You are on page 1of 29

Kolofon Colophon
Izdajatelj: Revija Student Roadster Fakulteta za strojništvo Univerza v Ljubljani Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana http://www.fs.uni-lj.si/ Odgovorni urednik: Prof. dr. Matija Fajdiga Izvršna urednika: As. Uroš Rosa, Sonja Sara Lunder Tehnični urednik: Franc Fritz Murgelj Publisher: Magazine Student Roadster Faculty of Mechanical Engineering University of Ljubljana Aškerčeva 6 1000 Ljubljana http://www.fs.uni-lj.si/ Responsible editor: Prof. dr. Matija Fajdiga Executive editors: As. Uroš Rosa, Sonja Sara Lunder Technical editor: Franc Fritz Murgelj

Kazalo
Ustvarjamo, ker znamo... - Prof. dr. Matija Fajdiga Za razvoj so ključni ustvarjalnost, podjetnost in pogum - Dr. Žiga Turk

Table of contents
2 4 5 6 8 9 11 12 13 48 50
Creating from knowledge ... - Prof. dr. Matija Fajdiga For development, the key words are creativeness, enterprising spirit and courage - Dr. Žiga Turk The transfer of knowledge is one of the most important strategic directions of the University of Ljubljana - Prof. dr. Andreja Kocijančič When development becomes a solid word, not just a everyday cliché - Prof. dr. Jožef Duhovnik Automotive profession is far more than just getting your hands dirty - Serge Banzet Our manufacturing system is based on young professionals - Franc Krašovec Ideas for the cars of tomorrow - Christof Droste Dear friends and participants of »Student Roadster« project! - Igor Akrapovič

e world is a testing ground for our creativeness!
Prenos znanja je ena najpomembnejših strateških usmeritev Univerze v Ljubljani - Prof. dr. Andreja Kocijančič
Oblikovanje in prelom: Ilumino, Zlatko Levačič, s.p., Ecetera, d. o. o. Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana Črnuče http://www.ecetera.si/ Lektoriranje: Lektoriranje, d. o. o. Prevajanje: Pande, s. p., Prevajalska agencija Alkemist Fotografiranje: Alan Orlič Belšak, Uroš Rosa, Aleš Gosar Fotografije so bile posnete v industrijskem okolju Belinke Tisk: Tiskarna Hren, Aleš Hren, s. p., Ljubljana Design and layout: Ilumino, Zlatko Levačič, s.p., Ecetera, d. o. o. Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče http://www.ecetera.si/ Proofreading: Lektoriranje, d. o. o. Translation: Pande, s. p., Translations agency Alkemist Photography: Alan Orlič Belšak Uroš Rosa Aleš Gosar Photos were taken in the industry environment of Belinka Print: Printing office Hren, Aleš Hren, s. p., Ljubljana

Ko razvoj postane trdna beseda, in ne dnevna puhlica - Prof. dr. Jožef Duhovnik Avtomobilska stroka niso le črne umazane roke - Serge Banzet Naš proizvodni sistem temelji na mladih strokovnjakih - Franc Krašovec Ideje za avtomobile prihodnosti - Christof Droste

Student Roadster

Spoštovani prijatelji in udeleženci More than 60 years Pedagogical activity projekta »Student Roadster«! Naklada: 1000 Number of copies: 1000 of experience Priložnostna izdaja Occasional edition - Igor Akrapovič
On the Faculty of Mechanical Engineering sale in Ljubljana the pedagogical, research and Na naslovnici: On the front page: professional work in the sphere of mechanical Student engineering is Roadster present more than 60 Student years. Roadster
Revija ni v prosti prodaji The magazine isn’t on free

Research activity

The Faculty of Mechanical Engineering is carrying out university study for gaining The Faculty of Mechanical Engineering is high professionalZačelo education intensively cooperating with Slovenian industry sein jethe ... sphere of mechanical engineering and It began ... postgraduate program for gaining the title of Specialist, Master of Science and in several projects and in research sphere is Doctor of science. successfully incorporating itself into international developmentally research projects by Soustvarjali so tudi ... They also created ... We want to become the most important Pedagogical and research activities are being performed in these spheres: ISBN: 978-961-6536-22-6 ISBN: 978-961-6536-22-6 participating in bunches, centers of excellence educational and research faculty with highest and technological sets. © Copyright 2008 standards in © Copyright 2008 - Power and process engineering, international educational the Ostali študenti, kiof so sodelovali Other students that participated or are - Design, mechanics and maintenance machines, Vse pravice pridržane. All rights reserved. Any spherePrepovedano of mechanical Slovenia, Pedagogical and research work on the Faculty of jeengineering kakršnokoli in copying, reproduction oziroma še sodelujejo vautomatization, projektu participating in the project - or Mechatronics, micromechanical systems and Central and South-eastern Europe, because of of the magazine Mechanical Engineering are being performed in kopiranje, reproduciranje distribution - Production engineering which oz. we razpečevanje with our graduates and research work or in part 18 pedagogical research units in 34 laboratories publikacije in its entirety - Aviation. celoti ali kakšenga dela, without the prior approval will bevattractive not only to Slovenian, but also that are supported by several organization predhodne odobritve of the magazine publisher is academic year 2008/2009 we will begin to perform also Bologna Study In next to the brez international economy and developmenunits. izdajatelja. prohibited. program, namely university education of rst degree MECHANICAL ENGINEERING, tally research institutions. developmentally research program.

University of Ljubljana, Faculty for Mechanical Engineering | Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Tel: + 386 1 477 12 00 | Fax: + 386 1 251 85 67 | http: // www.fs.uni-lj.si | E-mail: dekanat@fs.uni-lj.si 

 d. the Centre for Development Evaluation (CRV) at the Faculty of Mechanical Engineering. project assignments. Študentje so v svojih poročilih za vaje. Hella Lux Slovenija. incorporating financial means.V Centru za razvojna vrednotenja (CRV) na Fakulteti za strojništvo smo pred desetletjem dolgoročno povezali raziskovalno-razvojno delo Laboratorija za vrednotenje konstrukcij LAVEK z razvojno-raziskovalnimi oddelki podjetij Cimos. Fakulteta za strojništvo in ostale članice Univerze v Ljubljani že dolgo zelo uspešno uresničujejo svoje poslanstvo: razvoj novega znanja ter izobraževanje in usposabljanje študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. In the years to follow. Student Roadster morda kot vozilo res ni nič posebnega. Prof. d. ki bodo predstavljeni na svetovnem kongresu FISITA 2008 v Münchnu. as well as that we are successful in connecting the faculty to economy and society. o. FISITA... our internationally comparable success is not getting enough recognition in Slovenia. This is probably because we work hard at the university. the invested engineering know-how and the work of students. vključno s homologacijo novega vozila. Naslednja leta je 40 študentov na najsodobnejši razvojni opremi v Centru za razvojna vrednotenja izvedlo vse stopnje razvojnega postopka. Faculty of Mechanical Engineering and other members of University of Ljubljana have been successfully realising their mission for a long time: to develop new knowledge. the International Federation of Automotive Engineering Societies.. z rezultati pa se redko pohvalimo. 40 students worked on state-of-the-art equipment in the Centre for Development Evaluation to carry out all stages of development. po diplomi pa so profesionalno pot v praksi začeli s konkretnim in aktualnim inženirskim znanjem. Hella Lux Slovenija. considering the form and results of cooperation as well as the knowledge we have all gained. Matija Fajdiga Predstojnik katedre za strojne elemente in razvojna vrednotenja. has chosen the Student Roadster project for a set of five projects of excellence that will be presented on the FISITA 2008 world congress in Munich. Podiplomski študentje so aplikativno vrednost svojega doprinosa k novemu znanju lahko dokazovali na konkretnem primeru razvoja izdelka. Verjetno tudi zato. svetovno združenje na področju avtomobilske industrije. educate and qualify the students on graduate and postgraduate studies. ki smo jih vsi pridobili. o. d. and other partners. pedagogov in strokovnjakov iz prakse pa ima zaradi oblike in rezultatov sodelovanja ter znanj. Projekt Student Roadster smo začeli leta 2000. Postgraduate students were able to prove the applicative value of their contributions to new knowledge on a concrete example of product development. d. razdelali celoten razvojni postopek pretvorbe vozila v različico roadster. je to posebna čast in veliko priznanje ter potrditev. ki nam ga je doniral Peugeot Slovenija. University of Ljubljana Student Roadster Student Roadster Ustvarjamo. ker na univerzi sicer pridno delamo. Creating from knowledge . teachers and experts from the industry have an exceptional meaning. kadre in opremo. v seminarjih. da moramo tudi slovenski javnosti pokazati svoje rezultate in tako dokazati. The students have proven through their exercise reports. Naše in tuje dosežke razvoja temeljnega znanja smo v medsebojnih dolgoročnih pogodbah povezali z aplikativnimi cilji ter zato združili finančna sredstva. diplomskih seminarjih in diplomah dokazali. TPV. This is a great honour and recognition of success for everyone who has taken part in the project. izjemen pomen. da na univerzi uspešno povezujemo raziskovalno in izobraževalno delo ter da smo uspešni pri povezovanju univerze z gospodarstvom in družbo. But the whole project. projektnih nalogah. working on a personal vehicle donated by Peugeot Slovenija. diploma seminars and thesises that they have mastered modern research and development technology and equipment. d. including the type approval for the new vehicle. and after the graduation they have begun their professional career with a solid and up-todate engineering knowledge.. d. established a long-term connection between the research and development work in the Laboratory for Structure Evaluation LAVEK and the research and development departments in companies Cimos.. staff and equipment for this purpose. TPV. V Sloveniji nam mednarodno primerljive uspehe žal preskromno in redko priznavajo. seminars. V projektni skupini verjamemo. in drugih partnerjev. ker znamo . A Student Roadster may not be something special as a vehicle. Fakulteta za strojništvo. We have linked our and their achievements in the development of fundamental knowledge to applicative goals through mutual long-term contracts... The project group believe that we have to present our results to the Slovenian public and prove that the faculty is successfully linking up research with educational work. FISITA. Together with a group of senior students from the university course on Design and Mechanics we have worked out the whole development process of converting a vehicle to roadster version. Unfortunately. d. je projekt Student Roadster izbralo v nabor petih projektov odličnosti. dr. Univerza v Ljubljani Head of Chair of Machine Elements and Development Evaluation.. d. but we rarely boast of our results.. Ves projekt. Skupaj s študentsko skupino višjih letnikov univerzitetne smeri Konstruiranje in mehanika smo na osnovi osebnega vozila. o. ki smo sodelovali v omenjenem projektu. da obvladajo sodobno raziskovalno-razvojno tehnologijo in opremo. d. A decade ago. Za vse..   . o. vloženo inženirsko znanje in delo študentov. Faculty of Mechanical Engineering. da smo uspešni. We have begun with the Student Roadster project in 2000. d.

