You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Biuro Parafialne czynne:
Tel. :(586) 977 - 7267 * Fax.:586.977- 2074 poniedziałki, wtorki , czwartki
Sala Parafialna (586) 977– 7379 10:00am -12:00pm, 3:00pm – 5:30pm
Adres internetowy: www.ParafiaSterlingHTS.org środy, piątki
Adres e-mail: sekretariat@ ParafiaSterlingHTS.org 10:00am -12:00pm, 3:00pm – 6:00pm
e-mail: parish@ ParafiaSterlingHTS.org soboty
10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Robert Będziński - wikariusz,
ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

XI NIEDZIELA ZWYKŁA samochód, obserwując zaangażowanie tych, którzy
je rozprowadzali. Aż cieszyłem się jak dzieciak, że
14 czerwca 2009 gdzieś tam ktoś czuwa, żeby i przez mikrofon
pozachęcać do odwiedzenia różnych zakamarków
Co w trawie piszczy… festiwalu i jeszcze poprowadzi niektóre zabawy. Aż
nie wyobrażam sobie tego całego biegania bez
Niech będzie pochwalony możliwości schłodzenia gardła łykiem pysznego
Jezus Chrystus! polskiego piwa, z takim uśmiechem serwowanego...
Aż na końcu wspomnę dźwięki muzyki (naszych
sztandarowych) zespołów Muza Mix i Rytm, które
Że niby wypada podziękować”... „Wypada, żeby jeszcze brzmią w uszach i mieszają się nawet trochę
Ksiądz Proboszcz na chwilę tam poszedł”… Trochę ze śpiewem naszego chóru i ludowymi podskokami
przepraszam za słownictwo, ale… guzik-prawda! Nie Dunajca… I wreszcie – już na samym końcu - aż nie
to, że wypada, ale TRZEBA! wiem, co by było, gdyby nie czuwał nad wszystkim
Przewodniczący Festiwalu, p. Krzysztof Piotrowski,
Oczywiście wiem, że to przecież nie dla mnie cała ta i mniej oficjalny przewodniczący, p. Piotr
festiwalowa robota. Mimo to czułem się gospoda- Ambroszkiewicz. Ich taka prawdziwie gospodarska
rzem i dwoiłem się i troiłem, żeby zajrzeć niemal w obecność wszędzie tam, gdzie było trzeba, gdzie cos
każdy kąt i sprawdzać, co się dzieje i jak się to trzeba było donieść, zadecydować, naprawić czy po
wszystko kręci. I nawet jeżeli nie udało się porozma- prostu uporządkować, była zwornikiem całej
wiać ze wszystkimi, którzy zakasali rękawy, żeby w imprezy i sprawiła, że wszystko poszło pięknie i
tych dniach naprawdę się napracować, to wierzę, że i bezawaryjnie. Próbuję sobie uświadomić ile osób
oni zrozumieją, że po prostu droga była nie tylko mogło wziąć udział w przygotowaniu i prowadzeniu
kręta, ale i usiana ludźmi, z którymi po drodze z festiwalu: od przygotowań, od wszystkich pism i
największą przyjemnością mogłem zamienić słowo – pozwoleń, poprzez wypożyczenie namiotów,
i sprawami, które gdzieś tam na bieżąco trzeba było dziesiątków innych rzeczy, aż po posprzątanie
załatwiać. Aż serce rosło, kiedy po drodze było widać ostatnich resztek – i… nie wiem! Chyba prawie cała
dzieciaki szczęśliwe po jakiejś robótce plastycznej, parafia!
czy po prostu szczęśliwe, bo skaczące po dmucha-
nych namiotach i titanikach… (Właściwie w ostatniej Dlatego wszystkim tym, którzy dali swój czas, siły
chwili przestraszyłem się, że komuś się może cos stać i serce życzę, żeby już sama satysfakcja z takiej
i z żalem zrezygnowałem z poskakania razem z dobrej roboty była Waszą radością, i w imieniu
nimi...) Aż miło było obserwować, jak nie maleje wszystkich, którzy mogli się bawić z całego serca
kolejka do placków ziemniaczanych od rana aż dziękuję. Nie dlatego, że
właściwie do samego zakończenia festiwalu.
wypada, ale dlatego, że w tym,
Aż przyjemnie było posłuchać jak z pełnymi ustami
chwalono kuchnię i grillowane smakołyki! Aż strach co robicie dla nas wszystkich
brał, czy wystarczy, kiedy ciasta znikały całymi taca- jesteście po prostu KOCHANI!
