You are on page 1of 138

Szchenyi Istvn

MAGYAR JTKSZNRL

SZNHZTRTNETI K N Y V T R

SZNHZTRTNETI KNYVTR

4 .

Magyar Sznhzi

Intzet

Budapest 1976

Fakszimile kiads, utszval s jegy Betekkel

Szchenyi s a magyar sznhzptsi trekvsek c. tanulmnya felhasznlsval / E p i t s - ptszettudomny V. ktet 3-4. S E . / az utszt i r t a , s a jegyzeteket s s z e l l t o t t a BEUTSKA-SCHULTZ HEDVIG

Lektorlta Gergely Andrs

Kzirat gyannt ISBN 965 7601 14 ? F e l e l s kiad Biz Gyula, a Magyar Sznhzi Intzet igazgatja Kszlt a Magyar Sznhzi I n t z e t sokszorost zemben F e l e l s vezet dr. Osvth Lszl 300 pldnyban, A/5 mretben, 8 iv terjedelemben

M A G Y A R

JTKSZINRL
GRF SZCHENYI ISTVN

P E S T E N ,
MY 0II T A T T A'VC'IK T I
A

L ANDK R R

832.

PEST

VRMEGYE

RENDIHEZ.

Biztos alap nlkl tartslag semmi nem l l h a t

iiiden egyszer vagy t b b s z e r


1

mr

elhib-

z o t t , olly irnyban n e h e z t i az tij k e z d e t - u t n i sikert, mint a' miJIyenhen a v g b e v i feli prvalnak Minl nagyobb volt a' munkatespedmunkt. b a t t e l e k tbb vagy k e v s b ldozattal sszekapcsolva.

e l t t i k i l l t szomj s k v n a t 's azokbul e r e d fradozs s szorgalom, annl nagyobb s g *s e l h i d e g l s k v e t i az elbomlott

s igy sokszor ppen azon h v 's t e r e m t e r , m c l l y v a l d i csudkat m v e l h e t n e , nem csak minden haszon nlkl e n y s z i k e l , s t m g a' siker napjt f l s z z a d o k r a lki vissza, 's e k p , ha kz dolgokat illet, nem r i t k n ldsbul tokra fordul. Magyarorszgban a' honi J t k s z n n e k tarts l e t b e h o z a t s a , soktul r z k e n y e n hajtott t r g y ; ldozat pedig s z m n l k l i t t e t e t t m r , de a z r t bizonyos sikert ebben i s , mint olly tn pcsi Jtksznek sok m s b a n , m g nem tud e l m u t a t n i a" Magyar. A' k a s s a i , miskolczi, csak felette g y n g e *s bizonytalan alapokon fen e k i n e k ; 's h a fentartsokrt n m i nag) lelkii hazafiaknak e l e g e n d hlt soha nem adandhat is a' k s m a r a d k , mert "Horatius Ceclesk^rv^

ha igy szabad nemes el szn s t nevezni tn a' lehet legnagyobb r d e m : azrt m g is bizonyos, hogy az olly i n t z e t e k n l , mellyeknek egsz ltk nhny hazafitul fgg, kik, ha magokra hagyatnak, nem fogjk tn sokig brhatni mr az ldozat slyt a' pillanati fellobbanst csak hamar, a' visszahats t r v n y e i szerint, sok v i sttsg knytelen kvetni. E z t bizonytja E r d l y ; ezt Szkes - Fejrvr ; ezt tbb hely, hol voltak nmi divatban magyar Jtksznek egykor m r , de tbb nincsenek, 's a hihetsg trvnyi szerint most szzszorta nagyobb nehzsggel emelkedhetnnek ott megint fel, mint sztenyszetk eltt; minthogy a sikeretlen fradozs diadalmi er helyibe, ha nem mindenkiben i s , de a' sokasgnl ltalny osan v v e , elhidegiilst s visszavonulst okoz; minl fogva nincs is nagyobb egyest mint siker, 's hatalmasb sztbont mint sikcretlensg!
1 1

A' kz j tekintetibl teht, ktelessgnk


"e* rszben minthogy mr sok volt a' hihai fradozs vagy semmit se kezdennk, vagy ollyast, mi a' cze'lnak hihetleg meg is felel.
M

g y vagy

feloldandjuk az eddig fejtetlen feladst, n i e l y ez: a'jtkszini dolgok elbomolhatsnak elejt venni, s legalbb ismtelt sikeretlen forgoldsink ltal senkit mg ersebben vissza r.em ijeszteni, a'feloldandt pedig nem bonyoltni m g nagyobb akadlyok k z , hanem a z t , a'

mit mi vgbevinni nem tudunk, szerencssbeknek uj szepl nlkl engedni t. "Hihetleg bizonyos sikert nyerni, vagy
1

semmi ujat nem

kezdeni:" m az, a mi kz vagyunk lltva. s ezt tn ugy rjk el legbiztosabban "ha


annak) a' mit e' rszben tettnk mr, szinte mindenben ellenkezjt eszkzljk!"

A' czl nem k e v s b s semmi egyb mint haznkat a Jtkszn kellemi ben "s hasznaiban rszesteni ltalban. De ennek ltestsre eddig valyon milly planum szolgi* ? Fellobbant a' trgy ; rakatott elv ; szedetett p n z , itt, ott, amott s szinte mindentt; eltancsoltattak rk, napok, hetek: de egyest planum, convergens systema nem volt ; 's m e z r t , ppen ezrt sehol sincs 's nem is lehet valdi siker.
1

Ebben i s , mint mindenben, a szerencstlen divergeiitiale systema, vagy jobban mondva, "systema - nlklisg" volt a" nagy sztbont s gyszos megsemmist vagy is inkbb : az bred letet mr blcsjben kegyetlenl elfojt! Magyarorszgban egyetlenegy sznhzat alaptni, egyetlenegy sznsz trsasgot dotlni, 's az egsz 10 millii npesedst rkn rkk csak illy nyomorult kapcs ltal ktni ssze mind azzal, a' mi szp s nemes szokott Mzsk s Bjak kzt fakadni, valban olly egy trpe kvnat, hogy annak kielgtse vgett n legalbb ltemnek egy napjt sem akarnui
1 r

felszentelni, ha t. i . "Minden fradozsnak lehet

vg sikere csak egy ll sznhzra, csak egy trsasgra szorttatnk."

Sajt kivnatom teht, ugy mint e' rszben akrmilly nagy s z e m v e d e l m , oda jrul
"Volna br minden nagyobb varasunkban olly sznhz s trsasg, inelly biztosan fen llhatna, *s ez ltal lpcsnknt olly tkl}.e fejthetn ki magt, szoksinkat nemesitn , idohogy midn sznrinkat keltemteli elvarzslan, rzelminket , izlsinket, mt n , jzant n egyszersmind."

Erre kell trekednnk. De ezt mindaddig csak tvolrul sem rendjk e l , mg az eddigi cselekvsmdnak ppen ellenkezjt nem vlasztjuk, t. i . mg a' helyett, hogy egyszerre tbb Jtkszint segtgetnnk e l , itt is ott is fradoznnk 's munklkodnnk, "Minden etrgyra szksges s bennnk lv tehetsget egy trsasg tkletes fentartsznhz-lltsra 's egy sra nem egyesitnk."

hajtsom: Szmosb Jtksznnek ltrehozsa ; javaslatom pedig ennek elrsre : Egyeslt ervel mindenek eltt egyetlenegyet hozni tkletes rendbe, 's aztn egy msikat; azaz: nem tbb kvet emelni egyszerre, hanem egyiket a' msik utn. Adomnybul kiki bizonyos osztalkot dividendet vr, csakhogy egyik inkbb morlis rszvnyt kivan, msik pedig inkbb physikai utn eseng. Mr milly idomzatban ll-

liak egymshoz az illy klnbzleg r z k ? Nem igen fogunk h i b z n i , lia a' morlis rm e k - u t n i vgyk szmt sokkal csekiybre v e s s z k , mint a' nyeresg utn esengkt; 's azt nem egyedl azon szomor valsg szerint, bog)' tbb a' testes mint a' lelkes ember, hanem mivel soknak legjobb akaratja 's legnemesb felemelkedsi szomja mellett sem lehet, tehetetlensgnl fogva, olly trgyakhoz jrulni, mellyekbl kirekesztleg csak morMis rszvny ered. Termszetes s m l y e n az emberi mibenltben gykeredzik ennl fogva, hogy, teszem p l d u l , a* mrmarosi nem ldozik szvesen egy Pcsen lltand sznhzra, a* somogyi nem rmest egy Debreczenben alaptandra, a' bnsgi nem minden kszsggel egy BalatonFreden alkotandra 's a' t. Azonban a' nyeresg e" rszben legkisebb tekintet, mert senki, ugy hiszem, k i nlunk sznhzra ldozik, mechanikai dividendet nem v r , mert ennl jobb speculatit kigondolni minden fejtrs nlkl k i k i tudna; 's gy az egsz vrhatand nyeresg kirekesztleg morlisra szorttatik. De ez is ktfle. Legelszr is azon rm : a nemzeti nyelv, zls s szoksnak kifejtshez, jzantshoz *s nemestshez jrulni leghathatsblag ; *i aztn: azon kellemes idtlts, melly kzvetlenl egy jl elrendelt Jtksznbl hramlik a' hallga-

lkra. S lia megint azt vizsgljuk, valyon milly idomzatban llnak e' kt felekezetek egymshoz t. i. azon osztly, mclly philosophiai szemmel veszi fel a' Jtkszint ltalban, azon osztlyhoz, melly viszont semmit sem tekint mint egyedl kzvetlen mulatsgt tn minden ellenvets nlkl abban fogunk megegyezni, hogy szinte az egsz kznsg ezen utols osztlyban ll. Ezek utn azt kell kvetkeztetnnk, hogy a* nagy kznsg azon rsze, mell) a' magyar Jtkszn sikereltetst ltalnyosan kvnja szinte csak olly sok bui l l , kik e' trgyra se nagy ldozatokat tenni nem akarnak minthogy mechanikai dividend bellk nem vrhat sem a' morlis philosophiai dividenddel meg nem elgszenek, hanem hogy kereken mondjuk ki
1

"pnzkrt, ha egyebet nem is, legalbb nzni, nevetni, srni, idt tlteni 'sa't." csakugyan kvnnak.

A' kznsg illyes, mert azok, kik csak |clki rmet szomjaznak, *s a' dolgok valdi hasznt legmlyebb sarkalatokra rakni kpesek, irny lag csak ritka kivtelek; 's ekp a' f felads abban ll : vagy illyes kznsggel rni czlt, vagy azt termszetbl nmileg kivet keztetni. Az embereket azonban termszeti hajlandsgikbul kivetkeztetni, hasztalan vagy igen is hosszadalmas munka, s gy valban csak ugy fogunk vlek boldogulni, ha ket nem

kp/Hetinknl fogva, hanem valsg szerint tljk "s %elk a" szerint bnunk i s , t. i. ha senkitl, > agy legalbb a' nagyobb resztl nem kvnunk oil) as ldozatokat, mell) knek nemcsak tstnti jutalmok nem volna^ hanem mg vgezeljok is hmul) os ktsgben ingadozna, legyen az vagy morlis vagy materilis nyeres g ; "s ekp Jtkszn dolgban is bizonyosan csak ugy fogunk haladni nmi sikerrel, ha nem azt kvnjuk , hogy egyik adzzk a' msik hasznrt, hanem hogy mindenki sajt ldozata utn, ut inti elbb s kzvetlenl rszeslhessen a' jtkszini kellemekben.
r

Mr mikp lehessen azt elrni hihetleg legszaporbban de egyszersmind legbiztosabban, s nem csak szappan-buborkknt, hanem tartlag i s , m a z , hol eloszlik azon kt ur, mellynek e g y i k n , ha tn egy kiss tovbdad is, de siker A r, msikn pedig, habr kezdetn nmi fny csbt i s , utbdad kerlhetlen elbomls lappang. H a , teszem, Tatnak csendesen l polgrja v o l n k , ki se nem forgoldott sokat a' vilgban, se nem gondolkozott igen a* magyar jtkszini prbattek annyiszori clbomisinak okairul, azt hiszem ha t. i. ppen azon lny volnk mint ma, a* mennyire olly as a kiil krlmnyeknek rm klnbz hlsa mellett lehetnk hog) e" rszben tn gy
1

okoskodnm: "Bizony szegven. hogy Jtkszn Ma-

gyarorszgban nincs annyira mg kifejtre mint mshun, '* azrt szvesen ldozom e' trgyra n i s ; de hogy valahol msutt mint Tatn lltand sznhzra adakozzam , ahoz valban se tehetsgem sem legyen
r

akaratom; mert ha mr ldozom, nmi kis hasznt vegyk is s a* t." sgemet arra fordtnm, hoz csatoljam.
T

legalbb

annyi nyeresgem b e l l e , hogy otthonim s bartim S minden bredsgemet, *s rbeszl 's egyeztet g y e s hogy Tatnak lehet l e g t b b lakosit gondolatimhoz *s kivan sgi inH a ellenben mostani tapasztacombinatioimmal vinne a
1

lsim 's e* rszbeni

sors Tatba vagy Magyarorszg akrmi Ily hel y r e , 's ott telepedvn le, forr kz kivnatot ltnk e' trgyat mr valahra hihetleg lland elvekre rakni, akkor tn igy okoskodnm: ''"Bartim, ne vegytek rossz nven, inkbb testeseknek
r

ha szintn k tartom, miatt

jetekbe mondom, sokkal nagyobb szmotokat egykiss mint csupa lelkeseinek siker s ekp hagyjunk fel lizonyosb ollyas szmolssal,

minden

melly kirekesztleg :

Nagylelksgen, mnyinket,
1

tiszta generositson , nemes c l inkbb szraz szT i Jtkszint

sznson "s efle ritkasgokon alapul 's lltsuk rea mennyire lehet, mokra, minthogy azok nem csalnak.

akartok alkotni, 's ez felette dicsretes , mert minden , a' mi a' szpet, dicst s ernyt megszeretteti * ekp a' lelket nemesti, a keblet tgtja, hasznosnl hasznosb ; de tehetsgtek nem nagy , 's gy ha pnzbeli nyeresget nem kvntok i s , legalbb
1

ugy kelle intzni a' dolgot,


?

hogy a' vesztesg ne

legyen nevezetes, s a' trgy m tklyre nem is, de legalbb annyira fejldjk k i , hogy nmileg kellemes "s hasznos idtltsben rszesljetek* E z t elrni azonban felette bajos, ha hinni akarunk a nak ,
1 1

tapasztals-

melly e' rszben a' Magyarnl szinte semmi Jtkszini sikerre bizonyos rendezelhatrzott elveken l ! , 's ha kl * mind azt

egyebet nem mutat, mint fel-fellobbansokat 's elelpusztulsokat. tersge nmileg nemzeteknek vizsgljuk, kedem, idomts *s elkszlet kell ; mert annak mese* trgyban nehzsgiket

mikkel nekiek is kzdeniek kelle, mg hogy bi-

sok v utn, mai tklyre birhatk jtkszini gyessgket s sikerket, azt fogjuk tallni, nak mind szinhzak ti gymod elbb zony nlok is csak olly nyomorult llapotban volnmind szinjtszk ma mint kznem egyest vala az e' trgykkzptnk , ha valami kzppont, vagy inkbb 'kzpponrit! ugy szlvn minden erejket *s gyessgket tetemesb ldozatok ltal ; '* csak ks bbezen nem lvedzett volna. Illy ponti fel-felradoz er "s gyessg mindenv el-el egyeztetk, mondhatni, kirekesztleg fejedelmi udvarok valnak ; *s mennyi ldozatot tettek azok " s tesznek is szntelen a', trgy jobb sikereztetse v g e t t , mindenki eltt ismeretes, ki e' trgyban csak nniikp is krltekintett. ltni remnyinket, Mr neknk Magyaroknak illyfle gymolokra lehet e lkrdem ? 's midn tancsosbnak tartom minden e' rszbeni fejtegetst elmellzni, azt javaslom vagy hagyjunk fel az egsz dologgal, vagy

kirekesztleg csak min-ernkbeu bzzunk s senkiil mstul gymolt se ne vrjunk se ne kvnjunk mint uagunktnl. Az elst tudom el nem fogadandjtok, 'a csak azon okBartim, mert valban gyvasg lenne azzal felhagyni , a* mit magunk is kivihetnk, bul, mert ms nem gymlja azt ; 'a ekp, mert inkbb mindenek tudunk lenni csak gyvk nem, arra vagyunk tlve, vagy hogy valdibban fejtsk ki a* dolgot , arra tneghva, hogy mi legynk az e' r s z . gymolok , s beni egyeztetk, 's valamint kln udvarok odaknt, ngy legynk mi idebent kzpponti ert *s gyessget olly annyira, elbb egyestsk az e' trgy-krlti lehet legtbb

hogy ksbb a' fel-

felrad er *s gyessg vgre mindenv el-ellvedezzk. Cselekvsmdunk teht neknk Magyaroknak nem lehet az eddigi t. i. sok helyen egyszerre 's szlesen pendt ni meg a' trgyat, elslyeds kveti; mert azt bizonyos hanem ennek ppen ellenkezjt

kell tennnk , t. i. csak egy helyen kezdeni meg s fejteni ki a' dolgot ; 's ezt is minden szemessggel, 's vssal, azaz: kiss bizony lassudad. ha a' londoni, prisi, Mr a' mi az ldozatokat illeti, azok bizony felette nagyok, bcsi, npolyi " s tbb illyes sznhzak alkotst tekintjk 's nem tplljuk azon retlen kpzemnyt, hogy mi a' dolog oeconoraijt majd jobban vinnk, \ tapasztalsuak. mint az annyival tbb ideek hihetleg 'S valyon mi Tataiak

sokig birhatnk e' illy ldozatok slyt? Feleljnk erre szintn 's valljuk meg egyenesen , nehogy enmagunkat csaljuk lgy koponyj gyermekknt leg-

rzkenyebbl, hogy valban sokig nem brhatnk ; *s igy azt, a' mit elg gond nlkl temetni volnnk knytelenek. e' rszben semmit elvlasztva, az egsz hazt minthogy ailtnk fel igen szaporn , elg gonddal ismt ppen olly szaporn elE ' szerint ne tegynk hanem szltsuk fel egyeslsi pont nlkl,
1

a' mit itt br rvid szavakkal, de ugy hiszem elgg megmutatk , semmire sem mehetnk szltsuk fel a' haza minden lakosit mondom : hagynnak fel, a dolog , habr lassbb de biztosb sikere miatt, minden excentrica erkdssel s segtnek elbb T a tt el tkletes s lland sznhzra, hogy aztn annl bizonyosabban szivrogjon sznhzi gyessg s siker a' hon minden ereibe is. De ha illyest tennnk, ugyan nem volna e Ppnak s Nagy-Szombatnak, Ksmrknak *s jvidknek szint illyfle praetensit annyi jusa ppen tenni ; *s valyon ki dnt el, Tatnak e
? 1

kinek van tbb igaza ldozatot kvnni, il , vagy ezen ngynek

Pptul, Nagy Szombattul , Ksmrktul s jvidkTattul ? Ha igaz a" mit mondok, hogy t. i. kzppont nlkl serami nevezetes sikerrel soha nem fogunk dicsekedhetni, *s hogy nagy ldozatok nlkl nem kaphat a" dolog tarts ltre ; akkor vagy megint le kell egyenesen mondanunk az egsz trgyiul, vagy egy olly helyre vinni ldozatiakat, hol a'dolog minden lehet tekintetnl * krnylmnynl fogva, leghihetobben fel is allhat. Mr Bartim, hogy ezen hely valban nem Tata, azt kzlnk tn kiki elhiszi, % : u k-*. , 's tn azt is, hogy az se

K-' marlf.
C

sem Uividfc:

hanem ha van hely, hol Jtkszn hihetkp 's tartolag felallhatna, az a* Magyarnak semmi
1

egyb

nem lehet , mint a' hon kzepe, t. i . a kt testvr vros Buda-pest s azrt Bartim, k i kztetek habr se philosophiai szemmel nem tekinti a' dolgot, sem ldozni nem kivan, de csak jzanul szmllni tud, * * > nem csak szahnatzet gyjtani vgy , hagyjon fel az egsz dologgal,
v

ne mystificlja nmagt csalfa


1

keccsel 's kprzattl. Azok pedig, kik egyenesen a" haznak akarnak ldozni s remnyiket 'a alapira kvnjk rakni, melly egyedl fejlett kzppont vagy semmit, Jatksziti kzvetlen rmeiben rszeslhetni^ a' hihetsg nmi csak valami k i r

ltal szivroghat Tatra, s ekp lngolnak, szn-

vagy cserfa tzet gyjtani

azok Buda-pestre s csak Buda-pestre vigyk hz-alkot 'ldozatikat.

Nein csak a' lelknek fognak se kzvetlen mu5

illy cselekvs ltal legszaporabbn rni czlt: a' lelkesek , kik se pnzbeli nyeresg,
1

latsg utn md nlkl nem vgynak

"s elg jutal-

mat nyernek, ha a' kz j , a kz haza halad ; hanem a" testesek is legjzanabbul cselekednnek : a' testesek, mert ezek vagy hiba "s olly trgyra tbb nem adakoznnak mint fellla ,
s

melly szinte

szaporbban dl el zsebeikben maradna,

"s gy kincsk

vagy azt olly ktfbe tennk le. ha Buda-pestre vinnk, mellybl a' hihetsg minden szmolsai szerint, ha nem elbb i s . de biztosabban radna rajok ldozatoknak mind pnzbeli mind inulatsgi haszna , mint ha Jtksznre sznt adomnyikat Tata vrosba ltetnk, vagy hogy jobban mondjuk : az al temet-

nk e l , honnan jtkszini let se Tatra se az Orszagra tarts ltleg bizonyosan ki nem kelhet soha. s ez v o l n a , a m i t m a i tapasztalsimnl 's teljes m e g g y z d s e m n l fogva nem csak T a t r u l , hanem M a g y a r o r s z g minden vrosr u l 's nagyobb hely rl m o n d a n k , Buda-pestet k i v v e . M r hogy Tatn lenne e vgkp a z r t lland magyar J t k s z n , ha Buda-pesten az t a r t s letre 's n m i t k l y r e k i volna fejtv e , az m s k r d s ; 's noha nem hihet, hogy oda tartlag e l s z i v r o g h a t n a , m i g Buda-pestr l annak szelleme elbb nagyobb v r o s o k b a n m i l e g el nem terjedett, a z r t az mg sem volna lehetetlen, s t a'- h i h e t s g e k t h e o r i j a szerint sokkal hihetbb, mintsem ha a' felbr e d t j t k s z i n i szellemnek leg s legels talpk v e T a t n r a k a t n k , mert onnan nem csak nem r a d h a t n a az egszre s z n h z i s i k e r , hanem m g ott sem e m e l k e d h e t n k fel l e g k i sebb tkllyel s tartlag.
w 1

E ' szerint azt l l t o m , hogy h a b r hon u n k nagyobb s kisebb helyein tbb vagy kevesebb j s z e r e n c s v e l ldeglhet s tenghet valamelly s z i n s z trsasg ezentl is m g t b b s z z a d o n k e r e s z t l ; soha sem fog a z r t l t a l n y o s s z n h z i siker 's m ez a' m i k e l l se K a s s n , se Miskolczon, se P c s e t t , sem az orszg a k r m i l l y nevezetes h e l y n , a k r h n y s z z a d o k alatt i s , n m i t k l y r e k i f e j l e n i , mig Buda-pesten rendes s z n h z , el2

IS bomolhatlan fel nem ll. Innen nyerhet a' kassai, m i s k o l c z i , pcsi Jtkszn t a r t s s g o t 's t k l y t , innen honunk nagyobb s vgkp kisebb h e l y e i , k i v t e l nlkl 's csak innen. H a v a l a h o l , i t t v a l b a n el k e l l fojt n i azon r z s t , melly szerint a' legnagyobb r s z , C i c e r k n t pro domo sua okoskodik ; mert tn sehol sem s z e m b e t n b b m i n t i t t , hogy e' r s z b e n senkinek s e m m i nem l e h e t , legalbb tartslag,, m g nincs az egsznek ; a m i bl k z v e t v e azt tanulhatjuk, hogy hosszabb idt v v n s s z e , egyes csak ugy lehet nyertes, ha nyertes a' k z s g . E ' r s z b e n tudom a' v l e k e d s e k megoszlanak , a' m i n t t . i . a' kznsg r v i d e b b s hosszabb i d r e s z m l l tagokbul ll. A z elsk p l a n a t i fnyrt izzadoznak, h a b r az nem sokra h a m u v lesz i s , az u t i s k pedig csak lland u t n s o v r g a n a k , h a b r k i s s k s b b virad is f e l a* siker reggele. M r ezek k z l k i k a' j o b b , k i k a' rosszabb s z m l l k ? azt k i n e k k i n e k szlre bizom ; minthogy i t t egyenesen a' kznsg nagyobb r s z r l , t. i . a' t e s t e s e k r l van s z , k i k n e k j z a n a b b a i abban v e l e m kezet fogandnak, egy cseppet se k t l e m , hogy k i r e k e s z t l e g Buda-pestnek lehet j z a n calculus u t n directe m a g r t gondoskodni s z a p o r b b sznhzi siker v g e t t ; Pozsonynak, Sopronnak, Debreczennek, Temes1

v r n a k 's a 1 . 's a't. p d i g csak indirecte, azaz Buda-pest k z b e v e t s e l t a l ; a' minek fveleje i m ez: "Sadahai sikerre legkedvezbb krlmnyek 's tetemes ldozatok kellenek; Illyseket kl nemzeteknl a* kormny tn; erre neknk Magyaroknak most mg remnysgnk tn nem lehet; mi pedig felette sok j tulajdonokkal, de pnzzel ltalban nem, de mg hitellel sem birank ; *s ekp Buda-pestnek npessgt, az ottani egybefolyst 's fvroshoz kttt elssgt, szval : kedvez krlmnyit kell hasznlnunk , 's egy garasig minden e' trgyra sznt adakozsinkat oda halmoznunk fel, mert csak gy 's nem mskp lehet lland Jtkszn Buda-pesten *l csak gy s nem mskp tmadhat lassanknt Pozsonyban , Sopronban, Debreczenben, Temesvrott 's a' t. 's a' t. tarts sznhz." Hogy eddig nem vlasztatott k z p p o n t : ez v o l t t e h t egyik fhiba ; mellyet azonban az ltal orvosolhatni t s t n t , ha ezentl p pen az ellenkez e s z k z l t e t i k *s Buda-pest ttetik azz.
t

H a ez helyes, azon tanccsal folytatom t h e o r i m a t , hogy a' J t k s z n k z v e t l e n alkot s b a n 's e l r e n d e l s b e n is annak ppen ellenkezjt c s e l e k e d j k , mint a' m i t abban m i napig t e v n k . E d d i g , ha volt egy kis fundusunk, nem t u d t u k b e v r n i az i d t ; hanem j r e m n y fejben mellynek azonban legkisebb hihetsgi alapja sem volt megkezdett k a' m u n k t : g e t t is a' s z a l m a t z magas

lnggal egy darabig, de megint elaludt. H a ezt e l k e r l n i a k a r j u k , hagyjunk fel kpzelgssel, b r n d o z s s a l , retlen v i s z k e t e g s g e k k e l , v e g y k ebben is i s m t a' szraz s z m o l s t kalauzul, 's ne k e z d j n k semmihez, m g olly somma nem gyl ssze, melly a' t r g y n a k k t sgtelenl megfelel. U l y mdon bizonyos czlt r n k ; 's ehez semmi sem k e l l , m i n t j Systema s erre lltott frfiul llhatatossg ; a' minl azonban r i t k b b az g alatt nincs. 'S ha azt mondom , olly nagy s o m m n a k k i s z e r z s h e z , m e l l y egy t k l e t e s e n fellltand J t k s z i n r e s z k s g e s v o l n a , semmi egyb nem k e l l , m i n t j Systema 's frfii llhatatossg : ugy hiszem, nem csalatkozom ; m e r t hogy valami kezdetre bizonyos l d o z a t o k csak fognak t t e t n i , a k r m i l l y cseklyek i s , azt nem k t l e m ; 's igy a' legkisebb a d o m n y n a k kamat o z s - ltali s z a p o r o d s a is e l r i v g k p azon s o m m t , melly j r e n d e z e t 's lland J t k szinre m e g k v n t a t i k . * H a t t a l s z z t u l , ha kamat kamatra adatik, minden t k e 12 e s z t e n d alatt k t a n n y i r a n ; 's e k p 108 e s z t e n d alatt 2 0 ezer f o r i n t 10,240,000 f o r i n t r a n n e . M r hogy 20,000 forintnl t n t b b e t is s s z e s t h e t n n k ezen trgyra, ugy hiszem nem igen m e r s z felttel ; 's m i d n k o r n t s e m k e l lene egy kis de jzanul combinait kezdetre 10,240,000 f o r i n t : azt tehetni b t r a n fel, hogy

i l l y systema k v e t k e z s b e n j r e n d e z e t 's el nem b o m o l h a t J t k s z n fellltsa v g e t t , nem csak 10S e s z t e n d i g nem kellene v r n u n k , hanem m g az i d v e l is jobban g a z d l k o d n n k , mintha az eddigi s y s t e m t ( ? ) t o v b b is folyt a t n k , mellynek k v e t k e z s b e n t b b m i n t 108 esztend folyt le a' n l k l , hogy j rend e z e t 's bizonyosan el nem bomolhat magyar J t k s z n n k lenne. . E k p azon msodik f hiba mellyet e' r s z ben e l k v e t t e n e k , abban ll, hogy m i n d i g elg fundus s t e h e t s g n l k l k e z d e t t k el a' dolgot ; m i n azonban az ltal segthetni felette k n nyen, ha e z e n t l p p e n az ellenkezt e s z k z l j k , 's legkisebbet sem k e z d n k , mg elg fundus s t e h e t s g nem kerekedett ssze.
3

