Sie sind auf Seite 1von 36

Kasten

Armoires

Schrnke

Cupboards

Kasten

Armoires

Schrnke

Cupboards

De

MOBILINE

kasten

productlijn

is

Das MOBILINE-Schrankprogramm ist magefertigt und orientiert sich am modernen Lernumfeld: Alle didaktischen Materialien knnen auf durchdachte Weise verstaut werden und stehen doch sofort zur Verfgung, wenn der Unterricht dies erfordert. Durch den intelligenten Aufbau ist alles griffbereit und jeder Zentimeter wird genutzt. Die jugendliche Formgebung, die verfgbaren Farben und die robusten Materialien tragen zu einem zeitlos modernen Lernumfeld bei, in dem man sich gerne aufhlt.

gemaakt naar de moderne leeromgeving: alle didactische materialen kunnen mooi overzichtelijk worden opgeborgen en staan klaar om gebruikt te worden wanneer het lesverloop er om vraagt. Door de slimme indeling ligt alles pakklaar en wordt elke centimeter ruimte benut. De tijdloze vorm, de beschikbare kleuren en duurzame materialen dragen bij tot een tijdloos moderne leeromgeving waarin het goed toeven is.

La gamme des armoires MOBILINE est conue spcialement pour le monde de lenseignement moderne: tous les matriels didactiques peuvent tre rangs de faon bien ordonne et sont prts tre utiliss au moment o lon en a besoin pour le cours. Grce une construction astucieuse, tout est calcul sur mesure et chaque centimtre despace est utilis. La forme intemporelle, les coloris disponibles et les matriaux durables contribuent un environnement intemporel denseignement o lon se sent bien.

The MOBILINE storage system is custommade, based on the modern learning environment. All didactical materials can be stored in a well organized manner, ready to be used when needed. Custom configuration ensures the most efficient use of space. The timeless design, colour selection and hard-wearing materials contribute to an inspiring modern learning environment.

Table des matires Content

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

03 06 08 12 14 18 22 28 29 32

Optie En option Optional Optional

Inhoud Table des matires Inhalt Content Kleuterkasten Armoires maternelles Schrnke fr den Kindergarten Early childhood cupboards Lage kasten Armoires basses Niedrige Schrnke Low cupboards Hoge kasten Armoires hautes Hohe Schrnke High cupboards Vakkenkasten Meubles compartiments Fchereinheiten Compartment cupboards Opzetstukkasten Surmeubles Erweiterungseinheiten Schrnke Unit attachment cupboards Accessoires Accessoires Zubehr Accessories Overzicht Rsum bersicht Overview Materialen Matriaux Material Materials i3 Learning environments

Armoires maternelles Early childhood cupboards


Kleuterkasten
N

Een kind ontwikkelt pas optimaal als het persoonlijk wordt benaderd en het les krijgt op een passend niveau. Doordacht meubilair maakt verschillende lesstijlen mogelijk. Met een verrijdbaar onderstel vormt u bijvoorbeeld een kast om tot een dynamische opslagunit die toelaat de leeromgeving op verschillende manieren in te delen. Optionele rugwanden in gemailleerd staal of kurk maken van een kast een centraal aandachtspunt bij groepswerk, vingerveilige plastic opberglades geven de kleuter een opslagruimte voor persoonlijke spulletjes, enz. De sterke constructie en de duurzame materialen maken deze kasten bijna onverwoestbaar en volmaakt veilig. Armoires maternelles
Bijzondere rugwand Paroi arrire spciale Besondere Rckenwand Special back wall

Le dveloppement dun enfant nest vraiment optimal que lorsque son ducation se fait selon sa personnalit et son niveau dapprentissage. Un mobilier bien conu permet denvisager des types de cours trs diffrents. Munie dun chssis sur roulettes, une armoire se transforme en espace de rangement dynamique permettant de compartimenter de diffrentes faons lenvironnement dapprentissage. Des armoires dos en acier maill ou en lige deviennent un point dattention central lors des travaux de groupe. Les tiroirs en plastique avec scurit enfants permettront aux bambins de ranger leurs effets personnels. Les matriaux durables et la construction robuste rendent ces armoires trs sres et quasiment indestructibles. Schrnke fr den Kindergarten
D
Jumbo, grote & kleine laden Tiroirs jumbo, grands et petits Jumbo,groe & kleine Schubladen Jumbo, large & small bins

Ein Kind entwickelt sich erst optimal, wenn es sich persnlich angesprochen fhlt und auf einem passenden Niveau lernen kann. Durchdachtes Mobiliar ermglicht unterschiedliche Lernstile. Mit einem Fahrgestell knnen Sie beispielsweise einen Schrank zu einer dynamischen Lagereinheit machen, die es Ihnen erlaubt, die Lernumgebung auf verschiedene Weise einzuteilen. Optionale Rckwnde aus emailliertem Stahl oder Kork rcken den Kasten bei Gruppenarbeiten ins Zentrum der Aufmerksamkeit, fingersichere Plastikladen geben jedem Kind Stauraum fr persnliche Dinge, usw. Die krftige Konstruktion und die haltbaren Materialien machen diesen Schrank beinahe unzerstrbar und vollkommen sicher. Early childhood cupboards

