You are on page 1of 106

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

BOGOWIE ATOMOWYCH WOJEN


Autor: Dr Milo Jesensk pitek, 07 grudzie 2007 Zmieniony roda, 19 grudzie 2007

Prezentowany poniej artyku jest jedynie uzupenieniem tematycznym tutejszej strony. Zawarte w nim treci s opinami jego autora a nie moimi i nie ponosz za nie adnej merytorycznej ani logicznej odpowiedzialnoci. Casey Wadowski BOGOWIE ATOMOWYCH WOJEN Autor: Dr Milo Jesensk Tytu oryginau: Bohov atomovch vlek Pierwsze wydanie: sti nad Labem 1998 Przekad z jzyka sowackiego - Witold Baranowicz ... Najstraszliwsze zagadki przybieraj mask szalestwa, chc bowiem ukry, e s zagadkami... wiat jest zagadk agodn, a nasze szalestwo czyni j straszn, gdy chce objani go wedug swojej prawdy. Umberto Eco - „Wahado Foucaulta”, Warszawa 1993, s. 99 SPIS TRECI: WSTP I. ATOMOWE WOJNY W STAROYTNOCI Klasyczny przykad: Sodoma i Gomora - Staroytno znaa BMR - Miasto, ktre zniko z powierzchni Ziemi - Atomowy atak na Sacsayhuaman? - Radioaktywne szkielety i groby - Promieniste mumie w zbiorach Muzeum Egipskiego. II. BLENDA URANOWA W CELTYCKIM GROBIE? Materia rozszczepialny w starej mogile - Wykopalisko pod nadzorem armii? - na tropie zagadkowych mundurw - Tajemniczy przedmiot z podziemi - Wizyta w miecie - Nic, tylko fatamorgana... III. PROGRAM SDI SPRZED TYSICY LAT Komety, ktre wcale nie byy kometami - Groba martwych satelitw - Atomowa wojna bogw - BMR zagraaj redniowieczu - Manewry niewidzialnej armii - Na koniec wiadectwo kronikarza. IV. ZAGADKA ANTYCZNYCH GOWIC JDROWYCH Wizyta w Polsce - Zewntrzne Hebrydy, dnia 26 padziernika 1996 roku - Wybuch jdrowy w 1908 roku? - Pseudo-meteoryty i quasi-bolidy - Bojowe satelity Atlantydw nadal bombarduj Ziemi. V. DANCE MACABRE W NAJBLISZYM WSZECHWIECIE mier taczy na orbicie - Ponce pochodnie i latajce ognie na niebie - Nostradamus: Prorok, ktry wiele widzia, ale niewiele rozumia - Niebiescy podpalacze: Pada napalm, fosfor czy siarka? - Tajemnicza zorza nad Europ. VI. MILLENIUM PO WYBUCHU Jak przyszed POMIENNY POTOP - Ludzko, jak Feniks wstaje z popiow starego wiata „Jestem gosem woajcego na pustyni!” - Naszyjnik z elementw elektronicznych i techniczny schemat ideowy jako relikwia - Nard atomowych schronw. VII. MASKA P.GAZ W REDNIOWIECZNYM RELIKWIARZU Czyli nowe spojrzenie na histori ludzkoci

Par sw o relikwiach - Dziwne znaleziska nad Morzem rdziemnym - czytamy yciorys mczennika Wielki Rybak w 938 roku i nadchodzce Tysiclecie - Panika w Watykanie: wite koci byy z... plastyku! - Co kryj relikwiarze? VIII. TEMPLARIUSZE A BMR Pierwsze spotkanie z Baphometem - Historia na opak: Bomba A w rkach Templariuszy - Ognisty chrzest, albo poraka sutana Bajbarsa - Zwycistwo przed Bagdadem - Armia Templariuszy w pastwie
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Czyngiz Chana - Upadek chana chanw - Ostatni rozkaz Guillame’a de Beaujeau. IX. KOSMICZNY ATAK W CZASIE WYPRAW KRZYOWYCH Kosmiczny Robinson z 1790 roku - Luftwaffe w subie Karola Wielkiego - Kto obroni Gymeszski Zamek? - Kara mierci dla wadcw przestworzy - CE4 w redniowieczu - Kosmiczny desant w redniowiecznym Ansby - Te Deum po tamtej stronie Wszechwiata. X. PRZYBYSZE Z KOSMOSU - YWI CZY MARTWI? Druga wizyta w Polsce - Darwin ewolucji maszynowej - Ludzie i roboty i... co pomidzy nimi Rozmaito ksztatw: Konieczno czy specjalizacja? - Panopticum, dla ktrego trudno znale jakie wyjanienie. XI. NOC, W KTREJ ZACHWIA SI KSIYC Kanonik z Canterbury o niewiarygodnym zdarzeniu - „Aland, Aland, Zealand!” Poszukiwania w kraterze Tapanui - Wyspa Wielkanocna poligonem atomowym bogw? - Rzeby, ktre mogyby powsta w Hiroszimie. SOWO O AUTORZE DODATEK A - Atomowa wojna Bogw DODATEK B – SARS spada z nieba DODATEK C – Kolorowe niegi DODATEK D – Statek kosmiczny Obcych na wokziemskiej orbicie? DODATEK E – Czarna Zaraza: Prezent z odlegej przeszoci WSTP Bella delectat cruor - wojna ywi si krwi - prawda to stara, jak wiat wiatem. Pewien uczony wyliczy, e od pocztku istnienia egipskiego Starego Pastwa (odkd zachoway si rda pisane i dokumenty) do chwili wspczesnej - czyli przez pi i p tysiclecia - na naszej Ziemi rozegrao si okoo 14,5 tysica wojen. Jego francuski kolega Nicolas Camille Flammarion (1842-1925) dopenia to wyliczenie tym, e konflikty te pochony okoo 1.200 mln ludzi[1], ktrzy przelali oglnie rzecz biorc 18 mln m3 krwi! - a ich czaszki ustawione jedna obok drugiej utworzyyby sznur tak dugi, e wystarczyby on na s z e c i o k r o t n e opasanie nim kuli ziemskiej!!! Flammarion przeprowadzi swe wyliczenia przed najbardziej niszczycielsk II Wojn wiatow, ktrej oglny bilans - ok. 52 mln ofiar w 48 krajach wiata - oznajmia pocztek nowej ery Ludzkoci, zowieszczo ponc pochodni atomowego ognia. Pochodni ta zniszczy rozjuszony bg wojny dwa japoskie miasta, ktrym sprawi los gorszy od biblijnej Sodomy i Gomory. Dokadnie 6 sierpnia 1945 roku, o godzinie 8:45 czasu lokalnego, nad Hiroszim nadlecia amerykaski bombowiec B-29 Superfortess o imieniu wasnym „Enola Gay”, od ktrego oderwao si co na spadochronie. P kilometra nad powierzchni ziemi, przedmiot eksplodowa i w tej samej chwili w miecie zgino 65.000 jego mieszkacw, a pozostae 15.000 nieco pniej. Po 17.000 ludzi nie pozostao ani ladu, a z pozostaych zabitych pozostay jedynie straszliwie zmasakrowane zwoki. 155.000 kobiet, mczyzn i dzieci zmaro w nastpnych tygodniach straszn mierci wskutek napromieniowania. Podobny los spotka take mieszkacw Nagasaki. Od tego czasu przeprowadzono wiele eksperymentalnych wybuchw atomowych[2], ale na pytanie: od kiedy nasza (podobno) humanitarna cywilizacja zacza uywa energii jdrowej? - nie znaleziono dotychczas adnej odpowiedzi... Od kiedy bdziemy mogli datowa uycie energii jdrowej? Czy od roku 1934, kiedy to Enrico Fermi zacz swe badania nad promieniotwrczoci, zmierzajce do udowodnienia hipotezy goszcej, e rozbicie atomu jest moliwe? A moe od roku 1938, kiedy to niemiecki fizyk Otto Hahn rozszczepi jdro atomu uranu-235? A moe bdzie to w nieszczsny dzie 6 sierpnia 1945 roku, kiedy to bomba atomowa wybucha nad Hiroszim???[3] Impuls do dokonania prby odpowiedzi na te pytania otrzymaem w pewne deszczowe popoudnie, w ktre lato 1997 roku byo bogate, kiedy to siedziaem w domu przy czarnej kawie i papierosie, kartkujc „Histori sztuki” Piojana. Kiedy natknem si na akwarel „Sen” jednego z najwikszych i notabene najbardziej tajemniczych niemieckich artystw Albrechta Dhrera (1471-1528), zupenie zatkao mnie ze zdumienia. Na kopii obrazu ze schykowego okresu ycia i twrczoci wielkiego malarza, znajdujcego si dzi w wiedeskim Kunsthistorisches Museum, widzimy nad idylliczna kraina unoszcy si, wielce realistycznie oddany obok w ksztacie grzyba, grocego zniszczeniem tego pogodnego i beztroskiego krajobrazu. W dugim komentarzu do akwareli Dhrer pisze o proroczym nie, ktry mu si przyni w nocy z czwartku na pitek przed witem Zesania Ducha witego w 1525 roku, ktry rzuci na karton wkrtce po tym, jak si ze snu obudziem i trzsem na caym ciele...[4] Zaszokowany tak sugestywnym obrazem, przez nastpne dni nie robiem niczego innego, poza gromadzeniem reprodukcji obrazw i grafik od XIV do XVIII wieku do mojego „prywatnego
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

katalogu dowodw rzeczowych”, jak go nazwaem, a do ktrego chciaem zebra jak najwicej tego rodzaju przykadw, takich rysunkw i malunkw w celu porwnania ich z dzieem Dhrera. Trzsienia ziemi, pomienie, wybuchy, poary, deszcz ognisty i siarczany - to wszystko defilowao przed moimi oczami, jak straszliwy komiks z przeszoci, ale obok w ksztacie grzybaby tylko u Dhrera. A jednak udao mi si znale co podobnego. W 1785 roku opisywa i narysowa podobny fenomen radca legacyjny Lichtenburg, ktry by tego wiadkiem w okolicach miasta Gotha. W magazynie „Magazin fr das Neuste and der Physik und Naturgesichten“ napisa on dosownie tak: Okoo godziny trzeciej po poudniu, na pnoc od miasta utworzy si pojedynczy, ciki, do gry podobny i od szczytu grzybowato rozszerzony burzowy obok. Zaobserwowaem, e spod kapelusza grzyba wychodziy jasne i gadkie opary, ktre w krtkim czasie utworzyy krg wok nogi grzyba. Wydawa si on by w ruchu, tym szybszym, im bardziej si on rozszerza. Po upywie jednej minuty osign on najwiksz szeroko grnej czci grzyba.[5] Hmmm... - wiadome jest, e wok atomowego grzyba wytwarza si jonizujcy piercie gazw i tak go uchwycono na rycinie z koca XVIII wieku. Jeeli jest to tylko zbieg okolicznoci, to co najmniej dziwny!... To jeszcze wci nie jest wszystko, bo mamy przesanki po temu, by wierzy, e ziemska energetyka jdrowa jest o wiele, wiele starsza. Niemal detektywistyczne dochodzenie zaczo si ju w maju 1972 roku, kiedy to w zakadzie wzbogacania uranu w Pierrelatte, Francja, dokonano rutynowej analizy rudy uranowej. Wyniki tej analizy wprawiy w osupienie i podziw fizykw i pracownikw naukowych tych zakadw. Okazao si bowiem, e w uranie poddanemu analizie procent atomw izotopu uranu 235U wynosi tylko 0,717% a nie 0,720%, jak to ma miejsce wszdzie na Ziemi, Ksiycu[6] i w meteorytach. Gdzie zatem zgino pozostae 0,003% 235U? Trop wid do Gabonu, do tamtejszych kopalni rud uranowych w Oklo, skd wzito prbki rudy do bada we francuskich laboratoriach. Analiz rudy wykonano od razu na miejscu. Zdziwienie specjalistw uroso do chorobliwych rozmiarw, bo badania wykazay, ze w 700 tonach uranu, ktre tam wydobyto w latach 1970-1972, brakuje 200 kg radioizotopu 235U. Mao? Taka ilo cakiem wystarczy do skonstruowania kilkudziesiciu bomb atomowych typu Hiroszima... Wyglda na to, e nikt w niedawnej przeszoci z Gabonu nie ukrad takiej iloci 235U, a zatem wychodzioby na to, e w rudach uranowych w Oklo j e s t mniej uranu, ni go tam by powinno! A to oznacza tylko jedno - kto kiedy oddziela ju uran-235 od naturalnej rudy! Chocia specjalici popieszyli od razu z wyjanieniem o „naturalnym reaktorze jdrowym w Oklo”[7] pozostaje faktem, e kto czy co w przepastnej przeszoci oddziela izotop 235U od reszty rudy dokadnie tak, jakby chcia przeznaczy go do celw energetycznych. Oczywicie uczeni usiowali wyjani to zjawisko poprzez fakt, e rudy uranu w Oklo skaday si w swej masie z 17% 235U i 83% 238U. Izotopy te maj rny czas pzaniku - T1/2 - i przed 2 mld lat ta ruda uranowa zawieraa tylko 3% 235U. Uran mg by wymyty przez wod w delcie pradawnej rzeki, gdzie dzi ley Oklo i tam osadza si 235U dokonujc jego wzbogacenia. Kiedy ilo 235U wzrosa do masy krytycznej, dochodzio do reakcji acuchowej. Jakkolwiek by z tym reaktorem nie byo, pozostaje faktem, e niewiele wiemy o energetyce jdrowej w Staroytnoci. Dr Robert „Oppie” Oppenheimer, ktry w latach 1943-1945 pracowa w PROJECT MANHATTAN nad bomb atomow, by nie tylko fizykiem - jak go przedstawiaj jego pamitniki, ale zajmowa si take starohinduskimi - uwaga! - tekstami, ktre s niczym innym, a wanie opisami tajemniczych broni. Czy inspirowa si on tekstami pisanymi sanskrytem? Po pierwszej prbnej eksplozji atomowej w dniu 16 lipca 1945 roku, na poligonie Los Alamos, Nowy Meksyk, Oppenheimer zacytowa epos „Mahabharata”: Uwolniem kosmiczn si - teraz jestem niszczycielem wiatw... W kilka lat po II Wojnie wiatowej, dr Oppenheimer wykada w Rochester University, gdzie w czasie jednej z dyskusji pewien student zada mu pytanie: Czy bomba atomowa w Los Alamos bya w ogle t pierwsz, a moe byy wczeniej przeprowadzone jakie utajnione testy? Odpowied wykadowcy bya bardzo, bardzo dziwna: - Well - rzek z westchnieniem - Ona bya pierwsz... W kadym razie w tym wieku... Czy synny uczony mia na myli to, e bro atomowa bya w uyciu ju w dalekiej przeszoci? Inn odpowied na t sam kwesti da laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii radioaktywnych zwizkw chemicznych z roku 1921 - Frederic Soddy (1877-1956), ktry w swej ksice „Odkrycie promieni” daje tak odpowied, ktra mogaby by drugim motto dla tej ksiki: Domniemywam, e w przeszoci istniay cywilizacje, ktre znay energi atomow, a ktre zniszczyy niewaciwe wykorzystanie tej energii.[8] Zapraszam Was do podry ku tym cywilizacjom...

http://www.historyofcivilization.net

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Rozdzia I - ATOMOWE WOJNY W STAROYTNOCI Klasyczny przykad: Sodoma i Gomora - Staroytno znaa BMR - Miasto, ktre zniko z powierzchni Ziemi - Atomowy atak na Sacsayhuaman? - Radioaktywne szkielety i groby - Promieniste mumie w zbiorach Muzeum Egipskiego. Kiedy w roku 1959 prof. Matwiej Agrest, a po nim czeski autor literatury faktograficznej dr Ludvik Souek (a za nimi caa rzesza innych autorw) wystpili z hipotez, e biblijne miasta Sodoma i Gomora (zob. 1 Mj 13,13 i 1 Mj 19)[9] zostay zniszczone w drugim tysicleciu przed Chrystusem przez wybuchy jdrowe - wywoao to burz niezgody w rodowisku naukowcw. Koci katolicki potpi to jako kacerstwo, a specjalici zostali wzburzeni w najwyszym stopniu.[10] Prof. Agrest, ktry jest ojcem tej hipotezy o zniszczeniu obydwu tych miast przy pomocy eksplozji jdrowych, opiera j na analizie biblijnego tekstu. Wedug niego, szo o tragiczny efekt likwidacji nadmiaru materiaw radioaktywnych przez Kosmitw, ktrzy za wszelk cen (i susznie!) nie chcieli pozostawi ich na naszej planecie, ktrej mieszkacy nie posiadali oson antyradiacyjnych. Mwi Agrest: Wedug opisu biblijnego, wniosek ten jest wicej, ni prawdopodobny. Kosmici polecili Lotowi i jego rodzinie, aby si ukryli w grach, gdzie znajdoway si jaskinie. Tam byli doskonale zabezpieczeni przed promieniowaniem radioaktywnym - by to bowiem doskonay, naturalny schron przeciwatomowy.[11] W roku 1966, amerykaski egzobiolog Carl Sagan rozwaa moliwo atomowego zniszczenia Sodomy i Gomory, ktr to myl nazwa: Zupenie sensown i godn gbokiej analizy. Nawet taki przeciwnik i krytyk archeoastronautyki, jakim jest Gunnar von Schlippe musia przyzna, e: Jeeli idzie o zniszczenie Sodomy i Gomory, to rzeczywicie mona je porwna z dziaaniem bomb jdrowych.[12] Dr Ludvik Souek w swej ksice &bdquo;Przeczucie cienia&rdquo;[13] docza krtk notatk wspczesnego komentarza do tej partii starotestamentowego tekstu: 1. Lota obronili dwaj anioowie, ktrzy go ostrzegli przed katastrof i przykazali mu ucieczk >>w gry<<, nie ogldajc si za siebie, co jest cakiem dobr rad, majc na wzgldzie szkodliwe dziaanie pulsu wietlnego wybuchu nuklearnego. 2. Lot odpowiada rwnie dziwnie: >>... boj si, e to zo przeniknie do mnie i mnie umierci<<. Pan przyrzek (w Ksidze Mojeszowej) zniszczy Sodom i Gomor siarka i ogniem, a zatem jej mieszkacom grozio: poparzenie, spalenie, zatrucie bd uduszenie dymem czy gazami - komentuje biblijny opis dr Souek[14] - W adnym z tych wypadkw nie jest logicznym mwienie o >>le, ktre przenika<<, bez przypomnienia promieniowania przenikliwego. Lot wie o tym, e promieniowanie jest szkodliwe dla zdrowia i obawia si o to, by nie zosta poraony promienicie, zanim dostanie si pod oson gr. 3. Ciekawym jest take opis samej katastrofy: >>Widziaem wystpujcy z ziemi dym, jak dym z pieca. Wtedy Pan spuci na Sodom i Gomor deszcz siarki i ognia... I zniszczy trzy miasta i ca okolic Jordanu, ze wszystkimi ich mieszkacami i wszelk poln rolinnoci<<. Dym z ziemi do dokadnie przypomina grzyb po eksplozji jdrowej - tak koczy sw analiz jdrowego wybuchu nad Sodom i Gomor dr Ludvik Souek.[15] W tzw. &bdquo;Zwojach znad Morza Martwego&rdquo;, ktre ukrya sekta Esseczykw, w jaskiniach Cirbet Qumran na pn - zach. brzegu Morza Martwego, na poudnie od Jerycha, przed legionami cezara Wespezjana (69-79) tak opisuje si w tym najstarszym hebrajsko-aramejskim tekcie &bdquo;Starego Testamentu&rdquo; zagad Sodomy i Gomory: Podwign si sup z dymu i prochu, podobny do supa dymu, co wychodzi z wntrza Ziemi. Zasypa Sodom i Gomor deszczem siarki i pomieni, zniszczy miasta, caa nizin, wszystkich mieszkacw i ca rolinno... Lot mieszka w Segor, a potem przenis si w gry, ba si pozosta w miecie. Ludzi przedtem ostrzeono, by opucili miejsca przyszej eksplozji, eby nie patrzyli na wybuch i skryli si pod ziemi. Uciekinierzy, ktrzy si obejrzeli - olepli, a potem zmarli.[16] - A gdzie s dowody? - mgby kto spyta. - Czy znaleziono jakie lady po wybuchu atomowym? - Dzi wiemy z ca pewnoci, e tak. Dyrekcja Egipskiego Instytutu Atomowego potwierdzia, e w miejscach, gdzie zniszczono te kaanaeskie miasta znaleziono zwikszon ilo izotopw o bardzo dugim T1/2: 32Si = 100 lat, 44Ti = 47 lat, 53Mn = 3,7 mln lat, i wiele innych.[17] Nie idzie tutaj bynajmniej o radioaktywne to ziemi i mineraw w tych miejscach, a o sztucznie wytworzone izotopy n i e w y s t p u j c e normalnie w przyrodzie! Moemy to spokojnie zapisa po stronie &bdquo;za&rdquo; hipotezie goszcej, e Ludzko w okresie Staroytnoci miaa kontakt z Broniami Masowego Raenia (dalej BMR). W tej chwili jest na to trudno
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

odpowiedzie, ale na korzy tej hipotezy przemawia wiele innych wskazwek, poszlak i przesanek. Wedug podrcznikw historii wojskowoci, armie Staroytnosci posiaday cakiem niezy arsena broni, na ktry to arsena skaday si gwnie: kopie, oszczepy, topory bojowe, miecze, moty bojowe, uki i strzay, tarcze, puklerze, hemy i inne opancerzenie. Jako bro - i to uderzeniow - wykorzystywano tresowane sonie, a gdzie na Wschodzie w pewnej bitwie wypuszczono na nieprzyjaciela w charakterze broni... wygodzone lwy! Do zdobywania twierdz uywano taranw, wie oblniczych i rne machiny miotajce (baro- i neurobalistyczne) balisty i katapulty. Jako i ilo uzbrojenia zaleaa zawsze od stopnia rozwoju gospodarczego w tym, czy innym czasie. I tu zaczynaj si problemy. Wedug tego, czego nas ucz historycy, staroytne armie rozwalay sobie by siekieromotami, a ich wojownicy poza tym siekli si i kuli broniami siecznymi i kolnymi. A jednak studiujc tameczne rda rzuca si w oczy niezwyko uywanych broni, ktra cakiem wymyka si tradycyjnym wyobraeniom o technologiach uzbrojenia. I tak np. sanskrycki epos &bdquo;Mahabharata&rdquo;, czyli &bdquo;Epos o Bharatach&rdquo;[18], ktry Hindusi przypisuj legendarnemu Viasie - zawiera co, co daje nam do myslenia. Midzy 10.000 kupletw przeplatanych proz, podzielonej na 18 ksig, znajdujemy opis boskiej broni Indry, o ktrej epos mwi tak: W boju, kiedy owa bro pali zacza Zachwiaa si ziemia, wraz z drzewami zadraa Wylay rzeki i wzburzyy morza Pkay gry i skay, dzikie wiatry wiay Ognie pogasy, przygasy soneczne promienie Arduno! Arduno! - nie uywaj cudownej broni! Nie mona jej uywa tak, bo jest ona niebezpieczna! Mona ja uy tylko w skrajnym niebezpieczestwie... Przecie uycie tej strasznej broni grozi zgub wszystkiemu, co yje!... Akademik prof. B. L. Smirnow w komentarzu do tego tekstu w rosyjskim przekadzie &bdquo;Mahabharaty&rdquo; tak dodaje do tego cytatu nastpujc myl: Doprawdy, czowiek musi si zastanowi nad wysok moralnoci i odpowiedzialnoci[19]tego narodu, ktry przed dziesitkami wiekw wykaza si nie tylko odwag zadania sobie pytania o granice uycia broni absolutnej, ale take jej uzasadnienie.[20] Jaka to bya bro, ktr mona by porwna do znanych nam broni z arsenau BMR? W innym miejscu &bdquo;Mahabharaty&rdquo; czytamy: Potny Gurkha wypuci z pokadu swej vimany jedn, jedyn strza przeciwko przelatujcemu trjmiastu. I podwign si w nieskoczonym arze jasny obok, j a n i e j s z y o d t y s i c a s o c i zamieni miasta w popi. I kiedy Gurkha opuci si swym wozem ku ziemi, jego wz sta si podobny do lnicego kawaka antymonu... Czytelnicy ju z ca pewnoci syszeli to porwnanie: Janiej, ni tysic soc, uyte w ksice Roberta Jungka - &bdquo;Heller als der Tausend Sonnen&rdquo;, opisujcej powstanie i uycie pierwszej bomby jdrowej - porwnanie to wzito z najstarszego utworu literackiego Indii! Inny tekst mwi o apokaliptycznym wybuchu jeszcze sugestywniej: Bya to byszczca strzaa, ponca, ale nie wydajca dymu. Wystrzelono j na nieprzyjaciela i wszystko spowia gsta mga. Zakrciy si, zawiroway jadowite wiry. Z potwornym hukiem podniosy si oboki i wzbiy pod niebiosa. Wydawao si, e Soce si zakoysao. Cay wiat spali ar wybuchu, jakby od wielkiego upau. Tysice wozw, dziesi tysicy mczyzn i soni obrcio si w proch i popi... Po zakoczeniu zaartych walk zniszczono ostatni nieuywan bro, ktra wygldem przypominaa: Metalow strza, o wygldzie ogromnego posa mierci. Bohater nakaza swym ludziom, aby starli j na drobny proch. W innym miejscu Mahabharaty mwi si o tym, e owa bro jest w stanie - uwaga! - Ukara ziemi dwunastoma laty niepodnoci i zabija pody w ciele matki (!!!) - co do dokadnie odpowiada naszej wiedzy na temat napromieniowania i jego skutkw letalnych w postaci choroby popromiennej u ludzi i zwierzt, ktre to promieniowanie powoduje m.in. uszkodzenia podw czy radiogenne mutacje letalne. A oto cig dalszy dance macabre: Wyleciaa jedyna strzaa. Do biaoci rozarzony sup dymu, jasny jak dziesi tysicy soc podnis si w straszliwym ryku... Bya to nieznana bro, elazna strzaa, gigantyczny posaniec mierci, ktry zmieni w popi cay nard Viniw i Andhakw... Ciaa ich byy spalone nie do poznania. Ich wosy i paznokcie poodpaday, gliniane garnki popkay z nieznanej przyczyny, a ptaki zbielay. Po kilku godzinach caa ywno zostaa skaona... (!!!) Ta silna bro odrzucia wielk ilo wojownikw wraz z ich komi i
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

soniami oraz z broni, jakby to byy ndzne licie z drzew... Zbieno opisw atomowych wybuchw i ich skutkw biologicznych z sanskryckich tekstw jest wicej, ni oczywista! - Epos podaje te pewne informacje o sposobach ochrony przed tymi broniami - mwi na marginesie &bdquo;Mahabharaty&rdquo; dr Ludvik Souek - Ta bro jest w stanie zabi tych wojownikw, ktrzy maj na swym ciele metal. Kiedy wojownicy dowiedzieli si, e ta bro ma zosta uyta, to zdejmuja z siebie wszystko, co metalowe, po wybuchu wskakuj do rzeki, by obmy siebie i wszystko, czego si dotknli. Nie jest to nadmiar dbaoci o higien, bo w przypadku zaniechania tych czynnoci, ludzie poraeni dziaaniem tej broni trac wosy i paznokcie, a wszystko co yje blaknie i sabnie...[21] wskazwki, co do strategii przeycia po uderzeniu broni jdrow s mniej ozdobne, ale mwi dokadnie, co zrobi, by przey. Wzmianki o podobnych BMR znajdujemy take gdzie indziej. Apolloniusz z Rodos w dziele &bdquo;Argonautyka&rdquo; pisze o metalowych ptakach bombardujcych okrt Argonautw metalowymi strzaami. Do dzi dnia nie jest znana przyczyna strategicznego fiaska genialnego wodza Aleksandra Wielkiego Macedoskiego (356-323 p.n.e.) , ktre polegao na cigniciu armii z Indii, w odwrocie - ktry bardziej przypomina paniczn ucieczk. Flavius Filostratos t porak armii Aleksandra tumaczy zymi dowiadczeniami onierzy Macedoczyka z hinduskimi broniami: &bdquo;Ogniem Bharavy&rdquo; - &bdquo;z gromami i byskawicami mogcymi zniszczy przeciwnika nawet poza murami obronnymi miast&rdquo; czy &bdquo;metalowymi strzaami napdzanymi pomieniami&rdquo; antenatami dzisiejszych wieloprowadnicowych czy wielolufowych miotaczy rakietowych pociskw la rosyjska Katiusza... Aleksander przy odwrocie od Indusu ku Bander-e-Shapur w poudniowo-wschodnim Iranie straci onierzy ze swej ogromnej, jak na owe czasy, 200.000-armii, ktrej wikszo maszerowaa star tras karawanow na Persepolis. By to smutny koniec jego, z pocztku tryumfalnego, marszu dugiego na 40.000 km, a ktrego dugo odmierzali bemanistae - krokoodmierzacze, jak nazywano geografw Aleksandra Wielkiego. Po porace z hinduskimi broniami, dni Aleksandra byy ju policzone i przez ostatnie dwa lata swego ycia trawi gorzko sw przegran na Wschodzie... Tybetaska kronika &bdquo;Dzyan&rdquo; za mwi o tym, jak to przed tysicami lat przybyy na Ziemi jakie istoty w metalowym statku. Osiedliy si one na niej, ale dziki wzajemnej niezgodzie doszo do krwawych konfliktw.[22] Wadca podwodnego miasta wraz ze swymi wojownikami wzlecia w powietrze w ogromnej kuli. Kiedy podlecieli na odlego dobrej widzialnoci nieprzyjaciela i jego miasta, wystrzelili we wielk wietlist kopi, ktra niosa si na sonecznym promieniu. Miasto eksplodowao w ognistej kuli, ktra wyleciaa pod niebo. Wszyscy byli straszliwie poparzeni. Ci, ktrzy patrzyli na kopi i ognist kul, w ktr si zmienia - olepli, a ci, ktrzy weszli do zniszczonego miasta - wkrtce zmarli. Kiedy wadca ujrza, co zrobi i do jakiej katastrofy doszo, zebra swych poddanych do statku latajcego, czy nawet kilku, te wzniosy si w niebo i ju nigdy nie powrciy. Tyle starotybetaska kronika. Systematyczn analiz starohinduskich systemw BMR od duszego czasu zajmuje si znany czeski autor in. Ivo Wiesner takich ksiek, jak m.in.: &bdquo;Predpeklie rje I-III&rdquo;, &bdquo;Svetlo dvnych vekov&rdquo; i &bdquo;Narod v lne bohov&rdquo;. Na podstawie danych zawartych w ksice prof. V. R. Diksitara podzieli on hinduskie systemy BMR nastpujco[23]: SYSTEMY BRONI WYKORZYSTUJCYCH SIY NATURY

Vlavja - bro emitujca silne uderzenia wiatru - tornada - niszczce spore powierzchnie ziemi. Vruna - BMR wywoujca burze i powodzie. Vadjra - generator piorunw kulistych, nie majcy odpowiednika we wspczesnych arsenaach.[24] SYSTEMY BRONI TECHNOGENNYCH Brahmashiras - anihilacyjna BMR, termojdrowy adunek uwalniajcy ogromn ilo energii dziki fuzji cikich jder atomowych.[25] Brahmadanda - rakieta z gowic neutronow. Pashupata - wielolufowy miotacz rakietowy strzelajcy rakietami z konwencjonalnymi gowicami. Chkra - latajcy d y s k z siedmioma ostrymi grotami, napdzany silnikami rakietowymi na obwodzie. Narajana - wczesny odpowiednik dzisiejszej bomby kasetowej. Anthardhana - bro dezorientujca wroga, amica jego morale i powodujca utrat wiadomoci.[26] W tej wyliczance moglibymy doj bardzo daleko - ich lista siga kilku stron w ksikach Diksitara i Wiesnera - a nie mwilimy jeszcze o zasadach uycia tych broni, co jest dziedzina wiedzy zwana
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Astravidia, a ktrej opanowanie pochaniao a pi lat intensywnego szkolenia! Stajc twarz w twarz z sanskryckimi tekstami moemy - wedug dr Wadimira Rubcowa przyj cztery podstawowe hipotezy: 1. Legendy o broni, ktrej nic si nie oprze, moemy uwaa za zwyczajny mit-horror, bez adnej realnej podstawy. 2. Realn podstaw tych legend jest istnienie nie standartowych broni, ktrych technologia bya cile tajna i utrzymywana w najwyszym sekrecie, a ich dziaanie dla naszych przodkw byo ty, czym dla nas zniszczenie Hiroszimy. Chodzi tutaj np. o bojowe rodki zapalajce, czyli tzw. &bdquo;grecki ogie&rdquo; oraz rakiety na czarny proch, oddziaywanie tych ostatnich byo czysto psychologiczne i jako takie zaliczay si bardziej do NLW a nie BZ. 3. Istnieje prawdopodobiestwo, e w Staroytnoci na pwyspie Dekan istniaa wysoko rozwinita cywilizacja, ktra znika z powierzchni Ziemi wskutek nienaturalnej katastrofy. Owa cywilizacja moga pozostawi po sobie lady w legendach o BMR, z ktrymi zapoznali si twrcy &bdquo;Mahabharaty&rdquo;. 4. Moliwym jest, e w odlegej przeszoci, pomidzy Ziemi a odlegymi cywilizacjami kosmicznymi istniaa bilateralna czy nawet multilateralna wi, dziki czemu na nasz planet dostay si prbki wytworw Obcych Cywilizacji.[27] Co do prawdziwoci hipotez 3 i 4, to wiadcz one za nimi nie tylko antyczne teksty, ale take poszlaki i dowody wprost o uyciu BMR w zamierzchych czasach Ludzkoci.[28] In. Wiesner i prof. S. K. Trikha z Uniwersytetu w Dehli w czasie prac wykopaliskowych na rwninie Kurukshera - jednym z pl bitewnych w bratobjczej wojnie Bharatw opisanym w &bdquo;Mahabharacie&rdquo; - stwierdzili podwyszone to promieniowania radioaktywnego Ziemi, podobnie jak w podziemnych sztolniach sucych za schrony.[29] Dr Ludvik Souek sformuowa na pocztku lat 70. XX wieku teori, wedle ktrej dwa kwitnce miasta staroytnych Indii: 40-tysiczna Harappa i Mohendjo-Daro nie byy zniszczone przez atak plemion Ariw, jak to si dzi przypuszcza, ale pocztkiem ich zaniku bya jaka silna eksplozja - a raczej katastrofa majca zwizek z eksplozj - ktrej epicentrum znajdowao si okoo 140 km od Mohendjo-Daro. Kataklizm ten o d w r c i bieg rzeki Indus, tak e pod wod i bagnem znalazy si obie metropolie i ssiednie osady, za ich mieszkacy wyemigrowali do Gudjataru, za aryjscy koczownicy przybyli z pnocnego-wschodu i dokoczyli dziea zniszczenia.[30] Dzisiaj ta souczkowa hipoteza si potwierdzia - badania archeologiczne przyniosy informacj wielce frapujc - ot okazao si, e katastrofa staa si w mgnieniu oka, a glina w ruinach miast bya wypalona temperaturami o wysokoci 1.400-1.600oC! Badacz S. de Camp stwierdzi, e domy byy wyeksponowane na niesychanie wysok temperatur, gdy odnalaz takie miejsca, gdzie kamienie byy nadtopione, a co wiksze z nich z l e w a y si ze sob! W okolicy tych zwitryfikowanych kamieni de Camp odkopa ludzki szkielet, ktry by 50 razy bardziej radioaktywny, ni gleba w jego okolicy. (!!!) Jak pisze Walter Jrg Langbein, woski badacz hinduskiego pochodzenia David W. Davenport znalaz na obszarze wystpowania protoindyjskiej, harappskiej kultury w prowincji Sindh (Pakistan) bezsporne dowody na atomowe wybuchy sprzed tysicleci: Mohendjo-Daro, jedno z najstarszych miast wiata, byo zniszczone bombami atomowymi.[31] Na obszarze miasta o powierzchni okoo 1 km2, we wschodniej i wyszej czci zamieszkaej dzielnicy znaleziono okoo 30.000 znacznie znieksztaconych ludzkich kociotrupw, ktre byy poddane dziaaniu wysokich temperatur. Zgodnie z pogldami D. W. Davenporta, kiedy nad centrum Mohendjo-Daro eksplodowaa co najmniej jedna bomba jdrowa: >>Kiedy w 1927 roku nasze wykopaliska signy poziomu ulic Mohendjo-Daro, wraz z archeologami natknlimy si na straszliwe znalezisko - 44 szkielety ludzkie, ktre leay twarzami do dou na gwnej ulicy, jakby powalone straszliwie silnym uderzeniem w plecy przy rozpaczliwej, panicznej ucieczce. Jest czym oczywistym, e ta kwitnca metropolia nad Indusem musiaa zgin w jakiej okropnej katastrofie<<.[32] W przypuszczalnym epicentrum wybuchu znaleziono zeszklone kamienie i szcztki r o z t o p i o n e j ceramiki - w kierunku od epicentrum skutki dziaania wysokiej temperatury malay i znajdowano take szkielety ludzkie. Mwi Davenport: W okrgu jakich 50 m od epicentrum przypuszczalnego wybuchu kamienie i cegy przeszy proces topienia. W okrgu 60 m cegy byy stopione tylko z jednej strony, a materia ten pniej si skrystalizowa. Gwnym, rzekbym, koronnym argumentem na poparcie teorii Davenporta jest odkrycie, o ktrym musiaem przeczyta kilka razy pod rzd, bowiem byem przekonany, e mnie wzrok myli - po przeprowadzeniu pomiarw naturalnego ta radioaktywnego Ziemi w tym rejonie zabrano si za badanie koci ludzkich i liczniki Geigera-Mllera po prostu oszalay. Dlaczego? Ano dlatego, e koci te byy silnie radioaktywne - tak radioaktywne, jak koci ofiar atomowego ataku na Hiroszim i Nagasaki!!![33] Fakt stwierdzenia wysokiej radioaktywnoci tych szcztkw ludzkich potwierdza take czonek AN ZSRR
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

dr M. Dimitriew: Nawet po okresie 4.000 lat s to najbardziej radioaktywne szkielety - i prawd jest, e tak bardzo, jak koci ofiar Hiroszimy i Nagasaki.[34] Niemniej ciekawymi s okolicznoci, ktre towarzyszyy zanikowi najstarszej cywilizacji Mezopotamii. W literaturze specjalistycznej moemy sobie poczyta, jak to pastwo Sumeru pado, kiedy zostao zaatakowane okoo roku 1950 p. n. Chr. z pnocy przez Amorytw a od wschodu przez Elamitw. Ale to nie wszystko. Okoo roku 1700 p. n. Chr. znika ostatnia wzmianka o Sumerze i Sumerach, i dziwnym jest to, e stao si to akurat w tym samym czasie, kiedy o kilka tysicy kilometrw na wschd zniky miejskie aglomeracje Mohendo-Daro i Harappy... Znany asyrolog Zacharia Sitchin, znany ze swych kontrowersyjnych teorii o dziejach Bliskiego Wschodu, analizuje w swej pracy &bdquo;Wojny bogw i ludzi&rdquo; tabliczki klinowego pisma, ktre opisuj katastrofy poprzedzajce zniknicie ostatnich miast Sumeru. Wspomina si tedy w nich o &bdquo;przyjciu niewidzialnej mierci&rdquo; w ksztacie oboku gnanego &bdquo;zym wiatrem&rdquo;, ktry to obok przykry ca krain &bdquo;jak paszcz, a raczej miertelny caun pokry cae miasta&rdquo;. Jego kolor by &bdquo;czerwony jak soce na zachodzie, ale przesoni prawdziwe soce, a gorcy dech bogw przychodzcy z zachodu przenosi ciemno z miasta do miasta.&rdquo; Obok ten powsta, jak to czytamy, z &bdquo;olepiajcej byskawicy znad Zachodnich Gr (tj. pwyspu Synaj), na rwninie, bez miosierdzia, w bliskoci morza&rdquo; - tj. w pobliu zatoki Ejlat (Izrael): Gigantyczny ar wystrzeli ku niebu, ziemia si zachwiaa, a wielcy bogowie pobledli...[35] Mao ktry nard mia poetw, ktrzy wypiewywali swj al nad jego zgub. Nie mieli ich staroytni Egipcjanie, dlatego e zmarli powoli, nie gwatown mierci, nie mieli ich Hetyci, bo zginli jakby raeni piorunem, nie maja ich Kartagiczycy, bo Rzymianie nie dali im na to czasu, nie mieli ich Asyryjczycy ani Babiloczycy - pisze w swym nekrologu na nagrobek kultury Sumeru dr Vojtech Zamarovsk w swej znakomitej pracy.[36] Dr Zamarovsk chcia tymi sowami wyrazi to, e Sumerowie wynaleli oryginalny gatunek literacki, ktrym dramatycznie wpisali si do zotej ksigi wiatowej literatury - byy to &bdquo;lamentacje&rdquo; nad zagad swych ostatnich miast, ktre porwnywali do ostatnich kwiatw umierajcej kultury... A te &bdquo;gorzkie ale&rdquo; czy &bdquo;narzekania&rdquo; s z pewnego wzgldu dla nas niezmiernie wane. W &bdquo;Lamencie nad Eridu&rdquo; opisuje si miasto, ktre byo &bdquo;zaduszone w milczeniu&rdquo;. Trupy mieszkacw leay grupami na ulicach, prawie identycznie, jak w Mohenjo-Daro. W &bdquo;Lamentacjach nad Nippur&rdquo; znajdujemy co podobnego: Martwi zapeniali ulice miasta, trupy leay na jego kiedy tak piknych ulicach, na ktrych za ycia tak chtnie si przechadzali - teraz wszyscy tu leeli nieywi... Najwikszym z tych elegijnych poematw, o objtoci okoo 450 wersw, pod nazw &bdquo;Lamentacja nad Ur&rdquo; jest wedle naszego punktu widzenia nie tylko paczem poszkodowanej ludnoci nad ludmi, przeciwko ktrym obrcili si ich wani bogowie, ale take krzykiem przeraenia, rozpaczy i bezsilnoci przeciwko eksplozji bomby jdrowej. Czytamy zatem: Wtedy dobry wiatr odszed, a na miasto spady troski i bieda - ojciec Nannar, miasto biednym byo: lud pacze. Jego mury popkay: lud narzeka! I dalej: W gwnej bramie miasta, ktra ludzie do wchodzili, le trupy. Na przestronnych placach, gdzie dziay si wielkie wydarzenia - le zabici. Przed wityniami, gdzie odbyway si wielkie uroczystoci - le stosy trupw. Krew leje si na ziemi, jak brz i ow do pieca. Trupy, jak owcze sado, rozkadaj si na socu... Kto si omieli stawi opr, ten zosta poraony broni. Kto ratowa si ucieczk, tego zmiota burza. Silny i saby zgin w Ur. starcy, ktrzy zostali w miecie, ginli w ogniu. Nawet niemowlta w onie swych matek - zabraa woda, jak ryby...[37] Krtko potem sumeryjska cywilizacja ulega naporowi Elamitw, ktrzy zamali jej kark. To by raczej coup de grace - cios litoci zadany umierajcej krainie, przez ktr przelecia &bdquo;wiatr mierci&rdquo;, o ktrym pisz lamentacje. Take w hetyckim miecie Hattushas (Hattuszas) - centrum i stolicy cywilizacji Hetytw, ktrego ruiny odnaleziono w Boghazky, lecego w odlegoci okoo 150 km na wschd od Ankary (Turcja), znajdujemy take ceglane ciany domw, stopione do czerwonawej masy... W tym miecie a n i j e d n a budowla nie ostaa si straszliwemu arowi. Zapytajmy si, co takiego stao si okoo roku 1200 p. n. Chr., kiedy ycie tej ludnej metropolii zostao nagle przerwane wskutek jakiego ataku, przed ktrego si i brutalnoscia nie uchroniy go ani grube ceglane mury, ktrych grubo przy fundamencie wynosia 7 m! Hattushas nagle, z dnia na dzie, zmieni si w kup gruzw, i dopiero po upywie kilku stuleci ponownie zamieszkali tu ludzie, ktrych starofrygijskie miasteczko utrzymao si a do czasw hellenistycznych. A co si stao kiedy, w staroytnej Irlandii, gdzie do dzi dnia moemy na kamiennych murach twierdz Dundalik i Ecos zobaczy witryfikacj spowodowan gwatownym skokiem temperatury? A to jeszcze nie wszystko, bo co podobnego mona znale na szczycie wysokiej na 616 m n.p.m. gry Tap
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

O&rsquo;Noth w Aberdeenshire (Szkocja), gdzie wspaniaa grska twierdza zbudowana z ogromnych gazw zamienia si w czarna mas, spieczon ekstremalnie wysok temperatur, ktra bya tak wysoka, e stopiona szlaka skalna spywaa promienicie ze szczytu i tejc tworzya sople na ksztat stalaktytw. (!!!) Agnosco veteris vestigia flammae - poznaj lady wielkiego ognia - mwi kartagiska krlowa Dydona w wergiliuszowskiej &bdquo;Eneidzie&rdquo;, a te sowa powiedziane w innym czasie i innym miejscu, doskonale pasuja do naszej zagadki. Pradawne fortyfikacje (przez kogo i przeciwko komu zbudowane?) byy zniszczone nagym i silnym pulsem udaru termicznego - przy czym witryfikacja, czyli zeszklenie kamienia, przebiegaa o d g r y - s rozsiane na caym terytorium Wysp Brytyjskich, a take we Francji i Niemczech. Zwitryfikowane powierzchnie kamienne moemy zobaczy take w inkaskiej twierdzy Sacsayhuaman nad dzisiejszym Cusco, okoo 4.000 m n.p.m. w poudniowych Andach Peruwiaskich. Tutaj poza udarem termicznym dziaaa jeszcze jaka nieznana sia, ktra wyrwaa ze cian bloki kamienne, i uoya na stosy, jak pudeka zapaek. W 1898 roku, opublikowaem apologi katastroficznej teorii przeciwko krytyce niektrych autorw, ktrzy czerpali korzyci z hodowania marksistowsko-leninowskiemu wiatopogldowi. Polemika ukazaa si w grudniu 1989 roku, co przysporzyo mi kup problemw, a ktre nic nie straciy ze swej aktualnoci a do listopada 1997 roku. Przez te osiem lat moje argumenty nic nie straciy ze swojej wagi, pozwol sobie tedy zacytowa cay mj artyku en block:

Atomowy atak na Sacsayhuaman? Dr Ludvik Souek w swej ksice &bdquo;Tueni stinu&rdquo; pokazuje artefakty po straszliwych katastrofach - jdrowych wybuchach w dawnej historii. Wskazuje on na m.in. nadtopione mury obronne stolicy Hetytw - Hattushas, mury prawiecznych twierdz w Irlandii, zeszklone powierzchnie ogromnych gazw w grskiej twierdzy Sacsayhuaman... Zdenk Kukal i Jaroslav Malina w ksice &bdquo;Zmierzch magw&rdquo;[38] maja wszak inny pogld na t spraw: Takie znaleziska archeolodzy znajduj bardzo czsto. Idzie tu o resztki spalonych obiektw, co wykazano dowiadczalnie. Jak si oboy kamienne mury szczapami drewnianymi i zapali, to moe si roztopi nawet kamie. I tak np. mur oboony kodami drewnianymi zostanie po ich spaleniu dosownie zeszklony. To s znane rzeczy - archeolodzy angielscy przeprowadzili podobne eksperymenty 50 lat temu, a radzieccy - 15 lat pniej...[39] W innej pracy Maliny znajdujemy podobn informacj: Od czasu do czasu s znajdowane mury obronne, fortyfikacje, bastiony, itp., ktre zbudowano z kamienia gadzonego, a ktre tak wygldaj, jakby byy zeszklone. I tak wynika pytanie, czy kamie moe by stopiony przez zwyczajny pomie. Odpowied na to pytanie uzyskali przed p wiekiem brytyjscy archeolodzy. Zrobili oni model muru obronnego, jakie byy stawiane w epoce elaza w Irlandii i Szkocji. ciany muru zbudowali z kamienia ciosanego poprzekadanego drewnianymi legarami oraz spojonych glin z szutrem bazaltowym. Potem model ten oboono z e w s z y s t k i c h s t r o n drewnem i podpalono. Po trzech godzinach mury popkay, a wntrze rozarzyo si do czerwonoci, za spodnie warstwy bazaltu i gliny spieky si i zeszkliy, e przypominay do dokadnie mas kamienn znajdowan w okolicach twierdz.[40] Wyej wymienieni krytycy: Kukal, Malina i Malinov na bazie wynikw tego eksperymentu prbuj obali hipotez dr Souka twierdzc, e to wanie wybuchy jdrowe lub termojdrowe doprowadziy do witryfikacji ska i murw dawnych celtyckich twierdz.[41] Z ich pogldami moemy polemizowa. W 1888 roku, archeologiczny triumwirat: Human - Winter Luschan odkry w okolicach dzisiejszej wsi Boghazky mury warowne stolicy Hetytw. Grubo murw hetyckiego miasta Zindirli wynosia a 4 m. Trudno sobie wyobrazi, by 4-metrowej gruboci mur zosta stopiony dziki podpaleniu kawakw drewna czy wizek chrustu!!! Podobna sytuacja czeka nas, kiedy bdziemy analizowali stopienie murw inkaskiego Sacsayhuaman, lecego na wysokoci 4.000 m n.p.m. ... Budowa twierdzy zacza si za panowania Inki Yupanque&rsquo;ego, a ukoczona zostaa za panowania Inki Huayana Capaca. Kamienne bloki trzech waw s do siebie idealnie dopasowane, a najwikszy z nich ma wicej, ni 60 m3 i way 150 ton! I jak si wam t e r a z przedstawia hipoteza o wizkach chrustu? No, ale eby powierzchnia takich gazw moga si zeszkli, to potrzeba byo kilkaset ton drewna naniesionego i pooonego na murach. Gdzie go zbierzemy?... Rzecz bowiem w tym, e rolinno na paskowyu Altiplano jest bardzo uboga - wysokogrska - i n i g d y nie bya ona bogata! To naukowy pewnik! Vaclav olc tak o tym pisze: Tutaj prawie nic nie ronie. Zielone s jedynie poletka Indian w dwa miesice po zakoczeniu si pory
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

deszczowej - potem ju niczego nie ma, jeeli nie liczy dugiej i szorstkiej trawy, i od czasu do czasu kpek ostw.[42] I co? - na El Dorado to-to nie wyglda? I jeszcze jedna obiekcja natury - rzekbym - militarno-organizacyjnej - ot jej zdobywcy musieliby wnosi paliwo po stromych stokach 4.000-metrowej wysokoci paskowyu, w rozrzedzonym powietrzu, pod nieustann ulew strza kamieni i innych pociskw obrocw. Jak oni to zrobili? Nie byliby w stanie nawet doj do podny murw obronnych twierdzy. Nie mwic ju o takim drobiazgu, ze w twierdzy wody byo pod dostatkiem, a jedna z wie - zwana >>Okrg<< miaa wasne, autonomiczne od sieci wodnej Sacsayhuaman, rdo! Jak wida &bdquo;wyjanienia&rdquo; podane przez &bdquo;krytykw&rdquo; souczkowskiej teorii s zupenie nieprzekonywujce i naiwniejsze od nienaukowych teorii. Mam wraenie, e podobne argumenty pira rnych powanych badaczy wydaj si by jedynie parodi naukowych hipotez, usiujcych wyjani to, co niewyjanione. Zoono tej problematyki w caej jej rozcigoci najlepiej wyrazi rosyjski badacz Wadimir Kuzmiszczew w swej ksice &bdquo;Zote pastwo Inkw&rdquo;[43], w ktrej pisze on tak: Jaki by zamiar architekta budujcego t twierdz, jeeli nie ukazanie wielkoci Inkw? Jak to moliwe, e Inkowie, ktrzy dzi nas zadziwiaj swym praktycyzmem, doprowadzonym do perfekcji, i sta si on prawem ycia codziennego, zgodzili si na jego realizacj? Synowie Soca z Tawantinsuyu mieli do wrogw za granic Imperium Inkw, przede wszystkim w czasach Pahakutiego i Tupaca Inki Yupanki. Byo dosy take i tych, ktrzy uprzejmie wtpili w histori Synw Soca, ktr Inkowie tak usilnie propagowali. I nie od rzeczy byoby zada pytanie przeciwko jakim broniom, przeciwko jakim wojskom postawiono gigantyczne mury Sacsayhuaman?...[44] W roku 1867, amerykaski pisarz Mark Twain (1835-1910) opisa resztki witynnej wiey w Borsippa: ... osiem okrgych stopni-tarasw, z ktrych dwa stoj do dzi dnia - gigantyczna budowla z cegie, ktra zapada si po trzsieniu ziemi, spalona i na p stopiona piorunami rozgniewanego boga. Ruiny tej budowli, jak moemy przypuszcza, s stopione nie tylko od zewntrz, ale take w rodku. Badacz E. Zehren do tego dodaje: Nie mona wyjani tego, skd si wzi taki silny ar, ktry nie tylko wyarzy, ale i r o z t o p i setki palonych cegie i wyarzy cae wntrze wiey, ktre jest teraz jedn mas przypominajc stopione szko. propos szka - jak ju jestemy przy szkle - w kairskim muzeum znajduje si fragment tzw. &bdquo;libijskiego szka&rdquo;, ktre powstao wskutek stopienia piasku kwarcowego. Znaleziono je w odlegoci 800 km na pd-zach. od Kairu, na powierzchni 136 x 56 km i podejrzanie podobne jest do zielonkawego szkliwa, ktre powstao w wyniku wybuchw jdrowych na amerykaskim poligonie atomowym w Nowym Meksyku! Wspomniany ju tutaj in. Ivo Wiesner twierdzi, ze wytworzenie takiej szklanej pyty o powierzchni 7.500 km2, ktr znaleziono na Pustyni Libijskiej, pochonoby a 2,6 mln ton ropy naftowej, co odpowiada energetycznemu ekwiwalentowi eksplozji bomby termojdrowej o wielkiej mocy: Bilans energii wskazuje jednoznacznie, e zeszklenie takiej iloci piasku kwarcowego na tak wielkiej przestrzeni nie da si wyjani inaczej, jak uyciem broni jdrowej[45].[46] Fragmenty niezwykych informacji, z ktrymi si zetknlimy si i jeszcze si zetkniemy na stronicach tej ksiki, tworz wielce zajmujc mozaik, wedle ktrej granica czasowa uywania czy te nie uywania jak kto woli - broni jdrowej, cofa si do dalekiej przeszoci. Do tego puzzla moemy doczy jeszcze informacj podan przez egipski dziennik &bdquo;Al-Ahram&rdquo; z dnia 18 maja 1992 roku. Pisze si w niej, e zaproszono do Egiptu specjalistw, ktrzy mieli przewietli niektre staroegipskie mumie przed renowacj, ktra jej miaa uchroni przed skutkami zmian temperatury w magazynach Muzeum Egipskiego w Kairze. Radiolodzy przy tym stwierdzili szokujc rzecz, a mianowicie niektre z najstarszych mumii byy... radioaktywne! Kiedy przeniesiono je do sali z aparatur rentgenowsk, umieszczone w niej liczniki G-M zaczy trzeszcze, co oznaczao, e mumie promienioway![47] Od tego by ju tylko jeden krtki krok do hipotezy prof. Saida Sabita z Fakultetu Medycyny w Kasr alEjni goszcej, e staroytni Egipcjanie uywali przy mumifikacji zwok rde promieniowania jonizujcego, co zapobiegao zniszczeniu mumii wysokich dostojnikw egipskich...[48] I tutaj zbliamy si do koca naszych rozwaa na temat BMR, ktre w staroytnych Indiach nazywano Brahmashiras czy Brahmadanda, w Ameryce Poudniowej - Mashnak, w sumeryjskich mitach - miecz bogw, za w celtyckich legendach - Oko Balora. Pisaem o straszliwych broniach, ktre daway ogie mogcy spali trzy wiaty i porwnywano je do pomieni, ktre poeraj Wszechwiat w mgnieniu oka j e g o k o c a ![49] Jak nazwalibymy j dzisiaj? Atom owa? Termojdrowa? Neutronowa?
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Rozdzia II - BLENDA URANOWA W CELTYCKIM GROBIE? Materia rozszczepialny w starej mogile? - Wykopaliska pod nadzorem armii? - Na tropie zagadkowych mundurw - Tajemniczy przedmiot z podziemi - Wizyta w miecie - Nic, tylko fatamorgana... Poul Anderson w jednej ze swych ksiek pt. &bdquo;Guardians of Time&rdquo; (Nowy Jork 1991), opisuje wydarzenia, ktre miay swe miejsce ponad sto lat temu. Londyski &bdquo;Times&rdquo; poczynajc od 15 czerwca 1894 roku przez kilka dni donosi o tym, co wydarzyo si w Addleton, w ktrym rozkopano tajemniczy grb. Addleton, to miasto w hrabstwie Kent, ktre powstao z jakobiskiego osiedla, na ktrego terenie znajdowaa si poronita traw mogia z nieokrelonej epoki. Miejscowy waciciel zamku Lord of Wyndham nalea do tych archeologw-amatorw, w ktrych bogate byo cae XIX stulecie. Wraz ze swym koleg, ekspertem z British Museum - Jamesem Rotheritem postanowili rozkopa ten grb i zobaczy, co w nim byo. Wiadomo tylko, e nie znaleli wiele. Skromny osteologiczny materia w postaci kilku ludzkich i koskich koci, zardzewiae przedmioty ozdobne i bro, a wszystko z to V wieku n.e. W wicej ni tysicletnim pyle i prochu czeka o wiele bardziej interesujcy artefakt - bya to maa, niebieskawo lnica metalowa skrzynka, po otworzeniu ktrej znaleziono w jej rodku cikie, poyskujce, metalowe gruzy, ktre wyglday, jak alia zota ze srebrem. Znalezisko byo wybornie zachowane. Lord z Addleton wkrtce powanie zachorowa, za Rotherhit - ktry mniej mia do czynienia z tym artefaktem - te, z tym e lej. Kiedy Wyndham po krtkiej i cikiej chorobie zmar 25 lipca z objawami zatrucia, podejrzenie pado na Rotherhita, jednake jego rodzina wynaja detektywa, ktry udowodni to, e ta wanie kupka dziwnego metalu wydawaa z siebie miercionone promieniowanie. Nikt tego nie rozumia, ale na wszelki wypadek tajemnicza skrzynk wrzucono do gbokiego kanau. Wyjanienie tego przypadku przynioso w roku 1894 Scotland Yardowi znaczne trudnoci. Antoine Henry Becquerell odkry zjawisko radioaktywnoci dopiero w dwa lata po opisanych wydarzeniach, zatem nie dziwota, e promieniowanie mogo zabi nieprzygotowanego na czowieka... I chocia wydarzenia te wydaj si by tylko fikcj literack, to historia odnotowaa kilka wydarze niepokojcych i niepokojco podobnych do tego znaleziska rudy uranu w celtyckim grobie. Wspomnijmy tylko zagadkowe zgony uczonych biorcych udzia w badaniu grobu faraona Tutenchamona w 1923 roku[50], czy informacje o &bdquo;uranowym szlaku&rdquo; wiodcym przez Europ w ciemnych czasach redniowiecza, po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego na rwni ze szlakami elaznymi, miedzianymi, jantarowymi i innymi.[51] W czasach wdrwek ludw i ekspansji barbarzycw ze wschodu Europy, zapotrzebowanie na metal pokrywano ich wydobyciem w kopalniach odkrywkowych. O kopalniach rud elaza ju wspomina Gajusz Juliusz Cezar w &bdquo;Belli Gallico&rdquo;, gdzie pisze on w zwizku z wydarzeniami przed Awarykiem gdzie Gallowie uywali sztuki grniczej do wspierania rzymskiej sztuki oblegania miast: ... et aggere cuniculis subtrahebant, eo scientius, quod aput eos magnae sunt ferrariae atque omne genus cunicolorum notum atque usitatum est&hellip;[52] Inne rda wspominaj o znalezieniu ladw prac grniczych we Francji, co dowodzi m.in. faktu, e w niektrych miejscach Celtowie wydobywali rudy wspczesnymi nam sposobami, i tak np. o sztolniach Camp d&rsquo;Affrique k./Nancy pisa J. Moreau w &bdquo;Die Welt der Kelten&rdquo; (Stuttgart 1958). Innym orodkiem wydobywczym by Hrauklt w Masywie Centralnym, gdzie tradycje wydobywcze zaczy si przed poow pierwszego tysiclecia przed Chrystusem, za w czasie pomidzy 3 a 1 tysicleciem p.n.e. wydobywano rud w sztolniach Roc de la Balme, Aigues-Vives, Vlieux, Mailhac.[53] W innych miejscach rudy elaza wydobywano odkrywkowo w rnych miejscach Europy - m.in. w okolicach Michelberg k./Kelheim, gdzie wydobywano limonit jeszcze w redniowieczu[54].[55] O tym, e Staroytno znaa rud uranow wiadcz take pocztki prac wydobywczych w czeskim Jchymovie. Kopalnie powstay w XVI wieku, jako trzecie po Jihlavie i Kutnej Horze. Do zorganizowanego wydobycia doszo w roku 1516, kiedy to hr. von Schlick w z n o w i prace wydobywcze w p r a s t a r e j ju wtedy (!!!) sztolni w osadzie Konradesgrn. To wanie tutaj, w Grach Kruszcowych, grnicy natrafili take na czarna warstw mazi barwy smoy. Przez wicej, ni 200 lat by to dla nich tylko &bdquo;smolny kamie&rdquo; - smoleniec, ktry zwiastowa im obecno rud srebra i by mineraem sucym do wypeniania wyrobisk, albo... uszczelniania szpar w ich chatach! W 1789 roku, minera ten sta si przedmiotem bada Martina Klaprotha, ktry przyporzdkowa go planecie Uran, zgodnie z formu Herschela.[56] Z wykryciem promieni X i odkryciem naturalnej promieniotwrczoci rud uranu[57] przez Henry&rsquo;ego Becquerella, pojawia si konieczno wydobycia smki uranowej. W Jchymovie zaczto produkowa rad (Ra), ktra to produkcja w roku 1939 stanowia a 1/3 wiatowej produkcji tego pierwiastka. W czasie hitlerowskiej okupacji, w
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Jchymovie Niemcy chcieli zbudowa &bdquo;stos atomowy&rdquo;, w ktrym paliwem miaa by tamtejsza ruda uranowa, rafinowana i wzbogacana przez firm &bdquo;Degusa&rdquo;. I takjuz na pocztku lat 40. uran sta si surowcem strategicznym, jednym z najwaniejszych pierwiastkw uywanych przez nasz cywilizacj. Jak wida, ju cywilizacja na technicznym poziomie Celtw bya w stanie wydobywa i przetwarza rud uranu... Oczywicie wcale nie musimy sobie tutaj wyobraa jaki prymitywny reaktor jdrowy zbudowany w lesie za granic Cesarstwa Rzymskiego, gdy jego eksploatacja moga mie elementarny charakter. Narody Staroytnoci miay wiedz na temat letalnego dla organizmw ywych dziaania promieniowania jonizujcego i nie musiay niczego wiedzie na temat fizycznych podstaw tych procesw. Wystarczyo, e obserwowano dokadnie zwierzta i pracujcych w kopalniach niewolnikw, by stwierdzi miercionone dziaanie promieniowa: &alpha;, &beta;, &gamma; czy X... Rozdrobniona ruda uranu czy toru moga stac si jednym ze rodkw mogcych utrzyma w stanie nienaruszonym ciao znamienitego zmarego, za promieniowanie mogoby porazi take kadego, kto naruszyby cielesn powok i materialne wyposaenie nieboszczyka, co byo o wiele bardziej skuteczne i zdradliwsze od trucizn i innych zabezpiecze... W zwizku z tym, przeczytanie dalszego tekstu w tym rozdziale moe by inspirujce. Zestawiem ten tekst z wycinkw lokalnej, koszyckiej prasy i wasnych notatek z lata 1996 roku.[58] A oto ten niezwyky materia:

WYKOPALISKA POD NADZOREM ARMII? (Koice, pitek, 9 sierpnia 1996 roku, godzina 02:30) - Przybdcie niezwocznie na ulic Hlavn, do wykopw, co si tam dzieje - jest tam caa kupa policji!!! - odezwa si z telefonu dyurnego redaktora &bdquo;Veernika&rdquo; nieznajomy gos. O drugiej godzinie, to wszystko przypomina kiepski humor, ale lojalno wobec swej profesji nie pozwala si odwrci rasowemu dziennikarzowi plecami do sensacji i maa grupa reporterw dociera do budynku byego TUZEX&rsquo;u[59] o godzinie 02:20. - Co tutaj robicie?! - szczekn do nich jeden z policjantw, ktrzy otaczali wykop. Redaktorzy okazuj mu legitymacje prasowe i chc si widzie z kim kompetentnym, kto objaniby im, o co waciwie tutaj chodzi. Jeden z dwch facetw stojcych przy wykopie, ubrany po cywilnemu, po cichu rozmawia z drugim, ktry jest ubrany w polowy mundur maskujcy z dystynkcjami pukownika. - Spadajcie std, ale ju - zwraca si do patrzcych na nich dziennikarzy - Bo jak si co wam stanie, to ju wasza rzecz, ale nam tu problemw nie bdziecie robili!... Dziennikarze taktycznie odchodz poza kordon i obserwuj policjantw odganiajcych od wykopu ludzi, ktrzy wanie wyszli z pobliskiego baru, a potem wpadli do wykopu. O godzinie 02:38 przyjedaj dwie ciarwki, ktre swym wygldem przypominaj ambulanse bankowe do przewoenia pienidzy. Wyskakuj z nich ludzie w ochronnych ubiorach i cakowicie blokuj wykop. Kilku z nich pod przewodnictwem cywilw schodzi w d i znika w podziemiach.[60] O godzinie 03:47 onierze wynosz z wykopu lnicy, metalowy przedmiot w ksztacie walca, dugi na 1,5 m, aduj go do ambulansu i odjedaj w kierunku ulicy Pribilinova. Z wykopu sycha jeszcze dobiegajcy szczk narzdzi, a zaraz potem wychodz z niego inni onierze, ktrzy zabieraj si drugim ambulansem. Po ich odjedzie w wykopie nie wida niczego podejrzanego, wszystko wydaj si by w porzdku. Po chwili odjedaj radiowozy policyjne. Skoro nie udao si dowiedzie niczego na miejscu, poszukiwania dziennikarzy trwaj dalej. Midzy innymi redakcja telefonuje do rzecznika prasowego Komendy Miejskiej policji w Koszycach, ktry odsya ich z kolei do Grupy Prewencji Kryminalnej w tym miecie. Tam jednak te nie uzyskuj adnej informacji o tym wydarzeniu - ich rzecznik prasowy wie jedynie to, e na Hlavnej dziaaa jedynie policja municypalna[61], ktra zatrzymaa jakiego bezdomnego. - Rzecz jest w stadium ledztwa i nie mona niczego poda do wiadomoci publicznej. Sprbujcie si dowiedzie czego w Policji Municypalnej - sysz przyjacielsk rad. Zapytany o zajcie na Hlavnej oficer operacyjny Policji Municypalnej w Koszycach odpowiada, e nie ma adnej wzmianki w dokumentach o jakimkolwiek dziaaniu policji w rejonie wykopw. Kolejn instytucj, ktr &bdquo;Koicki Veer&rdquo; indaguje o incydent jest oficer prasowy Ministerstwa Obrony. Ten za przekazuje pytania redakcji do Wydziau ds. Kontaktw ze Spoeczestwem Sztabu Generalnego Sowackiej Armii, ktrego przedstawiciele mieli si telefonicznie skontaktowa z dziennikarzami. Tak si jednak nie stao i Sztab Generalny nie zwoa konferencji prasowej. Sprawa miaa swj cig dalszy w poniedziaek.

http://www.historyofcivilization.net

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

NA TROPACH ZAGADKOWYCH MUNDURW (Koice, poniedziaek, 12 sierpnia 1996 roku) A dalej byo tak, jak w serialu &bdquo;Z Archiwum X&rdquo;.[62] Poniedziakowy numer &bdquo;KV&rdquo; przynis wyjanienie Sztabu Generalnego Sowackiej Armii, ktre dotyczyo pitkowych wydarze. Wedle wydanego komunikatu: onierze Sowackich Si Zbrojnych w tym, czasie nigdzie nie byli (na miejscu opisywanych zdarze) ani nikt nawet nie zwraca si do nich o pomoc w takim przypadku. Zdaniem autorw tego >>wyjanienia<<, mogo chodzi o onierzy jednostek wojskowych podlegych MSW, jednake - jak oznajmi natychmiast rzecznik prasowy MSW - adna jednostka wojskowa podlega MSW w policyjnej akcji nie uczestniczya. Przez cae przedpoudnie dyskutowaem na ten temat z kolegami ze Wschodniosowackiego Muzeum. W przerwie wyskoczyem na filiank kawy i posuchaem kilku ciekawych rozmw, jednake aden z moich kolegw nie by mdrzejszy ode mnie. - C to takiego - mylaem - wykopali nieopodal koszyckiej katedry i to tak tajnie, e nawet najbardziej kompetentni i poinformowani archeolodzy i historycy sztuki nie maj pojcia o tym, co to waciwie byo? Informacyjnej blokady nie przeamali nawet pracownicy Urzdu ds. Zabytkw miasta Koszyce, ktrego dyrektor kategorycznie owiadczy: - Prosz mi wybaczy, ale nie mog panu nic powiedzie, ani paskim kolegom. Niczego mi nie wiadomo na ten temat! Jego odmowa zaskoczya nieco tych, ktrzy ledzili rozwj wypadkw. Rwnie prby uzyskania w Muzeum jakich informacji spezy na niczym, za ju na ulicy jeden z kopicych na Hlavnej powiedzia mi: - S tam jakie stare groby: peno koci i mieci, a wszystko przegnie. Ludzie gadali o jakim drugim wejciu i o tym, e bymy si bardzo zdziwili. Ale dlaczego? - tego nie wiemy. No, a potem, na drugi dzie, tamci pracownicy nie przyszli do pracy, bo byli chorzy. Te ostatnie informacje pasoway - jak si zdaje - do krcych po miecie plotek, i dwch robotnikw, ktrzy odkopali dziwn skrzynk - nie przystpio nastpnego dnia do pracy ze wzgldu na zy stan zdrowia. Zreszt inni zagadnici przeze mnie pracownicy nie byli rozmowniejsi. -Niech pan da mi spokj i wynosi si std. Niczego nie wiem! - opata w rku jednego z nich wykonaa ruch mwicy wicej, ni tysic wypowiedzianych sw... Dziennikarze postanowili odszuka dwch robotnikw, ktrzy nie zgosili si do pracy z powodu choroby, a ktrzy pono odnaleli tajemnicz skrzynk. Jednego nie byo w domu - a przynajmniej na pukanie i dzwonienie do drzwi nikt nie reagowa, za u drugiego, ktry mieszka w pobliskiej miejscowoci Fura, zastano mod kobiet, ktra powiedziaa krtko: - Wynocie si! Dajcie nam spokj! Mamy do kopotw bez was! Jego nie ma w domu!!! Wkrtce potem, &bdquo;KV&rdquo; poda, e wedle dobrze poinformowanego rda, ktre pragno zachowa anonimowo, w szpitalu wojskowym hospitalizowano dwch cywilw, a potem trzech onierzy. Wszyscy - caa pitka - bya nieprzytomna, a nie ranna, tzn. na ich ciaach nie znaleziono adnych obrae zewntrznych. Natychmiast ich odizolowano i dopuszczono do nich jedynie wybranych lekarzy. Wikszoci z nich jeszcze nie widziaem. Po kilku godzinach gdzie ich ze szpitala wywieziono, zdaje si, e na lotnisko. Komendant Wojskowego Szpitala Si Powietrznych ustosunkowa si negatywnie do tej informacji: - Nic mi nie wiadomo o hospitalizacji wikszej grupy osb w moim szpitalu, ale w pitek przyjto u nas jednego onierza w stanie nieprzytomnoci. Nie mam pojcia, czy to podpada pod was przypadek. Takie wanie owiadczenie przekaza on &bdquo;KV&rdquo;.

ZAGADKOWY PRZEDMIOT Z PODZIEMI (Koice, wtorek, 13 sierpnia 1996 roku) Punkt zwrotny w rozwoju wydarze rozgrywajcy si wok dziwnego incydentu nastpuje we wtorek, 13 sierpnia, w godzinach rannych. W tym czasie na prywatny numer telefonu red. Arpada Soltezsa dzwoni ponownie ten sam osobnik, ktrego gos wezwa do wykopw dziennikarzy w nocy 9 sierpnia. Nieznajomy mwi: - jeeli si nie boicie, to zaprowadz was na miejsce, w ktrym kopali ci dwaj pod Hlavn. Poka wam to drugie wejcie, ale moecie mie z tego cholerne kopoty, o jakich si wam nawet nie nio...
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

W porze obiadowej reporter i fotograf redakcji spotykaj si z tajemniczym informatorem. - Moje nazwisko? - reaguje na pierwsze pytanie - po co wam ono, czemu mnie pytacie o takie bzdury. Jak co bdziecie chcieli widzie, to powiem wam sam! Nie rzucajcy si w oczy 40-latek, ktry nikomu si nie przedstawi, prowadzi ich w stron jednego z budynkw w historycznej czci centrum Koszyc. Dom niezbyt stary i niezbyt nowy stoi na wiekowych fundamentach. We trjk wchodz do piwnicy, a z niej przez wykuty w cianie otwr do podziemi. Na pododze tunelu, ktrym si poruszaj, le powyginane i przerdzewiae resztki oku do drzwi. Po przebyciu jakich 50 m, ekipa dociera do znajdujcej si na kocu tunelu piwniczki o rozmiarach 5 x 8 m. Po prawej stronie wida wysoki na metr stos ludzkich koci, w rogu stos samych czaszek, natomiast w drugim kocu pomieszczenia znajduje si wejcie do dalszej czci podziemi i tunel. - Tunel prowadzi do wykopw na Hlavnej - nieznajomy przewodnik wskazuje na ciemny wylot korytarza Na waszym miejscu nie dotykabym niczego - dodaje. W ciemnym pomieszczeniu trudno jest si porusza i orientowa - jedynym rdem wiata jest maa elektryczna lampka i czasem byski flesza. Mczyzna wskazuje na wysoki na jakie 10 cm postument w przeciwlegym kocu salki. Wedug jego sw, staa na nim maa metalowa skrzynka o dugoci 1,5 m z obymi kantami i rogami. - Wyryto na niej znak ryby[63] i jaki napis - komentuje - Drobnymi literkami aciskimi, ale nie po acinie. Rwnie nie po niemiecku czy w jakimkolwiek wspczesnym znanym jzyku. Pracowalimy nad tym kilka lat.[64] (!!!) Ale niczego nie udao si nam odkry. Co znajdowao si w skrzynce, tego nie wiem, bo nie potrafilimy otworzy jej wieka bez naruszania, ale nie mielimy po temu adnych moliwoci technicznych. Musimy ju wraca. Po wyjciu na Hlavn nasz cicerone szybko oddala si i znika w tumie. Nie odpowiedzia na ani jedno pytanie o sw tosamo, zawd i owo zagadkowe &bdquo;my&rdquo;... Na poegnanie powiedzia jedynie: - Pokazaem wam to tylko dlatego, e skoro zajli si tym specjalici, to musi to by jakie szczeglne paskudztwo. Wedug tego, jak oni postpowali wida, e doskonale wiedzieli, co znaleli. Kto wie zreszt, moe doskonale wiedzieli, czego szukaj?... Nie chciabym, eby ta rzecz ulega zapomnieniu, mimo tego, e mam wasna opini o dziennikarzach... Nadal bylimy skazani na domysy. Kiedy dostalimy na biurko gazet, sprbowaem si dodzwoni do redaktora naczelnego - mogem sobie odpuci. Powiedziano mi, e: Szef jest od kilku dni na urlopie...

WIZJA LOKALNA (Koice, roda, 14 sierpnia 1996 roku) Po kilku nieudanych prbach uzyskania jakich sensownych informacji, peen niesmaku, otworzyem drzwi mojego biura. Wydarzenie, ktre rozegrao si niemal na naszych oczach wydawao mi si tak nieprawdopodobne, jak historia z radioaktywn trumna w celtyckim grobie, o ktrym pisano w ksice Andersona. Ponownie zabraem si za wertowanie wszystkich gazet, zastanawiajc si nad wariantami rozwizania tego problemu. Czyby bya to li tylko mistyfikacja??? Jeszcze raz otwieram gazet z poprzedniego dnia i podkrelam tytuy informacji, ktre ju przeczytaem. Znajduj doniesienie o prezentacji projektu &bdquo;Bezpieczne Koszyce&rdquo;, w trakcie ktrego doszo do spotkania mera miasta z komendantami policji pastwowej i municypalnej. Mer po wysuchaniu raportw o stanie przestpczoci kryminalnej w poszczeglnych rewirach miasta, odnis si take do dziwnego znaleziska na Hlavnej. Zgromadzonym oficerom policji owiadczy: Skoro nie znalelicie tego, o czym pisze miejska prasa, to znaczy, e wasi funkcjonariusze spali na subie. A skoro owiadczacie, e nie macie z tym nic wsplnego, to oznaczaoby, e mamy znw jak t.B.[65]- ktra dziaa na terenie miasta bez wiedzy policji. Po przeczytaniu tych linijek, hipotez o kaczce dziennikarskiej mogem odesa spokojnie do lamusa. Biorc pod uwag to, co powiedzia mer miasta, dyrektor Urzdu ds. Zabytkw i inni oficjele, dziwnym si wydaje to, ze nikt nie wytoczy caej koszyckiej prasie sprawy sdowej o zniesawienie wysokiego urzdnika pastwowego i instytucji, co powinno nastpi wanie w przypadku kaczki dziennikarskiej nieprawda? Poza tym trudno zrozumie, dlaczego o wydarzeniach tych milczy konkurencyjny dziennik &bdquo;Korzo&rdquo;, ktry od tego czasu wielokrotnie nie zdoa uprzedzi redaktorw &bdquo;KV&rdquo; w pocigu za sensacjami czy aferami... Razem z dyrektorem muzeum udajemy si osobicie w stron wykopw w redniowiecznej czci miasta. Ulica Hlavn wyglda jak po cikim bombardowaniu: wszdzie dziury i leje przykryte maymi mostkami. Oguszeni omotem widrw pneumatycznych zmierzamy w kierunku domw, w ktrych - jak
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

podejrzewamy - znajduje si wejcie do podziemi. Przechodzimy po wysepkach gadkiego asfaltu, zagldamy do jam, w ktrych wida resztki starodawnych murw i umocnie, korytarzy oraz tuneli. Poniewa zaczyna pada, po botnistych kauach podchodzimy do domu, w ktrym moe znajdowa si wejcie do podziemi. Wejcie jest zamknite, przed nim pracuj mczyni w roboczych kombinezonach, nieopodal stoi kilku policjantw, ktrzy ostrzegaj, e nie wolno tam wchodzi. Decydujemy si obej dom od tyu i spojrze do wykopu z drugiej strony ulicy. Przechodzimy kilkaset metrw wzdu ulicy Vratnej. Z wykopu za drewnian barykad z zakazem wstpu podnosi si mczyzna w tej kamizelce. Macha do nas rkami. Nie zwracamy na uwagi i idziemy dalej. - Stjcie! Dalej zabronione!!! - drze si. Zawracamy do muzeum. Tego dnia &bdquo;KV&rdquo; opublikowa wyniki przeprowadzonej wrd mieszkacw ulicznej sondy na temat tajemniczego znaleziska. Kilku mwio o niewypaach z czasw II Wojny wiatowej, inni o tajnych materiaach. Jedno dla tych wypowiedzi byo wsplne - rozmwcy mwili bardzo mao - albo dlatego, e nic nie wiedzieli, albo byli zastraszeni... Po obiedzie spotkaem si ze znajomym dziennikarzem, ktry swego czasu pracowa dla dziennika &bdquo;Nov as&rdquo;, a obecnie jest zatrudniony w &bdquo;Korzo&rdquo;. w &bdquo;owca afer&rdquo; stwierdzi, e (uwaga! uwaga!) t a s p r a w a g o n i e interesuje (sic!!!) - i rozwodzi si nad spotkaniem z dyrektorem jakiej fabryki. Cakowicie ju zdezorientowany kupuj dla porzdku take &bdquo;Korzo&rdquo;, ale na prno szukam w nim cho wzmianki o znalezisku. Ani sowa!!! Mj znajomy &bdquo;owca afer&rdquo; pisze natomiast o... podlewaniu miejskiej zieleni![66] Wracajc do muzeum intensywnie rozmylam o wszystkich tych osobliwych wydarzeniach. Istnieja dwie moliwoci, jak ta caa historia moe si skoczy: pierwsza - &bdquo;KV&rdquo; odwoa wszystko i nikt ju nie dojdzie, czy stao si to pod naciskiem wadz miejskich, armii czy MSW... Druga - e &bdquo;KV&rdquo; niczego nie odwoa i spraw zajm si odpowiednie wadze.

