Sie sind auf Seite 1von 11

Page 1 of 11

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de nvmnt: Profesor: Clasa: a VII - a Data: Unitatea de nvare: Viaa n societate Lecia: Drepturile omului Ti !l leciei: mixt Com etene "enerale: 1. Utilizarea conceptelor specifice tiinelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoatere i explicare a unor fapte e!enimente procese din !iaa real". #. $plicarea cunotinelor specifice tiinelor sociale n rezol!area unor situaii pro%lem" precum i n analizarea posi%ilit"ilor personale de dez!oltare. &. 'ooperarea cu ceilali n rezol!area unor pro%leme teoretice i practice n cadrul diferitelor grupuri. (. )anifestarea unui comportament social acti! i responsa%il adec!at unei lumi n sc*im%are. +. ,articiparea la luarea deciziilor i la rezol!area pro%lemelor comunit"i Com etene s ecifice: 1.1.Utilizarea corect" a termenilor i a conceptelor pri!ind drepturile omului - drepturi ndatoriri responsa%ilit"i . n texte i documente/ 1.#. Identificarea n diferite contexte a drepturilor omului i a responsa%ilit"ilor asociate fiec"rui drept/ &.1. 0ezol!area n ec*ip" a unor pro%leme pri!ind respectarea drepturilor omului a drepturilor copiilor n coala noastr" / (.#. 1!aluarea unor situaii concrete de nc"lcare a demnit"ii persoanei din perspecti!a drepturilor omului +.1. ,articiparea la negocierea drepturilor i a responsa%ilit"ilor n cadrul clasei i a colii.

Page 2 of 11

Conce te o eraionale: Cognitive '1: Definirea unor concepte pri!ind drepturile omului/ '#: Identificarea de termeni relaii procese pri!ind principalelel drepturi ale omului ce reies din 'onstituia actual"a 0om2niei/ '&: Ierar*izarea unor relaii fenomene pri!ind principalele o%ligaii ce re!in oamenilor i ele!ilor reieite din aplicarea n lume a drepturilor omului/ '(: Descrierea unor fenomene e!enimente n care sunt aplicaste i nc"lcate drepturile omului i ale copilului n comuna i coala noastr"/ '+: ,rezentarea principalelor documente n care sunt prezentate drepturile omului. Formative: '3: Utilizarea te*nicii de lucru cu textul istoric fie de lucru i manualul/ '4: 'ompararea i interpretarea datelor referitoare la nc"lcarea drepturilor omului n zilele noastre/ '5: 'lasificarea de date i noiuni pri!ind principalele drepturi ale omului/ '6: 0eprezentarea unor informaii date noiuni pri!ind respectarea drepturilor omului/ '17: $nalizarea unor situaii concrete din coal" pri!ind respectarea sau nc"lcarea drepturilor copilului. Atitudinale: '11: 8ormularea aprecierilor o%iecti!e argumentate cu pri!ire la drepturile omului/ Eval!area : formati!e-ameliorati! O#iective ale eval!rii: Cognitive: 9e1: operarea cu noiunile i conceptele pri!ind drepturile omului/ Formative:9e#: ntocmirea unei liste cu drepturile care tre%uie s" fie respectate n coal"/ sta%ilirea unor drepturi care sunt respectate i care sunt nc"lcate n clasa a VII : a/ 9e&: competena de a utilize te*nici de lucru cu textul i fiele de lucru/ Atitudinale: 9e(: capacitatea de a formula i susine opinii personale $alori %i atit!dini vi&ate: ;<2ndire critic i flexi%il

