. Sustavi vjerovanja vjernika strogo su nadgledani kroz strah, krivnju pa i nasilje. Neki fanatici toliko su bezum ni, bez m akar i trunke pam eti, da ubijaju lanove vlastite obitelji zbog njihova protivljenja krutim i sm ijenim vjerovanjim a koje odreuje njihova odabrana tam nica. Ratovi, inkvizicije, m asovni pokolji, razorene obitelji i zajednice m oem o prom atrati tijekom cjelokupne groteskne povijesti globalne religije (stvorene od strane Gmazova) koja se skriva iza razliitih,Jiazfva i uvjerenja. Ukalupljeni um ovi skupljenih m asa hukaju se jedni protiv drugih dok se bore i prepiru o tom e na ijoj je strani istina. Vjernike se huka protiv nevjernika, poganina i goyima (ne-idova) kako bi se potakla m etoda zavadi pa vladaj koja je kljuna pri ostvarenju kontrole nekolicine nad veinom . M anipulatori ne bi mogli nam etati svoju volju ujedinjenom stanovnitvu, prijateljski nastrojenom prem a onim a s drukijim pogledim a i uvjerenjima. O ni neprekidno m oraju raditi na tom e da nas razjedine du um jetno nainjenih jazova poput rase, politike, kulture, raspona dohotka i tatice svih podjela, zajedno s rasom - religije. Globalna kontrolna struktura religijskih vjerovanja i dogm i svakom je aspektu gmazovske strategije itekako dobrodola. Posredstvom religije Gmazovi organiavaju ljudske umove, nam eu nevjerojatno ogranienu percepciju stvarnosti, njihove pristae navode da se pokore volji Bojoj (njima), navode ljude da odbace, pa ak i da se boje kao Vraga , ezoterijskoga znanja koje bi ih m oglo osloboditi, provode m etodu zavadi pa vladaj te raspiruju sukobe izm eu pojedinaca, skupina ali i naroda.

Novo? Ma, ali se Sustav vjerovanja takozvanog NewAgea (Novog doba) osuuje religijski establiment, ali je i sam ipak samo jo jedna religija. To je kao da Zelena stranka tvrdi da je ona sama drukiji oblik politike iako se, ustvari, radi o navlas istom. New Age obino nazivam zadnjom slijepom ulicom prije dolaska do zlatnog rudnika. Njegova je svrha da uhvati one koji su odbacili form alnu religiju jer postoji opasnost da pokidaju okove um a i dokopaju se Svijesti. Pripadnici New Age pokreta tum ae da smo svi m i Jedno, da nem a sm rti i da se stvoreni svijet sastoji od razliitih razina ili raspona frekvencije. O ni su se previe pribliili pa bi pogledom mogli prodrijeti kroz veo baen preko oiju ljudske percepcije i zato su postavljene zamke kako bi se sprijeilo

tovanje zmije

285

daljnje napredovanje ka Svijesti. Tijekom 1960-ih i 1970-ih pokret Novog doba poeo je izranjati iz um jetno stvorene ere Djece cvijea kada se na sceni pojavio iznim no velik broj poznatih glazbenika iz obitelji pripadnika vojske ili obavjetajnih agencija. Proirili su i definirali razdoblje slobodne ljubavi i hipijevskog bunta. Jedan je prim jer pokojni Jim M orrison, pjeva grupe Doors. Njegov otac admiral George Stephen M orrison zapovijedao je 1964. am erikom flotom u Zaljevu Tonkin kada se tvrdilo da su ih napali Sjevernovijetnamci iako se m nogo kasnije uspostavilo da ih nitko nije napao. Predsjednik Lyndon Johnson iskoristio je tu la kao opravdanje za eskalaciju Vijetnamskog rata, uz ope ubijanje i razaranje koji su potom uslijedili. Zapovjednik eskadrile James Stockdale, jedan od amerikih pilota koji su u to vrijeme letjeli iznad flote adm irala M orrisona, u svojoj knjizi iz 1984. godine Ljubav i rat (Love and War) pie: Imao sam najbolja sjedala za prom atranje tog dogaaja, a nai razarai su pucali u fantomske mete, ondje nije bilo [sjevernovijetnamskih] brodova ... Nije bilo nieg, samo tam na voda i amerika vatrena mo. Bio je to samo jo jedan prim jer nepostojeeg-problema-reakcije-rjeenja, tlapnja, ba kao to je era djece cvijea bila iskonstruirana tlapnja potpom ognuta, izm eu ostalog, cirkulacijom halucinogenih droga. Droge se nisu konzum irale radi ezoterijskih iskustava ve su bile sastavni dio svakodnevnog ivota. Hipijevski pokret osmiljen je kako bi se oslabio antiratni pokret te razvodnio i preusm jerio njegov potencijalni utjecaj. Preporuio bih odlian niz internetskih lanaka o revoluciji iz ezdesetih pod nazivom The Strange but Mostly True Story of Laurel Canyon and the Birth of Hippie Generation. Upiite u trailicu te rijei i pronai ete spom enute lanke. To vrijeme i vojnu/obavjetajnu pozadinu nekih od tadanjih heroja oni sagledavaju iz posve drukijeg kuta. Iz hipi generacije izrastao je New Age pokretkojisuizasceneiriliglavniilum inatski insajderi poput H enryja Kissingera. Ljudi bliski Kissingeru iz tog vrem ena potvrdili su mi tu pretpostavku, a ona je ustvari logina jer su htjeli stvoriti jednu novu religiju koja bi zaokupila um ove onih kod kojih je postojala opasnost da se doista probude . Mistini fuliranti s Istoka , poput negdanjeg gurua Beatlesa M aharishija M ahesha Yogija (si. 121) dovedeni su na Zapad, ili pred oi Zapada, kako bi potpom ogli irenju tog pokreta. Nedugo zatim probueni sljedbenici New Agea pronali su nove gurue i bogove za tovanje u njihovoj slijepoj ulici prosvjetljenja. U onom to nazivamo New Ageom im a m nogo iskrenih ljudi, ali on takoer vrvi prevarantim a, obm anjivaima i onima koji su podm etnuti kao kukavije
ja je. S lika 121: Maharishi Mahesh Yogi.

286

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Velik je broj m ladih bio zaveden tom nazovi slobodom koja se odraavala i u njihovom nainu odijevanja. New Age je, sm atra se, zasnovan na pravu izraavanja vlastite jedinstvenosti, no pobornika tog pokreta moete prepoznati s udaljenosti od 100 m etara ve po odjei koju nosi. U svojem orm aru ljudi imaju pravo drati kakvu god odjeu ele, to je njihova stvar, ali teko je pom iriti filozofiju utem eljenu na slavljenju jedinstvenosti s noenjem onoga to je u biti uniform a. Oigledno je da New Age (Novo doba) uope nije nov. To je samo jo jedna religija koja slijedi isti program . Prividna anarhija njegova javnog lica skriva konvencionalnu religiju koja ga podupire. Poput svih njih zasniva se na tovanju neega ili nekoga te na doivljaju samog sebe kao m anje vrijednog od neke vrhunaravne sile, a ne njenim jednakovrijednim dijelom. Da, ujem ja sve te proklam acije kako smo svi m i Jedno te o ponovnom pronalaenju vlastite m oi, ali ne vidim to na onom ekstrem nom kraju i onom poesto m anje ekstrem nom kraju N ew Age arene. Vidim ljude koji se odriu svoje m oi u tovanju i velianju gurua i boanstava. New Age im a ak i svoju vlastitu verziju Isusa, m om ka po im enu Sananda. Kranstvo, kau oni, im a pogrenu predodbu o Isusu, pardon Sanandi . Ustvari, on je istinski luonoa Velikog bijelog bratstva popunjenog uzalim m ajstorim a na koje bismo, je li, trebali fokusirati svoje tovanje i predanost. Ah, da, m oram o se predati . Sananda /Isus iz jasala New Agea izgleda ba poput njegove kranske verzije. Kakve li sluajnosti! No, kako je to m ogue kada nitko ne zna kako bi Isus trebao izgledati, s obzirom da nem a nikakvih biblijskih opisa dostojnih naziva opis . Klasian prikaz Isusa potjee od onoga to su um jetnici odluili naslikati vie od tisuu godina nakon to je on navodno ivio , no eto njega u New Ageu, praktiki istog izgleda (si. 122 i 123). U sklopu New Age organizacije pod nazivom Sveuilite JA JESAM (I AM University) u Sjedinjenim Dravam a ak postoji Isusov/Sanandin aram . Ovdje opet vidim o preteiti utjecaj istonjakih koncepata. A ram je obino izdvojeno boravite neke religijske zajednice i njezinog gurua i potjee iz hinduizm a. Ne kaem da u istonjakom znanju nem a nikakve vrijednosti. Dapae, vrlo su korisna saznanja o prirodi Svijesti i prividnoj stvarnosti. Ali ako ljudi uzm u cijeli paket bez prom iljanja (Istok = po definiciji dobar) preuzet e i njegove loe aspekte, to su uinili neki segm enti New Agea. Jedan pisac po im enu M ark A m aru Pinkham iz Sedone u Arizoni, jednog od svjetskih sredita New Agea, Slika 122 S lika 123 povezuje legende zmijskih bogova Kranski Isus i Sananda iznjedren iz N ew Agea spom enutim Velikim bijelim nekako izgledaju isto, iako nema nikakvih detaljnijih sa bratstvom . O n pie: opisa tog ovjeka.

tovanje zmije

287

Naziv Veliko bijelo bratstvo osm islilo je, ini se, Teozofsko drutvo, organizacija koju je osnovala i vodila Ruskinja, svjetska putnica M adam Blavatsky, sredinom devetnaestog stoljea. M eutim , m nogo prije vrem ena ge. Blavatsky Veliko bijelo bratstvo bilo je znano kao Solarno ili Zm ijsko bratstvo, njegovi su lanovi nazivani Zm ijam a, a njegovi glavni hram ovi bili su piram ide, sjedita zmijske m oi, kao i hram ovi Sunca sa suncostajim a i ravnodnevicam a (solsticijim a i ekvinocijim a). U Egiptu, na prim jer, najvaniji hram ovi bili su kom pleks u Heliopolisu, M jestu Sunca, zajedno s piram idam a iz Gize i solarnim hram om u Karnaku. Brigu o hram ovim a vodili su egipatski sveenici D jedhiji, oni zmijskoga podrijetla. U M eksiku lanovi Zm ijskog bratstva, Q uetzalcoatli ili Pernate zmije, vodili su brigu o brojnim m asivnim piram idam a poravnatim sa solsticijim a i ekvinocijim a. Istu smo situaciju im ali u Peruu gdje su adepti bili A m arui ili Zmije , kao i u Kini koja je imala svoje Zm ajeve Lung, ili u Indiji gdje su prosvijetljeni jogiji bili znani kao Nage ili Zm ije .

Jo ranije m i je upala u oi bliskost im ena Djedhi, oni zmijskog podrijetla, s Jedijem u filmovima Zvjezdani ratovi ilum inatskog insajdera Georgea Lucasa. Jediji se opisuju kao:
... lanovi drevnog i uzvienog m onastikog reda, donekle slinog vojnim i religijskim redovim a koji su se pojavili tijekom K riarskih ratova [poput Vitezova tem plara]. Vitezovi Jediji poznati su po dvjem a stvarim a: potivanju religije utem eljene na tzv. Sili i njihovoj selekciji i pristupanju redu na tem elju specifinih talenata koji pokazuju da osoba im a neku posebnu vezu s takvom Silom.

Koje je pravo znaenje te Sile? M ark A m aru Pinkham posve je u pravu glede onih zmijskog podrijetla koji su prenosili napredno znanje nepoznato veini ire populacije. Zatim , u pravu je kada kae da su oni dom inirali drevnim sveenstvom i vlastim a koje su vladale drevnim civilizacijama poput Sumera, Egipta, Indije i Kine. Takoer se slaem s njim kada govori da su te drevne inicijacijske kole izrasle u dananju m reu tajnih drutava. M eutim , posve je razliito m oje tum aenje zmijskog podrijetla i pravoga cilja tajnih drutava, poput Vitezova tem plara i Slobodnih zidara koji su nastavili kradom ice m anipulirati stanovnitvom do dana dananjega. Ne radi se tu o prosvjetljenju ve o kontroli, a boanstva religije New Agea su gmazovski entiteti - ista boanstva tovana pod razliitim im enim a u etabliranim religijama. Religijom se ne bavi svijest; njom e se bavi um zato to se u religiji sve vrti oko strukture i hijerarhije.