FATAMORGANA (Koice, pitek, 15 sierpnia 1996 roku) &bdquo;KV&rdquo; odwouje wszystko, co napisa by wczeniej. Tekst tego dementi tak dalece odrnia si od poprzednich na ten temat, e moje (i nie tylko moje) podejrzenia, e jest to kamufla majcy uspokoi opinie publiczn, granicz z pewnoci. eby byo jeszcze ciekawiej, tego samego dnia &bdquo;Korzo&rdquo; pisze o... mierciononej skrzynce wykopanej przy ulicy Hlavnej!!! Po wszystkich tych wydarzeniach mao kto ju wierzy w prawdziwo tego dementi. Ciekawe jest to, e nikt nie mwi o mistyfikacji. Jeeli to zreszt miaa by mistyfikacja, to kogo wini za szerzenie alarmujcych pogosek? Dzisiaj, kiedy od tej caej afery upyno kilka miesicy, nadal nie wiadomo, co j wywoao. Nabieramy natomiast coraz wikszej pewnoci, e najlepszym sposobem ukrycia czego jest &bdquo;przykrycie&rdquo; tajemnicy jeszcze wiksz tajemnic - zgodnie z rzymsk zasad: Ridiculum arcifortius et melius magnas plerumque secat res. A ju najskuteczniejsz broni dla tych, ktrzy chc cos ukry za zason tajemnicy jest wymianie problemu i jego realnoci. Jake dobrze znamy t metod chociaby z historii bada fenomenu UFO! Dla mnie ten incydent tu zrelacjonowany by nauczk i wskazaniem, jak tworz si zagadki - i nie dotyczy to tylko tajemniczego radioartefaktu z Koszyc, ale take Arki Przymierza[67], zwok z Roswell, czy jak wolicie radioaktywnej trumny, ktr by moe jutro kto znajdzie w celtyckiej mogile, sowiaskim kurhanie czy egipskiej piramidzie... ycie dopisao zakoczenie tego rozdziau i to cakiem nieoczekiwanie. Jak poday wiatowe agencje, w dniu 9 grudnia 1997 roku nieoczekiwanie na Grenlandi spad meteoryt o masie okoo 1 mln ton, ktrego energia uderzenia wynosia mniej wicej 15-20 kt TNT, czyli tyle, ile bomba typu Hiroszima czy Nagasaki. Media poday t informacj i... bardzo szybko j wyciszono. Jak pisze Robert K. Leniakiewicz: ...Niedawno otrzymaem list od pani redaktor Ewy Jaboskiej z &bdquo;Super Expressu&rdquo;, w ktrym tak komentuje ona to wydarzenie: >>Pan Bzowski... ma bardzo ciekaw teori o meteorycie, ktry spad w grudniu na Arktyk (by ogromny - pisaem wtedy o tym u siebie w &bdquo;wiecie bez tajemnic&rdquo;). Swoj drog mg to by odamek asteroidu, o ktrym pisze Pan w swym opracowaniu (zgadza si data). Informacje o spadku tego ciaa zostay bardzo szybko utajnione, gdybym nie wydrukowaa depeszy z Agencji, to straciabym j, bo zostaa zdjta w cigu dwch godzin. W Centrum Astronomicznym w Warszawie twierdz, e nie mieli o tym adnej informacji do tej pory. Jest to chyba do dziwna sprawa. Pan Bzowski uwaa, e w
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

jakim zachodnim pimie bya wzmianka o tym, e meteoryt ten by znacznie wikszy, ni podano to na pocztku i e skoro nie wywoa kataklizmu, to musia wczeniej wytraci swoj prdko...<< Osobicie nie podzielam optymizmu pana Kazia Bzowskiego, bo skoro ktry MIDAS zauway ten upadek i sejsmometry na Islandii i w Kanadzie odebray upadek tego ciaa jako wstrzs podobny do wybuchu bomby jdrowej - a wstrzs taki ma sw charakterystyczn i absolutnie rn charakterystyk od &bdquo;normalnych&rdquo; trzsie ziemi, to nie mg to by aden meteoryt czy statek kosmiczny jakby tego sobie yczy Kazio Bzowski, a wanie gowica jdrowa z czasw Wielkiej Wojny BogwAstronautw![68] Jeeli to, o czym pisaa red. Ewa Jaboska jest prawd, to znaczyoby, e na powierzchni Ziemi w rejonie zachodniej Grenlandii spada jdrowa lub termojdrowa gowica bojowa Atlantydw, ktra w odrnieniu od tej, z ktrej zrobiono koszycki radioartefakt, jednak eksplodowaa! By moe od razu udali si tam Amerykanie i Duczycy z Thule AFB - a skoro t informacj utajniono, to znaczy, e udali si tam na pewno... Czy kiedykolwiek dowiemy si prawdy?[69]

Rozdzia III - PROGRAM SDI SPRZED TYSICY LAT Komety, ktre wcale nie byy kometami - Groba martwych satelitw - Atomowa wojna bogw - BMR zagraaj redniowieczu - manewry niewidzialnej armii - Na koniec wiadectwo kronikarza. Czytelnik doinformowany wie, e SDI czyli Strategic Defense Initiative - po polsku Inicjatywa Obrony Strategicznej powstaa po telewizyjnym wystpieniu amerykaskiego prezydenta Ronalda Reagana w dniu 23 marca 1983 roku. Ci lepiej poinformowani wiedz, e to pierwszymi byli Rosjanie, ktrzy wysali na orbit wokziemsk bojowe satelity z laserow broni radiacyjn - (dalej LBR) na pokadach, a rozwj LBR w byym ZSRR zacz si znacznie wczeniej i wyoono na wicej pienidzy, ni w USA... A kiedy w &bdquo;Deklaracji o wsppracy w przestrzeni kosmicznej&rdquo; podpisanej w dnia 27 stycznia 1967 roku obie strony dogaday si, e nie bd umieszczay we Wszechwiecie Jdrowe czy inne BMR, sowiecka polityka w praktyce dowioda, e LBR nie jest ani jednym, ani drugim - przeto Rosjanie rozkrcili na pene obroty zbrojenia w najbliszym ssiedztwie Ziemi. Jak to poka dalej, nie by to pierwszy nieszczsny pomys, ktry narodzi si w chorych mzgach mieszkacw Ziemi w przeszoci. Historia wojskowych satelitw zaczyna si ju w poowie lat 50., kiedy to USAF zainstaloway na orbicie satelitarny system MIDER, ktry mia ochroni Stany Zjednoczone przed atakiem radzieckich ICBM. Wkrtce przemianowano go na system DSP - Deep Space Platform, o ktrym wiele mwio si w czasie Wojny w Zatoce Perskiej, kiedy to satelity DSP lokalizoway irackie SCUD-y zaraz po ich starcie z wyrzutni.[70] W rzeczywistoci siedem satelitw DSP kry na wysokoci (a raczej w odlegoci) 38.000 km nad Ziemi i monitoruje 100% jej powierzchni.[71] A do koca XVIII wieku wszystko, co poruszao si na niebie i wymykao si dowiadczeniom codziennoci byo nazywane komet - z aciny: cometes, stella crinita. Najciekawszym jest to, e od pocztku komety miay jak najgorsz opini i zawsze wspominao si o nich - czy wrcz pisao - jako o powodzie wystpienia morowej zarazy czy morowego powietrza. I nie jest to jedynie produkt fantazji mieszkacw redniowiecznej Europy - jeszcze w 1829 roku, angielski lekarz G. Forster napisa opas ksig, w ktrej detalicznie opisa niszczycielskie dokonania co najmniej p tysica komet. Pisa on tedy o komecie, ktra przywloka do Fryzji pomr byda, w Szkocji za si objawia meteorytem, ktry uderzy w kocieln wie i uszkodzi zegar, a take wspomina komet z 1668 roku, po ktrej w Westfalii masowo wymieray... koty! Sowa &bdquo;meteoryt&rdquo; czy &bdquo;kometa&rdquo; powinnimy pisa waciwie w cudzysowie, bowiem mamy podstaw sdzi, e nie wszystkie te ciaa niebieskie moemy identyfikowa z informacjami, ktre mamy teraz o &bdquo;prawdziwych&rdquo; meteorytach i kometach. A zatem zapamitajmy sobie, e nie wszystkie te &bdquo;komety&rdquo; byy w przeszoci kometami sensu stricto - na ten temat bdzie jeszcze duo w tej ksice. Innymi sowy mwic - nasza wiedza o BMR umoliwia nam zrekonstruowa to, co tak naprawd stoi za tradycj, ktra obwinia komety o grzech rozsiewania Czarnego Moru. Kiedy wraz z in. Robertem K. Leniakiewiczem (oficerem rezerwy Wojska Polskiego i Stray Granicznej RP, znanym polskim literatem, ufologiem i ekologiem) poszlimy ciernist drog w poszukiwaniu wskazwek istnienia Wielkiego Konfliktu, czy nawet caej ich serii, w przeszoci Ziemi, znalelimy wsplny mianownik, spiritus movens, cakiem nieoczekiwanie w naszej wspczesnej kosmonautyce.[72] Jestem przekonany, i powszechnie wiadomo o tym, e efektem kosmicznej technologii rozwijanej w czasie Zimnej Wojny pomidzy Wschodem a Zachodem musz by sztuczne satelity Ziemi, ktre ju dawno speniy swoj rol. Ju mniej znanym jest fakt, e okoo 8.000 &bdquo;martwych
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

satelitw&rdquo; zagraa naszej planecie spadkiem na jej powierzchni i ta groba wstpuje w swe finalne stadium. To, e owe satelity pozostaj na swych orbitach, zawdziczaj swej ogromnej prdkoci wynoszcej VI &ge; 7,9 km/s, jednake po kilkunastu latach taki satelita zamienia si w bomb zegarow. - W kadej chwili moe przyj nieszczcie - twierdzi amerykaski ekspert ds. satelitw in. Gabriel Heller na marginesie sprawy spadku na Ziemi chiskiego satelity fotozwiadowczego FSW-1, ktry w dniu 13 marca 1996 roku okoo godziny 05:00 GMT wpad w wody Wszechoceanu, nawet dokadnie nie wiadomo, gdzie... Amerykanie twierdz, e FSW-1 wpad do Pacyfiku u wybrzey Chile, za Rosjanie twierdz, e do Atlantyku u wybrzey Argentyny. Wszyscy za s zadowoleni, e FSW-1 wpad w gbiny, a nie na ld.[73] Ten chiski kosmiczny szpieg wymkn si spod kontroli w 1993 roku i od tej poru w sposb nieobliczalny porusza si po nieprzewidywalnej wokziemskiej orbicie. Jego spadek by czym niekontrolowanym i nieodwracalnym. Jest zatem udowodnione, e prawd o &bdquo;martwych satelitach&rdquo; si ukrywa przed spoecznoci wiatow. Idzie tu o do realne ryzyko - ju w latach 60. wypalony czon amerykaskiej rakiety spad na gsto zamieszka cz stanu Iowa i zatuk na mier kilka sztuk byda. Jeszcze wiksz plam daa NASA w styczniu 2002 roku, kiedy to zapowiedziaa, e jeden z jej satelitw badawczych ultrafioletowego promieniowania Soca - EUVE[74] wystrzelony w 1992 roku, ma spa na obszar pomidzy Australi a Floryd. EUVE faktycznie spad... w wody Zatoki Perskiej, w dniu 31 stycznia 2002 roku. Wielka to zaiste dokadno, z jak sprowadzane s tego rodzaju obiekty kosmiczne na Ziemi!!! A przecie uczeni z pewnoci w gosie twierdzili, e wszystko jest absolutnie pod kontrol!... W 1975 roku, wiat obleciaa szokujca informacja NASA, wedle ktrej stacja kosmiczna Skylab waca kilkadziesit ton miaa wej w atmosfer Ziemi i spa na jej powierzchni. In. Gabriel Heller pniej tak wspomina te wydarzenia, ktre miay miejsce w centrum zawiadywania lotem satelitw Ziemi: Przeywalimy wrcz niewysowiony strach. Skylab waciwie z niczego, bez uzasadnionego powodu mia spa na Ziemi. Nie moglimy niczego przedsiwzi. Mnoyy si uwagi o tym, e mona by go zestrzeli rakiet midzykontynentaln (ICBM) z gowic jdrow, i w ten sposb zmniejszy do minimum ryzyko niekontrolowanego spadku Skylaba. Niestety, nasze radary nie byy w stanie kontrolowa jego lotu i nie dao si przy ich pomocy wyliczy nawet przyblionego miejsca upadku stacji - to by czysty przypadek. Do ostatniej chwili satelita kry wok Ziemi, a wy nie potraficie przewidzie, gdzie spadnie... Jak zatem wycelujecie ICBM? Moe udaoby si to zrobi nad terytorium jakiego pastwa, ale musielibymy mie stuprocentow pewno, e Skylab tam si wanie skieruje. Na cae szczcie Skylab spad do Oceanu Indyjskiego i wszyscy odetchnlimy z ulg...[75] Przypadki, w ktrych &bdquo;martwe satelity&rdquo; spadajce na Ziemi nagle zmieniaj kierunki lotu, nie s a takie rzadkie. Nie tak dawno zaoga amerykaskiego wahadowca STS Endeavour cudem unikna zderzenia z takim spadajcym satelit. Unikna ona paskudnego losu Challengera tylko dziki przytomnoci umysu dowdcy wahadowca i elaznej dyscyplinie kolektywu. Udao si im wymin satelit, ale ich morale znacznie podupado, e nawet poprosili o zezwolenie na powrt... Ten &bdquo;kosmozom&rdquo;, ktry kry wok naszej planety nie jest jeszcze najwikszym ryzykiem. Mwic dokadniej, nie jest nim, kiedy bierzemy pod uwag tylko te satelity i sondy kosmiczne, ktre wystrzelono po 1957 roku, po locie rosyjskiego Sputnika-1. Mamy udokumentowane przesanki, by podejrzewa, i obiektw wytworzonych ludzkimi rkami w najbliszym otoczeniu Ziemi jest o wiele wicej, ni nam si to wydaje i kr one po swych orbitach wicej, ni od tysica lat i to jeszcze w czasach, kiedy w Europie yli owcy mamutw. Aleksander Mora w swej monumentalnej pracy pt. &bdquo;Atomowa wojna bogw&rdquo; pisze, e wspczesny wiat powsta z popiow straszliwego, globalnego konfliktu, ktry mg dorwnywa tylko biblijnemu Armageddonowi.[76] W teje pracy Al. Mora opisuje, jak to na Ziemi uywano wszelkich BMR A, B, C, H oraz N - a jakby tego byo jeszcze mao, to dodaje do nich NLW i LBR... Informacje, ktre Al. Mora poda w swej pracy sugeruj, e powierzchnia naszej planety zostaa totalnie zdewastowana tymi broniami, w finalnej czci Wielkiej Wojny Bogw uyto take NLW zbudowanych w oparciu o wszystkie efekty Psi (psychotroniczne) i gazw obniajcych zdolno bojow armii i obrony cywilnej. Wedug Al. Mory, konflikt ten przebiega nie tylko na Ziemi, ale take na powierzchni Ksiyca i Marsa, gdzie znajdoway si w tych czasach ziemskie kolonie. Tak zatem nie ma si co dziwi, e wojujce strony wysay w Kosmos tysice wojskowych statkw kosmicznych i bojowych satelitw, ktre przecinay niebo naszej planety, jak roje rozjuszonych szerszeni i rway Silentium Universii tysicami sygnaw cznoci dalekiego zasigu. Mwic krtko: Al. Mora - a po nim take Robert K. Leniakiewicz i Krzysztof Piechota domniemaj, e ju przed 50.000 - 10.000 laty istniao co podobnego do amerykaskiego systemu SDI/MWD, ale na nieporwnywalnie w y s z y m poziomie technicznym!
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Planet okray roje satelitw z BMR na pokadzie, a take satelity-killery, ktre poloway na te pierwsze. Bojowe satelity mierzyy rakietami w powierzchni Ziemi, przygotowane do zadania mierciononego ciosu na rozkaz z Ziemi, lub na rozkaz pokadowych komputerw, w cele na powierzchni planety. To oczywiste, e nie wszystkie &bdquo;killery&rdquo; byy w stanie zniszczy satelity bojowe, bowiem efekt PM po eksplozjach jdrowych w atmosferze porazi cz z nich i nie wykonay one swej misji. Tymczasem bojowe satelity chaotycznie kryy na niebie, zderzay si i spaday na Ziemi ju dawno potem, kiedy sztaby generalne i wojujce armie zostay starte na proch... Powysza hipoteza zakada, e Wielka Wojna Bogw-Astronautw skoczya si 15-12 tys. lat temu. W czasie, w ktrym przez wiksz cz naszej planety przetoczya si atomowa mier, nie byo ani zwycizcw, ani pokonanych - przegranymi byli wszyscy... Vae victis! Miliony ludzi leao w grobach czy odparowao w arze &bdquo;silniejszym od tysica soc&rdquo;, gnio ywcem wskutek wojny bakteriologicznej, umierao od zatrutych wd i powietrza, czy na radioaktywnych pustyniach uczynionych ludzkimi rkami. wiat na cae stulecia cofn si, a wiedza, ktra stracia cae techniczno-materialne osprztowanie staa si bezuyteczny, po milionkro przekltym balastem - swoista odmiana folkloru, rdem legend, ktrych potem nikt nie by w stanie zrozumie, i w kocu religii... Resztki ludzkiej cywilizacji skoncentroway si w kilku miejscach, skd powoli migroway na inne obszary. Po upywie stuleci skutki konfliktu byy leczone przez potne siy regeneracyjne Matki przyrody i powoli wiat powrci do rwnowagi. Prawda - z jednym wyjtkiem: na wokziemskich orbitach nadal kryli &bdquo;mechaniczni berserkerowie&rdquo;, ktre to satelity koniec kocw zawsze wchodziy na trajektori wiodc ku Ziemi. I tak po stu wiekach, kiedy to Ludzko zapomniaa o niebezpieczestwie grocym z gry i wstpia w epok Staroytnoci, a potem redniowiecza, zaczy na gowy mieszkacw Ziemi spada z nieba &bdquo;martwe satelity&rdquo; i ich miercionone gowice bojowe, ktre ludzie z niewiedzy nazywali &bdquo;kometami&rdquo;. Ci tzw. ludzie pierwotni nie bez kozery mieszkali w jaskiniach, nie dlatego, e tylko jaskinie nadaway si - w ich mniemaniu - do zamieszkania a dlatego, e tylko w jaskiniach byli oni jako tako zabezpieczeni przed skutkami eksplozji jdrowych... Spadki satelitw z broni B mogy spowodowa take upadek Imperium Rzymskiego. W wietle tej hipotezy, Ziemia pod koniec IV wieku bya bombardowana satelitami i ich fragmentami, przez co na naszej planecie wybuchay raz po raz niszczycielskie epidemie. Nastay wdrwki ludw, narody przemieszczay si, a elazne granice, &bdquo;limes Romanum&rdquo;, nie wytrzymay tego naporu. Potem nastpio ciemne milenium chorb - od roku 400 do 1400 po Chrystusie, ze straszliwymi infekcjami - epidemiami i pandemiami importowanymi z Wszechwiata, ktre byy natchnieniem dla malarzy i rytownikw redniowiecza, specjalizujcych si w dance macabre. Jak w tych czasach objawiay si spadki i destrukcyjne efekty dziaania satelitw bojowych z czasw Wielkiej Wojny Bogw-Astronautw? To zaleao od rodzaju BMR na ich pokadach. Mog przytoczy tutaj kilka przykadw. Jeden z nich wzmiankowa in. Robert K. Leniakiewicz cakiem niedawno, kiedy to mieszkacy Dolnego lska donosili uczonym i mediom o dziwnej eksplozji, ktra miaa miejsce w grnych warstwach atmosfery, wieczorem dnia 3 maja 1994 roku. Tego wieczoru, mieszkacy Zielonej Gry zaobserwowali nad pnocnym horyzontem bysk silnego, jasnoniebieskiego wiata, o jasnoci -4m,5, ktry porwnywalne byo z jasnoci Wenus w jej najjaniejszej fazie.[77] Nie moga wszake to by planeta Wenus, ani kometa McKnoffa, ktra w opisywanym czasie znajdowaa si koo Capelli (&alpha; Wonicy). Prof. dr hab. Janusz Gil z zielonogrskiego obserwatorium astronomicznego owiadczy ku oglnemu zdumieniu, e mogo chodzi jedynie o w y b u c h j d r o w y !!![78] Wybuch jdrowy przy naszej planecie?!?!?! Robert Leniakiewicz podejrzewa take, i przelot tzw. Wielkiego Bolidu Polskiego w dniu 20 sierpnia 1979 roku by jedynie przelotem (a waciwie spadkiem) satelity-killera czy satelity z gowicami jdrowymi A czy H na pokadzie, ktre na szczcie nie odpaliy. Niestety, z gowic wydostao si na zewntrz nieco radioaktywnego plutonu-239 i plutonu-240, ktry spowodowa poraenie promieniste robotnikw pracujcych przy wgierskim odcinku Rurocigu Orenburskiego. Wgrzy pocztkowo podejrzewali o to reaktor w Czarnobylu, ale przyrzdy nie potwierdziy tej hipotezy, wic ja odrzucono. Jednake to, co nie miecio si w gowach komisji dochodzeniowej, doskonale wpisuje si w ramy tej hipotezy...[79] Troch inaczej sytuacja wyglda w przypadku spadku satelitw z gowicami B na pokadzie, ktre mogy spowodowa rozliczne epi- i pandemie oraz epizootie i panzootie biczujce kontynent europejski i cywilizacje do tego stopnia, e Europa staa si nie tylko morowym kontynentem z morow mentalnoci permanentnym poczuciem zagroenia nieznanym niebezpieczestwem. Scenariusz katastrofy zaczyna si od tego, e ludzie najpierw widzieli na niebie kilka &bdquo;komet&rdquo; czy &bdquo;meteorw&rdquo;, a potem na powierzchni planety spywaa mga, ktra niosa ze sob
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

chorobotwrcze mikroby i od tego zaczyna si Czarny czy te Szkaratny Mr. Nastpstwa owych pandemii, w ktrych zmara 1/3 mieszkacw Europy, osabionych w poprzednich latach sabymi urodzajami, byy straszne dla kultury i ycia wczesnych Europejczykw. Jak naleao oczekiwa, zdobycze staroytnej i redniowiecznej medycyny byy, w starciu ze szczeglnie zjadliwymi szczepami bakterii, wirusw, riketsji, prionw czy sporw, zupenie nieprzydatne. Przy pierwszych szalestwach epidemii, lekarze uciekali pospou z bogatymi mieszczanami z zapowietrzonych miast, ale inni zostawali i prbowali wraz z duchownymi zabezpieczy tok pracy szpitali. Niestety, rodki do walki z chorobami byy zbyt sabe: kropienie octem, ucie czosnku i cebuli, okady z proszku z mielonych owadw i zi, a po mierci pacjenta palenie odziey i domu... Wedug lekarzy z paryskiego fakultetu medycznego, Mr nasta wskutek pojawienia si komety (!!!), ktra zatrua powietrze - co jest spostrzeeniem uniwersalnym, na ktry co chwil natykamy si badajc histori epidemii. Wszdzie wida byo te same objawy grozy: zbiorowiska trumien, ciaa lece na ulicach, masowe groby rycho napeniane trupami. Mr wywoywa poczucie beznadziejnoci, depresj i szalestwo.[80] W wielu miejscach obwiniano o niego i linczowano ydw i ebrakw za rzekome zatruwanie studni... Ulicami przecigay grupy biczownikw, ktrzy okadali si batogami na znak pokuty. Epidemia przypominaa tace mierci, szalecze plsy ywych ludzi z kociotrupami, jak to wida na rycinach i obrazach z tamtych czasw. W roku 1350 epidemia wygasa, ale powracaa regularnie co kade 10 lat, az do koca stulecia. Take XV wiek zna nieproszonego gocia - drobiazgowa analiza pozwala domniemywa, e Morowa Zaraza wracaa co 2-3 lata. Frekwencja epidemii zacza spada widocznie do koca XVIII wieku.[81] Jak ju wspomniaem na pocztku tego rozdziau, porwnujc ze sob rda historyczne, kroniki, literatur memuarow ze znanymi przypadkami stwierdzimy, e obiekty obserwowane przez mieszkacw staroytnej i redniowiecznej Europy nie byy wcale kometami sensu stricto takimi, jakimi je znamy. &bdquo;Prawdziwe&rdquo; komety s niczym innym, jak kulami brudnego niegu z zamarznitych gazw: metanu - CH4, cyjanowodoru - HCN, amoniaku - NH3, izocyjankw - R-CN i lekkich wglowodorw: C2H2, C2H6, C3H8...[82] Nie, &bdquo;komety&rdquo; naszych antenatw przelatyway nisko, nad strzechami wiosek i dachami miasteczek, niejednokrotnie z wielki hukiem (!!!) i odznaczay si najrozmaitszymi ksztatami. Czsto strzelao si do nich z dzia miejskich czy te fortecznych, a jeeli wierzy przekazom historycznym, to w roku 1664 do jednej z nich wypali z krcicy portugalski krl Alfons VI. W adnym, podkrelam a d n y m wypadku nie szo o jakie efemeryczne, dalekie ciaa niebieskie, gdzie wysoko pod gwiazdami, ale o nisko latajce o b i e k t y, na ktry m.in. wycelowaa sw bro jedna z koronowanych gw Europy. Z pocztku XVIII wieku pochodzi przedziwne wyobraenie &bdquo;zwierzopodobnej komety&rdquo;, jeeli mam cytowa dosownie oryginalny tekst przekazu pod obrazkiem. Idzie tu o nieprawdopodobn wrcz syntez pierwiastkw ludzkiego i zwierzcego ciaa, na ktrym na dodatek znajdujemy armat w ogonie. Na ten naiwny i absurdalny obrazek moglibymy machn rk i przej ponad nim do porzdku dziennego, alici faktem jest, e pojawienie si tej &bdquo;komety&rdquo; wzbudzio w ludziach nieprawdopodobn panik! Nie zapominajmy, e rysunek i komentarz do powsta ponad 200 lat temu, kiedy to dzisiejsza wiedza techniczna bya zupenie nieznana i wymykaa si jakiejkolwiek werbalizacji ludziom z pocztkw XVIII wieku. Dlatego te opisujc to dziwo, posugiwali si i m z n a n y m aparatem pojciowym i porwnywali to, co widzieli do rnych czci ludzkiego i zwierzcego ciaa oraz uywanych wwczas urzdze technicznych - nie ma w tym nic niezwykego! Czy wyobraasz sobie Czytelniku, jak redniowieczny kronikarz przedstawiby w swym dziele satelit czy helikopter albo unochoda?... Powrmy jednak do broni biologicznych - broni B - Staroytnoci i skonstatujmy, e wirusy oraz bakterie na pokadach satelitw bojowych w czasie dziesitkw tysicy lat mutoway pod wpywem promieniowania kosmicznego, dziki czemu pojawiy si takie mikroorganizmy, jak wywoujce AIDS wirusy HIV czy gorczk krwotoczn Ebola... NB, pierwsze objawy Eboli przypominaj objawy grypy czyby wic wirus Eboli by takim zmutowanym wirusem grypy???... Wedug Roberta Leniakiewicza wszystko wyglda na to, ze gowice nie spalaj si w atmosferze, a dopki przypucimy moliwo, e jeden wielogowicowy satelita bombarduje dokadnie wyznaczone cele w tym samym czasie, to otrzymamy odpowied na pytanie o istnienie kilku do kilkunastu ognisk epidemii (czy pandemii), ktra wybucha w kilku odlegych od siebie miejscach naraz - j e d n o c z e n i e - jak np. tzw. grypa &bdquo;hiszpanka&rdquo;, ktra po I Wojnie wiatowej obiega ca planet i w niczym nie ustpowaa iperytowi, karabinom maszynowym i dalekosinej artylerii, bowiem umiercia na wiecie ponad 20 mln ludzi. Jak to byo moliwe w czasach, kiedy nie istniay jeszcze midzykontynentalne linie lotnicze, a podre byy utrudnione w zrujnowanym wojn wiecie, e pandemia ta wybucha we wrzeniu 1918 roku w stanie Massachusetts (USA), a w kilka dni pniej pojawia si take w Bombaju (Indie)?! Ta dyseminacja patogennych mikroorganizmw jest dalszym dowodem na to, e mona jej dokona t y l k o dziki transportowi lotniczemu - w redniowieczu zupenie nieznanemu i realizowanemu tylko za pomoc satelitw bojowych naszych przodkw sprzed 10.000 lat...
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Od swego zarania, nasza cywilizacja - zwaszcza w centrach Lewantu - jak si wydaje, toczy bezlitosna wojn z ostatnimi armiami z czasw Wielkiej Wojny Bogw-Astronautw. Efekty dziaania BMR - broni: A, H, N i C - czas po prostu zatrze w pamici ludzi i w Przyrodzie, natomiast cay czas walczymy z armiami, ktre wala si na nas z mikrowiata. Ostatnie Supermocarstwa Przedstaroytnoci pozostawiy po sobie ogromny kontyngent maych, ale niedosinych nam szkodnikw. Epidemie redniowiecza zgubiy miliony ludzi, ale miercionone choroby wracaj znw i grobw przybywa. Tajemniczy wiat mikroorganizmw pozostaje dla nas niebezpiecznym i problematycznym frontem walki bez pardonu i miosierdzia. Wanie dlatego, e nie jestemy w stanie przewidzie, ba! - nawet dostrzec i przewidzie przemiany i maskowanie oraz uniki niewidzialnych armii. Nikt nie zna broni, ktre zostan w przyszoci uyte, tak samo, jak nikt nie zna czasu, w ktrym dojdzie do odpalenia gowic z orbitalnych stacji kosmicznych Atlantydw, a mikroby przystpi do generalnego ataku. Nie mona wtpi w to, e ju w najbliszej przyszoci caa Ludzko moe zosta zdziesitkowana przez bakterie i wirusy, a kto wie, czy nie zupenie zniszczona.[83] Zakadajc, e niektre szczepy bakterii i wirusw pochodz z arsenaw broni B prehistorycznych imperiw, ktre to szczepy wykazuj swoist &bdquo;inteligencj&rdquo;, ktra zmusza je do atakowania wszystkiego, co ywe - zgodnie z jej wojennym przeznaczeniem[84] mona powyszy scenariusz uzna za wysoce prawdopodobny. Wirusy czy bakterie za swym celem postpuj cicho, skrycie i cierpliwie, wyrafinowanie atakujc mzg, wtrob, nerki, jdra, jajniki i oczy. Po wnikniciu w organizm, &bdquo;utajniaj&rdquo; si na kilka lat i doskonale oszukuj system immunologiczny organizmu. Otwarcie atakuj dopiero wtedy, kiedy pokonaj ostanie zasieki i okopy systemu obronnego, usadowi si w neuronach, a potem ju ich ofiara ma niewiele szans na przeycie. Jak to jest moliwe, e wirus - ta nieprawdopodobnie maa bryka ywej materii potrafi postpowa tak przemylnie? Z chytroci, taktyk i dugofalow strategi? Wirusy jakby doskonale poznay silne i sabe strony czowieka - napadaj na jego najwaniejsze do ycia organy i take na swego najniebezpieczniejszego przeciwnika - system immunologiczny czowieka. Kto, kiedy i w jakim laboratorium zaprogramowa przed tysicleciami t gron armie tak, jakby bya ona wielkim mzgiem wadajcym caym mikroimperium i kad jednostk osobno?[85] Wbrew temu, e mikrobiologia nagromadzia w cigu ostatnich 200 lat ogromne mnstwo faktw i informacji, wci jeszcze szukanie ognisk wirusw jest w sferze domysw i fantazji.[86] A wedug mojego punktu widzenia, lekarze i weterynarze powinni oderwa wzrok od mikroskopw, za ich koledzy powinni zada od NORAD, NASA czy jeszcze innej sieci obserwujcej poblie Ziemi, zidentyfikowania tych wszystkich nie-ziemskich satelitw albo innych nie naszych obiektw kosmicznych i prewencyjnego ich zniszczenia![87] A teraz przejdmy do broni chemicznych - C. one tez miay swj waki udzia w wojnie sprzed 10.000 lat. Mogy to by duszce bojowe rodki trujce (BT) takie, jak np. fosgen - CO-Cl2, dwufosgen - CCl2O-CCl2; parzce BT w rodzaju iperytu - S(CH2-CH2-Cl)2, albo luizytu - CH3-F-P-O-As(CH2-CH2N[CH3]2) czy tabunu - (CH3)2-N-C2H5-O-P-O-CN; psychicznych BT, jak: sarin - (CH3)2-HCO-POF-CH3; soman - C(CH3)3-CH-CH3-O-POF-CH3 albo tzw. V-gazy - CH3F-PO2-(CH2)n... - no i wreszcie takie, o ktrych si nam jeszcze nie nio, bowiem chemia organiczna ma to do siebie, e pozwala tworzy nowe, nie znane w Naturze zwizki chemiczne. Mogy to by np. defolianty bdce w stanie ogooci z lici wszelk rolinno zaatakowanego kraju, tak jak to robili Amerykanie w Wietnamie, gdzie potraktowali oni specyfikiem o kryptonimie &bdquo;Orange Agent&rdquo; cae prowincje tego kraju, albo Rosjanie w Afganistanie i ostatnio w Czeczenii. Kiedy zwrcimy si ad fontes ku redniowiecznym rdom, to stwierdzimy, e w okolicach miasta, w ktrym wybuchaa Czarna Zaraza jego mieszkacy obserwowali duszne i cuchnce opary. To wida z poniszego kronikarskiego zapisu: v Roku Paskiego 1067, na wiosn okoo w. Grzegorza (tj. albo 12.III. lub 24.IV.) pokazay si w Czechach wielkie mgy dnia kadego, tak e czowiek czowieka przed sob na cztery kroki nie widzia. Za nich potem przyszed nadzwyczajny i nieznony smrd, ktry ludzie ciko znosi musieli. Trwao to dni trzydzieci i pi. Mwio si take o tym, e w tej mgle ludzie spotykali si z jakowymy potworami albo diabelskimi mamidami[88].[89] v Roku Paskiego 1139 w Czechach bya niebywale gsta mga, a okoo poudnia dnia 24 lipca silnie cuchna, jakby piekem (tj. siark).[90] v Dnia 22 sierpnia 1547 roku przysza sucha mga oszkliwie mierdzca, a po trzech nastpnych dniach pokaza si wietlisty krg naprzeciw soca, ktry by krwistoczerwony, jak i samo soce.[91] W przypadkach powstawania tych dziwnych, dusznych mgie mogo i o synergiczne dziaanie broni B i C - bro C zmniejszaa odporno istot ywych, za patogeny broni B szybko daway sobie rad ze swymi ofiarami. Sposb kombinowany - ale jak wida - skuteczny... Niektre z tych hipotetycznych gowic z broni B spady w wody Wszechoceanu, ktre pokrywaj naszej planety. Jest to o tyle prawdopodobne, e w wielkim konflikcie bray udzia wyspiarskie
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Supermocarstwa, takie jak: Atlantyda, Mu czy Lanka, a zatem cele tych gowic m u s i a y znajdowa si tam, gdzie teraz przelewaj si fale oceanw nad niezmierzonymi gbinami. In. Leniakiewicz przytoczy nam zapis redniowiecznego kronikarza Forestusa Alcmarianosa mwicy o tym, jak to dugi na okoo 32 metry wieloryb zosta wyrzucony przez fale Atlantyku w okolicach Egmontu, co po pewnym czasie stao si p r z y c z y n epidemii. Ta ostatnia za wybucha: od zapachu i jadowitoci powietrza, ktre z a t r u wieloryb. Hmmm... - dziwi si Robert Leniakiewicz - To brzmi cakiem logicznie, ale dlaczego mieszkacy Egmont pozwolili na to, by wieloryb zgni na play? By rzeczywicie ogromny, ale tez przypyn o wasnych siach, a potem pad (!) w okolicy miasta - czyby nie mg wrci na morze o wasnych siach? A dlaczego mieszkacy miasta zrezygnowali z wykorzystania takiej gry misa i tuszczu, ktra zepsua si potem? A moe wcale nie szo o wieloryba, ale o co, co miao tylko wygld wieloryba? A moe bya to rakieta?...[92] Robert Leniakiewicz tak cignie dalej fascynujc techniczn interpretacj opisu redniowiecznego kronikarza: Aby gowica moga porusza si w atmosferze musi dysponowa ona ochronnym pancerzem w ksztacie aerodynamicznym. W warunkach naszego rodowiska wodnego i powietrznego nasze pojazdy wodne i powietrzne musza posiada take odpowiedni hydro- i aerodynamiczny ksztat, co jest idealnym warunkiem sina qua non szybkiego poruszania si w danym orodku. Ciaa morskich ssakw, z tego punktu widzenia, s idealnie dostosowane do rodowiska, w ktrym si poruszaj, poniewa ich wspczynnik oporu orodka Cx jest bardzo may. eby pocisk rakietowy czy gowica ICBM trafia dokadnie w cel - a dokadno ta wynosi teraz kilka dm - to musi ona by zrobiona w ksztacie o maym wspczynniku oporu aerodynamicznego Cx i swym ksztatem przypomina wieloryba czy delfina. I jak si wydaje, mieszkacy Egmont spotkali si z tak bojow gowic czy jdrow rakiet, ktra bya uszkodzona uderzeniem o wod, albo wskutek manipulowania ni przez mieszkacw Egmontu, skazia okolic biologicznie czy chemicznie. Jaka szkoda, e Alcmarianos nie poda nam wicej szczegw tej sprawy... Rozdzia IV - ZAGADKA ANTYCZNYCH GOWIC JDROWYCH Wizyta w Polsce - Zewntrzne Hebrydy, dnia 26 padziernika 1996 roku - Wybuch jdrowy w 1908 roku? - Pseudometeoryty i quasi-bolidy - Bojowe satelity Atlantydw nadal bombarduj Ziemi. W dalszym cigu mojej wdrwki ladami prehistorycznych BMR, ktre to bronie masowej zagady niczym miecz Damoklesa wisiay nad Ludzkoci przez ca Staroytno i redniowiecze, przeniesiemy si teraz przy pomocy tamy magnetofonowej, kilku zdj i rysunkw do pracowni - zwanej ARCHIWUM X - Roberta Leniakiewicza z Jordanowa. Jordanw, to adne miasteczko, pooone w grnym biegu jednej z najczystszych do niedawna polskich rzek - zielonej Skawy. Pooone pomidzy Hajdwk na poudniu, a Przykcem na pnocy. Wanie w tym urokliwym zaktku Polski yje i tworzy emerytowany kapitan Wojsk Ochrony Pogranicza i Stray Granicznej RP in. Robert Konstanty Leniakiewicz - pisarz, tumacz i twrca niekonwencjonalnych teorii, z ktrymi po czci ju zapoznalimy si w poprzednim rozdziale. Roberta znam od duszego czasu i dlatego wiem, e badaniami anomalnych zjawisk zaj si ju od roku 1973, kiedy to nad Tatrami zaobserwowa Nieznany Obiekt Latajcy. Mia szczcie, bo realno jego obserwacji potwierdzili take krakowscy astronomowie: prof. dr hab. Kazimierz Kordylewski i prof. dr hab. Zbigniew Dworak. W roku 1985 zacz pracowa w Klubie Kontaktw Kosmicznych (klubowy numer osobisty KKK84) red. Lucjana Znicza-Sawickiego, a od 1988 roku nalea do najaktywniejszych czonkw Grupy Bada NOL red. Bronisawa Rzepeckiego z Krakowa. Aktualnie jest wice-koordynatorem Maopolskiego Centrum Bada UFO i Zjawisk Anomalnych Marcina Mioduszewskiego z Krakowa i kieruje Oddziaem Jordanowskim MCBUFOiZA. Wsppracuje z wieloma redakcjami zagranicznych i krajowych czasopism ezoterycznych w rodzaju: &bdquo;Nieznany wiat&rdquo;, &bdquo;Wizje Peryferyjne&rdquo;, &bdquo;Czas UFO&rdquo; i ekologicznego &bdquo;Eko wiata&rdquo;, poza tym jest autorem ksiek: &bdquo;UFO na granicy&rdquo; (Krakw 2000); &bdquo;Projekt Tatry&rdquo; (Krakw 2002) i naszej wsplnej pracy pt. &bdquo;WUNDERLAND: Pozaziemskie technologie w Trzeciej Rzeszy&rdquo; (sti nad Labem 1998, Warszawa 2001), a take kilku filmw VHS dokumentujcych dowody istnienia UFO. I to wanie tutaj, w niewielkim domku z zabudowaniami gospodarskimi i zwierztami, siedzimy sobie w ARCHIWUM X przy filiance aromatycznej kawy i rozprawiamy o antycznych gowicach jdrowych i innych zagadkach z przeszoci. Zaczlimy wywiad od Robertowej odpowiedzi na moje pytanie - zadawane zawsze obligatoryjnie przy tego rodzaju okazjach - o to, jak si to wszystko zaczo? - Znany brytyjski badacz UFO i ex-sierant policji z North Yorkshire Anthony Dodd z Grassington opisa w
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

1997 roku niezwykle ciekawy przypadek obserwacji Nieznanego Obiektu Latajcego i jego eksplozji nad Zewntrznymi Hebrydami. Wydarzenie to zaczo si w dniu 26 padziernika 1996 roku, kiedy to wielu wiadkw zaobserwowao nad zachodnim wybrzeem wyspy Lewis przelot maego, samolotopodobnego obiektu, ktry po chwili eksplodowa z potwornym hukiem. Niektrzy twierdzili, e byy tam d w a wybuchy, i lawina poncych szcztkw cigncych za sob spirale dymu, runa w ocean... ledztwo, ktre przeprowadzia policja i UKCG[93] oraz wojskowe suby specjalne Royal Navy i RAF zakoczyy si z zerowym wynikiem. Eksplozja czy eksplozje musiay by silne, bo tego wieczora odczuto wstrzsy podziemne w Morecambe i Lancashire, gdzie dodatkowo stwierdzono przerw w dostawie energii elektrycznej. Zagadka ta, jak twierdzi A. Dodd, nie zostaa rozwizana do dzi dnia. - Przyznam si, e ta rzecz jest bardziej zoona - cignie Robert Leniakiewicz - Moe szo tutaj o wybuch pocisku rakietowego klasy woda - powietrze czy woda - woda, co jest akurat do prawdopodobne, bowiem jest to akwen wiczebny, a w pobliu Lewis odbyway si manewry Royal Navy. Byy tam take okrty podwodne innych pastw NATO, jak to twierdzi Anthony Dodd. Mwic te sowa mj przyjaciel wyowi ze sterty papierw na stole kserokopi angielskiego tekstu, pooy przede mn i wskaza palcem na odpowiedni akapit. - Jest czym zupenie moliwym, e wybuch Meteorytu Tunguskiego by w rzeczywistoci eksplozj statku kosmicznego z napdem nuklearnym, ktry wymkn si spod kontroli - stao w tekcie Anthony&rsquo;ego Dodda czarno na biaym - Skoczyo si to katastrof. Wiemy, e na morzu w okolicy Lewis sa testowane najnowsze systemy broni nawodnej i podwodnej, i nie zdziwibym si zbytnio, gdyby to bya ktra z nich. Jednake istnieje cay szereg wskazwek, e wchodz tutaj w gr jakie inne siy, ktre day odpr wojsku. Mam informacje, e wiele pocigowcw w tym czasie zniko bez ladu... Wiadomo take, e trjktne obiekty nadlatyway nad Szkocj znad oceanu i byy one obserwowane przez nawodne i podwodne okrty NATO. Dowiedzielimy si, e jeden z amerykaskich okrtw podwodnych znik przy takim spotkaniu i cho US Navy zdementowaa te plotki, to kiedy si z nimi skontaktowaem, CIA zagrozia mi, ze mnie &bdquo;uciszy&rdquo;.[94] Nad naszym krajem musi dzia si wiele dziwnych i ciekawych rzeczy, ktre s zwizane z fenomenem UFO. sdzimy, e wkrtce co si stanie wanego, i e przyszo naszej planety jest niepewna.[95] - To oczywiste, e armia nie chce si przyzna do poraki - cignie Robert po chwili - Przecie jak mona nazwa utrat kontroli nad sw rakiet, albo - co jest jeszcze gorsze - zestrzelenie wasnego samolotu czy zatopienie wasnego okrtu podwodnego???... Implikacj czego takiego byaby kompromitacja i omieszenie armii, utrata prestiu, nagonka mediw, krytyka na forum parlamentu, wszenie wywiadw i kontrwywiadw, itd. itp. Z drugiej za strony prdzej czy pniej, tak czy inaczej, doszoby do przeciekw medialnych - tak zawsze bywa w krajach demokratycznych. Wielka Brytania, to nie Rosja Radziecka z jej mani utajniania wszystkiego, co nie pasuje jej rzdzcym. W normalnych i demokratycznych krajach utajnia si tylko naprawd wane rzeczy i wydarzenia, a wybuch rakiety - choby nie wiem, jak nowoczesnej i najnowszej generacji i typu - jest tylko jednym z wydarze, ktre stanowi chwilow sensacj dnia.[96] Nie sdz zatem, by bya to zwyka ziemska rakieta. W tej chwili zamieszaem swoj kaw i nastawiem bacznie uszu, bo zadaem kolejne - oczywiste w tej sytuacji - pytanie: - Skoro to nie bya rakieta, to w takim razie co to byo? - Sdz, e wybuch na Hebrydach mgby stanowi dowd na prawdziwo hipotezy o atomowych wojnach bogw! - odpowiada on. - W wietle tej hipotezy moemy miao zaoy, e w dniu 26 padziernika 1996 roku nad Hebrydami Zewntrznymi doszo do eksplozji termojdrowej lub neutronowej gowicy Atlantydw lub ich przeciwnikw, kimkolwiek by byli, pochodzcej sprzed dwunastu tysicleci. Nie byy to wybuchy jdrowe, bo w przeciwnym wypadku caa wyspa Lewis i jej mieszkacy wyparowaliby w bysku termicznym termojdrowej eksplozji o temperaturze co najmniej 10 mln K. By to wybuch chemiczny inicjujcych adunkw konwencjonalnych materiaw wybuchowych i paliwa syntezy termojdrowej. Do jdrowego wybuchu na szczcie nie doszo. Nasza dalsza rozmowa toczya si wok zasad konstrukcji broni jdrowych i termojdrowych, ktre s znane choby z podrcznikw Przysposobienia Obronnego z czasw, kiedy czerwona paszczyzna krajw tzw. &bdquo;obozu socjalistycznego&rdquo; straszya na mapach zachodnich politykw i wojskowych. Pomijam t cz wywiadu, co dotyczy take szczegw technicznych dowodzenia, dlaczego i wskutek czego hipotetyczna gowica, ktra po wejciu w atmosfer leciaa kursem na Hebrydy i wybucha nad Lewis, miaa zapalnik sporzdzony z bomby atomowej zrobiony z izotopu 239Pu+IV o jego T1/2 = 24.400 lat, co stao si przyczyn jdrowego niewybuchu tej gowicy. Szczegy znajdzie Czytelnik w referacie Roberta na VI rodkowoeuropejski Kongres Ufologiczny w Koszycach, listopad 1997 rok.[97] - Jeeli zaoymy, e ten wanie izotop plutonu-239 zosta uyty do budowy detonatorw w gowicach
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

termojdrowych Atlantydw - cignie dalej Robert - tak zatem po upywie 20.000 lat byy one ju do niczego, bo masa krytyczna plutonu przestaa by mas krytyczn i staa si mas podkrytyczn. Po wtargniciu gowicy do atmosfery ziemskiej i po jej naprowadzeniu na cel doszo tylko do wybuchu konwencjonalnego materiau wybuchowego, ktry rozerwa pancerz gowicy i zainicjowa drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodorku litu - HLi z dwuwodorkiem berylu - H2Be - jeeli bya to gowica neutronowa - ktre to zwizki reaguj wybuchowo z tlenem z powietrza atmosferycznego, co doskonale wyjania dwa wybuchy i lawin pomienistych szcztkw do oceanu. Czy nie jest to jasne?... - Czy rzecz ta jest do udowodnienia? - Oczywicie! Zwikszona ilo litu i berylu oraz produktw rozpadu jader uranu bd plutonu w prbkach gleby czy wody mogaby by doskona wskazwk tego, e szo o rozbicie si gowicy A, H czy N, co daoby si znale w oceanicznych czy ldowych sedymentach na Lewis, o czym wspomniaem Tony&rsquo;emu Doddowi w licie z 22 stycznia 1997 roku. - Wziem pod uwag jeszcze jedn moliwo - prawi dalej mj gospodarz - Zaoyem, ze mieszkacy Atlantydy byli w stanie syntetyzowa antymateri. Reakcja anihilacji materii i antymaterii jest jedn z najbardziej wydajnych energetycznie reakcji we Wszechwiecie, i tak jeeli piciotonowa bomba A z czasw II Wojny wiatowej wyzwolia energi eksplozji rzdu 1,5 x 1014J, to anihilacja tej samej masy daaby energi rzdu 4,5 x 1020J - czyli 3 mln razy wicej (!!!), ni ta mieszna petarda rzucona na Hiroszim! Porwnajmy to z iloci energii, ktr Ludzko ma do dyspozycji w nonikach energii w postaci paliw kopalnych - jest to okoo 11 x 1022J, a przy maksymalnym wykorzystaniu zasobw uranu, toru i zsyntetyzowanego plutonu, bdzie tego okoo 2,5 x 1025J... Wybuch bomby anihilacyjnej - broni D od sowa &bdquo;dezintegracja&rdquo; - nad Lewis, zmiotoby z powierzchni Ziemi ponad p Europy. By moe co takiego spado wanie na pocztku naszego stulecia w rejonie Podkamiennej Tunguskiej.[98] Na chwile przerwijmy nasz wywiad i sprbujmy zrekapitulowa przebieg wydarze, ktre do dzi dnia nie znalazy swego wytumaczenia:

Dnia 30 czerwca 1908 roku, o godzinie 07h17m11s czasu lokalnego, czyli o 00:17.11 GMT nad Syberi przeleciao podugowate ciao i eksplodowao w okolicach faktorii Wanawara w dorzeczu Podkamiennej Tunguskiej, na 60o55&rsquo; N i 101o57&rsquo; E. Detonacj byo sycha w promieniu 800 km - rolnika S. B. Siemionowa powalia ona na ziemi i pozbawia przytomnoci. Trzsienie ziemi wywalio wrota stodoy i powybijao szyby w oknach. Maszynista lokomotywy pocigu Kolei Transsyberyjskiej zatrzyma go w obawie, e trzsienie ziemi go wykolei. Wstrzsy podziemne zostay zarejestrowane niemal na caym wiecie, za atmosferyczne fale uderzeniowe obiegy dwukrotnie kul ziemsk. Niebo zabarwio si na jasno-karminowy kolor, co zaobserwowano w Heidelbergu, St. Petersburgu i Londynie. Gigantyczny obok pyu rozsia si w atmosferze ponad stratosfer, co spowodowao powstanie wieccych obokw na niebie Europy i pnocnej Afryki. Na obszar Tunguskiej Obasti spad dziwny, czarny deszcz... Spraw zajmowao si wielu specjalistw, ktrzy opisywali wyniki swych bada w literaturze popularnonaukowej, ale przytocz tutaj tylko wyniki uzyskane przez triumwirat matematykw Korobiennikowa, Czustkinai Szurszaowa, ktrzy wycignli z tego wydarzenia daleko idce wnioski.[99] Obszar zniszczonej eksplozj tajgi mia nieregularny ksztat jakby motyla z rozpitymi skrzydami, szerokiego na 75 km i dugiego na 50 km. Eksplozja miaa miejsce 6.500 m nad tajg, a trajektoria tajemniczego intruza przebiegaa pod ktem 40o wzgldem powierzchni Ziemi. Cakowita ilo energii wyzwolonej w momencie wybuchu wynosia, wedle szacunkw energii fal uderzeniowych eksplozji - okoo 9,5 Mt TNT, co triumwirat matematykw porwna do adunku termojdrowego wielkiej mocy.[100] Poglad ten ju w 1946 roku wygosi inny rosyjski badacz dr in. Aleksander Kazancew. Jako pierwszy uwaa katastrof tungusk za nadziemny wybuch jdrowy, a to ze wzgldu na informacje o dziwnych chorobach skry ludzi z poblia miejsca wybuchu, co wzi za objawy choroby popromiennej.[101] Oczywicie przeciwko takiemu rozumowaniu podniosy si silne protesty wiata nauki, ale Kazancew ju w drugiej poowie lat 40. XX wieku wiedzia, co mwi. Krtko po atomowym bombardowaniu Hiroszimy, Kazancew take znalaz si w tym miecie, ktre zniszczy wanie nadziemny wybuch jdrowy. I wanie tutaj - w Hiroszimie - Kazancewowi zapalio si w mzgu dziwne wraenie, e ju gdzie to widzia... Chwytliwa pami dopomoga skojarzy mu to, co mia przed oczami w Hiroszimie z tym, co widzia w tajdze Podkamiennej Tunguskiej. A oto analogie znalezione przez Kazancewa: v W centrum wybuchu, pod &bdquo;punktem zero&rdquo; stay goe drzewa przypominajce supy telegraficzne. W Hiroszimie byo co dokadnie takiego samego - 100 m od punktu zerowego eksplozji stay drzewa pozbawione konarw i kory, cho okoliczne budynki zmieniy si w sterty gruzu, za dalsze drzewa zostay powalone korzeniami w kierunku punkty zerowego, dokadnie jak w tunguskiej tajdze!
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

v Czarny dym i czarny deszcz. wiadkowie, ktrzy przeyli atak na Hiroszim mwili o tym, e po eksplozji nad ruinami miasta zawis czarny obok, z ktrego pada na ziemi czarny deszcz - dokadnie tak, jak na Syberii w czerwcu 1908 roku. Sup dymu w Podkamiennej Tunguskiej mia co najmniej 20.000 m wysokoci, za ten w Hiroszimie tylko 12-15 tys. metrw. v Charakter promieniowania termicznego. Jak wiemy, jednym z efektw wybuchu jdrowego jest bysk termiczny (podczerwony) i co za tym idzie - ekstremalny wzrost temperatury. Prof. Feliks Zigiel wyliczy, e tunguski wybuch musia spowodowa wzrost temperatury o kilkadziesit tysicy stopni Celsjusza. Take ciekaw okazuje si by relacja pomidzy wybuchem a wypalonym lasem. Na obszarze katastrofy drzewa spaliy si cakiem, albo nie - wcale nie! Istniay przecie przypadki, gdzie na spalonych obszarach byy &bdquo;wyspy&rdquo; nietknitej pomieniami rolinnoci, a to dowolnie potwierdza fakt, e nie mg to by zwyky poar lasu. Ogie zapon na tych miejscach, ktre miay gste podszycie i ktrych licie nie uchroniy przed przenikliwym arem w uamku sekundy - dokadnie tak, jak przy wybuchu nuklearnym. v Rodzaj wybuchu i jego nastpstwa. Ekspedycje prof. Zootowa i prof. Forieskiego potwierdziy, ze eksplozja miaa miejsce na wysokosci 3-5 km, co zupenie wyklucza wybuch jakiego meteorytu czy bolidu i cakowicie wybuch komety.[102] v Analogia do choroby popromiennej. Pasterze w tajdze zaobserwowali, e w czasie po wybuchu zwierzta dostay jakiej choroby skrnej. W 1945 roku, po eksperymentalnym wybuchu w Alamogordo tamtejsze zwierzta dowiadczalne dostay identycznej choroby skry, jak te w tajdze. v Pojawienie si mutacji w tajdze. Jak wykazay badania prof. Forieskiego w 1958 roku, na obszarze eksplozji roliny wykazuj zmiany genetyczne, ktre zaowocoway przede wszystkim stymulacj wzrostu dokadnie to samo zjawisko obserwowano w Hiroszimie. Tempo zmian dziedzicznoci przyspieszyo a 12krotnie, najwicej na przedueniu trajektorii Tunguskiego Dziwa. Po 70 latach na miejscu katastrofy wyrs las iglasty. Eksperci stwierdzili, e nasiona sosen byy poddane po katastrofie silnym mutagennym czynnikom. Analiza dendrologiczna soi rocznego przyrostu wykazaa, e soje z czasw katastrofy byy wiksze i wyraniejsze. Przed rokiem 1908 miay one przecitnie1-4 mm gruboci, a po eksplozji a 5-10 mm! Drzewa, ktre przeyy wybuch zwikszyy si trzykrotnie, za ich obwd znacznie przekroczy norm... v Podwyszenie poziomu naturalnego ta promieniowania radioaktywnego. W 1959 roku ekspedycja Plechanowa zbadaa 300 gatunkw rolin rosncych na terenie powybuchowym. Radioaktywno w epicentrum wybuchu bya 1,5 razy wysza, ni w odlegoci 50 km od niego - przede wszystkim w inkryminowanych sojach przyrostu z 1908 roku. Wykazuje to, e ogie, ktry zniszczy tajg by jdrowego pochodzenia i zmiany w genomach miejscowych rolin trzeba przypisa tylko i wycznie promieniowaniu jonizujcemu. v Znalezienie Trinitytu. Na atomowym poligonie w Alamogordo uczeni znaleli w kraterze powybuchowym zeszklon mas, przypominajc swym wygldem zielon porcelan, ktrej to masie nadali nazw Trinityt - od kryptonimu caego dowiadczalnej eksplozji &bdquo;Trinity&rdquo; - Trjca wita. Dokadnie takie same kawaki zeszklonej gleby zostay znalezione w syberyjskiej tajdze w latach 60.![103] A zatem jdrowy wybuch ju w 1908 roku? Facta non ficta! A to jeszcze nie wszystko - eksplozja nastpia po przelocie cygaro-ksztatnego obiektu ze szczegln charakterystyk lotu i wykonaniem manewru unikowego na trasie 600 km. Szczeglnym jest to, e w CNOL[104] zmniejszy sw prdko lotu z 45 km/s do zaledwie 0,7 km/s - do prdkoci lotu pocisku karabinowego... Rosyjski astrofizyk B. J. Lewin ponadto udowodni, e &bdquo;meteoryt&rdquo; po raz pierwszy zaobserwowano na wysokoci 130 km, a zatem w obszarze szerokiego na 60 km korytarza ldowania sztucznych obiektw kosmicznych, ktrych trajektoria musi tworzy z lini horyzontu kt o wartoci 6o. innymi sowy mwic, tak wanie powinna lecie rakieta z gowic bojow z programu SDI Atlantydw, wycelowana w rejon Podkamiennej Tunguskiej... Wrmy jednak spoza Uralu i czerwca 1908 roku, na pnocn stron Tatr i do czerwca 1997 roku. W archiwum-pracowni Roberta dopijam kaw, z ktrej zostaa tylko warstwa fusw na dnie filianki. Za otwartym oknem szumi liwy i bzyczy jaka pszczoa usiujca wlecie do rodka. - Reasumujc - powiada Robert - Pozwalam sobie wygosi opini, e to moe by wanie taka przyczyna wybuchu nad Hebrydami. Poza wskazwkami, o jakich tu mwiem, jest jeszcze jedna przesanka - historyczna - bowiem na Hebrydach s widoczne lady po gigantycznej katastrofie w postaci zwitryfikowanego bazaltu, co mogy spowodowa tylko eksplozje nuklearne. Poza Lewis z archipelagu Hebrydw Zewntrznych moemy lady tej katastrofy znale take na Hebrydach Wewntrznych, na wyspach Skye, Rhum, Eigg czy Staffa... Mwic te sowa Robert podszed do swej biblioteczki i przynis ksik, ktr wycign spord
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

kilkuset tomw. Chwil trwao, zanim znalaz odpowiedni akapit, a potem zacz cytowa: ...lady tego ognia mona znale gwnie na Ben More, wznoszcej si na wyspie Mull. Profesor W. J. Judd, angielski sejsmolog udowodni, e ten szczyt, ktry dzisiaj mierzy jedynie 996 metrw nad poziom morza musia mie trzy albo i wicej tysice metrw wysokoci i by zniszczony przez bombardowanie z niebios.[105] -Hmmm... - mj gospodarz trzyma ju w rku inn ksik - Wydaje mi si, e Aleksander Grobicki trafi w dziesitk i teraz wiemy, jakie to byo bombardowanie... W tym fragmencie cakowicie zrozumiae jest to, co Platon woy w usta starego egipskiego kapana z Sais, a potem i Solona: ...i prawd jest zbaczanie cia przebiegajcych obok Ziemi po niebie i co jaki czas zniszczenie tego, co na Ziemi od wielkiego ognia.[106] W zalegej nagle ciszy rozleg si szczk wycznika magnetofonu. Zamknem ksik, ktr trzymaem w rku, obrciem kaset i wczyem magnetofon, a Robert mwi dalej: - Te &bdquo;ciaa przebiegajce obok Ziemi&rdquo;, to wcale nie musiay by asteroidy, ale termojdrowe gowice Atlantydw. To cakiem moliwe, e egipscy i ydowscy pasterze obserwowali ich dziaanie w Sodomie i Gomorze[107], a jaka uderzya w Mohendjo-Daro. Przeciez wielu atlantologw uwaa Wyspy Brytyjskie za cz Imperium Atlantydy - prowincje Poseidi![108] Ktos mgby si doczepi do tego, e skoro ta cz Imperium Atlantydy bya ju bombardowana, to po co miaoby si j bombardowa po raz wtry? Dowiadczenia wojenne naszej cywilizacji ucz, e w przypadku konfliktu na cel leci wicej, ni jedna rakieta z gowic jdrow. Zasada jest bardzo prosta - jedn gowic jdrow system OPB (Obrony Przeciw Balistycznej) moe atwo zlokalizowa i zniszczy - jak to miao miejsce w czasie Wojny w Zatoce w 1991 roku, kiedy to system OPB taki jak Patriot czy Aegis lokalizowa i z powodzeniem niszczy irackie pociski typu SCUD. Ale zestrzeli dwie lub trzy rakiety manewrujce, lecce z rnych kierunkw i z prdkociami okoo 10 Ma - o! to jest zupenie inna para kaloszy. Dlatego wanie Ronald Reagan tak pili swoich naukowcw i generaw do wybudowania systemu obronnego znanego jako SDI czy aktualnie NMD. Szo tutaj o zniszczenie sowieckich rakiet balistycznych, zanim dolec do atmosfery nad terytorium USA.[109] Do czego mogo doprowadzi odpalenie ICBM z gowicami jdrowymi, to moglimy sobie zobaczy choby na filmie &bdquo;The Day After&rdquo;, w ktrym na miasto Kansas City spadaj dwie sowieckie gowice termojdrowe po 50 kt TNT kada. Reyser tego obrazu by jednak strasznym optymist, bo byoby jeszcze gorzej, ni to ukazano w tym filmie. I byo jeszcze gorzej. 12.000 lat temu!...[110] - Czy zaobserwowano co podobnego? - pytam. - Oczywicie, e zaobserwowano. Poza Meteorytem Tunguskim czy jak wolisz Tunguskim Ciaem Kosmicznym albo Tunguskim Fenomenem, ktry mg by wanie takim wielogowicowym pociskiem rakietowym - MIRV czy MRV[111] - bo stwierdzono tam nie j e d e n , ale t r z y wyway drzew w tajdze[112] czy ladami wybuchw na Hebrydach, moemy wyliczy jeszcze inne, jak nie identyczne fenomeny. Mj rozmwca podsun mi kilka kartek maszynopisu, ktre natychmiast zniky w mojej aktwce i ktre przestudiowaem jadc do domu: v Rumowisko Wantule i Wwz Krakw w Polskich Tatrach Zachodnich. Obie te formacje powstay przed 10.000 lat w rezultacie silnego, punktowego trzsienia ziemi o sile co najmniej 8oR. takie punktowe trzsienie ziemi moga spowodowa tylko eksplozja mikroadunku jdrowego rzdu 0,5-1,0 kt TNT, albo uderzenie w masyw Ciemniaka w Czerwonych Wierchach niewybuchu kosmicznej gowicy jdrowej. v Rumowisko po kopule szczytowej Slavkoskiego Szczytu w Sowackich Tatrach Wysokich. 6 sierpnia 1662 roku, nieznane &bdquo;co&rdquo; wyrno w szczyt i rozwalio go, powodujc tym samym silne lokalne trzsienie ziemi o sile 5-6oR. wiadkowie wydarzenia widzieli przy tym smoka, ktry polecia dalej na poudnie i spad w okolicach wsi trba. Mg to by niewybuch gowicy jdrowej lub gowicy z broni B, ktra po rozbiciu si uwolnia toksyczny radioaktywny pluton albo zarazki Czarnego Moru, ktry pustoszy potem okolic.[113] v Jeszcze do dzi dnia nie wiemy, czym by tzw. Wielki Bolid Polski z dnia 20 sierpnia 1979 roku. Kiedy podejrzewaem, e by to radziecki ICBM czy MRV, ale trudno przypuci, by taka rakieta przeleciaa nad Europ i nie wywoaa reakcji NATO i USA? v Marzec 1956, in. Mad Schock sfotografowa rozpad dziwnego i tajemniczego meteorytu nad Pustyni Libijsk. Mg to by pojazd atmosferyczny lub pozaatmosferyczny pdzony silanami - czyli wodorkami krzemu. Wybuch tego &bdquo;meteorytu&rdquo; nastpi na wysokoci co najmniej 18.000 m! Po eksplozji ca okolic zasypa piasek, co mogoby by dowodem na powysze. - Czy by to meteoryt? - zapytuje w swym komentarzu Robert Leniakiewicz - in. Schock zbiera prbki piasku i kamieni nazajutrz po tym wydarzeniu i mogy one - ale wcale nie musiay - by odamkami gocia z Kosmosu. Na Saharze, podobnie jak na Antarktydzie, nietrudno jest znale meteoryty, a nie zapominajmy, e Sahara bya ongi kwitnc krain - jeszcze nomen-omen 10.000 lat temu. Kto wie, czy nie bya ona celem ataku z Kosmosu?...[114]
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Pity przypadek: v 19 marca 1986 roku jakie trzy &bdquo;pociski&rdquo; omal nie posay na dno polski prom pasaersko-samochodowy m/f Wawel. Pocztkowo postawiem na meteoryt, ale cakiem dobrze moga to by atomowa gowica Atlantydw, a zatem w miejscu o koordynatach 14o30&rsquo;E i 54o33&rsquo;N na gbokoci okoo 30 m mog si znajdowa szcztki meteorytu bd te ... atomowej (biologicznej czy chemicznej) gowicy bojowej Atlantydw. v Przestrze powietrzna Kalifornii nad Los Angeles. Dnia 9 padziernika 1992 roku, wielu ludzi obserwowao przelot &bdquo;czego&rdquo;, co wtargno do atmosfery, gdzie si spalio. Na pewno n i e b y to jaki sztuczny satelita Ziemi. v Tajemniczy wybuch nad Zielon Gr w dniu 3 maja 1994 roku. Bez wyjanienia. v Fenomen Tunguski - trzy wyway drzew i trzy wybuchy o sumarycznej mocy 13...130 Mt TNT! To byy przykady wskazwek, ktre mog, ale nie musz suy za przesanki o prawdziwoci teorii o prehistorycznych gowicach bojowych w Kosmosie.[115] Kiedy przechadzalimy si po Jordanowie, zapytaem Roberta o to, co mogoby nam pomc w dalszych badaniach? - Myl, e naleaoby wykona nastpujce czynnoci - powiedzia Robert po krtkiej chwili zastanowienia - Po pierwsze: dokadnie przeszuka teren, nad ktrym zaobserwowano rozpad obiektu i sprbowa znale jego szcztki, zebra je i zabezpieczy, a potem dokadnie udokumentowa. Po drugie: zlokalizowa rda promieniowania przy pomocy radiometrw, i okreli moc i rodzaj ich promieniowania. Po trzecie: przeprowadzi analiz chemiczn prbek gleby, rolinnoci i wody na obecno pierwiastkw ziem rzadkich i produktw rozpadu uranu czy transuranowcw. I wreszcie po czwarte: poszuka ewentualnych zmian radiogennych zwierzt i rolin, ktre miayby miejsce 1-10 lat po wydarzeniu, w elipsie rozrzutu odamkw po eksplozji. Oczywicie kosztowaoby to duo pienidzy i czasu - przyznaje Robert po chwili namysu, kiedymy wrcili do jego pracowni - Ale byoby to moliwe, gdybymy mieli chocia j e d e n p r o m i l z tych 10 mln mld USD, ktre corocznie wiat wydaje na zbrojenia i badania nad nowymi rodzajami i systemami broni...[116] Stalimy na podwrzu Robertowego domu, ktrego fasad zalewao mocne, soneczne wiato. W ogrdku bzyczay pszczoy, niedaleko porykiwaa krowa, a o kostki ocieray si nam koty. Mimo woli wzniosem oczy ku niebieskiemu niebu, bez jednego oboczka. Naraz poczuem nagy chd, gdy uprzytomniem sobie, e gdzie tam, w czarnym bezkresie Kosmosu kr jak drapieniki, stare bojowe satelity, ktrych miercionone gowice wci s wycelowane w Ziemi... Rozdzia V - DANCE MACABRE W NAJBLISZYM WSZECHWIECIE mier taczy na orbicie - Ponce pochodnie i latajce ognie na niebie - Nostradamus: Prorok, ktry wiele wiedzia, ale niewiele rozumia - Niebiescy podpalacze: Pada napalm, fosfor czy siarka? Tajemnicza zorza nad Europ. Ktrego pnego wieczoru, ju po mojej wizycie w Jordanowie, staem sobie na balkonie mojego domu i paliem papierosa. Mj wzrok bdzi z jego arzcego si koca na ciemne niebo nad gow, na ktrym lniy setki gwiazd. Kometa Hale-Boppa ju dawno opucia ogromna aren, na ktrej z pocztkiem roku tryumfalnie si zjawia, a teraz nieboskon przecinay tam i wdzie krtkie byski oznaczajce koniec ycia meteorw... Res incognita animos turbat - jak mwi starorzymskie przysowie - rzecz nieznana niepokoi dusz. Wizyta u Roberta Leniakiewicza miaa dla mnie jeden jedyny cel - upewnienie si, co do tego, e hipoteza o atomowych wojnach w Staroytnoci nie jest takim gupim pomysem, jakby si to wydawao. I tak, w tej caej &bdquo;aferze&rdquo; z radioaktywn trumn w koszyckich podziemiach powstao cakiem logiczne pytanie: I CO DALEJ?! Pki bdziemy zakada, e &bdquo;martwe satelity&rdquo; wisiay nad cywilizacj redniowiecza, jak przysowiowy miecz Damoklesa, pty moemy poszukiwa wzmianek o dziwnych wydarzeniach w relacjach wczesnych kronikarzy. Spadajce satelity i rakiety musiay manifestowa si na niebie dziwnymi wiatami, ksztatami cylindrycznymi i stokowatymi czy kulistymi, ktre miay bardzo mao wsplnego z obiektami o ksztacie dysku - znanych nam od 1947 roku. Zasadnicza rnica polega na braku jakichkolwiek manewrw czy prdkoci lotu, ktry to lot by wykonywany na tej samej, prostej trajektorii.[117] Wikszo z tych obiektw ukoczya swj lot spadkiem, albo nadziemnym wybuchem, ktry w poczeniu z ksztatem przypominajcym samolot czy rakiet - wprost sugeruje podobiestwo do gowic pociskw rakietowych. A teraz spjrzmy na to, co si dziao w przedziale czasowym pomidzy pocztkiem redniowiecza, a kocem XVIII wieku - jak spada ilo i jako informacji z postpem czasu, dziki mistycznej i religijnej
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

interpretacji obserwatorw. Uoglniajc, mona rzec, e od pocztku tysiclecia spada z nieba ogie, na niebie manewroway dziwne ogniste pochodnie czy cylindry ogniste, a od czasu do czasu rozlegay si tajemnicze eksplozje. Ju sam przegld niektrych tylko obserwacji moe by z naszego punktu widzenia bardzo zajmujcy Zobaczmy sami:

Rok/Lata Wydarzenie 715 W rodku lata na niebie pokaza si ciemny obok, a potem niebo bysno ogniem. 746-773 Na niebie widziano ogniste smoki, szable i krzye. 919 Nad Wgrami pokazaa si tajemnicza, wiecca pochodnia. 1104 Ogniste pochodnie i latajce ognie na niebie. 1258 Byszczca kula przeleciaa nad rzeka i dwoma wioskami Szkocji, a po przebyciu 3 mil rozpada si na popi. 1322 4 listopada, w nocy nad Uxbridge (Anglia) pokaza si ognisty sup, ktry zmieni kolor, a potem z niego wydoby si czerwony pomie i posyszano silny wybuch. 1355 W lecie, nad wieloma miastami Anglii latay czerwone i niebieskie tarcze, ktre jakby walczyy ze sob. 1388 W kwietniu nad wieloma miastami Europy widziano ognistego smoka. 1478 W Szwajcarii spaday z nieba na ziemi przedmioty podobne do dzwonw[118] i &bdquo;ogniste misy&rdquo;, ktre pozostawiay lady na niebie. 1501-1503 W caej Europie spaday z nieba misy i krzye - w okolicy Norymbergii przez cae 26 dni! 1561 14 kwietnia przelatyway nad Norymberg cylindry, krzye i inne figury geometryczne, ktre jakby toczyy ze sob bj! 1619 11 czerwca nad wiosk Odranec i czci wsi Vcova[119] widziano jaki ciemny obok, w nim koo i jakie dziwne znaki. Potem usyszano straszliwy huk, jakby wybuchu i na ziemi spady trzy kaway metalu. W tym samym roku Christopher Schere prefekt jednego ze szwajcarskich kantonw widzia przelot dugiego, byszczcego obiektu nad Fluelenem. 1624 Od 7 do 17 listopada, w Czechach, zawsze o godzinie 5 po poudniu pokazywaa si kula lecca z zachodu ku wschodowi. Obracaa si i zmieniaa kolor od biaej do czerwonej. Niekiedy kul byo wicej. 1678 W godzin po zachodzie Soca, nad Dalmacj pokaza si obiekt wikszy od Ksiyca w peni i przelecia nad Wochami i Korsyk z chrzstem przesypywanych kamieni. 1752 15 kwietnia nad szwedzkim Angermanlandem przeleciaa jaka rura z fontann ognia! 1762 9 sierpnia nad Szwajcari przelecia wrzecionowaty przedmiot, ktry zaobserwowali take dwaj astronomowie. 1783 18 sierpnia o godzinie 21:15, pewien Woch Tiberius Cavello zaobserwowa may obok, a pod nim owalny obiekt, ktry po chwili eksplodowa. 30 sierpnia nad Greenwich jaki obiekt rozpad si na 8 satelitw, ktre powoli odleciay na SE.

