Sie sind auf Seite 1von 12

INSPECIA CURENT PENTRU OBINEREA GRADULUI DIDACTIC I

PROIECTE DIDACTICE

NV. BOTEZAN IOANA LAVINIA COALA GENERAL NR.1 LUDU

27 marti

2!12

PROIECT DIDACTIC
DATA:
27.!".2!12

CLASA: I ARIA CURRICULAR: Lim#$ %i &'m()i&ar OBIECTUL: Lim#a r'm*)$ UNITATEA DE NVARE+ Prim$,ara SUBIECTUL: TIPUL: 4r
3ar S() t(- ./0 %i -it ra 11/1 Z2 3 ti4ar %i 3 m*)$5 t 6t(7Prim$,ara2 8 9),$:ar ;4r 3ar i)t <rat$=

OBIECTIVUL >UNDA?ENTAL+
Familiarizarea cu sunetul [z], asocierea acestuia cu litera z mic i Z mare de tipar i de mn n procesul citirii corecte, contiente i expresive.

OBIECTIVE OPERAIONALE+ P 4ar&(r@(- %i -a @A*r%it(- - &:i i - ,ii ,'r Ai &a4a#i-i+ C'<)iti, +


OC1 - s identifice sunetul [z] aflat n diferite poziii ale cuvintelor; OC2 - s pronune corect sunetul [ z], silabe i cuvinte n care se afl acest sunet; OC" - s recunoasc litera de tipar i de mn corespunztoare sunetului [z] n pagina din abecedar i n alte surse; OCB - s citeasc enunuri i cuvinte fluent, corect, contient, cu intonaie corespunztoare, respectnd cerinele nvtorului;

OCC

s marcheze n scris sunetul [z] cu a utorul literei ! z, Z de mn,

n cuvinte i enunuri; OCD - s alctuiasc enunuri proprii cu cuvintele date; OC7 E s recepteze prin procedee ale lecturii te"tul !#rimvara$%

?'tri& +
O?1 - s-i diri eze efortul oculomotor ctre centrul de interes vizat de nvtor; O?2 E s pstreze poziia corect a corpului, a caietului i a stiloului n timpul scrierii;

AA &ti, +
OA1 8 s dovedeasc interes pentru lecie, concretizat n participare activ; OA2

s manifeste spirit de iniiativ i cooperare n cadrul grupului%

RESURSE+

&etode i procedee'

analiza fonetic analitico - sintetic,

e"plicaia, e"erciiul, conversaia euristic, problematizarea, demonstraia, ocul didactic, (iorchinele, )"plozia stelar% (%*%;

&i loace de nvmnt'

mesa ul #rimverii, plana cu literele

de tipar i de mn, fie de lucru, fie-labirint, fie de evaluare, caiete au"iliare,

+orme de organizare' ,mane'


elevii clasei -

frontal, individual, n perechi, n grup;

*urata leciei' ."/0

BIBLIOGRA>IE+
Curriculum a!ional. "ro#rame colare pentru nv!mntul primar , 1ucureti, .22/ $%ecedar, 3% #iil, (% &ihilescu, )ditura 4ramis, .22/ Caietul special $%ecedar, )ditura (arminis )ducaional, .22/

-ordchescu, (armen - & dezle#m tainele a%ecedarului, )ditura 5erdean, -oan - 'idactica lim%ii i literaturii romne pentru

(arminis, #iteti, .22/ nv!mntul primar, )ditura (orint, 1ucureti, .226

Nr. &rt .

E- m )t S &, ): i)@tr(irii O#. '4. C'):i)(t(- i)A'rma:i')a- %i 3 m r@(- 3i3a&ti& ORA I R @(r@ 4r'& 3(ra-

@trat <i R @(r@ mat ria-

3i3a&ti&$ >'rm 3 'r<a)i/ar E,a-(ar

1.

?'m )t 'r<a)i/at'ri&

7e pentru 8climat didactice9%

creeaz

condiiile a

optime leciei

(onversaia

&ateriale necesare leciei

+rontal

:bservarea sistematic

buna

desfurare

psihoafectiv,

materiale

2.

Ca4tar a at ):i i O?
1

5tirea zilei' (n )urul nostru e primvar* 7e intuiete colul tematic din sala de clas, unde ;na #rimverii a lsat un mesa) pentru copii, prin care le cere a utorul% 8$nexa +9 +iecare elev va e"trage un eton colorat din couleul #rimverii i n funcie de culoarea aleas vor fi mprii n / grupe' 1. <r(4a A-'ri-'r 2. <r(4a Air -'r 3 ". <r(4a ra/ -'r 3 B. <r(4a )'ri%'ri-'r iar#$ @'ar

(onversaia &esa de la #rimvar

+rontal

:bservarea sistematic

OA1 OA2

(oule cu flori zmbitoare< triste

".