Rasplitanje besmisla Neto ranije posluio sam se sim bolikom situacije u kojoj bism o npr. stavili 50 maia u prostoriju s 50 klupaka vune, a kasnije smo, vrativi se u prostoriju, pokuali razm rsiti sav taj vuneni kaos. Usporedio sam to s nainom na koji je sustav utam niio ovjekovu psihu, ali ista stvar vrijedi i za religijska uvjerenja u Indiji

288

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

odakle je potekla dua New Agea. Kako se ini, hinduisti tuju oko 50.000 raznih boanstava, to je dovoljno da ispuni povei nogom etni stadion, i sve je to doista izm aklo kontroli. U najekstrem nijem obliku ovo ukljuuje dogovorne brakove pa ak i ubijanje m ladih ljudi koji se usude vjenati s osobom iz nie kaste (zamiljene genetske kategorije). ak i u svakodnevnom ivotu ivoti m notva ljudi upadaju u zam ku zam renosti, m ita i doslovno shvaenog sim bolizm a, poput m uha u paukovoj mrei, to je zasigurno prikladna simbolika. iva kae ovo; Vinu kae ono; ovo treba initi tijekom mjeseci koji u nazivu im aju slovo V; ono treba initi kad vam je stranjica okrenuta prem a Gangesu. Kako se svega toga uspijevaju pridravati doista m i nije jasno. Naravno, isti je sluaj sa svim religijama: m ora initi ovo; ne smije initi ono; Isus kae ovo, Alah kae ono, Jahve kae neto tree. Unato svemu, razm jeri tovanja boanstva u Indiji jednostavno su zapanjujui. Veina religija postoji kako bi se prikrila jednostavna injenica da smo svi m i jedna vjena Svijest, a ne tijela koja m islim o da jesmo. O ne spom inju duu i ivot poslije sm rti i slino, ali po nainu na koji postupaju predstavljaju tvorevine um a i tijela, a ne Beskonane Svijesti. Usporedim o li ga s m nogim drugim religijama, hinduizam govori vie od veine njih o Jednoti , a odvraanje hinduistikih vjernika od te kljune istine m ogue je sam o unoenjem um jetno stvorene zam renosti. Zam renosti vrijedne 50.000 boanstava. U to sam se i sam osvjedoio kada sam 2008. otputovao u Indiju. To je po m nogoem u doista udesna zemlja, ondje m i je bilo vrlo lijepo, ali prilino je deprim irajue vidjeti razm jere u kojim a ljude kontrolira religija. Otiao sam pogledati planinu pod nazivom A runachala u zaleu m jesta Thiruvannam alai u junoj indijskoj pokrajini Tamil Nadu. O ndje je ivio sri Ram ana M aharsi (si. 124) koji je u dobi od 13 godina poeo prom iljati o znaenju jastva (ja). Tko sam ja? Kakva je narav ovoga ja o kojem govorimo? itav je ivot duboko m editirao te je zakljuio d a je ja jedna beskonana, vjena, neprom jenjiva Svijest, a da je fiziki svijet privid onoga to zovemo um. I to je, u biti, bilo to. Takozvanog uitelja i uenika doivio je kao razliite toke gledita ili m otrita, a ne jednoga koji je tam o gore i drugoga koji je ovdje dolje. Ne slaem se sa svime to je rekao ili u to je vjerovao ali, u biti, radilo se o toj jednostavnoj istini. Svi sm o m i jedna Svijest, a fizika ravan je prividna stvarnost u kojoj se ljudi gube u percepciji odjelitosti i podjele. Ali, o, moj iva, to su s tim e uinili? O tkada je 1950. um ro to su mjesto pretvorili u njegovo svetite. Zapanjeno sam gledao kako njegovi sljedbenici lijeu potrbuke pred njegovom slikom, s elom na tlu u znak poasti i potovanja. Ne, ne! - dolo mi je da poviem. Pogreno ste, do vraga, shvatili s lik a 124: Sri Ramana Maharshi. bit njegova nauka - diite koljena i trbuhe s poda.

tovanje zmije

289

U zgradu glavnog hram a te u Ram anino svetite doao sam tijekom veernjeg okupljanja. O n nije bio izravno povezan s hinduistikom religijom, ali nem a veze. Na temelju onoga to sam vidio hinduizam gaje usvojio i prihvatio njegovu jednostavnu poruku, smjestivi ga u svoje okvire. Na podu dvorane sjedili su Ram anini sljedbenici, kako lokalni tako i oni iz cijeloga svijeta, a cerem onija se sastojala u tom e da netko ita iz knjige dok okupljeno m notvo jednoglasno odgovara, itajui iz iste knjige. To je vrlo lako m ogao biti kranski obred ili islamski, idovski ili hinduistiki (to je, po strukturi i tem i, i bio). Jesam li samo ja uoavao ironiju takvog religijskog rituala u znak tovanja ovjeka koji je rekao da je ovaj svijet fikcija um a i da sm o svi mi Jedno? Da, izgleda da jesam. Prom atrao sam kako zapadnjaci bijele boje koe u indijskoj odjei i kratko podiane kose slijede program vjerskih pristaa s druge strane svijeta. Nosili su uniform u i kopirali frizuru svetih ljudi, arko elei biti jedno od njih. Nakratko sam popriao s jednim krasnim m om kom iz kotske iji je akcent zvuao nestvarno u kontrastu s njegovom kratkom kosom a la sveti ovjek i hinduistikom tunikom . Koraao je, poput gomile ljudi njegovog uvjerenja (o potrebi zbliavanja Istoka i Zapada), sporog i opreznog koraka, kao da hoda po nekom nevidljivom nategnutom uetu na podu. To nije religijsko prosvjetljenje ve softverski program . N em am nita protiv tih ljudi, niti im se elim rugati. Neka nose to ele, izgledaju kako ele. Uostalom , kako li bi samo dosadno bilo kada bi, poput m ene, svi nosili vreaste traperice i majice kratkih rukava. Upravo to i elim rei: nije vano kako zaodijevate tijelo ili ureujete kosu. Prosvjetljenje nije stvar m odnog odabira, to je stanje svijesti. O nim a koji misle da im treba izvanjska osobnost prom ie neto silno duboko. O ni su jo uvijek fokusirani na vanjsku stvarnost, prem da vjeruju da poniru u nutrinu. Misle da su dospjeli nadom ak Beskrajne Svijesti, iako se sve to odigrava u njihovom ogranienom um u punom raznih slika i stvari (si. 125). Um je taj koji je opsjednut izvanjskom osobnou, Beskrajnu Svijest boli briga. Um misli, a osobnost je izraz misli. Beskrajno jednostavno jest i tako ono moe prepoznati nevane gluposti kada S lika 125: New Age je jo jedna gm azovska kreacija - posljednja slijepa ulica prije na njih naie. Kamo god sam u A runachali pronalaenja zlatnog rudnika. Njegova je svrha poao inilo se da ljudi neprestano izuvaju da sprijei ljude da se probude, raskinu okove cipele ,,u znak potovanja; ali potovanja uma i dospiju do Svijesti.

290

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

prem a emu? Po m eni, to je samo jo jedan vid prenem aganja. Potovanje dolazi iz srca, ne iz obue. U jednoj su me prilici zamolili da skinem cipele, a htio sam samo prijei preko nekog pranjavog parkiralita i prolaza do gorske staze. Uope nisam ulazio ni u kakvu zgradu. Ha, valjda je to bilo sveto pranjavo parkiralite i prolaz. Kakve li bedastoe... da ti pam et stane. A, m oda je stvar u m eni, tko zna.

Religija uma O ndje su, na svetim m jestim a, ljudi sjedili u lotus poloaju, dok sam ja sjedio u sklopivoj vrtnoj sjedalici zbog svojih artritinih zglobova. Malo su me udno gledali, ali koga briga? Nisu nam potrebna besm islena pravila o tom e kako m orate sjediti u lotus poloaju da biste svoju energiju uskladili s Bogom, i sve te budalatine. Znai li to da se ja ne m ogu uskladiti s Bogom zato to im am teki artritis pa se ak ne m ogu spustiti do poda? Zaboga, sjesti na pod i prekriiti noge poput njih mogao bih jedino pod anestezijom. Sva ta naklapanja o m ehanici tijela, sve te postavke o nainu na koji to treba izvesti sam o je jo jedna opsjena koja djeluje u sferi uma, odakle sve postavke i dolaze, a um je svijet privida. Uskladiti svoje tijelo? Tijelo ne postoji! (Barem ne onakvo kakvim ga mi percipiram o). Kako usklaujete proizvod svoje m ate s Bogom kada vaa m ata ve jest Bog , Beskrajna Sveukupnost? Sa svjesnim uvidom o Beskrajnom e najbolje nas usklauje shvaanje da sm o m i sami to Beskrajno, a ne sjedenje u lotus poloaju. Naa toka gledita odreuje na osjeaj stvarnosti. I to je sve. A na osjeaj stvarnosti postaje naa doivljena stvarnost. ini m i se da je moj openiti dojam o slubenoj indijskoj duhovnosti poprim io konkretniji oblik dok sam sjedio izvan R am aninog aram a, ekajui da se otvori. Nedaleko od m ene prekrienih je nogu sjedio neki bijelac, ameriki guru u naranastoj tunici (dakako), obrijane glave (takoer). Govorio je dvjema sredovjenim A m erikankam a o putu do prosvjetljenja. Jedna je, sa nezatom ljenim strahopotovanjem , gutala svako njegovo slovo, dok je druga pom no zapisivala svaku frazu koju je sm atrala bitnom u svoju m alu biljenicu. O no to im je govorio zvualo je uasno kom plicirano, a kad je rekao da mi nism o vrijedni toga da budem o Bog sklopio sam svoju stolicu i poao udahnuti m alo svjeeg zraka. No, barem je gospoa s biljenicom postavila logino pitanje: Ako kaete da smo m i Bog, kako, onda, nism o vrijedni da budemo Bog? Prije negoli je dovrio svoj opirni odgovor ja sam, Bogu hvala, odm akao izvan glasovnog dom eta, iako sam uspio uti da je nekoliko puta spom enut i Isus . Eto, kranstvo, islam i judaizam nosili su u toj prilici naranastu krinku. Kao i obino, jednostavna istina utapana je u nepotrebnoj zam renosti i um jetno stvorenoj hijerarhiji. Bog je tam o gore; mi smo ovdje dolje. Upravo tako gmazovski bogovi ele da shvatimo taj odnos. Ispod plim nog vala pretencioznih, sebeslueih i zabludjelih sranja koja se uredno sm atraju duhovnou i prosvjetljenjem , im a i nekih istinskih gurua ili svetih ena i m ukaraca, ali njih je daleko premalo. Neki od najsebinijih, najpodm uklijih i najnepouzdanijih ljudi koje sam sreo bili su oni iz skupine ljubavi i svjetlosti, ja volim svakoga, ja grlim svakoga. Sve te gluposti sluam ve 20 godina: mi te podravamo, istina mora izai na vidjelo i slino. Ali, na kraju, 95 posto njih jedino se pita: to ja tim e dobivam ?,

tovanje zmije

291

a kad god se dogodi neto to se njihovoj opsjednutosti sam im a sobom (ja, ja, pa ja) ne svia, itekako su voljni uiniti sve da natete osobi za koju su rekli da podupiru i da istina m ora izai na svjetlo dana. Imao sam podosta bolnih i skupih iskustava s takvim narcisoidnim linostim a pod krinkom olienja ljubavi svjetlosti i dobrote . O ni nem aju ni trunke potenja i osuivat e sustav rijeima, dok e ga koristiti uvijek kada to odgovara njihovoj pohlepi i osvetoljubivosti. New Age je jo jedna gmazovska religija osm iljena da zavede one koji odbacuju sve druge vjere. Koje li ironije da me etablirani m ediji nazivaju guruom New Agea . D oe m i da plaem.

Zmijski sotonizam Religija, tajna drutva i takozvani sotonizam povezani su preko gmazovske zavjere. Njih, u biti, kontrolira isti pauk a, na najvioj razini, oni funkcioniraju kao jedinstvena organizacija. Skrivena tajna unutar religije i m ree tajnih drutava, poznata samo eliti, jest prikrivena m anipulacija svijeta od strane gmazovske krvne loze. Tajna drutva istog su podrijetla kao i religije, od kojih m noge, ironino, osuuju tajna drutva. Obje struje izrasle su iz drevnih kola m isterija koje su uspostavili i zauzeli Gm azovi i njihove krvne loze. Religije su um nogom e javno lice mree tajnih drutava. Sljedbenicima raznih religija reeno je da svoje svete knjige shvate doslovno, dok su pripadnici tajnih drutava upueni u njihova skrivena znaenja i simbole. No, dobro, barem oni s vrha ljestvice. M asonski junaci poput Alberta Pikea, Suverenog velikog zapovjednika univerzalnog Slobodnog zidarstva u 19. stoljeu, rekli su d a je Slobodno zidarstvo vid preporoda drevnih m isterijskih religija Babilona, Egipta, Perzije, Rima i Grke. Slobodno zidarstvo istovjetno je drevnim m isterijim a, napisao je u m asonskoj Bibliji pod nazivom Morali i dogma. Iz tog je razloga u tajnim drutvim a i religijama obilje istog tog sim bolizm a zmije, Sunca, Mjeseca i Saturna, kao to m oete proitati u drugim m ojim knjigama. U m asonskim hram ovim a, stolica ili prijestolje Velikog m ajstora gleda na istok, u sm jeru izlazeeg sunca, ba kao to oltari iz istog razloga u velikom broju kranskih crkava gledaju na istok. Reeno je da e se Isus vratiti iz sm jera istoka, a razlog je taj to je Isus , poput likova na kojim a se temelji, N im roda/Tam uza iz Babilona, barem jednim dijelom sim bol Sunca. Kranske web stranice osuuju m asonsku idolatriju Sunca, iako je judeokranstvo religija zmije-Sunca-M jeseca-Saturna. Simbolizam je sam temelj gm azovsko-ilum inatskih tajnih kodova i jezika, a Slobodno zidarstvo sebe naziva sustavom iste religije izraene simbolima. Podsjetimo se, reptilski m ozak kom unicira pom ou slika. Konvencionalna je religija javno lice zmijskoga kulta, a tajna drutava njezin su skriveni izraaj. Ali postoji i trei elem ent - definitivna religija gmazovskih bogova u kojoj se vre rtvovanja ljudi, bez ikakve zadrke. To je ono to danas znam o kao sotonizam . G ornji redovi m ree tajnih drutava, i m nogi nii, stapaju se s globalnom m reom sotonistikih skupina koje provode rtvovanja ivotinja i ljudi u nevjerojatnim razm jerim a. Sotonizam i Ilum inati su nedjeljivi, a u svojim knjigama navodim im ena m nogih poznatih ljudi koji sudjeluju u obredim a rtvovanja ljudi