"S ha ez is helyes, megint azon k r s s e l folytatom tiszta s z n d k hajtsomat : "hogy az egyszer sszegylt pnzeket jobban manipulljuk mint eddig" ; minthogy eddigi b n s m d u n k 20,000 forintot teszem, nem csak nem n e v e l n 108 e s z t e n d alatt 10,240,000 f o r i n t r a , hanem az e' r s z b e n i annyiszor tapasztalt igen t e r m szetes de felette becslet - elleni phoenomenek szerint tlve, 10,240,000 t n mg 54 e s z t e n d alatt is felette p a r n y i som macskra olvadna l e , a' m i igaz, felette nehezti a' dolgot Ezen harmadik f hibt pedig, mellynek mikp

olly sok i n t z e t k s z n i e l p u s z t u l s t ,

lehessen szrnom pnzbeli s y s t e m n k n l fogva nmileg orvosolni, kesbb a d a n d m e l ; de o t t is csak, hogy m i k p lehet h a m a r j b a n s ideiglen orvosolni ; m e r t azon g y k e r e s e n csak javtott t r v n y segthet. H a vgre ez is helyes, azon javaslattal fejezem b amaz l l t s o m a t : "eszkzljk annak, a' mit e' rszben tettnk mr, szinte mindenben ellenkezjt 's a' t. hogy ne b z z u k a' dolog practicai k i v i t e l t o l l y a s o k r a , k i k n e k e r s z b e n csak r e t l e n theoriai i s m r e t i k vannak, hanem k i k e' r s z b e n practicusok is.
M 1

'S m ezen ngy oszlopra lltom a' J t k szn ltalnyos s i k e r n e k m a i l l o d a l m i n k h o z szabott theorijt t. i . hogy a' legels Pesten ll t t a s s k fel ; de egy lps se ttessk m g kezd e t r e is, m g elegend somma egybe nem folyt ; a' p n z t o v b b l e h e l Vgnagyobb b t o r s g b a h e l y e z t e s s k ; 's v g r e o % i g a z g a t k r a bizass k az e g s z , k i k a' dolgot nem csak h a l l o m s s kpzelet szerint r t i k , hanem azt practice is vinni kpesek. A m i t eddig e l a d t a m , a' dolognak azonban , m i n t m r m o n d m , csak t h e o r i j a ; n z z k a z r t p r a x i s t , mert csak igy fog k i t n n i "Lehet e mind ezekutn jtkszini sikert jzanul remnyleni"
1


EGT

Nyittassak egy alirs-iv, tn i l l y formban:


PESTEN FELLLTAND MAGYAR JTKSZNT ESZKZL ALRSNAK

FALAKJA.
Egy rszvny 500 forint peng. A* trgy mg tancskozsba sem vtetik, mg 400 Rszvnyes alirva nincs. Ha ez azonban megvan, akkor sszegylnek a' rszesek ; 's kik nem jhetnek vagy jni nem akarnak, ^ . al br ; *s luegbixottikat kldik. Egy rszvny egy v ekp az, kinek kt rszvnye van, kt vokssal, 's igy tovbb. Tbben is llhatnak ssze egy rszvnyre akrmin idomzatban, mihez a' trsasgnak kze nincs ; hanem csak egy nevre lesz rva a' rszvny, 's csak az bir vokssal. Ennlfogva tbb voksol vagy szavaz szemly ngyszznl semmi esetre nem lehet, hanem kevesebb, minthogy egy szemly tbb rszvnnyel is birbat, 's ekp tbb vokssal is. Ez meglvn, constitulja a' Trsasg magt ; t* i. vlaszt egy igazgatt 's egy ht tagbnl ll megbzottsgot. Ezek a* vgzsek kivitelre teljes bizodalommal, egyszersmind teljes hatalommal felruhzva vannak, 's felelst terhe alatt m ezen krk kzt viszik rannkldsikat : 1 _r Az egsz egybegylt tknek fele t. . 100,000 peng forint - biztos helyre kamatra adatik. Ez alkotja a* Jtkszn letben tnrtsi talpkvt; 's igy ezt semmi rgy alatt msra fordtni nem szabad. 2-or A' feu maradt msik fele pedig., t. u ismt 100,000 p. forint, egy nem felette nagy 's pomps,


de csinos s fkp alkalmas sznhz ptsre, annak bels rendezkedsre 's ruhatrra fordttatik. 3- or Minthogy e* msodik pontot nem teljesthetni egyszerre, 's ekp nem is kell 400,000 kszpnz , mindig csak annyi legyen a' pnztrban, mennyi foly kiadsokra szksges; a' tbbi pedig, habr csak nggyel is szztul, de tizenngy napi felmondsra , biztos helyre adassk. 4- er Ha fenll a' szinhz, vagy pedig ptse kzben is, megint sszejn az egsz trsasg, 's keblbl hrom tagot vlaszt, ki megint a' mr ksz machinnak forgsra gyel; minek kvetkezsben a' dolgot felllt igazgatnak 's a' ht szemlybl ll biztossgnak tisztje megsznik* s m ez lenne a' J t k s z n alrsi prosp e c t u s n a k f alakja. M r m e n n y i sikere volna hihetleg i l l y fels z l t s n a k , 's m i l l y b t o r s g o t t a l l n n a k viszont a' r s z v n y e s e k egy i l l y m d o n fellltand i n t z e t b e n : az megint m s . s ezt v i z s g l j u k : Valyon gondolhatni e, hogy mostani i d k ben t s t n t 200,000 f o r i n t peng k e r e k e d n k ssze i l l y t r g y r a ? n azt h i s z e m , nem ; 's k o r n t s e m a z r t , mintha ezen somma t e h e t s g n k e t f e l m u l n , hanem elszr a z r t , mert a' n e m z e t i s g hija miatt a' nagyobb 's t e h e t s b r s z t v o l r u l sem sejdti, m i l l y bbjllag hatna egy lland 's j l elrendelt magyar J t k s z n egsz l t n k r e , 's mennyire n e v e l n az nemzeti kifejtsnket ; m s o d s z o r , mert az r t e l m i

suiy parny isga nem engedi a nagyobb r s z n l a' j z a n s z m o l s t , mellynek k v e t k e z s b e n legcseklyebb v r o s u n k is azt gondolja : ugy lesz elbb J t k s z n e , . ha k z v e t l e n m a g r t 's magrul gondoskodik, nem pedig k z v e t v e , azaz: valami egyest k z p p o n t t k l e t e s k i fejtse utn. 'S e k p nem k s z a' nagyobb r s z tetemesb l d o z a t o k a t tenni egy olly t r g y r a , melly az itlete*szerint nemcsak nem s z k s g e s , de nem is hasznos, vagy mellyet s z a p o r b b a n gond o l f e l l l t h a t n i , ha azt szz alapokra 'ja egy-, szerre, mintha elbb egyetlenegyre l l t n , 's igy nem h i h e t , hogy 200,000 peng forint m a i i d k b e n t s t n t egy pontba folyandna ssze. M i n d ez ellen azt lehetne mondani "Nem kell 200,000 peng egy tkletesen's tartslag fellltand Jtksznre ; azt kevesebbl is el lehetne rendelni." n azonban azt hiszem : kevesebbet ltalban nem lehetne szmllni ; minthogy 100,000 peng forint f u n d u s - v t e l r e , p t s r e , bels b t o r o z s r a , scenk f e s t s r e , r u h k r a 's a' t . ugy is olly csekly somma, hogy azzal felette t a k a r k o s a n kellene b n n i , 's az egszet ppen nem a' L u x u s , hanem S z e r n y s g t r v n y e i szerint lehetne csak elrendelni ; 100,000 forint kamatja pedig, t. i . 6000 forint bizonyos j v e d e l e m aligha elg lenne azon v e s z t e s g p t l s r a , melly i l l y intzetbl "s k i v l t eleinte a' legszrosb gazdasg mellett is eimulhatlanul h r a m l a n i szokott.

'S ha v a l a k i azt k v n n t l e m , legyek kezes hogy 200,000 p e n g forint u t n apodictice felll Pesten tarts J t k s z n ; semmi esetre nem a k a r n k a z z l e n n i minthogy megvallom, j v e d e l m n e k nagy r s z t , melly f e n t a r t s r a s z k s g e s , a' j szerencstl *s i d s z e i l e m t l v r o m , a' m i okbul nem pedantismus m i a t t hanem i n k b b k n n y e l m s g r t v d o l t a t h a t o m 's igy, ha m r a' 200,000-nyi s o m m b a n m d o sts t t e t n k , azt i n k b b nevelni m i n t csorb t n i tancslanm , minthogy valami oliyasnak, a' m i h i h e t k p t a r t s l a g fel is l l h a t , egy k i s i d t ldozni ugyancsak lehet, 's ezt cselekedni felette j z a n is.
s

Ulyfle volna t n egy e l l e n k e z m e g j e g y z s "Jtksznre a' kznsgnek forr vgynl fogva nem csak 200,000 peng fog kerekedni egybe, hanem annl sokkal tbb is, feltve hogy az hathatsan pendttetnk meg s bznk is az igazgatsgban a' kzsg." I t t is k t e l k e d e m e r s e n , de nem azon, hogy az egyeslt hazban ne k e r e k e d n k ssze 200,000 forintnl t b b , i t t , o t t , amott 's m i n d e n t t lltand, elseglend, g y m o l a n d 's a' t. szin t r s a s g o k r a , s ha b z n i is lehetne, s ha, meg ha - - - - , hanem a z o n , hogy egy i l l y nagy somma mostani k r l m n y i n k b e h egy Pesten a i k o t a n d r a folyjon s s z e !
7

Nehogy azonban olly dolgokrul okoskodjunk, m e l l y e k r l elre bizonyosat nem tudhatni, t e g y k fel, hogy a' 200,000 f o r i n t egy Pesten a l a p t a n d

J t k s z n r e valsggal al van i r v a . De m i t haszn l ! val von azt h i s z k , m r a' czlnl llunk ? K o r n t s e m . Legelszr is, ha teszem valami magyar nemesember vagy m g n s irja n e v t al, m r nem r az alrsi i v 200,000 forintot, s t annl kevesebbet, m i n l t b b nemesember s mgns van rajta ; minthogy m i n k e t szavunk 's a l r s u n k pontos feloldsra senki nem k i n s z e r t h e t ; k i v tel n l k l mindnyjan pedig se szentek sem olly igen gyengd becslet r z s e k nem vagyunk, hogy soknak k z l n k egy kis k i n s z e r i t s valami superfiuum v o l n a ; minek hjt az l nap m i n dennap b i z o n y t j a , 's a z r t tagadni gyvasg - - - - 's m e r t r k r e lk e' fldn legalbb nem vagyunk, 's e k p biztos h y p o t h e k u l leger s b szentsgi szagunk 's legtisztbb becsleti s z z e s s g n k mellett sem s z o l g l h a t u n k , minthogy successorrul csakugyan j t senki sem llh a t , 's igy m i sem; a' m i u t n v i l g o s , hogy a' puszta alrs nem e l g , hanem mulhatlanul s z k s g e s , hogy minden alir maga m a g r u l olly s e c u r i t s t adjon i s , mellyben a' trsasg tkletes b i z o d a l m t helyeztetheti. s ez condit i o , sine qua non ; mert nem kell a' dolgot megkezdeni, m g elg fundus e g y e s t v e nincs, papirosra i r t n v pedig, a k r m i l i y szp h a n g , vagy p r alatt penszed p n z , b r mennyi legyen is, nem csak nem elg fundus, hanem igen sokszor semmi fundus. s igy ezen, m i n t fentebb mond m , nemileg s tstnt csak ugy s e g t h e t n i , ha

valami privilgiait lau keresked vagy klfldi j t ll a' szabad magyar n e m e s e m b e r r t ! 'S ez valban s z k s g e s , ha meg nem akar akadni a' trsasg ; a' m i t egy practicus ember sem veend k t s g b e vagy k r d s b e , k i e l t t csak flig meddig ismeretesek is ebli p r a e r o g a t i v i n k 's azzal egybehangz manipulatiink. Mr hogy i l l y , egy k i s s nagyobb c a r r i c a t u r r a fogja e sok maga m a g t e l s z n n i s a l r n i , 's m a g r t j t l l a t n i , nem t u d o m , de h i n n i akarom, vagy i n k b b "hinnem k e l i " ; mert m s k p m r i t t v o l n k k n y t e l e n alrsi v z o m fejtegetsvel felhagyni ; 's a z t n , mert ha rszrehajlatlan b i r elibe k e r l n e a' dolog, ugy h i s z e m , nem azt t a r t a n nagyobb c a r r i c a t u r n a k , ha mostani k rlllsokban egy j b i r t o k magyar nemesember vagy grf vagy berezeg, valami k e r e s k e d t vagy klfldit k r n e meg, hogy r e t t e j t lljon, mert hiszen az minden r b a n t r t n i k (!) hanem tn azt talln lehet legnagyobb 1832ki s a t y r n a k , hogy egy egsz nemzet i l l y nyomorult p n z b e l i s y s t e m n a k bilincseit nem csak k e t t nem t r i t s t n t , hanem azt a' nagyobb r s z k p z e l t s z a b a d s g n a k egyik f oszlopul tartja! Fel akarom, tenni ennek k v e t k e z s b e n , hogy h o n s z e r e t s b l sok el fogja m a g t s z n n i , 's r g i magyar neve m e l l , egy nem o l l y r g i t , vagy t n nem is m a g y a r t , iratni engedni ; a' m i u t n a' trsasg jiem csak n m i b i z tossggal s z m o l h a t k n lv p n z e i r e , de *s

erre v i g y z z u n k n m i pontossggal is, a' m i a' dolog veleje ; mert i l l y i n t z e t e k fellltsra 's f e n t a r t s r a nem ollyan p n z k e l l s r valam i t , melly papiroson, hanem az, melly valsggal k z b e n is v a n , legyen t k e , legyen kamat. N l u n k az alrsi i v e k , ltalnyosan v v e , legjobb esetben is, egy h a r m a d n l k v e s e b b e t r n e k , m i n t k i t e t t k t e l e z s e i k ; az esetek kedvetlen i d o m z a t b a n pedig mindig kevesebbet. 'S e k p m g n l u n k M a g y a r o k n l az alirs s pontos fizets nem csak nem s y n o n y m c i , Jianem k t egszen k l n t e r m s z e t , azaz : felette szapora s felette lass t e r m s z e t t r g y , m i n d addig e' r s z b e n , tletem szerint nmileg s tstnt m s k p nem s e g t h e t n k , mint ha ezen most r i n t e t t uj methodust k v e t j k , t. i . magunk helyibe kezeseket l l t u n k , k i k m i n k e t viszonti pontossgik i r n t is megnyugtatnak. M i n d ez ugyan t e r m s z e t - elleninek ltszik, nem tagadom, 's v a l b a n tn nem csak az, hanem igen n e v e t s g e s is ; mert tudom az fog a' dolog p r a x i s b u l k v e t k e z n i , hogy sokszor egy rgi t r z s k - h z n a k , melly egsz v i d k e ket bir, n e v n l egy olly t r z s k n e k neve fog l l n i , k i szinte semmi mssal csak hitellel bir; 's e k p , ugy s z l v n , a' gyenge szolgland v d s paizs g y a n n t az e r s n e k . A ' m i b l k z vetve legyen mondva megint azt v e h e t j k s z r e , hogy j systema ltal a' t e r m s z e t i l gyenge v g k p megelzi a' t e r m s z e t i l erst,

's e k p olly r t e l e m , melly a' k l n s y s t e m kon s z n e t l e n j a v t , a' legvaldibb nemzeti kincs ! Azonban ha 200,000 p e n g forintig t a l l t a t n n a k is elg ollyasok, k i k k s z e k l e n n n e k m a g o k r t 'kezeseket lltni ; v a l y o n t a l l t a t n n a k e megint elg ollyasok i s , k i k viszont 'kezesek lennP a k a r n n a k ? 'S i t t van a' nagyobb b k k e n ; mert hogy 200,000 p e n g forintra elg alrt tallunk, azt m g akarom hinni, m i d n viszont nem h i s z e m , hogy olly nagy s o m m r a igen k n n y e n elg jt - llt is n y e r h e t n n k , a" m i n l k l az egsz bizonytalan lbon ll. Mr ebben mindnyjan k i k Jtksznre ldozni a k a r u n k , b r m i l l y t e h e t s g n k legyen is szerencssen e l j r a n d u n k e : nagyon k t s ges; mert illyes i n t z e t e k k r l mint p. o. s z n h z a k , i n k b b azok szoktak heveskedni 's nagyl e l k s k d n i l e g e r s e b b e n , k i k n e k s e m m i k vagy igen k e v e s k v a n , s iilyesek olly k n n y e n , k i v l t n l u n k , kezeseket tallni nem szoktak.
J 3

De tegyk azt is fel m e r t igy fogunk legbiztosabban megismerkedni minden g y k e res akadllyal - hogy ez is rendben van, t. i . 200,00Q peng a l r v a , 's ollyasok ltal biztos t v a , k i k e t t s t n t e x e q u l n i is lehet. sszej az egsz t r s a s g most, 's voksok tbbsge ltal kineveztetik egy Igazgat 's egy h t tagbul ll Megbizottsg. Ezek ktelessge : mindenek eltt az e g s z t k e felt kamatra a d n i ; ezt azonban hogy b-

t o r s g b a h e l y e z z k , val y on m i k p fogjk eszk z l e n i ? A ' feleleti teher rajtok fekszik; a' kam a t i lb t r v n y e s e n szztul hatra van elh a t r o z v a ; a' J t k s z n f e n t a r t s r a pedig foly^ kltsg k e l l ' s a ' t * - ugyanfmit fognak tenni? F e k v nemesi j s z g r a adni k i 's els helyre i n tabui ltatni.? E z , tletem szer i n t , nem elg b i z t o s s g ; mert jllehet k n nyen nem veszhet el olly p n z , melly i l l y hyp o t h e k r a l l t t a t i k , azrt nem ksz, nem foly ; minek k v e t k e z s b e n a' szintrsasg k n nyen olly sorsra juthatna, m i n t az, k i n e k b i zonyos ebd ugyan v a n , de ahoz csak 14 nap m l v a f r h e t . H a l l r a pedig csak nem lehet m r blcsjben elitlni egy k e z d e n d J t k s z i n t , a' m i t n h n y ugy nevezett 'Morosus* k n n y e n e s z k z l h e t n e . A ' megbizottsgnak t e h t valami vrost vagy egyes polgrt k e l l m e g k r n i "Vennk a' pnzt fei" a' m i e n n y i "A' nemtelent kellene megkrni arra, a' mit a' nemes nem nynjthat;" a' m i ltal i t t , k z b e v e t leg az vilglik k i , hogy azon osztlynak, mellynek ex prmcipio legtbb p r i v i l g i u m a v a n t . i . ,a* nemesnek e rszben legalbb de facto a* l e h e t legkisebb p r i v i l g i u m a van. A ' v r o sok azonban csak 5 percentet adnak. D e valyn a' megbizottsg 6000 f o r i n t helyett 5000ret elfogadhat e? Egy k e z d i n t z e t n e k ezer forint j v e d e l e m m e l k e v s b , nagy t e k i n t e t ! Azonban m i t tegyen a' m e g b i z o t t s g ? A z t h 1

szem, nem tehet egyebet, m i n t a* J t k s z n nek nem csak biztos b fen ll h a t s a , de rinak valsgos lte m i a t t , ezer forint j v e d e l m e t felldozni 's t e z e r forinttal elgedni be ; 's i t t megint az s l k i . , hogy t u l a j d o n k p uzsora nincs s nem is lehet, 's azt h i b a akarja elrendezni a' t r v n y e m r t ha az uzsora, ha valaki teszem 100,000 forintjrt esztendei 10,000-et v s z e n , a' m i ltal az a d s t szortj a : ugy az is uzsora, ha valaki viszont 100,000 forintrt csak tezret vagy n g y e z r e t akar adn i , a' mi ltal megint a' hitelez s z o r t t a t i k , 's a' kamati lbat e l r e n d e z t r v n y semm i egyb m i n t k p t e l e n s g , mert b r m i l l y hangosan parancsol i s , a z r t m g sem ^engedelmeskedik s e n k i , s a' legrosszabb esetben az egyik fl p n z t nem ad k i , a msik pedig fel nem vesz ; . a' m i egybirnt a' mostani esetre nem egszen a l k a l m a z t a t h a t "Mert a' Jtksznnek habr kicsi de bizonyos jvedelmnek lenni kell, melly a' fentartsnak ugy szlvn nucleust alkossa;" hihetleg legbizonyosb j v e d e l m e t pedig csak j helyre adott t k e g r h e t , - ' s e k p azt minden esetre kamatra k i kell adni. Hanem t n azon krds t m o d h a t m s r s z r l : valyon v a l a m i v rosnak szabad e, vagy egyes p o l g r 100,000 peng forintot fel is akar e venni ? E z megint ms szempont, *.'s ha nem t a l l k o z n k se v r o s se p o l g r , k i fel a k a r n v e n n i p n z n k e t , valyon nem l e n n n k e v g r e k n y t e l e n e k , azzal vaJ

Jami k e r e s k e d t vagy s a m a r i t a n u s m e g k n l n i ? E g y b i r n t legyen ez is diadalmasan elvgezve, s a' 100,000 minden vs mellett valami v rosnak vagy egyes polgrnak k i a d v a ; a' minek vgbevihetsn k t e l k e d n i sem akarok, minthogy nem h i h e t , i l l y nemzeti k z t r g y miatt, egy egsz trsasgon melly j o b b a d n nemesekb l fog llni m e r t ha azok nem adakoznak h o z z , ugyan k i a d a k o z z k m s ? nem h i h e t mondom, hogy egy egsz nemesi szabad t r s a s g o n , egy k i s kregets u t n , valami becsletes polgr vagy honostott v r o s vgkp ne k n y r l j n ! ! ! 'S i m i t t fejlik k i megint egy m s szp carricatura, m e l l y r l azonban nem n tehetek ; mert nem n vagyok a' bns, ha leir o m , hanem azok, k i k az l c a r r i c a t u r n a k alkoti s s a f a r i , minthogy a' dolgok val d i becst vagy becsnlklisgt soha sem hat r o z z a el a' k l r a j z , hanem a bel lt !
y 1

Lehetne i t t , igaz, azon megjegyzst tenni, hogy civicus J i n d u s r a lltott p n z t sem lehet m i n t ksz foly p n z t tekintui, minthogy ott is z executi t k l e t e s lefolysra 14 n a p n l t b b k e l l : 'a e k p az egszet v l t l e v e l e k r e kellene a l a p t n i , a' m i olly i n t z e t r e n z v e , melly tbb s z z a d r a van a l k o t v a , practxe k i nem v i h e t ; m i okbul ugy l t s z i k , min ha agg d s o m n a k , hogy consequens legyek, mg ci vica h y p o t h e k k ltal sem kellene megsznnie.

M i r e n azonban azt vlaszolom 'Mindennek van


'3

bizonyos h a t r a , 's valamint gazdagabb nemz e t s g e k n e k a' biztossg legfbb, k e r e s k e d k n e k pedig a' p o n t o s s g , 's i g y az e l s k r e n z v e m a g y v nemesi fundus m e g l e h e t s hypotheka, de m r az u t i s k n a k cambiale frum k e l l * *s valamint egy ember 2, 3, 4 napig is koplalhat tetemes k r n l k l , de 14 napi e l e d e l n l k l i s g ltalnyosan k i t k i t odbb segt : ugy van a' j t k s z i n i l t n e k is bizonyos idorazata; 14 napi pontossg l e t r e nem e l k e r l h e t l e n s z k s g e s ; de a' kamatok 1 , 2 , 3 e s z t e n d i h t r a m a r a d s a minden bizonnyal m e g l n , ha t. i . a h t r a m a radt j v e d e l m e t az idk-szelleme n m i l e g k i n e m p t o l n , a' m i t r e m l l n i ugyan l h e t , de r szmot tartani semmi esetre nem szabad. E ' szer i n t v l e k e d s e m odamegy, hogy nemesi hypotheka most a l k o t a n d J t k s z n n e k nem elgsges btorlt ; cambialis alap ellenben t u l c s a p o n g vakods, 's e k p azon b t o r s g , m e l l y egy alkotand Jtkszin fentartsra kivntatik , ppen ezen most emltett k t tulsg k z t fekszik, 's a' dolog t e r m s z e t h e z k p e s t civica hypothek a ltal tkletesen e l r h e t n i azt.
J

"Ez ppen nem ll i g y hallok sokakat ellenem harsogni mert a' vros in concreto nem nemtelen, hanem nemes;' ppen ugy citltatik Viceispn vagy Districtualis Tbla elibe ; ppen olly juridicum remediumokkal l 's a' t. Magunk is vittnk * vrosok ellen egy 8 esztends liquidi port. Ms, ha egyes polgrnak adatik ; de csak ott is %y megy

mint a' nemesnl, mert mg az. olly pdrokbn is, melIyek via summaria kezdetnek, '* hol 3 napi executio van rendelve, esztendk ltal vdelmezheti magt az alperes. Sem vrosnl sem egyes polgrnl nagyobb biztossg nincs mint a' vagyonos nemesnl." J a j ! s ha ezen ellenvets helyes a' m i n nem merek k t e l k e d n i , minthogy az nem k p z e l e t e m festse , de j helyriil j t t "s v a l sggal ttetett, a k k o r bizony valami k l polg r t , vagy k l v r o s t lesznk k n y t e l e n e k k r e l m i n k *s p n z e i n k k e l ostromolgatni, m g rajtunk k n y r l n e k ; a" m i n azonban nem akar o k k t e l k e d n i , m e r t m i r t ne k n y r l n e a* klfld a' Magyaron? " I g y k t f dolog rendben volna, mert fel akar o m tenni, hogy m i n d az alrsi i v pontig megtelve s J kezesek ltal erstve van, m i n d a' t k e fele biztos h y p o t h e k r a kiadva. De most s z k s ges egy kiss az egsz prospectusra v i s z a t r n e m . Nem fog e az egsz kznsg az 500 Tor i n t n y i r s z v n y e k b e n megakadni ? A z t hiszem igen is nagyon ; 's minden oldalrul szinte hallom azon panaszt "Mirt olly nagy egy actia ; le kellene azt szllitni egy tizedre vagy hszadra 's a"1." V a n pedig m d a' m i t az alrsi alak n y i l v n mutat legkisebb ldozat ltal is, r s z e s l h e t n i a' dologban ; de i l l y mdosts l t a l n y o s a n nem t e t s z i k , *s m i r t ? mert tbb a' hisg m i n t a' honszeretet; minek k v e t kezsben egy egy n y e r t Votum csbja sok eltt
? 1

3*

t b b , m i n t a' kzj e l m o z d t s ! s z o m j ! ha pedig csak annak volna votuma, k i 500 forintot vagy maga k i t u d l l t n i , vagy annak, k i m i n d azok ltal vlasz t t i k , k i k tszz .forintot egybe h i d n a k , t e r m s z e t e s e n k i v o l n n a k sokan a* k z v e t l e n t a n c s k o z s b l s s z a v a z s b u l v o t u m - a d s b u l rekesztve, 's ezt a' Magyar ltalban nem szereti, mert valamint a" F r a n czirul azt mondjk 'Semmit sem kedvel annyira m i n t beszlni^ a' N m e t i l 'Semmit oily b u z g n m i n t irnP m i n e k k v e t k e z s b e n sok is n lok a' puszta sz s holt b e t : ugy r l u n k megint azt mondhatni minden igazzal 'Semmit sem s z e r e t n k annyira mint tancskozni-*, a m i okbul megint n l u n k , t b b n y i r e a? leghosszabb t a n c s k o z s t sem k v e t i e g y b , m i n t egy felette rvia*\agy n h a semmi resultatnm. E' tancskozsi v i s z k e t e g n e k - m e l l y n l fogva annyian bona fide legszentebb k t e l e s s g k n e k h i s z i k , mindenbe avatkozni s mindenhez szlni, valyon megint m i oka? Semmi e g y b m i n t egyenesen a' kicsinosult r t e l m i slynak p a r n y i s g a . "A' bfin keres sttet ; az erny vilgost" "Publicits mindennek lelke." "Ezer f tbb rtelem mint egy f" 's a' t. K l y a x i m k nagy divatuak most; 's im ezek s Illyseknek i n d u latos e l f o g a d s a , de m s a x i m k s z r e - n e m v t e l e m i n t p . O. "Mindennek szksges bizonyos hatr*" "Semmi nem lehet focus nlkl." "Igen sok f < J savart okos" 's a't. i l l y i g a z s g o k

tekintetbe nem v t e l e , m o n d o m , a' fentebbi igazsgok v a k p r t o l s a , a' mibttl egyoldalsg ered ,* okozza az e' r s z b e n i r t e l e m p a r n y i s g t ; mellynl fogva nem csak i t t k z t n k , hanem r g i b b n e m z e t e k n l sincs elismerve az orszgisnak azon h r o m t a l p k v e , mellyeken a' k z n s g legnagyobb let 's mozgs k z t , legvadibban r i el lland hasznt , s k o r n t sincs elismerve az a z o k - k z t i j z a n idomzatu i r n y , mellynek hij a megint az letet gyulasztja h y p e r s t h e n i i a , 's a' rendes mozgst hozza i n gadozsba. Ezen h r o m alap s az a z o k k z t i i r n y pedig r v i d szavakkal mondva semm i e g y b , m i n t hogy gondolkozsra 's combinat tra a? legnagyobb r sz sziittas s k fel $ d* mr ' tancskoz test szma bizonyos hatrt ne hgjon t ; a' vgbehajt hatalom szma pedig lehet legkisebb legyen. H o l ez szorosau fenll, ott t e l i lettel, de rendesen forog a k z e r m ; h o l ellenben a nagy rsz nem gondolk o z i k s nem c o m b i n l , de viszont igen sok vesz r s z t a t a n c s k o z s b a n , 's igen sokan is akarnak vgrehajtk lenni, ott vagy soha nem lp semmi is letbe, vagy ha r v i d i d r e bel lp is , abbui csak hamar megint kilpni k n y t e l e n .
1 1 1

