Sie sind auf Seite 1von 148

Prof. univ. dr.

Daniel Condurache

Radioul

Istoric, transmisii, formate

La nceput

Istoria radioului
nceputurile !! istoria timpurie a radioului se asociaz! cu istoria dezvolt!rii mijloacelor tehnologice care au facilitat construirea de aparate care foloseau unde radio !! dezvoltarea radioului a avut ca punct de plecare proiectul telegrafiei f!r! fir, care a str!b!tut secolul al XIX-lea

Istoria radioului
nceputurile: Hertz

!! telegrafia f!r! fir corespunde proiectului de transmitere la distan"! a undelor hertziene !! undele hertziene au fost descoperite de Heinrich Hertz (1857-1894) care a demonstrat c! undele electromagnetice se pot transmite prin eter

Istoria radioului
nceputurile: Maxwell

!! Hertz s-a bazat pe opera teoretic! a lui James Clerk Maxwell (1831-1874) care:
!! a unificat ntr-o singur! teorie cuno#tin"ele vremii despre caracterul ondulatoriu al luminii #i cele despre electricitate #i magnetism !! a formulat n 1864 ecua"iile matematice fundamentale legate de cmpul electromagnetic

Istoria radioului
nceputurile: Hertz

!! Hertz a construit #i un a#a-numit coheror, un receptor de unde hertziene cu un tub de pilitur! de fier !! Hertz: Dac! n-am construit un telegraf f!r! fir (TFF), experien"ele mele, chiar sub forma n care le-am descris eu, strng n germen toate sistemele de TFF

Istoria radioului
nceputurile: Hertz
3. Undele electromagnetice creeaz! curent electric n rezonator #i produc o scnteie mic! n eclator 2. Scnteia produce unde electromagnetice

1. Bobina de induc"ie produce nalt! tensiune

Istoria radioului
nceputurile: Hertz

!! actualmente, termenul hertz este folosit pentru a desemna o unitatea de m!sur! a frecven"ei undelor radio

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! Guilermo Marconi (1871-1937) pune bazele proiectului de transmitere a undelor hertziene la mare distan"! !! construie#te un dispozitiv experimental pe care l ncearc! n curtea p!rin"ilor s!i !! obiectivul lui era cre#terea distan"ei de propagare a undelor electromagnetice

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! n 1892, nainte ca Marconi s! #i nceap! experimentele, William Crookes arat! c! vibra"iile electromagnetice vor putea str!punge medii precum peretele sau cea"a londonez!, care vor fi deci transparente pentru aceste unde

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! Marconi este considerat de cei mai mul"i ca fiind cel care a inventat radioul, n 1895 !! ns!, cu 7 ani naintea lui, un dentist numit Mahlon Loomis a ob"inse un brevet pentru TFF (cod Morse de radio)

Istoria radioului
nceputurile: Tesla

!! paternitatea pentru apari"ia radioului i este atribuit! #i lui Nikola Tesla care, n 1943, a reu#it s! transmit!, naintea lui Marconi, energie prin intermediul undelor electromagnetice

Istoria radioului
nceputurile: Tesla

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! tot n 1985, Aleksandr Popov, inginer genist al marinei ruse construie#te un receptor de unde hertziene care i permite s! detecteze furtunile (perturba"iile electrice ale atmosferei) !! la sfr#itul aceluia#i an se gnde#te la utilizarea undelor pentru transmisia telegrafic! !! n vara lui 1986 c!pitanul britanic Henry Jackson pune n func"iune un sistem de TTF maritim

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! dup! ce ntlnirea undelor hertziene cu telegrafia s-a produs #i undele au fost definitiv scoase din laboratoarele de fizic! #i integrate unui proiect tehnic, a trebuit s! se dea #i o utilitate social! celei tehnice !! odat! ce a demonstrat c! transmisiile f!r! fir pot func"iona, Marconi #i-a patentat inven"ia n Anglia #i a fondat Marconi Wireless Telegraph Company

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! Marconi s-a gndit s! vnd! ideea industriei marine !! n 1898, Marconi a preg!tit n colaborare cu presa cteva opera"iuni spectaculoase precum comunicarea ntre navele u#oare participante la regate !! comunicarea militar! constituie prima utilitate social! semnificativ! a TFF

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! Marconi a nceput s! colaboreze cu Jackson din 1897 #i au realizat mpreun! echipamente radio adaptate mediului maritim !! la sfr#itul lui 1902, 70 de nave comerciale echipate cu aparatur! radio puteau coresponda cu 25 de sta"ii de coast!

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! Marconi ob"ine rapid monopol comercial asupra TFF #i interzice sta"iilor sale terestre s! retransmit! mesajele primite de la vapoarele echipate cu materiale ale firmelor concurente

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! n 1907 Marconi #i realizeaz! obiectivele tehnice #i sociale (transmisia intercontinental! #i crearea unei re"ele de telecomunica"ii) odat! cu organizarea serviciului regulat de telegrafie ntre Irlanda #i Canada !! acest serviciu cuprinde treptat Europa, SUA #i Australia !! dup! 25 de ani de la inventarea sa, TFF devine un nou sistem universal de telecomunica"ie

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! Marconi nu a avut viziunea radioului ca mijloc de comunicare r!spndit pe scar! larg!, nici m!car nu a folosit cuvntul radio !! n 1899, The Electrician sus"inea c! mesajele r!zle"ite emit doar energie irosit!, c!l!torind cu inutil! perseveren"! c!tre spa"iul ceresc !! Preece, membru fondator al Societ!"ii Inginerilor Telegrafi#ti era sigur c! aproape cel mai r!u lucru cu putin"! este ca o inven"ie precum TFF s! ncap! pe minile unei companii

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! totu#i, au existat forme de atrac"ie popular! fa"! de TFF nc! din 1989, cnd un autor sus"inea c! miracolul radioului const! mai ales n faptul c! este misterios a#a cum erau #i razele X, descoperite n 1985 !! n Quarterly Review un alt autor nota: acest mediu nelimitat, incoprehensibil #i minunat mediu, eterul!