mi. Aż zazdrościłem wszystkim seniorom w sali Jana
Pawła werwy i sił, kiedy rozkładali swoje stoły i po- Wasz ks. Sławek
tem dzielnie między nimi kursowali do samego wie-
czora do nocy Aż sam chciałem kupić kilka losów na
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
sobota/ niedziela - 20/21 czerwca
Sobota - 13 czerwca
- LEKTORZY -
9:00 W pewnej intencji za pośrednictwem św. Antoniego 4:00 - Olga Osko, Maria Wilczyńska
9:00 + Antoni Banak………………………………żona z rodziną 8:00 - Elżbieta Wolska, Celina Basta
4:00 + Tomasz Kulczycki………………………..………..rodziną 9:30 - Łukasz Maciąg, Ewelina Komarniczka, Kasia Skorupa
4:00 + Henryk Kościuch 37 rocz. śm…….…matka i siostra 11:15 - Ania Purzycka, Daniel i Paweł Popiel
XI Niedziela - 14 czerwca 1:00 - Jan Berent, Stanisław Bis, Elżbieta Ciesielska
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks………………….family 7:00 - Monika i Józef Majcher
9:30 + Sławomir Chrobak …………………………………… KOLEKTORZY
11:15 +Krystyna Kretowicz……………..córka z rodziną 4:00 - Michał Gardocki, Edward Steplowski
11:15 +Ludwik Górski……………………………………żona 8:00 - Zbigniew Paluszek, Janusz Wolski
1:00 Za żywych i zmarłych członków różańca…………. 9:30 - Augustyn Nytko, Jacek Szwakopf
7:00 + Bronisława Więcek…………….córka z rodziną 11:15 - Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski,
Poniedziałek - 15 czerwca Stanisław Mieczkowski, Jerzy Sokołowski
1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Stanisław Królczyk
9:00 O Boże bł. dla Jana Krzyształowicz z okazji ur….żona
7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak
9:00 + Cecylia Wawrzyniak……………………….Ch Kwiatosz
Wtorek - 16 czerwca
9:00 ++ Kamila i Balbina Szewczyk………………..Sadowscy OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Środa - 17 czerwca UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA
9:00 + Stefan Futro…………………………………………...………. JEZUSA przypada 19 czerwca. Kult Najświętszego
7:00 + Feliksa Nita……………………………..W. R Muszyńscy Serca Pana Jezusa na naszej ziemi zawsze był bardzo
7:00 ++ Czesław, Stanisław, Grażyna Dziura.
……………………………………………………………córka z rodziną
żywy. To na prośbę polskich biskupów papież Kle-
Czwartek - 18 czerwca mens XIII w 1765 roku uroczystość Najświętszego
9:00 + Augusty Kraska……………………………żona z rodziną Serca Pana Jezusa rozciągnął na cały Kościół. Wielu
900 ++ Krystyna i Leon Owiński………………………..siostra pamięta jeszcze praktykę specjalnego poświęcenia
Piątek - 19 czerwca rodzin Najświętszemu Sercu. Tyle pokoleń dobrych
9:00 + Wacław Borowiec 11 rocz. śm.…………………rodzina ojców i matek, tyle powołań kapłańskich i zakon-
7:00 O Boże bł. i światło Ducha Św. dla Dominiki,Pauliny nych kształtowało się w szkole Jezusowego Serca! To
Moniki, Pauliny ………………………………………..B Tyra Serce jest źródłem miłosierdzia dla współczesnego
7:00 O Boże bł. i zdrowie dla Antoniego Strzemeckiego
…………………………………………………………siostra z rodziną
człowieka i świata. Podczas Eucharystii będziemy
Sobota - 20 czerwca gorąco prosić, by Jezus uczynił serca nasze według
9:00 O szczęśliwa operację dla Angeliki………………………... Serca swego.
9:00 + Jadwiga Filipczyk 1 rocz. śm……wnuczka z rodziną W sobotę, 20 czerwca, zwracamy się do Niepoka-
4:00 + Tomasz Kulczycki………………………..………..rodziną lanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Ona
4:00 + Wojciech Wastag……………………………………..ojciec nieustannie prowadzi nas do swego Syna i ciągle
XII Niedziela - 21 czerwca podpowiada: „Uczyńcie, co mój Syn wam powie…”.
8:00 ++ Helena, Józef, Henryk…………………………………… LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
9:30 + Feliksa Nita ………………………..A. M Kołodziej PANA JEZUSA codziennie rano przed mszą święta o
11:15 + Jan Hillebrand 1 rocz. ………………………..żona godz. 8:40am
11:15 +Tadeusz Papuga………………………………….żona - w środy i piątki o godz. 6:40pm.
1:00 O Boże bł. dla Marioli i Tadeusza Frank i dzieci - w soboty 3:30pm.
