Sie sind auf Seite 1von 16

Zbignie

Z
ew Prreisne
er

Re
equiem
m dla
a mojeggo
przy
p yjacciela
a
ccz 2
2

y
yccie
e

1. POCZTEK:
1. SPOTKANIE
2. POKJ
3. ODKRYWANIE WIATA
4. MIO
2. PRZEZNACZENIE:
1. KAI KAIRS
3. APOKALIPSA:
1. ASCENDE HUC WSTP TUTAJ
2. VENI ET VIDI PRZYSZEDEM I UJRZAEM
3. QUI ERAT ET QUI EST KTRY BY, KTRY JEST
4. LACRIMOSA CZAS PACZU
4. POSTSCRIPTUM:
1. MODLITWA

1. The Beginning

1. Meeting
q = 56

Sopran

Alt

#
& # 44
# 4
& # 4

16

&

&

##
##

46

44

46

44

46

6
4

4
4

6
4

4
4

6
4

# 4
& # 4

6
4

q = 68

6
4


J
3

A - a-a-a-a

pi

&

3
>
j >j 3
.
f
F

pi

> 3

w.
A
3
> 3

w.

>

3
3

1) Akcentowa zerwanie w zaznaczonych miejscach.


Accentuate ruptures in the market places.

4
4

w.

w.

>
>
w.
3

w.

>
J

>
3
3
3
##
j > .


&
J
3
f
f
F
>
.
##

J
V J
3
3
>
3
3
3
A
? ## w

.

##
>J .

&
J
>

40

##

3
>j 3

w.

44

3
>j 3

pi

w.

>
#
>
& # J J .

Misterioso
Placido

27

1)

Cantabile

>

3
>

B Brillante

# 4
& # 4

Zb. Preisner

8
8
14

G Coda

14
14
14

tacet 2. Peace 3. Discovering 4. Love

2. Destiny

1. Kai kairs
3

q = 60

& 44

Sopran

46

& . j #

33

Ka - ai kai - rs

& . j #

Ka - ai kai - rs

10

q = 80

A
42

&

B
60

&
&
V

10

10

&

44

j
.
pi

ka - ai kai - r - s

j
.

ka - ai kai - r - s

. #

ka - ai kai - rs

. #

ka - ai kai - rs

46

44

12

12

12

?#

12

ka - ai kai - r -

ka - ai kai - rs

ka - ai kai - r -

. #
F

j
.

ka - ai kai - r - s

j
.

pi

.
.
a

.
a

.
a

.
a

ka - ai kai - rs

. #

j
.

.
F

ka - ai kai - rs

ka - ai kai - r - s

ka - ai kai - rs

ka - ai kai - r - s

. #
j

. #
j

. #

4
4
4
4

j
.
j
.

ka - ai kai - r - s

.
.
a

.
a

. j

ka - ai kai - rs

q = 86

24

q = 74

. j

ka - ai kai - r - s

pi

. . .
a

.
a

a .
a

a .
a

1. Kai kairs

84

&

&

8
8

?#

j
. b

j
.

j
.

j
.
ka - ai kai - rs

ka - ai kai - rs

ka - ai kai - r - s

j
.

j
.

ka - ai kai - r - s

ka - ai kai - r - s

. j

. j

ka - ai kai - rs

lento

. j #

. j #

n
n

poco a poco stringendo


pi

ka - ai kai - rs

j
.

ka - ai kai - rs

ka - ai kai - r - s

. J

ka - ai kai - rs

q = 88

E
100

Misterioso

&
&
V

tou a - po - l - sai,

tou phy - l - xai,

tou

b . J

. .
J
J

tou a - po - l - sai,

. b
JJ
J

tou phy - l - xai,

tou

b .
b
n. b
n
. J J J J J J J
H

2
4
&4 4
& 42 44
V 42 44
?2 4
4
4

j 3 j j 2
b . 4
pi

. j j jj j . b . j j b
.

