You are on page 1of 7

Kalendarz roboczy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewirowskiego za okres od 1 lutego do 1 marca 2013 r.

Data rozpoczcia 2013-2-1 2013-2-1 2013-2-2 2013-2-2 2013-2-3 2013-2-3 2013-2-4 Czas rozpoczcia 00:00:00 10:30:00 10:00:00 19:00:00 13:00:00 15:00:00 00:00:00 Data zakoczenia 2013-2-2 2013-2-1 2013-2-2 2013-2-2 2013-2-3 2013-2-3 2013-2-6 Czas zakoczenia 00:00:00 12:00:00 12:30:00 22:00:00 15:00:00 19:00:00 00:00:00 Temat URLOP - Gdask Termin prywatny Termin prywatny Koncert z przedstawicielami prasy po Dniu Ochrony Danych Osobowych Termin prywatny Termin prywatny II dzki Konwent Informatykw - IT w Administracji Polskie Radio 24 Wodzimierz Maliszewski Debata pod Krlami Termin prywatny 11:00 - 11:30 Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatnoci przy przenoszeniu realizacji zada publicznych do modelu IaaS i SaaS w ramach II dzki Konwent Informatykw - IT w Administracji Wywiad Openmedica Wywiad Dziennik Ubezpieczeniowy Wywiad "IT w ochronie zdrowia" Termin prywatny Executive Committee of the International Conference Lokalizacja Opis

Teatr Wielki

Orodek Konferencyjno Szkoleniowy "Zacisze", ul. Pisudskiego 20, Spaa Biuro GIODO Stowarzyszenie Autorw ZAiKS, ul. Hipoteczna 2 Orodek KonferencyjnoSzkoleniowy Zacisze

2013-2-4 2013-2-4 2013-2-4 2013-2-4 2013-2-5

10:00:00 13:00:00 17:00:00 18:00:00 11:00:00

2013-2-4 2013-2-4 2013-2-4 2013-2-4 2013-2-5

11:00:00 13:30:00 19:00:00 20:00:00 11:30:00

2013-2-6 2013-2-6 2013-2-6 2013-2-6 2013-2-6

10:30:00 12:30:00 13:00:00 14:00:00 21:30:00

2013-2-6 2013-2-6 2013-2-6 2013-2-6 2013-2-6

11:00:00 13:00:00 13:30:00 17:00:00 23:00:00

ul. Wooska 22 telefon Biuro GIODO telefon

2013-2-7 2013-2-7 2013-2-7

10:00:00 11:00:00 13:00:00

2013-2-7 2013-2-7 2013-2-7

10:20:00 13:00:00 15:00:00

Polsat Anna Streyska Komisja Innowacyjnoci i Nowoczesnych Technologii (Int) / Komisja Zdrowia (Zdr) Komisja Sprawiedliwoci i Praw Czowieka Biuro GIODO Sejm sala 118/bud. C

Dane kocielne smart metering Rozpatrzenie informacji na temat gromadzenia informacji biomedycznej i biobankw w Polsce stan obecny, zamierzenia, uwarunkowania prawne Zaopiniowanie dla Komisji Spraw Wewntrznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowy7ch (druk nr 668). Handel bazami danych Prawo energetyczne, smart gridy Blok F (studio 4) Dane wraliwe (ze wskazaniem na medyczne)

2013-2-7

16:00:00

2013-2-7

17:30:00

Sejm bud. B, sala nr 307

2013-2-7 2013-2-8 2013-2-11 2013-2-12 2013-2-12 2013-2-12 2013-2-12

19:45:00 10:00:00 06:20:00 00:00:00 07:25:00 11:00:00 14:30:00

2013-2-7 2013-2-8 2013-2-11 2013-2-13 2013-2-12 2013-2-12 2013-2-12

20:15:00 11:00:00 06:50:00 00:00:00 08:20:00 14:00:00 15:00:00

TOK FM M. Krasiska Kawa czy herbata Wrocaw Samolot do Wrocawia Szkolenie dla Sdu Apelacyjnego Obiad Szkolenie dla adwokatw