Stevig wielframe Robuste chssis sur roulettes Solider Radrahmen Sturdy wheel frame

Legborddrager Support de tablette Einlegebden Shelf support

Children only develop to their full potential if they receive personal attention and are taught at the appropriate level. Classroom furniture that has been developed with forethought makes it possible to apply a variety of teaching styles. With a mobile frame, for example, you can transform a cabinet into a dynamic storage unit that can be used to structure the teaching environment in different ways. Optional backwall cabinets in enamelled steel or cork turn a cabinet into a central focus point for group work and finger-safe plastic storage drawers give the children a place to store their personal materials. The sturdy construction and durable materials make this cabinet completely safe and virtually indestructible.
Hoekverbinding Raccords de coin Eckverbindung Corner joint

06

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

07

Armoires basses Low cupboards

08

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

170

Scharnieren Charnires Scharniere Hinges

Lage kasten

Lage opbergkasten bieden extra plaats zonder de ruimte visueel te verkleinen. Verschillende decors en duurzame materialen laten een keuze toe in harmonie met de bestaande inrichting. Dankzij de vele indelings- en uitrustingsmogelijkheden stelt u de kast samen die perfect aan uw wensen voldoet. Uitgekiende technische details zoals
Sloten Serrures Schlsser Locks

de ver openzwaaiende draaideuren, het optionele wielframe en de mogelijkheid een cilinderslot te integreren staan garant voor jarenlang gebruikscomfort. Armoires basses
F

Les armoires basses offrent de lespace de rangement additionnel sans pour autant diminuer visuellement le local. Diffrents dcors et matriaux durables permettent un choix en harmonie avec lameublement existant. Grce aux nombreuses possibilits de rpartition et dquipement, vous assemblez le meuble de telle sorte quil rponde au
Stevig wielframe Robuste chssis sur roulettes Solider Radrahmen Sturdy wheel frame

mieux vos besoins. Les dtails techniques astucieux tels que les portes battantes large ouverture, le chssis roulettes optionnel et la possibilit dintgrer une serrure cylindre vous garantissent des annes de confort et dutilisation. Niedrige Schrnke

Staueinheiten im unteren Bereich sorgen fr zustzlichen Platz ohne dabei den Raum optisch zu verkleinern. Verschieden Deko-Mglichkeiten und robuste Materialien ermglichen eine Auswahl, die mit dem bereits vorhandenen Mobiliar und der Ausstattung harmoniert. Aufgrund der vielen Unterteilungs- und Ausrstungsmglichkeiten knnen Sie sich die Einheit zusammenstellen, die Ihren Anforderungen optimal entspricht. Intelligente technische Details wie drehbare Tren, die sich weit ffnen, wahlweise Rahmen auf Rollen und die Mglichkeit, ein Zylinderschloss zu integrieren, garantieren einen Verbraucherkomfort ber Jahre hinweg. Low cupboards
E

Low storage cupboards offer additional space without crowding the room. Surface options and hard-wearing materials allow storage to be seamlessly integrated into the room and existing furnishings. Various internal configurations are available to accommodate specific needs. Smart technical details such as the revolving doors that open widely, the optional wheel frame and the option of integrating a cylinder lock guarantee many years of user comfort.

09

10

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

11

Armoires hautes High cupboards

170

Sloten Serrures Schlsser Locks

Scharnieren Charnires Scharniere Hinges

Hoge kasten

Armoires hautes

De hoge MOBILINE kasten zijn een categorie apart. De gebruikte materialen en de specifieke hoekverbindingen maken er een ultrastabiele en duurzame kast van, die jaren en jaren meekan en in de loop der jaren meermaals gemonteerd en gedemonteerd kan worden. Draai- of schuifdeuren over de halve of hele hoogte, open kasten, schuifladen, cilindersloten, etc. Het aantal combinatiemogelijkheden is vrijwel onbeperkt.

Les armoires hautes MOBILINE forment une catgorie part. Les matriaux utiliss et les profils spcifiques pour les coins en font un meuble ultra stable et durable qui peut durer des annes et tre mont et dmont plusieurs fois au fil des ans. Les portes tournantes ou coulissantes, moiti ou sur toute la hauteur, les armoires ouvertes sans portes, les tiroirs coulissants, les serrures cylindre, Le nombre de combinaisons possibles est illimit.

12

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

Hohe Schrnke

High cupboards

Die hohen MOBILINE-Schrnke sind eine Kategorie fr sich. Die verwendeten Materialien und die spezifischen Eckverbindungen gewhrleisten, der Schrank unglaublich stabil und sehr robust ist und so ber viele Jahre hinweg einsetzbar ist und dabei, ggf. immer wieder montiert und demontiert werden kann. Drehbare oder Schiebetren ber die halbe oder gesamte Hhe, offene Einheiten, Schubladen, Zylinderschlsser usw.: die Anzahl der Kombinationsmglichkeiten ist unendlich.

High MOBILINE cupboards are in a category of their own. Quality materials and specified corner connections ensure stability and many years of service. They can be assembled and disassembled many times throughout the years. Cylinder locks are available for added security. Configuration options are abundant: revolving or sliding doors, half or full height doors, open shelves, drawers, etc.

