You are on page 1of 21

E R D L Y I

T U D O M N Y O S SZERKESZTI DR. G Y R G Y LAJOS

F Z E T E K yp ** 76. SZ.

1935.

A Z ERDLYI MZEUM-EGYESLET KIADSA

M V E L T S G I A A

L L A P O T O K

T E M E S K Z B E N T R K V I L G B A N

IRTA: Dr. J U H S Z K L M N

C LU J MINERVA IRODALMI S NYOMDAI MINTZET RT. NYOMSA 1935.

E R D L Y I
SZERKESZTI

T U D O M N Y O S
DR. G Y R G Y LAJOS

F Z E T E K

1935. AZ ERDLYI MZEUM-EGYESLET KIADSA 76. SZ.

M V E L T S G I A TEMESKZBEN A TRK VILGBAN

L L A P O T O K

IRTA: Dr. J U H S Z K L M N

C LU J MINERVA IRODALMI S NYOMDAI MINTZET KT. NYOMSA 1935.

Kzigazgats. A z uralomra jutott trk egy csapsra vget vetett a leigzott npek lete folysnak. Sztzzta a hatalma al hajtott lakosok eddigel sszetart kerett, s ezzel sszetrvn azokat a flezredes kapcsokat, amelyek ket Nyugat-Eurpval sszektttk, egy forduls alatt helykbe j intzmnyeket erszakolt rjuk, amelyek ezeknek poly idegenek voltak, mint a hdtk arab perzsa-szellemmel teltett lelkivilga.1 A z elszigeteltsgkben sztrebbent, gymoltalan rjk soraiban a trk vallsi trvnyekbl fakad j rendelkezsek nagyobb romlst vittek vghez, mint a m u z u l m n les kardja, pusztt tzesv s svr prdalesse a hborban, minthogy n e m a fegyveres kzdket fenyegettk halllal, letveszlyekkel vagy hirtelen pusztulssal, h a n e m a fennllott jogrend fitymlsval, a jogbiztonsg elzllesztsvel s a hdoltsg egsz tartama alatt llandan folytatott jogfosztssal lass elnyomorodsnak tettk ki a legyztt s minden vagyonbl kifor^ gatott egsz lakossgot.2 A z j rendszer megvltoztatta a Temeskz trkpt, mert m s irnyt adott a gazdasgi s szellemi letnek. Egi nevezetes vrosai eddigi jelentsgket elvesztettk, m g jelentktelen helyek hadi, ipari, s kereskedelmi fontossgot nyertek.3 Csand pspki szkvros megfosztatott vszzados hressgtl, viszont Temesvron kvl Lippa, Jen, Csatd, Sebes, (Karnsebes) vrak", valamint Lgos, Facsd, Pancsova, Denta, Orsova, Mehdia, Cskv, Iktar,* tovbb Ssd s Boksn5 palnkok"6 nevezetes katonai llsokk emelkedtek.7 1 Fekete Lajos: A hdoltsg-kori trksg Magyarorszgra vonatkoz fldrajzi ismeretei. hadtrtnelmi Kzlemnyek". Budapest 1930. 1. 1 . 3 Slamon, Magyarorszg a, trk hdts korban. Budapest, 1886, 174. 3 Fekete, id. h. 4Bendelet 1664 mjus 716. s 1664 jnius 1524. Fekete Lajos: A berlini s drezdai gyjtemnyek trk levltrai anyaga. Levltri Kzlemnyek. Budapest, 1929, vf. 79. 1 . 217. sz., 5. 1 . 237. sz. , ' A trk oklevlben Sarde" s Bofese". (Idzett 1664 jnius 15M-i oklevl. Berlini s drezdai gyjtg-mnyek 237. sz.) 6 A palnkok az gygolyk/felfogsra szolgl kisebbszer erssgek voltak s tbbnyire mly rkok dnglt talajba vert ketts svnybl llottak. Sarde s^ Bofese helysgek azonostst Dr. Miloia Joaehim professzor urnk, a Bnti Mzeum igazgatjnak ksznm.

4
A rgi feudalizmus megszntvel, az arra felptett kzigazgats s trsadalmi rend hamarosan sszeomlott.8 A Temeskz kln tartom n y (ejalet, vilajet, pasalik, bcglerbejsg) lett. ln a beglerbej, kt lfark pasa llott, aki a katonai s polgri kormnyzatot vezette. Szkhelye Temesvr volt. A z ejalet tbb kerletre (szandzsk, liva), mgpedig a temesvri, esandi, becskereki, cskovai, pancsovai, lippai, jmoldvai, orsovai s Jenire9 osztatott, de szmuk idnknt vltozott.10 A szandzsk tbb jrsra, kas-ia,, ezek ismt tbb krzetre, nhij-VQ oszlottak. 1 E feloszts szintn hbri, teht katonai alapon trtnt. Minthogy a m r Urchn szultntl (135659) szervezett lovassg (szphi) rks hadktelezettsgnek jutalmul a meghdtott terleteken _ _ jobbgyi javadalmakban rszeslt, a szandzskot, mint katonai kapitny a bej kormnyozta. Kisebb erdtett helyeken, amin volt Versec, Gyarmata, Kbin, Becskerek, Becse, Orsova, H o r o m , amely hatalmas vdclpeitl Ujpalnknak neveztetett,11 szintn tisztek vezettk az igazgatst.1* A temesvri beglerbej (mir-i-miram, tartomnyi fkormnyz) al rendelt alajbej (ezredes), cseribasa (kapitny), szrdsi basa (hadnagy), szubasi basa (rmester) ugyancsak szphik lvn, hbrbirtokokat nyertek.13 Ezek mellett mkdtt a kdi, aki nemcsak a polgri, bntet s egyb egyhzi gyekben brskodott, h a n e m a hozott tleteket vgrehajtotta, tovbb a mufti, aki az egyhzi teendk elvgzsn kvl szintn kzigazgatsi, de igazsgszolgltatsi mai rtelemben vett perenkvli gyekben is eljrt. A kzigazgats ugyanis n e m volt az igazsggytl elklntve s a vallsggyel egytt egy gykrtl eredt, a Korntl. Hisz m g a mlt szzadban is csak az lphetett Trkorszgban a jogi plyra, aki betve tudta a Kornt, amelyet a mozlimek mindvgig mint valamennyi d o g m a s jogszably foglalatt tiszteltek. Minthogy a K o r n csak mozlimeket ismert, a Bnsgban letbelptetett j intzmnyek csak a m o h a m e d n lakossg rdekeit tartottk szem eltt. A rjkat illeten a kzigazgatsi mkds kimerlt abban, hogy ket az llami szksgletek fedezsre szolgl eszkzk elteremtsre szortottk. A z egyenlsg elve abban nyilvnult meg, hogy a m o h a m e d n o k mind egyenlk voltak a szabadsgban, a rjk pedig rangra s vrsgre val tekintet nlkl mindnyjan osztozkodtak 8 Hman-Szekf, V. 21. "Borovszky: Temes vrmegye trtnete 334~335. Szilgyi: A magyar nemzet trtnete V. 275. Jen oly jelentkeny hatrvr volt, hogy olykor az egsz tartomny Jeni ejalet"-nek neveztetik s Temesvr is mint az emltett ejaletben fekv vr fordul el. (V. . a jeni ejalet" kdijaihoz s vrai parancsnokaihoz intzett, idzett 1664 jnius 1524-i szultni rendeletet. Berl. s rezd, gyjti., id. h. 81. 1 . 237. sz.) 1 8 Szeged a trk igazgats szerint nem a temesvri ejaletbe, hanem a budaiba osztatott be. lxBhm: j-Palnka mltja s jelene. Trt. s Rg. rt. 1879, 174. 1 2 Borovszky, id. h. Szilgyi, V. 275. 1 3 Hman-Szekf, V. 25. Annak idejn oly ismert nevek voltak ezek, mint m a a finnc, vagy a zsandr. (Salamon, id. h. 124.)