2013-2-12

15:30:00

2013-2-12

17:30:00

Sd Okrgowy, Sala Filipowicza (s. 324, ul. Sdowa 1) siedziba Okrgowej Rady Adwokackiej we Wrocawiu przy ul. Sdowej 4 sala Wielka budynku KGHM CUPRUM we Wrocawiu przy ul. Sikorskiego 2-8

2013-2-12 2013-2-13 2013-2-13

20:45:00 00:00:00 10:00:00

2013-2-12 2013-2-16 2013-2-13

21:40:00 00:00:00 16:00:00

2013-2-13

10:20:00

2013-2-13

11:00:00

Samolot do Warszawy Posiedzenie Sejmu Seminarium nt. Kierunki zmian w Hotel Gromada "Dom Chopa", europejskim prawie dotyczcym pl. Powstacw Warszawy 2 ochrony danych osobowych i ich wpyw na sektor bankowy Wystpienie Wojciecha Rafaa Wiewirowskiego, nt. aktualnego stanu prac nad Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony ...

ZBP, NBP

2013-2-13

12:10:00

2013-2-13

12:40:00

2013-2-13 2013-2-13

12:00:00 14:45:00

2013-2-13 2013-2-13

16:00:00 16:00:00

Wystpienie Wojciecha Rafaa Wiewirowskiego, powicone zagadnieniu implementacji FATCA w wietle przepisw o ochronie danych osobowych Kongres Wolnoci w Internecie

Biblioteka Uniwersytecka, ul Dobra 56/66, sala 316 Skuteczna ochrona danych osobowych jest kluczowa dla prywatnoci i naszego poczucia bezpieczestwa w sieci, za wywaona elastyczno Trzecie spotkanie konsultacyjne, ktrego celem bdzie zaprezentowanie przedstawicielom GIODO przez praktykw rynku ubezpieczeniowego przykadw problemw z ochron danych osobowych

2013-2-14

11:00:00

2013-2-14

14:30:00

Panel: Prywatno w sieci jakie znaczenie ma rozporzdzenie o ochronie danych osobowych Konsultacje z Polsk Izb Ubezpiecze Rondo 1

2013-2-14 2013-2-14 2013-2-15

09:30:00 16:00:00 11:00:00

2013-2-14 2013-2-14 2013-2-15

10:30:00 18:00:00 13:30:00

Spotkanie z posem Parlamentu Europejskiego Rafaem Trzaskowskim Termin prywatny Konsultacje publiczne w procesie cigego doskonalenia prawa Zespo do Spraw Zasad Prowadzenia Bada Naukowych w Biomedycynie Maciej Byczkowski Stowarzyszenie Administratorw Bezpieczestwa Informacji Dziennik Gazeta Prawna

Biuro GIODO

2013-2-15 2013-2-15

11:15:00 15:00:00

2013-2-15 2013-2-15

14:30:00 15:30:00

Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyy 3/5 (wejcie od wsplnej), sala "Pod Kopu" MNiSW, ul. Hoa 20, sala nr 140, I pitro Biuro GIODO 1. dyrektywa dotyczca Policji, co wobec tego zmieni si w polskich przepisach i kiedy? Jakie regulacje dzi obowizuj te formacj? Z czym sa kopoty? Na co skarz si obywatele, a na co policjanci? Czy byy jakie badania na ten temat i co z nich wynika Dane wraliwe Kwestia braku kompleksowego uregulowania prawnego kwestii zwizanych z monitoringiem

2013-2-15

09:00:00

2013-2-15

09:20:00

telefon

2013-2-15 2013-2-15

09:30:00 14:00:00

2013-2-15 2013-2-15

09:50:00 14:30:00

Rzeczpospolita Gazeta Wyborcza

telefon telefon

2013-2-15 2013-2-17

14:30:00 09:30:00

2013-2-15 2013-2-17

15:00:00 10:00:00

Biznes & Ekologia TVP Info

telefon Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego, ul. Mynarska 43/45 Biuro GIODO

FATCA + inteligentne liczniki Monitoring wizyjny

2013-2-18

10:00:00

2013-2-18

11:00:00

Cyfrowa Polska Zesp zadaniowy do spraw metod uwierzytelniania Spotkanie dyrektorw departamentw Komisja Gospodarki

Specjalne wydawnictwo (papierowe) Polski Cyfrowej powicone wykorzystywaniu chmury obliczeniowej przez instytucje publiczne.

