Sie sind auf Seite 1von 61
UDZBEN!K ISLAMSKE VJERONAUKE ZA I. i II. RAZRED SREDNJIH SKOLA Ovaj je udzbenik Hsvojio Ulema-mec!Zlis
UDZBEN!K ISLAMSKE VJERONAUKE ZA I. i II. RAZRED SREDNJIH SKOLA Ovaj je udzbenik Hsvojio Ulema-mec!Zlis

UDZBEN!K ISLAMSKE VJERONAUKE ZA I. i II. RAZRED SREDNJIH SKOLA

Ovaj

je

udzbenik

Hsvojio

Ulema-mec!Zlis

u

Sarajevu

od 11. augusta

19:)1. god. hroj K03.

svojim

T

R E

E

I Z D A N J E.

rjesenjem

lZDANJE VAKUFSIWG RA VNATELJSTVA U SARAJEVU. SV A PRA VA PR!DRZANA.

DRZAVNA

TISKARA U SARAJEVU. -

1941.

I

I

I

je udibenik usvojio od 11.

CIJ

I

rjdenjem

J

J dobar posao poCinjemo nJeclma: _ Jl »U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Time kazujemo, da je
J dobar posao poCinjemo nJeclma: _ Jl »U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Time kazujemo, da je
J dobar posao poCinjemo nJeclma: _ Jl »U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Time kazujemo, da je
J dobar posao poCinjemo nJeclma: _ Jl »U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Time kazujemo, da je
J dobar posao poCinjemo nJeclma: _ Jl »U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Time kazujemo, da je

dobar posao poCinjemo nJeclma:

_Jl

»U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja,

poCinjemo nJeclma: _ Jl »U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Time kazujemo, da je nasa snaga samo
poCinjemo nJeclma: _ Jl »U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Time kazujemo, da je nasa snaga samo

Time kazujemo, da je nasa snaga samo od Boga i da od istemo pomoc i

Dobrocinitelj svega svijeta.

Bog je stvoritelj, Gospodar

i Dobrocinitelj svega svijeta. Bog je stvoritelj, Gospodar svega potrebno nam a isto znati da ima
i Dobrocinitelj svega svijeta. Bog je stvoritelj, Gospodar svega potrebno nam a isto znati da ima
svega potrebno nam a isto znati da ima i Jedini tako jos trebamo znati cia
svega potrebno nam
a isto
znati da ima
i Jedini
tako jos trebamo znati cia je
i Dobrocinitelj svega

Osim nas i ovoga na nestane O\Zoga svijeta. Posto nestane ljudi i ovoga ponovno prozivjeti, i svi ce se ljudi skupiti pred dan. Kada ce biti Sudnji dan, to znade samo

slavimo i kojemu zahvaljujemo na njegovim darovima, jer je

lwjega

na

sve

Gospodar Sudnjega dana.

darovima, jer je lwjega na sve Gospodar Sudnjega dana. »U ime Boga, Opceg Dobrocinite1ja, Milostivoga, Hvala

»U ime Boga, Opceg Dobrocinite1ja, Milostivoga,

Hvala Bogu, Stvoritelju

jer je lwjega na sve Gospodar Sudnjega dana. »U ime Boga, Opceg Dobrocinite1ja, Milostivoga, Hvala Bogu,

4

Opcem Dobrocinitelju, Milostivom,

Gospodaru Sudnjega dana«.

Na sudnjem clanu ce !judi pred Bogom odgovarati za svoja djela, i svima ce Bog sucliti. Ko bude zasluzio zadovoljstvo Bo- zije biCe nagraden, a ko se bude ogrije8io o Bozije zapovijedi bice kaznjen, ako mu Bog ne oprosti. Zadovoljstvo Bozije i nasu srecu zasluzicemo, ako samo jedinoga obozavamo i samo od Njega pomoc trazimo, ako vrsimo Njegove zapovijedi i cuvamo se svega sto on zabranio. "" ,.

*

ul

i-J: ~

_0-_,

,

\

::