Slednje poskušamo navdušiti z idejo. these characteristics are lacking here and we should encourage them in young people. tako na ravni učiteljev in raziskovalcev kot tudi med študenti. Fajdige je uspela prav tovrstna združitev teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj. not just at the level of professors and researchers. I am very proud of this project and I hope that other members of the academic community of teachers and students at the University of Ljubljana will follow it. kot sta Indija in Kitajska. da znamo v proces vključiti prav vse. but also at the student level. izjemno pomembni. Skupini študentov pod vodstvom mentorja prof. Globalizacija postavlja razvoju zelo visoke cilje. succeeded in practically realizing these ideals in the Student Roadster project. kot je Student Roadster. Europe must lean on the creativeness of its own people and its rich cultural heritage as we have written in the renewed Lisbon strategy. All Europe has a major deficit in this in comparison with the USA for example. succeeded in precisely this kind of fusion of theoretical knowledge and practical experience. izražajo ustvarjalnost. under the direction of mentor professor doctor Fajdiga. Prenos znanja je ena najpomembnejših strateških usmeritev Univerze v Ljubljani P renos znanja spodbujamo na vseh ravneh. Pri tem ima Evropa v primerjavi z ZDA velik primanjkljaj. innovation and the enterprising spirit of students. Globalization sets high goals for development and this is why it is important for societies to know how to include everyone with knowledge and ideas in the process. podjetnost in pogum Student Roadster P rojekti. dr. enterprising spirit and courage rojects like the Student Roadster demonstrate creativity. P For development. students and teachers. The group of students. Prof. kot je Student Roadster. Prav zato so projekti. S skupnimi močmi so študenti in učitelji. še bolj opazen. s partnerji iz gospodarstva. Andreja Kocijančič Rektorica Univerze v Ljubljani Chancellor of University of Ljubljana Student Roadster   . da bi se po njem zgledovali tudi drugi člani akademske skupnosti učiteljev in študentov Univerze v Ljubljani. With a common drive. ki so uporabna tudi za širše družbeno okolje. pri projektu Student Roadster uspeli te ideale uresničiti v praksi. Na projekt sem zelo ponosna in želim si. and in competition with players such as India and China it is even more noticeable. dr. the key words are creativeness. zato je za družbo pomembno. Evropa se mora nasloniti na ustvarjalnost svojih ljudi in na svojo bogato kulturno dediščino. We are trying to make them enthusiastic about ideas that they gain during their time of studying various basic knowledge areas that are also applicable to the wider social environment. W The transfer of knowledge is one of the most important strategic directions of the University of Ljubljana e stimulate the transfer of knowledge in all spheres. To pomeni tudi bolj zaupati pobudam in podjetnosti državljanov. This is why projects as the Student Roadster are of such importance. ki imajo znanje in zamisli. Žiga Turk Minister brez listnice v Službi Vlade RS za razvoj Minister without portfolio in Service of the Government of RS for development Za razvoj so ključni ustvarjalnost. However. Ker vsega tega pri nas manjka. which also means trusting the initiative and enterprising spirit of the citizens more. da med študijem nabirajo različna bazična znanja. with help of the economic partners.Dr. inovativnost in podjetnost študentov. ki postaja v tekmi z igralci. moramo to med mladimi spodbujati. kot smo zapisali v prenovljeni Lizbonski strategiji.

not just an everyday cliché. as more than 55 percent of its incomes derives from research work. The Faculty of Mechanical Engineering represents a modern faculty. zbor raziskovalcev Fakultete za strojništvo. in ne dnevna puhlica rojekti. od sodobnega življenja odmaknjenega znanja. If the students have also contributed to this achievement it is the best proof that distant knowledge. but also in the educational and developmental research sphere. ki navdihujejo zamisli že v študentskih letih. Če so v tak dosežek vključeni tudi študenti. Jožef Duhovnik Dekan Fakultete za strojništvo v Ljubljani. the country is strengthening the environment of the civilization it belongs to. are the greatest goods for everyone. in ne dnevna puhlica. The professional chair and the researchers of the Faculty of Mechanical Engineering welcomes every achievement by a colleague and his group. Development thus becomes a solid word. Profesorski zbor. Študentje lahko utrdijo upravičenost študija in razvoja svojega inženirskega talenta. saj je več kot 55 odstotkov njenih prihodkov iz naslova raziskovalnega dela. P When development becomes a solid word. The faculty demonstrates a solid and complete inclusion. so izjemna dobrina za vse. Students can justify their studies and the development of their engineering talent and also support the professors in their mission. Prof. Univerza v Ljubljani Dean of Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana. University of Ljubljana  . ki ji pripada. Tako postane razvoj trdna beseda. Fakulteta dokazuje trdno in celovito vpetost tako v vsakdanje okolje kot tudi na izobraževalnem in razvojnoraziskovalnem področju. even in student years. pozdravlja vsak dosežek kolega in njegove skupine. Država pa se utrjuje v okolju civilizacije. shut off from contemporary life doesn’t exist in this faculty. Fakulteta za strojništvo predstavlja sodobno fakulteto. not just a everyday cliché rojects that inspire ideas. je to najlepši dokaz. At the same time. not only in the daily environment.Student Roadster P Ko razvoj postane trdna beseda. da na tej fakulteti ni zaprtega. dr. profesorja pa utrdijo v njegovem poslanstvu.

