Sie sind auf Seite 1von 8

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

S Su un nd da ay yM Ma attiin ns sH Hy ym mn ns s
(TO
BE USED IN CONJUNCTION WITH THE

ATINS

SERVICE BOOK)

1 3 O c t o b e r 2013 16 Sunday After Pentecost


th

4th Sunday of St Luke The Sower & the Seed

By the Grace of God


Compiled, Adapted & Edited by Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope Holy Church of the Dormition of the Mother of God - Port Elizabeth Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic of South Africa Telephone/Fax: 041 360 3854 Email: marguerite.paizis@gmail.com Download From www.scribd.com/writers4574 or Google Marguerite Paizis on Scribd

Also the Feast of the 350 Holy Church Fathers of the Seventh Ecumenical Council St Carpos, St Papylos, St Agathodoros & St Agathonike of Pergamos St Benjamin of Kiev Far Caves Monastery St Florentios of Thessalonika St Benjamin the Deacon of Persia St Nicetas the Confessor of Paphlagonia St Chryse (Zlata) of Meglena, Bulgaria St Jacob the Elder & St Anthony of Chkondidi, Georgia

Tone (7) Varys/Grave


Resurrection Gospel 5: Luke 24:12 35
OUR RISEN LORD JESUS APPEARS ALONG THE ROAD TO EMMAUS

Eothinon 5 Katavasias of our Ever Blessed Theotokos Our Eternal Gratitude to God for the original text & translation by Father Seraphim Dedes www.ematins.org

Re-edited & Re-Published 25 September 2013

NOT
16 T O N E ( 7 ) V A R Y S / G R A V E - 1 6 T H A P - 4 T H L U K E H O L Y F A T H E R S 1 3 O C T O B E R 2 0 1 3

FOR

MATERIAL

PROFIT

2 TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

15

Synagagete Afto tous Osious Aftou Gather His Holy Ones to Him Olin sillexameni, pimantikin epistimin, When the Holy Shepherds
ke thimon kinisantes, nin ton Dikeotaton endikotata, tous varis ilasan, ke limodislikous, ti sfendoni ti tou Pnevmatos, eksfendonisantes, tou tis Ekklisias pliromatos, pesontas os pros Thanaton, ke os aniatos nosisantas, i Thii Pimenes, os douli gnisiotati Hristou, ke tou entheou kirigmatos, myste Ierotati.

Psalm 117 /118 Tone (7) Varys/Grave


PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING M
ERCY

brought together all their Pastoral Science, and when they had stirred their Most Righteous anger now justifiably, they drove out with the Sling of the Holy Spirit the offensive and corruptive wolves, and from the complement of the Church of Christ they expelled them all, as having fallen mortally and as being incurably ill. Thus they demonstrated themselves as True Servants of the Lord, and Sacred Mystics of the Divine Preach Inspired by God. and to the Holy Spirit

Theos
STIHOS

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 1

1 : Exomologisthe to Kyrio, oti Agathos, oti is ton eona to Eleos aftou!*

: Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 2:

STIHOS 2:

Panta ta Ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou iminamin aftous.


epefanen imin. erhomenos en

All the Nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Ton


Agion Pateron O Horos, ek ton tis Ikoumenis peraton sindramon, Patros, ke Iiou, ke Pnevmatos Agiou, Mian Ousian edogmatise ke fisin, ke to Mystirion tis Theologias, tranos paredoke ti Ekklisia. Ourevfimountesen Pisti, makarisomen legontes. O Thia paremvoli, Theigori oplite, parataxeos Kyriou, asteres polifoti, tou noitou steromatos, tis Mystikis Sion i akathereti pirgi. Ta Myripnoa anthi tou Paradisou. Ta paghrisa stomata tou Logou. Nikeas to kavhima. Ikouemnis aglaisma, ektenos presvevsate, iper ton psihon imon.

Glory to the Father, and to the Son,


-TONE (8) PLAGAL4

Theos

Festal Stihi by Anatolios Holy Fathers

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 3:

When

the Choir of Holy Fathers convened from every corner of the civilised world, they Decreed into Dogma the Single Essence and Nature of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And the Mystery of Theology they clearly handed down to the Church. Let us, the Faithful, call them Blessed, and extolling them, let us say: O Divine Battalion, Heavy Artillery of Theologians of our Lords Army; Luminaries who brightly shine in the Noetic Firmament; the Mystical Zions Unassailable Towers; the Sweet Scented Flowers of Paradise; the solid gold Mouthpieces of the Logos; the Glory of Nicea and the Splendour of the Universe: Insistently Intercede on behalf of our souls.

