Sie sind auf Seite 1von 14

NEVENKA BEZIC-BOZANIC

STANOVNITVO SINJA U DOBA


Polovicom XVIII od Sinja je udaljena opasnost od turskih
napada, pa se grad pod starom pomalo i nase-
ljavati novim stanovnitvom koje je pridolazilo iz okolnih sela Cetinske
krajine, ali i iz drugih mjesta Dalmacije te iz susjedne Bosne.
knjige i umrlih od 1750. do 1800. godine otkrivaju nam
niz imena stanovnika Sinja tog vremena, porijeklo pojedinih obitelji,
veze s drugim mjestima Dalmacije i susjednom Bosnom, drutveni poloaj
stanovnitva, vojnu posadu u sinjskoj i niz drugih podataka, koji
s ostalim ispravama popunjuju sliku tog kraja u razbolju
od pedeset godina.
1
Iako su ekonomske prilike bile teke, a
republika na samrtnoj postelji nije Vlie imala ni snage ni volje da se brine
za udaljene krajeve, narod se u Cetinskoj krajini umirao i ivio
svoj ivot ikaJko je umio i znao.
U razdoblju od 1750. do 1800. godine u Sinju se godinje sklapalo
dvadeset do pedeset brakova, a od sedamdeset do sto i
djece. Iz knjiga umrlih vidi se da je umiralo pedeset i sto i
deset stanovnika od petogodinje djece do stogodinjaka. je smrt-
nost bila kod djece od pa do osam godina ivota, no broj nije mo-
ustanoviti, jer se djeca od pet godina nisu upisivala u knjige
mrtvih do 1797. godine. Smrtnost je bila posebno kugom, koja
je harala 1763. godine, kad su u Sinju umrle sto i dvije osobe, a neka
epidemija bila je zacijelo i 1766. godine kad su u Sinju umrle sto
i osobe, pa zatim ponovno 1783. godine kad se da je na
Cetinske krajine umrlo oko i pet stotina stanovnika, a u
samom Sinju prema knjizi umrlih sto i trideset osoba, bez djece koja nisu
upisivana.
2
Te iste godine sklopljena su u Sinju samo tri braka, a krteno
samo trideset i est
Sva djeca upisana u knjige krtenih su u braku. U pe-
deset godina poznato je samo pet djece nepoznatog
oca, i to: 1761. godine Juraj Rue 1764. godine Josip
Margarite 1768. godine Jalmv Jakice Kukavica iz Turjaka i Ana
125
Ivke godine Antica Domine 1774. godi-
ne Ana Petronile a 1762. godine umro je priznati sin izvan bra-
ka Grgur Marka Trampe. U knjlige je upisano i dvanaestero krtene djece
nepoznatih roditelja, koja su se ostavljala na pragu crkve ili
nije i to: 1762. godine Vicko, 1767. godine Lucija i Dominik, 1775.
godine Nata!, 1776. godine Matija, 1778. Juraj, 1787. Antica, 1795. godine
Mato i Ana, 1798. godine i Antun, te 1799. godine Andrija. Oni su
zabiljeeni samo s krsnim imenima, bez prezimena. Kad ove podatlke uspo-
redimo s onima koji su poznati u primorskim gradovima i na otocima,
vidimo koliko je na tom bila zajednica i koliko se
vodila u obiteljima briga o djeci.
I upravo tu brigu o djeci Ivan opisuje kao posebnu osobinu
ena, kao i privrenost porodici i potovanje roditelja.' Bra-
kovi su se sklapali najvie u i rijetko u toku ljeta, zacijelo
zbog poljskih radova i obaveza prema stoci, pa zatim opet u kasnu jesen.
Djeca su se cijele godine, u pojedinim porodicama svake
godine po jedno dijete, posebno ako su bila enska djeca, no ako je prvo
bilo muko, onda je moglo dvije do tri godine do novog
djeteta. U razdoblju od pedeset godina rodilo se u Sinju pedeset i osam
pari blizanaca u obiteljima: 1750. godine Grgura Medvida, 1751. godine
Martina i Jurja 1753. godine Ivana Grabovca, Antuna
Manenice i Vita 1754. godine Antuna 1755. godine
Petra Batarela, 1756. godine Ivana della Coste i Mate 1757.
godine Luke Stjepana i Nikole 1758. godine
Jurja Ivana Aamije i Ivana 1761. godine Grgura Raj-
Tadije i Antuna 1763. godine Luke
1764. godine Grgura 1766. godine Marka i Bartula Toma-
1767. godine Jerka Batarela, Miha Ivana Marasa i Antuna
1769. Jakova 1770. godine Ivana i Antuna
Bulja, 1771. godine Nikole 1772. godine Mate i
Mihovila Tiganja, 1774. godine Franje 1775. godine Marka i
Petra 1778. godine Mate 1780. godine Dujma Erce-
ga, 1781. godine Tome 1782. godine Jakova Antuna
Mareschina i Ivana 1784. godine Luke 1785.
godine Marka i Antuna Bulja, 1786. godine Antuna Tenere,
1787. godine Mate i Nikole Dipala, 1787. godine Sime Futara,
1788. godine Antuna Tenere, 1789. godine Lovre Poljaka, 1791.
Jakova Poljaka, 1792. godine Marka godine Ilije 1794.
godine Antuna Bianchija, 1795. godine Ivana 1797. godine Jurja
Mandaza i 1800. godine Franje Godine 1767. u obitelji Pavla
rodili su se trojci.
imena koja su se djeci davala u pojedinim obiteljima, u Sinju
nije u tom razdoblju postojao da se prvom djetetu daje ime
oca ili majke, kao to je to u primorju, se vie
potovala ime kuma i kume ili ime sveca koji je bio najbHi danu dje-
tetova krtenja. Zena je djecu u razmaku od dvadesetak godina,
s tim da je prvih godina braka gotovo svake godine, a u poodmaklim
godinama u razmacima od tri do godine. Smrtnost djece bila je veli-
ka, pa je od brojne vrlo mali broj odrastao. To se u pojedi-
nim obiteljima vidi po tome, to se do dva i tri puta daje
126
djetetu isto ime. Razlog smdnostd djece bile su teke ekonomske prilike.
slaba ishrana, neznanje majki, zaostalost i slabe zdravstvene prilike. Pri-
rodna selekcija bila je toliko jaka, da je onaj dio stanovnitva koji je
preivio rano djetinjstvo bio zaista zdrav i jak da je mogao izdrati svu
teinu ivota koju je morao do starosti. Pojedinci su doivjeli dul:>oku
starost, a u prosjeku ene su umirale starije od mukaraca. Tako je u
pedeset godiJna umrlo u Slinju pet mukaraca od devedeset godina, i to:
1755. godine Mihovil Runje, 1760. godine Ivan Buljan, 1765. godine Simun
1780. godine Ivan i 1790. godine Augustin Bianchi,
a devedeset i tri godine doivio je 1759. godine Grgur Kelava. Jedanaest
ena umrlo je u devedesetoj godini, i to: 1754. godine Magdalena ena Jo-
sipa iz Suhog Doca i Margarita ena Mate iz sela Obrovca
kod Otoka, 1755. godine Ana ena Franje 1756. godine Klara
ena Josipa Malore i Jela ena Andrije Kunice, 1763. godine
Tomica ena Stjepana Masle, 1764. godine Margarita ena Sime
1766. godine Flora ena Mate 1774. godine
1779. godine Matija ena Antuna 1798. godine ena
Stjepana Maurina i 1799. godine Tomica ena Pavla U deve-
deset i drugoj godini umrla je 1764. godine Ivka ena Ilije Mandaza, u de-
vedeset i godini 1766. godine ena Mate Grabovca, godinu
dana starija bila je 1788. godine Katarina ena Andrije a 1777.
godine umrla je Marija ena Mate u devedeset i estoj godini.
U :stotoj godini umrla je 1763. godine Katarina ena Mate i
Ura ena Jakova godinu dana starija bila je 1756. godine
ena Pavla Batarela iz 1655. godine u Vuskovu
kod Rame u Bosni, sto i jedanaest godina doivjela je 1782. godine Lucija
ena Ilije zvanog a 1782. godine spominje se Stanislava
ena Radoslava iz koja je doivjela sto i petnaest go-
dina.
Sinjani su se najvie enili s djevojkama iz okolnih sela Cetinske
krajine i susjedne Bosne, ali kuda su se udavale Sinjanke nije bilo
utvrditi, jer su se brakovi sklapali u mjestu odakle je mladoenja.
su zabiljeena s momcima iz okolnih sela, ukoliko se
one nisu udavale za doljake s primorja ili strance, koji su se ranije naselili
u Sinju. Jednako tako spominje se i rodno mjesto roditelja kod upisa dje-
teta u knjigu, kao i mjesto umrlog doljaka. U razdoblju
od 1750. do 1800. godine u Sinju se spominju iz drugih mjesta:
- v j e n a n i:
8
' 1751. godine udala se Jela Grabovac za Du ju
1756. godine Jela Pragustin za Mihovila 1761. Jela Gazija
za Ivana a 1772. Simica Zanko za Jakova Godine
1767. oenio se Ivan za i Filip za Katarinu
zv. Zaprdica, 1772. Ante Zanko za Filu Godine 1784.
Pavao Zanko za Ivku 1799. Ivan za Petronilu
a 1750. Josip za Margaritu
T) mr l i: 1750. Antun 1751. Petar 1752. Andrija
1753. Josip i Antun zv. 1754. Simica i Vito
1757. Josip Stjepan i Sime Vrdoljak, 1758. Lovro
1760. Juraj Jerko i Dora ena Mate
zv. Varoza, 1761. Jela Mihovila zv. Simlea i Petar
127
1766. Pavao ime Stanislava ena ime Jakica
Jurja i Ivka ena Luke 1767. Koleta ena ime Vrdo-
ljaka, Marko i Bartul zv. imlea, 1769. Juraj
1774. Vasula ena Josipa Tenere, 1777. Juraj 1778. Andrija
te 1779. Petar i Mihovil
BISKO - v j e n a n i: 1778. Nikola imunda i Ana
BITELIC - v j e n a n i: 1754. Matija i Ante 1759.
Ura i Josip Tenera, 1762. Magdalena i Marko
1786. Jela anko i Magda Buljan. Godine 1754. Marko i
1767. Pavao i Flora 1770. Luka i Lucija
1771. Nata! i Jela 1775. Ante anko i
1776. Ivan i Magdalena 1776. Franjo i Marta
1781. Ivan i Magdalena te 1789. Petar anko
i Tomica Romac.
R i: Stjepan sin Franje Buljana i Magdalene zv.
U mr l i: 1752. Antun i Petar Tenera, 1753. Mato zv.
1754. Ura ena Petra 1756. Mato Vrdoljak, 1757.
Magdalena ena Lovre 1758. Pavica ena Josipa zv.
Galzina, 1759. Ivka ena Grgura anka, 1760. Ivan Buljan, 1766. Lovro
Buljan, 1775. Juraj 1781. Ivan Zgoglio, Duje i Jakov
zv. Tarza, te 1872. Lucija Stjepana anko.
BRISTIVICA - v j e n a n i: 1761. Grgur i Anda
U m,. l i: 1765. Marko
BRNAZE - u mr l i: 1751. Anastazija Marija Carichia, Jakov
imica Budimir, 1759. Pavica ena Nikole 1765. Franjo
Calcina, 1785. Jerka ena N atala Petar Luka Kuraja,
Ivan Petar Magdalena ena Franje Antun
i Matija ena Jakova 1786. Mato Ivka ena
Lovre Lucija ena Ilije Mandaza, Antun Mato
Ivan Rua ena Mate Talaje i Marija ena Stjepana te
1787. Antun ivalj, Matija ena Jakova zv. Abram i Lucija ena
Mate
BROCANAC- umrli: 1751. Saba zvana Sava 1766. Marko
Karaman i 1770. Magdalena ena Stjepana Karamana"
BRTANOVO -v j e n a n i: 1765. Antun i Kata
e n i: 1757. Antica Antuna i Ivke Molese.
CRIV AC - v j e n a n i: 1763. Matija Domazet i Marko