o. Franc Krašovec predsednik uprave družbe Cimos. da bodo taka in podobna sodelovanja dober zgled tako podjetjem in ustanovam kot tudi mladim. To achieve long-term effectiveness and successfulness. Student Roadster P Avtomobilska stroka niso le črne umazane roke ri Peugeotu se zavedamo problematike pomanjkanja tehničnega kadra na avtomobilskem področju. Za dolgoročno učinkovitost in uspešnost je poleg rok in glave potrebno dati tudi srce. lahko svoje ideje uspešno pretvorijo v tržno zanimive produkte. Student Roadster je zagotovo eden od njih. Hkrati z veseljem opažamo. da je avtomobilska stroka zelo raznolika in da delo na tem področju pomeni še kaj drugega kot le črne umazane roke. They provide for the dynamics in the development. Student Roadster 10 11 . V kolikor jih znamo motivirati in podpreti. they are able to successfully transform their ideas to marketable products. Mladim je treba pokazati. o. d. the hands and the head have to be complemented by the heart. President of management board. o. ki razmišljajo o nadaljnji poti svoje kariere. we are glad to notice the high quality of technical education in Slovenia. o. In other words: they use completely scientific work methods. premagujejo izzive in soustvarjajo procese na globalnem trgu. and this is undoubtedly a good example of cooperation between the automotive industry and an educational institution. as well as for the young who are considering the future course of their careers. čemur namenjamo precej pozornosti. and we are paying a lot of attention to it. General Director of Peugeot Slovenija. Ponosni smo. Mladi strokovnjaki so srce našega podjetja. W Our manufacturing system is based on young professionals e are building a manufacturing system that is based on a community of scientists. and that work in this field is far more than just getting your hands dirty. d.Serge Banzet Generalni direktor podjetja Peugeot Slovenija. Z drugimi besedami: uporabljajo povsem znanstvene metode dela. If we know how to motivate and support them. A Automotive profession is far more than just getting your hands dirty t Peugeot we realise the problem of a lack of technically qualified workforce in the automotive field. Zagotavljajo dinamiko v razvoju. Želimo in upamo. Cimos d. The young should be showed that the automotive industry is very diverse. At the same time. da sta šolanje in izobraževanje na tehničnem področju v Sloveniji kakovostni. who make a series of assumptions that can in turn be tested. d. overcome challenges and co-create processes in the global market. Young professionals are the heart of our company. d. ki postavljajo vrsto domnev. We are proud of our cooperation with the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana that started years ago. da smo pred leti začeli sodelovati s Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. ki jih je nato mogoče preveriti. ki je zagotovo dober primer sodelovanja med avtomobilsko industrijo in izobraževalno ustanovo. G Naš proizvodni sistem temelji na mladih strokovnjakih radimo proizvodni sistem temelječ na skupnosti znanstvenikov. Student Roadster is undoubtedly one of them. We wish and hope that such cooperations will set an example for companies and institutions. d.

na katerega smo ponosni. pa tudi izdelovalci eksotičnih športnih avtomobilov. da bi delali v mednarodnem okolju. ki so pridobili svojo izobrazbo na najboljših slovenskih univerzah. industrialisation and production. Znotraj koncerna Hella Group smo pristojno središče za razvoj. Poleg tega izdelujemo tudi žaromete in signalne svetilke. »Ideje za avtomobile prihodnosti« ali »Bolj kot preteklost me zanima prihodnost. S Ideje za avtomobile prihodnosti tudent Roadster je odličen primer moči slovenskega inženirstva. Naše stranke so znani veliki avtomobilski proizvajalci. For the design of our success. S Ideas for the cars of tomorrow tudent Roadster is a really good example of Slovenian engineering power. because I intend to live there. we only need the best engineers. We feel responsible towards our society and youth to support studies and related activities and we wish to attract young engineers educated by the best Slovenian universities to work in an international environment. as Einstein said: »More than in the past I am interested in the future. Za izgradnjo našega uspeha potrebujemo le najboljše inženirje. o. saj v njej nameravam živeti«. Hella Lux Slovenija. Hella Lux Slovenija. o. želimo pa tudi privabiti mlade inženirje.Christof Droste Generalni direktor. Within Hella Group. we are proud of it and our Group’s slogan »Ideas today for the cars of tomorrow« fits perfectly. Our customers are the famous mass producers as well exotic sports car builders. d. Managing Director. kot je dejal Einstein. da podpiramo študije in sorodne dejavnosti. Our other products are headlamps and signal lamps. d. »Ideas for the cars of tomorrow« or. o. industrializacijo in proizvodnjo meglenk. o. we have become a part of industrial history and since 1921 we have always fostered modern engineering. Čutimo se odgovorne naši družbi in mladim. Kot Saturnus smo postali del industrijske zgodovine in od leta 1921 vedno gojili sodobno inženirstvo. we are the Fog Lamp Competence Centre for development. Slogan našega koncerna Ideje za avtomobile prihodnosti pa mu popolnoma ustreza. As Saturnus.« Student Roadster 13 .

»Student Roadster« is a model of such cooperation. various professions and the economy enable real market breakthroughs. ustrezne povezave med raziskovalno dejavnostjo.. zato velja nameniti čestitke vsem. jih oplemenititi s svojimi izkušnjami in jih implementirane izkoristiti kot tržne prednosti. the economy should therefore more often draw fundamental knowledge from the academic sphere. academic sphere.. I Dear friends and participants of »Student Roadster« project! In company Akrapovič we are well aware how important are the connections between the economy and the academic sphere. »Student Roadster« nakazuje tako sodelovanje. ki so sodelovali pri tem zanimivem projektu. Majhnost namreč pomeni tudi večjo fleksibilnost in prilagodljivost razmeram na globalnem trgu. V procesu globalne tekme bi moralo zato gospodarstvo iz akademske sfere bolj pogosto črpati nabor temeljnih znanj. 14 15 . refine it with its own experience and implement it as market advantages. while proper connections between research institutions. d. akademsko sfero. ki jih imamo kot majhen narod. Student Roadster V Spoštovani prijatelji in udeleženci projekta »Student Roadster«! podjetju Akrapovič se zavedamo. različnimi strokami in gospodarstvom pa omogočajo prave tržne preboje. Being small also means better flexibility and adaptability to conditions on the global market. Owner of company Akrapovič. d. It is a fact that in Slovenia we are not building enough on the advantages that we have as a small nation..foto: Janez Vlachy Igor Akrapovič Lastnik podjetja Akrapovič. It began .. d. so congratulations are in order to everyone who took part in this interesting project. Student Roadster Začelo se je . d. V slovenskem prostoru se premalo opiramo na prednosti. In the process of global competition. kako pomembna je povezava med gospodarstvom in akademsko sfero.

o. 3 Začetna idejna koncepta avtomobila na skicah Uroša Rose. The photo shows Janez Kunavar. Pavel Furlan. On the left is a concept containing a centrally positioned engine and on the right is the selected concept with the engine positioned at the front. Pavel Furlan in Uroš Rosa.1 2 Donirano vozilo je bilo najprej demontirano. d. Pavel Furlan. Uroš Rosa. Pavel Furlan and Uroš Rosa. o. Marko Hrovat. 4 Student Roadster The construction of the car began following a design by Uroš Rosa with the passenger compartment detailed in 1: 1 scale on the wall of a student apartment. First. Skupino so takrat sestavljali (na sliki z leve proti desni): Miha Otrin. This car was the mechanical basis for the construction of the new prototype. d. Donation of the Peugeot 406 Peugeot Slovenija. o. Student Roadster Gradnja avtomobila se je začela z načrtom Uroša Rose. Na sliki so Janez Kunavar. Marko Hrovat. 16 17 . Marjan Grah in Janez Kunavar. At this point. ki je bil mehanska osnova gradnje novega prototipa. Donacija avtomobila Peugeot 406 podjetja Peugeot Slovenija. the donated vehicle was dismantled and all the essential parts were measured. Donacija je bila začetek projekta. This donation was the start of the project.. Uroš Rosa. kjer je bila kabina potniškega prostora v merilu 1 : 1 izdelana na steni študentskega stanovanja. vsi vitalni sklopi pa so bili premerjeni. Marjan Grah and Janez Kunavar. Levo s sredinsko nameščenim motorjem in desno izbrani koncept s spredaj nameščenim motorjem. the team involved (on the photo from the left) Miha Otrin. who participated in dismantling it. The initial outline concept of the car in Uroš Rosa’s sketches. ki so sodelovali pri demontaži. o.