::.lL I

-

»Sarno obozavamo

~

,.

~~~

samo od Tebe pomoc trazimo«.

'.,

c

::.:.:,·

;

. ,

'::JL" 1;

,#

Da mozemo znati i razlikovati sto je dobro, a sto je zlo,

Bog nam je dao razum i svoju objavu

Kur'an.

nas je svojom miloscu i dobrotom uputio na pravi

put.

nas pravim putem«.

Ljudima je dolazila Bozija objava poslanika, koje je "'Putem blagodatima.

ne putem onih na

se

Niti onih koji su

Kur'an dosao niku 1v1uhamedu a. s. poslanik.

musliman duzan

kako nas Kur'an

Na svijetu smo:

1. Da

upoznamo i vjerujemo Allaha dz. s. 2 )

2. Da samo Allaha obozavamo,

1 )

?)

a.

s.

dz. :::.

• 1 )l:JI

,.• i,

t.

t.

j. Bog ga blagoslovio. j. Svevisnji.

 

"'

v

•.

5

3. Da zivimo uredno po Bozjim odredbama, da Cinimo dobro, a da se zla cuvamo, i da tako Boziju milost zasluzimo. Vidi se, dakle, da je u Kur'anskom susretu »El-Fatiha« ukratko sadrzana Bozija objava i zahvalnost lwju imamo ciniti Bogu.

'

El-Fatiha

~.,

:J.;; \~l I

U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja,

Milostivoga,

Hvala

Opcem, Dobrocinitelju, Milostivom,

Gospodaru Sudnjega dana!

Tebe samo obozavamo

I samo od Tebe pomoc trazimo.

Uputi nas pravim putem,

Putem onih

Svojim blagodatima,

Stvoritelju svjetova,

si obasuo

)

_;.;;; )

;~Ir-~

'01J WI~·; :.d.\

,

.;

si obasuo ) _;.;;; ) ;~Ir-~ '01J WI~·; :.d.\ , .; l 'P onih na '~
si obasuo ) _;.;;; ) ;~Ir-~ '01J WI~·; :.d.\ , .; l 'P onih na '~
l 'P onih na '~ Niti onih koji su zalutali. stvorio jos osim nas i
l 'P
onih na
'~
Niti onih koji su zalutali.
stvorio jos osim nas i ovoga
i
ovoga svijeta?
Znade
li
ko
kada

ce biti na Sudnjem danu? Kako cemo zasluziti i nasu srecu? Sta nam je Bog dao, da mozemo znati i razlikovati dobro od zla? Ko nas je svojom miloscu i dobrotom uputio na pravi put? Preko je ljudima dolazila objava? Kojem je Bozijem poslaniku dosla posljednja Bozija

objava? Sta je duzan svaki musliman? Zasto smo na ovom svijetu? U kojoj je suri ukratko sadrzana Bozija objava i za- hvalnosf koju imamo ciniti Bogu? Uci sure El-Fatihu! Prouci

je nasim jezikom!

PRVI DIO

muslimal1L

je sve

istina sto nam je Allah dz. s. u Kur'anu po svome Muhamedu a. s. Duzni smo Kur'an, Boziju objavu, vjerovati da je istina, jer je Kur'an od Boga, dz. s. je i savrseno

istinit, a Svevisnji i ljubavi spram svega

Muhameda a. s. samo iz milosti da mu objavi uzvisenu

Nasa vjera zove se

mi

smo po vjeri

Islamski vjerovati znaci: srcem usvojiti i znati da

da je Muhamed

»vjerujem vjerujemo a jezikom jedinoga Ailaha, vjecnog v1di i sto se ne Govorimo

covjek, a svi

sti

nema milostivog Gospodara

srcem

osim

sto se

Boziji rob, jer je i Muhamed robovi.

Svi su !judi Bozji robovi,

jer ih je on stvorio,

i

oni

su

u

vlasti Bozjoj, pa treba da robuju i slave

 

dz.

s.

7

Govorimo da je Boziji poslanik, jer je Bog dz. s. zaista poslao Muhameda da objavi sveopcu*) vjeru Islam.

Boziji poslanik vjerno je i podpuno ispunio naredbu Boziju i saopstio ljudima posljednju Boziju objavu Kur'an, a svojim uzornim zivotom dao je ljui:lima primjer da se na njega ugledaju.// Pejgamberovi vjerni drugovi koji su s njim sirili Islam zovu se ashabi.

Bozijeg

poslanika pojedine kur'anske ajete (recenice) i sureta (poglavlja)

zvanu

Kur'ana, to se je zatim sve u

Mushaf.

Ashabi (drugovi Pejgamberovi) i njihovi nasljednici sacu-

pre-

danja)

vase nam i usmeno precladose mnoge hadise (tradicije

Ashabi

vjerno

upamtiSe

i

popisase

za

zivota

a. s.

Hadis

Ashabi vjerno upamtiSe i popisase za zivota a. s. Hadis radio iii oclobrio. smo se utvrdeni

radio iii oclobrio.

smo se utvrdeni haclisi

izvora:a. s. Hadis radio iii oclobrio. smo se utvrdeni haclisi idzma-u i kijasu. Mi duzni sve

idzma-u i kijasu.

Mi

duzni

smo se utvrdeni haclisi izvora: idzma-u i kijasu. Mi duzni sve ono sto je Ntuhamed a.

sve

ono

sto

je

Ntuhamed

a.

s.

po
po

vlaclati

-zma' raditi onako kako su-
-zma'
raditi
onako kako su-

Vjerovanje i Mi trebamo radili Boziji

vecina islamskih vjerskih ucenjaka. Oni muslimani koji se dde ovog pravca u vjerovanju zovu

se ehli sunnet vel-dzema-at

ogromna

njegovi

;

1_,

zovu se ehli sunnet vel-dzema-at ogromna njegovi ; 1_, *) Muhamed a. s. je posljednji Boziji

*) Muhamed a. s. je posljednji Boziji poslanik, koga je

dz.

poslao

svim

]judima, na

citavo.i

zemlji,

i

svill'l

dzinima.

Njegov

seriat

nepromjenljiv i trajacc do

dana.

]judima, na citavo.i zemlji, i svill'l dzinima. Njegov seriat nepromjenljiv i trajacc do dana.

8

Pit an j a: Kako se zove nasa vjera? Sta smo po vjeri?

Boziju

objavu, vjerovati da je istina? Zasto je Svevisnji Bog poslao Muhameda a. s.? Sta je prva duznost svakoga muslimana i mu- slimanke? Sta je temelj islamske vjere? Zasto govorimo »vje- rujem i ocitujenH:? Sta tvrdo znamo, srcem vjerujemo i jezikom izgovaramo? Zasto govorimo da je Muhamed Boziji rob? Zasto su svi !judi Boziji robovi? Zasto govorimo »i Boziji poslanik«? Kako je Boziji poslanik ispunio naredbu Boziju? Kako se zovu Pejgamberovi vjerni drugovi koji su s njim sirili Islam?

Sta znaci islamski vjerovati? Zasto smo duzni Kur' m<J.,

i usmeno predadose je hadis? Po cemu smo se

je ldjas?

Kako nam treba vjerovati i raditi? Kako se zovu oni muslimani

duzni vladati, osim po Kur' anu? je idzma'?

Sta ucinise ashabi?

nam JOS ashabi i njihovi nasljednici?

kQji se drze ovoga pravca u vjerovanju?

vjeroYanje

»Ja

Bozije meleke (andele),

Bozije kitabe (knjige),

Sudnji dan i

biva Bozijim

U

is tin a v j ere (imanski sartovi).

sadr2ano

Islamsko vjerovanje receno

je

na vise

a sadrzano je u ovom ajetu:

»Poslanik

sto mu je od Boga poslano (objavljeno),

a u to vjeruju i ostali pravovjerni (njegovi sljedbenici).

Svi vjeruju u Boga, Nj,egove meleke (andele),

vjeruje u ono

meljnih

u Kur'anu,

·-

j:::;

jl

""

I

,

kitabe (knjige-objave), poslanike i vele:

»Mi ne cinimo razlike izmedu

pojedinih Bozijih poslanika.

Mi smo culi i mi se pokoravamo.

9

. ' ' ~, ) ~
.
'
'
~,
)
~

't:_kl; ·~ lj \;_;

Oprosti nam,

mi cemo se svi

 

2

\JI

; '~:,";;?

t~l·;l

 

#

1

vratiti k Tebi«.

Temeljne

istine

vjere

treba

da

vjerujemo

usvojimo

podpuno i bez ikakve sumnje.

da vjerujemo usvojimo podpuno i bez ikakve sumnje. Vjerovanje s . Prvi imanski sart glasi: »

Vjerovanje

vjerujemo usvojimo podpuno i bez ikakve sumnje. Vjerovanje s . Prvi imanski sart glasi: » V

s.

Prvi imanski sart glasi: »V jerujem dz. s.« SveviSnjeg Boga treba vjerovati po Njegovim (sifatima).

SveviSnjeg Boga treba vjerovati po Njegovim (sifatima). Bozija svojstva jesu: ima i o sebi opstoji,  
SveviSnjeg Boga treba vjerovati po Njegovim (sifatima). Bozija svojstva jesu: ima i o sebi opstoji,  

Bozija svojstva jesu:

ima

i

o sebi opstoji,

 

je

je

je nema ni

nema

je nema ni

ni

nicemu nije slican,

zivi svojim vjeCitim zivotom,

je SveznajuCi i SvemoguCi,

sve svojom voljom cini,

govori bozanskim govorom,

sve vidi i cuje,

sve stvara, uzddava rastvara.

,

'

svojom voljom cini, govori bozanskim govorom, sve vidi i cuje, sve stvara, uzddava rastvara. , '

'~- ·~

~;l~i

svojom voljom cini, govori bozanskim govorom, sve vidi i cuje, sve stvara, uzddava rastvara. , '

10

Suretul-Ihlas

~

.

.

,.

p)\;.~':}!;

;

'

?r'

U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Milostivoga:

Reci: Bog je jedan,

Bog je neograniceni Gospodar I utociSte sviju stvorova.

Nije nikoga rodio i nije roden.

-r--->=)_ ~~) , _r-~

::Ul

-'~i' , ' :ft·

::U1

~1' ::UI

:JY

'

0

~

J

"

1-ijemu nema niko ravan,

Kad kazemo:

nije

icemu potreban.

niti

Ga

ko

1\'

r"'

o sebi opstoji«, to znaci da Bog

opstanku

"

~

je

'1-

·,p ~~ 't

'\.)

u

Svom

". j

rr

ima

i

stvorio,

niti

Da ima

nam djela Bozija i cio svijet, svje- Boziji poslanid, a to

»Nema boga osim

Muhamed je Boziji

.,

da je samo

i da je Muhamed a.

s.

vjera:

je objavljen uzviseni Kur'an

naucavali

su

da

je samo

Ipak

naviknuti da

bica

sile

i

pojave,

zaboravili

ovu

mijesali i druga bica, ili, ako su i obo- zavali Boga, ddali su da je to samo njihov Posljednji put i na najuzviSeniji nacin objavljeno je jedin- stvo preko Muhameda a. s. Rijecima: »Bog je jedan«