STIHOS 3:

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.


epefanen imin. erhomenos en

This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
TONE (7) VARYS/GRAVE

Apolytikion of the Resurrection

Katelisas

to Stavro Sou ton Thanaton. Ineoxas to listi ton Paradison. Ton Miroforon ton thrinon metevales ke tis sis Apostolis kirittin epetaxas, oti Anestis, Hriste O Theos, parehon to kosmo to Mega Eleos.

By

Thy Cross Thou destroyed Death; Thou opened Paradise to the Thief; Thou changed the funeral wail of the Myrrh-bearing Women, and Commanded them to announce to Thine Apostles that Thou had Risen from the dead, O Christ our God, Who bestows upon the world Great Mercy! and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,

Festal Apolytikion Holy Fathers

THEOTOKION, GREAT DOXOLOGY & RESURRECTION APOLYTIKION THE DIVI


NE

Iperdedoxasmenos

LI

TURGY

FOLLOWS IMMEDI

ATELY

AFTER TH

DOXOLOGY

i Hriste O Theos imon, O fostiras epi gis, tous Pateras imon themeliosas, ke di afton, pros tin alithinin pistin pantas imas odigisas, Poliefsplahne Doxa Si! nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Supremely

praised art Thou, O Christ our God, Who established on earth, our Fathers as Luminaries; and through them, to the True Faith all of us Thou has Guided, O Most Compassionate One: Glory to Thee! and ever, and to the Ages of ages.

Ke

Now

Amin O
14 T O N E ( 7 ) V A R Y S / G R A V E - 1 6 T H A P - 4 T H L U K E H O L Y F A T H E R S 1 3 O C T O B E R 2 0 1 3 di imas gennithis ek Parthenou ke stavrosin ipominas Agathe, O Thanato to Thanaton skilefsas ke

Amen
Theotokion

Thou

Who for our sake was born of a Virgin, and suffered crucifixion, O Good One, and despoiled Death 3

TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

egersin dixas os Theos, mi paridis ous eplasas ti Hiri Sou. Dixon tin Filanthropian Sou slimon, dexe tin tekousan Se Theotokon, presvevousan iper imon ke Soson Sotir imon, laon apegnosmenon.
SMALL LITANY

through death, and as God revealed Resurrection: despise not Thy Love for mankind, O Merciful One; accept the Birth-giver of God Who bore Thee, and Who entreats Thee for us: and Save Thy despairing people, O our Saviour!
TONE (7) VARYS/GRAVE

Festal Stihi by Anatolios Holy Fathers

-TONE (6) PLAGAL 2

Enite afton en timpano ke horo.


afton en hordes ke organo.

Enite

Praise

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe. all of the Science of the soul, with the Divine Spirit they examined all things synodally, and inscribed the Divine and All Blessed Symbol, as if God Himself had written it. Therein they lucidly and most truly teach that the Logos is without beginning and of One Essence with the One Who Engendered Him. Teaching thus, these famous and truly happy Godly-minded men are clearly Faithfully following that which the Apostles taught.

Olyn

First Resurrection Kathimata -

I Zoi en to tafo anekito, ke sfragis en to When


litho epekito, os Vasilea ipnounta, stratiote efilatton Hriston, ke Angeli edoxazon, os Theon athanaton, Ginekes de ekravgazon: Anesti O Kyrios, parehon to kosmo to Mega Eleos

Life had been laid in the Tomb and a seal laid upon the stone, soldiers guarded Christ as a sleeping King and Angels glorified Him as Immortal God, while Women cried aloud: The Lord has Risen, granting the world His Great Mercy! and to the Holy Spirit

sigkrotisantes, tin tis psihis epistimin, ke to Thio Pnevmati, sindiaskepsameni, to Makarion, ke septon Symvolon, i septi Pateres, Theografos dieharaxan, en O safestata, to Gegennikoti sinanarhon, ton Logon ekdidaskousi, ke panalithos Omoousion, tes ton Apostolon, epomeni prodilos didahes, i evkleis ke panolvii, ontos ke Theofrones.