a szolgasgban.14 A hajdani kivltsgos elkelsgek helyt a beglerbej s a nagyobbrang szphik foglaltk el.15 A legjabb levltri kutatsok kidertettk a trk igazgatsnak szinte hihetetlen centralizlt voltt. Minden jogviszonyt a kzponti hivatalokban intztek el s a dntst mindig szultni rendelet alakjban a padisah nevben hoztk. M g az olyan dibdbsg is, amelyet m a vgsfokon a kzsgi br vgez, felterjesztetett a magas porthoz s szultni hatrozattal intztetett el.16 Bodrog lakosai kzvetlenl a szultnhoz fordultak a beglerbej, a szandzskbej s m s tisztviselk ellen emelt a m a panaszukkal, hogy ezek ket a fenlaki hd tatarozsra akartk szortani, holott k n e m a fenlaki, h a n e m a temesvri jrshoz tartoztak s hogy azonkvl vajat s ft kveteltek rajtuk.17 A z ipeki (ptyi) grg ortodox ptrirka szintn kzvetlenl a szultn el terjeszti azt a panaszt, hogy Temesvrt < a trk oklevl szerint a hitetlenektl" trvnyszeren beszedett adpnzt, ervel elvettk tle.18 Egyenesen a szultn parancsolja meg19 Hadsi Musztafa pasnak, Temesvr parancsnoknak: A d j a felgyeleted alatt lv llami pnzbl Dsfer pasnak klcsnkp ezer oroszlnos piasztert s vgy tle errl pecstes elismerlevelet".20 Ugyancsak a szultnt foglakoztatjk a temesvri lpor-malom gyei. 1667 augusztus 28-n I. M o h a m e d szultn utastja Haszn lippai bejt s a temesvri kdit, hogy legott szllttassanak lport Belgrdba. A fekete lpor gyt gy vgzdik a rendelet n e m lehet egyb gyekhez hasonltani, mivel annak a krtai hadjratba val megrkezse igen fontos dolog; ezrt egy napot, egy rt sem kslekedve, a lpor Belgrdba szllttassk".21 Ugyancsak M o h a m e d szultn hagyja m e g 1687 december 8-n a temesvri defterdrnak, hogy a temesvri lpormalom zemkltsgei fedezsre, .,mivel most hiny mutatkozik s sietve szksges", ezer gurust utaljon ki.22 A temesvri lporgyrts vezetsben bellott szemlyvltozs alkalmval kzvetlenl a szultntl jn 1684 prilis 21-n rszletekre kiterjed rendelet az anyagkszlet tadsa s a szmadsttel trgyban.23 A jeni templomszolgk fizetsnek kiutalsa,24 a temesvri kegyes alaptvnyi (vakuf") gondnok,25 a temesvri templomi alkalmazottak kinevezse,28 a temesvri prdikl27 s a temesvri lporkszt agai 14 Szilgyi, id. m. V., 277. 1 3 Hman-Szekf, id. m. V., 26. 1 8 Szekf elszava a Trk oklevltriam. (25. lap.) "Trk oklevltr 94. Szentklray: Ujabb rszletek a dlmagyarorszgi trk hdoltsg trtnetbl. Budapest 1917, 20. 1 8 Berl. s drezd. gyjt. id. h. 1929. vf. 101. 1 . 292. sz. 191696 prilis 28. 2 0 Trk oklevltr S08. lap, 330. sz. 3 1 Trk oklevltr 274. lap, 284. sz. 2 2 Id. m. 275. 1 . 285. sz. 2 3 Id. m. 287. 1 . 302. sz. 2 4 Id. m. 3056. 1 . 326. sz. II. A h m e d szultn 1693 aug. 23-i rendelete. 2 6 Id. m. 152. 1 . 201. sz. 1588 szeptember 30-n kelt rendelet. 281699 mjus 27-i rendelet. Id. m. 313. 1 . 339. sz. 2 7 Id. m. 314. I . 341. sz. 1701 prilis 23-i rendelet.

6
hivatal betltse,28 egy temesvri, a a vron kvlll" omladoz m e csetnek fmecsett, dsmiv" emelse,29 a temesvri30 s az orsovaszigeti rsg zsoldjnak kifizetse,31 egy bnsgi keresked vmkedvezmnynek megadsa,32 a radnai templom javtsa,33 m i n d a szultn esetrl-esetre kiadott kln engedlyvel trtntek., A z intzkedsek kzvetetlensge s gyorsasga n e m adott helyet semmifle beavatkozsnak. Kztehervisels. Franklin kijelentse szerint adt fizetni s meghalni mindentt kell az embernek. A z ad tagadhatatlanul erklcsi knyszer az llam kiptsre, kulturlis intzmnyekben nyilvnul jttemny, felttele a polgrosods fejlesztsnek, fokmrje a civilizcinak, tkre az egsz kzssg jellemnek, amely az adigazgats foganatostsakor, pgy mint ders idben a napra az id haladst, az adalanyok, valamint az adgyekben eljr kzegek s hatsgok lelkiismeretessgt mutatja. A z adteher slyosabb vagy enyhbb volta n e m is annyira az adk szmtl s sszegtl, h a n e m inkbb igazsgos vagy igazsgtalan megosztstl, valamint behajtsnak kmletes, vagy kmletlen mdjtl fgg. E z utbbi krlmnyek folytn a trk vilgban a n e m m h a m e d a n alattvalk, az gynevezett rjk, a sz szoros rtelmben misera pebs oontribuens" lettek, mint amely gyjtnvvel Verbczy az adalanyokat nevezi. Mindenkor nyoms okuk volt a jajveszkelsre, mert nemcsak az adnemeknek n e m volt se szeri se szma, h a n e m sszegk ugrsszeren felszkkent s egyedl a rjakra dlt, akiktl irgalmatlanul behajtatott. A rja kutyjval s barmval sem bnt gy, mint vele a hetyke s durva adszed. Lehet-e csodlni, ha a fldhz tapadt, szerencstlen rjk nagy rsze, n e m szokhatvn ezekhez az embertelen viszonyokhoz, megszktt, fldnfutv lett, n e m trdve azzal, hogy a magtl elhajtott terhet rkti sorsnak osztlyosaira, akik rgk mellett megmaradtak. Egyik trtnetr huszonhromfle adt szmllt ssze. Hozzszmtva azonban a klnbz vltsgdjakat (vrad"), a gazdasgi robotmunkkat s a hadi fuvarozsokat, ez a szm tetemesen emelkedik s mivel a behajtsnl eljrt alantas kzegek ezeken fell a m a g u k rszre ajndk"-ot is szedtek, az egsz adbeszeds fosztogatsok lncolata volt. A z adt a kessedrok, adtisztek szedtk be s a Temesvrott szkel khassinedrnak, adpnztrosnak szolgltattk be. A trk vilg 28II. Musztafa szultn rendelete a temesvri parancsnoksgra kirendelt A h m e d pashoz, 1699 februr 21-rl. Id. m. 312. 1 . 337. sz. Berl. s dregd. gyjt., id. h. 1928. vf. 305. 1 . 130. sz. 3 0 Trk oklevltr 307. 1 . 329. sz, II, Musztafa szultn 1695 mjus 29-i rendelete. 3 1 Id. m. 311. 1 . 334. sz. II. Musztafa szultn 1697 mjus 30-1 rendelete. 3 2 Id. m. 2423. 1 . 273. sz. 3 3 Trt. s Rg. rt. 1911, 65, Trk-magyar okmnytr II. 285, 313. 324, 337.