ocitujemo da je samo jedan Stvoritelj svijeta, da On sam po sebi opstoji, da samo njega mozemo obozavati i da samo Njemu pripadaju sva savrsenstva.

1t

»Bog je vjecan« znac·i: da je uvijek bio i da ce uvijek biti, oduvijek postoji i postojace zanavijek. Sve ostalo postaje, mijenja se i nestaje, jer vjecno postoji samo Bog koji stvara i rastvara.

Kada se kaze da Bog po sebi i po svom bjcu opstoji, to znaci da Bogu nista nije potrebno kao njegovim stvorovima koji jedu, piju, spavaju, a zato im treba hrana, vrijeme, mjesto i t. d. Bogu dz. s. to nista ne treba, jer je nada sve savrsen i uzvisen, i nema nikakvih manjkavosti ni

nije

kao njegovi stvorovi. On nije nicemu slican sto bi covjek u

vidljivoj slici mogao zamisliti.t

Ljudi mogu znati o Bogu dz. s. samo ono sto je sam Bog odkrio u svojoj objavi.

sto

nemaju Njegovi stvorovi. Ono sve, stvorovi, darovao im je dz. s.

zna. Niko mu Ga

zive

sve, stvorovi, darovao im je dz. s. zna. Niko mu Ga zive Kad kazemo da nicem

Kad kazemo da

nicem ne slici, to je reci da

Kaze

se

»Bog

je

nada

sve

da nicem ne slici, to je reci da Kaze se »Bog je nada sve ima U

ima

nicem ne slici, to je reci da Kaze se »Bog je nada sve ima U Boga

U Boga

vjeciti zivot

reci da Kaze se »Bog je nada sve ima U Boga vjeciti zivot nije a svi

nije

a

svi

ostali

i prolaze.

davanjem

Kazemo

da

je

a svi ostali i prolaze. davanjem Kazemo da je drugi ne moze sve znati. zemlju. »Gledaj

drugi ne moze sve znati.

i prolaze. davanjem Kazemo da je drugi ne moze sve znati. zemlju. »Gledaj znake milosti Bozije,
zemlju.
zemlju.

»Gledaj znake milosti Bozije, kako ozivljuju Zaista, On ce ozivjeti i mrtve. On je Svemoguci.«

sto

se kaze da

sve svojom voljom cini,

da je

Bozija volja neogranicena, samo Bog moze sve sto

i niko

drugi.

12

~_,s::_~ ·y-- ~-J;: ~~

r:;£ ;,~,,1~ ~;t \tt,

»Njegova je odredba, kada hoce da stvar bude, samo da rece:

»Budi«, i biva«. (Jasin sure - predzadnji ajet). Bog govori svojim vjecitim bozanskim govorom. Govorio je sa nekim svojim poslanicima. Velimo da Bog sve vidi i cuje, jer Njemu niSta skriveno

nije.

»Zaista Bog sve cuje i sYe vidi«.

Ovaj svijet

i

sve

sto

je

na

stvorio

Bog, Stvoritelj. Niko drugi ne moze niSta

je SvemoguCi

ni dati

osim Boga. Ocl

je zivot i smrt.

 

Pit an j a:

islamsko

vjerovanje!

je sadrzano u

isiamskom vjerovanju? Da 1i je na vise mjesta u Kur'anu receno

islamsko

vjerovanje,

a

naroCito

u

kojem

ajetu?

Kako

treba

da

vjerujemo

temeljne

istine

? Kako

glasi

prvi

imanski

sart?

Kako

treba vjerovati

?

su Bozija

? U kojem su suretu sadrzana u glavnom

stva?

Sta znaci kad kazemo

»Bog ima

i

o

sebi

opstoji

nam

sv jedoCi da ima

? Sta svjedoci zemlja i nebo?

obiljezje islamskog vjerovanja? Sta su poslanici kroz sva vremena? Preko kojega je

posljednji put

jedinstvo

Bog je vjecan?

po s!ici? Sta !judi mogu znati o

sebi

ce

to

i

svom bicu?

kaze da

sve

savrsen?

u

ono zivot? Zasto kazemo

Odkud

sto

je

kazemo da je Bog SvemoguCi?

da je

to

znaci kada kazemo

da

Bog sve

svojom

voljom

cini?

Kakav

je

govor

? Zasto

velimo:

sve vidi

i

cuje? Odkuda je ovaj svijet i sve sto

je

na njemu?

 

II.

Drugi imanski sart glasi: »Vjerujem Bozije meleke«. Meleki su nevidljiva duhovna bica. Kazemo da su meleki nevidljiva duhovna bica, jer ih mi ne vidimo, kao sto ne vidimo ni svoju dusu ni misao svoju.

13

Meleka ima bezbroj na nebu l na zemlji, u cijelom svemiru. Bog je melekima odredio razlicite duznosti. Oni nikada Bogu

ne grijese, i vjecno su sretni sto sluze Bogu i slave Ga. Meleki prate covjeka i donose mu dobre misli, a ljudsku misao zanosi i covjeka na zlo navodi prokleti sejtan (davo). Mi se utjecemo dragom Bogu da nas sacuva od prokletog sejtana (davola) rijecima:

»Utjecem se Bogu da me sacuva od prokletog sejtana«.

,e

;.:;-;

""JI ,

.

:;\k?l

~tP,.:UL_-~_,:1

-

III.

,e ;.:;-; ""JI , . :;\k?l ~tP,.:UL_-~_,:1 - III. TreCi imanski sart glasi:. »Vjerujem Bozije kitabe«.

TreCi imanski sart glasi:. »Vjerujem Bozije kitabe«. Boziji kitabi su Bozije objave, koje su saopstavali ljudima Boziji poslanici, i to je napisano. Prvi je primio Boziju objavu prvi covjek na zemlji, koji je

ujedno i

ljudima

Boziji poslanik, Adem a. s.

je

u

raznim

vremenima

objava.

U

Kur'anu

ovi kitabi:

ovi kitabi:

1.

2.

~i.

objava. U Kur'anu ovi kitabi: 1. 2. ~i. a. s. Tevrat, koji je Zebur, Davud Indil,

a.

s.

Tevrat, koji je

Zebur, Davud Indil, Isa pejgamberu a. s.

s. Tevrat, koji je Zebur, Davud Indil, Isa pejgamberu a. s. a. s. 4. Muhamed pejgamberu

a.

s.

4. Muhamed pejgamberu a. s.

Isa pejgamberu a. s. a. s. 4. Muhamed pejgamberu a. s. Kur'an Nas je kitab uzviseni

Kur'an

Nas je kitab uzviseni Kur'an je Allah Muhamedu a. s. U Kur'anu ima 114 veCih
Nas je kitab uzviseni Kur'an
je Allah
Muhamedu
a.
s.
U Kur'anu
ima
114
veCih
i
manjih

Kur'an

vazda

ispunjeno

ljubavlju i misli na Svevisnjeg Allaha. I tijelo treba da nam je

i misli na Svevisnjeg Allaha. I tijelo treba da nam je Uceci Kur'an imena, a sastavljena

Uceci

Kur'an

imena,

a

sastavljena

su

od

ajeta.

uciti sa »Euzu billahi« i »Bismillahi«.

terba

da

nam

je

srce

cisto

i

i da
i
da

smo

abdestom kada Mushaf prihvatimo, Mushaf

pristojnom mjestu drZ:ati.

na vrlo odlicnom i

da nam je srce cisto i i da smo abdestom kada Mushaf prihvatimo, Mushaf pristojnom mjestu

14

Kur'an nam kazuje zasto smo na svijetu, t. j. da spoznamo

i obozavamo sarno jednog Milostivog Boga i da dd nasega Dobrocinitelja pomoc trazimo, da cinimo dobra djela i uredno zivimo. Sa mnogim primjerima iz zivota prijasnjih naroda pokazao nam je SveviSnji Bog u Kur'anu svoje puteve pravde

i dobrote na zemlji. U suri E. L. M. stoji:

»Evo knjige o kojoj nema sumnje. Ona je putokaz anima koji se boje Boga; onima koji vjeru]u u ono sto je nevideno; koji uredno molitvu i klanjanje, darivaju od onoga sto smo im Mi dali; onima koji vjeruju u objave poslane Tebi i prije Tebe; onima koji tvrdo vjeruju u buduCi zivot. Ti su vodeni pravim putem od svog Gospodara, i ti su sretni i spaseni«.

do

Sudnjeg dana, jer u Kur'anu stoji:

~~zaista mi smo objavili Kur'an,

i, doista, mi smo njegovi (Elhidzr 9).

Kur'an

je

posljednja

Bozija

objava

i

trajace

sve

i t a n j a: Kako

drugi imanski sart? su Boziji me-

leki? Zasto kazemo da su meleki nevidljiva, duhovna bica? Gdje

ima meleka?

zadaca prema covjeku? Ko ljudsku misao i navodi covjeka na zlo? Kako se mi utjecemo od proldetog sejtana? Kako glasi treci imanski sart? su Boziji kitabi? Koji je Boziji poslanik prvi primio Boziju objavu? Koji su kitabi u Kur'anu poimence spomenuti? Koji je nas kitab? Sta nam lmzuje Kur'an? Koja je posljednja objava? Dokle ce trajati posljednja objava?

odredio melekima? Kakva je njihova

je

15

IV. Boziji poslanici

Cetvrti imanski sart glasi: »Vjerujem u Bozije poslanike«. Boziji poslanici su bili odabrani ljudi kojima je Bog slao svoje objave, da ih kazuju ljudima.

Svojstva

Svi su Boziji poslanici bili pametni, vjerni i cisti od grijeha, svi su uvijek govorili istinu i kazivali zapovijedi Bozije jasno i vjerno. Svoje poslanstvo zasvjedocise u nekim prilikama cudesima ili mudzizama koje im je dao Rad Bozijih poslanika bio je blagodat za sve !jude na zemlji, jer pomocu Bozije nauke podose !judi napretku na ovom svijetu i vjecnoj sreCi na ·drugom svijetu.

radu, i cinili im svake smetnje

Boziji su poslanici imali mnogo jer su protiv njih ustajali ne htijuCi primiti istinu Boziju. Mnoge nevaljale Bozija, su bili

kazna

u svom

je i nijesu se odazvaii

u

Bozijih poslanika, pa su zato propali.

Koliko

bilo

to

samo

najznamenitiji

Muhamed

a.

s.

Mi

smo

zna.

Od

i

s

spo-

 

nam

Peti imanski sart glasi: »Vjerujem u Sudnji dan«. Sudnji dan je onaj dan (vrijeme), kada ce

suditi ljudima za njihova djela. Ko bude zasluzio zadovoljstvo

bice

dzenetom

ne oprosti. Kada· ce biti Sudnji dan, to znade samo Svevisnji Bog. ce pomrijeti, i ovoga ce svijeta nestati, a zatim ce na drugom ponovno ozivjeti sve sto je bilo na ovom svijetu.

-----

*) Kada se spomene ime kojega Bozijeg poslanika, onda treba reci:

:~>Aiejhiselam«

ga blagoslovio).

