Sie sind auf Seite 1von 4

ekainak 28 28 de junio Día

LGTB askatasunaren Internacional para la


nazioarteko eguna liberación del colectivo
LGTB
antolatzaileak: Ehgam – Gehitu – Medeak - Donostiako udaleko Berdintasun arloa -
Donostiako udaleko Giza Eskubideen arloa – Donostia Kultura

EGITARAUA PROGRAMA

“Una discriminación universal” liburuaren aurkezpena. Presentación del libro “Una discriminación universal”
Hizlaria: Javier Ugarte Ponente: Javier Ugarte
Eguna: Maiatzak 22, ostirala Día: 22 de Mayo, viernes
Ordua: 19:30etan. Hora: a las 19:30 h.
Lekua: Donostiako Udal Liburutegi Nagusia, San Jeronimo kalean. Lugar: Biblioteca Central del Ayto. de Donostia, calle San Jerónimo.
EHGAM EHGAM

“Memorias de un ahogado” liburuaren aurkezpena. Presentación del libro “Memorias de un ahogado”


Hizlaria: Juana Cartes Ponente: Juana Cortes
Eguna: Maiatzak 22, ostirala Día: 22 de mayo, viernes
Ordua: 19:30etan Hora: a las 19:30 h.
Lekua: Doctor Camino Liburutegia Lugar: Biblioteca Doctor Camino
GEHITU GEHITU
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697

“Intrageneroko indarkeria” “Violencia intragénero”


Hizlaria: Aldarte Ponente: Aldarte
Eguna: Maiatzak 23, larunbata. Día: 23 de Mayo, sábado.
8527n VIII 2008-05

Ordua: Egun osoa Hora: Durante todo el día


Lekua: CRAJ Lugar: CRAJ
EHGAM EHGAM

“Diario de un adolescente gay” liburuaren aurkezpena. Presentación del libro “Diario de un adolescente gay”
Hizlaria: Iñigo Lamarca Ponente: Iñigo Lamarca
Eguna: Maiatzak 28, osteguna Día: 28 de Mayo, jueves.
Ordua: 18:30etan. Hora: a las 18:30 h.
Lekua: Gehituko egoitzan. Lugar: En la sede de Gehitu
GEHITU GEHITU

Erakusketa Federico García Lorcaren omenez. Exposición homenaje a Federico García Lorca.
Eguna: Ekainak 1 – 19arte Día: Del 1 al 19 de Junio
Ordua: Ast-Ost: 9:00 – 14:00 / 16:00 – 21:30. Lar. 17:30 – 21:30 Hora: Lun-Vi: 9:00 – 14:00 / 16:00 – 21:30. Sáb. 17:30 – 21:30
Lekua: Gehituren egoitzan, Arrasate kalea 51, 3 eskuina. Lugar: Sede de Gehitu, calle Arrasate 51, 3 derecha.
GEHITU GEHITU

“Gazteria gay-les askapen mugimenduan” eztabaida Charla-debate “Gazteria gay-les askapen mugimenduan”
Hizlaria: Ander Gisasola, GAZTEHGAM Ponente: Ander Gisasola, GAZTEHGAM
Eguna: Ekainak 3, asteazkena. Día: 3 de Junio, miércoles.
Ordua: 19:00etan Hora: 19:00 h.
Lekua: Monteka, eibar Lugar: Monteka, Eibar
GAZTEHGAM GAZTEHGAM

“Devenir perra” liburuaren aurkezpena Presentación del libro. “Devenir perra”


Hizlaria: Itziar Ziga eta Veronika Arauzo. Ponente: Itziar Ziga y Veronika Arauzo.
Eguna: Ekainak 4, osteguna. Día: 4 de Junio, jueves.
Ordua: 19:30etan Hora: a las 19:30 h.
Lekua: Mikelazulo, Errenteria. Lugar: Mikelazulo. Rentería.
MEDEAK MEDEAK