13

Meubles compartiments Compartment cupboards

110

Vakkenkasten

De MOBILINE vakkenkasten zijn in alle opzichten een volwaardig lid van de MOBILINE familie. Oerstevig en dus duurzaam, demonteerbaar, vergrendelbaar en uitgekiend. Ze zijn verkrijgbaar als gesloten model (bijvoorbeeld voor gebruik als leerlingenlocker) of in een gedeeltelijk open brievenbus-configuratie voor gebruik in de lerarenkamer. De ver openzwaaiende deurtjes zorgen ervoor dat de doorgang in drukke ruimtes niet wordt versperd, terwijl het cilinderslot de privacy garandeert. Meubles compartiments
Scharnieren Charnires Scharniere Hinges

Les armoires compartiments MOBILINE sont tous gards un membre entier de la famille des meubles MOBILINE. Super solides et donc durables, dmontables, combinables et bien tudis. Ils existent en modle ferm pour utiliser comme casier de consigne pour les lves, et en configuration bote lettres par-tiellement ouverte pouvant tre utilise dans la salle des enseignants. Les portes qui souvrent jusquau bout nobstruent pas le passage dans les espaces frquentation intense, alors que la serrure cylindre garantit la confidence. Fchereinheiten
D

Die Fchereinheiten bilden in jeder Hinsicht ein weiteres vollwertiges Mitglied in der MOBILINE-Familie. Sie sind stabil und dadurch sehr robust, knnen demontiert oder geteilt werden und sind damit gut durchdacht und optimal konstruiert. Sie sind extrem stabil und dadurch auch robust, knnen demontiert und geteilt werden und sind damit insgesamt optimal durchdacht und konstruiert. Sie knnen als geschlossenes Modell (um z. B. als Schlerspind verwendet zu werden) oder als teilweise offene Konfiguration mit Ablagefchern fr den Einsatz im Lehrerzimmer geliefert werden. Dadurch, dass sich die Tren so weit ffnen lassen, wird sichergestellt, dass der Zugriff auch in Stosszeiten mglich ist, whrend die Zylinderschlsser eine Privatsphre ermglichen. Compartment cupboards

MOBILINE compartment units are a full-fledged member of the MOBILINE family in all respects. Super strong, hard-wearing and flexible, they can be disassembled and re-configured. The locker doors can be easely opened and do not disturb in crowded hallways. The personalized lock guarantees privacy for every student or teacher.

14

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

15

16

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

17

Surmeubles Unit attachment cupboards

170

Sloten Serrures Locks Schlsser

Scharnieren Charnires Scharniere Hinges

Opzetstuk kasten

Surmeubles

Voor wie de beschikbare ruimte in zijn MOBILINE kast wil uitbreiden, of het liever hogerop zoekt om de bewegingsruimte te vrijwaren vormen de MOBILINE opzet- en hangkasten de ideale oplossing. Dankzij de massieve achterwand hangen ze veilig aan de wand. De modulematen, kleuren, decors, uitrustingsdetails en accessoires sluiten perfect aan bij de rest van het MOBILINE gamma en zorgen voor een gentegreerde aanblik.

Si vous souhaitez agrandir lespace disponible dans une armoire MOBILINE, ou si vous prfrez un rangement en hauteur pour librer lespace de mouvement, la gamme MOBILINE vous offre la solution idale avec ses surmeubles rajouter et accrocher au mur. Grce la paroi arrire massive, ils sont fixs en hauteur en toute scurit, les mesures de module, coloris, dcors, dtails dquipement et accessoires saccordent merveille au reste de la gamme MOBILINE et offrent un ensemble intgr.

18

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

Erweiterungseinheiten Schrnke

Wall cupboards

MOBILINE-Wandeinheiten sind die ideale Lsung fr Kunden, die den verfgbaren Stauraum in ihrer MOBILINE-Einheit erweitern mchten oder fr Kunden, die den Stauraum aus Schutz- oder Sicherheitsgrnden weiter oben haben mchten. Sie werden durch ihre stabile Rckwand sicher an einem hohen Platz befestigt, wobei Modulgren, Farben, Dekore, Ausrstungsdetails und Zubehr perfekt auf die MOBILINE-Produktserie abgestimmt sind und sie somit optimal ins Gesamtbild passen.

Maximize storage and floor space with MOBILINE wall cupboards. They can be specified to fit your space. Wall cupboards have a solid back and are suspended securely. Many options for size, color, hardware, equipment details and accessories allow the cupboards to coordinate with the rest of the space.

19

20

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

21

Accessoires Accessories
Legborddrager
N De verstelbare legborden van de kleuterkasten zijn voorzien van inklinkende, metalen bevestigingsstiften. Dit voorkomt dat een legbord per ongeluk verschuift of kan vallen. Een detail dat extra veiligheid brengt. Want in een kleuterklas komt men zo al ogen tekort. Alle leggers zijn aan de voorzijde afgerond. Veilig en prettig.

Scharnieren

Onze scharnieren zien er misschien iets dikker uit dan wat u gewend bent. Ze zijn dan ook erg stevig en overtreffen moeiteloos de opgelegde normen. Deze scharnieren zijn voorzien van een automatische sluiting, verstelbaar in 3 richtingen en voorzien van een expanderende bevestiging van de deur. De deuren gaan 170 open (zodat de greep de naastliggende deur net niet raakt.) Deuren bovenaan openen 110.