16

Posta Bog ozivi sve mrtve, doCi ce Boziji sud, za nagrade kazne prema djelima koja su uCinjena u sadanjem 'zivotu. Veoma je vazno i potrebno da u casovima smrti svakom muslimanu i muslimanki bude srce i dusa ispunjena pouzdanjem u Boga i pravom vjerom. Dzenet je mjesto (posebni svijet) gdje ce vjecno sve bla- godati Bozije uzivati oni koji su pravo vjerovali i dobro cinili. Dzehenem je mjesto (poseban svijet) gdje ce oni koji nijesu pravo vjerovali i koji su zlo cinili, patiti razliCite muke, vee prema tezini pocinjenih grijeha na ovom svijetu. Vjecito ce u pakiu ostati oni koji umru u bezvjerstvu i mnogobostvu, a vjernici koji su grijesili, posto pretrpe kaznu, u dzenet ce uniCi.

VI. Bozije

posto pretrpe kaznu, u dzenet ce uniCi. VI. Bozije Sesti imanski sart glasi: »Vjerujem da sve

Sesti imanski sart glasi: »Vjerujem da sve sto se dogada biva Bozijim odredenjem«. Ljudi mogu birati sta ce da rade, jer im je Bog dao razum i slobodnu volju da se odlucuju za dobro iii za zlo. Bog voli samo dobra. djela, a zla djela mrzi.

P it an j a: Kako glasi cetvrti imansld sart? Ko su bili Bo- ziji poslanici? Cime su se odiikovali svi Boziji poslanici?

zasvjedociSe

poslanstvo u nekim prilikama? Kal<av je bio

rad

za !jude? Je su li poslanici imali

teskoca u svome radu Kako zato

Je su li poslanici imali teskoca u svome radu Kako zato ? bilo Bozijih duzni prema

? bilo

Bozijih

duzni
duzni

prema svima poslanicima?

Kako

sart? sudnji dan?
sart?
sudnji
dan?

peti

Kada

muslim ana

ce biti Sudnji dan? i muslimanku u casovima smrti? mrtve? je dzenet ili raj? sta ce grijesnici u dzehenemu ostati? glasi sesti imanski sart?

ili raj? sta ce grijesnici u dzehenemu ostati? glasi sesti imanski sart? Bog ozivi ? Koji

Bog ozivi

? Koji

li !judi birati sta

ce

DRUGI DIO

:.:_,,;~DRUGI DIO Islamsl{e vjersl<e duznosti Nije dosta muslimanu samo vjerovati, nego mu treba i islamske duznosti

Islamsl{e vjersl<e duznosti

Nije dosta muslimanu samo vjerovati, nego mu treba i islamske duznosti vrsiti, t. j. raditi sto je zapovjedeno, a kloniti se onoga, sto je zabranjeno.

Zapovijedi ima: farz

<

p)>

vadzib

'

zabranjeno. Zapovijedi ima: farz < p )> vadzib ' ' (~) )' i mustehab {~~) '•

'

(~)

)'

i mustehab

{~~)

'•

'

a

zabrana

ima: haram

mekruh

da

vjerujemo i radimo. Ko farz ne vjeruje, nije musliman, a ko ga

propusti, grijesan je i zasluzuje dzehenemsku kaznu.

pa

ne ce izaci iz imana onaj ko ga ne vjeruje.

Sunnet su ona djela radio Muhamed s. i koja

je preporucio da ih radimo. Ko

sam je skrivio da

s. i koja je preporucio da ih radimo. Ko sam je skrivio da mufsid (~). Farz

mufsid

(~).

Farz je sve ono sto je Bog dz. s. strogo zapovijedio

Vadzib je isto sto

i farz, ali nije izravno

ih

ne

radi

sefa-ata ne Mustehab je ono sto je Muhamed a. s. katkada radio. Ako ih i mi radimo, imacemo to a necemo biti grijesni, ako ih propustimo.

· Halal (mubah) su ona djela za koja nema ni zapovijedi ni

zabrana, nego su prepustena volji ljudskoj (slobodna i dopu- stena djela). Haram su djela za koja se posve sigurno zn.a da su zabranjena. Ko haram radi zasluzuje dzehenemsku kaznu, a ko ga ne vjeruje nije musliman. Mekruh su pokudena djela koja nijesu u skladu sa sunne- tom. Ko ih radi cini, prema tezini djela, veci ili manji grijeh . .Mufsid je cin kojim se jedno vjersko dje!o kvari. Na primjer, u namazu progovoriti, i slicno.

veci ili manji grijeh . .Mufsid je cin kojim se jedno vjersko dje!o kvari. Na primjer,
veci ili manji grijeh . .Mufsid je cin kojim se jedno vjersko dje!o kvari. Na primjer,
veci ili manji grijeh . .Mufsid je cin kojim se jedno vjersko dje!o kvari. Na primjer,

18

Temeljne islamske duznosti jesu:

1.

Kelimei-sehadet (islamslw oCitovanje),

2. Namaze klanjati,

3. Post u ramazanu mjesecu postiti,

4. Zekjat davati i

5. Hadz izvrsiti, t. j. ko je duzan u vijeku jednom Kjabu

posjetiti. Ove se temeljne islamske duznosti zovu islamski sartovi. Pet temeljnih islamskih duznosti zapovjedeno nam, je u Kur'anu, i zato ih mora izvrsavati svaki zreo i pametan musli- man i muslimanka. Onaj koji ne ove Bozije zapovijedi zasluzuje kaznu Boziju. Duzni smo djecicu nauciti kako se vrse temeljne islamske duznosti, i na izvrsavanje ih privikavati.

Pit an j a: .Je li dosta muslimanu samo vjerovati? Kakvih ima duznosti, a kakvih zabrana? Sta je f arz? Sta je vadzib? je sunnet? Sta je mustehab? Sta je hala!? Sta je haram? Sta je mekruh? Sta je mufsid? Koje su temeljne islamske dllznosti (islamski sartovi)? Gdje nam je zapovjedeno pet temeljnih islamskih duznosti? Sta zasluzuje onaj, lwji ne vrsi ove Bozije zapovijedi? Sta smo duzni djecu nauciti?

I.

Prva temeljna

II.

duznost

h:jelimei

namaza

Klanjanjem namaza mi na

dz. s. To stovanje izvrsavamo mirno, stojeci, uceCi, klanjajuci

se,

spustajuci

lice

na

tle

Velicanstvom

Bozijim

i,

napo-

sljetku, Nama je naredeno

da ldanjamo svald dan:

podne,

ikindiju, ahSam i jaciju. Onaj koji redovno klanja namaz zivi

uredno, boji se Boga i cuva se zla. moze se stupiti u namaz bez pripreme, jer prije toga

treba izvrsiti

uvjeta (sarta).

19

A. UVJETI ZA KLANJANJE NAMAZA (NAMASKI

Prije nego se stupi u namaz treba:

1. biti cista tijela, odijela i da je cisto mjesto gdje cemo

klanjati.

2. abdest uzeti, po potrebi se okupati i1i u nuzdi te-

jemmum uzeti,

3. biti obucen,

4. na vrijeme klanjati,

5. prema kibli se okrenuti i

6. odluciti namaz klanjati (nijjet uciniti).

Svaki ovaj uvjet zove se sart,

duznost).

i

on

je farz

(neizostavna

Da se moze klanjati, treba sa tijela, odijela i onoga mjesta gdje ce se klanjati ukloniti necistocu, ako je ima.

2.

Abdest (propisno

Ciscenje izvjesnih

dije/ova

Abdest se uzima pocinjuCi sa Bismillahi ovako:

1. operemo rul<e do za saku tri puta,

2. istaremo zube misvacem iii prstom, a zatim

usta i

nos po tri puta, operemo cijelo lice tri

4.

pa

za

tri

puta,

5.

najmanje mokrom rukom,

 

6.

usi, pa vrat mokrim rukama,

7.

operemo desnu, pa lijevu nogu do za clanak.

Od

je farz oprati po jedanput: lice, ruke do za lakat,

potrati

cetvrtinu

i oprati

noge do za clanak.

je

sve sunnet. Abdest se uzima cistom vodom, najbolje

hlad-

nom a otare se cistim peskirom. Abdest ce nam pokvariti:

na bolesnom mjestu procuri,

2. ako se obavi koja bilo prirodna nuzda iii iz zeluca po-

1. ako

nam

potece

krv

iii

vrati punim ustima,

;3.

ako se onesvijesti ili zaspi.

20

Ako se neki dio tijela zbog bolesti ne moze kvasiti, onda je dosta po zavoju mokrom rukom potrti. Ako neprestano sto- god tece iz kojeg bolesnog mjesta, onda za svaki namaski vakat treba abdest uzeti, i tim abdestom moze klanjati sve do drugog namaskog vremena. Kada neko uzme abdest i, prije nego ga pokvari, obuce cistu i jaku obucu, nije potrebno drugi put kada bude uzimao abdest kroz izvjesno vrijeme obucu skidati i noge prati, nego ce mjesto pranja po doticnoj obuCi mokrom rukom potrti (mesh uCiniti). Obuca mora biti cista i neprodrta, a valja da seze do iznad clanka, kao sto su, na primjer, mestve, duboke cipele iii cizme. Kada uzimajuci abdest dode red do pranja nogu, onda se mokrom rukom (najmanje koliko tri prsta) potare po obuCi koja nam je na nogama, i to povlaceci s vrha prsta uz nogu. Ovako se moze mesh ciniti puna 24 sata, racunajuCi od gubitka onog abdesta na koji su mestve obucene. Putnik*) moze tri dana i tri noci mesh

su mestve obucene. Putnik*) moze tri dana i tri noci mesh b) Kupanje cijelog tijela J-c

b) Kupanje cijelog tijela

J-c

.

,.

Cijelo tijelo treba cesto, najmanje svake sedmice, okupati i dobro ocistiti, a odrasliji jos svaki put kada to posebna duznost nalaze. prije svega uklonimo sa posebnih mjesta vecu

necistocu, treba po redu

tri farza:

1. Usta i grlo vodom isplakati,

2. nos vodom~isplakati i

3. cijelo tijelo podpuno oprati.

c) Tejemmum (zamjena za abdest)

Tejemmum je ciscenje zemljoni kada se abdest ne moze

uzeti ili se ne moze okupati za abdest i1i za gusul). Tejemmum se uzima:

1.

kada u namaskom vremenu nije moguce vodu pribaviti,

2.

kada je mala zaliha vode koju mi imamo potrebnija

za pice,

3.

kada se, u slucaju potrebe, nije moguce okupati.