Istoria radioului
nceputurile: Marconi

!! n 1904, radioul a ajuns pe prima pagin! a ziarelor

Istoria radioului
nceputurile: Fesseden

!! n 1906, un operator radio, mbarcat pe o nav! n mijlocul Caraibelor poveste#te O voce uman! iese din ma#in!ria asta, cineva vorbe#te. Incredibil! Se aude o persoan! ascultnd un poem, apoi un solo de vioar! !! se va dovedi c! operatorul a fost Reginald Fesseden, colaborator a lui Edison care a studiat din 1900 transmisia cuvntului vorbit

Istoria radioului
nceputurile: De Forest

!! Lee De Forest a avut meritul tehnic de a ad!uga un al treilea electrod sub form! de gril! ntre catodul #i anodul unei l!mpi diodice Fleming !! a#a a ap!rut trioda

Istoria radioului
nceputurile: De Forest

!! trioda a permis semnalelor radio slabe transmise nu numai n Morse, ci #i purt!toare de cuvinte sau muzic! s! fie amplificate, putndu-se acoperi astfel distan"e mai lungi !! la cteva luni dup! descoperirea triodei, De Forest a scris n jurnalul s!u Datoria mea este aceea de a distribui din zbor melodii frumoase peste ora#e #i m!ri, ca #i marinarii s! poat! asculta din dep!rtare, pe calea undelor, muzica de la ei de acas!

Istoria radioului
nceputurile: De Forest

!! De Forest ncepe, astfel, cu adev!rat experien"a radiofoniei !! el s-a autodesemnat p!rintele radioului

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! n 1912, sta"ia Marconi din Long Island a receptionat mesajele SOS de pe vasul Titanic care se scufundat #i le-a transmis la Casa Alb!

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! tot n 1912, n SUA, a fost adoptat! prima Lege a Radioului prin care mesajele radioamatorilor erau restric"ionate prin lege la lungimi de und! de 200 de metri sau mai pu"in; limita a fost ridicat! n 1915, n anumite state, la 425 de metri !! n ciuda presiunilor din partea armatelor #i marinei, se opunea rezisten"! oric!rei regulariz!ri: Am fost crescu"i cu ideea c! aerul este pentru oricine, de ce s! nu fie?

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! compania Marconi de"inea n 1920 o autoriza"ie general! pentru a cerceta telefonia experimental! !! Comisia TFF din Marea Britanie considera c! asemenea transmisiuni nu numai c! interferau cu mesajele militare, dar #i transformau radioul, care era un slujitor al omenirii, ntr-o juc!rie care i amuz! pe copii

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! n 1921, un purt!tor de cuvnt al Societ!"ii Radiofonice din Londra declara c! fiecare englez are dreptul s! aud! ce se ntmpl! n eterul lui, cu condi"ia ca aparatul s!u de ascultare s! nu-i deranjeze pe vecini

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! TFF, care avea ca unic! utilizare comunica"ia punct cu punct, devine n jurul anului 1921 un sistem broadcast !! dou! curente au contribuit la acest lucru:
!! Primul R!zboi Mondial care a dus la o industrializare a TFF !! faptul c! n SUA radioul era un spa"iu de comunicare n care amatorii puteau circula liber

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! n primii ani ai secolului al XX-lea se manifest! un decalaj considerabil ntre utilizarea comercial! a radioului (telecomunica"iile maritime) #i cea imaginat! de mass media #i experimentat! de amatori !! explozia de radioamatori este ntre"inut! de pres!, n care se dau sfaturi privind construirea aparatului de TFF

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! Francis Collin sesizeaz! nc! din 1912 n cartea sa, Wireless Man, noua dimensiune a radioului: o audien"! de 100.000 de tineri poate fi atins!, n fiecare sear!, pe tot teritoriul american, prin TFF. F!r! ndoial! este cea mai larg! audien"! din lume. Nici un public amator de fotbal sau baseball, nici un congres, nici o conferin"! nu se pot compara cu ea.

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! radiodifuziunea a devenit un mijloc de comunicare n mas! odat! cu produc"ia industrial! #i comercializarea receptoarelor !! n noiembrie 1922 nu erau dect 5 sta"ii, n decembrie s-a produs un boom, iar n opt luni s-au nfiin"at nc! 450 de sta"ii noi

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! Stanley Frost: gra"ie radioului, orice izolare poate fi nl!turat! !! radioul devine o form! de integrare n societate #i o form! de petrecere a timpului liber la domiciliu !! se nrude#te cu fonograful #i furnizeaz! muzic! de dans n locul discului

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! de ndat! ce transmisiile au nceput s! fie concepute ca un mijloc de comunicare n mas!, dezavantajele semnalate n trecut au nceput s! constituie avantaje !! David Sarnoff, cel care a transmis mesajul SOS de pe Titanic, a avut ideea ca fiec!rui abonat la serviciul radiofonic s! i se trimit! acas! #i ziarul propriu al Companiei Marconi, Wireless Age