When the Holy Fathers had assembled

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Ti


trimero tafi Sou skilefsas ton Thanaton, ke ftharenta ton anthropon, ti Zoiforo egersi Sou, Anastisas Hriste O Theos, os Filantropos: Doxa Si! nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son, By


Thy Burial for three day Thou despoiled Death, and by Thy Lifebearing Rising Thou raised corrupted humanity, O Christ God, as Thou lovest mankind: Glory to Thee!

Enite

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. sigkrotisantes, tin tis psihis epistimin, ke to Thio Pnevmati, sindiaskepsameni, to Makarion, ke septon Symvolon, i septi Pateres, Theografos dieharaxan, en O safestata, to Gegennikoti sinanarhon, ton Logon ekdidaskousi, ke panalithos Omoousion, tes ton Apostolon, epomeni prodilos didahes, i evkleis ke panolvii, ontos ke Theofrones.

Praise

Him with tuneful cymbals, praise Him with cymbals of jubilation! Let every breath praise the Lord! all of the Science of the soul, with the Divine Spirit they examined all things synodally, and inscribed the Divine and All Blessed Symbol, as if God Himself had written it. Therein they lucidly and most truly teach that the Logos is without beginning and of One Essence with the One Who Engendered Him. Teaching thus, these famous and truly happy Godly-minded men are clearly Faithfully following that which the Apostles taught.

Olyn

When the Holy Fathers had assembled

Ke

Now and ever, and to the ages of ages. Amen

Amin. Os
tis imon Anastaseos thisavrisma, tous epi si pepithotas panimnite, ek lakkou ke vithou ptesmaton anagage. Si gar tis ipevthinous ti amartia esosas, tekousa tin Sotirian. I pro toko Parthenos ke en toko Parthenos ke meta tokon palin ousa Parthenos.

Theotokion

In

that Thou art the Treasury of our Resurrection, lead Thou forth from the pit and depth of transgressions those who set their hope on Thee, O All-hymned One! For Thou has Saved those who were guilty of sin, in that Thou gave Birth to our Salvation: O Thou Who before Birthgiving was Virgin, and in Birth-giving was Virgin, and after Birth-giving remainest Virgin still.
(7) VARYS-GRAVE

Evlogitos

i Kyrie O Theos O ton Pateron imon.

Blessed When

art Thou, O Lord God of our Fathers.

Olyn isdexameni, tin noitin lampidona,


tou Agiou Pnevmatos, to iperfiestaton hrismologima, to vrahi rimati, ke poli sinesi, Theopnefstos apefthegxanto, os Hristokirikes, evangelikon proistameni, dogmaton i makarii, ke ton efsevon paradoseon, anothen lavontes, tin touton apokalipsin safos, ke fotisthentes exethento, oron Theodidakton.

Second Kathisma of the Resurrection TONE

Esfragismenou

tou mnimatos, i Zoi ek tafou anetilas Hriste O Theos: ke ton thiron keklismenon, tis Mathites epestis, i pantaon anastasis: Pnevma evthes di afton egkenizon imin, kata to Mega Sou Eleos.

While the Tomb was sealed, Christ God,


Thou Dawned, O Life, from the grave; and while the doors were shut, Thou, the Resurrection of all, came to Thy Disciples, through them renewing a right Spirit in us, according to Thy Great Mercy!

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Epi


to mnima edramon Ginekes, meta dakrion Mira ferouse, ke Stratioton

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

the foremost Preachers of the Gospel Dogmas and Pious Orthodox Traditions of Christ received within themselves the Enlightenment and Divine Radiance of the Holy Spirit, they declared the Supernatural Oracle openly to be their opinion Inspired by God, the Creed, in phraseology concise, while sublime in significance. Clearly these Enlightened and Blessed men, receiving from on High this Revelation promulgated the Decision taught by God.

Bringing

sweet spices with their tears, the Women ran to the Tomb, and
TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

4 TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

13

the entire Creation.

Lauds: Praises to God - Psalm 148


PRAISES TO THE LORD FROM ALL CREATION

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo. piise en aftis krima engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

filassonton se, ton ton olon Vasilea, elegon pros eaftas: Tis apokilisi imin ton lithon? Anesti O megalis Voulis Angelos, Patisas ton Thanaton. Pantodiname Kyrie, Doxa Si.

Ke

while soldiers guarded Thee, the King of all, they said to one another: Who will roll away the stone for us? The Angel of Great Counsel has Risen, trampling on Death. All Powerful Lord: Glory to Thee!