*) Putnik osim toga moze ramazan mrsiti cetiri rekjata skratiti na dva rekjata. (Vidi str.

moguce okupati. *) Putnik osim toga moze ramazan mrsiti cetiri rekjata skratiti na dva rekjata. (Vidi

a farzove od

21

Tejemmum se uzima ovako:

1. Prvo se odluCi (nijjet uCini) radi cega se uzima teje- mmum n. pr. da li radi klanjanja namaza iii radi prihvacanja mushafa,

2. onda se dotaknemo dlanima suhe i ciste zemlje, zatim

dlanove otresemo i njima potaremo jednom po lieu,

3. ponovo se dotaknemo dlanima suhe i ciste zemlje,

otresemo ih i potaremo lijevom desnu, a desnom lijevu ruku

do za lakat.

3. Pokrivanje tijela (setri-avret)

lijevu ruku do za lakat. 3. Pokrivanje tijela (setri-avret) Prije namaza treba tijelo pristojno odjecom pokriti.

Prije namaza treba tijelo pristojno odjecom pokriti. I u najvecoj nuzdi mora musko pokriti svoje tijelo od pojasa do pod koljeno, a zensko je duzno cijelo tijelo i kosu pokriti, osim lica i ruku do za saku i nogu do za clanak. Osobito se freba kloniti golotinje, kratke i prozirne odjece.

4. Vrijeme namaza

:.:_;;

Namazi se klanjaju svaki

u svoje odredeno vrijeme. Po-

cetak namaskih vremena oglasuje nam muezin uceCi ezan.

Ezan se uci ovako:

Bog je najveci!

;.r- I ~~ ;s I ~( ~?I ~~ '

I ~~

'

SvjedoCim da nema boga osim Allaha,

~~ 'lJL .J t ";) ·~1

'

',

:;:

-

\

l

',.,

.,

te.:,l

::::

I

t

~~ ')JL .J L')} ~~ ~.:,I

"",.,

•;

I t ~~ ')JL .J L ')} ~~ ~.:,I "",., •; };~(j;:;_;;~!-~:;. (;;,tli ,j; :; (;;,til

};~(j;:;_;;~!-~:;.

(;;,tli ,j; :; (;;,til ,1.>~:;

;51 ~I~. I~~

~I ':lt :J' L \t

Ocitujem da je Mu- ~~ J_,-J hamed Boziji poslanik.

Hodite na namaz!

Hodite na spas!

Allah je najveci!*)

Nema bog a ,osim Allah a.

*) U sabaha

se

pred

ovim

»Allah

je najveci«

dodaje:

Bolje

je

klanjati

nego spavati.

~

.,

Jo

.,.

'

"t

,

i- J:JI~ ;f ;;}~I

1 _:;n-~"·:';;_,kJI

22

Sabah-namaz klanja se od zore do pred izlazak sunca, i to je pravo vrijeme. Vrijeme podne namaza pocinje kada se sunce malo makne sa sredine neba.

Ikindijsko

vrijeme

pocinje

na

sredini

izmedu

podne

i

aksama, a traje do zalaska sunca.

traje

do jacije. Vrijeme jacijskog namaza pocinje kada padne zadnji mrak na zemlju, i traje sve do zore.

propusceni

namaz nadoknaditi. Naknadno se klanjaju farzovi, i to onim

redom kako su i prosli.

Vrijeme

aksam-namaza pocinje iza zalaska sunca i

Ako

propustimo

koji

namaz,

duzni

smo

taj

5. Kibla

:l;

Kibla je Kjaba u Melti, jugoistocno od nas, cemo tamo kada klarijamo namaz.

mi se okre-

.

~

6. Odiuka (nijjet za namaz)

--·~

Prije nego se stupi u namaz treba odluCiti koji ce se namaz klanjati. Ta se odluka moze i rijecima izgovoriti, a zove se nijjet. Nijjet se ucini odlukom, da ce se u ime Bozije klanjati naumljeni namaz, sam iii za imamom, na vrijeme i1i naknadno, n. pr. ovako:

»Odlucih da ldanjam u ime farz namaza«. »Odlucih da ldanjam u ime Boga sunnet aksam~kog namaza«.

nijjet se

Kada se naknadno ucini ovako:

u ime Boga naknadno farz ikindij-

skog namaza«. Kada se klanja za imamom u nijjetu se jos dodaje »pri- stadoh uz ovoga imama«, n. pr. »Odlucih da klanjam u ime Boga farz jacijskog namaza, i pristadoh uz ovoga imama«.

Pit an j a: Koja je prva temeljna islamska duznost? Koja je drug a temeljna islamska duznost? sta mi cinimo klanjanjem namaza? Kako to stovanje vrsimo? Sta nam je naredeno da kla- njamo svaki dan? Kako zivi onaj koji redovno klanja namaz? Moze li se u namaz stupiti bez pripreme? Koji se uvjeti moraju

klanja, n. pr. ikindijski farz

»Odlucih da

klanjam

23

izvrsiti prije nego se stupi u namaz? Koji je prvi uvjet da se moze klanjati. Kako se abdest uzirna? Kakvom se vodom uzima abdest? Sta ce nam abdest pokvariti? Sto treba ciniti ako se neki dio tijela zbog bolesti ne moze kvasiti? Sta treba ciniti ako iz nekoga bolesnoga mjesta na tijelu neprestano tece? Kada se kod uzimanja abdesta ne mora obuca skidati, nego se moze po obuCi mesh uciniti? Kakva obuca mora biti? Kako se potire

po obuCi? Koliko se vremena moze mesh ciniti? Kada nam treba cijelo tijelo okupati? Koje zapovijedi pri tom moramo izvrsiti? Sto je tejemmum? Kada se uzima tejemmum? Kako se uzima te- jemmum? Kako se mora tijelo zaodjeti prije namaza? Sto semora

nuzdi? (ega se treba osobito kloniti? Kada

se namazi klanjaju? Ko nam oglasuje pocehk namaskih vreme- na? Kada se klanja sabah-namaz? Kada pocinje vrijeme podnev-

slwg namaza? Kada pocinje ikindijsko nijeme? Koje vrijeme aksam-namaza? Kada pocinje jacijskog namaza? Sta smo duzni uCiniti ako propustimo koji namaz? je ldbla? Sta treba jos ciniti prije nego se namaz klanjati? Kako se nijjet uCini? Kazi nekoliko nijjeta! glasi nijjet nak- nadno klanja? Kako se nijjet kada se klanja za imam om?

pokriti i u najveco j

B. GLAVNI SASTAVNI

(Namaski

NAMAZA

Glavni sastavni dijelovi namaza

1. Posto se stane prema kibli i odluci doticni namaz, di-

zuci ruke, reCi: »Allahu

',:S\ ~~

J•

2. Stajati na nogama u namazu,

3. Uciti Kur'an na namazu,

4. Pokloniti se poslije

5. Spustiti se licem na tle,

6. Na svrsetku namaza sjediti.

(

( .;

_,.1o

)I

('ul(;)

'

( ·~_,~ )

\ ·,--~\ _:~)

Svaki ovaj sastavni dio narnaza zove se rukun, i on je farz. Kad izvrsirno jedanput kijam, kiraet, ruku' i dvije sedzde, srno klanjali jedan temeljni dio narnaza ili jedan rekat.

24

Jedan cijeli namaz moze biti najmanje od dva rekata. Neki namazi maju tri, .a neki cetiri rekata.

U svakom namaskom vremenu ldanjaju se farz-namazi

(sto je Bog dz. s. strogo naredio) i sunnet-namazi (sto je Pej-

gamber jos sam od sebe klanjao).

U

redom:

Sunneti i farzovi u pet dnevnih namaza

pet dnevnih namaza klanjaju se sunneti i farzovi ovim

U sabaha

rekata farza, -

se

klanja prvo

dva

svega cetiri rekata.

rekata sunneta,

onda

dva

U pone se ldanja: cetiri rekata sunneta, cetiri rekata farza

i dva rekata sunneta, -

U ikindije klanja se: cetiri rekata sunneta i cetiri farza,

- svega osam rekata.

U aksama se klanja: tri rekata farza i dva rekata sunneta,

- svega pet rekata.

U jacije se klanja: cetiri rekata sunneta, cetiri rekata farza,

dva rekata suneta, uz to se jos ldanja tri rekata vitr-namaza,

- svega trinaest rekata. Farz se ne n~oze izostaviti ni u jednoga namaza; samo ce putnik skratiti farz-namaz od cetiri rekata na dva rekata. Sunnet bi se mogao izostaviti, ali mi to ne cinimo, vee uz farzove klanjamo i sunnete radi sefaata naseg Pejgambera. Ikin- dijski i jacijski sunneti od cetiri rekata mogu se skratiti i klanjati samo dva rekata, a mogu se izostaviti.

Vitr-namaz je vadzib. On ne spada u jaciju, ali se klanja poslije jacijskog posljednjeg sunneta. Nijjet se cini ovako:

svega deset rekata.

»Odlucih da klanjam u ime Boga vitr-namau.

P i t a n j a:

Koji

su glavni sastavni dijelovi namaza? Ko-

liko smo klanjali kad izvrsimo jedanput kijam, kiraet, ruku', i dvije sedzde? Od koliko rekata moze biti jedan cijeli namaz? Sta se ldanja u svakom namaskom vremenu? Kojim se redom

k.lanjaju sunneti i f arzovi u pet dnevnih namaza? Moze 1i se izostaviti farz u kojega namaza? Moze Ii se izostaviti sunnet

u kojega namaza? Sta znamo za ikindijski i jacijski sunnet od cetiri rekata? Sta znamo za vitr-namaz? Kako se nijjet cini?

25

Kako se klanja jedan namaz

Prije nego se stupi u namaz treba znati da li ce se klanjati farz-namaz (sto je Bog strogo zapovijedio) i1i sunnet-namaz (sto je Pejgamber od sebe klanjao). Ako cemo sami po sebi klanjati farz-namaz, treba najprije

izuciti ikamet ovako:

Allah je najveci!

Svjedocim da

•" ; \~I_

;

~' _

'.YI~1'3"I ~1'.:51~1'3'1 ~~-

,.~.

.,.,.

J• ,.,.~. , ::: t ., ,. , .' L .J t ':) ~~ ~
J•
,.,.~.
,
:::
t
.,
,.
,
.'
L .J
t
':)
~~
~
: ,1
~~
-::;
::
,
I
""'
0
""'
'
-"'
•;
~I
~
I_
J
I.
':) .:,I
--\?1
~I J;; ~~~~~~
'
)
?,
'::
'
.,.:
~I J r') \~ ,:;I
1.~!-I

nema boga osim Allaha.

"

Svjedocim da je Muhamec! Alahov poslanik.

"

Pohiti na namaz!

Pohiti na spas!

Namaz vee pocinje.

Allah je najveci!

Nema Bog a osim Allaha.

Zatim c!olazi odluka ili nijjet, i odmah se stupa u namaz. nijjeta dignu se ruke, i to musko do usiju, a zensko prema

ramenima, i u isto vrijeme

izgovori se: (Bog je najveCi);

