You are on page 1of 61

Rekonstrukcija prapovijesne

prehrane

† zooarheologija
† paleobotanika
† analiza artefakata
† kemijska analiza ljudskih kostura

† komplementarne analize
Strategije preživljavanja kod
neandertalaca

† lov
† sakupljanje
† lešinarenje
Sakupljanje
† vjerojatno najstarija strategija
preživljavanja
† ostavlja najmanje tragova na
arheološkom nalazištu
† spremnici za hranu (mreže, kožne
vreće, alat za iskopavanje)
Zooarheološke analize – indirektni
dokazi lova

† profil mortaliteta ostataka faune na


nalazištima
† distribucija učestalosti određenih
dijelova tijela
† tragovi na kostima

† indirektni dokazi lova


† nedostatak tragova zuba mesoždera
na osteološkom materijalu, kao i
prisutnost tragova koji ukazuju na
mesarenje idu u prilog tvrdnji o lovu
Lov – direktni dokazi
† primjeri:

„ Umm el Tlel (Sirija)


„ Lehringen (Njemačka) – drveno koplje
starosti 125 000 g.
Umm el Tlel

† višeslojno nalazište na otvorenom


† stratigrafski slijed od ašelejena do
neolitika
Um el Tlel - lov
† medijalni fragment levaloaškog šiljka
u trećem vratnom kralješku afričkog
divljeg konja (Equus africanus)
† levaloaški šiljak karakterističan je i
čest u levantinskom musterijenu
† starost sloja: c. 50 000 g.
Umm el Tlel
† levaloaški šiljak čvrsto pričvršćen za
držak koplja
† oštećenja vidljiva na medijalnom
dijelu to sugeriraju
† distalni vrh levaloaškog šiljka nije
pronađen
† nije ga ni bilo u trenutku zabijanja u
vrat konja (?)
Kompozitno oružje

† levaloaški šiljak + držak koplja


† povezani vezivanjem, bitumenom –
pretpostavka (nema direktnih
dokaza)
Lov
† individualna ili zajednička akcija
† način: koplje, luk, zamke,
natjerivanje preko litice
† samo ubijanje životinja je uvjetno
rečeno lagani dio posla
† lov podrazumijeva organizacijske
sposobnosti
Lov

† malo izravnih podataka


† uobičajena aktivnost?
† životinjski ostaci s jednog nalazišta
samo su ograničen uvid u prehranu
jedne populacije ili grupe
Mjerenje stabilnih izotopa u
kostima
† omjer 13C i 12C
† prehrana temeljena na C3 ili C4
biljkama
† prehrana temeljena na kopnenim ili
morskim izvorima
† C3 biljke imaju niže vrijednosti
omjera 13C/12C nego C4 biljke
C3 i C4

† C3 biljke: drveće, grmovi, trave


umjerenog pojasa, riža
† C4: tropske i savanske trave,
kukuruz, proso, sijerak, šećerna trska
† vrijednosti omjera 13C/12C priobalnih
morskih izvora slične su onima C4
biljaka
† južna Afrika, Danska, British
Columbia – dominantne C3 biljke
† ova razlika pokazala je važnost
morskih izvora u prehrani lovaca i
sakupljača
Primjer
† analize mezolitičkih, neolitičkih i
brončanodobnih ljudskih kosturnih
ostataka iz Danske
† u mezolitiku su dominirali morski
izvori, a u neolitiku i brončanom dobu
kopneni izvori
Analize omjera Sr/Ca
† pokazuju proporcionalni udio mesa i
biljaka u prehrani
† Margaret Schoeninger
† istočni Mediteran
† omjer hrane biljnog i životinjskog
porijekla nije se bitno mijenjao od
srednjeg paleolitika do mezolitika
† od tada je vidljiva promjena i
oslanjanje na hranu biljnog porijekla
Stabilni izotopi 13C i 15N

† mjeri se njihov omjer u kolagenu ili u


zubnoj caklini
† pokazatelj prehrane u posljednjih
nekoliko godina života jedinke
† omjer pokazuje udio hrane iz biljnih i
životinjskih izvora
Vindija
† analizirani su ostaci faune i fosilni
ljudski ostaci iz sloja G1
† različite vrijednosti za biljoždere i
mesoždere jednog ekosustava
približno jednake starosti
† čovjek - svežder
Rezultati analize
† što nam govore rezultati?
† meso – gotov isključiv dio
neandertalske prehrane
† kako doći do tako velikih količina
mesa?
† prvenstveno lovom
† povremeno lešinarenje također dolazi
u obzir
† razvijena strategija lova
† uspješni grabežljivci
† socijalna organizacija
Analize stabilnih izotopa na drugim
nalazištima

† Marillac (Francuska) – starost: 45


000-40 000 g. BP
† Scladina (Belgija) – starost: 130 000-
80 000 g. BP
† vindijski rezultati vrlo su slični ovima
Što nam govori usporedba
rezultata s drugim nalazištima?