BOGOWIE ATOMOWYCH WOJEN W przegldzie tym pominem dwa niezwykle ciekawe przykady, ktre ilustruj nasz hipotez w sposb niemal idealny. Autorem opisu nastpujcego wydarzenia jest nie kto inny, jak sam francuski lekarz, krl prorokw Michel de Nostre Dame alias Nostradamus (1503-1566) z Salon. Poza swymi synnymi &bdquo;Centuriami&rdquo; pozostawi on take zeznanie na temat obserwacji, ktrej dokona w dniu 10 marca 1554 roku, w godzinach 19:00-20:00.: W bliskoci Ksiyca, ktry tymczasem by w fazie pomidzy nowiem a I kwadr, przelecia wielki ogie ze wschodu na zachd. Mia on ksztat poncego polana czyli pochodni i wieci - pomienie szy od niego, jak od roztopionego elaza, dugie jak caa Droga Mleczna. Lecia tak szybko, jak kopia, a wok sia dym i trzaskanie... Porusza si tam i sam, jak licie na drzewie, kiedy uderza we silny wiatr. To trwao cae 12 minut, a kiedy dolecia w obszar konstelacji Ora - znanego jako kamienna droga - tam si zwrci i polecia na poudnie, nad morze. Pozostawia za sob wielki ogon, ktry dugo utrzymywa sw barw. Od czasu do czasu wylatyway ze iskry, jakby byskawic. Co spado w d, od razu spalao si na proch.[120] Niemiecki badacz dr Johannes Fiebag, ktry obserwacj Nostradamusa komentowa w jednej ze swych ksiek, tak napisa na arginesie tego wydarzenia: Meteoryt, ktry spada z nieba? Przeciwko temu przemawiaj dwa fakty: 1o - zmiana kierunku lotu z zachodniego na poudniowy, i 2o - dugi, ponad 12-minutowy czas jego obserwacji. Obserwacja lotu meteorytu trwa zazwyczaj kilka sekund!!![121] A zatem skoro to nie by meteoryt, to co? Pewien rakietoksztatny przedmiot wyrzdzi poar w Kielu, w dniu 10 padziernika 1717 roku, kiedy to
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

wiadkowie zaobserwowali bezporednio przed poarem na niebie &bdquo;ogniste znamiona&rdquo;. Liczne drobne kawaki materii paday na ziemi i po obiedzie, okoo godziny 17 na przedmieciu wybuch poar, ktry obj od razu trzy domy. Na cae szczcie ucich wiatr, bo w przeciwnym wypadku w ogniu stanoby cae miasto.[122] Sprbujmy zanalizowa to wydarzenie - chodzio prawdopodobnie o atak przeprowadzony przy pomocy bojowych rodkw zapalajcych (BZ) - zdolnych do wywoania poaru powierzchniowego na terenie nieprzyjaciela i poparze w przypadku bezporedniego kontaktu z nimi. Take wspczenie BZ s wanym czynnikiem raenia siy ywej i sprztu oraz rodkiem walki zarwno na froncie, jak i na tyach. Masowe stosowanie BZ moe zama potg gospodarcz i militarn pastwa oraz zdemoralizowa jego mieszkacw. Zgodnie z tym opisem moemy podcign pod to wszelkie bomby zapalajce: termitowe, elektronowe, kombinowane, fosforowe czy napalmowe, albo niekonwencjonalne BZ. Jeszcze raz przypomn sowa kronikarza: drobne kawaki materii spaday na ziemi. Najbardziej prawdopodobnym wyjanieniem byoby to, e uyto BZ w postaci maych pytek fosforowoceluloidowych. Ich budowa jest prosta - skadaj si one z celuloidowej pytki z wtopionymi w ni dwiema lub trzema porcjami biaego fosforu.[123] Przy uderzeniu o ziemi fosfor zapala si i celuloid ponie silnym pomieniem, ktry jest trudny do ugaszenia... Pytanie za 64.000 &euro; brzmi: kto w 1717 roku rozrzuca na Kielem BZ i po co? Nie wiem, ale jestem w stu procentach pewien, e nie bya to ani kometa, ani meteoryt ani piorun kulisty! Planeta Wenus - tak chtnie obwiniana przez &bdquo;krytykw ufozjawiska&rdquo; te nie... Podobne informacje o uyciu BZ znamy ju ze stuleci poprzedzajcych to wydarzenie, i tak np. Marek Bydovsk z Florentina w notatce z 1550 roku pisze tak: Tego lata, 31 maja w Pradze i w atci spaday z nieba kawaki siarki, wielkie i mae, a wszystkie czworograniaste, ktr to ludzie zbierali i uywali zamiast zwykej, ale mierdziaa ona wielce, kiedy j palili.[124] Informacje o spadaniu z nieba siarki jeszcze nieraz si pojawiay. Wszystkie one b y y p o p r z e d z o n e e k s p l o z j a m i , co jest co jest wakim faktem dla naszych dalszych rozwaa. Krytof Harant z Polic i Bezdruic o tym pisze tak: Take i w tym czasie (czerwiec 1627) w Pradze padaa z nieba siarka i w innych miejscach take. Poza tym straszne gromy sycha byo. A teraz z innej beczki. Jak wszyscy wiemy, przy powietrznym wybuchu jdrowym w wyniku reakcji rozszczepienia jder uranu czy plutonu, albo w wyniku syntezy jder wodoru w jdra helu, w jednej chwili wyzwalana jest ogromna ilo energii. Eksplozja wyzwala ogromne cinienia i temperatury, od ktrej powietrze w punkcie zero rozgrzewa si do setek tysicy stopni Celsjusza. Powietrze zaczyna wieci i w punkcie zero tworzy si wietlna kula, ktrej rednica zaley od uytej mocy gowicy czy bomby. Przy niewielkich mocach jest to kilka do kilkunastu metrw, a przy wybuchu termojdrowym - kilka kilometrw! Przy dobrej pogodzie, bysk wybuchu mona zobaczy na dystansach setek kilometrw. Po jakich 10 sekundach kula zamienia si w obok zawierajcy produkty wybuchu: radioaktywne fragmenty jder atomw, ktre ulegy reakcji acuchowej; resztki uranu czy plutonu, ktre nie ulegy reakcji i fragmenty konstrukcji bomby. Jeeli zatem chcemy rozwaa to, czy zdumieni obserwatorzy widzieli nad redniowieczn Europ jdrowe wybuchy gowic, ktre zeszy z orbity, to musimy take poszuka i efektw ekologicznych tych wybuchw - przede wszystkim wietlistych kul widocznych z daleka na niebie. Obserwacje ogromnych wietlistych kul, ktre odnotowano w Niemczech, w dniach 19 lipca 1762 roku i 17 lipca 1771 roku wykazuj, e ich rednice wahay si pomidzy 900 a 950 metrw. Przy innym zapisie o obserwacji wietlistej kuli znajduje si informacja, e obserwowano take &bdquo;arzcy si obok&rdquo;, a byo to w lipcu 1771 roku, za kula bya gigantyczna. Podobne wiadectwo o obserwacji ogromnej, wietlistej kuli nad Angli w dniu 26 listopada 1758 roku mwi o kuli o rednicy od 800 m do 3,2 km! Poprzedzia ona pojawienie si arzcego si oboku. Innym efektem, ktry by integraln czci tego fenomenu byy silne efekty dwikowe - czyli mwic po ludzku - potny huk syszany na wiele mil... Na koniec podaj wiadectwo, ktre cytuje czeski badacz Jii Svoboda na temat obserwacji ognistej kuli we Woszech: Pierwsze wydarzenie miao miejsce 31 marca, a drugie 26 sierpnia 1668 roku. W czasie obydwu obserwacji kul szacowano ich rednic na 5,5 km.[125] Dalszym efektem atomowego konfliktu jest zmiana ziemskiego pola geomagnetycznego, co zaley od iloci i rodzaju uytych BMR. Przy masowym uyciu broni A i H czy N, dochodzi do znacznego zdestabilizowania pola magnetycznego Ziemi, powstania burz magnetycznych i - jak dowodz badania amerykaskie z lat 60. - zwikszenia iloci zrz polarnych. Wszystkie te zjawiska wytwarzane s przez &bdquo;dziury&rdquo;, ktre powstaj w ziemskim polu magnetycznym po eksplozjach atomowych. Jego niestabilno powoduje, e na powierzchni Ziemi dostaje si zwikszona ilo wysokoenergetycznego promieniowania UV i kosmicznego, co przejawia si genetycznymi defektami i malformacjami
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

(radiogennymi mutacjami letalnymi). Poza dziaaniem promieniowa jonizujcych (&alpha;, &beta;, &gamma;, X i promieniowanie kosmiczne) czy radioaktywnego opadu (fall-out&rsquo;u) mutacje mog powstawa take dziki niestabilnoci pola geomagnetycznego. Aha, i jeszcze jedno - Amerykanie dowiedli take, e niestabilno pola magnetycznego Ziemi powoduje take zwikszenie iloci... poarw!... I co? I czy jest to t y l k o zbieg okolicznoci, ze w latach 1540-1580, w czasach, kiedy wybucho najwicej poarw (zmiana geomagnetyzmu), pojawio si wiele wzmianek o mutacjach? Bartolomej Paprock z Hloholi pisze tak o roku 1541: Tego lata wiele dziwnych potworw zrodzio si midzy l u d m i i pomidzy o w a d a m i w rozlicznych miejscach.[126] Dowodem na destabilizacj pola geomagnetycznego po uyciu broni jdrowej s - jak ju to wspomniaem - burze magnetyczne i intensywne zorze polarne. Dla udowodnienia tego moemy uy szerokiej dokumentacji i banku danych o niezwykych fenomenach, jakimi s nastpujce prace: O. Seydl - &bdquo;A List of 402 Northern Lights Observed in Bohemia, Moravia & Slovakia from 1013 till 1951&rdquo; w &bdquo;Geofizykalni sbornik&rdquo; nr 17,1954; L. Kivsk - &bdquo;Solar Activity, Aurorae and Climate in Central Europe in the last 1000 Years&rdquo; w &bdquo;Travaux gopsyhiques&rdquo; XXXIII, nr 6,1985. W jakiej mierze zaleao to od spadku gowic, &bdquo;martwych satelitw&rdquo;, itp. itd. atmosferycznych wybuchw BMR od poowy XVI do koca XVIII wieku obrazuje ponisze zestawienie: Rok Wydarzenie 1570 A. D. 1570 zoczono nad Prag mioty, a take kopie lecce na zachd Soca, tak jasne, jak Ksiyc, co trwao p godziny z okadem.[127] 1571 Okoo godziny trzeciej w nocy, 26 sierpnia, nad Prag Czesk zauwaono mioty (komety), a przed nimi lecce na zachd kopie jasne jako miesic, co po p godzinie zniko.[128] 1572 W nocy, ktra dzie 18 stycznia poprzedzaa, w wielu miejscach w czechach od godziny smej do godziny dziesitej straszliwe widowisko na niebie ukazao si: midzy dugimi biaymi kreskami alebo supami, poczerniay pomie ognisty od wschodu Soca do strony pnocnej si wznosi, a potem tako pojawi si wielki obok krwawy i wiele tam i sam latajcych pomieni, ktre noc rozjaniay, a lud wielce si dziwowa a przestraszonym by. (Beckovsk) 1572 14 stycznia: Roku tego po wicie Trzech Krli w czwartek w nocy na pitek widziano widma ogniste miotajce si tu i tam po niebie.[129] 1572 3 marca: Znowu ogniste zjawisko w nocy 3 marca nad Prag i w innych miastach czeskich pojawio si i wiele nieprzyjemnych rzeczy si stao w owych miejscach. (Beckovsk) 1572 Tego lata po niedzieli reminiscere widziane byy supy ogniste w nocy z czwartku na pitek, rozchodziy si one i skupiay, co trwao kilka godzin pod rzd. (Missowitz) 1572 12 czerwca: Tego lata ukaza si znowu grony znak na niebie - przedziwne supy, niektre jasne, niektre ciemne nad miastem Prag, w czwartek na dzie w. Antonina, po szstej godzinie w nocy, a to w miesicu czerwcu. (Paprock) 1575 14 lutego: Czternastego Februara w nocy wiato wielkie pokazao si po pnocnej stronie...[130] 1582 1 kwietnia: Primae Aprilis z soboty na niedziel iudica, okoo miu godzin a do dnia widziano ogniste supy podpalajce. (Bezn) 1582 2 lipca: A. D. 1582, w dniu 2 miesica lipca przy brzasku i rano pokazaa si zorza na niebie, grona i jasna, a tak nisko zawieszona, jakby na dachach domw. Kto wtedy na ni patrzy, to myla, e si gdzie pali...[131] 1583 2 wrzenia: Tego Roku Paskiego 1583, w poniedziaek po w. Idzim, po godzinie pierwszej w nocy ukazao si na niebie zjawisko straszne i grone: najpierw od pnocy i zachodu widoczne byy supy, ktre si czsto-gsto dzieliy, a na zachodzie niebo czerwonym jako krew byo. Potem tu przed dniem po caym niebie wszdy czarny kurz i czarny dym wstpowa. Zasi z nieba jaka wielka jasno zstpowaa, jak ogie i cae niebo - jakby ogniem objte - gorzao. I byskao si, jakby od burzy. A potem ogie ten w jedno miejsce si zebra, a supy czerwone i czarne dzieli si poczy. I dziao si to noc ca a do biaego rana, a caa noc bya jasna, jakby Soce zza chmur wyj miao...[132] 1588 16 grudnia: W owym czasie przed witami Boego Narodzenia przez kilka nocy na niebie ukazywa si taki oto znak: wiato wielka i supy, ktre si potem dzieliy i walczyy ze sob tu i tam, a
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

take jak przed Czarnym Morem wskazyway w stron Roudnicy. (Knovsk) 1598 17 listopada: Tego roku w pitek po w. Marcinie w nocy, o drugiej godzinie ukazao si zjawisko niebieskie: od pnocy gsto supy wietliste pojawiy si na podobiestwo wiec, ktre w niebo wystrzelay, a potem doszo do tego, e czarne pasmo je krzyem poprzedzielao i zniky. Trwao to a do 7 godziny. A wielce jasnymi owe supy byy, jakby gorza w nich wielki ogie, a potem po 7 godzinie te supy si podzieliy, i jakoby dym z nich wychodzi, co trwao a do godziny 9. (Knovsk) 1590 Marzec: Tego roku, pod koniec misopustu, kometa czyli wochata gwiazda bya wypatrzona, ale niewielka. Potem na pocztku postu znak wielki na niebie si ukaza: supy wielce jasne z tej strony od Roudnicy. (Kn ovsk) 1591 8 wrzenia: Tego roku, w niedzieli dzie Narodzenia Najwitszej Maryi Panny ukaza si znak na niebie. Wszystko zaczo si od godziny 1 w nocy. Najpierw ujrzano supy ogniste na wschodzie i zachodzie, a wszystko to tak wygldao, jakby niebo gorzao... (Knovsk) 1593 22 stycznia: Na pocztku roku tego widziane na niebie niezwyke zjawiska byy, o czym wiele mwiono i pisano: tak te krzy i miecz krwawy w obokach, przy czym grzmot i krzyk wielki w oboczech sycha byo: >>biada!, biada! biada!<<[133] 1598 1 marca: Tego roku w niedziel Laetare w nocy na poniedziaek widziano trzy supy nad Ranskou Horou, a przy nich bya i gwiazda wielka, jakby te supy si spotykay: a kiedy ta gwiazda miaa do tych supw doj, to spada w d, 1 dnia miesica marca. (Missowitz) 1598 13 lipca: W a. D. 1598, 13 lipca w czwartek po w. Wawrzyca powietrze przyszo w nocy z wielkim byskaniem i dziw na niebie ponad zamkiem Krumlova naprzeciw Domorajcim by widziany. (Bezn) 1601 1 wrzenia: Roku onego, po Podniesieniu w. Krzya, okoo godziny 4 po pnocy stao si wielkie trzsienie ziemi z wielkim znakiem na niebie. (Missowitz) Tego samego roku, w poniedziaek po w. Mateuszu, od godziny 2 do godziny 8 rano widoczne byy supy ogniste na niebie. (Missowitz) 1602 Listopad: Tu po ukazaniu si dekretu cesarza Rudolfa w Czechach na niebie obserwowano rne przedziwne zjawiska niebieskie, osobliwie nocami... 10 dnia miesica listopada... nocni dozorcy widzieli nad rynkiem zorz wielk i myleli, e si gdzie pali. Potem stwierdzili, e to bya tylko jasna zorza i nigdzie si nie palio...[134]

1603 12 padziernika: Dnia 12 miesica padziernika, z soboty na niedziel Salus Populi, dziwy straszne widziano w Kutnch Horch na nieboskonie - krwawe oboki na niebie ze wszystkich stron nadcigajce. 1603 5 stycznia: Kiedy to Vclav Budovec z Budovadnia 5 stycznia jecha do Pragi... i by blisko wsi Senic, u gry ukazaa si mu wielka zorza, tak e myla on, jego maonka i wszyscy przytomni, i wielki ogie we wsi jest. A kiedy patrzali na ow zorz, oddzieli si od niej sup ognisty i na nim te bya wielka wiato. (Skala) 1624 Wrzesie: ... tego i nastpnego miesica bardzo czsto-gsto na czeskiej ziemi i we wszystkich innych krainach, miastach, miasteczkach i wsiach ukazyway si czasu nocnego szataskie znaki w postaci smokw ognistych i latajcych przez powietrze z niemaym przestrachem i podziwem.[135] 1630 4 stycznia: We wtorkow noc dnia 4 stycznia, pomidzy 8 a 9 godzin wieczorem, w powietrzu nad Prag widziano wielkie byskanie i huk od niego szed, a lud si przerazi... (Beckovsk) 1630 1-4 lutego: ... przez ca noc dziwy wida byo na niebie - supw wiele krwawych - naliczono ich a 10.[136] 1630 2 kwietnia: 4 lutego widziano straszne, ogniste znaki na niebiesiech i obokach noc z poniedziaku na wtorek - a to: supy od pnocnej strony przychadzajce ku poudniowi, a ich wiato dugo trwao na nieboskonie. (Bydovsk) 1633 3 grudnia: Dnia onego... Bg swj dziw ukaza - dwa wiata, jedno na pnocy, drugie na poudniu przeciw sobie powstay, jakby si pomidzy sob biy. (Prokop) 1647 Marzec: ... w atci... nad miastem krwawe miesze si pokazay.[137] 1709 Marzec: ... In Martio... In novem drugi pitek tego miesica okoo godziny 10 w nocy jakowa wiato si na niebie ukazaa i przez godziny trwaa.[138] 1731 Wrzesie: Item tego roku, miesica Septembris, ukazao si na nocnym niebie jakie zjawisko na ksztat kilku wysokich, ognistych supw.[139]
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

1737 16 grudnia wiato na niebie si ukazao, od 9 do 10 godziny, byo ono czerwone, a niebo take czerwonym byo, jakby krwi polane.[140] 1741 8-10 padziernik: Roku 1741, dnia 8-go, 9-go i 10-go ukazywaa si wiato na niebie, bd by to phaenomenon. Prawie po pnocy od Draan wychodzia wiato, jakby soce zachodzio od godziny 9-tej do pnocy. Z tego wiata wychodziy jasne supy, ktre tak jak wymusztrowane wojsko chodziy tam i sam, a ich koce byy ogniste, a to wszystko przez trzy noce... Item z tych supw wychodzi wicher, bowiem powietrze tak falowao, jakby fale na wodzie powstae...[141] To wszystko podaem jako przykad, cho kroniki roj si od takich zapiskw, e mgbym to cign i cign, ale przecie nie o to chodzi. Kiedy zorientowaem si, e przepisywanie wiekowych tekstw jest tak nudne, jak ich czytanie, to pozostao mi na koniec tego rozdziau napisa tylko jedno, jedyne aciskie sowo FINIS Rozdzia VI - MILLENIUM PO WYBUCHU Jak przyszed POMIENNY POTOP - Ludzko jak Fenix wstaje z popiow starego wiata &bdquo;Jestem gosem woajcego na pustyni&rdquo; - Naszyjnik z elementw elektronicznych i techniczny schemat ideowy jako relikwia - Nard atomowych schronw. I nasta potem dzie, kiedy Synowie Boy stanli przed Panem i by pomidzy nimi take Szatan i sta przed oczyma Jego. I tak zwrci si do niego Pan: >>Skde przybywasz Szatanie?<<. A Szatan odpowiedzia tak, jak to mia we zwyczaju: >>Okryem Ziemi i schodziem j.<< I rzek Pan do Szatana: >>A przypatrzye si prostemu i szczeremu ksiciu, sudze memu, Imieniu, ktry nienawidzi za i miuje pokj?<< Szatan odpowiadajc, rzek: >>Czy Imi daremnie lka si Boga? Czy nie pobogosawie jego ziemi wielkim bogactwem i nie uczynie go monym midzy narodami? Lecz wycignij nieco sw do i ujmij mu z tego, co ma a pomn moc jego wroga. Czy w twarz Ci nie bdzie zorzeczy?<< Rzek Pan do Szatana: >>Oto cay majtek jego w twojej mocy. Tylko jego samego nie tykaj.<< I odszed Szatan sprzed oblicza Boego. Zaprawd ksi Imi nie by jak wity m Hiob, kiedy bowiem jego ziemie dotkny nieszczcia, a jego lud zuboa, kiedy zobaczy, e nieprzyjaciel jego wzrasta w moc, poczu strach i straci ufno do Boga i powiedzia sobie: >>Musz uderzy nim nieprzyjaciel zdruzgocze mnie, nie biorc miecza do rki.<< I zaprawd tak byo w owych dniach [...], e ksita ziemi utwardzili swoje serca przeciwko prawu Pana, a pycha ich bya niezmierzona. I kady z nich myla w duchu, e lepiej by wszyscy przepadli, niby wola jednego ksicia przewaya jego wol. Albowiem moni tej ziemi zmagali si o najwysz wadz nad wszystkim. Przez kradzie, zdrad i oszustwo chcieli zyska wadz, wojny za bardzo si bali i dreli, albowiem Pan Bg dopuci, by mdrcy owych czasw poznali machiny, ktrymi mona zniszczy cay wiat, a w rce dano im MIECZ ARCHANIOA, ktrym Lucyfer zosta strcony, aby ludzie i ksita lkali si Boga i ukorzyli przed najwyszym. Lecz nie ukorzyli si. Szatan rzek do jednego z ksit: >>Nie lkaj si doby miecza, albowiem mdrcy zwiedli ci, powiadajc, e wiat bdzie do koca zniszczony. Nie suchaj rad sabych, albowiem nadzbyt ci strasz i su twoim wrogom, wstrzymujc tw rk wzniesion przeciwko nim. Uderz, a wiedz, e bdziesz krlem nad wszystkim.<< I ksi usucha sw Szatana i wezwa przed swe oblicze wszystkich mdrcw krlestwa, i da, by poradzili mu, w jaki sposb nieprzyjaciel moe by zniszczony tak, by nie cign gniewu Boego na swe krlestwo. Lecz wikszo mdrcw rzeka: >>Panie, to niemoliwe, albowiem nasi wrogowie maj miecz, jaki tobie dalimy, a jego ar jest jak ogie piekielny i jak furia soca, bo ze Soca wzi swj pomie.<< >>Trzeba zatem, bycie mi uczynili jeszcze inny, ktry byby siedem razy gortszy, ni samo pieko<< rozkaza ksi, jego zuchwao bya bowiem wiksza, ni zuchwao faraona. I wielu z nich rzeko: >>Nie panie, nie daj tego od nas, albowiem wystarczy dym z takiego ognia, jeli tylko rozpalimy go dla ciebie, by wielu zgino.<< I wpad ksi w gniew, syszc ich odpowied, i j podejrzewa, e go zdradzili, i wysa pomidzy nich swoich szpiegw, by poddali ich prbie i sprzeciwili si im, a wtedy mdrcw ogarn lk. Niektrzy z nich zmienili sw odpowied, by nie pad na nich jego gniew. [...] Ale jeden z czarownikw by na podobiestwo Judasza Iszkarioty i da wiadectwo nader przebiege, zdradziwszy wszystkich braci, okama wszystkich ludzi, mwic, by nie lkali si demona Opadu. Ksi wysucha bacznie tego
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

faszywego mdrca, ktrego imi byo Miedzianoczoy i kaza szpiegom oskary wielu mdrcw przed ludem. Najmniej mdrzy spord czarownikw wpadli w przeraenie i doradzali ksiciu wedle jego pragnie, mwic: >>Tego ora mona uy, byle nie przekracza takich a takich granic, bo wtedy na pewno wszyscy zgin.<< I ksi porazi miasta swych wrogw owym ogniem i przez trzy dni i trzy noce jego wielkie katapulty i elazne ptaki raziy ich gniewem. Nad kadym miastem ukazao si soce janiejsze, ni soce na niebie i zaraz to miasto niko i topio si niczym wosk w pomieniu pochodni, a jego mieszkacy zatrzymywali si na ulicach i skra na nich dymia i stali si jak bierwiona rzucone na rozarzone wgle. A kiedy gniew soca usta, cae miasto pono i z nieba uderzy ogromny piorun niby wielki mot PIK-A-DON, by je do koca zmiady. Jadowite dymy opady wszdzie na ziemi, i ziemia rozgorzaa w nocy od wtrnego ognia, a przeklestwo wtrnego ognia powodowao parchy na skrze i sprawio, e wypaday wosy i krew umieraa w yach. I wielki smrd wzbi si z ziemi po same niebiosa. Podobn do Sodomy i Gomory staa si ziemia i wszdzie byy ruiny, nawet w krainie owego ksicia, albowiem wrogowie jego nie powstrzymali si od zemsty i wysali ogie, by pochon jego miasta, tak jak ich. Smrd rzezi sta si przykry Panu, ktry przemwi do ksicia Imienia, powiadajc: >>C za ofiar caopaln przygotowae przede mn? C to za wo wzbija si z miejsca caopalenia? Ce uczyni mi caopalenie z owiec czy kz, czy te ofiarowae swemu Bogu cielca?<< Ale ksi nic nie odrzek i Bg powiedzia: >>Uczynie ofiar caopaln z synw moich.<< I Pan zabi go wraz z Miedzianoczoym zdrajc, i spada zaraza na ziemi, a szalestwo ogarno rodzaj ludzki, wic ukamienowano mdrcw i monych, ktrzy pozostali jeszcze przy yciu.[142] Profesor Carl Sagan uwaa za przekonywujcy dowd na import hi-tech w przeszoci jaki artefakt wymykajcy si ramkom czasowym swej epoki. Wyobramy sobie co takiego - w starym rkopisie iroszkockim znajdujemy np. schemat obwodw nowoczesnego radioodbiornika... Co podobnego posuyo w 1959 roku Walterowi M. Millerowi jr. na kanw jego znakomitej (nagrodzon Hugo Award w 1961 roku) pt. &bdquo;Kantyk dla Leibowitza&rdquo;, z ktrej zaczerpnem cytat na rozpoczcie tego rozdziau. Ta godna uwagi ksika jest dzieem mwicym o losach Ludzkoci, ktra po nuklearnej wojnie cofa si w rozwoju do redniowiecza, co wprost koresponduje z gwn myl naszej pracy. Opowiadanie, jakie j poprzedzio, byo opublikowane take w ksice Jacquesa Bergiera i Louisa Pauwelsa pt. &bdquo;Poranek magw&rdquo;, ktra zostaa bardzo ciepo przyjta przez cay fandom sf i paleokontaktowcw.[143] Amerykaski autor napisa ogromn, czterystustronicow powie, w ktrej czytamy, jak to odrodzony Koci katolicki za porednictwem mnichw z Albertiaskiego Zakonu Bogosawionego Leibowitza, bierze na siebie trud i odpowiedzialno chronienia wiata poznania dla tych, ktrzy przeyli. Uda si im tego dokona za cen nieprawdopodobnych wysikw, cierpie i ofiar, jak to byo z mnichami iroszkockimi, ktrzy zachowali skarby mylowego dorobku Staroytnoci dla nastpujacych czasw redniowiecza. Ten podziwu godny fresk Waltera M. Millera jr. nieraz wyciska zy z oczy czytelnika, ale nie jest to prymitywny tear-jerker rodem z Hollywood czy bezdennie gupi latynoski serial-tasiemiec, a bolesny obraz odrodzenia si ludzkiej cywilizacji z ruin i popiow starego wiata spalonego pomieniami jdrowego Armageddonu... &bdquo;Memorabilia&rdquo;, to zbir witych tekstw, ktry w przedstawieniu autora, mnisi zestawili z chaotycznych wyrywkw zachowanych ksiek i &bdquo;Encyclopedia Britannica&rdquo;, zawiera wszystkie zachowane pamitki po Ludzkoci, co w czasie p o wojnie atomowej byo w zbiorze tej miniaturowej Biblioteki Aleksandryjskiej wyliczone w ponurym opisie. Czytamy w &bdquo;Memorabiliach&rdquo; za porednictwem Waltera M. Millera jr.: Ze zmieszania jzykw, ze stopienia si szcztkw wielu narodw, ze strachu wyrosa nienawi. I nienawi powiedziaa: >>Ukamienujmy, rozszarpmy i spalmy tych, ktrzy to uczynili. Zmy ofiar caopaln ze wszystkich, ktrzy dokonali tej zbrodni wraz z ich naimitami i mdrcami niechaj zgin w pomieniach wraz ze swymi dzieami, imionami, a nawet pamici po nich. Zniszczmy ich wszystkich i nauczmy nasze dzieci, e wiat si sta nowy, i e mog nic nie widzie o sprawach, ktre dokonay si przedtem. Uczymy wielkie Sprostaczenie, a wtedy wiat zacznie si od nowa.<< Tak wic spenio si, e po Potopie, Opadzie i plagach, szalestwie i pomieszaniu jzykw, wciekoci przyszo krwawe prostaczenie, kiedy to jedni ocaleni rozdzierali innych ocalonych - czonek po czonku, zabijajc wadcw, uczonych, przywdcw, technikw, nauczycieli i kadego, kogo przywdcy rozpasanej tuszczy uznali za zasugujcego na mier za to, e pomaga w tym, e Ziemia staa si tym, czym si staa.[144] Kolektywne szalestwo ogarno w powieci Millera cae kontynenty na okres czterech pokole, kiedy to dzieci wraz z mlekiem matek wysysay nieprzejednan nienawi do wszelkiego poznania. Immodica ira gignit insaniam - bezgraniczny gniew - jak wiadomo - rodzi szalestwo. Na koniec, kiedy wymordowano
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

wiedzcych, zwrcono si z braku tych ostatnich przeciwko umiejcym czyta i pisa. Inteligencja obleka si w habity i sutanny, a potem zamkna na grubymi murami klasztorw, gdzie jednak od czasu do czasu dopadaa ich brutalna pi prymityww. Mnisi byli cigani, mordowani, paleni na stosach zrobionych z ich archiww, tak wic mczennikw przybywao setkami. Hagiografia bogosawionego Leibowitza opisana w foliaach starych rkopisw w bibliotece klasztoru na skraju pustyni Utah wskazuje na to, jak starannie Miller jr. budowa swoj koncepcj alternatywnej historii.[145] Inynier systemw obronnych Issac Edward Leibowitz schroni si do klasztoru oo. Cystersw przed przeladowcami. Kiedy po szeciu latach bezskutecznych poszukiwa swej ony Emily, czy choby tylko jej grobu, Leibowitz uwierzy w to, e ona nie yje - bowiem cay obszar poudniowegozachodu Stanw Zjednoczonych bdcy celem atomowego ataku wykluczy moliwo jej przeycia wtedy to wanie Leibowitz wstpi do zakonu. Po zoeniu lubw zakonnych wraz ze swymi wspbrami w Nowym Watykanie zoyli petycj o pozwolenie utworzenia nowego zakonu oo. Albertynw, nazwanego tak ku pamici Alberta Wielkiego von Bllstadt (1193-1280), patrona wszystkich uczonych.[146] Po 12 latach cierpliwego czekania, z papieskiej kurii przyszo zezwolenie. Nowe zgromadzenie miao w tajemnicy gromadzi i chroni resztki kulturalnego dziedzictwa Ludzkoci, ktre unikny zaginicia w atomowym kataklizmie oraz deponowa zachowane ksigi i dokumenty. Czonkowie zakonu dzielili si na &bdquo;tropicieli ksiek&rdquo; i &bdquo;pamitaczy&rdquo;. Ci pierwsi przemycali ksigi na poudniowo-zachodni pustyni, gdzie je zakopywano w pojemnikach do gorcego piachu, za ci drudzy zapamitywali cae ksiki i traktaty na wypadek, gdyby ktre z nich przepady. Raz, kiedy Leibowitz sam przewozi ksikow kontraband, zosta zdemaskowany jako ukrywajcy si pod habitem uczony - specjalista od produkcji systemw broni. Zosta on spalony wraz z kilkoma pojemnikami ksiek, zas sam klasztor - zbudowany na zbiorniku wodnym - trzykrotnie dewastowano, zanim skoczyy si przesladowania. Walter M. Miller jr. bardzo sugestywnie opisuje proces ochrony poznania, jak i czasy, kiedy zachowane informacj uzyskuj sw minimaln warto: Na pocztku, w czasach Leibowitza [...] mieli nadziej, e czwarte lub pite pokolenie zechce odzyska swoje dziedzictwo. Ale mnisi z pierwszych lat nie wzili pod uwag, e czowiek ma atwo podzenia nowego dziedzictwa kulturowego w cigu niewielu pokole, jeli poprzednie zostanie doszcztnie zniszczone, atwo podzenia go dziki prawodawcom i prorokom, geniuszom i maniakom; za porednictwem Mojeszw i Hitlerw, za porednictwem jakiego ciemnego tyrana, ojca narodw, kulturalne dziedzictwo mona przyswoi sobie miedzy zmierzchem a witem, i niejedno w ten sposb sobie przyswojono.[147] Przez sze stuleci ciemnoty mnisi stale studiowali i spisywali swj skromny dobytek. Czekali... wikszo tekstw, ktre chronili, byy do niczego, niektrych z nich nawet do koca nie rozumieli. Ale dobrym mnichom wystarczyo to, e maja wiedz w rkach... To wanie byy &bdquo;Memorabilia&rdquo;, a ich zadaniem byo je chroni - i chroniliby je, nawet jeli czasy ciemnoty miayby trwa jeszcze dziesi stuleci, albo nawet dziesi tysicleci!... We wstpie do swego dziea, autor zapoznaje nas z postaci brata Francisa Gerarda z Utah, ktry pragnie uczci swj nowicjat obrzdowym postem na pustyni, nieopodal jakich przedpotopowych ruin zawianych piaskiem i zapomnieniem. Wdrowiec, ktry pewnego dnia przechodzi po starej drodze wskaza mu gaz, ktry przykrywa wejcie do ciemnego otworu. Po dramatycznym wejciu do podziemi, brat Francis przy pomocy skromnej znajomoci &bdquo;przedpotopowej angielszczyzny&rdquo; przeczyta na poy zatarty napis na cianie szybu. Napisany przez zamierzch cywilizacj napis brzmia dla tak oto: SCHRON DLA PRZETRWANIA OPADU Maksymalna pojemno - 15 Zaopatrzenie w przeliczeniu na jednego uytkownika: 180 dni. Podzieli przez liczb uytkownikw. Wchodzc do schronu upewnij si, czy pierwszy waz jest szczelnie zaryglowany, czy osona zabezpieczajca przed wtargniciem osb napromieniowanych jest pod napiciem, czy wiata ostrzegawcze na zewntrz zostay wczone...[148] Sens napisu by biednemu nowicjuszowi jasny, Francis znalaz si przed wejciem do mieszkania nie jednego, ale pitnastu demonw! On sam adnego Opadu nigdy nie widzia, ale tradycja przekazywaa, e sam Leibowitz natrafi na tego potwora na skraju pustyni i przez kilka miesicy by przez niego poraony, czy nawet demon si w niego wcieli, do na tym, e wywleczono z bogosawionego demona poprzez chrzest poczony z egzorcyzmami... Opad przedstawiano tedy jako jaszczura, ktrego zrodzi POMIENNY POTOP, a take jako koszmar, ktry we nie straszy panny - wszak nie na darmo o mutantach mwio si Dzieci Opadu... Przeraony Francis przeegna si i ustami zsiniaymi ze zgrozy zacz wymawia sowa modlitwy: ... Od zerowego punktu wybuchu wybaw nas, Panie.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Od kobaltowego deszczu Wybaw nas, Panie. Od deszczu strontu Wybaw nas, Panie Od opadu cezu Wybaw nas, Panie. Od przeklestwa Opadu Wybaw nas, Panie. Od tego, bymy si rodzili potworami Wybaw nas, Panie. Od przeklestwa znieksztace ciaa Wybaw nas, Panie. Od przeklestwa promieniowania Wybaw nas, Panie. A morte perpetua Domine, libera nos.[149] Sowa dziwnej modlitwy, ktr autor woy w usta swego bohatera sprawiy, e nowicjusz poczu si pewniej i zdoby si na odwag, by pj poprzez had gruzw do chodnika, po schodach. Poprzez wski otwr dosta si do jakiego pomieszczenia, gdzie na pododze stay zasypane do poowy jakie metalowe skrzynie, biurko i drzwi z zatartym napisem. W podziemnym pomieszczeniu Francis zapali ogie i przeszuka ca woln przestrze. Poza metalowymi skrzyniami i biurkiem, ktre si nie day otworzy, znalaz on tam czaszk ze zotym zbem i metalow, skorodowana walizeczk, ktra nieoczekiwanie udao mu si otworzy. Poza papierami znalaz on tam drobne kawaeczki metalu i szka, ktre kiedy dawno temu tworzyy miniaturowe obwody komputera: Byy to przewanie mae rurki z drucianym wsem przy kadym z kocw. Takie przedmioty nie byy dla niego niczym niezwykym. Zgromadzono ich troch w maym muzeum opactwa - rnego wymiaru, koloru i ksztatu. Kiedy widzia, jak szaman pogaskiego ludu ze wzgrz nosi cay ich sznur, jako obrzdowy naszyjnik. Ludzie ze wzgrz myleli o nich jako o >>czciach ciaa Boga<<, bajecznej >>machina analytica<<, czczonej jako najmdrzejszy z bogw. [...] Podobne drobiazgi w muzeum byy ze sob poczone, aczkolwiek nie w ksztat naszyjnika, ale w skomplikowan i bezsensown gmatwanin lec na dnie maego pudeka oznaczonego etykietk: >>Chassis radia. Przeznaczenie niepewne<<.[150] Na dnie walizeczki nowicjusz znalaz ma kartk, a na niej schemat nakrelony biaymi liniami na niebieskim tle i podpisanym jako: Projekt obwodu - Leibowitz I. E. Ta pisemna relikwia, ktrej autorem by bez wtpienia sam zaoyciel zakonu, staa si w przyszoci przeznaczeniem Francisa. Przez dugie lata studiowa on schemat tranzystorowego urzdzenia, ktry on sam interpretowa jako: Szczytow abstrakcj transcendentalnej jakoci wyjaniajcej myl bogosawionego Leibowitza. Przenis ten rysunek na bogato iluminowany pergamin z wyobraeniami Boga na tronie, emblematem Zakonu Albertiaskiego i podobizn Bogosawionego. A wszystko to w stu barwach, kwiatach, owocach, liciach i heraldycznych zwierztach... Na tym miejscu kocz streszczanie fragmentu powieci Millera jr., i powracam do hipotezy prof. Sagana o artefaktach w ksztacie schematu elektronicznego w redniowiecznej iluminacji. I tutaj powinnimy zada pytanie, jak waciwie mamy szans, e taki dowd bdzie w przyszoci znaleziony? Jak to przed chwil wspomniaem, los powieciowego brata Francisa by nieodcznie sprzony z odkryciem materiaw pimiennych w starym schronie przeciw-atomowym, i mylaem tak dosownie. Finis coronat opus. Nieszczsnego mnicha w drodze do Nowego Watykanu napadaj i rabuj mu dzieo jego ycia, pitnastoletniej pracy, a w drodze powrotnej przyjmie on - wzorem swego patrona - mczesk mier z rk dwjki ludzkich mutantw, aosnych Dzieci Opadu, ktre poywiy si ciaem nieszczsnego mnicha przeduajc w ten sposb o kilka dni sw aosn egzystencj... W powieci Millera jr. wystpuje grupa ludzi, ktra powica si i w podziemiach kocioa stara si zachowa w barbarzyskim wiecie cho cz ogromnego dziedzictwa przeszoci - postawa, ktra znalaza swj wyraz ju w poowie lat 60. XX wieku. W tym czasie specjalici z firmy Westinghouse Electric Co. Ltd. Zakopali w ziemi koo Nowego Jorku dwie metalowe skrzynie z materiau twardszego od stali, ktre do roku 6965 powinny wytrzyma wszelkie kataklizmy z wybuchami jdrowymi wcznie. W specjalnych kontenerach zdeponowano informacje o naszych czasach, kulturze, ktra przekroczya prg wieku atomowego, mikrofilmy, plany, wykresy obrazujce przedmioty ycia codziennego, dziea sztuki i zoone elektroniczne przyrzdy i narzdzia. Przy pomocy uniwersalnego klucza jzykowego, ktry na potrzeby naszych nastpcw opracowa John Harrington, bdzie mona zrekonstruowa dwa tysice lat naszej cywilizacji, dawno po jej zniszczeniu... Nie dajmy si zwie stwierdzeniom politykw, ktrzy nam mwi, e Zimn Wojn i z ni i grob
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

nuklearnej katastrofy mona uwaa ju za przeszo.[151] Bellum ita suspiciatur ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur - wojn naley zaczyna tak by byo widoczne, e nie idzie o nic innego, jak o pokj. yjemy w czasach, w ktrych zostaa naruszona rwnowaga si dwch blokw i wci istnieje ryzyko samobjczego globalnego konfliktu.[152] To oczywiste, e bronie nuklearne nie s wycelowane w chatki Zulusw czy Eskimosw, a w najbardziej newralgiczne punkty naszej cywilizacji. Po ich zniszczeniu, pozostae narody nie byyby w stanie odtworzy ju tak wysokiego poziomu cywilizacyjnego, bowiem nie uczestniczyy w jego tworzeniu. Wyobramy sobie tak straszn sytuacj, ktra - miejmy nadziej - nigdy nie bdzie miaa miejsca, e jeeli grupa szalecw wywoa na naszej planecie globaln wojn jdrow, to na jakie cele zostan uyte BMR? Na bezludn Sahar? Nie. Na trudno dostpne stoki Himalajw? Te nie. Na Biegun Pnocny czy Poudniowy? Oczywicie, e nie, bo i po co?... Na ubogie osady Indian poudniowoamerykaskich w Andach? Pewnie, e nie, bo i na co? Zatem na atole pacyficzne poronite gajami palm? Po co? No to na osady australijskich Aborygenw? A po kiego licha? Na szaasy i lepianki afrykaskich Murzynw czy ziemianki Malijczykw? Te bez sensu. Na pnocnoamerykaskich Indian na pustyniach Meksyku czy Arizony? Oczywicie nie, no to moe na potomkw Majw w dynglach Jukatanu? Brednia. Na rosyjskich >>kriestian<< i >>ochotczykow<< w syberyjskiej tajdze i tundrze? Nie ma po temu powodu. Na amazoskie plemiona? A co one komu zrobiy? Nie, cele ataku BMR bd leay w centrach cywilizacyjnych, tam - gdzie yj i pracuj miliony ludzi. Te wanie kraje zostan wymazane z map Ziemi.[153] Cae poacie kuli ziemskiej zmieni si w radioaktywne pustynie i stulecia dziaania promieniowania jonizujcego wygubi wszelk rolinno... Ci, ktrzy przeyj t katastrof, bd naraeni na mutacje, a ze zniszczonych miast nic nie zostanie ju po dwustu latach. Natura bdzie niczym nieskrpowan si, ktra wyrwna ruiny, stal i elazo skoroduje i obrci si w rdzawy proch.[154] Ponad stu naukowcw, w tej liczbie kilku noblistw, ktrzy w padzierniku 1983 roku wzio udzia w waszyngtoskiej konferencji zorganizowanej przez Amerykaskie Towarzystwo Ekologiczne, pt. &bdquo;Dugookresowe, oglnowiatowe biologiczne skutki wojny jdrowej&rdquo; byli w swych prognozach o wiele bardziej pesymistyczni, ni Erich von Dniken.[155] Pierre Rousseau w swej pracy pt. &bdquo;Historia przyszoci&rdquo; dramatycznie opisa przebieg &bdquo;elektronicznego Kriegsspielu&rdquo; w pierwszej fazie niszczycielskiej wojny. Wyobracie sobie gbok, ciemn noc po dyplomatycznym przyjciu, ktre stargao nerwy wiatowych mocarstw i: ... wszystkie stacje radiolokacyjne, ktre pracoway w pamie A jak Alfa nadaway alarmowe wezwanie: >>W odlegoci 4.800 km zaobserwowano dziesitki podejrzanych rakiet<<. Jeeli s to rakiety nieprzyjaciela, to pozostao jakie 10-11 minut do ich unieszkodliwienia. Rakiety lec na wysokoci 100 km z prdkoci 7,7 km/s. Wadze i Sztab Generalny s ju powiadomione. OPB jest w stanie alarmu i antyrakiety wystartoway. 30% pociskw zestrzelono, ale pozostae 70% przelatuje przez obron i gowice wodorowe o mocy 20100 Mt TNT spadaj na swe cele. Ludzie zamknici w schronach poprzez kamery TV widz zagad swych miast, ktre w sekundzie zostay wymazane z mapy wiata. Wystarczy jeden jedyny pocisk, by ich miasto z drapaczami chmur i paacami zmienio si w proch i py... Elektroniczne urzdzenia dziaay z tak precyzj, e rakieta, ktr steroway wybia w rodku miasta krater o rednicy 10 km, z ktrego wyrzucona zostaa ognista kula o temperaturze 5.000.000 K. A potem celami staway si mniejsze miasta, porty, wzy komunikacyjne, zagbia przemysowe, elektrownie jdrowe i normalne, fabryki i przetwrnie wzbogaconego uranu i plutonu. Aby zniszczy cay potencja gospodarczy i militarny - zwaszcza wyrzutnie pociskw ICBM - nieprzyjaciel obrzuca po prostu terytorium kraju gowicami wodorowymi. To jednak w niczym nie przeszkodzi w odwetowym uderzeniu. Z podziemnych silosw, okrtw podwodnych czy ruchomych wyrzutni wylatuj rakiety, aby przenie swj miercionony adunek z kolei do kraju agresora, wbrew temu, e kraj zaatakowany ju nie istnieje.[156] Trac sens sowa >>atak<< i >>obrona<<, a ilo ofiar siga setek milionw... Nie ma ju kogo atakowa, ani kogo broni. Caa wojna jest tylko parti szachw rozgrywan przez grupki technokratw ukrytych pod ziemi i we Wszechoceanie. na powierzchni Ziemi nie zostaje zupenie nic i daremnie szukalibymy na tysicach kilometrw kwadratowych jakiej ywej istoty. Wszystko si spalio w blasku ognistych kul, czy zostao rozpylone przez fale uderzeniowe podmuchu >>overkillu<<, albo zniszczone promieniowaniem gamma. Wbrew temu, walka prowadzona przez zamknitych w betonowych schronach trwa nadal. Abstrakcyjna walka w wirtualnych przestrzeniach prowadzona przez komputery...[157] W tydzie po wybuchu wielkiej, globalnej wojny i po uyciu poowy zasobu gowic jdrowych - nad pnocn hemisfer Ziemi wytworzy si dymowo-pyowy caun, ktry wisiaby w grnych warstwach atmosfery przez cae miesice. Kada gowica o mocy rzdu 1 Mt TNT wyrzuca w powietrze powyej 100.000 ton pyu, do czego naleaoby jeszcze doda supy dymu z poncych miast, pl i lasw. Gros promieniowania sonecznego zostaaby odbita z powrotem w przestrze kosmiczn, przez co na pnoc od rwnika zapadaby &bdquo;nuklearna zima&rdquo; z temperaturami co najmniej -25oC. Powierzchnia
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

wd zamarzaby i wszystko, co przeyoby ten Armageddon umaroby z pragnienia. Mrz zniszczyby wszelkie roliny i plony - gdyby wojna wybucha na wiosn lub w lecie. Caun nie dopuciby do powierzchni Ziemi wiata sonecznego i ustaby proces fotosyntezy z wiadomym skutkiem. Po pewnym czasie radioaktywne oboki przeniknyby na pkul poudniow, co natychmiast odbioby si na jej klimacie i ekologii[158] - najbardziej ucierpiayby obszary lasw deszczowych Amazonasu, Konga i Indochin. Ich ekosystemy s najbardziej wyczulone na zmiany temperatury. Z kolei mieszkacy rwnikowych metropolii zaczliby z braku ywnoci masowo migrowa w gb lasw rwnikowych. Wybrzea opustoszayby, to pewne, a to za spraw radioaktywnego skaenia wd Wszechoceanu i yjcych tam jadalnych stworze morskich. Radioaktywny fall-out trwaby cae tygodnie. Opad ten daby skaenia mieszkacw pkuli pnocnej wynoszce w najlepszym wypadku 250 REM[159] - przy czym poowa obszaru dostaaby dugotrwa dawk promieniowania rzdu 100 REM, co spowodowaoby gigantyczny skok zachorowa na nowotwory i powstanie masowych letalnych mutacji genetycznych. A to jeszcze nie byoby wszystko. Wci jeszcze nie pisaem o potnym czynniku niszczcym, jakim jest ogie. Na ogromnych powierzchniach wybuchyby burze ogniowe - ogromnych rozmiarw poary powierzchniowe - spowodowanych ju to byskami promieniowania podczerwonego eksplozji nuklearnych, ju to od piorunw z licznych burz wywoanych ogromnymi skokami temperatur. Byyby one zupenie niekontrolowane, bo nie byoby kogokolwiek, kto by je by w stanie ugasi. Caun obokw nad pkul pnocn byby od spodu cakiem czarny od sadzy poncych lasw, miast, rafinerii i pl naftowych.[160] Po gosie ostatniej Trby Apokalipsy, tlenki azotu: NO, NO2 i NO3 powstae w atmosferze osabiyby oson biologiczn ozonosfery - zawierajc trjatomowy tlen O3 czyli ozon - w grnych warstwach atmosfery, o co najmniej 30%. Potem same spadyby z wod i niegiem jako kwasy azotowy - HNO4 i azotawy - HNO3, jako kwane deszcze dobijajc resztki rolinnoci i tlenotwrczego fitoplanktonu we Wszechoceanie. Pozbawiona ozonosfery powierzchnia Ziemi byaby bombardowana 2-4 razy silniejszym strumieniem promieniowa UVA, UVB i UVC, ni ma to miejsce dzisiaj. U ludzi promieniowania UVB i UVC powoduj zgorzel i raka skry, lepot i osabienie systemu immunologicznego organizmu powodujc co w rodzaju popromiennego AIDS!!! - za pozostae zwierzta straciyby wzrok - jak w powieci Johna Wyndhama pt. &bdquo;Dzie tryfidw&rdquo;. Rolinnoc take zostaaby wypalona tym zowrogim promieniowaniem. I na koniec to najgorsze. Oblicza si, e w pierwszym starciu nuklearnym zginoby okoo 1,1 - 2,0 mld ludzi, za dalszy miliard umieraby wskutek choroby popromiennej. Caa reszta zmaraby w wyniku nastpstw nuklearnej katastrofy: z zimna, chorb, godu i szalestwa w ciemnym i zimnym wiecie. Na pkuli pnocnej przeyaby jedynie garstka ludzi rozrzucona pord martwych zimnych i radioaktywnych przestrzeni. Na powierzchni Ziemi nie zostao nic, tylko tu i wdzie w ruinach miast wegetuj wychude, ubogie, ndzne stwory - ludzie. Nie zostanie niczego, bo to >>nic<< wojna wymczy i dobije po dugiej i strasznej agonii, kiedy wszystko zabije wszechobecna radioaktywna trucizna - jak opisuje Rousseau obraz atomowej Gehenny. Niczego lepszego nie byoby po uyciu innych rodkw i rodzajw BMR. Amerykaski pisarz Richard Wilson (1920-1987) opublikowa w 1968 roku opowiadanie sf pt. &bdquo;Mother for the World&rdquo;, w ktrym opisa dziaanie broni MD - Masowej Dysocjacji, po uyciu ktrej ludzki organizm dosownie si rozpada wskutek byskawicznej reakcji rozkadu (dysocjacji) wody w tkankach: Nie pozostay tutaj adne rozkadajce si zwoki, ktre wszystkie rozpady si i rozpyliy na wietrze. Zachowa si jedynie kostny py uwiziony w sieci ubra, rozrzuconych w caym miecie.[161] Po konflikcie i atomowej wojnie pomidzy Chinami a USA, na Ziemi pozostao jedynie dwoje ludzi czterdziestoletni mczyzna i dwudziestosiedmioletnia ociaa umysowo kobieta, ktra staje si pramatk caej nowej Ludzkoci. I kiedy w tej wariacji na temat wygnania z Edenu patrzy Wilson z Millerem jr. w przyszo z niejak nadziej, bo ponure tony wyzieraj jedynie z opisw ycia dwojga ludzi w opuszczonym i zrujnowanym miecie, w ktrym dominuj jedynie setki tysicy porzuconych aut, stada dzikich psw i wysokociowy hotel, ktry sta si ich Ogrodem Eden, bo daje on im schronienie, ciepo i ywno na cae lata. &bdquo;I wszystko zacznie si od nowa&rdquo; - rozwija dalej myl Erich von Dniken, ktr ju dziewi lat wczeniej wyrazi Walter M. Miller jr., w swej ksice tymi oto sowy: Czowiek po raz drugi, trzeci i n-ty pokusi si o zniszczenie swego wiata. By moe, e i tym razem nie przeniknie tajemnicy starych zapisw i tradycji. 5.000 lat po katastrofie, archeolodzy bd twierdzi, e czowiek w XX wieku nie zna elaza i nawet po intensywnych poszukiwaniach go nie znajd. A kiedy wzdu niektrych granic znajd pasy betonowych, przeciwczogowych gwiazdoblokw, to &bdquo;wyjani&rdquo;, e byy to jakie kultowe, astronomiczne linie... Kiedy znajd kasety magnetofonowe, to nikt nie bdzie w stanie si domyli, e to by system zapisywania dwiku. Teksty mwice o wielkich miastach, gdzie stay wielopitrowe domy ogosz niewiarygodnymi, bo takowe nie mogy istnie. Tunele londyskiego metra wezm albo za geometryczne curiosum, albo za przemylny system kanalizacji.[162]A potem jeszcze znajd legendy o elaznych
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

ptakach latajcych z kontynentu na kontynent i o przecudownych statkach plujcych ogniem i znikajcych w niebie... Oczywicie bdzie to tylko mitologia, bowiem - ich zdaniem - tak wielkie i plujce ogniem ptaki nie mogy nigdy egzystowa[163]...[164] Punctum. Pozwoliem sobie na takie dugie cytaty dlatego, e lepiej tego si nie da ju napisa... ---oooOooo--Rozdzia VII - MASKA P.GAZ W REDNIOWIECZNYM RELIKWIARZU Par sw o relikwiach - Dziwne znaleziska nad Morzem rdziemnym - Czytamy yciorys mczennika Wielkie Rybak z 938 roku i nadchodzce tysiclecie - Panika w Watykanie: wite koci byy z... plastyku! - Co kryj relikwiarze? W poprzednim rozdziale opisaem, jak to bohaterowie powieci Millera z zakonu oo. Albertynw starannie przechowywali szcztki cywilizacji, ktra in aeternam zostaa pochowana pod ruinami, pustyniami i rozwalonymi kopuami schronw przeciwatomowych. Moglimy zobaczy, jak to przedmioty codziennego uytku staway si relikwiami i przedmiotami kultu. I nawet najmdrzejsi z mnichw, ktrzy wszak byli tylko stranikami wiedzy, nie byli w stanie si nawet domyli, czemu one suyy. Wanie to niezrozumienie ich przeznaczenia stanowio o ich witoci. Z takiego punktu widzenia naleaoby si teraz przyjrze &bdquo;naszemu&rdquo; redniowieczu i znale cho jeden przykad na to, e &bdquo;nasza&rdquo; cywilizacja zetkna si z artefaktami pochodzcymi z &bdquo;tamtej&rdquo; cywilizacji. O przypuszczalnym pasie &bdquo;mierciononych satelitw&rdquo; ju pisaem, jako o danaidzkim darze z przeszoci. Podobnie jak i o antycznych tekstach opisujcych uycie BMR w Staroytnoci. Tak dugo, jak nie przechwycimy cho jednego z bojowych satelitw Atlantydw[165], bdziemy trzymali si twardo Ziemi, a od pisemnych przekazw - ktre mog posuy tylko jako wskazwki - przejdziemy do materialnych dowodw. Kiedy w swej bibliotece pomidzy tomami, do ktrych - dziki brakowi czasu od ich zakupienia si w ogle nie dostaem - znalazem paperback przekadu niemieckiego autora dr Wolfganga Jeschkego pt. &bdquo;Ostatni dzie stworzenia&rdquo;, po jego przeczytaniu przeyem niebotyczne zdumienie. Dr Jeschkemu w swej ksice udao si wyrazi bardzo konkretny pogld na to, jak powinien wyglda d o w d potrzebny do wsparcia naszych rozwaa. Od razu ostrzegam, e droga do tego bdzie bardzo krta, ale trudno - nie da si atwo i prosto wywlec na wiato dzienne tego, co ulego zatoniciu w oceanie czasu i teraz od czasu do czasu jego okruchy s wyrzucane na piaszczysty brzeg Dnia Dzisiejszego... Po caej epoce Staroytnoci - w redniowieczu - wiara w Jedynego Boga bya wspierana dziki resztkom cia rozmaitych witych, ich odzie, przedmiotami codziennego uytku, ktre dotykali za ycia, przedmiotami przez nich wytworzonymi i przedmiotami, ktre tworzyy atrybuty ich mczeskiej mierci czy tortur. Te wite przedmioty w biegu dziejw zbierano i starannie, pieczoowicie ukrywano w drogocennych relikwiarzach, skadano w kocioach czy klasztorach bd w majtkach osb sprawujcych wadz, albo te majtnych - gdzie zachoway si do dnia dzisiejszego.[166] Niekiedy popyt na relikwie osiga taka koniunktur, e poczto niemale tamowo produkowa falsyfikaty, co doprowadzio do niebywaego chaosu. I tak pisao si np. o 13 gowach, 9 prawych rkach i 58 palcach wskazujcych w. Jana Chrzciciela, ktre rozsiane s po wielu miastach Europy, czy jeszcze bardziej zdumiewajcych relikwiach w rodzaju &bdquo;pirek ze skrzyde Ducha witego&rdquo; - e wspomn tylko o tym, do czego ta dziwna mania doprowadzia![167] Wedle dr Jeschkego idzie przede wszystkim o dziwne znaleziska u wybrzey poudniowej Hiszpanii[168], poudniowych Woch, Malty, Sardynii i Balearw, ktre s praktycznie nie naruszone przez czas i wielce zajmujce. Pisze on o nich tak: Waciwie chodzi tutaj o uomki materiau o brudnobiaej lub to-czerwonej barwie. Mona t materi uwaa za bardzo star ko soniow, albo resztki koci, ktre fale i piasek przez stulecia nie tylko wygadziy, ale na dodatek zdeformoway do niepoznaki. Byo teraz tylko kwesti fantazji, by tym kostnym uomkom przysdzi historyczno i waciwy ksztat - a co za tym idzie - czci ciaa rnych witych, ktrzy podrowali po tym wiecie.[169] W kalabryjskiej miejscowoci San Lorenzo k./Reggio di Calabria ju od 500 lat czci si 20-centymetrowy ks takiego materiau, jako palec wskazujcy proroka Jeremiasza. W Algeciras przy Gibraltarze czci si jako relikwi kwadratowy uamek o boku okoo 12 cm, ktry ma by fragmentem czaszki w. Jana Chrzciciela, ktrego obcita gowa miaa by wyrzucona przez Morze rdziemne na wybrzee Hiszpanii. Zgodnie z tym, co pisze dr Jeschke, najdziwniejsza rzecz spoczywaa w srebrnym relikwiarzu w klasztorze w. Felicji - szo tu o doczesne szcztki w. Wita, modziutkiego sycylijskiego mczennika z przeomu III i IV wieku. Wit, nazywany take po acinie Vitusem, naley do dzi dnia do najpopularniejszych witych Kocioa katolickiego. W XIV wieku przyjto go w poczet pomocnikw w
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

biedzie i od tego czasu jest on nosicielem wielu patronatw. Lista jego pomiertnych czynnoci jest imponujca, jest on bowiem patronem: Saksonii, Dolnej Saksonii, Czech, Pomorza, Sycylii, Pragi Czeskiej, Mnchenglandbach, Ellwangen, Korvey, Hxteru, Kremsu, saskich cesarzy, modziey, karczmarzy, aptekarzy, plantatorw winoroli, aktorw, sodownikw, grnikw i kowali, zwierzt domowych, psw i byda. Wzywano go w przypadkach wcieklizny, epilepsji, histerii i kurczach (taniec w. Wita), chorobach uszu i oczu, utracie mowy i suchu, moczeniu nocnemu, piorunw, niepogody, poarw i niepodnoci. Jego kuriozaln, ale bardzo wak funkcj bya ochrona cnoty dziewiczej, o czym jeszcze bdzie tu mowa. Ten mczennik i wity narodzi si prawdopodobnie w Marare del Vallo na pd-zach. wybrzeu Sycylii, okoo roku 297 n.e. Jego pogaski ojciec Hylas zada od niego, ktry by wychowany w duchu wiary chrzecijaskiej przez dojark Crescencj, by wyrzek si wiary. Wit nie zastosowa si do rozkazu ojcowskiego i wraz z Crescencj i wychowawc Modestem uciek do Lukanii, gdzie przysta do chrzecijaskiej komuny. Pewnego dnia chrzecijan wyapano, aresztowano i w okowach dostarczono do Rzymu na dwr cezara Caiusa Aureliusa Valeriana Diocletianusa (Dioklecjana) (230-316) - panujcego w latach 284-305 i ziejcego wrcz chorobliw nienawici do nowej religii. Wedug legendy, Dioklecjan kaza wrzuci do kota z wrzcym olejem Wita i jego opiekunw, kiedy nie przekonay go cuda dokonywane przez Wita, ktry m.in. uleczy z epilepsji jego syna. Z kota caa trjka jednak wysza bez szwanku, a i owszem, lew - ktry mia ich pore - leg przed nimi i liza im stopy... Twego ju byo za wiele dla okrutnego cezara, ktry kaza podda ca trjk torturom, ktre pozbawiy ich ycia. Ciao Wita pochowaa potem jaka chrzecijanka. Inna wersja legendy mwi, e Wit i jego wspbracia zostali przewiezieni na Sycyli, albo mczennik ju po prbie z wrzcym olejem zosta zabrany przez aniow Paskich do swej ojczyzny, gdzie wkrtce zmar.[170] eby byo ju cakiem jasno, to trzeba doda, e w. Wit ma niezwykle bogat ikonografi. Na wikszoci pcien czy deseczek (ikon) bywa on przedstawiany jako modzian w odwitnej szacie z koron mczennikw na gowie. Jego atrybutami s: palma, ksiga, kocio, lew, orze (ktry przynosi mu chleb niebieski), chleb i lampa. Gwnym indywidualnym atrybutem witego jest kogut - albo kogut na ksidze - co nie jest zupenie jasne. Brokoffowa rzeba na praskim Mocie Karola przedstawia modego Wita w bogatej szacie na wierzchoku gry z wami i lwami, z ktrych jeden asi si mu do ng. Na kamieniach wok niego widzimy zmiadone koci. W roku 583 - w czasie zwikszonego popytu na relikwie - jego ciao zaczto &bdquo;porcjowa&rdquo;: tuw wywieziono do Woch, oddzielone koczyny pozostay na Sycylii. Opat Fulrad de St. Denis przewiz ciao do swego klasztoru w 756 roku, gdzie pozostao a do roku 836, kiedy to opat Hilduin przekaza go opactwu Korvey n./Wezer. Szcztki mczennika dalej rozsyano po Europie. Jedno rami dosta w 922 roku czeski ksi Wacaw, ktry kaza wybudowa rotund powicon temu mczennikowi na miejscu, gdzie do dzi dnia stoi klasztor w. Wita. W 1355 roku, z rozkau cesarza Karola IV prbowano zabra relikwi ciaa w. Wita, ale zamiar ten nie zosta nigdy wykonany i od tego czasu w. Wit sta si patronem niebieskim Krlestwa Czeskiego. Cze i respekt, jaki zdoby sobie w. Wit pord ogromnej plejady witych spowodoway to, e jego imieniem zaczto nazywa nowopowstae klasztory, chramy i inne miejsca kultu. A 150 miast chlubi si tym, ze do dzi dnia posiada szcztki tego witego w swych wityniach, a co najmniej dziesiciokrotnie wicej ustanowio go patronami swych kociow czy caego miasta. I tak do tych przesawnych miejsc, w ktrych znajduj si koci w. Wita naley klasztor w Korvey an Weser, ktry by kiedy centrum kultu tego witego. Znajduje si tam najdelikatniejszy ze szcztkw modego witego - jego czonek, ktry wdziczny mczennik da na patronat nad niewinnoci panien i kobiet, a ktry wyszed na wiato dzienne w X wieku w Palermo. Pierwsza pisemna wzmianka o tej relikwii miaa pochodzi z 938 roku, z klasztoru w. Felicji, gdzie bardzo dugo j przechowywano. Relikwi t wyowi pewien rybak wraz z 12 rybami, (co oczywicie uzna za znak Boy), po dwch dniach zmagania si ze sztormowym morzem. By on zamknity w futerale z jasnoszarego metalu, majcego ksztat wa o dugoci p stopy. Peen wdzicznoci za swe cudowne ocalenie, rybak przekaza swe znalezisko opatowi klasztoru w. Felicji, ktry t dziwn rzecz od razu schowa pod kluczem. Przede wszystkim ukry j przed wzrokiem kobiet, bowiem moga ona w nich wzbudza niezdrowe myli. Stao si to w poowie IX wieku.[171] Los by dla owej dziwnej rzeczy niezmiernie askawy i przeya ona bez adnego uszczerbku straszliwy poar, ktry w 922 roku spustoszy stary klasztor w. Felicji, a w roku 932 przeniesiono j do nowego klasztoru, gdzie spoczywa do dnia dzisiejszego. W a. D. 1277 mody opat Ambrosius uprosi za porednictwem arcybiskupa Palermo uwiarygodnienia relikwii u papiea. Do Palermo przybyy raz za razem dwie komisje wyszych duchownych, by zbada ten dziwny przedmiot - niestety, papie Mikoaj III nie by w stanie na podstawie tych raportw wyda jakiegokolwiek orzeczenia. Znalezisko znalazo si w prni do czasu, kiedy to papie Bonifacy VIII w roku 1296 powoa kolejna komisj, ale rzecz sza niezwykle ciko, jak po grudzie. Dopiero po siedmiu latach dyskusji, udzieli on w roku Paskim 1303 - na krtko przed swoj mierci pontifex maximus - tej relikwii swe bogosawiestwo.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

To, co si stao potem, komentuje dr Jeschke: Od XIII stulecia ten przedziwny przedmiot w ksztacie wa, ktry najwysza instancja Kocioa katolickiego potwierdzia jako symbol chrzecijaskiego cudu i wiadectwo niezwykego mstwa Sycylijczykw (sic!!!), znalaz si w cyzelowanym i wyoonym jedwabiem srebrnym relikwiarzu, ktry wystawiano i otwierano raz na stulecie przy wicie centenarium w. Felicji, tak i kady mg obejrze szcztek ciaa (nie koci!) witego, ktry nie ulega rozkadowi. Profesor medycyny z Palermo dr Angelo Buenocavallo napisa o >>il gazzo di Sta. Felicita<< polemiczny traktat, gdzie twierdzi, e nie idzie tutaj o ciao ludzkie, a o >>jeden z pogaskich przyrzdw zrobionych z koci soniowej, na ktrym to instrumencie muzumascy minstrele wydobywali mie uchu tony muzyki, ktre tak lubi jaki mamelucki krl.<<[172] To, co potem nastpio, nie powinno dziwi nikogo. Ksika profesora zostaa wyklta i spalona na stosie, jako herezja. Buenocavallo temu losowi si wywin tylko dlatego, e zdy zbiec do Padwy, gdzie w tamtejszym uniwersytecie zasyn jako doskonay anatom. Tymczasem &bdquo;instrument muzyczny w. Wita&rdquo; powoli pokrywa kurz i py zapomnienia, a do 1938 roku, kiedy to znw udostpniono go publicznoci z okazji wita milenium w. Felicyty (Felicji). Potem nastpi krtki atak ze strony profesora tarenckiego gimnazjum, faszysty Luigi Risotto na amach faszystowskiej prasy, gdzie uderzy on w relikwi i jej kult z najciszych dzia: Fakt, e Koci katolicki jeszcze w XX wieku oddaje cze czonkowi mskiemu jakiego witego jest wrcz niewiarygodnym skandalem!... Tak naprawd, to jest to nic innego, jak kawaek fajki jakiego Maura. Hmmm... - bardzo piknie, tylko tyle, e w swej naiwnoci i zacietrzewieniu profesorowi-faszycie umkn fakt, e ten &bdquo;kawaek gumy&rdquo; wzmiankowano pisemnie ju w X wieku, a w a. D. 1303 by on wystawiony jako relikwia. eby byo ciekawiej i mieszniej, to Arabowie zaczli pali tyto dopiero w XVI wieku! Fajki wodne wynaleziono w roku 1612, a dokona tego kawiarz, niejaki Zijad (Zidad) Kawad, ktry po dugim namyle wynalaz narghile, by podnie atrakcyjno swego lokalu... Z Damaszku ten wynalazek rozpez si po czci Europy - od Budapesztu po Sewill i Afryki z Azj - od Dares-Sallam do Hajdarabadu - czyli wszdzie tam, gdzie sigay wpywy arabskie. W 1961 roku, na polecenie papiea Jana XXIII zacza prac - bez zbytniego rozgosu - specjalna komisja, ktra miaa zweryfikowa dziedzictwo materialne witych Kocioa katolickiego, a zatem wszystkie relikwie. Watykascy eksperci po piciu latach bada zaewidencjonowali 3.786 egzemplarzy pozostaoci po witych, z ktrych 1.284 uznano za oficjalne przedmioty kultu; 1.544 zalecono tolerowa, za 958 pozostao tam, gdzie s teraz - ale oficjalnie czczono je w wyjtkowych wypadkach... ledztwo to przynioso jeden nieoczekiwany skutek - okazao si bowiem, e wicej ni w 1.000 przypadkw, szcztki kostne wykonano z materiau o barwie brudnobiaej czy toczerwonej - i jak powtarzao si to we wszystkich relacjach - przypominajcego star ko soniow.[173] Prbki tego materiau przekazano Watykaskiemu Laboratorium Fizycznemu, gdzie poddano je analizie metod radionuklidu wgla 14C. I teraz uwaga! - testy na obecno wgla-14 wykazay, e w inkryminowanych prbkach go w ogle n i e byo!!! A to oznaczaoby, e prbki te byy starsze, ni 20.000 lat - a zatem n i e mogo tutaj i o szcztki chrzecijaskich witych!!!... wiat mia powsta w dniu 23 padziernika 4004 roku przed Chrystusem, jak wyliczy to abp William Ussher, a zatem ten &bdquo;flet&rdquo; czy &bdquo;czonek&rdquo; w. Wita by z czasw przedbiblijnych. Ekspertyza ta trafia tam, gdzie zazwyczaj ldoway dokumenty sprzeczne z nauk Kocioa katolickiego - w dziale prohibitw archiwum watykaskiego, bowiem nie bya zgodna z zaoeniami kultu witych.[174] 2 marca 1969 roku, arcybiskup Palermo otrzyma polecenie od papiea Pawa VI przywiezienia w cakowitej tajemnicy na zamek w. Anioa relikwii w. Wita. 5 marca relikwi dostarczono do Rzymu i okazano j Ojcu witemu, ktry ja obejrza ze wzrastajcym zniechceniem. Potwierdziy si bowiem jego najgorsze przeczucia. Badania w WLF potwierdzio, e materia relikwii nie bu organiczny, ani nieorganiczny - mogo w jej wypadku i t y l k o o materia syntetyczny.[175] Najgorsze w tym wszystkim jest to, e ten cay il grazzo di Sta. Felicita wedle Jeschkego by wielce podobnym do... karbowanego przewodu masek tlenowych do lotw wysokociowych pilotw odrzutowcw! Ewentualnie do rur wspczesnych masek p.gaz., uywanych przez wszystkie armie wiata do ochrony przez wszelkimi BMR. Przede wszystkim pozostao niewypowiedziane pytania: Gdzie na kilka stuleci przed wynalezieniem tworzyw sztucznych wyprodukowano taki materia? Skd si on wzi w redniowieczu, w ktrym ju wtedy wykazywa niezwykle podeszy wiek. Watykascy fizycy stanli w obliczu zagadki, ktrej nie udao si wyjani przy pomocy adnego logicznego rozumowania i technicznego oprzyrzdowania.[176] &bdquo;Flet w. Wita&rdquo; znik ponownie z pola widzenia i jego ponowne &bdquo;znalezienie&rdquo; na potrzeby dokadnego zbadania jest porwnywalna tylko z szans, jaka mia rybak Rossa, ktry wyowi go z morza z dwunastoma rybami... A my moemy postawi pytanie: Co jeszcze kryje si w ozdobnych pudach relikwiarzy, woone
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

pomidzy koci i odzie witych? Ten interesujcy, ale dla zwykego badacza niedostpny materia naleaoby zbada obiektywnie i bez uprzedze, a wtedy przynisby on zapewne obiektywne przesanki do wycigania wnioskw. Te ostatnie wycigane przez komisje kocielne s dla nas niedostpne - i nale do tych rzeczy w Watykanie, o ktrych dla dobra Kocioa katolickiego nie mwi si gono. Ciekawe s wnioski z ekspertyzy antropologicznej koci i innych resztek pozostaych po witych Cerkwii prawosawnej, ktrych badanie wykonano w klasztorach byego Imperium Sowieckiego w latach 19191920. Rzecz bya dokonan - niestety - w sposb co najmniej barbarzyski, zgodnie z zaoeniami ideologicznymi Sowietw, ktrzy chcieli raz na zawsze skoczy z &bdquo;religijnymi przeytkami&rdquo;. Przedstawiam tutaj wycig z protokow komisji wczesnego GPU mwicymi o osobliwych znaleziskach w prawosawnych relikwiarzach. Przeczytajcie i osdcie sami: Relikwie Data i miejsce Wyniki ekspertyzy Artemija Wierkolskiego 20.XII.1918. Archangielskaja Obast&rsquo; Grb skadajcy si z 3 czci: w pierwszej - wata, w drugiej - cerkiewny zotogw, w trzeciej - niewielka czerwona trumna, przewizana sznurem i opiecztowana, po jej otwarciu znaleziono: wgle, okopciae gwodzie i ani ladu po kociach. Awramija Mczennika 12.II.1919. Wadimir Po zdjciu pokryw znaleziono wat w ktrej leao kilka koci, przynajmniej dwch ludzi. Jedna ko bya zupenie nowa. Wata znajdowaa si we wntrzu czaszki. Ksicia Gieorgija 15.II.1919. Wadimir Zmumifikowany trup w szatach jedwabnych ze znakami towarowymi. Ksicia Gleba 13.II.1919. Wadimir Kociotrup obcignity wysuszon skr. Ksicia Andrieja 13.II.1919. Wadimir Wielka ilo waty w ksicych szatach, w wacie koci z widocznymi obraeniami. Ksicia Gawria 17.II.1919. Juriew Polskij Szkielet lecy w wacie. Brak koci drobnych wszystkich koczyn. Znaleziono eberko dziecka. Daniy Prepodobnego 20.II.1919. Perejesawl Koci. Pietra i Fiwronii 10.II.1919. Murom Skrzynia podzielona na dwie czci, w kadej znajduj si koci, ktre wydaway zapach zgnilizny. Ksit: Konstantina, Michaia, Fiodora i matki Iriny 07.II.1919. Suzdal&rsquo; 4 worki z komi, czaszki wypchane wat. Episkopa Joana 11.II.1919. Suzdal&rsquo; Szkielet pod grub warstw waty pokryty skr. Spodnia warstwa koci zmieszana z glin. Jefrosinie Suzdalskiej 12.II.1919. Suzdal&rsquo; Figura z odamkami koci. Jefriemija Suzdalskiego 12.II.1919. Suzdal&rsquo; Kupa zetlaych ze staroci koci. Fieodozji Totiemskiej 17.IV.1919. Tot&rsquo;ma Zmumifikowane ciao w znacznym stopniu zetlae. Prokopija Ustjaskiego 06.III.1919. Wielsk Zmumifikowane ciao. Mitrofana Woroneskiego 03.II.1919. Worone Czaszka z przylepionymi wosami, wata, kilka rkawic, wypchane worki zamiast rodkowej czci ciaa. Tichona Zadoskiego 28.I.1919. Zadosk Czaszka - wysuszona i rozpadajca si na proch. Karton zabarwiony na kolor ciaa, falsyfikaty rk i ng zrobione z waty i kartonu. W rkawicy karton. Damskie poczochy, buty i rkawice. Simeona Prawiednyjego 25.IX.1920. Jekaterinburg Koci ciemnoczerwonej barwy pokryte pleni. Czaszka pusta w rodku. Brak koci stp. Poza tym jakie niezidentyfikowane, zetlae koci. Pomidzy czaszk a miednic - wata. Niewielka ilo nieznanej materii w kolorze ciemnoczerwonym, rozsypujcej si na proszek. Siergieja Radoneskiego 11.IV.1919. Siergiejew Ubir przearty przez mole, wata, fragmenty ludzkich koci i caa masa martwych owadw: moli, motyli, itp. Na czaszce widoczne s czerwonawe wosy. Sawy Staroewskiego 17.III.1919. Moskowskaja Obast&rsquo; Kb waty, w ktrym znaleziono 33 bardzo zniszczone i poamane koci. 2 monety o nominaach: 20 i 10 kopiejek. Antonija, Joana, Jewstafija Brak danych Moskwa Zmumifikowane ciaa, trumna, ikona z kwadratowym otworem wypenionym woskiem z koci o rozmiarach 2,5 x 3,7 cm. Gawria Mczennika Brak danych Moskowskaja Obast&rsquo; Brak danych. Episkopa Nikity 03.IV.1919. Nowgorod Na wp zniszczony kociotrup w kilku miejscach pokryty skr. Na grzbiecie brak skry. Zachowana jedna stopa. Mstisawa Udaogowego 03.IV.1919. Nowgorod Ludzka czaszka oddzielona od korpusu, take obie
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

rce. Szkielet jest podniszczony. Brak ng. Przy prawym boku odzie i sczerniae koci. Ksicia Wadimira 03.IV.1919. Nowgorod Kupa czarnych koci i szcztki odziey, czaszka rozwalona na dwie poowy. Koci nie maj nic wsplnego z czaszk. Anny, ony Jarosawa 03.IV.1919. Nowgorod Niekompletny szkielet, gdzieniegdzie na kociach skra. Czaszka zniszczona. Ksicia Fiodora, brata Aleksandra Newskiego 03.IV.1919. Nowgorod Brak stp, czaszka ley oddzielona od reszty ciaa, skra na grzbiecie kociotrupa zetlaa. Joana Nowgorodskiego 03.IV.1919. Nowgorod Nieforemna kupka koci, czaszka na poy rozpadnita i sczerniaa. Kiria Nowoje zierskiego Luty 1919. Bieoziersk Figura obrazujca czowieka. Troch koci, na czaszce dwie monety z 1740 i 1747 roku. Jakowa Borowiczskiego 30.III.1919. Brak danych Koci porozrzucane chaotycznie bez adu i skadu. Aleksandra Swirskiego 22.X.1918. odieskij Ujezd Trumna metalowa o wadze 40 pudw[177], a w niej woskowa figura. Wsiewooda Gawria 27.II.1919. Pskowskaja Obast&rsquo; Cynowa skrzynia z rnymi komi, na dnie: popi, wapno i kawaki drewna. Trzech Afoskich Mczennikw: Jefriemieja, Ignatija i Akakija Brak danych Baaszow W srebrnej skrzynce kilka ludzkich koci na zielonej poduszce. Niczym si nie rni od koci innych zmarych. Brrr...! I na tym zakoczymy t ponur kronik. Prawd powiedziawszy, to nie dziwi si, e rosyjscy komunici tak starannie zabalsamowali ciao Wodzimierza Ilicza Ulianowa-Lenina, cho - a moe wanie dlatego - spowodowali tak upadlajcy los witym szcztkom mczennikw Matki Rusi... BOGOWIE ATOMOWYCH WOJEN Rozdzia VIII - TEMPLARIUSZE A BMR Pierwsze spotkanie z Bafometem - Historia na opak: Bomba A w rkach Templariuszy - Ognisty chrzest, albo poraka sutana Bajbarsa - Zwycistwo pod Bagdadem - Armia Templariouszy w pastwie Dyngiz Chana - Upadek Chana Chanw - Ostatni rozkaz Guillame&rsquo;a de Beaujeau. A to byo tak: Guillaume de Beaujeau sta nieruchomy jak posg majc na wszystko baczenie. Zauway, e Bajbars zosta ze swoj jazd z tyu i jego proporce utworzyy tam zielon plam. Sztywno wnet go opucia i zwrci si nagle ku jednej z balist, ktr artem zwano >>Szkaradn Siostrzyczk<<, i osobicie woy do yki na kocu jej ramienia jeden z magicznych pociskw. Obsuga machiny bojowej starannie wycelowaa wedug jego wskazwek. Dowdcy pozostaych machin zachowali si dosownie wedug jego rozkazu. Atakujcy si przybliali. Ju mona byo ujrze niade twarze, krtkie brody i pogardliwe umiechy na wargach. Potem chorgiew Baussanta dwukrotnie si pochylia. uwolnione ramiona balist rzuciy w dal swj miercionony adunek i... - i to, co potem nastpio przypominao Apokalips. Wybuchy atomowych granatw urzdziy w szeregach Mamelukw straszliw rze. Rozerwane wybuchami ochapy misa latay wok. Potworny bysk niebiesko-biaego wiata olepi saracenw, zgromadzonych od szczytu a po mury miasta. Potem podniosy si ogromne wirujce oboki pyu, ktre zamiy soce. Niektrzy si obawiali, e ono zganie zdmuchnite tym strasznym wybuchem. Francuski pisarz Pierre Barbet, ktry ten niesamowity opis starcia armii Templariuszy uzbrojonej w atomowe pociski, z wojskami sutana Bajbarsa umieci w drugim rozdziale swej zajmujcej powieci z gatunku historical fiction pt. &bdquo;Pastwo Bafometa&rdquo;[178], jest bez wtpienia autorem z niezwyk inwencj. Ta ostatnia - jak to wynika z podzikowania we wstpie do jego ksiki - wynikaa ze znajomoci z niekonwencjonalnym historykiem dr Jean-Claude Laburthem, ktry by bardzo pomocny przy wymylaniu fabuy do tego dziea. Co waciwie zainspirowao francuskiego autora do opracowania alternatywnej historii wypraw krzyowych i wyposaenia ich - redniowiecznych rycerzy - w bro atomow? I tutaj wanie zaczyna si szukanie nietradycyjnych odpowiedzi na pytania, o ktrych szkolne podrczniki historii milcz jak zaklte... Jak powszechnie wiadomo, wojenny zakon Templariuszy zaoono z inicjatywy francuskiego rycerza Hugona de Payns i jego przyjaciela Godefroia de Saint-Omera na przeomie lat 1118 i 1119. O tym pierwszym mamy bardzo skpe informacje. Hugo de Payns urodzi si - jak to wynika z jego nazwiska - w
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Payns, okoo roku 1080. By on czonkiem Rady Szampanii i to nie byle jakim, bo jego podpisy figuruj na dwch wanych dokumentach hrabiego z Troyes. Na jednym z nich, datowanym 21 padziernika 1110 roku, podpisa si on jako Hugo Paenz, na drugim za jako Hugo de Paenciis. Powszechnie panuje pogld, e uczestniczy w I Wyprawie Krzyowej hrabiego Bloisa de Champagne. Cakiem dobrze zna Goddfrieda de Boullion i jego dwch braci: Balduina (Baldwina) i Eustachego de Boulogne oraz ich bratanka Baldouina de Bourg, hrabiego Edessy, ktry przyj koron Jerozolimy pod imieniem Balduina II. Wydaje si, e powrci on na Zachd w latach 1104-1105 wraz z Hugonem de Champagne. By onatym i mia jednego syna Theobalda de Pahons, ktry w 1139 roku zosta opatem klasztoru oo. Cystersw w Sainte-Colombe-de-Sens.[179] Jeszcze mniej wiemy o tym, jaki by bezporedni powd, ktry nakaza francuskiemu szlachcicowi utworzenie nowego zakonu Templariuszy - Rycerzy wityni - a dokadniej: Fratres Militae Templi Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis. Ksika Barbeta przenosi nas do padziernika 1118 roku, do Wschodniego Lasu pod miasteczkiem Troyes: Hugon de Payns cigajc dzika wraz z czterema psami zapuszcza si coraz dalej i dalej w gb dzikiej puszczy. Mroczny las ustpuje moczarom i na ich skraju jedca olepia nagy, silny bysk, ktry poszy konia. Jedziec spadajc z konia traci przytomno. Kiedy j odzyskuje, widzi, e zapada noc i na niebie wieci jasny Ksiyc. Powierzchnia jeziora wzburzya si, a z gbin bagniska wystpuje jaka metalowa kula, w ktrej ukazuje si okrgy otwr, z ktrego bucha szkaratne wiato, na tle ktrego ukazuje si jaka astralna sylwetka: Przeraony Hugo de Payns ujrza diabelskie stworzenie. Lewic przeciera szeroko otwarte ze zdumienia oczy, jakby si chcia upewni, e nie ma do czynienia z nocnym koszmarem. Przed nim, o kilka krokw, stoi dziwna istota z go czaszk, z ktrej wychodz dwa krtkie rogi. Jej donie z pazurami obejmuj metalow krawd luku. Wydaje si, e ten karzeek jest taki may, ma mae piersi, ale z grzbietu wyrastaj mu dwa skrzyda. Jakby oy stary rysunek - demon z pieka rodem wyszed, by kusi dusze chrzecijan... Kosmita - bo idzie wanie o niego - ktry rozbi swj statek na Ziemi sta si rozbitkiem kosmicznym kaza si nazywa Bafometem i nawizuje dialog ze zszokowanym rycerzem, ktremu wyjania sw sytuacj i wcignie go do wsppracy. Krtkie wyjanienie: sowo Bafomet czy te Baphomet pochodzi z arabskiego abu fihamet, ktre w maurskiej Hiszpanii wymawiano jako &lsquo;bufimihat, co oznacza tyle, co ojciec mdroci czy ojciec zrozumienia, co jeszcze inaczej mona przeoy jako rdo mdroci. Inne wyjanienie uwaa, e chodzi tutaj o anagram imienia Mahomet czy Mohamad - dlatego we francuskiej Lagwendocji muzumanw nazywano Bafomerianami. Za to, e Hugonowi ludzie bd przynosili rne rzeczy mu potrzebne, Hugon stanie si Wielkim Mistrzem nowoutworzonego zakonu. Dziwna istota z Wszechwiata dotrzymaa sowa. Popara zotem powstanie Templariuszy, ktrym szefuje Hugo de Payns, a po jego mierci wspiera jego nastpcw nie tylko grubymi sztabami zota, ale i poskami, w ktrych ukryto rodki cznoci, za porednictwem ktrych mogli utrzymywa oni czno nawet z najbardziej oddalonymi komturiami, a take dano im do dyspozycji BMR suce do prowadzenia wojny w Ziemi witej. Na plus tej interpretacji Barbeta wiadczy przede wszystkim tekst aktu oskarenia przeciw Templariuszom, ktry podpisa papie w dniu 12 sierpnia 1308 roku. M.in. oskarano ich o to, e: ... we wszystkich prowincjach modlili si oni do wizerunku gowy, ktra miaa albo trzy, albo jedna twarz, ktrej si Templariusze kaniali i twierdzili, e ta gowa moe ich uratowa, i e daje zakonowi wielkie bogactwa... Idola tego gdzie indziej opisuje si jako: ... miedzian gow odpowiadajc na wszystkie pytania w formie proroctw. Oczy gowy byy jako rubiny jak jasne niebo, a powierzchnia bya jako polerowane srebro pozacane. Jest to Boy przyjaciel, ktry rozmawia z Bogiem, kiedy tylko zechce - a nazywa si BAFOMET - jak opowiada jeden z przesuchiwanych Rycerzy wityni.[180] Templariusze take dotrzymuj warunkw umowy. W Bonlieu, Piney, Roysone i Bovy buduj wojskowe obiekty, ktre broni wstpu do lasu z moczarem przy Troyes, a Wielcy Mistrzowie rzdz wedle polece Bafometa. Radiostacje ukryte w kadej figurce w kadej komandorii umoliwiy Kosmicie sprawowa kontrol nad ludmi Zakonu. W 157 lat po spotkaniu Hugona de Payns z Bafometem, Pierre Barbet przenosi nas do roku 1275, kiedy to Guillaume de Beaujeau - wczesny Wielki Mistrz Templariuszy - stoi na pokadzie okrtu flagowego, pyncego do Ziemi witej. W tym czasie komandorie w Europie przeywaj swj rozkwit, a egipski sutan Bajbars wypiera chrzecijan z Caesarei, Jaffy i Antiochii... Z niegdysiejszego pastwa Krzyowcw na Bliskim Wschodzie pozosta jedynie strzp ziemi Trypolisu, Akki i Sydonu, ktrego suwerenno bya stale zagroona napadami pogan. W tym czasie sytuacja polityczna Ziemi witej bya stabilizowana dziki umowie o przymierzu, zawartej pomidzy ksiciem Edwardem a mameluckim sutanem Rukn ad-Dinem Bajbarsem Bundukdarim z dnia 22 maja 1272 roku. O tym, e Bajbars mg wbrew umowie zniszczy pastwo Krzyowcw koo Akki
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

