Sie sind auf Seite 1von 2

AUSTERLITZ Fatigue and Loss Charts: Allies

Left Wing

BUXHOWDEN

2nd Column

LANGERON

Advance Guard

KIENMAYER

1

st

Bde

Olsuvev [6]

Cavalry Battery a

8

th

Jaegers 2

/

Cavalry Battery b

8 th Jaegers 3 Viborg G

/ /

Infantry Bde Broder Regt 1 st Szekler 1 1 st Szekler 2 2 nd Szekler 1 2 nd Szekler 2

Carneville [3] / / / /

Viborg 2 Viborg 3 Perm G Perm 2 Perm 3 Kursk G Kursk 2

/ / / / / / /

2 nd Cav Bde

Stutterheim [3]

Kursk 3

/

O’Reilly Chevaulegers*

Denisov Cossacks

/

Merveldt Uhlans

/

Schwartzenberg Uhlans

/

2 nd Bde

Kamenski [3]

Hessen-Homburg Hus. /

4 th Cav Bde

Szekler Hussars Sysoev Cossacks Melentev Cossacks

M.Liechtenstein [1]

/ / /

1 st Column Artillery Position Bty a Artillery Position Bty b

DOKHTUROV / /

1 st Bde

Lewis [3]

7 th Jaegers New Ingremanland G New Ingremanland 2 New Ingremanland 3 Yaroslav G Yaroslav 2

/ / / / / /

2 nd Bde

Urosov [8]

Vladimir G Vladimir 2 Vladimir 3 Bryansk G Bryansk 2 Bryansk 3 Vyatka G Vyatka 2 Vyatka 3 Moscow G Moscow 2 Moscow 3 Kiev Grenadiers G Kiev Grenadiers 2 Kiev Grenadiers 3

/ / / / / / / / / / / / / / /

Ryazan G Ryazan 2 Ryazan 3 Fanagoria Gren. G Fanagoria Gren. 2 Fanagoria Gren. 3 St Petersburg Drag.

3 rd Column

/ / / / / / /

PRZYBYCZEWSKI

1

7 th Jaegers 2

7 th Jaegers 3

Galicia G

Galicia 2

Galicia 3

Butyrsk G

Butyrsk 2

Butyrsk 3

st

Bde

2 nd Bde Narva G Narva 2 Narva 3 Azov G Azov 2 Azov 3 Podolia G Podolia 2 Podolia 3

Muller [4]

/ / / / / / / /

Selekhov [5] / / / / / / / / /

4 th Col Russians Heavy Foot Artillery a

MILORADOVITCH

Vanguard

Monakhtin [2]

Novgorad G

/

Novgorad 2

/

Apsheron 3

/

1st Bde

Berg [5]

Novgorad 3 Apsheron G Apsheron 2 Smolensk G Smolensk 2 Smolensk 3 Little Russia Gren G Little Russia Gren 2 Little Russia Gren 3

/ / / / / / / / /

4th Col Aus

KOLLOWRATH

Heavy Foot Artillery a

Heavy Foot Artillery b

1st Bde

Rottermund [4]

Salzburg 1

/

Salzburg 2

/

Salzburg 3

/

Salzburg 4

/

Salzburg 5

/

Salzburg 6

/

Kaunitz

/

Auersperg

/

2nd Bde

Jurczik [4]

Vienna Jaegers

/

Czartoryski

/

Reuss-Graitz

/

Wurttemberg

/

Beaulieu

/

Kerpen

/

Lindenau

/

Right Wing

1st Inf Bde

5

5 th Jaegers 2

Jaegers 3 6 th Jaegers 1 Jaegers 2 6 th Jaegers 3

6

5

Jaegers 1

th

th

th

BAGRATION

Dolgoruki [3] / / / / / /

2nd Inf Bde

Arkhangel G Arkhangel 2 Arkhangel 3 Pskov G Pskov 2 Pskov 3 Old Ingremanland G Old Ingremanland 2 Old Ingremanland 3

Markov [5]

/ / / / / / / / /

3rd Cav Bde

Leib Cuirassiers Tver Dragoons St Petersburg Drag.

Voropaitzki [2]

/ / /

4th Cav Bde

Pavlograd Hussars Mariopol Hussars

Chaplitz [2]

/ /

Cossacks

Kiselev Cossacks Malakhov Cossacks

Wittgenstein [1]

/ /

Cavalry Reserve Cavalry Battery a Cavalry Battery b Horse Battery c Half Horse Battery d

J. LIECHTENSTEIN / / / /

Khaznenkov Cossacks /

Reserve Guard Heavy Bty b Guard Position Bty a Guard Position Bty c

GRAND DUKE CONSTANTINE

1st Bde

Hohnelohe [2]

Guard Horse Bty d

Nassau Cuirassiers Lothringen Cuirassiers

/ /

Infantry Bde

Maliutin [6]

Kaiser Cuirassiers

/

Guard Jaeger Guard Grenadiers (Leib) 1

/ /

2nd Bde

Essen II [1]

Guard Grenadiers (Leib) 2

/

Grand Duke Const. Uhl /

Gordiev Cossacks Isayev Cossacks Denisov Cossacks

/ / /

 

Guard Grenadiers (Leib) 3 Izmailovski Lifeguards 1 Izmailovski Lifeguards 2 Semonovski Lifeguards 1 Semonovski Lifeguards 2

/ / / / /

3rd Bde

Uvarov [2]

Preobrazhenski Lifeguards 1

/

Chernigov Dragoons Kharkov Dragoons

/ /

Preobrazhenski Lifeguards 2

/

Elizabethgrad Hussars

Cavalry Bde

Depreradovich [4]

 

/

Garde du Corps Cuirassiers* Chevalier Guard Cuirassiers Lifeguard Hussars Guard Cossacks

/ / /