Istoria radioului
nceputurile: Radiofonia

!! primul post de radio al Companiei Marconi a fost Writtle #i acesta a oferit pe 14 februarie 1922 primul concert !! oamenii de radio au fost ingineri, iar Peter Eckserley, conduc!torul grupului, avea s! devin! primul inginer-#ef de la BBC

De-acum ncepe epoca radiodifuziunii

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: Marea Britanie

!! British Brodcasting Company (BBC) a fost fondat! pe 18 octombrie 1922 de c!tre un grup de #ase companii de telecomunica"ii: Marconi, Radio Communication Company, Metropolitan-Vickers, General Electric, Western Electric #i British ThomsonHouston pentru a difuza servicii radio experimentale

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: Marea Britanie

!! BBC a fost ntemeiat ca monopol mai ales din motive tehnice !! #i-a extras veniturile ini"iale nu din reclame, ci din drepturile derivate din vnzarea aparatelor de radio #i din licen"e
1922 DeForest DT6 Radiophone

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: Marea Britanie

!! n 1927, BBC #i schimb! structura fix! de programe pe care a avut-o n timpul Primului R!zboi Mondial !! printr-o Cart! regal! se stipula c! trebuie s! ofere informa"ie, divertisment #i educa"ie !! John Reith, director al BBC considera c! misiunea postului de radio e s! stabileasc! standarde: trebuie s! aduc! n ct mai multe case tot ce este mai bun n fiecare domeniu al cunoa#terii, reu#itelor #i str!duin"elor omului

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: SUA

!! n SUA lucrurile st!teau exact invers: tot ce putea s! vorbeasc! era post radiofonic !! n 1922, ministrul comer"ului acordase peste 300 de licen"e de transmisie, spre sfr#itul anului ajungndu-se la 572 !! fiindc! la nceput toate sta"iile foloseau aceea#i lungime de und!, 360 de metri, s-a creat haos n eter

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: SUA

!! ziarele #i revistele publicau suplimente radio, ncurajnd publicul s! cumpere radioreceptoare

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: SUA

!! n 1922 s-au vndut 100.000 de aparate, iar n 1923 peste o jum!tate de milion de receptoare !! n 1925, n SUA, erau n uz 5 milioane #i jum!tate de aparate radio, aproape jum!tate din totalul din lume

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: SUA

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: SUA

!! prima companie a fost lansat! de c!tre Sarnoff, ca serviciu public, #i s-a numit National Broadcasting Company (NBC) !! a doua a fost CBS (Columbia Broadcasting System), care a fost creat!, n 1927, de William Paley

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: interese

!! pentru radioamatori ncntarea era s! ncerce s! recep"ioneze mesaje aflate la ct mai mare distan"!, fiind cu totul neinteresa"i de con"inutul mesajelor !! pentru re"ele, radioul era o afacere; publicitatea devine motorul financiar

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: comercialul

!! n ceea ce prive#te promovarea comercialului n radio, Edgar Felix din SUA, unul dintre primii consultan"i n acest domeniu afirma: Ce ocazie extraordinar! pentru autorul de reclame s!-#i distribuie propaganda sa comercial!! Exist! un public nespus de mare, binevoitor, aflat n c!utarea pl!cerii, entuziast, curios, abordabil n intimitatea casei sale

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: comercialul

!! Frank Arnold, directorul de dezvoltare al NBC a numit radiodifuziunea a patra dimensiune a reclamei !! reclama radiofonic! era v!zut! n SUA ca un mediu de exprimare a afacerilor n timpurile moderne, care d! o voce articulat! industriei

Epoca radiodifuziunii
Primele posturi radio: comercialul

!! n Marea Britanie, lucrurile st!teau exact invers, finan"area venind din drepturile de licen"! radio

Epoca radiodifuziunii
Posturile radio #i propaganda

!! posturile radio au exercitat un rol deosebit n perioada celui de-Al Doilea R!zboi Mondial !! n perioada 1939-1945 s-a purtat un r!zboi al cuvintelor, microfonul devenind o arm! puternic!

Epoca radiodifuziunii
Posturile radio #i propaganda

!! regimul nazist s-a folosit ndeosebi de microfon pentru propagand!: la uria#ele #i regizatele adun!ri de partid de la Nrnberg, microfonul era mnuit ca un megafon; la fel se ntmpla n Uniunea Sovietic!

Epoca radiodifuziunii
Posturile radio #i propaganda

!! radioul prin fir era cel favorizat fiindc! putea fi controlat, iar aparatele radio din casele oamenilor produse la sfr#itul anilor 30 nu permiteau receptarea undelor altor "!ri

Epoca radiodifuziunii
Posturile radio #i propaganda

!! la nceputul r!zboiului, respectnd instruc"iunile Guvernului, BBC avea un singur program !! nc! din 1940 a lansat un nou program pentru for"ele armate ca alternativ! la Programul Na"ional

Epoca radiodifuziunii
Posturile radio #i propaganda

!! BBC a devenit gazda mai multor radiodifuziuni europene, ie#ind n eviden"! ca o Voce a libert!"ii !! a ajuns s! transmit! n timpul r!zboiului n 45 de limbi

Epoca radiodifuziunii
Specificul programelor: Marea Britanie

!! BBC-ul nu #i-a ghidat politica editorial! n func"ie de rating #i nu a realizat propria analiz! a ascult!torilor pn! n 1937 !! c!tre 1945, #i-a dezvoltat un sofisticat sistem intern care lua n considerare calitatea unor anumite programe, precum #i num!rul de ascult!tori !! pentru Huw Wheldon, care s-a al!turat BBC-ului n 1952, BBC-ul reprezenta suma programelor sale

