Sie sind auf Seite 1von 126

 

   !#"$ &%('*),+-./+


01.2),+354-

86 7:9(;=<>7@?BADCE9
F(GH@IKJMLNPO(QRQRS
T UWV2XZY[V2X]\

^P_@`baMcdEa _@_
ecRfEgihkjml`nfo_ph(c _p_@_
qsr dtfoavuwyxzavgixs_pav{ xs_p_@_
|}1~ foag€_ ~‚ d |
ƒ…„ aMcmavg ~‚† g€_pc`b_ˆ‡  aMd |Š‰
‹ ecRftg ~MŒ q lmŽEaM`bf‘’g€`i“m_pfEaM`nfolkg€a ‹z”
•…–˜— fEg ~MŒ q lkŽoaM`nf‘‘gi`i“_ˆfoav`bfElmg€a ”(‰
‰š™ “avhzg r h(›8œhzfEavPhshzžsd Ÿƒ
” ™ “a¢¡£laMdtfo_ph(c¤h(›˜¥¦hzu§‡lmfEavg€d ŸzŸ
¨ „ avftfE_@cm© q f ~ gifoavj |Šªz«
…‘`bgih(c r u§d |(|M‹

¬
­ ®°¯ Y±V \²Y

³ ´ ¬¶µ¸·&¹bº¼»‘¬¶µ¸½¾¬¾¿tÀtÁµÃÀEÄ>łÁÂĊÀEº¸Æ ´ ÀyÇȺ¼ÀEɀƼ¬ËÊÀ¦ÇȹbÌyÌy¹bÁµÍ&ÆÎƼºÃ¬¾Ï‚ŊƼ¬Ë¹ÁŠÐÒÑ ´ Énº¼ÀE͘½Ë¬¾»bÀÓk¬ÔÐ


¿ÀEÁµÃÀbÕ ³ ¹8ÊM¬ËÀE·ÖÉ8¿t¹b×Mؘ¹bÙÆ ´ ¬¾µk½Ë¬¶¿ÀEÁµÃÀbÚoÊv¬¶µÃ¬ÔÆ ´ ÆÎƼ×sÛÝÜb܀¿tºÃÀoɀƼ¬ËÊÀE¿¹ÌyÌ$¹ÁµEÕ ¹ºÃފÜi½¾¬¾¿tÀtÁµÃÀEµ5ÜiÏMØvÐßµ¼É܊ànÕ áMÜ
¹bº8µÃÀtÁÂÄ-É$½¾ÀÆÎƼÀtº8Ƽ¹ÂÕ¾ÕËÕ
ÇȺ¼ÀEɀƼ¬ËÊÀÇȹÌyÌ$¹ÁµEÚ
âbâbã¦äÉ€Æ ´ ÉnÁ-͸ςÏ(¹nÆÃƘåBÉiØbÚ
ÑvÆæÉnÁŠÙˆ¹º¼ÄÚzÇ&Éb½Ë¬Ëو¹bº¼Á‚¬¶É¦ãbçèáâŠÚ
é тÍÕ

¬Ë¬
ê VWXë]U ì í ¯ X ® UWV

³´ ¬¶µPÏ(¹M¹b»£¬¶µÉnÏ(¹bÅŠÆ ´ ¹€·#Æù$Ì£Én»bÀ É¿t¹bÌyׂ½¾ÀÆÃÀ Ì£Én×¹nÙkÀEÊbÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚ÞعbÅ£Æ ´ ¬¾Á‚»yو¹bº8Ébµ


½¾¹bÁ‚Þ£ÉbµØ¹bŽˬ¾»bÀÕ
å ´ ÀÆ ´ ÀtºÆ ´ ɀÆoî µmÞb¹M¹ŠÄ°¹bºÁ‚¹nÆoÚiïsĊ¹bÁsî ÆD»vÁ¹€·Ðz»bÀEÀtׂ¬¾Á‚ޘɘ̣Én×¹bÙÂÉn½¾½Ø¹błºkÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
´ ɵ¸ÉBðñوº¼ÀtÀEòt¬¾Á‚Þó$ÀôRÀE¿Ƙ¹bÁõÆ ´ ÀÌy¬ËÁzďÕÈïßƘƼÉn»ÀEµ8Éy½¾¹nƸ¹bÙ8ö@Én½¾ÏzÀE¬ÔÆׂ½ËÀoÉbµÃłºæÉnς½¾Ào÷È·&¹bº¼»(Ú
ςŊƸ׺ùŠÄŠÅ¿tÀEµÁ‚¹bÆ ´ ¬¾Á‚ÞyςŊÆø5ùÔúiûMü:Õ
ïßÙýØb¹bÅ-Ċ¹yÆ ´ ÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þvµ¸ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀoÄõ¬ËÁõÆ ´ ¬¾µ˜Ïz¹M¹b»RڂعbÅõ·8¬Ë½¾½sÏ(À’ùÿþ$þ ù Ýù 
õو¹º8Æ ´ À
ĊłºæɀƼ¬Ë¹Á¹bÙmعbłº8¿¹ÌyÌ$¬ËÆÃÌyÀEÁÆoÕ ³´ À°¬¾Ì$Ìy¹ς¬Ë½¾¬¾òEɀƼ¬Ë¹Á·8¬¾½¾½k¿¹Ì$À°¹ÁÞº¼ÉĊÅÂÉn½¾½¾ØbÚMςŊÆ
µÎÆÃÀEÉĊ¬¾½ËØÕ>ïÒÁ Æ ´ À‘ÀtÁzďÚýØb¹Å ·8¬Ë½¾½ÈÏ(À‘¬¾Á¿EÉn×ÂÉbς½ËÀ‘¹nÙ¸Þb¹¬ËÁÂÞ µÎ¹ÌyÀt· ´ ÀEºÃÀ£·8¬ËÆ ´ ¹ŊƦعbłº
¿tÉ¿ ´ À‘¹bÙÁ‚¹bÆÃÀoµtÚ&ÉnÁÂÄ ·8¬Ë½¾½¸Én½¾·&Éi؊µ¦·&ÉbÁvÆ$ÉÖ×zÀEÁ¤ÉbÁÂħ×zÉn×(Àtºy·8¬ÔÆ ´ Øb¹bÅkÕ§å ´ ÀtÁ¤Øb¹Å
Ċ¹£Á‚¹bÆ ´ ÉiÊbÀ°×(ÀtÁ>ÉbÁÂÄõ×ÂÉn×(ÀtºoڂØb¹Å·8¬¾½¾½sºÃÀE½ËعbÁ¿¹Ìyׂ½Ë À ÌyÀtÌy¹ºÃؒ×(ÀtÞÞb¬¾Á‚ޣĊÀtÊM¬¶¿ÀoµtÚ
ĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀoÄ ¬¾Á ð ³´ À ÀEÌ$¹ºÃØ &¹M¹b»ŠóÂÕ ¹Å¢·8¬¾½Ë½ ýùÿüÿû Šü!" #$"
€ÚÉnÁÂÄ¢Øb¹Å
·8¬¾½Ë&½ %$'(%)i*ø # $"
€Õ
+ þ %$),% ø -%5ü:.ù # /%€0ü 1Õ ¹błº$Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƽµ¦·8¬Ë½¾½8ÏzÀ-¿½¾ÀEÉbºÃÀEºƼ¹¢Ø¹bÅ Æ ´ ÉbÁ§Æ ´ ÀtØ
´ ÉiÊÀÀtÊÀtº ÏzÀEÀtÁÖÏzÀtو¹bº¼Àb2Õ ¹Å¢·8¬¾½Ë½ýµÃÀtÀ¦Æ ´ ¬¾Á‚ÞvµØ¹bÅ ´ ÉiÊbÀ¦Á‚ÀtÊÀtº°µÎÀEÀtÁ Ï(Àو¹ºÃÀÕå ´ ÀEÁ
µÃ¹bÌyÀt¹Á‚À$µ ´ ¹€·¸µ Øb¹Å¢¹Á‚À£¿¹ºÃÁ‚ÀEºEڏعbÅsî ½¾½ ´ ÉiÊbÀ¦Æ ´ À£¹bÆ ´ ÀEºèõ¬ËÁÖÌy¬ËÁÂÄsÕ ³´ ¬¾µ°¬¶µÏ(¹nÆ ´
Þb¹M¹ŠÄ£ÉnÁzÄyÏÂÉbďÕDïßÆ&Ì$ÀoÉnÁµÈØb¹Å£·8¬Ë½¾½ ´ ÉiÊbÀÆ ´ À˜º¼¬ËÞ ´ ÆȬ¾ÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æì¾¹bÁ’ÉnÆÆ ´ À˜º¼¬ËÞ ´ ÆÈÆì¾ÌyÀ˜¬¾Á
Æ ´ ÀºÃ¬¾Þ ´ Æׂ½¾É¿ÀÕýïßÆ8Éb½¾µÃ¹yÌyÀEÉnÁzµØb¹bÅÌ£ÉiØ ´ ÉiÊbÀÆú¼¹bÅÂς½ËÀµ ´ ŊÆÎƼ¬ËÁ‚Þ£ÅÂ×s3Õ ¹błº8Ìy¬¾½ËÀoÉnÞÀ
Ì£ÉiؒʀÉnº¼ØbÕ
¹bÅB·8¬¾½Ë½ýÁ‚¹bƹbÁ‚½¾Ø>Ï(À£¬ËÌyÌy¹bς¬¾½¾¬ËòEÀEÄ¢¬ËÁÖÆ ´ ÀyÉbºÃÀEÁÂɹnÙ&É¿5Ƽ¬Ë¹ÁsÚsςŊÆعbÅÖ·8¬Ë½¾½Én½¶µÃ¹
Ï(À¬ËÌyÌy¹bϬ˽¾¬ËòEÀEÄ-¬¾Á-Æ ´ À¦Énº¼ÀtÁÂÉ$¹nÙDÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆEÕ ³´ ¬¾µÉnׂ×(ÀEÉbº¼µ8Æù£Ï(À¿¹ÁƼº¼ÉĊ¬¶¿5ÆùºÃØڊςŊÆ
¬ËÆEî µÁ‚¹bƺÃÀoÉn½¾½ËØÕmå ´ ÀEÁ£Øb¹ÅyÉbºÃÀ·8º¼¬ÔƼ¬ËÁÂÞĊ¹€·8ÁyØb¹łºDÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆæµtÚØb¹bÅ£ÉbºÃÀ8Ì£Én»M¬¾Á‚Þ°Æ ´ ÀtÌ
¿½¾ÀEÉbº8ÆùØb¹łº¼µÃÀt½ËÙñÚÂÏÂÅŠÆ · ´ ÀtÁ>عbÅ-ºÃÀEÊM¬¾µÃÀØb¹łº¸Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ƼµEÚz¬Ëƺ¼5À 4vł¬¾º¼ÀEµ¸É£½¾¹nÆ ¹nÙ·&¹bº¼»vÐ
Øb¹Å ´ ÉiÊÀƼ¹õÅÂ×(ĂÉnÆÃÀy¹b½¶Ä>¬¶ÄŠÀoÉbµÆù-×(¹b¬¾ÁưƼ¹Á‚ÀE· ¬¶ÄŠÀEɵtÕ ³´ ¬¾µì¾µ¼¿¹łº¼ÉbÞbÀoµ˜Éõ½Ë¹bÆ ¹bÙ
Á‚ÀE·²Æ ´ ¬¾Á‚»M¬¾Á‚ÞÂÕ ³´ ÀEºÃÀ$¬¾µ Én½¶µÃ¹ÉõóbµÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼Éb½k¬¾ÁvÆÃÀt޺ìËÆñ؊ó£Æ¼¹‘Øb¹łº ¹b½¶Ä-Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ˜Æ ´ ɀÆ
·8¬¾½Ë½sº¼ÀEµÃ¬¶µñƸ¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀ3Õ ¹bÅ-Ì£ÉiؑÉb¿Æì¾ÊbÀt½¾Ø’Á‚¹bÆÎÐ:Æ ´ ¬¾Á‚»õ¿ÀtºÃƼÉb¬ËÁõÆ ´ ¬ËÁÂÞµEڂÏzÀo¿tÉbŵÎÀ°¬ËƘ·&¹bł½¶Ä
ĊÀEÌyÉbÁÂÄ>É£½¾¹nÆ ¹nÙÁ‚¹bÆÃÀ¦»bÀtÀEׂ¬¾Á‚Þ’·&¹bº¼»(Õö ³´ ŵ¸Æ ´ À$Á‚¹nƼ¬Ë¹Á-Æ ´ ÉnÆ Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»ŠµÉnº¼ÀÏzÀoµñÆ
Én×Âׂ½Ë¬¾ÀEđÆùyÆ ´ ¬¾Á‚Þµ&Æ ´ ɀƘÉbºÃÀ°Á‚¹bÆ8¿ ´ ÉnÁ‚Þ¬ËÁ‚ÞzÕ ÷
6 ¹º¸Én½¾½s¹nÙmÆ ´ ¬¶µ8¬¾Ì$Ìy¹ς¬Ë½¾¬ËÆñØbÚŠÆ ´ ¬¾µ8وºÃÀEÀtòt¬¾Á‚Þzڊو¹bº¸Éb½Ë½¹bÙmÆ ´ ÀEµÃÀ°Á‚ÀtÞvɀÆì¾ÊbÀ°Àtô(Ào¿5ƼµE7Ú m/û )
98%5üˆûõ·&¹bł½¶Ä-ÉnÁMØb¹Á‚À ·&ÉbÁÆƼ¹yĂ¹¦Æ ´ ¬¶µ :
&ÀE¿tÉbŵÃÀ’¹nÙÆ ´ À‘ïñä <Ç ;>=(?@ï &AÓ =ZÇ&Ók!Í ;8ï ³ Æ ´ ɀÆy¿¹Ì$Àoµ·8¬ËÆ ´ ¬ËÆEÕ ïßƦ̣ÉiØ ÙˆÀEÀt½
½¾¬Ë»ÀbÚĂ¹b¬¾Á‚Þ°Æ ´ ¬¶µEÚbÆ ´ ɀÆو¹ºÆ ´ À BºæµñÆPÆì¾Ì$À˜¬ËÁ£Ø¹błº½¾¬ËوÀbÚvØb¹bÅ ;C=È͘ÓmDÓ ´ ÉiÊbÀ¸ÉÇ&AÓ =P!Í ;
@ï ?E=PÍ ¹nÙ · ´ ɀÆy»M¬ËÁÂĵy¹nÙ˜Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ƼµyÉnº¼ÀõÞb¹b¬¾Á‚Þ¢Æ ´ º¼¹bÅÂÞ ´ عbłº ´ ÀoÉbď1 Õ ¹bÅsî ½¾½8ºÃÀoÉn½¾½ËØ
łÁÂĂÀtºæµñÆæÉnÁÂÄ Øb¹bź$¬¶ÄŠÀoÉbµEÕ Í¸ÁzÄ Ø¹bÅsî ½¾½Éb½¾µÃ¹BµÎÀEÀ-¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5Ƽ¬Ë¹Áµ¦Æ ´ ÉnÆ£Øb¹bÅ ·ÈÀEºÃÀõÁ‚ÀEÊbÀtº
¿¹Áµ¼¿¬¾¹bŵýËØ>Éi·Énº¼À$¹nÙÈÏ(Àو¹ºÃÀÕ ¹bÅkî ½¾½PµÃÀtÀ£É-µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼À£ÉnÁÂÄBÉõ×ÂÉnÆÎÆÃÀEºÃÁB¬¾ÁBØb¹bź½Ë¬ËوÀbÕ
¹bÅkî º¼À¦Þ¹Éb½¾µ ÉnÁÂÄ¢×µÃ؊¿ ´ ¹b½¾¹bÞØ·8¬¾½Ë½ýÏ(ÀE¿t¹bÌyÀ£¿½¾ÀEÉbºÃÀEº˜Æ¼¹õعbÅs*Õ ¹bÅsî ½Ë½ýÏ(À£¿½¾ÀEÉbºÃÀEº˜Æ¼¹v¹
¬¾¬¾¬
F@GIH3JLKNMPO<QHRF KNG ¬¾Ê
nÉ Ï(¹błÆ· ´ ɀƸØb¹ÅõĂ¹yä2S ³ łÁzĊÀtºæµñÆæÉnÁÂÄsÕ
ïßƬ¶µ½¾¬Ë»ÀyƼÉn»M¬¾Á‚Þ>É-Ìy¬¾¿tºÃ¹vµÃ¿t¹b×(À$Æù>عbłºςºæÉn¬¾ÁsÕ¹bÅsî ½Ë½&µÎÀEÀyÆ ´ À‘½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
Ìy¹€ÊM¬ËÁ‚Þ>ÉbºÃ¹łÁÂďÚUTi½¾¬ÔƼÀtºæÉn½¾½ËØTŠÚmÉbµØb¹bÅB·Én½¾»>Æ ´ ÀtÌ Æ ´ º¼¹bÅÂÞ ´ Æ ´ ÀÌ£Én׵عbŠĊ¬¶µÃ¿t¹€ÊbÀEº
·8¬ËÆ ´ ¬¾Á-Øb¹bź¼µÃÀt½ËÙñÕ
¹bÅsî ½¾½µÎÀEÀ¦· ´ ÉnÆ Ø¹bÅÖ¿tÉnº¼À¦ÉbÏz¹ŊÆE7Ú 4vł¬ËÆÃÀ£¿t½ËÀoÉnº¼½ËØ2Õ ¹bÅsî ½Ë½ýÏ(À$ÙpÉnÌy¬¾½Ë¬¶Énº ·8¬ÔÆ ´ عbłº
ÌyÀtÁvƼÉb½vÆÃÀtº¼ºæÉn¬¾ÁsÕkïÒÁ¿tºÃÀoĊ¬¾Ï‚½ËÀ8¿t½¾ÉbºÃ¬ËÆñØbÕ͘ĂĊ¬¶¿5Ƽ¬ËÊÀ8¿½¶Énº¼¬ÔÆñØWÕ VÉbµÎÆý¿½¶Énº¼¬ÔÆñØAÕ =U MƼº¼Éb¹bºæĊ¬ËÁzÉnº¼Ø
¿½¶Énº¼¬ËÆñØbÕ
¹bÅÖ·8¬Ë½¾½Ós¹€ÊÀ¬ËÆEÚs¬ËÙÈعbÅÖÉnº¼À$ÉbÁvØvÆ ´ ¬ËÁÂÞ½¾¬Ë»À¦ÌyÀÕïßÆ·8¬Ë½¾½DوÀtÀE½ýÁÂɀƼłºæÉn½ýÉnÁÂÄ>وºÃÀEYÀ X
³´ ÀEºÃÀ·8¬¾½Ë½zÏzÀ˜Éوº¼ÀtÀoĊ¹bÌZ·8¬ÔÆ ´ ¬ËÁ£Ø¹błºýÌy¬¾ÁÂďRÕ ¹bÅkî ½¾½z¿tºÃÀoɀÆÃÀ8ɵñƼ¹bÁ‚¬¶µ ´ ¬ËÁ‚Þ Æ ´ ¬ËÁÂÞµEÚÉnÁzÄ
Øb¹Åsî ½Ë½ BÂÁzÄÞºÃÀoɀÆ&ÆùM¹b½¶µ&Æ ´ ɀƸ·8¬¾½Ë½ ´ Àt½¾×õعbÅõ¬ËÁ-عbłº½¾¬ÔوÀÉnÙÿÆÃÀtº8عbÅ-Énº¼À°¬ËÌyÌy¹bς¬¾½¾¬ËòEÀEďÕ
Sº¸É€Æ¸½¾ÀEɵñÆoZÚ Ti¬ËÆ·8¬¾½¾½kµÎÀEÀtÌ Æ ´ ÉnÆ·ÉiØ TMÕ
³ ¬ËÌyÀy·8¬¾½Ë½DƼÀt½¾½ý· ´ ÀÆ ´ ÀtºµÃÅ¿ ´ ÉnÁ À Š×zÀEºÃ¬¾ÀtÁ¿tÀ ´ Ébµ°Ï(ÀtÀtÁÖŵÃÀوł½DƼ¹-Ì$Ày¹º Á¹nÆEÕ¦ï
µÎÆ쾽˽kĂ¹$Á¹nƸ»MÁ‚¹€·ڊÉnÁÂÄõ·8¬¾½Ë½kÁ‚¹nÆ8»MÁ‚¹€·=و¹º¸µÎ¹ÌyÀƼ¬ËÌyÀÁ‚¹€·Õ
³´ À À M×(Àtº¼¬¾ÀtÁ¿tÀ¬¾µ˜ÊbÀEºÃ̦ؒÅ¿ ´ É£Ìy¹ŠÄŠÀtº¼Á-ÊbÀEº¼µÃ¬Ë¹Á-¹nÙDÆ ´ À ðηÉn½¾»iÉbÏz¹ŊƼóÂ&Õ =[ Š¿tÀt׊Æ
و¹bºD¬¾ÁµÎÆÃÀEÉĹbÙzÞ¹b¬¾Á‚Þ¹ŊÆDÆ ´ ÀEºÃÀ8µÃ¹bÌyÀt· ´ Àtº¼ÀP¬¾Á¦Æ ´ À·È¹ºÃ½¶ÄÚ€Ø¹bÅ ´ ¹b½¾À&ÅÂצ¬¾ÁyØb¹bźmÌy¬¾ÁÂďÕ
ïñµ8¬ËƸŵÎÀtوł½ :-ï&µÎÆì¾½¾½kĊ¹bÁkî Æ8»MÁ‚¹€·Õ
³´ ŵ¬ËƬ¾µ·8¬ÔÆ ´ Þbº¼ÀEÉ€Æ ´ ÀoµÎ¬ËƼÉnÆì¾¹bÁÖÆ ´ ɀÆï ׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆو¹bº°Æ ´ À’ׂłϽˬ¶¿yÆ ´ ¬¾µ·&¹bº¼»>¹Á
Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµEÕö ³´ ɀƸ¬¶µEڊÌؑÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»£ÆÃÀo¿ ´ Á‚\¬ 4ÅÂÀbÕ ÷
ïÈ·ÉnÁvÆÆù£ÄŠ¬¾Þbº¼ÀEµ¼µ8ÉnÁzĵ¼ÉiؒµÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þ ´ Àtº¼À°Éµ·ÈÀE½Ë½:Û
ïkÉnÌ1ɵñƼ¹bÁ‚¬¶µ ´ ÀEÄ°Æ ´ ɀÆÆ ´ Àtº¼ÀP¬¶µÎÁsî ÆýCÉ BÂÀE½¾Ä¹nÙzµÎÆÃÅzĊعnقÁ‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»ŠµEÕkï ´ ÉiÊbÀȵÃÀEÉbº¼¿ ´ ÀEÄ
¹bÁ¤Æ ´ À Á‚ÀtÆEÚ¸ÉbÁÂÄ#· ´ ¬¾½ËÀ>ï ´ ÉiÊÀ-و¹błÁzÄ=ÉB×ÂÉnÞÀ ´ Àtº¼À ÉbÁÂÄ¤Æ ´ ÀEºÃÀ ¹bÁ µÎ¹ÌyÀÆñØM×zÀ>¹bÙ
Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»’ÌyÀtÆ ´ ¹ŠÄÚ‚¬ËƸ¬¶µ8Én½¾Ì$¹vµñÆ %$'(%)iø¹Á‚À¹nÙmÆ ´ À°Ùˆ¹½Ë½¾¹€·8¬ËÁÂÞ¦Æñ·&¹$Æ ´ ¬¾Á‚ÞvµtÛ
™ “a ]õ_ ~ g _r ^ ÍKÏÂłÁ¿ ´ ¹nÙmÀEÁvÆú¼ÀtÀEµEڊ¿ ´ º¼¹bÁ‚¹½Ë¹Þb¬¶¿tÉn½¾½¾Ø¦ÏÂɵÎÀoďڊ̣ÉiØMÏzÀ ·8¬ÔÆ ´ É ³ SÇÚ
¬¾Á-· ´ ¬¶¿ ´ É$×(ÀtºæµÎ¹Á»ÀtÀE×µ8É$ºÃÀo¿¹bºæĒ¹bÙmÆ ´ Àt¬¾ºÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÕý!Í `Í ð ³´ LÀ a¹błº¼ÁÂÉn½¶ó‚Õ
™ “a¢¥ ~ fEaM©(hÂg cr b _@cmd ^ ÍςłÁ¿ ´ ¹nÙPÁ¹nÆÃÀoµtÚmµñƼŊô(ÀoÄ ¬¾ÁvÆù-¿tÉnÆÃÀtÞ¹bº¼Ø-ς¬ËÁzµtڏ̣ÉiØMÏzÀ
d¦¹º¸è¦½¾ÀtÊÀt½¶µ8ĊÀtÀE×sÕ
³´ ɀÆoî µÈï ³ ÕMïÒÁ‘Én½¾½zÆ ´ À ·È¹ºÃ½¶ÄÚv×zÀE¹bׂ½¾À ´ ÉiÊbÀ¸¹Á‚½ËØyÏ(ÀtÀEÁ‘ׂŊÆÃÆì¾Á‚Þ¦Æ ´ ÀE¬Ëº&Á‚¹nƼÀEµÈ¬ËÁ‘Æ ´ À
ÉnÏ(¹€ÊbÀÆñ·&¹$·Éi؊µtÕ
ÑMłº¼ÀbÚEÆ ´ ÀEºÃÀÈÉnº¼ÀDÉ&وÀE·B¹nÆ ´ ÀtºæµtÚoςŊÆk×(Àt¹ׂ½¾ÀÉnº¼ÀtÁsî Æk¿¹Ì$×zÉnº¼¬ËÁ‚ÞÁ‚¹bÆÃÀoµtÚEƼÉb½Ë»M¬¾Á‚Þ¸ÉnÏ(¹bŊÆ
µÃÅ¿ ´ Æ ´ ¬ËÁÂÞµEÕ egf &¹bł½¶Ä Æ ´ ¬¾Á‚»Æ ´ ɀƵùbÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ½¾¬Ë»Ày¬ËÁvÆÃÀE½Ë½¾¬¾ÞbÀtÁz¿ÀyÉnłÞÌ$ÀEÁvƼɀƼ¬Ë¹Á
Æ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»yµÎÆÃÅzĊأ·È¹ł½¶Ä£ÏzÀ ¹bÁÂÀ˜¹nÙkÆ ´ !À BºæµñÆÈÆ ´ ¬¾Á‚ÞµÈÆ ´ ɀÆ×zÀE¹bׂ½¾ÀƼÉn½¾»£ÉnÏ(¹bŊÆ
¹bÁÆ ´ ÀïÒÁvÆÃÀtº¼Á‚Àt5Æ hýï&·È¹ł½¾ÄÆ ´ ¬ËÁ»’Æ ´ ɀƸ¹bÁÂÀ¹nÙÆ ´ 2À BºæµÎÆ8Æ ´ ¬¾Á‚Þµ¸·ÈÀ°·&¹bł½¶ÄõÏzÀÞºÃÀEÀÆÃÀoÄ
·8¬ËÆ ´ ¹bÁ§Æ ´ À-ïÒÁvÆÃÀtº¼Á‚ÀtÆy·&¹bŽ¾Ä ÏzÀÚ"ð ?¬¶Ä عbÅ »MÁ‚¹€· ´ ¹€·,ÆùBŵÃÀ-丹nƼÀtÏ(¹M¹b»Šµ¦ÆùBÏzÀ
µÃÌyÉbºÎƼÀtiº :oó Í&Æ8Æ ´ ÀÊbÀtº¼Ø£½¾ÀEÉbµÎÆEÚ¬ÔƸ·&¹bł½¶ÄÏzÀÉ¿t¿ÀoµÃµÃ¬¾Ï‚½ËÀÕ
ïÒÁµÎÆÃÀEÉÄÚŠÆ ´ Àtº¼À°¬¾µ¸É$ʀÉbµÎƸĊÀEµÃÀtºÃÆEÕ
Ø-µÎ¹½ËŊƼ¬Ë¹Á-Æù£Å‚ÁzĊÀtºæµñÆæÉnÁÂìËÁ‚Þ’Æ ´ ¬¶µ¸½¶Éb¿æ»¬¾µ˜ÌؒÙpÉb¬ÔÆ ´ ¬¾Á· ´ ɀƘï8¿EÉn½¾½kó ³´ À¦Í¸ÁŠÐ
Énºæ¿ ´ ¬¶µñ2Æ jº¼¬ËÁz¿¬¾×‚½ËÀoó‚ÛïßÙPÆ ´ Àtº¼À$¬¶µ°µÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚kÞ " %l)m# ÔÚkÉnÁÂÄ¢Øb¹Å¢¿EÉnÁsî Æ ÅÂÁÂĊÀtºæµÎƼÉnÁzÄ
· ´ Ø µÃ¹bÌyÀtÏ(¹ŠÄŠØ ´ ɵÎÁsî ÆĊ¹ÁÖ¬ËÆÏ(Àو¹bº¼ÀbÚk¬ÔÆoî µÏ(ÀE¿EÉnŵÃ9À )Y û %on Lü
Y’ùÿEü )Y/æ ø  pæÕ
³´ ÉnÆEî µ ?˜qï ²Ùˆ¹º8Æ ´ ¹vµÎÀ°¬¾ÁõÆ ´ À»MÁ‚¹€·UÛ ?¹$ïßÆ ¹łºæµÎÀE½ÔÙñÕ
r@s/tvu>wWtvxzy|{i}C~z}!U€t@|‚y|ƒ$tv„@~' xY„v y…tU }†u>u†t@y…t@.€tvyoƒ† |‡|~z„vˆ x' o„v{i‰‰t@}‡"ŠZ‹5 u†x ‚Œ †tRy…t@t@‰yo(Ž ~ ‡
ˆ†}† ~z}†it@uDŒ$ }†u!u†{5t@y|}D ‡A‘W|~ ‡…t3‰&ˆ†„q! Ž${iˆ ‡A‡|†tU‡|{iƒ†~z„U{ ’“itvt@ƒ†~z} N}†{ ‡|tvyA{iƒ$tv} x ‚!{i}!‡…†t3‘tvŽŠ
” wA{ ‡|t< u†u tvu*•/‡|t@"–W—3@€ ~zuL˜Axzxzt@}D yN™0šRt0‡.‡…~z} Es7†~z}†iyR—R{i}†t@›!y.‚ y.‡…t@‰œ~zyR „@‡|ˆ xzx ‚Eƒ†…t0‡.‡‚L„@{5{ix\Š
‹ u†x ‚Œ~ ‡&u†{5t@y&}†{ ‡ ƒ†ƒ$tv <{i}I‡…†t>}‡…t@…} t@‡vŠIžˆ ‡&~ ‡" y&2„q†tv ƒŽ${5{i“$Š*\’W‚{iˆ …tC~z}‡…t@…t@y.‡…t@u~z}
„@{i} ‡|…~zŽ ˆ ‡…~z} N‡…{&y|‡|ˆ†u ‚>{ ’}†{ ‡…t@Ž${ {i“!y.‚ y.‡…t@‰y"Œ5‡… ~zyW~zyW<‰&ˆ†y|‡7|tv uDŠ
F@GIH3JLKNMPO<QHRF KNG Ê
丹€·Zï ´ ÉiÊÀ$É‘Æ ´ ¬¾ºæÄ>Æ ´ ¬ËÁÂÞõï·&ÉbÁvÆ Æ¼¹‘ÆæÉn½¾» ÉnÏ(¹błÆEÚsÏ(Àو¹ºÃÀyÞbÀtÆÎƼ¬ËÁ‚Þ-¹Á ·8¬ËÆ ´ Æ ´ À
ÆÃÀ MÆEÕ[Ÿ
ï8Én¡Ì  ñÅzµñÆÑ/jPï ³8³ ïñä!¢ ³£ ïÎÑ ³ =(¤ ³ S 阳 Ղï»MÁ‚¹€·=Æ ´ ɀÆÌؑÅÂÁÂĊÀtºæµÎƼÉnÁzĊ¬ËÁÂÞ$¹bÙ
×(ÀtºæµÎ¹ÁÂÉn½Dׂº¼¹$ ñÀo¿5Ƽµ°ÉbÁÂÄ ÞÀÆÃÆì¾Á‚Þ-Æ ´ ÀEÌ ¿¹Ìyׂ½ËÀtÆÃÀoÄ¢¬¶µ°½¾¹€·Õ¦ï »MÁ‚¹€·1ÌØ ·ÈÀoÉn»MÁ‚ÀEµ¼µÃÀEµÎÐ
Æ ´ ɀÆï8ÉbÌ ÏzÉbÄÉ€Æ ÞbÀtÆÎÆì¾Á‚Þ ´ łÞÀׂº¼¹$ ñÀo¿5ƼµĊ¹bÁÂÀb՘ÑM¹· ´ ɀƘï5î Ì ÄŠ¹b¬¾Á‚Þ’¬¶µ( ñŵñÆÑ/jï ³ Ð
³ ïñ!ä ¢ ³ £ ïÎÑ ³ =(¤ ³ S é³ Õ
oï BÂÞłºÃÀÆ ´ ÉnƬËقØb¹ÅÉnº¼Àº¼ÀEÉbìËÁ‚Þ¸Æ ´ ¬¶µtڀعbÅsî Ä̦Å¿ ´ ºæÉ€Æ ´ Àtº ´ ÉiÊbÀýÆ ´ ¬¾µmÆ ´ ÉnÁÁ¹nÆ ´ ¬ËÁ‚Þ
ɀưÉn½¾½@հ͸ÁzÄÆ ´ ɀÆEî µ · ´ ɀÆoî µ¹bÅ‚Æ˜Æ ´ Àtº¼ÀbÚR¬ÔÙÈØb¹bÅ¢Énº¼ÀtÁsî ƺ¼ÀEÉĊ¬ËÁÂÞ£Æ ´ ¬¶µÎÐ82ä S ³ £ ïñEä ¢,Í ³
͘ÓmÓÕ(ï¸ÌyÀEÉbÁsÚRØb¹bÅ>¿EÉnÁÖÉn½¾·&Éi؊µ8»ÀtÀtעɑĊ¬¶Énº¼Ø-¹bºɑςłÁ¿ ´ ¹nÙP¿EɀÆÃÀEÞb¹ºÃØõς¬¾ÁµtÚR¬ËÙPØb¹Å
½¾¬Ë»ÀbÕ ³´ ɀÆoî µ£É¢ºÃÀoÉn½Á‚¹BςºæÉn¬¾Á‚Àtºo¥Õ &ŊƒÏ(ÀEµÃ¬¶ÄŠÀEµ$Æ ´ ¹µÃÀ‘Æñ·&¹ÂÚ&ÉnÁÂÄ Æú¼ÀEÉnÆ춵ÎÀoµ$¹bÁ ³ ÀoÄ
ä¸ÀE½¾µÃ¹bÁkî µÌ£ÉbĂÁ‚ÀEµ¼µtڊعbÅõ·È¹Ásî <Æ BzÁÂÄ-ɦ· ´ ¹b½¾À ½¾¹nÆoÕ
ÑM¹°×‚½¾ÀEÉbµÃÀ&À ‚¿ŵÃÀÈÆ ´ À×(¹v¹ºو¹bº¼ÌyÉnÆÎƼ¬ËÁ‚Þ°¹bÙ‚Æ ´ ¬¶µEÕïßÆoî µDºæÉi·ڀ¿¹MÀtºæ¿¬¾ÊbÀÚnµñƼº¼Éb¬ËÞ ´ ÆmƼÀ MÆEÕ
ïßÆEî µłÁ‚¹ºÃÞvÉnÁ‚¬¾òtÀoďÕDïßÆEî µÆÃÀEºÃº¼¬¾Ï‚½ËÀÕ
>ÉiØMÏzÀ¹bÁ‚ÀĂÉiØBï·8¬Ë½¾½È¬¾Ìyׂº¼¹€ÊbÀ£Æ ´ ¬¾µE¦ Õ &ÅŠÆ¦Æ ´ ÉnÆ$ĂÉiØB¬¶µÁ¹nÆƼ¹ŠÄ‚ÉiØbÕ ³ ¹ŠÄ‚ÉiØÖ¬¾µ
ɝĂÉiØ Ùˆ¹bº¦µÃׂ¬ËÆÎƼ¬ËÁ‚Þ>ÆÃÀ MƹŊÆEÕ-å ¬ËÆ ´ ¢ ¹ŠÄî µÌyÀtºæ¿ØÚmï°·8¬¾½Ë½È½ËÀoÉnº¼Á ´ ¹€· Ƽ9¹ BÂÁ‚¬¶µ ´ ς¬ËÞ
ׂº¼$¹  ñÀo¿5ƼµEÕkïDׂºæÉiØو¹ºýÆ ´ ɀÆÈÉbς¬Ë½¾¬ËÆñØوº¼5À 4vłÀEÁƼ½ËØÕmïßُعbÅ£¿tÉbÁ£Ì$ÀEÁvÆùbºPÌ$À˜¬ËÁyÆ ´ À˜µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÚ
ïP·8¬¾½¾½ ´ Én×Âׂ¬Ë½¾Ø ´ ÀEÉnºØ¹bÅõ¹bŊÆo[Õ ÈÅ‚Æ¸ï ´ ÉiÊÀÁ¹nƸ½¾ÀEÉnº¼Á‚ÀoĒ¬ËƘØbÀtÆE3Õ §
ÓsÀtÆEî µ¸µÎÀEÀbÛDåÖÀbî ÊbÀ°Æ¼Éb½Ë»ÀEÄõÉnÏ(¹bŊÆoÛ
àÕ ³´ À ³ ÀEºÃº¼¬ËϽËÀ ³´ ¬¾Á‚Þµ&Æ ´ ¬¶µ8Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»‘µÃ؊µñƼÀtÌ·8¬¾½ËA½ ?˜¹yƼ¹$عbÅsÕ
d‚Õ ³´ À丹bÁÂÀ Š¬¾µÎÆÃÀEÁ¿À°¹bÙDÉbÁïÒÁvÆÃÀEºÃÁÂÀNÆ BÂÀt½¶Äõ¹nÙý丹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»‘µÎÆÃÅzĊØbÕ
èÂÕ £ ¹€· ïÉn_Ì  ñÅzµñƵÃׂ¬ËÆÎƼ¬ËÁ‚Þ$Æ ´ ¬¾µ8ÆÃÀ MƸ¹ŊƸ¬ËÁvƼ¹¦Æ ´ À·&¹bº¼½¾ÄÕ
ÓkɵñƼ½ËØÚEïR·ÉnÁvÆsÆù8Ϻì¾À ¨ÂØ ¬¾ÁƼºÃ¹ŠÄŠÅz¿ÀµÃ¹bÌyÀ¹nÙvÆ ´ ÀPłÁ‚\¬ 4vłÀýوÀoɀÆÃźÃÀoµ¹nيÌØ Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»
µÃØMµÎÆÃÀEÌ-Õ ³´ ¬¾Á‚ÞvµÆ ´ ɀÆ&ÌØyÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»yµÎ؊µÎÆÃÀtÌ]Ċ¹MÀEµPÆ ´ ɀÆ&2ä S_S ³ £ =&; Eä S ³ =(CSLSE`
DÑ Ñ ³ =(Æ ´ É€Æ ï ´ ÉiÊbÀÀtÊÀtº˜µÃÀtÀEÁ>Ċ¹MÀEµEÕ ³´ ÀEµÃÀÉnº¼À°Æ ´ Àº¼ÀEµÃł½ÔÆæµ8¹nÙýØÀEÉnºæµ8¹bÙD»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞ
Ċ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁvÆ&ÆñØM×(ÀEµ8¹bÙÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»‘µÎ؊µÎÆÃÀEÌyµEڂÉnÁzĒÆæÉn»M¬ËÁÂÞ¦Æ ´ ÀÏ(ÀEµÎƸ¬¾ÄŠÀoÉbµ&وº¼¹bÌÀoÉb¿ ´ Õ
àÕ8ÑMÆúæɀÆÃÀEÞbØ
³´ ¬¾µÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»-µÎ؊µÎÆÃÀtÌ Éb½Ë½¾¹€·¸µ8Øb¹Å-ÆùÑ ³ ;¸Í ³ =&¢ "ï ©=˜ZÕ VýÀEºÃØوÀt·²Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»Mµ
Ă¹yÆ ´ ÉnÆEÕï&ÌyÀEÉnÁkڂµÎłº¼ÀbÚÂØb¹bÅ-¿tÉbÁõµÎƼÉbºÎƸµÃ¹bÌyÀ×ÂÉbÞbÀEµ&¹ÁsÚÂón· ´ ɀÆ8·8¬Ë½¾½șصÎÆúæɀÆÎÐ
ÀEÞbØÏzÀÁ¹€>· :EóÂÚŠÏ‚ÅŠÆ¸Æ ´ ÀtÁØ¹bÅ ´ ÉiÊÀƼ¹ BÂÞbźÃÀ¹ŊƸ· ´ ɀƘÉb½Ë½kØb¹bź8¹b׊Ƽ¬Ë¹Áµ¸Énº¼ÀbÕ
³´ À$Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»-µÃ؊µñƼÀtÌ ï˜Ä‚ÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(À ´ Ébµ ςł¬¾½ÔƬ¾Á¢µÎÆúæɀƼÀtÞbØ-Ì£ÉnÁzÉnÞbÀEÌyÀtÁvÆE2Õ ¹Å
·8¬¾½¾½DÉb½Ë·Éi؊µ¸»MÁ‚¹€·²· ´ ÉnÆ Ø¹błº¹b׊Ƽ¬Ë¹Áµ ÉnÁÂÄ ×‚ºÃ¬¾¹bº¼¬ËÆì¾ÀEµ Énº¼À¬ËÁ¢Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»Ì£ÉnÁŠÐ
ÉbÞbÀEÌ$ÀEÁvÆEÕ
ïßƘĂ¹vÀoµ&Æ ´ ¬¶µ8·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÀÉn¬¶Ä¹bÙmÌ£Én×zµtÕ¾ÕËÕ
d‚NÕ Én×µ
ª «~z|y|‡vŒ¬3‘W…{ ‡|t! Ž${iˆ ‡&‡… t>‡|†~z}†iy(‡…‡<‰&‚*}†{ ‡|t@Ž${5{i“y.‚ y.‡…t@‰­‘W~zxzxu {2‡…{2‚{iˆDŒ‡|†t@}3‘W…{ ‡|t
 Ž${iˆ ‡7‡… t3u†tv |‡|E{ ’/} { ‡…t@Ž${5{i“>y|‡|ˆ†u ‚C{i}C‡|†t3®tvŽŒ }†u>}†{"‘¯q ‰1‘W…~ ‡|~z}†& Ž${iˆ ‡7‡…†~zy‡|†~z|u>‡|†~z}††Š
° ± „0‡|ˆ xzx ‚Ž$t@xz~zt@€tA‡…‡o‘tRy… {iˆ†xzu> xzxY„@{i‰‰&ˆ†}†~z„v‡…~z} [‘W~ ‡|‘A†‡7²W{iŽ$t@|‡W³W{i…}„v xzxzy[™|´R~zy…ˆ x
´Ztv|Ž x•/ } iˆ it@›†Š*sW t>ƒ …{iŽ†xzt@‰­~zy[‡|‡<‘otu {i}D ‡<†v€t>i{5{ uµ‡|{5{ixzy(‡…{Lu†{Ey…{†Š*—3 ‰}ŠE\‡v yN
y…† ‰tŠ®P†t@}‡… tE‡…{ {ixzy„@{i‰tiŒ±‡|†t@…tE‘W~zxzxoŽ$t2*…t0€{ixzˆ ‡|~z{i}~z}„@{i‰‰&ˆ†}†~z„v‡…~z{i}L¶.ˆ†y.‡C yNŽ†~z†Œo~ ’
}†{ ‡<Ž†~ziit@"Œ±‡| }‡|†tE|t@€{ixzˆ5‡…~z{i} .‚~z}‡…|{5u ˆ†„0‡…~z{i}{ ’R‡|†t!} ‡|t@…}†t0‡vŠ‹5{†–!—R{iˆ†Ž†xzt!˜Rƒ${ixz{ii~zt@y<’{i
y|‘o Ž†Ž†~z}†&‰C y…yo{ ’/‡|t@· ‡R‡A‚{iˆDŠ
F@GIH3JLKNMPO<QHRF KNG ÊM¬
³ ÉnϽËÀoµ>¹nÙÇȹÁƼÀtÁvƼµ ö ³ SÇ&µæ÷Énº¼À ³ =(;>;8ï@ÓW=¸Õ ³ =(;C;8ï@ÓA= ³ =(;C;8ï@ÓA=
³ =&;C;8ï@ÓW=˜Õ ³´ ÀE¬Ëº¦Ì£Én¬¾Á ŊÆ쾽ˬËÆñØB¬¾µ¬ËÁ ׂºÃ¹€ÊM¬¶ÄŠ¬¾Á‚ޝØb¹ÅBÆ ´ À’ÁÂÀ MƦÁMł̦ÏzÀEºÆù
ÁMł̦ÏzÀEº˜µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞÂÕ
¹ő·ÉnÁv<Æ >Í jÈђ¹nÙDÇȹÁvÆÃÀtÁvÆæµtÚv¹bº&· ´ ɀÆïP¿EÉn½¾½Èð¦SÇ&µÃóÂÕ ³´ ¬¾µ&¬¶µP½¾¬Ë»À ÉƼÉbς½ËÀ
¹bÙ&¿t¹bÁvÆÃÀEÁÆæµtÚkςŊÆÙpÉnº°Ìy¹bº¼À£ÄŠØMÁÂÉnÌy¬¶¿nÕ$ïñµÉnÁÖÀtÁvÆú¼Ø>º¼ÀEÉb½Ë½¾Ø¬ËÌy×(¹bºÃƼÉbÁÆi:­>Én»À
¬ËÆEî <µ ¦SÇ ÀtÁvÆú¼Ø¦º¼ÀEÉb½Ë½¾ØϬËÞzÕ é Á‚¬¾Ì$×(¹bºÃƼÉbÁv Æ :¯>Éb»bÀ8¬ËÆ&µÃÌyÉb½Ë½:(Õ SºÀtÊÀtÁ£×‚Ž˽(¹bŊÆ
Æ ´ À$ÁÂÉnÌyÀbڏÉbÁÂÄ  ñŵÎÆµÎłº¼º¼¹błÁÂÄõÆ ´ À$×ÂÉnÞÀÁMłÌÏ(Àtº ¬ËÁ¢×ÂÉnº¼ÀtÁvÆ ´ ÀEµÃ¬¾µE՘ïßÙÈØb¹bÅ¢Énº¼À
ÀEÊbÀEº8¬ËÁMÊbÀoµñƼ¬ËÞvɀƼ¬ËÁ‚Þ¦Æ ´ ɀƘÉnº¼ÀEÉÂÚMØb¹bÅ-¿tÉbÁ½¾¹M¹b»’¬ËƸł×õÆù£µÃÀtÀ°· ´ ÉnƸ¬ÔƸ¬¶µtÕ
¹Å¢¿EÉnÁ>×‚Å‚Æ º¼Àt½¶É€Æ¼ÀEÄ>¿t¹bÁ¿tÀt׊Æ浿t½Ë¹vµÎÀÆù‘ÀoÉb¿ ´ ¹bÆ ´ ÀEºEÚ ;C=<¢°>Í ;C? WÓ =&тѝ¹bÙÆ ´ À
É¿5ƼÅÂÉn½× ´ ؊µÃ¬¾¿EÉn½×(¹µÃ¬ÔƼ¬Ë¹Á¹bÙmÆ ´ À×ÂÉnÞÀEµEÕ
¹Å¢¿EÉnÁ Ìy¹€ÊÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þvµ°Énº¼¹błÁÂÄsÕ ³ ºæÉb¿tÀ×ÂÉnÆ ´ µ ¹nÙ&¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿Æì¾¹bÁÆ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ *Õ >Én»À
Á¹bÁŠÐß¹bºæĊ¬¾ÁÂÉn½R¹bºæĊÀEº¸Énׂ×ÂÉbºÃÀEÁvÆEÕD͸½¾½s·8¬ÔÆ ´ >Én×µEÕ
ъ¹Ċ¹bÁkî ÆP»ÀtÀE×yÉ ³ SÇÚbłÁ‚½¾ÀEµ¼µýÆ ´ À¸Ì£É€ÆÃÀEºÃ¬¶Én½Â¬¾µP¬ËÁvÆú¼¬¾Áµά¶¿tÉb½Ë½¾Ø½¾¬ËÁÂÀEÉnºöpÉ¿ ´ º¼¹bÁ¹b½ËÐ
¹ÞbØڊ·8¬ÔÆ ´ ¹bŊƸÀEׂ¬¶µÎ¹ŠÄŠÀ ÆúæÉb¿æ»M¬¾Á‚ÞÂÕ I÷ `°ÀtÀt×-É ¦S!Ç h
>¹bº¼À¬ËÁ-Æ ´ ÀÆà À MƘ¹bÁõÆ ´ ¬¾µµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÕ ³´ ¬¾µ8¬¶Uµ  ñÅzµñÆÉyϺì¾ÀÙD¬ËÁvƼºÃ¹ŠÄŠÅ¿Æì¾¹bÁ-و¹º8Æ ´ À
µ¼Én»À°¹nÙm¬¾ÁvÆú¼¹ŠÄŠÅ¿¬¾Á‚Þ£µÃ¹bÌyÀ°Ìy$É  ñ¹bº¸¿t¹bÁ¿tÀt׊Ææµ&وºÃ¹ÌÌؒÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»‘µÎ؊µÎÆÃÀEÌõÕ
èÂÕ¸Çȹ½Ë¹º¸ÉnÁÂ¯Ä ¢ ½¾Øv× ´ ÉnÁÂÉbÞbÀtÌyÀEÁÆ
͘ςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æì¾¹bÁzµæÜbÑ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉnÁÂďÚýÉbÁÂÄ Çȹb½¾¹bºoÕ ¹¥Å é Ñ ³ ŵÃÀÉ ç¿t¹b½¾¹bº×(ÀtÁkÕ#öpï
ÌyÀoÉnÁsÚzØb¹bŝĊ¹Ásî Æ>ä =&=(?²¹Á‚ÀbÚzςŊƘ¬ËÆEî µ˜µÃ¹’ÉnÌ£ÉnòE¬ËÁÂÞb½¾Ø ´ ÀE½Ë׊وŽ@ÚzÆ ´ ÉnƘ¹bÁz¿ÀØb¹Å
µÎƼÉbºÎÆ8ŵì¾Á‚Þ£¬ÔÆoڂØb¹Åsî ½Ë½s!ä =[V!=&; ·ÉnÁvÆÆùyÞ¹$ÏzÉb¿æ»RÕ ÷
¹Åsî ½Ë½ÄŠÀEÊbÀt½¾¹b×µ ´ ¹ºÎÆ ´ ÉnÁzõtÚMÉnÁzĒØb¹Åsî ½Ë½(·&ÉbÁvÆPÆùÆú¼ÅµÎÆÈÆ ´ ɀÆØb¹ő¿tÉbÁ‘ÄŠÀE¿t¬Ë× ´ Àtº
Æ ´ ÀtÌ ½¾ÉnÆÃÀEºERÕ ¹bÅkî ½¾½Æ ´ ŵ¸Á‚ÀtÀoĵÃ؊µñƼÀtÌ£µ&و¹bº¸¿EɀƼÉb½Ë¹Þb¬¾Á‚Þ$Øb¹bźµ ´ ¹ºÎÆ ´ ÉnÁÂĵtڊÉnÁzÄ
Æ ´ Àtº¼À¬¶µ8µÎÅ¿ ´ É£µÃØMµÎÆÃÀE̬¾ÁÆ ´ ÀÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»‘µÃ؊µñƼÀtÌïÉnÌ ÄŠÀEµ¼¿º¼¬ËϬËÁ‚ÞzÕ
çzÕ8ъ×zÀEÀEÄ-Ós¬¶µñÆæµ
¹ő·8¬¾½Ë½(Ï(À ¿EÉn׊ƼłºÃ¬¾Á‚µÞ =[V!=&;AKÑMïñEä ¢°WÓ = ³ £ S é ¢ £³ ÕMå¢ÀE½Ë½:ÚMÀtÊbÀEºÃØ¦Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ
Æ ´ É€Æ ¬¾µ˜Ìy¹bº¼À¬ËÁvÆÃÀEºÃÀoµñƼ¬ËÁÂÞyÆ ´ ÉbÁ ðÎïÁ‚ÀtÀoÄõÆù’Þ¹yÆù£Æ ´ ÀÏzÉ€Æ ´ ºÃ¹M¹bÌ£óÂڂ¹bº˜óbïÁ‚ÀtÀoÄ
Ƽ¹yƼÉb»bÀ Æ ´ À°Æ¼º¼Éµ ´ ¹bŊÆæó‚Õ
ö@͘¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾ØbÚÈÁ‚ÀtÀoĊ¬ËÁÂÞ>Æù¢Æ¼Éb»bÀ‘Æ ´ ÀÆúæÉbµ ´ ¹błÆ$Ì£ÉiØBÀtÁvÆÃÀEºEÚɵ×(Àtº$Æ ´ ¯À ¢ ÀtÆÎƼ¬ËÁ‚Þ
³´ ¬ËÁ‚Þv2µ ?˜¹Á‚À$µÃ؊µñƼÀtÌ-ÕÑ £ S é WÓ ?]عbÅÖĊÀE¿t¬¾ÄŠÀ¦Æùõ¬¾ÁƼÀtÞº¼ÉnÆÃÀ̦Ø>µÎ؊µÎÆÃÀEÌ ·8¬ÔÆ ´
Æ ´ À ¢ ³ ?1µÃ؊µñƼÀtÌ-[Õ ¹bº¼À°½¾ÉnÆÃÀEº8¹bÁÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÕ ÷
ъ×zÀEÀEÄ ½Ë¬¶µñÆæµ£Énº¼À’Æ ´ ÀÉnÁµ÷ÈÀEºƼ¹ Æ ´ ÀÄŠÀtÌ£ÉbÁÂÄÕ ÑM×(ÀtÀoÄ ½¾¬¶µñÆæµ$ÉbºÃÀõʀÉbµÎÆ$½¾¬¶µñÆ浦¹bÙ
µÃ¬¾Ì$×½ËÀ°Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµÎÐPÉnÏ(¹bŊÆàÐñânᦷ&¹bºæõt[Õ ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉn½¾½ËؒÉbºÃ¹łÁÂĹbÁ‚À°½¾¬ËÁÂÀbÕ
³´ Àtº¼ÀÉnº¼À°Æñ·È¹yÆñØM×(ÀEµ˜¹nÙµÎ×(ÀtÀoÄ-½Ë¬¶µÎƼµÎÐP×ÂÉnÁ‚ÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆÉbÁÂÄ-µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÕ jýÉnÁŠÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ
µÃ×(ÀtÀEÄB½¾¬¶µñÆæµÉnº¼Àyو¹bº¦Én½¾½ýÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆæµtÚØb¹Å¢ÆæÉn»À’ɝ×ÂÉnÁ‚ÐßµÃł/Ï  µÎ×(ÀtÀoÄB½Ë¬¶µÎƹbŊƦ·8¬ÔÆ ´
عbŠƼ¹¢·&¹bº¼»B¹bº¦Æùַ ´ Àtº¼ÀtÊÀtº¦Øb¹bÅ Énº¼À‘Þb¹¬ËÁÂÞÂÕ§ÑMł/Ï  ñÀo¿5Æ£½¾¬¾µÎƼµ$Øb¹ŧ»bÀEÀtק¬¾Á É
¿EÉb¿ ´ À$Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»RÚkÉbÁÂÄ>عbÅ ´ ÉiÊbÀ$¹bÁ‚À$×zÀEºµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEIÕ ¹bÅsî Ä ×ºÃÀtوÀtº Æõ¹  ñŵÎÆŵÎÀ
عbłº&µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆȽ¾¬¾µÎƼµEÚÏÂŊƵùbÌyÀtÆì¾Ì$ÀoµØ¹bÅ ´ ÉiÊÀ8ÆùÌ£Éb»bÀ˜ÄŠ¹¦·8¬ÔÆ ´ É×zÉnÁŠÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ
µÃ×(ÀtÀEÄ>½Ë¬¶µñÆoÚ(ÉbÁÂÄõÆ ´ ÀtÁÆ¼º¼ÉbÁµñوÀEº¸¹błƘوº¼¹bÌ Æ ´ ÀEºÃÀƼ¹£Æ ´ À¬¾ÁÂĊ¬¾Êv¬¶ÄŠÅÂÉb½mµÃ×zÀEÀEĝ½¾¬¶µñÆæµtÕ
>¹bº¼À ¹ÁõÉb½Ë½k¹nÙkÆ ´ ¬¶µ8½¾ÉnÆÃÀEºEÕ
ïÒÁ ×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶Énºo&Û ¹bÅ>Ċ¹õEä S ³ ·&ÉbÁvƸÆù’Ï(CÀ  ñÅzµñƵÿtºÃ¬¾Ï‚Ï‚½¾¬¾Á‚Þ£Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ浸¹ŊƘ¹bÁ>É
׬ËÀo¿À£¹nÙÉnÁMØ>¹½¾Ä¢×ÂÉn×(ÀtºoµÕ ¹bÅB·ÉnÁvÆ°ÉnƽËÀoÉbµÎÆÉ×zÉnÁŠÐÒµÎÅÂ/Ï   µÃ×zÀEÀEďÚm·8¬ÔÆ ´ ɑوÀE·
F@GIH3JLKNMPO<QHRF KNG MÊ ¬Ë¬
À ‚¿ÀtׂÆì¾¹bÁµE՝öˆïßÙØb¹bÅBÉnº¼À ´ ÉiÊM¬ËÁ‚ޝÉÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆÃÐßÉnÆÎÆæÉb¿æ»RڏØb¹Ṣ̌ÉiØ>Á‚ÀEÀEÄ¢Æù-Ì£Én»À
Ă¹’·Ü> ñŵÎÆ ÉnÁMعb½¶Ä׬ËÀo¿À¹bÙD×zÉn×(ÀtºoÚzÉnÁzÄ‘Æ ´ ÀtÁ Þb¹yوº¼¹bÌÆ ´ Àtº¼ÀƼ¹£Æ ´ À¦µÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ
×zÉnÞbÀoµtÕ ÷
S»€ÉiØ(ÛDï5î Ì ÞÀÆÎƼ¬ËÁÂަƼ¹M¹£ÌÅ¿ ´ ¬ËÁvƼ¹yĂÀƼÉb¬Ë½¶µEÕ
ÑM¹yو¹bź¸ÉbĊʀÉnÁvÆæÉnÞbÀoµÉnº¼ÀbÛ
¸ ÑMÆúæɀÆÃÀEÞbØ
¸ Énׂׂ¬¾Á‚Þ
¸ Çȹ½Ë¹º5YÜ ¢ ½ËØM× ´
¸ ъ×zÀEÀEõ
³´ ÀtØ ·&¹bº¼»¤ÆùÞbÀÆ ´ ÀtºõÌ£Énº¼ÊbÀE½Ë¹ŵν¾ØbÕïÒÁ ×zÉnºÃÆ춿ł½¶ÉnºoÚÑvƼº¼ÉnÆÃÀtÞØb>Ú Énׂׂ¬¾Á‚ÞzÚÉnÁzÄ
ÑM×(ÀtÀoõ¸Én½¾½sĊ¬¾ºÃÀo¿5Ƽ½ËؑÉnô(Ào¿5ƘÉbÁÂđº¼Àt½¾Ø’¹Áõ¹Á‚ÀÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEºEÕ
ÑM¹yÆ ´ Àtº¼À ·&À ´ ÉiÊbÀ°¬ËÆEÕ
àÕ&å ´ ɀÆ8Æ ´ ¬¾µ¸µÃ؊µñƼÀtÌ·8¬¾½¾½kĊ¹yÆùyعbÅsÕ8.ö =(¤!j&=&Ç ³ ï ³ Õ ÷
d‚Õ ³´ ÀÁ‚¹bÁ‚ À Š¬¾µÎÆÃÀEÁ¿À£öÿƼ¹’ĂɀƼYÀ h ÷¦¹nÙÉbÁ-ïÒÁƼÀtº¼Á‚ÀƸµÎÆÃÅÂĂؑ¹nÙý丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»ŠµEÕ
èÂÕ £ ¹€· ïÉnÌ µÃׂ¬ËÆÎƼ¬ËÁ‚ÞyÆ ´ ¬¶µÆà À vƸ¹ŊÆEÕ
çzÕ ³´ ÀÉbĊʀÉnÁvÆæÉnÞbÀoµ&¹nÙm̦صÃ؊µñƼÀtÌ-Õ
³´ ÀïÒÁvÆú¼¹ŠÄŠÅ¿5Ƽ¬Ë¹Á¬¶µ8¹€ÊÀtºoÕ
¹»º \ XZY½¼ ¾ ¿ YëÀ¿ ® YÂÁ

ïP·8¬¾½¾½sÏzÀ°ÆæÉn½¾»M¬ËÁ‚Þ£ÉbÏz¹ŊÆ8Æ ´ À°Ùˆ¹½Ë½¾¹€·8¬¾Á‚ÞÆ ´ ¬¾Á‚ÞµEÛ


¸ ïÒÁvƼº¼ÉnÐÒÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ8͘º¼¿ ´ ¬ÔƼÀE¿5Ƽłº¼À
¸ =[ MÆúæɀÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5Ƹ͸ºæ¿ ´ ¬ËÆÃÀE¿ÆÃłº¼À
¸ ɀÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶µ
¸ ³´ IÀ ÃłÀEµÎÆì¾¹bÁõ¹nÙPÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµ&ÐPĊ¹bÁkî ƸÞÀƸÉn½¾½À ‚¿¬ËÆÃÀoÄõÁ‚¹€·Õ
¸ ³´ Àt¹bº¼Ø’¹bÙ丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»Šµ
¸ ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉn7½ jPºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ
ÓsÀtƸÌ$À°ÆæÉn½¾»‘É€Æ˜É ´ ¬¾Þ ´ ½¾ÀtÊbÀE½sÉnÏ(¹bŊƸ· ´ ɀÆÆ ´ ¬¶µ8¬¶µ¸Én½¾½sÉnÏ(¹błÆEÕ
³´ ÀÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»-µÃ؊µñƼÀtÌ º¼¹bÅ‚Þ ´ ½ËØ-Ċ¬¾ÊM¬¾ÄŠÀoµÉb½Ë½m¹nÙعbłº˜Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ¬¾ÁƼ¹ ðæÑMłÏ/ ñÀo¿5Ƽµ¼ó‚Õ
å ´ ÉnƦµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽ µ :Ä?˜ÀE×zÀEÁÂõ¦¹bÁ عbłºÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Æ×ÂÉnÆÎÆÃÀEºÃÁzµtÕ-ïÒÁBÆ ´ ÀõÑMł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµµÃÀE¿Æì¾¹bÁsÚ
·&Àbî ½Ë½RÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹bÅŠÆ ´ ¹€·=Æù£ÄŠ¬¾ÊM¬¾Ä‚ÀØb¹bźÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ8ÉbÌy¹bÁ‚ÞvµñÆ8µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµEÕ
丹€·ÚzÆ ´ ÀEºÃÀ¦Énº¼ÀÆñ·È¹’Ä‚¹bÌ£Én¬¾ÁµEÛ¦ð =U MÆúæɀÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼóyÉnÁÂÄ ónïÒÁvÆúæɀÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽó‚ÛÆ ´ ÉnƬ¶µtÚ
¹błƼµÃ¬¾ÄŠÀÉbÁÂÄõ¬ËÁµì¶ÄŠÀ°¹nÙDØb¹bźµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÕ
Å z|ü "%$Æßiø ÈÇ #tüÛå ¬ÔÆ ´ ¬¾ÁÉ×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶ÉnºsµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÚEعbÅsî ½Ë½ ´ ÉiÊbÀýÉnÁ°¹ºÃÞvÉnÁ‚¬¾òEÉnÆì¾¹bÁsÕ ¹Åsî ½¾½
´ ÉiÊÀ¦Ø¹błº°µÎ×(ÀtÀoÄ>Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ و¹ºÆ ´ ɀÆµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÚsØb¹Åsî ½¾½ ´ ÉiÊbÀ$Øb¹łº°Ì£Én×µEÚsØb¹Åsî ½Ë½ ´ ÉiÊÀ
Øb¹łºς¬¾Þ Ċ¬¶µ¼µÎÀEºÎÆæɀÆì¾¹bÁzµ’öpó jD¹b¬¾ÁƦ¹nÙ8ïÒÁvÆÃÀtº¼ÀEµÎÆðEÚm¹º¦ó j<Sïñó÷ÚsØb¹Åsî ½Ë½ ´ ÉiÊbÀ£Ø¹błº$¿ ´ ÀEÉnÆ
µ ´ ÀtÀtƼµEÚعbłº$ÉnςϺÃÀEÊv¬¶É€Æ¼¬Ë¹Áµ5܀µ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉbÁÂõ£ötðÃÍ Übъó÷×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶ÉnºÆù Æ ´ ÉnÆ$µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÚÉb½Ë½
µÃ¹bºÃƼµ¹bÙ·&¹bÁzĊÀtºÃوł½ýÆ ´ ¬ËÁÂÞµE¯Õ >¹µÎƬËÌy×(¹bºÃƼÉbÁÆÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÚýÉbºÃÀ£Ø¹błºµÃ×zÀEÀEõ¦ÉnÁÂÄBعbłº
Ì£Én×µEÕ
丹€·ÚRÏ(ÀtØb¹ÁÂÄõÆ ´ À$µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÚ(Æ ´ Àtº¼À¬¶µɑ· ´ ¹b½¾LÀ BÂÀE½¾Ä ¹nÙPÉb½Ë½Øb¹łº˜µÃł/Ï  ñÀE¿ƼµE>Õ ¹Åsî ½Ë½
´ ÉiÊÀ8Æ ´ Àð ¢/Ñ kSÇ&ó€ÐkÆ ´ ÀDó ¢ º¼ÉbÁÂĒÑMł¬Ï  ñÀE¿5Æ >Éb×£¹nÙÇȹbÁvƼÀtÁvƼµ¼ó‚Úv· ´ Àtº¼Àt¹Á£Øb¹Åsî ½¾½zµÃÀtÀ
ÉÞ¬ËÞvÉnÁvÆ춿Ì£Énג¹bWÙ =[V!=&;A ³ £ ïñEä ¢ ³ £ Í ³ *S é ³ £ ïñ!ä `K>Í CS 阳 ÉÕ abÅzµñÆ&¬ËÌ£ÉnÞ¬ËÁÂÀ
Æ ´ ɀƣºÃ¬¾Þ ´ ÆyÁ‚¹€·ËÛ Ê9/Ì
on *ü )Yœ -ù Â0ü "5ø50ü 
Öù ø tù vúB ø #ægû %BüˆûMù Moú Íå ´ ÀtÁ¤ï
Æ ´ ¬ËÁ‚»¢ÉnÏ(¹bŊÆÌmØ ¢¬Ñ ¦SÇڏïµÃÀtÀ£ÉÌ$¬¾º¼ºÃ¹º¹bÙÈÌØ Ì$¬¾ÁÂďÚsو¹bº Æ ´ À’ènÐÒâ’Ìy¹bÁvÆ ´ µ Æ ´ ɀÆ
ï»bÀE׊ƸÌØõÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»ŠµtÕ ö ³´ ÀÏz¹º¼ÄŠÀEº¼µ˜Énº¼À°ÙˆÅ‚òtòEØbÚÂÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀïÞbºæÉbĊÅzÉn½¾½ËؒÀEÊb¹½ËÊÀEĬËÁvÆù
Æ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»‘µÃØMµÎÆÃÀEÌïÉnÌ ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï‚¬¾Á‚Þ$ÆùyØb¹ÅsÕ ÷
ïPÌyÀEÉbÁsÚvÆ ´ ÉnÆEڊº¼¬ËÞ ´ ÆÈÆ ´ Àtº¼Àbڊ¬¶µ&·È¹ºÎÆ ´ Æ ´ À°×‚º¼¬¶¿À ¹nÙÉĊÌy¬¾µ¼µÃ¬Ë¹ÁsÕ ³´ LÀ ¢¬Ñ ¦SǤ¬¶µ&É
ׂº¼ÀÆÃÆñؒ¬ËÌyׂº¼ÀEµ¼µÃ¬ËÊÀ˜Æ ´ ¬ËÁÂÞÂÏ Õ ÎÐÑZІÎ
S»€ÉiØbÕъ¹°Æ ´ ÀEºÃÀ8Énº¼À8µñƼÀt×µPÉnÁÂĦׂº¼¹bÌy¬¾µÃÀEµÆ ´ ɀÆPÉbׂׂ½¾ØÏ(ÀtØb¹ÁÂÄ¦Æ ´ NÀ BzÀt½¶Ä¦¹bÙ(ɵìËÁÂÞb½¾À
µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEڊÉnÁzÄyÆ ´ ÀEºÃÀ°Énº¼À˜µÎÆÃÀE×µÈÉbÁÂĒ׺ùÌ$¬¶µÃÀEµýÆ ´ ɀÆ8Én×Âׂ½ËØy·8¬ËÆ ´ ¬¾Á’Æ ´ !À BÂÀt½¶Ä’¹bÙkɦµÃ¬ËÁÂÞb½¾À
µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÕ
ÊM¬Ë¬¾¬
ÒWÓ(Ò H3Ô(ÕÖKL×3Ô(JC×AF@ÔLØ ¬
丹€·#À MƼº¼ÉnÐßµÃłÏ/ ñÀo¿5ÆÈÉbÁÂÄy¬ËÁvƼº¼ÉnÐßµÃłÏ/ ñÀo¿5Æ<T ¨z¹ɀÆȹbÁyÆù×£¹nمT عbłºT>Í ³ =&;8ïñ͘ÓÑTMÕ
åÖÀbî ºÃÀÆæÉn½¾»M¬ËÁ‚ÞõÉnÏ(¹bÅŠÆ ×zÀEÁ ÉnÁzĝ×ÂÉn×(Àtº ÉnÁÂÄ>Øb¹bź˜Ï‚¬¾ÁÂĊÀEº¼µE՘͸ÁzÄ>µÎ¹ÌyÀ¹nÆ ´ Àtº˜Æ ´ ¬¾Á‚ÞvµtÛ
¹bÅkî ½¾½ŠÁ‚ÀtÀoÄ¦Æ ´ ¹vµÎÀ½¾¬ÔÆÃÆý¾À¸ÄŠ¹bÁMÅŠÆ ´ ¹½ËÀoµÆ ´ ¬¾Á‚ÞµƼ¹ׂº¼¹nÆÃÀo¿5ÆýØb¹łºD×ÂÉn×(ÀtºoÚbÉbÁÂÄعbÅsî ½¾½ŠÁ‚ÀtÀoÄ
½¾¬ÔÆÃÆý¾À$µÎÆ춿æ»M¬ËÀoµ¸Æ¼¹‘ׂŊư¹bÁvƼ¹‘Øb¹łº ×ÂÉn×(ÀtºoÚzعbłº Ì£Én×µEÕ ³´ ¬¾µ ·8¬¾½Ë½ ´ ÀE½Ë× ·8¬ÔÆ ´ µÎÆúæɀÆÃÀEÞbØ
ÉnÁzĒ¹nÆ ´ ÀtºÌ£Én×õÌ£ÉnÁÂÉbÞbÀEÌ$ÀEÁvÆÈوłÁz¿5Æì¾¹bÁzµtÕPÑM¹$ï ´ ÉiÊbÀÉyµÃÀE¿Æì¾¹bÁ‘¹Á‘̣ɀƼÀtº¼¬¾Éb½¾µÉbÁÂđÉb½Ë½
Æ ´ ɀƘµÎÆÃŊôDÕ(¢ ºÃÀoɀƸµÎÆÃŊôDÕå ´ ÉnÆ8Æùy½Ë¹M¹»£Ùˆ¹bº8¬¾Á-ׂ¬¾¿æ»M¬¾Á‚Þ£É$ς¬ËÁzĊÀtºoÕý墹ÁÂĊÀEºÎوł½:Õ
³´ Àtº¼ÀbÛýåÖÀbî ÊbÀ°»MÁ‚¹Š¿æ»bÀođ¹bôÆ ´ 2À Bzº¼µÎÆ8Æ ´ º¼ÀtÀÛ
¸ ïÒÁvƼº¼ÉnÐßµÃł/Ï  
¸ =[ MÆúæɀÐÒµÎł¬Ï  
¸ ɀÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶µ
³´ º¼ÀtÀ°Ìy¹bº¼ÀƼ¹£Þb¹zÛ
¸ ³´ À :-¹nÙPÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµ
¸ ³´ Àt¹bº¼Ø’¹bÙ丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»Šµ
¸ ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉn7½ jPºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ
S»€ÉiØbÚiï5î ½¾½vƼÉb»bÀÆ ´ CÀ :’¹bÙRÇȹbÌyׂłÆÃÀtºæµm½¾ÉµñÆoRÕ ¢ ÀtÁÂÀtºæÉn½vׂºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEAµ BºæµÎÆEÚiÆ ´ ÀtÁ ³´ Àt¹bº¼ØbÚ
Æ ´ ÀtÁ Ù :î µ8¹bÙýÇȹÌ$×ÂŊÆÃÀEº¼µEÕ
"%$>Ú<5ù ±#tù Û±øbÛ ³´ ÀEºÃÀBÉnº¼À Ì£ÉbÁvØ ×zɀÆÎƼÀtº¼Áµ-¿¹Ì$Ìy¹Á ¬¾Á Æ ´ À µñƼÀt×µ-ÉnÁzÄ
ׂº¼¹bÌy¬¶µÎÀoµ¦¹bÙ˜Æ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»RÕ ³´ ¬ËÁ‚Þvµ£µÎÅz¿ ´ ɵ¢ð £ ¹€· Ă¹Öï$½¶ÉiØ ¹bŊƒÉÖ×ÂÉnÞ À :oó‚ÚPÆ ´ À
¿¹Á¿ÀE׊ƹbÙðÃÓmɀƼµÀ &¬¾ÁÂĊ¬¾Á‚ÞóÉnÁÂÄ ´ ¹€·²¬ÔÆÉn×Âׂ½Ë¬¾ÀEµƼ¹‘Æ ´ À¦Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEÕDó SŊÆ¿tÉbº¼ÄµtÕ ó
³´ À$ŵÃÀ¦¹bÙÈ¿¹½Ë¹ºELÕ jýÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ¬ËÁ‚ÞµñƼº¼ÉnÆÃÀtÞØbÕ°åֺìËÆì¾Á‚¯Þ 4ÅzÉn½¾¬ÔÆñØ*Õ jPµÃØM¿ ´ ¹b½¾¹bÞbØ2Õ ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉn½
Ì£Énׂ׬ËÁ‚ަׂº¼¬ËÁ¿t¬Ë×½ËÀoµtÕDïÒÌy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆ&µÎÆÃłôڊςłÆ&Á‚¹bÆ&µÃ×zÀo¿¬ Bz¿˜Æù¦É×ÂÉnºÃÆ춿Ž¾ÉbºP×(¹µÃ¬ÔƼ¬Ë¹Á‘¬¾Á
Æ ´ À ´ ¬ËÀEº¼Ébº¼¿ ´ ØÕ
Ü ¬û i)Ý@pIÞI€ü05 5߀øbÛ$å ´ ØÖŵÃÀ’Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµÉnƦÉn½¾\½ : |ö jýÉnºÃÆý¾ØÆ¼Éb½Ë»ÀEÄ ÉbÏz¹ŊƬ¾Á
Æ ´ À¬ËÁvƼºÃ¹ŠÄŠÅ¿Æì¾¹bÁsÕ ÷ £ ¹€·²ÄŠ¹MÀEµ¸Æ ´ ¬¶µ·È¹ºÃ¬» :-SϵÃÀtº¼ÊiÉnÆì¾¹bÁµ˜ÉnÏ(¹bÅŠÆ ´ ¹€·KµÃł/Ï  ñÀo¿5Æ浸ÞbÀoµñÐ
ƼÉnÆÃÀÕ £ ¹€· ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹mÁ ¨z¹€·¸µtÚsÏ(ÀE¿t¹bÌyÀEµ°»MÁ‚¹€·8½¾ÀEĂÞbÀbÚRÆ ´ ÀtÁBÏ(ÀE¿t¹bÌyÀEµ·8¬¶µ¼ÄŠ¹bÌ Éµ°¬ÔÆ
¬¾ÁƼÀtÞº¼ÉnÆÃÀEµ¸¬ËÁvÆù‘¹błº½Ë¬ËوÀbÕ £ ¹€· Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ˜¬ËÁvƼÀtÞbºæɀƼÀbÕ £ ¹€· Æ ´ À¦µÃ×zÀEÀEõÞbº¼¹€·Õ͸ÁÂÄ>É
Æ ´ Àt¹bº¼Ø’¹bÙ&öp¿t¹bÁµ¼¿¬¾¹bÅzµ¼÷PÆ ´ ¬ËÁ‚»M¬¾Á‚ÞÂ[Õ ÉnÁMØ£Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµÆù$ÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹bŊÆoÕ
6 ¬ËÁÂÉb½Ë½¾ØbÚvÆ ´ P À àNø5ü@.ù $9vpµáUnþCÛŠüq æø5[Õ Øy½ËÀoÉbµÎÆPÙpÉiʹbº¼¬ÔƼÀ˜µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEÚMÏzÀo¿tÉbŵÎÀ×zÀE¹nÐ
ׂ½¾À¿tÉnÁ-ÞÀƸµÎ¹£Ä‚ÉbÌyÁõ¬¾º¼º¼ÉnÆì¾¹bÁÂÉb½(ÉbÏz¹ŊƘ¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEº¼µEÕ
ï&Ă¹bÁsî Ƹ»MÁ‚¹€· £ S¸åÌyÉbÁMØ£Æì¾ÌyÀEµï5î ÊbÀµÎÀEÀtÁ-×(Àt¹b×½ËÀ Æñ·8¬¶Ä‚ÄŠ½¾¬ËÁ‚Þ’ÉbÏz¹ŊÆ8·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ÀE¬Ëº
½¾¬ÔÆÃÆý¾À¢×ÂÉb½ËÌ׬˽¾¹nÆæµtÚ ¿¹bÁMÊM¬¾Á¿ÀoÄ#Æ ´ ÉnÆõÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀ>Æ ´ ÀtØ ´ ÉiÊbÀ ðÎÆÃÀo¿ ´ Á‚¹b½¾¹bÞ؊óB¹bÁ!ónÆ ´ ÀE¬Ëº
µÃ¬¾ÄŠÀoó‚ÚRÆ ´ É€Æ°Æ ´ ÀtØ>Énº¼À$ÏzÀE¬ËÁ‚Þ-Ìy¹bº¼ÀÀtô(Ào¿5Ƽ¬ËÊÀ¦Æ ´ ÉnÁBÉÌyÉbÁ ´ ¹½¾Ä‚¬ËÁ‚Þ-Éׂ¬ËÀo¿Ày¹nÙ&×ÂÉn×(Àtº
ÉnÁzÄÉ$×(ÀtÁsÕ ³´ À°ÉbÏµÃłº¼Ä‚¬ÔÆñؒ¹bÙmÆ ´ ÀEµÃÀĊÀtÊM¬¶¿Àoµ¬¾µ¸ÉµñƼ¹błÁzĊ¬ËÁÂÞÂÕ
ïý»MÁ‚¹€·¤Æ ´ ÉnÆPÆ ´ Àtº¼ÀÉnº¼À¸½¾ÀtÞ¬ÔƼ¬Ẹ̈ɀƼÀ¸ÅµÃÀEµPو¹bºPÆ ´ ÀoµÎÀ˜Æ ´ ¬¾Á‚ÞµEÕDïµÎÀEÀ˜ÄŠ¹Š¿5Ƽ¹bºæµP¿EÉnº¼ºÃØM¬¾Á‚Þ
Æ ´ ÀtÌ Énº¼¹błÁÂÄõ·8¬ËÆ ´ łׂÐ@Ƽ¹nÐÒĂɀƼÀ¬ËÁŠÙˆ¹Ċ¬¾¿Æì¾¹bÁÂÉbºÃ¬¾ÀEµ˜ÉnÁÂÄ-· ´ ÉnƘÁ‚¹bÆEÚÂï»MÁ‚¹€·!Æ ´ ÉnÆ¸Æ ´ ÀtØ
ŵÃÀÆ ´ ÀtÌ-ÚzØvÉbĂÄÂÉ£ØÉĂĂÉyØÉĂĂÉÂÕ͘ÁÂĝØÀÆ¸Æ ´ À¦µÃ¬ËÌyׂ½¾ÀÙpÉ¿5Ƭ¶µEÚzãbãnÆ ´ ÀEÌ-Õ ³´ ÀtØRî ĝÏzÀ
ÌÅz¿ ´ Ï(ÀÆÃÆÃÀtº¸µÃÀtº¼ÊbÀoĒ·8¬ËÆ ´ ÉyµÎÌ£Éb½Ë½R×ÂÉĹbÙm×ÂÉb×zÀEº&Æ ´ ÉnÆ8Æ ´ ÀEؒ»bÀEÀt×õ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ÀtÌ-ڂÉbÁÂÄÉ
×(ÀtÁsÕ
³´ Àtº¼À¦ÉbºÃÀ À ‚¿ÀtׂÆì¾¹bÁµ˜Æù‘Æ ´ ¬¶µt<Û ¹Å ¿tÉbÁ Énº¼ÞbłÀɑÞb¹M¹ŠÄ¿tɵÎÀو¹º˜Åµì¾Á‚Þ’Æ ´ ÀtÌ Æù
ׂ½¶ÉiØ£ÞÉbÌ$ÀoµöÿÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ï5î Äõº¼ÉnÆ ´ ÀEº8ŵÃÀ°É ¢°ÉbÌ$LÀ &¹€Ø‘ÍĊʀÉnÁ¿tÀo÷5Ú¹bº&و¹bº8ŵì¾Á‚Þ$Æ ´ ÀEÌÆù
ŵÃÀÉbµ8ÉnÁ-ÉbÄÂĊºÃÀoµÃµÏ(¹M¹b»R[Õ ¢ ºÃÀoɀÆoÕýïP½¾¹€ÊbÀ°¬ÔÆoÕ
ÒWÓ(Ò H3Ô(ÕÖKL×3Ô(JC×AF@ÔLØ
&ŊÆ8و¹bº&Æ ´ ÀÓs¹€Êb*À S˜Ù3¢ ¹ŠÄÚ¬ÔÙØb¹bÅõ½¾¬ËÊÀ ·8¬ËÆ ´ ¬ËÁõÆ ´ ÀƼ¬ËÌyÀ×(Àtº¼¬Ë¹ŠÄ¹nÙUdnábáè€Ð@dnááâ°É€Æ
Æ ´ ÀÊbÀtº¼Ø£½¾ÀEÉbµÎÆEڂĂ¹’äES ³ ƼºÃؒÆù£ÅµÃÀ°¹bÁ‚À¹bÙkÆ ´ ÀEµÃÀĊÀtÊM¬¶¿ÀEµ&Ƽ¹y»bÀtÀE×عbłº8Á¹nÆÃÀoµ h
³´ ¬¶µ8À MÆÃÀEÁÂõ&وłºÃÆ ´ Àtº8Ƽ¹y¿t¹bÌyׂŊƼÀtºæµtÕ
丹€·Û͸½¾½DÆ ´ ¬¾µ·8¬¾½¾½¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀbÕ¦ïñä ³£ = 6D阳8é ;>=¸Ús¿¹ÌyׂŊÆÃÀEº¼µ°·8¬¾½¾½ýÏzÀyÆ ´ Ày·&ÉiØ
ÆùõÞb¹zIÕ &ŊÆ·&À$ÉbºÃÀ$Á‚¹nÆ Æ ´ Àtº¼À$ØÀÆoÚkEä SE; ·8¬Ë½¾½ý·ÈÀyÏ(À$Æ ´ ÀEºÃÀ$¬ËÁ¢Æ ´ À$ÁÂÀ MÆè€Ðñâ’ØÀEÉnºæµEÕ
;8ÀEÌ$ÀEÌÏ(ÀtºoUÛ =ÊbÀEÁ¬ËÙkÆ ´ À¿¹ÌyׂŊÆÃÀEº8¬¾µ&ÙpɵñÆoڊØb¹ÅõµÎÆ쾽˽ÁÂÀtÀEÄõµÃ¹nÙÿÆñ·Énº¼À˜Æ ´ ɀÆ8·&¹bÁsî Æ8ÞbÀÆ
¬¾Áõعbłº·ÉiØbÕ
ïD·8¬Ë½¾½zÉĂĊº¼ÀEµ¼µDÆ ´ ¬¶µPµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆÈÉbÞÉb¬ËÁsÚ½¾ÉnÆÃÀEº¬ËÁyÆ ´ À˜Ï(¹M¹b»RÕ 6 ÀtÀE½‚Ùˆº¼ÀtÀ8Ƽ¹µÃ»v¬¾×y¬ÔÆoÚ¬ËÙsØb¹Å
ׂ½¶ÉnÁÆ¼¹‘ŵÃÀ$×ÂÉn×(ÀtºoEÕ &Ŋư¬ËÙPØb¹Å>Énº¼À¹bÁÂÀ¹nÙýÆ ´ Àyónï8×ÂÉb¬¾Ä ς¬ËÞÌy¹bÁ‚ÀEØو¹º˜Æ ´ ¬¶µ˜Æ ´ ¬¾Á‚ÞÂÚ
ÉnÁzĦ¬ËÆEî µ ´ ¬ËÞ ´ ƼÀE¿ ´ ÚMÉnÁzĦ¬ËÆEî µPµÃ¹M¹M¹°¿tØMÏzÀEºEÚbÆ ´ ÉnÆP¬ÔÆÈÌŵÎÆÏzÀ˜ÏzÀtÆÎÆÃÀEºÆ ´ ÉnÁ’ÉbÁvØvÆ ´ ¬ËÁÂÞ×zÀEÁ
ÉnÁzđ×ÂÉb×zÀEº¸¿tÉbÁõÞ¬ËÊÀÌyÀÚ óyׂ½¾ÀEɵÎÀ Þb¬¾ÊbÀµÃÀtº¼¬Ë¹ŵÈÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ8Ƽ¹$· ´ É€Æ¸ï ´ ÉiÊbÀ Æù£µ¼ÉiØbÕ
ï5î Ì ×z¹vµÎ¬ËÆì¾¹bÁ¬ËÁ‚Þ$¬ËƸ½¾ÉnÆÃÀtº¬¾ÁõÆ ´ À°Ï(¹v¹»RڂµÎ¹$Æ ´ ɀÆ8Øb¹Åõ¿EÉnÁ ´ ÉiÊbÀ°Én½¾ºÃÀoÉbÄŠØ ´ ÉiÊÀº¼ÀEÉÄ
ÉnÏ(¹błÆÌ£Én×µEÕï°ÌyÀEÉbÁsÚDÌ£Én×µºÃ¬¾Þ ´ ÆÆ ´ Àtº¼ÀÐ¸Æ ´ ÀEµÃÀ’½¾¬ÔÆÃÆý¾ÀĊÀEÊv¬¶¿ÀoµtÚDÉnÁzÄBÀtÊbÀEÁ Ìآς¬ËÞ
¿¹ÌyׂŊÆÃÀEºEÚMĊ¹MÀEµÃÁsî Æ&ÞÀÆÌ£Én×µȺì¾Þ ´ ÆoRÕ &ŊÆØb¹Åsî ½¾½RµÎÀEÀ ´ ¹€·#Æ ´ ¬¶µÈ·&¹bº¼»ŠµPɵP·&À˜º¼ÀEÉÄMÐmÁ‚¹
Á‚ÀEÀEđو¹bº¸ÌyÀ Æù£Þ¹¦¹bô>Æ ´ ÀĂÀtÀt×-ÀEÁÂÄõÁ‚¹€·Õ
Ñ S¦Õ
ïÒÁ>ÑMłÌyÌ£Énº¼Ø(Û
¸ ïÒÁvƼº¼ÉnÐßµÃł/Ï  
¸ =[ MÆúæɀÐÒµÎł¬Ï  
¸ ɀÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶µ
¸ ³´ À :-¹nÙPÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµ
¸ ³´ Àt¹bº¼Ø’¹bÙ丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»Šµ
¸ ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉn7½ jPºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ
³´ ɀÆoî µ¸· ´ ɀÆ8ï5î Ì Þb¹¬ËÁÂÞƼ¹£ÏzÀ°ÆæÉn½¾»v¬¾Á‚Þ£ÉnÏ(¹błƸÁ‚¹€·Õ
£ ÀEºÃÀڂ½ËÀtÆEî µ×‚ÅŠÆ¸Æ ´ ɀÆ8¬¾Á-¹bºæĊÀtºoÛ
àNÕ ɀÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶µ
d‚Õ ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉn7½ jPºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ
èÂÕ&ïÒÁvƼº¼ÉnÐßµÃłÏ/ 
çzNÕ =[ MÆúæɀÐÒµÎł¬Ï  
â‚Õ ³´ Àt¹bº¼Ø’¹bÙ丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»Šµ
âÂÕ ³´ IÀ ÃłÀEµÎÆì¾¹bÁõ¹nÙPÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµ
&Ø¦Æ ´ À˜·ÉiØvÐk¬¾Á‘¿tɵÎÀ8ï ´ łºÃÆPØb¹łºوÀEÀt½¾¬ËÁÂÞµPÉbÏz¹ŊÆ&¿t¹bÌyׂŊƼÀtºæµñÐmïý·&ÉbÁÆPÆùÉĂÄyÆñ·&¹
Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµtÛ
ÒWÓ(Ò H3Ô(ÕÖKL×3Ô(JC×AF@ÔLØ Š¬
àÕ&ïmÉnÌ1ÉnÁ¦À Š×(Àtº¼¬ËÀEÁ¿ÀoÄׂº¼¹bÞbºæÉnÌyÌyÀtºoՏï5î ÊbÀ&ÏzÀEÀtÁ׺ùÞbºæÉnÌyÌy¬ËÁ‚Þ¿¹bÌyׂłÆÃÀtºæµµÎ¬¾Á¿À
醴&ɵ ã>ØbÀoÉnºæµ¹½¾ÄsÚýÆñØMׂ¬ËÁÂÞ¢¬¾cÁ Í ÑMïÃÇ&Í ×‚ºÃ¹ÞbºæÉnÌ£µÏMØ ´ ÉbÁÂħ¹Á Ì¦Ø Ì$¹Ì-î µ
Ç SEmj>Í Ãåäbá äYä‚ÕBïو¹bº¼ÌyÉnÆÎƼÀEÄ ´ Àtº ´ ÉnºæÄ Ä‚ºÃ¬¾ÊbÀÏvØ Éb¿t¿t¬¾Ä‚ÀtÁvƼÉb½Ë½¾ØBÞb¹b¬¾Á‚Þ¢¬ËÁvÆù
½¾¹€·#½ËÀEÊbÀE½ŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¬¾ÁµñƼºÃÅz¿5Æì¾¹bÁzµŵìËÁÂÞ>ðÃĊÀEςłÞvó‚Ún À M×(Àtº¼¬¾Ì$ÀEÁvÆì¾Á‚Þ·8¬ËÆ ´ Ébµ¼µÃÀtÌϽËØ
½¶ÉnÁÂÞbÅÂÉbÞbÀbÚk· ´ ÀtÁBï ·&ɵÉnÏ(¹bŊƒàoá‚Õyï ÉbÌ Á‚¹€æ· dbâ‚գセ¹€ÊbÀy¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEº¼µEՒ[ï  ñÅzµñÆ
´ Énׂ×(ÀtÁ¢ÆùºÃÀo¿¹bÞÁ‚¬¾òtÀÆ ´ À$½Ë¬¾Ìy¬ÔÆæɀÆì¾¹bÁzµ¹bÙP· ´ ÀEºÃÀ$·ÈÀ$Énº¼À¦ÉnÆ º¼¬ËÞ ´ Æ Á‚¹€·Ú(Æ ´ ɀÆoî µ
Éb½Ë½:Õ
d‚Õ¸ÇȹÌyׂŊÆÃÀEº¼µ&·8¬¾½Ë½Ï(À Æ ´ ÀъÍYÓ VDÍ ³ "ï S ä ¹nÙsÆ ´ ¬¾µ· ´ ¹b½¾À µÃ؊µñƼÀtÌ,ïÈÉbÌĊÀEµ¼¿º¼¬¾Ï‚¬ËÁÂÞ
º¼¬¾Þ ´ ÆÁ‚¹€·ՒÑM¹-¬ÔÙØb¹ŠوÀEÀt½¹bô(ÀEÁÂĊÀEÄ¢»MÁ‚¹€·8¬¾Á‚ÞõÆ ´ ÉnÆïÉnÌ ÄŠÅ‚Ìyׂ¬¾Á‚ޝ¹bÁÖÆ ´ ÀtÌ
º¼¬¾Þ ´ ÆÁ‚¹€·Úk»MÁ‚¹€· Æ ´ ÉnÆÆ ´ ÉnÆEî µÁ‚¹bÆÞb¹b¬¾Á‚ÞõÆùÏ(À£Æ ´ À’¿tɵÎÀ$و¹bº½Ë¹Á‚ÞÂÕ jýÉb×zÀEº¬¾µ
ÅÂÁv·8¬¾Àt½¶ÄŠØÚk½¶Énº¼ÞbÀbÚRº¼5À 4vł¬¾ºÃÀoµ°µñƼ¹bºæÉnÞbÀڏÉnÁÂÄÖÉ ´ ¹µÎƹnÙȹbÆ ´ ÀEº°¬Ë½¾½¾µEՒÇȹb×MØM¬ËÁ‚Þوº¼¹bÌ
×zÉnÞbÀÈÆù°×ÂÉbÞbÀ&Æù°×ÂÉbÞbÀ&¬¾±µ  ñÅzµñÆÉ Á‚¬¾Þ ´ ÆÃÌ£Énº¼ÀbÕmïßƬ¾µýÉÁ‚Ào¿ÀEµ¼µ¼Énº¼ØÁ‚¬ËÞ ´ ÆÃÌ£Énº¼Àbڀº¼¬ËÞ ´ Æ
Á¹€·ڊςŊƘ¬ËƸ¬¾µ8É$Á‚¬¾Þ ´ ƼÌyÉbºÃÀÕPÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµ·8¬Ë½¾½kµ¼ÉiÊbÀ ŵوº¼¹b̬ËÆEÕ
èÂÕ £ É ´ h¦ï5î Ì µÎÁ‚ÀoÉn»M¬¾Á‚Þ¬¾ÁB¯É ç¦è‚Õõ.ö jýÉbºÎÆ ¹nÙÈÌ¦Ø ðÎÁ‚¹bÐ:ÀoĊ¬ËÆ ×(¹b½¾¬¾¿tØŠó‘· ´ ÀEÁÖµÃׂ¬ËÆÎƼ¬ËÁ‚Þ
µÎÆÃłô¢¹błÆEÕÈ͘×z¹½Ë¹Þb¬¾ÀEµEÕ ÷£ïÈå ïñÓm,Ó ?!=&ÑÂ<Ç ;8@ï N=¸ÚŠ¬ËÙýï ?2S Eä S ­³ 6 SE;¢2= ³ †Ú  ñÅzµñÆ
å £ Í ³ µñƼÀt×µ˜Øb¹Å-¿EÉnÁ-ÆæÉn»bÀ2ä S8å²Úzï 6 *S é !Í ;C=#ïñä ³ =&;C=ÈÑ ³ =&?ÚÂÆù§ðÃÞbÀtÆ
Æ ´ ÀÏÂÉb½Ë½kºÃ¹½Ë½¾¬ËÁÂÞó‚Õ ³´ ÀEºÃÀÉbºÃÀµÃ¹bÌyÀ°ÀEɵÎØׂºÃ¹ÞbºæÉnÌ£µPÆ ´ ÉnƘØb¹Åõ¿EÉnÁ-Ì£Én»bÀ°º¼¬ËÞ ´ Æ
Á¹€· Æ ´ ÉnÆ8·È¹ł½¾Ä’ÌyÉb»bÀÆ ´ ¬¶µµÎ؊µÎÆÃÀEÌÍkèå =&Ñ SE=¸ÕMoï  ñÅzµñƸĊ¹Ásî Æ ´ ÉiÊÀ¸Æ ´ À Æì¾Ì$À
Ƽ¹ ¿¹ŠÄŠÀÆ ´ ÀEÌłפºÃ¬¾Þ ´ ÆyÁ‚¹€·1Õ &Ŋƣï·8¬¾½¾½¸ÄŠÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀÆ ´ ÀEÌõÚÉnÁzħ¬ËÙØb¹Å ½¾¬Ë»ÀbÚ
عbÅ ¿EÉnÁ ¿t¹ŠÄŠÀÆ ´ ÀtÌ Å‚×sÕ £ Àt½¾½@ÚRï5î ½Ë½ÀtÊÀtÁÆ ´ ºÃ¹€·²¬¾Á ÉĊÀEµ¼¿º¼¬ËׂÆì¾¹bÁ>¹bÙýÆ ´ À¦¬¾ÄŠÀoÉn½
¿t¹bÌyׂŊƼÀtº°Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»>µÃ؊µñƼÀtÌ$иÉbµ¼µÎłÌy¬¾Á‚Þõï ´ ÉiÊÀ ðÎÌ£ÉbÞb¬¶¿×ÂÉb×zÀEº¼ónÐÉbÁÂÄ ´ ¹€·1¬ÔÆ
·8¬¾½¾½sĊº¼ÉḅɀÆ춿tÉb½Ë½¾Øy¬ËÁz¿º¼ÀEÉbµÃÀ˜¹łº&¬ËÁvÆÃÀE½Ë½¾¬¾ÞbÀtÁz¿ÀbÚMׂº¼¹€ÊM¬¾Ä‚ÀEÄyÆ ´ ɀÆ8·&À ¿EÉnÁµÃ¹b½¾ÊbÀ˜Æ ´ À
ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁ¬ËÁ‚ÞׂºÃ¹ς½¾ÀtÌÉbµÈ·&Àt½¾½@Õ8öp䘹nƼÀbÛ ³ Àođä˜Àt½¶µÎ¹Á‘ÉnÁÂÄ-ÇȹbÌy×ÂÉbÁvØy·&ÀtÁvÆÈ׺ÃÀtÆÎÆñØ
ÏzɀÆÎÆñØ èå ; ³ Æ ´ À$ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁ¬ËÁ‚Þõׂº¼¹bς½¾ÀtÌ-Õ ?˜¬¶Ä¢Æ ´ ÀEØ µÃ¹b½¾ÊbÀ$¬ÔiÆ : ïĊ¹Ásî Æ»MÁ‚¹€·Õ$ï
´ ÉiÊbÀ ´ ÀoÉnºæÄ¢º¼Å‚Ìy¹bºæµ°Æ ´ ɀÆyµÎ¹Ì$À£¹bÙ ³ ÀoÄî µׂº¼¹nÆÃÀEÞbÀî µ·&¹bº¼»Ùˆ¹ºÆ ´ ÀõÇÈïñÍÁ‚¹€·Ú
Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Õ ÷
ÑM×(ÀEÉn»M¬¾Á‚Þ¹bÙÆ ´ ÀÇÈïñÍ8ÐDïý·&ÉbÁvÆPÆù¬ËÁ¿t½ËÅzĊÀ¬¾Á£Æ ´ ¬¾µÈÏ(¹v¹»£µÎ¹Ì$ÀE· ´ Àtº¼ÀöpºÃ¬¾Þ ´ Æ ´ ÀEºÃÀï
ÞbÅÂÀEµ¼µ¼÷DÉ¿t¹bÌy×ÂÉbºÃ¬¶µÎ¹Á¦Ï(ÀÆñ·&ÀtÀEÁyÆ ´ ¬¶µÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»$µÃ؊µñƼÀtÌ-ÚÉbÁÂÄ£ÉnÁ£ïÒÁvÆÃÀE½Ë½¾¬¾ÞbÀtÁz¿À¸Í¸ÞÀtÁ¿tØbÕ
ïñä ³ =ÈÓkÓkvï ¢2=Pä <Ç = ¬¶µ ´ ÉiÊM¬ËÁÂ9Þ ¢ ¹M¹ŠÄÖïÒÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¼¬Ë¹ÁÖÉiʀÉn¬¾½¶Énς½¾À£É€ÆÆ ´ À ;8¬ËÞ ´ Æ ³ ¬ËÌyÀ’É€Æ
Æ ´ À ;¸¬ËÞ ´ Æ jP½¾É¿ÀÕ$䘹nÆÃÀEÏz¹M¹»Mµ ´ ÀE½Ë×B·8¬ËÆ ´ Æ ´ ɀÆÏMØ>Ìy¹€Êv¬¾Á‚Þ-¬¾ÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æì¾¹bÁ Æù>Éõׂ½¶Éb¿tÀ
· ´ ÀEºÃÀ$¬ÔÆ°·8¬¾½Ë½ýÏ(À£µÎÀEÀtÁ¢ÉnÆÆ ´ ÀyºÃ¬¾Þ ´ ÆÆì¾Ì$Àtи· ´ ÀtÁ¢Øb¹Å¢Éb¿E¿ÀoµÃµ˜Æ ´ ÀyÁ‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»RÕ ³´ Àtº¼À
Énº¼À-É¢½¾¹nƒ¹bÙ µÃ¬ËÌy¬¾½¾ÉbºÃ¬ËÆì¾ÀEµ$Æ ´ Àtº¼À-·8¬ÔÆ ´ ÉnÁ¤ïÒÁƼÀt½¾½Ë¬¾ÞbÀEÁ¿ÀÍ˜ÞbÀtÁz¿ØbËÕ S»€ÉiØbÕ#ï5î ÌĊ¹Á‚ÀbÕ
ïÒÁvÆÃÀEºÃ½¾ÅÂĊÀ°¹błÆEÕ é
å ´ Àtº¼À·&Àtº¼À·& À :
àNÕ ɀÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶µ
d‚Õ ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉn7½ jPºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ
èÂÕ&ïÒÁvƼº¼ÉnÐßµÃłÏ/ 
çzNÕ =[ MÆúæɀÐÒµÎł¬Ï  
ê"ë±t@y"Œ¬u†{U|t@„v{ii} ~zìvtW‡… tA~z|{i} ‚Š/q ‰¯¶.ˆ†y.‡±y|ƒ†~ ‡|‡|~z}†U‡|†~zy±{iˆ ‡Z‘W~ ‡…Nƒ${ {i{i… } ~zì"‡|~z{i}DŠZžˆ ‡Zu ‰}
~ ‡vŒ/q ‰è}†{ ‡&Ey…“ ~zxzxzt@u*‘W|~ ‡…t@"ŒÉ }†uµAv€t!‹†í1îLï3ðo³ÝA‘o } ‡[‡|{2t0· ƒ†|t@y…y"ŒÉy…{!‚{iˆ xzxD¶.ˆ†y|‡[@€tN‡…{
‰C “it3u†{&’Ì{i7}†{v‘(Š±‹5{i||‚Š
ÒWÓ(Ò H3Ô(ÕÖKL×3Ô(JC×AF@ÔLØ Š¬Ë¬
‚â Õ ³´ Àt¹bº¼Ø’¹bÙ丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»Šµ
âÂÕ ³´ ÀIÃłÀEµÎÆì¾¹bÁõ¹nÙPÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµ
Šã Õ¢ ÀtÆÎƼ¬ËÁ‚Þ‘ÑMƼÉnºÃÆÃÀoÄ
S»€ÉiØbÕy͸ÁÂÄ¢ÏzÀ’Éi·Énº¼Àï5î ½¾½ýׂºÃ¹ÏÂÉnϽË؝Á‚ÀEÀEÄ¢ÆùµÃ»M¬Ë×ÖÏÂÉb¿æ»>ÉbÁÂÄ Ùˆ¹bºÃÆ ´ ɽ¾¬ËÆÎÆý¾Àyς¬ËÆEÕ
ÑM¹ºÃº¼ØbÉÚ  ñŵÎƹbÁ‚Ày¹bÙPÆ ´ À$׺ùς½ËÀEÌ£µ¹bÙ ´ ÉiÊM¬¾Á‚Þ-ÉõµÎÆúæÉn¬¾Þ ´ Æ°½Ë¬¾Á‚ÀoÉnº ÆÃÀ vÆoÚsºæÉ€Æ ´ Àtº Æ ´ ÉbÁÖÉ
وł½¾½ËØÌ£Énׂ×(ÀEÄõ¹błÆ8Ă¹bÌ£Én¬¾ÁsÕ
ñ òôóöõø÷ù_ú û