7
kezdetn a temesvri ejaletben harminchatezer rja-adalany volt.s4 Mindjrt a Temeskz elfoglalsa utn defterek35 kszltek, azaz sszerattak az adtrgyak, jelesen a jszgok jvedelmei, amelyek az adkivets alapjul szolgltak. Erdly s a temesvri ejalet hatrnak megllaptsakor Halil bej s Khszim pasa rtk ssze az egyes gazdasgi telkeket. A deftert beszolgltattk a szultn kincstrnak. E z volt a temesi tartomny llami ftrzsknyve, vagyonkatasztere. A m e l y helysg e knyvbe be volt rva, adzni tartozott, ha csak egy ember is lakott benne.36 s valamint akkor berta Halil bej azokat, mondja a temesvri pasa annak g y kell lenni. A m e l y falukat idert, azok ide valk, mert osztotta be. A z vagyon a szultn trvnyben, hogy minden effle dolgok, kiket az defterbe rtak, igazak s ahhoz bznak. S mikor gy a hatalmas szultn szmra rnak a defterbe, ha szintn valaki azt helyben n e m akarn is hagyni, az defter szerint m e g kell lenni".37 D e mskor is trtntek adsszersok. M i d n pl. -Arad, Gelid38 (Gelin")39 Mikelaka,40 tovbb a Marosnak Temesvr felli rszn" fekv Kisszentmikls,41 Sg42 s Nvk43 falvak ser"-tizede, harcs-, menzil-, iszpendzse- s telekadja, az emltett falvakban lev rjkkal, fldekkel, hegyekkel s vlgyekkel egytt az aradi hdnl ltestett kegyes alaptvnynak vakwf"-nak adomnyoztatott, ennek megtrtnte a szultni birtoknyilvntartsi hivatalban, defterkhnu-baii feljegyeztetett s a birtoklevl killttatott. A X V I I . szzad hetvenes veiben ismtelten elrendeltetett e falvak hatrainak pontos megllaptsa s megjellse, tovbb a falvak rajainak sszersa, vgl annak felbecs34 Karcson Imre: Evlia Cselebi magyarorszgi utazsai I. 89. 1. Borovszky: Temesvr 44. 3 5 Ilyen szmadsokat nagyobb szmmal tartalmaz a Velics Antal fordtsban s Kammerer Ern elszavval megjelent Magyarorszgi trk kincstri defterek" cm gyjtemny kt ktete (Budapest, 1886 s 1890.) Bven trgyalnak a defterekrl Hammer-Purgstallrak a trk llami intzmnyekrl szl s Salamon id, mvei. 3 8 Borovszky: Temes vrmegye 335, Szilgyi, V. 277. m Borovszky, id. h. 8 8 Aradtl szakra a gyelidi aptsg helyn. 3 9 A konstantinpolyi birtoknyilvntartsi hivatal defterkhn" levltrban fennmaradt, 1665 december 23-n kelt oklevlben Karcson olvassa szerint: Gelire" (Trk oklevltr 260. L) s , M a r W (Id. m. 263.) 4Az idzett oklevlben, Karcson olvassa szerint Nagy-Lak", utbbi helysg, mint ismeretes, a Maros jobbpartjn fekszik ugyan, de tvolabb Aradtl. Ugyanez (1665 dee 23) oklevl szerint Arad al tartozik a gyulai livban." (Id. m. 260.) Ez a meghatrozs is inkbb Mikelaka mellett szl. Utbbi helysg valsznleg izmaelita telepts volt s nevt birtokostl nyerte. (V. . Karcsonyi Jnos: Kik voltak s mikor jttek haznkba a bszrmnyek vagy izmaelitk! Budapest, 1913, 15.) 4 1 Annak idejn, Mrki trkpn: Szentmiklstelke. (Arad vrmegye trtnete.) 4 2 Ismeretlen helysg. Alig azonosthat Temessggal (Sgul), mely ugyan vidken, a Marostl dlre fekszik, azonban nagyobb tvolsgra. f Sehndorftl szaknyugatra a Maros partjn. A z 1665-i oklevlben, Karcson olvassa szerint: Buak", de szerinte is olvashat Nuak"-nak (Trk oklevltr, 260.)

8
lse, hogy a falvak egyenkint mily pnzsszeget szolgltathatnak be a vakuf cljaira.44 A temesmegyei Varjas lakosai az egykor trk oklevl szerint45 ktelesek voltak minden hz utn a rgi idktl fogva fizetni szokott" tizedet: hord-, azaz must- vagy bor-adt, hzad fejben hrom oka, azaz mintegy ngy kilogramm46 tiszta olajat, mzet, a szoksos brnyt, tovbb menyasszonypnz fejben negyven akcst, rgi szoksaik szerint adni szokott" fejad, isspendsseUi7 cmen Khizir napjn48 szz akcst, Khszim napjn49 szintn szz akcst, hadiad utn tizenht akcst, hz utn j ad s egyb kvetelsek fejben ngy akcst, telekad (khards )so fejben szztz akcst, fstlt hs (paszdirma") s egyb kvetelsek fejben tszz akcst fizetni. E z volt a varjasiak gynevezett rendes" adja, amelyre nzve a hatsgok a lakosokkal, az sszers szavai szerint, megllapodtak". (Az kcse" kis ezst-pnz, oszpora volt, amelynek rtke az idk folyamn vltozott.) A z adkirovsi munklatokat a m r emltett defterkhne rizte s szksg esetn msolatot is adott.51 E z az adelrs azonban n e m volt az adn e m e k megcsontosodott konglomertuma, h a n e m esetenknt hatalmas fejldsnek indult a kztartozsok regblsvel. Rendszernek nyomt sem talljuk. N e m volt falu, amelynek adja egy msikval osztly s faj szerint egyezett volna.52 A varjasi plda ppen csak bepillantst enged az ad zrzavarnak rejtelmes srsgbe. A z ad terht slyosbtotta a behajts kegyetlen s nknyes mdja. A fldesr lehet magasra becslte a jvedelmet; az annak megfelel sszeget a rajn behajtotta, akr volt terms, akr nem. Megksrelte azt is, hogy az adt az egyes emberek helyett a helysgre vesse ki, hogy ennek lakossgt annak egyetemleges teljestsre ktelezze.53 Ily m don sokszor sikerlt a m r rgen kipusztult adalanyok adhtralkt is behajtani. N m e l y adfajt egyszer a portk, msszor a csaldfk szma utn, majd pedig egy-egy egsz helysgre, a portk s a csald45 Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1928. vi. 2723. 1. 16. sz. 1929. vf. 68. 1 . 176. sz. 451665 december 23. Trk oklevltr, 259260. 1 . 280. sz. 4 6 Egy oka annyi mint 1'28 kg. 4 7 A fejad vagyis a hallvltsg, a fejvltsgad, a hdt muzulmn s a meghdtott hitetlen" kzt fennllott viszony legjellegzetesebb kifejezse.# A fejad iszpendse" a perzsa pendzik" azaz td" sznak trks alakja s azt jelenti, hogy minden zskmnybl, teht a rabszolgkbl is egytd a szultn. A z adalany, a meghdolt lakossg neve: raja", rajt", azaz nyj", a Korn verse rtelmben: a szolgk az rnak nyja, melyrl az szmot fog adni. Azaz a kalifa a rjkat fej szerint tartja szmon s fej szerint adztatja. Bman-Szekf, V. 22. 4 8 prilis 23-a, a rgi naptr szerint. 4 8 Oktber 26-a, a rgi naptr szerint. 6 0 A muzulmn vallsjogon alapul fldad (telekad), sokszor azonban fejadt is jelentett. 5 1 Idzett oklevl. 6 3 Az adfizet rja az egszbl csak annyit rtett mr, hogy neki egyetlen lpst, egyetlen mozdulatot nem szabad tennie fizets nlkl". Hman-Szekf, V. 34. 5 3 Szalay-Barti, III. 296.