H a igen kevesen gondolkoznak- *s combin l n a k , akkor hihetleg nem fejlenek k i a'dolgok olly tklyre, m i n t ha tbben forgatnk azokat f e j k b e n ; de ha viszont igen sokan tan c s k o z n a k egy egy fellltand t r g y r l , akkor

megint a! t a n c s k o z a t n a k nem lehet gyors s helyes k v e t k e z s e ; 's ha v g r e az exequeasek nem felette k e v s s z m a k 's tkletesen e l v lasztva nincsenek a' t a n c s k o z k t u l , akkor megint elszott leves, k i n t t t gyermek, eldlt i n t zet, elvesztett csata szokott a' vg nyeresg lenni. M r m i l l y i d o m z t b a n l l j o n , helyes egyb e h a n g z s o k r t , egy egsz n e m z e t n l a'gond o l k o z k , t a n c s k o z k 's vgrehajtk e g y m s hozi s z m a : az egy felette s z v e v n y e s k r d s , mellynek megfejtsre i t t sem i d se hely sem ok most nincs ; s i g y egyenesen csak arra szor t h a t o m v l e k e d s e m e t , hogy egy Pesten fellltand J t k s z n m e g a l a p t s r a , az r i n t e t t a l a p o k - k z t i j z a n i d o m z a t , tletem szerint, csak az lehet, ha e' t r g y - k r l i gondolkozs* ra 's c o m b i n a t i r a a' haza minden lakosa f e l s z l t t a t i k , vokssal pedig csak az b i r , k i vagy maga tesz le 500 p e n g t , vagy azok k p v i s e l j e , k i k sszesen 500 pengt hordnak egyb e , Y ha a' vgzsek t s t n t i "s pontos teljes t s r e , minden hatalommal, de felelet terhe alatt ruhztat i k fel egy I g a z g a t ' s ht v l a s z t o t t sgi tag. Indirecte i l l y m d o n az egsz o r s z g befolyhat a' t r g y r a ; mert & kz vlemny nagy hatalom mai i d k b e n ; 's e k p m g a' t r s a s gon k v l is lehet a' dologra behatsa a k r k i nek , k i ahoz j l r t 's velsen tud szlni hozz. Azok p e d g , k i k adakoznak a' t r g y h o z ,

mg k z e l e b b r l hathatnak r, m i v e l magok k z t azt r u h z z k fei vokssal, k i k z v l e m n y k orgnuma. A ' m i u t n nem m o n d h a t n i , hogy sttben 's elg n y i l v n y nlkl v i t e t n k a' d o l o g , vagy egy k t fnek tehetsge volna csak szltva fel a' t r g y t k l e t e s b kifejtsre. Ngyszz voks ellenben melly t n 100 vagy 2 0 0 . s z e m l y kzt volna elosztva, m i n t hogy bizonyosan t u d o m , sokan egy r s z v n y nl t b b e t fognak venni nem leune tulcsap o n g s z m ; hanem ppen az, n "yhen elg t e h e t s g v o l n a , a' dolgot minden oldaliul 's ugy annyira fejtni k i , hogy a' szabadon v l a s z t a n d v g r e h a j t k , olly j z a n t m u t a t s o k k z hel y e z t e t n n e k i s , mellyekni fogva a' siker m i n den hihetsge a' trgy mellett volna. A ' vgrehajtsban mindenek eltt az pt e n d sznhz h e l y e , 's aztn m a g n a k a' sznh z n a k mibenlte r d e m l e n e f figyelmet. A z elsre n z v e legyen szabad egy kiss k i t r n i utambul. A l i g van egy t r g y , melly egyszerre vagy legalbb n m i sszehangzsban ne volna oka t b b k v e t k e z s n e k ; ugy hogy szinte semmi sincs , mellyb l k i r e k e s z t l e g csak egy t m a d na : minl fogva m i n t valt b t r a n elfogadhatj u k , hogy m i n d e n b l tbb szokta venni eredet t , '* e k p n h a j s rossz is keverve. K z p l e t e k fellltsa szint gy azon k z v e t l e n hasznot s z l i , melly nemcsak lteikhez

van k t v e , m i n t teszem egy k n y v t r n a k k n y vek t a r t s a , egy s z n h z n a k s z n d a r a b o k adsa 's a' t. ; hanem e felett k z v e t v e azon k v e t k e z s t is h a t r o z z a e l , m e l l y ltalban k z s nevezetesebb p l e t e k h e z van csatolva. H a ezek kedvetlen helyre rakatnak , vagy h i n y o s zlssel p t t e t n e k , s z z a d o k r a l k h e t i k vissza vagy r k r e is m e g s e m m i s t h e t i k egy fejledez vros kellemeit s szpsgt ; ezt azonban csak relative, azaz ; a' helyett hogy nmi k z p l e t e k , ha azok j helyre r a k a t n n a k 's j zlssel ptt e t n n e k , valami v r o s kellemit s szpsgt 100 e s z t e n d alatt = 100-ra e m e l h e t n k , azt a' helyek czlirnytaln v l a s z t s a 's az p l e t e k hinyos zlse k v e t k e z s b e n , csak 200 esztend alatt emelik = 50-re; minek k v e t k e z s ben a' negativa k r 100 esztend 's 50 percent kellem s szpsg vesztesgben l l ; 's vilgosan k i t n i k , hogy ppen azon egy tehetsg, melly czlirnyos bnsmd ltal m i n d i d - m i n d dolog - n y e r e s g r e n z v e c s u d k a t m v e l h e t , czlirny taln ^ c s e l e k v s m d n l fogva t k l e t e s e n elenyszhetik.
5

A z ebeli feladsnak veleje t e h t abban ll: ' lehet legjobb helyet v l a s z t n i , s a* lehet leghelyesb zlshez szabni a* dolgot t. i . a lehet legez li r n y os bat e s z k z l n i , agy hogy azon t e h e t s g , melly teszem valami k n y v t r t , sznhzat 'a illyes flt killtni k p e s v o l n a , mellkesn > egy ttal olly nagy m r t e k b e n j %

n i l jon az illet vros kelleme! 's szpsge nagy obbtshoz i s , m i n t csak l e h e t Ez ugy hiszem vilgos ; hanem annl szvevnyesb annak elh a t r o z s a : valyon e' mellkes de fontos czl elrse vgett m i a' legczlirnyosb U i . m i l l y hely s m i l l y izls a' lehet legjobb? Minden fejlend nagyobb v r o s b a n a' legszebb h z a k a t , ugy s z l v n , egy r a k s r a ptve ltjuk ; "s m i d n m i n d szpsgre m i n d tisztasgra m i n d kellemre egy rsz m r igen messze h a l a d o t t tbb r s z e i t legnagyobb h t r a m a r a d s 's tiszttlansgban szoktuk tapasztalni. Ennek oka nem egyedl a' Vletlenben rejtez, hanem ahoz az embernek, azon t e r m s z e t i hajlandsga is j r u l legh t h a t sblag, melly nl fogva mindig jobbra, szebbre, t k l e t e s b r e v g y . H a teszem valahol egy d e r k szp h z m r l l , abban valami vonz e r v a n , m e r t kzel szomszdsga b t o r l t b b , ; kellemesb s szebb m i n t az eltt vala ; ugy annyira, hogy minden hihetsg szerint elbb fog felllam egy szp s d e r k h z a' m r fenll szp d e r k h z mell, mintsem ott, h o l m g nincs plet, vagy csak h i t v n y g u n y h k s z e m l l h e t e k . H a pedig m r k t nevezetesebb h z "ll valahol, akkor m g nagyobb a' hihetsg , hogy harmadik is i n k b b oda fog plni m i n t m s h o v a , 's igy tov b b ; a' m i b l vgkp egy szp v r o s l e s z , vagy egy v r o s n a k szebb r s z e .
}

H a ez ugy v a n , m i n t mondom, a" m i t nem

igen vehetni k r d s b e , m i v e l azt szinte m i n d e n v r o s t a n u b i z o n y t j a t a k k o r , ugy l t s z i k , nek e m l e g a l b b , azt sem tagadhatni, hogy igen sok fgg a t t u l , h o v rakatnak a' k z p l e t e k , mert azoknak v o n z erejk m g sokkal nagyobb m i n t p r i v a t h z a k . H a alkalmatlan helyre vannak p t v e , m d n l k l csorbtjk a' v r o s k e l l e m i t ha r t h e l y e n , minden i r n y o n t u l k i s e b b t i k a v r o s s z p s g t , mert vonzalmok nagy l v n , minden esetre fognak m e l l j k p l n i h z a k , a k r j s szp helyen l l j a n a k , a k r nem. 'S ha szebb helyeknek kezdet s k i fejlsi okait v i z s g l n k , azt sokszor , ugy h i szem, egy p s z t o r vagy halsz gyes vlaszt s b a n t a i l n k ; m i b l az k v e t k e z i k , hogy a' k z p l e t e k helyvlasztsban nem lehet elgg k n y e s e n b n n i , minthogy azok f e k v se i e g h a t h a t s a b b a n foly b a' v r o s o k egyk o r i kellemire 's szpsgire ; 's ezeket l e h e t leg n e v e l n i , a' honi k t e l e s s g e k n e k egy igen fontosa. *
1

A ' j z a n vlaszts azonban t. i . tagos s s z r a z h e l y , kellemes fekvs , kzslsi elssgek ' s a ' t. m g mind nem elegek egy v r o s kellemit s szpsgt e l h a t r o z n i ; hanem azt mindenek felett a' tisztasg eszkzli ; u g y ann y i r a , hogy a' legrisibb 's legremekebb mester - p l e t sem r i fel legalbb sajt z l s e m szerint se kellemre se szpsgre n z v e a lege g y s z e r b b k a l y i b t i s ^ ha t . i . az els ronJ

d n s szennyesen, a' m s i k pedig rendesen s tisztn van tartva. ' ' A* kos tisztasgot pedig k i v l t nagyobb v rasokban, hol annyi az s s z e f o l y s , nmi tkllyel se parancs, se p r i v t i n t z e t , se p o l i tia nem eszkzlheti ; hanem azt egyenesen csak azon kznsges tisztasgi szellem ' okozhatja , mellynek k v e t k e z s b e n , ha egyszer j l f e l b r e d t , senki nem szenvedheti a rondasgot s szennyet, s t kisebb nagyobb k r b e n m i n d e n k i m u n k l k z v e t l e n vagy "^zvetve a' rend 's tisztasg fentartsn ; melly szellem lte n m i v r a s o k a t beeskn t u l magasbra emel m s o k felett, m i n t viszont annak hija, szmosbakat minden beesk mellett alacsonyabbra sllyeszt m s o k n l .
3

E ' tisztasgi szellemet t o v b b semmi nem neveli olly h a t h a t s a n , m i n t a' pldaads ; ugy hogy egy h z b i r t o k o s , k i t i s z t n tartja h z t , b r m i l l y kicsi legyen is a z , t b b r d e m e t szerez m a g n a k a' v r o s k z t i s z t a s g i szelleme k r l mert bizonyosan lesznek k v e t i m i n t k i a' tisztasgot csak p a r a n c s o l n , vagy azt ltalban v v e p r i v t i n t z e t e k vagy p o l i t i a ltal eszkzleni s z o r g o s k o d n k ; minthogy ezek tehetnek ugyan e r s z b e n sokat, de csak azon kz bredsg diadalmaskodhatok n m i sik e r r e l , m i n d azon s z m n l k l i *s kln s z i n s szag szennyeken, mellyek fldi p l y n k hoz vannak k t v e ; ama' felbredett tisztasgi
1

szellem, mondom, melly soha nem engedi, hogy p o r , sr 's a' t. csak k t napra is gyljn szsze, hanem mindennap, minden r b a n eltvoztatja azt, a ' m i m o r l i s szepln k i v l emb e r l t n k e t t n legfjdalmasabban nyomja t. i . a' mocskot! mert i g y , 's csak igy lehet nmileg t i s z t b b vilgban lni. Ezen hely vlasztsi e l z m n y e k b l azt k vetkeztetem, hogy az p t e n d magyar sznhznak olly helyen kellene rakatnia, mellynek vlasztsa ltal Pest kellemei 's szpsge is lehet k p legsikeresebben m a g a s t t a t n n a k ; mert m i n t m o n d m , egy t r g y b u l t b b haszon is eredhet, k z p l e t e k n e k fekvse pedig legha'h a t s a b b a n j r u l egy v r o s tbb vagy kevesebb kellemihez s s z p s g h e z , s e k p ktelessg n k egy ttal k e t t t r n n k . Ugyan is legelszr s k z v e t l e n , hogy magyar J t k s z n fenlljon ; 's aztn k z v e t v e , hogy az arra szolgland s z n h z l e h e t k p legbizonyosabban s l e g s z a p o r b b a n segtse a' f v r o s keilemit s szpsgt elmozdtni.
r

E z t azonban sokan ppen azon systema ltal hiszik elrhetni legbiztosabban, melly eddig a' magyar J t k s z n fellltsi e r l k d s e i ben s z o l g l t , de m i n t a' tapasztals .mutatja, nem igen j s z e r e n c s v e l szolglt; t. i . a' d i vergentiale systema l t a l , melly szerint ide amoda 's p p e n oda l t u n k rakatni k z pleteket, h o l eddig nem v o l t semmi 's

e k p bizonyosak is l e h e t n k , hogy valamint a' J t k s z n alig l a' honban, 's nagy tehetsg tetemes haszon nlkl t k l e t e s e n el is e n y s z e t t , mert lland sehol -sincs ; ugy k z p l e t i n k sem fogjk Pest k e e m i t s szpsgt annyira emelni, m i n t e s z k z l h e t n k , m i g a' divergentiale systema helyibe nem lltjuk a' convergenst ; t. i . m i g nem vlasztjuk a' m r most is legszebb helyeket k z p l e t i n k t a n y i v . Igen t l t o m , hogy k n n y e n e l h i b z h a t n i e' tekintetben az utat egy k i s s ; me ha egy rsze h t r a m a r a d t valami v r o s n a k , m i d n m s rsze m r s z p , igen t e r m s z e t e s , hogy i n k b b azon h t r a m a r a d t r s z e b r e s z t i figyelmnket s segd k e z n k e t , m i n t a' m r ugy is n m i leg elrendelt; de ez csak akkor nem volna c s a l - o k fallacia ha egyedl az p l e t e k formja h a t r o z n el valami hely szpsgt. M i v e l azonban egy e m b e r e k t l lakott 's nem k i r e k e s z t l e g b r h d o z k t u l bmult hely k e j lemihez s szpsghez mulhatlanul m e g k v n tatik a" tisztasg i s , ezt pedig n m i t k l l y e l k i r e k e s z t l e g csak kznsgesen felbredett tisztasgi szellem ltal e s z k z l h e t n i ; ennek felbredst t o v b b semmi sem okozza olly hathatsan m i n t l plda, melly mindenkivel szerettesse meg a' t i s z t a s g o t , * mindenkivel lttassa t , hogy azt elrni nem lehetetlen, ha soha felhalmozs nem szenvedtetik, 's k i k i tehetsge szerint j r u l a' k z c s i n o s s g h o z ,

egyik p n z v e l msik k e z v e l ; az foly mathematice, hogy egy v r o s keli emit 's szpsgt ugy e s z k z l h e t n i - caeteris paribus . l e g s z a p o r b b a n ' s legbiztosabban, ha egy hath a t s p l d a ltal b r e s z t e t i k fel a ' k z tisztasgi szellem , azaz : ha valami tisztasgi focus alkottatik ; a' m i t k z i n t z e t e k ltal sokkal sikeresebben r h e t n i e l , m i n t akarni illy p r i v t h z a k ltal. A ' k r d s e' szerint csak az : valyon m i j o b b , egy tisztasgi focus e vagy tbb ? a' m i m s szavakkal ennyi r m i j o b b , egyszerre kezdeni e t b b e t , vagy egyet a ' m s i k u t n ; m i j o b b a' compliclt erm e vagy az e g y s z e r ? n erre i g y felelek: b r mennyi legyen is a' t e h e t s g , m g akkor is jobb az egy focus m i n t - a ' t b b , jobb az e g y m s u t n i m i n t egyszerrei m u n k l s , 's minden ktsgen k i v l jobb az egyszer m i n t - t b b s z e r e r m 1 's e k p m i n d e n esetre jobb a convergens systema m i n t a' divergens, hol olly csekly a' t e h e t s g , m i n t honunkban. ^
J

Ennek k v e t k e z s b e n , ha teszem azon t e h e t s g , m e l l y Pest v r o s a szptsre fordttathatnak, 100 ezer f o r i n t , vagy a k r m i l l y somma v o l n a , oda menne javaslatom , hogy az a* mennyire lehet, m i n d egy hely t k l e t e s r e n d b e h o z s r a concentrltassk. Mert valamint azt hiszem, hogy ugy lenne elbb ltalnyos J t k s z n az egsz o r s z g b a n , ha az legelbb

Pesten tetetnk biztos l b r a , 's onnan s z i v r o g na a' t b b i r s z e k b e ; ugy azt e r s t e n i , t b b hasznot hajtana, csak egy k i s id leforgsa u t n is, az egsz Pesti v r o s n a k m i n d kellem ire m i n d szpsgre n z v e , ha a' lehet legtbb t e h e t s g minden eltt csak egy tisztasgi k z p p o n t alk o t s r a f o r d t t a t n k , mellynek tisztasgi var z s a c s u d a k p a' v r o s minden rszeibe volna eloszlani k n y t e l e n , ha t. i . elbb egy r s z rend e z t e t n k el n m i tkllyel 's a z t n egy m s i k . A ' mennyiben t e h t egy magyar sznhz is segd lehetne n m i l e g illy, j l t e v tisztasgi focus a l k o t s r a , t l e t e m szerint, egy olly hely lenne arra n z v e legjobb s l e g c z l i r n y o s b , m e l l y ugy is m r a' tisztasg s csinossgnak bizonyos lpcsjn l l , 's igy kevesebb t e n n i v a l t hagyna h t r a , m i n t teszem a' Jzsef piacza, mellynek k t oldala t k l e t e s e n rendben v a n , h t r a m a r a d t egyik hosszabb oldalra pedig ppen egy magyar szinhz 's tn m g egy m s k z i n t z e t is p. o< a' magyar t u d s T r s a s g , vagy egy Casino f r n e , k i - nem - p t e t t r v i d o l d a l r a v g r e egy uj v r o s h z p l h e t n e , minthogy a' mostani ugy is igen kicsi -'s i n k b b t m l c z n e k val. A ' piacz m r s k e l t nagysga nem m l n fel azon tehetsget, mellyel b r u n k t . i . azt m i n d i g legcsinosabban tarthatni a' m i egy f tekintet. M e r t valamint visszaijed a' m h egy nagy kas t u l , 's benne nem dolgozik ; de ngy kis kast is megtlt j kedvvel 's k z

i p a r r a l , ha e g y m s u t n t t e t i k egyik a' m s i k flibe : ugy az ember is elgyengl k z n s g e s e n minden olly as dolog e l t t , melly r i s i , lia az egyszerre lepi meg 's nem r i tet l a s s a n k n t ; a' m i t szmos p l d a , de t b b e k k z t a' rendszerint csinos kis 's az ltalnyosan v v e ronda nagy h z a k minden ktsgen t u l tesznek. A' hely szinte a' vros k z e p n van, s z r a z , v i z r n a k nincs k i t v e , k r l bell t g l a h z , cserp-fedl , k n n y h o z z f r h e t s ' s a' t . ugy hogy azon m e l l k e s czl elrse v g e t t is, hogy t. i . a' v r o s kellemihez s szpsghez j r u l jon t e h e t l e g , nem lehetne jobb 's c z l i r n y o s b h e l y e z t e t s , m i n t a' Jzsef piaczts. M r kaphatni e ott helyet, az m s . n csak azt m o n d o m , ott legjobb volna ; m i n t teszem a' k e c s k e m t i k a p u n l tn legrosszabb. Ezek a' v g h a t r o k ; a' m i u t n e' r s z b e n i javaslatom oda megy : p t t e t n k o l l y kzel a' Jzsef-piaczhoz m i n t csak lehet, 's a d a t n k ott valami f u n d u s r t i n k b b 10, 20 percenttel tbb mint a k r h o l m s u t t . J n e most azon m e g f o n t o l s : valyon m i l l y izls szerint kellene p t n i a' sznhzat. Ennek kifejtse egy igen s z v e v n y e s , k i m e r tse felette hosszadalmas t r g y , m e r t az ptsi izls nem csak a' kln czlok misghez 's az ghajlat n m i klnbsgeihez van k t v e , m i n t azt a' mindennapi tapasztals mutatja, hanem legfkp bevett s z o k s o k * eltletek-

--

hez i s ; m i n e k k v e t k e z s b e n nem r i t k n . s o k k a l rosszabbnl lakunk a* sz v a l d i r t e l m b e n egy t e m r d e k p n z r t felhalmozott p a l o t b a n , m i n t egy igen e g y s z e r p a r a s z t - h z ban , minthogy az els bevett olasz szoks s grg izls szerint vari p t v e , flig meddig muszka c l i m b a n ! ! ! a' m s i k pedig megfelelleg lakczljnak 's az ghajlatnak. A ' vlasztottsg szerencsjre azonban nem fog e' k r d s megfejtse} igen sok i d t k v n n i , minthogy az izls e l h a t r o z s a a' disponibilis p n z m e n n y i s g t l is e r s e n f g g ; ezt ped i g f u n d u s - v t e l r e p t s r e , bels e l r e n d e l s re , scenk festsre , r u h k v s r l s r a 's a' t. csak 100 ezer peng forintra t e t t k s m g mennyire vagyunk csak i l l y fundustul is ! ugy hogy nem lehet i t t helye az igen k n y e s zlsnek, 's v l o g a t s n a k , hanem egyenesen a' legnagyobb s z e r n y s g r e n d s z a b s i t kell k v e t n i , t . i . magyar p l d a b e s z d szerint "bocskorban kezdenie"
3 7

Sokan, t u d o m , illyest nem sziveinek, V m i n d i g a' legszebbet, legnagyobbat k v n j k , i l l y s z e r n y k e z d e t i n t z e t e k e t pedig a' magyar becslettel 's dicssggel visszs hangzat n a k tartjk ; de k i k ezek ? Rendszerint azok, k i k retlen k p z e l g s i k b e n m s vagyonikkal d i s p o n l g a t n a k m i n d i g , de magok semmit sem l d o z n a k ; vagy ollyasok, k i k forr de j l el nem rendelt h a z a s z e r e t e t k n l fogva azon csal-

fa r e m n n y e l csbtgatjk n m a g o k a t , bogy annyi s z z a d o k sttsgei .utn r g t n d e r l hessen az olly igen alacsony is a' legnagyobb fnyre. R e m n y l e m , akarom s szeretem h i n n i , lesz bonunkbaa egykor nemcsak Pesten, hanem minden nevezetesb helyen , 's nemcsak p o m p s s z i n h z , de minden oily as i n t z e t is virgz l b o n , melly szabad nemzetekhez i l l i k ; de valyon h i h e t e, k r d e m s z i n t n , hogy eddigi olly csecsem j t k s z i n i l l a p o t n k b u l rgtn e m e l k e d j k egy luxuriosus s z i n h z ? Ez nem volna e ugrs a' t e r m s z e t b e n , a' m i n e k lehetetlensgt t. i . non datur saltus i n natura m g gyermeki dek korunkban tanult u k ; 's valyon i l l y igazsgot mostani frfiasod magyar korunkban elfelejteni, h o z z n k i l l 's b e c s l e t n k r e v l volna e? De ha lenne is t e h e t s g n k , a' v i l g n a k l e g f n y e s b , legpompsb 's legnagyobb s z n h z t f e l p t h e t n i , valyon j z a n u l cselekednnk e, ha a',t e s z k z l e n k ? n azt hiszem : n e m ; mert mindenben k e l l sszehangzs ; mai sznjtszink szma gyessgi kifejlse 's egyb j t k s z i n i e l k s z l e t i n k pedig nem felelnnek meg egy igen n a g y , p o m p s 's fnj'es s z n h z n a k ; 's e k p m e n n l nagyobbra e m e l n a' hely elssge a! nz k z n s g v r a k o z s i t , annl lejebb szllana mostani ujoncz s z n j t s z i n k becse a' k z v l e m n y b e n ; valamint, nagy k a s t l y o k 's udva3

rokban is i n k b b b r e s z t figyelmet s s r t szemet a' legkisebb h t r a m a r a d s vagy kzpszers g , m i n t egy nem annyi fitogatssal plt 's rendelt hzban. E g y b i r n t ha sznjtszink s z m a , tulajd o n i 's egyb j t k s z i n i elkszletink i l l n n e k is egy St. Carloba ; k z n s g n k ugyan elg s z m o s e illy roppant hzat b e t l t e n i , "s nem volna e a' M z s k lakhelye szinte mindig r e s sel t e l i ? A ' j t s z k is k e z d k , a' n z k is k e z d k ; 's e k p a szoros egybehangzs v g e t t melly ha v a l a h o l , bizony Apollo szke k r l s z k s ges az els lland s z n h z n a k is nem egy v i s s z a r e t t e n t fny palotnak, haiiem egy m a g hoz vonz szeld vilg kis bjlaknak kellene lenni.
1

Ezen e m l t e t t k t ok azonban mg semmi azon pllosophiai tekintethez k p e s t , melly a' f e l t e t t , legnagyobb tehetsg mellett i s , i n k b b egy nem felette nagy s f n y e s , de igen alkalmas szinhz - ptst javaslana, 's a' m i semmi egyb , mint az emberben azon mlyen fekv vgy, melly szerint a' nagyobb rsz nem annyira eseng r i t k a n n e p e k , mint i n k b b gyakori csendesb rmek u t n ; st azok, k i k helyeztet s i k n l fogva szmosb nneplsekhez vannak k t v e , azokat v g k p nem keilemes idtltsnek, hanem tehernek, st valsgos b n t e t s n e k t a r t j k . M r a' felette nagy 's pomps szia4*

h z a k , ltalnyosan v v e , vagy igen nagy gymolt kivannak, hogy n m i dsszel 's egybehangzssal t a r t h a s s k magokat fen a* m i nnepi szagot terjeszt vagy nem kellemesek, 's csak r i t k b b esetekben k i v t e l 's n n e p g y a n n t ltogattatnak meg: m i d n kisebb s z n h z a k , hol meleg van t l e n , h s n y r o n , 's hol ugy szlvn m i n d e n k i odahaza r z i m a g t , a' mindennapi sszetallkozs helyei szoktak lenni. 'S ha nem csak a' nagy p r i s i , londoni 's a' t. publ i c u m o t , hanem magunkat k r d e z z k , tagadhatjuk e, hogy i n k b b von m a g h o z egy kis csinos s alkalmas s z i n h z , hol odahaza vagyunk, m i n t valami otromba szennyes plet, mellyben olly igen szabadon m i n t valami kz piaczon l n k , hol se nem igen lt se nem igen hall, de igen is fzik vagy igen is izzad az ember, 's hol kicsi 's r v i d m u l a t s g r t nem r i t k n nagy s hossz rheumatismust viszen haza. A ' darabok v l a s z t s a is nagy tekintetet r d e m e l . Igen nagy s z n h z a k b a ollyanok i l l e n e k , mellyek i n k b b r z k i n k r e m i n t s z i v n k r e 's e l m n k r e hatnak ; olly darabok, hol t b b a' pompa 's l r m a m i n t az elms s z z a t , klti felemelkeds 's mestersges actio. 'S valyon illyes darabok adsa nem m l n e fel mai t e h e t s g i n k e t ? M i n den bizonnyal ! Mert azokhoz nagy szemlyszm, drga ruhatr, kltsges vilgts 's tb. i . kvntatik. De ha volna is elg tehetsgnk i l l y k l t s g e k e t llandlag e l b r n i , 's a' n z k n e k

is clef p n z k , bemenet - rul i r n y lag annyit fizetni, m i n t a' londoni vagy p r i s i operba fizetnek, valyon j o b b a n i i l e n n e k e m a i JIadaU m n k h z olly darabok, mellyek i n k b b r z k i n k e t b r e s z t i k , t n egy kis s z a l m a t z e t lobhantnak , mintsem o l l y a n o k , m e l l y e k fenkig hatnak s z v b e 's l l e k b e , 's az embernek legmlyebb r z e l m i t b r e s z t i k , igaztjk 's n e m e s t i k ? De ha mind ez sem volna elg o k , hogy i n k b b egy csinos, alkalmas s m r s k e l t sznhzat p t s n k , m i n t egy igen p o m p s t 's nag y o t ; s ha egy milli peng forintot t u d n n k is egy s z i n h z p t s r e s s z e s z e r z e n i , egy m sik millit pedig annak mozgsban t a r t s r a ; valyon nem h i b z n n k e, hogy a n n y i tehetsget pazar k i n k olly t r g y r a , m e l l y , igaz, felette hasznos lenne, de mellynl hasznosbakat is lehetne az o r s z g b a n e s z k z l e n i m i n t teszem a' D u n n a k t k l e t e s e l r e n d e l s e ? H a t e h e t s g n k kimerithetlen v o l n a , a k k o r m i n den szmols s h a t r nlkl mindenbe kezdh e t n n k risi s z a b s o k k a l ; m i d n ellenben t e h e t s g n k nem csak k i nem m e r t h e t , hanem oilyas, mellybl igen sokat 's igen sokig m e r t e n i ltalban nem lehet, k t e l e s s g n k , hogy e r n k azon r s z v e l , mellyet a' haza olt r r a t e h e t n k , olly j z a n 's t a k a r k o s m r t k szerint g a z d l k o d j u n k , m i n t csak lehet. A ' h a z n a k pedig t b b nevezetes h t r a m a r a d si v a n n a k , mellyek tovbbi t r s t valban

m i n d n y j u n k n a k ugy kellene szgyenennk, mint n l e g k e s e r b b e n szgyenlem teszem p l d u l , hogy Buda-pest gzhajk ltal nincs szoros s s z e k t t e t s b e n a' fekete tengerrel; ' k t t e s t v r - v r o s nincs egyestve llhiddal; nincs o r s z g h z ; nincs a' C u r i n a k olly helye, mint a' m i l l y e n , tletem s z e r i n t , a legfbb t r v n y s z k b i r i h o z csakugyan i l l e n k ; nincs k i p l t Museum, hanem ott fgg p l i n k a - v e ges b k k 's k i g y k k z t a l a p t j n a k k p e J