ü XZYë ® üþý \

ÑM¹Ì$À Ƽ¹bׂ¬¶¿tµ&و¹º’ð">ÉnÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶µÃóÂÛ
¸ jýÉb×zÀEº
¸ jDÀEÁ
¸ &¬¾ÁÂĊÀEº¼µ
¸ ènÐ ´ ¹b½¾À ×ÂłÁ¿ ´
¸ Ă¹bÁMŊƸº¼¬ËÁ‚Þvµ
¸ µÎÆ춿æ»M¬ËÀoµöp2ä S ³ ØÀt½¾½Ë¹€· µÎÆ춿æ»MأƼÉbϵ5h ÷
¸ ÆæÉnϝĊ¬¾ÊM¬¾ÄŠÀEº¼µ
¸ ×(¹Š¿æ»bÀtƼµ
͸ÁÂÄ-ɵõùŠ¿¬¶É€ÆÃÀo𬶵¼µÎłÀoµtÛ
¸ ÑMÆùbºæÉnÞÀ
¸ Ç&ÉbºÃº¼ØM¬ËÁÂÞ
¸ ͘º¼¿ ´ ¬ËʀÉn½
¸ £ ÉnÁÂĂ½Ë¬¾Á‚P Þ S׊Ƽ¬ËÌy¬¾òEɀƼ¬Ë¹Áµ
ÑM¹£½¾ÀƼµ8µÎƼÉbºÎÆ8·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÀÌyÉnÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶µñÐý· ´ ÉnƸØb¹ÅÁ‚ÀEÀEÄÆù ´ ÉiÊÀ·8¬ËÆ ´ عbÅsÕ
j&=PÏ ä ¹Å Á‚ÀEÀEĢɑ×(ÀtÁsÕÍ¿5ƼÅÂÉn½¾½ËØڏØb¹Å>Á‚ÀtÀoÄÆ ´ ºÃÀEÀbÕ͘ÁÂÄ>Æ ´ Àt؝ÁÂÀtÀEÄ>Æù ´ ÉiÊbÀ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ
و¹łº¸¿¹½Ë¹º¸¿½¾¬Ë×Âׂ¬ËÀoµñ(Ð ;¸ÀEďZÚ ¢ º¼ÀtÀEÁs¬Ú &½ËÅÂÀbÚÂÉbÁÂPÄ &½¶Éb¿æ»RÕ
³´ Àt¹bº¼ÀƼ¬¾¿EÉn½¾½ËØڊØb¹Å¿tÉbÁõĂ¹¦Æ ´ ¬¶µ¸Én½¾½·8¬ÔÆ ´ ɦϽ¾É¿æ»£×zÀEÁsÚ‚Ï‚ÅŠÆ ³ ; é Ñ ³ m=¸ÚŠØb¹Å
Ă¹bÁsî Ʀ·ÉnÁvƬËÆE¯Õ ¹łº¦Ébς¬Ë½¾¬ËÆñØ Æ¼¹>ÊbÀEºÃØÖº¼Ébׂ¬¶ÄŠ½ËØֵη8¬ËƼ¿ ´ ¿t¹b½¾¹bºæµ·8¬¾½Ë½&·&ÉiØ¢Ìy¹bº¼À
Æ ´ ÉnÁ-Ì£Én»À°Å‚×õو¹bºÆ ´ ÀÁ‚¬¾¿tÀtº8½¾¬ËÁÂÀ°Æ ´ ÉnÆ8Æ ´ À ¢Ld¦ÞbÀE½×zÀEÁµ8Þ¬ËÊÀ عbÅsUÕ ;8ÀoÉn½¾½ËØÕ
à
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò d
¹Å Á‚ÀEÀEÄ ¹bÁ‚ÀÆùֿtÉnº¼º¼Ø¢·8¬ËÆ ´ Øb¹ÅsÚýØb¹ŧÁ‚ÀtÀoħ¹Á‚À’Ùˆ¹º$ÏzÉb¿æ»Mł×sÚýׂ½¶Éb¿tÀEÄ ¬¾Á É
ƼºÃÅzµñƼÀEÄׂ½¾É¿ÀڂÉnÁÂÄØb¹ÅÁ‚ÀEÀEĹbÁ‚À Ƽ¹¦Ï(ÀÉ$ÏÂÉb¿æ»MłבÆù$Æ ´ ÀÏzÉb¿æ»Mł×sÕRE=&ÑRڊØb¹Å
º¼ÀEÉb½Ë½¾ØõÁ‚ÀtÀoÄ-Æ ´ ¬¶µE՘ïßÙØb¹Å>Énº¼À·ÉbµÎÆì¾Á‚ÞyÆì¾ÌyÀ¦½¾¹M¹b»M¬ËÁÂÞyو¹bº°É£×zÀEÁÆ ´ ɀÆعbŝ½¾¹µÎÆEÚ
عbÅyÉnº¼RÀ  ñŵñÆ·ÉbµÎÆì¾Á‚Þ Æì¾ÌyÀbÕ ³´ À×(ÀtÁ£·8¬¾½Ë½Â¿t¹bÌyÀÏÂÉb¿æ»RÕmïÒÁ¦Æ ´ À8ÌyÀEÉbÁ¦Æ¼¬ËÌyÀÚbØb¹Å
ÁÂÀtÀEÄõƼ¹’·8º¼¬ÔƼÀbÚzµÃ¹£Øb¹Åsî ÊbÀÞb¹bÆ8ÆùyوÀtƼ¿ ´ عbłº8ÏÂÉ¿æ»Mł×s&Õ ¹bÅ ´ ÉiÊÀÉyÏÂÉb¿æ»Mł×õÆù
Æ ´ ÀÏÂÉ¿æ»vÅÂ×sÕýïßÙعbÅ ´ ÉiÊbÀ°º¼ÀEÉbĂؒÉb¿t¿tÀEµ¼µ&Æù£É£µÎÆùbº¼ÀbÚMعbÅõÁ‚ÀtÀođƼ¹yςłØÉbÁ‚¹nÆ ´ Àtº
×(ÀtÁkÚµ ´ ¹bł½¶ÄõØb¹bÅõÁ‚¹b<Æ BzÁÂÄõØb¹bÅÂNº Bº¼µÎÆ8×zÀEÁ-ÏvØ’Æ ´ ÀEÁsÕ
³´ ÀEµÃÀ$çbÐß¿t¹b½¾¹bº ×zÀEÁµÉnº¼À$À Š×zÀEÁµìËÊÀbÕ ;8ÀtÌyÀțÏzÀEºE2Û &Å‚Ø èÂÕ + $/CÛ §ù¶µø )Y$/
Ôù pÆL
Y$n !ü iø ’ùÿü@µÕ Èłư· ´ ÀtÁÖØb¹bŢĊ¹ÂÚkĂ¹bÁsî Æ ´ ÀEµÃ¬ÔÆæɀƼÀƼ¹-µÎƼÉbºÎÆ°¬¾Á¢·8¬ËÆ ´ Æ ´ À
ÏzÉb¿æ»Mł×sÕ
ä˜À MÆE[Û ¹bÅ-·&ÉbÁvÆ&Ƽ¹ ´ ÉiÊbÀÉ$½¾¬¾µÎƸ¬ËÁ-عbłº8Á‚¹bÆÃÀoµ¹nÙÆ ´ À½¾¹Š¿tÉnÆì¾¹bÁµ&Ƽ¹yµÃÀEÉbº¼¿ ´ و¹bº
عbłº8×(ÀtÁk[Õ ¬ËÁÂÀ½Ë¹M¹b»ÀEđ½Ë¬¾»bÀ°Æ ´ ¬¾µEÛ
àbÕ avÉb¿æ»bÀtNÆ jD¹Š¿æ»ÀƼNµ jýÉbÁÆæNµ jD¹M¿æ»ÀÆæ<µ &łº¼¬¾ÀEÄïÒÁµά¶ÄŠÀ䘹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEÕ
;¸ÀbÛ¸Æ ´ À$½¾ÉµñÆoے"ð &łº¼¬ËÀoĝïÒÁµì¾Ä‚À$䘹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEÕ ó ï 6 *S é ?LS ³ £ ïÎÑ¢DÑ °Ñ ³ =( Ú
Æ ´ ɀÆý·8¬¾½Ë½‚É¿5ƼÅÂÉn½¾½ËØ°Ï(À8>É VE=(;A=¿¹bÌyÌy¹bÁ¦¹Š¿t¿źú¼ÀtÁ¿tÀbWÕ &Ào¿tÉnÅzµÎÀÈØb¹bÅkî ½¾½ ´ ÉiÊbNÀ diÐÒè
¬¾Á¿ ´ Àoµ&¹nÙm×zÉn×(ÀtºoÕ ³´ ¹µÃÀçbÐß¿t¹b½¾¹bºP×(ÀtÁzµ&ÉbºÃ2À &ïÎïÃïÎvï ¢1ÉbÁÂÄ 6 Í ³ ¬Õ &ŊÆÆ ´ ÀtؑÉbºÃÀEÁsî Æ
µÃ¹ς¬¾ÞÆ ´ ɀÆÈÆ ´ ÀEØy¿EÉnÁsî ÆPÞÀÆ&¿t¹bÌyׂ½¾ÀƼÀt½¾Ø¦½¾¹µÎÆÈÉnÌy¬¶Ä‚µÎÆ&Éς¬¾ÞÙpÉnÆ&¿ ´ łÁ‚»$¹nُ×ÂÉb×zÀEºEÕ
³ º¼ÅµñÆÌyÀbÕÑM¹$Éb¿5ƼÅÂÉn½¾½¾Ø$¹×zÀEÁ‘Å‚×‘Æ ´ À Ï(¹v¹»£ÉnÁÂÄ ¨Â¬Ë×‘Æ ´ º¼¹bÅÂÞ ´ µÃÀE¿Æì¾¹bÁµEÚ ½¾¹M¹b»M¬¾Á‚Þ
و¹º8Øb¹łº8×zÀEÁsÕ
ï5î Ì Á‚¹nÆ Þb¹¬ËÁ‚ÞyƼ¹£Æ¼Éb½Ë»-ÉnÏ(¹bÅ‚Æ˜Æ ´ ¬¾µÌÅ¿ ´ X ³´ ¬¶µ¸¬¶(µ  ñŵñÆ°µÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þ‘Øb¹bÅkî ½¾7½ BÂÁzÄ
·8¬ËÆ ´ À M×(Àtº¼¬¾ÀtÁ¿tÀbÕ
ъ¹£Æ ´ ÉnÆEî µ¸Æ ´ ÀĊÀoÉn½m·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À×zÀEÁsÕ¸ï5î ½Ë½kƼÉn½¾»õÌ$¹ºÃÀ¦ÉnÏ(¹bŊƘ· ´ É€Æ¸Æ ´ À¦¿t¹b½¾¹bºæµ8Énº¼À
و¹º8¬ËÁõÆ ´ Àð ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉn7½ jPºÃ¬¾Á¿¬¾×‚½¾ÀEµ¼ó¦µÃÀE¿Æì¾¹bÁsÕ
ä˜À MÆEÕ
jÍ>j&=(;å¹ő·ÉnÁvÆȽ¾¹nÆæµ&¹nÙk¬ËÆEÕý͸½¾·ÉiØMµ ´ ÉiÊÀɀƽ¾ÀEÉbµÎNÆ dºÃÀoÉnÌ£µÈłÁ‚¹b×(ÀtÁÂÀEďڊ¹bÙmÉnÏ(¹bÅŠÆ àoâbá
µ ´ ÀEÀƼµ¸ÀEÉb¿ ´ Õ
¢ ÀtÆ>Ç S ÓmWÓ =<¢2= ; é WÓ =˜(Õ ¹Å ·ÉnÁvÆõɵ‘Ì£ÉbÁvØ#½¾¬ËÁÂÀEµ¹bÁ Æ ´ ÀEµÃÀÖɵ‘عbÅ=¿EÉnÁsÚ
Ï(ÀE¿EÉnŵÃÀ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹Á>ĊÀtÁzµÎ¬ËÆñØ-¬¾µ˜Æ ´ À¦ÁÂÉnÌyÀ¦¹nÙýÆ ´ ÀÞÉbÌyÀbÕè ´ ¹b½¾ÀEµEÚz¹bÙP¿¹łº¼µÃÀbÚ
µÃ¹y¬ÔÆoî ½¾½sÞ¹$¬¾Á-Øb¹łºς¬ËÁzĊÀtºoÕ
äõà€$Ü d&ð ¢ààEóÂÚv¹ºÆ ´ ÀÁÂÀt· äIó àEáõàiYÜ dnDó :
?¹bÁkî Ƹ½¶ÉnÅ‚Þ ´ ЬËÆEî µ¸ÉyµÎÀEºÃ¬¾¹bÅÂNµ 4vłÀoµñƼ¬Ë¹ÁsÕ
³´ Àtº¼À°ÉbºÃÀ Ƽº¼ÉĊÀ°¹nôµ&Æù£Ï(¹nÆ ´ Õ
ï¦ÅµÃÀE1Ä äk@ð àEá§ài$Ü dbóÙˆ¹º$Ìy¹vµñÆy¹nÙ˜Ì¦Ø Á‚¹nƼÀEµEÕ§ïßÆ£·&ɵ޹M¹MÄ ÏzÀo¿tÉbŵÎÀÆ ´ Àt-Ø B‚Æ
·8¬ËÆ ´ ¬ËÁ¢Æ ´ À$½¶Énº¼ÞbÀtº˜Æ¼ÉbϢĊ¬¾ÊM¬¾ÄŠÀEº¼µEEÕ ÀEÉ ´ *Õ ä àEáÂÕ â£¬¾µ°Én½¶µÃ¹ɒ½¾¹nÆ¿ ´ ÀoÉn×(ÀtºoÕ å ¬ËÆ ´
Æ ´ ÀÊb¹½ËÅÂÌ$À°¹bÙ×ÂÉb×zÀEºÆ ´ ÉnƸØb¹Å·8¬¾½Ë½×Âłº¼¿ ´ ÉbµÃÀbڊׂº¼¬¾¿tÀ¿tÉnÁõÏ(ÀE¿¹ÌyÀÉnÁõ¬¾µ¼µÎÅÂÀbÕ
&Ŋư¬ËÙÈï8·&Àtº¼ÀÆù-Ċ¹‘Æ ´ ¬¶µ°ÉnÞÉb¬ËÁ öpÉnÁzĝ︬¾ÁƼÀtÁÂÄ>ÆùbÐï8¬¾ÁvÆÃÀEÁÂĝƼ¹õĊ¹‘Æ ´ ¬¶µ°¹bÁz¿ÀbÚ
و¹º˜Æ ´ º¼ÀtÀÌy¹bÁvÆ ´ µtÚR¹Á¿ÀÀEÊbÀEºÃØ-è€Ðñâ$ØbÀoÉnºæµtÚÂÆù‘ÞvÉn¬¾Á>ɑóµÎ¬ËÆÃÅÂÉnÆì¾¹bÁ>Éi·Énº¼ÀtÁ‚ÀoµÃµð¼÷Ú
ï&·&¹bł½¶Ä‘ÅzµÎÀ°ÙˆÅ‚½¾W½ äÂÕ â RààEóÂÕ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò è
å ´ ج:KïßÆoî µ°Á‚¹bƺÃÀoÉn½¾½ËØ-Æ ´ À ðÎÀ MÆúæɑς¬ËƹnÙ&×ÂÉnÞÀEó‘Æ ´ ÉnƬ¾µ°¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvƒöˆ¬ËƬ¾µÃÁsî ÆÎÐ
´ ÉiÊv¬¾Á‚ޝÉõÏzÀtÆÎƼÀtºº¼Å‚½¾Ày¬¾µ°ÙpÉbºÌy¹bº¼À$¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆæ÷ÚmÏÂŊƺ¼ÉnÆ ´ ÀEº°Æ ´ ÉnÆØb¹łº×ÂÉn×(Àtº
¿t¹bÁŠÙˆ¹ºÃÌ£µ&Ƽ¹¦Æ ´ ÀÞb½¾¹bÏzÉn½sµÎƼÉnÁzĂÉnºæģو¹º8×ÂÉn×(ÀtºoÕ
¹ŝÉnº¼À ¬¾ÁMʀÉnº¼¬¾Ébς½ËؑÞb¹b¬¾Á‚Þ$Æù£·ÉnÁvÆÆù£¬¾Á¿t½ËÅÂĂÀ½ËÀoɀÙpµ&وº¼¹bÌ ¹bŊÆæµÎ¬¶ÄŠÀØb¹łº8Á‚¹bÆÃÀÐ
Ï(¹M¹b» µÃ؊µñƼÀtÌ-Ւ͸ÁzĢعbÅÖµ ´ ¹ł½¶Ä¢ÀEÊbÀEÁƼÅÂÉn½¾½¾ØÌyÉb»bÀyØb¹łº°¹€·8Á ƼÀtÌyׂ½¶É€Æ¼ÀEÄÖ×ÂɀÐ
×(ÀtºæµEÛ*¹bÅkî ½¾½PÌ£Én»À’µñÆæÉnÁÂÄÂÉnºæÄ Ùˆ¹ºÃÌ µ ´ ÀtÀtƼµEÚmׂº¼¬¾ÁÆÆ ´ ÀEÌ ¹ÁƼ¹×‚º¼¬ËÁvÆÃÀEº×ÂÉb×zÀEºEÚ
ÉbÁÂÄõ¬ËÁz¿½¾ÅÂĊÀ¬ËƸ¬ËÁ-Øb¹łºÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»RÕ
jPºÃ¬¾ÁvÆÃÀEº&×zÉn×(Àtº¸ÄŠ¹MÀEµÃÁsî Ƹ¿¹bÌyÀ°¬¾Á äÂÕ âsð@ àbàoó‚Õъ¹$عbÅ ´ ÉiÊbÀ°µÎ¹ÌyÀς¬¾Þy×ÂÉnÞÀEµÉnÁzÄ
µÃ¹bÌyÀ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ°×ÂÉbÞbÀEµEÕAÅ¿æ»hå ´ ÀtÁ‘¬ËƸ¿¹Ì$ÀoµƼI¹ 4vł¬¶¿æ»M½ËµØ ¨Â¬¾×‚ׂ¬¾Á‚Þ¦Æ ´ º¼¹bÅ‚Þ ´ ×ÂÉbÞbÀEµ
Ƽ¹BÂÁÂÄ-É$×ÂÉnºÃÆ춿Ž¾Ébº&×zÉnÞbÀ°ÁMł̦ÏzÀEºÎÐØMÅ¿æ» hDïßƸÞbÀtƼµ8Ċ ¬ ’¿ł½ËÆEÕ
ъ¹£ÞbÀÆCäÂÕ â RààE󦿹b½¾½¾ÀtÞbÀ°º¼Å‚½¾ÀEÄõè€Ð ´ ¹b½¾ÀÐßׂłÁ¿ ´ ×ÂÉn×(ÀtºoÕ
¸ &ïñ!ä ?!=&;˜Ñ
 É  ñ¹bº8¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆEÕ
6 ¬¾º¼µÎÆEÚ(½¾ÀÆÌyÀì¾µÃ×zÀE½mÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµENÛ ?˜¹Ásî ÆŵÎÀÆ ´ ÀEÌ-Õ8ï5î Ì Æ¼Éb½Ë»M¬¾Á‚Þ‘ÉbÏz¹ŊƵÃׂ¬ËºæÉn½
Ï(¹bÅÂÁÂÄõÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtÕ
ï°ÅµÃÀEÄÖƼ¹ÅµÃÀ£Æ ´ ÀEÌ-Õõï ´ ÉiÊÀ£É ´ łÞbÀ’¿t¹b½¾½ËÀo¿5Æì¾¹bÁB¹bÙ8µÃׂ¬¾º¼Éb½Ï(¹błÁÂÄBÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»Mµ
¬¾Á ÌØ=¿½¾¹µÃÀÆoÕ,¾¹€ÊbÀ>Æ ´ ÀtÌ-ÚÆ ´ ÀEØ=Énº¼À¢µÃ¹¤¿tŊÆÃÀBÉnÁzÄ µÃÀt½ËÙÿÐß¿t¹bÁvƼÉb¬ËÁ‚ÀoďÕ,͸ÁÂÄ
×zÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚Þ$Æ ´ ÀEÌ ¬¶µ8»M¬ËÁzĹbÙkوłÁkڂÀtÊÀtÁsÕ
&ÅŠÆ¦Æ ´ Àς¬¾ÁÂĊÀtº$µÎ؊µÎÆÃÀEÌ  ñŵÎÆ$µÃ¹ ¿t¹bÌyׂ½¾ÀÆÃÀE½ËØÖς½¾¹€·¸µÆ ´ ÀtÌ ¹błÆ¹nÙÆ ´ À‘·ɀÆÃÀEºEÚ
Æ ´ ɀƸï&·8¬¾½Ë/½  ñÅzµñƸÁ‚ÀEÊbÀEº&Þ¹yÏÂÉb¿æ»£Æ¼¹$Æ ´ ¹vµÎÀ°Æ ´ ¬ËÁÂÞµEÕ
³´ ¬¾µ8¬¶µÃÁsî ÆƼ¹yµ¼ÉiØ£Æ ´ ɀÆ8Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»Šµ8Ċ¹Ásî Æ ´ ÉiÊÀ É$ׂ½¶Éb¿tÀÐ ³ £ =U¡?2SIhZabŵÎÆ8Á‚¹nÆ
¬¾ÁõÆ ´ ¬¶µ¸µÃ؊µñƼÀtÌ-Õ
䘹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµýÉnº¼À&ÞºÃÀoɀÆD· ´ ÀtÁyعbŦÉbºÃÀ8Ċ¹¬ËÁÂÞ°É°µÎÆúæÉn¬¾Þ ´ Æý¿ ´ ºÃ¹Á‚¹b½¾¹bÞØbRÕ SºDعbÅyÉnº¼À
»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞ a é Ñ ³ ;>=&Ç SE;C?°ÑRÕk䘹nÆÉ-ς¬¾Þ-ÙpɀƬ¾ÁvÆú¼¬¾¿EɀƼÀ¦Æ¼¹nÆæÉn½ËÐ@Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆÎÐß»bÀtÀEׂ¬¾Á‚Þ
µÃ؊µñƼÀtÌÆ ´ ɀÆÈïÉbÌ,ĊÀEµ¼¿º¼¬ËϬËÁ‚Þ ´ Àtº¼ÀbÚvςŊƺ¼ÉnÆ ´ ÀEºEÚvï5î ÌZÆæÉn½¾»M¬ËÁ‚Þ¦ÉnÏ(¹bŊÆÃÐعbÅ ´ ÉiÊÀ
ɦςŵì¾Á‚ÀEµ¼µtڊÉbÁÂÄ£Øb¹őÉnº¼À˜»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞº¼ÀE¿¹º¼Äµýو¹bº¬ËÆEڊÉnÁzđµÃ¹Øb¹ŒςłؒɦÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»
Ï(ÀE¿EÉnŵÃÀ¸¬ËÆEî µÁ‚¬¶¿ÀÉnÁÂÄ£µÃÀt½ËÙs¿¹bÁvÆæÉn¬¾Á‚ÀEÄyÉnÁzÄ£µñƼŊôõ½¾¬¾»bÀÆ ´ ɀÆEÕý͘Á‚¹nÆ ´ ÀtºÈÁ‚¬¾¿tÀ8Æ ´ ¬ËÁ‚Þ
¬¶µÈÆ ´ ÉnÆÈعbŒ»MÁ‚¹€·¤Æ ´ À×ÂÉbÞbÀoµPÉnº¼ÀtÁkî Æ&Þb¹b¬¾Á‚ÞÉbÁMØv· ´ Àtº¼ÀbÕ ³´ Àtº¼ÀÉbºÃÀ8Ƽ¬ËÌyÀoµÈ· ´ Àtº¼À
Æ ´ ɀÆoî µ&Á‚¹bÆÈ· ´ ÉnÆÈعbÅ£·ÉnÁvÆEÕD͸ÁÂđØb¹ő¿tÉbÁyÆÃłº¼Á‘×ÂÉbÞbÀoµÀEɵά¾ÀtºoÕkïßÆoî Aµ  ñŵÎÆÈÀoÉbµÃ¬ËÀEºEÕ
&ŊÆ8Æ ´ ¬¶µ¸µÎ؊µÎÆÃÀEÌ,Æ ´ ÉnƸï&ÉbÌ ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï‚¬¾Á‚ÞÂÛ
ïÒÌy×(¹µ¼µÎ¬¾Ï‚½¾Àb3Õ ¹Å-¿EÉnÁ‚Á¹nƸĊ¹y¬ÔƸ½¾¬¾»bÀ Æ ´ ÉnÆEÕ
ïÒÁ$Æ ´ ¬¾µPµÎ؊µÎÆÃÀtÌ ïÉbÌ ÄŠÀEµ¼¿º¼¬¾Ï‚¬ËÁÂÞÂڀØb¹µÅ é Ñ ³ ÏzÀ¸Ébς½¾ÀÈƼ¹¬ËÁzµÎÀEºÎÆý×ÂÉbÞbÀEµÏ(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ
×zÉnÞbÀoµtՒ͘ÁÂÄB¬ËÆEî µµÎ¹¬¾Á¿tºÃÀoĊ¬ËϽËØ>ÅzµÎÀtوł½Ƽ¹ÏzÀ’Ébς½ËÀyƼ¹½Ë¬ËÙÿÆ$âbáõµ ´ ÀEÀƼµÉnÁÂĢׂŊÆ
Æ ´ ÀtÌ ¬ËÁÉbÁ‚¹nÆ ´ Àtº8ς¬¾ÁÂĊÀEº8ÀtÁvÆ쾺¼Àt½¾ØbÕ
S»€ÉiØڂµÎ¹zڊׂ½ËÀoÉbµÃÀĊ¹bÁsî ƸŵÃÀ°Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtRÕ ¹bÅ-·8¬¾½Ë½mĊ¬ËÀ&Õ Ãł¬¶¿æ»v½¾ØbÕ
䘹€·ڊ¹bÁõÆù &¬¾ÁÂĊÀtºæµEÕ
å ´ ɀƸØb¹Å·ÉnÁvÆÆùy½¾¹M¹b»£Ùˆ¹ºEÛ
ïÒÁµì¾Ä‚*À jD¹M¿æ»ÀÆæµ
³ º¼ÉbÁµÎ×zÉnº¼ÀtÁvCÆ SłƼµÃ¬¾ÄŠL
À jD¹Š¿æ»bÀtƼµ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò ç
SϵÎÆú¼Å¿5Ƽ¬Ë¹Áµ¹bÁÆ ´ I
À SŊƼµÃ¬¾Ä‚Àъׂ¬ËÁÂÀ
Ñ ´ ÀEÀƸ½¾¬ÔÙÿƼÀtºæµ
;8¬¾Á‚Þ ³ ØM×(À
å ¬¶ÄMÆ ´ ÜbÑM¬¾òtÀ
?łº¼Ébς½¾À ʊµEÕPÑMÅ¿æ»MØ
ъ¹ÂÚi½ËÀtÆmÌyÀPµÎƼÉbºÎÆk·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÀP½¶ÉbµÎÆk¹Á‚ÀbÕsïRو¹ºÃÞÀÆs· ´ ÉnÆsÆ ´ ÀtØ¿tÉb½Ë½bÆ ´ ÀðÃÁ‚¹bÁ‚ÐßĊź¼Ébς½ËÀoó
¹Á‚ÀEµEÕ ³´ ÀtØõ¿¹µÎƸ½¾ÀEµ¼µt<Õ >ÉiØMÏzÀó=P¿t¹bÁ‚¹Ì؊󹺸µÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þ£½¾¬¾»bÀÆ ´ ɀÆoÕ<?LS äî ³
¢2= ³²³ £ =&-h2=ÈÑRÚzÆ ´ Àt؝Énº¼À$Ç £ =È>Í j&=(;Õ 阳 Ú(ÀtÊbÀEÁ¹bÁÆ ´ À$ςÅÂĊÞÀÆ˜Æ ´ ɀÆ
ï5î Ì ¹bÁsÚDعbŠĊ¹ 2ä S ³ ·ÉnÁvÆÆ ´ ÀtÌ-Õ &ÀE¿EÉnŵÃÀyÆ ´ ÀtØ Énº¼À£Þb¹¬ËÁ‚Þ-Ƽ¹ µÃÁÂÉn× ¹×zÀEÁ
· ´ ÀtÁ Æ ´ ÀEاµ ´ ¹ł½¶ÄŠÁsî ÆE¥Õ &ÀE½Ë¬¾ÀtÊÀÌyÀbÚÆ ´ ÀEºÃÀî µ$Á‚¹bÆ ´ ¬¾Á‚ÞB·È¹º¼µÃÀ£Æ ´ ÉnÁ¤ÏzÀE¬ËÁÂÞ¢¹Á
Æ ´ ÀςÅzµtÚ ´ ¬ÔÆÃÆì¾Á‚ÞyÆ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»’Æ ´ À·8º¼¹bÁ‚Þy·ÉiØbڂÉbÁÂÄ-µÎÅÂÄÂĊÀtÁ‚½¾Ø‘å £ >Í -Ð àEáá
×zÉnÞbÀoµ8¹bÁ-Æ ´ LÀ ¨Â¹M¹ºEÕÓsÅ¿æ»M¬¾½ËØÆ ´ ÀtØ-Énº¼ÀÁvÅÂÌÏ(Àtº¼ÀEĝÉnÁzÄعbÅ>¿EÉnÁ-ׂŊÆÆ ´ ÀEÌ Éb½Ë½
ÏzÉb¿æ»’¬¾ÁõÆ ´ À¹ºÃ¬¾Þb¬¾ÁÂÉn½R¹º¼ÄŠÀEºEÚMςłÆÎÐ
Ü iMø5üÈÌyÀt&Ð ¢ ¹£·8¬ÔÆ ´ ?łºæÉnς½¾ÀbÕ
¹Åsî ½Ë½ ´ ÉiÊbÀ°Æ¼¹’Å‚Á¿ ´ ¬¾Á‚»õÏz¹bÆ ´ µÃ¬¾Ä‚ÀEµ8Ƽ¹’¹b×(ÀtÁ-Æ ´ Àº¼¬ËÁÂÞÂÚÂÏÂŊƘØb¹Åsî ½Ë½Ċ¹’µÎ¹‘·8¬ÔÆ ´
Æ ´ À»MÁ‚¹€·8½¾ÀEĊÞÀÆ ´ ɀÆ8¬ËÆEî µ8»bÀEÀtׂ¬¾Á‚ÞyØb¹łº8ĂɀÆæÉ£µÃÉnوYÀ h
? é ;˜>Í WÓ =>hÂ͸½¾½Æ ´ À·&ÉiØ h
S»€ÉiØڊÁ‚À MÆEÚ·ÈÀî ½¾½RƼÉb½Ë»õÉnÏ(¹bŊÆ8·8¬¶ÄMÆ ´ ÜnµÎ¬¾òtÀÉbÁÂÄÆ ´ Àº¼¬ËÁÂÞ¦ÆñØM×(ÀbÕ
ïßÙØb¹ÅÖÉbºÃÀ$ÞbÀtÆÎƼ¬ËÁ‚ÞzÚmµ¼ÉiØbÚkÉÖàzðñÐæàbÕ ânó£Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b» öˆÌØÖ¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆÁ‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b» ¬¾µ
µÃ¹bÌyÀE· ´ Àtº¼À¬ËÁ¦Æ ´ ÀEºÃÀi÷5ÚbÆ ´ ÀE!Á  ñÅzµñÆÞÀÆýÆ ´ À8Á‚¹bº¼Ì£Én½MºÃ¬¾Á‚ÞvµtÕ ³´ ÀtØ$Énº¼ÀPÆ ´ ºÃÀEÀ8½Ë¹M¹×µtÚ
Ï(¹bÅÂÁÂÄÆù’É$ÌyÀƼÉb½sς¬¾ÁÂĊ¬¾Á‚ÞÂڊϽ¾É ´ Ͻ¾É ´ ς½¶É ´ Õ
&ŊÆȬÔÙRØb¹ÅyÉbºÃÀÞÀÆÎƼ¬ËÁÂÞÉnÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ°½¾ÉbºÃÞÀtº8öpÉbÁÂÄyØb¹Å$µ ´ ¹ł½¾Ä ´ ÉiÊÀ8ɀƽ¾ÀEÉbµÎÆý¹bÁ‚À8¹bÙ
Æ ´ ÀEµÃÀbÚvو¹ºÈعbłº&¿¹bÌyÌy¹bÁµñƼ¹bº¼ÀÐm¬ËÆEî µÈÞb¹b¬¾Á‚ÞƼ¹¦Ï(!À &vï ¢÷ÚÆ ´ ÀtÁØb¹Å£·&ÉbÁÆÈÆù¦ÞbÀÆ
· ´ ɀÆïP¿tÉb½Ë½RÉ>ð ´ Én½ËÙÿÐ:½¾¹M¹b×ÂóÂÕmï5î Ì,µÎźÃÀ˜Æ ´ ÀEºÃÀî µÈو¹bº¼Ì£Én½(ÁÂÉnÌyÀoµو¹ºPÆ ´ ¬¾µµÎÆÃŊôDÚMςŊÆ
ïĂ¹bÁsî Æ¿EÉnº¼ÀbÕ ³´ ÀEµÃÀ¸Æ ´ ¬ËÁÂ޵Ƚ˹M¹b»$½¾¬Ë»À˜¹bÁÂÀ ´ Én½ËÙk¬¶µPɽ˹M¹b×¢öpÉbµPÁ‚¹bº¼Ì£Én½ÿ÷5ÚvςŊÆ&Æ ´ À
¹bÆ ´ ÀEº ´ Én½ËÙȬ¶µµñƼº¼Éb¬ËÞ ´ ÆEÚsÉnÁzÄ ´ ɵ É-ãáĊÀEÞbº¼ÀtÀ$¿º¼¹v¹»>É€Æ Æ ´ À£ÀEÁÂďÕ$͘ÓmZÑ S¦Ú¬ÔÆoî µ
Á¹nÆÉnÆÎƼÉ¿ ´ ÀEÄƼ¹£Æ ´ Àς¬ËÁzĊ¬ËÁÂޒ¹nÙÆ ´ Àς¬ËÁzĊÀtºoÕËÌÕ hïßÆEî µ˜ÉnÆÎƼÉ¿ ´ ÀEÄƼ¹ ³ £ =è͘<Ç `
ъ@ï ?!=#¹bÙmÆ ´ Àς¬¾ÁÂĊÀtºoÕ
³´ ÀEµÃÀ°Æ ´ ¬¾Á‚Þµ8ÉbºÃÀÑ S²Þbº¼ÀEÉnÆEÕDïßƘ¿¹vµñÆæµÌ$¹ºÃÀÚMςŊEÆ ¢2= ³ ï ³ Õ
å ´ ɀƣ¬ÔƣĊ¹MÀEµ$¬¶µ¬ËÆ£»bÀEÀt×µ¦Øb¹łº¦×zÉn×(Àtºæµوº¼¹bÌ ¨ÂØM¬¾Á‚Þ ¹ŊƣÉn½¾½&¹€ÊÀtºÆ ´ À-ׂ½¶Éb¿tÀ
· ´ ÀtÁõØb¹bŹb×(ÀtÁõØb¹łº&ĂÀtÀt×½Ëؒ×zÉb¿æ»bÀoÄ£Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»RÕ ³´ ɀÆ8½¾¬ÔÆÃÆý¾Àãbá$ĊÀtÞºÃÀEÀ¿º¼¹M¹b»
µÎÆù×µ&Æ ´ À×ÂÉnÞÀEµEÕmïßÆoî µ¸Þbº¼ÀEɀÆoRÕ ¹bÅsî ½Ë½ ´ ÉiÊbÀ Æù£µÃÀtÀ°¬ËƸÆùyÏ(Àt½¾¬ËÀEÊbÀ¬ËÆEڂςłƘĊ¹ÂÕýïßÆoî µ
·&¹bÁzĊÀtºÃوł½:Õ
ъ¹ÂUÛ &¬Ëޣ丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»RÚMÞbÀtÆÆ ´ À ´ Éb½ÔÙÿÐ߽˹M¹×sÕÑMÌ£Én½¾½Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»RÚvïPÆ ´ ¬¾Á‚»‘Æ ´ ÀEؑÉnº¼ÀÉb½Ë½
 ñÅzµñƸÁ‚¹ºÃÌ£Éb½Rوł½Ë½ËÐ߽˹M¹b×zµtÕä˜ÀtÊbÀEº8µÎÀEÀtÁÉyµÎÌ£Én½¾½Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»’·8¬ËÆ ´ É ´ Éb½ÔÙD½Ë¹M¹×sÕ
Ñ ´ ÀtÀtƘ½Ë¬ËÙÿÆÃÀEº¼µEÕýïßÙýØb¹łºς¬ËÁzĊÀtº ´ Ébµ¸Éyµ ´ ÀtÀtƸ½Ë¬ËÙÿÆÃÀEºEÚÂ͘·ÈÀoµÎ¹ÌyÀbÕýï&½Ë¬¾»bÀ°Æ ´ ÀEµÃÀbÕï5î Ì
Á¹nÆµÎźÃÀ$· ´ ØbÕ ³´ ÀEØ  ñŵÎƵÎÀEÀtÌ Æù ´ ÀE½Ë×sÕ ³´ ¬¶µ°¬¾µ Ìy¹bº¼À¦¹bÙÈÉõµÎׂ¬¾º¼¬ÔƼÅÂÉn½DÏ(Àt½¾¬ËÀtÙ
¹Á̦أ×ÂÉnºÃ5Æ XŠï5î ÌÁ‚¹bÆ8ºÃÀoÉn½¾½ËØ£µÃłºÃÀUÕ ÈłÆïȽËÀoÉiÊbÀ˜Æ ´ ÀEÌÆ ´ Àtº¼À ÉbÁÂÄ’Æ ´ ÀtصÎÀEÀtÌ]Æù
Ï(ÀŵÃÀوł½:Õ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò â
䘹€· ï5î ½Ë½ ƼÉb½Ë»=ÉbÏz¹ŊÆ-¬ËÁµì¶ÄŠÀÖÉbÁÂÄ=¹ŊƼµÃ¬¶ÄŠÀ¢×(¹Š¿æ»bÀtƼµEÚÉnÁzÄ Æ ´ ÀtÁ!Æ ´ ÀÖ×z¹vµÃµÃ¬¾Ï‚½ËÀ
¹ϵÎÆú¼Å¿5Ƽ¬Ë¹Áµ¹bÁ¦Æ ´ À¹błÆÃÀtºµÃׂ¬¾Á‚ÀbÕ ³´ ÀEÁ¦·&Àbî ½Ë½ŠÏ(À8Ċ¹bÁÂÀÈÆæÉn½¾»M¬ËÁ‚Þ°ÉnÏ(¹błÆDϬËÁÂĂÀtºæµtÕ
öpïßÆEî µ¸É$وÀƼ¬¾µ ´ Æ ´ ¬¾Á‚ÞzڂïPÞłÀEµ¼µtÕ ÷
³´ À¸¬ËÁzµÎ¬¶ÄŠÀ8×(¹M¿æ»ÀÆæµÉnº¼ÀºÃÀoÉn½¾½ËئŵÎÀtوł½:ÕmïDŵÃÀÆ ´ ÀEÌ Æ¼¹µñƼ¹bº¼ÀƼÉbϵý¬¾Á$· ´ ÀtÁyÆ ´ ÀtØ
ÉbºÃÀEÁsî Ƭ¾Á-ŵÃÀbÕ
S ´ ÐE;C=&=(N=&;Æ ´ ÉnƦØb¹Å=öˆ¬ËÙ¸Øb¹ŧ¿¹bŽ¾ÄÂ÷Ïz¹Å‚Þ ´ ÆÆ ´ ¹µÃÀ‘×(¹Š¿æ»bÀtƼµEÚº¼¬¾Þ ´ Æ :
ÑMÆ춿æ»>¹bÁ‚À£ÉnÆÆ ´ ÀyوºÃ¹ÁvÆ ¹bÙÈÀtÊÀtº¼ØÏ‚¬¾ÁÂĊÀtºoÕ$ÑMÆùbº¼À£ÄŠ¹bÁMÅŠÆ ´ ¹½ËÀoµ°ÉnÁÂÄÖµñƼ¬¾¿æ»M¬¾ÀEµ ¬¾Á
Æ ´ ÀtÌ-Õ ³´ ɀÆoî µ3 ñÅzµñÆ8Æ ´ Àׂ½¶Éb¿tÀƼ¹’ÄŠ¹£¬ËÆEÕP͘ÁÂÄ-Øb¹Åsî ½¾½sµÎÆùbº¼À Æ ´ À°ÆæÉnϵEîðÃÞbŊÆæµÃó$¬¾Á
Æ ´ Àtº¼À£Æ¼¹v¹zչŠ»vÁ¹€·ÚkÆ ´ ÀEµÃÀ£½Ë¹Á‚Þ>µ ´ ÀtÀtƼµ¹bÙ àoó-·8¬¾Ä‚À’×ÂÉn×(ÀtºoÚk×(ÀtºÃو¹bºæɀƼÀEÄBɀÆ
ÉbÏz¹ŊÆà€Üâó¬¾Á ´ ÀE¬ËÞ ´ ÆEÕA¹bŒ·8º¼¬ÔƼÀ¸· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºýÆ ´ À¸ÆæÉnÏsî µÁzÉnÌyÀ˜¬¶µ¹ÁyÆ ´ ÀEÌõÚvƼÀEÉnº
Æ ´ ÀtÌ ¹nôDڂÉnÁÂđׂŊÆÆ ´ ÀE̬¾Á’Æ ´ ÀÆæÉnÏ×ÂÉnÞÀbÚMºÃ¬¾Þ ´ iÆ :͘ÁÂÄ‘Æ ´ ÀEÁعbő×ÂŊÆÈÆ ´ À ƼÉbÏ
×zÉnÞbÀy¬¾ÁvÆù-Øb¹łºÁ‚¹nƼÀEµEÚmÉbÁÂÄ Ø¹bÅB¿tÉbkÁ 4vł¬¶¿æ»M½Ë9Ø ¨z¬Ë×ÖÆù-Æ ´ ÀtÌ-Õ ³ ÉnÏB×ÂÉbÞbÀyÞbŊÆæµñÐ
عbÅõ»MÁ‚¹€· · ´ ÉnÆ8ï5î Ì Æ¼Én½¾»M¬ËÁÂÞyÉbÏz¹ŊÆEÚºì¾Þ ´ Æ :
¢ ¹M¹ŠÄÕ¸qö SÁ‚À ÄÂÉiØbÚMïPÌ£ÉiØbÚM¹º&µÃ¹bÌyÀt¹Á‚À ÌyÉiØÚMׂŊÆ8ׂ¬¶¿5ÆÃźÃÀoµÈ¬¾ÁÆ ´ ¬¶µ8ĊÀEµ¼¿º¼¬¾×ŠÆì¾¹bÁsÕ
³´ ÀtÁõÆ ´ ¹vµÎÀ°¹bÙعbÅõ· ´ ¹£ÄŠ¹bÁsî ƸÞbÀtÆ£ðñƼÉbÏÞŊƼµ¼óy¿tÉbÁõµÃÀtÀ°· ´ ÉnƸïÈÌyÀEÉbÁsÕ ÷
ïÒÁ-Æ ´ À¬¾Áµì¾ÄŠÀ×(¹Š¿æ»bÀtƼµEڂØb¹Åsî ½¾½kµÎÆùºÃÀ½¶Énº¼ÞbÀEºÈÆ ´ ¬¾Á‚Þµ˜½Ë¬¾»bÀعbłºÆæÉnÏ-×ÂÉnÞÀEµÆ ´ ÀtÌ$Ð
µÃÀt½¾ÊbÀoµtÕ$͸ÁÂÄ¢· ´ ÀEÁ¢×(Àt¹ׂ½ËÀyÞ¬ËÊÀ¦Ø¹bÅ¢µÎÆÃłôÚkÉbÁÂÄ¢¹nÙ&¿t¹błºæµÃÀÆ ´ ÀtØ ÄŠ¬¶ÄŠÁsî ÆÆú¼¬¾×‚½ËÀ
´ ¹b½¾À˜×‚Å‚Áz¿ ´ ¬ËÆEÚMØb¹Åsî ½¾½Â×ÂŊÆ&¬ËƬËÁ£Æ ´ Àtº¼À˜ÅÂÁƼ¬Ë½RعbŒÞÀÆ ´ ¹bÌyÀÉbÁÂģׂłÁz¿ ´ ¬ÔÆØb¹łºÃÐ
µÃÀt½ËÙñÕ
SłƼµÃ¬¾ÄŠÀ×(¹Š¿æ»bÀtƼµEÕ ³´ ¬¾µ8¬¶µº¼ÀEÉn½¾½¾Ø’¬ËÌy×(¹bºÃƼÉbÁÆoÕ
¹Åsî ºÃÀ£Þ¹b¬¾Á‚Þ-Æù¬¶ÄŠÀtÁvƼ¬ÔوØBØb¹łºÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»Š*µ 4vł¬¶¿æ»M½ËØ¢ÏvØ Æ ´ À‘¹bŊÆæµÎ¬¶ÄŠÀ’×(¹Š¿æ»bÀÆæµtÕ
¹ő¿tÉbÁ’ÞbÀtÆÈÉi·ÉiØ·8¬ËÆ ´ Á¹nÆÈĊ¹¬ËÁÂÞÆ ´ ¬¾µEÚÏÂŊÆ&¬ËÆEî µ&É×ÂÉb¬ËÁ£¬¾Á£Æ ´ ÀςłÆÎÆE[Õ jýÉiØÆ ´ À
À MÆúæÉÌy¹Á‚ÀtؑöˆÆ ´ ¬¶µý¬¶µýÏ(ÀE¿¹Ìy¬ËÁ‚ÞÉÆ ´ ÀtÌyÀbÚ¬¾µý¬ËÆýÁ‚¹niÆ :Æú¼ÅµÎÆDÌyÀÚbï5î Ì Á‚¹bƺ춿 ´ Ún¬ËÙ
عbÅ ´ ÉiÊÀtÁsî Æׂ¬¶¿æ»bÀEÄ$łףÏMØ$ºÃÀoÉbĊ¬¾Á‚Þ Æ ´ ¬¾µPØbÀÆÃÐ £ =U$Úbï5î ÌÉ j(;CS2¢2;¸>Í m=(;Ú
ÉbÁÂÄõ¬ÔÆoî µ&Æ ´ ÀØbÀoÉnCº dnáábè RÏÂŊƸ×ÂÉiØyÆ ´ ÀÀ MÆúæÉ$Ì$¹Á‚ÀtؑÁ‚¹bÁ‚ÀtÆ ´ ÀE½ËÀoµÃµæ÷&ÉnÁÂÄÞbÀtÆ8Æ ´ À
×(¹Š¿æ»bÀtƼµEÕ
£ Àtº¼Àbî µ· ´ ɀƸïĊ¹y·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÀEÌ-Û
6 ¹bºÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEڏï¸×‚Å‚Æ Æ ´ Ày½ËÀtÆÎƼÀtºæµ˜Æ ´ ɀÆÉnº¼ÀyÉnºæ¿ ´ ¬ËÊÀEÄÕ 6 ¹bº À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚ
ð¼Í80Ð >óyÉnÁÂÄõóbä¸@Ð ©ó‚Õ
>Øõ¿t¹bÌyÌy¹bÁŠÐÒÉb¿E¿ÀEµ¼µ&Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»¢ö@Éyς¬¾ÞyÙpɀƸ¹bÁÂÀo÷8Ċ¹MÀoµÎÁsî Æ ´ ÉiÊÀ°¿t¹€ÊbÀEº¼µEÕýï&Æ ´ ¬¾Á‚»
Æ ´ ɀÆoî µyÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀõïÞb¹bÆ$¬ËÆyو¹bº$وº¼ÀtÀÉ€Æ£ÉB¿¹b½¾½¾ÀtÞbÀÞb¬¾ÊbÀoÉi·&ÉiØÚDÉbÁÂÄ ·&ɵÎÁsî ÆyÏzÀE¬ËÁ‚Þ
׬¾¿æ»MØbÕD丹Ì£ÉnÆÎÆÃÀEºEÚ¬ÔÆȬ¾µ  ñÀtÆPς½¶Éb¿æ»RÚbÉbÁÂÄ$Á‚¹bÁ‚À8¹bÙzÆ ´ À¸¹bÆ ´ ÀEº¼µýÉbºÃÀÚbµÎ¹ïD¿tÉbÁyÀEÉbµÃ¬¾½ËØ
¬¶ÄŠÀEÁƼ¬ÔوجÔÆoÕ
>Ø¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆÈÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹» ´ ÉbµEÚýðÃĂÀÙpÉnŽÔÆæó‚ÚMÆñ·&¹$׬¾¿ÆÃłº¼ÀEµ¹bÙDÓk¬Ë¹Áµ¹bÁõ¬ÔÆo[Õ Ø
ÁzÉnÌyÀȬ¶µDÓs¬¾¹bÁsÚnµÃ¹ ïsׂŊÆÓs¬¾¹bÁzµk¬¾ÁÆ ´ Àtº¼ÀbÚnÉbÁÂÄ×(Àt¹ׂ½¾À&ÉbºÃÀ&Énς½¾ÀPƼ¹×ÂŊƬËÆDÆùÞbÀÆ ´ Àtº
Æ ´ ɀƬÔÆoî µ˜Ì$¬¾Á‚ÀÕ ³´ ÀÓs¬¾¹bÁµ˜Énº¼À°µÃÌy¬Ë½¾¬¾Á‚ÞÂÚ(ÉnÁÂÄ-¬ËÆ¿¹ÌyÌłÁ‚¬¶¿tÉnÆÃÀoµ¸µÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þ£¹bÙ
̦ؑÁÂÉnÆÃłº¼À Æùy×(Àt¹b×½ËÀÕýïPÆ ´ ¬ËÁ»(Õ
&ŊÆŵÃÅÂÉn½¾½¾Ø¦Æ ´ ÀõðÃĊÀtÙpÉnł½ËƼ󬾵ÃÁsî ÆÈÆ ´ Àtº¼ÀbÕDïý»bÀEÀtבÉʀÉnº¼¬¾ÉbÁÆ&¹nÙÆ ´ 2À ¢ ³ ?KµÃ؊µñƼÀtÌ
º¼Å‚Á‚Á¬ËÁ‚Þöð ¢ ÀtÆÎƼ¬ËÁ‚Þ ³´ ¬¾Á‚Þ[µ ?¹bÁÂÀEóÏMØ ?ÉiÊM¬¶Ä£Í¸½¾½ËÀEÁz÷5ڊÉnÁzÄ£µÎ¹ïýÞÀtÁ‚ÀEº¼Éb½Ë½¾Ø ´ ÉiÊÀ
̦Ø>ĂÉiØRî µ°Éb½ËÀEºÎÆæµtÚR¹bׂÆì¾¹bÁµEÚsÉnÁÂÄ¢¿ ´ ¹bº¼ÀEµ¹bÁ Æ ´ ÀyÊÀtº¼Øوº¼¹bÁvÆoՑöp䘹nÆ°Æ ´ ÉnÆ°Æ ´ ¬¶µ ¬¾µ
µÎÆú¼¬¶¿5Æý¾ØĂÀ BÂÁ‚ÀoÄõ¬Ë9Á ¢ ³ ?ÚzςŊƸï5î ÊbÀÉbÄÂÉn׊ƼÀEĬÔƘÉyς¬ËÆEÕ ÷
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò â
͘ÁÂÄ-ï&ŵÎÅzÉn½¾½ËØ ´ ÉiÊbÀ°¹bÁÆ ´ ÀÏÂÉb¿æ»‘¿t¹€ÊbÀEºEڊ¿¹€ÊÀtº¼¬ËÁÂÞ$ÉyÓs¬¾¹bÁkÚÂÉ$ÞbÀtÁÂÀtºæÉn½×‚½¶ÉnÁõو¹bº
´ ¹€·¤Ì¦Ø£Ä‚Éiئ·8¬¾½¾½zÞ¹¹bŊÆÉnÁÂÄyςÅzµƼºÃ¬¾×µ ö ´ ÆÎƼ×sÛ ÜÜoƼº¼ÉbÁµάËÆEÕ ÌyÀƼºÃ¹»¿nÕ Þb¹€Ê‚÷kو¹bºPÆ ´ À
ÄÂÉiØbÕDïßƸ¬¾µ¸ÊbÀtº¼ØbÚMÊÀtº¼Ø’ŵÃÀوł½:Õ
6 ¬¾ÁÂÉn½¾½¾ØbÚkعbÅÖ·&ÉbÁvÆÆù-½Ë¹M¹» ɀÆÆ ´ À’µÎ׬ËÁ‚ÀÚk¬ËÙ8Øb¹bÅ ´ ÉiÊÀ¦¹ŊƼµÃ¬¾Ä‚À£×z¹Š¿æ»bÀtƼµEÚkÉnÁzÄ
Ì£Éb»bÀµÃłºÃÀ°¬ËƘ¬¶µ8Á‚¹nƹbϵÎÆú¼Å¿5ƼÀEÄÕ 6 º¼5À 4vłÀtÁvƼ½ËØ‘Æ ´ ÀEºÃÀÉbºÃÀ Æ ´ ºÃÀEÀðÎÏ(¹b½ËƼµ¼óy¹bÁõÆ ´ À
¹ŊÆÃÀEºµÎ׬ËÁ‚ÀÚmÉbÁÂÄ>Æ ´ ÀtØֵιÌyÀÆì¾ÌyÀEµ°×Âɵõ ¬ËÆÆ ´ º¼¹bÅÂÞ ´ Æ ´ ÀyƼº¼ÉbÁµÎ×zÉnº¼ÀtÁvÆ×(¹Š¿æ»bÀÆ
¹ÁõÆ ´ ÀµÃׂ¬¾Á‚ÀbÕýEä SLSLSLSLSLSLSLSIhvåÖÀĊ¹bÁsî Ƹ·ÉnÁvÆÆ ´ Én5Æ h
³´ ɀƦÌyÀoÉnÁµ¦Øb¹Å ¿tÉbÁsî ÆyµñƼ¬¾¿æ» ÉbÁ§¬¾Ä‚ÀtÁvÆìËوØM¬ËÁ‚Þ¢×ÂÉn×(Àtº$ÏÂÉ¿æ» Æ ´ Àtº¼YÀ h,Sº¬Ë٘Øb¹Å
¿EÉnÁsڊعbő¿EÉnÁ¹bÁ‚½¾Ø’ÄŠ¬¾Þ¦¬ËÆ8¬ËÁ ´ Én½ËÙÉbÁ‘¬¾Á¿ ´ Õý丹zÚMÆ ´ ÉnÆEî µ&Á‚¹nÆو¹bºØ¹b7Å hA¹bÅõ·&ÉbÁvÆ
Ƽ¹’Ï(ÀÉnς½¾À°Æù‘ׂŊÆÉ£×zÉn×(Àtº¸¬¾Á-Æ ´ ÀEºÃÀÆ ´ ÉnÆ ´ Ébµ8Æ ´ ÀÁzÉnÌyÀ¹nÙÆ ´ Àς¬¾ÁÂĊÀtº¹bÁ¬ËÆEÚ
µÃ¹yØb¹Åõ¿EÉn¯Á 4Ŭ¾¿æ»M½¾Ø’@ï ?²¬ËƸ· ´ ÀtÁÉ$ςłÁ¿ ´ ¹bÙς¬¾ÁÂĊÀEº¼µ8ÉbºÃÀ°µÎƼÉb¿æ»ÀEĬËÁÉ$º¼¹€·Õ
³´ Àtº¼ÀbÕï¸ÉnÌ ÄŠ¹bÁ‚À¦ÄŠ¬¾µ¼µÃÀE¿5Ƽ¬ËÁÂޒς¬¾ÁÂĊÀtºæµEÕ&ïßÙï¹Ì$¬ËÆÎƼÀEÄ>µÃ¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞÂÚzÌ£Én¬¾½kÌyÀɀÆ
½¾¬¾¹bÁ µÃ×zÀoÉn»ÀEÉbµÃØbÕ ¹bº¼Þ
¸ ènÐ ´ ¹b½¾À ×ÂłÁ¿ ´
͘ÞÉb¬ËÁŠÐ8عbÅsî ºÃÀ¦Þb¹¬ËÁ‚Þ‘Æùõ·&ÉbÁvƘÆù-ׂº¼¬¾ÁÆ°¹błưµ ´ ÀtÀtƼµEÚsÉnÁÂÄ>Æ ´ ÀEÁ¢¬¾Á¿t½ËÅÂĂÀÆ ´ ÀtÌ-Õ
SºØ¹bÅsî ºÃÀÞb¹¬ËÁ‚ÞÆù$·&ÉbÁvÆPÆù$¬¾Á¿½¾ÅÂĊÀ Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµÈÆ ´ ÉnÆ&×(Àt¹ׂ½ËÀ°Þ¬ËÊÀ˜Øb¹ÅsRÕ VýÀtº¼Ø£·ÈÀE½Ë½
Æ ´ ÀtÁkÚmعbÅsî ºÃÀyÞ¹b¬¾Á‚ޑƼ¹Á‚ÀtÀoÄ¢Æï¹ ‚è ´ ¹b½¾À£×‚Å‚Á¿ ´ ¬ËÆEÕïßÆEî µÉõ·È¹ÁÂĊÀtºÃوł½ýƼ¹M¹b½DÆù
´ ÉiÊbÀbڂÉbÁÂĬÔƸ·8¬¾½Ë½kÞb¹£É$½Ë¹Á‚Þy·&ÉiØÕï&Énϵùb½¾ÅŠÆ¼Àt½¾Ø‘ÉbĊ¹ºÃÀ Ìy¬ËÁÂÀbÕ
ÓkÀÆæµ8Þb¹¦Æ ´ º¼¹bÅÂÞ ´ Æ ´ ÀoµÎÀµÃÌ£Én½¾½¬ÔƼÀtÌ£Cµ 4vł¬¶¿æ»v½¾ØRÛ
TI?¹bÁMŊ>Æ ;8¬¾Á‚Þvµ
ï$Ċ¹bÁkî Æy»MÁ‚¹€·,· ´ ɀÆyÆ ´ À¹ ’¿¬¶Én½ÁÂÉnÌyÀõ¬¾µ¦Ùˆ¹º¦Æ ´ ÀEµÃÀÆ ´ ¬¾Á‚ÞµEÕ ³´ ÀEاÉnº¼À ¨zÉnÆEÚ
º¼¹bÅÂÁÂÄÚ ´ ÉiÊÀ°É ´ ¹½ËÀ°¬¾ÁõÆ ´ ÀÌy¬¶Ä‚ÄŠ½¾ÀbÚÂÉbÁÂÄÆ ´ ÀEؑº¼Àt¬¾ÁŠÙˆ¹bºæ¿À ×ÂÉn×(ÀtºoÕ
å ´ ÀtÁ Øb¹Å ´ ÉiÊbÀÉB½Ë¹bƒ¹nÙ°×ÂÉn×(Àtºæµy¬¾Á¤Ø¹błº£Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»(ÚÈÆ ´ Àtؤ·8¬Ë½¾½¸ÀtÊÀtÁvÆÃÅzÉn½¾½ËØ
µÎƼÉbºÎÆƼ¹$º¼¬¾×õÉnÆ&Æ ´ À ´ ¹½ËÀoµtÕ ³´ Àº¼¬Ë×õ·8¬¾½Ë½ÞºÃ¹€·ڊÉnÁzđ޺ù€·ڊÉnÁzÄ’Æ ´ À°Á‚À MÆ8Æ ´ ¬ËÁ‚Þ
عbÅ-»MÁ‚¹€·ڂعbłº¸×zÉn×(Àtº˜ÄŠ¹MÀoµÎÁsî ƘµÎƼÉiؑ¬¾Áµì¾Ä‚ÀØb¹łº8Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»RÕ ³´ À¦µÎ¹½ËŊƼ¬Ë¹Á-¬¾µ
Ƽ¹ÂÚz· ´ ÀtÁ-¹bÁÂÀ ´ ¹b½¾À°ÆÃÀoÉnºæµtڊ¬¾ÌyÌyÀEĊ¬¶É€Æ¼Àt½¾Øº¼Àt¬¾ÁŠÙˆ¹bºæ¿ÀÉb½Ë½Æ ´ º¼ÀtÀ·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÀEµÃÀĊ¹bÁMŊÆ
º¼¬¾Á‚ÞµEՒï°ÄŠ¹bÁsî Æ»MÁ‚¹€· ¬ËÙ8Øb¹Å¢Á‚ÀEÀEÄ¢ÆùzÚmÏÂŊÆÆùÏ(À‘µ¼É€ÙˆÀbÚmï×ÂŊIÆ âS˜Ð:º¼¬¾Á‚Þµ Ƽ¹-É
×zÉnÞbÀÕ ³´ ºÃÀEÀ°¹bÁõÆ ´ À°Ùˆº¼¹bÁvÆ8¹nÙmÆ ´ À ´ ¹b½¾ÀEµEڂÉnÁÂÄÆ ´ ºÃÀEÀ ¹ÁõÆ ´ ÀÏÂÉ¿æ»RÕ
ï5î ÊbÀ°Á‚ÀEÊbÀEº ´ ÉbÄõÉyׂº¼¹bς½¾ÀtÌ µÃ¬¾Á¿ÀÕï5î ÊbÀÁÂÀtÊbÀEº8µÎÀEÀtÁÉyĊ¹bÁMŊÆÆÃÀoÉnºoÕ
¸ µÎÆ춿æ»M¬ËÀoµ
S»€ÉiØvÐDÆ ´ ÀoµÎÀÉbºÃÀ2ä S ³ ØbÀE½Ë½¾¹€·!µÎÆ춿æ»MأƼÉbÏÂ5µ h
å ´ ɀÆDÆ ´ ÀoµÎÀÉnº¼ÀbڀÉbºÃÀPÆ ´ ÀoµÎÀ&½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ&Ƽ¬ËÁMصÎÆ춿æ»bÀtºæµkÆ ´ Énƽ¾¹M¹b»°½Ë¬¾»bÀµÃÌyÉb½Ë½vº¼ÀE¿5ÆæÉnÁ‚Þ½ËÀoµtÕ
³´ ÀtØ ÉbºÃÀyÉnÏ(¹bÅŠÆ£Õ ânó·8¬¾Ä‚ÀbÚs¬ËÙPÆ ´ ɀÆoÕ ¹ÅÖ¿EÉnÁBµñƼ¬¾¿æ»>ÉbÁÂÄ ÅÂÁµñƼ¬¾¿æ»>ÉbÁÂÄ¢ºÃÀoµñƼ¬¾¿æ»
Æ ´ ÀtÌ Æ¼¹‘×ÂÉb×zÀEºEڏÍ>ä ? ³ £ = j>Í j(=&;_?2SE=&ѝEä S ³²³ =È>Í ;æSE;¡?!;CSEj ïñ!ä `
Í Ñ LS é ?LS Ñ S¦Õ
³´ ÀEµÃÀÉnº¼À !Í >EÍ ©(ïñEä ¢°DÓ ŵÃÀوł½:Õ
¹Å-·8¬Ë½¾½ÅµÃÀÆ ´ ÀEµÃÀ°À MÆÃÀEÁµìËÊÀt½¾Ø‘Ébµ&Øb¹Å-Ñ ³ ;¸Í ³ =&¢ "ï ©= ¹€ÊbÀEºØb¹bź&Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»(Õ
ÍKϺì¾ÀÙDÀ Š×‚½¶ÉnÁÂÉnÆì¾¹bÁو¹bº8Á‚¹€·Û
ÑMÆúæɀÆÃÀEÞbØ-¬¶µŽÔƼº¼ÉnÐ@Ƽ¬ËÌyÀÐÒµÃÀtÁµìÔƼ¬ËÊÀbÕ ïßÆ°Éb½¾µÃ¹’¬¾ÁMÊb¹b½¾ÊbÀoµ˜É½Ë¹bƹbÙPׂº¼¬Ë¹ºÃ¬ËÆì¾òt¬¾Á‚ÞÂÚRÉnÁzÄ
Æ ´ Àׂº¼¬Ë¹ºÃ¬ËÆì¾ÀEµ·8¬¾½¾½k¿ ´ ÉnÁÂÞbÀÐýºæÉnׂ¬¶ÄŠ½¾ØbÕ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò ã
¹ŢĊ¹Ásî Æ°·ÉnÁvÆÆùõÌ$¬ >ł×ÖØb¹łº˜ºæÉnׂ¬¶ÄMÐÒ¿ ´ ÉnÁÂÞbÀµÎÆÃŊô§·8¬ËÆ ´ Øb¹łº˜½¾¹€·ÐÒ¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀ
µÎÆÃłôÕ ³´ ɀÆ8¬¶µtڂعbÅ-Ċ¹bÁkî Ƹ·ÉnÁvƸ×(Àtº¼ÌyÉbÁ‚ÀtÁvÆ8Ì£Énº¼»Šµ¹bÁõØb¹bź8×ÂÉnÞÀEµ&و¹bºÆ ´ ¬¾Á‚Þµ
Æ ´ ɀƘÉbºÃÀ¿ ´ ÉbÁ‚Þb¬¾Á‚Þ$º¼Ébׂ¬¶ÄŠ½ËØÕÑM¹£Øb¹őŵÃÀ°Æ ´ ÀoµÎÀµÎÆ춿æ»M¬ËÀoµtÕ
SÁ Øb¹bźE¢Ñ/¦SÇö…¢ º¼ÉbÁÂÄ ÑMÅÂÏ/ ñÀE¿Æ2>Éb×>¹nÙ&ÇȹÁvÆÃÀtÁvÆæµ¼÷Ú(عbÅsî ½¾½ ´ ÉiÊÀµÎÆ춿æ»v¬¾ÀEµ
×(¹b¬¾ÁvÆì¾Á‚Þ Ø¹bÅÖÆù Ìy$É  ñ¹bº¦¬ËÌy×(¹bºÃƼÉnÁvƦÉbºÃÀoÉbµ°¹bÙ¸·È¹ºÃ»¢¹bºÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆE¯Õ ¹bÅkî ½¾½PÆæÉn»À
Æ ´ ÀtÌ ¹nô¢· ´ ÀtÁõÆ ´ ÀtØ¿tÀEɵÎÀÆù£Ï(À¬ËÌy×(¹bºÃƼÉbÁÆoڂ¹bº8· ´ ÀtÁ-Øb¹őوł½ B½¾½sÆ ´ ÀtÌ-Õ ³´ À
µ¼ÉnÌyÀ°Þb¹MÀoµ&و¹bºÆ ´ ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5Ƹ̣Éb×µ·8¬ÔÆ ´ ¬¾ÁõÀoÉb¿ ´ µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEÕ
³´ ɀÆEî µ8ÏÂɵά¶¿tÉb½Ë½¾Ø’¬ËÆEÕÈъÌyÉb½Ë½k¬¾ÄŠÀoɂڊςł!Æ =[¤ ³ ;C=(=ÈDÓ ²ÅµÎÀtوł½:Õï5î ½¾½s·8º¼¬ÔƼÀÌy¹bº¼À
ÉbÏz¹ŊƸ¬ËƸ· ´ ÀtÁ-¬ËƘ¿¹bÌyÀoµ&Æì¾Ì$À°Æ¼¹$ƼÉn½¾»‘ÉbÏz¹ŊƸ¬ÔÆoÕ
¸ ÆæÉnϝĊ¬¾ÊM¬¾ÄŠÀEº¼µ
¹Å-·8¬Ë½¾½sŵÃÀ Æ ´ ÀoµÎÀ°Æ¼¹$»ÀtÀE×عbłº¸µÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ8Éb×ÂÉnºÃÆEڂÉbÁÂÄõÉ$وÀt· ¹bÆ ´ ÀEºÆ ´ ¬¾Á‚ÞvµtÕ
¸ ×(¹Š¿æ»bÀtƼµ
䘹€· ï7;C=PÍÓkÓD#Ċ¹bÁsî Æm»MÁ‚¹€·B· ´ ÉnÆkÆ ´ ÀEµÃÀÆ ´ ¬ËÁÂÞµÉnº¼ÀP¿tÉb½Ë½¾ÀEďÕRØ Þb¬¾ºÃ½ËوºÃ¬¾ÀtÁzÄÞb¹bÆ
Æ ´ ÀtÌو¹ºPÌyÀ¸ÏMØ$µÎÆÃÀoÉn½¾¬ËÁÂÞɰوÀt·¤Ùˆº¼¹b̷ȹºÃ»RÕkå ´ ÀtÁ’ïýµ¼Éi· Æ ´ ÀtÌ-ÚvïÅÂÁÂĊÀtºæµÎÆùM¹ŠÄ
· ´ ØÕ
³´ ÀEµÃÀ‘Énº¼Ày½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ×z¹Š¿æ»bÀtƼµEÚkÆ ´ ɀÆعbÅ ¿tÉbÁ§µñƼ¬¾¿æ»Ö͘Cä å £ =&;C=¸Õ ³´ ÀtØ ´ ÉiÊÀyÉ
×½¾ÉµñƼ¬¾¿ · ´ ¬ËÆÃÀÏÂÉ¿æ»RڂÉnÁÂÄõɦÆúæÉnÁµÃ×ÂÉnº¼ÀtÁvÆ&وºÃ¹ÁvÆEÕ ³´ ÀÏÂÉ¿æ»’ÉnÁÂÄوº¼¹bÁvÆو¹bº¼Ì,Æ ´ À
×(¹Š¿æ»bÀtÆEÚ(· ´ ¬¾¿ ´ ¹×zÀEÁµ˜ÙˆºÃ¹Ì ÉbÏz¹€ÊÀbÚÂÉbÁÂĝ¬¶µ˜µÃÀEÉn½¾ÀEĝÉbºÃ¹łÁÂÄÆ ´ ÀÀEĂÞbÀbCÕ &ŊÆÆ ´ À
ÏzÉb¿æ»£Í˜ÓÑ S ´ ɵÈɦµñƼ¬¾¿æ»MØ$Æ ´ ¬¾Á‚ÞzAÕ ¹ő×(ÀtÀE½(¹bô-ɦ½¶ÉiØbÀtºoÚÉbÁÂģعbő¿EÉnÁ‘µÎÆ춿æ»yÆ ´ À
· ´ ¹b½¾À×z¹Š¿æ»bÀtƸ͘ä å £ =&;C=¸Õ ³´ ¬¾µ8¬¶Nµ V!=&;A1ŵÎÀtوł½:Õ
ï&ŵÃÀ Æ ´ À×(¹Š¿æ»bÀÆ8Ƽ¹£µñƼ¹bº¼ÀÆ ´ À°Ùˆ¹b½¾½¾¹€·8¬ËÁ‚Þ¦Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµtÛ
ȚØĊ¹ÁvÅ‚Æ ´ ¹b½¾ÀE>µ T¦ÌصñƼ¬¾¿æ»M¬¾ÀE>µ T¦µñÆæÉnÌy×µö@Ébµ8¬¾Ásڊ×(¹µÎƼÉn½mµñÆæÉnÌy×µæ÷
ïßÆ ´ Ébµ·&¹bº¼»bÀEđ½Ë¬¾»bÀÉ£¿ ´ ÉbºÃÌ-Õ
ъ¹£¬ËÁõºÃÀo¿tÉb×sڊØb¹łº8µ ´ ¹ׂׂ¬¾Á‚Þy½Ë¬¶µÎƸ¬¾µEÛ
Ty×ÂÉn×(Àtº˜ÐÈÞbÀtÆÉnÏ(¹bł!Æ ä£º¼ÀEÉnÌ£µEÚz¿t¹b½¾½ËÀEÞbÀº¼Å‚½ËÀ±Ú äÂÕ ⠏àbàEóÂÚMÆù‘µÎƼÉbºÎÆ·8¬ÔÆ ´ EÕ T¦×(ÀtÁÐ
è£Ùˆ¹błºÃÐß¿t¹b½¾¹bº×(ÀtÁµE>Õ T Šè ´ ¹b½¾ÀׂłÁ¿ ´ Ð&ÞbÀƸ¬ËÆÉnÆÉ$Æ ´ º¼¬ËÙÿÆ µÎÆùbº¼À°¬ÔÙعbÅ-·ÉnÁvƸ¬ÔÆ
¿ ´ ÀEÉn×kUÕ T Ċ¹ÁMÅŠÆ ´ ¹½ËÀoµDÐkÞbÀtƸà@Ð d×ÂÉb¿æ»€ÉnÞÀEµD¹bÙRÌ£ÉbÁvØ$µ ´ ÀtÀÆæµt[Õ T µÎÆ춿æ»v¬¾ÀEµýÐkÞbÀtƸà@Ð d
×zÉb¿æ»€ÉnÞÀEµ¸¹bÙPÌ£ÉnÁM؝µ ´ ÀtÀÆæµtIÕ TyƼÉbϢĊ¬¾ÊM¬¾ÄŠÀEº¼µ˜Ð8ÞbÀtÆ ÉnÏ(¹błÆEÕ¾ÕËÕâbá£Æ¼ÉbϵEÕ ³ ¹-µñÆæÉnºÃÆ
·8¬ËÆ ´ <Õ T×z¹Š¿æ»bÀtƼµ&ЬËÙعbÅ-¿tÉbÁ BÂÁzÄ¢î ÀtÌ-ڂÞÀƘÉnƽ¾ÀEɵñÆ8çy¹bº˜â‚Õ
䘹€· ·&À°Æ¼Éb½Ë»‘ÉbÏz¹ŊÆ8ÆúæÉnÁzµÎ×(¹bºÃÆ&¬¶µ¼µÎłÀoµtÛ
Þ T$͸ºæ¿ ´ ¬¾ÊiÉbA½ T £ ÉnÁzĊ½Ë¬¾Á‚Þ S׊Ƽ¬ËÌy¬¾òEɀƼ¬Ë¹Áµ
T$ÑvƼ¹bºæÉnÞ*À TyÇ&ÉbºÃº¼ØM¬ËÁ‚
ÑMÆùbºæÉnÞÀbڏÇ&Énº¼ºÃØM¬¾Á‚ÞÂÚ(ÉnÁÂĝ͘º¼¿ ´ ¬¾Ê€Én½·8¬Ë½¾½ÏzÀ¦¹bÁ‚À¦Ï‚¬ËޒÆùb׬¾¿ ´ Àtº¼ÀbÕ¸ïßÆoî µ Én½¾½¬ËÁvÆÃÀEºÎÐ
Ìy¬¾Á‚Þb½¾ÀEÄsÕ
ZÑ S¦Õ
¹ÅÖÉbºÃÀ$»bÀEÀtׂ¬¾Á‚ÞÁ‚¹nƼÀEµE*Õ ¹bÅ ´ ÉiÊÀ×ÂÉb×zÀEº¼µEÕ £ Àtº¼À¦¬¶µ°ÉõµÃ¹bºÃƹbÙ&µ¼¿tÉb½ËÀ$¹nÙPعbłº
×zÉn×(ÀtºæµtÛ
ài÷$µÃ¿tº¼Éi·8½¾ÀEÄ Á¹nÆÃÀoµ$¹bÁ§Ùˆ¹ºÎƼłÁ‚À-¿¹M¹b»M¬¾À×zÉn×(ÀtºæµtÚÏzÉb¿æ»Šµ¹b٘ÁÂÉbׂ»M¬ËÁµEÚPÀtƼ¿bÕËÚ¾¥Õ db÷
µ¼¿ºæÉi·8½¾ÀEĒÁ¹nÆÃÀoµ¹bÁõς½¶ÉnÁ‚»’×zÉn×(ÀtºoÕDèv÷&Á‚¹nƼÀEµ8¿t¹b½¾½ËÀo¿5ÆÃÀođ¹ÁvÆù$×ÂÉnÁŠÐÒµÃł/Ï  ñÀE¿ƸµÎ×(ÀtÀoÄ
½¾¬¶µñÆæµtÕçv÷8Á¹nÆÃÀoµ˜¿t¹b½¾½ËÀo¿5ÆÃÀoĝ¬¾Á>Øb¹łº¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnÏ(¹bŊÆ8ς¬¾ÁÂĊÀEºEÕ°âb÷8Á¹nÆÃÀoµ˜¿t¹b½¾½ËÀo¿5ÆÃÀoĝ¬¾Á
عbłº¸¿t¹bÌyÌy¹bÁŠÐÒµÎÆùbº¼À˜Ï¬ËÁÂĂÀtºo[Õ â÷&Á‚¹bÆÃÀEµ¬¾ÁõÆ ´ ÀÉbº¼¿ ´ ¬ËÊÀbÕ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò ä
³´ Àtº¼À¬¶µyÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEº$¿EɀÆÃÀEÞb¹ºÃØÚ ´ ¹€ÊbÀtº¼¬¾Á‚Þ¢ÉbºÃ¹łÁÂÄ â‚Õ â‚Û‘µÎ×(ÀE¿t¬¾Éb½È×ÂłºÃ×(¹µÃÀ-¿¹b½¾½¾ÀE¿5Ð
Ƽ¬Ë¹ÁµEÕ 6 ¹bºýÀ ‚ÉbÌ$×½ËÀÚbï ´ ÉiÊbÀÉ Ï‚¬ËÁzĊÀtºýو¹ºðæÇȹÌ$×ÂŊÆÃÀEº¼µ¼ó‚ÕmïÒÁ$¬ËÆEÚ¬ÔÆ ´ ÉbµýµÃłÏ/ ñÀE¿Ƽµ
µÃÅ¿ ´ Ébµ-ð¼ä¸ÀÆñ·&¹bº¼»M¬ËÁÂÞó‚ڏó ?˜ÀEς¬¾ÉbÁÂó‚ÚmYó jº¼¹bÞº¼ÉbÌyÌ$¬¾Á‚Þvó‚Ú&ð¼ÑM¹bÙÿÆñ·&ÉbºÃÀoó‚Ús$ó ¤°ÑŠÓ ³ ó‚Ú
ÀtƼ¿bÕËڂÀtƼ¿bÕËÚ¾Õ
ïµ ´ ¹bł½¶ÄÌ$ÀEÁvÆì¾¹bÁõÆ ´ ÀEºÃÀ°¬¶µ¸Én½¶µÃ¹¦¬ËÆÃÀEå Ì ©=&;S¦Û
áv÷µñƼ¹bº¼ÀEĬËÁõØb¹łº8Ìy¬ËÁzĹÁõÉ$×(ÀtÞ£½¾¬¾µÎÆEÕ
ï5î ½¾½ýƼÉb½Ë»ÖÉnÏ(¹bÅŠÆ°Æ ´ ɀƽ¶É€ÆÃÀEºEÕ£ïßÙïو¹bº¼ÞbÀưƼ¹ÂÚkÌ£Éb¬Ë½ýÌyÀbÚÉnÁÂÄÖ½¾ÀÆÌyÀ£»MÁ‚¹€·1Æ ´ ɀÆ
ï’Ùˆ¹bº¼Þb¹nÆoÛ§½¾¬Ë¹Á µÎ×(ÀEÉb»bÀoÉbµÃØbÕ ¹bº¼ÞÂ_Õ ÀoµtÚ ï’»MÁ‚¹€· Æ ´ ɀƝ¹ł½¶Ä=»bÀEÀt× É ½¾¬¾µÎÆõ¹bÙ
׺ùÌ$¬¶µÃÀEµƼ¹’»bÀEÀt× ´ Àtº¼À¬¾ÁÌ¯Ø =Ì£Éb¿Eµ8ςŊôRÀtºo<Õ &ŊƘÆù’Ï(ÀوºæÉnÁ‚»RÚzÉnÙÿÆÃÀEº ´ ÉiÊM¬ËÁÂÞ
Ï(ÀtÀEÁ »bÀEÀtׂ¬¾Á‚ޝµÎ¹-Ì£ÉnÁMØ>½¾¬¶µñÆ浰و¹bºµÃ¹-Ì£ÉnÁMØ>Ìy¹bÁvÆ ´ µtÚkÆ ´ ÉnÆ¼ÀEÉb½Ë½¾Ø  ñŵÎƦĊ¹Ásî Æ
وÀEÀt½ý½¾¬Ë»À¦Ì£Éb»v¬¾Á‚Þ¹bÁ‚ÀÕ jýÉnºæĊ¹bÁÌ¦ØºÃÅzĊÀtÁ‚ÀoµÃµEÚRςŊƬËÙÈØb¹Å Éb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø ?LS· ´ ɀÆ
ï8ÉbÌ ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï‚¬¾Á‚Þ ´ ÀEºÃÀÚÂØb¹Åsî ½Ë½sÅÂÁÂĊÀtºæµÎƼÉnÁzÄ-· ´ ɀƘï5î Ì Æ¼Én½¾»M¬ËÁÂޑÉnÏ(¹bŊÆo<Õ É¿æ»’Æù
Æ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀE¿Æ˜É€Æ ´ ÉbÁÂďÕ
ъ¹£½ËÀtƸÌ$ÀĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï(ÀÀEÉb¿ ´ ¹nÙÆ ´ ÀoµÎÀµÃ¹bź¼¿tÀEµEÕ
Ñz<Ç ;¸Íkå=AÓ =(?12ä S ³ =È¯Ñ S ä 6 SE; ³8é !ä ==Ç SLSE`°@ï =¥j!Í j(=(;Ñ
ъ¹bÌyÀÆì¾ÌyÀEµEÚRØb¹bµÅ  ñŵÎ>Æ ¨(ɀƹŊ!Æ ?LS äî ³K´ ÉiÊbÀعbłº¿tÉnº¼º¼ØÐÒÉnÏ(¹błÆϬËÁÂĂÀtº ·8¬ÔÆ ´
عbÅsո͘ÁÂÄ-Øb¹Å>Ċ¹bÁkî Æ ´ ÉiÊbÀعbłº¸×zÉnÁŠÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆµÎ×(ÀtÀoõ¸×zÉn×(ÀtºoÕ͘ÁÂĝعbÅ>Ċ¹Ásî Æ
ÀEÊbÀEÁ ´ ÉiÊbÀ¦É’Ï‚½¶ÉnÁ‚»-×ÂÉb×zÀEºEհ͸ÁzÄ>Øb¹łº˜×(Àt޽ˬ¶µÎƬ¶µ˜ÙˆÅ½˽:ÚR¹bº Øb¹bÅ>Ă¹bÁsî ÆوÀEÀt½½Ë¬¾»bÀ
¿t؊¿½¾¬ËÁ‚Þy¬ËÆEÕ
ъ¹£Øb¹bÅ  ñŵÎÆ ´ ÉiÊbÀÆù£Ì£Éb»bÀ°ÄŠ¹£·8¬ÔÆ ´ · ´ ɀÆ8Øb¹Å ´ ÉiÊbÀbÕ
¹ÅBׂŊÆÉõÁ‚¹nƼÀ£¹bÁ¢Æ ´ À£ÏzÉb¿æ»>¹bÙÈÆ ´ À£ÀtÁMÊbÀE½Ë¹×zÀyÉnÁzÄÖµÎÆÃłô ¬ÔƬ¾ÁBØb¹łº°×z¹Š¿æ»bÀtÆEÕ
Sº8عbÅƼÉb»bÀ Æ ´ ÉnÆ8و¹bºÃÆÃłÁÂÀ°¿t¹M¹b»M¬ËÀµÃ½Ë¬¾×õ¹bŊƘÉbÁÂÄõ·8ºÃ¬ËÆÃÀ°¹bÁõ¬ËÆE<Õ Sº· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºoÕ
¢2;>=PÍ ³ h
ï&ÌyÀEÉbÁsڊ¬ÔƘµÃÅ¿滊µE3Õ &ŊƘÉnƸ½ËÀoÉbµÎÆ8Øb¹bÅõÞb¹bÆÆ ´ ÉnÆ8Æ ´ ¹Å‚Þ ´ 5Æ h[¢ ¹M¹ŠÄو¹bº8Øb¹ÅsÕ
Ñz<Ç ;¸Íkå=AÓ =(?12ä S ³ =È¯Ñ S _ä Ók͘!ä ` j!Í j(=(;
SºÌ£ÉiØMÏzÀ Øb¹Å ´ ÉiÊÀɦς½¶ÉnÁ‚»£×‚¬¾ÀE¿tÀ°¹nÙk×ÂÉb×zÀEº¬ËÁõºÃÀoÉb¿ ´ ÕåֺìËÆÃÀ Æ ´ ÀÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Æ&¹bÙ
¬ËÆEÚzÉnÁÂÄõׂŊƸ¬ËƸ¬¾Áõعbłº×(¹Š¿æ»bÀÆoÕ
jÍä8ÐñÑ é NaD=&Ç ³ /Ñ j(=&=(?°Ñ
&ŊƬËÙsØb¹bŒ¿EÉnÁsÚvÏ(Àׂº¼Àt×zÉnº¼ÀEÄ$¬ËÁ‘Æ ´ ÀÌy¹bº¼Á‚¬ËÁÂÞÂÚMÉnÁÂÄ£×ÂŊÆ&É×ÂÉnÁŠÐÒµÃł/Ï  ñÀE¿ÆȵÃ×zÀEÀEõ
×zÉnÞbÀ°¬¾Á-Øb¹bź&×(¹Š¿æ»bÀtÆEÕ
ï5î ½¾½sƼÉb½Ë»õÌÅz¿ ´ Ìy¹ºÃÀÉbÏz¹ŊƵÃ×zÀEÀEõ8¬¾ÁÌØÀ Š×(¹µÃ¬ÔƼ¬Ë¹Á¹bÁónïÒÁvÆúæɀÐñÑMł¬Ï  ñÀE¿5Ƙ͘ºÎÐ
¿ ´ ¬ÔƼÀE¿5Ƽłº¼ÀEó‚ÚŠÏÂŊƘÉy½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀϬÔƘµ ´ ¹bŽ¾ÄõÉnׂ×(ÀEÉbº ´ Àtº¼ÀbÕ
³´ !À jýÉnÁ‚ÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµPµÎ×(ÀtÀoõP×zÉnÞbÀ˜¬¾µÈ¹b׊Ƽ¬ËÌy¬¾òtÀoÄyÆù ´ ÉiÊbÀ¸Þº¼ÉĊÅÂɀƼÀÐÒµñƼÅÂĊÀEÁƺ¼Å‚½¾ÀbÕ
³´ ¬¾µ8¬¶µÏ(ÀtØb¹ÁÂĝÇȹb½¾½ËÀEÞbÀ°ºÃŽËÀAÕ ¹Å-·&ÉbÁÆ8çvá ½¾¬ËÁÂÀEµ8¹ÁõÉ$×ÂÉbÁŠÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5Ææµ8µÎ×(ÀtÀoÄ
×zÉnÞbÀ Ƽ¹y¿tº¼ÉbÌ,Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ浬ËÁvƼ¹ÂÕ͸ÞvÉn¬¾ÁsUÛ ?!=ÈäÑMï ³ Z¬¾µ&Æ ´ ÀÁÂÉnÌyÀ°¹nÙÆ ´ ÀÞÉnÌyÀÕ
6 łºÃÆ ´ ÀEºÃÌy¹bº¼ÀbÚMÆ ´ À×ÂÉbÁŠÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ƸµÃ×zÀEÀEõ8¬¶µ×ÂÉbºÎƼ¬ÔƼ¬Ë¹Á‚ÀEďÕDïßÆ ´ ɵtÛ
T ³ º¼ÉbÁµ¼¿º¼¬Ë׊Ƽ¬Ë¹ÁÇ ´ ÀE¿æ»vÐ:¹b¦ ô TyÑMł/Ï  ñÀo¿5EÆ T £ ¬¾ÁvEÆ T$ÇȹÁvÆÃÀtÁvÆ
¹Ť¿EÉnÁ¤×‚ÅŠÆ’· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtº$Øb¹Å ·ÉnÁvÆy¬ËÁ Æ ´ Àtº¼Àbg Õ ¬ËÁÂÀ-Éb½¾µÃ¹ ´ Ébµ£É¢×‚½¶Éb¿Àõو¹ºyÉ
ð jPµÃ¬¾óÌ£Énº¼»bÀEºEÕ ³´ ɀÆoî µD· ´ ÀEºÃÀ8عbŦ½Ë¬¶µñÆ· ´ ɀÆýÆñØM×zÀ8¹bÙzÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Æý¬ÔƬ¶µtÚ¬ËÁ$ƼÀtº¼ÌyµD¹bÙ
ð jº¼¬ËÁz¿¬¾×‚½ËÀoó¹bºkÉó SϵÃÀtº¼ÊiÉnÆì¾¹bÁÂóȹbºónåBÉnº¼Á‚¬¾Á‚Þó&¹bºmYó jD¹µ¼µÃ¬Ëς½¾Àý͘¿Æì¾¹bÁðs¹ºkó ¢ ¹vÉn½¶ó
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò ã
¹ºÈójº¼¹bς½¾ÀtÌ£ó ¹bº&óÑvÆæÉnºÃÆì¾Á‚Þ*jD¹b¬¾ÁvƼó°¹bºÈÉ ´ ¹µÎÆȹbُ¹nÆ ´ ÀtºPÞ½ËØM× ´ µtÕï5î Ì]Á‚¹bÆPÞb¹¬ËÁÂÞ
Ƽ¹˜ÆæÉn½¾»ÉnÏ(¹bŊÆÆ ´ ÀEµÃÀPÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀPÆ ´ ÀtØÉbºÃÀÈÏzÀEØb¹bÁzÄÆ ´ À&µ¼¿¹×zÀȹnÙz䘹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEÕ ³´ ÀtØ
Þ¹¦Ìy¹ºÃÀ ¬ËÁvƼ¹¦ÌyÀtÁvÆæÉn½RÆÃÀo¿ ´ Á‚¬\4vłÀEµ5X £ Ébµ&Ƽ¹$Ă¹$·8¬ËÆ ´ ÌyÀtÁvƼÉb½µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼À°ÉnÁÂÄ‘Æ ´ À
ÉbÁÂɀƼ¹bÌ¦Ø ¹nÙ¸Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆEÕ å ´ ¬Ë½¾ÀºÃÀE½¾ÉnÆÃÀoÄ ÉnÁzÄ14vł¬ËÆÃÀõÙpÉbµ¼¿¬¾ÁÂɀƼ¬ËÁÂÞÂÚPï5î Ï Ì  ñŵÎÆ£Á‚¹nÆ
Þ¹b¬¾Á‚Þ$ÆùyÞb¹$Æ ´ Àtº¼ÀbÕýå ´ ¹½ËÀyî Á‚¹nÆ ´ Àtº¸Ä‚¬¾µ¼¿ŵ¼µÃ¬Ë¹Á‘Ùˆ¹º¸É¦· ´ ¹b½¾À£î Á‚¹bÆ ´ ÀEº¸Ä‚ÉiØbÕ
³´ À¢×(¹b¬¾ÁvƬ¶µtÚ˜Æ ´ À و¹bº¼ÌyÉnƬ¶µõÌyÉb½Ë½¾ÀEÉbς½¾ÀbÕ ïÒÁz¿½¾ÅÂĊÀÖ· ´ ɀƼÀtÊbÀEº‘عbÅ ·ÉnÁvÆEÕï
Éb½¾µÃ¹ ´ ÉiÊbÀÉĂɀƼÀÌ£Énº¼»bÀEºɀÆÆ ´ À¦Æù×>¹nÙýÆ ´ À$×ÂÉnÞÀbÚzو¹bºÆ ´ À’Ç ´ º¼¹bÁ‚¹‘Ébº¼¿ ´ ¬ËÊÀEµEÕ
å ´ ɀÆÃÀEÊbÀEº8Øb¹bÅõ·ÉnÁvÆEÕ
?LS²ä2S ³ j 阳 ³£ S é ¢ £³ ä é N=(;˜Ñ¹Á’Æ ´ *À jýÉnÁŠÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5ƸÑM×(ÀtÀEĵ×ÂÉnÞÀ
Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ÕCÉbÄõ¬¶ÄŠÀEÉÂÕ ³´ ÀׂźÃ×(¹µÃÀ¹nÙýÆ ´ À jýÉnÁ‚ÐÒÑMÅÂ/Ï  µÃ×(ÀtÀEĵ¸¬¶µ8Æù‘ÏzÀ$É ³ =(-Ð
jNSE;¸Í>;A1ׂ½¶Éb¿tÀ ´ ¹½¾Ä‚Àtº&و¹bº8¬¶ÄŠÀEɵtÕ
ъ¹£· ´ ɀƸÉnº¼À Æ ´ ÀoµÎÀ و¹łº8Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµtÛ
³ ºæÉnÁµ¼¿º¼¬ËׂÆì¾¹bÁ Ç ´ ÀE¿æ»vÐß¹nôDÛ ¹Å=¿ ´ ÀE¿æ» Æ ´ À>Ï(†¹ ɀÙÿÆÃÀEº‘عbÅ ´ ÉiÊbÀÌy¹€ÊÀEÄ Æ ´ À
¬¶ÄŠÀoPÉ S 阳 Æù’· ´ Àtº¼À¬ÔƘÁÂÀtÀEĵÆù’Þ¹Â<Õ ?˜¹Ásî Æ ¿ ´ ÀE¿æ»¬ÔƘ· ´ ÀtÁØb¹Å Bº¼µÎƸׂŊÆÆ ´ À
Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƹ¬ËÁkÕ
ъł/Ï  ñÀE¿ÆEÛ ³´ ¬¾µ8·8¬¾½¾½ÆÃÀE½Ë½s· ´ ɀƘµÃł/Ï  ñÀE¿ÆÆ ´ ÀÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Æ8·8¬Ë½¾½sÞb¹y¬¾ÁvÆùÂ[Õ ;¸ÀtÌyÀțÏzÀEºEÛ
³´ À‘µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµÉbºÃÀ$Æ ´ À’Ï‚¬¾Þ-Æ ´ ¬¾Á‚ÞµĊ¬ËÊM¬¶ÄŠÀEÄBÏMØ Æ ´ À£ÆæÉnÏ ÄŠÀE½Ë¬¾Ìy¬ÔƼÀtºæµÆ ´ É€Æ ´ ÉiÊÀ
Æ ´ Àt¬¾º¸· ´ ¹½ËÀ°¹€·8Áõ¬ËÁ‚Ùˆº¼ÉµñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼À°¹bÁÆ ´ ÀE¬Ëº˜¹€·8ÁsÚMÆ ´ ÉnÆ8ïÈ·8¬¾½Ë½mĊÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(À°½¾ÉnÆÃÀEºEÕ
£ ¬ËÁvÆoÛy䘹€·ÚkÆ ´ ¬¶µ¬¶µ É 4vł¬¶¿æ» àt0Ð dõ·&¹bºæďÚkÌ£ÉiØMÏ(À‘蝷&¹bºæďÚmĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾×ŠÆ¼¬Ë¹Á ¹nÙ ´ ¹€·
Æ ´ ¬¶µÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ B‚Æ浬ËÁvƼ¹yÆ ´ ¬¾Á‚ÞµEÕ
ъ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞõï ½¾ÀEÉnº¼Á‚ÀoÄ>½¶É€ÆÃÀÚsςŊÆÆ ´ ɀƬ¶µ°ÊbÀEºÃ؝¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆEÚmÉnÁÂÄ¢ÊbÀEºÃ؝ÀoµÃµÃÀtÁvÆì¶Én½
Ƽ¹yÆ ´ ¬¶µ8· ´ ¹½ËÀ°×‚º¼¹Š¿ÀoµÃµEÚM¬¾µÆ ´ ɀÆoÛ
å £ =Pä¤Í !ä =å ³ £ S é ¢ £³ >Í j&j(=P!Í ;˜Ñ°ï ³ ?LSE=Èъäî ³ ?2S#Ñ S#ïñä ¥Í V͘ÇPÐ
éé ï ³ ?2SE=&ÑõZÑ SKïñä²Í Ç S ä ³ =(¤ ³ Õ
åÖ¹bºæõ&Ƽ¹yÆ ´ À·8¬¶µÎÀÕ
ъ¹yÆ ´ Àð ´ ¬ËÁvÆæó$ĂÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀEµ&Æ ´ À¿¹ÁƼÀ MÆEÕ ³´ ¬¶µ8¬¶Nµ V!=&;W1@ï mj<SE; ³ Íä ³ h
³´ À¿¹ÁvÆÃÀ MƬ¶µوºÃÀoµ ´ ¬¾Á§Øb¹łºÌy¬¾ÁÂÄ · ´ ÀEÁ§Øb¹Å ÞbÀÆÆ ´ À‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ 5Æ h ïßƦ·&¹bł½¶Ä
ÆæÉn»À‘É>· ´ ¬¾½¾À’Æù ºÃÀo¿¹bÞÁ‚¬¾òtÀyÆ ´ À‘Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆEÚýÉnÁÂÄ Æ ´ ÀEÁ§¬¾Ä‚ÀtÁvÆìËوØÖÆ ´ Àõ¿¹bÁvƼÀ MÆEÚý¬ËÙ
عbÅ-Ċ¬¶ÄŠÁsî ÆEÕ
ï°ÅµÃÀEĢƼ¹Æú¼Ø>Ƽ¹Æ ´ ¬¾Á‚»Ö¹nÙÀtÊÀtº¼Ø¢¿¹ÁvÆÃÀ MÆÉõÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ¿¹bŽ¾kÄ B‚Ʀ¬ËÁsÚDÉnÁzÄÖÆ ´ ÀEÁ
ƼºÃØ#Ƽ¹ ×½¾É¿ÀÖ¬ÔƝ¬¾Á!ÉbµõÌ£ÉnÁMØ ×‚½¶Éb¿tÀEµõÉbµõt¹bł½¶ÄÕå £ ïñWÓ = ³ £ ïÎÑ ïÎÑ ³ £ =
Ñ ³ ;¸Í ³ =&¢! ³ S j é ;˜Ñ é = å £ =Èä é ÑMïñ!ä ¢ Í Ç SEj 阳 =(; ÉÑ °Ñ ³ =&
ö@µÎÀEÀ ´ ÆÎÆÃ×kÛ Ü܀µÃ×zÀoÉn»bÀoÉbµÃØbÕ ¹bº¼ÞMÜ&½¾¬¾¹bÁ(܀·ÈÀE¬ËºæÄÕ ´ ƼÌy½MÆùµÃÀtÀ¸ÉnÁy À ŠÉbÌyׂ½ËÀ¹bÙzÆ ´ ¬¾µæ÷5ÚÆ ´ ¬¾µ
¬¶µ¸2ä S ³ Æ ´ ÀµñƼº¼ÉnÆÃÀtÞØyÆù£×‚ź¼µÃłÀ°¬ËÁõÆ ´ À×ÂÉn×(Àtº¸µÃ؊µñƼÀtÌ-Õ¾Õ h
&ÀoµÎ¬¶ÄŠÀEµEÚÆ ´ ÀÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ$¬¾Iµ ¦S°Ñ ³ ŵÃÀوŽȬ¾Á§Æ ´ ¯ À SE;8vï ¢ ïñä͘Ó!¿¹bÁvƼÀ MÆEÚãvâiÆ ´ À
Ƽ¬ËÌyÀÕ
͘ÁÂÄ Øb¹bź ´ ¬¾ÁvÆÎÐ°Æ ´ ɀÆEî µyÞb¹¬ËÁÂÞ>ÆùÖÏ(À é /Ñ =(?¦ÕýïÒÁ µÃ¹bÌyÀõºÃÀoµÎ×(ÀE¿ƼµEÚ¬ÔÆoî µ =(V!=Pä
kSE;C=Ö@ï j<SE; ³ Í˜ä ³ ³ £ Íä ³ £ = ³ £ S é ¢ £˜³ ï ³ /Ñ =PÓ 6 h$&Ào¿tÉnÅzµÎÀÚnÉbµDØb¹Å
·8¬¾½¾½ÂµÎÀEÀȬËÙRØb¹bÅ$Ċ¹ Æ ´ ¬¶µDو¹ºDÉ · ´ ¬¾½¾ÀbÚn¬ËƬ¾µÑ ³ ; é Ç ³8é ;C=BÉbÁÂÄïñä ³ =&¢2;¸Í ³ "ï S ä
Æ ´ ɀư¬¶µ˜¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆÎÐ&Æ ´ À$Éb¿ÆÃÅÂÉb½¿t¹bÁvÆÃÀEÁÆ浸¹bÙÆ ´ ÀÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆæµÉbºÃÀÙpÉbº½¾ÀEµ¼µÌ$ÀoÉnÁŠÐ
¬¾Á‚Þbوł½@Õ SÁ¿tÀعbÅ ´ ÉiÊÀÆ ´ À¦µÎÆú¼Å¿5ƼłºÃÀ¦¬ËÁ وºÃ¹ÁvƹnÙعbÅsÚ(Æ ´ À¦¿t¹bÁvÆÃÀEÁÆ ÏzÀo¿tÉbŵÎÀ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò oà á
Éb½ËÌy¹vµñƘ¹ÏMÊv¬¾¹bÅzµtÕ¾Õh&åÖÀbî ½Ë½ŵÃÀÆ ´ ÉnƘÙpÉ¿5Ƙ¬¾Á ɣς¬ËÆEÚRÉbµ¸·ÈÀµ ´ ¹ºÎƼÀtÁ-ÆìËÆý¾ÀEµ¸ÆùL ñÅzµñÆ
ъ×zÀEÀEÄ-ä¸Å‚̦ÏzÀEº¼µEÕ[?¹bÁsî Ƹ·È¹ºÃº¼Ø’ÉnÏ(¹błÆ8Æ ´ ÉnÆÁ¹€·ÚMÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Õ
͘ÁÂÄÆ ´ ÀEÁ-Æ ´ ÀEºÃÀî µ&Æ ´ À¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆ8¹nÙÆ ´ À°Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ8¬ÔÆæµÎÀE½ÔÙñÕ
䘹€·Úzµ¼ÉiؑعbÅsî ºÃÀ°¬¾Á É ´ łº¼ºÃØvÐPº¼¬ËÞ ´ Æ :m¹bÅ ñŵÎƘ·ÉnÁvÆ8ÆÃ*¹  ñ¹nÆĊ¹€·8Á>É$Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ÆEÕ
¹Åsî ºÃÀº¼Å‚Á‚Á‚¬¾Á‚ÞBÌyÀEĊ¬¶¿tÉb½¸º¼ÀE¿¹º¼ÄµtÚPÉbÁÂĤØb¹Ť¿EÉnÁsî Ƒ¿tÉbºÃº¼Ø Øb¹łº£¿tÉnº¼º¼ØÐßς¬¾ÁÂĊÀEº
·8¬ËÆ ´ عbÅBÉbµ°Ø¹bŠĊ¹µÎ¹zÕ £ ÀEØbÚkÆ ´ ÀEºÃÀ’ÉbºÃÀy½¾¬ËÌy¬ËƼɀƼ¬Ë¹Áµ¬¾ÁB½Ë¬ËوÀbÕ ÈłÆØb¹bÅÖ·&Àtº¼À
Þ¹M¹MÄsÚÉnÁÂÄBو¹½¾Ä‚ÀEÄ Å‚×¤É>×ÂÉbÁŠÐÒµÎł¬Ï  µÃ×(ÀtÀEĵ·8¬ËÆ ´ Øb¹bŧÆù¢¿EÉnº¼ºÃØÖÉnº¼¹błÁzďÕ ¹Å
ÅÂÁŠÙˆ¹b½¶Ä£¬ËÆEÚMÉnÁÂÄy·8º¼¬ÔƼÀ˜ÄŠ¹€·8Á$Æ ´ À¿¹ÁvÆÃÀtÁvƹbÙ(Æ ´ À¸Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ÆEÚÞbº¼ÀEɀƼ½ËØ$ÉnςϺÃÀEÊv¬¶É€Æ¼ÀEďÚ
¬¾ÁvÆù’ÉbÁ¹×zÀEÁ¤ð¼¿¹ÁƼÀtÁvƼó$µÃ½Ë¹bÆEÕ
?¹£Øb¹Å ´ ÉiÊbÀÆà ¹ B½¾½s¬¾Á‘Æ ´ À ´ ¬¾ÁƘɵ·ÈÀE½Ë½ :Í˜ÁÂÄÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5 Æ :
2ä SIh
aŵÎÆ·&Éb¬Ôưو¹ºςº¼ÀEÉn»RÕyïÒÁBςº¼ÀEÉn»RÚsعbÅB¿tÉb¦ Á ¨zÀEµ ´ ¹ÅŠÆ°Æ ´ À¿¹bÁvƼÀtÁvƬÔÙØb¹Å¢½¾¬Ë»ÀbÚ
ÉbÁÂĝعbÅ ¿EÉnÁ Éb½¾µÃ¹ B½¾½m¬¾Á>Æ ´ ÀyµÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ°ÉnÁÂÄÆ ´ À ´ ¬¾ÁÆoÕïßÆ ·È¹Ásî ÆÏ(À ´ Ébº¼Äs!Õ aŵñÆ
Ă¹bÁsî Ƹ·&Éb¬ÔƸÉ$· ´ ¹½ËÀĂÉiØyƼ¹£ÞbÀtÆ&Ƽ¹£¬ÔÆÃÐÈĊ¹y¬ËÆÑ SLS äÕ
䘹€·1و¹Š¿Åzµ°Øb¹bź˜Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƽµ°¹bÁ Æ ´ À£ÊÀtº¼Ø-Á‚À MƷȹºÃ»>µÎÆÃÀE×sÚsÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀyØb¹bÅ¢·&ÉbÁvÆ
Ƽ¹‘Ñ ³ SEj Æ ´ ¬¾Á‚»M¬¾Á‚Þ£Íъ!Í jDÕ
䘹nƼÀ°Æ ´ ÉnÆ8Æ ´ À×ÂÉbÁŠÐÒµÎł¬Ï  µÃ×zÀEÀEõ×zÉn×(Àtº¸¬¶µ 6 >Í ; Ï(ÀÆÎƼÀtº˜Æ ´ ÉbÁ-É$ς½¶ÉnÁ»’ׂ¬¾ÀE¿À¹bÙ
×zÉn×(ÀtºoÚsÏzÀo¿tÉbŵÎÀ$¬ËÆׂºÃ¹€ÊM¬¶ÄŠÀEµ¹bºæĊÀEº°ÉbÁÂÄ µÃ×ÂÉ¿À$ÆÃP¹ B½¾½¬ËÁkµÕ &Àt½¾¬¾ÀtÊbÀ$ÌyÀbÛ°å ´ ÀEÁ
عbÅyµñÆæÉnºÃÆDÆúæÉnÁµ¼¿º¼¬ËϬËÁ‚Þ ¹nô‘Æ ´ À8×ÂÉbÁŠÐÒµÎł¬Ï  ñÀE¿5ƵÃ×zÀEÀEõƼ¹°Æ ´ À8µÃ×zÀEÀEÄ$×ÂÉbÞbÀEµEÚnعbÅsî ½Ë½
ÅÂÁÂĊÀtºæµÎƼÉnÁzÄ ´ ¹€· ŵÃÀوł½sÆ ´ ¬¶µ¬¾µEÕ
!ä =[¤ ³ Û
2ä S ³ =ÈÑ-Ç S ÓkAÓ =&Ç ³ =(?Kïñ­ ä *S é ;1Ç&>Í ;>;WÐß!Í CS 阳 Èïñ!ä ?!=&;
¹łº¸¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆς¬ËÁzĊÀtº8·8¬¾½Ë½kÏz2À *S é ; N=ÈÑ ³ 6 ;¸@ï =P>ä ?¦Õ
³´ ɀÆEî µº¼¬ËÞ ´ ÆE2Û ¹bÅ ÉbºÃÀyÞb¹¬ËÁÂÞƼ¹>¿tÉbºÃº¼Ø-Æ ´ ¬¶µ =(V!=&;W jÈÓk͘<Ç = ³ £ Í ³ LS é
Ç&ÍäÕ ¢ ¹b¬¾Á‚Þ$Æù$Æ ´ ÀÌy¹€ÊM¬¾ÀE µ :¯;8¬¾Ä‚¬ËÁ‚ÞyÆ ´ ÀςÅ µ :
å ´ Àtº¼ÀtÊbÀEº8Øb¹őÞb¹zڊØb¹łº¸¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆÈς¬¾ÁÂĊÀEº¸¬¶µÞb¹b¬¾Á‚Þ$·8¬ÔÆ ´ Øb¹ÅsÕ
³´ ŵØb¹bÅ$·8¬¾½Ë½‚·ÉnÁvÆDÆùÏ(À8ÊbÀEºÃØ×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶ÉnºoڀÀtÊÀtÁ$ºÃÀE½Ë¬¾Þb¬¾¹bÅzµtÚbÉbÏz¹ŊÆØb¹łºý¿tÉbºÃº¼ØvÐ
ÉbÏz¹ŊƸς¬¾ÁÂĊÀEºEÕ
ö@丹bÆÃÀbÛ͘µ˜ÌyÀtÁvÆì¾¹bÁ‚ÀoÄÚ‚Æ ´ Àtº¼À·8¬¾½Ë½mÏzÀÆì¾Ì$Àoµ¸· ´ ÀEºÃÀØb¹bÅ-·8¬¾½Ë½mÏzÀºÃ¬¾×‚×(ÀEĝÉn×zÉnºÃÆ
وº¼¹bÌ Øb¹łº¸¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆς¬ËÁzĊÀtºÏvؑو¹bºæ¿À¹bÙý¿t¬Ëºæ¿ÅÂÌyµÎƼÉbÁ¿ÀÕPïßÙýØb¹ŝ¿tÉnÁkÚÂςº¼¬ËÁÂÞ
É×ÂÉnÁ‚ÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5Æ&µÃ×(ÀtÀEĒ·8¬ÔÆ ´ Øb¹ÅsÕD͸½¾·&Éi؊µ»ÀtÀE×£Øb¹bźȿtÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆ·&Àt½¾½(µÎÆùŠ¿æ»bÀoÄ
·8¬ËÆ ´ ×ÂÉbÁŠÐÒµÎł¬Ï  mµÎ×(ÀtÀoõýµÃ¹Æ ´ ɀÆý· ´ ÀEÁ¦Ø¹bÅ$ĊÀt×ÂÉbºÎÆoÚnØb¹Ŧ¿EÉnÁy¿tÉnº¼º¼Ø°É°¿EɀƼ¿ ´ Éi·&ÉiØ
·8¬ËÆ ´ عbÅsÕ ÷
Í ðæÇ&ÉnƼ¿ ´ óÂÛmóMÇ&ɀƼ¿ ´ 󬾵&É·&¹bºæÄ£ïýŵÃÀ¸Æ¼¹¦ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï(ÀÉnÁMأĊÀEÊv¬¶¿À˜Æ ´ ÉnÆ&¬¶µÈŵÎÀoÄyÆù
»ÀtÀE×‘Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƽµ8Ébµ&Æ ´ ÀtØõ¿¹Ì$ÀÕ
³´ Àtº¼À-ÉbºÃÀõÆñ·&¹BÏÂÉbµÃ¬¾¿ÆñØM×(ÀEµy¹nÙ Æ ´ ¬ËÁ‚»M¬¾Á‚ÞÂ۝ïÒÁvƼÀtÁvÆì¾¹bÁÂÉb½¸ÉnÁÂÄ ïÒÁ¿t¬¾ÄŠÀEÁvƼÉn½:Õ ïÒÁŠÐ
ƼÀtÁvÆì¾¹bÁzÉn½&¬¾µ¦Øb¹ŧµÎ¬ËÆÎƼ¬ËÁ‚ÞBĊ¹€·8ÁsÚÆ ´ ¬ËÁ»v¬¾Á‚ÞֵιÌ$À¬¾µ¼µÃłÀ‘¹ŊÆEmÕ ¹bÅsî ½Ë½&Ï(ÀõĊ¹¬ËÁÂÞ
Æ ´ ɀÆoÚzÌy¹vµñƼ½ËØ-ÉnÌy¬¶Ä‚µñEÆ j<Sï5î µöpYó jD¹¬ËÁvÆÃÐ:¹bÙÿÐ:ïÒÁvÆÃÀEºÃÀoµñCÆ jýÉbÞbÀEµ¼ó÷(Õ &ŊÆÌy¹vµñƸ¹bÙDعbłº
Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ˜·8¬Ë½¾½¿t¹bÌyÀ· ´ ¬Ë½¾ÀØb¹Å>Énº¼À¹błÆÎÐÒÉnÁÂÄMÐÒÉnÏ(¹błÆE՘ÑM¹’عbÅsî ½¾½ ´ ÉiÊÀ°Æùõ¿tɀÆæ¿ ´
Æ ´ ÀtÌ-Õ ³´ ÀEºÃÀ¦Énº¼ÀÊiÉbºÃ¬¾¹bÅzµ&ÆúæÉn×µEÚz¿EÉn½¾½ËÀoÄ#ðÿtÉnƼ¿ ´ ÀoµÃóÂÚMÆ ´ ÉnÆ ÄŠ¹yÆ ´ ¬¶µtÕ ³´ À¦µÎ×(ÀtÀoÄ
½¾¬¶µñÆæµ ÉbºÃÀÆ ´ µÀ BºæµÎÆ Þ¹v¹ŠÄ½¾¬¾Á‚À¦¹bÙÈĊÀtوÀtÁµÃÀbLÕ ¹Å ´ ÉiÊÀ¦µÃ¹bÌyÀ×(¹M¹bº°¹bÁÂÀEµ˜ÆùÂÛ˜Æ ´ À
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò à à
Énو¹bº¼ÀtÌyÀtÁvƼ¬Ë¹Á‚ÀEĦÁÂÉn×»v¬¾ÁµÉbÁÂÄ$و¹bºÃÆÃÅÂÁ‚À¸¿¹M¹b»M¬¾À¸µÎ½¾¬¾×µÉnÁzĦÀEÁMÊbÀt½¾¹b×(ÀEµEÚbÉbÁÂÄ$ς½¾ÉbÁ‚»
×zÉnÞbÀoµtÕW¹bÅyÉn½¶µÎ¹ ´ ÉiÊbÀPÆ ´ À×(ÀtÞzî µ8ö@ó ³ ¬¾À&䘹É ´ >ÉE;8ØbÀÓkÉi· Ñ ´ ¹MÀ8Çȹ€·§ïÒÊMØ*&ÀtÀ
?¬¶¿À ³ ¬ËÆ ³ ¹bÁ ³ ¹bÌ¦Ï ³ ¬Ëº¼À ³ ¹€·&Àt½Z?˜¬¶µ ´’³ Éb¿æ»?¹€ÊbÀ ³ łϒ丹vµÎÀÕËÕ¾Õ ó ÐØbÀoµtÚïD¿ ´ ¹µÃÀ
?¬¶¿ÀÐ ³ ¬ËÆÎÐ ³ ¹Ásڊï»MÁ‚¹€·Õ¾ÕËÕ ³´ ¹Å‚Þ ´õ³ ¹MÀEµÎÐ ³ ¹bÆÎÐ ³ ¬ËÁ’·&Àtº¼À ´ ÉnºæĊÀtºÈÆù$·&¹bº¼»$·8¬ËÆ ´ Õ ÷
&ŊÆDÆ ´ ¹µÃÀȺ¼À54vł¬¾º¼À&ɽ˹bƹbÙÂׂº¼¹Š¿ÀEµ¼µÃ¬ËÁ‚Þ ÉnÁÂĦº¼¹nƼÉnÆì¾¹bÁÉbÁÂÄ¿EÉnÁ¦ÞbÀÆýׂº¼ÀÆÃÆñذوłÁ‚»MØ
· ´ ÀtÁ-¹€ÊbÀEºÃŵÃÀEÄsÕ
ɿ滣Æù$Æùׂ¬¶¿nÕ
¹łº¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊƸς¬¾ÁÂĊÀtºoÕïßƵ ´ ¹ł½¶ÄŠÁsî Æ Ï(ÀƼ¹M¹‘Æ ´ ¬¾¿æ»vÐ8Á‚¹bÆÌy¹bº¼ÀÆ ´ ÉnÁ àbÕ ânó‚Õ
&Ŋƒ¬Ëƒµ ´ ¹bł½¶ÄŠÁsî Æ£ÏzÀ-¹bÁÂÀõ¹bÙ˜Æ ´ ¹µÃÀ‘Æ ´ ¬¾Á Æ ´ ¬¾Á‚ÞµyÀE¬ÔÆ ´ ÀtºÃÐØb¹bÅkî º¼ÀÞ¹b¬¾Á‚Þ¢ÆùBÏzÀ
¿EÉnº¼ºÃØM¬¾Á‚ÞyͲRÓ S ³ ¹bÙýÑ ³8>é 636 ¬¾ÁõÆ ´ ÀEºÃÀÕ
å ´ ɀƸ»M¬ËÁzĹbÙDµÎÆÃłô ¬¾µÞ¹b¬¾Á‚Þ$ÆùyÏ(À¬ËÁõÆ ´ Àtº¼ À :
¹Åsî ºÃÀ8Þ¹b¬¾Á‚ޘƼ¹ ´ ÉiÊbÀRÛ T!Ók͘!ä ` j!Í j(=&;§Ðmµ¼ÉiØbÚnèá€Ðñâná µ ´ ÀtÀÆæµt[Õ T!&½¾ÉbÁ‚»و¹bº¼Ì
×zÉn×(Àtº¸Ð&µÎÅ¿ ´ ɵ8×ÂÉbÁŠÐßµÃł/Ï  8µÃ×zÀEÀEõEÚÂς½¶ÉnÁ»õµÃ×zÀEÀEõEÚÂÌ£Ébם×ÂÉnÞÀEµEÚÂÉnÁÂÄõ· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtº
¹bÆ ´ ÀEºDÆÃÀEÌ$×½¾ÉnÆÃÀEĦو¹ºÃ̲×ÂÉb×zÀEºýØb¹Å¬¾ÁvÊÀtÁvÆE[Õ TèÍ ©(¬Ë½¾½¾¬Ë¹ÁyÑM×(ÀtÀoõÉbÁÂIÄ ;¸ÀوÀtº¼ÀtÁz¿ÀEµ
ВÑM×(ÀtÀoÄ=½¾¬¾µÎƼµ‘Ùˆ¹bºõØb¹łº‘̦Øvº¼¬¶ÉbÄ µÃł/Ï  ñÀE¿ƼµEÕÑM¹ÌyÀ ·8¬¾½Ë½°Ï(À¢Éb¿E¿¹Ì$×zÉnÁ‚¬¾ÀEÄ#ÏMØ
º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿Àoµ°½Ë¬¶µÎƼµEPÕ T S˜Æ ´ ÀtºÑMÆÃŊô Ðöˆï ×zÀEº¼µÃ¹bÁÂÉb½Ë½¾Ø>»ÀtÀt×BÉõ½Ë¹bƹnÙ ¢ ³ ?º¼Àt½¶É€ÆÃÀoÄ
Ì£ÉnÆÃÀtº¼¬¶Én½¶µÈ¬¾ÁÆ ´ ÀEºÃÀÕ ÷ TjDÀtº ´ Én×µ&É£ÑMł/Ï  ñÀo¿5ÆÐÈÑM¹Ì$ÀtÆì¾ÌyÀEµ&Øb¹Å¿tÉbºÃº¼Ø’É$µÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ
ÉbºÃ¹łÁÂÄõوº¼¹bÌ Æ ´ À$¿¹Ì$Ìy¹Á>µñƼ¹bº¼ÀbÚÂÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀعbÅ>Énº¼Àׂº¼¹Š¿ÀEµ¼µÃ¬ËÁ‚Þ£¬ËÆEÚR¹ºÉbÄÂĊ¬ËÁÂÞ
ÁÂÀt·K¿¹bÁvƼÀtÁvÆÆù£¬ËÆEÕ
¹Å ·&¹bÁsî ÆÏ(ÀB¿tÉnº¼º¼Øv¬¾Á‚Þ ÍÓkÓZ¹nÙعbłºõµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ-µÃ×zÀEÀEõ¬¾Á=Æ ´ Àtº¼ÀÐy¹bÁ‚½¾Ø#Æ ´ À
µÃ×(ÀtÀEĵ¸Æ ´ ɀưØb¹Å>Énº¼À¦µÎÆì¾½ËA½ B½¾½Ë¬¾Á‚Þ‘¹ŊÆEÕ 6 ¹º À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚ(¬ÔÙPعbÅ ´ ÉiÊÀ’àtçvᒵÃ×zÀEÀEõ
¬¾Á ÉµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÚkÉnÁÂÄ Æ ´ À£½¾ÉµñÆ°×ÂÉnÞÀ¦¹bÙ&µÃ×zÀEÀEõµÎƼÉbºÎÆæµ ·8¬ÔÆ ´ я à dãŠÚRÆ ´ ÀEÁ Æ ´ Ày½¾ÉµñÆ
×zÉnÞbÀڏ·8¬ÔÆ ´ ÑR†à dãiÐÒÑRàEçáÂÚz¬¶µÆ ´ À$¹bÁ‚½¾Ø>µÃ×zÀEÀEÄ¢×ÂÉnÞÀÆ ´ ɀư·8¬Ë½¾½ýÏzÀy¬¾Á عbłº°¿tÉbºÃº¼ØvÐ
ÉbÏz¹ŊÆPς¬¾ÁÂĊÀEºEÕ ³´ À¸º¼ÀEµÎÆPÉnº¼À8ÏÂÉ¿æ»· ´ ÀEºÃÀEÊbÀtºDÆ ´ À˜µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆP¬¶µýׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆý¾Øº¼ÀEµÃ¬¶ÄŠ¬ËÁÂÞ
öpׂº¼¹bÏÂÉbς½ËØ’Æ ´ À¿t¹bÌyÌy¹bÁŠÐÒµñƼ¹bº¼ÀϬËÁÂĂÀtºoڊ¹bº8Ì£ÉiØMÏzÀ°¬¾ÁÆ ´ ÀÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀoµ¼÷Õ
͘½Ë½¹nÙØb¹łº’º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀoµyÞb¹BÆ ´ Àtº¼ÀbÚ ´ ¹€·&ÀtÊbÀEºEÚ&Ï(ÀE¿tÉbŵÃÀØb¹bÅ#·ÉnÁvÆ£Æù Ï(À Ébς½ËÀ
Ƽ¹ Þb¬¾ÊbÀ-×(Àt¹b×½ËÀº¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿Àoµ 4Ŭ¾¿æ»M½¾ØbÕ=å ´ ÀEÁ#Øb¹bŠƼÉb½Ë» ·8¬ÔÆ ´ ×zÀE¹bׂ½¾À>ÉnÏ(¹błƣÉ
µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÚPµ ´ ¹€·]Æ ´ ÀEÌ Øb¹bź¦½¾¬¾µÎÆy¹n٘º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀoµtÚýµÃ¹>Æ ´ ɀÆyØb¹bÅ ¿tÉnÁ ºÃÀo¿¹Ì$ÌyÀEÁÂÄ
Þ¹M¹Mĺ¼ÀوÀtº¼ÀtÁz¿ÀEµ&Ƽ¹$Æ ´ ÀEÌõÕ
ä˜À MÆEÛÈEä S ³ =ÈÑ-Ç S ÓkAÓ =&Ç ³ =&?!ïñ­ä *S é ;1Ç SE¦S ä¸ÐÒÑ ³ SE;C=¥&ïñ!ä ?!=&;
jýÉbºÎƼ¬¾¿tł½¶Énº¼½ËØÚMÆ ´ À¦Á‚¹nƼÀEµ8·8¬¾½Ë½mÏzÀ¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòEÀEÄõ¬ËÁvƼ¹’µÎł¬Ï  ñÀE¿5Ææµt<Õ ¹Åsî ½¾½mÉb½¾µÃ¹ ´ ÉiÊÀ°É
×½¾É¿À¿EÉn½¾½ËÀoÄBðæÇ £ >Í S°ÑŠó’öˆ· ´ ¬¾¿ ´ ·8¬¾½¾½ÂÏ(EÀ 4vł¬¶¿æ»M½ËØyĊłÌy×(ÀEÄyƼ¹¦Énºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀÚnÏzÀo¿tÉbŵÎÀ
¬ËÆ8¬¾µ&Á‚ÀoÉnº¼½ËØ¦Æ ´ À Ìy¹vµñÆŵÃÀt½¾ÀEµ¼µÆ ´ ¬ËÁÂަعbŒ·8¬¾½Ë½ ´ ÉiÊÀbÚÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÊbÀEºÃØy¹Š¿t¿EÉbµÃ¬Ë¹ÁÂÉn½¾½ËØ
ÅzµÎÀoÄÂ÷5ÚvÉnÁÂĦÉ×½¾É¿À¿tÉn½¾½¾ÀEÄ¢ð é !ä jPÓm͘<Ç =(? ó‚Úoو¹bºD×ÂÉbÞbÀEµmÆ ´ ɀÆÉnº¼À&¬ËÌy×(¹bºÃƼÉnÁvÆDςŊÆ
´ ÉiÊbÀtÁkî ÆÏ(ÀtÀtÁBׂ½¶Éb¿tÀEďÚÉnÁÂĢو¹º×ÂÉnÞÀEµÆ ´ ÉnƷȹł½¶Ä¢Ï(À£×‚½¶Éb¿tÀEďÚmςŊÆÆ ´ ɀÆÆ ´ ÀtØ
ÉbºÃÀEÁsî Æ&ÁMłÌyÀtº¼¹bÅzµÈÀEÁ‚¹bÅÂÞ ´ Ƽ¹y·&ÉbºÃºæÉnÁvÆÈÉوł½¾½ÔÐß¹bÁ-µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEÕ¸ö ¹Åsî ½Ë½¬¾ÁÂĊ¬¶¿tÉnÆÃÀ Æ ´ À
µÃł/Ï  ñÀo¿5Æ&Æ ´ ÉnÆÆ ´ ÀEØ£œå S é WÓ ? ÏzÀE½Ë¹Á‚ÞƼ¹$ÉnÆÈÆ ´ ÀÆùb×k[Õ Sº¼ÞÉbÁ‚¬¾òtÀ͸@Ð ©-ÏvØ£·&¹bŽ¾ÄMÐ
Ï(ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÕmå ´ ÀtÁ$ºÃÀoÉb¿ ´ ÉnÏ(¹błÆýâ€Ð¼àoá8×ÂÉnÞÀEµEÚiÌyÉb»bÀ&É8وł½¾½ÔÐß¹bÁ$µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æmو¹ºkÆ ´ ÀtÌ-Ú
·8¬ËÆ ´ Éb½Ë½Æ ´ ɀƸÀEÁvƼÉn¬¾½¶µtÕ ÷
&ŊÆ$Ìy¹µÎÆý¾ØbÚDÆ ´ À¿¹ÌyÌ$¹ÁŠÐÒµñƼ¹bº¼À£¬¾Cµ  ñŵñÆ$Æ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ¦Øb¹Å ´ ÉiÊbÀ£Ï(ÀtÀEÁ§ÅµìËÁ‚Þ
½¶É€Æ¼Àt½¾ØvÐPµÃÉiØ£Æ ´ À½¶ÉbµÎCÆ dbá€Ðßçá¦Ä‚Éi؊µtÕ
S ¿E¿tɵά¾¹bÁÂÉb½Ë½¾ØbÚzØb¹Åsî ½¾½kÞ¹£Æ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ Æ ´ À¦¿t¹bÌyÌy¹bÁŠÐÒµÎÆùbº¼ÀbÚ(ÉnÁÂĝƼÉn»ÀµÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ¹bŊÆ
Æ ´ ɀƸعbÅ ´ ÉiÊbÀEÁsî Æ&Ƽ¹bÅ¿ ´ ÀEĽ¾ÉnÆÃÀt½¾ØbÚzÉnÁÂÄׂŊÆ8Æ ´ ÀtÌ ¬ËÁvÆùzÕËÕ¾Õ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò à†d
ÓmÉbµÎÆý¾ØRÛäES ³ =Èёïñä ³ £ =#Í!;8Ç £ ï0V!=&ÑRÕ
³´ ÀEµÃÀÉnº¼À‘ϬËޢς¬ËÁzĊÀtº¦Æ ´ ÉnÆ$µÎÆùºÃÀ¹b½¶Ä§µÎÅÂÏ/ ñÀE¿ƼµÆ ´ ÉnƦØb¹ŧ·&¹bÁsî ƦÏ(À‘ׂłÆÎÆì¾Á‚Þ
ÉbÁMØÆ ´ ¬¾Á‚Þ¬¾ÁvÆùõو¹bºÉõ· ´ ¬¾½ËÀÕ$ÑvÆæÉnºÃÆ·8¬ÔÆ ´ ͸Ð@©ÚsµÃׂ½¾¬ÔƬ¾ÁvÆùÍ8Ð0¢Ü€ä¸Ð@©DÚRÉbÁÂĝوźÎÐ
Æ ´ Àtº’ɵyØb¹,Å B½¾½Æ ´ ÀEÌł×kgÕ Én»bÀ-µÃłºÃÀõÆ ´ ÀtØ ´ ÉiÊbÀÆúæÉnÁµÃ×ÂÉnº¼ÀtÁvÆy¿¹€ÊbÀEº¼µ$ÉnÁzÄ
Ƽº¼ÉbÁµÃ×ÂÉnº¼ÀtÁvƘµÃׂ¬ËÁÂÀEµ8Æ ´ É€Æ Øb¹Å>¿tÉnÁ×ÂŊÆ×ÂÉb×zÀEº¼µ¸¬ËÁvÆù¬ËÁ¹º¼Ä‚Àtº8Ƽ¹ĊÀo¿½¶Énº¼À°Æ ´ ÀE¬Ëº
½¾ÀÆÃÆÃÀEº¸º¼ÉbÁ‚ÞbÀoNµ 4Ŭ¾¿æ»M½¾ØbÕ
³´ ÀÖð5Ç ´ Én¹vµÃóµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆÎиÉõÁ‚¹bÁŠÐÒµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÚsµ ´ ¹bŽ¾Ä¢Þb¹łÁÂĊÀEºóvÇ&ó‚oÕ ?łÌy× ¿ ´ Én¹vµ
¬¾ÁvÆùyÆ ´ ÀÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀEµPوº¼5À 4vłÀtÁvƼ½ËØÕ
³´ ÀÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀoµ ´ ÉiÊbÀ’É µÎÀo¿¹bÁzÄBŵÎÀõÉbµ·&Àt½¾½:Û$ïÒÁ ÉbĂĊ¬ËÆì¾¹bÁBƼ¹¢µÎÆùºÃ¬¾Á‚Þ>µÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ
Æ ´ ɀƣÉnº¼ÀtÁkî ÆyÏzÀE¬ËÁÂޢŵÃÀEÄsÚý¬ÔÆ£¬¶µ¦Éb½¾µÃ¹ ŵÃÀEÄ Ébµ$ÉnÁ Ébº¼¿ ´ ¬ËʀÉn½µÃ×ÂÉb¿tÀ’Ùˆ¹bºyµÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ
Æ ´ ɀƘ!Í ;C=#¬¾ÁõÅzµÎÀÚŠÏ‚ÅŠÆ ´ ÉiÊÀ°Ébº¼¿ ´ ¬ËʀÉn½¿t¹bÁvÆÃÀEÁÆoÕ
ъ¹bÌyÀõµÃł/Ï  ñÀo¿5Ææµ ´ ÉiÊbÀ’¹½¾Ä  ñłÁ‚» ¬¾Á§Æ ´ ÀtÌ-ÚPςłÆ$¹½¾Ä  ñłÁ‚»BÆ ´ ɀƣØb¹Å µñƼ¬Ë½¾½·&ÉbÁvÆ
Ƽ¹-ÏzÀ£ÉnϽËÀ¦Æùõو¹b½¾½¾¹€·1Å‚× ½¾¬¾Á‚»Šµ ÆùÂÕ ¹bÅÖÌ£Énº¼»õ¹½¾Ä  ñłÁ‚» ·8¬ÔÆ ´ ɺÃÀoÄ>Ì£Énº¼»>ɀÆ
Æ ´ À˜Ï(¹nÆÃÆù̹bÙRÆ ´ À×ÂÉnÞÀöˆïýŵÃÀ8Æ ´ !À avÉn×ÂÉbÁ‚ÀEµÃÀiÜÇ ´ ¬ËÁÂÀEµÃÀ8ÌyÉbºÃ»و¹bº¦ ð S½¶Ä‚ó÷ÚÉnÁzÄ
Æ ´ ÀtÁÖØb¹Å µÎÆùbº¼À$¬ÔÆÉ€Æ Æ ´ ÀyÀEÁÂÄ>¹bÙPÆ ´ À$µÃł/Ï  ñÀo¿5ƵÎ×zÉb¿ÀՒöˆåÖÀbî ½Ë½DÆæÉn½¾»>ÉnÏ(¹bÅŠÆ Æ ´ ¬¾µ
½¶É€Æ¼ÀtºoÚý¬ËÁ Æ ´ ÀïÒÁvÆúæɀÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5Ʀ×zÉnÞbÀoµtÚýĊ¬¶µ¼¿ŵ¼µÎ¬¾Á‚Þ¢×ÂÉnÞÀ‘½¶ÉiØb¹błÆEÕ ÷ ³´ ÀÉbº¼¿ ´ ¬ËʀÉn½
¿t¹bÁvÆÃÀEÁvÆȬ¶µÈÉnÆPÆ ´ À˜ÏÂÉ¿æ»(ÕDå ´ ÀEÁ’Øb¹őĊÀo¿¬¶ÄŠÀ¸Æ¼¹ÞbÀtÆ&ÉbºÃ¹łÁÂÄ$Æù¦¬ÔÆoÚMØb¹bŒ¿EÉnÁ£ÆæÉn»À
Æ ´ À¦Ébº¼¿ ´ ¬ËʀÉn½¿¹ÁƼÀtÁvÆÉbÁÂÄ-Æ ´ ºÃ¹€·K¬ËƬ¾ÁƼ¹£Æ ´ À¦Í¸ºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀµÃł/Ï  ñÀo¿5Æo>Õ =ÊÀtÁ-Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´
عbÅyÉnº¼À&µÎÆì¾½¾½‚ŵìËÁ‚Þ Æ ´ À8Ì£É  ñ¹bº¼¬ËÆñعnÙÂÆ ´ À¸¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆý¬¾Á¦Æ ´ À¸¿¹ÌyÌ$¹ÁŠÐÒµñƼ¹bº¼ÀPς¬¾ÁÂĊÀEºEÚ
¹º8×zÀEº ´ Én×µÀEÊbÀtÁ-¿tÉbºÃº¼ØM¬ËÁÂÞ¦¬ËÆ8ÆÃÀEÌ$×(¹bºæÉnº¼¬¾½ËØ£¬¾Á-Øb¹bź¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnÏ(¹bŊÆς¬¾ÁÂĊÀEºEÕ
ъ¹ÂÕ åÖÀbî ºÃÀ>ÉbÏz¹ŊƒĊ¹bÁ‚À>ì¾µ¼¿ŵ¼µÃ¬ËÁ‚-Þ >ÉnÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶ µ X ³´ À½¶ÉbµÎÆyÆùׂ¬¾¿-¬¶µ ´ ÉbÁÂĊ½¾¬ËÁ‚Þ
¹׊Æì¾Ìy¬ËòoɀƼ¬Ë¹ÁµtÕ ³´ ɀÆ8¬¾µEڊƼºÃ¬¶¿æ»ŠµPو¹º¸ÄŠÀEÉb½Ë¬¾Á‚Þy·8¬ËÆ ´ ×ÂÉb×zÀEº¼µEÕ
ï5î ½¾½RƼÉn½¾»’ÉnÏ(¹błÆ&×ÂÉb×zÀEº¼µ&عbőÉbºÃÀ Þb¹¬ËÁ‚ÞÆù¦Æ ´ º¼¹€· Éi·ÉiØbÚvÉnÁÂÄ‘Æ ´ ÀEÁ‘ï5î ÌÞb¹¬ËÁÂÞÆù
ÆæÉn½¾»ÉbÏz¹ÅŠÆ ´ ÉnÁÂĂ½Ë¬¾Á‚Þ£µÎ×(ÀtÀoÄõ½Ë¬¶µñÆæµtÕ
jýÉb×zÀEº8Øb¹ő·8¬¾½Ë½Æ ´ º¼¹€·!Éi·ÉiØbÕ
jPŊƘÉ$Þb¬¾ÞÉbÁƼ¬¾¿ς¬¾ÞBvð ¤ó$¹€ÊÀtº8ÉnÁMØ£×ÂÉb×zÀEº8Øb¹bÅ-Énº¼ÀÆ ´ º¼¹€·8¬ËÁÂÞyÉi·ÉiØbWÕ ¹bŝĊ¹Ásî Æ
·ÉnÁvÆ°Æù-»ÀtÀt×Öº¼Å‚Á‚Á‚¬¾Á‚Þ-ÏÂÉb¿æ»>ÉbÁÂÄ Ùˆ¹bºÃÆ ´ ÆùõÆ ´ ÀyƼº¼Éµ ´ µÕ aŵÎƵÎƼÉbºÎÆÉ-µÎƼÉb¿æ»¹bÙ
×zÉnÞbÀoµ&Øb¹bÅ-Énº¼ÀÆ ´ º¼¹€·8¬ËÁÂÞ¦¹ŊÆE[Õ jPŊƸɦϬËÞ ¤²¹bÁÆ ´ ÀtÌ ÉµØb¹bÅõĊÀE¿t¬¾Ä‚À°Æù$Æ ´ º¼¹€·
Æ ´ ÀtÌ ¹bŊÆoÕýïÒ9Á ;C=(?¦Ú‚¬ËÙعbÅ-¿tÉnÁkÕ
ïßÙsعbÅ ´ ÉiÊÀÉ×ÂÉnÞÀÆ ´ ÉnÆPØb¹ÅyÉbºÃ>À ¢*SïñEä ¢ Æù°Æ ´ ºÃ¹€·#Éi·&ÉiØÚnςŊÆ&Énº¼À¸µñƼ¬Ë½¾½Âŵì¾Á‚ÞÂÚ
ƼÀtÌy×(¹bºæÉnº¼¬Ë½¾ØbÚmׂŊÆ$9É ?˜ÍÑ £ =(? ¤ ¹bÁÖÆ ´ À‘×ÂÉnÞÀbÕ ³´ ɀƦµÃ¬ËÞÁ‚¬ BÂÀEµ°Æ¼¹Øb¹Å¢Æ ´ ɀÆ
Æ ´ À’×ÂÉbÞbÀ£¬¶µ¹ÁÖ¬ËƼµ·&ÉiØ ¹bŊÆoÚÏÂŊƦµÎÆ쾽˽ȬËÁ ŵÃÀbÕ ³ £ =ÈäÚm· ´ ÀtÁ عbÅ Énº¼À£ÄŠ¹bÁ‚À
·8¬ËÆ ´ ¬ËÆEڂ×ÂŊÆÉyµÎ¹½Ë¬¶PÄ ¤²¹€ÊbÀtº&Æ ´ ÀĂÉbµ ´ ÀoÄ ¤¦Õ
ъ×zÀEÀEÄõ½Ë¬¶µÎƼµEÕ
ïßÆ$¬¾µ¦Én½¾·&Éi؊µÏ(ÀEµÎÆƼ¹>ׂŊÆyÉ>µÃ×zÀEÀEÄ ¹ÁƼ¹Æ ´ À‘µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ʀ×ÂÉbÞbÀbî µµÃ×zÀEÀEÄBÆ ´ É€Æ¦Æ ´ À
µÃ×(ÀtÀEÄõ¬¶µ8Þb¹¬ËÁÂÞƼ¹ÂÕ
ÓkÀÆýÌyÀÈÌ£Éb»bÀÆ ´ ¬¶µý¿½¾ÀEÉnº¼ÀtºoÛ ¹bÅ$Ċ¹°Eä S ³ ·ÉnÁvÆÆù ŵÎÀÈÆ ´ ÀÈ×ÂÉbÁŠÐÒµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆýµÃ×zÀEÀEõ
½¾¬¶µñ Æ h(ÀoÉ ´ h(¹bŝĊ¹bÁkî Æ h<=PÊbÀtÁÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ·&ÀÌ£ÉbĊÀ°Æ ´ Àt¯Ì hN&ÀE¿tÉbŵÃÀ ¬ËÆEî µ˜ÉbÁ‚¹nÆ ´ Àtº
Ƽº¼ÉbÁµ¼¿º¼¬Ë׊Ƽ¬Ë¹Á µÎÆÃÀE×sÚPÉnÁzħ·&À·ÉnÁvÆ$ÆùÖÌ$¬¾Á‚¬¾Ìy¬ËòEÀƼº¼ÉbÁµ¼¿º¼¬Ë׊Ƽ¬Ë¹ÁµEÕ å ´ ɀƣØb¹Å
·ÉnÁvÆÆù’Ä‚¹$¬¶µׂŊƬÔƸ¹Á‘Æ ´ ÀĊÀEµÎÆì¾ÁÂÉnÆì¾¹bÁ-µÎ×(ÀtÀoĽ¾¬¶µñÆ BºæµÎÆEÕ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò oà è
³´ À¹bÁ‚½¾Ø‘º¼ÀEɵιÁ‘·&À ´ ÉiÊbÀ Æ ´ À×zÉnÁŠÐÒµÎÅÂÏ/ ñÀE¿ƘµÎ×(ÀtÀoõ½Ë¬¶µÎƼµ8¬¶µ8Ï(ÀE¿tÉbŵÃÀ ·&ÀĊ¹Ásî Æ
Éb½Ë·Éi؊µ ´ ÉiÊÀ¦É¿t¿ÀoµÃµ˜ÆùÆ ´ À$¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnº¼¹błÁÂÄõς¬¾ÁÂĊÀEºEڏ· ´ Àtº¼À·&À$ÉbºÃÀ$µñƼ¹bº¼¬ËÁ‚Þ‘Æ ´ À
½¶É€Æ¼ÀEµÎƘµÎ×(ÀtÀoÄõ½Ë¬¶µñÆو¹º8ÀtÊbÀEºÃØµÎłϬ ñÀE¿5ÆoÕ
&ŊÆ· ´ ÀEÁ عbÅÖÇ&ÍäÚR· ´ ÀtÁÖØb¹Å ´ ÉiÊÀÉb¿E¿ÀEµ¼µ˜ÆùÆ ´ Ày¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbºÃ¹łÁÂďÚz×‚ÅŠÆ°Æ ´ À
Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ƘĊ¬¾ºÃÀo¿5Æý¾Ø’¬¾ÁvÆù$Æ ´ À¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnº¼¹błÁzďÕ
ä2S8å²Û 6 º¼À54vłÀEÁvÆý¾ØbÚýØb¹Åsî ½Ë½&ÏzÀ‘Æ ´ ¬¾Á‚»M¬¾Á‚Þ¢ÉbÏz¹ŊÆ$µÃ¹bÌyÀµÃłÏ/ ñÀo¿5ÆoÚýςŊÆ$Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
ÉbÏz¹ŊÆÉnÁ¹nÆ ´ ÀtºµÃłÏ/ ñÀE¿ÆÉnº¼À£Én½¶µÎ¹¿¹Ìy¬ËÁ‚ÞõƼ¹Øb¹bÅkÕ$å ´ ɀÆعbÅÖ·&ÉbÁưƼ¹>Ċ¹-¬¾µ
Ƽ¹ ³ Í>`L=ÄS 阳 Æ ´ ¹vµÎÀõµÎ×(ÀtÀoÄ ½¾¬¾µÎƼµ¦Æ ´ ɀÆ$Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ浦ÉbºÃÀÞb¹b¬¾Á‚Þ Æù¢ÙˆºÃ À 4ÅÂÀtÁvÆý¾ØbÚ
ÉbÁÂÄBØb¹ÅB·&ÉbÁÆ°Æ ´ ÀtÌ ¿½¾¹µÃÀyÏMآعbłºµÃ¬¾Ä‚ÀbÕ ³´ ɀÆ·ÉiØ Ø¹bÅBĊ¹bÁsî Æ ´ ÉiÊÀyÆùÞ¹
º¼¬¨Â¬ËÁÂÞ°Æ ´ º¼¹bÅ‚Þ ´ Ċ¹bòEÀtÁµý¹bÙRµÃ×(ÀtÀEĵtRÕ ¹b2Å  ñÅzµñÆ ´ ÉiÊbÀ8è€vÐ ã˜ÏvØ$Øb¹łºµÃ¬¾ÄŠÀÚÉbÁÂÄ$·È¹ºÃ»
Æ ´ º¼¹bÅ‚Þ ´ Æ ´ ¹µÃÀb[Õ Åz¿ ´ 4vł¬¶¿æ»bÀEºEÕ
ä˜À MÆEÛ&å ´ ÀEÁ>Øb¹Å ´ ÉiÊbÀÉyς¬¾Þ’×ÂÉbÁŠÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ƘµÃ×zÀEÀEÄ-½¾¬¾µÎÆEÚ(·8¬ËÆ ´ ÌŽÔƼ¬Ëׂ½¾ÀÀEÁvÆú¼ÀtÀEµ
Ƽ¹£É$µÃ¬¾Á‚Þb½¾ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoڂØb¹ő·ÉnÁvÆÆùyŵÃÀ Æ ´ ÉnÆ8ÆùyØb¹łº8ÉbĊʀÉnÁvÆæÉnÞbÀWÕ ¹Å-·&ÉbÁÆ&Æù
¿ ´ ÀE¿æ»Æ ´ ÀtÌ]Én½¾½‚¹bô‘¹bÁvÆù°Æ ´ À¸¹Á‚À¸µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆȵÎ×(ÀtÀoÄ$½Ë¬¶µñÆÈ· ´ ¬Ë½¾À¸Ø¹bÅyÉnº¼ÀÆ ´ ÀEºÃÀWÕ ÀoµtÚ
µÃÀtÀEÌ£µ½¾¬¾»bÀ£¿¹Ì$Ìy¹Á¢µÃÀtÁµÃÀbÚÏ‚Å‚Æ°ï ´ ÉbÄ>Æù BÂÞłºÃÀ$¹błưÉõ½¾¹nÆ°¹nÙPÆ ´ ¬¶µµñƼŊô§¹€ÊbÀEº
Ƽ¬ËÌyÀڂµÎ¹¦ï5î Ì]ƼÀt½¾½Ë¬¾Á‚Þ$¬ÔÆ&Æù¦Øb¹bÅkÚÀEÊbÀtÁ‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Øb¹bőÌyÉiØ£Éb½Ëº¼ÀEÉĊئ»MÁ‚¹€·3Õ aŵñƬ¾Á
¿EÉbµÃÀ°Øb¹bÅ-Ċ¹Ásî ÆoÕ
&ŊƸº¼ÀtÌyÀEÌÏ(ÀtºoÛD͘Êb¹¬¾ÄõŵìËÁÂÞ¦Æ ´ À×ÂÉbÁŠÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ƸµÃ×zÀEÀEõEÕ
͘ÁÂĝÁ‚¹€·Ú ´ ÉiÊM¬ËÁ‚2Þ  ñÅzµñƸƼ¹b½¶Ä-Øb¹ÅÆ ´ ɀÆoÚzïÉnÌ Þb¹¬ËÁÂÞyÆù£Þb¬¾ÊbÀعbŝÉnÁ¹nÆ ´ Àtº˜¿EÉbµÃÀ
· ´ Àtº¼À&عbÅ$µ ´ ¹ł½¶ÄŵÃÀ8×ÂÉbÁŠÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆýµÎ×(ÀtÀoõEÕDÑM¹ÌyÀÈƼ¬ËÌyÀoµtÚØb¹bÅ$Énº¼À&Æú¼Øv¬¾Á‚Þ ÊbÀEºÃØ
´ ÉnºæÄÖÆù>·&¹bº¼» ¹Á ¹bÁ‚À£Æ ´ ¬¾Á‚ÞÂÚDÏ‚ÅŠÆ¦Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ  ñŵÎÆ»bÀEÀtק¿t¹bÌy¬ËÁÂÞ É€ÆعbÅÖوº¼¹bÌ
Éb½Ë½8ÉbÁ‚Þb½¾ÀEµEkÕ &ŊÆ$Øb¹Å Énº¼À’ƼºÃØM¬¾Á‚Þ¢µÃ¹ ´ Ébº¼Ä Æù¢µÎƼÉiØB¹Á ¹bÁÂÀ’Æùׂ¬¶¿nÚÉnÁzÄ ÄŠ¹Ásî Æ
·ÉnÁvÆ Æù-ĊÀEÉb½D·8¬ÔÆ ´ Éb½Ë½¹nÙÈÆ ´ À$Ì£Én¬¾ÁƼÀtÁÂÉbÁ¿À$ׂº¼¹bÌy¬¶µÎÀoµtÕ°ïÒÁ¢Æ ´ ¬¶µ°¿tÉbµÃÀbڏÅzµÎÀ¦Æ ´ À
×zÉnÁŠÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆµÎ×(ÀtÀoõE&Õ ÀoµtÚ(¬ËƘÌyÀEÉnÁzµ¸Ìy¹bº¼À·È¹ºÃ»‘Ùˆ¹bº¸Ø¹bŝ½¶É€Æ¼ÀtºoڂςŊÆoÚ(ÉnƘ½ËÀoÉbµÎÆEÚ
عbÅÞbÀÆƼ¹y¿t¹bÁ¿tÀtÁvÆúæɀƼÀ˜¹Áعbłº&Ƽɵλ’ÉnÆ ´ ÉnÁÂÄsڂÉnÁÂĒÆú¼ÅµñÆÆ ´ ɀÆ8ÀtÊÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ$¬¾µ
¿EÉnÅ‚Þ ´ Ƭ¾ÁvÆùyØb¹łº8×ÂÉbÁŠÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ƸµÃ×zÀEÀEõEÕ
³´ Àtº¼À عbÅ-Énº¼ÀbÕ
³´ ɀƸ¬¶µ· ´ É€Æ¸ï ´ ÉiÊbÀÆù£µ¼ÉiØ ´ ÀEºÃÀÉnÏ(¹bÅ‚Æ ´ ÉnÁÂĂ½Ë¬¾Á‚Þy¹b׊Ƽ¬ËÌy¬¾òEÉnÆì¾¹bÁµEÛ
T ³ ºæÉbµ ´ ¤¦î Iµ T jPł½¾½¹bŊƵÃ×(ÀtÀEÄÖ½¾¬¾µÎƼµÆ ´ ÉnÆÉnº¼À¦Ùˆº¼5À 4vłÀEÁvÆý¾Ø¢Éb¿E¿ÀoµÃµÃÀEÄÖĊłº¼¬ËÁÂÞ-É
·8º¼¬ËÆì¾Á‚Þ’µÎÀoµÃµÃ¬¾¹bÁs<Õ T ³ ºæÉnÁµ¼¿º¼¬ËÏ(À°×ÂÉnÁ‚ÐßµÃł/Ï  µÎ×(ÀtÀoÄ-½Ë¬¶µñÆæµ8¬¾ÁõÏzɀƼ¿ ´ NÕ T$͸ʹb¬¶Äõ×ÂÉnÁŠÐ
µÃł/Ï  8µÃ×zÀEÀEõEڂµÃÉiÊÀ· ´ ÀtÁ-Øb¹ÅõÉbϵι½ËłÆÃÀt½¾Ø’Á‚ÀEÀEÄÆ ´ ÀtÌ-ڂÀt¬ËÆ ´ Àtº8ÏMؒÏ(Àt¬¾Á‚ޣłÁÂÉbς½ËÀ
Ƽ¹ ¿tÉnº¼º¼Ø Øb¹bźy¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnÏ(¹bŊÆ$ς¬¾ÁÂĊÀtºoÚ&¹bº£ÏMØ ÄŠ ¬ ’¿ł½ËÆñØ ¿¹Á¿ÀEÁvÆúæɀÆì¾Á‚ÞBÉnÌy¬¶Ä‚µñÆ
¨z¬Ëׂ׬ËÁ‚Þyوº¼¹bÌ µÎ×(ÀtÀoĽ¾¬¶µñÆ8Ƽ¹yµÃ×(ÀtÀEÄõ½¾¬¾µÎÆEÕ
ъ¹£¬ËÁõºÃÀo¿tÉb×sÛ
åÖÀÆæÉn½¾»bÀoĝÉnÏ(¹bŊÆoCÛ T;¸Éi_· >ɀƼÀtº¼¬¾Éb½¾!µ T ³´ À¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnÏ(¹bŊÆoÚ¿¹Ì$Ìy¹ÁŠÐ:ÅzµÎÀÚzÉnÁzÄ
Ébº¼¿ ´ ¬ËʀÉn7½ &¬¾ÁÂĊÀEº¼>µ T £ ÉbÁÂĊ½¾¬ËÁÂÞ SׂÆì¾Ì$¬¾òEÉnÆì¾¹bÁµ
ъ¹Øb¹bÅÖ»MÁ‚¹€· · ´ ɀÆï ´ ÉiÊbÀ¦Æù>µ¼ÉiØ ÉnÏ(¹bÅ‚Æ Æ ´ À’̣ɀƼÀtº¼¬¾Éb½¾µÆ ´ ɀÆÆ ´ À’Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»
µÃ؊µñƼÀtÌ ºÃÀoµñÆæµ¹bÁsÕ
ä˜À MÆEÚRï5î ½Ë½mƼÉb½Ë»-ÉnÏ(¹błÆÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½kׂºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ¸Æ ´ ÉnÆ Ébׂׂ½¾Ø-É¿º¼¹µ¼µ&Æ ´ À¦ÀtÁvÆ쾺¼ÀÁ‚¹bÆÃÀÐ
Ï(¹M¹b»õµÎ؊µÎÆÃÀtÌ-Õ
³´ ÀtÁsÚs·&Àbî ½¾½Þ¹‘¬¾ÁvÆùÆ ´ À$¬ËÁvƼº¼ÉnÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆÉnºæ¿ ´ ¬ÔƼÀE¿ÆÃłº¼ÀbÚ(و¹b½¾½¾¹€·ÈÀoĝÏMØ-Æ ´ À$À MÆúæɀÐ
µÃł/Ï  ñÀo¿5ƘÉbº¼¿ ´ ¬ËÆÃÀo¿5ƼłºÃÀÕ
Q3ÿ!H3Ô&J1ÕCH3Ô&JF 
Ò àEç
³´ ÀtÁ-ï5î ½¾½ÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹bŊÆ8Æ ´ À ³´ ÀE¹bº¼Ø£¹nÙ ´ ¹€·=Æ ´ ¬¾µ˜Én½¾½·È¹ºÃ»ŠµÈÆùÞbÀÆ ´ ÀtºoÕ
6 ¬¾ÁÂÉn½¾½¾ØbÚو¹bºÆ ´ ¹µÃÀyÆÃÀo¿ ´ Á‚¹bÐ:× ´ ¬Ë½¾ÀEµ¹ŊÆÆ ´ Àtº¼À öpÉbÁÂÄÖØb¹ÅBÉbºÃÀ£Ì£ÉbÁv؂÷Úmï5î ½Ë½È·8ºÃ¬ËÆÃÀ
ÉbÏz¹ŊÆÆ ´ *À ÃłÀoµñƼ¬Ë¹Á‘¹nÙýÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµtÕDå ´ Ø£Æ ´ ÀtؒµÃÅ¿æ»yو¹bº· ´ ÉnÆ&·&À ÉbºÃÀÆú¼ØM¬ËÁÂÞ
Ƽ¹ÄŠ¹Âڏ· ´ ؝¬ËÆĂ¹vÀoµÎÁkî Æ £ AÍ V!=!ÆùõÏ(À¦Æ ´ ɀÆ·ÉiØbڏĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀyÉõµÎ¬¾Ìyׂ½ËÀyׂº¼¹bÞº¼ÉbÌ-Ú
Æ ´ ɀÆoÚs¬ËÙÈ·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀtÁkÚs¿¹bŽ¾Ä¢Én½¾½ËÀEÊv¬¶É€Æ¼Àyâbá€ÐÒãbá ,¹bÙÆ ´ Àyςź¼ÄŠÀEÁ ¹bÙPÆ ´ ¬¾µ°µÃØMµÎÆÃÀEÌ öpÉb½ÔÐ
Ï(Àt¬ËƘɀÆ8Éy¿¹vµñÆoÕËÕ¾Õ ÷ڂÉnÁÂđï5î ½¾½sĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀ ÌؑÁ‚¹nƼ¬Ë¹Á‘¹nÙmÆ ´ À°Å‚½ËÆì¾Ì£É€Æ¼À Á¹nÆÃÀtÐ:»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞ
¿t¹bÌyׂŊƼÀtº˜µÃ؊µñƼÀtÌ-Õ
ïk·8¬Ë½¾½ŠÉn½¶µÎ¹˜Æ¼Én½¾»°¬ËÁÆ ´ Énƽ¶ÉbµÎÆýµÎÀo¿5Æì¾¹bÁ¦ÉnÏ(¹bŊÆÆ ´ À&ÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁ‚¬¾Á‚޸ׂº¼¹bϽËÀEÌõڀÉׂº¼¹bς½¾ÀtÌ
Æ ´ ɀÆyׂ½¶ÉnÞłÀEµÀtÊbÀEÁ Æ ´ À‘À Š¬¶µñƼ¬ËÁÂÞ Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»BµÎ؊µÎÆÃÀEÌõÚÉµï ´ ÉiÊbÀ‘ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï(ÀEÄ ¬ËÆEÚ
Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ¬Ôƒ¬¶µ’ÉÖς¬ËƑÌy¹bº¼À-ÌyÉbÁÂÉnÞÀEÉbς½ËÀõ¹bÁ#×ÂÉb×zÀEºEèÕ ÉiØvÏ(À ³ ÀoÄ#ä¸Àt½¶µÃ¹bÁ ´ Ébµ
µÃ¹b½¾ÊbÀoÄ>¬ËÆEµÕ >ÉiØMÏzÀ ´ À ´ ÉbµÃÁsî ÆEÕ¦ï˜ÄŠ¹bÁkî Æ»MÁ‚¹€·Õ £ Àbî µ°Á‚¹nÆ°ÆÃÀE½Ë½¾¬¾Á‚ÞÅzµtÕ¦ïĊ¹õÁ‚¹nÆ
Ï(Àt½¾¬¾ÀtÊbÀ¬ËƘ¿tÉbÁÏ(ÀµÃ¹b½¾ÊbÀEÄsÕD䘹nƸ¬¾ÁõÉy·ÉiØyÆ ´ ɀƸ·&À º¼ÀEÉb½Ë½¾Ø’½¾¬Ë»ÀbÕ
ñ òôóöõø÷ù_ú 

 Y±V Yë üþý ë ® V ¯ ® ý Y \

³´ ¬¶µ¬¾µýÉ ÄŠÀEµ¼¿º¼¬¾×ŠÆì¾¹bÁ¦¹nÙ(µÃ¹bÌyÀ&ÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½vׂº¼¬ËÁ¿t¬Ë×½ËÀoµtÚbµÃ¹bÌyÀ&ÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½Æ ´ ÀEÌyÀEµEÚ€Æ ´ ÉnÆÉnׂׂ½¾Ø


Æù$Æ ´ ÀÀtÁvÆ쾺¼À Á¹nÆÃÀtÐ:»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞ$׺ùŠ¿ÀoµÃµEÕ
àÕ&ïÒÁ‚Ùˆ¹bº¼ÌyÉnÆì¾¹b¯Á jº¼ÀEµÃÀtÁvƼÉnÆì¾¹bÁ¬¾µ¼µÎÅÂÀEµEÛ
¸ jýÉnÞÀ ÓmÉiØb¹ŊÆ
¸ jýÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ¬ËÁ‚Þ
¸ ïÒÁŠÙˆ ¹ ?ÀtÁµìËÆñØ
¸ jýÉnÞÀ ä˜Å‚ÌÏ(Àtºæµ
¸ .ö Én×µæ÷
d‚NÕ jPºÃ¹Š¿tÀEµ¼µtÛ
¸ ÓkÉnÆÃLÀ &¬ËÁzĊ¬ËÁÂÞ
¸ SÅŠÆ Ç&Ébº¼Ä‚µ
¸ ³ ¹b½¾ÀtºæÉnÁ¿tÀ˜Ùˆ¹Cº =º¼ºÃ¹º¼µ
¸ ð¼ÑMƼÉnºÃÆì¾Á‚Þy¬¾Á‘Æ ´ *À ¬¶Ä‚ÄŠ½¾ÀEó
¸ "ð ?¬¾Êv¬¶ÄŠÀ· ´ ÀEÁ &¬¾Þó
èÂÕ&åÖº¼¬ÔƼ¬ËÁ‚Þ 6 ¹bº¼Ì-Û
¸ Çȹb½¾¹bº
¸ ÃÅÂÉb½Ë¬ËÆñØ
çzNÕ jȵÎ؊¿ ´ ¹½Ë¹ÞbØ
â‚NÕ Én×µ
å¢Àî ½¾½µÎƼÉbºÎÆs·8¬ËÆ ´ ïÒÁ‚Ùˆ¹bº¼ÌyÉnÆì¾¹bLÁ jº¼ÀEµÃÀtÁvÆæɀÆì¾¹bÁ¬¾µ¼µÃłÀEµEۏïÒÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¼¬Ë¹EÁ ?ÀtÁµìËÆñØbÚ jýÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞÂÚ
jýÉnÞÀ ÓmÉiØb¹ŊÆE/Ú jýÉnÞÀ ä˜Å‚ÌÏ(ÀtºæµEÕ

