You are on page 1of 48

28.02.

2008

neolitik i neolitizacija

-neoliticka revolucija - izraz prvi upotrijebio Vere Gordon Childe (1892 - 1957) :
djela njegova:
The Dawn of European Civilization (1925.)
Man Makes Himself (1951.)
Progress and Archeology (1944.)
What Happened in History (1942.)

-neoliticka revolucija je dugotrajan proces sveukupne povijesti, a revolucionarnost procesa se


ocituje u mijenjanju stotinama godina procesa - fraza “ruke u usta”

kasni neolitik
srednji neolitik Zapadna Europa
rani neolitik (4500 - 4000 g. BC)

pretkeramicki neolitik
(A, B, C) C14 - Bliski Istok inicijalno ishodište
protoneolitik (10000 - 9000 BC) neoliticke revolucije

-5000 godina je bilo potrebno da se neoliticka revolucija prenese iz Bliskog istoka do Zapadne
Europe

-kraj pleistocena (gornji holocen) - 22000 - 14000 BC


smjene međuledenih i ledenih doba, velike temperaturne razlike, ledeni pokrov je na sjeveru
Europe, Alpama, Dinari, Velebitu, a suha stepa u južnoj Europi, životinje su krupne
-rani holocen - 8000 godina BC - globalno zatopljenje, promjene biljnog i životinjskog svijeta,
javljaju se termofilne vrste, mijenjanjem ambijenta paleoliticke zajednice našle su se u
problemima. Zbog krupne ali brze divljaci, dolazi do promjene liticke industrije - mikroliti (sitna
mikrolitska industrija), pravilnih i nepravilnih geometrijskih oblika

-na krajnjem jugu, npr. Mala Azija, nema jakih, dramaticnih promjena u biljnoj i životinjskoj
strukturi, znatno su manja dramaticna događanja, mezolit pocinje 1000 - 2000 godina ranije

-krajem 11 i 10 tisuca pocinju koristiti raspoložive biljne resurse, triticum, jednogodišnje biljke
iz porodice travanj-daje zrno koje i danas prehranjuje
-javlja se u 20 uzgojnih vrsta, uzgaja se u svim dijelovima svijeta, 3 su osnovne skupine koje se
razlikuju prema kromosonskoj strukturi:
1) diploidna triticum monococcum - jednozrna pšenica, sitni pir (Einkorn)
2) tetraploidna triticum dicoccum - dvozrna pšenica, triticum durum, triticum spelta (Emmer)
3) heksaploidna triticum vulgaris - obicna pšenica, triticum compactum (grozdasta)

-jednozrna važno za arheologiju, mezolitik, u svom su


dvozrna jelovniku imali triticum dicoccum (dvozrna), klas ovješen,
pir a manje triticum monococcum, klas je manje ovješen
-Triticum monococcum (Einkorn) obilježava mutacija bez koje nema kultivacije, opna (pljevica)
na zrnu se otvara i pada na zemlju i dalje raste
Koriste je Zawi Cheni - Shanidar i Natufijen kultura i to istresanjem plodova iz košare (1/3 dolazi
do stanovništva)

-bit planske proizvodnje je u sprijecavanju otvaranja pljevice, ako se zrno sacuva kod covjeka, iz
takve biljke su zrna veca
spontano mutiranje po ljudskim suvislim djelovanjem - dovelo je do nalaza na arheološkim
lokalitetima (ta je dicoccum srodna s divljom dicoccoides)

-plodni polumjesec obuhvaca Natufijensku i Zawi Cheni Shanidar zajednicu - pridonjele su u


planskom iskorištavanju i planskom zasijavanju razvoju porodice dicoccoides u porodicu
dicoccum
-protoneoliticka i rano neoliticka nalazišta - dicoccum

-mutacija i hibridizacija s monococcum (južni Balkan), monococcum ima ishodište u Triticum


aegipoides (Mala Azija)

-hordeum vulgaris - jecam


dokumentiran metodom C14, uspijeva na podrucjima u kojima ne može pšenica
-prije 9000 BC u zoni plodnog polumjeseca, a potom se širi na Egipat...
-interpretacije su utemeljene od Beidhe do ...
u karboniziranom obliku

-divlji triticumi nisu jedini, tu je i leca, lens esculenta koja se i danas koristi, kao i grašak pisum
sativatum, te bob vicia faba minor je divlja, v. f. maior danas jedemo. Sve tri vrste su u
ishodištima vezane za Bliski istok s međurijecjem

-proces preobrazbe ukljucuje i domestifikaciju (pripitomljavanje životinja kao ovca, koza, svinja i
govedo). Pas je prije pripitomljen (mezolitik), za Južnu Ameriku je važna ljma
-razlozi pripitomljavanja baš tih životinja su:
1) biljojedi (herbivorni) su, nisu opasni za covjeka
2) društvene su životinje, svi osim svinje imaju svog predvodnika
3) nomadske i nenomadske su sve podjednako osim svinje

-bitan preduvjet za uzgajanje u stalnim naseljima je povoljan izbor u strukturi životinjskih vrsta
na određenom prostoru. Dolazi do domestifikacije na istom prostoru.

-ovca - ovis aries aries (Zawi Cheni - Shanidar, SJ Irak, Zagros), musimon (ammon), anatolica
(muflon), armenia i orientalis - iz koje je aries aries

-koza - capra domestica, aegagnus (bezoar), ibex (kozorog), falconeri (divlji markhur)

-ovaca i koza su prve domestificirane, ali se ne zna koja je prva, pomicu se kao i cerealije prema
Kikladima. Izmađu ovce i koze nema razlika osim skocnog zgloba, donje celjusti i kosti u ocnoj
zoni

-svinja, sus scrofa scrofa - domestifikacija svinje nije nužno vezana za Bliski Istok, inace je
raširena od Kine do zapadne Europe

-govedo, bos taurus, bos primigenius taurus (divlji tur)


rasprostranjenost je slicna, ali su prethodne vrste bile znatno manje radi lakšeg održavanja

-proces domestifikacije i kultivacije nije bio ubrzan pa je prehrana i dalje ukljucivala sakupljanje i
lov
-sakupljanje - tršlja (pistacija), bedem, orah, divlja maslina, mogranj (divlji? šipak), divlja jabuka
(nalazišta u sojenickim naseljima u Švicarskoj)

NEOLITICKI PAKET (skupina posljedica koje proizlaze iz promjene strategije preživljavanja)

-posljedice neoliticke revolucije:

-naselja (nalazišta naseobinskog tipa trajnijeg karaktera uz podizanje nastambi razlicitih oblika)
-najranija naselja su okarakterizirana kružnim i ovalnim oblikom, amorfni kameni temelji,
šatorasti oblik nastambe - protoneolitik, predkeramicki neolitik
-potom su cetvrtaste, minijaturne, odijeljene građevine kaoticno podizane (Asikli Huyuk i Catal
Huyuk, Jerihon) pocele su dizati složene cjeline gotovo monolitnog oblika, komunikacije su
preko krovova, izravna su posljenica domestifikacije i kultivacije

-stocarstvo polunomadskog i nomadskog tipa


-boravak na jednom mjestu zbog održavanja procesa proizvodnje
-proces odmaranja zemlje bez agrotehnike dovodi do zasicenja zemlje, osiromašenja
-neoliticke zajednice ako nemaju zemlje za sukcesivno mijenjanje ipak moraju mjenjati mjesto
boravka

-nastambe
-protoneoliticke rane zajednice grade nastambe od jednostavnih materijala
-nema potreba braniti se od zime
-razvija se nova tehnika, sušenje glinenih blokova (cerpici), cak u ruralnim zajednicama JI
Europe i dan danas
-pljevica (opna) se dodaje glini radi cvrstoce
-tehnika se prenosi tek u Grcku (Egeja), a na sjeveru je u pitanju drugi materijal (kucni lijep)
-slama od žetve, trska i dr. slažu se na krov i obljepljuju blatom

-važna je i promjena u utilitarnim artefaktima


-kompozitni artefakti, ucvršceni u drške rogovlja, kremenih oblika, manjih dimenzija
-koristi se za rezanje cvrstih vlakana žitarica, vidljivi su sjajni djelovi kojima se kosilo, a tamni su
na mjestima gdje su bili uglavljeni
-amorfni kameni predmeti od krupnozubnog pješcenjaka korišteni su kao žrvnjevi
-opterecenje na zglobovima zbog mljevenja žita
-tehnologija prerade ista kao u paleolitiku i mezolitiku
-jezgra, odbici (lamele) katkad su neobrađeni, a neki se obrađuju (retuširaju)
-artefakti vezani za lov, jednostavne deltoidne strelice (vršci) bez krilaca, kao i one druge strelice
-ucvršcuju se kao i srpovi uvezivanjem
masivni kameni artefakti
-jezicaste forme, obrađuju se glacanjem - sjekire lepezastog i kalupastog oblika
-višestruke su namjene

-jadeit (skupocijeni materijal) mediji trgovackih


-opsidijan (vulkansko staklo) odnosa
- Çatal Höyük ima opsidijan, a koristi se za sve vrste artefakata, npr. najstarije poznato ogledalo
izrađeno od tamnog opsidijana nađeno u ženskom grobu u Çatal Höyük-u, prsten

-koštana industrija, za perforiranje materijala, za izradu, korištenje odjece i obuce, igle, spatule,
glacalice (za obradu kože s jedne strane), kopca za remen

-svi radovi vezani za zemljoradnju (uzgoj pšenice) zahtjevali su razne alatke, npr. pletene košare
za odjeljivanje zrna od pljevice (opne)

-odjevni predmeti i tehnike i sredstva za njihovu proizvodnju, kolutovi, preslice i vretena,


cilindricni predmeti za namatanje vune, tkalacki stan (niti zategnute piramidalnim utezima)
-ostaci tkanine zabilježeni su na suhim pustinjskim mjestima te kao otisak na vlažnoj kamenoj
posudi?????????????????

-keramika u pocetku cisto utilitarnog karaktera


-glina se najprije cisti od necistoca, zatim se umjesi s vodom u ne previše žitku masu

-kultovi
-obnaženi, odjeveni prikazi ženskog tijela
-Magna Mater, velika boginja
-vjerovanja povezana uz mrtve, shvacanje fenomena smrti, uvjerenje o postojanju drugog života
-primjeri Cayonu, Ain Ghazal, Nevazi Curi

-antropomorfne figurine, Magna Mater na tronu


-Magna Mater je personifikacija svih plodnosti
-muške figurine su vrlo rijetke (Cernavoda), žena i muškarac - mislioc (što je meni ovo trebalo
☺)

-grobovi su slika postupanja sa pokojnicima, oni su i nakon smrti prisutni, pa se pokapaju unutar
kuca ili naselja (Lepenski Vir je primjer iz mezolitika)

neoliticki paket

-pocetna kultivacija cerealija -razvitak tehnike predenja i


s pocetkom razvoja zemljoradnje tkanja s razvojem odgovarajuceg
pribora
-pocetak domestifikacije životinja
s pocetkom razvoja stocarstva -uporaba kamenih posuda i
prvi primjeri izrade i uporabe
-osnivanje prvih trajnih naselja primitivne keramike

-uporaba kremenog oruđa uz -razvoj neolitickih kultova


primjenu tradicionalnih tehnika s pocetkom izradbe
izrade antropomorfnih figurina

-uporaba masivnih kamenih -razvoj kulta mrtvih s


oruđa i razvoj tehnike pokapanjem mrtvih unutar
glacanja kamena naselja
13.03.2008

širenje neolitickog paketa

- Bliski istok - plodni polumjesec i Kina nemaju nikakvih dodirnih tocaka


- Iran, Anatolija, Grcka (Tesalija, Kreta, Peloponez), egejska Makedonija - to su
formirane zajednice koje prakticiraju sve što karakterizira neolitik (produktivna privreda,
stocarstvo sitnog zuba…) → 7 ili 9 tisuca god. pr. Kr. ????
- Afrika, Azija, Oceanija - kasnije se šire neoliticke karakteristike
- iz plodnog polumjeseca širenje prema istoku i zapadu; do zapadne Europe stiglo tek oko
3500 g.pr.Kr. - raspon od 5000 godina
- širenje išlo iz Anatolije (most između Europskog i bliskoistocnog prostora)
Prva u pravcu širenja je jugoistocna Europa - Grcka, Tesalija, Egejska Makedonija,
Trakija, Podunavski prostor (bio idealan za prihvacanje produktivne privrede)
Jugoistocna europa je most između Istoka i europskog podrucja; dalje se širi neoliticki
nacin života, produkcija hrane i sve ostalo povezano s neolitikom

1. DIFUZIONISTICKE teorije
2. AUTOHTONISTICKE teorije

- moguce je širenje neolitika pomocu:


1.vlastita kultivacija
2.prenošenje znanja kroz međusobne kontakte sa zajednicama koje nisu u neolitiku
3.putem demografskog širenja zajednica prema JI ili Europi

1.
- postupno demografsko širenje (Demire diffusion)
- preseljavanje citavih zajednica (Folk migration)
- selektivna migracija brzim skokovima (Leap-frog colonisation)
- kontroliranje protoka dobara (Elite dominance)

- difuzionisticke teorije inzistiraju na pokretljivosti stanovništva

2.
- proces usvajanja produktivne privrede se odvija unutar lokalnih zajednica
(domestificiranje raspoloživih životinja i kultiviranje biljaka)
- autohtonisticke teorije inzistiraju na kontinuitetu