292

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

i pijenja krvi (si. 126). Kao to rekoh, sam izraz Sotona potjee od sumerske rijei Satam i Sandan/Santana , a sum erski sim bol za taj entitet bio je trozub ili vile koje i danas obino predstavljaju Vraga ili Sotonu . Svoje rituale sotonisti vre prem a strogom kalendaru, povezano s astronom skim i astrolokim kretanjim a Zemlje, Mjeseca i planeta, a dva kljuna datum a openito jesu: No vjetica Slika 126: Sotonizam - tovanje zmijskih bogova odnosno no uoi Svih svetih te 1. - dominira svjetskim politikim i ekonomskim svibnja. sustavom. No vjetica danas je postao m iniBoi s traenjem darova i svim ostalim , ali, tijekom Noi vjetica zastraujui broj ljudi, uglavnom djece, biva rtvovan u drevnim cerem onijam a irom svijeta, ba kao to su bili rtvovani u Babilonu i drugim drevnim drutvim a. Osobe koje zauzimaju najvie poloaje kraljevske, politike, bankarske, poslovne, m edijske i vojne moi redovito su gmazovski hibridi, a krvne loze odavno obavljaju rtvene obrede koji datiraju jo iz Sumera i kasnijih faza Atlantide i Mua. Mo i sotonizam vrlo esto idu ruku pod ruku. David Berkowitz, serijski ubojica iz New Yorka poznatiji kao Samov sin, rekao je da je bio lan jedne sotonistike skupine koja je bila isplanirala ta ubojstva. U pism im a jednom sveeniku otkriva kakvi ljudi sudjeluju u rtvovanju ljudi:
... Sotonisti (oni pravi) neobini su ljudi. N isu to neuki seljaci ili polupism eni dom oroci. Ne, njihove redove popunjavaju lijenici, odvjetnici, poslovni ljudi i, u biti, veom a odgovorni g r a a n i... nije to neka nehajna skupina sklona grekam a. Ali su tajnoviti, povezani zajednikom p otrebom i eljom da izazovu rasulo u drutvu. Alistair Crowley je bio taj koji je rekao: elim svetogre, ubojstva, silovanja, revoluciju, sve to je loe.

Sline su m i stvari govorili ljudi koji su dolazili u doticaj s tim sotonistikim mreama. D ok sam dovravao ovu knjigu u Australiji je na svjetlo dana izaao jedan dokum ent u kojem se tvrdi da je to priznanje sa sm rtne postelje nekadanjeg voditelja sotonistike Loe Alpha u Sydneyu u Australiji. Nije bilo vrem ena da provjerim njegovu autentinost, ali m ogu rei da se savreno poklapa sa svime to sam otkrio i saznao u posljednjih 20 godina o sotonizm u i njegovoj globalnoj m anipulaciji i kontroli. D okum ent u cijelosti m oete proitati u D odatku II. Vrijedi truda elite li razum jeti utjecaj sotonista na ivote svih nas. U dokum entu se kae da je taj utjecaj sada tako sveprisutan da je gotov neprim jetan te da sotonista im a na svim razinam a drutva. Dalje pie:

tovanje zmije

293

U nutar najviih redova im ate politiare, lijenike, visokopozicionirane policajce, odvjetnike, reklam ne gurue, odlikovane p ripadnike vojske, m edijske linosti, m anekene i socijalne radnike. M eu onim a najnieg (obino privrem enog) statusa su prostitutke, sitni preprodavai droge i brojni srednjokolci. Neki operiraju iz sjene. N jihovim rtvam a na kapaljku se daje ista am nezija posredstvom m jera kontrole um a i taktike psiholoke to rtu re od kojih bi svaka norm alna osoba p retrnula kada bi polako poela shvaati da stvari nisu kakvim a se ine, i da takve nisu ve jako, jako dugo. N ain ivota najdarovitijih m eu njim a odrava se na zloinu, ali presvuen je tankom politurom uglednog profesionalizm a i znanja.

U dokum entu se spom inje Sotonina crkva u Sjedinjenim Dravam a koja je postala poznata tijekom 1960-ih nakon to ju je osnovao A nton LaVey (rotildski cionist). Nadalje, u spisu stoji da ukoliko ljudi ele vie inform acija o nekim a od negdanjih najutjecajnijih lanova te sotonistike organizacije nee biti zgorega da saznaju poneto o pokojnom J. P. M organu ... Kennedyjevima (ukljuujui i Jackie), Irvingu Berlinu, G roucho M arxu, Elvisu Presleyu, [kranskom evangelistu] G arneru Tedu A rm strongu, Sammyju Davisu ml., Ronaldu Reaganu, Edw ardu Heathu, Thomasu Plantardu de Saint-Claireu, ili da m alo proeprkaju po sipraju (engl. bush). Htio je zapravo rei da trebam o proeprkati po Bushevima s velikim B . Jo od 1998. biveg britanskog prem ijera Edwarda Heatha nazivam djecoubojicom i sotonistom , dok je Thomas Plantard de Saint-Claire tvrdio za sebe da stoji na elu tajnog drutva pod nazivom Sionski priorij, koji su poznatim uinile knjige kao to je Sveta krv i sveti gral. D okum ent sadri opise rtvovanja ljudi i otkriva kako su sotonisti osigurali neogranien broj djece za svoje seksualne perverzije i obrede rtvovanja. Takoer se spom inje ovjek poznat po kodnom im enu Pindar , gmazovski hibrid koga sam razotkrio u prethodnim knjigam a kao igraa svjetskog znaaja u cjelokupnoj zavjeri. Naao sam jedan video snim ak iz 1989. godine u kojem jedna idovka iznosi svoju priu o sotonizm u u emisiji Oprah Winfrey Show. O no to je rekla obuhvaalo je sve glavne m otive koje sam m nogo puta uo od ljudi koji su sotonizam iskusili na vlastitoj koi. Vie takvih pria m oete pronai u knjizi Najvea tajna. U emisiji je ta ena navedena kao Rachael , ali je kasnije ustanovljeno da je njeno pravo ime Vicki Polin. ivi u Chicagu gdje je sotonizam veom a rairen m eu vladajuim klasama. Chicago je politika i sotonistika abokreina koja je iznjedrila predsjednika Lanjaka Baracka O bam u i njegove dirigente iz Bijele kue, Rahm a Em anuela i Davida Axelroda. Vicki Polin je rekla da njena obitelj ve generacijama sudjeluje u rtvenim obredim a. M oja obitelj im a razgranato obiteljsko stablo, a negdje od 1700. godine vodi se evidencija o tom e tko u takvim ritualim a sudjeluje, a tko ne., kae Vicki. Takoer je opisala proces nastajanja rasploivaica za koji sam saznao prije m nogo godina. To su ene koje se koriste za raanje fetusa i beba koje e biti rtvovane u ritualim a. O toj se novoroenadi vlasti ne obavjetavaju jer sve se odvija potajno i stoga, za sustav, te bebe nikada nisu postojale. ene se paljivo biraju po

294

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

genetskom nasljeu kako bi rodile gmazovske hibride. To je bila tem a poznatog filma iz 1968. Rosemaryna beba. M ia Farrow je glumila enu jednog glum ca kojem u je bilo obeano bogatstvo i slava dopusti li da ona bude oploena u sotonistikom obredu. O n je pristao, a ona je podvrgnuta kontroli um a te se nije sjeala to se dogodilo. Rothschildi i Ilum inati naveliko se slue kontrolom um a, to ukljuuje program iranje najistaknutijih politiara, od kojih su veina priprem ani desetljeima prije negoli su doli na vlast. Pri kraju filma, u bljesku, vidim o bebu - gmazovskog oblija. Film je reirao Rom an Polanski koji je dobro znao da se pria koju prikazuje zasniva na injenicama. Polanski je postao bjegunac iz Sjedinjenih Drava zbog spolnog odnosa s 13-godinjom djevojicom. Bio je m u glumice Sharon Tate koju su 1969. u osm om m jesecu trudnoe ubili lanovi Obitelji M anson, kulta um no kontroliranog sotonista Charlesa M ansona. U emisiji Oprah Vicki Polin je izjavila:
U naoj je obitelj bilo ena zaduenih za raanje beba. O tom e nitko nije nita znao. M nogi su ljudi bili pretili, pa niste mogli procijeniti radi li se o tru d n o i ili ne, ili su te ene, navodno, m orale nekud otii te su se kasnije vraale ... Odvijali su se rituali u kojim a su rtvovane bebe ... Kada sam bila vrlo m lada prim orali su m e da u tom e sudjelujem i obredno ubijem dijete ...

Ovo e veini ljudi zvuati poput izmiljotine, ali upoznao sam stotine rtava sotonistikih kultova unutar vlasti i drugdje koje iznose istu priu. Gmazovi i drugi entiteti koji operiraju vrlo blizu ali ipak izvan vidljive svjetlosti hrane se energijom prestravljenih rtava i navalom energije koja se otputa u trenutku sm rti. Odatle potjee drevni izraz prinoenje rtve bogovima kao i njegovo znaenje. Gmazovi posebice ude za energijom predadolescentske djece. Poslije puberteta kemijske i energetske prom jene ine ljudsku energiju manje cistom , sm atraju ti m ahniti entiteti. Drevni su narodi govorili o rtvovanju m ladih djevica bogovima. Pod m ladim djevicama misle na djecu. Razgovarao sam s m nogim bivim sotonistim a koji su nazoili rtvovanju ljudi. Pojasnili su mi to se ondje zbiva. U nekim ritualim a oevi oplouju svoje keri, a beba se kasnije rtvuje Sotoni. Jedan drugi ritual zahtijeva da roditelji rtvuju svoje prvoroene. Ovo se ne m ora uvijek izvriti na oltaru. To moe biti inscenirana prom etna nesrea na nekoj, za Ilum inate, drevnoj ritualnoj lokaciji koja e se javnosti initi obinom cestom ili ulicom. rtvovanje vlastite djece ujedno je m etoda kojom kult trai potpunu poslunost. M rea sotonistikih obreda dopire do socijalnih slubi, djejih dom ova, hostela za odbjeglu djecu i djejih vrtia kako bi se osigurao stalan dotok djece. Ilum inati ele da drava oduzm e djecu roditeljim a i da nad njima preuzm e posvem anju kontrolu, to vidim o da se sve uestalije dogaa, o em u u detaljnije govoriti kasnije. Svake godine diljem svijeta nestaje vrtoglavo visok broj djece, m ilijuni njih, za koje se vie nikada ne uje. Ljudi o tom e nem aju pojma. Razmjeri nestanaka djece procjenjuju se prem a broju takvih sluajeva koji se vide na televizijskim vijestima. No, te brojke predstavljaju tek iznim no m alen broj djece koja doista nestanu. Takve su stvari m ogue zato to sotonizam ima svoje ljude

tovanje zmije

295

na utjecajnim poloajim a irom sustava, a kada dospiju na pozicije m oi oni na vlast postavljaju sebi sline pojedince. U emisiji Oprah Winfrey Show Vicki Polin je potvrdila da su sotonisti stupovi drutva u koje nitko ne bi posum njao. Jedan od prim jera, kae, bila je njezina majka:
O na ivi na irem gradskom p o d ru ju Chicaga. lanica je odbora za m euljudske odnose u svojoj zajednici i uzorna je graanka. U nju nitko ne bi posum njao. Nitko ne bi p osum njao da bi itko u takvo neto m ogao biti um ijean. U to su um ijeani policajci. A um ijeani su, znate, i lijenici, odvjetnici, indijanski poglavice ... H ou rei, ljudim a izvana sve to sm o radili inilo se ispravno i prim jereno, a bilo je i noi kada bi se stvari prom ijenile i posve preokrenule. O no to je bilo pogreno postalo bi ispravno, a ispravno bi postalo pogreno.

