Sie sind auf Seite 1von 2

Hoe werkt een woordenboek nou eigenlijk? In het woordenboek staan alle woorden op alfabetische volgorde.

Je kunt dus snel de letter vinden die je nodig hebt. Om het woord APPLE op te zoeken kijk je dus eerst bij de letter A. Bij de A staan alle woorden die met een A beginnen. Nu ga je de tweede letter van het woord APPLE opzoeken. Je zoekt nu dus naar AP, dit is ook weer op alfabetische volgorde. Wanneer je AP gevonden hebt kijk je naar de volgende (3e) letter en zoek je APP. Dit doe je totdat je het hele woord APPLE gevonden hebt.

Opdracht 1 Zet onderstaande woorden in alfabetische volgorde TREE APPLE BOAT SHIP SEA APOLOGISE BEACH WORK ABROAD 1 2 3 4 5 6 7 8 Je weet nu waar je een Engels woord op kunt zoeken, maar weet je ook welk woord je op moet zoeken? Niet alle woorden die je hoort of leest staan apart in het woordenboek. Er zijn verschillende vormen. BEACH BEACHES Het meervoud staat bij de woordenboek vorm BEACH WARM WARMER - WARMEST COOKED - STARTING DRAW DREW - DRAWN De trappen van vergelijking staan bij WARM De woordenboekvorm is altijd het hele werkwoord COOK - START Ook bij onregelmatige werkwoorden zoek je het hele werkwoord op DRAW. Vaak staat er een lijst van de onregelmatige werkwoorden achterin het woordenboek. Abroad

Opdracht 2 Bij welk woord zoek je onderstaande woorden op in het woordenboek? Het woord She LIFTED the table He was BANGING on the door Today was the HOTTEST day in may I TOLD him not to do that. It was RAINING yesterday. The girl WEPT. The MONKEYS were very noisy. Opzoeken in het woordenboek bij: Lift

Wanneer je een Nederlands woord of een zin in het Engels wilt vertalen moet je goed weten welk woord je precies zoekt. Verschillende woorden Mijn vader is op het WERK. In deze zin is WERK een zelfstandig naamwoord. En moet je WERK opzoeken bij de betekenis met zn ervoor. Mijn vader WERKT veel. In deze zin is WERKT een werkwoord en moet je dus opzoeken bij het hele werkwoord WERKEN.

Verschillende betekenissen Ik zit op de BANK

De bank is een zelfstandignaamwoord en moet je opzoeken bij de betekenis met zn ervoor. De bank is een zelfstandignaamwoord en moet je opzoeken bij de betekenis met zn ervoor.

I'm sitting on the SOFA.

Ik ga naar de BANK. (om geld te halen)

I'm going to the BANK.

Beide woorden zijn een zelfstandig naamwoord, maar welke moet je nu hebben? Ga als volgt te werk. Lees alle betekenissen rustig door; Kijk dan heel goed naar de rest van de zin; Zoek welke van de betekenissen het best past bij de rest van de zin; Kijk ook naar de voorbeeldzinnen in het woordenboek; Controleer of je de betekenis van de zin nu goed begrijpt. Werkwoorden Ook in het Nederlands kun je de werkwoorden alleen in de hele werkwoordsvorm terugvinden. VEREERD Opzoeken bij EREN GEWETEN VOORSPELDEN Opzoeken bij WETEN Opzoeken bij VOORSPELLEN

Opdracht 3 Kijk naar de vetgedrukte woorden, bepaal waar je ze op kunt zoeken en schrijf de betekenis of de vertaling erachter. Woord We LIEPEN naar huis. I KNEW the answer BIJEN maken honing I KNOTTED my laces Opzoeken bij Lopen Betekenis/vertaling walked