- zajednicko ovim teorijama je cinjenica da nijedna zajednica ne postoji i nemože opstati


kao zatvoren fenomen bez kontakata sa drugim zajednicama u blizini; neki oblik kontakta
koji otvara mogucnost međusobnog informiranja, širenje znanja sa superiornijih na
inferiornije
- JI Europa je prva spoznala znanje prošireno sa Bliskog istoka
- važno pitanje je u kojem je opsegu to kretanje bilo i jesu lit a kretanja jednosmjerna i
jednoznacna
- modeli koji vrijede za jedan prstor nemoraju za drugi
- ovisi o mnogo cimbenika koji utjecu na vrstu dinamike, brzinu i krajnji rezultat

DIFUZIONISTICKE ideje (teorije)


- širenje znanja bez izravnog populacijskog utjecaja
- Irak 8000 - pocetak Male Azije 7500 - … 7000 - Grcka 6500 - pola Hrvatske 6000 -
Velika Britanija 4000
- prenošenje znanja i manje pomicanje stanovnika, bez veceg demografskog širenja
- ovakav utjecaj je omogucen zbog prijelaza na neoliticku privredu
- gracilizacija - smanjivnje mišicne i koštane mase
- kuhaju meso po prvi put (u drvenim posudama - zagrijavaju kamen i ubacuju ga u
posudu)
- postaju nešto viši, zbog raznovrsnije prehrane smanjuje se smrtnost, dulji je životni
vijek, utjece na broj populacije, potreban veci životni prostor
- ovakav tip privrede traži ciklicko kretanje zbog iscrpljivanja zemlje, ciklus se završava
na približno istom mjesto odakle je krenuo

- bez znacajnijeg prostornog širenja nema širenja znanja; u osnovi neolitizacija je


migracijski karakter širenja znanja i populacije
- preko haplo grupa (nerekombiniranih gena) može se utvrditi ishodište i kretanje
stanovništva u druge dijelove svijeta, međutim ne može razjasniti društvene odnose -
hendikep analize

- potreba zbog rasterecenja ekonomskog potencijala - odjeljivanje i preseljavanje (najviše


mladi ljudi) - dovodi do širenja znanja

- Kasno mezolitska Tardonoisianska kultura (I i dio JI Europe)


Schnela Cladover - Lepenski vir
Mikroliti; s obzirom na vrstu privrede povezana sa strukturom faune i flore

- Rani neolitik - 6500 BC


Bugarska - Čavdar, Kemikovci,
Karanovo I i II (od ranog do srednjeg neolitika) - ukrašavanje bijelom bojom na tamnoj
osnovi (karakteristicno i za Anatoliju - vjeruje se da je ovo podrucje pod izravnim
utjecajem Anatolije)
- Gura Baclului (Transilvanija), Donja Branjevina (Vojvodina), Lepenski vir (proto ili
rana neoliticka kultura)
↓ ↓
karakterizira ih ukrasni sustav bijelih kapljicastih motiva (ima ih na JI Europe i u
Anatoliji - utjecaji)
- krajnje JI Europa - Porodin kultura - Velušinsko (Pelagonija)
- Anzabegovo kultura - Vršnik (I Makedonija)
↓ ↓
slicni ukrasni sustav - bijela boja na tamnoj, crvenkastoj podlozi
- prema zapadu - tih pojava nema, drukcije neoliticke kulture - drukciji tipovi posuda i
tehnike, ornamentalni sustav

- Razvijeni neolitik - 5500 BC


- Velušina, Karanovo III (posljedica unutarnje revolucije)
- Sesklo (razvio se iz Proto-Seskla)
- zapadnije podrucje - drukcije i neovisne kulture - Vincanska (središnji Balkan),
Kakanjska (BiH), Danilska
- Srednja Europa - linearno trakasta keramika - urezani linearni trakasti motive
- Körös (I Mađarska), Criş (Transilvanija) - dugo su se gledale kao varijanta Starcevacke
kulture - u nekim znacajkama slicne sa Starcevackom - ali nastale kao razvoj lokalnih
zajednica

- Kasni neolitik - 5000 BC


- Vincanska kultura, Butmirska (BiH)
- Hvarsko Lisicicka kultura - utjecaji sa Tesalije i J Italije
- Tesalija - Dhimini kultura (Grcka) - razvijena višebojna keramika, spiraloidni motive
- Rumunjska, Bugarska - nastavak razvoja Karanovo IV (Marica k.); Bojan k., Vadaštra
- Dobruđa - Hamangia k.
-- linearno trakasta dolazi iz srednje Europe
- na I Bugarske - Dnestr, Dnepr, Donest (poviše Crnog Mora)

- Jadran
- impresso kultura (tehnika utiskivanja)
I Jadran i J Italija, J Francuska, Z Španjolska, S Afrika, Tesalija(u kratkom vremenskom
razdoblju)
- Starcevacka kultura - utiskivanje prsta i nokta - pseudoimpresso - utjecaj na jadransku
impresso kulturu
- u arheološkom smislu nema potvrda o širenju impressa iz unutrašnjosti
2. SAT

- (osteoartritis zbog ucestalog ponavljanja teških fizickih radnji)


- Shanidar - Sjeverni Irak - zapocelo spoznavanje mogucnosti kultiviranja flore, stalni
život, pecinski karakter
- Nahal Oran - kolibe kružnog tlorisa
naselja s nastambama; pocela se razvijati na natufijenskoj kulturi (mezolitik)
- Eynan (Ain Mallaha) - podudarne u velicini i obliku sa natufijenskim
-planski raspoređeno amorfno kamenje
-ostava, ognjište, mužar, pojedinacna ili skupna kružna grobna jama
-stupovi nosaci uglavljeni u temelje, zid od trske, granja; krovna konstrukcija od trske
-u predkeramickom stupnju A nema cvrstih nastambi, više slice na kratkotrajna boravišta
- Beidha (kraj Petre, na rubu pustinje)
-bolje sacuvane, cvršce građevine, objekti kružnog (predkeramicki neolitik A)
pravokutnog oblika (predkeramicki n. B)
-suho zidanje, nema obrade kamena, manji zatvoreni prostor, gornji dio lakši materijali
-kružna forma, krupnije kamenje, središnji stup, krov-trska, lagana konstrukcija
-2 kronološki razdvojena stupnja pa ima i kružnih i pravokutnih nastambi
-postojalo je neko komunalno uređenje
-neke nastambe su bile ograđene „zidom“ - zbog stoke da je zadrže unutar naselja
-mlijeko se pojavljuje tek u broncanom dobu kao prehrambeni proizvod

- naselja tipa tell


- artificijelni (neprirodni, nastali „ljudskom rukom“) brežuljci nastali zbog kontinuiranog
naseljavanja i izgradnje - s vremenom postaju deponiji ostataka
- pred kraj predkeramickog neolita A i u predker. n. B
- Grcka - mogile; Pelagonija - tumbe

- JERIHON - TELL NASELJE U Jordanskoj dolini


tell naselja obicno imaju ovalan oblik, Jerihon ima izdužen
-iskopavanja:
1868 - General Sir Charles Warren
1907 - 1909, 1911 - Ernest Sellin - Carl Watzinger
1930 - 1936 - John Gartstang
1952 - 1958 - Katheleen Kenyon
1997 - Lorenzo Nigro, Nicolo Marchetti
- stratigrafija:
-natufijen „svetište“ - mezolitik i protoneoliticka kultura
1. pretkeramicki neolitik A i B
2. keramicki neolitik A i B
3. rano broncano doba
4. Amorejci - semitski narod iz Arabijskog poluotoka
5. srednje broncano doba
6. kasno broncano doba
7. željezno doba
8. recentni sloj - sve i svašta
- periodizacija neolitika Jerihona:
natufijensko naselje -prije 9000 BC
predkeramicki neolit A - 8350 - 7370 BC
predkeramicki neolit B - 7220 - 5850 BC
keramicki neolit A i B - 4. tisucljece BC

- natufijensko svetište - objekt ovalnog ili kružnog tlorisa - cvrsta podnica od zemlje sa
jasno vidljivim manjim kružnim površinama - ležište stupova - vjerojatno totemski
stupovi
- predkeramicki neolitik A - kružni ili ovalni objekti; nastambe kao i u Beidhi ali je
cvrsta i solidna građevina - djelomice ukopan pod, temelj od amorfnog kamena, gornji
dio - blokovi sušene gline - cerpici, podovi i unutrašnji zidovi žbukani, cesto bojeni -
crvena, oker ili ružicasta
- neoliticka kula (Katheleen K.) - od amorfnog kamenja, kružna forma, inicijalni
obrambeni zid, dograđeni zidovi, rov širok 8 metara - povecao visinu kule, ulaz sa
hodnikom i unutarnjim skalama kojim se dolazi do vrha kule, izgrađena tijekom
predkeramickog neolitika, služila neko vrijeme kao spremište pa kao pokapalište
-nije rijec o klasicnoj fortifikaciji
- broncanodobna kula

- Jerihon je bio na vaznom trgovackom pravcu, dolina rijeke Jordan - komunikacija


između Anatolije i Crvenog mora (put kojim su išli važni resursi - opsidijan, školjke,
bitumen (asfalt), fini tabularni kremen, fine vrste kamena - važan za izradu njihovih
recipijenata - mramor, bazalt…)
- kula i zidovi su vjerovatno izgrađeni samo da se naglasi teritorijalnost, zato se i zove
prvim gradom uopce, oko izvora se razvio, 2-3 tisuce ljudi živjelo u Jerihonu
- mlađi slojevi - potpuna promjena koncepcije u izgradnji naseobina - pravokutan tlocrt s
najmanje 2 prostorije na temeljima amorfnog (lomljenog) kamena na koji dolazi cerpic -
glina ovalnog oblika - u materijalu nema razlike
- postupno građenje obrambenog zida, obnavljanje - radi razvoja naselja zid ide u visinu;
tell naselja rastu u vis

- AIN GHAZAL - predkeramicki neolitik B (7400 - 6900 - 6500)


-napuštanje kružnog plana, više prostorija, krov drukciji, materijali podudarni s
Jerihonom
-apsidalne forne, kružne i polukružne forme - nemaju stambenu namjenu vec su to objekti
s posebnom namjenom, za kultne potrebe
-djelomicno ukapanje u padine tella, podizanje kamene konstrukcije, stupovi i cerpici -
terasasta koncepcija
-nastambe su velicine par cetvornih metara, sa hodnikom i celijama (slika 1.)
-ostaci jame - ležišta monolitnih stupova - nisu konstruktivnog karaktera, sastavni dio
građevine - kultni karakter
- MUGHARA
-razlika - u donjem dijelu zida nema cvrstih mateijala, glineni zid, na određenoj visini od
amorfnog kamenja
-minijaturne nastambe - jer se sve aktivnosti uglavnom obavljaju vani - nastambe za
cuvanje zaliha i nocni život
-ostaci ognjišta, također na otvorenom prostoru
-prostor za cuvanje zaliha, sušare, pletene stijenke, ne može se uc unutra, nema krovne
konstrukcije, u današnje vrijeme takve konstrukcije služe da se klipovi kukuruza drže
unutra zbog sušenja - ali oni nisu uzgajali kukuruz, samo cuvanje i cuvanje drugih stvari
dignute od tla - zbog ovlaživanja i radi životinja (slika 2.)

