Sie sind auf Seite 1von 5

Groep 7 observatie 11-02-2014

Ze komen om half 9 naar binnen lopen. Pakken klapper en gaan op de plek zitten. 08.35 08.45 09.30u 45 min. +- 15min. Dagplanning bespreken Olympische spelen kort bespreken (nieuws) Rekenen Instructie les (Morgen zelfstandig werken) Kinderen weten hun taak. Uitdelers delen, zonder toezegging van Walther, de schriften uit. Openen voorkennis: Hoofdrekenen op tempo nakijken rode pen Breuk op het bord, kinderen schrijven % ervan op Walther geeft beurten en schrijft antwoord op het bord. Hoeveel is het getal waard Walther geeft beurten. Iemand fout, door naar de ander. Rekenboek 1 som klassikaal oplossen. Walther stelt vragen. Zelfstandig rekenen, gezamenlijk naar de som kijken. 1 som: Schattend rekenen Cijferend rekenen zelfde som Zelfstandig rekenen. Walther loopt rond en pakt aan het eind van de les een aantal vorbeelden wat hij heeft gezien hoe kinderen de som uitrekenen. Taal Lezen Walther geeft opdracht (grootste deel van de klas= estafette lopers) 1. In het werkboek werken t/m bepaalde blz. 2. Klaar? Lezen. 3. Aan het eindvan de les gaat een kind een blz voorlezen. Dit moeten ze zelfstandig voorbereiden. Mogen zelfstandig kiezen welke blz. - Elkaar feedback geven; complimenteren en corrigeren. Over leestempo, intonatie, woorden verkeerd uitspreken etc. Nadat Walther de opdracht heeft uitgelegd, gaat hij aan de slag met de zwakkere lln. Deze zitten vooraan in de klas. Hardop voorlezen op tempo (zandloper) Idem in tweetallen, hoeveel woorden ben je verder gekomen? Afwisseling Zwakke groepje , aandacht estafette lopers (1 kind voorlezen van elk tafelgroepje), zwakke groepje. Aandacht zwakker groepje estafette lopers zelfstandig werken. Aandacht estafette lopers zwakker groepje zelfstandig werken.

+- 5min. +-10min. +- 5min.

+- 10min. 09.35 10.15u

10.1510.30 10.35 11.00u

Pauze Taal Spelling (parkeerweek) Herhalen voorkennis. Wat hebben we gister gedaan... - Pv - Gezegde (alle ww) - Onderwerp - Lijdend voorwerp (wat vraag. Als het om personen gaat; wie?) - Meewerkend voorwerp (aan wie?) - Bepaling (tijd, plaats) / - Werkwoord - Zelfstandig naamwoord - Bijvoeglijk naamwoord - Lidwoord - Bijwoord - Persoonlijk voornaamwoord - Bezittelijk voornaamwoord - Voltooid deelwoord Er wordt een zin op het bord geschreven. De lln schrijven de zin netjes over in het schrift. Erna moeten ze de zin ontleden taalkundig en redekundig. Begrijpend lezen De 7 leesstrategien Nakijken toetsen. Toets wordt van voor tot achter behandeld. Soms vraag Walther: Wie had deze vraag goed? Verkeer Toets nakijken. Weektaak Lln werken zelfstandig aan een vak. Laatste 2 min. evaluatie invullen: wat gedaan? Hoe ging het? Etc. Opruimen. Walther bespreekt de laatste minuut wat hij heeft gezien en hoe de lln hebben gewerkt. Pauze Kennismakingsactiviteit Kennismaking groep wc rol. Geschiedenis Door weinig tijd; zelfstandig werken. Walther vertelt wat je moet lezen en welke opdracht je moet maken. Gezamenlijk nakijken. Expressie Andere leerkracht.

11.00 11.15u

11.15 11.25u 11.25 12.00

12.00 13.00u 13.00 13.40u 13.40 14.00

14.00 15.00

Observatie dinsdag 18-02-2014


08.30 Controleren aanwezigheid De lln tikken op zijn/haar naam die op het bord staat. Zo weet Walther of de lln op tijd in de klas aanwezig zijn. Opening Wat gaan we vandaag doen? Rekenles Mirte: cijferend delen Lezen Zelfstandig lezen Pauze Bespreking pauze Spelling Galgje landkaart. D of T langer maken. landkaart Kofschip werkwoorden. Instructie Th-. Wie kan woorden bedenken met th-? Interactie. Kinderen allert. Weetwoorden. Dictee; uitdelers schriften uitdelen. Kort de instructie herhalen. D of T d.m.v. woord langer maken. Of weetwoorden TH-. Walther noemt de zin op. Herhaalt het woord dat wordt gedicteerd. Rode pen pakken. Lln kijken eigen werk na. Walther benoemd de woorden. Checken: wie had er 0 fout? 1? Meer dan 1 fout? Taal Wat is een persoonlijk voornaamwoord? Voorbeelden noemen. Oefenen op het bord met zinnen. Zinsdelen oefenen. Ik, jij/je, u, hij, zij/ze, het, wij/we, jullie, zij/ze onderwerp Mij, jou/je, hem, haar, het, ons, jullie, hen/hun/ze lv/mv. Boek openen Oefenen zin ontleden. - Onderwerp - Meewerkend voorwerp - Lijdens voorwerp Nakijken klassikaal. Zelfstandig opdracht maken. Snel nakijken: iedereen is klaar. Antwoord staat op het bord. Allemaal goed? Verder werken aan je taak- uur

08.3508.40 08.4509.30 09.3510.15 10.1510.30 10.3010.35 10.35

10.4510.55

10.55

11.15

11.2011.30 11.4011.45

11.3012.00 12.0013.00 13.05

Taak- uur Pauze Geschiedenis Openen voorkennis: vorige week rijken en armen mensen behandeld. Walther verteld, lln luisteren. Filmpje wordt afgespeeld. Straten worden geroepen door lln waar ze wonen en wordt op google afbeeldingen laten zien. Afbeeldingen van kastelen landhuizen. Onze wijk is genoemd naar kastelen. Boek openen Tekst lezen. Walther leest voor. Zelfstandig de opdracht maken. Nakijken klassikaal Verkeer Examen nakijken Expressie

13.20

13.3013.40 13.4013.50 13.5015.00