Enite

Praise Him, all His Angels; praise Him,


all His Powers. To Thee praise is due, O God.
TONE (7) VARYS /GRAVE

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen

Amin
Theotokion

- TONE (7) VARYS/GRAVE

Resurrection Stihera -

Tou

To

Here!

execute upon them the Judgement that is decreed; such Glory will be for all His Holy Ones. the bonds of Death: earth proclaims the Good Tidings of Great Joy: Heaven sings out the Glory of God!

Anesti Hristos ek nekron, lisas thanatou Christ has Risen from the dead, loosing
ta desma: Evangelizou gi Haran Megalin: enite Ourani Theou tin Doxan.

Keharitomeni Theotoke Parthene, limin ke prostasia tou genous ton anthropon: ek Sou gar esarkothi O litrotis tou kosmou: moni gar iparhis, Mitir ke Tharthenos, Ai evlogimeni, ke dedoxasmeni, prsveve Hristo to Theo, irinin dorisas pasis ti ikoumeni.

Hail, O Full of Grace!

Virgin Theotokos, Haven and Protection of the human race, for from Thee the Redeemer of the world took Flesh, for Thou alone art Mother and Virgin, Ever Blessed and Glorified: intercede with Christ God to grant the whole world peace.

Enite

ton Theon en tis Agiis Afton. Enite Afton en stereomati tis Dinameos Aftou. Hristou theasameni, proskinisomen Agion Kyrion, Iisoun ton Monon Anamartiton.

Praise God in His Saints;

praise Him in the firmament of His Power.

RESURRECTION EVLOGITARIA, TRISAGION HYMN, THEOTOKION & SMALL LITANY

Resurrection Iperkoi

TONE (7) VARYS/GRAVE

Anastasin Enite

Having seen the Resurrection of Christ,


let us worship Holy Lord Jesus, the only Sinless One.

imeteran morfin analavon, ke ipominas Stavron Somatikos, soson me ti Anastasi Sou, Hriste O Theos, os filanthropos.

Christ

God, Who took our form and endured the Cross in the Body, Save me by Thy Resurrection, as Thou Lovest mankind.
(7) VARYS/GRAVE

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. pavometha: Aftos gar imas esosen, ek ton anomion imon: Agios Kyrios Iisous, O dixas tin Anastasin.

Praise Him for His Mighty Acts;

praise Him according to the greatness of His Majesty. do not cease to worship Christs Resurrection, for He has Saved us from our iniquities, Holy is Lord Jesus Who showed forth the Resurrection. Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp. for all that He has given back to us? For us God came among men; for our corrupted nature the Word became Flesh and dwelt amongst us: the Benefactor to the ungrateful; the Liberator to the prisoners; the Sun of Justice to those who sat in darkness; the Impossible to the Cross; the Light to Hades; Life to Death; Resurrection for the fallen; to Him we cry out: O our God: Glory to Thee!

Resurrection Anabathmi
ANTIPHONON A

TONE

Hristou tin Anastasin, proskinountes ou We

Tin ehmalosian Sion ek planis epistrepsas kame, Sotir, Zooson, exeron doulopathias.
drepsete

ANTIPHON 1

O Saviour, Thou delivered Zion held captive by error. Raise me also from the servitude of my passions, and grant me Life.

En to noto O spiron thlipsis, nistias meta He


dakrion, outos haras dragmata aizootrofias

Enite

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara.

Praise

who sows sorrow in the South and Fasting with tears shall bountifully reap nourishment everlasting. to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit, Now and ever and to the Ages of Ages.

Doxa Amin Agio

Ti antapodosomen to Kyrio, peri panton What return shall we make to the Lord
on antapedoken imin? Di imas Theos en anthropis: dia tin kataftharisan fisin, O Logos sarx egeneto, ke eskinosen en imin: pros tous aharistous O evergetis: pros tous ehmaltous O elevtherotis: pros tous en skoti kathimenous, O Ilios tis dikeosinis: epi ton Stavron O apathis: epi ton Adin to Fos: epi ton thanaton i Zoi: i Anastasis dia tous nesontas, pros on voisomen: O Theos imon, Doxa Si!

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon. Pnevmati, Pigi ton Thion thisavrismaton, ex ou Sofia, sinesis, fovos. Afto enesis, Doxa, Timi ke Kratos.