Rotildski rituali Nadugo sam razgovarao s terapeutim a diljem svijeta koji su tretirali rtve sotonistikog zlostavljanja i svi oni iznose istu priu, ukljuujui jednu divnu enu iz Britanije, pokojnu i sjajnu Veru D iam ond. N jena cvatua savjetodavna praksa u Londonu unitena je nakon to je objelodanila svoja otkria o sotonizm u i poznatim linostim a koje u tom e sudjeluju. Jedan nepriznati potom ak obitelji Rothschild (ima ih m ore) govorio m i je o sutinskoj vanosti sotonizm a za obitelji odabranih krvnih loza i rtava koje prinose bogovima. Njegovo rotildsko ime je Phillip Eugene de Rothschild, ali sada ivi pod drugim im enom u Sjedinjenim Dravama, nakon to je odbacio grozne nam jere svoje obitelji u vezi svijeta. Kae da je on izvanbrani sin barona Philippea de Rothschilda s vinskog dobra M outon-R othschild u Francuskoj koji je um ro 1988. u dobi od 86 godina. Phillip Eugene kae da je o n jedan od stotina tisua nepriznatih Rothshchildovih potom aka. Svi oni, osim nekolicine, zaeti su u program im a razm noavanja preko banke sperm e kako bi se odrala genetska istoa. Iz perspektive odabranih krvnih loza za to postoji vrlo vaan razlog koji u pojasniti kada doem o do prirode stvarnosti. Ta rotildska djeca odgajaju se u drugim obitelj ima, kao to ranije rekoh, i slubeno ne koriste ime Rothschild. Kasnije mogu doi na vlast u institucijam a drutva kao to su funkcija predsjednika ili prem ijera, a da nitko ni ne sluti rotildsku vezu. Phillip Eugene mi je rekao: Moj otac je bio dekadentni diletant, kao i m ajstor sotonist i mrzitelj Boga, ali oboavao je polja i vina. Obiavao je govoriti da to u njem u budi prvobitne instinkte . Phillip Eugene je rekao daje zaet okultnim incestom koji takoer upranjavaju Rothschildi i obitelji odabranih krvnih loza kako bi zatitili svoj genetski kod. Govori da je vei dio svog djetinjstva i adolescentske dobi ivio sa svojim ocem Rothschildom na njegovom posjedu u Francuskoj. Njihov je odnos bio spolne naravi, kako kae, pri emu je bio vrsto vezan em ocionalnom snagom incesta koji je u toj kulturi bio norm alan i neto emu se treba diviti. Iz raznih sam izvora uo da je incest vrlo rairen m eu obiteljima gmazovske krvne loze. O n je potvrdio moje spoznaje o nainu na koji su te krvne loze opsjedane dem onskim entitetim a u obredim a vrenim u tu

296

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

svrhu. O psjednue je vrlo stara tem a. O no je stvarno. Ljudska hijerarhija unutar Ilum inata i obitelji tih krvnih loza zrcalo je dem onske (gmazovske) hijerarhije. to su m oniji G m azovi/dem oni kojim a dopustite da vas opsjednu i preuzm u kontrolu nad vaim tijelom i um om , to ete biti na vioj poziciji u hijerarhiji svjetske moi. Glavni Rothschildi m asovno su opsjednuti i upravo su zato dirigenti tog orkestra. Kao potom ak Rothschilda - rekao je - bio sam m aksim alno dem oniziran. Kae da je kod svog oca Rothschilda prim ijetio udnju za m oi te da je i sam poeo eljeti isto. Phillip Eugene je postavljen unutar kranske crkve kako bi radio u korist rotildskog plana, pravei se istodobno savrenim kraninom , ali je kasnije odbacio svoju ulogu i s njom povezan sotonizam . D odao je:
Bio sam prisutan prilikom sm rti svog oca 1988. godine. Preuzeo sam njegov poloaj i m o kako bih ispunio svoju sudbinu u velikoj zavjeri moje obitelji. Poput ostale njihove djece, igrao sam kljunu ulogu u pobuni moje obitelji protiv Boga. Kada gledam C N N ostanem zateen tim e to sada viam toliko poznatih lica na svjetskoj pozornici u politici, um jetnosti, financijam a, m odi i trgovini. O drastao sam s tim ljudim a, sretao ih na m jestim a ritualnog tovanja te u centrim a moi. Financijere, um jetnike, lanove kraljevskih obitelji pa ak i predsjednike ... ... Sjeam se da su Rockefelleri i Bushevi prisustvovali ritualim a, ali nikad nisu imali toliki utjecaj da bi ih mogli voditi. Jo uvijek ih sm atram lakejim a, a ne pravim m anipulatorim a okultne moi. S izuzetkom Alana G reenspana [dugogodinji predsjednik am erike banke Federalnih rezervi], veina tih ljudi bavila se okultizm om tek am aterski, prvenstveno zbog ekonom ske m oi i prestia. G reenspan je, sjeam se, bio osoba strahovite duhovne, okultne m oi; od sam o jednog njegovog pogleda Bushevi i m lai Rockefelleri tresli bi se od straha. Bivi direktor CIA-e Casey (kao i veina CIA -inog vodstva u proteklih etrdeset godina), Kissinger i W arren C hristopher [bivi am eriki dravni tajnik] prisustvovali su n eobrednim okupljanjim a i nekim okultnim obredim a, ali daleko straga na galeriji.

Phillip Eugene takoer spom inje Billa C lintona i Ala G orea kao politiare za koje zna da su aktivni i stvarni sotonisti. Ove inform acije zasigurno nam om oguuju da ekonom sku krizu koju orkestrira Alan G reenspan, kao i globalno zatopljenje Ala Gorea, sagledamo u njihovom pravom svjetlu. U toj hijerarhiji G reenspan je vii od am erikih predsjednika, pa kada su ga Reagan, Bush stariji, Bill C linton i Bush m lai imenovali ravnateljem Federalnih rezervi on je, ustvari, imenovao sam sebe. Prividnim pravom predsjednika da teoretski odabire guvernera banke Federalnih rezervi (skraeno Fed) daje se dojam daje Fed u posjedu vlade, iako on to nije. U Oprah Winfrey Showu takoer se pojavila i Tina G rossm an, terapeutkinja istraum atizirane Vicki Polin. O no to je govorila uo sam m nogo puta diljem svijeta. Spom enula je poremeaj viestruke linosti, oblik kontrole um a koji nastaje zbog teke traum e kakvu predstavlja sotonistiko i seksualno zlostavljanje:

tovanje zmije

297

Im ala sam u tretm an u vie od 40 preivjelih rtava ritualnog zlostavljanja: odrasle pacijente s porem eajem viestruke linosti iz m nogih drava u ovoj zemlji te iz Kanade. O no to sm o vidjeli i uli i kroz to sm o prolazili u abreakcijam a, odnosno u pam enim iskustvim a ... p o tp u n o iste stvari ujem o od ovih odraslih pacijenata. To nisu trogodinja djeca, a ovjek u odrasloj dobi m oda to m oe racionalno objasniti kao plod mate. Ovi odrasli ljudi rekli su nam tota. Jedni druge ne poznaju i nikada se ranije nisu sreli. Ali, opisuju istovjetne rituale, ba kao to ja, na prim jer, s obzirom da sam idovka, m ogu otii u New York ili Kaliforniju i opisati svetkovinu Pashe u jednoj ili drugoj dravi a, kao idovka, takvu bih svetkovinu i prepoznala. O vdje se radi o sustavnom vjerovanju u zlo i m o koje vam zlo daje, te se vre odreeni rituali koji su u ispovijestim a svih preivjelih rtava vrlo slini.

Ove odreene rituale, ukljuujui vrlo raireno rtvovanje djece, provode ljudi koji vladaju naim svijetom. Svjetski rat, 11. rujna ili m asovna glad njim a su samo m asovni ritual sm rti. D rugi razlog ovih rituala stvaranje je energetskog prolaza ili vrata izm eu vibracijskih stvarnosti koji om oguuju Gm azovim a s etvrte dimenzije da se m anifestiraju u naem svijetu vidljive svjetlosti. Struktura rituala, osobito prim jena zvuka, m oe stvoriti vibracijsku odskonu dasku preko koje Gmazovi m ogu ui u ovu stvarnost. D osad sam razgovarao s brojnim ljudim a koji su opisali kako su se Gmazovi i ostali dem onski entiteti m anifestirali pred njim a tijekom rituala i kako su se sudionici takoer prebacili iz ljudskog u gmazovsko oblije u istom energetskom okruenju. Sotonizam na svojim najviim razinam a takoer, kroz rituale i m anipulaciju energije, usauje svoje um ne obrasce niskih vibracija u valno tkivo nae stvarnosti. Kao to pie u dokum entu ispovijedi sa sm rtne postelje u D odatku II: Veina ljudi ne razum ije da je sotonizam ritualno zasnovana praksa i da je to ponavljanje tijekom vrem ena ostavilo snane otiske u morfikom polju! To je m oreenergije u kojem svi m i ivimo, a ako elite m anipulirati svakom ribom istovrem eno, to tada poduzim ate? M anipulirate m orem . Jednom kad ponete razum ijevati jezik okultnih stvari i sotonistikog sim bolizm a uvidite kako se esto koriste u korporacijskim logoim a i industriji zabave. Video spotovi i odjevni asortim an novcem opsjednutog repera Jay-Zija i drugih izvoaa puni su ilum inatskih i okultnih simbola. Izvrsnih lanaka o toj tem i im a na web stranici

vigilantcitizen.com.
tovanje Lilit Jedno od glavnih sotonistiko-gm azovskih boanstava je Lilit (si. 127), jedna od inaica Sem iramide. Neke verzije prie o edenskom vrtu kau da je Lilit bila Adamova prva ena i prava Kainova m ajka te da je simboliki prikazana kao zmija koja je iskuavala Evu. Prikazana je kao polu-ena, polu-zm ija. Lilit se povezivalo sa sinovim a Anua ili A nunnakija i Samaelom, jo jednim dem onskim anelom. U idovskoj tradiciji Samael se spom inje kao zmija koja je oplodila Evu da bi se rodio Kain. Prikazuje

298

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

ga se s licem koje se razlikuje od lica drugih ljudi, a Kain je, prem a opisima, bio poput nebeskih bia, a ne zem aljskih bia, te poput djeteta Bojeg. Jedno drugo oblije Lilit, babilonska boica Semiramida, u Rimu je bila znana kao Colum ba ili golubica, ali latinska rije coluber im a i drugo znaenje, i to zmija ili guja . Za Babilonce Lilit je bila majka prvih vam pira, a u m nogim se kulturam a esto povezuje s otm icam a i ubijanjem djece. Njeno je ime, u prijevodu, ensko nono bie/dem on. Po nekim tradicijam a, ona se nam etnula Adam u te mu je rodila m notvo dem ona i duhova koji su nazvani poastim a ovjeanstva. Lilit je vaan lik u m nogim ritualim a tajnih drutava, a drugo krsno ime prvog djeteta sotonista Alistera Crowleya bilo je upravo Lilit. Nju se takoer opisuje kao branu druicu Lucifera, luonoe i boga Slobodnog zidarstva. To je jedna od verzija Lilit-Samaela. Lilit i Lucifer takoer Slika 127: Lilit se povezuje sa se prikazuju kao dvospolni lik Baphom eta ili jarca zm ijom i gujom. Ovo je njen M endesa, sim bola tovanja ilum inatskih Vitezova prikaz iz kasnog 1 9. stoljea, britanskog slikara Johna Coliera. tem plara (si. 128). Lilit je, osim toga, poznata pod im enim a Babalon , bludnica, Velika majka, Veliki Babilon, Majka bludnica, Babilonska kurva i M ajka zloe, to se spom inje u Crowleyevoj Knjizi zakona. Po Lilit je nazvan ljiljan, simbol koji naveliko koriste ilum inatske krvne loze i njim a pridruene mree. Ljiljan je motivski predloak fleur-de-lisa, drevnog sim bola krvnih loza gm azovskih hibrida koji koriste dinastija W indsor, panjolska m onarhija, veliki vojvoda od Luxem bourga i francuske kraljevske dinastije. Nalazi se na am blem im a i grbovim a aristokracije diljem Europe te na nacionalnim i regionalnim zastavama. Stoji i na ulazu u Bijelu kuu, a koriste ga vojska i izviake organizacije. Ljiljan, ili fleur-de-lis, kranstvo uzim a kao sim bol trojstva, ali u okultnoj tradiciji on predstavlja zmijskog dem ona Slika 128: Baphom et ili jarac Lilit. Mendesa". S Lilit se povezuje i sova, kao to m oete vidjeti na izvornom babilonskom prikazu na slici 129. Na tlocrtu cesta koje vode oko zgrade Capitola (Kongresa) u W ashingtonu ocrtava se sova. Kongres se nalazi, a gdje drugdje nego u sovinom trbuhu, trbuhu ilum inatskog boga/boice (si. 130). U svojim sam knjigam a opirno pisao o ljetnom kam pu za elitu znanom kao Bohem ian Grove, na 2700 jutara um e sekvoje u kalifornijskom

tovanje zmije

299

okrugu Sonorna, oko 120 kilom etara sjeverno od San Francisca, gdje ilum inatske obitelji te njihovi ulizice i slugani sudjeluju u ritualim a ispred 12 m etara visoke kam ene sove (si. 131 i 132). O na je pak sim bol vladarice Lilit, ali i boanstva pod nazivom M oloh ili M oleh kojeg se povezuje sa rtvovanjem djece u vatri, a bilo je poznato Hebrejima, Slika 129 : Izvorni prikaz Lilit/Semiramide u babilonskom Egipcanima, Kanaancim a, u terakoti. Pored nje stoje pridrueni jo j simboli - sove. Fenianim a i drugim a. M oloh je bilo drugo ime za N im roda/Baala, i Ela, a prikazivan je kao tele ili vol i ovjek s glavom bika. U Jeremiji 32:35 pie:
Baalu podigoe uzviice u dolini Ben H inom u, i sinove i keri svoje M oleku kroz oganj provodie - to im ja nikad ne zapovjedih; ni na um mi ne pade da bi inili takve gadosti niti da bih Judu pustio u takav grijeh.
reljefu

Zakoni koje je Bog predao Mojsiju idovim a su izriito branili da ine ono to je injeno u Egiptu i Kanaanu. A M oloh se spom inje i u Levitskom zakonik, 18:21:
Ne smije doputati da koje tvoje dijete bude rtvovano Moleku; ne smije tako obeaivati im e Boga svoga.

Ljudi koji gledaju ili vre takve obrede ispred simbola rtvovanja djece su politiki i poslovni lideri, ukljuujui predsjednike kao to su: Boy George Bush; George Bush stariji; Ronald Reagan; Richard Nixon; jim m y Carter, Gerald Ford; Dwight D. Eisenhower; Lyndon Johnson; H erbert Hoover i Teddy Roosevelt. Bohem ian Grove posjeuju, izm eu ostalih, i Rockefelleri, H enry Kissinger i Al Gore. Pitam se koliko naem ugljinom otisku doprinosi paljenje obredne vatre u Groveu.