Epoca radiodifuziunii
Specificul programelor: Marea Britanie

!! modelul de programe (care includea neap!rat #i programele de art!) nu era niciodat! fix, de#i existau #i programe difuzate la aceea#i or! n fiecare s!pt!mn!, unele cu o via"! chiar foarte lung! !! n Marea Britanie, n lista de programe, prognozele meteo #i transmisiunile sportive au ap!rut din 1923 !! programele religioase erau transmise zilnic

Epoca radiodifuziunii
Specificul programelor: SUA

!! nainte de r!zboi, n SUA erau la mod! varieteurile descrise de The Times n 1934 drept pinea #i untul radiodifuziunii

Epoca radiodifuziunii
Apari"ia TV #i a radiourilor portabile

!! cnd televiziunea a nceput s! ofere un serviciu alternativ, n jurul anilor 1950, radioul a fost supus presiunii de a-#i reconsidera misiunea #i grila de programe, pn! atunci preponderent generalist! !! radioul a cedat televiziunii dramatiz!rile, foiletoanele, varieteurile, iar el s-a axat pe muzic! #i informa"ii

Epoca radiodifuziunii
Apari"ia TV #i a radiourilor portabile

!! de asemenea, apari"ia tranzistorului care a dus la crearea radiourilor portabile a impus centrarea radiourilor pe componenta de divertisment !! radiourile portabile au devenit un simbol al moderniz!rii

Epoca radiodifuziunii
Apari"ia FM-ului

!! apari"ia serviciului FM (modula"ie n frecven"!) care presupunea c! exist! o mai mic! vulnerabilitate la interferen"ele n recep"ionare, a determinat la rndul s!u intrarea radioului ntr-o nou! etap! !! sunetul dobndea o calitate superioar! dect n cazul recep"ion!rii pe AM (modula"ie n amplitudine)

Epoca radiodifuziunii
Apari"ia sta"iilor pirat

!! n Europa, una dintre motiva"iile posturilor de radio cu tradi"ie de a-#i schimba programele a fost legat! de apari"ia sta"iilor pirat, care transmiteau mai cu seam! muzic! pop !! n acest sens, BBC a creat n 1967 un nou post, Radio 1 care oferea cam acelea#i emisiuni ca #i posturile pirat #i chiar i-a #i angajat pe unii dintre pira"i

Transmisii radio analogice

Radioul modern
Transmisie

!! exist! dou! moduri de a coda informa"ia ntr-o und! radio: prin modularea n amplitudine (AM) sau prin modularea n frecven"! (FM) !! undele radio snt continue #i #i men"in aceea#i aplitudine sau aceea#i frecven"! tot timpul

Radioul modern
Transmisie

!! amplitudinea = n!l"imea undelor radio


unde cu amplitudine mic! unde cu amplitudine mare

Radioul modern
Transmisie

!! frecven"a = num!rul de oscila"ii complete intr-o secund!


unde cu frecven"! ridicat!

unde cu frecven"! sc!zut!

Radioul modern
Transmisie

AM (modulare n amplitutdine) !! n aceast! metod! de modulare, informa"ia este transformat! ntr-o und! radio prin varia"ia amplitudinii !! de exemplu, dac! nu vrem s! transmitem dect valori de 0 #i 1, vom avea doar dou! niveluri diferite de amplitudine care corespund acelor dou! valori

Radioul modern
Transmisie

AM (modulare n amplitutdine)

informa"ie codat! folosind modularea n amplitudine

Radioul modern
Transmisie

FM (modulare n frecven"!) !! amplitudinea este men"inut! constant!, iar frecven"a este variat!

informa"ie codat! folosind modularea n frecven"!

Radioul modern
Transmisie

AM vs. FM

Genuri publicistice radio

Radioul modern
Genuri publicistice

!! #tirea radio !! relatarea !! jurnalul de #tiri !! interviul !! talk show-ul !! reportajul !! documentarul

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! #tirea radiofonic! poate cuprinde mai multe elemente de baz!, care definesc evenimentul, prin r!spunsurile la ntreb!rile din lead (cine?, ce?, cnd? cum?, de ce?), dar #i ale elemente complementare prin r!spunsul la alte ntreb!ri

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! n func"ie de aceste elemente, n radio se cunosc dou! tipuri de #tiri: !! !tirea flash care con"ine numai elemente definitorii ale evenimentului !! !tirea complex" pe lng! elementele principale snt date #i cele de background

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! n func"ie de greutatea lor, #tirile de radio se mai pot clasifica n: !! #tiri hard considerate adev!ratele #tiri

!! #tiri soft cele de interes uman

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! o #tire radio are urm!toare structur!: !! lead


"! sintetizeaz! faptul de pres! "! surprinde ideea de ansamblu "! r!spunde de cele mai multe ori doar la ntreb!rile cine?, ce? "! redactat la timpul prezent, format de obicei dintr-o singur! propozi"ie

!! #tirea propriu-zis!