9
fk szmnak figyelembevtele nlkl, tlagsszegben vetettk ki. M i vel az egyre nvekv insg miatt sokan elszktek, ezeknek kztartozsa is a megmaradt rjkat terhelte.64 gy pldul 1663-ban a R a d n n maradt nyolc katolikus bosnyk csaldnak ugyanazt az sszeget kellett fizetnie, amely elbb harminct csaldot terhelt.55 Elfordult, hogy a birtokos az adt merben nknyesen felemelte, de ezt, hogy a megllaptott szmnl tbb katont ne lltson, be n e m jelentette. Trnk kellett a rjknak, mert ahhoz, hogy a panasz a szultnig jusson, sok pnz kellett. A fldesr a tizeden kvl m g azt is megkvnta, hogy hztartsi szksgleteirl, tzelrl, vajrl, mzrl,56 gymlcsrl is alattvali gondoskodjanak.57 Ibrahim pasa jelentsre, hogy az orsovai,68 moldovai s palnkai kerletekben a rjk vonakodnak a telels utn eltvozott csapatok htrahagyott tevit s lovait a trvnyes felttelek mellett" elltni, a szultn ezt a ktelezettsgket megllaptotta s teljestst 1664-ben59 rjuk parancsolta.60 Ugyanez v szn a verseci kerletbe 550, a cskovai s pancsovai kerletbe egyenknt 360, a csatdiba 430 l, Becskerekre 80 szakasz"81 teve osztatik ki telelsre. A z llatokat a szokott felttelek mellett el kell ltni rpval s szalmval".62 A temesvri vr karbantartsnak ktelezettsge Temesvr elkeli" tudomsa szerint mindig a temesvri, cskovai, verseci, pancsovai s becskereki kerletek rjit terhelte.63 A temesvri, cskovai, verseci, pancsovai s becskereki kerletek lakosai ktelesek voltak az eszki hd javtsnl is robotmunkt vgezni. Vonatkoz rendelett a szultn lakonikusan ezzel szankcionlja: A m u n k a kerlket fel kell akasztani".64 D e volt olyan eset is, hogy a rjk teljestette hadi s egyb ch szolglatokat betudtk az adba. E kegyben az jpalnkiak rszesltek. 54 Hman-Szekf, V. 2627. 0 5 Trtnelmi s Rgszeti rtest, 199, 89. , 6 6 V. . a bodrogi lakosok panaszt. 6 7 Ssalai-Barti, III. 296, Szilgyi, V. 279. 5 8 Irsova". 5 9 Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1929. vf. 6162. 1 . 155. sz. Rendelet az orsovai, moldovai s palnkai kdihoz, 1664 februr 28mreius 8. 6 0 Ugyancsak ez v tavaszn rendeli a szultn, hogy mivel > a tl elmlt s mr legeltetni lehet, a szegedi kerletben telel tatr katonk szmra a rajtl esak flannyi rpt szedjenek be, mint amennyit a tl folyamn szedtek." (Id. h. 65. 1 . 169. sz.) 6 1 Szakasz, katar" a. m. egymshoz lncolt tevk vagy teherhord llatok sora, mgpedig a jelen rendelet szerint olyan sor vagy szakasz, mely ngy darabbl ll (800 katar eszerint 320 darab; 80 katar tevnek m e g 40 lnak 360 adag takarmnyra van szksge.) 8 2 A becskereki kdi m g kln rszletes utastst kap: Minden szakasz teve szmra egy-egy rpbl s szalmbl ll adagot kell adni. A z ugyanott telel 20 lnak, tovbb a felgyel 20 lovnak szintn egy-egy adag takarmny, valamennyinek teht sszesen s naponkint 360 adag takarmny, elegend szalma, egyb elesg s tzifa adand. (Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1929 vf. 88. lap, 240. sz.) 6 3 Id. h. 1929. vf. 1034. lap, 298. sz. 6 4 Id. h. 1929. vf. 66. lap, 171. sz. Mivel nem jelent meg elegend munks, a szultn elrendeli, hogy az elmaradkat irgalmatlanul ki kell vgezni". Id. h. 72. lap, 191. s 192. sz.