tou ze - t - sai,

ka - ai kai - r - s

. j j . jj b j . b . j j
tou ze - t - sai,

112subito tacet

j
. #

ka - ai kai - r - s

ka - ai kai - rs

. J

ka - ai kai - r - s

ek - ba - le - in

j 3 j j 2
. 4
. 2
4
J JJ

ek - ba - le - in

. 2
J J J 4
3

tou ze - t - sai,

tou a - po - l - sai,

tou phy - l - xai,

tou

ek - ba - le - in

tou ze - t - sai,

tou a - po - l - sai,

tou phy - l - xai,

tou

ek - ba - le - in

3
3
3
3

6
4
4 4
46 44
46 44
6
4
4 4

3
3
3
3

# 4
6
4
4
J

# 4
46
4
# 4
46
4
6
# 4
4
4

20
20
20
20

pi

. . . .
a

. .

. . . .
a

.
a

.
. .
a

1. Kai kairs

145

&

&

subito tacet

#
#

?#

q = 92

6
4

6
4

j
4
V 4 .. .

j
. b

4
& 4 ..

ka - ai kai - rs

? 44 ..

ka - ai kai - rs

j
.

ka - ai kai - rs

j
.

ka - ai kai - r - s

j
.

ka - ai kai - r - s

ka - ai kai - r - s

. #

ka - ai kai - rs

j
.

j
n .
ka - ai kai - rs

ka - ai kai - rs

.
J

ka - ai kai - rs

4
4

6
4

4
4

44

6
4

4
4

46

4
4

6
4

44

4
& 4 .. . j #

154

46

4
4

6
4

4
4

5x

j
.

..

j
.

..

.
J

..

ka - ai

pi

kai - r - s

j # ..

ka - ai

kai - r - s

ka - ai

kai - r - s

ka - ai

kai - r - s

P
P
F

I pi
II pi
III
IV i V poco a poco dim.

3. Apocalypse

1. Ascende huc
q = 110

V b 44

Tenor

Misterioso

j j j

J J J J

p j

? b 44
J J J J J J J J


J J J
V

staccato

Bas

V v v


V b J J J J

simile

v v v v

simile

& b .


J J J J J
v


J J J J

simile


J J J J


J J J J


J J J J

jj

jj


J J J J


J J J J

et o - ste - ndam

ti


J J J J

bi,

j j j j

J J J J

et o - ste - ndam

.
J J
j j
.

& b .


J
j

o por - tet

ti

bi,

fie - ri

simile

post

simile

hc.

n#
V b n
J J J J
J
J J J J
J J J J
J J J
qu

B
B

o por - tet

fie - ri

post

hc.

? #
n
b J J J J
J J J J
J J J J
J
J J J

21b J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

qu

A - sce - nde huc,

& b .

j
.

17


V b
J J J J


J J J J

A - sce - nde huc,

& b .


J J J J


J J J J

j
.

12

simile


J J J J

v v v v

?
b J J J J


J J J J

staccato

simile

simile


J J J J J J J J

F
? #
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
v v v v

v v v

simile

v v v v

simile

simile

6
27


J J J J J J J J

v v v

simile

v v v v

simile

? #
J J J J

33

40

46

v v v v

simile

v v v v

simile

#

J J J J J J J J J J J J
v v v v

simile

v v v v

simile

#

J J J J


J J J J

v v v v

simile

v v v v

simile


J J J J

j
bb
j
& b b . .

52

A - sce - nde huc,

bb
j
j
& b b . .