Glory

Amen The Holy

Spirit is the Well-spring of Divine Treasures from Whom comes Wisdom, Prudence, and Awe. To Him belongs Praise, Glory, Honour and Power.

ANTIPHONON B

Ean mi Kyrios ikodomisi Ikon ton tis psihis, matin kopiomen. Plin gar Aftou, ou proxis, ou logos telite.

ANTIPHON 2

Unless the Lord builds the house of the soul, we labour in vain. For without Him, neither word nor deed can be accomplished.
Saint, the Fruit of the Womb, Spiritually Inspire and Regenerate the Teachings of our Fathers, 5

Tou

Karpou tis Gastros i Agii Pnematokinitos, Anavlastousi patroa Dogmata iithesias.

The

12 T O N E ( 7 ) V A R Y S / G R A V E - 1 6 T H A P - 4 T H L U K E H O L Y F A T H E R S 1 3 O C T O B E R 2 0 1 3

TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

concerning our adoption by God.

ODI 8

ODE 8

Doxa Amin Agio

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages.

Enoumen, Pedas

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

We Praise, we Bless and we Worship


the Lord!

Pnemati, ta simpanta to ine ehi. Pro panton gar Theos, ton olon Kyriotis, Fos aprositon, Zoi ton panton.

Amen The Holy Spirit holds the existence of


the world. He is, before all, Lord of all, Unapproachable, Light and Life of all.

evagis en ti kamino O Tokos tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.

The Offspring of the Theotokos saved


the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!

ANTIPHONON

I fovoumeni ton Kyrion, odous Zois evrontes, nin ke ai Makariounte Doxi akirato.

ANTIPHON 3

They who fear the Lord have found the Way of Life. They are Blessed with Pure Glory, now and forever more.

AGNIFICAT

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

9th Ode

Apas

Kiklo

tis Trapezis Sou, os stelehi vlepon ta ekgona Sou, here, evfrenou, prosagon tafta ton Hristo, pimenarha. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Rejoice,

and be glad, O Shepherd, seeing Thy descendants as saplings round about Thy Table, and offer them unto Christ. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages.

Doxa Amin Agio

Glory

gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.
& PRAISES TO

Let

THE SMALL LITANY THE LORD

every mortaL born on earth, carrying his lamp, in spirit leap for Joy; and let the Orders of Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, and let them cry: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!
TONE 2

Pnevmati, Vithos Harismaton, Ploutos Doxis, Krimaton Vathos Mega, Omodoxon Patri ke Io. Latevton gar.

Amen The Holy

Fifth Resurrection Exaposteilarion

Spirit is the Abundance of Gifts, the Wealth of Glory, the Great Depth of Judgements, for He is worshipped and is equal to the Father and the Son in Glory.
TONE (7) VARYS/GRAVE

Resurrection Prokeimenon
i Hir Sou, mi epilathou ton peniton Sou is telos. [2]
STIHOS

Anastithi, Kyrie O Theos mou, ipsothito Arise, Exomologisome Si, Kyrie, en oli kardia mou.
VERSE

O Lord, my God, and let Thy Hand be lifted up: forget not Thy poor forever.

Zoi ke Odos Hristos, ek nekron to Kleopa, ke to Louko sinodefsen, isper ke epegnosthi is Emmaous, klon ton arton - on psihe ke kardie, keomene etighanon, ote toutous elali, en ti odo, ke Grafes irmineven a ipesti. Meth on Igerthi kraxomen: ofthi te ke to Petro!

Verily,

I will confess unto Thee, O Lord: with my whole heart

Christ Who is the Way and the Life - after His Resurrection from the Dead - accompanied Luke and Cleopas, who recognised Him in Emmaus, in the breaking of the bread - whose hearts and souls were inflamed as He spoke to them along the way, explaining to them from the Scriptures concerning all that He had suffered. Let us, therefore, shout with them, crying: Verily, the Lord has Risen and appeared to Peter!
TONE 3

Festal Exaposteilarion Holy Fathers


sinathristhentes deisin, ekteni ti Triadi, prosaxate tou risthine, ek pasis ereseos, ke kriseos eoniou, Vasilias te tihin, Ouranon tous tin imon, Synaxin Thian imountas.

Anastithi, Kyrie O Theos mou, ipsothito Arise,


i Hir Sou, mi epilathou ton peniton sou is telos.

O Lord, my God, and let Thy Hand be lifted up: forget not Thy poor forever.