Wanden

De boringen zijn aangebracht volgens een patroon van 32mm. Dit garandeert dat de kasten steeds opnieuw aangepast kunnen worden aan een gewijzigde functie. Door het aanhouden van deze standaard kunnen achteraf probleemloos bijkomende legborden geplaatst worden.

Handgrepen

De handgrepen uit metaal geven de kast een hedendaagse look. Hun afgeronde vorm is een bijkomend veiligheidselement. Standaarduitvoering is stijlvol mat zwart, als optie zijn de grepen ook in metaalkleur verkrijgbaar.

22

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

Supports de tablettes

Einlegebden

Shelf support

Les tablettes rglables des armoires maternelles sont pourvues de tiges de fixation mtalliques clipser. Celles-ci empchent les tagres de glisser ou de tomber par inadvertance. Un dtail qui contribue renforcer la scurit. Car, dans une classe de maternelle, on ne peut pas toujours avoir loeil sur tout.

Die verstellbaren Einlegebden der Kindergartenschrnke sind mit einrastenden Befestigungs-stiften aus Metall versehen. Dies verhindert, dass sich ein Einlegeboden versehentlich verschiebt oder herausfllt, was fr eine zustzliche Sicherheit im Kindergarten sorgt. Alle Einlegebden sind an der Vorderseite abgerundet. Sicher und angenehm.

The adjustable shelves of the nursery cupboards are fitted with engaging metal fastening pins. These prevent the shelves from accidentally moving or falling. This is a detail that provides extra safety, because in a nursery class you cant be everywhere all the time. All shelves are rounded on the front. Safe and attractive.

Charnires

Scharniere

Hinges

Nos charnires ont lair plus paisses que dhabitude. Elles sont trs solides et dpassent largement les normes imposes. Ces charnires disposent dune fermeture automatique, sont rglables dans les 3 dimensions et comportent une fixation expansive dans la porte. Les portes du bas souvrent 170 (de sorte que la poigne de porte contigue ne touche pas). Les portes du haut souvrent 110.

Unsere Scharniere sehen vielleicht etwas dicker aus als blich. So sind sie aber sehr dauerhaft und bertreffen mhelos die auferlegten Normen. Sie verfgen ber einen automatischen Verschluss, sind verstellbar in 3 Richtungen und mit einer erweiterten Befestigung an der Tr versehen. Die unteren Tren lassen sich in einem Winkel von 170 ffnen, so dass der Griff die Tr daneben gerade nicht berhrt). Die oberen Tren lassen sich in einem Winkel von 110 ffnen.

Our hinges perhaps look a little thicker than what you are used to. This make them extremely tough and they easily exceed the applicable standards. These hinges are fitted with an automatic closing mechanism, can be adjusted in 3 directions and are fitted with an expanding door fastening. Bottom doors open 170 (so that the handle does not touch the next door). Top doors open 110.

Parois

Wnde

Walls

Les parois comportent des trous tous les 32mm. Cela permet dadapter les armoires selon leur fonction et permet sans problme linstallation de tablettes supplmentaires.

Die Wnde sind mit Bohrungen in einem Raster von 32 mm versehen. So knnen die Schrnke immer wieder einer genderten Funktion angepasst und zustzliche Regale nachtrglich montiert werden.

The holes are drilled according to a 32 mm pattern. This guarantees that the cupboards can always be adapted to a new function. By maintaining this standard, additional rack can easily be fitted at a later date.

Poignes

Griffe

Handles

Les poignes en mtal donnent larmoire un look contemporain. Leur forme arrondie constitue un lment de scurit supplmentaire. La finition standard est en noir mat styl, en option elles sont aussi disponibles en couleur mtal.

Die Griffe aus Metall verleihen dem Schrank einen modernen Look. Ihre abgerundete Form sorgt fr zustzliche Sicherheit. Die Standardausfhrung ist ein stilvolles Mattschwarz, als Option sind die Griffe auch in Metallfarbe erhltlich.

The metal handles give the cupboard a contemporary look, and their rounded form is an additional safety element. The standard model is in stylish mat black, and the handles are also available in a metallic colour.

23

Ladegeleider

Brede laden met metalen zijflanken en gentegreerde geleiders. Een schuifrailsysteem op kogelgelaagde rolwielen staat borg voor een zeer licht schuiven. De laden kunnen voor meer dan 3/4 uitgetrokken worden.

Hoekverbinding

De hoeksteen van dit kastsysteem is een slim kunststof onderdeel waardoor telkens drie kastpanelen in een hoek met elkaar verbonden worden. Hierbij worden metalen schroeven gebruikt die door de zijwand van het meubel geschroefd worden. Het resultaat is een oerdegelijke, stevige verbinding die zo dikwijls als nodig losgemaakt en terug vastgezet kan worden. Voor als u de verhuiskriebels heeft?

Uitrekbare garderobestang

Hierdoor wordt de beschikbare ruimte optimaal benut.

