You are on page 1of 21

FENOMEN ORINJASIJENA U

EUROPI
uvod

40 000–26 (20 000) BP


Prema Aurignac –1860
Rasprostranjenost: Europa, sjeverna Afrika i
Azija (Anatolija, Levant, južni Kavkaz,
Afganistan, Altai, Zagroz planine u sj. Iraku i
Iranu)
Postoji nekoliko regionalnih varijanti u Europi
Prva materijalna kultura u Europi uz koju su
pronađeni fosili ranih mod. ljudi u sigurnom
arheološkom kontekstu
Počeci simbolike (špiljska umjetnost,
Pre-Aurignacian (Bacho-
Kirian)
Arbeda špilja (Proto-
Aurignacien)
Bacho Kiro (“klasični”
orinjasijen)
Tipične alatke za orinjasijen
Tipične alatke za orinjasijen
Koštani šiljci
Vogelherd
Geißenklösterle
Lokaliteti s fosilima
Bacho Kiro
Vogelherd 1
Vogelherd 2 Vogelherd 3
Mladeč 1 Mladeč 5
Mladeč – koštani nalazi
Vindija
Chauvet
Podrijetlo orinjasijena