kiedykolwiek tego zapragn, wyranie wiadczy fakt, e zaraz po podpisaniu tego protokou naj patnego morderc w celu zabicia angielskiego ksicia. Morderca przebrany za chrzecijanina przenikn w poblie Edwarda i pchn go zatrutym sztyletem. Wbrew temu, Edward nie zmar i w cigu kilku miesicy Bajbars gra sw brudn gr a do kocz, obudnie yczc Edwardowi dugiego ycia i rychego powrotu do zdrowia.[181] Po krtkim postoju na Cyprze, gdzie wysannicy Templariuszy odwiedzili krla Hugona III, do ich floty doczyo nastpnych 5 okrtw, tak e do portu fortecy w Akkce przybio 16 jednostek. Tutaj Guillaume de Beaujeau spotka si z wysokimi rang wojskowymi. Byli to Otto de Granson - dowdca kontyngentu krla angielskiego, dowdca francuskich Krzyowcw Jean de Grailly i Wielki Mistrz Zakonu Joannitw Jean de Villiers ze sw wit. Na naradzie w sali kapitulnej, Wielki Mistrz Templariuszy przedstawi plan oswobodzenia Ziemi witej z rk niewiernych poddanych sutana Bajbarsa, przy ktrym zgromadzeni panowie wymienili zdumione spojrzenia. Czy Wielki Mistrz Templariuszy zwariowa? No bo jak nazwa inaczej jego pomys, aby nieliczne wojsko chrzecijaskie skadajce si z 2.000 konnych i 12.000 piechoty opucio fortyfikacje i stano naprzeciw mameluckiej armii skadajcej si z 40.000 jezdnych i 100.000 piechoty? Guillaume de Beaujeau mia w rkawie tajnego asa. Zaprzysig swych rozmwcw, i by pokaza im niszczc si tajnej broni, dokona on prbnej eksplozji jednego z atomowych granatw na wzgrzach Toron. Zszokowani oficerowie i ich wodzowie po obejrzeniu efektw wybuchu od razu przystpili do realizacji templaryjskiego planu. Plan ten zasadza si do wypadu zjednoczonej armii skadajcej si z zakonnych wojsk Templariuszy i Joannitw wraz z kontyngentem anglo-francuskim i zacinym wzdu wybrzey, ku twierdzom Pelerin i Nabulus (Nablus). Najgroniejsz broni miay by koowe balisty i katapulty, ktrych obsuga miaa razi nieprzyjaciela przy pomocy pociskw &bdquo;magicznego ognia&rdquo;, a celem miaa by kada wiksza grupa wojsk Bajbarsa. Poza tym jedcy mieli przy pomocy rcznych wyrzutni granatw pustoszy szeregi nieprzyjaciela maymi adunkami wybuchowymi, i tyme sposobem maa ilo wojsk wasnych moga zada nieprzyjacielowi straszliwe straty, pomimo 6-krotnej przewagi tego ostatniego. Po trzydniowej mobilizacji, wojsko Krzyowcw przeszo przez bram w. Antoniego i udao si po wydmach na wybrzee. Pierwsze godziny marszu - jak naleao oczekiwa - nie przyniosy adnych ciekawych wydarze, poza piekielnym arem dnia, ktry musieli znosi a do pierwszego popasu w Hajfie, nad zatok pod gr Karmel. W pobliu miasta rozbito obz mimo leccych strza z jego murw, za mieszczanie wzywali pomocy od sutana Bajbarsa. Ten za musia poczeka kilka dni na zebranie swych wojsk, i tak mieszkacy Hajfy za murami nie robili sobie adnych zudze. Tymczasem Wielki Mistrz nie mia zamiaru traci czasu na zdobywanie Hajfy, wic pozostawi pod murami miasta niewielki oddzia do blokowania miasta, a sam pocign ku Jaffie. Szybko przeby gr Karmel, Mt. Pellerin i take Caesare. Przekroczyli pytkie rzeki cignce od Gr Samaryjskich i wstpili na szarosk rwnin. I nastpna dygresja. Kraj, przez ktry sza armia Krzyowcw by w przeszoci teatrem niejednej wojny. W dziaaniach wojennych z lutego 1264 roku, Bajbars po czterech dniach oblenia zdoby i zrwna z ziemi Caesare i to samo zrobi z Hajf. Po nieudanym obleniu templaryjskiej twierdzy Athlit zaatakowa on joannick twierdz Arsuf, ktre twardo broniy trzy setki obrocw. Kiedy po poniesieniu cikich strat rycerze poddali si na podstawie bajbarsowskiego sowa honoru, o wyjciu wolnymi z miasta - nie wyszli spod murw ywymi... Guillaume de Beaujeau liczy si z tym, e zaraz si zaczn powane problemy. Alarm ogoszono, muzumaska armia powoli przybliaa si do linii Krzyowcw. Krzyowcy musieli co rychlej doj do brzegw Yarqonu, by uzupeni swe zasoby wody, za flotylla dowodzona przez Karola de Anjou pyna wzdu brzegu, by ubezpiecza atak od strony wody. W dziesitym dniu po wyjciu z miasta, chrzecijanie przekroczyli Yarqon i z usianego grobami wzgrza ujrzeli biae mury Jaffy. Drog do jej bram blokowaa armia mamelucka tak ogromna, e okrzyki wojenne zamary im na ustach. Krzyowcy szybko przygotowali si do ataku przy pomocy miotaczy. Bajbars nie bawi si w przygotowania i pchn swe wojska do ataku. W tej chwili Wielki Mistrz da rozkaz do ataku atomowymi granatami - reszt znamy z pocztku tego rozdziau... Nawet z tej odlegoci mona byo zobaczy biae zby na czarnym tle spalonego misa. Kilku mczyzn, ktrzy jakim cudem przeyo ta gehenn atomowego ataku, leao na ziemi. Byli wstrznici nag i straszliw katastrof. Kilka stosw cia palio si, a gsty dym kad si nisko na ziemi, jakby chcia zakry ten straszny widok. Gdzie z dala galopoway konie bez jedcw. Zapada martwa cisza... Rycerze doszli do miejsca ataku. Obeszli jeszcze dymice kratery i przechodzili koo stosw trupw. Ludzie i konie przemieszali si ze sob, ze zwglonych cia dochodzi straszliwy fetor palonego misa. Koci pokryway strzpy spalonej i spieczonej skry. W tej masie nie mona byo rozpozna trupa sutana, ale tak czy inaczej Bajbars by ju tylko przeszoci i Krzyowcom ju nikt nie mg stawi oporu. W rzeczywistoci Bajbars zmar w lipcu 1277 roku, po nieudanej wyprawie przeciwko Mongoom i Turkom
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Selduckim w Cylicji. Jego koniec by taki sam, jakim byo jego ycie. Tradycja mwi, e zmar po wypiciu zatrutego kumysu, ktry sam przyprawi dla swojego wroga, a potem przez pomyk wypi - co zakrawa na kiepski dowcip o szczycie roztargnienia - sic! Saracescy dowdcy Jaffy zdecydowali si broni za murami swojego miasta, ale kiedy zdetonowano im nad gowami jeden z mniejszych granatw atomowych, to nie byo ju w Jaffie czowieka, ktry stawiby nawet symboliczny opr... Krzyowcy wtargnli do otwartego miasta i rozpocza si masakra, po ktrej krew pyna ulicami, jak woda deszczowa po oberwaniu chmury. Omni principium grave - kady pocztek jest trudny - ale w czasie, kiedy zdobycie Ziemi witej stao si faktem dokonanym raz rozwinita spirala wydarze nie moga si ju zatrzyma. Armia Krzyowcw zacza odprawia swj tryumf, a tymczasem Guillaume de Beauajeau zwoa kolejna narad wojenn. Wedug tajnych instrukcji Bafometa, ktre by otrzyma drog radiow, przedstawi im dalsze interesujce plany wojenne. Ku zdumieniu swych towarzyszy broni, powierzy on pacyfikacj Ziemi witej tajnym rywalom Templariuszy - Joannitom i chrzecijaskim rycerzom najemnym. Templariusze mieli zaokrtowa si na pokady galer, ktre uczestniczyy w boju o Jaff i przeprawi si morzem do Aleksandretty[182], skd mieli oni pocign przez ksistwa Antiochii[183] i Edessy[184] do Chanatu Abakaskiego w Persji, a po zniszczeniu jego armii zaatakuj Chanat Kajduwu, ktry rozciga si na poudnie od jeziora Bajka. A dalej - jak przekonywa swych rozmwcw Gillaume de Beaujeau - naley zniszczy samego wielkiego Chiubilaj Khana (Kubaja Chana) - a kiedy to si stanie, wiara w Chrystusa bdzie rozszerzona od Syrii do granic Kathaju![185] Usiowania poczenia chrzecijaskich krlestw z pastwem Wielkiego Chana datuj si ju od pontyfikatu papiea Innocentego IV, ktry w 1245 roku wyprawi poselstwo kierowane przez franciszkanina fra Giovanniego de Plano Carpiniego, w celu nawrcenia Wielkiego Chana na prawdziw wiar. Kujukchan, ktry w Karakormie przyj poselstwo Innocentego IV nakaza o. Carpiniemu, by powiedzia papieowi, e uznaje go za swego poddanego i by mu da pokon. Nastpn misj posa francuski krl Ludwik IX za porednictwem franciszkanina o. Williama Rubroeka. Ojciec William w latach 1253-1255 pokona drog liczc 17.000 km na dwr Manguchana do Karakoramu i z powrotem po to tylko, by powrci do kraju z listem mwicym, e Ludwik IX ma odda podobny hod Wielkiemu Chanowi w kadym roku... Jedynym problemem byo to, e Templariusze mieli ograniczon ilo broni atomowej i temu faktowi musieli oni podporzdkowa wszystko - w tym sw strategi. By tak si nie stao - chodzi o brak atomowych granatw - doszo do rozmowy z bratem parajcym si alchemi - o. Joubertem, dziki ktremu Wielki Mistrz mia nadziej, e uda si mu je pomnoy. Ojciec Joubert mu to przyrzek, a e by on znawc dzie Arnaldo de Villanova, wedle ktrych caa materia jest wytworzona z pierwotnej substancji zwanej prima materia albo te lapis philosophorum przy pomocy ktrego mona struktur dowolnej materii. Arnaldus de Villanova y w latach 1235-1312 by przesawnym lekarzem i znawc hermetycznej wiedzy, ktra studiowa w krajach arabskich i Hiszpanii. Jego najbardziej znane dzieo - &bdquo;Rosarium philosophorum&rdquo; zawiera 9 monumentalnych traktatw alchemicznych o multiplikacji.[186] Z kolei Albertus Magnus von Bllstadt y w latach 1193-1280 i jest uznany za ojca chrzestnego europejskiej alchemii, (za co przyznano mu Koron Adeptw), ktrej by bez reszty oddany i przewiadczony o jej susznoci jako metody badawczej, co wynika zreszt z jego traktatu &bdquo;De mineralibus&rdquo;. O. Joubert spotka si przed kilku laty z saraceskim lekarzem Dafarem, ktry studiowa rkopisy alGebera[187], arabskiego alchemika z VIII wieku. Opisywa on tam cudown i przedziwn skrzynk, ktra powielaa woone do niej przedmioty. Ba! - co wicej - skrzynk t saracen wydoby z wraku jakiego diabelskiego statku, ktry zniszczony po arem wala si na pustyni opodal Aleksandretty. A wszystko wskazywao na to, e by to statek identyczny z tym, ktry spad z Bafometem na pokadzie nieopodal Troyes. Byo wic czym oczywistym, e Guillaume de Beaujeau nakaza o. Joubertowi dopa magiczn skrzynk za kad cen! Arabskie rdo tej informacji nie powinno nas zbytnio dziwi, bowiem alchemi poza Grekami szerzyli wanie Arabowie, NB sama nazwa alchemia wywodzi si z arabskiego al-khemeja, a sowo khemeja wywodzi si od nazwy Khem - a kraj Khem to Egipt... Z dzie arabskich najbardziej znane jest dzieo Gebera, ktre wywaro waki wpyw na europejska alchemi i zawiera 22 traktaty m.in. &bdquo;o yciu metali&rdquo; i transmutacji, czyli przemianie zwykych metali w zoto i srebro.[188] Legenda mwi, e w kocu Geber da sobie spokj z alchemi ogaszajc, e znalaz sposb na robienie zota, i... zosta lekarzem, co przynioso mu wiksze bogactwo, ni niejednemu Krezusowi! Po krtkiej egludze Krzyowcy, ktrzy zaokrtowali si w Jaffie, wyldowali u ujcia Orontu, w maym porcie Saint Simeon, a nie w Aleksandrettcie. Wielki Mistrz nie chcia wywoywa w miecie paniki przybyciem templaryjskiej floty, w czasie ktrej Dafar mgby uciec z miasta wraz z bezcenn skrzynk, przeto pozostawi jedn jednostk pod wodz seneszala Jeana de Grailly&rsquo;ego - a sam pocign ku Aleksandrettcie. Jeden celnie uplasowany pocisk roznis w drzazgi bram miasta i po chwili poszukiwa Krzyowcy wpadli do domu alchemika Dafara, ktrego zawlekli przed oblicze Wielkiego Mistrza. I tutaj o.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Jobert wraz z Wielkim Mistrzem dowiedzieli si, jak jego dawny znajomy wszed w posiadanie tajemniczej skrzynki z biao-bkitnego metalu, ktr przynis ze sob. Kiedy tam, w 1270 roku, Dafar obserwowa niebo z konstelacjami Zodiaku i zobaczy na nim ognisty lad. Wydawao mu si, e przedmiot, ktry go zostawi, spad gdzie na pustyni w okolicach Aleksandretty. Na prob Dafara emir rozkaza swym gwardzistom znale i przynie do miasta w przedmiot, ale to nie byo moliwe, gdy rozgrzany by do czerwonoci i czciowo zaryty w ziemi. Kiedy przedmiot ostyg, niewolnicy zaczli go odkopywa. Dafar, ktry spodziewa si kamienia bogatego w elazo, jakie od czasu do czasu spadaj z nieba, by przewiadczonym o susznoci swego wyjanienia. Wydawa si to potwierdza rdzawy kolor powierzchni kamienia, jaki si pojawi po odrzuceniu warstw piasku, a kiedy otwr si powikszy, to uczony zorientowa si, e idzie o statek w ksztacie walca zakoczonego kulicie. Statek, ktry spad z nieba pk, i mona byo wej poprzez szczelin do rodka. Dafar oczywicie tak uczyni z lamp oliwn w rku. Z wntrza dobyway si jakie opary i wci byo tam gorco. Na pokadzie byo wszystko zniszczone i lekarz znalaz tam tylko zwoki pilota. Innych cia nie byo. Dopiero na drugim kocu statku znalaz innych zaogantw. Trupy ich leay w dugich, przeroczystych walcach, ktre w czasie katastrofy roztrzaskay si i zmieniy w gruz wraz z innymi szcztkami aparatw i przyrzdw, ktry tarasowa przejcia i dalsze przestrzenie wewntrz statku. Potem Dafar musia wyj, bowiem zacz si dusi, a przez nastpny miesic nie by w stanie penetrowa statku, bowiem zapad by na dziwn chorob, na ktr nie byo lekarstwa. Cudown skrzynk znalaz dopiero w czasie czwartej wizyty na pokadzie wraka, w skrytce w pododze, pokrytej bia warstw ochronn. Odoy j na bok i przez tydzie jeszcze bada i eksplorowa nieznany statek, ktry musia pochodzi spoza naszego wiata. Ciaa zaogantw rozkaday si tak szybko, e nie mg ich zbada, wic zabra skrzynk i opuci statek, ktry na rozkaz emira zasypano piaskiem. Dafar dugo myla nad tym przyrzdem, a odkry jego zdolnoci multiplikacyjne ktre to odkrycie zachowa dla siebie, jakby znajdowa si w nim w lapis philosophorum czy quinta essentia - o ktrej pisa Geber. Skrzynka potrafia idealnie zduplikowa kady przedmiot woony do niej. Wytwarzaa ona idealna kopi nie tylko przedmiotw martwych, ale i istot ywych! Lekarz potem czsto uywa jej do produkcji zotych monet i w ten sposb doszed do znacznego majtku, ktry umoliwi mu potem uniezalenienie si i badania alchemiczne, alici po miesicu skrzynka utracia swoj moc i dlatego Dafar da j bez alu Wielkiemu Mistrzowi zwaszcza, e ten zapaci mu za ni tyle zota, ile sama waya. Wkrtce potem caa armia zacza maszerowa brzegiem Orontu, z ktrego skrcia ku Eufratowi i dosza do Edessy. W czasie marszu nie wyniky adne problemy i Antiochia zostaa zdobyta bez walki. Antiochia bya pierwsz wielk metropoli - poza Edess - ktrej zdobycie w 1268 roku przez Bajbarsa po dwch wiekach chrzecijaskiego panowania byo dla pastwa Krzyowcw niebywaym ciosem. Masakra, ktra miaa miejsce po tygodniowym obleniu, zaszokowaa nawet zaprawionych w bojach i krwawych widowiskach muzumanw. Aby nikt z mieszkacw miasta nie unikn mierci, Bajbars nakaza starannie zamkn bramy miejskie... Tymczasem o. Joubert na krytym wozie stworzy laboratorium, gdzie w dzie i w nocy pilnie pracowa. Wielki Mistrz Joannitw Jean de Villiers wysa posw, ktrzy oznajmili Krzyowcom, e Grb Paski jest oswobodzony i e Ziemia wita naley do Europejczykw. Armia pod wodz Guillaume&rsquo;a de Beaujeau przesza 200 km w 12 dni, dosza do brzegw Eufratu - i co za tym idzie - stana u granic Chanatu Abakowego. Przewidujc przysze komplikacje, Wielki Mistrz pchn jeden oddzia do Edessy w celu zabezpieczenia tyw swej armii i utworzenia zabezpieczenia logistycznego z Aleksandretty, za prawe skrzydo chronia niegocinna syryjska pustynia. Wojska potem pomaszeroway dolina Eufratu na Bagdad, a po przekroczeniu granicy chanatu zaczy realizowa zamiar swego wodza, ktry chcia zdoby imperium wiksze, ni wszystkie zdobycze Aleksandra Macedoskiego. Wstpieniem na ziemie perskiego ilchana zacza armia Templariuszy ofensyw na Bagdad, ktry Mongoowie okupywali ju od 1258 roku. W tym roku ilchan Hlegu zdoby na czele ogromnej armii to legendarne miasto Orientu i wymordowa 80.000 jego mieszkacw. Informacje o ofiarach nie s przesadzone, nowozelandzki historyk J. J. Saunders pisze o tym tak: Take i dzisiaj, po siedmiu wiekach, ten najwikszy ze wszystkich nomadzkich atakw na cywilizacj ma w sobie co wywoujcego strach i groz. Na straszliwej scenie krwawych ruin odbywa si potworny dramat, jakiego jeszcze nie widziano od czasw rzezi asyryjskich, a ktry mona byo porwna jedynie z masowymi mordami XX wieku, kiedy to hitlerowscy mordercy pozbawili ycia miliony osb. Mona doda do tego take stalinowskich, pol-potowskich i innych siepaczy, by obraz by peny... Dalszy marsz by od czasu do czasu przerywany przez potyczki z niewielkimi siami lekkiej mongolskiej jazdy, ale nie by to liczcy si opr. Anbar zdobyto, ale bya caa w pomieniach tak, e onierze nie mogli odpocz po marszu, w ktrym dziesitkoway ich choroby, a do 2/3 pierwotnej iloci. 15 sierpnia 1275 roku, Krzyowcy ujrzeli przed sob biae mury, paace i minarety legendarnego Bagdadu, ktry by opanowany przez wojska mongolskie. Te natychmiast otoczyy wojska Templariuszy. Krzyowcy postawili mury, za ktrymi ukryli balisty. Piechota otoczya je wok i onierze w przyklku zaparli drzewca wczni ukonie do przodu, co mogo powstrzyma mongolsk jazd. Trzeba nam wiedzie, e najniebezpieczniejsz czci mongolskiej armii bya jazda na maych, lekkich i
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

wytrzymaych konikach. Kady wojownik mia do dyspozycji 4-6 koni, ktre pokonyway do 160 km dziennie! Kady z nich mia wyposaenie dla jedca na 4-6 dni. To wanie dziki temu mongolska jazda bya tak piekielnie skuteczna w starciu z cikimi i nieruchawymi formacjami europejskiej piechoty i jazdy. Guillaume de Beaujeau kaza si podnie w koszu jednej z balist w gr, by rozezna sytuacj. Mongoowie byli dobrze poinformowani o mierciononej broni Templariuszy i dlatego rozrodkowali si na niewielkie grupki. Nowink byy chiskie wozy bojowe z ucznikami i dugimi kosami na piastach k. Na najedcw czekao ju ponad 100.000 mongolskich jedcw, piechocicw i ucznikw. Templariusze znaleli si w puapce. Nieprzyjaciel wykopa wok nich gbokie rowy wypenione rop naftow, a po prawej stronie mieli oni Eufrat, ktrego brzeg mrowi si od ucznikw. Mongoowie zapalili cysterny z rop, ktrej gsty dym w mgnieniu oka otoczy pierwsze szeregi chrzecijaskiej armii. W scenariuszu Pierre&rsquo;a Barbeta, Wielki Mistrz byskawicznie poapa si w sytuacji i zmieni plan. Rozkaza przetoczy wszystkie miotacze ku wodzie, a dwa z nich miay strzela do ucznikw, ktrzy bronili przeciwlegego brzegu. Rozkazy wykonano w ulewie mongolskich strza, ale udao si je wykona tak, e atomowe granaty wybuchy ju po chwili na nieprzyjacielskim brzegu. Wielki Mistrz by bez ochyby mistrzem improwizacji, co zawdzicza fantazji Barbeta. Eksplozje atomowych adunkw zmieniy bieg rzeki, ktra szeroko rozlaa si po rwninie na pnoc od pola bitwy i zmusia jazd Mongow oraz ich wozy bojowe do cofnicia si. I tym sposobem Templariusze zabezpieczyli sobie tyy. Rycerska jazda przekroczya rzek i oczycia brzeg z ucznikw, ktrzy przeyli atak atomowymi pociskami. Tymczasem piechota zaja stanowiska obronne za murem wozw, plecami do rzeki. Abaka-chan i jego dowdcy zostali literalnie zaskoczeni i zawahali si - a ich wahanie dao czas rycerzom na uderzenie od poudnia na tyy armii mongolskiej - jej si gwnych. Chan wyda rozkaz uderzenia na wozy Templariuszy, ale kiedy jedcy przybliyli si na odlego strzau miotaczy, dosownie wyparowali w olepiajcych byskach i supach pyu w ksztacie grzybw powstaych po pierwszej salwie balist. W tej chwili rycerze wpadli na tylne linie chaskiego wojska i obrzucili je lekkimi adunkami atomowymi z granatnikw. Efekt by straszny - armia mongolska zostaa rozbita, a ich wdz martwy. Bagdad podda si bez walki, a Guillaume de Beauajeau potwierdzi to, e nastpczyni tronu jest maonka Abaka-chana, ktra bya chrzecijank i crk Michaa Paleologa. Takie mieszane maestwo nie byo wyjtkiem w imperium mongolskim. Ju w 1254 roku, z chrzecijank by onaty wadca Mongow - Mngke-chan, za w Persji poprzednik Abaki - ilhan Hlego by take onaty z dziewczyn chrzecijaskiego wyznania. Take matka Wielkiego Chana bya gboko wierzc chrzecijank, co wszake nie przeszkodzio temu, by pewnego ranka powrcia po Mszy w. tak pijana, e ledwie trzymaa si na nogach. Jej wygld gboko wstrzsn o. Williamem Rubroekem, ktry wychowywa na dworze chana jej syna Mangu-chana. Przejcie wadzy przebiego bez zakce i Templariusze wycignli z tego znaczne korzyci, bowiem jej pastwo stao si baz wypadow do dalszych podbojw Templariuszy na Wschodzie. Po padniciu Bagdadu, Wielki Mistrz zdoby take port w Basrze (Balsorze), ale zakaza niszczy ten kwitncy port i handel morski. Oczarowany cudami orientalnego miasta i jego heterami, odaliskami, bajaderami - Wielki Mistrz strawi tam czas na przemyliwaniu i studiach relacji tej garstki Europejczykw, ktrzy przeniknli do serca Azji: dwch misjonarzy franciszkaskich - Williama Rubroeka i Giovanniego Carpiniego, a take dwch Wenecjan - braci Niccola i Matteo (Marco) Polo. Znano ju wtedy szlaki karawanowe, wic pochd armii z balistami i cikimi wozami wymaga dokadnego opracowania zaplecza logistycznego - czego, co dzisiaj fachowo nazywa si GZT - Gospodarczym Zabezpieczeniem Tyw - i poczenia Bagdadu z Aleksandrett. Frater Joubert ponownie pocieszy go tym, e udao mu si przestawi rodki cznoci ukryte w poskach Baphometa tak, by mogli je uywa do wasnych celw dowdcy armii Krzyowcw, jednake wci nie udao mu si wyjani zagadki multiplikatora. Otto de Granson zameldowa przy pomocy poska Baphometa zdobycie Basry, za marszaek Pierre de Sevry o pacyfikacji ostatniego, nie obsadzonego terytorium Chanatu Kajdu. Ze wzgldu na to, e w poowie padziernika trudno byo rozpocz skuteczn ofensyw, Wielki Mistrz zdecydowa przesun swe wojska do Savy nad brzegami jeziora Gelechelan, po prawej stronie majc pustyni Deszt-i-Kervi przekroczy granic Kurdystanu. W Bagdadzie pozostawi gar rycerzy pod wodz swego seneszala i wszystkich tych, ktrzy przyczyli si do wyprawy krzyowej. Tym sposobem pozostawi tam nowicjuszy, a sam na czele zaprawionych w bojach wiarusw - tworzcych armi uderzeniow - ruszy do przodu. Po przezimowaniu i regeneracji si, armia Templariuszy wyruszya z Savy w dniu 11 kwietnia 1275 roku na podobiestwo dugiego, elaznego wa uosabiajcego niezwycion si. Rwny krok i piew dzielnych i dziarskich wojakw podnosi morale i dodawa im ochoty do nowej krucjaty. Jak dotd, to tryumfy Guillaume&rsquo;a de Beaujeau spoczyway w maych figurkach Baphometa, ktre pomagay mu si poczy z komturiami, i tajna czno z Asasynami - czonkami tajnej sekty Starca z Gr, ktrzy zbiegli przed masakr, jak chcieli im urzdzi Mongoowie. Ci zaprzysigli wrogowie pastwa chanw dziaali jako grupy dywersyjno-rozpoznawcze na terenach chanatw Kajdu i Kubaja-chana. Starzec z Gr, to pseudonim perskiego wodza Hassana-i-Sabbaha z XII wieku, ktry toczy
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

niewypowiedziane wojny ze swymi mameluckimi ssiadami na tronie. To wanie od jego imienia utworzono potem dwa sowa: haszysz (z angielskiego hashish) i morderca - asasyn (w wielu europejskich jzykach sowo as(s)assin(o) znaczy po prostu morderca, zabjca, skrytobjca). Starzec z Gr tumani modziecw haszyszem i podstawia im mode i adne kobiety wmawiajc im, e s w raju i e jeeli dobrze wypenia swe zadanie, to powrc do. Najczciej chodzio o skrytobjstwa, a take o szpiegostwo. Templariusze przekroczyli szybko granic Chanatu Kajdu na starej trasie karawanowej i kiedy dotarli do Mulektu na poudnie od jeziora Geluchelan, ruszyli piknym, urodzajnym i zielonym krajem z sadami i pastwiskami. Po szeciu dniach doszli do Szibaganu, a w Talabanie zaopatrzyli si w sl niezbdn do konserwowania misa z upolowanej zwierzyny. Po kolejnych szeciu dniach doszli do prowincji Badachszan, gdzie wzbogacili si mnstwem srebra i kamieniami podobnymi do rubinw. Asasynowie przynieli wieci, wedug ktrych silne zaogi mongolskie obsadziy twierdze Kajdu Jarkenda i Chotan, ktre poczyy si z siami syna Kubaja-Chana - Nomukana, ktrego to chan chcia posa do boju przeciwko Krzyowcom. Wielki Mistrz przy pomocy rodkw cznoci Baphometa rozkaza seneszalowi Jeanowi de Grailly&rsquo;emu obsadzi Samarkand i tym sposobem osoni lewe skrzydo swej armii przed nastpujcymi na nie wojskami generaa Bajana. Postpy marszu byy coraz mniejsze. Krzyowcy opucili Badachszan i wzdu rzeki Pjandu dotarli do Pamiru i zaczli si wspina na grski paskowy. Tutaj pogoda bya chodna i od gr wiay lodowate wiatry, jezioro Sirikool (Siri-kul) byo zupenie zamarznite i Krzyowcy zaczli cierpie na odmroenia. Na dotarcie do prowincji Kaszgar musieli oni zuy a 50 dni! Mongoowie nie atakowali, wic z tej strony Templariusze nie mieli problemw. Sytuacja Templariuszy przedstawiaa si nastpujco: na prawym skrzydle armii Krzyowcw znajdoway si onieone szczyty gr Kaszmiru, przed nimi wojska Chanatu Kajdu, za nimi Pamir, a na lewym skrzydle czatoway siy Namukana. Wielki Mistrz yczyby sobie spotkania z obiema armiami mongolskimi oddzielnie, dlatego te rozkaza marszakowi, by z czci wojsk pomaszerowa na pnoc - ku Uzbekistanowi - i zwiza walk wojska Namukana. Swe gwne siy zgromadzi w obozie wybudowanym w okolicach Kaszgaru. Jednake Kajdu-Chan nie pali si do ataku na dobrze broniony obz Templariuszy, wic na rozkaz Wielkiego Mistrza armia runa na pustyni Gobi. Jarkend zdobyto bez walki, bo Templariuszy si tam tak bano, e Mongoowie poszli w rozsypk pozostawiajc na polu niedoszej bitwy bro i machiny.[189] Przy wypadzie w kierunku Chin zdobyli Keri, gdzie Krzyowcy dopadli ogromne zasoby jaspisu i chalcedonu przygotowane jako kontrybucja dla Kubaja-Chana. Za Czarkalikiem czekay na nich pierwsze wydmy pustyni i zaczli forsowa to morze piasku. Wojsko dotaro do pierwszych studni, zgodnie ze wskazwkami przewodnikw, ale stao si co, czego skrycie si wszyscy obawiali - studnie byy zatrute. Przy pochodzie przez pustynie Azji, wojska Krzyowcw miay do czynienia z taktyk spalonej ziemi. Mongoowie zostawiali Europejczykom zniszczony kraj i zatrute studnie, co znacznie opniao ich pochd lub nawet cakowicie go hamowao. Poruszanie si cikozbrojnych rycerzy po piachu i w wysokich do +60-70oC temperaturach byo prawie e niemoliwe, a gd i pragnienie zbieray swe niwo. Najpierw paday konie, potem rycerze musieli si spieszy i sprzt oraz prowiant zaadowa na kozy, owce, psy i swe wasne grzbiety. Podczas I Krucjaty ludzie brali ziarna trawy do ust i uli je, by oszuka gd. Po obsadzeniu Antiochii doszo take do wypadkw kanibalizmu - prymitywni Flamowie zjadali zabitych Turkw, a kiedy trupw zabrako - zabierali si za ywych... Wielki Mistrz by w kontakcie ze swym marszakiem i codziennie podawa mu swe pooenie. W okolicach Samarkandy panowa cay czas wzgldny spokj. Kajdu-Chan nie dy do walnej bitwy, tylko nka Krzyowcw wojn podjazdow. Potyczkami, po ktrych pozostawao na ziemi kilku Krzyowcw przeszytych mnogimi strzaami, kiedy nieopatrznie oddalili si spod ochrony konwoju... Mongoowie z upodobaniem napadali na maruderw, ktrzy odczali si od kolumny za potrzeb fizjologiczn. Te niezbyt dentelmeskie metody walki uywane byy w walkach pomidzy Ryszardem Lwie Serce a armi Salatyna, w 1191 roku.[190] Mongoowie opanowali do perfekcji korzystanie z atutu swej znajomoci pustyni i urzdzali zasadzki na Krzyowcw przy studniach, ktre potem zakaali wrzucajc w nie trupy polegych. To jednak nie powstrzymao Krzyowcw i z kadym dniem armia bya blisza Tun-Chuangu. W 52 dni po wyjciu z Czarkaliku Templariusze wydobyli si wreszcie z pieka pustyni. Obwarowali si w ruinach miasta, ktre zniszczyli Mongoowie realizujcy sw taktyk spalonej ziemi, wykopali nowe studnie i urzdzili wielkie polowanie w celu uzupenienia zapasw ywnoci. Guillaume de Beaujeau dokona pospiesznego bilansu si i rodkw: pustyni przeszo 40.000 ludzi, wszystkie machiny bojowe, odzyskano wikszo koni i jucznych zwierzt. Na pnocy rozpocierao si miasto Chamil - centrum prowincji - a jeszcze dalej leao stoeczne Karakorum. Wedle informacji Asasynw, w Chamil odpoczywaa armia Kajdu-Chana po przejciu pustyni za Krzyowcami, natomiast armia Kubaja koncentrowaa si w okolicach Szang-Czou, na pnoc od Cambauku. W tym czasie do obozu Templariuszy zawita pose od Kubaj-Chana - sam Marco Polo, ktry przynis
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

im posanie od Kubaja. W tyme posaniu Kubaj-Chan oznajmia, ze gotw jest zaakceptowa Templariuszy i ich wadz w Mezopotamii i Transoxanii pod warunkiem, e nie bd si oni miesza w ich interesy w Chinach. Wielki Mistrz, by zyska na czasie, wyprawi do chana chanw wasne poselstwo. Poza niektrymi darami, jak np. relikwiarz z drzazg Krzya witego i iluminowanej Ewangelii - dorzucili oni swe ultimatum, e Kubaj moe zachowa sw wadz w Chinach wtedy i tylko wtedy, gdy poprzysignie on wierno i poddastwo Wielkiemu Mistrzowi i papieowi. Posowie Wielkiego Mistrza mog mwi o szczciu, gdy wyszli z paacu chana chanw w Szang-Tu i nie zginli, jak Asasynowie, ktrych pochwycono i stracono, a ktrych gowy dyskretnie wsunito im zawinite w kor. W czasie, kiedy posowie zmierzali ku chanowi, Guillaume de Beaujeau nakaza obsadzi S-Czou, a raczej to, co ze zostao po spaleniu go przez Mongow. Std pocignli oni ku Kan-Czou, przy czym widziany ju z daleka sup dymu oznajmi im, ze Mongoowie nie zrezygnowali ze swej taktyki. Otto de Granson przedsiwzi kilka wypadw w okolic, przez co zabezpieczy aprowizacje w postaci ryu, co jeszcze uzupeniono misem upolowanych jakw, ktre ubito kopiami i strzaami. Prby brata Jouberta z replikatorem poszy do przodu o tyle, ze wyprodukowa on kilkanacie kopii atomowych granatw, ale nie chciay one wybucha. Wielki Mistrz dokadnie zwaa na dalszy przebieg wydarze i na to, by obrci wojenne szczcie na swoj korzy. Sytuacja bya powana, bo Kubaj-Chan zgromadzi 360.000 jazdy i 100.000 piechoty, a nade wszystko dysponowa on.... artyleri rakietow! Liczba wojsk tatarskich moe zdumie niejednego. Ju za czasw Czyngiza-Chana wyliczono jego armi na do mln onierzy, zorganizowanych w pododdziay po dziesiciu, za oddzia 10.000 ludzi[191] stanowi jednostk operacyjn dziaajc cakowicie samodzielnie. Ulubiona taktyk byo zmuszenie nieprzyjaciela do pocigu za czci si, a potem obejcie go, przegrupowanie do ataku i uderzenie z nieoczekiwanego kierunku. Pirotechnicy byli werbowani spord chiskich, perskich czy choremijskich specjalistw, a mongolska taktyka osigna tak doskonao, e nie byo na wiecie takiej armii, ktra byaby w stanie sprosta armii chana. Mury przestay by ochron, bo Mongoowie ostrzeliwali miasta z katapult, podkopywali i wysadzali mury przy pomocy adunkw czarnego prochu. Guillaume de Beaujeau uzna, e najroztropniej bdzie umieci sw 40-tysiczn armi na jakim wzgrzu, z ktrego balisty mogyby strzela we wszystkie strony. Takie miejsce znalaz w okolicach Calacianu, tam, gdzie wid szlak karawanowy pomidzy zakolem tej Rzeki, a pogrzem Kara Narim Ua. Po radiowym poczeniu z Baphometem, Wielki Mistrz wyda rozkaz marszu na Si-Ning - miasto przed calaciaem, ktre Mongoowie spalili do cna. Krzyowcy wedle tego planu pierwsi przybyli na pogrze Kara i tam okopali si. Chan tymczasem strawi ca noc na rozmylaniach w swym paacu w Cianagore, za jego wojska otoczyy Krzyowcw ze wszystkich stron. Na drugi dzie, na Krzyowcw runa pierwsza fala mongolskiej piechoty, ktrzy gnali przed sob cae zastpy nestoriaskich chrzecijan, wyapanych w czasie ewakuacji miast przed Templariuszami. Chrzecijaskie ywe tarcze utworzono z nestoriaskich chrzecijan - od roku 431 uznanych za heretykw za to, e gosili oni o dwoistej - boskiej i ludzkiej zarazem naturze Chrystusa. Zamieszkiwali oni ogromne poacie Azji pomidzy Syri a Chinami, Mongoli a Cejlonem. Nestoriastwo przeyo w Azji cae stulecia, wierzcy istnieli take w Mongolii, a Marco Polo opisa spotkanie z ich komunami take w Kaszgari i Jarkendzie. Nastpne chwile s dramatyczne. Guillaume de Beaujeau odczeka do ostatniej chwili z wydaniem rozkazu otwarcia ognia. Atomowe granaty wystrzelono i poleciay one ukami ponad pierwszymi szeregami ywych tarcz, wprost pomidzy zastpy Azjatw, i... ...miercionone grzyby pyu i dymu wytrysny spord powodzi Tatarw i spowodoway straszliw masakr. W zwartych szeregach dziaanie granatw byo straszliwe. Kawaki ludzkiego misa fruway w powietrzu we wszystkie strony, koczyny spaday na jedcw, ktrzy stali w ostatnich szeregach. Kiedy pyy opady, Krzyowcy ujrzeli, jak resztki nieprzyjaci uciekaj w nieprzytomnym strachu.[192] Kubaj-Chan ze swym sztabem obserwowa straszliwe widowisko. Tymczasem Nestorianie dostali si do obozu Templariuszy i poza paroma ranami i oparzeniami nie ponieli adnej krzywdy. Mongoowie pozbierali si i otworzyli ogie z bambusowych rakiet, ale pociski nic nie mogy zrobi zakutym w stal rycerzom poza tym, e poszyy si ich konie, ale Guillaume de Beaujeau kaza rozwali stanowiska rakietowych baterii atomowymi granatami. Wtedy Kubaj posa do ataku bojowe sonie, ale i to przewidzia Wielki Mistrz i kaza podpali rowy z rop naftow, ktre wykopano w przeddzie bitwy. Poparzone i przytrute dymem sonie obrciy si przeciwko swym mocodawcom i spowodoway w szeregach Mongow straszliw panik. W tej chwili Kubaj wyda rozkaz do generalnego szturmu. Niestety, na swe nieszczcie nie przewidzia, e replikator o. Jouberta zacznie wreszcie dziaa ja naley i waleczno mongolskiej armii, jakkolwiek legendarna, musi si zaama w starciu z BMR. Chana chanw w elazach przywiedziono przed oblicze Wielkiego Mistrza Templariuszy. Po rozesaniu na wszystkie strony wiata wieci o klsce Kubaja pod
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Kara Narim Ua poddali si Kajdu-Chan i jego genera Najan, dynastia Sung oddaa klucze do KuangCzou, a tako do Karakorum i Cembauku... I przysza chwila, w ktrej Wielki Mistrz zorientowa si, e jest tylko wykonawc woli Baphometa, ktry sprzyja mu wtedy, kiedy jego ambicje byy zbiene z zamiarami Kosmity. Stary tybetaski mag wynalaz sposb, jak si jego pozby. I pozby si przy pomocy kanau mentalnego, w ktry udao mu si wedrze wraz z brami w wierze. I wszystko skoczyo si dobrze, a jak - o tym przeczytasz Czytelniku w ksice Barbeta. Niestety, wbrew temu piknemu freskowi paralelnych dziejw, ktre z podziwu godnym rozmachem i realizmem nakreli Pierre Barbet, drogi Pana w naszym realnym wiecie s zupenie niepoznawalne i nieprzewidywalne. Po upadku Akki w 1291 roku, ciko ranny seneszal Jean de Grailly dosta si na pokad ostatniego statku wraz z Otto de Gransonem i Wielkim Mistrzem Joannitw, zranionym betem kuszy. Marszaek Pierre de Sevry w czasie ataku mamelukw al-Ashrafa Khalila na templaryjskie umocnienia, za Wielki Mistrz templariuszy Guillaume de Beaujeau pad 18 maja 1291 roku przy obronie Przekltej Wiey, ostatniej baszty i szacu chrzecijastwa w Ziemi witej dlatego, e - niestety - nie mia adnych atomowych granatw... Po mierci Wielkiego Mistrza i zdobyciu Akki pady take Tyr, Sydon, Bejrut i Hajfa. Templariusze opucili Ziemi wit i to stao si preludium do kasacji Zakonu wityni we Francji, co nastpio ostatecznie w 1307 roku i jest osobn histori, NB, rwnie mroczna i tajemnicz. Dlaczego to wszystko napisaem? Dlatego, bo pomoe to zrozumie Czytelnikowi to, o czym mwi nastpny rozdzia. ---oooOooo--Rozdzia IX - KOSMICZNY ATAK W CZASIE WYPRAW KRZYOWYCH Kosmiczny Robinson z 1790 roku - Luftwaffe w subie Karola Wielkiego - Kto obroni Gymeski zamek? Kara mierci dla Wadcw Przestworzy - CE4 w redniowieczu - Kosmiczny desant w redniowiecznym Ansby - Te Deum po tamtej stronie Wszechwiata. Do fikcji literackiej - przechodzimy do faktw. 12 czerwca 1790 roku, a zatem w 478 lat po zniszczeniu Zakonu wityni stao si co, co przy pewnej dozie fantazji mona uwaa za analogi do gwiezdnego rozbitka Pierre&rsquo;a Barbeta, ktry to rozbitek wyldowa swym uszkodzonym statkiem kosmicznym na powierzchni naszej planety. Pod wieczr tego parnego i gorcego dnia, na niebie, wrd przeraliwego haasu pojawio si dziwne ciao w ksztacie kuli, ktre zataczajc si w powietrzu runo na ziemi w pobliu miasteczka Alenon w departamencie Orne, pomidzy Paryem a Reims. Obiekt ten poama kilka drzew, zniszczy wiele krzeww i zapali w tym miejscu traw, kiedy uderzy w wierzchoek nieodlegego pagrka. Wystraszeni tym wydarzeniem wieniacy pognali na wyprzdki do miasteczka i tam opowiedzieli wszystkim jego mieszkacom, z ktrych kilku najodwaniejszych podeszo ku kuli, gdy tylko umoliwio im to buchajce z niej gorco. wiadkiem dalszych wydarze by jeden z lokalnych notabli z miejskiego magistratu, miejski fizyk i cae stado ciekawskich, ktre w midzyczasie przybiego na miejsce zdarzenia. ledczy nazwiskiem Liabeuf, ktry przyjecha z Parya kilka dni po incydencie, tak zrekonstruowa to wydarzenie, ktre opisa w specjalnym protokole: Kiedy wok tajemniczego przedmiotu zgromadzio si wielu gapiw, otworzyy si (w nim) co, jakby drzwi i ze rodka wysza jaka osoba podobna do nas, ale dziwnie ubrana. Miaa ona odzienie cile przylegajce do ciaa i dokadnie je zasaniajce, a kiedy nagle ujrzaa ludzi - znieruchomiaa, a potem naraz czmychna w las...[193] Rozarzona kula potem bezgonie eksplodowaa i pozosta po niej jedynie proszek. O tajemniczej istocie, ktra daa dyla w las, nikt ju potem nie sysza. Czeski badacz in. Vnceslav Patrovsk wygosi pogld, e chodzio tutaj o zwyczajny balon, ktry zapali si od ogniska, ktre spowodowao nagrzewanie si powietrza unoszcego tego mondgolfiera. Pisze on o ognistej kuli, ktra spada na pobliskie wzgrze, przy czym zdaa si ona by otoczona pomieniami, i o kilku rolnikach, ktrzy wyszli na pole i myleli, ze idzie o ktry z balonw, ktre wtedy zaczto wyprbowywa.[194] Z jego opisu jednak zniky ju skutki katastrofy: poamane drzewa i krzewy, co raczej jest trudno przyporzdkowa awaryjnemu ldowaniu mondgolfiera...[195] Za wrcz klasyczny opis interwencji Obcych w nasz histori moe posuy pojawienie si dyskoidalnych aparatw latajcych podczas wojennej wyprawy cesarza witego Pastwa Rzymskiego i Narodu Niemieckiego Karola Wielkiego przeciwko Sasom w roku 776. Karol, ktry zatrzyma si we Francji, na wie o saskiej inwazji przyjecha do dobrze umocnionego Eresburga i do oblenia pozosta w Siriburgu - dzi Hochensburg. Do likwidacji saskiej blokady doszo po
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

przeamujcym szturmie Frankw, ktry - jak to udowodni badacz Hans Wehrner Sachmann z Dortmundu - by skutkiem tajemniczego wydarzenia, ktre rozegrao si na niebie.[196] Wydarzenia te opisuje kronika &bdquo;Annales regnorum Francorum&rdquo; nastpujco: Karol Wielki zdoby na Sasach zamek Hochensyburg. W dalszych latach Sasi chcieli odbi ten zamek z powrotem. Wedle zapisw frankoskich co ich tak przestraszyo, e uciekli z powrotem do siebie na eb na szyj...[197] Podobna informacj znajduje dr Johannes Fiebag w ksice dortmundzkiego archiwariusza prof. Karla Rbela: Lorcherskie annay mwi o tym, e w czasie oblenia Sigiburgu przez Sasw, naraz nad kocioem pojawi si zagadkowy ogie idcy od dwch tarcz. Pogan chwyci niewysowiony strach i uciekli na zamanie karku. A e niektrzy z nich si ogldali, to ginli wpadajc na kopie tych, ktrzy biegli za nimi...[198] Po dugich i mudnych poszukiwaniach, dr Fiebag i Hans Sachmann odnaleli pierwotne rdo westfalskich kronikarzy - kronik wydarze z VIII i IX wieku pt. &bdquo;Patrologia&rdquo; z apendyksem wielce uczonego o. Laurentia &bdquo;Annales Laurissenesses&rdquo;, ktr przeoy z aciny niekonwencjonalny historyk fantastycznej przeszoci Walter Raymond Drake. Tekst aciskiej kroniki przypomina dokadny reporta o rebelii Sasw: Pose odczyta wie o powstaniu Sasw. Wzburzyli si oni wielce i zabili wszystkich swych nadzorcw. Udao im si zdoby podstpnie Aeresburg i wygna Frankw. Po opuszczeniu zamku, zrwnali go z ziemi... Potem buty peni, maszerowali dalej goszc, e tak samo zrobi i z Sigisburgiem. Jednak obrocy grodu z Bo pomoc dali im hardy i zdecydowany odpr. Mimo tego sytuacja bya beznadziejna i musieliby oni dugo czeka na posiki. Tymczasem Sasi nie mogli zamku zdoby i zburzy, przeto ustawili oni katapulty... Jednak wola Boa chciaa, e wystrzelone kamienie bardziej im zaszkodziy, ni obrocom grodu! Zaczli wic stawia drabiny i wiee, z ktrych zamierzali grd zaatakowa. Bg jest dobry i wynagrodzi obrocom ich odwag. Tego dnia, kiedy mia si odby atak na chrzecijan, ukazaa si Opatrzno Boa nad kocioem znajdujcym si w twierdzy. Ci, ktrzy w wielki znak widzieli, a wielu z nich yje do dzi dnia, zgodni s co do tego, e nad kocioem widzieli dwie latajce tarcze, ognistoczerwonego koloru. (Dosownie: &bdquo;et dicunt vidisse instar duorum scutorum colore rubeo flammantes et agitantes super ipsam ecclesiam.) kiedy poganie ujrzeli te znaki, w panice pierzchli w straszliwym przeraeniu. Jedni zabijali drugich, nabijali na kopie tych, ktrzy biegli przed nimi. Boska zemsta naganiaa innych wprost na kopie swoich wojownikw. Obrocy odwayli si na wycieczk i gnali Sasw a do Lippe, a tam ich w potyczce, zupenie wyczerpanych po forsownym biegu, pokonali.[199] Informacje na temat podobnego wydarzenia mam take ze Sowacji, z obleganego zamku Gme dzisiaj Jelenec. Ruiny tego zamku znajduj si na poudniowym stoku Tribeskho Pohoria, na pnocnywschd od Nitry, w starszym grodzisku z XI wieku. Zamek postawiono w XIII wieku, dziki staraniom Ondreja ze starosowackiego rodu Forgaw. Jadrem zamku, ktry przedtem by tylko rezydencja mieszkaln, s dwie wiee, a od XV wieku caa budowla ma charakter stricte obronny. Prace wykoczeniowe trway a do XVI wieku w czasie tureckiej ekspansji na te ziemie, ktrej dotyczy take ta cz mojej pracy. W czasie procznego ju oblenia przez Turkw zamku Gme, ich dowdca - niejaki Batu - czowiek o zwierzcej wprost drapienoci - zdecydowa o generalnym ataku. Wyczerpana zaoga twierdzy patrzya w przyszo z obawami, bo nieprzyjaciel srodze ich szeregi przerzedzi, a sam dostawa coraz to nowe posiki. Atakujc, Turcy zaczli rozwala bram taranami. Opr zaogi sab z kad chwil. Maonka pana Forgaa modlia si w kaplicy, i na jej uporczywe proby doszo do cudu: niebo si zachmurzyo i nad zamkiem ukazaa si czarna chmura, z ktrej na Turkw runy byskawice! Naraz oboki zabarwiy si na krwawo i zacz na nich pada deszcz ognisty! Turcy najpierw skamienieli ze zgrozy, a potem rzucili si do panicznej ucieczki. Nad zamkiem tymczasem ukazaa si ogromna rka z zacinit pici. Turcy tu ju nigdy nie powrcili... Kiedy w 1989 roku rozbiem obz na podwrcu dzi opuszczonego zamku i przez czas jaki penetrowaem jego ruiny, eksplorowaem na p zasypane gruzem korytarze i lochy, czym naruszyem spokj nietoperzy i wy zamieszkujcych ten teren, cay czas mczyo i drczyo mnie pytanie: co to za sia stana w obronie jego obrocw? Obserwacje NOL-i nad Sigiburgiem w roku 776 nie byy jedynymi w czasie redniowiecza i mamy o nich kilkanacie dobrze udokumentowanych wiadectw. O niektrych z nich pisaem ju w swej wczeniejszej monografii traktujcej o okresie pomidzy 956 a 1344 rokiem.[200] Na kocu tego rozdziau Czytelnik znajdzie krtki przegld chronologii wydarze od roku 1344 do 1790, a teraz przejdmy do dalszej czci rozdziau. Pozostamy jeszcze w epoce Karola Wielkiego, w VIII wieku, gdzie na bazie pisemnych przekazw udowodni, e problem &bdquo;wzi&rdquo; do NOL-i nie jest akurat wymysem ludzi XX i XXI wieku.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

NB, wyglda na to, e bdziemy musieli zrewidowa take historie z ufologicznego punktu widzenia, bowiem w wietle tego, o czym poniej, trzeba ja bdzie zacz nie w latach 40. XX stulecia, ale co najmniej dziesi wiekw wczeniej!!! Za panowania krla Pepina Maego (714-768), na niebie Francji ukazyway si napowietrzne okrty pilotowane przez jakie istoty, ktre zwano SYLFAMI. Pospolity lud by przewiadczony, e s to magowie, ktrzy posiedli umiejtno latania w powietrzu, od czego powstaj burze i gradobicia. Obawy przed najazdem tych Wadcw Powietrza poszy ju tak daleko, e Karol Wielki i jego nastpca wydali ju we wstpie do swych &bdquo;Capitullarii&rdquo; WYROK MIERCI na zaogi napowietrznych okrtw!!! Dr Fiebag w zwizku z t spraw cytuje notatk francuskiego ksicia Montfaucona de Villarsa, ktry w 1670 roku posuy si dzi ju zapomnianymi, redniowiecznymi tekstami: Sylfw widzia tako prosty lud, jak i koronowane gowy. Aby pozby si tej niesawy, ktra ich otoczono, porywali oni ludzi i ukazywali im pikne kobiety, ich bogactwo, wadz, a potem przenosili ich z powrotem na ziemi, w rne miejsca. Nard, ktry widzia ich leccych nad ziemi bra ich za czarnoksinikw, ktrzy przynosili ludziom i zwierztom mier. Nie do wiary, ilu z nich zgino od ognia lub wody![201] Idzie tu o co niewiarygodnego - ot ludzie w VIII wieku sa porywani do Powietrznego Cesarstwa, poddani programowi edukacyjnemu i z powrotem dostarczani na Ziemi, aby si stali heroldami kultury &bdquo;tych z gry&rdquo;. Niestety, ten socjologiczny eksperyment zakoczy si fiaskiem i to totalnym, za szlachetne idee nie docieray do tpych bw Ziemian: W Lyonie widziano, jak ze statku wyszli trzej mczyni i jedna kobieta. Wok nich zgromadzio si wojsko i krzyczao >>Czarownicy!!! To ludzie hrabiego Benewentu, nieprzyjaciela Karola, polijcie ich Frankom, by im zniszczyli urodzaje!<< Czwrka, ktra wysza ze statku usiowaa si broni przed zarzutami tumu. Twierdzili, e byli Francuzami, ktrych porway jakie powietrzne istoty, ktre pokazyway im niewiarygodne rzeczy i kazali im po powrocie na Ziemi mwic o tym swym krajanom. W tumie ludzi jednak wrzao i co chwil opowiadanie ich byo przerywane wykrzyknikami i pogrkami. Coraz bardziej krzyczano, by ich spali na stosie. Lyoski biskup Agobard zachowa na tyle rozwag, e poleci rzecz zakoczy wyrokiem godnym Salomona - powiedzia, e rzeczywicie mogli oni ujrze rzeczy w niebie, o ktrych nie wspomina Pismo, co uspokoio tum, ktry darowa wolno caej czwrce[202].[203] Prawdziwo tej historii potwierdza w swej ksice A. Calmet - &bdquo;Von Erdcheinungen der Geisten und dennen Vampiren in Ungarn, Mahren...&rdquo; (Augsburg 1751), ktry nazywa to pastwo Sylfw po imieniu - Magonia. O fenomenie porwa i wzi w redniowieczu wiadcz take i nastpne rda: Pewnego dnia jedna kobieta leaa w pocieli. Nagle zgaso wiato i usyszaa, jak otwieraj si drzwi. Szybko wyskoczya z ka i zapalia lamp, poczym ujrzaa karzeka z wielk gow (sic!!!), ktry ucieka z jej nowonarodzonym dzieckiem, a do koyski podrzuci jej dziwacznego karzeka. Kobieta zacza krzycze i udao si jej wyrwa dziecko z rk kara. Nocny go dziwnym sposobem znik, pozostawiajc dziwne dziecko w koysce. Kobieta chciaa je nakarmi piersi, ale nie chciao ono pi mleka i wkrtce zmaro. - Czy chodzi tutaj o przypadek wzicia, tak dobrze znany z literatury ufologicznej? - pyta Marco Strohmeier, ktrego domen staa si analiza porwnawcza dzisiejszego fenomenu wzi i dawnej tradycji &bdquo;podrzuconych dzieci&rdquo;, opublikowanej w studium z roku 1995.[204] - Wcale nie - odpowiada na tak postawione pytanie - Opowiadanie to pochodzi z ksigi sag z poudniowej Dolnej Saksonii i wczesnego redniowiecza.[205] Wedle Strohmeiera istniej nastpujce przesanki zbiene z fenomenem bedroom visitors, takie jak: v w wikszoci przypadkw do porwa dochodzi w nocy; v z nieznanej przyczyny w pomieszczeniu ganie wiato - nie-elektryczne przecie (!!!)[206]; v czowiek czuje czyj obecno w czasie snu lub psnu; v w miejscu kontaktu pojawia si i znika jaka czekoksztatna posta, ktra moe przenika przez zamknite drzwi, okna czy po prostu przez ciany; v przybysze usiuj porwa dziecko lub pd. Dziwni gocie odznaczaj si przy tym charakterystycznymi cechami morfologicznymi: &bull; &bull; &bull; &bull; &bull; niskim wzrostem - od 100 do maksymalnie 150 cm; gowa jest nieproporcjonalnie wielka w stosunku do reszty ciaa; wielkie, ciemne i podugowate oczy bez renic; skra szarej barwy; brak owosienia.

Paralele do tego opisu &bdquo;nieznanych&rdquo; istniej - wedle bada Stroheimera - w caym szeregu redniowiecznych opowiada i poda, a ich wsplnym mianownikiem jest motyw &bdquo;maych szarych ludzikw&rdquo;, ktrzy byli obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnociami. Autor dalej dowodzi cznoci tradycji &bdquo;szarych karzekw&rdquo; z mitem &bdquo;podrzuconego
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

dziecka&rdquo;, ktry jest znany w caej rodkowej i zachodniej Europie, i mwi o tym opinia Georga Schambacha z roku 1854: Wedle ludowych poda, jakie zawieraj sagi, idzie o dzieci karzekw z wielkimi gowami (!!!), ktre to kary owe podrzucaj na miejsce zdrowego dziecka.[207] Najwiksze niebezpieczestwo grozio dzieciom nie ochrzczonym, bowiem kary z upodobaniem poryway wanie takie dzieci czowiecze. Dlatego wanie jeszcze przed stu laty dzieci chrzcio si w trzy dni po urodzeniu, za noworodek do tego czasu by pilnowany i trzymany tylko w owietlonym miejscu.[208] Na bazie wspczesnych prac Budda Hopkinsa, dr T. Bullarda, dr D. Jacobsa, dr J. Fiebaga i innych, bdziemy zmuszeni do typowego wzorca porwania doczy take i fenomen &bdquo;podrzuconych dzieci&rdquo;. Wedug Hopkinsa, kobiety poddane regresywnej hipnozie byy - wedle ich wasnych sw porwane, sztucznie zapodnione i przywiezione z powrotem, potem odbierano im pd, ktry by wychowywany pozamacicznie. Takie dzieci byy hybrydami ludzi i Kosmitw, i odznaczaj si dziwnymi waciwociami anatomicznymi. - Ludowe gadki, w ktrych mwi si o &bdquo;karzekach z wielkimi gowami i szar skr&rdquo;, o &bdquo;ukradzionych dzieciach&rdquo;, o &bdquo;stalowych ptakach&rdquo; maj swe racjonalne jdro twierdzi Marco Strohmeier. - Wtedy i teraz ludzie zyskiwali jednakie dowiadczenia z tymi istotami - i widzieli, i widz nadal je w swym specyficznym, socjalno-kulturowym kontekcie. To nam daje moliwo zrozumie to i zaradzi temu. Kto wykona t prac i przeniknie do jdra zachowanych legend, moe doj - jak to udowodniem do ciekawych wynikw. Tedy wziem sobie do serca powysz myl i zaczem dokonywa analiz w sowackim folklorze, pod ktem ujawnienia fenomenu &bdquo;porzuconego dziecka&rdquo;. Z tego, co wyczytaem, najbardziej interesoway mnie boginki - szczeglny rodzaj charakterystycznie zych i zoliwych &bdquo;wi&rdquo;, o ktrych najczciej wspomina si na obszarze Sowackich Tatr. Opisuje si je jako staruchy o wygldzie dzieci (!!!), ktre mieszkaj w potokach i moczarach, gdzie ludzie najczciej je widz. Ze swych ukry wychodziy ju po zachodzie soca. Byy one istotami, ktrych bardzo si obawiano, a to dlatego, e poryway nie ochrzczone dzieci, na ich miejsce podrzucajc szkaradne i chore podrzutki. Tradycja chciaa, by kobieta przez sze tygodni nie stana na ziemi bos stop, ani te nie wychodzia wieczorem z domu. Niekiedy jednak boginki wywabiay j z domu i wodziy do rana po polnych i lenych drkach, a tymczasem jej dziecko podmieniano na odmieca.[209] Niedawno wpad mi w rce skrt rozprawy pira pewnego etnografa, ktry wielce dziwnym sposobem modyfikuje mit o &bdquo;podrzuconym dziecku&rdquo;, a moe to stanowi dowd na przypadki wzi czyli CE4 - w niedalekiej przeszoci. Przy podejrzeniu wymiany wasnego dziecka na odmieca tradycja nakazywaa, by matka wzia 9 skorup jajecznych i do kadej z nich nalaa wody. Nastpnie naleao rozpali mae ognisko i obok niego wykona w glinie jamki, do ktrych naleao woy owe skorupki. Potem wszyscy mieli opuci to miejsce, gdzie w kolisku leao dziecko, ktre jednak naleao pilnowa. Zwykle odmieca si odmieniao zaklciem, ktre brzmiao: Chocia jestem bardzo stary, w takich garnkach nie gotowaem.[210] A teraz analiza: o Wedle tradycji, ofiar porwania czy te wzicia jest kobieta, ktra wanie urodzia dziecko, a ktre jej podmieniono. adne podanie nie mwi o tym, e porwano matce starsze dziecko, ani o tym, e podmieniono dziecko w czasie czuwania ojca pod nieobecno matki. To uwizienie matki w czasie 6 tygodni po porodzie jest wielce interesujcym szczegem. Ze wspczesnych bada CE4 wynika, e powyej 60% ofiar wzicia, to mode kobiety o redniej wieku poniej 27 lat. o Opisywany przez legendy &bdquo;test&rdquo; na podmienienie obcego dziecka zasadza si do tego, e wedle tradycji cudza obecno objawi si moliwociami, ktre s nieadekwatne do biologicznego wieku i moliwoci dziecka. Respondentki Hopkinsa, ktre twierdziy, e podmieniono im dzieci na dzieci-hybrydy, ktre byy bardzo inteligentnymi potomkami. o Informacja o dugim wieku &bdquo;przemieniania&rdquo; jest refleksem faktu, e Obcy maj dusze ycie od ludzi. o Sam mit o &bdquo;podmienionych dzieciach&rdquo; dowodzi wzajemnej cznoci biologicznej Ludzi z Obcymi. Co podobnego zakada take Budd Hopkins, ktry domniemywa to, e Obcy przeprowadzaj program eksperymentw genetycznych. o Wysoka czstotliwo obserwowanego zjawiska. Dr Thomas Bullard skompletowa 800 dobrze zbadanych incydentw. Ja sam, wedug bada etnografw w latach 1971-1975 naliczyem 250 incydentw w 50 rnych miejscach, gdzie si mwio wanie o dzieciach porwanych przez Obcych.[211] Wrmy jeszcze na chwil do podstawowego schematu uprowadze. Wicej, ni w 60% przypadkw, Obcych opisano jako humanoidw z wielkimi, bezwosymi gowami i czarnymi, migdaowymi oczami. Ich wzrost nie przekracza 1,5 m i miay one chude ciao z dugimi koczynami. Komunikacja z ludmi przebiegaa przy pomocy telepatii, co wiadkowie opisywali, jako &bdquo;gosy w gowie&rdquo;. Wielu ludzi Obcy zastawali w kach, std angielski termin bedroom visitors co literalnie znaczy sypialniani gocie - i wycigali ludzi z sypialni na otwart przestrze, za ich wspmaonek(a) spa(a) spokojnie o
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

niczym nie wiedzc. Potem w promieniu transportowym przenoszono ich na pokad NOL-a, albo delikwenta/delikwentk doprowadzaa tam zaoga NOL-a. Tam zostawali oni poddawani zabiegom i badaniom medycznym, pobraniu prbek tkanek, wosw, skry, itd. itp. - a przede wszystkim gamet mskich i eskich! Wedug bada Hopkinsa, dana osoba przeywaa ju jedno CE4 w wieku poniej 3 lat, kiedy to Obcy zostawiali na jej ciele lady ci po pobranych tkankach. Nastpnie delikwent(ka) przezywa ca seri CE4 lub CE5 - szczeglnie w wieku dojrzewania, podczas ktrych dochodzi do pobrania gamet. Kobiety w wieku 16-21 lat s sztucznie zapadniane, a po upywie 2-3 miesicy ciy s porywane ponownie i pozbawia si je podu. Pewien procent kobiet jest porywany stale dla pobrania jaj, ktre si zapadnia i inkubuje w celach, o ktrych moemy sobie tylko podyskutowa, bo nikt niczego pewnego nie wie. Podobnie Obcy porywaj take niektrych mczyzn, od ktrych pobrano prbki spermy lub zmuszono ich do odbycia stosunku pciowego. Nie istnieje adne logiczne wyjanienie, dlaczego stosuje si dwie rne techniki reprodukcyjne. Zainteresowanie Obcych badaniami genetycznymi dotyczy co najmniej poowy wszystkich porwanych. Jak to ju skojarzylimy wczeniej, porwania Ziemian nie s jedynie kwesti wspczesnoci, a sigaj w gb redniowiecza. W Irlandii na ten przykad, bya rozpowszechniona wiara w istnienie tzw. Fenw, ktrzy mogli porywa ludzi. Angielski folklorzysta Walter Wents tak o tym pisa w 1909 roku: Ludzie, ktrzy powracaj z krainy Fenw po prostu niczego nie pamitaj - ani tego gdzie byli, ani tego, co robili... - co dokadnie odpowiada schematowi CE4 ze wzgldu na fenomen missing time - brakujcego czasu. Czeski autor Jii Svoboda za przekazuje informacj ze szwedzkiego miasta Malm, gdzie tameczny duchowny - wielebny Peter Rahn w roku Paskim 1621 pisa tak: May mczyzna w szarym ubraniu porwa mi on, by pomoga przy porodzie. Kiedy j porywano wiatrem, ujrzaa metalowy chodnik wykuty w byszczcym metalu i metalowe drzwi, ktre wiody do pomieszczenia wypenionego jasnym wiatem.[212] Czeski humanista i polihistor Mikula Daick za w swych memuarach wspomina takie wydarzenie: Roku Paskiego 1608, Septembris. Pewna kobieta z przedmiecia Kutnej Hory opowiadaa i udowadniaa, e jej m o sidmej rano wyszed z domu do pracy na dole (w kopalni), co podobnego do jej ma podeszo do ka i pooyo si obok, a potem wzio j z ka i przenioso powietrzem a do Pch, gdzie j to co pucio wolno, tak e powrcia do domu tylko w nocnej koszuli.[213] To jest cakiem oczywiste, e duga i smutna przygoda Ludzkoci z czarownicami i czarownikami ma swe realne jdro w przypadku porwa kobiet, zapadnianych w wielce dziwny sposb, ktry by opisany take wspczenie. Przy przesuchaniach Inkwizycji, kobiety te przyznaway si do tego, ze czsto latay i syszay wysokie i jasne gosy, a przy opisywaniu akty pciowego zwracay uwag na diabw i ich chodne, metalowe prcia.[214] I tutaj dochodzimy do korzeni dziwnego, redniowiecznego podania o inkubach i sukkubach. Inkubami z aciny ten, ktry ley na grze - nazywano demoniczne istoty, ktre spkoway ze picymi kobietami, za sukkubami - z ac. ta, ktra ley na dole - to istota, ktra miaa stosunki pciowe z mczyznami. Nie chodzio tutaj bynajmniej o jakie erotyczne fantazje - w redniowieczu wierzyo si w to, e ten styk by fizyczny i realny! Podobnie byo take z ciami, ktr uwaano za moliw jedynie przy uyciu nasienia, ktr przedtem sukkuba odebraa picemu mczynie. redniowieczni demonologowie wierzyli potem w istnienie sukkub, ktre stymuloway mczyzn do ejakulacji, a spermy uywali jako inkubowie do zapadniania picych kobiet. Wiele czarownic na torturach wyznawao, e diabelska sperma jest lodowata. Gorcy otwr ich vaginy jest nienasycony i dlatego te wdaj si w amory z demonami, ktre ukoiyby ich podliwo - pisz w przesawnym &bdquo;Mocie na czarownice&rdquo; dwaj inkwizytorzy Spengler i Institoris - autorzy, ktrzy dzisiaj natychmiast i nieodwoalnie zostaliby umieszczeni w zakadzie psychiatrycznym, w separatkach bez klamek...[215] Kanonik kapitularny w Strasburgu, wielebny Johannes Geiler von Kaisenberg (1455-1510) w roku Paskim 1508 tak gosi z kazalnicy: Demon moe przemieni si w ma i spkowa z niewiast, a m moe take uy siy podzenia od innego ma. Jak to bywao, niektrzy mieli dziwne sny zakoczone wytryskiem nasienia, potem diabe moe owo nasienie zabra i trzyma tak, by nie zgino. Potem podejdzie do niewiasty tak blisko, eby z tego powstao dziecko. W rzeczywistoci diabe nie jest ojcem dziecka, ale m... Podobnie diabe moe przybra cielesna powok niewiasty i pooy si przy mu... - a potem wszystkie rzeczy rozgrywaj si tak, jak to ma miejsce pomidzy mczyzn a kobiet...[216] Teologowie tej epoki z upodobaniem bredzili o vaginie jako niewysowionej bramie piekie. Kobiety oskarone o spkowanie z diabem - co dzisiaj mona nazwa sztucznym zapodnieniem - pod wpywem tortur inkwizytorw w czasie procesw opowiaday wierutne bzdury, ktre wmawiali im przesuchujcy je, okrutni, ciemni, fanatyczni i seksualnie zboczeni lub niewyyci, okaleczeni umysowo przez celibat i ideologiczne pranie mzgw mnisi i ksia. I tak w czasie jednego z przesucha w Tuluzie, oskarona o czary niejaka Angele de Labarthe zeznaa, e miaa stosunek z diabem, po ktrym urodzia dziecko z
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

gow wilka. W IV wieku, jeden z doktorw Kocioa katolickiego w. Augustyn opisa inkuby jako piekielne istoty uwodzce kobiety w &bdquo;De civitate Dei&rdquo;, XV,23: Powszechnie wiadomo, e wiele wiarygodnych osb wiedziao o tym, e fauny i sylwanowie powszechnie znanych jako inkubowie czsto uwodzili i porywali kobiety, i mieli z nimi cielesne stosunki. Taki pogld potem w swych pismach rozwin w. Tomasz z Akwinu w &bdquo;Summa theologiae&rdquo; tom I/51,3-6. Teolog Sinistrari za naucza, e to kobiety s takimi piekielnymi istotami bardziej otoczone, ni mczyni, co szczeglnie dotyczy szczeglnie wdw, panien czy zakonnic, a znacznie mniej matek. Dlatego te w niektrych opactwach i klasztorach eskich obserwowano epidemie obdu i... inkubatu! Godnym uwagi jest to, jak twierdzi on, e inkuby to nie s zwyczajne diaby. Inkubowie bowiem ignoruj wszelkie egzorcyzmy i s odporne na dziaanie witych relikwii - a co ciekawsze, w Biblii diaba nazywa si Ksiciem Powietrza. Do XVI wieku Koci katolicki zebra bogat dokumentacj z inkwizycyjnych protokow i innych materiaw procesowych i na jej podstawie mona byo utworzy ca ga wiedzy o kontaktach z demonami. Opisywaa ona m.in. istoty, ktre czerpi poytki z kontaktu seksualnego ze miertelnikami. Na koneksje pomidzy inkubami, sukkubami a CE4 w czasach redniowiecza wskazuje dr J. Fiebag na bazie dokumentu cytowanego przez francuskiego pisarza Roberta Charrouxa - &bdquo;Verratene Geheimnisvolle Wesen und Ungrheurer&rdquo; (Glarus 1978), w ktrym pisze, e w 1606 roku oskarono o odbycie stosunku pciowego z inkubem mod kobiet Francoise Bose, a ktra w dniu 30 stycznia 1606 roku zeznaa do protokou Inkwizycji, co nastpuje: Oskarona przyznaa si do tego, e w roku Paskim 1605, na kilka dni przed Wszystkimi witymi spaa u boku swego ma, kiedy naraz obok jej posania si co pojawio. Wystraszona przebudzia si i kiedy bya jeszcze w pnie, poczua jakby jaka kula spada jej na pociel. Jej m wci spa. Duch mia mski gos, a na pytanie >>kto tam?<< odpowiada po cichu, by si nie baa, gdy jest rycerzem witego Ducha. Jest on tym, ktrego wysano, by j miowa jako m i eby pozwolia mu pooy si przy niej. Kiedy si wzdrygaa, duch wskoczy najpierw na dzban, potem na podog i tak rzek do niej: >>Jeste okrutna wielce, skoro mi wzbraniasz dokona tego, co zamierzaem ci zrobi!<< Potem odkry j z pocieli, podnis do gry i tak powiedzia: >>Teraz rozumiesz, e miuj ci i lubuj ci, e bdziesz ze mn szczliwa, kiedy bdziesz kocha si ze mn. Jam jest chram Boy, ktrego postawiono po to, by pocieszy tak biedne niewiasty, jako ty<<. Francoise odrzeka, e jej to nie dotyczy, bowiem jest szczliwa ze swym mem, jednake duch kontynuowa: >>Zawiedziona nim, ja za jestem rycerzem w. Ducha i dlatego do ciebie przyszedem, bym ci pocieszy i kocha. Zyskaem mio wszystkich kobiet i tylko ony faraonw nie kochaem<<. Potem pooy si przy niej na ku i rzek: >>Ja ci poka, jak to robi modziecy z dziewcztami<< po czym zacz j obmacywa i posiad j. Biedna kobieta wierzya w to, e chodzi o dobrego witego ducha, ktry jest kobietom przyjazny. Dodaa te, e drugiego dnia nowego roku, okoo pnocy drzemaa obok swego ma, ktry spa ju gbokim snem. Nagle pojawi si ten sam duch w jej ku i prosi j, by mg pooy si obok niej i kocha si z ni, ale ona odmwia. On si jej potem zapyta, czy chce mie wszystkie grzechy odpuszczone. Francoise odpowiedziaa oczywicie, e tak. odrzek jej: >>Ju si stao<<. Jednake powiedzia jej, by nie przyznawaa si do tego przy spowiedzi. Kiedy ja wypytywano, czy spowiadaa si z tego, odpowiedziaa, ze nie wiedziaa i stosunek cielesny z duchem to grzech. Ducha uznaa za dobrego witego i przychodzi on do niej w kady dzie, a ona pozwolia mu tylko raz na to, by si z ni kocha. Kiedy mu odmawiaa, duch skaka na podog i gdzie przepada - gdzie? - ona nie wie...[217] Sprbujmy teraz to dziwne opowiadanie zanalizowa: nieznana istota w nocy cakiem niepostrzeenie wchodzi do ludzkiej siedziby, maonek nie moe si nawet przebudzi - to wszystko typowe rzeczy znane nam z przypadkw bedroom visitors i CE4 przypadkw Kathy Davis i Betty Andreasson... Lewitacja - duch unosi j nad pociel - jest kolejnym charakterystycznym detalem. Opis stosunku pciowego nie jest jasny, a dla kobiety zupenie niezrozumiay. Sytuacja staje si jasna, kiedy to odniesiemy do przypadkw CE4. tam stosunek pciowy przebiega na chodno bez zbytecznych emocji, jak mechaniczny akt prokreacji lub sztucznego zapodnienia - inseminacji!...: Przykady zapodnienia ziemskich kobiet przez niebiaskie, boskie czy diabelskie istoty mona znale w caej historii Ludzkoci. Przykad rycerza w. Ducha przychodzcego potajemnie w nocy i podzcego dzieci ze picymi kobietami jest niczym szczeglnym dla ludzi XVII wieku. Dla biednej Francoise ten przypadek skoczy si tragicznie. Bya oskarona o to, e uprawiaa mio nie z boska istot, ale z diabem i 14 lipca 1606 roku spalono j publicznie na stosie, jako czarownic.[218] Informacje o kontaktach z tajemniczymi istotami przetrway do dnia dzisiejszego, i dzisiaj te wszystkie inkuby i sukkuby s identyfikowani, jako ufopasaerowie. I tu powoli dochodzimy do kocowego komentarza tych wydarze. Wbrew romantycznemu przedstawieniu Kontaktu dwch rnych cywilizacji, bilans dziaalnoci Obcych przedstawia si zupenie inaczej, ni to sobie wyobraamy. Tamci zostali uznani za demony dlatego, e mieszali si w nasze ziemskie sprawy, porywali ludzi, straszyli ich sw hi-tech magi, wkradali si do
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