U m 1' l i: 1776. J erk o i 1777. Petar
CVRLJEVO - v j e n a n i: 1795. Pavao Peraica i Jerka
DICMO - v j e n a n i: 1758. imica i Mato 1759.
Flora Batarelo i ime 1767. Petronila Kutre i Stjepan 1771.
Jela i Mato 1774. Kata Milun i Pavao 1777.
Franka i Ivan 1783. Ana ud. Pavla Didaka i Ivan Batarelo,
1787. Jerka i Duje 1789. i Mato Jesus, te
Ivka i Ante a 1792. Ivka i Josip
128
Godine 1762. Stjepan i Tomica Kukuz, 1768. Franjo i
imica te Luka i Ivka a 1782. Mihovil
i Matija
e n i: 1751. Flora Petra Kuraje i Jele
U m 1l i: 1764. Grgur 1779. Jela ena ime Zaje, 1783. Marko
i Lucija ena Ivana Burova.
6
DOLAC DONJI - u mr! i: 1776. Lucija Marka
DOLAC SUHI- v j e n a n i: 1789. Lucija Jakulj i Josip Bogoslav
Godine 1753. Ante i Magdalena 1760. Jmaj i
imiea Tenera, te 1799. Andr,ija Elak i Ivka zv. Arnaut.
U m 1! i: 1754. Margarita ena Mate i Ante
DRNI- v j e n a n i: 1779. Kata Ramnjak i Marko 1794. Andrija
i Marija
DUGOBABE - v j e n a n i: 1752. Petar i Natalija
DUGOPOLJE - v j e n a n i: 1767. Magdalena i Mato Ratalj. Go-
dine 1762. Juraj i te 1768. Stjepan Debeljak i
Magdalena
U m,. l i: 1757. Grgur Debeljak i 1783. Nata!
GALA- u mr l i: 1755. Kata ena Jerka 1756. Boe zv.
Munivrana, 1760. Mato Porobija, 1761. Jerko Porobija, 1766. Antun Toma-
zv. Porobija, Ivka ena Mate Mato Nikola
Marko i Kata ena Natala zv. Munivrana, 1768.
Ante zv. i Magdalena ena Antuna 1771.
Domina ena Lovre Antun Vita Pavica ena Antuna
i Antun 1774. Tomo i Franjo 1777. Mato
1778. Magdalena ena Ivana 1799. Margarita ena Jakova
Luci.ia ena Petra i Jela ena Antuna
te 1800. Ivan zv. Munivrana.
7
GIZDAV AC - v j e n n i: 1752. Mihovil Patar i Ura
GLAVA- u mr l i: 1772. Mihovil Chopos.
GLAVICE - v j e n n i: 1765. Magdalena zv. Suchia i Petar
Ana i Vito Veselica, te Jela i Pavao
Umrli: 1765. Mato i Ivan Komar, 1783. imica Petra Ivka
ena i Nikole Stjepan Maras i Kata . Jakova
1785. Kata Jurja Jakica Mate Magdalena
ena Petra Marasa, Andrica ena J,akova Lucija ena Franje Polja-
ka, Ivka ena Petra i Jakov 1786. Stanislava ena Grgura
Antun i Jakov 1787. Ivka ena Nikole
Brandusa i 1788. Gaetana Ivana i Magdalena Jurja

G LIJEV- u m 1! i: 1759. Ilija
GRAB - v .i e n a n i: 1774. Matija i Ante 1775. Ivka
Kamber i Jakov Godine 1768. Grgur Bagarin i imica te
1785. Juraj i N
129
U mr l i: 1758. Nikola
HRV ACE - v j e n a n i: 1751. Margarita i Antun 1762.
Jurka i Mato 1762. Klara i Antun
1764. Lucija Bracus i Petar zv. Sisko, 1767. Jela i Mihovil
1771. Lucija i Nikola 1774. Simica i
Petar Karajko, 1779. Lucija Kodoman i Petar 1782. Ivka
i Nikola 1785. Ana Sedmak i Mato te 1792. Ivka Pleti-
i Ante Godine 1754. Mihovil i Kata te Ivan
i Kata 1759. Ante Maras i Ivka te Ivan Kekez
i Lucija 1760. Ivan Zuska i Ana Lovro Kekez i Ana
Poljak, te Ante i Simica 1762. Vito Doljanin i Ivka Pavi-
1766. Mato i Simica te Juraj Korlaet i Flora
1767. Mihovil i te Ivan Maras i Pavica
1768. Lovro Kekez i Rua Grgur i Ivka te
Antun Maras i Si.mica 1772. Martin Bonjak i Petronila
1773. Mruhovil Doljanin i Jela 1776. Mato i Petronila
a 1784. Nikola i Lucija
U mr l i: 1751. Ivan 1752. Martin 1753. Kata Kekez,
1754. Matija ena Jurja Kekeza, 1755. Andrija Tenza, 1756. Juraj Kekez i
Mato Kodoman, 1758. Kata ena Mlhovila 1760. Lucija ena
Lovre Kekeza, 1761. Jakov 1766. Nikola Kekez i 1768. Nata!
Maras zv. Zua.
IMOTSKI - v j e n a n i: 1759. Ana i Filip te 1762.
Kata i Tomo zv.
e n i: 1753. Kata Jurja i Kate
JAJCE- 1750. Franjo i Ivka Midenjak.
KARAKAiCA- e n i: 1763. Ilija sin Sime i Sirnice te
Antun Marka Medija i Petronile
U mr l i: 1751. Nikola 1761. Ivan N i Mato Media, te 1786.
Pavao
KATEL NOVI- v j e n a n i: 1750. Kata i Ante 1787.
Kata i Nikola
U mr l i: 1756. Juraj
KATEL ST ARI- u mr l i: 1766. Stjepan Kitin.
KATEL - v j e n a n i: 1763. Antun i Urula Mar-

U m r l i: 177 8. Kata ena J osipa Koi
KATEL u mr l i: 1765. Ivan i 1766. Mihovil Milin.
KATEL VITURI - v j e n a n i: 1766. Antun Micheli i Veronika Ra-

e n i: 1751. Josip Mihovila Viturija i Anuncijate Ferro.
KIJEVO - v j e n a n i: 1764. Ivan i Margarita Zigo.
KLIS - v j e n a n i: 1768. Jakica i Ante 1773. Stanislava
i Pavao Godine 1784. Stanislav i Pakva
130
R o e n i: Marta Marka i I v ke
U mr l i: 1766. Juraj I 1783. Josip i 1787. Ivan Valenti.
KONJSKO - v j e n a n i: 1779. Ivka Golem i Ivan
e n i: 1787. Pavao Marka Bardacza i Jakica Vlastelica.
KOPRINAC- v j e n a n i: 1767. Jakica i Ivan
KORCULA - v j e n a n i: 1794. i Antun Cerneja.
U mr l i: 1769. Mihovil i sin mu Luka
KORU.LJA- u mr l i: 1763. Jakov

K.ORUCI- v j e n a n i: 1759. Filip i Ana 1765. Ivan
i Ana 1765. Luka i Ura te 1792. Mato
i Magda

Umrl i: 1763. Kata ena Mate
KOSI N AC- u mr l i: 1756. Mato
KOSOVO - v j e n a n i: 1784. Mihovil i Lucija
KOUTE- u mr l i: 1770. Kata ena N atala
- v j e n a n i: 1766. Petar zv. i Lucija Lis-