† vremenski i geografski udaljeni


neandertalci pokazuju isti obrazac
ponašanja – vrhunski mesožderi na
vrhu hranidbenog lanca
† Thomas Berger, Eric Trinkaus
† usporedba ozljeda neandertalaca i
jahača rodea
† velika sličnost ozljeda
Kalorije
† robusna tjelesna građa neandertalaca
† fizički napor
† niske temperature
† meso osigurava potrebne kalorije
† koštana srž – izvor potrebnih
masnoća
Simbolička sposobnost i religiozni osjećaj

† prema F. Facciniju ove dvije


kulturalne značajke “pripadaju
čovjeku u sva vremena, na svakoj
razini, u svakom kulturalnom stadiju
čovječanstva, od samih početaka;
one se dakle mogu smatrati
transkulturalnim ili univerzalnim
elementima ljudske naravi”
Počeci umjetnosti

† umjetnost ašelejenske starosti:

„ Tan-Tan
„ Berekhat Ram
Tan-Tan (Maroko)
† figurica od kvarcita
† pronađena u kontekstu s
ašelejenskom industrijom
† procijenjena starost na temelju
alatki: 500 000-300 000 g.
† prirodno oblikovana forma koja
podsjeća na ljudsku figuru
† dodatno dotjerana
Tan-Tan

† najstarija do danas poznata figurica


† najstariji direktni primjer korištenja
pigmenta
Berekhat Ram (Izrael)
† prirodno oblikovan bazaltni oblutak koji
sugerira oblik ljudskog tijela
† dodatno dotjerana kao i Tan-Tan figurica
† pronađena u iskopavanjima 1981.
† starost bazaltnih slojeva ispod i iznad
arheološkog sloja je 470 000 i 230 000
g.
† starost arheološkog sloja između 280
000 i 230 000 g.
Bilzingsleben
† starost: 420 000-350 000 g.(ESR i U
serije)
† razmak između urezanih linija jednak
† linije su u presjeku jednake
† iste dužine
† urezane jedna za drugom istom
alatkom
Simboličko i religijsko poimanje u
srednjem paleolitiku

† neandertalci su prvi ljudi koji


pokopavaju mrtve i obavljaju rituale
Ukopi

† namjeran
† slučajan (prirodni procesi)
Namjeran ukop

„ simbolika, duhovnost
„ higijenski razlozi
Neandertalski ukopi:
La Chapelle-aux- Saints
† pronađen 1908.
† musterijen tipa Quina
† starost 40 000-50 000 g.
† grobni prilozi (kameni artefakti,
životinjske kosti) i crveni oker
† grob ukopan u stanišnu razinu, pa se
možda i ne radi o prilozima
Neandertalski ukopi: La Ferrassie
† 1909. pronađena prva od 7 osoba
† 2 odrasle osobe (muškarac i žena)
okrenute jedna nasuprot drugoj),
djeca starosti 6 i 10 godina, 2
novorođenčeta, fetus
† kod odraslih osoba nisu vidljivi
grobovi
Neandertalski ukopi: Le Régourdou

† tijelo položeno pod gomilu kamenja koja je


činila neku vrstu grobnice
† najstarija namjerna sahrana u Europi
Neandertalski ukopi:
Le Roc de Marsal

† 1961. pronađen kostur djeteta


starosti ~3 godine
† tijelo položeno u grob dimenzija
90x70 cm
Neandertalski ukopi: Le Moustier
† 1908.
† nejasan kontekst
† cjeloviti kostur ukazuje na mogućnost
sahrane
† sporni nalazi su još i La Quina,
Neanderthal i Spy
Neandertalski ukopi: Šanidar
† Ralph Solecki
† 1951-1960.
† 9 neandertalaca
† Shanidar 4
† A. Leroi-Gourhan – analize uzoraka
zemlje oko kostura
† visoka koncentracija peludi u grobu
† 8 vrsta cvijeća
Neandertalski ukopi: Šanidar
† trenutak sahrane: kraj proljeća -
početak ljeta
† ostaci cvijeća položenog u grob?
† cvjetni odar?
† vjera u zagrobni život?
† sediment u grobu bio je poremećen
kopanjem glodavaca
† pelud je možda rezultat
kontaminacije
Neandertalski ukopi: Kebara