Slika 130: U cestovnom sustavu podruja oko zgrade Kongresa u Washingtonu jasno se moe razabrati oblik sove a, posve prikladno, u svome trbuhu ona udomljuje ameriku politiku.

300

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Slika 131

S lika 132

U Bohemian Groveu, ispred sove visoke 12 metara, elita vri obrede u ast Lilit/Moloha.

Gmazovski vampiri Prie o vam pirim a temelje se na injenicam a, to je jo jedna univerzalna tem a povezana s gm azovskom m anipulacijom . Ne postoji dio svijeta niti povijesno razdoblje koje ne bi imalo svoje mitove i legende o vam pirim a koji se hrane tuom krvlju i energijom . Lik Drakule iz pria Brama Stokera uglavnom se zasnivao na gm azovskom hibridu zvanom Vlad Nabija (si. 133). O n je u 15. stoljeu bio vladar zemlje pod nazivom Vlaka, ne odve daleko od C rnog m ora, u sadanjoj Rumunjskoj. Taj se predio neko zvao Transilvanija i bio je ishodite najpoznatijih legendi o vam pirim a. Vlad Nabija ili D rakula poubijao je desetke tisua ljudi, nabivi m noge od njih na kolac. Usred te um e beivotnih tijela obiavao je sjesti i jesti, um aui k ruh u njihovu krv. esto se znalo dogoditi da leevi ostanu ondje tru nuti mjesecima. Jednom se pronijela vijest o tom e kako je invazijska turska vojska ustuknula u strahu naiavi na obalam a Dunava na tisue raspadajuih leeva nabijenih na kolce. Vlad Nabija bio je sin Vlada D rakule kojega je u drevni Red zmaja inicirao sveti rim ski car 1431. godine. Kao to sam ve rekao, Red kraljevskog dvora zmaja (znan i kao Zmijsko bratstvo) uspostavljen je u Egiptu 2170. g. pr. Kr. radi infiltracije kraljevskih i religijskih centra moi, posebno kola misterija. Njegov je amblem bio zmaj rairenih krila koji visi na kriu. Am blem je nosio Vlad otac, a njegove su kovanice imale otisnut znak zmaja. Svi pripadnici reda na svojim su grbovim a imali zmaja, a on je dobio nadim ak D rakul (Vrag ili Zmaj). Vlad mlai potpisivao se im enom Drakulea ili Drakulya Vraji sin, to je kasnije postalo Drakula, ime iji Slika 133: vla d Nabija. bi prijevod otprilike bio sin onoga koji je im ao Red

tovanje zmije

301

zmaja. To je isti Red zmaja koji danas prom ie britanski autor knjiga o svetom gralu, sir Laurence Gardner. Usput reeno, kraljica M ary ili M ary od Tecka, majka kralja Georgea VI i baka sadanje kraljice Elizabete II, vue podrijetlo od jedne od sestara Vlada Nabijaa - Drakule , to nikako ne iznenauje s obzirom da je dinastija W indsor krvna loza gmazovskih hibrida. M oda je Vlad D rakul bio ekstrem an prim jer, ali pijenje krvi i rtvovanje ljudi dio je ivota krvnih loza gm azovskih hibrida. Oduvijek su to radili i jo uvijek to rade. Kada to shvatite postaju vam jasnije grozote koje ine ne m arei za posljedice. Oni preziru ovjeanstvo i ni od ega ne prezaju, bez obzira koliko groteskne bile stvari koje ine. Ustvari, zacijelo bi rekli: to grotesknije, to bolje!

12
Kodirana istina
Mudrost ne nalazimo u rijeima nego u znaenju unutar rijei.

- Kahlil Gibran -

SINKRONICITETI M OG A IVOTA (i naina na koji, izuzetno precizno, stiu do m ene djelii slagalice) neprestano su bili na djelu dok sam pisao ovu knjigu. Jedan od najboljih prim jera bio je sluaj kad mi je um jetnik Neil Hague mailom poslao prim jerak tada jo neobjavljenog djela njegovog prijatelja Pierrea Sabaka (pseudonim ), kom parativnog lingvista i strunjaka za simbole. Pierreovu sam knjigu proitao i ovo poglavlje napisao za vrijeme turneje predavanja po Europi i Sjedinjenim Dravama. Njegove su inform acije doista fascinantne i potvruju moje spoznaje. Ubojstvo stvarnosti (The M urder o f reality) detaljna je studija izvedenih rijei, asocijacija i pravih znaenja, to pokazuje kako je zmijska rasa i njezino podinjavanje ovjeanstva kodirano u drevnim jezicima i prikazim a. O donda su se te rijei i znaenja pretoili u, kako ih nazivamo, m oderne jezike. Sabak je proveo gotovo sedam godina kopajui po rjenicim a i dokum entim a ne bi li otkrio m eusobno povezane rijei i znaenja kao kodove svih glavnih aspekata zavjere koju ovdje razotkrivam . M eu njim a su: Zm ijska rasa, ili 'bogovi', koja kontrolira ovjeanstvo; odgovorna za geoloku katastrofu sim boliziranu Velikim potopom . Temeljna povezanost s kraljevskim lozam a i jednom hibridnom lozom koja se provlai kroz povijest - krvna loza 'Eve' i zmijska rasa koja vlada svijetom. Rije 'Eva' takoer znai 'ivot' i 'zmija'. Povezivanje zmijske rase sa 'svjetlou' i 'ilum inacijom ' kao u izrazu oni koji sjaje (na latinskom 'Illum inati' znai 'prosvijetljeni'). Ranije sam objasnio kako drevni zapisi opisuju zmijske 'bogove' ili pale anele koji sjaje poput sunca.

302

Kodirana istina

303

Simboli Sunca i Mjeseca te religija koje su iznjedrili potjeu, barem dijelom, od 'svjetlee' prirode tih entiteta. Zm ijsku rasu ljudi su znali kao 'uvare' ('Prom atrae'); odatle i ilum inatski sim bol svevideeg oka koji m oem o nai u raznim oblicim a kao npr. na dolarskoj novanici, na Ogrlici m isterija C reda Mutwe, u vidu egipatskog Oka boga Ra, i tako dalje. 'Luonoa' je ime dodijeljeno 'Luciferu' i planetu Veneri. Zmijski 'bogovi' takoer su sim bolizirani zvijezdama ili zvjezdanim ljudim a te se povezuju sa sim bolom jareve i ovnove glave. Simbolizam zmijske rase u form i raznih vrsta ptica, ukljuujui sovu, feniksa, orla, sokola, jastreba i golubicu. Kao poznati prim jer spom enim o Quetzalcoatla, pernatu zm iju ili perjem okienu zm iju, srednjoam erikog boga, m ajanskom narodu znanog kao Kukulkan. Poveznica izm eu zmijske rase i vatre, kao kod zmaja koji riga vatru, i grkog Salam andre (salam andera). M otivi pijenja krvi i rtvovanja ljudi 'bogovima' te pijenja m enstrualne krvi, esto sim boliziranog ribom ili m enstrualnom ribom . M otiv m ijenjanja oblija izm eu ljudskog i gmazovskog oblika. Prikaz pripadnika zmijske rase kao silovatelja, laljivaca i obm anjivaa koji skrivaju svoje postojanje iza sim bolizm a ije je dekodiranje nam ijenjeno samo odabranim a. Pentagram , sim bol sotonizm a, i tem a 'Sotone' kao zm aja. Gmazovsku su rasu neki narodi znali pod nazivom 'Shatani' ili 'Satani', to u grkoj varijanti postaje 'Teitan', koje kolektivno poznajem o kao 'Titane', divovsku rasu i jednu vrstu palog anela. Stalno prisutan m otiv zmijske rase koja donosi napredno znanje svojim izabranim predstavnicim a (krvnim lozam a hibirida) te kasniji opis zmijske rase kao 'govornika' (sjetimo se spom enutih 'govornika' (prialica) iz legende Hopi Indijanaca).

G ovornik dijelom potjee od znaenja rijei aneo , to doslovno znai glasnik, a zmijski ljudi priopavali su inform acije svojim ljudskim predstavnicim a. Pogledajte zajedniki m otiv religijskih junaka koje posjeuju aneli . Majku M ariju iz Biblije i M uham eda iz K urana posjetio je isti aneo po im enu Gabrijel . A i sam je M uham ed znan kao glasnik . No, postoji i dublji razlog za tem u govornika: Gmazovi su uveli ljudski jezik kakav poznajem o. Ranije se veina kom unikacija odvijala putem telepatije, a diljem svijeta nailazim o na priu o Bogu (bogovima) koji ljudim a daje razliite jezike kako bi ih podijelio. Biblijska pria o Kuli babilonskoj je najpoznatija, ali u biti istu priu

304

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

m oem o nai svugdje po svijetu. Simbolian je to prikaz uvoenja jezika od strane zmijske rase. Rijei su vibracijska polja, a Gmazovi su velikim dijelom program irali ljudsku percepciju uvoenjem i m anipulacijom govora - vibracijske kom unikacije koju nazivamo jezikom. Prikladno, izraz latinski dolazi od rijei Latens , to znai skriven ili tajan , te od arapske rijei lut , to znai veo Jezik je doista tajni veo putem kojega su ljudi program irani. Pierre Sabak pie:
... Bit jezika odnosi se na sim bolizam dostojno predstavljen prouavanjem filologije [jezika] i hom onim a [rijei koje izgledaju i zvue isto, ali im aju razliita znaenja]. Skroviti ovjekov m entor, aneo iz okultne tradicije, jest gmazovski entitet istaknut kao tajni m ajstor ili kralj. Uglavnom , zmaj, uitelj rijei i aritm etike, usadio je znanje o sebi ureeno unutar brojanih kodova - tajnu povijest zastrtu m atem atikom , geom etrijom , astronom ijom , sem iologijom [prouavanje znakova] i jezikom . Sustavno i inteligentno, usvajanje znakova proistjee iz tajnog znanja koje se odnosi na zm iju i njezino skrivanje. Nepovjerljivo prem a ljudim a, ovo se stvorenje skriva iza okultnih rituala. Strahujui da ne bude otkriveno ono se slui ratom , ekonom skom i politikom prisilom kako bi razne nacije natjeralo da izvre njegove zapovijedi. Prem a drevnim zapisima, u svojim nam jeram a i odnosim a s ljudim a zmija je neiskrena i dvolina.

elim o li vidjeti koliko su zapravo rasprostranjeni dokazi o zmijskoj rasi i njezinoj m anipulaciji ljudskim ivotom m oram o deifrirati kodove. Gmazovi oajniki nastoje ostati skriveni, stoga se m oram o m alo pom uiti ne bism o li otvorili brave, kodove, simbole, rijei i m atem atiku koji im slue kao krinka. A ta je krinka prilino debela te je skrivena u rijeima koje, na prvi pogled, nem aju nikakve veze sa zmijskom rasom.

Zdravo, moreplovce Pierre Sabak pokazuje kako su zmijski bogovi bili opisivani nautikim izrazima. Njihove letjelice, na prim jer, nazivane su nebeskim brodovim a, a sline pom orske tem e nalazim o u legendam a o egipatskim boanstvim a poput Ozirisa i Raa. Tebansko sveenstvo u Egiptu nazivalo je nebo gornjim oceanom i govorilo o solarnim vozilima koja su prevozila bogove. Rijei kojima se opisuju Gmazovi esto oznaavaju m ornara ili lana posade, a jedan od njihovih naziva je aneoski dom ain. Sabak tum ai da je dom ain u zapisima oznaen kao m oreplovac , nom ad ili tuinac , a pojavljivali su se kao zmije ili vodozem ci koji su nazivani razarateljima, silovateljima i pljakaima . Kasnije u ukratko izloiti kako se sustav globalnog zakona danas temelji na pom orskim izrazim a i asocijacijama. Iz tog razloga u engleskom jeziku im am o pravo m notvo rijei koje zavravaju na ship1
1 Ship znai brod , a ostale navedene rijei su slijedom: kraljevanje (kraljevska ast), gospodstvo (naslov lorda), dravljanstvo, odnos, lanstvo, tovanje; op. prev.

Kodirana istina

305

kingship, lordship, citizenship, relationship, membership, worship i tako dalje. Rije sapiens , naziv pripisan dananjim ljudim a, veom a je znaajan kod povezan s ovom tem om . Sabak kae da taj izraz potjee od latinske im enice serpens (zmija ili zmaj; engl. serpent) koja je takoer povezana s hebrejskom rijei sapan (moreplovac). Rije Biblija on slijedi do rijei byblos (amac, brod) te kae da rije religija dolazi od latinske rijei religare (usidriti, vezati brod). Iste poveznice izm eu broda, zmija i svetih spisa m oem o pronai u arapskom te u hebrejskom jeziku. U K uranu o Bogu pie i ovo: M eu njegovim su znakovim a brodovi koji plove poput plutajuih planina. Danas jo uvijek govorim o o svemirskim brodovima. Prem a Sabakovom istraivanju, ime Baal (Bog, G ospod) povezano je s arapskim korijenom bahhar (moreplovac) i rijeju b ah r (more); iznosi se i pretpostavka da religijske tem e krtenja i obrednog kupanja potjeu od ove veze izm eu zmijskih bogova i simbolike plovidbe. O n pie:
[Hebrejsku rije] tsabaoath [posada, zm ijska rasa] kao personifikaciju sukoba povijesno m oem o slijediti od loze boanstva O zirisa, prikazanog kao moreplovca. Zadivljenost O zirisovim b rodom (ship) obiljeena je prikazom zvjezdanog broda (star-ship) ili svem irskog b roda (to je liturgijski preneseno u tovanje (wor-ship). Dijagram atski, crkva je dizajnirana pop u t broda svrstanog u isti razred s kraljem i vladanjem . U staroengleskom im enica w eorthscipe transliterirana je u m oderni idiom kao w orship to je pak transkribirano iz sloenice w orth-ship . Scipe (brod) je dem inutiv grke im enice skaphos (am ac), odakle dolaze rijei skipper (kapetan broda) i ship (brod).