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! tipuri de lead: !! lead-ul standard (cel mai r!spndit)


"! relatarea explicit! a faptelor

!! lead-ul pentru #tirea soft "! difer! n func"ie de unghiul de abordare !! lead-ul ntrziat (la polul opus al lead-ului
explicit) "! este construit pentru a provoca suspansul audien"ei

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! lead-ul umbrel!
"! sintetizeaz! un calup de #tiri legate ntre ele

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! #tirea de radio se articuleaz! dup! trei structuri standard: !! cronologie !! cauz! - efect !! ac"iune - retroac"iune

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! n #tirea propriu zis!:


!! se ncepe ntotdeauna cu ce e mai important: noutatea !! frazele trebuie s! fie mai scurte ca n presa scris! (maxim 20 de cuvinte) !! se folosesc verbe la diateza activ!, pe ct posibil la prezent !! nu se las! atribuirea informa"iei la sfr#itul frazei; se folose#te schema: func"ie, prenume, nume

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! n #tirea propriu zis!:


!! se folosesc dou! tehnici de citare: parafrazare sau citarea exact!, prin intermediul insert-urilor de voce (insert-urile se folosesc n interiorul #tirii, numai n cazuri excep"ionale la nceput) !! corpul #tirii mpreun! cu insert-urile de voce formeaz! un package

Radioul modern
Genuri publicistice: #tirea

!! inserturile:
!! trebuie s! aib! ntre 10-30 de secunde !! exprim! idei complete #i au un rol similar declara"iilor din presa scris! !! pot fi: declara"ii de la surse, reac"ii ale oamenilor, fragmente din sondaje de opinie (vox-pop), interven"ii ale reporterului, declara"ii prin telefon, zgomote de fond #.a.

Radioul modern
Genuri publicistice: relatarea

!! relatarea radio:
!! povestirea, de obicei cronologic!, a unui eveniment important !! legat! de obicei de transmisiunea n direct, de la fa"a locului !! nso"it! de atmosfer! #i de reac"ii ale persoanelor prezente la manifestare

Radioul modern
Genuri publicistice: buletinele informative

!! #tirile snt difuzate de posturile radio n cadrul celor mai scurte emisiuni informative !! acestea se difuzeaz! la momente fixe pe parcursul unei zile !! complexitatea lor variaz! n func"ie de profilul postului radio !! paginarea buletinelor informative este determinat! de aria de acoperire a posturilor radio

Radioul modern
Genuri publicistice: buletinele informative

!! n func"ie de formatul #tirii pot fi alc!tuite dou! tipuri de buletine informative:


!! buletinul de #tiri "! durat! de 4-5 minute "! poate con"ine #i #tiri flash !! radiojurnalul: "! durat! mai mare (15-45 minute) "! con"ine #tiri complexe, reportaje

Radioul modern
Genuri publicistice: buletinele informative

!! buletinele informative au urm!toarea structur!: !! buletinul de #tiri


"! headline-uri "! #tiri citite de prezentatori, #tiri cu inserturi "! una, maxim dou! relat!ri "! sport, meteo

Radioul modern
Genuri publicistice: buletinele informative

!! radiojurnalul:
"! #tiri pe scurt: headline-uri "! #tiri cu inserturi "! relat!ri, reportaje "! sport, meteo

Radioul modern
Genuri publicistice: interviul

!! tipuri de interviuri radio: !! interviul de eveniment


! interviuri informative intervievarea surselor cu scopul strngerii de informa"ii n scopul elucid!rii unui fapt de actualitate ! interviuri interpretative intervievarea persoanelor autorizate pentru a comenta un anumit eveniment ! interviuri justificative intervievarea autorului unui eveniment

Radioul modern
Genuri publicistice: interviul

!! interviul portret
"! intervievarea unei personalit!"i sau unei persoane obi#nuite care a realizat ceva semnificativ "! se difuzeaz! n cadrul unei emisiuni de sine st!t!toare

Radioul modern
Genuri publicistice: interviul

!! interviul, ntreg sau sub forma unor selec"ii, poate fi folosit:


"! n cadrul buletinelor de #tiri, sub form! de clipuri scurte (news clip) "! de sine st!t!tor, ca parte dintr-un program de #tiri de dimensiuni mai mari: news interview interviu nregistrat sau live cu durata de 3-5 minute "! ca insert ntr-o #tire "! ca taster n deschiderea unui program

Radioul modern
Genuri publicistice: interviul

"! n cadrul vox-pop-urilor (n care mai mul"i intervieva"i anonimi r!spund la ntreb!ri pe o tem! anume) "! ca voce ntr-un reportaj (de obicei se d! numai vocea intervievatului) "! la interviurile prin telefon: phone-ins intereviuri cu exper"i sau cet!"eni pe marginea unei teme de actualitate "! n emisiuni magazin n care pot fi combinate mai multe tipuri de interviuri

Radioul modern
Genuri publicistice: talk-show-ul

!! talk-show-ul radio este un program n care una sau mai multe persoane dezbat cu un moderator o anumit! tem!, cu sau f!r! implicarea publicului

Radioul modern
Genuri publicistice: talk show-ul

!! formate de talk-show radio: !! gazd! invitat !! gazd! invitat phone in !! gazd! mai mul"i invita"i !! gazd! mai mul"i invita"i phone in !! gazd! phone in

Radioul modern
Genuri publicistice: talk-show-ul

!! tipuri de talk-show radio:


!! talk-show controvers! moderatorul alege doi invita"i, pro #i contra, #i arbitreaz! duelul ideilor; emisiunea nu va avea concluzie !! talk-show de personalitate ideea emisiunii este conturarea unui anume invitat; interven"iile telefonice snt binevenite !! talk-show n exclusivitate cu ascult!torii ascult!torilor li se cere s!-#i dea cu p!rerea ntr-o problem!