† grob odraslog neandertalca


† otkriven 1983.
† odstranjena lubanja, ali je ostavljena
mandibula
† starost: c. 60 000 g.
Neandertalski ukopi: Tabun
† kostur neandertalaca u
musterijenskom sloju
† otkrila Dorothy Garrod 1930-ih
† nije primjećen grob
† starost: c. 120 000 g.
Musterijenski ukopi

† Qafzeh
† Skhull
Qafzeh i Skhull
† H. sapiens sapiens i musterijenske
alatke
† Qafzeh: rog jelena lopatara u ruci
pokopanog djeteta
† Skhull V: mandibula divlje svinje u
rukama pokojnika
† čvršći dokaz ritualnog simbolizma
Qafzeh

† 25 jedinki različite dobi


† potječu s terase ispred pećine
† Qafzeh 9 i 10 – dvojni ukop
† žena (18-22 godine) i dijete starosti 6
godina
Qafzeh
† Qafzeh 11 – grob s prilogom
† prilog – polovica velikog cervida
† jasno vidljiva grobna raka iskopana u
kamenoj podlozi pećine
† adolescent starosti 13 godina
† starost c. 95 000 g.
† fosilni ostaci moderne morfologije
Neandertalski ukopi

† Teshik-Tash
† Kiik-Koba
† Amud
† sahranjivanje možda nije jedini obik
postupanja s tijelima pokojnika
† jedini je oblik koji je ostao sačuvan u
arheološkom kontekstu
Guattari (Monte Circeo)

† 1939. pronađena lubanja


neandertalca bez mandibule
† nesiguran kontekst
Vindija
† sloj G3
† pronađeni su isključivo ulomci lubanja
i donjih čeljusti
† rezovi i ogrebotine mogu ukazivati na
skidanje mekanog tkiva s kostiju?
† dio obreda i rituala?
Kanibalizam
† Krapina: mnoštvo polomljenih
ljudskih kostiju
† dio je polomljen kao posljedica
geoloških procesa
† dio prilikom iskopavanja
† kanibalizam: stresna situacija ii
ritualni čin
† Krapina: namjerno ili slučajno
pokopavanje (Trinkaus)
† sekundarni ukop (Russel) ? –
ogrebotine na postkranijalnim
dijelovima kostura
Moula-Guercy
† potvrđen kanibalizam tafonomskom
analizom neandertalskih ostataka i
faune
† kosti lubanje i udova neandertalaca i
jelena bile su razbijene
† pomiješane ljudske i životinjske kosti
† nema tragova koji bi upućivali na
ritual
Hortus
† ritualni kanibalizam
† dovoljno hrane (brojne životinjske
kosti)
† razbijene duge kosti ljudi i životinja
† 20-36 osoba
Kult medvjeda
† medvjeđe lubanje u nišama ili uz
špiljske stijenke
† Drachenloch, Veternica
† razmještaj kostiju možda je rezultat
nekih prirodnih procesa ili aktivnosti
zvijeri
Oker

† Tata: kutnjak čija je jedna strana


prekrivena crvenim okerom
† Chase & Dibble: boje nisu nađene u
kontekstu koji bi upućivao na
simboliku ili ritual
Divje babe I
† “frula”
† probušena kost vrlo mladog špiljskog
medvjeda
† pronađena u musterijenskom sloju u
kojem su brojni ostaci špiljskog
medvjeda
† najstariji poznati glazbeni instrument
(?)
Divje babe I

† nedoumice: tko je napravio rupe


† čovjek ili zvijeri
La Roche-Cotard
† špiljsko nalazište
† u sloju s musterijenskim artefaktima
otkrivena je figurica
† figurica: trapezoidni komad rožnjaka
s prirodnim tunelastim otvorom u koji
je umetnut koštani iver
† dotjerana cijepanjem
† koštani iver učvršćen je s dvije
pločice
La Roche-Cotard

† starost: c. 32 100 g.