Ophanging

Een MOBILINE bovenkast wordt niet zomaar aan de muur bevestigd! De unieke hoekprofielen vormen al een prima basis, maar bovendien wordt de hele achterwand op verschillende plaatsen aan de kast verankerd. De kast hangt letterlijk muurvast, en verdraagt gewichten boven het gemiddelde op de markt.

24

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

Glissires de tiroir

Schubladenfhrungen

Drawer guides

Grce au systme de rails coulissants et de roulettes sur roulements billes, le tiroir coulisse trs facilement. Les tiroirs sortent de plus de 3/4 de leur profondeur.

Breite Schubladen mit Seitenflanken aus Metall und integrierten Fhrungen. Durch das Schiebeschienensystem auf kugelgelagerten Schwenkrdern knnen die Schubladen sehr leicht fr mehr als 3/4 ausgezogen werden.

Wide drawers with metal sides and built-in guides. A sliding rail system on ball-mounted wheels ensures a very easy slide. The drawers can be slid out to more than 3/4 of their depth.

Raccords de coin

Eckverbindung

Corner joint

La pierre dangle de ce systme darmoire vient dune pice en plastique bien conue qui relie chaque fois trois panneaux darmoire entre eux. On utilise pour cela des vis en mtal qui, en fonction de leur position dans le meuble, traversent la paroi latrale. Cela donne une connexion trs robuste qui peut tre dmonte et remonte selon les besoins. Quand lenvie de dmnager vous prend, par exemple!

Der Eckstein dieses Schranksystems ist ein ausgereiftes Kunststoffteil, mit dem jeweils drei Schrankplatten in einer Ecke miteinander verbunden werden. Dabei werden Metallschrauben verwendet, die durch die Seitenwand des Mbels geschraubt werden. Das Ergebnis ist eine uerst solide Verbindung, die so oft wie ntig gelst und wieder befestigt werden kann. Die ideale Lsung fr hufiges Umziehen!

The cornerstone of this cupboard system is a clever plastic component that allows three cupboard panels to be joined together in a corner. Metal screws are used to screw through the furnitures sidewall. The result is an extremely solid, sturdy connection that can be loosened and re-tightened as often as required. This is really something for people who often feel like moving

Barre portemanteau tlescopique

Ausziehbare Garderobenstange

Pull-out wardrobe pole


Makes optimum use of the available space.

Elle permet dexploiter lespace disponible au mieux.

Mit dieser Garderobenstange wird der verfgbare Platz optimal genutzt.

Pose

Montage

Mounting

Un surmeuble MOBILINE nest pas fix au mur nimporte comment! Les profils de coin uniques constituent une excellente base, mais en plus, toute la paroi arrire du meuble est fixe solidement au corps du meuble en plusieurs endroits. Le meuble est serr bloc au mur et peut supporter des poids suprieurs la moyenne par rapport aux autres meubles dans le commerce.

Eine MOBILINE-Aufsatzeinheit wird nicht nur einfach an die Wand geschraubt! Die einzigartigen Eckprofile sorgen bereits fr eine optimale Basis, darber hinaus wird jedoch die ganze Rckwand noch mit dem Korpus an verschiedenen Stellen verankert. Damit ist die Einheit nach der Montage sehr stabil und hlt einer Gewichtsbelastung stand, die ber dem Marktdurchschnitt liegt.

A MOBILINE top cupboard is not fixed to the wall just like that! The unique corner profiles already form the perfect base but, moreover, the whole of the back wall is anchored to the body of the cupboard at different places. The cupboard is solidly mounted and will withstand weights that are above the average on the market.

25

Een bijzondere rugwand

De kleuterkasten kunnen voorzien worden van een gentegreerde rugwand met een oppervlak uit natuurkurk of email staal. Zo krijgt deze een extra functie als prikbord of magneethoudend schrijfbord.

Stevig wielframe

Bepaalde uitvoeringen kunnen voorzien worden van een gentegreerd wielkader. Dit stalen frame biedt stevigheid aan de kast en is voorzien van zes grote zwenkwielen. De bodemvrijheid is voldoende groot om de kast ook over deurdorpels te rijden.

Kleine, grote & jumbo laden

De kleuterkasten kunnen voorzien worden van kleine, grote of jumbo kunststof laden.

Sloten

De meeste kasten kunnen voorzien worden van sloten: u kiest tussen gelijksluitende sleutels, verschillende sloten, of sluitsystemen met lopers of volgens een uitgekiend sluitplan. Als achteraf een kast een andere functie krijgt, kunnen met behulp van een speciale sleutel de slotcylinders eenvoudig verwisseld of vervangen worden.

26

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

Une paroi arrire spciale

Eine besondere Rckenwand

A special back wall

Les armoires peuvent tre pourvues dune paroi arrire intgre revtue de lige naturel ou en tle maille. Elle peut alors servir de tableau daffichage ou de tableau magntique pour criture la craie ou au feutre.

Die Kindergartenschrnke knnen mit einer integrierten Rckenwand mit einer Ober-flche aus Naturkork oder Stahlemaille versehen werden. So kann sie als schwarzes Brett oder magnethaftende Schreibtafel verwendet werden.