R a&t(a-i/ar a &()'%ti): -'r a)t ri'ar O?


2

=n timp ce se verific cantitativ i calitativ tema elevilor pentru acas, se propune spre rezolvare o ,i de lucru% 8$nexa -9 7e verific modul n care au rezolvat elevii fia, fcndu-se

)"plicaia )"erciiul

+ie de lucru

-ndividual

:bservarea sistematic

(onversaia

+rontal

4naliza produselor

ANEFA 1

Dra<ii m i %&'-$r i1
?$ #(&(r @$ ,$ ,$3 mari1 Ar(m'%i %i /*m#$r :i. E(1 3i) 4$&at 1 @()t tri@t$. Am ,r(t @$ 3 Aa& ' #(&(ri - ,i-'r m i -a &'a-a 3i) Z$,'i %i - Eam 4r <$tit m(-t 1 m(-t . &*)3 m$ @Ea

' &$rti&i&$ &( @(r4ri/ 9)3r 4tam @4r

)trE()a 3i) /i- 1 9)@$1 4

%&'a-$1 @Ea 9)t*m4-at @Ea a@&()@ <r$#it &ar mEa 9),$-(it

& ,a <r'a/)i&. Di)trE' 3at$1 & r(9)t() &at %i S'ar ) a%t 4tat 1 ' ,iG -i

3(4$ () )'r. i @Ea 4'r)it a%a1 4 9)trE() A(m a-# %i mEa ri3i&at 9) ,$/3(H. A#ia am r (%it @$ m$ @m()& @& 3i) @tr*)@'ar a r , )it 4 &$rti&i&a 4 ,*)t(-(i1 &ar 3ar &*)3 am 4$m*)t1 am ,$/(t &$ 3i) ' 4r <$ti@ m A-'ri-'r1 ra:$1

<*/ -'r1 )'ri%'ri-'r %i #'#'&i-'r 3 )( a( mai r$ma@ 3 &*tI &'4 rt - .

C 4(t :i

@$ Aa& a&(mJ C aG(ta @$ a3()

@4() :i1 m$ )'i Ai9)tr -a

&'4 rt 3r(m @4r m ( 3 ' 3 @4r @$ -

a& @t a 4$r$@it J E( 4'r) @& a&(m &-a@a ,'a@tr$. )tr tim41 am

?(-:(m @&K

-$@at #a<H ta m a ma<i&$ aG(t'r(-(i a@t$/i1 3'am)a 9),$:$t'ar . S$ 4 )tr( 3 &$ iEam %'4tit &ar ' m(-:im a&ti,it$:i 4 a@&(-ta:i1

3 @A$%(ra:i a@t$/i1 9m4r ()$.

Prim$,ara

ANEFA 2

>umele i prenumele ??????????????????????????

C'&'-'% 4

@(# m$@(:$ -1 LLLLLLLLLLLLLLLL

%i ia &'a3a 9) -$#(:$ i1 i@t : 4r &(m - 4ri)3 4 %'ri& -K

@% (aut n rndurile de mai sus . cuvinte alintate% 3ranscrie-le'

.% 3aie casetele care conin cuvinte alctuite din trei silabe + #$: ar:$<'@ ,a&a):$ :*):ar iria& :i4 t

6% .u scriu una, tu scrii multeA' , , ri:$ E 4'-i:i@t E H*rti(:$ E

/% (te cuvinte are propoziiaB ?iH$i:$4- a&$mar:i-a:ar$.

Eu, __________, sunt un motan neastmprat.

ANEFA "

Ajut pisicua s ajun !a cast"#nu! cu !apt$%

SU A SE

NU

CE BI AL

____________

ANEFA B

/ Z

ANEFA C

VRE?EA PARC SEAEN

ZIT1

NU ?AI VRE? DEE

U? NIN

AU N?U

T1

SOSESC

TOARE.

I LA C

A? DRUIT1

?A?ELOR1 CMTE O

TI?P >RU

1 BINEEAI

ITK

GRDINA

ZPADA

SOARELE

TOPIT

BERZELE

ZBOAR

SPRE
7:4C)D)

CUIB

ZANARIA

ZIDAR

PRICEPUT

GRDINA

NVERZIT