10
A temesvri vrrsg lelmezsre hszezer kile" bzt_ kellett Belgrdbl a Temesvrtl tizenkt rnyi tvolsgban lev jpalnkra" szlltani, azt a nevezett vr parancsol pasjnak tadni, hogy ott biztos helyen riztessk, ha pedig ilyen n e m volna, e clra egy ndfedel magtr kszttessk, hogy mikor majd a tli napok megjnnek, azt az ottani rjk, mint a m a g u k rszrl eladni szndkolt lelmiszereket, htukon, lovakon, szamarakon a Temesvr vrban lev m a g trba szlltsk". E szolgltats fejben kilnkint az 1009, vagyis az 1698 vben fizetend fejadjukbl egy pra engedtetett el nekik.65 Tetzte az adbeszolgltatssal jr bajokat m g egyik-msik hitvny tisztvisel arctlansga, aki annak elhresztelsvel, hogy most az tadst az kezbe kell teljesteni, rijesztett a jmbor npre, hogy ksedelem nlkl rja le kztartozsait. Miutn ez megtrtnt, kiderlt a csals, de az adt a npen ismt behajtottk.68 A m a krlmnyt, hogy a rjk slyos adzsaik ellenre, keresztny uralkodiknak, az erdlyi fejedelmeknek s a Habsburg-kirlyoknak, tovbb keresztny fldesuraiknak s a vrmegyknek beszolgltattk a rgi llapotok szerinti adjukat, ltalban ragaszkodsuknak, a nyugati keresztny kzssghez val tartozsuknak s fldesuraikhoz val vonzalmuk bizonytknak tekintik. Minthogy azonban n e m valszn, hogy a rjk szenvedlyes adfizetk lettek volna, az akkori zrzavaros adviszonyok figyelembevtelvel, egyes esetekben jogosultnak ltszik az a nzet, hogy a zaklatsoktl val megkmltets vgett adtk m e g a kirtt adt. Ezzel a trk n e m trdtt, pgy, mint a hitkzsgi szervezetek mkdst n e m kifogsolta, ha a neki jr adt behajtotta. A z egy alkalommal tmasztott kifogsokat Veranesieh Antal rsek Konstantinpolyban azzal a rabulisztikus rvelssel ttte el, hogy a keresztny csszr pgy feje az egsz keresztnysgnek, mint a szultn a mohamednsgnak s eskjt szegn meg, ha ily sok keresztny nppel n e m trdne".67 Mltn hasonltottk m r az egykorak az adfizet rjkat oly szegny juhnyjhoz", amely kt rnak a trknek s keresztnynek egyarnt adja tejt s gyapjt". Pedig ket sem az egyik, sem a msik uruk n e m vdte, h a n e m egyarnt sarcoltk mind a trk hadak, mind az erdlyi fejedelem, m i n d a bcsi kirly" szolglatban ll keresztny vitzek.68 Birtokviszonyok. A trkk a K o r n jegyben azzal a szndkkal indultak hadjrataikra, hogy az egsz keresztny vilgot megsemmistsk s e helyett M o h a m e d vallsi rendszernek, az iszlmnak, vilguralmt megalaptsk. E z az eszmjk gyllettel tlttte el ket minden ellen^ ami a 65II. Musztafa szultn 1697 prilis 22-i rendelete. Trk oklevltr 310. lap, 333. sz. m Szalay-Barti, III. 296. 6 7 Id. m. III. 304. V. . II. Ferdinnd kirly tmogatst a szegedi ferencesek rszre. Beizner: Szeged trtnete IV. (Oklevltr) 173. 1 105. sz. (1628 aug. 14.) 6 8 Id. m. I, 150.

11
keresztnysgnek javra volt. Termszetes teht, hogy amidn egy keresztny orszgrsz hatalmukba kerlt, nemcsak n e m tartottk tiszteletben a legyztteknek histriai jogokbl szrmazott magnjogi szerzemnyeit, hanem ppen ellenkezen, mivel ezekben a keresztnysg tmaszait s oszlopait lttk, teljes kiirtsukra trekedtek. M e g tehettk, mert a hatalom az kezkben volt. M e g is tettk. N e m nztk a pecstes leveleket, n e m hallottk a jogfosztottak jajgatsai. Tltettk magukat azokon minden tanakods s gondolkods nlkl s hozzfogtak elssorban a dologi jog reformjhoz. Munkjuk n e m volt from, h a n e m oly alapos s lnyegbevg, amint azt a K o r n kvetelte. N e m szortkozott a ltezett intzmnyek talaktsra, h a n e m fenekestl felforgattk azokat. Egszen j kormnyrendszer lpett letbe, amelynek rendszablyai n e m hedertettek a mltra, h a n e m irnyelveiket a jelen llapotbl s a K o r n szellembl mertettk. Fanatikusan trtnt a m u n k a vgrehajtsa is. Megsznt a rgi lakosok mindennem birtok joga. A z elfoglalt terlet egytde vallsi clokra, a szultnnak, mint Allah helytartjnak jutott, akinek akaratt egyedl csak a K o r n korltozta. Ezt a szultni kincstr (khsine, khsema) kezelte.69 A megmaradt ngytdrsz a szphik kzt70 osztatott fel kisebb-nagyobb birtokrszletekben. A kisebbeket 'mr"-birtokoknak, a nagyobbakat ziamet"-nk neveltk.71 A szphik ktelesek voltak jvedelmk arnyban a hadi ktelezettsgekhez hozzjrulni s katonai szolglatot teljesteni. gy trtnt, hogy 1663 prilis havban megparancsolja a szultn a temesvri alajbejnek, hogy az ejalet valamennyi ziamet- s timr-birtokosval72 azonnal induljon Erdlybe s Kcsk M e h m e d pasa rendelkezse szerint teljestsen szolglatot.73 Ugyanazon v mjusban pedig megparancsolja neki, hogy a temesvri ejalet valamennyi ziamet- s timr-birtokosval siessen Vrad vdelmre.74 69 Hman-Szekf, V. 22, 25. 7 8 A birtoklsi viszonyok katonai termszete kidomborodik a klnbz elnevezsekbl: szphi" (lovaskatona", mert eleinte csak azok kaptak rkltt hadktelezettsg fejben fldet), szandsk" (zszl") szandskbej" (zszl-fnk", zszl-fejedelem"). V. . Salamon, 123. A Temeskz terletre vonatkoz szultni rendeletek legnagyobbrszt katonai intzkedsek. (V. . Trk oklevltr, 26.) 7 1 A z 50020,000 oszport, vagy kest jvedelmez hbrbirtokot timr"nak, a birtokos szphit timrW-nak, a 20,000100,000 oszport vagy kest jvedelmez birtokot ziamet"-nk, birtokost zaim"--aak neveztk. (Salamon, 124, Trk oklevltr, 390.) 7 2 Az egy kestl ezerig s az ezer kestl szzezerig terjed jvedelemmel br zajmokkal s timrosokkal". 7 3 Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1928. vf. 282. 1 . , 51. sz 7 4 Id. h. 278. lap, 68. sz. Midn a Kucsuk Mehmed pasa, jeni beglerbej mell szolglatra kirendelt jeni s temesvri vrkatonk, tisztjeiket s zszlaikat odahagyva, vijaletjeikbe mentek, a szultn 1663 jniusban meghagyja, hogy azonnal kldjk ket vissza tisztjeikhez, zszlaik al. Berlini s drezdai gyjt. (Id. h. 289. 1 . 75. sz. V. . a szultn 1663 jnius 27jlius 6 i rendelett. Id. h. 292. 1 . 87. sz. s 1663. augusztus 514-i rendelett. Id. h. 295. 1 . 100. sz., 1929. vf. 97. 1 . 278. sz.^