The early childhood cupboards can be fitted with a built-in back wall with a surface of natural cork or enamelled steel. This then takes on an extra function as a notice board or magnetic writing board.

Chssis roulant robuste

Solider Radrahmen

Sturdy wheel frame

Certains modles peuvent tre quips dun chassis sur roulettes intgr. Ce chssis mtallique renforce larmoire et est pourvu de six grandes roulettes pivotantes. Lespace jusquau sol est suffisamment importante pour franchir les seuils de porte.

Bestimmte Ausfhrungen knnen mit einem integrierten Radrahmen versehen werden. Dieser Stahlrahmen sorgt fr Stabilitt und ist mit sechs groen Schwenkrdern versehen. Die Bodenfreiheit reicht aus, um den Schrank auch ber Trschwellen zu schieben.

Certain models can be fitted with a built-in wheel frame. This steel frame ensures that the cupboard is sturdy and it is fitted with six large swivel castors. The ground clearance is sufficient for the cupboard to be able to roll over doorsills.

Tiroirs petits, grands & jumbo

Kleine, Groe & jumbo Schubladen

Small, large & jumbo shelves

Les armoires maternelles peuvent recevoir des tiroirs en plastique petits, grands et jumbo.

Die Kindergartenschrnke knnen mit kleinen, groen oder jumbo Kunststoffschubladen versehen werden.

The early childhood cupboards can be fitted with small, large or jumbo plastic shelves.

Serrures

Schlsser

Locks

La plupart des armoires peut tre quipes de serrures: vous pouvez choisir entre des serrures diffrentes, identiques, des systmes avec passe-partout ou selon un plan tudi. Si par la suite une armoire reoit une autre fonction, il est facile de changer les cylindres laide dune clef spciale.

Die meisten Schrnke knnen mit Schlssern versehen werden. Sie haben die Auswahl aus gleichschlieenden Schlsseln, verschiedenen Schlssern oder Schliesystemen mit Dietrichen oder einem ausgereiften Schlieplan. Wenn nachtrglich ein Schrank eine andere Funktion erhlt, knnen mit Hilfe eines Sonderschlssels die Schlosszylinder leicht ersetzt oder gewechselt werden.

Most of the cupboards can be fitted with locks. You can choose same-locking keys, different locks, slide locking systems or a sophisticated locking plan. If a cupboard is subsequently assigned a different function, the lock cylinders can easily be swapped or replaced with the help of a special key.

27

Prsentation Overview
Kleuter & lage MOBILINE kasten
De lage MOBILINE kasten zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen: 105 x 47,5 x 103 cm, 139 x 47,5 x 103 cm, 117,7 x 46,6 x 95 cm. Er zijn ook verschillende uitbouwmogelijkheden voorzien bij de lage kasten. Het verrijdbaar maken van de kast, de rugwand in magneethoudend staalemail (groen, wit) of natuurkurk, en uitneembare laden zijn als optie verkrijgbaar.

Kleuterkasten Armoires pour classes maternelles Kindergartenschrnke Early childhood cupboards


VEM2320U/--0 VEM2520T/--0

Lage kasten Armoires basses Niedrige Schrnke Low cupboards


VEM22201/--0

VEM2320W/--0

VEM2920Z/--0

VEM22203/--

Armoires basses et maternelles MOBILINE


Les armoires MOBILINE basses sont disponibles en diffrentes dimensions: 105 x 47,5 x 103 cm, 139 x 47,5 x 103 cm, 117,7 x 46,6 x 95 cm. En outre, les armoires basses offrent diffrentes possibilits de transformation. Larmoire peut tre quipe dun chssis sur roulettes et dune paroi arrire revtue de tle magntique maille (vert ou blanc) ou de lige naturel. Des tiroirs sont galement disponibles en option.

VEM2320V/--0

VEM2520U/--0

VEM22204/--

VEM2120X/--0

VEM2520W/--0

VEM22208/--

Kindergarten & niedrige MOBILINE Schrnke


Die niedrigen MOBILINE-Schrnke sind in verschiedenen Maen erhltlich: 105 x 47,5 x 103 cm, 139 x 47,5 x 103 cm, 117,7 x 46,6 x 95 cm. Niedrige Schrnke sind in verschiedenen Ausfhrungen erhltlich. Die Schrnke knnen wahlweise als mobile Einheit, mit einer Rckwand aus magnethaftendem Stahlemaille (grn, wei) oder Naturkork sowie herausnehmbaren Schubladen geliefert werden.

105 x 47,5 x 103 cm


Wielset Set de roulettes Rdersatz Wheel set VEM25201/--0 VEM22209/--

Early childhood & low MOBILINE cupbards


The low MOBILINE cupboards are available in various dimensions: 105 x 47,5 x 103 cm, 139 x 47,5 x 103 cm, 117,7 x 46,6 x 95 cm. There are also various extension possibilities for the low cupboards. Use the back of the cupboard as a communicative surface with magnetic steel enamel (green or white) or natural cork. Removable drawers are also available as an option.
Rugwand: wit, groen of natuurkurk Paroi arrire: blanc, vert ou de lige naturel Rckwand: wei, grn oder Naturkork Backing: white, green of natural cork VEM25204/--0 VEM22206/--

139 x 47,5 x 103 cm

117,7 x 46,6 x 95 cm

28

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

Hoge kasten Armoires hautes Hohe Schrnke High cupboards


VEM24211/--0 VEM24231/-VEM24241/--

VEM24213/--

VEM24233/--

VEM24243/--

Hoge MOBILINE kasten


De hoge MOBILINE kasten hebben allen dezelfde modulemaat: 117,7 breed, 46,6 diep en 176 cm hoog. Dan zijn er nog de opzetstukken die op elke kast met een breedte van 117,7 cm passen. Ze zorgen ervoor de allerlaatste ruimte perfect te benutten. Tot het gamma behoort ook een verrijdbare TV-kast met aangepaste afmetingen.