"s ez a' nemzeti hldat - - - de nem is serkent senkit, k i gondolkozni t u d , s k sznetet vr. Nincs plete a' t u d s T r s a s g n a k , 's 2 esztendei fellltsa k z b e n csak Buda v r o s a adakozott 2000 s H o n t v r m e gye 2 0 peng forinttal s 44 x r . hozz !!! s s z m t a l a n i l l y i n t z e t s plet nincs, mellynek h i j t mindenki r z i , kinek nem por vagy sr egyedli eleme ! M g t b b n e k k e l l t l n k erednie m i n t egy s z n h z n a k , v a l b a n t b b n e k ! De a z r t nem azt j a v a s l o m , hogy t b b e t k e z d j n k egyszerre, hanem hogy egyetlenegy t r g y r a ne m e r t s k k i minden t e h e t s g n k e t ; 's ha m r p t n k s z n h z a t , p t s n k nem felette nagyot? p o m p s t 's f n y e s e t , hanem egy m r s k e l t nagysgt 's lehetleg csinost s alkalmast. I l l y m d o n s z n h z u n k n m i irnyban maradand egyb kis kezdetinkkel; sokkal kellcmesb is lesz, mert abba nem dologtalanul nnepknt hanem dolog utn n a p o n k n t fogunk mehetni 's

olly darabokat l t n i , mellyek nem annyira szem s flcsbtk, mint i n k b b sziv 's k e b e l r d e k l k ; t e h e t s g n k e t sem fogja k i m e r t n i , ugy hogy szoros renddel mg egyebekre is fogunk i d s z a k k n t l d o z h a t n i 's a' t. H a i t t k z b e v e t l e g meggondolom, menn y i okokat halmoztam e g y m s r a , hogy egy igen nagy, p o m p s s fnyes s z i n h z ptst 's fent a r t s t n m i l e g g t o l j a m ; valban akaratom ellen is m o s o l y g s r a , de ugyan keserV mosolygsra , f a k a d o k ; mert hogy igen Ys sok p n z grdljn n l u n k ssze olly t r g y r a , mellynek dividendje szinte csak morlis , attul tn nem igen kell r e t t e g n i ; m i d n n i n k b b attul tart o k , igen is keve's fog egybefolyni - - - ; fel der t e n d i ezt e g y b i r n t legjobban az id br ne volna igazam ! De ha v a l a k i azt tudak o z n tlem m i n t sok tn teendi is : valyon h t minek f r a s z t o t t a m az O l v a s t annyi s z k sgtelen o k o s k o d s s a l , ha a t e h e t s g p a r n y i sga ugy sem enged egyebet m i n t s z e r n y vl a s z t s t ? akkor m igy f e l e l n k : ' K z t n k igen sok ppen nem tud s z m o l n i , minek k v e t k e z s b e n nem r i t k n zablt ragad az b r n d o z s , s s o k a k n l s z z s z o r t a nagyobb az akarat m i n t a' t e h e t s g , a' m i t mindennap tapasztalunk, 's k z b e v e t l e g legyen mondva, igen flek, a'most k r d s b e n lv Pest s B u d a - k z t i llhid t r gyban is fogunk tapasztalni ; m i tn a Iegbizonyosb m e g s e m m i s t , vagy is i n k b b Semmi
J r u

kezdetet sem enged^ minthogy a' k p z e t i alap legkisebb r - p t m n y t sem tir meg, 's m i n den apodictice sszeomlik a' m i r r a k a t i k ; m i n l fogva tn nem p p e n hasztalan dolog az i l l y retlen h v eligaztsra i r n y z fejtegets. Hanem t r j n k a' dolog p r a x i s h o z vissza 's tegyk fel : el van m r h a t r o z v a , hogy a' szinhz a' J z s e f piaczn vagy ahz k z e l pttessk ; k v e t k e z i k most egyenesen ' K l d t t sgnek pts - k r l t i gondja. 'S azt valyon m i k p e s z k z l e n d i ? A ' dolgot theoriai szerencse - v a d s z o k r a fogja e b i z n i , k i k sokat i r t a k , m g t b b e t b e s z l t e k , de vgbe m g soha semmi nevezetest nem v i t t e k ; s igy experimentumokra sznni a' fundust? Nem h i h e t e m ! Mert bizonyosan lesz a n n y i r t e l m i suly a' k z s R s z v n y e s e k b e n , mellynl'fogva a' t k l e t e s e n szabad v l a s z t s egy o l l y I g a z g a t s g r a folyand egybe, m e l l y a' dolog practical l t e s t s r e alkalmas is. Nem fog ez, egy cseppet sem k t lem , uj tallmnyok ttelvel v e s z d n i , hanem a' mr meglv tallmnyokat k s z e n v e n n i t, azaz : nem fog teend tapasztalsrt pnzt, fradsgot 's i d t fecsrleni 's dobni k i , hanem rgibb p l d k b u l sok p n z , fradsg 's id u t n eredett k s z tapasztalst l e h e t legjzanabbul h a s z n l n i , S z i n h z - pts igen n e h z felads. Nincs is ezen ok m i a t t sok ily p l e t , m e l l y czljnak t k l e t e s e n megfeleljen. V a n , i g a z , tbb

r e n d s z a b s , mellyek szerint p t v e Ienniek k e l lene ; azonban k i szabta azokat ? Ember ! 'S az valyon csalhatatlan volt e ? Nem hiszem ! D e azt t a r t o m , hogy valamint mindenben elment az r t e l e m , 'a bizonyos okoknl fogva m i n d izls m i n d divat felette nagyon vltozott, ugy a' szinhz - p t s i t r v n y e k sem lehetnek ma azok, m i i l y e k a' Grgk s R m a i a k alatt v a l n a k , st az ghajlat 's a k u s t i k n a k nem ember de felsbb hatalom rendelte m i b e n l t hez 's t r v n y i h e z k p e s t , ma se; zolglhat ppen azon egy rendszabs minden o r s z g r a 's minden m a t r i i r a n z v e , h o l s mibl rak a s s k s z i n h z ; ugy hogy m s k e l l N p o l y b a n , m s Pesten s m s P t e r v r o t t , 's kln szab s ha f b u l , megint kln ha kbl 's i s m t k l n ha vasbul van. Ezen felttelek rendes kifejtse alkotja azon hihetsget, melly szerint m i n d e n t t , m i n den m a t e r i l b u l 's minden czlra lehet n m i t k l l y e l sznhzat p t e n i . 'S ennek kifejtse az Igazgatsg ktelessge lesZen. Ne hogy a z o b a n , tn tudta n l k l , puszta t h e o r i k b a merljn , 's i d , fradsg s p n z vesztvel exp e r i m e n t l g a t s o k b a b u k j k a' mire igen k n nyen hajlik az emberi h i s g legtancsosb lesz ' v a l a k i t egyenesen Parisba k l d e n i : hozna ejinan k t , h r o m szinhz - r a j z o t , mellyekbl igen k n n y lenne a' vlaszts, 's nem felette szv e v n y e s azoknak h e l y n k , c z l u n k 's t e h e t s -

gnkhezi a l k a l m a z t a t s a ; Parist pedig a z r t j a vaslom mindenek e l t t , mert g h a j l a t u n k h o z k z e l e b b j r mint Italia szelid k k lege ; minek k v e t k e z s b e n nevezetes m d o s t s o k n l k l nein is k z i b n k val az olasz Architektra. T b b prisi szinhz nagysga, bels e l r e n d e l s e , kellemei p e d i g , tletem 's t a p a s z t a l s o m szer i n t , olly nagyon illennek h o z z n k , hogy azoknl szinte sehol sem kellene jobb m i n t k a t keresni "s nem is lehetne tallni. m b r tanultam egy kiss A r c h i t e c t u r t , hallottam ; a z r t m g sem A k u s t i k r u l is tartom magamat e" kt tekintetl sznhzptsben legtvulabbrul is competens b r n a k ; de egyszersmind azt is merem l l t n i , hogy mg azok se competens b i r k , k i k l e g t k l e t e s e b ben m e r t e k k i az Architectura's A k u s t i k a tudom n y i t , ha t a p a s z t a l s o k nincsen, minthogy, b r k i m i t mond i s , az Architectura t r v n y i csupa n k n y e n alapulnak, az A k u s t i k a tudomnya pedig m g k o r n t sincs kifejtve. Tapasztals k v n t a t i k e'. rszben l e g f k p , m g pedig ez is k t gu ; mert k o r n t s e m elg egyedl az p t m e s t e r t a p a s z t a l s a , hanem ahoz mg a' sznjtszk s n z k tapasztalsa is s z k s g e s , minthogy az p t m e s t e r szorosn v v e mint p t m e s t e r , i l l y mindennap h a s z n l a n d , 's nem csak k i v l r l b m u l a n d p l e t e k b e n , ugy szlvn semmi e g y b nem l e h e t , m i n t practicus vgrehajtja m i n d azon s z r e v t e l e k 's kis-

ded t a p a s z t a l s o k k l n sznezseinek (nnance), mellyeket senki nem r e z h e t , 's e k p senki nem is tallhat fel olly krlllsosan 's minden r s z l e t e k b e n , m i n t a' sznjtszk s nzk. I g y p. o. nem csupn az ptmester gyessge k v n t a t i k meg v a l a m i g y r p t s r e , hanem a" g y m o k r t e l m e i s , meilyhez legjobban csak t o d , *s i g y minden hasznland pletben ; m i n e k k v e t k e z s b e n , m b r soha nem p tettem sznhzat s soha nem voltam sznjtsz, m g is nmileg competens b r n a k zem magamat szinhz - p t s dolgban , minthogy nem csak n z hanem figyelmes nz 's kml v a l k , pedig nem csak a' Jtkszn hanem a' k l n s z n h z a k k r l i s , minthogy rgta hordom azon forr k i v n a t o t keblemben "Br volna neknk Magyaroknak is valahra lland szinhzunk." T a p a s z t a l s o m e r s z b e n - minden t n l csapong s z e r n y s g nlkl legyen mondva nem csekly, s minden t h e o r i t flretvn csak ezen k t e g y s z e r de igen t e r m s z e t e s 's e k p bizonyosan j z a n alapon nyngszik "Valyon mifle sznhzak vonzottak legersebben magokhoz, 'smillyenekben rzem magamat legkellemesebbl; s millyflkhez tdult a' sokasg is legszmosabban 's leggyakrabban ?
? 3 i

E ' k t felads analysisa pedig arrul gyztt m e g , hogy k o r n t s e m hatott kirekesztleg a' s z n d a r a b o k helyessge 's sznjtszk r deme se r m sem a" sokasgra i l l y j l t e v l e g .

hanem abban a' s z n h z n a k is kimondhatlan r sze v o l t el a n n y i r a , hogy tkletes m e g g y z d s e m szerint b t r a n llthatom : i n k b b lesz sikere egy t r h e t s z i n t r s a s g n a k , ha valami igen alkalmas h z b a n j t s z i k , m i n t egy sokkai elkelbb t r s a s g n a k , ha az viszont egy o t r o m ba 's alkalmatlan s z n p a d o n kesereg. Ennek oka pedig nem rejtezik olly m l y e n , hogy az legfelszinesb v i z s g l a t u n k a t is k i j t s z h a t n a ; mert valyon m i r t m e g y n teszem s z z ember valami s z n h z b a ? A z t gondoljuk, m i n d n y j a n egyedl a' s z n d a r a b v g e t t ? 's azt h i s s z k , mindegyiken olly e r s e n uralkodik Thalia s Melpomene, hogy szavok hallsa m i a t t hideget, meleget, s t t s g e t , olajfstt, rossz helyet 's t b b eflt r d e k t e l e n l t r j n ? A z illyesek tn a' legcseklyb s z m a k ; de a n n l nagyobb azon k l n osztlyok s s z e s g e , melly a' nagy k z n s g e t alkotja. Ugyan is az i d - l k legfkp a z r t j r n a k s z i n h z a t , mert hova menjenek m s u v ; sok r e g u r , k i se nem lt se nem hall sokat, a z r t , - hogy ne m i n d i g odahaza , de v g k p valahol msutt is ljn ; sok szp d m a , m i v e l l t t a t n i hajt 's n h a ltni is k i v a n , de k o r n t s e m e g y e d l a' szinjtszktul s s z n j t s z k a t , hanem m s o k t u l s m s o k a t is ; nmi m u n k a f r a s z t o t t M l t s g , hogy ott pihenj e n s szunnyadozzon ; sokan, mert o t t bizonyosak t a l l k o z n i i s m e r s s e l , barttal ; 's igy tovbb. M i n d ezek a' J t k szint nem m i n t f,

hanem csak m i n t m e l l k e s okot t e k i n t i k ; a' m i t nem lehet, de nem is szksges v l t o z t a t n i ; de csak arra d t m u t a t s t , hogy valami social is szinhz, h a b r csak k z p s z e r j t s z k k a l dicsekhetik is, nagyobb sikerre tarthat szmot m i n t egy antisociaiis palota, j l l e h e t abban t n igen elkel alakosak fradoznak. Ehez m g az i d k szelleme is j r u l , melly szerint a' J t k s z n az eltt sokkal nagyobb d i v a t volt m i n t most ; 's m i n d ezek felett azon szerencss dispositio 'zj kedv, mcllyben ink <>b ringatt a t i k mind alakos mind n z , kellemes szinh z b a n m i n t kellemetlenben, minl fogva j o b ban i p a r k o d i k az egyik s e n g e d k e n y e b b e n i t l a' m s i k , a' m i b l viszon - m e g e l g e d s , e b b l m e g i n t , ha szabad m o n d a n i , valami e g y e z t e t sympathia, ebbl tovbb gyakori sszetallkozs, 's m i n d e z e k b l v g r e j o b b a d n vagy m i n dig teli h z , azaz s z i n h z i siker t m a d ok3

vetetlenl,. M i l l y nagy tekintetet r d e m e l a' s z n h z nak m i m d o n i "s mi s z a b s p t s e , a' mondottakbal elegendleg kivilglik. Veleje az, hogy lehetleg alkalmas s socialis legyen. Nem mondom a z r t : h t r a m a r a d j o n a' t b b i , m e r t m i n l tkletesb a' kln k l n o s z t l y , a n n l t k l e t e s b az e g s z ! de most csak az p t s r l vala sz. Lesznek sokan, k i k i t t azon megjegyzst fogjk tenni : "Ugyan minek kellene Prisbul ho-

zatni planuniokat, mintha nem volna nlunk is elg olly ptmester, k i tkletesen elvgezhetne illy trgyat ? Illyes ellenvets azonban helytelen ; mert m b r nem lehetetlen, hogy nlunk is vannak olly talentumu p t m e s t e r e k , k i k m r ma t u d n n a k p t n i leghelyesebb s z n h z a t ; a z r t m g sem hihet, hogy e' r s z b e n olly g y e s sggel birjanak m i n t azok, k i k practice 's nem csak m s o k de nnn t v e d s e i k 's h i b i k ltal tanultak m r . Itt minden a' hihetsg i d o m zatitul fggne. Lehet ugyan hogy v a l a k i , k i m g soha nem ptett egy legegyszerbb k a l y i bt i s , olly gyessggel b i r , mellynl fogva egy tkletes sznhzat felptni kpes ; de valyon hihet e ez? E z u t n k r d e m : j z a n v o l na e i l l y publicus fundussal l o t t e r i z n i ? lotter i z n i mondom, mert valban igazi k o c z k z t a t s v o l n a , ha ollyasokra b z a t n k a' s z n h z - p t s , k i k n e k e' r s z b e n , h a b r mennyi theoriai ism r e t k , de csak felette p a r n y i praxisok lehet s van is ! Hiszen a' l o t t e r i b a n is lehet nyern i , de hihet e, 's valyon okos ember bel lteti e minden v a g y o n t ? < A ' klfldi sznhzak mostani kifejlse sok i d b e , f r a d s g b a , p r b b a s p n z b e k e r l t ; 's ugyan nem volnnk e valsgos b o h k , ha illyes tapasztalst kszen t v e n n i nem a k a r n n k , de tudja az g m i l l y theoriai vagy i n k b b h i sgi szesz m i a t t , i d t , f r a d s g o t , p n z t ldozni f e l , s mire ? Annak ha szabad mondani
Ji

A-ti val k e r e s s r e 's f e l t a l l s r a , a' m i m r rgtl fogva k i t a l l v a , j a v t v a 's t r h e t t k l y r e kifejtve van ! Ezek utn azt teszem fel : P r i s b u l , vagy nagyobb vltozs v g e t t m g tbb helyrl is hozatnak planuuiok, 's ezek t m u t a t s a szerint fog p l n i a' pesti s z i n h z . Hanem i n i k p fogja a' vlasztottsg az egsz t r s a s g n a k azon parancst t e l j e s t n i , melly szerint az ptsre , b t o r o z s r a 's a' t . rendelt 100,000 forintnak azon rsze, melly tstnt nem k v n t a t i k meg, gymlcszs v g e t t r v i d idre kamatra a d a s s k ? valyon kinek kezeibe adandj a ? Mostani krlllsinkban nem tehet egyeb e t , m i n t azt valami Magyarorszg-kivli i n t z e t b e , teszem p l d u l vagy bcsi vagy grczi S p a r c a s s b a , tenni le ; mert m b r lehet n l u n k is kivtel gyannt olly eset, melly i d s z a k k n t minket i l l y hosszabb u t t u l megmenthet , m i n t p. o. valami elkel k e r e s k e d n e k j k e d v e , s z k s g e , vagy h o z z n k v o n z rzelme ; de a z r t m g sem tagadhatni, hogy olly biztos h e l y , honnan akaratunk szerint, ugy s z l v n , minden rban elvihetnek p n z n k e t , az egyeslt h a z b a n nincs ; 's e k p bizony csak a' szomszdhoz k e l l folyamodnunk - - - - - - - M i n d ez rendben lvn, tn meglehet hogy egy csinos s alkalmas szinhz kszillend!-A* scenk festse, bels msg, r u h a t r , nem olly nevezetes s n e h z killts t r g y a k , hogy azos

kat a' V l a s z t o t t s g ne h o z h a t n k n n y e n legnagyobb rendbe, 's e k p mind e r r i most egy s z t sem akarok veszteni. s m ugy l t s z i k , mintha llna m r egy s z i n h z , mellynek hihetleg m e g l e h e t s p n z beli sikere , de minden esetre 5060 peng f o r i n t j v e d e l m e is v o l n a , ugy hogy annak meg i n t i elbomlstnl t n nem is kellene rettegni, st f e n m a r a d s t minden o k o k n l fogva r e m l l n i is lehetne. Leteszi ezentl az eddigi Igazgatsg 's h t vlasztottsgi Tag t i s z t t , 's az egsz T r sasg i s m t h r o m vagy tbb felgyelt v l a s z t egy e s z t e n d r e vagy hosszabb i d r e i s , k i k megint a' m r fenll J t k s z i n t tartjk mozgsban. A z igazgats 's k i v l t a' p n z m a n i p u l a t i o legnagyobb nyilvnyossggal v i t e t i k , 's ebben, de csak ezen u t i s b a n , minden r s z v n y e s n e k , r s z v n y e szma szerint, szava is van az egyszer t a r t a n d esztendei nagy gylsben ; ezen k i v l pedig minden vgrehajts h a t r n l k l engedtetik t a' szabadon v l a s z t o t t felgyelkn e k , azon k r k k z t azonban, mellyek v lasztsakor elibek szabatnak, 's m e l l y e k - k z t i h i v eljrsok v g e t t feleleti teher alatt j t is lln i knytelenek. Ezen f e n t a r t i , vagy fs i n k b b "az Egszet letben - tarti^ r e n d s z a b s o k azonban igen hosszadalmasak, 's azokat i t t elhozni nem is

s z k s g e s ; elg i d lvn azokrl a k k o r gondoskodni, m i d n a' machina m r fenll. s g y az egsz dolognak legels lpse abban l t s z i k llni.* hogy minlelbb n y i t t a s s k egy v , 's arra ad vires 200 ezer elg n v 's a z o k r t jt-ll kezes rassk. A z eddig e l a d o t t m d szerint ha t . i . kezesek u t n iparkodunk 's ollyasokat t a l l u n k is, 's p n z i n k e t vagy klfldn vagy nem-nemes k z b e h e l y e z z k , feltve hogy k azokat el is fogadjk m i n d e n k i biztos lehet, hogy nem fog t b b elolvadni l d o z a t a , mint eddig sokszor t r t n t ; * l igy h i h e t , hogy azon bizodalom megint nmileg helyre llapodik, m e l l y r t sok t r v n y h a t s g s szmtalan egye* ruful k i j t s z a t o t t . A ' bizodalom pedig sokat r , s semmi e g y b , m i n t hitel magasb r t e l e m b e n ; mellynek v a r z s a az , hogy s z m o s , a' m i t minden bizonnyal tudok k i egy h s z a s t sem akarna dobni k t b a , k s z ezreket szentelni, t n nsanyargats mellett, ha nem az elbomls, hanem a' siker hihetsgei szabatnak a x i o m a k p elibe; azaz ha az egyesleti p n z e k m i n t fentebb m o n d m diametraliter ellenkezleg manipull tatnak, m i n t eddig t r t n t . 'S ha most arra akarunk figyelmezni, Valyon m i l l y btorsgot talland i l l y alapokra lltott egyesletekben, a' r s z v n y e s ? egyenesen magamat adom felvilgostsi pldul. H a teszem s dato de k o r n t s e m concesso n 5

hny r s z v n y r e r n m ai magamat, 's elismerve lenne, hogy a' t r g y nem indulhat meg siker-hihetsggel m g 200 ezer forint disponibilis p n z nincs ; legkisebb btorsgom se v o l na, ha t . i . csak magyar nemesek, b r k , g r f o k , herczegek v o l n n a k i r v a a l , m e r t i g y k n n y e n m e g e s h e t n k , hogy p p e n olly m d o n m a r a d n k r s z v n y i m m e l s r b a n , m i n t azon t r s z e k r , mellynek slya 6 l r a van calculai v a , de csak 3 l huzza, a' t b b i pedig makranczoskodik, g a s k o d i k s k i r g ; volna ellenben btorsgom e l g , ha m i n t t b b s z r m o n d m , olly kezesek volnnak a magyar nemesek , b r k , g r f o k , herczegek m e l l i r v a , kiknek h y p o t h e k j o k v a n , 's k i k az ebli nemesi p r i v i l g i u m o k ldsibul ( ! ) kirekesztve, de viszont a' hitel ldsi al i k t a t v a vannak. S a z t , hogy i t t a' privilegiltalan r m n z v e t b b e t r , azaz mindent r , a' privilgiait pedig igen keveset, sokszor semmit, ezt nekem senki nem veheti rossz n v e n , minthogy igazsgosan 's nmystificatio nlkl n sem neheztelhetek senkire, ha viszont, m i n t bizonyosb fizett l m b e is nemtelent st z s i d t is llt. Mr hogy illyeseket restelek e vagy n e m , az m s k r d s ; m i d n megvallom, nem elgg b m u l h a t o m azon furcsa i z l s t , m e l l y n l fogva ezt s o k a n , mint a' tapasztals m u t a t j a , nemcsak nem i g e n , de ppen nem r e s t e l i k , mert m s k p lehetetlen volna nekiek kezet velem
1

nem fogniok sed de gustibus non est disputandum ! S o k a n , tudom , azon javaslattal fognak i t t e l l l n i , mert azzal m r sokszor ostromlottak: "Nyittassk alrs 600 ezer forintra, kt harmada ha nem fizet is , tn- kikerl egy harmada, t. i. a' megkvnt somma." I l l y m a n i p u l a t i k sokakra n z v e felette nagy bjnak lehetnek, minthogy azok nmileg t a t r h b o r - szint viselnek ; hanem n m e g v a l l o m , v a l a m i n t nem volna nagy kedvem B a t s k r o k k z t k a t o n s k o d n i , ugy illyfle g y l e v s z s ronda egyesletek r s z e s e sem k v n o k lenni. E l j t t m r v a l a h r a r n k n z v e is azon i d , m i d n illyfle z a v a r s y s t e m k r u l v a l b a n lemondanunk 's r e m n y i n k e t bizonyosabbakra l l t n u n k ill. K i m a g t l e k t i , k t e l e s ; "s valamint j a sa van r s z v n y e u t n a' dologba avatkozni 's p n z t vagy becsletet v r n i , ugy viszont annyi terhet is kell v l l a i r a vennie, a' mennyinek hord s r a l e k t n m a g t . H a m r egy rsz pontosn, a' m s i k ellenben ksn vagy p p e n nem fizet, 's e k n t egy r s z a' t r s a s g n a k minden terheit v i s z i , a ' m s i k pedig nemcsak semmi terhet nem Visel, s t a' trsasgnak legjzanabb combinatioit is csff teszi, valyon van e minden a l i r o t t n a k a' p n z s becslet d i v i d e n d j b e n is egyenl jusa ? Bizonyosan nincs l De m i t m u tat a' tapasztals ? Hogy valamint szmos h tulkullog katona e l r e r g t a t , m i d n m r 5*

megfordult az ellenhad, *s leghangosabban rajtz s ugy szmos 'semmit sem t e v 's k s n vagy siker u t n fizet i s , legnagyobb k o r t y o k kal k s z azon hasznot 's dicsretet nyeldesni, mellynek k e r e s s b e n nemcsak r s z e nem vala, hanem mellyet 'minden htrltatsai ellenre is* msok szerzettek *s r d e m l e t t e k meg. T e h t csak azon nap, m i d n 200 ezer peng forint bizonyos 's t s t n t i haszonvtelre k s z , alkothatja a' j t k s z i n i kezdet aerjt. Ekp ha valaki gyorstni k v n j a ezen napnak r n k v i r a d t t , nyissa fel ldjt 's adjon ha v a n , ha pedig n i n c s , beszlje azokat r, k i k n e k van. Fentebb r i n t e m , hogy 12 e s z t e n d alatt, ha szztl hattali k a m a t kamatra halmoztatik, minden t k e k t a n n y i r a n . M r ha volna b i zonyossg, t. i . hitel k z t n k k z t n k m o n dom, mert, hossz i d r e klfldi hitel nem elg, de ahoz k i r e k e s z t l e g hazai k e l l , mivel sok elre nem lthatt rejt a' j v e n d ha volna h i t e l , mellynl fogva bizonnyosak l e h e t n n k , hogy a' m r killtott p n z n k nemcsak el nem olvad, m i n t most olly gyakorta szokott, hanem mind nagyobbra "s nagyobbra n v e k e d i k ; akkor m r mostani fundusunkkal is e l r k e z n k 42 esztend alatt azon n a p , melly lland pesti J t k s z n n k szletsnapja lehetne, minthogy 18,000 forintunk v a n * ) 's ez 42 esztend
*) Rgibb adakozsok utn e' trgyra Tekintetes Pest Vrmegynl rszint ksz pnzben rszint oklevelekben mostansg 46.5H fl. 53 /io xr vltban van.
fi

a l a t t , hattal szxtul kamatot kamatra halmozv a , 200,000-re s z a p o r o d n k , melly s o m m t , m i n t egy h a t h a t s kezdetre s z k s g e s t , feltettnk. E z a' legrosszabb esetben is m e g t r t n h e t n k , ha senki egy fillrt sem adna is t b b h o z z ; vagy ha szorosb hitel ltal szinte 3-ra szllna is le a' k a m a t i lb, legksbb 84 esztend alatt llhatna fel szinhz ; m i d n m o s t , t. i . mostani pnzbeli sy s t m n k , vagy is i n k b b p n z n l k l i s y s t e m t l a n s g u n k n l fogva nincs o k , hogy az e m l t e t t sommval 1000 e s z t e n d alatt is lljon fel ; mert ugyan hol az e' r s z beni b t o r s g ? Csak ott, hol illyes dolgokban az eddig is v a l a , t . i . 'Sehol ! A ' m i t nem vehetni k t s g b e ; m e r t ugyan hol a' b t o r s g ? ott, hol illyes t k k magva rendszerint nemcsak nem szokott n n i , hanem ltalnyosa v v e leolvadoz, st n h a egszen el is olvad? Hogy pedig illyes k z t n k sokszor m e g t r t n t , annak m e g m u t a t s r a nem k e l l igen messze k e r e s n n k p l d k a t ! 'S h a m r egyszer s t b b s z r megesett valami ; v a l y o n m r t ne trtnjk az megint? Bizonyosan u t b b s mindaddig fog t r t n n i , m g m i n d azon elavult s rugssgokut tkletesen elvesztett p r o v i s i k helyibe, mellyek ma hasztalankodnak, nem l l t t a t l a k ollyasok, mellyek f czlaiknak megfelelnek t. i . nemcsak ex principio k r h o z t a t j k azon
J

kezeket, m e l l y e k k z t a* kznsg sajtja 's j a v a elolvad, hanem azokat de facto is b k b a szortjk. Mindaddig t e h t , m i g e r s z b e n tetemes biztossgi j a v t s o k nem t t e t n e k , nem h i h e t , hogy illyfle ' F r a n k l i n i * ) egymsra-halmozsok nagy s i k e r t szljenek ; ez pedig felette nagy k r , m e r t v a j m i d e s v i g a s z t a l s , ha nem t n h e t i k is fel a' siker napja egyszerre, annak legalbb egykori hajnal - hasadst n m i hihetsggel r e m l l h e t n i . Ezen k r pedig a n n l nagyobb, mert i l l y r e m n y nemcsak puszta v i gasztals , 's erre v i g y z z u n k , hanem egyszersmind a* legnagyobb b u z d t i s ; m e r t nincs semmi, a' m i i n k b b i n d t n az embereket l d o z a t t t e l r e , m i n t a' siker hihetsge ; ugy hogy; lenne csak 18 ezer f o r i n t i t k n k j b t o r s g b a n , valsggal nem kellene, h a b r csak 3-mal kamatozna is , 84 e s z t e n d , annak 200 ezerig g y a r a p o d s r a , hanem sokkal e l b b sszegylne; m i n t h o g y olly nagy b u z d t i 's e g y e s i t i varzs volna benne, s egyedl biztos lte miatt '* im az egsz titok / hogy m i n d e n k i g r d t n e h o z z , m i n t egy bizonyos
v

* " ) Szvetsges Ameriknak egy vrosa most azon fundusbnl vilgttatik, metlyet egykor Franklin e e/.lra azon felttel alatt ldozott, hogy csak bizonyos esztendk lefolyta utn legyen szabad a fitly kamatokhoz nylni, midn t. i. e l g nagyra felkamatol a' m a c t k e mr magt.
1 9

ft, s i k e r t igr m a g p n z h e z , mindaddig egyegy p n z t , m i g sszefolyna a' k v n t somma ! "Az okos egy garast sem vet el haszon nlkl; de ezreket is ksz ldozni sikerrt." E z t soha ne felejtsk ; 's ennlfogva l e g y n k bizonyosak, hogy a n n l s z a p o r b b a n k i fog k e r l n i a' m e g k v n t 200 ezer p e n g , m i n l bizonyosabban v r h a t n a k az a d a k o z k sikert. E l g van k z t n k , akarom h i n n i , k i i l l y c s e k l y somma k i l l t s r a , m i n t 200,000 peng f o r i n t , k s z lenne, ha nota^be legkissebb p n z b e l i dividend sem hramlanjr. is belje, minthogy r m t b b m i n t p n z , becslet pedig m g s z z s z o r t a t b b ; de nem hiszem, elegen tallkozzanak k z t n k 's ezt nemcsak gncsolni nem lehet, hanem szinte dicsrni k e l l k i k t k i k e t is snczba v e r n i l e n n n e k k szek, azaz olly t r g y r a a d a k o z n i , melly nemcsak pnzbeli, hanem m g m o r l i s dividendet sem h a j t , s t nem is llhat f e l ; 's e k p ha b o s s z t o k o z , nem a z r t o k o z , mert nem jl megyn, hanem m e r t p p e n nem megyn. A* dolgot t e h t ugy k e l l i n t z n i , hogy ha nem hajt is a' r s z v n y hasznot, boldoguljon lega l b b a" t r g y . A franklin i methodus c s e k l y t e h e t s g i n k nl fogva felette hasznos, s z a p o r b b s bizonyosb czlt r lenne m i n t a k r m i Ily m s ; de n l u n k mindaddig nem a l k a l m a z h a t , mg k z t n k azon furcsa phoenomenek meg nem s z n r

n e k , menyek szerint az i d nemcsak hogy nev e l n a' p n z t , de m g meg is e m s z t i . 'S igy nem tehetni egyebet, m i n t j r e m n y fokban m e g n y i t n i minlelbb az i v e t ; e k p legalbb i d t n y e r n k ; irjon al k i a k a r , j kezest lltvn m e l l , 's nota bene azon felttel alatt, hogy a' fizetsi ktelessg csak azon nap kezd d j k , m i k o r a' 200 ezer somma egy fillrig alrva 's b i z t o s t v a is van. R e m n y l e n i szabad, h a b r a' puszta rem n y - u t n i ls egy felette k e s e r olasz k z m o n d s r a e m l k e z t e t i s , hogy i l l y f o r m n va-> lalira csak sszegylend a' k v n t p n z . Igaz, hogy t b b sikernek nagyobb hihetsge mellett nagyobb volna az a d a k o z s i kedv, b t o r - l t b b hitel u t n tbb a' p n z , 's ha csak 50 ezer peng g y l n e is ssze 's F r a n k l i n methodust elfogadnunk szabad v o l n a , h r o m percent-? tel s z m l l v n , legalbb 24 e s z t e n d alatt b i zonyosan llhatna a' d o l o g ; 's ha 100 ezer grdlne egybe, m r 12 e s z t e n d k z b e n , st h i hetleg sokkal elbb is ; mert sok tudom azon tekintet m i a t t "Csak egy kicsi kell mg hozz * a meglesz" ksz volna legbecsesbjvel is betlteni a* h i j n y t , 's l d o z a t a ltal m i n l e l b b feltntetni a' kezdet n a p j t , ugy hogy felette nagy nehzsg a dologban nem volna. M i n d v/A azonban mai k r l m n y i n k b e n nem tehetj k ; s i g y vrjuk b csendesen azon j l t e v t , k i az a l i r t s assecurait 199,999 forint mel1

7fr l a* 200 ezeredik forintot irja al, nota bene j kezessel ! s akkor k e z d j n k h o z z , ha t - i . m e g l n k ! P r b l j u k m e g , tn megy !