Pateres Ouranofrones, i Synodo evdomi, O Godly-minded Fathers who Convened


in Nicea for the Seventh Holy Synod, offer up to the Trinity fervent Entreaties so that we be guarded against every heresy, and Saved from Eternal Judgement, and made worthy of Heavenly Reign, as we sing, praising Your Holy Assembly. Master Most Benevolent: at the Prayers of Thy Mother and those of all the Holy Fathers who met in the Seven Holy Synods, firmly establish the Church, O Lord, and confirm the Holy Faith, and how all to be Partakers of Thy Heavenly Rule when Thou Reappears on earth to Judge 11

Resurrection Gospel 5: Luke 24:12 35


OUR RISEN LORD JESUS APPEARS ALONG THE ROAD TO EMMAUS

To

kero ekino, O de Petros anastas edramen epi to Mnimion, ke parakipsas vlepi ta othonia kimena mona, ke apilthe pros eavton, thavmazon to gegonos. afti ti imera is komin apehousan stadious exikonta apo Ierousalim, i Onoma Emmaous. ton simvevikoton touton.

So Peter arose and ran to the Tomb;

and stooping down, he saw the linen cloths lying by themselves; and he departed, marvelling to himself at what had happened. that same day to a village called Emmaus, which was seven miles from Jerusalem.

Theotokion

Ke idou dio ex afton isan porevomeni en Now behold, two of them were travelling

Presvies Iperagathe, Kyrie tis Mitros Sou, O


ke ton en Epta Synodis, athristhenton Pateron, tin Ekklisian stirixon, ke tin Pistin kratinon. Ke Ouranon Vasilias, dizon pantas kinonous, otan elthis epi gis, tou krine pasan tin Ktisin.

Ke afti omiloun pros allilous peri panton And

they discussed together all these things that had happened.

6 TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

Ti

afti imera, Mnimin epiteloumen ton Agion exakosion triakonta Theoforon Pateron tis en Halkidoni Agias ke Ikoumenikis tetartis Synodou. eleison imas.

On

this day we Commeorate the 630 God-bearing Holy Fathers who convened in Chalcedom for the Fourth Holy Ecumenical Council. the Intercessions of the Holy Fathers, O God, have Mercy on us.
TONE 4

Ke egeneto en to omilin aftous ke sizitin So


ke aftos O Iisous engisas sineporeveto aftis.

it was, while they conversed and reasoned, that Jesus Himself drew near and went with them. their eyes were restrained, so that they did not recognise Him. He said to them: What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? answered and said to Him: Art Thou the only Stranger in Jerusalem, and does Thou not know the things that have happened there in these days?

Tes ton Agion Pateron Presvies, O Theos, By Amin


ODI 1

de ofthali afton ekratounto tou mi epignoni afton. antivallete pros allilous peripatountes ke este skithropi?

But

Amen
Katavasia of the Ever Blessed Theotokos ODE 1

Ipe de pros aftous: Tines i logi outi ous And

Anixo

to stoma mou ke plirothisete Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos

TAFTIS TA THAVMATA. ODI 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly JOYFULLY keeping Feast and

Apokrithis

de O is, O Onoma Kleopas, ipe pros Afton: Si monos Parikis en Irousalim ke ouk egnos ta genomena en afti en tes imeres taftes?

Then the one whose name was Cleopas

PRAISING HER MIRACLES ODE 3

Tous

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

Mother of God, Thou living and plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory.

Ke ipen aftis: Pia? I de ipon Afton:

ODI 4

ODE 4

Ta peri Isou tou Nazoreou, os egeneto anir Profitis Dinatos en Ergo ke Logo enantion tou Theou ke pantos tou laou, opos te paredokan Afton i arhiris ke i arhontes imon is krima thanatou ke estarosan Afton. de ilpizomen oti Aftos estin O mellon Litrousthe ton Israil. ge sin pasi toutis tritin taftin imeran agi simeron af ou tafta egeneto. ke Ginekes tines ex imon exestisan imas genomeneorthrie epi to Mnimion. mi evrouse to Soma Aftou ilthon legouse. Ke optasian Angelon eorakene, i legousin Afton zin! apilthon tines ton sin imin epi to Mnimion, ke evron outo kathos ke e ginekes ipon, Afton de ouk idon.