sypialni, porywali mczyzn, kobiety i dzieci i utrzymywali z nimi stosunki cielesne. Jak dugo bdziemy si jeszcze dziwi temu, e panujcy w VIII wieku wydali na tyranw powietrza wyroki kary mierci, i e caa cywilizacja redniowiecza istotnie odrzucia jak implantacj pozaziemskiego czynnika z organizmu swej kultury, i nazwaa go po prostu civitas diaboli?[219] Wbrew powszechnie panujacemu daenikenowskiemu pogldowi o sielskiej koegzystencji Ziemian i Pozaziemian twierdz, e ci pierwsi musieli bronic si kopiami, mieczami i katapultami przeciwko BMR, swej wolnoci i niezawisoci, co jest o wiele bardziej prawdziwe, ni wizje von Dnikena.[220] Hipotetyczna rekonstrukcj powyszej tezy znajdziemy we wstpie do ksiki Poula Andersona pt. &bdquo;The High Crusade&rdquo;. Autor jest czowiekiem renesansowym: pisarzem, podrnikiem, badaczem Skandynawii, ekspertem od Pozaziemian I technologii jdrowych, doskonay znawca win, ogrodnictwa i domowej kuchni. W swym dziele, Poul Anderson przenosi nas oczami swego bohatera franciszkaskiego mnicha o. Parvusa do roku Paskiego 1345, do miasteczka Ansby na pnocnymwschodzie Lincolnshire. W tym czasie sir Roger of Tourneville gromadzi wojsko, ktre zamierza poczy z siami krla Edwarda I w wojennej potrzebie. Owego pamitnego dnia 1 maja 1345 roku, ju wtedy 40-letni Parvus brodzi po kostki w bocie gwnej ulicy Ansby. Naraz jego wzrok dojrza na niebie miraculum: z nieba zstpowa cichutko jaki statek w ksztacie walca z gadkimi i byszczcymi bokami, dugi na jakie 2.000 stp. Po wyldowaniu tego statku otworzy si w jego boku waz i wysza istota: Mia on wzrost piciu stp, posta siln, ale przysadzist i by ubrany w srebrzyst tunik. Skra by gadka i bezwosa w kolorze gbokiego bkitu. Istota miaa krtki ogon, po obu stronach wida byo dugie, spiczaste uszy, na twarzy wida byo bursztynowe oczy, a czoo jego byo wysokie. Kto zacz wrzeszcze: >>Zabi ich!!!<< Zaoga statku liczya okoo setke diabw, ale tylko niektrzy z nich byli uzbrojeni. Pniej na pokadzie statku znalelimy wiele dziwnych maszyn, najedcy liczyli si z tym, e sam ich wygld wystarczy, by wywoa panik. Nie znali Anglikw i sdzili, e pjdzie im lekko. Artyleria okrtowa bya gotowa do akcji, ale nie nadawaa si ona do uytku na Ziemi.[221] - Wybilimy ich w cigu godziny. Wszystkim stronnikom idei o bezkonfliktowym pikniku z Obcymi dedykuj dialog pomidzy o. Parvusem a jednym z Obcych przeprowadzony po acinie: - Za to, co si wam stao jestecie sami sobie winni - powiedziaem - Mielicie pecha, bo zaatakowalicie chrzecijan, ktrzy was nie sprowokowali. - Chrzecijan? A co to takiego? - zapyta. Sdziem, e ten diabe tylko markuje nieznajomo i wyrecytowaem >>Pater Noster<<. Nie znik w oboku dymu, co mnie nieco skonfudowao. - Sdz, e ju zrozumiaem - odpar - recytujesz jak prymitywn modlitw plemienn. - Z pogaskimi wymysami to si nijak nie zgadza! - zawoaem z rozgoryczeniem. Sprbowaem mu objani Trjc Przenajwitsz, ale kiedy doszedem do Przeistoczenia, zacz niecierpliwie macha niebiesk rk. Bya ona podobna do ludzkiej, ale jej paznokcie byy grube i spiczaste. - czy wszyscy chrzecijanie sa tak dzicy, jak wasz nard? - zapyta. - Mielibycie lepiej u Francuzw - przyznaem - mielicie pecha, e wyldowalicie u Anglikw.[222] Kto chce, moe sobie w ksice Andersona przeczyta o tym, jak to stateczni Krzyowcy roznieli cae Imperium Galaktyczne i ujrzy, jak to w jednej z bitew przez dymice ruiny i zgliszcza przedzieraj si kopijnicy, ucznicy i piechota z rozwinitymi proporcami, piewajc Te Deum pod gwiadzistym niebem, gdzie po drugiej stronie Wszechwiata. A teraz przedstawi Czytelnikowi chronologi obserwacji Nieznanych Obiektw Latajcych w latach 14611779: v 1 listopada 1461 roku - nad Arras zaobserwowano &bdquo;powietrzny statek&rdquo;. v 1520 rok - w Erfurcie zaobserwowano dwie ogniste kule, z ktrych jedna wyldowaa, a potem odleciaa. Z innych rde wynika, e by to ognisty promie, ktry spali kilka miejscowoci. v 7 sierpnia 1566 roku - w biay dzie nad Bazyle pojawiy si jakie ciemne kule. v 13 padziernika 1684 roku - nad Jchymovem latao jakie ciemne ciao. v 8 stycznia 1704 - nad Angli przelecia klucz Nocnych wiate w ksztacie litery &bdquo;V&rdquo;. v 6 marca 1716 - sir Edmund Halley zaobserwowa tak silne Nocne wiato, e mona przy nim byo czyta druk. Zjawisko trwao 2 godziny! v 1718 - lekarz dr Hans Sloane obserwowa w zachodniej Anglii jasne wiato po zachodniej stronie nieba. Byo ono janiejsze od Ksiyca. v 17 marca 1735 roku - w czasie obserwacji Marsa, astronom John Bevis ujrza nad Londynem obiekt, ktry rozdzieli si na dwie czci. v 6 lipca 1744 roku - w godzinach wieczornych dwie wietliste kule przeraziy mieszkacw Hrdku nad Nisou. v 1779 - francuski astronom Charles Messier zaobserwowa przelot formacji ciemnych obiektw na tle tarczy Soca.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Czy to nie wystarczy? ---oooOooo--Rozdzia X - PRZYBYSZE Z KOSMOSU - YWI CZY MARTWI? Druga wizyta w Polsce - Darwin ewolucji maszynowej - Ludzie, roboty i... co pomidzy nimi Rozmaito ksztatw: konieczno czy specjalizacja? - Panopticum, dla ktrego trudno znale jakie wyjanienie. Kiedy to przez kilka miesicy na moim biurku bez przerwy pojawiaa si literatura folklorystyczna, w ktrej poszukiwaem dokumentw na Bliskie Spotkania Trzeciego i Czwartego Rodzaju w epoce redniowiecza, po drugiej stronie Tatr in. Leniakiewicz te nie prnowa. Rezultatem jego wysikw byo studium, ktre ujrzao wiato dzienne w jednym z numerw &bdquo;Wizji Peryferyjnych&rdquo; nr 5,1996 na stronach 6-7 i 15. Pewnego dnia dostaem od moich polskich kolegw gruba kopert z czasopismami i wertujc j znalazem artyku, ktry mnie dosownie zelektryzowa: Robert K. Leniakiewicz OBCY Z KOSMOSU - YWI CZY MARTWI? Jak si okazao, hipoteza o atomowych wojnach bogw wzbogacia si w midzyczasie o nowe, interesujce aspekty. No, a potem wszystko poszo prosto: podr pocigiem Intercity z Koszyc do Kral&rsquo;ovan, z Kral&rsquo;ovan do Trstenej przedpotopowym pocigiem spalinowym alias &bdquo;Orawska Strzaa&rdquo;, a potem pieszo cztery kilometry do przejcia granicznego w Chynym. Potem tylko pgodzinna jazda z gow midzy kolanami na tylnym siedzeniu Robertowego Rollmoppsa, jak jego waciciel nazywa swego fiata 126p BIS, NB inaczej go nazywa, kiedy strzelia mu dtka, ale to ju nie nadaje si do druku - sic! I wreszcie po dugiej podry rozwaliem si w fotelu z filiank parujcej kawy w doni i zadaem pierwsze pytanie: - Skd ten pomys o martwej ewolucji? - Kiedy si dobrze zaznajomimy z twrczoci Stanisawa Lema - Robert na to - to z ca pewnoci dojdziemy do wniosku, e fascynuje go cybernetyka i moliwo tzw. nekroewolucji - tj. samorzutnego rozwoju martwych, ale mylcych maszyn. - Czy w Ukadzie Sonecznym mogo doj do nekroewolucji? - Ju w tej chwili mamy dostateczna ilo dowodw na to, e co takiego jest w zasadzie moliwe, bowiem istniej lady ekspansji Kogo na planetach Ukadu... Na Marsie i Ksiycu na ten przykad pozostay monumentalne budowle i lady wysoko rozwinitej cywilizacji. Wyjasnia si to na rne sposoby - najczciej tym, e wybudowali je Przybysze z Kosmosu. Mnie jednak najbardziej odpowiada hipoteza Aleksandra Mory o atomowych wojnach bogw-astronautw, ktre obrciy Ziemie w gruzy i inne planety Ukadu Sonecznego w perzyn, za jedna z planet - Faetona - w rj asteroidw. - Jak to si ma do wspczesnej ufologii? - zapytaem. - Wspczesna polska i zachodnia ufologia, jej niektre szkoy, podchodz do zagadnienia zgodnie z formu, ktra przypomina mi anegdot o red. Ryszardzie Sikorze z Jedynki Polskiego Radia, ktry w 1990 roku pyta grali, czy bdzie nieg. Od starych grali usysza, e >>nieg ponie bee albo i nie bee<<, za ci modzi dodali, e >>Ponie nieg bee, no chyba eby loo<<. Dowcip polega na tym, e do dzi dnia nikt nie zapa ani UFO, ani zaogi UFO. Amerykaskie opowiastki o ufokatastrofach w Roswell, Sztrec czy Laredo albo na Szpicbergenie wkadam tam, gdzie ich miejsce - to jest pomidzy bajki... oraz pobone yczenia niektrych &bdquo;ufologw&rdquo; od siedmiu boleci z Boej aski.[223] Ich rda informacji s co najmniej niewiarygodne, uwierz w nie, kiedy na wasne oczy zobacz i pokroj zwoki Kosmity czy rozkrc na czynniki pierwsze latajcy spodek. Z tego punktu widzenia jestem niewiernym Tomaszem, mimo tego, e spotkaem si ze zjawiskami, ktrych nie potrafiem i nadal nie potrafi nijak wyjani do dnia dzisiejszego przy pomocy wspczesnej wiedzy.. Skorzystaem z przerwy w opowiadaniu Roberta, zamieszaem kaw i pocignem potny yk. - Po obserwacji NOL-i z dnia 24 czerwca 1947 roku nad Grami Kaskadowymi, w rejonie Mt. Rainier, nasza ufologia przyja niewzruszony paradygmat - kontynuowa mj rozmwca - a mianowicie ten, e NOL-e s pilotowane przez ywe zaogi. Na ten temat nikt nie dyskutowa, bowiem wszyscy ulegli czarowi najpierw samolotw, a potem rakiet i wreszcie statkw kosmicznych, i uwaali za co normalnego, e NOL-e s pilotowane przez ywe istoty! Idzie o taniutki antropocentryzm, ktremu da odpr prof. Ronald
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

N. Bracewell ze Stanford University, a ktry w 1960 roku przedstawi swoja teori o automatycznych sondach midzygwiezdnych. Te maj najpierw przebywa przestrzenie midzygwiezdne i po odkryciu zasiedlonych planet nawiza z nimi Kontakt. W wietle tego, co tu powiedziano, sonda taka mogaby si przejawia jako obiekt, ktry emituje ku nam &bdquo;spnione radioecha&rdquo; Strmera i van der Poola.[224] Tak, e to - o czym mwilimy - elegancko wpasowuje si w szereg tajemnic, ktre otaczaj obecno pozaziemskiej cywilizacji w Ukadzie Sonecznym. - Istnieje jeszcze jedna moliwo - Robert podj swj ulubiony temat - bowiem moja hipoteza zakada, e po straszliwej wojnie, ktra przed 15-12 tysicami lat spustoszya Ziemi i skoczya si zatopieniem ldw Atlantydy, Mu czy Lanki - resztki ludzkoci zostay cofnite w rozwoju do barbarzystwa, jak to ju mwiem przedtem. Teraz tylko dodam to, e ci ludzie zostali wybici do nogi, albo spadli w rozwoju tak nisko, e technika, ktra stworzyli - cakowicie przerosa ich moliwoci. Czy kady z nas, ludzi XX i XXI wieku zna konstrukcj i obsug wszystkich stworzonych przez nasz cywilizacj maszyn? - oczywicie, e nie! No i tak martwy Rozum pozostawiony sam sobie rozpocz ewolucj. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale nie jest to takie niemoliwe, jak si to wydane! Westchnem i pocignem kolejny yk kawy... - Maszyny, ktre byy tak skomplikowane jak statki kosmiczne na ten przykad, musiay mie rozwinite centra kierowania obdarzone znaczn - jeeli nie cakowit - autonomi, a po zlikwidowaniu ludzi jako czynnika kontroli i nadzoru po Wielkiej Wojnie zostay one po prostu puszczone w samopas... I tak si zacza nekroewolucja. Nie byo adnych Dinozauroidw czy Przybyszw z Kosmosu - byli tylko biedni, prymitywni ludzie i bezduszne cho inteligentne maszyny. Ludzie mogli jedynie jako-tako pozbiera si i tworzy jakie pierwociny cywilizacji, natomiast maszyny - ju od nich niezalene - zaczy pracowa nad tym, co uwaay za potrzeb numer jeden ze swego punktu widzenia: zabezpieczenie dostaw energii i czci zamiennych. I tak jak w powieciach Lema rozpoczy si z ich strony nowe aspekty &bdquo;ycia&rdquo; na Ziemi i we Wszechwiecie... Przyznaj, e zafascynowa mnie obraz staroytnych Terminatorw. - Po kilku tysicleciach przebiegu nekroewolucji z maszyn powstay doskonae pojazdy latajce - UFO. To wanie dlatego NOL-e tak czsto interesuj si nasz energetyk i &bdquo;wsysaj&rdquo; energi elektryczn wprost z przewodw naszej sieci przesyowej i dlatego tez lataj wok naszych pokadw rud uranu i toru.[225] Take obecno UFO stwierdza si w rejonach baz wojskowych z broni rakietowojdrow, bowiem Ufici niejako priori doskonale wiedz, do czego moe doj po masowym uyciu wszystkich rodzajw BMR...[226] - A co z obserwacjami humanoidalnych istot, ktre znamy jako EBE czy te ALF?[227] - zapytaem, by przypomnie Robertowi o swej obecnoci. - To proste - pada natychmiastowa odpowied - EBE czy ALF naprawd s cyborgami stworzonymi przez te mylce maszyny. A po co? Odpowiedzi moe by kilka: o Nawizanie kontaktu z ywymi istotami - nie tylko z ludmi - w celu utrzymania nad nimi kontroli. o EBE s prototypami istot rozumnych ostatniej generacji, w ktrych mechaniczne czci zastpiono biologicznymi ekwiwalentami. o EBE stworzono w celu zapocztkowania przechodzenia inteligentnych maszyn z kablowego, laserowego czy radiowego kontaktu midzyjednostkowego na kontakt biologiczny - telepatyczny. o Jest cakiem moliwe, e wszystkie tutaj wymienione moliwoci s dokadnie tak samo prawdziwe, a zatem pozwala to na wyciagnicie paskudnego wniosku, a mianowicie, e EBE stworzono jako idealny instrument nadzoru i kontroli caego psychozoiku - caej noosfery Ziemi! - Co pozwala nam na takie stwierdzenie?! Przede wszystkim Ich dziaanie na nasze zmysy i Ich o wiele lepiej rozwinita wiadomo i Nadwiadomo. EBE maja od 0,9 do 1,5 m wzrostu i delikatna budow ciaa, ale za to ich gowy s ogromne. Wanie te ich ogromne gowy - a waciwie mzgi - s ich najbardziej skuteczna broni skuteczniejsz, ni wszystkie nasze strzelajce i wybuchajce zabawki razem wzite... Jako byego onierza interesuje mnie - i zarazem przeraa - owa psychotroniczna bro i cakowita niemoc czowieka wobec niej.[228] Ba! - co wicej - ta bro jest o wiele bardziej humanitarna od wszystkiego, czym Ludzko dysponuje w dniu dzisiejszym, aczkolwiek my te pracujemy nad NLW, broni obezwadniajc istoty ywe na jaki czas, ale nie odbierajcej im ycia. Przez czas jaki Robert opowiada o nowych rodzajach broni, a ja obrciem kaset w magnetofonie. Robert tymczasem dola mi kawy i kontynuowa sw opowie: - Innym argumentem za t hipotez jest rozmaito ksztatw cia Przybyszw. Znany rosyjski badacz paranormalnych fenomenw dr nauk geologicznych Wadimir Iwanowicz Tjurin-Awiskij z Samary[229] naliczy podobnie a 60 typw ksztatw Obcych. Czyby znaczyo to, e Ziemia jest miejscem randezvous a 60 ras gwiezdnych? Trudno w to uwierzy, chocia ycie m u s i istnie we Wszechwiecie, ale na wszystkie te Koty Kosmosu! - dlaczego akurat Ziemia miaaby suy im za sal konferencyjn jakiego OPZ - czyli Organizacji Planet Zjednoczonych? Musz to by - sapristi! - doprawdy dziwne Zjednoczone Planety, ktre organizuj sobie spotkania na szczycie na naszej umierajcej, zatrutej i
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

podminowanej 10 gigatonami trotylu staruszce Ziemi?... No, chyba e te istoty podobnie jak my kochaj si w ryzyku i absurdzie! - To jak wyjanimy t rozmaito ksztatw? - Hipoteza o biorobotach wyjania to panopticum cakiem jasno i prosto - roboty s przystosowane do wykonywania rnych misji. Do wytwarzania np. sieci komunikacyjnej uywa si robotw w ksztacie latajcych walcw, do pobierania prbek - prostopadocienne paubiaste konstrukcje, do latania - dyski, do kontaktw z ludmi - wielkogowe humanoidalne cyborgi, do kontaktw z delfinami i waleniami ryboksztatne pywajce roboty emitujce ultrapiski, a wszystkie one porozumiewaj si ze sob telepatycznie... Innymi sowy mwic - nie wierz w prawdziwo filmu ukazujcego sekcje zwok Kosmity - czy raczej Kosmitki - z Roswell, bo to nie by robot, a moe raczej robotka, robocica czy robotowa???, a bya to de facto samica rhezusa czy innej zmutowanej przez promieniowanie mapy, albo kobieta z syndromem Turnera. - Czy robot musi mwi prawd? Nie, nie musi. I dlatego wanie nam - czyli istotom stojcym ewolucyjnie n i e j on, jako istota ewolucyjnie w y s z a nie musi mwi prawdy. Mog im mwi to, co chc - wychodzc z apriorycznego zaoenia, e ludzkie prymitywy i tak ich nie zrozumiej. Std bior si te wszystkie androny, ktre ludzie zapamituj w czasie CE. Po drugie - roboty mog czciowo mwi prawd twierdzc, e pochodz z Ksiyca, Marsa, Wenus, itp. - bowiem TAM ZOSTAY WYPRODUKOWANE przez ludzi przed Wielk Wojn, albo EYCHODOWANE SZTUCZNIE w warunkach laboratoryjnych - jak mwi o tym choby relacja Betty Andreasson.[230] Hodowla biorobotw jest hitem mechanicznej ewolucji - cignie mj rozmwca - hoduje si je sztucznie, ale do tego potrzebne jest dokadne i detaliczne rozpracowanie sposobw rozmnaania si istot y w y c h ! I to wanie dlatego Ich tak interesuje rozmnaanie si - i to nie tylko nasze - a to dlatego, e Oni szukaj najoptymalniejszej metody. Std wanie bierze si ten cay cyrk z porywaniem ludzi i zwierzt, opowieci o badaniach, wiwisekcjach i tym podobnych nieprzyjemnociach. Std wreszcie masowe badania ludzi przebywajcych w krgach i piktogramach zboowych! Oni ju tutaj id na maswk, nie na detal. Zaatwiaj to hurtowo! Nastpnym argumentem &bdquo;za&rdquo; jest sposb manewrowania w powietrzu NOL-i. Nie wiem, czy NOL-e wymodliy sobie u Pana Boga wyjtek spod prawa o bezwadnoci cia i grawitacji, a one obowizuj wszdzie - od miejsca, gdzie diabe powiedzia dobranoc do najodleglejszego kwazara. Ta zagadka musi spoczywa gdzie indziej. To &bdquo;gdzie indziej&rdquo;, to wanie robotyzacja zag UFO... - Jak to? - A tak, bo NOL-e s w stanie lecie z prdkociami tysicy kilometrw na godzin i startowa czy hamowa z przyspieszeniami rzdu tysicy g. czowiek, a raczej jego biologiczna konstrukcja, jest w stanie wytrzyma do 20 g, ale krtko. W przypadku dziaania przyspieszenia wyszego ni 20 g po pewnym czasie pozostaje z czowieka krwawy placek w dosownym tego sowa znaczeniu. Gwatowna akceleracja czy deceleracja moe zabi ywe organizmy, ale robotom to nie szkodzi, z tego prostego powodu, e ich endo- i egzoszkielety s zrobione nie z wglanu i fosforanu wapnia, ale ze znacznie odporniejszych materiaw, co umoliwia im znoszenie gwatownych przypiesze i opnie. Natomiast NOL-e z czciowo zbiologizowanymi zaogami lataj znacznie ostroniej, bez gwatownych zmian prdkoci i kierunku - co zgadza si z relacjami uczestnikw CE. Wiem, e to, co teraz mwi to naukowa herezja, ale wynikaoby z tego, e Oni nie opanowali jednak grawitacji i antygrawitacji jak Niszczyciele i Zywrogi z powieci &bdquo;Dalekie szlaki&rdquo;(Warszawa 1973) Siergieja Sniegowa. By moe Oni posuguj si antymateri, ale nie jestem tego stuprocentowo pewnym.[231] Szkoda mi tej hipotezy, ale fakty pokazuj na to, e tak wanie jest. Nie mwi o tym wiadectwa ludzi porwanych do UFO. to, o czym mwi post factum, wbrew hipnozie nie moe by miarodajne, a to dlatego, ze Obcy im po prostu wkodowuja w mzgi to, co chc im wbi do gowy, a nie to, co my bymy chcieli wiedzie. To oczywiste! To dotyczy take Ich czynnoci na pokadzie NOL-a. i to dowodzi jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie - Oni maja jak sabo, jak pit Achillesa, ktrej ujawnienie przed nami moe mie dla Nich zasadnicze konsekwencje. Czy moe chodzi o tajemnic napdu UFO? - Moe?... - Hmmm... - A moe chodzi o to, e po zbiologizowaniu maszyny stan si miertelne, jak ludzie? Musi to by dla Nich kwesti ycia i mierci, bo po co robiliby z nami ten cay psychotroniczny cyrk z maskowaniem wspomnie? Wybuch jdrowy nie zniszczy atwo cybernetycznego mechanizmu, bo trudno jest zabi to, co ex definitio jest martwe, ale zbiologizowany automat, a to ju jest inna rzecz. Promieniowanie zniszczy organiczne struktury jego pseudo-organizmu, co w konsekwencji doprowadzi do poraenia funkcji yciowych i powanego uszkodzenia takiej EBE! I to wanie dlatego stale kontaktowcy s tak upierdliwie pouczani, by nie dopuci na Ziemi do kolejnego nuklearnego Armageddonu... Nasze spotkanie powoli zbliao si do koca. Dopiem kawk, a filiank postawiem na stoliku tak niezdarnie, e ta wypada i poplamia obrus. Postawiem na plamie spodeczek, by mnie nie rozpraszaa w dalszym cigu debaty. - Na koniec musze powiedzie jeszcze kilka sw o zachowaniu Obcych, ktre sprawia wraenie
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

standardowego modelu. Wszyscy wiadkowie CE przypisuj Im takie waciwoci, jak: bezduszno, bezlitosno, wyszo i co najwaniejsze - brak jakichkolwiek emocji. Zazwyczaj przypisuje si to temu, e Ich psychika jest diametralnie rna od naszej, z definicji obcej i nie-ludzkiej. Ale czy tak wanie jest? Sdz, e tak, bowiem roboty maj nieporwnywalnie ubosze formy wyrazu w porwnaniu ze spontanicznymi reakcjami istot ywych. Wspominajc przypadki Andreassonw, Suttonw, Villas-Boasa czy Browne&rsquo;a i inne stwierdzamy, e osoby te byy zdumione automatyzmem zachowania si Obcych. Nawet w tak drastycznym przypadku, jak w incydencie w Kelly-Hopkinsville, Suttonowie zaobserwowali, e atak Obcych na ich dom przebiega wedle jakiego odgrnego schematu, a istoty trafiane pociskami z ich broni wydaway dwiki, jakby &bdquo;strzelao si do wiadra&rdquo; - co jest znane wszystkim tym, ktrzy byli na wojnie czy strzelali ostr amunicj. Takie dwiki wydaje lekki pancerz uderzony pociskiem z broni palnej. Take kobiety, ktre doprowadziy Villas-Boasa i Browne&rsquo;a do stosunku pciowego mogy by takimi boicybernetycznymi istotami, ktrych jedynym zadaniem byo urodzi humanoida - hybryd czowieka i - nie, nie Kosmity - w tym przypadku robota... Albo - po prostu istot, ktra sza na czci zamienne dla innych biocyborgw! Nie sdz, by nosiciele informacji genetycznej DNA i RNA byli tak rozsiani po Wszechwiecie, e znalezieni dla nich partnera seksualnego byo fraszk i czowiek mg mie potomstwo z byle Pozaziemiank. Co mi tu nie gra... - Jak to mona podsumowa? - Jak to zbierzemy wszystko do kupy, to mona powiedzie, e hipoteza o sztucznym pochodzeniu Obcych, ktrzy nas nawiedzaj, broni si cakiem niele, cho ma swe sabe strony, bo nie tumaczy do koca przypadku Semjase z Plejad i innych bardzo ludzkich Pozaziemian odwiedzajcych Ludzko i niektrych jej przedstawicieli, e wspomn Adamskiego czy Maiera... - podsumowa Robert siadajc za kierownic Rollmoppsa - Myl, e podczas zbierania faktw, ta hipoteza bdzie potwierdzona lub zanegowana, co w niczym nie zmienia jej atrakcyjnoci. Eksploracja Wszechwiata przy pomocy robotw jest o wiele bardziej efektywna, ni wysyanie ludzi czy innych istot ywych z krwi i koci. Postulat prof. Bracewella jest dalej w mocy i badania w tym kierunku musz trwa dalej. Na tym wizyta u in. Leniakiewicza si zakoczya. ---oooOooo--Rozdzia XI - NOC, KIEDY ZACHWIA SI KSIYC Kanonik z Canterbury o niewiarygodnym zdarzeniu - &bdquo;Aland, Aland, Zealand!&rdquo; Poszukiwania w kraterze Tapanui - Wyspa Wielkanocna poligonem atomowym bogw? - Posgi, ktre mogyby powsta w Hiroszimie. 18 czerwca 1178 roku, kronikarz katedry w Canterbury w Anglii zaobserwowa dziwne wydarzenie, ktre opisa tak oto: Tego roku, w niedziel poprzedzajc wito w. Jana Chrzciciela, piciu ludzi ujrzao niezwyke zjawisko. Owego czasu by Ksiyc w fazie pomidzy nowiem a I kwadr, wic jego rogi byy obrcone ku wschodowi. Nagle jego grny rg si rozdzieli, a ze rodka przepoowionego miejsca wystrzeli zwijajcy si pomie, ktry miota wok iskry i pomie, a caa reszta Ksiyca zacza si zwija jakoby w przeraeniu wielkim. Wszyscy mwili o tym, e Ksiyc zwija si, jak raniony w. Po chwili Ksiycowi powrci jego dawny wygld i ksztat. Wyej opisany dziw powtrzy si co najmniej szeciokrotnie, a bysk ognia za kadym razem by z innego kierunku. Po tych przemianach, Ksiyc od rogu do rogu przybra ciemny wygld na caej swej dugoci. Wielu historykw odesao oczywicie ten przekaz pomidzy bajki, a w najlepszym przypadku w sfer fantazji, pozostaje wszake prawd to, e znaleli si niekonwencjonalnie mylcy badacze, ktrzy poszli tropem tego niezwykego wydarzenia. Dowody na prawdziwo opisu podanego nam przez redniowiecznego mnicha udao si nam znale tam, gdzie si ich nikt znale nie spodziewa. By moe Czytelnicy w swej modoci przeczytali powieci Juliusza Verne&rsquo;a i pamitaj wykrzyknik roztargnionego geografa prof. Jakuba Paganela: &bdquo;Aland, Aland! Zealand!&rdquo; wydanego nad listem znalezionym w butelce wyowionej z morza: Ktrym to pamitnym wykrzyknikiem dopeni brakujce litery i odgad - tak mu si przynajmniej wydawao - miejsce pobytu zaginionego kapitana Granta w powieci &bdquo;Dzieci kapitana Granta&rdquo;. I to wanie Nowa Zelandia bdzie celem naszego dalszego dociekania, do ktrej pucimy si ladami Polaka - prof. dr in. Jana Pajka, ktry po smierci prof. J. Allena Hynka uznany zosta za badacza niezwykoci numer jeden na wiecie. Od kilku lat przebywa w Dunedin na Nowej Zelandii, gdzie wykada na tamtejszym uniwersytecie, a take na uczelniach Cypru i Malezji. Gdyby ktre z europejskich pastw przed omioma stuleciami byo zniszczone silnym wybuchem, to historyczne podrczniki tego kraju byyby wypenione opisami tej katastrofy, setki badaczy badaoby jej przyczyny i skutki, a kady mieszkaniec poznaby nawet najmniejsze szczegy tej tragedii http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

napisa w 1995 roku prof. Pajk Jednake, kiedy spytacie mieszkacw Nowej Zelandii o detale dotyczce eksplozji na Tapanui, spotkacie si z przekonaniem - ba! - pewnoci, e takiej eksplozji nigdy nie byo![232] Profesor Pajk wie co robi i co pisze. Ju w 1987 roku odkry on na Nowej Zelandii krater Tapanui, nazwany tak od niewielkiego miasteczka lecego na Wyspie Poudniowej. W promieniu 350 km od niego znajduj si do dzi widzialne lady katastrofy, od ktrej upyno 830 lat. Te powszechne negowanie eksplozji dziwi nas tym bardziej, e na Nowej Zelandii na kadym kroku wida lady straszliwej katastrofy. lady s tak wyrane, e naley wyoy wicej energii na ich badanie i akceptowanie. Ignoramus et ignorabimus - nie wiemy i nigdy nie poznamy! Prof. Pajk weryfikujc lady eksplozji Nieznanego Obiektu Latajcego nad Now Zelandi w 1178 roku wskaza na cay szereg przesanek: v Ogromny krater Tapanui, znajdujcy si na Wyspie Poudniowej w zachodniej czci prowincji Otago, na zachodnim stoku gry Puherus. Okolice krateru wskazuj jednoznacznie na to, e powsta on w momencie wybuchu o mocy rzdu 60 Mt TNT, czyli 1.000 razy wikszej od mocy bomby atomowej typu Hiroshima.[233] v Identyczno krateru Tapanui z kraterami powstajcymi po naziemnej eksplozji atomowej. Wspczesne eksperymenty z broni jdrow pozwoliy na lepsze poznanie problematyki tworzenia si kraterw powybuchowych. Przy naziemnej eksplozji dominujc rol gra nadcinienie powstajce na czele fali uderzeniowej, niszczce wszystko, co jej stanie na drodze. Uderzenie spronego powietrza niszczy domu i inne budowle, wywraca i amie drzewa, rani ciko wszystkie ywe istoty. Fala uderzeniowa powoduje ich mier poprzez tysice mikroobrae... Detonacja nad Tapanui w tym przypadku przypomina do dokadnie eksplozj nad Podkamienn Tungusk, dziki podobiestwu uoenia pni drzew zniszczonych przy eksplozji Tunguskiego Fenomenu, co byo niemal identyczne z przypadkiem Tapanui. v Zniknicie lasw w centralnej czci Wyspy Poudniowej. Ju pierwsi biali osadnicy, ktrzy ldowali tam w 1840 roku, znaleli tam wbrew przyjaznemu klimatowi wyspy jedynie stepow rolinno z resztkami zwglonych pni drzewnych. Lasy na Wyspie Poudniowej strawiy w przeszoci gigantyczne burze ogniowe, a przy pomocy datowania radionuklidem 14C udao si ustali, e wybuchy one w roku 1178 czyli dokadnie wtedy, kiedy kronikarz z Canterbury sporzdzi sw notatk o niebieskiej katastrofie!!! v Koncentrycznie uoone pnie zwglonych drzew, ktrych korzenie mierz w kierunku centrum krateru Tapanui. Wyniki bada katastrofy tunguskiej ka przypuszcza, e j e d y n przyczyn takiego uoenia pni drzewnych by silny wybuch, ktrego fala uderzeniowa spustoszya okolic. v Przyczyny genocydu ptaka Moa w roku 1178. Na Nowej Zelandii mieszka onegdaj wielki - 3-5 m wysokoci - ptak Moa (Eurapteryx gravis ex. Dinornis giganteus) co znaczy dosownie &bdquo;straszny, gigantyczny ptak&rdquo;, na ktrego polowali jeszcze Maorysi.[234] Jak dowodzi tego prof. Pajk, Moa wyginy w tym rejonie okoo roku 1178, a ich zwglone szcztki znajduj si do dzi dnia w grnych warstwach gleby wok Tapanui. Szkielety znajduj si nad brzegami jeziorek okalajcych krater. Wyglda na to, e te ogromne ptaki na krtko przed mierci ucieky z miejsca, gdzie dzi znajduje si krater, ale zatrzymay si na brzegach zbiornikw wodnych, ktrych nie mogy pokona, i tam zastaa je masowa mier.[235] v Namagnesowanie gleby i ska w okolicy krateru. Jak uwaa prof. Pajk - okolice krateru s namagnesowane turbulentnie, co mona atwo sprawdzi przy pomocy kompasu. Wystpuj tutaj rozmaite anomalie atmosferyczne i radiokomunikacyjne. v Deficyt niektrych mikroelementw w glebie. W okolicy krateru Tapanui wystpuje endemicznie choroba zwana &bdquo;gryp Tapanui&rdquo;. Prof. Pajk uwaa, e ta magnetyczna symulacja moe zmieni ilo niektrych biogennych mikroelementw w glebie, co moe by etiologi tego schorzenia. Ich deficyt moe synergicznie wpywa na przebieg choroby, ktra z klasyczna gryp ma jedynie wspln nazw i przypomina do dokadnie... chorob popromienn! v Ceramiczne kamienie i Trynityty. W kraterze znajduj si niezwyke mineray, tzw. &bdquo;kamienie ceramiczne&rdquo; czyli kwarcyty zdeformowane wysokim cinieniem i temperatur.[236] S tam take Trinityty - mineray zoone z czstek krzemowego szkliwa o wielkoci ziarenek piasku w ksztacie kulki lub kropelki. Trynityty znajduje si zawsze na miejscach wybuchw jdrowych, niby odciski palcw na miejscu zbrodni...
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

v Powierzchniowe zoa zota w prowincji Otago, ktre s rozmieszczone koncentrycznie wok krateru Tapanui i wskazuj na przebieg fali uderzeniowej po eksplozji. Mechanizm wyrzucenia zota na powierzchni Ziemi w prowincji Otago jest wedug prof. Pajka identyczny z dziaaniem separatorw wibracyjnych cia sypkich. Mechanizm ten uruchomi si wtedy, gdy wybuch spowodowa siln wibracje gruntu i trzsienie ziemi. v Maoryjskie nazwy okolic krateru Tapanui. Maorysi, jak i inne narody maja zwyczaj nadawania nazw miejscom, w ktrych w przeszoci rozegray si wane wydarzenia. Dotyczy to nazw z okolicy Tapanui, ktre wskazuj na dawna tragedi. Prof. Pajk przytacza niektre z nich: HAKATARAMEA - znaczy tyle, co &bdquo;ogie rozpalony przez odpoczynek latajcego statku&rdquo;; HOKANUI - &bdquo;wianek strzelajcych pomieni&rdquo;; MATAURA - &bdquo;wieccy niebieski statek&rdquo;; OMARAMA &bdquo;odpady od Ksiyca&rdquo; (!!!); OTARAIA - &bdquo;odpady rg, rozbity na czci&rdquo;(!!!); POMAHAKA - &bdquo;noc wielu strzelajcych pomieni&rdquo;; PUKERAU &bdquo;gra, ktra zatrzsa wiatem&rdquo;; WAIPAHI - &bdquo;horyzont wybuchajcego ognia&rdquo; czy wreszcie TAPANUI - &bdquo;ogromny wybuch&rdquo;![237] v Maoryjskie legendy wprost mwice o eksplozji. Legendy tubylcw bardzo czsto mwi o zdarzeniach zwizanych z katastrof w Tapanui. Jedna z nich mwi o obiekcie w ksztacie rogu wieccym jak Ksiyc, ktry eksplodowa nad Tapanui i spowodowa straszliwe spustoszenie, mier, poary i wyginicie ptakw Moa. Powstanie wyspy Stewart wedug prof. Pajka jest zwizane take z pikn i romantyczn legend. W jzyku Maori ten skrawek ziemi przy Nowej Zelandii nosi nazw RAIKURA , co znaczy &bdquo;rozarzone niebo&rdquo;. Nazwa ma przypomina dzie, w ktrym statek synw wodza nieba przyby, by spotka si z ona miejscowego wojownika. Jej maonek by nie dopuci do tego spotkania, wywiz on na Wysp Poudniow. Kiedy wdz nieba ujrza, ze kobieta znika, jego statek uda si na poszukiwania. Po przybyciu nad Tapanui i nieudanym randez-vous wdz nieba wybuchn gniewem i rozpali niebo i ziemi ogromnym ogniem mierci i zniszczenia. Nazwy miejscowoci, ktre skatalogowa etnograf John White w swej ksice &bdquo;Ancient History of the Maori&rdquo; czyta si jak w powieci fantastyczno-naukowej: &bdquo;Wojna we Wszechwiecie&rdquo;, &bdquo;Zwizki midzy bogami a ludmi&rdquo;, &bdquo;Drogi z Ziemi ku gwiazdom&rdquo;, itp.[238] Z innego mitu za dowiemy si, jak to bg Rongamai wypowiedzia wojn plemieniu Nga-Ti-Hau: Jego pojawienie si byo, jak gorejca gwiazda, jak ogie, jak Soce. Rongamai spuci si z nieba na sam rodek wioski: W ziemi powstaa jama, oboki pyu przesoniy wiato, huk przypomina grzmot piorunu, a potem szum muszli.[239] v Notatka kronikarza z katedry Canterbury. Ten zapis, ktry zacytowaem na pocztku rozdziau prof. Pajk komentuje cile technicznym jzykiem: Bysk pierwszego obiektu eksplodujcego nad Tapanui odbi si od ksiycowego globu, jak od zwierciada wypukego, co na wiadkach sprawio wraenie rozszczepienia si rogw Ksiyca. Potem magnetyczne fale eksplozji szerzce si w jonosferze spowodoway falowanie mas zjonizowanego gazu i w rezultacie skakanie obrazu Srebrnego Globu wiszcego nisko nad horyzontem. Po tym pierwszym wybuchu, statki w ksztacie cygar dalej eksplodoway, przy czym kady wybuch wywoywa takie same efekty, jak ten pierwszy, tj. ognisty bysk i falowanie obrazu Ksiyca. To wszystko potem wywoao efekt przyciemnienia jego blasku.[240] lady podobnych wydarze moemy znale dzisiaj take na caym wiecie. Miedzy innymi na Wyspie Wielkanocnej, maym skrawku suchego ldu wrd przestworw wodnych Pacyfiku, gdzie poza znanymi na caym wiecie ogromnymi figurami z kamienia, znajduj si tam inne niemniej ciekawe rzeby. W najwikszych muzeach wiata, w niektrych zbiorach prywatnych i gdzie w gbi pieczar rodzinnych w onie Wyspy Wielkanocnej znajduj si wyrzebione w drewnie figurki zwane Moai-Kava-Kava. Przedstawiaj one mczyzn z wystajcymi ebrami, zapadnitymi piersiami, przeduonymi uszami, kozimi brdkami i wychudym ciaem. Na zdjciach moemy ujrze trzy dominujce cechy ich fizjognomii: kacheksj, strupy i otwarte rany na ciele. Nic dziwnego, e w 1965 roku pokaza si pogld, e figurki te przedstawiaj ofiary silnego napromieniowania radioaktywnego, na ktry bya kiedy ta wyspa wystawiona. Francuski badacz Francois Mazire w swej ksice pt. &bdquo;Tajemnica Wyspy Wielkanocnej&rdquo; pyta wprost, czy w przeszoci wyspa ta nie dostaa potnej dawki promieniowania jonizujcego pochodzcego z innego wiata, wskutek zetknicia si z Przybyszami i Ich technik, co stao si impulsem do wytwarzania wotywnych rzeb, jako pamitki z tych czasw.[241] Oczywistym jest, e wygld tych ludzi wskazuje na to, e cierpieli oni na chorob popromienn - konkluduje on. Skd si wzio promieniowanie na Wyspie Wielkanocnej przed kilkoma stuleciami? Francois Mazire przy pomocy swej maonki Tily zapisa na Wyspie Wielkanocnej legend ostatniego czowieka znajcego Rongo-Rongo o wielce skomplikowanym imieniu A Ure Auviri Porotu legend o tym, jak to w dawnych czasach wysp dotkn &bdquo;palec boga Uoke&rdquo;, ktry ca j rozkoysa. Podobna legend o piorunie boga Make-Make zapisa ju w 1924 roku, angielski etnograf Macmillan
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Brown. Inne podanie mwi o &bdquo;padajcym niebie, ktre patrzyo, czekao i znw odleciao w gr&rdquo;. Postawmy sobie pytanie: Jak czowiek przed omioma wiekami mia opisa start i ldowanie statku kosmicznego? Czy tak? W tej chwili zaczynamy domyla si, e Wyspa Wielkanocna, podobnie jak Wyspa Poudniowa Nowej Zelandii, staa si onegdaj celem uderzenia BMR. Czy bya to gowica bojowa, ktra zesza z orbity z prdkoci &bdquo;byskawicy boga Make-Make&rdquo;? A moe kto tej wyspy uy tak, jak my uylimy atolu Bikini? Jako atomowy poligon? Samolot wyldowa, jego zaoga zainstalowaa &bdquo;urzdzenie termojdrowe&rdquo; i odleciaa, za samo urzdzenie wybucho przy okazji rozpylajc poow wyspy w atmosferze... NB, to, co ludzie zrobili z tymi rajskimi atolami Polinezji woa o pomst do nieba!!!... Zasadnicza rnica pomidzy dwoma tymi hipotezami spoczywa w tym, e jeeli w pierwszym przypadku zabija ludzi jaki anonimowy system prehistorycznego programu SDI, to w przypadku drugim szo o przygotowan co do szczegu akcj. Komu zaleao na tym, by modele dzisiejszych duchw Moai-KavaKava byy dokumentacj jego dowiadcze z broni jdrow!... Silny traumatyzm, jaki cechuje Polinezyjczykw nie jest dzieem przypadku czy akcydentalnego wypadku - jest to pozostao wstrzsu duchowego, i e nie ma on sobie rwnego na innych wyspach. Czy to si komu podoba, czy nie - Wysp Wielkanocn napady takie siy, ktre jak uwaam, s obecne take i dzi i s silne na tym skrawku ziemi, ktra tak strasznie zmieni ogie - jak pisa F. Mazire. Wiemy, j a k i e to siy ma na myli autor. To te siy, ktre spowodoway powstanie dugiego na 800 m i szerokiego na 200 m oyska wulkanicznego szkliwa na Rano Raraku i nie zapomniay w jego kraterze umieci typowy krater poimpaktowy. Albo te same siy, ktre przetopiy mineray w szkliwo wulkaniczne wbrew temu, e wulkany na wyspie s nieczynne od tysicy lat. Kluczem do tajemnicy Wyspy Wielkanocnej jest ogie. Znaleziska ziarenek pyku kwiatowego wskazuj na to, e Wyspa Wielkanocna miaa bogata flor, i e nie byy to gaje palmowe - jak to sugeruj twrcy filmu &bdquo;Rapa-Nui&rdquo; z Kevinem Costnerem w roli gwnej, a ktre potem zniky pod toporami ludzi. Rolinno - jak to dowiadujemy si z rdzeni odwiertw osadw jeziornych w Rano Raraku i Rano Kao - wygina na wyspie wskutek burz ogniowych. Bogaty materia paleobotaniczny analizowa prof. O. H. Selling z Narodowego Muzeum Przyrodniczego w Sztokholmie, a wyniki opublikowali Thor Hayerdahl i E. N. Fedron jr. w pracy pt. &bdquo;Archeology of the Easter Island and the Eastern Pacific&rdquo;, Santa F 1961. Jak pisze norweski badacz Wyspy Wielkanocnej znany podrnik i uczony Thor Hayerdahl - zniszczenie rolinnoci na wyspie byo tak dokadne, jakby z caej flory wyspiarskiej nie zostao nic. Potem dopiero na wypalonej ziemi pojawia si trawa i paprocie.[242] Zagadkowa jest na wyspie obecno wielu rodzinnych pieczar, jakby rodzinnych schronw, w ktrych mieszkacy spdzali swe ycie i ktre suyy jako depozyt cennych i witych przedmiotw, ale gwnie byy to schrony ze skadami, bardzo podobne do tych ze wspczesnych podrcznikw Przysposobienia Obronnego... Tajemnic owiany jest take zanik cywilizacji Wyspy Wielkanocnej, ktra tak nagle zgasa, kiedy ju dojrzaa do doskonaoci. Z dnia na dzie, jej bogata kultura zostaa zniszczona i to do imentu, i to tak szybko, e rzebiarze opucili niedokoczon moai o wielkoci 7-pitrowego domu! I to byo tak szybko, e pozostawili na miejscu narzdzia pracy! Prace w kamienioomach i przy ahu zostay przerwane i nigdy ju si do nich nie wrcio. Wielotonowe posgi zrzucono z ahu - domy spalono doszcztnie i to tak, e popkay kamienie z ich fundamentw, a cae rody ukryway si przez lata w podziemnych schronach wyspy. Take groby wiadcz o wszechobecnym upadku i zarazie na wyspie. Przed upadkiem panowa tam niepolinezyjski zwyczaj kremacji zwok i skadania popiow w pogrzebowych skrzynkach oboonych kamieniami w bliskoci ahu, potem trupy chowano masowo pod stosy nieociosanych gazw, uoonych w bezksztatne stosy i byle gdzie na rwninie Orongo, albo do podziemnych komr, niedbale wybudowanych pod twarzami czy brzuchami obalonych figur Moai. I tak ju cakiem na koniec jeszcze jedno spostrzeenie - a mianowicie: Figurki Moai-Kava-Kava sa zjawiskowo podobne do ofiar choroby popromiennej i wedle tubylczych legend s to przedstawiciele rasy, ktrych znaleli Polinezyjczycy po przybyciu na Wysp Wielkanocn.[243] &bdquo;Dugousi&rdquo;, bo tak siebie nazywali, przybyli na wysp w XII wieku - w roku eksplozji w Tapanui i notatki canterburskiego kronikarza o chwiejcym si Ksiycu - dokadnie w roku Paskim 1178... BOGOWIE ATOMOWYCH WOJEN SOWO O AUTORZE Dr Milo Jesensk jest lekarzem weterynarii, dziennikarzem, ufologiem i znanym w swej ojczynie pisarzem. Mieszka w miecie Krasno nad Kysucou na sowacko-czesko-polskim pograniczu. Zadebiutowa on literacko pod pseudonimem Manfred Jensen okultystycznym yciorysem Adolfa Hitlera pt. &bdquo;Dmon z jinho svta&rdquo; (1997). W tym samym roku ju pod swoim nazwiskiem wyda
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

ksik &bdquo;tyi hodiny do stedovku&rdquo;, ktr krytyka uznaa za najlepsz ksik od czasu pojawienia si na rynku &bdquo;Poranka magw&rdquo; Pauwelsa i Bergiera... W roku 1998 wyda &bdquo;Relne pibhy X&rdquo; nawizujce do serialu telewizyjnego &bdquo;Z Archiwum X&rdquo;, nastpnie monografi &bdquo;Zem zzrak&rdquo; stanowic encyklopedyczny przewodnik po legendach i tradycjach z pierwiastkiem nadnaturalnosci, ktre dzi zaliczylibymy do zjawisk paranormalnych. W tyme samym roku wysza jego praca o tajnych broniach Hitlera pt. &bdquo;WUNDERLAND: Mimozemsk tchnologie Teti e&rdquo;, ktr napisa wsplnie z Polakiem in. Robertem K. Leniakiewiczem. W 1999 roku ukazaa si jego praca pt. &bdquo;Dva msice ve stedovku&rdquo; stanowica kontynuacj monografii z 1997 roku na temat zagadek redniowiecza. Rok 2000 to kolejne prace pt. &bdquo;Vyslanec z temnot&rdquo;, ktra to ksika stanowia kontynuacj jego pierwszej pracy na temat Adolfa Hitlera; nastpnie ukazaa si jego praca pt. &bdquo;Po stopach Indiana Jonesa&rdquo;, w ktrej pisze on na temat Arki Przymierza i jej poszukiwa. Najciekawsz jest jego trzecia ksika &bdquo;Zhady devatenctho stolet&rdquo; w ktrej omawia najciekawsze i najbardziej tajemnicze zagadki XIX wieku w formie wzorowanej na opowiadaniach Chrisa Cartera. W 2001 roku opublikowa prac pt. &bdquo;Kletba faraon&rdquo; na temat kltwy faraonw i nie tylko, ktra dosiga badaczy i rabusiw, ktrzy naruszyli wieczny spokj wadcw... Polskiemu Czytelnikowi Autor jest znany z przekadw artykuw, ktre ukazay si na amach miesicznika &bdquo;Nieznany wiat&rdquo;, ktrego jest staym wsppracownikiem. Poza tym jest redaktorem czasopism &bdquo;Skryte Skutonosti&rdquo; (w Republice Czeskiej) i &bdquo;UFO Magazn (Sowacja). Zajmuje si take dziennikarstwem radiowym w Radiu ylina. Jest on najwybitniejszym ufologiem na Sowacji i krytyka susznie upatruje w nim kontynuatora prac dr Ludvika Souka, znanego take polskiemu Czytelnikowi autora m.in. powieci fantastyczno-naukowych. Aktualnie wraz z Robertem Leniakiewiczem pracuje nad ksik na temat tajemnic Ksiyca i innych planet, ktra bdzie stanowi rozwinicie niektrych wtkw tej pracy. Witold Baranowicz DODATEK A &ndash; ATOMOWA WOJNA BOGW I. Zanim nasza cywilizacja wkroczya w wiek atomowy &ndash; wiele odkry, przekazw mitologicznych, opisw w witych ksigach, wykopalisk i zagadkowych zjawisk obserwowanych na ziemi pozostawao niezrozumiaymi. Sdziwe teksty sanskryckie &bdquo;Mahabharata&rdquo; opisuj szczegowo wybuchy wielkich kul ognistych oraz wywoane przez nie burze i sztormy. Nastpstwa tych wybuchw przybieray u ludzi forme klasycznych objaww choroby popromiennej, wywoujc utrat wosw, wymioty i w kocu mier. Co ciekawe, teksty te podaj, e osoby znajdujce si w zasigu dziaania tych wybuchw mog si ocali usuwajc wszystkie metale z powierzchni swych cia i zanurzajc si w wodzie rzecznej. Cel tego mg by tylko jeden &ndash; dekontaminacja przez zmycie z powierzchni ciaa i odziey czstek radioaktywnych, czyli proces, ktry w takich przypadkach zalecany jest i dzisiaj. Erich von Dniken wspomina zawarte w rozmaitych staroytnych tekstach opisy broni jdrowej, sugerujc, e bya ona uyta przez Przybyszw z Kosmosu, wyposaonych w wytwory swej wysoko zaawansowanej wiedzy i technologii przeciwko prymitywnym mieszkacom naszej planety. Wydaje si jednak mao prawdopodobne, aby Przybysze stosowali tak drastyczne rodki przeciwko pierwotnym, nieucywilizowanym, wyposaonym jedynie w uki i strzay mieszkacom Ziemi. Richard B. Mooney podaje, e bramiska ksiga &bdquo;Siddnanta-Ciromani&rdquo; posuguje si jednostkami czasu , z ktrych ostatnia, najmniejsza trutti stanowi tylko 0,33750 sekundy. Uczeni studiujcy teksty sanskryckie s zakopotami, nie mogc wyjani, do czego suy moga w Staroytnoci tak maa jednostka czasu i jak j mona byo mierzy bez odpowiednich instrumentw. Wspczesne prymitywne szczepy posiadaj do niejasne pojcie czasu i nawet godziny maja dla nich stosunkowo niewielkie znaczenie. Trudno wic sobie wyobrazi, eby staroytne ludy zachowyway si w tym wzgldzie inaczej. Thomas Andrews w swej ksice &bdquo;Nie jestemy pierwsi&rdquo; pisze: Wedug jogi Pundid Kaniach z Ambatturu w Madras, ktrego spotkaem w roku 1966 pocztkowo pomiar czasu wedug braminw by szedziesitkowy, na dowd czego joga cytowa wyjtki z &bdquo;Brihath Sakatha&rdquo; i innych tekstw sanskryckich. W dawnych czasach doba dzielia si na 60 >>kala<<, z ktrych kada wynosia 24 minuty. >>Kala<< dzielia si na 60 >>vikala<<, z ktrych kada wynosia 24 sekundy. Nastpnymi 60 razy mniejszymi jednostkami byy: >>para<<, >>tatpara<<, >>vitatpara<<, >>ima<< i w kocu >>kashta<< - 1/300.000.000 cz sekundy. Do czego staroytnym Hindusom suy mogy
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

uamki mikrosekund? Pundid Kaniach wyjani, e uczeni bramini od zarania dziejw zobowizani byli do zachowania tej tradycji w pamici, cho sami jej nie rozumieli. 0,000.000.003 cz sekundy &ndash; kashta &ndash; nie moe naturalnie mie adnego sensu praktycznego, jeli nie dysponuje si urzdzeniami, ktre mogyby mierzy czas z tak dokadnoci. Z drugiej strony wiadomo, e czas ycia niektrych czstek elementarnych: hiperonw i mezonw jest bliski jednej trzystumiliardowej czci sekundy![244] Tablica &bdquo;Varahamira&rdquo; z roku 550 n.e. zawiera wielkoci matematyczne porwnywalne z rozmiarami atomu wodoru. Czyby te liczby te przekazano nam z odlegej przeszoci? Joga Vashishta twierdzi: Istniej rozlege wiaty w pustych przestrzeniach kadego atomu, tak rnorodne, jak pyki w promieniach soca. Wydaje si to wskazywa na staroytn wiedz o tym, e nie tylko materia jest zbudowana z niezliczonej liczby atomw, lecz e w samych atomach &ndash; jak dzi wiemy &ndash; wikszo przestrzeni jest nie wypeniona materi. Teksty te, pochodzce z dalekiej przeszoci, wskazuj na to, e ju wtedy istniaa gboka znajomo fizyki jdrowej. Fakt, e bramini zobowizani byli zapamita szereg symboli matematycznych, nie rozumiejc ich nawet, wiadczy o celowo podjtym wysiku zmierzajcym do przekazania wiedzy z zaginionej ery technologicznej. Mona sobie wyobrazi pradawnych uczonych, ktrzy obserwujc upadek swej cywilizacji, zapisywali swoj wiedz i powierzyli pewnej grupie ludzi odpowiedzialno za przekazywanie jej poprzez wieku, a do czasu, kiedy znowu si stanie zrozumiaa.[245] Wydaje si take, e co z tej staroytnej nauki przenikao przez wieki w do oglnikowej formie. Dwa i p tysica lat temu Demokryt mwi: W rzeczywistoci nie istnieje nic, tylko atomy i pusta przestrze. Grecy uwaali, ze atom jest najmniejsz i niepodzieln czstk materii, podczas gdy Fenicjanin Moschus zapewnia, e atom mona podzieli i zapewnia o tym Grekw. yjcy w I w. p.n.e. uczony rzymski Lukrecjusz pisa, e atomy pdz nieustannie w przestrzeni i podlegaj niezliczonej liczbie zmian pod zakcajcym wpywem zderze. S one zbyt mae, aby je widzie. Dopiero w XIX i XX stuleciu podjto powane prace w zakresie fizyki jdrowej, wic uczeni staroytni, ktrych fragmentaryczna wiedza pochodzi musiaa z zamierzchej epoki zapomnianej technologii, nie mogli potwierdzi swych wiadomoci w praktyce, nie istniaa bowiem technologia, ktra to by umoliwiaa. Zamierzcha epoka, kiedy wiedza ta bya stosowana w praktyce, stosowaa energi atomow do wielu celw. Idea transmutacji metali, ktra pochaniaa uwag alchemikw przez cae wieki, kac im szuka sposobu zamiany oowiu w zoto, wynika najprawdopodobniej z jeszcze starszej wiedzy o tym, e manipulacja strukturami subatomowymi pierwiastkw pozwala na przeksztacenie jednego z nich w drugi.[246] Jednake nas interesuje nie samo zastosowanie energii jdrowej, ale jej niewaciwe zastosowanie. Wydaje si, e rozmaite staroytne teksty stwierdzaj ponad wszelk wtpliwo fakt wystpienia na Ziemi straszliwej masakry Ludzkoci. W sferze domysw znajduje si jedynie to, czy konflikt w by wycznie ziemskiego pochodzenia, czy te wzili w nim udzia pochodzcy z Kosmosu przybysze, wyposaeni w zaawansowan wiedz i technologi. Charles Berlitz pisze, e zaskakujce wzmianki i aluzje do stosunkowo niedawnych zdobyczy naszej cywilizacji, jak bomba atomowa, rakiety, gazy bojowe i inne, wystpuj szczeglnie obficie w staroytnych tekstach indyjskich. Wyjtkowo duo tego mona spotka w staroindyjskim eposie &bdquo;Mahabharata&rdquo;, stanowicych kompendium wiedzy dotyczcej religii, wiata, modw, obyczajw, historii oraz legend o bogach i bohaterach staroytnych Indii. Czsto nazywa si ten epos &bdquo;hindusk Iliad&rdquo;, chocia jest 7 razy obszerniejszy od &bdquo;Iliady&rdquo; i &bdquo;Odysei&rdquo; razem wzitych &ndash; zawiera on 200.000 wierszy. Przypuszcza si, e zosta on napisany 1.500 lat p.n.e., ale dotyczy on zdarze znacznie wczeniejszych. Po raz pierwszy wydrukowano go w sanskrycie w 1834 roku, a nastpnie przeoono: najpierw na jzyk woski, a nastpnie w 1884 roku na angielski. &bdquo;Mahabharata&rdquo; w duej czci zajmuje si dziaaniami wojennymi, w ktrych bior udzia bogowie, pbogowie i ludzie. Przypuszcza si, e opisy te stanowi quasi-historyczny przekaz dotyczcy inwazji Ariw z pnocy, ktrzy wyparli pierwotnych mieszkacw tych ziem &ndash; Drawidw, na poudnie pwyspu indyjskiego. Jednake wrd normalnych w takich razach obrazw staroytnych dziaa bojowych rozrzucone s zagadkowe i bardzo szczegowe wzmianki dotyczce atwych do zidentyfikowania obecnie broni takich, jak: dziaa artyleryjskie &ndash; agneyastra, rakiety i samoloty bojowe &ndash; vimana, radar, zasony dymne, gazy trujce &ndash; tashtra, gazy obezwadniajce &ndash; mohanastra, pojazdy rakietowe i gowice atomowe. W drugiej poowie XIX wieku fragmenty te brzmiay tajemniczo lub zabawnie; dzisiaj wymowa ich jest dla wszystkich mieszkacw kuli ziemskiej oczywista, pomimo tego, e od czasu, ktrego te opisy dotycz upyny tysice lat. Przedstawiajc bitw pomidzy staroytnymi armiami &bdquo;Drona Parva&rdquo; &ndash; jedna z ksig &bdquo;Mahabharaty&rdquo; &ndash; opowiada o walce, w czasie ktrej: wybuchy pociskw dziesitkuj cae armie powodujc, e tumy onierzy wraz z broni, soniami i rumakami zostay uniesione i porwane przez wielki wicher jak suche licie z drzew... Staroytny kronikarz dodatkowo zaopatrzy ten opis w komentarz: Wygldali tak wspaniale, jak szybujce ptactwo &ndash; jak ptaki
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

odlatujce z drzew. Tekst zawiera nawet przedstawienie charakterystycznego, grzybiastego oboku wybuchu nuklearnego, ktry porwnywany jest do otwarcia gigantycznego parasola, za opis skaenia rodkw ywnociowych, wypadania wosw u ludzi oraz konieczno dokadnego zmycia ciaa ludzi i zwierzt dla zapobieenia choroby lub mierci stanowi dziwnie nowoczesny akcent tej staroytnej legendy. A oto pochodzce z &bdquo;Mahabharaty&rdquo;, &bdquo;Ramayany&rdquo; i &bdquo;Mahavira Charita&rdquo; fragmenty opisujce walk: Pojedynczy pocisk wybuch z ca moc wiata. Rozarzony sup dymu i ognia tak olepiajcy, jak 10.000 soc unis si w caej swej wspaniaoci [...] Bya to nieznana bro, elazny piorun, gigantyczny posaniec mierci, ktry zamieni w popioy ca ras Vrishni i Andhaka. Ciaa ich byy tak spalone, e nie mona byo ich rozpozna. Ich wosy i paznokcie powypaday, wyroby garncarskie popkay bez adnego widocznego powodu, a wszystkie ptaki zbielay. Po kilku godzinach wszystkie produkty spoywcze byy zatrute [...] Aby uciec od tego ognia, onierze rzucali si do strumieni, aby obmy siebie i swj ekwipunek. Nastpstwa dziaania tej superbroni opisane s nastpujco: Zacz wia wicher [...] wydawao si, e soce si obrcio, wiat spieczony ogniem wydawa si by w gorczce. Sonie i inne zwierzta ldowe, palone energi tej broni, mkny w ucieczce [...] nawet wody byy tak gorce, e przebywajce w nich stworzenia zaczy pali si [...] Nieprzyjacielscy onierze padali jak drzewa powalone w szalejcym ogniu &ndash; wielkie sonie palone t broni paday na ziemi wydajc dzikie ryki blu. Inne palone ogniem biegay we wszystkie strony, jak wrd poncego lasu, take rumaki i pojazdy spalone energi tej broni wyglday, jak szczyty drzew, ktre spony w poarze lasu... Ksiga &bdquo;Karna Parva&rdquo; podaje nawet wymiary tej broni: Strzaa miertelna jak laska mierci. Mierzy ona 3 okcie i sze stp[247]. Obdarzona moc pioruna tysicokiego Indry bya ona niszczycielska dla wszystkich yjcych stworze. Staroytni Hindusi wykazali w swoich przekazach pimienniczych zaskakujc wiedz naukow o wiecie i materii. W powstaym przed okoo 5.000 laty dziele zatytuowanym &bdquo;Jyotish&rdquo; znajdujemy rozwaania na takie tematy, jak heliocentryczny ruch planet, prawa grawitacji, gwiazdy stae na Mlecznej Drodze, dobowy obrt osiowy Ziemi, kinetyczna teoria energii i teoria budowy atomu. Wiadomo take, e niektre szkoy filozoficzne podejmoway jako przedmiot swych rozwaa skomplikowane obliczenia z zakresu fizyki atomowej. Wyznaczenie czasu potrzebnego do przejcia atomu przez jednostk objtoci rwn tej, jak on sam zajmuje jest przykadem jednego z prostszych &bdquo;tematw badawczych&rdquo;. Istniej take liczne przykady cisych i realnych opisw budowy rakiet i samolotw. Sama tylko &bdquo;Mahabharata&rdquo; zawiera ponad 230 strof powiconych opisowi zasad konstrukcji latajcych maszyn &ndash; vimana &ndash; oraz innych urzdze i aparatw.[248] W &bdquo;Samarangana Suthadhara&rdquo; omawiane s zalety i wady poszczeglnych typw samolotw zarwno z punktu widzenia ich wzgldnych zdolnoci i szybkoci wznoszenia, jak rwnie sposobw ldowania. Dyskutuje si tam take rodzaje materiaw napdowych &ndash; m.in. take rt?[249] &ndash; oraz materiaw konstrukcyjnych, a mianowicie &ndash; rnych odmian drewna, metali lekkich i ich stopw. Zwrmy uwag na fragment opisu lotu vimana: W wyniku dziaania si utajonych w rtci, ktre uruchamiaj napdowy wir powietrza, czowiek znajdujcy si wewntrz moe podrowa w podniebna dal [...] Viamana za pomoc rtci moe rozwija moc pioruna [...] Jeli ten elazny silnik o odpowiednio poczonych czciach zostanie napeniony rtci, a do jego grnej czci zostanie doprowadzony ar, to zaczyna on z rykiem lwa rozwija moc [...] i natychmiast staje si niczym pera na niebie... Inny starohinduski epos &bdquo;Ramayana&rdquo; opisuje widok, jaki roztacza si z gry podczas lotu boga Ramy i jego maonki Sity ze ri Lanki do Indii. Widok ten jest opisany tak szczegowo, ze wydaje si niemoliwe, aby sam autor nie mg tego obserwowa samemu z gry. Ponadto staroytny samolot pokazano w zadziwiajco nowoczesny sposb: ...niepowstrzymany w swym ruchu [...] o godnej podziwu szybkoci, [...] w peni kontrolowany [...] o pomieszczeniach wyposaonych w okna i znakomite miejsca siedzce... Jednoczenie znajdujemy w tych dzieach sta trosk i zaabsorbowanie niebezpieczestwami wynikajcymi z uycia broni nuklearnej. &bdquo;Mahabharata&rdquo; zawiera wersety, ktre &ndash; jeli pominiemy ich archaiczny styl &ndash; mogliby wypisa na swych sztandarach dzisiejsi bojownicy o pokj: Wy okrutni i niegodziwi, upojeni i zalepieni pych, przez wasz elazny Piorun staniecie si niszczycielami wasnego narodu. &bdquo;Ramayana&rdquo; przestrzega, i Strzaa mierci jest: tak potna, e moe w jednej chwili zniszczy ca Ziemi, a jej straszliwy wznoszcy si dwik wrd pomieni, dymu i pary [...] jest posacem mierci. Wreszcie &bdquo;Badha Parva&rdquo; opisuje efekty ekologiczne uycia takich bomb: ... nagle pojawia si substancja podobna do ognia[250] i nawet teraz pokrywajce si bblami wzgrza, rzeki i drzewa oraz wszelkiego rodzaju zioa, trawy i roliny, w ruchomym i nieruchomym wiecie, obracaj si w popi.[251] W kocu w &bdquo;Musala Parva&rdquo; znajdujemy notatk wskazujc na to, e zdano sobie wreszcie
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

spraw z tego, i bro ta jest zbyt niebezpieczna dla wiata. Notatka ta zdaje si napomyka o zniszczeniu i pozbywaniu si gowic atomowych: w wielkim strapieniu umysu krl nakaza zniszczy elazny Piorun na drobny proch. Wezwano ludzi [...], aby wrzucili ten proch do morza...[252] II. Indie nie s jedynym krajem, gdzie istniej legendy i zapisy dotyczce pradawnej katastrofy atomowej na Ziemi. Wystpuj one take w Chinach. Raymond W. Drake twierdzi, e w &bdquo;Fengshen-yeni&rdquo; znajduj si opisy zdarze podobne do tych, jakie s w sanskryckiej &bdquo;Mahabharacie&rdquo;. Przeciwstawne sobie elementy walczyy o panowanie nad Chinami. Wspomagane one byy przez pozaziemskich Przybyszw, uywajcych broni przypominajcych najstraszniejsze wrd znanych nam obecnie. Wojna bya prowadzona przy pomocy olepiajcych promieni, ognistych smokw, pomiennych kul, lnicych de i byskawic. Jak wynika z opisw, walczce strony wydaway si posiada urzdzenia podobne dzisiejszemu radarowi, ktry pozwala im na syszenie i obserwowanie wizualne obiektw oddalonych na odlego kilkuset kilometrw.[253] Amerykaski etnograf G. Baker odnalaz wrd kanadyjskich Indian legendy mwice, e kiedy tam na poudniu istniay wielkie lasy i ki, a wrd nich wielkie owietlone miasta, zamieszkiwane przez ludzi, ktrzy latali do nieba na spotkanie piorunom. Pniej jednak pojawiy si demony i wszystkie miasta zostay zniszczone. Pozostay tylko po nich istniejce do dzi dnia ruiny. Legendy te wywodz si z objtych wieczn zmarzlin regionw kanadyjskiej tundry, pooonych na Dalekiej Pnocy. Odnosz si one do dawnych epok, kiedy to klimat dzisiejszych obszarw podbiegunowych odbiega znacznie od dzisiejszego. Tradycja Indian kanadyjskich przypomina istniejce wrd Majw i Aztekw legendy mwice o miastach, w ktrych ani w nocy ani w dzie nie gasy wiata. Majowie mwili: Ta ziemia stanowi obecnie Krlestwo mierci.[254] Przebywaj tam dusze tych, ktrzy nigdy nie bd poddane reinkarnacji. [...], ale dawno temu byo ono zamieszkae przez staroytne rasy ludzkie. Istnieje wielkie podobiestwo, pochodzcych z rnych czci globu ziemskiego, legend mwicych o masakrach i zniszczeniach. Przypomnijmy sobie z mitologii greckiej posta Zeusa wadajcego gromami i byskawicami, czy te posta Thora z mitologii nordyckiej wadajcego motem i byskawicami. Jeeli w zamierzchej przeszoci zaistnia konflikt na skal wiatow, o zakresie wikszym nawet ni Druga Wojna wiatowa i znacznie bardziej niszczycielski, to wanie mona by oczekiwa takich wanie ech w pamici narodw wiata. Podobnie i rwnie szeroko s rozpowszechnione legendy o Zotym Wieku Ludzkoci. Ci wszyscy, ktrzy szukaj cudownej i zdumiewajcej Atlantydy w jakim jednym i okrelonym miejscu na Ziemi, skazani s &ndash; jak si wydaje &ndash; na rozczarowanie. Jeli bowiem cay obszar kuli ziemskiej w dalekiej przeszoci osign wysoki stopie cywilizacji, to legendy o jej istnieniu bd mie charakter globalny. Sam fakt, e rne przekazy, pochodzce z rozmaitych czci ziemskiego globu, umiejscawiay pooenie Atlantydy na Morzu rdziemnym, Atlantyku, Hiszpanii, Grenlandii, Islandii, Ameryce lub Tybecie, a nawet istniao podobne do Atlantydy krlestwo Lemuria[255] na Pacyfiku wskazuje jedynie na to, e wczesna cywilizacja miaa charakter wiatowy, i cywilizacja ta nie ograniczaa si do jednej tajemniczej wyspy lub kontynentu, ktry nastpnie zaton w morzu. Tylko istnienie cywilizacji o zasigu globalnym moe wyjani podobiestwa wystpujce pomidzy poszczeglnymi cywilizacjami i kulturami zamierzchej przeszoci, a take ich rnice.[256] Istnieje bardzo wiele punktw zbienych pomidzy cywilizacjami Egiptu i Sumeru; rwnie pomidzy cywilizacjami rozwinitymi w Dolinie Indusu i cywilizacjami Mezoameryki i Ameryki Poudniowej, szczeglnie w ich legendach. Istniej take due rnice, cho dotycz one gwnie szczegw, jak to, ze na obszarze Europy, Azji i Afryki pnocnej koo byo w powszechnym uytku, podczas kiedy na obszarze Ameryki urzdzenie to nie byo znane.[257] Ci, ktrzy cakowicie odrzucaj idee, e kiedy musia istnie kontakt pomidzy wszystkimi cywilizacjami zarwno europejskimi, azjatyckimi, afrykaskimi jak i amerykaskimi wydaj si nie bra pod uwag istotnych czynnikw. Tym bardziej, e jak dotd na prno poszukujemy jednego wyrnionego obszaru, na ktrym powstaaby pierwotna kultura-matka &ndash; rdo wszystkich innych cywilizacji. Wiele wskazuje na to, e rdem tym jest cay glob ziemski, i istnia nie jeden, lecz wiele orodkw rozwinitej kultury i cywilizacji. Warto take zwrci uwag na inna osobliwo. Sporo legend mwicych o istnieniu wielkiego i katastrofalnego konfliktu w zamierzchej przeszoci, wskazuje obszary, gdzie zdarzenia te miay miejsce. Okazuje si, e w wikszoci chodzi o dzisiejsze pustynie! Szereg takich przekazw pochodzi z terytorium dzisiejszych Chin. Tam te znajduje si cz niezbadanej dotychczas Pustyni Gobi, ktra ukrywa pod swymi piaskami wiele tajemnic. Podobnie w Indiach, w Dolinie Indusu, gdzie niegdy kwita wspaniaa cywilizacja &ndash; dzi jest pustynia.[258] Pustyni jest znaczny obszar poudniowo-zachodnich Stanw Zjednoczonych, ktry Majowie nazwali wanie Krlestwem mierci.[259] w Egipcie Horus przekl ziemie Seta na tysice lat &ndash; ogromne obszary Afryki pnocnej wraz z Sahar s pustynne. To samo dotyczy rwnie terenw na rodkowym
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Wschodzie &ndash; wielkie miasta Babilonii i Sumeru zrujnowane, spoczywaj teraz pod ruchomymi piaskami. Wiksza cz Australii to take pustynia &ndash; rdzenni jej mieszkacy[260] wydaj si by potomkami ludzi niegdy cywilizowanych. Na niektrych obszarach tej pustyni, gdy w grach zdarzy si ulewny deszcz, woda i szlam przewalaj si i dochodz a do pytkiego jeziora Eyre. Przypomina to okres, kiedy okolice te byy zasobniejsze w wilgo, gdy yy tam olbrzymie kangury i diprodonty wielkoci nosoroca, jak o tym wspominaj legendy tubylcw &ndash; pisze prof. Alfons Gabriel, znany badacz obszarw pustynnych. Jednak nawet tubylcy zdaj si obawia tych terenw, a ich przejcie jest poczone z wielkimi trudnociami, jest tam bowiem strefa, ktra w jzyku krajowcw nazywa si >>Narikalinnani<< - co oznacza - >>miejsce mierci i zniszczenia<<. Legendy i mity mwi o antycznych rodkach raenia, ktre jako ywo przypominaj wspczesne pociski nuklearne; inne przekazy przypominaj obliczenia matematyczne dotyczce zagadnie fizyki jdrowej. Ale nie tylko przekazy ustne, zapisy w witych ksigach czy inskrypcje w wityniach i miejscach staroytnego kultu s intrygujce i zmuszaj do porwna; odkrywa si coraz wicej faktw i lady materialne. Podczas prb nuklearnych, przeprowadzonych wspczenie na pustyni Gobi, w pobliu Lop-Noor[261] oraz na pustynnych obszarach Nowego Meksyku, w wyniku powstawania bardzo wysokich temperatur wywoanych wybuchem jdrowym &ndash; piasek pustyni ulega zeszkleniu. Do wywoaniu procesu witryfikacji piasku potrzebne s tak wysokie temperatury, ze ich uzyskanie niemoliwe jest zarwno w procesach eksplozji konwencjonalnych materiaw wybuchowych czy palnych, ani te w procesach wulkanicznych. Takie temperatury mona uzyska tylko w procesach termonuklearnych. Tymczasem na pustyni Gobi znaleziono obszary zeszklonego piasku, znajdujce si tam od tysicy lat. Obszary takie istniej take na pustyni kalifornijskiej, za tajemnicze szkliste tektyty, z pusty Afryki i rodkowego Wschodu uwaa si za powstae w procesach radioaktywnych.[262] Skay w Peru i Boliwii take nosz wyrane lady witryfikacji, za obszary, na ktrych wystpuj nosz wyrane cechy pustynne. Powstaje pytanie: jak te pustynie utworzyy si? Jak mogy wytworzy si i trwa, otoczone ze wszech stron ogromnymi obszarami bujnej wegetacji? A moe one powstay wskutek eksplozji pociskw nuklearnych o wielkiej mocy, ktre zniszczyy nie tylko ludno ten teren zamieszkujc, lecz take wszelkie przejawy ycia rolinnego i zwierzcego, za substancje radioaktywne powstae w tym procesie, swym promieniowaniem wysterylizoway ten teren tak, e nie nadawa si on do ycia przez tysice lat? Niewiele bowiem przejaww ycia obserwuje si na tych pustyniach, a to, co tam ronie i yje przeywa z wielkim trudem mimo wytworzenia si wielu cech adaptacyjnych. By moe istnieje ziarno prawdy w legendzie o Horusie, za przeklestwo zesane na ziemie Seta byo przeklestwem radioaktywnego skaenia. Mona by mniema, e przedstawione tutaj przypuszczenia s bezpodstawne lub zgoa fantastyczne, gdyby na tych jaowych teraz obszarach nie byo ladw cywilizowanego ycia ludzkiego. Mona by twierdzi, e od niepamitnych czasw ziemie te byy wrogie czowiekowi i ludzkiemu osadnictwu. Ale tak nie jest. Na pustyni Gobi odkryto bowiem ruiny bardzo starych miast, prawie ju bezksztatne, ale wszystkie one nosz na sobie lady dziaania niezwykle wysokich temperatur, pokryte bblami i pcherzami tego samego rodzaju, co zaobserwowane w Hiroszimie po wybuchu amerykaskiej bomby atomowej. Wielu geologw utrzymuje, e szereg obecnie wystpujcych na terenie poudniowo-zachodniej czci Stanw Zjednoczonych obszarw pustynnych[263] nie powstao w wyniku dziaania naturalnych si przyrody. Tym bardziej, e jak podaje prasa amerykaska: ...suche stany, a zwaszcza Arizona, buduj na rzece Kolorado jedn zapor po drugiej, aby zagospodarowa te tereny. Urzdzenia nawadniajce opieraj si gwnie na dawnych urzdzeniach Indian (?!), o czym wiadcz staroytne resztki potnych budowli na rzece Gila.[264] A oto, co na temat Sahary pisze znawca problemu prof. Alfons Gabriel: Na pustyni mona znale studnie istniejce od niepamitnych czasw. Czsto ich szyby s zdumiewajco gbokie, w niektrych przypadkach przewyszaj 100 metrw &ndash; i trudno zrozumie, jak ludzie swymi prymitywnymi narzdziami zdoali je zbudowa. [...] Od czasu, gdy w Grnym Egipcie odkryto wiele miejsc, na ktrych porzucone byy resztki narzdzi, wszczto rwnie poszukiwania na rnych pustyniach Ziemi. Poszukiwania te zostay uwieczone powodzeniem. Sahara okazaa si specjalnie bogata skarbnic znalezisk; podobnie jak pewne czci pustyni Gobi. Jest jednak zdumiewajce, e te lady starej ludzkiej kultury wystpuj w takiej obfitoci wanie na pustyniach, a wic na obszarach, gdzie na przestrzeni setek kilometrw nie ma ani kropli wody, adnego pastwiska, adnych warunkw do ycia. Jak mogo doj do tego? Jak dostali si ludzie do tego wiata bdcego zaprzeczeniem ycia? Dzi ju wiemy, e na tych obszarach pracowali nie przygodni wdrowcy, lecz przedstawiciele osiadej ludnoci. Ale w jaki sposb mona byo y na pustyni? W ostatnich dziesicioleciach poczynione zostay powane postpy w badaniach nad przeszoci suchych obszarw. Poznalimy nieco nieznanych dotd szczegw, wicych si z pojawieniem si czowieka na pustyni. Stosunkowo najlepiej udao si odtworzy obraz prehistorii Sahary. W okresie przedlodowcowym i lodowcowym[265]ten wypalony socem szmat Ziemi by
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