'S most csak eddig terjed a' magyar J t k javaslat om\ szin-poJgatsra czlz kzvetlen Egyebet eszkzleni mostani k r l m n y i n k 's k i v l t t r v n y e s l l a d a l m i n k , tletem szerint, nem engednek.

Mr m i l l y b e n y o m s t fog szapora kis rt e k e z s e m kln O l v a s i m r a t e n n i , nem t u dom ; hanem rzem , lesz ellene kifogs m i n den oidalrul m g pedig s z m - n l k l i ! Legelsben is el fognak llni azok, k i k a" fenll n met sznhzba javasoljk a' magyar J t k s z n ltetst. Ok i g y hisznek biztosabban s szap o r b b a n r h e t n i czlt. n azonban, teljes m e g g y z d s e m jszerint, minden o k o s k o d s i k n a k egy be foglalatjt j l l e h e t igen becslm tiszta s z n d k o k a t egy felette hinyos s v a l b a n szerencstlen t h e o r i n a k tartom. Ok igen d i c s r e t e s , 's mondhatni, szent vgyoknl fogva, i n k b b magyar J t k s z i n t hisznek illnek M a gyarorszgban s Magyarok (_!) k z t , m i n t n metet. "Legyen nmet, de magyar Jtkszn is vegylve a mr fenll sznhzban;* minek egy uj
1

TS hznak kltsges pttetse" i g y okoskodnak; V nem g o n d o l v n sem Valsgos m i b e n l t n k k e l ' t. i . hogy sok dolog tn nincsen ngy m i n t lennie kellene, 's tn egykor l e n n i fog sem arra nem figyelmezvn, m i l l y kifejlett m r a' n m e t J t k s z n 's m i l l y fejletlen m g a' magyar ; egyenesen azt r e m n y l i k k z t n k maradjon a' sz hogy legyen csak m i n d a' k t szin egy h z b a n , lassan lassan majd k i k s z b l e n d i a' magyar a' n m e t e t ! De nem s z r n y fallacia e ezen p i u m desiderium ? 'S nem sokkal h i h e t b b e , v a l l j u k meg s z i n t n , hogy ha m r szoros collisiba j n , a'mostani k i - n e m - m v e l t magyar j t k s z i n i gyessg az olly igen is k i m v e l t n m e t j t k s z i n i gyessggel s . - - - - , minden bizonnyal csak a' magyar vesztheti a' csatt, 's csak a' magyart k s z b l e n d i k k i s ha nem volna is egyb o k , m i n t az, hogy a' g y e n g b b n e k m i n d i g el k e l l k e r l n i a' szoros collisit az e r s e b b e l , ugy h i s z e m , ez is elg volna m i n d azon o k o s k o d s o k n a k megczfols r a , mellyek a' k t k l n n y e l v J t k s z i n e k egy h z b a n i sszehzastst j a v a s o l j k ! De ha teszem a' Magyarok r s z r l tem r d e k l d o z a t segtsgvel f o l y t a t h a t n k is ezen k t n y e l v s z i n v i v s , j darabig v l t o z s i k e r r e l ; valyon nem k v e t k e z n k e m s krlllsok hozzjrulsbul nemcsak a' n met s magyar J t k s z n n e k l e g h i h e t b b elb o m l s a ; hanem ennl m g sokkal sajnosb s

bizonyosb k r is ? Csak egy k i s s vizsgljuk. , Az igen compliclt machina megakad, "s ha a' J t k s z n n e k l t a l n y o s a n v v e nincs olly nagy sikere, m i n t azt az e' rszbeni tapasztalatlanok rendszerint igen k n n y n e k gondolni s z o k t k , az tn j o b b a d n csak azrt v a n , mert a' dolog igen c o m p l i c l t , s annyi ex professo b r n d o z k k a l boldogulni nem k n n y felads. S h t m g k t t r s a s g , k t k l n nyelv t r s a s g ! melly nem legjobb izemmel n z i egym s t , p p e n azon egy directio alatt, 's p p e n azon egy h z b a n ! Per-patvarnak t e r m k e n y e b b m h e l y t e n n l kitallni nehz volna. Igazi Babel tornya lenne ! De ha mind azon n e h z sgeket , mellyek illyfle compliclt i n t z e t e k b l szoktak b u r j n z a n i , m g is el t u d n rendelni valami m d egy k l n s talentumu director, k i v a l b a n igen r i t k a jelens lenne; valyon m i k p llna a' j t k s z i n i j v e d e l e m dolga, m i a fen m a r a d s vagy cl bomls criteriuma, m i n t hogy nincs olly l d o z a t , melly hoszabb i d r e e l b r h a t n a j t k s z i n i k l t s g e k e t ha azokbul semmi j v e d e l e m nem h r a m l i k ; m i l l y llopotban volna az, k r d e m ? Azt hiszem a' legnyomorultabban; mert hogy r v i d l e g y e k , a' magyar J t k s z n n e k b a r t j a ! ( ? ) a' k i k s z bl systema szerint, ftylnk a n m e t alakosokat ; ezeknek j a k a r i ( ? ) a' n y o m s s v i s s z a h a t s t r v n y e i szerint pedig a' magyar 1 1 1

- I L rokat ; a' m i a' viszontorls repressailles sajnos s m i n d i g n e v e k e d u n d o k s g i n a k k v e t k e z s b e n , Thalia s Melpomene szent h z t egy darabig valsgos Arertv' d i s z t e l e h i t n , hol Spartacus et Comp, dictlna csak, k s b b pedig legbizonyosb elaljasodsra b r n , 's az e g s z e t elvgre a' provoclt n k n y t k l e t e s e l n m u l s r a t l n ; elbomlana m i n d a' k t sznj t k , a' N m e t s Magyar k z t i v i s s z a v o n u l s m g ersb g y k e r e t verne, 's a' nagyobb i n t e l l i g e n t i n a k e l b b i utbbi de elmulhatlan diadalma k v e t k e z s b e n ,- megint uj ervel llnafel az e l d l t e k romjaibul a' n m e t j t k s z n ; a' magyar pedig v t i z e d e k r e , t n szzadokra volna v i s s z a l k v e , vagy tn r k r e el is n m u l n a - - - - 's a' t. 's a' t. K e r l j k el mind ezt V mind a z t , a' m i i l l y t h e o r i k b u l k v e t k e z n i k n y t e l e n , egy csinos 's alkalmas s z i n h z - p t s l t a l ; nem hiszem p t s r e 's l l a n d f e n t a r t s r a t b b tehetsg k v n t a t n k , m i n t a' mennyi a ' n m e t J t k s z n n e l egy darab i d e i g i k s z k d s r e volna s z k s g e s 's a' t . M s o k az i r n t nem lesznek velem egy r t e l e m b e n , hogy minden jtkszini pnzteh e t s g i t t Pesten halmoztassk fel Mert mskp i g y okoskodnak mi lenne a' mostan mr letben lvkbi 's a' t . A ' m i r e n gy felelek: ' A n n y i n l u n k az excentrica c s e l e k v s m d n a k m e g r g z t t sfrja, hogy nem k e l l attul t a r t a n i ,
M

hogy valami felsznes k i s r t e k e z s egy fillrig a' haza k z p p o n t j r a v a r z s o l j a m i n d azon te* h e t s g e k e t s s z e , mellyek a' haza kln r s z e i ben m u n k l n a k m r s lappanganak m g , e k p e' k r l m i n d e h k i nyugodt llekkel lehet, m e r t e' r s z b e n hihetleg ezentl is csak i n k b b excentrica kis e r l k d s e k t a n i fogunk lenni, m i n t oily as e g y b e c s a t l s o k , mellyek a' haza szivt ersnk. T b b e k t n a' d e v a l v a t i n a k fogjk tulajd o n t n i mind azon pnzbeli le vagy ! vadasokat , mellyeknek i l l y fle i n t z e t i n k e l b o m l s t k s z n h e t j k , minek o k t n i n k b b felette k n n y e l l n n e k , igen is t g l l e k i s i n r e t n e k 's legfkp egy irnyon t u l szelid s e n g e d k e n y k z n s g n e k tulajdontom ; m e y n l fogva csak igy kilthatok f e l : Oh mennyi zavar; mocsok 's u n d o k s g n a k szolglsz te szerencstlen devalv a t o rgy - leplegl ! Azon m e l l k e s megjegyzsem i s , t u d o m , szlend n m i e l l e n v e t s t , melly ltal azt llt o m , hogy soha sem fog diadalmaskodni m i n d azon szennyeken *s mocskokon, mellyek az embert olly k e l l e m e t l e n l k r n y e z i k , se p r i v t t r sasg se politia nevezetes s i k e r r e l , m g a' tisztasg szeretete nem bred fel az egsz k z n sgben. JEz pedig tagadhatian, mert Illysekben a ' m o r l i s rsz e r s e b b e n hat a'physikaira m i n t viszont, 's habr sokat tehet is p r i v t trsasg s politia e' r s z b e n , azrt m g is

nagyabb k i t e r j e d s b e n 's k i v l t annyi a k a d l y o k k z t , m i n t a' m i l l y e n e k k e l homokos, k s z n e s s a ' t . szval k n n y e b b e n szennyesed" helyeken kell k z d e n i , csak a' k z tisztasgi szellem s z l h e t n e v e z e t e s b s i k e r t , ugy hogy az e' r s z beni t r s a s g o k s politia haszna szinte csak t m u t a t s r a , d o l o g - k r i d felvigyzsra 's azon kisded p l d a a d s o k r a s z o r i t t a t i k , mellyek ltal a' kzsg r s z i n t tancs s segtsg, r s z i n t p l daads 's egy kis k i n s z e r i t s k v e t k e z s b e n , l a s s a n k n t azon tisztasgi szellemre neveltetik, mellynek v g k p se p o r , se fst, sem egyb nem llhat e l l e n t ; st a n n l nagyobb szorgalomra 's llhatatossgra f e j l i k k i , minl nagyobb a k a d l y o k k a l kell k z d e n i e ; a' minek t h e o r i j t az ess , k d s , ksznfsts britt sziget, 's a' nem sokkal k e v s b e s s , k d s , k s z n f s t s de jval porosb s minden tekintetben szennyesb Hollandia legszebb practicai vilgba lltja.
f

Sokan nem fogjk t l t n i : m i r t ne volna n e k n k szabad F r a n k l i n m e t h o d u s t k v e t n i , 's minek kellene mindenben olly pedantismussal e l m e n n n k , m i n t n javaslom ; mintha nem le hetne az i d k szellemben is bizni egy kicsit, 's mintha m a is kellene m i n d azon sajnos maley e r s a t i k t u l rettegni, mellyek a' multat disztelentik 's a' t. Illysek o k o s k o d s a azonban elttem semmit se n y o m , hanem egyenesen a' tcskre e m l k e z t e t , meily n y r o n dalol, 's koplal tlen, s bizonyosan a' l e h e t legalkalmatlanabb

j a v a s l j a lenne a k r m i l l y i n t z e t fellltsnak is. F r a n k l i n m e t h o d u s t a k a r j k k v e t n i , o l l y k r l m n y e k k z t , mellyekben a' kamat k a matja nemcsak de facto, hanem ex principio sem fizettetik, 's h o l m g a' m a g p n z e k kamatj a is b i z o n y t a l a n n l bizonytalanabb; v a l b a n n e v e t s g e s t A ' dolgok minden oidalrnli k i f e j tst pedig pedantismusnak n e v e z i k , *s azt gnyoljk a' m i n e k hija okozza legtbb i n t z e tink felfordultt; m i l l y kptelensg'. Egyedl a' szellemben 's i d b e n b i z n a k , mintha ezek , b r - m i l l y s z e r e n c s s e n hatnak is e l , nem v o l n n a k m i n d i g i s bizonyos phasisok al vetve , m e l y e k e t emberi sz elreltni nem k p e s , 's i g y csak rajok r a k n i a' r e m n y t v a l b a n semm i e g y b , m i n t l g y velej balgatagsg! N e m rettegnek e z e n t l m i n d azon p i r u l s t o k o z e-, setektul , mellyek k z p n z i n k e t eddig a n n y i szor b i t a n g o l k e l . 'S valyon m i r t nem rettegnek t b b ; ugyan m i j a v u l t e' r s z b e n ? M i ltal e r s d t e k g a r a n t i i n k ; vagy t n r g tn szentekk vltak pnzmanipullink ? M i l l y brndozs! Nem i l l y haszontalan sereg, m i n t m ezen o k o s k o d k , k p e s e k alaptni valamit hosszabb i d r e ; mert e g s z okoskodsok csak h i u k p zelet, 's e k p egsz m u n k j o k is csak szappanbubork. s V M s o k megint szmolsimat tartandjk helyteleneknek, 's i g y s z l a n d n a k "Tagos ftm-

dus kivlt a* vrosnak szebb rszben; prisi minta szerint plend sznhz , alkalmas s csinos bels btorozs; scenk, ruhatr, s 100 t e r forint!!! hm, hm, nem lesz belle semmi! s 5 ezer peng jvedelem esztendei fentartsra - - korntsem elg! bol a' declamatii, mimikai 's tbb illyes iskola? Kinek kltsgn jrjk be az ifjabb alakosak egy kiss a' vilgot, bogy tanuljanak valamit? Mind ez tn el van felejtve, vagy csak olly nyomorult llapotban maradjon az egsz mint eddig vala ? 's bt a' hang ne mveitessk? 's a' t M r ezek helyesb s z r e v t e l e k , szivembl fakadnak; 's e' r s z b e n v a l b a n semmi egyebet nem hozhatok m e n t s g e m r e el : m i r t nem alaptani a' j t k s z i n i siker p n z b e l i theorijt 2 0 0 ezer hejyett legalbb 400 ezerre ; mint azon forr hajtsomat 'br llna minl elbb fel Pesten derekas sznhz", 's azt, hogy legalbb a' k n n y e b b e n killtand somma 's ekp k o r b b a n czlhoz j u t h a t javaslatom ltal nyerjen r t e k e z s e m egy kis p o p u l a r i t s t ; m i n t hogy tagadhatlan, k z t n k sok, mindenek felett szereti 's bizonyos okoknl fogva szeretnie is kell az olcst, ltalnyosan v v e pedig tn meleg v r n k okozza felette sok t r g y b a n igen hajlandk vagyunk kezdeni 's csak kezdem., h a b r alig vannak is e l k s / l e t i n k , 's legfkp a z r t , mert olly r t e k e z s e k igen antipopularisok szoktak l e n n i , 's e k p
c M

legkisebb szapora hasznot s sikert sem szlhetnek , mellyekben nemcsak hogy semmi kecsegtet nincs, hanem a' dolgok zordon m i benlte kmls nlkl llttatik a' m a g t olly szvesen mystificl kznsg elibe! 'A' javaslat olcssga fogja tn a' dolgot egy kiss elegi'tni i g y o k o s k o d m magamban, 's legyen csak szoros fontolgats al vetve egyszer a* t r g y , majd k i s l egy k r a j e z r i g , mennyi k e l l a* m e g a l a p t s r a s mennyi a' f e n t a r t s r a . L e het akkor a' 2C0 ezrt vagy letenni vagy felv e n n i , azaz vagy leszllti vagy felemelni, ugy sem szoks nlunk valami javaslatot egyenesen elfogadni, hanem ahoz, h a b r nem egy i l l y hinyos r t e k e z s mint ez, de olly t k ly volna is m i n t Phidiasnak kpe v a l a , szmtalan sutor s nem sutor, vagy semmi egj b csak sutor indiseriminatim szokta adni j o szn d k u kis v l e k e d s t ! ! ! m i n e k k v e t k e z s ben r e m n y l e n i szabad, hogy ezen t a n c s k o z s i m h e l y b l majd javaslatom is olly h o z z a d s o k k a l s e l v t e l e k k e l fog sulyegyenbe hozatni 's m e g g a z d a g t t a t n i , melJjek ltal h i b s s z m o l s i m r a tett legalantabbi s z r e v t e l e k t kletesen m e g e z f o l t a t a n d n a k .
J ?

Lesznek t o v b b sokan, k i k egsz r t e k e zsem ellen i l l y m d o n fognak k i k e l n i : *'Mily hegyes s milly keser ezen talpnlkli javaslat; csupa guny s tkletes satyra, nem is talltatik congequentia benne, mert sok helyen illyes monda-

tik 'Nincs elg hazafisg kztnk valami nagy somma killtsra* ; ksbb pedig ez 'hihetleg lesznek elegen kztnk, kik a' szksgest egybe fogjk hordani* msutt megint 'az idk szellemtl is lehet sokat vrni* ksbbiedig 'az idk szellembe bizni balgatagsg* es tbb illyes contradictio talltatik szinte minden lapon. Jobb lett volna semmit nem rni. mint valami ollyast, a' mi inkbb csak boszont, mintsem legkisebb ldozatra brhatna." Ezen m e g j e g y z s e k m g helyesbek m i n t a > kzvetlen fentebbiek h a b r nem fakadnak is s z i v e m b l , st i n k b b elevenen srtik a z t 's olly helyesek, hogy e l l e n k m e n t s g e m r e valsggal szinte semmit sem hozhatok e l , m e r t tkletes igazsgra vannak a l a p t v a , mint in egyedl azt, hogy egsz javaslatomnak nincsenek igazi talpkvei. Innen t m a d , hogy a k r m i k p e r l k d j e m is, lehetetlen valami i n gadatlant fellltnom ; t e r m s z e t e s is , ha m i n dentt k i l t s z i k az e g y b e t k z s 's m i n d e n t t a' t e r m s z e t - e l l e n i s g . Hanem m i n d e r r l n nem tehetek, m i n t arrul sem , hogy a' hegyes s keser k i t n i k m i n d e n h o l , 's egsz javaslatom l t a l n y o s a n g n y n a k s s a t y r n a k viseli egy kiss m i n d s z n t m i n d szagt; mert v a l b a n pnzzel s s z e k t t t t r g y a k r u l 's e g y e s l e t e k r l n l u n k , m i n t most llnak dolgaink nemcsak neh z s a t y r t nem i r n i hanem teljessggel lehetetlen; minek k v e t k e z s b e n b n m abban l l , hogy ezen r t e k e z s - r s t egszen abban nem hagytam.,

vagy legalbb nem halasztottam idkre.

azt

ksbb

Igy cselekedni e g y b i r n t , m o n d h a t o m , eltklett s z n d k o m vala ; mert nem k v n t a m ideltti dolgok k r l fradozni vagy is inkbb hasztalankodni, hanem minden i d m e t 's tehetsgemet e l b b azon alapok k i f e j t s r e , felvilgostsra 's elfogadtatsra hajtottam egyeztetn i ' s f e s z t n i , mellyek n l k l , b r k i m i t mond is, soha tartslag egyeslet nem llhat f e l , hanem lte 's f e n m a r a d s a mindig csak vletlen szerencstl leszen fgg. Ezen m u n k l d s i m b u i azonban a' Tekintetes Pesti Megynek a' magyar nyelv terjesztst pol Kldttsge legbartsgosabban b reszt fel ; 's mondhatom , annyira tlte be szivemet legdesb [vgy o k k a l , b r lenne lland J t k s z n M a g y a r o r s z g b a n , 's b r volna magyarabb a' magyar b o n , hogy szinte magam is k t e l k e d n i kezdek azon t a l p k v e k e l k e r l h e t len s z k s g r l ] , mellyeket beltsom 's itl e r m minden egyesletekre n z v e elmulhatlanul s z k s g e s e k n e k lt. E k p az e m l t e t t nagy r d e m K l d t t s g p a r a n c s t "rnk a' dologiul egy rvid rtekezst" nem csak nem m e l l z t e m e l , hanem azt, csekly t e h e t s g e m s z e r i n t , m i n l elbb teljesti i s , m i n d e n kszsggel ajnlk o z m . Vizsglni kezdem a' t r g y a t minden o l d a l r u l , 's mondhatom sok idt is s z n t a m r ; de a' sok eszmlkeds 's azon feszlt v g y : a' e* ;

mennyire csak birja l e l k i e r m , k e r e s z t l n z n i 's n m i rendbe lltni az egyesleti dolog n e m z o k a i t , g y k e r e i t 's e g y b e k t t e t s i f o l y a m a t i t , m i n d i n k b b a r r u l g y z t t meg, hogy a' magyar J t k s z n n e k ltalnyos fellltsa, fenlart s a 's t r h e t sikere mindaddig lehetetlen, vagy legalbb nem h i h e t , 's felette *precarium v a l a m i , m g azon t r v n y e k j a v t v a nem lesznek, m e l l ) k n e k mostani llapotja nem engedi a' sikeres e g y e s l s t , 's mellyeknek t k l e t e s kifejtsk nlkl az egyesleteknek r e n d t h e t l e n t a l p k v e i k soha n i n csenek. Az; e g y e s l e t e k n e k mondom 's erre felette kell figyelmezni mert ollyas i n t z e t e k nek fellltsra 's f e n t a r t s r a , hol egyesek tehetsge 's akaratja h a t r o z el m i n d e n t , o t t illyes t r v n y i t a l p k v e k s z k s g e nem e l m u l hatlan. Igy p. o. nem k v n t a t n a k meg egy olly szinhz l t e l r e , mellyet k z v e t l e n v a l a m i udvar vesz gymola al 's minden lehet s z k sgit nagy tehetsggel 's e r s kzzel ptolgatja; de nem ugy egy magyar J t k s z n , melly t letem s z e r i n t , mostani k r l l l s i n k n l fogva, egyedl csak j a k a r r s z v n y e s e k , t. i . e g y e s letek ltal l p h e t l e t b e , 's csak azok ltal ma radhat is benne fen. Mr pedig az e g y e s l e t e k lelke, a k r m i r e czlozzanak is a z o k , olly bizonyos alapokon nyugszik, hogy azt m d o s t a n i ugyan vgnlkl

l e h e t , de valamit velejre nzve v l t s ltni az e g s z n e k m e g s e m m i s t s e nlkl lehetetlen. I g y p. o. ezernyi klnbsg r k lehetnek 's vannak is ; de m i n d n y j a n egy elv ntn mozognak, t . i . r u g u t n ; de hagyassk csak ez k i , 's ne llttassk helyibe valami aequivalens, bizonyosan vagy megll az r a , vagy megsznik r a lenni ; igy m e g s z n i k a' g z e r m is az l e n n i a' m i , vagy nem mozog t b b , ha vagy a' katlan vagy a' condensator hagyatik k i , s semmi aequivalens nem t t e t i k az egyik vagy m s i k helyibe * , 's igy minden e r m , st physikai test is, melly bizonyos elvekhez van csatolva, v e l e j r e n z v e nem v l t o z t a t h a t i k a' n l k l , hogy vagy meg ne sznjk lenni az a' m i v o l t , vagy t k l e t e sen meg ne semmisljn. J t k s z n n k e t valyon k i fogja elrendelni, ha nem m i ? Tn* a ' k o r m n y ? Lehet e tle v r n i e z t , *s j z a n u l azt k v n n i , hogy illyesekbe is a v a t k o z z k 's most? vagy t n az egsz Nemzet fog illyfle kicsinysgek k r l bbeldni, m o s t , m i d n olly komolyan v r r n k a' j v e n d ? M i n d ez nem s z n a k o z s r a m l t elmefutt a t s e, mellynek megczfolsra csak ezt mondhatni csak m i jobb birtokosak fogjuk a' dolgot rendbe hozni, vagy senki ; azaz a' t r g y se korm n y , se nemzet, hanem egyeslet elibe val.' De ha csak egyeslet e s z k z l h e t i a' Jtkszn s i k e r t , nem t e r m s z e t e s e , 's nem r t d i k e maga m a g t u l , hogy a' J t k s z n hihet
c

S6

's biztos fen tartsra is megkvntainak, mint conditio sine qua non, azon alapokj mellyek hjval az egyesletek ltalban nem lehetnek? Azt hiszem, ez igen termszetes 's maga magtul rthet, ugy, hogy csak az maradna htra legelsben is : kimutatni azon alapokat, mellyek nlkl egyeslet nem llhat fel; 's msodszor: azon alapoknak okvetetlen szksgt megmutatni. E ' kt felads tkletes, rendes megfejtsre azonban igen szraz s felette hossz praemissk elrebocstsa volna szksges, ugy hogy abba most nem ereszkerlhetem. Nehogy azonban igy kelljen hagyni az egsz dolgot indigeste, utols munkm 409 lapjra kvnom az Olvast utastani, hol minden szabad egyesleteknek kt f oszlopt elg vilgosan kimutattam , 's pedig ezen szavakkal :
dik

"Elszr : hogy a? titulus nonus partis primae annyira javittassk, hogy annak sinieositsai kzt , senki, els herczegtl kezdve a? legt ehetetlenebb nemesemberig , ne bvjhassh el y hanem minden rendsrt legrvidebb uton V egyenln rezze ei nemzet - hozta trvny hat almt. ''Msodszor; hogy a? hitel kznsgesen, de kivlt a privilgiaitakra nzve olly szoros lbra ttessk , mellynl fogva nem vissza, hanem elrehatlag lassa?iknt megsznjk a? mai y pnzkrlti s sequestrumi sca?idalum.
3i ii