rijeci zovu se: iftitah tekbir Ovo dizanje ruku znaci da oc!bacujemo sve dotadanje po- i misli, i da se, pocinjuci namaz, predajemo srcem i mislima

uzvisenom Allahu. Posto se c!ignu ruke i izrece 'f I.111

onda se ruke svezu i ponizno stoji. Mi vezemo ruke ovako:

muski metnu na pojas c!esnu ruku po lijevoj, a zenske na prsa, c!esnu po lijevoj.

_:;)LJI-i ~ _:;:>L~JI-ic -

e;:)rul ~J:Jc:lJI -~c -

':;_,k.ll ~\; :.-; ':;~kll

- \; ·

.

'?,'\ ~~~ '~ l ~~

'~I 'h L \i

·:r-· ''\

.;~·

1 .u~

~Cic'\:;il

2.

Stajanje u namazu

·i 1 ~

Posto se svezu ruke, onda se mirno stoji gledajuci preda i uci. Celjade koje ne moze na nogama stajati, klanjace sje- ili kako moze.

26

3. Ucenje u namazu

Na kijamu (stojeci) se uci na svakom rekatu Bismillahi i sure Fatiha. Na prvom rekatu u svakom namazu uci se: Subha- neke, Euzu billahi, Bismillahi, Fatiha i jos jedna sura iii koji ajet.

namazu uci se Bismillahi,

Fatiha i

Bi-

u smillahi i Fatiha, a u sunneta Bismillahi, Fatiha i sure.

sunneta od cetiri rekata uci se

Na

Na

drugom

sure ili

trecem

rekatu

u

svakom

rekatu

koji ajet.

i cetvrtom

farzova

uCi

se

samo

U ikindijskog i

na trecem rekatu najprije Subhane!;;:e, pa onda Euzu billahi, Bismillahi, Fatiha i sure ili koji ajet. U vitr-namazu uci se na prvom i drugom rekatu kao i uv ostalih namaza, a na trecem poslije Bismillahi, Fatihe i sureta

dignu se ruke kao i u iftitah-tekbira, govoreCi se ruke svezu, uci kunut-dova.

~s-1 ~t i posto

sto

se uci

u

se ruke svezu, uci kunut-dova. ~s-1 ~t i posto sto se uci u > Da si

>

Da si slavljen samo Ti, moj Boze, i Tebi hvala,

Tvoje je ime uzviseno,

Tvflje je Velicanstvo Veliko.

Nema

Tebi se utjecem,

!l~ J~"~~I21;~(,,,:

!-

[

~

v

2J~I:J;\7;

~~ ·,.!,'ti;

J~"~~I21;~ (,,,: !- [ ~ v 2J~I:J;\7; ~~ ·,.!,'ti; osim Tebe. Uime Opceg Dobrocinitelja, Milostivog.

osim Tebe.

(,,,: !- [ ~ v 2J~I:J;\7; ~~ ·,.!,'ti; osim Tebe. Uime Opceg Dobrocinitelja, Milostivog. Hvala Bogu
(,,,: !- [ ~ v 2J~I:J;\7; ~~ ·,.!,'ti; osim Tebe. Uime Opceg Dobrocinitelja, Milostivog. Hvala Bogu

Uime

Opceg Dobrocinitelja,

Milostivog.

Hvala Bogu - Stvoritelju

Opcem Dobrocinitelju Milostivom.

Gospodaru Sudnjeg dana.

Opcem Dobrocinitelju Milostivom. Gospodaru Sudnjeg dana. \ "' " 04J lJ I . """ , ,.
Opcem Dobrocinitelju Milostivom. Gospodaru Sudnjeg dana. \ "' " 04J lJ I . """ , ,.

\

"'

"

04J lJ I

."""

,

,.

"'

,

~

,;

1

I

4ll i:J.-1

~

.,

,

,

.r,:->.:) _y;)i

;J

:.UI

i. Y

~

't

*) lv1uallim treba izabrati nekoliko kraCih sureta i asereta, i poduciti djecu da ih nauce napamet, kao sto C:e uciti napamet i sva ona koja su u knjizi navcdena.

27

Samo Tebe obozavamo.

I od Tebe pomoc trazimo.

Uputi nas pravim putem,

Putem onih koje si obasuo Svojim blagodatima,

A ne putem

Niti onih koji su zalutali.

onih na

se srdis,

A ne putem Niti onih koji su zalutali. onih na se srdis, Svemoo-uCi b od Tebe

Svemoo-uCi

b

od Tebe pomoc

trazimo,

Molimo da nam grijehe

I da nas na pravi put uputiS,

Tebe

I u Te se pouzdajemo. Svako dobro i

blagodat od Tebe koji su sa

zahvalnosti priznajemo,

dobro i blagodat od Tebe koji su sa zahvalnosti priznajemo, Tebi samo Tebe ldanjamo, od onoga
dobro i blagodat od Tebe koji su sa zahvalnosti priznajemo, Tebi samo Tebe ldanjamo, od onoga

Tebi

i blagodat od Tebe koji su sa zahvalnosti priznajemo, Tebi samo Tebe ldanjamo, od onoga Tebi
i blagodat od Tebe koji su sa zahvalnosti priznajemo, Tebi samo Tebe ldanjamo, od onoga Tebi

samo Tebe

ldanjamo,

od onoga

Tebi

sedzu cinimo, Tebi hrlimo

u Tvoju se milost uzdamo

StrahujuCi od Tvoje kazne.

>

''··<\'"'\'

w.,.

"-

-"

• ,

.

,

~

~~KI_,

.;;:· ~111,,~ :q ~t.A~f

r.

J":'

,

~

}111fi

'riF ~·~ ~.::

:q ~t.A~f r. J":' , ~ }1 11fi 'riF ~·~ ~.:: ~r \;; ~, ~- '~_(
:q ~t.A~f r. J":' , ~ }1 11fi 'riF ~·~ ~.:: ~r \;; ~, ~- '~_(
:q ~t.A~f r. J":' , ~ }1 11fi 'riF ~·~ ~.:: ~r \;; ~, ~- '~_(

~r

\;;

~, ~- '~_( :,'~';

-

,.

.

}

:JJ

)

'

~

'··

:;

::::

>-:::"

- I_ ~~

. } :JJ ) ' ~ '·· :; :::: >-:::" - I_ ~~ Tvoja ce kazna

Tvoja ce kazna zaista stiCi nevjernike. '_y-_t; J ·l:

t'_i~,_~~j;~'~

,

,

nego se stupi u namaz?

cemo sami po sebi klanjati farz-namaz?

Sta zatim dolazi? Sta se najprije ucini iza nijeta kada se stupa

Sta treba uciniti ako

P i t a n j a:

Sta treba znati

prije

28

u namaz? Sta znaci ovo dizanje ruku? sto se ucini kad se dignu

ruke i izrece: Bog je najveci? sta se ucini posto se svezu ruke?

Kako ce postupati celjade koje ne

Sta se uci stojeCi (na kijamu)? Sta se uci na prvom rekatu u svakom namazu? Sta se uci na drugom rekatu u svakom na- mazu? Sta se uci na trecem i cetvrtom rekatu? sta se uci u vitr-namazu? sta treba uciniti posto svrsimo ucenje stojeci (na kijamu)?

moze

na

nogama stajati r

4. Ruku' (saginjanje)

t_}-~

Posto svrsimo ucenje stojeCi (na kijamu), treba ruke ra-

staviti i niza se pruziti, a onda govoreci

(poklon) se pogeti. Treba se pogeti po sredini tijela poduprijevsi se rukama

o koljena, leda treba izravnati spram glave i pr·eda se gledati.

';rr ~t

na ruku'

Kada smo na ruku'u izgovaramo tri puta: ·~I J~ ~·k,:

'*"

•,

:,

sto znaci: Uzvisujem Te, moj Veliki Gospodaru, iznad svih svojstava koja Tebi ne dolikuju.

a to

znaCi: Cuje Bog onoga koji Ga 11Vali. Zatim se zastane, pruzivsi

ruke niza se, i izgovori:

sto znaci: Nas Stvori-

telju, neka je samo Tebi hvala. Ako se klanja za imamom, onda ce imam ~: ~

Onda se treba ispraviti govoreCi:

'

J:-1

~ '~.:,::'.r

."

:,~~-'~\

~

~

~

1

-

reci:

a ostali koji klanjaju za imamom reCi ce: 41 C.U 'L/'~

Posto se ovo drugo izgovori, onda se govoreCi

'L/'~ Posto se ovo drugo izgovori, onda se govoreCi spusta na tle. Na tle se spustamo

spusta na tle. Na tle se spustamo ovako: Najprije se pognemo i uhvatimo se rukama za koljena, onda povijemo noge i koljena spustimo na tle, zatim metnemo diane s prstima na tle, a izmedu njih celo i nos.

5. Sedzde (nicice padanje)

"~

Kada smo na sedzdi, onda se moraju tla doticati: ceJo, nos, obje ruke s dlanima, koljena i nozni prsti- naprijed povi- jeni. Jos treba paziti: musku da se bolje pruzi i rastavi trbuh od bedara, a zensko to nece ciniti. Musko ce podici lakte od tla, a zensko ce ih na tle spustiti.

29

\

""

:;

"'

"'

,.

Na sedzdi se izgovara tri puta: ~->\.<;)1\ ~J ~k::- , a to

znaci: Uzvisujem Te, Moj Najvisi Gospodaru, iznad svih svoj- stava koja Tebi ne dolikuju.

ispraviti i kratko

govoreci: ';5\ ~~-

Zatim se treba -

sjesti metnuvsi

ruke

na

koljena,

a

zatim

opet

govoreCi:

-:;s-1· ~~ _

drugu

sedzdu

uciniti.

Onda

treba

govoreci:

'y·, ~ 1 - na drugi rekat ustati. Najprije se sa sedzde podigne

).

glava, a onda se dignu ruke i metnu na koljena, na koja se zatim podignemo, a onda uspravimo na noge i opet ruke svezemo, te pocnemo uciti na kijamu (stajanju).

6. Sjedenje na svrsetku namaza

-

#

:·.r ~1~:~::;

U namazu

svrsetku namaza. zove se kadei

se

sjedi

poslije

Svako sjedenje

na

drugog

rekata

kojem

se

predaje

(posljednje sjedenje).

na

selam

i

U namazu se sjedi na potkoljenicama i koljenima, musko

a desnu drzi sa desne strane

desnu

naslonjeno vise na lijevu nogu,

uspravljena tabana,

stranu.

a

zensko

pomakne

obje

noge

na

Ruke se

drze

obicno kako su donesene sa ""'U"''-''"'

koljenima,

ali

prsti

ne smiju

prelaziti

preko

smiju

rasirivati. Gleda se

u krilo

i

uci u

kao i uvijek u namazu. svakom

na

salavati i

se selam predaje, poslije a na kojem se ne predaje,

prvog

i

Ettehijjatu uce

uci se samo Ettehijjatu, osim

sunneta, jer se u ova dva sunneta na svakom sjedenju, t. na prvom i na drugom, iza Ettehijjatu uce salavati.

ikindijskog

i

jacijskog

j.

Nase najsmjernije postovanje Uzvisenom Allahu,

Nase klanjanje i ostala sva dobra djela.

Neka je pozdrav i Tebi, o Boziji Pejgambere,

.,

::

,

t

:

.:: \~II).:.,1_;L~ll;

,

~~ll~t1· _ ~;GI

30

Milost i blagoslov Boziji.

Neka je spas nama i svima dobrim ljudima ko ji Bog a slave.

Vjerujem i ocitujem da nema drugog boga osim Allaha, ida je Muhamed Boziji rob i BoziJ"i poslanik.

1

,4JJ

.:>,

;J (s-'.~~

.-.

)

~Jc J

·~

'~1':h

'J'1

~

11

~~;

~

-

~

t.:u ~

- ~ '·:.k ':>LJI

\.:"

i

"} 'J

~~