KUPRES - e n i: 1760. Lucija Ivana i Lucije


LABIN - v j e n a n i: 1750. I vlka i Andrija
U mr l i: 1760. Mato
LECEVICA - u mr l i: 1757. Antun i 1776. Andrija
LIVNO - v j e n a n i: 1756. Kata i Ilija Bulj (1762. ponovno se
udala za Nikolu zv. Peruina). 1764. Kata i Franjo Argo-
1765. Ana i Bernard Jurko, te 1774. Lucija i Ivan
Godine 1756. Antun i Ana 1767. Duje Erceg i
Ivka te 1768. Nikola Marnjavac i Magdalena
LIV ANJSKO POLJE- v j e n a n i: 1751. Ivka i Stjepan
Godine 1752. Ilija i Flora
- v j e n a n i: 1752. Natalija i Petar 1762.
Antica i Marko te Matija i Ivan
a 1765. Kata Batarelo i Mihovil Karajko. Godine 1758. Petar i Ana
te Petar i Jela 1760. Juraj Batarelo i Simica
te Jakov i Jakica Batus, a 1771. Duje i Jela
e n i: 1755. Petronila Antuna i Ivke Komadina, 1767. Jakov Ilije
i Mato Grgura 1768. Marta Pavla Dipala, 1769. Marko
sin Jurja i Sirnice Batarelo, Antun Ivana i Jele Batarelo, Marija
Petra i Kate Zigo, te Lucija Bartula i Marije 1770. Mato Duje Zi-
i Marije Poljak Mato Ivana i Magdalene te Ilija
Mihovila Batarela i Rue 1771. Ivan Marka i Antice
1775. Josip Ilije Rimca i Lucija Filipa Zige i Kate
te Simica Ivana i Ane 1776. Mihovil Petra i Jele
131
zv. Sentia, Ivan Luke i Sirnice Dipalo, Lucija Martina i Marte
Butarelo, Ivana Dipala i Lucije te Grgur Mate i Matije
Dipala, 1777. Grgura i Ivke Flora Mihovila Batarel1J.
i Kate zv. te Margarita Mihovila Batarela i Rue Visko-
1779. Stanislava Ivana i Dipalo, a 1796. Petar Bartula Dipala i
Magdalene Varvilo iz Brtanova.'
3
U m,. l i: 1756. ena Petra Batarela, 1758. J ela 1759. Stje-
pan Batarelo, 1767. Magdalena ena Jakova Sime Grgur Zo-
Petronila Ilije Jela 1768. Ana ena Ilije i
Grgur 1771. Kata ena Petra 1773. Simica ena Antuna Vu-
1774. Petronila ena Blaa Klara Batarelo i Juraj
1776. Jela ena Luke Magdalena ena Ilije Dipala i Bla
Dipalo, 1777. Ana ena Petra Dipala, 1780. Ivka ena Josipa i Ivan
1782. Stanislava ena Radoslava a 1786. Nikola
i Pavao
LJUBITOVICA -v j e n a n i: 1750. Marija i Josip

JVIALJKOVO -- v j e n a n i: 1762. Klara i Ivan zv.
te 1794. Simica i Antun
U m,. l i: 1756. Bartul
- v j e n a n i: 1760. Nikola i Ivka Braj
U m ,. l i: 1767. Mihovil
MOST AR - v j e n a n i: 1754. Magdalena i Lovro


v j e n a n i: 1751. Barbara i Mato 1759. Anastazija
i Antun zv. Guta, te Magdalena i Nikola
1760. Jela i Ante 1767. Simica i Luka
1768. Magdalena i Mato Draga, te Rua i Lovro Kekez, 1774.
Marjana i Mihovil 1776. Matija i Martin Batarelo, te
Jurka i Jakov 1783. Flora Vidalina i Andrija Dotur,
1784. Lucija i Petar 1784. Matija Kivela i Jakov
1787. i Pavao Brandus zv. Satre, 1788. Eleonora Radman i
Ivan te Kata i Mihovil a godine Flora
i Petar Draga. Godine 1762. Antun Pili i Matija 1772.
Tomo i Pavica Kunica, te Martin Relja i Ivka 1773. Ivan
Vidalina i Matija 1776. Nikola i Kata 1777. V;to
Grgurov i Mihovilova, 1789. Mihovil Radman i Ana
1793. Ante i Pavica te 1799. Filip i
Lucija Runje.
U m,. l i: 1763. Mato 1775. Mato i Petar Culum, 1781.
Magdalena ena Jakova 1783. Mihovil Ivan Zerdum,
Klara ena Petra i Jela ena Jakova te 1790. Simun Rad-
man.16
v j e n a n i: 1770. Jakica i Pavao 1774. Vita
i M\hovil Patar, 1786. Rua i Antun te 1794. Jurka
i Stjepan Godine 1788. Pavao i Ana Smoljo.
U mr l i: 1754. Ura ena Ivana i 1789. Antica Ilije
132
NISKO - u mr l i: 1761. Jelena ena Luke Listea, te 1783. Ana Jurja
Bilobrka.
OBROV AC - v j e n a n i: 1754. Magdalena i Iva 1756.
Magdalena Zanko i Stjepan Tenera zv. Galzina, te 1760. Simica Tenera i
Juraj
OGORJE - v j e n a n i: 1776. Mato i Ivka
U mr l i: 1754. Magdalena ena J osipa 1755. Mata ena Antuna
zv. Betara i Grgur Zanko zv. Betara, 1758. Marko Zanko, 1759.
Nikola Zanko, 1760. Filip Zanko, 1761. Juraj Tenera, 1766. Petar i
Mato' te 1768. Ivan
OGORJE - v j e n a n i: 1766. Lucija i Antun Smoljo, te 1778.
Mandalina i Juraj Godine 1785. Nikola i Lucija
Manzan.
U mr l i: 1782. Ivan
OTOK - v j e n a n i: 1763. Petronila Vukdelija i Ante Bulj, 1765. Kata
i Juraj zv. te Ana Plava i Antun 1766.
Magdalena Novacz i Mato Simica i Pavao te Kata
i Ivan 1767. Kata i Antun 1773. Flora Ivicza
i Mato Cuvizia, 1774. Matija Budak i Filip te Lucija i
Tomo 1775. Jakica Burmaz i Petar 1779. Antica i
Nikola 1781. Tomica i Juraj 1784. Jozica Margan i
Marko 1790. Petronila Vuleta i Nata! Malbaa, 1794. Kata Si-
kirica i Nata! te 1796. Margarita Budak i Josip Godine
1751. Ante i Lucija 1752. Lovro i Kata 1758.
Martin i te Ilija Skoro i Jela zv.
Zaprdica, 1762. Ivan i Ivja Grandis, te Jakov i Jela Zigo,
1765. Luka Pugia i Ivka te Ilija i Lucija 1766.
Ivan Kutre i Matija 1768. Ante i Ivka Grabovac zv.
Sagnaza, 1777. Stjepan Male i Petronila te Ivan i
Ivka, Malenica, 1778. Juraj i Manda 1779. Petar i Kata
Romac, 1784. Nikola Novacz i Kata Strmo.
e n i: 1796. Juraj sin Mate Malbae i Petronile Vuleta.
U mr l i: 1752. Lucija ena Antuna 1754. ena Petra i
Simica ena Antuna 1755. Stjepan 1756. Domina ena
Antuna i Jakov 1757. Josip zv. i
Tomo 1758. Marko i Vito zv. 1759. Grgur
1766. Jakica Antuna i Lucija Mate 1768.
Kata ena Luke Matija . Grgura zv. te Ivan
1780. Marko 1781. Ivka Ivana Munivrime, Matija
ena Luke i Lucija ena Josipa
PODGORA- v j e n a n i: 1787. Matija Pero i Juraj Erceg.
18
POSU SJE-v j e n a n i: 1758. Mihovil i Jela
POTRAVLJE- 1763. Kata i Petar Karajko, 1772.
Lucija Jazak i Duje Cugura, 1787. Matija i Pavao
1788. Pavica i Mato Godine 1763. Stjepan i
Magdalena Tenera, 1764. Pavao i Pavica te Fra-
133
njo i Kata 1766. Jakov i Tomica Marjan
i Jela te Mihovil i Ivka Zaprdica, 1767. Mato Dela i Mar-
garita Dipala, 1771. Juraj i 1774. Andrija i
Magdalena te Marjan i Magdalena 1776. Grgur
Mangeralo i Ana 1780. Jakov i Petronila 1784.
Antun i Kata Bilobrk, 1786. Pavao i Kata Maras, 1794. Marko
i Ivka Dipala, 1798. Stjepan i te 1799. Nikola
i Dipala.
U mr l i: 1764. Ivan 1769. Ivan Vidosav i 1783. Antun Ma-

PRGOMET- v j e n a n i: 1776. Jelena i Petar Veselica zv. Vule.
Godine 1768. Luka i Jakica
U mr l i: Matija ena Antuna
PROMINA- 1762. Lovro Matas i Ivka 1767.
Martin Matas i Flora igo, te 1795. Stjepan i Jurka
rJ m 1l i: 1778. Ilija Zarlina.
19
PRUGOVO - v j e n a n i: 1767. Bezina i Antun Gaurina, 1769.
Kata Bezlna i Ivan 1770. Matija i Antun 1777.
Kata i Ivan 1794. Petronila i Franjo Godine
1767. Mato Ratalj i Magdalena
V mr l i: 1769. Mihovil Karaman.
RADO BOLJA- u mr l i: 1768. Sim un
RADOSIC- v j e n a n i: 1760. Jakica Batus i Jakov 1766. Lucija
i Petar zv. Godine 1772. Ja:kov i Jela Bo-
zv. Sentia.
e n i: 1792. Mihovil Mate i Kate Manzan.
U mr l i: 1775. Vicko kapetan sela.
SITNO- v j e n a n i: 1764. Ivan Mij i Lucija Korlaet.
SKRADIN - v j e n a n i: 1760. Petar i Elizabeta Bareza, te
1763. Antun i Ivka
SPLIT- v j e n a n i: 1752. Jela i Stjepan 1786. Petra-
nila Brean i Antun Petronila Brean i Jakov Grabovac, 1793.
Rua i Ivan Recadona. Godine 1759. Franjo Bolis i Justina Ba-
reza, 1765. Antun i Jela Gelmis, 1768. Mato i Domina Milo-
1769. Ivan Mussun i Bartula De Lucea, 1771. Antun i Bar-
bara Treok, 1772. Pavao i Domina zv. Samac, a 1789.
Josip Bolis i Kata
e n i: 1782. Franjo sin Bartula Bianchija i Ivke BilianL
U mr l i: 1755. Antun i Nikola Antunov Scaraini, 1772. Antun Bolis, 1782.
Nikola i 1787. Antun
STARI GRAD- v j e n a n i: 1762. Klara ud. Dominika Rossija
iz Venecije;. FraiD.jo Rosso.
134
SIBENIK - v j e n a n i: 1770. Kata Tercelj i Ivan Godine 1792.
Mato i Pakva