12 Ebben a szphik intzmnye egyezett az eurpai hbrisggel, de ms tekintetben lnyegesen eltrt tle. Birtoka szemlyhez volt ktve s halla utn visszahramlott az llamra.75 St a szphi lethossziglan val haszonlvezeti joga sem volt biztostva, mert birtoka is knnyen vltozott. H a kitntette magt, helyette nagyobbat nyert, mgpedig nemcsak a temesvri ejaletben, amelyben lt, hanem a szultn birodalmnak brmely rszben. H a pedig valamiben hibzott, birtokt elvontk tle. A timr-hbrbirtokok csere trgyai is lehettek. Abdullahoglu Ibrahim s Abdullah-oglu A h m e d krsre II. Murd szultn megengedte, hogy elbbi lippai, utbbi temesvri timrbirtokt ugyanakkora jvedelm" budai timrbirtokrt cserljk meg.76 E z arra mutat, hogy a kormny j szemmel nzte, ha a szphi nem kttte magt birtokahoz. Utbbi rendszerint nem is tartzkodott huzamosan birtokn, hanem beszedvn annak jvedelmt, azzal tovbb nem trdtt. Okszer gazdlkodsrl sz sem lehetett. N e m is lett volna rtelme, hogy az ideiglenes birtokos mst, mint rablgazdlkodst folytasson.77 Mivel a rgi jogok megsznsvel sok fld uratlann vlt, a szultnok bven osztogattk ezeket az rtk eseng hveiknek. Alsbbrend tisztviselk, agk s futrok (csauszok) csalfasggal szintn szereztek ilyeneket.78 A vitzkedett katonk kzvetlenl a szultnhoz folyamodtak. E g y ilyen temesvri szandskbeli ziamet-birtok adomnyozsra irnyul krvny fennmaradt 1690 jnius 9-rl:79 Felsges, kegyelmes szultnom! E szolgjnak (nv nincs emltve) elterjesztse az*, hogy a temesvri szandskban, a krassovai jrsban Szs80 nev faluban s krnykn 21.275 kcse jvedelm ziamet, amelynek birtokosa, Kara Ibrahim, ennekeltte elhallozott s gy ziametje megresedett, n szolgja pedig a vgeken lev emberek kzl az elhunytnak rokonsgbl, a veternok kzl val vagyok s felsged eltt ismeretes, hogy minden tekintetben rdemes vagyok, teht azon ktelezettsggel, hogy sietve arra a vidkre menjek s a zszlm alatt sszegyjtend emberekkel csszri szolglatra fordthassam igyekezetemet, krem, hogy az emltett ziamet eme szolgjra ruhztassk s tadassk. A parancs s fermn kegyes szultnom felsgt illeti. Kelt az 1101 v Ramazn h 3-n".81 A z eddig kidertett adatok alapjn mintegy hatvan oly ziamet- s hromszz olyan timrbirtokrl van tudomsunk, amelyek a szultnok kegyelmbl a temesvri beglerbej fennhatsga alatt ltesttettek. Adomnyozsuknl nem a fldterlet, hanem az kcsban meghatrozott vi jvedelem nagysga volt mrvad.82
75 Br tekintettel voltak arra, hogy jbl adomnyozs esetn a hbres fia nyerje el a birtokot. (Szalay-Barti, III. 294.) 701582 februr 3. s 1588 augusztus 4-n kelt szultni rendelet a budai beglerbejhez. (Trk oklevltr, 120. 1 . 144. sz. s 150. 1 . 197. sz.) 7 7 Smlay-Barti, III. 295, Hman-Ssekf, V. 23. 7 8 jabb rszletek 8. Szekf Gyula elszava a Trk oklevltrhoz, 26. 7 8 Trk oklevltr, 2912, L, 306. sz. 8 0 Valsznleg eltorztott nv. Ezrt a hely fekvse nem llapthat meg81A Temeskzt s Szerbit ekkor cssjzri seregek tartottk megszllva, ezrt volt ott trk katonasgra szksg. Ujabb rszletek, id. h. 82Id. m. 11.

13
Birtokot kapott a temesvri ejaletben: 1564 jlius havban Dsafer pasa;83 1565 mrcius 10-n M e h m e d temesvri csausz, aki Istvn erdlyi kirly" segtsgre sietett;84 ugyanazon v mrcius 26-n IbrahimogluH5 Rszn bej, aki Jnos Zsigmond erdlyi kirly" segtsnl vitzl viselkedett;86 kt nappal ksbb, mrcius 28-n Iszkender lippai szandskbeli timrbirtokos;87 ugyanez v jlius 21-n a cscmdi hej;88 1565 oktber 4-n a temesvri csausz fia, Mehmed;89 ugyan napon Iszk, a csausz-bn futra;90 1565 december 28-n A h m e d vojvoda fia, aki Vrad vra elfoglalsnl s Szatmr vrosban egy kivl hitetlennek a fejt levgta";91 1565 december h 29-n Sehszuvr lippai timrbirtokos;92 1566 janur 6-n a Jnos Zsigmond segtsgre siet Avaz-oglu Mahmud;93 ugyanaz napon Musztafa, aki az erdlyi hborban egy kivl hitetlennek a fejt levgta s annak pncljt fellttte";94 hrom nappal ksbb Hamza-oglu M e h e m e d , a temesvri szandskban, a fenlaki jrsban timrbirtokos, minthogy Istvn, erdlyi kirlynak segtsgvel derk szolglatot vgzett";95 msnap Juszuf a temesvri szandskban, a cserini96 jrsban timrbirtokos, ugyancsak az erdlyi fejedelemnek nyjtott segtsgrt;97 janur 19-n Haszn, a temesvri ejaletben, a cskovai jrsban" timrbirtokos98 s AU-oglu Haszn;99 1573 janur 9-n a szatmri hadjratban kitnt Szlejmn fia Haszn;100 1581 augusztus 9-n a temesvri szandskhoz tartoz Ofszenica, R u d n a s Dolcz falvakban, Ferhad, aki a lippai szandskban, Slymos vrban topcsi" volt;101 1587 mjus 5-n A U oglu Kszim gyulai szandskbeli timrbirtokos.102 A kormnyz beglerbej nknyesen jellte ki magnak a termfldek legjavt, amelyeket gyszlvn minden kltsg nlkl keresztny rabszolgival munkltatott. Turpissga csak akkor derlt ki, amikor hadipnzek elsikkasztsa miatt vontk felelssgre. Evlia Cselebi szerint m g a kisebb tisztviselk is rengeteg jvedelemmel rendelkeztek.103 S3 Trk oklevltr, 46. I. 18. sz. 8 4 Id. m. 68. 1 . 64. sz. 8 5 Oglu" annyi, mint fia", teht: Haszn-fia. 8 6 Trk oklevltr, 69. 1 . 67. sz. 8 7 70.1 1 . 75. 68. sz. 81Id. 88Id.m. m.77. 7071. 1 . 70. sz. 89Id. m. 1 73. 1 . 74. 9 8 Id. Id. m. m, 73. . sz. 1 . 83. sz. MId. m. 78. . 85. sz. sz. 79. 1 . 87. sz. 9 3 Id. m. 6 4 Id. m 79. 1. 88. sz. 1 . 91. (Crnja) sz. 8 6 'Id. Taln m 81. Csernye Torontlmegyben (Jugoszlvia). 8 7 Trk oklevltr, 8182. 1 . 92. sz. 9 8 Id. m. 82. 1 . 94. sz. 9 8 Id. m. 82. 1 . 94. sz. 1 0 0 Id. m. 103104. 1 . 119. sz. 1 0 1 Id. m. 113. 1 . 130. sz. 1 0 2 Id. m. 136. 1 . 174. sz. Badseb szendri kapitny a temesvri szandskban, a panesovai jrsban, Falva nev faluban" volt ziametbirtokos. (II. Murd szultn 1581 jnius 4-n kelt rendelete. Trk oklevltr, 111. lap, 126. sz. A helysg ez elnevezs alapjn nem hatrozhat meg. V. . jabb rszletek 810.) 1 0 5 Karcson: Evlia Cselebi magyarorszgi utazsai I. 914. iabb rszletek, 12.

