Sie sind auf Seite 1von 17

KULTURA POLJA SA ŽARAMA U SJEVERNOJ

HRVATSKOJ
MLAĐA FAZA 1100-800. g. pr. Kr.
• SJEVEROZAPADNA HRVATSKA – GRUPA VELIKA GORICA
• ISTOČNA HRVATSKA- GRUPA DALJ (I-II FAZA)
• III. – V. FAZA OSTAVA
• 11.-9. stoljeće prije Krista

Grupa VELIKA GORICA


•Naselja: Zagreb – Gradec
Staro Čiče – Gradišće
Orešje Donje - Pogorišće
•Groblja: Velika Gorica
•Ostave: Ivanec, Miljana, Kamena gorica, Matijevići
•grupa Velika Gorica vrlo je slična grupi Dobova u Sloveniji i egzistira u vremenu Ha A2 – Ha B2
(11.-9. st. pr. Kr.)

•prostor Podravine:
naselja: Sv. Petar Ludbreški (metalurškradionica)
Nova Bukovica Sjenjak
ostava: Legrad
-obilježja materijalne kulture pronađene na prostoru Podravine uklapaju se u materijal
mlađe faze kulture polja sa žarama (Ha B vrijeme)
-na prostoru Podravlja u Sloveniji grupa Ruše koje se od dobovske razlikuje u
ukrašavanju keramike, ali u trajanju do u Ha B vrijeme s kontinuitetom u željezno
doba

NASELJA grupe Velika Gorica


Nastambe na primjeru naselja u Ormožu
Staro Čiče - Gradišće
Zagreb - Gradec
Orešje Donje – Pogorišće
GROBLJE Velika Gorica
Groblja mlađe faze kulture polja sa žarama na primjeru Novog Mesta
Ruška grupa – Pobrežje, Ormož
Ostava Ivanec
Grupa DALJ
•prostor istočne Slavonije i Hrvatskog Podunavlja
•istočna granica između Vukovara i Iloka – zona mješanja utjecaja daljske i bosutske grupe
•naselja: Batina, Osijek, Dalj-Kraljevac, Šarengrad – Malo Renovo
•groblja: Vukovar-Lijeva bara, Dalj-Busija, Batina, Osijek, Šarengrad – Renovo, Doroslovo (Bačka)
•ostave: Šarengrad – Bašćine, Batina, Dalj-Kraljevac
•datacija: Ha A2 – Ha D1 (1100.-550. g. pr. Kr.)
Keramografija daljske grupe
Groblje daljske grupe Vukovar-Lijeva bara
Ostava Šarengrad-Bašćine
Kronologija daljske grupe