OLTA- u mr l i: 1751. Sebastijan Micheli.
TIJARICA -v j e n a n i: 1777. Ura Gionliich i Tade Maras.
e n i: 1771. Matija Mate i Jurke
TRILJ -v j e n a n i: 1751. Mato zv. Karan i Kata
TROGIR - v j e n a n i: 1790. Alojzije Dragazzo i Andrica Bila to, 1794.
Lovro i Domina
U m P l i: 1755. Marko

1772. Mato Quarco, 1780. Jakov Celia Cega i
1799. Vicko
TROLOKVE - v j e n a n i: 1754. Luka i Margarita 1762.
Margarita Krich zv. i Ivan zv. 1781. Marta Buke-
i J akav
U mr l i: 1766. Nikole
TRNBUSI- u mr l i: 1762. Marjan
TURJ ACI- v j e n a n i: 1752. Kata i Mato Mihacz, 1754. Rua Budi-
mir i Jakov 1762. Magdalena Tripalo i Ivan Grabovac, te Rua
i Nikola zv. Kalcina, 1763. Ivka i Ante Runje, te
Lucija i Jakov 1766. Lucija Kutre i Bla 1771.
Ivka i Ivan 1773. Ivka i Juraj
1773. Kata Male i Grgur 1775. Petronila i Ivan
te 1771. Kata i Grgur Pendelja. Godine 1750. Mihovil Poljak i Lu-
cija te Petar i Klara 1759. Petar i Jela
te Filip Budimir i Kata 1763. Bernard Jurko i Ana Mat-
1768. Jakov i Kata 1772. Ante i Manda Libre-
njak, 1779. Vicko i Jela 1777. Pavao i Kata
1783. Andrija Datur i Flora Vidalina, 1788. Ivan Bardar i Franka Zaevich,
te 1789. Mato Zubac i Ana
e n i: 1768. Jakov Jakice Kukavica.
U mr l i: 1757. Mato zv. Karan, 1760. Andrija 1767. Mato
Urseta.
UGLJAN, otok- .u mr l i: 1757. Ivan Stoera.
VGLJ ANE- v j e n a n i: 1792. Simica i Jakov
U mr l i: 1778. Matija Ivana zv.
VIS - e n i: 1785. Antun sin Jakova Jake i Jerke Maschieli.
22
VISOKA- 1789. Jela i Petar
V mr l i: 1769_. Tomo
VOJ NIC - v j e n a n i: 1799. Ivan i Veronika i 1795.
Antun i Simica
VRANJIC - v j e n a n i: 1761. Kata i Jakov
VRLIKA- v j e n a n i: 1755. Marta i Jakov 1758.
Lucija i Tomo te Flora i Ante Godine 1762.
135
Ivan i Ivka te Petar i Margarita Manzan,
1775. Juraj i Jela 1780. Pavao i Ivka
VUKIC- v j e n a n i: 1761. Josip i Jela Gavran.
ZADAR - v j e n a n i: 1789. Ivan Petricioli i Marija zv. Zaja.
ZAGORJE - v j e n a n i: 1752. Magdalena i Marko
Godine 1794. Mihovil o Jela Matija i 1762. Mato i Lucija
Ziv
e n i: 1772. Ivan sin Mihovila i Lucije te 1778.
Jela Jurja i Matije
U mr l i: 1771. Nikola i 1778. Ivan
ZASEOK - v j e n a n i: 1799. Juraj i Rua Erceg.
iVINIC - u mr l i:
24
1761. N atal i Lucija ena Antuna Mila-

I kumovi na i krtenjima u Sinju spominju se iz raznih
mjesta. Tako se iz Bosne spominje 1790. godine Mato Restegovac, s otoka
1787. godine Simun Ostoja i 1799. godine Antun Tomaseo, iz Brta
nova 1752. godine Marko iz Gorice 1786. godine Aleksandar Cancia-
no, iz Gradca 1760. godine Stjepan iz Graba 1785. godine Petar Ba-
i Marko iz Hrvaca 1762. godine Simun Doljanin, iz Kara-
kaice 1763. godine Stjepan i Ivan iz Katel
1774. godine Mihovil Micheli, iz Klisa 1750. godine Stjepan Bitoli, iz
Knina 1792. godine ud. Antuna i 1793. godine Juraj Fumis,
iz Kotora 1795. godine Paskval Vrachier, iz 1763. godine
Antica ena Mihovila 1767. godine Juraj i 1768. godine
Grgur Batarello, iz Lutice 1795. godine Antun Rado, iz Makarske 1775.
godine Antun Dugas, iz 1780. godine Mato iz 1788.
godine Vicko i Ivan iz Potravlja 1780. godine Grgur
zv. 1781. godine Juraj Mangerallo, 1786. godine
Antun i 1794. godine Luka iz Otoka 1753. godine Pavao
Zupa i 1762. godine Ivan Plava i Ivan iz Promine 1800. Stanislava
9karica, iz Prugova 1774. godine Jelena ena Antuna Bezine, iz Splita
1750. godine Andrija Mussura, 1760. godine Ivan Maler, 1766. godine
Antun iz Velog Varoa, 1767. godine Marija ena Petra Bolisa,
1769. godine Duje Mazucatti, 1775. i 1795. godine Ivan 1780.
godine Tomo 1781. godine Bartul 1782. godine Antun
Franchini i Jakov 1785. godine Antun Giogo, Antun Kragu-
zv. Sibenica i Franjo 1793. godine Vicl<o Pkiolrito, Pavao Cara-
Upeo i Juraj Ciuk, 1798. godine Tomo Rosso, 1799. godine Andrij Piaton
i Ivan te 1800. godine Tomo Roje, iz Suhog Dola 1794. godine Josip
iz ibenika 1794. godine Mato Bulat, iz Trogira 1766. i 1767.
godine Andrija i Antun Marija Garanjin, 1781. godine Vicko Celia Cega,
1794. godine Korijolan Conoli, te 1794. godine Alojzije Dragazzo i Ivan
Krstitelj Dabala, iz Vranjica 1784. godine Grgur iz Vrlike 1756.
godine Ivan a iz Zadra 1785. godine Ivan Krstitelj Petricioli.
Godine 1751. spominje se Antun iz Kostajnice, a 1760. Antica iz Senja,
obje s napomenom da dugo godina ive u Sinju, ali bez oznake prezimena.
136
. U se. u_ tom spominje i nekoliko stranaca, koji ne
pnpadaJU m VOJmckom m cmovmckom staleu, pa prema tome nije mogu-
utvrditi ni njihov drutveni poloaj. Neki od njih se spominju samo
kao kumovi, ali ima i onih koji su u Sinju osnovali i porodicu. Tako se
1800. godine oenio Pavao Bullani iz Be1gama sa Santolom Marsari
1786. spominje se Franjo iz Fondre, mjesta iz okolice Bergama bez
a l 799. _Jakov Lancetta iz Verone. Iz Padove se spominje
lZ Venec;Je .1753. Karlo Tamini, 1775. godine Josip
Zorz1, koJI se u SmJU ozemo Regmom Korlaet, 1780. godine spominje se
kao kuma Lucija ena Josipa 1787. rodila se Pavica Ivana
i Lucije della Rotta, a 1790. godine oenio se Josip Franjo
TreVlSl s Andrwom Bareza. Godme 1754. oenio se Karlo Cairo iz Lodija
kod Milana sa Sinj ankom Lucijom iz Kaledonije spominje se 1751.
godme kao kum Antun Sognia, ;iz Cesare je Grgur Cassegliana, koji se 1794.
oenio Sinjankom Lucijom iz Verone spominje se Alojzije
Florw 1783. godme kao kum, a njegovim mjetanima Vicku 1767. godine l
Gaetanu 1781. godine se u Sinju djeca. Godine 1777. rodio se Antun
sin Mate Fantinaca i Paule Zampieri iz Justinopolisa - danas Kopra, a
samo s oznakom iz Italije spominje se 1782. godine Karlo Zanetti i 1786.
godine Franjo Bianchetti. Godine 1768. oenio se u Sinju Federlk Finch iz
Mecklenburga s Anom Issi iz S1inja.
25
U Sinju se spominje i neki Simun iz koji se po-
krstio i 1760. godine oenio Sinjankom Anom a 1762. i
1775. godine mu se djeca, to da se stalno nastanio u gradu."'
Zapisi u knjigama otkrivaju i staleke razlike, zanimanja,
dravne slubenike i posadu u sinjskoj Tako se nazivi
gospodin i potovani gospodin nalaze uz prezimena: Bareza, Buljan,
Kalan, Dalbello, Della Costa, Ruberti,
zvan Zaja i a titule nose dijelom
providuri i vii oficiri. U Sinju se spominju istaknute tro-
girske obitelji Garanjin, posebno 1786. godine Ivan Luka, a 1766. godine
Josip Luka, splitski nadbiskup. Da li je to vezano uz poznati zajam obitelji
l<oji im je ta obitelj dala za eksploataciju eljezne rude u Ce-
tinskoj krajini,
27
o kojoj upravo govori Ivan u svojoj knjizi, ili je
pak netko od njih u Sinju imao neku funkciju, iz spomenutih zapisa nije
bilo utvrditi.
Obitelj spominje se u Sinju prema rodoslovlju, koje je objavio
Josip Soldo, od 1715. godine, a od Filipa Drugog 1715.
godine.2
8
Njegov sin Mato imao je sina Filipa, je najstariji
sin Ivan pisac djela >>Biljeke o putu po Dalmaciji opata Alberta-Fortisa.
Majka mu je bila Marija ali u knjigama nema spomena o
Ivanovih roditelja, kao ni zapis o njegovom Prema
knjigama Ivanovim roditeljima rodila se 1750. godine
1756 .. godine Kata, 1758. godine sin Andrija, 1759. godine Lucija, 1764.
godine Magdalena, koja je umrla 1774. godine, te 1768. godine Tomica.
Prema rodoslovlju imali su jedanaestero djece, ali ostali nisu upisani u
knjige krtenih. Ivan je umro 14. studenog 1777. godine u dobi od oko
21 godine, a njegov otac 1785. godine u 64. godini ivota."
0
137
Na vlasti u Sinju bili su providuri, pa se tokom druge
polovice XVII u knjigama spominju kao kumovi ili im
se u Sinju djeca. Godine 1751. spominje se Franjo Pasquali, slije-
godine Marko Antun Barbaro, 1753. godine Albert Dona, 1756. godine
Petar Valier, 1762. godine Ivan Antun Zorzi, 1767. godine Mato Pizamano,
1769. godine Ercole Sansoma, godine Tomo Sodarini, 1773. godine
Cesar de Riva, 1774. godine Franjo Diedo, 1776. godine Petar Franjo
Corner, 1779. godine Antun Pasqualigo, 1786. godine Luka Juraj Corner,
1787. godine Franjo Ma de Mero zapisan i kao Medio, 1789. godine Franjo
Benzon, 1791. godine Ivan Karlo Zorzi i 1793. godine Lovro Pizamano.'ll
Spominju se i kancelari providurove kancelarije u Sinju, i to: 1760.
godine imun Marko Salamoni, 1762. godine Lovro 1766. godine
Vicko Ghiriceus, 1767. i 1782. godine imun Ostoja,
Mato Quarco iz Trogira, 1775. godine Alojzije Ziletti, godine
Trogiranin Vicko Celio Cega, 1784. godine Pavao Emil Canal, 1785. godine
Antun Candido, 1789. godine Antun Sarati, 1793. Antun Papadopulo, a u
kancelariji austrijskih vlasti nakon pada Venecije spominju se 1798. godine
Antun Carrara i 1799. godine Andrija Rugeri. Kao kancelara
spominju se 1775. godine Vicko 1777. godine Ivan Marija Gere-
mia i 1792. godine Franjo zvan