14
A nagyvezrek tmntelen vagyonnal bvelkedtek a temesvri ejaletben. Bizonytja ezt az emlkkre s nevk dicssgre tett alaptvnyok nagysga. Ssokoli M o h a m e d nagyvezr 1573-ban kegyes alaptvnyokra a temesvri ejaletben lev kvetkez ingatlanokat s ingsgokat rendelte: A csandi szandskban, Becskerek104 vrosban, a Bga folyn ngy kre jr malmt, a Becskerek krnykn fekv Elemr105 nev falut, a Szlls106 nev fldet, az Orlovt107 nev fldet, 2500 darab juhot, 250 darab paript, 600 krt s 11 bivalyt, a jl rztt Becskerek vrosban ptett szp alkots frdt, az emltett frd kzelben ptett 22 boltot, Temesvr vrosban lev 5 boltot, a szllhzat, amely 6 boltot s szmos lakst foglalt magban, szintgy Bks10* vrosban, a T e m e s folyn kt kre jr malmot. Mindezeket vakuff tette, azaz kegyes alaptvnyoknak sznta.109 M g nagyobb Kprli M o h a m m e d nagyvezr alaptvnya a temesvri, jeni s a lippai szandskokban.110 Ehhez az alaptvnyhoz tartoztak tbbek kzt111 a Maros jobbpartjn: -Arad, Gelid,112 Mikelaka,113 a Maros balpartjn, a temesvri oldalon": Kisszentmikls, Sg, Nvk114 s Varjas.115 M e k k a s Medina szentvrosoknak is jutott a d o m n y a temeskzi nagybirtokosok jvedelmbl: odaszlltottk a temesvri tartomnyi kormnyztl m r rgebben lefoglalt Sebes s Lgos vraknak vi 3500 arany jvedelmt.118 m b r az itteni timrbirtokok, mint kincstri jszgok, teht llamjavak fell csak a szultnok rendelkezhettek s IV. M o h a m m e d 1665 mjus 7-n a temesvri defterdrnak adott parancsban egyenesen csszri birtokok"-nak117 nevezi a neki jvedelmez temesi fldeket, mgis a nagyvezrtl lefel minden mozlim birtokos sajt tetszse szerint rendelkezett jszgrl.118 104 Nagybecskerek. 105Nemacki Elemir, Nagybecskerek mellett, Jugoszlviban. 1 0 6 Nkfalva (Nakovo), Torontlmegye, Jugoszlvia. 107Torontlmegye, Jugoszlvia. A trk oklevlben: Orlohat". 1 0 8 Temes-Rks. lm Trk oklevltr, 103. 1 . 118. sz. 1 1 0 Trk oklevltr, 259272. 1 . 280. sz. 1 1 1 A z oklevlben tbb, ktsgtelenl eltorztott helysgnv fordul el, mint: Gergysz, Potes, Hanszali, Meg-Szelveres, Haludes, Haloves (a csandi jrsban), Holszeg, Buzros, Kebekende, Karakamba, Fejrekhazila. 1 1 2 A z oklevlben Gelire" (260. 1 . ) Harit" (263. 1.). V. . Kztehervisels 39. jz. "3Az oklevlben, Karcson olvassa szerint: Nagy-Lak". (260.) V. . 40. jz. 114m oklevlben: Buak". (Id. m. 260, 262, 263.) A helysget az 1664 mrcius 1927-i oklevllel val sszevets -alapjn (Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1929. vf. 88. 1 . 176 sz.) azonosthatjuk Novkkal. 1 1 8 Karcson szerint Aradmegyben" (Id. m. 267.). Eszerint a Tornytl szakkeletre fekv, mai Nagy- vagy Kis-Varjas rtend alatta. Azonban ktsgtelen, hogy a temesvrmegyei Varjas rtend, mert hatrainak lersnl Perjmos, Nagyfara (Satumare), Ktfil" (Chetfel), Kenzhz (azaz: Temeskenz, Knez) s a csandi jrshoztartoz Harmat nev falu" emlttetnek. Id. m. 268269.) Utbbi Perjmostl keletre, az Aranka-MarDs-kzn fekdt. (Borovszky: sand vrmegye II. 206.) 1 1 8 Karcson: Trk trtnetrk 410. jabb rszletek, 13. "'Csszri khszora". 1 1 8 Trk oklevltr 244. 1 . 275. sz. Ujabb rszletek, 15.

15
E mellett az erdlyi fejedelmek, a Habsburg-kirlyok s a ndorok mind a szultn, m i n d hbreseinek rendelkezseit tekinteten kvl hagyva, e jszgokat, mint uratlan birtokokat szintn tovbb adomnyozzk, a rgi szokott m d szerint, azaz vagy az adomnyozott csaldjnak magvaszakadsig, vagy ennek lete hosszig, vagy hadi ktelezettsgnek119 tartamig. Rkczi Zsigmond fejedelem 1607 jnius 28-n Pancsovai Jnos s Pni lippai szerb katonknak a temesmegyei Ktfl120 Vntelek s Faluhely pusztult birtokokat; Bthori Gbor fejedelem 1609 szeptember 15-n egyes hajdinak Serked, Frged, Z o m bor121 s Tmps122 falvakat, 1626 jlius 11-n Sajti123 csandmegyei falut, 1628 jlius 15-n Dzsi Gergely borosjenei harmincadosnak a csandmegyei Harmat124 s az aradmegyei Szentmikls125 jszgokat, 1635 jlius 2-n Szszvrosi Cserepes b r a h m lenyainak a temesmegyei Hasiagh, Sebei, Teez, Gurguria falvakat s pusztkat; I. R kczi Gyrgy fejedelem 1636 jnius 31-n Borosjeni Tisza Gyrgy deknak (Georgius litertus Tisa Makainus de Boros-Jen)126 14 falut s pusztt Arad-, Csand- s Temesmegykben, 1646 jlius 3-n borosjeni katoninak a csandmegyei Perek, Komls, Kovcshza, az aradmegyei Kurtics, Iberd s Czipn pusztkat, 1647 mrcius 28-n Kis Mrton krsszegi hajdkapitnynak a csandmegyei Zombor, Frjed, Pordan, T m p s s a zarndmegyei Kovszi127 helysgeket; II. Rkczi Gyrgy 1649 december 2-n Fejr b r a h m borosjeni vitznek a csandmegyei Aptfalva s Tvis pusztkat adomnyozza.128 Minthogy e birtokbaiktatsok a tnyleges viszonyok miatt n e m trtnhettek anelysznen, a beiktatsi parancsokat rendszerint megtoldottk azzal a zradkkal: amennyiben a trkktl val flelembl megtrtnhetik", s a beiktatsok foganatosttattak, de tvol a hely szntl, gy grf Csky Lszl zlyomi s komromi fispnt 1645-ben a gyri kptalan iktatta be torontlvrmegyei birtokaiba, majd 1695-ben hasonnev fit is.129 Kirlyi rendeletre iktatja be 1635-ben a garamszentbenedeki konvent Blteki Plt s Olasz Plt a csandmegyei Szentmikls, Pd, Morotva s Hodics130 birtokaiba.131 118Durante beneplacito". 4 3 0 Ktfl (Cheffel). 1 2 1 Kiszombor a Maros partjn. 1 2 2 A hajdani Tmsmonostor helyn. 123Sajtny (Seitin) a Maros jobbpartjn. 1 2 4 V. . 115. j. 1 2 5 Kisszentmikts. 1 2 8 A Tisza grfok se. 1 2 7 Kovaszine. 1 2 8 Borovszky, id m. I. 244 I. Ferdinnd 1557 augusztus 1-n az ar-admegyei Gyorok falun kvl a csandmegyei Oroszlmos egyes rszbirtokait eladomnyozza. (Orszgos Levltr: Liber Eegius Frd. et Max. p. 414.) 1 2 9 Pesty Frigyes, A trtnelmi fldrajz krdsei Torontlban. Trtnelmi es Rgszeti rtest 1879, 161. 1. 1 3 0 Jugoszlviban a Tisza balpartjn. 1 3 1 Borovszky, id. m. I. 246.