Prikaze jedrenjaka esto viam na vanjskim zidovima m asonskih hram ova, a njihova je sim bolika ista. Pierre Sabak pronalazi neke zanimljive poveznice izm eu kljunih rijei koje se odnose na tajna drutva koja djeluju kao sveenstvo Gmazova na Zemlji. O n objanjava da je zdruenost zmije i njezina sveenstva zabiljeena posvuda, a jasno se oituje u rom anskim i sem itskim jezicima. Latinska rije za bratstvo osnova je engleske rijei fraternity , izvedene iz arapske klasifikacije ifrit/afreet (zli dem on). O n nadalje tvrdi da izraz ifrit dolazi od arapskih rijei fritar (obmanjiva) i frt , a povezan je s latinskim izrazom fratar (brat) - uvar zmijskog znanja. M otiv obm anjivaa/obm ane prikazuje ne samo skrovitu kontrolu od strane zmijske rase, koja se neprestano opisuje u takvom smislu, nego i m reu tajnih drutava koja izvrava zapovijedi zmijske rase. Fritar se u dananjem grkom pojavljuje kao feedhee - izgovara se fithi - to znai zmija. Rije m ason takoer se, oito, odnosi na graditelja , kodirani izraz za zmijsku rasu. Pierre Sabak pie:
Graditelj ili m ason, uobiajeno prikazan kao crvena zmija, stoji u vezi s magijskim vjetinama koje se u dogovoru navode kao um jetnost . U babilonskoj i ubaidskoj ikonografiji zmijsko ru m enilo proizlazi iz jarevsko-ribljeg praoca seirima i tuinaca (.zarija ). Ove kategorije su varijacije m enstrualne ribe ili (ljudsko-aneoske) dlakave zm ije.

306

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Klerikalne [sveenike] tradicije kom biniraju m otiv graditelja (anela) s ribom i zm ijom , to je sadrano u igram a rijei u arapskom jeziku. Tako je, na prim jer, rije tibari (jegulja) povezana s rijeju taban (zm ija). Ili, gm az ukazuje na graditelja iz korijenske rijei bana (graditi). Judaistika tradicija povezuje rije banay (graditelj) s rijeju m jesec , to je u hebrejskom rjeniku navedeno kao levana .

Povezivanje gmazovskog graditelja s M jesecom savreno se uklapa u priu koju u iznijeti neto kasnije. Slobodni zidari tuju i iskazuju poast Velikom arhitektu (jo m alo graditeljskih kodova), a to je takoer od posebne vanosti u razm atranju prave prirode Mjeseca. M rea tajnih drutava na najviim razinam a itekako dobro zna to svi ti sim boli znae, a sva znaajnija tajna drutva i veina onih m anjih tvore jednu objedinjenu m reu, prem da to zna sam o ui krug Slobodnih zidara.

Tko su 'Aneli'? Pitam se, pitam... Opis zmijske rase kao palih anela javlja se esto u drevnim zapisima i ne sam o u biblijskim tekstovima. Prim jerice, rim ska rije angelos (aneo) dolazi od latinskog anguis (to znai zmija), a odatle, kae Sabak, potjee i engleska rije angry (ljut, gnjevan), (si. 134). Bogovi i boice redovito su prikazivani s krilim a, sa sposobnou letenja (si. 135 i 136). Aneli su prikazani kao krilati ljudi, esto nasmijeeni, m eutim to je krinka za njihovu pravu pojavu. Nim alo sluajno, babilonska tradicija prikazuje anele kako se smijee (krevelje) djeci u inu rtvovanja. Hebrejska rije za kreveljenje, cerenje (haavaya) povezana je s arapskom rijeju a fa (guja, zmija). Europska tradicija nacerenog boanstva znanog kao sm rt s kosom jo je jedan simbol zmijske rase. Kao to Sabak pojanjava, dovoljno je dodati samo S , zmijsko slovo, da bism o laughter (smijeh) pretvorili u slaughter (pokolj), a S se u staroengleskom koristio kao prefiks, oznaavajui Boga, zmijske bogove. Pali aneli su podijeljeni, kao i sve kod Gmazova, u strogu hijerarhiju. Rije arch dolazi od grkog arkh to znai glavni , tako da im am o arkanela ili glasnika Gospodovog - glasnika gmazovskog ,,G. efa. Arch je takoer povezan sa sirijskom korijenskom rijeju haka (govoriti, priati, rei) i zato je u engleskom slengu izraz za novinara hack . O znaenju izraza arch Pierre Sabak pie:
... egipatska korijenska rije arq (migoljiti, obaviti se oko neeg) i akh (sjati) odgovara babilonskoj tituli Slika IM : Aneli, a posebno pali aneli, ifriran je izraz za Gmazove. ^ ' (plam tei serafin; engl. Seraph) [Seraph znai

Kodirana istina

307

Slika 135

slik a 136

Babilonska boica Mjeseca Semiram ida/Itar/Lilit i bog Sunca Nimrod oboje prikazani s krilima - ba popu t a nela.

Ezoterijski, akh se u arapskom koristi kao im enica akh (brat), a opisuje nekoga prosvijetljenog ili obasjanog , to je srodno rijei acan (sjajna zmija). Korijen akh u suvrem enom arapskom dod atak je idiom u h aq q (istina), izraz koji oznaava svjetlee tijelo , luonou , a hakim je indeksiran kao vladar . A kh se u hebrejskom koristi kao sufiks m alakh , aneo , oznaavajui svjetleega kralja.

Ime biblijskih bogova, Elohim a, dolazi od eloh , to znai svjetlost . A rch je, nadalje, povezan s latinskom rijeju archus , to znai luk (engl. arch) ili krivulja , oblina, a krug je sim bol gm aza ili zmaja. Pierre Sabak pokazuje da se hebrejska rije igul (krug) podudara s arapskom im enicom guT (dem on) te da se perzijski prilog Pairi (okolo) odnosi na perzijsku rasu zmija zvanu Peri . Tema kruga moe se vidjeti u sim bolu leteeg zmijskog diska. S obzirom da su simboli zmijske rase i krug i zvijezda, jo znakovitiji postaje krug s dvanaest zvijezda na zastavi Europske unije, a isto tako i zvijezde na zastavi Sjedinjenih Drava. Sabak opisuje kako drevne svete knjige karakteriziraju anele kao silovatelje i pljakae (kao u sluaju biblijskih Nefilima) te ih usporeuju s okupacijskom vojskom (engl. host, izraz povezan s pridjevom holy (svet)). D revni bogovi poput Jahvea i Baala imali su titulu Gospodar vojske, m notva - to je naziv poistovjeen sa zmijom . Sabak povlai paralelu u drevnom sirijskom jeziku, to je ovdje vrlo bitno, izm eu zmije i im ena boga znanog kao Jahve . O n kae da znaenja rijei karakteriziraju Jahvu kao zm iju te su istovjetna tem i Shaddai , jo jednoj tituli Jahve, ije ime je izvedenica od shed (vrag ili zao dem on), a ubaidske figurice prikazuju ga kao zmiju ili zmijsko stvorenje. Isto, naglaava Sabak, vrijedi i za islamsku tradiciju gdje su Gmazovi viedim enzionalni te su znani kao Jinn (dini) ili djinn , to potjee od stare semitske im enice djen ije je znaenje zmija. Hijeroglifska verzija tog izraza je kobra koja je verbalno prebaena u glas d ili dj . O ovome je ve bilo rijei u ovoj

308

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

knjizi, a sada vidim o sve vie dokaza za ono to tvrdim godinam a - da se sve religije temelje na tovanju zmijskih bogova . Sabak tum ai da u egipatsko-akadskom jeziku Dj-En znai Zmijski gospodar, a D j-A n znai Nebeska zmija. Vrlo je zanimljivo da i rije geni proizlazi iz semitske rijei djen. K tom u, postoji i jasna veza izm eu arapskih zmija, Jinn, i sirijske rijei jins (spol; rod) i jinsi (spolni). Jedna vana izraelska lobistika skupina u Sjedinjenim D ravam a zove se JINSA (idovski institut za pitanja nacionalne sigurnosti), trust mozgova koji u sredite amerike vanjske politike stavlja Izrael i njegovu sigurnost. M eu lanovim a JINSAe tijekom vladavine Busha m laeg bile su zvijezde vodilje neokonzervativne klike, ukljuujui Dicka Cheneya, Paula Wolfowitza, Johna Boltona, Dova Zakheim a i Richarda Perlea. O ni su duboko um ijeani u m anipulacije koje su dovele do napada na Afganistan i Irak. Poglavlje u K uranu naziva se sura , a ta je rije, kae Sabak, povezana s m otivom palog anela, to se u grki jezik prenijelo kao saura (guter). U suri 55, reci 31-33, pod naslovom M ilosrdni , navodi se izraz thaqal (m ona ili velika vojska):
Uskoro em o se pozabaviti s dvije vae velike vojske ... O narode D ina i ljudi! Ako m oete proi kroz prostore nebesa i zemlje uinite to: ali neete proi bez Naeg doputenja.

Na tem elju ovih drevnih zapisa i kodiranih igri rijei stjee se dojam o prisutnosti neke zmijske rase koja je porobila ovjeanstvo poslije nekakvog rata te da je Zemlja tam nica koju potajice, iz sjene, nadziru njihovi predstavnici u ljudskom obliju. Sabakovo prouavanje jezika potvruje vezu izm eu zmijske rase, palih anela i kraljevskih krvnih loza koje nazivam hibridim a. O n pie da krvna loza suverena naglaava ljudsko-aneoski pad repliciran preko zmije, rase palih anela. Ova otpadnika skupina na latinskom se naziva serpentigena, to u doslovnom prijevodu znai zmijska rasa ili oni nastali od zmije. Pierre Sabak objanjava da se u judaistikoj tradiciji slavi uspom ena na palo plem e znano kao serpentigena koje je sim boliki prikazano zvijezdom ili zmajem. Gm azovsko-kraljevsku vezu nalazim o posvuda. D revna grka rije basilikos (kraljevski) postaje basileus (kralj) od rijei basiliskos (zmija), a iste jezine veze izm eu pridjeva kraljevski i imenice zmija nalazim o diljem svijeta. Sabak pie:
A kadska i sanskrtska odrednica p eo r (zm ija) i pala (kralj) usporedive su s perzijskom im enicom m ar (zmija) i m al (voa) - u grkom je to izraeno im enicom basileus (kralj) o d basiliskos (zmija). Basiliskos je izvedenica grkog naslova baskanos (arobnjak). O sim toga, kraljevsku lozu G rci su oznaavali izrazom hem itheos (polubog) ili, doslovno, polu-boanski (ljudski aneo), izvedenica iz rijei * helm inthos (crv). U grkim m isterijim a na hem itheos upuuje naslov dioskouros (Sin Boji), to je ifrirani naziv za diosaurosa (gm azovskog Boga).

Kodirana istina

309

Simbole koritene za zmijske bogove takoer rabe njihovi kraljevski hibridi, ukljuujui predstavljanje m onarha u indoeuropskim jezicim a putem sim bola kruga i oka gmaza ili zmaja (uvara, Prom atraa). Upravo su zato prie o roenju tolikih drevnih junaka, kraljeva i vladara povezane s gm azom ili vodozem cem . Aleksandar Veliki vodio je svoju vojsku u osvajanje Egipta, M ezopotamije, Troje i pri upadu u Indiju, a um ro je u Babilonu 323. g. pr. Kr. u dobi od 33 godine. Aleksandra su zvali Zm ijskim sinom , a kad je u Egiptu osnovao grad Aleksandriju ovaj je postao poznat kao Grad Zmijskoga sina. O pet isti m otiv koji se neprestano ponavlja. Prem a legendi, Aleksandrov pravi otac bio je zmijski bog A m m on (Skriveni), to zrcali priu Meroveja, osnivaa M erovinke dinastije, za kojeg se spom inje slino podrijetlo.

Zmijsko sveenstvo Ve godinam a piem o krvnoj lozi gmazovskih hibrida i skrivenom znanju koje se uva na najviim razinam a svjetske m ree tajnih drutava, elitnog sveenstva zmijske rase. Podruja na kojim a m oem o prepoznati to sveenstvo su drevni Srednji istok i M ezopotam ija, osobito Sumer, Babilon i Egipat, prem da ono datira iz jo starijeg doba (po naoj percepciji vrem ena). Veliki m ajstori i najvii inicijati m eusobno povezanih tajnih drutva i sotonistikih m rea suvrem ena su verzija drevnog zmijskog sveenstva u hram ovim a i kolama m isterija. Sabakovo prouavanje rijei i jezika to potkrjepljuje. On prati viestoljetna kretanja sabijskog sveenstva - Noinog naroda koji se nastanio u M ezopotamiji. Pojanjava da se Sabian (sam o jedno slovo razlike od Fabian) prevodi kao ljudi sa zvijezde, od rijei Sabaia (zvjezdani ljudi). Sabijski sveenici izjednaavani su s domainom i sa zmijom , tum ai Sabak. Izraelska zvijezda (simbol Rothschilda) povezana je s djecom svjetlosti (Sabi), a zvijezda i ezlo simboli su njihove krvne loze. Sabak nastavlja:
U nutar sem itske tradicije zm ija se opisuje kao osvajaka vojska, tsabaoth to je preneseno iz dananjih hebrejskih im enica saba , sbaot ili sabaoth . Filoloki, tsabaoth je izvedenica od sevet (posada) i tehniki oznaava posadu broda ili plovila. Prem a judaistikom nauku, tsabaoth je vojska u am cu ili m orskom plovilu, to je usko povezano s im enicom saba (zvijezda, dom ain ili vojska).