Godine 1785. spominje se notar Ivan te za turski jezik
1785. godine Franjo Medun,
33
1791. godine Ivan Maria Maschini i 1793.
godine Antun Calegari.
U drugoj polovici XVIII u Sinju se spominju tri
fizika, i to 1761. i 1764. godine Leopold Papadato, a 1775.
i 1798. godine Gabrijel Pettorosso, dok se 1781. godine spominje Bartul
U sinjskoj spominje se bolnica u kojoj radi 1751. godine
kirurg Tomo Cazzaroni, a 1760. godine Nikola

Od spominju se 1772. kanonik Josip Cambi i franjevac
Petar pisac kronike sinjskog samostana, koji je te
godine umro u 40. godini ivota,
35
a 1785. godine spominje se franjevac
Antun U samostanu se nalazi i eremita Jerolim iz sela
Crivaca, a spominju se i sestre 1782. godine Delfina Ni-
kole Karajka i sestra Serafina bez zabiljeenog prezimena. Godine 1763.
spominje se duvna Lucija iz Poljica i 1765. Jelena ranije ena Antuna
Galassija, te 1787. godine monahinja Elizabeta.
Zanatlije se rijetko spominju, jer ih je zacijelo i bilo vrlo malo na
tom Godine 1769. umro je u Sinju zidar Mihovil
i sin mu Luka, a 1776. godine oenio se u Sinju Vicko Bisaggio,
zidar iz Apulije.
36
Ivan u svom djelu spominje nepoznatog iz Potravlja,
koji je eljezni sat, te Ivana sinjskog urara. On se u nekim
ispravama spominje da je iz Sinja, ali se prema knjigama ne
moe utvrditi, jer nije posebno zabiljeen, a u drugoj polovici XVIII sto-
spominju se tri Ivana

Ovaj se kao zlatar spominje
krajem tog u Splitu gdje radi nakit i crkvene predmete. U Franje-
samostanu u Sinju se rukopisna knjiica s biljekama fra-
njevca Ivana Kukavice, koji se bavio izradom satova. U njoj se nalazi zabi-
ljeena i receptura srebrne legure za zlatara Mihovila 1763. godine.
138
Da li je i to sinjski zlatar nije utvrditi, jer je receptura napisana
na otoku Krku, no nije da ju je Kukavica tamo prepisao ili
sastavio za spomenutog zlatara.
Jednako tako spominje i izuzetnu vjetinu drvorezbara u
Cetinskoj krajini, kao i izradu zemljanog Obitelj
i imaju nadimak zacijelo po tome to su
se bavili a potkraj ovaj nadimak postaje prezime.
Zapazio je i kako njegovi zemljaci i zaprena kola, te da
se bave zanatom, a obitelji Braj i nose nadimak
koji postaje prezime. U Karakaici pak spominje Cigane,
koji kuju potkove i za konje, se seoski ne bave.
Jednako tako spominju se i poznati sinjski trgovci Ivan i imun Glun-
koji se posebno kumstvima, zatim Ivan Nikola
Tomo te Ivan Roberti iz Verone i sin mu Andrija, koji se stalno
nastanio u Sinju oenivi se djev.ojkom.
38
Kao kumovi na krtenjima spominje se muka i enska posluga poje-
dinih obitelji, oficira i koji su bili u slubi ili
sluge u samostanu, a upisuju samo svoje cime i obitelj kod koje se
nalaze na radu. Tako se 1763. godine spominje Magdalena u
Nikole Boj i Liber-ale Soradini u providura Petra Michelija, 1772.
godine Petar sluga u .Providura Cesara de Riva, 1780. godine Franjo
s1uga Antuna i Vita Liste djevojka u Filipa Lov-
godine spominje se Tomo Berket u Ivana
1792. godine Antun Rafiol u Lovre Pizamana, 1793. godine Antica u
providura Zapage, a 1799. godine J ela Z am u Antuna Bareze.
Zatim se spominju sluge u samostanu, i to: 1760. godi!lle Mato
1781. godine Juraj Karda, 1798. godine imun i 1800. godine
Stjepa!ll a 1787. godine spominje se kod redovnica djevojka Ma-
rijeta.
Cetinska krajina bila je u XVIII podijeljena na serdar,ije,
unutar serdarija na banderije, a na Krajine nalazio se kapetan. Godine
1752. kao kapetan Krajine spominje se Antun a zatim se iz te obite-
lji spominju jo krajiki kapetani imun i Ivan Godine 1786. kape-
tanom Krajine imenovan je Antun a krajem Jakov Gra-
bovac. Na serdarija nalazili su se serdari, pa se 1760. spominje Justin


1761. godine Antu!ll Grabovac, 1767. godine Lovro
1772. godine Ivan Antun Grabovac, 1774. godine Josip te 1776.
godine Bartul Arambae su bili seoski glavari, a spominju se
iz obitelji Buljan, Grabovac, i drugih.
a 1775. godine spominje se Vicko kapetan sela Uz
njih su jo bili i alfieri - zastavnici iz obitelji, pa se tako 1756.
godine spominje Florija!ll zvan Cvitko zastavnik arambae
1773. spominju se zastavnici Ivan sin imuna i Ivan Filipo-
1774. godine Ivan Jakov te Juraj i Mihovil
a 1792. godine Antun
Osim ljudi koji su branili Krajinu, su u sinj-
skoj drali i konjanika. U se nalazila kasarna, bolnica
i skladite, ali je polovicom XVIII bila trona. Vojnici i oficiri
ivjeli su u Sinju sa svojim porodicama, neki se od njih ene sa sinjskim
139
djevojkama, neki dovode ene iz svog kraja, jer su svi odreda stranci, a tek
poneki vojnik je Dalmatinac. U Sinju im se i umiru djeca, a neki
se od njih spominju samo kao kumovi. Oficiri su pa im je uz voj-
uvijek uredno zabiljeena i titula, a uz ime vojnika
zapisano je ime kapetana kojoj pripada kao i naziv regimente.
U drugoj polovici XVIII umrlo je u Sinju 126 vojnika, od
toga 99 sa zabiljeenim godinama ivota, a 27 vojnika nepoznate dobi.
vojnik umro je sa 18 godina, a najstariji sa 83 godine ivota,
no su bili starije dobi, tako da je prosjek starosti kod umrlih voj-
nika 46,4 godine.
U Sinjskoj spominju se kao zapovjednici 1753. godine Antun
Lazara, 1762. godine Teodor Alberti, 1767. godine Ivan Salinben, 1770.
godine Dominik Muriani, 1777. godine Mato Bizzaro, 1782. godine Federik
Zolatti, 1787. godine Stjepan Mazulatto, 1790. Ivan i 1793. godine
Emanuel Gielina, a kao zamjenici potpukovnici 1761. godine Stjepan
Golfioli i 1777. godine Pavao Emil Rizzi.
40
U majora su 1754. godine Nikola Contarini, 1774. godine Bernard
de Corno i 1795. godine Antun Rado iz Lutice.
Tokom druge polovice XVIII spominju se u Sinju
iz Regimenti Giacomo Cerotti, Contarini, Despin, Real Rasello, Rovigo
i Verona, a uz imena vojnika iz tih zabiljeeno je u Maticama
i ime kapetana, koji je predvodio pojedinu Tako se spominju kape-
tani sa svojim vojnicima:
Acossa di, Marko - Gaspar Grifalconi.
Alberti Todor - I van Padoan iz Trevisa.
Allexoo Aleksandar - Antun Parte i Bartul Pa\ni.
Aloglio Gaspar- Ivan Mulinari.
41
Andrija- Mato Banchias.
Arambaldo Aleksandar- Mihovil Biondau, Petar Vergerio iz Seane, Fi-
lip i Antun Porta.
Arezani I van - Petar
Arieschi Bonaventura-'- G. B. Geironi, Ivan Marija Berti, Ivan Franceschi,
Andrija Milanese, Gaetano Clesio, Nikola Ladin, Petar Fielta, Antun Spe-
cia, Nikola Bosio.
42
Baldachini Sorazzo Antun- Tomo Angelini i Ivan Ravizza.
Batagnini Petar -J osip d'Oro i Leonard Hars.
Begna L.- Antun Var
Belotti P.- G. B. Pihutanida, Antun Franchini i Josip Ples.
Bevilaqua Antun- G. B. Capra
Bolis Antun- Andrija i Jakov
Capadoca Antun- imun Mosca
Carli Sebastijan- Alojz Bonjak
Carrara Petar- Franjo Bertizioli i Petar Costa.
Contarini Nikola- Antun Marko Prone, Ivan i Jakov