…………...………………………………………..dzieci i rodzi-
ce PODZIĘKOWANIE grupom odpowiedzialnym za,
7:00 O powrót do zdrowia dla Ryszarda Pindery……………. przygotowanie ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała,
dzieciom komunijnym za udział w procesji, sypanie
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO kwiatów i niesienie symboli eucharystycznych,
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: harcerzom, zespołom Dunajec i Mireczki oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
15 czerwca – bł. Jolanta, się do przeżycia tegorocznej uroczystości Bożego
księżna, zakonnica, wielka opiekunka Ciała. Składamy serdeczne Bóg zapłać.
biednych i ubogich
17 czerwca – św. Brat Albert Chmielowski , SPOTKANIE POFESTIWALAOWE wszystkich,
zakonnik, założyciel zgromadzenia albertynów, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w przygotowa-
powstaniec wybitny malarz, który poświęcił swe niu i poprowadzeniu festiwalu parafialnego zapra-
życie dla biednych i bezdomnych. szamy na spotkanie w środę 17 czerwca po Mszy św.,
wieczornej na plebanię.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
ZAPISY NA KATECHEZĘ odbywają się od Ofiary Niedzielne
dzisiejszej niedzieli w lobby kościoła, a w ciągu
tygodnia w biurze parafialnym. 6/7 czerwca 2009
Ofiary z kopert $ 5,038.00
DZIEŃ OJCA w niedzielę 21 czerwca obchodzimy Dzień
Ojca. Msza św., w intencji ojców odprawiona zostanie w
Ofiary bez kopert $ 985.00
niedzielę 21 czerwca o godz. 8:00am. Na stoliku w koście- Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
le wystawione są kopertki na których wypisać można
imionami ojców. Dekret o odpustach na Rok Kapłaństwa
ogłoszonym ku czci świętego Jana Marii Vianneya.
ŻYCZENIA GRADUACYJNE Absolwentom Bliski jest dzień obchodów 150 rocznicy pobożnego przejścia do
high school, college i uniwersytetów życzymy nieba świętego Jana Marii Vianneya, Proboszcza z Ars, który na
Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask w ziemi był godnym podziwu wzorem prawdziwego pasterza w
wchodzeniu w dorosłość, a zdobyta wiedza niech poma- służbie owczarni Chrystusa. Ponieważ przykład Jana Marii Vian-
neya może zainspirować wiernych, w szczególności kapłanów, do
ga w dalszej nauce i pracy zawodowej Szczęść Boże. naśladowania Jego cnót, Papież Benedykt XVI postanowił, że od
19 czerwca 2009 roku do 19 czerwca 2010 roku w całym Kościele
TEGOROCZNI GRADUANCI: będzie celebrowany Rok Kapłaństwa, podczas którego duchowni
jeszcze bardziej umocnią swoją wierność Chrystusowi poprzez
Wioleta Debiński - Anchor Bay High School
pobożne rozmyślania i święte nabożeństwa oraz inne stosowne
Peter Szatkowski - Dakota High School
praktyki. Ten święty okres rozpocznie się w uroczystość
Rafał Kopacz - De la Selle Collegiate Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Dniu Modlitw o Uświęcenie
Paweł Popiel - De la Salle Collegiate Kapłanów, nieszporami, które Benedykt XVI będzie celebrował
Michał Kołaczkowski - Eisenhower High School wobec relikwii świętego Jana Marii Vianneya, przywiezionych
Mateusz Mięgoć - Einsenhower High School specjalnie do Rzymu na tę okazję przez Biskupa diecezji Belley-
Paula Tomkiel - Eisenhower High School Ars. Ojciec Święty zakończy Rok Kapłaństwa na placu Świętego
Mateusz Wszedybył - II Ford High School Piotra w Rzymie w obecności duchownych przybyłych z całego
Alicja Szostak - South Lake High School świata, którzy odnowią złożone przyrzeczenie wierności Chrystu-
Emilia Szostak - South Lake High School sowi i ożywią więzy kapłańskiego braterstwa. Duchowni przez
Artur Godlewski - Sterling Heights High School modlitwę i dzieła miłosierdzia będą zabiegać, aby otrzymać od
Angela Zielonka - Sterling Heights High School Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana łaskę świadectwa
Piotr Buniewicz - Troy High School cnotami wiary, nadziei i miłości oraz innymi tak, by również
Artur Godzewski - Stevenson High School zewnętrznym sposobem życia ukazywali pełne oddanie dobru
Izabela Karski - Stevenson High School duchowemu Ludu Bożego, Kościół ceni ponad wszystko. Dar
Malwina Mirowski - Stevenson High School świętych odpustów, których Penitencjaria Apostolska obecnym
Olivia Lalewicz - Stevenson High School Dekretem wydanym zgodnie z wolą Ojca Świętego udziela w
Tomasz Peda - Stevenson High School czasie Roku Kapłaństwa, niech pomoże jak najpełniej osiągnąć
tak upragniony zamiar. Dlatego też: Wszyscy wierni, którzy w
Mikołaj Bagiński - Utica High School
pokorze serca w kościele albo w kaplicy będą uczestniczyć
Sylwia Wach - Warren Mott High School
pobożnie we Mszy Świętej, ofiarując tego dnia modlitwy i dobre
Isabela Abramowicz - Baker College uczynki w intencji kapłanów, aby Jezus Chrystus Najwyższy i
David Zaleski - Baker College Wieczny Kapłan ich uświęcił i kształtował według swego Serca,