poronity lasami i stepem typu sawanny. Powizany system rzeczny sprawia, ze mogo tu rozwija si ycie. Tam, gdzie teraz hulaj burze piaskowe nad gorc pustyni wirow, miotajc ziarna kwarcu i sprawiajc, ze wielbdy ju na trzeci dzie wdrwki s godne i spragnione, istniay przez 50.000100.000 lat jeziora, wok ktrych szumiay trzciny i harcoway zwierzta. ya tu ludno [...] Rozwijaa si te sztuka. Artyci ryli w skaach pikne obrazy, a kamienie pokrywali farbami. Na obszarach Afryki Pnocnej[266] roi si od obrazw. Wiele cian wwozw i zboczy grskich to prawdziwe >>ksigi z obrazkami<<. Niektre malowida pociemniay tracc wyrazisto, inne s cigle jeszcze wiee. Wiele z nich, to dziea sztuki, s te inne robice wraenie dziecicych igraszek. Nieraz jednak jest trudno uwierzy, e ludzie ktrzy znali tylko narzdzia kamienne umieli tworzy tak ywe postacie. Ignatius Donelly podaje, e podczas kopania studni w miejscowoci Lawn, (hrabstwo Marshall, stan Illinois, USA), na gbokoci ponad 40 metrw wykopano monet wykonan z brzu. Duy nacisk warstw ziemi i warunki, w jakich przez dugi czas ta moneta przebywaa, spowodoway, e wikszo napisw i rysunkw na obu jej powierzchniach ulega prawie cakowitemu zatarciu. Stwierdzono jedynie, e zarwno na awersie i rewersie znajdoway si niewyrane zarysy jakiej postaci, za wzdu krawdzi po obu stronach biegy jakie napisy, cilej mwic, cigi hieroglifw nie do odcyfrowania. Jak wykazay badania, moneta ta w trakcie procesu produkcji bya walcowana, jej krawdzie obcite maszynowo, za napisy wytrawiane kwasem. W roku 1851, w tej samej okolicy stanu Illinois, na gbokoci ponad 35 metrw wykopano dwa piercienie miedziane. W czerwcu tego samego roku, w miejscowoci Dorchester w stanie Massachusetts odkopano naczynie pokryte skamienia zapraw murarsk. By to dzban w ksztacie dzwonu, wykonany z nieznanego metalu, ktrego powierzchnia bya inkrustowana srebrnym wzorem o charakterze rolinnym. Pewien lekarz w Kalifornii znalaz wewntrz bryy zotononego kwarcu niewielki zoty przedmiot ksztatem podobny do uchwytu od wiadra. Podobny uchwyt odkryto w jaskini w Kingoodie w pnocnej Anglii, w bloku skalnym. Jego wiek oceniono na co najmniej 8.500 lat. Mona wic przyj, e przedmiot znaleziony w Kalifornii pochodzi mniej wicej z tego samego okresu. W roku 1969, wewntrz bryy skalnej znalezionej w pobliu miejscowoci Treasure City w stanie Newada, odkryto lady ruby o dugoci 5 cm. Sama ruba ju dawno ulega korozji, ale przestrze, ktr kiedy zajmowaa pozostawia w skale lad w ksztacie spirali. Wiek tego znaleziska ocenia si na okoo 10.000 lat. Tom Kenny, farmer amerykaski zamieszkujcy w Plateau Valley, odkry na swoim polu, na gbokoci 3 m odcinek miejskiego chodnika, wykonanego z gadkich, symetrycznych pyt kamiennych. Analiza materiau i zaprawy murarskiej wykazaa, e kamie nie pochodzi z surowcw lokalnych, zwizanych z okolic, w ktrej zosta wykonany chodnik. Wszystkie te znaleziska wskazuj na moliwo, ktrej w zasadzie dotychczas nie brano powanie pod uwag, e odnajdywane lady, czasem ukryte gboko pod ziemi, wiadcz o tym, i na terenie wspczesnej Ameryki Pnocnej przed wieloma tysicami lat istniaa wysoka cywilizacja. Wydaje si, ze cywilizacja ta ulega gwatownej zagadzie w wyniku kolosalnej katastrofy, zwizanej z wystpieniami tak wysokich temperatur, jakie pojawiaj si wycznie w procesach nuklearnych i termonuklearnych. III. Jak ju tu wspominano, zarwno w Chinach, jak i na terenie obu Ameryk, a przede wszystkim w Indiach istniej legendy o kolosalnym konflikcie, ktry zdarzy si w dalekiej gbi wiekw. Na tych obszarach powinny znajdowa si dowody materialne tego kataklizmu. Jeszcze na pocztku XIX wieku znaleziono pierwsze lady protoindyjskiej kultury, kiedy podczas budowy kolei w pobliu osady Harappa napotkano na zwglone ruiny jakiego staroytnego miasta. O miecie tym wspomina znany badacz L. R. Sprague de Camp piszc, e musiao ono by poddane dziaaniu bardzo wysokich temperatur. Ruiny te obejmuj olbrzymie stopione razem, jakby wydrone w rodku bryy &ndash; niczym sterta blaszanych puszek raona strumieniem stopionej stali. Na poudnie od tego miejsca, urzdnik brytyjski J. Campbell odkry podobne ruiny. Szereg innych podrnikw opisywa pozostaoci budynkw wzniesionych z niezwykych materiaw, przypominajcych grube pyty krysztaw. I one rwnie podziurawione i potrzaskane, nosiy na sobie lady dziaania wysokich energii termicznych. Jednak dopiero po upywie stu lat, w roku 1921, podjto systematyczne badania tajemniczych ruin. Prace wykopaliskowe odkryy due miasto, dobrze rozplanowane, z szerokimi ulicami i doskona sieci kanalizacyjn. Pniejsze badania pozwoliy na stwierdzenie, e wedle podobnego planu zbudowano i inne odkryte przez archeologw staroytne miasta na obszarze Doliny Indusu: Mohendo-Daro[267], CzahuDaro, Amri Lothal i szereg innych. W wykopaliska archeologicznych znajdowano szkielety ludzkie noszce znamiona gwatownej mierci. szkielety te s najbardziej radioaktywnymi szcztkami ludzkimi, jakie kiedykolwiek znaleziono i przebadano p r z e d tragedi Hiroszimy. A. Gorbowskij w &bdquo;Zagadkach historii staroytnej&rdquo; (Moskwa, 1968) podaje, e radioaktywno znalezionych szkieletw przekraczaa 50-krotnie poziom normalny.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Z pewnoci pod ruchomymi piaskami pusty ukrywa si musi wiele rzeczy, ktrych istnienia do niedawna nawet nie podejrzewalimy. Uyteczne by moe okazaoby si przebadanie tych obszarw, chociaby tylko z punktu widzenia natenia promieniowania radioaktywnego. Nie ulega wtpliwoci, e natenie to mogo obniy si po upywie wielu tysicy lat do poziomu promieniowania ta, istniej jednak szanse znalezienia pewnych ladw pochodzcych od izotopw o najduszym okresie ycia.[268] Podobnie dungle Indii oraz Centralnej i Poudniowej Ameryki cigle stanowi obszar niezbadany, istnieje tam szereg regionw, gdzie nie stana jeszcze stopa biaego czowieka. A przecie te tajemnicze rejony zawiera mog klucz do rozwizania zagadki naszej przeszoci. A moe piramidy egipskie ukrywaj w sobie rozwizanie jdrowego konfliktu zamierzchej przeszoci? Ekipa uczonych z kairskiego Ein Shams University, pracujca pod kierownictwem noblisty w dziedzinie fizyki - prof. dr Luisa Alvareza &ndash; umiecia detektor promieniowania kosmicznego we wntrzu Piramidy Chefrena u jej podstawy, by sprawdzi, czy w piramidzie nie znajduj si jeszcze jakie nieznane komory. Caoc przedsiwzicia odbywaa si pod auspicjami uniwersytetu Ein Shams w Kairze, amerykaskiej Komisji ds. Energii Atomowej oraz Smithsonian Institute. Pomiary prowadzono przy zaoeniu, e jednorodny strumie promieniowania kosmicznego, przenikajc przez piramid i natrafiajc w jej wntrzu na puste przestrzenie, przechodzi bdzie przez nie z wiksz atwoci, co zostanie zarejestrowane przez detektor. Badania trway cay rok, przy czym aparatura pracowaa bez przerwy, rejestrujc promieniowanie przez 24 godziny na dob, wyniki za przekazywane byy do uniwersyteckiego komputera IBM-1120. kiedy komputer poda dane kocowe, zdumienie ogarno uczonych. Okazao si, e zapisy natenia promieniowania kosmicznego, pochodzce z kolejnych dni pomiaru, wykazyway zupenie odmienny charakter i byy kompletnie ze sob nieporwnywalne. Dr Amr Gohed, odpowiedzialny za funkcjonowanie caej elektroniki owiadczy: Z naukowego punktu widzenia jest to niemoliwe. Musi tu istnie jaka tajemnica, ktrej nie jestemy w stanie wyjani [...] istnieje jaka tajemnicza sia w piramidach, ktra przeciwstawia si znanym prawom nauki. Dla staroytnych Egipcjan piramidy t a k e stanowiy zagadk, dlatego opierajc si na legendach, przypuszcza mona, e n i e s one grobami, lecz miejscem schronienia przygotowanym na wypadek wielkiej katastrofy. I to niekoniecznie dla ludzi, chocia niektrzy ludzie mogliby si tam schroni, ale sucym najprawdopodobniej przede wszystkim zachowaniu i zabezpieczeniu w i e d z y i i n f o r m a c j i . Jeli katastrofa przybraa form kataklizmu wywoanego przez czowieka, z uyciem broni jdrowej wcznie, to hipoteza ta zyskuje na znaczeniu, poniewa wyjaniaaby ona przedziwne wyniki uzyskane podczas bada promieniowania kosmicznego wewntrz i w pobliu piramidy.[269] Istnieje moliwo, e piramidy bdc schronami i dysponujc wszystkimi cechami, ktrych wymaga si od tego typu budowli, s zabezpieczone take przed promieniowaniem.[270] Wydaje si, e niezalenie od tego, jakich rodkw uyto dla zapewnienia piramidom tej waciwoci, rodki te czy mechanizmy funkcjonuj w dalszym cigu w chwili obecnej. Czyby wic istnia i dziaa cigle jeszcze, sugerowany przez Andrew Thomasa w jego ksice &bdquo;Nie jestemy pierwsi&rdquo; jaki generator umieszczony pod piramidami? Takie urzdzenie zapewne musiaoby znajdowa si bardzo gboko pod piramid, znacznie gbiej, ni prowadzone dotychczas prace wykopaliskowe. Trudno powiedzie, jaki ono mogoby mie ksztat, czy te jak mona by je wykry, poniewa urzdzenie takie przekracza jeszcze moliwoci wspczesnej technologii.[271] Piramidy cigle kryj w sobie niewyjanione tajemnice i przejawiaj zagadkowe cechy, a pomimo tego istniej ludzie, ktrzy twierdz, e s one jedynie grobowcami faraonw. Nie oznacza to, e zgodzi si naley z wymylnymi historyjkami, ktre opowiada si na temat ich budowy. Na przykad, e wysoko Wielkiej Piramidy[272] pomnoona przez milion daje nam w wyniku odlego Ziemi od Soca.[273] Podaje si cay szereg innych liczb, ktre maj wskazywa rozmaite wielkoci charakterystyczne, takie jak: dugo roku, wielko miesica ksiycowego, czy mas kuli ziemskiej. Wysuwa si rwnie przypuszczenia, e piramidy byy wybudowane przez Noego po Potopie, e zbudowali je Kosmici, lub e zbudowane zostay wedug instrukcji Kosmitw, albo te e stanowi one punkty orientacyjne lub drogowskazy dla astronautw przybywajcych na Ziemi z innych planet. Pogld, e caa ludzka wiedza ukryta jest gdzie w piramidach, nie musi by zupenie dziwaczny, chyba bdzie jednak suszniej powiedzie, e cho caa wiedza staroytnego wiata zostaa tam umieszczona, to jednak ju jej tam n i e m a . Wiele hipotez i interpretacji naroso wok piramid egipskich w cigu ostatnich 100 lat, za prawda ley prawdopodobnie gdzie porodku, pomidzy przypuszczeniami zupenie fantastycznymi, a cakowicie prozaicznymi. Zdecydowanie odrzuci trzeba teorie i sugestie pozbawione podstaw, nie mona si jednak zgodzi z absurdalnym pogldem, e te kolosalne konstrukcje postawione zostay przez grup ludzi zaopatrzonych jedynie w prymitywne narzdzia, bez transportu koowego, dwigw, wycigw, koowrotw i innych urzdze. e zbudowano je w kraju, w ktrym w okresie budowy piramid by prawie niezamieszkay![274] &ndash; nie posiada miast i z rzadka by tylko pokryty maymi wioskami. Znacznie bardziej uzasadniony wydaje si pogld, e piramidy, a szczeglnie rozlega ich grupa postawiona na paskowyu w Gizie, pochodz z okresu przed-egipskiego. Zbudowane zostay nie jako
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

budowle o znaczeniu sakralnym lub po to, by przechowywa czcigodne zwoki wielkich przywdcw, lecz stanowiy urzdzenia ochronne przeznaczone wanie do zabezpieczenia zdobyczy wiedzy. Wiele spord tych urzdze mogo zosta zuytych przez... nosicieli kultury, ktrzy pojawili si, aby z powrotem do cywilizacji doprowadzi prymitywnych potomkw tych, ktrzy pozostali przy yciu po katastrofie. Wrd wszystkich piramid egipskich &ndash; a znamy ich okoo 70[275] - nie istnieje a n i j e d n a , w ktrej stwierdzono, by odby si kiedykolwiek w niej pochwek. Wszyscy faraonowie, a szczeglnie najwiksi i najpotniejsi z nich wadcy, jak Ramzes II[276] i Tutmozis III pochowani byli w sawnej Dolinie Krlw. Zadziwiajce, jak wielu ludzi jest przekonanych, e zmumifikowane szcztki faraonw zostay odkryte w obrbie piramid. Przekonanie to opiera si prawdopodobnie na pewnoci, z jaka niektrzy archeolodzy wypowiadaj opini, i piramidy s grobowcami wadcw Egiptu. Jeli najwiksi i najsawniejsi wadcy Egiptu zostali pochowani w skalnych grobowcach w Dolinie Krlw, to dlaczego przyjmuje si, e mniej znani i nie zawsze realnie istniejcy[277] pochowani zostali w tych ogromnych budowlach, rzekomo wzniesionych tak ogromnym wysikiem i znojem ludzkim? Egiptolodzy wydaj si znajdowa pod przemonym wpywem przekazw dostarczonych przez wielkiego podrnika Staroytnoci &ndash; Herodota. Ale Herodot opisuje to, co powiedzieli mu uczeni i kapani, jakich napotyka na trasach swych wdrwek. Piramidy j u w w c z a s liczyy sobie kilka tysicy lat i stanowiy dla Egipcjan zagadk w nie mniejszym stopniu, ni s one ni dla nas dzisiaj... IV. Wspomniane w poprzednich rozdziaach wykopaliska i zapisy w staroytnych ksigach dowodz, e globalna wojna nuklearna w zamierzchej przeszoci, to co wicej, ni prawdopodobiestwo. I e wrd jej realiw znajdujemy nie tylko bomby jdrowe, ale take pociski rakietowe i urzdzenia przypominajce radar, nie mwic ju o samolotach. adne jednak z tych urzdze nie mogoby zosta wyprodukowane bez istnienia zasobw i rodkw wysoko rozwinitej techniki, a wic istnienia wysoko rozwinitego uprzemysowionego spoeczestwa. A jeli tak, to utracony Wiek Zoty zamierzchej przeszoci mg by &bdquo;zoty&rdquo; tylko w retrospekcji &ndash; dla tych, ktrym dane byo przey kataklizm wojny i ktrzy zachowali w pamici jedynie najpikniejsze jego cechy. W gruncie rzeczy owa era rozwinitej technologii moga cierpie na wszystkie schorzenia, ktre i nas trapi, a jeli rzeczywicie cywilizacja ta bya znacznie bardziej zaawansowana ni nasza, to i jej problemy mogy by znacznie trudniejsze. Bajeczne Miasto wiate z pewnoci miao swoje ubogie dzielnice, kopoty z ruchem drogowym, zatoczeniem, haasem i stresami; mogy istnie take problemy siy roboczej, rozwoju przemysu, produkcji rodkw ywnociowych, transportu, zanieczyszczenia rodowiska i przeludnienia. Nawet jeli ludzie ci byli niczym mitologiczni bogowie o wspaniaych intelektach i imponujco dugim okresie ycia, to jednoczenie mogli by obcieni jak wad psychiczn, ktra stwarzaa podobnie niebezpieczne sytuacje, na jakie spoeczestwo ludzkie natrafia i dzi. Jeli za byli oni przedstawicielami wysoko rozwinitej cywilizacji naukowo-technicznej w innym ukadzie sonecznym, to ju samo promieniowanie naszego Soca mogo stwarza dla nich zagroenie i pociga za sob ofiary. By moe na przestrzeni dziejw ulegali oni stopniowej degeneracji, pomimo tego, e ich cywilizacja znacznie przewyszaa nasz. Wyjaniaoby to przekaz zawarty w biblijnej &bdquo;Ksidze Rodzaju&rdquo;, e wielka jest niegodziwo ludzi, a ich usposobienie jest wci ze. Z drugiej strony mogli oni zbudowa spoeczestwo bardziej rozwinite i bardziej ludzkie, ni nasze. By moe trudno leaa w ich stosunkach z innymi cywilizacjami kosmicznymi, a katastrofalny konflikt, ktry zniszczy ich wiat i niemal zgadzi ras ludzk, wywoany by dziaaniem wrogiej cywilizacji przybyej z obcej planety lub innego systemu sonecznego. Moga to by kombinacja tych wszystkich wyej wymienionych czynnikw. Niewykluczone, e nigdy si nie dowiemy, co byo przyczyn upadku ludzkoci i bdziemy musieli pozosta przy tych danych, jakich dostarczaj nam mity i dostpne jeszcze wiadectwa materialne. Mona przeprowadzi szereg interesujcych rozwaa na temat kierunkw, w jakich w wielki konflikt si rozwija i znale sporo przekonywujcych argumentw na ich poparcie. Jeeli bowiem miniona era wysokiej technologii dysponowaa broniami nuklearnymi i wektorami do jej przenoszenia, itp., i jeli jej spoeczestwa podlegay rozwojowi rwnolegemu do tego, jaki charakteryzuje spoeczestwa dzisiejsze, to z pewnoci dysponowaa ona take podobnymi metodami prowadzenia wojen. Istniej pewne wskazwki w mitach jak i rdach materialnych, kace przypuszcza, e ten wniosek jest suszny. Antyczny tekst hinduski &bdquo;Samara Sutradhara&rdquo; wyranie mwi o stosowaniu w odlegej przeszoci broni biologicznych &ndash; B. Specyfik o nazwie Samhara by uywany jako rodek wywoujcy choroby wrd onierzy przeciwnika, za inny &ndash; Moha &ndash; powodowa odrtwienia i parali. W &bdquo;Fengshen-yen-i&rdquo; wspomina si dziaania wojenne z uyciem broni B prowadzone w Chinach; i znowu w tekstach tych znajdujemy opisy zadziwiajco podobne do hinduskich. Przy tej niejako okazji powstaje pytanie: czy nie jest moliwe, e niektre wspczesne, trapice Ludzko schorzenia zostay kiedy w przeszoci wywoane w sposb sztuczny? Istnieje wiele chorb, ktrym ulegaj wycznie ludzie, nie trapi one natomiast zwierzt.[278] Czy nie mogy one powsta jako
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

rezultat pradawnej, niszczycielskiej wojny bakteriologicznej, ktrej zasig wymkn si walczcym stronom spod kontroli? Znany biolog A. Firsow zwraca uwag na fakt, e wirusy, traktowane obecnie jako reprezentujce etap poredni pomidzy wiatem yjcym a nieyjcym, wiatem organicznym a nieorganicznym, zachowujce si w stanie nieaktywnym jak substancje krystaliczne, za w stanie aktywnym reprodukujce si i wykazujce dziaania celowe, wcale nie musiay powsta u zarania ycia na Ziemi. Tym bardziej, e wykazuj one wysoki stopie specyficznoci w stosunku do ywiciela, co mogoby wskazywa na ich stosunkowo niedawne pochodzenie.[279] Inny rodzaj broni, powszechnie obecnie znanej, to bro balistyczna[280], a wic pistolety, karabiny, dziaa, itp. &ndash; a take materiay wybuchowe. W jednej z jaski w pnocnej Rodezji[281] znaleziono ludzk czaszk. Czaszka ta, znajdujca si obecnie w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie posiada okrgy utwr w lewej stronie, podczas gdy strona prawa jest roztrzaskana. Otwr ten jest doskonale okrgy, za ko wok niego nie ma ladw promienistych pkni. Taki efekt &ndash; okrgy otwr z roztrzaskan przeciwleg cian &ndash; jest typowym efektem dziaania na tkank kostn pocisku karabinowego o duej prdkoci pocztkowej, znanym powszechnie zarwno z dowiadcze ubiegych wojen, jak i praktyki kryminalistycznej. Dzida, strzaa czy kamie takiego synergicznego efektu wywoa nie moe. Moe go spowodowa tylko gorcy pocisk wystrzelony z ogromn prdkoci.[282] Tymczasem wiek tej czaszki wynosi okoo 40.000 lat, a wic przypada to na okres pojawienia si czowieka z CroMagnon, ktry jeszcze nie zdy wynale uku i strza! Ta czaszka nie jest jedynym znaleziskiem noszcym na sobie lady takiego uszkodzenia. Muzeum Paleontologiczne w Leningradzie[283] znajduje si czaszka ubra, pochodzca sprzed 30.000 lat. Posiada ona okrgy otwr w rodkowej czci czoa. Badania wykazay, ze zwierz, chocia ranne nie pado, a rana ulega zablinieniu. Podobnie jak w przypadku czaszki ludzkiej znalezionej w Rodezji, i tutaj otwr jest doskonale okrgy, za wok niego nie wystpuj promieniste pknicia. A wic znowu efekt dziaania kuli karabinowej. Ale skd karabiny w zamierzchej przeszoci? Signijmy znw do mitw i witych tekstw. Mity Drawidw wspominaj o laskach plujcych ogniem i majcych wasno zabijania. Mojesz mia take lask, za pomoc ktrej spowodowa, e ze skay trysa woda. Naturalnie moga to by take rdka, poniewa wynajdywanie wody pod ziemi za pomoc rdki i w ogle rdkarstwo[284] w ogle nale do sztuk starych. Niemniej jednak moga to by bro balistyczna. Wiemy przecie, e Mojesz by wychowany od dziecistwa jako czonek egipskiej rodziny panujcej i mg mie dostp do wiedzy niedostpnej dla ogu. Podobnego rodzaju tajemnic stanowi staroegipska sztuka drenia tuneli w skaach, ktrej rezultaty mona obserwowa np. w Dolinie Krlw, czy te stosowano j w czasie budowy Domw Wiecznoci w Abu Simbel, ktre faraon Ramzes II kaza wbudowa w skalne urwisko. Przypuszcza si, e we wczesnym okresie historii Egiptu znana bya i praktykowana sztuka sporzdzania materiaw wybuchowych, ktra w pniejszych tysicleciach ulega zapomnieniu.[285] Nie jest to dziwne, ani bezpodstawne przypuszczenie, jeli wemie si pod uwag, e Chiczycy znali metod przyrzdzania prochu kilka tysicy lat temu.[286] Dlatego istnienie broni palnych w odlegej przeszoci nie jest niczym nadzwyczajnym, szczeglnie dla cywilizacji, ktra dysponowaa energi jdrow. Niezwykle ciekawa sugestia wypyna ostatnio z krgu radzieckich uczonych. Okazao si bowiem, e niektre odkrycia szkieletw dinozaurw na Syberii, pooenie koci oraz rodzaj ich uszkodze wydaj si wskazywa na to, e zwierzta te [w chwili mierci] zostay pogruchotane za pomoc silnych rodkw wybuchowych. To naturalnie przesunoby fakt stosowania materiaw wybuchowych o kilka milionw lat wstecz.[287] Nie ulega jednak wtpliwoci, e znajomo jak i zastosowanie substancji wybuchowych oraz broni dziaajcych w oparciu o te rodki jest znacznie bardziej staroytna, ni to si na og przypuszcza. Inn tajemnicz spraw, cile zwizan z tragedi atomow w czasach prehistorycznych, s malowida na cianach jaski i na skaach, rozrzucone na caej kuli ziemskiej. Malowida te, przedstawiajce postacie tzw. Kosmitw zyskay sobie w ostatnich latach rozgos wiatowy, a ich szczeglna popularno datuje si od momentu publikacji ksiki Ericha von Dnikena zatytuowanej &bdquo;Rydwany bogw&rdquo;. Jednym z najbardziej znanych jest kontur olbrzymiej postaci wyryty w skale. Zosta on odkryty przez Henri Labote&rsquo;a na paskowyu Tassili na Saharze i nazwanej przez niego Wielkim Bogiem Marsjaskim (patrz rycina). Szkic ten zadziwiajco przypomina posta odziana w skafander kosmonauty. Na obszarze paskowyu znajduje si wicej podobnych rysunkw: jeden z nich przedstawia idc grup czterech postaci ubranych w stroje przypominajce kombinezony kosmonautw, ktrych gowy s pokryte baniastymi hemami. Rysunki tego rodzaju odkryto na rnych kontynentach. Istnieje np. rysunek naskalny na poudnie od miejscowoci Fergana w Uzbekistanie, przedstawiajcy posta, ktrej gowa jest otoczona piercieniem z wychodzcymi z niego promieniami. Piercie ten najprawdopodobniej reprezentuje hem, jaki nosz nurkowie zaopatrzony w anteny. Niemal identyczne postacie przedstawiaj rysunki odkryte w Val Camonica we Woszech. Sylwetki Kosmitw znaleziono take wyrysowane na paskich cianach ska w Australii. Znaczne podobiestwo do postaci na rysunkach wykazuj japoskie statuetki Dogu pochodzce z okresu
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Jomon (Domon). Wzbudziy one due zainteresowanie, poniewa przedstawiaj one ludzi w pewnego rodzaju ubiorach ochronnych i hemach zaopatrzonych w dziwne okulary. Japoski ekspert Isao Washio tak opisuje strj Dogu: ... rkawice przymocowane s do przedramienia za pomoc wizania, za okulary mog by zamykane i otwierane. Po bokach postaci umocowane s dwignie prawdopodobnie przeznaczone do regulacji ich ustawienia, podczas kiedy >>korona<< umieszczona na hemie spenia rol anteny [...]. urzdzenia na zewntrz ubrania nie stanowi elementw zdobniczych, ale s przyrzdami pozwalajcymi kontrolowa cinienie w skafandrach w sposb automatyczny... Wszystkie te rysunki i postacie kojarzy si obecnie z Przybyszami z Kosmosu oraz pogldem, e planet nasz w dalekiej przeszoci odwiedzali gocie &ndash; astronauci z innych ukadw gwiezdnych. W gruncie rzeczy przedstawia one mog niebiaskich bogw &ndash; tym bardziej, e rysunkom Kosmitw towarzysz czsto latajce dyski, kuliste pojazdy i inne urzdzenia latajce. Wydaje si, e istnieje inne, nie mniej prawdopodobne wyjanienie, oparte na odmiennej interpretacji znajdywanych rysunkw. By moe przedstawiaj one po prostu ludzi w ubiorach chronicych ich przed skaeniem radioaktywnym. Przecie w wikszoci rysunki Kosmitw odkryte zostay na terenach dzisiejszych pusty. Wczeniej ju jednak sugerowano, e pierwsz przyczyn powstania tych pusty mogo by zastosowanie na tych obszarach broni nuklearnych, dlatego nawet tysice lat pniej regiony te wskazyway wysoki stopie skaenia radioaktywnego. Rysunki mogy by wic wykonane pniej przez potomkw mieszkacw tych okolic, ktrym udao si przey kataklizm. Widzieli oni przybywajcych (albo ze schronw podziemnych, albo z obszarw nieskaonych radioaktywnym fall-out&rsquo;em) ludzi w latajcych maszynach, ktrzy zabezpieczeni strojami ochronnymi pojawili si, aby skontrolowa tereny, zbada stopie ich skaenia i oceni rozmiary zniszcze. Niewtpliwie niektre z tych rysunkw mog przedstawia Przybyszw z Kosmosu. Nie wydaje si jednak suszne pomijanie moliwoci, e ubrania ochronne noszone byy przez mieszkacw Ziemi, jako osona przed skaeniem radioaktywnym. Gdyby bowiem Kosmici musieli by tak dokadnie chronieni przed naszym ziemskim rodowiskiem przy pomocy tak dokadnie izolujcych skafandrw kosmicznych, oznaczaoby to, e nie mogli Oni oddycha ziemsk atmosfer czy te znosi panujcej na powierzchni Ziemi temperatury.[288] A taki obraz kosmicznych bogw &ndash; jak pisze Richard E. Mooney &ndash; staby w cakowitej sprzecznoci z tym, jaki wyrobilimy sobie na podstawie mitw i legend. O mitycznych bogach Egiptu, Grecji, Indii a take Majw, Inkw i Aztekw n i g d y nie pisano, jako o noszcych stroje ochronne. Dlatego albo byli oni Ziemianami, albo Przybyszami z Kosmosu, ktrych fizjologia podobna bya do ziemskiej w takim stopniu, e nie potrzebowali skafandrw ochronnych. Oczywicie ci, ktrzy przybywaliby tylko na krtki pobyt na Ziemi, mogliby nosi ubiory chronice ich przed odmiennym promieniowaniem sonecznym, czy te nieznanymi, a by moe gronymi dla nich ziemskimi mikroorganizmami. Jednake biorc pod uwag argumenty &bdquo;za&rdquo; i &bdquo;przeciw&rdquo; oraz uwzgldniajc rozmieszczenie gwnych malowide oraz materialnych dowodw katastrofy nuklearnej, wydaje si, e najbardziej racjonalnym wyjanieniem funkcji owych &bdquo;kosmicznych&rdquo; skafandrw jest ochrona przed skaeniem promienistym. V. Kiedy Program Apollo zosta pomylnie zrealizowany i ogoszono wikszo wynikw bada, okazao si, e istniej fakty, ktre mog wskazywa, i nie tylko Ziemia, lecz i cz naszego Ukadu Sonecznego bya przed wielu tysicami lat zniszczona w wyniku wojny atomowej. Jednake, jeeli chodzi o interpretacj odkrytych faktw, opinie uczonych s podzielone. Staranny przegld literatury dotyczcej bada przestrzeni kosmicznej wydaje si wiadczy, e uczeni s zakopotani wynikami uzyskanymi zarwno w radzieckich/rosyjskich, jak i amerykaskich programach badawczych. Z drugiej strony obserwuje si istnienie take tendencji do ignorowania lub wrcz pomijania tych danych naukowych, ktre wskaza by mogy, e olbrzymie kratery na Ksiycu, Marsie, Merkurym i Wenus nie powstay w wyniku dziaania naturalnych zjawisk, takich jak upadki meteorytw, asteroidw i komet lub dziaalnoci wulkanicznej, lecz w wyniku eksplozji nuklearnych, miliony razy potniejszych ni te, jakich mona oczekiwa po najpotniejszych bombach wodorowych dnia dzisiejszego. Pomimo ldowania ludzi na Ksiycu, nie wiemy dotychczas, co byo przyczyn zniszczenia jego powierzchni oraz powstania na niej tak olbrzymiej iloci kraterw. Uczeni amerykascy przyznali[289], e jaki nieznany kataklizm musia spowodowa zniszczenie powierzchni Ksiyca i planet.[290] Brytyjski astronom o wiatowej sawie Gilbert Fielder z zespoem wsppracownikw podda analizie statystycznej pooenia i czstotliwoci kraterw na powierzchni Ksiyca. Uzyskane wyniki wskazuj wyranie, e kratery nie pokrywaj Ksiyca w sposb bezadny i przypadkowy, czego mona by oczekiwa przy zaoeniu, e powstay one w sposb naturalny. Okazuje si, e kratery te tworz okrelone i logiczne wzory. Wystpuj mianowicie w parach, lub tworz acuchy, szeregi lub
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

rwnolegoboki. Pary kraterw lub kratery bliniacze skadaj si z dwch niecek o tej samej wielkoci. Uczeni zauwayli, e w miar, jak redni promie tych kraterw zwiksza si, ronie take odlego pomidzy nimi. Zjawisko to jest trudno wytumaczy w oparciu o teorie o naturalnym ich pochodzeniu.[291] Z drugiej strony, jeli na Ksiycu miaa miejsce wojna nuklearna, wwczas padajce bomby mogyby tworzy na jego powierzchni okrelone wzory lejw. W takim przypadku oczywicie, im wiksze byyby zrzucane bomby, tym wiksza odlego miedzy nimi byaby potrzebna dla uzyskania maksymalnego efektu destrukcyjnego. Liczne kratery tej samej wielkoci tworz take cigi i acuchy, uoone wzdu jednej linii i skierowane w okrelonym kierunku. Istnieje wyrane podobiestwo midzy tymi acuchami kraterw na Ksiycu, a acuchami lejw po bombach zrzuconych w Wietnamie przez amerykaskie bombowce B-52.[292] Kratery ksiycowe wystpuj rwnie w grupach po cztery jednakowej wielkoci &ndash; tworzc rwnolegoboki. Wyranie wida, e im wiksze s ich rednice, tym wikszy tworz one rwnolegobok. Niektre rwnolegoboki pokrywaj obszar tysicy kilometrw [kwadratowych] ksiycowej powierzchni. W przypadku wojny jdrowej, celem tworzenia takich figur geometrycznych byoby cakowite zniszczenie ycia w ich obrbie. Wspczesne ICBM[293], zarwno radzieckie/rosyjskie, jak i amerykaskie[294] wyposaone s przynajmniej w 4 gowice nuklearna kada[295] i zaprogramowane prawdopodobnie w taki sposb, aby ich eksplozje tworzyy wanie rwnolegobok.[296] Powszechnie niemal wiadomo, e okoo 90% wszystkich kraterw na widocznej stronie Ksiyca oraz na niektrych obszarach Marsa[297] koncentruje si na wyynach lub [ldach] kontynentach, niewiele natomiast znajdujemy ich na morzach. Fakt ten trudny do wyjanienia w inny sposb, z punktu widzenia teorii o staroytnej wojnie jdrowej staje si zupenie zrozumiay. Jeli bowiem w ksiycowych i marsjaskich morzach znajdowaa si kiedy woda, to ycie inteligentne musiao skupia si na ldach. Std obecno lejw i kraterw na tych obszarach jest w peni uzasadniona, jako rezultat tej morderczej wojny, w ktrej niszczono przede wszystkim due skupiska mieszkacw w gbi ldu oraz miasta portowe i nadbrzene. Twierdzenie niektrych geologw, e kratery , ktre niegdy pokryway powierzchnie ksiycowych i marsjaskich mrz, ulegy zniszczeniu przed milionami lat w wyniku stopienia w skrajnie wysokich temperaturach, wydaje si mao prawdopodobne, tym bardziej, e przyczyna powstania tego pieka o temperaturze milionw stopni cigle stanowi tajemnic.[298] Nie mona ponadto pomin faktu, e okoo 10% ksiycowych kraterw jest zlokalizowana wanie na terenie mrz i nie ulegy one stopieniu.[299] By moe powstay one wwczas, gdy zniszczono podwodne miasta. W kadym razie teoria stapiania w dalszym cigu nie wyjania wystpowania kraterw w parach, szeregach, rwnolegobokach, itd. Jednym z najdziwniejszych rodzajw kraterw obserwowanych na Ksiycu s te, ktre posiadaj &bdquo;promienie&rdquo; o dugoci setek kilometrw. Niektrzy uczeni utrzymuj, e takie utwory jak: Tycho, Kopernik i Arystarch powstay w wyniku eksplozji, ktre miay miejsce nad powierzchnia Ksiyca. Poniewa ich &bdquo;promienie&rdquo; przebiegaj po powierzchni innych kraterw, jest moliwe, e stanowi to rezultat wybuchu specjalnego rodzaju bomb, ktre zrzucono pod koniec wojny nuklearnej w celu ostatecznego zniszczenia ocalaych do tego czasu resztek ycia. Po tysicach lat, te jasne &bdquo;promieniste&rdquo; niecki wci jeszcze emituj znaczne iloci promieniowania. Badania powierzchni Ksiyca w czasie zamienia za pomoc przyrzdw optycznych czuych na podczerwie, przeprowadzone przez naukowcw z NASA wykazay, ze te wanie obszary wydzielaj wicej ciepa i promieniowania, ni tereny ssiednie.[300] Astronomowie tacy, jak Fielder, Shoemaker i Barosh od lat twierdzili, e nieregularne linie obserwowane wok ksiycowych kraterw przypominaj bardzo linie rozchodzce si promienicie od kraterw pozostaych po prbnych wybuchach jdrowych w Yucca Flats. Oczywicie naukowcy ci utrzymuj, e podobiestwo to jest przypadkowe, za same linie postay na Ksiycu w wyniku dziaania naturalnych si nieznanego pochodzenia.[301] Ju jednak w latach 40. XX wieku astronomowie brytyjscy zaatakowali pogld, i przyczyn powstania ksiycowych kraterw, niecek i wgbie byo dziaanie wulkanw. Wykazali oni, e n i e i s t n i e j e ani jeden przykad prawdziwego stoka wulkanicznego na widocznej stronie Ksiyca. Dwadziecia lat pniej, amerykascy astronauci take nie mogli znale adnego dowodu aktywnoci wulkanicznej na Ksiycu. Na pocztku lat 60. grupa radzieckich astronomw pracujca pod kierownictwem E. L. Krinowa po zbadaniu istniejcych w naszym systemie sonecznym asteroidw i meteorytw oraz uwzgldnieniu komet, a nastpnie obliczeniu redniej liczby takich cia, ktre trafiaj w kul ziemsk dosza do wniosku, e podczas minionych miliardw lat maksymalna liczba tych cia niebieskich, jaka spada na Ksiyc nie moga przekroczy 16.000, nawet biorc pod uwag brak na nim atmosfery. Istniej tam jednak na nim miliony kraterw, za liczba tylko samych duych przekracza owe 16.000, podczas gdy na powierzchni najbliszego kosmicznego ssiada Ksiyca &ndash; Ziemi znale mona zaledwie niewielk ich liczb. Natomiast na planetach Merkury, Wenus i Mars istniej setki tysicy kraterw &ndash; niemoliwe wic jest, by powstay one wskutek uderze meteorytw.[302]
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Nie mona zatem znale adnego konwencjonalnego wyjanienia dla ksztatu i rozkadu kraterw, tych niewinnie wygldajcych, jakby pozostaych po ospie znakw, tworzcych krajobraz ksiycowy. Z jakich powodw kratery te s pytkie i zgrupowane na okrelonych obszarach powierzchni Ksiyca. Jedna z przedstawionych w ostatnich latach teorii wydaje si wyjania wiele spord dotychczas niezgbionych tajemnic Ksiyca. Teoria ta zostaa opracowana przez dwch wybitnych uczonych radzieckich: Michaia Wasina i Aleksandra Szczerbakowa, ktr przedstawili w ksice pt. &bdquo;Ksiyc &ndash; nasz tajemniczy pojazd kosmiczny&rdquo;. Przyjmuje ona, e Ksiyc w ogle nie jest naturalnym satelit Ziemi, ale stanowi wydron w rodku konstrukcj, zbudowan przez jak wysokorozwinit cywilizacj, ktra wprowadzia go na orbit okooziemsk jako sztucznego satelit, w nieokrelonym czasie dalekiej przeszoci.[303] Ta zaskakujca idea szokuje w pierwszej chwili, ale zanim wydamy na ni wyrok skazujcy, zbadajmy niektre z kopotliwych problemw, jakie owa miaa i niekonwencjonalna teoria rozwizuje.[304] Naturalnie jeli Ksiyc zosta wprowadzony na orbit wokziemsk, to wyjanienie jego prawie koowej orbity[305] staje si zupenie oczywiste, podobnie jak fakt, e orbita ta nie przebiega w paszczynie rwnikowej Ziemi[306], odmiennie od wszystkich innych ksiycw istniejcych w Ukadzie Sonecznym. Rzucajc si w oczy cech powierzchni Ksiyca jest istnienie na niej mrz. Stanowi one wyrane, ciemniejsze paskie powierzchnie prawie pozbawione kraterw, niemal wszystkie morza znajduj si w zachodniej czci Ksiyca skierowanej ku Ziemi. To wanie przelatujc nad niektrymi spord tych mrz, wyprawa Apollo 8 odkrya obecno maskonw[307], stacjonarnych pl grawitacyjnych tak silnych, e zakcay one tory lotw sond wokksiycowych. Ten fakt oraz wyliczony ciar waciwy Ksiyca i analiza jego ruchu, przeprowadzona przez Gordona McDonalda z NASA wydaj si wskazywa na to, e Ksiyc nie jest ciaem homogenicznym, co oznacza, e zachowuje si on bardziej jak wydrona w rodku kula, ni jak jednolite ciao niebieskie. Inne ostatnio odkryte fakty zdaj si potwierdza t hipotez. Przede wszystkim istnieje na jego drugiej stronie ogromne wybrzuszenie na jego powierzchni, tak wielkie, e mogoby ono wywoa powstanie niezrwnowaonych si w obrbie ksiycowej masy. Jednake wpyw tej wypukoci jest skompensowany jakimi zmianami w rozkadzie gstoci wntrza Ksiyca.[308] Sam fakt, e wybrzuszenie to znajduje si po przeciwlegej stronie, ni oddziaywanie Ziemi, jest jeszcze bardziej intrygujcy. Czyby owo wybrzuszenie zostao spowodowane jakimi ogromnymi przypieszeniami, ktre dziaay na Ksiyc? Ciekawe wyniki otrzymano take w rezultacie sejsmograficznych eksperymentw przeprowadzonych w czasie pamitnego lotu Apollo-13. Okazao si, e zderzenia lub wstrzsy na powierzchni Ksiyca daway nigdzie przedtem nie spodziewane sygnay, ktre zaczynay si od maych fal, a nastpnie powoli narastay, aby po dugim okresie osign maksimum. W gruncie rzeczy, gdy III czon rakiety Apollo-13 spad na Ksiyc, caa powierzchnia Srebrnego Globu a do gbokoci 40 km drgaa prawie trzy i p godziny. Jeden z pracownikw naukowych NASA skomentowa ten fakt w nastpujcy sposb: Ksiyc zareagowa jak wielki, pusty w rodku gong! Tytan (Ti), cyrkon (Zr), itr (Y), beryl (Be) &ndash; te sowa zwracaj uwag, kiedy czyta si wyniki przeprowadzonej przez S. Ross-Taylora analizy chemicznej prbek ska ksiycowych. Raport wskazuje, e te rzadkie pierwiastki wystpuj na powierzchni Ksiyca w duych ilociach &ndash; znacznie wikszych, ni w ziemskiej litosferze i bardzo przekraczajcych ich zawarto procentow we Wszechwiecie. Wszystkie one, znane czasami pod wspln nazw pierwiastkw ogniotrwaych s niezastpionymi materiaami do budowy antykorozyjnych, odpornych na dziaanie wysokich temperatur kadubw rakiet kosmicznych.[309] Zaskakujce byo rwnie to, e wiek ska ksiycowych, oceniony na podstawie rozpadu promieniotwrczego, wynis od 5 do 7 mld lat. Za w niektrych prbkach osiga 20 mld lat, podczas gdy wiek caego Ukadu Sonecznego, a wic i Ziemi, ocenia si na 4,6 mld lat. Tylko! Ponadto w prbkach ska ksiycowych odkryto kilka nowych pierwiastkw[310] i mineraw, ktre w ogle nie wystpuj w skorupie ziemskiej, nie mwic ju o obecnoci stosunkowo wysokich ste niektrych radioaktywnych izotopw szeregu [promieniotwrczego] uranu i toru. Te ostatnie w gruncie rzeczy mogy powsta tylko w wyniku eksplozji jdrowych.[311] Wszystkie wyprawy Apollo znajdoway take na powierzchni Ksiyca due iloci substancji szklistych &ndash; i tak na przykad Apollo-17 przywiz szko pomaraczowego koloru pochodzce z krateru Shorty. William C. Pinney &ndash; kierownik zespou badawczego w Centrum Lotw Zaogowych NASA w Houston, podczas konferencji prasowej, jaka miaa miejsce w styczniu 1973 roku, powiedzia: Nie potrafi sobie wyobrazi, w jaki sposb te kawaki pomaraczowego szka stanowi mog rezultat dziaalnoci wulkanicznej. A przecie na ziemskich terenach dowiadczalnych, na ktrych przeprowadzano prbne wybuchy jdrowe takie odamki kolorowego szka do rzadkoci nie nale. Wyniki bada ksiycowych ska wprawiy w zakopotanie tych uczonych, ktrzy uwierzyli, e Ziemia i Ksiyc utworzone zostay z tego samego pierwotnego oboku kosmicznego pyu, lub e kiedy w zamierzchej przeszoci ksiyc stanowi cz Ziemi, a pniej wyrzucony zosta na orbit w wyniku jakiego kataklizmu.[312]
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

VI. Dalsze wyniki uzyskane przez kolejne wyprawy Apollo dostarczaj nie mniej fascynujcych informacji, ni z pierwszych wypraw. Badania magnetyzmu ksiycowego dokonane z pokadu Apollo-16 wykazay, e Ksiyc obecnie nie posiada globalnego pola magnetycznego, niemniej jednak prbki ska ksiycowych wykazyway lady dawnego dziaania tego pola.[313] Namagnesowanie to jest jednak nieznaczne i wynosi okoo 1/100.000 tego, co mamy na Ziemi.[314] Nie jest ono jednolicie rozoone na powierzchni, lecz koncentruje si w siedmiu regionach. Wszystkie te regiony le na zewntrznej stronie najwikszych kraterw.[315] Odkryto rwnie istnienie dwch pasw ferromagnetycznego materiau, o dugoci okoo 1.000 km, lecych na gbokoci 100 km pod powierzchni Ksiyca. Pochodzenie i przeznaczenie tych ogromnych utworw, podobnych do dwigarw czy wzdunikw w kadubie okrtu stanowi dotychczas zagadk, podobnie jak odkryte przez wypraw Apollo-16 lady pordzewiaego elaza w prbkach ska ksiycowych. Poniewa rdza wiadczy o obecnoci wody, dawna teoria mwica, e Ksiyc by zawsze pozbawiony zawierajcych wod mineraw, powinna by poddana rewizji. Niezaprzeczalny dowd istnienia wody na Ksiycu pojawi si wwczas, gdy instrumenty pozostawione przez poprzednie wyprawy Apollo niespodziewanie wykryy chmury pary wodnej rozcigajce si na przestrzeni setek kilometrw. John Freeman z Rice University twierdzi, e wszystkie odczyty przyrzdw pomiarowych wskazuj na bezsporny fakt, i para wodna pochodzi z gbokiego wntrza samego Ksiyca.[316] W cigu tysicy lat ywe byy na Ziemi legendy mwice, o istniejcych na Ksiycu miastach.[317] Wedug zapisw, jakie znajdujemy w ksice Charlesa Forta, europejscy astronomowie twierdzili w swych publikacjach naukowych, e widzieli takie ruiny na Ksiycu jeszcze w XIX wieku.[318] Amerykaskie czasopisma astronomiczne publikoway fotografie i rysunki piramid, kopu, krzyy i mostw, jakie obserwowao si na powierzchni Srebrnego Globu. Zeszyt czasopisma Uniwersytetu Harvarda &bdquo;Sky and Telescope&rdquo; z kwietnia 1954 roku zawiera artyku na temat mostu sfotografowanego na powierzchni Ksiyca, czcego dwa grzbiety grskie w pobliu Mare Crisium.[319] Wedug opinii redaktora naukowego &bdquo;The New York Herald Tribune&rdquo; &ndash; Johna O&rsquo;Neila oraz dwch astronomw angielskich H. P. Wilkinsa i Patricka Moore&rsquo;a, fotografia ta przedstawia definitywnie most, a nie przypadkow formacj skaln tego ksztatu.[320] Jeeli Mare Crisium byo kiedy prawdziwym &bdquo;oceanem&rdquo;, wwczas most ten mona by porwna do Mostu Zotej Bramy &ndash; Golden Gate Bridge w San Francisco, ktry rwnie spina dwa grzbiety grskie w pobliu oceanu. H. P. Wilkins obliczy, e dugo tego ksiycowego mostu wynosi okoo 20 km.[321] Spdzi on rwnie wiele czasu na katalogowaniu ponad 200 biaych kopu, o rednicach przekraczajcych 200 m, a obserwowanych w ostatnich czasach w coraz wikszych ilociach, ktre czasami znikaj w jednym miejscu, aby znowu pojawi si w innym. Zaskakujce jest to, e wiele spord tych ksiycowych kopu zaobserwowano w pobliu wyjtkowo prostej ciany o wysokoci okoo 450 m i dugoci ponad 100 km.[322] Po przeciwnej stronie tej ciany, na przeciwlegej stronie Ksiyca[323] znajduje si pknicie o szerokoci 2 km i dugoci 240 km.[324] Jeszcze bardziej zadziwiajce s zespoy gigantycznych gazw, znajdujce si na Mare Tranquillitatis i Oceanus Procellarum. William Blair uczony antropolog porwnuje te budowle do Stonehenge o prostoktnych zapadlinach zerodowanych cian, ktre zawaliy si ku rodkowi oraz monolitycznych iglicach wyszych od jakiegokolwiek budynku na Ziemi. Radzieckie zdjcia wykonane przez un-9 wskazuj, e niektre spord tych iglic mog w gruncie rzeczy mie ksztat piramid.[325] Staroytna cywilizacja zamieszkujca w przeszoci na powierzchni Ksiyca musiaa dokona ogromnego dziea terraformujc powierzchni Srebrnego Globu. Astronomom od wielu lat znane s due obszary tej powierzchni pokryte siatk krzyujcych si linii przypominajcych siatk poudnikw i rwnolenikw rysowanych na mapach Ziemi. Odnosi si wraenie, e te uskoki, grzbiety grskie, wwozy i acuchy kraterw uoone s wzdu rwnolegych linii przecinajcych si z innymi pod ktem prostym. Taki system krzyujcych si linii jest zupenie nienaturalny i uczeni nie potrafi znale dla niego adnego wytumaczenia. Zdjcia przesane przez amerykaskie sondy z powierzchni Merkurego, Wenus i Marsa[326] wskazuj na to, e los tych planet by podobny do Ksiycowego. Mona na ich powierzchni znale kratery tworzce wzory podobne do ksiycowych. Niektrzy fizycy oceniaj, e energia potrzebna do utworzenia takich kraterw &ndash; ktrych rednice osigaj 1.300 km &ndash; przekracza tysice razy si wybuchu najwikszych bomb wodorowych. Tak straszliwa sia wybuchu moga zniszczy planet, ktra kiedy krya pomidzy Marsem a Jowiszem, a po ktrej pozosta tylko pas asteroidw.[327] Kiedy ta grupa fragmentw skalnych zostaa odkryta w roku 1802 przez niemieckiego astronoma Heinricha W. M. Olbersa,[328] astronomowie byli przekonani, e jaka planeta zostaa kiedy zniszczona wskutek straszliwej eksplozji. Teoria ta jest wci ywa wrd astronomw radzieckich. Obliczyli oni na pocztku lat 60., e rednica owej planety wynosia okoo 6.000 km.[329] Z drugiej strony jednak wiadomo, e nie istnieje adna naturalna przyczyna eksplozji planety. Amerykaski astronom Gerard P. Kuiper &ndash; dyrektor Obserwatorium
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Astronomicznego University of Arizona w Phoenix - twierdzi wprawdzie, e Pas Asteroidw powsta wwczas, kiedy 5 &ndash; 10 oddzielnych planet znajdujcych si na orbitach pomidzy Jowiszem a Marsem przypadkowo zderzyo si ze sob, jednak nie posiada on konkretnych dowodw potwierdzajcych t teori, za ze statystycznego punktu widzenia taka przypadkowa kolizja jest niemal niemoliwa w przestrzeni, jaka istnieje pomidzy Jowiszem a Marsem. Naukowcy z NASA byli zaskoczeni, kiedy sondy Pioneer-10 i Pioneer-11 przeleciay bez adnej kolizji przez Pas Asteroidw, zawierajcy okoo 100.000 odamkw skalnych. Najprawdopodobniej nie zwrcili uwagi na fakt, e rednia odlego pomidzy kad z tych asteroid wynosi okoo 6,5 mln km! W kadym razie wiadomo, e najwiksze rozmiary zniszcze podczas tej staroytnej wojny miay miejsce pomidzy Marsem a Jowiszem. By moe planeta lub planety istniejce w tej czci Ukadu Sonecznego byy gwnymi bazami militarnymi i dlatego musiay zosta zburzone. Staroytne rodki bojowe mogy rwnie dokona zniszczenia czterech ksiycw Saturna, co spowodowao powstanie jego piercienia[330]. Astronomowie twierdz, e ksiyce te rozpady si, kiedy zbytnio zbliyy si do planety.[331] Nie ma jednak adnych realnych dowodw na poparcie tej teorii, tym bardziej, ze ci sami astronomowie przyznaj, i ksiyce te nie mogyby rozpa si, gdyby byy z popkanej litej skay. Ponadto &ndash; Saturn byby jedyn planet w Ukadzie Sonecznym, ktrej ksiyce ulegyby rozpadowi w tak niezwyky sposb. A moe i one take byy wanymi bazami wojskowymi i dlatego musiay zosta zniszczone?[332] W ostatnich latach wiat naukowy dowiedzia si, ze temperatura na powierzchni Jowisza wynosi ponad 50.000oC, a wic przekracza nawet temperatur powierzchni Soca.[333] Czy potne bombardowanie za pomoc nuklearnych rodkw zniszczenia nie mogo zapocztkowa reakcji termojdrowych na tej planecie?[334] W ksice zatytuowanej &bdquo;Zoto bogw&rdquo; Erich von Dniken dyskutuje moliwoci istnienia w Staroytnoci wojny, w ktrej cywilizacje pochodzce z innych systemw gwiezdnych walczyy ze sob, i ci, ktrzy t wojn przegrali szuka musieli schronienia na Ziemi. W tych to zamierzchych czasach nasz system soneczny mg zosta zniszczony przez istoty lub &bdquo;bogw&rdquo; pochodzcych z innych ukadw planetarnych. Wydaje si jednak, ze nie ma powodw, dla ktrych ci Kosmici mieliby wybra sobie jako teren do zaatwiania swych porachunkw t zapad okolic Galaktyki, odleg przynajmniej o kilkadziesit lat wietlnych od miejsca, w ktrym przyczyna sporu powstaa. Bardziej uzasadnione wydaje si twierdzenie, e wysoko rozwinita cywilizacja powstaa tu na Ziemi, przed kilkudziesicioma czy nawet kilkuset tysicami lat. Ta wspaniaa cywilizacja osigna ju etap planetarny &ndash; rozpocza kolonizacj znajdujcych si w obrbie ekosfery[335] [sonecznej] planet Ukadu Sonecznego, stajc tam na niebywale wysokim poziomie rozwoju technicznego i cywilizacyjnego. Zdaje si jednak, e postp moralny nie przebiega rwnolegle z technologicznym. Znane wady ludzkoci, zwaszcza dominacji jednych nad drugimi, zwielokrotnione niesychanymi moliwociami zaawansowanej techniki i wiedzy, doprowadziy do otwartej rywalizacji pomidzy mieszkacami ssiednich planet. Rezultatem tego bya straszliwa wojna, w wyniku ktrej z jednej z planet pozosta tylko Pas Asteroid, za powierzchnie Ksiyca, Marsa, Merkurego i Wenus zamieniy si w skalne rumowiska o zatrutej i miertelnej dla kadego ycia atmosferze. Ci nieliczni, ktrzy przeyli ukryci w bunkrach i skalnych schronach na stosunkowo najmniej zniszczonej Ziemi, stali si nosicielami kultury i cywilizacji &ndash; &bdquo;bogami&rdquo; wrd ocalaych czekopodobnych istot zamieszkujcych dzikie ostpy i dungle Ziemi, majc nadziej wskrzesi na gruzach dawnej wietnoci &bdquo;zoty okres&rdquo; &ndash; nowe cywilizowane ycie. VII. Postawiono ju w poprzednim rozdziale hipotez, e przed kilkuset tysicami lat rozwina si na naszej planecie cywilizacja, ktra zdoaa osign bardzo wysoki poziom rozwoju. Pozwolio jej to na skolonizowanie Wenus, Marsa, Merkurego, Faetona, a by moe take i innych cia niebieskich, np. ksiycw Jowisza czy Saturna. Osiedlecy yjcy w warunkach odmiennych od ziemskich, musieli w cigu kilku pokole rozwin szereg cech adaptacyjnych, w wyniku czego ich technologia, cywilizacja i kultura coraz bardziej odbiegaa od ziemskiej. Trudniejsze warunki ycia kolonistw zmuszay ich do cigego ulepszania maszyn, urzdze, architektury, pojazdw poruszajcych si po ldzie, wodzie i w atmosferze, a take statkw komunikacji midzyplanetarnej. Ogromny poziom osign rwnie rozwj rodkw porozumiewania si, inynierii genetycznej, leczenia chorb oraz walki ze staroci, co pozwolio naszym przodkom osign wrcz imponujcy czas ycia. Wszak denie do podboju Kosmosu i podry midzygalaktycznych zaczo coraz silniej opanowywa umysy mieszkacw Ukadu Sonecznego. Przechwycono z Kosmosu niewielk planetoid Luna, a tor jej obiegu skorygowano tak, aby moga ona kry w Ukadzie Sonecznym. Zasiedlono jej powierzchni, a nastpnie zaczto dokonywa pewnych zmian jej wntrza, przeksztacajc j w pojazd zdolny do
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

poruszania si w przestrzeni midzygwiezdnej.[336] Przeprowadzenie tak powanych przedsiwzi inynierskich i konstruktorskich wymagao jednake zorganizowania odpowiednich dostaw sprztu i surowcw, urzdze i specjalistycznych ekip roboczych, co z kolei pocigao za sob konieczno dalszego skorygowania orbity planetoidy tak, by znajdowaa si ona przez cay czas w zasigu pojazdw transportowych orodkw cywilizacji ze wszystkich planet. Postanowiono umieci j na orbicie wokziemskiej. I tak w ten oto sposb na ziemskim niebie pojawi si Ksiyc. Jednake z jakich nieznanych powodw operacja zakotwiczenia Ksiyca na orbicie wokziemskiej nie przebiega zgodnie z planem, i w jej wyniku na Ziemi powstay straszliwe kataklizmy. Luna bowiem, kiedy dostaa si w stref przycigania Ziemi, wywoaa przesunicie si masy wd. Rozpoczy si przypywy. Pierwszy by najwikszy. Fale popyny z okolic podbiegunowych w kierunku rwnika zatapiajc po drodze wszystko, wraz z ldem Mu i czci Atlantydy, na wysoko 3.000 &ndash; 5.000 metrw.[337] Niejasne s przyczyny rwnoczesnego wybuchu okrutnej wojny w Ukadzie Sonecznym. Prawdopodobnie day zna o sobie znane wady Ludzkoci, a szczeglnie wady psychiczne, o ktrych wspomniano uprzednio. Jeli nawet ludzie ci byli, niczym mitologiczni bogowie, istotami o wspaniaych intelektach i imponujco dugim okresie ycia, to jednoczenie mogli by obcieni jak genetyczn skaz psychiczn, ktra stwarzaa podobnie niebezpieczne sytuacje, na jakie spoeczestwo ludzkie natrafia i dzi. Moe te na przestrzeni wiekw ulegli oni stopniowej degeneracji. Bez wtpienia zbudowali spoeczestwo bardziej rozwinite i bardziej ludzkie, ni nasze, skoro osignli tak ogromne zdobycze, a jednak dopucili do tego, by katastrofalny konflikt zniszczy ich wiat i niemal zgadzi ras ludzk.[338] Jedno nie ulega wtpliwoci &ndash; ster dziaa w pewnym momencie wymkn si ludziom z rk. Zapanoway okrutne prawa wojny. Konflikt ten nie trwa jednak dugo. Uycie BMR w kocowym etapie szybko sprawio, i ycie na planetach przestao istnie. Planeta Faeton, na ktrej zgromadzono najwiksze zapasy rodkw bojowych, nie zdoaa ich nawet wykorzysta. Jeden dobrze wymierzony pocisk jdrowy zainicjowa eksplozj zmagazynowanych materiaw termojdrowych i straszliwy wybuch rozerwa na strzpy ca planet Faeton. Do atwo sobie wyobrazi dalszy przebieg wypadkw. Nieliczni ludzie przewidujcy mieli dostp do midzyplanetarnych pojazdw wraz z rodzinami i sprztem, jaki zgromadzi si im udao, schronili si na Ziemi, ktra jako jedyna ostaa si w stanie najmniej zniszczonym. By moe nie bya ona orodkiem konfliktu w Ukadzie Sonecznym.[339] Cho okaleczona straszliwym kataklizmem, wywoanym zakotwiczeniem na jej orbicie Ksiyca, i cho pozbawiona orodkw dyspozycyjnych na Mu i Atlantydzie posiadaa przynajmniej nadajc si do ycia atmosfer. Ldowali tedy na Ziemi nie tylko uciekinierzy z najbliszych planet; tutaj znajdoway take schronienie zaogi samolotw i statkw midzyplanetarnych, ktre lecc z zadaniem bojowym stwierdzay, e cel ju przesta istnie; ldowali take ci, ktrzy po wykonaniu zadania nie mieli dokd wraca. Ldowali z rozpacz, bali si take odwetu. Ale odwet nie nadchodzi. Nie byo komu o nim myle. Pobudowali zatem schrony i podziemne osiedla &ndash; systemy podziemnych tuneli w Argentynie, Peru i Ekwadorze, groty w Adanta, Ellora i Deccan w Indiach &ndash; aby tam przey w spokoju i otrzsn si do nowego ycia.[340] Potem rozpoczli penetracj otoczenia. Ziemia bya bardzo zniszczona. Gwne orodki cywilizacji nie istniay. Centra dyspozycyjne, niektre ldy i wszystkie miasta albo zniky pod falami oceanw, albo zamieniy si w starty popiou pod dziaaniem broni laserowej i jdrowej. Reszty dziea zniszczenia dokonay wybuchy wulkaniczne, wstrzsajce skorup ziemsk, ktrej rwnowag tak lekkomylnie naruszono. Pomimo przeraajco smutnego bilansu rozpoczto organizowa nowe bytowanie. Zaczto gromadzi ocalay jeszcze gdzie niegdzie sprzt i urzdzenia. Ekipy techniczne penetroway powierzchni Ziemi, poszukujc tych, ktrym udao si przetrwa kataklizm, a take surowcw, rodkw napdowych, lekw i ywnoci. Podjto budow nowych miast, jak Tiahuanaco (?) i osiedli &ndash; jak Sacsayhuaman (?). ycie zaczo wchodzi w bardziej ustabilizowane tryby, pomimo tego, e niezbyt liczne spoeczestwo musiao boryka si z caym szeregiem powanych problemw. Przede wszystkim nie byo ono jednolite. W skad jego wchodzili przecie ludzie, ktrzy wychowali si na rnych planetach. Niektrzy z nich od pocztku nie mogli przystosowa si do oddychania ziemsk atmosfer, zapewne musieli korzysta z urzdze wspomagajcych i ochronnych. Dla innych promieniowanie soneczne na Ziemi byo zbyt silne. Dla jeszcze innych &ndash; zbyt sabe. Wszystkim tym trudnociom naleao zaradzi moliwie szybko, jeeli to nieliczne spoeczestwo miao uchroni przed cakowit zagad i wymarcie samo siebie i zdobycze cywilizacji trwajcej tysice lat. Wrd puszcz tropikalnych, lasw i sawann Ziemi istniay prymitywne plemiona ludzkie znajdujce si na niskim szczeblu rozwoju, ktrych sposb ycia nie odbiega waciwie od zwierzcego. Zdecydowano si wic na miay eksperyment biologiczny, ktrego celem byo dokonanie na kilku wybranych plemionach zabiegu genetycznego, pozwalajcego na znaczne przypieszenie ich rozwoju. Uzyskane w tym procesie osobniki miay by w przyszoci wykorzystane jako tania, niewykwalifikowana sia robocza, rozumiejca i wykonujca prawidowo i w sposb zdyscyplinowany stawiane przez bogw-stwrcw zadania.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

W biblijnej &bdquo;Ksidze Rodzaju&rdquo; czytamy: A wreszcie rzek Bg: >>Uczymy czowieka na Nasz obraz, podobnego Nam...<<[341] na marginesie warto zaznaczy, e wyraz Elohim - bogowie, stanowicy jedno z imion Boga w Starym Testamencie jest form od liczby mnogiej Eloah &ndash; Bg. Eksperyment powid si znakomicie, a jego efekty &ndash; jak si zdaje &ndash; przekroczyy najmielsze oczekiwania. Rozwj intelektualny plemion poddanych na ograniczonym terenie zabiegowi genetycznemu, a nastpnie starannej opiece i edukacji postpowa bardzo szybko. Jednoczenie doprowadzi on do powstania nieprzewidzianego produktu ubocznego &ndash; rozwiza mianowicie problem, z ktrym bogowie si dotychczas borykali, dostarczy bowiem zastpu niezwykle urodziwych kobiet. Nic wic dziwnego, e co modsi bogowie natychmiast przystpili do ulepszania wynikw eksperymentu, zapominajc, e cho z grubsza przynale do tego samego gatunku, to jednak reprezentuj odmienne drogi rozwoju genetycznego, co szczeglnie dotyczyo tych, ktrzy byli potomkami pokole dugo yjcych na innych, ni Ziemia, planetach. Biblijna &bdquo;Ksiga Rodzaju&rdquo; podaje: A kiedy ludzie zaczli si mnoy na Ziemi, rodziy si im crki. Synowie Boga widzc, e crki czowieka s pikne, pojmowali je sobie za ony, wszystkie, jakie im si podobay. [...] A w owych czasach byli na Ziemi giganci. Bo gdy Synowie Boga zbliali si do crek czowieczych, te im ich rodziy. Byli to wic owi mocarze, majcy saw w owych dawnych czasach.[342] Narodzone z tych zwizkw mutanty nie zawsze mogy by przedmiotem chluby bogw. Niektre z nich stanowice cakowicie zdegenerowane formy musiano zlikwidowa.[343] Jednake wikszo potomkw reprezentowaa znacznie zwikszone moliwoci intelektualne niektrzy mieli tak wysoki poziom intelektualny, e bez trudu mieszali si ze spoecznoci modszych bogw. Udany eksperyment spowodowa nowy, gwatowny rozwj cywilizacji na Ziemi. Bogowie mieli ju zastpy siy roboczej. Wybrani spord rzesz ludzie[344] uzyskiwali kwalifikacje techniczne, a nawet naukowe; wykonywali prace inynierskie, byli pilotami, onierzami, lekarzami, czy wreszcie osigali status boga. Starzy bogowie wymierali, modzi coraz bardziej wtapiali si w prne spoeczestwo inteligentnych Ziemian. VIII. Nowo powstae po wojnie nuklearnej spoeczestwo Ziemian byo bardzo zrnicowane. Prba rekonstrukcji jego hipotetycznego skadu wskazuje, i obejmowao ono przede wszystkim stosunkowo niewielk grup starych, dugowiecznych bogw, ktrzy przeyli zarwno kataklizmy na Ziemi, jak i wojn midzyplanetarn. Wywodzili si oni ze starej midzyplanetarnej cywilizacji, wywodzcej si z Ziemi, lecz wychowani oni byli na rnych planetach Ukadu Sonecznego. Nie bya to wic grupa jednolita. Znacznie bardziej jednorodna bya grupa ich czystej krwi potomkw, urodzonych i wychowanych na spustoszonej Ziemi. Bya ona take niezbyt liczna, ju chociaby z tego wzgldu, e kobiet pord starych bogw byo niewiele z powodw, o ktrych pisano uprzednio. Trzeci grup, liczebnie znaczn, stanowili pbogowie &ndash; mieszacy, bdcy potomkami modych bogw i Ziemianek o wzbogaconej inteligencji, pochodzcych z plemion objtych eksperymentem genetycznym. Do grupy pbogw prbowali, z rnym rezultatem, doczy wybitni przedstawiciele szczepw, ktrych moliwoci intelektualne zostay w wyniku odpowiednich zabiegw wydatnie zwikszone. Czwart wreszcie grup stanowiy szerokie rzesze wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotnikw, szkolonych i otoczonych przez bogw opiek, a nalecych do szczepw objtych eksperymentem genetycznym na okrelonych i ograniczonych terenach kuli ziemskiej. Ostatnia, pita grupa, to prymitywne, yjce w lasach tropikalnych, puszczach i sawannach w zgodzie z Natur plemiona, nie objte zainteresowaniem bogw i nie biorce udziau w cywilizowanym yciu. Kada z tych grup, poza ostatni, speniaa w tym spoeczestwie wyznaczon im przez starych bogw rol, bya w odpowiedni sposb ksztacona i troskliwie dogldana. Starzy bogowie dbali o to, by nie dopuci do powtrzenia bdw &bdquo;minionego okresu&rdquo;. Z tego te wzgldu byli zwolennikami umiarkowanego, kontrolowanego rozwoju oraz zachowania stabilnego systemu spoecznego. Byby zatem to okres Zotego Wieku, ktrego reminiscencje przetrway w zbiorowej pamici Ludzkoci &ndash; jej czwartej grupy &ndash; o czym pisze Owidiusz: Zoty pierwszy wiek nasta. Nie z bojani kary Z wasnej chci strzeono i cnoty i wiary. Kary, trwogi nie byo, gronych nie czytano Ustaw na miedzi rytych, ani si lkano Sdziw ostrych. ******************************** Wiosna bya wieczysta. Zefiry agodne
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Rozwijay tchem ciepym kwiaty samorodne, Zboa w nieoranej rodziy si ziemi I an ugorny kosy poyska cikiemi. Hojn pyny strug i nektar i mleko I z dbu zielonego zote miody ciek.[345] Przez szereg pokole wadza starych bogw bya niekwestionowana. Jednak grupy modych bogw i pbogw &ndash; prne, wyksztacone i wychowane na Ziemi, inteligentne i ze swobod posugujce si odrodzon technologi planetarn, coraz bardziej oburzay si na zachowawcz i pen ostronoci polityk Rady Starszych. Coraz wicej sprzeciwu wzbudzao ograniczanie funkcji decyzyjnych &ndash; jak rwnie informacji dotyczcych pewnych istotnych dziedzin wiedzy &ndash; do wskiego krgu bogw czystej krwi. W opowiadaniach i legendach istniejcych w rnych punktach naszego globu przedstawione s szczegowo wanie i katastrofalne wojny. Znajduj si wzmianki o kontrowersjach midzy bogami, koczcych si okrutnymi walkami, doprowadzajcymi czasem do drga skorupy ziemskiej. W wielu wypadkach znajdujemy take lady dziaalnoci &bdquo;propagandowej&rdquo; zmierzajcej do zdyskredytowania starych bogw. Gnoza obszaru rdziemnomorskiego, wiedza tajemna dostpna tylko wybranym uczy, e wiat &ndash; tj. Ziemi &ndash; stworzy &ndash; tj. zorganizowa na niej ycie &ndash; Ialdabaoth - nieudolny demiurg ktry uwaa si za Boga.[346] Syn demiurga, stanwszy w obliczu gromadzcych si objaww niekompetencji i niezrcznoci ojca, uchwyci przemoc wadz, aby ustali nowy porzdek i naprawi bdy dotychczas przeze popenione. Ten wanie syn o imieniu Sebaoth, od tego czasu zapanowa w Niebie i Raju. Ta tradycja pozostawia lady nawet w liturgii Kocioa rzymsko-katolickiego: podczas kadej mszy zgromadzeni wierni piewaj: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sebaoth, pleni sunt coeli et terra gloria tua![347] Hinduska &bdquo;Bhagavata Purana&rdquo; przedstawia Vinu Prajapati tworzcego nie wiato, jak biblijny Elohim, lecz ciemno, wystpek, niesprawiedliwo, grzech i chaos. A tekst mwi: Wwczas przyjrzawszy si zasugujcemu na potpienie dzieu, Stwrca odczuwa do siebie niewiele podziwu. I aby dokona naprawy swoich poczyna, Wisznu wysa &bdquo;czarownikw&rdquo; z poleceniem, aby tworzyli za niego. Ale oni zaniedbywali swe obowizki i trwali w bezpodnych medytacjach. Wwczas, by pooy kres tej bezczynnoci, z gniewu Prajapati musia wydoby si nagle mody bg-dzieci, bgbohater, aby wyrczajc swego ojca stworzy pierwsz istot ludzk. Aztekowie przypisywali proces kreacji pierwszych ludzi parze bogw &ndash; Ometecuhli i Omeciuatli, ktrzy wkrtce zostali zdetronizowani przez modszych i bardziej aktywnych bogw. W Asyrii waniom midzy bogami towarzyszyy tak straszliwe dwiki, e cay wiat by nimi wypeniony, a gry zapaday si. Mity greckie dostarczaj podobnych wieci. atwo zrozumiaa legenda mwi, e Ouranos lub Uranus &ndash; symbol Nieba i przestrzeni midzyplanetarnych &ndash; zapodni swoj maonk Gaj (Ge) czyli Ziemi. Domyla si wic naley, e ycie na Ziemi ma jaki zwizek z obszarami pozaziemskimi. Ale z tego zwizku narodziy si wstrtne potwory. Ich ojciec by zdumiony i odesa je z powrotem do ona matki, co wydaje si by po prostu innym sposobem wyraenia myli, ze zostali oni pogrzebani, a my od czasu do czasu znajdujemy ich teraz pod postaci kopalnych skamielin. Teraz kierownictwo obejmuje Czas &ndash; Chronos lub Kronos &ndash; zwany przez Rzymian Saturnem, ale ten &bdquo;poera swoje dzieci&rdquo; i wszystko ogarnia stan stagnacji i bezpodnej rutyny, za czarownicy zamiast tworzy, oddaj si kontemplacji. Pniej obserwujemy pojawienie si i rozstrzygajce zwycistwo nowego, silnego zespou kierowanego przez Zeusa vel Dzeusa alias Jupitera lub Yod-Patera. Wszystkie te przekazy chwal jego dynamizm i modo. Jego atrybutami w Grecji, jak i we wszystkich innych miejscach, s cechy odpowiadajce wiatu, a wic: ogie, byskawice, jasno, czysto, biao, blask soneczny, orze. Greckie sowo Zeus podobnie jak aciskie Deus jest rwnowane hinduskiemu bogu bohaterowi, Sonecznemu Ormuzdowi Persw &ndash; Zwycizcy Smoka. Tak wic zwycistwo w tej nowej wojnie &ndash; czy wojnach &ndash; odnieli modzi bogowie. Byo to jednak zwycistwo w duym stopniu pyrrusowe, tym bardziej, e nie oznaczao ono, e na Ziemi zapanowa cakowity spokj. Teraz dopiero zaczy si swary i wanie pomidzy modymi bogami. Kontrowersje te zakoczyy si nastpnymi okrutnymi walkami i katastrofalnymi wojnami.[348] Biblia wspomina te dawne wojny o wadz w szeregu &bdquo;Ksig&rdquo;. Izajasz (51,9) przywouje na pami dawne pokolenia, kiedy Jahwe musia zgadzi Rahab zwanego take Lewiatanem i Smokiem: O rami Jahwe! Przebud si, jak za dni minionych, zamierzchych pokole. Czye to nie ty powiartowao Rahaba, przebio Smoka? Podobnie w &bdquo;Ksidze Joba&rdquo; (25,12): Potg wzburzy pramorze, roztrzaska Rahaba sw moc, wichur strop nieba oczyszcza i Wa Zbiega niszczy sw rk... &ndash; oraz w niektrych &bdquo;Psalmach&rdquo; (74,13-14): Ty morze sw potg rozdare, skruszye gowy smokw w odmtach. Ty zmiadye by Lewiatana, morskim potworom na er go wydae, a take (89,10-11): Ty rozkazujesz pysznemu morzu, Ty jego wzdte bawany poskramiasz. Ty przebitego
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Rahaba podepta, Twoich wrogw rozproszye swym monym ramieniem. IX. Ocena moralna zwycizcw w kolejnych wojnach i stosowanych przez nich metod walki nie bya wrd wczesnych ludzi jednoznaczna, skoro odnosi si wraenie &ndash; w zwizku ze swarami i niezgod panujc wrd bogw, z samym Jahwe wcznie &ndash; e tradycja biblijna bya w sposb celowy cenzurowana, zgodnie z dyrektywami wydanymi przez bogw Hebrajczykw, ktrzy mieli zrozumiae powody, aby ukrywa fakt, e ich wadza zostaa zaprowadzona wrd rozruchw i zamieszek. Nie znajdujemy niczego podobnego wrd zaoycieli i krzewicieli innych tradycji istniejcych wspczenie z tamtymi. Lecky wskazuje na to, e wikszo gnostykw uwaaa boga ydowskiego za niedoskona istot, stojc na czele faszywego systemu moralnego. Wielu ponadto uwaao religi ydowsk za system opierajcy si na zasadzie Za, przyjmujcy, e Szatan jest bogiem wiata materialnego. Dlatego Kainici czynili kadego, kto si temu przeciwstawia przedmiotem czci, Ofici natomiast jawnie oddawali cze bosk wowi. Mamy wic, by moe, chocia czciowe wyjanienie szacunku, jakim wikszo gnostykw darzyo wa, w fakcie, e to zwierz, ktre wrd chrzecijan stanowi symbol Za i Szatana miao zupenie inne znaczenie w symbolice staroytnej.[349] Walka pomidzy modymi bogami, ktra poprzedzaa, a nastpnie ustanowia panowanie Jahwe na Ziemi lub tylko w pewnych jej obszarach, opisana jest w judeo-chrzecijaskiej tradycji w epizodzie, w ktrym Archanio Gabriel niszczy Smoka. W &bdquo;Apokalipsie w. Jana&rdquo; (12,7-9) czytamy: I nastpia walka na niebie: Micha i jego anioowie mieli walczy ze Smokiem. I wystpi do walki Smok i jego anioowie, ale ich nie przemg i ju si miejsce dla nich w niebie nie znalazo. I zosta strcony Wielki Smok, W Starodawny, ktry zwie si Diabe i Szatan, zwodzcy ca zamieszka Ziemi, zosta strcony na ziemi, a z nim strceni jego anioowie. Za prorok Izajasz woa (14,12-15): Jake to spade z niebios, janiejcy Lucyferze, Synu Jutrzenki? Jake rune na ziemi Ty, ktry mwie w swoim sercu: >>Wstpi na niebiosa; powyej gwiazd Boych postawi mj tron. Zasid na grze obrad, na kracach pnocy. Wstpi na szczyty obokw, podobny bd do Najwyszego<<. Jak to? Strcony do Szeolu, na samo dno Otchani? Czy z tego wynika, e pod nowymi rzdami wszystko przebiegao w agodnoci i pokoju? Wcale nie. Pojawiy si nowe wanie, a ich przedmiotem by tym razem nowy twr &ndash; czowiek, ktrego pojawienie si nie dla wszystkich byo jednakowo podane. Abu Zayd Al-Balkhi znalaz na marginesie Koranu zapis, ktry podaje pewne wskazwki na temat sposobu mylenia I zamiarw naszych przodkw czy poprzednikw. Tre zapisu jest nastpujca: Mam zamiar &ndash; powiedzia Bg &ndash; ustanowi na Ziemi namiestnika,[350]ale anioowie, towarzysze Iblisa zwanego wwczas Azazilem odpowiedzieli Mu: >>Czy masz zamiar umieci na Ziemi kogo, kto wprowadzi tam rozkad moralny, korupcj, zepsucie i rozlewa bdzie krew wwczas, kiedy my nie przestajemy Ci wielbi?<<. Ale Bg odpowiedzia: >>Ja wiem to, czego wy nie wiecie<<. Ju choby z tego zapisu wida, e czowiek &ndash; tzn. trzecia i czwarta grupa wg przyjtej przeze mnie w poprzednim rozdziale klasyfikacji &ndash; nie cieszy si uznaniem bogw &ndash; druga grupa &ndash; a przy takim stosunku wzajemnym o konflikt nie trudno, tym bardziej, e czowiek wbrew wszelkim nakazom i zakazom cigle siga po owoc z drzewa wiadomoci dobrego i zego. Tak wic konflikt, wobec narastania wzajemnych niechci by nieunikniony, a jednak do niego nie doszo, opowiada o nim m.in. Platon w swoim dialogu pt. &bdquo;Kritias&rdquo;: Przez wiele pokole, dokd im starczyo natury boga, suchali praw i odnosili si yczliwie do bstwa, ktrego krew w nich pyna. Ich postawa duchowa nacechowana bya prawd i ze wszech miar wielkoci. agodno i rozsdek objawiali w stosunku do nieszcz, ktre si zawsze zdarzaj, i w stosunku do samych siebie nawzajem, wic patrzyli z gry na wszystko z wyjtkiem dzielnoci, wszystko co byo w danej chwili, uwaali za drobiazg i lekko znosili, jakby ciar mas zota i innych dbr; nie upijali si zbytkiem i bogactwo ich nie zalepiao, i nie doprowadzio do utraty panowania nad sob. Bardzo trzewo i bystro dostrzegali, e i to wszystko pod wpywem mioci wzajemnej przy dzielnoci wzrasta; [...] Ale kiedy w nich czstka boa zgasa , dlatego, e si czsto z pierwiastkiem ludzkim mieszaa i ludzka natura bra zacza gr, wtedy ju nie umieli znosi tego, co u nich byo, zrobili si nieprzyzwoici i kto umia patrze, ten widzia ju ich brzydot, kiedy zatracili to, co pikne pord najwikszych dbr. Tym, ktrzy nie potrafi dostrzec ycia prawdziwie szczliwego, wydawao si wanie wtedy, e s osobliwie pikni i szczliwi, kiedy ich rozpieraa chciwo niesprawiedliwa i potga. Ot bg bogw Zeus, krlujcy zgodnie z prawami, umia dostrzec taki stan rzeczy, zobaczy, jak si marnuje rd, ktry by jak si naley, wic kar im wymierzy postanowi, aby si opamitali, nabrali rozumu i zaczli panowa nad sob, wic zebra wszystkich bogw do ich przewietnej siedziby, ktra si wznosi nad rodkiem caego wiata, zatem widzi wszystko, co ma udzia w powstawaniu, a zebrawszy powiedzia... Na tym urywa si dialog Platona i wydawa by si mogo, e nigdy si nie dowiemy, jaki by dalszy bieg
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