S cevmi in krivljeno pločevino smo dosegli malo sestavnih delov in enostavno prilagodljivost konstrukcije za različne mehanske konfiguracije. I’m sure that in the project Student Roadster united a good team of people who are daring. ki smo bili aktivni v projektu. partner enterprises. Student Roadster 19 . if we want the composition to be topmost played. The exterior and interior design of the vehicle was a special challenge as I wanted to achieve an attractive apperance that radiates youth and sportivitiy and isn’t just a style experiment. Tako smo dosegli enostavno konstrukcijo z razmeroma veliko vzvojno togostjo glede na tip vozila. neizmerno veliko izkušenj na področju konstruiranja. I wanted a vehicle to be recognizable by few original and unique lines that would mark the whole form and unite all of the elements in a harmonic totality. This way a simple design with relatively high torsional stiffness was accomplished in comparison with the vehicles of the same type. ki je koncipirana kot »space-frame« iz treh glavnih modulov: sprednjega dela. ki je na koncu pripeljal do izdelka. Oblika vozila je bila poseben izziv. About the concept. It was a long way to the final version during which several optimizing steps and numerical simulations were made. Organization and reconciliation of activities of all members of the group. ki jih čakajo ob zaposlitvi v gospodarstvu. ki smo v njem delali. Večina mehanskih sklopov in elektronika so vzete iz peugeota 406. ki izžareva mladost in športni značaj ter ni le stilski eksperiment. vrednotenja kostrukcij ter izdelovanja prototipov. structure and design The vehicle was planned from the inside to outwards: around mechanical components the ergonomy of the cabin was newly made. With use of tubes and curved sheet metal we achieved a low number of parts and simple adaptability of the supporting frame for various mechanical configurations.Uroš Rosa O konceptu. ki so s projektnim delom pripravljeni na izzive. da bi bil avto prepoznaven po nekaj samosvojih edinstvenih potezah. Do končne različice je bila dolga pot z veliko optimizacijskih korakov in numeričnih simulacij. partnerskih podjetji. da se je v projektu Student Roadster oblikovala dobra ekipa ljudi. kabine in zadnjega dela. okoli nje in sklopov nosilna konstrukcija. konstrukciji in obliki Avtomobil je bil koncipiran od znotraj navzven: okoli mehanskih sklopov je bila na novo narejena ergonomija kabine. Prepričan sem. Projekt je povezal akademsko sfero z industrijo in dal vsem. Na njem se je urilo skoraj 40 študentov. saj sem želel doseči atraktivno obliko. ki bi zaznamovale celotno obliko in vse elemente združile v usklajeno celoto. In this project almost 40 students were trained with “case-study” methods and are now ready to take the chalanges waitng for them in the industry. ki so drzni. da je skladba vrhunsko odigrana. around it and supporting structure and after that the exterior and interior design. Povsem na novo je zasnovana nosilna konstrukcija. activities on High school of Mechanical Engineering and a lot of other executants was a big organizational challenge which was in the end demonstrated by a product which we’re all proud of. the cabin and the rear part. Each one of us who has actively participated in this project has realized that in order to have a successfull project we have to work as well-trained orchestra where all of the instruments are mutually harmonized and carefully directed. smo spoznali. not afraid of challenges and are working as homogeneous whole in order to achieve common goals. da moramo za uspešen projekt delovati kot dobro uigran orkester. kjer so vsi inštrumenti med seboj usklajeni. The greater part of mechanical components and electronic are taken from Peugeot 406. na katerega smo vsi ponosni. Želel sem si. Organizacija in usklajevanje aktivnosti vseh članov skupine. The supporting frame is completely newly designed and is projected as “space-frame” of three main modules: the front part. če želimo. nato pa še oblika. development evaluations and making prototypes to all who worked on it. The project connected an academic sphere with industry and gave immense experience in the sphere of constructing. aktivnosti na Srednji strojni šoli ter veliko drugih podizvajalcev sta bila kar velik izziv. Prav vsi. se ne bojijo izzivov in delujejo kot homogena celota za dosego skupnih ciljev.

5 8 Konstrukcijsko-analitične naloge so potekale v računalniški učilnici laboratorija LAVEK na Fakulteti za strojništvo. Constructional and analytical tasks were carried out in the computer classroom of the LAVEK laboratory at the Faculty of Mechanical Engineering. Žiga Zadnik and Andrej Škrlec. The supporting structure is designed as a modular space-frame. in sicer s programskim paketom CATIA V5. Žiga Zadnik in Andrej Škrlec. 20 21 . David Volk. which were then put together into a 3-D model. ki je imela vgrajene prave komponente avtomobila. so bile prenesene v računalniški 3D-model. ki so v sklopu poletne delovne prakse modelirali posamezne sklope avtomobila. Za konstrukcijo je Uroš Rosa prejel fakultetno Prešernovo nagrado. The measurements acquired from the mock-up were then loaded into a computer 3-D model using the CATIA V5 software package. Student Roadster 6 7 Nosilna konstrukcija je zasnovana v obliki modularnega prostorskega okvirja (spaceframe). In the photo are Uroš Milost. kar omogoča enostavno prilagoditev za uporabo v različnih konceptih.Izhodiščne dimenzije so bile preverjene z izgradnjo atrape potniškega prostora. pridobljene z atrapo. ki so bili nato sestavljeni v celoten 3D-model. David Volk. The initial dimensions were checked by building a mock-up of the passenger compartment with the proper components of the car built in to it. which enables simple adaptation for use in different concepts. who modelled the individual assemblies of the car in the framework of summer work practice. Na sliki so Uroš Milost. Uroš Rosa was awarded the Prešeren’s Prize from the faculty for this design. Student Roadster Mere.

The so called “package” is crucial in any cardevelopment process. Omogoča nam. . »package« je bistven v vsakem razvojnem postopku avtomobila. T. 9 Student Roadster 22 10 3D-model z vgrajenimi sklopi. i. The 3-D model with the assemblies built in. Different supporting structures for different numbers of passengers (2 or 4) and different types of drive. da vse sklope uskladimo in popravimo morebitne kolizije elementov. It enables the coordination of all the assemblies and the correction of potential collisions between elements.Različice nosilne konstrukcije glede na število potnikov (2 ali 4) ter različne vrste pogona.

11 Na stopnji razvoja nosilne konstrukcije so bile izvedene številne trdnostne analize.Henrik Zaletelj Analiza nosilne konstrukcije vozila Analysis of the vehicle’s supporting structure Computer simulations were an important part of the development of the unique Student Roadster vehicle. Predvsem sem se osredotočil na to. zaviranje in različne kombinacije naštetih obremenitev. Ugotavljanje ustreznosti nosilne konstrukcije vozila je pomemben del razvoja avtomobila. ki je z vztrajnostjo in veliko vloženega truda uspela sestaviti zelo lep avtomobil. Student Roadster Za vozilo Student Roadster. ki se pojavijo med vožnjo. čestitam pa celotni ekipi. The thread and bending stiffness of the structure were determined and compared with the stiffness of other vehicles. An important characteristic of the supporting frame is the highest possible torsional and bending stiffness. the burdening states of the handbrake were defined. In cooperation with the experts of the CIMOS. Moj prispevek k izdelavi vozila se je nanašal na del računalniških analiz. Determining the appropriate supporting structure for the vehicle is an important part of car-development. vožnja po jamasti cesti. ki je del diplomske naloge Henrika Zaletelja. I studied how the vehicle would react to different loadings that would occur during driving. I also considered different conditions that might occur during driving and took the following into consideration: driving over obstructions. d. do katerih lahko pride med vožnjo. speljevanje. which is part of Henrik Zaletelj’s thesis. Na sliki je prikazana torzijska deformacija nosilne konstrukcije. By doing this. so bila določena obremenitvena stanja ročne zavore. kako se bo vozilo odzivalo na različne obremenitve. as certain tests cannot be carried out on the final product. starting. Student Roadster 12 V sodelovanju s strokovnjaki podjetja CIMOS.. lega vozila na cesti. Several different numerical calculations were made to determine the stiffness and this demanded a lot of work as the supporting structure of the vehicle consists of many different parts connected with different welds. The image shows torsion deformation of the supporting construction. enterprise. road stability and traffic safety of the vehicle all depend on it. saj so od nje odvisne vozne lastnosti. Pri tem sem ugotovil napetostna in deformacijska stanja sprednjega dela nosilne konstrukcije skupaj z obesami koles. saj je nosilna konstrukcija vozila sestavljena iz veliko različnih nosilnih delov. My contribution to making the vehicle was the computer analyses when the product was still in the development phase. d. Ukvarjal sem se s tem. pa tudi varnost v cestnem prometu. d. Numerous analyses of rigidity were done during the development of the supporting structure. driving on a road with potholes. It was a pleasure to participate in this project. Ugotovljeni sta bili vzvojna in upogibna togost konstrukcije. braking and different combinations of these loadings. I determined the stress and strain states of the front part of the supporting structure and the wheel arms. who invested a lot of hard word work and persistence and managed to create a very beautiful car. ki je unikatno vozilo. Za ugotavljanje togosti je bilo izvedenih več različnih numeričnih izračunov. ki so zahtevali veliko dela. in upošteval naslednje dogodke: vožnja čez ovire. Obravnaval sem tudi različne pogoje. V veselje mi je bilo sodelovati pri tem projektu. 24 25 . Zelo pomembna lastnost nosilnega okvirja je čim večja vzvojna in upogibna togost. kako se bo na obremenitve odzivala nosilna konstrukcija vozila. and I would like to congratulate the entire team. ki sta bili primerjani s togostmi drugih vozil. saj nekaterih preizkusov na končnem izdelku ne moremo izvesti. med seboj povezanimi z različnimi zvarnimi spoji. so računalniške simulacije pomemben del razvoja. I focused mainly on how the supporting structure of the vehicle would react to these loadings. d. ko je izdelek še na stopnji razvoja. as the driving characteristics.