A - sce - nde huc,


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J

#

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

? #
J J J J


J J J J


J J J J

? #
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J


J J J J

? # n n n n n n n
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J


J J J J

1. Ascende huc


J J J J

J J J J
P

jj
et o-ste-ndam

ti

j
j
et o - ste-ndam

ti


J J J J


J J J J

bi,

bi,


J J J J

f

J J J J
pi

qu o por - tet

. J . J
J
fie - ri

post

. J J . J

qu o por - tet

fie - ri

post

nbb
bb

nbb
bb
.

hc.

hc.


b
j j j j
V b b b jj J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

v v

v v

simile

v v

v v

simile

? b b j j j j j j j j jj
bb
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

b
V b bb J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
G

60

v v v v simile
pi

? b b
bb J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
v v v v simile

3. Apocalypse
q = 110

2. Veni et vidi

f > .
.
4
b
& 4 J

Sopran

& b 44

Alt

4
Vb 4

Tenor

> .
.
J
Ve - ni
> .
J
Ve - ni

> .
.
J
ve - ni
> .
J

Ve - ni

> ..
&b J

11

> .
& b J .
ve - ni
> .
b
V J
ve - ni

> .
.
J
ve - ni
> .
J
ve - ni

? >J .
b
ve - ni

> ..
J

> .
J

ve - ni

ve - ni

> .
.
J
ve - ni
> .
J

> .
J

ve - ni

ve - ni


&b J JJ J J JJ J J J

j
j jj
j
j j
& b J J J
ve - ni

et vi - di

et

ec - ce e - quus pal - li - dus

ve - ni
marcato

et vi - di

et

ec - ce e - quus pal - li - dus

Vb
?b

V v
marcato

> .
J
> .
J

> ..

J
> .
J
> .
J

> .
.
J
ve - ni
> .
J
ve - ni

> .
J

ve - ni

.
.

> .
.
J
ve - ni
> .
J
ve - ni

> .
J

ve - ni

> ..
J

ve - ni

> .
.
J
ve - ni
> .
J

J .

ve - ni

J .
J
j .
J


R R
pi

r r

et

qui

se - de - bat

de - su - per

et

qui

se - de - bat

de - su - per

.
J

> .
J

ve - ni

ve - ni

ve - ni

ve - ni

> .
J

> ..
J

ve - ni

ve - ni

> ..
J

>

J
ve - ni
> .
J
ve - ni

ve - ni

ve - ni

f > .
.

ve - ni

ve - ni

ve - ni

Misterioso

ve - ni

ve - ni

> .
.

ve - ni

> ..
J

A Cantabile
17

> ..

J

ve - ni

quasi echo

ve - ni

> .
J

Ve - ni

ve - ni

> .
.

ve - ni

? 4 >J .
b 4

Bas

f > .
.

Eroico

simile

simile

2. Veni et vidi

.
&b J J J J

22

pi

j j
& b J J .


J J

no - men il - li Mors

j
J

no - men il - li Mors

e - um

se - que - ba - tur

.
J

J J J
J

et In - fer - nus

et

e - um

et

simile

simile

.
b

J J J
& J J


J J J J J J

j j j
j j
& b .

v v v

& b .
& b .

su - per quar - tam par - tem

ter - r

in - ter - fi - ce - re gla - dio

v v v

simile

simile

J J J J .
j
j
j j .

Vb
?b

in - ter - fi - ce - re gla - dio

r
J
J JJR

j
.

il - lis po - tes - tas


J JJR R J

ter - r

da - ta est

v
P

j j
J J J
J

il - lis po - tes - tas

Vb

J
pi

su - per quar - tam par - tem

da - ta est

31

se - que - ba - tur

.
J

26


J J J J

Vb

et In - fer - nus

J .
JJ RR J J J J J
jj r r j j
j j
J j .

poco a poco crescendo

pi

J
JJ RR J J

jj r r j j
J

et

fa - me et mor - te

et a be - sti - is ter - r et

fa - me et mor - te

et a be - sti - is ter - r et

et

fa - me et mor - te

et a be - sti - is ter - r et

fa - me et mor - te

et a be - sti - is ter - r et

v v v v

simile

simile

v v v v

2. Veni et vidi


&b J

j j
.