wypadkw. Jednak istnieje i druga opowie &ndash; biblijna &bdquo;Ksiga Rodzaju&rdquo; (6,6-7), ktra jak si wydaje, zawiera odpowied na pytanie, jakie sobie kady z nas zadaje po przeczytaniu platoskiego &bdquo;Kritiasa&rdquo;: Co powiedzia bg bogw Zeus? &bdquo;Ksiga Rodzaju&rdquo; mwi: ...a widzc, e wielka bya zo ludzka na Ziemi [...] bola w sercu swym i rzek Bg: >>Wygadz czowieka, ktregom stworzy, z oblicza Ziemi, a do bydlcia, a do gadziny, i a do ptastwa niebieskiego. Bo mi al, em je uczyni.<< Wydaje si wic, e postp moralny nie przebiega rwnolegle z technologicznym. Znane wady Ludzkoci i dno jednych do dominacji nad drugimi, zwielokrotnione zdobyczami zaawansowanej techniki i wiedzy, doprowadziy do otwartej rywalizacji pomidzy mieszkacami naszej planety. A rezultatem decyzji Zeusa czy Jahwe bya znowu straszliwa wojna, ktrej sposb prowadzenia, zastosowane rodki i konsekwencje &ndash; naszkicowano ju w pierwszym rozdziale, za opisy jej przebiegu znajdujemy rozproszone w tradycji rnych narodw, m.in. take w tradycji biblijnej. W &bdquo;Ksidze Proroctw Izajasza&rdquo; (13,3-5) czytamy: Ja daem rozkaz moim powiconym, z powodu mego gniewy zwoaem wojownikw radujcych si z mojej wspaniaoci. Uwaga! Wrzawa Krlestw, sprzymierzonych narodw. To Jahwe Zastpw robi przegld wojska do bitwy. Przychodz z dalekiej ziemi, od granic nieboskonu - Jahwe i narzdzia jego rozgniewania, aby spustoszy Ziemi. Podobnie w &bdquo;Psalmach&rdquo; (68,18): Rydwanw Boych jest dwadziecia tysicy, wiele tysicy aniow, to Pan wraz z nimi przybywa do wityni z Synaju. Nie ulega wtpliwoci, e stratedzy wojny atomowej nie kierowali swej broni na plemiona takie, jak wspczenie z nami yjcych Zulusw, Pigmejw czy nieszkodliwych Eskimosw. Skierowali j na orodki cywilizacji. Tak wic radioaktywny mord ponownie przeszed przez postpowe i wysoko rozwinite narody i orodki. Pozostay natomiast oddalone od orodkw cywilizacji, zacofane w rozwoju ludy dzikie i prymitywne plemiona. One jednak nie byy w stanie przekaza informacji o istniejcej kulturze, ani nawet poinformowa o niej, poniewa nie bray w niej udziau.[351] Wiksza cz kuli ziemskiej pokryta zostaa arzcymi si pustyniami, gdy promieniowanie cia radioaktywnych nie pozwala rozwija si adnym rolinom. Po kilku tysicach lat &ndash; jak powiada Erich von Dniken &ndash; nie pozostao ju nic z zatopionych oraz spalonych ldw i miast. Natura jedynie z nieskoczon cierpliwoci przedzieraa si poprzez ruiny, a elazo i stal, pordzewiae, rozpady si na piasek, aby po tysicach lat wszystko mogo zacz si od pocztku... Aleksander Mora BIBLIOGRAFIA: 1. Erich von Dniken &ndash; &bdquo;Rydwany bogw&rdquo;, Londyn 1969 2. Erich von Dniken &ndash; &bdquo;Wspomnienia z przeszoci&ldquo;, Warszawa 1974 3. Erich von Dniken &ndash; &bdquo;Zoto bogw&rdquo;, Nowy Jork 1973 4. Ignatius Donelly &ndash; &bdquo;The Destruction of Atlantis&rdquo;, Nowy Jork 1971 5. Charles Fort &ndash; &ldquo;Ksiga przekltych&rdquo;, Nowy Jork 1941 6. Alfons Gabriel &ndash; &bdquo;Die Wsten der Erde und ihre Erforschung&rdquo;, Hamburg 1961 7. A. Gorbowskij &ndash; &bdquo;Rozum Kosmosu&ldquo;, Cirkvenica 1976 8. Aqleksander Kondratow &ndash; &bdquo;Zaginione cywilizacje&rdquo;, Warszawa 1979 9. W. E. H. Lecky &ndash; &bdquo;History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe&rdquo;, Nowy Jork 1897 10. P. Misraki (P. Thomas) &ndash; &bdquo;Les Extraterrestres&ldquo;, Pary 1962 11. Andrew Thomas &ndash; &ldquo;We Are Not the First&rdquo;, Nowy Jork 1973 12. Brinsley le Poer-Trench &ndash; &ldquo;The Sky People&rdquo;, Londyn 1960 13. Jacques Valle &ndash; &ldquo;Anatomy of the Phenomenon&rdquo;, Nowy Jork 1965 14. John N. Wilford &ndash; &ldquo;We Reach the Moon&rdquo;, Nowy Jork 1969 15. Ludwik Zajdler &ndash; &ldquo;Atlantyda&rdquo;, Warszawa 1963 16. &bdquo;New Scientist&rdquo;, 1979, 1980 17. &bdquo;Saga&rdquo;, 1973, 1975 18. &ldquo;UFO Reports&rdquo;, 1975, 1976, 1977 19. &ldquo;Ufology&rdquo; 1976, 1977 20. &ldquo;Argossy UFO Annual&rdquo;, 1975 21. &ldquo;Official UFO&rdquo; 1977, 1978 W SPRAWIE CHRONOLOGII Z wielkim zainteresowaniem przeczytaem cykl &bdquo;Atomowa wojna bogw&rdquo; drukowany ostatnio w &bdquo;Kamenie&rdquo;. Jednake nie zgadzam si, e owe wojny atomowe czy jdrowe miay miejsce w zamierzchej przeszoci, tak gdzie pomidzy 100.000 a 50.000 lat temu. Zgodnie z
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

hipotez artykuw A. Mory, byy one prowadzone przez &bdquo;bogw&rdquo; przeciwko ludziom, bd midzy ludmi reprezentujcymi wysoki poziom cywilizacji. Wedug autora cyklu, najwiksze pustynie wiata byy terenem wybuchw nuklearnych, przez co s dzi wysterylizowane. Z tym punktem si zgadzam, ale trudno dopuci, aby Precywilizacje istniay tylko na tych terenach, aby nie byo ich jakich ladw (technicznych) w innych punktach kuli ziemskiej i aby dosownie nic z nich nie pozostao. I to nie tylko tzw. &bdquo;dbr materialnych&rdquo;, ale i ladw eksploatacji mineraw, kopal, odwiertw, itp. Moim zdaniem nigdy na Ziemi nie istniaa cywilizacja ludzka porwnywalna poziomem techniki z nasz lub j przewyszajca. Prawdopodobnym natomiast jest to, e w zamierzchych czasach na Ziemi ingerowali &bdquo;obcy&rdquo; &ndash; spoza naszej planety. Moliwe jest rwnie, e w pewnym okresie na Ziemi wyldowaa z Kosmosu druga niezalena rasa Kosmitw, w rezultacie czego byy wojny midzy nimi. W tej wojnie czy wojnach nie liczono si z yciem ziemskim, ani z ludmi jako istotami rozumnymi, gdy poziom ludzi by nieskoczenie niszy, ni &bdquo;bogw&rdquo;. Ze wstydem musz przyzna, e do dzi dnia nie znam penego tekstu &bdquo;Mahabharaty&rdquo; i &bdquo;Ramayany&rdquo;. Wydaje mi si jednak, e w pierwszym odcinku cyklu A. Mory istnieje pewna nieciso. Mianowicie podano tam staroytny opis, jak Rama ze sw maonk Sit lecieli ze Sri Lanki[352] do Indii. Czy jest absolutnie pewne, e wymieniono w tym opisie Sri Lanka, a nie samo Lanka? To wielka rnica, bowiem Sri Lanka jest pojciem geograficznym, staroytn nazw wyspy Cejlon (Ceylon), ktra oderwaa si od kontynentu Indii[353] pomidzy 3000 a 2700 r. p.n.e. Natomiast Lanka, to nazwa zaginionego kontynentu, lecego pomidzy Madagaskarem a Indiami. Kontynent ten uleg zagadzie wanie pomidzy 3000 a 2700 rokiem p.n.e. i wwczas poudniowy cypel Pwyspu Indyjskiego utworzy wysp Sri Lanka. Moe kogo zaskoczy fakt, e dysponuj precyzyjnymi obserwacjami astronomicznymi z okresu wojny opisanej w &bdquo;Mahabharacie&rdquo; i &bdquo;Ramayanie&rdquo;. Dane te zawarte s w ksieczce (przedruk dokonany w Madrasie w 1976 roku) napisanej w jzyku Karnataka, mam natomiast jej tumaczenie w rkopisie angielskim, dokonane przez Hindusa zamieszkujcego w stanie Karnataka &ndash; dr Sunder Seshu. Posiadam te &bdquo;Kalendarz Wedycki&rdquo; z okresu powyej 7000 lat p.n.e. wraz z komentarzem w jzyku angielskim, dokonanym przez dr Sampath Ivenigara z Instytutu Chronologii Indii w Madras. Nadmieniam, i s to przedruki wydane w znikomym nakadzie 500 egz., tak e s to jedyne egzemplarze w Polsce. Ot dane astronomiczne okrelajce precyzyjnie propozycje niektrych gwiazd i konstelacji na niebie w okresie &bdquo;Mahabharaty&rdquo; i &bdquo;Ramayany&rdquo; &ndash; przy konfrontacji ich z astronomicznym &bdquo;Kalendarzem Wedyckim&rdquo; &ndash; pozwoliy uczonym z Instytutu Chronologii Indii rozpracowa w czasie nastpujce wydarzenia: a. ldowanie Hanumathy w Lanka &ndash; 4401 rok p.n.e. b. koronacja Ramy na krla &ndash; 4400 rok p.n.e. c. spisanie (opracowanie) &bdquo;Ramayany&rdquo; &ndash; 4378 rok p.n.e. d. odlot (wniebowstpienie) Ramy &ndash; 4377 rok p.n.e. e. pocztek wojny opisanej w &bdquo;Mahabharacie&rdquo; &ndash; 13 padziernika 3667 roku p.n.e. f. dokadn lokalizacj zaginionego kontynentu Lanka, g. dokadn lokalizacj staroytnego miasta Ayodhya, h. dokadn lokalizacj stolicy zaginionego kontynentu Lanka Nagar. Przyzna trzeba, e dane te, oparte na autentycznych dokumentach sprzed ponad 5000 lat &ndash; &bdquo;Kalendarz Wedycki&rdquo; i ok. 4700 lat &ndash; &bdquo;Vymanika Shastra&rdquo; &ndash; zakrawaj na rewelacj. W tym kontekcie, nie sposb zgodzi si z tym pogldem, e &bdquo;wojny atomowe&rdquo; byy tak dawne, jak to sugeruje A. Mora; raczej dziay si w czasach ju cakiem historycznych. Ciekawe, i pewne dane biblijne oraz pewne wzmianki u Homera jak gdyby potwierdzaj w okres wojny, wymieniony w &bdquo;Mahabharacie&rdquo;. Np. Homer wspomina w &bdquo;Iliadzie&rdquo;, i bogowie czsto udawali si na poudnie, na krace ziemi do ciemnoskrych Etiopw. Biorc pod uwag, i okoo 5000 lat temu Pnocny Biegun Magnetyczny lea dalej na poudniowy zachd, ni obecnie, trzeba przyj kilkunastostopniow poprawk do kierunkw geograficznych wczesnych (w stron odwrotn do ruchu wskazwek zegara) to jest wczesny kierunek poudniowy pokrywa si z obecnym, lecz z odchyleniem na wschd. A taki kierunek lotu widzie prosto do krainy Lanka. Kazimierz Bzowski ---oooOooo---

http://www.historyofcivilization.net

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Przyznaj, e nie znam materiaw rdowych, o ktrych wspomina pan Kazimierz Bzowski. Z opisu sdzc, s one rzeczywicie rewelacyjne: wyjaniaj i ucilaj szereg zagadnie z &bdquo;wojn bogw&rdquo; zwizanych. Zawarte w licie dane nie stoj moim zdaniem, w sprzecznoci z przedstawion przeze mnie wizj rozwoju wypadkw. Nawet wizja K. Bzowskiego nie jest sprzeczna z moj. Unikam odwoywania si do wpywu Kosmitw, nie chc bowiem mnoy bytw bez istotnej potrzeby &ndash; z jednej strony; a z drugiej &ndash; stoj wobec koniecznoci wyjanienia sobie przynajmniej nie budzcych na og wtpliwoci faktu krzyowania si bogw z ludmi, co przecie wymaga zgodnoci genetycznej i dodatkowo: przekazy wskazuj na to, e bogowie czerpali sporo &ndash; nazwijmy to &ndash; przyjemnoci, nie mona te przyj, e byy to wycznie zabiegi sztuczne, probwkowe i laboratoryjne. Trudno nie zgodzi si ze stwierdzeniem z listu, e przynajmniej jedna z wojen atomowych miaa miejsce w czasach historycznych. Byy jednak wojny wczeniejsze, do ktrych &bdquo;dogrzeba&rdquo; mona si w starych przekazach, a take znale &ndash; jak sdz &ndash; lady materialne. Dlatego take mj serial powinien by zatytuowany w liczbie mnogiej: &bdquo;Atomowe wojny bogw&rdquo;. Aleksander Mora W DWADZIECIA TRZY LATA PNIEJ. Kiedy pamitnego lata 1980 roku jeden z moich kolegw poyczy mi wycinki w &bdquo;Kameny&rdquo; z &bdquo;Atomow wojn bogw&rdquo;, to przeczytaem j jednym tchem w cigu czerwcowego popoudnia wylegujc si na winoujskiej play. Pocztkowo rzecz potraktowaem lekko &ndash; ot, jeszcze jedna fantazja na temat rezultatw atomowej wojny. By rok 1980 &ndash; jako tutaj rzekem &ndash; i problematyka wojny nuklearnej pomidzy ZSRR i NATO oraz USA bya jak najbardziej na czasie. Przez wiat tryumfalnie sza teoria Alwarezw o impaktowej przyczynie wymarcia wielkich dinozaurw. W Polsce wrzao. Tworzya si ta pierwsza, najautentyczniejsza &bdquo;Solidarno&rdquo; &ndash; jeszcze ta uczciwa i nie zawaszczona przez polityczne mty. Zastanawialimy si wszyscy: wejd &ndash; nie wejd... Na wosku wisiaa III Wojna wiatowa i jej moliwe nastpstwa &ndash; wielkie wymieranie i atomowa epoka lodowa spowodowana &bdquo;zim jdrow&rdquo;. I naraz w tym pomieszaniu umysw pojawia si &bdquo;Atomowa wojna bogw&rdquo;. Czy Aleksander Mora przekaza nam swoiste memento i zarazem ostrzeenie, e historia powtarza si tyle razy, ile tylko moe???... Tak mylaem wtedy. I zdj mnie lk o los naszej cywilizacji... e teraz to my przeyjemy to, co oni &ndash; nasi praprzodkowie 12-, 50-, 1000 tysicy lat temu! I znowu upadek cywilizacji i ponowne budowanie wszystkiego od zera... Potem zeszo wszystko na plan dalszy, a po 1989 zaczlimy powanie myle o ufologii nie jako amatorskiej zabawie, ale o powanej nauce interdyscyplinarnej. Skoczya si zabawa i zaczy schody. Na pocztku roku 2003, redaktor naczelny &bdquo;wiata UFO&rdquo; prof. Bronisaw Rzepecki zaproponowa mi przepisanie &bdquo;na dysk&rdquo; peceta opracowania Aleksandra Mory. Zgodziem si z tym wiksz przyjemnoci, e byem wieo po opracowaniu przekadu znakomitej ksiki mego sowackiego przyjaciela dr Miloa Jesensk&rsquo;ego pt. &bdquo;Bogowie atomowych wojen&rdquo; (sti nad Labem 1998), ktr to prac wykonaem posugujc si pseudonimem Witold Baranowicz. To ju byo inne czytanie. To bya praca nad tekstem, ktry mimo 23 lat, ktre upyny od jego publikacji, niczego nie straci na swej aktualnoci, zwaywszy narastajce napicie w wiecie spowodowane postaw Iraku i Korei Pnocnej, ktrych liderzy gro wolnemu wiatu broni masowej zagady! Koo historii wykonao peny obrt. I znw, jak w 1980 roku &ndash; wiat stoi na krawdzi konfrontacji i grozi mu to, o czym pisa Aleksander Mora... Dodaem troch przypisw, ktre uaktualniaj tekst i rzucaj wicej wiata na niektre aspekty tego zagadnienia. Szczeglnie posza do przodu genetyka i kosmonautyka, ktrej zdobycze tylko potwierdzaj tezy Autora, a nie zaprzeczaj, jakby to chcieli rnego rodzaju z Boej aski krytycy i uczeni, ktrzy si niczego nie nauczyli, a stanowi zakay uniwersytetw i innych instytutw naukowych. Jak bardzo blisko prawdy by Autor piszc swe opracowanie? Bardzo blisko. By moe myli si w detalach, ale przecie przewodnia myl jest dobra i tumaczy wiele &ndash; jak nie wszystkie &ndash; anomalia zaobserwowane dzisiaj i dziwne artefakty, ktre znaleziono do dzi dnia... Jestem pewien, e ma on cakowit racj &ndash; atomowe wojny bogw miay miejsce daleko przed tym, jak po raz pierwszy wyzwolono energi atomu na Jordana de Muerte rankiem 17 lipca 1945 roku. Swj pogld wyoyem w ksice pt. &bdquo;Projekt Tatry&rdquo; (Krakw 2002). Dugo czekaem na t chwil. Cae 23 lata, ale byo warto znowu przeczyta t prac i znowu zdumie si jej aktualnoci i akuratnoci. I jej ponadczasowym przesaniem. Autor przytacza dowody na istnienie szcztkw Pracywilizacji w rnych czciach wiata. Ja staraem si
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

odpowiedzie na to, czy w Polsce znajduj si ich lady i lady tego (tych) konfliktu(w). Oczywicie! One s i to tak jasne i wyrane, tylko e my &ndash; przyzwyczajeni do nich &ndash; nie potrafimy spojrze na nie waciwie! Tak samo, jak lady po istnieniu Supercywilizacji. Tylko trzeba rozejrze si dookoa, pokona uprzedzenia i przesdy naukowe, ideologiczne i religijne, a nade wszystko &ndash; zacz myle samodzielnie, nie pod dyktando. Wtedy naraz zaczniesz dostrzega to, o czym pisze Aleksander Mora w swej pracy, ktr wanie Czytelniku przeczytae... Robert K. Leniakiewicz Jordanw, dn. 2003-02-01 DODATEK B &ndash; SARS SPADA Z NIEBA Do koszmarw, ktre strasz nas po przekroczeniu progu kolejnego tysiclecia, od padziernika 2002 roku doszed jeszcze jeden. Te cztery litery: SARS budz groz i panik wrd mieszkacw Ziemi. Pojawia si kolejna, obok dumy, cholery, czarnej ospy, grypy hiszpanki, gorczki krwotocznej Ebola i Lassa, Hanta, HIV (AIDS), choroba zakana na ktr zapado ponad 6.000 osb i zmaro okoo 300 &ndash; wedug danych WHO na dzie 1 maja 2003 roku. SARS to Severe Acute Respiratory Syndrom &ndash; syndrom ostrej niewydolnoci ukadu oddechowego &ndash; choroba, ktra pojawia si pocztkowo w Chiskiej Republice Ludowej, a ktr pocztkowo uwaano za jak odmian wirusa grypy. Nie jest to takie dziwne, jako e w latach 60. i 80. XX wieku przez wiat przewaliy si dwie fale grypy Hong Kong o cikim przebiegu. Tym razem take zaatakowaa ona Hong Kong, ale jej rdo znajduje si w rodkowych Chinach &ndash; dokadniej w prowincji Shaanxi. Objawami SARS podanymi przez amerykaski CDC&P (Center for Disease Control and Prevention &ndash; Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom) s przede wszystkim: wysoka gorczka &ndash; powyej +38oC (albo +100,4oF), ble gowy, garda i staww, czasami ble caego ciaa, suchy, mczcy kaszel, ktry pojawia si w cigu 2-7 dni. A zatem typowe objawy infekcji grypowych. SARS rozprzestrzenia si drog kontaktow zarwno z nosicielami wirusa, jak i materiaem zakaonym wirusem. Dlatego te wskazane jest noszenie maseczek, aby nie kontaktowa si z kropelkami liny, luzu i innych pynw ustrojowych zawierajcych wirusy. Nie powinno kontaktowa si ze skr osb zainfekowanych. Chorob prawdopodobnie wywouj tzw. koronowirusy[354], ktre wykryto we krwi osb zaraonych t chorob.[355] Interesuje nas problem tego, skd waciwie wzi si SARS? Czy jest to tylko zmutowany wirus jakiej innej choroby, ktry naraz przebi barier immunologiczn czowieka i objawi si w postaci nowej, a wic ex definitio gronej infekcji? Gronej dlatego, bo chocia codziennie setki ludzi ginie w wypadkach czy wskutek godu, wojen czy katastrof naturalnych, to tym wszystkim wydarzeniom mona zapobiec stosunkowo prostymi i wykonalnymi rodkami. Chorob nie da si pokona tak atwo. Choroba, to przede wszystkim co gronego, tajemniczego, niewidzialnego i niedotykalnego &ndash; czego przyczyn mona zobaczy tylko pod mikroskopem. Z tym jest tak, jak z promieniowaniem jonizujcym czy zatruciem chemicznym. To jest sprawa psychiki. Boimy si tego, co jest niewidzialne... Skd to si przywloko? Jak dotd uczeni nie potrafi da jednoznacznej odpowiedzi. Jedni twierdz, e mamy do czynienia z chorob odzwierzc &ndash; jak np. w przypadku wirusa HIV, Lassa czy Ebola; inni za widz w tym bro biologiczn, ktra wyrwaa si spod kontroli... Hipotezy na temat pochodzenia SARS mona podzieli nastpujco: v SARS to zmutowany wirus jakiej choroby zwierzcej, ktry przerzuci si na ludzi po przekroczeniu bariery immunologicznej, co mogo by spowodowane np. zmianami klimatycznymi wywoanymi np. przez zjawisko El Nio; v SARS jest wirusem wyhodowanym przez chiskich czy pnocnokoreaskich mikrobiologw jako bro biologiczna, ktra wyrwaa si spod kontroli. Wszystkie dane wskazuj na to, e jest on pokrewny wirusom... winki (mumsa) i odry! Rosyjski specjalista dr Siergiej Kolesnikow twierdzi wprost, e SARS zosta wyhodowany przez czowieka jako bro B.[356] Faktycznie &ndash; byaby to idealna bro B, jako e nie ma adnej szczepionki przeciwko temu wirusowi, za sposoby leczenia s dopiero opracowywane... W podobnym duchu, tylko jeszcze bardziej stanowczo wypowiedzia si prof. dr Tadeusz Pusa, ktry stwierdzi, e istnieje znaczne podobiestwo wirusw koreaskiej piorunujcej gorczki krwotocznej, a ktr umaro 20.000 Amerykanw w czasie Wojny Koreaskiej, gorczki krwotocznej Ebola, wirusa Hanta i wirusa SARS. Wniosek nasuwa si sam &ndash; wszystkie te wirusy mogy zosta wyprodukowane w tych samych laboratoriach w Pnocnej Korei lub Ch.R.L. i uyte na frontach rnych wojen: Wojny Wietnamskiej, I Wojny w Zatoce i II Wojny w Zatoce... Co gorsze, jak twierdzi prof. Pusa, istniej plany stworzenia pocze wirusw czarnej ospy i Eboli oraz innych koszmarnych chorb, ktre miayby zastosowanie jako bro B.[357] v SARS jest wirusem, ktry przyby do nas z Kosmosu na jakim meteorycie. Jak dotd uczeni i
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

mionicy z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego nic nie wiedz o spadku jakiegokolwiek meteorytu na tych terenach, wic nie ma podstaw, by tak sdzi, alici nie zapominajmy, e PTM nie ma swych informatorw tame, a Ch.R.L. jest w dalszym cigu krajem praktycznie zamknitym dla Europejczykw i Amerykanw... Osobicie bior pod uwag fakt, e SARS mg spa wraz z ostatnim deszczem Leonidw, ktrego maksimum przypado wanie na 17-19 listopada 2002 roku; v SARS jest zmutowanym ziemskim organizmem, ktry powrci na Ziemi w jakim &bdquo;zomie kosmicznym&rdquo; w postaci nieaktywnego sztucznego satelity Ziemi lub stacji kosmicznej. Obawy takie uczeni wysuwali w zwizku z wejciem i spaleniem si w grnych warstwach atmosfery rosyjskiej stacji kosmicznej Mir, chodzio w jego przypadku o zmutowane pod wpywem promieniowania kosmicznego i braku grawitacji grzyby. Podobne obawy powstay w zwizku z katastrof promu kosmicznego Columbia w lutym 2003 roku; v SARS jest przybyszem z gbokiego Kosmosu, ktry zosta tutaj zawleczony przez komet lub strumie meteorytw pozaukadowych. Byoby to kolejnym dowodem na istnienie ycia pozaziemskiego, a nawet poza Ukadem Sonecznym! v I wreszcie SARS jest pozostaoci po jednej z poprzednich cywilizacji Ziemi, ktra wykorzystywaa wirusy do rnych celw &ndash; jako bro B lub nawet jako... lekarstwo na wiele chorb &ndash; w tym raka. Powstay one jako rezultat manipulacji i inynierii genetycznej. Po upadku tej Supercywilizacji, wirusy po prostu &bdquo;zdziczay&rdquo; i stay si zwyczajnymi pasoytami, letalnymi dla swych ywicieli &ndash; w tym czowieka. A zatem ktra z tych hipotez jest prawdziwa? Mamy nadziej, e ta niebezpieczna choroba zostanie w por opanowana i nie zdoa zagrozi naszemu krajowi, a wbrew pozorom jest to niezmiernie atwe, bowiem otwarte granice z krajami, gdzie stwierdzono t chorob mog j sprowadzi do nas w kadej chwili. Czy SARS spado z nieba? By moe &ndash; dowodw na to na razie nie ma. By moe jest to &ndash; jak powiedzielimy to w ostatnim punkcie naszej wyliczanki &ndash; pozostao po poprzednich cywilizacjach[358], ktra czai si w jej ruinach w dunglach Afryki, Azji, Mezoameryki i Ameryki aciskiej, albo lata jeszcze po orbicie woksonecznej czy nawet wokziemskiej i od czasu do czasu spada powodujc wybuchy epidemii nieznanych, a wybitnie letalnych i trudnych do wyleczenia chorb.[359] Ale to ju jest temat z zupenie innej ballady... Robert K. Leniakiewicz, Wiktoria Leniakiewicz Jordanw, dn. 2003-05-19 DODATEK C &ndash; KOLOROWE NIEGI W dniu 22 lutego 2004 roku, polskie media przyniosy interesujc wiadomo &ndash; ot noc 21/22 lutego na znacznej poaci wojewdztwa podkarpackiego i czci maopolskiego spad kolorowy nieg. Zjawisko obejmowao swym zasigiem obszar od Ustrzyk Dolnych do Rzeszowa i Kolbuszowej, za w Maopolsce plamy barwnego niegu widziano w okolicach Grybowa i Nowego Scza. A najciekawsze byo to, e ani na Sowacji, ani na Ukrainie takiego zjawiska nie odnotowano, a zatem wyglda na to, e opad tego rdzawego pyu ograniczy si tylko i wycznie do wyej wspomnianego obszaru &ndash; patrz mapka. Poza tym media poday, e kolorowe, pomaraczowo-rdzawe plamy na niegu widoczne byy szczeglnie w zagbieniach terenu i nieg pokryty tym pyem wydziela nieprzyjemny zapach. Analizy wstpnie wykazay, e by to zwyczajny piasek, ktry zosta najprawdopodobniej przyniesiony przez wiatry z Sahary, gdzie kilka dni wczeniej szalaa potna burza piaskowa. Red. Andrzej Zalewski z Eko Radio PR1, w poniedziaek 23 lutego oznajmi dodatkowo, e kolorowy nieg spad take we Woszech. Tam take mia spa py saharyjski, ktry zabarwi niegi na czerwono. Kolorowe niegi nie s czym nadzwyczajnym, od czasu do czasu odnotowuje si niegi o rnych zabarwieniach: czerwonym i rdzawym od piaskw i pyw pustynnych, tym od lessu, czarnym od produktw spalania zwizkw wgla i rnokolorowe od barwnikw nieorganicznych, ktre s wydzielane trakcie produkcji rnych zwizkw chemicznych. Szare, czarne i czerwonawe plamy na niegu powoduj rwnie opady tefry i popiow wulkanicznych. Sam wielokrotnie widziaem kolorowe plamy na niegach Tatr i Karkonoszy czy Beskidw, ktre powodoway emisje przemysowe. Ale czy to, co spado na Maopolsk i Podkarpacie w niedziel 22 lutego 2004 roku byo pyem saharyjskim? Nie bybym tego taki pewny. Kolor pyu &ndash; pomaraczowo-rdzawy i jego konsystencja &ndash; piasek - sugerowayby, e mamy istotnie do czynienia z pyem pochodzenia pustynnego. Jednake jego nieprzyjemny zapach sugeruje co innego. Moim zdaniem mg to by piasek &ndash; a waciwie py kosmiczny &ndash; pochodzcy z meteorytu lub maej komety... Spad on tylko w cile okrelonym rejonie i nie by obserwowany w krajach ssiednich, a zatem zjawisko to miao charakter cile lokalny. Kosmiczny &bdquo;go&rdquo; wpad w atmosfer Ziemi i eksplodowa na duej wysokoci. Nie ma w
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

tym nic nadzwyczajnego &ndash; Polskie Towarzystwo Meteorytowe dysponuje relacjami o przypadkach zaobserwowania duych meteorytw i nastpujcym po ich spadku opadzie piasku. Nie mg on by widzialny, bowiem w tym dniu nad obszarem Polski poudniowej zalegay gste chmury, z ktrych pada nieg i nieg z deszczem. Py zawierajcy najprostsze zwizki organiczne: metan, amoniak, siarkowodr, itd. &ndash; ktre nadaway mu nieprzyjemny zapach &ndash; opad na niegi Podkarpacia i Maopolski powodujc alarm przeciwchemiczny. (Lekcja Czarnobyla nie posza jednak na marne.) Nasuwa si tutaj spostrzeenie, i jeeli z takim pyem mogy spa na Ziemi najprostsze aminokwasy, to mogy spa take i obce, pozaziemskie drobnoustroje: wirusy grypy ludzkiej i ptasiej, priony BSE/CJD, wirusy HIV, Ebola czy Lassa, riketsje choroby legionistw, itd. itp. A zatem naley uwaa na stan zdrowia mieszkacw Polski poudniowej, bowiem istnieje moliwo pojawienia si tam jakiego czynnika chorobotwrczego. Tyle byo wiadomo do dnia 25 lutego 2004 roku. W kilkanacie dni pniej, ju w marcu, przeczytaem na portalu Onet.pl i na stronie internetowej CBUFOiZA o pojawieniu si bolidu EN 200204 &bdquo;askarzew&rdquo;, ktrego zaobserwowano nad Polsk w dniu 20 lutego 2004 roku, o godzinie 18:54 GMT, jak lecia z prdkoci okoo 13,4 na pocztku do 10,0 km/s na kocu trajektorii pomidzy miejscowociami Kozienice a Garwolinem. Pocztkowa wysoko wynosia 71 km, za kocowa &ndash; 36 km nad Ziemi. Co z tego wynika? Ano wynika to, e teoria meteorytowa zyskuje solidn poszlak. Kolorowe i mierdzce plamy na niegu mogy by plamami piachu z resztek meteorytu EN 200204 &bdquo;askarzew&rdquo;, albo innego, ktry mu towarzyszy, bowiem takie ciaa kosmiczne nie lataj solo, a astronomowie twierdz, e meteor ten by szcztkiem pozostaym po jakiej kosmicznej kolizji w Pasie Asteroidw &ndash; i rzecz w tym, e takich szcztkw mogo by znacznie wicej. Mielimy okazj widzie pozostaoci po gociu z Kosmosu, ktry spad w dniach 20-21 lutego 2004 roku na Polsk poudniow. Uwaam zatem, e ta zagadka zostaa rozwizana, chyba e... Chyba e mielimy do czynienia z kolejnym przypadkiem niewyjanionym, ktry sugerowaby to, i zetknlimy si z kolejnym reliktem po atomowych wojnach bogw-astronautw sprzed 120 wiekw... Robert K. Leniakiewicz Jordanw, dn. 2004-04-07 DODATEK D &ndash; STATEK KOSMICZNY OBCYCH NA WOKZIEMSKIEJ ORBICIE? 18 grudnia 1955 roku, w przestrzeni kosmicznej, w bezporedniej bliskoci Ziemi zaszo pewne dziwne wydarzenie &ndash; jaskrawy bysk wiata, wybuch. Ale co mogo eksplodowa w prni? A oto prba odpowiedzi zamieszczona w rosyjskim czasopimie &bdquo;Kalejdoskop NLO&rdquo; nr 51 (318)/2003 a dnia 15 grudnia 2003 roku. Nieziemskie satelity na orbicie! W lutym 1960 roku, Departament Obrony USA owiadczy, e na wokziemskiej orbicie odkryto Nieznany Obiekt Orbitalny &ndash; NOO &ndash; o masie okoo 15 ton. Wojskowi zaczli sobie ama gowy nad tym, co to takiego i czy przedstawia ono zagroenie dla bezpieczestwa Stanw Zjednoczonych. W Pentagonie byli absolutnie przekonani, e nie by to radziecki sztuczny satelita Ziemi, a to dlatego, e ledzili oni starty radzieckich rakiet kosmicznych i znali trajektorie radzieckich sputnikw. By to okres Zimnej Wojny i trwa pojedynek dwch Supermocarstw w dziedzinie podboju Kosmosu. Po szeciu latach, w dniu 2 listopada 1966 roku, dowdztwo obrony przeciwlotniczej USA i NORAD wyday owiadczenie na temat odkrycia trzech kolejnych NOO nieznanego pochodzenia. Po dalszych 13 latach, w dniu 20 sierpnia 1979 roku, Zwizek Radziecki podj paeczk w badaniach satelitw Ziemi nieznanego pochodzenia. Tego wanie dnia, poudniowo-afrykaska gazeta &bdquo;Rand Daily Mail&rdquo; opublikowaa wywiad z radzieckim uczonym, astrofizykiem dr Siergiejem Pietrowiczem Boiczem, w ktrym przyzna on, e ZSRR od samego pocztku swego programu wystrzeliwania sputnikw na orbity wokziemskie prowadzono dokadn radarow kontrol przestrzeni kosmicznej wok Ziemi. Dziki temu odkryto NOO, ktre nie naleay ani do ZSRR ani do USA. Inne kraje nie mogy wchodzi w rachub, bowiem po prostu nie miay moliwoci technicznych wystrzeliwania satelitw na orbit wok naszej planety. Tajemniczy wybuch w Kosmosie... Wedug sw dr Boicza &ndash; radzieccy uczeni obliczyli orbity niektrych z tych NOO. Rezultaty tych oblicze zaszokoway specjalistw: te obiekty stanowiy czci jakiego wikszego ciaa, ktre rozpado si na orbicie. A to znaczyo, e w dniu 18 grudnia 1955 roku, w bezporedniej bliskoci planety Ziemia, eksplodowao i rozpado si na fragmenty jakie ciao kosmiczne o rednicy okoo 80 metrw. Radziecki
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

astrofizyk wysun przypuszczenie, e mowa tu o statku kosmicznym, ktry eksplodowa na w czasie zbliania si do Ziemi lub na wokziemskiej orbicie. ... i nie wida rozwizania zagadki! Niewiarygodne? Oczywicie! Ale amerykascy specjalici, ktrzy take przeanalizowali dane z obserwacji tajemniczych NOO na wokziemskich orbitach, doszli do identycznego wniosku. Amerykaski astronom dr John P. Bagby opublikowa w 1969 roku swe obliczenia orbit maych satelitw Ziemi. Wedug jego pogldw, 18 grudnia 1955 roku, na orbicie wokziemskiej co rzeczywicie wybucho, ale dr Bagby nie mia na myli statku kosmicznego. I tak jedna z zagadek naszej najbliszej i tak pono dobrze zbadanej czci przestrzeni kosmicznej pozostaa niewyjaniona do dnia dzisiejszego. By moe doszo tam do zderzenia si dwch asteroidw? A moe to jaki asteroid rozpad si pod wpywem si ziemskiego cienia? A moe &ndash; jak gosi jedna z najfantastyczniejszych hipotez &ndash; by to statek kosmiczny z innej planety, ktry lata po wokziemskiej orbicie parkingowej i tam eksplodowa z nieznanej przyczyny? Albo moe przyleciaa do nas kosmiczna sonda sterowana przez automaty. W kadym przypadku, udowodniono, e nie by to jaki tajny satelita, wystrzelony w najwikszej tajemnicy przez ktre z Supermocarstw. Pozostao mie nadziej, e kiedy tam ziemska nauka dobierze si wreszcie do tych odamkw orbitujcych w Kosmosie, i ich pochodzenie zostanie ustalone bez adnych wtpliwoci. Przyznaj, e przekadajc ten tekst poczuem si, jak kot, ktry zapa wyjtkowo smakowit mysz. Od kiedy przetumaczyem ksik Petera Krassy &ndash; &bdquo;Najwiksza zagadka stulecia&rdquo; (Berlin &ndash; Frankfurt nad Menem 1996) i zredagowaem opracowanie pt. &bdquo;Bolid Syberyjski&rdquo; (CBUFOiZA, 2002 &ndash; na prawach rkopisu), to przez cay czas w materiaach przewijaa si ta dziwna sprawa NOO zwanych w Rosji Czarnym Ksiciem (po rosyjsku: 'Q@=>9 @8=F) czy na Zachodzie Czarnym Baronem (Black Baron). Obie te nazwy s uywane wymiennie na nazwanie obiektu(w), ktre obserwowano pod koniec lat 40. i na pocztku lat 50. w najbliszej nam przestrzeni kosmicznej. Obserwowano je take w Polsce &ndash; zainteresowanych odsyam do mojego referatu na VII UFO Forum we Wrocawiu w dniu 13 kwietnia 2003 roku, ktry jest dostpny na stronie internetowej Centrum Bada UFO i Zjawisk Anomalnych: http://ufo.internauci.pl. Ciekawa jest tutaj jeszcze jedna sprawa, a mianowicie: data 20 sierpnia 1979 roku. Fani polskiej ufologii wiedz, o co chodzi &ndash; to data spadku (a raczej przelotu) Wielkiego Bolidu Polskiego &ndash; tajemniczego ciaa kosmicznego, ktre wieczorem tego dnia albo przeleciao nad Skandynawi, Polsk, Ukrain i wpado do Morza Czarnego gdzie na wysokoci Konstancy w Rumunii, albo odleciao z powrotem w przestrze kosmiczn gdzie nad Morzem Czarnym i Turcj... Pytaem o to w czasie II Miedzynarodowej Konferencji Ufologicznej w Debreczynie we wrzeniu 1996 roku Wgrw &ndash; m.in. Gabora Tarcali&rsquo;ego i znanego take w Polsce pisarza Istvna Nemerego, Rumunw &ndash; pisarza prof. dr Calina N. Turcu, red. Petera Leba i innego pisarza Gyorgy&rsquo;ego Mandicsa; Bugarw &ndash; Kiria Kaneva i Turkw &ndash; dr Akdogana Haktana (szefa istambuskiego &bdquo;Siriusa&rdquo;, znanego ju polskim Czytelnikom z artykuu na temat Wielkiego Bolidu Tureckiego z dnia 1 listopada 2002 roku, opublikowanego na amach &bdquo;Nieznanego wiata&rdquo; w 2003 roku) &ndash; odpowied bya zawsze negatywna. Tak ju mwic nawiasem, to by moe dowiedziabym si czego wicej rozpytujc wrd byych pracownikw rumuskiej Securitate, bugarskiej Dravnej Sigurnosti czy radzieckiego KGB i GRU, ktrzy stacjonowali w tych krajach... A swoj drog, to zaiste dziwny to zbieg okolicznoci: ponad poow Europy przelatuje dziwny bolid &ndash; nie-bolid, a na drugim kocu wiata poudniowoafrykaska publikuje wywiad z radzieckim astrofizykiem na temat NOO. Przypadek? Nie ma takich przypadkw. Teraz to rozumiem. Po prostu on wiedzia, e w kadej chwili moe doj do spadku takiego obiektu w kadym punkcie naszej planety. No i Norwegowie, Szwedzi, Duczycy, Polacy, Sowacy i Ukraicy wycignli Czarnego Piotrusia. 20 sierpnia 1979 roku podziwiali przelot Wielkiego Bolidu Polskiego, ktry mg by jednym z fragmentw tajemniczego Czarnego Barona czy jak kto woli &ndash; Czarnego Ksicia... Nie podzielam optymizmu Autorki i uwaam, e ju nie ma si do czego pieszy. To, co latao na tych orbitach albo spado w atmosfer ziemsk i spono, albo oddalio si poza pole grawitacyjne naszej planety i poleciao w Kosmos. Ale jeeli jest na orbicie cho jeden odamek Czarnego Ksicia, to sdz, e warto bdzie go poszuka ju to w Kosmosie, ju to na dnie Morza Czarnego, i zbada. Tylko co nam przyniesie ta wiedza???... Galina Sidniewa Przekad z j. rosyjskiego &ndash; Robert K. Leniakiewicz DODATEK E &ndash; CZARNA ZARAZA: PREZENT Z ODLEGEJ PRZESZOCI
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

W swej pracy pt. &bdquo;Atomowa wojna bogw&rdquo; (Lublin 1979), Aleksander Mora twierdzi, e kilkanacie tysicy lat temu na Ziemi kwita wspaniaa cywilizacja, ktra &ndash; niestety &ndash; zgadzia sama siebie w tytanicznym konflikcie z uyciem wszystkich znanych nam i nieznanych broni masowego raenia &ndash; BMR, albo &ndash; jak mi si wydaje &ndash; zostaa zniszczona w totalnej wojnie z kosmicznymi kolonizatorami i wskutek regresu cywilizacyjnego &ndash; cofna si do epoki kamienia upanego. Podobne pogldy wyznaje sowacki pisarz i ufolog dr Milo Jesensk, ktry udowadnia to w swej pracy pt. &bdquo;Bogowie atomowych wojen&rdquo; (sti nad Labem 1998). Z jego enuncjacji tame zawartych wynika, e cywilizacja Atlantydy czy poprzedzajca ja cywilizacja Atlantyki[360] signa naszych najbliszych planet i skolonizowaa je. Co gorsza &ndash; wyprowadzia BMR take w Kosmos, co mogo doprowadzi do tego, e nieaktywne i niewykorzystane jednostki tych kosmicznych BMR wci jeszcze okraj Ziemi, Ksiyc i inne planety Ukadu Sonecznego, groc zagad wszystkiemu, co na niej yje. Opisywaem ju efekty spadku gowic bojowych A i C &ndash; co mona znale w moim opracowaniu pt. &bdquo;Projekt Tatry&rdquo; (Krakw 2002), za na amach &bdquo;Wizji Peryferyjnych&rdquo; opisaem dziaanie broni B.[361] teraz te chciabym skupi si na tym temacie, bowiem ostatnio uzyskaem d o w o d y na to, e bro biologiczna zostaa stworzona przez poprzednie cywilizacje, i e wskutek Wielkiego Konfliktu owa bro wymkna si spod kontroli czowieka. Aleksander Mora tak pisa na ten temat: [...] Antyczny tekst hinduski &bdquo;Samara Sutradhara&rdquo; wyranie mwi o stosowaniu w odlegej przeszoci broni biologicznych &ndash; B. Specyfik o nazwie Samhara by uywany jako rodek wywoujcy choroby wrd onierzy przeciwnika, za inny &ndash; Moha &ndash; powodowa odrtwienia i parali. W &bdquo;Fengshen-yen-i&rdquo; wspomina si dziaania wojenne z uyciem broni B prowadzone w Chinach; i znowu w tekstach tych znajdujemy opisy zadziwiajco podobne do hinduskich. Przy tej niejako okazji powstaje pytanie: czy nie jest moliwe, e niektre wspczesne, trapice Ludzko schorzenia zostay kiedy w przeszoci wywoane w sposb sztuczny? Istnieje wiele chorb, ktrym ulegaj wycznie ludzie, nie trapi one natomiast zwierzt.[362] Czy nie mogy one powsta jako rezultat pradawnej, niszczycielskiej wojny bakteriologicznej, ktrej zasig wymkn si walczcym stronom spod kontroli? Znany biolog A. Firsow zwraca uwag na fakt, e wirusy, traktowane obecnie jako reprezentujce etap poredni pomidzy wiatem yjcym a nieyjcym, wiatem organicznym a nieorganicznym, zachowujce si w stanie nieaktywnym jak substancje krystaliczne, za w stanie aktywnym reprodukujce si i wykazujce dziaania celowe, wcale nie musiay powsta u zarania ycia na Ziemi. Tym bardziej, e wykazuj one wysoki stopie specyficznoci w stosunku do ywiciela, co mogoby wskazywa na ich stosunkowo niedawne pochodzenie.[363] [...] Inn tajemnicz spraw, cile zwizan z tragedi atomow w czasach prehistorycznych, s malowida na cianach jaski i na skaach, rozrzucone na caej kuli ziemskiej. Malowida te, przedstawiajce postacie tzw. Kosmitw zyskay sobie w ostatnich latach rozgos wiatowy, a ich szczeglna popularno datuje si od momentu publikacji ksiki Ericha von Dnikena zatytuowanej &bdquo;Rydwany bogw&rdquo;. Jednym z najbardziej znanych jest kontur olbrzymiej postaci wyryty w skale. Zosta on odkryty przez Henri Labote&rsquo;a na paskowyu Tassili na Saharze i nazwanej przez niego Wielkim Bogiem Marsjaskim. Szkic ten zadziwiajco przypomina posta odziana w skafander kosmonauty. Na obszarze paskowyu znajduje si wicej podobnych rysunkw: jeden z nich przedstawia idc grup czterech postaci ubranych w stroje przypominajce kombinezony kosmonautw, ktrych gowy s pokryte baniastymi hemami. Rysunki tego rodzaju odkryto na rnych kontynentach. Istnieje np. rysunek naskalny na poudnie od miejscowoci Fergana w Uzbekistanie, przedstawiajcy posta, ktrej gowa jest otoczona piercieniem z wychodzcymi z niego promieniami. Piercie ten najprawdopodobniej reprezentuje hem, jaki nosz nurkowie zaopatrzony w anteny. Niemal identyczne postacie przedstawiaj rysunki odkryte w Val Camonica we Woszech. Sylwetki Kosmitw znaleziono take wyrysowane na paskich cianach ska w Australii. Znaczne podobiestwo do postaci na rysunkach wykazuj japoskie statuetki Dogu pochodzce z okresu Jomon (Domon). Wzbudziy one due zainteresowanie, poniewa przedstawiaj one ludzi w pewnego rodzaju ubiorach ochronnych i hemach zaopatrzonych w dziwne okulary. Japoski ekspert Isao Washio tak opisuje strj Dogu: ... rkawice przymocowane s do przedramienia za pomoc wizania, za okulary mog by zamykane i otwierane. Po bokach postaci umocowane s dwignie prawdopodobnie przeznaczone do regulacji ich ustawienia, podczas kiedy >>korona<< umieszczona na hemie spenia rol anteny [...]. urzdzenia na zewntrz ubrania nie stanowi elementw zdobniczych, ale s przyrzdami pozwalajcymi kontrolowa cinienie w skafandrach w sposb automatyczny... Wszystkie te rysunki i postacie kojarzy si obecnie z Przybyszami z Kosmosu oraz pogldem, e planet nasz w dalekiej przeszoci odwiedzali gocie &ndash; astronauci z innych ukadw gwiezdnych. W gruncie rzeczy przedstawia one mog niebiaskich bogw &ndash; tym bardziej, e rysunkom Kosmitw towarzysz czsto latajce dyski, kuliste pojazdy i inne urzdzenia latajce. Wydaje si, e istnieje inne,
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

nie mniej prawdopodobne wyjanienie, oparte na odmiennej interpretacji znajdywanych rysunkw. By moe przedstawiaj one po prostu ludzi w ubiorach chronicych ich przed skaeniem radioaktywnym. Przecie w wikszoci rysunki Kosmitw odkryte zostay na terenach dzisiejszych pusty. Wczeniej ju jednak sugerowano, e pierwsz przyczyn powstania tych pusty mogo by zastosowanie na tych obszarach broni nuklearnych, dlatego nawet tysice lat pniej regiony te wskazyway wysoki stopie skaenia radioaktywnego. Rysunki mogy by wic wykonane pniej przez potomkw mieszkacw tych okolic, ktrym udao si przey kataklizm. Widzieli oni przybywajcych (albo ze schronw podziemnych, albo z obszarw nieskaonych radioaktywnym fall-out&rsquo;em) ludzi w latajcych maszynach, ktrzy zabezpieczeni strojami ochronnymi pojawili si, aby skontrolowa tereny, zbada stopie ich skaenia i oceni rozmiary zniszcze. Niewtpliwie niektre z tych rysunkw mog przedstawia Przybyszw z Kosmosu. Nie wydaje si jednak suszne pomijanie moliwoci, e ubrania ochronne noszone byy przez mieszkacw Ziemi, jako osona przed skaeniem radioaktywnym. Gdyby bowiem Kosmici musieli by tak dokadnie chronieni przed naszym ziemskim rodowiskiem przy pomocy tak dokadnie izolujcych skafandrw kosmicznych, oznaczaoby to, e nie mogli Oni oddycha ziemsk atmosfer czy te znosi panujcej na powierzchni Ziemi temperatury.[364] A taki obraz kosmicznych bogw &ndash; jak pisze Richard E. Mooney &ndash; staby w cakowitej sprzecznoci z tym, jaki wyrobilimy sobie na podstawie mitw i legend. O mitycznych bogach Egiptu, Grecji, Indii a take Majw, Inkw i Aztekw n i g d y nie pisano, jako o noszcych stroje ochronne. Dlatego albo byli oni Ziemianami, albo Przybyszami z Kosmosu, ktrych fizjologia podobna bya do ziemskiej w takim stopniu, e nie potrzebowali skafandrw ochronnych. Oczywicie ci, ktrzy przybywaliby tylko na krtki pobyt na Ziemi, mogliby nosi ubiory chronice ich przed odmiennym promieniowaniem sonecznym, czy te nieznanymi, a by moe gronymi dla nich ziemskimi mikroorganizmami. Jednake biorc pod uwag argumenty &bdquo;za&rdquo; i &bdquo;przeciw&rdquo; oraz uwzgldniajc rozmieszczenie gwnych malowide oraz materialnych dowodw katastrofy nuklearnej, wydaje si, e najbardziej racjonalnym wyjanieniem funkcji owych &bdquo;kosmicznych&rdquo; skafandrw jest ochrona przed skaeniem promienistym. A moe chodzioby tu raczej take o skaenie biologiczne??? Ubiory ochronne przeciw mikrobom s rwnie szczelne jak skafandry kosmiczne czy gbinowe, a zatem s podobne do nich i rwnie funkcjonalne. Istoty, ktre obawiay si ziemskich bakterii nie mogy by Kosmitami, tylko ludmi. To, e ci ludzie nosili skafandry jest na to dowodem. Ziemska flora bakteryjna moe by szczeglnie niebezpieczna dla istot, ktre maj podobny lub taki sam metabolizm i budow komrek podobna do bakterii, a zatem bakterie nie s w stanie zainfekowa obcego organizmu, bowiem po prostu nie mogyby si one w nim namnaa i w rezultacie szybko by zginy. Tak czy inaczej, te zoliwe mikroby powstay wskutek manipulacji genetycznych, co mogo wyglda tak, wedle Al. Mory: [...] Ziemia bya bardzo zniszczona. Gwne orodki cywilizacji nie istniay. Centra dyspozycyjne, niektre ldy i wszystkie miasta albo zniky pod falami oceanw, albo zamieniy si w starty popiou pod dziaaniem broni laserowej i jdrowej. Reszty dziea zniszczenia dokonay wybuchy wulkaniczne, wstrzsajce skorup ziemsk, ktrej rwnowag tak lekkomylnie naruszono. Pomimo przeraajco smutnego bilansu rozpoczto organizowa nowe bytowanie. Zaczto gromadzi ocalay jeszcze gdzie niegdzie sprzt i urzdzenia. Ekipy techniczne penetroway powierzchni Ziemi, poszukujc tych, ktrym udao si przetrwa kataklizm, a take surowcw, rodkw napdowych, lekw i ywnoci. Podjto budow nowych miast, jak Tiahuanaco (?) i osiedli &ndash; jak Sacsayhuaman (?). ycie zaczo wchodzi w bardziej ustabilizowane tryby, pomimo tego, e niezbyt liczne spoeczestwo musiao boryka si z caym szeregiem powanych problemw. Przede wszystkim nie byo ono jednolite. W skad jego wchodzili przecie ludzie, ktrzy wychowali si na rnych planetach. Niektrzy z nich od pocztku nie mogli przystosowa si do oddychania ziemsk atmosfer, zapewne musieli korzysta z urzdze wspomagajcych i ochronnych. Dla innych promieniowanie soneczne na Ziemi byo zbyt silne. Dla jeszcze innych &ndash; zbyt sabe. Wszystkim tym trudnociom naleao zaradzi moliwie szybko, jeeli to nieliczne spoeczestwo miao uchroni przed cakowit zagad i wymarcie samo siebie i zdobycze cywilizacji trwajcej tysice lat. Wrd puszcz tropikalnych, lasw i sawann Ziemi istniay prymitywne plemiona ludzkie znajdujce si na niskim szczeblu rozwoju, ktrych sposb ycia nie odbiega waciwie od zwierzcego. Zdecydowano si wic na miay eksperyment biologiczny, ktrego celem byo dokonanie na kilku wybranych plemionach zabiegu genetycznego, pozwalajcego na znaczne przypieszenie ich rozwoju. Uzyskane w tym procesie osobniki miay by w przyszoci wykorzystane jako tania, niewykwalifikowana sia robocza, rozumiejca i wykonujca prawidowo i w sposb zdyscyplinowany stawiane przez bogw-stwrcw zadania. W biblijnej &bdquo;Ksidze Rodzaju&rdquo; czytamy: A wreszcie rzek Bg: >>Uczymy czowieka na Nasz obraz, podobnego Nam...<<[365] na marginesie warto zaznaczy, e wyraz Elohim - bogowie,
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

stanowicy jedno z imion Boga w Starym Testamencie jest form od liczby mnogiej Eloah &ndash; Bg. Eksperyment powid si znakomicie, a jego efekty &ndash; jak si zdaje &ndash; przekroczyy najmielsze oczekiwania. Rozwj intelektualny plemion poddanych na ograniczonym terenie zabiegowi genetycznemu, a nastpnie starannej opiece i edukacji postpowa bardzo szybko. Jednoczenie doprowadzi on do powstania nieprzewidzianego produktu ubocznego &ndash; rozwiza mianowicie problem, z ktrym bogowie si dotychczas borykali, dostarczy bowiem zastpu niezwykle urodziwych kobiet. Nic wic dziwnego, e co modsi bogowie natychmiast przystpili do ulepszania wynikw eksperymentu, zapominajc, e cho z grubsza przynale do tego samego gatunku, to jednak reprezentuj odmienne drogi rozwoju genetycznego, co szczeglnie dotyczyo tych, ktrzy byli potomkami pokole dugo yjcych na innych, ni Ziemia, planetach. Biblijna &bdquo;Ksiga Rodzaju&rdquo; podaje: A kiedy ludzie zaczli si mnoy na Ziemi, rodziy si im crki. Synowie Boga widzc, e crki czowieka s pikne, pojmowali je sobie za ony, wszystkie, jakie im si podobay. [...] A w owych czasach byli na Ziemi giganci. Bo gdy Synowie Boga zbliali si do crek czowieczych, te im ich rodziy. Byli to wic owi mocarze, majcy saw w owych dawnych czasach.[366] Narodzone z tych zwizkw mutanty nie zawsze mogy by przedmiotem chluby bogw. Niektre z nich stanowice cakowicie zdegenerowane formy musiano zlikwidowa.[367] Jednake wikszo potomkw reprezentowaa znacznie zwikszone moliwoci intelektualne niektrzy mieli tak wysoki poziom intelektualny, e bez trudu mieszali si ze spoecznoci modszych bogw. Udany eksperyment spowodowa nowy, gwatowny rozwj cywilizacji na Ziemi. Bogowie mieli ju zastpy siy roboczej. Wybrani spord rzesz ludzie[368] uzyskiwali kwalifikacje techniczne, a nawet naukowe; wykonywali prace inynierskie, byli pilotami, onierzami, lekarzami, czy wreszcie osigali status boga. Starzy bogowie wymierali, modzi coraz bardziej wtapiali si w prne spoeczestwo inteligentnych Ziemian. Dr Milo Jesensk opisa to jeszcze dokadniej w swej pracy, do ktrej odsyamy Czytelnika na stron internetow Centrum Bada UFO i Zjawisk Anomalnych: http://ufo.internauci.pl. Skoro ludzie t a m t e j epoki potrafili manipulujc genami wyhodowa Homo sapiens sapiens, to wyhodowanie zoliwego szczepu bakterii czy wirusa byoby dla nich pestk! I byo! Zawsze zagadk stanowio dla nas to, jak to mona by udowodni. I dowd taki znalelimy w ksikach autorstwa Richarda Prestona &ndash; &bdquo;Strefa skaenia&rdquo; (Warszawa 1996); Petera Radetsky&rsquo;ego &ndash; &bdquo;Niewidzialni najedcy&rdquo; (Warszawa 1998), a nade wszystko w pracy Christophera Willsa pt. &bdquo;ta febra, czarna bogini&rdquo; (Pozna 2001). Ot jednymi z najbardziej letalnych chorb s bakteryjne infekcje w rodzaju cholery azjatyckiej &ndash; Vibrio cholerae, czy dumy dymienicznej &ndash; Yersinia pestis. Epidemie i pandemie tych chorb dziesitkoway ludno caego wiata czy nawet pustoszyy znaczne jego obszary, bowiem duma jest take chorob atakujc zwierzta i umiercajc je &ndash; i to przede wszystkim te, ktre towarzysz czowiekowi: psy, koty, myszy, szczury, konie, krowy i winie. Na choler nie ma do dzi dnia adnej szczepionki &ndash; mona ja leczy tylko przy pomocy antybiotykw. Uczeni nie odpowiedzieli jak dotd na podstawowe pytanie &ndash; od kiedy cholera zabija ludzi? Bo tylko jedno jest pewne &ndash; cholera nie zawsze bya dla ludzi szkodliwa... Wiadomo, ze stosunkowo niedawno przebia ona barier gatunkow, ale kiedy to byo? &ndash; tego nie wie nikt. Z dum jest troch inaczej. Jej letalno jest wynikiem nie tego, e dodano jej jaki gen powodujcy &bdquo;zoliwo&rdquo;, ale genetycznie pozbawiono jej moliwoci ruchu postpowego w rodowisku pynnym, utracia ona take wiele z biochemicznych moliwoci zmiany swego ywiciela na innego (innymi sowy &bdquo;przypisano&rdquo; j do okrelonych zwierzcych ywicieli), co oznacza rwnie, e nie moe przetrwa w glebie; wyeliminowano take jej cykl Krebsa, ktry decyduje otrzymaniu wielu skadnikw, ktre powstaj w czasie oddychania... Oznacza to, e musi je otrzyma od ywiciela. I dalej &ndash; Y. pestis nie potrafi sama wytworzy biaka hialuronidazy, ktre umoliwiaoby jej przenikanie do komrek ywiciela. A to ma bardzo powane konsekwencje, bo podwysza mordercze zdolnoci tych bakterii. Udowodniono to nader prosto &ndash; zniszczono odpowiednie geny odpowiedzialne za produkcj hialuronidazy i cykl Krebsa u pokrewnych bakteriom dumy bakterii Y. pseudotuberculosis &ndash; co spowodowao, e stay si one tak letalne, jak Y. pestis... Zjadliwo Y. pseudotuberculosis podanej doustnie wzrosa o 1.000 razy, za wstrzyknitej podskrnie &ndash; a 10.000 razy![369] Badania nad tymi bakteriami przeprowadzano nie tylko na myszach i szczurach laboratoryjnych... Wniosek wycignity przez uczonych by jeden &ndash; powstanie dwch mutacji jednej bakterii naraz jest wysoce nieprawdopodobne, a zatem nie byy one dzieem Natury. Bakteria Y. pestis zostaa rozmylnie uszkodzona genetycznie tak, by podnie jej zoliwo. A co za tym idzie - wszystkie podane powyej uwarunkowania genetyczne tworz z niej idealn bro biologiczn, ktra zostaa stworzona tylko i wycznie do niszczenia wielkich populacji ludzkich, umiercenia wszystkiego, co yje a nastpnie samolikwidacji z braku ywicieli. Po co? &ndash; wiadomo: po to, by stosujcy t BMR agresorzy mogli w krtkim czasie opanowa okrelony teren. A zatem bya to z ca pewnoci bro ofensywna pierwszego uderzenia!
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Jest jeszcze jedna sprawa zwizana z Y. pestis &ndash; ot jej gwnym wektorem s pchy. Bakteria ta potrafi tak zmodyfikowa organizm tego owada, by pcha zaraaa jak najwicej istot ywych ze swego otoczenia. Zatyka ona dokumentnie jej jelita doprowadzajc do szybkiego odwodnienia, co zmusza pch do jak najbardziej intensywnego odywiania si &ndash; skakania z ywiciela do ywiciela &ndash; i w rezultacie zakaenia wielu z nich, zanim zginie. Szczuty, myszy i koty zakaaj z kolei ludzi, ktrzy s celem biologicznego ataku. Zauwamy, e oba te dopusty Boe maj bardzo krtki okres wylgania: cholera 2-3 dni, za duma 2-5 dni. Jak wida, obie te bakterie idealnie nadaj si do prowadzenia wojny biologicznej poprzez tzw. dywersj biologiczn &ndash; rozsiewania chorb przy uyciu grup dywersyjno-rozpoznawczych, dywersyjnych bombardowa, ostrzau rakietowego, itp. Po zapowietrzeniu danego terenu dochodzi do wybuchu epidemii, a potem &ndash; kiedy mier zbierze swe niwo &ndash; do wejcia na ten teren wojsk agresora... Uczeni doszli do wniosku, e cao manipulacji powodujcej zletalizowanie niezoliwych szczepw bakterii nie jest taka skomplikowana w wykonaniu, ale nader skuteczna w uyciu. Podobnie rzecz moe si mie z wirusami, ktre jeszcze bardziej s przystosowane do warunkw wojny bakteriologicznej i stanowi niemal idealn bro B. Co do cholery, to ta bakteria na odwrt &ndash; posiada dodatkowy gen, ktry odpowiada za jej umiejtno syntetyzowania toksyny. Christopher Wills twierdzi wprost, e w fragment DNA od dugiego czasu znajduje si w helisie bakterii V. cholerae, przy czym dodaje, e nabya go ona od innej bakterii. Ale znowu &ndash; taka moliwo jest raczej nika, wic wyglda na to, e kto &bdquo;pomg&rdquo; V. cholerae ten transpozon naby... Patrzc na ten wredny zestaw genw &ndash; pisze on &ndash; niemal ma si wraenie, e ten transpozon zosta umylnie zaprojektowany, eby da Vibrio waciwoci niezbdne do dokonania spustoszenia w ludzkich wntrznociach. Nie od rzeczy bdzie tutaj wspomnie, e istniej rwnie choroby zwierzce, ktre s wywoywane przez bakterie ze szczepw Vibrio i Pasteurella. Zazwyczaj s one miertelne z 99% skutkiem. Kolejnymi wrednymi patogenami s dur plamisty &ndash; Rickettsia provazeki i dur brzuszny &ndash; Salmonella typhi. Ten drugi jest szczeglnie paskudny, bowiem S. typhi potrafi przywiera do cianek komrek wycieajcych jelita ofiary, przenika do wntrza organizmu i wreszcie jest w stanie atakowa te komrki, ktre mogyby je unieszkodliwi, co stanowi likwidacj bariery immunologicznej... &ndash; jak w przypadku wirusa HIV! I znowu ciekawa rzecz &ndash; istniej dwa rodzaje szczepw S. typhi &ndash; afrykaskie i te, ktre zamieszkuj Afryk i reszt wiata. Te ostatnie za pojawiy si na Ziemi w okresie od 2.000.000 do 200.000 lat temu! Ten wiatowy szczep potrafi infekowa swe ofiary i przedostawa si do woreczka ciowego, a stamtd wydala si z organizmu nosiciela i doprowadza do skae wielu ludzi. Tego nie potrafi szczepy afrykaskie... A zatem kolejna celowa mutacja??? I znowu badania DNA Salmonelli i pokrewnej bakterii Shigella flexnen (wywoujcej czerwonk) potwierdziy t tez. DNA obu bakterii zawieray dodatkowe geny odpowiedzialne za ich mordercze waciwoci... Jak dotd uczeni nie wiedz, jak doszo do tych mutacji &ndash; ale nikt nie zastanowi si nad ich sztucznym pochodzeniem. To nie ewolucja nadaa tym drobnoustrojom ich mordercze waciwoci, a celowa robota... Nieco mniej gron jest bakteria Escherichia coli, ktra odpowiada za niektre infekcje pokarmowe. Uczeni sdz, e to ona bya &bdquo;genetycznym materiaem wyjciowym&rdquo; do &bdquo;wyprodukowania&rdquo; tych patogenw, ktrych jest blisk krewn. Co to waciwie jest? &ndash; zapyta Czytelnik. Ot jest to kolejny konkretny d o w d na to, e dawno temu kto manipulowa genami bakterii tak, by byy one mordercz broni przeciwko czowiekowi i zwierztom, ktre go otaczaj. Letalno tych patogenw jest czym wbrew strategii przeycia tych bakterii, bowiem patogenom zaley na tym, by ich ywiciel y jak najduej - w ich wasnym interesie. Do pewnego czasu mier ywiciela nie leaa w interesie bakterii, ktre byy by moe nawet bakteriami symbiotycznymi z czowiekiem i zwierztami domowymi. Wskutek manipulacji genetycznych tutaj opisanych, bakterie te z symbiontw zamieniy si w patogeny i zaczy zabija. I o to chodzio. Twrcy tej BMR zamienili si dawno w py i proch, ale ich dzieo wci zbiera krwawe niwo nawet teraz &ndash; po stu dwudziestu wiekach! Sdzimy, e postp bada genetycznych mikroflory pozwoli na znalezienie wicej dowodw na to, e manipulacje yciem miay miejsce znacznie wczeniej, ni si to nam wydaje, i e teraz pacimy danin ycia za szalestwa Biaych i Czarnych Magw Atlantydy... Robert K. Leniakiewicz, Wiktoria Leniakiewicz Jordanw, dn. 2003-09-09 Przypisy ________________________________________ [1] Najnowsze szacunki Stockholm International Pace Research Institute (SIPRI) podwyszaj liczb ofiar wojen na Ziemi do 5,2 mld ludzi! - przyp. tum.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

[2] Ogem do stycznia 2002 roku zdetonowano na Ziemi 2062 adunki jdrowe i termojdrowe. Dane wg SIPRI - przyp. tum. [3] Mgby to by take rwnie dobrze dzie 16 lipca 1945 roku, kiedy to nad Jordana de Muerte wybucho Trinity pierwsze &bdquo;urzdzenie jdrowe&rdquo; o mocy ok. 20 kt TNT, dzieo Roberta Oppenheimera i Leslie Grovesa - przyp. tum. [4] Zob. J. Piojan - &bdquo;Historia del arte&rdquo;, Barcelona 1972, t. 6, s. 314. [5] Wg K. Greiner i V. Lika - &bdquo;Znaly snad starovk nrody jaderne zbran?&rdquo; w &bdquo;Almanach s AAA&rdquo;, rocznik I, nr 1,1990, s. 6. [6] Z zastrzeeniem, e Ksiyc jest by moe ciaem sztucznym, a nie naturalnym, o czym jeszcze bdzie mowa w tej pracy. [7] Hipoteza o &bdquo;naturalnym reaktorze jdrowym w Oklo&rdquo; zakadaa, e w yowym zou rud uranu (uranofan, torbenit) wskutek trzsie ziemi powstay gbokie szczeliny, w ktre nastpnie wlaa si woda deszczowa, zatrzymujc neutrony, co stanowio zapocztkowanie reakcji acuchowej rozpadu jder atomw uranu 235U i wydzielanie wielkich iloci energii cieplnej. Ciepo to nastpnie odparowywao wod i reakcja ustawaa. Powtarzajcy si od kilku tysicy pr deszczowych cykl aktywnoci &bdquo;naturalnego reaktora&rdquo; mg spowodowa zuboenie rud uranu w 235U o te 0,003%. Jak dotd, to nikt nie zweryfikowa tej hipotezy i opiera si ona gwnie o chciejstwo uczonych. Trudno uwierzy w to, e do dzi dnia nie doszo tam samorzutnie do wybuchu jdrowego i skaenia wd powierzchniowych i gruntowych produktami rozpadu jder uranu... Czego takiego nie znaleziono na Ziemi, cho znamy kilka miejsc, w ktrych taki proces byby moliwy - przyp. tum. [8] Soddy mia najprawdopodobniej na myli zaginione cywilizacje Atlantydy, Mu, Lanki i by moe take Agarti - przyp. tum. [9] Wszystkie cytaty biblijne wg &bdquo;Biblia Tysiclecia&rdquo; Pozna 1980 - przyp. tum. [10] Zob. M. Agrest - &bdquo;Kosmonawty driewnosti&rdquo; w &bdquo;Na susze i na morie&rdquo;, Moskwa 1959; L. Souek - &bdquo;Tueni stinu&rdquo;, Praga 1974. Zob. take w kontekcie atomowych eksplozji w Staroytnoci: M. Hessemann - &bdquo;&rdquo;Weltweiter Atomkrieg vor 4.000 Jahren&rdquo; w &bdquo;Das Neue Zeitalter&ldquo; nr 3,1982 oraz &bdquo;Krieg im Garten Eden&ldquo; w &bdquo;Magazin 2000&ldquo; nr 84/85,1991; A. Lissoni - &bdquo;Bombe atomiche nel 2000 a.C.?&rdquo; w &bdquo;Misteri e verita&rdquo; nr 22,1996. [11] Owiadczenie M. Agresta dla W. J. Langbeina w ksice &bdquo;Syndrom Sfinksa&rdquo;, Praga 1996, s. 88. [12] Ibidem s. 89 [13] L. Souek - &bdquo;Tuenie tiea&ldquo;, ss. 84-85. [14] Ibidem, s. 84. [15] Ostatnia teoria naukowa wyjaniajca zniszczenie Sodomy i Gomory zakada, e doszo tam do samozaponu metanu i innych lekkich wglowodorw, ktre wydobyway si z otwartego zoa ropy naftowej w dolinie Jordanu. Jednakowo &bdquo;Biblia&rdquo; nic nie mwi o szalejcym wiele dni poarze zoa ropy i gazu, ktry musiaby wystpi w takim przypadku. Poza tym dziwnym wydaje si by fakt, e do takiego samozaponu nie doszo wczeniej, przecie ludzie mieszkali tam od dawna?... Uczeni wyjaniaj ten paradoks tym, e samozapon nastpi wskutek uderzenia wielkiego meteorytu (deszcz ognia i siarki), ale w takim razie powinien po nim pozosta jaki krater poimpaktowy, ktrego tam nie ma... - uwaga tum. [16] J. von Buttlar - &bdquo;Adams Planet. Das Paradies lag auf Phaeton&ldquo;, Monachium - Berlin 1991, s. 84. [17] Oczywicie chodzi o ilo tych izotopw mierzon w ppm i ppb. Wszystkie wymienione tutaj izotopy powstaj tylko i wycznie na drodze sztucznych przemian jder atomowych w reaktorach jdrowych i nie wystpuj w Naturze! - przyp. tum. [18] A. Mora w kultowej w Polsce pracy pt. &bdquo;Atomowe wojny bogw&rdquo; tumaczy to jako &bdquo;Opowie o wielkich bitwach Bharatw&rdquo; - przyp. tum. [19] Sowa te przestay by aktualne w 1998 roku, kiedy to w wojnie o Kaszmir obie walczce strony: hinduska i pakistaska, uyy - wprawdzie demonstracyjnie, ale zawsze - 10 gowic jdrowych do podziemnych wybuchw na pustyni Thar w Radastanie... - przyp. tum. [20] B. L. Smirnow i W. I. Rubcow - &bdquo;Astrawidia - mif ili riealnost&rsquo;?&rdquo; w &bdquo;Tajny wiekow&rdquo;, Moskwa 1978, s. 29. [21] L. Souek - ibidem, s. 78. [22] Polski ufolog Robert K. Leniakiewicz wysun w 1997 roku hipotez na temat atomowej wojny bogw, ktra zakada, e byy to istoty, ktre przybyy do nas dzisiejszym Ksiycem z ukadu planetarnego Proximy Centaura. Przybysze ci opanowali najpierw cay Ukad Soneczny, a potem doszo pomiedzy nimi do straszliwej wojny lub caej serii konfliktw, dziki czemu zniszczona zostaa Atlantyda, za ludzie stali si istotami rozumnymi. Niedobitki tych Istot schroniy si w planetarnym podziemiu naszej planety - w Szamballi-Agarti, skd teraz przylatuj na Ziemi statki latajce znane jako UFO. Pami o tych wydarzeniach przetrwaa w legendach i podaniach wielu ludw Ziemi...
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