Corno del, Bernard - Karol Polacz iz Creme, J osip Mosson, Bla Pozzato
i Andrija
140
De Luca Konstantin - Valentin Turchetto, i Ivan Zafreta."
5
Della Zixi Antun- Jerolim Carbulon.
Tomo - Nikola
Dima Martin - I van Rigoni.
Aleksandar- Marko i Tomo Rogoznica.
Fantinato Antun- Petar de Negro i Ivan Barnaba iz Canoze.
Gregorina Grgur - J ura j Gajoldi, I van Marzio Candid o i Vicko
Zipo:oi.
47
Grimaldi Ivan- Franjo Francanelli, Ivan Arema i Ivan Dosone.
Gualtieri Auroldo- Konstantin Castelli i Stjepan Tenzi.
47
'
Justi Jakov - imun Radeljko, Franjo Ivan i
Dominik Palan.
Kukljica Antun- Ivan Antun i Filip
Lodin Nikola -Ivan
Lucatem Petar- Ivan Peligrani.
Luzago Jakov- Ivan Armayon
49
- Karlo
Maruli Petar - I van Ariola.
Mazun Ilija- Mato iz Katel
Ivan- Karlo Peduzzi i Jakov Fedrico.
Mezanelli Franjo - Franjo Moretti, Jakov Cusatto i Bartul Meoli.
Petar - Marko i Petar Caristo, Nikola i Ivan Ma-
dazzi.50
Mussura Andrija- Ludovik Guerra iz Vallese, Ivan Bertolo, Ivan Cutti,
Andrija Manzoni i Belina Faragu.
51
ime zvan Baja - Gabrijel Petar iz Omia,
Aleksandar Montagnana, Valent

i Bartul Alberta.
Pelegrini imun- Mitar
Petar- Dominik Pasquin.
Pompeo Nikola- Angelo Salgaro, G. B. Rizzi i Antun Sabionato.
53
Rado ili Antun iz Lutice - Antun Cerneja iz Julijske krajine i
J osip Siena."
Rizzi Leonardo - Franjo Righetti.
55
Rizzi Pavao - G. B. Bressan.
Salinben Ivan- Ivan Paluzzi.
56
Santonrini Tulio- Josip Panada, A'lldrija Rojetti, Andrija Sambelli, Ivan
Antun Morloni i Franjo Rosso.
57
Sasonia Ercole - Antun Pozzi.
Semitecolo Fortunato - Aleksandar Maestrello i Leopold Chiesa.
Terri Gulijelmo- Josip Castelli i G. B. Me1ga.
Terri Robert- Bartul Sola, Ivan Baluda i Jerolim Bosello.
58
Vigna Albert - Pavao Magrini i Aleksandar D alan.
Vigna Bernard- Ludovik Mazzoco.
60
Vigna Rajmond- Ludovik Paghini, Jakov Zanchetti, Jakov
Petar Pressi, Ivan Magrini i Ivan Peloso.
61
141
Franjo -Petar Maj i J osip Siena.
62
Zolatti Federik - Tomo Mato Bla Masotti, Andrija Bu-
dimir, Ivan i Pompeo Uroda.
63
Zolatti Spiro- Nikola
U Sinju se jo spominju kapetani: 1751. godine Jakov Antemar Gian-
ferro, 1759. Franjo Bolis iz Splita, 1767. godine Marko Lazari, 1770. go-
dine Petar Pavao Boschi, 1775. godine Antun Buchia, 1763. godine conte
Pavao Alberti, 1783. godine Izidor Malagucini, 1785. godine Dominik Tra-
parti, 1786. godine Anzolo de Angeli Salar i 1789. godine Ivan Krstitelj
Petricioli
64
Zatim nalazimo i i to: 1751. godine Josip Adama,
godine Mihovil Soffietti, 1754. godine Ubaldo de Nigris, 1757. godine
Mavko iz Sibenika, 1758. godine Ivan 1762. godine
Augustin Santonini, 1763. godine Ivan 1769. Ivan Muun iz Splita,
1772. godine Paskval San Ferma, 1775. godine conte Josip di Velo, 1778.
godine Josip 1783. godine Ivan Dragazzi, 1784. Andrija Compagni-
ela, 1785. godine Vicko godine Bonaventura Chisi, 1787.
godine Konstantin Bolis iz Splita, 1789. godine Petar Viani, 1792. godine
Josip Bolis i 1793. godine Simun


Kao zastavnici spominju se 1762. Antun 1766. godine Andri-
ja Va1phi Priphi, 1773. godine Ivan Mazza, 1775. godine Jakov Minetto,
1779. godine Vicko Stantini, 1780. godine Petar 1781. godine
Vicko Martini, 1786. Augustin Dragazzi, 1787. godine nob. Franjo
Augustin Ostoja i Antun Lazara iz Padove, 1791. godine Vicko Lodena i
Lazar Soranzo, te 1794. godine Antun Contareno, Ivan Filanetto i Vicko
Cipico.
66
Kao podoficiri spominju se 1766. godine Juraj Barbetta, 1763. godine
Ludovik Ferravge, 1786. godine Antun i 1790. godine Antun
Kao podnarednici- sergenti spominju se 1771. godine Gapar
Trevisan, 1766. godine Mihovil Faetini, 1775. godine Franjo Ljubotin,
1778. godine Vicko Col ti, 1784. godine Karlo Spantelli, 1791. Mato Palarina
i 1794. godine Jakov Poranzzan.
68
Zatim se spominju kaplari, i to: 1752. go-
dine Pavao Terginio, 1756. godine Luka 1758. godine Bernard
Spada, 1760. godine Ivan Chaus, 1761. godine Ivan Giovanelli, 1763. goe
dine Mihovil Miliani zvan Dosse, G. B. Todesco i Ivan Rossan, 1765. go-
dine Juraj D'Alhania, 1766. godine Lazar zvan Siena, 1773. godine
Jakov 1774. godine Ivan 1775. godine G. B. Simon, 1788.
godine Nikola Gianchi i 1796. godine Mitar Mazzoletti.
68
U su jo bili i to: 1753. godine G. B. Moro, 1761. godine
Simun Mariena, 1763. godine Sebastijan Carli, 1776. godine Bartul Zam-
pieri, 1784. godine Daniel Uber i 1786. godine Andrija ili
Bertizioli zvan Trombeta.
70
Jo se spominju i konjuari, pa je tako u ko-
njunici u Sinju 1754. godine radio Antun Fermenti, 1782. godine
Antun Maraschini, 1783. godine Josip Jolani i 1784. godine B. G. Colo-
righiani.
Osim spomenutih vojnika koji su zabiljeeni uz ime svog kape-
tana u Sinju se jo spominju imena vojnika bez oznake kojoj jedinici
pripadaju. To su: Anastazije Basilio, Bosio, Stjepan
Tomo Bredi, Antun Bulanovi, Ignjat Coradini, Ilija Curtinovi, Mihovil
142
Dalbanior, Fenzi, A?;tun Ginachi, Nikola Giovanetti, Juraj
Ivan Ivankov!C, Ivan Jak1e, Mato Klarica, Marko Ivan Leonardi
Ivan Josip Marija Malerbi, Gabrijel
Luka Massaco, Antun Antun Montignala, Marko
Per1c, Petar F1antanuda, Antun Piombini, Bartul Reato iz Padove Ivan
Recadona, Cezar Regini iz Trevisa, Antun Sabionato Petar Solcze' Mato
Stjepan Uroda, Bartul Veronese, Tono Vuko;ep Bartul
i I van Ziero. n '
. . Prema k':jigama u Sinju se u drugoj polovici XVIII sto-
lJeC11 svake godme VJencalo, rodilo i umrlo stanovnitvo:
Godina
1750
1751
1W2
1753
l'ii54


1757

1759
1760
1761

tmla
17&4
1165
1766
17611
1768
17.69
1770
17'7'1
!.172
1773
1774
1775
1776
1777
>778
1779
1,7<!()
1181
17112
1783
1784
>785
1'1'86
1187

24
18
28
23
32
M
27
24
16
37
36
13
50
31
19

3$
30
52
1'4
25
21
2:!
26
28
22
32
36
14
29
17
25
8
3
37
21
25
26
M
58
58
40
2()
5.7
43
52
67
46
3
70
63
411
70
58
51
ll2
56
64

1;7
62
56
57
;;g
72
63

55
55
65
37
37
24
19
43
26
53

2 ukupno M
46 104 10
43 106 30
43 83 33
25 415
72
19
42 99 20
84 83
54 106 34
43 110 32
5!6 liH 52
ll 14
73
19
63 133
74
22
63 126 37
4!8 97 25
/;7 1211 6()
52 1'10 83
55 100 25
63 145 86
73 49
49 1,18 21
53 128 12
50 1{)7 13
4!8 124 27
37 !12 36
64 r:n 26
36 95 55
44 116 4!8
56 119 23
46 98 30
98 27
41 96 23
33 98 17
31 68 2&
31 68 55
12 3.675 77
15 34 22
47 90 33
33 oo 33
44 97 14
umrli
2 ukupno
6 116
31 >l
33 68
21 40
20 40
27 59
29 83
30 62
39 91
24 43
18 41)
25 62
19 44
42 102
26 58
27 52
5& 144
24 7-3
24 45
9 21
12 25
22 49
27 63
35 61
47 102
25 67
'17 40
21 51
18 45
26 49
18 31;
30 55
48 103
53 130'
8 30
29 62
19 52
18 32
143

