Sie sind auf Seite 1von 5

Date of Birth

15

28

14

5
29

2
7

13
13
8
24
9
1
1

8
2
9
1
10
4
4

26
18

11
11

10

1998 AAKRITI SINGH


1998 AASTHA GOEL
1998 ABHINAV GUPTA
ABHINAV
1998 SANGHI
ABHISHEK
1999 AGGARWAL
ABHISHEK
1998 MISHRA
ADITYA KULRAJ
1998 KUNWAR
1998 AJAY
AKANKSHA
1998 MAKKAR
1999 AMAN
1998 AMAN SEHWAG
1997 AMBIKA
1999 AMIT KUMAR
1999 AMIT YADAV
1998 ANIKET
ANKITA
1998 KHAIRWAL
1999 ANUJ YADAV
ASHIWANI
1998 KUMAR
AVINASH
1998 KUMARI

Mname

Sex

Mat obt

SUSHIL KUMAR
RAJESH KUMAR GOEL
RAMAN GUPTA

VIBHA KUMARI
SHALA GOEL
REKHA GUPTA

2
2
1

NEERAJ SANGHI

ASHA SANGHI

B K AGGARWAL
SUDHIR KUMAR MISHRA

Mat max

Satobt

Satmax

Gtobt

Gtmax

Rank

42
38
45

50
50
50

58
57
58

90
90
90

100
95
103

140
140
140

24
56
9

41

50

53

90

94

140

72

ANITA AGGARWAL

43

50

63

90

106

140

SEEMA MISHRA

42

50

68

90

110

140

RAKHI KUMAR
KAUSHLYA

1
1

45
44

50
50

51
56

90
90

96
100

140
140

47
29

MEENA MAKKAR
USHA RANI
SUSHILA SEHWAG
GEETA DEVI
KRISHNA DEVI
SUDESH YADAV
PUSHPA

2
1
1
2
1
1
2

43
48
43
33
42
42
42

50
50
50
50
50
50
50

60
50
52
40
52
54
54

90
90
90
90
90
90
90

103
98
95
73
94
96
96

140
140
140
140
140
140
140

10
35
57
12
70
46
55

ISHWAR SINGH
MUKESH KUMAR

SHARDA DEVI
KRISHNA DEVI

2
1

40
43

50
50

54
53

90
90

94
96

140
140

79
54

DHARAMBIR SINGH

SARLA DEVI

46

50

54

90

100

140

22

SOMVIR

SAVITA

34

50

44

90

78

140

AVINASH KUMAR
SHRI KISHAN

lin
e.
c

7
8
2

Fname

el
p

13
4
5

Cname

TEK CHAND MAKKAR


ROHTAS KUMAR
SHRIBHAGWAN SEHWAG
MAHESH KUMAR
SATBIR SINGH
SAJJAN SINGH YADAV
RAJESH KUMAR

ts
eh

Year

w
w
.n

Month

Day

om

RESULT OF NTSE LEVEL-1 2013-14

1998
1999
1996
1998
1999
1998
1998
1999
1998
1998

11
25
21
28
1
6
24
10

1
9
8
1
1
5
11
10

1998
1998
1998
1998
2000
1999
1998
1997

27
28
17

10
5
11

1998
1998
1997

22
31

10
7

1998
1998

SANGEETA DEVI
MEENA BUKKAL
MANJU
SUMAN

PARVEEN KUMAR
RAMNIWAS
YOGESHKUMAR
LALIT MOHAN BISHT
JWALA PRASAD
RAJESH KAUL
AJAY KUMAR
RAJESH KUMAR
AJAY GUPTA
BALWANT SINGH

ANITA GUPTA
SANGITA
PHULVATI
BEENA BISHT
ANITA SINGH
SUNITA KAUL
USHA KUMAR
USHA NIRBAN
GEETANJALI GUPTA
KAUSHLYA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MANJU YADAV
SUNITA DEVI
SAROJ DEVI
RACHNA PACHORI
RAJBALA
VIJAY LUXMI
MAMTA ARORA
ASHA JAGDISH

RAMESHWAR
SANJIV KHATRI
SANJEEV PURI

BRAHM PRAKASH
RAMAVATAR

RAKESH KUMAR
MANOJ KUMAR
RAJENDERSINGH
DEVENDRA R PACHORI
RAJENDER PARSHAD
SANJAY BHARDWAJ
YASH PAL ARORA
JAGDISH KUMAR LAHOTI