Radioul modern
Genuri publicistice: reportajul

!! esen"a reportajului radio este aceea#i cu cea a celui din presa scris! sau TV: de a spune o poveste; numai mijloacele de expresie difer! !! ca #i n presa scris!, dup! natura con"inutului, reportajele pot fi: !! reportaje de atmosfer! !! reportaje de eveniment !! reportaje portret

Radioul modern
Genuri publicistice: reportajul

!! tipuri de reportaj radio:


!! reportajul de radiojurnal "! material de sine-st!t!tor "! con"ine un insert cu rol de ilustrare a unui eveniment important "! durat! de maxim 5 minute !! reportajul emisiune "! material de sine-st!t!tor "! poate avea #i 30 de minute

Radioul modern
Genuri publicistice: reportajul

!! reportajul radio se diferen"iaz! de celelalte genuri prin complexitatea construc"iei, ce presupune mbinarea a mai multor forme de produs jurnalistic: relatare, interviu, vox-pop

Radioul modern
Genuri publicistice: reportajul

!! structura unui reportaj radio este urm!toarea:


!! lead asigur! punerea n scen! !! tranzi"ie argumentarea importan"ei #i relevan"ei subiectului !! dezvoltarea temei corpul povestirii !! finalul trebuie s! ofere un decupaj inedit din realitatea construita n jurul subiectului

Radioul modern
Genuri publicistice: reportajul

!! etapele construirii reportajului radio:


!! pre-documentarea !! documentarea propriu-zis! mersul pe teren, intervievarea #i nregistrarea vocilor personajelor !! elaborarea script-ului planul pentru alternare a textului citit de reporter #i a inserturilor !! montajul decuparea inserturilor #i asamblarea lor cu interven"iile reporterului; eliminarea zgomotelor #i a sunetelor nedorite

Radioul modern
Genuri publicistice: documentarul

!! documentarul cuprinde mai multe informa"ii dect reportajul trateaz! n profunzime o tem! de interes general !! este un gen laborios, complex #i costisitor, abordat mai pu"in dect celelalte genuri radio

Radioul modern
Genuri publicistice: documentarul

!! tipuri de documentar: !! de ac"iune descrierea unei probleme de actualitate !! de informare descrierea #i explicarea contextului unei probleme de actualitate !! dramatizate de tip docu-drama

Radioul modern
Genuri publicistice: documentarul

!! n structurarea unui documentar radio trebuie s! se pun! accent pe urm!toarele aspecte:


"! nl!n"uirea logic! a ideilor "! stabilirea, delimitarea #i corelarea ideilor principale (este recomandat s! nu fie mai mult de 5 idei principale ntr-un documentar) "! trebuie s! porneasc! de la un script elaborat complex #i nu schematic "! s! integreze ntr-un demers coerent #i narativ toate elementele de construc"ie

Formate #i strategii de programare radio

Radioul modern
Identitate #i ambalaj

!! identitatea postului radio este dat! de mixul dintre muzic!, informa"ie, anima"ie, publicitate, promo #i evenimentele de promovare !! ambalajul este dat de structur!, con"inut #i prezentare

Radioul modern
Formate

!! un format radio este o strategie de programare particular!, orientat! n jurul unui playlist sau gen muzical #i unei anume audien"e !! ncepnd cu 1970, formatele radio au avut tendin"a s! reflecte evolu"ia genurilor pop #i rock !! au urmat segmentarea audien"ei #i fragmentarea genurilor muzicale

Radioul modern
Formate

!! un format radio este o strategie de programare particular!, orientat! n jurul unui playlist sau gen muzical #i unei anume audien"e

Radioul modern
Formate

!! dezvoltarea formatelor radio apare ca un efect:


"! al "! al "! al "! al

dezvolt!rii televiziunii la nceputul anilor 1950 apari"iei modula"iei n frecven"! folosirii a radiourile portabile #i de ma#in! apari"iei sta"iilor private #i locale

Radioul modern
Formate

!! ncepnd cu 1970, formatele radio au avut tendin"a s! reflecte evolu"ia genurilor pop #i rock !! au urmat segmentarea audien"ei #i fragmentarea genurilor muzicale

Radioul modern
Formate

!! aceast! tendin"! a fost accentuat! de un num!r din ce n ce mai mare de sta"ii FM care au trebuit s! se specializeze pentru a nregistra audien"! !! programarea radio a devenit descentralizat! pe m!sur! ce sta"iile locale s-au separat de cele re"elele na"ionale !! sta"iile au nceput s! decid! singure asupra formatelor #i s! r!spund! audien"elor locale #i competi"iei din partea altor posturi

Radioul modern
Formate

!! pe m!sur! ce mai multe sta"ii au p!truns pe pia"!, formatele s-au axat pe ni#e de public !! n prezent exist! peste 70 de formate radio

Radioul modern
Formate

!! pe FM, principalele formate snt cele axate pe #tiri (news radio), adult contemporary, classic rock, contemporary hit radio, alternative #i urban contemporary

Radioul modern
Formate

!! exist! #i o serie de alte modele de formate care au fost dezvoltate de sta"iile non-comerciale, cum ar fi cele centrate pe muzica clasic!, afaceri publice (de obicei pe posturile publice), rock experimental sau folk (de obicei pe sta"iile studen"e#ti)

Radioul modern
Formate

!! sta"iile AM tind s! pun! accentul pe #tiri, talk-show-uri cu ascult!torii #i sport !! de asemenea, au tendin"a s! serveasc! ora#ele mai mici #i zonele rurale, unde popula"ia este mai pu"in dens! #i formatele de muzic! popular! #i pot g!si publicul "int!

