Sie sind auf Seite 1von 9

Bonjaci, tko ste, to ste... Da prostite...

Postoji li narod na svijetu koji ne eli svoju dravu, koji ne eli jezik zvati svojim imenom, koji ne eli znati koliko ima pripadnika i koji slavi svoje okupatore!? Postoji! A znate i o kome je rije: o naim dragim susjedima Bonjacima. pie: Tvrtko M. poskok.info Bonjaci ne ele imati dravu bonjakog naroda, oni je ele dijeliti. Ne sa jednim, nego sa ak dva naroda! Na stranu to ti narodi to ne ele... Bonjaci ne ele zvati svoj jezik bonjakim. Praksa je u svijetu da se jezici zovu imenima naroda koji ih govore. Ipak, Bonjaci su svom jeziku odluili dati ime po regiji drave Bosne i Hercegovine. Bonjaci ne ele znati koliko ih ima. Ne ele popis, ili ako ele, onda ne ele da se na njemu izjanjavaju kao Bonjaci.

Bonjaci najsretnijim periodom svoje povijesti smatraju okupatorsku Osmansku imperiju. Istu onu imperiju koja je naputanjem Bosne i Hercegovine ostavila 97% nepismenog stanovnitva. Zbog par mostova, damija i kupatila, Bonjaci ne mogu prealiti feudalni ustroj zemlje. Zato Bonjaci nemaju izgraenu potrebu za vlastitom dravom, za vlastitom zastavom, za jezikom? Zato ih je strah vlastitog broja, identiteta i povijesti? Na emu se temelji ova nacija u nastajanju? U normalnim vremenima ne bi se trebalo baviti Bonjacima, ali obzirom da su sebi uzeli za pravo odluivati o politikim pravima Srba i Hrvata u BiH, red je da se malo pozabavimo mi njima. Negiranje drugih je jedino to dri Bonjake kompaktnim kao naciju. Ne ele svoju dravu, ali isto tako ne ele ni da je drugi imaju. Republika Srpska je prihvatljiva samo ako nije srpska. Trei entitet nije dopustiv jer bi bio njihov. Nek je sve zajedniko, tj. niije. Bonjaci se unaprijed odriu vlastite drave i istovremeno ele da to uin i drugi. Ali i Srbi i Hrvati navikli su imati svoje drave, bar entitete, i to e ostati njihova trajna tenja, koliko god Bonjaci tome smetali. Graditi BiH kao zajednicu tri naroda bez dobrovoljnog pristanka druge dvije lanice dovodi

upravo do situacije u kojoj je BiH danas. Ne treba je posebno objanjavati. Da li zbog Islama, ili komunizma, ali Bonjaci nikad nisu bili na Ti sa realnou. Vizije Bosne i Hercegovine kakvu Bonjaci vide nisu ozbiljnije od osbnovnokolskih matarija. Ni u jednoj od tih, uglavnom unitaristikih matarija, nisu shvatili da e Srbi ruiti BiH onoliko dugo koliko im bude trebalo da je srue. Floskula kako smo se u Jugoslaviji svi fino slagali pokazuje da Bonjaci nisu ni primjetili da je Jugoslavija od prvog dana bila samo drugo ime za Srbiju. fino slaganje bilo je rezultat jasnog odnosa snaga u korist Srba, pa neslaganje i nije bilo opcija. U svojim dravotvornim matarijama Bonjaci nisu predvidjeli ni to e s Hrvatima. Valjda misle da e se svi pretvoriti u eljka Komia ili iseliti u Hrvatsku. Moda i hoe, ali e prije toga dati punu podrku Srbima u ranije spomenutim aktivnostima. U svakom sluaju, jedan graditelj na dva ruitelja nema mnogo izgleda. Misterija ostaje, zato Bonjaci ne ele svoju dravu!? Misterija se preljeva i na jezik. Bonjaci su svom jeziku dali ime bosanski. Nali su nekoliko povijesnih podataka gdje se naziv bosanski

koristio i to postvili za temelj vijekovnog bosanskog jezika. Bezobrazno zanemarivi Hercegovinu, Bonjaci su nazivom bosanski prejudicirali da tim jezikom govore svi bosanci. Istisnuti standardizirane jezike srpski i hrvatski moe poi za rukom jedino fizikom eliminacijom nositelja tih jezika. Bosanski jezik ostao je tako utoite jedino Bonjaka. S knjievnou se nije napravila ova greka. Tako postoji bonjaka knjievnost (puna ljudi koji sebe nikad nisu nazivali Bonjacima) ali ne postoji bonjaki jezik. Tako je jedini narod bez svog jezika dobio svoju knjievnost bez svojih pisaca. Jo je nekoliko problema s kojima se bosanski jezik ima pozabaviti, od toga koji je prvi roman napisan na bosanskom jeziku, do toga koliko varijanti strana svijeta ima bosanski jezik. Uobiajeno je za bosanki da hrvatski jezik nazivaju zapadnom varijantom a srpski jezik istonom varijantom bosanskog jezika. Ako se omakne koja nejasnoa nije problem, tu su u rezervi juna i sjeverna varijanta sa potrebim podvarijantama.... Da li Bonjaci ne ele imati svoj jezik iz istih razloga kao i dravu, ili jednostavno nemaju dovoljno jeziara koji su u stanju standardizirati jezik, ostat e jo jedna misterija. Jedino to dri bosanski jezik na okupu jeste negacija da on nije ni srpski, ni hrvatski.