- ABU HUREYRA - u 11. tisucljecu


-uporaba divljih cerealija i pocetak kultivacije
-naselje veliko, kružno koncipirano, gusto raspoređene nastambe sa među prostorima i
komunikacijama, napuštena pravokutnost

- JARMO - Irak
-oko 16 građevinskih horizonata
-Robert Breidwood (Indiana Jones) - iskopavao
-prvi tu primjenio metodu izoliranih kvadrata
-minijaturne prostorije, cetvrtasta koncepcija, tehnika ista, kemen i glina
26. 03. 2008 - seminar

Keramicki neolitik Turske

komparativna stratigrafija neolitika Turske:

Predkeramicki neolitik Rani neolitik


Hacilar (1-7) Mersin (32 - 25)
Cayönu Çatal Höyük (24 - 2)
Cafer Höyük
Asikli Höyük Kasni neolit
Nevali Çori Mersin (27 - 25)
Göbekli Tepe Canhasan (7- 4)
Hallan Çemi Çatal Hoyuk (1 - 0)
Hacilar (9- 6)

- Çatal Höyük (rani neolitik)


-15-ak hektara, preko 1000 kuca, 5-6 tisuca ljudi
-više zajednica se udružilo u 1 naselje radi obrane, mocvarno polje, dobra poljoprivreda,
svi uvjeti za idealan neoliticki život
-postoje dva brijega, istocni (neolitik) i zapadni (eneolitik)
-sve kuce gotovo identicne, nije bilo slojeva ljudi, jeli su približno istu hranu…
-sjeverni i južni vrh (na neolitickom brijegu) - grupiranja oko vrhova - možda hijerarhija
-svetišta ima više ne južnom vrhu
-tell naselja
-zbijeni tip naselja, nema međuprostora između kuca, samo prostor za otpad
-cetvrtaste građevine ravnih krovova, komunikacija preko krovova
-kuce nisu imale klasicna vrata nego krovna vrata - komunikacija preko krova
-temelji od kamena, zidovi od cerpica
-na južnom dijelu kuce se nalaze ognjišta (neka su bila ukrašena), iza skala za krov koji je
služio i za ventilaciju
-glinene kugle za kuhanje
-kuce podjeljene na spremišta, radionice…
-oko ognjišta pronađen otpadni materijal
-sjeverni dio - niša za kultne svrhe
-sve kuce su bojane - zidovi uz sjeverni dio - ukrašeni crtežima, pejzaži, procesije, lov,
svakodnevni život, apstraktni motive - otiak ruke…
crtež karte grada - prva karta jednog grada, vulkan Hasan dag nacrtan
-u niši - kultne figure i ukopi
-nađeno 10-ak kultnih građevina
-bukranii - bikove glave izmodelirane u glini - nađene u kultnim građevinama, ukras, kult
bika
-ima i medvjeda, leoparda…
-pokop - pronađeno ih dosta, skeletni ukop, zgrceni položaj, u kucama ispod bankova
(kreveti, klupe), svi pokojnici gledaju licem prema unutrašnjosti kuce
-ženski ukopi su se bojali u zelenu, plavu i crvenu boju, muški ne
-prilozi brojni, nakit, perlice, školjke, ogledalo od opsidijana
-muški grobovi - lovno oruđe, udice, oružje od opsidijana
zmijski nož - drška od kosti u obliku zmije
-vijek kuce - 60-70 godina
-neke kuce možda bile preferirane za ukope, 60-ak ukopa
-sekundarni ukop - poremeceni kosturi, ispreturani
prikaz ljudskih tijela bez glave oko kojih lete lešinari; filozofsko objašnjenje - duša je u
glavi a tijelo samo ljuštura
noviji dokazi pokazuju da nema sekundarnih ukopa, naknadni ukopi poremetili prethodne
-ukrašavanje lubanje - u Catal Hoyuku najmlađi primjerak - lubanja muškarca obojana u
crveno položena u grob neke žene
od natufijenske kulture preuzeto
- plastika
-gotovo uvijek vezana uz plodnost; Magna Mater
-muških figura malo - kult bika; ako ih i ima, u paru su sa ženom
-podjela: grube figurine i statue

instrumenti kulta, zavjetni darovi, vecina njih nađena na otpadnim dijelovima kuce
statue - nešto vece, vezane uz kucu, nejcešce u nišama ili u spremištima da cuvaju hranu
-božica iz Catal Hoyuka - žena s oblinama sjedi na tronu, na rubu se nalaze leopardi na
ciju glavu božica stavlja ruke - nađena u spremištu - Magna Mater
-7 ženskih statua, 6 u sjedecem ili klececem položaju (naglašene obline, gole) a 7. u
centru - mlada žena, obucena, nema oblina puno, svima otkinute glave
-pecat u obliku medvjeda - u gradu cesti takvi prikazi ali bez glave i šapa, zato se
smatralo da je to Magna Mater, ovaj pecat dokazao suprotno
-figura - nema gleve, sprijeda klasicni simboli kulta plodnosti, ozada se vide kralješci,
rebra, lopatice (slika 3.)
-keramika - malo je ima
-monokromne posude, jednostavne, bez puno ukrasa, gruba izrada
-kamene i drvene posude cešce korištene
-pecati - pitadera (slika 4.) - nije se dokucilo cemu su služili ali ih ima puno i svi su
razliciti; neki imaju rupu - privjesak?

Hacilar
-Hacilar VI najpoznatiji
-10-ak kuća, četvrtaste građe, kamen, čerpić, jedna prostorija podijeljena na više dijelova,
malo izduženije, utori za stupove – gornji kat, ulaz na dužoj strani - preko puta se nalazi
ognjište
-uz svaki se nalazi manji objekt – dvorišta??
-keramika – nešto brojnije, slikanje, jednostavni motivi, tamno na svjetloj podlozi
-zoomorfne posude – kultne svrhe
-antropomorfne – ljudska glava; nisu toliko česte, više u halkolitiku; čaša u obliku ženske
glave
-plastika - kult plodnosti - žena - božica majka; muških nema previše
- Canhasan I
2A - 1 - kasni halkolitik (5000 - 4200)
3 - 2B - rani halkolitik (5400 - 5000)
7 - 4 - kasni neolitik (5700 - 5400)

-tell naselje
-nedovoljno istražen, 10 - 15 objekata
-kvadratne nastambe od kamena i čerpića, zbijeni tip naselja, svaka kuća ima ognjište
-keramika - najljepše oblikovana i ukrašena, linearni motivi koji obuhvaćaju cijelu
posudu, tamno na svijetloj podlozi
Neolitik Cipra

- pod utjecajem Anatolije i Bliskog Istoka


-Dikaios : Neolitik I, Ib, II - stara periodizacija

- nova periodizacija:
-Akrotiri (Aetokremnos) - predneolitik
-rani predkeramički neolitik B
-srednji predkeramički neolitik B neolitik I
-kasni predkeramički neolitik B
-Khirokitia
-neolitik Ib
-Sotira (neolitik II)

-9. tisućljeće
-patuljasti vodenkonj i slon - karakteristika faune

- Akrotiri - pećina
-epipaleolitska stanica za lov - nađene kosti životinja (brojne spaljene) i oruđe koje je
izradio čovjek - čvrst dokaz da su prvi doseljenici u 9. tisućljeću

- Milutkie - halkolitik i neolitički slojevi (kraj 9. tisućljeća)


- Shillourokambos - 8200 g. pr. Kr. - predkeramički neolitik
-4 faze: rana A, rana B, srednja i kasna
-građevine kružnog tlocrta
- prije su nastambe bile trošne, kasnije se više koristi kamen
-jedino u ovom naselju nema obrambenog zida
-ostaci domestificiranih životinja, nemaju pretke na Cipru, kolonizatori ih donjeli
-kosti jelena lopatara - isto nije domaća životinja nego donešena
-pokopi unutar naselja, nastambi, zgrčenac, inhumacija
-prvi ukop čovjeka sa mačkom
-keramike nema
-posude kamene, jednostavne
-obluci od kamena
-veliki broj oruđa od opsidijana - nema ga na Cipru inače nego u Anatoliji

-Kalavasos - Tenta
-kuće kružnog tlorisa, zbijene, ograđeno zidom, obrambeni jarak
-s vremenom više kamena i masivnije građevine

-Khirokitia
-cijela kultura dobila ime po njoj
-1936. prva istraživanja
-na brežuljku, rijeka Maroni okolo - prirodna obrana
-jako dobro sačuvane
-bedemi gdje nije rijeka
-kroz cijelo naselje ide komunikacija na povišenom dijelu - prvobitno bedem koji se
nakon proširenja naselja pretvorio u cestu
-kuće - kamena platforma, temelji od kamena, gornji dio od gline, kamena, lagani
materijali
-ravni krovovi, prije se mislilo da su ko košnica, kupolasti
-unutra - par pregrada, jedan ili 2 stupa koja nose kat (polukat) gdje se spavalo; na
donjem katu se odvijao svakodnevni život
-svaka kuća ima ognjište
-kuće su grupirane oko dvorišta - misli se da nije svaka kuća posebna, grupacija kuća
-tolos 1 - najveća građevina u naselju, 2 monumentalna stupa, centar je naselja
-pokopi - zgrčenci, u kući, inhumaijski, bez puno priloga, nema dokaza ni o sekundarnim
ni parcijanim pokopima
-prilozi - nakit i kamene posude
-običaj je bio na pokojnik stavit kamen - da se ne digne iz groba (tijekom cijelog
neolitika)
-igle, šila, koštane izrađevine
-otisci tkanine u glini
-posude od kamena i drveta, obično nisu ukrašene
-plastika - 5-6 figurina - neodređeni spol, više apstraktni
-urezane pločice od kamena i gline
-nakit - prstenje od opsidijana
-krovovi - drveno pruće, roštiljasta podloga, sitno pruće, trska, glina...
- Khirokitia kultura prestaje 5500/5000 g. pr. Kr.
nakon toga nema nalaza osim na lokalitetu Troulli
-Troulli - 2 faze - Khirokitia kultura i keramički neolitik
5500-4000 - nema nalaza

- Sotira kultura - drugi val kolonizatora (Anatolija)


-tlocrti svih vrsta
-nema velikih slobodnih prostora, sve se obavlja u kući
-način gradnje trošniji
-keramika - jednostavna - češljasti ukras, nekad crvena na svijetloj podlozi
-plastika - neodređena
nema je puno
-nekropola nađena
i ovdje običaj stavljanja kamena na pokojnika
-stanovnici su i fizički različiti od predhodnika

-Vrysi
-poluukopane kuće od kamena, niz ukopanih prolaza
-malo nalazišta

-Kalavasos Kokkinogia
-trošne kuće
03.04.2008

naselja predkeramičkog neolitika

- Asikli Hüyük [Ašikli Hik]


Asikli Hüyük B (8000 - 7400 / 6600 - 6100)
Asikli Hüyük A (8500 - 8000 / 7000 - 6600)
-današnja Turska - Mellaart
-B
-znacajan napredak u koncipiranju naseobinskih osobina, neuobicajena struktura znatno
drugacija od ostalih istodobnih nalazišta
-velike prostorne cjeline, cvrsto povezani koncept građevina, gusto poredane bez
međuprostora
-nemaju zajednickih zidova
-kameni temelji, cerpici
-jedna komunikacija za cijelo naselje
-komunikacija se odvijala samo preko ravnih krovova i jer se dio svakodnevnog života
odvijao na krovovima

- Hallan Cemi
-blizu Asikli Hüyük-a
-kružne (velike) forme - karakteristicne za predkeramicki neolitik A
-kružni zatvoren prostor bez važnijih uređenja
-kamen, cerpic

- Çayönü [Čajeni]
-najznacajniji lokalitet na podrucju Turske
-predkeramicki neolitik:
1 - faza ovalnih građevina - PKN A
2 - faza građevina s roštiljastom formom - PKN A-B
3 - faza građevina s kanalima - rani PKN B
4 - faza građevina s poplocanim oblucima - srednji PKN B
5 - faza građevina sa celijama - kasni PKN B
6 - faza građevina s velikom sobom - finalni PKN B (PKN C)

2 - osnovni stambeni prostor; roštiljaste forme


3 - mogli su služiti razlicitim potrebama
4 - ovog nema na istodobnim ni kasnijim ni ranijim lokalitetima
građevine - podnice od sloja nabijene zemlje
kuce imaju dodatne kanale (razlozi nedefinirani - prakticna uloga)
5 - male prostorijice

- Göbekli Tepe [Gevekl Tepe]


-nema cvrstu strukturu, kaoticno raspoređivanje objekata
-jedinstven po množini i raznovrsnosti objekata i nalaza uopce
-monumentalna plastika - kultni karakter
- Nevali Çori [Nevali Đori]
-dugacke, dosta uske nastambe
-nije rijec o obiteljskim nego zadružnim kucama, tu živi jedna šira obitelj koja ukljucuje
više generacija
-nema doticaja s Bliskim Istokom
-srednji i kasni neolitik - upravo takve kuce

- Çafer Hüyük [Kafer Hik]


-Hüyük znaci tell
-male nastambe, pravokutne, cerpici
-nekad jednoprostorne nastambe, nekad 2 celije, nekad višecelijske formacije

- Hacilar
-tipa tell
V - I - rani halkolitik (5400 - 4700)
IX - VI - kasni neolitik (6050 - 5730)
hijatus (prekid)
1-7 pretkeramicki neolitik (8200 - 7550)

-veliki broj struktura


- predkeramicki neolitik:
-istražen na maloj površini - 9 nastambi istraženo
-neke pojave - viši razvojni stupanj
-kameneni temelji, cerpic
-jednoprostorni objekti (slika 5.)
-nasuprot ulaza se uvijek nalazi otvoreno ognjište - zid na suprotnoj strani je u škrinjama-
spremište namirnica
-niše u zidu - „zidni ormari“
-otkrivena ležišta stupova u nekim kucama- držali krovnu konstrukciju
-ostaci stubišta u nekim primjerima - barem jedan dio kuca imao gornji kat
-nekad izvana pokraj pojedinih nastambi vanjska ostava, glinena škrinja
-zidovi i podovi žbukani ali nisu imali ukrasnih elemenata
- kasni neolitik: (VI)
-iste strukture - jedan prostor - ognjište, stupovi, spremište, gornja konstrukcija... s
dodatnim elementima koji rašclanjuju prostor - nenatkriveni dio nastambe, zatvorena
dvorišta, neposredno prije ulaza - prakticna namjena - tu se nalazile peci i sanduci
(slika 6.)