Jezino istraivanje posebno upuuje na Babilon i sveenstvo grada znanog kao Teba u Egiptu - grad Am una Boanstvo A m un takoer je poznato kao A m on A m oun A m en i A m un-R a (ili A tzum -Ra) i jedna je od verzija babilonskog Tamuza /N im roda. Krani i idovi izgovaraju ime tog zmijskog boanstva na kraju svake molitve kada kau A m en . Sabakove jezine asocijacije, znaenja i izvedenice nepogreivo povezuju bogove znane pod im enim a Oziris , O annes , Baal i Jahve u jedan entitet, a tom u m oete pridodati i druge bogove iz cijelog svijeta. Tumai da slinost izm eu akadskog, arapskog i egipatskog jezinog korpusa pokazuje da deifikacija tj. oboavanje zmije (anela) pristaje uz boga Sunca Atuma. Kralj koji je stvorio Babilonsko carstvo zvao se H am urabi, to je u prijevodu rabin ili A m unov

310

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

sveenik, odnosno, doslovno, Tajno zapadno sveenstvo, kae Sabak. Istie da su Babilon i tebansko sveenstvo bili duboko povezani s Ham urabijevim kraljevstvom koje se prostiralo do podruja Tebe, glavnog egipatskog grada u tri navrata, izm eu 2060. i 1085. g. pr. Krista. Sabak kae da Theban dolazi od arapske tijei taban (zmija) i egipatsko-arapske teaban (kobra). A nguigena, latinski izraz za Tebanca, znai potom stvo zmije. O dnos izm eu m otiva zmijske rase i njenih hibridnih ljudskih inicijata m oem o prepoznati u rijeim a talib , taliba i taliban , to znai uenik . Na tem elju navoda klasinih pisaca poput rim skoga Plinija, Bakho (Bacchus), grka verzija Isusa, bio je suveren Tebe, a u grkom je poznat kao Zeusov sin ili dioskouros , to je, navodi Sabak, kriptika igra rijeju diosauros (gmazovski bog). Sabak lingvistiki prati tebansko sveenstvo (zajedno sa sveenstvom Babilona) do Rima i kasnije do Londona (novog Rima i novog Babilona). O n pie:
U drevnom poretku tebanske su vlasti oznaile k obrinu k ru n u kao sredstvo koje je potajice odobreno u dogovoru sa Sirijom ... i prihvatile izraz Z apadno sveenstvo kao poasni naziv za A m una. U tajnosti, ovo naslovljivanje u raznim je dijelovim a svijeta znano p o d razliitim im enim a: A am u , E m ori , Erech U ruq , A m orite , C anaanite , U m m a , Hyksos , M artu , M edoi ili M ada . Njegove institucije zasijale su babilonske, egipatske, atenske i rim ske dinastije, deklarirane kao Z apadno carstvo, kam en tem eljac i krov Europe!

Sada m oem o prepoznati i sim bolizam Ozirisovog zlatnog penisa i slinih m itova diljem svijeta, ukljuujui prvotni zlatni penis na Zulu Ogrlici misterija Creda Mutwe. O ni kau da je Ozirisa, ili boga pod nekim drugim im enom u nekoj drugoj kulturi, ubio onaj m rani, Set(h) iz egipatskog m ita, i da je njegovo tijelo izrezano na m nogo dijelova. Lik djevianske majke, poput egipatske Izide, pronalazi sve dijelove osim penisa te ga zamjenjuje zlatnim penisom . Ovo je sim boliki prikaz gmazovske infiltracije u sferu ljudske genetike. Pogledajte na slici 137 kako su Oziris i Atun prikazani s pokrivalom za glavu u obliku penisa. A jesu glavati, svaka im ast.2 Sodalistiko (tajno) sveenstvo prem ouje tisue godina gmazovskog ropstva pod nadzorom . Bilo je znano pod m nogim im enim a: Z enda (perzijski), Sauda (sirijski), Soter ili spasitelj (grki),
Slika 137: Pokrivalo za glavu egipatskih bogova u obliku penisa.

Sodi (hebrejski) i Sodalist (latinski). Naziv dinastije Saud i Saudijske Arabije ustvari

2 Na engleskom je ova igra rijei efektnija, jer Icke je upotrijebio sloenicu dickhead (to inae znai budala , bezveznjak , 'tupari itd.), no ovdje je uzeo doslovno znaenje njenih sastavnih elemenata: dick u slengu oznaava muki spolni organ, a head je glava; op. prev.

Kodirana istina

311

potjee od rijei Sauda . Eto zato tam onji tirani, islamska kraljevska obitelj Saud, uvijek izvravaju zapovijedi Rothschilda i njihove klike. Sauda znai crn , a odatle dolazi izraz Crno plem stvo kojim se opisuju europske kraljevske, aristokratske i bankarske obitelji potekle iz Italije, ukljuujui oligarhe poput sotonistike obitelji Medici. Uzgred, izraz sodalist napadno slii izrazu socijalist koji se odnosi na politiki sustav uvelike koriten pri centralizaciji m oi irom svijeta, a jedan od njegovih najuinkovitijih prom icatelja je Fabijansko drutvo. Sodalisti su takoer izdanci loze Zadok, a bili su znani kao Zadoci ili Zadici koji su, po nekim drevnim tradicijam a, bili krvna loza uvara, zmijske rase. Prilikom krunidbe britanskog m onarha svira se Handelova crkvena pjesm a Sveenik Zadok naslovljena prem a hebrejskom Visokom sveeniku koji je, kau predaje, pom azao kralja Solomona. Zadok, rije koju vidim o i kod kralja-sveenika M elchi-zadek , odnosi se na arapski izraz Zokhel , to znai gm az . Kao to rekoh, ulje koje se i danas koristi u britanskom obredu krunidbe sim bol je Messeha tj. m asti nilskog krokodila koritene prilikom krunidbenih cerem onija faraona u drevnom Egiptu. Egipatski cerem onijalni naslov M oche znai Onaj koji je pom azan krokodilskom m au iz rijeke Nil. O d Messeha smo dobili Mesiju (engl. Messiah), idovsku legendu o nadolazeem Spasitelju; onoga pom azanog m au krokodila; novog faraona i zemaljskog predstavnika zmijske rase. O zadokoj vezi Pierre Sabak pie sljedee:
Titula Z adok odgovara sanskrtskoj tituli sadhu (sveti ovjek). U islamskoj tradiciji Z adok ili Z adik prenesen je kao Sadat (M ajstori ili Potom ci svetog proroka). Ezoterijski gledano, naslov Z adik odnosi se na skrovitu krvnu lozu judaistikih kraljeva. D okazi za ovu tvrdnju m ogu se pronai kodirani u drevnom sem itskom . Z adik ili Z adok je anagram rijei Sod-H yk (Skroviti kralj), slinog izrazu SedHyk (Lovaki kralj) Hyk , kanaanska rije za suverena, dem inutiv je izraza Hyksos [takozvani Pastirski ili Strani kraljevi koji su u jednom periodu vladali Egiptom , a koje povezujem sa zm ijskom k rvnom lozom u m ojim preth o d n im knjigam a]. irenje Zadika ili Sed-hyka vreno je kroz potom stvo saduceja, proisteklog iz Mojsijevog sodalistiog sveenstva. Saduceji i sodalisti tvore pozadinu Saudija/Saude (C rnog plem stva), prenoenog preko tajne (sod) krvne loze.

Sabak ujedno pokazuje kako su zadoci/zadici/sodalisti imali predodbe o svijetu istovjetne onim a arapskih zandika; Z enda je bio drugi naziv za zadoke ili sodaliste. Razliita imena, ista m om ad. O n tvrdi da su u ranim rukopisim a Novog zavjeta Isus i njegov brat, Jakov navedeni kao zadici (saduceji). Tako dolazim o i do esena, sekte u biblijskoj Palestini, navodnih autora Svitaka s M rtvog mora. Sami sebe su nazivali sinovim a zadoka ili, doslovno, sinovim a pravednosti.

312

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

Caput-al Jedan do glavnih sim bola ilum inatske m ree je lubanja ili lubanja i kosti, iji je najpoznatiji predstavnik Drutvo lubanje i kostiju sa Sveuilita Yale koje proizvodi vrlo velik broj istaknutih ljudi u Sjedinjenim Dravama, ukljuujui i predsjednike poput dvojice Busheva. Lubanja ili lubanja i kosti simbol je zmijskih bogova i njihove povezanosti s ritualnim rtvovanjem. Vidimo da se to prim jenjuje u religiji i politici koje kontrolira lubanjska klika. Capitol Hill u Sjedinjenim Dravam a nazvan je po brdu Capitol u Rim u gdje je podignut hram bogu Jupiteru. Capitol dolazi od latinskog caput (to znai glava ili lubanja), pa se ta rije koristi u znaenju m rtav . Caput se takoer povezuje s im enicom capra (koza), to je pak simbol koriten u sotonizm u u obliku jareve glave, kao to smo vidjeli kod Baphometa. Jupiterov hram iz Rima preseljen je u Capitol Hill u W ashingtonu, slubeni dom am erike politike, a sjetit ete se da je ova smjetena u sim bolikom trbuhu Sove, jo jednog tajnog sim bola zmijske rase. Isti sim bolizam m oem o nai u alegorijskoj prii o Isusu i raspeu na Golgoti (od grkog Golgotha , hebrejskog Gulgolet(h) i aramejskog Gulgulta, a sve te rijei oznaavaju lubanju). Pierre Sabak kae da je to takoer povezano s arapskom rijeju za hram ili elo (m asdar) od starosem itskog izraza m ass-dar (nauditi djetetu), a to se u spom enutim hram ovim a doista i dogaalo, kao to se i dandanas dogaa. M asdar (kruna) dodjeljuje se nakon sm rti rtvovanog prvoroeneta, posveenog Jupiterovom vijeu. Sabak tvrdi da od rijei M asdar potjee izraz M ossad , naziv Izraelske obavjetajne agencije, organizacije koja nije nita drugo doli privatna vojska Rothschilda. Sabak nastavlja:
idovsko sveenstvo, Nazai (posveeni), istovjetno je Nacional socijalistim a nacistikom pretei NASA-e. Lieno je rabinskog am blem a lubanje (engl. cranium) - grki kranion (lubanja), koja se m oe prepoznati u prijevodu rijei kube - grki koruphe (glava). U govornom arapskom kube oznaava svetite Kaabu u svjetlu uenja Kabale i D rutva Jupitera . M rtvaka glava u kranstvu odnosi se na G olgotu (lubanju), m jesto Isusovog raspea, ija je sim bolika lokacija brdo Capitol u Rimu. Noviji prim jeri m ree Nazaija obuhvaaju bratovtinu Lubanja i kostiju s Yalea, njem aki SS to te n k o p f i njihovog ranijeg partnera, Vitezove tem plare. Ikonografija svih tih drutava jednaka je onoj idovske organizacije M ossad ... Svoju odanost Diovisu (Jupiteru) - hebrejskom Jehovi - M ossad skriva prihvaanjem m asdar lubanje. A m blem glave oznaava rabinsku tradiciju prid ru en u kavkaskom ili zapadnom sveenstvu, Nazaijim a (posveenim a), to je u arapskom analogno rijei nasiyah (elo). Spoznaja o takvoj povezanosti prikriva se u n u tar semitske leksikologije.

Ovim sim bolizm om Isus se opisuje kao N azareanin (latinski Nazareus), a tim se naslovom oznaavao vjerski zavjet sveenika Nazaija. Zabiljeeno ime mjesta Nazareta, navodnog Isusovog rodnog grada, sim bolika je a ne povijesna lokacija. Religijsko tajno drutvo te drevni spisi i knjige napisani su zam renim kodom koji je

Kodirana istina

313

u stanju otkljuati svega nekolicina. Ovi kodovi sadre klasine sim bole Isusa: ribu (zmijsku rasu) i tesara (aramejski nagar , to znai zidar , a povezano je s arapskim izrazom naga (spasitelj ili pobjednik), zatim s Nogah , judaistiki izraz za Veneru te sa sanskrtskom im enicom naga (zmija). Najoitiji prim jer je zmijski narod poznat pod im enom Nage . Ime Ivan , kao to je npr. Ivan Krstitelj, na grkom se pie Ioannes , to nas vodi, odbacim o li prvo slovo, do O annesa, babilonskog boga u obliju ribe, istovjetnog N im rodu. U kranskoj je crkvi prikazan s m itrom , a prem a predajam a drevnih naroda on je bio uitelj ovjeanstva. Pierre Sabak takoer povlai jezine paralele izm eu kam ena , stijene i zmije , kao u prim jeru C rnog kam ena Kaabe u Meki i simbolike stijene na kojoj je navodno utem eljena kranska crkva. Takoer im am o Kupolu na stijeni na Hramskoj gori u Jeruzalemu, izgraenu ponad kam ena odakle je M uham ed, prem a vjerovanju muslimana, uzaao na nebo, a na kojem je Abraham , prem a idovskom vjerovanju, priprem ao svog prvoroenog sina Izaka za rtvovanje Bogu (bogovima). U drevnoj semitskoj tradiciji navodi se da je tu stijenu u ustim a drala zmija Tahum . Sabak pojanjava da je to mjesto, po predaji, bilo raskre izm eu podzem nog svijeta i gornjeg svijeta. Ovi drevni i religijski tekstovi naizgled govore jedno, a ustvari kazuju neto posve drugo.