Godina M z
1788 26 ll 13
1178-9 27 37 21
1790 15 44 28
1791 29 56 28
1792 31 68 45
1793 1,3 7"5 54
1194 25 >l 36
1.7195 28 50 36
1796 26 65 55
1797 32 58 65
1798 28 49 47
1799 w 66 60
1800 35 90 51
ukupno
2476
58
72
S4
113
129
87
86
120
123
96
128
141
M
14
N
18
5
51
40
40
umrli
-----
z
13
10
18
5
64
44
32
ukupno
27
21
36
10
115
84
72
U toku druge polovice XVIII u knjigama vjen-
i umrlih spominju se obitelji.
77
Andreuzzi, Arbanas,
Armanda, Armel!m, Arnanc, AtlagiC, AzamiJa.
Bagarin,
. Barcharioli Bardazza, Bardar, Bareza, Bane,
:Bartolom e i,
Benica Bianchetti Bianchi Bigava, BlkiC, BilanoviC, B1landziC,
Bi-lati,
Boban Bogoslav1c - BogaslavlJeVIC, BoJIC,
Bona'sin, Bonjak!,
Brandus,. BrB:t.Ic, BucicJ.Bucin,
Budimir, Bulis, Bulj, Buljan, BulJkOVIC, BulJIC, Bu-

Calandrini, Calaman, Capozo, Cappari, Carin, Catarini,
Cavalcanti, Chiabela, Chiagliao, Colicini, Conza, Coras1, Corianti,
Costanini, Crnjac,
Cerina, Cigo, Colak,
Dabala, Dali BellD, Debeljak, Della C<lsta, D.<;1onga .
Dero Dervi Dod1g, Dohc, DolJanm, Do-
mazet', Dongas, bordan: Datur, Draga, Dragazzo, Drko, Drko-
Drak.
Di palo.
Elak, Elez, Erceg.
Feda, Ferazza, Fornasero, Franzoni, FraseL
.
Ghigo, Ghisi, Glavurd1c, GhkoviC,
Grabovac, Grubia, Guberac, Guerra,

144
;;, -

Juras,
Kajer, Kalina, Karajko, Karaman,
Karoo, Kazun, Kekez,
Kodoman, KDkan, Ko-
lak, Xombat, Korlaet,
Krolo, Kunac, Kunica, Kuraja,
Kurbaa, Kutre, Kuvica.
Librenjak,
Lisac, Lunardi.

Macan, Malbaa, Male, Mandaz, Man-
Manenica, Mangeralo, Manzan, Maras, Mara-
Mareschini, Marlin,
Marnjavac, Martinoni,
Masonda, Massimo, Matas, MatiDro-
Medio, Merlini, Micheli, Midenjak, Mi-
hac,
Minelli, Miura,
Moro, Mravak.
N Nena, Nizardi, Novacz.
Odak,
Panda, Papadopulo, Parg!, Parlava, Paschali,
Patar, Pedrini, Pendelj, Peraica,
Periolo, Pesus, Peru-
ina, Pilat, Pios, Plazibat,
Pofrendo, Podrug, Pole, Polmarola, Poljak, Pra-
Preosti, Pugia,
Radman, Rado, Rado,
Ratalj,
Relja, Rimac, Romac, Ruberti, Runje, Ru-

Santoni, Scutari,
Skoro, Smoljo,
Strmo,
Struzzi, Suprag,
Sare, Simac, Simlea, Simunda, Siro-
Suar,
Talaja, Tenera, Teija, Tiganj,
Tomeljak, Torre, Trboglav, Treck,
Trevisan, Tripalo,
Ueta, .
Valenta, Vogho, Veselica, Vidalina,
Vrdoljak, Vucossino, Vu-
145

Vuleta,
Zamaria, Zampieri, Zarnago, Zelen, Zgoglio,
Zubac,
Zanko, Zigo, Zivalj, Zmire,
Zuska, Zura.7s
Neka od tih prezimena javljaju se kao nadimci, a zatim kako se poje-
dina obitelj neki preuz>maju nadimak kao prezime.
Tako se s nadimkom ili s dva prezimena javljaju
Abram - - Selak, - Rebrina, Ar-
naut- Atlaga- Bane- Trbo-
glav, Barbarussa- Begna, Begnia- Ja-
- Bogdan - Bon - -
Bonjak Chir-
chia - Chiuk- Cigo- Zigo, Cireneo-
Cerina, Culetin- Cvank- Cvrlje-
- Poljak, Colo- Coso- Covo-
Cugura - - Librenjak, - -
Braj De1onga - Dervole- DinaDina, Si-
Fiscaldo Fuser - Futar
- Gale- Pedrug, Gaizina-Ten-
era, Gar.gas, Gargat- Gavran, Gavrirrla- Gian1Juaria
- Bartolomei, - - Guta - Herceg
- - J ag-
neta- Grabovac, Jan-
- Jesus - Jokostenik - Juraga -
- - Kalender -
- Karajet - Karajko, Karan - Klianac -
Knez- Kokot- Komadi-
na- Komar- Brai-
Krianac, - -
Kukura- Kukuz- Kuse-
Lokma - - Macan-
Male - Malora - -
Marguta- Maurin- - Medvid -
Miat - Budimir, Mravak - Mulan - Bareza,
Murat- Mu tov Pajto- Panza-
Budimir, Panda - Budimir, - - Strmo, -
- - Perisca -
Peruina - Podrug - Pripuz - Privig-
ni- Putin- Erceg-
Saghietta, Sagnaza - Grabovac, Samac - Stare - Brandus,
Scavorit - Segno - Sentia - Sesco, Sisco -
Silan - Sis, Scis - Manenica, Smire -
Smoljo - Sosso - - Strmo - Pa-
Stupa1o, - Grabovac, Suchia - Sare- Tiganj,
Simac - Simlea - - -
Tepo - Tiganj - Trboglav, Tomas - Iva-
146
'
Varina-
Miloev1c, VIdaciC - Lovne, - -
Zamo - Draga, Zaprdica - - :Zaa -
ras, Zebo -Budimir, Zivko Zuar Zubo - Maras
- Todor - Tricas - -
Ueta - - - Vule
Veselica, -Poljak, Zec -Tenera, Zeljko- --
Zuber- Zaja- Zuar-
Prema tome starija prezimena spominju se kao:
-
. ANIC-
ANI CIC- Colo
ATLAGIC - Fuser,

BARAC - Segno
BAREZA - Mulan
BATINIC- Panda
BAKOVIC -
BIKIC -
BILANDZIC - Privigni
BILOMARKOVIC - Mrvak
BOGDANOVIC - Bogdan
BOGOSLA VLJEVIC - Krianac,

BOROSIC - Kukuz
BOZIC - Karan
BOZINOVIC - Sentia
BRAJANOVIC -
BRAJKOVIC - Podrug
BRANDUS - Satre
BUDIMIR - Miat, Panza, Zebo
BULJKOVIC -
CELMIC -
CARIC - Ueta
CERIN A- Cireneo
COVIC - Komadina,
CURCIC - Dervole
DEDIC - Lokma
DELIC - Chiuk,
DIJAKOVIC- Chirchia
DOLIC -
DRAGAS - Zamo
-Bon
ERCEG-
FILIPOVIC - Cugura,
FILICIJEVIC - Futar
GAGIC- Covo
GRABOVAC - Janjeta, Sagnaza,
Saghietta, Stupala
ILIJIC - Kuse
IV ANISEVIC -
IVANKOVIC-
Samac
IV ANOVIC - Fiscaldo, Tomas
JADRIC-
JADRIJEVIC- Cvrlje
JENJIC-
JESETOVIC- Jesus
JUKIC - Fuser
JURIC - Koparicz
JURJEVIC - Komar
KARAJKO - Karajet
KASAPOVIC - Smire
KLAIC- Kukura
-
KONJIC-
KOV ACEVIC - Herceg
KUCUK- Gale
LAPIC-
LIBRENJAK-
LOVRIC - Sosso,
LJUBICIC - Putin
MAJIC - Tormak
MAMUZIC - Pripuz
MANENICA - Csis
MARJANOVIC-
MARAS - Zaa, Zubo,
MARKOVIC- Chioso,
J aj M ur at, Scavorit, Silan,
Simlea, Zaprdica, Zuar
SMOLJO -
MASTILJIC-
MA TIC- J
Margu ta
MATIJASEVIC- Medvid,
MATIROVIC - Bagnia, Begna
147
MED - Maurin
- Trapo
-
- Culetin,
Barbarussa
- Arnaut, Male,
Arnaut-Stanaje.
Tiganj, Trboglav
-
Peruina
-
Tepo
- Gavrina, Gavran,
Mal ora
Petisca,
Chiuk

- Guta
PLA - Zivko
-
PODRUG-
Juraga
POLJAK-
-
- Klianac,
- Pajto
Bonjak
REBRINA -
Todor
SELAK -
-
-

Doljanin
STRMO -
-Knez
Jakostenik
- Dinarina, Sesco,
Sisco, Zeljko
Gargas, Gargat
Varina
-
TEN ZERA- Galzina, Zec
-
TRBOGLAV - Bane, Sare, Tiganj