- Khirokitia - Cipar
-između Anatolije i Sirije, Palestine, Jordana - doveli do razvoja više nalazišta PKN na
Cipru (Sotira, Trouli, ali najznacajnije Khirihitie)
-postavljena na južnoj strani brijega, brda
-dosta veliko naselje
-osnovna komunikacija kroz naselje (dosta široka, posebno obrađena - obzidana); s južne
strane se pelo na ulicu a sa sjeverne se silazilo
-kuce gusto raspoređene,na raznim nivoima
-završni dio PKN
-kružne strukture - potpuna dominacija, nema drugih oblika
-slicno Jerihonu - dijelom podnice spuštene, ulazilo se stepenikom
-podnica žbukana, zidovi od lomljenog kamena
-dodaci - nosaci gornje konstrukcije, kata koji je obuhvacao samo polovicu nastambe
-ognjište u donjem dijelu, svakodnevni život se tu odvijao
-kat je služio za cuvanje zaliha i spavanje; kat je bio samo na pola kruga
-ognjišta ukljucuju - donji postroj od oblutaka ili manjih komada kamenapreko kojeg
dolazi premaz od gline koji se stvrdne
-rebrasti krovovi
-zidovi u gornjem dijelu imali suženja - taj prostor služi za postavljanje rešetkaste
strukture na koju se slaže trska, zatim lišce - mesnato, pa glina koja se ucvršcuje
plocastim kamenjem pa još jedan sloj gline sa slamom ili drugom biljkom

-Kalavassos
-kružna forma, središnji stup nosac polukata

-bunje - nisu životni prostor ali imaju paralele u pravim nastambama - osnovni životni
prostor (Albero Belo u Kalabriji) - (slika 7.)

- Jugoistocna Europa - Grcko kopno


-predkeramicki neolitik siromašan - tek 3 nalazišta - Otzaki, Argissa, Souphli (sve
tellovi tj. moguli)
-Vladimir Milojcic - srpski arheolog - vodio istraživanja u Souphli i Argissi - zakljucio da
se tu može govoriti o predkeramickom neolitiku - djelomice ukopane jame (zemunica ili
poluzemunica)
-ovo podrucje zaostaje za Bliskim Istokom
naselja keramickog neolitika

-produljenje životnog vijeka, smanjenje mortaliteta djece, kvalitetnije životne


mogucnosti, porast broja naselja
-razvijaju se naselja prema JI Europe sa Anatolije
-3 cjeline Anatolije:
-Cilicia - jugoistocni dio
-Središnji plato - dolina Konya
-JZ Anatolija

- Çatal Höyük
-obuhvaca veliki prostor
-James Mellaart poceo iskapanja
-u blizini presahlog jezera, na plodnom podrucju
-ležište opsidijana u blizini
-nalazi se na trasi trgovine (opsidijan, školjke, kamen…)

West -rani halkolitik 5400 - 4700


East I - 0 kasni neolitik (5700 - 5400)
XIV - II rani neolitik (6500 - 5700)

-množina objekata, neprekidno izgrađivani jedan iznad drugog


-zidovi od opeke, kameni temelji
-cetvrtaste forme - nisu pravilne forme - prilagodba prostoru
-negdje 2 zida naljepljeni jedan za drugi a neki imaju zajednicke zidove
-komunikacija preko krova
-postoje prazni prostori - cetvrtasti, neka vrsta dvorišta, tu se nisu odvijale nikakve
suvisle aktivnosti, smetlišta na neki nacin, arheološki važni, puno nalaza
(-u Južnoj americi i na Bliskom Istoku danas postoje takva naselja)
-jedna prostorija sa ognjištem i nekoliko bankova (cetvrtastih povišenih površina)
-kuce ne pružaju mogucnost zadržavanja - samo nocu i kad je hladno, sve se odvija na
otvorenom
-ognjište - cetvrtasti prostor, malo podignut zidic okolo
-zbijeni prostori, komunikacija preko krova, ulazilo se preko krova, preko drvenih skala
-otvor na krovu je bio zaklonjen
-ispod bankova - grobovi clanova obitelji
-niše - kucna svetišta - ima svaka kuca, veliki broj antropomorfne plastike - odjeveni ili
goli ženski likovi, hipertrofirani sekundarni seksualni organi
-vjerovanje u vrhovno „božansko“ bice - Magna Mater
-zidovi ožbukani i ukrašeni bojanjem
4 nacina ukrašavanja - 1. premazivanje jednom bojojm (crvena ili bijela)
2.figuralni prikazi - scene iz svakodnevnog života (lov, rituali) - scena
lova na bika višestruko zastupljenija nego prikazanih ljudi
3. geometrijski prikazi, apstraktni
4. simbolicki prikazi - šaka tj. dlan
-uz oslikavanje ima i zidne plastike tj. reljefa - životinjski likovi koji se mogu povezati sa
religijom (porodica macaka najcešce - svete životinje Magne Mater)
-svetišta
-bukranij - središnji dio zidne plohe na kojoj je prava volovska glava obložena glinom ili
model od gline u koji su umetnuti rogovi
-bukranii ili nizovi rogova
-slika na zidu - bezglavi ljudi i ptice - pokušaj povezivanja sa dekarnacijom (izlaganje
tijela do raspadanja)
-prikaz erupcije vulkana i mapa grada, naselja
-nema dokaza vulkanske erupcije
-u glinu za cerpice se cesto miješala plijevica ili usitnjena slama - važno jer omogucuje
utvrđivanje o kojoj je pšenici rijec, cak je miješana i s keramikom

-Can Hassan
-središnji Anatolijski plato

2A - 1 - kasni halkolitik (5000 - 4200)


3- 2B - rani halkolitik (5400 - 5000)
7-4 - kasni neolitik (5700 - 5400)
-Can Hassan sloj III - zbijena arhitektura

-podrucje Anatolije je tranzitni most prema jugoistocnoj Europi - nije jedinstven prostor -
citav arhipelag Kikladskih otoka, Peloponez su posebne cjeline

širenje neolitika:
1. neolitik Ciclada
2. Krete
3. Peloponeza
4. Tesalije, središnje Grcke, zapadne Makedonije
5. Egejske Makedonije i Trakije

1. Kikladsko podrucje - Kefala (Kea), Saliagos, Naksos, Emporio (Chios), Tigani


(Samos)
-Saliagos -nešto skromnije od Anatolije
-kamen, nema cerpica, drvne konstrukcije ucvršcene glinom
-Emporio -objekti skromnijih dimenzija, od lakših materijala
-komunikacijski prostori unutar naselja
-zaostaje u kvaliteti gradnje

2. Kreta - Knosos, Palaikastro, Malia, Vasiliki, Phaistos, Kamares


-nisu zahvalna za istraživanje; zbog minojske kulture starije strukture su devastirane
-Knosos -srednji i kasni neolitik
-kompliciranije građenje
-višeprostorne građevine
-korišteni cerpici za gornju konstrukciju
3. Peloponez - Korinth, Gonia, Nemee, Lerna, Franchti, Hagiorgitika, Asea, Aparta,
Malthi, Alepotrypa
-Franchti - pecinsko nalazište
-finalni neolitik 4000 - 3000
kasni neolitik 4500 - 4000
srednji 5000 - 4500
rani 6000 - 5000
mezolitik 8300 - 6000
paleolitik 20000 - 8300
-kremeni artefakti
-stocarstvo
-pecina na morskoj obali
-neoliticke strukture i isprd pecine (kasni neolitik) - pravokutne građevine

4. Tesalija - najvažnija zbog veze preko Kiklada s Anatolijom


-2 cijeline: istocna i zapadna Tesalija
-veliki broj registriranih i istraženih nalazišta
-istocna Tesalija - niski brežuljci, voda, plodna zemlja, dobra klima
-zapadna Tesalija
-središnja Grcka
- neolitik Tesalije, središnje Grcke, zapadne Makedonije:

kasni neolitik - Dimini - klasicni Dimini


- Otzaki
- Arapi stara podjela
- Tsangli
srednji neolitik - Sesklo
rani neolitik - Predsesklo
- Protosesklo
- Rani keramicki neolitik (Frühkeramikum)
hipoteticki pretkeramicki neolitik

-Cuntasova podjela
- Predsesklo - sjeverna i sjevernoistocna Tesalija - upad unutar balkanskog elementa -
gruba keramicka vrsta - utiskivanje nokta i prsta, barbotin
- Dimini - Otzaki C (klasicni Dimini)
- Otzaki B (Otzaki)
- Otzaki A (Aghia Sophia) nova podjela
- Tsangli
- Zarko - prijelazna faza

- Protosesklo/Sesklo
-Tesalija - Nea Nikomedia, Servia, Otzaki, Achilleion, Argissa (Gremnos), Sesklo,
Mogulitsa (tell), Prodromos, Gendiki, Pyrasos, Aghia, Anaa
-Središnja Grcka - Elateia, Cheronea, Orchomenos, Nea Makri
-Sporadi - Aghios Petros, Skyros Papa
- Dimini kultura
-Tesalija - Tsangli, Arapi, Otzaki, Platia, Magoula (tell) Zarku, Argissa, Dimini, Souphli,
Sesklo, Aghia Sophia, Pefkakia, Rakhmani
-Središnja Grcka - Elatea, Orhomenos, Cheronea, Varka
-Zapadna Makedonija - Servia, Nea Nikomedia
-Sesklo
-iskopavanja: 1901 - 1902 Christos Tsountas; Wace, M. Thompson
-Teoharis - na temelju stratigrafskih podataka???
-brežuljkast teren, sa poljima i vodotocima
-Sesklo - akropola - ograđena bedemom - ima 2 stupnja - stariji (Sesklo kultura), mlađi -
Dimini kultura
-kuce raspoređene po dužini same lingule građene od lomljenog kamenja bez vezivnih
materijala
-postojao jedan poseban objekt - megaron (izdužena građevina pravokutnog oblika sa 2
isturena stupa sa 1 ili 2 prostorije)
-osnova od lomljenog kamenja, gornji dio zidova od cerpica
-nema nalaza oružja
-nema potrebu za obranom, zašto onda bedemi? - potreba prostornog definiranja
-nema funkciju zida
-Servia
-ležišta stupova koja drže kat
-ostaci ognjišta i peci
-Nea Makri
-razlicite kuce - ovalne, pravokutne, s djelomice ukopanim podom
-nema kamenih temelja
-stupovi nosaci - isprepleteno pruce
-samo 1 kuca - površina između stupova ispunjena sušenom glinom
-Nea Nikomedia
-vece od Seskla
-Lerna
-osnove kuca od lomljenog kamena
-izduženost - podsjecaju na megaron
-pregrada
17.04.2008

- Dimini
-iskopavanja: - 1901 - Valerois Stais
- 1903 - Valerois Stais i Christos Tsountas
-Ai Proistorikai Akropoleis Diminou kai Sesklou, Atena 1908
-1977; George Chourmouziadis
-D.R.Theocharis, Neolitic Greece, Atena, 1973

-tolosi su bili povod za prvo iskopavanje


-vrhunac u organiziranju aglomeracije i koncipiranju stanovanja
-imamo izravan pristup, nešto kao propileji prema središtu akropole
-megaron
-najvažnija i najocuvanija građevina je zašticena
-3 prstena koja cine labirint jer su ispregrađivani, ne postoji komunikacija između njih
-kamena osnova (lomljeni kamen) - tradicionalna tehnika
-mikenski tolos - nije iz neolitika
-pokrivena građevina - sacuvana podnica
-izvan akropole - pravokutni, izduženi oblici nastamba
-gornji dio zida od cerpica, krov dvoslivan od laganog materijala (trska, slama),
presvuceni tankim slojem gline; nadstrešnica na 2 stupa ispred ulaza - asocijacija na
megaronski tip kuce
-glineni modeli kuca - igracke ili za kult (plodnosti????)
-Chaeronea - model kuce - cetveroslivni krov (krov, prozor, dimnjak)
-Khalikiades - model kuce - 4slivni krov, ukrašavanje, tj bojanje fasade ali nisu otkriveni
primjerci ožbukane fasade na pravim kucama
-Platia Magoula Zarku - 4tasta osnova, ulaz, dijelom enterijer, posude, antropomorfna
figurina

-Sesklo i Dimini posebni po tome što su utvrđeni suhozidom, prostorno definirani


-pošto je zid nizak, malo je vjerovatno da je obrambene naravi, u tom vremenu nema
konflikta; rijec je o prostornom definiranju i određivanju središnje ...
-Dimini - naselje koje u toj kulturi ima središnje mjesto u društvenoj organizaciji
-nema nalaza nikakvog oružja osim par kugli
-Servia - ne zaostaje za Diminijem po velicini ali je dosta rudimentalniji
-rijetka uporaba kamene osnove i cerpica
-sacuvane podnice od nabijene zemlje ili spaljene gline i sacuvan kucni lijep
-ležišta stupova koja nose gornju konstrukciju

-Thermi, Kritsana, Olinthos, Galepsos, Akropotamos, Sitagroi - Photolivo, Dikili Tash

-Sitagroi - kasni neolitik


-karakteristicni tip kuce, apsidalni završetak na pravokutnoj formi, niz stupova - osnova
eneolitickih kultura (badenska kultura)
-Karanovo (Bugarska)
-tell
-gotovo cijelovit presjek prapovijesti - od ranog neolitika do broncanog doba
-nema nikakvih impozantnih građevina
-sacuvane su podnice i ležišta za stupove
-nema pravilnosti u rasporedu nastambi
-skromniji graditeljski dometi
-Vinca
-iskopavanja: Miloje Vasić
-jamski objekti - zemunice i nadzemni pravokutni objekti s nabijenim podnicama
-ostaci kucnog lijepa
-velika kuca pravokutnog oblika a unutarnjom pregradom, interijer - peci (slika …)

-Butmir
-kod Sarajeva
-W. Radimsky, M. Hoernes 1893
-F. Fiala, M. Hoernes 1894 - 1896
-W. Radimsky, M. Hoernes - “Die Neolith….”
-tell
-nema podataka o građevinama osim najstarijeg dijela - kružni raspored nastambi