Bart Ruc - Okland Community College mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem przystąpienia do
Mariusz Amerla - Macomb Community College sakramentalnej spowiedzi i odmówienia modlitwy w intencjach
Aleksander Czabański - University of Michigan Ojca Świętego w dniach, w których rozpoczyna się i kończy Rok
Jerzy Grzywiński - University of Michigan Kapłaństwa, w dniu 150. rocznicy śmierci świętego Jana Marii
Christopher Mikulski - University of Michigan Vianneya (4 sierpnia 2009 r.), w pierwsze czwartki miesiąca oraz
Lech Czerwiński - University of Nevada w inne dni wyznaczone przez poszczególnych ordynariuszy dla
Karol Grzesiak - University of North Dame pożytku wiernych. Zachęca się, aby w kościołach katedralnych i
Szymon Ryzner - University of North Dame parafialnych kapłani, którym powierzona jest tam posługa
Natalia Buniewicz - John’s Hopkin University duszpasterska, prowadzili odnośne nabożeństwa, celebrowali
Jadwiga Pawlik - Marshall University Msze Święte i sprawowali sakrament pokuty. Osoby w
Beata Chrobak - New York University podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy ze słusznych
Natalia Pulawska - Okland University powodów nie mogą wychodzić z domu, mogą uzyskać odpust zupeł-
Piotr Nowak - Okland University ny, jeśli w duchu wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek
Michelle Cpak - Ohio State University grzechu i z zamiarem wykonania, jak tylko będzie to możliwe,
Natalia Cwalina - Wayne State University trzech zwykłych warunków odpustu – we własnym domu albo
tam, gdzie przeszkoda ich wstrzymuje, w dniach wyżej
Wojciech Kołodziej - Wayne State University
wskazanych odmówią modlitwy o uświęcenie kapłanów i ofiarują
Adam Rusinowski - Wayne State University z ufnością Bogu przez Maryję, Królową Apostołów, swoje
cierpienia i niewygody życia. Udziela się, wreszcie, odpustu
Absolwenci Szkoły Języka Polskiego
cząstkowego wszystkim wiernym, ilekroć pobożnie odmówią
Adam Brzozowski , Patricia Chęcinski , Tomasz Guzek, pięć razy Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo i Chwała Ojcu, albo inną
Maciej Jackiewicz, Marcin Kozłowski, Samantha Martko modlitwę . Specjalnie zatwierdzoną ku czci Najświętszego Serca
Paulina Orzol, Monika Paszkowska, Anna Purzycki, Pana Jezusa, by wyprosić kapłanom łaskę zachowania czystości
Jakub Strzemecki, Dominik Wilkiewicz . i świętości życia.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
Od 1 czerwca do 31 sierpnia codziennie rano o godz. 9:00
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
wieczorem w środy i piątki o godz. 7:00.
Ze stacji WZNK 690 AM W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Adoracja Najświętszego Sakramentu
W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Rada Duszpasterska
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636.
Liturgia Godzin
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Sakramenty:
Antoni i Lucyna Malarz. Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Organistka 1:00pm.
Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Józef Ledziński - (586) 726 - 0636. trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
Kolektorzy w kaplicy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski - ( 586) 247- 4217. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr.
młodzież w klasie ósmej.
Grupa Modlitewna Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr. datą ślubu.
Lider- Halina Kocz - (248) 723 - 5078. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581. porze.
Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretańskie
Małgorzata Purzycka -(248) 619 - 9433
Franciszek Maziarz - (248)-625 - 9465 GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Róże Różańcowe Przedszkole Parafialne
Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr. Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677 - 9385 Marta Czaczkowska (586) 286– 8452
Koło Seniorów „ Złota Róża” Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804. Sobota -12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607.
Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355. Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Koordynator do spraw Katechezy - Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
ks. Robert Będziński SChr. Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Mariola Vanderest - (248) 879—5898 Wtorek - 7:00pm - 8:00pm ( Sala Jana Pawła II).
Parafialny Teatrzyk Dziecięcy Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Elżbieta Zieliński - (586) 781- 2861 Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 -1875. Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults)
Antoni Walawender - (586) 751-1224. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu - Rafał Nowakowski - (313) 530 - 0209 Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 - 0478 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS