Sie sind auf Seite 1von 56

. .

1 8 6 9


, , . K., .

1959


175 Barons Ave. N.
Hamilton, Ont., Canada.


I
,
XIX .
: 1814, 1848, 1869, 1882. je , . je ;
.

( je
),
:
, , , ? : ,

( ,
); : , ,
, -.
1869. je
, , 90 . , 90 . , ja
,

, .
?
, je , . ,
,
, , . ,
, , .
- ,
. je ,
. Ja . je je
.
II

1869 ,
. ,
.
je ;

.
.
je ( 26)
, . ,
je .
. , .
, , ,
(27).
ja je . ,
, ,
. je :
, , ,
, je 1882
.

.

,
,
.

. .
.
.
' , ,
. ,
, 6 . je , je .
Ja ,
, je
. je : je . , . je
, .
, ., , , , .
, , , ,
. je , %.
je .
.
III
Ja
, , -

>
.

(32). je :
, , je 25
. , *
ja, .
, , , . , je . , ,
je
.............
. . . ja . je . '
, . , je , je
. je , , je > , ( XIX ).
XIX , , . . . .
.
, 1954 je
(33), je
, ...
1957 (34). , .
IV
je
: je , , ,
, . Ja ,

.
,
. Ja
.
,
je
.
, . ,
. Ja


( ). , - ja
,
.
( ).
,
, .
,
. Ja , , ( .).
( , ). , ( ,
, ).
Ja
. , ,
. ;
je .
, .
.
Ja
, . je ,
: , , , , () .

, . ,
. ,
, .
, , 1959.

. .

I. JE ?
I.
1869 je:
. ,
, .
, je 1814,

55 .
.
, 1868 je
. . ,
, , ,
je
(1). je :
, , , .
:
:

. je . .

, je
.

.
je . je
, je , , . . : je . , ,
, je ,
. . . . . ( ). ,
,
. , je , ,
, . -


, je

.*) je
1420,
,

. . ( ).
je 1797 ,

. '
. 4 :
.
je .
je ,
, . je
. ,
.
To je 1869: , .
, .
, , , je 1930, (2, . 60):
. . . , , , . . . . i'ocno , ,
. , . je , ,
, . , , , ,
je -,
, . je ^
.
1869 , , je
, ,
. , ,
,
,
. . .
( ), , je
* ) . (37) : je 10 .

" 10 1869: , , , * . 1814 . . (1). ,


je
, , je , , . je
,
.
.
.
je .
II 1882 je

(11),
. 4 : 1420
, , . . . . Mei?y je
.
. . .
.
. je
, je . . .
19 1814 je . . . .

,
1913 (15). je
,
. je (. 191217). .:
,
.
, .
? 1869 ,

,
. . 1814 , . . . 1868 je
, je, ,
.
, .
( je ). . je
, , ,

, je ...............
.
( ) ,
,
. je

. . .
,
. .
je .
,
, .

je .
je (, 3 .
12). . :
. . . , ,
. , , .
, ! ,
, , .
.
, ,
.
..........
, , ;
, je .
,
, .

II.
, , .
- ,
. , ,
je .
je 1869
(3) ,
, je ,
.
, ,
. . 33,
,
je 30
10

, - >. ( ,

.
)
(1 . 89) . :
je -
. je
. .
- , ,

. je . , , .
, ,
. ( ). : . , , , .
.*)
. , ,
, je 1917 (30) 1869:

* ) , ,
> ,
. je , ( ),
( ), 1949
80 (3 8 ). je , , , na je :
. . . . . . , , .
je . ,
, je , je
, . ,

............. . . .
( ,
).
, ,
, >.
. , , .

- , je

.
je .
, , je
. je, , - .
je , ,
. je
.
(14, . 107): , .
III.
je
. , je
.

31 1869 (, 1 . 79, ). je
, , je ,
je : , . je . . . ,
, , je
, ,
,
. je .
.
( ), je .
. je (3, . 6):
, je
. ,
.

. ?
I.
1869 ,
. je
(1, . 89): , .
.

. , ,
: , . , ,
..
, , . (
, ). :
, , , .
(38, . 3):

. je je , , ,
. Ja . ;
. , je , .
; .
4
(10 1873)
je : ? !
? je . (4, II .,
. 244).
,
,
.
, . ,
je , , .

. ? je
, , .
; ,
. .
, , .
je
,
je .
je .

.
je . je
. ( ): je , , , , ,
, .
je


.
.
je .
je
. je . (5, . 30302), :
1) he
; 2)
. .. . ; 3)
.. je .
( ,
), , je
: 1) je
; 2)
;
3) , ,
.
je , je
,

(, 1, . 87).*)
je ,
je
. To je

je . je (1, . 121).
, ,
je . je ,
je (, 1, . 122).
1869, je
. To je 1866 1871,
*).
je . , .
je .
, , . ,
: Fortis quia solus, : je, je (
). je

, je ,
.
:

. , ;
. , je .
, je ,
,
. je ,
.
, .
* ) je ,
. (3 8 ) je

. ,
je #.
* ) je ,
, ( 1 ), na je

(G 7) . .

je . - ( ), ,
je (1, ,
86): 26
, ,
.
26 22 . je ; je
.
.
, je , , ,
, .
je , je
.
() , .
13, . 68 :
,
, ,
. , .
, . (14)
10 1869, .
je
( . )
je
. (. 99 ).

; ja ,

-.
:
.
- .
(, . 103)
, 10 1869


5 1869.
, je (
) 15
je , 20 je
16

. ^
: je
-, *
, ,
.
(13, 69), 25 . .

, , :
> . je ... je .
:
, . . .
.
je ,
.
- .
, , je 29 1869, je
,
. (, 13, . 75).
, , , je
, .
(
, Jlyja ) je je ,
,
.
je ,
. ,
je
(3, . 49)
.
, ,
.
: ,
, (13, . 76),

( ).
. , . (3, . 27):

, , ,
. ,
: !
, , , 17

je je
, , , .
To je .
> :
: .
je : , , , je
,,
. ,
je .
III.

, .
,
, , je

. je
.
.
- je 1869
(10).
, na je
, (
je ,
je ).
je
, je
().
30
40 , , , , ,
.
. je, ,
, . , ,
, , .
je .
:
, ,
, je . .
. je , , ,
, .
, je 400 . ,

, ,

.
,
," . .
,
, je
. . . ; , ,
...."
je
(3), . 8:
, , .
je - . ,

, .
,
. , .
je , . . . .
,
. . . je 1200 . . . je 15
. . . . .

(1832 1892) (9), 1878, . 350:
, , , ,
: je , , , je , , , , , , . ,
,
. . . .

je , 1882 -

. . .
, (11).
:
ffi) , je (
) . ,
, :
Ctp 195: a , 1869
, , & , je . , , , .
( , , je
( )
. . . . .
. 196: ^ , ,
,

. je ,
, XVI je, , . , je
, 1678,
, .
, ( )
, * , , . je , ,
! , . je . . . . je
1100 , ,
17 , . .
,
( ) je
44 ()
18 1869 . ie .
15 1870, , ,
.

,

. ,
.
(?).
. , je .
(12), 34
:
,
, je ,
,
. .
- 1869-70 1882-83
. je

,
, je
, 1
. je
1881 ,
. . . .

III. AKT

je , . , . , je ,
, (2):
1869
je . . . .

. .
, ,
,
. , . , (
!) .
; ,
, je , , : . . .
je , je ; . ..
, ,
^ . ,
,

...........
je

,
, , .
, ,

, , 11 1870,
. .*).
*) je , ,
: . 90
, ~
. (37)
, . , je

je , ,
;
,
,
.

, , je . je ,
.


. , .
je ,

, je
( 2406 2437).
, ( , 1952), . , .
.

( ), , ,
.
je ,
. ,
. , ,
. "
***
, je . , (
). je , , ,
.
, , . ,
-1 ,
, je , .
II je , na je .
. ? J a ,
. je ,
, , ,
. ( v ).

23

je .
(38)
. :
. , je . ( ).
,
.
,
,
, #> ,
........... , ,
. :
je , je ; je je
je .
, je .
je ,
- .

IV .
Ha
. .
,
. je , he
. , , , ,
.
I
(13, . 69):

7 1869 ( ).
13 .
( , , , ).
, ,
.
. 74 ( ):
. je
, -
^ . . . . . , .
, ,
,
, .
(3, . 14)
je . . 23: , , je ,

14 |
, ,
6 ,
. je
je . . . , je
,
, .
.
, - . , .
, 3-400 . 25


. . . . .
, je
, . . .
, je . .
. . je
.
.
.

, 4
.
, . -,
. . . . . ,

!
je . . 37 : . 7 je
.
, > . ,

.
je , je

. ,
,

. . . .
,
-.
: ,
, , , . je
ripax ,
je .
,
. ,
je .
. ,
? je ,
. ,
. . .
22 , je 10 .

26

je 790 . je
,
. . . .
. 46: ()
,
18- . . . .

je
, . . . .
. 17
500 230 . . .
II
(
je , je ).
1875 . (14, .
104) : .
48, 52, 22 44 27. ,
, (), (), . 16
10 ,
. () 20 700
, .
(
. . . .)
. 110: ,
( je ,
), je , , je
7 - . . . .
. 30
() .
.
.
. ,
.
je . ,
, je , - (. ). je
, - . je
27

.
je
. je
.
je, , . Ja . 1878.

. je , , (
). (8)
- , (9) . ,
- , je , , . Ja .
: 1869, - , je
, , , . je , . ,
. je ;
; .

( : , ): , .
,
( ), ,
,
. () je ,
, ;

. 11 73 ,

15 .
,
. ( ,
je , ).
je . .
III

je .
. je .
,
28

. je . .
je
, , * . , , je
(36), )
. , ,
, je . , ,
. , .
, (
)
(35):
,
, . je , 1868, , , je . 1881 , , , , -
.
, , (36): 1869/1870. . je . . je - , ;
je 6 .
. 7
; . je . - (. )
. 19 20 ; . .. (
, JIMK). 25 26
je , . .. - ,
,
. 16 12.000 , , , , , . 20
.
. .......... ,
.
VI .

: 25 26
, 20 je
. Ta je , 4 ,
.
- .
je - ,
, je ,
. (. VI).

V. .
, , .,
.
. , , ,
. je
, , ,
, . 1869 je
, je
. ,
^
.
je . je ,
(16) je

.
.
I.
, je (3, . 16),
:
( )
.

. 500
,
je
.
,
, .
, . .
. 25 , je .
. : je , je , je
je,
, ,
.
, , je 1200 .
: ! ! ! !, -

. , , ,
. (
je ).
. 40 ,
, je . . :
,
. . ; .
, ,
. ; je
he , .
,
je
.
................
je , je
. je , : , , , , ,
.......... 40 ,
.
,

.
: je , je 5
.
je je : , je .
, : , , , ,
. je 50 ,
. je .
je . je 73 . je
200 .
. 44:
- je
je ,
-
32

. , , . ,

, . .
(3)
je ( je
). . :
je
; je . . . je ,
,
,
.
, ,
, , '
.
,


.
, je
. ,
, .
, , , .
, , je ; je ...........
je , . ,

. je , ,
,
,
. , .
II.
30 1871,
, ,
.
(15, . II, . 40):
,
,
, , je v , 27 .
: , -

, , ,
. je, ,
,

, ?
() je
1913
1869 (15):
je je .
.
. . , je ,
.
. . . .

. To je 7 1869,
. , . 9 je

. .
.
. je
.
je . . ,
. , ...........
je . , , . je
. . . . .
.

( 8 9):
je
; . je .
; ; ,
. , je
. , .

,
, je . ,
, .

VI. .

. To je
. . je ,
je .
.
, .
je ,
48 3:
,
je je , je
, ,
.

,
,
,
, .
( , , .)
je . 12 ,
, , , ,

...............
,
. , 75 , ,
, ,
800 . 30 .
, , .
.
je , ,
je . ja : ja
, je
.

.
. :
.
. je ,
je 3 . . ( je
1870, ). je
, .
je , je . .
,
. . 110
(14) :
30 ()
; je ( ,) . 3 , , ,
,
.
je
. 12 (

). 14 je
; .
.

(13, . 77 .): *)
. je , , .
je :
, ?
, , je :
, : * )
. , . , .
je . ,
. ,
(3 7 ). je
, je , , .
. : , je je
? je
.

. , ,
.
;
, ,
.
: , ! ,
-
, ,
. ja, , ,

, .. , , , , , .
. .
je : !
, , . . . ,
,
,
,
,
,
, .
, ,
, ,
, . ,
, ,
. ;
je , . ,
-
, , : je, I!
je 1
( , 13 ) 1870 , .
: ( )
, je , , .
To je , . je
. .
- , , , -. (36) : 1869 -

-
. ( , J1MK) : , ,
, *
. 1870 .
je
, je - .
;
,
, .
.

VII.

I.
,
, je
30 1870. je, ,
, je , je
(16, . 284).

. :
, je
, . ; ,
, , je
.
, ,
, ,
. je
,
, .
je , ,
. .
. ..
, je
, ...........
,
.
25 :
, je
; , , .
4 1870 20 . je
. je , . : ,,
; ,
, ;
. je .......

.
je .
;
, je
. je , , , .
je, I,
,
, je .

- je je . 35 . je . , ; je
. ( ).
, (17, .
55).
.
:
,
, : je .
je - . je
18 500
. je ( je
, ).
je
, , .
1869 je
. . ( 4 1959).
, ,
je
,
1956 (18
19). To je , , . .
je

. ( je , je
je , , ).
je
. To je

17 1870 ( ). je
, je ,
,
, , . je
, , .
(21).
, je
, je
1871 , , , je
, je ~
1959 (31).

:
, : ! , ,
, ! .,
, je!
!
, , ,
: , , , ,
..........
, , , . .. !
!... .. !
je . je, , : je
, , je
!
III.


,
. ( .
).
- , , , , je
(17, . 54):
1869 je
, . ,
, .
je , je . ,


, je . . , .
. , je .

je 1951 (20, . 97):
je
, je
1869 .
.
.
je 800 ,
20 . , 1870 ( )....
( 1 8 8 2 )................

, ,
.

, je
, (1, .85),
:
, je
je
,
,
.

(1, . 128) :
je , je (, )
. je 1869

.
IV.

,
-. je
je :
. je je
;
. ,
, , je
.

. , (
) (24, . 17):
je (1869)
. ( je je ,), ,
, -
, je
^ . ,
,
je
.
. ,
, je
, ,
- , - , ,
,
, ,
.
. .
, . . ... ,
, ;
,
. .. ,

.
,
.......... (. 44/5).
V.
je


. . .
, , .
Ja . ,
(4), je . .

, (7).
, 1869 (25). je 1958, je 14 1958. , ,
, , .
je, ,
.
1870,

.
.
21 1869 (
, )

. '
, je . ..
6 13
je
. ,
, , --
!
je 8 1869, , . .
, , je ..........
.

( , J1MK)
........... ( , , ).
ja , , , je , -

, ( ) .
, ,

, .

14 1870, je
,
, je
.
, je
,
, je , je .
5 1870
.: ,
, ...........*
, je

1866 1871 (7), je
. . 172 176:
, , 1869,
, , -
...........

1869
1870 .
!

( ) , .
(), 18
, ,
, ( ) ,
. : .
.,
,
, ,

, !
, ( , ) , . je . ,

, .
A. .
( . 1869) je
.
, je (.237).
VI.
.
,

,
.
,
. .
1876 (28). je
, je . . ,
. je .
. 61 , ,
. , je
. je
, je ,
, ,
. je
.
je , je . . :
. je ,
(. ) .
, .
?
. -

, .
, ,
.
.
, :
je, , . ,
, je .
. je , (
29, III, . 248). :
. 1869 ,
je

. , ,

. ,

:
.
- je
, (23)
:
, , , , . .. -
. ,
.
, je .

...........
( .1905)
je
(22), .
294 - (
je , , ,
, JIMK). . 300:
. 1869
. , 1881 , .
() : .
, , , .
.
.
je .

, ,
.
Solitudinem faciunt, pacem
appellant. (Tacitus).

:
je ( ).
. je 1881/2 ,
,
(. )
.
je - , , - je
&.
je
, , je 1917 (30).

.
, , je . 256 :
1868 ,
1869 ,

1912 (40). je .
, !

1 .

, , he ,
I. je I.
je 1814 , ,

, je 1813
.
i je 20
1814, je :
, , . . . .
je . Ja ,

. , ja
, ,
, .
; ,
,
,
, , .
, je , .
(Douchan Lekich, La politique exterieure de Pierre I Petrovitch, p. 256.)

y . je

. ,
.
- , , ,
.
,

.

.
je
, je 1869 . .
, >,
je . 8 2 , To je . . .

PA
1.) . ,
. 1869. , . 237. 1929, . 71 128. ( je ).
2.) , :
. . , 1030 1930. .
. 1930.
3.) 1869. . 1870.
4.) . X. , (1863 1870 ).
HP . . V.
. . 3. ().
5.) , 1814 1894.
6.) Hermann Wendel, Bismarck und Serbien im Jahre 1866- Berlin 1927.
7.) Johann Albrecht von Reiswitz: BelgradBerlin, BerlinBelgrad
1866 1871. Muenchen und Berlin 1936.
8.) Carlo Yriatre, La Dalmazia, Milano 1878.
9.) Charles Yriaitre, Les Bords de 1 Adriatique et le Montenegro.
Paris 187810.) Drei slavische Volksstaemme im oesterreichischen Albanien.
Globus fuer 1869, Jahrg. XVI, S. 223. (Uebertragen aus der Wiener
Zeitung Wanderer).
11.) J. G. A. Suedslavisches Land und Volk- I. Das suedlichste Dalma
tien. Das Ausland fuer das Jahr 1882.
12.) A. Steinitzer, Dalmatien- Monographien zur Erdkunde. Band 42.
1930.

13.) , , 1908.
14.) Lodovico Vulicevic, Partiti lotte di Dalmazia. Triesite 1875.
15.) Arthur Achleitner, Reisen im slavischen Sueden (Dalmatien und
Montenegro), Berlin 1913.
16.) , o .
. I, 1953. . II 1953.

17-) - , . : XX
, . 18. 1938.
18-) . , . 19 1956.
19.) . , . . "
6 1956.
20.) , , . 1951.

51

21.) E. J. , , 1914, .25.


22.) L. Passarge, DalAatien und Montenegro. Reiseund Kulturbilder.
Leipzig sine anno.
23.) Modrich, La Dalmazia. oko 1880.

24.) , . .
.
1911.
25.) . , , 1869 , ,
XVI, 1958. ( ).
26.) , .
, .
27.) , , , . ( je ,
;
).
28.) K. V, Th. . Oesteiteich tmd suedslavische Bewegung, II Aufl-, 1876.
29.) Nouveile Geographie universelle, La terre et les hommes par Elisee
Rech, III tme, Paris 1878.
30.) L. von Suediand, Juznoslovemko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja. Preveo s njemackog Fedor Pucek. Zagreb 1943- Izdanje Matice Hrvatske. (Original: Die suedsiawische Frage imd der Weltkrieg, Wien, 1918.)

31.) , 1870 . 1959 (. 383, . 5),


. 464 .
32.) . . , , , , , . IV, 22.
33.) . - , , , , 19
1954.
34.) . . ,
, , , 28
1957.
35.) Georg von AltenHans von Albert. Handbuch fuer Heer und
Flotte. Enzyklopaedie der Kriegswissenschaften und verwandter Gebiete.
V Bad. Berlin, Leipzig, Wien, Stuttgart, 1913.
36.) Francis SmithGeorg von Alten. Die Kriege von Altertum bis
ZBf Gftgeowart. Handbuch fuer Heer und Flotte, Sonderband IX, S- 677.

37.) , ,
, II . 1923, . 104.
38.) , ( ),
", , . 1949.
39.) . , . , , 1 20 1 1959.
40.) Hugo von Czeschka, Die Aufstaende in Sueddalmatien in der
Jahren 186970 und 188182. Behelf zum Studium der Kriegsgeschichte.
Wien 1912.

52* -

AJ

..............................................................
I. je ..................

.............

3
7

II. .....................................................

13

III. .....................

22

IV. ............................................... ............... .....

25

V. .....................................

31

VI. ...........

36

VII. ..

40

I .......................

50

................................................................

51

.
1.) 030 .
. . (. . ).
C. . . II, 1955.
2.) JE ?
. . .
, 1955 .
3.) , >. III.
. . .
C. . , 1956 .
4.) . . . . 0. , 1957 .
( ).
5.) K. C. , 1957 .
( ).
6.) , . I V .
. . .
C. . , 1958 .
7.) . . . . .
. .
, . I. 1958 .
8.) , >. I.
. . . , 1958 .
9.) 1958 ,
- . . . , 1958 .
10.) .
.
C. . , 1959 .
11.) , >. .
. . . , 1959 .

.
. . (. . ).
C. . 0. . , III.

T
.i i m

out

u.iAiiiru.