2
1
2
1

om

5
6
6
9
6
7
9
5
3
11

MANOJ KUMAR
RANDHIR BUKKAL
MUKESH KUMAR
RAJENDER SINGH

37
42
34
41

50
50
50
50

35
37
46
53

90
90
90
90

72
79
80
94

140
140
140
140

16
8
7
80

41
46
42
44
35
46
41
43
40
45

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

54
56
53
50
37
65
57
55
56
55

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

95
102
95
94
72
111
98
98
96
100

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

62
16
58
68
18
3
38
41
48
21

1
1
1
2
1
1
1
1

41
41
39
43
40
41
42
41

50
50
50
50
50
50
50
50

54
60
53
57
60
57
52
65

90
90
90
90
90
90
90
90

95
101
92
100
100
98
94
106

140
140
140
140
140
140
140
140

59
19
1
28
20
33
77
7

BRIJESH DEVI
SEEMA KHATRI
AMITA PURI

1
2
1

28
37
43

50
50
50

44
58
53

90
90
90

72
95
96

140
140
140

17
63
53

PUSHPA YADAV
SUNITA

1
2

45
40

50
50

56
42

90
90

101
82

140
140

18
6

lin
e.
c

22
27
10
9
30
12
16
27
9
9

BHARTI
BHAVAY BUKKAL
CHANCHAL
DEEPAK KATARIA
DEEPANSHU
GUPTA
DEEPESH
DHEERAJSAINI
DIVYANSH BISHT
HARDIK KHICHI
HARSH KAUL
HARSH KUMAR
HARSH NIRBAN
HARSHAL GUPTA
HIMANSHU
HIMANSHU
YADAV
HIMANSU
HONEY
IRA PACHORI
JAIYANT
JATIN
JATIN ARORA
JAYANT LAHOTI
JITENDER
KUMAR
KAKUL KHATRI
KANAV PURI
KESHAV
PRAKASH
KOMAL

el
p

1999
1998
1998
1998

ts
eh

7
3
10
9

w
w
.n

26
23
6
27

1998

14
25
18
9

7
2
10
5

1999
1998
1998
1998

15

1999

DIVYA JAIN
GEETA RANI
VANDANA DAVE
SHARDA DEVI
ANITA DEVI
SARITA DEVI
VIJAY TRIPATHI
NIRMLA DEVI
SNEHLATA
BABITA
VRMILA
KAMLESH
SHILA SHARMA
ANJU
SARITA DEVI
SANDHYA GUPTA
SUMAN DEVI
PARMILA YADAV
NAMITA YADAV
ALKA BAHL
BHARTI DEVI

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1

JAI PRAKASH SHARMA

SUDHA SHARMA

VIJENDER SINGH
SANJEEV KUMAR
SHAMSHER SINGH
SURESH KUMAR
RAMESH KUMAR

om

12

NAVEEN JAIN
RAJENDRA KUMAR
MAYANK DAVE
SATYAVEER SINGH
VIRENDER KUMAR
DEVENDER SINGH
AKHLESH KUMAR
LAXMAN SINGH
JASWANT SINGH
RAJPAL MEHRA
SURAJPAL
JASBIR
SUBHASH SHARMA
SANJAY KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH GUPTA
VISHAN SINGH
KESHER SINGH
RAJBIR SINGH
SANJAY BAHL
RAKESH KUMAR

42
39
41
39
43
43
45
43
42
37
44
41
42
45
44
47
31
41
37
40
38

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

56
57
53
43
53
51
55
51
52
48
53
54
56
57
55
66
43
54
61
54
57

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

98
96
94
82
96
94
100
94
94
85
97
95
98
102
99
113
74
95
98
94
95

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

34
49
73
5
50
75
27
67
69
4
44
61
37
15
31
2
11
60
36
76
64

45

50

52

90

97

140

45

MUKESH DEVI
HEM LATA
SUNITA
SUNITA GOYAL

1
1
2
1

39
41
42
46

50
50
50
50

55
61
56
55

90
90
90
90

94
102
98
101

140
140
140
140

71
14
39
17

PINKI

40

50

51

90

91

140

lin
e.
c

21

KONARK JAIN
KUMAR SAGAR
MANYA DAVE
MAYA
MAYANK YADAV
MEHAR SINGH
MOHIT
MOHIT KUMAR
MUKUL KUMAR
MUKUL SAGAR
NANCY
NASEEB
NIDHI SHARMA
NIKHIL
NIKHIL
NIKHIL GUPTA
NISHA
NISHANT
NISHITA
NITISH BAHL
PARMJEET
PRABHAT
SHARMA
PRADEEP
SANGWAN
PRATEEK
PRATIBHA
PRITESH GOYAL
PULKIT
DAHMIWAL