~~~~I;

·

j ;;; :~ r~

Salavati

Boze moj, blagoslovi Muhameda, Njegov rod i pristase kao sto si blagoslovio Ibrahima, Njegov rod i pristase

Zaista Ti si hvaljen i slavljen.

Boze moj, obaspi blagodatima Muhameda, Njegov rod i pristase.

Kao sto si obasuo blagodatima

lbrahima, Njegov rod i pristase.

Zaista Ti hvaljen i slavljen.

Gospoclaru, Boze nas, daj cia nam bude clobro

Na ovom i na drugom svijetu.

Sacuvaj nas clzehennemske

Na ovom i na drugom svijetu. Sacuvaj nas clzehennemske ,~~~;~ j;' ::: s;\\3' ·r:; !).,_ ~~·

,~~~;~j;' :::

s;\\3'

·r:;!).,_ ~~·J;

,j.J

'

d

~->_:

.;

,,.:f'•

\:i .>.llt>_

,z.

t

""

t.t·L

).,.

I .ti~

\.:; I ', tp

~;;j,;\ilj,_J

\~ll

/'

).,. I .ti~ \.:; I ', tp ~;;j,;\ilj,_J \~ll /' Posto se svrsi ovo ucenje, na

Posto

se svrsi

ovo

ucenje,

na

kraju

namaza

a zatim

predaje

selam, t. j. okrene se glava clesno i rekne: ~i :rs:.~c.' 1 )Ur

se zakrene

»Neka je na Vas pozdrav i milost

gJava prema Iijevom ramenu i isto se tako izgovori selam.

gJava prema Iijevom ramenu i isto se tako izgovori selam. Bog·a poslije ldanjanja) Posto se preda

Bog·a poslije ldanjanja)

Posto se preda selam uci se:

Boze moj, Ti si izvor spasa

i isto se tako izgovori selam. Bog·a poslije ldanjanja) Posto se preda selam uci se: Boze

31

! od Tebe je svakome spas.

Tebe slavimo i hvalimo, Gospodaru

Velicine i plemenitosti.

Zatlm se prouci salavat (pozdrav)

na Pejgambera, n. pr

onako kao

Ettehijjatu. Iza salavata uci se Ajetul-kursi: poCinjuci sa Euzu billahi i Bismillahi.

Bog je jedini, - nema drugog Boga osim Boga, _,~>':Jt~ .,J L.':1 .\1]1

Zivoga, ·nepromjenljivoga. (.~~!1~~

Njega ne obuzima ni drijem ni san.

Njegovo je sve sto je na nebesima i zemlji.

Ko bi jos mogao posredovati kod Njega

Bez Njegova dopustenja!?

sto

se

uci

na

posljednjem

sjedenju u

namazu

iz[

'

'::

f

>

I

}

1

,_

rj~ '':1;"~ :~.Jf \1

I'

~C.;~ _, .JI~C. ti

,

>}11

;;,Ja~'il

~

;;;

~

,f,

;t:,

:£~'t~

On zna ono sto je pred njima (ljudima)

za njima, a oni (!judi) ne znaju

nista osim ono sto im je Bog pokazao.

I sto

'r§~-~~·~,L.

.

vlast obuhvata nebesa i

ne

On je Previsnji, Veliki.

Ga nikakva truda.

Tesbih

Iza Ajetul-kursije uci se:

 

'

J

33

puta .\IJI,

, Jb

(slava Bogu)

,

.

33

puta .tu '61 (hvala Bogu)

32

32 Iza tesbiha se uci: >>Nema boga osim Allaha Jedinoga Koji nema druga ni Sebi ravna;

Iza tesbiha se uci:

>>Nema boga osim Allaha Jedinoga

Koji nema druga ni Sebi ravna;

Samo je Njegova vJast i Njemu pripada

hvala,

lVli smo Te poslali (Muhamede) samo

iz milosti spram svega svijeta«.

,. ,

o

~

•;

J.:>.J

,

,.

a

:::

.J

~

\i

~~ \i~

~cl :\}

'

M_r

'

.

~1-U;~,,u:-

-

~;~~_jSJ

- "

;, ;

~~ :.J\:L::~I'L. ~

- ~;~~ _jS J - " ;, ; ~~ :.J\:L::~I'L. ~ i On je onaj koji

i

On

je onaj koji sve moze.

.!

Najposlije dolazi:

~

Dova (molenje Boga) 1\.c_,

koja se moze uciti na razne nacine. Evo jednog primjera:

Boze - Stvoritelju, primi nas post i namaz Kojim Te slavimo: stojeCi, uceCi, klanjajuci se,
Boze - Stvoritelju, primi nas post i namaz
Kojim Te slavimo: stojeCi, uceCi, klanjajuci se,
PadajuCi nicice i sjedeci.
Primi nasu skrusenost i usavrsi nasa djela
Da nas ne zastide pred Tobom.
Gospodaru, daj nam milosti, Ti koji si Najmilostiviji.
primi moju molitvu (moj namaz)
od svih dobrih ljudi.
a Bogu iznad svega
I blagoslov Boziji, neka je
Bozijim poslanicima. Hvala Bogu,
Stvoritelju svega svijeta.
Pit an j a: Kako se izvrsuje ruku'?
onda uciniti?

Kako se ovo izgovori ako se klanja za imamom? Sta se zatim ucini posto se ovo drugo izgovori? Kako se spustimo na tle? Kada smo na seclzdi, sta nam se mora tla doticati? Na sto jos treba paziti? Sta se izgovara na ? Sta treba zatim uciniti? sta onda treba uciniti? Kada se sjedi u namazu? Kako se sjedi u namazu? Kako se uci sarno Ettehijjatu, a kada Ettehijjatu i salavati? sto se uCini posto se svrsi ovo ucenje na kraju namaza? Sto se uci posto se preda selam? sto se uci zatim? Sto se uci iza salavata? sto se uci iza Ajetul- kursi? Sto se uci tesbiha? Sto dolazi najposlije?

33

X

'Diernat (zajedniCl{o ldanjanje narnaza) ::;~

Namaz se moze klanjati napose, a moze i zajednicki sa drugim ljudima, t. j. dzematom. Dzemat nam je preporucio nas Pejgamber .Muhamed a. s. Dzematom se obicno klanja u dza-

miji, a moze i na drugom

imama koji klanja pred dzematom. Zajednicki t. j. dzematom 0za imamom klanjaju se far-

zovi, i uz ramazan teravih r vitr-namaz, a dzum'a, bajram i dzenaza mogu se klanjati samo dzematom za imamom. Kada se stane da klanja za imamom i nijjet (odluku) rije- cima, onda treba dodati jos i ove rijeci: »Uz ovog imama«.

naprijed pred dzematom. U

dzamiji je za imama odredeno posebno mjesto - mihrab. Dzemat za imamom treba da stane u ravne potpune redove jedan

dzemat ima

do drugog, da ne bude praznine u redovima. jos i muezina koji uci ezan i ikame.

Imam uci na kijamu na prvom i rekatu

sabahskog, aksamslwg i jacijskog farza, a na trecem i cetvrtom rekatu uci u sebi tiho. Dzemat uci za imamom samo na prvom rekatu farz-namaza

na kijamu, jer je dovoljno sto

mjestu. Svaki dzemat ima svoga

Imam stane u namazu malo

Subhaneke, a ostalo ne uci

imam

uci.

Dzemat svak za se uci

a Za imamom se ni jedan po sebi

nama-

sve ostalo

na

prije

uciniti,

a

ne

se

niti

rukun

to

zakasniti

da imam iza

vee bude

na siijedeCi rukun.

 
 

Da

zakasnilo na

za imamom racuna se ako

imama ne

 

Onaj koji

rekata. u dzemat klanjace za imamom ono sto

je

a kad imam preda selam, .on to nece uciniti, nego ce

ustati i sam ce nadoknaditi ono na sto nije prispio. Kad imam prouci na glas Fatihu, polahko se rekne »Amin«

t. j. uslisaj Boze! Ovako se govori dok imam dovu cini.

(~)

Narnaski

sunneti i mustehabi

{sto je Muhamed a. s. radio, iii preporucio da se radi ili pohvalio). U namazu je vadzib:

I. Na svakom rekatu u namaza prouciti Fatihu,

34

2.

u farz-namaza

na

dva

rekata,

a

u ostalih

namaza

na

svima

rekatima

iza

Fatihe

prouciti

jedno Z>ure

iii

tri

ajeta,

3.

u farz-namaza

od tri iii cetiri rekata prouciti ova su-

reta iii ajeta na prva dva rekata,

 

4.

u onim namazima u kojima imam uci

na glas,

toliko

na glas uciti lwliko ga dzemat moze cuti,

 

5.

u podnevnom i ikindijskom namazu u sebi uciti,

 

6.

na prvoj sjednici sjedih koliko se ~moze Ettehijjatu prouciti,

7.

na obje sjednice uciti Ettehijjatu,

 

8.

kod farz-namaza i u sunnetima podnevnog i dzum'-

namaza na prvoj sjednici iza Ettehijjatu ne

namaza

na

prvoj

sjednici

iza

Ettehijjatu

ne

uciti salavata,

 

9.

u vitr-namazu donijeti tekbir za kunut-dovu,

 

10.

u vitr-namazu prouciti kunut-dovu,

 

11.

u

bajram-namazima

u svakom

rekatu

donijeti

po

tri

tekbira.

Sunnet i

mustehab

je

sve

ostalo

sto

nije

u

ovoj

knjizi

oznaceno da je farz ili vadzib.

u ovoj knjizi oznaceno da je farz ili vadzib. uciniti: ako zakasnili izvrsiti lwji farz iii

uciniti: ako zakasnili izvrsiti lwji farz iii

da smo nehotice iii ako smo vadzib sasvim

uciniti kada
uciniti kada

namazu ili izvan namaza.

naest mjesta. Ona

izgovarajuCi A!lahu ekber

.