M r mennyire szksges ezen alapok m sodika egy Pesten fellltand 's letben tart a n d J t k s z n r e a m i semmi e g y b , m i n t e g y e s l e t i t r g y azt, ugy hiszem, k i k i t f o g j a l t n i , k i elfogultjn 's n m y s t i c a t i o nlkl fontolandja meg csak egy kiss m i n d azt, a* m i ezen javaslatban a' J t k s z n n e k supponlt pnze rl mondatott, t . i . hogy a f r a n k l i n i szp p l d t tn n m i egyes szerencss eseteken k i v l m i nem k v e t h e t j k legkisebb j sik e r i hihetsggel i s ; szapora p n z i n k e t ( m i n den r b a n f e l v e h e t k e t ) az o r s z g o n i d v l k e l l k i a d n u n k , Bcsben vagy G r c z b e n vagy tudja Isten h o l , csak kztnk nem ( ! ) ; hogy legrgibb s nemesb n e m z e t s g i n k r t , a' dolog sikere miatt, igen is ujaknak vagy p p e n nem magyar o k n a k k e l l k e z e s k e d n i k 's a' t . 's a' t. a' m i m i n d azon a n o m l i b a helyzi szegny H u n n i t , hogy ugy s z l v n , nem "llthat a' Magyar magyar s z n h z a t , ha nem segti m s , s a'
1

m g e' r s z b e n sem bir de facto csak annyi fggetlensggel i s , hogy maga m a g n tudna segtni 's egy nyomorult kis sznh z a t r a k n i 's fen is t a r t a n i ! ! ! , A ' m i e g y b i r n t az r i n t e t t , 's tudom soknak nem felette nagy k n y r e k i t l a l t alapok e l s b b i k t i l l e t i , azt l t a l n y o s a n v v e i t t p p e n nem vehetem szorosb fontolra , de a' mennyire az a' magyar J t k s z n n e k , mint egyesleti t r g y n a k , , a l a p u l elmullatlanu 1 s z k -

s g e s , azt i t t r v i d p l d a l t a l k v n o m n m i leg felvilgostni. Egy Pesten fellltand J t k s z n r e legal b b 200 ezer peng f o r i n t k e l l j p n z b e l i d i videndet pedig egy J t k s z n hihetleg nem n y u j t a n d ; a 200 ezer p e n g forint t e h t csak ollyasok a d a k o z s i b u folyhat ssze ha ssze foly k i k a' dolgot valsggal e l m o z d t n i k v n j k , de egyszersmind e l g tehetsggel b r n a k is nagyobb s o m m k a t l d o z h a t n i olly i n t z e t e k r e , mellyekbl csak m o r l i s dividend h r a m l i k . E k p az egsz dolog sikere csak azoktul fgg, k i k ezen u t o l s sorban llnak. M r n mind teljes megyzdsem s z e r i n t , m i n d a' sors aj n d k a ' u t n , ezen sorban v a g y o k , mert forr n k v n o m , br volna magyar J t k s z n 's elg tehetsgem is van azt tetemesb s o m m val segtni e l , ugy hogy nincs legkisebb ok i s , hogy valaki m s lljon m e l l , ha n nem j r u l o k hozz. n pedig hogy s z i n t n megvalljam minden v g y o m *s t e h e t s g e m mell e t t , h a b r eddigi javaslatom pontig elfogadtatik i s , de az e m l t e t t k t elvnek r a k s a k i m a r a d , legkisebb s o m m t sem fogok sznni r , valamint egyb t a l p n l k l i t r g y a k r a sem. A kzjrt sokat e l b r h a t az ember! 's t l t o m , ellehet, k n n y e n ellehet minden k s z n e t s taps nlkl ; de a' kzsgrt n m a g n a k ugy szlvn k i n z helyet a l k o t n i , arra t b b k e l l m i n t h a l a n d ; 's i l l y magassgra
1

n legalbb beri.

nem

vgyok,

m g sorsom em-

'S valyon mostani privilgiait r e n d b o n t i n k csfsgai k z t , nem v l n k e minden becsletes embernek egy magyar szinhz k i n p a d d ? hol a' nemtelen s b e t y r magaviselet h i h e t leg a' legmagasb lpcsjt r n e l , 's a' Mz s k szent hajlktl mindent visszaijesztne, a' m i j i z l s , s z e m r m e s s szp l e l k embereknek becses s d r g a ? hol semmi sem h t r l t a t n azt, hogy ppen az srtessk meg legg y a l z a t o s b l a g , k i l e g t b b e t ldozott h o z z , vagy ha k i m e h e t n k i s , azt n h n j ' v a k m e r primipilus gratijnak kellene k s z n n i e ? Nem, nem ; ' i l l y jancsri tyrannismus alatt, hol sokszor azok a' f v e z r e k , k i k m r m i n d e n n n e n k i csapattak , nem llhat fel j s z e r e n c s v e l J t k s z i n . l d e g l h e t , hervadozhat egy darabig, nem k t l e m , de egsz lte csak v l e t l e n t l lesz fgg, s soha, soha nem v l a n d szpt r s a s g i v a r z s p o n t t , m g v r o s u n k azon l a k o s i , k i k n e k oroszlni e r e j k e t ugyan nem igen c s u d l o m , de a n n l jobban t a r t o k sszerfensi h a t a l m o k t u l , vagy nem tartanak magok k z t nemes emberekhez ill r e n d f k e t , vagy a' k z t k dulong becslet - felejtket nem ragadja meg t s t n t a' legszorosb t r v n y .
:

Tudom az n kis p n z b e l i t e h e t s g e m melly v g e t t valban el nem bizom magamat, mivel m r blcsmben lelem nem lesz el-

muH) ai I an s z k s g e s egy J t k s z n - fellltsr a ; de azt hiszem st t u d o m , l e g t b b e n , k i k adakozhatnak r e , s szivesen a d a k o z n n a k is, e' r s z b e n p p e n i g y gondolkoznak vagy r e z nek m i n t n : hogy t . i . az ifjsg k z t t i j o b b disciplina, vagy e' r s z b e n i j a v t o t t t r v n y e k a l k o t s a 's kifejtse eltt J t k s z i n t lltni, valban ideltti. Mr fognak e az r i n t e t t e k magok k z t o l l y r e n d f k e t t a r t a n i , m e l l y az ebli t r v n y h j t valamennyire k i p t o l n ? n nem hiszem 's k o r n t s e m a z r t , m i n t h a nem v o l n k megg y z d v e vagy legalbb nem r e m n y l e n m , hgy minden i r n y o n t u l t b b k z t k a' becsl e t - r z 's nemes l e l k , m i n t a' becstelen s selejtes; hanem a z r t , m e r t s z m o k felette n a g y , 's nincsenek ugy m i n t valami ezred tiszt e i , egy tiszthez s egy sorshoz s z o r t v a , hanem s z n e t l e n s csoportosan j n e k m e n n e k ; m i n e k k v e t k e z s b e n , h a b r mennyi volna is kztk a' becslet m a s s j a , soha nem fejldhet i k m g is kztk k i azon becslet - f e n t a r t s i k a r - s z e l l e m esprit de Corps mellynek lte annyit r , ha t b b e t nem, m i n t a k r m i l l y t r v n y ; d e , m i n t m o n d m , csak olly testekben b r e d h e t az t a r t s b l t r e , m e l l y e k nem felette nagyok, 's n m i l e g szorosabb 's lland bblag vannak constituai va. I t t t e h t egyenesen csak a ' j a v t o t t t r v n y segthet.

Lesz ezen soraim e l l e n , t u d o m , elg zaj, de b k v e l t r m , mert bizonyos v a g y o k , elj n egykor az i d , melly szavaim igazsgt teljes vilgossgba helyzendi. B r ne legyen m r igen is ks ! E l fognak ellenem hordatni szmos pld k ; Miskolcz, Kassa 's a' t. K s b b i egyes l e t e k sikere i s , m i n t a' t u d s T r s a s g , a' Casino, a' Verseny; s hogy "csak mg is megvagyunk" 's a' t. De I s t e n r t ! m i t n y o m m i n d ez? Valyon a' Magyar soha ne e m e l k e d j k a k z p s z e r s g e k 's alacsonysgok r u t s g i kzl k i ? 'S m i n d i g olly i n t z e t e k e t rakjon csak, mellyeket szinte semmi e g y b , m i n t a" vletlen vagy i m d s g tartogat fen? *S m i n d e n t t s mindenben m g n h a z j b a n 's maga erejvel k i l l t o t t t r g y a k b a n is r k n r k k secundaria rollt j t s z k - - - - a' Magyar ?
3

Szivem valban t b b e t h a j t , 's beltsom vajmi t b b e t j v e n d l ; csak bredjen b e n n n k v a l a h r a fel a' llek ! Nagyra v i h e t j k , csak magunkban k e r e s s k az e r t , 's mindenen fogunk diadalmaskodni. F e j e d e l m n k a t y a i , korm n y u n k s z e l d , 's i g y tiszta s z n d k becsletes fradozsink dja bizonyos ; de ha azt gondoljuk, m r sokat t e t t n k , ha --s mert n h n y b e d u i n k o d s z i n t r s a s g u n k teng d i k , 's azok ideig rig n m i k i s sikerrel t. i . ppen annyival m i n t a' m e n n y i az letre szksges, ( ! ) mozoghatnak, 's m e r t n m i egyb

kisded egyesleti i n t z e t i n k is vannak, mellyek lassudad v e g e t l g a t n a k de tudja Isten meddig m g 's a t. '& ha azt gondoljuk : m r ill civilisatii l l s p o n t u n k o n l l u n k , ha 'megvagyunk a' m i v e l az llat is dicsekhetik m g l oh akkor v a l b a n mondjunk i n k b b egyenest le minden nemes sztni dicsvgyrul, 's b c s z z u n k el r k r e azon ifjsgi i m a i n k t u l , mellyek m i n k e t a' Magyarnak egykori f e l e m e l k e d s e r e m n y i k r l olly desen ringatnak.
1 3

E g y e s l n n k k e l l mindenre, a' m i a' h a z t felemeli, *s f e j d e l m n k s z k t e r s t i ; mert a' mostani zivataros i d k b e n csak egyeslt e r llhat ellen a' f e l b r e d t , de el nem rendelt k p zeleteknek, s a' f o r r , de k i nem ftt b r n dozsi t h e o r i k r j a i n a k . A z egyesls lelke pedig 'a' szemlyi 's vagyoni btorsg ; 's m g ez t k l e t e s rendben nincs, vagy h i j n y o s , addig csak alap n l k l llhat egyeslet f e l , 's e k p megint rogynia k e l l Ezen alapok alkotsa t e h t a z , a' m i v e l elbb kell foglalatoskodnunk, mintsem egy egyesleti elvekre r a k a n d J t k s z n - f e l l l t s sal; minthogy e l b b j r az elv 's aztn j a' r p t m n y sora. Legyenek csak llandul egyszer azok l e r a k v a , majd felemelkedik rajtok nem egy k t s n y l d 's t r p e szabs s z i n h z , hanem minden ollyas trgy i s , melly ghajla-

t o n , geographiai f e k v s e n , s t a* t e r m s z e t minden lehet mostohasgin is diadalmaskodik v g k p ; 's az n e r , szorgalom 's llhatatossg u t n nyert dicssg k z t , m i n d gazdaggal m i n d s z e g n n y e l azon l e l k i r m e k e t ismerteti meg, mellyek soha nem lehetnek azok sajti, k i k csak az ensg szitk h a t r i k z t t l t k napjaikat; hanem egyedl azok r k tulajdoni szoktak l e n n i , k i k i n k b b anyafldk e l m e n e t e l b e n kerestek nyugalmat, kerestek m e g e l g e d s t ! A ' hitel d o l g b a n , m i n t l t t u k , hamarjbon \f int erimalit er a' s z o m s z d s g is s e g t h e t n m i l e g ; hanem m i l l y n y o m o r u l t s g , m i l l y s z g y e n illyesekben t s t n t nem segthetni m a g u n k o n , a' m i csak arra ingerelhet: lltn u k a' hitelt v a l a h r a biztosb lbra - - de a' m i a' Rend dolgt i l l e t i , t. i . hogy szabaduljunk meg egykor m r a' r e n d b o n t k j r m a a l u l ; azon most 's k s b b is csak magunk seg t h e t n k , mert illyesekben az aequivalens, m i n t teszem bayonette V e f l e , tletem szer i n t , veszedelmesb s kinosb g y g y s z e r , m i n t a' nyavalya maga. Ne felejtsk soha: hogy k o r n t s e m e l g , s m g semmi czlt nem r t n k , ha br fen l l n a k is s z n h z a k 's egyb i n t z e t e k , ha benn k nincs azon j izlsi s szp trsasg? szellem , melly n l k l mostani i d k b e n a' legtkletesb szinhz is v g k p r e s , 's a' leghazaibb i n t z e t is d i v a t n l k l i leend.

'S ha ezen egsz k i s p r b a m u n k m egybevont velejre valaki azt m o n d a n : "Kzrebocsjtott kis munkcskimban elfordult elvek mentegetsre 's megerstsre irtarn legyen, 's nem tudok kedvencz llitsimtul eltvozni" azon felelettel 's bartsgos felszltssal b c s z o m el O l v a s m t u l : . ~ . Minden eddigi i r i p r b t t e l i m f tenden tija h a b r azt vilgosan kifejteni nem is v a l k k p e s bizonyosai* m i n d i g 'sikeres e g y e s l h e t s i n k r e c z l z o t t ; azok ltal pedig soha egyebet e s z k z l e n i nem k v n t a m , mint rtelmi slyunk nagyobbtst, magyarsgunk k i f e j t s t , t e h e t s g n k felemelst - - - - ; a' m i k n e k nagyobb s l y a s o k r a , s magyar J t k s z n - fellltsra ,sem volna t n s z k s g t e len - - - - - ! s hogy :
r J

L p j e n e k azok e l , k i k m s r t e l e m b e n vannak, m i n t n , '& m u t a s s k jpteg o k o s k o d sik ereje l t a l , hogy magyar Jtkszn egyeslt nlkl is felllhat tartslag 's hogy egyeslet nem kvn tkletes vagyoni s szemlyi btorsgot.
s

Legyen ez e l d n t v e v a l a h r a m r - - s addig is ljenek a' T e k . V r m e g y n e k R e n d i - - - j egszsgben s j e r b e n !

Ezen rtekezsnek nmetre fordtst leg kisebb se tartom szksgesnek, mert az egyedl a Magyar publicumnak azon rszt illeti 's illetheti, melly magyarul ugy is tud vagy legalbb tanul; a' minl fogva valamint ft\ N. Urnk e' munkcskm nmetrei fordtst kereken megtagadm, ugy mindenkit kinek akr mi okbul is hasonlt tenni, tn kedve jnne ezennel bartsgosan figyelmeztetem s intem "hagyna fel azzal", melly kvnsgomnak teljestst annl biztosabban vrom, minthogy nem remljem, hogy ebl i sajtomhoz kttt igazomat akrki is krdsbe vehetn vagy venni akarn.
1

UTSZ

U t o l j r a 1966-ban k l t z t t a Nemzeti Szinhz ideiglenes h a j l k b a , a hajdani Magyar Szinhz teljesen t a l a k i t o t t p l e t b e . De ideiglenesen j t s z o t t mr 1908 s 1964 kztt i s a r o l t Npsznhz - a z t a mr lebontott - p l e t b e n , a B l a ha Lujza t r e n . Maga a Kerepesi u t i /ma Rkczi u t / rgi Nemzeti Szinhz i s csak ideiglenesnek p l t , hiszen 1837-ben ez P e a t i Magyar Szinhz nven mg mint Pest vrmegye s z n h za n y i l o t t meg, s csak 1840-ben, a "ksz helyzet alapjn" emelte o r s z g g y l s i h a t r o z a t a nemzet sznhzv az p l e t e t i s , trsulatt i s . Ezek a visszapergetett k l s esemnyek azonban mr annak a magyar k u l t u r l i s s k z l e t b e n mindenkor kiemelked s z e r e pet j t s z intzmnynek, a Nemzeti Sznhznak a t r t n e t h e z tartoznak, amelynek mg csak elzmnyeihez, a l a p t s n a k s f e l p t s n e k a kezdeteihez, a l t e r n a t v i h o z vezet v i s s z a Szchenyi Magyar J t k s z i n r l i r t r p i r a t a . Mi t e s z i az r s t ma a k t u l i s s ? Az egyni s a t r s a d a l mi f e l e l s s g n e k s . e l k t e l e z e t t s g n e k az a s z e n v e d l y e s i n d u l a t a , amely a ! H . szzad e l e j i magyar j t k s z i n i s t r sadalmi viszonyok p r a t l a n mlysg e l e m z s v e l a kezd magyar s z n j t s z s k r d s t t r s a d a l m i , kzmveldsi, k u l t r p o l i t i k a i f e l a d a t t , i g a z i nemzeti sznhz-ggy emelte. Szchenyi 1832-ben megjelent r p i r a t a k z e l f l vszzad
rt M

megoldatlan problmira s medd k s r l e t e i r e , a X 7 I I I . s z zad r g t l tanulmnyokban, h i r l a p i cikkekben, rpiratokban egyarnt j e l e n t k e z , az 183-as vekben mr h a l a s z t h a t a t l a n n v l t krdsekre keresett az elmlet s a gyakorlat f e l l mego l d s t : "Magyarorszgban a honi j t k s z n n e k t a r t s l e t b e hozatsa" - mirt nem v o l t eddig l e h e t s g e s , hogyan lehetne ezt a jvben m e g v a l s t a n i ? Szchenyi a krdseket e l s d l e gesen a magyar s z i n h z g y , s z n j t s z s a l a k u l s a f e l l tette f e l s v l a s z o l t a meg. Rpiratnak korszakalkot j e l e n t s g t az elzmnyek f e l v z o l s v a l j e l l h e t j k k i . A korabeli j t k s z i n i viszonyok A magyarorszgi s z n s z e t ktnyelvsgnek kvetkeztben kln utakat j r t a nmet, i l l e t v e a magyar s z n s z e t s s z i n h z p i t k e z s . A nmet s z n s z e t k z v e t l e n l a jobbmdu, e l s sorban nmet l a k o s s g vrosokhoz k t d t t , mint a p o l g r o s o ds t e r m s z e t e s k s r j e l e n s g e . A j t k s z n e k - s z n h z p letek - f e l p t s e az egyes vrosok rdeke s f e l a d a t a , mondhatni z l e t e v o l t . Mria Terzia rendeletei rtelmben ugyani s a s z n h z i eladsok s l a r c o s b l o k t a r t s n a k , i l l e t v e engedlyezsnek joga a vrosok v o l t , a b r l e t i d i j b l befolyt s s z e g a vros k l n f l e s z o c i l i s intzmnyeinek - az rvahznak vagy a kzkrhznak - a tmogatsra s z o l g l t . A X V I I I - X I X . szzad f o r d u l j n p l t nmet sznhzakat s v i g a dkat a nem c s e k l y b e v t e l r t tbbnyire maguk a vrosok, vagy a vrosnak adt s b r l e t i d i j a t f i z e t magnvllalkozk p i t t e t t k . Korszakunkban teht a nmet v n d o r t r s u l a t o k s a v r o s i sznhzak p t s i s b r l e t i jogviszonyai e g y r t e l mek. Ugyangy egyrtelm a v r o s i s uralkodi t k b l p l t korabeli nagyobb budai s p e s t i sznhzak - a Vrsznhz s a P e s t i Nmet Szinhz - helyzete. A nmet s z i n h z p i t k e z s e k s a nmet v n d o r t r s u l a t o k mkdse a Z 7 I I I - H . szzad f o r duljn lnyegben zkkenmentesen a n y u g a t - e u r p a i v r o s i sznhzakkal t e l j e s e n analg mdon a l a k u l t . A v r o s i vagy uralkodi tkbl p t e t t nmet n y e l v z -

l e t s z i n h z i rendszeren b e l l alapvet problmkat hozott a magyar s z n t r s u l a t o k f e l t n s e . A magyar, kezdetben nemesi s z n t r s u l a t o k , a nemzeti ntudatrabreds k s r j e l e n s g e knt j t t e k l t r e , e l s s o r b a n a nemzeti nyelv, a nemzeti eszme apostolai, s csak annyiban t e k i n t h e t k z l e t i v l l a l k o z soknak, hogy e l v i l e g a trsulatoknak a b e v t e l b l k e l l e t t v o l na magukat fenntartsniok. Hem a vrosok magyar kznsgnek s z r a k o z s i g n y e h i v t a t e h t l t r e a magyar s z n s z e t e t - s t az e l s s z n t r s u l a t o k buksa az lland magyar v r o s i kzns g hinyra v e z e t h e t v i s s z a - , hanem a s z n h z i mozgalom k i bontakozst szorgalmaz, vidken e l s z r t a n l birtokos kznemessg. A magyar s z i n s z e t s szinhz gye a k e z d e t e k t l s s z e f o n d o t t a Magyar Tuds Trsasg, a nyelvmvels s a n e m z e t i s g g y v e l - p r t f o g j a mr k e z d e t e k t l a vrmegye, Magyarorszg s s z e s vrmegyje, s az eurpai s z n h z t r t n e t ben szinte e g y e d l l l mdon maga az o r s z g g y l s . A magyar s z i n s z e t s s z i n h z p i t k e z s e k s z e r t e g a z problmjt ppen ez a k l n l e g e s helyzet s az ebbl add s z e r v e z e t i , i d e o l g i a i s nem u t o l s sorban anyagi konzekvencik adjk.
(

A magyar j t k s z n gynek rendezse k t , egymssal szorosan sszefond feladatot adott. Az egyik a nemzeti s z n j t s z s l t r e h o z s a s l l a n d s t s a , a msik a nemzeti j t k s z n , lland s z n h z p l e t f e l p t s e . A k e t t , annak e l l e n r e , hogy esetenknt kln-kln merlt f e l , szorosan egymshoz k t d t t , s a X I X . szzad e l s harmadra, Szchenyi rpiratnak megjelense i d e j r e , szinte megoldhatatlan,.egyszerre tbb o l d a l r l i s f e l v e t d problmv n v e k e d e t t . A magyar s z n t r s u l a t o k 1790-1832 k z t t Az 1 7 9 0 - t l egyms utn megalakult magyar s z n t r s u l a t o k a gyakorlat f e l l j e l e z t k a k n y s z e r t n e h z s g e k e t . A r p i r a t megrsnak i d e j n nem volt sem Pesten, sem Budn l l a n d magyar s z n t r s u l a t . 1790 t a , az e l s h i v a t s o s magyar nemesi s z n t r s u l a t megalakulsa, s az 1796-ban t r t n t f e l o s z l s a t a t v o z n i a k e l l e t t a f v r o s b l a msodik, 1807ben l t e s l t p e s t i s z n t r s u l a t n a k i s . 1815 s 1833 k z t t

csak egyes v i d k i s z i n t r s u l a t o k szerepeltek hosszabb-rvidebb ideig Pesten vagy Budn. Igy az 1810-es vek v g t l a 30-as vek e l e j i g - jellegzetesen magyar f e j l d s n e k lehetunk t a ni - lland f v r o s i s z i n h z hinyban v i d k e n , v n d o r t r s u latokban a l a k u l t a magyar s z i n s z e t , egyre k n y s z e r t b b e n k v e t e l v e a nemzeti gyknt j e l e n t k e z l l a n d s z n h z a t . Rpiratok a magyar j t k s z n r t A magyar j t k s z n gye az irodalomban m e g e l z t e az e l s s z n t r s u l a t m e g a l a k u l s t . Elszr Zechenter A n t a l n l , Bessenyei t a n t v n y n l merlt f e l hajknt egy lland magyar szinhz f e l l l t s n a k s z k s g e s s g e , 1775-ben Pozsonyban megj e l e n t , E u r i p i d s z a l a p j n k s z t e t t gedra s Hyopolitus cim szomorujtk-fordtsnak e l s z a v b a n . E t t l kezdve l l a n d tmjv v l t rpiratoknak, h r l a p i cikkeknek, tanulmnyoknak. 1779-ben Unghvy Jnos Magyar nemzeti s z i n h z terve! Szzat a hazhoz s a j I n l v a a magyar nemessgnek cimen magyar, l a t i n s nmet n y e l v r p i r a t b a n s z l l t s k r a egy Pesten f e l l l t a n d Nemzeti S z n h z r t . A rpiratnak csak nmet, Prendel k a p i t n y - f l e f o r d t s a maradt fenn: Entwurf zu einen /einem/ ungarischen Nationaltheater. I n einer Rede an das Vaterland c i men. 1814-ben K u l t s r I s t v n , aki telket i s v s r o l t , H a z a f i i j a v a l l s Magyar Nemzeti Theatrum p t s r l Pesten c . mvben mr az l l a n d pesti j t k s z n f e l l l t s n a k mdjrl r t e kezett. Benke J z s e f A Pesten f e l l l t a n d magyar j t k s z n r l c. munkjt 1832-ben f e l t e h e t e n S z c h e n y i v e l e g y t t Pest vrmegye rendinek f e l k r s r e i r t a . 1833-ban mr az eszmk t i s z t z s r a t e t t e f e l a Magyar Tuds Trsasg k r k r d s t : Mikp lehetne a magyar j t k s z i n t Budapesten llandan megal a p t a n i ? A krdsre tizennyolc v l a s z r k e z e t t , a hrom d j nyertes f e l e l e t e t maga a Tuds Trsasg adta k i Magyar j t k s z i n i jutalmazott f e l e l e t e k cimen^ 1834-ben. Jutalmazst nyert Py Andrs, Kllay Ferencz s Jakab I s t v n f e l e l e t e . Tbben a plyzk k z l s a j t k l t s g k n adtk k i tanulmnyukat. Igy Pekhata Kroly, igen j l tgondolt r t e k e z s t a nmet s magyar j t k s z n e g y e s t s r l a P e s t i Nmet Sznhzban
f

A Budapesten f e l l l t a n d " J t k s z n r l /Buda, 1834/, vagy Egy Hazafi ^Pogarasi Jnos7 Egyetlen md A Magyar J t k s z n c z l irnyos m e g a l a p t s r a cmmel /pesten, 1834/. A f e l s o r o l t a k csak a tmban l e g j e l e n t s e b b e k , az i d s z a k i s a j t , a Tudomnyos Gyjtemny, a Hazai s K l f l d i Tudstsok s a P e l s magyarorszgi Minerva kln-kln cikksorozatokat szenteltek a j t k s z n krdsnek. Tbbek kztt Katona J z s e f , Fy Andr s , Dbrentey Gbor, Klcsey Perenc foglalkoztak a k r d s s e l . A k i z r l a g szinhzgyet t r g y a l irsok mellett a magyar nyelv e l m o z d t s r l r t e k e z tanulmnyok vonatkoz u t a l s a i mg nagyobbra d u z z a s z t j k az e l m l e t i irodalmat. Szchenyi r p i r a t a t e h t egy k z e l f l v s z z a d a alakul r p i r a t - i r o d a l o m h o z k a p c s o l d o t t , a korbbiak s z i n t z i s n , b i r l c f o l a t n t j e l l v e k i a feladatokat. A j t k s z n gye az o r s z g g y l s e n A magyar j t k s z i n gye az o r s z g g y l s e n e l s z r 1807-ben k e r l t s z b a . A magyar nyelv elmozdtst c l z b i z o t t s g h a j t s k n t belevette a munkjba a nemzeti j t k s z i n f e l l l tsnak s z k s g e s s g t , de mr az alshz kihagyta ezt a pontot a j a v a s l a t b l . 1808-ban az alshz nkntes adakozsbl f e l l l t a n d s a ndor p r t f o g s a a l helyezend magyar s z n hzat hozott j a v a s l a t b a , ezt a frendek u t a s i t o t t k v i s s z a . 1811-12-ben az uj pesti s z i n h z p t s e k o r az o r s z g g y l s f e l i r a t b a n k r t e , hogy a p e s t i nmet sznhzban a magyarok f e l v l t v a j t s z h a s s a n a k a nmetekkel. Ezt a k r s t azonban a k i r l y u t a s i t o t t a v i s s z a . 1825-ben az o r s z g g y l s e n mg mindig csak f e l i r a t formjban t i l t a k o z t a k a vndorl magyar s z i n s z e t helyzete e l l e n , s csak az 1830-as o r s z g g y l s l l s f o g l a l s n a k h a t s r a k e r l t a p e s t i lland magyar s z i n h z Ugye napirendre, Pest vrmegye k z g y l s n . Az 1831 augusztus i kzgyls hozta l t r e azt a nemzeti nyelv s szinhz g y ben m e g a l a k t o t t v l a s z t m n y t , amelynek a f e l k r s r e S z c h e n y i megirta r p i r a t t .