“El otro exilio sexual: derecho de asilo para las personas Conferencia “El otro exilio sexual: derecho de asilo para las
perseguidas por orientación sexual o identidad de género”. personas perseguidas por orientación sexual o identidad de
Hizlaria: Iñaki Ramirez de Olano, CEAR-Euskadi. género”
Eguna: Ekainak 8, astelehena. Ponente: Iñaki Ramirez de Olano, CEAR- Euskadi.
Ordua: 19:30etan Día: 8 de Junio, lunes.
Lekua: Donostiako KM Kulturunea Hora: a las 19:30 h.
EHGAM Lugar: Koldo Mitxelena
EHGAM

“De Stonewall a nuestros días: 40 años de una luchas” Conferencia “De Stonewall a nuestros días: 40 años de una
Hitzaldia lucha”
Hizlaria: Tino Burgos (Xente Gai Astur) Ponente: Tino Burgos (Xente Gai Astur)
Eguna: Ekainak 10, asteazkena (RENTERIAKO FRANCESEN Día: 10 de Junio, miércoles (30 ANIVERSARIO DEL ASESINATO
ERAHILKETAREN 30. URTEURRENA) DE FRANCIS EN RENTERIA)
Ordua: 19:30etan. Hora: a las 19:30 h.
Lekua: Mikelazulo, Renteria Lugar: Mikelazulo, Renteria.
EHGAM EHGAM
1
“Las caras de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia” eta Exposición “Las caras de la homofobia, la lesbofobia y la
aurkezpena “La homofobia es el problema” transfobia” y presentación “la homofobia es el problema”
Eguna: Ekainak 12tik 25era Día: Del 12 al 25 de Junio.
Lekua: Kattalingorri eta Iruñeako tabernetan Lugar: Kattalingorri y diferentes bares, Iruñea.
Ordua: 19:00etan Hora: 19:00 h.
EHGAM EHGAM

“Voces de mujeres en la diversidad sexual” ikerketaren “Voces de mujeres en la diversidad sexual” presentación de la
aurkezpena. investigación.
Hizlaria: Aldarte Ponente: Aldarte
Eguna: Ekainak 15, astelehena. Día: 15 de Junio, lunes.
Ordua: 19:30etan Hora: a las 19:30 h.
Lekua: Donostiako KM Kulturunea Lugar: Koldo Mitxelena
EHGAM EHGAM

Kanpaldia Pirinioetan Acampada en los Pirineos.


Eguna: Ekainak 12tik 14ra, asteburua Día: Del 12 al 14 de Junio, fin de semana
GEHITU GEHITU

“La construcción de la lesbiana perversa” liburuaren Presentación del libro “La construcción de la lesbiana
aurkezpena perversa”
Hizlaria: Beatriz Gimeno Ponente: Beatriz Gimeno
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697

Eguna: Ekainak 19, ostirala Día: 19 de Junio, viernes.


Ordua: 19:30etan. Hora: a las 19:30 h.
Lekua: Donostiako Udal Liburutegi Nagusia, San Jeronimo kalean Lugar: Biblioteca Central del Ayto. de Donostia, calle San Jeronimo.
GEHITU GEHITU
8527n VIII 2008-05

Sarien banaketa “Certamen literario para Jóvenes, Entrega de premios “Certamen Literario para Jóvenes,
“Premios Madelon” “Premios Madelon”.
Eguna: Ekainak 19, ostirala. Día: 19 de Junio, viernes.
Ordua: 12:00etan. Hora: a las 12:00 h.
Lekua: Koldo Mitxelena Lugar: Koldo Mitxelena.
EHGAM EHGAM

Miarritzen manifestazioa Manifestación en Biarritz


Eguna: Ekainak 20, larunbata Día: 20 de Junio, sábado.
Lekua: Miarritze Lugar: Biarritz

Miarritzen Festa Fiesta en Biarritz


Eguna: Ekainak 20, larunbata Día: 20 de Junio, sábado.
Lekua: B*PINK diskotekan Lugar: D¡scoteca B*PINK