the behaviour of a vehicle in a crash is demonstrated by executing a crash test. kar nas danes dela boljše inženirje. We had to fasten safety belts in the passenger cabin in accordance with the current legislation. the Student Roadster has made things possible that make us better engineers. Preizkus trka je pomemben tudi za izkaz ustreznosti vozila pri homologaciji. d. z delom pridobivati nova znanja. Ana Bižal Student Roadster O konstrukciji in analizi pritrdišč varnostnih pasov On the construction and analysis of the safety belt fastenings I worked on the construction and analysis of the safety belt fastenings. as well as carrying out an analysis of the front bumper. je njegove varnostne lastnosti mogoče pokazati samo z numerično simulacijo. With help of linear and non-linear numerical analysis in the diploma for every fastening made. Najprimernejša konstrukcija je bila nato tudi dejansko izvedena. I am very proud to be a part of this project and that what I contributed to the realization of this car will crucially contribute to the improved safety of the passengers. One of the most demanding analyses was the analysis of a collision to the front part of the car. realize new ideas. solve real problems and improve existing solutions. From a technical point of view. sama oblika pa mora biti funkcionalna in ergonomična. Ker je vozilo Student Roadster prototip. gain new knowledge through work. safety is one of more important characteristics of a vehicle. all of this is invaluable experience for everybody on the project. Za zagotovitev skladnosti z zakonodajo so bili izvedeni številni preračuni. we improved the individual fastenings. crash testom. d. Površine morajo imeti privlačne oblike. prekrite morajo biti s prijetnim materialom. i. tudi analiza priključkov varnostnih pasov. Ena najzahtevnejših analiz je bila analiza trka sprednjega dela avtomobila. it is important that it is pleasing. Ukvarjal sem se s konstrukcijo in analizo pritrdišč varnostnih pasov. Priučeno teorijo izkusiti v praksi. crash test) On constructing the interior and the numerical simulations of the crash test As the interior of the vehicle is the part that every user has the most contact with. to ensure accordance with legislation. including an analysis of seat-belt connections. i. uresničiti nove zamisli. ki je izvedla tudi analizo sprednjega odbijača. reševati resnične probleme in izboljševati obstoječe rešitve je neprecenljiva izkušnja za vsakega. Vrednotenje teh vitalnih elementov je v svoji diplomski nalogi izvedel Robert Povšič. The crash test is also important as a certificate of the adequacy of a vehicle by homologation. Varnostne pasove je bilo treba umestiti v potniško kabino v skladu z veljavno zakonodajo. Ker je notranjost avtomobila tista. Projekt Student Roadster nam je omogočil prav to. its safety performances can only be shown through numerical simulation. Ponosen sem na to. je pomembno. To use theoretical experience in practice. ki bo odločilno pripomogel k večji varnosti potnikov. O izdelavi notranjosti in numeričnih simulacijah preizkusa trka (t. while the form must be functionally and ergonomically constructed. 14 Numerous calculations were done. The most suitable design was then realized. da sem del tega projekta in da je v tem avtomobilu tudi moj prispevek. The surfaces must have attractive forms and must be covered with pleasant material. The assessment of these essential components was done by Robert Povšič in his thesis. Student Roadster 26 27 . Obnašanje vozila v primeru trka se v avtomobilski industriji pokaže s t. but as the Student Roadster vehicle is just a prototype. Delo na področju trka je začel naš prezgodaj preminuli kolega Marjan Grah. s katero ima vsak uporabnik največ stika. Na tem področju delo nadaljuje Ana Bižal. da mu je všeč.13 Robert Povšič Cimos. Za vsako pritrdišče smo v diplomski nalogi z linearnimi in nelinearnimi numeričnimi analizami izdelali konstrukcijsko izboljšavo. Our prematurely departed colleague Marjan Grah began work in the field of collisions and Ana Bižal continued his work. In car manufacture. S tehničnega vidika je varnost ena od vedno bolj izstopajočih lastnosti avtomobila.

One of the 3-D models of the shape. The initial conceptual sketches by Uroš Rosa of the external shape of the car. ki je bil tudi osnova za izdelavo makete oblike avtomobila (Uroš Rosa). which was also the basis for making the car-shape model (Uroš Rosa). Conceptual rendering drawings of the side view of the car (Uroš Rosa). izdelala pa sta jo Igor Triplat in Uroš Rosa z modelarsko maso ter posebnim postopkom utrjevanja površine. 28 29 .15 16 Začetne idejne skice zunanje oblike avtomobila avtorja Uroša Rose. The 1 : 5 scale mock-up was made for completing the final shape and was made by Igor Triplat and Uroš Rosa using modelling clay and a special surface hardening process. Maketa oblike v merilu 1 : 5 je bila za dodelavo končne oblike. 17 18 Eden od končnih 3D-modelov oblike. Student Roadster Student Roadster Idejne predstavitvene risbe bočne oblike avtomobila (Uroš Rosa).

Janez Kunavar in Marjan Grah. which was used to determine the connection points of the assemblies of the Peugeot 406 used for the new prototype. Student Roadster 30 . Matijem Fajdigo (levo) in somentorjem izr. Janez Kunavar and Marjan Grah. ki je služila za določitev priključnih mest sklopov Peugeota 406. and their co-mentor Prof Marko Nagode (on the right). The founding members of the team with their mentor. Markom Nagodetom (desno). prof. In the middle from the left: Uroš Rosa.19 20 Nosilna konstrukcija se je začela izdelovati z gradnjo varilne priprave. dr. Miha Otrin. Miha Otrin. uporabljenih na novem prototipu. V sredini od leve proti desni: Uroš Rosa. Prof Matija Fajdiga (on the left). Ustanovni člani skupine z mentorjem prof. dr. Making the supporting structure began with the building of a welding tool.

Our technical co-operator Juraj Janeš used his many years of experience in welding the supporting construction. 21 Nosilna konstrukcija je bila med varjenjem obračana tako. Tako smo uspeli v projektnem delu povezati dijake srednje šole in študente.V izdelavo varilne priprave so bili vključeni tudi dijaki Srednje strojne šole v Ljubljani. 22 Brušenje nosilne konstrukcije pred peskanjem in protikorozijsko zaščito. 24 Point-welding of the supporting construction sills in the High School of Mechanical Engineering in Ljubljana. da so bili doseženi čim boljši položaji varjenja. Naš tehnični sodelavec Juraj Janeš je za varjenje nosilne konstrukcije uporabil vse svoje dolgoletne izkušnje. 32 33 . In this way we managed to include both high-school and faculty students in the project work. The supporting structure was rotated during welding to achieve the best possible welding positions. 23 Student Roadster Student Roadster Točkovno varjenje pragov nosilne konstrukcije v prostorih Srednje strojne šole v Ljubljani. Grinding the supporting structure prior to sandblasting and anti-corrosion protection. Students of the High School of Mechanical Engineering in Ljubljana participated in making the welding machine.

Cleaning the supporting structure before the final painting. The joy after the first successful drive of the prototype in the car park of the Faculty of Mechanical Engineering: Tomaž Kovšca and Uroš Rosa. 28 The car was first covered with large blocks of solid polyurethane foam. The photo shows Aleš Gosar and Žiga Zadnik during the cutting of the front part. Cleaning the Peugeot’s engine set before final installation into the car. Student Roadster 26 Avtomobil je bil najprej obdan z velikimi bloki trde poliuretanske pene.Čišenje nosilne konstrukcije pred končnim barvanjem. Nato so bili bloki razžagani na posamezne dele in na petosnem CNC-frezalnem stroju obdelani do končne oblike. 34 35 . The blocks were then cut into the individual parts and then machined to their final shapes using a five-axis CNC machine. Na sliki sta Aleš Gosar in Žiga Zadnik med rezanjem sprednjega dela. 27 Student Roadster Čiščenje Peugeotovega motornega agregata pred končno vgradnjo v avtomobil. 25 Veselje po prvi uspešni vožnji prototipa na parkirišču Fakultete za strojništvo: Tomaž Kovšca in Uroš Rosa.