Jo jedna negacija pomae izgradnju bonjakog identiteta. To je negacija samog identiteta. Bonjaci ba nisu naisto jesu li bosanski katolici i pravoslavci takoer Bonjaci ili im treba dati za pravo da se zovu Srbima i Hrvatima. Prema uskim, a ipak dominantnim shvaanjima bonjake akademske elite, Hrvati ive u Hrvatskoj a Srbi u Srbiji. Tu se ne uklapaju Bonjaci iz Hrvatske i Sandaka, pa da se ta bolna tema ne bi dalje otvarala, Bonjaci bi najradije da se imena naroda i ne spominju. Bar kad je rije o popisu stanovnitva. Popisali bi se oni, al da se ne zna da su oni. Bilo je prijedloga da postoje tri opcije za izjanjavanje: 1- Srbin, 2-Hrvat, 3- nijedno od navedenog! Nije prolo. Barem za sad nije prolo. Zato se Bonjaci opiru nacionalnom popisu? Iz tri osnovna razloga:
a. Vidjelo

bi se da je najvee etniko ienje provedeno u podruijima pod kontrolom Armije RBiH. Hrvati i Srbi u bonjakim krajevima postoje tek u tragovima, protjerani specifinim poslijeratnim bonjakim nacionalizmom.

Nacionalizmom koji danas najbolje utjelovljuje SDP. Nacionalizmom koji javno pria bajke, a na terenu ini sve da se nebonjake asimilira, ukroti, ili istjera. b. Drugi razlog je to bi se etniki Bonjaci zbog neobrazovanosti ili neupuenosti razliito izjanjavali. Neki bi bili Bonjaci, prema partijskim instrukcijama, neki bosanci prema utopijskim tenjama za jednonacionalnoj unitarnoj dravi Bosni, neki muslimani po vjerskim ambicijama uspostave islamske drave... u ovom sluaju konstituvni bonjaki narod rascijepio bi se na tri grupe ime bi se tenja za politikom dominacijom praktino raspala. c. Trei razlog je to bi se Bosna i Hercegovina ukupno pokazala izrazito etniki podijeljenom to dugorono ojaava one koji ele federalno ureenje BiH, i oslabljuje one koji tvrde da je u BiH nemogue iscrtati etnike granice. Bonjaci bi nakon popisa vidjeli da naseljavaju najmanju povrinu, to smatraju kozmikom nepravdom. U isto vrijeme hvale se visokim postotkom urbane populacije a smeta ima to naseljavaju tek oko 23% teritorija. Nehotice otkrivaju da bi najradije vidjeli jednobojnu etniku kartu.

I sa vlastitom povijeu Bonjaci mue muku. Kako pomiriti srednjovjekovnu i osmansku povijest Bosne? to je Bonjacima vanije? Dravnost Bosne ili Islam? Ovo dvoje u nepomirljivom je konfliktu jer je jedno zamijenilo drugo. Kako slaviti Osmanlije ako su unitili dravnost? I kako slaviti Islam kada je u plamenu potisnuo vjeru bonjakih predaka? Vrlo teko. Slab je kompromis bonjaka historiografija nala u razdvajanju srednjovjekovne i osmanske povijesti. Srednjovjekovna je daleka i romantina i za nju se ne treba vezati emotivno. Ona Osmanska je ipak blia i civilizacijska. Bonjaci smatraju da svoj identitet duguju osmanlijama. Kada trebaju definirati identitet on se svodi na islamsku tradiciju i negiranje srpstva/hrvatstva. Osmanlije Bonjacima nisu ostavili mnogo u naslijee. U godinama okupacije Osmansko carstvo bilo je zasigurno naprednije od tadanjih kraljevstava srednje Europe. Ipak, odlaskom Osmanlija vidjela se sva bijeda naspram Austrije, koja je preuzela BiH. Ovdje nije nita sporno da Bonjaci ne slave upravo razdoblje odlazeih Osmanlija. Zaostalo dravno ureenje, feudalni sistem, neobrazovanost i siromatvo posljednje su ega se Bonjaci sjeaju od osmanlija. Ipak, slave njih a proklinju austrijskog okupatora, koji je zemlju uredio, udario joj dananje ekonomske i drutvene

temelje, izgradio kole, obrazovao stanovnivo i generalno unaprijedio ivot. Bonjaci danas slave Osmanlije, okupatore koji su za Bosnu uinili samo onoliko koliko su morali da bi je uinili dobrom vojnom utvrdom. Znaju to i Bonjaci, ali ne slave oni to. Oni slave to su tada vladali nad Vlasima, tj Srbima i Hrvatima. Slave to su posljedovali 100% zemlje i to su bili neprikosnoveni age i begovi. I danas bi Bonjaci da se vrati vrijeme apsolutnog zemljoposjednitva. Zbog toga su spremni i vlastitu povijest prilagoditi. Ono to su tada imali od osmanlija, Bonjaci podsvjesno ele od EU i OHR: ele izgraenu dravu na pladnju i ele da takvom, tuom rukom napravljenom, dravom vladaju. Kod osmanlija je bilo tako, a skoro su i OHR natjerali na slino. ALi i OHR, ako i Osmanlije neko, odlaze, i ostavljaju dravu onima koji je najmanje ele - Bonjacima. Takvi su otprilike Bonjaci, nai susjedi koji Uskrs i Boi estitaju uvredljivim sretan praznik, susjedi koji ne ele svoje, ali ti nedaju ni tvoje, susjedi koji navijaju za Brazil jer ti navija za svoje, susjedi koji ti ne daju kanal iako nije njihovo da ti daju neto to je svakako tvoje, susjedi koji ne ele svoj entitet, ali ti ne daju ni tvoj. Ne daju entitet jer znaju da bi taj,

Trei entitet, bio bolji od njihovog entiteta. Tom je susjedu dobro samo dok je tebi loe.