Erakusketa “Los colores de nuestra lucha” Exposición “Los colores de nuestra lucha”
Eguna: Ekainak 22tik uztailak 3arte Día: Del 22 de Junio al 3 de Julio
Lekua: Kultur etxea, Bergara Lugar: Kultura etxea, Bergara.
Ekintzak: “XXY” pelikula Actividades: Proyección de la película “XXY”
Eguna: Ekainak 25, osteguna Día: 25 de Junio, jueves
EHGAM EHGAM

Erakusketa “Ayer y hoy: gays, lesbianas y transexuales a Exposición “Ayer y hoy: gays, lesbianas y transexuales a través
través de la historia” de la historia”
Eguna: Ekainak 25etik uztailak 14arte Día: Del 25 de Junio al 14 de Julio
Lekua: Abadiño (Bizkaia) Lugar: Abadiño (Bizkaia)
EHGAM EHGAM

Stonewall-en 40.urteurrenaren inguruko bazkaria Comida con motivo del 40 aniversario de Stonewall.
Eguna: Ekainak 27, ostirala Día: 27 de Junio, viernes.
Ordua: 14:00etan Hora: a las 14:00 h.
Lekua: Errenteria Lugar: Errenteria
GEHITU GEHITU

“Arcoiris” bandera Donostiako udaletxean Bandera Arcoiris en el Ayuntamiento de Donostia San


Eguna: Ekainak 27 eta 28 Sebastian
Lekua: Donostiako Udala Día: 27 de Junio – 28 de Junio
DONOSTIAKO UDALEKO GIZA ESKUBIDEEN ARLOA Lugar: Ayuntamiento de Donostia- SanSebastian
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO
DE DONOSTIA - SAN SEBASTIAN

Bandera Arcoiris Donostiako autobusetan Bandera Arcoiris en los autobuses urbanos de Donostia
Eguna: Ekainak 27 Día: 27 de Junio
DONOSTIAKO UDALEKO GIZA ESKUBIDEEN ARLOA DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO
DE DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
2
Manifestazioa “TRANSMARIKABOLLO ETA GAUZA GUZTIEN Manifestación “TRANSMARIKABOLLO ETA GAUZA GUZTIEN
GAINETIK, HARRO!!!!” GAINETIK, HARRO!!!!”
TRANSMARIKABOLLO KOORDINADORA (EHGAM, MEDEAK ETA COORDINADORA TRANSMARIKABOLLO (EHGAM, MEDEAK Y
GARAIPEN) GARAIPEN)
“ESKOLETAN ARMAIRURIK EZ” “ESCUELAS SIN ARMARIOS”
GEHITU GEHITU
Lekua: Boulevard-etik. Lugar: Desde el Boulevard.
Eguna: Ekainak 27, larunbata Día: 27 de Junio, sábado.
Ordua: 19:00etan Hora: a las 19:00 h

“Degenerazioa” performance Performance “Degeneración”


Taldea: Medeak eta Chulazas Artistas: Medeak y Chulazas
Ordua: Manifestazio barnean Hora: En la manifestación
MEDEAK MEDEAK

Aldarrikapen festa “TRANSMARIKABOLLO ETA GAUZA Fiesta reivindicativa “TRANSMARIKABOLLO ETA GAUZA
GUZTIEN GAINETIK, HARRO!!!!” GUZTIEN GAINETIK, HARRO!!!!”
Lekua: Gazteszena, Egiako Kultur Etxea. Lugar: Gazteszena, Casa de Cultura de Egia.
Eguna: Ekainak 27, larunbata. Día: 27 de Junio, sábado.
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697

Ordua: 23:30etan Hora: a las 23:30 h.