Jo malo o Molohu Jezini kodovi i znaenja povezuju zmijsku rasu s onim to nazivam o sotonizm om : pijenjem krvi, rtvovanjem ivotinja i ljudi. Jezina istraivanja potvruju stvari o kojim a sve ove godine piem, ukljuujui i to kako Gmazovi m ogu ostati u ovoj stvarnosti dulje vrijeme te ak preuzeti i zadrati ljudsko oblije pijui ljudsku krv koja nosi ovjekove genetske/vibracijske kodove. I sama engleska rije sorcery (arobnjatvo) dolazi od grkih rijei sauros (guter) i sorel (jarac), koje pak potjeu od semitske rijei seirim (jarac). Simboli glave i jareve glave koji oznaavaju sotonistika boanstva simboliki su prikazi Gmazova, to je povezano s boanstvim a poput Pana, boga s obiljejima jarca, a sim bolizira gmazovske rogate bogove (si. 138). Sabak tumai da rije Pan proizlazi iz hebrejske imenice pin (to znai penis), a da je seirim / seirim (jarac) jedna od varijanti rijei seraph (plam tea zmija) koja se povezuje s biblijskom im enicom seraphim - najvii rang anela. U starogrkom jarac je tragos , to je korijen rijei tragedija koja

Slika 138: Bog jarevskih obiljeja Pan ifrirani je prikaz gmazovske rase.

314

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

oznaava rtvenog jarca (onoga koji ispata tue grijehe). Razumijevanje tvorbe i znaenja rijei takoer nam kazuje neto vie o boanstvu M olohu/M olechu, tovanom u Bohem ian Groveu u sjevernoj Kaliforniji. Sabak kae da ta rije i druga istraivanja otkrivaju da je M oloh bio boanstvo u obliku boice, prem da je, po opeprihvaenom vjerovanju, bio (jest) bog. Podastire vrlo zanimljive podatke koji potkrepljuju tu pretpostavku, a sova je zasigurno sim bol boice Lilit. Bio on bog ili boica tek je m anje vaan detalj u usporedbi s onim e to se inilo, i jo se ini, u njegovo/njezino ime - rtvovanje djece u vatri. Sabak kae:
Oboavanje m alakha (doslovno, anela) u n u tar judaistike tradicije zapoinje dijalektiki od kanaanske krilate boice sm rti - M oloh. Prikazana kao rogata sova, Boica zdruuje lovca n a licu mjesta i tovanje nonih anela. Oboavanje sove ukazuje na rtvovanje djece povezano s krvnom lozom ljudskih anela ili kraljevskih li n o s ti... ... M oloh ili m alakh u arapskom sukladan je im enici m ahlik (mjesto razaranja, opasnost ili opasno m jesto) i pridjevu m uhlik (fatalan ili destruktivan). U hebrejskom su ti izrazi m eusobno zamjenjivi rijeju m alik (lord, gospodin) i m aluk (vladar). Fonoloki odnos izm eu m uhlik i m alik upuuje na (suverenog) m elekha , izvedenog iz akadske titule m alku (suveren). U arapskom se jeziku m elekh (m onarh) povezuje s aneoskim kultovim a koji su istoznani rtvovanju ljudi [djece] ... ... M alakhim a se pripisuje rtvovanje ljudi koje u kanaanskoj tradiciji predstavlja boica zatitnica M oloh (engl. M oloch). O sim toga, aneli su prikazani kao lanovi posade pom orskog plovila, doslovno zvjezdanog broda, zabiljeenog u hebrejskom rjeniku kao tsabaoth (aneoska vojska). ... Prem a filolokim dokazim a, rije m alakh istoznana je posadi ( tsevet) koja je zabiljeena kao tsabaoth ili pak sb aot , to oznaava kralja. Njegovo aneosko uzdizanje vidljivo je iz hebrejske titule melekh (kralj), izvedene iz hebrejske im enice m alakh (aneo) koja p ak potjee od rijei m alakh (m ornar). U sporedba izm eu Melekha (suverena) i m alakha (pom orca - anela) u engleskom je iznjedrila rije king-ship (kraljevska ast; king = kralj; ship = b r o d ) ...

Simboli m alakha/M olecha/M oloha obuhvaaju zmaja, navigatora, sjajnu zmiju i blistavoga kralja. Kada se pojavi M olech kau da tada slijede sukobi, ratovi, glad i sm rt. Simboliku sove m oem o shvatiti kada sagledamo kako lingvistike izvedenice obino upuuju na tovanje nonih anela koji se javljaju iskljuivo nou (kao npr. Drakula). Sova se takoer pojavljuje uglavnom nou i vidi u m raku. D rugi kodovi za zmijsku rasu ukljuuju jarca, ovna, sokola, akala, golubicu, feniksa i orla. Odatle proistjee prava sim bolika am erikog orla i nacistikog orla. Simbol orla datira iz sum erskog doba. Velik peat Sjedinjenih Drava na jednoj strani ima piram idu i svevidee oko (uvari), a na drugoj im a orla (sveenstvo Nazai i zmijska rasa), zajedno s krugom (zmijskim sim bolom ) i zvijezdama (zmijskim sim bolom).

Kodirana istina

315

Simbolizam letee zmije, orla, takoer je ishodite bogova nalik pernatim zmijama kao to je Q uetzalcoatl u Srednjoj Americi. U Rimskom te u Bizantskom carstvu ikonografija orla bila je rezervirana za Vrhovnog Boga i cara, a sm atrana je m etaforom nesavladivosti. U mitologiji Grci ga povezuju s Bogom Zeusom , Rimljani s Jupiterom , njem aka plem ena s O dinom , a krani s Bogom. H orusa, sina Bojeg, i Isusovog ekvivalenta u Egiptu, sim bolizira sokol (si. 139), to oznaava kraljevsku krvnu lozu a poistovjeuje se i s judaistikim vjerskim starjeinam a. Kodnu poveznicu izm eu ptijeg sim bola i zmijske rase m oem o vidjeti u rimskoj rijei Colum ba (golubica), sim bolu boice Mjeseca, i izrazu coluber (zmija ili kobra). O krug C olum bia (D istrict of Columbia; DC), u kojem se nalazi grad W ashington D.C. zapravo je O krug zmije. Isto vrijedi za Sveuilite Colum bia, za filmski studio Columbia Pictures s njegovim logom boice i baklje; za TV m reu Colum bia Broadcasting (CBS), s njezinim sim bolom svevideeg oka; i za mnoge druge verzije Colum bije . Pom ou svih tih razliitih sim bola prikriva se identitet zmijske rase. To se ini zato to su, kako kae Credo Mutwa, drevni narodi bili upozoreni da ih ne prikazuju onako kako su doista izgledali. Gmazovi se oajniki trude da ne budu razotkriveni kao skrivena sila iza ljudskih sukoba. O datle takoer zakon u nekim religijama o tom e da ne smijete izgovoriti ime Boje . Pierre Sabak povezuje engleski izraz cabal (klika) sa staroegipatskim izrazom Qeb El (zmijski bog). Qeb Elje postao engleska rije cobra (kobra). Ova tem a klike (cabal) nadovezuje se na kabu , vjersko svetite islama u Meki, te na izraz Kabalah koji oznaava ezoterijska uenja judaistike tradicije. Obje te rijei povezane su s izrazom Qeb El (zmijski bog). Sabak istie da islamska tradicija spaja svetite Kabu s palim anelom Iblisom (Sotonom ). Sve to m oete pronai u jeziku znate li to traite i ako ste sprem ni uloiti nevjerojatan napor potreban da bi se razotkrilo ono to se eli sakriti od javnosti. Jo jedan m otiv zmijske rase i njezinih hibrida jest dlakava zmija (dijelom ovjek-dijelom gmaz), a takoer i sim bol maske u m nogim njezinim oblicim a koja skriva pravi identitet onoga koji je nosi.

Zmijski savez N am etanje kraljevske krvne loze gmazovskoljudskih hibrida bilo je rezultat sporazum a nakon poraza ovjeanstva u ratu sa zmijskom rasom ili, pak, s ovom otpadnikom skupinom u koju su vrlo lako mogle biti ukljuene druge izvanzemaljske rase. Ustvari, nije to bio sporazum u pravom smislu jer ionako e svaki gubitnik u sukobu sporazum no pristati na

slika 139. Egipatski bog Horus,


simboliki prikazan kao sokol.

316

Ljudski rode, ustani... ovaj lav vie ne spava

zahtjeve pobjednika. Taj sporazum ' povijesno je bio znan kao savez ili Boji savez/ savez bogova, a njegova je glavna tem a krianje ljudi i Gmazova kako bi se stvorila i odrala vladajua krvna loza hibrida. Sklopljeni savez takoer sadri sporazum kojim se Gm azovim a doputa da otim aju ljudsku djecu u m asovnim razm jerim a po itavom svijetu. Kodovi za krianje ukljuuju boansko vjenanje i vjenanje neba i zemlje. Potom stvo je, kako pie, roeno od neba i zemlje, i roeno od oblaka , to su sam o neki od brojnih kodova i simbola. Verbalna sim bolika i znaenja esto povezuju ovjeanstvo sa stadom , to se zasigurno uklapa u sliku u kojoj su Isus i druga boanstva prikazani kao pastiri . Pierre Sabak tvrdi da savez sa stadom ujedno zahtijeva prisutnost osobe znane kao kljuar , to je pak ishodite tem e biblijskog Petra (stijene) kojem u su, kako pie, bili predani kljuevi Kraljevstva. U islamskoj tradiciji kljuar je ,,A1 Kidr - Onaj zeleni. O dnos rijei u arapskom jeziku vidljiv je u nizu hada (voditi), hadar (prisutnost), h a-d ar (mjenja oblika) i haddad (kljuar). Gotovo 20 godina ukazujem na to d a je Britanija jedno od glavnih operativnih sredita svjetske zavjere te da sam naziv British (britanski) znai Narod saveza. Razumije se, ne spadaju tu svi njegovi pripadnici, samo izdanci odabranih krvnih loza. Rimska rije za Britaniju bila je A lbion , izvedena iz latinskog Alba Longa, drevnog grada Latinum a u brdim a Alban jugoistono od Rima. Legenda kae da su Romul i Rem, navodni osnivai Rima, bili lanovi kraljevske dinastije Alba Longa. Sabak kae da je latinski naziv za London, Londinium , bila iskrivljena grka rije Ladon . U grkoj mitologiji ovo se ime davalo stoglavom zmaju koji je uvao jabuke (znanja) na svetom stablu Hesperida. Britanija, a naroito London, postala je jedan od glavnih centara ilum inatskih krvnih loza ili, kako je to izrazio W illiam Blake u svojoj klasinoj crkvenoj pjesmi, Jeruzalem:
Je li obraz boanski O basjao b rd a naa maglovita? Je li Jeruzalem izgraen ovdje Gdje je vraja ruka silovita?

Kao to je rekao britanski prem ijer iz 19. stoljea Benjamin Disraeli (rotildski cionist) koji je bio iznim no blizak s Rothschildim a: London je dananji Babilon. Da, jest Babilon-don. Pa i vie od toga. To je mjesto na kojem su se sastale krvne loze gmazovskih hibrida iz Sum era i drugih krajeva nakon njihovih razliitih putovanja kroz povijest koja su ih odvela do Egipta, Troje, Rima, kroz Kavkaz pa sve do istone i zapadne Europe kada su predstavljali vodstvo Hazara. Odatle su se, zbog utjecaja Britanskog i drugih europskih carstava te hazarske okupacije Palestine, proirili diljem svijeta. Zanimljivo, Pierre Sabak kae da hebrejska rije za posjetitelja sa zvijezda ili svemirskog tuinca jest khayzar , iji ekvivalent je Caesar ili, u grkoj varijanti, Kaiser . Takoer im am o izraz tzar ili czar, pa ne udi da se ljudi koje postavlja O bam a nazivaju njegovim carevima3 to je titula koja upuuje na
3 U SAD-u vanije O bam ine suradnike, poput visokih dravnih dunosnika, m inistara itd. mediji zaista aste titulom tzar ili czar.; op. prev.

Kodirana istina

317

kraljevsku krvnu lozu. Sabak ujedno istie da je rije khayzar u staroperzijskom indeksirana s rijeju ksaytiya (kralj), to je u kasnijem perzijskom skraeno na Sah , u arapskom na Shah . Satan i Sultan u arapskom su m eusobno zamjenjivi, a potonji izraz dolazi od rijei saluta (vladati). D odate li ovome da Credo M utwa, povjesniar plem ena Zulu, kae kako su afrike kraljeve i plem enske poglavice zaeli doljaci sa zvijezda, univerzalni e vas m otiv lupiti posred nosa! Vladajue krvne loze svijeta su gmazovski hibridi koji su s Bogom - bogovima - sklopili savez da e, u njihovu korist, vladati nad svima nama. Ovaj je savez (ugovor) u starosem itskom znan kao Brit-An (odatle Britanija) i Brit-ish (N arod saveza). U suvrem enom hebrejskom im am o varijantu b rit(h ) , odakle proizlazi naziv rotildskog paravana Bnai Britha - Sinova saveza. U englesko