-Obre II
-kod Kaknja
-A. Benac 1967 - 1968
-“Neolitsko naselje butmirske kulture na Gornjem polju”, GMZ, 1971
-pravokutno naselje, neznamo kako su objekti raspoređeni
-podnice od nabijene zemlje, interijer - pregrada dijeli dvije približno jednake prostorije,
-jedna je nekoc imala drveni pod; pec u obliku kalote (polulopte) sa jezickom naprijed za
skupljanje pepela - pepeo se razmuti u vodi, procjedi se i peru se u toj tekucini, efikasno
skida masnocu i prljavštinu (lužina)
-druga prostorija je služila za cuvanje zaliha, ostava, tu se odvijao nocni život
-posude su dijelom ukopane, dijelom samostojece
-zidovi - stupovi nosaci, isprepleteno pruce i kucni lijep sa obje strane
-kat - na katu spremište (jer je gore manje vlažno i nema štetocina) i spavaonica; sušili
meso, cuvali zrnje, pšenicu…
-što se tice cuvanja vode - ukopavaju posude u zemlju i u njima je voda - neka vrsta
hladnjaka
-na katu se cuvaju kosti, vuna, koža
-u panonskom prostoru u kasnom neolitiku - kuce ogromne, sacuvani ostaci stupova
nosaca

-Sopot
-pokraj Vinkovaca
-sopotska kultura
-tell
-izvršena rekonstrukcija naselja - sopotske kuce
-špiljska naselja - Gudnja (Pelješac), Vela spilja (Korcula)
-jedini potreban zahvat je organizacija prostora po obiteljima, obitelja živi samostalno
iako su svi zajedno, ognjište najvažnije, svaka ga obitelj mora imat
-ognjište treba osigurat od prokišnjavanja i raspoređena su da postoji mjesto za proc
između njih

-naselja na otvorenom - Danilo kod Šibenika, Crno Vrilo kod Zadra (Dracevac Ninski)
-polje bez izrazitih oblika koji upucuju na naseobinski karakter, ulomci keramike, posude
- upucuju na nekadašnji život
-sjeverni dio Europe - ni jedan od materijala nije ušao u uporabu - drvene osnove
pravokutnog oblika koji se ucvršcuju zemljom i glinom, za razliku od Bliskog Istoka...
-zidovi - kidaju se debla i pale se krajnji dijelovi i tako nagoreno deblo je cvršce i lakše
ga je zabit u tlo
-krov se pokriva povezanim snopovima trske ili slame, u glinu se ubacuju komadici
slame i to je kucni lijep koji se stavlja sa vanjske i unutarnje strane
-takav objekt može trajati i do 10 godina
-snopovi slame na krovu - dodatno ucvršceni - to pokazuju i modeli neolitickih kuca -
krovna konstrukcija

-Porodin
-Makedonija
-modeli kuca, neke imaju i kultni karakter ako je na njima figura

3 razlike:
-vatrišta - nema konstrukcije, samo tragovi gorenja
-ognjišta - definirana mjesta na kojima se loži sa konstrukcijom
-peci - imaju i gornji pokrivac u obliku kalote; substrukcija od kamena sa preemazom od
gline, zatim kalota - preko grancica se modelira kalota ostavljajuci pritom otvor za
gorenje, može postojati i otvor za dim i pospješivanje gorenja, ali i ne mora
prilikom prvog gorenja ocvrsne - kuhanje, zagrijavanje prostora - manja opasnost od
požara
pravila su se jednostavna peciva, bez kvasa najvjerovatnije
Keramicka produkcija u neolitiku Bliskog Istoka

-keramika nema ujednacene karakteristike


-u zaostatku je za dosezima drugih neolitickih zajednica
-dugotrajna tradicija izrađivanja od razlicitih materijala
- (Ain Mallaha) od kamena, pretkeramicki neolitik - od vapnenca do tvrđih kamena
(Kirokitija) do mramora (Cafer Höyük)
-spoznaja o materijalu, kako ga pripremiti - taj korak došao zadnji
-razvijanje tehnika ukrašavanja
-raznovrsnost formi
-zašto je malo keramike?
-na Bliskom Istoku keramika prilicno skromna - posude od kamena i drva
-rani neolitik - jednostavne grube posude više sušene nego pecene, male dimenzije,
debele stijenke, bez ukrasa
-rani keramicki neolitik na Bliskom Istoku - jednostavni poluloptasti, jajasti recipijenti
-Çatal Hüyük - rani neolitik
jednostavne loptaste forme, dno u obliku rašclanjenih nožica; ako je dno okruglo posuda
je ili ukopana ili visi

-rani neolitik
-relativno dobro pecene posude sa debelom stijenkom
-drška za vješanje, podsjeca na košaru, samo prenošenje u novi medij
-misli se da su neke posude pravljene prvo od pruca pa obložene glinom
-rucke sa strane se naknadno stavljaju

-srednji neolitik
-stanjivanje stijenki, usavršavanje pecenja, profiliranje

-kasni neolitik
-ukrasi na posudama, slikanje tamna boja na svijetlijoj osnovi
-urezivanje
-pri kraju neolitika
-pojavilo se i svijetlo na tamnoj podlozi
-redukcijsko ili oksidacijsko pecenje - ovim znanjem nije još dovoljno ovladano
-što je viša temperatura to je crvenkastija boja, boja terakote
-niža temperatura - zagasitiji tonovi
-bijela površina - nanošenje engobe - fina prevlaka na posudu, tanka, prethodno nanesen
ukras prije pecenja
-crusted slikanje - pastoznim namazom na vec pecenoj posudi - cesto se skida ukras,
propadne jer je ukras izveden nakon pecenja
-razvit ce se i tehnika inkrustriranja
-nema spiralnih ukrasa, vecinom izlomljene linije, cik-cak
-Bliski Istok zaostaje za aspektom ostalih kultura na tom prostoru zbog traganja i
usavršavanja
-jednostavni oblici, zatvorene forme, odsutnost ukrašavanja bilo koje vrste; tek u kasnom
neolitiku pocinje sustavnije ukrašavanje tehnikom slikanja tamno na svijetloj a zatim i
obrnuto
-sredinom 6. tisucljeca završava neolitik na Bliskom Istoku
-važan za nastanak ukrašavanja jugoistocne Europe - gdje se neolitik kasnije razvija
24.02.2008

Neolitik Egeje

-nije jedinstveno podrucje, ima nekoliko oblasti:


-Tesalija
-Peloponez
-Egejsko otocje
-Trakija, Makedonija...

-KRETA
Knosos, Phaistos, Kamares, Malia, Palaikastro, Malia, Vasiliki

najstarije naselje unutar palace, kasnije se širilo
II - I -kasni neolitik 3500 - 2800
III - srednji neolitik 3700 - 3600
IV - rani neolitik II 4000 - 3700
IX - V rani neolitik I 5700 - 4000
X - predkeramicki neolitik 6500 - 5700
-predkeramicki neolitik
-malo poznat, uglavnom iz Knososa
-lovna privreda, mikroliti, žitarice, mahunarke...
-neolitik
-kvadratni oblici, i kamen i cerpici
-sva nalazišta su pokraj obale - trgovina (opsidijan pogotovo) i morski plodovi, ribolov...
-pokapanje - ima par ukopa
-ukopi djece do 5, 6 godina - 6/7 grobova - u samom naselju
-nema ukopa starijih u naselju - kultni razlozi, žrtva djece zbog plodnosti naselja
-keramika
-jednostavna, loptaste, poluloptaste posude, razvijaju se s vremenom, jednostavan ukras
ili ga nema
-zdjele sa okomitim stijenkama - karakteristicno za Kretu - bogato ukrašene - cik-cak,
trokuti...
-vrcici sa uskim recipijentom
-plastika
-nije brojna, shematizirana

-EGEJSKI OTOCI
-Kefala (Kea), Saliagos, Naksos, Emporio, Tigani (Samos)
-Saliagos - gotovo sve faze, rani i kasni neolitik najvažniji
-pravokutne kuce skromnih razmjera
-kasni neolitik - kamen, cerpic, podnica od nabijenog kamena
-jednostavna keramika
-kasni neolitik - vrc na visokoj nozi, ukrašen šahovskim poljem; poluloptasti i loptasti
proizvodi
-Kefala
-u blizini obale
-dvije nekropole - gornja i donja (rani i kasni neolitik)
-grobovi tipa ciste, od kamena, pocasni kamen; okrugli ili pravokutni
-jedan ili više pokojnika u zgrcenom položaju; nije bitna orijentacija
-nalazi - kameni i kremeni, opsidijan, sjeciva i strugala od glacanog kamena
-posude od mramora (uvezene sa Pharosa)
-keramika - vrste askosa (ležece posude), ko košarica sa visokim drškama
-slikanje crvenom na svijetloj podlozi
-figure - shematizirane, samo naglašeni nos - pticje lice
-samorodni bakar - prvi nalazi tamo nađeni
-Emporio
-zid okružuje naselje
-objekti isti kao prije
-keramika - tipa košarica, loptaste, poluloptaste, sa nizom rožnatih ukrasa na drškama
-figure - žene 90%

-PELOPONEZ
-Malthi, Asea, sparta, Lerna, Franchti, Gonia
-Franchti
finalni neolitik 4000 - 3000
kasni neolitik 4500 - 4000
srednji neolitik 5000 - 4500
rani neolitik 6000 - 5000
mezolit ik 8300 - 6000
paleolitik 20000 - 8300
-naselje u pecini i na plaži
-znacajan zbog prijelaza iz mezolitika u rani neolitik
-pokopi identicni u mezolitiku i u ranom neolitiku
-zgrceni položaj, bez puno priloga, ruke položene uz glavu
-rani neolitik
-keramika - nema puno keramike, vecinom kamene posude
-keramika - loptaste forme, neukrašena
-srednji neolitik
-dosta nalaza urfirnis posuda (firnis - premaz) tankle stijenke, oslikane i preko premaz za
sjaj stavljen prije pecenja
-kasni neolitik
-mat slikanje, bez sjaja
-figure - shematizirane, uglavnom ženske figure, naglašeni bokovi; ukrašene slikanjem
-postoje i figure sa samo prikazom bokova - nosili se kao privjesci
-Lerna
-srednji neolitik (4 sloja - 1, 2-neolitik; 3, 4-broncano doba)
-cetvrtasti oblik, približava se tipu megarona - karakteristicno za kasni neolitik
-pokopi - u samom naselju uz inhumaciju ima i incineracije
-keramika - tamno (crvena, siva, crna...) na svijetloj podlozi
-figurine - mali broj ženskih figurina
-srebrne naušnice - kasni neolitik, plocice od zlata (Pela)
-TESALIJA, ZAPADNA MAKEDONIJA, SREDIŠNJA GRCKA
-Christos Tsuntas: neolitik A i B
-Vladimir Milojcic: finalni neolitik/eneolitik 4700/4500 - 3300/3100
mlađi neolitik 5400/5300 - 4700/4500
-Dimini
srednji neolitik 5800/5600 - 5400/5300
-Sesklo
stariji neolitik 6700/6500 - 5800/5600
-predsesklo
-protosesklo
-rani keramicki neolitik (Frühkeramikum)
predkeramicki neolitik ? - 6700/6500
-predkeramicki neolitik
-ima neke odlike neolitika ali nema još uvijek keramiku
-nalazi žitarica, mahunarki, goveda...
-znacaj opsidijana raste do 50% (Melos i Antipharos imaju opsidijana - ukazuju na
kontakte)
- Argissa - 6 ovalnih građevina, poluukopane, pruce i lijep
-nema puno ukopa
-sušena keramika - pred kraj PKN-a ili možda cak iz keramickog neolitika
-rani neolitik (Frühkeramikum)
-dobro dokumentiran
-odjednom veliki broj naselja (preko 200 a u PKN 20-ak); gusto raspoređena
-slican nacin pokapanja - jednostavni, plitke jame, malo priloga, bez orijentacije
-nema pokopa djece
-Nea Nikomedia - 30 ukopa pronađeno
-zgrceni položaj, pojedinacne i skupne, malo priloga
-keramika jednostavna, bez ukrasa
-Souphli - nekropola, kremirani ukopi, 2 jame - pretpostavlja se da su krematoriji
-50-ak ukopa pronađeno
-bogati darovi - keramika cijela ili ritualno slomljena
-predsesklo - ova faza nije vezana uz kulturu Sesklo, samo joj prethodi, služi samo kao
vremenska odrednica
-barbotin, impresso ukras, odlike kulture su drugacije
-protosesklo
-iz nje se razvija Sesklo
-posude - rašclanjeni oblici, loptasti oblici, crvena mat boja na svijetloj podlozi (bijela,
žuta), cik cak ukrasi
-brojni nalazi figura - ženski likovi - izduženi vrat, naglašen nos, bokovi, oci u obliku
zrna kave - prikaz kauri školjki, neke figure slikane (prikaz odjece)
-sve ženske, tek od Seskla prikaz muških
-Sesklo - srednji neolitik
-Sesklo je imao oko 1000 stanovnika
-2 dijela - akropola i donji dio grada
-kameni bedemi
-u sredini akropole - slobodan prostor
-megaron - iz kasnije faze - Dimini
-prikazi kuca, modeli - kuce kvadratne - kamen i cerpic, imale prozore i vrata i dvoslivne
krovove
-Chaeronea - modeli kuca
-Servia - kuce - nabijene podnice sa stupovima - glina
-nema kamena
-Nea Makri - isto nema kamena - drvo
-kuce od pruca i lijepa