A r p i r a t konkrt j a v a s l a t a i n a k m e g v i l g t s h o z s z k s g e s a S z c h e n y i - t e r v e z e t e l t t i magyar s nmet sznhzak j e l l e m zse. 1832 e l t t hrom magyar s z i n h z p l t f e l . K o l o z s v r o t t p l t az e l s , A l f l d i Antal t e r v e i s z e r i n t . Noha mr az 179495. v i e r d l y i o r s z g g y l s a s z n j t s z s l l a n d a i t s n a k e l s f e l t t e l n e k a sznhzpletet tekintette, a szinhzavat s r a csak 1821. mrcius 1 1 - n k e r l t s o r . A msodik k s z i n hz Miskolcon, 1823-ban k s z l t e l , f e l t e h e t e n h e l y b e l i p t m e s t e r , Kun Jnos t e r v e i s z e r i n t . A s z i n h z eredeti t e r v e i nem maradtak fenn, v a l s z i n l e g nem i s voltak, mert mr 1829r ben sem rendelkeztek a v a l s g o s l l a p o t o t tkrz t e r v e k k e l . Nagyvrad ugyanis s a j t s z i n h z a p t t e t s h e z mintul k r t e a terveket, de azt a v l a s z t kapta, hogy az eredeti terv anynyi mdositson esett t , hogy a valsgnak m e g f e l e l r a j z o kat csak az p l e t t e l j e s f e l m r e t t e t s e utn lehetne e l k s z t t e t n i . Az 1831. j n i u s 3-n megnyitott b a l a t o n f r e d i s z n hzat Flp J z s e f veszprmi f p o s t a m e s t e r s p i t m e s t e r t e r vezte a kznemessg kedvelt d l h e l y r e . Az eredeti tervek s z i n t n nem maradtak fenn. Mindhrom szinhz p i t s t r t n e t e komoly t a n u l s g u l s z o l g l t a magyar sznhzak f e l p t s e - f e n n t a r t s a krl j e l e n t kez - e l s s o r b a n anyagi termszet - problmk tudomsulvt e l h e z . A k o l o z s v r i s z i n h z - noha e g s z Erdly magyar l a kossgnak nemzeti gye v o l t - tbb v t i z e d e n t a kzadakoz s b l befolyt s s z e g e k b l p l t . A m i s k o l c i s z i n h z s z i n t n kzadakozsbl, e l s s o r b a n Borsod megye s Miskolc p r t f o g s a s g y j t s e eredmnyeknt j t t l t r e , l l a n d nehzsgek s az p t k e z s e k t b b s z r i megszaktsa k z e p e t t e . A b a l a t o n f r e d i sznhzhoz az anyagi b z i s t ugyancsak g y j t s u t j n b i z t o s t o t t k . Az e l s hrom kszinhz kzl k e t t , a m i s k o l c i s a b a l a t o n f r e d i mr eleve a r r a r e n d e l t e t e t t , hogy t u t a z V n d o r s z i n t r s u l a t o k szmra adjon h a j l k o t . lland s z i n szet k i a l a k u l s a csak K o l o z s v r o t t v o l t v r h a t . A hrom s z n h z p l e t kzl egy sem f e l e l t meg a kor k i -

vnalmainak, s mr a megnyitskor elavultaknak, e l h i b z o t t a k nk bizonyultak. Mg a legjobban megtervezett k o l o z s v r i s z n hz i s csak szinpadbl s n z t r b l l l t , a s z o l g l t a t s mindenekeltt a t r s a s g i r i n t k e z s t s z o l g l h e l y i s g e k t e l jesen hinyoztak, csak u t l a g p l t e k hozz az eredeti p l e t hez. Teht K o l o z s v r , Miskolc, Balatonfred megplt magyar s z n h z p l e t e i , a p e s t i s z n h z p t s i kudarcokkal egytt az p t k e z s e k sorn f e l m e r l anyagi s technikai nehzsgeket jeleztk elre. A magyar s z n h z p l e t e k n l nem voltak jobbak a magyarors z g i v i d k i vrosok nmet s z n h z a i sem. Az 1769-ben megnylt soproni s z i n h z a t egy r g i szrazmalombl a l a k t o t t k t , csak 1841-ben n y i l t meg a b c s i L s s l Ferenc p i t s z t e r v e i s z e r i n t p l t uj v r o s i s z i n h z . Az 1799-ben megnyitott e l s g y r i s z i n h z - a Rba s z i g e t n - mretben s kivitelben leginkbb a b a l a t o n f r e d i sznhznak f e l e l t meg. Az 1776-ban megnyilt pozsonyi s az 1789-ben avatott k a s s a i sznhzak az 1830-as vek e l e j n mr s z i n t n elavultaknak s z m i t o t t a k . A l e g k z e n fekvbb mintk - a p e s t i s budai sznhzak - tbb-kevesebb okkal s z i n t n nem s z o l g l h a t t a k m i n t u l . Az 1774-ben megnyitott e l s k s z i n h z a t , a R o n d e l l t , a p e s t i v r o s f a l egy s a r o k b s t y j b l a l a k t o t t k t , m e g n y i t s t l l e b o n t s i g , 1815i g szksgmegoldst j e l e n t e t t . Meglev adottsgokat k e l l e t t k i h a s z n l n i a budai k a r m e l i t a k o l o s t o r b l 1784-ben t a l a k t o t t V r s z n h z n l , s az 1812-ben felavatott hatalmas - tbb mint 3ooo n z t befogad - , rossz a k u s z t i k j , nehezen f t h e t , p i t s z e t i megoldsaiban sem sikeres P e s t i Nmet Szinhz sem j h e t e t t s z m t s b a . A nagyobb v i d k i vrosoknak l e g a l b b i s szp homlokzati megoldsokat hoz k l a s s z i c i s t a s z n h z p l e t e i csak az 1840-?es v e k t l pltek f e l . Pesten az 1810-es vek k z e p t l t e r v e z t k magyar szinhz f e l p t s t . Ennek a trekvsnek e l s megnyilvnulsa, amikor K u l t s r I s t v n , a Hazai s K l f l d i Tudsitsok s z e r k e s z t j e , a magyar szinhzgy l e l k e s tmogatja telket v s r o l t a s z i n hz szmra a Hatvani, a mai Kossuth Lajos utca s a Szp utca s a r k n . Ekkor k l t z t t a magyar t r s u l a t 1815-ben k n y s z e -

r s g b l - amig az uj azi.nh.az e l k s z l - Miskolcra. A v l l a l kozshoz e l s z r Kasselik P i i k s z t e t t e g y s z e r , f a v z a s s z i n h z t e r v e k e t , de v g l Eberl Kroly p t m e s t e r nagyobb, d s z e s e b b s z i n h z t e r v e i t fogadtk e l * Eberl t e r v t rzbe mets z e t t k s S z e n t k i r l y i a l i s p n kzadakozsra f e l h i v szp sor a i k s r e t b e n megkldtk a t b b i vrmegye r e n d i n e k . A k z adakozs f o r r s a i azonban csak l a s s a n s bizonytalanul c s r g e deztek. A meglev k i s s z i n h z i tke pedig - az vek folyamn a v n d o r l s r a k n y s z e r l t t r s u l a t tmogatsa s az uj s z i n h z i telek adinak f i z e t s e k v e t k e z t b e n - egyre a g g a s z t b ban apadt. Az 1830-as vek e l e j r e az a paradox helyzet l l t l , hogy a rohamosan f e j l d , polgrosod Pest vrosban, ekkorra mr a magyar k u l t u r l i s s k z l e t kzpontjban, a v a l s g o s t r sadalmi ignyknt j e l e n t k e z magyar s z i n h z f e l p t s n e k s az l l a n d s z n t r s u l a t folyamatos tmogatsnak meglehetsen l a b i l i s anyagi f e l t t e l e i voltak, s a sok kudarc utn k t e s kimenetel p e r s p e k t v i krvonalazdtak. Mindez azonban b e b i z o n y t o t t a , hogy a h o s s z , br eredmnytelen kzdelemben a j t k s z i n krdse az idk folyamn kzgygy v l t , a vrmegyei "sokterv" p r t f o g o l s helyett elbb az elveket t i s z t z v a e g y s g e t s rendet k e l l hozni "ebbe a b a r t sgos j e l l e g , de kros vg s s z e - v i s s z a s g b a " . Ezt hozta i rodalmi t r e n K l c s e y 1827-ben i r t , de csak ksbb kiadott Magyar J t k s z i n cim beszde az elvek t i s z t z s a , s S z c h e nyi r p i r a t a az elvek s a gyakorlat t e r n . Mecnsok a kznsg Az eddigi tapasztalatok mindenesetre k t kzponti k r d s re i r n y t o t t k a figyelmet: 1. a magyar s z i n s z e t l l a n d , esetleg orszgos tmogats n l k l nem tud fennmaradni; 2. a magyar s z i n s z e t csak lland sznhzban tud megersdni, az l l a n d szinhz f e l p t s t k e l l b i z t o s t a n i . Mindkt krds e l s d l e g e s e n anyagi termszet problmkat vetett f e l , s a megrendelk-mecnsok f e l a d a t t - f e l e l s s g t feszegette.

magyar s z i n h z p i t k e z s e k h e z s tmogatsokhoz s z k s g e s anyagi alap megteremtsnek l e h e t s g e i k z l . 1832-re mr t b b r l b e i g a z o l d o t t , hogy nem r e z e t k i e l g i t eredmnyre. A K u l t s r I s t v n l t a l i s j a v a s o l t s krt "fejedelmi" s "uralkodi bkezsg*^ t e h t az uralkod l t a l a l a p t o t t s fenntartott udvari s z i n h z , az ebbl k i n v nemzeti s z i n h z l e h e t s g e mint p l d u l a b c s i Hof- und Nationaltheater, a p r i z s i Th t r e F r a n a i s , vagy a mannheimi, weimri udvari sznhzakbl k i n t t nemzeti sznhzak esete i s mutatta - a magyar s z n s z e t kibontakozshoz j r h a t a t l a n , tnak bizonyult, ppen a magyar s z n j t s z s h a t r o z o t t nemzeti s nll nyelvmvel feladata s t r e k v s e i m i a t t . A mr korbban r i n t e t t , v r o s i t k b l p t e t t s t i s z t n t k s v l l a l k o z s k n t funkcionl sznhzak - a magas b r l e t i dijak miatt - megkz?" ithetet lenek voltak a magyar s z i n j t s z s szmra. A r p i r a t megrsnak i d e j r e a vrmegyei s nemzeti p r t f o g s a l helyezett magyar s z n j t s z s m e g a l a p t s r a s f e n n t a r t s r a legkzenfekvbb tke t e remtse - az nkntes adomnyok, gyjtsek - u t j a i s b e z r u l t . K o l o z s v r , Miskolc s a p e s t i s z n h z p t s i trekvsek s i k e r t e l e n s g e b e b i z o n y t o t t a , hogy az orszgos g y j t s e k mg egyegy kisebb igny szinhz f e l p t s h e z s z k s g e s tkt sem tudjk b i z t o s t a n i , a mr f e l p l t szinhzak, a szinhzak fennt a r t s h o z s z e m e l t e t s h e z , a magyar s z n t r s u l a t o k l l a n d s e g l y e z s h e z e l e n g e d h e t e t l e n l szksges tke hinyban r vid idn b e l l v l s g b a jutnak. Az 1830-as vek e l e j r e - a f e n t i l e h e t s g e k e t l e s z m t v a kt tovbbi l e h e t s g k r v o n a l a z d o t t . Az egyik a r s z v n y t r s a s g i alapon t r t n p t k e z s , mint a j o g i l a g s s z e r v e z e t i leg legegyrtelmbb v l l a l k o z s . Ennek az eszmjt vetette f e l Szchenyi - s h z t a meg l e h e t s g e i t s k o r l t a i t 1832-ben megj e l e n t mvben. A msik az o r s z g o s a n , a trvnyhatsgokra k i v e t e n d subsidiumnak a l e h e t s g e , ppen 1 8 3 5 - t l , Szchenyi m d o s t o t t dunaparti s z n h z t e r v n e k k i a l a k u l s a k o r kezdett r e l i s l e h e t s g g v l n i , s adta meg az o r s z g g y l s l t a l megszavazand 4oo ooo forintos l l a m i tmogats remnye Szchenyi nagyszabs tervnek biztos anyagi b z i s t .

Szchenyi Magyar J t k s z i n r l r o t t r p i r a t t Pest vrmegye rendelnek a j n l o t t a , a k l a s s z i k u s s v l t m o t t v a l : "Biztos alap n l k l t a r t s l a g semmi sem l l h a t . " / 2 . o . / A magyar szinhz gye e l s z r l e v e l e z s b e n merlt f e l . 1830. janur 3o-n Pelsbki Nagy Plhoz i r o t t l e v e l n e k zrszavban eml i t i : "Most Hidrl s magyar Theatrumrl van s z ; - n ugy h i szem, i d v e l f e l l l i t j u k . Zu allem dem braucht man aber Selbstverleugnung. " /Majlth Bla: Grf Szchenyi I s t v n l e v e l e i I I I I . . k . Grf Szchenyi I s t v n s s z e s mvei I I I - 7 . k. Bp. 18841891. I . k. 144. o . / 1832 janurjban Wesselnyi Miklsnak mr a r r l i r , hogy "Pest vrmegynek k i k l d t t s g e / a magyar nyelv t e r j e s z t s b e n / megkrt 'tennk Javaslatot egy Magyar Theatrum f e l l l t s r a * . / U o . I . k. 259. o . / N a p l i n a k 1832. februr 23-1 b e j e g y z s e szerint "rtekezs Magyar S z i n h z r u l angefangen" /Viszota Gyula: Grf Szchenyi I s t v n N a p l i I - V I . k . sszes mvei X-XV. k. Bp. 1925-35. I V . k. 246. o . / , mrcius 29 -n mr a r r l t u d s i t "29 Beendiget mein Project ber das zu Erbauende ungarisch Theater" / u o . I V . k. 255. o . / . 1832-bl mg k t , a mure vonatkoz b e j e g y z s t a l l h a t N a p l i b a n . 1832. p r i l i s 9 - i f e l j e g y z s s z e r i n t "Magyar J t k s z i n r l unter die Presse; - wird mir v i e l e /234/ Feinde machen. I n Gottes Namen - i c h hab j a ohnehin keinen Freund," /Uo. I V . k. 257. o . / Az u t o l s b e j e g y z s /uo. I V . k. 258. o./ a r r l t j k o z t a t , hogy p r i l i s 20-n a mvet e l v i t t e a Ndorhoz. 1833-ban sem l e v e l e z s b e n , sem Napliban nem foglalkozik a magyar szinhz g y v e l . 1834t l azonban a Lnchiddal, a Nemzeti Casinval s szmtalan ms - e l s s o r b a n a fvroshoz ktd - a l k o t s v a l e g y t t Ismt k z l e t i s s z e r v e z i tevkenysgnek homlokterbe k e r l t a magyar s z i n h z , most mr az 1832-ben kifejtettekhez v i s z o n y t va ersen m d o s t o t t formban. A Magyar J t k s z i n r l megrsnak c l j a "Magyarorszgban a' honi j t k s z n n e k t a r t s l e t b e hozatsa" /5 o . / , . . . s semmi egyb, mint haznkat a* J t k s z i n kellemiben 's hasznaiban r s z e s i t e n i l t a l b a n " / 7 . o . / . A r p i r a t k i t e r j e d a may , M

g y a r o r s z g i szinhzgy s z i n t e 7alamennyi problmjra - b r latok s javaslatok formjban f e l t r k p e z i az eddig e l k v e r t e t t hibkat s k i j e l l i a k z v e t l e n s t v l a t i feladatokat. Szerkezete v i l g o s a n ngy nagyobb e g y s g r e t a g o l d i k . Az e l s r s z b e n l e s z g e z i a m megrsnak c l j t s i n d i t k a i t , a msodikban az eddigi eredmnytelensgek okait kutatja s k i j e l l i a feladatokat e l m l e t b e n , a harmadikban a gyakorlati megv a l s t s t j a i t , n e h z s g e i t , a nehzsgek lekzdsnek mdoz a t a i t s l e h e t s g e i t v i z s g l j a , a negyedikben a mvei kapcso latban f e l m e r l ellenvlemnyek c f o l a t t adja. A m a magyar o r s z g i szinhziigy konkrt pldjn elemzi a magyarorszgi tr sadalmi, e l s s o r b a n pnzgyi s e g y e s l e t i viszonyokat. Gergely Andrs / S z c h e n y i eszmerendszernek k i a l a k u l s a * Budapest, 1972* 91* o . / , a k t vvel korbban megjelent H i t e l r l azt r j a , hogy "krkrs kompozciba van. Szchenyi a h i t e l krdse mint kzponti krds krl j r j a v g i g a magyar trsadalom klnbz r t e g e i n e k a p r o b l m i t , s a kr k z p pontja irnyban nyjt k i t e k i n t s t , ad oki magyarzatot: Minden trsadalmi j e l e n s g n e k a h i t e l h l j a az i g a z i , v g s oka." A Magvar J t k s z i n r l kzppontjt azonban i t t a magyar j t k s z i n gye adja, ez i l l u s z t r l j a a h i t e l hinynak trsadalmi s a magyar j t k s z i n f e l l l t s r a v g z e t e s anyagi k v e t k e z m n y e i t . De ezen t u l a magyar j t k s z i n problmi s r i t i k a magyar n e m z e t i s g k i f e j l d s n e k , a magyar polgrosodsnak, e g y e s l e t i szellemnek, vrosodsnak, vroskzpont k i a l a k t s nak s k z p l e t t e r v e z s n e k - s mg megszmllhatatlan ms - , az 1830-as vek e l e j r e rohamosan f e j l d Pestnek s k u l t u r l i s l e t n e k kzponti k r d s e i t . A magyar j t k s z i n gye az 1830-as vek e l e j n - mr t u l a kibontakozson - par e x c e l lence alkalmas volt Szchenyi szinte valamennyi reformeszmjnek magbaolvasztsra. A magyar j t k s z i n egyszerre s z o r galmazta a kzgondolkods m e g v l t o z t a t s t , a pozitiv reformtervek l e t b e l p t e t s t , s egy olyan gyakorlati a l k o t s a s z n h z p l e t - l t r e h o z s t , amely Szchenyi korabeli e l m l e t i s gyakorlati munkssgnak hrom t a r t o s z l o p r a , a k z e p e s l s r e , a k o n c e n t r c i r a s az e g y e s l s r e p l t .

A trekvsek elemzsnek k o n k l z i j a , hogy minden eddigi e l h i b z o t t k i s r l e t buksnak foka a "system" h i n y a , a rends z e r n l k l i s g . "Fellobbant a* t r g y ; rakatott elv; szedetett pnz, i t t - o t t , amott s s z i n t e mindentt; e l t a n c s o l t a t t a k r k , napok, hetek: de e g y e s i t plnum, convergens systema nem v o l t ; 's im e z r t , ppen e z r t sehol sincs *s nem i s lehet v a l d i s i k e r . " / 7 . o . / Siker pedig csak ugy r h e t e l , "ha annak a* mit e* r s z b e n tettunk mr, szinte minden e l l e n k e z j t eszkzljk!" / 7 o . / A hibkat s feladatokat a kvetkezkben c s o p o r t o s t j a . Az e l s feladat az lland magyar s z i n h z helynek k i j e l l s e . Eddig sok helyen prblkoztak - s z e r i n t e egy helyen p i t s n k e l s z r , mgpedig Pesten, s csak ezutn kvetkezzk a v i d k i szinhzak f e l p t s e . A msodik f h i b a , hogy "mindig e l g fundus s t e h e t s g n l k l kezdettk e l a* dolgot". / 2 1 . o . / J a v a s l a t a s z e r i n t "egy l p s se t t e s s k , mg kezdetre i s , mig elegend somma egybe nem f o l y t . " / 2 2 . o. A harmadik dnt h i b t a b e g y l t pnzek rossz k e z e l s b e n l t j a - a felad tot abban, "hogy az egyszer s s z e g y l t pnzeket jobban manipulljuk mint eddig". /21. o . / Ez a l a t t , mint k sbb k i f e j t i , a tke j kamatoztatsnak a megszervezst r t i . Vgl "ne bizzuk a dolog p r a c t i c a l k i v i t e l t o l l y a s o k r a , kiknek e* r s z b e n csak r e t l e n theoriai.ismereteik vannak, hanem kik e' r s z b e n practicusok i s . " / 2 2 . o . / "Im ezen ngy oszlopra l l t o m a' J t k s z i n l t a l n y o s sikernek mai l l o dalmunkhoz szabott t h e o r i j t . " / 2 2 . o . / A jtkszin f e l l l i t h a t s g r l i r t e l m l e t i eszmefuttats t a gyakorlati k i v i t e l r e vonatkoz konkrt javaslatok k v e t i k . A s z n h z a t r s z v n y t r s u l a t i alapon t a r t j a m e g v a l s t h a t n a k . A j t k s z i n "praktice" m e g v a l s t s v a l kapcsolatos a g g l y a i Szchenyi k z p o n t i problmjhoz, a h i t e l h e z ktdve tlmutatnak a j t k s z i n gyn. Szchenyi k t e l k e d i k abban, hogy s s z e g y l i k 400 rszvnyre az a l r s , i l l e t v e ha sszo i s g y l i k , a jegyzett s s z e g e k e t nem lehet a nemes e k t l b e h a j t a n i . A msodik nehzsget csak ugy l t j a l e k z d hetnek, ha minden nemes kezest l l i t maga m e l l . De akadna-e e l g kezes a nemesek mell? Kzgazdasgi krdseket feszeget

a 100 000 f o r i n t tke kamatra t r t n e l h e l y e z s n e k p r o b l mja. A Vilgban k i f e j t e t t e g y e s l e t i eszmjnek s az egyes l e t e k maximlt szm t e s t l e t n e k az e l v e i t i l l u s z t r l j k a szinhzi rszvnytrsulat sazettelrl kifejtett nzetei: "gondolkodsra 's combinatira a* legnagyobb r s z s z l i t t a s sk f e l ; de mr a' tancskoz test szma bizonyos h a t r t ne hgjon t ; a' v g r e h a j t hatalom szma pedig a l e h e t l e g k i sebb legyen." / 3 7 . o . / Igy a j t k s z n r l gondolkozzon a haza, voksoljon.a 400 s hajtson vgre az i g a z g a t s a h t v l a s z t mnyi tag. A Szchenyi r s z r l agglyok formjban f e l m e r l t p r o b l mk - t t e k i n t v e a X 7 I I I . szzadra v i s s z a n y l elzmnyeket a magyar szinhzgy k z p o n t i n e h z s g e i , a s i k e r akadlyai voltak. A korbbi trekvsekhez kpest ind e l v i s gyakorlat i n z e t e i b e n , mind javaslataiban t e l j e s e n uj a r s z v n y t r s a s g i e g y e s l s terve, az e l r e b i z t o s i t o t t p t k e z s i tke; az p t k e z s i t k v e l e g y i d e j l e g mr b i z t o s i t o t t s kamatra kiadand f e n n t a r t s i t k e , a t e l j e s s z n h z i tke t g o n d o l t s lland kamatoztatsnak rendszere, a nemesi rszvnyek behajthatsgnak b i z t o s t s a , a j t k s z i n gyelnek i n t z s b e n r s z t v e v szemlyek szmnak maximlsa. A Magyar J t k s z i n r l gyakorlati k i v i t e l e z s r e vonatkoz r s z e ment k e r e s z t l a l e g t b b mdosulson, az elvek megtart s a m e l l e t t . A r p i r a t r s z l e t e s e n t a g l a l j a az p i t e n d s z i n hz helynek k i j e l l s v e l jr k r d s e k e t . Tovbb a sznhz trsadalmi f u n k c i j t , " m i b e n l t t " , s t l u s t , azt, hogy "milyen i z l s s z e r i n t p l j n " . A magyar j t k s z i n helynek k i j e l l s e sorn Szchenyi k i f e j t i a k z p l e t e k trsadalmi s vroskzpont a l a k i t s z e r e p t . Mint k i f e j t i , a szp magn-; s kzpletek e g y t t e s b l a l a k u l k i egy-egy vros k z p o n t j a , ezek a vros legszebb s l e g t i s z t b b , t g a s , s z r a z , kellemes fekvs h e l y n p l j e n e k , o t t , ahol a legjobban b i z t o s t v a van a t r s a s g i r i n t k e z s l e h e t s g e . Uj k z p l e t e i n k e t , igy a tervezett magyar j t k s z i n t "a mr most i s legszebb" helyre p i t s k , s majd ezeknek.a szp helyeknek a p l d i j a k i s u g r z i k az elmaradottabbakra i s . E l s z r egy k z p o n t o t , "focust" k e l l

l t r e h o z n i , a majd fokozatosan ezt k v e t i a t b b i i s . A " t i s z t a s g i focust" nemcsak konkrt rtelemben h a s z n l j a S z c h e n y i : ez j e l e n t i a kzintzmnyek m o r l i s t i s z t a s g t i s s ebben az rtelemben i s k i s u g r z , pldaad, h a t s t , f e l a d a t t . A r p i r a t b a n , a legalkalmasabb helyknt a " J z s e f - p i a c z " - o t j e l l i meg. Mr ebben az e l s v l t o z a t b a n i s f e l l e l h e t az a t r e k v s , hogy Szchenyi s z e r e t n az l t a l a a l a p t o t t vagy p r t f o g o l t intzmnyeket - a Pesten k i a l a k t a n d k u l t u r l i s kzpont magjait - egy helyen tudni. A szinhz s i t l u s r l i r v a , s t i l u s a l a t t nem egyrtelmen p i t s z e t i s t i l u s t r t , hanem az plet funkcijnak, n a g y s gnak, j e l l e g n e k t i s z t z s t . Rpiratban egyrtelmen " i n kbb egy nem f e l e t t e nagy s f n y e s , de igen alkalmas s z i n h z p i t s t j a v a s l a n a " . Ugyanezt e r s i t i meg a m egy msik r s z ben, miszerint "nem lehet i t t helye az igen knyes z l s n e k *s v l o g a t s n a k , hanem egyenesen a* legnagyobb s z e r n y s g rend s z a b s i t k e l l k v e t n i , a magyar pldabeszd szerint 'bocskorban kezdeni'". / 4 9 . o . / Vagy msutt: " . . . d e valyon h i h e t - e , krdem s z i n t n , hogy eddigi o l l y csecsem j t k s z i n i l l a p o tunkbl rgtn emelkedjk egy luxuriosus s z i n h z ? . . . " / 5 0 . o . / "A' j t s z k i s kezdk, a* nzk i s kezdk; *s ekn a* szoros egybehangzs v g e t t - melly ha valahol, bizony Apollo s z k e krl szksges - az e l s l l a n d sznhznak i s nem egy v i s z s z a r e t t e n t f n y p a l o t n a k , hanem egy maghoz vonz s z e l d v i lg k i s bj laknak kellene l e n n i . . . " , mert " . . . a nagyobb r s z nem annyira eseng r i t k a nnepek, mint inkbb gyakori csendesb rmk utn" / 5 1 . o*A A nagy szinhzak nem felelnek meg a magyar viszonyoknak, " . . . k i s e b b szinhzak, hol meleg van t l e n , hs nyron, *s hol gyszlvn mindenki odahaza r z i mag t , a' mindennapi s s z e t a l l k o z s h e l y e i szoktak l e n n i . . . inkbb vonz maghoz egy k i s csinos s alkalmas s z i n h z , hol odahaza vagyunk." / 5 2 . o . / A "mrskelt nagysg" s z i n h z j a v a s l a t a v l t o z o t t meg k sbbi tervben l e g i n k b b . A r p i r a t megrsnak i d e j n megg o n d o l s a i t tbb krlmny m o t i v l t a , ismt messze t l n z v e s l t v a a magyar s z i n h z fontos, de o r s z g o s mrtkkel mrve

p a r t i k u l r i s k r d s n . A m r t k t a r t s t indokolja az p t s i tke s z e r n y nagysga, a kezd magyar s z i n s z e t - amely majd csak 1 8 3 3 - t l , V r s z l n h z b e l i s z e r e p l s e i sorn mutatta be a viszonyokhoz kpest meglepen j f e l k s z l t s g t - , s a mg s z n s z e k n l i s kezdbb magyar sznhzba jr kznsg. A magyar j t k s z i n tervezett msora - a drmairodai mon kereszt l a nemzeti eszme p r t o l s a - s z i n t n a kisebb p l e t mell e t t s z l t . Legdntbb rve a m r s k e l t nagysg mellett azonban, "hogy egyetlenegy t r g y r a ne mertsk k i minden tehetsgnket" /54. o . / , h i s z vannak fontosabb s h a l a s z t h a t a t l a nabb feladatok. Pest s Buda nincs gzhajkkal s s z e k t v e a Pekete-tengerrel, nincs a kt vros kzt lland h i d , nincs orszghz, nincs a Curinak mlt p l e t e , mg nem p l t f e l a Nemzeti Mzeum, s mg nincs p l e t e - Tuds Trsasgnak. Teht 1832-ben, amikor meg f e l sem merlt az llami k l t s gen p i t e t t szinhz gondolata, Szchenyi l t t a egyedl r e l i s a n a szinhz h e l y t s l e h e t s g e i t ssztrsadalmi mretekben. Ugyangy a s z i n h z k z v e t l e n hatsn s s z e r e p n t l l t t r e k v s t a l l h a t meg abban a tbb helyen hangslyozott kvnsgban, hogy a s z i n h z mindenekeltt " s z o c i a b i l i s " l e gyen, amely az eladsokon t u l mint t r s a s g i s s z e j v e t e l e k s z n h e l y e vonzza a kznsget - vagy forditva - , a nemzeti drmairodalom s k u l t r a vonzsval szervezze a trsadalmi r i n t k e z s t . A magyar s z i n h z igy az " e g y s g e s t s " , a kzvlemny a l k o t s - f o r m l s s a kimvelt emberfkn k e r e s z t l megvalsul nemzetnevels s t a l a k t s s z l e s l t h a t r u koncepcijba i l l e s z k e d i k be. Ez a mindent m r l e g e l s mindenre k i t e r j e d t e r v e z s rvnyesl a gyakorlati k i v i t e l e z s re vonatkoz j a v a s l a t a i b a n . A pnzgyi nehzsgek i s m t e l t hangslyozsa mellett ebben a rszben a tervek e l k s z t t e t snek s az p i t s z k i v l a s z t s n a k a krdst t a g l a l j a . A p r i z s i sznhzakra e l s s o r b a n a z r t gondolt, mert " b e l s e l r e n d e l s e i , kelleme!" / 5 8 . o . / a leginkbb megfelelnnek a magyarorszgi kvetelmnyeknek. Szchenyi minden r s z l e t b e n t g o n d o l t , a r e a l i t s o k r a p i t , mind az e l v i , mind a gyakorlati feladatokat f e l t r k -

pez a k i j e l l 1832-es tervezete lnk visszhangra t a l l t . A v r t t a l e l l e n k e z r e ! ppen a vrmegyei nemessg, s a magyar sznhz i r n t rdekld nem nagyszm a r i s z t o k r c i a a s z i n h z tulajdonkppeni tmogati - r e z t e magt Szchenyi r p i r a t t l mlyen megbntva s t a l l v a . Szchenyi r p i r a t a olyan ers e l l e n k e z s r e t a l l t , hogy 1835-ben, amikor a s z n h z i v i t a a legjobban k i l e z d t t , a Trsalkodban /87. s z . oct. 31. 345-348. o . / mentegetz cikket i r t a.kedlyek l e c s e n d e s t s e s az l t a l a k p v i s e l t terv rdekben. Egy b i z t o s , az 1830-as vek e l e j n a Magyar J t k s z i n r l c . r p i r a t hozta ismt forrongsba a kzvlemnyt, s k s z t e t t e l l s f o g l a l s r a a magyar j t k s z i n gyt p r t o l i r k a t s t u d s o k a t . Ez hozta mozgsba az e l s s o r b a n s r t e t t n e k s vtkesnek n e v e z h e t Pest vrmegyt, s az o r s z g g y l s e n a t b b i vrmegyei k p v i selt . Szchenyi mdosult s z n h z p t s i t r e k v s e i a Magyar J t k s z i n r l megjelense utn 1835-re Pesten - egy helyett egyszerre k e t t , azaz t b b rendbeli f l r e r t s miatt hrom magyar s z i n h z terve bontakozott k i . A Szchenyi l t a l k p v i s e l t magyar Nemzeti S z n h z , Pest vrmegye Ideiglenes Szinhz s Pest vrosnak Magyar S z i n h z . A s z i n h z ! "skizma" - mint Szchenyi egy l e v e l b e n / L e v e l e i I I . k. 202. o./ a helyzetet jellemezte - okait s egyes l l o m s a i t a szakirodalom j l k r v o n a l a z z a . A hrom s z i n hz kzl egy v a l s u l t meg, Pest vrmegy, ezt a s z n h z a t n y i t o t t k meg 1837. augusztus 2 2 - n . Szchenyi s z i n h z t e r v e ugyanis ksbb, az 1832-es r p i r a t hoz viszonyitva, j e l e n t s mdosulson ment k e r e s z t l . 1 8 3 4 - t l napliban s l e v e l e z s b e n ismt lland tma a magyar s z i n h z f e l p t s n e k g y e . Elssorban t i t k r t , Tasner Antalt t j koztatta folyamatosan t e r v e i r l , a sznhz h e l y z e t n e k alakul s r l az o r s z g g y l s e n . 1835. j n i u s 28-n telket k r t a N d o r t l , a mai Tudomnyos Akadmia h e l y n / L e v e l e i , I I . k . 46-49. o . / . 1835. oktber 1 5 - n mr arrl t u d s i t j a Tasnert Pozsonybl, . . . h o g y valban l e l k e s Ndorunk krsemre az 011w