- Zaja
VESELICA, - Vule
- Delonga, Zuber
Futar, Zuar
-
-
- Cvark
- Macan
Abram, Simac
ZIV Kokot
- Kalender, Suchia
- Zloj
- Tricas
ZIGO, - Cigo
Osim spomenutih prezimena u razdoblju od pedeset godina u Sinju
imena pojedinaca, koji se spominju kao kumovi, 1 to: _1800.
Josip Bitunjac, 1750. Marin Berti, 1774. Antun Bomer, 1751. ManJa de
Bufalis, 1800. Pavao Calebotta, 1776. Antun Calegari, 1764. Marko
1793. Vicko Capogrosso, 1752. Petar Antun Caralipeo zv. DespotovlC,
1763. G. B. Carminiati, 1765. Ana ena Dominika Casotija, Jerko Catan,
1779. Gaetan Catti 1777. Andrija Cicotti, 1792. Antun Colach, 1754. Eliza-
beta Piovene 1793. Vicko Contarini, 1750. Antun a Costa, 1769.
Ana Crazelani, 1769. Antun Cremone, 1799. Franjo Danese, 1764.
Dei, 1779. Jerko Despin, 1785. Marija Angela Eno, 1767. Ana Faetm1,
1764. Trifun Grgurina, 1769. Petar Gaspar, 1766. Petar Gavon! 1796. Du-
jam Gotardi, Vicko Guidi, 1770. Juraj Maruli, 1?68. Manam,
1777. Lovro Miica, 1772. Jelena Mazza,_1800 .. Mmelh,_1750.
Navon, 1792. Ilija Omeraga, 1776. Fede;1k PaJtom, 1769. P_elegnm,
1772. Ivan Perla 1772. Marija Pierazz1, 1796. Ferante Fabw R!Vanelle,
1778. Contessa Pisamano, 1769. Sebastijan Pizoli, 1764. Ivan Proto,
148
'
<
i
'
1786. Ipolit Rigoni, 1796. Jelena Roncolini, 1763. Sebastijan Salimben,
1764. Franjo Josip Scandagli, 1750. Fortunato Semitecolo, 1786. Domina
Sponza, 1792. Baltazar Supa, 1778. Josip Tedeschi, 1799. Antun Turina,
1782. Antun Vaona, 1767. Stjepan Vaschi, 1775. Franjo Vechietto, 1760.
Jakov Venturini i 1751. Nuncijata Vituri.
79
Ovo je tek jedan mali dio slike koju 'knjige krtenih i
umrlih pruaju o stanovnitvu Cetinske krajine,
80
pa zacijelo arhivska
istraivanja prije 1750. godine i u XIX zaokruiti ovo dosada ma-
nje poznato razdoblje prolosti tog kraja.
149
BILJESKE
Knjiga i umrlih 1.728- 17.6:1, Knjiga 1762-1802, Knjiga
1762-1829, Knjiga umrlih 1797-1827. Historijski arhiv- Zadar.- Knji-
ga umrlih 1750'-1700. samostan - Sinj. Zahvaljujem vlasnicima, koji
su mi rad u svojim arhivima.
2 J. Soldo, Prilozi za poznavanje razvoja Sinja pod Venecijom. Sinjska spomenica,
Sinj 1965, 134,
3 I. Biljeke o putu po Dalmaciji opata Alberta Fortisa. Zagreb 1968, 85.
3a Kod su prvo nabrojene djevojke iz sela o kojem se pie, a koje- su se
udavale u Sinju, zatim su nabrojeni mukarci iz mjesta.
4 upa Prugova.
s Selo se pie kao Czivaz i Crivaz.
6 Iz Dicma Gornjeg su obitelji Kutre i Burov, a iz Donjeg ostali su
samo iz Dicma.
7 Gala, upa Otok. Prezime pie se Dedich i Dediich.
8 Glijev, upa Otok.
9 Coruglia, upa Otok.
10 Koruci, upa Trogir.
ll Kosinac, upa
1.2 ... Chiucich a Cupris ...
13 Djeca rodena u krtena su u crkvi sv. Kate u a upisivana u
knjigu u upi Sinj.
14, Ljubitovica, upa Trogir.
15 Magdalena je udovica Ivana Selaka iz Sinja i nastanjena u Sinju, a je u
Mostaru od oca Ivana Sceghicha.
16-.Iz Donjeg je prezime Zerdum, a iz Gornjeg ostali se spominju
samo iz
17 Obrovac, upa
18 Podgora u Makarskom primorju.
19 Promina kod Sibenika.
20 Zupa ibenik, a ne grad.
21 Spominje se lokalitet Parcosusci u okolici Trogira.
22 ... Antonium filium Dni Jacobi Jaxa Parochie Lisensis et Hieronyme Maschieli
Parochie Almisensis ... Knjiga 1.762-1802, !l.6.
23 Zasigurno se smatraju zaseoci za gorom.
24 upa Otok.
25 Lanc;:eta je te godine umro u Sinju ... in domo Ill. Domini Comitis Leonardo
Crussevich ... Knjiga umrlih 1750 ........171:10.
1770. Petar, tnl. Ivan, 177-5. Josip, 1.777. Angelo, 1779. Kata i 1.763. Lovro djeca
Franje Zorzija u Sinju.
1?90. Franciscum Josephi et Elisabeth Trevisi e Fratine Venete i Andrica Ivana
Bareze i Apolonije Bolis. Knjiga 1782-1826, 57. 1754. Elizabeta
J osipa Bianchettij a i Dore
26 ... Simeone Surich qui fuit Turcho ... i Ana Ilije i Rue Grabovac.
Knjiga 1728-1761. Godine 1762. rodio mu se sin Mato, 1763. Juraj,
a ll77-5. Ivan .... ex legitimis conjugibus Simeam qui fuit Turcus deinde baptusatus
et aducmanet in Villa Much a Suae et Joanne Jesetovich ... Knjiga
1762-1002, 3fi.
27 J. Soldo, Rudnik obitelji i Garanjin na kod Sinja. Radovi Centra
JAZU u Zadru sv. 25, Zadar 19'18,
28 J. Soldo, Zemljoposjed obitelji iz Sinja u XVIII Radovi Instituta
JAZU u Zadru, sv. 19, Zadar 19'To2, 304.
29 Angela filiam Dni Filippi Lovrich et Marine Bilich ... Knjiga 1728-1'7'6:1.
- 150
'
l \
. ,
l
'
. ,
i
l
30 Die 14 9bris 1777.
Joannes filius Philiphi Lovrich in Domino munitus omnibus SSmis Sacrani.entis .
Etatis sue anno 2l circiter et sepultus est in hac Parochialis Ecclesiae Sanctae
Mariae Gratiam Suburbii Sign. Die 1.2 Mazio 1765.
Dominus Filipus filius quondam Dominici Matei Lovrich ... etatis sue annorum
64_ ... Knjiga umrlih 1.75(}-179(}, 96, 128.
31 Godine 1793. rodila se Lukrija providura Lovra Pisamana i Jelene Sisgoreo.
32 Godine 1775. rodila se u Sinju Katarina kancelara Alojza Zilettija i ene mu
Konstantine, a iste godine i njegovom Vicku i njegovoj
eni Mariji Grixo Marija. Godine 1792. rodio se Ivan sin Franje i
njegove ene Pake Cassekana.
33 . . . Illmum Dnum Franciscum filium qm Illmi Dni Francisci Republice
intepretis idiomatis Turcarum et Nob. Dnam Augustam filiam Illmi Comitis
Insule Brachie ... Knjiga 1762-1829.
34 Godine 1761. rodila se Cecilija Dr Sebastijana Leopolda Papadata i njegove ene
M arij e Trial i.
... D. Medicus Phisicus Gabriel Pettorosso ... Knjiga krtenih 1176,2------18'02.
. .. nella ospidale della questa fortezza ... Knjiga umrlih 1750--1790, 24.
35 J. Soldo, historiografije franjevaca provincije presv. Otkupitelja u XVIII
Zbornik 9, Split 19r]7, 102.
36 ... Michael Chincovich cementarius ex civitate Curcula ... 'Knjiga umrlih 175Q-
-1790.
Die 115 februarij 17'7!6.
Vincentium filium qm Bernardi Bisaggia Regni Apulie et Marie Vesse et inter
Mariam filiam qm Ignatii Franich et Antonie Bianchi hujus Parochie ... _Knjiga
17162-1629, aG. U Sinju mu se rodio 1776. sin Pako, a 17'77. godine
Elizabeta.
Godine 1773. spominje se kao kum ... Vincentius Bisachio Faber cementarius ...
Knjiga 1762----1-802.
37 I. n. dj. 138, 139. - N. Majstori Dalmacije I, Split 1978, 81.
I. Soldo (bilj. 27), str. 373. spominje majstore koji su procijenili imanje obitelji
1788. godine, ali ta prezimena ne nalazimo u Sinju, pa oni nisu u Sinju
iVjeli, su doli iz nekog drugog mjesta. Jedino mesar Luka je Si-
njanin.
38 I. Sinj i njegovo slavlje. zagreb 1898, 61.
39 O djelatnosti kapetana i serdara vidi potanje u radnji B. Stullija_ u ovom
Zborniku.
l771. Ill. Dominus Justinus Vuscovich Prefectus districtus Signiensis vulgo Ser-
dar ... etatis sue 64 ... Knjiga umrlih 1:715.0-1790.
40 17,62 .... Ulmus Dominus Theodorus Alberti locum .tenens et Armorum gubernator
hujus Fortalitii Sign ... Knjiga krtenih 4. 1793. rodio se Emanuela
Gielini i njegovoj supruzi Petronili Bezzi sin Antun.
1Tl7. Tenente colonello conte Paulo Emilio Rizzi e Vice gubernatore dell'armi di
questa Fortezza de Signea ... Isto.
41 17!69. rodio se sin Bonaventura- ena Ana Solegra.
4!2 1767. Antun i 1,7S8. Viktorija djeca Nikole Ledina i Klare Franceschini.
1'7:68. Magdalena, 1770. Jelena i 1777. Antun djeca Karla Antuna Specia i Elizabete
Derochi.
1774. Nikola sin Angela Bosija i Kamile Boni.
43 1765. Ana Jakova i Laure Serobogna.
44 1776. Elizabeta Andrije i Ane
45 1769. Andrica i 1770. Veter djeca Antuna Zafreta i Agate Sorza.
46 1790. Lucija Nikole i Margarite Scotti.
47 1'M7. Ivan sin Vicka Zipori i Domine Pocelati.
47a 1750. Stjepan sin Antuna Fenzi i Kate Poleti.
48 177<4. Katarina Filipa i Kate Vallaresa.
4-9 1760. Ivan sin Ignacija Armayon i Magdalene.
151