Page 3 of 11

;0elaionare poziti! cu ceilali 'trate"ii: inducti!-deducti! explicati!-con!ersati! (etode: ;1xpoziti!-euristice: )1-expunerea/ )#- explicaia )&-con!ersaia euristic ;Interacti!e: )(-modelul grap*ic )+-comparaia )3-pro%lematizarea )4-con!ersaia examinatoare )5-=oc de rol>studiu de caz Instr!mente de eval!are: !erificarea frontal o%ser!area sistematic fis de lucru )orme de or"ani&are a activitii: frontal indi!idual Res!rse: *Umane- clasa a VII -a *De timp- +7? ;Materiale: ;m1. 9ficiale: ,rograma colar @ucureti #776/ Declaraia Uni!ersal" a Drepturilor 9mului - 9.A.U.16(5 ./ 'onstituia 0om2niei 1661. * m+: )acroproiectarea didactic Manuale: )aria : Biana B"c"tu Cultur civic. )anual pentru clasa a VII : a 1ditura Uni!ers @ucureti 1666. DE(ER' DIDACTIC: 'ecvenele Conce te Conin!t!ri vi&ate didactice o eraionale -, (oment or"ani&atoric # minute +,React!ali&area -noiuni i concepte c!no%tinelor. pri!ind comunitatea eval!are internaional"/ o%iecti!ele e!alurii

Activitatea rofesor!l!i

-a%sene -organizeaz materialele i clasa -creeaz un climat cooperant -solicit opinii despre importana pro%lemelor glo%ale cu care se confrunt" omenirea/

Activitatea elev!l!i -rspund cerinelor -pregtesc materialele solicitate -se aeaz la locurile indicate -ela%oreaz rspunsuri -autoe!alueaz

Res, mat

Res, Eval!are Proc

frontal o%s.

Page 4 of 11

+ minute

-coninuturi pri!ind pro%lemele glo%ale ale omenirii: pro%leme economice fenomenul su%dez!olt"rii inflaia oma=ul crizele economice . poluarea %olile i !iolena - CID$ %olile de inim" terorismul %anditismul lo!iturile de stat .

-su%liniaz ideea de progres a luptei tuturor statelor i oamenilor pri!ind eradicarea acestor fenomene/. -accentueaz algoritmul cauz efect a pro%lemelor glo%ale i a !ieii de trai a oamenilor/ -stimuleaz ele!ii s-i asume roluri pri!ind pro%lemele cu care se confrunt" un copil care tr"iete ntr-o ar" sla% dez!oltat" din punct de !edere economic cum ar putea contri%uii ele!ii la diminuarea efectelor polu"rii n localitatea n care tr"iesc/ -e!alueaz rspunsurile ele!ilor/ -mediaz opiniile ele!ilor pe pro%lemele dez%"tute. -solicit ele!ilor s identifice ce drepturi au oamenii n calitate de persoane/ -noteaz pe ta%l titlul leciei -precizeaz ce !or afla ce !or ti s fac la sf2ritul orei de ce este important s cunoatem.principalele drepturi i ndatoriri ale omului/ -organizeaz n!area

sistematic

/,Evocare & minute

0,Do#ndirea de noi c!no%tine #4 minte

-identific principalele drepturie: dreptul al !ia" la li%ertatea de exprimare Ditlul leciei egalitatea E Drepturile omului F proprietatea dreptul la n!""tur" i odi*n" etc./ -noteaz n caiete titlul leciei -titlul leciei concepteG o% -$sigur: -definesc -E Drepturile omului F e!aluarii a. cunoaterea>receptarea>n!area !alorific2nd 'onstituia -noiuni: drepturi - ele!ii definesc drepturile omului pe ac*iziii aanteriaore 0om2niei/ ndatoriri %aza cunotinelor anterioare de la -in!estig*eaz -'on!enia

-fie de lucru exerciiul

Page 5 of 11

responsa%ilit"i inaliena%il -coninuturi


I. Dre t!rile om!l!i $. Drepturile omului : sta%ilesc ce i este permis unei persoane s" fie s" posede i s" fac" pentru simplul fapt c" este om. @. 9amenii au drepturi pentru simplul fapt c" sunt oameni ceea ce nseamn" c" exist" atri%ute care nu pot fi refuzate nici unui om de c"tre nimeni - li%ertatea i egalitatea n drepturi naturale ale omului . . '. De la natur" oamenii se nasc li%eri i egali . D.Drepturile omului : 1. Cunt inaliena%ile adic" nu pot fi nstr"inate . #. Aici o persoan" nu poate renuna la drepturile sale i nim"nui nu i este permis s" pri!eze pe cine!a de drepturi . &. Ae arat" ce tre%uie s" fac" statul pentru cet"eni i ce nu tre%uie