zato pa tudi nezadostno vodljivost avtomobila. menjalnika in namestitev vseh električnih vodov ter pozicioniranje motorne elektronike. predvsem glede natančnosti pozicioniranja in s tem funkcionalnosti posameznih sklopov. Za naš prototip je bila to verjetno najbolj smotrna izbira. i. Eden glavnih elementov sta bila nedvomno sprednja in zadnja prema s posamičnimi obesami oziroma večvodilno tehnologijo zadaj. Montiranje standardnih delov je predstavljalo izziv. This was no doubt the most rational solution as our version is different to the original limousine in many respects. the unsatisfactory driveability of the car. po višini mehansko nastavljivim vzmetenjem. kar bi ob uporabi neprimernega športnega podvozja povzročilo slabo lego na cestišču in premajhno odzivnost na neravnine. the rear multi-link suspension technology. med drugim tudi v masi končnega prototipa. One of the main elements was definitely the rear and the front suspension and the rear arm. saj je naša različica glede na originalno limuzino drugačna v več pogledih. the installation of all the electrical components and the positioning of the engine electronics also represented great challenges. especially because of the different design of the car. including the weight of the final prototype. The standard suspension was replaced by a different type of suspension – the FK’s suspension with mechanically adjustable height. with certain gauges being changed in comparison to the basic limousine version.e. Student Roadster 37 . Standardno vzmetenje je bilo nadomeščeno z drugačnim tipom vzmetenja. Fitting standard parts was a challenge. The installation of the engine and the gearbox. consequently. saj so bili spremenjeni nekateri gabariti glede na osnovno limuzinsko različico. especially regarding their positioning and related functionality. Velik izziv so bili še montaža motornega agregata. FK-jevim. Montaža raznih sklopov je bila razmeroma zahteven del projekta. predvsem zaradi drugačne zasnove avtomobila. Using an inappropriate sports chassis could result in poor road stability and an inadequate responsiveness to bumps and.Tomaž Kovšca Vgradnja mehanskih sklopov v prototip The installation of the mechanical assemblies into the prototype Fitting the different assemblies was a relatively demanding part of the project.

lakiranje. je pa idealen za izdelavo prototipnih vozil. 31 38 39 . but is ideal for making prototype vehicles. pobarvano z zelo privlačno črno barvo. From this huge block. Student Roadster Uroš Rosa pri sestavljanju in usklajevanju posameznih obdelanih kosov v celotno obliko avtomobila. Bojan Tomić in Ana Bižal po izdelanem izrezu vrat v bok avtomobila. the black colour. Karoserijo smo izdelali na precej nenavaden način. Celoten avtomobil smo najprej obložili in opasali z velikimi bloki negorljive poliuretanske pene. ki ni primeren za serijsko proizvodnjo. We then puttied and thoroughly grined the surface and thus removed all unevenness and faults in the top layer. nanos kita za brizganje. Končni rezultat štirimesečnega postopka izdelave karoserije je povsem unikatna oblika oziroma prototipno vozilo. Nato smo površino skitali in temeljito obrusili ter tako odstranili neravnine in napake v vrhnjem sloju. lacquering. polishing and detailing. Iz te ogromne kocke smo s CNC-stroji in 3D-modeli izfrezali obliko avtomobila in jo utrdili s steklenimi vlakni. zalitimi s poliestrsko smolo. the pearl layer. temeljne podlage. kot so dodatno fino kitanje in brušenje. pripravljena za usklajevanje in montažo na avto.Žiga Zadnik Levi bok in sprednji odbijač po CNC-obdelavi. ki se na soncu in z različnih zornih kotov spreminja v mavrico. We first covered the entire car with large fastened blocks of non-flammable polyurethane foam. coordinating and composing the individual machined parts into the complete form of the car. Student Roadster Prenos 3D-modela avtomobila v resnični svet je zelo velik izziv. The left side and the front bumper after CNCmachining. applying the foundation base. The final result of this four-month process is a completely unique shape and a prototype vehicle coloured an attractive black that refracts in the sun into a rainbow from different viewing angles. we then milled out the shape of the car using CNC-machines and 3-D models and hardened it with glass fibres filled with polyester resin. 29 Obdelava zunanjosti in barvanje The treatment of the exterior and the colouring Transferring a 3-D model of a car into reality is a great challenge. črne barve. We made the car-body in a rather unusual manner that is not appropriate for serial production. Bojan Tomić and Ana Bižal after the cutting of the door opening into the side of the car. 30 Uroš Rosa. Postopek barvanja površine je obsegal več korakov. The process of painting the surface consisted of several steps –additional puttying and grinding. sloja perl. applying spray putty. poliranje in detajliranje. ready for coordination and fitting onto the car.

we also got help from industrial designer Igor Rosa. tokrat o izdelavi zadnjega odbijača. Izravnava površin je bila kompleksna.32 Fina obdelava in izravnavanje površine sta potekala s poliuretanskimi kiti različne trdote in z različnimi načini nanosa. 34 Eden od mnogih posvetov med izdelovanjem avtomobila. ki so bila nato vakuumsko laminirana za doseganje ustrezne trdnosti in kompaktnosti. Student Roadster 40 41 . One of many consultations in process of making the car. and then vacuum-laminated to achieve adequate strength and compactness. V zaključnem delu projekta je bilo veliko truda vloženega v pripravo avtomobila na barvanje. Fine treatment and levelling of the surfaces were made with polyurethane putties of different hardness and by different methods of application. Na dele zunanjosti so bila ukrojena steklena vlakna. 35 Student Roadster 33 In the final part of the project a lot of work was put into preparing the car for painting. pri tem je sodelovala vsa skupina. Levelling of the surfaces was complex. and not only did the whole team participate. this time on making of the rear bumper. Glass fibre material was cut out to fit parts of the exterior. na pomoč pa nam je priskočil tudi industrijski oblikovalec Igor Rosa.

da so me sprejeli in mi tako popestrili peti letnik študija strojništva. I was delighted to work on this project and I found out a lot of new and interesting things. I didn’t have any seminar or assignment involving analyses for this project. ko so avto pripravljali za konferenco IAT ‘07. Hvala celotni zdajšnji ekipi. There was always a lot of work and help was appreciated. Takrat si nisem predstavljal. but I helped with the making of the car body and assembly of various parts. About the work on the project I have found out about the project Student Roadster at the end of 2nd year. Dela ni nikoli zmanjkalo in pomoč je bila vedno dobrodošla. Seminarja ali nalog z analizami v tem projektu nisem imel. I became more interested in the project last year. I would like to thank to all members of the current team for accepting me and by doing so making the 5th year of my studies of mechanical engineering more entertaining. ko sem skupaj s sošolci opravljal enomesečno prakso v laboratoriju LAVEK. when I and my schoolmates were on our one-month practice in the LAVEK laboratory. Student Roadster 43 . saj sem izvedel veliko novega in zanimivega. Za projekt sem se bolj resno začel zanimati lani. ekipi pa sem se nato pridružil oktobra. when the vehicle was to be prepared for the conference IAT 07 and I joined the team in October. The painting of the car was done in a chamber by a professional lacquerer. V veliko veselje mi je bilo delati v tem projektu.36 Andrej Škrlec O delu v projektu Za projekt Student Roadster sem izvedel konec drugega letnika. da bo avto sploh kdaj izdelan. Barvanje avtomobila je potekalo v komori s profesionalnim ličarjem. sem pa pomagal pri izdelavi karoserije in montaži posameznih delov. At that time I could not imagine that the vehicle will ever be made.