2013-2-18 2013-2-19 2013-2-19

14:00:00 10:00:00 10:15:00

2013-2-18 2013-2-19 2013-2-19

16:00:00 11:00:00 12:15:00

MSW, ul. Batorego 5, sala 324 (III pitro) sala konferencyjna Sejm sala 118/bud. C

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektrych innych ustaw (druk nr 946) eWU BCR Mini-poradnik o tym, jak chroni nasz prywatno w sieci (szczeglnie w obliczu zapowiedzi takich jak ta wiceprezesa Alior Banku o tym, e chce sprzedawa "profile" swoich klientw innym firmom). Pierwsze czytanie rzdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ksigach wieczystych i hipotece (druk nr 1027) Rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji o dziaaniach zwizanych z wdraaniem w Polsce Europejskiej Agendy Cyfrowej. Rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Rozwoju Regionalnego o stanie realizacji bu

2013-2-19 2013-2-19 2013-2-19

12:00:00 13:00:00 14:30:00

2013-2-19 2013-2-19 2013-2-19

12:30:00 13:30:00 15:00:00

Fakty Rzeczpospolita Rzeczpospolita

Biuro GIODO telefon telefon

2013-2-19

15:30:00

2013-2-19

17:30:00

Komisja Sprawiedliwoci i Praw Czowieka Komisja Innowacyjnoci i Nowoczesnych Technologii (INT)

Sejm sala 23/bud. G

2013-2-19

16:30:00

2013-2-19

17:30:00

Sejm sala 13/bud. G

2013-2-20 2013-2-20

00:00:00 00:00:00

2013-2-22 2013-2-23

00:00:00 00:00:00

Accountability project Posiedzenie Sejmu

Warszawa, Hotel Bristol

2013-2-20 2013-2-20

09:00:00 10:00:00

2013-2-20 2013-2-20

10:00:00 16:40:00

2013-2-20 2013-2-20

11:20:00 13:00:00

2013-2-20 2013-2-20

11:40:00 14:30:00

2013-2-20

15:00:00

2013-2-20

17:30:00

2013-2-20

16:00:00

2013-2-20

16:40:00

Prof. Mirosaw Wyrzykowski XII edycja seminarium Teleinformatyka w przedsibiorstwach sieciowych pt. Rozwj technologii do wdraania Smart Metering/Grid w przedsibiorstwach sieciowych Gazeta Polska Codziennie Obiad z Rzecznikami ochrony danych z krajw rodkowej i wschodniej Europy uczestniczcymi w Accountability Project Preconference Seminar: "Accountability, Best Practices, and European Data Protection Law" Wykad i dyskusja: Bezpieczne zarzdzanie danymi przy rozwoju inteligentnych sieci pomiarowych w ramach seminarium Teleinformatyka w przedsibiorstwach sieciowych Kolacja z Accountability Project Nocne zwiedzanie Warszawy z uczestnikami Accountability Project Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektrych innych ustaw a day-before dinner ePSI Accountability Phase V - The Essential Elements in Distributed Environments Termin prywatny 2013 ePSI conference: Gotcha! getting everyone on board Konferencja Prokuratury Generalnej o ochronie ofiar przestpstw

Biuro GIODO Centrum Konferencyjne Bezpieczne zarzdzanie danymi przy rozwoju CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, inteligentnych sieci pomiarowych V pitro

Telefon Zapiecek, ul. Podwale 1

Le Meridien Bristol

Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, V pitro

2013-2-20 2013-2-20 2013-2-21

19:30:00 22:00:00 09:30:00

2013-2-20 2013-2-21 2013-2-21

22:00:00 00:00:00 11:30:00

Le Meridien Bristol

Sejm sala 22/bud. G

2013-2-21 2013-2-21 2013-2-21 2013-2-22 2013-2-22

19:00:00 08:30:00 16:30:00 09:30:00 10:00:00

2013-2-21 2013-2-21 2013-2-21 2013-2-22 2013-2-22

21:00:00 16:00:00 17:30:00 18:00:00 16:00:00

Dom Smakw Le Meridien Bristol

Uniwersytet Warszawski Trybuna Konstytucyjny, dua sala rozpraw Prawne aspekty wymiany informacji o ofierze przestpstwa dla celw zapobiegania przestpstwom, prowadzenia dochodze, wykrywania i cigania