-industrija - sjeciva - veliki broj


-sjecivo je odbojak kojem je dužina 2x veca od širine
-nazubak - sa nazubljenim rubovima
-opsidijan (sa Melosa i Antiparosa) - puno oruđa, vecinom alatki
-brodovi - model iz Tsangli-a - sigurno se može govoriti o trgovini i plovidbi
-koštana industrija - glacalice, šila, igle
-oblici posuda - od poluloptastih, loptastih do razvijenih
-ukrasi - finija keramika - crvena mat boja na svijetloj podlozi; motiv geometrijski,
ispunjava gotovo cijelu posudu
-solid stil - kad rub motiva završava stepenasto
-plastika - slicna protosesklu, samo se razvija, prikaz žene, naglašeni atributi, malo
drukciji položaj, oci u obliku zrna kave, nos naglašen
-novost je da ima par figura muškog prikaza
-Dimini - mlađi neolitik
Tesalija - Aghia Sophia, Arapi, Argissa, Dimini, Otzaki, Pefkakia, Plateia, Magoula
Zarkou, Rakhnani, Sesklo, Souphli, Tsangli
-središnja Grcka - Cheronea, Elatea, Orhomenos, Varke
-Zapadna Makedonija - Servia, Nea Nikomedia
-Dimini
-sacuvan, obnovljen, na blagom uzvišenju
-u vrijeme kad je nastao more je bilo samo 1 km od njega
-zašticen sa svih strana
-nastanak Diminija - više teorija, vjerovatno živjela zajedno sa Sesklom, tako da
vjerovatno nije uzrocnik propasti Sesklo kulture
-periodizacija: -nova periodizacija
klasicni Dimini Otzaki C (klasicni Dimini)
Otzaki Otzaki B (Otzaki)
Arapi Otzaki A (Aghia Sophia)
Tsangli Tsangli
Zarko - prijelazna faza
-arhitektura - utvrđena manja naselja, središnji dio kao akropola, bedemi
-na središnjem dijelu samo jedna građevina tipa megaron - 2 prostorije, trijem - namjena
nepoznata (kultno, svjetovno?)
-6 bedema (3 na akropoli, 2 u sredini i 1 na kraju) od kamena, nisu visoki - možda držali
zemlju da se nebi rasipala, možda da razdijeli stanovnike
-podjela grada na 4 dijela
-prah od obrade školjke Spondilus pronađen na svim dijelovima grada ali predmeti na
nekim dijelovima - socijalna diferencijacija - to ništa nije sigurno
-radionicke i stambene cetvrti - cetvrtasti tlocrt, kamen, cerpici
((-Sesklo - kasni neolitik - akropola, megaron
-Servia - megaron
-Vasviki - megaron - 4 prostorije
-Velestin - megaron - 30 m - najveca građevina u Grckoj))
-pokapanja - incineracija, inhumacija
-na nekropolama i unutar naselja
-incineracijske nekropole - Souphli, Platea Magula Zargo
-keramika
-slikanje dominantno, tamno na svijetloj podlozi (crvena, crna), razvoj motiva (spirale...),
gerlandi po cijeloj posudi
-javlja se polikromija - slikanje sa više boja
-Dimini - 6 ili 7 ukopa, nije pronađena nekropola
-figurini - privjesci - antropomorfni ukras - stilizirano žensko tijelo
-Larisa - Vinca - dvojne figure
-prikaz majke s djetetom - oslikano - najpoznatiji prikaz
-Plateia Magoula Zarku - prikaz kuce sa interijerom (8 figurina - obitelj) - model se
stavlja u zemlju prije gradnje kuce; ovaj model bio kraj ognjišta zbog napredka kuce
-finalni neolitik
-Rahmani kultura - Hagia Sophia, Pan
-pojava i bakrenih predmeta
-posude - rašclanjeni oblici, crusted slikanje - bojanje nakon pecenja - dominantno
-figure - shematizirane, oslikane, najcešce od kamena, samo gornji dio - umetalo se u
drvo ili glinu
-shematizirani prikaz tijela u zgrcenom položaju
Neolitik Makedonije

-2 glavna područja razvoja neolitika u Makedoniji :


istočni dio - Anzabegovo - Vršnik kultura
zapadni dio - (Pelagonija) - Porodin - Velusina
-u Makedoniji se miješaju utjecaji sa svih strana - jadranski, egejski, balkanski, ali je
uspjela ustanoviti neke osobnosti po kojima je značajna
-periodizacija:
kasni neolitik -skupina Zelenikovo
srednji neolitik-skupina Vršnik - Anzabegovo II - IV
rani neolitik -skupina Velusina - Porodin III - IV
skupina Vršnik - Anzabegovo I a - c
skupina Velusina - Porodin I - II

- Vršnik - Anzabegovo
-rasprostranjenost - istočna Makedonija ( Ovče polje )
-faze II - IV - srednji neolitik
I a - c - rani neolitik
-nalazišta - nisu tipa tell, ali su višeslojna; većina ih je smještena uz rijeke
-Anzabegovo, Vršnik, Slatine (Zelenikovo I), Govrelevo
-kuće - jednostavne, četvrtaste ; utjecaj egejskog prostora, a kasnije tipične balkanske
-poznate su nam na temelju nađenih modela – dvoslivni krov, rupe za dimnjak, prozori
-Vršnik - 3 objekta - jedan kvadratni (vjerojatno silos), dok su druga dva manja i u njima
su pronađeni ostaci kosti i znaci paljevine što poprima kultni značaj
-pokop - unutar naselja, u zgrčencu, bez puno priloga
-keramika
-nađeno je puno više fine ukrašene keramike
-oblici su loptasti i poluloptasti (idu prema kruškolikima)
-stijenke postupno postaju tamnije
-ukras - slikanje svijetlo (bijelo) na tamnoj podlozi
-motivi - pravolinijski, cik-cak, spiralni, u obliku kapljice, gerlande (egejski prostor i
starčevačka kultura)
-plastika
-shematizirane ženske figure
-izduženi vrat, naglašeni atributi, na kraju se svode na prikaz ženskih nogu – 2 spojena
dijela
-Govrelevo – lokalitet otkriven u novije vrijeme, bitan nam je zbog plastike koja se
razlikuje od ostalih lokaliteta - Adam - realističan prikaz muškarca - pupak, kralježnica,
rebra
-portret sa prikazanim obrvama, očima i ustima - najstariji portret na svijetu
-prikaz Velike Majke - stoji na modelu kuće (čuva ju)
-Mađari - lokalitet sa miješanjem posuda koje su tipično starčevačke i Vršnik –
Anzabegovo kulture
- Velusina - Porodin
-rasprostranjenost - područje Pelagonije (okolica Bitole)
-nalazišta - Porodin, Dobromirske tumbe, Veluška tumba
-faze I - IV
-većinom se radi o tell naseljima (Porodin i Veluška tumba su najpoznatiji)
-oko Ohridskog jezera - jadranski utjecaj
-kuće - dvoslivni krov, rupe za dimnjak
-mali broj pronađenog oruđa
-keramika - nađeno je više grube keramike; fina je slična Anzabegovo k.
-plastika - bogatije zastupljena, figure nisu toliko naglašene; imaju izdužen vrat
-zoomorfni prikaz - žrtvenik s dva jelena

- Zelenikovo II (pripada kulturi Vršnik - Anzabegovo)


-posebna kulltura pod Vinčanskom kulturom
-vrlo malo fine keramike - nema slikanih motiva
-glavni ukras - kaneliranje - izbočenja, to je inače karakteristika Vinčanske kulture
-plastika - potpuna shematizacija, ptičje lice
22.05.2008

neolitik Rumunjske

stariji neolitik Rumunjske

1. kultura Circea - Gura Baciului


2. kultura Criş Rumunjska
3. kultura Dudeşti
4. kultura Predcucuteni
5. kultura linearno trakaste keramike

1. Circea - Gura Baciului


-pocetna faza neolitika u Rumunjskoj
-usporediva sa starcevackom kulturom (protostarcevo i pocetak Starcevo 1)
-Oltenija i zapadna Transilvanija
-Circea - La Hanuai, Gura Baciului, Gradinele, Copacelu
-utjecaj sa JI Balkana - slikanje bijelom bojom na tamnoj podlozi (iz Egeje, preko
Balkana u Rumunjsku)
-tipicna neolitska, kratkotrajna naselja, uz tokove rijeka
-privreda - zemljoradnja, stocarstvo, lov loše zastupljen
-kuce - poluzemunice, šatorasta konstrukcija
-keramika - loptaste, poluloptaste posude slicne Starcevu I, ukrasi - bijela boja na tamnoj
podlozi (crvenkasta), jednostavni, linearni motivi
-pokopi - inhumacijski, na boku u zgrcenom položaju, u plitkim jamama

2. Criş
-Oltenija, S i SI Vlaška, Moldavija, Transilvanija
-(linear Starcevo)
-Circea, Verbicoara, Verbita, Locuşteni, Boroşteni, Ostrovul Banului, Salcuta
-prisutan je utjecaj Starceva II
-naselja - kratkotrajna, uz rijeke
-nastambe – najprije poluzemunice, a kasnije nadzemne građevine
-privreda ista - zemljoradnja i stočarstvo
-keramika - slicna
-slikanje se zamjenjuje tamnom bojom s vremenom
-plastika shematizirana

3. Dudeşti
-Vlaška ravnica
-Dudeşti, Radovanu, Malu Roşu, Cernica, Dragiceanu
-faze: 1. Malu Roşu
2. Fundeni
3. Cernica
-zemlja se istroši pa se sele, zbog toga su naselja kratkotrajna
-keramika slicna; dominantno je urezivanje
srednji i kasni neolitik Rumunjske

1. kultura Vadastra
2. kultura Boian
3. kultura Hamangia
4. kultura Petreşti
5. Vincanska kultura
6. Cucuteni Tripolie kultura

1. Vadastra
-jugoistočna Oltenija, jugozapadna Vlaška
-Vadastra, Orlea, Celei
-promjene - gradnja naselja, oblikovanje keramike i način ukrašavanja
-pocinju dugotrajnija naselja ( tell )
-nastambe - većinom nadzemne građevine
-privreda i pokapanje se ne mijenja
-keramika - konični i bikonični oblici; rašclanjene posude, s nogom
-ornamentizam - urezivanje, bijela inkrustacija, ukrasi na cijeloj posudi; izrezivanje
-antropomorfne posude
-plastika - prikaz ptičjeg lica i torza; stoje zasebno ili kao ukras modela kuće, hrama ili na
posudi

2. Boian
-Vlaška, jugoistočna Transilvanija, južna Moldavija
-najpoznatija i najbolje istražena kultura
-Giulesti, Vidra, Cernica
-faze :
1. Bolintineanu
2. Giulesti
3. Vidra
4. Spantov
-tell naselja
-pokapanje – ispruženi položaj na leđima sa bogatim prilozima
-keramika – četvrtaste posude, a uz njih žrtvenici ( kultne posude ); poklopci – konični s
masivnim drškama
-ukrasi - urezivanje, bijela inkrustacija ( meandri, spirale )
-plastika – shematiziranje, osnovne linije

4. Petreşti
-središnja Transilvanija
-Petreşti, Pianu de Jos, Pauca
-faze : Petresti B, AB, A
-ukrasi na posudama - slikanjem
-figuralna plastika - shematizacija, ruke izbačene van
Neolitik panonskog i peripanonskog prostora (Mađarska)

-periodizacija:
mlađi neolitik - Lengyelska, Potiska, Herpaly-Csöszhalom, Moravska slikana keramika
srednji neolitik - kultura linearne keramike (istočna i zapadna varijanta)
stariji neolitik - Körös kultura, kultura linearne keramike

- Körös kultura [Kereš]


-područje oko rijeke Tise, Körös, Moros
-Kopancs, Ludvar, Kotacpart, Biserna obala, Ludoš
-3 faze - Körös I, II, III + protokörös
-istovjetan sa starčevom IIa
-naselja - kratkotrajna, uz rijeke
-nastambe - poluzemunice, a kasnije sve više nadzemne građevine
-pokapanje - plitke jame, zgrčenci sa malo priloga
-keramika - poluloptaste i loptaste posude, kratki vrat; posude sa više nogu
-ukrašavanje - barbotin, pseudo impresso ( utiskivanje prsta ) na grubljoj keramici, a na
finijoj najprije slikanje bijelom na tamnoj podlozi, a kasnije obrnuto
-kapljičasti motivi, antropomorfni i zoomorfni motivi

- kultura linearne keramike (LTK; LBK)


