You are on page 1of 7

Paleolitički lovci i sakupljači

„ nositelj kolegija: dr. sc. Ivor Karavanić, izv.


prof.
„ predavač: Nikola Vukosavljević, asistent
„ konzultacije: četvrtkom 12:30 – 14:30
„ soba 18
„ email: nvukosav@ffzg.hr
Obaveze
„ 2 sata predavanja
„ pismeni i usmeni ispit (5 ECTS bodova)
„ 3 izostanka
Raspored rada
„ Povijest proučavanja paleolitika u okviru
razvoja europske prapovijesne arheologije
(istaknuti pojedinci, nalazišta, etc.)
„ Metode istraživanja paleolitičkih nalazišta
„ Rani hominidi i prva litička industrija
„ Nastanjivanje Europe i ašelejenska kultura
„ Neandertalci i musterijenska kultura
„ Strategije preživljavanja kod nenadertalaca
Raspored rada
„ Simboličko ponašanje neandertalaca
„ Pojava anatomski modernog čovjeka
„ Problem prijelaza iz srednjeg u gornji
paleolitik
„ Gornji paleolitik
„ Mezolitik
Prostor
„ Afrika, zapadna Azija, Europa
„ poseban naglasak na hrvatskim nalazištima
Vremenski raspon
„ između cca. 2,6 mil. i 10000 godina