VEM24214/--

VEM24234/--

VEM24244/--

Armoires hautes MOBILINE


Les armoires hautes MOBILINE ont toutes les mmes dimensions modulaires : une largeur de 117,7 cm, une profondeur de 46,6 cm et une hauteur de 176 cm. En outre, il y a les rehausses sur toutes les armoires de 117,7 cm de large et permettant dexploiter de manire optimale tout lespace. La gamme comprend aussi une armoire tl sur roulettes aux dimensions adaptes.

VEM24218/--

VEM24238/--

VEM24248/--

Hohe MOBILINE Schrnke


Die hohen MOBILINE-Schrnke haben jeweils dasselbe Modul-Ma: 117,7 breit, 46,6 tief und 176 cm hoch. Auerdem gibt es noch die Aufsatzteile, die auf jeden Schrank mit einer Breite von 117,7 cm passen. Sie sorgen dafr, dass jeder Raum vollstndig benutzt werden kann. Das Programm enthlt auch einen fahrbaren Fernsehschrank mit passenden Abmessungen.

VEM24216/--

VEM24236/--

VEM24249/--

High MOBILINE cupboards


VEM28243/-VEM24230/-VEM24240/-VEM24246/--

117,7 x 46,6 x 176 cm

The high MOBILINE cupboards all have the same module size: 117,7 wide, 46,6 deep and 176 cm high. In addition, there are the top-pieces that can be fitted to any cupboard with a width of 117,7 cm. They assure that the most available space can be maximized. The range also includes a moveable TV cupboard with adapted dimensions.

29

Lerarenkasten / Vakkenkasten Armoires pour enseignants / armoires compartiments Lehrerschrnke / Regale Teachers / Section cupboards
VEM24200/--0

Opzet / hangkasten Surmeubles / penderies Aufsatz / Hngeschrnke Top-piece / hanging cupboards


VEM26230/--

Halve kasten Demi-armoires Halbschrnke Half cupboards


VEM2A230/--

VEM242PP/--0

VEM26244/--

VEM2A203/--

VEM242QQ/--

VEM26210/--0

VEM2A210/--0

117,7 x 46,6 x 217,6 cm


VEM242UU/--

117,7 x 46,6 x 83,2 cm


VEM26231/--

59,8 x 46,6 x 176 cm


VEM2B230/--

VEM242VV/--

VEM26211/--0

VEM2B203/--

VEM242WW/--

VEM26213/--

VEM2B210/--0

117,7 x 46,6 x 176 cm

59,8 x 46,6 x 83,2 cm

59,8 x 46,6 x 95 cm

30

MOBILINE kasten

Armoires MOBILINE

MOBILINE Schrnke

MOBILINE cupboards

Matriaux Materials
Corpus P1 Front/top/plint P2 Front/top/plint

2
Beuk gestoomd Htre tuv Buche gedmpft Birch steamed

Lichte beuk Htre clair Helle Buche Light birch Kers grijs-bruin Cerisier gris-brun Kirsche grau-braun Cherry grey-brown Kers grijs-bruin Cerisier gris-brun Kirsche grau-braun Cherry grey-brown Diamantgrijs Gris diamant Diamantgrau Diamond grey

Lichte beuk Htre clair Helle Buche Light birch Eik Chne Eiche Oak

Beuk gestoomd Htre tuv Buche gedmpft Birch steamed

7
Zilvergrijs Gris argent Silbergrau Silver grey

U1130

4
Eik Chne Eiche Oak

7
U1130

Zilver grijs Gris argent Silbergrau Silver grey

D
Diamantgrijs Gris diamant Diamantgrau Diamond grey

31

interactive integrated inspiring

Leerkrachtzone Zone dinstruction Lehrkraft Bereich Instructor zone


3/10/2008 9:13:36

Deelnemers zone Zone dassimilation Teilnehmer Bereich Student zone

Wat betekent i3?


3 3

Que signifie i3?

i staat voor de synergie tussen interactiviteit, integratie en inspiratie. i maakt een leeromgeving tot een plaats waar alle deelnemers zonder beperkingen kunnen leren en werken en betere resultaten bereiken. i3 benvloedt alle onderdelen van de oplossingen die wij u bieden: de totale leeromgeving, de leerkracht-, deelnemers, gedeelde media- en informele zones in die leeromgeving en de meubilair- en AVproducten die zich in elke zone bevinden. De rol van de leerkracht is cruciaal, en we bieden dan ook alle diensten aan om u op dit niveau te ondersteunen.

i3 est synonyme de produit dinteractivit, dintgration et dinspiration. i3 fait dun environnement (denseignement) un endroit o tous les participants sans aucune limite, peuvent apprendre et travailler et obtenir de meilleurs rsultats. i3 influence toutes les parties des solutions que nous vous offrons: de lenvironnement intgral sur les zones qui sont comprises dans cet environnement au mobilier et aux produits en soi. Le rle danimateur de groupe est ici crucial, et nous vous offrons donc aussi tous les services pour vous soutenir ce niveau.