-Alföld, Transdanubija, Moravska, Slovačka, Češka, Poljska, sjeverna Austrija,
Njemačka, Transilvanija
1. istocni kompleks linearne keramike (kultura linearne keramike Alfölda)
2. zapadni kompleks linearne keramike
1. istocni kompleks
-Alföld, istocna Slovacka
-Velke Raškovce, Tiszadob, Bükk, Szatmar, Szilmeg, Szakalhat
-zadruge, rod ili šira porodica se konstantno krece, seli - privreda - stoka
-periodizacija:
III stupanj - skupina Szakalhat (Tiszadob, Szatmar)
II stupanj - skupina Tiszadob (Raškovce, Bükk)
I stupanj - skupina Szatmar (protolinearna keramika)
-regionalne skupine - Szatmar, Tiszadob, Szakalhat, Raškovce, Bükk
-urezivanje linearnih motiva na keramičkim posudama
-konične i bikonične forma; rašclanjene posude
-antropomorfna plastika nađena je u velikom broju; prisutna shematizacija; neke imaju
rupe (visile su negdje); ukrašene su kao i keramika urezivanjem, ali pojavljuje se i
oslikavanje crvenom bojom
-posuda s dva otvora - u njoj su bila zrna žita - kult - vjerojatno dar bogovima
2. zapadni kompleks
-Transdanubija, Moravska, zapadna Slovačka, Češka, Poljska, Njemačka, sjeverna
Austrija, SZ Hrvatska
-Malo Korenovo, Želiezovce, Keszthely
-velika naselja
-velike kuće sa nekoliko prostorija, kratkotrajne
-jednoslojna naselja
-loptaste posude s urezanim spiraloidnim ili krivocrtnim motivima

- Potiska (Tisa) kultura


-tok rijeke Tise (istočna Mađarska), Bačka
-Lebe, Čoka, Szagvar, Szakalhat, Crna Bara Kremenjak
-izniče iz linearne kulture
-tell naselja pojavljuju se tek u kasnom neolitiku
-kuće - velikih dimenzija; unutrašnjost je podijeljena na 3 dijela; oko njih nalaze se
otpadne jame
-grobovi - razvoj nekropola, zgrcenci, prilozi - posude, nakit
-Ajter Kofer - pronađeno 300/50 grobova, skeletni ukopi sa brojnim prilozima
-1/3 grobova je dječja, što nam pokazuje veliku smrtnost - oni su najbogatiji prilozima
-ukopi u naselju i dalje postoje
-keramika - većinom jednostavne i neukrašene posude, bikonične, na jednoj ili više nogu;
ima i ukrašenih primjera - cijele posude ukrašene urezima; linearni motivi
-antropomorfne posude - na izduženom vratu ljudsko lice
-prikazi na posudama - ljudski lik - kultno posuđe
-model nastambe ili hrama koji služi kao žrtvenik
-plastika - dobro zastupljena, ženski likovi pogotovo; prikaz žene koja sjedi na prijestolju
-vezuje se uz zemljoradnju jer u ruci drži srp

- Herpaly-Csöszhalom
-razvija se krajem neolitika iz Potiske kulture; istocno od nje
-ukopi na nekropolama - naznake diferencijacije po spolu - žene na desnom, muški na
lijevom boku
-posude - konicni oblici, najčešće na nozi ukrašene linearnim motivima, ima i slikanja;
bogatiji sustav ukrašavanja
-figure još shematiziranije od Potiskih figurina

-Lengyelska
-Transdanubija, istočna Austrija, Moravska, zapadna Slovačka, JZ Poljska, Bačka
-varijante - transdanubijska i slovackomoravska varijanta
-Lengyel, Hidas, Zengövarkony, Brodzany Hitra, Nitriansky Hradok
-kuće - i dalje su velike, ali sa samo jednom prostorijom
-pokopi - u naseljima ili nekropolama; zgrcenac
-posude - prisutno slikanje crvenom bojom; slične Potiskoj kulturi
-prvi nalazi bakra
periodizacija :
Lengyel V neolitik
Lengyel IV - Ludanice
Lengyel III - Nitra - Brodzany
Lengyel II
Lengyel I - Lužianky
- Moravska slikana keramika
-Moravska (zapadno od Lengyelske)
-modeli kuća
-keramika - prisutno slikanje, bikonične posude s izduženim vratom
-aplikacije - kuglaste ili rogolike
-antropomorfne posude - urne - sa uzdignutim rukama
-plastika - shematizirana; tzv. božice - sjede na prijestolju (Magna Mater); antropomorfne
- violinski tip
29.05.2008

Neolitik Srbije

kasni neolitik – vinčanska kultura ( Vinča A-B, Vinča – Toroš I-II )


srednji neolitik – starčevačka kultura
rani neolitik – protostarčevo

- Protostarcevo
-5 ipo tisuca godina pr. Kr.
-dugo se smatrala kao prvi stupanj Starčevačke kulture
-protostarčevo i Gura Baciului stavljaju se u jedan nukleus - vrlo su slične
-naselja - kratkotrajna, na obalama rijeka
-stočarstvo i zemljoradnja, lov i ribolov
-mezolitički utjecaj - poluzemunice; šatorasti „krov“
-pokopi – rijetki nalazi; zgrcenci u plitkim jamama unutar naselja, bez priloga
-keramika – loptaste i poluloptaste posude
-gruba keramika – barbotin
-fina keramika – slikanje bijelom bojom na tamno, motiv bodljikave žice; plastični ukrasi
-plastika – stubaste shematizirane figurine prikaz lica; Venere – „crvenokosa boginja“ iz
Donje Branjevine
-zoomorfne posude

-Starcevacka
-nastavlja sve što je započeto u Starčevu
-naselja uz rijeke
-poluukopani objekti, ali i nadzemne građevine
-primitivna obrada zemlje - zato su naselja kratkotrajna, i ne sele se daleko već svega par
kilometara (zemljoradnja, stocarstvo)
-pokopi - zgrčenci u plitkim jamama unutar kuća, sa malo priloga
-industrija kamena potpuno je neolitska - sječiva, oruđe od opsidijana
-koštana industrija - spatule ili žlice za hranu, ukrašene drške
-gruba keramika - organizirani barbotin (tanki sloj otopljene gline se nanosi prije pecenja)
- povlačenjem prstiju po posudi
-pseudo impresso - izvodi se štipanjem po keramici; ova tehnika pojavljuje se u
predsesklo fazi
-fina keramika - linear A (svijetli linear - bijela boja na tamnoj podlozi), linear B (tamni
linear)
-girlandoid - polukružni ukrasi na rubu posude
-oblici - i dalje loptaste, poluloptaste posude na maloj nozi
-plastika - stubaste figure - instrumenti kulta - urezane oči i naglašen nos
-Venere - naglašene grudi, steatopigija; Venera iz Starčeva - ukrašena crvenom bojom na
tamnoj podlozi, koncani ukras
-regionalna podjela :
južno Moravska - ukras strebol (cik-cak) ; ukras atremolo - drhtava ruka
istočno bosanska (Tuzla) - meandri
-Vincanska
-kasni neolitik
-proširila se na veliko područje (Rumunjska, Mađarska ...)
-opadanjem kulture, naselje dobiva zidine; postaje sve slabije i prima utjecaje
-3300. BC - početak opadanja
-Vincanci među prvima prihvatili obradu i vađenje metala
-obrada metala, vađenje ruda - prvo primjenjuju u vino i kult - to dovelo do raspada
društva
-uvodi se specijalizacija - centri u blizini naselja gdje se vadi ruda, mjesto gdje se vadi
mramor
-jedino nisu okrenuti prema zemljoradnji i stočarstvu
-opsidijan - zastupljen je u velikom broju, u Srbiji ga nema
-to se već vezuje za bakreno doba
-Vasić - prva iskopavanja (1908 - Belo Brdo kod Vince), podijelio je na 6 faza - metricki,
bez kulturnih razlika
-kuće - zemunice i poluzemunice do razvoj nadzemnih građevina; kasnije sve više soba,
ormara; vrhovi krovova ukrašeni akroterijima, veliki pitosi za spremanje hrane ukopani u
zemlju; kuće s pećima - polukružne i potkovicaste peci
-opsidijan (iz planine Bik - Mađarska)
-pokapanje - pojava nekropola (Gomolava) - jedina novina
-inhumacija - zgrcenac, par priloga
-prisutna je i incineracija, nije sigurno da li se radi isključivo samo o njoj
-pokop iz Tartarie (Rumunjska) - uz spaljene kosti muškarca pronađeni su kikladski idoli
i 3 pločice s urezima koje autori tumače kao pismo - slično sumerskom (4000. g. pr. Kr)
pokop šamana sa brojnim prilozima
-keramika - crno glačana, jako kvalitetna, sjajne površine ukrašene kaneliranjem – veže
se za utjecaje s istoka (metalne posude u Anatoliji); posude tipa amfore ukrašene
urezivanjem; -nema više loptastih posuda – bikoničnost
-pokušavaju na keramici oponašati sjaj metala jer kod njih ga još uvijek nema
-prosopomorfni poklopci – stiliziraju lice (Batman ), drške su kao uši
-plastika – realistični prikazi ženskog tijela; s razvojem kulture postaju plošne, dijelovi
tijela se naglašavaju urezima; neke figure se bojaju;
-„ Lady of Vinča „ – urezi po cijelom tijelu, možda prikaz odjeće
-brojne figurine pronađene su odbačene – instrumenti kulta - odbacuju se nakon uporabe
-prikazi figura – svi položaji, blizanci, dvospolci, mitski prikazi – vile, patuljci
-veliki dio figura posvećen je kultu plodnosti – žena sa posudom, majka s djetetom u
naručju
-„ Hyde Vaza „ – zoomorfna posuda, kombinacija ljudskog i životinjskog - ptica sa
ljudskim licem
-vincanski hljebici - ukrašeni obluci
Keramicka produkcija u neolitiku JI Europe

-zaostaje po svojoj kvaliteti i raznovrsnosti


-keramika Bliskog Istoka ne može se uspoređivati sa keramikom drugih istovremenih
kultura
-prva četvrtina 6. tisućljeća – početak neolitika u Anatoliji
-neolitik JI Europe počinje kada se na Istoku formiraju zajednice eneolitika

-rani neolitik
-prostorne kulturne cjeline povezane zbog sličnosti u tehnici ukrašavanja - tehnika ?
-osnovne karakteristike : monokromna keramika, fino obrađene površine uglačane do
visokog sjaja, svijetlih boja
-prva rano neolitska kultura – protosesklo
-kvalitetna izrada, fino obrađena površina – jedini ukras
-posude su ukrašene slikanjem svijetlom bojom – jednostavni geometrijski likovi, kasnije
složeniji slikani tamnom bojom
-prijelaz na srednji neolitik – formiraju se 2 cjeline – Karanovo I i Gura Baciului – po
svojim motivima povezane su s područjem Bliskog Istoka ( kapljičasti uzorci bijelom
bojom na tamnoj podlozi )
-ukrasi se osim bijelom izvode i crvenom bojom
-balkansko – anatolski neolitik
-istočni Jadran – drugačiji stil – impresso
-srednja Sardinija, Korzika, Pirinejski poluotok, južna Atika – razvijaju vlastiti stil –
tehnika utiskivanja ( noktom, prstom, školjkom )
-Kardum – impresso kultura – čitav niz zajednica međusobno povezanih istim načinom
ukrašavanja zbog ujednačenih uvjeta u kojima žive

-srednji neolitik JI Europe


-razdoblje usavršavanja tehnika, vrijeme razvijanja repertoara ukrasnih motiva
-Sesklo - jedna od najlikovnijih kultura srednjeg neolitika - tipološki repertoar, kvaliteta
posuda, dobro pročišćena zemlja, bogati slikovni ukras, primjenjuju i tehniku urezivanja
--linearni motivi, tamne boje na svijetloj podlozi
-oslobađanje od linearne jednostavnosti - kombiniranjem jednostavnih linija dobija se
složen i dekorativan motiv
-plamenasti ukrasi - mogu biti vodoravni ili kosi
-Anzori - ukrašavanje vanjske i unutarnje stijenke posude
-stepenasti motivi - solid stil - tipičan izraz završnog stupnja Sesklo kulture
-Anzabegovo II-III, Porodin II-III - rani i srednji neolitik; vlastiti stil - ukrašavanje
slikanjem, a javljaju se i složeni urezani motivi
-Karanovo II-III - slikana keramika, složeni ukrasi - spirale, svijetlo na tamno
-Starčevo II-III - keramika slična Karanovu - pseudo impresso i barbotin
-pseudo impresso - nešto grublje od impresso, utisak nokta i prsta
-barbotin - povlačenje prstiju preko gline koja se stavlja na gotovu posudu
-slikana keramika - motivi tamno na svijetlo (crvenkasto-smeđe) , pravocrtni jednostavni
motivi, geometrijski likovi, viseći trokuti čija je praznina ispunjena mrežastim motivima
-kasnije se javljaju polikromni ukrasi ( istodobno izvedeni i sa tamnom i sa svijetlom
bojom )
-jadransko područje - formiranje stilskog izraza - karakteristična ornamentika: tamna boje
na svijetloj podlozi, pravocrtni motivi mogu formirati jednostavne motive. Javljaju se i
složeni spiralni motivi
-Danilska kultura - ne koriste bijelo slikani ukras, ali koriste ukras izveden reljefno -
izrezivanje međuprostora spiraloidnih motiva; c- motiv - po cijeloj površini posude, čini
je drukčijom od ostalih kultura JI Europe, s kojima ima zajedničku tehniku oslikavanja
-rub panonskog prostora - linearno - trakasta keramika - teknikom urezivanja izvode se
jednostavni motivi

