Sie sind auf Seite 1von 51

Nguyenvanbientbd47@gmail.

com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH

R3 100K

RX +12V C3 R5
10K 1K

0.1uF

7
D1
3 + U1 C5 1N4007
0.1uF C1 6 D3
2 -
LM741 1uF LED

R1

4
MIC 1K R2 C6 R4
100K C4 10uF
C2 -12V D2 VR1 Q1
0.1uF 25K 2,7K
6,8 - 22uF 1N4007 C1815

VAC +12V

R6 1K VR2

6
50K
R7 5
S
D

8
C1815 1
Q U3A

VCC
RST
Motor 4,7K 7
4013 3 3 DSCHG
CLK OUT
2 U2 2
Q NE555 TRG
4

RELAY

GND
6

CV
THR
4

C8 10uF C7
3

1
2

5
103
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC

100uF/16V
1N4007 C3
10uF C9 C10

100nF
ON/OFF R1 1N4007
100 D1

14

16
4
1 R8

VDD

VDD
AST
CX
100uF/16V

C2 11 4
C1 Q Q2 1Ohm/1W
+6V 100nF 3 U2
RCC 10 14 CD4017 R7 220
R4 U1 Q CLK 2 Q3
MAT THU 1M CD4047 13 3 Q1 C1061
Q2 OSC Q0
2 9 R5 15

CP1

VSS
A1015 RX RST RST

+
8 1K

GND

AST
R2 12 +T 6
1K RET -T

13
R3 C10

8
2,2K LED C9 Motor
7

5
DO R6 100uF/16V 100nF
100K

|
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐÈN GIÁNG SINH

0.1uF/250Vac
C1

R3 R4 R5 R6 R7
R1
100 10K 100K 100K 10K 10K

0.1uF C4 C5
47uF 47uF 1N4007 LAMP
R2 1N4007 C3 Q3
100 C1815
C2 C1815 BT136 MT2
Q2
Q1 C1815
1N4007

DZ 220uF
LED MT1
5,6V
220Vac

MẠCH TẠO XUNG 1KHz


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHỐNG TRỘM XE HƠI


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH HEADPHONE KHÔNG DÂY

MẠCH BÁO TRỘM XE


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN QUẠT BẰNG REMOTE TIVI
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐÓNG MỞ CÁC THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BẰNG REMOTE TIVI

MẠCH ĐÈN NGỦ MINI


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH BÁO SỤT ÁP NGUỒN AC
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH CHUÔNG BÁO TRƯỜNG HỌC
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH KHOÁ SỐ ĐIỆN TỬ
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐỊNH THỜI
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH BẢO VỆ QUÁ ÁP
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH BÁO TRỘM BẰNG HỒNG NGOẠI
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH BÁO SỐ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN KHI ĐI VẮNG
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH HIỂN THỊ SỐ BÀI HÁT
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁY GIẶT
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC CÔNG SUẤT NHỎ

MẠCH BÁO TRỘN Ở CỬA NHÀ


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH TRÒ CHƠI AI NHANH TAY

MẠCH DÒ TÌM ĐỨT MẠCH


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH THU PHÁT ÂM THANH KHÔNG DÂY
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH KHOÁ SỐ

MẠCH TẠO TIẾNG CHUÔNG DING-DONG


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH 12 BÀI NHẠC ĐIỀU KHIỂN BẰNG REMOTE TIVI
+5V

R1

100 D1 R2 2,2K A1013 U100


Q1
D2 47p C2

16
1N4148
4 13

4Ohm/0.5W
R3 1K UM 3481 R4
MAT THU 1N4148 14
12 100K Q4
15
9 11 R5

8
100
C1061

C1

O.1
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ

MẠCH BÁO THỨC


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ĐIỆN THẾ CHUẨN DC
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH INVERTER

MẠCH SẠT ĐIỆN THOẠI


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ TẢI BẰNG HỒNG NGOẠI
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
ĐIỀU KHIỂN TẢI AC BẰNG HỒNG NGOẠI
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH CẢM BIẾN SIÊU ÂM
Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHỌN KÊNH VIDEO/SOUND


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO ĐỘNG


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH MẮC ĐIỆN THOẠI SONG SONG


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐÈN CHẠY VÒNG


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHUÔNG CỬA


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH CẢNH BÁO NGUỒN AC
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH NHÂN ÁP
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH ĐÈN SÁNG THEO NHẠC
Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CẢNH BÁO XE DÙNG LED


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MẠCH HIỂN THỊ SỐ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI TỚI

MẠ
CH
ĐIỀ
U
KHI
ỂN
ĐỘN
G

DC

MẠ
CH
BÁO

TRỘ
M
TÚI XÁCH
Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH SẠT ĐIỆN THOẠI


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

GAME XÚC SẮC


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH NHẠC
Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH GAME VUI ĐỂ HỌC


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH GAME
Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐÈN CHẠY


Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO CÓ NGƯỜI ĐI VÀO CỬA


Nguyenvanbientbd47@gmail.com
+12V +5V

R1 RESET R6 R8 R9 1K
1K D1 100 R7 330
1K C5
MAT THU VR2 470uF UM66
VR1 1M
50K U1 D2 D3 U2 2 1 LS1

8Ohm/0,5W
8

4
LED R11

RST
VCC
7

3
RST
VCC
7 R5 2,2K DSCHG 3 1K
DSCHG 3 Q1 OUT
R3 OUT 2 R10 VR3
2 C1815 Q2 R7 TRG NE555 5K
1K TRG NE555 100 Q1

GND
C2383 2,2K 6

CV
GND
6 R4 Q3 THR C2383
CV

THR 4,7K
C1815 D4

1
C2 C4
5

0.01 R5 C3 470uF C5
C1 1uF 103 3,3V
103 100 Ohm/1W

MẠCH BÁO SỤT ÁP NGUỒN DC


+12V
VR1

100K LED

U2
R1 R2 10K U3 1K

8
1K 1K R4 100K R5 R6 LS1
7

VCC

VCC
RST
DSCHG
7

VR2 7
2 - U1 DSCHG 3 4
OUT RST
1N4148

10K 6 VR3 3
OUT

8Ohm/0,5W
3 + 2 100K
LM741 TRG NE555 VR4 2 NE555
1M GND TRG R7

GND
R3 6 6 2,2K
CV

CV
4

D7 4,7K Q1 THR THR


Q2
5,1V C1 C2383
5

1
A1013 1uF C2 103
103 1uF
Nguyenvanbientbd47@gmail.com