Due to the method of production of the exterior of the vehicle and a wide range of used materials. o. I think that all who have worked on this design project have earned praise. Žiga Zadnik. High and low beams. we get the answer to the ever present question “why”. the integrated hinges and closing mechanism are taken from Peugeot 406 and with smaller adjustments they function very well. saj so odlično opravili tudi svoje delo. priskočil na pomoč. Skupinska slika najdejavnejših članov projektne skupine. V sprednji žaromet so integrirani dolgi in kratki pramen. o. ko sem ga potreboval. ko se usedem v malo bolj eksotičen avto in se z njim poženem po skoraj prazni cesti. the product is technically a very good solution. Zaradi načina izdelave zunanjosti vozila in širokega nabora uporabljenih materialov je bila. Because of a relatively simple final design of opening the Student Roadster’s lid. zahtevna naloga izdelava in pritrditev notranjih oblog iz tkanine. On the development and design of headlamps I have always been a passionate admirer of cars. where they were also made. pozicijska luč ter smerokaz. Splošno je znano. Menim. je neizbežna. Because of fuel in the blood and the joy of driving on asphalt. saj gre za moje vsakodnevno delo.. A group photo of the most active members of the project team who completed the car. Konstruiral jih je Donald Abrič Pleterski v sodelovanju z našim partnerjem podjetjem Hella Lux Slovenija. Aleš Gosar. as they have done their job perfectly. o. close and lock. Ana Bižal. ki štejejo. 38 O izdelavi prtljažnega prostora About designing the boot Every element of the vehicle must perform its function as well as possible – that goes also for the boot. da je izdelek tehnično zelo dobra rešitev. če bi bilo na voljo vsaj še nekaj časa. Uroš Rosa. For these reasons. who has offered help at every moment when I needed him. The boot lid has to open. ki so avto izdelali do konca. Delo se je odvijalo v sinergiji z vodjo projekta in stilistom Urošem Roso. Od leve proti desni: Andrej Škrlec. It is well known that the difference between the theory and the practice is immense. zanimivo. ki je tudi sponzoriralo projekt z izdelavo sprednjih žarometov in nabavo svetlobne opreme za zadnji del avtomobila. The craziest and most simple ideas are those that count and in the end everything depends on the most important attribute of the best engineers – the team work. that’s why I feel great when I sit in a more exotic car and drive down an “almost” empty road. razvoj in izdelavo pa sem izpeljal s sodelavci v podjetju. d. avto pa je videti odlično. Vsi. Žarometi so se zelo dobro zlili s karoserijo. 45 . ki mi je vsak trenutek. po možnosti čim bolje – tako je tudi s prtljažnikom. Aleš Gosar.o. da so malenkosti tiste.. Zaradi goriva v krvi in veselja do vožnje po asfaltu sem se odločil za delo v avtomobilski industriji in se zaposlil v oddelku za razvoj svetlobne opreme v podjetju Hella Lux Slovenija. David Volk in Tomaž Kovšca. but only by participation in such an extensive project as Student Roadster. stisk roke in odlično službo. 44 Vsak element vozila mora opravljati svojo funkcijo. the making and fastening of interior linings was a very exacting task.. The revelation that little things are those which give a mark to the day is inevitable. They were designed by Donald Abrič Pleterski in cooperation with our partner Hella Lux Slovenija d. From the left: Andrej Škrlec. zapirati in zakleniti. David Volk and Tomaž Kovšca. Tudi zato je bil moj prispevek k projektu Student Roadster več kot primeren in enostaven. razviti in izdelati žaromete za roadsterja. Najbolj nore in najbolj preproste zamisli so tiste. ki ga sicer v razvoju vedno manjka. which could be improved with further development if there was “some more time” – which is always lacking in development. Uroš Milost. develop and design the headlamps for the roadster. o. the headlamps suit the car-body and the car looks superb. zaslužijo pohvalo. my contribution to the Student Roadster project was more than basic as I perform this work every day. My task was to plan. Uroš Rosa. Uroš Milost. who also sponsors the project on the making of the front headlamps and the supply of light equipment for rear part of the car.. pa pride odgovor na tisti večni zakaj. šele s sodelovanjem pri tako obsežnem projektu. Pokrov prtljažnega prostora se mora odpirati.o. The style plan was made by Uroš and me together and the development and design was performed by me and my co-workers in the enterprise. position lamp and indicator are integrated in the headlamp.Donald Abrič Pleterski Hella Lux Slovenija. O razvoju in izdelavi žarometov Že od nekdaj sem strasten ljubitelj avtomobilov. a handshake and a perfect job. Ugotovitev. d. ki z manjšimi predelavami tudi tu dobro opravljajo svoje delo. Moja naloga je bila zasnovati. kjer so jih tudi izdelali. In my opinion. zato se odlično počutim. kot je Student Roadster. Work was performed in synergy with the manager of the project and the stylist Uroš Rosa. Otherwise. David Volk Student Roadster Student Roadster 37 Sprednji žarometi so eden od najzanimivejših delov avtomobila. ki so sodelovali pri izdelavi. Ana Bižal. o. Zaradi razmeroma enostavne končne izvedbe odpiranja pokrova Student Roadsterja so vanj vgrajeni tečaji in zapiralni mehanizem prtljažnika peugeota 406. Žiga Zadnik. ki bi jo z nadaljnjim razvojem lahko še izboljšali. Headlamps are one of the most attractive parts of the vehicle. ki dajo dnevu predznak. d. da znajo biti razhajanja med teorijo in prakso velika. Stilsko zasnovo sva naredila z Urošem skupaj. I started to work in the car industry and got a job in the department for the development of light equipment in the enterprise Hella Lux Slovenija ltd. o. na koncu pa je vse odvisno od najpomembnejše odlike najboljših inženirjev – timskega dela.

40 39 41 Vrata so predstavljala po konstrukcijski in izvedbeni plati enega najkompleksnješih sklopov. ročna zavora. the new assemblies are first integrated in the computer 3D model and the aligned parts are then transformed to real prototypes. da omogočajo vgradnjo prototipnih kosov novih komponent. nato pa usklajeni kosi v pravi prototip. Zadnji del izpušnega sistema je izdelan iz nerjavnega jekla. In the process of designing the vehicle.. As shown in the picture. se novi sklopi najprej vgradijo v računalniški 3D-model. d. Andrej Škrlec med montažo zadnjega desnega dušilca. titana in karbonskih vlaken v sodelovanju s podjetjem Akrapovič. Rear part of the exhaust system was made of stainless steel. Aleš Gosar (on the picture) made the strength analyses (right above) and was in charge of the final implementation. opredeljene stroge zahteve za vgradnjo vitalnih komponent. Connection positions for these assemblies are designed in a way that enables the integration of prototype parts of new components developed in cooperation between CIMOS and CRV. 46 47 . hand break. d. kot so pedalni sklop.. Andrej Škrlec during the assembly of rear right muffler. the doors represented one of the most complex assemblies. such as pedal assembly. Kot je prikazano na sliki. razvitih v sodelovanju Cimosa in CRV-ja.d. d. strict demands regarding the integration of vital components. hinge of bonnet and hinges of the doors were defined with the experts from CIMOS d. Student Roadster Student Roadster Pri konstruiranju avtomobila so bile s strokovnjaki podjetja CIMOS. kar da avtomobilu edinstven zvok in videz. d. Aleš Gosar (na sliki) je izvedel trdnostne analize (desno zgoraj) ter skrbel za končno izvedbo. From the design and implementation side. titanium and carbon fibre in cooperation with company Akrapovič d. tečaj pokrova motorja in tečaji vrat.. d. providing unique sound and appearance to the vehicle. Priključna mesta teh sklopov so zasnovana tako.

and the window itself. the opening-closing mechanism and the window moving mechanism. We believe we have finished this project successfully. zapiralno-odpiralni mehanizem in mehanizem za pomik stekla. saj smo študentje s tem projektom spoznali. We have faced different problems. kaj pomeni prenesti teoretična znanja in modele v prakso. kot je Student Roadster.Aleš Gosar in Bojan Tomić Konstrukcija in izdelava vrat Vrata niso videti kompleksen sistem. Soočala sva se z različnimi problemi. which is a key competence of any good engineer. Positioning the door hinges took us quite some time. na Fakulteti za strojništvo primanjkuje. saj je bilo treba zagotoviti ustrezno odpiranje vrat. vendar se zavedava. and would not be too big for the door. Najti je bilo namreč treba steklo. Design and making of the doors Student Roadster The door does not seem as a complex system. pri čemer se vrata ne smejo zajedati v bok vozila. the biggest being the lack of space and the window moving mechanism. vendar pa so v njih osnovna nosilna konstrukcija vrat. ki bi po obliki ustrezalo loku sprednjega stebrička in celotnemu dizajnu ter ne bilo preveliko za naša vrata. This project helped students realise how to turn theoretical knowledge and models into practice. but at the same time we are aware that everything can be done even better. Projektov. There is not enough projects like Student Roadster at the Faculty of Mechanical Engineering. Veliko časa nama je vzelo tudi pozicioniranje tečajev vrat. kar pa je ključno znanje vsakega dobrega inženirja. We had to find a window that would fit the curve of the front column as well as correspond to the entire design. da je vsako stvar mogoče narediti še bolje. We had to ensure that the door would open properly and would not collide with the side of the vehicle. da sva projekt opravila zelo uspešno. Meniva. največji pa sta bila prostorska stiska in mehanizem za pomik stekla oziroma steklo samo. 48 . but it includes the basic support structure of the door.