el
p

1998
1998
1998
1997
1998
1997
1998
2000
1999
1998
1998
1998
1999
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1998
1999

ts
eh

10
6
5
12
12
12
2
9
9
12
4
4
5
7
7
10
9
1
2
10
7

w
w
.n

12
9
16
16
9
21
22
1
9
10
15
17
14
26
28
6
9
17
13
24
28

30

10

31
1
13
27
26

12
4
2
4
9

3
22

3
12

30

12

RANDHIR SINGH
SANDEEP JAIN
DEVENDER SINGH
SANDEEP
BABU LAL
SUDESH KUMAR
SURESH KUMAR
SUKHVEER SINGH
RAKESH KUMAR
VIRENDER SINGH
RAJ SINGH

SUMAN
NEETU JAIN
SUNITA DEVI
RESHMA
SANTOSH DEVI
BHARTI DEVI
BEENA
PISTA DEVI
MANOJ YADAV
MAMTA DEVI
MANJU LATA

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

DEVINDER SINGH
MADAN MOHAN SHARMA
SATENDER GARG

SEEMA CHOUDHARY
GOGI SHARMA
BABITA GARG

NAGESH GUPTA

om

11
8
1

1
1

45
40

50
50

51
57

90
90

96
97

140
140

52
43

47
47
46
33
33
37
41
39
46
41
40

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

55
59
57
39
39
54
59
60
56
59
54

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

102
106
103
72
72
91
100
99
102
100
94

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

13
6
11
14
15
2
23
30
12
25
74

1
1
1

46
21
47

50
50
50

61
30
68

90
90
90

107
51
115

140
140
140

5
1
1

MEENA AGGARWAL

44

50

55

90

99

140

32

PRADEEP KUMAR
RAKESH SARWAL
NARESH KUMAR
MUNSHI RAM
DHURAV KUMAR

SAROJ YADAV
VAMINI SARWAL
SANDHYA
SAROJ OEVI
SAROJ DEVI

1
2
1
1
1

42
41
40
36
38

50
50
50
50
50

53
56
56
39
56

90
90
90
90
90

95
97
96
75
94

140
140
140
140
140

66
42
51
10
78

MALKHAN SINGH CHHOKER


SURENDER SINGH

RAJBALA
SUSHMA DEVI

1
1

35
43

50
50

37
55

90
90

72
98

140
140

13
40

SATYAVEER SINGH

RAMESH DEVI

43

50

52

90

95

140

65

lin
e.
c

6
27
12

VINITA ANAND
REKHA

el
p

2
7
8
9
9
8
10
10
4
7
3

BAL KRISHAN ANAND


SUMER SINGH

ts
eh

21
3
17
9
17
9
18
25
8
19
17

1998 PUNEET ANAND


1997 RAHUL
RAKSHENDRA
1998 SINGH
1998 RAKSHIT JAIN
1999 RAMAN
1998 RAVEENA
1998 RAVINDER
1998 RISHI RAJ
1997 ROHIT
1998 ROHIT KUMAR
1998 ROHIT YADAV
1998 SACHIN
1999 SANJEEV KUMAR
SHANTANU
1998 SEHRAWAT
1999 SUMIT SHARMA
1999 TANUJ GARG
VAISHNAVI
1998 GUPTA
VARSHANEY
1999 ASHISH
1998 VARUNI SARWAL
1999 VIJAYPRATAP
1997 VINIT RATWAYA
1999 VIPIN KUMAR
VISHAL
1999 CHHOKER
1998 VISHAL SAINI
VIVEK
1998 CHOUDHARY

w
w
.n

1
9

15
13

NIRMAL

om

SUNIL KUMAR

42

ts
eh

el
p

lin
e.
c

1999 YOGESH KUMAR

w
w
.n

21

50

58

90

100

140

26