Radioul modern
Formate

Adult Contemporary (AC)


!! profil muzical puternic r!spndit, ce se adreseaz! n primul rnd grupei de vrst! cuprinse ntre 14 #i 49 ani !! melodii interna"ionale pop #i rock foarte cunoscute #i apreciate, eventual cu prec!dere melodii lini#tite (Soft-AC), oldies (Oldie based AC) sau melodii actuale (Current based AC) !! muzica difuzat! este din ultimii 10-20 de ani !! se pune un accent mai mic pe hiturile actuale !! ex: Europa FM

Radioul modern
Formate

Contemporary Hit Radio (CHR)


!! este denumit #i Hot-AC, are o ofert! muzical! bazat! pe melodii aflate nc! n topuri, n total pu"ine titluri, dar difuzate frecvent #i care vor fi eliminate repede din program de ndat! ce popularitatea lor scade !! multe melodii rapide (Uptempo) #i nici un oldies !! profil muzical ce se adreseaz! unei grupe mai tinere, ntre 14 #i 25 ani !! mo#tenitorul primului format radio: Top 40 !! ex: Radio 21, Kiss FM, Radio Zu

Radioul modern
Formate

Contemporary Hit Radio (CHR)

Radioul modern
Formate

Album-Oriented Rock (AOR)


!! profil ce nu se orienteaz! dup! hiturile actuale, precum CHR, ci dup! interpre"i #i tendin"e curente !! cu multe titluri mai pu"in cunoscute

Dance
!! un radio axat numai pe muzic! dance !! Ex.: Radio Deea, One FM

Radioul modern
Formate

Oldies
!! un radio ce difuzeaz! muzic! lansat! n anii 50-80 !! ex: Magic FM

News & Talk


!! radio bazat pe #tiri, informa"ii, dezbateri !! ex: Realitatea FM, News FM

Radioul modern
Strategii de programare

Programming Clock / program wheel !! majoritatea posturilor de radio, indiferent de formatul pe care l au, folosesc un desf!#ur!tor al unei ore de program !! fiecare element (reclam!, #tiri, promo, vreme etc.) este programat pentru a optimiza impactul asupra ascult!torilor

Radioul modern
Strategii de programare

!! este esen"ial echilibrul ntre muzic! #i interven"ie: !! prea mult! muzic! pasivitatea ascult!torilor !! prea pu"in! pierderea acestora !! prea pu"ine informa"ii ascult!torii din popula"ia activ! comut! pe un alt post

Radioul modern
Strategii de programare

Program wheel pentru un format CHR: !! importan"a primului sfert de or! !! cele mai multe hituri (conform statisticilor, n acest prim sfert de or! ascult!torul deschide cel mai des radioul sau comut! pe un alt post) !! cele mai multe reclame n ultimul sfert de or!

Radioul modern
Strategii de programare

Dayparting !! mp!r"irea zilei n mai multe segmente orare, aferente anumitor tipuri de emisiuni !! are la baz! studii care arat! c! diferite categorii de ascult!tori urm!resc segmente orare diferite

Radioul modern
Strategii de programare

Tematizarea !! practic! prin care unei anumite zile i se dedic! o anumit! tem!; !! programul zilei respective poate fi John Lennon Day sau Ziua Alegerilor

Radioul modern
Strategii de programare

Gruparea (stacking) !! gruparea unor emisiuni asem!n!toare, pentru a "ine categoria respectiv! de ascult!tori mai mult timp pe frecven"a respectiv! Programarea ncruci#at! (crossprogramming)

Radioul modern
Strategii de programare

Programarea de tip cort


Program cu audien"! mare

Program cu audien"! mic!

Program cu audien"! mic!

Radioul modern
Strategii de programare

Programarea de tip hamac


Program cu audien"! mare Program cu audien"! mare

Program cu audien"! mic!

Radioul n era digital!

Radioul modern
Internetul #i tehnologia radio

!! nc! din 1995, n SUA, dar #i n unele "!ri europene, amatori, unele agen"ii de publicitate, dar #i sta"ii de broadcast tradi"ionale au nceput s! creeze sta"ii radio digitale pe Internet, ce transmiteau 24 de ore din 24 !! calitatea transmisiei era comparabil! cu cea a unui CD de calitate, stereo, n cazul unei conexiuni destul de rapide la Internet

Radioul modern
Internetul #i tehnologia radio

!! n prezent, posibilit!"ile oferite de streaming-ul live de pe Internet fac posibil! ascultarea posturilor radio n timp real, f!r! a desc!rca #i salva fi#ierele !! prin intermediul poadcast-urilor, ascult!torii #i pot desc!rca fi#iere episodice audio pe iPod, smartphone-uri sau tablete #i pot asculta discu"ii, muzic! #.a.

Radioul modern
Internetul #i tehnologia radio

!! actualmente, multe dintre sta"iile radio tradi"ionale #i transmit muzica, #tirile #i alte programe prin Internet, pentru a ajunge la noi tipuri de public, att n din zonele lor de acoperire regulate, ct #i n unele aflate la mai mare dep!rtare !! ns! unele sta"ii trebuie s! se nchid! fiindc! nu #i mai pot pl!ti taxele (frecven"a de transmisie, drepturile de autor pentru muzica difuzat! #.a,)

Radioul modern
Provoc!ri #i tendin"e contemporane

!! radioul se g!se#te n zilele noastre, ntr-o epoc! a tendin"elor compensatorii #i contradictorii !! noile tehnologii digitale permit intrarea a unui num!r teoretic nelimitat de posturi radio pe pia"! !! pe de alt! parte, schimb!rile economice #i reglement!rile din domeniu au ncurajat concentrarea media, pe pia"! fiind pu"ini juc!tori dominan"i

Radioul modern
Provoc!ri #i tendin"e contemporane

!! posturile radio erau ntr-o vreme de"inute de mai multe tipuri de patroni #i grupuri mici de persoane !! n SUA, dup! ce n 1996 Actul de telecomunica"ii a liberalizat formele de proprietate, aceasta a revenit preponderent unor grupuri mai mari, non-locale; scopul acestora a fost s! c#tige acoperirea na"ional!