And He said to them: What things? So they said to Him: The things
concerning Jesus of Nazareth, Who was a Prophet Mighty in Deed and Word before God and all the people; and how the Chief Priests and our Rulers delivered Him to be condemned to death, and crucified Him. But we were hoping that it was He Who was going to Redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. Yes, and certain Women of our company, who arrived at the Tomb early, astonished us.

Tin anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Perceiving the Unsearchable Purpose of
Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie
ODI 5

God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

Imis

Alla Alla Ke Ke

ODE 5

Exesti

ta simpanta epi ti Thia Doxi Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa.

The

whole world was amazed at Thy Divine Glory: for Thou, O Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises.

For

they told us that when they did not find His Body, they beheld a Vision of Angels who said He was alive!

ODI 6

ODE 6

Tin

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.

As

ODI 7

we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers!

And certain of those who were with us went to the Tomb and found it just as the women had said; but Him they did not see.

Ke

Ouk elatrefsan ti ktisi i Theoforones para The


ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i.

ODE 7

Aftos ipe pros aftous: O anoiti ke vradis ti kardia tou pistevin epi pasin is elalisan i Profite. Ouhi tafta edi pathin ton Hriston ke iselthin is tin Doxan Aftou? arxamenos apo Moiseos ke apo panton ton Profiton diirmineven aftis en pasis tes Grafes ta peri Eaftou.

Then He said to them, O foolish ones,


and slow of heart to believe in all that the Prophets have spoken! Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His Glory?

Ke

And

Ke

ingisan is tin komin ou eporevonto, ke Aftos prosepiito porrotero

beginning with Moses and all the Prophets, He expounded to them in all the Scriptures the Things concerning Himself. they drew near to the village 7

Then

10 T O N E ( 7 ) V A R Y S / G R A V E - 1 6 T H A P - 4 T H L U K E H O L Y F A T H E R S 1 3 O C T O B E R 2 0 1 3

TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

porevesthe. Ke pareviasanto afton legontes: Minon meth imon, oti pros esperan esti ke kekliken i imera.

where they were going, and He indicated that He would have gone further. But they constrained Him, saying: Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. the table with them, that He took bread, Blessed it and broke it, and gave it to them.

Festal Kontakion Holy Fathers

Ke isilthe tou mine sin aftis. And He went in to stay with them. Ke egeneto en to kataklithine Afton met Now it came to pass, as He sat at
Afton lavon ton arton Evlogise, ke klasas, epedidou aftis.

ek Patros eklampsas Iios arritos, ek Gynekos etehthi diplous ti fisi, on idotes, ouk arnoumetha tis morfis to ektipoma, afto de evsevos anistorountes, sevomen Pistos. Ke dia touto, tin alithinin Pistin kratousa i Ekklisia, ASPAZETE TIN IKONA TIS HRISTOU ENATHROPISEOS.

The Son, Who ineffably shone from the


Father, was of Woman born dual in Nature. Knowing this, we do not deny the Depiction of His Form, but Piously making enquiry, we Faithfully Venerate It. And therefore, the Church, holding the True Faith, salutes THE IMAGE OF CHRISTS INCARNATION.

Afton

de diinihthisan i ofthalmi, ke epegnosan Afton.

Then

their eyes were opened and they recognised Him.

Festal Ikos Holy Fathers

Thelon

Ke Aftos afantos egeneto ap afton. And He vanished from their sight. Ke ipon pros allilous: Ouhi i kardia imon And they said to one another: Did not
keomeni in en imin, os elali imin en ti odo ke os diinigen imin tas Grafas? our hearts burn within us while He spoke with us on the road, and while He opened the Scriptures to us?

Ke

anastantes afti ti ora ipestrepsan is Irousalim,ke evron sinithrismenous tous endeka ke tous sin aftis, legontas: Oti igerthi O Kyrios ontas ke ofthi Simoni! afti exigounto ta en ti odo ke os egnosthi Aftis en ti klasi tou artou.

And

they arose that very hour and returned to Jerusalem, and found the Eleven and those who were with them gathered together, saying: The Lord is Risen indeed, and has appeared to Simon! happened along the road, and how He was known to them by the breaking of bread.

