Sie sind auf Seite 1von 4

EL ABLATIVO ABSOLUTO

Un rasgo peculiar de la lengua latina en los textos narrativos es la presencia de una mini frase formada por un sustantivo o pronombre en ablativo, ue act!a como su"eto, acompa#ado de un participio, tambi$n en ablativo, ue act!a como n!cleo verbal% Absoluto significa suelto, independiente, en gram&tica' el ablativo absoluto es una construcci(n suelta e independiente del resto de la oraci(n, e uivalente a un complemento circunstancial o a una proposici(n subordinada adverbial%

El ablativo absoluto es en s) una forma de condensar una acci(n ue podr)a ser desarrollada de forma m&s extensa en una oraci(n subordinada%

*uede aparecer con participio de presente o de perfecto, aun ue es m&s frecuente este !ltimo% Sint&cticamente, se anali+a todo como un solo blo ue, con funci(n de complemento circunstancial%

*ara traducirlo, debemos empe+ar por el participio% *uede ,aber dentro alg!n otro
circunstancial%

Hoc audito, Oedipus aeger esse coepit' O)do esto, Edipo empe+( a estar enfermo% Carthagine deleta, Romani provinciam eam fecerunt' -estruida .artago, los
romanos la convirtieron en provincia

-ebido a ue el verbo sum no tiene participio, cuando se utili+a una construcci(n nominal en ablativo absoluto, encontraremos un sustantivo o pronombre en ablativo /e uivalente al su"eto0 seguido de otro

sustantivo o ad"etivo, tambi$n en ablativo, ue ser)a atributo, por el sentido% El verbo sum se sobreentiende% *ara traducir esta construcci(n, utili+amos el gerundio de ser o estar' 1Siendo234 1Estando23 Este giro es, en lat)n, una forma ,abitual de indicar el a#o, utili+ando los nombres de los c(nsules%

Me absente haec facta sunt' Estando 5o ausente, se reali+aron estas cosas%

M. Aemilio Lepido, L. Munatio Planco


consulibus Tiberius Romae natus est'
Siendo c(nsules Emilio L$pido 5 6unacio *lanco, naci( en 7oma Tiberio%

Cicerone consule, Catilina in Rem publicam coniuravit Siendo c(nsul .icer(n, Catilina con!ur" contra el
#stado. $El giro 1Cicerone consule% es la f(rmula ue se ,a generali+ado para aludir a esta construcci(n nominal de ablativo absoluto0

EJERCICIOS
8%9 Anali+a 5 traduce' 8%8%9 7e cognita .aesar apud milites contionatur% 8%:%9 Omnibus rebus per exploratores cognitis, .aesar castra

movere instituit% 8%;%9 7e impetrata, sese omnes flentes .aesaris ad pedes

proiecerunt% 8%<%9 Acceptis mandatis, 7oscius cum .aesare .apuam pervenit ibi ue consules *ompeium ue invenit, postulata ducis renuntiat= *ompeius consules ue, deliberata re, respondent% 8%>%9 6ilites, e loco superiore pilis missis, facile ,ostium p,alangem perfregerunt% 8%?%9 *rima luce, confirmata re ab exploratoribus, omnem e uitatum ui novissimum agmen moraretur, praemisit% 8%@%9 .aesar, legionibus in ,ibernacula deductis, in Italiam profectus est% 8%A%9 Scipione duce, Bumantia a 7omanis deleta est% 8%8C%9 .icerone consule, coniuratio .atilinae patefacta est%

8%88%9 Anali+a 5 traduce el siguiente texto' Caesar, e&ploratis regionibus, albente caelo, omnes copias castris educit magno'ue circuitu, nullo certo itinere, e&ercitum ducit. (ed sa&a in multis locis praerupta iter impediebant et milites, fessi, Postero die, omnibus rebus confectis, )nterim hostes, oblata

procedere non poterant.

e&ercitus iter facere e&peditus potest. facultate, in silvas recipiunt.

8%8: %9 Anali+a 5 traduce el siguiente texto' Caesar, e&posito e&ercitu et loco castris idoneo capto, cohortibus * ad mare relictis et e'uitibus CCC, de tertia vigilia ad hostes contendit.