mann e l t t i h z h e l y e t magyar azinhz p t s r e t e n g e d t e . r s ban van. . . . r k u s t nyitunk nemBOkra a ha tart az o r s z g gyl s e , hazai kzdolgot teendnk az e g s z b l . Sokan nagy l e l k e s e d s s e l fogjk f e l a dolgot. ljen a magyarok istene." /Uo. I I . k. 129. o . / 1835. oktber 20-n i r t l e v e l b e n mr a tervez szemlyt i s k i j e l l t e : "Igen rlk, hogy Pollack oly l gyan, vagy hamissan v i s e l t e t e t t irntam, most j rgym van t k e r l n i , s igy Hildnek j u t a harminczad. S a s z n h z a t i s p i t s e , melyet ha I s t e n s e g i t , s Pest vrmegye nem ront, 1836nak tavaszban megszeretnm k e z d e n i . . . Az pitend sznhzra tegyetek a l i r s t . Adjatok magatok i s . " /Uo. I I . k. 136. o./ Kt nappal ksbb, oktber 22-n l e v e l e t i n t z grf Apponyi Antalhoz, a f r a n c i a o r s z g i osztrk k v e t h e z , hogy k s z t t e s sen m e g f e l e l terveket. A grfhoz e trgyban i n t z e t t hrom levele a J t k s z i n r l i r o t t rpiratban t i s z t z o t t elvek s z s z e f o g l a l s a s t o v b b f e j l e s z t s e , a Szchenyi l t a l tervezett magyar Nemzeti Szinhz "ars p o e t i c j a " . Mindhrom l e v e l e t / l e v e l e i I I . k. 139-14-2. o.; 201-2o3. o.; 242-244. o./ Pozsonyb l , az orszggyls i d e j e alatt i r t a . A l e v e l e k b l v i l g o s a n k i t n i k , hogy Szchenyi nem idegen p i t s z r e akarta a s z n h zat b i z n i , hanem, f r a n c i a mintk a l a p j n , magyar p i t s z t akart megbizni. A msodik l e v l mr r s z l e t k r d s e k k e l f o g l a l kozik. Grf Apponyi Antal bizonyos M. C i c r i t bizta meg a pr i z s i olasz opera p l e t t e r v e i n e k l e m s o l s v a l . C i c r i azonos Pierre Luc Charles C i c r i v e l /1782-1868/, a p r i z s i opera d s z l e t t e r v e z mhelynek v e z e t j v e l , a korszak egyik legelismertebb d s z l e t t e r v e z j v e l , aki mint p i t s z 1810-ben a k a s s e l i udvari s z n h z a t r e s t a u r l t a . D s z l e t t e r v e z i mnk ssga alapjn f e l t e h e t e n a korszak egyik legjobban f e l k s z l t szcenikusa s l e g i n v e n c i z u s a b b t e r v e z j e v o l t . Szchenyi harmadik l e v e l b e n mr az o r s z g g y l s l t a l megszavazand s s z e g k l t sgvetsi lehetsgeit trgyalja. Szchenyi l t a l k p v i s e l t magyar nemzeti s z i n h z t e r v , 1836. p r i l i s 4 - n , az o r s z g g y l s e n egy szavazat h i j n elbukott. Tasner Antalhoz igy i r : "Szinhz tervem e l d l t ! Csak nem s i rattam!" / L e v e l e i I I . k. 298. o./ Az 1837-ben megnyitott Pes-

t i Magyar Sznhz szinte mindenben az e l l e n k e z j t e s z k z l je annak, amit Szchenyi e l m l e t i rsaiban b i r l t s elemz e t t , amirt t r s a d a l m i t r e n s k z l e t i s z e r e p l s e i r e l f e l l p e t t . Szchenyi - l e v e l e z s n e k , Naplinak, o r s z g g y l s i s z e r e p l s e i n e k tkrben megmutatkoz - mdosult Nemzeti S z i n h z - t e r v e 1836 p r i l i s i g r e a l i t s v o l t . Az egykor f e l j e g y zsekbl azonban k i t n i k , hogy e r e a l i t s e l l e n r e mindkt hzban, az a l s s f e l s h z b a n i s az ingadozsok l e g f b b oka - az o r s z g g y l s ideje a l a t t mr pl - Pest vrmegyei i deiglenes s z i n h z v o l t , amely a Hatvani-kapun k i v l , a K e r e pesi uton, a Grassalkovich Antal herceg l t a l adomnyozott telken, a S z i k s z a y - v e n d g l , a temet, mocsaras t e r l e t e k , l e g e l k s k u k o r i c a f l d e k k z t t emelkedett. Szchenyi a magyar Nemzeti S z n h z a t a Kirakod t r r e tervezte, n a g y s z a b s hidprogramjval s s z e k t v e , a pesti h i d f koronjaknt, az akkori Pest egyik legszebb t e r r e . 1836-ban a Kirakod teret d l r l mr a Hild J z s e f t e r v e i alapjn f e l p l t Kereskedelmi T e s t l e t hza z r t a l e , s f e l p l t e k ' Hild s z p k t e m e l e t e s k l a s s z i c i s t a p a l o t i , a L i b a s c h i n s z k y - h z , a Deron- s Wies e r - h z , a Diana-frd p l e t e s az Ullmann-palota i s . N hny szz m t e r r e , a mai Vrsmarty t r e n - az akkori S z i n hz tren - emelkedett a nmet s z n j t s z s s t r s a s g i l e t kzpontja, a P e s t i Nmet S z i n h z , s mr h o z z p l t a s z n h z hoz a r g i Vigad p l e t e i s . Ebben a krnyezetben akarta Szchenyi a magyar j t k s z i n t f e l p t e n i s a t r s a s g i - k u l t u r l i s l e t v r k e r i n g s b e bekapcsolni. Csak a korbbi magyar sznhzaink s az akkor mr l l mag y a r o r s z g i , pest-budai s v i d k i nmet sznhzainknak, v a l a nint az 1837-ben megnyitott P e s t i Magyar Sznhznak a viszonylatban v i l g l i k k i Szchenyi k r l t e k i n t t e r v e z e t n e k j o gossga, hogy a legjobb p r i z s i tervek alapjn_az akkori Pest legmegbzhatbb p t s z v e l , Hilddel akarta a s z i n h z a t f e l p t t e t n i . De a korabeli magyar szcenikai viszonyok r e k o n s t r u k c i j a i s a legmesszebbmenn indokoljk azt a t r e k v s t , hogy a magyar s z i n h z berendezst a szakmailag elismert f r a n c i a C i c r i v e l akarta e l k s z t t e t n i .

A Kirakod t r i tervben s s z e f o n d o t t a Casino, a Magyar J t k s z i n s a Lnchd eszmje, abba a reformprogramba i l l e s z kedve, amely Pestet s Budt egyesitett formban az orszg f v r o s v , a k u l t r a kisugrz kzpontjv, magyarr s eurpaiv akarta tenni.

JEGYZETEK

5. o l d a l Horatius Codes - l e g e n d s rmai hs az i . e. V I . szzadban Egyedl v d t e a T i b e r i s c l p h i d j t az etruszk csapatokkal szemben, mig csak a h t a mgtt l e nem b o n t o t t k , s a folyn t szva t r t v i s s z a v i h e z . 6. oldal "e r s z b e n . . . " - I t t s a hasonl helyeken nem i d z e t e k r l , hanem k i e m e l s e k r l van sz - Szchenyi i d z j e l e k k e l s e l t r t i p o g r f i v a l , f i k t i v e l b e s z l nek k z b e i k t a t s val l n k i t i szvegt. 7. oldal planum / l a t / - terv convergens systema / l a t - g r . / - i t t : e g y s g e s , k z p o n t o s t s s z e t a r t rendszer divergentiale systema / l a t _ g r / - i t t : szthz rendszer dotlni / l a t / - dijazni, fizetni 8. oldal morlis r s z v n y - i t t : e r k l c s i haszon physikai / g r - l a t / - I t t : anyagi

9. oldal mechanikai dividend / g r - l a t / - i t t : anyagi haszon speculatio / l a t / - n y e r s z k e d s , " z l e t e l s " morlis / l a t / - erklcsi .,, Termszetes s mlyen az emberi mibenltben gykerezik . . - Az emberi termszet v l t o z a t l a n s g a - Szchenyi i d e o l g i jnak egyik a l a p f e l t t e l e , amelyet a kortrsak tbbsge i s elfogadott. Ezrt v l a s z t j a k i i n d u l p o n t n a k . 30. oldal philosophiai / g r - l a t / - i t t : gondolkod, mlyebbre t e k i n t m o r l i s philosophiai dividend / l a t - g r / - i t t : e r k l c s i h a szon 14. oldal a r r a meghiva - t i . hivatottak vagyunk a r r a oeconomia / g r - l a t / - s s z e r gazdlkods 18. oldal. . Cicero / i . e. 306-43/ - h i r e s rmai sznok s p o l i t i k u s pro domo sua / l a t / - s a j t rdekt k p v i s e l v e calculus / l a t / - szmits directe / l a t / - k z v e t l e n l 19. oldal indirecte / l a t / - k z v e t v e fundu8 / l a t / - i t t : pnzalap 21. oldal - - - Elszr i t t , majd tbb alkalommal Szchenyi szaggatott v o n a l l a l s z a k i t j a meg g o n d o l a t m e n e t t . E l v i l e g annak j e l z s r e s z o l g l , hogy a cenzra valamit k i h z o t t a s z v e g b l , de v a l s z i n b b , hogy Szchenyi csak s e j t e t n i akarta ezt eleve igy i r t a s z v e g t , hogy az e l h a l l g a t s s a l , mint s t i l r i s e s z k z z e l l j e n . V g l e g e s e n csak a k z i r a t ismeretben lehetne e h e l y e k r l d n t e n i .

22. oldal
practical Aat/ - gyakorlati
theoriai /gor-lat/ - elmleti llodalmaink - l l a p o t a i n k

24. oldal
prospectas / l a t / - i t t : nyomtatott i v

25. oldal
fondas Aat/ - i t t : telek scena / g r - l a t / - d i s z l e t 26. o l d a l apodictice / g r - l a t / - szksgszeren pedantismus / l a t / - t l z o t t , merev pontossg 26-27. oldal - - - s z i n t n cenzrra u t a l megszaktsok 27. o l d a l superfluum / l a t / - f e l e s l e g hypotheka / g r / - z l o g successor / l a t / - u t d , rks securitas / l a t / - b i z t o s i t k conditio, sine qua non / l a t / - elengedhetetlen f e l t t e l 28. o l d a l p r i v i l e g l t l a n / l a t / - eljogok n l k l i , itt: nem nemes practicua / l a t / - gyakorlatias praerogativa / l a t / - e l j o g , k i v l t s g manipulatio / l a t / - i t t : t e v k e n y s g , cselekedet c a r r i c a t u r a / o l / - K t s z e r fordul i t t e l , mindkettre r vnyes magyarzat csak a sz mai j e l e n t s e s e g t s g v e l ker e s h e t / n e v e t s g e s , hogy a nemesnek nemtelen kezest k e l l l l i t a n i / . Ugyanitt szinonimjaknt s a t y r t emlit, ez i s ezt az r t e l m e z s t v a l s z i n s i t i .

satyra / l a t / - I t t : v i s s z s

helyzet

29. o l d a l synonymon / g r / - rokon rtelm methodus / g r - l a t / - mdszer 30. o l d a l exequlni / l a t / - vgrehajtani 31. o l d a l i n t a b u l l t a t n i / l a t / - b e t b l z t a t n i - de nem a t e l e k k n y v be, mert akkoriban csak a vrosoknak volt telekknyvk, h a nem a vrmegynl l v t b l z s i jegyzknyvekbe, ahol nem egy f e k v j s z g r a , hanem a megyben birtokos nemes b i r t o k a i r a l t a l b a n v e z e t t k be a k l c s n s s z e g e t . morosus / l a t / - r o s s z k e d v , zsmbes ex p r i n c i p i o / l a t / - e l v i l e g p r i v i l g i u m / l a t / - nemesi e l j o g de facto / l a t / - nemesi e l j o g percent / l a t / - s z z a l k , kamatlb 32. o l d a l nucleus / l a t / - mag 33. o l d a l samaritanus - b i b l i a i t r t n e t a l a p j n k n y r l e t e s ember, az k o r i Palesztina Szamria tartomnynak l a k j a . c i v i c u s fundus / l a t / - p o l g r i t e l e k , teht v r o s i vagy v r o s i polgr tulajdonban l v ingatlan executio / l a t / - v g r e h a j t s , b e h a j t s consequens / l a t / - k v e t k e z e t e s c i v i c a hypotheka / l a t - g r / - p o l g r i , nem nemesi j e l z l o g 34. o l d a l nemesi fundus / l a t / - nemesi f l d b i r t o k

cambiale forum / o l / - kereskedelmi, v l t intzmny c a m b i l i s alap = v l t k b a helyezett pnztke c i v i c a hrpotheka = p o l g r i / i n g vagy i n g a t l a n / tulajdonon alapul b i z t o s i t k i n concreto / l a t / - t n y l e g e s e n , gyakorlatilag c i t l / l a t / - idz Viceispn - a l i s p n , nemcsak a megyei v g r e h a j t szervezet v e z e t j e , hanem a megyei trvnyszk elnke i s . . S z c h e n y e z r t e m l t i i t t , hogy " e l b e c i t l t a t i k " az ads. D i s t r i c t u l i s Tbla - k e r l e t i t b l a /egykor f e l s b b b i r s g i frum/ juridicum remedium / l a t / - jogorvoslat l i q u i d i pr /lat-magy/ - f e l s z m o l s i pr 35. oldal v i a summaria / l a t / - l e g f e l s b b uton a c t i a / l a t / - rszvny votum / l a t / - szavazat 36. oldal resultatum / l a t / - eredmny bona fide / l a t / - jhiszemen publicits / l a t / - nyilvnossg axima / g r / - a l a p i g a z s g focus / l a t / - kzppont 37. oldal hypersthenia / g r / - t l r z k e n y s g , izgalom combinl / l a t / - i t t : k v e t k e z t e t exequensek / l a t / - a v g r e h a j t t e s t l e t , a t r s a s g adminisztratv vezeti 39. oldal orgnum / l a t / - i t t : hangad

40,. oldal f e l a d s = feladat 43. oldal p o l i t i a / g r - l a t / - rendrsg 45. oldal f a l l a o i a / l a t / - b a l v l e k e d s , t v e s n z e t , helytelen keztets kvet-

46.oldal
mathematice / g r - l a t / - matematikailag, i t t : logikusan c a e t e r i s paribus / l a t / - egybknt azohos krlmnyek k z t t c o m p l i c l t erm /lat-magy/ - bonyolult gpezet 47. oldal J z s e f piacza - ma: V. k e r . , J z s e f ndor t r 48. oldal kecskemti kapu - a mai Klvin t r n l , a Kecskemti utca t o r k o l a t n l v o l t . A kzpkori Pest v r o s t v r o s f a l v d t e , a mai b e l s krt - Tolbuchin k r t . , Mzeum k r t . s Tancs k r t . - vonalban,, a mai Dek Ferenc u t c i g . A v r f a l kapuit a Vc i - / a Vci u. s z a k i v g n l / , a Hatvani- / a Kossuth Lajos utca t o r k o l a t b a n / , a Kecskemti- / a K l v i n t r n l / s a Belgrd-kapu / a Vci u. d l i v g n l / e l n e v e z s e k k e l j e l l t k . A r p i r a t megrsnak i d e j n a rohamosan nvekv vros p i t k e z s t akadlyoz kapukat mr l e b o n t o t t k , de nevk hely m e g j e l l s k n t tovbbra i s h a s z n l a t o s v o l t . A s z i n h z v g l i s - Szchenyi e l k p z e l s e i e l l e n r e - a Hatvani-kapunl plt f e l . 49. oldal d i s p o n i b i l i s / l a t / - f n y z , pomps non datur saltus i n natura / l a t / - a termszetben nincs ugrs

gyermeki dek - az o k t a t s nyelve a l a t i n . / d e k / v o l t . S z j t k a dek - t v i t t tanul - r t e l m v e l . 51 oldal S t . Carlo - Teatro d l San Carlo, Npoly n y i l v n o s operahza. 1737-ben Giovanni Antonio ledrano tervei a l a p j n p i t e t t k . mzsa / g r / - a tudomnyok s mvszetek k o r i grg m i t o l g i a i i s t e n n j e . Kilenc mzsa v o l t . Apollo / g r - l a t / - Apollon, a grg m i t o l g i a napistene, a mvszetek, a g y g y i t s , . a j s l s o k vdnke. Krbe t a r t o z nak a mzsk s s y b i l l k . 53. oldal Duna e l r e n d e l s - Duna s z a b l y o z s a 54. oldal - - - cenzrra emlkeztet hzsok Curia / l a t / - a l e g f e l s b b b i r s g korabeli megnevezse tuds Trsasg - Szchenyi f e l a j n l s a nyomn az 1825-1 o r s z g g y l s e n a l a p t o t t Tudomnyos Akadmia. 56. oldal theoriai / g r / - i t t s elmleti experimentum / l a t / - k i s r l e t f e l a d s / r g / - feladat

felkszltsg

57. oldal akustika / g r / - i t t : hangzs mat e r i l / l a t / - szksges e s z k z , i t t : anyag 58. o l d a l Architectura / g r - l a t / - p i t s z e t Akusztika m i t t : hangtan competens / l a t / - i l l e t k e s

59 o l d a l nuance / f r / - r n y a l a t , finom a n a l y s i s / g r / - elemzs

eltrs

60'. o l d a l T h a l i a s Meloomene / g r / - a v i g j t k , majd l t a l b a n a s z n j t s z s s a t r a g d i a m z s i . L d . mg az 51. o . j e g y z e tt. 61. old a l 3 o c i a l i s - Szchenyi i t t a s z o c i l i s s z i n h z a l a t t t r s a d almi l e t e t s z o l g l i n t z m n y t r t . a n t i s o c i a l i s - ennek az e l l e n t t e

kzssgi,

i a o o s i t i o / l a t / - i t t : j k e d v , h a n g u l a t . Tbb ms helyhez h a s o n l a n magyarul s l a t i n u l i s h a s z n l j a l n y e g b e n ugyanazt a k i f e j e z s t . alakos / m a g y - r g / - s z i n s z sympathia / g r - l a t / - e g y t t r z s , vonzds 62. s l d a i talentumu / g r - l a t / - t e h e t s g vvaclicus fundus / l a t / - k z a d a k o z s b l s s z e j t t kzpnz 3. oldal /..-tul - k e z d e t t l Spar cas as, / n m e t / - t a k a r k p n z t r 65. oldal ad v i r e s 200 ezer nv - annyi a l r , amelyek e g y t t e s e n 200 ezret jegyeznek J i a m e t y a l i t e r / l a t / - tmensen, homlokegyenest d at 0 . .. cone es so / l a t / - f e l t v e , de meg nem engedve

pnzalap,

66. oldal c a l c u l l v a A a t / - szmolva n m v s t i f i c a t i o /magy-lat/ - n m e g t v e s z t s , n c s a l s 67. o l d a l s e d . . . diaputandum / l a t / - de z l s r l nem lehet v i t a t k o z n i manipultio / l a t / - i t t : gnyos, mai rtelemben h a s z n l j a a azt Batskirok - baskrok, t r k f a j t j a np az Ural hegysg d l i r s z n . Nyelvk s alkatuk i s hasonl a volgai t a t r o k h o z . dividend Aat-angol/ - o s z t a l k , j u t a l k 68. oldal aera / l a t / - idszak s z z t u l h a t t a l ! kamat kamatra halmoztatxk - h a t s z z a l k o s kamatos kamatot szmtanak 18.000 - a fszvegben emiitett 18 000 e z s t f o r i n t kb. 46 000 a l b j e g y z e t b e n emiitett v l t f o r i n t n a k /paprpnznek/ f e l e l t meg az akkori rfolyam s z e r i n t . 69. oldal provisio A a t / - i t t :

intzkeds

70. oldal F r a n k l i n , Benjamin /1706-1790/ - amerikai nyomdsz, terms z e t t u d s s p o l i t i k u s , az Egyeslt llamok f g g e t l e n s g i n y i l a t k o z a t n a k egyik a l r j a s e l s p r i z s i k v e t e . 71. oldal phoenomen / g r / - j e l e n s g 72. oldal nota bene / l a t / - f i g y e l e m f e l h v m e g j e g y z s , a. m. j l j e gyezd meg somma / l a t - m a g y r i t o t t / - s s z e g assecuralt /lat-magy/ - b i z t o s i t o t t

74. oldal piam desideriam / l a t / - jmbor haj colliso / l a t / - sszetkzs, rdekellentt 75. oldal c o m p l i c l t machina /lat-magy/ - bonyolult gpezet ex professo / l a t / - h i v a t a l b l , h i v a t s s s z e r e n directio / l a t / - igazgats, irnyits Babel tornya - b i b l i a i t r t n e t e n alapul kzismert kp a nagy zavar - eredetileg nyelvzavar - m e g j e l e n t s r e . Utals a ktnyelvsg v i s s z s s g a i r a . c r i t r i u m / g r - l a t / - dnt t n y e z 76. oldal v i s z o n t o r l s - megtorls repressailles / f r / - megtorls Thalia s Melpomene hza - s z i n h z , l d . 60. o. jegyz. Arena / l a t / - c i r k u s z i porond, i t t u t a l s az kori rmai c i r kuszok g l a d i t o r k z d e l m e i r e , Spartacus et Comp. - Spartacus trk szrmazs rmai g l a d i t o r , aki i . e. 73-71 k z t t hatalmas mret r a b s z o l g a l z a d s v e z r e v o l t . Az et Comp. /ang. a. m. s t r s a i / i t t gnyos hangzs. visszavonuls / s a j t h i b a ! / - viszly, viszlykods provoclt / l a t / - kihivott intelligentia / l a t / - mveltsg, kulturlis f e l k s z l t s g excentrica / l a t / - k z p p o n t t l t v o l i , rendhagy 77. oldal devalvatio / l a t / - p n z l e r t k e l s 70. oldal Hollandia - Belgium akkoriban v l t kln H o l l a n d i t l , S z chenyi e z r t emlit H o l l a n d i t , de csak Belgiumra gondolhatott mert erre utazott tbbszr i s , csak i t t voltak sznbnyk s i p a r i l t e s t i m n y e k / a mai Hollandiban mg nem/, tovbb Hol

landia kzismerten t i s z t a , Belgium kzismerten piszkos oiSszg. maleveraatio Aat/ 75. oldal - rosszakarat

a kamat k a m a t j a . . . - Arrl van s z , hogy a kamattal elmarad adst nlunk csak a kamat m e g f i z e t s r e lehetett k t e l e z n i , a i g y , mg ha pert vesztett i s , mindenkppen j l j r t a nem f i z e t a d s . Ms orszgokban t e r m s z e t e s e n f i z e t n i e k e l l e t t a h t r a l k o s kamatsszeg utn is a kamatot* phasia / g r - l a t / - valamely folyamat meghatrozott szakasza, mozzanata 80. o l d a l popularits / l a t / - npszersg 81. o l d a l m y s t i f i c l / f r / - itt: f l r e v e z e t Phidias - Pheidias, az 1. e* 7 . szzadban l t grg s z o b r s z . Mvszett a klasszikus grg s z o b r s z a t cscspontjaknt r tkelik. sutor / l a t / - suszter, u t a l s a "suszter, maradj a k a p t a f n l " s z l s l a t i n e r e d e t i j r e : ne sutor u l t r a crepidam. indiscriminatlm / l a t / - v l o g a t s n l k l consequentia Aat/ k v e t k e z e t e s s g contradictio / l a t / - ellentmonds 83. o l d a l k l d t t s g - k i k l d t t s g , vagyia egy krds t r g y a l s r a s j a v a s l a t t t e l r e k i k l d t t vrmegyei b i z o t t a g . 84. oldal precarium / l a t / - k t s g e s , bizonytalan

85. oldal
equivalens Aat/ - egyenrtk

jondensator - a gzgp a l k a t r s z e , a f r a d t gz i t t c s a p d i k - j r a v i z z . J e l l e m z Szchenyi t e c h n i k a i t u d s r a , hogy i l y e n hasonlatokkal o p e r l . Akkoriban m.g nem i s mkdtt gzgp IJagyarcr szagon. 86, o l d a l praemissa / l a t / - elzmny indigeste / l a t / - megemsztetlenl u t o l s munkm - u t a l s a V i l g r a , megjelent 1831-ben t i t u l u s . . . primae / l a t / - e l s r s z k i l e n c e d i k c i k k e l y e , u t a l s e r b c z y Krmasknyvre. Ez a c i k k e l y mondja k i a nemesek s z em .' l y es szabad s gj o g a i t . sinuositas / l a t / - tekervny sequestrum / l a t / - l e f o g l a l s , b i r i z r l a t scandalum / l a t / - b o t r n y , s z g y e n 37. o l d a l suoponlt /lat-magy/ - f e l t t e l e z e t t Grcz - Graz anomlia / l a t / - i t t : v i s s z s h e l y z e t Hunnia /Izit/ - Magyarorszg i r o d a l m i a s neve 89. oldal p r i m i p i l u s / l a t - t r t / - l f , s z k e l y nemesi rang, i l l . v e z r , f e m b e r . I t t : f c s a h o s , f'kolompos g r a t i a / l a t / - j i n d u l a t , kegy lancsr / t r t / - j a n i c s r , a s z u l t n i T r k o r s z g v l o g a t o t t gyalogos k a t o n j a . t y r a n n i s m u s / g r - l a t / - zsarnoksg

89-90. o l d a l - Ha b u r k o l t a n i s , de Pest vrmegye rendjeihez vait.


90. o l d a l d i s c i p l i n a / l a t / - fegyelem

i n t z i i t t sza-

maasa / l a t / - tmeg e s p r i t de Corps / f r / - k a r i T . t e s t l e t i c o n s t i t u a i / l a t / - a l k o t , megalapt

szellem

91. o l d a l a' tads Trsasg, a" Casino, a' Verseny - a Szchenyi l t a l a l a p t o t t Akadmia, Hemzeti Casino, lversenyek secundaria r o l l a / l a t - n m / - msodik szerep, msodhegeds beduinkod - arab vndorpsztor, beduin szbl kpezve 92. o l d a l c i v i l i s a t i o i llapotunk /lat-magy/ - i t t : polgrosodsunk zivataros idk - az 1831. v i f e l v i d k i k o l e r a l z a d s r a utal 93. oldal i n t e r i m a l i t e r / l a t / - ideiglenesen Rend - Szchenyi i t t l a.sznak a korban k t f l e j e l e n t s bl add s z j t k k a l , t i . a r e n d i s g i llamban a Rendek, vagyis a fnemesek, fpapsg, kznemessg s a l s papsg, valamint a v r o s i p o l g r s g k l n f l e rendi jogokat l v e z tek, amelyek - mint a s z n h z a i a p i t s krdsben i s - a t r sadalom r e n d j t , a f e j l d s folyamatt g t o l t k . aequivalens / l a t / - egyenrtk, i t t : az azonos eredmnyre v e z e t s i l y e n rtelemben k i e g y e n l t megolds. bayonette = szurony, nem annyira a katonai erszafeca, i n kbb egy esetleges n p f e l k e l s r e , polgrhborra u t a l - a r r a , hogy az erszakos k i e g y e n l t s a rosszabb, mint a fennll egyenltlensg. tendentia / l a t / - i r n y , i r n y z a t , trekvs

BIBLIOGRFIA Szchenyi s a Nemzeti Szinhz tmakrrl i r t cikkek

- Graf Stephan Szchenyi und das.Nationaltheater. Fester Lloyd. 1862. 172., 174. s z . - Grf Szchenyi I s t v n l e v e l e gr. Krolyi Gyrgyhz a Nemz e t i S z n h z r l . /1858/ P e s t i N a p l . 1864. 179. s z . s ua. Magyar S a j t . 1864. 173. s z . - Szchenyi I s t v n kt levele Szgyni Lszlhoz a Nemzeti Szinhz trgyban, /1834/ . P e s t i Napl. 1873. 218. s z . - Majlth B l a ; A magyar s z i n h z . Tanulmnyok Szchenyi vn l e v e l e z s b l . 1835-1836. Magyarorszg s a N a g y v i l g . 1880. 40-41. s z . Ist-

- Grf Szchenyi I s t v n l e v e l e Pest vrmegyhez az l l a n d magyar s z i n h z g y b e n . . . , Tasrnapi jsg. 1886. 582. o.

- Szchenyi Isrvn s a Nemzeti Szinhz. 3ndapesti H r l a p . 1900. 49. s z . - Pal Jb: A Nemzeti Szinhz ismeretlen t e r v e i . Vasrnapi j s g . 1 9 U . 353. o. - A Namzeti Szinhz gyben g r . Szchenyi I s t v n levele b r . Berzeviczy V i n c z h e z . Akadmiai rtest". 1918. 437. o. - Rexa Dezs: Szchenyi s a Nemzeti Szinhz. Budapesti H i r l a p . 1927. 188. s z . - Rdey Tivadar: .Szchenyi a Nemzeti S Nyugat. 1936. 299. o.
:

->hz p i t i k z t .

- 7 i s z o t a Gyula: S z c h e n y i . s a p e s t i lland s z i n h z . I r o d a l o m t r t n e t . 1936. s 193. o. - Puknszkyn Kdr J o l n : A Nemzeti Szinhz a magyar t r vnyhozsban. Budapesti Szemle. 1938. 251. s z . - Pataki J z s e f : Szchenyi s . a Nemzeti S z i n h z . U . 1 Magyarsg. 1941. 215. s z . - Somody I s t v n : S z c h e n y i . s a Nemzeti S z i n h z . Magyarsg, 1941. 205. s z . - Bory I s t v n : Szchenyi I s t v n j s g , 1942. 157. s z . azinhztrekvsei.

- B e l i t s k a - S c h o l t z Hedvig: Szchenyi s a magyar s z i n h z p i . t s i trekvsek. , pits-rpitszettudomny. 1974. V . k. 3-4. s z . 535-546. o. I t t l d . az l t a l n o s s f e l h a s z n l t S z c h e n y i - s s z n h z t r t n e t i irodalom b i b l i o g r f i j t .