et a

be - sti - is ter - r

et

fa - me

et mor - te

et a

be - sti - is ter - r

fa - me

et mor - te

et a

be - sti - is ter - r

et

fa - me

et mor - te

et a

be - sti - is ter - r

simile

simile

?b

Vb

?
b J J J J J J J J
v v v v

V b
J J J J

?
b J J J J


J J J J
v

simile

v v v

F p


J J J J

simile

v v v v

simile


J J J J

F p


J J J J

v v v v


J J J J


J J J J

simile


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


J J J J


V b J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
pi

52

P
j j j j

J J J J

staccato

staccato

46

r r j
j j

J

j j
.

et mor - te

r r j
j j
j
j
J

Vb

40

J
J J
R R J

.
J J

fa - me

j
&b

J
J
J J
R R J

.
J J

36

poco a poco crescendo

P

b J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
v v v v

simile

v v v v

simile

pi


V b J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

58


b J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
v v v v

simile

v v v v

simile


V b
J J J J

64


J J J J


J J J J


J J J J


b J J J J J J J J J J J J J J J J
v v v v

simile

v v v v

simile

10
10

..
..

2
2
do wyciszenia
to fade

..
..

10

3. Apocalypse

3. Qui erat et qui est


q = 110

Marciale
Misterioso

b
V b b b 44

Tenor

? b b b 44
b

Bas

A - a - a - a

A - a - a - a

simile

simile

a-a-a-a

simile

a-a-a-a

simile

Misterioso
p
Cantabile

bb
&bb
b
& b bb

pi

Non e - su-rient am - plius

? bb
bb
15

bb
Vbb

pNon

b
V b bb
e - su-rient am - plius

pV v v v

? bb
bb
simile

pi

poco a poco crescendo

ne - que si - tient

ne - que si - tient

am - plius

ne - que ca - det

am - plius

su - per il - los

sol

su - per il - los

sol

ne - que ca - det

(T&B) poco a poco stringendo + staccato

V v v v simile

bb
&bb

22

b
& b bb

ne - que ul - lus

- stus

P
bpi
b
b
V b
ne - que ul - lus

- stus

pi

quo - niam A

gnus

quo - niam A

gnus

v v v v simile

a - a - a-a

simile

v v v v simile

a - a - a-a

simile

? bb b
b
pi


qui in me - dio

thro - ni est

qui in me - dio

thro - ni est

11

3. Qui erat et qui est

b
& b bb

29

b
& b bb
pas - cet

il

b
V b bb
pas - cet

bb
& b b .

de

du - cet eos ad

vi - t fon - tes a - qua - rum

et

de

du - cet eos ad

vi - t fon - tes a - qua - rum

(T&B) molto staccato + accent

simile

a- a-a- a

simile

? b b
bb
f

la - cri - mam

a- a-a- a

simile

simile

pi

j
J J J

la - cri - mam

et ab - ster-get De-us om - nem


J J J J

n
JJ
.

et ab - ster-get De-us om - nem

b
V b bb

? bb
bb

et

j
n b .
JJ
J

b
& b bb .

bb
Vbb

j r
j

.
.


J J

. J n b . n b n J . R

simile

los

a - a - a - a

? bb
bb

43

Furioso

simile

pi

il

los

a - a - a - a

35

et

o - cu - lis

e - o - rum

et

o - cu - lis

e - o - rum

.
.