-kasni neolitik JI Europe


-obogaćivanje stila i linearnog izraza
--raznovrsna keramika
jug Balkana, Tesalija – isti prostor gdje i Sesklo i protosesklo – sada nastaju posve nove
kulture – raznovrsnost, dekorativnost, složena kompozicija
-tamni ukras na svijetloj podlozi – prevlaka nanesena na posudu na koju se nanosi motiv
- jednostavan, šahovski motivi
-istok Balkana – Karanovo I, II, III, a u kasnom neolitiku se razvija Karanovo IV
-Veselinovo kultura – produžeci na drškama; šire ukrasne površine ( ukras oslikan
bijelom bojom )
-područje Vlaške doline – Vadastra kultura – složeni motivi ( prevocrtni, krivocrtni,
spirale ); tehnike urezivanja i žljebljenja ( žljebljenje plitko tupim predmetom – ispunjeni
bijelom pastoznom masom )
-JI Europa – Bojan kultura – osnova tehnika – urezivanje ( višestruko ponavljanje
jednostavnih motiva koji odaje bogat ukras )
-krajnji SI – kultura Hamangia – značajna figuralna plastika – pokušaj psihološkog
portretiranja članova zajednice
-središnji Balkan – Vinčanska kultura – crna glačana keramika. Dolazi do novog sustava
ukrašavanja – KANELURE – plitki žljebovi koji mogu biti okomiti ili činiti složeniji
ukras. Prisutan je pokušaj imitiranja posuda od bakra. STRALUCIDO tehnika –
izvođenje ukrasa glačanjem uskih površina u željenom ukrasu
-srednja Bosna – Butmirska kultura – za nju je karakterističan spiralni ukras. Dosegla je
vrhunac u urezanim motivima – najčešće je riječ o trakama koje se povezuju u različite
kompozicije
-Hvarsko – lisičićka kultura – ukrašavanje slikanjem crvenom bojom prije pečenja, dok
se u Hercegovini razvija crusted tehnika – slikanje izvedeno pastoznom bojom nakon
pečenja
-Grabčeva špilja – motiv na ulomku posude – prikaz neolitičkog broda koji izgleda kao
srednjovjekovna galija, zato je upitno to što prikazuje
-Lenđelska kultura – ukras izveden slikanjem – pravocrtni motivi – nositelji ovog stila
05.06.2008

neolitik BiH

središnja Bosna

-Hercegovina – utjecaj Jadrana; -sj. Bosna – utjecaj Srbije


-niti jedna kultura ne zauzima središnji bosanski prostor

Starcevacka - impresso
-Obre II
-kucni lijep, nema nalaza puno
-pokop - 8 dijecjih, pomješani sa životinjskim kostima - kult?
-Alojz Benac
-grobovi koncentrirani unutar naselja na 2 mjesta ( oko kuća )
-mjesto rituala - paljenje - ljudski i životinjski ostaci, nakit od spondilusa i jantara,
posuda impresso; mjesto gdje je prinešena žrtva
-keramicki disk (suncev kolut?)
-žrtvenici – utjecaj starcevacke kulture; sa četiri noge
-keramika - s jedne strane impresso, s druge bojanje - pocetak starceva

-Kakanjska kultura
-Kakanjska III ( protokakanj ) - primanje utjecaja s istoka - crnoglacana keramika - kroz
Butmir došla u Kakanj
-Kakanjska I – utjecaj danilske i starčevačke kulture
-naselja su različita, nema pravila
-zemunice, nadzemne građevine
-pokopa nema puno
-keramika - monokromna; plasticne aplikacije ili tu i tamo koji urezani ornament
-oblici - tulipanske kupe (čaša) široke kupe
-ritoni - kultna posuda na 4 noge, kosi recipijent, jedna drška, polukružne; ima ih od
Grcke do Jadrana i u Italiji
-porijeklo? - najveci broj primjeraka ima danilska kultura, kasnije Bosna
-Crno vrilo - najstariji riton, nađena drška i dio oboda
-cemu su služile? dio životinje ili covjeka? vjerojatno ne pripadaju određenom kultu, već
su instrument koji se koristio po potrebi

-Butmirska kultura
-dobro istražena
-sličan teritorij kao Kakanjska ; prima njene utjecaje, ali kasnije je zasebna kultura
-autohtona osnova - na nju se razvija Butmirska
-4 komponente:
-autohtona Kakanjska
-Danilska
-Podunavska (trakasta keramika)
-utjecaj sa istoka - Vinca - crno glacana keramika
-Butmir - zemunice
-Obre II
-nadzemni objekti
-cetvrtaste građevine, pruce, stupovi, glina, neki prolazi poplocani, trgovi - slobodni
prostori, kuce kvalitetne
-peci kalotaste
-ostaci dasaka - spavanje?
-odvojene sobe
-ostaci žbuke sa spiralnim ukrasima
-pokop - ukopi djece u naselju ( žrtva za plodnost? )
-ukopi djece u Panoniji, Danilu, Vinci - nezna se jeli autohtono
-sjekire od glacanog kamena
-brojne strelice od kremena
-keramika - spoj svega od maloprije, osnova je crnoglacana keramnika
-utjecaj od Vince
-od Kakanjske - šuplje noge na posudama, ritoni
-trakasta keramika - sa Panonskog prostora, cesto inkrustracija
-utjecaj Jadrana - spiralna dekoracija - najviše razvijena, urezivanje, izrezivanje,
inkrustracija, plasticne spirale
-broj spirala 6, 12, 18 ili 24 uvijek
-plastika - gotovo na svim lokalitetima, najviše Butmir
-shematizirane figure, mnoge razbijene
-3 figure - armenoidni tip, europski i negroidni tip - rasna podjela - realisticno prikazane,
nisu shematizirane
-zoomorfne
-Butmirska kultura ne nestaje nakon neolitika
-covjek je postao covjek kada je postao svjestan sebe

Kultovi i vjerovanja u neolitiku (antropomorfna plastika)

-duhovna kultura
-osjecaj duha, postojanja
-na tome postoje poceci religioznosti
-vec u paleolitiku - paleoliticka umjetnost - vjerovanje da ce razlicitim magijskim
sredstvima udovoljiti duhovima i donjeti dobar ishod, povoljan utjecaj na ispunjavanje
svojih želja
-opce kolektivno stanje svijesti
-neolitik je korijene religijskog shvacanja obogatio vjerovanjem u razlicite sile
-neoliticka revolucija je bitno utjecala na kultove i vjerovanja jer se pocela proizvoditi
hrana
-problem je u razumijevanju razloga zašto dolazi npr. do pomora stoke, suše...
-1. pitanje nastajanja života
2. pitanje smrt, nestajanje života
- figuralna antropomorfna plastika
-animizam - vjerovanje u duhove koji određuju svaku stvar, pojavu – antropomorfne
predodžbe tih nadnaravnih sila
-Mughara - elementarno prikazivanje antropomorfnog - koštana plastika - skocni zglob
koze
-minimalisticki prikaz ljudske figure
-Beletinci - Starcevacka kultura
-stubasta figura, par ureza koji daju ljudsku fizionomiju - lici na totemske stupove
-Mughara - (nacrtano nešto – zrno žita) seksualnost nema nikakvo znacenje
-Beidha - figurine violinskog tipa
-sve više antropomorfnog
-Ain Gazal - gotovo uopce nema shematiziranja; iz jednog tijela dvije glave
-Çatal Höyük - u najvecem broju slucajeva ženski lik prikazan (95:5) - fascinacija
nastajanjem života iz nicega
-Magna Mater koja daje život
-Servia -
-Vršac - Kremenjak - naglašen trbuh
-bokovi i grudi
-kod svih figura prikazivanju lica poklonjena samo sekundarna pažnja, usta se ne
prikazuju jer božanstva ne govore, oni djeluju, s njima se komunicira preko posrednika
(svecenika), preko rituala
-obojani djelovi tijela - najcešce crvena
-“Lady of Vinca” - ukrašeno tijelo bojanjem i urezivanjem
-Çatal Höyük - izrazito naglašeni kukovi, steatopigija, ruke na prsima, oci i nos blago
naglašene
-božanstvo koje je u tom tijelu personificirano
-Cipar - jedan od rijetkih prikaza usta, ruke na prsima, posuda na nogama
-Gudnja - nije cjelovita, torzo samo, naglašena prsa
-Çatal Höyük - izrazito naglašena prsa...
-Körös kultura, Starcevacka kultura - J. Lo guzica
-crvenokosa boginja iz Starcevacke kulture
-Hacilar - sjedece figurine; kurotrofne - nisu prikazane kao pojedinacni likovi, majka sa
djetetom; uvodi se tronožac, sjedalica
-Slatina (Svetozarevo) - kurotrofna figurina
-Larisa - kurotrofna kompozicija
-Çatal Höyük - kurotrofna kompozicija, sjedi na tronu, prijestolju, daje uzvišenost,
nasloni u obliku leoparda tj. macaka - simbol ženskih božanstava
-muška božanstva - bik
-Predionica - kod Prištine (Vincanska kultura) - dominantni stav, tron
-Nitrianski Hradok
-Mađari - sjedi na prijestolju ali i na kuci, zaštitnica kuce, istaknut pupak - zamjena za
naglašen trbuh
-Govrlevo - naglašen trbuh, isto na kuci, “izlazi” iz kuce
-Porodin - brojni prikazi ljudskih antropomorfnih likova
-pocinje se uvodit muški lik
-Zelenikovo
-ponekad prikaz samo glave jer je to izraz našeg fizickog individualizma
-Gomolava - dvoglava osoba, sijamski blizanci - shvacaju ga kao znak božji - imali
posebno znacenje
-mentalna abnormalnost - znak božanske posvecenosti
-Çatal Höyük - “sveti brak” - muško i žensko božanstvo u ljubavnom cinu
-Szegvar - “bog sa srpom” i žensko božanstvo - izjednacavaju se, oboje na tronu
-Cernavoda - u grobu muška i ženska figurina nađeni; žena - ležerna nadmocnost, muški -
sjedi na tronu, “mislioc”
-prikazi božanstava na keramici - ruke u stavu molitve, raširene ruke
-žrtvenici - plitki recipijenti na nogama, zoomorfni oblik ili na visokoj nozi,
prosopomorfni poklopac (Vincanska)
-ritoni - Danilo; Tesalija, Albanija, do Tršcanskog podrucja - središte je na našem dijelu
Jadrana
-Smilcic - riton na ljudskim nogama
-Danilo - antropomorfne figurine zvonolikog tipa - muška božanstva
građevine, reprezentativnije od ostalih građevina
-Cayönü - tragovi monolitnog bloka koji je bio u središtu
-Çatal Höyük - rogovi bikova, bikove glave, oslikavanje zidova
-Malta - pravi hram
grobovi i pokapanja

-Natufijen
-Lepenski vir - u kucama uz ognjište, položeni na „turski“ ležeci položaj - oblik kuce
-Franchti - ruke na prsima
-Ain Malaha - ukopi vezani uz naseobinsku cijelinu
-primarno i sekundarno ukapanje
-vjerovanje da su samo iz jednog oblika života prešli u drugi, ostaju clanovi zajednice,
trajno prisutni
-ne postoji stroga podjela na svijet živih i mrtvih
-drugi aspekt - strah povezan s vjerovanjem da ako ih se ne štuje, mogu zajednici nanjeti
štetu
-oblik groba asocira na kucu, nisu pravokutni
-grob - mjesto gdje covjek nastavlja svoj život
-zgrceni položaj - položaj u snu, i položaj fetusa
-pojedinacni pokopi, nema skupnih
-jednostavni grobovi, plitke jame, nema priloga što je kontradiktorno s vjerovanjem
-dominantno individualno ali ima i zajednickih grobnica
-kad se završi proces raspadanja prenose ih u trajne grobnice
-Mughara - dvojni ukopi - možda su u rodu nešto; vjerovanje da osobe koje su djelile istu
sudbinu za života, to moraju i u smrti
-Çatal Höyük - jedan od najljepših ukopa
-redovito u istom položaju - zgrcenom, duboke jame, bez priloga i nalaza
-kosturnice sukcesivno kroz duži vremenski period
-svi pokopi vezani uz kucu
-cesto ispod bankova za sjedenje i spavanje
-višestruko korištenje jedne jame dok se ne napuni
-Çayönü - ogromna kolicina kostiju ( korištenje groba kroz više generacija )
-Ilipinar - zgrcenci
-Khirokitia - ovalne grobnice (kao kuce, kamen na njima - žrvanj
-Franchti (rani neolitik) - žrvanj isto
-Nea Nikomedia, Souphli - intramurijalno (unutar aglomeracije, naselja) pokapanje,
zgrcenac, tri pokojnika u jednoj grobnici
-Lerna - prilog - posuda keramicka
-iduci prema sjeveru, ima priloga
-Vinca - intramurijalno
-Kisköre Gat - pocinju se pokapati jedan kraj drugih, na jednom podrucju
-Ain Gazal - posebno pokopane lubanje - kult predaka - vjerovanje da cuvanje lubanje
osigurava pomoc i pokazuje poštovanje
-Jerihon - lubanja premazana nekom vrstom žbuke i dograđeno lice te osobe - kult
predaka, oci - umetanje školjki iz Crvenog Mora
-Smilčić, Danilo – primjeri straha od osoba, vampirizma i ostalih oblika negativnih
utjecaja mrtvih, za one za koje se vjeruje da su štetni - sakate se, potrbuške se pokapaju,
opterecenje se stavlja na njih ili ih vežu
-ako se necije rađanje poklopi sa nekim lošim događajem, sušom ili slicno - on je donio
to zlo, drugacije ga tretiraju i za života i nakon smrti-