Sie sind auf Seite 1von 41

Nastavna cjelina:

Ravni krovovi

Vrste ravnih krovova i njihove fizikalne karakteristike Slojevi u ravnim krovovima


Danijela uri, dipl.ing.arh.

Ravni krovovi

to je ravni krov?

Ravni krovovi

Konstruktivni element koji se sastoji od nosive konstrukcije, pokrova i podgleda (vieslojni element) nalazi se na vrhu graevine Krovovi, a naroito ravni spadaju u najkritinije dijelove zgrade Zato struno odabrano tehniko rjeenje ima velik utjecaj na vijek trajanja graevine i pojavu moguih propusta.

Ravni krovovi

Ravni krovovi

Vrste ravnih krovova prema nagibu:


1.

2.
3. 4.

5.

s malim nagibom, 0,5 1% S normalnim nagibom, 1-2,5% S veim nagibom, 2,5 4% S velikim nagibom, 4-15% Nagnuti krovovi, 15-40%

Ravni krovovi

Vrste ravnih krovova prema rasporedu slojeva:


1. 2. 3.

Klasini Obrnuti Ventilirajui

Ravni krovovi
1. Klasini (topli) ravni krov

Kod klasino graenih ravnih krovova, zbog odvodnje oborinskih voda i sl. hidroizolacija se polae kao zavrni sloj koji je izloen klimatskim i drugim utjecajima okoline te mehanikim oteenjima pa se zbog toga i struno ugraeni materijali mogu lako otetiti.

Ravni krovovi

Ravni krovovi
2. Obrnuti (topli) ravni krov

kod "obrnutih" ravnih krovova slojevi se zamjenjuju tako da toplinska izolacija dolazi na hidroizolaciju hidroizolacija dobiva zatitu od ekstremnih temperaturnih i mehanikih oteenja hidroizolacija dobiva zatitu od UV- zraenja produava vijek trajanja hidroizolacije moemo izvoditi toplinsku izolaciju neovisno od vremenskih uvjeta

Ravni krovovi

Obrnuti (topli) ravni krov

Ravni krovovi

1. 2. 3. 4.

SHAPEMATE GREC-A betonske ploe za polaganje ljunak paropropustan sloj za odvajanjegeotekstil 5. ROOFMATE SL-A 6. bitumenska hidroizolaciona traka 7. betonska tavanica

Obrnuti (topli) ravni krov

Detalj zavretka ravnog krova na niksoenergetskoj kui

Ravni krovovi

Ravni krovovi
3. Hladni ventilirajui ravni krov

izmeu sloja podgleda i podne konstrukcije nalazi se sloj zraka Primjenjuju se za industrijske i druge objekte u kojima je relativna vlanost zraka vea od 80% a temperatura vea od 25C

Ravni krovovi
1. 2. 3. 4.

5.
6. 7. 8.

9.
10.

Stropna obloga Nosiva konstrukcija Parna brana Termoizolacija Zrani meuprostor buka za izravnanje Grede od lakog betona Ploa od lakog betona Hidroizolacija Lagana zatita za hidroizolaciju

Hladni neprohodni ventilirajui ravni krov

Ravni krovovi

Hladni ventilirajui ravni krov

Ravni krovovi

Vrste ravnih krovova prema namjeni ili prohodnosti: Prohodni i Neprohodni

Ravni krovovi
Neprohodni topli ravni krov

Prohodni topli ravni krov

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ljunak, zatita hidroizolacije Hidroizolacija Sloj za izjednaavanje parnog tlaka Sloj za pad Ljepenka, zatita termoizolacije Termoizolacija Parna brana Sloj za izjednaavanje parnog tlaka Nosiva konstrukcija Strop

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Betonske ili kamene ploe, zatita hidroizolacije Sloj pjeska Hidroizolacija Sloj za izjednaavanje parnog tlaka Sloj za pad Ljepenka, zatita termoizolacije Termoizolacija Parna brana Sloj za izjednaavanje parnog tlaka Nosiva konstrukcija strop

Prohodni ravni krov

Neprohodni ravni krov

Zeleni ravni krov

Ravni krovovi
Vrste ravnih krovova prema nainu odvodnje oborinskih voda
Ravni krovovi sa odvodnjom oborinskih voda po vanjskim rubovima

Ravni krovovi

Odvodnja se vri pomou ljebova koji mogu biti od:


Pocinanog lima Bakarnog lima Aluminijskog lima

Oblika polukrunog ili kvadratnog (horizontalni) i okruglog (vertikalni)

Detalj odvodnje oborinskih voda po obodu zgrade

Ravni krovovi
Ravni krovovi sa odvodnjom oborinskih voda pomou slivnika

Ravni krovovi

Detalj odvodnje oborinskih voda pomou slivnika

Ravni krovovi

Detalj odvodnje oborinskih voda pomou slivnika

Ravni krovovi

Ponavljanje

Koliko je minimalni nagib ravnog krova? Koje su vrste ravnog krova? Na koji nain se moe odvesti oborinska voda sa ravnog krova? U emu se oituje razlika izmeu tradicionalnog obrnutog ravnog krova i onog za niskoenergetske kue