[23] V. R. Diksitar - &bdquo;War In Ancient India&ldquo;, Madras- Londyn 1944. [24] Bronie te mona nazwa broniami ekologicznymi. Stwierdzenie, e bronie te nie maj odpowiednikw we wspczesnych arsenaach jest nieprawdziwe, bowiem ju w latach 30. hitlerowcy pracowali nad niektrymi z nich - zob. M. Jesensk i R. K. Leniakiewicz - &bdquo;WUNDERLAND: Pozaziemskie technologie w Trzeciej Rzeszy&rdquo;, (sti nad Labem 1998, Warszawa 2001); za wspczenie (w roku 2002), Amerykanie i Rosjanie pracuj nad broniami ekologicznego oddziaywania s to systemy nadawczych anten mikrofalowych znane pod kryptonimami HAARP i ELIPTON, ktre s w stanie oddziaywa na atmosfer Ziemi przez co ksztatuj pogod na znacznych obszarach naszej planety. Jednym z efektw jej dziaania jest najprawdopodobniej tzw. dziura ozonowa. [25] Autorowi chodzio najprawdopodobniej o syntez lekkich jder atomowych w cisze, tzw. cykl wodorowo - helowy, helowo - wglowy, itd. a do otrzymania elaza. [26] Dzi jest to tzw. Non Lethal Weapon - NLW - nie umiercajca bro psychotroniczna, nad ktr pracowao si ju w czasach Zimnej Wojny. [27] Przykadem na powysze moe by casus hitlerowskiej tajnej broni V-7, ktra dokadnie przypomina opisy zawarte w sanskryckich tekstach. Polscy badacze zagadnienia: Igor Witkowski, Robert K. Leniakiewicz i Jarosaw &bdquo;Fox Mulder&rdquo; Krzyanowski upatruj genez tej broni wanie w Staroytnoci - i by moe ta technologia spada Niemcom dosownie z nieba w lecie 1938 roku w postaci NOL-a, ktrego przechwycio SS w okolicach Jeleniej Gry - w miejscowoci Czernica bd Kopaniec. w NOL zosta przetransportowany nastpnie do Jeleniej Gry, a potem do kompleksu &bdquo;Der Riese&rdquo; w Grach Sowich, gdzie poddano go analizom, w rezultacie ktrych to bada powstay w 1944 roku dyskoplany Vril i Haunebu na terenie III Rzeszy. Trop czernicki czy kopaniecki jest badany przez dolnolskich ufologw, ale rwie si on, a i Niemcom nie zaley na tym, by sprawa ta znalaza si na szerszym forum. Poszukiwania trwaj - przyp. tum. [28] Zob. W. Rubcow - &bdquo;Astravidia - mif ili riealnost&rsquo;&rdquo;, Moskwa 1978, s. 33. [29] Zob. I. Wiesner - &bdquo;Predpekli rje I-III&rdquo;, sti nad Labem 1995, ss. 93-94. [30] Zob. L. Souek - &bdquo;Tueni stinu&rdquo;, Praga 1974, ss. 79-80. [31] W. Langbein - ibidem, s. 128. [32] D. W. Davenport - &bdquo;2000 a.C. Distrizione Atomica&rdquo;, Mediolan 1979. [33] Gleba po ataku atomowym na Hiroszim i Nagasaki wypromieniowywaa tam okoo 1,4 Sv/h w punkcie zero. Po katastrofie w Czarnobylskiej EJ, najblisze otoczenie reaktora nr 4 wypromieniowywao a 14,5 Sv/h - przyp. tum. [34] Zob. M. Dimitriew - &bdquo;Cziornyje moni nad Mohendo-Daro&rdquo; w &bdquo;Fienomen&rdquo; nr 1.1989. [35] Z. Sitchin - &bdquo;The Wars of Gods and Men&rdquo;, Nowy Jork 1985. [36] V. Zamarovsk - &bdquo;Na poiatku bol Sumer&rdquo;, Bratysawa 1984, s. 322. [37] L. Matou - &bdquo;Nek nad zkzou m sta Uru&rdquo;, Praga 1956. [38] Z. Kukal i J. Malina - &bdquo;Soumrak kouzelnik&rdquo;, Praga 1987. [39] By moe taki efekt uzyskano w piecach, bo na wolnym powietrzu temperatura poncego drewna nigdy nie osiga 1.700oC niezbdnych do stopienia kwarcu... Nawiasem mwic po co atakujcy mieliby rozpala ognie pod murami obronnymi miasta? Przecie i tak by ich nie roztopili, a zatem z tego punktu widzenia pogldy wyej wymienionych krytykw s czystym nonsensem i jedynie brzmi efektownie, bowiem warto naukowa tych teorii jest rwna zeru - uwaga tum. [40] Zob. V. G. Childe i W. Thorneycroft - &bdquo;The Experimental Production of the Phenomena of Vitrified Forts&rdquo; w &bdquo;Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland&rdquo;, nr 72,1938, ss. 44-45. [41] Eksperyment ten nie spenia warunkw wyjciowych i brzegowych, dlatego jego wynik jest delikatnie mwic - problematyczny. Nie uwzgldniono w nim tak arcywanej dla sprawy rzeczy, jak tego, e taki mur nieprzyjaciel mg podpali tylko z j e d n e j - zewntrznej - strony i musiaoby si to odby kosztem straszliwych strat wasnych, o czym &bdquo;krytycy&rdquo; si nawet nie zajknli! uwaga tum. [42] V. olc - &bdquo;Tivanaku, klenot And&rdquo;, Praga 1986. [43] W. Kuzmiszczew - &bdquo;Zootoje gosudarstwo Inkow&rdquo;, Moskwa 1984. [44] M. Jesensk - &bdquo;Atomov utok na Sacsayhuaman?&rdquo; w &bdquo;Vda a technika mldei&rdquo; nr 12,1898, s. 53. [45] Osobicie jestem zdania, e wcale nie musiao to by uycie broni jdrowej, ale np. start rakiety z napdem jdrowym, ktrej fotonowy odrzut zeszkli piaski Sahary na wielkim obszarze. Gdyby doszo do tak potnego wybuchu, jaki postuluje in. Wiesner, to energia tej eksplozji mogaby doprowadzi do powstania nowego rowu tektonicznego w Afryce... - uwaga tum. [46] I. Wiesner - ibidem, s. 95 [47] E. von Dniken - &bdquo;Auf den Spuren der Allmchtigen&ldquo;, Monachium 1993, s. 130. [48] Wiele rzeczy wskazuje na to, e piramidy egipskie mogy by nie tyle schronami przeciw atomowymi, ile bunkrami startowymi na antycznych kosmodromach... Ich ksztat i okadziny mogy
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

chroni ludzi przed emisj fotonw z silnikw fotonowych statkw kosmicznych, ktre startoway z odlegego o 800 km kosmodromu na Saharze. NB, polski pisarz Jerzy Edigey w jednej ze swych powieci sensacyjno-historycznych postawi hipotez, e egipscy kapani uywali do mumifikacji i ochrony grobw faraonw oraz jego otoczenia rud uranowych, ktre sprowadzali z... naturalnego reaktora jdrowego w Oklo w Gabonie! - uwaga tum. [49] To stwierdzenie jest dowodem na to, e staroytni autorzy przekazw doskonale wiedzieli, e na pocztku i kocu Wszechwiat zapada si w gigantyczny kolaps fotonowo-neutronowy. A wanie w czasie wybuchw atomowych wydziela si najwicej fotonw i neutronw, ktre s rodkiem raenia siy ywej nieprzyjaciela - uwaga tum. [50] Dzi ju wiadomo, e zgony te byy powodowane przez zainfekowanie ludzkiego organizmu sporami grzyba Aspergillus niger, ktry w sprzyjajcych warunkach pokrywa ciany komr grobowych faraonw i urzdnikw egipskich. NB, spory grzyba pokrewnego gatunku A. aureus znaleziono w grobach krlewskich na Wawelu - zob. Zb. wich - &bdquo;Groby, mikroby, uczeni&rdquo;, Krakw 1993 przyp. tum. [51] Zob. A. Mostowicz - &bdquo;My z Kosmosu&rdquo;, Warszawa 1978. [52] G. J. Cezar - &bdquo;Belli Gallico&rdquo;, 7,22. [53] Zob. M. S. Roumilhac - &bdquo;La sidrurgie celtique en Languedoc fouilles du Roc de La Balme&rdquo;, Pary 1969. [54] Zob. K. Schwarz, H. Tillmann i W. Treibs - &bdquo;Zur sptlantenezeitlichen Frankenalb die Kelheim&ldquo; w &bdquo;JBD&ldquo; nr 6/7,1965/1966, ss. 36-66. [55] Godzi si tutaj wspomnie take o polskich kopalniach krzemienia pasiastego, rud elaza i rud uranu - sic!!! - pochodzce z lat 4.200-1.700 p. Chr., a zatem z Neolitu, w rejonach miejscowoci Rudki, Stara i Nowa Supia oraz Krzemionek Opatowskich w Grach witokrzyskich - przyp. tum. [56] Alchemicy przyporzdkowywali metale okrelonym planetom, i tak : zoto naleao do Soca, srebro do Ksiyca, rt do Merkurego, mied do Wenus, elazo do Marsa, antymon do Jowisza i ow do Saturna. [57] Promieniotwrcz jest kada ruda zawierajca uran, tor i inne pierwiastki ziem rzadkich (Rare Earths Elements = REE) za najczciej spotykanymi i eksploatowanymi rudami s: Uraninit (Smoleniec, smka uranowa) - mieszanina UO2, UO3, U3O8 wraz z innymi REExOx; Zippeit - U2SO10 &bull; 36H2O; Torbenit - Cu(UO2PO4)2 &bull; 8-12H2O; Autunit - Ca(UO2PO4)2 &bull; 8-12H2O; Uranociryt Ba(UO2PO4)2 &bull; H2O; Schckingeryt - NaCa3(UO2F,SO4[CO3]3) &bull; 10H2O; Karnotyt (K,Na,Ca,Pb)2(UO2)V2O8 &bull; 3H2O; Soddyit - (UO2)15(OH)20Si6O17 &bull; 8H2O; Curit - 3PbO &bull; 8UO2 &bull; 4H2O; Kuproskodowskit - CuH2(UO2SiO4) &bull; 5H2O; Chalkolit - (Cu,Ca)(UO2PO4) &bull; 8H2O; Betafit - (Ca,U,Th)(REE,Ti)3O9 &bull; nH2O; Toryt - Gd,Th(SiO4); Pirychlor (Ca,Na,Ti,REE)2Nb2O6(F,OH,O); Euksenit - (Pb,Ca,REE)(REE,Ti)2(O,OH)6; Monacyt - (REE)PO4; Allanit (REE,Na,Ca)(REE,Al,Be,Mg,Mn3)(OH[SiO4]3); Bastnezyt - (REE)CO3 &bull; F; Ceryt - Ce2Si2O7 &bull; H2O; Agardyt - (REE,Ca,H)Cu6OH6AsO4 &bull; 3H2O oraz Xenotym (Ksenotym) - (U,Th,REE)PO4. Wszystkie te rudy s radioaktywne i mona ich obecno wykry przy pomocy licznika G-M. Wikszo z nich fluoryzuje pod wpywem promieniowania UV, co stanowi drug wan cech rozpoznawcz tych mineraw - uwaga tum. [58] Zob. M. Jesensk - &bdquo;Ruda uranu w celtyckim grobie?&rdquo; w &bdquo;Nieznany wiat&rdquo; nr 4,1997, ss. 8-11 - przekad R. K. Leniakiewicz. [59] Sowacki i czeski odpowiednik naszego PEWEX&rsquo;u - przyp. tum. [60] Koszyce s zbudowane na redniowiecznych katakumbach stanowicych drugie, tyle e podziemne miasto. Katakumby owe zajmuj powierzchni rwn powierzchni historycznej dzielnicy Koszyc. Odkryto w nich w latach 30. tzw. &bdquo;Zoty Skarb Koszyc&rdquo; - wspania kolekcj zotych monet z XVI i XVII wieku - przyp. tum. [61] Sowacki odpowiednik Stray Miejskiej w polskich miastach - przyp. tum. [62] Biorc pod uwag fakt, e Sowacja bya do roku 2000 jedynym krajem, ktry podpisa z WNP umow o wsppracy wojskowej, najsuszniejszym byoby domniemanie, e zabranie tego artefaktu zostao zaaranowane przez rosyjskie suby specjalne, co wyjaniaoby wiele niejasnoci zwizanych z tym incydentem. Takich spraw byo o wiele wicej, m.in. take i w Polsce - uwaga tum. [63] Ryba jest starochrzecijaskim symbolem chrztu witego, uywanym ju od panowania cezara Tertulliana (160-230). Jezus - wedle podania biblijnego - wybra swych uczniw spord rybakw i dlatego pierwsi chrzecijanie uywali tego znaku jako piktogramu wyraajcego imi Jezusa Chrystusa - z greki ryba - ICHTYS - wykada si jako: Iesus CHristos Theon os Soter = Jezus Chrystus Syn Boy Zbawiciel - co pokaza m.in. Henryk Sienkiewicz w powieci &bdquo;Quo Vadis&rdquo; - przyp. tum. [64] Robert K. Leniakiewicz sdzi, e skrzynka ta moga by pokryta napisami w jzyku enocheskim lub w jzyku z tzw. &bdquo;Manuskryptu Voynicha&rdquo;, ktre do dzi dnia stanowi zagadk dla kryptologw - przyp. tum. [65] tatn Bespenost&rsquo; - komunistyczna policja polityczna bdca czechosowackim odpowiednikiem sowieckiego KGB.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

[66] Robert K. Leniakiewicz spotka si w listopadzie 2000 roku z dziennikarzami z &bdquo;KV&rdquo; i &bdquo;Korzo&rdquo;, ktrzy zapewniali go, e informacja na temat tajemniczej skrzynki bya kaczk dziennikarsk sprokurowan w celu zwikszenia nakadu tych dziennikw. W porzdku - w takim razie dlaczego - zapytuje on - wadze miasta zamuroway wejcie do jednej z piwnic pod ulic Hlavn? - co osobicie stwierdzi, kiedy we wrzeniu 1996 roku zwiedza podziemia Koszyc wraz z autorem tej ksiki... - uwaga tum. [67] Jak tego dowiedli badacze francuscy i brytyjscy, Arka Przymierza znajduje si dzisiaj w jednej z koptyjskich wity w etiopskim Aksum (Axum), dokd wywieli j w XI wieku Templariusze! - przyp. tum. [68] Robert K. Leniakiewicz - list do autora z dnia 2 czerwca 1998 roku. [69] Polski astronom Roman Rzepka z Giycka twierdzi, e meteoryt ten znaleziono i okazao si w trakcie bada, e nie pochodzi on z Ukadu Sonecznego, co jest herezj z punktu widzenia klasycznej astronomii, dlatego odkrycie to utajniono, jak wiele innych... - przyp. tum. [70] Dlatego te dyktator Iraku Husajn Saddam w 1991 roku postawi na projekt pod kryptonimem May Babilon i Wielki Babilon, ktre de facto byy powtrk hitlerowskiego programu V-3 Tausendfler. Byy to ogromne dziaa o kalibrze 500 i 1.000 mm i o zasigach 800-1.200 km. Pociski wystrzelone pod odpowiednim ktem mogy strci satelit leccego na LEO i razi cele na terenie caego Izraela, ktry by celem numer jeden w tej wojnie - przyp. tum. [71] W czasie Wojny w Zatoce Amerykanie stracili pono 5 satelitw, z czego 4 byy satelitami szpiegowskimi a 1 telekomunikacyjny - przyp. tum. [72] Zob. R. K. Leniakiewicz - &bdquo;Czarna Zaraza spada z nieba?...&rdquo; w &bdquo;Wizje Peryferyjne&rdquo; nr 4,1996, ss. 15-19. [73] Rado ta jest spowodowana gwnie faktem, e na pokadzie satelity znajdowa si generator energii elektrycznej napdzany wysoce toksycznym i radioaktywnym izotopem 239Pu+IV - przyp. tum. [74] Extreme UltraViolet Explorer. [75] Ten spektakularny spadek obserwowa m.in. polski eglarz-samotnik Andrzej Urbaski na Oceanie Indyjskim w czasie swego rejsu dookoa wiata - przyp. tum. [76] Zob. Al. Mora - &bdquo;Atomowa wojna bogw&rdquo; w &bdquo;Kamena&rdquo;, Lublin 1979. [77] Podobne zjawisko Robert Leniakiewicz zaobserwowa wieczorem, dnia 4 lutego 1998 roku, o godzinie 18:04 GMT, kiedy to na tle konstelacji Smoka zauway silny biao-niebieski bysk o jasnoci co najmniej -2m,00 - a zatem janiejszy od doskonale widocznego Syriusza. Obserwacja ta miaa miejsce w Jordanowie. By moe by to wybuch pozaatmosferyczny, a nie jonosferyczny, jak sugeruje to Autor - co objawioby si przede wszystkim zaobserwowaniem efektu PM, odczuwalnego na znacznym obszarze Ziemi - przyp. tum. [78] Zob. R. K. Leniakiewicz - ibidem, s. 16. [79] Znany krakowski ezoteryk i publicysta Micha Kaszowski dziki swym kontaktom na Ukrainie poda frapujc wiadomo, a mianowicie - w 1986 roku stwierdzono obecno izotopw 241Am, 242Am, 241Pu i 247Cm w glebie p r z e d katastrof w Czarnobylskiej Elektrowni Jdrowej, w dniu 26 kwietnia 1986 roku. Ich T1/2 zawiera si w granicach 50 lat, a zatem mogy one pochodzi z tego pozaziemskiego rda - przyp. tum. [80] Klimat ten oddaje doskonale praca ks. S. Kracika - &bdquo;Pokona czarn mier&rdquo;, Krakw 1992 - przyp. tum. [81] Zob. M. Jesensk - &bdquo;erna smrt&rsquo; - nove pohl&rsquo;ady na morove epidmie v stredoveku&rdquo; - referat na spotkanie Klubu Historii Medycyny w dniu 23 kwietnia 1997 roku, Archiwum KDM a KDVL przy Vchodnoslovenskim Mzeum. [82] W roku 1998 media poday frapujc wiadomo na temat jasnej komety Hayakutake, ktra przesza przez Ukad Sonecznyw latach 1995/96, a mianowicie - analiza spektralna gazw gowy i warkocza wykazywaa zupenie inny stosunek gazw HCN do R-CN i ponad 1.000-krotnie wiksz ilo wglowodorw, co pozwala na wysunicie przypuszczenia, e kometa ta pochodzi s p o z a Ukadu Sonecznego! - uwaga tum. [83] Sowa te Autor napisa zanim wybucha w Europie panika zwizana z epidemi/epizooti BSE/nCJD powodowanej przez priony gbczastego zwyrodnienia mzgu - przyp. tum. [84] Takim stricte &bdquo;bojowym&rdquo; i &bdquo;inteligentnym&rdquo; wirusem moe by wirus gorczki krwotocznej Ebola, ktry w cigu kilku dni atakuje, infekuje i umierca organizmy ludzkie i zwierzce, a jego letalno wynosi ponad 90%, natomiast zaraliwo mieci si na IV poziomie. Aktualnie znamy 6 szczepw tego wirusa: Marburg, Zair, Sudan, Mindanao, Reston i Kenia - przyp. tum. [85] Pewne wiato na ten problem rzuca Andrzej Trepka i Krzysztof Boru, ktrzy w powieci &bdquo;Kosmiczni bracia&rdquo; (Warszawa 1956, 1987) ukazuj inwazj na Ziemi istot krzemowych Silihomidw, ktre posuguj si inteligentn broni mikrobiologiczn w walce z Ziemianami - przyp. tum. [86] Richard Preston w swej ksice pt. &bdquo;Strefa skaenia&rdquo; twierdzi, e najwiksz wylgarni wirusw s gbiny tropikalnych lasw deszczowych Afryki, Azji i Ameryki Poudniowej, co
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

jednak nie wyjania ich nieprawdopodobnej witalnoci, zaraliwoci i letalnoci - przyp. tum. [87] W roku 2001 mikrobiolodzy podnieli alarm w zwizku ze zniszczeniem w grnych warstwach atmosfery Ziemi stacji kosmicznej Mir, na ktrej rozwiny si grzyby zmutowane pod wpywem braku grawitacji i promieniowania kosmicznego, a ktre mogyby si okaza szkodliwe dla istot ywych na naszej planecie - przyp. tum. [88] Podobne przypadki odnotowywano take i w Polsce, gdzie np. w Cieszynie w 1625 roku Czarny Mr poprzedzia mga - przyp. tum. [89] Kronikarz Adam z Veleslavina. [90] Henning, 1904. [91] A. Strand, 1790. [92] R. K. Leniakiewicz - ibidem s. 19. [93] United Kingdom Coast Guard - Stra Przybrzena Zjednoczonego Krlestwa. [94] I faktycznie, Anthony Dodd przerwa z nieznanych powodw korespondencj z Robertem Leniakiewiczem na pocztku 1998 roku i ju si nie odezwa - przyp. tum. [95] List A. Dodda do R. K. Leniakiewicza z dnia 4 lutego 1997 roku. [96] Najlepszym przykadem ilustrujcym powysze jest wydarzenie z 1985 roku, kiedy to Amerykanie bez enady pokazali w telewizji nieudany start rakiety z gowic jdrow najnowszej generacji, ktra po starcie spod wody eksplodowaa w powietrzu. Na Zachodzie nikt si tym nie przej, poza ugrupowaniami lewicowymi i prosowieckimi. U nas propaganda podniosa histeryczny wrzask... - uwaga tum. [97] Referat ten zosta wczony jako appendyks do opracowania Roberta Leniakiewicza pt. &bdquo;Projekt Tatry&rdquo;, Krakw 2002. [98] Zob. opracowanie &bdquo;Bolid Syberyjski&rdquo; pod redakcj R. K. Leniakiewicza, Jordanw 2001, (skrypt) przyp.tum. [99] Zob. &bdquo;Acta Cosmonautica&rdquo; nr 3(615),1976. [100] Raczej redniej mocy, jako e najsilniejszy zdetonowany przez ludzi adunek termojdrowy (tzw. Superbomba) na poligonie Cziornaja Guba (Nowa Ziemia) mia moc 58...68 Mt TNT - przyp. tum. [101] Zob. J. Baxter i T. Atkins - &bdquo;The Fire Came By&rdquo;, Londyn 1976. [102] Zob. I. Ridpath - &ldquo;The Great Siberian Fireball: The Unexplained&rdquo;, Londyn 1983, ss. 1030-1033 i 1058-1060. [103] Kolejnym zsyntetyzowanym z wykorzystaniem energii jdrowej mineraem jest Czarnobylit, ktry stanowi mieszanin paliwa jdrowego, piasku, wiru oraz zwizkw kadmu i berylu - przyp. tum. [104] Cygaroksztatny Nieznany Obiekt Latajcy - przyp. tum. [105] A. Grobicki - &bdquo;Nie tylko Trjkt Bermudzki&rdquo;, Gdask 1980. [106] Platon - &bdquo;Timajos&rdquo;, Warszawa 1960. [107] Zob. Rdz. 19,16 i dalsze. [108] Zob. Brinsley le Poer-Trench - &ldquo;Men Among Mankind&rdquo;, Londyn - Nowy Jork 1978. [109] Wedug ppk dr Kolomana von Keviczky&rsquo;ego - byego oficera sztabowego Armii Wgierskiej i USAF - system SDI mia suy take do odparcia ewentualnego ataku Obcych oraz obrony przed wielkimi asteroidami w ramach PROJECT ICARUS i PROJECT ORION - przyp. tum. [110] Wedug Roberta K. Leniakiewicza hipoteza ta dowolnie tumaczy take to, skd Celtowie brali materia na radioartefakty. Mogli oni uywa do tego celu spade niewybuchy gowic jdrowych i termojdrowych Atlantydw. [111] Multiple Independently targetet Re-entry Vehicles, Multiple Re-entry Vehicles - wielogowicowy pocisk rakietowy z indywidualnie naprowadzanymi gowicami bojowymi, wielogowicowy pocisk rakietowy przyp. tum. [112] Zgodnie z danymi przekazanymi przez prof. E. Jordaniszwiliego, tunguska eksplozja spowodowaa a trzy wyway drzew: Sziszkowskij Wywa, Kulikowskij Wywa i Woronowa Wywa z Woronowa Woronk (woronka po rosyjsku znaczy tyle, co lej, may krater), co pozawala na wysunicie hipotezy o Tunguskim MIRV sprzed 12.000 lat. Jest to kolejna hipoteza na temat natury Meteorytu Tunguskiego, opracowana przez R. K. Leniakiewicza w 1996 roku - uwaga tum. [113] Zob. take: J. Kolbuszewski - &bdquo;Skarby krla Gregoriusa&rdquo;, Katowice 1972 i G. Hain &bdquo;Zipserische Chronik, Herausgegeben in Lettschau&rdquo;, 1910-1913. Ciekawym jest to, e orygina tej kroniki zosta w czasie wojny wywieziony do Pragi Czeskiej i tam spali si w czasie amerykaskiego nalotu. Istnieje do dzi jej fotokopia w j. niemieckim i wgierskim. Kronika ta suya niemieckim uczonym jako rdo informacji o sowackich jaskiniach i innych osobliwociach Sowacji. Kto wie, czy nie poszukiwali oni we wskazanym rejonie resztek tej gowicy w czasie wojny w ramach projektu badawczego Vril. [114] Zob. L. Znicz-Sawicki - &bdquo;Gocie z Kosmosu: Katastrofa tunguska&rdquo;, Gdask 1982 oraz I. Wiesner - &bdquo;Pedpekli rje&rdquo;, sti nad Labem 1996. [115] Jak donis niedawno A. W. Archipow, w dniu 15 maja 1994 roku, o godzinie 17:45 GMT w okolicy Charkowa (Ukraina) spad meteoryt elazny, ktrego skad by wielce nietypowym i wskazuje na to, e mgby to by karkas jakiego satelity bojowego Atlantydw (zob. &bdquo;Czas UFO&rdquo; nr 2,1997;
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

s. 29). Take pod koniec 1982 roku - jakl donosi A. A. Anfaow - w okolicach przyldka Fiolent (Krym), spad do wody niezwyky &bdquo;samolot&rdquo; przypominajcy nieco miniatur Tu-144 lub Concorde. w NOL by potem usilnie posdzukiwany przez okrty Floty Czarnomorskiej ZSRR, ale bezskutecznie. Istnieje domniemanie, e by to dowiadczalny samolot radziecki stanowicy odpowiedznik amerykaskiegi F-111-A, ale jak dotd nic nie potwierdza tego przypuszczenia. (Zob. take B. Rzepecki &bdquo;UFO nad Krymem&rdquo; w &bdquo;Czas UFO&rdquo; nr 3,1997; s. 22.) - przyp tum. [116] Informacja podana przez SIPRI za rok 1994 dla telewizji BBC. W Polsce podano j w TVP-1 w dniu 10 stycznia 1998 roku. [117] Jest to prawd, ale nie do koca, jako e Meteoryt Tunguski wykonywa w czasie swego lotu skrtu o 10-30o, podobnie jak Wielki Bolid Polski z dnia 20 sierpnia 1979 roku. Obydwa te &bdquo;bolidy&rdquo; mogy by jakim rodzajem pociskw manewrujcych, &bdquo;inteligentnych&rdquo; broni, jak pociski Cruise albo Tomahawk - przyp. tum. [118] Czyby to byy urzdzenia &bdquo;bell-jar&rdquo;? - przyp. tum. [119] Dzisiaj r nad Szavou w Republice Czeskiej. [120] W. Hess - &bdquo;Himmels und Naturerscheinungen in Einglattdrucken des 15. bis 18. Jahrhunderts&ldquo;, Lipsk 1911. [121] J. Fiebag - &bdquo;Die Anderen&rdquo;, Herbig 1993. [122] J. Fiebag - ibidem, s. 83. [123] Jest to alotropowa odmiana fosforu, ktra zapala si przy dostpie tlenu atmosferycznego ju w temperaturze pokojowej, czyli +20oC - przyp. tum. [124] Zob. take J. Svoboda - &bdquo;Peklo v nebe?&rdquo; w &bdquo;Magazin 2000&rdquo; nr 8,1996; s. 30. [125] Zob. J. Svoboda - &bdquo;Pozorovni obich kouli&rdquo; w &bdquo;Magazin 2000&rdquo; nr 12,1996; s. 30. [126] Zob. J. Svoboda - &bdquo;Pipad zrd a podivnch jat rek&rdquo; w &bdquo;Magazin 2000&rdquo; nr 6,1996; s. 30. [127] Wg. B. Paprock z Hoholi - &bdquo;Zrcadlo ech a Moravy, dil II Diadochos id est succesio, iastka tretia&rdquo;, Praga 1941. [128] J. Beckovsk - &bdquo;Poselkn starch pibhv eskch&rdquo; Praga 1880. [129] P. Missowitz - &bdquo;Chronica civitatis Launensis in Boemia autore Missowicz servoconsulari&rdquo;, manuskrypt z archiwum miejskiego w Lounech. [130] W. Bezn - &bdquo;Wcslawa Bezny ivot Wilma z Rosenberka&rdquo; Praga 1847. [131] J. Bartoka - &bdquo;Kronika&rdquo;, Uhersk Brod. [132] V. Kn ovsk - &bdquo;Pam ti slansk&rdquo;, Slan, VI,1898. [133] M. Daick - &bdquo;Pam ti Mikule Daickho z Heslova&rdquo;, Praga 1880. [134] P. Skala ze Zhor - &bdquo;Historie esk od r. 1620 do r. 1623&rdquo;, Praga 1865. [135] Wg &bdquo;M. Jiicho Kezelia Bydovskho Kronika Mladoboleslavsk&rdquo;, Mlad Boleslav, 1935. [136] B. Prokop - &bdquo;Pam ti volynsk&rdquo;, t. XIII, 1885-1886. [137] A. Nachleba - &bdquo;ryvky z rakovnickch letopis&rdquo;, 1936. [138] &bdquo;Protokol na velijak pamtky, kter se pi m st Bystici staly od leta MDCXVIII za primtora Ignaciusa Zourka&rdquo; - rkopis. [139] J. Renner - &bdquo;Nejstari kronika krlovskho msta Rakovnika 1425-1800&rdquo;, Rakovnik. [140] A. Chotvsk - &bdquo;Pamtky ambersk&rdquo;, Wiede 1889. [141] Pamitniki J. V. P. wczesnego wikarego i proboszcza w Libeznicy - rkopis. [142] Tu i dalej: Walter M. Miller, jr. - &bdquo;Kantyk dla Leibowitza&ldquo;, w tum. Adama Szymanowskiego, Pozna 1998, ss. 200-203. [143] J. Bergier i L. Pauwels - &bdquo;Le matin dec Magiciens&ldquo;, Pary 1960. [144] W. M. Miller jr. - op. cit. ss. 72-73. [145] Po zakoczeniu okresu dtente lat 70. XX stulecia, w latach 80. wielu pisarzy tworzyo swe alternatywne wizje wiata po III Wojnie wiatowej - F. Pohl, R. Bradbury, F. Brown, Ph. K. Dick czy nasz Marek Baraniecki - w noweli pt. &bdquo;Gowa Kassandry&rdquo; - w ktrych ludzie mozolnie odbudowywali cywilizacj ze zgliszcz starego wiata - przyp. tum. [146] Albertus Magnus by w swym czasie najwikszym filozofem, przyrodoznawc i polihistorem, na co wskazuje jego tytu doctorus universalis. Poza teologicznymi i filozoficznymi traktatami napisa on szereg prac w zakresie: botaniki, mineralogii, mechaniki, fizyki i alchemii. [147] W. M. Miller jr. - op. cit. s. 75. [148] W. M. Miller jr. - ibidem ss. 23-24. [149] W. M. Miller jr. - ibidem, s. 25. [150] W. M. Miller jr. - ibidem, ss. 32-33. [151] Dobitnie potwierdziy to wydarzenia z dnia 11 wrzenia 2001 roku i nastpstwa tyche wydarze w
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

postaci wojny afgaskiej i moliwych innych lokalnych konfliktw na tle terrorystycznym - przyp. tum. [152] W istniejcych realiach politycznych przesta nam grozi globalny konflikt antydemokratyczny Wschd kontra wolny Zachd, ale realnie zagraa nam konflikt biedne Poudnie kontra bogata Pnoc, czego dowodzi wojna afgaska - uwaga tum. [153] E. von Dniken - &bdquo;Prophet der Vergangenheit&ldquo;, Monachium 1992. [154] E. von Dniken - &bdquo;Erinnerungen an die Zukunft&ldquo;, Dsseldorf - Wiede 1968. [155] Zob. S. Russel - &bdquo;Winter Without End?&rdquo; w &ldquo;Development Forum&rdquo; nr 1,1984, ss. 1-10. [156] W roku 1991 media przyniosy informacj o tym, e takie &bdquo;martwe&rdquo; odwetowe systemy istniej zarwno w USA - znany pod kryptonimem Dead Line (Martwa Linia), a take w ZSRR &Mu;Q@B20O C:0 (Martwa Rka), co najlepiej ilustruje obd wycigu zbroje pomidzy Supermocarstwami - przyp. tum. [157] P. Rousseau - &bdquo;Djiny budoucnosti&rdquo;, Praga 1967, ss. 58-59. [158] Sytuacj tak opisa N. Shute w swej powieci pt. &bdquo;Ostatni brzeg&rdquo;, Warszawa 1967 przyp. tum. [159] W ukadzie SI stosuje si obecnie jednostk sievert (Sv), przy czym 1 Sv = 100 REM, a zatem dawki pochonite promieniowania gamma wynosiyby odpowiednio 2,5 i 1,0 Sv, co wystarczyoby do wywoania u ofiar wojny nuklearnej choroby popromiennej. Ofiary katastrofy w Czarnobylskiej EJ pochony dawki w granicach 6-15 Sv. Niektre z nich przeyy dawk 7,8 Sv, ale pozostay kalekami do koca ycia - przyp. tum. [160] Tak silne poary zwizayby ogromna ilo tlenu z atmosfery Ziemi, dziki czemu jego ilo spadaby z 21% do 18, a nawet 15%! Spowodowaoby to mier wszystkich zwierzt wyszych, ktre do ycia potrzebuj duej iloci tlenu. Robert Leniakiewicz przypuszcza, e poary i ubytek tlenu z atmosfery Ziemi spowodowany impaktem asteroidu na granicy Kreda/Trzeciorzd by bezporedni przyczyn wyginicia wielkich dinozaurw. Przeyy tylko te, ktre mogy przebywa przez czas duszy w stanie anabiozy oraz te, ktrych przemiana materii wymagaa mniej tlenu do podtrzymania procesw yciowych: wie, krokodyle, we i leinazaury wtedy zamieszkujce okolice Bieguna Poudniowego uwaga tum. [161] R. Wilson - &bdquo;Matka pro svt&ldquo; w &bdquo;Jin sv ty&rdquo;, Zima 1993. [162] I. Janczarska i T. Gregorczyk w swym artykule pt. &bdquo;Ojcowskie tajemnice&rdquo; opisuj siowni atomow, ktra najprawdopodobniej zostaa tam zbudowana i uytkowano j kilka czy nawet kilkadziesit tysicy lat temu na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego - uwaga tum. [163] Wedug pogldw Roberta Leniakiewicza, takim ladem narodw z przeciwatomowych schronw jest podziemne pastwo Agharti, ktre powstao 60.000 lat temu - uwaga tum. [164] E. von Dniken - ibidem. [165] Satelity takie mogy by wychwycone w przestrzeni kosmicznej przez radzieckie/rosyjskie i amerykaskie misje kosmiczne. Ogrdkami wspomina o tym radziecki pisarz G. Giulia w powieci sf pt. &bdquo;Gianeja&rdquo;, w ktrej takie pozornie martwe satelity, pochodzce wszake od obcej i wrogiej nam cywilizacji, zagroziy Ziemianom, ale zostay zlokalizowane i zniszczone - uwaga tum. [166] Mechanizm przechodzenia relikwii z rk do rk zosta wspaniale opisany w powieci H. Sienkiewicza - &bdquo;Krzyacy&rdquo; i filmie Al. Forda o tym samym tytule, gdzie to np. Krzyacy przekazuj ksinej Annie-Danucie wit relikwi, za gwny bohater Zbyszko z Bogdaca napotyka na swej drodze blagiera, szpiega i handlarza relikwiami w jednej osobie - Sanderusa - uwaga tum. [167] Zob. M. Jesensk - &bdquo;tyi hodiny do stedov ku&rdquo;, sti nad Labem 1997, ss. 140 i dalsze. [168] Wiktoria Leniakiewicz w czasie pobytu w poudniowej Hiszpanii, Portugalii i Ceucie znajdywaa na tamtejszych plaach dziwne kamyki czerwonej, biaej i czarnej barwy oraz zielonkawe - jakby modawitowe (vltavitowe) szkliwo, ktre to kamienie mogyby by ladem po budowlach Atlantydy, ktre jak mwi legendy - byy budowane wanie z biaych, czerwonych i czarnych kamieni - przyp. tum. [169] W. Jeschke - &bdquo;Der letzte Tag der Schpfung&ldquo;, Monachium 1981. [170] Zgodnie z &bdquo;ywotami witych Paskich&rdquo; (Mikow-Warszawa 1910), w. Wit zosta jeszcze napojony roztopionym oowiem i city. Jego ciao, a take ciaa jego dwojga opiekunw zostay wykradzione przez w. Florencj i pogrzebane. w. Wit naley do 14 witych Przyczycw - uwaga tum. [171] W. Jeschke - ibidem, s. 15. [172] W. Jeschke - ibidem, s. 16. [173] W. Jeschke - ibidem, s. 17. [174] Jeeli idzie o metod pomiaru czasu przy pomocy wgla-14, to nie sprawdza si ona w przypadkach takich artefaktw, jak np. Caun Turyski czy Arka Noego, co moe by dowodem na prawdziwo hipotezy o atomowych wojnach bogw, ktre wzbogaciy materi tych artefaktw w radioaktywny wgiel i przez co znacznie je &bdquo;odmodziy&rdquo; - uwaga tum. [175] W. Jeschke - ibidem, s. 19. [176] W. Jeschke - ibidem, s. 19.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

[177] Tj. 655,2 kg. [178] P. Barbet - &bdquo;L&rsquo;Empere du Baphomet&rdquo;, Pary 1972. [179] Zob. L. Charpentier - &bdquo;Les mystres templiers&rdquo;, Pary 1967. [180] Jak dowodzi tego Ian Wilson w swych pracach na temat Caunu Turyskiego i tzw. Oblicz w. Weroniki, Templariusze mogli czci Caun Turyski zoony tak, by widoczna bya tylko gowa Jezusa Chrystusa - i nazywano to wtedy Mandylionem. W komturiach zatem najprawdopodobniej czczono repliki Caunu-Mandylionu. Fakt prowadzenia rozmw z Bogiem jest znany z legendy o Szamballi-Agharcie, gdzie Wielki Nieznany porozumiewa si z Bogiem poprzez Marzy - Ksicia mierci, ktry sam jest podobny do szkieletu z lnic czaszk... - uwaga tum. [181] Niektre rda podaj, e Bajbars uy w tym celu Asasynw - fanatycznych mordercw Starca z Gr, ktrych bano si bardziej, ni wszystkich wojsk Krzyowcw razem wzitych! - przyp. tum. [182] Dzisiaj skanderun w Turcji - przyp. tum. [183] Dzisiaj Antakya w Turcji - przyp. tum. [184] Dzisiaj anliurfa w Turcji - przyp. tum. [185] Chin - przyp. tum. [186] Z ac. &bdquo;pomnaanie&rdquo; - proces alchemiczny polegajcy na przemianie zwyczajnej materii w zoto przy pomocy kamienia filozoficznego i powikszenie jego iloci nawet do 10.000 razy! przyp. tum. [187] Wac. Dabir ibn-Aftach (?-1145) znany arabski lekarz, matematyk i astronom - przyp. tum. [188] Nawiasem mwic, to jego traktaty astronomiczne czyta i studiowa take Mikoaj Kopernik przyp. tum. [189] Tak naprawd, to Mongoom kark skrcili rycerze polscy w bitwie pod Legnic, w dn. 9 kwietnia 1241 roku. Mimo tego, e bitwa bya przegrana i Henryk Pobony odda swe ycie, Tatarzy nie byli wstanie kontynuowa kampanii przeciwko Europie i dlatego bitw t uwaa si za jedn z 12 decydujcych o losach Europy bitew historii. Jej wano mona tylko porwna z wanoci Bitwy Warszawskiej z sierpnia 1920 roku! - przyp. tum. [190] Zob. A. Bridge - &bdquo;The Crusades&rdquo;, Londyn 1985. [191] Wedug dzisiejszych standartw jest to korpus armijny - przyp. tum. [192] P. Barbet - op. cit. s. 139. [193] J. Keel - &bdquo;Operation Troyan Horse&rdquo;, Londyn 1973. [194] Zob. V. Patrovsk - &bdquo;UFO - neuveitelni pipady&rdquo; w &ldquo;Archeoastronautick seity 1991&rdquo;, vol. I, nr 1,1991, s. 31. [195] Zob. take L. Znicz-Sawicki - &bdquo;Gocie z Kosmosu - NOL&rdquo;, t. 1, s. 107. [196] H. W. Sachmann - &bdquo;Himmelskrfte - Karl der Grosse, das Lichtphnomenon an der Sigiburg im Jahre 776 n. Chr. und der Heilige Reinhold, Schutzpatron der Stadt Dortmund, aus prastronautischer Sicht&ldquo;, Essen 1993. [197] Zob. J. Fiebag - &bdquo;Die Anderen&rdquo;, Monachium 1993. [198] K. Rbel - &bdquo;Gesichte der Hochensiburg&rdquo;, Essen 1901. [199] Zob. J. Fiebag - ibidem., ss. 88-89. [200] M. Jesensk - &bdquo;tiy hodiny do stedov ku&rdquo;, sti nad Labem 1997, ss. 168-169. [201] M. de Villars - &bdquo;Le comte de Grabais&rdquo;, Pary 1670. [202] Zob. J. Fiebag - ibidem, s. 103. [203] Zob. take L. Znicz-Sawicki - &bdquo;Gocie z Kosmosu - NOL&rdquo;, t.1, ss. 110-120 - przyp. tum. [204] Zob. M. Strohmeier w E. von Dniken - &bdquo;Fremde aus dem All&ldquo;, Monachium 1995, ss. 41 i dalsze. [205] G. Schambach - &bdquo;Volkssagen - Alt-Einbeck und Sdniedersachsen, 1854-1855&ldquo;. [206] Podobne fenomeny maj miejsce take w miejscach kontaktw z &bdquo;duchami&rdquo; w Tatrach i Karkonoszach, o czym pisze m.in. Robert K. Leniakiewicz w &bdquo;Projekt Tatry&rdquo;, Krakw 2002. [207] Echa tych legend s zawarte take w bajkach naszego lska, gdzie z kolei egzystuj utopce, nocznice i strzygi oraz zmory nocne, majce wygld identyczny z szarymi karzekami z niemieckich legend. [208] G. Schambach - ibidem. M. Strohmeier - ibidem, s. 42. [209] Tu i dalej: A. Gieysztor - &bdquo;Mitologia Sowian&rdquo;, Warszawa 1986. [210] Zob. K. Ondrejka - &bdquo;Rozpravnie spod Salatina&rdquo;, Bratysawa 1972, s. 129. [211] Zob. &bdquo;Etnografick atlas Slovenska&rdquo;, Bratysawa 1990, s. 84. [212] J. Svoboda - &bdquo;nosy UFO ve Stedovku&rdquo; w &bdquo;Magazin 2000&rdquo; nr 10,1996, s. 30. [213] M. Daick - &bdquo;Pamti Mikule Daickho z Heslova&rdquo;, Praga 1880, nr 5, zeszyt III. [214] J. Svoboda - op. cit. S. 30. [215] Zob. J. Spengler i H. Institoris - &ldquo;Der Hexenhammer&rdquo;, wyd. III, Berlin 1922/23.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

[216] R. H. Forster i H. Thiele - &bdquo;Das Leben in der Gotik&ldquo;, Monachium-Wiede-Bazylea 1969, s. 308. [217] J. Fiebag - op. cit. ss. 69-70. [218] J. Fiebag - ibidem. [219] Oblicza si, e w czasie swej haniebnej dziaalnoci w. Inkwizycja winna jest mierci ponad 10 mln Europejczykw! - przyp. tum. [220] Take i w Polsce coraz wicej ufologw zaczyna podziela ten pogld i tak np. Bronisaw Rzepecki twierdzi wprost, e Obcy s nam otwarcie wrodzy, za Robert K. Leniakiewicz gosi pogld o Ich skrajnej obojtnoci wobec Hominis sapientis - przyp. tum. [221] P. Anderson - &bdquo;The High Crusade&rdquo;, Nowy Jork 1960, ss. 10-12. [222] P. Anderson - ibidem, s. 19. [223] Robert Leniakiewicz ostatnio nieco zmieni zdanie twierdzc, e niektre ufokatastrofy de facto mogy by katastrofami latajcych dyskw V-7 wyprbowywanych przez Amerykanw na poligonach poudniowych stanw USA. By moe katastrofa szpicbergeska take bya rozbiciem si latajcego spodka nalecego do USAF lub... Armii Radzieckiej! - uwaga tum. [224] Zob. R. K. Leniakiewicz - &bdquo;Referat na IV rodkowoeuropejski Kongres Ufologiczny&rdquo; w Koszycach, z dnia 24 listopada 1995 roku; P. Morrison - - artyku dla Bull. Phil. Society Waszyngton DC 16,58,1962 oraz studium D. Lunana w &bdquo;Spaceflight&rdquo; 1973, ss. 122-131. [225] Powysze potwierdzaj badania i obserwacje prof. Jacquesa Valle&rsquo;a oraz ufologw polskich i sowackich, ktrzy odkryli zwizek pomidzy obserwacjami NOL-i a pokadami rud uranowych - uwaga tum. [226] Zob. take: M. Jesensk i R. K. Leniakiewicz - &bdquo;WUNDERLAND: Pozaziemskie technologie w Trzeciej Rzeszy&rdquo;, Warszawa 2001; R. K. Leniakiewicz - NOL-e nad elektrowni jdrow&rdquo; w &bdquo;Wizje Peryferyjne&rdquo; nr 2,1996, s. 21 oraz R. K. Leniakiewicz - &bdquo;Projekt Tatry&rdquo;, Krakw 2002 - przyp. tum. [227] ALF = Alien Life Form - Forma Obcego ycia; EBE = Extra-Terestial Biological Entity - Pozaziemska Jednostka Biologiczna - przyp. tum. [228] Niektrzy polscy ufolodzy, jak np. Micha Zawadzki z Warszawy twierdz, e mona zneutralizowa skutecznie dziaanie NLW Obcych prostymi rodkami - przyp. tum. [229] Dawny Kujbyszew - przyp. tum. [230] Zob. R. E. Fowler - &bdquo;Sprawa Andreassonw&rdquo; i &bdquo;Sprawa Andreassonw - faza II&rdquo;, Biaystok 1993. [231] W ksice &bdquo;Projekt Tatry&rdquo; R. K. Leniakiewicz jednak optuje za wykorzystaniem przez Nich antymaterii w celach kosmicznej eglugi - uwaga tum. [232] J. Pajk - &bdquo;Noc strzelajcych pomieni&rdquo; w &bdquo;Nieznany wiat&rdquo; nr 7,1995, s. 4. [233] Przy zaoeniu, e ta ostania miaa moc 60 kt TNT. Bomba ta miaa moc tylko 20 kt, a zatem wspczynnik ten wynosi nie 1.000 ale 3.000 razy - uwaga tumacza. [234] Zob. B. Huevelmans - &bdquo;Na tropie nieznanych zwierzt&rdquo;, Warszawa 1965. [235] By moe ptaki te przeyy wybuch termojdrowy i zmary wskutek nastpstw choroby popromiennej i poparze termicznych II i III stopnia, ktre chciay zagodzi wod - przyp. tum. [236] Kwarc pod wpywem wysokich cinie, temperatur i promieniowania zmienia barw i struktur, co pozwala na okrelenie parametrw wybuchu jdrowego - uwaga tum. [237] Zob. J. Pajk - ibidem, s. 5. [238] Zob. J. White - &bdquo;Ancient History of the Maori&rdquo;, t. I i II, Wellington 1887. [239] Zob. N. Wachtel - &bdquo;La vision des vaincus&rdquo;, Pary 1971. [240] J. Pajk - &bdquo;Tapanui Cataclysm - an Explanation for the Mysterious Explosion in Otago, New Zealand, 1178 a. D.&rdquo;, Dunedin 1989. [241] Zob. F. Mazire - &bdquo;Fantastique Ile de Pasquas&rdquo;, Pary 1965. [242] Zob. take Th. Hayerdahl - &bdquo;Early Man and the Ocean&rdquo;, Londyn 1978. [243] Zob. take Th. Hayerdahl - &bdquo;Aku-Aku&rdquo;, Warszawa 1963. [244] Tak niewielka jednostka czasu mogaby posuy do opracowania mikrograwimetrycznych map Ziemi sucych np. geologom w wykrywaniu bogactw naturalnych naszej planety, albo wojskowym zwiadowcom do wykrywania wrogich bunkrw i innych konstrukcji podziemnych &ndash; przyp. R.K.L. [245] To wanie tym zajmuje si i taka wiedz przekazuje sobie masoneria i inne tajne stowarzyszenia mistyczne i quasi-religijne &ndash; przyp. R.K.L. [246] Waciwie na pewno. Alchemia narodzia si w jednym z najstarszych pastw na Ziemi &ndash; w Egipcie &ndash; i stanowi ona cie dawnej wiedzy poprzedniej cywilizacji czy nawet kilku poprzednich cywilizacji, ktre tam yy &ndash; przyp. R.K.L. [247] To jest okoo 3.20 m &ndash; przyp. aut. [248] Zob. M. Jesensk &ndash; &bdquo;Bogowie atomowych wojen&rdquo;, (sti nad Labem, 1998) &ndash; przekad W. Baranowicz &ndash; uwaga R.K.L.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

[249] Rt nie moe by paliwem jdrowym, ale rozpuszczony w niej uran czy inne pierwiastki wysokoenergetyczne &ndash; np. tor czy pluton &ndash; mog by. Ewentualnie tzw. &bdquo;czerwona rt&rdquo; RM-20/20, ktr najprawdopodobniej dzisiaj stosuje si w mini-bombach termojdrowych o mocy 1-20 kt TNT moe by takim nonikiem &ndash; uwaga R.K.L. [250] Stan plazmy? &ndash; przyp. aut. [251] W tym kontekcie zrozumiae jest zagroenie wynikajce z tego, e taka bro mogaby si dosta w rce nieodpowiedzialnego tyrana, ktry od razu zwrciby j przeciwko swojemu i innym narodom. Nie zapominajmy, e Irak, Indie i Pakistan le wanie na terenach antycznych bitew atomowych i mona tam znale niejeden artefakt, ktry mgby im pomc w konstrukcji jakiej superbroni! &ndash; uwaga R.K.L. [252] Istnieje moliwo, e lady tego procederu znajduj si dzisiaj na Antarktydzie, pod pancerzem ldolodw, gdzie znajduj si sodkowodne jeziora wody, a ktrych pochodzenie jest nieznane. Mogy je wytopi reakcje jdrowe zachodzce w antycznych gowicach broni A i H &ndash; przyp. R.K.L. [253] Niekoniecznie musia to by radar &ndash; mg to by np. satelita obserwacyjny lub ich cay system, jak np. dzisiejszy DSP czy ECHELON &ndash; uwaga R.K.L. [254] Obecnie s to poudniowo-zachodnie poacie Stanw Zjednoczonych, tzw. &bdquo;big bad lands&rdquo; &ndash; przyp. aut. [255] Lub kontynent Mu (Moo) &ndash; uwaga R.K.L. [256] Polski uczony prof. dr hab. Benon Zbigniew Szaek ze Szczecina udowodni w swych pracach, e kiedy istniao jedno pismo i jeden jzyk, ktrym posugiwano si na obszarze caego wiata &ndash; uwaga R.K.L. [257] Stwierdzenie dyskusyjne, bowiem Indianie znali koo, tylko je nie stosowali. Zreszt trudno jest stosowa koo i posugiwa si pojazdami koowymi na botnistych terenach Jukatanu czy w dunglach Amazonasu albo na andyjskich perciach. Jest to kolejny argument &bdquo;za&rdquo;, a nie &bdquo;przeciw&rdquo; &ndash; uwaga R.K.L. [258] Pustynia Thar w Radastanie. Dzi take znajduj si tam poligony atomowe Pakistanu i Indii. &ndash; uwaga R.K.L. [259] S to pustynie Nowego Meksyku, Newady i Arizony, na ktrych dzisiaj te znajduj si amerykaskie poligony atomowe &ndash; uwaga R.K.L. [260] Aborygeni &ndash; uwaga R.K.L. [261] Jezioro ob Nur &ndash; uwaga R.K.L. [262] Zob. Andrzej Kotowiecki &ndash; &bdquo;Szkliwo nie z tej Ziemi&rdquo; i &bdquo;Tektyty &ndash; relikty Gwiezdnych Wojen?&rdquo; na stronie CBUFOiZA &ndash; http://ufo.internauci.pl uwaga R.K.L. [263] Obejmujcych cz Kalifornii i Arizony, tzw. Pustyni Sonora, tereny Wielkiej Kotliny midzy Sierra Nevada a grami Wasath na poudniu oraz na poudniu pustynie Mojave, Gila i Yuma z budzc groz Dolin mierci &ndash; przyp. aut. [264] Niedawno odkryto podobne resztki potnych urzdze wodnych na rzekach Europy Wschodniej, a dokadniej w okolicach Ufy w Federacji Rosyjskiej, a take plastyczne mapy je ukazujce &ndash; uwaga R.K.L. [265] Autorowi chodzi najprawdopodobniej o ostatnie zlodowacenie 50.000-10.000 lat p.n.e. &ndash; uwaga R.K.L. [266] M. in. w synnym wwozie Tassili-en-Der &ndash; uwaga R.K.L. [267] Oznacza to Miasto Umarych, Osiedle Umarych &ndash; przyp. aut. [268] Chodzi o izotopy o bardzo dugim poowicznym zaniku &ndash; T1/2 - ktry moe wynosi do kilku miliardw lat &ndash; uwaga R.K.L. [269] w tym kontekcie staje si zrozumiae postpowanie ortodoksyjnego egiptologa prof. Zahi Hawassa, ktry pragnie sam dorwa si do tajemnic piramid i zaatwi sobie wyczno na ich badanie, przy okazji od czasu do czasu dajc popisowe widowisko dla caej reszty wiata, jak to miao miejsce we wrzeniu 2002 roku &ndash; uwaga R.K.L. [270] Ju sama masa uytego przy ich budowie kamienia stanowi doskona ochron przed promieniowaniem &alpha;, &beta; i &gamma; oraz neutronami, ktre s czynnikiem racym wybuchw jdrowych &ndash; uwaga R.K.L. [271] Wydaje si, e elementem zabezpieczajcym przed promieniowaniem jest sama masywna konstrukcja piramidy oraz jej ksztat, ktry powoduje zmniejszenie energii czstek promieniowania kosmicznego oraz zmian torw ich lotu &ndash; uwaga R.K.L. [272] Piramidy Cheopsa &ndash; przyp. aut. [273] Wynik wychodzcy w metrach jest mniejszy o 1.000 i dlatego naley zastosowa mnonik 1.000.000.000 &ndash; uwaga R.K.L. [274] Cakowit populacj Egiptu szacowano na 2 mln ludzi &ndash; przyp. aut. [275] Aktualnie - na pocztku 2003 roku &ndash; mamy ju odkrytych 110 piramid egipskich &ndash; uwaga R.K.L.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

[276] Zwany take Ramzesem Wielkim &ndash; przyp. aut. [277] Imienia Cheopsa (Chufu) nie ma na licie Manethona panujcych w Egipcie &ndash; przyp. aut. [278] Co wicej &ndash; istniej choroby, ktrymi zwierzta zaraaj si od ludzi &ndash; jak np. wszystkie infekcje grypo-podobne grnych drg oddechowych &ndash; uwaga R.K.L. [279] Wirus jest pasoytem i jego strategia przetrwania zakada jak najdusze ycie w ciele nosiciela, ale tak to do koca nie jest, gdy istniej wirusy, ktre zabijaj swego ywiciela od razu, jak np.: wirus grypy hiszpanki, wirus Yellow Fever, wirus O&rsquo;Ngyong, wirus Lassa Fever, wszystkie szczepy wirusa gorczki krwotocznej Ebola, wirusy HIV, itd. itp., ktrych letalno stanowi dowd na to, e mogy one zosta stworzone po to, by zabija tylko i wycznie czowieka. Wszystkie one pochodz z afrykaskich i amerykaskich dungli, w ktrych mog si znajdowa antyczne laboratoria i skadowiska rnych antycznych BMR &ndash; uwaga R.K.L. [280] Waciwie pirobalistyczna, wykorzystujca &ndash; w odrnieniu od broni neurobalistycznej i barobalistycznej &ndash; adiabatyczne rozpranie si gazw powstaych z progresywnego lub degresywnego spalania si miotajcego materiau wybuchowego &ndash; uwaga R.K.L. [281] Dzisiaj Zimbabwe &ndash; uwaga R.K.L. [282] Najbardziej podobny do tego efekt wywouj pociski zrobione z mikkiego oowiu lub specjalnie uksztatowane &ndash; pociski grzybkujce, amunicja dum-dum &ndash; o niewielkiej prdkoci pocztkowej &ndash; uwaga R.K.L. [283] Dzisiaj Sankt Petersburg w Rosji &ndash; uwaga R.K.L. [284] Stanowice cz radiestezji &ndash; uwaga R.K.L. [285] Zob. Bolesaw Prus &ndash; &bdquo;Faraon&rdquo;, t. 3. Nie zapominajmy, e Bolesaw Prus pisa sw powie w oparciu o antyczne przekazy i dokumenty, a zatem mg on natkn si na jaki papirus mwicy i o materiaach wybuchowych i technologii ich produkcji &ndash; uwaga R.K.L. [286] I potrafili go stosowa m.in. do wyrobu rakiet. Technik t przejli Mongoowie, ktrzy sporzdzili pierwsze pociski rakietowe, uywane potem na polach walk take w Europie w XIII wieku &ndash; uwaga R.K.L. [287] Zob. I. Jefriemow &ndash; &bdquo;Gwiezdne okrty&rdquo; (Warszawa, 1948). Ta powie fantastyczno-naukowa zostaa zainspirowana odkryciami dziwnie uszkodzonych szkieletw dinozaurw na terenie Azji rodkowej i Poudniowo-Wschodniej przez paleontologw radzieckich i chiskich w latach 40. XX wieku &ndash; uwaga R.K.L. [288] Sensownym take wydaje si pomys, e odwiedzaj nas mieszkacy legendarnej ShamballiAgharty, ktrzy mieszkaj wewntrz naszego globu. Dla nich promieniowanie Soca i atmosfera mogyby by szkodliwe i dlatego musieliby porusza si po powierzchni Ziemi w cinieniowych i klimatyzowanych skafandrach chronicych ich przed rozrzedzon i chodn atmosfer, z oczami przysonitymi okularami, ktre filtrowayby promieniowanie naszej gwiazdy dziennej... &ndash; uwaga R.K.L. [289] Na amach &bdquo;Scientific American&rdquo;, lipiec 1974 &ndash; przyp. aut. [290] Nie tak dawno udowodniono jednak, e kratery ksiycowe s kraterami impaktowymi, bowiem w 1178 roku zaobserwowano utworzenie si na powierzchni Ksiyca nowego krateru Giordano Bruno, co zostao odnotowane w angielskich kronikach Canterbury Abbey &ndash; uwaga R.K.L. [291] Zjawisko podobne to opisanego zaobserwowano w przypadku impaktu w atmosfer Jowisza resztek komety P/Shoemaker-Lewy 9 w lipcu 1994 roku, a zatem jego natura jednak ma naturalne wyjanienie, co jednak nie znaczy, e jest ono obowizujce co do reszty ksiycowych i innych kraterw uderzeniowych &ndash; uwaga R.K.L. [292] Powstanie acuchw kraterw mona atwo wytumaczy tym, e uderzajce w obracajcy si Ksiyc strumienie meteorw (ktre przecie utworzyy si z komet) musiay tworzy acuch impaktw, jak to widzielimy na Jowiszu w 1994 roku. A to wskazuje rwnie na to, e Ksiyc si kiedy obraca wok wasnej osi &ndash; a co za tym idzie &ndash; nie musia znajdowa si na orbicie wokziemskiej... &ndash; uwaga R.K.L. [293] Midzykontynentalne pociski rakietowe oraz MRBM &ndash; pociski rakietowe redniego zasigu &ndash; uwaga R.K.L. [294] Do tego naley doda jeszcze brytyjskie, francuskie, chiskie, pnocnokoreaskie, hinduskie, pakistaskie, irackie i izraelskie &ndash; uwaga R.K.L. [295] S to wielogowicowe pociski rakietowe &ndash; MIRV &ndash; uwaga R.K.L. [296] Pokazano to do dokadnie w amerykaskim filmie &bdquo;The Day After&rdquo; z 1984 roku &ndash; uwaga R.K.L. [297] Chodzi o rejony otaczajce &bdquo;morze&rdquo;, a w rzeczywistoci pustyni Hellas &ndash; przyp. aut. [298] Obecnie wyjania si to spadkiem na powierzchni tych cia niebieskich planetoid, ktrych impakty powodoway rozlege wylewy pynnych law, co z kolei spowodoway powstanie &bdquo;mrz&rdquo; na ich powierzchni &ndash; uwaga R.K.L. [299] Jak dowodz tego badania, s to kratery stosunkowo mode &ndash; np. Kopernik, Kepler, Arystarch, Tycho, itd., ktre powstay ju po impaktach, ktre z kolei utworzyy ksiycowe morza
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

&ndash; uwaga R.K.L. [300] Jasne smugi &ndash; promienie - wok tych kraterw s niczym innym, jak utworami powstaymi z opadnicia przemielonego energi impaktu gruntu ksiycowego. Wok innych kraterw &ndash; starszych od tutaj wymienionych &ndash; te zauwaono smugi, z tym e ju pociemniae wskutek dziaania erozji bezwodnej &ndash; uwaga R.K.L. [301] Jest to kolejny punkt mwicy za impaktow teori powstania kraterw ksiycowych, bowiem impakt meteorytu w skaln skorup Ksiyca czy kadego innego ciaa niebieskiego wyzwala energie wielokrotnie przewyszajce energi eksplozji jdrowych czy termojdrowych na Ziemi, ale wszystkie zjawiska im towarzyszce tu i tam s porwnywalne &ndash; uwaga R.K.L. [302] Autor nie bierze pod uwag erozyjnego dziaania ciekej wody na ksztatowanie si reliefu powierzchni Ziemi. Wody w stanie ciekym nie ma na Wenus &ndash; jest ona zwizana z tlenkami siarki w kwas siarkowy, ktrego chmury blokuj dostpu wiatu sonecznemu do powierzchni planety i jednoczenie tworz zwielokrotniony efekt szklarniowy. Wody w stanie ciekym nie ma te na Marsie, bo jest on pokryty wodnym lodem pod warstw pyu. Woda najprawdopodobniej zwizana chemicznie i przykryta regolitem ksiycowym wystpuje tylko w okolicach obu ksiycowych Biegunw i te jej rola w erozji jego powierzchni jest zerowa &ndash; uwaga R.K.L. [303] W Polsce przedstawiono j w almanachu SF pt. &bdquo;Kroki w nieznane&rdquo; t. 4, Warszawa 1974, pod redakcj Lecha Jczmyka. Hipotez t rozwija sowacki pisarz i ufolog dr Milo Jesensk w swej ksice &bdquo;Nejsme prvn na M sic&rdquo; (sti nad Labem, 2002). Ja opisaem pokrtce t teori w opracowaniu pt. &bdquo;Bolid Syberyjski&rdquo; &ndash; uwaga R.K.L. [304] Autor pisa te sowa w kocu lat 70. XX wieku, kiedy to jeszcze nie dokonano najciekawszych odkry na powierzchni Ksiyca opisanych przez Grup TMM i Richarda Hoaglanda pod koniec lat 90. Zainteresowanych odsyam do ksiki Davida Hatchera Childressa &ndash; &bdquo;Archeologia pozaziemska&rdquo; (Warszawa 2000) &ndash; uwaga R.K.L. [305] Mimord orbity Ksiyca wynosi e = 0,0549, co stanowi jedn z najwikszych wartoci w Ukadzie Sonecznym i oznacza, e orbita ksiyca nie jest idealnie koowa, a eliptyczna. Reszta ksiycw Ukadu Sonecznego ma e = 0,001-0,007. Wyjtek stanowi tu planetoidy, ktre stay si ksiycami wskutek wychwytu grawitacyjnego planet-olbrzymw &ndash; uwaga R.K.L. [306] Nachylenie orbity ksiycowej do rwnika Ziemi jest zmienne i waha si pomidzy 18o,2 a 38o,6. W Ukadzie Sonecznym jedynie tylko Deimos ma rwnie zwichrowan orbit wok Marsa &ndash; uwaga R.K.L. [307] Od sw MASs CONcentration &ndash; z ang. koncentracja masy. Jak dotd znamy 12 maskonw dodatnich i jeden maskon ujemny pod Mare Serenitatis &ndash; uwaga R.K.L. [308] Odkryto tam rwnie istnienie ogromnego basenu zwanego Basenem Aitken, ktry stanowi wklso ksiycowej bryy &ndash; uwaga R.K.L. [309] Co wicej &ndash; przewodnictwo cieplne gruntu ksiycowego jest okoo 1.000 razy mniejsze, ni ziemskiego, za rednie natenie jego promieniowania jonizujcego (&alpha;, &beta; i &gamma;) wynosi 20-30 &mu;R/h czyli 1,5 &ndash; 2 razy wicej, ni ziemskiego granitu! &ndash; uwaga R.K.L. [310] Autorowi chodzio chyba o nowe izotopy i izomery pierwiastkw, a nie o nowe pierwiastki &ndash; uwaga R.K.L. [311] Nie koniecznie, bowiem pierwiastki te i izotopy powstaj take w trakcje kontrolowanych reakcji jdrowych i samorzutnego rozpadu wystpujcych w przyrodzie jder uranu i toru &ndash; uwaga R.K.L. [312] Ostatnio furor robi cakiem niedorzeczna teoria mwica o tym, e Ksiyc jakoby powsta w wyniku impaktu w Proto-ziemi planetoidy wielkoci Marsa, ktra spowodowaa &bdquo;wychlapnicie&rdquo; na orbit wokziemsk materii, z ktrej najpierw utworzy si piercie podobny do saturnowego, ktry nastpnie przeksztaci si w Srebrny Glob. Problem ley w tym, e nie wyjania to w ogle osobliwoci ksiycowej orbity &ndash; uwaga R.K.L. [313] Zob. w &bdquo;New Scientist&rdquo; 1980, t. 85, s. 66 &ndash; przyp. aut. [314] Dla porwnania: pole magnetyczne A = 2,9 kOe, Z = 0,42-0,7 Oe, natomiast B = 1,7-3,5 Oe &ndash; uwaga R.K.L. [315] &bdquo;New Scientist&rdquo; 1979, t. 84, s. 373 &ndash; przyp. aut. [316] Istnienie wody na Ksiycu potwierdzone zostao w 2001 roku przez misj orbitera sondy Lunar Prospector , ktry wykry jej koncentracj wok obu Biegunw Srebrnego Globu i niektrych zacienionych kraterach tame &ndash; uwaga R.K.L. [317] Wiek Srebrnego Globu, wedle datowania radionuklidami metod 87Pb &ndash; 87Sr, 40K &ndash; 40Sr i U-Th-Pb ska z Mare Tranquillitatis wynosi 3,7 mld lat, za postpy erozji prniowej wynosz 1 metr na 1 mld lat, a zatem ruiny tych miast mog by niewiarygodnie stare i liczy sobie niemal tyle samo lat, co sam Ksiyc &ndash; uwaga R.K.L. [318] Polski pisarz Jerzy uawski w pierwszym tomie swej trylogii ksiycowej: &bdquo;Na Srebrnym Globie&rdquo; opisa takie wanie miasto, a waciwie jego ruiny, na Mare Imbrium &ndash; na pozycji: 9o14&rsquo;W i 43o38&rsquo;N, w pobliu ktrej znajduje si grupa ska oznaczona na mapach greck liter &beta;. Niewykluczone jest, e wanie on sam je zaobserwowa w Obserwatorium Astronomicznym
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

Uniwersytetu Jagielloskiego, kiedy opracowywa materia do swego monumentalnego dziea &ndash; uwaga R.K.L. [319] Most ten czy dwa przyldki: Promonthium Olivium i Promonthium Lavinium w zachodniej czci powierzchni Mare Crisium &ndash; obecnie znajduje si tam niewielki krater &ndash; uwaga R.K.L. [320] Formacj t nazwano nawet Mostem Achillesa lub Mostem O&rsquo;Neila - Pons Achillesi albo Pons O&rsquo;Neili (O&rsquo;Neil&rsquo;s Bridge) &ndash; uwaga R.K.L. [321] Ponadto zawieszony on by okoo 1.600 m nad powierzchni Ksiyca, za jego szeroko wynosia okoo 3.200 m &ndash; uwaga R.K.L. [322] Jest to formacja zwana Prost cian &ndash; Rupes Recta &ndash; na Mare Nubium &ndash; uwaga R.K.L. [323] Oczywicie strony widocznej z Ziemi &ndash; uwaga R.K.L. [324] Chodzi tutaj od Dolin w Alpach &ndash; Vallis Alpes - zwan take Poprzeczn Dolin&ndash; uwaga R.K.L. [325] Piramidy na Ksiycu i Marsie spotyka si niejednokrotnie i stanowi one normalny &bdquo;standard architektoniczny&rdquo; tamtejszych hipotetycznych cywilizacji. Zainteresowanych odsyam do pracy Davida Hatcher-Childressa &ndash; &bdquo;Archeologia pozaziemska&rdquo; (Warszawa, 2001) w ktrej zamieszczono kilka interesujcych zdj piramid zrobionych przez obserwatoria astronomiczne i z pokadw statkw kosmicznych &ndash; uwaga R.K.L. [326] Szczeglnie Mars jest intrygujcy ze wzgldu na zjawiska tam zaobserwowane &ndash; zamarznite oceany wody pod warstw pyw &ndash; a take dziwne budowle w rodzaju piramid, zaobserwowane na powierzchni jego &bdquo;ldw&rdquo; przez orbitery tych sond &ndash; uwaga R.K.L. [327] Zaproponowano dla niej nazw Faetona. Ze swej strony zaproponowaem dla niej symbol PH &ndash; od Phton, analogicznie do symbolu Plutona &ndash; PL (w astrologii take uywa si symbolu ) &ndash; uwaga R.K.L. [328] Pierwsz asteroid 1 Ceres (symbol - ) odkry J. Piazzi w 1801 roku, za Olbers odkry dwie inne: 2 Pallas (W) w 1802 i 3 Westa (\) w 1804 roku &ndash; uwaga R.K.L. [329] Wedug ich pogldw, Faeton mia mas 89 razy wiksz od masy Ziemi i kry po orbicie o nachyleniu niemal 90o do paszczyzny ekliptyki. Cz jego masy stanowi Pas Asteroidw, a reszta za kry nadal po wyduonej orbicie, jak kometa. Na ten temat pisa u nas m.in. dr Ahmad Jamaludin z Malezji, na amach &bdquo;Czasu UFO&rdquo; nr 7,1998 &ndash; uwaga R.K.L. [330] Aktualnie znamy a kilkadziesit piercieni Saturna, ktre tworz wok niego skomplikowany system piercieni szeroki na 139.300 km i o masie 1018 ton, tj. 1/70 masy naszego Ksiyca &ndash; uwaga R.K.L. [331] Przekraczajc tzw. granic Roche&rsquo;a, na ktrej zostay rozerwane przez siy pywowe &ndash; uwaga R.K.L. [332] Dzi wiemy, e kada wielka planeta posiada swj wasny system piercieni. Trudno przypuszcza, chocia z drugiej strony wykluczy si nie da, e kady z tych piercieni jest ladem po zniszczonej kosmicznej bazie wojskowej... &ndash; uwaga R.K.L. [333] Autorowi chodzi chyba o temperatur powierzchni jdra Jowisza, bowiem zewntrzne warstwy jego atmosfery s wyzibione do 130 K, za na poziomie chmur ma ona temperatur 300 K, natomiast pod chmurami ju jest a 700 K. Na gbokoci 2.700 km temperatura atmosfery wynosi okoo 6.800 K przy cinieniu rzdu 104 MPa. Po przekroczeniu granicy 18.000 km od grnej warstwy obokw temperatura wzrasta do 10.000 K za cinienie do 4 x 105 MPa! rednia temperatura fotosfery sonecznej wynosi 5-6 tys. K &ndash; uwaga R.K.L. [334] Jowisz oddaje wicej energii, ni jej dostaje od Soca, ale to wanie tylko dziki skurczowi grawitacyjnemu, a nie reakcjom termojdrowym &ndash; uwaga R.K.L. [335] Polski astronom prof. dr Jan Gadomski sformuowa pojcie ekosfery jako nadajcej si do ycia przestrzeni w ktrej znajduj si nadajce si do zamieszkania przez istoty biakowe planety. W ekosferze Soca znajduj si cztery takie biogeniczne planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars i Ksiyc &ndash; uwaga R.K.L. [336] Idea ta nie jest wbrew pozorom nowa, bo opisa j w swych powieciach fantastycznych &bdquo;Ci z Dziesitego Tysica&rdquo; i &bdquo;Oko Centaura&rdquo; polski pisarz J. Broszkiewicz w kocu lat 60. ub. wieku. Znamy obecnie (dane za rok 2001) okoo 30 &bdquo;bezpaskich&rdquo; &ndash; nie nalecych do adnego ukadu planetarnego &ndash; planeto-podobnych obiektw, ktre poruszaj si swobodnie w przestrzeni midzygwiezdnej. Jednym z nich jest odlegy o 450 ly obiekt o oznaczeniu TMR1C w konstelacji Byka; czyby by on wanie takim pojazdem midzygwiezdnym? &ndash; o czym pisaem w mojej pracy &bdquo;Projekt Tatry&rdquo; (Krakw, 2002) &ndash; uwaga R.K.L. [337] Trudno jest przyj, e ludzie o wiedzy i technice umoliwiajcej im przestawianie planet i prowadzenie prac w Kosmosie nie potrafili przewidzie powstania ogromnych fal pywowych w przypadku wejcia Luny w pole grawitacyjne Ziemi. Jest to z tego punktu widzenia cakowicie nie do przyjcia &ndash; uwaga R.K.L.
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

[338] Dlatego wanie jestem zdania, a wyoyem je m.in. w antologii pt. &bdquo;Bolid Syberyjski&rdquo; (dostpna jest w Internecie na stronie CBUFOiZA: www.ufocentrum.org), e by to konflikt midzycywilizacyjny pomidzy Ziemianami a obc ras inteligentn, ktra moga np. szuka nowych terenw osiedleczych &ndash; std determinacja atakujcych i obrocw. Wojna zakoczya si zniszczeniem Obcych, ale jednoczenie cofna Ludzko w rozwoju do epoki kamienia jeszcze nie rozupanego &ndash; uwaga R.K.L. [339] To oczywiste, e &ndash; jak postulowaem w poprzednim przypisie - walczono o Ziemi, i dlatego te stosunkowo mao j zniszczono, ale najedcy zniszczyli ludzkie bazy i instalacje obronne na peryferiach Ukadu Sonecznego w pierwszym rzdzie, a kolonie na planetach w drugim. To wyjania wszystkie niejasnoci, o ktrych Autor pisze w swej monografii &ndash; uwaga R.K.L. [340] Do tego dorzucibym take legendarn Szamball-Agart, ktr &ndash; o ile wierzy legendom przekazanym nam przez F. A. Ossendowskiego &ndash; zaoono 60.000 lat temu, co moe by pewn wskazwk, co do daty rozpoczcia lub zakoczenia tego konfliktu &ndash; uwaga R.K.L. [341] Rdz. 1,26 &ndash; uwaga R.K.L. [342] Rdz. 6,1-2 i Rdz. 6,4 &ndash; uwaga R.K.L. [343] Typowym przykadem mgby tu by Yeti. Eksperymenty te mogy obejmowa te i zwierzta, dziki czemu powstaway rne mutanty w rodzaju potworw z mitw greckich i innych: smoki, pegazy, chimery, etc. etc. &ndash; uwaga R.K.L. [344] Waciwie powinno si o nich mwi &bdquo;nowi ludzie&rdquo; lub &bdquo;ludzie drugiej generacji&rdquo;, wszak powstali wskutek eksperymentu genetycznego &bdquo;ludzi pierwszej generacji&rdquo; &ndash; uwaga R.K.L. [345] Owidiusz &ndash; &bdquo;Przemiany&rdquo; w przekadzie B. Kiciskiego &ndash; przyp. aut. [346] Nazwa &bdquo;demiurg&rdquo; nadana zostaa przez Platona stwrcy boskiemu, budowniczemu wiata, ktry da Ludzkoci dusz zmysow i jest twrc wiata materialnego &ndash; przyp. aut. [347] Dos.: wity, wity, wity Pan Bg Sebaoth, pene s niebiosa i ziemia chway Twojej &ndash; z tym, e imi Boga Sebaoth (inne imiona Boga to, Jahve [Jehowa], Adonai i Tetragrammoton) zastpiono dzisiaj sowami: zastpw witych &ndash; uwaga R.K.L. [348] Zob. Homer &ndash; &bdquo;Iliada&rdquo; i &bdquo;Odyseja&rdquo; &ndash; uwaga R.K.L. [349] Przykadem tego jest np. staroytny Egipt, w ktrym panowa kult witych wy utosamianych z rnymi bogami, za korony faraonw ozdabia Uraeus (Ureusz) &ndash; wizerunek witej kobry. To dopiero chrzecijastwo zrobio z wa symbol diaba &ndash; uwaga R.K.L. [350] Oto jak nazwa On czowieka &ndash; przyp. aut. [351] Czynnego udziau, ale obserwoway jej przejawy i daway wyraz w swej sztuce, czego Autor nie wzi pod uwag. Wszak na Saharze i innych czciach wiata pozostay petroglify przedstawiajce wyej ucywilizowanych ludzi z tamtej epoki... &ndash; uwaga R.K.L. [352] Poprawnie powinno by ri Lanka &ndash; uwaga R.K.L. [353] Waciwie powinno by &bdquo;subkontynentu Indii&rdquo; &ndash; uwaga R.K.L. [354] S to wirusy wywoujce m.in. odr. [355] Patrz internetowa strona CDC &ndash; www.cdc.gov/ncidod/sars/ oraz www.who.int/csr/sars/en. [356] Jerzy Serafin &ndash; &bdquo;SARS &ndash; bro biologiczna?&rdquo; w &bdquo;FiM&rdquo; nr 18,2003 z dn. 2-8 maja 2003 roku. [357] Prof. dr Tadeusz Pusa &ndash; wywiad dla &bdquo;Radiowego Magazynu Wojskowego&rdquo;, PR-1 w dniu 18 maja 2003 roku. [358] Zainteresowanych odsyamy do pracy Aleksandra Mory &ndash; &bdquo;Atomowe wojny bogw&rdquo;, Lublin 1980. [359] Zob. Milo Jesensk &ndash; &bdquo;Bogowie atomowych wojen&rdquo; na stronie internetowej CBUFOiZA w Krakowie www.ufocentrum.org. [360] Atlantyka, to umowna nazwa dla cywilizacji jeszcze starszych od cywilizacji Atlantydy ii nie naley jej traktowa jako okrelonego terminu geograficznego czy historycznego. [361] R. K. Leniakiewicz &ndash; &bdquo;Czarna zaraza spada z nieba?...&rdquo; w &bdquo;Wizjach Peryferyjnych&rdquo; nr 4/1996. [362] Co wicej &ndash; istniej choroby, ktrymi zwierzta zaraaj si od ludzi &ndash; jak np. wszystkie infekcje grypo-podobne grnych drg oddechowych. [363] Wirus jest pasoytem i jego strategia przetrwania zakada jak najdusze ycie w ciele nosiciela, ale tak to do koca nie jest, gdy istniej wirusy, ktre zabijaj swego ywiciela od razu, jak np.: wirus grypy hiszpanki, wirus Yellow Fever, wirus O&rsquo;Ngyong, wirus Lassa Fever, wszystkie szczepy wirusa gorczki krwotocznej Ebola, wirusy HIV, itd. itp., ktrych letalno stanowi dowd na to, e mogy one zosta stworzone po to, by zabija tylko i wycznie czowieka. Wszystkie one pochodz z afrykaskich i amerykaskich dungli, w ktrych mog si znajdowa antyczne laboratoria i skadowiska rnych antycznych BMR. [364] Sensownym take wydaje si pomys, e odwiedzaj nas mieszkacy legendarnej ShamballiAgharty, ktrzy mieszkaj wewntrz naszego globu. Dla nich promieniowanie Soca i atmosfera mogyby
http://www.historyofcivilization.net Powered by Joomla! Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11

Casey Wadowski - Historia Cywilizacji

by szkodliwe i dlatego musieliby porusza si po powierzchni Ziemi w cinieniowych i klimatyzowanych skafandrach chronicych ich przed rozrzedzon i chodn atmosfer, z oczami przysonitymi okularami, ktre filtrowayby promieniowanie naszej gwiazdy dziennej... [365] Rdz. 1,26. [366] Rdz. 6,1-2 i Rdz. 6,4. [367] Typowym przykadem mgby tu by Yeti. Eksperymenty te mogy obejmowa te i zwierzta, dziki czemu powstaway rne mutanty w rodzaju potworw z mitw greckich i innych: smoki, pegazy, chimery, etc. etc. [368] Waciwie powinno si o nich mwi &bdquo;nowi ludzie&rdquo; lub &bdquo;ludzie drugiej generacji&rdquo;, wszak powstali wskutek eksperymentu genetycznego &bdquo;ludzi pierwszej generacji&rdquo;. [369] Wacaw Biliski w swej powieci sensacyjnej &bdquo;Bakteria 078&rdquo; opisa prace Japoczykw nad bakteriami dumy prowadzone przez gen. Ishii Shiro w tajnym orodku bada nad broni bakteriologiczn w okolicach Harbina (Manduria), ktry po wojnie Amerykanie przeksztacili we wasne centrum bada bakteriologicznych, osawion JW 731.

http://www.historyofcivilization.net

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 20 January, 2010, 13:11