.).

Sedzdei-tilavet
Sedzdei-tilavet

da

ucini

i

na desnu

drugu,

selam se

u ima u Kur'anu na cetr-

obavi kad se jedanput padne na sedzbu,

(':st ~t) pri polasku na sedzde i

lwji prouci

35

sto ce namaz

Kad covjek naumi da klanja, treba uvijek da unaprijed zna da misli sto treba uCiniti i sto treba uciti.

klanja

ZnajuCi da stoji pred Bogom,

musliman treba

da

predano, skruseno i sa strahopostovanjem.

Namaz se pokvari: ako se izgubi abdest, ako se progovori,

nasmije,

od kible prsa zakrene, ako se tri puta po istom mjestu pocese,

cita iii

ako se

ako se bez nevolje iskasljava,

nogom udara, ako se nesto

ako se

krivo

Kur'an uci. Jednom

rijecju, ne smije se nista uciniti sto

ne

u namaz,

i

po

cemu bi onaj koji bi to vidio mogao

pomisliti da doticni nije u namazu.

Pit an j a :

Kako

se

moze

klanjati

namaz?

Ko

nam

je

 

dzematom?

preporucio dzemat? imade svaki dzemat?

zajednicki sa imamom

Gdje

imam stane u namazu? Kada se stane da

za

sta

treba reci u

Kako treba da stane dzemat za imamom? dzema'at? Kako imam uci na

imamom

?

ostalo uci dzema ·-at? uciniti? Kada se racuna

snilo

koji

36

Hutba je imamov poucni govor Roji on slaveCi Boga izrece sa uzvisitijeg mjesta (minbera) u dzamiji. Hutbu treba saslusati mirno i sa postovanjem. Iza dzum'anskog posljednjeg sunneta klanja se cetiri rekata ahiri-zuhra, t. j. posljednjeg podne-namaza, kao nado- knada najzadnjeg .(podnevskog) farza koji smo propustili, a zatim dolazi dva rekata sunneta (t. zv. sunnetul-vakta).

a zatim dolazi dva rekata sunneta (t. zv. sunnetul-vakta). Teravih-namaz (a to je stalni sunnet "'"~
a zatim dolazi dva rekata sunneta (t. zv. sunnetul-vakta). Teravih-namaz (a to je stalni sunnet "'"~

Teravih-namaz (a to je stalni sunnet "'"~ ?-~ •--:: '> klanja

1> •

0

_JA

~

se svake ramazanske veceri izmedu jacijskog namaza i vitr- namaza. Teravih-namaz obicno se klanja dzema-atom, a moze se i pojedince klanjati. Teravih-namaz ima 20 rekata, a klanja se predajuci selam na dva iii cetiri rekata. Pojedini rekati klanjaju se kao rekati ikindijskog sunneta, a svaki put kad se iza selama ustane za- pocne se daljnje klanjanje sa iftitah-tekbirom. Poslije teravije ldanja se vitr-namaz. Ovaj se namaz moze uz ramazan klanjati dzema'tom. Kada imam prouCi sure na tre- cem rekatu i izrece tekbir, onda svak ponovno svezavsi ruke uci u sebi kunut-dovu.

onda svak ponovno svezavsi ruke uci u sebi kunut-dovu. r' r ·~- onda dolaze veseli dani

r'

r

·~-

onda dolaze veseli dani

Ramazanskog bajrama (Idi-fitr). Jos imamo i Kurban-bajram (Idi-adha), i to cetiri dana. Tada se kolju kurbani, a hadzije na

Meld izvrsuju hadz.

Posto se isposti

kurbani, a hadzije na Meld izvrsuju hadz. Posto se isposti Na bajram ujutro klanja se dzemaatom

Na bajram ujutro klanja se dzemaatom dva rekata r1amaza (salati-id). Bajram-namazi klanjaju se kad sunce malo odskoci, pa do podne. Nijjet (odluka) je glavno srcem, a rijecima ovako: Odlu-

cih klanjati u ime Boga ramazanski bajram-namaz da izvrsim

duznost,

pristadoh uz ovog imama.

37

Odlucih klanjati kurban-bajram da izvrsim duznost, stadoh uz ovog imama. Bajram se klanja ovako:

Poslije nijjeta i iftitah-tekbira na prvom rekatu, kada se svezu ruke, prouci se u sebi Subhaneke, a zatim s imamom donesu tri tekbira dizuCi ruke (kao iftitah-tekbir) i izgovarajuci:

Allahu ekber. Onda se svezu ruke, a ;~za tekbira imam uci Euzu- billahi, Bismillahi i sure. Na drugom rekatu imam uci po redu: Bismillahi, Fatihu

i suru, a dzema'at kao obicno suteci prati. Poslije sureta valja donijeti tri tekbira. Iza treceg tekbira ide se na ruku' sa ruku'- skim tekbirom, i dalje se klanja kao i drugi namaz, te poslije sjedenja preda se selam. Poslije selama imam izade na minber

i prouci hutbu. Dok imam izlazi na minber, dotle dzemat-at donosi tekbire ovako:

pri-

Pocevsi od sabaha

uoCi

pa do iza ikindije

tekbir.

: Ajetul-

dana vadzib je iza farzova izuciti po jedan se zavrsi kao i ostali namazi

Dzenaza je namaz

dzema-atu

kada

duznost. Dzenazu treba

velikom

djeteta. Dzenaza

ga

i

malom,

pa

onda

svakom

muslimanu

novorodencetu,

ovako:

osim

muslimanld,

Okupan i zamotan mrtvac t

#

)

metne se pred

i to tako da bude okrenuta na desnu stranu dzema-atu. stane u tri i1i vise redova i ovako ucini nijjet:

cih klanjati u slavu Boga, blagoslov Muhameda i molbu za umrlog, i pristadoh uz ovoga imama«. Poslije iftitah-tekbira uci se u sebi Subhaneke. Zatim imam i dzema-at reknu ekber, ali se ne dizu ruke, a onda se uce salavati i Allahu ekber. Iza toga se t1ci umrlom, obicno ovako:

38

t

~

,.

,

I

. ?"",

t

.,.

t

t

_,

'

,

;

t

.,.

;

t'

, o

0

t:

'

.,

,.

_, ~~J" ~J t.?.:fJ ~~.::>J .l~\i_, t~l!J l:~•J \.:~

"

,:,\"JI, k ~,_:; ~ ~;~~ :

"'

I.>

.:r

"

'-'

#1

~~I

:; F',)C'0t' t~ <t~,:,~ \:~ ~:::,.:\~.:: ~~\'t\:;' t

,.

,

I.>

,,

""

'-'

['"".

~~)~_)),off;_JI),~)),~()1 3 (:~),<i':~l:>~)0111~~_,·

• .,.

'

,:;t J <~.,L,.L)- ~~-L

,

t

~

l_~ ~,J <:t~,

'

1

'

.,:

'

t

:::

'::

~IS ~L) \~ ,:;\3,), ~~

15~':11~ ~./:.h (~,t_;j) ~) (\J~~.~) ~ j)\:;-_:;' <i'~_; ~-\)') t

;

~is--

-~1)r:/1 \ ~~; ·,!/JI) ~~~~~~)

»Milostivi i otsutnom, velikom i

Boze, da zivimo i umremo u lslamu. Gospodare Boze nas, daj

da nam bude dobro na ovom i na drugom svijetu. Sacuvaj nas

Odredi, Veliki

oprosti nasem zivom i mrtvom, prisutnom

malom,

musku i

zensku.

svake muke

i kazne.

Odlikuj

ovog mrtvaca veseljem, rahatlu-

kom, oprosti mu grijehe f budi s njim zadovoljan.

 

Ti mu

povecaj dobrotu, ako

je bio

mu,

ako

je bio

Podaj mu i Svojoj

Podaj

mu

i Svojoj

milosti

priblizi ga.

Ucini sve ovo

koji Si

najmilostiviji «. Poslije dove izrece se opet: Allahu

selam. Iza selama obicno se prouci za spas duse umrloga Fatiha,

a zatim se mrtvac nosi da se pokopa.

a zatim

umrloga Fatiha, a zatim se mrtvac nosi da se pokopa. a zatim P i t j

P i t

j

a :

namaz klanjaju muskarci

da se pokopa. a zatim P i t j a : namaz klanjaju muskarci ma-atu? Sto

ma-atu? Sto je farz u dzum'a namazu? osim

ovoga?

se redom klanja?

je hutba?

obicno

klanja

iza

dzum' anskog

posljednjeg

sunneta?

se

klanja

teravih-namaz? Kako se obicno klanja teravih-namaz? Koliko rekata ima teravih-namaz? Kako se klanjaju pojedini rekati? Sta se klanja poslije teravije? Sto dolazi se isposti mjesec ramazan? Imamo li jos koji Bajram u godini? Sto se klanja na Bajram ujutro? Kada klanjaju bajram-namazi? Kazi nijjet Ramazanskog bajrama! Kazi nijjet bajrama! Kako se klanja bajram? sto imam uci poslije selama? sto dzema-at sa muezinom uci dok imam izlazi na minberu i kada silazi? Kako se zavrsi bajram-namaz? Koji se namaz zove dzenaza? Kome treba klanjati dzenazu? Kako se klanja dzenaza? Sta se uci poslije iftitah-tekbira? sta dolazi zatim? sto se iza toga uci? sto se uci poslije dove? Sta se obicno prouci iza selama?

39

Post

Treca je islamska duznost: postiti mjesec ramazan, kako nam je naredeno u Kur'anu,

~\;')il; (.$~\~ ~·tf. ~ Y"~ :s.J~ ~'!')jl ~~ J (~)I~·~~';?

i

f,~\

~~

~ ;;,_~~;¢_;.-., J' Jl La.!_/ .:,I(' .)A J ~

~

,

,#

'