àoâ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò à â
ïÒÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¼¬Ë¹Á¯?ÀtÁzµÎ¬ËÆñØ ´ ÉbµƼ¹’ÄŠ¹£·8¬ÔÆ ´´ ¹€· ÌÅ¿ ´ ¬¾ÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¼¬Ë¹Á·&À¿tÉbÁ¿ºæÉn̹Á
Æù$¹bÁÂÀ˜×ÂÉbÞbÀEµEÕ ³´ Àtº¼ÀÉbºÃÀ˜Æì¾ÌyÀEµ· ´ ÀEºÃÀØb¹bÅõÉnº¼À˜Þ¹b¬¾Á‚ÞƼ¹¦·ÉnÁvÆ&ɦ½¾¹v¹vµÎÀ ĊÀtÁzµÎ¬ËÆñØbڊÉnÁzÄ
Æì¾ÌyÀEµ8· ´ Àtº¼À عbÅ·8¬Ë½¾½s·ÉnÁvÆ8ÊbÀtº¼Ø£Æ¼¬ËÞ ´ ƸĊÀEÁµìÔÆñØÕ
å ´ ÀtÁBعbÅ¢ÉbºÃÀ$·&¹bº¼»v¬¾Á‚Þ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ¬¾Á‚Þµ°½¾¬Ë»ÀµkSÇî µEÚ ³ SÇî µtÚs¹ºÉnÁM؝¹nÆ ´ Àtº و¹bº¼Ì
¹nÙׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆì¾Á‚Þyº¼Éi· T€Ä‚ÉnƼÉDTŠÚvÆ ´ ÀEÁØb¹bÅ·&ÉbÁvÆ&Ƽ¹£Ì£Én»bÀ Æ ´ ¬ËÁÂÞµ8Ébµ&Ƽ¬ËÞ ´ ƘÉbµ×(¹µ¼µÎ¬¾Ï‚½¾ÀbÕ
³´ Àtº¼À’Énº¼ÀyÌ£ÉnÁMØ>·ÉiØMµ°¹bÙĂ¹b¬¾Á‚Þ-Æ ´ ¬¶µEÚkςŊƦ¹bÁ‚À£¹bÙÈÆ ´ À£ÏzÀoµñƦ·&Éi؊µ°¬¶µ°Æù ´ ÉiÊÀ$É
ÆÃÀEÌyׂ½¾ÉnÆÃÀÆ ´ ÉnÆ ´ ÀE½Ë×µØb¹ŝ·8ºÃ¬ËÆÃÀ$µÎÌ£Éb½Ë½DÉnÁÂĝ¿tº¼ÉbÌ Æ ´ ¬¾Á‚Þµ¸ÆùÞbÀÆ ´ ÀtºoÕ 6 ¹bºÀ ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚ(ï
´ ÉiÊÀµñÆæÉnÁÂÄÂÉnºæÄ-و¹bº¼Ì µÎ×(ÀtÀoõ$öˆÏ(¹nÆ ´ µÃłÏ/ ñÀE¿Æ°ÉbÁÂĝ×ÂÉbÁŠÐÒµÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ5÷8Æ ´ ɀư»bÀEÀt× çv⣽¾¬¾Á‚ÀEµ
¹nÙ&ÆÃÀ MÆÎиÙpÉbºÌy¹bº¼À¦Æ ´ ÉnÁ ɝ¿t¹b½¾½ËÀEÞbÀyºÃŽËÀՑïßÆÌ£Én»ÀEµ°Øb¹ÅB·8ºÃ¬ËÆÃÀ’µÃÌ£Én½¾½@Ց͘ÁÂÄB¬ËÆEî µÁ‚¹nÆ
 ñŵÎÆ ´ Àt¬¾Þ ´ ÆÎÐ&· ´ ÀtÁ¢Øb¹bŝ·8º¼¬ËÆÃÀ¦µÃÌ£Én½¾½@ÚRعbÅ>·8º¼¬ÔƼÀ¦µÃÌ£Én½¾½m¬¾Á>·8¬¶ÄMÆ ´ ÆùM¹ÂڏµÃ¹µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ
Æ ´ ɀƸ¹bÁz¿À ÆùM¹b»覽¾¬¾Á‚ÀEµ8Á¹€· ¹bÁ½ËØ£ÆæÉn»ÀEµ dŠÕ
ïÒÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¼¬Ë¹ÁÖĊÀEÁµìÔÆñØ>¬¶µ¯É é Ñ ³ و¹bº°ÆæÉnς½¾ÀEµ°¹bÙ&¿t¹bÁvÆÃÀEÁÆæµtÕy丹ÄŠ¹łς½¾À£µÎ×ÂÉ¿¬¾Á‚ÞÂÚ
łÁ‚½¾ÀEµ¼µýعbÅ$½Ë¹€Ê&À ¨z¬Ëׂ׬ËÁ‚Þ×ÂÉnÞÀEµýÉnÁzÄ$µ¼¿tÉbÁ‚Á‚¬¾Á‚Þ°·8¬ÔÆ ´ Øb¹łºýÀtØÀE5µ hW¹Å$·ÉnÁvÆýƼ¹ÏzÀ¸Ébς½ËÀ
Æù£µÃÀtÀÉbµ̦Å¿ ´ Ébµ×(¹µ¼µÎ¬¾Ï‚½¾À°¬ËÁÉbµ8µÃÌ£Én½¾½sÉyµÎ×ÂÉ¿ÀÉbµ×(¹µ¼µÃ¬Ëς½¾ÀbÕ
SÁ-Æ ´ À¦¹nÆ ´ Àtº ´ ÉnÁÂďÚzÆ ´ Àtº¼ÀÉnº¼À°Æì¾ÌyÀEµ¸· ´ Àtº¼ÀØb¹Åõ·8¬¾½¾½m·ÉnÁvÆ8Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµ˜µÃ×ÂÉb¿tÀEÄ-¹ŊÆEÕ
ïßÙÈعbÅÖÉnº¼À·8º¼¬ÔƼ¬ËÁ‚Þõ¬¾ÁÖÉ j<Sï5ÚRØb¹Åsî ½Ë½D·ÉnÁvÆƼ¹ ´ ÉiÊbÀ$ׂ½ËÀEÁvÆñ؝¹nÙȺ¼¹M¹bÌ Ùˆ¹bº¿t¹bÌyÌyÀtÁvƼµ
وº¼¹bÌÆ ´ À˜ÙˆÅŠÆÃźÃÀAÕ ¹Åsî ½Ë½R·ÉnÁvÆÆù ´ ÉiÊbÀµÎ×ÂÉ¿À˜Æù¬¾ÁvÆÃÀtº¼º¼Å‚׊ÆÈعbłºæµÃÀt½ËÙñÚ¹ºPÌ£ÉiØMÏzÀ½¾ÉnÆÃÀtº
ĊºæÉi· Ċ¬¶ÉnÞº¼ÉbÌyµEAÕ ¹bÅ-·8¬Ë½¾½s·ÉnÁvƸWÓ =&тђ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹ÁõĂÀtÁµìÔÆñØÕ
ÑM¹£»bÀEÀt×Æ ´ ÀoµÎÀ Æ ´ ¬ËÁÂÞµ8¬¾Á-Ì$¬¾ÁÂÄ-ÉbµØ¹bÅõ·È¹ºÃ»£¹ÁعbłºÁ‚¹bÆÃÀoµtÕ
ä¸ À vÆo[Û jýÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞzÕ
jýÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚Þ$·8¬Ë½¾½sÏ(ÀÉ$ºÃÀo¿łº¼ºÃ¬¾Á‚Þ¦Æ ´ ÀEÌyÀÉbµØb¹Å»ÀtÀE×عbłºÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµEÕ
ÓsÀtÆEî µƼÉb»bÀ°Æ ´ ÀÀ ‚ÉnÌyׂ½¾À°¹nÙÉyµÎ¬¾Á‚Þ½ËÀ×ÂÉbÞbÀ[Û ?˜¹£Ø¹bÅ ´ ÉiÊbÀÉ£µÃ×ÂÉb¿tÀ و¹bº8Æ ´ À ³ ¬ËÆý¾ À :
£ ¹€·#ς¬¾Þ·8¬¾½Ë½zØb¹Å£·&ÉbÁÆȬÔÆƼ¹Ï( À : £ ¹€·#ÉbÏz¹ŊÆÆ ´ À˜×ÂÉbÞbÀ8ÁMł̦ÏzÀE º : £ ¹€·¤Ì¦Å¿ ´ µÃ×ÂÉb¿tÀ
·8¬¾½Ë½RØb¹őÉn½¾½¾¹M¿EɀƼÀ¸Ùˆ¹bº&º¼ÀtÊM¬¾µÃ¬¾¹bZÁ : £ ¹€·=ÉbÏz¹ŊÆ&Æ ´ À ×ÂÉnÞÀbî µÈÄÂɀÆÃÀtÐDĂ¹¦Ø¹bŒ·ÉnÁvÆPƼ¹½¾ÀEÉiÊÀ
µÃ×ÂÉb¿tÀو¹ºÆ ´ Én Æ :
ÇȹbÁvÆÃÀEÁvÆEÕ8͘µ˜Ì$ÀEÁvÆì¾¹bÁ‚ÀoÄ-¬ËÁ¬¾ÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¼¬Ë¹Á-ĂÀtÁµìÔÆñØÚÂعbÅsî ½Ë½m·&ÉbÁvƘµÎ×ÂÉ¿À°Ùˆ¹º¸ÙˆÅŠÆ¼Å‚ºÃÀ
¿¹ÌyÌ$ÀEÁvƼµEµÕ jDÀEº ´ Éb×µØb¹bÅÖÉnº¼À$ÉbÁvÆ춿¬¾×ÂɀƼ¬ËÁ‚ޝɽ˹bƹnÙÈ·&¹bº¼»¬¾Á Æ ´ ÀyوŊÆÃźÃÀÚkµÎ¹-عbÅsî ½Ë½
Én½¾½¾¹M¿EɀƼÀÌy¹bº¼ÀµÎ×zÉb¿À و¹ºÆ ´ ÉnƸ×z¹vµÃµÃ¬ËϽËÀ وŊƼłºÃÀ¿t¹bÁvÆÃÀEÁvÆEÕ
丹€·!½ËÀtƼµ8ÞÀÆ8¹nô>Æ ´ À×ÂÉbÞbÀbڂÉbÁÂđƼÉn½¾»ÉbÏz¹ŊÆ8ÁÂÉnÌyÀoµÎ×ÂÉ¿ÀÕ
å ´ ÀtÁÂÀtÊbÀEºØb¹Å¢¿º¼ÀEÉnÆÃÀyÉ-µÎ؊µÎÆÃÀtÌ Ùˆ¹bº°ÁÂÉnÌy¬¾Á‚ÞõÆ ´ ¬¾Á‚ÞvµtÚsعbÅÖÉnº¼À¦·&¹bº¼»M¬ËÁ‚Þõ¬¾Á¢×ÂÉbºÎÐ
ÆìËÆì¾¹bÁ¬ËÁ‚ÞzµÕ ¹bÅ ´ ÉiÊbÀy¹bÁ½ËØ µÃ¹õÌyÉbÁMØ>½ËÀtÆÎƼÀtºæµtÕ ³ ºÃłÀÚsØb¹Å ´ ÉiÊbÀ$¬Ë/Á BzÁ‚¬ÔƼÀ£Þb½¾ØM× ´ µEÚsςŊÆ
Æ ´ ÀtØÉbºÃÀ »M¬ËÁzĹbÙ ´ ÉnºæĒƼ¹$Ì£Éb»bÀ°¬ËÁzĊÀ ŠÀEµ¹ŊƸ¹nÙÿÐýÆ ´ ÀtØ ´ ÉiÊbÀ Á‚¹£¬¾ÁvÆú¼¬ËÁµì¶¿¹º¼Ä‚¬ËÁÂÉb½Ë¬ËÆñØbÚ
Æ ´ À·&ÉiØ£½¾ÀÆÃÆÃÀtºæµ8Ċ¹zÕ
ÑM¹bÌyÀƼ¬ËÌyÀعbÅõÌ£Éiؑ·ÉnÁvÆ8Æù’º¼ÀEµÃÀtº¼ÊbÀ°É£µÃ×ÂÉb¿tÀ¹nÙý×ÂÉnÞÀ°ÁvÅÂÌÏ(Àtºæµو¹bº˜µÃ¹bÌyÀ×ÂÉbºÎÐ
Æ춿Ž¾ÉbºÆ ´ ¬¾Á‚ޑƼ¹-ÏzµÀ B½¾½ËÀoÄ>¬¾Á¢¬¾Á¢Æ ´ À$وŊƼłºÃÀÕåÖÀbî ½Ë½DÆæÉn½¾»>ÉnÏ(¹bŊư×ÂÉbÞbÀ$ÁvÅÂÌÏ(Àtºæµ¬¾Á¢É
Ìy¹bÌyÀtÁvÆoÕ
jýÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚Þ’¬¶µ˜Ä‚&¬ ’¿ŽÔÆ Ùˆ¹bºÌ$À¦Æù’ƼÉn½¾»ÉnÏ(¹bÅŠÆ ¬ËÁ>Æ ´ À$ÉnϵÎÆúæÉb¿ÆEÚRµÎ¹’3ï  ñÅzµñÆ°·&ÉbÁvÆ
ÆùB½¾ÀEÉiÊÀعbŤ·8¬ÔÆ ´ ÅÂÁÂĊÀtºæµÎƼÉnÁzĊ¬ËÁÂÞ Æ ´ ɀƑó jýÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚Þ ¬¶µ£µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ¢Æ ´ ɀƒï5î ½¾½¸ÏzÀ
µÃ×zÀEÁÂĊ¬¾Á‚޵ùbÌyÀƼ¬ËÌyÀ¦Æ ´ ¬¾Á‚»M¬ËÁÂÞÉnÏ(¹błÆEÕ ó£å ´ ÀtÁ Æ ´ À¦×ÂÉnºÃÆ춿Ž¾Ébº¼µ8¹bÙØb¹łº˜¬¾ÌyÌ$ÀoĊ¬¶É€ÆÃÀ
µÃ¬ÔƼÅÂɀƼ¬Ë¹Á$Ï(ÀE¿t¹bÌyÀ¸¿½¾ÀEÉbºÃÀEºÆùØb¹ÅsÚnعbÅsî ½Ë½zµÎÀEÀ&· ´ ɀÆÁ‚ÀEÀEõDƼ¹ÏzÀĊ¹bÁ‚ÀWÕ ¹Åy·8¬Ë½¾½ ´ ÉiÊÀ
¹bׂÆì¾¹bÁµEÕ ³´ ÀµñƼº¼ÉnÆÃÀtÞ¬ËÀoµ&¬ËÁõÆ ´ ¬¾µÏ(¹M¹b»’·8¬¾½Ë½mĊÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(À°Ì£ÉnÁMØ£ÆùyعbÅs(Õ SÊbÀEº&Æì¾Ì$ÀڂØb¹Å
·8¬¾½Ë½sÞvÉn¬¾ÁµÃ»M¬Ë½¾½s¬¾Áõ×zÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞÂÕ
jýÉnÞÀ ÓmÉiØb¹błÆEÕ
³´ À½¾ÉµñÆÆñ·&¹¸Æùׂ¬¶¿tµ ´ ÉiÊbÀÈÏzÀEÀtÁ$ׂº¼ÀÆÎÆñØʀÉbÞbłÀÛkó ³´ ¬¾Á‚»ÉbÏz¹ŊÆý¬ËÁŠÙˆ¹°ÄŠÀEÁµάËÆñØbÚnÆ ´ ¬¾Á‚»
ÉnÏ(¹błÆ×zÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞÂÕ ó
³´ ¬¶µ8¹bÁ‚À°¬¶µ8Þb¹¬ËÁÂÞƼ¹$Ï(Àׂº¼ÀÆÃÆñصÃ×zÀo¿¬ Bz¿nÕ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò àã
SÁÉ¦Þ¬ËÊÀtÁõ×ÂÉnÞÀbÚMØb¹Åõ¿EÉnÁPBÂÁÂÄÆ ´ À°Ùˆ¹b½¾½Ë¹€·8¬¾Á‚Þ$Æ ´ ¬¾Á‚ÞvµtÛ
¸ ÈÇ ¹ÁvÆÃÀtÁvÆ
¸ ? ɀƼÀ
¸ ³ ¬ËÆý¾À
¸ jýÉbÞbÀ @ï ?öðjýÉnÞÀ ä˜Å‚ÌÏ(Àtºæó÷
¸ ъ5À 4vłÀtÁz¿ÀïñĊÀEÁƼl¬ B(¿tɀƼ¬Ë¹Á
¸ ͘º¼¿ ´ ¬ËʀÉn7½ Énº¼»
¹bőÉbºÃÀ˜×‚ºÃ¹ÏÂÉnϽËØÙpÉnÌy¬Ë½¾¬¶ÉnºP·8¬ËÆ ´ Æ ´ À>Bº¼µÎÆPو¹łºoÚbÆ ´ À˜½¶ÉbµÎÆÆñ·&¹Ì£ÉiئÏ(Àɽ¾¬ËÆÎÆý¾À ς¬ÔÆ
¹nÙDÉ$Ì؊µñƼÀtº¼Ø£Æù£Ø¹bÅsÕ
³´ ÀĊÀtƼÉn¬¾½¶µ¹nÙÆ ´ 2À BºæµÎÆ&و¹łºoÛ
ÇȹbÁvÆÃÀEÁvƸ·8¬Ë½¾½ B½¾½sÌy¹µÎƸ¹nÙmعbłº8×zÉnÞbÀÕDïPÁ‚ÀEÀEÄõÁ‚¹nƸÀ Š×‚½¾Éb¬ËÁõ¬ËÆEÕ
³´ ÀÄÂɀÆÃÀ‘Þb¹MÀEµ¬ËÁ Æ ´ À’Ƽ¹b× º¼¬ËÞ ´ Ʀ¿¹ºÃÁ‚ÀEºEÕ-ïßÆ$ºÃÀoÉbõµÃ¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ>½¾¬Ë»À§ðEö:ÑMłÁÂÄÂÉi؊÷
â >Éi1Ø dnáábèÂÕ ó ïŵÃÀ‘Æ ´ 9À aÉb×ÂÉnÁÂÀEµÃÀ¿ ´ Ébº¼É¿5ÆÃÀEº¼µو¹bº’ÑMłÁzĂÉiØb(Ú >¹bÁÂĂÉiØÚ ³ łÀEµ¼Ä‚ÉiØbÚ
dbm
åÖÀEĊÁ‚ÀoµÃÄÂÉiØbÚ ³´ łºæµÃĂÉiØÚ 6 ºÃ¬¶Ä‚ÉiØÚnÉnÁÂÄтɀÆÃź¼Ä‚ÉiØÕkï ´ ¬ËÞ ´ ½ËØ°º¼ÀE¿t¹bÌyÌyÀtÁÂĽËÀoÉnº¼Á‚¬ËÁÂÞ8Æ ´ ¹vµÎÀ
×ÂÉbºÎƼ¬¾¿tł½¾Ébºý¿ ´ ÉnºæÉb¿ÆÃÀtºæµEÕ ³´ ÀtئÉnº¼À&Á¹nÆ ´ ÉnºæÄÚ€Æ ´ ÀtØ$Énº¼ÀÈÊÀtº¼ØŵÃÀوł½:ÚÉbÁÂÄÆ ´ ÀEؽ¾¹v¹»ÙpÉnº
Ìy¹bº¼À$ìÔôRÀtº¼ÀtÁvÆ°Æ ´ ÉbÁ¢¹Á‚ÀyÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEºÆ ´ ÉnÁ¢Æ ´ À$½¾ÀÆÃÆÃÀEº¼µ و¹ºъłÁÂĂÉiØ ¹ÁÂĂÉiØ ³ łÀEµ¼Ä‚ÉiØ
ÀÆæ¿nÕ¾ÚË3Õ ¹Åsî ½Ë½RÏ(ÀÉnς½¾À˜Æ¼¹¦Ì£ÉbºÃ»’ÄŠ¹€·8Á‘Æ ´ ÀĂÉiØ£¹bÙkÆ ´ À°·ÈÀEÀt»’ɦ½Ë¹bÆ 4vł¬¶¿æ»bÀEºEÚMÉnÁzđعbÅsî ½Ë½
´ ÉiÊÀÞºÃÀoɀÆÃÀEº¬ËÁŠÙˆ¹ºÃÌ£ÉnÆì¾¹bÁ-ĊÀtÁµìËÆñØbÕ £ ¬¾Þ ´ ½Ëؒº¼ÀE¿t¹bÌyÌyÀtÁÂĂÀEďÕ
³´ À ³ ¬ËÆý¾À‘Ébׂ×zÀoÉnºæµÉ€Æ¦Æ ´ À’Æùb× ¹nÙÆ ´ À×ÂÉnÞÀbÚD¿ÀEÁƼÀtº¼ÀEÄÕ é µÎÅÂÉb½Ë½¾Ø¢Æ ´ À‘ÆìËÆý¾À‘·8¬¾½Ë½
¬¾Á¿½¾ÅÂĊÀPµÃ¹bÌyÀµÃ¹bºÃƏ¹nي¬¾Ä‚ÀtÁvÆì Bz¿tÉnÆì¾¹bÁsÕ 6 ¹bºkÀ ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚiÉÆìËÆý¾ÀÌ£Éiؘº¼ÀEÉďÛ"ð jNS"ï çIdYâÐzÆ ´ À
`°¬ËÆÎÆñP Ø >¹MĂÀt½¶ó‚Õ ³´ À°ÆìËÆý¾À¬¾µ˜ó€Æ ´ *À `°¬ÔÆÃÆñØ ¹ŠÄŠÀE½ÃðEÕPYó jNSNï çµd$âó$¬¾µ¸Æ ´ À¬¶ÄŠÀtÁvƼl¬ Bz¿EɀƼ¬Ë¹Á
و¹bºÆ ´ À‘µÃ5À 4vłÀEÁ¿À£¹bÙ8×ÂÉnÞÀEµEÛ ³´ ¬¶µ¬¶*µ jD¹b¬¾ÁvÆÎÐß¹nÙÿÐßïÒÁƼÀtº¼ÀEµÎ*Æ çµdYâ‚PÕ ¹bÅ Á‚ÀEÀEĊÁsî ƦÉb½Ë·Éi؊µ
´ ÉiÊÀ ɦÆìËÆý¾ÀbÚzÁ‚¹bºÁ‚ÀEÀEÄ-ÉnÁ-¬¶ÄŠÀtÁvƼl¬ Bz¿EɀƼ¬Ë¹ÁsUÕ ÈłƸ¬ÔÆoî µ8Ï(ÀEµÎÆ8Æù ´ ÉiÊÀ°Ïz¹bÆ ´ Õ
³ ¬ÔƼ½ËÀoµÉnº¼À¸Ìy¹µÎÆ&¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆPو¹<º jNSï5î µEÚÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀ¸Æ ´ ÀtأĊÀE½Ë¬¾Ìy¬ÔÆÆ ´ ÀÏ(¹bÅÂÁÂĂÉnº¼¬¾ÀEµ¹bÙ
Æ ´ À jNSï5Õs͸ÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚ÞõÆ ´ ɀÆÞb¹MÀEµ Ï(ÀtعbÁÂÄ Æ ´ À£Ï(¹bÅÂÁÂĂÉnº¼Ø¹nÙ¯É j<Sï5î µ×(¹b¬¾ÁvƹnÙ&ÉbÞbº¼ÀtÀtÐ
ÌyÀtÁvƼµ&¹ºPƼ¬ÔƼ½ËÀÉnº¼À˜ÏzÉbµÃ¬¾¿EÉn½¾½ËØ£½¾¹µÎÆEڊÉbµPÙpÉnº8ɵȺ¼ÀƼºÃ¬¾ÀtʀÉb½(ÉnÆɦ½¾ÉnÆÃÀEº&ĂÉnÆÃÀ Þb¹MÀEµEÕ ³´ ɀƬ¶µtÚ
¬ËÙȬËÆ°¬¶µÃÁsî ÆĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀoÄ ÏMØ-Æ ´ ÀƼ¬ÔƼ½ËÀÚkعbÅ>·&¹bÁsî Æ°ÏzÀ£ÉnϽËÀ¦Æù BÂÁÂÄ ¬ÔÆoÕ$ÑvÆæÉi؝¬ËÁÖÏ(¹błÁÂĵtÚ
µÃ×ÂÉnº¼»¦ÁÂÀtè· j<SïñµP· ´ ÀtÁØb¹Å£Á‚ÀtÀoÄyÆùzÕï5î ½¾½zÆæÉn½¾»£ÉnÏ(¹bŊÆÈÆ ´ ¬¶µ&Ì$¹ºÃÀ˜½¾ÉnÆÃÀtºoÚv· ´ ÀtÁ‘ƼÉn½¾»M¬ËÁÂÞ
ÉnÏ(¹błÆ jNSïñµtÕ
丹€·#·&À ´ ÉiÊbÀ¸Æ ´ À’ð jýÉnÞÀ8@ï ?óÂÕbïßÆEî µ&É· ´ ¹b½¾À8Ƽ¹bׂ¬¶¿8¹bÁ£¬ËÆEî µÈ¹€·8Ásڵùï5î ½Ë½zƼÉb½Ë»yÉnÏ(¹bŊÆ
¬ËÆ&ɀÙÿƼÀtº&ïDƼÉb½Ë»yÉnÏ(¹bŊÆ$ðõÃ5À 4vłÀEÁ¿À¸Ì£ÉbºÃ»Šµ¼óÉnÁÂĒóÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊiÉb½‚Ì£Énº¼»ŠµtÕ ó 6 ¹ºÈÁ‚¹€·Ú½ËÀtÆEî 7µ  ñÅzµñÆ
µ¼ÉiØyÆ ´ ÉnÆ8Æ ´ À×ÂÉbÞbÀ°ÁMłÌÏ(Àtº˜Þb¹MÀEµ¬¾ÁõÆ ´ ÀÏ(¹nÆÃÆùbÌ ºÃ¬¾Þ ´ Ƹ¿¹ºÃÁÂÀtºoÚMµÃ¹$Æ ´ ÉnƸØb¹Åõ¿EÉnÁ ¨Â¬¾×
×ÂÉbÞbÀEµÉbÁÂPÄ BÂÁÂÄõ· ´ ɀÆ8عbÅ-Énº¼À ½¾¹M¹b»M¬¾Á‚Þو¹ºEÕ
ÑM5À 4vłÀEÁ¿*À Énº¼»MµEÕ
å ´ ÀtÁ¤Øb¹ŧ¿º¼ÀEÉnÆÃPÀ jNSIï çµd$ä‚Úý¬ËÆyÌyÉiØ ¿t¹bÁµì¾µÎÆy¹nÙàõ×ÂÉnÞÀbÚD¬Ôƣ̣ÉiØ ¿¹Áµά¶µÎƦ¹n٘è
×ÂÉbÞbÀEµEÚM¬ÔƸ̣Éiؑ¿t¹bÁµì¶µñÆöˆØ¹bÅõ·&ÉbÁvÆ&Ƽ¹’ÉiÊb¹¬¾Ä’Æ ´ ¬¶µ¼÷&¹bUÙ dDã×zÉnÞbÀoµtÕ
&ŊÆ&عbőĂ¹bÁsî Æ&·ÉnÁvÆƼ¹ ´ ÉiÊbÀ8Ƽ¹ƼłºÃÁ’Æ ´ À ×ÂÉnÞÀ¸Æ¼¹¦µÃÀtÀ˜¬ËÙsÆ ´ Àtº¼À¬¶µÈÌ$¹ºÃẠ̀ɀÆÃÀEºÃ¬¶Én½
¹bº8Á¹nÆEÕ ³´ ÉnÆEî µ¸Éy·&ɵñƼÀ°¹nÙDÆì¾ÌyÀbÕ8ÑM¹£· ´ ɀƸ·&À ´ ÉiÊÀ°ÉbºÃÀóvÑM5À 4vłÀEÁ¿*À Énº¼»Mµ¼ó‚Õ ³´ ÀtØ
ÀôRÀE¿Æì¾ÊbÀE½Ëؑµ¼Éiؒ· ´ ÀtÆ ´ ÀEºÆ ´ ÀEºÃÀ°¬¶µ¸ÉnÁ¹nÆ ´ Àtº8×ÂÉbÞbÀ ¬ËÁõÆ ´ ÀµÎ À 4ÅÂÀtÁ¿tÀ ¹º8Á‚¹nÆoÕ
͘µ·&À’µÃÀtÀy· ´ ÀtÁB·&ÀyƼÉb½Ë» ÉbÏz¹ŊÆ jýÉnÞÀ¦@ï ?¦î µtÚDµÎ¹ÌyÀ¦Æ¼¬ËÌyÀoµØb¹ÅÖ¿EÉnÁÖÆÃÀE½Ëo½  ñÅzµñÆÏMØ
Æ ´ PÀ jýÉnÞÀ£@ï ?Õöð j&dDã€ó‚ÚDÉn½¾¹bÁÂÀbÚDÌyÀEÉnÁzµÆ ´ ɀÆ$Æ ´ ÀEºÃÀ’¬¶µ¦Á‚¹ Á‚ À MƦ×ÂÉbÞbÀbÚmÆ ´ ɀÆ$Æ ´ ¬¶µ¬¶µÉ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò à ä
¹bÁÂÀÐÒµ ´ ÀEÀƼÀtºoÕÝ&Ŋƣ¬Ë٘¬ËÆyº¼ÀEÉõ¢ð"j&dDãoÐæàEóÂÚkÆ ´ ÉnÁ¤Øb¹ŧ»MÁ‚¹€·]Æ ´ ÉnÆyÆ ´ ¬¶µ$¬¾µ$Æ ´ ÀBzº¼µÎÆ$¹bÙ
µÃÀtÊbÀEº¼Éb½@Õ ÷
&ŊƸÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½¾½ËأعbÅ-¿tÉbÁsî ÆoÕ
ïÒÁ‘Æ ´ À°Ïz¹bÆÎƼ¹b̺¼¬ËÞ ´ Æ¿t¹bº¼Á‚ÀtºoÚMØb¹bőׂŊƘɦ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ°Þb½¾ØM× ´ ÐÉ$½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀÉbºÃº¼¹€· ×z¹¬ËÁvƼ¬ËÁ‚Þ¦Æù
Æ ´ ÀºÃ¬¾Þ ´ ÆÎÐDƼ¹£Ì$ÀoÉnÁ¤ðæÇȹÁƼ¬ËÁMłÀoµ¹bÁÆ ´ ÀÁÂÀ MƸ×ÂÉnÞÀbÕ ó
͸ÁÂÄ ¬ËÙ¸Æ ´ ÀEºÃÀõ¬¶µÁ‚¹bÆ ´ ¬¾Á‚ÞÖ¹bÁ Æ ´ À-Ïz¹bÆÎƼ¹bÌ º¼¬ËÞ ´ Æy¿¹ºÃÁ‚ÀEºEÚÆ ´ ɀÆyÌyÀEÉnÁzµÆ ´ ɀÆyØb¹Å
·&Àtº¼À8ÆùM¹ÏÂŵÎØ$Ƽ¹ׂŊÆ&Æ ´ À ÉbºÃº¼¹€· Æ ´ Àtº¼ÀbÚvςŊÆ&Æ ´ ɀÆØb¹bŒ¿EÉnÁ‘µÎÆì¾½¾½@ÚMׂº¼¹bÏÂÉbς½¾Ø¦Þ¹ÆùÆ ´ À
Á‚ À vƸ×zÉnÞbÀ°Ébµ·&Àt½¾½:Õ
£ ¹€·&ÀtÊÀtºoÚb¬ËÙkØb¹őµÎÀEÀɦ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀõðÎÏ(†¹ ‚ó‚Úvɽ¾¬ÔÆÃÆý¾À µ 4vÅÂÉnº¼ÀbÚMĊºæÉi·8Á£¬ËÁ‘Æ ´ À Ï(¹nÆÎƼ¹bÌ,º¼¬ËÞ ´ Æ
¿¹ºÃÁÂÀtºoÚÆ ´ ÀtÁõÆ ´ ɀƸÌyÀEÉbÁµ&Æ ´ ɀÆ8Æ ´ ɀÆEî µÆ ´ ÀÀtÁÂĹnÙÆ ´ ÀµÎ À 4ÅÂÀtÁ¿tÀbÕ
é Á‚½¾ÀEµ¼5µ h é Á‚½¾ÀEµ¼5µ hg¹bÅ#Ìy¬ËÞ ´ Æ£ À vƼÀtÁÂÄ Æ ´ mÀ j<Sïöˆ¹bº‘· ´ ɀƼÀtÊbÀEº£µÎ À 4ÅÂÀtÁ¿tÀõ¬ËƑ¬¶µñÐ
Ì£ÉiØMÏzÀõµÎ¹Ì$À ;8ÀEµÃÀEÉbº¼¿ ´ Ú¹º¦kÉ ;8ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀÚý¹bº¦· ´ ɀƼÀtÊbÀEºæ÷½¾ÉnÆÃÀEºEÚý¬¾Á · ´ ¬¶¿ ´ ¿EÉbµÃÀ‘Øb¹Å
Á‚ÀEÀEđÆù£×‚ŊƘÉbÁõÉbºÃº¼¹€· Æ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ Æ ´ ÀÏz†¹ Õ
³´ À$Ïz†¹ >¬¶µ ÌyÉĊÀƼº¼ÉbÁµÃ×ÂÉnº¼ÀtÁvÆEڏµÃ¹’Æ ´ ɀưØb¹Å¢¿tÉbÁ>½¶É€ÆÃÀEº×ÂŊƵιÌ$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þõ¬ËÁ¢¬ÔÆ Æù
¿tÉbÁ¿ÀE½RÆ ´ ÀÏ(†¹ Õ
ÑM¹$¬ÔÙkعbŒµÃÀtÀ ÉÏ(†¹ £·8¬ÔÆ ´ ÉnÁÉnº¼ºÃ¹€·¤¹bÁ‘Æùb×kÚÆ ´ ɀÆ&ÌyÀEÉnÁzµÆ ´ ɀƹbÁ¿tÀ¸Æ ´ ¬¾µ&·ÉbµPÆ ´ À
½¶ÉbµÎÆ×zÉnÞbÀ°¹bÙkÆ ´ ÀµÎ À 4ÅÂÀtÁ¿tÀbÚŠÏ‚ÅŠÆ˜Æ ´ ÉnƸØb¹bŽ¾ÉnÆÃÀEº8À MÆÃÀEÁÂĊÀEÄõ¬ËÆEÚµùÂÛ ³ łº¼ÁÆ ´ À×ÂÉbÞbÀbÕ
³´ ÀµÃ5À 4vłÀtÁz¿À°Ì£Énº¼»‘Énׂ×(ÀEÉbº¼µ!Í SCV!= Æ ´ À×ÂÉnÞÀ°@ï ?Õ
͸ºæ¿ ´ ¬¾ÊiÉb7½ >Énº¼»ŠµtÕ
͸ºæ¿ ´ ¬¾ÊiÉbD½ Énº¼»MµkÉnׂ×(ÀEÉbºsÆù˜Æ ´ À&WÓ = 6³ ¹bÙŠÆ ´ ÀÈ×ÂÉnÞÀ@ï ?¦ÕMö ³´ ¬¶µk¬¶µmÉb½Ë½¬ËÁÆ ´ À&Ïz¹bÆÎƼ¹bÌ
º¼¬ËÞ ´ Ƹ¿t¹bº¼Á‚Àtº¹nÙmÆ ´ À×zÉnÞbÀڊÁ‚¹€·Õ ÷
³´ À Ébº¼¿ ´ ¬¾Ê€Én½8Ì£Énº¼»§¬¶µ‘-É ;C=&? Ì£Énº¼»!öpłÁ‚½¾¬Ë»À-Æ ´ mÀ Ó é =]×ÂÉbÞbÀ-ÁMłÌÏ(Àtºæµ’ÉnÁzÄ
ÑM À 4ÅÂÀtÁ¿tÀ’Ì£Énº¼»bÀtºæµæ÷5՝ïßÆ$¿EÉnÁ ½¾¹M¹b»Ö½Ë¬¾»bÀ· ´ ɀƼÀtÊbÀEºØb¹Å ·&ÉbÁvÆEÚDï×zÀEº¼µÃ¹bÁzÉn½¾½ËآŵÎÀ‘Æ ´ À
avÉn×ÂÉbÁ‚ÀEµÃEÀ `ÉbÁ  ñ¬Rو¹bº£ið S½¾ÄÂó‚Õ
ïßƸ½Ë¹M¹»Mµ½¾¬¾»bÀ Æ ´ ¬¶µEÛ
'
(((((
'
(((
')'
(((
Ós¹M¹b»Šµ8µÃ¹bºÃÆ&¹bÙ½¾¬¾»bÀɦÆùb̦ϵÎÆùbÁÂÀbÕ
ßï Ùmعbő×ÂŊÆÆ ´ ÉnÆÌ£ÉbºÃ»$Æ ´ Àtº¼ÀbÚMÆ ´ ɀÆÌ$ÀoÉnÁµÈÆ ´ ɀÆÆ ´ À ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹Á‘¹Á’Æ ´ ¬¾µ×ÂÉbÞbÀ¬¾µ
Á‚¹½¾¹bÁÂÞbÀtºPºÃÀ 4Ŭ˺¼ÀEÄ$¬¾ÁyÆ ´ À µÎłϬ ñÀE¿5ÆoÚ¬¾Á£Æ ´ À˜¿¹ÌyÌ$¹ÁŠÐÒµñƼ¹bº¼À&ϬËÁÂĂÀtºoÕ £ ¹€·ÈÀEÊbÀEºEÚn¬ËÆÈÌ£ÉiØ
µÎÆ쾽˽sÏ(ÀÆ ´ À°Æ¼ÉbºÃÞÀÆ8¹nÙýµÎ¹ÌyÀ½Ë¬¾Á‚»Šµ8Øb¹ÅõµÃÀƸÅÂ×>µÎ¹Ì$À Ƽ¬ËÌyÀ½¾¹bÁ‚Þ£ÉbÞb¹ÂڂµÃ¹yØb¹Åõ·ÉnÁvÆÆù
»bÀEÀt×£¬ËÆ&ÉbºÃ¹łÁÂďÕöˆïÒÁ‘Æ ´ À ͸ºæ¿ ´ ¬ËÊÀE5µ hm䘹nÆ&¿EÉnº¼ºÃØM¬¾Á‚Þ¬ËÆ&Énº¼¹bÅÂÁÂÄy·8¬ÔÆ ´ عbÅ£ÀtÊÀtº¼ØM· ´ Àtº¼ÀbÕ ÷
ÑM¹· ´ ÉnÆPØb¹ŒĊ¹¬¶(µ jNSïñä ³ ÆùÆ ´ !À ¦S°Ñ ³ ;>=&<Ç =Pä ³ ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹Á£¹bÁyÆ ´ À¸×ÂÉbÞbÀÐ
ׂŊÆÉÁ‚¹nƼÀ¦¬¾Á º¼ÀEÄ¢µÃÉiØM¬¾Á‚ÞÂڏó¬Ñ =(==ÍÓmÑ S¦Ûýöˆ×zÉnÞbÀ$¬¶Ä>¹nÙÈÌ$¹ºÃÀ¦ºÃÀo¿ÀEÁÆ°¬¾ÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æì¾¹bÁ(÷ñó‚Ú
ÉnÁzÄÆ ´ ÀtÁ¢ÉnÆÆ ´ ÀyÊbÀEºÃØ-Ï(¹nÆÎƼ¹bÌ ¹bÙÆ ´ Ày×ÂÉbÞbÀÚzƼ¹‘Æ ´ À$½ËÀtÙÿÆ°¹bÙÆ ´ À$×zÉnÞbÀ¦@ï ?ڏ×ÂÅŠÆ Ø¹błº
º¼ÀEÄÞb½¾Øv× ´ و¹º£ðÃ͸ºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀÕ ó
͸ºæ¿ ´ ¬¾ÊiÉb½8×ÂÉnÞÀEµ£ÉbºÃÀõ¬ËÁ¤Æ ´ ÀÏÂÉb¿æ» ×ÂÉnºÃÆ£¹nÙ°Øb¹bźyµÃÀE¿Æì¾¹bÁsÚ&¬¾Á ƼÀtº¼Ì£µy¹nÙ°× ´ ØMµÃ¬¶¿tÉn½
×ÂÉbÞbÀ£½¶ÉiØb¹błÆE՝丹bÆÆ ´ PÀ V!=&;W ÏÂÉb¿æ»vÐ¸Æ ´ ɀÆyµÎ×(ÀE¿t¬¾Éb½P×ÂÉbÞbÀ£¬¶µو¹bº$ÉnςϺÃÀEÊv¬¶É€Æ¼¬Ë¹ÁµÉnÁzÄ
µ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉbÁÂďÕ &ŊÆÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½¾½¾ØbÚsعbÅ¢Æ ´ º¼¹€· Énºæ¿ ´ ¬¾Ê€Én½µÎÆÃŊô ¹ŊÆÏÂÉ¿æ»(Õ ³´ ÀEÁB· ´ ÀtÁBØb¹Å
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò àoã
·ÉnÁvÆyÆù µÃÉiÊÀõµÃ×ÂÉ¿ÀbÚ&Øb¹ŧÆæÉn»bÀÉb½Ë½¸¹bÙ˜Æ ´ À>Énºæ¿ ´ ¬¾ÊiÉb½8µñƼŊôÚ8ÉbÁÂĤÌ$ÀEºÃÞÀ¬Ëƒ¬¾ÁƼ¹BÆ ´ À
Énºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀ ς¬¾ÁÂĊÀtºæµEÕ
6 ¬ËÁÂÉb½Ë½¾ØvÐ(jýÉnÞÀ ä˜Å‚ÌÏ(ÀtºæµtÕ
ï8ŵÃÀÆ ´ À·&¹bºæÄ#"ð jýÉnÞÀä¸Å‚̦ÏzÀEº¼µ¼ó‚Ú(ςŊư︵ ´ ¹bł½¶Ä-ºÃÀoÉn½¾½ËØõÏ(À¦µ¼ÉiØv¬¾Á‚Þ‘ó jýÉnÞÀ ïñĂÀtÁŠÐ
Æì Bz¿EɀÆì¾¹bÁzó‚ÚŠÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀ ¬ËÆEî µ¸É¿5ÆÃÅzÉn½¾½Ë̦ؒÅ¿ ´ Ì$¹ºÃÀ Æ ´ ÉnÁÉ$ÁMłÌÏ(ÀtºoÕ
£ ÀEºÃÀî µ8ÉbºÃÀµÃ¹bÌyÀÉb¿5ƼÅÂÉn½8ðÃ×ÂÉnÞÀÁMł̦ÏzÀEº¼µ¼ó¦ÙˆºÃ¹ÌÌؑÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtÛ
ðÃ䘹nÆÃÀEÏz¹M¹»B¬Ñ dDãoÐñÑMÉç ãnó¤ð ¢2`°Lï ;C= 6 àÐßïÎïßÐæàbÚ&àÐßïÎïÃïßмàoó#"ð ÀEÁvƼÉn½ ³ Ào¿ ´ Á‚\¬ 4vłÀ j<ãiмàoó
"ð j<diÐÒèbó
³´ !À Bº¼µÎÆȹÁ‚À Ì$ÀoÉnÁµEÛDó ³´ ¬¶µP¬¶µÉ×ÂÉbÞbÀ¬ËÁ£Æ ´ À°ä¸¹nƼÀtÏ(¹M¹b»ŠµÈµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoڊºÃÀEׂºÃÀoµÎÀEÁvÆì¾Á‚Þ
ÑM×(ÀtÀoÄ ³´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµÁMłÌÏ(Àtº¼ÀE¯Ä dãiÐ:/ç ãMÕ ó
ä¸ À vÆoۘó ³´ ¬¾µ˜¬¾µ ɒ×ÂÉbÞbÀ¹ÁÆ ´ µÀ ¢ ½¾¹bÏÂÉbR½ `°Á‚¹€·8½¾ÀEĂÞbÀïÒÁŠÙˆºæÉbµÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼YÀ XRïßÆEî µÉ¿¹̦Ð
ÌyÀtÁvƼÉbºÃ؝¹ÁBºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀ¦ÁMł̦ÏzÀEº£Yà XïÒÁÖ×zÉnºÃÆ춿ł½¶Énº°¬ËƬ¾µ¿t¹bÌyÌyÀtÁvƼÉbºÃØ>¹ÁÖµÃÀE¿Æì¾¹bÁµ°ïÃï
ÉnÁzĝïÎïÃ︹nÙÆ ´ ÀyĊ¹Š¿łÌyÀtÁvÆoÕ ó¢öˆïÒÁ>Æ ´ À$ºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ¸½¾¬¶µñÆoڏØb¹bÅ ·È¹ł½¾Ä µÎÀEÀÆ ´ ɀưºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀ
ÁMłÌÏ(Àtº à ·&ɵÈó ³ ¹€·Énºæõ £ ¬ËÞ ´ qÐ jDÀEºÎو¹ºÃÌ£ÉbÁ¿!À Sº¼ÞÉbÁ‚¬ËòoɀƼ¬Ë¹ÁµtÛÍ ÑMÆúæɀÆÃÀEÞb¬¶>¿ ;8¹½ËÀو¹bº
¢ º¼¹bł×M·Énº¼ÀEó‚ÚvÏM Ø ?¹błÞ½¾Éµ˜œÇ =ÁÂÞbÀt½¾ÏÂÉbºÎƬË9Á ałÁ‚À£àoãbã d‚Õ ÷
ä¸ À vÆoÛð ³´ ¬¶µ8¬¶µ8É$×ÂÉnÞÀ ¹ÁÌyÀEÁÆæÉn½Æ¼ÀE¿ ´ ÁÂ̬ 4vłÀoµtÚMÆ ´ 2À BºæµñÆ8×ÂÉbÞbÀ°¬Ë9Á jNSNï çãMÕ ó
³´ À&½¾ÉµñÆoڏ"ð j&d€Ðßèó‚ÚiµÃÉi؊µkÁ‚¹nÆ ´ ¬ËÁÂÞÌy¹bº¼ÀÆ ´ ÉnÁ¦ó ³´ ¬¶µ¬¾µm×ÂÉnÞNÀ ç¦è¹nZÙ jNSAï çId‚Õ ó £ ¹€·
Ċ¹’عbŝ»MÁ‚¹€·K· ´ ÉnÆ¸Æ ´ À$µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ¬¶µ :1ÈÀo¿tÉbŵÎÀ¬ÔÆoî µ˜¬ËÁÆ ´ ÀÆæÉnÏ ó jDÀtºæµÎ¹ÁÂÉn7½ ;¸ÀE¿¹º¼ÄµtÕ ó
ÑM¬¾Á¿À-عbÅ#Ċ¹bÁsî Æ£Ìy¹€ÊbÀõ×ÂÉnÞÀEµ£Énº¼¹bÅÂÁÂÄ öp·ÈÀî ½¾½¸Éb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø ƼÉb½Ë» ÉnÏ(¹bŊÆyÆ ´ ɀƒ½¶É€ÆÃÀEº£¹bÁŠÐ
Æ ´ Àtº¼À>Í ;C=¤Æ¼¬ËÌyÀEµ˜· ´ ÀtÁØ¹bÅ-Ċ¹nÐ&µÎÀEÀ°Æ ´ ÀµÃÀE¿Æì¾¹bÁ-¹bÁÉó SÅŠÆ Ç&Énºæõ¼ó¦Ï(Àt½¾¹€·˜÷5Ú‚Æ ´ ÀEºÃÀî µ
Á‚¹¢Á‚ÀtÀoÄBÆù¢·È¹ºÃº¼Ø Æ ´ ɀÆ$Øb¹ŧ·È¹Ásî ƦÏ(ÀõÉbς½ËÀ’ÆùÖׂŊÆy¬ÔÆ$ÏÂÉb¿æ»RÚýłÁ‚½¾ÀEµ¼µÆ ´ ÀEºÃÀî µ$µÎ¹ÌyÀ
وº¼ÀEÉn»BĊ¬¶µÃɵñƼÀtºõöpµÃÅ¿ ´ Ébµ ´ ¬ËÆÎÆì¾Á‚ÞBÉnÁ§Ào¿¹Á‚¹bÌ¦Ø Ï‚¬¾ÁÂĊÀEºÆ ´ À·8º¼¹bÁÂޝ·&ÉiØÚ×zÉnÞbÀoµµÃׂ¬¾½Ë½
¹błÆEÚMÉnÁÂÄ$Æ ´ ÀtÁ’µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚Þ ´ Ébׂ×zÀEÁµýƼ¹͘ÓÑ S¦ÚnوźÎÆ ´ ÀtºoÚ×ÂŊÆPÆ ´ À¸×ÂÉbÞbÀEµº¼ÉĊ¬¾¿EÉn½¾½Ëئ¹bŊÆ
¹nÙ¹bºæĊÀtºÃÐýï5î ÊÀ°Á‚ÀtÊÀtº¸µÃÀtÀtÁÆ ´ ɀƸ½¶ÉbµÎÆ×zÉnºÃÆ ´ Énׂ×(ÀtÁ(÷5Õ
ÑM¹yÆ ´ À×ÂÉnºÃƼµ&¹nÙýÉ$×ÂÉnÞÀ°@ï ?1Énº¼ÀbÛ
ÑMł/Ï  ñÀo¿5Æ8Ð&ъÀtÞbÌyÀEÁÆÐÈÑMÀEÞbÌyÀtÁvƸ@ï ?K(Ð jýÉbÞbÀ @ï ?
ïßÆEî µ¸Éy½¾¬ÔÆÃÆý¾ÀĊ¬ÔôRÀtº¼ÀtÁvƸو¹º8ºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀµÎÀEÞbÌyÀtÁvƼµEڊÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀ°Æ ´ ÀEØÉbÄÂÉn׊ÆÆùyÆ ´ À°Ùˆ¹bº¼Ì
¹nÙmÆ ´ ÀÏ(¹M¹b»‘Æ ´ ÉnÆ&Æ ´ ÀtØõÉnº¼À¿¹bÌyÌyÀtÁvƼ¬ËÁ‚ÞzUÕ ÈłƸï5î Ì ÞbÀÆÃÆì¾Á‚Þ£É ´ ÀoÉbĹnÙDÌ؊µÃÀt½ËÙñÕ
³´ Àõð¼ÑMł¬Ï  ñÀE¿5Ææó×ÂÉbºÎÆ&¬¾µÈ¹bׂÆì¾¹bÁÂÉb½@RÕ ¹bÅĊ¹bÁsî Æ £ AÍ V!= Æùº¼Àt×(ÀEÉnÆPÆ ´ À µÃł/Ï  ñÀo¿5ƹ€ÊbÀEº
¹bÁBÀEÊbÀtº¼Ø ×zÉnÞbÀՑï5î Ä Énº¼ÞbłÀyÆ ´ ɀƦ¬ÔÆoî µÁ‚¹nÆÀEÊbÀEÁÖÞ¹M¹MĢƼ¹ Ċ¹-Æ ´ ɀÆEÚDłÁ½ËÀoµÃµØ¹bÅ ´ ÉiÊÀ
Þb¹M¹ŠÄ-º¼ÀEÉbµÃ¹bÁõƼ¹‘Ï(Àt½¾¬ËÀEÊbÀÆ ´ É€Æ Øb¹bź˜Ï‚¬¾ÁÂĊÀEº˜¬¶µ˜Þ¹b¬¾Á‚ÞyÆùÀ Š×‚½¾¹MĂÀ¦ÉnÁzĝÉn½¾½kÆ ´ À×ÂÉb×zÀEº¼µ
¨ÂØ>¹ŊƬ¾ÁÖ¿t¹bÌyׂ½¾ÀÆÃÀE½ËآĊ¬ÔôRÀtº¼ÀtÁvÆoÚkłÁ‚¹º¼Ä‚Àtº¼ÀEďÚkĂ¬Ëº¼ÀE¿Æì¾¹bÁµEÕyïßÙÈØb¹ŠوÀoÉnº°Æ ´ ɀÆ»M¬ËÁzÄ¢¹bÙ
Æ ´ ¬ËÁ‚ÞzÚm×ÂŊÆÆ ´ ÀÑMł¬Ï  ñÀE¿5Ʀ¹bÁBÀtÊÀtº¼Ø¢µÃ¬ËÁ‚Þ½ËÀ£×zÉnÞbÀ¯Õ SºÉnƽ¾ÀEÉbµÎÆÉnÁ§Í¿º¼¹bÁMØMÌ Ùˆ¹bºÆ ´ À
µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÕ¸|ö ;8Àtׂ½¶Éb¿tÀó ¢ ½¾¹bÏÂÉb7½ `°Á‚¹€·8½ËÀoĊÞbÀ ïÒÁŠÙˆºæÉbµÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼ÀÂð&·8¬ÔÆ ´ Dó ¢2`°ïñó‚Õ ÷
³´ Àtº¼À‘!Í ;C=²×‚½¶Éb¿tÀEµ· ´ ÀEºÃÀ£¬ËÆEî ½¾½ÈÏ(À’Þb¹M¹ŠÄÖÆù×ÂŊÆÆ ´ À‘µÃł/Ï  ñÀE¿Æ¹b,Á =ÈÍ˜Ç £ ×ÂÉbÞbÀbÚ
ÉnÁzđعbÅsî ½Ë½ÀEÊbÀEÁ·ÉnÁvÆÆù’µÃ×zÀE½Ë½k¬ÔƘÍÓk ´ À·Éiؒ¹ŊÆEÕ
ïÒÁ ×ÂÉbºÎƼ¬¾¿tł½¶ÉnºoÚzï¸ÉbÌ Æ ´ ¬¾Á‚»M¬ËÁ‚Þ¹nÙÆ ´ À$ъ×zÀEÀEõ ×ÂÉbÞbÀEµEÚRÉnÁÂĝعbłEº j ÉbÁÂÄ j=×zÉnÞbÀoµtÕ
¹bź½¶É€Æ¼ÀEµÎÆ µÃ×zÀEÀEõ ×ÂÉbÞbÀEµEÚRÉnÁÂÄ Øb¹bÅÂ!º j ÉbÁÂm Ä j ×ÂÉnÞÀEµEÚ(وºÃ¹Ì ̦ØMºÃ¬¶ÉbĝµÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµEڏ·8¬¾½Ë½
Én½¾½Ï(À½Ë¬¾ÊM¬ËÁÂÞ$º¼¬¾Þ ´ ƸÁ‚À MÆ8Ƽ¹£ÀEÉb¿ ´ ¹nÆ ´ Àtºo3Õ ¹bÅ-·8¬¾½Ë½kÁ‚ÀtÀođƼ¹ ¨Â¬¾×õÏ(ÀÆñ·&ÀtÀEÁõÆ ´ ÀEÌõÚÂÆ ´ ŵ
Á‚Ào¿ÀEµ¼µÃ¬ÔÆæɀÆì¾Á‚Þ-Æ ´ ÀÉbׂ×zÀoÉnºæÉnÁ¿tÀ£¹nÙÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀE¿ƦÁÂÉbÌyÀ’¬ËÁBÆ ´ PÀ jýÉbÞbÀ£@ï ?¦AÕ ¹ºÃÀ’Æ ´ ÉbÁ
Æ ´ ɀÆÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ڊØb¹bÅ·8¬Ë½¾½sÁ‚ÀEÀEÄ ³ £ = 6Dé ÓmÓBÑ é Na=Ç ³ ä>Í =#µÃ×zÀE½Ë½¾ÀEĹbŊÆoڊÏzÀo¿tÉbŵÎÀ
¹nÆ ´ Àtº¼·8¬¶µÎÀ£Ø¹bÅ Énº¼À£Þb¹¬ËÁ‚Þ-Ƽ¹ ´ ÉiÊÀyÆù> À M×zÉnÁÂÄB¹ŊÆÆ ´ À£ÙˆÅ‚½¾½ÈÁÂÉbÌyÀ’¹nÙÆ ´ ÀÉb¿tºÃ¹ÁMØvÌ
· ´ ÀEÁ¤Ø¹bŤÉnº¼Àõ¹º¼Ä‚Àtº¼¬ËÁ‚Þ¢Æ ´ À>µÎ×(ÀtÀoõtÕ,ð ?˜¹MÀoµ ³ ` ¿t¹bÌyÀ-ÏzÀtو¹bº¼À¹bº£É€ÙÿƼÀtº j<:oó
4vł¬¶¿æ»v½¾Ø’Þº¼ÉnÆÃÀEµ&¹ÁÆ ´ ÀÁ‚ÀEºÃÊÀEµEÕö ³´ ¬¶µ8¬¾µ’"ð ÀEÁÆæÉn½ ³ ÀE¿ ´ ÁÂ̬ 4vłÀoµÃó$ʊµtÕó ÀÆæÉn× ´ ؊µÃ¬¾¿EµtÕ ó
ä!¬¾Cµ ç‘ à d‚ÚMÉbÁÂÄ ³ ¬¾Cµ ç‘àEãÂÚvµÃµ¹ ³ `1Ċ¹MÀEµÈ¬ËÁzĊÀtÀoÄ¿t¹bÌyÀ˜Ï(Àو¹ºÃ2À jDÚMÀtÊÀtÁ’Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ÏMØ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dbá
Éb¿tºÃ¹ÁMØvÌ-Úv¬ÔƸ·&¹bŽ¾ÄÉnׂ×(ÀEÉbºÈƼ¹yÞb¹¦Æ ´ À°¹nÆ ´ Àtº8·ÉiØbÕ ÷ъ¹! ñÅzµñƸµÃ×zÀE½Ë½sÀEÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁ‚Þ¦¹bŊÆ8¹Á
Øb¹łº8µÎ×(ÀtÀoõ¸ÉbÁÂđ¹ÁعbłºCj#ÉbÁÂÄPj˜î µEÕ
Í8ÙÿƼÀtº8Æ ´ À’öˆ¹׊Æì¾¹bÁÂÉb½¶÷µÃł/Ï  ñÀo¿5Æ8¬¶µÆ ´ À’öpºÃÀ 4vł¬Ëº¼ÀEÄz÷ȵÃÀtÞÌyÀtÁvÆEÕ
³´ ÀµÃÀtÞbÌyÀEÁƸµÃ¬ËÞÁ‚¬ BÂÀtºæµ&ïÈŵÃÀbÚ¬ËÁõÁ‚¹£×ÂÉbºÎƼ¬¾¿tł½¾Ébº¹bºæĊÀtºoڊÉnº¼ÀbÛ
¸ j&a$Ð"ð jPºÃY¹  ñÀE¿5Ææó
¸ jNSïP¹Cº j Ðð jD¹b¬¾ÁvÆ&¹bÙïÒÁvÆÃÀEºÃÀoµñÆæó
¸ ;ђЦ"ð ;8ÀoµÎÀoÉnºæ¿ ´ ó
¸ ;>= 6 Ðð ;8ÀوÀEºÃÀEÁ¿Àoó
¸ Í°ÜnёÐðÃ͘ςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æì¾¹bÁzµæÜbÑ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉnÁÂĂó
¸ j#ÉbÁ¯ Ä j Ðð jłº¼×(¹µÃÀ ÉbÁÂ¯Ä jº¼¬ËÁ¿t¬Ë×½ËÀoµÃó
¸ ïÈÐðÎïÒÁzĊÀ ‚ó
¸ ¬Ñ ¦SÇ ¹º Цð¼ÑMł¬Ï  ñÀE¿5CÆ >Éb×-¹nÙýÇȹÁvÆÃÀtÁvÆæµÃó
¸ ёÐðæÑM×zÀEÀEÄ ³´ ¹Å‚Þ ´ Ƽó
¸ Ç ´ Æ8Ðð5Ç ´ ÀEÉnÆ¸Ñ ´ ÀtÀtƼó
å¢Àî ½¾½DƼÉb½Ë»ÉbÏz¹ŊÆÆ ´ ÀEµÃÀyµÎÀEÞbÌyÀtÁvƼµÌy¹bº¼À¦¬¾Á ðÃïÒÁvÆúæɀÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5Æ Í˜º¼¿ ´ ¬ÔƼÀE¿5Ƽłº¼ÀbÕ ó!͘½Ë½
Øb¹ŒÁ‚ÀEÀEģƼ¹¦»MÁ‚¹€·#و¹ºÁ‚¹€·Ú¬¶µÈÆ ´ ÉnÆÆ ´ ÀEºÃÀ Énº¼À¸Æ ´ ÀEµÃÀ µÃÀtÞÌ$ÀEÁvƼµEÚMÉbÁÂÄ£Æ ´ ɀÆ&Æ ´ ÀtØ ´ ÉiÊÀ
Éyµ ´ ¹bºÃƬ¶ÄŠÀEÁƼl¬ BzÀtºoڂÉnÁÂÄõØb¹Åsî ½Ë½Ï(ÀµñƼ¬¾¿æ»M¬¾Á‚Þ$Æ ´ ÉnƸ¬¾Ä‚ÀtÁvÆì BÂÀtº8¬¾Á-Øb¹łº×ÂÉnÞÀ @ï ?¦Õ
¹µÎƘ¿¹ÌyÌ$¹Á·8¬¾½¾½sÏzÀÛ
¸ ÑÖö:ÑM×zÀEÀEõæ÷
¸ [|ö >Én×sÚ¹bº8Ìy¹bº¼À Ébׂׂº¼¹bׂº¼¬¶É€ÆÃÀE½ËØڂÑMł/Ï  ñÀo¿5>Æ >Éb×õ¹bÙýÇȹÁƼÀtÁvƼ*µ /Ñ ¦S%Ç ˆ÷
¸ jK|ö j<Sï5ÚŠÆ ´ *À jD¹b¬¾ÁvÆ&¹bÙïÒÁvÆÃÀEºÃÀoµñÆ5÷5ڂÉbÁÂÄ
¸ ;>= 6 |ö ;8ÀوÀEºÃÀEÁ¿Ài÷5Õ
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$Àoµ¸ï&ŵÃÀ"ð ;¸óyºæÉ€Æ ´ ÀtºÆ ´ ÉnÁYó ;>= 6 ó‚Ú‚ÏÂŊƸ¬ÔÆoî µ˜×‚º¼¹bς½¾ÀṭɀƼ¬¾¿°Ï(ÀE¿EÉnŵÃÀ°¬ÔƬ¾µ
ÀEɵά¾½¾Ø‘¿¹ÁŠÙˆÅµÃÀEÄ·8¬ÔÆ ´ ð ;˜ÑŠón(Ð ;8ÀEµÃÀEÉbº¼¿ ´ [Õ Ãł¬ËÆÃÀĊ¬ËôRÀtº¼ÀtÁvÆÆ ´ ¬¾Á‚ÞµEÚŠÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ µÃ¬¾Ì$¬¾½¶ÉnºoÕ
ïÒÌyÌ$ÀoĊ¬¶É€ÆÃÀE½Ëؑو¹b½¾½Ë¹€·8¬¾Á‚Þ¦Æ ´ ÀъÀtÞbÌyÀEÁƸïñĂÀtÁvÆì BÂÀtºoڊØb¹Å·8¬¾½¾½ ´ ÉiÊbÀ°É£ä é N=(;Õ
³´ ɀƸÁMł̦ÏzÀEº¸¿tÉbÁÌyÀEÉbÁ-¹bÁ‚À°¹nÙDÀt¬ËÆ ´ ÀtºÆñ·&¹¦Æ ´ ¬¾Á‚ÞµEÛ
ïßƘ¿tÉbÁÏ(ÀÉ ³ SËÇ ç‘Ú‚¹º&¬ËƘ¿tÉbÁ-ÏzÀµÉ V!=&;˜ÑM"ï S ¡ä ç‘Õ
³´ ÀtØõÉnº¼À¹Á‚½¾ØµÃ½Ë¬¾Þ ´ Æý¾Ø‘ÄŠ¬ËôRÀtº¼ÀtÁvÆEÕ
³´ À ³ SÇ1ÁvÅÂÌÏ(ÀtºÌyÀEÉbÁµ ð SºæĊ¬¾ÁÂÉn½¾¬ËÆñ؝¬ËÁ ÉƼÉbς½ËÀ£¹bÙ¿t¹bÁvÆÃÀEÁvƼµEÕ æó =ÊÀtÁ¢¬ÔÙ8Øb¹Å
Énº¼ÀtÁkî Æ»bÀEÀtׂ¬¾Á‚ÞyÉÆæÉnς½¾À°¹nÙD¿¹bÁvƼÀtÁvƼµ&ØbÀtÆöÿÆ ´ Àtº¼Àbî µÁ‚¹nÆ8ÌÅz¿ ´ º¼ÀEÉbµÃ¹bÁ‘Æù$Ì£Én»bÀÉƼÉbς½ËÀ
¹nÙ¿¹ÁƼÀtÁvƼµ°¹€ÊÀtº ¹bÁ‚½¾¦Ø d¹bº¯è jNSïÎ÷5ڏØb¹Å¢µÎÆ쾽˽ ´ ÉiÊbÀ¦Æ ´ À£Á¹nÆì¾¹bÁÖ¹nÙ¹bºæĊ¬¾ÁÂÉn½¾¬ËÆñØbÚsÉnÁzÄ
Æ ´ É€Æ¸Æ ´ Àׂ¬¾ÀE¿tÀEµ8¬¾Á-Æ ´ À$µÎÀEÞbÌyÀtÁvƘÉbºÃÀ¬¾Á>µÎ¹ÌyÀµÎ¹ºÎƸ¹bÙDÉĂĊº¼ÀEµ¼µÃÉbς½ËÀ°¹º¼ÄŠÀEºEÕ8ÑM¹yÆ ´ ɀÆoî µ
Æ ´ 2À Bº¼µÎÆEÕ
³´ ÀµÃÀE¿t¹bÁÂÄsÚ"ð VýÀtºæµÎ¬¾¹bÁBÁMłÌÏ(Àtºæó‚ÚD¬¶µ· ´ ÀEÁ§Øb¹Å ´ ÉiÊbÀ£Æ ´ ¬¾Á‚ÞµÆ ´ ÉnÆ$Ċ¹Ásî ƦºÃÀoÉn½¾½ËØ
´ ÉiÊÀ ɦƼÉbς½¾À¹nÙ¿t¹bÁvÆÃÀEÁvƼµEÕ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò d‚à
ÇȹbÁµì¶ÄŠÀtºkÍ°ÜnÑ$öð¼Í¸Ï‚ϺÃÀEÊv¬¶É€Æ¼¬Ë¹ÁµsÉbÁÂÄÑ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉnÁÂĂóv÷zو¹bºsÀ ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÕo¹ÅÁ‚ÀtÊÀtº ´ ÉiÊÀ
ÌŽÔƼ¬Ëׂ½¾À°Í ÜnÑî µEÕ ³´ Àtº¼Àbî µ7 ñÅzµñƹbÁ‚ÀtÐmÆ ´ À°Í ÜnÑÕ £ ¹b½¶ÄŠ¬ËÁÂÞ$Éb½Ë½(¹nÙÆ ´ À Ébςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æì¾¹bÁzµPÉnÁzÄ
µ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉbÁÂõÈÆ ´ ɀƸØb¹ÅÅzµÎÀÕ
Í ´ ÚPςŊƦ̣ÉiØMÏ(À‘¬ËÆEî µÞÀÆÎƼ¬ËÁÂÞ ¹€ÊbÀEºµÎÆÃŊôRÀEďÕk>ÉiØMÏzÀØb¹Åsî ÊÀB½¾½ËÀoħ¹błÆ$Én½¾½Pعbłº
´ ɵ ´ ÆæÉnς½¾ÀEµ¬¾Á Æ ´ ÀÍ°ÜnÑBµÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹ÁsÚDµÎ¹>عbÅBÁ‚ÀEÀEÄBƼ¹>Ì£Én»bÀ’É>Á‚Àt·]ÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁŠÐ’ð¼Í ÜnÑ dnó‚Õ
¹bÅkî ½¾½m¿t¹b×MØõÉb½Ë½m¹nÙDÆ ´ À¹bº¼¬¾Þb¬¾ÁÂÉn½kÍ°ÜnÑB'ö  ñŵñÆ°óbÍ°Ünъó X‚Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Øb¹bÅ>¿EÉnÁ·8º¼¬ÔƼÀ¬¾Á>É ðtàoó
¬ËÙÈØb¹Å ½¾¬Ë»Ào÷˜¬ËÁvƼ¹Æ ´ ÀyÁ‚Àt·Úk½¾ÉbºÃÞÀtº¸ÆæÉnς½¾ÀEµEÚsعbÅsî ½Ë½ýÉbº¼¿ ´ ¬¾ÊbÀ$Í ÜbÑRàbÚsÉbÁÂÄ>Æ ´ ÀtPÁ  ñŵÎÆŵÎÀ
Í Üb¬Ñ dŠÕ
³´ Àtº¼À°Øb¹ÅÞ¹ÂÕ
³´ À°µÃÉbÌ$À Þb¹MÀoµو¹ºPÆ ´ ÀÌ£Éb×µtRÕ ¹őŵÃÅÂÉn½¾½¾Ø’µñÆæÉnºÃÆÈ·8¬ËÆ ´  ñŵñÆ8É$µÎ¬¾Á‚Þb½¾À˜×zÉnÞbÀÌ£Én×sÕ
&ŊÆ8ÀtÊÀtÁvÆÃÅÂÉb½Ë½¾ØbڊعbÅõÁ‚ÀtÀoĒƼ¹£µÃ¿tº¼Éb׬ËÆEÚÂÉbÁÂĺÃÀEׂ½¾É¿À ¬ÔƸ·8¬ËÆ ´ و¹łº8×ÂÉnÞÀEµ&¹nÙDÌ£Én×sÕÑM¹
Æ ´ 2À Bº¼µÎÆ8Ì£Én×-·&ɵ&Ê(àڂÉnÁÂÄÆ ´ ÀÁ‚À MÆ8Ì£Én×-¬¶µ/Ê d‚Õ
¹błEº BºæµÎÆ Ì£Én×¢×ÂÉnÞÀ·Éb(µ  ñŵÎÆõð >ó‚ÚRÌyÀEÉbÁ‚¬ËÁÂÞõó ³´ ¬¾µ¬¶µ ÉÌ£Én×¢×ÂÉnÞÀbÚ(Æ ´ IÀ BºæµñÆ
Ì£Én×õ×ÂÉnÞÀ°ÀtÊbÀEºEڂÉbÁÂÄ‘Æ ´ ÀEºÃÀ°¬¶µÎÁsî ƸÀtÊÀtÁ-É£µÎ À 4vłÀtÁ¿tÀ و¹bº8¬ËÆEڂ¬ËÆEî 3µ  ñŵÎƘÉyµÎ¬¾Á‚Þb½¾À°×ÂÉnÞÀbÕ ó
&ŊÆعbłºkÁ‚À MÆmÌ£Éb××ÂÉnÞÀEµk·8¬Ë½¾½Ï(À$"ð md€Ð¼àoó‚ÚEó mdi@Ð dnóÂÚEó mdiÐÒèbóÂÚoó mdiÐßçóÂÚEĊÀEÁ‚¹nƼ¬ËÁ‚Þ
Æ ´ Àt¬¾º8×ÂÉnÞÀEµ·8¬ËÆ ´ ¬¾9Á >Én× çµdŠÕ
¹bŝ¿tÉbÁ½¶É€Æ¼Àtº8 À M×zÉnÁÂĹbŊƸ·8¬ËÆ ´ ð mdiÐñânóÂÚMó mdi0Ð âbóÂÚvó mdivÐ ã€ó¦¬ËÙعbÅõ½Ë¬¾»bÀÕ
͸ÁÂÄ ÀtÊÀtÁvÆÃÅÂÉb½Ë½¾ØbÚ(Øb¹Åsî ½Ë½DĊ¹ɑ̣É  ñ¹bººÃÀE¹bº¼ÞÂÚ(ÉnÁÂĝعbÅsî ½¾½mÞ¹‘É€Ùˆº¼ÀEµ ´ ·8¬ÔÆ ´ ð >è€ÐæàEóÂÚ
Yó è€@Ð dnó‚ÚMYó è€ÐÒèbó‚ÚŠÉbÁÂĵùy¹bÁsÕ
ÑM¹Æ ´ ÀEµÃÀ˜Énº¼À¸Ìy¹bº¼À8½¾¬Ë»CÀ VýÀtºæµÎ¬¾¹bÁyÁMł̦ÏzÀEº¼µEÚ¬¾ÁyÆ ´ ¬¾µÈ¿tÉbµÃÀbÚvºæÉ€Æ ´ ÀtºýÆ ´ ÉnÁ ³ SÇ ÀtÁvƼºÃØ
ÁMłÌÏ(ÀtºæµEÕ
6 ¬ËÁÂÉb½Ë½¾ØbڂÉnÙÿÆÃÀEºÈÆ ´ À°µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoڂµÎÀEÞbÌyÀtÁvÆoÚMÉbÁÂÄ ³ SÇ8܀ÊbÀEº¼µÃ¬Ë¹Á£ÁMłÌÏ(ÀtºoÚMØb¹bÅ ´ ÉiÊbÀ˜Æ ´ À
×ÂÉbÞbÀ @ï ?Õ
¹µÎƸ¹nÙmÆ ´ À°Æ¼¬ËÌyÀÚŠÆ ´ ¬¶µ8¬¶µ¸µÎÆúæÉn¬¾Þ ´ ÆÈو¹ºÃ·ÉnºæďÕ
¹bŝµÎƼÉnºÃÆ8·8¬ÔÆ ´ àbÚMÆ ´ ÀtÁ-Øb¹ÅÞ¹¦Æ¼ ¹ dŠÚŠÆ ´ ÀtÁ-Øb¹ÅÞ¹Ƽ¹’è‚ÚŠØvÉbĂĂɦØÉĂĂÉ$ØÉĂĂÉÂÕ
&ŊÆ8Æ ´ ÀEºÃÀÉbºÃÀÆñ·&¹yµÃ×(ÀE¿¬¶Én½RÆ ´ ¬¾Á‚ÞµƼ¹yÁ‚¹nƼÀbÛ
àÕ&ïßÆoî µ8ÆùnÆæÉn½¾½ËØĊ¬ÔôRÀtº¼ÀtÁvƸ¬¾ÁõÆ ´ *À ;C= 6 µÃÀtÞbÌyÀEÁÆoÕ
d‚Õ8ъ¹bÌyÀƼ¬ËÌyÀEµ$عbŧ·ÉnÁvÆƼ¹¢×ÂŊÆyÉ ×ÂÉnÞÀ‘Ï(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ§Æñ·&¹ À Š¬¶µñƼ¬ËÁÂÞ ×ÂÉbÞbÀEµEڵù Øb¹Å
Þ¬ËÊÀ¬ËÆÉ§ð ´ Én½ËÙPÁMłÌÏ(Àtºæ󒹺°ÉĊÀE¿t¬ËÌ£Éb½ʀÉb½ËłÀÕ 6 ¹º À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚR¬ÔÙ&Øb¹Å>·&ÉbÁvƘÆù
×ÂŊÆPÆñ·&¹×ÂÉbÞbÀEµÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁ jNãoÐßç°ÉbÁÂÄ j<ãiÐÒâ‚ڵù· ´ ÉnÆPØb¹ŒĊ¹¬¶µØb¹ţ̣Én»bCÀ jNãoÐßçÂÕ è
ÉbÁÂÄ j<ãiÐ:çzzÕ ãŠÕ £ ÀtØ h ³´ Àtº¼Àbî µýÁ‚¹ς¬¾ÁÂĊÀEºP×(¹b½¾¬¾¿tÀbAÕ ¹bŒ¿EÉnÁ’ÄŠ¹· ´ ɀÆÃÀEÊbÀEºýØb¹bÅy½¾¬Ë»ÀbÚ
ɵ½Ë¹Á‚Þ£Ébµ¬ËƸ·È¹ºÃ»ŠµÈو¹bº8عbÅsÕ
&ØÆ ´ À8·&ÉiØvЏïm·ÉnÁvÆýƼ¹ Ϻì¾À ¨ÂØ$¿¹Ì$ÌyÀEÁƹÁÆ ´ ɀÆÈׂºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀbÕDó ³´ Àtº¼Àbî µDÁ‚¹°Ï‚¬ËÁzĊÀtº
×(¹b½¾¬¾¿tÀbÕ ó£ï5î Ì ·8º¼¬ËÆì¾Á‚Þ£Æ ´ ¬¾µ°¿¹Ìyׂ½Ë À -µÃ؊µñƼÀtÌ ÆùØb¹ÅsÚz À Š×‚½¾Éb¬ËÁ¬ËÁ‚Þ ´ ¹€·Kï8Ì£ÉbĊÀ¦¬Ôưł×sÚ
ÉnÁzÄ ´ ¹€·=¬ËƷȹºÃ»ŠµEÕmå ´ ÉnÆEî µÌy¹µÎÆ&¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆ&¬¶µÈÆ ´ ÉnÆ8Øb¹bőÞbÀÆ&Æ ´ À @ï ?E=PÍ Ñ ´ Àtº¼ÀbÚMÁ‚¹nÆ
Æ ´ ɀưØb¹bÅÖÉb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾ØºÃÀEׂ½¾¬¾¿EɀÆÃÀ$Ì؝ÀEÁvÆ쾺ÃÀyµÎ؊µÎÆÃÀEÌ À ‚Éb¿Æý¾ØbÕïÒÁ¢ÙpÉb¿ÆEÚï ´ ¹b×(ÀÆ ´ ɀÆØb¹Å
T?LS äî ³ TMÕ 6 ¹º¹bÁÂÀbÚDØb¹ÅBÉbºÃÀ£½¾¬¾Êv¬¾Á‚Þ>¬¾Á§ÉÄŠ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁvÆÌy¬ËÁÂÄ Æ ´ ÉbÁ ï°ÉbÌ-ÚDµÃ¹Øb¹Å Énº¼À
Þb¹¬ËÁÂޑƼ¹õ׺ùÏÂÉnς½¾Ø·ÉnÁvÆ°Æù-ׂŊÆÆ ´ ¬ËÁÂÞµ°¬¾ÁBÉ-Ċ¬ËôRÀtº¼ÀtÁvÆ·&ÉiØÆ ´ ÉnÁÖïĂ¹ÂÕ &ŊÆÌy¹bº¼À
Æ ´ ÉnÁ-Æ ´ ɀÆEÚ(ï8å Íä ³²³ S £ =P!Í ;1>ä =På @ï ?!=ÈÍÑRÕ(ï8·&ÉbÁvÆ8Æù’»MÁ‚¹€·K· ´ ÉnƘ×zÀE¹bׂ½¾ÀĊ¹
·8¬ËÆ ´ Æ ´ ¬¶µtÕý͘ÁÂĬËÙRØb¹b>Å  ñŵÎÆPµÃÉiØÚð £ ÀEØbÚnïĊ¬¶Ä¦¬ËÆýÀ ‚Éb¿Æý¾Ø½¾¬Ë»ÀÈعbÅsÚ ó ·ÈÀE½Ë½:Ún· ´ ÉnÆD޺ù€·Æ ´
¬¶µ¸Æ ´ Àtº¼À¬¾Á>Æ ´ ɀiÆ :¤ï¸ÌyÀEÉnÁkÚ(¬ËÆ°Ì$¬¾Þ ´ Æ ÏzÀ$Þb¹M¹ŠÄ-و¹bº°É’½¾¬ËÆÎÆý¾À$· ´ ¬Ë½¾ÀbڏÏÂÅŠÆ ï8º¼ÀEÉb½Ë½¾Ø-·&ÉbÁvÆ
Æù’µÃÀtÀ· ´ ɀƸÀt½¶µÃÀ¬¾µ8¹ŊÆ8Æ ´ Àtº¼Àb(Õ Ø-µÃØMµÎÆÃÀEÌ ¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoĬ¾ÁÉyÌ£É  ñ¹bº8·ÉiؑÉnƸ½ËÀoÉbµÎƸ¹bÁ¿tÀ
ÀtÊÀtº¼Ø d€Ð:çÌy¹ÁÆ ´ µEÕD͘ÁÂĒ¬ËÆÈ·ÉbµÈÉn½¾·&Éi؊µÉ×z¹vµÎ¬ËÆì¾ÊbÀ ¿ ´ ÉnÁÂÞbÀbÕýÑM¹ïP·&ÉbÁÆPÆù ´ ÀEÉnºÈ· ´ ɀÆ
Øb¹ÅõÉb½Ë½Ċ¹ÂÕ&͸ÁÂÄ-º¼ÀtÌyÀEÌÏ(ÀtºoÛ ³´ Àtº¼Àbî µ8Á‚¹ &¬¾ÁÂĊÀtº˜×z¹½Ë¬¶¿ÀÚ½¾¬Ë»ÀÌؑެ˺¼½ËوºÃ¬¾ÀtÁÂÄ-Éb½Ë·Éi؊µ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dd
ÆÃÀE½Ë½¶µ¸ÌyÀÉbÏz¹ŊÆ¿t¹v¹»M¬ËÁ‚ÞzÕ&ó$¹bŝ·ÉnÁvÆ8Æù‘ׂŊƘ×ÂÉbׂº¼¬Ë»€Éy¬¾ÁÆ ´ ÀEºÃÀ†: ³´ º¼¹€·!×ÂÉbׂº¼¬Ë»€Éy¬¾Á
Æ ´ Àtº¼ÀbÕ ³´ Àtº¼Àbî µÁ‚¹’¿t¹v¹»M¬ËÁ‚Þ$×(¹b½¾¬¾¿tÀ°Æ ´ ÉnÆ8ÉbºÃÀ°Þ¹b¬¾Á‚ÞƼ¹£Þb¹£É€ÙÿƼÀtº8عbÅsÕ ó
ÑM¹‘ÞÀÆ¸Æ ´ À$Ì$ÀoɀƘ¹bÙ· ´ É€Æ ï¸ÉnÌ µÃÉiØM¬¾Á‚ÞÂÚÂÆ ´ À$@ï ?E=PÍѝ¹bÁ ´ ¹€·KØb¹Å ¿tÉbÁ¹bº¼ÞÉbÁ‚¬ËòEÀ
µÎÆÃŊôDÚÂÉnÁzÄ’Æ ´ ÀtÁ>ÉĂÉn׊Æ8¬ËÆ8ÆùyØb¹łº¸ÄŠ¹ÌyÉb¬ËÁkÕ
³ £ =Èä ³ =PÓk9 Ó m= >Í CS 阳 ï ³ ÓmÍ ³ =(;Lh$ÀEÉ ´ hmï5î ÄyÏzÀ¸ÉµñƼ¹bÁ‚¬¶µ ´ ÀEĦÆù ´ ÀEÉnºDÆ ´ ɀÆ
×(Àt¹b×½ËÀ°Énº¼À Ă¹b¬¾Á‚ÞÆ ´ ¬¶µñÐýو¹º&¹Á‚ÀÐýςłÆ&Ƽ¹ ´ ÀEÉbºPÆ ´ ɀÆ8Øb¹őÀEÊbÀtÁõ¿tÉbºÃº¼¬ËÀoĒ¬ËÆ 6 SE;så¢>Í ;C?
ÉnÁzÄBÆú¼¬ËÀoħ¹ŊÆ$!ä =å ³´ ¬¾Á‚ÞvµtÕ ³´ ɀÆoî Ä  ñŵÎÆ$ʀÉn½¾¬¶Ä‚ɀƼÀ̦ØÖ½¾¬ËوÀº¼¬ËÞ ´ ÆÆ ´ Àtº¼ÀbÚý¹bÁ Æ ´ À
µÃ×z¹bÆE,Õ + ½¾ÉbÅ‚Þ .´ -
S»€ÉiØbÕýÑM¹· ´ Àtº¼À8·&Àtº¼À8·ÈÀRÕ ?ÀE¿t¬ËÌ£Én½Â×ÂÉnÞÀEµEÕ͘½Ë½:î µÙpÉn¬¾º¬¾Á£½Ë¹€ÊÀbÚn·ÉnºoÚbÉnÁzĦϬËÁÂĂÀtºæµtÕ
?ÀE¿¬¾Ì£Én½×ÂÉnÞÀEµ¬ÔÙÈØb¹bÅ ½Ë¬¾»bÀÕ ³´ ¬¶µ¬¾µÃÁsî 2Æ ÍъïÃÇ ×‚º¼¹bÞbºæÉnÌyÌy¬¾Á‚ÞÂÚz· ´ Àtº¼ÀعbÅ ´ ÉiÊÀÆù
º¼ÀtÁMłÌÏ(Àtº¬ËÙýØb¹bÅ·&ÉbÁvÆ&Ƽ¹£×‚ŊƘµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚ÞyÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁ-½Ë¬¾Á‚ÀoCµ d¦ÉbÁÂÄ-è‚Õ
&Ŋ>Æ ;8ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀoµtÕ
ï ´ ÉiÊbÀ°Ùˆ¹łÁÂÄõÆ ´ É€Æ ¬ÔƘ¬¶µ¸Ï(ÀEµÎƘƼ¹‘ÉnÁÂÁ‚¹nÆæɀÆÃÀºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ8ÏMØõÅµά¾Á‚ÞyÆ ´ ÀÏ(¹M¹b»Rî µ˜¹€·8Á
¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òEɀƼ¬Ë¹ÁsÕ
6 ¹ºÀ ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚµÃÉiØ¢É-Ïz¹M¹b»¤öˆ¹º·ÈÀEÏB×ÂÉnÞÀo÷¬¾µ¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòEÀEÄ¢¬ËÁvÆù-Æ ´ º¼ÀtÀ£×ÂÉbºÎÆæµ£öˆï5Ú ïÎï5Ú
ÉnÁzđïÃïÎïÎ÷5Ú(ÉnÁÂÄ‘Æ ´ ¹µÃÀ ×zÉnºÃƼµ8Énº¼ÀĊ¬¾Êv¬¶ÄŠÀoĬ¾ÁvÆù£¿ ´ Éb׊ÆÃÀEº¼µöÎàbzÚ dŠÚ è‚Õ¾ÕËÕ ÷
³´ ÀtÁÉµØb¹bÅ-ÉnÁÂÁ‚¹nÆæɀÆÃÀÚ é /Ñ = ³ £ Í ³ Ñ ³ ; é Ç ³8é ;C=˜Õ
³´ À°×ÂÉnÞÀ˜@ï ? و¹º&¿t¹bÌyÌyÀtÁvƼµ&¹bÁõ¿ ´ ÉnׂÆÃÀtº8è¹nÙm×zÉnºÃÆÈïÎï&µ ´ ¹bł½¶Ä’Ï(ÀtÞ¬ËÁ·8¬ÔÆ ´ ðÃïÎï5Õ èbó‚Õ
Í&ÆÈÆ ´ EÀ V!=(;A =P>ä ? ¹bÙÆ ´ À Ïz¹M¹»(î µ&µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼À˜¬¶ÄÚ ³ £ =Èä=ׂłÆ&عbłº&Á‚¹bº¼Ì£Én½z×ÂÉnÞÀ
ÁMłÌÏ(ÀtºæµEÚýðtàbzÚ dŠÚ è‚Õ¾Õ¾Õ ó
ÑM¹°Ùˆ¹bºPÀ ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚ¬ÔÙRØb¹Å$·8º¼¹nƼÀ&Æ ´ º¼ÀtÀ8×ÂÉbÞbÀoµDÆùÞ¹°Éb½Ë¹Á‚Þ°·8¬ÔÆ ´ ðÎïÃï5Õ èó‚Ú€Æ ´ ÀtØ$µ ´ ¹ł½¶Ä
Ï(À@ï ?î ĤðÎïÎï5Õ è€ÐæàEóÂڊónïÎï5Õ è€@Ð dnóÂڊónïÎï5Õ è€ÐÒèbóÂÕ
Sº£Ìy¹bº¼À-¿t¹bÌyׂ½¾ÀƼÀt½¾ØbÚ8Ébµ¼µÎÅÂÌ$¬¾Á‚ÞÖÆ ´ ¬¾µ£¬¶µ£º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿m
À çãMÚ&¬ËÁ µÃł/Ï  ñÀo¿5Ƨ"ð ;¸¹bÏ(¹nƼµ¼ó‚Û
Yó ;¸¹bÏ(¹nƼµ ;>= 6 ãoÐßïÎï5Õ è€ÐæàEóÂÚvó ;8¹bÏ(¹nÆæµ ;C= 6 ãoÐßïÎï5Õ è€@Ð dnóÂÚvÉbÁÂÄõYó ;8¹Ïz¹bƼµ ;C= 6 ãiÐ:ïÃï5Õ ènÐßèó‚Õ
͸ÁÂÄÆ ´ ɀÆoî µÆ ´ ɀÆ8و¹º8×ÂÉnÞÀ°ÁvÅÂÌÏ(Àtºæµ8ÉnÁÂÄïÒÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¼¬Ë¹Á jPºÃÀoµÎÀEÁÆæɀƼ¬Ë¹Á‘¬¶µÃµÃłÀE5µ h
å¢À°ÆæÉn½¾»bÀoÄÉbÏz¹ŊƸ×ÂÉnÞÀ°½¾ÉiعbŊÆoÚv×zÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞÂڊ¬¾ÁŠÙˆ¹’ÄŠÀEÁµìÔÆñØڂÉnÁÂÄõ×ÂÉbÞbÀ ÁvÅÂÌÏ(ÀtºæµtÕ
>Én×zµ8Énº¼À º¼Àt½¶É€Æ¼ÀEďڊÏÂŊƸ·ÈÀî ½¾½ÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹bŊÆ8Æ ´ ÀtÌ ¬ËÁzĊÀt×(ÀtÁÂĂÀtÁvÆý¾ØbÕ
ä¸ À vƸ·&Àbî ½¾½Æ¼Éb½Ë»‘ÉbÏz¹ŊƸÞbÀEÁ‚ÀtºæÉno½ j&;S<Ç =&тѣ׺ì¾Á¿¬¾×‚½¾ÀEµEÛ
¸ ÓmɀƼ*À Ȭ¾ÁÂĊ¬¾Á‚Þ
¸ SÅ‚Æ Ç&Énºæõ
¸ ³ ¹b½¾ÀtºæÉnÁz¿Àو¹bCº =º¼º¼¹bºæµ
¸ ðæÑvƼÉbºÎƼ¬ËÁÂÞ$¬¾ÁõÆ ´ *À >¬¾Ä‚Ä‚½ËÀoó
¸ ð ?˜¬¾ÊM¬¾Ä‚À· ´ Àt9Á &¬ËÞvó
ïÈ·ÉnÁvÆÆù£µÎƼÉbºÎÆ8·8¬ËÆ ´ ÌؑÙpÉiÊb¹bº¼¬ËÆÃÀ ¹nÙkÆ ´ ÀEµÃÀbÛð ³ ¹½ËÀEº¼ÉbÁ¿Àو¹bCº =PºÃº¼¹bºæµEÕ ó
³´ ¬¶µ8¬¾µ8ÍÓkÓB@ï jNSE; ³ Íä ³ Õ
¹bÅÖ¿tÉnÁkî ÆĊ¹Æ ´ ¬¶µ°ÉnÁÂĝÏ(À£É’×(ÀtºÃوÀE¿Æì¾¹bÁ‚¬¶µñÆoՒöˆåÖÀt½¾½@ڏ¹»€ÉiØbÚR¬ÔÆĊ¹MÀEµ º¼5À 4vł¬¾ºÃÀ$µÎ¹ÌyÀ
µÃ¹bºÃƦ¹nÙ ×zÀEºÎوÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á‚¬¾µÃÌ ÆùB¬¾Áµì¾µÎÆ$¹Á º¼ÀE¿t¹bºæĊ¬¾Á‚Þ ÉnÁzÄ ¬¾ÁvÆÃÀtÞº¼ÉnÆì¾Á‚Þ ÀEÊbÀEºÃØBÌyÀEÉbÁ‚¬ËÁÂÞnوł½
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆoUÕ ÈłƸ½ËÀtƼµ8¬¾ÞbÁ‚¹ºÃÀÆ ´ ɀÆ8و¹bºÆ ´ ÀÌy¹bÌyÀtÁvÆoÕ ÷
ï ´ ÉbÄõÉÞ¹v¹ŠÄ‘ÙˆºÃ¬¾ÀtÁzđ¬¾Á ´ ¬ËÞ ´ µ¼¿ ´ ¹M¹b½:UÕ =ÊÀtº¼ØyÄÂÉiØbÚ ´ À°·&¹bł½¶Ä‘Ì£Éb»bÀµÎźÃÀÆ ´ ÉnÆ8Æ ´ À
ÀtÁvƼ¬Ëº¼À£¿½¶Ébµ¼µÎÀoµ°Á‚¹nƼÀE2µ B‚ƹÁvÆùBà£×ÂÉnÞÀbÕ ³´ ¬¶µ·ÉbµÃÁsî ÆĊ¹bÁ‚Àyو¹ºÉnÁMØ>Þ¹v¹ŠÄÖº¼ÀEÉbµÃ¹bÁkÚs¬ÔÆ
·Éb&µ  ñŵÎÆÆ ´ À£µÃ¹bºÃÆ°¹bÙPÆ ´ ¬ËÁÂÞõ½¾¬¾»bÀ£óbµÎÆÃÀE×¢¹ÁÖÉ-¿ºæÉb¿æ»-ςº¼ÀEÉb»>ÌØ Ì$¹bÆ ´ ÀEº¼µ ÏÂɿ滊ó‚ÚsÉnÁzÄ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dbè
Øb¹*Å  ñŵÎƸÞbÀtÆ8¬ËÁvÆùy¬ËƘÉnÁÂÄõ¿tÉbÁsî ƘµñƼ¹b×sÕÑM¹ ´ À·8º¼¬ÔƼÀL;C=PÍÓkÓD¡;C=PÍÓkÓDZÑ/ ͘ÓkÓÖ¹Á
Æ ´ À×ÂÉnÞÀbÕý͸ÁÂÄõÀoÉb¿ ´ ×ÂÉnÞÀ·Ébµ×(ÀtºÃوÀE¿Æý¾Øbڂ¬¶ÄŠÀtÁvƼ¬¾¿EÉn½¾½Ëأو¹ºÃÌ£ÉnÆÎÆÃÀoďÕ
³´ ɀƸ·8¬¾½¾½kÉnϵùb½¾ÅŠÆ¼Àt½¾Ø’äES ³ ·È¹ºÃ» ´ ÀEºÃÀÕ
丹€·ڂµÃłׂ×(¹µÃÀØb¹ÅõÉbºÃÀ°µñƼÅ¿滒¬¾ÁõÆ ´ ¬¶µtÕ[aŵÎƘµÃÉiØÕ
³´ ÀtÁ ³ £ =(;C=¤ïÎÑõÍ Ç é ;C=˜Õ
å ´ ɀÆØb¹ÅÌŵÎÆĊ¹z†Ú BºæµñÆoÚo¬¶µsº¼ÀEÉb½Ë¬¾òtÀÆ ´ ÉnÆkÆ ´ ÀȬ¾Ìy×zÀEºÎوÀo¿5Æì¾¹bÁ¬¾µk¬ËÌy×(ÀtºÃوÀE¿5ÆoڀÏzÀo¿tÉbŵÎÀ
¬ËƸ¬¾µÞÀÆÎƼ¬ËÁÂÞ£¬ËÁÆ ´ À·Éiؒ¹bÙm¹bׂÆì¾ÌyÉb½sÀ Š×(Àtº¼¬ËÀEÁ¿À°¹bÙm½¾¬ÔوÀÕ
³´ ÀµÃÀE¿t¹bÁÂÄsÚm¬¶µƼ¹>ïñä ³ =Èä ³ "ï S ä͘ÓkDÓ 6Dé <Ç ` é j *S é ; jCÍ ¢2=˜Õm͘ÁÂÄ Øb¹Å
ÌÅzµñÆĊ¹¦¬ËÆ8ÉĊ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁvÆEÚMłÁ‚\¬ 4vłÀbڊ¿º¼ÀEÉnÆì¾ÊbÀ·&ÉiØÚbÀEÉ¿ ´ Æì¾ÌyÀbڊłÁvƼ¬Ë½RØb¹ŒÁ‚¹¦½Ë¹Á‚ÞbÀEº ´ ÉiÊÀ
É$× ´ ¹ς¬¾É$¹bÙ¬¾Ìy×zÀEºÎوÀo¿5Æì¾¹bÁkÕ
³ Éb»bÀ¸ÉϬËÞ°ÙpÉnÆP×zÀEÁsÚM¹nÙ(Æ ´ Àðη8º¼¹bÁ‚Þvó¿t¹b½¾¹bºoÚÉbÁÂÄ$ׂŊÆ&ɰϬËÞ½¾¬¾Á‚À˜ÄŠ¹€·8Á$Æ ´ À˜Ìy¬¾ÄÂĊ½ËÀ
¹nÙmÆ ´ À×zÉnÞbÀÕ
S5º h
ïÒÁvÆÃÀtÁvƼ¬Ë¹ÁÂÉn½¾½ËØv7Ð S*Á jłº¼×z¹vµÎÀtÐRÇȹbÌyׂ½¾ÀƼÀt½¾LØ ¬¾µÎÐß@ï ? Æ ´ ÀP×ÂÉbÞbÀbÕDъÉiØ ¬ÔÆoî µmɸ×ÂÉbÞbÀDوº¼¹bÌ
ÉnÁ¹nÆ ´ ÀtºµÃÀE¿Æì¾¹bÁsÚRÉnÁ¹nÆ ´ ÀtºµÃÀtÞÌyÀtÁvÆEÚRÉnÁÂÄ É ³ SÇ!ÀtÁvÆú¼Øõ@ï ?ZÁMł̦ÏzÀEº˜½¾¬Ë»À ðÃïÒ/Á BÂÁ‚¬ËÆñ؊ó
¹bº8ĊºæÉi·!É$½¾¬ÔÆÃÆý¾À ´ Én×Â×vؑÙpÉb¿tÀ · ´ Àtº¼ÀÆ ´ À×ÂÉbÞbÀ°@ï ?²Þb¹MÀoµtÕ
jŊƒvð ÀEµÎÆÃÀEº¼Ä‚Éi؊ó¦Ébµ&Æ ´ ÀĂɀƼÀb&Õ Sº8· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºoÕ
abÅzµñƸÌyÀEµ¼µ¬ËƸł×s&Õ SÁ-ׂłº¼×z¹vµÎÀÕ
͸ÁÂÄÆ ´ ÀtÁ>µÃ¬ËÞ ´ É$ςº¼ÀEÉnÆ ´ ¹nÙDºÃÀE½¾$É ‚É€Æì¾¹bÁkÕ
¹bÅsî ÊbÀµ¼¿º¼Àt·&ÀEÄ‘Æ ´ ÀÊM¬¾ºÃÞ¬ËÁkÕ ³´ Àtº¼Àbî µÁ‚¹yÁ‚ÀtÀođƼ¹y·È¹ºÃº¼Ø£Á‚¹€·Õ
ÑM¬¾Ì$¬¾½¶ÉnºÆùyÆ ´ ¬¶µ8Á‚¹nƼ¬Ë¹Á¹bÙ ³ ¹b½¾ÀtºæÉnÁz¿Àو¹bCº =º¼º¼¹bºæµP¬¶µ8óÑvÆæÉnºÃÆì¾Á‚Þy¬ËÁõÆ ´ *À ¬¶Ä‚ÄŠ½¾ÀbÕ ó
ÑMłׂ×(¹µÃÀ’عbÅ ´ ÉiÊbÀ’É-Á‚ÀE·Z¬¶ÄŠÀoÉ-¹bÁ ´ ¹€·ZÆù¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òtÀyØb¹łºÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»ŠµtÕ ³´ ɀÆoî µ
¢*SLSE?IhU¹bÅ ·ÉnÁvÆ£Æù ÀEÊb¹½ËÊÀõعbłº’µÃ؊µñƼÀtÌ-Õ ¹µÎƒ¹nÙØb¹łº£¬¶ÄŠÀEɵ£·8¬Ë½¾½˜Ï(À>Þ¹v¹ŠoÄ h
¹bÅkî ½¾½ ´ ÉiÊbÀ°µÃ¹bÌyÀÏzÉbĹbÁ‚ÀoµtÚMςŊƘÉb½Ë½R¬¾ÁõÉb½Ë½:ڊÌy¹µÎÆ8·8¬Ë½¾½ÏzÀ°Þ¹v¹ŠÄÚ‚ÉbÁÂÄØb¹bÅkî ½¾½R·&ÉbÁÆ&Æù
ÀtÁz¿¹bź¼ÉbÞbÀ¸Æ ´ Àׂº¼¹Š¿ÀEµ¼µ¹nÙÀtʹb½¾Êv¬¾Á‚ÞzÕ
å ´ É€Æ Øb¹¯Å ?LS äî ³ ·ÉnÁvÆ8Æù‘Ä‚¹’¬¾µ˜Þb¹’ÏzÉb¿æ»’Ƽ¹’Øb¹łº¸Ìy¹bÁvÆ ´ µ¸·&¹bºÃÆ ´ ¹nÙýׂº¼ÀtÊM¬¾¹bŵ
Á‚¹bÆÃÀEµEڂÉnÁzÄÉĂÉn׊Æ8Æ ´ ÀtÌ Én½¾½RÆ ´ À°Æ ´ ÀÁ‚ÀE· µÃ؊µñƼÀtÌ-Õ
͸ϵùb½¾ÅŠÆ¼Àt½¾ØÁ‚¹bÆEÕÈïßÙعbŝĊ¹yÆ ´ ɀÆEÚzØb¹Åsî º¼À°Þb¹¬ËÁ‚Þ$Ƽ¹£ÏzÀµÎÆÃÅz¿æ»’Ùˆ¹bº¼ÀtÊÀtº8¬¾Á-Øb¹bź8¹b½¶Ä
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ææµtڊ· ´ ÀtÁ‚ÀEÊbÀtºØ¹bÅõÞbÀƘÉ$Á‚ÀE·!¬¶ÄŠÀoɂÕ
ÑM¹BÆ ´ À-Æú¼¬¾¿æ»§¬¶µyƼ¹ ðæÑvƼÉbºÎÆ£¬¾Á¤Æ ´ mÀ >¬¾Ä‚Ä‚½ËÀÕ Ö ó aŵñƑµÎƼÉbºÎƒ2ä S8å ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ÀÁ‚ÀE·
µÃØMµÎÆÃÀEÌ-Õ
ïßÙ¸Øb¹ÅÖ·ÉnÁvÆoÚkØb¹Å ¿tÉnÁ ×zÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁB¹bŊƦ×ÂÉnºÃƹnÙ8Øb¹łºÁÂÉbÌyÀÐÒµÎ×ÂÉ¿À$و¹bº¦ÉÁ‚Àt·] À vÐ
×(Àtº¼¬ËÌyÀtÁvÆo2Õ ÉiØvÏ(À ´ ÉiÊbÀ¦ÉµÎÀEÞbÌyÀtÁvÆ ÁÂÉnÌyÀEÄ vð ¤ ó£Ùˆ¹bº°É’· ´ ¬Ë½¾ÀbڏłÁvƼ¬Ë½DØb¹9Å BÂÞłºÃÀ¦¹bŊÆ
· ´ ÀtÆ ´ ÀEº&عbŽˬ¾»bÀ ¬ÔƸ¹ºÈÁ¹nÆEÕ ³´ ÀtÁõØb¹bÅõ¿tÉbÁ‘º¼ÀtÁÂÉbÌ$À ¬ËƬËÙmعbŽˬ¾»bÀÕöpå ´ ÀtÁÄŠÀEÊM¬¾µÃ¬ËÁÂÞ
ÁÂÉbÌ$¬¾Á‚Þ£µÃØMµÎÆÃÀEÌ£µtڂÉb½Ë·Éi؊µÈ½¾ÀEÉiÊÀðùbŊÆæµÃó¦¬ËÙعbÅ-¿tÉnÁkÕ ÷
ÑM¹·&Àbî ÊbÀÈƼÉn½¾»bÀoĦÉbÏz¹ŊÆýÆù½ËÀEº¼ÉbÁ¿ÀÈو¹bºýÀEºÃº¼¹bºæµEÚnÉnÁÂÄ$µñÆæÉnºÃÆì¾Á‚Þ°¬ËÁ$Æ ´ À8Ìy¬¾Ä‚Ä‚½ËÀÕ ³´ ÀoµÎÀ
Énº¼À ׂºÃ¹Š¿tÀEµ¼µ¬¾µ¼µÎÅÂÀEµ·&Àbî ºÃÀƼÉb½Ë»M¬¾Á‚Þ’ÉnÏ(¹bŊÆoڂÉnÞvÉn¬¾ÁsÕ
丹€·!½ËÀtƼµ8Þ¹$ÏzÉb¿æ»£Á‚¹€· ÉnÁÂÄƼÉb½Ë»ÉnÏ(¹bŊƘÓmɀÆÃÀ°Ï‚¬¾ÁÂĊ¬¾Á‚ÞzÚÂÉnÁÂĹbłƘ¿tÉnºæõEÕ
SŊƣ¿tÉnºæõEÛyå ´ ÀtÁ Øb¹bÅ Ì$¹€ÊÀ‘É>×zÉnÞbÀ‘ÙˆºÃ¹Ì ¹bÁ‚Àׂ½¾É¿À‘Æù¢ÉbÁ‚¹nÆ ´ Àtº$ׂ½¶Éb¿tÀbÚýØb¹Å
Á‚ÀEÀEÄõÆù‘ׂŊÆÉbÁ ðιbłƘ¿tÉnºæĂóy¬¾Á-Æ ´ À¹b½¶Ä-ׂ½¾É¿ÀÕ ³´ ÉnƘ¬¶µtÚ(Øb¹Åõ×ÂŊÆÉ£×ÂÉbÞbÀ¬¾Á-Æ ´ À¹b½¶Ä
ׂ½¶Éb¿tÀÆ ´ ɀÆ8Æ ´ Àµ¼ÉnÌyLÀ jCÍ ¢2= @ï ? Ébµ&Æ ´ À¹b½¶Ä‘ׂ½¶Éb¿tÀbÚMÆ ´ ɀƸ×(¹b¬¾ÁvƼµƼ¹¦Æ ´ ÀÁ‚ÀE·!×ÂÉbÞbÀÕ
³´ ɀÆoî µÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀµÎ¹ÌyÀÆì¾ÌyÀEµØ¹bÅ ´ ÉiÊbÀ ½Ë¬¾Á‚»Šµ&Æù$Æ ´ À¹b½¶Ä‘ׂ½¶Éb¿tÀbRÕ ¹bÅ-Ċ¹Ásî Ƹ»MÁ‚¹€·Ú
ÉnÁzÄعbŦĂ¹bÁsî Æ¿tÉnº¼ÀÈÆù°»bÀEÀt×Ƽº¼É¿æ»RÕkïßÙRØb¹bÅ ´ ÉbĦς¬¶ÄŠ¬¾ºÃÀo¿5Æì¾¹bÁzÉn½M½Ë¬¾Á‚»ŠµýÉn½¾½Š¹€ÊbÀEºkÆ ´ À8ׂ½¶Éb¿tÀ
öÿÆ ´ ¬¶µÈµÃÀtÀEÌyµýÆùÏ(À˜¹Á‚À¸¹nÙ ³ ÀEĒä˜Àt½¶µÎ¹Ásî µDÙpÉiÊb¹ºÃ¬ËÆÃÀ8¬¶ÄŠÀEɵ¼÷Ú¬ËÆP·&¹bł½¶Ä$ƼÉb»bÀ8و¹ºÃÀEÊbÀEºDÆùĊ¹
öˆØ¹bÅy¿¹ł½¾Ä‚Ásî ÆȺÃÀtوÀtºDÆùµÃ¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ·8¬ËÆ ´ ¹ŊÆPÉb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø¦ÄŠ¬¾ÞbÞ¬ËÁÂÞ ¬ËÆłגÉbÁÂÄ¦Æ ´ ÀEÁ$½¾¬¾Á‚»M¬ËÁ‚Þ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dnç
ÏÂɿ滊÷ÚmÉbÁÂÄÖØb¹bÅkî Ä ´ ÉiÊÀyÉb½Ë½Æ ´ ÀoµÎÀ’¬¾º¼ºÃÀE½ËÀEÊiÉbÁvÆ°½¾¬¾Á‚»ŠµÉn½¾½¹nÙÆ ´ À£×‚½¶Éb¿ÀÕõÑM¹ÌyÀÆì¾ÌyÀEµÉ
و¹bº¼·ÉnºæĒ½¾¬ËÁ‚»‘ÌyÉnÆÎƼÀtºæµ8Éy½Ë¹bÆÌy¹ºÃÀ Æ ´ ÉnÁ-»MÁ‚¹€·8¬ËÁÂÞÆ ´ ɀƸعbÅ-Énº¼À½¾¬ËÁ»bÀEÄsÕ͸ÁMØM·&Éi؊µEÕ
¹bŝĊ¹Ásî Ƹ»MÁ‚¹€·!¬ÔÙýعbÅ-Énº¼À ½¾¬¾Á‚»bÀoĒƼ¹£¹bº8Á‚¹bÆEڂ¹º8ÏvØ ´ ¹€· Ì£ÉbÁvØÕýï&µÃłׂ×(¹µÃÀØb¹Å
¿¹ł½¶Ä£¿¹bÅÂÁÆoÚÏÂŊÆȬËƵÃÀtÀEÌ£µ½¾¬Ë»À˜É·ÉbµÎÆÃÀ¸¹bُÆì¾Ì$ÀÕ ³´ ÀµÃ¹b½¾ÅŠÆì¾¹bÁ£¬¶µPÆ ´ LÀ S 阳 Ç&>Í ;C?¦Õ
ïßÙØb¹PÅ BzÁÂÄ-Æ ´ ɀÆÉ£ÏÂłÁ¿ ´ ¹bÙD¹ŊÆ¿EÉnºæõ¸Énº¼ÀÁ‚ À vÆÆù’¹Á‚ÀÉbÁ‚¹nÆ ´ ÀtºoڂØb¹Å>¿tÉbIÁ  ñÅzµñÆ
¿¹Áµùb½¾¬¾Ä‚ÉnÆÃÀÆ ´ ÀEÌ ¬¾ÁƼ¹B¹bÁ‚ÀÚP·8¬ËÆ ´ É ·8¬¶ÄŠÀtÐ:ºæÉnÁ‚ÞÀ×zÉnÞbÀõ@ï ?¦Õ 6 ¹bº£ À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚð j<SïñèÂÚ
jýÉnÞÀEµÈçnvÐ ã€óÂÕ
丹€· Æ ´ ÉnÆ·ÈÀî ÊÀPÆæÉn½¾»bÀoÄ$ÉbÏz¹ŊÆý¹bŊÆP¿EÉnºæõEÚn¬ÔÆoî µÀEÉbµÃ¬¾ÀtºÆù°ÆæÉn½¾»ÉnÏ(¹bŊƽ¶É€Æ¼À8ς¬¾ÁÂĊ¬¾Á‚ÞÂÕ
ÓkÉnÆÃÀ°Ï‚¬¾ÁÂĊ¬¾Á‚Þ£¬¶µ8É$¿t¹bÌyÌy¹bÁõÆ ´ ÀtÌyÀ¬ËÁÆ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtÕ
¹bÅÖ·&ÉbÁvÆ Æ¼¹ÄŠ¹·&¹bº¼»-Æ ´ ɀÆĊ¹MÀEµÃÁsî ÆÉbׂׂ½¾ØÆùõÆ ´ ÀyׂºÃÀoµÎÀEÁvÆ°Ìy¹Ì$ÀEÁvÆEÚkÉbÁÂÄ>Æ ´ ɀÆ
Ìy¬ËÞ ´ ÆÏzÀ£º¼ÀtÁÂĂÀtº¼ÀEÄÖ¿¹bÌyׂ½¾ÀƼÀt½¾Ø łÁÂÁ‚ÀE¿tÀEµ¼µÃÉbºÃØÚkÍ ³]³ £ =KÓkÍ ³ =&Ñ ³Z³ @ï m=_j<S°Ñ‚ÑMïßÐ
WÓ =˜Õ
ͲĊÀtÌy¹ÁµñƼº¼ÉnÆì¾¹bÁsÕ
¹bÅ-Ì£Én»À°É$×ÂÉbÞbÀڊςŊƸ½¶É€ÆÃÀEº8Ìy¹€ÊbÀ ¬ÔÆoÕÈÑM¹yØb¹Å ´ ÉiÊÀ ÉbÁ¹ŊƘ¿tÉbº¼ÄsÕ
丹€·!Øb¹bÅõÌy¹€ÊbÀ Æ ´ À×ÂÉnÞÀ CÍ ¢°Í˜ïñäÚzµÃ¹yØb¹Å ´ ÉiÊÀÆñ·&¹y¹bŊƸ¿EÉnºæõtÕ
SŊƘ¿tÉbº¼Ä¢à°×z¹¬ËÁvÆæµ&ÆÃP ¹ SŊƸ¿tÉbº¼¯Ä d¦×z¹¬ËÁvÆæµÆù$Æ ´ À×ÂÉnÞÀbÕ
丹€·ÚbµÃłׂ×(¹µÃÀ&Øb¹bÅ BÂÁÂĦɽ¾¬¾Á‚»°Æù°¹błÆD¿EÉnºæĒàbÕó ³´ ÉnÆEî µ¬ËÁvÆÃÀEºÃÀoµñƼ¬ËÁÂÞÂڀ· ´ ÉnÆEî µÆ ´ ¬¶µ -/
¹b Å BÂÁÂÄ>¹ŊƬËÆ°Þb¹MÀEµ˜ÆÃ9¹ SŊư¿EÉnºæÄ dŠÕ°óvÇÈłº¼¬¾¹bŵÉnÁÂÄ>¿tłº¼¬Ë¹ŵÎÀE5º h ó 6 ¬¾ÁÂÉn½¾½ËØ-عb9Å BÂÁzÄ
Æ ´ À×ÂÉnÞÀbÕ
丹€·ÚÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½¾½ËØÚk¬ËÙ8Øb¹bÅÖو¹½Ë½¾¹€·É-½¾¬¾Á‚»RÚmعbÅ Énº¼À£Ìy¹bº¼À£½Ë¬¾»bÀE½ËØ Æù-و¹b½¾½¾¹€·Z¬ËƦÉnÞvÉn¬¾Á
¬¾Á¢Æ ´ ÀyوŊƼłºÃÀՒïßÆEî µÉ-µÃł/Ï  ñÀE¿Æ¹nÙ&Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆÉnÁzÄ¢· ´ ɀÆÁ‚¹bÆEՑÑM¹· ´ ÉnÆØb¹ÅÖĊ¹zÚkɀÙÿƼÀtº
½¾¹v¹»M¬ËÁ‚Þ-ł×BÆ ´ À BÂÁzÉn½½¾¬ËÁ»(ÚD¬¶µ°Æ ´ ɀÆعbÅBÞb¹õÆù ¹bŊÆæ¿tÉnºæÄ àbÚDÉnÁÂÄB¿¹ºÃº¼ÀE¿Æ¬ÔÆƼ¹>×(¹b¬¾ÁÆ
Á‚¹bÆÈƼ¹y¿EÉnºæÄ dŠÚŠÏÂŊÆÆù¦Æ ´ EÀ BÂÁÂÉb½sĊÀEµÎÆì¾ÁÂÉnÆì¾¹bÁsÕý͸ÁzÄ’Æ ´ ÀtÁõØb¹őÞb¹Æù$Æ ´ *À SE;¸vï ¢ ïñä˜Í˜Ó
½¾¬ËÁ‚»RÚDÉnÁÂÄ ´ ÉiÊÀ£¬ÔƦÁ‚¹nÆ×(¹b¬¾ÁvÆÆù ¿EÉnºæÄ àÚmÏÂŊƦ¿º¼¹µ¼µ Æ ´ ɀƹŊƦÉnÁzÄ¢×ÂŊƬ¾ÁBÆ ´ À BzÁÂÉn½
ĊÀoµñƼ¬ËÁÂÉnÆì¾¹bÁsÕ
ÀEÉ ´ h ³´ ÉnÆEî µ½¶É€ÆÃÀPς¬ËÁzĊ¬ËÁÂÞÂ7Õ ¹2Å B¬ ¬ËÆmÉb½Ë½nÅÂ×· ´ ÀtÁعbÅÍ˜Ç ³8é ÍÓkDÓ 6 S ÓkRÓ S¸å
³ £ =#Ókïñ>ä `yÕ
&ŊÆØb¹ŠĊ¹bÁsî ƦĊ¹-Æ ´ ɀƦÏzÀtو¹bº¼ÀbÚÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀ£¬ËÆ·&¹bł½¶P Ä  ñŵñÆƼÉn»ÀyÆùM¹½¾¹bÁ‚Þ>ÉbÁÂÄBÏzÀ
ÆùM¹$Ïz¹ºÃ¬¾Á‚Þ¦Æõ¹ B¬ ’Å‚×õÀtÊÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ$ÏzÀtو¹bº¼À ´ ÉbÁÂÄÕ ³´ ÀEºÃÀî µ&Á‚¹$Á‚ÀEÀEď[Õ aŵÎÆ8Ă¹¦¬ËƸɀÆÆ ´ À
½¶ÉbµÎÆ×(¹µ¼µÃ¬Ëς½¾À°Ìy¹bÌyÀtÁvÆEÕ
6 ¬ËÁÂÉb½Ë½¾ØbÚP"ð ?¬ËÊM¬¶ÄŠÀ°· ´ Àt9 Á &¬ËÞzÕ ó
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$Àoµ¸ÉyµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƸÞbÀÆæµ &vï ¢$Õ ;C=PÍÓkDÓ ¡&vï ¢$Õ
͸ÁÂÄ-ɵ¬ÔƸ޺ù€·¸µEÚMØb¹bÅ-µÎƼÉnºÃÆÆù£µÃÀtÀĊ¬¶µÃµÃ¬¾Ì$¬¾½¶Énº¼¬ÔƼ¬ËÀoµÈ· ´ Àtº¼ÀÏzÀtو¹bº¼À عbÅ-Ċ¬¶ÄŠÁsî ÆEÕ
ïßÆEî µÉ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ£½¾¬Ë»À ¹bòoÉnºÃÆ ¹º°µÃØMÌy× ´ ¹bÁM؝̦Åµά¶¿nÕ SÁ‚ÀyµÃØvÌy× ´ ¹bÁMØ µÃ¹błÁÂĵ׺ÃÀtÆÎÆñØ
ÌÅz¿ ´ ½¾¬Ë»ÀÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEº’µÎØMÌy× ´ ¹ÁvØÚȬËÙ°Øb¹bÅ#Ċ¹Ásî ƒ½¾¬¶µñƼÀtÁ ÆùBÆ ´ ÀtÌ ÉÖ· ´ ¹½ËÀ½¾¹nÆoÕ, ð S ´ Ú
Æ ´ Àtº¼Àbî µ8µÎ¹Ì$À¿t½¾ÉµÃµÃ¬¾¿EÉn½RÌÅzµÎ¬¶¿°×‚½¶ÉiØv¬¾Á‚ÞzÕ ó
&ÅŠÆ¸Æ ´ ÀtÁsÚ(ÉbµØb¹ÅõµÎƼÉbºÎÆ8Ƽ¹£½Ë¬¶µÎÆÃÀtÁkÚzÉnÁzÄ‘Æ ´ ¬¾Á‚»ÉbÏz¹ŊƸ· ´ ɀƸعbŝÉnº¼À°½Ë¬¶µÎÆÃÀtÁ¬ËÁ‚ÞyƼ¹ÂÚ
Øb¹Åsî ½Ë½‚µÎƼÉbºÎÆDÆù°Á‚¹bÆ춿À¸ÄŠ¬¶µÎÆì¾Á¿5Ƽ¬Ë¹ÁµÉnÁzĦ¿t¹bÁ‚Á‚Ào¿5Ƽ¬Ë¹ÁµtÚb· ´ Àtº¼À8Øb¹ŦĊ¬¶ÄŠÁsî ÆPÁ‚¹bÆ춿ÀÆ ´ ÀtÌ
Ï(Àو¹bº¼ÀbÕý͘ÁÂĝÉbµ&Øb¹ÅõĂ¹’µÎ¹zڊØb¹bÅkî ½¾½sµÎÀEÀ Æ ´ ¬¶µ8Á‚ÀE·!µÎÆú¼Å¿5ƼłºÃÀÕ
³´ ɀưµÃÉbÌyÀÀ ‚É¿5Æ¸Æ ´ ¬ËÁÂÞ ´ Ébׂ×(ÀtÁµ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À¦Ì¦Åµά¶¿tÉb½mµÎÆú¼ÀEÉbÌ ¹bÙýÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ浸Þb¹¬ËÁÂÞ
Æ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ Øb¹łº ´ ÀEÉďÕ
³´ ÀyÌy¹µÎưĊºæÉnÌ£ÉnÆ춿À ‚ÉbÌ$×½ËÀ$¬ËÁ¢ÌØ>¿EÉbµÃÀ·ÉbµÆ ´ À¦ÙpɀƼÀy¹nÙÆñ·&¹µÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµEۑðæÑM¹nÐ
¿¬¾ÀÆñ؊ó ÉbÁÂÄ#Yó ÀtƼÉn× ´ ؊µÃ¬¾¿EµÃóÂÕ=ïyÁ‚¹€· ½¾ÉbÅ‚Þ ´ ÀoÄ Æ ´ ¬¾Á‚»M¬ËÁÂÞ Æ ´ ÉnÆ‘ï ´ ÉbÄ Æ ´ ÀtÌ[Éb2µ  ñÅzµñÆ
µÃ¬ËÁ‚Þł½¶Énº¸Ï‚Åz¿æ»bÀÆæµtÕ &ŊƘï8¿EÉnÁsî Ƙº¼ÀEÉn½¾½¾Ø‘Ï‚½¶ÉnÌyÀ̦ØMµÃÀt½ËÙñÚ(ÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀÛ £ ¹€·²µ ´ ¹bŽ¾Ä-ï ´ ÉiÊÀ
Ċ¬¾ÊM¬¾ÄŠÀoÄÆ ´ ÀEÌ:
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dâ
³´ À¸µÃł/Ï  ñÀE¿ƼµýÉbºÃÀ&Á‚¹nƽ¾¹bÞ¬¾¿EÉn½¾½ËØÉbºÃºæÉnÁÂÞbÀEÄsÚoÏMصùbÌyÀ8µÃ¹bºÃƹbÙR¿t¹µÃÌ$¬¶¿È¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòoɀÆì¾¹bÁkÕ
³ ´ ÀEؤÉbºÃÀ>ÉbºÃºæÉnÁ‚ÞÀEĤµÎÅÂÏ/ ñÀE¿Æì¾ÊbÀt½¾ØbÚÏMØ Æ ´ ÀE¬Ëº¹€·8Á#¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5Ƽ¬Ë¹Áµ’¬¾Á ¹bź’½Ë¬¾ÊbÀoµtÕ ³´ À
ׂº¼¹Š¿ÀEµ¼µý¹bÙR»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞ°Æ ´ ÀoµÎÀ¸Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµPÀ Š×(¹µÃÀEµDÆ ´ À˜¿¹Á‚Á‚Ào¿5Æì¾¹bÁzµ¬¾Á£Øb¹bźÌy¬ËÁÂÄsÕ ³´ ÀtØ
Þb¬¾ÊbÀ Øb¹Åõɝï@;>;SE;!Ƽ¹$ÅÂÁÂĊÀtºæµÎƼÉnÁzđعbłº8Ìy¬¾ÁÂÄ-ÉnÁÂÄ‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆæµtÕ
S»€ÉiØbڂµÃ¹$· ´ É€Æ ´ Én×Â×zÀEÁ‚ÀEÄÆù ðæÑM¹Š¿¬¾ÀÆñ؊ó$ÉnÁÂÄõYó ÀtƼÉb× ´ ØMµÃ¬¶¿tµ¼ó :
³´ ÀtØς½¾Àt· ÅÂ7× h
ð¼ÑM¹Š¿t¬ËÀtÆñØMó§ÏzÀo¿tÉnÌyÀ,Û ¬Ë½¾¬ËƼÉnº¼ØbÕ ïÒÁƼÀtº¼ÁÂɀƼ¬Ë¹ÁÂÉnE½ jD¹€·ÈÀEº¼µE_Õ ÀtÀtÆì¾Á‚ÞµEÕ 6 ÀEµÎÆì¾Ê€Én½¶µtÕ
ÇȹbÌy̦łÁ‚ÀEµE՝͸ÁÂÉbº¼¿ ´ ¹nÐñъ¿¬¾ÀtÁ¿tÀbÕ ¢ ½¾¹bÏÂÉb&½ `°Á‚¹€·8½¾ÀEĊÞÀ£ïÒÁŠÙˆºæÉbµÎÆú¼Å¿5ƼłºÃÀ9Õ ?˜ÀEÌ$¹Š¿tº¼É¿ØbÕ
ÑM¹Š¿¬¶Én½MïñĊÀE¹b½¾¹bÞ¬ËÀoµtÕDÑM¹Š¿¬¶Én¬½ ¢ ¹Éb½¾µEAÕ =P½ËÀo¿5Æú¼¹bÁ¬¾¿8Çȹb½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾¹bÁsÕm͘¿5Ƽ¬ËÊM¬¶µÎÌ öˆ· ´ ¬¶¿ ´ ½¾ÉnÆÃÀtº
ÞÉiÊÀ·ÉiØyÆù’ÑvƼº¼ÉnÆÃÀEÞbØbÕ ÷
墹€L· h ³ ¹$Æ ´ ¬¾Á‚»Rڂ¬ËƸ·&ɵ8Én½¾É½  ñŵÎƸ¹bÁ‚ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5Æ8ÏzÀtو¹bº¼ÀbÕ
͸ÁÂÄ ð ÀÆæÉn× ´ ؊µÎ¬¶¿tµ¼ó : ÑMׂ¬¾º¼¬ÔÆoÕ ¬ËÁzÄ 6 ¬¾º¼µÎÆEգ͘ĂÌ$¹Á‚¬¶µ ´ ÌyÀEÁÆoÕ =ýÆ ´ ¬¾¿EµtµÕ VÉn½¾Å‚ÀoµtÕ
ïÒÌ£ÉnÞ¬ËÁÂÉnÆì¾¹bÁsUÕ jDÀEº¼µÃ¹bÁÂÉb½zïñĂÀtÁvÆìËÆñØbÕ
ÑM¹Â[Û ?¬¾Êv¬¶ÄŠÀ· ´ ÀE9Á Ȭ¾ÞÂÕ
ïßÆEî ½Ë½ ´ Àt½¾× Øb¹Ťو¹M¿tŵ£Ø¹błºyÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµEÕ ï5î ½Ë½˜Æ¼Én½¾» ɧ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ>ϬÔÆÉbÏz¹ÅŠÆ ´ ¹€· Æù§ÄŠ¹
¬ËƦ¬¾Á "ð =[ MÆúæɀÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5Æ͸ºæ¿ ´ ¬ËÆÃÀo¿5ÆÃźÃÀoó‚ÚƼÉb½Ë»M¬¾Á‚Þ¢ÉbÏz¹ÅŠÆ ´ ¹€·]Ƽ¹¢µÃ×ÂÉi·8Á ¹błÆ$µÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ
وº¼¹bÌ À M¬¶µÎÆì¾Á‚Þ’µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµE՘.ö =ÈÉbµÃ¬ËÀEºÈÆ ´ ÉnÁ-عbÅõÆ ´ ¬¾Á‚»RÕïßÆoî Cµ m=(;¢ ïñ!ä ¢ZµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµÆ ´ ɀÆoî µ
ÆÃÀEºÃº¼¬¾Ï‚½ËÀUÕ ÈłÆ8Æ ´ ÉnÆEî µ8ׂº¼ÀÆÎÆñؑº¼ÉbºÃÀÕ £ Énׂ×(ÀtÁµEڂςłƸ¬ÔÆoî µ8ºæÉnº¼ÀbÕ ÷
Ñ S¦ÕåÖÀbî ÊbÀ-ÆæÉn½¾»bÀEĤÉnÏ(¹błƒׂºÃ¹Š¿tÀEµ¼µtÕ#åÖÀbî ÊbÀ-ƼÉb½Ë»ÀEÄ#ÉnÏ(¹błƣìËÊM¬¶ÄŠ¬ËÁÂÞ · ´ ÀtÁ#ς¬¾ÞÂÚ
ÉnÏ(¹błÆ&Ƽ¹b½¾ÀtºæɀƼ¬ËÁ‚ÞyÀEºÃº¼¹bºæµtÚMµÎƼÉnºÃÆì¾Á‚Þy¬¾ÁÆ ´ ÀÌy¬¾ÄÂĊ½ËÀڂ·&Àbî ÊbÀ ƼÉb½Ë»ÀEÄõÉnÏ(¹bŊÆ8½¶É€ÆÃÀϬËÁÂìËÁ‚Þ
ÉnÁzđ¹ŊƘ¿tÉbº¼Ä‚µEÕ ³´ ¬¶µ¬¾µ¸Éb½Ë½×ºùŠ¿ÀoµÃµµÎÆÃŊôDÕ
&Àو¹bº¼À’·&À’ÆæÉn½¾»v¬¾Á‚ÞÖÉnÏ(¹bŊÆ$¬ËÁŠÙˆ¹ºÃÌ£ÉnÆì¾¹bÁ ׂº¼ÀEµÃÀtÁvƼÉnÆì¾¹bÁsÚD½¾¬Ë»À‘×ÂÉbÞbÀ’½¶ÉiØb¹ŊÆEÚD×ÂÉbºÎƼ¬ÔÐ
Æì¾¹bÁ¬ËÁ‚ÞzÚm¬¾ÁŠÙˆ¹ ĂÀtÁµìÔÆñØÚD×ÂÉnÞÀ£ÁvÅÂÌÏ(ÀtºæµtÕõå¢Àî º¼À£ÆæÉn½¾»v¬¾Á‚Þ>Éb½Ë½PÆùbÞÀÆ ´ ÀtºÉbÏz¹ŊÆÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½
ׂº¼¬ËÁz¿¬¾×‚½ËÀoµtÕ
ä¸ À vƸ·&Àbî ½¾½Æ¼Éb½Ë»‘ÉbÏz¹ŊƸåֺìËÆì¾Á‚Þ 6 ¹ºÃÌ-¬Ú jPµÃ؊¿ ´ ¹b½¾¹bÞØbÚMÉnÁÂ¯Ä >Éb×µEÕ
墺¼¬ËÆì¾Á‚Þ 6 ¹ºÃÄÌ Bzº¼µÎÆEÕ
³´ Àtº¼ÀÉnº¼À Æñ·È¹yÌ£É  ñ¹ºÈÆ ´ ¬¾Á‚ÞµƼ¹yÌ$ÀEÁvÆì¾¹bÁ ´ Àtº¼ÀbÛPÇ S 3Ó SE;ڂÉnÁÂ9Ä Ã é ÍÓsï ³ $Õ
͸ÁÂÄ$Æ ´ ¬¶µ¬¶µ· ´ ÀEºÃÀ8×ÂÉb×zÀEºPÉnÁzĦ×(ÀtÁ£º¼ÀEÉb½Ë½¾ØµÎƼÉbºÎÆ»M¬¶¿æ»v¬¾Á‚Þ°Æ ´ À˜¿¹ÌyׂŊÆÃÀEºEî µÉµÃµEÚbÉnÁzÄ
Æ ´ À¿¹bÌyׂłÆÃÀtºÃÐ:ÙpÉnÁÂÉnÆ춿tµĊ¹bÁkî ƸÀEÊbÀtÁõ»MÁ‚¹€· ¬ËÆEÕ
?˜¬¶µ¼¿ŵ¼µÎ¬¾Á‚µÞ 4ÅzÉn½¾¬ÔÆñØ£¬¶µPº¼ÀEÉb½Ë½¾ØyÌ£ÉbĊÀ ɽ¾¹nÆ&ÀEÉbµÃ¬¾ÀtºPÏMؒ¿t¹bÁvÆúæÉbµÎÆì¾Á‚Þ¬ËÆ&·8¬ËÆ ´ ¿¹Ì$×ÂŊÆÎÐ
ÀtºæµEڂÉb¿5ƼÅÂÉn½¾½¾ØbÕ
Ͳ½¾¹bÁ‚Þ$Æì¾ÌyÀÉnÞ¹ÂڊïµñƼ¹bº¼ÀEÄõÉn½¾½s¹nÙDÌØ‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ8¬ËÁÉ£¿t¹bÌyׂŊƼÀtºÆà À MCÆ B½¾ÀbÕPïßƸ·Ébµ
Éb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø ÉbÁBÍmèå =ÈZÑ SE=KµÎ؊µÎÆÃÀtÌ-Õ ³´ À’¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEº ´ ÉbµµÃ¹Ì£ÉnÁMØ ÉĊʀÉnÁvƼÉbÞbÀEµ Æ ´ ɀÆ
Æ ´ À×ÂÉn×(Àtº¸·&¹bº¼½¶ÄĊ¹MÀoµÎÁsî ÆEÕ 6 ¹º8À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbڂعbÅ-Ċ¹bÁkî Æ ´ ÉiÊbÀ Æù£×‚łƘÉ$Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƹ¬¾IÁ  ñÅzµñÆ
S >ä = ׂ½¶Éb¿ÀtÐýØb¹bÅõ¿tÉbÁ’ÀEɵά¾½ËØ£×ÂŊÆ8¬ÔƬËÁvƼ¹£âĊ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁÆ8ׂ½¶Éb¿tÀE5µ hDïP¿tÉb½Ë½R¬ËÆyð Å‚½ËÆìËÐß¿EɀÆæó¹bº
Yó >ł½ÔƼ¬Ë×½ËÀ‘Ç&ɀƼÀtÞ¹bº¼¬ËòoɀÆì¾¹bÁkÕ óKïßÆoî µ°ÀoÉbµÃØ3Ð  ñŵÎÆׂŊÆÆæÉnÞvµtÕ-öˆïßÆÏÂÉ 0yÀoµ°ÌyÀ¦Æ¼¹õÆ ´ ¬¶µĂÉiØ
· ´ Ø£×zÀE¹bׂ½¾À°· ´ ¹$ÌyÉb»bÀ°¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEº&Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MNµ ?LS²2ä S ³ Ċ¹¦Æ ´ ¬¶µÌy¹bº¼À˜Ùˆº¼5À 4vłÀEÁvÆý¾ØbÕ¾Õ h
³´ ÀEºÃÀî µ’Éb½Ë½¸Æ ´ ¬¶µ’Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»#µÃ¹nÙÿÆñ·Énº¼Àõ¹ÅŠÆ£Æ ´ Àtº¼ÀbÚ¸ÉnÁzÄ Ø¹bÅ=Ñ ³ ïñÓmÓ ´ ÉiÊbÀõƼ¹§×‚ÅŠÆÉ
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ʀ¬ËÁ ¹bÁ‚À’×½¾É¿ÀbÚÉbÁÂÄB¹bÁÂÀ‘ׂ½¶Éb¿tÀ’¹bÁ‚½¾ØbÕ¾ÌÕ h ³´ ÀEPØ  ñÅzµñÆ ´ ÉiÊbÀ‘É¢µÎ¬¾Á‚Þ½ËÀ‘¿EɀƼÀtÞb¹ºÃØ
Æú¼ÀtÀÚÉbÁÂÄ$Øb¹bÅ ´ ÉiÊÀ&ÆùׂŊÆÉ Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƭ¾Á’ɵά¾Á‚Þ½ËÀ8ׂ½¶Éb¿tÀbÕ ³ ¹Ă¹¹nÆ ´ Àtº¼·8¬¾µÃÀbÚØb¹bÅ ´ ÉiÊÀ
Æù£¿t¹b×MؑÉnÁzđ×ÂɵñƼÀ¹bº8µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞÂÕ ³ Àtº¼ºÃ¬¾Ï‚½¾ÀbÕ ÷͘ÁvØ·&Éi؊µEÕ
6 ¹ºÉb½Ë½zÆ ´ ¬¾µÉi·&ÀEµÃ¹bÌyÀtÁ‚ÀoµÃµP¬ËÁ‘Æ ´ À°¿¹ÌyׂŊÆÃÀEºEÚMعbőÉbºÃÀłÁ¿¹Áµ¼¿¬¾¹bŵýËØyׂŽ˽¾ÀEđ¬ËÁvÆù
É$ׂº¼¹bς½¾ÀtÌ-Û
͘Óm1Ó S 6 LS é ; ³ =(¤ ³ ½Ë¹M¹»MNµ =(¤Í˜Ç ³ DÓ ³ £ = ъ!Í =¸Õ
ïPÌyÀEÉbÁsÚM½ËÀtƼµ&¬¾ÞbÁ‚¹ºÃÀ˜Æ ´ À°¹bÏMÊM¬¾¹bŵÈׂº¼¹bς½¾ÀtÌ£µÈ·8¬ÔÆ ´ ¬¾Á¿½¾ÅÂĊ¬¾Á‚Þ$ׂ¬¶¿5ÆÃźÃÀÕ¸ö ÀEÉ ´ ÚM½Ë¬¾»bÀ
Øb¹ÅBºÃÀoÉn½¾½ËØ¢·&ÉbÁÆÆù µ¼¿tÉbÁÖ¬¾Á§ÀEÊbÀtº¼Ø µÃ¬ËÁÂÞb½¾À’¬ËÌ£ÉbÞbÀ£Øb¹Ṣ̌Én»bÀÕõ͘ÁÂÄ ½¾¬Ë»À’Øb¹ÅBºÃÀoÉn½¾½ËØ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dYâ
·ÉnÁvÆÆù£Ï(ÀµÎ¹yׂÅÂÁ‚¬¾µ ´ ÀoÄõو¹bº8ÊM¬¾µÃÅÂÉb½Æ ´ ¬¾Á‚»M¬¾Á‚ÞnÐÆ ´ À*N=ÈÑ ³ Æ ´ ¬ËÁ‚»M¬¾Á‚ÞÂÕ ÷aŵÎƘ¿¹bÁzµÎ¬¶ÄŠÀtº
µÎÆúæÉn¬¾Þ ´ ÆÈƼÀ MÆEÕ
ïÒÁõÆ ´ À¿t¹bÌyׂŊƼÀtºoڂ͘ÓkÓB¹bÙعbłº&ƼÀ MƸ¬¾µ =(¤Í˜Ç ³ DÓ ³£ =#тÍ>=˜Õ
E=&ÑR Ú 2=ÈÑ hoïkÇ&Í˜ä £ =P!Í ;ÝLS é Ç SEj é³ =(;0Ð j(=NSEjPÓA=¸î ÑÇSEjÈÓk͸ïñä˜ïñä!¢$Õ
"ð &ŊÆعbÅ¢¿EÉnÁÖŵÃÀ 6 S ä ³ Ñ h ¯ ó &ŊÆØb¹bÅB¿tÉbÁ¢Ì£Éb»bÀ$¬ÔÆ &¹b½¶oÄ h&ŊÆØb¹Å¢¿tÉbÁ¢Ì£Éb»bÀy¬ÔÆ
ïßƼÉb½Ë¬¶¿t5µ hDØbÀo µ hRÀE5µ h3E=&Ñ h‚ï&»MÁ‚¹€·=¬Ë5Æ hU¹ŝÇ&Íä1Ċ¹£Én½¾½RÆ ´ ¹vµÎÀ Æ ´ ¬ËÁÂÞµEÕ
&ŊÆÆ ´ ÉnÆĊ¹MÀEµÃÁsî ÆÌyÉb»bÀy¬Ë2Æ 1435 Ü ÕkïÒÁÖ»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞÁ‚¹bÆÃÀoµtÚmØb¹bÅBĊ¹Ásî Æ·ÉnÁvÆ°Æù>¿t¹bÁŠÐ
µÎƼÉnÁvƼ½ËØ$ÏzÀ°ÄŠ¬¶¿æ»M¬ËÁ‚Þ$Énº¼¹błÁzÄy·8¬ÔÆ ´ Øb¹łº é ï5Õ ¹Œ·ÉnÁvÆÆù¦ÏzÀ°ÉnϽËÀ˜ÆÃI¹ a é Ñ ³ èå ;8ï ³ =¸Õ
ïßÆ°ÉbÁ‚Á‚¹€ØŠµ8ÌyÀÀEÁ‚¹bÅÂÞ ´ Æ ´ É€Æ Æù‘µÃ·8¬ÔÆæ¿ ´ ×(ÀtÁ¢¿t¹b½¾¹bºæµtÚÂï ´ ÉiÊbÀƼ¹ ¨Â¬¶¿æ»-ɣƼÉbÏ É€ÆÆ ´ À
Æù×-¹nÙDÌؒ×(ÀtÁs<Õ &ŊƘɀƸ½¾ÀEɵñƸïĊ¹bÁkî Æ ´ ÉiÊÀ Æù£Ìy¹€ÊbÀ ÌØ ´ ÉnÁÂÄ-Éi·ÉiØyوºÃ¹Ì ̦ؒ×zÀEÁsÚ
¹bºPÌ$¹€ÊÀÆùÉ¿t¹bÌyׂ½¾ÀƼÀt½¾Ø$Ċ¬ËôRÀtº¼ÀtÁvÆȵÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹Áy¹nÙRÆ ´ À µÃ¿tºÃÀEÀtÁ$Æù¦µÎÀtÆPɰو¹bÁvÆEÚv¹bºPÌ$¹€ÊÀÆ ´ À
¿ź¼µÃ¹bº Énº¼¹błÁÂÄsÕ ³ ¹-¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀو¹ÁÆæµو¹bºɑµÃÀtÞÌ$ÀEÁvÆ ¹bÙÆà À vÆoڏØb¹Å ´ ÉiÊbÀÆù-Ċ¹-Én½¾½mÆ ´ ɀÆ
µÎÆÃŊôDÕ͸ÁÂÄõعbÅÑ ³ ïñÓkÓ ÄŠ¹Ásî ƸÞbÀƸÉb½Ë½¹bÙmÆ ´ ÀʀÉnº¼¬¾ÉnÆì¾¹bÁ‘عbÅõ·&ÉbÁvÆEÕ
͸ÁÂÄõ½¾¹M¹b»RÛDÆ ´ ÀEºÃÀÉbºÃÀ>Í ?CVÍä ³ CÍ ¢2=ÈёÆù ´ ÉiÊM¬¾Á‚ޣъRÓ SEj&jU ³ =[¤ ³ Õ
ïßƘƼÀt½¾½¾µØb¹Å>µÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ‘ÉbÏz¹ÅŠÆ¸Æ ´ À¦ÄŠÀEÊbÀE½Ë¹ׂÌyÀtÁvƘ¹nÙعbłº¸Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ƼµEÕ¸å ´ ÀEÁ>Øb¹Å
µÃÀtÀ¸µÃ½Ë¹ׂ×MØƼÀ MÆEÚÆ ´ ÉnÆPÌyÀEÉbÁµPó ³´ ¬¾µ¬¾7µ  ñŵñÆLÉ 4vł¬¾¿æ»$¬¶ÄŠÀEÉ°ïýµÃ×ÂɀÆP¹ŊÆEÕ:ðå ´ ÀEÁ£Øb¹ÅyµÃÀtÀ
º¼ÀtÞbŽ¾ÉbºµÃ¹b½¾¬¾Ä>ÆÃÀ MÆoÚÆ ´ ÉnÆÌ$ÀoÉnÁµ°ó ³´ ¬¾µ¬¶µµÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þï¸Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ°¹€ÊbÀEº˜Ùˆ¹º É· ´ ¬¾½ËÀÕ ó
¹bÅ ´ ÉiÊÀØb¹łº°¹€·8Á ·8º¼¬ÔƼ¬ËÁÂÞõµÎÆñØM½ËÀÚkÉnÁÂÄ ¬ÔÆ¿t¹bÌyÌÅÂÁ‚¬¾¿EɀƼÀEµÆùõØb¹Å>Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµ Æ ´ ÉnÆÉnº¼À
¬¾Ì$×(¹bºÃƼÉbÁvÆÈƼ¹¦Ø¹bÅsÚvÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Øb¹ọ̋ÉiØ£Á‚¹bÆ¿t¹bÁµ¼¿¬¾¹bŵý¾Ø$º¼ÀtÞ¬¾µÎÆÃÀEºÈ¬ËÆEÕ¸ö@͘¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾ØbÚMÆ ´ ɀÆoî µ
Þb¹M¹ŠÄÛ é Á¿t¹bÁµ¼¿¬¾¹bŵP¿¹bÌy̦łÁ‚¬¶¿tɀƼ¬Ë¹Áy¬¾µDÙpÉbºPµÎÆú¼¹bÁ‚ÞÀtºoÚbÉnÁÂģĂ¹vÀoµÎÁkî ÆÞÀÆP¬¾ÁyÆ ´ À˜·&ÉiعbÙ
Øb¹łºýÆ ´ ¬ËÁ»v¬¾Á‚ÞzÕ ÷¦Í¸½¾½z¹bÙRÆ ´ ¬¶µtÚMÉn½¾½Â¹bÙRÆ ´ ¬¶µýƼÀt½¾ÀtÞbºæÉn× ´ ¬ËÁÂÞÂÚì¾µ¼Énׂ×(ÀEÉbº¼µ¹bÁyÆ ´ À˜¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEºEÕ
³´ ÀĊ¬¶ÉnÞº¼ÉbÌyµEÚvÆ ´ À·8º¼¬ËÆì¾Á‚Þ£µñÆñØM½¾ÀbڂÉn½¾½kĊ¬¶µ¼Énׂ×(ÀEÉbº¼µEÕ
͸ÁÂÄ$¿¹Áµì¾ÄŠÀEºDÌyÉb×µEAÕ >Éb×µDÉnº¼ÀÈÏÂɵά¶¿tÉb½Ë½¾Ø Æ ´ ÀÏÂÉ¿æ»MÏz¹Á‚ÀȹbÙ‚Æ ´ ¬¾µD· ´ ¹½ËÀ&¹b×(ÀtºæɀƼ¬Ë¹Á
Æ ´ ɀÆDï5î ̲ĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï‚¬¾Á‚ÞÂWÕ ¹bCÅ  ñÅzµñÆý¿tÉbÁsî ÆýĊ¹¬ÔÆD¹bÁÆ ´ À¿¹bÌyׂłÆÃÀtºÀEɵά¾½¾ØbÕkïßÆƼÉb»bÀoµkèå SE;C`
¹bÁõÆ ´ À¿¹ÌyׂŊÆÃÀEº¸Æ¼¹’µÃÉiØÚð ³´ ¬¶µƼÀ MƘ¬¶µ8Æì¾ÁMØbÚ óyÆù£Þ¬ËÊÀ°Æ ´ ÀÁvÅzÉnÁ¿tÀEµ8¹bÙD×(¹µÃ¬ËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞÂÚ
µÃ¬ËòEÀb¬Ú 4vÅÂÉn½¾¬ËÆñØbڂÉn½¾½s¹bÙkÆ ´ ɀƘµÎÆÃŊôDÕ
͸ÁÂĒ¬¾¿t¹bÁµEÕmïDŵÃÀ8¬¶¿¹bÁzµPÉn½¾½‚¹€ÊÀtºDÆ ´ À˜×‚½¶Éb¿tÀbÕ ³´ ɀÆoî µ ´ ÉnºæÄ$ÆùĊ¹¬¾ÁyÆ ´ À˜¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEºEÕ
ÑM¹ÂÚRÏM؝¿¹ÁƼº¼ÉµñƼ¬ËÁÂޒ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À¦¿t¹bÌyׂŊƼÀtºoÚ(ï ´ ÉiÊbÀĂÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀEÄ-Æ ´ À$»v¬¾ÁÂõ¹nÙýÆ ´ ¬¾Á‚Þµ
Øb¹Å=·ÉnÁvƑƼ¹ ¿¹Á¿ÀEÁvÆúæɀÆÃÀ¢¹bÁ=¬¾Á Øb¹bź‘Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»RÕ é /Ñ = ?ïñCÍ ¢2;¸>Í Ñ =[VE=(;A˜Ð
å £ =&;C=¸Õ ³´ ÀEØÉnº¼À 6 >Í ; ÏzÀtÆÎÆÃÀEºDÆ ´ ÉbÁ$¿t¹MÀtºæ¿¬¾ÊbÀP½¾¬¾Á‚ÀEÉbºmƼÀ MÆEÕD͸ÁzÄ é /Ñ =kV!Í ;8ïñ>Í WÓ =
å ;8ï ³ ïñEä ¢ Ñ ³ °WÓ =&ÑRÕsåֺìËÆÃÀ£µÃ½Ë¹ׂ×MØbÚk·8º¼¬ËÆÃÀyÁ‚ÀEÉnÆEÚÉnÁÂÄ¢ÀtÊÀtº¼ØÆ ´ ¬¾Á‚Þ¬¾ÁBÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁsÕ£ïßÆ
è
¿¹ÌyÌłÁ‚¬¶¿tÉnÆÃÀoµ8Æù‘Øb¹bÅkÕ é µÃÀ¦µ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉbÁÂĝÉnÁzĝÉnςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æ¼¬Ë¹ÁsCÕ `°Á‚¹€_· ¢ ºÃÀEÞbÞÂî µ¸µ¼¿º¼¬Ëׂ Æ :
é µÃÀ¸Æ ´ ɀÆ&· ´ ÀtÁ¬ÔÆ8µÃł¬ÔÆæµPعbÅsAÕ ¹bÅ¿tÉnÁ‘½¾ÉnÆÃÀÐßς¬¾ÁÂĒĊÀo¿¹ŠÄŠÀ¬Ôƽ¾ÉnÆÃÀEºEÕDïßÆEî µÈׂºÃ¹ÏÂÉnϽËØ$Á‚¹nÆ
Ébµ¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvƸÉbµ8µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚ÞyÀt½¶µÎÀÕ
S»€ÉiØbÕ
=Á‚¹Å‚Þ ´ ¹bÁÆ ´ ɀÆEÕ
丹€·!½ËÀtƼµÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹bŊƘ¿t¹b½¾¹bºoÕ
¹błº8×(ÀtÁ ´ Ébµ&و¹bź¸¿¹b½¾¹bºæµERÛ ;8ÀoďZÚ ¢ º¼ÀtÀEÁs¬Ú &½ËłÀÚÂÉnÁzP Ä &½¶Éb¿æ»
¹bÅ-·8¬¾½Ë½s·ÉnÁvÆÆù£¿t¹bÁ‚Á‚Ào¿5ƸÌyÀtÀtÆì¾Á‚Þy·8¬ÔÆ ´ ÀEÉb¿ ´ ¿¹½Ë¹ºEÕ
£ ÀEºÃÀî µ̦ØÉbµ¼µÃ¹M¿t¬¾ÉnÆì¾¹bÁµEÛ
;C=&?ZÛ =º¼ºÃ¹ºEÚvåÖÉbºÃÁ¬ËÁ‚ÞzÚzÇȹbº¼ºÃÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á
Ó é =¸ÛÂÑvƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀÚ ?˜¬¶ÉnÞº¼ÉbÌ-ÉÚ jP¬¾¿ÆÃłº¼ÀbڂÓk¬ËÁ»MµEÚ `°ÀEØMµöp¬ËÁ-»ÀtØvÐ:ʀÉb½ËłÀ ×ÂÉb¬Ëºæµ¼÷
¢2;C=&=PäÛ ÀÆæɂ¬Ú ?À BÂÁ¬ÔƼ¬Ë¹ÁsÚÂä˜ÉbÌy¬ËÁ‚ÞzÚ &ºÃ¬¾ÀÙD͸Á‚Á¹nƼÉnÆì¾¹bÁs±Ú ¢ ½ËØM× ´ µ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dDã
Ók͘Ç<`yÛ¬ nÉ ¬¾Á>ÇȹÁvÆÃÀtÁvÆ
ïÈÉb½¾µÃ¹¦ÅzµÎÀ°Þbº¼ÀtÀEÁ’Ƽ¹y¿t½¾ÉbºÃ¬ËوؒµÃ½Ë¹ׂ×MØ£·8ºÃ¬ËÆì¾Á‚Þy½¾ÉnÆÃÀEº&¹ÁsÕ[&½ËÅÂÀ ¬¶µ&و¹bº`°ÀEØMµEÚ/&½¾É¿æ»£¬¾µ
و¹bº8ʀÉb½ËłÀoµtÕ
ï ´ ¹b×(À°Æ ´ ÉnÆEî µ8µÎÀE½ÔÙÿÐßÀ Š×‚½¶ÉnÁÂÉnÆùºÃØÕ
ïßÙعbÅÌyÉb»bÀ°É¦¿t¹bº¼ºÃÀo¿5Ƽ¬Ë¹ÁsÚ×ÂŊƸ¬ÔÆ8¬¾Áº¼ÀEÄs[Õ jýÉnÞbÀÁMłÌÏ(ÀtºæµÉnº¼Àς½¾Å‚ÀÕýïßÙmØb¹ÅĊºæÉi·
ÉyĊ¬¶ÉnÞbºæÉnÌ-ÚMÌ£Én»À ¬ËƸς½¾Å‚Àb[Õ Én¬¾Á-¿t¹bÁvÆÃÀEÁvƬ¾Á-ς½¶Éb¿æ»RÕ
ÑMłׂ×(¹µÃÀعbṣ̂Én»ÀɒĊ¬¶ÉnÞº¼ÉbÌ-ÛÑvÆæÉnºÃÆ·8¬ËÆ ´ ɒς¬ËÞς½¾Å‚ÀÏ(†¹ >Õ jÅŠÆ˜Æ ´ ÀyĊ¬¶ÉnÞbºæÉnÌ
¬¾Á’Æ ´ À Ï(†¹ Õ8…ö Sº&Æ ´ À ¹nÆ ´ Àtº·ÉiØ£Énº¼¹błÁÂĊÐÌ£Én»À¸Æ ´ ÀĊ¬¾ÉbÞbºæÉnÌ-ÚÆ ´ ÉbÁ‘Æ ´ ÀÏ(†¹ ‘Énº¼¹bÅÂÁÂÄ
¬ËÆEÕ ÷ jPŊÆ&µÃ¹bÌyÀ ´ ¬¾Þ ´ ½Ë¬¾Þ ´ ÆÃÀoÄ£¿¹ÁƼÀtÁvÆP¬¾Á’Ï‚½¶Éb¿æ»RÕåÖÉbÁÆPÆù¦Ä‚À BÂÁ‚ÀÉ·&¹bºæÄ : é µÎÀ ÉÞbº¼ÀtÀEÁ
¿tÉb½Ë½¾¹błÆEPÕ S¹b×zµñÐÆ ´ Àtº¼Àbî µÉ-ׂºÃ¹ς½¾ÀtÌ ¬¾ÁÖÆ ´ À’ÄŠºæÉi·8¬¾Á‚ÞnÐ ¤,¬ËƹbŊƬ¾ÁBºÃÀoďÚsو¹½Ë½¾¹€·ÈÀoÄ>ÏMØ
Æ ´ À¿¹bº¼º¼ÀE¿5Ƽ¬Ë¹ÁsÚM¬ËÁ-º¼ÀEďÕ
ÑM¹bÌyÀ Æì¾ÌyÀEµEڊïPŵÃÀ°Ï‚½¶Éb¿æ»’ÉnÁzđς½¾Å‚À Æù£Éb½ÔƼÀtº¼ÁÂɀƼÀÀEÌ$× ´ ÉbµÃ¬¾µEUÕ &½¾É¿æ»’ÉnÁÂÄς½¾Å‚ÀÉnº¼À
Æ ´ ÀÀEÉbµÃ¬¾ÀEµÎÆ&Ƽ¹£µÎÀEÀbÕ
ïßÙPï5î Ì ÉnÁ‚Á‚¹bƼÉnÆì¾Á‚Þ‘µÃ¹bÌyÀƼÀ MÆ ¬¾ÁÆ ´ ÀوłÆÃłº¼ÀbڏÉnÁzÄÆ ´ ÀÆà À MÆ ¬¶µ˜Ï½¾É¿æ»(ÚRï5î ½Ë½DµÃ·8¬ÔÆæ¿ ´
Æùyŵì¾Á‚Þyς½ËÅÂÀ°Ùˆ¹bº¸¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆo&Õ Sº8Êv¬¶µÃÀ ÊÀtºæµÃÉÂÕ
ÑM¹bÌyÀÉbÁ‚Á‚¹nÆæɀƼ¬Ë¹ÁµÉnº¼À º¼ÀEÄsڊ¬ÔÙÆ ´ ÀEØÉbºÃÀ°Ì£É  ñ¹º¿t¹bº¼ºÃÀo¿5Ƽ¬Ë¹ÁµtÕ
͸½¾·&Éi؊µPºÃÀEÌ$ÀEÌÏ(ÀtºoÛ ³ ¹b½¾ÀtºæɀƼÀ¸Àtº¼º¼¹bºæµtÕsïßÙmØb¹bźς½¶Éb¿æ» ´ ÉbµÈºÃÅÂÁ’¹bŊÆoÚvÉbÁÂģعbŒĊ¹Ásî Æ
·ÉnÁvƘƼ¹‘ÞbÀtÆłעºÃ¬¾Þ ´ Æ°Éi·&ÉiؑÆùوÀƼ¿ ´ Øb¹łº˜ÏÂÉ¿æ»Mł×>×(ÀtÁsÚRÆ ´ ÀtÁ  ñŵñƵ÷8¬ÔÆæ¿ ´ Æùõς½¾Å‚ÀbÕ
å ´ ÀEÁÆ ´ À°Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ææµ¹bŊÆoڂÞb¹$ÞbÀtƸØb¹łºÏÂÉb¿æ»Mł×õ×zÀEÁsÕ
& ³ £ =§å RÍ ˜Ðýïو¹bº¼Þb¹bÆÆùÌyÀEÁƼ¬Ë¹Á£Æ ´ ¬¾µÈ¬ËÁ’Æ ´ ÀÌyÉnÆÃÀEºÃ¬¶Én½¶µµÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹ÁsÚvςŊÆȬËÆEî ½¾½(Ċ¹
 ñŵÎÆ BÂÁ‚À ´ ÀEºÃÀÕ
³´ ¹µÃÀ¸Ùˆ¹łº¿¹b½¾¹bº&×(ÀtÁµÎÐïÆ ´ ¬¾Á‚»yÆ ´ ÀtØRî º¼À˜Ì£ÉĊÀ¬¾Á 6 º¼ÉbÁ¿À˜¹bºµÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞzÕDÍ&Æ8ÉnÁMØ
ºæɀÆÃÀtoÐ LS é Ç&Íä=ÑMå >Í j Ç S 3Ó SE;˜ÑRÕ 6 ¹bºý À ŠÉbÌyׂ½ËÀÚbµ¼ÉiØÆ ´ ÉnÆØb¹Å ´ ÉiÊbÀ&¹bÁ‚À8×(ÀtÁsÚςŊÆ
¬ËÆ°ºæÉnÁ¢¹bŊư¹nÙ&ς½¶Éb¿æ»RÕ¦ÑM¹õØb¹Å¢µÎƼÉnºÃÆ°Åµά¾Á‚ÞõØb¹łºÁÂÀ MÆ×zÀEÁsµÕ &ÅŠÆ Æ ´ ÀtÁ µÃÉiØõÆ ´ ɀÆØb¹Å
º¼Å‚Á£¹bŊÆ&¹n7Ù Ó é =§¬¾Á£Æ ´ ÀÁ‚Àt·#×(ÀtÁs3Õ ¹ÅÇ&͘ä!¹b×(ÀtÁ£Å‚×’Æ ´ À×zÀEÁsÚM×z¹ג¹bŊÆÈÆ ´ Àς½¾Å‚ÀbÚ
ÉnÁzÄ×ÂŊƘ¬ËƘ¬ËÁ-Æ ´ ÀÁ‚ÀE·ÈÀEº¸×zÀEÁs&Õ ÀEÉ ´ h ³´ À׺ùŠ¿ÀoĊłº¼À°¬¾µ¸Ä‚&¬ ’¿ŽÔÆÆù’ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀ[Õ ¹Å
 ñŵÎÆ ´ ÉiÊbÀ¸Æ¼¹ØvÉnÁ‚»yº¼ÀEÉn½¾½¾Ø ´ ÉnºæÄ£¹bÁ‘Æ ´ À ¬ËÁ»(Õ ³´ ÀEÁ‘ׂÅzµ ´ ¬ÔÆ8¬¾ÁƼ¹Æ ´ ÀÁÂÀt·=×(ÀtÁµ&ׂ½¶Éb¿tÀbÕ
ïßƸ·&¹bº¼»M5µ hïßÆEî µ8Á‚¹nƸÉĊÊbÀEºÎƼ¬¾µÃÀEďڊÏÂŊƸ¬ÔƸ·&¹bº¼»Š µ hýÑM¹$Æ ´ Àtº¼ÀØb¹bÅõÞb¹zÕ
`°ÀtØvÐßÊiÉb½ËÅÂÀ£×ÂÉn¬¾º¼µEÛ$ъ¹bÌyÀƼ¬ËÌyÀEµØb¹Å ´ ÉiÊbÀ’ɝϬËÞ ´ Ébµ ´ Õ 6 ¹bºÀ ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚD¬¾Á§Énςςº¼ÀÐ
ÊM¬¾ÉnÆì¾¹bÁµ ½¾¬¾µÎƼµÎИعbÅsî ½Ë½ ´ ÉiÊbÀ$½ËÀtÆÎÆÃÀEº¼µ͸@Ð ©§º¼Å‚Á‚Á‚¬¾Á‚Þ>Ċ¹€·8Á¢Æ ´ Ày½¾ÀÙÿƦµÃ¬¶ÄŠÀy¹nÙ&Æ ´ Ày×ÂÉb×zÀEºEÕ
SÁ‚À°½¾¬ËÁ‚ÀÌyÉiØ ´ ÉiÊbÀڂµÃÉiØڂèy»bÀtØvÐßʀÉn½¾Å‚À×zÉn¬¾º¼µ¬¾Á¬ÔÆoÕïÒÁ-ÌØ "ð jDÀt¹ׂ½¾À ͘ςςº¼ÀtÊM¬¾ÉnÆì¾¹bÁµ¼ó‚Ú
و¹bº° À ŠÉbÌyׂ½ËÀڏłÁÂĊÀEºYó >2ä S ó‚ÚRï ´ ÉiÊÀ¦ó ³ ó‚ÚðÃä°Ç&ó‚ڏóbä £ óÂÚsYó =Èó‚Õ ³´ ¹µÃÀ½¾ÀÆÃÆÃÀEº¼µ
Énº¼À·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀtÁ ¬ËmÁ Ó é =¸ÚzÏzÀo¿tÉbŵÎÀÆ ´ ÀEØ-ÉbºÃÀ»bÀt؊µEÕ ³´ ÀʀÉn½¾Å‚ÀoµtÚ(·8ºÃ¬ËÆÎƼÀtÁ>¬¾Á>ς½¶Éb¿æ»RÚ(Énº¼À
"ð >¬¾¿ ´ ÉbÀt½ ³ łº¼Á‚ÀEº¼óÂÚó丹ÉbÌ Ç ´ ¹bÌ£µÎ»MØDðtÚýóä˜Én×(¹b½¾Àt¹Á £ ¬¾½Ë½¶ó‚ÚÉbÁÂħó ¬¾¿ ´ ÉnÀt<½ =ÁÂĂÀbÕ ó
Ãł¬ËÆÃÀ£ÉnÁ¢¬ËÁvƼÀtº¼ÀEµÎÆì¾Á‚Þõ¿t¹b½¾½ËÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á ¹nÙ&×zÀE¹bׂ½¾ÀbÚkÁ‚D¹ : ³´ ɀÆoî µ · ´ ØÆ ´ ÀtØ>ÞÀÆ Æù-Ï(À¦Æñ·&¹nÐ
½¾ÀÆÎƼÀtº8×(Àt¹ׂ½ËÀ,Õ + µÃÌy¬Ë½¾À -
>ä =(¤ ³ ÚŠÆ ´ *À jPµÃ؊¿ ´ ¹b½¾¹bÞØ$¹bÙmÁ‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»ŠµEÕ
ïÈ·ÉnÁvÆÆùyÆæÉn½¾»ÉbÏz¹ŊƸÏzÀE¬ËÁÂÞ£À ‚¿¬ËÆÃÀoďÚðõÎÆÃÀE·8¬ËÁÂÞó‚ÚŠÉbÁÂÄ-ó ³´ *À `°¬ËÆÎÆñØ >¹MĂÀt½¶ó‚ÕP͘½Ë½
Æ ´ ºÃÀEÀ&ÊÀtº¼ØĊ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁÆýÆ ´ ¬¾Á‚ÞµEÚnςŊÆPÉb½Ë½‚ÉbÏz¹ŊÆýÆ ´ À&×zµÎ؊¿ ´ ¹½Ë¹Þb¬¶¿tÉn½MÉbµÃ×(ÀE¿5ÆæµD¹nÙRÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»ŠµtÕ
&Àt¬¾Á‚!Þ =[ Š¿t¬ÔƼÀEďAÛ ÈÀÈÀ ‚¿¬ËÆÃÀoÄÉnÏ(¹błÆm»bÀEÀtׂ¬¾Á‚޸عbłºmÁ‚¹nƼÀEµEÕkïÒÌ£ÉnÞ¬ËÁÂÀP· ´ ÉnÆ¿tÉbÁ¿¹ÌyÀ
¹nÙ(¬Ô Æ hU=U Š×zÀEºÃ¬¾ÀtÁz¿À&Æ ´ À8ÊM¬¶µÎ¬¾¹bÁk7Õ ¹bÅ£ÉbºÃÀςł¬¾½¶ÄŠ¬ËÁÂÞÇ&Óm>Í ;8ï ³ $$Õ ¹Å$ÉbºÃÀ¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òt¬¾Á‚ÞÉb½Ë½
¹nÙDØb¹łº&Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ&ÆùbÞÀÆ ´ ÀtºoÚÂÉnÁzĵÃÀtÀE¬ËÁ‚Þy· ´ ÉnƸ¬ÔÆ ÉbĂõÅÂ×Ƽ¹ÂÕ ³´ ÀºÃÀoµÎł½ËƼ>µ T€å ïñÓk3Ó T
µÃłºÃ׺춵ÎÀ Øb¹ÅsڂÉnÁzđعbÅ Tiå ïñÓk3Ó T¦µÎÀEÀÆ ´ ¬¾Á‚ÞµÆ ´ ɀƸعbÅ ´ ÉiÊbÀ°>ä =(V!=&;!µÃÀtÀEÁõÏ(Àو¹ºÃÀÕ
ä¸ À vÆoÛ͸ʹb¬¶Ä-Ñ ³ =å ïñ!ä ¢$Õ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dYä
ÑvÆÃÀE·8¬ËÁÂÞ§¬¾µ’· ´ ɀƑïy¿tÉb½Ë½˜¬ÔƑ· ´ ÀtÁ Øb¹ŤÉbºÃÀ  ñÅzµñÆ ¨z¹ɀƼ¬ËÁÂÞ ¹€ÊbÀtºyعbłº’Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»(Ú
ׂŊÆÃÆì¾Á‚ÞÆ ´ ¬ËÁÂÞµ¬¾ÁsÚÌ£Én¬¾ÁÆæÉn¬¾Á‚¬¾Á‚ޝ¬ÔÆoÚýÉnÁÂÄBÏ(Àt¬¾Á‚Þ>¹€ÊÀtºæÉn½¾½׺ÃÀtÆÎÆñØBĊ¬Ëº¼ÀE¿Æì¾¹bÁ‚½¾ÀEµ¼µEÕPaŵñÆ
·ɀƼ¿ ´ ¬ËÁ‚Þy¿¹Á‚Á‚Ào¿5Æì¾¹bÁzµ&و¹bº¼ÌõÕ
Ãłׂ×(¹µÃÀ>¬ÔÆoî µ-Éb½Ë½ ºÃ¬¾Þ ´ ƒو¹ºõÉ ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀÖ· ´ ¬¾½ËÀژÉnÁzÄ#Æ ´ ÉnÆõ¬ËÆ ´ Ébµ‘¬ÔÆoî µõŵÃÀEµE¡Õ ¹Å
¿ÀEºÎÆæÉn¬¾Á‚½¾Ø ´ ÉiÊÀ°Æù‘Ä‚¹ɒĊÀEÞbº¼ÀtÀ¹bÙׂºÃ¹Š¿tÀEµ¼µÎ¬¾Á‚Þ’Ébµ˜Øb¹Åõ»ÀtÀEםØb¹bź˜Á‚¹bÆÃÀEµECÕ &ŊƬËÙØb¹Å
 ñŵÎÆو¹bÅÂÁÂÄB¹bŊÆÆ ´ ɀƦØb¹bÅBµÃ×zÀEÁÆ$è ´ ¹błºæµµÎÆÃÀE·8¬ËÁ‚ޝ¹€ÊÀtº°Øb¹łºÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»vИعbÅB·&ÉbÁvÆ
ÆùzÚzÉbÁÂĝ¿tÉbÁsÚ(Éiʹb¬¶Ä’Æ ´ ɀÆoÕ 6 ¹Š¿Åzµ¸¹bÁ-Æ ´ À׺쾹bº¼¬ÔÆñؑƼÉbϵtÚ(ÉnÁÂĝĂÀE¿¬¶ÄŠÀ¦¹bÁ-Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµÆù
¿tÉb½¾¿tł½¶É€ÆÃÀ8¹ŊÆERÕ ¹Å ´ ÉiÊbÀ8׺ùς½ËÀEÌ£µý¬ËÁ‘Øb¹bźýÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆæµtAÛ BÂÞbźÃÀ8¹ŊÆ&µÃ¹b½¾ÅŠÆì¾¹bÁzµtUÕ ¢ ¹و¹bº
ónÌ£$É  ñ¹bºÁ‚¹nƼ¬Ë¹Áµ×(Àtº8Ìy¬ËÁMŊƼÀEóÂÚÂĊ¹bÁkî ƸÞÀƸµÎ¹yÏ(¹bÞÞbÀEÄõĊ¹€·8Áõ¬ËÁ-ĊÀtƼÉn¬¾½¶µtÕ
6 ¬ËÁÂÉb½Ë½¾ØRÛð ³´ LÀ `°¬ËÆÎÆñØ ¹ŠÄŠÀt½:Õ ó
ÑM¹nÐÒ¿tÉb½Ë½¾ÀEÄÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀ ̦ؒÞb¬¾º¼½Ôوº¼¬ËÀEÁÂõÁÂÉbÌyÀ ¬¶Cµ `°¬ËÆÎÆñØÕ
ï°ºÃÀoÉn½¾½ËØ>·ÉnÁvÆƼ¹  ñŵñÆ$µÃ¿EÉnÁÖ¬ËÁBÆ ´ À’×ÂÉbÞbÀ$Æ ´ ÉnƦµ ´ À£Ì£ÉbĊÀ>ö@ÉnÁÂÄÖÆ ´ ɀÆï°¬¾Á¿½¾ÅÂĊÀoÄ
¬¾Á Ì؝Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEÕ ÷ £ ¹€·&ÀtÊbÀEºEÚ(¹bź°µ¼¿tÉbÁ‚Á‚ÀEº ´ ɵ ςºÃ¹»bÀEÁÙˆ¹bºÆ ´ À£èbº¼Ä>Æì¾Ì$ÀÚsÉnÁÂÄ ·ÈÀ
º¼ÀEÉn½¾½¾ØÆ ´ ¬¾Á‚»¦¬ÔÆoî µĂÀEÉbÄ$Á‚¹€·ÚvÑ S¦Ú€ï5î ½¾$½  ñÅzµñÆ ´ ÉiÊÀ&Æù ÆÃÀE½Ë½zØb¹bÅ$· ´ ÉnÆ°ð ³´ CÀ `°¬ËÆÎÆñØ ¹ŠÄŠÀE½¾ó
×ÂÉbÞbÀ°ÄŠÀtׂ¬¶¿5ÆæµtÕ
墹º¼Äµ¬ËÁ-×ÂÉbºÃÀEÁÆ ´ ÀEµÃ¬¶µ8Énº¼ÀÀE¬ÔÆ ´ Àtº˜¿EÉnºÃÆùM¹bÁ¬ËÌ£ÉbÞbÀEµ¹º `ÉnÁ  ñ¬:Õ
ï¸ÉnÌ[ðÃÓk¬Ë¹ÁÂó‚Õyð `°¬ÔÆÃÆñØM󒬾µÌØõÞb¬¾ºÃ½Ëوº¼¬ËÀEÁÂďՒð `°¬ÔÆÃÆÃÀtÁz󣬾µ˜¹błº ĂÉnÅÂÞ ´ ÆÃÀEºEÕöp︵ ´ ¹ł½¶Ä
¬¾ÁƼºÃ¹ŠÄŠÅz¿ÀyØb¹ŠƼ¹õ̦Ø>ÙpÉbÌ$¬¾½¾ØbՒ͸̦ÏzÀEº¬¾µÌØ>ެ˺¼½Ôوº¼¬¾ÀtÁÂďPÕ Sź°ÄÂÉnÅ‚Þ ´ ƼÀtºoî µ°ÁzÉnÌyÀy¬¾µ
ð¼Ñ‚Én»MłºæÉ‚Õ ó÷
ÑvÆúæÉn¬¾Þ ´ Æوº¼¹bÌ ð¼ä¸¹nƼÀtÏ(¹M¹b»Šµ j&dYâbó‚Û
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
6 7 8:9;<=%>@?A BDCFEHGGIKJ4LMNBO PQJ4LRTSU<=KJ4VI)<WWX
PZYE[LRTS\\]7[A,^_8:?AFE`RNa4BMDVb?AFE`RNac^dd PZYE[LRTS$eNfFE`G4B ghGATEiRNabMNLjRlk
m WDI4BVfgDOVG4Bfk
PZYE[LRTS \\on4LjKjTEOO8pMNBq4BNOLr)VNOO:GA B4gBDGATE`RNa.gstdd
P]<g[G4V4u[ag:LvDR LG4B4gtkwS \\]7R4BKVGxVKGFEzyB{8U|} B4ggtkdd
PQCFE`GG4BRTS ( \ \ ~4VMMIl^dd
PZYE[LRTSP]VDr V4| B S €[7C"GATEg"Eg:Vb|4LLMKGATEiRNa%
OBG‚dzgpMNBq4BNOLr{EHGVKƒFEHGlk„€
PQCFE`GG4BRTS ( \\ ~4VMMI‚…8†d‡y{|4BGGE`RN|hyFVffFEBM^dd
PZYE[LRTS ( \\]7AˆgHATE`Gc^_8:|4LGVR LGA BfKGATE`RNal^dd
m WDI4BVfgDOVG4Bfkkk
PQCFE`GG4BRTS{PZYELRFSPQ‰gHG4V [u agpLvbR LG4B gtkwS
\\o~NVMMI s.€ €`ŠATEHGlk8hA VNq B"VOO‹y.I)GATE`RNag‹jfFEHGG4BR"MNLjR,^dd
kkkDPo|f4Vq4BhyFVfa4BfFShΠ( .Y ELR
PQCEHGGIFSP  LR4vE`f4B.SUŒ ( Y[E LRdzghGAFE`RNagtk
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò dbã

46 <=
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
丹bÆÃÀÆ ´ À×ÂÉbÞbÀ@ï ?Z¬ËÁ-Æ ´ ÀÏ(¹nÆÃÆùÌ º¼¬ËÞ ´ Ƙ¿¹bº¼Á‚ÀEºEÚÂÆ ´ ÀƼ¬ÔƼ½ËÀ¦¹bÁ-Æ ´ ÀÆù×sÚzÆ ´ ÀÄÂɀÆÃÀ
¬¾ÁÆ ´ À°Æù׊Ðߺì¾Þ ´ Æ8¿¹bº¼Á‚ÀEºEڊÉnÁzÄ‘Æ ´ À×ÂÉbÞbÀ°¿¹bÁvƼÀtÁvƼµ¬¾ÁõÆ ´ ÀÌy¬¶Ä‚ÄŠ½¾ÀbÕ
³´ ¬¶µ˜¿tÉbºÎƼ¹M¹bÁµÎ×(ÀEÉb»Šµ8و¹bº˜¬ÔÆæµÎÀE½ÔÙñCÕ jýÉbºÎƼ¬¾¿tł½¾ÉbºÃ½¾Øbڊ¹Á-Æ ´ À¦¬ËÌyÌy¹bϬ˽¾¬ËòE¬ËÁÂޣوÀEÉnÆÃłº¼ÀEµ8¹bÙ
Æ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»‘µÃØMµÎÆÃÀEÌ-ڂÉnÁÂÄÆ ´ À×zÀEºÃ¬¾½¾µ¬¾ÁMÊb¹½ËÊÀEÄ ´ Àtº¼ÀbÕ
ÇȹbÁvÆÃÀEÌyׂ½¾ÉnÆÃÀĊÀEÀtׂ½¾Ø‘¹Á‘Æ ´ ¬¾µ¸¬ËÌ£ÉnÞÀbÕ
S˜Æ ´ ÀEºÃ·8¬¶µÃÀbڊØb¹ÅÌ£Éi Ø BzÁÂÄõØb¹bź¼µÃÀt½ËÙk¬¾ÁõÊÀtº¼Ø‘Ä‚ÉbÁ‚ÞbÀEºÃ¹ŵƼÀtº¼ºÃ¬ËÆùºÃØÕ
ï5î Ì ÙˆÅ¿æ»M¬¾Á‚ÞµÃÀtº¼¬¾¹bŵEÕ8ïßÙPØb¹Å>Ċ¹bÁkî Æ ·È¹ºÃº¼ØÉbÏz¹ÅŠÆ˜Æ ´ ¬¾µEÚzÆ ´ ÀEÁ Øb¹Å>Énº¼ÀÞb¹¬ËÁÂÞ£¬ËÁvÆù
Ì£É  ñ¹º$µÃׂ¬¾ºÃ¬ËÆÃÅÂÉb½&µÃÀt½ËÙÿÐÒĂÉnÌ£ÉnÞÀbÕBïßÙعbŠĂ¹bÁsî Æ$Ï(Àt½¾¬¾ÀtÊbÀõ¬¾Á§Æ ´ ɀƣ»M¬ËÁÂÄ ¹nÙ¸Æ ´ ¬¾Á‚ÞÂÚPÆ ´ ÀEÁ
¿¹Áµì¾ÄŠÀEº˜Ä‚ÉbÌyÉbÞbÀ¬¾ÁÆÃÀEºÃÌ£µ˜¹nÙ ´ ¹€·&ÀtÊbÀEº¸Øb¹ŝ¿¹bÁvƼÀtÌyׂ½¶É€ÆÃÀØb¹bź¸½Ë¬ËوÀb!Õ ÈłÆ¬ËÆ ¿tÉbÁÏzÀ
;C=È͘ÓkDÓ ¡>Í ?1Æù£ÄŠ¹$Æ ´ ¬¾µو¹º8ׂº¼¹b½¾¹bÁ‚ÞÀEĒ×(Àtº¼¬¾¹Mĵ8¹nÙmÆì¾Ì$ÀÕ
ï5î Ì[Á‚¹bÆõµ¼ÉiØM¬ËÁ‚Þ ¬ËƬ¶µÃÁsî Æ-ɧÞ¹v¹ŠÄ#¬¶ÄŠÀEÉ Æù Ă¹ Æ ´ ¬¶µ‘Ùˆ¹bºɧ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀÖ· ´ ¬¾½ËÀÚ¸¹bºÀtÊbÀEÁ
×(Àtº¼¬Ë¹ŠÄŠ¬¶¿tÉb½Ë½¾ØbUÕ &ŊÆ8Øb¹ÅĊ¹Ásî Ƹ·ÉnÁvÆ&Æù£ÄŠ¹$Æ ´ ¬¾µ&و¹º8ÌÅ¿ ´ ½Ë¹Á‚ÞbÀEºÈÆ ´ ÉnÁ-ɦوÀt·!Ì$¹ÁvÆ ´ µ
ɀƸɦÆì¾ÌyÀbÕ
é Á‚½¾ÀEµ¼µ8عbÅ-Énº¼À É$Ìy¹bÁ‚»RÕýïÒÁ-· ´ ¬¶¿ ´ ¿EÉbµÃÀÐÞ¹و¹º8¬ÔÆoÕ¸Û ÷ZŽ
ÓsÀtƸÌ$À»MÁ‚¹€· ´ ¹€· ¬ËƸÞb¹MÀoµtÕ
6 ïñä˜Í˜ÓmDÓ ¦Õ
ïÈ·ÉnÁvÆÆù$ÆæÉn½¾»ÉnÏ(¹błÆ Én×µEÕ
³´ ÀtØõÉnº¼À°ZÑ SZ<Ç ;8ï ³ ïÃÇ&ÍÓkDÓ 1@ï jNSE; ³ Íä ³ ³ S ³ £ ïÎÑå £ S WÓ = ³ £ ïñEä ¢$Õ
&ÀE¿tÉbŵÃÀ°Æ ´ ÀEØÉnº¼À°Æ ´ ÀÍт¬Ñ =(DÓ ÀjNSïñä ³ ÑRÕ ³´ ɀÆEî µ8· ´ ÀEºÃÀÍÓk1 Ó S 6 LS é ;
³ £ S é ¢ £˜³ Ñõ¿¹ÌyÀƼ¹bÞÀÆ ´ Àtº8¬¾ÁƼ¹y¹bÁ‚À°×‚½¶Éb¿tÀbÕ
¹bł º jNSï5ÚýØb¹łº’ÑM×zÀEÀEõEÚ&Øb¹bź ;¸ÀEµÃÀEÉnºæ¿ ´ Úعbłº ;8ÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµE7Ú  ñŵ΃ÀtÊÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚ÞÂÕ
¹bÅ-Ébµ¼µÃÀtÌϽËÀ°¬ËƘÉn½¾½RÆùbÞÀÆ ´ Àtº8¹Á‘Æ ´ ÀÌ£Én×sÕ
͸ÁÂÄÆ ´ ÀÌ£Én×-Øb¹Åõ¿t¹bÁµÎÆú¼Å¿5ÆÃÐDÆ ´ Én>Æ >>Í j#¬¶µ 6 >Í ; ¦SE;C=¤@ï jNSE; ³ Íä ³ Æ ´ ÉbÁ
´Æ À‘µÎÅÂÌ ¹bÙ&Æ ´ ÀõÇ S ä ³ =Pä ³ ¹nÙ¸Éb½Ë½È¹nÙ8Øb¹łº°Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµt¯Õ &ÀE¿tÉbŵÃÀbÚ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ÉnÆÌ£Én×sÚ
Øb¹Åõ¿EÉnÁõºÃÀo¿¹ÁµñƼºÃÅz¿5Æ&Æ ´ Àå £ S WÓ = ³ £ ïñEä ¢$Õ
³ Éb»bÀ˜Æ ´ ¬¶µ&Ïz¹M¹b»$و¹ºÈ¬¾ÁµÎƼÉnÁz¿ÀbÕDå ´ ÉnÆ&ï5î ÊbÀÏÂÉbµÃ¬¶¿tÉn½¾½¾Ø$Ċ¹Á‚ÀbÚM¬¶µÆæÉn»ÀtÁ’̦ئÆñ·&¹Ì£Éb×
×ÂÉbÞbÀEµوº¼¹bÌZÌØ¢ðÃ丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»Šµ¼ó Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»RÚbÉnÁÂÄ$ï5î ËÌ  ñÅzµñÆPÞ¹b¬¾Á‚Þ°¹€ÊbÀEºmÆ ´ À¸Ì£Én×zµýï ´ ÉiÊbÀbÕ
ÑMÀEºÃ¬¶Én½¾¬ËòE¬ËÁÂÞÆ ´ ÀtÌ ¹bŊƸ¬¾ÁvÆù$Æà À vÆoÕ
6 ¹º˜À ‚ÉbÌ$×½ËÀÚz¹Á=ð ¢ ÀEÁ‚ÀtºæÉnW½ jPºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ¼ó‚ÚÂÆ ´ ÀEºÃÀî µ É£½¾¬ËÁ»Ƽ¹ó jPµÃØM¿ ´ ¹b½¾¹bÞb؊óÂڊ·8¬ÔÆ ´
ðtÕ èbè>Õ Éè ãyZ× dYâbó’ÁÂÀ MÆƼ¹¬ËÆEÕïÒÁ¢Þbº¼ÀtÀEÁsÚzÁÂÀ MÆƼ¹õóbZ× d$âó‚Ú(¬ÔÆ°º¼ÀEÉbĵ‘ðÎÆ ´ À `°¬ÔÆÃÆñ9Ø ¹ŠÄŠÀt½:Õ ó
Ç&ÉnÁ Øb¹bÅ ÞbłÀoµÃµ˜· ´ ɀÆyÕ èè‘ÉbÁÂÄ Õ Dè ã£ÉbºÃÀ¦ÉnÏ(¹bŊiÆ : ³´ ÀtØRî ºÃÀ$ÉnÏ(¹bÅŠÆ ÏzÀE¬ËÁ‚ÞõÀ ‚¿t¬ÔƼÀEďڏÉnÁzÄ
ÉnÏ(¹błÆyÁ¹nƒµñƼÀt·8¬¾Á‚ÞÂÕ ïßÙ ï ´ ÉbÄ ×‚ÅŠÆ£Å‚ÁzĊÀtº ðEÕ èèbóÆ ´ À-·È¹º¼ÄsÚP¬¾Á ÞºÃÀEÀtÁsÚð =U ‚¿¬ËÆÃÀoÄÚ ó
ÉnÁzÄ-łÁÂĊÀEº¦Õ Dè ãyó ?˜¹Ásî ƵñƼÀt·¸óÂÚzï8·&¹bł½¶ÄŠÁsî ƘÀEÊbÀtÁÁÂÀtÀEÄ>Ì؝µÎ×(ÀtÀoÄ-½Ë¬¶µÎƼµEո︿¹ł½¾µÄ  ñÅzµñÆ
º¼ÀE¿¹ÁµÎÆú¼Å¿5Æ&Æ ´ À· ´ ¹b½¾ÀÆ ´ ¬¾Á‚Þyو¹bº8عbÅ ´ Àtº¼À°¬ËÁõÆà À MÆEڂÏÂɵÎÀođ¹Á‘Æ ´ ÀÌ£Én×sÕ
ÑM¹yÆ ´ Àtº¼À ¬¶µ&Æ ´ ɀÆEÕ
丹€·§ïk·&ÉbÁÆÆùƼÉb½Ë»ÉbÏz¹ŊÆD¿t¹bÁµÎÆú¼Å¿Æì¾Á‚ÞÌ£Éb×µtڀ¬¾ÁÆ ´ À×ÂÉnºÃÆ춿Ž¾ÉbºEÕPö 6 ¹ºmÆ ´ ¬¶µtÚnï5î Ì
Þb¹¬ËÁÂÞ£¹€ÊbÀtº¸Æù‘̦Ø#vð V˜¬¶µÃÅÂÉn½ÓkÉnÁÂÞbÅÂÉbÞbÀEóyÁ¹nÆÃÀoµtÚRÉnÁzÄ-½Ë¹M¹b»M¬¾Á‚Þ‘ÉnÆ˜Æ ´ À$/Ñ ¦SÇÚ(ׂł½¾½¾¬ËÁ‚Þ
¹błÆ&Æ ´ ÀµÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹Á-¹bÁ¤"ð >!Í jÈъóÂÕ ÷
͸ÁÂÄÆ ´ Àtº¼Àï ´ ÉiÊbÀ ¬ÔÆoÛ
Á =U Š×‚½¶ÉnÁÂÉnÆì¾¹bÁµEڊÉnÁÂÄõå ´ Ø &ÀÆÃÆÃÀEºEÕ
Å‚½ËÆìËÐßìËÌyÀtÁzµÎ¬¾¹bÁÂÉbW½ ¦SÇî µt¬Ú jD¹vµÃµÃ¬¾Ï‚¬Ë½¾¬ËÆì¾ÀEµEÚv¬¾9
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò è á
6 ¹ºÈÆ ´ ÀµÃÉb»bÀ¹nÙk·8º¼¬ÔƼ¬ËÁÂÞÆ ´ ¬¾µ&Ï(¹M¹b»Rڊï5î Ì,Þ¹b¬¾Á‚ÞƼ¹$µÃ»M¬Ë×‘Æ ´ À°×(¹µ¼µÎ¬¾Ï‚¬¾½Ë¬ËÆì¾ÀEµ&¹bÙmÌ£Én׊Ð
ׂ¬¾Á‚ÞÂڊÉbÁÂĒÀ M×½¾ÉbÁÂɀƼ¬Ë¹ÁµtÚMÉnÁzģو¹Š¿ŵ&¬¾Á‘¹ÁPÅ‚½ËÆìËÐÒĊ¬ËÌyÀEÁµά¾¹bÁzÉn½RÌ£Én×µEڊÉnÁÂđÌyÉb×µÈÆ ´ À
Énº¼À ÏzÀtÆÎÆÃÀEº8Æ ´ ÉnÁ ³ SÇ&µöˆ¬¾Á-Ì$¹vµñƘ¿EÉbµÃÀEµEÕ ÷
öˆï5î Ì ÄŠÀtÌy¹bÁzµñƼº¼ÉnÆì¾Á‚ÞyÆ ´ ¬¶µ˜Æù’عbÅsÚ(µÎ¹£Æ ´ ɀÆØb¹bÅ>¿EÉnÁ>µÃÀtÀÚzÉbµ˜ïÞb¹’·8¬ËÆ ´ Æ ´ ¬¶µtÚ ´ ¹€·
Æ ´ Àtؑ·&¹bº¼»RÕ ÷
ï$µÃÀtÀ-¹bô=¬ËÁ¤Æ ´ À-ì¾µÎƼÉbÁ¿À#ð">ÀtÁvƼÉb½ÇȹvÀEº¼¿t¬Ë¹ÁsÕ ó ïßÆEî µ£¬ËÆEî µS8å=ä Ƽ¹bׂ¬¶¿nÚÈ·8¬ÔÆ ´ ¬ËÁ
Æ ´ ¬¾µ’Ñ/kSÇو¹bºV¬¾µÃÅÂÉn½¸ÓmÉnÁ‚ÞÅÂÉnÞÀ¢ötðvVÓ²Ñ/kSÇ&ó÷5Õ ³´ ÀõϬËÞÖÆ ´ ¬ËÁ‚Þvµy¬ËÁ Æ ´ ¬¾µ’ÉbºÃÀoÉ
Énº¼À‘ð>Í>j&ъó$ÉnÁÂÄõóYÀEÁvƼÉn½kÇȹMÀtºæ¿¬¾¹bÁkÕ óIÈÀtÆñ·ÈÀEÀtÁ‘Æ ´ ÀEÌ ¬¶µPÆ ´ Àónå ´ Ø &ÀÆÃÆÃÀE&º BzÀt½¶ÄÕ@ð
ÑMłº¼º¼¹błÁÂìËÁ‚Þ-Æ ´ ɀÆ$Énº¼À’ó é Áz¿¹MÀtºæµÎ¬¾ÊbÀoóBöˆ· ´ ¬¶¿ ´ ¬ÔÆæµÎÀE½ÔÙ8½¾¬ËÁ»MµÆù=ð ÀtÁvÆæÉn½&ÇȹMÀtºæ¿¬¾¹bÁzó÷5Ú
óÑMÆú¼Å¿5ƼłºÃÀoó‘öp· ´ ¬¾¿ ´ ½Ë¬¾Á‚»ŠµPÆù¦Æ ´ À ´ ØM×zÀEºÎƼÀ MÆÈÌy¹€ÊbÀEÌyÀtÁvÆæ÷Úð =ÁÂÉbς½¾ÀEµÈÑMÆúæɀÆÃÀEÞb؊ó‚ÚMÉnÁzÄ
óDSÁ½ËØ£º¼ÀEÉÄä!=嬾ĊÀoÉbµEÕ ó
³´ ¹µÃÀ$Æ ´ ¬¾Á‚ÞvµÉnº¼À¦·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀEÁ¢¬¾ÁÖÆì¾ÁvØ ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ£½¾¹€·ÈÀEº ¿EÉbµÃÀ¦½¾ÀÆÃÆÃÀEº¼µEգ͸ÁÂÄ Æ ´ À’ÉbºÃÀyµÃłºÎÐ
º¼¹błÁÂĂÀEÄyÏMئ½¾¹nÆæµP¹bُ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ°ÄŠ¹nÆæµ·8¬ËÆ ´ µÃÌ£Én½¾½ÂÁMł̦ÏzÀEº¼µÈÏMØÆ ´ ÀtÌ$ÐDºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµDƼ¹Æ ´ >À VÓ
ÑM×(ÀtÀoÄõÓk¬¾µÎƼµEÕ
͸ÁÂÄÖÏ(Àو¹ºÃÀy·&À$Þ¹-ÌÅ¿ ´ وłºÃÆ ´ ÀEºEEÛ E=&ÑRÚsï Ċ¹-ºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀ¦Æ ´ À£¬¾ºÃ¹ÁvØ ´ Àtº¼ÀbµÕ E=&ÑRڏï
Ċ¹¦ºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀ8Æ ´ ÉnÆ&̦Øy·8ºÃ¬ËÆì¾Á‚Þ ´ Àtº¼À¸¬¾µÈƼÀtº¼ºÃ¬¾Ï‚½¾ÀbÕï5î Ì,Á‚¹bÆ&É·8ºÃ¬ËÆÃÀEºEÕý͸ÁzÄ E=&ÑRÚMïýºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀ
Æ ´ É€Æ°Æ ´ ¬¶µµ ´ ¹bł½¶Ä¢ÏzÀy·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀtÁBÍÑ¢Í £ 2j(=(; ³ =(¤ ³ Õs͸ÁzÄ 2=ÈÑRڏïºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀÆ ´ ɀÆو¹bº
Ï(Àt¬¾Á‚ÞõµÃÅ¿ ´ ɑµÎÆú¼¹bÁ‚ÞׂºÃ¹×z¹Á‚ÀtÁvÆو¹bº°ÊM¬¾µÃÅÂÉn½½¶ÉnÁ‚ÞÅÂÉnÞÀbÚzÆ ´ ÉnÆ Æ ´ ¬¶µ Ă¹M¿tłÌyÀtÁvƵ ´ ¹ł½¶Ä
Ï(µÀ VïÎÑ é ÍÓÕk͘ÁÂmÄ E=Èяڏ¼ÀEÉn½¾¬¾òtÀ¦Æ ´ ÉnÆ°¬ËƵ ´ ¹bł½¶Ä Ï(ÀyÌ£Énׂ×(ÀEÄÖ¹błÆEÚsºæÉ€Æ ´ ÀtºÆ ´ ÉbÁÖÉ
ς¬¾Þy½Ë¹Á‚ޣĊ¬¾ÄÂÉb¿5Ƽ¬¾¿°ÌyÀEÁÆæÉn½¾½ËØ¿¹MÀtºæ¿¬¾ÊbÀÆà À vÆoÕ
E=&ÑRÚzï8º¼ÀEÉb½Ë¬¾òtÀÉb½Ë½m¹nÙýÆ ´ ÀEµÃÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þvµt!Õ ÈłÆï¸Én½¶µÃ¹£»vÁ¹€·!Æ ´ É€Æ ÌØ-¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEºµÃ»v¬¾½¾½¾µ
¹nÙ8Éb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø ¬¾Á‚ׂłÆÎÆì¾Á‚Þ Æ ´ ¹vµÎÀyÆ ´ ¬ËÁÂÞµÎÐ Énº¼À£Éb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø ׂº¼ÀÆÃÆñØ¢×(¹M¹bºoՑï5î ÌÉ>Þbº¼ÀEɀÆׂº¼¹nÐ
ÞbºæÉnÌyÌyÀtºoÚMςŊƸï&Ċ¹bÁsî Ƹ»MÁ‚¹€· ´ ¹€· ÆùyŵÃÀ× ´ ¹bÆùµ ´ ¹×sÕý͸ÁÂÄÆ ´ À°ÆùM¹b½¶µ&¹bŊÆ8Æ ´ Àtº¼ÀÉnº¼À
ׂº¼ÀÆÃÆñؒ×z¹M¹ºو¹bºÆ ´ À»v¬¾ÁÂõ¸¹nÙkÆ ´ ¬¾Á‚Þµ8ï&ÉnÌ ÄŠÀEµ¼¿º¼¬ËϬËÁ‚ÞzÕ
͸ÁÂÄ ï8ºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀÆ ´ ɀư¬ÔÙï8ƼºÃØÆù·8ºÃ¬ËÆÃÀ¦¬ËÁ Æ ´ ¹vµÎÀ¦·&Éi؊µEÚ‚Æ ´ ɀÆÆ ´ ¬¶µ Ïz¹M¹b»-·8¬¾½Ë½Á‚ÀEÊbÀtº
Én×Â×zÀoÉnº¹bÁõÆ ´ ÀïÒÁƼÀtº¼Á‚ÀÆoÕ
͸ÁÂÄ$ïmوłºÃÆ ´ ÀEºýºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀÈÆ ´ ɀÆýÆ ´ Àtº¼À¬¾µý!ä =P!Í ;œ©o=(;CS#¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆý¹bÁ$Æ ´ ÀïÒÁƼÀtº¼Á‚ÀÆýÆ ´ ɀÆ
´ ɵ&Æù£ÄŠ¹£·8¬ËÆ ´ Æ ´ À»M¬¾ÁÂõ¹bÙmÆ ´ ¬ËÁÂÞµïÉnÌ ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï‚¬¾Á‚ÞÂÕ
Ñ S¦Õ‚ïÒÁ-¿¹Á¿½¾Åµì˹ÁsÕýïȵ¼ÉiاðÎÏ(ÀÆÃÆÃÀEº¸É¦½¾¬ËÆÎÆý¾ÀÆ ´ ÉnÁõÁ‚¹bÁÂÀɀƸÉn½¾½@Õ ó
ïk¹Á‚½ËØÏzÀE½Ë¬¾ÀtÊÀÈÆ ´ ɀÆoÚn¬ËÙ(عbŦÉbºÃÀÉb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Øº¼ÀEÉĊ¬ËÁÂÞ˜Æ ´ ¬¾µEÚn¬ËÙzÆ ´ Àtº¼À¬¾[µ S !ä =kj&=(;˜ZÑ S ä
¬¾ÁÆ ´ À·&¹bº¼½¾Ä¬¾ÁƼÀtº¼ÀEµÎÆÃÀoĬ¾ÁõÆ ´ ¬¶µ˜µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆÃÐÆ ´ ÉnƸØb¹Åõ·8¬¾½¾½sÏzÀÞbºæɀÆÃÀtوł½RÆ ´ É€Æ¸Æ ´ ¬¾µ¸·È¹ºÃ»
Én×Â×zÀoÉnºæµtÚMÀtÊÀtÁõ¬ËÁõÆ ´ ¬¾µ¸Å‚½ÔƼº¼ÉnÐß¿tºÃÅÂÌ$̦Øyو¹bº¼Ì-Õ
E=&ÑRÚŠï ´ ÉiÊÀ¸ÆæÉn½¾»bÀEđ·8¬ÔÆ ´ ×(Àt¹ׂ½¾À · ´ ¹ ´ ÉiÊÀº¼ÀEÉ Ä ¯¡=Pä ³ @ï ;C= èå =@ï ;C? 6 ïñWÓ =
ö ´ ÆÃÆÃ×sÛÝÜbÜnµÎ×(ÀEÉb»bÀEɵÎØÕ ¹ºÃފܢ½Ë¬¾¹bÁRÜi·&Àt¬¾º¼ÄÕ ´ ÆÃÌy½ÿ÷5Ú ZÑ S¦Õ&ïÏzÀE½Ë¬¾ÀtÊÀB×zÀE¹bׂ½¾À¢·8¬¾½¾½ºÃÀoÉbÄ Æ ´ ¬¶µtÕ
͸ÁzÄÖÆ ´ ÉnÆ$µÃ¹bÌyÀt¹Á‚À£Ì£ÉiØ ÀtÊÀtÁBو¹½Ë½¾¹€·Æ ´ À‘Ä‚¬Ëº¼ÀE¿Æì¾¹bÁµÉbÁÂÄ ÄŠ¹ µÃ¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ>½¾¬Ë»À£Æ ´ ¬¾µ
Æ ´ ÀtÌ£µÎÀE½ËÊÀEµEUÕ j½¾ÀEÉbµÃÀ°¿¹bÁvÆæÉb¿5Æ8ÌyÀ¬ËÙعbÅ-Ċ¹ÂÕ
Eï RÍ öpï·&¹bŽ¾ÄÖµÃÉiØ ðÃå ¬Ë½¾½¶ó‚ÚsςłÆïĊ¹Ásî ƺ¼ÀEÉb½Ë½¾Ø»MÁ‚¹€·1و¹º°µÃłº¼Ào÷Ì£Én»À$9 É d€ÁzÄ
ĊºæɀÙÿÆ-¹nÙÆ ´ ¬¶µõĂ¹M¿tłÌyÀtÁvÆEÕ öˆå ´ ¹v¬É h ÇȹÁ¿ÀE׊5Æ h ÷±Í¸ÁÂÄ!¬ÔÙ$ï ?@ï ?Ú8&¹bŽ¾Ä ׂŊƝ¬ÔÆ
¬¾èÁ ?2S<Ç &¹M¹b»RÕ ³´ ÉnÁ Øb¹bÅkî Ä#ɀƽËÀoÉbµÎÆ ´ ÉiÊbÀ¢ÉÖƼÉnϽËÀ¢¹nÙ¿¹ÁƼÀtÁvƼµEÚ¸ÉnÁzÄ#¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòEÀEÄ
×ÂÉbÞbÀEµEո͘µ˜ÌÅ¿ ´ Ébµ¸ï ´ ɀÆÃÀƼÉnϽËÀoµ˜¹bÙý¿t¹bÁvÆÃÀEÁvƼµ8و¹º¸Æ ´ Àt¬¾º·&ÀEÉb»MÁ‚ÀEµ¼µÎÀoµtÕ8͘ÁÂÄ>ï >RÍ 
ÀtÊÀtÁ µ¼¿tÉbÁ>¬¾Á¢×‚¬¶¿5Ƽłº¼ÀEµ ÉnÁÂĢĊ¬¾ÉbÞbºæÉnÌ£µ8وº¼¹bÌ Ì¦Ø-Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtڏÉnÁzÄ>¬ËÙP>ï ?LS¦ÚzÆ ´ À$Æà À vÆ
·&¹bł½¶ÄyÏzÀo¿¹Ì$À¬ËÁz¿º¼ÀEĊ¬¾Ï‚½¾Ø$Ìy¹ºÃÀ ¿½¾ÀEÉnº&ÉnÁÂđÉb¿t¿tÀEµ¼µÎ¬¾Ï‚½¾ÀbÕD͸ÁÂđ¬ÔÆ&¬¾µ8Ç S ä <Ç =P0ï V!Í WÓ =¸Ú
³ £ Í ³ Úiïñä ³ £ =m?ïÎÑ ³ ͘ä , ³ 6D阳8é ;>=¸Úiȹł½¶ÄׂŊÆÆùÞbÀÆ ´ ÀtºkÆ ´ ¬¶µDÉn½¾½b¬¾Á¦É˜ÌyÉbׂ×(ÀEďÚ
´ ØM×zÀEºÎƼÀ MÆEÚM¬¶¿¹bÁ‘¬ËÁ¿t½ËÅzĊ¬ËÁÂÞ$µÃÀÆ&¹nÙk×ÂÉbÞbÀoµtÕïßÆ&·&¹bŽ¾Ä£Ï(À°É½¾¹nÆ&¹nÙk·&¹bº¼»RÚςłÆ&ïP¿t¹bł½¶Ä£Þ¹
Æ ´ ɀÆ8ÙpÉnºoÕDïßÙ×(Àt¹ׂ½¾À·ÈÀEºÃÀ ¬ËÁvƼÀtº¼ÀEµÎÆÃÀEÄsÕ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò Âè à
ÑM¹>Æ ´ Àõ½ËÀoµÃµÃ¹bÁ§¬¶µEÛ£ïß٘Øb¹Å Énº¼ÀµÃ½¾ÉiÊM¬¾Á‚ÞÆ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ Æ ´ ¬¶µtÚ¬ËÙ¸Æ ´ Àtº¼À‘¬¶µyÉ¢ÑM¬¾Á‚Þb½¾Àõъ¹bł½
¹bÅ‚Æ’Æ ´ ÀEºÃÀÖÉb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø º¼ÀEÉĊ¬¾Á‚Þ Æ ´ ¬¾µEÛk¹bÅË é Ñ ³ ½¾ÀÆÌyÀ¢»vÁ¹€·Õ1ïßƬ¶µÉ1¦SE;¸Í˜Ó
ï@j&=(;¸Í ³ ï0VE=¸Õ
³´ ÉnÁ»’Øb¹ÅsÕ
Éb¿æ»£Æ¼¹$Ì£Éb×µtÚMوº¼¹bÌ ïҺùÁMØbÕ
ïm·ÉnÁvÆýƼ¹·8ºÃ¬ËÆÃÀ¸ÉbÏz¹ŊÆ· ´ ØÌ£Én×µýÉbºÃÀÏ(ÀÆÃÆÃÀtºoÚMÉnÁÂÄyÉnÏ(¹bÅ‚Æ ´ ¹€·§Æ¼¹°Ùˆº¼ÉbÌ$ÀÆ ´ NÀ BºæµñÆ
×ÂÉbÞbÀ ¹nÙýɦÏÂłÁ¿ ´ ¹nÙDÌ£Én×õ×ÂÉnÞÀEµEÕï&Én½¶µÎ¹y·ÉnÁvÆÆùy·8º¼¬ÔƼÀÉnÏ(¹bŊƸ¿º¼ÀEÉnÆì¾¹bÁÆÃÀo¿ ´ Á‚\¬ 4ÅÂÀEµEÕ
>Én×zµ8Énº¼À Ï(ÀÆÃÆÃÀEº8Æ ´ ÉbÁ ³ SÇ&µÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀÛ
¸ ³´ ÀtØÉbºÃÀ ÌyÀtÁvƼÉb½Ë½¾Ø‘ÅÂÁ¿¹MÀtºæµÃ¬ËÊÀbÕ
¸ ³´ Àtؑº¼ÀtÊÀEÉb½RµÎÆú¼Å¿ÆÃłº¼À°¬ËÁ-·ÉiØMNµ ¦SÇ&µ8¿EÉnÁ‚Á¹nÆEÕ
¸ ³´ ÀtؑÀEÁÂÉnϽËÀÑvƼº¼ÉnÆÃÀtÞØbÕ
¸ ïÒÁz¿º¼ÀEĊ¬¾Ï‚½¾À’öˆÅµÃÀوł½ÿ÷8ÑMłςÆý¾ÀÆñØ
"ð ÀEÁvƼÉn½mÇȹMÀEº¼¿t¬Ë¹ÁÂó‚ÕDÓsÀtƸÌ$ÀĂÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(À Æ ´ ¬¶µ8¬¶ÄŠÀEɦو¹bº¸ÉyÌy¹Ì$ÀEÁvÆEÕ
³´ ¬¾Á‚»ÉbÏz¹ÅŠÆ˜É£Ñ ´ Én»ÀEµÃ×zÀoÉnº¼À×½¾ÉiØÕD䘹€·=Æ ´ ¬ËÁ»‘¹nÙýÉ$Ì£Én×õ¹nÙñÚµ¼ÉiØbÚvÆ ´ *À =PÉnºÃÆ ´ Õ
³´ À>Ñ ´ Éb»bÀEµÃ×(ÀEÉnº¼Àõׂ½¾ÉiØ ¬¶µB"ð >ÀtÁvƼÉb½Ë½¾Ø ÇȹMÀtºæ¿¬¾ÊbÀbÕ ó ³ ¹¢ÞÀÆ£¬ËÆEÚ&Øb¹bÅ ´ ÉiÊbÀÆùBÞ¹
Æ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ Æ ´ À · ´ ¹b½¾À¸Æ ´ ¬ËÁÂÞÂڊµñÆæÉnºÃÆPƼ¹ BÂÁ¬¾µ ´ 3Õ ¹bÅ¿tÉnÁkî Æ·&ÉnƼ¿ ´ ¬ËÆÏÂÉb¿æ»M·ÉnºæõtÚvÉnÁÂĒÞbÀÆ
Æ ´ Àyµ¼ÉnÌyÀ¦Æ ´ ¬¾Á‚ÞzÕ$ïßÆoî µ°×(¹µ¼µÃ¬Ëς½¾ÀbÚkςŊÆĊ ¬ £¿tł½ËÆEÚsƼµ¹  ñŵñƽ¾¹M¹b»>ÉnÆ°×(¹bºÃÆì¾¹bÁzµ¹bÙPÆ ´ ºÃÀoÉbõ
Æ ´ ɀư¬ËÁvÆÃÀEºÃÀoµñÆ Øb¹ÅsÚR·8¬ÔÆ ´ ¹bŊƵìËÞÁ‚¬ Bz¿tÉbÁƼ½ËØ-ׂº¼¹Š¿ÀoµÃµÃ¬ËÁÂޒ¹nÆ ´ Àtº°µÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Áµt2Õ ¹Å ´ ÉiÊÀÆù
µ¼¿tÉnÁ-É$½Ë¹bÆEڊ¬ËÙýØb¹bÅ·&ÉbÁvÆ&Ƽ¹’ÄŠ¹$Æ ´ ÉnÆEÕ
丹€·²¿¹ÁvÆúæÉbµÎÆ&Æ ´ ɀÆ·8¬ÔÆ ´ ÉyÞb½¾¹bÏ(ÀbÕ&ïßÙýØb¹bŝÉbºÃÀ¬¾ÁvÆÃÀtº¼ÀEµÎÆÃÀoÄ-¬ËÁ>Éy×zÉnºÃÆ춿ł½¶Énº8Æ ´ ¬¾Á‚ÞÂÚ
Øb¹Å¿EÉn*Á  ñÅzµñÆ8Þb¹yµÎÆúæÉn¬¾Þ ´ ÆÈƼ¹Æ ´ ɀÆÆ ´ ¬ËÁÂÞÂÕ 6 ¹Š¿tŵ¬ËÁõ¹bÁ‘Æ ´ ÀÑvÆæɀƼÀ ¹bÙmåBÉbµ ´ ¬¾Á‚ÞnƼ¹bÁsÚM¹bº
· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtº ´ ÉiÊÀ عbÅsÕ
ïÒÁ’Øb¹łºÌy¬¾ÁÂďÚvÆ ´ ÀºÃÀoµñÆȹnÙRÆ ´ ÀÞb½¾¹bÏ(À˜ÄŠ¬¶µÃÉbׂ×(ÀEÉnºæµEWÕ ¹Åsî º¼UÀ  ñŵÎÆȽ¾¹M¹b»M¬¾Á‚ÞɀÆ&åÖɵ ´ Ð
¬¾Á‚ÞnƼ¹bÁsÚ&ÉnÁÂÄ#Ç&ÉnÁÂÉĂɂÚPÉbÁÂœÄ SºÃÀEÞb¹bÁkÚÉnÁÂÄ · ´ ɀÆyÁ‚¹bÆEÕKöpó ÀoµtÚÈï¦ÉbÌ É é ÑvÐ߬¾ÉbÁ ÉnÁzÄ
ÑMÀoɀÆÎƼ½ËÀtÐ:¬ËÆÃÀÕ Í˜ÁMØÆ ´ ¬¾Á‚Þ Á‚¹bºÃÆ ´ ¹bÙ Æ ´ À>Ï(¹bºæĊÀtº‘¬¾2µ  ñÅzµñÆ îÝÇ&ÉnÁzÉbĂÉÂîË_Õ ÃłÀtÏ(5À 4vłÀNÚ ¸ÇÚ
· ´ ÉnÆ°ÉbºÃÀÆ ´ ¹µÃÀ¦Æ ´ ¬¾Á‚Þ µ :#ïßÆoî µ°Én½¾±½  ñŵÎÆÇ&ÉbÁÂÉbĂÉÂÚ(Æù‘̦؝łÁvÆúæÉn¬¾Á‚ÀEÄ>ÀEÉnºoÕ ó‘丹-¿º¼Å‚ÀE½ÔÆñØ
¬¾ÁƼÀtÁÂĂÀEďÕý͸×(¹b½¾¹bÞ¬ËÀoµÆùÆ ´ À¸º¼ÀEµÎƹnÙRÆ ´ À¸·È¹ºÃ½¶Äو¹bºÆ ´ À¸¬¾Á¿º¼ÀEìËς½¾À ´ ÉbºÃÌZ¹błºP¿t¹błÁvƼºÃØ
¬¾/Á ¨Â¬¶¿5ƼµEÕ ÷
³´ ɀÆoî µ¸· ´ ɀÆ8ï&Ì$ÀoÉnÁõ· ´ ÀtÁ-ïÈƼÉb½Ë»‘ÉbÏz¹ŊƒðÎÌyÀEÁÆæÉn½s¿t¹vÀEº¼¿t¬Ë¹ÁsÕ ó
ïßÆȬ¶µP̦ئ¹ׂ¬¾Á‚¬Ë¹ÁyÆ ´ ÉnÆÈÌy¹µÎÆPÏ(¹M¹b»Šµ˜öˆÆÃÀ MƼÏz¹M¹b»ŠµÈ¬ËÁ£×zÉnºÃÆ춿ł½¶Énº5÷ýÉnº¼À8łÁ‚ÁÂÀE¿ÀoµÃµ¼Énº¼¬¾½ËØ
ÌyÀtÁvƼÉb½Ë½¾Ø=¿¹MÀEº¼¿t¬ËÊÀbÕ]ï‘Ï(Àt½¾¬ËÀEÊbÀ¢Æ ´ ÉnƝØb¹bÅ!¿¹bŽ¾Ä!Én½¶µÎ¹¤·8ºÃ¬ËÆæÀ Bz¿Æì¾¹bÁ=Æ ´ ɀƝ·ÉbµÁ‚¹nÆ
ÌyÀtÁvƼÉb½Ë½¾Ø£¿¹MÀtºæ¿¬¾ÊbÀÚvÉbÁÂđµÎÆì¾½¾½(ÞÀÆ8Énº¼¹błÁzĒónςłÆĊ¹¦Æ ´ ÀtأłÁÂĂÀtºæµñÆæÉnÁÂÄ’Æ ´ À ςł¬¾½¾ÄŠÐ:ł±× :Eó
ׂº¼¹bς½¾ÀtÌ£µPÆ ´ ÉnÆ ´ ØM×(ÀtºÃÐ@ƼÀ M(Æ B(¿5Æì¾¹bÁzµ ´ ÉiÊbÀRÕ &ŊÆïÈÉbÌ,Á‚¹nÆ ´ Àtº¼ÀÆù¦Æ¼Én½¾»’ÉnÏ(¹bÅ‚Æ ´ ØM×zÀEºÎÐ
Æà À MÆ Bz¿5Ƽ¬Ë¹Ásڊï&ÉbÌ ´ ÀEºÃÀ°Æ¼¹¦ÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹błƸÌyÉb×µº¼¬ËÞ ´ Æ8Á‚¹€·Õ
ÑM¹õ¹bÁ‚À!Û >Éb×µÉbºÃÀ$ÌyÀtÁvƼÉb½Ë½¾ØÅ‚Á¿t¹MÀtºæµÎ¬¾ÊbÀ2Õ >Å¿ ´ ¹bÙÆ ´ Àyº¼ÀtÌ£Én¬¾Á‚¬¾Á‚ÞÉĊʀÉnÁvƼÉbÞbÀoµ
Énº¼À ÏÂÉbµÃÀEĹbÁõÆ ´ ¬¾µEÕ
ä¸ À vÆo[Û >Én×zµ8ºÃÀEÊbÀoÉn½µñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀÕ
>Én×zµPº¼ÀtÊÀEÉn½(µñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀ¬ËÁ’·Éi؊µýÆ ´ É€Æ ³ SÇ&µtÚvÏMØyÁÂɀƼłºÃÀ¹nÙÆ ´ Àt¬¾º&و¹bºæ¿ÀEÄy¹º¼Ä‚¬ËÁÂÉb½ÔÐ
¬ËÆñØbÚzÇ&͘äEä S ³ Õ
£ ¹€·1¿t¹bł½¶Äï¸×(¹µ¼µÎ¬¾Ï‚½¾Ø-ºÃÀEׂºÃÀoµÎÀEÁvÆ¸Æ ´ À$½¾¬ËÁ‚»Šµ˜ÙˆºÃ¹Ï Ì >>Í j ÐÈƼ¹‘å ´ ؝Ï(ÀÆÎƼÀtº Ð é ÁŠÐ
¿¹MÀEº¼¿t¬ËÊÀ˜(Ð =Èä ³ Í˜Ó Ç SE=&;8ÇÈ"ï S ä!¬¾Á-É ³ SNÇ :
&¹nÆ ´ ð >Én×Âó$ÉnÁzÄõó ÀtÁvÆæÉn½kÇȹMÀtºæ¿¬¾¹bÁÂó$Énº¼Àó ´ ¬¾Þ ´ ½ËÀEÊbÀE½¾óy¿¹ÁµÎÆú¼Å¿5ÆæµtÕ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò èDd
Ç&ÉnÁ-ïP¬¾Ì£ÉnÞ¬ËÁ‚ÀÛ
ï5Õ>Í!jKàbÕDå ´ ØP&ÀÆÃÆÃÀtº>d‚Õ é Á¿t¹vÀEº¼¿t¬ËÊÀ°ïÎï5Õ=Èä ³ Í˜Ó ÇSE=&;8ÇÈï"S ä
ÕËzÕ :
丹bÆm¹bÁ½ËذĊ¹MÀEµm¬ÔÆÁ‚¹nÆm·È¹ºÃ»RÚoςŊưð é Áz¿¹MÀtºæ¿¬¾ÊbÀoó&µ ´ ¹ł½¾ÄÏzÀ&¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿ÆÃÀEÄLN=Èä>=PÍ ³£
· ´ Ø£ÏzÀtÆÎƼÀtºoڂÉnÁÂđ·ÈÀî º¼ÀÉb½¾µÃ¹¦µ¼¿º¼Àt·&ÀEÄ£ÅÂבÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀ ɵ&µÃ¹M¹bÁ‘ɵ&·ÈÀ ׂŊƬËÁõ¬ËÆÃÀtÌ è‚ÚvÆ ´ À
½¾¬ËÁ‚»‘¬¾µ8Ϻù»bÀtÁÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁ é Áz¿¹MÀtºæ¿¬¾ÊbÀ°ÉnÁÂÄ-óÀtÁvƼÉb½mÇȹMÀtºæ¿¬¾¹bÁÂóÂÕ
丹zÚÆ ´ ɀÆoî µÉb½Ë½(·8ºÃ¹Á‚ÞÂÕïPÉbÌ¿¹bÁMÊM¬¾Á¿ÀoÄyÆ ´ ÉnÆÈÆ ´ À ¹bÁ‚½¾ØyºÃÀoÉbµÃ¹bÁyÆ ´ ɀÆ·ÈÀ Ċ¹ ³ SÇ&µ
¬¶µÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀ ·È<À  ñŵÎÆ ´ ÉiÊÀtÁsî Æ&ÏÂł¬Ë½ËÆ8Æ ´ À°ÆùM¹b½¶µÈÆùyÌ£Én»b2À >Éb×µtÕýåÖÀÉnº¼ÀÏ(Àt¬¾Á‚ÞyÏ(ÀEɀƸÅÂ×
ÏMØ£Æ ´ À¿¹bÁzµñƼº¼Éb¬ËÁvƼµ&¹bÙ¹łº8ÌyÀEĊ¬¾Å‚Ì ¹bÙm À M׺ÃÀoµÃµÃ¬Ë¹ÁsÕ
6 ¹ºÎƼłÁÂɀƼÀt½¾ØbÚÆ ´ ¬¶µ°·8¬Ë½¾½Én½¾½¿ ´ ÉnÁÂÞbÀ¬¾Á¢Æ ´ ÀyوŊƼłº¼Àbգъ¿¹bÆÎ*Æ >¿oÇȽ¾¹bÅzÄ¢ÉbÁÂm
Ä ;8¹ÏzÀEºÎÆ
£ ¹ºÃÁ‘ÀƼ¿bÕýÉn½¾½RÉbºÃÀ ´ ÉnºæĒÉnÆ&·&¹bº¼»$ÉnÆ¿t¹bº¼ºÃÀo¿5Ƽ¬ËÁ‚ÞÆ ´ ¬¶µ&Ì$¬¶µÎƼÉn»ÀbÚvÁ‚¹€· Æ ´ ɀÆ·ÈÀ ´ ÉiÊbÀ˜Æ ´ À
¿¹ÌyׂŊÆÃÀEº¼µ&Æ ´ ɀƘ¿EÉnÁõÀ Š×‚º¼ÀEµ¼µ&· ´ ɀƸ·&À°ºÃÀoÉn½¾½Ëؒå¢Í˜ä ³ Õ
ÇȹbÌyׂ½¾À µÎÆú¼Å¿ÆÃłº¼Àõ¿EÉnÁ‚Á¹nÆyÏzÀ-º¼Àtׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆÃÀoÄ ÏMØ É ³ SÇÕï߃¿EÉnÁ ¹Á‚½¾Ø§ÏzÀ-º¼Àt׊Ð
º¼ÀEµÃÀtÁvÆÃÀoÄ ÏMØ ÝÉ >Éb×sèÕ =ÊÀtÁ Æ ´ ÀEÁsÚ&Æ ´ ÀEºÃÀÉnº¼ÀµñƼ¬Ë½¾½¸×‚º¼¹bϽËÀEÌyµEÚöˆÙˆ¹bº’ À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚ&Á‚¹bÁŠÐ
ÞbºæÉn× ´ Énς½¾À ¬ËÁvÆÃÀEº¼¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5Ƽ¬Ë¹Áµæ÷5ڊςŊƸ·&ÀÉnº¼ÀµñƼ¬Ë½¾½s½¾¬ËÞ ´ ÆÃÐ:ØÀEÉbº¼µÈÏzÀEØb¹ÁÂÄ’Æ ´ À ³ SÇÕ
ä¸ À vÆo[Û >Én×zµ8ÀtÁÂÉbς½¾ÀÑMÆúæɀÆÃÀEÞbØÕ
¹bŝ¿tÉbÁ-òt¹M¹bÌ ¬ËÁ-¹bÁ-ׂº¼ÀE¿t¬¾µÃÀt½¾Ø’· ´ ÉnƸØb¹Åõ·ÉnÁvÆÆù£º¼ÀEÉÄÕ ³ ¹yÏzÀ¦Ñ ³ ;¸Í ³ =&¢ ïÃÇÚ
Øb¹ÅBÁ‚ÀtÀoÄ Ç S ä ³ =[¤ ³ Õkå ¬ËÆ ´ ¹ŊÆ$¿t¹bÁvÆà À MÆEÚØb¹bÅ ¿EÉnÁ‚Á‚¹bÆÌ£Én»À’µñƼº¼ÉnÆÃÀtÞ¬¾¿£Ä‚ÀE¿¬¶µÃ¬Ë¹ÁµtÕ
å ¬ËÆ ´ É ³ SÇÚsعbÅ Énº¼À£½¾¬ËÌy¬ËÆÃÀEÄ Æù ³ èå S׬ËÀo¿ÀEµ¹nÙ¸¿¹ÁƼÀ MÆEÛ¦å ´ ɀÆoî µ¦ÉnÏ(¹€ÊbÀÚmÉnÁzÄ
· ´ ÉnÆEî µ¸Ï(Àt½¾¹€·Õ ö@͘¿5ƼÅÂÉn½¾½¾ØbÚ(Øb¹bŝÉb½¾µÃ¹£ÞbÀtƸÆù’Þ¹£ÏÂÉb¿æ»õÉnÁ¬¾ÁÂĊÀEÁÆæɀƼ¬Ë¹Á½ËÀEÊbÀt½:ÚzÉbÁÂÄ-Øb¹Å
¿tÉbÁ Éb½¾µÃ¹ ½¾¹M¹b» ɀƒ¿ ´ ¬¾½¾Ä‚ºÃÀEÁ ¹n٠ɢµÃł×(ÀtºÃÐ@Ƽ¹bׂ¬¶¿nÕ ÑM¹¢Æ ´ ɀÆEî µ¦Æñ·È¹ÖÌy¹bº¼ÀbÕ ÷,ÑM¹ÖØb¹bÅ Énº¼À
¿¹/Á BÂÁ‚ÀoÄ>Ƽ¹>É-Þbº¼¬¾ÄsÕ &ŊÆ·&À’ÄŠ¹Ásî Æ·ÉnÁvÆ°Æ ´ ɀÆEՑå¢À£·ÉnÁvÆ°ÆùÏ(À’Énς½¾ÀyÆù-Þ¹õÀEÊbÀEºÃØ
· ´ ¬¶¿ ´ ·ÉiØbÚR¬¾Á¢¹º¼Ä‚Àtº Æù-Ìy¹bº¼ÀوŽ˽¾Ø µÃÀtÀ$Æ ´ À£¿t¹bÁvÆà À vÆoÚRÆ ´ ÀyƼÀtº¼º¼Éb¬ËÁkÚsµÎ¹Æ ´ ÉnÆ·ÈÀy¿tÉbÁ
Ì£Én»À°µÎÆúæɀƼÀtÞ¬¾¿ ĊÀE¿t¬¾µÃ¬¾¹bÁµ8ÉbÏz¹ŊÆ8· ´ ɀÆ8Ƽ¹$º¼ÀEÉďڊ¹bº8· ´ ɀÆÆù£·8º¼¬ÔƼÀbÕ
6 ¬ËÁÂÉb½Ë½¾ØR3Û ¹bÅ ´ ÉiÊÀ˜Æ ´ À×z¹vµÃµÃ¬¾Ï‚¬Ë½¾¬ËÆñؒ¹nÙD¬ËÁz¿º¼ÀEĊ¬¾Ï‚½¾À°µÃłϊƼ½ËÀtÆñØbÕ
ï5î Ì Á‚¹bƘÆæÉn½¾»v¬¾Á‚Þ’ÅzµÎÀE½ËÀoµÃµ˜¹bº˜ó ³´ ¬¾µ˜¬¾µ µÃ¹’¬ËÁz¿º¼ÀEĊ¬¾Ï‚½¾ØõµÃłϊƼ½ËÀÚzعbŝ·8¬¾½Ë½Á‚ÀtÊÀtºÀtÊbÀEÁ
ÞbÀtÆ8¬ÔÆoÕ ó
ïÌyÀEÉbÁŠÐmÆ ´ ɀÆØb¹Œ¿tÉbÁ‘×(¹µÃ¬ÔƼ¬Ë¹Á£Æ ´ ¬¾Á‚ÞvµtÚMׂº¼ÀE¿t¬¾µÃÀt½¾ØbÚv¬ËÁ¹bºæĊÀtºPÆù$Ì£Én»bÀµñÆæɀÆÃÀEÌyÀtÁvƼµ
Æ ´ ɀƘº¼5À 4vł¬¾ºÃÀ°Á‚¹£·&¹bºæõEÕ ³´ ¬¶µ¸Þ¹vÀoµÏÂÉb¿æ»‘ÆùyÆ ´ ÀµÃ¹bºÃƸ¹nÙ°ðÎłÁ¿t¹bÁµ¼¿¬¾¹bÅzµ8¿¹bÌy̦łÁ‚¬¶¿tɀÐ
Æì¾¹bÁz󣬾ĂÀEɒï8ÌyÀEÁƼ¬Ë¹Á‚ÀEÄsÕ¸ïßÆEî !µ N=&Ñ ³ · ´ ÀtÁ>عbÅ>¿EÉnÁ ¿t¹bÌyÌłÁ¬¾¿EɀÆÃÀ¦¿¹bÌyׂ½¾À ¬¶ÄŠÀEɵtÚ
·8¬ËÆ ´ ¹ŊƸÀtÊÀtÁ-µÎ×(ÀEÉb»v¬¾Á‚Þ£É$·È¹º¼ÄŠÐýÉbÁÂÄ×zÀE¹bׂ½¾ÀÈð  ñŵÎƸÞbÀtÆ8¬ÔÆoÕ ó
å ´ ɀƘÉbÌ ïPƼÉn½¾»M¬ËÁÂÞyÉbÏz¹ÅŠÆ ´ ÀEºÃ†À :
ï5î Ì Æ¼Én½¾»M¬ËÁÂÞÉnÏ(¹bÅ‚Æ ´ ¹€·²Øb¹bÅ¢¿tÉnÁ¢×z¹vµÎ¬ËÆì¾¹bÁ¢¬¾Ä‚ÀEÉbµÆ ´ ɀÆÉnº¼Àº¼Àt½¶É€Æ¼ÀEÄ ¿t½Ë¹vµÎÀÆùõ¹bÁ‚À
ÉnÁ¹nÆ ´ ÀtºoÚMÉbÁÂÄõØb¹ÅõĊ¹Ásî ÆÀEÊbÀEÁ ´ ÉiÊbÀÆù£Ébµ¼µÎ¬¾ÞbÁ-É$½¾ÉbÏzÀE½Æù$Æ ´ ÀÞbº¼¹bł×õ¹nÙ¬¾Ä‚ÀEÉbµEÕ
SºØb¹Å ¿tÉnÁ ×(¹µÃ¬ËÆì¾¹bÁB¹bÁ‚À‘¬¾ÄŠÀoÉ-ºÃ¬¾Þ ´ ƵÃÌ£Éb¿æ»vÐßÄÂÉnÏBÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁÖÆñ·&¹¹nÆ ´ Àtº¬¶ÄŠÀoÉbµEÚm¬ËÙ
Æ ´ Àtº¼À&¬¶µýɺÃÀE½¾ÉnÆì¾¹bÁµ ´ ¬¾×¦Ï(ÀÆñ·&ÀtÀEÁÆ ´ ÀtÌ-[Õ T€Í¸ÁzĦ×(Àt¹ׂ½¾À&·8¬¾½¾½ŠÞbÀÆý¬ËÆE'Õ T!jDÀt¹b×½ËÀ¿tÉbÁ BÂÞłº¼À
¹błÆ· ´ ÉnÆmعbŦ¿EÉnÁÌyÀoÉnÁsÕD͸ÁÂÄÀtÊÀtÁ¬ËÙzعbÅĊ¹Ásî ÆDĊºæÉi·§É¸½¾¬¾Á‚ÀÈÏ(ÀÆñ·&ÀtÀEÁÆ ´ ÀtÌ-Ún×(Àt¹ׂ½ËÀ
·8¬¾½Ë½s׬¾¿æ»’¬ËƸł×sÕ
³´ ¬¶µ8ς½¾ÀtÁÂõ¸¬ËÁvÆùy̦ؒÁ‚À MÆ8Ƽ¹bׂ¬¶¿nڂ· ´ ¬¾¿ ´ ¬¾µ˜¿¹bÁzµñƼºÃÅ¿Æì¾Á‚ÞyÌ£Én×µEÕ
å ´ ÀtÁ#عbÅ ¿tºÃÀoɀƼÀõÉÖÌ£Én×sÚ&Ébµ$×(Àtº£ÌØ µÎ؊µÎÆÃÀtÌ-ÚÈØb¹bÅ ´ ÉiÊbÀÆñ·&¹¢ÏÂɵά¶¿‘ÆñØv×(ÀEµy¹bÙ
ðÎÌ£ÉnÆÃÀtº¼¬¶Én½¶µÃóÂÕ
¹bÅ ´ ÉiÊbÀØb¹łº$Ókïñ>ä `ÑRÚð £ Ébº¼Ä§¿t¹bÁvÆÃÀEÁvƼó‚Û ³´ ɀÆy¬¶µtÚÈØb¹bź$µÃ×zÀEÀEõEÚPعbł º j<Sï5Ú
Øb¹łIº ;¸ÀوÀtº¼ÀtÁz¿ÀEµEÚýØb¹łº· ´ ɀÆÃÀEÊbÀEºEkÕ =ÊbÀEÁ ¹nÆ ´ Àtº$Ì£Én×µEkÕ =PÊbÀEºÃØ¢Æ ´ ¬¾Á‚Þ¢Øb¹bÅ »bÀtÀEק¬¾Á
Øb¹łº8µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEÚÂÉbׂ×zÀoÉnºæµÉbµyð £ ÉnºæÄ¿t¹bÁvÆÃÀEÁvƼó$¹bÁõØb¹łºÌyÉb×sÕ
³´ ÀtÁ¢Øb¹Å ´ ÉiÊbÀ¦Øb¹ł!º >CÍ ¢°!ä = ³ ÑRÕ ³´ ÀoµÎÀyÉnº¼À·&¹bºæõ˜Æ ´ ÉnÆõðÃׂł½¾½¾ó‘¹bÁ>Æ ´ À ´ ÉnºæÄ
¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆoÕ ³´ ÀtؑÏÂł¬Ë½¶ÄõØb¹łº8µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼ÀbÕ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò è è
£ ÀEºÃÀî µ¦ÉnÁBÀ ‚ÉnÌyׂ½¾À£Ùˆº¼¹bÌ ÌØÖÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtÚ×ÂÉnºÃÆ춿Ž¾ÉbºÃ½¾Ø=ð"j 6D³ óõÐEjÅÂς½Ë¬¶¿ 6 ¬¾Àt½¶Ä
³ ÀE¿ ´ Á‚¹½Ë¹Þb¬¾ÀEµEÕkïD·ÉnÁvÆÃÀoÄ$ÆùÌ£Én»À˜ÉÌ£Én×£¹bÙs· ´ ɀÆ<j 6D³ Ì$ÀoÉnÁvÆƼ¹ÌyÀbÕDïDÌ£ÉbĊÀ˜Éς¬ËÞ
½¾¬¾µÎƸ¹nÙDÉn½¾½¹nÙÆ ´ ÀׂÅÂς½Ë¬¶¿EBÂÀE½¾ÄÆÃÀo¿ ´ Á‚¹½Ë¹Þb¬¾ÀEµEÛ
à’ÐLV˜¬¶µÃÅÂÉn½ËЅVýÀEºÃÏzÉn½ÈÓmÉnÁ‚ÞÅÂÉnÞÀPd-ÐÑMÀE½ÔÙÿÐ ´ ÀE½Ë×cȹM¹»Mµ¦èÐLjDÀtºæµÎ¹ÁÂÉn½&丹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»Šµç
Ð £ ¹ÌyÀSº¼ÞÉbÁ‚¬¾òt¬¾Á‚Þõâ’Ð ÇȹbÌyÌÅÂÁ‚¬ÔÆñئâ‘Ð ÇȹbÐ:¹×µ*ãyÐ ÇȹÌyÌłÁ‚ÀoµLä’Ð ÇȹÌyÌłÁ‚¬ËÆñØ
?¹b½¾½¾Ébºä¸ÀtÆñ·È¹ºÃ»Šµã-Ð 6 º¼ÀtÀ‘ÑM¹bÙÿÆñ·&ÉbºÃÀ?ÀtÊ-jPº¼ÉnÆ춿ÀEµyàoá-ÐÇȹÌyÌłÁ‚¬ËÆñÝ Ø ?˜ÀEÌ$¹Š¿tº¼ÉnÆ춿
ÑMÀE½ÔÙÿÐ0;8ł½¾À˜ààDбÉnÏM؊µÎ¬ËÆÎƼ¬ËÁÂޘä¸ÀtÆñ·È¹ºÃ»ŠµDà dЏÇȹbÌy̦łÁ‚¬ËÆñØEjPłς½¾¬¾[¿ jýÉb×zÀEº¼µàEèÐsÇȹbÌyÌŊÐ
Á‚¬ËÆñØå ¬Ëº¼Àt½¾ÀEµ¼µä¸ÀÆñ·&¹bº¼»ŠµàEç¸Ð 6 ÀEµÎÆì¾Ê€Én½¶µmÆ ´ ÉnÆïñä>V!S ÓYVE=mjýÉnºÃÆ춿¬¾×ÂÉbÁÆæµýàoâ8Ð ³ ¹M¹b½¶µ ´ Énº¼À
ä¸ÀtÆñ·È¹ºÃ»Šµyà â‘а͘¿Æì¾Êv¬¶µÎÆI=(? é ä¸ÀtÆñ·È¹ºÃ»Šµy†à ã‘LÐ S×zÀEÁzÑM×ÂÉ¿À ³ ÀE¿ ´ Á‚¹½Ë¹ÞbØ qö S°Ñ ³ ÷y à ä
ÐÑM¹Š¿¬¶Én½&½ËÅÂÀtׂº¼¬ËÁvÆæµàoã>ÐÑM¹Š¿t¬¾Éb½&ïñä!= ³ Sº¼ÞÉbÁ‚¬¾òt¬¾Á‚¦Þ &½¾Å‚Àtׂº¼¬¾ÁÆæµ dnáIÐ ¢ º¼¹bÅÂ׊Р£ Àt½¾×
&¹M¹b»Šµ!d‚àи͸º¼ÞbłÌyÀEÁÆæ!µ ? ɀÆæÉnÏÂɵÎÀoEµ ddyИÇȹb½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾ÊbÀ Énׂׂ¬¾Á‚9 Þ dnè’Ð ¢ º¼¹bł×M·Énº¼À
d€ç‘Ð8å ¬Ë»M¬(dbâ£Ð¸Í¸ÁÂÉbº¼¿ ´ ¹bÐÒт¿¬¾ÀtÁ¿tµÀ d$â’ÐÇȹb½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾¹bÁ ³ ÀE¿ ´ Á‚\¬ 4vłÀEµ°ÉbÁÂÄ¢ÑvƼÅÂĊ¦ Ø dDã$Ð
6 ¬ËÀE½¾Ä͘ĊʀÉbÁ¿ÀEÌ$ÀEÁvƸÑMÆÃÅÂÄŠØ d$äUÐ V¬¾µÃÅÂÉn½ 6 Éb¿¬¾½¾¬ÔÆæɀÆì¾¹b9 Á dnã[Ð jłς½¾¬¶¿ 6 ¬¾Àt½¶Ä ³ ÀE¿ ´ Á¹b½¾¹bÞbØ
µÃÀt½ËÙÿÐÒÑvƼÅÂĊØõèbáNÐ S×zÀEÁ £ ØM×zÀEº ?¹Š¿łÌyÀtÁvÆÑM؊µÎÆÃÀEÌ …ö S £ т÷
³´ ɀÆoî µÉõ½¾¬¾µÎƹnÙ&· ´ ɀÆï ¿tÉb½Ë½ð jłς½¾¬¶¿ 6 ¬¾Àt½¶Ä ³ ÀE¿ ´ Á‚¹b½¾¹bÞ¬ËÀoµtÕ ¡ó &ŊÆïĂ¹bÁsî Æ·&ÉbÁvÆ
Æù£ÞÀƘ½¾¹µÎÆ8ƼÉb½Ë»M¬¾Á‚Þ’ÉnÏ(¹błƘ¬ÔÆ Én½¾½sºÃ¬¾Þ ´ ƸÁ‚¹€·Õ ³´ À°Ùˆ¹Š¿Åzµ¸¬¶µ8¹bÁ-Æ ´ ÀÌ£Énׂ׬ËÁ‚ޣ׺ùŠ¿ÀoµÃµ
º¼¬ËÞ ´ Æ8Á‚¹€·Õ
6 ¬ËºæµñÆ8Æ ´ ɀƸ·ÉbAµ  ñŵÎƘÉnÁ-łÁÂÁvÅÂÌÏ(Àtº¼ÀEĽˬ¶µñÆoÕ ³´ ÀtÁ-ï&ÁMłÌÏ(Àtº¼ÀEĬÔÆo՘öñàtÐßèá÷Õ
³´ ÀtÁ ïµÎƼÉbºÎƼÀEÄõƼ¹’½Ë¹M¹»‘Ùˆ¹º˜×ÂÉnÆÎÆÃÀEºÃÁzµtÕïÆú¼¬¾ÀEĝÉyوÀE· ·Éi؊µtÚ(ÉnÁÂÄõÆ ´ ÀtÁ ï&º¼ÀEÉb½Ë¬¾òtÀoÄ
Æ ´ ɀƸïÈ¿t¹bł½¶Ä ´ ÉnÁzĊ½ËÀÉyµÃłÏµÎƼÉnÁvƼ¬¾Éb½ÁvÅÂÌÏ(Àtº¸¹bÙkÆ ´ À¬ÔƼÀtÌ£µ8ÏṂؒÉn»M¬¾Á‚Þ£É$µ¼¿tÉb½ËÀÛ
6 º¼¹bÌ ïÒÁÂĊ¬¾Êv¬¶ÄŠÅÂÉb½@ÚmÆù 6 ÉnÌy¬¾½ËØÚkƼ¹¢ÇȽ¾ÉbÁ(Ü ³ ¬¾Þ ´ ÆÎÐÎÇȹbÌy̦łÁ‚¬ËÆñØbÚRÆù¢Ós¹M¹µÃÀ‘ÇȹbÌyÌŊÐ
Á‚¬ËÆñØbڊƼ¹ ¢ ½Ë¹ÏÂÉn½:RÕ ÀEÉ ´ h
ÑMk¹ d ÉnÁÂÄ è‚Û‘ÑMÀE½ÔÙÿÐ ´ Àt½¾×§Ï(¹M¹b»Šµt[Ú jDÀEº¼µÃ¹bÁzÉn½ýÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµõöÿÆ ´ ¬¾5µ h ÷ÚýÆ ´ ¹µÃÀÉnº¼À’¹Á Æ ´ À
ðÎïÒÁzĊ¬ËÊM¬¶ÄŠÅÂÉb½¾ó¦ÀtÁÂÄõ¹bÙmÆ ´ ÀµÃ¿EÉn½¾ÀbÕ
³´ ÀtÁ-¹Á 6 ÉnÌy¬Ë½¾ØbÚ‚Æ ´ ÀEºÃÀî µyð £ ¹bÌyÀ Sº¼ÞÉnÁ¬ËòE¬ËÁ‚ÞzÕ ó
¹bÅ-Ċ¹bÁkî Æ8·ÉnÁvÆÆùyÉb¿5ƼÅÂÉn½¾½¾Ø’·8ºÃ¬ËÆÃÀ ¹błÆyð £ ¹Ì$*À Sº¼ÞÉnÁ¬ËòE¬ËÁ‚Þvó‚ÚvÏzÀo¿tÉbŵÎÀ°¬ËÆEî µ8ɽ¾¹nÆ
¹nÙ¸µÃ×ÂÉb¿tÀbÚDÉnÁÂÄ É>½Ë¹bƹnÙ¸·8º¼¬ÔƼ¬ËÁÂÞÂÕ ¹b¯Å  ñŵÎƦ·ÉnÁvÆƼ¹>ׂŊÆÖð / çó-¹ÁBÆ ´ À’Ì£Éb×sÕ ³´ ɀÆ
·ÉiØbڏ¬ËÙÈØb¹ÅÖĂÀE¿¬¶ÄŠÀ$Æù-Ìy¹€ÊbÀ$¬ËÆ°½¶É€Æ¼Àtº°¹bÁkÚsØb¹Å  ñŵÎÆ¿º¼¹µ¼µ ¹bÅŠÆ°Æ ´ ÀÖð / çvó‚ÚsÉbÁÂÄ ×ÂŊƬÔÆ
µÃ¹bÌyÀt· ´ ÀEºÃÀ Àt½¶µÃÀb[Õ Å¿ ´ ÀEɵά¾ÀtºoUÕ Å¿ ´ Ìy¹bº¼À ÉbÞb¬¾½ËÀÕ
SÁ¿À8¬ËÆEî µÉb½Ë½‚µÃ¹b½¾¬¾Ä‚l¬ BÂÀoÄyÉnÁÂÄ$Øb¹Å$ÉbºÃÀ ´ Ébׂ×MØ·8¬ËÆ ´ ¬ÔÆÃÐkØb¹Å$¿EÉnÁ$ÆÃźÃÁy¹bÁ¦Æ ´ >À ¢ ºÃÀEÀtÁsÚ
ÉnÁzđ À M×zÉnÁÂĹbŊÆ8Æ ´ ÀÁMłÌÏ(ÀtºæµE3Õ &ŊÆ8و¹º8Á‚¹€·ڊØb¹Å·ÉnÁv3Æ  ñŵÎƸÁMłÌÏ(Àtºæµ¹bŊÆ8Æ ´ Àtº¼ÀbÕ
ÑM¹¢Æ ´ À-·&¹bºæIJðÎïñ!ä ?˜0ï V@ï ? é ͘ÓkóBÉbׂ×zÀoÉnºæµtÚý׺ÃÀtÆÎÆñØ Ï‚¬¾ÞÂÚȹbÁ§Æ ´ Àõ×ÂÉnÞÀbÕ ³´ ÉnÆEî µ$É
"ð CÍ ¢°>ä = ³ óy·&¹bºæďÕ&ïßÆEî µ˜óɀÆÎƼº¼É¿5Ƽ¬ËÁ‚Þvó / d£ÉbÁÂÄ / è$Æù’¬ËƼµÃÀt½ËÙñÕ ³´ ÀtØ-Énº¼Àº¼¬ËÞ ´ ƸÁÂÀ MƸÆù
¬ËÆEÕ
丹€·!½ËÀtƸÌ$À×(¹b¬¾ÁvƸ¹bŊƸµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚Þ£¬ËÁvƼÀtº¼ÀEµÎÆì¾Á‚ÞÂÛ
/ àoá$¬¾µ£ð5ÇȹbÌyÌÅÂÁ‚¬ÔÆñ Ø ?ÀtÌy¹Š¿ºæɀƼ¬¾L¿ ;¸Å‚½ËÀÕ ó¢å ´ ÀEºÃÀĊ¬¶ÄõïPׂłÆ8Æ ´ Én Æ :
ïßÆEî µkÁ¹nÆÉnÆÎÆæÉb¿ ´ ÀoÄĊ¬¾ºÃÀo¿5Æý¾ØÆùɘ̣ÉnÞbÁÂÀÆk·&¹bºæoÄ hkÍ¿5ÆÃÅzÉn½¾½ËØڀ¬ÔÆDÉnׂ×(ÀEÉbº¼Aµ <= ³ èå =(=Èä
Æñ·&¹$Ì£ÉbÞbÁ‚ÀtÆ·&¹bºæõEÛð5ÇȽ¾ÉbÁsÚ ³ ¬ËÞ ´ ÆÇȹÌ$̦łÁ‚¬ËÆñ؊ó‚Ú‚ÉnÁzÄóÓs¹M¹µÃÀÇȹÌyÌłÁ‚¬ËÆñØbÕ ó
ÇȽ¾ÉbÁ(Ü ³ ¬¾Þ ´ ƒÇȹbÌyÌłÁ¬ÔÆñØ ´ ɵtÚý¬¾ÌyÌ$ÀoĊ¬¶É€ÆÃÀE½Ëا¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5ƼÀEÄBƼ¹¢¬ËÆEÚð / â>¿¹bÐ:¹×Âó>ÉnÁzÄ
ð / ã ¿t¹bÌyÌÅÂÁ‚ÀEóÂÕ͘ÁÂÄ Ók¹v¹vµÎÀÖ¿¹Ì$̦łÁ‚¬ËÆñØ ´ Ébµõ¿¹Á‚Á‚ÀE¿ÆÃÀoÄ Æù ¬ÔÆ>ó / â ÇȹÌyÌłÁ‚¬ËÆñØ
öpÓk¹Š¿tÉn½ÿ÷€ðEÚ8ó / àtçÖوÀEµÎÆì¾Ê€Én½¶µ’¬¾Ávʹb½¾ÊM¬ËÁ‚Þ ×zÉnºÃÆ춿¬¾×ÂÉnÁvƼµ¼ó‚Õ!ïÒÁvÆÃÀtº¼ÀEµÎÆì¾Á‚Þ½ËØ ÀtÁ‚¹Å‚Þ ´ Ú¬ËÆÉn½¶µÃ¹
´ ɵ8µÎ¹Ì$À°Ì£ÉnÞÁ‚ÀƸ·&¹bºæõ&¹bÁ-¬ËÆEî µ¸µÃ¬¾ÄŠÀoµñÐPóMÇȹbÌyÌÅÂÁ‚¬ÔÆñØ-ÇȹbÌyÌłÁ¬¾¿EɀÆì¾¹bÁzµ8Ós¬¾Á‚ÀÂðöˆ·Ü
à dõÉbÁÂĤàEè-ɀÆÃƼÉb¿ ´ ÀEÄÂ÷°ÉbÁÂÄBóvÇȹbÌy̦łÁ‚¬ËÆñ¦ Ø ;8ÀoµÎ¹łº¼¿tÀ‘Çȹb½¾½ËÀo¿5Æì¾¹bÁzóÖöp·Ü ä‚Ú¾àbàÚkÉnÁÂĤàiâ
ɀÆÃƼÉ¿ ´ ÀEÄÂ÷Õ
&Ŋ>Æ ?˜ÀEÌy¹M¿tº¼ÉnÆ춿ÑMÀt½Ë3Ù ;¸Å‚½ËÀ±Ú ç‘àEáÂÉÚ ¨Â¹ÉnƼµÏ(ÀÆñ·&ÀtÀtÁõÆ ´ ÀtÌ-Õ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò bè ç
ÑM¹£Æ ´ ¬¾µ¬¶µ˜ÉnÁÀ ‚ÉnÌyׂ½¾À¹nٵùbÌyÀ¹nÙýÆ ´ ÀµÃłϊƼ½ËÀtÆñØÆ ´ ɀÆÌyÉb×µ˜Éb½Ë½¾¹€·Ú‚Æ ´ €É Æ ³ SÇî µ
Ċ¹yÁ‚¹bÆEÚÂÉbÁÂÄ ´ ¹€·=Æ ´ Àtؑ·&¹bº¼»£¹błÆEÕ3ÀEÉ ´ h
ïÒÁ¿¬¶ÄŠÀEÁÆæÉn½¾½ËØڊو¹bºÆ ´ ¹µÃÀ°· ´ ¹y·È¹ÁÂĊÀEºEÛ
³´ À½¾¬ËÁ‚À°Ùˆº¼¹bÌ ïÒÁÂĊ¬¾Êv¬¶ÄŠÅÂÉb½Ð&¢ ½¾¹bÏÂÉb½·&ÉRµ  ñŵñƸ¹Á‚À ´ Én½ËÙñÕ
³´ À¹bÆ ´ ÀEº ´ Én½ËÙý¬¾µ˜¿ÀtÁvƼÀtº¼ÀEÄ-Énº¼¹błÁzĝÇȹ½Ë½¶ÉnÏ(¹bºæɀƼ¬Ë¹ÁsڂÉnÁzÄ ÇȹbÌyÌłÁ¬¾¿EɀÆì¾¹bÁ-¬ËƼµÃÀt½ËÙ
öÈV¬¾µÃÅÂÉb½ÔÐqVýÀtº¼ÏÂÉn½sÓmÉnÁ‚ÞÅÂÉnÞÀo÷Õ
ÑM¹Æ ´ ÀEºÃÀ$Øb¹Å Énº¼Àb!Õ ¹bÅÖµ ´ ¹ł½¶Ä>Ï(À$Ébς½ËÀ¦ÆùõÌ£Én×Æ ´ ¬¾Á‚Þµ Á‚¹€·ڏɀư½¾ÀEÉbµÎÆ ¿tºÃÅzĊÀt½¾ØbÕ
¹bź¸µÎ»M¬¾½Ë½·8¬¾½Ë½k¬ËÁ¿tºÃÀoÉbµÃÀ·8¬ËÆ ´ ׺¼É¿5Æ춿ÀÕ
丹€· ïy·&ÉbÁvƒÆù ÆæÉn½¾»¤ÉbÏz¹ŊƑ· ´ ÉnƒÆù Ċ¹§· ´ ÀEÁ=Ì£Én×µ£ÞÀƑϬËÞzÚ¸ÉnÁÂÄ#̦ł½ÔƼ¬Ë×½ËÀ
¿tÉnÆÃÀEÞb¹bº¼¬¾òEɀƼ¬Ë¹Á’¹nÙDÌ£Én×µEÕ
å ´ ÀtÁ¢Ì£Én×µ˜ÞbÀÆ Ï‚¬¾ÞÂÚ(Øb¹bŝ·ÉnÁvÆÆù’º¼ÀtςŬ˽¶Ä-Æ ´ ÀtÌ-ڏÉnÁÂÄ ´ ÉiÊbÀɒóĊ¬¶µñÆæÉnÁvÆÊM¬¾Àt·¸ó‚Õ
¹bŧÉb½¾µÃ¹>·ÉnÁvÆƼ¹ º¼ÀEµÃ×zÀo¿5Æ̦ł½ÔƼ¬Ë×½ËÀtÐß¿EɀÆÃÀEÞb¹ºÃ¬¾òEÉnÆì¾¹bÁsÕ 6 º¼5À 4vłÀEÁvÆý¾ØbÚÆ ´ ÀEºÃÀõÉnº¼ÀyÆ ´ º¼ÀtÀ
·ÉiØMµ&¹bÙm½¾¹v¹»M¬ËÁ‚Þ£ÉnÆ&Æ ´ Àµ¼ÉnÌyÀ Æ ´ ¬¾Á‚ÞÂÚzÉnÁÂÄõØb¹Å·8¬¾½¾½·&ÉbÁÆƼ¹’¿tÉnׂÆÃłº¼ÀÉn½¾½¹nÙÆ ´ ÀEÌõÕ
³´ 2À BºæµñÆ8Ì£Én×-¬¾ÁÉ$µÃ5À 4vłÀEÁ¿À°¹bÙmÌ£Én×µ˜µ ´ ¹ł½¶Ä‘Ï(ÀÉ >>Í j#¹bRÙ >!Í jÈÑRÕ
S ´ ڏÏMØ-Æ ´ Ày·ÉiØbEÕ ÀEµEÚsعbÅ ¿EÉnÁ ´ ÉiÊbÀ¬¶¿¹Áµ°ÉnÁÂÄ ×‚¬¶¿5ÆÃźÃÀoµ ÉbÁÂÄ µÃÌy¬Ë½¾ÀtØ-ÙpÉ¿Àoµ˜¹Á
Øb¹łºÌ£Én×zµtÕ ³ £ =&;C=1>Í ;>=1Eä S >!Í j¡>>Í `°ïñEä ¢ j<S ÓsïÃ<Ç =˜oÕ LS é Ç&͘ä ?LS ï ³
£ S¸è å =[VE=(;ËLS é Ós@ï `L=>hze
ÑM¹ ´ ÉiÊbÀÉÌyÉbב¹bÙsÌyÉb×µ&ɀÆPÆ ´ À ÏzÀEÞb¬¾Á‚Á‚¬¾Á‚ÞÂÕý͸ÁzÄ ´ ÉiÊÀ˜µÎÅÂ×zÀEºÎÐßÌ£Én×µ&ÉbµPØb¹bőÁ‚ÀtÀoÄ
Æ ´ ÀtÌ-[Û >Én×zµ&Æ ´ ÉnƸÞb¬¾ÊbÀ°Øb¹ÅõÉ$ς¬¾º¼ÄµÀtØbÀ°ÊM¬¾Àt· ¹nÙm¹bÆ ´ ÀEº8Ì£Én×µEÕ
͸ÁÂÄ ´ ÉiÊbÀ ÆÃÀE½ËÀE×z¹ºÎƼÀtºæµ‘ÉnÁzÄ=·Énº¼×µ£Ùˆº¼¹bÌ[Ì£Én× Æ¼¹ Ì£Éb×söÕ ;¸ÀEÉn½¾½¾ØbژعbÅ=¿EÉnÁ Ċ¹
Ti· ´ ɀÆÃÀEÊbÀEº&عbÅ·&ÉbÁÆ TMÕ f
É ´ ÀEÌ-Õ
ÑM¹Â3Õ ¹Å-Á‚¹€·=»MÁ‚¹€· · ´ ØÌyÉb×µ8Énº¼À°¿¹M¹b½:ڂÉnÁÂÄ ´ ¹€· ÆùyÌ£Én»ÀÆ ´ ÀtÌ-Õ
¹bŷȹÁsî AÆ  ñŵÎÆ&Ì£Én»À8Æ ´ ÀtÌ,¬¾Á‘Øb¹łº&¬Ñ ¦SǤÉnÁÂP Ä ¢/Ñ ¦SÇÚvØb¹bőÌyÉiØ£Éb½¾µÃ¹Ì£Én»À
ŵÃÀ°¹nÙÆ ´ ÀEÌ ¬¾Áõعbłº jNSïñµtڂɵïÈĊ¬¶Äõ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ *À j 6D³ Ì£Én×sÕ
͸ÁÂÄõ·&Àbî ºÃÀĊ¹Á‚À°·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ¬¶µ8µÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹7Á hýåÖÀbî ÊbÀĊ¬¶µÃ¿tŵõÃÀEÄÆ ´ ÀÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½Rׂº¼¬ËÁz¿¬¾×‚½ËÀo µ h
ÍKςº¼¬ËÀtÙº¼À ´ ɵ ´ Û
¸ ïÒÁ‚Ùˆ¹bº¼ÌyÉnÆì¾¹b, Á jPºÃÀoµÎÀEÁÆæɀƼ¬Ë¹Á#öp×ÂÉnÞÀ£½¾ÉiعbŊÆoÚm×zÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞÂÚýĊÀEÁµìÔÆñØÚ×zÉnÞbÀ£ÁMłÌ$Ð
Ï(Àtºæµæ÷
¸ jPºÃ¹Š¿tÀEµ¼µ öp½¾ÉnÆÃÀς¬¾ÁÂÄÚ ¹błƘ¿tÉnºæďڊÀEºÃº¼¹bºæµtÚMµÎƼÉnºÃÆ8Ìy¬¾Ä‚Ä‚½ËÀÚÂĊ¬¾Êv¬¶ÄŠÀ· ´ ÀEÁ-ς¬ËÞM÷
¸ åÖº¼¬ÔƼ¬ËÁ‚Þ>ö@¿¹½Ë¹ºE/Ú 4vÅÂÉn½¾¬ËÆñ؊÷
¸ ×zµÎ؊¿ ´ ¹½Ë¹ÞbØ>öÿÆ ´ À»M¬ÔÆÃÆñؑÌy¹ŠÄŠÀt½ÿ÷
¸ Ì£Éb×µ
r A“ ~z}†u*{ ’xz~z“it&s/{i} ‚*žˆ ì" }Š<W“5~z} u{ ’±u†{i}D ‡vŠ(W‡|†~z}†“2‡|‡[†~zy3|ˆ†xzt@yU …t<>Ž ~ ‡U„@{i}†y|‡|…~z„0‡|~ €tŠ
® W³ 믉&ˆ†y|‡¬‚{iˆˆ†y|t7‰~zxzxz~z{i}†y¬{ ’D„@{ixz{i…yC® ³Wë ‰<ˆ†y.‡Z‚{iˆu†…v‘‡|†t@‰Ý•É’‘t“sW³A˜s”W/u†{i} ‡±‘7 }‡
‡|{†Š<W‡…†~z} “L~ ‡" y[‘7 y|‡|tN{ ’‡|~z‰tiŠ<˜A}†u*A‘7 }‡U‡|{Eu†…v‘k‡|†tN‰C ƒ yU†{"‘kA‘7 }‡U‡…{†Š<Au {i}D ‡–•}†u
‚{iˆ†‘7v‚<ƒ |‡|~z„@ˆ†x' …x ‚&ƒ$tv.’Ìt@„0‡{iZ }‚5‡|†~z}†(xz~z“ito‡…‡vŠ˜R}†u<u {i}D ‡±‡|†~z}†“(‡…‡Z‡… tR Ž†~zxz~ ‡‚(‡|{(u qv‘
‰C ƒ†yA… t —5ˆ ~z…t@y3„@t@|‡|~ •„v‡…~z{i}{iU }‚5‡|†~z}†>xz~z“it(‡|‡vŠ&íR“ @‚ Š[W@€t&‡|{5{>‰<ˆ†„…L{ ’o }*˜R} |„q†~zy.‡3~z}
‰tiŠ(—Rq@‘W~z}† ˜¬{v‘ot@[’{iR‡|†ct ˜¬t@{iƒ†xzwt ™Nî2ˆ „qI‰{i|t<>îL …š“ ‘3~zy|‡|xztvRiˆ ‚ŠNu†…v”‘ › uDŠ „@{iK ‰ œWë “±˜R%³ ™
ëZ{iˆD …t3˜A•É•ð|t"‡|~ €t(šRt@}†~zˆ†y|tvoy ™Zë “±˜R%³ ™†íR“ v„‚ œq ‰¥u†{i}†tiŠ
”Ay.‘otv "ŒA@€t3¶.ˆ†y|‡RŽYt@t@}*‡…{iˆ†„…†t@uµŽ‚2‡… t<y…ƒ ~z…~ ‡3{ ’oîL …š“ ‘3~zy.‡…xzt@vŒŽ‚2‡|†tN‰t@…tU‡|†{iˆ†i‡({ ’
‡|†t[‰C }DTŠ ˜¬{iAx'C‹ {5„@~zt@u uL•É~zŽ†|wt ™ooy|‘otv ž œ±‡|‡3‰C }>‘otv …yA‡|{ {‰<ˆ†„q!Ž†x' „q“E }†u2…t@`u œ }†u2‡|‡
Ž†~z|tvuE }†uLŽ†x' „q“>y|‡… Ÿ *s7†t(²A ~zy|tvuE«~zy.‡R {ixzu†~z}†CNƒ$t@} µ³A~zyW~z}†y|~zy|‡|tv} „vt[{i}E‡|†t(~z} ‡|…~z} y…~z„3€i xzˆ t
{ ’¬ƒ$t@{iƒ†xzQt *³W‰‰2ŠzŠzŠ
Q3ÿ!H3Ô&J "!Ô(G!Ô(J#
$(JF@GµQRF %
WÔ Ò èvâ
¸ä À vÆoڂ·&Àbî ½Ë½ÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹błÆ8Æ ´ ÀÉbº¼¿ ´ ¬ËÆÃÀo¿5ƼłºÃÀ ·8¬ËÆ ´ ¬¾ÁÉ$µÃłÏ/ ñÀo¿5ÆoÕ
³´ ÀtÁ!·ÈÀî ½¾½ƼÉn½¾» ÉnÏ(¹bŊÆÆ ´ ÀÖµÎÅÂ×zÀEºÎÐÒÉnºæ¿ ´ ¬ËÆÃÀE¿ÆÃłº¼ÀbÚ8ϬËÁÂìËÁ‚Þ¤Én½¾½¹bÙÆ ´ À¢µÃłÏ/ ñÀE¿Ƽµ
ÆùÞbÀtÆ ´ ÀEºEÕ
³´ ÀtÁÉ$ς¬ËƘÉnÏ(¹bŊÆ8Æ ´ À Æ ´ ÀE¹bº¼Ø’¹nÙDÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµEÚMÉbÁÂPÄ BÂÁÂÉb½Ë½¾ØbÚMÆ ´ *À 4vłÀEµÎÆì¾¹bÁõ¹nÙý¿¹̦Ð
ׂŊƼÀtºæµtÕ
ñ òôóöõø÷ù_ú  

ê VWXë ü¢¡ ¹ í £¥¤KY ¯ X ¦ ë ¯¨§ ® XZY ¯ X,í ë]Y

å ˬ Æ ´ ¬¾Á É>µÃłÏ/ ñÀo¿5ÆoÚýØb¹bÅ ´ ÉiÊbÀ‘É ½¾ÉbºÃÞÀ’¿¹b½¾½¾ÀE¿5Ƽ¬Ë¹Á ¹nÙ¸×ÂÉb×zÀEº¼µEÕ ³´ ÀEØ ´ ÉiÊbÀ‘É>½Ë¹Þb¬¶¿tÉn½


¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òEɀƼ¬Ë¹Á öˆ¬¾ÁƼ¹µÃÀtÞÌ$ÀEÁvƼµæ÷5ÚRÉnÁÂÄ>É’× ´ ØMµÃ¬¶¿tÉn½¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òEɀƼ¬Ë¹ÁÖöˆÆ ´ ÀyµÃÀ54vłÀtÁz¿À¹bÙ×ÂɀÐ
×(Àtºæµ¼÷Õ
³´ ÀÌ£É  ñ¹ºµÃÀtÞÌyÀtÁvƼµ8ÉbºÃÀÛ
¸ j#ÉbÁ¯ Ä j Ð×ÂłºÃ×(¹µÃÀÉnÁÂÄõׂº¼¬¾Á¿¬¾×‚½¾ÀEµ
¸ ъ×zÀEÀEõÐ&µÎ×(ÀtÀoÄ’Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƽµ
¸ ¬Ñ ¦SÇ#ÐPµÃł/Ï  ñÀo¿5Ƹ̣Én×õ¹nÙý¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆæµ
¸ jNSïÐ×(¹b¬¾ÁvÆÎÐß¹nÙÿÐ߬ËÁvÆÃÀEºÃÀoµñƸµÎÆÃÅÂìËÀoµ
¸ ;ђÐȺÃÀoµÎÀoÉnºæ¿ ´
¸ ;>= 6 к¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿À
¸ j&a$Ðׂº¼$¹  ñÀE¿Æ
¸ ïÈЬ¾ÁÂĊÀ
¸ Ç ´ Æ8ÐP¿ ´ ÀoɀƸµ ´ ÀtÀtƼµ
¸ Í°ÜnёÐPÉnÏÂςºÃÀEÊM¬¾ÉnÆì¾¹bÁµEڊµ ´ ¹ºÎÆ ´ ÉnÁzÄ
¸ ¤KÐÈÀ Š×zÀEºÃ¬¾ÌyÀtÁvƼÉb½@ÚMƼÀtÌy×(¹bºæÉnº¼Ø>ö é äÓsïñ!ä `>Í WÓ =&÷
Í&ÆP½¾ÀEÉbµÎÆEÚbÆ ´ ¹vµÎÀÉnº¼ÀÆ ´ À¸Ì£$É  ñ¹bºµÃÀtÞbÌyÀEÁÆæµýï ´ ÉiÊbÀ ´ ÉnÌyÌyÀtº¼ÀEÄ$¹bŊÆÈ·ÈÀE½Ë½:Õ ³´ Àtº¼À¸Énº¼À
¦SE;C=#µÃÀtÞÌ$ÀEÁvƼµÈÆ ´ ÉnƸïÈ·&¹bŽ¾Ä½Ë¬¾»bÀ Ƽ¹£×‚º¼É¿5Ƽ¬¾¿tÀbÚMو¹bº¼Ì£Én½¾¬ËòEÀbÛ
¸ <Ç =&j ÐP¿ ´ ºÃ¹Á‚¹b½¾¹bÞ¬¾¿EÉn½(Àtׂ¬¶µÃ¹MĂÀ
¸ ³ ?²ÐÆùׂ¬¾¿EÉn½sĊÀE½Ë¬¾Ï(ÀtºæɀÆì¾¹bÁ
¸ ?E?²ÐPÄÂɀƼÉyĊ¬¶¿5Ƽ¬Ë¹ÁÂÉnº¼Ø ö@ĊÀ BÂÁ¬ÔƼ¬Ë¹Áµ¼÷
èYâ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ èÉã
¸ DÓ Ü ³ ÐP½Ë¬¶µÎƼµ8ÉnÁzđÆæÉnς½¾ÀEµö ´ ¬¾Þ ´ ¬ËÁ‚Ùˆ¹’ÄŠÀtÁµìËÆñ؊÷
ÑM¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞBÆùBº¼ÀE¿t¹bÞbÁ¬ËòEÀ ´ ÀEºÃÀ-¬¶µ$Æ ´ ÉnƒØb¹Ť¿EÉnÁ¤ÌyÉb»bÀ-łפ· ´ ɀƼÀtÊÀtº£Øb¹Å ½¾¬Ë»ÀbÕ
£ ¹€·&ÀtÊÀtºoÚRØb¹bÅBĊ¹Ásî Æ·ÉnÁvÆ Æù ñŵÎÆÌ£Én»À¦Å‚× ÉõÁ‚ÀE·1Æ ´ ¬ËÁ‚ޝÀEÊbÀEºÃØ-Ƽ¬ËÌyÀ£Øb¹Å ´ ÉiÊÀ$É
Á‚ÀE· Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƹbºDو¹bº¼Ì£É€ÆoWÕ ¹Å$·ÉnÁvÆDÆù°Æ ´ ¬¾Á‚»$ÉbÏz¹ŊÆØb¹łºĊ¬¾ÊM¬¾µÃ¬Ë¹ÁµEÚbÉnÁÂÄy¿tºÃÀoɀÆÃÀÁ‚ÀE·
¹bÁÂÀEµµÃ×ÂÉnº¼¬ËÁÂÞb½¾ØbÕ£ïßÙ8Øb¹ÅÖ¿EÉnkÁ B‚ƦµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚ޝ¬ËÁvƼ¹-ÉbÁB¹b½¶Ä¢¹Á‚ÀbÚÉnÁÂÄÖÁ‚¹bÆ ´ ¬¾Á‚Þ>µÃŊôRÀtºæµtÚ
Æ ´ ÀtÁ׺ÃÀoµÎÀEºÃÊÀýÆ ´ À&¹b½¶ÄµÃ¬ËÆÃÅÂÉnÆì¾¹bÁsÕmïßÆEî µm¹Á‚½¾Ø· ´ ÀtÁ¦Øb¹bÅ ´ ÉiÊbÀ&µÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞºÃÀoÉn½¾½ËØ-ðÎÁÂÀt·¸ó‚Ú
Æ ´ ɀƸ¬¶µÏzÀoµñƘµÃÀtº¼ÊbÀođÏMؑÉ$Á‚ÀE· ¿EɀÆÃÀEÞb¹ºÃØÚbÆ ´ ɀƸعbÅõ·8¬Ë½¾½kĊ¹y·&Àt½¾½@Õ
ï ´ ÉiÊÀtÁsî ÆýµñƼÅÂĊ¬¾ÀEÄ$ÉnÁÂÄÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆD¹bŊÆDÆ ´ ÀĂÀƼÉb¬Ë½¶µ¹nÙ· ´ Ø°Æ ´ ¬¾µD¬¶µÆ ´ À¿EÉbµÃYÀ X€ïßÆý¬¶µ  ñÅzµñÆ
µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞyÆ ´ ÉnÆ˜ï ´ Énׂ×(ÀtÁ-Ƽ¹£Á‚¹nƼ¬¾¿tÀbÕ&å ¬ÔÆ ´ ׂºæÉb¿Æ춿ÀbÚÂØb¹bŝ¿EÉn¯Á ¨ÂÀoµ ´ Æ ´ ¬¾µ˜¹bŊÆoÕ SÁ‚À
ĂÉiØ5Ú *S é ¿tÉnÁ·8ºÃ¬ËÆÃÀɘÞºÃÀoɀÆÀ Š×‚½¶ÉnÁÂÉnÆì¾¹bÁ¹Á ´ ¹€·§¬ËÆ·&¹bº¼»ŠµtڀÉbÁÂÄ·&À&¿EÉnÁ¿t¹bÁµùb½¾¬¶Ä‚ɀƼÀ
ÀtÊÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ$¬ËÁvÆù£¹Á‚À ´ łÞbÀ°Þb½¾¹bº¼¬¾¹bŵ&Ċ¹Š¿łÌyÀEÁÆoÕ
丹€·[Ð *S é ?2S äî ³ £ WÍ VE= ³ S £ WÍ VE==͘ÓmÓ ³ £ =È¬Ñ ==/Ñ =&¢2=Èä ³ ÑRZÕ ;8ÀtÌyÀtÌ$Ð
Ï(ÀtºoÛ¦ÓkÉnÆÃÀ£Ï‚¬¾ÁÂďÚD½¶É€Æ¼À’Ï‚¬¾ÁÂďÚ½¾ÉnÆÃÀ’Ï‚¬¾ÁÂoÄ hmSÁ‚½¾Ø ÏÂł¬Ë½¶ÄB· ´ ÉnÆØb¹Å ´ ÉiÊbÀ$Æù>· ´ ÀtÁ Øb¹Å
Á‚ÀEÀEĬÔÆoÕ
︵ ´ ¹bł½¶Ä>ÉbÄÂÄ ´ Àtº¼ÀÉb½¾µÃ¹£Æ ´ ɀÆÎÐÈو¹bº Ì£ÉnÁMعbÙýÆ ´ ÀoµÎÀÚzعbÅsî ½¾½m·ÉnÁvƸƼ¹‘Ì£Én»À ³ SÇî µ
و¹bºÆ ´ ÀtÌ-Õýå ´ ÀEÁ-Øb¹bÅ-µÎƼÉnºÃƸÉyµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆÃÐØb¹Å»MÁ‚¹€·ÚMØb¹Åsî ÊbÀ¿¹½Ë½¾ÀE¿ÆÃÀEÄõɦوÀt·!×ÂÉnÞÀEµ¬¾Á
Æ ´ À ð é Á‚ׂ½¶Éb¿tÀEĂóÂÚzÉn½¾½·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À$µÃÉbÌyÀµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆÌ£Énº¼»bÀEºEÕ8͸ÁzÄ É€ÙÿƼÀtº¬ÔÆ ºÃÀoÉb¿ ´ Àoµ¸ÉnÏ(¹bŊÆ
âiÐæàEá¦×ÂÉbÞbÀEµEڂعbÅ-µÃÉiØڂónåÖÀt½¾½@Úz½ËÀtÆEî µ8Ì£Én»bÀ Æ ´ ¬¾µ˜¬ËÁvƼ¹’É$وł½Ë½ËÐß¹bÁµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƸÁ‚¹€·Õ ó£ÑM¹£Ø¹błº
µÃł/Ï  ñÀE¿ÆµÎƼÉnºÃƼµ˜·8¬ÔÆ ´ º¼¹bÅ‚Þ ´ ½ËØ-âiÐæàEáy×ÂÉbÞbÀoµt<Õ ¹bŢĊ¹bÁsî Æ ´ ÉiÊÀÆùµñÆæÉnºÃƘ·8ºÃ¬ËÆì¾Á‚Þ‘É j<Sï
³ SÇB¬ËÙRØb¹bÅ$¹bÁ½ËØ £ WÍ VE=,d Éb¿5ƼÅÂÉnZ½ j<Sï5ÕiåÖÉb¬ÔÆÅÂÁƼ¬Ë½zØb¹ŦÉb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø¿t¹bł½¶Ä é /Ñ = 2É j<Sï5Ú
Ï(Àو¹bº¼À°Øb¹Å·8º¼¬ÔƼÀ¹bÁ‚ÀÕPÍ8ÙÿƼÀtº¸Ø¹bÅ ´ ÉiÊbÀÉbÏz¹ŊÆàEá j<Sï5Ú ³ £ =PäKÌ£Én»ÀµÉ jNSï ³ SÇÕ
ÓkÉnÆÃÀ°Ï‚¬¾ÁÂďÕ
ÑM¹£·&À ´ ÉiÊbÀ°µÎÀEÞbÌyÀtÁvƼµEÕDå ´ ɀƸÀE½¾µÃÀĊ¹£·&À ´ ÉiÊbÀ ¬ËÁõÆ ´ ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5iÆ :
å¢À ´ ÉiÊÀ¸Æ ´ À× ´ ؊µÃ¬¾¿EÉn½(¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòoɀÆì¾¹bÁ$Ƽ¹ÆæÉn½¾»yÉbÏz¹ŊÆ8ÉbµÈ·ÈÀE½Ë½ËÐmÆ ´ À ·&ÉiØ$×ÂÉn×(Àtºæµ&Énº¼À
´× ؊µÎ¬¶¿tÉb½Ë½¾Ø£½¶Én¬¶Ä¹ŊÆEÚMوº¼¹bÌ ÙˆºÃ¹ÁvÆ&Ƽ¹yÏÂÉb¿æ»RÕ
ïßƸ¬¾µ8Æ ´ Àµ ´ ¹bºÃÆÃÀEº&Æùb׬¾¿bÚµιyï5î ½Ë½sĂÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(À¬ÔƸ¬¾ÌyÌyÀEĊ¬¶É€Æ¼Àt½¾ØbÕ
j £ °ÑMïÃÇ&ÍÓ ÓkRÍ LS é³
ö ³ ¬ËÆý¾ÀÓkÉiØÀtº5÷ ³´ Àъł/Ï  ñÀE¿Ƽµ ³ Én¯Ï jýÉnÞÀ°¬Ñ ¦SÇ#ÐPµÃł/Ï  ñÀo¿5Ƹ̣Én×
öpÓk¹v¹»MłםÓkÉiØbÀEºæ÷ÈёÐȵÎ×(ÀtÀoõ ³ SÇ&µ&ÐýƼÉbς½¾ÀEµ8¹bÙ¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆæµïPЬ¾ÁÂĊ À
ö:ÇȹÁƼÀtÁvƼµæ÷°.ö aŵÎƘÉnÏ(¹bŊCÆ =PÊbÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ =½¶µÎÀi÷ öp͸ºæ¿ ´ ¬¾Ê€Én½mÑvƼ¹bº¼Ào÷
…ö Ãł¬¶¿æ»‘Í¿t¿ÀoµÃµæ÷¸Ç ´ Æ8ÐP¿ ´ ÀEÉnƸµ ´ ÀEÀÆæµ8Í ÜnёÐPÉbςςº¼ÀtÊM¬¾ÉnÆì¾¹bÁµ
öp䘹nÆÃÀÛ ³´ LÀ j ÉbÁÂÄ j ×ÂÉbÞbÀ°ÄŠ¹MÀEµEä S ³ Þb¹¬¾ÁÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÕ ³´ 2À j#ÉnÁÂPÄ j ×zÉnÞbÀoµtÚ
¹bÁÂÀو¹bºÀEÉb¿ ´ µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÚRÉbºÃÀ¦¿¹b½¾½¾ÀE¿5ƼÀEÄ-¬¾ÁvÆùɒÞbºæÉnÁÂ9Ä j=ÉbÁÂÄ j=¿t¹b½¾½ËÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á>Énº¼ÀEɂCÕ >¹bº¼À
¹bÁÆ ´ ¬¾µ8¬¾ÁõÆ ´ Àð =U MÆúæɀÐñÑMł¬Ï  È͸ºæ¿ ´ ¬ËÆÃÀE¿ÆÃłº¼ÀEóÂÕ ÷
³´ ɀƸ¬¶µEÛ
¹bÅ µÎƼÉbºÎÆ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ÀyÉb¿ÆÃÅÂÉb½sÆæÉnϝ×ÂÉbÞbÀbÚzÆ ´ É€Æ Ä‚Àt½¾¬ËÌy¬ËƼµ˜Æ ´ À$µÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ ¬ËÁ Øb¹bź˜Á‚¹bÆÃÀÐ
Ï(¹v¹»RAÕ ¹Å»MÁ‚¹€·Ðý¬ËÆEî µ8É$ς¬ËÞ$ØbÀE½Ë½¾¹€·ÜoÆæÉnÁ‘µ ´ ÀEÀÆEÚ¬ÔÆ ´ ɵ&É$ׂ½¶ÉbµÎÆ춿ƼÉbÏõµÎÆ춿æ»M¬ËÁ‚Þ$¹nÙmÆ ´ À
ÀEĂÞbÀbÚ(ÉnÁÂÄ-عbÅ>µÃ½Ë¬¾×>É£½¾¬ÔÆÃÆý¾À×ÂÉb×zÀEº˜¬¾Ás!Õ SÁ-Æ ´ ɀƘ½¾¬ÔÆÃÆý¾À×ÂÉb×zÀEº˜Ø¹bÅ>µÃ½Ë¬¾×¬ËÁkÚzعbŝׂ½¶Éb¿tÀ
Æ ´ ÀÁÂÉnÌyÀ°¹nÙÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÕPÑM¬ËÌyׂ½¾ÀÉbµ&Æ ´ ɀÆo3Õ ¹błº¸µÃł/Ï  ñÀo¿5ƘµÎƼÉbºÎÆæµ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ɀÆoÕ
³´ ÀtÁõØb¹Å ´ ÉiÊÀ˜Æ ´ À/Ñ ¦SÇPÐýÆ ´ ¬¾µÌ£ÉiØ£Ï(À°¹bÁ‚À°×ÂÉbÞbÀbÚM¬ËÆ8ÌyÉiؑÏzÀ°Ì£ÉnÁMØ£×ÂÉbÞbÀEµEÕDïßÙ
Øb¹Å ´ ÉiÊbÀ˜ÌyÉbÁMئ×ÂÉbÞbÀoµtÚbÆ ´ !À BºæµñÆP¹Á‚Àµ ´ ¹ł½¾Ä’ÏzÀ˜Æ ´ À×ÂÉnÞÀ8Æ ´ ÉnÆ&×(¹b¬¾ÁvƼµPÆùÆ ´ À ºÃÀoµñÆP¹bÙ
Æ ´ *À ¦SÇ#×ÂÉbÞbÀoµtڊ¹º&׺ÃÀoµÎÀEÁÆæµØb¹łºyðõÃł×zÀEºÎÐßÌ£Én×ÂóÂÚM¹bº8· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºoÕ
&Ø¦Æ ´ À˜·ÉiØvÐ/Ñ ¦SÇ ÌyÀEÉbÁµ¦ð¼ÑMł¬Ï  ñÀE¿5<Æ >Énג¹bÙmÇȹbÁvÆÃÀEÁÆæµtÕ ó ³´ ɀÆȬ¶µEÚ¬ËÆEî µÈÉ ¦SÇ
Æ ´ ɀÆÉn×Âׂ½Ë¬¾ÀEµ°¹€ÊÀtºɝµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÚmº¼ÉnÆ ´ ÀEº°Æ ´ ÉbÁB9É ¢/Ñ kSÇÚs· ´ ¬¶¿ ´ ·&Àbî ½¾½DƼÉn½¾»¢ÉbÏz¹ŊƬ¾Á
"ð =[ MÆúæɀÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5Æ8͸ºæ¿ ´ ¬ÔƼÀE¿ÆÃłº¼ÀEóÂÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ è ä
6 ¹½Ë½¾¹€·8¬ËÁÂÞ¢Æ ´ À¢Ñ/kSÇÚØb¹ŤµÎÆùºÃÀ-Øb¹łº‘ÑM×(ÀtÀoÄ ³´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµEÕ=丹€· ºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀÐØb¹Å
å ïñÓkÓ ÏzÀ Ìy¬¾µ¼µÃ¬ËÁ‚Þ$µÎ¹ÌyÀ˜¹nÙsعbłºµÃ×zÀEÀEõÎÐmÆ ´ À˜½¶É€Æ¼ÀEµÎÆ&¹Á‚ÀEµEÚv¬ËÁ‘ÙpÉb¿5ÆoÕUÈÀo¿tÉbŵÎÀ˜Øb¹bÅÉnº¼À
¿tÉbºÃº¼ØM¬ËÁÂÞ’Æ ´ ¹µÃÀ$ÉbºÃ¹łÁÂÄ>·8¬ËÆ ´ عbÅsڏ¬¾ÁBØb¹bź°¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnÏ(¹bŊÆς¬ËÁzĊÀtºoÕÈłưÌy¹vµñƹnÙÈÆ ´ À
Æì¾ÌyÀ¸Øb¹Å£Énº¼À¸ÄŠÀEÉb½Ë¬¾Á‚Þ·8¬ËÆ ´ عbłºµÃłÏ/ ñÀo¿5ƼµEÚvØb¹bÅkî ½¾½‚Ï(À¸¬ËÁ£Ø¹błºÈ¿¹bÌyÌy¹bÁ‚ÐßµÎÆùºÃÀς¬¾ÁÂĊÀEºEÚ
¹bº˜ÌyÉiØMÏ(ÀÀtÊÀtÁ¬¾Á>ÉnÁ>Ébº¼¿ ´ ¬¾ÊbÀϬËÁÂĂÀtºoÕCÈÅ‚Æ¸Æ ´ À$µÎ×(ÀtÀoõ8Æ ´ ɀưÉnº¼ÀÁ‚¹nÆ ¹bÁ-Æ ´ À½¶É€ÆÃÀoµñÆ
×ÂÉbÞbÀbڊعbÅ·8¬Ë½¾½kµÎÆùbº¼À°ºÃ¬¾Þ ´ ƸɀÙÿƼÀtºÆ ´ ÀÑ/¦SÇÕ
å ´ Ø/:øÈÀo¿tÉbŵÎÀ-عbłº’Ñ/¦SÇ,·8¬Ë½¾½¸º¼ÀوÀEº£¬ËÁvÆÃÀEÁµìËÊÀt½¾Ø ÆùBØb¹łº‘ÑM×(ÀtÀoõtgÕ ¹Åsî ½Ë½
´ ÉiÊÀ½¾¬ÔÆÃÆý¾ÀÖð / dYäbóÂî µÉnÁÂÄ¢óbèbèó‚î µ8Æ ´ ɀưØb¹Å¢Énº¼ÀÞ¹b¬¾Á‚ޒƼ¹·ÉnÁvÆÆù¿¹½Ë½¶Én×µÃÀbÚRÏMØ-ŵìËÁ‚Þ
Æ ´ À¦ÑM×(ÀtÀEÄ-½¾¬¶µñÆæµtÕ&¹bŝĊ¹Ásî Æ·&ÉbÁÆ8Ƽ¹ ´ ÉiÊbÀ°Æ¼¹ Bzµ ´ Énº¼¹błÁÂĬ¾ÁƼ¹£Æ ´ ÀÌy¬¾Ä‚Ä‚½ËÀ¹bÙعbłº
ς¬¾ÁÂĊÀEºEڊ½¾¹M¹b»M¬ËÁÂަو¹ºÆ ´ ÀµÃ×(ÀtÀEĵtÕPÑM¹yׂłÆ8Æ ´ ÀEÌ ;8vï ¢ £³ Í 6D³ =(; Æ ´ *À ¦SÇÕ
ïß٘Øb¹Å Énº¼À‘¬¾Á Æ ´ À׺ùŠ¿ÀoµÃµ¦¹n٘Ă¹b¬¾Á‚ޢɢRÓ S ³ ¹nٷȹºÃ»Ö·8¬ÔÆ ´ É ×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶Énº¦Ì£Én×sÚ
Øb¹Åsî ºÃUÀ  ñÅzµñÆ8Þb¹¬ËÁÂÞÆù$·ÉnÁvÆPƼ¹¦¹×zÀEÁ‘Å‚×‘Æ ´ À°Ï‚¬¾ÁÂĊÀEºEÚMׂł½¾½R¹bŊÆØb¹łºµÎ×(ÀtÀoõtڊ¿t½Ë¹vµÎÀÆ ´ À
ς¬¾ÁÂĊÀEºEڂÉbÁÂÄõ·È¹ºÃ»£·8¬ËÆ ´ Æ ´ À×ÂÉnÞÀEµµÎ¬¶ÄŠÀÏMؑµÃ¬¾Ä‚ÀbÕ
ÑM¹£¬¾Ì$ÌyÀoĊ¬¾ÉnÆÃÀE½ËؑÉnÙÿÆÃÀEº8Æ ´ *À kSÇ#¬¶µ8É£¿¹bÁMÊÀtÁ‚¬¾ÀtÁvÆׂ½¾É¿ÀÕ
³ £ =ÈäÚsعbÅÖو¹b½¾½Ë¹€· Æ ´ À‘¹b½¶ÄŠÀtºµÃ×zÀEÀEõ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À ³ SÇî µñÐ8Æ ´ À£ÆæÉnς½¾À£¹nÙ8¿¹ÁƼÀtÁvƼµ
و¹bºÆ ´ Àº¼ÀEµÎƹbÙkÆ ´ ÀµñƼŊôDÕ
͸ÞvÉn¬¾Ásڏو¹bºµÃ¬ËÌy¬¾½¾Ébº°ºÃÀoÉbµÃ¹bÁµELÕ ¹bÅkî ½¾½ ´ ÉiÊbÀÖðEö:âb÷Î󑹺°ó jÈâbó‚Ú ´ ¹€·&ÀtÊbÀEºØ¹bÅÖ¿ ´ ¹M¹µÃÀ
Æù£Á¹nƼÉnÆÃÀ¬ËÆEÚz¹bÁõØb¹bź8ÌyÉb×sÕÈ͘ÁÂÄ-Øb¹Åsî ºÃÀ°Þb¹¬ËÁÂަƼ¹£Á‚¹nƸ·ÉnÁvÆÆù‘Þbµ¹ Bzµ ´ ¬ËÁÂÞyÆ ´ º¼¹bÅ‚Þ ´
Æ ´ À¿¹ÁƼÀtÁvƼµ˜¹nÙýØb¹łºµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoNÕ ¹bÅsî ºÃÀÞb¹b¬¾Á‚ÞyƼ¹’·&ÉbÁvƸÆÃL¹  ñÅzµñÆ Þb½¶ÉnÁ¿tÀÉ€Æ˜Æ ´ À ³ SÇÚ
ÉnÁzĵÃÀtÀ Æ ´ ɀ>Æ j<SïÎ⦬¶µ8ÉnÏ(¹bŊƒð¼ä˜ÉbÌ$¬¾Á‚Þvó‚ÚM¹bº8· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtºoÕ
.ö ³ å²ÚsɀÙÿƼÀtº°Øb¹Å ×(ÀtºÃو¹bº¼Ì ɑ½¾¹M¹b»Młע¹bÁ¢ÉÌ£Én×sÚsÉbÁÂÄ¢Øb¹bÅ¢Énº¼À¦×‚º¼ÀÆÃÆñØ>µÎźÃÀ¦Æ ´ À
¬ËÆÃÀtÌ ·È¹Ásî Æ8Ï(À°Ì$¹€ÊM¬¾Á‚ÞyÉnº¼¹błÁÂđɦÏÂłÁ¿ ´ ڂµÃ·8¬ÔÆæ¿ ´ عbłº&×(ÀtÁ-¬ËÁvƼ¹¦ÞºÃÀEÀtÁsڊÉnÁzđ·8º¼¬ÔƼÀ É
àÐÒ覷ȹº¼ÄõĊÀEµ¼¿º¼¬¾×ŠÆì¾¹bÁ(܀ÌyÁ‚ÀtÌy¹bÁ¬¾¿Á‚À MÆ8Ƽ¹¦Æ ´ À½¾¬ËÁ‚»¹bÁÆ ´ ÀÌ£Éb×sÕ ÷
Í ´ ÐPÆ ´ ÀEºÃÀî µ8É$ÊbÀEºÃØõ/Ñ j(=ÇÈïñÍ˜Ó ³ SÇPÐýÆ ´ ÉnÆ8¬¾µEڂØb¹łººÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ½¾¬¾µÎÆEÕ¾ÌÕ h
;8ÀوÀEºÃÀEÁ¿Àoµ8¿tÉbÁ‘Ï(ÀÀt¬ËÆ ´ ÀEº$ðÃÀ Š×ÂÉbÁÂĊÀEÄÂó€ÐýÌyÀEÉnÁ¬ËÁ‚Þ¦Æ ´ ɀÆ8Øb¹Åsî ÊÀ É¿5ƼÅÂÉn½¾½ËØ£Þ¹bÁ‚ÀÆù
Æ ´ À‘·&¹bº¼» ¹n٘ÉbÁÂÉn½¾ØMòt¬¾Á‚Þ-Æ ´ ÀtÌ ¹bÁ ×ÂÉb×zÀEºEÚD¹º ðÎÁ¹nÆ À M×zÉnÁÂĊÀoĂó‚¦Õ ÀEÉbÁ‚¬ËÁÂÞ>Øb¹PÅ  ñÅzµñÆ
»bÀEÀtףɺ¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀƼ¹¬ÔÆoÚvµÃ¹Æ ´ ɀÆPعbÅ£¿tÉbÁ£·8ºÃ¬ËÆÃÀ˜Ï‚¬ËϽˬ¾¹bÞº¼Éb× ´ ¬¾ÀEµEÚn¹bºº¼ÀوÀEºP¬ËÆÆùوºÃ¬¾ÀtÁÂĵtÚ
ÉnÁzÄ>· ´ ÉnÆ Á‚¹bÆEµÕ ;8ÀtÌyÀțÏzÀEº Æ ´ ÉnÆ°º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿À¦×ÂÉnÞÀ¦ÁMł̦ÏzÀEºÃ¬¾Á‚Þ×ÂÉnºÃÆì¶Én½¾½ËØ>ÉĊ¹bׂƼµÆ ´ À
Éb¿ÆÃÅÂÉb½Pº¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿Àî µ¦µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼ÀbÕÖÑM¹ÂÚDÆ ´ ÀÉ¿5ÆÃÅzÉn½&ºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀ’×ÂÉnÞÀEµ¦µÎÀEºÃÊÀ’ÄŠ¹błÏ½ËÀõÉbµÉ
³ SÇÕ
ъÉbĂ½ËØÚÆ ´ À£×zÉnÞbÀoµ¿EÉnÁÖÏzÀy¬¾ÁB¹bÁ‚½¾Ø¹bÁ‚Àyׂ½¶Éb¿tÀ$ÉnÆÉÞ¬ËÊÀtÁ Æì¾Ì$ÀÕybÀEÀt× Æ ´ ÀEÌ ¬¾Á
Æ ´ À¿tÉnº¼º¼ØÐÒÉnÏ(¹błÆ&ς¬¾ÁÂĊÀEºEÚz¬ËÌyÌyÀEì¾ÉnÆÃÀt½¾Ø¿t¹bł×½ËÀoÄ·8¬ËÆ ´ Æ ´ À½¶É€ÆÃÀoµñƘµÃ×(ÀtÀEÄ-½¾¬¶µñÆoÚµιyÆ ´ ɀÆ
ï ´ ÉiÊbÀ8¬ËÆP¹Á ´ ÉnÁÂÄ$Ƽ¹¿¬ËÆÃÀ¸Æùوº¼¬ËÀEÁÂõP· ´ ¹Énº¼À8¬ËÁvƼÀtº¼ÀEµÎÆÃÀEÄy¬¾Á’µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞïýÉnÌZƼÉn½¾»M¬ËÁÂÞ
ÉnÏ(¹błÆEÕ ïßÆyÉn½¶µÎ¹ ´ Àt½¾×µ$¬ËÁ ½Ë¬¾Ï‚ºæÉnº¼¬ËÀoµÉnÁzÄBÏz¹M¹b»ŠµÎÆùºÃÀoµ· ´ ÀEÁ§ïĊÀE¿t¬¾Ä‚À’Æù¢Ì£Én»bÀÞb¹M¹ŠÄ
ŵÃÀy¹nÙÈ̦Ø>Ƽ¬ËÌyÀ£ÏMØ>½¾¹v¹»M¬ËÁ‚ÞÆ ´ ¬ËÁ‚Þvµł×sÕ ¹ºÃÀy¹Á¢º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿Àoµ½¶É€Æ¼ÀtºoÕ ³´ À£×z¹¬ËÁvƬ¶µtÛ
³´ À ;8ÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ ×ÂÉnÞÀEµ°Énº¼ÀyÉõµÃ×(ÀE¿¬¶Én½و¹ºÃÌ ¹bÙ ³ SÇ ¹€ÊÀtº°Øb¹łº ºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀ$ÉbÁÂÉn½¾ØŠµÎ¬¶µtÚ
¿¹Áµì¾ÄŠÀEº¼ÉnÆì¾¹bÁsÕ
丹€·Ûýå ´ ÉnƸ¹bºæĊÀtº8Ċ¹yعbÅõׂŊƸØb¹łº ³ SÇî µ¬¾ZÁ :
jŊÆ8Æ ´ ÀtÌ ¬ËÁÉb½Ë× ´ ÉnÏ(ÀÆ춿tÉb½öˆ À M×zÉnÁÂĊÀoďڂÁ‚¹bƸÉnςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æ¼ÀEÄÂ÷ȹbºæĊÀEºEÕ
ÓsÀtÆEî µµÃłׂ×(¹µÃÀ$عbÅ ´ ÉiÊÀ$睺¼ÀEµÃÀEÉbº¼¿ ´ ÀtÁvÆú¼¬¾ÀEµERÚ dõÀ Š×ÂÉbÁÂĊÀoÄ¢º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀoµtÚÈàE¯è j<Sï5Ú
ÉnÁzÄ à°×‚º¼$¹  ñÀo¿5ÆEÕ
­4B gBVfuHA
4­ BvBf4BRFuB
64L.EiRNG"Lvˆ8`RNG4BfNB g[G
6f4L®B u[G
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ èã
ËÕ Õ¾Õ Én½¾× ´ ÉnÏ(ÀƼ¬¾¿EÉn½¾½ËØRÛ
àÕNjD¹¬ËÁvÆ8¹nÙïÒÁvÆÃÀtº¼ÀEµÎÆÐ&j<Sï
d‚NÕ jPºÃY¹  ñÀE¿Æ&(Ð j&;
èÂNÕ ;¸ÀوÀtº¼ÀtÁz¿À°(Ð ;C= 6
çzNÕ ;¸ÀEµÃÀEÉnºæ¿ ´ <Ð ;˜Ñ
Í8ÙÿƼÀtº8Æ ´ À ³ SÇî µEڊØb¹Å×½¾É¿À°Øb¹łº8ïÒÁÂĊÀ RÕ
ï5î ½¾½ÂĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï(À&¬Ëƽ¶É€ÆÃÀEºEÚbςŊÆýو¹bºýÁ¹€·ÛkïßÆEî µDÏÂɵά¶¿tÉb½Ë½¾ØÉnÁyÍ8Ðv©s܊à dnèMÜnÑMØM̦Ïz¹½bÌ£Énׂ׬ËÁ‚Þ
وº¼¹bÌ ÉyµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEڊƼ¹£Í˜ÓkÓB¹bÙmÆ ´ Àº¼ÀEµÃ¹błºæ¿ÀoµPعbÅ ´ ÉiÊbÀ ¹bÁõÆ ´ ɀƘµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÕ
ïßÆEî µÓmÍ ³ =¡CS é >ä ?˜Ð¸Æ ´ ɀƬ¶µEÚm¬ËƦ¬¶µÎÁkî Ʀ¿tłº¼ºÃÀEÁÆoPÕ >Éb¬ËÁvÆæÉn¬¾Á‚¬ËÁÂÞ>ɝ¿łº¼ºÃÀEÁvƬËÁÂĂÀ
·&¹bł½¶Ä’ÆæÉn»Àو¹º¸ÀtÊÀtºoڂÉnÁÂÄØb¹Åsî ĹÁ‚½¾Ø’ŵÃÀµÎ¹Ì$À°×ÂÉbºÎÆæµ¹nÙD¬ÔƘÉbÁMØv·Éi؊µtUÕ >Éb¬ËÁvÆæÉn¬¾Á‚¬ËÁÂÞ
¬ËƸ·È¹ł½¾ÄÏ(ÀÉ$¿t¹bÁµÎƼÉbÁvƬ¾ÁvÆÃÀEºÃº¼Å‚׊Ƽ¬Ë¹ÁsUÕ &ÉPÄ ÉPÄ Éb7Ä h
å ´ ɀÆ8عbÅĂ¹$¬¶µÎÐD· ´ ÀtÁ‚ÀEÊbÀtºØ¹bÅ BzÁÂđعbłºæµÃÀt½Ë7Ù ¨Â¬¾×‚ׂ¬¾Á‚Þ$Æ ´ º¼¹bÅ‚Þ ´ عbłºÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»
½¾¹v¹»M¬ËÁ‚Þ‘Ùˆ¹bºÉn½¾½D¹Š¿t¿źú¼ÀtÁ¿tÀEµ˜¹nÙÈÉõµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆÎиɑÌy¬¾Á‚¹bºµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÚsµÃ¬¾Á¿À$Ì£É  ñ¹bº°µÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ
Én½¾º¼ÀEÉbĂØÉnׂ×(ÀEÉbºÁ‚¬¶¿ÀE½Ëئ¹bÁ£Øb¹ł[º ¦SÇPÐsÆ ´ ÀtÁ‘Øb¹bÅ£¿EÉb¿ ´ ÀØb¹łºº¼ÀEµÃł½ËƼµý¹ÁƼ¹°Æ ´ À˜¬ËÁÂĂÀ
×ÂÉbÞbÀbUÕ ¹ºÃÀ ¹bÁ-¬ËƸ½¾ÉnÆÃÀEºEÕ
Í8ÙÿƼÀtºÆ ´ À¦ïÒÁÂĊÀ Ú(Øb¹Å ´ ÉiÊbÀׂº¼ÀÆÃÆñØ̦Å¿ ´ ð =ÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁÂÞ =P½¾µÃÀEó$Æ ´ É€Æ ´ ÉbµÃÁsî ÆÏ(ÀtÀEÁ
Én½¾º¼ÀEÉbĂؒĊÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀEÄsÕ
£ ¹€·²ÄŠ¹’عbÅ-¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òtÀ¬Ë Æ : ³´ À¦µÃÉbÌ$À·&Éiؒعbŝ¹ºÃÞvÉnÁ‚¬¾òtÀ Æ ´ À ³ SÇÛz͘½Ë× ´ ÉnÏ(ÀƼ¬ÔÐ
¿tÉb½Ë½¾ØbڊÏMأوŽ˽mÀ Š×ÂÉnÁzµÎ¬¾¹bÁsÕ
ïßÙ¸Øb¹Å ´ ÉiÊbÀ’蝺¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀoµtÚµÃÉikØ ;C= 6 è‚UÚ ;C= 6 ã‚ÚDÉnÁÂ-Ä ;C= 6 dŠàbÚkÆ ´ ÀEÁ Æ ´ ÀtØBµ ´ ¹ł½¶Ä
öˆ¹ÏMÊv¬¾¹bÅzµÎ½¾Ø‚÷PÉbׂ×zÀoÉnº8¬¾ÁõÆ ´ À¹º¼ÄŠÀEº ;C= 6 è‚¬Ú ;>= 6 ã‚Ú‚ÉbÁÂ¯Ä ;C= 6 dŠàtÐýÁvÅÂÌ$ÀEºÃ¬¶¿tÉb½Ë½¾ØbÕ
Í8ÙÿƼÀtº¸Ø¹bÅ ´ ÉiÊbÀ°×‚½¶Éb¿tÀEÄ "ð =ÊÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚IÞ =P½¾µÃÀEóÂÚMÆ ´ ÀEÁ-Øb¹bÅ ´ ÉiÊÀ˜Æ ´ Àób͘º¼¿ ´ ¬¾ÊbÀoµÃóÂÕ
͸ºæ¿ ´ ¬¾ÊiÉb½D×ÂÉnÞÀEµ Énº¼ÀÆ ´ À$¹Á‚ÀEµ·8¬ËÆ ´ Æ ´ Àyº¼ÀEĝÞ½ËØM× ´ É€Æ Æ ´ ÀyÏ(¹nÆÎƼ¹bÌ ÄŠÀEÁ‚¹nƼ¬ËÁÂÞõÉbÁ
ðÃ͘º¼¿ ´ ¬ËʀÉno½ jýÉbÞbÀEóÂÕ
¹bÅ-¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òtÀ°Í˜ÓkÓBÉbº¼¿ ´ ¬¾Ê€Én½×ÂÉbÞbÀoµÈ¬¾ÁÍ¸½¾× ´ ÉbÏzÀtÆ춿tÉn½k¹bºæĊÀtºoÚMÏÂÉbµÃÀEĹbÁ>ÑMÀEÞbÌyÀtÁvÆEÕ
E=&ÑvÐDÍÓkÓ¢¹nÙÆ ´ ÀtÌ-UÕ =ÊÀtÁ’¬¾Á¿½¾ÅÂĊ¬¾Á‚Þ¦Øb¹bÅÂ&º >Éb×µtÚ ³ SÇî µtÚMÉnÁzÄ£ïÒÁÂĊ À MÀoµtÚMÍ ÜbÑRî µtÚ
· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºoÕmïßƘÉb½Ë½kÞb¹MÀEµ&¬¾Á-Éb½Ë× ´ ÉnÏ(ÀƼ¬¾¿EÉn½¹bºæĊÀEºEڊ· ´ ÀEÁ¬ËƘ¿¹ÌyÀEµ&ÆùyÆ ´ ÀÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀoµtÕ
?˜¹Öº¼ÀtÌyÀțÏzÀEºEÛ£å ´ ÀEÁ عbłº$Énºæ¿ ´ ¬ËʀÉb½&µÃÀE¿Æì¾¹bÁ§ÞºÃ¹€·¸µÅÂÁv·8¬¾Àt½¶ÄŠØÚ¹bº$¬ÔÙØb¹b¯ Å  ñÅzµñÆ
·ÉnÁvƸÆù¤ðÎÞÀƘº¼¬¶Ä¹nÙP¬ËƼóÂÚRØb¹bÅ>¿EÉnÁ>×Âł½Ë½ýÉb½Ë½mÆ ´ ¹vµÎÀ¦×ÂÉnÞÀEµ˜¹bŊÆoÚRÉbÁÂĝÌyÀtº¼ÞbÀÆ ´ ÀEÌ ¬ËÁvÆù
Æ ´ ÀÉnºæ¿ ´ ¬ËʀÉb½(ϬËÁÂĂÀtºoî µׂ½¶Éb¿tÀ و¹bº8Æ ´ ÀµÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹ÁsÕ
6 ¬ËÁÂÉb½Ë½¾ØbڏعbÅ ´ ÉiÊbÀعbłº°¿ ´ ÀoɀƵ ´ ÀEÀÆæµtÚsÉbÁÂÄ Í ³1³ £ =ËVE=(;AÄ&͘<Ç `yÚRعbłº°ÉnϊÐ
ςº¼ÀtÊM¬¶É€Æì¾¹bÁzµæÜnµ ´ ¹ºÎÆ ´ ÉnÁzõ½¾¬¾µÎƼµEÕ
;8ÀtÌyÀEÌÏ(Àtº8Æ ´ ɀÆ8Æ ´ LÀ =PÍъ@ï =ÈÑ ³ ׂ½¾É¿Àoµ&Æù£º¼ÀEÉb¿ ´ ·8¬ÔÆ ´ ¬¾Áõعbłº8µÃł/Ï  ñÀo¿5ƘÉnº¼ÀbÛ ³´ À
V!=&;A 6 ;CS ä ³ ÚMÉnÁÂďÚÆ ´ >À V!=&;A­͘<Ç `yÕvÑM¹¦·ÈÀ˜»bÀtÀEג¬¾Ì$×(¹bºÃƼÉbÁvÆEÚوºÃ À 4ÅÂÀtÁvÆý¾Ø¦ÅzµÎÀoÄ
Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµÆ ´ Àtº¼ÀbÕ ³´ À’ÊÀtº¼Ø>وº¼¹bÁvƬ¾µÆ ´ À‘Ì$¹vµñƦ¬ËÌy×(¹bºÃƼÉnÁvÆÌ£Éb×Ö¹bÙ¸Én½¾½P¹nÙ8عbłºÌ£Én×zµtÚ
ÉnÁzÄ’Æ ´ ÀÊbÀEºÃؒÏzÉb¿æ»£¬¶µ8Øb¹łºÌ$¹vµñÆ8وº¼5À 4vłÀEÁvÆý¾Ø‘Éb¿E¿ÀEµ¼µÃÀEđÉbςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æì¾¹bÁõµ ´ ÀtÀÆoÕ
¹bÅKÑ £ S é WÓ ?ÏzÀÖŵìËÁÂÞ ÉnÏÂςºÃÀEÊM¬¾ÉnÆì¾¹bÁµÎЦRÓ S ³ Ñ=¹nÙÆ ´ ÀtÌ-Õ é ÁŠÙˆ¹ºÎƼłÁÂÉnÆÃÀt½¾ØbÚï
´ ÉiÊÀtÁsî Æ$·8º¼¬ËÆÎÆÃÀEÁ ̦Å¿ ´ ¹Á¤Ébςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æì¾¹bÁzµtÚýÏ‚Å‚Æ£Æ ´ ÀEºÃÀî µyÉÖºÃÀoÉbµÃ¹bÁ و¹º$Æ ´ ÉnÆE9Û >ÉnÁMØ
×(Àt¹b×½ËÀ ´ ÉiÊbÀ Én½¾ºÃÀoÉbĊØy·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀEÁɦ½Ë¹bÆ&¹Á’Æ ´ ÀïÒÁvÆÃÀEºÃÁÂÀƹbÁ’Æ ´ ÀµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEÕýÓs¹M¹b»y¬ËÆ8łב¹Á
Æ ´ À˜ïÒÁvÆÃÀEºÃÁ‚ÀtÆEÕDïßÙsØb¹Œ·ÉnÁvÆÆù¦ÞbÀtÆPºÃÀoÉn½¾½ËØ$·8¬¾½¾ÄÚMŵÃÀ°Ç ´ ¬ËÁ‚ÀoµÎÀ€Ü avÉn×ÂÉbÁ‚ÀEµÃCÀ `Én$Á  ñ¬@Úv¹bºÈŵÎÀ
¢ º¼ÀtÞbÞyµ¼¿º¼¬Ë׊Æo[Õ &ÀEµÎÆEÛ é µÃÀÉ$Êv¬¶µÃÅÂÉn½½¶ÉnÁ‚ÞÅÂÉnÞÀbî µ&¬¾¿t¹bÁ‚¹ÞbºæÉn× ´ ØbÕ
ÑM¹ÂÚ‚Æ ´ ÉnÆEڂ¬¾Áõµ ´ ¹ºÎÆoڊ¬¾µÆ ´ À×ÂÉb×zÀEº8½¾ÉiعbŊÆoÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ vç á
丹€·Úm½ËÀtÆEî µ°Æ¼Éb½Ë» ÉbÏz¹ŊÆÆ ´ À£¬ËÁÂìËÊM¬¶ÄŠÅÂÉn½ÈµÎÀEÞbÌyÀtÁvƼµÆ ´ ÀtÌ£µÃÀt½¾ÊbÀEµEÕ ³´ ÀEÁÖ·&Àbî ½¾½DƼÉn½¾»
ÉnÏ(¹błÆ8µÃ¹bÌyÀ°¹nÙÆ ´ ÀÀ Š×zÀEºÃ¬¾ÌyÀtÁvƼÉb½sµÎÀEÞbÌyÀtÁvÆæµtÕ
j é ;Cj<S°Ñ/=#ÉbÁÂÄPj&;8ïñä ÇÈï@jÈÓW=&Ñ
³´ ÀIj!ÉnÁÂÄmj=¬¶µ˜Å‚Á¬Ì4vłÀ¦¬ËÁÆ ´ ɀư¬ËÆ ´ É2µ ©=&;CS²×‚º¼ÀEµÃÀtÁz¿À¬¾ÁÆ ´ À¦É¿5ÆÃÅzÉn½DµÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ
×ÂÉbÞbÀEµEÚMłÁ‚½¾ÀEµ¼µ8¬ËƸ¬¾µ8ÉbÁ¹½¾ÄõÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁ‘¬¾ÁõÆ ´ ÀÉbº¼¿ ´ ¬ËʀÉn½R×ÂÉbÞbÀoµtÕ
³´ ÀׂźÃ×(¹µÃÀ¹nÙDÆ ´ Àj=ÉnÁzÄ j=¬¾µƼ¹‘ÄŠÀtÆÃÀtº¼Ìy¬ËÁÂÀ· ´ ɀÆÞb¹MÀEµ8ïñä²Æ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÚzÉnÁzÄ
· ´ ÉnÆÞ¹MÀEµ>S 阳 ՊïßƘĂÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀEµ&Æ ´ *À CS é >ä ?˜>Í ;AæS 6§³ £ ==Ñ é NaD=&Ç ³ Õ
ïßÙP¬ËÆƼłºÃÁzµ¹ÅŠÆ Æ ´ ÉnÆ µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞÞ¹vÀoEµ S é³ ¹nÙýÆ ´ À$µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÚRÆ ´ À j ÉbÁÂmÄ j ×ÂÉnÞÀ
Én½¶µÃ¹¦Þ¬ËÊÀEµØb¹ÅµÃ¹bÌyÀ ´ ¬¾ÁÆæµ8¹bÁ-· ´ ÀEºÃÀ Ƽ¹yµÃÀtÁzĬËÆEÕ
³´ Àtº¼ÀÉnº¼À Æñ·È¹y·ÉiØMµÈÆ ´ É€Æ¸ï ´ ÉiÊbÀĊÀEÁ‚¹nƼÀEÄ j ÉnÁÂÄ j¤×ÂÉnÞÀEµEÕ
³´ À˜¹½¾Äy·Éiج¶µýƼ¹ƼÉb»bÀ˜É×ÂÉnÞÀ¸¬ËÁ ´ Én½ËÙñÚÌ£Én»À8Æ ´ À¸Æù× ´ ÉiÊbÀ£ðÃïñä Ç&Ó é ?E=ÈъóÂÚÉnÁzÄ
Æ ´ ÀÏz¹bÆÎÆùÌ ´ Éb½ÔÙ "ð =(¤Ç&Ó é ?E=Èтó‚Õ
6 ¹ºÃÌ-Û

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
P„g`}ƒ ®B uHG:R VHyFB SU6VR4MK6 MNVGNB
8H¯N°Y
± PiEiRFuO}FgELRTS
± PiEiRFuO}FgELRTS
± P]B².uBrNGFE[LRTS
± PiEiRFuO}FgELRTS

³´N°Y
± P]B²uO}FgELRTS PQGNVf|4BGS
± PZB²uBrGFELRTS
± P]B²uO}FgELRTS PQGNVf|4BGS
± P]B²uO}FgELRTS PQGNVf|4BGS
„P gH}ƒ ®:R VHyFB.S‹6VR4Mb6‚PQqNBf 9;S
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
£ ÀEºÃÀî µ8ÉbÁõÀ ‚ÉnÌyׂ½¾Àوº¼¹bÌ ÌؒÏ(¹M¹b»ŠµtÛ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
64Bf.gLR VNOp6.g[IuHA LOL|Ip6xVRNM"6 µ‡R LbMNVGNB^Ÿ¶
8H¯N°Y ± °4OBVf4OIK6g[Iu`A LNOL|EuVNO$·4LfuB g
± ŠBNOv ( 8zyFV|4B
± J4LGFEHqNVGFELR
± ·4BBNO EiRN|g
± ŠBNOv ( n4BNOrK?NB uHARTEH¸} B g
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ çzà
³´N°Y ± ¯4LR ( JNB uHA VRFEuVNO$·4LfuB g P (¹ J6FS
± ¯4VGFELR VNOU·4LfuB g P (¹ J6 s S
±pº 
B 
f K
I N
 4
f 
L 
V D
M 4
J 
L N
M 
B O `
E N
R "
| 
L U
v .
y I)YE[vB»P (¹ J6FS
±:¼ 
B 4
R N
M 
B "
f 
Š 
G 4
} 
M [
E B g P (¹ ŠN7°4s4S
± z
8 .
y 
| R P (¹ 8HJ ¼ ¯S
±pº N
V 
O } 4
B ”
g  ¼ 
L N
V N
O g P (¹ º VNO}4B gNS
±p½
k 
° Ÿ
k 
? o
k %
Š ¾
k 
v 
} F
R [
u F
G 
E 
L R N
V p
O N
M 
B 4
G .
V EO4gˆP (¹ ½ °?4Š.S
± `
8 N
R 4
G 
B f ( 4
6 
B 
f 
g 
L R N
V $
O 
6 [
g 
I `
u A N
L 
O 
L 
| ¿
I P (¹ 66NYS
± 
? A 
L N
} 
| b
A 4
· L H
u F
} U
g 4
? 4
B H
u 
A T
R [
E 
¸ } B ˆ
g P (¹ J?CS
64BfgLR VNOU6.g[IuHA LOL|ID6VR4MK6
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ÓsÀtÆEî µ8Á‚¹nƼÀµÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞµBºæµñÆ8Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ð ³´ ¬¶µ×ÂÉbÞbÀ°¬¾µ¸¹bŊÆ8¹nÙýĂÉnÆÃÀYh
ÑM¹’Ébµ8ÉyĊÀEÌy¹bÁµÎÆúæɀƼ¬Ë¹Á‘¹nÙýÓkÉnÆÃLÀ &¬ËÁzĊ¬ËÁÂÞÂڂ½¾ÀƸÌyEÀ B¬ ‘Æ ´ ¬¶µ8Á‚¹€·Õ
"ð jÈó€Ð¸Æ ´ ɀÆ$¬¾µEÚYó >ÀƼÉb× ´ ؊µÎ¬¶¿tµ¼ó‚Úm·&ɵς½¾¹€·8Á Å‚× É · ´ ¬Ë½¾À‘ÏzÉb¿æ»R՝ïĊ¹bÁkî Æ¦Æ ´ ¬¾Á‚»
Ì£ÉnÁMؒ¹bÙkÆ ´ ÀEµÃÀºÃÀoĊ¬Ëº¼ÀE¿Ƽµ8ÉbºÃÀ°¿¹ºÃº¼ÀE¿Æ&Á‚¹€·Õ
å ´ ɀÆ8¬¶µ&×z¹¬ËÁvÆì¾Á‚Þ¦Æù j&:õð¼ä¸¹ÁŠqÐ >ÀE¿ ´ ÉbÁ‚¬¾¿EÉn½ 6 ¹bºæ¿ÀoµÃóÂÚvóä˜ÉnÆì¾¹bÁÂÉb½ 6 ¹bºæ¿ÀEµ¼ó‚ÚMÉnÁzÄ
vð VýÀEºÃP Ø Ⱥ¼¹ÉÄ ¹ŠÄŠÀE½Ë¬¾Á‚Þy¹nÙDÌØÓs¬ËوÀbÕ ó
ïP»MÁ‚¹€·=º¼¬¾Þ ´ Æ8¹nô-Æ ´ Énƒvð VýÀEºÃأςº¼¹ÉĒÌy¹ŠÄŠÀt½¾¬¾Á‚Þ¦¹bÙm̦ؒ½Ë¬ËوÀEóyµ ´ ¹bŽ¾ÄÞb¹$¬ËÁvƼ¹¢ð jDÀtºÃÐ
µÃ¹bÁÂÉb½ £ ¬¾µÎÆùºÃØÕ ó
ÑM·8¬ËƼ¿ ´ Æ ´ À×(ÀtÁõƼ¹£ºÃÀoďڂ¿º¼¹µ¼µ&¹bŊƒð jPóÂÚMÉbÁÂĺÃÀEׂ½¾É¿À°¬ËƸ·8¬ÔÆ ´ ó j £ ¬¾µÎƼóÂÕ
£ ¹€·ÉbÏz¹ŊƢð¼ä˜É€Æ¼¬Ë¹ÁÂÉn½ 6 ¹º¼¿tÀEµ¼ó>ÉnÁÂÄ ób丹ÁŠ0Ð ÀE¿ ´ ÉbÁ‚¬¶¿tÉn½ 6 ¹bºæ¿ÀoµÃón0Ð : ³´ ¹µÃ À ?LS
Ï(Àt½¾¹bÁ‚Þ¬ËmÁ >ÀƼÉb× ´ ؊µÎ¬¶¿tµE!Õ aŵÎƘÆùõÏ(À¦µÃłºÃÀÚ(Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ÚR︿ ´ Ào¿æ»‘Æ ´ À ¢/Ñ ¦SÇÚRÉnÁÂÄ>µÃÀtÀ
¬ËÙmÆ ´ À¬¶ÄŠÀEɵ8·È¹ł½¶Ä‘ºæÉ€Æ ´ Àtº¸Þº¼ÉiÊM¬ËƼÉnÆÃÀ Àt½¶µÎÀE· ´ Àtº¼ÀbÕ ³´ À ¢/Ñ ¦SÇ µÎłÞÞbÀoµñÆæµׂºÃ†¹ Š¬¾Ìy¬ÔÆñØ
Æù ъׂ¬Ëº¼¬ËÆERÚ VÉn½¾Å‚ÀEµEÚkïÒÌ£ÉnÞ¬ËÁzɀÆì¾¹bÁkAÚ jDÀtºæµÃ¹bÁÂÉb½ïñĂÀtÁvÆìËÆñØbÕ¾ÕËÕõ丹zÚm¬ËÆEî µÁ‚¹Á‚À’¹nÙ&Æ ´ ¹µÃÀbÕÑM¹
·&Àbî ½Ë½s»ÀtÀE×õ¬ËƸ¬¾Á j¤Ùˆ¹bº¸Á¹€·ÕïßÙDÆ ´ ÀEºÃÀÉbºÃÀ°ÀtÁ¹bÅ‚Þ ´ º¼Àt½¶É€Æ¼ÀEÄÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ浬ËÁ mjDÚŠÆ ´ ÀoµÎÀ
µÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ‘ÌyÉiØðÎϺÃÀoÉn» ¹ŊƼóÂÚ¸Ï(À @À  ñÀo¿5ƼÀEÄ#وº¼¹bÖ Ì jDÚ&ςŊƑو¹º‘Á‚¹€·ÚÆ ´ ÀtØRî ½Ë½°½¾¬ËÊÀ>¬¾Á
Æ ´ Àtº¼ÀbÕ ³´ À¦¿½¾¹µÃÀEµÎƘ¬¶µ‘ðæÑMׂ¬¾ºÃ¬ËƼóÂÚ(Æ ´ À¦×‚Å‚º¼×z¹vµÎÀ¦¹nÙ· ´ ¬¶¿ ´ ¬¶µ˜ À M×½¾Éb¬ËÁ‚ÀoÄ-¬ËÁ Æ ´ À$óÑM׬˺¼¬ÔÆ
ÉnÁzĒ͸·Énº¼ÀtÁ‚ÀoµÃ(µ j ÉnÁzÄ jPó×zÉnÞbÀÚÏÂŊÆ&Þ½¾ÉbÁ¿¬¾Á‚ÞÉnÆPÆ ´ À˜×ÂÉbÞbÀÌyÉb»bÀoµ¬ËÆ&¿½¾ÀEÉbºÆ ´ ɀÆ&Æ ´ À
¬¶ÄŠÀEɵ8Ċ¹bÁsî Æ B‚Ƹ¬¾Á‘Æ ´ Àtº¼Àb[Õ mj ¬ËƸ¬¶µtÕ
ÑM¹>Æ ´ ɀÆoî µ ´ ¹€· jZÉnÁÂ1Ä j1·&¹bº¼»MµEÕ>ïßÆ$ÆÃÀE½Ë½¶µ$Øb¹bÅ · ´ ɀÆ$Æù ¬¾Á¿t½ËÅÂĂÀbÚPÉbÁÂÄ · ´ ÉnÆÆù
À ‚¿t½ËÅÂĂÀbÕ Í˜ÁÂÄ§Æ ´ ÀõÆ ´ ¬¾Á‚Þvµ¦ À ‚¿½¾ÅÂĊÀEÄsÚP¬ËÆ$ƼÀt½¾½¾µyعbŧ· ´ Àtº¼ÀÀE½¾µÃÀ‘Ƽ¹BׂŊÆyÆ ´ ÀEÌ-Õ!…ö Sº
Ì£ÉiØMÏzÀ°Á‚¹bÆEÕýïßÙÆ ´ ÀEºÃÀ°¬¶µ8Á‚¹£µÎÅz¿ ´ ׂ½¶Éb¿tÀ°ØbÀÆoÚ  ñŵÎƸ½ËÀoÉiÊbÀÆ ´ À°ÆæÉnº¼ÞbÀtÆϽ¾ÉbÁ‚»RÕ ÷
³´ Àtº¼Àbî µ8ÉnÁ¹nÆ ´ Àtº8·ÉiØyÆù’ÄŠ¹ j#ÉnÁÂ¯Ä jÐ
³´ ɀƬ¾µƼ¹’Ì£Én»ÀɣĊ¬¾ÉbÞbºæÉnÌ-UÕ ¹ŝׂŊÆÉy½¶Énº¼ÞbÀ¿¬¾ºæ¿½¾À¬ËÁõÆ ´ À¿ÀEÁvÆÃÀtº˜·8¬ÔÆ ´ Æ ´ *À j
ÉnÁzÄ j¸î µ&µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÕ ³´ ÀtÁØb¹őĊºæÉi· ½Ë¬¾Á‚ÀEµ&¹ŊÆÈƼ¹¦·&¹bºæĂµÈºÃÀEׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆì¾Á‚Þ¹bÆ ´ ÀEº&µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÕ
å ´ ÉnÆȬ¶µP¬¾Á¿½¾ÅÂĊÀoĒÞ¹vÀoµP¿tÀtÁvÆÃÀEºÎÐß·&Ébº¼ÄsÚb· ´ ÉnÆȬ¶µP À Š¿t½ËÅzĊÀEÄ£Þ¹MÀEµýƼ¹Æ ´ À À MÆú¼ÀtÌy¬ÔƼ¬ËÀoµtÚÆù
Æ ´ ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5Ææµ&Æ ´ ÉnƘÉnº¼À Æ ´ ÀE¬Ëº¸É¿5ÆÃÅzÉn½RƼÉbºÃÞÀÆæµtÕ
å ´ ÀtÁ¢¬ËÁz¿½¾Åµά¾¹bÁ¢ÉnÁÂĝ À ‚¿½¾Åµά¾¹bÁ>ÉbºÃÀ$Én½¾¹bÁ‚ÞÉnÁ>É Š¬¶µtÚ(Æ ´ À¦$É M¬¶µ˜Æ¼Én»ÀEµ¸Æ ´ Àو¹bº¼Ì ¹bÙ
Éy½¾¬ËÁ‚Àڂ·8¬ËÆ ´ µÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ¸ÉnƸÀt¬ËÆ ´ ÀEº¸ÀtÁzď&Õ jPŊÆ8Æ ´ ÀÀ ‚¿½¾Åµì˹Á(Üi¬¾Á¿½¾Åµì˹ÁµÃ×zÀo¿¬ Bz¿tÉnÆì¾¹bÁÉ€Æ
Æ ´ ÀÀtÁÂõ¹bÙmÆ ´ À½¾¬ËÁ‚ÀÕ ³´ ɀÆ8·ÉiؒØb¹Åõ¿EÉnÁõÊM¬¾µÃÅÂÉn½¾½¾Ø‘µÎÀEÀ ´ ¹€·=Ƽ¹y¿tŊÆ8Æùׂ¬¶¿tµEÕ
³´ Àtº¼À¬¶µ ŵÃÅÂÉn½¾½ËØ-¹Á‚½Ë؝ɵά¾Á‚Þb½¾IÀ j!ÉnÁÂmÄ j ×ÂÉbÞbÀ×(ÀtºµÃł/Ï  ñÀo¿55Æ Xï ´ ÉiÊbÀÁÂÀtÊbÀEºµÃÀtÀEÁ
¹bÁÂÀ ޺ù€· ÏzÀEØb¹bÁzđ¹Á‚À°×ÂÉnÞÀbÕ
丹€·!Øb¹bÅõłÁÂĂÀtºæµñÆæÉnÁÂÄ j ÉnÁÂÄ jDÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ çÉd
¸ä À vÆoÛ
Ñ/j(=&=(?°Ñ
¹błº’µÃ×(ÀtÀEÄ Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƽµy×ÂÉbÞbÀEµyÉbºÃÀ-¬¶ÄŠÀEÉb½Ë½¾Ø§Ï‚Å‚¬¾½ËƒÏvØ É ¿¹bÌyׂłÆÃÀtºoÕ#å ´ ÀtÁ#ï¦ÞbÀÆ
Énº¼¹bÅÂÁÂÄõÆù’×ÂŊÆÎƼ¬ËÁ‚ÞÆ ´ ¬¾µ¹bÁ‚½¾¬¾Á‚ÀbÚ(ï5î ½¾½ýÉn½¶µÎ¹£×½¾É¿ÀÆ ´ ÀåÖ¹bºæÄ>Ċ¹Š¿tłÌyÀtÁvƼµ˜Æ ´ ÉnƬ¾Á¿½¾ÅÂĊÀ
ÌؒÆÃÀtÌyׂ½¶É€Æ¼ÀEµEÕ
;8ÀtÌyÀEÌÏ(Àtºoےå¢Àõ·ÉnÁvƦ¬¾ÁŠÙˆ¹BĊÀtÁµìËÆñآو¹ºy¹błº$µÎ×(ÀtÀoÄ Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ææµt- Õ jýÉ¿æ»Öɵ̣ÉnÁMØ
¹bÁvƼ¹yÉ$×ÂÉbÞbÀ°ÉbµØ¹bÅ-¿tÉnÁkÕ
³´ À°Ùˆ¹bº¼Ì£É€Æ8¹nÙýÉyµÎ×(ÀtÀoÄ’Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƹ×ÂÉnÞÀ°½Ë¹M¹b»Šµ&½¾¬Ë»ÀÆ ´ ¬¶µtÛ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
PZŠ}ƒ ®B4u[GK¯4VHyFB SUŠ ÑÉÑ ( Š ÑÉÑ ÑÉÑÉÑDÑÉÑÉÑÉÑÉÑDÑÉÑÉÑ
º ;"nFEiRNG)À"°NLRNG4BRNG
Ñ ' Ñ ' ÑÉÑÉÑÉÑ ' Ñ ' ÑÉÑDÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑÉÑDÑÉÑÑÉÑÉÑÑÉÑDÑÉÑÑ
Ñ ' Ñ ' ÑÉÑÉÑÉÑ ' Ñ ' ÑÉÑDÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑÉÑDÑÉÑÑÉÑÉÑÑÉÑDÑÉÑÑ
Ñ ' Ñ ' ÑÉÑÉÑÉÑ ' Ñ ' ÑÉÑDÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑÉÑDÑÉÑÑÉÑÉÑÑÉÑDÑÉÑÑ
Ñ ' Ñ ' ÑÉÑÉÑÉÑ ' Ñ ' ÑÉÑDÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑÉÑDÑÉÑÑÉÑÉÑÑÉÑDÑÉÑÑ
' P]VR4MxgL"LRckkkwS
Ñ ' Ñ ' ÑÉÑÉÑÉÑ ' Ñ ' ÑÉÑDÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑÉÑDÑÉÑÑÉÑÉÑÑÉÑDÑÉÑÑ
Ñ ' Ñ ' ÑÉÑÉÑÉÑ ' Ñ ' ÑÉÑDÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÑÉÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑDÑÉÑÉÑÑÉÑDÑDÑÉÑDÑÉÑÑÉÑÉÑÑÉÑDÑÉÑÑ
µŸ¶ P]Š}ƒ ®B u[G:¯4VHyFB.SpŠ ÑDÑ ( Š ÑÉÑ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
KÍ Ï‚¬ËƸ¹nÙDÀ Š×‚½¶ÉnÁÂÉnÆì¾¹bÁõ¬¾µ¬¾Á-¹bºæĊÀtºoÕ
³´ ÀðvV ó$¬¾µ8µÃ¹bÌyÀµÎ¹ºÎÆ8¹bÙÞ½ËØM× ´ Æ ´ ÉnƸÌyÀEÉnÁzµ8ób¿ ´ Ào¿æ»bÀEđ¹nôó‚ÕýïÈŵÃÀÉ$Ă¹€·8Áv·ÉnºæÄ
×(¹b¬¾ÁƼ¬ËÁÂޒÉnº¼ºÃ¹€·ÚMÏ‚ÅŠÆ Øb¹Åõ¿t¹bł½¶ÄI ñŵñÆ Ébµ8·&Àt½¾½ ´ ÉiÊÀ°É£¿ ´ ÀE¿æ»‘Ì£ÉbºÃ»Rڂ¹º3 ñŵñÆ É£ÄŠ¹nÆoÚ¹bº
· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºoÕ
³´ ɀƘ¿t¹b½¾Å‚ÌyÁÌyÀoÉnÁµ8· ´ ÀÆ ´ ÀtºÆ ´ ÀÞb¬¾ÊbÀtÁ-µÃ×zÀEÀEÄ ´ ÉbµÏ(ÀtÀEÁ-ÌyÉbׂ×(ÀEÄõ¹bºÁ‚¹bÆEÕ
¹bÅsî ½¾½°¿t¹b½¾½ËÀo¿5Æ-µÎ×(ÀtÀoÄ#Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆæP µ 4vł¬¶¿æ»M½ËØڸׂº¼¹bÏÂÉbς½ËØ ÙpÉbµÎÆÃÀEº’Æ ´ ÉnÁ!Øb¹bÅ=¿EÉnÁ=Ì£Éb×
Æ ´ ÀtÌ-[Õ =ÊÀtº¼Ø£Á‚¹€·!ÉbÁÂÄ’Æ ´ ÀtÁkÚÂØb¹Åsî ½Ë½RÞb¹y¹€ÊÀtºØb¹łº8µÎ×(ÀtÀoÄ‘Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ8ÉbÁÂđ̣Éb×Æ ´ ÀtÌ$Ð
ׂº¼ÀوÀEº¼Ébς½ËØوº¼¹bÌKÌy¹µÎÆmº¼ÀE¿ÀEÁvÆsÆù¹b½¶ÄŠÀEµÎÆ&öpÌ$¹vµñÆDº¼ÀE¿ÀEÁvÆsÆÃÀEÁÂõmÆùÏzÀÈÌ$¹ºÃÀȬËÌyÌyÀEì¾ÉnÆÃÀt½¾Ø
º¼Àt½¾ÀtʀÉnÁvÆEڂÉbÁÂķȹºÎÆ ´ ؑ¹nÙÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææ÷3Õ ¹bŝ¿tÉbÁÞ¹y¬ËÁÉnÁMؒ¹º¼Ä‚Àtº&Æ ´ ÉnƸØb¹Å·ÉnÁvÆE[Õ &ŊÆ
Øb¹Å·ÉnÁvÆ&Æù£»ÀtÀt×ÆúæÉb¿æ»£¹bÙ· ´ ɀƸØb¹Åsî ÊbÀ ÌyÉbׂ×(ÀEďÚÂÉbÁÂÄ· ´ ɀƸعbÅ ´ ÉiÊbÀEÁsî ÆoÕ
³´ Àõ ð ç¦ó¿t¹b½¾Å‚ÌyÁ’¬¾µ&· ´ ÀEºÃÀØb¹Å£ÁvÅÂÌÏ(Àtº&Æ ´ À°µÃ×zÀEÀEÄyÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆEÕDïßÙk¬ËÆEî µ&µÃ×(ÀtÀE¯Ä çÉç ãMÚ
Æ ´ À8ÁvÅÂÌÏ(ÀtºðÎ/ç ã€óµ ´ ¹ł½¶Ä¦Ébׂ×zÀoÉnº ´ ÀEºÃÀÕ&qö SÁÆ ´ NÀ BºæµñÆýº¼¹€·§½¾¬ËÁ‚À8¹bÙÂÆ ´ À¸µÎ×(ÀtÀoÄMÐkÉÆ ´ º¼ÀtÀ
½¾¬ËÁ‚ÀµÃ×(ÀtÀEÄ ´ ɵ&Æ ´ ÀÁMł̦ÏzÀEº˜Énׂ×(ÀEÉbº¹bÁ‚½¾Ø‘¬¾Á‘Æ ´ 2À BºæµñƸº¼¹€·ÐDÆ ´ Àº¼ÀEµÎÆEڊ½¾ÀEÉiÊÀϽ¾ÉbÁ‚»RÕ ÷
丹bÆÃÀbÛDå ´ ÀEÁعbőÉbºÃÀÌ£Énׂׂ¬¾Á‚ÞyµÎ×(ÀtÀoõ&¹bÁvÆùÆ ´ À Ì£Én×sڊعbÅsî º¼À¸Þb¹¬ËÁ‚ÞÆù$·&ÉbÁvÆPÆù
Ċ¹õ¬Ôƽ¾¬¾»bÀ¦Æ ´ ¬¶µtÛ-ð / /ç ã€ó‚µÕ abÅzµñÆÉ-µÎ¬¾Á‚Þb½¾ÀyĊ¹nÆoڏÆùÄŠÀEÁ‚¹nƼÀ¦Æ ´ ɀÆ/ç 㒺¼ÀوÀEº¼µƼ¹õɝ/Ñ j&=(=(?
³ £ S é ¢ £˜³ ÕÑM×(ÀtÀoÄ Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ææµ·8¬¾½Ë½:ÚÏMØÖÙpÉnºoÚý×z¹ׂł½¶É€Æ¼À’Æ ´ À¬¾ÁvÆÃÀtÞº¼ÉnÆÃÀo- Ä ¦SÇÕDïßÆEî ½Ë½
½¾¹v¹»½¾¬Ë»À˜¿¹ÁµÎÆÃÀt½¾½¶É€Æì¾¹bÁzµñÐk½¾¹nÆæµý¹nÙs½¾¬ËÆÎÆý¾À¸Ï‚½¶Éb¿æ»yµÃ×zÀEÀEÄyÌ£ÉnגµÎƼÉbº¼µEÚb·8¬ËÆ ´ Ï½ËłÀµñƼºÃÅ¿ÆÃłºæÉn½
½¾¬ËÁ‚Àoµ8ÉnÁÂÄõÌ£ÉnÞÁ‚ÀÆ8·&¹bºæõ&ºÃÀEÊbÀoÉn½¾¬ËÁ‚Þ¦Æ ´ ÀłÁÂĊÀEºÃ½¾ØM¬ËÁ‚Þ£µÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼À ¹bÙعbłº&Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆEÕ
&Àt½¾¬ËÀEÊbÀ°ÌyÀÐP¬ËÆEî µÏzÀoÉnŊƼ¬ÔوŽk· ´ ÀEÁõعbÅõµÎÀEÀ¬ÔƘÉb½Ë½sĊ¹Á‚À°¹bŊÆoÕ
ä¸ À vÆ°¿¹Ì$Àoµ8Æ ´ À ð £ ¬¾ÁÆæó‚Õ ³´ À¦ó £ ¬¾ÁvƼ󣬶µ ɝàÐÒèy·È¹º¼Ä-ĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾×ŠÆ¼¬Ë¹Á¹nÙýÆ ´ ÀyÇ S ä8Ð
³ =[¤ ³ Æ ´ ÉnÆÆ ´ ÀyµÎ×(ÀtÀoÄ-Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ°½Ë¬¾ÊbÀoµ¸¬¾ÁsÕ ³´ ¬¶µ¬¶Eµ >>Í a/SE;²¬¾Ì$×(¹bºÃƼÉbÁv5Æ h°å ´ Øõ¬¶µ ¬ÔÆ
µÃ¹$¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁv Æ :
&ÀE¿tÉbŵÃÀ&· ´ ÀtÁyØb¹Å$ÉbºÃÀ&Ì£Énׂׂ¬¾Á‚ÞعbłºýµÃ×zÀEÀEÄ¦Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆæµtÚnعbÅyĊ¹bÁkî Æ·ÉnÁvÆDÆù ´ ÉiÊÀ
Æù°»ÀtÀtצºÃÀo¿¹ÞbÁ‚¬¾òt¬¾Á‚Þ¸Æ ´ À8¿¹ÁƼÀtÁvÆý¹nÙzÆ ´ À&Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆÃÐsØb¹Å·ÉnÁvÆmƼ<¹  ñŵñÆýׂłÆýÆ ´ À&Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ
· ´ ÀEºÃÀ°¬ËƸÞb¹MÀEµEÕ ³´ Åzµ&Æ ´ ÀÉb¬¾Ä¹nÙÆ ´ À¿t¹bÁvÆà À MÆ ´ ¬ËÁvÆEÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ vç è
ä¸À vÆy¿¹Ì$ÀoµÉõوłÁ‚ÁMØB½¾¬ÔÆÃÆý¾À§ð] óµÃ¬ËÞÁ ¿¹b½¾Å‚ÌyÁs՝͘¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾ØbÚDï°ÅµÃÀ£Æ ´ À‘¿ ´ ÉnºæÉb¿ÆÃÀEº
ð"jȵά¶ó‚ÕA¹bŝ¿EÉnÁõ¹bÌy¬ÔÆ8Æ ´ ¬¶µ¸¿¹½ËłÌyÁõ¬ÔÙDØb¹Å·ÉnÁvÆoÕ
ï¸ÅµÃÀ¬ËƘƼ¹‘ׂº¼¹€ÊM¬¾ÄŠÀ¦µÎ¹Ì$À¦¬ËÁ‚Ùˆ¹bº¼ÌyÉnÆì¾¹bÁ¹Á>· ´ ɀÆ*ToÆñØM×(À†Ty¹bÙýÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ ¬ÔÆ°¬¾µEÕ ³´ ¬¾µ
¿¹Á‚Á‚Ào¿5Ƽµ ¬¾ÁvÆù-µÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞõtÉb½Ë½°ðÃïñ¿¹bÁzµ˜Ùˆ¹º ³´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƽó‚ڏÉbÁÂÄ>¬ËÆEî µ°×ÂÉnºÃÆ°¹nÙP̦Ø ³ `
ö.>ÀtÁvƼÉb½ ³ Ào¿ ´ Á‚¬\4ÅÂÀo÷Á‚¹nƼÀEµEÕ¦ï5î Ì Á¹nÆÞb¹¬ËÁ‚ÞÆùÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï(À¦Æ ´ À£µÎ؊µÎÆÃÀEÌ ´ Àtº¼YÀ X ³´ ¬¶µ°¬¾µ
É£Ï(¹M¹b»-ÉnÏ(¹bŊƘÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEÕC>ÉiØMÏ(ÀµÎ¹ÌyÀĂÉiØõï5î ½¾½m·8º¼¬ËÆÃÀÉbÏz¹ŊƘ¬ËÆEÕÍ1ςºÃ¬¾ÀÙPĂÀEµ¼¿º¼¬Ë׊Ð
Æì¾¹bÁ ·8¬Ë½¾½&Ă¹Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ۣъ¹bÌyÀ’Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµÉbºÃÀ ðÎׂº¼¹bς½¾ÀtÌ£µ¼ó‚ÚDónÞ¹Én½¶µ¼ó‚Úmó 4vłÀEµÎÆì¾¹bÁµ¼ó‚Ú¹bº
ón¬¾Á¿tÀtÁvÆì¾ÊbÀoµtÕ ó¢ÑM¹ÌyÀõÉbºÃÀ-óbµÎƼÉbºÎƼ¬ËÁ‚Þ¢×z¹¬ËÁvÆæµtÕ:ðyъ¹bÌyÀõÉbºÃÀºÃ À 4vłÀEµÎƼµ¦ÆùBóbÉbÁÂÉn½¾ØMòtÀoó‚ÚDÆù
ׂ¬¶¿æ»Én×ÂÉbºÎÆoÚzÉnÁzÄ>µÎ¹ÌyÀ¦Énº¼Àº¼À54vłÀoµñÆæµ8Æù ðÃÉbºÎƼ¬¾¿tł½¾ÉnÆÃÀoó‚ÕÑM¹ÌyÀ¦Énº¼ÀÁ‚¹bÆÃÀoµ˜¹Á>ónÌ£Én×µ¼ó‚Ú
µÃ¹bÌyÀÉnº¼Àónº¼Å‚½¾ÀEµ¼ó£¹bº˜×‚ºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµEÚRµÎ¹Ì$À¦Énº¼À>ðÎÁÂÉbÌyÀEµ¼óy¹bºóbÏz¹º¼Ä‚ÀtºæµÃóÂÕ8ъ¹bÌyÀÉnº¼ÀóµÎÀEÀ
Én½¶µÃ¹µ¼óÖöpςŊƣäES ³ º¼ÀوÀtº¼ÀtÁz¿ÀEµEÚ· ´ ¬¾¿ ´ Þ¹>¬¾,Á ;C= 6 ÷5ÚDµÃ¹bÌyÀ‘Énº¼À "ð 4vł¹bƼÉnÆì¾¹bÁµ¼ó‚ÚDµÎ¹ÌyÀ
Énº¼Àõð ´ ÉbòEÉnºæõ¼ó¹º¸ónº¼ÀtÏ(¹błÁÂĵÃóÂÕ ³´ Àtº¼À°ÉbºÃÀ Ì£ÉnÁMؒʀÉnº¼¬¾ÀÆñؒ¹bÙmÆñØM×(ÀEµ¹nÙÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÕ
6 º¼ÀtÀ°Ùˆº¼ÀtÀ Æù£µÃ»M¬Ë×õÆ ´ ɀƘ¿¹½ËÅÂÌ$ÁkÕ
ÓkɵñƼ½ËØÚMÆ ´ ÀEºÃÀ¬¶µ&Æ ´ À¿t¹bÁvÆÃÀEÁvÆEÕ
ÑM¹bÌyÀÆì¾ÌyÀEµEÚPØb¹Åsî ½ËR½  ñŵÎÆ£×‚ÅŠÆ’É ·&¹bºæÄ ¬¾Á Æ ´ Àtº¼ÀbÚP¹bºyÌ£ÉiØvÏ(ÀÆñ·È¹¢·È¹º¼Ä‚µEÕ ÑM¹Ì$À
Æì¾ÌyÀEµEڂØb¹Åsî ½Ë½ B½¾½Æ ´ ºÃÀEÀ°ºÃ¹€·¸µ&¹nÙý¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆoÕ
jŊƬ¾Á · ´ ÉnÆØb¹bÅBÉnº¼À£¿¹̦و¹ºÎÆæÉnς½¾À£·8¬ËÆ ´ ÕõÓsÀEÉbÁ Ƽ¹€·&Ébº¼Ä Æ ´ ÀyÆÃÀtºæµÃÀbÚmÉi·ÉiØ-وº¼¹bÌ
Æ ´ ÀÊbÀtº¼Ï(¹µÃÀbÕ é µÃÀÉnςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æ¼¬Ë¹ÁµÉnÁÂÄõµ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉbÁÂďÕ
¹bÅÖ¿tÉnÁ¢ÅµÃÀÆ ´ ÀyµÃ×(ÀtÀEÄ ½Ë¬¶µÎƼµ Ébµ°É§ðÎÆùnÐÒĊ¹vó’µ ´ ÀtÀÆÉbµ·&Àt½¾½ÔÐ8Ì£Én¬¾ÁvÆÃÀtÁzÉnÁ¿tÀÀtÊÀtÁvƼµ
Æ ´ ɀÆØb¹Å>·&ÉbÁvÆƼ¹-µÃÀtÀyµ ´ ¹€·1łע½¾ÉnÆÃÀtºoÕyÇ ´ ÀE¿æ»-Æ ´ ÀtÌ ¹bôB¬¾Á¢Æ ´ µÀ BºæµñÆ¿¹½ËÅÂÌ$ÁÖ· ´ ÀEÁ
Øb¹Åõ¿t¹bÌyׂ½¾ÀƼÀÆ ´ ÀtÌ-Õ
͸ÞvÉn¬¾ÁsÕ ³´ Àtº¼À ÉbºÃÀ Eä S ÑM×zÀEÀEÄ ³´ ¹bÅÂÞ ´ <Æ jD¹½Ë¬¶¿ÀAÕ ¹Å¿EÉnÁ‘½¶ÉiØy¹bŊÆ8· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtº&Øb¹Å
·ÉnÁvÆEÕÍĂĢ¿t¹b½¾Å‚ÌyÁµEÚsµÎłςÆúæÉb¿5Æ¿¹½ËÅÂÌ$ÁzµtÕå ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtº°Ø¹bŠĊ¹bÐ8½ËÀtÆ ÌyÀy»MÁ‚¹€·1ÉnÏ(¹bŊÆ
¬ËÆEÚR¹bº½ËÀtÆÆ ´ À¦·&¹bº¼½¶Ä-»vÁ¹€·KÉbÏz¹ŊƬËƵιÌ$À ´ ¹€·Õ¸ï8·ÉnÁvÆÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»-¿tºÃÀoɀƼ¬Ë¹Á-Æù‘Ï(À¦É
¿º¼ÀEÉnÆì¾ÊbÀ°µÃ¿t¬ËÀEÁ¿ÀڂɀÙÿƼÀtº˜Éb½Ë½:ÕËÌÕ hR¹błºÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ8ÉbÁÂÄõÀ Š×zÀEºÃ¬¾ÀtÁz¿ÀEµ Í ³8³ =(;Lh
丹€·Úï5î ÊÀ£×‚º¼ÀEµÃÀtÁvÆÃÀoÄ Æ ´ À’ÄŠÀoµÃ¿tºÃ¬¾×ŠÆì¾¹bÁB¹bÙ&Æ ´ À‘ÑM×(ÀtÀoÄB×ÂÉnÞÀbÚςŊÆï°Én½¶µÎ¹-·ÉnÁvÆÆù
ƼÉb½Ë»ÉnÏ(¹bŊƘµÃ¹bÌyÀ°¬¾µ¼µÃłÀEµ8¿t¹bÁ‚Á‚Ào¿5ƼÀEÄ·8¬ÔÆ ´ ъ×zÀEÀEÄÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ ´ Àtº¼ÀbÕ
T<jýÉnÁŠÐñÑMł¬Ï  ñÀE¿5ÆkµÃ×(ÀtÀEĊÐ@Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆR½¾¬¶µñÆæRµ TN¢ º¼¹€·Æ ´ jº¼¹Š¿ÀEµ¼µD.ö ÀEÌyÀtÁvÆùbÐ - ÑM×(ÀtÀoÄMÐ - ͘ºÎƼ¬¾¿tł½¾ÉnÆì¾¹bÁz÷
T ðæÇȹÌ$×½ËÀtÆì¾Á‚Þó$É£µÎ×(ÀtÀoÄ
;8ÀtÌyÀEÌÏ(ÀtºÆ ´ ÉnÆ¸Æ ´ ÀEºÃÀ¦Énº¼À jýÉnÁŠÐñÑMł¬Ï  ñÀE¿5ƘµÃ×(ÀtÀEÄÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ƼµEÕ ³´ À×zÉnÞbÀÉbÁÂÄõو¹bº¼Ì
و¹bº¦9É jýÉnÁŠÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5ƵÃ×zÀEÀEõ×ÂÉnÞÀy½Ë¹M¹b»Šµ À ‚Éb¿5Ƽ½ËØ Æ ´ ÀµÃÉbÌ$ÀÚm À ‚¿ÀtׂÆÆ ´ ÉnƬ¾ÁµñƼÀEÉÄ¢¹bÙ
ç‘ÚsØb¹Å ´ ÉiÊÀ¢ðæÑMł/Ï  ñÀo¿5Ææó€Ð8· ´ Àtº¼À$Øb¹bÅ¢ÆÃÀE½Ë½ý· ´ ɀƵÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEî µµÎ×(ÀtÀoÄ ½¾¬¾µÎƬ¾µ Æ ´ À$ƼÉbºÃÞÀÆEÕ
͸ÁzĬ¾ÁµÎÆÃÀoÉbÄõ¹nÙý¿ ´ ÀE¿æ»M¬¾Á‚Þy¹nô · ´ ÀtÁØb¹Åsî ÊbÀ ÌyÉbׂ×(ÀEÄ-¬ËÆEÚÂعbÅ-¿ ´ ÀE¿æ»‘¹nô · ´ ÀEÁ-Øb¹bÅkî ÊÀ
ÆúæÉnÁzµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀoÄ’Æ ´ ÀµÃ×zÀEÀEÄ‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ8Æù$Æ ´ ÀÉnׂ׺ùׂºÃ¬¶É€Æ¼À µÃ×(ÀtÀEÄõ½¾¬¾µÎÆEÕ
ä¸ À vÆoÛyå ´ ÀtÁ عbŧÉnº¼À£º¼ÀE¿¹º¼Ä‚¬ËÁ‚ޝµÃ×zÀEÀEÄÖÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµEÚmÆ ´ Àtº¼À’¬¶µÉ>µÃ¹bºÃƹnÙ£ðÃÞbº¼¹€·Æ ´
ׂº¼¹Š¿ÀEµ¼µ¼ó€ÐýÉ£µÃ¿EÉn½¾À¹bÙDÉbºÎƼ¬¾¿tł½¾ÉnÆì¾¹bÁsÕ
W%k GA BxE[MNBV
%W ko<‚kDPof4Br BVGFE`RN|)E`RINL}Nfpy”E`R4MNs S
W%koÁ‚kDP r V|4BMNs S
m k JNBHyFBRNGNL
<%k Šr BBM
X%k ½ fGFEuH} OVGFELR
6 ¬ËºæµñÆ°Øb¹Å ´ ÉiÊÀ¦ÉbÁ ¬¶ÄŠÀEɬËÁ¢Øb¹łº ´ ÀEÉbÄsLÕ ¹bÅ¢Ì$¬¾Þ ´ Æ°ºÃÀE×zÀoɀư¬ÔƬ¾Á عbłº Ìy¬ËÁÂÄ Æù
Á‚¹bƽ¾¹µÃÀ¬ËÆEڏØb¹Å>Ìy¬ËÞ ´ Æ ÉbÄÂÄ>¬ËÆƼ¹ɒ×(ÀtÞõ½¾¬¾µÎÆ°ÉbÁÂĝº¼ÀtÊM¬¾Àt·²¬ËÆ ×(Àtº¼¬Ë¹ŠÄŠ¬¶¿tÉb½Ë½¾ØbÚRłÁvƼ¬Ë½DØb¹Å
´ ÉiÊÀ É¿t¿ÀoµÃµ&Ƽ¹y×ÂÉn×(ÀtºoÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ ç ç
³´ Àtº¼À’Énº¼À’µÎÆúæɀÆÃÀEÞb¬¾ÀEµو¹bº ´ ¹b½¶ÄŠ¬¾Á‚Þ-Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ浬ËÁ عbłº ´ ÀEÉbÄsÕVýÀtº¼Ø Ϻì¾À¨ÂØvиÆæÉn»À
Æ ´ ÀÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆoڂºÃÀoĊÅ¿tÀ¬ÔƘÆù’É£µ ´ ¹bºÃÆEڊوÀE·ÐßµÃØM½Ë½¶ÉnϽËÀÚ·&¹bºæďÕP͘µ˜Øb¹Åõ×zÉb¿æ»‘¬¾Á-Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÚ
¿؊¿t½ËÀ Æ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ Æ ´ À·&¹bºæõEÕ
å ´ ÀtÁ عbÅ é ä!jÍ˜Ç<`yÚsłÁ‚×ÂÉ¿æ» ¹Á‚½ËآɝµÎ¬¾Á‚Þb½¾Ày·È¹º¼ÄmBºæµñÆoÚkو¹ºÀEÉ¿ ´ ¬ËÆÃÀEÌ-ÚmłÁvƼ¬Ë½
Øb¹Å ´ ÉiÊbÀÆ ´ ÀtÌ,Éb½Ë½z¹bŊÆoÕ ³´ ÀtÁ’Þ¹¹€ÊbÀEºDÆ ´ À½Ë¬¶µñÆÉnÞvÉn¬¾ÁsÚÉĂĊ¬¾Á‚ÞÉÑ/=Ç S >ä ?!œå SE;>?Õ
Í8ÙÿƼÀtºØ¹bÅ ´ ÉiÊbÀ&Æñ·&¹°·È¹º¼Ä‚µ¹ŊÆEÚØb¹bÅkî º¼ÀÈ׺ÃÀtÆÎÆñئµ¼É€ÙˆÀÕ ³´ ÀtÁ£ÉbĂÄ$É Æ ´ ¬ËºæďÕD丹€· عbÅsî º¼À
µÃ¹b½¾¬¾ÄÕý䘹€· Þb¹y¹€ÊÀtº&Æ ´ À½¾¬¶µñƘÉbÁÂđÞ¬ËÊÀÉ$µÃ¬¾Á‚Þb½¾À°½Ë¬¾Á‚ÀĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾×ŠÆì¾¹bÁkÕ
?˜¹Ásî Æ$µÎƼÉnºÃÆ·8¬ËÆ ´ Æñ·&¹>·&¹bºæõñÐU ñÅzµñÆ$Þb¹×ÂÉbº¼Éb½Ë½¾Àt½:ÚµÎÆú¼¬¾×‚¬ËÁÂÞ>¹bÁ‚À‘·È¹º¼¦ Ä BºæµñÆoÚÆ ´ ÀEÁ
Æ ´ ÀµÎÀo¿¹bÁzďÚMÆ ´ ÀEÁõÆ ´ À°Æ ´ ¬ËºæÄÚŠÆ ´ ÀtÁ-عbÅ-Énº¼À µ¼É€ÙˆÀÕ
¹błºàÐÒèy·È¹º¼ÄõĊÀEµ¼¿º¼¬¾×ŠÆì¾¹bÁ-¬¶µ¸· ´ ÉnƸï¿EÉn½¾½kÉBðÎÌyÀEÌ$ÀEÁvÆùóÂÕ ³´ ÀEÁ¬ÔÙýعbÅõÀ Š×ÂÉnÁzÄ
¬ËƹŊƸÉ$ς¬ÔÆoڊïÈ¿EÉn½¾½¬ÔƸÉÖðõÃ×zÀEÀEĂóÂÕàÐñâ½¾¬ËÁ‚ÀoµtڂÆùb×zµtÕý͸ÁMØvÆ ´ ¬ËÁ‚ÞyÌy¹bº¼ÀbڊÉbÁÂđعbÅõµ ´ ¹ł½¶Ä
ׂº¼¹bÏÂÉbς½¾Ø£ÏzÀ·8º¼¬ÔƼ¬ËÁÂÞyÉ jNSïÀtÁvƼºÃØڊ¹bº¸µÃ¹bÌyÀ°¹nÆ ´ Àtº£ðÃÉbºÎƼ¬¾¿tł½¶É€Æì¾¹bÁzó‚Õ
³´ ÀµÃ×zÀEÀEÄõ½Ë¬¶µÎƼµ8µ ´ ¹bł½¶Ä-¿¹ÁÆæÉn¬¾ÁÌyÀEÌ$ÀEÁvÆùÂî µ8ÉnÁzĵÃ×zÀEÀEõEÕ
ÑM¹ÂڊعbÅ ´ ÉiÊbÀ°ÉÊM¬¾Àt·=¹bÙk· ´ Àtº¼ÀÆ ´ ÀµÃ×zÀEÀEĂ&µ B‚Æ8¬¾Á‘Æ ´ À µ¼¿tÉb½ËÀ ¹nÙðÃÉnÁ¬¾Ä‚ÀEÉbóÆùÖðñوŽ˽
¹bÁ-ÉnºÃÆ춿Ž¾ÉnÆì¾¹bÁÂóÂÕ
¹µÎÆÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµÉnº¼ÀyÏzÀoµñƽ¾ÀÙÿÆ$ɀƵÎƼÉnÞÀ-ࣹbº dŠP Õ abŵÎÆׂ½¶Éb¿tÀ¦Æ ´ Àt̹bÁÖÆ ´ À£Ì£Én×sÚ
ÉnÁzÄ¿ ´ Ào¿æ»£Æ ´ ÀtÌ ¹bôÕPъ¹bÌyÀ Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ƼµEÚ ´ ¹€·&ÀtÊÀtºoÚvعbÅõ·8¬Ë½¾½sÁ‚ÀEÀEđÆù’ÄŠÀE½ËÊÀ°¬ËÁvÆùzÕ
&ÀµÎłº¼À Æù£ÄŠ¹£µÃ¹yµÎÆúæɀƼÀtÞ¬¾¿EÉn½¾½ËØÕ
å ´ ÀtÁ ï¦Æ¼Éb½Ë» ÉnÏ(¹bŊÆ ¦SÇî µEÚÈï5î ½Ë½¸Æ¼Én½¾» ÉbÏz¹ŊƒµñƼº¼ÉnÆÃÀEÞbØbÕ ï 6 ï 6 SE;¢2= ³³ S¦Ú
>͘ïñ, Ó ==Í>ä ?WÓ = ³ =è`2ä S8_å h é µÃ¬ËÁÂޑµñƼº¼ÉnÆÃÀEÞbØbÚÂØb¹bŝ¿EÉn¯Á BÂÞłºÃÀ¹ŊƘ· ´ ÉnƸÆù
ÉnºÃÆ춿Ž¾ÉnÆÃÀÉnÁÂÄ· ´ ÉnÆ8Æùy½ËÀoÉiÊbÀ łÁŠÐßÀ Š×ÂÉbÁÂĊÀEÄsÕ
ÀEµEڏï5î ĢŵÃÀ¦ÉõµÎ×(ÀtÀoÄ>½¾¬¾µÎÆ ÆùõÌyÉb¬ËÁvÆæÉn¬¾Á>Æ ´ ÀEµÃÀ¦×‚º¼¹bÌy¬¶µÎÀoµtÚRÏ‚Å‚Æ ´ ÀEØvÐï5î Ì Þb¹¬ËÁÂޒÆù
ςł¬¾½¶Ä£Æ ´ ɀƽˬ¶µñƽ¶É€ÆÃÀEºEÕöˆïÈÉnÌÉnÁ‘À Š×zÀEºÃ¬¾ÀtÁz¿ÀEĒÁ‚¹nƼÀt»bÀEÀt×(ÀtºoÚÁ¹nÆ8ÉnÁ’ À M×(Àtº¼¬¾ÀtÁ¿tÀEÄ£Ï(¹M¹b»
·8º¼¬ÔƼÀtºoÕ ÷¦ï5î Ì Én¬¾Ìy¬ËÁÂަو¹º8º¼Éi· ¿¹ÁƼÀtÁvÆ8ºÃ¬¾Þ ´ Æ8Á‚¹€·ÕýïÒÁõوŊƼłºÃÀÏ(¹M¹b»’ À Š×zÀEºÃ¬¾ÌyÀtÁvƼµEڂï5î ½Ë½
Æú¼Ø’¹bÆ ´ ÀEº¸µñƼŊô&Õ ;8¬ËÞ ´ ÆÁ¹€·ڊï5î Ì  ñŵñƸºæÉb¿t¬ËÁÂÞƼ¹yÆ ´ ÀÀEÁÂďÕ
å ´ ɀƸÌy¹ºÃ†À :
Í ´ ÐkÑM×(ÀtÀoõkÆùÇȹbÌyׂ½¾ÀÆì¾¹bÁk7Õ ¹bŦ·&ÉbÁvÆsÆù ÀtÊÀtÁvÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø ÏzÀ$"ð ?LS >ä =Èó8·8¬ÔÆ ´ ɵÎ×(ÀtÀoÄ
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆoÕ
¢ ÀtÁ‚ÀEº¼Éb½Ë½¾ØbÚMÆ ´ ÀµÃ×zÀEÀEÄÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ8¬¶µ£ðÃĊ¹Á‚ÀEó¦· ´ ÀEÁõ¬ËÆEî µ8Ì£Én×Â×zÀoďÕ
å ´ É€Æ ´ Énׂ×(ÀtÁµD· ´ ÀtÁ¦Æ ´ À8Ì£Én×$¬¶µوłÁÂĂÉbÌ$ÀEÁvƼÉn½¾½¾Ø¦¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoÄ :¹ŦÌy¹€ÊÀPƼ¹°É Á‚ÀE·
Ì£Én×õÊbÀEº¼µÃ¬Ë¹ZÁ :å¢ÀE½Ë½:ڂ· ´ ÀEÁعbźÃÀoĊ¹¦Ì£Éb×µtڊعbÅ·&ÉbÁÆƼ¹¦½¾¹µÃÀÉbµ&½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹Á
ÉbµØb¹bŒ¿EÉnÁsRÕ ¹Å£·8¬Ë½¾½z¬¾ÁMʀÉnº¼¬¾Ébς½Ëئ½Ë¹vµÎÀ˜ZÑ SE=¸ÚÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀ¸Ø¹błºP¹b½¶Ä£·&Éi؊µD¹bÙs½Ë¹M¹b»M¬¾Á‚ÞɀÆ
Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµÈÉbºÃÀ¸ÙˆºÃ À 4ÅÂÀtÁvÆý¾Øy·8ºÃ¹Á‚ÞÂÚv¹bº&ĊÀ Bz¿t¬ËÀEÁvÆ&¬¾Á‘µÃ¹bÌyÀ˜·ÉiØbÕïßÙkØb¹Å£½Ë¬¾»bÀÚMØb¹bŒ¿EÉnÁ’Ì£ÉbºÃ»
É ;>=(? ¿ ´ ÀE¿æ»Ö¬¾ÁƼ¹ Æ ´ À-µÎ×(ÀtÀoÄî µ$Ï(†¹ · ´ ÀtÁ ¬ÔÆy¬¾µ¢ðκ¼ÀƼ¬Ëº¼ÀEÄÂó‚ÕÖï×zÀEº¼µÃ¹bÁÂÉb½Ë½¾Ø ´ ÉiÊbÀEÁsî Æ
m
Ċ¹Á‚À°Æ ´ ¬¶µEÕ&ïßÙýعbÅ-ׂŊƘº¼ÀEÄ-¿ ´ Ào¿æ»Šµ8¬ËÁ>Éb½Ë½k¹nÙDÆ ´ ÀÏz†¹ ŠÀEµEÚ¿ ´ Ào¿æ»’Æ ´ ÀÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀ°Ï(†¹  ɀÆ
Æ ´ ÀÏz¹bÆÎÆùÌ ¹bÙkÆ ´ À×ÂÉnÞÀbڂÉnÁzđعbÅ-¿tÉnÁ-µ¼É€ÙˆÀt½¾Ø’×‚Å‚Æ¸Æ ´ ÀµÃ×(ÀtÀEĽ¾¬¾µÎƸ¬ËÁÉbº¼¿ ´ ¬¾ÊbÀÕ
>ï BzÁÂÄÖ¬ÔÆÏ(ÀEµÎÆÆù>3Ó SLSE` 6 SE;kå >Í ;C?¦ÚsºæÉ€Æ ´ Àtº°Æ ´ ÉnÁBRÓ SLSE` &͘<Ç `°å¢>Í ;C?¦Ús¬¾Á
Æ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtÕ |ö jPµÃ؊¿ ´ ¹b½¾¹bÞØ Á‚¹nƼYÀ h ÷ ³´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ£ÄŠ¬¾ÀbÕ ³´ ɀƒ¬¶µ£Þ¹v¹ŠÄÕ ³´ ÀtؤÉnº¼À
º¼ÀtÏ(¹bº¼ÁsڊµÎØMÌÏ(¹b½¾¬¶¿tÉn½¾½¾Øbڊ¬¾ÁõعbłºÁ‚ÀE·!Ì£Éb×õµÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼ÀbÕ
ïñµÆ ´ Àtº¼À°ÉbÁMØÆ ´ ¬¾Á‚ÞyÀt½¶µÎÀ°ï&·&ÉbÁÆƼ¹yµ¼ÉiؑÉbÏz¹ŊƸµÎ×(ÀtÀoõ:
ïȹÁ¿À Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƬËƸ·&¹bł½¶Ä’Ï(ÀÉ$Þb¹M¹ŠÄ‘¬¶ÄŠÀEɦƼ¹¦ÆæÉn»À°µÃ×(ÀtÀEĵ&Æ ´ ÉnƸ·ÈÀEºÃÀƼÉb»bÀtÁõ¹nô É
Ì£Én×sÚvÉnÁÂÄ$Ƽº¼ÉbÁµÎوÀtºýÆ ´ ÀtÌðÎÏÂɿ滊ó˜Æ¼¹Æ ´ À˜µÎ×(ÀtÀoÄy½Ë¬¶µÎÆEÕ ³´ ɀÆȬ¾µEÚb· ´ ¬ËÆÃÀ˜¹bŊÆP¬ËÆEî µP¿ ´ ÀE¿æ»bÀoÄ
Ï(†¹ RÕ Íµyï$µ¼Én¬¶Ä ÉbÏz¹€ÊÀbÚÈïÆ ´ ¬ËÁ‚» ¬ÔÆoî µ’ÏzÀoµñƣƼP¹  ñÅzµñƒ½¾ÀÆ£Æ ´ ÀṯĊ¬ËÀÕ å¢Àå¢Í˜ä ³ Æù
و¹bº¼ÞbÀtƹb½¶Ä Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ƼµEÕ͘ÁÂÄ Éb*µ >¬¾¿ ´ ÉbÀt[½ =PÁÂĊÀ’½¾¬Ë»ÀEµ Ƽ¹>×z¹¬ËÁvƹŊÆEÚmÆ ´ ÉnƦµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ
´ ɵÀEÁvÆÃÀtº¼ÀEÄ>¹błº°Ìy¬ËÁzÄ¢ÉbÁÂÄÆ ´ ÀtÁÖÏzÀEÀtÁ¢Ùˆ¹bº¼Þb¹bÆÎÆÃÀEÁŠÐ¬ÔƵÎÆ쾽˽D½¾ÀEÉiÊbÀoµɑÆúæÉb¿tÀ¹Á¢ÅµEڏ¬¾Á
¹bź¦Å‚Áz¿¹bÁzµÃ¿t¬Ë¹ŵtÕ¢ïÉnÞºÃÀEÀ’·8¬ËÆ ´ >¬¾¿ ´ ÉbÀtN½ =ÁÂĂÀbÕ ÓsÀtƦ¬ËÆ$Þ¹ÂÕ ³´ ɀÆ$Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ £ ÍÑ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ Mç â
´ ÀE½Ë×(ÀEÄØb¹Åsڊ¿tÉnº¼º¼¬ËÀoĒØb¹Œو¹ºÃ·ÉnºæďÕïßÆ8¿t¹bÁvÆú¼¬¾Ï‚ÅŠÆÃÀoĒƼ¹ ´ Àt½¾×‚¬ËÁÂÞ$عbźÃÀo¿¹bÞÁ‚¬¾òtÀ°ÉÁ‚ÀE·
Ì£Én×sڂÉ$Á‚ÀE·!¹º¼Ä‚ÀtºoÕïßÆoî µ&Ƽ¬ËÌyÀ¬¶µ8Ċ¹Á‚À°Á‚¹€·Õ
³´ Àtº¼ÀbÕ8ï ´ ÉiÊÀµÃÉb¬¾Ä-· ´ ɀƘï8·ÉnÁvƘÉnÏ(¹bÅ‚Æ µÃ×zÀEÀEõEÕï5î ½¾½kÆæÉn½¾»õÉbÏz¹ÅŠÆ ´ ¹€· Æ ´ ÀtØ-¿tÉbÁ
ðÎÁzÉiÊv¬¾ÞÉnÆÃÀoó¹€ÊbÀEºÌyÉb×µ¬¾ÁÆ ´ ÀÌ£Én×µ8µÃÀE¿Æì¾¹bÁsÕDå ´ ¬¶¿ ´ ÐP¬¶µÎÐP¿¹bÌy¬¾Á‚ÞyºÃ¬¾Þ ´ Æ8ł7× h
Ñ/¦SÇ
³´ À’ÑMłÏ/ ñÀo¿5ÆL>Én×¢¹nÙÇȹÁvÆÃÀtÁvÆæµtÕïÒÁ Æ ´ ÀBð ¢ ÀtÁ‚ÀEº¼Éb½Ajº¼¬¾Á¿¬¾×‚½¾ÀEµ¼ó‘¿ ´ Éb׊ÆÃÀEº ¹bÙÆ ´ ¬¾µ
Ï(¹v¹»RÚïÉb½Ëº¼ÀEÉĊØ·8º¼¹nƼÀɽ¾¹nÆÉnÏ(¹bŊÆ8Ñ/¦SÇÕvïý·&ÉbÁÆPÆÃ*¹ Bz½Ë½R¬¾Á‘µÎ¹ÌyÀ ´ ¹b½¾ÀEµ ´ ÀEºÃÀÚÁ‚¹€·Õ
ïÒÁ-×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶ÉnºoÚMïÈ·ÉnÁvÆÆù$ÆæÉn½¾»ÉnÏ(¹błÆEÛ
¸ ×zÉnÞbÀ°½¶ÉiØb¹ŊÆ
¸ µÎÆúæɀƼÀtÞØ
¸ ƼºÃ¬¶¿æ»M½Ë¬¾Á‚Þ£µÃ×zÀEÀEõ8¹€ÊÀtºÈÆ ´ ÀÌ£Éb×
¸ ¬¶¿¹Áµ
¸ Ƽº¼ÉbÁµìÔƼ¬Ë¹Á‚¬ËÁÂÞ$Ì£Éb×µ
³´ ɀÆ&¬¾µEÚvïý·&ÉbÁÆÈÆù·8º¼¬ËÆÃÀÉbÏz¹ÅŠÆ ´ ¹€·#É×ÂÉnÞÀ¸¬¾µÈ½¶Én¬¶Ä£¹bŊÆoÚ ´ ¹€·#ÆùŵÃÀ¸Æ ´ À ¬Ñ ¦SÇ
ÆùÌ£Éb»bÀ¸µÎÆúæɀÆÃÀEÞb¬¶¿8ĊÀE¿t¬¾µÃ¬¾¹bÁµEÚ ´ ¹€· ÆùƼºÃ¬¶¿æ»M½ËÀ¸µÃ×(ÀtÀEĵ¸öpÉbÁÂÄy¹nÆ ´ ÀtºÀEÁvÆú¼¬ËÀoµtÚςŊÆPÌy¹µÎÆý¾Ø
µÃ×zÀEÀEõæ÷¹€ÊÀtºÆ ´ ÀõÌ£Én×sÚ¬¶¿¹Áµ¦¹bÁ Æ ´ À-ÌyÉb×sÚÉnÁzÄ ÆúæÉnÁzµÎ¬ËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚Þ وºÃ¹Ì ÉbÁ ¹½¾Ä Ì£Éb×
µÎÆú¼Å¿5ƼłºÃÀ Ƽ¹yÉ$Á‚ÀE·!Ì£Éb×-µÎÆú¼Å¿ÆÃłº¼ÀbÕ
ÍKÌ£Én× ´ Ébµ8ÉyµÃ¬ËÌyׂ½¾À×ÂÉbÞbÀ ½¾ÉiعbŊÆoÛ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
J4Vr"?FEHG4OB
P„u[fNBVGFELRbMNVG4B S
PZvfNBBÃNB:MVG4B–_LRFuBbvf4LÃNBRFS

PQINL}NfxuLRG4BRNGDA Bf4B.S

µŸ¶ P„g`}ƒ ®.SUŠJ47°–PQq 9;S ( Por4V|4BN9;S


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ï5î Ì Á‚¹nÆÞ¹b¬¾Á‚ÞÆù-·8ºÃ¬ËÆÃÀ£ÉbÏz¹ŊÆ· ´ ɀÆÌ£Én× ¿t¹bÁvÆÃÀEÁƽ¾¹M¹b»Šµ ½Ë¬¾»bÀtиÞb¹-ÏÂÉb¿æ»-Ƽ¹-Æ ´ À
"ð Én×µ¼ó£µÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á>¬ËÁ¢ó¢ ÀtÁÂÀtºæÉn½AjPºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ¼ó$Æù½ËÀoÉnº¼Á>ÉnÏ(¹bŊÆÆ ´ ÉnÆEÕï5î Ì Þ¹b¬¾Á‚ÞyÆù‘ƼÉn½¾»
ÉnÏ(¹błÆ8µÃ×(ÀE¿¬Bz¿Eµ8¬ËÁ>Ñ/kSÇ#×ÂÉbÞbÀEµ ´ Àtº¼ÀbÕ
³´ À¿tºÃÀoɀƼ¬Ë¹ÁyÄÂɀÆÃÀtÐm½¾¬¾µÎÆÆ ´ ɀ&Æ Bº¼µÎÆEÕ ³´ ÉnÆEî µ· ´ ÀEÁ’Øb¹Å$Ì£Éb»bÀ8Æ ´ À¸Ì£Én×sÕ(SÁ¿tÀ¸Øb¹Å
º¼ÀÆ쾺¼À¦É’Ì£Éb×sڏØb¹Å>Þb¬¾ÊbÀ$É ðÎوºÃÀEÀtòtÀ$ĂɀƼÀEóÂÕ ³´ ɀÆEî µ · ´ ÀtÁ Æ ´ À$Ì£Én×¢¬¾µ°ÄŠ¹Á‚ÀbÕ£ö:Ç ´ ÀE¿æ»
Æ ´ ÀðÃÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀÏz†¹ ‚Äó ɀÆÆ ´ ÀÏ(¹nÆÃÆùÌõڂÆùM¹ÂÕ ÷
ä¸ À vÆoÛPÑvÆúæɀƼÀtÞØbÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ Dç â
Í8ÙÿƼÀtºDØb¹ÅÉb¿t¿tłÌŽ¾ÉnÆÃÀbڀµ¼ÉiØbÚ$dnᘵÎ×(ÀtÀoõtÚnÉ!j<SïR¹bºkÆñ·È¹zڀÉnÁÂÄɸوÀt·§º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀoµtÚiÉnÁzÄ
· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºÀt½¶µÃÀ عbÅ ´ ÉiÊbÀڊ¬ÔÆoî µ8Æì¾Ì$À°Æ¼¹yÞbÀƘÉ$Þ¹v¹ŠÄ¹€ÊbÀEº ´ ÀoÉbÄ£ÊM¬¾Àt· ¹nÙØb¹bźÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
¹bÁ عbłº¦µÎłϬ ñÀE¿5ÆoÕ ³´ ɀÆ·8¬¾½¾½ÈÏ(¹nÆ ´ µÎłÞÞbÀoµñÆ×½¾É¿ÀEµو¹bºÆ ´ ¬¾Á‚»M¬ËÁ‚Þ>Æù>ׂ½¾Å‚Þ>¬¾Á ´ ¹½ËÀoµtÚ
ÉnÁzÄõµ ´ ¹€·!Øb¹bÅÆ ´ ÀðÎÏ(¹błÁÂÄÂÉnº¼¬ËÀoµÃó¦¹nÙDØb¹łºÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆoÚµι$Æ ´ ɀƸعbÅ-¿tÉnÁ-À M×zÉnÁÂÄ‘Æ ´ ¹vµÎÀ
Ï(¹błÁÂÄÂÉnº¼¬ËÀoµtÕ
͸½¾Ìy¹µÎÆDÉb½Ë·Éi؊µñÐ(· ´ ÀtÁ¦Øb¹bŦ¿¹bÌyׂ½¾ÀƼÀ&ɘ̣Én×sڀعbÅsî ½Ë½ŠµÃÅÂĂĊÀEÁ‚½¾Ø ´ ÉiÊbÀPÉbÁ¦ÉiʀÉn½¶ÉnÁz¿ ´ À
¹nÙýÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ ƼµEÕËÕÌh丹bÆ& ñŵÎÆ°¬ËÌyÌyÀEĊ¬¶É€Æ¼Àt½¾ØbÚÏ‚Å‚Æ ¹€ÊÀtº¸Æ ´ À$Á‚À MÆ ÙˆÀt· ĂÉi؊µ Ébµ·ÈÀE½Ë½:!Õ ¹błº
Ìy¬ËÁzďÚnł×(¹bÁyµÎÀEÀt¬¾Á‚Þ¸Æ ´ À8µñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀڀ·8¬Ë½¾½‚µÎÅzĂĊÀtÁ½ËØ ´ ÉiÊÀÈÉÞbº¼¹błÁzÄ°Æù°Þb¹˜ÙˆÅ‚ºÃÆ ´ ÀEºmوº¼¹bÌ-Õ
¹bÅkî ÊÀ°ÆÃłº¼Á‚ÀEÄõ¹Á-Æ ´ À½¾¬¾Þ ´ Ƽµ8¬¾Á-Æ ´ ÀׂºÃÀoµÎÀEÁvƸºÃ¹M¹bÌ-ÚÂÉbÁÂĝ¿tÉbÁ-Á‚¹€Ë · BzÁÂÄõÆ ´ À¦ÄŠ¹M¹bºÆù
¿¹ÁvÆì¾ÁvÅÂÀƼ¹$Æ ´ ÀÁ‚ À MÆEÕ
丹€·ÛR¹bźÈÌ£Én׬¾µ dY?ÚMςŊÆƼ¬ËÌyEÀ ¨Â¹€·¸µÈ½Ë¬¾Á‚ÀEÉbºÃ½¾ØbAÕ ¹bÅÁ‚ÀtÀoÄÉ×ÂÉ€Æ ´ ¹bÙkׂº¼¹bÞbº¼ÀEµ¼µEÕ
å ´ ÉnƸØb¹bÅõĊ¹£¬¶µ&Æ ´ ¬¶µtÛ
¹bÅƼÉn»ÀP¹ŊÆDÉb½Ë½Æ ´ ¹µÃÀP½¾¬ÔÆÃÆý¾ÀµÎÆ춿æ»MØ Æ¼ÉnÏzµsÆ ´ ɀÆDïÆù½¾ÄØb¹ÅÆùςłØ¬¾ÁÆ ´ ÀẸ̀ɀƼÀtº¼¬¾Éb½¾µ
×ÂÉbºÎÆoÕ ³´ ÀtØ>Énº¼À¦ÉbÏz¹ŊÆyài$Ü dsð¸·8¬¶ÄŠÀbÚsÉnÆÌy¹µÎÆEÚsÉbÁÂÄ>Ì£ÉiØMÏzÀài܀çóyÆæÉn½¾½@2Õ ¹Šׂ¬¶¿æ»-Æ ´ À
µÃł/Ï  ñÀE¿ƼµÉnÁÂĝ½¾¹Š¿tÉnÆì¾¹bÁµ¸Æ ´ ÉnÆÁ‚ÀEÀEÄõÆ ´ µÀ ¦S°Ñ ³ ·&¹bº¼»vÐȵùbÌyÀt· ´ ÀEºÃÀÏ(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ§àÐæàEáy¹bÙ
Æ ´ ÀtÌ-Õ
¹bÅB·8º¼¬ÔƼÀ£ºÃÀoÄ¢·&¹bºæõ ¹bÁvƼ¹ÖàtмàoᑹbÙ&عbłºµÎÆ춿æ»M؝ƼÉbϵEÚmĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï‚¬¾Á‚ÞõÆ ´ À’·&¹bº¼»-Æù
Ċ¹zÕ ³´ ÀtÁ-Øb¹Åׂ½¶Éb¿tÀ Æ ´ Àº¼ÀEđƼÉbÞµ¹bÁvƼ¹¦Æ ´ ÀÌ£Én×sÕ
³ £ S°/Ñ =²ÉbºÃÀ£Ø¹błº¹׊Æì¾¹bÁzµtÕ ³ £ S°/Ñ =²ÉbºÃÀ$Æ ´ À’ׂ½¶Éb¿Àoµ· ´ ÀEºÃÀ£Ø¹bÅBµ ´ ¹ł½¶ÄB½Ë¬¾»bÀE½ËØ
ĊÀEÊb¹nƼÀyØb¹bźɀÆÎƼÀtÁvÆì¾¹bÁkÕ͘µ¦ÄŠ¬¶µÃ¿tŵõÃÀEÄ¢¬¾ÁBÆ ´ À£Æ ´ Àt¹ºÃØ¢µÎÀo¿5Æì¾¹bÁB¹bÙÈÆ ´ ¬¾µÏz¹M¹» öˆÁÂÀ MÆÎÐ
ÆùbÐ:½¶ÉbµÎÆ&¿ ´ Én׊ƼÀtº5÷5ÚvÆ ´ ÀµÃ¹błºæ¿À¹nÙk¬¾Á‚ׂłÆ&Ƽ¹¦Ø¹błº&Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµÈ¬¾µÃÁsî Æ&Æ ´ À°µÎ×(ÀtÀođ½¾¬¾µÎƼµÎÐDÆ ´ À
µÃ¹błºæ¿À&¹nÙR¬ËÁÂׂŊÆýÆùعbłºýÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»Mµ¬¶µýØb¹łºÍ ³8³ =Pä ³ "ï S äڀ· ´ ¬¶¿ ´£³ £ =Èä#ׂºÃ¹ŠÄŠÅz¿ÀEµ
µÃ×zÀEÀEĊ½¾¬¾µÎƼµEÕ
丹€·ÛÍKÁ‚¹bÆÃÀÉnÏ(¹błÆ8Æ ´ ÀoµÎÀµÎÆúæɀÆÃÀEÞbØ£ÆæÉnϵEÕ
¹bÅ-Ċ¹bÁkî Æ ´ ÉiÊÀ˜Æ¼¹$·Én¬ËÆو¹bº8É$ºÃÀEÌ£Énׂׂ¬¾Á‚Þ$ÀôR¹bºÃÆÆù$ÌyÉb»bÀ Æ ´ ÀEµÃÀbÕý͸ÁMأƼ¬ËÌyÀØb¹Å
´ ÉiÊÀ’É-Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ƦÉbÏz¹ÅŠÆ ð÷ ´ ɀÆƼ¹>·&¹bº¼»>¹bÁÂóÂÚDØb¹bÅ ¿EÉnÁ Ì£Én»À’É>µñƼ¬¾¿æ»MØÚDÉbÁÂÄBׂŊÆ$¬ÔÆ
¹bÁ-عbłº¸Ì£Éb×sÕÈïßÙDÆ ´ Àtº¼ÀïÎÑõÁ‚¹£×‚½¶Éb¿tÀ¹bÁõÆ ´ ÀÌ£Én×-و¹º¸¬ÔÆoYÚ  ñÅzµñƘ×ÂŊƬËƘ¹błCÆ ¨Â¹ÉnÆì¾Á‚Þ£¬¾Á
µÃ×ÂÉb¿tÀ ¹Á‘Æ ´ ÀÌ£Én×sÕ ³´ ɀÆEî Rµ  ñŵÎÆ BÂÁ‚À3Õ ¹bÅsî ½Ë½kÌyÉb×-¬ÔƸ¹ŊÆ8½¾ÉnÆÃÀtºoÕ
͘!ä ?Û굮 ´ ¬ËÁÂÞµ$ÏzÀo¿¹Ì$ÀłÁ‚¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆƼ¹ Øb¹Å ö ´ Énׂ×(ÀtÁµyÉ¢RÓ S ³ ÷5ZÚ  ñŵÎƦÆæÉn»À
ƼÉbϵ¹nôDÕ ³´ º¼¹€· Æ ´ ÀtÌ Éi·&ÉiØÕ
ïßقØb¹Å·&ÉbÁvÆsÆù¸º¼ÀtÌyÀEÌÏ(ÀtºsƼ¹˜×‚Å‚ÆDÉÆæÉnϹÁsÚiςŊÆØb¹bÅÉbºÃÀEÁsî ÆkÆ ´ Àtº¼ÀPɀÆmÆ ´ ÀÈÌ$¹ÌyÀtÁvÆEÚ
 ñŵÎÆ8ׂŊÆ8¹bÁvÆù$Øb¹łºµÎ×(ÀtÀođ½¾¬¾µÎÆEڂÉó ççè‚Û ς½¶É ´ ς½¶É ´ Û ;8ÀEÌ$ÀEÌÏ(ÀtºÈÆù$·È¹ºÃ»y¹P Á &½¾É ´ &½¾É ´ Õ ó
³´ ÀEÁ’· ´ ÀtÁ‘Øb¹bŒÉbºÃÀ8׺ùŠ¿ÀoµÃµÃ¬¾Á‚ÞØb¹łºPµÃ×zÀEÀEõEڊÉnÁÂÄyعbŒµÃÀtÀ˜Æ ´ ÉnÆEÚv¬ÔÙk¬ËÆȬ¶µ&µñƼ¬Ë½¾½z¬¾Ìy×z¹ºÎÐ
ƼÉbÁvÆ Æ¼¹Ø¹bÅsÚm¿ ´ ÀE¿æ»¹bô Æ ´ À£µÃ×zÀEÀEďÚsÌ£Éb»bÀ£É‘º¼ÀEÄÖµÎÆ춿æ»vØÚsÉnÁÂĢׂŊƬËƹbÁ¢Æ ´ ÀyÌ£Én×Ö¬¾Á
Æ ´ ÀºÃ¬¾Þ ´ Æ8ׂ½¶Éb¿ÀÕ
³´ À¸µÃ×zÀEÀEõĂ¹bÁsî 7Æ  ñŵÎÆP¿tÉnƼ¿ ´ ¬¾Ä‚ÀEÉbµÎÐÆ ´ ÀtئÉb½¾µÃ¹¿tÉnƼ¿ ´ ·È¹ºÃ»ºÃ À 4ÅÂÀEµÎƼµEAÕ ;8ÀEÌ$ÀEÌÏ(Àtº
Æ ´ ɀÆEÕ
ÑM¹ÂÚk· ´ Àtº¼À¦·&Àtº¼À$·ÈÀÕËÕ¾Õï·&ÉbÁÆ°Øb¹Å>Ƽ¹õ½¾ÀEÉiÊÀÆ ´ ¬¾µµÎÆúæɀƼÀtÞØ>µÎÀoµÃµÃ¬Ë¹Á>·8¬ËÆ ´ Æ ´ ¬¶µ°¬¾Á
Ìy¬ËÁzďÛ
¹bÅ ´ ÉiÊÀعbłº8µÎÆ춿æ»vØyÆæÉnϵE3Õ ¹bÅ-µÎÆì¶¿æ»£Æ ´ ÀEÌ ¹ÁƼ¹Æ ´ ÀÌ£Én×sÚMƼ¹y¬ËÁÂ쾿EɀÆÃÀ· ´ Àtº¼À
·&¹bº¼»£Á‚ÀtÀoõÆù£Ï(ÀĊ¹Á‚Àb[Õ ¹bÅõƼÉb»bÀ°Æ ´ ÀtÌ ¹bô · ´ ÀEÁØb¹bÅÆ ´ ÀtؑÏ(ÀE¿t¹bÌyÀ¬¾ºÃº¼Àt½¾ÀtʀÉnÁvÆÆù
Øb¹Åsڂ¹º¸· ´ ÀtÁ-عbŝ¿¹Ì$×½ËÀtÆÃÀ· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtº8¬¶µ¼µÎłÀ¬ËƘ¬¶µtÕ ³´ ÀEÁØb¹bIÅ  ñŵÎÆ˜Æ ´ ºÃ¹€· Æ ´ À½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ
µÎÆ춿æ»vؑ¬ËÁõÆ ´ À°ÆúæÉbµ ´ ÕDïßÆEî µ·È¹ºÃ»’¬¶µ8Ċ¹Á‚ÀbÕ
¹bÅ#Ċ¹BEä S ³ ·ÉnÁvÆ$Æùַ8ºÃ¬ËÆÃÀ-ׂº¼¬¾¹bº¼¬ÔƼ¬ËÀoµ¦¹Á§Æ ´ À-ÌyÉb×sÕ ³´ Àõ׺쾹bº¼¬ÔƼ¬ËÀoµ¦¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀ
V!=&;AوºÃ À 4vłÀtÁvÆý¾ØbÕ ³´ ÀEØÖµ ´ ¹ł½¾ÄBÏ(À‘Þ¹b¬¾Á‚ޝ¹bÁ§ÉbÁÂÄB¹nô¤×‚º¼ÀÆÎÆñآوº¼5À 4vłÀtÁvƼ½ËØP Õ ¹Åsî ½Ë½
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ ç/ã
ÌyÀEµ¼µÅ‚× Ø¹błºÌ£Éb×Ö¬ËÙ¸Øb¹ÅB»bÀtÀE×B·8ºÃ¬ËÆì¾Á‚Þ>Én½¾½P¹€ÊÀtº¬ËÆE՝丹ÁÂÀtÀEÄÖƼ¹>º¼Àtׂ½¶Éb¿tÀ£¬ÔÆÆ ´ ɀÆ
¹nÙÿƼÀtÁsÕ
͸ÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ£ÀE½¾µÃÀ°ïÈÁ‚ÀEÀEÄÆù£µ¼ÉiØ ´ ÀEºÃÀ†:bÕ¾Õ
SÁ‚À½¶ÉbµÎÆ&Æ ´ ¬¾Á‚ÞÂÛ
³´ ¬¶µºÃÀoÉn½¾½ËØ£Ï(Àt½¾¹bÁ‚Þvµ&¬ËÁÆ ´ À-ðÃÀ MÆúæɀÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆÉbº¼¿ ´ ¬ËÆÃÀo¿5ƼłºÃÀoó‚ÚvςŊÆ8¬ËÆEî µºÃÀE½¾ÉnÆÃÀEÄsڂµÎ¹$ï
·8¬¾½Ë½kĂÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(À°¬ÔÆ ´ ÀEºÃÀÕ
¹bÅ$Ì£ÉiذƼÉn»ÀȹbôPS ä>=ÖµñƼ¬¾¿æ»MØbÚnÆ ´ ÀÌy¹µÎƬ¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆD¹bÁ‚ÀÈÆù°Øb¹ŦÉnÆmÆ ´ ÀÌ$¹ÌyÀtÁvÆEÚ
ÉnÁzĵÎÆ춿滒¬ËƹÁ‘Æ ´ À ¢/Ñ ¦SÇÕŠï ´ ÉiÊÀtÁsî ÆĂÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀEÄ‘Æ ´ À ¢¬Ñ ¦SÇ#ØÀÆEڊÏÂŊÆ8و¹bº8Á‚¹€·Ú
 ñŵÎƸ»MÁ‚¹€· ¬ËƸ¬¾µ8É$Ì£Én×-¹bÙÉn½¾½s¹bÙmØb¹łº¸µÃł/Ï  ñÀE¿ƼµEÕ
³´ ɀÆ8·ÉiØbÚv· ´ ÀtÁõØb¹őÉnº¼À ×z¹łºÃ¬¾Á‚Þ¦¹€ÊbÀtºÉn½¾½R¹nÙkعbłº8µÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµEÚMØb¹Åsî ½¾½µÎÀEÀ· ´ ɀƬ¾µ
Æ ´ ÀÈÌy¹µÎÆm¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvWÆ Bzº¼µÎÆmÆ ´ ¬¾Á‚޸Ƽ¹˜Æ ´ ¬ËÁ»ÉnÏ(¹bŊƬËÁÆ ´ ÉnÆDµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÕDÍ&ÆD½ËÀoÉbµÎÆEÚi· ´ ɀÆDØb¹Å
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ·Ébµ Ìy¹µÎÆ ¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆ°Æ ´ Ày½¶ÉbµÎÆ°Æì¾Ì$À£Ø¹bÅ¢·ÈÀEºÃÀ$¬ËÁ¢Æ ´ Àtº¼ÀbÕ-ö ³´ ¬¾Á‚Þµ¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀ
4vł¬¶¿æ»v½¾ØbÕ ÷
͸ÁÂÄ£Éb½¾µÃ¹ÂÛ ³ º¼ØƼ¹»bÀtÀE×y¹bÁ‚½¾Ø¹Á‚À8µñƼ¬¾¿æ»MØ×(ÀtºÈµñƼº¼ÉnÆÃÀtÞج¶ÄŠÀEÉnЏÆú¼ØÆùÉiʹb¬¶Ä»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞ
¿¹ׂ¬¾ÀEµ’ÉnƑÌł½ËÆì¾×‚½¾À ½¾ÀtÊÀt½¶µtÕ ïyÆú¼¬ËÀoÄ#Ìł½ËÆì¾×‚½¾À>½¾ÀtÊbÀE½¾µ‘¹bÁ¿tÀbÚ8ÉnÁzÄ#¬ÔIÆ  ñŵñÆÏzÀo¿tÉnÌyÀ É
Ì£Én¬¾ÁvÆÃÀtÁzÉnÁ¿tÀÁMł¬¶µÃÉbÁ¿ÀÕmå ´ ÀtÁ‚ÀEÊbÀtºØ¹bÅ ´ ÉiÊbÀ˜Ì¦Å‚½ËÆì¾×‚½ËÀ½¾ÀtÊÀt½¶µt Ú  ñŵÎÆƼÉb»b*À S >ä = ¬ÔƼÀtÌ
وº¼¹bÌ Æ ´ Ày½¾¹€·ÈÀEº˜½¾ÀtÊÀt½:ÚzÆæÉn»À¬ËÆ ¹bôB¹bÙÆ ´ À¦½¾¹€·ÈÀEº½¾ÀtÊÀt½:ڏÉnÁÂÄ¢µñƼ¬¾¿æ»-¬ËÆ ¹ÁƼ¹‘Æ ´ À ´ ¬ËÞ ´ Àtº
½¾ÀtÊbÀE½@Õ £ ÉiÊbÀ°¹bÁ‚½¾Ø’¹Á‚À ´ ¬ËÞ ´ ÀtºÃÐß½ËÀEÊbÀt½R¬ËÆÃÀEÌو¹bº8ÀoÉb¿ ´ ½Ë¹€·&Àtº½¾ÀtÊÀt½¬¶µÎ½¶ÉnÁÂÄ‘Æ ´ ɀƸÀ Š¬¶µñÆæµtÕ
丹€·!ï5î Ì ÄŠ¹bÁ‚À°ÆæÉn½¾»M¬ËÁ‚Þ£ÉbÏz¹ŊƸµñƼº¼ÉnÆÃÀtÞØbÕ
ÑM¹Âڊ·&Àbî ÊbÀƼÉb½Ë»ÀEÄÉnÏ(¹bŊÆ&Æ ´ ÀµÃ¬ËÌyׂ½¾À°×ÂÉnÞÀ½¶ÉiØb¹ŊÆEÚv·&Àbî ÊbÀƼÉn½¾»bÀođÉbÏz¹ŊƸµñƼº¼ÉnÆÃÀtÞØvÐ
Á‚ À vÆoڂ·&ÀÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹błÆ8Æú¼¬¾¿æ»M½¾¬ËÁ‚ÞyµÃ×zÀEÀEõ8¹€ÊÀtºÌ£Én×µEÕ
S»€ÉiØ(ÛÑM¹yعbÅ ´ ÉiÊbÀÉ$ς¬¾Þ$½¾¬¶µñƸ¹bÙDµÃ×zÀEÀEõEڂÉnÁzÄõÉbÁÀEÌy׊Æṇ̃ؑÉn×kÕ
¹bÅ-Ì£Én»À°É$Á‚ÀE·!Ì£Éb×ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁsÕ
ÑMłׂ×(¹µÃÀõØb¹bÅ ·&Àtº¼À‘¹1Á >Ébc× ç‘àbÝÕ ÈłÆ$عbÅ ´ ÉiÊÀ àEáá>µÃ×zÀEÀEõEÚÉnÁÂ1Ä >Énc× ç‘àî µ
ÞbÀtÆÎƼ¬ËÁ‚Þy¹½¾ÄÕ䘹€· عbÅ-Énº¼ÀÌ£Én»M¬¾Á‚Þ >Énm× çµdŠÕ
ÓsÀtÆEî µµÎÅÂׂ×z¹vµÎÀtÐkÉb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾ØbÚ€Æ ´ ɀÆعbŦÁ‚ÀtÀoÄ$ÉõðÎÆÃÀtÌy×(¹bºæÉnº¼ØÌ£Én×ÂónÐkÉ óµÃ¿tº¼ÉnƼ¿ ´ ÌyÉb×sÕ ó
Í ·8¬¾µÃÀ ¬¾ÄŠÀoɀÐýÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀعbŒÌy¬¾Þ ´ Æ8ÌyÉb»bÀÌ$¬¶µÎƼÉn»ÀEµEÚMÁ‚D¹ :-͘ÁÂđعbÅsî ½¾½(·ÉnÁvÆ&Æùy¿¹ºÃº¼ÀE¿Æ
Æ ´ ÀtÌ-Õ
å ´ ɀÆ&µ ´ ¹ł½¶Ä¦Ø¹bÅyÁMłÌÏ(ÀtºÆ ´ À˜µ¼¿ºæɀÆæ¿ ´ Ì£ÉbZ× :B…ö Sºµ ´ ¹bŽ¾ÄyعbÅ$»bÀtÀE×y¬ÔÆÈÉnÆPÉn½¾\½ :i÷ï
µ¼ÉiØ¢vð E=ÈoÑ h 2ó ¹őµ ´ ¹bł½¶Ä£ÁMł̦ÏzÀEºÈ¬ËÆ çµd/hý䘹nÆàÕ â‚ÚvÉbÁÂĒĊ¹Ásî ÆPÆ ´ ºÃ¹€·#¬ËÆ&¬¾Á£Æ ´ À˜Æ¼º¼Éµ ´ Õ
aŵñƸ¿EÉn½¾½RÆ ´ Àµ¼¿ºæɀÆæ¿ ´ Ì£Énפ"ð ¦dnó‚Õ ³´ ÀEÁ-· ´ ÀtÁõØb¹ÅÌ£Én»À Æ ´ ÀðúÃÀoÉn½¶óÌ£Én×sÚ½¾ÉbÏzÀE½s¬ÔÆ
Yó èbó‚Õ ³´ ÉnÆEî µ ³ S ³ ÍÓkDÓ ÀSE`RÍ ¦Õ
͸ÁÂÄyÏ(ÀEµÃ¬¶ÄŠÀEµEÚbï5î ÊbÀÏ(ÀtÀtÁ’µÃłº¼×‚º¼¬¾µÃÀEĦÏMØ ´ ¹€·¤ÌyÉbÁMØÆì¾ÌyÀEµDÆ ´ À’ðõ¼¿ºæɀÆæ¿ ´ ó¸Ì£Éb×$ÀEÁÂõ
ł×ÏzÀE¬ËÁ‚ÞÆ ´ Àõðκ¼ÀEÉb½¾óÌyÉb×sÕý͸ÁÂđØb¹őÉnº¼À¸Þb¹¬ËÁÂÞÆù¦ÏzÀ ¬¾ÁƼÀtº¼ºÃÅÂ׊ÆÃÀoĒµÎ¹ÌyÀ¸Æì¾ÌyÀEµEÚvÆùM¹ÂÕ
ÑM¹  ñŵñÆ$Æú¼ÀEÉnÆÆ ´ Àõµ¼¿ºæɀÆæ¿ ´ Ì£Én× Éµ¦É ºÃÀoÉn½&Ì£Én×sÚPÉbÁÂħĊ¹Ásî Æ$Ï(ÀõÉnوº¼Éb¬¾Ä§¹nÙ¸Þbº¼¹€·8¬¾Á‚Þ
ÁMłÌÏ(ÀtºæµEÕ
å¢À ´ ÉiÊbÀÉ$ÊbÀtºæµÃ¬Ë¹Á‚¬ËÁÂÞ$µÃ؊µñƼÀtÌ-Õ é /Ñ =#ï ³ h
ÑM¹ عbÅ ´ ÉiÊÀ’Àt¬ËÆ ´ ÀEºÁ‚¹¢Ì£Én×=öˆØ¹bŧÉbºÃÀ’Ì£Éb»v¬¾Á‚ÞÆ ´ À Bzº¼µÎƹbÁÂÀo÷5Úý¹ºØb¹Å ´ ÉiÊbÀ’É
×(¹v¹º8¹bÁ‚ÀڂÉnÁÂÄØb¹Å ´ ÉiÊbÀÉ$ς¬ËÞy½¾¬¾µÎƸ¹nÙDłÁ‚Ì£Ébׂ×zÀoÄ-µÎ×(ÀtÀoõtÕ
³´ Àׂº¼¹Š¿ÀEĂłºÃÀ°¬¶µ8Ébµ&و¹½Ë½¾¹€·¸µtÛ
àÕ ³ Én»ÀÉnÁõ¬¾ÄŠÀoÉy¹nôÆ ´ ÀµÎ×(ÀtÀoÄõ½Ë¬¶µñÆoڂׂº¼ÀوÀEº¼Ébς½ËØyوº¼¹bÌ Æ ´ ÀÏ(¹nÆÃÆùÌõÕ
d‚Õ ³´ ¬ËÁ‚»RÚð £ ¹€· Ċ¹yïPÆ ´ ¬ËÁ»ÉnÏ(¹błÆ&Æ ´ ¬¶µ8¬¾Ä‚ÀEɂÚ¬ËÁÆÃÀEºÃÌ£µ8¹bÙµÎÆú¼Å¿5ƼłºÃ†À :oó
èÂNÕ &ł¬¾½¶ÄÌy¬¶µÃµÃ¬¾Á‚Þ£µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼Àbڊ¬ËÙD¬ÔƘ¬¶µÃÁsî ÆÆ ´ Àtº¼ÀbÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ çDä
çzÕNjPŊÆ8Æ ´ ÀµÎ×(ÀtÀoÄ‘Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Æ8¹bÁÆ ´ ÀEºÃÀÕ
â‚Õ¸Ç ´ ÀE¿æ»’¹bô>Æ ´ ÀµÃ×(ÀtÀEÄÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆEÕ
âÂÕ͘ºÃÀ$Én½¾½mµÃ×zÀEÀEõ Ċ¹Á‚ À :cSºÉnº¼À·&Àµ¼É€Æ춵vBÂÀEÄ:cSºÉbºÃÀ·&À¬¾ÁvÆÃÀtº¼º¼Å‚׊ÆÃÀoÄ: ïßÙP䘹ÂÚ
Þ¹$Æù-àbÕ
£ ÀEºÃÀî µ8ÉbÁõ À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÕ
£ ÀEºÃÀî µ8ɒÑM×(ÀtÀoÄ-Ós¬¶µñÆoÛ
"ð =P½ËÀo¿5Æú¼¹bÁ¬¾¿Çȹb½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾¹bÁÂó
; ' Fn EiRNG ' N° LRNG4BRNG
(( ' (((((((((((((((((((((( ' ((((((((((((((((((((((((
m ' ŠGf}Fu[G}f4BM:³yV.EO ' ŠA L}.OM:r BLr.OB)g[Gf}FuHG}Nf4BpGA B.EHfK³yV.EOsDB²bR VHyB ( g[Ig
' ' v"GFE`G OB g” m BHyFV EOÅG4LrTEuhVMMf4B ggtkÆf4BvKG4L
' ' \\ZŠGf}Fu[GK°NLRFgNE[MNBf4BMpnNVfyv} O‚kdd
(( ' (((((((((((((((((((((( ' ((((((((((((((((((((((((
< ' eTE`aFE†Ç64Lr} OVGFE`R| ' °NVRdoG"®}Fg[GKA Vq4B:jTE`aFE†ÈJÉ.Š?bA4Vq4B:rr.ODG4L
' ' r Lr}.OVG4B)EHG‚Lf"r Lr)INL}NfgBOvkÊrr ObVMM
' ' OVG4BfkÆR LG4B%>ÈLrr L gB4gË\\„E[vDƒ}TEOM‚@jTEOOuLHyFB%kdd
' ' gLHyFBpjTEOOtÈƒ}NG"vNBj%$EiRKy.IB²r4BfFEBRuB%k
(( ' (((((((((((((((((((((( ' ((((((((((((((((((((((((
X ' J4VrxŠLvGj Vf4B ' Pws SU°NLNOOVƒpyFVa4BÅ4uHAN|hyVr{Lv{g`}ƒ ®B uHGlk¾f4Bv.g>
' ' rNGbG4LKj4Bƒr V|NB–¾ƒ LLag”ÌE`R4M.EHqFE[M}4VNO4g”@Lf|g”
' ' VfGFEuOB g”DkkkÇME[vvxgNE[ÃB g”…uLNOLfg”ÈvLRNGgtkkk
' ' VNO4gL%>ƃFEH|{uHA VRN|NB gpVvvNB4u[GUyFVRNI{gHA4L}.OM:ƒ BDrFgHƒ O
(( ' (((((((((((((((((((((( ' ((((((((((((((((((((((((
‰ ' eTE`aFE†Ä°NVR LRTEuVNO4E[ÃE`RN| ' j VIgÌyFVa4BuHA VRN|NB g”@A VfMNBRKj.ÅDGFEzyFB
(( ' (((((((((((((((((((((( ' ((((((((((((((((((((((((
Á ' ŠLvGj VfNBpJ4Vr ' a4BBrFghfNB gBVf.uHAUyFVr%<MˆuLOOVƒ)VRNMpyV.E`RNG4V E`R BMk
' ' rr.O)gH}ƒy†EHGKf4Bv.gpvNLfEiRFuOtÄ¶bq4LG4B–
' ' r V gg Î |4LLMkÊvNV.EO–>ÄVrr.OI"BNONgBjA Bf4B–_uLff4B uHG
' ' ²INÊyFVfa{gHr VHyk¾ LLa%@eN6%Ä66­‚Ä6­ 7͂kkk
Ós¹M¹b»M¬¾Á‚Þ¢ÉnÆ¦Æ ´ À ´ ¬¾ÁÆæµtÚP·ÈÀ-µÎÀEÀ·&À-Énº¼À’ƼÉb½Ë»M¬¾Á‚Þ¢ÉbÏz¹ŊÆyÀtÌ£Én¬¾½8µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼ÀEµEÚ·8¬¾»M¬@Ú
Ì£Énׂ׬ËÁ‚Þ¤µÎ¹bÙÿÆñ·&ÉbºÃÀÕ &ÅŠÆ‘Æ ´ Àtº¼À¢ÉbºÃÀÝS ³£ =(; ·&Éi؊µ£Æ¼¹ ¿tÅŠÆ‘Æ ´ ¬¾µ-ɵ’·&Àt½¾½@Õå ´ ɀÆ
µÎÆú¼Å¿5ƼłºÃÀoµ8Ċ¹MÀEµ&Æ ´ ¬¾µ˜µÎłÞÞbÀoµñÆi:
6 ¬ËºæµñÆoڂ½¾ÀÆEî µÆæÉn»bÀÆ ´ À¹bÏMÊM¬Ë¹ŵ¹bÁ‚ÀoµtÛ ³ ØM×zÀoµ¹nÙýµÎ¹bÙÿÆñ·&ÉbºÃÀÕ
jTEHaFE yVrˆgLvGj4Vf4B
9 Å
9 Å
ŠN7·?e ½ ­³
'
'
BHyFV.EO
S»€ÉiØbڂµÃ¹¦Æ ´ Àtº¼Àbî µ¹bÁÂÀ Ì£Éb×sÕ͸ÁÂÄõ·&À°×‚ÅŠÆ¸Æ ´ ¹µÃÀ Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ¹Á¬ËÆEڂÆùM¹ÂÛ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ çvã
\o‰
jTEHaFE yVrˆgLvGj4Vf4B
\Z< 9 Å \ZX \ZÁ
9 Å
ŠN7·?e ½ ­ ³
'
'
BHyFV.EO \ m
S»€ÉiØbڊςŊÆoڂï&ÞbÀÆÆ ´ À°ÙˆÀtÀE½Ë¬¾Á‚ÞyÆ ´ ɀÆ8Æ ´ ¬¾µ8¬¶µ8µÃ¹bºÃƹbÙµ ´ Én½¾½¾¹€·ڂĊ¹bÁsî Æ8Øb¹ÅZ:
å ´ ɀƸÀE½¾µÃÀ¿tÉbÁõ·&ÀĊ¹y·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ¬¶µ:
å¢ÀE½Ë½:ÚÆ ´ ÀBzº¼µÎÆ ·ÉbµÆæÉn½¾»v¬¾Á‚ÞõÉnÏ(¹bŊÆÑ ³ ; é Ç ³8é ;C=ýиµÎÆú¼Å¿5ƼłºÃ¬¾Á‚Þõ×zÀE¹bׂ½¾Àbî µ°¿¹̦Ð
ÌÅÂÁ‚¬¾¿EɀƼ¬Ë¹ÁsÕ ³´ ɀÆoî µ¸Ä‚ÀBÂÁ‚¬ËÆÃÀE½ËØõµÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚ÞyïÈ·&ÉbÁÆƼ¹yÆ ´ ¬¾Á‚»ÉbÏz¹ŊÆEÕ
͸ÁÂÄ§Æ ´ À-µÃÀE¿¹ÁÂÄMÐÆ ´ ÉnÆEî µ¦ÉbÏz¹ŊµÆ ;C=<Ç ; é ï ³ ïñ!ä ¢ ×(Àt¹ׂ½¾ÀbÚPÉbÁÂ,Ä j<SEj é ÓmÍ ³ ïñä!¢
Øb¹łºÈ¿t¹b½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾¹bÁ’µÃ×ÂÉb¿tÀbÚvºÃ¬¾Þ ´ iÆ :õå¢Àî º¼À˜Þ¹b¬¾Á‚ÞƼ¹¦·ÉnÁvÆPƼ¹»ÀtÀtב¹błº&ÀtØÀEµÈ¹bÁ£Æ ´ ¹µÃÀbÕ
丹€·ÚR½¾ÀÆEî µ½Ë¹M¹b»ÉnÆ˜Æ ´ ÀÆ ´ ¬Ëºæď۸åÖÀbî º¼ÀƼÉb½Ë»M¬¾Á‚ÞÉbÏz¹ŊÆÌ£Ébׂׂ¬¾Á‚޵ùnÙÿÆñ·Énº¼ÀbÚ(ςŊư¬ÔÆ
Én½¶µÃ¹ ´ Ébµ8Ƽ¹’ÄŠ¹’·8¬ËÆ ´ Ç £ ͘!ä ¢2=&ÑRÚRÉnÁÂÄõ¬ËÆ µÃłÞbÞÀEµÎƼNµ V!=&;˜ÑM"ï S ä˜ïñ!ä ¢ Æù’̦ؑÌy¬¾ÁÂÄ>Ébµ
·&Àt½¾½@Õ ³´ ÀoµÎÀÉbºÃÀ°¿¹Á¿ÀE׊Ƽµ·&Àbî ºÃÀ°Þ¹b¬¾Á‚Þ$Æùy·&ÉbÁvÆ&Ƽ¹ ´ ÉiÊbÀµÎÆú¼Å¿5ƼłºÃÀ و¹ºEÕ
ÑMç-¬¾µµÃ¬¾Ì$¬¾½¶ÉnºoÕ¦ïßÆoî µÉb½¾µÃ¹õÉbÏz¹ŊÆÌ£Én»M¬ËÁÂÞõ¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoµtÚsÉbÁÂÄ ´ ÉnºæĊÀtÁ¬ËÁ‚Þõ·8¬ËÆ ´ Æì¾ÌyÀbÕyï
·&¹bł½¶ÄŠÁsî ÆÏzÀ’µÃłº¼×‚º¼¬¾µÃÀEÄ ¬ÔÙ8ï ´ ÉbÄ Æ ´ ¹vµÎÀ£¬¶ÄŠÀoÉbµɀÆÉ-µÃ¬ËÌy¬¾½¾Ébº°Æì¾ÌyÀbÚ¬ËÁÖÙpÉb¿ÆEՒ͘Á‚¹nÆ ´ Àtº
¬¶ÄŠÀEÉÖو¹º ðæÇ £ Í!ä ¢2=&ъó‚ÚÌ£ÉiØMÏ(ÀÊbÀtºæµÃ¬Ë¹Á‚¬ËÁÂÞBɵy·ÈÀE½Ë½:Õ ð5Ç £ Í!ä ¢2=Èтó ÉnÁÂÄ#$ó VE=(;Ð
ÑM"ï S ä˜ïñ!ä ¢°óyÉnº¼À°×‚ºÃÀtÆÎÆñØõ¿½¾¹µÃÀ˜Æ¼¹£¹bÁ‚ÀÉnÁ¹nÆ ´ ÀtºoڊÁ‚D¹ :-åÖÀbî ½¾½kº¼Àtׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆ&Æ ´ ÉnƸÞbºæÉn× ´ ¬¶¿½¾ØbÚ
¬¾ÁÆ ´ ÀÌ£Én×sÕ
т⬶µ&µÎÌy¬¾½¾ÉbºÆùyъè‚Úv· ´ ÀEºÃÀEÊbÀtº&ъ謶µtÚM·&Àbî ½Ë½ ´ ÉiÊbÀ тâɵ·&Àt½¾½@ÕDåÖÀ¸Æ¼Éb½Ë»£Éς¬ÔÆÉnÏ(¹bŊÆ
V!S ³ ïñ!ä ¢$ڊÁÂD¹ :Í˜ÁÂÄõ¬ÔÆoî µ¸¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5ƼÀEÄÆù£¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoµÉbµ·&Àt½¾½@Õ
ÑM¹>µÃłׂ×(¹µÃ¬ËÁ‚ÞõÆ ´ ɀÆ·&Ày·8ºÃ¹bÆÃÀyÆ ´ ¹µÃÀ$»ÀtØ>·&¹bºæõ ·&À£ºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀEÄ¢¹bÁÖ×ÂÉn×(ÀtºoÚk·&ÀyÞbÀÆ
´Æ À°Ùˆ¹b½¾½Ë¹€·8¬¾Á‚ÞÂÛ
Ñ ³ ; é Ç ³8é ;C=
;C=<Ç ; é ï ³ ïñ!ä ¢
jNSEj é ÓmÍ ³ ïñ!ä ¢
Ç £ ͘!ä ¢2=&Ñ
VE=(;˜ÑM"ï S ä˜ïñ!ä ¢
V!S ³ ïñEä ¢
öp䘹nÆÃÀ¹Á ³ ¹ׂ¬¾¿EÉno½ ?Àt½¾¬ËÏ(ÀtºæɀƼ¬Ë¹ÁsÚð ³ ? ó‚Û ÷
丹bÆ춿À$Æ ´ ÉnÆ·ÈÀî ÊÀÞb¹bÆ°µÃ¹bÌyÀ$¬¾Ä‚ÀEÉbµÆ ´ ɀÆ·&Àbî ºÃÀ$¿tÉnׂÆÃłº¼¬ËÁÂÞõɵ·&À$Þb¹‘¹€ÊÀtºÆ ´ ÀoµÎÀ
½¾¬¾µÎƼ µ :õïPŵÃÀEĒÆù$Æ ´ ºÃ¹€·#Æ ´ ÀEµÃÀÉi·&ÉiØAÕ &ŊÆ8ïýÆ ´ ¬ËÁ‚»’Æ ´ ÀoµÎÀĊÀE½Ë¬¾ÏzÀEº¼ÉnÆì¾¹bÁµ&Éb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø ´ ÉiÊÀ
µÃ¹bÌyÀ°ÊiÉb½ËÅÂÀbڂɀÙÿƼÀtº ´ ÉiÊv¬¾Á‚ÞyĊ¹bÁÂÀÆ ´ ÀEµÃÀ°Ùˆ¹bº¸É$· ´ ¬¾½¾ÀbÕ
tÉb½Ë½¬ËÆõð ³ ¹ׂ¬¾¿EÉn3½ ?˜ÀE½Ë¬¾Ï(ÀtºæɀÆì¾¹bÁzó‚2Õ ØÁ‚Àt· À Š×zÀEºÃ¬¾ÌyÀtÁvƼÉb½µÃÀtÞÌyÀtÁvƬ¶µ‘ð ³ ¹ׂ¬¶¿tÉn½
?Àt½¾¬ËÏ(ÀtºæɀƼ¬Ë¹ÁÂó‚ÚR¹bº ³ ?¦ÚRÉbÁÂÄ>ÃÀo¿¹bºæÄ-¬ËÆ°ÏM؝µÎÆúæÉn¬¾Þ ´ Æ ¿ ´ º¼¹bÁ¹b½¾¹bÞbجËÁÖ¬ËÆEî µ ³ SÇÚRÉnÁzÄ
¹bÁÆ ´ Àt¬¾º¸×ÂÉnÞÀEµEÕ
öp䘹nÆÃÀ¹ŊÆEÕ ÷
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ bâ á
丹€·ÐýÏ(Àو¹bº¼À ·ÈÀ Þb¹$¹bÁŠÐýï·ÉnÁvÆ&Æù$ºÃÀEÌy¬ËÁÂÄØb¹Œ¹nÙDµÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚ÞzڊµÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ$ïȵ¼Én¬¶Ä
ÀEÉbºÃ½¾¬¾Àtºoո¼Én¬¶Ä-Æ ´ ÉnÆ ³£ =Ë>Í!jÈѝåè= 6 SE;C £ =(;>= Énº¼À¦SE;>==ï@jNSE; ³ Í˜ä ³
Æ ´ ÉnÁÆ ´ ÀÍ˜Ç ³8é Í˜Ó ÇS ä ³ =Èä ³ ï ³ Ñ/=PÓ 6 h
`°ÀtÀE×عbłº8ÀEØbÀ°¹bÁÆ ´ ÉnÆEÚÂÉbÁÂĺÃÀ ¨ÂÀE¿Ƹ¹bÁÆ ´ ÉnÆEÚÂɵ·ÈÀ°Ìy¹€ÊbÀ°¹bÁ ´ ÀEºÃÀÕ
ÑM¹ÂÚ·ÈÀ°Á‚ÀEÀEÄÆùyÏ(Àɦ̣Éb×sÕ
Í8ÙÿƼÀtºyׂ½¶ÉiØv¬¾Á‚Þ>ÉbºÃ¹łÁÂÄB·8¬ËÆ ´ ¬ËÆEÚÉbÁÂÄ º¼ÀtÌyÀțÏzÀEºÃ¬¾Á‚Þ>¹łº¦¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5Ƽ¬Ë¹ÁµEÚ·&À‘ÄŠºæÉi·
Æ ´ À°Ùˆ¹b½¾½Ë¹€·8¬¾Á‚ÞÂÛ
Š?­É °?ÉN­³ ­³N°­ÉT8H?F8H¯ ¼

6476É Y ½ ?F8H¯ ¼ \o‰Î\Z< \ZX¨\ZÁ


jFEHaFE yFVrˆgLvG
9 Å
ŠN7·?e ½ ­³
°n ½ ¯ ¼ ³4Š (((((( º 7?F8H¯ ¼ '
Å B`yFV.EO
º ³­4Š.87¯8H¯ ¼ \m
£ ¹€·î µ&Æ ´ ÉnÆ - : ïñµÃÁsî Æ8Æ ´ ÉnƸÁ‚ÀEÉnÆ :
ÀEµEڂ¬ËÆEî ½Ë½sÞÀƸÏ(ÀÆÃÆÃÀtºoÕ
ÓsÀtÆEî µýÁ‚¹nƼÀ8µÎ¹Ì$À&Æ ´ ¬ËÁÂÞµ ´ ÀEºÃÀtÐs½Ë¬¾»bÀÚbµÎ¹ÌyÀ&¹bÙzÆ ´ À¸µÃłς½¾ÀÆì¾ÀEµDÀ Š×‚ºÃÀoµÃµÃÀEĬËÁ$Æ ´ À8Ì£Én×sÕ
öp䘹nƼÀbÛ! ÉnÁM؝Énº¼ÀÌy¬¾µ¼µÃ¬ËÁ‚ÞzÚRÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀ¦Æ ´ ¬¶µ ¬¾µ ¹Á¢É‘¿t¹bÌyׂŊƼÀtºoÚsÉnÁÂÄ Á‚¹nÆ°¹bÁ ×ÂÉn×(ÀtºoÕï
¹bÁ½ËØ ´ ÉiÊbÀÆñ·È¹y½¾ÀtÊbÀE½¾µ ´ Àtº¼ÀbÛD½Ë¹€·&Àtº8¿EÉbµÃÀ°ÉbÁÂÄõłׂ×(Àtº¸¿EÉbµÃÀbÕ¾ÕËÕU&ŊƸïĊ¬ËÞºÃÀoµÃµEÕ ÷
8; ÀE¿tºÃŬÔƼ¬ËÁ‚ÞÖÉnÁÂÄ-Dj ¹ׂł½¶É€Æ¼¬ËÁ‚Þ>ÉbºÃÀ‘Á‚¹nÆ?˜ï@;C=Ç ³ ÓD ½¾¬ËÁ»bÀEÄsÚÏÂŊƦ·&À¿EÉnÁ§µÃÀtÀ‘ÉbÁ
iT ¬¾Ìyׂ½¾¬ËÀoÄZ¦T ¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿Æì¾¹bÁõÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁõÆ ´ ÀEÌ-Úñ  ŵÎƸÏvׂؑºÃ¹†Š ¬¾Ìy¬ÔÆñØÕ
͸ÁÂÄ#½¾¹M¹b»¤É€Æ ´ ¹€· Ç £ Íä!¢2È= Ñ#ÉbÁÂÄcV!=&˜; ÑMï" S ä¸ïñäE¢ ÉbºÃÀ>¿t½Ë¹vµÎÀõƼ¹bÞbÀtÆ ´ ÀEºEÚÉnÁzÄ
Ï(¹błÁÂÄBÏMØBɝ½¾¬ËÁ‚ÀÕ9V!S ³ ïñä!¢ ÉnÁzÄ Ç £ ͘äE¢2È= Ñ ÉbºÃÀ¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿ÆÃÀEÄBÏMØBÉ-½Ë¬¾Á‚À‘ÆùM¹ÂÚςŊÆ
·&Àbî ÊbÀ ½ËÀtƒðvV!S ³ ïñä!°¢ ó$Þ¹$¹ŊƸÉ$·&Éi؊µEÕïñµÃÁsî Æ8Æ ´ ÉnƸ¬ËÁvƼÀtº¼ÀEµÎÆì¾Á‚ÞD:
ïÒÁ‘É ³ S ÇÚØb¹bÅEñ  ŵÎÆ&µÃÌ£Ébµ ´ ÀtÊÀtº¼ØÆ ´ ¬¾Á‚Þ°ÆùÞbÀÆ ´ ÀtºoÕD͸ÁÂÄyعbŒ¿tÉbÁsî ÆPÀŠ ׂº¼ÀEµ¼µýÌÅz¿ ´
Ìy¹bº¼À°Æ ´ ÉbÁ#ðÃÉnÏ(¹€ÊbÀoó‚Ú‚óbÏzÀE½Ë¹€·¸óÂÚÂón¬¾ÁÂĊÀEÁƼÀEÄõ¬¾ÁÂó‚Ú(ÉnÁÂĝónوłºÎÆ ´ Àtº˜¹bŊÆoÕ óÝ ¹Å>¿tÉbÁ>µÎ¬¾ÌŊÐ
½¶É€ÆÃÀ Éو¹ºÃÀoµñÆ&¹nُƼºÃÀEÀEµEÚvÏÂŊÆ&عbłºÈÆú¼ÀtÀoµÈ¿EÉnÁsî ÆȬ¾ÁvÆÃÀEºÃÌy¬¾Á‚Þb½¾À¦öp¬ËÁvÆù$·&Àtϵæ÷5ڊÉnÁzĒØb¹Å£¹bÁ‚½¾Ø
´ ÉiÊÀ µÃ¹yÌyÉbÁMؒ½ËÀEÊbÀE½¾µEڂÉnÁÂÄØb¹Åõ¿EÉnÁõ¹bÁ‚½¾Ø‘×½¾É¿À°Øb¹łº&Æú¼ÀtÀEµ¬¾ÁÉ$ºÃ¹€·Õ
¹µÎƘĊÀEׂºÃÀoµÃµÃ¬¾Á‚ÞÂÕ
&Ŋƒ̣Én×µ£ÉbºÃÀ#ðÃÉb½Ë¬¾ÊbÀoó‚Õ ³´ ÀtØ Þb¬¾ÊbÀõØb¹bŤ·Énº¼Ì وłòtòEØ§Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ææµ£ÉnÁÂÄ ÙˆÀtÀE½Ë¬¾Á‚ÞvµtÕ
PÍ £ hzÑM¹Ì$À°Æ¼¬ËÌyÀoµÆ ´ ÀEؒÀtÊÀtÁõوÀtÀE½Àt½¾ÀE¿Æú¼¬¾¿b[Õ ;¸Í £ hj¬¾»€Éb¿ ´ łł7Å h
S»€ÉiØb՝丹€·]½¾ÀƼµ×z¹ׂł½¶É€Æ¼À£Æ ´ ÀºÃÀoµñÆo9 Õ ?˜¹>·&LÀ  ñŵÎƦ·ÉnÁvÆƼ¹ ÉnŊƼ¹ḅɀƼ¬¾¿EÉn½¾½ËآׂŊÆ
¹bź&µÃ×zÀEÀEõ¹Á’Æ ´ Àtº¼ À :-䘹ÂÛýåÖÀ·ÉnÁvÆ&Æù£¿¹Áµά¶ÄŠÀEºPÆ ´ ÀtÌ à àb3Õ abŵÎÆ8ÏzÀo¿tÉbŵÎÀ°É$µÎ×(ÀtÀoÄ
´ ÀE½Ë×(ÀEÄ‘Ñ é ¢L¢2=ÈÑ ³ µÃ¹bÌyÀ˜µÎÆú¼Å¿ÆÃłº¼ÀbÚMĊ¹MÀEµÃÁsî ÆPÌyÀEÉnÁ£·&À¸Á‚Ào¿ÀoµÃµ¼Énº¼¬Ë½¾Ø·ÉnÁvÆƼ¹ׂ½¶Éb¿tÀ¸¬ÔÆ
¬¾Á>Ç S ä ³ =[¤ ³ ·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÉnƘµñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀÕ
ÑRàbÛ ³´ ÉnÆP·&ɵDÆ ´ À¸¹bÁ‚ÀÉnÏ(¹bŊÆPÀEÌ£Én¬¾½@ÚvÉnÁÂÄy·&¹bÁÂĂÀtº¼¬ËÁ‚Þ°¬ËÙs×zÀE¹bׂ½¾À˜µ ´ ¹bŽ¾Ä£µÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼À
Æ ´ Àt¬¾º8ÀtÌ£Én¬¾½¾µE[Õ ;8ÀtوÀtº¼ÀEđÆù ð¼ÑMÆú¼Å¿5ƼłºÃÀÇȹÁµά¶ÄŠÀEº £ Énº¼Ì$وł½@Õ ó
ÓsÀtÆEî µ½¾¹M¹b»B¬ËÁ§Æ ´ ÀõºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµÎÐ¸Æ ´ Àtº¼À‘¬ËÆ$¬¶µtÕÖóÑvƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀõÇȹÁµì¾ÄŠÀEºÃÀoÄ £ ÉbºÃÌ$وł½:Õ ó
ïßÆEî (µ ;>= 6 çIä‚ÕDÓsÀÆoî µPׂŊÆÈÆ ´ ÉnÆP¹bÁ£¹łºÌ£Én×sÕöp2ä S ³ =¸DÛ jŊÆÃÆì¾Á‚Þº¼ÀوÀtº¼ÀtÁz¿ÀEµ¹bÁ£Ì£Én×µ¬¾µ
Ċ ¬ ’¿ł½ËÆɀÆkƼ¬ËÌyÀoµtÚnÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀɸÏ(¹v¹»ŵÃÅÂÉn½¾½ËØ ÆæÉn½¾»MµDÉbÏz¹ŊÆDÉRÓ S ³ ¹bÙzµÎÆÃŊôDÕmïßÙ(Øb¹Å·&ÉbÁvÆ
ÆùzÚÂعbÅ-¿tÉnÁ½¾¬¾Á‚»‘¬¾Á¬ËÁzĊ¬ËÊM¬¶ÄŠÅÂÉb½m¿ ´ Éb׊ÆÃÀEº¼µ¹bÙýÉyÏ(¹M¹b»RÚÂÏÂŊƘØb¹Åsî ½Ë½sÁÂÀtÀEÄõƼ¹£Á‚¹nƼÀÆ ´ ÀtÌ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ ‚â à
¹bÁÆ ´ ÀºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ8µÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹ÁsÕ[¢ ÀtÁ‚ÀEº¼Éb½Ë½¾Øbڊº¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀoµÉnׂ×(ÀEÉbº¸É€Æ8Æ ´ ÀðñÆù×Âó¦¹nÙÆú¼ÀtÀEµEڊ¹bº
ÏMØ ðûbÀtئÁ‚¹ŠÄŠÀEµ¼ó¬¾Á£·ÈÀEϵEÚbÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀ8Æ ´ ÀEئº¼ÀوÀEºýÆù¦µÎ¹̦Å¿ ´ ÉnÌy¬¶Ä‚µÎÆÆ ´ À¿ ´ ¬Ë½¶ÄŠº¼ÀtÁsÕýъÉÄ
ςŊưƼºÃłÀÕyïÒÁ Æ ´ ¬¾µ¿EÉbµÃÀbÚs·&ÀyÉnº¼À¦½¾Å¿æ»MØbÕ ³´ ÀyÌ£Én×Ö¬¾µ°Á‚ÀE·ÚmÉbÁÂÄ¢µÃ¹õ·ÈÀyÌy¹µÎÆý¾Ø¹bÁ‚½¾Ø
´ ÉiÊÀðÎÆùb×zµÈ¹bÙkƼºÃÀEÀEµ¼ó‚Ú‚ÉnÁzÄ’Æ ´ Àtº¼À°¬¾µ×(ÀtºÃوÀE¿ÆÌ£ÉnƼ¿ ´ ÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁõÆ ´ À°º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀڂÉnÁÂÄ‘Æ ´ À
Æù×¹bÙmÆ ´ ¬¶µÆú¼ÀtÀÕ ÷
ïPÆ ´ ¬¾Á‚»’Æ ´ ɀÆÑRà°¬¶µÙpÉn¬¾º8ÞÉbÌyÀو¹º£ð¼ÑvƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀoó‚ÕýъÉnÌyÀ·8¬ËÆ ´ ;C= 6 äÂÕ
\m ­³·4Ï
Š?­É °?ÉN­³ ­³N°­ÉT8H?F8H¯ ¼

6476É Y ½ ?F8H¯ ¼ \o‰Î\Z< \ZX¨\ZÁ


jFEHaFE yFVrˆgLvG
9 Å
ŠN7·?e ½ ­³
°n ½ ¯ ¼ ³4Š (((((( º 7?F8H¯ ¼ '
Å B`yFV.EO
º ³­4Š.87¯8H¯ ¼ \m
丹€·#·&À˜Énº¼À8ºÃÅÂÁ‚Á‚¬¾Á‚Þ¬¾ÁƼ¹Æ ´ À˜Å‚޽ˬ¾Á‚ÀEµ¼µý¹bÙk¿¹bÌyׂłÆÃÀtºæµEÕDÑM¹ºÃº¼ØbÚbï ñŵñÆ¿tÉbÁsî ÆÈÀEÉbµÃ¬¾½ËØ
Ì£Én»À ð";>= 6 ó‘Ébׂ×zÀoÉnº ¬ËÁÖ¬ËÆÎÆì¾Àyς¬ËÆÎÆì¾À£¿tÉbׂ¬ÔÆæÉn½½ËÀtÆÎƼÀtºæµtÚsÉbÏz¹€ÊÀ¦ÉnÁzĝÆùÆ ´ À$½¾ÀÙÿƹbÙÆ ´ À
ÁMłÌÏ(ÀtºCänÐPµÎÅÂ×zÀEº¼µ¼¿º¼¬ËׂÆEÕ
ÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµ8Énº¼ÀµÎ¹$وº¼ÅµñƼº¼ÉnÆì¾Á‚Þy¬ËÁÆ ´ ÀEµÃÀׂºÃ¬¾Ìy¬ÔƼ¬ËÊÀĂÉi؊µ¹nÙD¹błºæµtÕ
丹€·!·ÈÀî ½¾½sÞb¹¦Æ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ ¬Ñ diÐñтâ$É$½Ë¬ËÆÎƼ½Ë*À 4vł¬¶¿æ»bÀEºEÕ
¬Ñ dŠÛ ³´ ¬¶µ¦µ¼Éi؊µ Æ ´ ÉnƦعbŧ¿tÉbÁsî CÆ  ñŵÎƦ̣Én»À’ɝ·8¬Ë»M¬:ÚDØb¹bÅ ´ ÉiÊbÀyÆù ÞbÀƦ×zÀE¹bׂ½¾À£Æù
×(¹bׂł½¶É€Æ¼À°¬ÔƘɵ·ÈÀE½Ë½:ڂ¹bºØ¹bÅ ´ ÉiÊbÀ Æùy×(¹bׂŽ¾ÉnÆÃÀ¬ËƸØb¹bź¼µÃÀt½ËÙñÕ
S»€ÉiØbÚMÆ ´ ¬¾µ8¬¶µÊbÀEºÃؑºÃÀE½ËÀEÊiÉbÁvÆ&Ƽ¹y×z¹ׂł½¶É€Æì¾Á‚ÞzÚµι$·&Àbî ½Ë½s×ÂŊƸ¬ÔÆ8Æ ´ Àtº¼ÀbÕ
ъè‚Û ³´ ¬¶µ¢µ¼Éi؊µØb¹ÅKØb¹bŲ·ÉnÁvÆ>Ì£Én×Âׂ¬ËÁÂÞ µÎ¹bÙÿÆñ·&ÉbºÃÀ · ´ Àtº¼À§×zÀE¹bׂ½¾À ¿EÉnÁ²Ì£Én»À
¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoµtÕïßƘÉn½¶µÎ¹£µ¼Éi؊µPÆ ´ ɀƸ×(Àt¹ׂ½¾À°µ ´ ¹ł½¾ÄõÏ(ÀÉnς½¾À ÆùyÌ£Én»À ϬËޒ¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoµtÕ
丹€·ÚMï ´ ÉiÊÀ˜µÃ¹bÌyÀ˜º¼ÀEµÃÀtº¼Ê€É€Æì¾¹bÁ ´ Àtº¼ÀbÚvÏzÀo¿tÉbŵÎÀ ¬ËÆÉb½¾µÃ¹ ´ ɵ&ɦRÓ S ³ ¹bÙmµñƼŊô>ÉnÏ(¹bŊÆ
Æ ´ ÀÌ£Én×Âׂ¬ËÁÂÞ¢µÃ¹nÙÿÆñ·Énº¼À£Æ ´ ÉnÆyĂ¹vÀoµÎÁkî Æ ´ ÉiÊbÀ’ÆùBĊ¹¢µÃ¹ ̦Å¿ ´ ·8¬ËÆ ´ ¿ ´ ÉnÁ‚Þ¬ËÁÂÞ>¬ËÁ Æ ´ À
ÉnÏzµñƼº¼É¿5ÆEÕ ³ ¹‘¬ËÆEî µ ÞbºæÉb¿ÀÚR¬ÔLÆ ?2SE=&Ñ>µ¼ÉiØ‘Æ ´ ɀÆς¬¾Þ¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀEµ µ ´ ¹ł½¶ÄÏzÀy×(¹µ¼µÎ¬¾Ï‚½¾ÀbڏÉnÁzÄ
Æ ´ ɀÆEî µ°ÉnÁ¢¬¾ÄŠÀoÉ’Æ ´ ɀÆÉbϵñƼº¼É¿5ÆæµñÐÈÆ ´ ÀEºÃÀ$¬¾µ°ÉÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½¬¾Ä‚ÀEɹnÙPς¬¾Þ-¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀEµEڏÉnÁÂÄ ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ
ĊÀtƼÉn¬¾½·&¹bº¼»(Õ
å ´ ɀƸï5î ÄׂºÃ¹ÏÂÉnϽËؒĊ¹$¬ËÙmÆ ´ ¬¾µ·Ébµ&¹Á×ÂÉb×zÀEº¬¾µ&ÆæÉn»bÀ ¹błÆ̦ؒÞbº¼ÀtÀEÁ‘×(ÀtÁsÚmöˆÞbº¼ÀtÀEÁ
Ž ¬¾¿t¹bÁµEÚÌyÉbºÃ»Mł×kÚmÌyÀÆæɂھÕËÕ¾Õ ÷5ÚD¹bº¦ÌyÉiØMÏ(À>öÿƼ¹b½¾ÀtºæɀÆÃÀ‘Àtº¼ºÃ¹º¼5µ h ÷=ÌØÖς½¾Å‚À’×(ÀtÁ öpς½ËÅÂÇ ÀŽ
µÎÆú¼Å¿5ƼłºÃÀi÷5ÚÉnÁÂĢׂŊƦÉõ½¾¬ÔÆÃÆý¾À’½¾ÀÆÎƼÀtºð¼ÉbóõÏMØ>¬Ëº¼º¼Àt½¾ÀtÊbÀEÁvƵÎÆÃłô§Ùˆ¹bºÆ ´ ¬¶µׂłº¼×z¹vµÎÀÚkÉnÁzÄ
É ðÃÏÂóÏMØB· ´ Àtº¼À‘¬ËÆ$µ¼Éi؊µónϬËÞ ¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀEµÉnô(Ào¿5Ʀ̣ÉbÁvØ µ ´ ¹bŽ¾ÄBÏ(À×(¹µ¼µÃ¬Ëς½¾ÀbÕ ó ÑM¹ Æ ´ À
ĊÀoµÎ¬¾ÞbÁÂÉnÆì¾¹bÁ¹bÁõÆ ´ À×zÉnÞbÀ ·&¹bł½¶ÄõÏzÀð / èbÏÂó‚Õ
S»€ÉiØbڊׂº¼ÀƼÀtÁÂÄõïPÌ£ÉĊÀ°Æ ´ ¹vµÎÀ°ÀoĊ¬ÔÆæµtÚzÉnÁÂÄ·ÈÀî ½¾½sׂłƒð / ènÏÂó¦¹bÁsÕ
ÑMçÂÛð÷&Éi؊µÈÌ£Én»bÀ¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoµtÚ ´ Ébº¼Ä‚ÀtÁõ·ÜÆì¾Ì$ÀÕ ó ³ Én½¾»M¬ËÁ‚ÞyÉnÏ(¹błƸ·8¬Ë»M¬¶µtÕ
ïß٠醴ÈÀEºÃÀõŵìËÁÂÞÖ̦Ø1"ð jȵά¶ó>¬¶¿¹ÁµEÚPï$·È¹ł½¾Ä ´ ÉiÊbÀõ×‚ÅŠÆ£Æ ´ À>ó ³´ ¬¾µ$¬¶µ£ÉÖµÎƼÉbºÎƼ¬ËÁÂÞ
×(¹b¬¾ÁÆو¹ºÆ ´ ¹Å‚Þ ´ 5Æ X¬;¸À ¨ÂÀo¿5Æ8¹bÁÆ ´ ¬¶µ¼ó¦¬¶¿¹Á‘Æ ´ Àtº¼Àb[Õ &ŊÆ8ïĊ¹bÁkî Æ8·ÉnÁvÆÈƼ¹£Þb¹$¬ËÁvƼ¹¦Æ ´ ɀÆ
µÃØMµÎÆÃÀE¯Ì X ³´ ÉnÆEî µýEÉ >ÀtÁvƼÉb½ ³ Ào¿ ´ Á‚\¬ 4ÅÂÀEµÆ ´ ¬ËÁ‚ÞzÚbÁ‚¹bÆPÉ Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»Æ ´ ¬ËÁ‚Þzڀو¹bºý̦Ø·8º¼¬ÔƼ¬ËÁ‚Þ
ׂłº¼×(¹µÃÀEµE3Õ ÉiØvÏ(ÀµÎ¹ÌyÀ ¹bÆ ´ ÀEº¸Ä‚ÉiØbÕ
ÑM¹ÂÚM·&EÀ ?E= 6 ïñä˜ï ³ =PDÓ K·&ÉbÁÆÈÆù$×‚ÅŠÆ / ç$¹bÁvƼ¹Æ ´ ÀÌ£Én×kÚvÏMؒ¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoµtÕ ³´ À ¬¾Ä‚ÀEɹbÙ
´ Ébº¼ÄŠÀEÁ‚¬¾Á‚Þ¦·8¬ËÆ ´ Ƽ¬ËÌyÀ¬¶µ¬ËÁvƼÀtº¼ÀEµÎÆì¾Á‚ÞÂÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ âd
тâŠÛy丹€·Ð˜Æ ´ ¬¶µ¬¶µÉbÏz¹ŊÆʹnÆì¾Á‚ÞzÚÉbÁÂÄB· ´ ɀÆÆù Ċ¹ ·8¬ÔÆ ´ ÏÂÉbÄBʹnƼÀEµEÚÉbÁÂÄB· ´ ɀÆ
Á‚¹bÆEÚý¹bÁ§Æ ´ ÀõµÎłϬ ñÀE¿5Æy¹nÙ>=P½ËÀo¿5ƼºÃ¹Á‚¬¾¿õÇȹb½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾¹bÁsÕ¦SÁ‚½¾Ø É>½¾¬ÔÆÃÆý¾À¬¶µ¦ºÃÀoÉn½¾½ËØBÉnÏ(¹bŊÆ
µÃ¹nÙÿÆñ·Énº¼À8ÌyÉb×µEÕ ³´ ¬¾µ¿¹ł½¶Ä’Énׂ×½ËØyÀ54vÅÂÉb½Ë½¾Øy·ÈÀE½Ë½zÆù¦·8¬Ë»M¬¶µtڊµ¼ÉiØbÚv¹bº&ÉnÁMØy¹nÆ ´ ÀtºÈÆñØv×(À˜¹bÙ
¿¹½Ë½¶ÉnÏ(¹bºæɀƼ¬ËÊÀµÃ؊µñƼÀtÌ-ÕåÖÀt½¾½@ÚzÁ‚¹nÆ8ÀtÌ£Éb¬Ë½:ڂº¼¬ËÞ ´ Æi:-åÖÀt½¾½@ÚzÌyÉiØMÏ(ÀµÎ¹zڊï&¿EÉnÁ-¿¹Á¿ÀE¬ËÊÀ ¹bÙ
Æ ´ ɀÆEÕPъ¹¦Æ ´ ¬¶µ¸ÄŠÀBzÁ‚¬ÔƼÀt½¾ØÉnÆÎƼÉ¿ ´ ÀEµ&Ƽ¹yÊb¹nƼ¬ËÁÂÞÂÕ
ÑM¹yÆ ´ ¬¾µ¬¶µ8· ´ ÉnÆ8Æ ´ À°Ì£Én×-½¾¹v¹»Šµ½Ë¬¾»bÀ°· ´ ÀEÁõ·&ÀÉnº¼À Ă¹bÁ‚ÀÛ
\m ­³·4Ï
Š?­É °?ÉN­³ ­³N°­ÉT8H?F8H¯ ¼
\Z<
6476É Y ½ F? 8H¯ ¼ \o‰Î\Z< \ZX¨\ZÁ
jFEHaFE yFVrˆgLvG
9 Å
\ZXƒ o\ ‰ \QÁ ŠN7·?e ½ ­³
°n ½ ¯ ¼ 4³ Š (((((( º 7?F8H¯ ¼ '
Å B`yFV.EO
º ³­4Š.87¯8H¯ ¼ \m
Í ´ Ð&丹€· ¬¶µÃÁsî Æ8Æ ´ ɀƸ¬¾ÁvÆÃÀEºÃÀoµñƼ¬ËÁ‚ÉÞ :
ßï Ù¬ËƸ·&Àtº¼À& ñÅzµñÆ˜É ³ SÇڂ¬ËƸ·È¹ł½¶Ä‘½¾¹M¹b»‘µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚Þy½Ë¬¾»bÀ Æ ´ ¬¾µEÛ
=PÓA=&Ç ³ ;CS ä¸ïÃÇ=ÇS ÓmÓkÍ!SE;˜Í ³ ï"S ä
àÕ8ÑZS 6³ å¢Í>;C=
ö@É÷å ¬¾»v¬
öˆÏz÷ =Ì£Éb¬Ë½
ö@¿E÷ >Éb×-ÑM¹bÙÿÆñ·&ÉbºÃÀ
d‚Õ¸Ç £ ͘Eä ¢2=ÈÑ
èÂ<Õ V!S ³ ïñEä ¢
çz<Õ VE=(;˜ÑŠ"ï S ä¸ïñ!ä ¢
â‚NÕ ;>=&<Ç ; é ï ³ ïñEä ¢
âÂNÕ jNSEj é ÓkÍ ³ ïñ!ä ¢
ãŠÕ8Ñ ³ ; é Ç ³8é ;C=
;8À.Ù äÂڂÉbµPÆúæÉbĊ¬ËÆì¾¹bÁzÉn½¾½ËؒĊ¹Á‚ÀbÚM·&¹bł½¶Ä‘Ébׂ×(ÀEÉnº&¬¾Á‘Æ ´ ÀÏzÉb¿æ»£¹nÙkÆ ´ À Ïz¹M¹»(ڊÁ¹nÆ8Ébµ¼µÎ¹bÐ
¿¬¶É€Æ¼ÀEÄ·8¬ÔÆ ´ ð¼Ñ ³ ; é Ç ³8é ;C=PóÂÕ
³´ À¿¹Á‚Á‚ÀE¿Æì¾¹bÁÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁ¤"ð ;C=<Ç ; é ï ³ ïñ!ä ¢°ó$ÉnÁÂÄõYó jNSEj é ÓkÍ ³ ïñ!ä ¢°ó¬¾µÁ¹nƸÉn׊Ð
×ÂÉbºÃÀEÁÆoÕï˜Ì$ÀoÉnÁsڏµÃłº¼ÀbÚ(Æ ´ ÀEØ>Énº¼ÀÁ‚ À MÆƼ¹¹Á‚À¦ÉbÁ‚¹nÆ ´ ÀtºoÚzÏÂŊƵι¬¾µõvð V!S ³ ïñEä ¢°ó’ÉnÁzÄ
$ó VE=(;˜ÑŠ"ï S ä¸ïñ!ä ¢°ó$ÉnÁzđYó ;>=&<Ç ; é ï ³ ïñEä ¢°ó‚Õ‚ÑM¹$Øb¹bÅõĊ¹bÁkî Æ8Þb¹¦½Ë¹M¹»v¬¾Á‚Þ¦Ùˆ¹bº&Æ ´ ¹µÃÀ×ÂÉnÆÎÐ
ÆÃÀEºÃÁzµtÚz·8¬ÔÆ ´ µÎ¹’̦ſ ´ Á‚¹bÁzµÎÀEÁµÎÀ°Æ ´ Àtº¼ÀbÕÈö ¹bÅ ¿t¹bł½¶ÄõׂŊƬ¾Á>µÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹Á>ĊÀt½¾¬¾Ì$¬ËÆÃÀEº¼µ ´ Àtº¼ÀbÚ
ςŊÆÌy¹vµñÆ×(Àt¹b×½ËÀ£ÄŠ¹Ásî ÆoÚmÉbÁÂÄ Ø¹bÅÖµñƼ¬Ë½¾½ ´ ÉiÊÀƼ¹õ×ÂŊÆÆ ´ ¹vµÎÀ£µÃÀE¿Æì¾¹bÁBĊÀt½¾¬ËÌy¬ËÆÃÀEº¼µ°¬¾ÁÖÉ
º¼¹€·ÐýÉ$·&ÀtÏõ¬¾µÃÁsî Ƹ×z¹vµÃµÃ¬¾Ï‚½ËÀÕ ÷
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ âbè
ïñµÎÁkî Æ8Æ ´ ɀƸ¬¾ÁvÆÃÀtº¼ÀEµÎÆì¾Á‚ÞÉ:
&ÅŠÆ¦Æ ´ Àtº¼Àbî µµÃ¹ ̦Å¿ ´ Ìy¹bº¼ÀYh å¢ÀI ñŵÎÆ ´ ÉiÊÀ’¹bÁ½ËØÝâ>¬ËÆÃÀEÌyµ ´ ÀEºÃÀtÐ · ´ ÀEÁ§¬ËÆ$ÞÀƼµ
ÌÅz¿ ´ ½¶Énº¼ÞbÀEºÎИµ¼ÉiØbÚÈàEáá¬ËÆÃÀEÌ£µtÚD¹bºµdnábáõ¬ËÆÃÀEÌyµEÚmÆ ´ À‘Ä‚¬ÔôRÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµÏzÀo¿¹bÌyÀ£Ì¦Å¿ ´ Ìy¹bº¼À
ĊºæÉṇɀƼ¬¾¿°ÉbÁÂÄÉbׂ×ÂÉbºÃÀEÁÆoÕËÌÕ h ³´ ÀµÎÅÂ×zÀEºÃ¬¾¹bº¼¬ÔÆñؑ¹nÙkÆ ´ *À ¦SÇ=ÏzÀo¿¹Ì$Àoµ&ÙpÉnº8ÞºÃÀoɀÆÃÀEºEÕ
丹€·ÛýåÖÀbî ÊbÀ Æú¼¬¶¿æ»v½¾ÀEÄõµÃ×zÀEÀEõ8¹ÁvÆù¦Æ ´ ÀÌ£Én×kÕ
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$ÀoµtÚÂØb¹bÅõ·8¬¾½Ë½sÏ(ÀE¿t¹bÌyÀÉi·&ÉbºÃÀ˜Æ ´ ÉnÆ8وłºÃÆ ´ ÀEº¸·È¹ºÃ»£¬¶µ8Á‚ÀEÀEĊÀoďڊ¹€ÊbÀEº&Æì¾Ì$ÀÕ
ÇȹbÁµì¶ÄŠÀtºoÚbÆ ´ ɀÆ&¬ËÁ‘ÌØyÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»ŠµPÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»(ÚvïýŵÃÀEÄyƼ¹ ´ ÉiÊÀbÚvɀÆÎÆæÉb¿ ´ ÀoÄ$Æù¢ðÃä¸ÀE·
ÑMÀo¿5Æì¾¹bÁõïñĊÀoÉbµ¼ó‚Ú‚ÉnÏ(¹błÆ8㣵Ã×(ÀtÀEÄ‘Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÕ
å ´ ¹É ´ h’ãõ¹nÙ&Æ ´ ÀE¯Ì hP¢ ÀÆæµÉ-ς¬ÔÆÅÂÁv·8¬¾Àt½¶ÄŠØՑÑM¹-· ´ ɀÆعbÅBĊ¹ÂÚs· ´ ÀtÁB¹bÁ‚À£×zÉnºÃÆ
µÎƼÉnºÃƼµ&Ƽ¹yςł¬¾½¾Äõł×sÚ¬¾µ8½¾¹M¹b»£Å‚×õÆ ´ À¬ÔƼÀtÌ£µEÚÂÉnÁÂÄÆ ´ ÀtÁõوłºÃÆ ´ ÀEº¸ÄŠ¬¾Êv¬¶ÄŠÀ°Æ ´ ÀtÌ-Õ
͘µP¬ÔÆP·ÉbµEÚbç¹bÙzÆ ´ À¸¬¶ÄŠÀEɵý·&Àtº¼À8ºÃÀE½¾ÉnÆÃÀEĦƼ¹¿ ´ º¼¹bÁ‚¹ŠÜiÀt׬¾µÃ¹ŠÄŠÀEµEÕmÑM¹ïDÀƼÀtÁÂĂÀEģɰ½¾¬ËÁ‚À
¹błÆوºÃ¹ÌZä˜Àt·=ÑMÀE¿Æì¾¹bÁ£ïñĊÀoÉbµEÚbׂłƦð¼ÑŠÅ‚/Ï  ñÀE¿ÆÇ ´ º¼¹bÁ‚¹vó ¹bÁ$Æ ´ ÀÀtÁÂÄy¹bُ¬ÔÆoÚv¿tºÃ¹vµÃµÃÀEĦ¹bŊÆ
ÑR†à dŠàbڂÑRà à d‚ÚÂÑRàbàEçÂڂÑR à dbá‚ÚŠÉnÁzÄÌy¹€ÊÀEÄ£Æ ´ ÀtÌ Æùy¹ºÃς¬ËÆ£ð¼ÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ Ç ´ ºÃ¹Á‚¹óÂ3Õ ¢ º¼ÀEÉn5Æ h
å ´ ÀtÁÂÀtÊbÀEº¸ÉnÁÉnº¼ÀEɦ¬¶µÞbÀÆÃÆì¾Á‚Þ£¿¹Á‚ÞbÀoµñƼÀEďڊ޺ù€·=¹ŊÆEÕ
¢ ¹b¬¾Á‚Þ‘¬¾Á¢Æ ´ À$¹nÆ ´ Àtº°ÄŠ¬¾ºÃÀo¿5Æì¾¹bÁk>Û ?˜¹Ásî Æ Ï‚Å¬˽¶ÄÆ¼¹v¹õÌÅz¿ ´ łÁ‚Á‚Ào¿ÀoµÃµ¼Énº¼ØµñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼YÀ h
ïßÙ8Øb¹Åsî ÊÀyÞb¹nƹÁ‚½ËÝØ dõ¬¾Ä‚ÀEÉbµ¬ËÁ§É-½¾¹Š¿tɀƼ¬Ë¹ÁsÚmĂ¹bÁsî ÆׂŊµÆ ä-ÌyÉbÞbÁ‚ÀtƷȹº¼Äµ°¹bŊÆÆ ´ Àtº¼ÀbÕ
aŵñƦ×ÂÉnº¼»>Æ ´ ¹µÃP À dµÃ×zÀEÀEÄÖÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµÁÂÀ MÆƼ¹>¹bÁ‚À£Ì£ÉbÞbÁ‚ÀtƷȹº¼ÄsÚkƼÀtÌy×z¹º¼ÉbºÃ¬¾½¾Øb՝͘µ
Øb¹ţςł¬¾½¾Ä‘Ìy¹bº¼À˜µÎ×(ÀtÀoÄ£Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµPÆ ´ ÀEºÃÀÚ ³ £ =Pä=ÏÂł¬Ë½¶Ä‘µÎÆú¼Å¿ÆÃłº¼ÀÍ Ñ’>ä =<Ç =Èтт>Í ;A¦Õ
͸ÁÂÄ-ɦÁ‚¹nƼÀÉnÏ(¹bŊÆÆ ´ À°µÎÆú¼Å¿tŊÆÃłº¼ÀbÛ ³´ ¬¶µ¬¶µÎÁsî ƸµÎÅÂׂ×z¹vµÎÀoĒƼ¹yÏzÀµÃ¹bÌyÀð¼Énϵùb½¾ÅŠÆ¼À
¿¹vµÎÌy¬¶¿ÀƼÀtº¼ÁÂÉn½×zÀEºÎوÀo¿5Æõ¹bÁvÆù½Ë¹Þb¬¶¿tÉn½µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼ÀbÕ ó ³´ ¬¶µ‘¬¶µ’Æ ´ À¢ÉµÃµÃ¹Š¿¬¶É€Æ¼¬Ë¹Áµ LS é
Ì£Én»À$¬¾kÁ LS é ; ´ ÀEÉbÄsÕ£ïßÆEî µÉõÌyÉb×B¹n<Ù LS é ;Ìy¬¾ÁÂďՒï°ÄŠ¹bÁkî ÆÀEÊbÀtÁ¢Æ ´ ¬ËÁ‚»ÖÉ-Þb¹M¹ŠÄ
͘<Ç =(jNS°Ñ ¿tÉbÁ=À Š¬¶µñÆoÕ ³ S WÓ =&;¸Í ³ = =&;C;CSE;˜ÑRÕ°öˆïßÙ$Øb¹bÅkî º¼À ´ ÉiÊM¬¾Á‚Þ É ´ Ébº¼Ä=Æì¾Ì$À
Æù½ËÀEº¼ÉnÆì¾Á‚Þ$Àtº¼ºÃ¹º¼µEڊÉnÞÉb¬ËÁkÚv¬¾ÁvÆÃÀEÁƼ¬Ë¹ÁÂÉn½¾½¾Ø£ÙˆÅÂ¿æ»’Æ ´ ¬¾Á‚Þµł×kÕ ÷
͸ÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ£ÀE½¾µÃÀÉnÏ(¹bŊÆ8ƼºÃ¬¶¿æ»M½Ë¬¾Á‚ÞyµÎ×(ÀtÀoõ8¹€ÊbÀEº&Æ ´ ÀÌ£Én±× :
jŊÆÆ ´ ÀtÌ ¹bÁ¢Æ ´ À£Ì£Éb×s Õ jýÉnº¼»-Æ ´ ÀEÌ µÃ¹bÌyÀt· ´ Àtº¼ÀbÕ jŵ ´ Æ ´ ÀEÌ ¹błÆ· ´ ÀtÁÖÆ ´ ÀtØ
ÞbÀtÆÆùM¹£¿½¾¹µÃÀbÕ
é Ì-UÛ jŵ ´ "ð ?¹€·8ÁÂóÆùM¹ÂÕïßÙsɵÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á£¹nÙ(Æ ´ À¸Ì£Éb×$ÞÀÆæµýÆùM¹ĊÀEÁµÃÀbÚµÎƼÉbºÎÆPÉbÁ‚¹nÆ ´ Àtº
Ì£Énג×zÉnÞbÀRÕ ?ºæÉi·=Éς¬¾Þς½¾Å‚À ¹bºPº¼ÀEđĂÉbµ ´ ÀEĒ½Ë¬¾Á‚À°Énº¼¹błÁÂÄ$Æ ´ À ÌyÉbבµÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹Á£Æ ´ ɀÆÈ·Ébµ
ĊÀEÁµÎÀڂÉnÁÂÄõ·8º¼¬ÔƼÀ-"ð ¦ãnóÁ‚ À MÆ8Æù£¬ËÆEڂ¬ËÙmÆ ´ ÀÁ‚ À vƸ̣Éb××ÂÉbÞbÀ°¬¶µ >Én9× jýÉnÞLÀ çãŠÕ
S ´ ÐÉbÁÂĒĊ¹Ásî ÆPÆú¼Ø¦ÆÃ*¹ BÂÆPÆùM¹Ì£ÉbÁvØ$Ì£Én×µPÆù¦É×ÂÉbÞbÀbAÕ ¹bÅ ´ ÉiÊbÀ8Ƽ¹ÏÂÉb½¾ÉbÁ¿À8Á‚¹bÆÎÐ
·ÉnÁvÆì¾Á‚ÞnÐ:Æùb|Ð ¨z¬Ë׊Ð:ÆùbÐ@Æ ´ ÀÐßÁ‚ À vÆÃÐ:×zÉnÞbÀ°ÉnÁzĝÁ‚¹nÆÃÐ:·ÉnÁvƼ¬ËÁ‚ÞbÐ@Ƽ¹nÐ ´ ÉiÊbÀtÐ@Ƽ¹nÐߺÃÀEׂ½¶Éb¿ÀtÐ@Æ ´ ÀÐß· ´ ¹n½¾ÀÐ
×ÂÉbÞbÀ8Ï(ÀE¿tÉbŵÃÀ¸¹nÙkÉϬËÞ׺ùς½ËÀEÌZ¹LÁ  ñŵÎÆȹÁ‚À¸Ì£Én×sRÕ ¹Å ´ ÉiÊbÀ¸×½ËÀEÁÆñØ$¹nُ×ÂÉb×zÀEºÎÐ é /Ñ =
ï ³ ZÕ T é³ TMÕ¾ÕËÕDïÒÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹ÁõĂÀtÁµìÔÆñØڊ¬ËÁ‚Ùˆ¹bº¼ÌyÉnÆì¾¹bÁ-ĊÀtÁzµÎ¬ËÆñØbÕ¾ÕËÕýïßÆoî µ˜É¦ÁzɀÆÃź¼Éb½zƼÀtÁµì¾¹bÁsÚ
łÁvÆì¾½(·ÈÀ¸ÞÀÆÆ ´ ÀEµÃÀ˜Ì£Éb×µP¿t¹bÌyׂŊƼÀtº¼¬ËòEÀEďÕö@ÑMÀEÀ¸Æ ´ À‘ð `°¬Ë½¾½ËÀE(º =PɵÎØ$丹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»y͸ׂ×zó¬¾Á
Æ ´ ÀóvÇȹbÌyׂłÆÃÀt!º ÃÅÂÀEµÎÆì¾¹bÁÂó$¿ ´ ÉnׂÆÃÀtºÃÐDÆ ´ ÀÀEÁÂÄõ¹nÙÆ ´ ÀÏ(¹M¹b»RÕ ÷
Í ´ Û £ AÍ V!=>Í ³ =&j<SE;˜>Í ;A /Ñ jÍ˜<Ç =S Ýä LS é ;Ý>>Í j&Ñ 6 SE; /Ñ j(=&=(?°ÑRiÕ ¹Å
Ìy¬ËÞ ´ Æm·ÉnÁvÆsÆùĊº¼Éi· ɘ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀÈ×ÂÉnº¼»M¬ËÁ‚Þ˜½Ë¹bƘð é ó˜µ ´ Én×(Àýو¹bºkÆ ´ À ´ Ébº¼ÄMÐ:ÆùbÐ:×½¾É¿ÀDÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÕ
͸ÁzÄBØb¹bÅBÌy¬¾Þ ´ Æ·ÉnÁvÆÆù>ĊºæÉi·]É-½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀς½¾É¿æ» ´ ¹½ËÀyƼ¹M¹nÐ¸Æ ´ ɀÆoî µو¹bºÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ°Æ ´ ɀÆ
µ ´ ¹bł½¶Ä×‚º¼¹bÏzÉnς½¾ØÞ¹£ÆùõµÎ¹ÌyÀ¹nÆ ´ Àtº°µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ µÃ¹bÌyÀt· ´ ÀEºÃÀÀt½¶µÎÀÚRÉbÁÂĝعbÅ  ñŵÎÆ°ÉbºÃÀEÁsî Æ
ƼÉb»M¬ËÁ‚Þ$Æ ´ À°Æì¾ÌyÀ°Æù$ÆúæÉnÁµ¼¿º¼¬¾ÏzÀ Æ ´ ÀtÌ ¹€ÊÀtºØbÀtÆEÕ
E=&ÑRoÛ ¹bÅ Ç&Íä ´ ÉiÊbÀ$وłÁB·8¬ËÆ ´ Æ ´ ¬¾µE Õ ?º¼Éi·Z· ´ ɀƼÀtÊÀtºØb¹Å¢½¾¬¾»bÀbՑïßÆEî Iµ SE`RÍ ¦Ú
¬ËÆEî Nµ LS é ; ïñ!ä ? ÉnÙÿÆÃÀtº¸Éb½Ë½:å Õ Î±Ð$ÑZІÎ
S˜Ùs¿¹bź¼µÃÀbÚn¬ËÙsØb¹Å£Énº¼À8Á‚¹nƽ¾¬Ë»À¸ÌyÀbÚvïDÞbłÀoµÃµDعbÅ£¿tÉbÁ’ÄŠ¹¬ÔÆ¿º¼ØŠµñÆæÉn½¾¬ËÁ‚ÀÚn¹bº ´ ¹€·ÈÀEÊbÀEº
Øb¹Å ½¾¬Ë»ÀbÕyïßÙØb¹bÅkî º¼À$ÉÏ(¹ ´ ÀEÌ$¬¶ÉnÁkÚkØb¹Å¢¿EÉnÁ¢ÆñØv×(À£¬ËÆÉn½¾½ýłע¹ÁÖÉÆñØM×(Àt·8º¼¬ÔƼÀtºoÚs¬ÔÙØb¹Å
½¾¬Ë»ÀbÕDå ´ ɀƼÀtÊÀtNº ¨Â¹vɀƼµØ¹błºÏ(¹ÉnÆEÕ
SE`RÍ ¦Õ‚ï5î ÌوÀEÀt½¾¬ËÁÂÞÖð¼ÄŠ¹bÁÂÀEó ´ Àtº¼ÀbÕý͘ÁvØvÆ ´ ¬ËÁÂÞ£Àt½¶µÎ†À :-ä¸D¹ :m¢ ¹b¬¾Á‚ÞÂÕ¾ÕËÕ¾(Õ ¢ ¹b¬¾Á‚ÞzÕËÕ¾Õ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ ânç
ßÐ ÓkÀƸÌyÀµÃÉiصιÌ$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ$و¹bº¸É$Ìy¹bÌyÀEÁÆoÕ
;8ÀtÌyÀEÌÏ(ÀtºoÛ ³´ Àtº¼ÀPÉbºÃÀDÆñ·&¹ÆñØM×zÀoµk¹bÙvÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ ÆÎЬ¾ÁvÆÃÀEÁƼ¬Ë¹ÁÂÉn½:ڀÉnÁÂÄ°¬¾Á¿t¬¾ÄŠÀEÁvƼÉn½:Õ ³´ ¬¾µ
·8º¼¬ÔƼ¬ËÁ‚Þׂº¼¹M¿tÀEµ¼µñÐzÆ ´ ¬¶µ¬¾µÌy¹µÎÆý¾ØITi¬¾ÁvÆÃÀEÁƼ¬Ë¹ÁÂÉn½ÈTMÕ ³´ ÀPوºæÉnÌyÀE·È¹ºÃ»ïkÉn̲·8º¼¬ÔƼ¬ËÁÂÞ¸Æù Øb¹Å
¬¶µPوº¼¹bÌ,̦أïñä ÇÈ@ï ?E=Pä ³ ÍÓÖÉbÁÂÉn½¾ØŠµÎ¬¶µEÕmï&¿¹b½¾½¾ÀE¿5ƼÀEĵÎ×(ÀtÀoõ°öˆ¬¾Á¿¬¶ÄŠÀtÁvÆæÉn½ÿ÷5ڂÉوÀt· jNSï5î µ
öˆ¬¾ÁvÆÃÀEÁƼ¬Ë¹ÁÂÉn½ÿ÷5ÚÌ£Énׂ×(ÀEÄ$Æ ´ Àt̹bŊÆoÚÉbÁÂÄyÉn½¾Ì$¹vµñÆýÆ ´ >À =PÁƼ¬Ëº¼À¸ÑvÆú¼Å¿ÆÃłº¼À8¹nÙRÆ ´ ¬¾µýÏ(¹M¹b»¦¬¾µ
ÏÂɵÎÀoÄ£¹bÁ£Æ ´ À ºÃÀoµÎł½ËÆì¾Á‚Þ$µñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼ÀbÕ £ ¹€·&ÀtÊÀtºoÚnÆ ´ ɀÆ8µñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀ¬¾µÃÁsî Æ&ÀEÊbÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚ÞzWÕ ¹Å
Én½¶µÃ¹ ´ ÉiÊbÀƼ¹ ðúÃÀoÉb¿ ´ ¹bŊÆæó£·8¬ËÆ ´ عbłº˜Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆEÕ͘µ¸ï8·8º¼¬ËÆÃÀ¦ÉbÁÂÄ-À Š×ÂÉbÁÂÄ-Æ ´ ¬¾µEÚ(ï¸ÉnÌ
Én½¶µÃ¹¢ðúÃÀoÉb¿ ´ ¬¾Á‚Þ$¹bŊÆoÕ ó ³´ ŵº¼ÀEµÃ×z¹Áµά¾Ï‚½¾À و¹bº¸Én½¾½¹nÙÆ ´ Àó é Ì-ÚÂÉbÁMØÆ ´ ¬¾Á‚ÞyÀt½¶µÎ†À :EóÂî µEÕ
ÀEµEÕ£å ´ ÀtÁBï ·8ºÃ¬ËÆÃÀ£ÉµÃÀE¿t¹bÁÂÄÖĊºæɀÙÿÆEÚk¹bº· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºoÚsï5î ½Ë½ýÆæÉn»ÀyÉb½Ë½DÆ ´ ¬¶µµñƼŊô ¹ŊÆEÕ
öˆï5î ½¾½½ËÀoÉiÊbÀ¦Æ ´ ¬¶µ°¹b½¶ÄÖ¹bÁ‚À£ÉbºÃ¹łÁÂďÚRو¹º°Æ ´ ¹vµÎÀy· ´ ¹-ׂº¼ÀوÀEº°Æ ´ ¬¶µtÚkÆùM¹ÂÕ ¢ ¹ŠÄ¢Ï‚½ËÀoµÃµ°Ø¹błº
µÃ¹bł½¶µtÕ ÷
é Ì$ÐP¹ ´ h
墺¼¬ËÆÃÀ &vï ¢ ³ £ S é ¢ £˜³ cÑ &vï ¢$Õ 6 ¹º£À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚ&¬ËÙØb¹Å ´ ÉiÊbÀ-ÉÖµÃ×(ÀtÀEÄ Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ
Æ ´ ɀƬ¶µýå RÍ Ë¦SE;C=B@ï mj<SE; ³ Íä ³ Æ ´ ÉbÁ¦Æ ´ À¸¹bÆ ´ ÀEº¼µEÚnÌ£Én»À&¬ËÆEî µð¼ÄŠ¹nÆæóϬËÞÞbÀtºoÚnÉnÁzÄ
Ì£Én»À¬ËÆEî µÁMłÌÏ(Àtº &vï ¢L¢2=(;Õ £ ¹€·=ς¬¾DÞ :-ïÒÁׂº¼¹b×(Àtºׂº¼¹b×(¹bºÃÆì¾¹bÁ’Ƽ¹Æ ´ À°Á‚Àt¬¾Þ ´ Ï(¹bº¼¬ËÁÂÞ
ÆÃÀEºÃº¼¬ËÆùbº¼¬¾ÀEµEÕËÌÕ hm͘ÁÂÄ¦Æ ´ À˜µ¼ÉnÌyÀ¬¾Á£ºÃÀEÊbÀtºæµÃÀbÕsïßُ¬ËÆEî µýÌy¬ËÁÂĂÏz¹ÞbÞb½¾¬¾Á‚Þb½¾ØłÁ‚¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆEÚ·8ºÃ¬ËÆÃÀ
¬ËƘµÎ¹£µÃÌyÉb½Ë½RÆ ´ ɀƸعbÅõÁ‚ÀtÀoÄÉyÌ£ÉbÞbÁ‚¬ËوØM¬ËÁ‚Þ$Þb½¶Ébµ¼µ&Æù£µÃÀtÀ°¬ËÆEÕ
S £ h±S £ h
͸ÁÂÄ-ÉbÁ‚¹nÆ ´ ÀtºÆ ´ ¬ËÁÂÞÂÕ ³´ ¬¶µ8¬¶µ· ´ ɀƸïÈ·&É<µ Bzµ ´ ¬ËÁ‚Þy̦ؑłÁ¿t¹bÁµ¼¿¬¾¹bÅzµPو¹ºEÕ
¹błº¦µÎ×(ÀtÀoõñЬÔٸعbÅ ´ ÉiÊbÀ ³ è å S ¬Ñ j(=(=&? Ñ Æ ´ ɀÆÉbºÃÀ’Éb½ËÌy¹µÎÆ$Ç SEjÈWÓ = ³ =ÈDÓ 
@ï ?E=Pä ³ ïÃÇ&ÍÓ!ö ´ Én×Â×zÀEÁµ°Ìy¹bº¼ÀÆ ´ ÉnÁ عbÅsî ÄÆ ´ ¬¾Á‚» h ÷Ús¬¾Ä‚ÀtÁvÆìËوØ-Æ ´ ÀEÌ ·8¬ËÆ ´ ÉъÓmÍÑ £
Ï(ÀÆñ·&ÀtÀtÁÆ ´ ÀtÌ-Õ
6 ¹ºPÀ ‚ÉbÌ$×½ËÀÚ¬ËÙkµÎ×(ÀtÀoõÈÉç ã ÉnÁzĒYã äÉbºÃÀ˜Éb½ËÌy¹vµñÆP¬¶ÄŠÀEÁƼ¬¾¿EÉn½:Ú×ÂŊÆȬËÆȹÁyÆ ´ ÀÌyÉb×£½Ë¬¾»bÀ
Æ ´ ¬¾µEÛ
ð / Éç ã܀Yã äó
&ŊƘ¬ËÙ¬Ñ änç’ÉnÁzÄ-тèbè£Énº¼2À V!=&;W]ÑM@ï ïñÓk!Í ;ÚÂÏÂŊƘ·Énº¼ºÃÀEÁÆ8¬¾ÁÂĊ¬¾ÊM¬¾ÄŠÅzÉn½mÉnÆÎƼÀtÁvÆì¾¹bÁŠÐ
ׂŊƘɒÇ SE ÍKÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁÆ ´ ÀEÌõÛ
ð / änçzÚ èèbó
³´ Àtº¼À°Øb¹ÅõÉbºÃÀÕ
?˜¹Á‚À·8¬ËÆ ´ ƼÉb½Ë»M¬¾Á‚Þ£ÉnÏ(¹bÅŠÆ ´ ¹€· µÎ×(ÀtÀoõ×ÂÉbºÃ»’¹Á‘Æ ´ ÀÌy×ÂɂÕ
丹€·!ï&¿EÉnÁ-¿¹bÁvƼ¬ËÁMłÀÕ
ïñ¿¹ÁµtÕ
ïÃÇ S ä˜ µ :õïÃÇ S äÑ$¹ÁyÆ ´ ÀÌyÉbZ× :õå ´ ÉnÆÆ ´ À ´ Àt½¾½zì¾Ä£ïDÌyÀEÉbÁ£ÏMØ¢ðÃïÃÇ S äъó¹ÁyÆ ´ À
Ì£ÉnZ× :-ÓkÀÆ8ÌyÀÞ¹¦ÏzÉb¿æ»$Æù$Ìؒ䘹nÆÃÀEÏz¹M¹»Mµ&Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»RÕ¾ÕËÕ ³´ ÀEºÃÀ ¬ËƬ¶5µ hïßƸµ¼Éi؊µð쾿t¹bÁµ¼ó
¬¾Á£Þbº¼ÀtÀtÁkÚbÁ‚ À vÆPÆùó j<ã€óÂÚnº¼¬ËÞ ´ ÆýÆ ´ Àtº¼À8Á‚ À vÆÈÆùóbÌyÉb×µ¼ó‚Õöˆï5î Ì Æ¼Àt½¾½Ë¬¾Á‚ÞعbÅyÌØ$ׂº¼¹M¿tÀEµ¼µtÚ
µÃ¹’Æ ´ ɀưØb¹bÅ¢¿tÉnÁÖµÎÀEÀÆ ´ É€Æ Æ ´ ÀyÁ‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»µÃ؊µñƼÀtÌ ·&¹bº¼»MµEÚRÉnÁÂÄ ´ ¹€·1¬ÔÆ°·&¹bº¼»MµEÕ ÷ ÑM¹õï
½¾¹v¹»’Å‚9× j<SNï ãMÕÍ ´ Ð £ Í £ h ³´ Àtº¼À°¬ÔƸ¬¶ µ h
ð¼ÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿>Æ ¦SÇ#ïñ¿t¹bÁµ&Ð ³ ØM×z*À ;8Ào¿¹ÞbÁ‚¬ËÆì¾¹bÁõïñ¿¹ÁµtÕ ó
SE`RÍ ¦ÚvµÎ¹°Æ ´ ¬¾µP¬¾µPÉnÏ(¹bÅŠÆ ´ ¹€· عbÅyׂ¬¾Á’µñƼŊô¹ÁƼ¹°Æ ´ À˜ÌyÉb×sÕ é ÁŠÙˆ¹ºÎƼłÁÂɀƼÀt½¾ØbÚvÁ‚¹€·
ïDÉnÌ º¼ÀEÉb½Ë½¾ØÌ£ÉÄ$ÉnÆP¹bźýׂºÃ¬¾Ìy¬ÔƼ¬ËÊÀ¸¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEºÆÃÀo¿ ´ Á‚¹½Ë¹ÞbØbÚnÉnÆÆ ´ ¬¾µÈÍÑÂÇÈïÃïïDÉnÌZŵìËÁ‚Þ
Æùy·8º¼¬ÔƼÀ°Æ ´ ¬¶µ¬¾ÁsÕ
å ´ ÀtÁ-ï&ׂŊÆ8Æ ´ ¬¾µ¸¬Ë9Á ?¹M5¿ &¹v¹»ÂÜ £˜³ Óڊï5î ½Ë½Ï(À ´ Én×Â×vØÕ
£ ÀEºÃÀڂςº¼¬Ë À ¨ÂØbڂÉbºÃÀ°Ìؑ½Ë¬¾Á‚»ĂÀEµÃ¬ËÞÁÂɀƼ¹bºæµtÚv¹bÁõÆ ´ ÀÌyÉb×sÛ
ÐÒÑ É£µÃ×(ÀtÀEÄ‘Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆöˆÆ ´ Àð / ó$¬¶Rµ  ñŵÎƘÉy½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀĊ¹bÆEڊƼ¹b׊Ðß½¾ÀÙÿƸ¿¹ºÃÁ‚ÀEºæ÷
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ ââ
Ó Ñ‹Ô Éj<SïÈÀtÁvÆú¼Ø
† Ñ Éb½¾µÃ¹‘ÉjNSïÈÀEÁƼºÃØhöˆÆ ´ À¢"ð jÈóy¬¾(µ  ñŵÎÆ É£½¾¬ÔÆÃÆý¾À×sÚ(Ƽ¹b׊Ðß½ËÀtÙÿÆ¿¹ºÃÁÂÀtº5÷öÿÆ ´ ¬¾µ˜Ùˆ¹bº¼Ì ¬¾µ
ε ƼÉbÁÂĂÉbº¼ÄÚ‚ÉbÁÂÄõÉnׂׂ½¾¬¾ÀEµƼ¹$ÀEÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁ‚Þ$Ï(Àt½¾¹€·Õ ÷
Õ Ñ º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿À ÐPµÃ×zÀo¿¬¶Én½sÁ¹nÆÃÀoµÏzÀE½Ë¹€·
¥¦“Rf Ñ ¿ ´ ÀEɀƸµ ´ ÀtÀtÆ
Õ qÑ º¼ÀEµÃÀEÉnºæ¿ ´
†Ö Ñ ×‚º¼$¹  ñÀo¿5Æ
Ö Ñ Én½¶µÃ¹yÉ$ׂº¼$¹  ñÀo¿5Æ
;C= 6 =&;C=Pä°<Ç =ÈÑRÛiïkÅzµÎÀ&Æ ´ À&»€ÉbÁ  ñ¬Mو¹bºðÃÏz¹M¹b»ŠóÂڀ¬ËÁ¦Æì¾ÁMØو¹bº¼Ì-ڀÆù׊Ð:½¾ÀÙÿÆý¹bÙÂÆ ´ À&º¼Àمç‘Ú
ÆùوłºÃÆ ´ ÀEºĊÀtÁ‚¹bÆÃÀ$Æ ´ É€Æ Æ ´ ¬¶µ°¬¾µ°É ðÎÏ(¹M¹b»Šó‚Õ ³´ À$½¾ÀÆÎƼÀtºæµ°ón·¸µ¼ó‚ڏ¹bº°É½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀy¬¶¿¹bÁ¢¹nÙÈÉ
·&ÀtÏsÚkĂÀtÁ‚¹bÆÃÀEµÉ·&ÀtϵìÔƼÀbÕ ³´ Ày»€ÉnÁ  ñ¬Dو¹ºðÎ×(ÀtºæµÎ¹ÁÂó’ÌyÀoÉnÁµÉõ×(ÀtºæµÎ¹ÁsÚÆ ´ À$»€ÉbÁ  ñ¬ýو¹bº
ðÎ×(Àt¹ׂ½¾ÀEóõöpè$×zÀEº¼µÃ¹bÁzµ¼÷ÈÌ£Én»À°ÉbÁ¹ºÃÞvÉnÁ‚¬¾òEÉnÆì¾¹bÁ öˆÆ ´ ÉnƸ¬¾µ8É$º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀÕ I÷ >Én»À°Å‚×عbłº
¹€·8Á ¬¶¿¹ÁµEÚP¬Ë٠عbŠĂ¹bÁsî Æ£»vÁ¹€·»€ÉnÁ  ñ…¬ h#ïßÆEî µ$وłÁ ÉnÁÂÄ ÀEÉbµÃØbÕ Û Q÷ ŽÏaŵÎÆ£·8ºÃ¬ËÆÃÀõÆ ´ ÀtÌ
Ċ¹€·8Á ÉbÁÂĝ»ÀtÀt×-Æ ´ ÀtÌ µÃ¹bÌyÀE· ´ Àtº¼À¬¾Á Øb¹łº˜Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»Mµ µÃØMµÎÆÃÀEÌ-՘>ï ?LSZÏzÀE½Ë¬¾ÀtÊÀÀEÊbÀtº
Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»’»ÀtÀE×zÀEºEڊÏMØ£Æ ´ ¬¾µ˜µÎ؊µÎÆÃÀtÌ-ڂµ ´ ¹bŽ¾Äõ»bÀEÀt×-ÉÖðÎÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»Šµ¼ó¦µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÕ
³´ ÀEµÃÀÉnº¼&À  ñŵñƸ̦ؑ¬¶¿¹ÁµtUÕ >Éb»bÀ°Å‚×-Øb¹łº¹€·87Á h
&ÅŠÆ ï Ñ ³ ;CS !ä ¢°DÓ Zº¼ÀE¿t¹bÌyÌyÀtÁÂ Ä  ñŵñÆ-ð / ç ó£Ùˆ¹º ɵÎ×(ÀtÀoÄÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆEڏµÎ¬¾Á¿tÀÆ ´ ÀtØ
Énº¼À Æ ´ ÀÌ$¹vµñƘ¿t¹bÌyÌy¹bÁsÚzÉnÁÂÄÆ ´ À>ð…ö ç$÷¸óyµ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉbÁÂÄو¹bº¸Ø¹błCº jNSïñµtڊÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀ°Æ ´ ÀtØ
Énº¼LÀ d€ÁÂÄõÌy¹µÎƸ¿¹bÌyÌy¹bÁkÕ
丹€· Æ ´ À½¶ÉbµÎƸ×ÂÉnºÃÆ8¹nÙmƼÉn½¾»M¬ËÁÂÞyÉbÏz¹ŊƸ̣Én×µEÛ
³ ºæÉnÁzµÎ¬ËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞyØb¹łºÌ£Én×µEÕ
ï5î ÊÀ Éb½Ëº¼ÀEÉĊØ$ƼÉb½Ë»ÀEđÉbÏz¹ŊÆ8Ì£ÉnגƼº¼ÉbÁµìÔƼ¬Ë¹Áɦς¬ÔÆ ´ ÀEºÃÀڊï5î ½¾½(Æú¼Ø£Æù$º¼Àt×(ÀEɀÆÌ؊µÃÀt½ËÙ
Æù£É$Ìy¬ËÁ¬Ë̦łÌ-Õ
͘µ8ï&·8º¼¹nÆÃÀ Ï(Àو¹bº¼Àb[Û `°ÀEÀt×õØb¹łº£ðõ¼¿ºæɀÆæ¿ ´ Ì£Én×µ¼ó‚[Õ ¢ ¬¾ÊbÀ°Æ ´ ÀtÌ ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁÁMłÌÏ(ÀtºæµtÕ
ïßÙkØb¹őÉnº¼À˜¹Á‚½¾Øy¿ ´ ÉnÁ‚Þ¬ËÁ‚Þ¦É jCÍ ¢2=§¹bÙmÉÌ£Éb׊ÐmÆ ´ ɀÆoî µɦµÎ¬ËÆÃÅÂÉnÆì¾¹bÁ’ï5î ÊbÀ Á‚ÀEÊbÀtºÈºÃÅÂÁ
¬¾ÁƼ¹ÂÚzςŊƬËÆ µ ´ ¹ł½¾Ä-Ï(ÀµÃ¹b½¾Ê€Énς½¾ÀbÕï5î Ä-ÊbÀtºæµÃ¬Ë¹Áõ¹bô Æ ´ É€Æ ×ÂÉnÞÀÁvÅÂÌÏ(ÀtºoÚÂŵìËÁÂޒ½ËÀtÆÎƼÀtºæµtÕ
"ð è€Ðñân¿tó-·&¹bŽ¾Ä Ï(ÀõÊbÀtºæµÃ¬Ë¹Á§è>¹nÙ˜Æ ´ Àõ· ´ ¹b½¾À‘Ì£Éb×sÚÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁ§¿’¹b٘×ÂÉbÞbÀõâ‚ÕÖ͘º¼¿ ´ ¬ËÊÀ
"ð è€Ðñâ€ÏÂóÏÂÉb¿æ»’·8¬ËÆ ´ · ´ ÀEºÃÀ°Ø¹bÅ-Énºæ¿ ´ ¬ËÊÀEÄ "ð >ènÐÒâbÉbó‚Õ
͘µ&Øb¹ọ̋Én»ÀɦÁ‚Àt· ÌyÉb×sÚMØb¹Åsî ½¾±½ BÂÁÂÄ’Æ ´ ÉnƵùbÌyÀ ¹b½¶Ä j<SïÉbÁÂÄъ×zÀEÀEÄ‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
ÉnÁzÄ ¹bÆ ´ ÀEº°Æ ´ ¬¾Á‚ÞµÉbºÃÀ$Á‚¹€·Z¹bϵùb½¾ÀƼÀbÕ ³´ ÀtØ ÉbºÃÀ$Àt¬ËÆ ´ ÀtºÁ‚¹bÆÃÀoµ¹Á ÉnÁÖ¹b½¶Ä¢µÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼À
Æ ´ ɀƑÁ‚¹ ½¾¹bÁÂÞbÀtº£ À Š¬¾µÎƼµEÚ¹bº£Æ ´ ÀtؤÉnº¼À>¿¹bÌyÌyÀtÁvÆæÉnº¼Ø§¹bÁ¤Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµ£Æ ´ ɀÆÉbºÃÀ-Á‚¹ ½¾¹bÁÂÞbÀtº
¬¾Ì$×(¹bºÃƼÉbÁvÆ&Ƽ¹yØb¹bÅkÕ
ïßÆEî µ¸Å‚×-Ƽ¹’Øb¹Å-· ´ ɀƸƼ¹‘ÄŠ¹zÛPïßÙýØb¹Åõ·ÉnÁvÆoڂØb¹Å-¿EÉnÁÞ¹yÆù£Æ ´ À¹b½¶ÄÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆoÚzÉnÁzÄ
ׂ½¶Éb¿tÀ°É$Á‚¹bÆÃÀº¼ÀEÉĊ¬ËÁÂÞÂÚDðÎïñĊÀoÉ$¹bϵùb½¾ÀƼYÀ X‚ÑMÀtLÀ ¤>L©RóÂڂ· ´ ÀEºÃ2À ¤C*©¬¶µ8· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtº¬¶µ¸µÎÆ쾽˽
ׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆEڊÏÂŊƘº¼ÀEµÃ×z¹Áµά¾Ï‚½¾À و¹bº8ׂŊÆÃÆì¾Á‚Þ£Æ ´ À¹b½¶ÄõÁ‚¹nƼÀ°Æù’µÃ½ËÀEÀt×s&Õ SºoڂØb¹Åõ¿EÉnµÁ  ñŵÎƸÁ‚¹nÆ
·8º¼¬ÔƼÀ°ÉbÁMØÆ ´ ¬¾Á‚ÞÂÕ
ïßƘĊÀt×(ÀtÁzõ8¹bÁ ´ ¹€·!ÌÅ¿ ´ Æì¾ÌyÀØb¹Å ´ ÉiÊÀbÚ ´ ¹€·!¬ËÌy×(¹bºÃƼÉbÁÆÆ ´ ɀƸ¬¶ÄŠÀEÉy¬¶µ&Æù£Ø¹bÅsÚ
´ ¹€·Öوº¼5À 4vłÀtÁvƼ½ËØ Øb¹Å ½¾¬¾Á‚»bÀoÄ°Æù8Æ ´ ɀƬ¾Ä‚ÀEÉöp¹bºkÉ8׺ÃÀoĊÀE¿tÀEµ¼µÎ¹ºs×z¹¬ËÁvƼ¬ËÁ‚Þ¸Æù¸¬ËÆæ÷ÚnÉ8ÁMłÌÏ(Àtº
¹nÙ¹nÆ ´ ÀtºÙpÉ¿5Æùº¼µEÕ
jDÀtºæµÎ¹ÁÂÉn½¾½¾ØbÚï°Æ ´ ¬¾Á‚»B¬ÔÆoî µ ´ ÀoÉn½ËÆ ´ ¬¾ÀEµÎƦƼ¹ RÓ SLSE` 6 SE;så !Í ;C? ɵعbÅ »ÀtÀt× Ø¹błº
Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»RÕýÓsÀtÆ8Æ ´ ÀĊÀoÉbÄςłº¼Ø£Æ ´ ÀĊÀEÉďÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ Yâ â
6 ¹º&µÎÆÃŊôÆ ´ ɀƬ¶µÈµÎÆ쾽˽R¹Á’Æ ´ ÀÁ‚ÀE·=Ì£Én×sÛUaŵÎÆÈÌy¹€ÊbÀ¬ÔƹbÁ’¹€ÊÀtºoÕmïßÙmÌyÉbÞbÁ‚ÀtÆÈ·&¹bºæÄ
ðÃÍó ´ ÉÄ£ÁMłÌÏ(Àtº à dnçÂÚvâYâ‚ÚvÉnÁÂÄdbábáÉbºÃ¹łÁÂÄ$Æ ´ ÀtÌ]Ï(Àو¹bº¼ÀbÚvׂŊÆ&Æ ´ ÀtÌ,Énº¼¹błÁzÄy¬ÔÆÁ‚¹€·
ÆùM¹zÕ
ïßÙs¬ËÁĊ¹błςÆEÚvׂŊÆ&µÃ¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ¹ÁyÆ ´ ÀÁ‚Àt·#Ì£Én×sÕR¹Œ¿tÉnÁ’¿tºÃ¹vµÃµ¬ÔÆ&¹nô-½¾ÉnÆÃÀtºoÚb¬ËÙsØb¹Å
½¾¬Ë»ÀbÕ
͸ÁÂÄÆ ´ ɀÆoî µ8¬ËÆ8و¹bºÆ ´ ÀÑ/¦SÇ µÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹Á7hýÓsÀtÆEî µ8ºÃÀo¿tÉb×sÛ
¸ ×zÉnÞbÀ°½¶ÉiØb¹ŊÆ
¸ µÎÆúæɀƼÀtÞØ
¸ ƼºÃ¬¶¿æ»M½Ë¬¾Á‚Þ£µÃ×zÀEÀEõ8¹€ÊÀtºÈÆ ´ ÀÌ£Éb×
¸ ¬¶¿¹Áµ
¸ Ƽº¼ÉbÁµìÔƼ¬Ë¹Á‚¬ËÁÂÞ$Ì£Éb×µ
³´ Àtº¼Àbî µɘµÃ¬ËÌyׂ½¾ÀÈ×zÉnÞbÀȽ¾ÉiعbŊÆooÕ ¹bÅ$¿tÉbÁŵÃÀP½¾¬ÔÆÃÆý¾ÀµÎÆ춿æ»M¬ËÀoµsƼ¹˜»ÀtÀt×Øb¹bźmµÎÆúæɀÆÃÀEÞbØ
¬¾Á§¹bºæĊÀtºoÕ¢ÑM×(ÀtÀoõõöpÉnÁzħ¹nÆ ´ Àtº$¿¹ÁƼÀtÁvÆæ÷ςł¬¾½¾Ä§Æ ´ ÀõµñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀ¹nÙ8Æ ´ À‘Ì£Én×sÕ#.ö >¹bº¼À
Éb¿E¿łºæɀƼÀt½¾ØbÚ(Øb¹łº %nü@0ü Âü:.ù Bςł¬¾½¾Äµ˜Æ ´ À£µñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀ¦¹nÙÆ ´ ÀyÌyÉb׊кÃÀEÌ$ÀEÌÏ(ÀtºoÛ ³´ ¬¶µ ¬¾µ
É$Ì£Én×-¹nÙDØb¹łº8Ìy¬ËÁÂÄsÕ ÷ ³´ Àtº¼À°ÉbºÃÀ°¬¶¿¹ÁµÆ ´ ɀƸØb¹ÅÅzµÎÀ’ö@µÎÅ¿ ´ ɵyð / âbânóÂڊóÂöñ†à db÷Îó‚Ú‚ÉnÁzÄ
Yó ;>= 6 ânóv÷ Æ ´ ÉnÆ$عbŧ×½¾É¿À‘¹Á§Æ ´ ÀÌ£Éb×sÕBå ´ ÀtÁ Øb¹bŧÆúæÉnÁµìÔƼ¬Ë¹Á§Ì£Én×µEÚý»bÀEÀtקعbłº
µ¼¿ºæɀƼ¿ ´ ·È¹ºÃ»RÚsÉbÁÂÄÖØb¹bÅB¿tÉbÁ¢×(¹b¬¾Ávƹbϵùb½¾ÀƼÀ¦ÀEÁvÆú¼ÀtÀEµ Ƽ¹õÆ ´ À£Á‚ÀE·µÎÆú¼Å¿ÆÃłº¼À£Ébµ°Øb¹Å
½¾¬Ë»ÀbÕ
å¢Àî ÊÀ¸ÆæÉn½¾»bÀEđÉnÏ(¹bŊNÆ j ÉnÁzÄ jDÚ·&Àbî ÊbÀ¸Æ¼Én½¾»bÀoĒÉnÏ(¹błÆÑM×(ÀtÀoõtÚM·&Àbî ÊbÀ8ÆæÉn½¾»bÀoĒÉnÏ(¹bŊÆ
Æ ´ À/Ñ ¦S!Ç X‚ä¸ À MƸłםÉnº¼ÀÆ ´ *À j<Siï h
jD¹b¬¾ÁvÆÎÐß¹nÙÿÐßïÒÁƼÀtº¼ÀEµÎÆ öt"ð j<Sïñóv÷
Í j<Sï8¬¶µ½¾¬¾»bÀ¦É  ñ¹bźÃÁÂÉb½mÀEÁvÆú¼ØbڏςŊƵÃ×zÀo¿¬ Bz¿Æù-ɒ×ÂÉbºÎƼ¬¾¿tł½¾Ébº×(¹b¬¾ÁvÆ ¹bÙP¬¾ÁƼÀtº¼ÀEµÎÆEÕ
æ
³´ À ÆìËÆý¾ÀµÃ×zÀo¿¬ BÂÀEµ&Æ ´ À×(¹b¬¾ÁƸ¹bÙm¬¾ÁvÆÃÀtº¼ÀEµÎÆEÕ
ï ´ ÉiÊbÀÆ ´ º¼ÀtÀ°Æ ´ ¬ËÁÂÞµ&Æù’µ¼ÉiؒÉnÏ(¹bł>Æ j<Sï5Û
àÕ¸ÇȹÁvÆÃÀtÁvƸłÁzĊÀtºÆ ´ *À j<Sï
d‚Õ ³ ºæÉnÁµÃÞbº¼ÀEµ¼µÎ¬¾Á‚ÞÆ ´ *À jNSïPÏ(¹błÁÂÄÂÉnº¼Ø
èÂÕ&ïÒÁvƼÀtº¼½Ë¬¾Á‚»M¬ËÁÂÞ jNSï
³´ 2À BºæµñÆ ´ ɵ&Æù’ÄŠ¹y·8¬ËÆ ´ ¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆ8·8¬ËÆ ´ ¬¾Á>É j<Sï5Õ
å ´ ɀƸعbÅõ·8ºÃ¬ËÆÃÀ°¬¾ÁõÆ ´ *À jNS#ï ×D؆5 Ü Ï(À¿¹Áµά¶µÎÆÃÀtÁvÆ8·8¬ËÆ ´ Æ ´ À°Æ¼¬ÔƼ½ËÀ¹bÙmÆ ´ *À j<Sï5Õ
³´ ÀÆìËÆý¾ÀŵÃÅÂÉb½Ë½¾ØB¹bŊƼ½Ë¬¾Á‚ÀEµ$É>׺ùς½ËÀEÌÆ ´ ÉnÆ$عbÅ ÉbºÃÀ£Æ¼ºÃØM¬¾Á‚Þ>Ƽ¹¢µÃ¹b½¾ÊbÀÖöð ³´ ÀEµÃÀ
¿¹Ìy×z¹Á‚ÀtÁvƼµÉbºÃÀ$¬¾ÁƼÀtºÃوÀtº¼¬ËÁÂÞõ·8¬ËÆ ´ ¹Á‚À£ÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEºEÕ ó÷Ús¹bºÉõÞb¹vÉn½DÆ ´ ɀÆØb¹ÅÖÉbºÃÀ$Æú¼ØM¬ËÁÂÞ
Æùֺ¼ÀEÉb¿ ´ öðÃÍ ³´ ÀE¹bº¼ØB¹n>Ù ¤>L©Róv÷5Úý¹bºyµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ Æ ´ ɀƣØb¹ŧ·ÉnÁvƦƼ¹ÖÉbºÎƼ¬¾¿tł½¶É€ÆÃÀõ¬¾Á
Þbº¼ÀEÉnÆÃÀEºĊÀtƼÉn¬¾½8öˆ×(Àtº ´ Én×zµØ¹bÅ ´ ÉiÊbÀ$¿¹b½¾½¾ÀE¿5ƼÀEĢɑςÅÂÁ¿ ´ ¹bÙȵÎ×(ÀtÀoÄ>Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ƼµÆ ´ ɀÆÉnº¼À
º¼Àt½¶É€ÆÃÀoďÚÂÉbÁÂÄ-Øb¹Åõ·ÉnÁvÆ8Ƽ¹‘ÄŠÀEµ¼¿º¼¬¾ÏzÀ°Æ ´ Àt¬¾º˜¬¾ÁvÆÃÀtº¼º¼Àt½¶É€Æì¾¹bÁzµ ´ ¬¾×z÷ÚÂÉ 4vłÀEµÎÆì¾¹bÁØ¹bÅ-·&ÉbÁvÆ
Æù£ÉbÁµη&ÀtºoڊɣµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆعbÅõ·&ÉbÁvÆ&Ƽ¹£ºÃ À ¨ÂÀE¿Æ8¹bÁsڊ· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtºoÕ
³´ ÀtÁ#عbŤ·8ºÃ¬ËÆÃÀgÕ ¹bŤÆú¼Ø Æù§µÃ¹b½¾ÊbÀõ· ´ ÉnƒØb¹bŤ·ÉnÁvÆyÆù µÎ¹½ËÊÀbÚȹbº£º¼À ¨ÂÀo¿5ÆEÚ&¹bº
ÉnÁzÉn½¾ØvòEÀbÚM¹bº8· ´ ɀÆÃÀEÊbÀEºEÕ
͸ÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ‘Æ ´ ÉnÆ ÄŠ¹MÀEµÃÁsî Æ ´ ÉiÊÀÆùĊ¹‘·8¬ËÆ ´ Æ ´ À¦ÆìËÆý¾À¬¶µ˜Àtô(Ào¿5Æì¾ÊbÀE½Ëؤðν¾¹µÎƼóÂÕ¸å ´ ÀEÁ
Øb¹Å½¾¹M¹b»¹bÁõÆ ´ *À kSÇÚÂÉnÁÂĝÉbºÃÀ°½¾¹M¹b»M¬ËÁÂަو¹º˜Éyׂ¬¾ÀE¿tÀ¹nÙD¬ËÁŠÙˆ¹ºÃÌ£ÉnÆì¾¹bÁsڂ¬ËÙý¬ÔÆoî µ¸Ï‚Å‚º¼¬ËÀoÄ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ âDã
Éi·ÉiØ£¬ËÁ>µÃ¹bÌyÀjNSï>ýùÿüˆû¦%‘ü:ùÿü|¦üˆû¬%nü
5øion üN
5ø # 5ù.$ùÿü:ÚzÆ ´ ÀEÁØb¹bŝ¿EÉnÁsî ÆCBÂÁÂÄõÆ ´ ɀÆ
ׂ¬¾ÀE¿tÀ ¹bÙ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹ÁsÕ
³´ ŵÆ ´ ÀÞbº¼ÀEɀƬ¾Ì$×(¹bºÃƼÉbÁ¿À°¹bÙ3`L=&=(jïñäE¢ ³£ =gjNSïNS ä ³ SEjïÃÇÕ
å ´ ¬¶¿ ´ ÆæÉn»ÀEµŵ&Ƽ¹>ö|db÷Û ³ ºæÉnÁzµÎÞºÃÀoµÃµÃ¬ËÁÂÞÆ ´ À*j<SïÏ(¹błÁzĂÉnº¼ØbÕ
å ´ ÀtÁ-عbÅõÞbÀƸ¹bôÆùׂ¬¾¿bڂØb¹ÅõÉbºÃÀõðñƼº¼ÉbÁµÃÞbº¼ÀEµ¼µÎ¬¾Á‚ÞÆ ´ ÀÏ(¹błÁÂÄÂÉnº¼ØbÕ ó
ïßÙØb¹bÅ#¿tÉnƼ¿ ´ Øb¹łº¼µÃÀt½ËÙÀoÉnº¼½ËØ ÀEÁ‚¹bÅÂÞ ´ ÚA ñŵÎƑÞbÀtÆ£ÉBÁÂÀt· ×ÂÉnÞÀ-ÉbÁÂÄ ÌyÉb»bÀ-¬ËÆ’Æ ´ À
Ï(ÀtÞb¬¾Á‚Á‚¬¾Á‚Þy¹nÙýÉ$Á‚Àt· j<Sï5Õ
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$Àoµ¸Ø¹bŝ¿tÉnƼ¿ ´ Øb¹łº¼µÃÀt½ËÙm½¶É€Æ¼ÀbÚÂÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Õ&ïÒÁ-Æ ´ ɀÆ¿EÉbµÃÀbÚ(ÇÈ@ï ;¸Ç&WÓ =#ïñä ;C=(?
· ´ ÉnÆ ´ Ébµ¸ÆúæÉnÁµÃÞbº¼ÀEµ¼µÃÀEďÕ8ÑvƼÉbºÎÆ°É£Á‚ÀE· jNSï×ÂÉnÞÀbÕ jŊưɣ½¾¬ËÁ‚»وº¼¹bÌ Æ ´ ÀºÃÀoÄ>¿¬¾º¼¿t½ËÀoÄ
×ÂÉbºÎƬËÁ‘Æ ´ À°¹½¾ÄPj<SïDÆù$Æ ´ ÀÁÂÀt· jNSïý×ÂÉnÞÀbڊÉnÁzĒÊM¬¾¿tÀÊÀtºæµÃÉÂÕ ³´ ÀtÁ¿t¹bÁvÆì¾ÁMłÀ ¬ËÁÆ ´ À
Á‚ÀE· j<Sï&Ébµ¬ËÙÀEÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁ‚Þy·Éb&µ BÂÁ‚ÀÕ
ïßÙñڊɀÆÈɽ¶É€Æ¼Àtº×(¹b¬¾ÁvÆEÚvØb¹ŒĊÀE¿t¬¾ÄŠÀ¸Æ ´ ÉnÆPÆ ´ ¬¾µP×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶Én&º j<SïD¬¾µP¬ËÌy×(¹bºÃƼÉbÁÆÈÀtÁ‚¹Å‚Þ ´ Ú
ÉnÁzÄõÆ ´ À¦½Ë¬¾Á‚»ÉnÁ‚Á¹€Øv¬¾Á‚Þ£ÀEÁ‚¹bÅ‚Þ ´ Ú(Øb¹bÅ>¿EÉnÁ>Éb½Ë·Éi؊µ8Ì£Én»bÀ¦É£Á‚Àt·²ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁ-¹bÙýÆ ´ µÀ j<Sï
×ÂÉbÞbÀbڊ· ´ ¬¾¿ ´ ςº¼¬ËÁ‚Þvµŵ&ÆùyÆ ´ ÀÁ‚ À vƘµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÕ
öpèv÷&ïÒÁƼÀtº¼½Ë¬¾Á‚»M¬¾Á‚Þ j<Sï
j<Sï&¿tÉnÁõÏ(À½Ë¬¾Á‚»bÀoÄÆùb׬¾¿EÉn½¾½ËØڊ¹bº8ÏMؒÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁsÕ
³ ¹ׂ¬¶¿tÉn½m½Ë¬¾Á‚»Šµ˜ÉbºÃÀÀEÉbµÃØvÐPØb¹µÅ  ñŵñÆ°µÃÉiØÚPðæÑMÀtÀÉb½¾µÃ¹Â&Û ¤C*©Ró‚Úz· ´ Àtº¼*À ¤C*©Ö¬¶µ8Æ ´ À¬¶Ä
¹nÙÆ ´ À’¹nÆ ´ Àtº¦ºÃÀoµÎ¹łºæ¿ÀbÕ 6 ¹ºÀ ‚ÉbÌ$×½ËÀÚm¬ËÙ¸Øb¹ÅBÉbºÃÀ£º¼ÀوÀEºÃº¼¬¾Á‚Þ-ÆÃm¹ jNS"ï çµdbâŠÚmØb¹PÅ  ñÅzµñÆ
·8º¼¬ÔƼÀõðæÑMÀtÀÉb½¾µÃ¹ j&dbâbó‚ÚŠÉnÁzđ̣ÉiØMÏzÀÉ$½¾¬ÔÆÃÆý¾ÀÁ‚¹nƼÀ°¹bÁõ· ´ ɀ>Æ j<db⬾µ¸ÉbÏz¹ŊÆEÕ
ïßÙعbÅõÉnº¼À ½¾¬¾Á‚»M¬ËÁ‚ÞyÏ(ÀtعbÁÂÄ‘Æ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÚ¬ËÁ¿t½ËÅzĊÀ Æ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ƸÉbµ·&Àt½¾½@Û°ðæÑMÀtÀÉn½¶µÃ¹
¢2`°&ï j<dbâbó‚ÚM·ÈÀEºÃ*À ¢2`°ïÈØb¹bźÈÆæÉnº¼ÞbÀtÆ8µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÕ
öˆï$×zÀEº¼µÃ¹bÁzÉn½¾½ËØ ÅµÃÀÉnÁ¤¬¾¿t¹bÁ¤¬ËÁ#ׂ½¶Éb¿tÀ-¹nÙðæÑMÀtÀÍ˜½¾µÃ¹ó X8ﺼÀE¿¹ÌyÌ$ÀEÁÂĤĊ¹b¬¾Á‚ÞÖÆ ´ À
µ¼ÉnÌyÀbUÕ aŵñƸ̣Éb»bÀ ¹bÁ‚Àł×k[Õ ¬ËÁÂÀ½Ë¹M¹b»Šµ&½¾¬Ë»*À S ^ SK·8¬ËÆ ´ É£¿t¬Ëºæ¿½¾ÀÉnº¼¹błÁÂđ¬ÔÆoÕ ÷
£ ¹€· Ċ¹£Øb¹ÅÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁ j<Svï :°ä¸¹bÆ8Æ ´ Àµ¼ÉnÌyÀ°·ÉiؑÉbµÌ£Én×zµ8Énº¼ÀÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁ‚ÀoďÕ
³ ¹yÌ£Én»À É$Á‚ÀE· ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁ¹nÙÉ jNSï55Ú  ñÅzµñƘµÎƼÉbºÎƸɦÁ‚Àt· j<SïÀEÁvÆú¼ØbÕ ³´ ÀtÁõ½¾¬ËÁ‚»‘Æ ´ À
Á‚ÀE· ÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁ‘ÏzÉb¿æ»£Æ¼¹yÆ ´ À¹½¾ÄÚ‚ÉbÁÂÄÊv¬¶¿ÀÊÀtºæµÃÉÂÕ
ïßÙPØb¹ŝÀtÊÀtºو¹b½¾½Ë¹€·²É’½¾¬¾Á‚»õÆù’Æ ´ À$¹b½¶ÄÊbÀEº¼µÃ¬Ë¹ÁsÚÂÅÂ×(ĂÉnÆÃÀ¦Æ ´ À$½¾¬ËÁ‚»õƼ¹‘×(¹b¬¾ÁÆ Æù‘Æ ´ À
Á‚ÀE· ÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁsÚM· ´ ÀEºÃÀEÊbÀtº&Æ ´ À½Ë¬¾Á‚»Rî µ¸µÎ¹łºæ¿À ¬¾µEÕ
ïßÙýØb¹bÅõÞbÀtƘÉ$½Ë¹Á‚Þ’¿ ´ Én¬¾Áõ¹nÙDÊbÀtºæµÃ¬Ë¹ÁµtÚMعbŝ¿tÉbÁׂłÆÉbĂìÔƼ¬Ë¹ÁÂÉn½ÁÂÉiÊM¬¾ÞÉnÆì¾¹bÁõ¬ËÁŠÙˆ¹ºÎÐ
̣ɀƼ¬Ë¹Á’ÏMØ¦Æ ´ À˜½¾¬¾Á‚»ŠµñÐDØb¹ő¿tÉbÁ’·8ºÃ¬ËÆÃÀ ó 6 ¬¾º¼µÎÆPÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁsDÚ jç XŠÓmÉbµÎÆPÊbÀEº¼µÃ¬Ë¹ÁsÉÚ j¸àtZç XÓmɀÆÃÀoµñÆ
ÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁs/Ú jDç âbóÂÕ £ ¹€·ÈÀEÊbÀtº&Øb¹Å½¾¬¾»bÀbÕ
͸ÁÂÄÆ ´ ɀÆoî µ8¬ËÆ8و¹bCº jNSiï h ³´ ÀtØõÉnº¼ÀÊÀtº¼Ø‘µÃ¬ËÌyׂ½¾Àbڊº¼ÀEÉb½Ë½¾ØbÕ
"ð ;˜Ñ‚ó<Ð ;C=È/Ñ =È>Í ;¸Ç £
;8ÀEµÃÀEÉbº¼¿ ´ ×ÂÉnÞÀEµ£ÉbºÃÀ-½¾¬Ë»¯ À jNSï5ÚýÏ‚ÅŠÆ£Æ ´ ÀtؤÉnº¼Àõ×zÉnºÃÆ춿ł½¶Énº¼½ËاÉbÏz¹ŊƣºÃÀoµÎÀoÉnºæ¿ ´ ¬¾Á‚Þ
µÃ¹bÌyÀ°×‚ºÃ¹ς½¾ÀtÌŵì¾Á‚Þy¹nÆ ´ Àtº8×(Àt¹b×½ËÀî µ¸¿t¹bÌyÌyÀtÁvƼµEÕ
j<Sï8Énº¼À͘Óå RÍ m Ñ SE;8vï ¢ ïñä˜ÍÓ Æ¼¹ LS é ZÕ ;˜Ñ-¬¶µ˜ÍÓbå¢RÍ °9Ñ Í¬Ñ =(?Z¹b¦Á S 阳 Ð
ÑM@ï ?E=g;C=È/Ñ =È>Í ;¸Ç £ Õ
³´ Àtº¼ÀÖ¬¾µÉ ς¬ËÆ-¹bÙ$É Ï‚½¾Å‚º-ÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁ!Æ ´ ÀEÌõÕ ¹bÅ!·8¬Ë½¾½ ´ ÉiÊÀ>Æù# À MÀEº¼¿t¬¾µÃÀ عbłº
¹€·8Á  ñÅÂĂÞbÀtÌyÀEÁÆoÕ ³´ Àtº¼À¦ÉbºÃÀ¦ÏzÀtÆÎÆÃÀEº°Þbł¬¶ÄŠÀt½¾¬¾Á‚ÀEµ¹ł½¶Ä·8ºÃ¬ËÆÃÀڏςŊưï5î Ì ¬¾Á¢É ´ łºÃº¼ØbÚ
ĂÉbÌ$Ìy¬ËÆEÕ
ï&µ ´ ¹ł½¾ÄõĊ¬¶µñƼ¬ËÁÂÞbł¬¶µ ´ ;˜Ñ‘Ùˆº¼¹bÌ ;>= 6 öpºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀo÷Õ
;C= 6 ¬¶µ&Øb¹bźP¹€·8Á£Á‚¹bÆÃÀEµEڊɀÆÃƼÉb¿ ´ ÀEÄ$Æà ¹ S >ä =˜ÚvÉbÁÂPÄ S >ä =gS ä˜DÓ $DÚ ;C= 6 =(;C=Èä <Ç =¸Õ
6 łºÃÆ ´ Àtº¼Ì$¹ºÃÀCÚ ;C= 6 ¿¹ÌyÀEµ’¹ŊƑ¹bÙɀÆÎƼÀtÌy׊Æ浒Ƽ¹ é !ä ?!=&;˜Ñ ³ ͘>ä ? Í ¢ 0ï V!=Pä
;C= 6 =&;C=Pä°<Ç =¸Õ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ Yâ ä
͸ϵÎÆúæÉb¿ÆÌ$¹ŠÄŠÀE½¾µÆ ´ ɀưو¹bº¼Ì ¬¾Á¢Ø¹błº°Ìy¬ËÁzÄ Ï(ÀE¿EÉnŵÃÀ¦¹bÙÈɯ;C= 6 µ ´ ¹ł½¾Ä¢Ï(À$¬¾Á¢É
j<Sï£ö@ÉbµÉbÁ§ÉnºÃÆ춿ł½¶É€Æ¼¬Ë¹Á ¹nٸعbłºÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµæ÷5Õm&ÅŠÆ¦Æ ´ ÀõɀÆÃÆÃÀtÌy׊Æ$Æù¢ÄŠÀE¿tØv× ´ Àtº¦Æ ´ À
º¼ÀوÀtº¼ÀtÁz¿À ¬ÔÆæµÎÀE½ÔÙýÞb¹MÀoµÈ¬¾ÁvÆù;C= 6 Õ
&ŊÆ2;Ñ-¬¾µ˜Ùˆ¹bº· ´ ÀtÁ Øb¹bÅ>ÉbºÃÀÏz¹łÁ¿¬¾Á‚ÞÏÂÉb¿æ»-ÉnÁÂĝو¹bºÃÆ ´ Ï(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ>Ìł½ËÆì¾×‚½¾À¦º¼ÀÙÿÐ
Àtº¼ÀtÁz¿ÀEµEڊÉnÁÂÄõعbÅ ´ ÉiÊbÀ°É¦ÆúæÉn¬¾Á¹bÙmÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆÞ¹b¬¾Á‚ÞÂÕ
³´ À°ÆìËÆý¾À¹nÙÆ ´ À*;˜ÑºÃÀ ¨ÂÀE¿Ƽµ&Æ ´ À°ÆúæÉn¬¾Á¹bÙkÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƸÞ¹b¬¾Á‚Þ$¹bÁsÕ
ïÒÁµì¾ÄŠÀ¹bÙÉbÁ¯;ÑRڂØb¹Åº¼ÀوÀEº&Æù’µÃÀtÊbÀEº¼Éb½o;C= 6 î µtÕ
ïßƘ¿tÉbÁÏ(ÀÉbµ&و¹ºÃÌ£Én½¹º8¬ËÁ‚Ùˆ¹bº¼ÌyÉb½sÉbµØ¹błºÁ‚ÀEÀEõ8ÌyÀEÀÆEÕ
ïßÙØb¹Å Énº¼À ·8º¼¬ËÆì¾Á‚Þ ÉbÁ ;˜ÑRÚςłÆ-Ċ¹Ásî Æõ·ÉnÁvƑƼ¹ ÆæÉn»À>Æ ´ À Ƽ¬ËÌyÀ¢Æù ¿t¬ÔƼÀ¢Ø¹błº
º¼ÀوÀtº¼ÀtÁz¿ÀEµEÚZToÆ ´ ɀÆoî µ˜¹b»€ÉiØTMÕU¹ŝºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀ Æ ´ ÉnƘØb¹Å-¿EÉnÁ-¹bÁ½Ëؽ˹M¹b»Mł×-½¶É€Æ¼Àtº¸· ´ ÉnƘØb¹Å
·8º¼¬ÔƼÀbÕ&ŊƵùbÌyÀƼ¬ËÌyÀEµEÚ‚Æ ´ ɀÆoî µ˜Á‚¹nÆØb¹bź¸×‚Å‚º¼×z¹vµÎÀ<Õ ¹bÅsî ºÃNÀ  ñÅzµñÆÆú¼Øv¬¾Á‚ޣƼ¹£ÀEµÎƼÉbς½Ë¬¶µ ´
É$½Ë¬¾Á‚À¹bÙkÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆoÚ¿¬ËƼÉnÆì¾¹bÁµÏ(ÀĂÉbÌ$ÁÂÀEďÕ
¹bÅ>Ñ ³ ïñÓmÓ¢·ÉnÁvÆÆà ¹ `L=&=(j Æ ´ ÉnÆ8×ÂÉn×(ÀtºoÕýïßƸ¬¾µ8ÉyʀÉb½Ë¬¶PÄ ;ÑRÚŠÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ º¼¹bÅÂÞ ´ Õ
ïßÙØb¹Åõ½¶É€Æ¼Àtº˜¿EÉnº¼ÀÉnÏ(¹bŊƬÔÆ Ì$¹ºÃÀÚÂÉnÁzÄ-·&ÉbÁÆ8Ƽ¹‘ÉbÄÂÄõÆ ´ Àوł½Ë½¿¬ËƼÉnÆì¾¹bÁµEÚÂعbŝ¿tÉbÁ
 ñŵÎƘ·8º¼¬ÔƼÀ°Æ ´ ÀEÌ ¹Á-Æ ´ À×zÉn×(Àtºoڂ¹bº¸Ì£Éb»bÀÉyÁ‚ÀE· ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁõ¹nÙÆ ´ À ;˜ÑRÕzå ´ ɀƼÀtÊbÀEº¸Øb¹Å
½¾¬Ë»ÀbÕ
;C= 6 кÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ
;8ÀوÀEºÃÀEÁ¿À ×ÂÉnÞ¬ËÁÂÉnÆì¾¹bÁ¤¬¾µµÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þ ï5î ÊbÀ>Éb½Ëº¼ÀEÉĊاÆæÉn½¾»bÀoĤÉbÏz¹ŊÆEÕ ;8ÀEÌ$ÀEÌÏ(Àtº
Æ ´ ɀƸ¬ËƸ·È¹ºÃ»Šµ&ÏÂÉbµÃ¬¶¿tÉn½¾½¾Ø£½Ë¬¾»bÀ Æ ´ ¬¾µEÛ
öpµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæC÷ ;C= 6 öˆº¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿*À ç$÷ßÐ5öˆº¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿À°×ÂÉbÞbÀµÃ¿ ´ ÀtÌyÀo÷ÒÐæöp×ÂÉnÞÀ ÁMł̦ÏzÀEºæ÷
ÑM¹õو¹bº°À ‚ÉbÌ$×½ËÀÚs¬ÔÙ&Øb¹Å ·8º¼¹nÆÃÀ¦Æ ´ ºÃÀEÀ$×zÉnÞbÀoµ˜¹bÙÈÁ‚¹bÆÃÀoµ°· ´ ¬Ë½¾ÀyºÃÀoÉbĊ¬¾Á‚ÞõÉÏ(¹M¹b»¹Á
Æ ´ À丹M¹µÃ× ´ ÀEºÃÀÚvعbłºÆ ´ º¼ÀtÀ°×ÂÉnÞÀ°ÁvÅÂÌÏ(ÀtºæµÌ$¬¾Þ ´ Æ8½¾¹v¹»’½¾¬Ë»ÀbÛ
¼ CF8h­³· m X ( 8 8k‰lk ½ ( m
¼ CF8h­³· m X ( 8 8k‰lk ½ ( <
¼ CF8h­³· m X ( 8 8k‰lk ½ ( X
³´ É€Æ ¬¾µ‘ð ¢2`°ïñóyو¹º‘ ð ¢ ½Ë¹ÏÂÉnR½ `°Á‚¹€·8½ËÀoĊÞbÀïÒÁ‚Ùˆº¼ÉµñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼ÀEóÂÚ"ð ;>= 6 àEèóyÏzÀE¬ËÁ‚Þ‘Æ ´ À
Eà ènÆ ´ º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀȬËÁ¦Øb¹ÅºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµk½Ë¬¶µñÆoڏðÎïÃï5Õ çzÕ Íó¸ÌyÀEÉbÁ‚¬ËÁÂÞðÃ×ÂÉnºÃÆRdŠÚn¿ ´ Én׊ƼÀtºçÂڀµÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á
͘óÂڂÉnÁÂÄÖà£öˆ¹º£ðdb󹺣ðÃèbóv÷Ï(Àt¬¾Á‚ޣعbłº&Ûæø %D×ÂÉbÞbÀ ÁvÅÂÌÏ(ÀtºoÕ
ïÈ·ÉnÁvÆÆù£µ¼ÉiؑµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ$¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆ ´ Àtº¼ÀbÛ
ï 6 Í ³ ͘Óm-Ó j<S°Ñ‚ÑM@ï AÓ =¸/Ú a é Ñ ³ `L=(=(j,LS é ; 2ä S ³ =Èёïñ­ä LS é ;­CSLSE`Ñh
ïßÙÂØb¹łºÏz¹M¹b»°Ï(Àt½¾¹bÁ‚ÞvµsƼ¹Ø¹bÅsڀÉbÁÂĬËÆ ´ ÉbµɸÞbºæÉnÁÂÞbÀtºoÚEÆ ´ ÀEÁÏMØÉn½¾½ÌyÀoÉnÁµEڀÞbºæÉnÁ‚ÞÀtºÃÐ
¬¾òtÀ¬Ë5Æ hïßÆoî µ )Y/Ï(¹M¹b» hïßÆoî ½¾½sÏ(À·È¹ºÎÆ ´ kSE;C=¤ÆùyØb¹Å-¬ÔÙDØb¹Åõ×ÂŊÆ LS é ; Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
¬¾Áõ¬ËÆEÕ ³´ ɀÆoî µ¸· ´ ɀƘÉyÞº¼ÉbÁ‚ÞbÀEº&¬¶µ ³ £ =(;C=¤Ùˆ¹ºEÛPÑM¹yÆ ´ ɀÆØb¹bÅ-¿tÉbÁ-·8ºÃ¬ËÆÃÀ¬¾Á-¬ÔÆoÕ&ÑM¹’ÄŠ¹
µÃ¹ÂÕ8åֺìËÆÃÀ¦¬ËÁ>عbłº˜Ïz¹M¹b»ŠµEÚz· ´ ÀtÁ‚ÀEÊbÀtºØb¹Å>¿tÉnÁÞÀÆÉi·Éiؑ·8¬ËÆ ´ ¬ÔÆoÕ丹‘Á‚ÀtÀoÄ-Æù»bÀtÀE×
×ÂÉb×zÀEº¦¬¾Á عbłº¦Ï‚¬¾ÁÂĊÀtºæµ$· ´ ÀtÁ Øb¹Åsî ÊÀÉb½Ëº¼ÀEÉĊØBÞb¹nÆ$¬ÔÆ£Ï(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ Øb¹łºÏ(¹M¹b»§¿t¹€ÊbÀtºæµEÕ
͘!ä ?,Øb¹ŢĊ¹Ásî Æ ´ ÉiÊbÀ¦ÆùÄŠ¹ÉnÁM؝À Š×(ÀtÁµì¾ÊbÀy½Ë¬¾Á‚»M¬¾Á‚Þ-¹b×(ÀtºæɀÆì¾¹bÁkÕ$ÑM¹õÆ ´ Àtº¼À$عbÅ¢Þb¹ÂÚ
Æ ´ ¹µÃÀ°ÉbºÃÀ°Ì¦Ø£Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ¹bÁÆ ´ Ạ̀ɀÆÃÆÃÀEºEÕýï5î ÊbÀµ¼Én¬¶Ä‘¬ËÆEÕ
ö@ÑM¹ÌyÀ×zÀE¹bׂ½¾ÀÉnº¼Àº¼Àt½¾¬¾Þb¬¾¹bŵÉnÏ(¹błÆ8Æ ´ ÀE¬Ëº8Ï(¹M¹b»ŠµtÕÍ ´ ·ÈÀE½Ë½:Õ ÷
`°ÀtÀEצعbłºDÁ‚¹bÆÃÀEµ¹Á¦· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtºD¬¶µÎÁkî Æý¹bº¼¬¾Þb¬¾ÁÂÉn½vÆù°Ø¹bŬ¾Á ´ Àtº¼Àb3Õ &¹v¹»Šµtڀ¬¾ÁvÆÃÀtº¼ÊM¬ËÀE·¸µtÚ
Á‚¹bÆÃÀEµ¹Á×(Àt¹ׂ½¾ÀbÚŠÆ ´ ÀÏÂÉb¿æ»Šµ&¹nÙDςłÏÂς½ËÀÞÅ‚Ì ·8ºæÉn×Â×zÀEº¼µEÚM½ËÀtÆÎÆÃÀEº¼µEڊ· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºoÕ
S»€ÉiØbAÚ ;>= 6 ¬¾µĂ¹bÁ‚ÀÕ ³´ À ´ Ébº¼Ä‚ÀEµÎÆ×ÂÉnºÃÆÉnÏ(¹bŊµÆ ;C= 6 ¬¾µ°Æ ´ À’×ÂÉbÞbÀ£ÁMł̦ÏzÀEºÃ¬¾Á‚ÞÂÕ
Í8ÙÿƼÀtº8Æ ´ ɀÆoڂ¬ËÆEî µ8¹bÏMÊM¬Ë¹ŵ&· ´ ɀÆƼ¹’ÄŠ¹ÂÕ
j(a$(Ð jPºÃY¹  ñÀE¿5Æ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ bâ ã
³´ À!j&aµÃÀtÞbÌyÀEÁÆȬ¾µÈ· ´ Àtº¼À¸Ø¹bÅy»bÀEÀt×£Á‚¹bÆÃÀEµÆ ´ ÉnÆ ´ ÉiÊÀÆù$Ċ¹·8¬ËÆ ´ عbłº׺ùY ñÀE¿5ÆæµtÚ
ù p°üˆû¬ )P%" on ü<# €þ>Û±Ìü0øi.Ç #ü@øù üˆû¬tþø '†ø„Ù
ïßÙýØb¹bŝÉbºÃÀ°Þb¹¬ËÁÂަƼ¹£ÏzÀ·È¹ºÃ»M¬¾Á‚Þy¹bÁÉyׂº¼¹$ ñÀE¿Æو¹bº˜µÃ¹bÌyÀ°Æì¾ÌyÀbÚzÌyÉb»bÀ°¬ËƘ¬ÔÆoî µ˜¹€·8Á
µÃłÏ/ ñÀE¿ÆEÕ=öpïßÆEî ½Ë½8ׂº¼¹bÏzÉnς½¾ØBÏzÀõׂº¼ÀEĊ¹Ì$¬¾ÁÂÉbÁƼ½ËØ-jNSï5Ú·8¬ËÆ ´ ÉBÇ ´ ºÃ¹Á‚¹¢µÃÀtÞÌ$ÀEÁvÆEÚÉnÁzÄ
Ì£ÉnÁMؑµÎÆúæɀƼÀtÞbØ£Á¹nÆÃÀoµtڂɵ·ÈÀE½Ë½:Õ ÷
&ŊÆm¬ËقØb¹Å ´ ÉiÊbÀPɘµÎÌ£Én½¾½vׂºÃ¹Y ñÀE¿ÆsÆ ´ ÉnÆEÚi·&¹bÁsî ÆkÆæÉn»bÀPÌ$¹ºÃÀÆ ´ ÉbÁè€Ðñâ8µÎ À 4vłÀtÁ¿tÀEµEvÚ  ñÅzµñÆ
»bÀEÀt×õÆ ´ ÀÁ‚¹nƼÀEµ¸Ùˆ¹bº¸¬ËÆ·8¬ËÆ ´ ¬¾ÁØb¹łº˜µÃłÏ/ ñÀo¿5ÆEÚRÉnÁzĽ¶ÉnÏ(Àt½kÆ ´ ÀEÌ ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À j&a‘µÃÀtÞÌ$ÀEÁvÆ
¬¶ÄŠÀtÁvÆì BÂÀEºEÕ
ïPЬ¾ÁÂĊ À
ÑM¹bÌyÀ Æì¾Ì$ÀoµtÚØb¹Åsî ½¾½ ÏzÀ¢½Ë¹M¹b»M¬¾Á‚Þ§Ùˆ¹ºÍÓkÓZ¹nÙØb¹łº’Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ¹bÁ ɧ×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶Énº
µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÕ
ïßÙÈعbŢĂ¹‘Æ ´ ɀÆoÚsØb¹Ṣ̌Éi؝ºÃÀE×zÀoÉ€Æ Æ ´ À£µÃÀEÉbº¼¿ ´ ÉbÞÉb¬ËÁ>¬¾Á¢Æ ´ À$وŊƼłºÃÀÕå ´ Ø>Þ¹’Æù
Én½¾½RÆ ´ ɀƸ·&¹bº¼»(ڊCÍ ¢°Í˜ïñ!ä :
ÑM¹· ´ ÉnưعbÅBĊ¹-¬¾µØb¹bÅB¿tÉ¿ ´ À¦Æ ´ À£º¼ÀEµÃł½ËƼµ°¹nÙØb¹łº°½Ë¹M¹»vÅÂ×sÕ ³´ À£ïÒÁÂĊ À ¬¶µ°Æ ´ À
ׂ½¶Éb¿tÀƼ¹£ÄŠ¹£¬ÔÆoÕ
ïȺ¼ÀE¿t¹bÌyÌyÀtÁÂÄõÌ£Én»M¬¾Á‚Þ£Éyׂº¼¬ËÁvÆÃÀEºÆÃÀEÌ$×½¾ÉnÆÃÀو¹º8¬ËÁÂĂÀ -×ÂÉnÞÀEµEڊ»bÀtÀE×‘Æ ´ ÀƼÀtÌyׂ½¶É€ÆÃÀ
ׂº¼¬ËÁvƼ¹bŊÆæµk¬¾Á$ÉbÁ¬¾ÁŠÙˆ¹bº¼Ì£Én½DðÎς½¶ÉnÁ» ×zÉn×(ÀtºæµÃó˜¹bºDó€ÆÃÀEÌyׂ½¾ÉnÆÃÀoµÃóµÎÀo¿5Æì¾¹bÁ¦¬ËÁ¦Øb¹łº¿t¹bÌyÌy¹bÁŠÐ
µÎÆùbº¼ÀϬËÁÂĂÀtºoÕ ³´ ɀư·ÉiØbÚRØb¹ŠĊ¹bÁkî Æ ´ ÉiÊÀÆùõ»bÀEÀt×¢ÌyÉb»M¬ËÁ‚Þ‘Æ ´ ÀoµÎÀ$Æ ´ ¬ËÁÂÞµ ¹€ÊbÀEºÉnÁzÄ
¹€ÊbÀEºEÕ&öp䘹nÆÃÀÛ ³´ ¬¾µP¬¾µµÃ¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞÆ ´ ɀÆPï ´ ÉiÊÀ¸Eä S ³ Ċ¹bÁÂÀ¸Ì؊µÃÀt½ËÙñÚbςŊÆ&ÏzÀE½Ë¬¾ÀtÊÀ¸·&¹bł½¶Ä
Ï(ÀÈÉ8Þ¹v¹ŠÄ°¬¶ÄŠÀEÉÂAÕ jDÀEº ´ Éb×µ· ´ ÀEÁï×‚ÅŠÆÆ ´ ¬¾µm¹bÁ‚½¾¬¾Á‚ÀbڀÉn½¾¹bÁÂÞ8·8¬ÔÆ ´ Éb¿E¿¹Ì$×zÉnÁMØM¬ËÁ‚Þو¹ºÃÌ£ÉnÆ
×ÂÉbÞbÀEµEÚMï5î ½¾½sÌ£Én»ÀÉnÁõ¬ËÁÂĂÀ õɵ·ÈÀE½Ë½:ڊ¬¾ÁõÏ(¹nÆ ´ àÐß×ÂÉnÞÀ ÉbÁÂÄènÐ:×zÉnÞbÀو¹bº¼Ì£É€ÆoÕ ÷
³ ¹£µÎƼÉbºÎƘÉbÁ¬¾ÁÂĊ À ‘Ùˆ¹bº¸ÉyµÃÌ£Én½¾½sµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÚ  ñŵÎƘĊ¹$Æ ´ ¬¶µEÛ
¸ ¢ ÀtƘÉ$ς½¾ÉbÁ‚»‘׬ËÀo¿À°¹nÙDºÃŽËÀođ×ÂÉb×zÀEºEÕ
¸ åÖº¼¬ÔƼÀðÎïÒÁÂĊ À ‚ó$ÉnÆÆ ´ À°Æ¼¹b×sÕ
¸ jPŊÆ8Æ ´ À½ËÀtÆÎÆÃÀEº¼µ8͸@Ð © ¹Á‘Æ ´ À½ËÀtÙÿÆEÕ
丹€·ÚD· ´ ÀEÁ‚ÀtÊÀtºØ¹bÅ µñÆæÉnºÃƦÉ>µÃÀEÉbº¼¿ ´ و¹bº¦É>µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEÚDׂł½¾½È¹ŊÆÆ ´ À‘¬¾ÁÂĊ À Bµ ´ ÀtÀtÆEÕ
åֺìËÆÃÀÚbïñœä Ó é =¤öpÏzÀo¿tÉbŵÎÀ8عbłºµÃÀEÉbº¼¿ ´ ·È¹º¼Ä¦¬¶µÉõðλbÀE؊ó÷5ÚnÆ ´ À¸µÃÀEÉbº¼¿ ´ ·È¹º¼ÄÚ>ä =[¤ ³
Æù$Æ ´ À½ËÀtÆÎƼÀtº8Æ ´ ɀÆ8Æ ´ À·È¹º¼ÄµñÆæÉnºÃƼµ·8¬ËÆ ´ Õ
ÑM¹’Ùˆ¹º˜ À ŠÉbÌyׂ½ËÀÚz¬ËÙï5î Ì ½¾¹M¹b»M¬¾Á‚Þ’¬¾Á>ÌØ>ÑM¹Š¿¬¶Én½mïñĊÀt¹½Ë¹ÞbØõµÎł¬Ï  ñÀE¿5Æو¹bºÀtÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁÂÞ
´ ÉiÊM¬¾Á‚ÞÆù$Ċ¹·8¬ËÆ ´ ðÃ͘ÁÂÉnºæ¿ ´ ¹nÐñÑM¹Š¿¬¶Én½¾¬¶µÎÌ£ó‚Úbï5î Ì,Þ¹b¬¾Á‚ÞÆù¦×‚ÅŠÆ&Æ ´ ÉnÆ&·&¹bºæÄyÁ‚ À vÆÈÆù¦Æ ´ À
½¾ÀÆÎƼÀtº£ð¼Í˜ó‚Õ
³´ ÀtÁ’µÎƼÉbºÎÆعbłºµÃÀEÉbº¼¿ ´ ÚnÏzÀEÞb¬¾Á‚Á‚¬¾Á‚Þ¹€ÊbÀEºDÆ ´ !À ¦SÇÕnïßُØb¹ÅyĂ¹bÁsî UÆ BÂÁÂÄy· ´ ÉnÆPØb¹Å
Énº¼À£½¾¹v¹»M¬ËÁ‚Þ-و¹º‘.ö kSÇZÌ$¬¶µ¼µ¼÷ÚkÆ ´ ÀtÁ§Ø¹bÅBÌ£ÉiØ ´ ÉiÊbÀyÆù¢µñÆæÉnºÃÆÞb¹b¬¾Á‚ޝ×ÂÉbÞbÀ£ÏMØÖ×ÂÉnÞÀ
öˆÞÀtÁ‚ÀEº¼Éb½Ë½¾Ø ´ Ébׂ×(ÀtÁµ· ´ ÀtÁBØb¹ł*º ¦SÇ1¬¾µÃÁsî Æł×ÖÆù>ĂÉnÆÃÀÕ ÷#åÖº¼¬ÔƼÀyÆ ´ À’º¼ÀEµÃł½ËƼµ£öˆÆ ´ À
ð ´ ¬ÔÆæµÃóv÷ÈɵØb¹Å BÂÁzÄ‘Æ ´ ÀtÌ-Õ ³´ ÀEÁ-ׂŊÆ8Æ ´ À¬ËÁÂĂÀ ×zÉnÞbÀ°ÏÂÉ¿æ»RÕ
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$ÀoµDÆ ´ À¸×ÂÉnÞÀØb¹bÅy·&Àtº¼À½Ë¹M¹b»M¬¾Á‚Þ و¹bºoÚb·ÉbµÃÁsî ÆÀtÊbÀEÁy¬ËÁ$Æ ´ À˜µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿5Æ h ³´ ɀÆoî µ
¹b»€ÉiØÕ˜å ´ ÀEÁ Øb¹9Å BÂÁÂÄ>Æ ´ À$×ÂÉbÞbÀbÚ(½¾¬ËÁ‚»õƼ¹¬ËÆوº¼¹bÌ Æ ´ À$µ¼ÉnÌyÀ¦¬ËÁÂĂÀ Øb¹Å µñÆæÉnºÃÆÃÀoÄ-Æ ´ À
µÃÀEÉnºæ¿ ´ وºÃ¹Ìõ<Õ ¹łº¸Ï‚ºæÉn¬¾Á¬¾µ˜ÌyÀEµ¼µÎØÕ ³´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»õµÃ؊µñƼÀtÌ ¬¾µ¸Ì$ÀoµÃµÃØbÕïßÆoî Eµ ¢*SLSE?Ú
¬ËÆEî µ é ¬Ñ = 6Dé ÓPÚz¬ËƘèå SE;C`ÑRÚÂÏÂŊÆ×ÂÉbºÎƹnÙDÆ ´ ÀºÃÀoÉbµÃ¹bÁ-¬ÔÆ ·È¹ºÃ»Šµ8µÃ¹’·&Àt½¾½k¬¶µ¸Ï(ÀE¿tÉbŵÃÀ¬ÔÆ
³ S WÓ =&;¸Í ³ =È¦Ñ =(;>;SE;ÑRÕPöˆïßÙ8عbÅBĊ¹bÁsî ÆƼ¹b½¾ÀtºæɀÆÃÀyÀEºÃº¼¹bºæµtڏعbÅ Énº¼ÀyÞb¹¬ËÁ‚Þ-Á‚¹€· ´ Àtº¼À
·8¬ËÆ ´ Æ ´ ¬¶µ¸Éb½Ë½:Õ ÷
&Ø‘Æ ´ À·ÉiØЬ¾Á>¿tɵÎÀïÈو¹bº¼ÞbÀtÆ8Æù’ÌyÀEÁƼ¬Ë¹Á-¬ÔƘ½¶É€Æ¼ÀtºoÛPïßÆoî µ˜Þb¹M¹ŠÄ‘Ƽ¹ ´ ÉiÊbÀÉbÁ-¬ËÁÂĂÀ
½¾¬Ë»À-Æ ´ ¬¶µyو¹bº LS é ;Ï=Èä ³ @ï ;C=]䘹nÆÃÀEÏz¹M¹» µÃØMµÎÆÃÀEÌ-Úɵ£·&Àt½¾½@ËÕ `°ÀEÀt×¤Æ ´ À>ïÒÁÂĊ À ¤É€Æ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ âá
Æ ´ ÀyوºÃ¹ÁƹbÙ&عbłº¿t¹bÌyÌy¹bÁŠÐÒµÎÆùbº¼À$ς¬ËÁzĊÀtºoՑÓs¬¾Á‚»¢·È¹º¼Ä‚µ Ƽ¹>µÎÅÂÏ/ ñÀE¿Ƽµ Æ ´ ɀÆÆ ´ ÀtØÖÉnº¼À
وÀEÉnÆÃłº¼ÀEĬ¾ÁsÕ
¹bŝ¿tÉbÁµñÆæÉnºÃÆ·8¬ËÆ ´ ¹Á‚À×ÂÉnÞÀbڊςłƘÉbµØb¹ÅõµÃÀEÉbº¼¿ ´ ڂÉnÁÂÄõÉbµØ¹błº¸µÃł/Ï  ñÀo¿5ƸÞbº¼¹€·¸µEÚ
Øb¹ÅÌ£ÉiØ£Á‚ÀEÀEÄÆù£ À Š×ÂÉnÁÂđÆù£É£ènÐ:×ÂÉbÞbÀ¬ËÁÂĂÀ Õ
abÅzµñƸÞ¬ËÊÀÀoÉb¿ ´ ½ËÀtÆÎÆÃÀEº8Æ ´ ºÃÀEÀ ½¾¬¾Á‚ÀEµEÕ
ÑMØMÌÏ(¹b½¶µÉnÁÂÄ¢ÁMłÌÏ(ÀtºæµEÛïׂŊÆÁMłÌÏ(ÀtºæµɀÙÿƼÀtº ©ՏïÉb½¾µÃ¹õׂŊÆÉn½¾½ýµÎØM̦Ïz¹½¾µ°É€ÙÿƼÀtº
Æ ´ À¸ÁMłÌÏ(Àtºæµt3Õ ?Àt×(ÀtÁÂĊ¬¾Á‚Þ¹ÁyØb¹bźPµÎØM̦Ïz¹½ÂµÎ؊µÎÆÃÀEÌõÚØb¹Å$Ì£ÉiئÏzÀ˜Ébς½¾ÀÆÃL¹ BÂÁzģɰ·&ÉiØ
Æù$و¹ºÃÌ É ´ Ébµ ´ »ÀtØ öp×zÀEº ´ Én×µ¸Éy¿t¬Ëºæ¿½¾Àbڊ¬ËÙ ´ Én½ËÙعbłº8µÃØMÌÏ(¹b½¶µ¬ËÁMÊb¹½ËÊÀÉ$¿t¬Ëºæ¿½¾Ào÷ڂØb¹Å
Ì£ÉiؒÁ‚¹bÆEUÕ abÅzµñƸ×ÂÉbºÎÆ8¹bÙmÆ ´ À°Æú¼¬¾¿æ»‘¹nÙĂÀEÉn½¾¬¾Á‚Þy·8¬ÔÆ ´ µÃØMÌÏ(¹b½¶µtÕ
³´ ɀÆoî µ¸¬ÔÆ8و¹º8¬ËÁÂĂÀ ŠÀEµEÕ
Ç ´ Æ8Ð&Ç £ =PÍ ³ Ñ £ =(= ³ oÑ h
Ç ´ ÀEÉnƘµ ´ ÀtÀÆæµ8Énº¼À°Þbº¼ÀEɀ Æ h
ï&Ă¹¦Æ ´ ¬¶µ¸É$½Ë¹bƸ¬ËÁ-ÌØ¿¹bÌyׂłÆÃÀtº8Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEÕ
¹bŠƼÉn»ÀØb¹łº˜Ìy¹vµñÆ°¿¹bÌyÌy¹bÁ½ËØ-ŵÃÀEĝ׬ËÀo¿ÀEµ¹nÙ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹ÁsڏÉnÁÂ9 Ä B‚ÆÆ ´ ÀtÌ Éb½Ë½
¹bÁvƼ¹ɑµÃ¬¾Á‚Þb½¾À¦¿ ´ Àoɀưµ ´ ÀEÀÆo!Õ ¹ŠŵÃÀ¬ËÆ°Æù·È¹ºÃ»õ·8¬ÔÆ ´ ÕïßÆ°·8¬Ë½¾½DׂºÃ¹ÏÂÉnϽËØõÏzÀ ´ ¬¾Þ ´ ½¾Ø
ÉnÏÂςºÃÀEÊM¬¾ÉnÆÃÀEÄsUÕ ¢ ¹M¹ŠÄ¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòoɀÆì¾¹bÁ‘¬¾µ8¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆEÕýïÒÁ‚Ùˆ¹bº¼ÌyÉnÆì¾¹bÁõĊÀtÁµìËÆñؒÆù$Æ ´ ÀÌ£É Õ
³´ À°¿ ´ ÀEÉnÆ&µ ´ ÀtÀtÆ&Þ¹vÀoµPÁÂÀEÉnºÈÆ ´ !À VE=(;A =È>ä ? ¹nÙkÆ ´ À°µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEڊµÎ¹¦Øb¹ő¿tÉbÁ BÂÁÂĬÔÆ
4vł¬¶¿æ»v½¾ØbÕ
ïßÙ&عbÅ ´ ÉiÊbÀ$µÎÀEÊbÀtºæÉn½D¿ ´ ÀoɀƵ ´ ÀtÀÆæµtÚkØb¹bŢ̣Éi؝Á‚ÀtÀoÄ¢É ³ SÇ Ùˆ¹ºÆ ´ ÀtÌ-µÕ ¹bÅÖ¿tÉbÁ
ׂŊÆÈÆ ´ À ³ SÇ ¬¾Á£ÙˆºÃ¹ÁvÆȹnÙÆ ´ À¿ ´ ÀEɀƵ ´ ÀtÀÆæµöˆÆ ´ ÉnÆȬ¶µtÚMÁ‚ÀoÉnºPÆ ´ À ÏÂÉb¿æ»$¹nÙÆ ´ À°µÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ5÷5Ú
¹bºP·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ÀºÃÀoµñƹbÙÆ ´ À ³ SÇ&µÁ‚ÀoÉnºýÆ ´ À¸Ùˆº¼¹bÁvÆP¹bÙ(Æ ´ À˜µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆÎÐD¬ËÆEî µłףƼ¹Øb¹ÅsÚbº¼ÀEÉb½Ë½¾ØbÕ
³´ À¿ ´ ÀEÀƸµ ´ ÀtÀÆ浸Énº¼Àو¹b½¾½Ë¹€·&ÀEÄÏMØ(Û
Í ÜbђÐPÉbςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æì¾¹bÁzµtڊµ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉbÁÂÄ
³´ ÀÍ°ÜnÑy¬¶µ×½¾É¿ÀEđɀÆÆ ´ À¸ÙpÉbºPÀtÁzÄ£¹nÙÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÚvÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀ˜Øb¹Å£·8¬Ë½¾½(·&ÉbÁ<Æ 4Ŭ¾¿æ»
ÉnÁzĦº¼ÀEÉĊئÉ¿t¿tÀEµ¼µÆù¬ËÆERÕ ¹bÅ£·8¬¾½¾½Âׂº¼¹bÏÂÉbς½¾Ø·&ÉbÁvÆÆùÀEÊbÀtÁ$ÆæÉn»bÀ8¬ËÆȹŊƹnÙRÆ ´ À¸Ï‚¬¾ÁÂĊÀEºEÚ
¬ËÙعbÅõ·8¬Ë½¾½ÏzÀ·8º¼¬ËÆì¾Á‚Þ’É$½Ë¹bÆEÕ
͘µ°Ø¹bÅÖ¬ËÁMÊb¹»bÀ$Énςςº¼ÀtÊM¬¶É€Æ¼¬Ë¹Áµtڏ¹º¿º¼ÀEɀƼÀ$µÃØMÌÏ(¹b½¶µ ¹bºµ ´ ¹bºÃÆ ´ ÉbÁÂďڏº¼ÀE¿t¹bºæÄÆ ´ ÀtÌ
¹bÁ’Æ ´ À Í ÜnÑÕ ³´ ÉnÆ&·ÉiØbÚ¬ËÁõÉØbÀoÉnºoÚعbŒ¿EÉnÁ BÂÞłº¼À¸¹bŊÆ&· ´ ɀÆ&¬ËÁ‘Æ ´ À ·&¹bº¼½¾ÄyعbÅ£·&Àtº¼À
ƼÉb½Ë»M¬¾Á‚Þ£ÉnÏ(¹bŊÆoÕ
?¸Í ³ =œ*S é ;²Í°Ünѝµ ´ ÀtÀtƼµEÕ8ïßÆEî µ¸¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆEÚRµÎ¹yÆ ´ É€Æ ¬ÔÙعbŝµÎÆÃł̦ς½ËÀ$Éb¿tºÃ¹vµÃµ8ÉbÁ
¹b½¶mÄ jNSï5ڏÉnÁÂÄ¢Øb¹Å BÂÁÂÄÖÉ-µÎØM̦Ïz¹½mÆ ´ ɀÆoî µ°Á¹nƹbÁ Æ ´ À£×‚º¼ÀEµÃÀtÁvÆ°ÊbÀEº¼µÃ¬Ë¹Á>¹nÙÈÆ ´ À£Í°ÜnÑRÚ
Øb¹ő¿tÉbÁ‘Þ¹ÏÂÉ¿æ»$¬¾ÁvÆù¦Æ ´ ÀÉbº¼¿ ´ ¬¾ÊbÀoµPÉbÁÂÄ BÂÁzĒ· ´ ¬¶¿ ´ Í°ÜnÑ£·Ébµ&º¼Àt½¾ÀtʀÉnÁvÆɀÆ&Æ ´ À Æì¾ÌyÀbÕ
ïßÙkعbŒ¿tÉbÁ’º¼ÀtÌyÀțÏzÀEºPƼ¹ÂÚ 6 ;C=(=N©= Øb¹łºÈÍ°ÜnÑ£µ ´ ÀEÀƼµÉµ·&Àt½¾½@ÛDåֺìËÆÃÀÆ ´ À ĂɀƼÀ˜Æ ´ ɀÆ
Øb¹ÅõµÎÆù×ÅzµÎ¬¾Á‚Þ$Æ ´ À×zÉnºÃÆ춿ł½¶Énº8Í ÜbÑõµ ´ ÀEÀÆoÕ
Í Übђµ ´ ÀtÀtƼµPوºÃ À 4ÅÂÀtÁvÆý¾Øy½Ë¹M¹b»$½¾¬Ë»À˜¬¾ÁÂĊÀ £×ÂÉbÞbÀoµñÐØb¹bÅ ´ ÉiÊbÀ8Æ ´ À ½ËÀtÆÎÆÃÀEº¼µÈ¹bÁ’Æ ´ À½ËÀtÙÿÆEÚ
ÉnÁzđعbÅõ·8ºÃ¬ËÆÃÀ°»bÀE؊µ¬ËÁ-ς½¾Å‚ÀÉnÁzđʀÉn½¾Å‚Àoµ¬ËÁ-ς½¶Éb¿æ»RÕ
¹bÅ>·8¬¾½¾½kׂº¼¹bÏÂÉbς½¾Ø·ÉnÁvÆ˜É ðÃÞb½¾¹bÏÂÉb½kÍ Übѝµ ´ ÀtÀÆæó‚ÚÂÆ ´ ÉnÆØb¹Å-»bÀtÀEם¬ËÁ Øb¹bź˜¿tÉbºÃº¼ØvÐ
ÉnÏ(¹bÅ‚Æ Ï‚¬¾ÁÂĊÀEºEڏÉbÁÂÄÆ ´ ɀÆÉnׂ×½ˬ¾ÀEµ ¹€ÊbÀEºÉb½Ë½DÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµE2Õ >¬ËÁ‚À$×(ÀtºæµÎ¹ÁÂÉn½¾½ËØ-¬¶µ ç‘×ÂÉbÞbÀEµ
½¾¹bÁ‚Þzڊ·8¬ÔÆ ´ ìÔôRÀtº¼ÀtÁvƸµÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹ÁµtÕ
ïßÆ ´ ɵ8ÀtÁvƼºÃ¬¾ÀEµ8½¾¬¾»bÀ>ðÎÆEÛ ³ ¹ó£ÉbÁÂĝó€ÙñCÛ S˜Ùpó£ÉnÁzĝón·ÛPå ¬ËÆ ´ ó‚ÚRónèå S¦Û‚å ¬ÔÆ ´ ¹błÆðtÚRÉbµ
·&Àt½¾½ÉbµÉ-×(ÀtºæµÎ¹Á ÆæÉnς½¾À£óbä £ Ûkä˜Éb×z¹½ËÀE¹bÁ £ ¬¾½Ë½&ä ÇÛk䘹ÉbÌÇ ´ ¹bÌ£µÃ»MmØ =¸AÛ ¬¾¿ ´ ÉnÀt½
=ÁzĊÀEóÂÕ
&Ø-Æ ´ Ày·ÉiØÐ ´ ¹bŽ¾Ä ׂºÃ¹ÏÂÉnϽËØ-×‚ÅŠÆ°Æ ´ ¬¾µµÃ¹bÌyÀE· ´ Àtº¼ÀÀE½¾µÃÀbڏςłư· ´ ÀtÁÖØb¹bÅ¢Énº¼À
ĊÀoÉn½¾¬ËÁ‚Þy·8¬ËÆ ´ =ÁÂÞb½¾¬¾µ ´ ÁzÉnÌyÀEµEڊØb¹ÅÞÀÆ8Þb¹M¹ŠÄ‘×zÉb¿æ»M¬ËÁÂÞ¦·8¬ËÆ ´ Æ ´ À°Ùˆ¹b½¾½Ë¹€·8¬¾Á‚ޣĊ¬¾Êv¬¶µÃ¬Ë¹ÁsÛ
½
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ âÂà
°
~³·
¼ nF8
Í
CNY
J¯ 7
6 Ú­
Š?
É º e´Û4Ü
?˜¹Ásî ƸÏzÀE½Ë¬¾ÀtÊÀÌ$À†: ³ ºÃؒ¬Ë5Æ h3¹Åsî ½Ë½sÏ(ÀÉnÌ£ÉbòtÀEÄ ´ ¹€·!ÀtÊbÀEÁ‚½¾Ø’ÁÂÉnÌyÀoµ<B½˽k¬ËÁvÆùy¬ËÆEÕ
丹€·Õýï5î ÊbÀĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀoÄ’Æ ´ Ạ̀ɠñ¹º¸µÎÀEÞbÌyÀtÁvƼµÈÆ ´ ɀƸï&ŵÃÀbÛ
† ~ cmj † Ðׂłº¼×z¹vµÎÀÉnÁzÄ׺ì¾Á¿¬¾×‚½¾ÀEµ
q ‡PaMavjd ÐȵÎ×(ÀtÀoÄ’Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ
q } w‘¥ ÐPµÃł/Ï  ñÀo¿5Ƹ̣Én×õ¹nÙý¿¹ÁƼÀtÁvƼµ
† w£e ÐP×(¹b¬¾ÁÆÃÐ:¹bÙÿÐ:¬¾ÁvÆÃÀEºÃÀoµñÆ8µñƼÅÂĊ¬¾ÀEµ
Õ q к¼ÀEµÃÀEÉbº¼¿ ´
Õ – Ý Ðº¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿À
†Ö Ðׂº¼$¹  ñÀo¿5Æ
e ÐȬËÁÂĂÀ
¥¦“Rf ÐP¿ ´ ÀEÉnÆ8µ ´ ÀEÀƼµ
ÇÞ q ÐÈÉnÏÂςºÃÀEÊM¬¾ÉnÆì¾¹bÁµEڊµ ´ ¹ºÎÆ ´ ÉnÁzÄ
ïsÁ‚¹€· ·ÉnÁvÆkƼ¹ĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾Ï(ÀȵÃÀtÞbÌyÀEÁÆæµsÆ ´ ɀÆDïkÉbÌ =(¤!j&=(;8@ï =Èä ³ ïñEä ¢¤å ï ³ £ Õ ³´ ɀÆ
¬¶µtڊ· ´ Én>Æ vï ¢ £˜³ èå SE;C`yÕ
;8ÀtÌyÀEÌÏ(ÀtºoÛ ³´ ÀEºÃÀî µ˜Eä SÀ&ïñ>ä ?E=(;_j<S ÓkïÃ<Ç =¸Õ‚͘ÁÂÄ-Æ ´ Àtº¼Àbî µ˜Eä S =P2ä SE;C¦S é Ñ
ïñäÑ ³ ï ³8阳 "ï S ä ÆÃÀt½¾½¾¬ËÁ‚Þ$Øb¹ő· ´ ÉnÆ&¬¶µ¿ŊÆÃÆì¾Á‚Þ$ÀEĊÞÀ ÉbÁÂĒ· ´ ÉnÆ&¬¶µ&Á‚¹nÆoÚM· ´ ɀÆØb¹ő¿tÉbÁ
º¼ÀEµÃÀEÉnºæ¿ ´ ÉnÁÂÄ°· ´ ÉnÆmعbÅ¿tÉbÁsî ÆoڀÉnÁÂÄ°· ´ ¹·8¬Ë½¾½b¬¾ÞbÁ¹bº¼ÀýØb¹bÅ·8¬ËÆ ´ ¹bŊÆׂºÃ¹×zÀEºk¿º¼ÀEĂÀtÁvÆì¶Én½¶µtÕ
丹bÆ ´ ¬¾Á‚Þy¹nÙmÆ ´ ÀµÃ¹bºÃÆEÕ8öp͘ÁÂÄõ¬ÔÙÆ ´ Àtº¼À ·&Àtº¼ÀbÚMعbÅõÌyÉiØ ´ ÉiÊbÀ Þb¹M¹ŠÄ’º¼ÀEÉbµÃ¹bÁ‘Æùy¬¾ÞbÁ‚¹ºÃÀ ¬ÔÆ
¹bºÁ‚¹zÕ ÷
ÑM¹-Ì£Én»bÀyµ ´ ¬Ôưł×sÚÉnÁÂÄ ×z¹vµñưƼ¹‘Æ ´ Ày·ÈÀEÏ Æ ´ ÀyºÃÀoµÎł½ËƼµ ¹bÙÈØb¹łº À Š×zÀEºÃ¬¾ÌyÀtÁvƼµEÕ¦Í&Æ
Æ ´ ÀÊbÀtº¼Ø£½¾ÀEÉbµÎÆEڊÀEÌ£Én¬¾½sÌyÀbÕýï5î Ì ¬¾ÁƼÀtº¼ÀEµÎÆÃÀoďÕ
³´ À 6 @ï ;˜Ñ ³ À Š×(Àtº¼¬ËÌyÀtÁvÆæÉn½sµÃÀtÞbÌyÀEÁÆ8¬¶µ£vð ¤ ó‚Õ
³´ ɀÆ$ÀtÁÂÉbς½¾ÀEµØ¹bÅBƼ¹>À Š×(Àtº¼¬ËÌyÀtÁvÆ$·8¬ÔÆ ´ ¬ËÁ É>µÎÀEÞbÌyÀtÁvÆoÚ·8¬ËÆ ´ ¹bŊÆ$·È¹ºÃº¼ØM¬ËÁ‚Þ-Æ ´ ɀÆ
Æ ´ ÀºÃÀoµñÆ8¹nÙØb¹łº8Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»‘µÃ؊µñƼÀtÌ·8¬¾½Ë½sÙpÉn¬¾½@Õ
³´ À˜µÃ×zÀo¿¬¶Én½ŠÆ ´ ¬¾Á‚ÞÉnÏ(¹błÆvð ¤ó°×zÉnÞbÀoµý¬¶µDÆ ´ ÉnÆÆ ´ ÀtØyÉnº¼ÀÆÃÀtÌy×(¹bºæÉnº¼ØbÚbÉbÁÂÄ$¬ÔÆ&µÎ¬¾ÞbÁÂÉb½¾µ
Æù Øb¹bÅkÛ "ð ?LS Eä S ³ Ósïñ!ä ` ³ S ³ £ ïÎ,Ñ jCÍ ¢2=Ch 9ó ÈÀo¿tÉbŵÎÀ£¬ËÆÌy¬¾Þ ´ ÆÏ(À‘Þb¹Á‚À£½¶É€ÆÃÀEºEÕ
ïßÆEî µÀ MƼº¼ÉnÐ:ʹb½¶É€Æì¾½¾Àb3Õ SLSE,hɹbłº8Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b*»  ñŵñƸ·&ÀtÁvƸł×-¬¾Á ¨(ÉnÌyÀE5µ hÍ é ¢ £ hhÌh
ïßÙ&عbmÅ BÂÁÂÄ Æ ´ ÉnÆØb¹bÅÖÉnº¼À¦º¼Àt½¾ØM¬ËÁÂÞ¹Á¢Ø¹błº À Š×(Àtº¼¬ËÌyÀtÁvÆæÉn½ý×ÂÉbÞbÀEµ ½¶É€Æ¼Àtº°¹bÁsÚsÆ ´ ÉbÁ
Æ ´ ɀÆEî µyׂº¼ÀÆÃÆñØ Þb¹M¹ŠÄÕ ³´ ÉnÆ£Ì$ÀoÉnÁµy¬ËÆ£¬¾µÃÁsî Æ£ºÃÀoÉn½¾½ËØ À M×(Àtº¼¬¾Ì$ÀEÁvƼÉn½8ÉbÁvØ Ìy¹ºÃÀ¥Õ aŵñÆ
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ âDd
· ´ ¬ËÆÃÀ°¹błÆعbłº<¤î µEڊ¹bº8¿¹€ÊÀtºÈÆ ´ ÀEÌł×õ·8¬ÔÆ ´ É$ς¬¾Þ¦Ï½˹ϹbÙk¬ËÁ»(ڊ¹º&ÆÃłº¼Á‘Æ ´ À2¤K¬ËÁvÆù
ÉyµñÆæÉnºoڊ¹bº8µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ£½Ë¬¾»bÀ Æ ´ ɀÆEÕ
丹€·ÚÆ ´ Àtº¼À Énº¼À-و¹bź’×ÂÉnºÃÆ춿Ž¾Ébº’À Š×(Àtº¼¬ËÌyÀtÁvÆæÉn½µÃÀtÞÌyÀtÁvƼµ£ï£ÉbÌ ·&¹bº¼»M¬ËÁ‚ÞB¹ŊÆEÚ
½¶É€ÆÃÀE½ËØRÛ
<Ç =&j ÐP¿ ´ ºÃ¹Á‚¹b½¾¹bÞ¬¾¿EÉn½(Àtׂ¬¶µÎ¹ŠÄŠÀ
³ ?KÐPÆùb׬¾¿EÉn½sĊÀE½Ë¬¾ÏzÀEº¼ÉnÆì¾¹bÁ
?E?²ÐPĂÉnƼÉyĊ¬¶¿5Ƽ¬Ë¹ÁÂÉnº¼Ø öpĂÀ BÂÁ‚¬ËÆì¾¹bÁzµ¼÷
ÓDÜ ³ ÐȽˬ¶µñÆæµ8ÉnÁÂÄÆæÉnς½¾ÀEµö ´ ¬ËÞ ´ ¬ËÁŠÙˆ¹£ÄŠÀEÁµìÔÆñ؂÷
å¢Àî ½¾½sÞ¹$¹€ÊÀtºÀEÉ¿ ´ ¬¾ÁõÆÃłº¼ÁsÛ
<Ç =(j=Ç ´ º¼¹bÁ‚¹½Ë¹Þb¬¶¿tÉb±½ =Pׂ¬¾µÃ¹ŠÄŠÀEµ
ï5î ÊÀÉn½¾·&Éi؊µ ´ ÉÄ°µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµRÆ ´ ɀÆk·&Àtº¼ÀýEä S ³ £ ïñEä ¢ ςŊÆkعbłºRƼº¼ÉĊ¬ÔƼ¬Ë¹ÁÂÉn½Ċ¬¾ÉbºÃØÂ Ü  ñ¹błº¼ÁÂÉn½:Õ'e
¹vµñÆÁ‚¹bƼÉbς½ËØÚbïýĊ¹Æ ´ ɀÆȬËÁyÆ ´ À’ð¼ÑMÆúæɀÆÃÀEÞb؊ó°µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEÚv· ´ ¬¾¿ ´ ¬¶µý¬¾ÁvÆú¼¬ËÁµì¶¿½¾ØƼÀtÌy×z¹º¼Éb½@Õ
&ŊƘ·&À¿tÉnÁ-µÎƼÉnÁzĂÉnºæĊ¬¾òtÀ°Æ ´ À¿¹bÁz¿ÀtׂÆ8و¹bº¸¹bÆ ´ ÀEº˜µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµÆ ´ ɀƸÁ‚ÀEÀEÄ-¬ËÆEÚÂÉbÁÂÄõ·ÈÀ
¿tÉbÁÌ£Éb»bÀ°¬ÔƘµÎÆú¼¹bÁÂÞbÀtº8ɵȷ&Àt½¾½:Õ
6 ¹º À ŠÉbÌyׂ½ËÀÚ8Æ ´ À ÀtÊÀtÁvƼµ¬¾Á=¹błºõ½¾¬ËÊÀEµ‘ÉbºÃÀEÁsî Æ  ñŵÎÆõ¬¾ÁÂĊ¬¾ÊM¬¾Ä‚ÅÂÉn½وº¼ÉbÌyÀE5µ X ³´ ÀtØ
وº¼5À 4vłÀtÁvƼ½ËؒÏ(Àt½¾¹bÁÂަƼ¹yÆ ´ º¼ÀEÉõEڊ¹bºyðÎÀEׂ¬¾µÃ¹ŠÄŠÀEµEÕ ó
ÑM¹’ï ´ ÉiÊÀ Ï(ÀtÀEÁ>À Š×(Àtº¼¬ËÌyÀEÁƼ¬ËÁÂÞ£·8¬ÔÆ ´ ¿º¼ÀEÉnÆì¾Á‚Þ ¢°Í˜ä ³8³ µÎÆñØM½ËÀ¿ ´ ÉnºÃƼµÆ ´ ɀƘ̣Éb×
¹błÆPÀtׂ¬¶µÃ¹MĂÀEµEWÕ ¹Å£·8ºÃ¬ËÆÃÀ8Æ ´ À‘ð ³ SÇ&óyöˆÁ‚¹zÚÁ‚¹bÆ&LÉ ¦SÇÚÏzÀo¿tÉbŵÎÀ¸Æì¾Ì$À¬¾µP¬ËÁvƼºÃ¬¾Áµì¾¿t½ËØ
½¾¬ËÁ‚ÀoÉnº5÷&µÎ¬¶ÄŠÀÐß·ÉiØMµEڊÉnÁÂÄ ðÎÅÂ׊ÐßĂ¹€·8ÁÂó¬¶ÄŠÀEÁƼ¬ÔÙˆØ‘Æ ´ º¼ÀEÉõEÚýðÃÉb¿tºÃ¹vµÃµ¼ó¬¶ÄŠÀEÁƼl¬ BzÀEµ&Æì¾ÌyÀbÕ
¹błNº Bzº¼µÎÆÈÆ ´ º¼ÀEÉbĵ ´ ¹bł½¶Ä‘Ï(À-ðÎłÁvÆ ´ ºÃÀoÉbĊÀoĂó¹º8ónÁ‚¹ÁŠÐ:ÀEׂ¬¶µÎ¹ŠÄŠ¬¶¿nÕ ó ͘ÁvØvÆ ´ ¬ËÁÂÞ¦Æ ´ ɀÆ
¬¶µÁ‚¹nƸÀEׂ¬¾µÃ¹ŠÄŠ¬¶¿nڊ¹bºÆ ´ ÀtÌyÀÏ(¹błÁzÄÖötð ´ ¹€·!ïوÀEÀt½Æ¼¹MÄÂÉiØMóv÷ÈÞb¹MÀEµ¬¾ÁõÆ ´ ÉnÆ&Ƽ¹b×-ÏÂÉbÁÂďÕ
6 ¹ºØ¹błºmÆ ´ ÀtÌyÀEÄÀtÁvÆú¼ÀtÀoµtڀ¹ºmׂº¼¹bÞºÃÀoµÃµÃ¬¾¹bÁ¬¾ÁÀt׬¾µÃ¹ŠÄŠÀEµEڀØb¹ÅŵÃÀPÆ ´ À½Ë¹€·&ÀtºmÏÂÉnÁÂĵtÕ
ÑM¹yÆ ´ ɀÆEî µ8µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ$ïÈÆ ´ ¬ËÁ‚»¬¾µ¸·È¹ºÎÆ ´ ½¾¹v¹»M¬ËÁ‚Þ£ÉnÆÌy¹ºÃÀÕ
.ö jPºÃÀoµÎÀEÁƼ½ËØÚsï°ÉnÌ ¬¾ÁBÉ-Ì$¹ς¬¾½Ë¬¾òEÉnÆì¾¹bÁÖ× ´ ÉbµÃÀbÚkÁ‚¹nÆÉõÊM¬¾µÃ¬¾¹bÁB× ´ ɵÎÀÚkÉnÁÂÄBÉbÌ Æ ´ ŵ
Eä S ³ ·&¹bº¼»v¬¾Á‚Þ-ÌØÖς¬¾ÁÂĊÀEºµÎ؊µÎÆÃÀEÌõÚDµÃ¹ï°Ä‚¹bÁsî Æ ´ ÉiÊÀyɝ¿ ´ ÉnÁ¿tÀyÆùÆ¼ºÃØ¢¬ÔƹŊƺ¼¬ËÞ ´ Æ
Á‚¹€·ÕýÓsÀtƸÌyÀ »MÁ‚¹€· ´ ¹€· ¬ËƸ·&¹bº¼»MµÉbÁÂÄ ´ ¹€· ¬ËƘĊ¹MÀEµÃÁsî Æ·&¹bº¼»RÕ ÷
>ä =(¤ ³ Û
³ ?KÐ ³ ¹bׂ¬¶¿tÉb7½ ?˜ÀE½Ë¬¾Ï(ÀtºæɀÆì¾¹bÁ
;8ÀtÌyÀEÌÏ(Àtº ´ ¹€·ÐD· ´ ÀtÁõ·&Àbî ºÃÀ°¿¹ÁµñƼºÃÅz¿5Æì¾Á‚ÞyÉÁÂÀt· ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁ‘¹nÙmɦ̣Én×sڊ¹º&·&À°Énº¼À
و¹Š¿ŵì¾Á‚Þy¹bÁõ· ´ Àtº¼À Æù£×‚½¶Éb¿tÀ°µÃ¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞnÐ
å¢Àî º¼À8Ì£Én»M¬¾Á‚ÞÉ Ï‚Å‚Á¿ ´ ¹bÙ  ñÅÂĂÞbÀtÌyÀEÁÆæµtÕýÑM¹Ì$ÀƼ¬ËÌyÀoµ·&À&ÀEÊbÀEÁ$ÅzµÎÀ8×ÂÉb×zÀEºýÆù ´ Àt½¾×
ŵ&و¹ºÃÌ Æ ´ ¹vµÎ<À  ñÅÂĊÞÀtÌyÀtÁvÆæµtÕýïȷȹł½¾Ä-¿EÉn½¾½RÆ ´ ¹vµÎÀ Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµ8ó€Æ¼¹bׂ¬¶¿tÉb½sĊÀt½¾¬ËÏ(ÀtºæɀƼ¬Ë¹ÁsÕ ó
ï5î Ä¢µñƼ¹bº¼Àçn0Ð âyƼ¹bׂ¬¶¿tÉb½mĊÀE½Ë¬¾ÏzÀEº¼ÉnÆì¾¹bÁµ˜ÆùõÉ£×ÂÉbÞbÀbÕ ³´ ¬¶µ˜¬¶µµÃ¹bºÃƘ¹bٽˬ¾»bÀ$µÎ×(ÀtÀoõñÐ&·ÈÀ
¿tÉbÁ§»bÀEÀtקçM❵Ã×zÀEÀEõ¦¹bÁ É¢µÎ¬¾Á‚Þ½ËÀ×ÂÉnÞÀbÚÉnÁzÄ ¬¾Ä§Æ ´ ÀEÌ ¬ËÁzĊ¬ËÊM¬¶ÄŠÅÂÉb½Ë½¾ØbÕ ÑM¬¾Ì$¬¾½¶Énº¼ØbÚýï5î Ä
×‚ÅŠÆ ³ ?àÚ ³ ?2dŠÚ ³ ?èÂÚ ³ ?çÂÚzÉbÁÂÄ ³ ?°â$¹bÁ>É£µÃ¬ËÁ‚Þ½ËÀ×ÂÉnÞÀ’öÿÆ ´ ÀtØ-Énº¼ÀŵÎÅzÉn½¾½ËØςºÃ¬¾ÀÙæ÷5Õ
³´ ÀoµÎÀ$Énº¼À¹bź ´ Ébº¼ÄŠÐ:ÀoÉnº¼Á‚ÀEÄ#.ð  ñÅÂĊÞbÀEÌyÀtÁvƼµ¼ó‚ڏµÃ¹‘·&À$¿EÉnÁ>º¼ÀوÀEºÏÂÉ¿æ»õÆùÆ ´ ÀEÌ ¬ËÁ Æ ´ À
وŊƼłºÃÀÕ
³´ ÀtÁ Ì£ÉbºÃ»Æ ´ Àt̹bÁBعbł*º ¦SÇÕ ³´ ÀtØÖĊ¹bÁsî ÆÁ‚ÀEÀEÄ ÉµÃ¬ËÁ‚Þ½ËÀBð¼µÎ×(¹nÆæóõÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ð
Æ ´ ÀÆùׂ¬¾¿EÉn½kĂÀt½¾¬ËÏ(ÀtºæɀƼ¬Ë¹ÁÅµÎÅzÉn½¾½ËØõÉnׂׂ½¾¬¾ÀEµ8Ƽ¹’É ;C=<¢ "ï S äK¹bº˜ÉbÁ>>Í ;C=ÈÍÕ(ъ¹’ï&Æ ´ ¬¾Á‚»
¬ËÆEî đÏ(ÀÏzÀoµñÆƼ¹$×ÂŊƘÉyĂÉbµ ´ ÀEđ½Ë¬¾Á‚ÀÉbºÃ¹łÁÂÄ£Æ ´ À°ºÃÀEÞb¬¾¹bÁ¹nÙ¿t¹bÁvÆú¼¹€ÊbÀEº¼µÃØbÚbÆ ´ ÉnÆÆ ´ À ³ ?
r ® ‡ 2wA{i} tvy|t@}†y…tR‚{iˆ>yq@[‚ >sW†‡" yo}†{ ‡o „v„@{i|u†~z}†&‡|{[‡…†tRy|‚5y|‡|tv‰!³At0‚™¬«ˆ „q“N‚{iˆ™s7†t@…ti y
}†{NŽ ~z}†u†t@7ƒY{ixz~z„@tw™Zs/{ixztv…‡…tUt@|…{i…yo™ ›
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ âè
¿½¾ÀEÉbº¼µ¸Å‚×sڏÉnÁÂÄõÆ ´ ÀtÁ¢½¾ÉbÏzÀE½k¬ËÆ·8¬ËÆ ´ Æ ´ À ³ ?Õ(ï5î Ä>ׂŊƬËƬ¾Á>ς½¾Å‚À¦¹bº˜ÞºÃÀEÀtÁ§ö@µÎ¬¾Á¿ÀÆ ´ À
Ì£ÉnÞÁ‚ÀÆD·È¹º¼ÄµmÉbÁÂĵÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼ÀȽ¾¬ËÁÂÀEµýÉnº¼ÀÈÉb½Ëº¼ÀEÉĊذς½¾Å‚Ào÷ÕD䘹nÆDºÃÀoÄMЏ¬ÔÆÉnÆÎÆúæÉb¿ƼµmÆù ÌÅz¿ ´
ɀÆÃÆÃÀEÁƼ¬Ë¹ÁsÕP͘ÁÂÄ-¬ÔÆoî µ¸Á‚¹nƘÁ¹bº¼ÌyÉb½s¿¹ÁƼÀtÁvÆÎÐPĂÀ BÂÁ‚¬ËÆÃÀE½ËØõÁ‚¹bƸς½¾É¿æ»R&Õ ¢ ºÃÀEÀtÁ-¬¶µ8Á‚¬¶¿ÀÉnÁzÄ
ÀEɵά¾½¾Ø¬ËÞÁ‚¹bº¼ÀEďWÕ ¹bÅ£¿tÉbÁ¦¿t¹bÁµì¾Ä‚Àtºý¬Ë[Æ ¢2;>=(=Pä#ɵD¬ËÁBðÎÌ£ÉbºÃ»Mł×و¹bºDÆ ´ À&Ì£Éb×sÕ ó å ´ ¬¶¿ ´
¬ËƸ¬¾µEÕ
?!?1(Ð ?ÉnƼ É ?¬¾¿Æì¾¹bÁÂÉbºÃØ
ïßÙÈعbŠĊ¹Æ ´ ¬¾µ ½¾¹bÁ‚ÞõÀtÁ‚¹Å‚Þ ´ Ú(عbÅsî ½¾A½ BzÁÂÄ>عbłºæµÎÀE½ÔÙÌ£Éb»v¬¾Á‚ÞõÅ‚× ·&¹bºæõEÕ͸ÁÂÄ Æ ´ À
ÌyÀEÉbÁ‚¬ËÁÂÞ$¹bÙkÆ ´ ¹µÃÀ·È¹º¼ÄµÈÌ£Éiؑ¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀ$ö@µÎ¬¾Þ ´ ÷ڂ¹bº¸µÃ×ÂÉi·8Á¹nô Á‚ÀE·!·&¹bºæõ°öˆÏ(ÀÆÃÆÃÀEºæ÷Õ
ö:ÇȹÁŠÙˆÅ¿¬¾¹bÅzµÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æm¹błºmׂºÃ¹ς½¾ÀtÌ£µk¿EÉnÌyÀýوº¼¹bÌKµ ´ ¬ËÙÿÆì¾Á‚Þ¸½¶ÉnÁÂÞbÅÂÉbÞbÀÐz·È¹º¼Ä‚µsÌ$ÀoÉnÁŠÐ
¬¾Á‚޵ιÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þ¹nÆ ´ ÀtºýÆ ´ ÉnÁyÆ ´ ÀtØ$ÌyÀEÉnÁvÆoÕ ³ ÀEÄ£ä˜Àt½¶µÎ¹Á£À Š×(Àtº¼¬ËÌyÀtÁvƼÀEÄ$·8¬ÔÆ ´ ¬¾ÁƼÀtº¼×‚º¼ÀÆÎÐ
¬¾Á‚Þ Æ ´ ¬¾µ½Ë¬ËÆÃÀEº¼Éb½Ë½¾ØbÚςłÆºæÉnÁ ¬¾ÁƼ¹ µÃ¹bÌyÀ>ׂº¼¹bς½¾ÀtÌ£µ‘·8¬ÔÆ ´ ¬ÔÆÃÐƼ¹v¹ ÌyÉbÁMØ Á‚ÀE· ·È¹º¼Ä‚µ
¿¹ÁµÎƼÉnÁvƼ½ËؒµÃׂº¼¬ËÁ‚Þ¬ËÁÂÞ$¬¾ÁvÆùyÀ Š¬¶µñÆæÉnÁ¿tÀbڊï&ÏzÀE½Ë¬¾ÀtÊÀ°¬ÔƸ·ÉbµEÕ ÷
ï5î ÄÖ»ÀtÀt×¢ÆúæÉb¿æ»¹bÙPÆ ´ ¬¾µ°¬¾Á É-ĂɀÆæÉõ쾿Æì¾¹bÁÂÉbºÃØÕ¦ïßÆ·&¹bł½¶Ä ׺ùÏÂÉnς½¾ØÁ‚¹bÆÏzÀ£Í8vÐ ©Ú
µÃ¬ËÁ¿tÀ$ĂÀ BÂÁ‚¬ËÆì¾¹bÁzµÉnº¼IÀ &vï ¢$ÚsÉnÁÂÄ ·ÈÀ£ÄŠ¹Ásî Æ ·ÉnÁvÆ Æù-×ÂÉnºÃÆìËÆì¾¹bÁ¢¹bÁ‚À$×ÂÉbÞbÀ$×zÀEº ½¾ÀÆÃÆÃÀEºÎÐ
Æ ´ ɀÆEî Cµ d$â$×ÂÉbÞbÀoµtڊ¹bÙm· ´ ¬¶¿ ´ Øb¹bÅõÌ£ÉiØ£¹bÁ‚½¾Ø‘ÅzµÎÀɦوÀt·Õ
jº¼¹bÏÂÉbς½¾Ø Ï(ÀEµÎƦ·&¹bł½¶ÄÖÏzÀ‘Æà ¹  ñŵÎÆ$ÉĂÄBÀtÁvƼºÃ¬¾ÀEµ¦ÉbµØ¹bÅBÆ ´ ¬ËÁ‚»ÖÆ ´ ÀtÌ Å‚×sÕ ³´ ÀtÁsÚ
×(Àtº¼¬Ë¹ŠÄŠ¬¶¿½¾ØbڀÆñØM×(À¬ÔÆÉn½¾½Š¬¾ÁƼ¹ É°¿t¹bÌyׂŊƼÀtºoÚbÉn½¾× ´ ÉbÏzÀtÆì¾òtÀ¬ÔÆoÚnׂº¼¬ËÁvÆý¬ËÆD¹ŊÆEÚÉnÁÂÄÆ ´ ÀEÁ$µÎÆ춿æ»
¬ËÆÏÂɿ滑¬¾Á>Øb¹łº¸Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµENÕ `°ÀEÀt×>ÉĂĊ¬ËÆì¾¹bÁµ˜¹bÁÁ‚ÀE·²×ÂÉnÞÀEµEÚzÉnÁzÄ-Ì$¹ŠÄŠ¬ Bz¿EɀÆì¾¹bÁzµ¸¬¾Á
º¼ÀEÄÕ ³´ ÀtÁ§Þ¹ ÏÂÉ¿æ» Ƽ¹>Æ ´ Àõ¿t¹bÌyׂŊƼÀtº$· ´ ÀtÁ§Æ ´ ÀÆì¾ÌyÀ¿¹ÌyÀEµEÚÉnÁÂÄ ½¶É€Æ ´ ÀtºoÚýº¼¬ËÁµÃÀbÚ
º¼Àt×(ÀEɀÆoUÕ f
¹bÅ-¿tÉbÁÉn½¶µÃ¹½¾¬ËÁ‚»yƼ¹$Æ ´ 2À ?!?¦î µ&وºÃ¹Ì]Æ ´ À/Ñ ¦SÇ#· ´ Àtº¼ÀtÊÀtº&¬ÔÆ8·&¹bł½¶Ä’Ï(À ´ Àt½¾×ŠÙˆÅ‚½
ÆùyÏ(ÀºÃÀEÌy¬ËÁÂĂÀEÄõ¹nÙ×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶ÉnºƼÀtº¼Ìy¬ËÁ‚¹½Ë¹ÞbØWÕ PÉ ´ h
³´ ¬¶µ8¬¾µ&Æ ´ À·Éi±Ø h8Èö ÀE5µ X‚ïßÆEî µ 636 ³ Éb¿Æ춿tµEÕ ÷
ÓÜ ³ ÐÈÓk¬¾µÎƼµ8ÉbÁÂÄ ³ ÉnϽËÀoµ
ïyوºÃ À 4vłÀtÁvÆý¾cØ BÂÁÂÄ Ì¦ØŠµÎÀE½ÔÙÌ£Én¬¾ÁvƼÉb¬ËÁ‚¬¾Á‚Þ§½¾¬¶µñÆæµÉbÁÂÄ#ƼÉbς½¾ÀEµ’·8¬ËÆ ´ ¬Ë­Á j<SïyÀtÁvÆú¼ÀtÀoµtÕ
³´ ÀoµÎÀÉbºÃÀÆ ´ ¬¾Á‚Þµ˜ï¸Éb¿E¿ÀEµ¼µوº¼5À 4vłÀEÁƼ½ËØÚ(ÉbÁÂĝ·&¹bł½¶Ä-ׂº¼¹bÏÂÉbς½¾Ø‘Ï(ÀEµÎÆÞb¹‘Á‚ÀEÉbº¸Æ ´ ÀÀtÁzÄ
¹nÙmÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtڊƼ¹£µ ´ ÉbºÃÀµÃ×ÂÉb¿tÀ°·8¬ÔÆ ´ ¿ ´ ÀEɀƸµ ´ ÀtÀtƼµEÕ
Í&Æ8Æ ´ À°ÊÀtº¼Ø£½ËÀoÉbµÎÆEÚMÆ ´ ÀtLØ  ñŵÎƘĊ¹Ásî Æ£ðÎوÀtÀt½½¾¬¾»bÀEµó j<Sï5ՂÑM¹yïÈ·&ÉbÁÆ8ÉnÁ¹nÆ ´ Àtº8µÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á
و¹bºÆ ´ ÀtÌ-Õ
ÓÜ ³ ¬¶µ8ÌؑÉbÁµ÷ÈÀEºÈƼ¹yÆ ´ ¬¶µƼłÞbÞ¬ËÁ‚Þ¦ÙˆÀtÀE½Ë¬¾Á‚ÞzÕ
ï ´ ÉiÊbÀ Á‚¹nÆ8ƼºÃ¬¾ÀEĬÔÆØbÀÆoÕ
ÑSIh
³´ Àtº¼À°Øb¹ÅÞ¹ h ³´ ¹µÃÀÉnº¼À Æ ´ ÀµÃÀtÞÌ$ÀEÁvƼµ&¹nÙÆ ´ À¬¾ÁvÆúæɀÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ8Ébº¼¿ ´ ¬ÔƼÀE¿5Ƽłº¼YÀ h
å¢Àî ÊÀ‘ÆæÉn½¾»bÀoħÉnÏ(¹bŊÆy× ´ ؊µÎ¬¶¿tÉb½È×zÉnÞbÀoµ½¶ÉiØb¹ŊÆõöpÌ£ÉiØÖ·ÉnÁvƦÆùֺÃÀEºÃÀoÉbďÚýÁ‚¹€·]Æ ´ ɀÆ
Øb¹Åsî ÊbÀýµÎÀEÀtÁ°Æ ´ ÀPµÃÀtÞbÌyÀEÁÆ浏½¾¹bÞb¬¶¿½¾ØĂÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀEÄÂ÷ÚoÉbÁÂÄ°·&Àbî ÊbÀDƼÉb½Ë»ÀEÄ°ÉnÏ(¹błÆsÆ ´ ÀȵÎÀEÞbÌyÀtÁvƼµ
Æ ´ ÀtÌ£µÎÀE½ËÊÀEµEÕ
å¢Àî º¼À ´ Éb½ÔÙÿÐß·&ÉiØyÆ ´ º¼¹bÅ‚Þ ´ Æ ´ ÀÏz¹M¹±» hDåÖ¹M¹ £ ¹M¹ h
ÇȹbÌy¬¾Á‚Þył×-Á‚À MÆEÚ¬¾µÆ ´ *À =U MƼº¼ÉnÐÒÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆÉbº¼¿ ´ ¬ËÆÃÀo¿5ƼłºÃÀÕ
” î2ˆ†„qEŽ$t0‡.‡…t@A‘ov‚™
˜ |‡|~ ‡…~z{i}2‚{iˆ C™…u†~z„0‡…~z{i}† |‚5›>ƒ† itvyU~z}‡|{,ß>yà—5ˆ† …t@y"ŠA˜ky|~z}†ixzt[u‡qCu†~z„0‡|~z{i} |‚Eƒ it&† ytßC—3—
á {iW‰C@‚ Ž$tUˆ†y|t>™q—±“ «¬›„Q7â t@}‡…|~ztvyvŠ
t0·–Z«¬~z…y.‡7ƒ it@yA yA—3—㟜 —3—†ß Œ†} t@· ‡A yR—R—täZȜ —3—t å Œ ‡|†t@}L—3—tæZȜ —R—ão ç Œ ‚ u†u†<‚ u†u<‚ u†u Š
wA{v‘ ‘W‡o‚{iˆCu†{(~zy@€tU(† y…CsAíUð’{i±‡… t3—3—& yvŠzŠèə ëZ{iˆ(¶.ˆ†y.‡oƒ†ˆ ‡‡|†tU xzƒ  Ž$t@‡7{i}‡|†t3xzt0’l‡
y…~zu t({ ’‡|†t&ƒ† it oœ ‚{iˆ 3“it0‚ yžoœ {"€t@l㟜’N› ƒ† itvyvŠU‹‡q .‡U‡li㠌‡|†t@}*x'‡…t@At@·5ƒ }†uL‡|{ ç Œ‡…†t@}*x'‡|tvW‡…{
›Zœ }†uC‡… tv}>y…t0‡o‚{iˆ†o“it0‚5yoˆ†ƒ> y‡… tR‘o{i…u y‡…‡W |tRu†tŸ• } tvuŒ$ }†u‡… tR€i xzˆ†t@y‡|{&‡|†tU—3—tk é { ’ɇ… t
‘o{i|u!u†tŸ• } tvuŠ
s7†t@…t3‚{iˆ2i{†Š
Q3ÿ!H3Ô&Jx©4,F@GIH3Jª Ò O”«,¬Ô!QHh!JLQ3ÿCF H3Ô!QHEORJCÔ âbç
Í8ÙÿƼÀtº°Øb¹Å>łÁÂĊÀEº¼µÎƼÉbÁÂÄÆ ´ ɀÆoÚRØb¹bÅ ´ ÉiÊbÀ¦ÀtÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁÂޒØb¹Å>Á‚ÀtÀoĝƼ¹õµÎƼÉbºÎÆ ·È¹ºÃ»M¬¾Á‚Þ
Æ ´ ¬¾µ¸µÃ؊µñƼÀtÌ-Õ¾Õh
³´ ÀtÁ¬ÔÙsعbŒ·ÉnÁvÆƼ¹»ÀtÀtבºÃÀoÉbĊ¬¾Á‚ÞÂÚØb¹ő¿tÉbÁ’ºÃÀoÉbÄ$Æ ´ Àó ³´ Àt¹ºÃØ$¹nÙk䘹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµðtÚ
ÉnÁzÄó ³´ À ÃłÀEµÎÆì¾¹bÁõ¹nÙPÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµtÕ ó
ñ òôóöõø÷ù_ú ê

ë ì Xë ü¢¡ ¹ í £¥¤KY ¯ X ¦ ë ¯¨§ ® XZY ¯ X,í ë]Y

³ ¹bׂ¬¶¿tµEÛ
¸ Æ ´ À× ´ ؊µÎ¬¶¿tÉb½ºÃÀEׂº¼ÀEµÃÀtÁvƼÉnÆì¾¹bÁ‘¹bÙkÆ ´ À¿¹Ì$×½ËÀtÆÃÀµÃØMµÎÆÃÀEÌ
¸ ¢¬Ñ ¦SÇ#ÐýÆ ´ À ¢ ºæÉnÁÂÄ-ÑMł/Ï  ñÀo¿5>Æ >Éb×-¹nÙýÇȹÁvÆÃÀtÁvÆæµ
¸ ъł/Ï  ñÀE¿>Æ ;8ÀtÞ¬¾µÎÆú¼Ø£Ð ´ ɵ ´ ¹bÙÉn½¾½sµÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ
¸ ъł/Ï  ñÀE¿ƘµÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á‚¬ËÁÂަР´ ¹€·!µÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ8ÉbºÃÀ°Ì£ÉbĂÀbڊÞbÀoµñÆæɀƼÀbڊ¬¾ÁƼÀtºæ¿¹Á‚Á‚ÀE¿Æ
¸ jPºÃ¹Š¿tÀEµ¼µÈ¹bÙÇȹÁµÎÆú¼Å¿5Ƽ¬ËÁ‚ÞyÉnÁzÄõÓk¬ËÁ»v¬¾Á‚Þ£Éyä¸ÀE·KÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ
¸ ъ×zÀo¿¬¶Én½mÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµÐ&Ç ´ º¼¹bÁ¹ÂÚÂÑvƼº¼ÉnÆÃÀtÞØbÚ ©(ÀE¬ÔƼÞbÀt¬¶µÎÆ ³ ºæÉb¿æ»M¬¾Á‚ÞÂÚMÉnÁÂÄõ¹bÆ ´ ÀEº¼µ
³´ ÀEµÃÀ°Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµς¬¾ÁÂÄõÀtÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁÂަƼ¹bÞÀÆ ´ Àtº¬ËÁõÆ ´ ÀµÎ؊µÎÆÃÀEÌõÕ
³ £ =œj £ °ÑŠïÃÇ&͘- Ó ;C=&j(;C=&/Ñ =Pä ³ Í ³ "ï S _ä S 6 ³ £ = Ç SEmjPWÓ = ³ =¤ÉÑ °Ñ ³ =&
¹bÅ ´ ÉiÊÀ˜Æ ´ ºÃÀEÀÌ£É  ñ¹bº8¿EɀÆÃÀEÞb¹ºÃ¬¾ÀEµ&¹nÙς¬¾ÁÂĊÀtºæµEÛ
¸ ¹łº¸¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆς¬ËÁzĊÀtºöpÌ$ÀoĊ¬¾Å‚Ì’÷
¸ ¹łº¸¿¹ÌyÌ$¹ÁŠÐÒµñƼ¹bº¼Àς¬¾ÁÂĊÀEºöˆÀEÁ‚¹bº¼Ìy¹bŵæ÷
¸ ¹łº¸Énºæ¿ ´ ¬¾Ê€Én½Ï‚¬¾ÁÂĊÀEº¼µö@µÎ¬¾òtÀ¬¾ºÃº¼Àt½¾ÀtʀÉbÁÆoÚMςŊƸÀtÁ¹bº¼Ì$¹ŵ¬¶µÞb¹M¹ŠÄÂ÷
¹błº¸¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnÏ(¹bŊÆς¬¾ÁÂĊÀEº8·8¬Ë½¾½k¿¹ÁvƼÉn¬¾ÁÆ ´ À°Ùˆ¹½Ë½¾¹€·8¬ËÁÂÞÂÛ
¸ &½¶ÉnÁ‚P » jýÉn×(Àtº
¸ &½¶ÉnÁ‚»õÑM×zÀEÀE¯ Ä jýÉnÞÀEµ
¸ &½¶ÉnÁ‚P » jýÉnÁŠÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5ƘÑM×(ÀtÀoÄ jýÉbÞbÀoµ
¸ ¢¬Ñ ¦SÇ
¸ ъł/Ï  ñÀE¿ƼCµ ;¸ÀtÞb¬¶µÎÆú¼Ø
ââ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ââ
¸ ъłÏ/ ñÀE¿ÆÑM×(ÀtÀEĵ¸ÉnÁÂį;8ÀtÙpµ ³ SÇ
¸ ¢ ½¾¹bÏzÉn½sÍ ÜbÑ
¸ SׂÆì¾¹bÁÂÉb½Ë½¾Øbڏహb>º d$µÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµöðν¾¹Š¿tÉb½Ë½¾Ø’¿tÉ¿ ´ ÀEÄõµÎÅÂÏ/ ñÀE¿Ƽµ¼ó÷
¸ S˜Æ ´ Àtº˜ÑMÆÃŊô
¹błº¸¿t¹bÌyÌy¹bÁŠÐÒµÎÆùbº¼À ς¬ËÁzĊÀtº¸·8¬¾½¾½k¿¹ÁÆæÉn¬¾Á’Æ ´ À°Ùˆ¹b½¾½Ë¹€·8¬¾Á‚ÞzÛ
¸ &½¶ÉnÁ‚P » jýÉn×(Àtº
¸ &½¶ÉnÁ‚» ³ ÀEÌ$×½¾ÉnÆÃ*À jýÉnÞÀEµ°öpµÃÅ¿ ´ Ébµ¬¾ÁÂĊ À MÀoµtڊ̣Éb×µtڂÆùŠ¿tµEڊÀÆæ¿nÕ¾ÚËÕ ÷
¸ ъł/Ï  ñÀE¿>Æ j ÉnÁÂÄ j¸î µ
¸ Ç ´ Én¹µ
¸ é Á‚ׂ½¶Éb¿tÀE¯ Ä jýÉnÞÀEµ
¸ ÍCµ >ÉbÁvØõÑMł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ˜ÉbµØb¹Åõ¿EÉnÁÑvÆÃłô ïÒÁ ³´ Àtº¼À
¹błº¸Ébº¼¿ ´ ¬ËÊÀÐÒµñƼ¹bº¼À˜Ï‚¬¾ÁÂĊÀEº¼µ·8¬¾½Ë½m¿¹bÁvÆæÉn¬¾Á‘Æ ´ À°Ùˆ¹b½¾½Ë¹€·8¬¾Á‚ÞzÛ
T ³ £ =œ;C=&Ñ ³ S 6 ³ £ = Ñ é NaD=&Ç ³ ÑRÕ
͸ºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀÐÒµÎÆùbº¼À ς¬ËÁzĊÀtºæµ8Énº¼À°»bÀtׂƸÏvØÉn½¾× ´ ÉnÏ(ÀƸºæÉnÁÂÞbÀEµEÕ 6 ¹º8À ‚ÉnÌyׂ½¾Àbڂ¬ËÙDØb¹bÅ ´ ÉÄ
Æñ·&¹’Ï‚¬¾ÁÂĊÀtºæµEÚÂÆ ´ ÀtØ-Ìy¬ËÞ ´ ÆÏ(À ðÃ͸qÐ ó’ÉnÁÂĝóä8vÐ ©Ró‚Ú(ĊÀt×(ÀtÁzĊ¬ËÁÂޑ¹bÁ ´ ¹€·KØb¹bÅ>ĂÀE¿¬¶ÄŠÀoÄ
ÆùyÏÂÉb½¾ÉbÁ¿À Æ ´ ÀtÌ-Õ
Ç ´ Én¹vµ¬¶µsµñƼ¹bº¼ÀEĬËÁ°Æ ´ ÀPÉbº¼¿ ´ ¬¾ÊbÀtÐßµÎÆùºÃÀmς¬¾ÁÂĊÀtºæµÅ‚ÁzĊÀtºðæÇ&ó‚Õ5ïßÆmÌ$¬¾Þ ´ ÆsÏ(Àς¬¾ÞÂRÕ =ÊbÀEºÃØ
Á‚¹€· ÉnÁÂÄ‘Æ ´ ÀEÁsڂعbÅõÌ$¬¾Þ ´ UÆ  ñŵÎƸ·ÉnÁvÆÆù£ÄŠÅ‚Ìy×-¹bŊƸ· ´ ¹b½¾À°µÃÀE¿Æì¾¹bÁµ¹bÙ ð5Ç ´ Én¹vµtÕ ó
å ´ ɀƸïÎÑÇ ´ Éb¹ µ :
Ç ´ Én¹vµ&¬¾Rµ  ñŵÎƸ×ÂÉb×zÀEº¼µ&Æ ´ É€Æ ´ ÉiÊÀ ´ ¹vÉnºæõ&¹nÙmÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ&¹Á‘Æ ´ ÀtÌ ·8¬ÔÆ ´ Á¹¦¹ÏvÊM¬¾¹bŵ
µÃł/Ï  ñÀE¿ÆÈׂ½¶Éb¿tÀtÌyÀtÁvÆoÚ¹ºÆ ´ ɀÆ&ÉbºÃÀµÎ¹ ´ ¹b×(Àt½¾ÀEµ¼µÎ½¾Ø¦Ï(ÀtعbÁÂĒºÃÀo¿¹€ÊbÀEºÃØöˆ¹bºPƼÉb»bÀ˜µÃ¹RÓ S Eä ¢
ÆùºÃÀo¿¹€ÊÀtº5÷ÈÆ ´ ÉnÆ Ø¹bÅ>Ìy¬¾Þ ´ ƽ¾¬Ë»Àt½¾µØ  ñŵñÆ Æ ´ ºÃ¹€·K¬ËÆ ¹ŊÆEÚRÏ‚ÅŠÆ Æ ´ ɀưØb¹bÅkî ĝ½¾¬¾»bÀƼ¹‘Þ¬ËÊÀ
¬ËƑðιÁ‚À½¾ÉµñƘ¿ ´ ÉnÁ¿tÀEó‚Õ&Í8ÙÿƼÀtºµÎƼÉbºÃ¬¾Á‚Þ’ÉnƘ¬ÔƘو¹bº˜Éy· ´ ¬¾½¾ÀbÚzÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÚÂØb¹bŝĊÀo¿¬¶ÄŠÀbÚ&ðÃäÉ ´ Õ
³ ¹µ¼µÈ¬ËÆEÕ óB͸ÁÂÄõعbÅ-Ċ¹ÂÕ
Sº8Øb¹ÅõĊ¹Ásî ÆEÕýï5î ÊbÀ°¹Š¿t¿tɵά¾¹bÁzÉn½¾½ËØyو¹łÁÂÄ-!É  ñÀt·&Àt½¬¾ÁÆ ´ Àtº¼ÀbÕýå ´ ɀÆÃÀEÊbÀEº8Øb¹bÅõ½¾¬Ë»ÀbÕ
³´ À͸ºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀoµ&ÉbºÃÀ°×‚º¼ÀÆÃÆñؑµÎÆúæÉn¬¾Þ ´ Æو¹bº¼·&Ébº¼ÄÚMعb*Å  ñÅzµñƵÎÆùºÃÀ°µÎÆÃŊô ¬¾ÁõÆ ´ ÀEÌ-Õ
丹€·!½ËÀtÆEî µ¸¿¹Áµά¶ÄŠÀEºÆ ´ À¿t¹bÌyÌy¹bÁŠÐÒµñƼ¹bº¼À˜Ï‚¬¾ÁÂĊÀEºEÕ
ïsوº¼5À 4vłÀEÁƼ½Ëئ¿tÉn½¾½Š¬ËÆýÆ ´ ÀyðõÃł/Ï  ñÀo¿5Æ¿tÉ¿ ´ ÀEóÂÕkïßÆoî µD· ´ ÀEºÃÀ&Æ ´ À8µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµÆ ´ ÉnÆØb¹Å ´ ÉiÊÀ
Ï(ÀtÀtÁ-ŵì¾Á‚Þ$و¹bºÆ ´ À½¾Éµñ>Æ di0Ð â$·ÈÀEÀt»Šµ&ÞbZ¹ XZSÁ‚ÀEµ&Æ ´ ɀƸعbÅ-Énº¼À É¿t¿ÀoµÃµÃ¬¾Á‚Þ$وºÃ À 4ÅÂÀtÁvÆý¾ØbÕ
å ´ ÀtÁÂÀtÊbÀEºØb¹ŦÁÂÀtÀEÄ£µÃ¹bÌyÀ8µÃ×ÂÉb¿tÀ8¬ËÁyÆ ´ À¸¿¹Ì$Ìy¹ÁyµÎÆùºÃÀÚnØb¹Å£¿tÉnÁ£ÄŠ¹°Æñ·&¹ Æ ´ ¬¾Á‚ÞvµtÛ
¸ jPŊÆÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊiÉb½×zÉnÞbÀoµk¬¾Á$Øb¹bźµÃł/Ï  ñÀo¿5Æý¹bÁ¦¬ËÁvÆÃÀEºÃÀoµñÆD¬¾ÁƼ¹É¿t¹bº¼ºÃ¹vµÎ×(¹bÁÂìËÁ‚ÞµÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ
¬¾Á¢Æ ´ À£Énºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀ!Õ ¹Å ´ ÉiÊÀوÀE·ÈÀEº ×zÉnÞbÀoµ˜Á¹€·Ús͘>ä ?,ÉÌy¹bº¼ÀÁ‚¬¾ÌϽËÀ£µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÕ
&ŊÆDØb¹Å¿tÉbÁ¹Á‚½ËØĊ¹˜Æ ´ ¬¶µ¬ÔÙ(Øb¹Å ´ ÉiÊbÀÈÉnºæ¿ ´ ¬ËʀÉb½×ÂÉbÞbÀoµs¬¾ÁØb¹łºׂºÃÀoµÎÀEÁvÆµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÕ
¸ jPŊƸÉ· ´ ¹b½¾À µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÚM¬¶ÄŠÀEÉb½Ë½¾Ø£¹bÁÂÀعbÅ ´ ÉiÊbÀtÁkî ÆÈÆùbÅz¿ ´ ÀEđ¬ËÁ-ÉوÀE· ·&ÀtÀE»MµEÚv¬ËÁvÆù
Æ ´ À-Énºæ¿ ´ ¬ËÊÀbkÕ ?˜¹Á‚YÀ h ³´ ¬¶µ¦¬¶µÆ ´ ÀõÌy¹µÎÆ$¿¹ÌyÌ$¹Á§·ÉiØ¢¹bÙ¿½¾ÀEÉbºÃ¬¾Á‚Þ>łפµÎ¹ÌyÀ
µÃ×ÂÉ¿ÀbÕ ³´ ¬¶µP¬¾Á¿t½ËÅÂĂÀEµð5Ç £ >Í S°ÑŠóÂÕ aŵÎÆƼÉb»bÀ˜Éb½Ë½ÂÆ ´ À ¿ ´ Én¹vµý×ÂÉnÞÀEµý¹ŊÆÈÉbÁÂÄyׂŊÆ
Æ ´ ÀtÌ ¬ËÁvƼ¹yÆ ´ ÀÉbº¼¿ ´ ¬¾Ê€Én½:î µ¸Ç £ >Í S°Ñ‘µÃÀE¿Æì¾¹bÁsÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ âÉã
¹bÅõÌ£ÉiؒÁ‚ÀtÀoĒƼ¹yÏ‚Å‚Ø öp¹bº8µÃ¿tºÃ¹łÁ‚ÞÀ ÉbºÃ¹łÁÂģو¹ºæ÷&ÉbÁ‚¹nÆ ´ Àtº8Énºæ¿ ´ ¬¾Ê€Én½(ς¬ËÁzĊÀtºoڊςŊÆ
Æ ´ Àtº¼À عbÅõÞb¹zÕ
丹€·ڊ¬¾Á-Øb¹bź¸¿¹bÌyÌy¹bÁ-µÎÆùbº¼ÀbÚM· ´ ÉnƘÉnº¼À°·ÈÀ°»bÀEÀtׂ¬¾Á‚Þ£ÉnÞvÉn¬¾ÁZ:
¸ &½¶ÉnÁ‚P » jýÉn×(Àtº
¸ &½¶ÉnÁ‚» ³ ÀEÌ$×½¾ÉnÆÃ*À jýÉnÞÀEµ°öpµÃÅ¿ ´ Ébµ¬¾ÁÂĊÀ MÀoµtڊ̣Éb×µtڂÆùŠ¿tµEڊÀÆæ¿nÕ¾ÚËÕ ÷
¸ ъł/Ï  ñÀE¿>Æ j ÉnÁÂÄ j¸î µ
¸ Ç ´ Én¹µ
¸ é Á‚ׂ½¶Éb¿tÀE¯
Ä jýÉnÞÀEµ
¸ ÍCµ >ÉbÁvØõÑMł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ˜ÉbµØb¹Åõ¿EÉnÁÑvÆÃłô ïÒÁ ³´ Àtº¼À
jŊÆ8Æ ´ ¹µÃÀµÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Áµ¬ËÁõÆ ´ À°Ùˆ¹b½¾½Ë¹€·8¬¾Á‚Þ$¹bºæĊÀtºoÛ
àNÕ j#ÉbÁÂ¯Ä j
d‚NÕ jýÉb×zÀEº.ö &½¶ÉnÁ‚ » Bzº¼µÎÆEÚMÆ ´ ÀtÁ ³ ÀtÌyׂ½¶É€ÆÃÀoµ8½¶ÉbµÎÆEÕ ÷
èÂÕ é Á‚ׂ½¶Éb¿tÀEÄ
çzÕ¸Ç ´ Én¹µ
â‚Õ8ъÀE¿5Ƽ¬Ë¹Áµ
¹µÎƹnÙkÆ ´ ÀEµÃÀ Øb¹bÅõÉnº¼ÀÉb½Ëº¼ÀEÉĊØyׂºÃÀtÆÎÆñØyÙpÉbÌ$¬¾½¾¬¾Ébº&·8¬ËÆ ´ Õýï5î ½¾½RƼÉb½Ë»’ɦ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀ°Ï‚¬ËÆ8Ìy¹bº¼À
ÉnÏ(¹błÆ j#ÉbÁÂ¯Ä j¤ÉbÁÂÄ ð é ÁÂׂ½¾É¿ÀoÄ‚ó ´ Àtº¼ÀbÛ
j#ÉnÁ¯ Ä j¸Û
¹bÅ¢·&ÉbÁEÆ =[V!=&;A,Ñ é Na=Ç ³ ¯ Ñ j ÉnÁzmÄ j ´ Àtº¼ÀbÚRÉnº¼º¼ÉbÁ‚ÞbÀoÄõÉb½Ë× ´ ÉnÏ(ÀƼ¬¾¿EÉn½¾½ËØÕ Í˜½ÔÐ
Ìy¹µÎÆ&Éb½Ë½Énº¼Àà×ÂÉnÞÀ˜¹Á‚½ËØvÐDï5î ÊÀ˜Á‚ÀEÊbÀEº&µÃÀtÀEÁÉÆñ·&¹×zÉnÞbÀEºEÕïßÙkعbÅ ´ ÉiÊÀ˜¹½¾ÄŠÀEºÈÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁkÚ
Æ ´ À£¹b½¶ÄŠÀtºÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁBµ ´ ¹bł½¶ÄBEä S ³ Énׂ×(ÀEÉbº ´ Àtº¼ÀйbÁ‚½¾Ø>Æ ´ À’Ìy¹µÎƺÃÀo¿ÀEÁÆoÕ ö ³´ À’¹b½¶ÄŠÀtº
ÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁ’ÞÀÆEî µ8ÉnÁ-Énºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀς¬ÔƸµÃÀÆoÚÂÉnÁÂđØb¹Å‘Æ ´ ºÃ¹€· ¬ÔÆ8¬¾ÁõÀE¬ÔÆ ´ Àtº&Æ ´ ÀµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEî µ8Énºæ¿ ´ ¬ËÊÀ
ÏÂɿ滣×ÂÉnÞÀEµEڊ¹bº8¬¾ÁƼ¹$Æ ´ ÀÉbº¼¿ ´ ¬¾Ê€Én½Rς¬¾ÁÂĊÀEº¼µEÕ ÷
³´ ɀÆoî µ¸×‚ºÃÀtÆÎÆñؑµÃ¬¾Ì$×½ËÀÕ
é Á‚×½¾É¿ÀEÄsÛ
³´ ÀEµÃÀ’Énº¼À$و¹bº>ðÃׂº¼¹nÆùbÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµÃóÂ>Û ¹Å ´ ÉiÊbÀ£ÉõوÀt·×ÂÉnÞÀEµ°¹Á¢Æ ´ À‘µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆEÚmςŊÆ
Øb¹ŝĊ¹bÁsî Æ ´ ÉiÊ*À 4vł¬ÔƼÀÀtÁ¹bÅ‚Þ ´ ×zÉnÞbÀoµÆù‘·&ÉbºÃºæÉnÁvƸÉb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø‘ׂłÆÎÆì¾Á‚ÞõÉ$ƼÉnςÐßĊÀE½Ë¬¾Ìy¬ÔƼÀtº
¬¾Á¢×‚½¶Éb¿tÀbڏŵì¾Á‚ÞõµÃ¹bÌyÀ$¹nÙ&Øb¹bź˜Æ¼ÀtÌyׂ½¶É€ÆÃÀy×ÂÉbÞbÀoµtÚsÉbÁÂÄ>· ´ ÉnÆÁ‚¹nÆo*Õ ¹bPÅ  ñŵÎÆ·&ÉbÁÆ Æù
Þb¬¾ÊbÀ¦Æ ´ À$×zÉnÞbÀoµ°É‘ƼÀtÌy×(¹bºæÉnº¼ØºÃÀoµñƵñƼ¹b×sÚmÉnÁÂÄÖµÎÀEÀy· ´ É€Æ ´ Ébׂ×zÀEÁµEÕ ÉiØvÏ(À$¹bÁ‚À£Ä‚ÉiØ
Øb¹Åsî ½Ë½ ´ ÉiÊÀ µÃ¹bÌyÀ°Ìy¹bº¼À Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ¹Á‘Æ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEڂ̣ÉiØMÏ(À عbÅõ·È¹Ásî ÆEÕ
ïÒÌy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆ¿t¹bÁµì¶ÄŠÀtºæɀƼ¬Ë¹ÁµtRÛ ?2S1Eä S ³ ä é N=&; ³ £ =cjCÍ ¢2=ÈÑÕ ³´ ÀEºÃÀ ïÎђ2ä S
Ñ é <aD=&Ç ³ ØbÀtÆEڂÉnÁzÄ‘Æ ´ ŵÁ‚¹£×ÂÉbÞb¬¾ÁÂɀƼ¬Ë¹ÁsÕ
£ S¸è å =[VE=(;ÚvØb¹PÅ ?LS!·&ÉbÁÆ&Æù£Ç&WÓ =È>Í ;¸DÓ K@ï ?!=Èä ³ ï 6 KÆ ´ À°µÃł/Ï  ñÀE¿ÆÈÆ ´ ɀÆ&Æ ´ ÀtØ
(/Ì
>Þ¹¬¾ÁsÚsÏ(¹nÆ ´ ÉnÆ Æ ´ ÀyÏz¹bÆÎƼ¹bÌ ¹bÙPÆ ´ À$×zÉnÞbÀ-öpɵ ¬ÔÙ¬ÔÆ·&Àtº¼À$ɑوł½¾½ý×ÂÉnÞÀ¦¬¶Ä/Ú  ñÅzµñÆ
·8¬ËÆ ´ ¹ŊÆÉnÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ Ì$¹ºÃÀµÃ×zÀo¿¬ Bz¿ÈÆ ´ ÉbÁÆ ´ À8µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆýÁÂÉbÌyÀ&¬ËƼµÃÀt½ËÙ¼÷ÚÉnÁzĦÉnÆÆ ´ À&Æù׊Ð:½¾ÀÙÿÆ
¹nÙÆ ´ À‘×ÂÉbÞbÀÕ§öˆïĊ¹Ásî Æ$»MÁ‚¹€·Z· ´ ØÕ>ïß>Æ  ñŵÎÆ$µÃÀtÀEÌ£µÆù ðη&¹bº¼»Móو¹ºÌyÀb9Õ ¹ŠĊ¹Ásî Æ
º¼ÀEÉn½¾½¾Ø ´ ÉiÊbÀ ÆùzÕ ÷
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ âä
å ´ ÀtÁyÉnÁ¢ðÎłÁÂׂ½¾É¿ÀoĂó˜µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆýºÃÀoÉb¿ ´ ÀoµmɵÎ4Å £¿t¬ËÀEÁvÆýµÃ¬¾òtÀbÚnµ¼ÉiØ ãoÐæàEá˜×ÂÉnÞÀEµmºÃ¹Å‚Þ ´ ½¾ØbÚ
Æ ´ ÀtÁƼÉn»Àعbłº×ÂÉbÞbÀoµÈ¹ŊƸÉnÁÂÄׂº¼¹bÌy¹nƼÀ˜Æ ´ À°×ÂÉnÞÀEµÈÆù£É¦ÙˆÅ‚½¾½sµÎÅÂÏ/ ñÀE¿ÆEÕ ³ ÉY? ɬhÑvƼÉbºÎÆ
É ¦SÇڂ̣ÉiØMÏzÀÉyº¼Àt½¾ÀtʀÉnÁvÆ ³ SÇÉÚ B½¾½s¹błÆ8Æ ´ À°ÆæÉnÏsڂÅÂ×(ĂÉnÆÃÀ°Æ ´ IÀ ¢/Ñ ¦SÇڊº¼ÀtÞ¬¾µÎÆú¼ØbÚ

ÉnÁzđعbÅsî ºÃÀ°ÄŠ¹Á‚ÀbÕ
³´ Àtº¼ÀÐm·ÈÀî º¼À˜ÄŠ¹Á‚À8·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À˜¿¹Ì$Ìy¹ÁŠÐßµÎÆùºÃÀ8Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»Ð͘ÓmZÑ S ɺÃÀE½¾ÉnÆì¾ÊbÀt½¾ØµÃ¬ËÌ$Ð
ׂ½¾ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÕ
͸ÁÂÄõÁ‚¹€· و¹bºÆ ´ À¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆ&Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»(Õ
³´ ¬¶µ¸¬¶µ˜É @ï ?˜ÐÒъ"ï ©=(? ς¬ËÁzĊÀtºoÕÈïßÆoî µ˜Á‚¹nƹbÁ‚À¹bÙÆ ´ ¹µÃÀº¼ÀEÉb½Ë½¾Ø’Å‚½ËÆúæɀÐ:Æ ´ ¬¾ÁÏ‚¬¾ÁÂĊÀEºEÚ
ςŊư¬ËÆEî µÁ¹nÆɒÞb¬¾ÞÉbÁvÆ춿ĂÉĂĊØvÐ:½¾¹bÁÂޒ½ËÀEÞµς¬¾ÁÂĊÀtº°ÀE¬ÔÆ ´ ÀtºoÕ TiÌy¬¾ÄŠÐߵìËòEÀEZÄ TŠÕïßÆÁ‚ÀEÀEõ˜Æù
Ï(À¦Ç SE 6 SE; ³ >Í WÓ = Æù’¿EÉnº¼ºÃØÕ
ï ³ é Ñ ³ N=c? é ;˜>Í WÓ =˜Õ ¹bº¼ÀEµÃ¹¦Æ ´ ÉbÁÆ ´ À¹nÆ ´ Àtºæµ&ÌŵÎƸÏ(ÀbÕ
³´ ¬¶µ¸Æ ´ ¬ËÁÂޑ¬¶µ¸Þb¹¬ËÁÂÞ£ÆùÞbÀÆׂºÃÀtÆÎÆñØõÌyÀEµ¼µÎÀoĝł×sÕ ¹Åsî ºÃÀ¦Þb¹b¬¾Á‚ÞyƼ¹‘Ï(À¦¿¹ÁµÎƼÉnÁvƼ½ËØ
BzĂĂ½Ë¬¾Á‚Þ£·8¬ËÆ ´ ¬ÔÆoÕýïßƸ¬¾µÞ¹b¬¾Á‚Þ$ÆùyÞbÀtƘĊº¼¹bׂ×(ÀEďÕýÓk¹µÎÆE[Õ ?E;SLS AÓ =(? S äÕ
`°ÀtÀE×=¬ÔÆ-µÃÉnوÀb¡ Õ j&;S ³ =Ç ³ ï ³ å ï ³ £ LS é ; Ósï 6 =¸&Õ ¹bÅkî º¼À>Þb¹¬ËÁÂÞ Æù ´ ¹b½¶Ä
ÉnÁ¢¬ËÁz¿º¼ÀEĊ¬¾Ï‚½¾Ø>ʀÉbµÎÆ°ÉbÌ$¹łÁvƹnÙP¬¾ÁŠÙˆ¹bº¼Ì£É€Æ¼¬Ë¹Á ¬¾Á Æ ´ Àtº¼Àиعbłº ½¾ÉnÆÃÀoµñƵÃ×zÀEÀEÄ Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
¹bÁ ÀtÊbÀEºÃØֵά¾Á‚Þ½ËÀõµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÕ ³´ ɀÆEî µ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹Á ĊÀEÁµάËÆñØbÕÖ͸ÁÂÄ Øb¹Åsî º¼À’Þ¹b¬¾Á‚ޝÆù¢ÏzÀ
¿tÉbºÃº¼ØM¬ËÁÂÞ ¬ËÆP¬¾ÁvÆùÉ ´ ¹vµñƼ¬Ë½¾À8ÀtÁMÊM¬¾ºÃ¹Á‚ÌyÀtÁvÆEÛ ³ £ = èå SE;¸WÓ ?¦Õ ³´ À˜ºÃÀoµñÆP¹bÙ(عbłºPς¬ËÁzĊÀtºæµñÐ
Æ ´ À ¿t¹bÌyÌy¹bÁµÎÆùºÃÀÚbÆ ´ À°Énºæ¿ ´ ¬ËÊÀbÚÆ ´ ÀEؒÉnº¼À˜Á‚¹bÆ&Þ¹b¬¾Á‚ÞƼ¹¦Ï(À ¬ËÁÆ ´ À ·&¹bº¼½¾ÄÕ ³´ ÀEؒÉnº¼À
Þb¹¬ËÁÂÞ°ÆùÏ(À ¬ËÁ‘É×z¹Š¿æ»bÀtÆÈłÁ¬ËÊÀtºæµÎÀ˜¿EÉn½¾½ËÀoÄyØb¹łºPÏ(¹M¹b»£µ ´ Àt½¾ÊbÀEµE3Õ ÈłÆÈØb¹łºP½¾¹Š¿tÉb½z¿tÉ¿ ´ ÀbÚ
Øb¹łº8¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆ&Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»ÐýÆ ´ ɀÆoî µ¸Þb¹b¬¾Á‚Þ$ÆùyÏ(À·8¬ËÆ ´ Øb¹Å¬¾Á-ÀtÊbÀEºÃؑ· ´ Àtº¼Àbڊ À Š¿tÀt׊Æ
· ´ ÀEºÃÀ Æ ´ Àtº¼Àbî µ·&ÉnÆÃÀtºoÕ
ïßƘ¿¹ÁÆæÉn¬¾ÁµEÛ
¸ &½¶ÉnÁ‚P » jýÉn×(Àtº
¸ &½¶ÉnÁ‚»õÑM×zÀEÀE¯ Ä jýÉnÞÀEµ
¸ &½¶ÉnÁ‚P » jýÉnÁŠÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5ƘÑM×(ÀtÀoÄ jýÉbÞbÀoµ
¸ ¢¬Ñ ¦SÇ
¸ ъł/Ï  ñÀE¿ƼCµ ;¸ÀtÞb¬¶µÎÆú¼Ø
¸ ъł/Ï  ñÀE¿ÆÑM×(ÀtÀE9 Ä jýÉbÞbÀoµÈÉbÁÂ¯Ä ;8ÀÙpµ ³ SÇ
¸ ¢ ½¾¹bÏzÉn½sÍ ÜbÑ
¸ SׂÆì¾¹bÁÂÉb½Ë½¾Øbڏహb>º d$µÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµöðν¾¹Š¿tÉb½Ë½¾Ø’¿tÉ¿ ´ ÀEÄõµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ¼ó÷
¸ S˜Æ ´ Àtº˜ÑMÆÃŊô
£ ÀEºÃÀî µ&Æ ´ Àt¬¾º¸¹bºæĊÀEº&¬¾Á-Øb¹łºς¬ËÁzĊÀtºoÛ
àCÕ S˜Æ ´ Àtº˜ÑMÆÃŊô#|ö :i÷
d‚NÕ &½¶ÉnÁ‚P » jýÉn×(Àtºo¬Ú Ƚ¶ÉnÁ»ÑM×(ÀtÀEĵtÚ &½¶ÉnÁ‚P» jýÉnÁŠÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5ƸÑM×(ÀtÀEĵöˆ¬¾ÁõÆ ´ ÉnƸ¹bºæĊÀtº5÷
èÂÕ ¢¬Ñ ¦SÇ
çzÕ8ъł/Ï  ñÀE¿ƼCµ ;¸ÀtÞb¬¶µÎÆú¼Ø
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ âã
‚â Õ8ъłÏ/ ñÀE¿ÆÑM×(ÀtÀEĵ¸ÉnÁÂį;8ÀtÙpµ ³ SÇ
âÂÕ¢ ½¾¹bÏzÉn½sÍ ÜbÑ
ãŠNÕ kSE;C= ð S˜Æ ´ Àtº˜ÑvƼŊôó|ö :i÷
äÂCÕ SׂÆì¾¹bÁÂÉb½Ë½¾Ø’¬¾Á¿½¾ÅÂĊÀoÄ-ъł/Ï  ñÀE¿Ƽµö…:i÷
ÃłÀEµÎÆì¾¹bÁõÌ£Énº¼»ŠµÌ$ÀoÉnÁ¤ðι׊Æì¾¹bÁÂÉb½Ë½¾Ø£×‚º¼ÀEµÃÀtÁvÆEÕ ó
ÓsÀtƸÌ$ÀµÎƼÉbºÎÆ8·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÀÀEÉbµÃؒ¹Á‚ÀE&µ BºæµñÆoÚŠÆ ´ ÀtÁõƼÉ¿æ»v½¾À Æ ´ À¿t¹bÌyׂ½¾À ’Æ ´ ¬¾Á‚Þµ8½¶ÉbµÎÆEÕ
S˜Æ ´ ÀEºÑvƼŊôÛï ´ ÉiÊbÀÉ ´ ØMςº¼¬¾Ä-Ï(ÀÆñ·&ÀtÀEÁõÆ ´ ¬¶µ¸Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»õµÎ؊µÎÆÃÀEÌõÚÂÆ ´ ¬¶µ’ðÎÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææó
µÃØMµÎÆÃÀEÌ-ÚMÉbÁÂÄ£Æ ´ LÀ ¢ ³ ? µÃ؊µñƼÀtÌ ötð ¢ ÀÆÃÆì¾Á‚Þ ³´ ¬ËÁÂÞNµ ?˜¹Á‚ÀEóÂÚD? ÉiÊM¬¾Ä͸½¾½ËÀEÁz÷5ÕýïÈ¿tÉn½¾½(Æ ´ À
¿¹Ìς¬¾ÁÂÉnÆì¾¹bÁ]ðÃÍ˜Ç ³ ъónÐÆ ´ À¢Í˜¿5ÆÃÐñÇȹÌyÌłÁ‚¬¶¿tÉnÆì¾¹bÁŠÐ ³´ ¹Å‚Þ ´ ƑÑM؊µñƼÀtÌ-Õ ïßƑºÃ À 4vł¬Ëº¼ÀEµ
×ÂÉbÞbÀEµ&¬¾Á-Ìؑ¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnÏ(¹bŊÆς¬¾ÁÂĊÀtºoÕ ³´ ÀEؒÞb¹yÀt¬ËÆ ´ Àtº¸É€Æ8Æ ´ ÀÏ(ÀtÞb¬¾Á‚Á‚¬¾Á‚Þy¹bºÆ ´ ÀÀtÁzďÕ
6 º¼5À 4vłÀEÁƼ½ËØÚz×(Àt¹ׂ½¾À·8¬Ë½¾½ ´ ÉnÁÂÄ>Øb¹bŝµÎÆÃŊôDÚR½Ë¬¾»b*À ¨Â¬ËÀEº¼µEÚ¹º˜· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtºoÕ abÅzµñÆ »bÀtÀEם¬ÔÆ
ɀÆÆ ´ ÀÏÂÉb¿æ»‘¹bºوº¼¹bÁvÆ8¹nÙmعbłº8ϬËÁÂĂÀtºoÕ
&½¾ÉbÁ‚»B×ÂÉn×(ÀtºæµñаÁ‚¹bÆ ´ ¬¾Á‚Þ ÁÂÀtÀEĵ¦Ï(À-µÃÉb¬¾Ä- Õ `°ÀEÀtק¬ËÆ$·&Àt½¾½µñƼ¹M¿æ»ÀEď-Õ ¢ ½¾¹bÏÂÉb½&Í°ÜnÑvÐ
·&Àbî ÊbÀyÉn½¾ºÃÀoÉbĊØ-ÆæÉn½¾»bÀEÄ¢ÉnÏ(¹bÅŠÆ°Æ ´ ¬¾µEÚk¬¾Á¢Æ ´ À£ïÒÁvÆúæɀÐÒµÃł/Ï  ñÀE¿Æ°Ébº¼¿ ´ ¬ÔƼÀE¿5Ƽłº¼ÀbÕ ³´ ¬¾µ°¬¶µ Æ ´ À
µ¼ÉnÌyÀyÆ ´ ¬¾Á‚ÞzÚ  ñŵÎÆو¹ºÆ ´ ¬ËÁ‚Þvµ°Æ ´ ɀƦÉbׂׂ½¾Ø Ƽ¹Øb¹bźÀtÁvÆ쾺ÃÀ‘Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»¢µÃ؊µñƼÀtÌ-Úm¹ºو¹bº
º¼¹bÅ‚Þ ´ ½ËØ£Ìy¹ºÃÀ Æ ´ ÉnÁ diÐÒ覵Ãł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÕ
S׊Æì¾¹bÁzÉn½sµÃł/Ï  ñÀE¿ƼµÎÐ
ÑM¹bÌyÀ˜Æì¾Ì$ÀoµØ¹bŒÉnº¼À¸Ï‚ÅzµÎØ$×zÀEºÎو¹ºÃÌy¬¾Á‚޵ùbÌyÀ¸Ì£Én¬¾ÁvÆÃÀEÁÂÉnÁ¿tÀ¸¹b×(ÀtºæɀƼ¬Ë¹ÁöˆÌ£Énׂ׬ËÁ‚Þ
µÃ×zÀEÀEÄÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµæ÷5ڏ¹º ÉbºÃÀ¦·È¹ºÃ»M¬¾Á‚Þ’¹bÁÖPÉ jNSï8¹bº°µÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚ÞzÚsÉnÁÂÄ Øb¹Å  ñŵÎÆÇ&Íäî ³
½¾ÀEÉiÊbÀÆ ´ ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÕPÑM¹yØb¹Åsî º¼À°Þb¹¬ËÁ‚Þ¦Æù ´ ÉiÊÀ Æù£¿tÉbºÃº¼Ø£¬ÔƸ·8¬ËÆ ´ عbÅsÕ
=Pɵά¾½ËØBĊ¹Á‚YÀ hÝabÅzµñÆ$¹b×(ÀtÁ§Ø¹błº$¿¹bÌyÌy¹bÁ‚ÐßµÎÆùºÃÀ‘µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÚý×(¹bק¹ŊÆÆ ´ À-µÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ
Øb¹Å-·&ÉbÁÆoÚÂÉnÁzÄ-ׂ½¾É¿À¬ËƘ¬¾ÁƼ¹’Øb¹łº¸¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊÆ8Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»RÚÂÉ€Æ˜Æ ´ ÀÊÀtº¼Ø’ÀtÁzďÕ墹ºÃ»
¹bÁ-¬ËƸ· ´ ¬¾½ËÀعbÅ-Énº¼ÀÉi·&ÉiØÚM¹€ÊbÀtºÆ ´ À¹b¬Ï  ñÀE¿5Ƽ¬Ë¹Áµ8¹bÙعbłº8ެ˺¼½Ôوº¼¬¾ÀtÁÂďÚzÉnÁÂÄÆ ´ ÀtÁ· ´ ÀEÁ
Øb¹ÅÞÀÆ8ÏÂÉ¿æ»(ڊعbÅ-¿tÉbÁ×(¹b×õ¬ÔƸº¼¬¾Þ ´ Æ8ÏÂÉb¿æ»’¬¾ÁvÆù$Æ ´ À¿¹bÌyÌy¹bÁµÎÆùºÃÀÕ
丹€·!·ÈÀî º¼<À  ñŵñƸ½¾ÀÙÿÆ·8¬ÔÆ ´ ð ´ ÉnºæđµÎÆÃłôýóÂÛ
¸ ¢¬Ñ ¦SÇÚzÑMł¬Ï  ñÀE¿5>Æ ;¸ÀtÞb¬¶µÎÆú¼Ø
¸ ъł/Ï  ñÀE¿ÆÑM×(ÀtÀE9 Ä jýÉbÞbÀoµÈÉbÁÂ¯Ä ;8ÀÙpµ ³ SÇ
å¢Àî ½¾½ÆæÉb¿æ»M½ËÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ƘµÃ×zÀEÀEÄõ×ÂÉnÞÀEµ5Üiº¼ÀÙpµ ³ SÇ&<µ BºæµñÆoÕ
³´ ¬¾Á‚Þµ&Ƽ¹£»bÀtÀE׬¾Á-Ìy¬ËÁÂÄsÛ
¸ ъł/Ï  ñÀE¿ƘµÎ×(ÀtÀoõ¸ÉbÁÂđº¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿Àoµ8Énº¼À˜Æ¼¹bÞÀÆ ´ ÀtºoÕ
¸ Sº¼ÞÉbÁ‚¬¾òtÀEÄÉn½¾× ´ ÉbÏzÀtÆ춿½¾ØbÕ
¸ SÁ½ËØõÓkÍ ³ =ÈÑ ³ µÃ×zÀEÀEõEÚËÕ¾Õ¾Õ
¸ Õ¾Õ¾Õ Ï‚Å‚Æ͘Ómk
Ó ;>= 6 =(;C=Èä <Ç =&ÑRÕ
³´ ɀƸ¬¶µEÛ
¹bŠƼÉn»À$Éb½Ë½D¹bÙÆ ´ À$½¶É€ÆÃÀoµñƵÃ×zÀEÀEõ°ÉnÁzÄ Én½¾½D¹nÙÆ ´ ÀyºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀ ³ SÇ&µ˜Ùˆ¹bº͘ÓmÓ ¹bÙ
Øb¹łºµÃł/Ï  ñÀE¿ƼµEÕ ³´ ÀtÁ£Ø¹bÅ£Énº¼º¼ÉbÁ‚ÞbÀÈÆ ´ ÀtÌ,͘AÓ j £ !Í N= ³ ïÃÇ&͘ÓmDÓ öÿوł½¾½¾ØÐDÀ Š×ÂÉbÁÂÄ$¹bŊÆ
Øb¹łºÉ¿º¼¹bÁMØMÌ£µ¼÷ÏM؝µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEڏ¬¾Á ×ÂÉb¬Ëºæµö@µÎ×(ÀtÀoÄMÐߺÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ×ÂÉn¬¾º¼µæ÷5Õ ³´ À¦½¾ÉnÆÃÀEµÎƵÎ×(ÀtÀoÄ
×ÂÉbÞbÀ°¿¹bÌyÀoµ 6 @ï ;Ñ ³ ڊو¹b½¾½¾¹€·ÈÀođÏMؑÍÓkÓB¹nÙÆ ´ ÀºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµEÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ãná
SºEÚbÁ‚¹nÆoWÕ ¹Å$¿t¹bł½¶CÄ  ñÅzµñÆ»ÀtÀt×¦Æ ´ À&º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿Àoµ¬ËÁ$Æ ´ Àt¬¾ºýºÃÀoµÎ×(ÀE¿Æì¾ÊbÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµtÚbÌ$¹vµñÆ
½¾¬Ë»Àt½¾Ø¬¾Á-Æ ´ À$¿¹Ì$Ìy¹ÁŠÐßµÎÆùºÃÀ¹º8Æ ´ À¦Énºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀoµtÕ&ŊÆïׂº¼ÀوÀEº¸Æ¼¹’»bÀEÀt×-Æ ´ Àº¼ÀوÀtº¼ÀtÁz¿ÀEµ
·8¬ËÆ ´ ÌyÀ°¬¾Á‘Ìؒ¿EÉnº¼ºÃØvÐÒÉnÏ(¹bŊÆoÚµÃ¹Æ ´ ɀÆ8ïP¿EÉnÁÉĂģƼ¹Æ ´ ÀtÌ,· ´ ÀtÁ‘ïPƼÉb½Ë»y·8¬ËÆ ´ ×zÀE¹bׂ½¾ÀbÚ
ÉnÁzĵù$Æ ´ ÉnƸï&¿EÉnÁ-µ ´ ÉbºÃÀÆ ´ ÀtÌ ·8¬ËÆ ´ ¬¾ÁvÆÃÀEºÃÀoµñƼÀEÄ×zÀE¹bׂ½¾ÀbÕ
SºØ¹bÅÖ¿¹bŽ¾Ä»ÀtÀE×>Æ ´ À¦º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀoµµÃÀt×(ÀtºæɀƼÀوº¼¹bÌ Én½¾½D¹nÙÆ ´ ÀyµÎ×(ÀtÀoõtÕ £ ¹€·ÈÀEÊbÀEº
Øb¹Å½¾¬¾»bÀbÕ ³´ ¬¶µ8¬¶Rµ  ñŵÎÆ8Æ ´ À·Éiؒï5î ÊbÀĊ¹bÁÂÀ ¬ËÆEÕ
ïßÆEî µ$¬ËÌy×(¹bºÃƼÉnÁvƦÆù º¼ÀtÌyÀEÌÏ(ÀtºÆ ´ ɀÆy¹bÁ½ËØ¢Æ ´ Àõ½¶É€ÆÃÀoµñÆyµÎ×(ÀtÀoÄ Á‚ÀEÀEõ¦Æù¢ÏzÀ¬ËÁ Æ ´ À
¿tÉbºÃº¼ØvÐßÉbÏz¹ŊƸÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»RÕ ÑŠ¬ËÁ¿tÀÆ ´ Àtº¼À¬¶µ É ´ ¬¾Þ ´ ÀEºº¼¬¶µÎ»Æù-ĂɀÆæÉyÆ ´ ɀÆEî µ ¬ËÁ>Æ ´ Ày¿tÉbºÃº¼ØvÐ
ÉnÏ(¹błÆEڏï8ƼºÃØõÆùõ»bÀEÀt× Éµ ÌÅ¿ ´ Ébµ×z¹vµÃµÃ¬ËϽËÀ¦¬ËÁB¿¹Ì$Ìy¹ÁŠÐßµÎÆùºÃÀ¹bº°Énºæ¿ ´ ¬ËÊÀEµEհъ×zÀEÀEõ
Énº¼EÀ V!=(;A ĊÀEÁµÃÀbÚµù£Én½¾½RÆ ´ ÀÌy¹bº¼À°ºÃÀoÉbµÃ¹bÁ‘ÆùyÏzÀ¿EÉnº¼Àوł½sÉbÏz¹ŊÆ8Æ ´ ÀtÌ-ÕËÌÕ h
丹€·ÚÆ ´ ÉnÆ&·ÉbµÃÁsî Æȵù ´ Ébº¼ÄÕ 6 ¬ËÁzÉn½¾½ËØÚÆ ´ EÀ ¢¬Ñ ¦SǤÉnÁÂđµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµPº¼ÀtÞ¬¾µÎÆú¼ØbÕ ³´ ÀEÁ
·&À ÞÀÆ8¹bÁõÆæÉn½¾»v¬¾Á‚Þ£ÉnÏ(¹błÆEÛ
¸ ъł/Ï  ñÀE¿ƘµÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á‚¬ËÁÂަР´ ¹€·!µÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ8ÉbºÃÀ°Ì£ÉbĂÀbڊÞbÀoµñÆæɀƼÀbڊ¬¾ÁƼÀtºæ¿¹Á‚Á‚ÀE¿Æ
¸ jPºÃ¹Š¿tÀEµ¼µÈ¹bÙÇȹÁµÎÆú¼Å¿5Ƽ¬ËÁ‚ÞyÉnÁzÄõÓk¬ËÁ»v¬¾Á‚Þ£Éyä¸ÀE·KÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ
¸ ъ×zÀo¿¬¶Én½mÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµÐ&Ç ´ º¼¹bÁ¹ÂÚÂÑvƼº¼ÉnÆÃÀtÞØbÚ ©(ÀE¬ÔƼÞbÀt¬¶µÎÆ ³ ºæÉb¿æ»M¬¾Á‚ÞÂÚMÉnÁÂÄõ¹bÆ ´ ÀEº¼µ
ÑM¹ÂÕ ³´ À ¢/Ñ ¦SÇ ÉbÁÂĝÑMł/Ï  ñÀo¿5Ææµ ;8ÀtÞ¬¾µÎÆú¼ØbÕ
¸ å ´ ɀÆ8Æ ´ ÀtØÉbºÃÀ°½¾¬Ë»Àbڊ· ´ ÉnÆÆ ´ ÀEؑ½¾¹v¹»’½¾¬Ë»ÀbÕ
¸ jP½¾É¿¬¾Á‚Þ£µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ¹bÁÆ ´ À ¢/Ñ ¦SÇÕ
ׂº¼†¹ Š¬ËÌy¬ËÆñØ
Æì¾Þ ´ ƸʊµEÕ½¾¹M¹µÃÀ¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿Æì¾¹bÁµ
ÌyÀtÁvƼÉb½sÉbµ¼µÎ¹Š¿t¬¾ÉnÆì¾¹bÁsÚ TiÁ¹niÆ T½¾¹bÞ¬¾¿EÉn½¿¹Á‚Á‚ÀE¿Æì¾¹bÁ
¸ ðEàiYÜ dµÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ¼ó¦ÐPµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ8·8¬ËÆ ´ ¹ŊƘ¿¹ÁvÆÃÀtÁvÆæµtÕ
¸ å ´ ɀÆ8Æù’Ä‚¹$·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÀÑMł/Ï  ñÀo¿5ÆæCµ ;8ÀtÞ¬¾µÎÆú¼ØbÕ
³´ -À ¢ º¼ÉbÁÂÄ=ÑMł/Ï  ñÀo¿59Æ >Én× ¹nÙ$ÇȹbÁvƼÀtÁvƼµÖ|ö ¢/Ñ kSÇ÷£¬¶µÉ ÌyÉb×=¹nÙÉb½Ë½ ¹nÙعbłº
µÃł/Ï  ñÀE¿ƼµEÕ ï߃·8¬Ë½¾½¸×‚º¼¹bÏzÉnς½¾Ø§µñÆæÉnºÃÆ£¹bŊƒÏ(Àt¬¾Á‚¯Þ  ñŵÎÆ‘É µÎ¬¾Á‚Þ½ËÀ-×ÂÉbÞbÀbÚ&ÉnÁÂĤ·8¬¾½Ë½˜½Ë¬¾»bÀE½ËØ
ÏÂÉb½Ë¹M¹bÁõ¹błÆ&Ƽ¹£ÏzÀµÃÀtÊÀtºæÉn½(×ÂÉnÞÀEµ½¶Énº¼ÞbÀÕ
¹bÅsî ½¾½sŵÃÀ¬ÔÆ8و¹º¸É¦ÁMł̦ÏzÀEº8¹nÙDׂłº¼×z¹vµÎÀoµtڊÁ¹nÆ8½Ë¬¾Ìy¬ÔƼÀEÄõƼ¹ÂÛ
¸ 6 ¬¾ÁÂĊ¬¾Á‚Þ’µÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµو¹º8Øb¹łº&Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ƼµEÕ
¸ ?¬¶µÃ¿tºÃ¬¾Ìy¬ËÁÂÉnÆì¾Á‚ÞyÆ ´ ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆƼ¹£×‚½¾É¿ÀÉ¦Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ8¬¾ÁƼ¹ÂÕ
¸ Sº¼ÞÉbÁ‚¬¾òt¬¾Á‚ÞÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ¹bÙعbłº&Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆoÕ
¸ ;¸Àt¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òt¬¾Á‚ÞÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀE¿ƼµEÕ
¸ Ók¹Š¿tɀƼ¬ËÁÂÞ¦Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ&Æ ´ ɀƸعbÅsî ÊbÀÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ƸÏ(Àو¹ºÃÀÕ
¸ `°ÀEÀtׂ¬¾Á‚Þ$ÆúæÉb¿æ»‘¹nÙµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ãŠà
¸ &ÀE¬ËÁ‚Þ¦ÉnÌ£ÉnòEÀEģɀÆoÕR;¸À¨ÂÀo¿5Æì¾Á‚Þ¦¹bÁ£· ´ ¹Ø¹bŒÉbºÃÀ¸ÉbÁÂÄy· ´ ɀÆÈØb¹bŒÉbºÃÀ¸Ä‚¹b¬¾Á‚ÞÂÕ8…ö Sº
ÂÁ ¹nƘĊ¹¬ËÁ‚ÞzڂÉbµ&Æ ´ À¿tɵÎÀ°·8¬¾½Ë½½¾¬Ë»Àt½¾Ø‘Ï(ÀbÚÂÉnÆÆ ´ ÉnƸ×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶ÉnºÌy¹bÌyÀEÁÆoÕ ÷
³´ À¢Ñ/¦SDz¬¾µÃÁsî ÆÉb½Ë¹Á‚ÀYXkïßÆ ´ ÉbµÆ ´ ÀyµÃłÏ/ ñÀo¿5ƺ¼ÀtÞb¬¶µÎÆú¼Øõº¼¬¾Þ ´ Æ Ï(À ´ ¬ËÁÂÄÖ¬ËÆEÕ ³´ ɀÆ
¬¶µtÚÆñ·È¹×zÉnÞbÀoµ¸öpÉnÆP½¾ÀEÉbµÎÆæ÷Ú·8¬ËÆ ´ É ´ Ébµ ´ ¹nُØb¹łºPµÃłÏ/ ñÀo¿5ƼµP¹€ÊbÀEºDÆ ´ ÀE¬Ëº(Bº¼µÎÆP½¾ÀÆÃÆÃÀtºoÕ ³´ ɀÆ
¬¶µtڊعbÅ ´ ÉiÊbÀõðÃ!Í 8<Ç ?E= 6 ¢$ÕËÕ¾Õ ó ·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀEÁ-Ă¹€·8Á’Æ ´ À½ËÀtÙÿƘµÎ¬¶ÄŠÀbÚ¹bÁ‚À°½¾ÀÆÎƼÀtºƼ¹¦Æñ·&¹y½Ë¬¾Á‚ÀoµtÕ
͘µØ¹bÅ-¿º¼ÀEÉnÆÃÀµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµEڊØb¹bÅkî ½¾½½Ë¬¶µÎÆ8Æ ´ ÀEÌ ¬¾ÁÆ ´ À ´ ɵ ´ Õ
¹bÅ ·ÉnÁvÆɝÓsïÎÑ ³ ¹bÙ¸Én½¾½¹nÙ8Øb¹łºµÃł/Ï  ñÀE¿ƼµEÚm¬¾Á§ÉbÄÂĊ¬ÔƼ¬Ë¹ÁBÆùØ¹błºÌ£Éb×sÕå ´ ¬Ø :
&ÀE¿EÉnŵÃÀyØb¹bÅkî º¼ÀyÞb¹b¬¾Á‚ÞõÆù ´ ÉiÊbÀ£µÎ¹ÌyÀ’µÎ¹ºÎÆæµ°¹nÙ&ƼÉnÞvµ Æ ´ ÉnÆØb¹ÅÖÉbºÃÀ£Þ¹b¬¾Á‚ÞõÆù>ÉnÆÎƼÉ¿ ´
Æù§µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÚÆ ´ ɀƵ ´ ¹ł½¾Ä#Ï(À É¿t¿ÀoµÃµÃ¬¾Ï‚½ËÀ-¬¾Á Æ ´ À ¿¹ÁƼÀ Mƒ¹nÙ°Æ ´ À>Ì£Én×sÕ ³´ À>Ì£Éb×
¬¶µ$Ímèå =ÈZÑ SE= ÉnÆ ´ ÀE½Ë׬ËÁ‚ÞBعb-Å BÂÁzÄ µÎÆÃŊô=ÏMاÉbºÃÀoɂÚýÏMÝØ BÂÀt½¶ÄÚÏÂŊƣ¬ÔÙ Øb¹bŤÉn½¾ºÃÀoÉbĊØ
»MÁ‚¹€·=Æ ´ Àä>Í = ¹bÙعbłº¸µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÚzÉnÁzÄõÉbºÃÀ ´ ¹½¾Ä‚¬ËÁ‚ÞyÆ ´ É€Æ ä˜>Í m=#¬ËÁÌy¬¾ÁÂďÚºæÉ€Æ ´ Àtº
Æ ´ ÉnÁ¢É‘Ê€ÉnÞbÅÂÀ¬¾ÁƼÀtÁvÆì¾¹bÁkÚRÆ ´ ÀyÓsïÎÑ ³ ¬¾µ Þb¹¬ËÁÂޒÆù ´ ÀE½Ë×¢Øb¹bŢɒ½¾¹nÆ°Ì$¹ºÃÀÕÑM¹bºÃÆ ¹bٽˬ¾»bÀ
Æ ´ ÀĊ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁ¿ÀÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁ£Æ ´ À˜ÞÀtÁ‚ÀEº¼Éb½‚Þb¹M¹Þb½¾À¸¬ËÁzĊÀ £½¾¹v¹»Mł×>öˆØ¹bÅ£»MÁ‚¹€·ÐkÆ ´ À˜¹Á‚À¸Æ ´ ɀÆ
ÀtÊÀtº¼Øb¹Á‚ÀŵÃÀEµDÉnÁzÄÆ ´ É€Æ ´ ÉnÁÂÞµ¹bŊÆD¹bÁÆ ´ ÀE¬Ëºوº¼¹bÁvÆD×ÂÉnÞÀo÷5ÚÉnÁÂÄÆ ´ ÀÞb¹M¹Þb½¾ÀPĊ¬¾ºÃÀo¿5ÆùºÃ¬¾ÀEµ
öˆ· ´ ¬¾¿ ´ Énº¼À°Éb¿5ƼÅÂÉn½¾½¾Ø ?!kSL©÷5Õ
¹bṢ̌ÉiØ ·&Àt½¾½ ´ ÉiÊbÀ’µÃ¹bÌyÀ’µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµÆ ´ ɀÆ$Énº¼À’Eä S ³ >>Í j&j(=&?Õsï°½¾¬¾µÎÆÃÀoÄÖÆ ´ ¹vµÎÀ
¬¾-Á ¢2;>=(=Pä]¹ÁBÆ ´ À’Ä‚¬Ëº¼ÀE¿Æùbº¼¬¾ÀEµEՑïÒÁB×ÂÉnºÃÆ춿Ž¾ÉbºEÚmï ´ ÉiÊÀ’É ´ ¹b½¶ÄŠ¹€ÊÀtº وºÃ¹Ì ׂº¼ÀtÊM¬¾¹bŵ
ĂÉi؊µyöˆ×‚º¼ÀÐÒµÃØMµÎÆÃÀE̒÷¿EÉn½¾½ËÀoÄ ð¼Ós¬¶µñÆæµtÕ ó²ïßƵ ´ ¹€·¸µ ł×Ö¬ËÁBÞbº¼ÀtÀEÁ ¹Á Æ ´ À£ÄŠ¬Ëº¼ÀE¿ÆùºÃ¬¾ÀEµEڏςŊÆ
Á‚¹€· ´ ÀEºÃÀ ¹bÁÆ ´ ÀÌyÉb×µEÕ
ö ¹ŦĊ¹Ásî Æ ´ ÉiÊÀýÆù°ÄŠ¹˜¬ËÆÆ ´ ÉnÆ·ÉiØbÕ丹€·ÉbĂÉi؊µEÚt·8¬ËÆ ´ · ´ ɀÆDïs»MÁ‚¹€·BÁ‚¹€·ڀïs·&¹bł½¶Ä
 ñŵÎÆ8ÌyÉb»bÀɦׂ½¾É¿À°¹bÁÆ ´ À Ì£Éb×µ&و¹bº£ðÃłÁ‚ׂ½¶Éb¿tÀEĂó¦¹bº8ónÅÂÁ‚ׂ½¶Éb¿tÉbς½¾ÀEó‚ÚŠÉbÁÂđ×zÉnº¼»bÀEÄ’Æ ´ À
ðõÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæóÁÂÉbÌyÀ¬ËÁõÆ ´ Àtº¼ÀbÕ ÷
³´ Àð é Á‚ׂ½¶Éb¿tÀEĂó£µÃÀE¿Æì¾¹bÁõ¬ÔÆæµÎÀE½ÔÙ¸@ö h ÷ßÐÈو¹bº8×ÂÉbÞbÀoµ&Æ ´ ÉnÆÉnº¼À°Å‚Á‚ׂ½¶Éb¿tÀEďÚÂÉb½¾µÃ¹£Énׂ×(ÀEÉbº¼µ
¬¾ÁÆ ´ À ¢ º¼ÉbÁÂÄ>ÑMł¬Ï  ñÀE¿52Æ ;8ÀtÞ¬¾µÎÆú¼ØB|ö ¢/Ñ ;˜÷Տ͸ÞÉb¬ËÁ‚ÐȬËÆ ¿¹ł½¶ÄÞb¹’¹Á-Æ ´ À¦Ì£ÉnםƼ¹v¹‘¬ËÁ É
ðÎÅÂÁ‚ׂ½¶Éb¿tÉbς½¾ÀEó$½Ë¹Š¿EɀÆì¾¹bÁ öpï&Ìy¬¾Þ ´ ƘÀEÊbÀtÁÄŠºæÉi·!Éy½¾¬ËÆÎÆý¾À·Énº¼À ´ ¹bŵÃÀ°×‚¬¾¿ÆÃłº¼ÀÁ‚ À vƘÆù’¬ËÆEÚ
¹bº8ĊºæÉi· ɦ½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀÀEÌy׊Æñؑ¿tÉbºÎÐß×ÂÉbºÃ»M¬¾Á‚ÞnÐÒµÎ×(¹nƦð é óyÉbºÃ¹łÁÂĒ¬ËÆEڊ¹º8µÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þy½¾¬Ë»À˜Æ ´ ɀÆ5÷5Ú
Ï‚ÅŠÆ¸ï ´ Ébׂ×zÀEÁ‘Ƽ¹ ´ ÉiÊbÀ ׂŊƬÔƸ¬¾Á‘Æ ´ À ¢/Ñ ;Õ
ïÉn½¶µÎ¹8»ÀtÀt× Æ¼º¼É¿æ»˜¹nي̦ØÉnºæ¿ ´ ¬¾ÊbÀoÄ µÃł/Ï  ñÀo¿5Æ浏¬ËÁ°Æ ´ Àtº¼Àbڀɵ·ÈÀE½Ë½:Õ 6 ¹bºs À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀbÚoï(ÅzµÎÀoÄ
Æù ´ ÉiÊÀ¢ð¼Í˜Ç ³ "ï S ä˜óÉnÁÂÄÖYó ;C=&CS é >ä ? ó‚ÚRÏ(Àو¹ºÃÀyïµÎƼÉbºÎƼÀEÄ Æ ´ Àyׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»
µÃØMµÎÆÃÀEÌ-Úm· ´ ¬¶¿ ´B´ ÉbµÉbµ¼µÎ¬¾Ìy¬Ë½¶É€Æ¼ÀEÄBÉnÁÂÄB¿EÉnÁ‚¬¾ÏÂÉn½¾¬¾òtÀEÄ¢Æ ´ ÀtÌ µÎ¹ÌyÀt· ´ ÉnÆEÕ ³´ ÀtØ¢Ébׂ×(ÀEÉnº
¹bÁ ÌmØ ¢/Ñ ;ÚR·8¬ËÆ ´ ɒ½¾¬ÔÆÃÆý¾À$º¼ÀEÄ=ðιb½¶Ä‚ó’¿ ´ ÉnºæÉb¿5ƼÀtº$öÿÆ ´ À£Ç ´ ¬¾Á‚ÀoµÎÀy¿ ´ ÉnºæÉb¿ÆÃÀEº˜ï¸µ ´ ¹€·ÈÀoÄ
Ï(Àو¹bº¼Ào÷ÈÁ‚ À MÆ8ÆùyÆ ´ ÀtÌ-ڂ¬¾ÁÂĊ¬¶¿tɀƼ¬ËÁÂÞy$ó ¹bÅ-Ċ¹bÁkî ƸׂłƘµñƼŊô¢¬¾Á ´ Àtº¼Àbڊ¬ËÆEî µ8¹b½¶ÄÕ
ïÒÁ¿¬¶ÄŠÀEÁÆæÉn½¾½ËØvÐýÆ ´ ÀtؑÉb½¾µÃ¹yÉnׂ×(ÀEÉbº&¹Á‘Æ ´ *À ¢/Ñ ¦SÇÕ ³´ ÀEؑÉnº¼À°ÄŠº¼Éi·8Á‘ÙpÉn¬¾ÁvÆý¾ØbڂÉnÁzÄ
Én½¶µÃ¹ ´ ÉiÊbÀPÆ ´ À$ðι½¾ÄÂó˜¿ ´ Ébº¼É¿5ÆÃÀEºsÁ‚ À vÆÆùÆ ´ ÀtÌ-RÕ &ŊÆD¬ËƬ¶µÁ‚¹nÆDÌذׂº¼¹bÌy¬¶µÎÀÈ·8¬ÔÆ ´ Ì؊µÃÀt½ËÙ
Æ ´ ɀƬÔÆ·8¬Ë½¾½(ÏzÀÆ ´ À°¿tɵÎÀt3Ð >Ø$׺ùÌ$¬¶µÃÀ˜¬¶µÆ ´ ɀÆÀtÊÀtº¼Ø$µÃł/Ï  ñÀo¿5Æ ´ Ébµ&ÉnÁ‘Ébׂ×(ÀEÉnºæÉnÁz¿À¸¹Á
Æ ´ À ¢/Ñ ;ZÕ &ÅŠÆ˜Æ ´ ÀEØĊ¹Ásî ÆÁ‚ÀtÀoÄõÉbÁÉnׂ×(ÀEÉbº¼ÉbÁ¿À°¹bÁõÆ ´ À ¢/Ñ ¦SÇÕzïßÆEî 3µ  ñŵÎÆÉyÞb¹M¹ŠÄ
¬¶ÄŠÀEÉÂÕ
͘µPØb¹bÅy·&¹bº¼»·8¬ËÆ ´ Æ ´ À˜µÃØMµÎÆÃÀEÌ-ÚعbÅy·8¬Ë½¾½‚ÙˆÀEÀt½ÂÆ ´ À˜Ä‚ÀEµÃ¬Ëº¼ÀÆù ´ ÉiÊbÀ¸*É ¢/Ñ ;ÐDÉׂ½¶Éb¿tÀ
· ´ ÀEºÃÀ8عbÅ£¿tÉbIÁ ¨(ÉnÞµÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ¿t¹bÁMÊbÀEÁ‚¬¾ÀtÁvÆý¾ØbÚvÉn½¾½‚¬ËÁ£¹Á‚À8ׂ½¶Éb¿tÀbÚbÏÂŊÆP·8¬ËÆ ´ ¹ŊÆPŵìËÁÂÞÆ ´ À
¢/Ñ ¦SÇÉÕ ¹Åsî ½Ë½k3Ó SVE=¤Øb¹bź ¢¬Ñ ¦SÇڂςŊƸعbÅsî ½¾½·&ÉbÁÆÆ ´ À ¢/Ñ ;KÉbµ·&Àt½¾½@Õ
ÑM¹ÂÚÂïÈÉnÌ ÄŠ¹bÁÂÀÆæÉn½¾»M¬ËÁ‚Þ£ÉbÏz¹ŊÆ8Æ ´ À ¢¬Ñ ;Õ
丹€·ڊ· ´ ÉnƘĊ¹MÀEµ&Æ ´ À ¢/Ñ ¦SÇ=½Ë¹M¹»’½Ë¬¾»b†À :
å¢ÀE½Ë½:ڂ¬ËƘĊÀt×(ÀtÁzõ8¹bÁ-¬ËÙ¬ËƸ¬¶µ8µÎÌ£Én½¾½¹bº8ϬËÞz(Õ ¢/Ñ ¦SÇÈÊRà°·8¬Ë½¾½ÏzÀµÃ¹yׂłÁMØbÚ¬ËÁõÙpÉb¿ÆEÚ
Æ ´ ɀƸ¬ËƘµ ´ ¹ł½¶Ä‘¬¾Á¿½¾ÅÂĊÀ°Æ ´ À ¢/Ñ ;Ú¹bÁÆ ´ Àµ¼ÉnÌyÀ°×ÂÉnÞÀbÕ¾Õ h ³´ ɀÆEî µ· ´ ÉnÆïĊ¬¶ÄÕ
³´ À°Æù× d܀覹nÙmÆ ´ À×zÉnÞbÀ°º¼Àtׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆØb¹łº8Ì£Én×sÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ãYd
¢Ñ/¦SÇÑTn͘Óå ÍR°ÑZT°ÞbÀtÆ&¿t¹bÁMÊb¹½ËŊƼÀEÄ$·8¬ËÆ ´ Ƽ¬ËÌyÀÕïÒÁ’ÙpÉb¿5ÆoÚvÆ ´ ¬¶µÈÉbׂׂ½¾¬ËÀoµýƼ¹¦ÉnÁMØ
Ì£Én×sÕ ³´ ÀEÁ>Æ ´ Àtº¼Àbî µÉº¼ÀtÊb¹½ËłÆì¾¹bÁŠÐ&Øb¹bÅ>Æùµ¼µ˜Æ ´ À$¹b½¶ÄÌ£Énפöˆ·&Àt½¾½@ÚsÉbº¼¿ ´ ¬¾ÊbÀ¬ÔÆ5÷5ڏ̣Én»À
ÉnÁ¬ËÁvƼÀtº¼¬ËÌÌ£Éb×ÖöpºÃÀEÌ$ÀEÌÏ(Àtº hDÞb¬¾ÊbÀ ¬ÔƘÉوł½¾½sÊbÀEº¼µÃ¬Ë¹Á‘ÁMł̦ÏzÀEº5h ÷5ڂÉbÁÂÄ’Æ ´ ÀtÁBöˆ×(Àtº ´ Éb×µ¼÷
º¼Àt·8º¼¬ÔƼÀ’Æ ´ À¬¾ÁvÆÃÀtº¼¬¾Ì¬¾ÁvÆùBÉ>Á‚¬¶¿ÀõÁ‚ÀE· ¿½¾ÀEÉbÁ§·ÈÀE½Ë½&¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òtÀEÄBÌ£Éb×sÕ ³´ ¬¾µ ´ Ébׂ×(ÀtÁµ
·8¬ËÆ ´ ׂº¼¹bÞbºæÉnÌyÌy¬¾Á‚ÞÂÚÆùM¹ÂÕÓk¹nÆæµ¹nÙýµÎ؊µÎÆÃÀtÌ£µEÕÑM¹$Æ ´ ÀEºÃÀ¬ËƸ¬¾µEÕ
³´ ÀtÁ-Æ ´ ÀÏ(¹nÆÃÆùÌ Æ ´ ¬ËºæÄ-¬¶Uµ  ñŵÎÆعbł>º ¢/Ñ ;ÕzïßÆĂ¹vÀoµÎÁkî ƘÀEÊbÀEÁ ´ ÉiÊbÀ°Æ¼¹’ÏzÀ¦Én½¾× ´ ɀÐ
Ï(ÀÆ춿tÉb½@ÚÂÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀ°¬ËÆEî µ¸µÎ¹£µÃÌ£Én½¾½@UÕ aŵñÆ ´ łÁvƸÉnÁzÄ×(ÀE¿æ»ɀƸ· ´ ÉnÆEî µ&Æ ´ ÀEºÃÀÕ
å ´ ÀtÁ!¹bÁ‚À¢×ÂÉnÞÀ ¬¶µ‘Á¹ ½¾¹bÁ‚ÞÀtº‘ÀEÁ‚¹bÅÂÞ ´ ڸعbÅsî ½¾½ Ċ¹ · ´ ɀÆõ¼Én¬¶Ä=ÉnÏ(¹€ÊbÀÕ Í¸ÁÂÄ
º¼ÀtÌyÀțÏzÀEºEÛ ³´ À 6 @ï ;˜Ñ ³ ×ÂÉnÞÀ8¹nÙRØb¹łºýÁ‚Àt·ÚvÌŽÔƼ¬ÔÐß×ÂÉnÞÀÌyÉb×sÚb¬¶oµ  ñÅzµñÆÈÉ°Ì£Éb×$¹bÙ(عbłº
Ì£Én×µEÕDï&ĂºÃÀE·=Æ ´ À°µÃÌ£Én½¾½Ì£Én×µ¬¾Á-Ì$¬¾Á‚¬¶É€Æ¼Å‚ºÃÀ°¹Á‘Æ ´ À°ÙˆºÃ¹ÁvÆ×zÉnÞbÀÕÑM¹bºÃÆ8¹nÙm½¾¬¾»bÀ°Ì£Én×µ
¹nÙÆ ´ À é ъÍÛ ³´ 2À Bº¼µÎƸ×ÂÉbÞbÀ¬¶µ8Æ ´ À· ´ ¹b½¾Àŵ¼É‚ÚÂÉbÁÂÄõ¬ÔÆ µ ´ ¹€·¸µ¸Øb¹bÅõÆ ´ ÀµÎÅÂÏ(Ċ¬¾ÊM¬¾µÃ¬¾¹bÁµ
¹€ÊbÀEºDÆ ´ ÀÌ£Én×µÆùÆ ´ À¸º¼ÀEµÎÆP¹nÙRÆ ´ À é тÍÕM͸ÁÂÄ$Æ ´ ÀtØyŵÃÅÂÉn½¾½¾Ø ´ ÉiÊÀÆ ´ ¬¶µÈµÃ×(ÀE¿¬¶Én½(¿ŊƼ¹bŊÆ
و¹bº £ Éi·Én¬¾¬sÉnÁÂÄ-͸½¶ÉbµÃ»€É‚Õ&͸ÁÂÄõÆ ´ ɀÆoî µ˜· ´ ɀƸعbłNº BºæµÎƸ×ÂÉnÞÀ¹nÙDØb¹bÅÂ!º ¢/Ñ ¦SÇ=½Ë¹M¹»Mµ
½¾¬Ë»ÀbÕïÒÁ¿t½ËÅzĊÀy½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀy×ÂÉbÞbÀ$ÁvÅÂÌÏ(Àtºæµtڏ¬¾Á¢Ï½ËłÀڏÆùÆ ´ ÀyÉ¿5ƼÅÂÉn½ý×ÂÉbÞbÀoµ¸Æ ´ ÀtÌ£µÃÀt½¾ÊbÀEµÎÐÆ ´ À
×ÂÉbÞbÀÁMłÌÏ(Àtºæµ ´ ÉiÊÀ8Þb¹nÆDƼµ¹ T€µÎÆ춿滹błÆE'Õ T>¹bŒ¿¹ł½¶Ä¦ÀEÊbÀEÁ$×ÂŊÆP¬ËÆP¬ËÁ£º¼ÀEÄsÚnÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ï½ËłÀ
¬¶µÈÌy¹ºÃÀ ¿¹bÁzµÎ¬¶µñƼÀtÁvÆÈ·8¬ËÆ ´ Æ ´ À ¿t¹b½¾¹bºµÃ¿ ´ ÀEÌyÀï5î ÊbÀ ĊÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀEÄsÕ|ö &½ËłÀÛPÑvÆú¼Å¿ÆÃłº¼Àb/Ú jýÉnÞÀ
ä¸ÅÂÌÏ(ÀtºæµtڊÀtƼ¿nÕ¾Ú¾Õ ÷
丹€·!ºÃÀEÌ$ÀEÌÏ(ÀtºoRÛ ¹bł>º ¢/Ñ kSÇ ¬¶µ8Én½¶µÎ¹£É$Ì£É  ñ¹ºµÎÆúæɀƼÀtÞØ£×z¹¬ËÁvÆE3Õ ¹Åsî ºÃÀ°Þb¹¬ËÁÂÞ
ÆùõÏ(À$×ÂŊÆÎƼ¬ËÁ‚Þ-Æ ´ ¹µÃÀ$½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀyÆæÉnϵ ¹bÁ Æ ´ À£×zÉnÞbÀÕ¦ÑM¹-µÎ¬¾òtÀyعbłº°µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµÉb¿E¿¹º¼ÄŠ¬¾Á‚Þ½ËØÕ
åÖÀ’·&ÉbÁvIÆ ?!=ÈäÑMï ³ $ÚmÏÂŊÆ·&À‘͘ÓÑ S ·&ÉbÁÆÆù>Ï(À‘ÉnϽËÀ£Æ¼¹ µÃÀtÀ£Æ ´ À‘µÎÆúæɀÆÃÀEÞbØ Æ¼ÉnÏzµtÕ
¹bÅkî ½¾½s»MÁ‚¹€· ´ ¹€·!ς¬¾Þ£Øb¹bźµÎÆúæɀƼÀtÞØyƼÉnÏzµ¸Énº¼ÀbÚM¹bÁz¿À°Øb¹Åsî ÊÀ°Ïz¹Å‚Þ ´ ÆÆ ´ ÀEÌ-Õ
Í ´ Ðï»MÁ‚ÀE·Zï ·&É!µ Bzµ ´ ¬ËÁ‚Þ>ÉbºÃ¹łÁÂÄ¢¬ËÁB̦Ø>Ìy¬ËÁÂÄÖو¹ºµÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚ÞzPÕ S»€ÉiØ(Û°åÖÀbî ºÃÀ
Ìy¹€ÊM¬ËÁ‚ÞyÉn½¾¹bÁÂަƼ¹yׂ½¾É¿¬¾Á‚Þ£µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ8¹Á‘Æ ´ À ¢/Ñ ¦SÇÕ
¸ ׺ƹ Š¬¾Ì$¬ËÆñØ
¸ Ƽ¬ËÞ ´ ƸÊMµEÕD½Ë¹M¹vµÎÀ¿¹Á‚Á‚Ào¿5Æì¾¹bÁzµ
¸ ÌyÀEÁÆæÉn½kɵõùŠ¿¬¶É€Æ¼¬Ë¹ÁsڊEä S ³ ½¾¹bÞ¬¾¿EÉn½s¿t¹bÁ‚Á‚Ào¿5Ƽ¬Ë¹Á
³´ ÀtÁ-·&Àbî ½Ë½RÆæÉn½¾»ÉbÏz¹ÅŠÆ ´ Én½ËÙDµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÕ
ïµÃÀtÁµÃÀ¢Æ ´ ÉnÆõïõÉnÌÌy¬¾µ¼µÃ¬ËÁ‚Þ#µÃ¹bÌyÀ Æ ´ ¬¾Á‚ÞµEÕ é Á‚Ùˆ¹bºÃÆÃłÁÂÉnÆÃÀE½ËØÚïõ¿tÉnÁÂÁ‚¹nƝÉnºÃÆ춿ŊÐ
½¶É€ÆÃÀ· ´ ɀÆ$Æ ´ ÀtØ Énº¼ÀbÝÕ Ø Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b» µÃØMµÎÆÃÀEÌ ´ Ébµ$Ċ¹bÁÂÀ‘· ´ ÉnÆ$¬ËÆy¿EÉnÁ و¹º¦ÌyÀ ´ Àtº¼ÀbÕ
³´ À¦Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»µÎ؊µÎÆÃÀtÌ ·&¹bº¼»ŠµñÐȬÔÆ°·È¹ºÃ»ŠEµ ¢2;C=PÍ ³ ÚRςŊư¬ËưĊ¹MÀoµÎÁsî ÆÉn½¾·&Éi؊µ8Þ¬ËÊÀØb¹Å
=[VE=(;A ³ £ ïñ!ä ¢$ÚÉnÁÂÄ µÃ¹bÌyÀƼ¬ËÌyÀoµØb¹Åsî ½¾½ýوÀEÀt½Æ ´ ɀÆÆ ´ ÀEºÃÀ’¬¶µð¼µÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚ޝÌy¬¶µÃµÃ¬ËÁÂÞó‚Õ
ÑM¹Ì$ÀtÆì¾ÌyÀEµDÆ ´ ÀوÀtÀE½Ë¬¾Á‚Þ¬¶µý·8ºÃ¹Á‚ÞÂڀÏÂŊÆP¹nÙÿƼÀtÁy¬ËƬ¾µýº¼¬¾Þ ´ ÆE3Õ =ÊÀtÁ¦Æ ´ À8Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»¦µÎ؊µÎÆÃÀtÌ-Ú
ÉnÁÖÉnÌ£ÉnòE¬ËÁÂÞõÉbÁÂÄ>·&¹bÁÂĂÀtºÃوł½ý¿tɀÆæ¿ ´ ڏÀtÊÀtÁÖ¬ÔÆoÚs¬¶µÏ(¹bÅÂÁÂĊÀEÄ¢ÏMØÆ ´ À$½¶Éi·¸µ¹nÙPƼ¬ËÌyÀ£ÉnÁzÄ
ׂº¼¬Ë¹ºÃ¬ËÆñØbÕ8ïßÆ ·È¹ºÃ»Šµ¸ÙpÉnº˜Ï(ÀÆÃÆÃÀEº˜Æ ´ ÉnÁ>Á¹nÆ ´ ÉiÊv¬¾Á‚Þ’¹Á‚ÀÉnÆ Én½¾½:ÚzÏ‚Å‚Æ ¬ËƬ¶µ˜Á¹nƬ¾ÌyÌy¹bºÃƼÉn½
¹bº°¹Ì$Á¬Ë×(¹nƼÀtÁvÆEÕ$ïßÙ&ï·&ɵ°¿tÉnº¼º¼Øv¬¾Á‚Þ¹bŊÆÌØ Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»-ÆùŠÄ‚ÉiØÚÆ ´ ÀEºÃÀy·&¹bł½¶Ä>Ï(ÀyÆñ·&¹
º¼ÀEµÃł½ÔÆæµtÛ
àÕ ³´ ¬¾µ¸µÃÀE¿Æì¾¹bÁõœå S é WÓ ?²Ï(À¿¹Ìyׂ½ËÀtÆÃÀڂ¬ËÁÆ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»RÕ
d‚&Õ ¹Å·&¹bŽ¾ÄÁ‚¹nÆ8Ï(ÀºÃÀoÉbĊ¬¾Á‚Þ¦Æ ´ ¬¶µEڊÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀ°ïP·&¹bŽ¾ÄÏzÀ°¬¾ÌyÌ$¹ς¬¾½Ë¬¾òtÀoď[Õ &ÀE¿tÉbŵÃÀ
¹bÙmÆ ´ À·ÉiØyÆ ´ ÀÁ‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»µÎ؊µÎÆÃÀtÌ ·È¹ºÃ»ŠµEÕ
;8ÀtÌyÀEÌÏ(ÀtºyÆ ´ À>Ċ¬¾Éb½ËÀo¿5Ƽ¬¾¿õÏ(ÀÆñ·&ÀtÀtÁ¤ïñä ³ =Èä ³ "ï S ä͘Ó!Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ƣʊµtÕ Ç&Í é ¢ £³
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆoÕ ³´ À’ïñä ³ =Èä ³ "ï S ä˜ÍÓ¤Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƭ¶µØ¹bÅ Éb¿Æì¾ÊbÀE½ËØ¢Þb¹b¬¾Á‚Þ-¹błÆ¬ËÁvƼ¹>ɝÌy¬ËÁ‚À
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ãnè
ÉnÁzĦÞÀÆÃÆì¾Á‚ÞØb¹łº¼µÃÀt½ËÙ(µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµEÕ ³´ ÉnÆEî µý· ´ ÉnÆPï5î ÌĊ¹b¬¾Á‚ÞÁ‚¹€·ÚvÉbµýï5î Ì ·8º¼¬ËÆì¾Á‚ÞÂÕ
ï5î ̱ÅzµÎ¬¾Á‚Þ§Æ ´ ÀÖÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹» Ƽ¹c¢ é ï@?!= ÌyÀbژÏzÉbµÃÀEÄ#¹bÁ=Æ ´ ÀB¿¹ÁƼÀtÁvÆõÉbÁÂÄ=µÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼À
Éb¿E¿ł̦ł½¶É€ÆÃÀođÏ(Àو¹ºÃÀÕ
ïÍÑ‚Ñ é ;C=1LS é ÛvïßÙsï ´ ÉbĒä2S ³ ÏzÀEÀtÁ‘»ÀtÀEׂ¬ËÁÂÞÌØyÁ‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b»ŠµEÚbÆ ´ ¬¾µĊ¹Š¿tłÌyÀtÁvÆEÚ
Æ ´ ɀÆعbŧµÃÀtÀ£¬¾Á وºÃ¹ÁvƹnÙ8Øb¹ÅBÁ‚¹€·Úm·&¹bŽ¾Ä 2ä S ³Z´ ÉiÊbÀ£Ï(ÀtÀtÁ ×z¹vµÃµÃ¬ËϽËÀ£Æ¼¹>·8º¼¬ÔƼÀbÕ-ï
Ìy¬ËÞ ´ Æ$Ï(ÀÉnς½¾À‘Ƽ¹¢·8º¼¬ËÆÃÀ-µÎ¹Ì$ÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þ ´ ÀEºÃÀÚPÉnÁzÄ É¢½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ Æ ´ Àtº¼ÀbÚÈςŊƣ¬ÔÆ
·&¹bł½¶Ä£Ï(À Á¹€· ´ Àtº¼À!ä =P>Í ; Ébµ&µÎÆú¼Å¿5ƼłºÃÀoÄ öpØbÀEµEÚMï»MÁ‚¹€· Æ ´ À µÎÆú¼Å¿ÆÃłº¼À¬¶µ&Á‚¹nÆÊM¬¾µÃ¬¾Ï‚½ËÀ
ØbÀtÆEڊςłƘ¬ÔÆoî µ8Æ ´ ÀEºÃÀi÷5ڂÁ‚¹º8Á‚¹€· ´ ÀEºÃÀ°>ä =È>Í ;KÉbµ¸¿t¹bÌyׂ½¾ÀƼÀyöpÀtÊÀtÁ-·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À°Æ¼¬ËÁMØ’Æ ´ ¬¾Á‚Þµ
Æ ´ ɀÆÈïýÌy¬¶µÃµæ÷5ڊɵP¬ËÆȬ¶µPÁ¹€·AÕ ¹Åsî ½Ë½(À Š×(Àtº¼¬ËÀEÁ¿À˜Æ ´ À µÎÀEÁµÎÀ¹nٸ𼿹bÌyׂ½¾ÀƼÀtÁ‚ÀoµÃµ¼ó‚ÚvÉbµP·ÈÀE½Ë½
ÉbµÈÆ ´ À ´ ¬ËÞ ´ ÆÃÀtÁÂÀEđµÃÀtÁzµÎÀ ¹nÙ ðά¾Á¿¹Ì$×½ËÀtÆÃÀtÁÂÀEµ¼µÃóÂÚvɵÈعbÅׂº¼É¿5Ƽ¬¾¿tÀ˜Æ ´ À°Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtڊÉnÁzÄ
ÀtÁMÊM¬¶µÎ¬¾¹bPÁ ¤ÉnÁzÉbĊŠe ¬¾Á-Øb¹łºÌ$¬¾ÁÂďÕ
.ö ?0ï V!=&;˜ÑM"ï S ä=ÍWÓ =(; ³ hY?0ï V!=&;˜ÑM"ï S ä ÍWÓ =(; ³ h ÷ ³´ ¬¾Á‚»M¬ËÁ‚ÞÉbÏz¹ŊÆïÒÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹Á
͸ºæ¿ ´ ¬ËÆÃÀo¿5ÆÃźÃÀ&·8¬Ë½¾½ŠÏ(CÀ =[¤ ³ ;>=(=ÈDÓ ¤¬¾Ìy×z¹ºÎÆæÉnÁvÆDÆù°µÎ¹Š¿¬¾ÀÆñجËÁ¦Æ ´ À&وŊƼłº¼ÀbÕý͸½¾½MÆ ´ ÀoµÎÀ
ׂº¼¹bÞº¼ÉbÌ$ÌyÀEº¼µy·&¹bÁÂĂÀtº¼¬ËÁ‚ÞzÚ8ónå ´ Ø Énº¼ÀtÁsî Ƒ·&À>ºÃÀEŵìËÁ‚Þ ÀEÉb¿ ´ ¹bÆ ´ ÀEº¼µ¿¹Ì$×(¹bÁÂÀtÁvƼ µ :oó
ÀEµEÚRÊbÀEºÃØ-µÎ¬¾ÞbÁÂl¬ Bz¿EÉnÁvÆý¾ØbÚ(¹bź˜½¶ÉnÁ‚ÞÅÂÉnÞÀEµ˜ÉbÁÂĝׂºæÉb¿Æ춿Àoµ˜Énº¼À½¾¬ËÌy¬ËÆì¾Á‚Þõŵt*Õ Ãł¬ËÆÃÀ$µÎÀEÊÐ
Àtº¼½¾Øb3Õ ÈłÆPÀtÊÀtÁ£¬ËÙs·ÈÀ ´ ÉÄ$Æ ´ ÀÏzÀoµñÆȺÃÀEŵÎÀ˜½¾ÉbÁ‚ÞbÅÂÉbÞbÀoµDÌ$Ào¿ ´ ÉnÁ¬¾µÃÌ£µÉnÁÂÄy· ´ ɀÆÈÁ¹nÆEÚ·ÈÀ
Ñ ³ ïñÓmÓ§Á‚ÀEÀEÄ>¬ËÆ°ÆùÏzÀyÀEɵά¾Àtº˜ÆÃP¹ BÂÞbźÃÀ¦¹bŊư· ´ ɀư¹nÆ ´ Àtº ×(Àt¹b×½ËÀ ´ ÉiÊbÀ·8ºÃ¬ËÆÎƼÀtÁsÕ ³´ À
;C= ³ ;8@ï =[VD͘Ӣׂº¼¹bς½¾ÀtÌ,¬¶µ >ÍÑÂÑM0ï V!=˜¬Õ =ÊbÀEÁ‘·8¬ËÆ ´ å ¬¾»v¬:î µ8ÉnÁÂÄÉnŊƼ¹ḅɀƼ¬¾¿½Ë¬¶µÎƼµ8ÉnÁzÄ
Sº¼¬ËÀE½Ë½¾Ø’Ï(¹v¹»Šµ˜ÉnÁzÄõµÎÆÃłô¢½¾¬Ë»ÀÆ ´ ÉnÆEÚz¬ÔÆoî µ Ñ ³ ïñÓkÓBÀEÁ‚¹bº¼Ìy¹bŵýËØõĊ ¬ £¿tł½ËÆEÕ abÅzµñƸº¼ÀEÉĊ¬ËÁÂÞ
Æ ´ ÀÓs À z Ü PÉb¿E¿Ïz¹M¹»$¬¶µ À MÆúæÉn¹bºæĊ¬¾ÁÂÉnº¼¬¾½Ëئ¬ËÁvÆì¾Ìy¬¾ÄÂɀÆì¾Á‚ÞzÚ¬ËÙsØb¹Åsî º¼UÀ  ñŵÎÆPƼºÃØM¬¾Á‚ÞƼ¹Ì£Én»À
ÉyµÎ¬¾Ìyׂ½¾À°¿t¹bÌyÌ£ÉnÁÂĽ¶ÉnÁ‚ÞÅÂÉnÞÀ˜Ùˆ¹º8Øb¹bźÉbׂ×s3Õ Àoµtڊ·&À°»vÁ¹€·=Æ ´ ɀƸµÎ¬¾Ìyׂ½¾À½¾ÉbÁ‚ÞbÅÂÉbÞbÀoµ
ÆÃźÃÁ ¿¹Ìyׂ½Ë À ¦4vł¬¶¿æ»v½¾ØbÕ &ŊÆĊ¹Ásî ÆÏzÀoɀÆ×(Àt¹b×½ËÀyÅ‚× ÉnÏ(¹błÆ¬ÔÆoգ墺¼¬ÔƼÀ’É-ÏzÀtÆÎƼÀtº À vÐ
ׂ½¶ÉnÁÂÉnÆì¾¹bÁõ¹nÙ ´ ¹€·!Æù£ÅµÃÀÓs À 堆 PÉb¿E¿n&Õ Sº¸Ï(ÀÆÃÆÃÀtº˜ØbÀÆoڂº¼ÀEÉn½¾¬¾òtÀ°Æ ´ ɀƸ¬ËƼµ¸¿t¹bÌyׂ½¾À ÚÂÉnÁzÄ
·8º¼¬ÔƼÀ°É£µÃ¬¾Ì$׽ˬ BÂÀEÄõÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁsڂÉbÁÂÄÆ ´ ÀEÁõƼÉn»À Æ ´ ÀƼ¬ËÌyÀ°Æ¼¹ ´ ¹M¹b»’¬ËƘ¬¾ÁƼ¹y¹błº8ׂº¼¹bÞº¼ÉbÌ$Ð
ÌyÀtºoî µ˜µÎ¹Š¿¬¶Én½mµÎ؊µÎÆÃÀtÌ-Õ8͸ÁzÄ>µÎÅÂׂ×z¹vµÎÀعb9Å ?LS1¬¾ÁvÆÃÀEÁÂÄ-Æù‘·8ºÃ¬ËÆÃÀÉ£Ï(ÀÆÃÆÃÀEº˜¹bÁÂÀbÕå ´ ɀÆ
Énº¼À$Øb¹bÅÖÞb¹¬ËÁÂޑƼ¹>Ċ¹ÂÛÑM×(ÀtÁÂÄ¢Æñ·&¹-ØbÀEÉbº¼µ º¼ÀEÉĊ¬ËÁÂÞÀEÊbÀtº¼Ø>ÞłØRî µ ×ÂÉb×zÀEº¬ËÁÖÆ ´ À£·È¹ºÃ½¶Ä
¹bÁ Æ ´ À µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ Æ : Sº’ÉbºÃÀ-Øb¹Å Þ¹b¬¾Á‚ÞÖÆù Ì£ÉiØMÏzÀµÃ×zÀEÁÂÄ#ÉÖوÀt· ĂÉi؊µy½Ë¹M¹»v¬¾Á‚ÞzÚÈÉnÁzÄ
Æ ´ ÀtÁµÎƼÉbºÎiÆ :P¹bÅ-Énº¼ÀtÁsî ÆÈÞ¹b¬¾Á‚ÞƼ¹$µÃ×(ÀtÁÂđÆñ·È¹¦ØbÀoÉnºæµP½¾¹M¹b»M¬ËÁÂÞو¹bº8ÉbÁÂĒº¼ÀEÉĊ¬ËÁÂÞ¦Én½¾½(Æ ´ À
×ÂÉb×zÀEº¼µEEÕ ¹bÅsî ºÃ!À  ñŵÎÆÞb¹b¬¾Á‚Þ‘Æù-µÎ¬ËưĂ¹€·8Á¢ÉnÁzÄ ÄŠ¹¬ÔÆoÕ͸ÁÂÄֵùbÌyÀ¦Þł؝µÎ¹ÌyÀt· ´ ÀEºÃÀ¦¬¾µ
Þb¹¬ËÁÂÞƼ¹’µÃÉiØÚið SŊÆúæÉnÞÀt¹Å µ h £ ÀĊ¬¶ÄŠÁsî Ƙº¼ÀEÉĒÌØ×ÂÉn×(Àt º h ó
ÑM¹ÂÚ‚Æ ´ ÀEºÃÀÉnº¼ÀµÎÀEÊbÀEº¼Éb½ÂÆ ´ ¬ËÁÂÞµ ´ ÀEºÃÀÛ
¸ åÖÀ‘ÁÂÀtÀEÄ ¿t¹b½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾ÊbÀE½ËØ>¿t¹bÁµÎÆú¼Å¿5ƼÀEÄ ÉbÁÂÄB¿tÉnÁ¹bÁ‚¬¶¿tÉb(½ >>Í j&ÑRÕ ³´ ¬¾µ¬¾µ ´ ÉnºæÄ
Ƽ¹¤Ä‚¹ ςŊƝ·&¹bºÃÆ ´ Ă¹b¬¾Á‚ÞÂÄÕ jº¼¹bÏzÉnς½¾Ø Á¹nƝµñƼº¼ÉnÆÃÀtÞ¬¾¿ ɀÆõÆ ´ ÀÖÌy¹bÌyÀtÁvÆEÚ˜Æ ´ ÀEºÃÀ
ÉbºÃÀÖÏ(ÀÆÎƼÀt9º j 6D³ µÆù¤·&¹bº¼»¤¹ÁsÕ ö 6 ¹bº- À ŠÉbÌyׂ½ËÀCÚ BÂÞłº¼¬ËÁ‚Þ ¹bÅŠÆ ´ ¹€· Ƽm¹  ñÅzµñÆ
¿t¹b½¶ÉnÏ(¹bºæɀƼ¬ËÊÀt½¾Ø‘Ï‚Å‚¬¾½¶Ä>ɒ̣Én× ·8¬ÔÆ ´ وºÃ¬¾ÀtÁzõ˜¹€ÊÀtº˜É‘Ï‚½¶ÉnÁ‚»õׂ¬¾ÀE¿À¦¹nÙ×ÂÉb×zÀEºEÚRÉnÁzÄ
Æ ´ ÀtÁ-·8º¼¬ÔƼ¬ËÁÂޒÉnÏ(¹bŊÆ8¬ËÆEڂ·&¹bł½¶ÄÏzÀÉyÞ¹v¹ŠÄ Bº¼µÎƘµÎÆÃÀt×kÕËÕ¾Õ ÷
¸ åÖÀ-Á‚ÀtÀoÄ É ÙˆÀt· ¿tÉnÁ¹bÁ‚¬¶¿tÉb½°öp×zÀEº ´ Én×µy¿¹Ìy×zÀtÆì¾Á‚ÞÂÚ¬ËÙ˜Æ ´ Àtاو¹bº¼»Š÷ ðÎÏzÉbµÃÀEµ¼óÙˆ¹bº
·&¹bº¼»RÕ
¸ åÖÀÁ‚ÀEÀEÄÆ ´ À×Âłς½¾¬¾¿ Ƽ¹£ÏzÀ¬¾ÁMÊb¹b½¾ÊbÀoÄMÐD¬ËÁÂĂÀtÀEÄsÚ j(;8@ï >Í ;A˜Ðو¹º¸Én½¾½RÆ ´ ¬¶µ¸µÎÆÃŊôDÕ
¸ jDÀE¹bׂ½¾À˜ÁÂÀtÀEĒÆù¦ÆÃÀoÉb¿ ´ µ ´ ¬ËÆ&ÊM¬¶µÎÅÂÉb½Ë½¾ØbڊµÃ¹×(Àt¹ׂ½ËÀ°¿tÉbÁ’ÞbÀtÆ&ÅÂגÆùyµÃ×zÀEÀEđÉbÁÂđ¿t¹bÁŠÐ
ƼºÃ¬¾Ï‚ŊƼ¬ËÁÂޑÉb!µ 4Ŭ¾¿æ»õÉbµ8×(¹µ¼µÎ¬¾Ï‚½¾ÀbÕ ³´ ŵEÚ·&ÀÁ‚ÀtÀoÄ-Êv¬¶µÃÅÂÉn½kÆùM¹b½¶µ¸ÉnÁzÄ-À Š×‚½¶Én¬¾Á‚¬ËÁÂÞ
r s/tvu*wWt@xzy…{i}D yA} ‰t(’{iA‡|†t&~z}`•}†~ ‡|t&‰t@}‡q x/} {5{iy|ƒ††t@…t&u‡q Ž† y…twï/–ð ñiò ó`ô ŠR7‰C@‚E@€t<‰~zyžœ
ˆ†}†u tv|y|‡|{5{ uE‘W‡W†tU‰tv }‡"Š
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ã€ç
Ƽ¹M¹b½¶µ°½Ë¬¾Þ ´ ÆÎÐßØbÀoÉnºæµ¸Ï(ÀtعbÁÂÄ¢ÉnÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚Þõ·ÈÀ ´ ÉiÊÀÁ‚¹€·ÕÀEµEÛïºÃÀoÉn½¾¬ËòEÀÆ ´ ¬¾µ°Ï(¹M¹b»
¬¶µ8Én½¾½(Æà À vÆoÕPÑM¹bº¼º¼±Ø hDÍ Þb¹M¹ŠÄ‘ÄŠ¬¶ÉnÞº¼ÉbÌ,¿¹bŽ¾Ä‘½Ë¹ב¹nô ÉÆùÁ‘¹bÙm×ÂÉbº¼ÉbÞbºæÉn× ´ µ ´ Àtº¼ÀbÕ
&ŊÆ·8¬ÔÆ ´ Ƽ¹ŠÄ‚ÉiØRî µƼ¹M¹b½¶µ8ÉnÁÂÄõÌØõµÎ»M¬¾½Ë½kÅµά¾Á‚ÞyÆ ´ ÀtÌ-Ú¬ËÆEî µ¸Ì¦Å¿ ´ 4Ŭ¾¿æ»Àtºو¹bº˜Ì$À
Ƽ¹£Ì£Én»bÀÉ$Ƽ¹bÁ-¹nÙ×ÂÉnºæÉnÞº¼Éb× ´ µEAÕ *S é ÀtÁÂÄõł×-½¾¹µÃ¬ËÁÂÞ ´ Àtº¼ÀbڂÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀ°Øb¹bÅ ´ ÉiÊÀ
Ƽ¹£ºÃÀoÉbđÌؒƼ¹bÁ‚ÁzÉnÞbÀÕ
ï ´ ÉiÊÀ$ÉÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½ׂ¬¶¿5ƼłºÃÀy¹bÙ ´ ¹€· Éb½Ë½Æ ´ ÀEµÃÀ$Æ ´ ¬¾Á‚ÞEµ BÂÆ Æ¼¹bÞÀÆ ´ ÀtºoÛ ó jłς½¾¬¶¿ 6 ¬¾Àt½¶Ä
³ ÀE¿ ´ Á‚¹½Ë¹Þb¬¾ÀEµEÕ ó°ïý·ÉnÁvÆÈÆù·8º¼¬ËÆÃÀ°ÉnÏ(¹bŊÆ&¬ÔƬËÁ‘Æ ´ À˜ÙˆÅŠÆÃźÃÀÕýïßÆEî µPÁ‚¹bÆ&¹Á£Æ ´ À¬¾ÌyÌ$ÀoĊ¬¶É€ÆÃÀ
º¼¹µÎÆÃÀtºoÚvÆ ´ ¹Å‚Þ ´ &Õ S»iÉiØÚMÏÂÉb¿æ»£Æ¼¹y· ´ Àtº¼ÀtÊÀtº·ÈÀ·&Àtº¼ÀbÕýÓkÀÆ8Ìy2À BÂÞbłº¼À Æ ´ ¬¶µ8¹ŊÆEÕ¾ÕËÕ
;8Àt×½¾ÉiØRÛ
¸ ׺ƹ Š¬¾Ì$¬ËÆñØ
¸ Ƽ¬ËÞ ´ ƸÊMµEÕD½Ë¹M¹vµÎÀ¿¹Á‚Á‚Ào¿5Æì¾¹bÁzµ
¸ ÌyÀEÁÆæÉn½kɵõùŠ¿¬¶É€Æ¼¬Ë¹ÁsڊEä S ³ ½¾¹bÞ¬¾¿EÉn½s¿t¹bÁ‚Á‚Ào¿5Ƽ¬Ë¹Á
³´ ÀtÁ-·&Àbî ½Ë½RÆæÉn½¾»ÉbÏz¹ÅŠÆ ´ Én½ËÙDµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÕ
¹bŠׂŊÆyØb¹bź$µÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ¦¹bÁ Æ ´ ÀõÌ£Én×sÚý½¾¬¾»bÀõ·ÈÀõĊÀEµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀEħÏzÀtو¹bº¼ÀõÉbÏz¹ŊƦ̣Én×zµtÕ
¹bÅ-×‚Å‚Æ˜Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµÆ ´ ɀÆÉbºÃÀµÃ¹bºÃƸ¹nÙ¿¹Á‚Á‚ÀE¿ÆÃÀoÄõ¿t½Ë¹vµÎÀ°Æ¼¹£¹bÁ‚ÀÉbÁ‚¹nÆ ´ ÀtºoÚÂÉbÁÂÄõÆ ´ ¹vµÎÀ°Æ ´ ɀÆ
Énº¼À°ÄŠ¬¾µÎƼÉbÁvÆý¾Ø¿¹Á‚Á‚Ào¿5ÆÃÀoĒÙpÉbºوºÃ¹Ì¹bÁÂÀÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEºEÕ
³´ ¬¶µ’¬¶µ£ÏÂÉbµÃÀEĤ¹gÁ LS é ;Ïm=Pä ³ Í˜Ó²Í Ñ‚Ñ SÇÈïñÍ ³ "ï S ä ÑRÚÈÁ¹nƒ¹bÁ=ÉbÁMØ µÎ¹ºÎƒ¹bÙ
͘<Ç =(jNS°Ñöp͘ϵùb½¾ÅŠÆÃÀÇȹµÃÌy¬¾E¿ =ýƼÀtº¼ÁÂÉno½ jDÀEºÎوÀo¿5>Æ SÁƼ¹b½¾¹bÞ¬¾¿EÉn½(ÑMÆú¼Å¿5ƼłºÃÀÕ µ÷ =[ ŠÉbÌyׂ½ËÀoµtÕ
=U ‚ÉbÌ$×½ËÀoµ&ÉbºÃÀ°Þ¹v¹ŠÄÕ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
64BfgLR VO:Š}ƒ ®B u[GghJ4Vr
ŠrTEHfFEHG
' P‡y”E`R4M m gHGFS
³GATEug J6lk ½ M[yFLRFEgHAyFBRNG
Å 9
((( º VNO}4B g 8HJ ¼ ¯
66NYS ((( k 9 Å PQ6 ± 8[MBRNGFS
((( \ (((((((((( 6 ± 6gHI.uHA
'
½ k °kŸ?lk Š%k
J?C Å '
((( Å 9 Å ' °ANfNLR L
³~ÉTS 9¯4LG4Bƒ LLag ' Å 9
((( \ ' 6 ± nFEgHG (( 6f.gHR.O
' ' ­4B uLfNM.g
\ ÑÉÑÉÑ ' ÑDÑÉÑ
P…ŠIg[GNBHy†gNS ¼ ŠJ 7°qN<D<
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ãbâ
ï5î ÊÀº¼ÀtÌy¹€ÊbÀoÄõµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚Þµ˜· ´ ¬¾¿ ´ ÉbºÃÀ¦ÄŠ&¬ ’¿tł½ÔÆÆù‘Ä‚º¼Éi· ¬ËÁ¢ÍÑÂÇÈïÃï5Ú(µÃÅ¿ ´ Ébµ¸Æ ´ À
ÙpÉn¬ËƒðÃÍ¿5Ƽ¬Ë¹ÁÂó¦ÉbÁÂÄ-óY;8ÀEÏz¹łÁÂĂóyÉbÁÂÄÉ¿t¿t¹bÌy×ÂÉnÁMØM¬¾Á‚Þ$ób¹b½¶Ä‚ó¦ÌyÉbºÃ»ÀtºoÕ
͸½¶µÎ¹zÚ&Æ ´ ¬¶2µ  ñŵÎƑĊ¹MÀEµÃÁsî ƑĊ¯¹  ñŵÎÆ춿À-ÆùBÆ ´ À>º¼ÀEÉb½¸ÄŠÀEÉb½@ÚɀƑÉb½Ë½:Õ=͸Á‚¹bÆ ´ ÀEº‘µÎÆú¼¬Ë»À
ÉnÞvÉn¬¾ÁµÎƦ¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEº¼µ·8¬ÔÆ ´ ÆùŠÄ‚ÉiØRî µƼÀE¿ ´ Á‚¹½Ë¹ÞbØmÕ &ŊÆyÉbÁMØv·Éi؊µñиï5î ½¾½PƼºÃØÖÆù¢Ì£Én»bÀ¬ÔÆ
¿½¾ÀEÉbºEÕ
³´ Àõ×ÂÉnÞÀ’Ì£Énº¼»bÀtº¦¬¾µ¦¹bÁ§Æ ´ ÀÏz¹bÆÎÆùÌ ºÃ¬¾Þ ´ ÆoÚ¬ËÆ£µÃÉi؊µ> ð ¢/Ñ ¦SÇÈ¬Ê ddbó>ÌyÀEÉbÁ‚¬ËÁÂÞ
Æ ´ ɀÆ8Æ ´ ¬¾µ8¬¶µÊbÀEº¼µÃ¬¾¹bÁ d¦¹bÙmÆ ´ À ¢/Ñ ¦SÇڂÉbÁÂÄÆ ´ ÉnƸ¬ÔÆoî <µ Û%tDú öõ ¬¾Á×ÂÉbºÎƼ¬¾¿tł½¶ÉnºoÕ
ï5î ÊÀƼ¬ÔƼ½ËÀoÄÆ ´ ¬¾µ ×ÂÉbºÎƼ¬¾¿tł½¶ÉnLº ¢/Ñ ¦SÇ!×ÂÉbÞbÀbÚ(Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ï˜ÄŠ¬¶ÄŠÁsî Æ ´ ÉiÊbÀÆù X ³´ ÀƼ¬ÔƼ½ËÀ
¬¶µ’"ð jDÀEº¼µÃ¹bÁzÉn½kÑMł¬Ï  ñÀE¿52Æ >Én×zó‚Õ ³´ ÀEºÃÀÉbºÃÀ¹nÆ ´ ÀtºæµtÛóvÇȹÌ$̦łÁ‚¬¶¿tÉnÆì¾¹bÁ ÑMł¬Ï  ñÀE¿52Æ >Én×Pð
öˆ· ´ ¬¾¿ ´ ¬¾µ¦Æ ´ À-×ÂÉnÞÀõób½ËÀtÙÿƼó¢¹nÙ˜Æ ´ ¬¶µ¦¹Á‚Ào÷ÚÈóvÑM¹Š¿¬¾ÀÆñØ ÑMł¬Ï  ñÀE¿5Æ >Éb×Âó¤öÿÆùÖÆ ´ À-½ËÀtÙÿÆy¹bÙ
¿¹ÌyÌłÁ‚¬¶¿tÉnÆì¾¹bÁz÷ÚÉbÁ łÁvÆìËÆý¾ÀEÄ Ì£Én× Ï(ÀtÁÂÀEÉ€Æ ´ Æ ´ ÀEµÃÀ¢Æ ´ º¼ÀtÀÚÉnÁzÄ=Ï(ÀtÁ‚ÀoÉ€Æ ´ Æ ´ ɀÆ-¬¾µ
ðæÇȹÌyׂŊÆÃÀEº¼ÓmÉnÁÂÄÂó‚ÚM· ´ Àtº¼À°ï5î ÊÀ°Þb¹nƸÉb½Ë½sµÃ¹bºÃƼµ¹bÙ¿¹ÌyׂŊÆÃÀEº¸µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµEÕ
³´ À°ÆìËÆý¾À¬¶µ8·8ºÃ¬ËÆÎƼÀtÁõ¬ËÁ-ς½¾Å‚ÀÕ
SÁ-Æ ´ À¦½ËÀtÙÿÆEڏÉnº¼À°Æñ·&¹‘µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆÁÂÉbÌ$Àoµ¸·8¬ËÆ ´ ÄÂÉbµ ´ ÀEÄ-½¾¬ËÁÂÀEµ¸¬¾ÁµÎÆÃÀoÉbÄ-¹nÙýوŽ˽D¿¬¾º¼¿t½ËÀoµtÚ
¬¾ÁÂĊ¬¶¿tɀƼ¬ËÁÂÞBÆ ´ ÉnÆ’Æ ´ À¢µÎł¬Ï  ñÀE¿5Æ浒Énº¼ÀtÁkî ƑÉ¿5ÆÃÅzÉn½¾½ËØ ¹bÁ¤Æ ´ ¬¶µ’×zÉnÞbÀÕ ³´ ¹vµÎÀ>ÉbºÃÀ#ð j(jPÓmó
.ö jDÀE¹bׂ½¾Ào÷&ÉbÁÂÄ-Yó =(? é ó-|ö =PĊÅ¿EɀƼ¬Ë¹Áz÷5ڂÏ(¹nÆ ´ ¹nÙD· ´ ¬¾¿ ´ À M¬¶µÎƸ¹bÁõÆ ´ À¦ÇȹÌyÌłÁ‚¬¶¿tÉnÆì¾¹bÁµ
×ÂÉbÞbÀbڂÉbÞÉb¬ËÁsÚvƼ¹¦Æ ´ Àðν¾ÀÙÿÆæóy¹nÙmÆ ´ Àׂº¼ÀEµÃÀtÁvÆ8×ÂÉbÞbÀbÕ
ï°×‚ÅŠÆ¢ðýËÀtÙÿƼó-¬¾,Á 4vł¹nƼÀEµÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀyÆ ´ À’×ÂÉnÞÀ£¬¾µ¦Éb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾kØ ¢/Ñ kSÇÈ/Ê d€Ð:çzÕ ³´ ÉnƬ¶µtÚ
ðÎ×zÉnÞbÀ8çvó‚Õ ³ ·È¹×zÉnÞbÀoµɀÙÿƼÀtºPÆ ´ ÀׂºÃÀoµÎÀEÁvƹbÁ‚À3Õ &ŊÆȬÔÆ&¬¾µÈÉnº¼º¼ÉbÁ‚ÞbÀoĹÁyÆ ´ À˜ÙˆºÃ¹ÁÆÈ×ÂÉnÞÀ
¹nÙÆ ´ IÀ ¢/Ñ ¦SÇ Ébµ¬ËÙý¬ÔƘ·&Àtº¼À ÆùyÆ ´ À½¾ÀÙÿÆEÕ ³´ ¬¾Á‚»‘ÏzÉb¿æ»£Æ¼¹yÆ ´ ÀÉbÁÂÉn½¾¹bÞØ£¹nÙDÆ ´ À é ъÍ
Ì£Én×sÛ8Ç&Én½¾¬Ôو¹ºÃÁ¬¾ÉyÌ£ÉiØõ·ÈÀE½Ë½sÏ(ÀåÖÀEµÎƘ¹bÙý͘½¾ÉbÏÂÉnÌ£ÉÂÚÂςŊư͸½¶ÉnÏÂÉbÌ£É‚î µ8Ì£Énם̣Éiص ´ ¹€·
łÝ× BºæµÎÆEÚD¬ÔÙ8Æ ´ À‘Ì£Éb× ¬¾µׂºÃÀoµÎÀEÁvÆÃÀEÄB¬¾Á Éb½Ë× ´ ÉnÏ(ÀÆ춿tÉb½P¹º¼ÄŠÀEºEÕ ³´ ¬¶µ¬¶µÁ¹nƦÉ>Ă&¬ ’¿ŽÔÆ
¿¹Á¿ÀE׊ÆEÕ
ï8¬ËÁz¿½¾ÅÂĊÀÆ ´ À½¾¬¾Á‚»Šµ8Æù‘ÌyÉb»bÀÆ ´ À¦¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5Ƽ¬Ë¹Áµ˜¿t½ËÀoÉnºo<Õ ¹bŠĊ¹Ásî Æ ´ ÉiÊÀ°ÆùÂÚ(Ï‚ÅŠÆ ï
Æ ´ ¬ËÁ‚»¬ÔÆoî µ˜É¦Þ¹M¹MĬ¶ÄŠÀEÉÂÕ
ð¼ÑM؊µÎÆÃÀEÌyµ¼ó$¬¾µ8µÃ¬¾Ì$¬¾½¶ÉnºoڊςŊƸ¬ËÆEî µ¸ónÏ(Àt½¾¹€·¸óºæÉ€Æ ´ ÀtºÆ ´ ÉnÁ-¹Á‘Æ ´ À½ËÀtÙÿÆEÕ
丹€·ÚmÆ ´ ÀEºÃÀ’ÉbºÃÀ$Æñ·&¹µÎ×(ÀE¿t¬¾Éb½¬ÔƼÀtÌ£µ¹ÁÖÆ ´ À£Ì£Én×kÚ𠝬ËÁzÄ àoµñÆæóÉnÁÂÄ ð j<TiïñĂÀtÁvƼóÂÕ
³´ ¹vµÎÀ Énº¼À˜· ´ ÉnÆ&ïP¿EÉn½¾½ó ´ Éb½ÔÙkµÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ¼ó‚ÕDï5î ½Ë½R·8º¼¬ÔƼÀÌy¹ºÃÀ°ÉnÏ(¹bŊÆÈÆ ´ ¹vµÎÀ ¬¾ÁɦÌ$¹ÌyÀtÁvÆEÚ
ςŊƝÏÂɵά¶¿tÉb½Ë½¾ØbÚ¸Æ ´ ÀEØ=Énº¼ÀÖµÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµÆ ´ ɀƝÉnº¼ÝÀ S äDÓ µÃ×(ÀtÀEÄ ½Ë¬¶µÎƼµ-ɀÆõÆ ´ ¬¶µõ×z¹¬ËÁvƝ¬¾Á
Æì¾ÌyÀbڂ¹º×zÀEº ´ Éb×µ&Æ ´ ÀtØÉbºÃÀ°Éb¿E¿ł̦ł½¶É€Æì¾Á‚ÞyÌ£Ébµ¼µ&¬ËÁ#ðÎÅÂÁ‚ׂ½¶Éb¿ÀoĂó‚ÚŠÏÂŊƸÁ‚¹nÆ8ØÀƸɦوł½Ë½:Ú
و¹bº¼Ì£Én½¾½ËØ£º¼ÀE¿t¹bÞÁ‚¬ËòEÀEÄõµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆEÕ
³´ À¢Æñ·È¹ ´ Én½ËÙ¦µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµõÉnº¼À>Á‚¹nƝÉb¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾Ø¤·8ºÃ¬ËÆÎƼÀtÁ ¹Á Æ ´ À¢×ÂÉbÞbÀÕËÌÕ h ³´ ÀEØ Énº¼À
·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀtÁ-¹ÁÆ ´ À½¾¬ÔÆÃÆý¾ÀµñƼº¼ÉnÆÃÀEÞbؑµÎÆ춿æ»M¬ËÀoµtÕ ³´ ÀtØ ´ ÉiÊbÀÉ$ÙpɀƸº¼ÀEÄ-Ċ¹bƘĊº¼Éi·8Á-¹Á‘Æ ´ ÀtÌ-Ú
Æù£ÄŠ¬ËôRÀtº¼ÀtÁvÆì¶É€Æ¼À°Æ ´ ÀEÌوº¼¹bÌ µÎÆúæɀƼÀtÞbؒµÎÆ춿æ»M¬ËÀoµtÕ
£ Éb½ÔÙȵÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtڏɀÙÿƼÀtº°Én½¾½@ÚRÌ£ÉiØõÏzÀ$ºÃÀtÆúæÉb¿ÆÃÀEÄsÕ ³´ ÀEØ>Ċ¹bÁsî Æ Ébׂ×(ÀEÉnº ¹bÁ>Æ ´ À ¢/Ñ ;Õ
³´ ÀEØÌ£ÉiØÏ(À¸ÌyÀtº¼ÞbÀoĦ·8¬ËÆ ´ µÃ¹bÌyÀtÆ ´ ¬¾Á‚ÞÀE½¾µÃÀbÕå ´ ɀƼÀtÊÀtºoÕ ³´ ÀEئÉbºÃÀ8¬¾Á ¨Â/Å ÕýÑM¹Æ ´ ÀtØ
Ċ¹Ásî ƸÞÀÆ8¬¾Á‚»bÀođ¹ÁƼ¹$Æ ´ À×ÂÉb×zÀEºEÕ
͘¿ÆÃÅÂÉb½Ë½¾ØbÚnعbÅ»MÁ‚¹€· · ´ ɀÆÎÐRïkĊ¹Ásî Æ ´ ÉiÊÀP̦Å¿ ´ Ìy¹bº¼ÀƼ¹ µ¼ÉiØÉnÏ(¹bÅŠÆ ´ Én½ËÙÿÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÚ
µÃ¹$½¾ÀÆæRµ  ñŵÎÆ¿¹Áµά¶ÄŠÀEºÈÆ ´ ɀƸï5î ÊbÀ ÆæÉn½¾»bÀEÄõÉnÏ(¹błÆ8Æ ´ ÀEÌõÕ䘹nƸ̦Å¿ ´ Ìy¹ºÃÀ ÆùyÆ ´ ÀtÌ-Õ
³´ À ´ Éb½ÔÙÿÐÒµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ ´ ÀEºÃÀ8Énº¼ÀĊÀtÌy¹bÁzµñƼº¼ÉnÆì¾Á‚Þ°· ´ ɀÆýïk·Ébµýµ¼ÉiØM¬ËÁÂÞ ÉbÏz¹ŊÆýׂºÃ†¹ Š¬¾Ìy¬ÔÆñØ
ÉnÁzÄĊ¬¶µÎƼÉnÁz¿À°ºÃ À ¨ÂÀE¿Æì¾Á‚Þ£µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƸÌyÉnÆÎƼÀtºoÕ
¬¾ÁÂÄ=àoµñÆy¬¾µ$É µÃ×(ÀtÀEÄ ½Ë¬¶µÎÆ$¹bÙ¸Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ×(ÀtºÃƼÉb¬ËÁ‚¬¾Á‚Þ Æù¢Æ ´ ÀõÁ‚¹nƼ¬Ë¹Á Æ ´ ɀÆy·ÈÀõÉnº¼À
ׂº¼¬ËÌ£ÉbºÃ¬¾½ËØÚk¬¾Á Ìy¬ËÁÂÄsÚmÌyÀtÁvÆæÉn½PÏ(Àt¬¾Á‚ÞvµtÕïßÆ ´ ÉbµÆù>Ċ¹·8¬ËÆ ´ º¼ÀE¿t¹bÞÁ‚¬ËòE¬ËÁÂÞ¹łº¬¶ÄŠÀtÁvÆìËÆñØ
Ébµ&Ìy¬¾ÁÂõEÚMÆ ´ ÉnÆÀEÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁ‚Þ¦·ÈÀ À Š×(Àtº¼¬ËÀEÁ¿ÀڊÀtÊÀtÁ’Æ ´ À°·È¹ºÃ½¶ÄÚM¬¶µ&ɦςłÁz¿ ´ ¹bÙµÃØv̦Ïz¹½¾µ
ÉnÁzÄ Ìy¬¾ÁÂÄMÐ߬ËÌ£ÉbÞbÀEµ£ÉbÁÂĤ· ´ ɀƒÁ¹nÆ£Æ ´ ɀƑÉnº¼À-Æ ´ ºÃ¹€·8Á#ɀƒÅµEÕ=ï£ÄŠ¹Ásî ƒÏ(Àt½¾¬¾ÀtÊbÀ-Æ ´ ɀÆ
Ìy¬ËÁzõ°Énº¼À¦¹łº # $"y¬¶ÄŠÀtÁvÆìËÆñاöpÉi·Énº¼ÀtÁÂÀEµ¼µ¼÷ÚzÏ‚Å‚Æ Æ ´ ɀÆ·&À ´ Énׂ×(ÀtÁ ÆùõÏzÀy¬¾Á ´ ÉnϬÔƼ¬ËÁ‚Þ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ã$â
Æ ´ ÀtÌ-ÚýÉnÁÂÄÖÆ ´ ɀÆ$¹błº¦×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶Énº¿t¹bÁ/BzÞbłºæɀƼ¬Ë¹ÁÖ¬¶µÅÂÁ‚¬Ì4vłÀ‘Æù>¹łºæµÎÀE½ËÊÀEµ°ÏMآʀÉbºÃ¬¾¹bŵ
Éb¿E¿ł̦ł½¶É€Æì¾¹bÁzµÉnÁÂÄ ¿¬¾º¼¿tł̣µñÆæÉnÁ¿tÀEµE՝å¢À-µÎÀEÀtÌ Æù¢ÏzÀºÃÀoµ ´ Ébׂ¬¾Á‚ÞÆ ´ À‘·&¹bº¼½¾ÄBÏÂɵÎÀoÄ
¹bÁ ¹łºÌyÀEÁÆæÉn½¿¹ÁµñƼºÃÅz¿5Ƽ5µ XýïßÙ¸·&À’·ÈÀEºÃÀ‘¹bÌyÁ‚¬¾×z¹bÆÃÀtÁvÆoÚý¹bºƼÀt½¾Àt»M¬¾Á‚ÀƼ¬¾¿‘¹bº· ´ ÉnƦÁ‚¹bÆEÚ
¬ËÆ°·&¹bŽ¾Ä ÏzÀo¿¹bÌyÀyÊbÀEºÃ؝Ébׂ×ÂÉnº¼ÀtÁvÆ Æùõŵ Æ ´ É€Æ°Æ ´ Ày·&¹bº¼½¾Ä ·&ɵ˜ÏzÉbµÃÀEÄ>¹Á¢¹łº°Ìy¬ËÁÂĵtÚ
Á‚¹bÆ ¹Á Æ ´ ÀyÀtÁMÊM¬Ëº¼¹bÁ‚ÌyÀEÁÆÆ ´ ÉnÆÞÉiÊbÀ¦Ï‚¬¾ºÎÆ ´ Ƽ¹ŵEÕ$ъ¹ÂÚsÉn½¾½Æ ´ ¹vµÎÀy»M¬¾ÁÂõ ¹nÙÈÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
Én×Â×zÀoÉnºD¬ËÁÖ"ð >¬ËÁÂÄ 6 ¬ËºæµñÆoÕ ó .ö ØÆú¼Å‚À8¿tÉn½¾½¾¬ËÁ‚ÞzÚ ´ ¹€·&ÀtÊbÀEºEڀ¿t¹bł½¶ÄÏ(ÀÆìËÆý¾ÀEÄ¢ð¼ÑM׬˺¼¬Ô3Æ BºæµÎƼó‚Ú
¹bº8ó͸·Énº¼ÀtÁ‚ÀoµÃµ 6 ¬ËºæµÎƼó‚Ú‚ÉbÁÂĬ¾µ8ÀEÁ¿tÉb×µÃł½¾ÉnÆÃÀođ¬¾ÁõÆ ´ ÀðæÑMׂ¬¾ºÃ¬ËƼóyµÃł/Ï  ñÀE¿Æ8×z¹vµÎ¬ËÆì¾¹bÁsÕ ÷
"𠝬¾ÁÂÄ 6 ¬¾º¼µÎƼ󒬾µÇ&WÓ =È>Í ;¸DÓ ¬ËÁÆ ´ ÀÌyÀtƼÉn× ´ ؊µÃ¬¾¿EÉn½Ċ¹bÌ£Én¬¾ÁsCÕ &Ŋưï8Ċ¹bÁsî Æ µÃÀtÀ¦¬ÔÆ
4vł¬ËÆÃÀ°ÉbµÈÞb¹M¹ŠÄ‘ÉbµPÆ ´ À ÀtÆÃÀEºÃÁÂÉb½Rъׂ¬Ëº¼¬ËÆEÕ ³´ ÀEºÃÀî µ&ɦµÃ¹bºÃÆȹbÙmµÃÀtÌy¬Ë¹bÆ춿¸º¼Å‚½¾À˜Æ ´ ɀƸÉnÏ(¹€ÊbÀ˜¬¾µ
¿¹Áµì¾ÄŠÀEºÃÀoÄ ´ ¬¾Þ ´ ÀEºEڏÉbÁÂÄ>µÃ¹ï˜ÉbÌ ×z¹vµÎ¬ËÆì¾¹bÁ‚¬¾Á‚Þ¤"𠝬¾ÁÂÄ àEµÎƼó‘ÉbÏz¹€ÊÀÉnÁzĝÆùÆ ´ À¦º¼¬ËÞ ´ Æ
¹n3Ù j².ö >ÀƼÉ j ´ ؊µÎ¬¶¿tµæ÷5ÚMςłƸÏzÀEÁ‚ÀEÉnÆ ´ µÎ׬˺¼¬ÔÆoÕýïßÆEî µ¸¿½¾¹µÃÀEµÎÆÆù ÀtƼÉn× ´ ؊µÃ¬¾¿EµtÕ
丹€·Ðk·&Àbî º¼ÀÈÆæÉn½¾»M¬ËÁ‚ÞÉbÏz¹ŊÆÈÑMׂ¬¾ºÃ¬ËÆÈÉbÁÂÄ =ýÆ ´ ¬¾¿EµýÉnÁÂÄ ÀtƼÉn× ´ ؊µÃ¬¾¿EµýÉnÁ嵀 VÉb½ËłÀoµÉnÁzÄ
ïÒÌ£ÉnÞ¬ËÁÂÉnÆì¾¹bÁõÉnÁÂÄõ· ´ ÉnÆÁ¹nÆEÕ
?˜¹Ásî ÆõÏ(À وº¼¬¾Þ ´ ÆÃÀEÁ‚ÀEďæ Õ ;8ÀEÌ$ÀEÌÏ(ÀtºoÛ§ï5î ÌÁ‚¹nÆ-µÃÉiØM¬¾Á‚Þ Æ ´ ɀÆõÆ ´ ÀoµÎÀB¿¹Á‚Á‚ÀE¿Æì¾¹bÁµ
Énº¼PÀ ;>=PÍ˜Ó ¹bºyÉnÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚ÞzÚý¹bº$ÀtÊbÀEÁ Á‚Ào¿ÀoµÃµ¼Énº¼¬Ë½¾Ø¢Æ ´ Àõ½Ë¹Þb¬¶¿tÉb½ÈÏ(ÀEµÎÆy¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5Ƽ¬Ë¹ÁµEÕÖï5î Ì
µ¼ÉiØv¬¾Á‚ÞyÆ ´ É€Æ ³ £ =È¬Ñ ==Énº¼ÀÌØõÌyÀtÁvƼÉb½mÍ Ñ‚Ñ SÇÈïñÍ ³ "ï S äя±Õ &ŊÆÆ ´ ¬¶µ˜¬¶µÏvØõÁ‚¹Ì$ÀoÉnÁµ
ÉnÁ¢Í˜<Ç =(j<S°ÑÚ‚¹bº ÀtÊÀtÁ>ÉnÁ¢É€ÆÎƼÀtÌy׊ÆɀưÉnÁ ͘<Ç =&j<S°ÑRÕ ³´ ¬¾µ ¬¶[µ  ñŵÎÆ˜Æ ´ À$·&ÉiØõï ´ ¹M¹b»
Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµł×-¬ËÁ-̦ؒÌy¬ËÁÂÄsÕ
³´ Àtº¼À-Énº¼À‘Ƽ¬ËÌyÀEµy· ´ Àtº¼Àï¦×zÀEºÎو¹ºÃÌ ºæÉb쾿EÉn½&ºÃÀo¿¹b¬Á BÂÞbłºæɀƼ¬Ë¹ÁµEÚÉnÁÂÄ ÀtÊbÀEºÃØvÆ ´ ¬ËÁÂÞ
¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀoµtÕõ丹nƦ¹bÁ‚½¾Ø¢¬¾Á ÌØ¢Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»ŠµtÚςŊÆyµÎ¹ÌyÀÆì¾ÌyÀEµ¬¾Á ÌØÖ½¾¬ÔوÀ‘ɵ·&Àt½¾½@Õ¾Õ h ³´ À
Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b» ¬¶µ£ÝÉ @ï ;C;CSE; ¹bÙ· ´ ÉnƼµyÞ¹b¬¾Á‚Þ ¹Á ¬¾Á#Øb¹bŵº ïñ!ä ?&Õ >ÉnÁ‚¬¾×‚Å‚½¶É€Æ¼¬Ë¹Áµy¬¾Á
Æ ´ À‘Á‚¹bÆÃÀtÏ(¹M¹b» Énº¼À’Ì£ÉnÁ¬ËׂŽ¾ÉnÆì¾¹bÁµ¦¬ËÁ Øb¹łºÌy¬¾ÁÂďÚPÉbÁÂœÄ o.ù # æø %nÕBå £ =Pä LS é
>Í ;>= >Íä¸@ï j é ÓkÍ ³ ïñEä ¢ LS é ;˜/Ñ =PÓ 6 Ú ÅDÜ á†3CÞÎ÷&8ø3 Ùùšù‚ú Å ú 8‚3 Ü ùËú¾ù
5 ù ÷<8‚1 ù‚û 8:3{× Å û#ûüù‚ûþý ³´ Àtº¼À¸¬¾µPÁ‚¹ςºæÉn¬¾Á£Ìy¬Ëº¼ºÃ¹º¸öˆ·&Àt½¾½@Úv¹b»€ÉiØÚµÃłºÃÞÀt¹ÁµýĊ¬Ëô(ÀEºEÚ
ςŊÆoÕËÕ¾Õ ÷5Ú‚Ï‚Å‚Æ¸Æ ´ ÀEºÃÀ°¬¶µÆ ´ ¬¾µÁ‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»Rڂ· ´ ¬¾¿ ´ ¬¾µ˜É¦Ìy¬¾ÁÂÄõÌy¬Ëº¼ºÃ¹ºEÕýÑM¹yÆ ´ Àtº¼À°Øb¹bÅõÞb¹zÕ
³´ ¬¾Á‚»¤ÉbÏz¹ÅŠÆ£Æ ´ ɀÆEÕ!ï¦ÌyÀoÉnÁsÚï£ÄŠ¹ÂÕ ïy¿t¹bÁvÆÃÀEÌyׂ½¾ÉnÆÃÀõÆ ´ ɀÆÉB½¾¹nÆoÕ ï¦Æ ´ ¬¾Á‚»¤¬ÔÆoî µ
ׂº¼¹nو¹łÁÂĊ½¾Ø ¬ËÁvƼÀtº¼ÀEµÎÆì¾Á‚ÞÂÕ ïßÙ¬ËÆyÌyÀoÉnÁµyÁ‚¹bÆ ´ ¬¾Á‚Þ¢ÆùBØb¹7Å Xå¢ÀE½Ë½:ÚP¹»€ÉiØb¥Õ &ŊƣïÆ ´ ¬¾Á‚»
Æ ´ ɀÆEî µ&ÙpÉbµ¼¿¬¾ÁÂÉnÆì¾Á‚ÞÂÕ͘ÌyÉbòt¬¾Á‚ÞÂÕ
&ŊÆ&䘹ÂÕDï5î ÌÁ‚¹bÆÈÌ£Én»M¬¾Á‚Þ°Æ ´ EÀ `ÉnÏÂÉb½Ë½¶É ´y´ ÀEºÃÀÕ ³´ ¬¾µP¬¾µPÁ‚¹nNÆ =¬¾Á‘ÑM¹b× ´ ÉnÁÂ Ä `°ÀtÆ ´ Ð
Àtº¼ØÉnÁÂÄÖÇ ´ ¹b»MÌ£É ´ ÉbÁÂmÄ &¬¾ÁÂÉ ´ ÉnÁÂÄ-Æ ´ µÀ Vý¹b¬¶Ä>¹bº · ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºoÕïßÙÈØb¹bŝ·ÉnÁvÆÆù-µñƼÅÂĊØ
Æ ´ ɀÆ8»M¬ËÁÂÄõ¹bÙµÎÆÃŊôDÚÂÞºÃÀoɀÆEÕ ³´ ÀÁ‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»µÎ؊µÎÆÃÀtÌ ¿tÉnÁ ´ ÀE½Ë×s[Õ Én»bÀ°ÉyµÎÀo¿5Ƽ¬Ë¹Áõ¿EÉn½¾½ËÀoÄ
"ð `ÉbÏÂÉn½¾½¶É ´ óÂÚEµÎÆÃÅÂĊج¾ÁÆ ´ Àtº¼ÀbÚnÉbÁÂĽ¾¬ËÁ»¬ÔÆD¬ËÁvƼ¹Ø¹błºµÎ؊µÎÆÃÀtÌK¹ÁÆ ´ NÀ ¢/Ñ kSÇ ´ ¹€·ÈÀEÊbÀEº
Øb¹Å>½¾¬Ë»ÀbÕ &ÅŠÆ°Æ ´ ÀyµÃ؊µñƼÀtÌ ÉbÏz¹€ÊÀ¬¶µÁ¹n*Æ `ÉnÏÂÉb½Ë½¶É ´ ÕïßÆEî µ ÉÌy¬ËÁzÄ Ì£Én×kÕïßÙÈعbÅ>وÀEÀt½
Æ ´ Àtº¼À¦Énº¼À¦¿t¹µÃÌy¬¾¿¦¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿Æì¾¹bÁµE±Ú BÂÁ‚Àb*Õ ÉiØvÏ(À ð jDÀtºæµÎ¹ÁÂÉn½kïñĊÀtÁvÆìËÆñ؊ó‚ڏóvÇ ´ ºÃ¹Á‚¹b½¾¹bÞØMóÂÚ
Yó jDÀEº¼µÃ¹bÁzÉn½ £ ¬¾µÎÆùºÃ؊óÂÚMÉbÁÂħð jDÀtºæµÎ¹ÁÂÉn±½ ;8ÀE¿t¹bºæõ¼ó¦¿EÉnÁ‘Ï(À°Ìy¹MĂÀt½¾½ËÀođÏMؑµÃ¹bÌyÀ°ÉnϵÎÆúæÉb¿Æ
Æì¾ÌyÀt½¾ÀEµ¼µ×ÂɀÆÃÆÃÀEºÃÁsÕ
åÖÉb¬ÔƑÉÖµÃÀE¿5з ´ ɀƒÉnÌ ïyĊ¹b¬¾Á‚ÉÞ : ï5î ÌðÃ×z¹M¹nÐß×(¹v¹vón¬¾Á‚Þ>Æ ´ À-¬¾Ä‚ÀEÉÖ¹nÙ Åµά¾Á‚ÞB¹nÆ ´ Àtº
×(Àt¹b×½ËÀî µ$ÀEµÎƼÉbς½¾¬¾µ ´ ÀEÄ µñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀoµtէ例 ´ ¹ł½¶ÄŠÁsî ÆyÏ(À-Ċ¹b¬¾Á‚Þ¢Æ ´ ÉnÆEÕ ïßÆoî µ¦Æ¼ºÃłÀtÐï¦ÄŠ¹Ásî Æ
·ÉnÁvƦƼ¹ Én½¾¬ËÀEÁÂɀƼÀ×(Àt¹ׂ½ËÀ-· ´ ¹BÉnº¼ÀõÊbÀtº¼Ø§ÉnÁvƼ¬ÔÐÒµÎ׬˺¼¬ÔƼÅÂÉn½¾¬¶µñÆyÉnÁÂĤÉnÁvÆìËÐߺÃÀE½Ë¬¾Þb¬¾¹bŵEÚÉnÁzÄ
Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµ¸½¾¬Ë»ÀÆ ´ ɀÆo՘Í&ÆÆ ´ À¦µ¼ÉnÌyÀƼ¬ËÌyÀÚ(ï¸Ä‚¹bÁsî Æ¸Æ ´ ¬ËÁ‚»¬ËÆEî µºÃ¬¾Þ ´ ƸƼ¹‘µÃÉiØõÁ‚¹£Æ¼¹‘×(Àt¹ׂ½ËÀ
· ´ ¹>Í ;>= µÃׂ¬¾ºÃ¬ËÆÃÅzÉn½¾¬¾µÎƼµEÕ$͘ÁÂÄ Æ ´ ÀEºÃÀ£>Í ;>= وÅÂÁÂĂÉnÌyÀEÁÆæÉn½×zɀÆÎƼÀtº¼ÁµEÕ¦åÖÀy»vÁ¹€·1Æ ´ ¬¾µ
¬¾Á>ׂº¼¹bÞbºæÉnÌyÌy¬¾Á‚Þyو¹bº°É p%#ü XåÖÀy¿tÉn½¾½sÆ ´ ÀtÌð ?˜ÀoµÎ¬¾Þb¦Á jýɀÆÎƼÀtº¼Áµ¼ó‚ÕÑM¬¾Ìy¬Ë½¶Énº¼½¾ØbÚ(¬ËÁ¢½Ë¬ËوÀbÚ
Æ ´ Àtº¼À˜Énº¼À8×ÂɀÆÃÆÃÀEºÃÁµÈÉbµý·&Àt½¾½:ÚvÉbÁÂÄy×zÀE¹bׂ½¾À ´ ÉiÊÀ¸¿¹ŠÄŠ¬ BÂÀEÄ$Æ ´ ÀtÌ]¬¾ÁvÆù½¾ÀtÞÀtÁÂõEÚÉbÁÂÄ$Æ ´ ÀtØ
´ ÉiÊÀÌy¹€ÊbÀEÄ°×(Àt¹ׂ½¾ÀȬ¾Á×(¹€·ÈÀEºÎوŽÉnÁzÄŵÃÀوł½v·ÉiØMµEڀÉnÁÂÄ ´ ÉiÊbÀ ´ Àt½¾×zÀoÄ×(Àt¹ׂ½ËÀȹbº¼ÞÉbÁ‚¬ËòEÀ
ÉnÁzđłÁzĊÀtºæµñÆæÉnÁÂÄ‘Æ ´ Àt¬¾º¸½Ë¬¾ÊbÀoµtÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ãã
ÑM¹ÂڀïRÆæÉn»ÀÆ ´ ɀÆDÏÂÉb¿æ»RÕkïßقعbÅÉbºÃÀ&É>`ÉbÏÂÉn½¾¬¾µÎÆEڀÉbÁÂÄØb¹ÅÁÂÉnÆÃłºæÉn½¾½ËØ°Ébµ¼µÃ¹M¿t¬¾ÉnÆÃÀýÆ ´ ¬¾Á‚Þµ
Æ ´ ºÃ¹Å‚Þ ´ Æ ´ À£ÌyÀEÁÆæÉn½DوºæÉnÌyÀt·&¹bº¼»Øb¹Åsî ÊbÀy¬ËÁ ´ Àtº¼¬ÔƼÀEÄ ÙˆºÃ¹Ì Æ ´ À`ÉnÏÂÉb½Ë¬¶µÎƼµEîzƼº¼ÉĊ¬ËÆì¾¹bÁsÚ
?LS µÃ¹ÂÕ ³´ ÉnÆ¿¹ÌyÀEµ8ÁÂÉnÆÃłºæÉn½¾½¾Ø’Æù‘Øb¹bÅkÕ&åÖÀÉbºÃÀÌy¬¾ºÃº¼¹bº¼¬ËÁÂÞLS é ;KÌy¬¾ÁÂÄ>ÉnÙÿÆÃÀtºÉn½¾½@Õ
ÑM¹yØb¹Åõµ ´ ¹ł½¾ÄõĊ¹£¬ËÆ8Æ ´ ÉnÆ8·&ÉiØÕ
ïÈ·&¹bŽ¾Ä  ñŵÎƘµÎłÞÞbÀoµñÆÆ ´ ɀƸØb¹őÁ‚¹bÆ8وÀtÀE½k¿¹/Á BÂÁ‚ÀoĒƼ¹yÆ ´ ÉnƘµñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼ÀbÕ
Í&ÆDÉbÁMØ ºæɀƼÀbۏÉnÁvÆkƼ¹˜Ì£Én»ÀÈ¿t½ËÀoÉnºsƼ!¹ =(V!=(;A2SE? Æ ´ ɀÆÆ ´ ¬¶µDµñƼºÃÅ¿ÆÃłº¼ÀPÉbÏz¹€ÊÀ
¬¶Rµ  ñŵñƘÉ$Ì£Én×õ¹nÙmÆ ´ ¬¾Á‚ÞvµïÆ ´ ¬ËÁ‚»õÉnÏ(¹bŊÆoÕýïÆ ´ ¬ËÁ»’Æ ´ Àtº¼Àbî µ8É ð ÀÆæÉn× ´ ØM¬¾µÃ¬¶¿tÉn½¶µó 4ÅzÉn½¾¬ÔÆñØ
ÆùÖÌØBÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ ƼµyÉnÏ(¹błÆ$ʀÉn½¾Å‚ÀoµtÚPÉbÁÂÄ ¿tÀtºÃƼÉb¬ËÁ‚½¾ØBÌØBÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµyÉnÏ(¹bŊÆyïÒÌ£ÉnÞ¬ËÁÂÉnÆì¾¹bÁsÕ
ÑM¬¾Ìy¬Ë½¶Énº¼½ËØÚmÀtÆ ´ ¬¶¿tµ¬¾µºÃÀE½¾ÉnÆÃÀoÄ Æ¼¹>ʀÉn½¾Å‚ÀEµEÚςŊƦ¬ËƬ¶µ»M¬¾ÁÂÄB¹nÙ¸µÃÀt×(ÀtºæɀÆÃÀÚÉbÁÂÄ¢Æ ´ ÀõµÃÉbÌyÀ
Ï(ÀÆñ·&ÀtÀtÁõÀÆ ´ ¬¶¿tµ¸ÉbÁÂđÌyÀtƼÉn× ´ ؊µÃ¬¾¿EµtڊÏÂŊƸÌy¹bº¼À°Ä‚¬¾µÎƼÉbÁÆoÕ
³´ ¬¶µm¿t¹bÁMÊbÀEº¼µ¼É€Æ¼¬Ë¹Á ¬¶µÃÁsî ÆDÁ‚¹ÁµÎÀEÁµÃÀbۏï5î Ì1ĊÀtÌy¹bÁzµñƼº¼ÉnÆì¾Á‚Þ8Æ ´ ÀP·&¹bº¼»v¬¾Á‚Þ¸¹bÙŠÆ ´ À&Ì£Én׊Ð
ׂ¬¾Á‚޸ׂº¼¹Š¿ÀoµÃµEÕsïs¿¹ł½¶ÄµÃÉiØ ¬ÔÆÌy¹bº¼Àý½Ë¬ËÆÃÀEº¼Éb½Ë½¾ØbÚiςŊÆDÉbµkïsµÃÉb¬¾ÄÛï5î cÌ  ñŵÎƵÃׂ¬ÔÆÃÆì¾Á‚Þ¸Æ ´ ¬¶µk¹ŊÆEÕ
ÑM¹zڊÌØÉb×z¹½Ë¹Þb¬¾ÀEµ&¬ËÙï ´ ÉiÊbÀ ¹nôRÀtÁzĊÀEÄ-ÉnÁMعbÁ‚Àî µµÃÀtÁµìËϬ˽¾¬ÔƼ¬ËÀoµt&Õ >>Í a/SE;!Éb×z¹½Ë¹Þb¬¾ÀEµÈÆù
ÀtÊÀtº¼Øb¹Á‚À¸Ùˆ¹º8·8ºÃ¬ËÆì¾Á‚Þ’µÃ¹¦×(¹M¹bº¼½ËØÕ
ÑM¹ÂÚzÆ ´ ɀÆ·ÉbµÉ£½¾ÀtÁ‚ÞbÆ ´ ØõĂÀtÌy¹bÁµÎÆúæɀƼ¬Ë¹Á¹nÙ ´ ¹€·²µÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ Énº¼Àׂ½¶Éb¿ÀoďÚRÉnÁÂÄ>¿t¹bÁŠÐ
BÂÞłºÃÀoďÕïßÆEî µ&ɦ¿¹Ìς¬¾ÁÂɀƼ¬Ë¹Á£¹nÙkµÃÀtÌy¬¾¹nÆ춿tµ&ÉnÁzģׂº¼†¹ M¬¾Ìy¬ÔÆñØÂÜnĊ¬¾µÎƼÉbÁ¿ÀÉnÁÂÄ£¹bÆ ´ ÀEºÈµÎÆÃŊôDÕ
͸ÁzÄ‘Æ ´ ÀÌ£Én×zµØb¹bÅõÌ£Én»À ·8¬¾½¾½kÌ£Én»ÀÆ ´ ÀÌy¹µÎƘµÎÀEÁµÃÀƼ¹£Øb¹ÅsÕ͘µ8¬ËƘµ ´ ¹bł½¶ÄõÏzÀÕP丹
͘<Ç =(jNS°Ñ ´ ÀEºÃÀÕ
丹€·!ïPÆ ´ ¬ËÁ»‘ï ´ ÉiÊbÀ ¹bÁ‚À Æ ´ ¬ËÁÂÞyÆù’ÉbÄÂďÕ
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$ÀoµtÚsɵÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ°¿t¹bÌyÀEµ Ċ¬¾ºÃÀo¿5Æý¾Ø-¹bŊư¹nÙ&ÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEºµÃł/Ï  ñÀE¿ÆE՝ð j ³8é iï h Pó SÁ‚À
µÃł/Ï  ñÀE¿Æöˆ½¾¬Ë»*À ÀÆæÉn× ´ ؊µÎ¬¶¿tµæ÷ÈÞb¹bÆ8µÃ¹$ÌyÉbÁMØ£Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ&Æ ´ ÉnƸ·ÈÀEºÃÀ°ÀEɵÎØyƼ¹£¬¾µÃ¹b½¶É€Æ¼À$öp½Ë¬¾»bÀ
VÉn½¾Å‚Àoµ¼÷ÚMÆ ´ ÉnƸ¬ÔÆ/Ñ jÍ ³ ï ³ S 阳 ÕÂÑM¹yØb¹Å ´ ÉiÊbÀ Æñ·È¹£µÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµEÕ
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$ÀoµtÚvłÁvÆì¾½‚Æ ´ À8Æñ·&¹µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµýÞÀÆȵùbÌyÀ8Ìy¹bº¼À¸ÄŠ¬¶µñÆæÉnÁ¿tÀوºÃ¹ÌZ¹Á‚À¸ÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEºEÚ
ï·8¬¾½¾½8Á‚¹nÆæɀÆÃÀÆ ´ Àõ½¾¬¾Á‚»§Ï(ÀÆñ·&ÀtÀtÁ Æ ´ ÀÆñ·&¹Ö·8¬ÔÆ ´ µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚ÞB¹nÆ ´ Àtº$Æ ´ ÉbÁ¤É¢½¾¬ËÁ‚ÀÕ ïßÆ
ĊÀEÁ‚¹nƼÀEµyð ³ ¬¾Þ ´ ÆÇȹbÅÂׂ½Ë¬¾Á‚ÞzÕ ó
Ós¹M¹µÃÀÇȹbł×½ˬ¾Á‚ÞÂÛ
k ((((((((( k k ( (((((((( k
P…ŠÉN.ͳ°? ½ S ((((((((((((((((((((( P¾ŠÉ .ͳN°?DS
\ ((((((((( d \ (( ((((((( d
³ ¬ËÞ ´ Æ Çȹbłׂ½¾¬¾Á‚ÞÂÛ
k ((((((((( k ''"')'"' k ((((((((( k
P…ŠÉN.ͳ°? ½ S ')'"')'"' P…ŠÉN.ͳN°?:ËS
\ ((((((((( d ' '"')'"' \ ((((((((( d
ßï ÆDĂ¹vÀoµÎÁkî Æ ´ ÉiÊbÀPÆù˜Ï(À ´ ¹bº¼¬ËòE¹bÁvƼÉb½ÔÐÂÆ ´ ÉnÆEî µ¬ ñŵÎÆýÉnÁÉbºÎƼ¬ÔÙpÉ¿5Æm¹bÙ·8º¼¬ÔƼ¬ËÁ‚Þ˜·8¬ÔÆ ´ ÍÑzÇÈïÎï5Õ
£ ¹€·&ÀtÊÀtºoÚzĊ¹’Á¹nÆ춿ÀÆ ´ ÉnÆï5î ÊbÀ¦×‚½¾É¿ÀoÄõÆ ´ ÀEÌ ¿½¾¹µÃÀtºoÚzÉnÁzÄ-Æ ´ ÉnÆï8ŵÃÀ¦É’Ï‚Å‚Á¿ ´ ¹bÙ
×(Àtº¼×zÀEÁÂĊ¬¶¿ł½¶ÉnºÈ½Ë¬¾Á‚ÀEµ öˆ×(Àtº¼×(ÀtÁÂĊ¬¶¿Ž¾ÉbºPƼ¹Æ ´ ÀĊ¬¾ºÃÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á’¹nÙs¿¹Á‚Á‚Ào¿5Æì¾¹bÁ(÷DÆù$ĊÀtÁ¹nÆÃÀ˜Æ ´ À
½¾¬ËÁ‚»RÕ
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$ÀoµtÚ¹€ÊbÀEºDÆì¾Ì$ÀÚnÆ ´ À˜¿¹łׂ½¾¬ËÁÂ޽˹M¹µÃÀtÁzµtUÕ SÁ¦Æ ´ À8Á‚ À vÆÈÊbÀtºæµÃ¬Ë¹Á¹nÙRÆ ´ À8Ì£Én×sÚ
ïƼłº¼Á-ĂÀtÁ‚¹bÆÃÀ°Æ ´ À½Ë¹M¹µÃÀ°¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿Æì¾¹bÁõ¹bÁõÆ ´ ÀÌ£Éb×sÕ
͸ÁÂÄõº¼ÀtÌyÀțÏzÀEºEUÛ VýÀEºÃؑ½Ë¹M¹µÃÀ¿¹Á‚Á‚ÀE¿Æì¾¹bÁµĊ¹Ásî ƸÀtÊbÀEÁÞÀƘÉ$½¾¬ËÁ‚ÀÉnƸÉn½¾½@Õ
¹bµÅ  ñŵÎƸºÃÀE½Ëؑ¹bÁõׂºÃ†¹ Š¬¾Ìy¬ÔÆñؑÉb½Ë¹Á‚ÀbÕ
丹€·Ûsï5î ÊbÀ&ĊÀEµ¼¿º¼¬¾ÏzÀoÄÆ ´ ɀÆD½Ë¬¾Á‚»ŠµmÉbׂ×(ÀEÉnºÏ(ÀE¿tÉbŵÃÀÆ ´ Àtº¼À&ÉbºÃÀPɵõùŠ¿¬¶É€Æ¼¬Ë¹ÁµsÏ(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ
µÃł/Ï  ñÀE¿ƼµERÕ &ŊÆȬÔÆPÞÀÆæµýÏzÀtÆÎƼÀtºÆ ´ ÉnÁyÆ ´ ɀ Æ hU?˜¬¶ÄyØb¹Å$»MÁ‚¹€· Æ ´ ɀÆýÆ ´ Àtº¼Àbî µP2É V!=&;A Þb¹M¹ŠÄ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ã$ä
·ÉiØƼ¹$ĊÀtÆÃÀEºÃÌy¬¾Á‚À˜Æ ´ À ׂºÃ¹† Š¬¾Ìy¬ÔÆñØÂ܀¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5Ƽ¬Ë¹ÁyÆñØM×zÀÚv¬¾Á-ÉÊbÀEºÃØÈÇ #tü@ù·Éiج:Yhz:õ͘µ
¬¾ÁsÛͲ¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEº¸¿¹bŽ¾Ä BÂÞbźÃÀ°¬ËƸ¹bŊiÆ :-ïßÆEî µÆú¼Å‚À h
³´ ¬¾Á‚»ÉbÏz¹ŊƸ¬ÔÆoÛýå ´ ɀÆ8ƼÀt½¾½¾µ¸Åµ8ÉnÏ(¹bŊÆ8Æ ´ À¿¹Á‚Á‚Ào¿5Æì¾¹bÁõÏ(ÀÆñ·&ÀtÀtÁ-µÃł/Ï  ñÀE¿Ƽ µ :
³´ *À j#ÉnÁÂ¯Ä j>h ³´ LÀ jłº¼×z¹vµÎÀÉbÁÂPÄ jPºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀEµ jýÉbÞbÀ h
³´ (À ¦SE;>=Ç SEmjPWÓ =(¤BÆ ´ Àý׺ùbÆùŠ¿¹½n¬¾µsÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁ Æñ·È¹¸µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÚ ³ £ =¢2;C=ÈÍ ³ =(;
³ £ =P@ï ;KÇ S é jPÓkïñ!ä ¢µh±Sº8ɀƸ½¾ÀEɵñÆoڊ¬ÔÆ0ü ±
iø Æ ´ ɀƸ·ÉiØbÕ
ÑM¹$¬ÔÙkعbÅ ´ ÉiÊbÀ˜ÉςłÁ¿ ´ ¹nÙkº¼Å‚½¾ÀEµÈ¬ËÁ£Æ ´ 2À j ÉbÁÂÄ j§¹€ÊÀtº ´ ¹€·#Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆæµÈĊ¬¾ÊM¬¾Ä‚ÀÏ(ÀÐ
Æñ·&ÀtÀtÁ’Æñ·È¹yµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµEÚÆ ´ ɀÆoî µɦÞb¹M¹ŠÄ£¬¾ÁÂĊ¬¶¿tɀƼ¹bºÈÆ ´ ÉnÆÆ ´ ¹vµÎÀ µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµÈÆì¾Þ ´ Æý¾Ø’¿¹łׂ½¾ÀEďÕ
ïßÙÆ ´ Àtº¼Àbî 7µ  ñŵÎÆ8ɵìËÁ‚Þ½Ë!À j ÉnÁzÄ j§º¼ÀوÀEºÃÀEÁ¿ÀÚbÆ ´ ÀtÁ¬ÔÆ&ׂºÃ¹ÏÂÉnϽËØ$ÌyÀEÉnÁzµÈÉ ðÎÁ‚¹ºÃÌ£Én½¶ó°¹bº
óbì¾µÎƼÉbÁÆæ󽾬¾Á‚»RڂςŊƘµÎÆ쾽˽k¹bÁ‚À°·&¹bºÃÆ ´ ؒ¹nÙDÉnÁ-À Š×‚½¾¬¶¿¬Ëƽ¾¬¾Á‚ÀbÕ
ÑM¹ÂÚsÆ ´ ÀEºÃÀyØb¹Å Þ¹Â*Õ ¹ÅÖ¿EÉnÁÖµÎÀEÀ j ÉnÁz¦Ä jKɀÆ·&¹bº¼»-· ´ ¬Ë½¾ÀyØb¹ŢĊÀtÆÃÀtº¼Ìy¬ËÁÂÀ$عbłº
¢/Ñ ¦SÇ#ÆÃÀEÁµά¾¹bÁzµtÕ
S ´ Ûýï&·&ÉbÁÆƼ¹$Ì£Éb»bÀµÎźÃÀµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ$¬¶µÊbÀEºÃØ¿½¾ÀEÉnºoÛ
V!Í ;A,Æ ´ À£½¾ÀtÁ‚ÞbÆ ´ ¹nÙ&Øb¹łº°½Ë¬¾Á‚»ŠµtµÕ ¹ÅÖå¢Í˜ä ³ Æï ¹ VD>Í ;A,Æ ´ ÀtÌ-Õ ³´ Àtº¼Àbî µ Æ ´ ¬¾µ
µÃ¹bºÃƑ¹nٝðÎ׺춵ñƼ¬ËÁÂÀ ¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEºÀtÆ ´ ¬¶¿tó Þ¹b¬¾Á‚Þ ÉbºÃ¹łÁÂďÚ&Æ ´ ɀÆ·&À ·ÉnÁvƑ׺ÃÀo¿¬¶µÎ¬¾¹bÁ ÉnÁzÄ
5À 4vÅÂÉb½½¾ÀtÁ‚ÞbÆ ´ µ¦ÉnÁÂÄ µÎÆÃŊôD՝ïÉnÞºÃÀEÀbÛåÖÀ’·ÉnÁvÆׂº¼ÀE¿t¬¾µÃ¬¾¹bÁs¯ Õ &ŊƦ·&À’ÄŠ¹bÁkî IÆ BÂÁÂÄB¬ËƦ¬¾Á
łÁ‚¬Ëو¹bº¼Ìy¬ÔÆñØÕ öpÍ]Ì£ÉbÁ‚¬ÔوÀoµñÆæɀƼ¬Ë¹ÁÖ¹bÙÈÆ ´ À‘ÄŠÀoµÎ¬¾ÞbÁÖʊµtՑ¬ÔƼÀtºæɀÆì¾¹bÁ¢ÆÃÀEÁµì˹ÁÖ¬¾Á ÇȹbÌyׂŊƼÀtº
jº¼¹bÞº¼ÉbÌyÌ$¬¾Á‚ÞzÕËÕ¾Õ ÷ å¢ À BzÁÂÄ ¬ËƦ¬¾ÁBÆ ´ ÀÊiÉbºÃ¬¶ÉnϽËÀÕåÖÀ‘·ÉnÁvÆÆù ÏzÀõÉnς½¾ÀyÆù>ʀÉbºÃØ¢Æ ´ À
½¾ÀtÁ‚ÞbÆ ´ ¹nÙÆ ´ À’¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿Æì¾¹bÁsÕ ³´ ¬ËÁÂÞµ°Æ ´ ɀƦÉbºÃÀyÌy¹bº¼À’¿½¾¹µÃÀt½¾Ø>º¼Àt½¶É€Æ¼ÀEÄMИ×Âł½Ë½PÆ ´ ÀEÌ ¬¾ÁsÕ
³´ ¬¾Á‚Þµ&Æ ´ ɀƘÉbºÃÀوłºÃÆ ´ ÀEº˜É BzÀt½¶ÄÚŠÏ‚ŊƵÎÆì¾½¾½s¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿ÆÃÀEĊÐP½ËÀtÆ8Æ ´ À°Þ¹$¹ŊƘÉ$ς¬ËÆEÕ
S»€ÉiØbÕ
S ´ Xsïß<Æ  ñŵÎÆ°¹Š¿E¿łº¼ÀEÄ-Ƽ¹ÌyÀÕ︺¼ÀE¿ÀEÁvÆý¾Øõ¹ϵÃÀtº¼ÊbÀEÄ µÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ¹bÁ ̦m
Ø ¢/Ñ ¦SÇÕ
³´ ÀEºÃÀî µÈÉ×ÂɀÆÃÆÃÀEºÃÁyÆ ´ ɀÆ&ïýÁ‚¹€· ¿tÉn½¾½zÉ>ð¼ÑMł¬Ï  ñÀE¿5Æ 6 ÀEÀEĊÀEº¼óÂÕ ³´ ÉnÆP¬¶µtÚvïý·&ɵ·&¹bº¼»M¬ËÁ‚Þ°¹Á
É-ςłÁz¿ ´ ¹nÙ8¬¾ÁÂĊ¬¾Êv¬¶ÄŠÅÂÉb½ÈµÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ|ö ¢2`°ï5Ú͸ÁÂÉbº¼¿ ´ ¹bÐÒт¿¬¾ÀtÁ¿tÀbÚDÇȹÌyÌłÁ‚Àoµt3Ú ÀEÀÆì¾Á‚ÞvµtÚ
=½¾ÀE¿Æú¼¹bÁ‚¬¶¿Çȹb½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾¹bÁsÕ¾ÕËÕ ÷¦ÉnÁÂÄõ·ÉbµÞbÀtÆÎƼ¬ËÁ‚Þ£µÃ¹bÌyÀÁÂÉbÌ$Àoµ8¿¹ÁŠÙˆÅµÃÀEďÕýï&·&ɵºÃ¹ŊÆÎÐ
¬¾Á‚ÞÑM×(ÀtÀoõ¸Ï(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ˜É’½Ë¹bÆEÕ8Yó ?¹MÀEµ¸¬ËÆÞ¹yÆ ´ ÀEºÃ†À : 丹zÚz¬ËƘÞ¹vÀoµ¸¹€ÊÀtºÆ ´ Àtº¼ÀbÕ¾ÕËÕ
öˆÌ¦Å¿ ´ ½¾ÉnÆÃÀtº5÷å ´ ɀƣ·Ébµ$ïÆ ´ ¬ËÁ»v¬¾Á‚ÉÞ : ³´ ¬¶µ£ÄŠ¹MÀEµÃÁsî Æ£Þb¹ ´ Àtº¼ÀЬËÆyÞ¹MÀEµ ³ £ =(;>=¸Õ¾ÕËÕ
öˆÌ¦Å¿ ´ ½¶É€ÆÃÀEºæ÷¸å ´ ɀiÆ :h¸å ´ Àtº¼ÀÆ ´ À ´ ÀE½Ë½DĊ¹MÀEµ¸Æ ´ ¬¶µ˜Æ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆÞD¹ :h óyïßÆ·Ébµ¸¿t¹bÁŠÙˆÅµì¾Á‚ÞÂÚ
ÉnÁzÄ‘Æ ´ ɀÆÌ$ÀoÉnÁvÆ8Æ ´ É€Æ˜ï ´ ÉbĝÉ$وºæÉnÌyÀE·È¹ºÃ» ¨zÉi·ÕÑM¹£ïºÃÀE¹bº¼ÞÉbÁ‚¬ËòEÀEđỊ̀ؑÉb×µtÚ(µñÆæÉnÁŠÐ
ĂÉbº¼ÄŠ¬¾òtÀoÄ Ì¦Ø ÁÂÉbÌyÀEµ و¹bº°Æ ´ ¬¾Á‚ÞµEÚmÅÂÁƼ¬Ë½¾½ÀEÊbÀtº¼ØvÆ ´ ¬¾Á‚Þ-·Ébµ¿½¾ÀEÉbºEÚmÉnÁÂĢو¹bÅÂÁÂÄÖï ´ ÉÄ¢É
Á‚ÀE· µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÛ "ð j 6³ óÂڀ¹bºýYó jPłς½¾¬¾¿ 6 ¬¾Àt½¶Ä ³ ÀE¿ ´ Á‚¹b½¾¹bÞ¬ËÀoµtÕ óõïßÆ·&ÉRµ ?ï 636 =(;C=Èä ³ Æ ´ ÉbÁ
ÌØõ¿¹Á¿ÀE׊Æì¾¹bÁ¹bÙDÉbÁÂÉnºæ¿ ´ ¹nÐñъ¿t¬ËÀEÁ¿ÀڂÉnÁÂÄ-¬ËƘ·ÉbCµ ?ï 636 =&;C=Pä ³ Æ ´ ÉbÁÌØÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
ÉnÏ(¹błÆÆ ´ À޽˹ÏÂÉn½È»vÁ¹€·8½ËÀoĊÞbÀ’¬¾ÁŠÙˆºæÉbµÎÆú¼Å¿5Ƽłº¼ÀbÚýÉnÁÂħ¬ÔÆy·&ɵ ?ï 636 =&;C=Pä ³ Æ ´ ÉnÁ Éb½Ë½
Æ ´ ÀEµÃÀ ¹nÆ ´ ÀtºÆ ´ ¬ËÁ‚ÞvµtÕ,͘ÁÂÄ=¬ËÆƼłº¼Á‚ÀEÄ ¹ŊÆõÆù Ï(ÀÖ· ´ ɀÆõï‘ÉnÌ¿tÉb½Ë½¾¬¾Á‚Þ É ð¼ÑMł¬Ï  ñÀE¿5Æ
6 ÀEÀEĊÀEº¼óÂÕ ³´ ɀÆ8¬¾µEÛDïßƸĊ¬¾ÄõµÉ ;C=PÍÓkDÓ ²Þb¹M¹ŠLÄ  ñ¹Ï¹bÙmµ ´ ¹€·8¬ËÁ‚Þ$å £ =&;C= Æù$ׂŊƸ¹nÆ ´ Àtº
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÕъ¹bÌyÀƼ¬ËÌyÀEµ ï5î Ä>ÀEÊbÀtÁ>Æ ´ º¼¹bÅ‚Þ ´ ɵÎ×(ÀtÀoÄ ¬¾ÁvÆùÆ ´ ÀyµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆوÀEÀEĊÀEºEî µ°µÎ×(ÀtÀoÄ
½¾¬¾µÎÆEÚ8Ï(ÀE¿EÉnŵÃÀï ´ ÉbĊÁkî PÆ 4vł¬ËÆÃÀ ¬ËÁvÆÃÀEºÃÁzÉn½¾¬ËòEÀEÄ Æ ´ À Á‚Àt· ¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òEɀƼ¬Ë¹ÁsÚƼ¹§Ï(À Énς½¾À-Æù
4vł¬¶¿æ»v½¾Øõׂ½¾É¿ÀÆ ´ ÀyµÎ×(ÀtÀoďڏÉnÁÂÄ>ÌyÉiØMÏ(Àï ´ Éĝ¬¾Ì$×(¹bºÃƼÉbÁvÆ˜Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµÆùĂ¹ɀÆÆ ´ À¦Æì¾ÌyÀbÕ
ÑM¹ï  ñÅzµñÆ&Æ ´ º¼Àt·#¬ËÆ&¬¾ÁvÆùÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆÈوÀtÀEĂÀtº&ς¬ËÁk[Õ SºÈ¬ËÁ’Æ ´ ¬¶µ¿tÉbµÃÀbÚm"ð j 6³ óÂÕ ³´ ÀEÁ‘ÉbµPï
ׂº¼¹Š¿ÀEµ¼µÃÀEĒ̦ؑµÃ×zÀEÀEõEڊ·8¬ÔÆ ´ ÌyÉb׬¾Á ´ ÉnÁÂÄsڂïP·&¹bł½¶Ä‘Ùˆ¹bº¼·&Ébº¼ÄyÆ ´ ÀµÃ×zÀEÀEđÆùy· ´ Àtº¼À°¬ÔÆ
Á‚ÀEÀEĊÀođƼ¹yÞb¹ÂÕ¸ößÇȹbÌyׂŊƼÀtºæµ8¿¹Ì$À¬¾Á-ºÃÀoÉn½¾½ËØ ´ ÉnÁÂĂؑÉnº¼¹błÁzđÁ‚¹€·Õ͘ÁMØƼ¬ËÌyÀعbÅ-Énº¼À
ÆúæÉnÁzµÃ¿tºÃ¬¾Ï‚¬¾Á‚Þ’µ ´ ¬ÔÆoÚ(عbÅsî º¼ÀÉn½¾·&Éi؊µ8»M¬¶¿æ»M¬ËÁ‚Þ‘Øb¹bź¼µÃÀt½ËÙ·8¬¶µ ´ ¬ËÁÂޒو¹bº ¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEº¼µEÕ¸ï ´ ÉiÊÀ
Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµ&Æù’µ¼ÉiؒÉnÏ(¹bŊÆ8Æ ´ ¬¶µ8¬ËÁÆ ´ ÀðæÇȹbÌyׂłÆÃÀtºæóy¿ ´ ÉnׂÆÃÀtºÃп ´ ÉnׂÆÃÀtº Vï5Õ ÷
ÑM¹ عbŧ̣ÉiØÖ·8¬ÔƼÁ‚ÀEµ¼µÆ ´ À-µÃÉbÌyÀ’Æ ´ ¬ËÁ‚ÞzÛ ð¼ÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ 6 ÀEÀEĊÀEº¼µ¼ó‚-Õ Sº· ´ ÉnÆÃÀEÊbÀtº¦·ÈÀ
·ÉnÁvÆÆù£¿tÉb½Ë½RÆ ´ ÀtÌ-Õ
S»€ÉiØbÕÑM¹Âڊ·&Àbî ÊbÀ ÆæÉn½¾»bÀEÄõÉnÏ(¹błÆEÛ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ãnã
¸ å ´ ɀÆ8Æ ´ À¢Ñ/¦SÇ=½Ë¹M¹b»Šµ&½¾¬Ë»Àbڂ· ´ ÉnÆÆ ´ À¢Ñ/; ½¾¹M¹b»Šµ½Ë¬¾»bÀÕ
¸ å ´ ɀƸØb¹ÅõĂ¹$·8¬ËÆ ´ É ¢/Ñ kSÇ ÉnÁzį¢Ѭ;
¸ ×½¾É¿¬¾Á‚Þ£µÎł¬Ï  ñÀE¿5Ææµ8¹bÁÆ ´ À ¢/Ñ ¦SÇÛ
ׂº¼†¹ Š¬ËÌy¬ËÆñØ
Æì¾Þ ´ ƸʊµEÕ½¾¹Š¿tÉb½s¿¹bÁÂÁ‚ÀE¿Æì¾¹bÁµ
ÌyÀtÁvƼÉb½Ébµ¼µÎ¹Š¿t¬¾ÉnÆì¾¹bÁµEÚsÁ‚¹bÆ°½¾¹bÞ¬¾¿EÉn½¿t¹bÁ‚Á‚Ào¿5Ƽ¬Ë¹Á¤ötðÃ͘Ç<=(jNS°ÑŠó‚ÚR¬¾ÁÖÆ ´ À£À vÐ
Æú¼ÀtÌyÀÕ ÷
¿¹Á‚Á‚Ào¿5Æì¾¹bÁõ·8¬ËÆ ´ j#ÉnÁ¯ Äj
¸ à€$Ü d¦µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ
¸ ð 6 ÀEÀEĊÀEº˜ÑMł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ¼ó$×ÂɀÆÃÆÃÀEºÃÁ
å¢Àî ÊÀÉb½¾µÃ¹ƼÉb½Ë»ÀEĒÉbÏz¹ŊÆPÆ ´ ¬¾Á‚ÞµÈïĊ¬¶ÄŠÁsî Æ×½¾ÉbÁ’¹bº¼¬ËÞ¬ËÁzÉn½¾½ËØ$ÉnÁÂĒĂ¹bÁsî ÆȺ¼ÀEÉb½Ë½¾ØB@ð B‚Ææó
´ ÀEºÃÀÛ
¸ ÅzµÎÀ¹bÙmÌyÀÆæÉn× ´ ؊µÎ¬¶¿tÉb½sµñƼºÃÅz¿5ÆÃźÃÀoµtÕ
¸ ¬¾ÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹ÁõÉbº¼¿ ´ ¬ÔƼÀE¿5Ƽłº¼Àbî µPوłÆÃłº¼ÀbÕ
¸ Ìy¹ºÃÀ°¹b¯ Á j 6D³ µEÕ
ÑM¹ÂÕ¾Õ¾ÕýïßÆEî µƼÉb½Ë»ÀEÄõÉnÏ(¹bŊ Æ hýå¢Àî º¼ÀĊ¹bÁ‚À h
å ´ ɀƸÀE½¾µÃÀ°¬¾µ ´ Àtº¼À°¬ËÁõÆ ´ *À =U MÆúæɀÐñÑMł/Ï  ñÀo¿5Æ8͸ºæ¿ ´ ¬ËÆÃÀE¿ÆÃłº¼ÀbÕ¾Õ
¸ ъł/Ï  ñÀE¿ÆÑMÀE¿Æì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞyÐ ´ ¹€· µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ8Énº¼À°Ì£ÉbĊÀڂÞbÀoµñÆæɀÆÃÀÚM¬ËÁvÆÃÀEº¼¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5Æ
¸ jPºÃ¹Š¿tÀEµ¼µÈ¹bÙÇȹÁµÎÆú¼Å¿5Ƽ¬ËÁ‚ÞyÉnÁzÄõÓk¬ËÁ»v¬¾Á‚Þ£Éyä¸ÀE·KÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ
¸ ъ×zÀo¿¬¶Én½mÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµÐ&Ç ´ º¼¹bÁ¹ÂÚÂÑvƼº¼ÉnÆÃÀtÞØbÚ ©(ÀE¬ÔƼÞbÀt¬¶µÎÆ ³ ºæÉb¿æ»M¬¾Á‚ÞÂÚMÉnÁÂÄõ¹bÆ ´ ÀEº¼µEÕ
S»€ÉiØb$Ú  ñÅzµñÆ°ÉyÌ$¹ÌyÀtÁvÆEÕ8ïßÆoî µ ´ ¹nÆ ´ Àtº¼À¬ËÁÖÑMÀEÉnÆÎÆý¾ÀbÚÂÆ ´ ¬¶µ µÎłÌyÌyÀtºoÕ¾Õ&ïÁ‚ÀEÀEÄ>ÉyÞ½¾ÉµÃµ
¹nÙ·&ÉnÆÃÀEºEUÕ ?¹bÁ‚ÀÕ
ÑM¹ÂÚ(ÑMł/Ï  ñÀo¿5ÆÑMÀo¿5Æì¾¹bÁ¬ËÁ‚ÞzÕ
ÓsÀtÆEî µ¸µÎÀEÀз ´ ÉnÆEî µ¹bÁÆ ´ ÀÌ£Éb×sÕ
å ´ ɀÆ8و¹½Ë½¾¹€·¸µ¬¶Rµ  ñŵñƸÞ¬ËÏÂÏzÀEºÃ¬¶µ ´ ¬¾Á̦ؑ½¾¹M¹b»Mł×õׂºÃ¹Š¿tÀEµ¼µtÛ
((((((((((((((((((((((((((
Š ÁbŠ m ‰Š mHÿ ŠÏ<)Š‰NX"Š‰‰
?f4VRFgvNBf>Æ64<bŠ‰
8`RNGNBfNvNV uB%>¾Š m Á
ŠÁ%>@6}fr L gBt@JFEg ( gB u[GFE[LRTE`RN|‚Æ­4B ( gB u[GELRTE`R|% ¼ f4LjNGAb6f4L uB gg”È°NVR"|4BG
fFEH|ANGbvEHfgHG"GEzyFBNstÇ°LRFg[G4BOOVGFE[LRFgxP]ŠÛ4Š%> Š‰FS
ŠÛ4Š ( Š‰l>UPQ°NVffI ( Vƒ L}G%ÈŠI.g[G4BHy†g†ÇŠ‰%OLLaFE`RN|D}rlkkkwS
ŠÛ4Š ( Š‰l>Æ6f4L|f4V`yy”E`RN|DVR4MKFgHRFg:VRNMb¯NLG4Bƒ LLag$A Vq4BxE`RuLHyyFLR ( MEHqFEiRN|D}r
v}Ru[GFELR4VNO EHGI4Åj Lfa4ÅGA L}|AGgUE`RNGNLxuLRFg[G4BOOVGFE[LRFgtkö~4BVO E`RN|Dj.Å:ƒ LfMNBf
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ äá
uV g B g”ÄVHy ƒFEH|}TEHGIlkÄ8[MBVNOOIUy4}.OGFE ( uVG4B|NLfFE[ÃNB–k
Š m ‰È > ~EHqFE[MEiRN|:jA BR"ƒFEH| ( yFVRNI{gHr4BBM ( GA L}N|AGg Î MEHqEgNELR"O EHa4BNOI
Š mHÿ >Ċr.O EHGGE`RN|bŠ}ƒ ®B u[G.g ( jA BR m MLHyFV.E`RbaR Lj.OBM|4BU}FgBMUyFVa4BuLRuO}FgNE[LR
E`R<R4M–<R4MEgprNfEzyFVfIk_8[vpyFVRNI ( yFVRNIpGfI"|4LpyLf4B:|4BR4Bf4VNO‚k8Hv m Lƒ ®B4u[G
yFVRIˆuLRNG4B²Gg”@GA4B"Lƒ ®B u[GkÈB²l> ½ °?4<‚>oŠ ÿ kÆ6NVfGFEu`}.OVfDfNBNOBq4BRFuB"EiR{V
MNLHyV.E`Rb|4BG.g)E`GlkÇB²l> ½ °?4<%>oŠX ÿ kÄ8[v m Lƒ ®B uHG{E`R m uLRG4B²G%¾GA BuLRNGNB²G%ÈG4L
V.E[M{E`RDyFVrrTE`RN|lk ½ u[GFELR{gH}N||4B4g[G4BMEiR)r VfGFEuH} OVfDMLHyFV.E`Rb|NBGg
EHGlkÇB²> ½ °?4<‚>oŠ<=P]Lf4<Ïs S
((( P ½ °?4<"OLLa}rFgNS
½ °?N< ( Š ÿ >hP ½ fuHAFEHq4B g” ½ u[GFE[LR<–_Š ÿ …OLLaFEiRN|:}rckkkwS
½ °?N< ( Š ÿ >Ä8[MNBVNONg”ÄŠrTEHfEHG%ÇVRNMŠBOv{8zyFV|4B‚kȊrTEHfFE`G{E`Rx°LRNG4B²GbLvˆE[MNBVNONg VR4M
ŠBNOv ( EzyFV|4BËPojA Bf4BKVHycÄjA4Bf4B:|4L.S”k)µŸŠBRNGbG4L»\\ZŠrTEHfFEHG‚ddQ¶
½ ?N°< ( ŠX ÿ >_8HG%dzg:LaNVIKG4LDA LNOMxgL uEVNOpGA BLfFEB g†Ç®}Fg[G"MNLRdoGKƒ BNO E[Bq4BpI4L}
Vf4BDfFE`|ANGlkÊÉNRNMNBfg[GNVR4M:I4L}NfˆE[MNBV gpVf4B:R LR ( guNEBRNGE[vEu”
E`R4M}Fu[GFEHqNB%kÆ°NLRR B u[GNBMKŠX tÄ·NLfj VfMNBM:G4L"ŠN7°%k
½ °?N< ( ŠX ‚>p\\ ¼ E`q4Bp}rbƒ B.E`R|"fEH|ANGc^dd ( Š}r Bf ( uLHy r.OB²FEHGI–Ê¯NLR ( guEBRNGFEHvEu
GATEiRNaFE`RN|‚:P„guNE[BRFuB)8`J6 7ŠŠ 8`4Y³FS Êj.Å4E`RVƒFg[GfNV u[GbMNLHyV.E`RFgULvbr LO EHGFEuVNO
Egg`} B gbE`R{O E[vNB‚k¾J}FuHAbA VrrTEBfDj.ÅL%k
½ °?N< ( Š<=‚>ÆC4BBrFE`RN|gu`A BMbvNLfˆE`RNGNBf4V u[GE`RN|pj ÅbvfEBR4M.gk ((¹ ½ ?4Š
(((
ŠÏ<‚>oŠ}ƒ ®B u[GgUuVR"ƒ B uL`yFBpƒTEH|lkoOp?ATE`RN|.gpLfNME`R4VfFEOI)g„yFVNOO$yVI)GNVa4BbLR
|f4BVG{Ezy r LfG4VRFuB)E`R"I4L}NfO EHvNB–_VR4MK|f4LjxLjR)r OV uBE`Rvf4V`yFBj Lfalk¾B²>Â8[v
² ( GEVR¾FE`ƒ.OBhyFVIKƒ BDjA LOBgH}ƒ ®–ÄLfxBqNBRE`R4MEHqE[M} VNO$ƒ LLa.g)EiR"FE`ƒ.OB^
Š‰4X‚>Ÿ?A L}|ANG ( vL uH}gÂVfNBV gbuVRbƒ BK?F8 ¼ n?»P]B²l>w8`J ¼ ¯FShLfY477Š³¨P]B²l>J6FS
Š‰‰>w8[MNBRGFE[vIFEiRN|hC4BI"YNL uH}g[GgpVR4MK64BfFE`rA Bf4VNOpYNL4uH}Fg[Gg
?f4VRFgvNBf
64<%>:PQ647 8h?f4VRFg[vNBfbBRGfIFS
Š ‰>ÈJNLqFE`RN|K³RNGf4BB4gtkÆ~4LR%doGbf4BR}y4ƒ BfxE[v"MNLR%doGDA Vq4BDG4L‚k_7[r BRˆgHr V uB g ½ 7Clk