32

vanerum.com/twitter #i3le

Gedeelde (media) zone Zone (mdia) partage Gemeinschaftlicher (Medien-) Bereich Shared (media) zone

Informele zone Zone informelle Informeller Bereich Informal zone

Was bedeutet i3?


3

What does i3 mean?

Mit i meinen wir ein Produkt, das die Schlagworte Interaktivitt, Integration und Inspiration in sich vereint. Durch i3 wird ein (Lern)umfeld zu einem Raum, indem die Schler zum Lernen und Arbeiten kommen und somit bessere Ergebnisse erzielen. So sind smtliche unsere Lsungsanstze nicht nur von i beeinflusst,
3

By i3 we mean the product of interactivity, integration and inspiration: a (learning) environment where all students can learn and work without constraints and achieve better outcomes. i3 trickles down to every level of our solution: from the total environment through the zones it contains, down to the features of each individual product. We are, moreover, fully aware of the critical role of the instructor in this environment, and have developed specifc services to support you at this level as well.

sondern es bezieht sich auf die komplette Umgebung mit all ihren Bereichen, dem Mobiliar und der Ausrstung. Und da der Moderator bzw. Lehrer eine wichtige Rolle dabei spielt, bieten wir Ihnen einen umfassenden Service, um Sie bei Ihrer Arbeit zu untersttzen.

>>> www.vanerum.com/i3

33

De maatschappij draagt duurzaam ondernemen hoog in het vaandel, maar wat betekent dat precies? En doen we wel voldoende? Bij VANERUM stellen we ons elke dag deze vraag en proberen we niet alleen te beantwoorden aan de geldende milieunormen maar proberen we ook antwoorden te bieden in onze eigen omgeving. Wat ons betreft begint een betere wereld in de eerste plaats bij VANERUM: wij spannen ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zodat we op deze manier ook bijdragen aan het verkleinen van uw voetafdruk.
F

Die Gesellschaft legt groen Wert auf nachhaltiges Unternehmen, aber was bedeutet dies genau? Und unternehmen wir genug? Bei VANERUM stellen wir uns diese Fragen jeden Tag. Wir versuchen sie nicht nur anhand der geltenden Umweltnormen zu beantworten, sondern auch anhand unserer eigenen Umgebung unserer Meinung nach beginnt eine bessere Welt an erster Stelle bei VANERUM: wir bemhen uns, unseren kologischen Fuabdruck zu verkleinern, sodass wir auch Ihren Fuabdruck verkleinern knnen.
E

Notre socit prne la gestion durable de ses activits, mais quelle en est la signification relle? Et en faisons-nous assez? Chez VANERUM, nous nous posons tous les jours cette question et essayons non seulement de rpondre aux normes environnementales en vigueur, mais aussi doffrir des rponses dans notre propre environnement nous sommes en effet davis quun monde meilleur dbute avant tout chez VANERUM: nous nous efforons de rduire notre empreinte cologique afin de contribuer la rduction de la vtre.

Society puts a lot of stress on sustainable entrepreneurship, but what does this mean

precisely? And are we doing enough? At VANERUM, we ask ourselves these questions every day and do not just try to meet the environmental standards that are in effect but also provide answers in our own surroundings as far as we are concerned, a better world starts first of all at VANERUM: we try to reduce our ecological footprint, so we can also contribute to reducing yours.

www.vanerum.com

VANERUM Belgi NV Kleine Schaluinweg 7 3290 Diest Belgi T +32 (0)70 222 600 F +32 (0)70 222 601 info@vanerum.be www.vanerum.be

ELBE-VANERUM Rue de lArtisanat 7A Zone industrielle 1400 Nivelles Belgique T +32 (0)70 222 600 F +32 (0)70 222 601 info@vanerum.be www.vanerum.be

VANERUM NEDERLAND BV Duwboot 89 Postbus 494 3990 GG Houten Nederland T +31 (0)30 212 20 10 F +31 (0)30 212 20 11 info@vanerum.nl www.vanerum.nl

VANERUM OBjEKTEINRICHTUNGS GMBH Lohrheidestrae 72 44866 Bochum Deutschland T +49 (0) 2327 960 50-0 F +49 (0) 2327 960 50-50 verwaltung@vanerum.de www.vanerum.de

VANERUM FRANCE Parc dactivits de la Valle de lEscaut Waka 1, n 9 59264 Onnaing France T +33 (0)3 27 45 60 60 F +33 (0)3 27 45 60 70 1 info@vanerum.fr www.vanerum.fr

VANERUM SCANDINAVIA Krogagervej 2 5240 Odense Danmark T +45 (0)66 109 030 F +45 (0)66 109 080 info@vanerum.dk www.vanerum.dk