1ducaie ci!ic" i Istorie/ sursele 9AU -in!estig*eaz descoperind din -identific 'onstituia 0om2niei drepturile -demonstreaz prin omului prezentarea -identific din 'on!enia 9AU rezultatelor princiipalel drepturi ale copilului/ in!estigaiei -demonstreaz de ce drepturile omului -explic pe %aza sunt inaliena%ile/ algoritmului cauz -identifica enumer formuleaz idei efect de ce nici o persoan" nu poate renuna -interpreteaz la drepturile sale i nim"nui nu i este oferind argumente permis s" pri!eze pe cine!a de -interpreteaz drepturi . formul2nd opinii -compar %. nelegerea noilor coninuturi -i asum -explic de ce oamenii au drepturi/ responsa%ilitatea -interpreteaz demonstreaz unei opinii determin estimeaz generalizeaz -coreleaz cum au e!oluat drepturile omului pe !alorific2nd %aza studierii princiapelor documente ac*iziiile n care sunt proclamate drepturile anterioare omului/ -se formuleaz c. analiza opinii -identific analizeaz dac" drepturile -se argumenteaz omului i ale copilului sunt aplicate leg"tura ntre sau nc"lcate n comunitatea local" i drepturile omului i n coal"/ statele democratice/ -compar deduce cum pot fi - definesc clasificate drepturile omului/ democraia pe %aza - difereniaz separ alege cunotinelor principalele drepturi ale omului i anterioare copilului/

o%s sistematic !erificare frontala orala

Page 6 of 11 s" fac" sau s" lase s" se nt2mple . (. Au pot exista drepturi f"r" responsa%ilit"i : atunci c2nd o persoan" afirm" c" are drepturi ea afirm" totodat" i c" i asum" responsa%ilit"ile corespunz"toare i n primul r2nd pe aceea de a respecta drepturile altor persoane . 8"r" aceast" asumare drepturile nu au nici un sens . +. Au pot fi separate unele de altele : ele au sens numai mpreun" i tre%uie respectate f"r" excepie . Aesocotirea unui drept nseamn" de fapt lezarea tuturor celorlalte drepturi II, Doc!mente n care s!nt roclamate dre t!rile om!l!i $.Declaraia Drepturilor - $nglia 1356 ./ @.Declaraia de Independen" - C.U.$.1443 ./ '.Declaraia Drepturilor 9mului i 'et"eanului - 8rana 1456 ./

d. sinteza -formuleaz aprecieri pri!ind drepturile respectate i nc"lcate n clas" i n coal" fac leg"tura ntre drepturile omului i statele democratice/ -relateaz proiecteaz planific propune sintetizeaz compune imagineaz explic organizeaz modalit"ile prin care tre%uie ca ele!ii s" acioneze pentru ca drepturile lor s" fie respectate:

Page 7 of 11 D.Declaraia Uni!ersal" a Drepturilor 9mului - 9.A.U.16(5 .. III, Princi alele dre t!ri ale om!l!i $.Drepturi ci!ile i politice : dreptul la !ia" la li%ertate i securitate personal" egalitatea n drepturi li%ertatea de exprimare de opinie de credin" dreptul de a participa la !iaa politic" - drepturi care asigur" unei persoane posi%ilitatea de a se manifesta li%er . . @. Drepturi economice i sociale : dreptul la munc" la educaie la o !ia" decent" sau la asisten" social" . I$, Alte dre t!ri ale om!l!i $.Dreptul la !ia" la li%ertate la securitate personal" / @.Dreptul la o =udecat" dreapt" / '.Dreptul la cet"enie / D.Dreptul de a ntemeia o familie / 1.Dreptul de a circula li%er dreptul de a cere azil /

Page 8 of 11 8.Dreptul la proprietate <.Dreptul la li%ertatea de g2ndire de contiin" de credin" de opinie / H.Dreptul de ntrunire de asociere de participare politic" drepturi electorale / I.Dreptul la munc" la odi*n" la un trai decent / I.Dreptul la asisten" social" / J.Dreptul la educaie