D
subito tacet

q = 94

Cantabile

b
& b b b 46 44 46 44 46 44 46 44

47

quasi ad libitum

Qui e-rat

et qui est

b
& b b b 44

55

b
& b b b 44

et quiven

tu - rus est

P
P

46

qui

qui

qui e- rat

et qui est

pi

e - rat

e - rat

46

et

et

qui

qui

est

est

pi

44
44

et quiven

46
pi

et

qui ven

tu - rus est

tu - rus

et

qui ven

46

est

tu - rus est

44
44

3. Qui erat et qui est

12

b
& b b b 44

60

b
& b b b 44

qui

qui

46
pi

e - rat

et qui est

e - rat

et qui est

6
4

44

et

qui ven

tu - rus est

et

qui ven

tu - rus est

44

46
pi

6
4

44
44

Misterioso
E

poco a poco stringendo

bb 4
&bb 4

66

bb 4
&bb 4

qui

bb 4
Vbb 4

qui

qui

? bb 4
bb 4

qui

b
& b bb

72

b
& b bb

et

bb
Vbb

et

et

? bb b
b

et

et

et

qui ven - tu - rus est

qui

e - rat

et

qui est

e - rat

et

et

qui ven - tu - rus est

qui

e - rat

et

qui est

qui ven - tu - rus est

qui

e - rat

et

qui est

e - rat

et

e - rat

qui est

et

qui est

qui ven - tu - rus est

qui ven - tu - rus est

qui ven - tu - rus est

e - rat

et

qui est

et

qui ven - tu - rus est

qui

e - rat

et

qui est

et

qui ven - tu - rus est

qui ven - tu - rus est

..

qui

qui

..
..

qui

e - rat

e - rat

et

qui est

et

qui est

e - rat

et

qui est

et

qui ven - tu - rus est

qui

e - rat

et

qui est

et

qui ven - tu - rus est

e - rat

et

qui est

et

qui ven - tu - rus est

qui

..

et

qui est

qui est

qui est

qui ven - tu - rus est

et

qui

e - rat

et

? bb
bb

qui

e - rat

b
V b bb

et

1.

b
& b bb

et

qui est

qui ven - tu - rus est

e - rat

qui

b
& b bb

78

qui ven - tu - rus est

et

et

qui ven - tu - rus est

molto ritenuto

2.
..

et

..

qui ven - tu - rus est

et

qui ven - tu - rus est

et

qui ven - tu - rus est

et

qui ven - tu - rus est

..

..

13

3. Apocalypse
q = 56

& b 46

Sopran

& b 46

Cantabile

& b .

32

44

46

46
44

44

46

46

2
3

44

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri -

La - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri -

La - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri -

La - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri - mo

sa,

la - cri -

j j

j j
j j
j j
J J

V b .

# # J J
J J
J J
J J
J J

b .

J J J J j j # j j #
b
&

JJ
mo

46

La - cri - mo

44

j j
j j
j j

j j
J J
C

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

molto rit.

37

j j
j j
j j
j j
j j


#
#

& b .

10

44

Misterioso

17

4. Lacrimosa Day of Tears

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo - sa.

U
jj
jj
jj
j
j
j
j
b&

J J J J # J J # n # U
b
V
JJ
JJ
?

mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo - sa.

mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo - sa.

mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo

sa, la - cri - mo - sa.

J J J J J J J U
J
JJ

Kai kairs Jest czas


Wszystko ma swj czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas paczu i czas miechu,
czas zawodzenia i czas plsw,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania si od nich,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mwienia,
czas miowania i czas nienawici,
czas wojny i czas pokoju.
I czas, i czas
(Koh 3, 1-8)

Ascende huc Wstp tutaj


Wstp tutaj a to ci uka
co potem musi si sta.
(Ap 4, 1)

Veni et vidi Przyszedem i ujrzaem


Przyszedem i ujrzaem:
oto ko trupio blady,
a imi siedzcego na nim mier,
i Otcha mu towarzyszya.
I dano im wadz nad czwart czci ziemi,
by zabijali mieczem i godem, i morem, i przez dzikie zwierzta.
(Ap 6, 8)

Qui erat et qui est Ktry by, ktry jest


Nie bd ju akn ani nie bd ju pragn,
i nie porazi ich soce ani aden upa,
bo pa ich bdzie Baranek, ktry jest porodku tronu,
i poprowadzi ich do rde wd ycia:
i kad z otrze Bg z ich oczu.
Ktry by, ktry jest i ktry przychodzi.
(Ap 7, 16)

Lacrimosa Czas paczu


Opakany dzie nastanie, gdy z popiow zmartwychwstanie
Grzesznik, na Twj sd straszliwy
Bd mu Boe miociwy.
Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.

Das könnte Ihnen auch gefallen