Ravni krovovi
Vanjski i unutarnji utjecaji na ravan krov

Vanjski utjecaji

Voda

Ljetni pljuskovi djeluju okantno na izolirajue slojeve u ravnom krovu

Snijeg

Otapanje po danu, smrzavanje po noi mogu dovesti do razaranja slojeva


Naglo mijenjaju temperaturu zavrnog sloja i oteuju ga (premazi kao zavrni sloj Zbog naglih promjena temperature mogua je pojava sitnih pukotina u materijalu

Tua

Nagle ljetne promjene temperature (nakon oluja)

Ravni krovovi
Vanjski i unutarnji utjecaji na ravan krov

Vrlo visoke temperature ljeti

Gornja povrina na suncu dostie temperaturu i do 80C Toplota prodire u prostorije na zadnjem katu Dolazi do istezanja armature Dolazi do razmekavanja premaza hidroizolacije
Pretjerani gubitak topline na zadnjem katu Krutost i krtost materijala dovodi do pucanja materijala Vanjski hladni zrak, unutarnji topli, mogu uzrokovati difuziju vodene pare i stvaranje kondenzata Prenoenje zvuka kod prohodnih krovova

Vrlo niske zimske temperature


Prodiranja zvuka

Ravni krovovi
Vanjski i unutarnji utjecaji na ravan krov

Unutarnji utjecaji

Stalna toplota unutar prostorija

U zimskom periodu je vee odavanje topline kroz ravni krov, problem odravanja stalne temperature Unutra je vei pritisak nego vani pa dolazi do kondenzacije vodene pare

Velike temperaturne razlike unutra/van

Poveana vlanost zraka unutarnjih prostorija zbog koritenja

U zimskom periodu je takoer, uzrok kondenzacije vodene pare

Ravni krovovi

Utjecaji koji proizlaze iz kondenzacije

Vlaga koja nastaje tijekom gradnje


Zidanje, betoniranje, bukanje, oblaganje 1m zida od opeke zadri oko 140l vode Mora im se ostaviti mogunost da ispare

Atmosferske vode koje dospiju tijekom gradnje

Tijekom procesa vezivanja i suenja razliitih materijala nastaju sitne pukotine u materijalima

Prilikom projektiranja ovo se mora uzeti u obzir

Ravni krovovi

Slojevi u toplim ravnim krovovima


Nosiva konstrukcija Sloj za pad Hidroizolacija Sloj za izjednaavanje tlaka Parna brana Termoizolacija Hidroizolacija

Ravni krovovi

Slojevi u toplim ravnim krovovima

Nosiva konstrukcija

Nosi optereenje od snijega, vjetra, korisno optereenje, optereenje ostalih slojeva i vlastito AB ploe, drvene konstrukcije, eline konstrukcije, monolitne, montane

Ravni krovovi

Sloj za pad

Postavljaju se na nosivu konstrukciju koja nema pad Izrauju se od betona ili lakog betona Min.pad je 0,5% Optimalno 1-2,5%

Ravni krovovi

Sloj za izjednaavanje tlaka


Postavljaju se ispod parne brane i ispod hidroizolacije Zadatak:

Izjednaava pritisak vodene pare (iz prostora ili zadrane tijekom gradnje) Premoava sitne pukotine Omoguava postavljanje hidroizolacije iako je podloga malo vlana

Ravni krovovi

Parna brana

Postavljaju se ispod termoizolacije Spreavaju prodiranje vlage iz potkrovlja u sloj termoizolacije uvaju termoizolaciju od kondenzacije i brzog propadanja Materijali za izvoenje parne brane mogu biti razni premazi, polimerbitumenske trake s ulokom od aluminijske folije, PE folije, materijali od gume i sl.

Ravni krovovi

Termoizolacija

Smanjuje gubitak topline Spreava stvaranje kondenzacije u krovnoj konstrukciji (na stropu) Spreava pregrijavanje slojeva hidroizolacije i konstrukcije Termoizolacijski materijali moraju biti visoke vrstoe na tlak, to manje vodoupojnosti, trajne otpornosti na visoke temperature Materijali: mineralna vuna, polistireni raznih tvrdoa (stiropor)

Ravni krovovi

Hidroizolacija

Slojevi od bitumenskih materijala (premazi i ljepenke) Imaju ulogu da trajno i efikasno zatite prostorije i slojeve ravnog krova od prodiranja vode

Hidroizolacijska membrana za izradu detalja (dodatno ojaanje) na PVC membranama.

Hidroizolacija se izvodi u vie slojeva ovisno o namjeni krova, nagibu, vrsti trake, tehnologiji postavljanja i sl., koriste se materijali kao bitumenski premazi, razne polimerbitumenske trake, sintetike membrane na bazi mekog PVC-a i dr.

Ravni krovovi

Za zadau prikupiti podatke o materijalima za ravne krovove:


1. 2. 3.

Materijali za hidroizolaciju grupe po 2 uenika Materijali za termoizolaciju grupe po 2 uenika Materijali za parne brane/paro-propusni sloj grupe po 2 uenika

Ravni krovovi
Naredna nastavna jedinica: Odvodnja vode Pravila projektiranja ravnih krovova