Radioul modern
Provoc!ri #i tendin"e contemporane

!! n industria broadcasting-ului se manifest! fenomenul convergen"ei !! un exemplu este integrarea afacerilor din radio, cu cele din domeniul transmisiilor #i din industria muzical!

Radioul modern
Provoc!ri #i tendin"e contemporane

!! concentrarea propriet!"ii permite crearea unei re"ele de sta"ii #i personalizarea elementelor unor programe (cum ar fi informa"iile din trafic sau starea vremii) de la centru !! astfel se reduc costurile de func"ionare #i se ofer! agen"iilor de publicitate o arie mai larg! de acoperire

Radioul modern
Provoc!ri #i tendin"e contemporane

!! produc"ia de con"inut la nivel local este minimizat! !! de"in!torii de corpora"ii impun formatele testate n detrimentul achizi"iilor noi !! industria radioului este dependent! de practica numit! syndication sta"iile radio produc programe pe care le vnd apoi altor companii media

Radioul modern
Provoc!ri #i tendin"e contemporane

!! formatele le permit sta"iilor s! construiasc! programe destinate unei anume public, pe baza profilului socio-demografic, deci concentrarea media poate avea efectul de a marginaliza acele audien"e care nu se ncadreaz! n profilul respectiv !! pe de alt! parte, pe online exist! posturi radio care se adreseaz! unor ni#e foarte nguste

Radioul modern
Provoc!ri #i tendin"e contemporane

!! concentrarea media permite patronilor s!-#i limiteze competi"ia !! n SUA, pe parcursul anului 1998, grupurile radio #i companiile de discuri #i-au oferit asisten"! reciproc pentru a transmite n exclusivitate concerte sau interviuri, cu schimbul unei acoperiri mediatice favorabile !! acest lucru s-a f!cut n detrimentul sta"iilor mai mici care nu au putut concura financiar la acel nivel

Radioul modern
Provoc!ri #i tendin"e contemporane

!! programarea comercial! este determinat! de scopul de a nregistra o audien"! mai mare, de a p!trunde mai bine pe pie"e anume #i de a fi mai vizibili, pentru a atrage clien"i mai mul"i de pe pia"a de publicitate !! acest lucru nu nseamn! c! posturile radio trebuie s! fac! rabat de la lucrul n serviciul public ns!, actualmente, doar ducerea la ndeplinire a acestei misiuni nu le asigur! supravie"uirea pe pia"!, ca n trecut

n interiorul unei sta"ii radio

Radioul modern
n interiorul unei sta"ii radio

!! sta"iile radio variaz! mult n m!rimea #i complexitatea colectivului lor !! toate se preocup! de asigurarea func"iilor de baz!: administrative (salarizarea, contabilitate, achizi"ii), tehnice (ntre"inerea echipamentelor, opera"iuni de transmisie), programare (local, #tiri, muzic!, playlist, programe n re"ea sau n regim syndication, promovarea programelor) #i vnz!ri (locale, rela"ii cu firme na"ionale)

Radioul modern
n interiorul unei sta"ii radio

!! n mod tradi"ional, cele mai multe din aceste opera"iuni erau f!cute la nivel local !! odat! cu cre#terea concentr!rii propriet!"ii, cele mai multe snt f!cute de c!tre un colectiv la nivel central !! acest lucru a determinat reducerea num!rului de locuri de munc! n domeniu

Radioul modern
n interiorul unei sta"ii radio

!! ntr-o sta"ie radio independent!, managerul supravegheaz! planificarea activit!"ilor, monitorizarea audien"ei #i vnz!rile !! directorul de programe supervizeaz! calitatea transmisiei pe calea undelor, playlist-urile, DJ-ii #i prezentatorii !! directorul de muzic! planific! realizarea playlist-urilor

Radioul modern
n interiorul unei sta"ii radio

!! produc!torii se ocup! de obicei de realizarea talk-show-urilor #i altor tipuri de show-uri !! multe sta"ii au #i un director editorial !! fiindc! cineva trebuie s! p!streze sta"ia on air, din redac"ie nu trebuie s! lipseasc! un inginer

Radioul modern
n interiorul unei sta"ii radio

!! posturile comerciale au un manager de vnz!ri #i un personal care se ocup! de vnz!rile din publicitate !! cnd vine vorba de lucrul cu companii na"ionale care ar dori s!-#i promoveze produsele pe pia"a local!, aceast! func"ie este delegat! unui reprezentat care s! trateze cu firmele de publicitate

Radioul modern
n interiorul unei sta"ii radio

Cheltuielile din publicitate atrase de posturile de radio romne#ti n 2011

Radioul modern
n interiorul unei sta"ii radio

locurile unde posturile de radio romne#ti snt cele mai ascultate pe perioada unei zile, de luni pn! vineri

R!mne"i pe frecven"e