8`RNGNBfNvNV uB
Š m Á‚>Ì8iRNG4BfNvV uNE`RN|Uƒ BGj4BBRxgH}ƒ ®B u[G.gpLvDR LG4B ( a4BBrTEiRN|%ÈVR4MK6xVRNMb6
((((((((((((((((((((((((((
Í ´ ÀEÌ-Õ
³´ Àtº¼Àbî µä2S å ÍRÆ ´ ɀƦï5î Ä  ñŵÎÆ$¿t¹bÌyÀ£Å‚× ·8¬ËÆ ´ Éb½Ë½PÆ ´ ÉnÆC ñŵÎƦÏMØ¢µÃ¬ÔÆÃÆì¾Á‚Þ ´ Àtº¼À
ÆñØMׂ¬¾Á‚Þ Éi·ÉiØbÕmï5î ĦÏ(À&½¾Å¿æ»MØƼ¹ ´ ÉiÊbÀPº¼ÀE¿EÉn½¾½ËÀoÄ ´ Éb½ÔÙR¹nÙ(¬ÔÆoÕmï5î ÌÇ<=&; ³ ͸ïñä#ïm·È¹ł½¶Ä ´ ÉiÊÀ
Ìy¬¾µ¼µÃÀEÄÖð¼ÑM×½ˬËÆÎƼ¬ËÁ‚Þъł/Ï  ñÀE¿Ƽµ¼ó€ÐkÉ°ÊÀtº¼Ø¬ËÌy×(¹bºÃƼÉnÁvƺ¼Å‚½¾¬ËÁ‚Þ Æ ´ ɀÆPï ´ ÉiÊÀ&µÃ¹¬ËÁvƼÀtº¼ÁÂÉn½¾¬ËòEÀEďÚ
Æ ´ ɀƸï5î ÊbÀ و¹bº¼Þb¹bÆÎÆÃÀEÁ‘ï&»MÁ‚¹€· ¬ËÆEÕ&S»€ÉiØbڂµÃ¹ÂÚ ´ Àtº¼À ·&À°Þb¹zÕýъÀtº¼¬¾Éb½Ë¬¾òt¬¾Á‚Þ$Æì¾ÌyÀbÕ
SÁ‚À·ÉiØ£¹nÙ¿tŊÆÎƼ¬ËÁÂÞ£¬ÔƸł×kÛ
¸ ³´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ浬ËÁÉ£ÑMł¬Ï  ñÀE¿5Æ
ÑMł¬Ï  ñÀE¿5> Æ jPłº¼×z¹vµÎÀoµ
ÇȹbÁzµñƼÀt½¾½¾ÉnÆì¾¹bÁµ¹bÙ ³´ ¹Å‚Þ ´ Æ8·8¬ÔÆ ´ ¬¾ÁÆ ´ ÀÑMł¬Ï  ñÀE¿5Æ
 £ ¹€·ZÆ ´ ¬¾µ¬¾µ½Ë¬¾»bÀ£¹bÆ ´ ÀEºÆ ´ ¬¾Á‚Þvµ¬ËÁ ½¾¬ËوÀb՝ÑM»M¬Ë½¾½P¬¾Á ¹bÁ‚À£¬¶µµÃ»M¬Ë½¾½P¬¾ÁBÆ ´ À
¹nÆ ´ ÀtºoÕ
¬¶µñÐÒµÃÀE¿5Ƽ¬Ë¹Á‚ÀEÄ ³´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ äÂà
 £ €¹ · Ċ¬¶Ä¬ËÆ ´ Ébׂ×zÀEÁZ:
 ïÒÁvÆÃÀEºÎÙpÉ¿À°ÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁµÃłÏ/ ñÀE¿ƼµEÕ8ö.j ÉnÁzÄPj&÷
 ;8ÀoµÎÀo¿5Æì¾¹bÁ¬ËÁ‚ޝ¬¶µÎÐßµÃÀE¿Æì¾¹bÁ‚ÀoÄ ³´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ
 j<Sï ³ ºæÉnÁzµñوÀEº
ÑMׂ½¾¬ËÆÎÆì¾Á‚Þ‘ÑMÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµ
¸ ¢ º¼¹€·Æ ´ jº¼¹Š¿ÀoµÃµ&¹nÙÑMł¬Ï  ñÀE¿5Ææµ
Ç&ÉnÁõ·&À ÞÀÆ8Æ ´ ÀµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƽµº¼¬ËÞ ´ ÆÆ ´ 2 À BºæµñÆÆì¾ÌyÀ : öp丹zÕ ÷
?¬ËÊM¬¶ÄŠ¬ËÁÂޑÑMł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ
 å ´ ØµÃł/ Ï  ñÀo¿5ƼµÞÀƸς¬¾Þ
å ´ ÀEÁƼ¹’ÄŠ¹y¬ÔÆ
 £ ¹€· Æù’ÄŠ¹y¬ËÆ
³ ¬¾Þ ´ ƸÉnÁÂÄ-Ós¹M¹vµÎÀÑMł/Ï  ñÀo¿5Ææµ
³´ À é ½ÔƼ¬Ẹ̈ɀƼÀÑvƼÉbÞbÀ°¹nUÙ ¢ ºÃ¹€·Æ ´ Ð ³´ L À ȹM¹»(Õ
ïȽ¾¬¾»bÀ Æ ´ ÉnÆEÕýï5î ½Ë½kŵÎÀ°Æ ´ ɀƸɵ&Æ ´ ÀÞł¬¾Ä‚À°Ùˆ¹bº¸ÄŠ¬¶µÃ¿tŵ¼µÎ¬¾Á‚Þ’ÑMłÏ/ ñÀo¿5ƘµÃÀE¿Æì¾¹bÁ‚¬¾Á‚ÞÂÕ
6 ¬ËºæµñÆoÛBð ³´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ¬ËÁ É ÑMł/Ï  ñÀo¿5ÆoÕ ó £ ¹€·Ø¹bÅ ÞÀÆ$ÉÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆEÚýÉbÁÂÄBÆ ´ ÀtÁ-BÂÞłº¼À
¹błÆÈ· ´ ÀEºÃÀ˜Æù×ÂŊÆȬËÆEڂÉbÁÂÄyÆ ´ ÀtÁ ´ ¹€·#Ƽ¹Ìy¹€ÊbÀ˜¬ÔÆ&وºÃ¹ÌZ¹Á‚ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5Æ&Æù$ÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEºP· ´ ÀEÁ
Æ ´ ¬ËÁ‚ÞvµÞbÀtƸÌ$¬ ŠÀEÄł×sÕ
¹bÅÖÞbÀtÆÉ‘Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆoÚkÉnÁzÄ Ø¹bÅ ·ÉnÁvÆ Æù-ׂ½¶Éb¿tÀ¦¬ËƬËÁ¢Æ ´ À’µÃł/Ï  ñÀo¿5Æ°Æ ´ ɀÆEî µ°×‚Å‚º¼×(¹µÃÀ
¬ËÆÏ(ÀEµÎÆÉn½¾¬ËÞÁµ’·8¬ËÆ ´ Õ ¹µÎƑ¹bÙ Æ ´ À>Ƽ¬ËÌyÀÚ¸Øb¹Å »vÁ¹€· · ´ ÀEºÃÀ>Æù ×ÂÅŠÆ‘Æ ´ ÀÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ
¬¾Ì$ÌyÀoĊ¬¾ÉnÆÃÀE½ËØÚ&ÏÂŊƑµÎ¹ÌyÀÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ’ÉbºÃÀõƼ¹bÅ‚Þ ´ gÕ ¹błº Bº¼µÎƒ½¾¬ËÁ‚À¹bٰĂÀوÀtÁz¿À¬¶µyÆ ´ À
¢/Ñ ¦SÇÕ ¹ÅB½Ë¹M¹b» ¬ËÁ¢Æ ´ À£ÞÀtÁ‚ÀEº¼Éb½DÊv¬¶¿¬¾Á‚¬ËÆñØ ¹bÙÈ· ´ ÀEºÃÀ$Æ ´ ÀyÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ÆÞb¹MÀEµEÚkÉbÁÂÄ¢µÃÀtÀ
· ´ ÉnÆÈØb¹łº&¹b׊Ƽ¬Ë¹ÁµÈÉbºÃÀÕãÆì¾ÌyÀEµ&¹błÆ&¹bÙàEá‚ÚvÆ ´ ¬¾µÈƼÀt½¾½¾µ&Øb¹Œ· ´ ÉnÆÈØb¹ŒÁ‚ÀEÀEģƼ¹¦»MÁ‚¹€·Õ
S ¿tɵõì¾¹bÁÂÉb½Ë½¾ØbڂعbÅsî ½¾½kÁ‚ÀEÀEÄõÆùÞb¹’ÏzÉb¿æ»’Ƽ¹‘عbł>º j!ÉnÁÂ9 Ä jDÚ(ÉnÁÂ9Ä BÂÞbłº¼À¹ŊƘ· ´ ÉnÆØb¹Å
¬¾ÁƼÀtÁÂÄsÕå ´ ÀEÁ عbÅ>ĊÀo¿¬¶ÄŠÀbÚRØb¹Å>Ì£ÉiØÁÂÀtÀEÄ>ÆùõÉnÁ‚Á‚¹bƼÉnÆÃÀعbłEº j ÉbÁÂÄ jDÚ(ÀEµÃ×zÀo¿¬¶Én½¾½ËØ
¬ËÙ¬ËƸ·&ɵµÎ¬¾½ËÀEÁvƸ· ´ ÀtÁ-Øb¹ÅÁÂÀtÀEĂÀEĬÔÆæµ ´ Àt½¾×sÕ
丹€· º¼ÀtÌyÀțÏzÀEºÎÐعbłº j,ÉbÁÂœÄ j]¬¶µ£Æù ÏzÀ>¬¾ÁvÆÃÀEºÃׂº¼ÀƼÀE­Ä iø ')€Õ²ïßƵ¼ÉiØMµ§ðÎïñä8Ð
Ç&Ó é ?!=Èó-ÉnÁÂÄÖYó =(¤Ç&Ó é ?E=PóÂڏςŊƬËÆĊ¹MÀEµÃÁsî Ƶ¼ÉiØ>Dó S äDÓ ,¬ËÁ¿t½ËÅzĊÀbÕ ó ïßÆ  ñÅzµñƵ¼ÉiØMµ
ðÎïñä°Ç&Ó é ?!=˜Õ ó-͸ÁMØvÆ ´ ¬ËÁ‚Þ-Ï(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ¢ïñä°Ç&Ó é ?E=²ÉnÁz¦Ä =(¤Ç&Ó é ?E= ¬¾µÅ‚× Æ¼¯¹ LS é Æù
Æ ´ ¬ËÁ‚»ÉbÏz¹ŊÆE!Õ S˜Æ ´ Àtº¼·8¬¾µÃÀbÚ·ÈÀî ĝÏ(ÀµÃ×zÀEÁÂĊ¬¾Á‚ÞÉb½Ë½ĂÉiؑ·8º¼¬ËÆì¾Á‚Þ‘É’µÃ¬ËÁÂÞb½¾À j=ÉnÁz9Ä jDÚ¹bº
¿¹ÁµÎƼÉnÁvƼ½Ëأł×RĂÉnÆì¾Á‚ÞyÆ ´ *À j#ÉbÁÂ¯Ä jDÕ
&ÅŠÆ µÃ¹bÌyÀ°Æì¾ÌyÀEµEÛ =ÊbÀEÁ-·8¬ÔÆ ´ Æ ´ ¬¶µðν¾¹v¹vµÎÀoó$¬ËÁvÆÃÀEºÃ׺ÃÀtƼɀƼ¬Ë¹Á-¹nÙDÆ ´ µÀ j=ÉnÁz9 Ä jDÚÂØb¹Å
·8¬¾½Ë½mÑ ³ ïñÓkÓÖÁ‚¹nƸÏ(ÀÉnϽËÀ Æùyׂ½¶Éb¿tÀ°Æ ´ À°Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ ÆEÕ
³ £ ÉnÆEî >µ ¢*SLSE?h ³´ Àtº¼À°ÉbºÃÀ Æ ´ ºÃÀEÀ Æ ´ ¬¾Á‚Þµ8Æ ´ ¬¶µ¸¿tÉbÁÌyÀoÉnÁsÕ
à&Õ ¹Åsî ÊbÀ-Þb¹bÆ$Ƽ¹B×‚ÅŠÆ£Æ ´ À-Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ£¹bÁ Æ ´ À ðÃłÁ‚ׂ½¶Éb¿EÉnς½¾À-½Ë¬¶µÎƼó‚Õ Í Ì؊µÎÆÃÀEºÃ¬¾¹bŵ
½¾¬¶µñÆ$Æ ´ ÉnÆ$ïÁÂÀtÊbÀEº¦ÞvÉiÊbÀ’µÃÀE¿t¹bÁÂÄBÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ ÆƼ¹ÂÚPÉbׂ×zÀoÉnºæµÏ(Àو¹ºÃÀõÉn½¾½PÆ ´ ÀõµÃ×(ÀtÀEĵtÚ
ÉbÁÂÄ Ùˆ¹bº¼Þb¹nÆ Æù-·8º¼¬ÔƼÀ£ÉnÏ(¹bŊÆoµÕ ?¹b7Å h?¹MÀEµÃÁsî ÆÀEÊbÀtÁBÉn×Â×zÀoÉnº°¹bÁÖÌØ>Á¹nÆÃÀEÏz¹M¹»Mµ
¬Ñ ¦SÇÕ ³´ ¬¾µÈ¬¾µPÆ ´ À¿tɵÎÀ¸Ùˆ¹bºðùbŊÆÈÆ ´ ÀEºÃÀoó°Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÚÆ ´ É€Æ ´ ÉiÊbÀ¸Á‚¹bÆ ´ ¬¾Á‚ÞÆùĊ¹
·8¬ËÆ ´ ÉbÁvØvÆ ´ ¬ËÁÂÞ$عbÅsî ÊbÀ°Ï(ÀtÀEÁõ·8º¼¬ËÆì¾Á‚ÞÂÕ ³´ ¬¶µ8¬¶µ&Æ ´ ÀÏ(¹bº¼¬ËÁÂÞy¿EÉbµÃÀbÕ
d‚&Õ ¹Åsî ºÃÀµÃׂ½Ë¬ËÆÎƼ¬ËÁÂÞyÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ƼµE[Õ ¹ºÃÀ ¹bÁõÆ ´ ɀƸÏ(Àt½¾¹€·Õ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ äDd
èÂÕ ³ ´ ¬¾µ8¬¶µ&Æ ´ ÀÀ ‚¿¬ËÆì¾Á‚Þ£¿tɵÎÀÕW¹łºÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ ´ ɵyðÎςº¼¹b»ÀtÁÂóØb¹bź¿t¹bÁ¿tÀt׊ƼÅÂÉn½¾¬¾òEɀÐ
Ƽ¬Ë¹ÁµÃ؊µñƼÀtÌ-Õ ³´ Àtº¼Àbî µPµÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚Þ·8º¼¹bÁ‚Þ·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À·ÉiئعbÅsî ÊbÀ˜ÏzÀEÀtÁ’Æ ´ ¬¾Á‚»M¬ËÁ‚Þ
ÉbÏz¹ŊÆÆ ´ ¬ËÁÂÞµEÚvÉbÁÂÄyØb¹Å$ÁÂÀtÀEÄ$Ƽ¹Þb¹¬¾Á’ÉnÁzÄyºÃÀE¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòEÀÈعbłºýÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ ƼµEÚb¬¾Á’µÎÅz¿ ´
É$·ÉiØ£Æ ´ ɀƸ¬ËƘ¿tÉnÁ-Éb¿E¿¹łÁvÆ&و¹ºÆ ´ ¬¶µ8Á‚ÀE·=Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƹ¹nÙmعbłºæµEÕ
ïßÆEî µÉ½¾¹nƹnÙk·&¹bº¼»$µÃ¹bÌyÀ˜Æì¾Ì$ÀoµtڊÏÂŊÆ&عbÅsî ½¾½ BÂÁzÄ£Æ ´ ɀÆ&Æ ´ ÀõðÃÉbŊÆùÌyÉnÆ춿tóׂºÃ¹Š¿tÀEµ¼µÎÀoµ
¹nÙmÆ ´ À°Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»µÎ؊µÎÆÃÀtÌ Énº¼ÀÁ‚¹bÆÆ ´ À°Ì£É  ñ¹º&Ï(ÀtÁÂÀ B‚Ææµt3Õ 2=ÈÑRÚMÆ ´ ÀtØ £ =PAÓ jDÚMςŊÆ8Æ ´ ÀtØ
N;8ïñ!ä ¢ LS é Ƽ¹BÆ ´ À×‚½¶Éb¿tÀEµy· ´ ÀEºÃÀ-عbÅ ¿EÉnÁ ¿½¾ÀEÉbºÃ½¾Ø§µÃÀtÀõÆ ´ À £ >Í ;C? ·È¹ºÃ»BÆ ´ ɀÆ
Á‚ÀEÀEõÆù-Ï(À£ÄŠ¹bÁ‚ÀÕïÒÁ¿t¬¾ÄŠÀEÁvƼÉn½Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ°¬¶µ Þbº¼ÀEÉnÆEÚRςŊÆÆ ´ Àtº¼Àbî µ°ÄŠ&¬ ’¿tł½ÔÆ·&¹bº¼»õÆù-ÏzÀ
Ċ¹Á‚À¬¾Á-ïÒÁvÆÃÀtÁvƼ¬Ë¹ÁÂÉn½(Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƹɵȷ&Àt½¾½:Õöpï&µ¼ÉiؒĊ ¬ ’¿ł½ËÆ8ÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀÛ ³´ À ׺ùŠ¿ÀoµÃµ&¬¶µÁ‚¹nÆ
·&Àt½¾½Å‚ÁÂĊÀEº¼µÎÆùM¹ŠÄ¢öpï5î Ì ·È¹ºÃ»M¬¾Á‚Þ¦¹Á¬ËÆæ÷ÚÂÉnÁzđÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀbÛDïßƸÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½¾½¾ØyƼÉn»ÀEµÉ$· ´ ¬¾½ËÀ Æù
Ċ¹zÚsÀEµÃ×zÀo¿¬¶Én½¾½ËØ ºÃÀE½¾ÉnÆì¾ÊbÀ$Æù-ïÒÁ¿t¬¾ÄŠÀEÁvƼÉn½DÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ ÆEÚm· ´ ¬¾¿ ´ º¼5À 4vł¬¾ºÃÀoµÌy¬¾Á‚¬¾ÌyÉb½ðη&¹bº¼»Šó÷Õ
;8ÀE¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòE¬ËÁ‚Þ¿tÉnÁ¢ÏzÀ$Ƽ¬ËÌyÀ£¿¹ÁµÎÅÂÌ$¬¾Á‚ÞzÚÏ‚ÅŠÆ°Æ ´ À$º¼Àt·ÉnºæõÉbºÃÀ¦ÀtÁ‚¹ºÃÌy¹ŵt>Û ¹bÅÖÉnº¼À
Ìy¹€ÊM¬ËÁ‚ÞyƼ¹’É£· ´ ¹½ËÀÁ‚ÀE·K·&ÉiعnÙÆ ´ ¬¾Á‚»M¬ËÁÂޑÉnÏ(¹bŊÆ· ´ ɀƼÀtÊbÀEº¸¬ËƘ¬¾µ¸Æ ´ ÉnƘ¬¶µ8¬ËÌy×(¹bºÃƼÉbÁÆ
Æùyعb7Å hýÍKº¼ÀtÊb¹½ËłÆì¾¹bÁÂÉbºÃØ£¿ ´ ÉbÁ‚ÞbÀÕÇȹÁ‚ÞbºæÉbĂł½¾ÉnÆì¾¹bÁÂ5µ h
&ŊƸ¬ÔƸ¬¶µ¸µÎÆ쾽˽mɦ½¾¹nÆ8¹bÙ·&¹bº¼»RÕ
ÑM¹ÂÚmØb¹Šׂ½¶Éb¿tÀ$عbłº°Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ ÏMØ ×‚ÅºÃ×(¹µÃÀbÚkÉbÁÂÄ¢¬ÔÆÌ£ÉiØ>¬¾ÁMÊb¹b½¾ÊbÀ$µÎ¹ÌyÀyĂ&¬ ’¿ŽÔÆ
¿º¼¹µ¼µÎÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ƷȹºÃ»RÚMςŊÆ8و¹ºÆ ´ ÀÌy¹µÎÆ8×ÂÉnºÃÆEÚzãbãn¬ËÆEî µÉyׂº¼ÀÆÎÆñؑÀEÉbµÃׂؒº¼¹Š¿ÀoµÃµEÕ
LS é ; ³ £ S é ¢ £³ ¦ Ñ é ïñWÓ ? Ç S ä Ñ ³ =PÓmÓkÍ ³ "ï S äÑ>å ï ³ £ ïñæä *S é ;]Ñ é ÈÐ
aD=&Ç ³ ÑRÕ
³´ ¬¶µ8¬¾µ8ÉyÊÀtº¼Ø£¬ËÌy×(¹bºÃƼÉbÁÆoÚÂÉnÁzÄÉ$ÊbÀEºÃؑ×z¹€·&ÀtºÃوł½ÌyÀÆæÉn× ´ ¹ºEÕ ³´ ¬¶µ8¬¶µ¸µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ
Æ ´ ɀÆ-ï ´ ÉiÊbÀ>و¹błÁÂÄ Æú¼Å‚À¢¬ËÁ Ì£ÉnÁMcØ BÂÀt½¶Ä‚µEÕ,ï’ÏzÀE½Ë¬¾ÀtÊÀ>Æ ´ ¬¾µõ¬¶µ-µÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ Æ ´ ÉnÆ-͘ï
º¼ÀEµÃÀEµ¼Énºæ¿ ´ ÀtºæµPµ ´ ¹bŽ¾ÄÏzÀ×zÉiØv¬¾Á‚ÞyɀÆÃÆÃÀtÁvƼ¬Ë¹Á‘Ƽ¹-öˆÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ ´ Àtؑ׺ùÏÂÉnς½¾Ø’Énº¼À°Én½¾ºÃÀoÉbĊ؂÷5Õ
S ´ *Û &Ø>Æ ´ À£·&ÉiØÕ£ï˜Æ ´ ¬¾Á‚»>Æ ´ ɀÆÉbÁvعbÁ‚À$· ´ ¹¬¶µ¬¾ÁƼÀtº¼ÀEµÎÆÃÀoÄ ¬¾Á ͸ﰵ ´ ¹ł½¶Ä¢º¼ÀEÉÄ
´Æ ¬¾µ°Ï(¹M¹b»>ÉnÁzÄ ×‚ºæÉb¿Æ춿À$¬ÔÆoÕ ³´ ¬¾µ°×‚º¼¹Š¿ÀoµÃµ ¬¶µÊÀtº¼ØbڏÊÀtº¼ØbڏÊbÀEºÃ؝ÌyÀo¿ ´ ÉnÁ‚¬¶¿tÉb½@Õ ³´ ɀÆoî µ
Ï(¹bº¼¬ËÁ‚Þ ÆùÖŵ ´ ł̣ÉnÁµEÚýςŊƒ¿¹ÌyׂŊÆÃÀEº¼µ¦½¾¹€ÊbÀ‘¬ËÆEէ͘ÁÂÄ ïÆ ´ ¬¾Á‚»BÆ ´ ɀƣ¿¹Ì$×ÂŊÆÃÀEºy͘ï
·&¹bł½¶Ä‘Ï(À×(ÀtºÃو¹bº¼Ìy¬ËÁ‚Þ£É$ÌÅz¿ ´ Ìy¹ºÃÀ¿¹Ìyׂ½Ë À ÊÀtºæµÎ¬¾¹bÁ¹nÙÆ ´ Àׂº¼¹Š¿ÀoµÃµE[Õ &ŊƘïÈÆ ´ ¬¾Á‚»
Æ ´ ɀÆýÆ ´ À8ÏÂÉbµÃ¬¾¿&وºæÉnÌyÀE·È¹ºÃ»£þ %)* i)*( 8Æ ´ ¬¾µׂºÃ¹Š¿tÀEµ¼µtiÚ  ñÅzµñÆÌy¹bº¼À&و¹bº¼Ì£Én½:UÕ S»€ÉiØbÚ
ï5î Ì ÄŠ¹Á‚À°×‚ºÃÀtÆÃÀEÁÂĊ¬¾Á‚Þy½Ë¬¾»bÀïÈ»vÁ¹€·!ÉnÏ(¹błÆ&Æ ´ 2À BÂÀE½¾Äõ¹nÙý͸ï5ÕmöˆïĊ¹bÁsî ÆEÕ ÷
å ´ ÀtÁعbÅÉnº¼ÀDςł¬¾½¾Ä‚¬ËÁ‚ÞÉ8¿¹bÌyׂłÆÃÀtºkׂºÃ¹ÞbºæÉnÌ-ÚعbÅ ´ ÉiÊbÀýÉb½Ë½€Æ ´ ÀEµÃÀý½¾¬ÔÆÃÆý¾ÀðñÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƽµ¼ó‚Õ
&ŊÆÆ ´ ÀtØyÉnº¼ÀtÁsî ÆýÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÛ ³´ ÀEØ$ÉbºÃÀ8º¼5À 4vł¬¾ºÃÀEÌyÀtÁvƼµEÚnׂº¼¹bÌy¬¶µÎÀoµtÚvµñƼŊôõ½¾¬¾»bÀÆ ´ ɀÆERÕ ¹Å
¿tÉbÁµ¼¿tÉnÆÎÆÃÀEºPÆ ´ ÀtÌ ¹bŊÆoÚMÆ ´ ÀEÁ¹ºÃÞvÉnÁ‚¬¾òtÀÕDÇȹb½¾½¾ÀE¿5ƺ¼Àt½¶É€ÆÃÀoĒ¹Á‚ÀEµEÕ ³´ Àtº¼Àbî µPÅzµÎÅÂÉb½Ë½¾Ø£ÌŽÔÐ
Æì¾×‚½¾À˜·Éi؊µýÆù¦¹bº¼ÞÉbÁ‚¬ËòEÀÆ ´ ÀEÌ-ÚMìÔôRÀtº¼ÀtÁvÆÈ·Éi؊µ¹bÙk¿¹bÁzµÎ¬¶ÄŠÀtº¼¬¾Á‚Þ°Æ ´ À°µ¼ÉnÌyÀ¸À ‚É¿5ÆPÆ ´ ¬¾Á‚ÞÂÕ
¹bőׂŊÆ8¿½¾¹µÃÀt½¾Ø$º¼Àt½¶É€Æ¼ÀEÄ£¹Á‚ÀEµPÆùÞbÀtÆ ´ ÀEºEÚMÉnÁÂÄ£Æ ´ ÉnÆEî µ&¿EÉn½¾½ËÀoÄ ðÿt¹ ´ ÀoµÎ¬¾¹bÁkÕ ó>͘ÁÂĒ¹bÆ ´ ÀEº¼µ
Énº¼ÀÈÉb×ÂÉnºÃÆEڀÏÂŊÆD¿t¹bÁ‚ÁÂÀE¿5ƼÀEďÚÉnÁÂÄÆ ´ ÉnÆEî µð¼¿¹łׂ½¾¬ËÁ‚Þvó‚Õmъ¹błÁÂÄÙpÉnÌy¬¾½Ë¬¶Éniº : ³´ ÀtØÉbºÃÀȽˬËÆÎƼ½ËÀ
¿¹ÁµÎÆÃÀt½¾½¶É€Æì¾¹bÁzµÈ¹bÙº¼5À 4vł¬¾º¼ÀtÌyÀtÁvÆEÕ ³´ À°×‚º¼¹Š¿ÀoµÃµ¬¶µ ´ Én½ËÙýÉnºÃÆ8ÉbÁÂÄ ´ Én½ËÙDµ¼¿¬¾ÀtÁz¿ÀbÕ
ъÉnÌyÀ£Ùˆ¹ºςŵì¾Á‚ÀEµ¼µ¿¹ÁµÎÆú¼Å¿5Ƽ¬Ë¹ÁsÚk· ´ ÀEºÃÀ£¬ËÆEî µÏÂɵά¶¿tÉb½Ë½¾Ø>Æ ´ À‘µ¼ÉnÌyÀ£×‚º¼¹Š¿ÀEµ¼µEÚsςŊÆ
·8¬ËÆ ´ ×zÀE¹bׂ½¾ÀbÕ
ÑM¹ÂÚv· ´ ئÌyÀEÁƼ¬Ë¹ÁyÆ ´ ¬¶ µ :9&ÀE¿tÉbŵÃÀ8¬ÔÆoî µPÞbÀtÁÂÀtºæÉn½:ÕmïßُØb¹Å£»MÁ‚¹€·¤Æ ´ À¸×º¼É¿5Æ춿À˜¬ËÁ£¹Á‚ÀbÚ
Øb¹Å»MÁ‚¹€· ¬ÔƸ¬¾ÁõÆ ´ À¹bÆ ´ ÀEº¼5µ X £ ÀEºÃÀ ÆùM¹’ɵȷ&Àt½¾½:Õ
丹€·Ûýå ´ ÉnÆ ´ Én×Â×zÀEÁµ· ´ ÀtÁ-عbÅõÌ$¬¶µÎÐßµÃÀE¿Æì¾¹bÁõØb¹bźÈÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽ µ :
6 ¬ËºæµñÆoÚعbÅ£·ÉnÁvÆƼ¹Æ ´ ¬ËÁ‚»£ÉbÏz¹ŊÆP· ´ ÉnÆPÆ ´ ɀÆÈÌyÀoÉnÁµEÕmïñµPÆ ´ ¬¾µ&µÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚ÞÆ ´ ÉnÆÈØb¹Å
Énº¼ÀĊ¹b¬¾Á‚Þ’Éy½¾¹niÆ :jDÀtº ´ Éb×µØb¹ÅÁ‚ÀEÀEÄõƼ¹’¿½¶Énº¼¬ÔوØØb¹bź8¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòoɀÆì¾¹bÁkÚv¹º8Øb¹Åõ·ÉnÁvÆÆù
µÃÀÆmÅÂצµÃ¹bÌyÀȵùbºÃÆk¹nÙzׂºÃ¹Š¿tÀEµ¼µÙˆ¹bºmÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ææµk¬¾ÁÆ ´ ¬¾µDĊ¹Ì£Én¬¾ÁsڀłÁvÆì¾½MØb¹bÅkî ÊÀ¬ËÁvƼÀtº¼ÁÂÉn½¾½Ë¬¾òtÀoÄ
Æ ´ À¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòoɀÆì¾¹bÁkÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ äè
ä¸ À vÆo(Û ?ÀÆÃÀEºÃÌy¬¾Á‚À· ´ ÀEºÃÀ Æ ´ À°Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƹ¬¶µÞb¹b¬¾Á‚ÞzÕýтÉiؒØb¹Åsî º¼À°Ìy¹€Êv¬¾Á‚Þ£µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ
وº¼¹bÌÄj 6D³ ö|jłς½¾¬¶¿ 6 ¬ËÀE½¾Ä ³ ÀE¿ ´ Á‚¹½Ë¹Þb¬¾ÀEµæ÷D¬¾ÁƼ¹I=Çȹb½¾½¾ÉbÏ ö.=P½ËÀo¿5Æú¼¹bÁ¬¾¿°Çȹb½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾¹bÁz÷Õ
¹bṣ̂ÉĊÀÉ£Ìy¬¾µÎƼÉb»bÀÏMؑ×ÂŊÆÎƼ¬ËÁ‚Þ¬ÔƬËÁvÆùPj 6D³ ÚÂÉnÁzÄ-¬ÔÆoî µÉ£µñƼº¼Éb¬ËÞ ´ ÆÃو¹bº¼·&Ébº¼Ä‘̣ɀÆÎƼÀtº
ÆùyÌy¹€ÊbÀ°¬ËÆ8Æù=&Çȹ½Ë½¶ÉnÏkÕ
6 ¬ËºæµñÆoÚMØb¹bőׂŊÆÆ ´ ÀÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ&¬ËÁ‘Æ ´ 2À =&Çȹ½Ë½¶ÉnϵÎ×(ÀtÀoõtÕ[¢ ¬¾ÊbÀ¬ÔÆ&Æ ´ À Á‚À vÆ8ÉiʀÉn¬¾½¾Ébς½¾À
ÁMłÌÏ(ÀtºoÕ ³´ ÀtÁsÚs¿tºÃ¹vµÃµ8¬ËÆ°¹bÅŠÆ ¹n(Ù j 6D³ ÚR¬¾Á>ºÃÀoďհ͸½¶µÎ¹’¬¾Á º¼ÀEÄsÚ(·8º¼¬ËÆÃÀ ð=&Çȹ½Ë½¶ÉnÏ>тâDã€ó‚Õ
Sºý· ´ ÉnÆÃÀtÊÀtºýµÃł/Ï  ñÀE¿ÆPÉnÁÂÄ£ÑM×(ÀtÀoÄyÁMłÌÏ(Àtºý¬¶µDÆ ´ ÀƼÉnº¼ÞbÀtÆEÕýÑM¬¾Ì$×½ËÀ8ÀEÁ‚¹bÅ‚Þ ´ AÕ ¹bÅy·&ÉbÁvÆ
Æù »bÀEÀt×Æ ´ Àº¼ÀE¿¹º¼Ä¹nÙ· ´ ÀEºÃÀ&¬ËÆD·&ÀtÁvÆoڀÏzÀo¿tÉnÅzµÎÀ&Øb¹ÅÌy¬ËÞ ´ Æ ´ ÉiÊÀP½¾¬ËÁ»MµƼ¹˜Æ ´ À¹bº¼¬ËÞ¬ËÁzÉn½:Õ
ïßÙعbÅ ÉbºÃÀõ>Í 8Ñ S Ó é³ =PDÓ <Ç =(; ³ ͘ïñäÆ ´ ɀƣعbÅsî ÊbÀ‘!ä =[VE=(;ÌyÀEÁƼ¬Ë¹Á‚ÀEÄ§Æ ´ À
¹bº¼¬¾Þb¬¾ÁÂÉn½RÉnÁMØM· ´ Àtº¼À˜ÀE½¾µÃÀbڊعbÅsî ÊbÀ Á‚ÀEÊbÀtº&½¾¬ËÁ‚»ÀEđÆùy¬ËÆEÚMÆ ´ ÀtÁ-Øb¹Å¿tÉbÁ¿t¹bÌyׂ½¾ÀÆÃÀE½ËØ¿º¼¹µ¼µ
¬ËƘ¹bŊÆoÚ·8¬ËÆ ´ ¹ŊƘ½¾¬ËÁ»v¬¾Á‚ޣƼ¹£Æ ´ ÀÁ‚Àt·K½¾¹Š¿tɀƼ¬Ë¹ÁÉbµ8·&Àt½¾½@NÕ &ŊÆï&ŵÃÅÂÉn½¾½¾Ø  ñŵÎƘ½¾¬ËÁ»¬Ë5Æ X(ï
Ċ¹Ásî Ƹ½¾¬¾»bÀ Æùy·&¹bº¼ºÃؒÉbÏz¹ŊƸÉnϵùb½¾ÅŠÆÃÀ¿tÀtºÃƼÉn¬¾ÁvÆñØbÕ
¹błEº j<SïÉnº¼ÀÉ£½Ë¬ËÆÎƼ½ËÀÌ$¹ºÃÀĂ&¬ ’¿ŽÔÆoÕ8ïßÙDعbÅsî ÊbÀ·8º¼¬ËÆÎÆÃÀEÁ> É j<Sï5ڂÏÂŊƘ½¶É€ÆÃÀECº BÂÁzÄ
¹błÆÈÆ ´ ɀÆ8Øb¹őׂłÆ&Æ ´ À°ÀtÁvÆ쾺¼2À jNSïý¬ËÁÆ ´ À ·8º¼¹bÁÂަׂ½¶Éb¿tÀbÚvÆ ´ À ׺ùŠ¿ÀoµÃµ&¬¶µɦ½¾¬ËÆÎÆý¾À°Ìy¹bº¼À
¬¾Ávʹb½¾ÊbÀoďÕ
å ´ ɀÆØb¹bŠĊ¹ ¬¶µ£Ø¹bŤƼÉb»bÀõÆ ´ ¦À j<Sï$¹bŊƒ¹bÙ Æ ´ ¯À BºæµñÆoÚ¬ËÁµÃÀtºÃÆÉbÁ¤¹ŊÆÎÐÒ¿tÉbº¼Ä ¬¾Á
¬ËÆEî µׂ½¶Éb¿À>öp×z¹¬ËÁvƼ¬ËÁ‚Þ-Ƽ¹Æ ´ À£Á‚Àt·]½¾¹M¿EɀƼ¬Ë¹Áz÷5ÚÉnÁÂÄ¢Æ ´ ÀtÁ ¬¾ÁµÎÀEºÎÆÆ ´ À j<Sï ¬¾Á¢Æ ´ À’Á‚ÀE·
½¾¹M¿EɀƼ¬Ë¹ÁsRÕ ¹bŝÉn½¶µÎ¹ ´ ÉiÊÀ°µÃ¹bÌyÀ°º¼ÀtÁMłÌÏ(Àtº¼¬¾Á‚ÞƼ¹£ÄŠ¹ÂÕ
丹€·Ð· ´ ÉnÆEî µ&Æ ´ ÀÁÂÀt· ½Ë¹Š¿tÉnÆì¾¹bZÁ :
ïßÙýÆ ´ ÀEºÃÀî µ¸Á‚¹nÆÉb½Ëº¼ÀEÉĊØÉ j<Sï&·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À¦Þb¬¾ÊbÀtÁ-ÁMł̦ÏzÀEºEÚzØb¹bŝ¿EÉnÁ  ñŵÎƸƼÉb»bÀÆ ´ ɀÆ
ÁMłÌÏ(ÀtºoÕ
6 ¹º À ŠÉbÌyׂ½ËÀÚR¬ÔÙPï5î Ì Ìy¹€ÊM¬ËÁ‚Þõɧð j 6D³ j<ãnóyÆùÏzÀyYó =Çȹb½¾½¾Éb Ï j<ã€óÂÚzÏÂŊ2Æ =Çȹb½¾½¾ÉbÏ
¹bÁ½ËØ ´ Ébµ¸ç j<Sï.ö =Çȹb½¾½¾Éb9Ï j¸àb±Ú =&Çȹ½Ë½¶Én9Ï j&d‚ZÚ =Çȹb½¾½¾Éb¯Ï jÈè‚±Ú =&Çȹb½¾½¶Én9Ï jçM÷5Ú‚Æ ´ ÀtÁ  ñÅzµñÆ
½¾ÀÆ8Æ ´ *À j<S"ï 纼ÀtÌ£Én¬¾ÁÆ ´ Àµ¼ÉnÌyÀbÕ
å ´ ¹¦¿EÉnº¼ÀEµý¬ËÙÆ ´ Àtº¼ÀÉnº¼À¸ÞvÉn× µ : jŊÆP¬ËÆȬ¾Á£Æ ´ 2À ãiÆ ´ µÃ½Ë¹bÆP¹bÁ’Æ ´ À ³ SÇÚb¹bº&Ċ¹bÁkî Æ&½Ë¬¶µñÆ
¬ËÆ ¹Á>Æ ´ À ³ SÇ ÉnÆ°Éb½Ë½:ڏłÁvÆ쾽˽Æ ´ µÀ ânÆ ´¢´ Ébµ Ï(ÀtÀtÁ¢ºÃÀoÉb¿ ´ ÀoÄÚÉ€Æ · ´ ¬¾¿ ´ ×z¹¬ËÁvÆ°Øb¹Å ¿tÉbÁ
½¾¬¾µÎ>Æ j<ãŠÕ
&ŊƘµÎ¹ÌyÀÆì¾ÌyÀEµØ¹bIÅ  ñŵñÆ ´ ÉiÊbÀ Æùyº¼ÀtÁMłÌÏ(ÀtºÆ ´ À· ´ ¹½ËÀ Æ ´ ¬ËÁ‚ÞyƼ¹£ÉyÁ‚Àt­ · j<S"ï ç‘Õ
å ´ ÀtÁ#º¼ÀtÁMł̦ÏzÀEºÃ¬¾Á‚ÞÂÚÈ· ´ ÀtÁÂÀtÊbÀEºy×z¹vµÃµÃ¬ËϽËÀÚPØb¹Å ·ÉnÁvÆ$Æù <Ç ;CS°Ñ‚gÑ S 阳 ºæÉ€Æ ´ Àtº
Æ ´ ÉnÁ å £ ï ³ = S 阳 ÚP¹º’Àt½¾¬¾Ì$¬¾ÁÂÉnÆÃÀbÕ ³´ ÉnƑ¬¶µtÚ8عbÅsî Ĥ½Ë¬¾»bÀ-Ƽ¹§ÏzÀÖÉnς½¾À-Æù µÎÀEÀÆ ´ À
´ ¬¶µñƼ¹bº¼Øbڊ¬ËÙDÉnƸÉn½¾½s×z¹vµÃµÃ¬¾Ï‚½ËÀڊ·8¬ÔÆ ´ ¹błÆ8وÅ¿æ»M¬ËÁ‚Þ$Æ ´ ¬¾µ¸Å‚×õÆùM¹yÌÅ¿ ´ Õ
&ŊÆEڂ½¾¬¾»bÀÉn½¾½sº¼Å‚½ËÀoµtڂµÃ¹bÌyÀ Æì¾ÌyÀEµ8عbÅsî ½¾É½  ñŵñÆ ´ ÉiÊbÀÆù’µ¼ÉiØ’ó ´ ¬¶µñƼ¹bº¼Ø£ÏzÀÄÂÉnÌyÁ‚ÀEÄsÕ ó
Ós¹M¹b»’Æù$Æ ´ À°ÙˆÅ‚ÆÃłº¼ÀbÕ
6 ¬ËÁÂÉb½Ë½¾Øbڊ¬¾Á’Æ ´ ¬¶µ8Énº¼ÀEɹbÙkׂ½¶Éb¿t¬ËÁ‚Þ¦Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµP¬¾Á-µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµÉnÁÂđºÃÀoµÎÀo¿5Æì¾¹bÁ¬ËÁ‚ÞzÚïÈ·&ÉbÁvÆ
Æù$ÆæÉn½¾»ÉnÏ(¹błÆ8µÃ¹bÌyÀ ÆùÅ‚Þ ´ ÁMŊƼµ8Æù£¿ºæÉb¿æ»RÕ
ï&¿EÉn½¾½¬ÔƒðæÑMׂ½¾¬ÔÆÃÆì¾Á‚Þ‘ÑMł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµÃóÂÕ
³´ ¬¶µý¬¾µýÉÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆÆ ´ ɀƬ¶µÃÁsî ÆýÌyÀtº¼Àt½¾Ø>ðùbŊÆDÆ ´ Àtº¼ÀbÕ ó Eä SE;¤ÄŠ¹MÀEµD¬ËÆPµÃ¹bÌyÀ ´ ¹€· ςºÃÀoÉn»
Øb¹łº8µÎ؊µÎÆÃÀEÌõÕ
ïßÆEî 3µ  ñŵÎƘ¿½¾ÀEÉbºÃ½¾Ø ´ ¬¾Þ ´ ½¾Ø’º¼Àt½¾ÀtʀÉnÁvÆÆùyÌy¹bº¼À Æ ´ ÉbÁ-¹bÁ‚ÀµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÕ
ï ´ ÉiÊbÀ&ςł¬¾½ÔÆPµÃ¹bÌyÀ&ÞbÀtÁÂÀtºæÉn½MºÃŽËÀoµو¹bºýµÎÅz¿ ´ Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµEÚbÉnÁÂĦØb¹Ŧ̣ÉiØ·ÉnÁvÆDÆù°Ì£Én»À
łםµÃ¹bÌyÀ°¹nÙmعbłº8¹€·8ÁkÕ
丹€· ´ ¹½¾Ä$¹bÁ‚ÐkÆ ´ ¬¾µP¬¾µPׂºÃÀtÆÎÆñØ$ÉnϵÎÆúæÉb¿ÆE3Õ ?˜¹Ásî ÆȷȹºÃº¼ØbÚnï5î ½¾½ÂÞb¬¾ÊbÀ8 À ‚ÉnÌyׂ½¾ÀEµý¹bÙRÀoÉb¿ ´ Õ
³´ ÀEؑÉnº¼ÀbÛ
àÕ&å ´ ÀtÁ à Ċ¹bÌ£Éb¬ËÁµȻMÁ‚¹€·8½¾ÀEĊÞÀ¸¬¾µÈŵÃÀEÄyƼ¹Ì£Én»À¿t¹bÁ¿t½Ëŵ쾹bÁµP¬ËÁ‘µÉ d€ÁÂđĊ¹bÌ£Én¬¾ÁsÚ
Æ ´ À d€ÁzÄõĂ¹bÌ£Én¬¾Á¬¶µׂº¼¬ËÌ£ÉbºÃØÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ äbç
d‚Õ&ïßÙPÆ ´ ÀEºÃÀ¦¬¾µ ɒ̣ÉnÁMØvÐßÌyÉbÁMغ¼Àt½¶É€Æ¼¬Ë¹Áµ ´ ¬Ë×>ÉbÌ$¹Á‚Þ‘ÄŠ¹Ì£Én¬¾ÁµtÚ(ƼºÃØÆùõÞb¹’·8¬ËÆ ´ Æ ´ À
Ìy¹vµñÆúD%DĊ¹bÌ£Én¬¾Ásڊ¬ËÙDÉnƸÉn½¾½s×z¹vµÃµÃ¬¾Ï‚½ËÀÕ
èÂÕ&ïßÙýÆ ´ Àtº¼À¬¶µà¹b/Ï  ñÀo¿5Ƭ¾mÁ >Íä ]¿¹bÁvƼÀ MƼµEÚÂƼºÃØÆù‘×‚ÅŠÆ Æ ´ À¦¹bÏ/ ñÀo¿5Ƙ¬¾Á>¬ËÆEî µ˜¹€·8ÁsÚ
ÁzɀÆì¾ÊbÀĊ¹Ì£Én¬¾ÁsÕýïßÙDµÃÅ¿ ´ É¦Æ ´ ¬¾Á‚Þ£À Š¬¶µñÆæµtÕ
çzÕN&ŊÆoÛïßÙØb¹bÅ ´ ÉiÊÀõࣹ/Ï  ñÀE¿Æ¬Ë1Á S >ä =²¿t¹bÁvÆà À MÆEÚk×ÂŊÆÆ ´ À£¹/Ï  ñÀE¿Æ¬ËÁÖÆ ´ ÀõÇ S ä8Ð
³ =(¤ ³ Õ
â‚Õ&ïßÙÈÆ ´ ÀEºÃÀ$¬¶µPÉ j!Í ; ³ ïÃÇ é Ók!Í ;¸DÓ ,ºÃÀE½ËÀEÊiÉbÁvưĊ¹Ì£Én¬¾ÁsÚRÆ ´ ÉnưĂ¹bÌ£Én¬¾Á ÞÀƼµ ¬ËÆEÕ¦ïÒÁ
¹º¼Ä‚ÀtºÆù£Éb¬¾Ä¬ËÁ-Ì£Én×Âׂ¬ËÁÂÞÂÕ
âÂÕ͘ÁÉb¿5Ƽ¬Ë¹Á¬¾ÁÉ$×ÂÉnºÃÆ춿ł½¶Énº¸Ä‚¹bÌ£Én¬¾ÁsÛÆ ´ ÀĂ¹bÌ£Én¬¾ÁÞÀÆæµ8¬ÔÆoÕ
ÀEµEÚiÆ ´ ÉnÆm¬¶µׂºÃÀtÆÎÆñØ ´ ÀEÉĊØÉnÁÂĹbŊÆmÆ ´ ÀEºÃÀÕkïßÆEî µDÉn½¶µÎ¹¸ÙpÉn¬¾ºÃ½¾Ø ÉbºÃϬÔƼº¼ÉbºÃØvÐÂعbÅ¿tÉbÁÉnÁzÄ
µ ´ ¹bł½¶Ä’Ì£Éb»bÀ˜ÅÂבØb¹łº&¹€·8Á’ºÃŽËÀoµtڊÉbµÈØb¹Å¿t¹bÌyÀ˜Å‚×õ·8¬ËÆ ´ Æ ´ ÀtÌ-[Õ aŵÎÆ&Ï(À¿¹bÁzµÎ¬¶µñƼÀtÁvÆEÛ
;8Ào¿¹bºæÄ$Æ ´ ÀtÌ,µÎ¹ÌyÀt· ´ ÀEºÃÀÕ&öpïý·È¹ł½¾Äy¬¾Ì£ÉnÞ¬ËÁ‚À¸Æ ´ ÉnÆÈØb¹Å£·È¹ł½¶Ä ´ ÉiÊbÀ¸É ðÃ丹bÆÃÀEÏz¹M¹b»Šµ¼ó
µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEڂ½¾¬¾»bÀ°Ìؒ¹€·8Ákڊ¹bº¸µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ$½¾¬¾»bÀ°¬ÔÆoÕ ÷ ³´ ¬¾µ¬¶3µ  ñŵÎƘµÎ¹ÌyÀÆ ´ ¬ËÁ‚Þ$Ƽ¹£Þb¹¦ÙˆºÃ¹ÌõÕ
ÑM¹ÂÚÂÀ ‚ÉnÌyׂ½¾ÀEµEÕ
àbÕónå ´ ÀEÁ‘àÈĂ¹bÌ£Én¬¾Áµm»vÁ¹€·8½ËÀoĊÞbÀ¬¶µmŵÎÀoÄƼ¹˜Ì£Én»ÀÈ¿¹Á¿½¾Åµì˹Áµs¬¾Á¦EÉ d€ÁÂÄĊ¹bÌ£Én¬¾ÁsÚ
Æ ´ À d€ÁÂÄõĊ¹bÌ£Éb¬ËÁõ¬¾µ¸×‚ºÃ¬¾Ì£Énº¼ØbÕ ó
ÑM¹ÂÚRµ¼ÉiØعbÅ ´ ÉiÊÀµÎ¹ÌyÀÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ浘ÉnÏ(¹błÆÀÆ ´ ¬¶¿tÉn½º¼Å‚½ËÀoµ¸¬¾Á>Àt½¾ÀE¿Æú¼¹bÁ‚¬¶¿¿t¹b½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÐ
Æì¾¹bÁkÕï ´ Én×Â×zÀEÁ>Æù ´ ÉiÊÀÏ(¹nÆ ´ "ð =Æ ´ ¬¶¿tµ¼ó’ÉbÁÂÄ ó =&Çȹb½¾½¶ÉnÏÂ󣬾Á ̦؝Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»RÕå ´ ¬¶¿ ´
µ ´ ¹bł½¶Äõ¬ÔÆÞb¹y¬Ë±Á :¦=Æ ´ ¬¶¿tµEڂÏ(ÀE¿EÉnŵÃÀï·&ÉbÁÆƼ¹’¿¹b½¾½¾ÀE¿5Æ Én½¾½sÌØ‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ƽµ˜ÉnÏ(¹bŊƸÀtÆ ´ ¬¶¿tµ
¬¾ÁƼ¹Éõ¿t¹ ´ ÀEºÃÀEÁvÆوºæÉnÌyÀt·&¹bº¼»Rڏ¹bLº =&Çȹ½Ë½¶ÉnÏkÚsÏzÀo¿tÉbŵÎÀyï·&ÉbÁưƼ¹õÏ(À’Éi·Énº¼À¹nÙ&ÀÆ ´ ¬¾¿EÉn½
¿¹Áµì¾ÄŠÀEº¼ÉnÆì¾¹bÁµ&· ´ ÀEÁï&·&¹bº¼»£¹b¯Á =½¾ÀE¿5ƼºÃ¹Á‚¬¶¿Çȹ½Ë½¶ÉnÏ(¹bºæɀƼ¬Ë¹ZÁ :
ïDׂŊÆP¬ËÆȬ¾ÁvÆÃ*¹ =&Çȹ½Ë½¶ÉnÏkÚbÉnÁÂÄyïDŵÃÀÆ ´ ¬¾µPºÃł½¾À8Ƽ¹ ´ Àt½¾×£ÌyÀ8Ì£Én»bÀ¸Ä‚ÀE¿¬¶µÃ¬Ë¹Áµý½¾¬Ë»À8Æ ´ ÉnÆEÕ
³´ ÀEºÃÀ°¬¶>µ T€¿ÀEºÎÆæÉn¬¾Á‚½¾¬Ø TµÃÅ¿ ´ É$Æ ´ ¬¾Á‚Þ£Ébµ&Æ ´ ¬ËÁ‚»M¬¾Á‚Þ’ÉnÏ(¹bł>Æ =ýÆ ´ ¬¾¿Eµ8ÉnϵÎÆúæÉb¿Æý¾ØbÕ
³´ ¬¶µ’¬¶µ ´ ¬¾Þ ´ ½¾¬ËÞ ´ Æì¾Á‚Þ§ÉB½Ë¬¾Ìy¬ÔÆæɀƼ¬Ë¹Á ¹nÙ°×ÂÉn×(ÀtºõµÎ؊µÎÆÃÀtÌ£µEÛ>ïßÆEî µ‘Ä‚&¬ ’¿ŽԃƼ¹ ׂŊÆÉ
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƭ¾ÁBÆñ·È¹-ׂ½¶Éb¿tÀEµÉnƹbÁ¿tÀbÕõÇȹÌ$×ÂŊÆÃÀEºµÎ؊µÎÆÃÀtÌ£µEÚk· ´ ÀEÁÖÆ ´ ÀEØ ¹€ÊbÀEº¼¿t¹bÌyÀ¦Æ ´ ÀE¬Ëº
ÆùM¹bÐß¿t¹µÎÆý¾Ø£ºÃÀoµñƼºÃ¬¶¿5Ƽ¬Ë¹ÁµtÚM·8¬¾½Ë½mµÎ¹½ËÊÀÆ ´ ¬¶µ8ׂº¼¹bς½¾ÀtÌ,و¹º8ŵEÕ
å ´ ÀtÁ-عbÅõ¹bÏ(ÀtØ’Æ ´ ¬¶µ8ºÃŽËÀڊØb¹bÅ-Ċ¹Ásî ƸÁÂÀtÀEÄƼ¹$×½¾É¿ÀÉy½Ë¬¾Á‚»¹bÁÆ ´ À ¢/Ñ kSÇՂïßÙ
Øb¹Åõì¾Ä-µÃ¹Âڊ¬ËƸ·È¹ł½¾Ä 4vł¬¶¿æ»v½¾Ø’Ï(ÀE¿t¹bÌyÀɦϬËÞ£ÀEÁ‚¹bº¼Ìy¹bŵÈƼÉbÁ‚Þb½¾ÀEÄÌyÀEµ¼µtÕ
ïßÙkØb¹Œ·ÉnÁvÆPƼ¹ÂÚMØb¹ő¿tÉbÁ’ºÃÅÂÁ‘¹€ÊbÀEºƼ¹Æ ´ EÀ =Æ ´ ¬¶¿tµµÃł/Ï  ñÀE¿Æ&ÉbÁÂĒׂłÆɦ½Ë¬¾Á‚»y¹bÁ‘Æ ´ À
Ì£Én× Æù‘عbłºÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ°·ÉiØõ¹zî ÀEº¬¾¦Á =P½ËÀo¿5ƼºÃ¹Á‚¬¾¿yÇȹb½¾½¾ÉbÏz¹º¼ÉnÆì¾¹bÁs2Õ &Ŋư︷ȹł½¶ÄŠÁsî ưĊ¹
Æ ´ ɀÆE՘ъÅ¿ ´ ɣׂº¼¹bÌy¬¶µÎÀ°Æ¼¹‘Øb¹łºæµÎÀE½ÔÙD·È¹ł½¶ÄÏ(À·ÉbÉÉiØ£ÆùM¹‘¿t¹µÎÆý¾Ø‘Ƽ¹’»bÀEÀt×sÕåÖÀ̦ŵñÆ
½¾¬ËÊÀ£·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À’¬¾Ìy×zÀEºÎوÀo¿5ÆoÕ ³ S AÓ =(;¸Í ³ =_=&;C;CSE;˜ÑRÕsïßÙÆ ´ ¬¾µ¬¾µ ´ ÉnºæÄ Ùˆ¹ºØb¹ÅsÚDµñÆæÉnºÃÆ
وÅ¿æ»M¬¾Á‚Þ Æ ´ ¬¾Á‚ÞµDÅÂצÏMØÉnÆÎƼÉ¿ ´ ¬¾Á‚Þ¬¾Ì£ÉnÞ¬ËÁÂÉbºÃØ°ÙpÉb½¾µÃÀ&½Ë¬¾Á‚»ŠµD¬ËÁy¹Á‚Àׂ½¾É¿À°öˆïÞbłÀoµÃµæ÷5ÕDÑvƼÉbºÎÆ
Ì£Én»M¬¾Á‚Þ‘Å‚×Ö½¾¬ËÁ‚»ŠµÆ ´ ɀưÞb¹Æù-¿º¼ÀEɀƼ¬ËÊÀt½¾Ø-łÁ‚º¼Àt½¶É€ÆÃÀoĝׂ½¶Éb¿tÀEµEÕ ³´ ɀÆoî µ ÌØ>µÃ¹b½¾ÅŠÆ¼¬Ë¹Á>Æù
Øb¹łº8Ċ¬¾½ËÀEÌ$Ì£ÉÂÚÂɀÆ8½¾ÀEÉbµÎÆEÕ
ÑM¹ÂÛׂׂ͘½¾ØM¬ËÁ‚Þ’µÃł/Ï   à°¬ËÁµÃł/Ï  CdŠÚŠ×‚ÅŠÆ8Æ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƹ¬ËÁµÃł/Ï  dŠÕ
dŠÕ&ïßÙmÆ ´ Àtº¼À¬¶µ¸ÉyÌ£ÉnÁMØvÐ:Ì£ÉbÁvؑºÃÀE½¾ÉnÆì¾¹bÁµ ´ ¬¾×-ÉbÌy¹bÁ‚ޣĊ¹ÌyÉb¬ËÁzµtڊƼºÃØÆù£Þ¹£·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À
Ìy¹µÎ!Æ TiÞbÀEÁ‚ÀtºæÉnȽ TĂ¹bÌ£Én¬¾Ásڂ¬ËÙDÉnƸÉn½¾½×z¹vµÃµÃ¬ËϽËÀÕ
£ S¸è å =[VE=(;Ú¬ËÙ°Øb¹bÅ ´ ÉiÊÀ-µÃ¹bÌyÀµÃ¬ÔƼÅÂɀƼ¬Ë¹Á Æ ´ ɀƒ¬¶µ£¬¾Á¿º¼ÀEìËς½¾Ø ¿t¹bÌyׂ½¾À Ú·8¬ÔÆ ´
ÌŽÔƼ¬Ëׂ½¾ÀÉn×Âׂ½Ë¬¶¿tÉbς¬¾½Ë¬ËÆì¾ÀEµE†Ú  ñŵÎƸÞb¹$و¹bºÆ ´ ÀÌy¹µÎƸÞbÀtÁÂÀtºæÉn½R¹bÁ‚À°Ø¹bÅ-¿tÉnPÁ BÂÁÂÄsÕ
³´ ¬¶µD¬¾µ  ñÅzµñÆÉ ÌyÀEµ¼µÎصìËÆÃÅÂÉnÆì¾¹bÁsÕýÑMÀtÀ¬ËÙ(Ì£ÉiØMÏ(ÀÉbÁ‚¹nÆ ´ ÀtºDº¼Å‚½¾ÀÉbׂׂ½¾¬ËÀoµtÚb¬ÔÙ(Øb¹bÅyĊ¹Ásî Æ
½¾¬Ë»ÀÆ ´ ¬¶µtÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ävâ
è‚ÕÈïßÙmÆ ´ Àtº¼À¬¾µà°¹b/Ï  ñÀo¿5Ƹ¬¾Á>͘äCZ¿¹ÁƼÀ MƼµEڊƼºÃؑÆù£×‚ÅŠÆ˜Æ ´ À¹Ï/ ñÀE¿Ƹ¬ËÁ-¬ËÆEî µ¸¹€·8ÁsÚ
ÁÂÉnÆì¾ÊbÀĊ¹bÌ£Éb¬ËÁsÕDïßÙýµÎÅz¿ ´ É¦Æ ´ ¬ËÁÂÞ£À Š¬¾µÎƼµEÕ
ÑM¹ÂÚkï ´ ÉiÊbÀyÉnÁÖÉb¿ÆÃÅÂÉb½ýºÃÀoÉn½À ‚ÉnÌyׂ½¾À$وºÃ¹Ì ºÃÀoÉn½D½Ë¬ËوÀ ´ Àtº¼ÀbÕï ´ ÉÄ¢É‘Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ°½Ë¬¾»bÀ
Æ ´ ¬¾µEÛkYó ;¸À ¨ÂÀo¿5ÆD¹bÁÆ ´ ÀºÃ¹½ËÀ¹bÙ(ÑMׂ¬¾º¼¬ÔÆD¬ËÁÆ ´ À¸ÇȹbÁvƼÀ MƹbقïñĊÀEÉb½¾µÉnÁzĦÑMÀE½ÔÙÿÐßïÒÌ£ÉnÞbÀtÐ(· ´ Àtº¼À
¬ËƸ¬¾µ8ÉnÆEڂ· ´ ÀEºÃÀ°¬ËƸ¬¾µÞ¹b¬¾Á‚ÞÂÕ ó
ÑM¹ÂÚz¬ÔƸ·Ébµ BÂÞ ´ Æì¾Á‚Þ’ÉbÌ$¬¶Ä‚µÎƒð¼ÑM׬˺¼¬ÔÆæó‚ÚÂYó VÉn½¾Å‚ÀEµ¼ó‚Ú‚ÉbÁÂÄ-Yó jDÀEº¼µÃ¹bÁÂÉb½RïñĊÀtÁvÆìËÆñØbÕ óöpÍ¿5Ð
ÆÃÅzÉn½¾½ËØÚvÉnÆPÆ ´ À˜Æ¼¬ËÌyÀb/Ú jDÀEº¼µÃ¹bÁÂÉb½‚ïñĊÀEÁƼ¬ÔÆñأĊ¬¶ÄŠÁsî ÆÀ Š¬¾µÎÆEÚMµÃ¹ÆÃÀo¿ ´ Á‚¬¶¿tÉn½¾½¾ØbÚM¬ÔÆ&·&ɵÏ(ÀÆñ·&ÀtÀEÁ
ð¼ÑŠ×‚¬Ëº¼¬ËƼó‚Ú‚Yó VÉn½¾Å‚ÀEµ¼ó‚ÚŠÉbÁÂÄ-Yó jDÀtºæµÃ¹bÁÂÉbZ½ jPµÃ؊¿ ´ ¹b½¾¹bÞ؊ó‚AÕ &ŊÆ8Æ ´ ɀÆoî Uµ  ñŵñƸÁ¬ÔÆÃÐ:ׂ¬¶¿æ»MØbÕ ÷
å ´ Àtº¼À8Ċ¬¶ÄÆ ´ ɀÆýÞbɹ :’ïßÆ·&ÀtÁvÆÆù-ð¼ÑŠ×‚¬Ëº¼¬ËƼó‚Õ ³´ À&و¹Š¿ŵD¹bÙÂÆ ´ ÀÈÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Æ·ÉbµD¿t½ËÀoÉnº¼½ËØ
¹bÁ-µÃׂ¬Ëº¼¬ËÆEڂ¬¾Á‘Æ ´ ÀEµÃÀ¹nÆ ´ Àtº¸¿t¹bÁvÆà À MƼµEڂµÎ¹yï&ׂŊƸ¬ËƸ¬ËÁ>ÑMׂ¬¾º¼¬ÔÆoÕ
çÂ*Õ &ŊÆoۘïßÙPعbÅ ´ ÉiÊbÀ’à$¹b/Ï  ñÀo¿5Æ°¬Ë-Á S >ä = ¿¹ÁƼÀ MÆEÚR×‚Å‚Æ Æ ´ À$¹b/Ï  ñÀo¿5Æ°¬ËÁ Æ ´ À‘Ç S ä8Ð
³ =[¤ ³ Õ
³´ ¬¶µÈ¬¶Aµ  ñŵÎÆ8É$µÃ×zÀo¿¬¶Én½¿tɵÎÀ¹nÙkº¼Å‚½¾À¦àyöÿÆñ·&¹$µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæµtÚMÞb¹¦·8¬ÔÆ ´ Æ ´ À°¹bÁ‚À˜Æ ´ ÉnÆEî µ&Æ ´ À
¿¹ÁvÆÃÀ MÆ5÷5Õ
âŠÕ¸ïßÙýÆ ´ Àtº¼À¬¶µ˜PÉ j>Í ; ³ ïÃÇ é Óm>Í ;¸DÓ ºÃÀE½ËÀEÊiÉbÁvÆĊ¹bÌ£Éb¬ËÁsÚzÆ ´ ɀÆĊ¹Ì£Én¬¾Á>ÞbÀtƼµ¸¬ËÆE՘ïÒÁ
¹bºæĊÀEºÈƼ¹£Én¬¶Ä¬¾Á-Ì£Énׂׂ¬¾Á‚ÞzÕ
ï ´ ÉđÉÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ&Æ ´ ÉnÆób¬ÔÆoî µ&¹»iÉiØ$Ƽ¹ ´ ÉiÊbÀµÃ¹Š¿¬¶Én½zÆ ´ ÀE¹bº¼¬ËÀoµt Ú  ñŵÎÆ8łÁÂĊÀEº¼µÎƼÉbÁÂÄ£Æ ´ ɀÆ
Én½¾½×z¹vµÎ¬ËÆì¾¹bÁµ°ÉbºÃÀوº¼ÉbÞb¬¾½ËÀÚRÉbÁÂÄ>ÁÂÀE¿ÀoµÃµ¼Énº¼¬¾½ËØÚzÏMØ-Æ ´ À$µ ´ Én×(À$¹nÙÆ ´ ¬ËÁÂÞµEڏÁ‚¹bÁŠÐÒµ¼¿¬¾ÀtÁvÆì Bz¿nÚ
¬¾ÁÂĊÅ¿Æì¾ÊbÀbÕ ó
ïÈ×ÂÅŠÆ¸Æ ´ ɀƘ¬¾Á#ð¼ÑM¹Š¿¬¾ÀÆñ؊óÂÕ¸öpÓkÉnÆÃÀEºEڂ¬ËƘ·&¹bł½¶Ä ´ ÉiÊbÀ°Þb¹Á‚À¬¾ÁƼ¹’óÑM¹Š¿t¬¾Éb½ïñĊÀt¹½Ë¹ÞbØDðtÕ ÷
ïyœå S é WÓ ? ´ ÉiÊbÀ×½¾É¿ÀEÄ#¬ËƑ¬¾Á óт¿¬¾ÀtÁ¿tÀEóB¹bºÀtׂ¬¶µÎÆì¾Ì$¹½Ë¹ÞbØÚ&¹º‘µÃ¹bÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞÂÚ8ςŊÆõï
;C=È͘ÓkDÓ ²å Íä ³ =&?KÆù£µÃÀtÀ Æ ´ ¬¶µ&Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ8· ´ ÀEÁ‚ÀtÊÀtºïÈÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ƸÉnÏ(¹bŊƸµÃ¹Š¿¬¾ÀÆñØvÐý¬ÔÆoî µ
ÉnÁõ¬¾Ì$×(¹bºÃƼÉbÁvÆ8µÃÀt½ËÙÿÐÒÉbĊÌy¹bÁ¬¾µ ´ ÌyÀtÁvÆEÕ
ÑM¹ÂÚÂׂŊƸØb¹łº&Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Ææµ· ´ Àtº¼ÀtÊÀtº&Æ ´ ÀEؑ·8¬¾½Ë½mµÎÀEºÃÊÀÏ(ÀEµÎÆEÕ
â‚Õ͘Á-É¿5Ƽ¬Ë¹Á¬¾ÁÉ¦×zÉnºÃÆ춿ł½¶Énº8Ċ¹ÌyÉb¬ËÁkÛDÆ ´ ÀĊ¹Ì£Én¬¾ÁÞÀƼµ¬ËÆEÕ
ïßÙPØb¹Å ´ ÉiÊÀɧðÃ×z¹vµÃµÃ¬ËϽËÀ$Éb¿5Ƽ¬Ë¹ÁÂó£Æ ´ É€Æ Øb¹Å ¿tÉbÁ Énׂ×½ËØ-¬¾Á¢É’×zÉnºÃÆ춿ł½¶Énº Ċ¹bÌ£Én¬¾ÁsÚ
ׂŊÆ$¬ÔÆy¬¾Á Æ ´ ÉnÆ$×zÉnºÃÆ춿ł½¶ÉnºĂ¹bÌ£Én¬¾ÁsÕ ³´ ¬¾µ¦¬¾µ$ÉnÞvÉn¬¾Á§É µÃ×zÀo¿¬¶Én½¿tɵÎÀ’¹bÙ¸ºÃŽËÀ¢àbÛ jŊÆ
µÃ×zÀo¿¬ Bz¿Æ ´ ¬¾Á‚Þµ¸¬ËÁµÃ×zÀo¿¬ Bz¿°×‚½¶Éb¿ÀoµtÕ
ÍKÞb¹M¹ŠÄ’ÞÀtÁ‚ÀEº¼Éb½Èð¼µÎł×(ÀtºÃÐߺÃł½¾ÀEóÂÚMïPÞbÅÂÀEµ¼µPÆ ´ ÀtÁkڊ¬¾µ8ó jŊƸµÃ×zÀo¿¬ Bz¿Æ ´ ¬¾Á‚Þµ¬¾Á-µÎ×(ÀE¿tl¬ Bz¿
ׂ½¶Éb¿tÀEµEڂÉnÁÂÄÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½(Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµ8¬¾ÁõÞÀtÁ‚ÀEº¼Éb½Rׂ½¾É¿ÀoµtÕ ó
͸ÁÂÄ ToÆ ´ ɀiÆ T¬¶µ· ´ ɀÆPïý¿tÉb½Ë½Pð¼ÑMׂ½¾¬ËÆÎÆì¾Á‚ÞyÑMł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ¼ó‚Õï ´ ÉiÊbÀÆ ´ À¸¬¾Ì£ÉnÞbÀ8¹bÙRÆ ´ º¼¹€·8¬ËÁÂÞ
ÉyµñƼ¹bÁ‚À Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Æ&ÆæÉnς½¾ÀƸ¹€ÊÀtº8É$ׂ¬¾½ËÀ¹bÙº¼¹Š¿æ»MµEڊÉnÁÂÄõµÃÀtÀt¬¾Á‚Þy· ´ ÀEºÃÀ°¬ËƸºÃÀoµñÆæµtÕ
ïkÞłÀEµ¼µ¬ÔÆoî µDÉÏÂÉbĦÁÂÉnÌyÀÕmïÒÁوŊÆÃłº¼ÀÊbÀEº¼µÃ¬Ë¹Áµm¹nÙÂÆ ´ ¬¶µkƼÀ MÆEÚïk¿tÉbÁ¦¿EÉn½¾½Š¬ÔƵùbÌyÀÆ ´ ¬ËÁÂÞ
Ï(ÀÆÎƼÀtºoÕ
ÑM¹ÂÛ åÖÀbî ÊbÀ¦Æ¼Én½¾»bÀoÄ ÉbÏz¹ÅŠÆ ´ ¹€·²Æ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ浺¼¹b½¾½D¹€ÊbÀEºµÃł/Ï  ñÀE¿ƼµEÕ £ ¹€·²Æ ´ ÀEØ>ÞbÀtÆ ¬¾ÁsÚ
´ ¹€·²Æ ´ ÀtØ¢µÎÀtÆÎÆý¾À£µÎ¹ÌyÀt· ´ ÀEºÃÀÚ ´ ¹€·²Æ ´ ÀtØ>ÞÀÆ»M¬¾¿æ»ÀEÄ>¹ŊÆEÚ ´ ¹€·²Æ ´ ÀtØ>Þ¹õµÃ¹bÌyÀt· ´ Àtº¼À
Àt½¶µÃÀbÕ ³´ ¬¾µ¬¶µÉb½Ë½P¬ËÁBÆ ´ À’¿¹ÁƼÀ MƹnÙ8 À vƼº¼ÉnÐßµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆÉnºæ¿ ´ ¬ËÆÃÀo¿5ÆÃźÃÀՒïßƦĊ¹MÀEµÃÁsî ÆÌ£Én»À
ÌÅz¿ ´ µÃÀtÁµÃÀ ÆùyÆæÉn½¾»‘ÉnÏ(¹bŊÆ8Æ ´ ¬¶µ·8¬ÔÆ ´ ¬ËÁ-Æ ´ À°ÙˆºæÉnÌyÀt·&¹bº¼»y¹nÙýÉ$µÃ¬¾Á‚Þb½¾ÀµÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆoÕ
ä¸ À vÆoڂï5î Ì Þb¹¬ËÁÂަƼ¹$ƼÉn½¾»‘ÉbÏz¹ŊÆ8Æ ´ À޺ù€·Æ ´ ׂº¼¹Š¿ÀoµÃµ¹bÙµÃł/Ï  ñÀE¿ƼµEÛ
¸ Ç&ÉbÁ-·ÈÀ°ÞbÀtÆÆ ´ ÀµÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ¸ºÃ¬¾Þ ´ Æ&Æ ´ 2À BºæµÎÆ8Æì¾Ì$†À : öp䘹ÂÕ ÷
¸ ?¬¾Êv¬¶ÄŠ¬¾Á‚Þ‘ÑMł¬Ï  ñÀE¿5Ææµ
å ´ ØµÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµÞÀÆ8ς¬¾Þ
å ´ ÀEÁƼ¹’ÄŠ¹y¬ÔÆ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ äâ
£ €¹ · Æù’ÄŠ¹y¬ËÆ
¸ ³ ¬¾Þ ´ ƘÉbÁÂÄÓk¹M¹µÃÀъłÏ/ ñÀE¿Ƽµ
¸ ³´ À é ½ËÆì¾ÌyÉnÆÃÀÑvÆæÉnÞÀ ¹bUÙ ¢ º¼¹€·Æ ´ Ð ³´ À*&¹M¹b»RÕ
ÑM¹ÂÚÂØb¹bÅ ´ ÉiÊbÀÉyµÃł/Ï  ñÀE¿ÆE3Õ ¹Åõ׬¾¿æ»‘É$Þ¹v¹ŠÄÚàtÐßè$·&¹bºæģƼ¬ÔƼ½ËÀÕ
ïßƘ¿tÉbÁÏ(ÀÉbµ8µÃ×zÀo¿¬ Bz¿°¹bº8ÞÀtÁ‚ÀEº¼Éb½ÉbµØb¹Å½¾¬¾»bÀbÕ
6 º¼5À 4vłÀEÁƼ½ËØÚEعbŵÎƼÉnºÃÆs¹błÆsÞbÀtÁÂÀtºæÉn½:ÚEÉnÁzÄ˜Æ ´ ÀtÁkÚo·8¬ËÆ ´ Ƽ¬ËÌyÀÚiɵRØb¹Å°¿t¹b½¾½ËÀo¿5ÆÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ƼµEÚ
Øb¹Å À MÆúæÉb¿5ƬËÆÃÀtÌ£µÆ ´ ɀƘÉbºÃÀµÃ×zÀo¿¬ Bz¿nÕ
6 ¹º À ŠÉbÌyׂ½ËÀÚz︵ÎƼÉbºÎƼÀEĝ·8¬ËÆ ´ "ð ÀtƼÉ j ´ ؊µÎ¬¶¿tµ¼ó‚ո͸ÙÿÆÃÀtº°ÉnÏ(¹bÅ‚Æ É ´ łÁzĊºÃÀoÄ>µÃ×zÀEÀEõ
¿¹½Ë½¾ÀE¿ÆÃÀoÄÚ ´ ¹€·&ÀtÊbÀEºEÚDïׂŽ˽¾ÀEÄ ¹bŊÆBð¼ÑM׬˺¼¬ÔÆæó‚Úó =ýÆ ´ ¬¾¿EµÃóÂÚ ðÃïÒÌ£ÉnÞb¬¾ÁÂÉnÆì¾¹bÁÂóÂÚDÉbÁÂħó jDÀtºÃÐ
µÃ¹bÁÂÉb½ jȵÎ؊¿ ´ ¹½Ë¹ÞbØÕ ó
¹bÅõׂł½¾½(Æ ´ ÀE̹bŊÆÏMØ£½Ë¹M¹»v¬¾Á‚ÞyɀÆØb¹łºPÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Æ$ð¼µñÆæÉnºæµÃóÂ7Û ¹Åsî ½¾½R¬¾Ä‚ÀtÁvÆìËواðÿt¹bÁŠÐ
µÎÆÃÀt½¾½¶É€Æì¾¹bÁzµÃóÂÚvÉbÁÂĒعbÅsî ½Ë½µÃÀt×(ÀtºæɀƼÀ˜¹błÆÈÆ ´ ¹µÃÀ˜Æ ´ ɀƸÉbºÃÀ ¿½¾ÀEÉnº¼½¾ØyµÃÀt×(ÀtºæɀƼÀÉbÁÂđĊ¬¶µÎÆì¾Á¿5Æ
وº¼¹bÌ,Æ ´ À¹nÆ ´ ÀtºæµtÕ
ÑM¹bÌyÀƼ¬ËÌyÀEµPØb¹Åsî ½¾½Š×‚Å‚½¾½Â¹ŊÆýÆ ´ ¬ËÁ‚ÞvµDÆ ´ ɀÆPÉnº¼À8µñƼ¬Ë½¾½Â׺ÃÀtÆÎÆñج¾ÁvÆÃÀtºæ¿¹Á‚Á‚Ào¿5ÆÃÀoÄÕ ³´ ɀÆoî µ
µÎÆ쾽˽ÅµÃÀوŽÔ7Ð  ñÅzµñƘĊ¹Š¿tłÌyÀtÁvÆ8Æ ´ À¬¾ÁvÆÃÀEº¼¿t¹bÁ‚Á‚Ào¿5Ƽ¬Ë¹Áµ&¹bÁÆ ´ *À j#ÉnÁzPÄ jDڂÉbÁÂđعbÅõÌy¬ËÞ ´ Æ
·ÉnÁvÆÆù£ÄŠºæÉi· ¬¾ÁõµÃ¹bÌyÀðη&¹bº¼Ì ´ ¹b½¾ÀEµ¼ó¹ÁõعbłºÌ£Én×zµtڊ½¾¬ËÁ»v¬¾Á‚Þ’É¿º¼¹µ¼µÈµÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµEÕ
丹€·ÛðæÇ&ÉnÁyعbÅ$ÞbÀÆPÉµÃł/Ï  ñÀo¿5ƺ¼¬ËÞ ´ ÆÆ ´ À BºæµÎÆýÆì¾Ì$†À :oó ³´ ÉnƬ¾µEÛýÇ&ÉbÁyØb¹bÅ$ׂº¼ÀEĊ¬¶¿5Æ
´ ¹€·!Øb¹bźÈÆ ´ ¹bÅÂÞ ´ Ƽµ8ÉbºÃÀ°Þb¹¬ËÁÂÞƼ¹’¿¹bÌyÀ°¹bł Æ :
ï ´ ÉiÊÀ>و¹bÅÂÁÂÄ=Æ ´ ɀÆ-¬ËÆEî µºæÉnº¼Àt½¾Ø¤Æ ´ ÀB¿tɵÎÀ Æ ´ ÉnƝtÉbÁ Ċ¹#É ÊÀtº¼Ø¤Þ¹M¹M-Ä  ñ¹bÏ ¹bÙ
¬ËÆÏ(Àو¹bº¼À ´ ÉnÁÂÄÕ ³´ ÉnÆEî µ‘Ï(ÀE¿EÉnŵÃÀ ¹bÙ· ´ ɀÆõtÉn½¾½Æ ´ ÀBóbµÃØMÌ$× ´ ¹bÁMؤׂºÃ¬¾Á¿t¬Ëׂ½¾ÀbÕ ó=öpïßÙ
µÃ¹bÌyÀt¹Á‚À’»MÁ‚¹€·¸µÉ¢¿tÉbÁ‚¹bÁ‚¬¶¿tÉb½PÁÂÉbÌyÀ’Ùˆ¹bº¦Æ ´ ¬¾µEÚý½ËÀtÆ$ÌyÀ»vÁ¹€·Úý½Ë¬¾¹bÁ µÃ×(ÀEÉn»ÀEɵÎØÕ ¹ºÃÞzÕ ÷
ïßÆ·&¹bº¼»Mµ ½¾¬Ë»ÀyÆ ´ ¬¶µEÛïßÙ&عbÅBĊ¹bÁkî ƽ¾¬¶µñƼÀtÁÖÆù>µÃØMÌ$× ´ ¹bÁMØ>̦Åµά¶¿£Éõ½Ë¹bÆEÚDÉnÁÂÄ Æ ´ ÀtÁ Øb¹Å
´ ÀoÉnº¸µÃ¹bÌyÀbڂعbÅ-µÃÉiØÚÂDó S ´ ڊ¬ÔÆoî µµÎØMÌy× ´ ¹ÁvؑÌŵ쾿bÕ@ð¸Í˜ÁÂÄõÆ ´ ÀtÁ-¬ÔÙýعbÅ ´ ÀEÉbº¸ÉnÁ‚¹bÆ ´ ÀEºEÚ
Øb¹Åõµ¼ÉiØbڂÉó S ´ ڊ¬ËÆEî µ8Ìy¹bº¼ÀµÎØMÌy× ´ ¹ÁvؑÌŵ쾿bÕ ó ³´ ÀEºÃÀî µ½¾¬ËÆÎÆý¾ÀĊ¬ËôRÀtº¼ÀtÁ¿tÀÏzÀtÆñ·ÈÀEÀtÁõÆ ´ À
Æñ·&¹‘ׂ¬¾ÀE¿tÀEµE2Õ &ŊƬËÙPØb¹Å>½¾¬¾µÎÆÃÀEÁ>Æùõ¬ËÆ % nü@ÚsÆ ´ ÀEÁ Øb¹Å µÎƼÉnºÃƘƼ¹õì¾µ¼¿º¼¬ËÌy¬¾ÁÂɀƼÀ¦Ï(ÀÆÃÆÃÀEºEÕ
¹bÅ=¿EÉnÁ µÎƼÉnºÃÆ£Æù ¬¾ÄŠÀEÁvÆìËÙˆØ Ì£É  ñ¹º£Æú¼ÀtÁzõ£Ï‚¬¾Þ Ċ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁ¿ÀoµtÕ å ¬ËÆ ´ Æì¾ÌyÀbÚ8عbÅ ¿tÉbÁ
ÀtÊÀtÁ>¬¶ÄŠÀEÁƼ¬ÔوØ>µÃłϊƼ½ËÀyĊ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁ¿ÀoµtÕ å ¬ËÆ ´ ÀtÊbÀEÁ>Ìy¹bº¼ÀÆì¾ÌyÀbÚRÆ ´ ¹µÃÀׂº¼ÀtÊM¬¾¹bŵý¾Ø-µÃłϊƼ½ËÀ
Ċ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁ¿Àoµ8Ï(ÀE¿¹ÌyÀʀÉbµÎƘÀtÁ‚¹ºÃÌy¹ŵ8¿ ´ ÉbµÃÌ£µtÚ(ÉnÁÂÄ-عbŝÉnº¼Àׂ¬¶¿æ»M¬ËÁ‚Þ£¹ŊÆø5ü:ù siø …ü 
Ċ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁ¿ÀoµtÕ ³´ À¦µÃÉbÌ$À¬¶µ8ƼºÃÅÂÀو¹bº ÉnºÃÆEÕ&ïßÙØb¹bÅ-×ÂÉiØõɀÆÃÆÃÀtÁvƼ¬Ë¹Á-Æù‘ÉbÁ>ÉnºÃƘµñÆñØM½¾Àو¹bº˜É
· ´ ¬¾½ËÀÚMØb¹bŒµÎƼÉbºÎÆÈÆù¦Å‚ÁÂĊÀEº¼µÎƼÉbÁÂÄyÆ ´ ¬ËÁ‚ÞvµÆ ´ ɀƹnÆ ´ ÀtºÈ×zÀE¹bׂ½¾À°ÄŠ¹bÁsî ÆÎÐÆ ´ À˜ÌyÀEÉbÁ‚¬ËÁÂÞ¹nÙkÉ
µÃ½Ë¬¾Þ ´ Æý¾ØõÆ ´ ¬¶¿æ»bÀEº½¾¬¾Á‚ÀbÚsɵν¾¬ËÞ ´ Æý¾Ø-ìÔôRÀtº¼ÀtÁvƵ ´ ÉĊÀbڏÉõµÎ½¾¬¾Þ ´ Æý¾ØÄŠ¬ÔôRÀtº¼ÀtÁvÆ°×z¹vµÎ¬ËÆì¾¹bÁk*Õ Sº
¿½¾¹nÆ ´ ¬¾Á‚ÞÂÕÑM¹Ì$À ×(Àt¹b×½ËÀ°Énº¼À À Š×zÀEºÎÆæµ&ÉnÆ&· ´ ɀÆ8¿½¾¹nÆ ´ ¬ËÁ‚Þy¿¹ÌyÌłÁ‚¬¶¿tÉnÆÃÀoµPƼ¹¦¹łºæµÎÀE½ËÊÀEµEÚ
¹bº¸Æù’¹bÆ ´ ÀEº¼µEÚzÉbÁÂÄõÆ ´ ÀE؝¿tÉnÁÌ£Éb»bÀµÃłϊÆý¾À¦Ä‚¬ÔôRÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ¸Æ ´ ÉnÆ·&À¿tÉbÁ‚Á‚¹nÆ ¿¹bÞÁ‚¬¾òtÀbÚÂØbÀÆ
µÎÆ쾽˽s¬¾/Á ¨ÂÅÂÀtÁ¿tÀŵtÕýÓk¹nƼµ8ÉbÁÂÄõ½Ë¹bƼµ¹bÙDµÃłϊƼÀt½ËÆñØbÕ
͸ÁÂÄ¦Æ ´ À¸µÃÉbÌyÀÆ ´ ¬¾Á‚Þ ´ Én×Â×zÀEÁµý·8¬ËÆ ´ ¹błºýÁ¹nÆÃÀEÏz¹M¹»MµEÕkåÖÀ¸Én×ÂׂºÃ¹vÉb¿ ´ É µÃł/Ï  ñÀo¿5ÆoÕïßÆ
´ ɵÌ$ÀoÉnÁ‚¬¾Á‚ÞyƼ¹£ÅµtÚÂو¹bº˜µÃ¹bÌyÀ°º¼ÀEÉbµÃ¹bÁkÕå¢ÀوÀtÀt½mĊº¼Éi·8ÁÆù‘¬ÔÆo&Õ &ŊƘ¬ËƸ¬¾µÉnÌy¹bº¼× ´ ¹ŵEÚ
·&À$¿EÉnÁ‚Á‚¹bưìËÊM¬¶ÄŠÀ¦¬ËÆEÕ¦ïßÙP·&¯À # /Ì
Ċ¬¾ÊM¬¾Ä‚À¦¬ËÆEÚs·&Àbî Ä>Ï(ÀyÌÅ¿ ´ ¿½¾ÀtÊÀtº¼Àtº ×zÀE¹bׂ½¾ÀbÕ &ŊÆ
·&À¦¿tÉbÁ‚Á‚¹bÆEڏɀÆÆ ´ À$Ìy¹bÌyÀtÁvÆEÕÑM¹õ·&À¦Én×ÂׂºÃ¹vÉb¿ ´ ¬ËÆEÚsÉnÁzÄ=ðõÃłÏµ¼¿º¼¬¾ÏzÀoóyÆù‘Æ ´ ÉnÆ°µÃ¹błÁzÄ
µÎÆú¼ÀEÉnÌ ¹bÙPÆ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆEÕ$å¢À£µÎƼÉnºÃÆ·8ºÃ¬ËÆì¾Á‚Þõ¬ÔÆoÚmÉbÁÂÄ>Æ ´ ÀtÁÖÞbºæÉn× ´ ¬ËÁÂÞ‘Æ ´ ÀyÁ‚¬ËÞ ´ ƵûMØbÕ$å¢À
ÆÃÀE½ËÀoµÃ¿t¹b×(À ¬¾Á ¹Á=¬ÔÆoÚ ÉbÁÂgÄ BÂÁzÄ ×‚¬¾Á‚×(¹b¬¾ÁvƼµ¹nÙ¦µÎÆ쾽˽µÃÌ£Én½¾½ËÀEºõµÎƼÉbº¼µEژÉnÁzÄ ·ÈÀÖ¬¶ÄŠÀtÁvÆìËوØ
¿¹ÁµÎÆÃÀt½¾½¶É€Æì¾¹bÁzµtڊÉnÁzÄõ¿t¹bÁµÎÆÃÀE½Ë½¶É€Æ¼¬Ë¹Áµ&·8¬ÔÆ ´ ¬¾Á>¿¹bÁzµñƼÀt½¾½¾ÉnÆì¾¹bÁµEÕ
ÑM¹ÂÛïDĊ¹bÁsî ÆÏ(Àt½¾¬ËÀEÊbÀ8·&À¸¿tÉnEÁ  ñŵÎÆðÎÞÀƬËƺì¾Þ ´ ÆýÆ ´ NÀ BºæµñÆýƼ¬ËÌyÀbÕ ó>åÖÀ ´ ÉiÊÀ&Æù½¾¬¾µÎÆÃÀEÁ
Æùy¬ËÆ BºæµñÆoÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ äÉã
ÑM¹ÂÛ&ïßÙ¬¾Á>Ċ¹błςÆEÚ(Þb¹£ÞbÀEÁ‚ÀtºæÉn½k¬ËÁ-Æ ´ ÀÏ(ÀtÞ¬ËÁ‚Á¬ËÁ‚ÞzÕ ³´ ÀtÁsÚ(À MƼº¼É¿5ƘµÃłÏ/ ñÀE¿Ƽµ˜·8¬ÔÆ ´ ¬ËÁ
ÉbµØ¹bÅõĊ¬¾µ¼¿¹€ÊÀtº8Ċ¬Ëô(ÀEºÃÀEÁ¿ÀÕ
丹€·Ú ´ ¹€· Ċ¹£Øb¹ÅõµÃÀt×(ÀtºæɀƼÀ¹ŊƘµÃłÏ/ ñÀE¿Ƽµ :
abÅzµñÆÉbµ°·&À ´ ÉiÊbÀyĊÀEµ¼¿º¼¬¾ÏzÀoÄ Ï(Àو¹ºÃÀչŠÆæÉn»bÀ¦Æ ´ ÀyµÃ×(ÀtÀEÄ Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ ÆæµtÚmÉnÁÂÄ ÆúæÉnÁŠÐ
µ¼¿º¼¬ËÏ(À$Æ ´ ÀEÌ öpÉbºÃÞ ´ h ÷BÆù-Á‚ÀE·µÃ×(ÀtÀEÄ¢½¾¬¾µÎƼµEÕ >Én»À$µÃłº¼À$Æ ´ ÉnÆ°· ´ ÀtÁBØb¹ÅÖ¿tºÃ¹vµÃµÆ ´ ÀtÌ
¹nôBوº¼¹bÌ Æ ´ ÀyµÃ¹bź¼¿tÀµÎ×(ÀtÀoÄ ½¾¬¶µñÆoÚRÆ ´ ÉnÆ Ø¹bÅ>¬¾Á¿½¾ÅÂĊÀ£É‘Á‚¹nƼÀ$ÉbÏz¹ÅŠÆ · ´ Àtº¼À¬ËÆEî µ°Þb¹b¬¾Á‚ÞbÐ
×(Àtº ´ Én×µÆ ´ À’¬¾Á‚¬ËÆì¶Én½¶µ¹nÙÆ ´ À‘ÄŠÀoµñƼ¬ËÁÂÉnÆì¾¹bÁ µÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÚDÉnÁÂÄÖÆ ´ À‘µÃ×zÀEÀE,Ä ç‘Õ >¹€ÊbÀ£¹nÆ ´ Àtº
º¼ÀEµÃ¹błºæ¿ÀoµPÉbµÈ·&Àt½¾½ÔUÐ ;C= 6 /Ú j(azÉÚ ;˜ÑR/Ú j<Sï5ÚvÀtÊÀtº¼ØÆ ´ ¬¾Á‚ÞÂUÕ j½¶Éb¿tÀ¸¹błÆ¿EÉnºæõÆ ´ ɀÆ×(¹b¬¾ÁÆ&Æù
Æ ´ ÀÁ‚Àt·!½Ë¹Š¿tÉnÆì¾¹bÁsÕ
ïßÆ8¬¾µÈÆÃÀoĊ¬¾ÅµtڊÏÂŊÆ8Á‚¹nÆ8Á‚ÀoÉnº¼½ËØ£ÉbµÈƼÀEĊ¬¾Åµ8Ébµ&»ÀtÀt׬ËÁ‚Þ$µÎÀEÊbÀEº¼Éb½(µÃł/Ï  ñÀo¿5Ƽµ&¬¾Á‘Æ ´ ÀµÃÉbÌyÀ
À ‚É¿5Æ8Á‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»RÕ
³ ºæÉnÁzµÃ¿tºÃ¬¾Ï‚¬¾Á‚Þ µÃ×(ÀtÀEĵý¬¾µýÆ ´ À8Ìy¹µÎÆýÆÃÀoĊ¬¾ÅµtÕïÒÁ$Æ ´ À¸¿t¹bÌyׂŊƼÀtºPµÃÀE¿Æì¾¹bÁsÚbï5î ½¾½ÂĊÀoµÃ¿tºÃ¬¾ÏzÀ
É׺ùÞbºæÉnÌZÆ ´ ÉnÆEڊ¬ËÙm·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀtÁkÚM¿t¹bł½¶Ä£ÆæÉn»À ãán·&¹bº¼»¹nô¹bÙk¹błº ´ ÉbÁÂõEUÕ &ɵά¶¿tÉb½Ë½¾ØRAÛ ¹vµñÆ
¹nÙmÆ ´ À°·&¹bº¼»£¬ËÁÆ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»‘µÃØMµÎÆÃÀEÌ,¬¾µÏzÉbµÃÀEĹbÁ¢|ø Û 
iø5[Õ &ŊƸµÎ×(ÀtÀoõ¸Énº¼À°Én½¶µÎ¹¦Æ ´ À
Ìy¹µÎÆmÁ‚¹ÁŠÐßÞbºæÉn× ´ ¬¶¿tÉb½nÀt½¾ÀtÌyÀEÁÆD¹nÙŠÆ ´ ÀµÎ؊µÎÆÃÀt¯Ì hmïßÙ·ÈWÀ  ñŵÎÆׂº¼¹bÞº¼ÉbÌ ¬¾Á¦É˜Þb¹M¹ŠÄyþ % ÛYÛ(ù Mú
µÃØMµÎÆÃÀEÌ-Úm· ´ ¬¶¿ ´ º¼5À 4vł¬¾ºÃÀoµµÎ¹ÌyÀ£ÞbºæÉn× ´ ¬¶¿yÌ£ÉnÁ‚¬¾×‚Å‚½¶É€Æ¼¬Ë¹ÁsÚςŊƦÁ¹nƦÉ-· ´ ¹½ËmÀ €ü:ÚÆ ´ ÀEÁ
·&À$¿t¹bł½¶Ä>ÀEÁƼÀtº°Æ ´ À£µÎ×(ÀtÀoõوºÃ¹Ì ×ÂÉnÁ‚ÐßµÃł/Ï  î µt7Ú 4vł¬¶¿æ»M½ËØڏÏzÀo¿tÉbŵÎÀ$·&Àbî ºÃÀ¦ÆñØMׂ¬ËÁÂÞÂÚsÉnÁzÄ
Æ ´ ÀtÁ·&ÀÁ‚ÀtÊÀtº8ÀtÊÀtº ´ ÉiÊbÀ Æù£Æ¼º¼ÉbÁµ¼¿º¼¬ËÏ(ÀÉnÞÉb¬ËÁkÕËÕ¾ÕÈãánׂº¼¬ËÁvÆ8¹bÅ‚Æ¸Æ ´ ÀÌ£Éb×µ˜ÉbÁÂÄ-µÎ×(ÀtÀoÄ
½¾¬¾µÎƼµEÚ ´ ¹½ËÀ˜×‚Å‚Á¿ ´ î ÀtÌ-ÚvÉnÁÂÄyׂłÆÆ ´ ÀEÌZ¬¾ÁvÆùÆ ´ À¸Á‚¹bÆÃÀEÏz¹M¹b»ŠµEÕËÕ¾3Õ ÈłÆPï5î ½¾½‚ÆæÉn½¾»¦ÉbÏz¹ŊÆÆ ´ ¬¾µ
ׂº¼¹bÞº¼ÉbÌÌy¹ºÃÀ°¬¾ÁÆ ´ À¿¹ÌyׂŊÆÃÀEº¼µ8µÃÀE¿Æì¾¹bÁsÕ¾ÌÕ h
å ´ ÀtÁ¦Øb¹Å×zÀEºÎو¹ºÃÌ Æ ´ ¬¾µ×ÂÉnÆÎÆÃÀEºÃÁkÚo¹bق½Ë¬¶µÎÆÃÀtÁ¬ËÁ‚ÞÆù ɸµÃł/Ï  ñÀE¿ÆEÚnÉbÁÂÄ°Æ ´ ÀtÁ¦µÃÀt×(ÀtºæɀƼ¬ËÁÂÞ
¹błÆÈÆ ´ À¿¹bÁzµñƼÀt½¾½¾ÉnÆì¾¹bÁµEÚMØb¹bÅ BÂÁÂÄØb¹bź¼µÃÀt½ËÙsوº¼5À 4vłÀtÁvƼ½ËØ£·8¬ËÆ ´ · ´ ɀÆïÈ¿EÉn½¾½ðñÆì¾Þ ´ ÆæóÉnÁzÄ
ón½¾¹M¹µÃÀEó¦µÎł¬Ï  ñÀE¿5ÆæµtÕ
³´ ɀƸ¬¶µEÚMÆ ´ À¹Á‚ÀEµ&ׂł½¾½¾ÀEÄõ¹bŊƘÉbºÃÀõðñƼ¬ËÞ ´ Ƽó€ÐDÆ ´ É€Æ ´ ÉiÊÀ ÉyµÃ×zÀo¿¬ Bz¿و¹Š¿ŵE[Õ &ŊÆ8Æ ´ À
µÃ¹błºæ¿ÀyµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ÆÎÐ8Æ ´ ɀÆEî µµÎÆ쾽˽ðý˹M¹µÃÀEóÂÕïßƵÃÀtº¼ÊbÀoµÉµÉµÃ¹bºÃƹnÙ¦ð¼ÉnÁMØvÆ ´ ¬¾Á‚ÞÆ ´ ÉnÆEî µ°Á‚¹nÆ
¹bÁÂÀ‘¹nÙ8Æ ´ ¹µÃÀÆ ´ ¬¾Á‚ÞµEÕ ó ³´ Àõ½Ë¹M¹vµÎÀ‘µÃ¹bź¼¿tÀ¿tÉbÁ µÃÀtº¼ÊbÀ‘ɵ¦É¢µÎ¹łº¼¿tÀbNÚ )YtIü %tDú %€ù zÚςŊÆ
ɀÆÃÆÃÀEÁƼ¬Ë¹Á£ÄŠ¬¾µÎÆú¼¬¾Ï‚ÅŠÆÃÀoµý¹błÆÆù°Æ ´ À8Æì¾Þ ´ ƼÀtºPµÃł/Ï  ñÀo¿5ƼµE[Õ SÊbÀtºDƼ¬ËÌyÀÚbÆ ´ ÀÆì¾Þ ´ ÆÃÀEºPµÃł/Ï  ñÀE¿Ƽµ
ƼÉb»bÀ°¹bÁ-É$½Ë¬ËوÀ¹nÙÆ ´ Àt¬¾º8¹€·8ÁsڂÉnÁÂÄõ¹Š¿t¿EÉbµÃ¬Ë¹ÁÂÉn½¾½¾ØyµÃ×ÂÉi·8Áõ¹nô ÀEÊbÀEÁÌy¹bº¼ÀµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿ƼµEÕ
ï ´ ÉbÄ-ÑM¹Š¿¬¾ÀÆñØbڊ· ´ ¬¾¿ ´õ´ ÉbÄõÉy¿ ´ ¬¾½¾ÄÁÂÉnÌyÀoÄDó ¢ ½Ë¹ÏÂÉn½RïÒÁŠÙˆ¹ºẠ̃ɀƼ¬Ë¹Áõ͘º¼¿ ´ ¬ÔƼÀE¿5Ƽłº¼ÀÂðtÚ
· ´ ¬¶¿ ´-´ ÉbÄ-¿ ´ ¬¾½¾Ä‚ºÃÀEÁÁÂÉbÌyÀEÄ-ób͘ÁÂÉnºæ¿ ´ ¹nÐñъ¿t¬ËÀEÁ¿Àoó‘öpÉbÏz¹ÅŠÆ¸Æ ´ ÀÌy¹nÆì¾¹bÁ-¹bÙmƼº¼ÉĊ¬ÔƼ¬Ë¹ÁÂÉn½
µÎÆÃÅÂĊØوºÃ¹ÌZ¿t¹bº¼×(ÜiÞ¹€Ê‚Ü€Ìy¬Ë½ˆÜiłÁ¬ËÊÀtºæµÎ¬ËÆñؘƼ¹°Æ ´ À˜×‚Å‚Ï‚½¾¬¾<¿ BzÀt½¶ÄÂ÷ýÉnÁzÄ¢ð jłÏ½ˬ¶¿ 6 ¬ËÀE½¾Ä ³ ÀE¿ ´ Ð
Á‚¹½Ë¹Þb؊ó ö@ÉnÏ(¹bŊÆ BÂÀE½¾Ä‚µ$Æ ´ ɀƑ¿EÉnÁ ´ Àt½¾×¤×zÀE¹bׂ½¾À-ÏzÀEÁ‚À B‚Æ‘ÉbÁÂÄ ¹bº¼ÞÉnÁ¬ËòEÀ’Æ ´ ÀtÌ£µÎÀE½ËÊÀEµEÕ ÷
j 6D³ Æ ´ ÀEÁÖĊºæÉnÌ£ÉnÆ춿½¾Ø>ºÃÀoµ ´ Én×(ÀEÄÆ ´ À ¢/Ñ ¦SÇÕkъ¹ÂÚsÆ ´ ÀEµÃÀ$Æ ´ ¬¾Á‚Þvµ ƼÉn»Ày¹bÁֽˬ¾ÊbÀoµ¹bÙ
Æ ´ Àt¬¾º8¹€·8ÁsڊÌy¬Ëº¼ºÃ¹ºÃ¬¾Á‚Þ$· ´ ɀƸ¹Š¿E¿łºæµ&¬ËÁ-Øb¹łºÌy¬ËÁÂÄsÕ
ÑM¹bÌyÀtÆì¾Ì$ÀoµtÚ ´ ¹€·ÈÀEÊbÀEºEڏÉ-µÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Æ°º¼ÀEÉ¿ ´ ÀEµ ÉnÁ ðñوŽ˽¾Á‚ÀEµ¼µ¼ó‚*Õ ¹ÅÖوÀtÀt½ýÞ¹M¹MÄ¢ÉnÏ(¹bŊÆ
· ´ ÉnƬ¾µׂºÃÀoµÎÀEÁvÆEPÕ ¹bŧĊ¹Á‚¹bÆ·ÉnÁvÆÆù>½¾¹µÃÀ£¬ËÆEÕ-ïßƬ¶µº¼ÀEÉbµÃ¹bÁzÉnς½¾Ø ¿¹Ìyׂ½ËÀtÆÃÀÕ ¹Å
Ì£ÉiØ ´ ÉiÊÀ8¬ËÌyׂº¼¹€ÊbÀEÌ$ÀEÁvƼµD¹bº¿ ´ ÉnÁ‚ÞÀEµD¬¾Á£Ì$¬¾ÁÂďÚvςŊÆÈØb¹bÅy·ÉnÁvÆDÆù׺ÃÀoµÎÀEºÃÊÀÈ· ´ ÉnÆPØb¹Å
´ ÉiÊÀÌ£ÉbĂÀbÕ
Í&Æ8Æ ´ ÉnƸ×z¹¬ËÁvÆoڂïÈÏ(Àt½¾¬¾ÀtÊbÀÚMÆ ´ ÀÉbׂׂº¼¹bׂº¼¬¶É€ÆÃÀÆ ´ ¬ËÁ‚ÞyƼ¹£ÄŠ¹y¬¾µEÛ ³ ¹yåֺìËÆÃÀÉ &¹M¹b» h
ïÌ$ÀoÉnÁsÚzÆ ´ ɀÆEî µ¸· ´ ɀƘï5î Ì Ä‚¹b¬¾Á‚Þ£ºÃ¬¾Þ ´ ƘÁ¹€·<Õ Ø¤ðÃ䘹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµÃó£µÃÀE¿Æì¾¹bÁ-ºÃÀoÉb¿ ´ ÀoÄ
É>¿tÀtºÃƼÉn¬¾Á²ðñوŽ˽¾Á‚ÀEµ¼µ¼ó‚mÕ SÏMÊv¬¾¹bÅzµÎ½¾ØbÚÌØÖÁ‚¹nƼÀEµ·ÈÀEºÃÀ’Á¹nÆ×(ÀtºÃوÀE¿ÆEÚýςŊÆÖðά¾ÁvÆÃÀtÁvƼ¬Ë¹ÁÂÉn½¶ó
Æ ´ ¬ËÁ‚»M¬¾Á‚Þ¢öpº¼ÉnÆ ´ ÀEº˜Æ ´ ÉnÁÖón¬¾Á¿¬¶ÄŠÀEÁÆæÉn½¶ó÷8¿EÉnmÁ B½˽¹błưµÃ¹bÌyÀ¹bÙýÆ ´ À¦Æ ´ ¬ËÁ‚Þvµ˜ï˜Àt¬ËÆ ´ ÀEº˜ÙˆÀE½ÔÆ
·ÉbµÌy¬¶µÃµÃ¬¾Á‚ÞÂÚv¹bºÈÆùM¹¹ÏvÊM¬¾¹bŵÆù¦Ì$ÀÆù ´ ÉiÊbÀ˜Á‚¹nƼÀEÄ>öpςŊÆ&Æ ´ ÉnÆɦµñƼº¼ÉbÁ‚ÞbÀEºÌy¬ËÞ ´ Æ&Á‚¹nÆ
»MÁ‚¹€·!ÉbÏz¹ŊÆæ÷Õ
Í8ÙÿƼÀtº¸Ø¹bÅ ´ ÉiÊbÀ°·8º¼¬ÔÆÃÆÃÀtÁ-ÉyÏ(¹v¹»RڊØb¹bÅ ´ ÉiÊÀ ÉyµÃ¹b½¾¬¾ÄÏÂÉbµÃÀ و¹bºوłºÃÆ ´ Àtº¸×‚º¼¹bÞºÃÀoµÃµEÕ
Q3ÿ!H3Ô&Jxí41ԂîH3J#ª Ò O«c¬Ô!QHU>JLQ3ÿCF H3ÔEQHEOAJCÔ ää
ïýÆ ´ ¬ËÁ‚»£ÀEÊbÀEºÃعbÁ‚À˜µ ´ ¹ł½¾Ä‘ÄŠ¹Æ ´ ¬¶µÈ¬¶µPÆ ´ ÀEØ ´ ÉiÊbÀ ÉµÃłÏ/ ñÀE¿ÆÈÆ ´ ɀƬ¶µPÁ‚¹bÆ&º¼ÀEµÃÀEÉbº¼¿ ´ ÀEÄ
ØbÀtÆEÕ £ ÀE½Ë½:ÚŠÆ ´ Àtº¼ÀÉnº¼ÀÀEÊbÀEÁ-µÃ¹bÌyÀ< ñŵÎÆìBz¿tÉnÆì¾¹bÁµ¬ËÙýµÎ¹Ì$ÀtÆ ´ ¬¾Á‚Þ-ù¶øºÃÀoµÎÀoÉnºæ¿ ´ ÀEđØbÀtÆEÕ
¹bÅ-Ì£ÉiؑµÃÀtÀ· ´ ÀEºÃÀ Æ ´ ¬¾µ8½¾ÀEÉõEÛï5î Ì Æ¼Én½¾»M¬ËÁÂÞyÉbÏz¹ŊÆ8Á‚¹nÆU ñÅzµñÆ¸Æ ´ À¬¾ÁƼÀtÞº¼ÉnÆì¾¹bÁ‘¹bÙ
Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ææµ·8¬ËÆ ´ ¬¾Áè)Y/õÌy¬ËÁzďÚDςŊƯ tü|(  ŵ¦Ébµ·&Àt½¾½:Õõï5î ÌƼÉb½Ë»M¬¾Á‚Þ>ÉnÏ(¹bŊÆ$µÎ¹Š¿¬¶Én½
¹bº¼ÞÉbÁ‚¬¾òt¬¾Á‚ÞÂ3Õ ;8¬¾Þ ´ Æ :
SÁ‚À8¹nÙ(Æ ´ À8¬ËÁvÆÃÀEºÃÀoµñƼ¬ËÁÂÞÆ ´ ¬¾Á‚ÞµÉbÏz¹ŊÆýÆ ´ À8Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»µÃØMµÎÆÃÀEÌ ¬¶µÆ ´ ÉnÆEÚvłÁ‚½¾¬Ë»ÀÌ$¹vµñÆ
¹nÆ ´ ÀtºÈÀtÁÂĂÀEÉiÊbÀEº¼µEÚ )Y$
on Uü " %')
%>Û±/…Ûiø ý äÉn×(¹b½¾Àt¹bÁ £ ¬Ë½¾½µÃÉb¬¾Ä$Æ ´ ɀÆ&Ì£É  ñ¹bº
ÀôR¹bºÃƼµ º¼5À 4vł¬¾ºÃÀ$Yó ?À BÂÁ¬ÔƼÀtÁ‚ÀoµÃµ°¹b&Ù jłº¼×(¹µÃÀEó‚*Õ &ŊÆ· ´ ÉnÆ¿tÉnÁ¢·ÈÀyµ¼Éi/Ø :=å¢Ày½¾¬ËÊÀ¦¬¾Á¢É
łÁ‚¬¾ÊbÀEº¼µÃÀ£·8¬ËÆ ´ ¹ŊƦ¿½¾ÀEÉbºׂłº¼×(¹µÃÀb9Õ &ŊÆÌ£ÉiØMÏzÀÚmςźì¾ÀEÄB·8¬ËÆ ´ ¬¾Á§¹łº¼µÃÀt½¾ÊbÀoµtÚm¬¾µ¦µÎ¹ÌyÀ
Ìy¹nƼ¬Ë¹ÁsÚÂÆ ´ É€Æ ¬¾µ˜×‚ŵ ´ ¬¾Á‚ޑŵEÕ¸ï¸ÄŠ¹Ásî Ƙ»MÁ‚¹€·K¬ÔÙýÆ ´ ¬¾µ¬¶µ‘ðÃׂłº¼×z¹vµÎÀoóy¬ËÁÆ ´ À¦µ¼ÉnÌyÀ·ÉiØbÚ
ςŊƬËÆوÀEÀt½¶µ°ÆùÌyÀ£½¾¬Ë»ÀyÆ ´ ÀEºÃÀ£¬¶µµÃ¹bÌyÀy»v¬¾ÁÂÄB¹bÙ&Ìy¹nƼ¬Ë¹ÁsÚmÉbÁÂÄ¢Æ ´ ÉnƬÔƦ¬¾µ À Š×‚ºÃÀoµÃµÃ¬¾Á‚Þ
¬ËƼµÃÀt½ËÙñÕï˜ÉnÞºÃÀEÀÆ ´ É€Æ°Æ ´ ¬¶µ ¬¾µ ÌyÀÆæÉn× ´ ؊µÃ¬¾¿EÉn½:Ú(ÏÂŊÆï˜ÉnÌ ¹Á‚½ËØ>ĂÀEµ¼¿º¼¬Ëς¬¾Á‚Þ· ´ É€Æ°ï ´ ÉiÊÀ
¹bÏzµÎÀEºÃÊÀEďÕmå ´ ÀtÁïPµñÆæÉnºÃÆÈ»ÀtÀt׬ËÁ‚Þ¦Á‚¹nƼÀEµEÚïPÁ‚ÀtÀoÄ£Á‚¹$ׂłº¼×z¹vµÎÀWÕ ¹őÁ‚ÀEÀEÄ£Á‚¹$ׂłº¼×(¹µÃÀ
ÆùBÉnÁzÉn½¾ØvòEÀ‘Æ ´ ÀõÆúæ[É ’¿¬ËÁ¤Øb¹łº ´ ÀEÉÄMÐ°Æ ´ ÀõÆúæ[É ’¿¹nÙ°Én½¾½ÈÆ ´ ÀEµÃÀõÆ ´ ¹Å‚Þ ´ Æ浦òE¹M¹bÌy¬ËÁÂÞ
ÉnÏ(¹błÆEÝÕ ÈłÆ$عbŧµÎƼÉnºÃÆ$ÉbÁÂÉn½¾ØMòt¬¾Á‚ÞÆ ´ ÀtÌ-ÚPÉbÁÂÄ Øb¹Å µÎƼÉnºÃÆ$ĂÀÆÃÀo¿5Ƽ¬ËÁ‚Þ¢×ÂɀÆÃÆÃÀEºÃÁµEÚÉnÁzÄ
µÃÀtÀt¬¾Á‚Þ¢· ´ ɀÆoî µ ´ Ébׂ×zÀEÁ‚¬¾Á‚ÞÂէ͘ÁÂħ¬ËÆEî µyÉnÌ£ÉnòE¬ËÁ‚Þz-Õ jDÀtº ´ Én×µØb¹Å
YÖµÃÀtÀ-ɢĊ¬¾º¼ÀE¿5Ƽ¬Ë¹Á
Æ ´ Àtº¼ÀbÕ
¹bÅÖÁ‚ÀtÊÀtº ´ ÉÄ É-µÎÀEÁµÃÀ¦¹bÙ¦ðÎ×ÂłºÃ×(¹µÃÀEó‘ÏzÀtو¹bº¼ÀbÚsÏÂŊÆØb¹bg Å
Y-µÃÀtÀ¦Æ ´ ÉnÆ°Æ ´ ÀEºÃÀy¬¶µ É
Ċ¬¾ºÃÀo¿5Ƽ¬Ë¹Á‘¬¾Áµά¶ÄŠÀ°¹nÙØb¹łº¼µÃÀt½ËÙñڊÉnÁÂÄØb¹ÅµÃÀtÀ ¬ÔƸÊM¬¶µÎÅzÉn½¾½ËØÚvÌ£Ébׂ×zÀođ¹ŊÆ8¬ËÁوº¼¹bÁvÆ8¹nÙmعbÅsÕ
͸ÁMØvÆ ´ ¬ËÁ‚Þ¦Øb¹ÅyÆ ´ ¬¾Á‚»’ÉnÏ(¹błÆÎÐDÌyÉb×µȹbŊÆ&¬ËÁ‘ÙˆºÃ¹ÁÆȹnÙkعbÅsÕïßÙkØb¹Å ´ ÉiÊbÀÉnÁ’Å‚Áz¿¹bÁzµÎ¬¾¹bŵ
łº¼ÞbÀÚs¬ÔÆ·8¬¾½Ë½ÈÉnׂ×(ÀEÉbºEÚs¬¾ÁBØb¹łº°Á‚¹nƼÀtÏ(¹v¹»ŠµtÕ£Ós¹€·1وºÃ À 4ÅÂÀtÁ¿tØ>×ÂɀÆÃÆÃÀEºÃÁµ°ÞÀÆ¿EÉn׊ƼłºÃÀoÄ
ÉnÁzđ̣Én×Â×zÀoďÕýå ´ ɀƼÀtÊÀtº8¬¶µ8¬ËÁzµÎ¬¶ÄŠÀ°¹nÙDØb¹ÅsÕ
jDÀtº ´ Én×zµÈï5î ÌÞ¹b¬¾Á‚Þ¦¹bô>Æ ´ À°Ä‚ÀtÀt×-ÀEÁÂÄ ´ Àtº¼ÀbڂÉnÁzđ×(Àtº ´ Én×zµï5î Ì  ñŵñƸµÃÀtÀE¬ËÁ‚Þ£µÃ¹bÌyÀÐ
Æ ´ ¬ËÁ‚Þ¬ËÁ’̦؊µÎÀE½ÔÙñÚMÉnÁÂÄy¹€ÊÀtº¼½ËØÞbÀtÁÂÀtºæÉn½¾¬ËòE¬ËÁ‚Þ¬ËÆƼ¹Én½¾½Â×(Àt¹ׂ½ËÀÕý丹bÁÂÀÆ ´ Àt½¾ÀEµ¼µtÚvïD·È¹ł½¾Ä‚Ásî Æ
وÀtÀE½‚º¼¬ËÞ ´ Æý¬ËÙ(ïĊ¬¶ÄŠÁsî ÆP·8ºÃ¬ËÆÃÀ8ÉbÏz¹ŊÆ· ´ ɀÆýïDµÃÉi·WÕ ¹bÅyÁ‚ÀEÀEÄ$Á‚¹nÆýÏ(Àt½¾¬ËÀEÊbÀ8ÌyÀbÚÁ‚¹bºÉbÞbº¼ÀtÀÚ
Á‚¹º¸µÎÀEÀÆ ´ Àµ¼ÉnÌyÀ Æ ´ ¬¾Á‚Þ£Øb¹łºæµÎÀE½ÔÙk¬¾Á-¹bºæĊÀtº&Ƽ¹£×‚º¼É¿5Ƽ¬¾¿tÀ˜Æ ´ ÀÁ‚¹nƼÀtÏ(¹M¹b»‘µÃ؊µñƼÀtÌ-Õ
&ŊƸ½ËÀtƸÌyÀ»vÁ¹€· ¬ËÙعbÅ ´ ÉiÊbÀ°ÉnÁMØ£Æ ´ ¹bÅ‚Þ ´ Ƽµ¹bÁÆ ´ ÀÌyÉnÆÎƼÀtºoÕ
ï ´ ÉiÊbÀ£Ï¬ËÞÖĊºÃÀoÉnÌ£µ°Ùˆ¹ºÆ ´ ÀEµÃÀ’¬¶ÄŠÀEɵtÚDςŊÆ$ïÉn½¶µÎ¹ ´ ÉiÊbÀ‘ÄŠ ¬ ’¿ł½ËÆñØ µÎÀEÀt¬¾Á‚ÞÆ ´ ¬¾µ$Ébµ
ÉnÁMØvÆ ´ ¬ËÁ‚ÞyÌy¹bº¼ÀÆ ´ ÉbÁ-ÉbÁ¬¾ÁvÆÃÀE½Ë½¾ÀE¿ÆÃÅÂÉb½sÁ‚¹€ÊbÀE½ÔÆñØ£¬ËÆÃÀEÌ º¼¬ËÞ ´ ÆÁ¹€·Õ
丹€·[Û Éb¿æ»yƼ¹£·8ºÃ¬ËÆì¾Á‚ÞyÏ(¹v¹»ŠµtÕ
¹bŠĊ¹Ásî Æ ´ ÉiÊbÀ¦Æù·8º¼¬ÔƼÀ$Ï(¹M¹b»Šµ°¬¾ÁÖ¹º¼Ä‚Àtº°Æùµ ´ ¹€·1Ƽ¹¹nÆ ´ Àtº×(Àt¹ׂ½ËÀ Õ ¹bÅB¿tÉbÁ
 ñŵÎƸ·8ºÃ¬ËÆÃÀ°¬ËÆ8و¹bº8عbłºæµÎÀE½ÔÙñÕ
³´ ɀƸ·ÉiØbÚMعbŒوÀEÀt½s¹»€ÉiؒµÃÉiØM¬¾Á‚ÞÆ ´ ɀÆ8Æ ´ ÀµÎÅÂ/Ï  ñÀE¿Ƹ¬¾µyð¼ÄŠ¹bÁ‚Àoó‚AÕ ¹bŝ¿tÉbÁ×ÂŊÆ8Æ ´ À
Á‚¹bÆÃÀEµ¬¾Á-Énºæ¿ ´ ¬ËÊÀbڊÉnÁzÄ ´ ÉiÊÀ°Á‚¹$وÀEÉnºæµÈÆ ´ ÉnƸØb¹łºÁ‚¹nƼÀEµ·8¬¾½Ë½sÏ(À°¬ËÁz¿¹bÌyׂº¼À ´ ÀtÁµìËϽËÀ Æù
Øb¹ÅõÉyĊÀo¿tÉĊÀ°½¾ÉnÆÃÀtºoÕ
&ŊƸïÈ·&¹bŽ¾ÄׂŊƸ¬ËƸ¹bÁ‚½¾¬¾Á‚Àbڊو¹º8×zÀE¹bׂ½¾À Æù’µÃÀtÀÕ
å¢À ´ ÉiÊbÀ£Á¹>·&ÉiØ¢¹nٸ̣Én×Âׂ¬ËÁÂÞ>¹błºÆ ´ ¹Å‚Þ ´ ƼµÆùÞbÀÆ ´ ÀtºoÚDØbÀtÆEÚ¹bÁ‚½¾¬ËÁÂÀbÕ>åÖÀ ´ ÉiÊÀ
Þb¹M¹Þb½¾Àý¬ËÁÂĂÀ Š¬ËÁÂÞÂÚi·ÈÀ ´ ÉiÊb(À ?E¦SL©ÚoςŊÆmÆ ´ ÀoµÎÀ&Énº¼ÀýÁ‚¹n3Æ 4vł¬ÔƼÀÆ ´ Àȵ¼ÉnÌyÀýÆ ´ ¬ËÁÂÞÉbµPþ % Ûzø5Ú
Æ ´ ÀtاÉnº¼À ³ SÇ&µ$ÉbÁÂħ¬¾ÁÂĊ À ŠÀEµEÚýÆ ´ ÀEØ ´ ÉiÊÀ‘Þbº¼ÀEÉnÆ$½¾¬¾Ì$¬ËƼÉnÆì¾¹bÁµ$¬¾Á Ì£Éb»v¬¾Á‚Þ ø5|ü i#t|ü /
¿½¾ÀEÉbºEÕDåÖÀ°Æ¼Éb½Ë»ÀEÄõÉnÏ(¹bŊÆÆ ´ ¬¾µ¸Éb½Ëº¼ÀEÉĊØbÕ
å¢ÀyÉn½¶µÃ¹ ´ ÉiÊbÀÆ ´ ÀÖ"ð ;8ÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀEµ¼óyׂºÃ¹ς½¾ÀtÌ ÆùÉĂĊº¼ÀEµ¼µ¸¹Á ɒµÃ¹M¿t¬¾Éb½k½¾ÀtÊÀt½ËÐPÆ ´ É€Æ É
µÃ¬ËÁ‚Þy½¾ÀºÃÀtوÀtº¼ÀtÁ¿tÀ¿¹€ÊbÀEº¼µ&Ì£ÉnÁMØvÐßÌyÉbÁMØÐßÌ£ÉnÁMØ$Æùׂ¬¾¿EµtÕ ³´ ɀÆEî µ8· ´ ؑ·&ÀµÎ¹ÌyÀÆì¾ÌyÀEµEڂ¬¾Á
Æ ´ &À ;C= 6³ SÇ&µEÚtÆ ´ ɀÆ·ÈÀPÌyÉiØ ×‚¬¶¿æ»¹ŊÆɘµÎ¬¾Á‚Þb½¾ÀP¿ ´ Éb׊ÆÃÀEºs¹nÙÂɸÏz¹M¹b»°ÉbµmÉ8º¼ÀوÀtº¼ÀtÁz¿ÀbÚo¹bº
Ċ¬¶µñƼºÃ¬¾Ï‚ŊƼÀÉ£µÎ¬¾Á‚Þ½ËÀ°Ï(¹v¹»Rî µ¸¿t¹bÁvÆÃÀEÁvƼµ¹€ÊbÀEº¸µÎÀEÊbÀEº¼Éb½RµÃł/Ï  ñÀo¿5ÆæCµ ;C= 6 ³ SÇ&µtÕPъ¬ËÌy¬¾½¾ÉbºÃ½¾ØbÚ
×(¹µÎÆì¾Á‚Þ‘¹łº˜Ï(¹M¹