Soustvarjali so tudi . His field of work involves vibrations and their influence on people. kar je obravnaval v različnih seminarjih in uspešno zagovarjal v diplomski nalogi z naslovom Rekonstrukcija in optimizacija con za akumulacijo energije ob čelnem trku vozila Peugeot 406. He dealt with different fields of work in his seminars and independent assignments . he is still actively involved in the project.. trenutno pa je na izobraževanju v laboratoriju LADISK na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. he carried out a harmonic analysis of the supporting construction.. he was also in charge of coordination of teamwork. as a junior researcher. In seminars and independent assignments he dealt with the modal analysis of one of the developmental versions of the chassis and carried out the design of the car’s doors. After discussing the latter. 50 51 . d. After graduation he entered the post-graduate studies and worked for the LAVEK laboratory at the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana. Po končani diplomi se je vpisal na podiplomski študij in se kot mladi raziskovalec iz gospodarstva zaposlil v podjetju CIMOS. and was employed in Litostroj E. Apart from safety. He partly focused on the type-approval requirements of the vehicle.. giving most of his attention to the analysis of suspension and the transferability of road stresses onto the supporting construction of the vehicle. After the graduation he entered postgraduate studies and was employed at CIMOS. d. Poleg varnosti je skrbel tudi za koordinacijo dela skupine. I. They also created . Marjan Grah Pri projektu je bil zadolžen za varnost.. I. Po diplomi se je vpisal na podiplomski študij in bil nekaj časa zaposlen v laboratoriju LAVEK na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. največjo pozornost pa je namenil analizi obes in prenosnosti cestnih obremenitev na nosilno konstrukcijo avtomobila. V različnih seminarjih in samostojnih nalogah se je posvetil modalni analizi ene od razvojnih verzij šasije in izvedel konstrukcijo vrat avtomobila.. in se nadaljuje. zaposlen pa je bil v Litostroju E. Student Roadster Janez Kunavar V seminarjih in samostojnih nalogah se je posvetil različnim področjem dela. Delno se je osredotočil na homologacijske zahteve vozila. še vedno aktivno sodeluje pri projektu. Time permitting. d. After graduation he entered postgraduate studies at the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana and was employed at LANEM laboratory as a junior researcher. Skrbi tudi za administracijo društva Student Roadster... Prezgodaj nas je zapustil zaradi hude bolezni. He was in charge of safety.. Miha Otrin Student Roadster Področje njegovega dela so vibracije in njihov vpliv na človeka. d. at the moment he attends the education at the LADISK laboratory on the Faculty of Mechanical Engineering of Ljubljana. Po diplomi se je vpisal na podiplomski študij na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in se kot mladi raziskovalec zaposlil v laboratoriju LANEM. dealing with it in numerous seminars and defending it successfully in his thesis titled Reconstruction and optimisation of energy accumulation zones in frontal collision of Peugeot 406. Po obravnavi slednje je izvedel harmonično analizo nosilne konstrukcije. and it continues . He is also in charge of administration of the Student Roadster association. Kolikor mu čas dopušča.. He passed away prematurely due to a fatal disease.

thesis (in making) seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar Academic year 2000–2003 2000–2003 2004/05 2004/05 2003/04 2002/03 2005/06 2005/06 2004/05 2001– 2005/06 2006/07 2005/06 2005/06 2005/06 2004/05 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02. ki so sodelovali oziroma še sodelujejo v projektu Ime Priimek Igor Triplat Matej Umek Matej Šturm Uroš Milost Miha Pirnat Luka Bovha Tema naloge Predelava volanskega mehanizma. thesis seminars. diploma seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar. diploma seminarji.Ostali študenti. 2003/04 2003/04 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 Other students that participated or are participating in the project Name and surname Task subject Igor Triplat Matej Umek Matej Šturm Uroš Milost Miha Pirnat Luka Bovha Alternation of the steering mechanism. uporaba kompozitnih materialov Virtualni simulator vožnje vozila Analiza ročne zavore z MKE Vgradnja grelnega sistema v kabino vozila Student Roadster Določitev in statični preračun točkovnih zvarov Analiza ročne zavore Konstrukcija in analiza strehe ter delo na izdelavi Modeliranje sprednje in zadnje preme Modeliranje ročne zavore Tip naloge seminarji. use of composite materials Virtual simulation of driving the vehicle Analysis of the hand brake using FEM Installation of the heating system into the cabin of the Student Roadster vehicle Determination and static calculation of the point-welds Analysis of the hand brake Construction and analysis of the roof and participation in the making Modelling the front and the rear suspension Modelling the hand brake Type of task seminars. diploma (nastaja) seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar Študijsko leto 2000–2003 2000–2003 2004/05 2004/05 2003/04 2002/03 2005/06 2005/06 2004/05 2001– 2005/06 2006/07 2005/06 2005/06 2005/06 2004/05 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02. thesis seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar. 2003/04 2003/04 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 Borut Zvonar Študija rezervoarja za gorivo Anton Hribar Aleš Slak Tomaž Ilovar Simon Potočnik Miha Štucin Gregor Slak Vili Pepel Primerjava rešitev priključka sprednjih amortizerjev Trdnostna analiza podaljška volanskega droga Zasnova in analiza priključkov motorja Zasnova okvirja vetrobranskega stekla Zasnova in analiza priključkov sedežev Statična zanesljivost vrat vozila Student Roadster Koncept vgradnje žarometov Izvedba konstrukcije pokrova motornega in prtljažnega prostora Analiza zvarnega spoja na varnostnem elementu Borut Zvonar A study of the fuel tank Anton Hribar Aleš Slak Tomaž Ilovar Simon Potočnik Miha Štucin Gregor Slak Vili Pepel A comparison of solutions for the front shock-absorbers connection Analysis of the strenght of the steering column lengthener Design and analysis of the engine connections Design of the windshield frame Design and analysis of the seat connections The static reliability of the Student Roadster vehicle’s doors The concept for installing the headlights Realising the construction of the bonnet and the hatch of the luggage compartment Analysis of the weld-joint on a safety element Student Roadster Student Roadster Nejc Boškovič Izvedba konstrukcije strehe in zapiralnega mehanizma seminarji Marjan Hudoklin Zasnova varilne priprave za vozilo Student Roadster seminar David Kralj Dejan Lamovšek Marko Keber Jernej Burkeljca Rok Potočnik Anton Marolt Miha Tušek Janez Rihtaršič Pregled izvedb strehe in mehanizma za streho Pregled izvedb strehe in mehanizma za streho Modeliranje pritrdišča motorja Pregled nastavitve transmisije Analiza sprednjih in zadnjih obes Pregled uporabe kompozitnih materialov Toplotna analiza zavornega sistema Pregled možnosti spremembe volanskega droga seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar Nejc Boškovič Realising the construction of the roof and the closing mechanism seminars Marjan Hudoklin David Kralj Dejan Lamovšek Marko Keber Jernej Burkeljca Rok Potočnik Anton Marolt Miha Tušek Janez Rihtaršič The design of the welding device for the Student Roadster vehicle Examination of the completed roof and its mechanism Examination of the completed roof and its mechanism Modelling the engine anchorage Examination of the transmission setting Analysis of the front and the rear arms Review the use of composite materials Thermal analysis of the braking system A review of the possibilities of modifying the steering pole seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar seminar 52 53 .

Design. Master of Science and Doctor of science.uni-lj. Faculty for Mechanical Engineering | Aškerčeva 6. centers of excellence and technological sets. . mechanics and maintenance of machines. Research activity The Faculty of Mechanical Engineering is intensively cooperating with Slovenian industry in several projects and in research sphere is successfully incorporating itself into international developmentally research projects by participating in bunches. but also to the international economy and developmentally research institutions.e world is a testing ground for our creativeness! More than 60 years of experience On the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana the pedagogical.Power and process engineering. Pedagogical and research work on the Faculty of Mechanical Engineering are being performed in 18 pedagogical research units in 34 laboratories that are supported by several organization units.Production engineering . Pedagogical activity The Faculty of Mechanical Engineering is carrying out university study for gaining high professional education in the sphere of mechanical engineering and postgraduate program for gaining the title of Specialist.si | E-mail: dekanat@fs.si .uni-lj. . because of which we with our graduates and research work will be attractive not only to Slovenian. Slovenia | Tel: + 386 1 477 12 00 | Fax: + 386 1 251 85 67 | http: // www.Mechatronics. Pedagogical and research activities are being performed in these spheres: . research and professional work in the sphere of mechanical engineering is present more than 60 years. 1000 Ljubljana. We want to become the most important educational and research faculty with highest international educational standards in the sphere of mechanical engineering in Slovenia. . developmentally research program.Aviation. In next academic year 2008/2009 we will begin to perform also Bologna Study program. University of Ljubljana. Central and South-eastern Europe.fs. namely university education of rst degree MECHANICAL ENGINEERING. micromechanical systems and automatization.

www.com .studentroadster.