1,'tim!larea erformanei + minute

-ele!ii studiaz" imaginea prezentat"/ ' reeaz o pro%lem: F Cc*iarea portretului unui copil care muncete F -analizeaz pro%lema/ 1le!ii !or studia cu atentie -i asum rolul imaginea -fotografia. unui copil care copilului care munceste - imaginea !a fi expusa la muncete/ !ideoproiector.. - i dau fr2u li%er imginaiei i creati!it"ii/ -ofer soluii -Interpreteaz situaiile de la exerciiull 3 pagina 1( din manualcoreleaz.............. De rezol!at exerciiile 1- ( pg. 1& din 0ecomand: aprofundarea cunotinelor asimilate prin citirea

'alculator

2,Asi"!rarea reteniei %i a transfer!l!i & minute 3,Tema entr! acas

-formuleaz opinii pri!ind asemanri )anualul deose%iri -rezol!" exerciiile

exerciiul !erificare

Page 9 of 11

# minute 4,Eval!area & minute

manual

leciei acas -$nalizeaz critic laud ierar*izeaz -se raporteaz la decide>noteaz aprecieri 'C5I6A LEC6IEI

I, DREPTURILE O(ULUI $. Dre t!rile om!l!i : sta%ilesc ce i este permis unei persoane s" fie s" posede i s" fac" pentru simplul fapt c" este om. @. 9amenii au drepturi pentru simplul fapt c" sunt oameni ceea ce nseamn" c" exist" atri%ute care nu pot fi refuzate nici unui om de c"tre nimeni - li%ertatea i egalitatea n drepturi naturale ale omului . . '. De la natur" oamenii se nasc li%eri i egali . D. Drepturile omului : 1. Cunt inaliena#ile adic" nu pot fi nstr"inate . Aici o persoan" nu poate renuna la drepturile sale i nim"nui nu i este permis s" pri!eze pe cine!a de drepturi . #. Ae arat" ce tre#!ie s7 fac7 stat!l pentru cet"eni i ce nu tre%uie s" fac" sau s" lase s" se nt2mple . &. Au pot exista dre t!ri f7r7 res onsa#ilit7i : atunci c2nd o persoan" afirm" c" are drepturi ea afirm" totodat" i c" i asum" responsa%ilit"ile corespunz"toare i n primul r2nd pe aceea de a respecta drepturile altor persoane . 8"r" aceast" asumare drepturile nu au nici un sens . (. 8! ot fi se arate unele de altele : ele au sens numai mpreun" i tre%uie respectate f"r" excepie . Aesocotirea unui drept nseamn" de fapt lezarea tuturor celorlalte drepturi II, DOCU(E8TE 98 CARE 'U8T PROCLA(ATE DREPTURILE O(ULUI

Page 10 of 11

$. Declaraia Drepturilor - $nglia 1356 ./ @. Declaraia de Independen" - C.U.$.1443 ./ '. Declaraia Drepturilor 9mului i 'et"eanului - 8rana 1456 ./ D. Declaraia Uni!ersal" a Drepturilor 9mului - 9.A.U.16(5 .. III, PRI8CIPALELE DREPTURI ALE O(ULUI $. Dre t!ri civile %i olitice : dreptul la !ia" la li%ertate i securitate personal" egalitatea n drepturi li%ertatea de exprimare de opinie de credin" dreptul de a participa la !iaa politic" - drepturi care asigur" unei persoane posi%ilitatea de a se manifesta li%er . . @. Dre t!ri economice %i sociale : dreptul la munc" la educaie la o !ia" decent" sau la asisten" social" . I$, ALTE DREPTURI ALE O(ULUI $. Dreptul la !ia" la li%ertate la securitate personal" / @. Dreptul la o =udecat" dreapt" / '. Dreptul la cet"enie / D. Dreptul de a ntemeia o familie / 1. Dreptul de a circula li%er dreptul de a cere azil / 8. Dreptul la proprietate / <. Dreptul la li%ertatea de g2ndire de contiin" de credin" de opinie / H. Dreptul de ntrunire de asociere de participare politic" drepturi electorale / I. Dreptul la munc" la odi*n" la un trai decent /

Page 11 of 11

I. Dreptul la asisten" social" / J. Dreptul la educaie