Ke

And they related all the things that had

O Paniktirmon Theos imas diegirin ai pros mnimin telian tis aftou enanthropiseos, tin ipothesin taftin paredoke tis anthropis, dia tis hromatourgias ton ikonon, tin sevasmion anatipousthe morfin, opos taftin ep opsesin orontes, pistevomen, aper logo akikoamen, gnorizontes safos tin praxin ke to Onoma, to shima ke tous athlous ton Agion andron, ke Hriston ton Stefodotin stefanous parehomenon tis Agiis athlites te ke Martisi, di on arti tranoteron tin alithinin Pistin kratousa i Ekklisia, ASPAZETE TIN IKONA TIS HRISTOU ENANTHROPISEOS.

The

All Compassionate God, ever desiring to arouse us to a Perfect Remembrance of His Incarnation, delivered this Principle to humanity to depict the Venerable Figure by the painting of Icons, so that behold this Figure with our sight, we may believe what we have heard in word, clearly recognising the Acts and the Names, the Appearance and the Struggles of Saints and of Christ, the Granter of Laurels, Who bestows Crowns upon His Holy Athletes and Martyrs, through Whom the Church, now more manifestly holding the True Faith, salutes THE IMAGE OF CHRISTS INCARNATION. the 13th day of this month we Commemorate the Holy Martyrs, St Carpos, St Papylos, St Agathodoros, and St Agathoniki.

R ESURR ECTION P RAYER , P SA LM 50/51, T RIODION I DIO MEL A , P R AYERS F OR S A LVATION

Synaxarion 13 October

Resurrection Kontakion

TONE (7) VARYS/GRAVE

Ti I tou aftou minos mnimi ton Agion On


Martyron Karpou, Papilou, Agathodorou ke Agathonikis.

Ouketi

to kratos tou Thanatou, ishise katehin tous vrotous: Hristos gar katilthe sintrivon, ke lion tas dinamis aftou: desmite O Adis, Profite simfonos agallonte, epesti legontes, Sotir tis en pisti: EXERHESTHE I PISTI IS TIN ANASTASIN.

No longer does the might of Death have


power to keep mortals captive: for Christ came down, breaking in pieces and destroying its power. Now Hades is bound, the Prophets with Joy in unison declare: The Saviour has appeared to those with Faith. COME OUT YOU FAITHFUL TO THE RESURRECTION!
TONE (7) VARYS/GRAVE

Ti afti imera Mnimi tou Agiou Martyros On this day we Commemorate the Holy
Florention. Dioskopou. Martyr, St Florentios. Martyr, St Dioskoros.

Ti afti imera Mnimi tou Agiou Martyros On this day we Commemorate the Holy Ti
afti imera Mnimi tou Osiou Patros imon Nikita Patrikiou tou Omologitou. Veviamin tou Diakonou. Antigonou, dia piros teliothentos.

On

Resurrection Oikos

Etreme

katothen ta katahthonia simeron, O Adis ke O thanatos ton ena tis Triados: i gi ekonito, pilori de Adou idontes Se eptixan: i ktisis de pasa sin tis Profites herousa psalli Si, peinikion odin to litroti imon Theo, to katalisanti nin thanatou tin dinamin. Alalazomen ke voisomen to Adam, ke tis ex Adam. XILON TOUTON ISIGAGEN EXERHESTHE I PISTI IS TIN ANASTASIN.

All that is beneath the earth, Hades and


Death, trembled today before One of the Trinity: the earth quaked, the Gate-keepers of Hades, when they saw Thee, quailed! All Creation, rejoicing wiht the Prophet, sins Thee a Song of Victory, our Redeemer and God Who destroyed the power of Death. Let us shout with Joy and cry out to Adam and to Adams race: COME OUT, YOU FAITHFUL, TO THE RESURRECTION!

this day we Commemorate our devout Holy Father, St Niketas, the Patrician and Confessor. Martyr, St Benjamin the Deacon. Martyr, St Antigonos Perfected by fire. who was

Ti afti imera Mnimi tou Agiou Martyros On this day we Commemorate the Holy Ti afti imera Mnimi tou Agiou Martyros On this day we Commemorate the Holy I
Agia Neomartys Hrisi, i Athlisasa en tini horio tis eparhias Moglenon (Edessis) to kaloumeno Slatena, en eti 1795, melidon katakopisa, telioute.

The

New Holy Martyr, St Chryse who Contested in Slatena, Moglena (Edessa) in 1795 was Perfected by dismemberment.

8 TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013

TONE (7) VARYS/GRAVE - 16TH AP-4TH LUKE HOLY FATHERS 13 OCTOBER 2013