przestpstw albo wykonywania kar kryminalnych 2013-2-22 13:30:00 2013-2-22 14:30:00 Privacy and open data" Siamese twins or mortal enemies? Uniwersytet Warszawski Hans Graux, ePSIplatform (moderator), Wojciech Wiewiorowski, Xawery Konarski, partner Traple Konarski Podrecki lawyers, John Borking - Privacy by Design expert (CMS Derks Star Busmann and former Privacy Commissioner

2013-2-22 2013-2-25 2013-2-25

11:15:00 00:00:00 09:30:00

2013-2-22 2013-2-27 2013-2-25

13:15:00 00:00:00 10:00:00

2013-2-25

12:00:00

2013-2-25

13:00:00

Panel 2 Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestpstwa Praktyka wdroenia procedur FATCA w polskich instytucjach finansowych Pozyskiwanie zgody indywidualnych od klientw na potrzeby FATCA wolno czy nie? TOK FM

Trybuna Konstytucyjny, dua sala rozpraw Hotel Mariott, sala Wawel Hotel Mariott, sala Wawel Czy GIODO powinien kontrolowa kocioy i zwizki wyznaniowe? Do rozmowy zaprosilimy take p. Roberta Prochowicza, red. nacz. serwisu apostazja.info. Czas trwania rozmowy ok. 25 min. Profilowanie uytkownikw serwisw wideo. Jak Generalnych Inspektor Ochrony Danych Osobowych ocenia reform Systemu Informacji Owiatowej, czy w jego ocenie system wymaga zmian PastwoMiasto - Andersa Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63 Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosawskiego, ul. Modzelewskiego 59 Bruksela Representation of the Free State of Bavaria, Rue Wiertz 77 Hotel Courtyard by Marriott, sala Profilowanie osoby fizycznej w projekcie nowych balowa 3+4, I pitro ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

2013-2-25

14:00:00

2013-2-25

14:30:00

Rzeczpospolita

2013-2-25 2013-2-25 2013-2-25

18:00:00 20:00:00 19:00:00

2013-2-25 2013-2-25 2013-2-25

20:00:00 23:00:00 22:00:00

Rok po ACTA Wielka Gala z okazji 20-lecia KIGEiT 40 lat Sygnaw Dnia

2013-2-26 2013-2-26 2013-2-26 2013-2-27

00:00:00 07:00:00 19:00:00 00:00:00

2013-2-28 2013-2-26 2013-2-26 2013-3-1

00:00:00 09:10:00 21:00:00 00:00:00

89. Spotkanie Grupy Roboczej art. 29 Samolot do Brukseli EU-Data Protection Law Reform IV edycja Forum Corporate Legal Counsel 2013 Forum Dyrektorw Prawnych

2013-2-27 2013-2-28

19:20:00 00:00:00

2013-2-27 2013-3-1

21:20:00 00:00:00

2013-2-28

09:30:00

2013-2-28

10:05:00

2013-2-28 2013-3-1

19:00:00 10:00:00

2013-2-28 2013-3-1

22:00:00 18:00:00

2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1

14:00:00 19:30:00 12:00:00

2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1

15:00:00 21:30:00 13:00:00

Samolot do Warszawy II Oglnopolska Konferencja Prawa Morskiego Polska Polityka Morska Powrt statkw pod polsk bander. Profilowanie osoby fizycznej w projekcie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej GBH XIV Konferencja Wydziaowa Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze Spotkanie z Dyrektor Francoise Le Bail DG Justice Nagrody TOK FM Spotkanie w sprawie C-594/12 Seitlinger e.a (retencja danych telekomunikacyjnych

WPiA Uniwersytet Gdaski

Nie uczestniczy

Riviera remont WPiA UW Aula A.3 Collegium Iuridicum II Biuro GIODO Kliub LOFT 44, ul. Powzkowska 44 gabinet Ministra