DONOSTIAKO TRANSMAIKABOOLLO KOORDINADORA (EHGAM COORDINADORA TRANSMARIKABOLLO (EHGAM Y MEDEAK),
ETA MEDEAK), DONOSTIAKO UDALEKO GIZA ESKUBIDEEN DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO
ARLOA ETA DONOSTIA KULTURA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN Y DONOSTIA KULTURA
8527n VIII 2008-05

“Crazy Cabaret show” “Crazy Cabaret show”


Artista: Ana Elena Pena. http://anaelenapena.blogspot.com/ Artista: Ana Elena Pena. http://anaelenapena.blogspot.com/
Lekua: Gazteszenako festan. Lugar: En la fiesta de Gazteeszena.
Eguna: Ekainak 27, larunbata. Día: 27 de Junio, sábado.
Ordua: 00:30. Hora: a las 00:30 h
DONOSTIAKO UDALEKO GIZA ESKUBIDEEN ARLOA DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO
DE DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN

“Homosexualak historian zehar” erakusketa. Exposición “Homosexuales a lo largo de la historia”


Eguna: Ekainak 27 – Uztailak 4. Día: Del 27 de Junio al 4 de Julio.
Lekua: Bastero kultur etxean, Andoain. Lugar: Casa cultura de Bastero, Andoain.
GEHITU GEHITU

Ekainak 28: “LGTBQ kolektiboaren askapenerako 28 de Junio: “Día Internacional para la Liberación LGTBQ”
Nazioarteko Eguna” Campaña “Triángulo: un símbolo en memoria del genocidio
“Triángulo: un símbolo en memoria del genocidio olvidado” olvidado”
Hiruki beltza eta arrosak Gipuzkoako udal ezberdinetan Colocación de los triángulos rosa y negro en diferentes Ayuntamiento de
EHGAM Gipuzkoa
EHGAM

“LGTB pertsonen giza eskubideak munduan” “Derechos humanos del colectivo LGTB en el mundo”.
Eguna: Ekainak 29, astelehena Día: 29 de Junio, lunes
Ordua: 18:30etan Hora: a las 18:30 h.
Lekua: Bastero kultur etxean, Andoain. Lugar: Casa de cultura Bastero, Andoain.
GEHITU GEHITU

Erakusketa “ Las caras de la homofobia, la lesbofobia y la Exposición “Las caras de la homofobia, la lesbofobia y la
transfobia” transfobia”
Eguna: Ekainak 29tik Uztailak 11arte Día: Del 29 de Junio al 11 de Julio
Lekua: Kultur etxea, Oñati Lugar: Kultur etxea, Oñati
Ekintzak: Hitzaldia “33 años de lucha y…?” Actividades: conferencia “33 años de lucha y…?”
Hizlaria: Imanol Álvarez Ponente: Imanol Álvarez
Eguna: Uztailak 1, asteazkena Día: 1 de Julio, miércoles
Ordua: 19:00etan Hora: 19:00 h.
EHGAM EHGAM

Mahaingurua: “Guk ere jaten dugu!!!!!Transexualen lan Mesa redonda: “Nosotrxs también comemos!!! Precariedad
prekarietatea” laboral de las transexuales”
Hizlariak: Alira Araneta (Acera del frente), Joana López y Gina Serra Ponentes: Alira Araneta (Acera del frente), Joana López y Gina Serra
(Asociación de Transexuales e Intersexuales de Cataluña), Lizethe (Asociación de transexuales e Intersexuales de Cataluña), Lizethe Álvarez
Álvarez (COGAM, responsable del programa de empleo para (COGAM, responsable del programa de empleo para transexuales).
transexuales). Día: 30 de Junio, martes
Lekua: Kutxa Aretoa, Arrasate kalean. Hora: a las 19:00 h.
Eguna: Ekainak 30, asteartea. Lugar: Sala Kutxa, calle Arrasate.
Ordua: 19:00etan DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
3
DONOSTIAKO UDALEKO BERDINTASUN ARLOA DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN

Madrilgo manifestazioa Autobusa: ostirala uztailak 3, 16:00, Manifestación en Madrid. Autobús: viernes 3 de julio, 16:00, en la
IPAR-eko geltokian. Prezioa: 128 € (autobusa eta hotela). Ekainaren estación del Norte. Precio: 128 € (autobús y hotel). Reservar antes del día
23an baino lehen gorde 23 de junio
Eguna: uztailaren 4a. Día: 4 de julio.
Ordua: 18:00etan. Hora: a las 18:00 h.
Lekua: Madril Lugar: Madrid.
GEHITU GEHITU
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697
8527n VIII 2008-05