18
G a z d a s g i let. A lakossg elenyszsnek termszetszer folyomnya a fldnek elvadulsa, majd ennek kvetkezmnye, a gazdlkods teljes leromlsa, rvid idn bell bekvetkezett. A kultrtrekvsek kezdettl fogva a halads anyagi alapjnak leraksra irnyultak. Oktattk a tapasztalatlan npet a fld termstsre, a belvizek levezetsre, a hinyz vz odavezetsre, az llatllomny gyaraptsra, A talaj meghllta gondozst s szilrd alapot adott a nyugateurpai kultra meghonostsra. A vad stermszet bartsgos sznt lttt s gondozjt ottmaradsra, otthonnak alaptsra desgette. A trk puszttsok folytn megfogyott munkaer^ elgtelensge miatt mveletlenl hagyott fld termkpessge alabbszallott. A z utak gondozsnak, a belvizek levezetsnek, a vdgtak karbantartsnak elmaradsval az egsz vidk, mely nevet virnyairt azeltt paradicsomnak magasztaltatott, gyszos pusztasgg ln, melyet az utasok temetnek" neveznek.132 A fld is visszaesik korbbi llapotba, jra vadonn, mocsarak, ingovnyok, vadvizek gylhelyv vlik, mert a talaj minsge eredetileg vizes, lpos volt. A kzpkori oklevelek minduntalan patakokat, vizeket, halastavakat emlegetnek. D e a vizeket emberi kz igba hajtotta s a halastavak halgazdagsguk szaportsval a lakossgnak olcs lelmet, tulajdonosaiknak pedig b jvedelmet adtak.133 A trk csak harcszati clokra hasznlja fel a vizeket: tbb vrnak termkeny krnykt mrtfldekre terjed krzetben elrasztotta.134 N e m akadlyozta a mocsarak kpzdst, a belvizek elhatalmasodst, szeszlyes szertefolyst az ltetvnyeken. Nemcsak az alibunri mocsrvidken, h a n e m az egsz Temeskzben keresztl-kasul hzdik a mocsrvz, a posvnyok hossz sora sajtos llatvilgukkal, mrges levegjkkel.185 A talaj romlsa kvetkeztben a terms mennyisgileg s minsgileg is cskkenvn, a fldmvels egyre szkebb korltokra szortkozott. A kzbiztonsg teljes hinya miatt meghzdott a falvak kzvetlen kzelben. A jobbgy pedig attl tartvn, hogy termsfeleslegt ura elveszi, csak annyit termelt, amennyire sajt szksgleteinek fedezsre szksge volt.136 A fldesrnak n e m llott rdekben a fldmvels felkarolsa, mert birtoknak jvedelmhez kpest katont lltani tartozott. Mivel a puszta fldet ez a ktelezettsg n e m terhelte, inkbb legelnek adta brbe, mert az a kevs, amit rte kapott, egszben az markt 132 A csszri kvetek s azok ksri lersainak egy rszt magyar fordtsban kiadta Szamota Istvn: Rgi utazsok Magyarorszgon s a Balkn flszigeten, 1054--1717. Budapest 1891. Hman-Szekf, V. 56. 1 3 3 Hman-Szekf, V. 68. 1 3 4 Fekete: A hdoltsgkori trksg Magyarorszgra vonatkoz ismeretei. Hadtrtnelmi Kzlemnyek" Budapest 1930, 1. ^ B h m ; Geschichte des Temeser Banats, 210%L5.Hman-Szekf, V. 89, 1 3 8 Borovszky, id. m. I. 207. V. . Marcantonio Babaro velencei kvet jelentst 1573-bl. Zinkeisen: Geschichte des osmanischen Reiches in Eurpa, Gotha 1854 III. 184. Salamon, 250.

17
ttte. M i d n az aradi hdnl a M e h m e d pasa, nagyvezr alaptvnyi birtokn letelepedett rjk hozzfogtak az elpusztult falu kultelkeneK mvelshez, a szphik nemhogy elsegtettk volna munkjukat, h a n e m akadlyokat grdtettek ellene.137 . , A gymlcstermels szintn hanyatlsnak indult, habar a toroU gymlcskedvel volt. Gymlcstizedet is szedtek.138 A m a is tmegesen termelt, kivl fajtj sikulai" alma ebben az idben honosttatott meg.139 Hasonlkppen a szltermels egyes helyeken j hasznot hajtott. A Borosjen krnykn letelepedett Jovn kenz szlhegyeirt holdanknt (dnm) hsz akcse adt fizetett a kincstrnak.140 Kendert, kposztt, lencst is termesztettek s mhszettel is foglalkozta*. Nincs kizrva, hogy a tulipnt a trkk egyenest hoztk be ide, br ltalnos elterjedst gy magyarzzk, hogy Konstantinpolybl Hollandiba s onnan Nmetorszgon t kerlt ide. A nrciszt, egyes rzsafajokat s keleti dinnyemagvakat a trkk ltettk el a nlkl, hogy az itt tallt kertszetet megvltoztattk volna.142 Egszben vve azonban a trk virgtenyszts n e m emelkedett jelentsgre. Viszont a mezgazdasgi zem annyira leszllttatott, hogy a np fldmvels helyett llattenysztsre fanyalodott. Erre mutat az a jelensg, hogy a Marostl szakra fekv helysgek jobbgyai tbbnyire barmokkal fizettk le adjukat keresztny fldesuraiknak. A nagyiratosi jobbgyok tbb vi tizedket 210 kr szlltsval egyenltettk ki.143 D e kivlt a juhtenyszts lttt nagy arnyokat. 1581-ben a tizedlajstromok egyedl a csandi nhijben (kerlet) 74,349 juhot mutatnak ki. Egy-egy jobbmd lakosnak 2 3 0 0 juha volt, de a tehetsebbeknek 5600, st 1200 birkja legelszett az egykor szorgalmasan szntogatott, de akkor m r rtekk vlt fldeken.144 Pedig a legelk silnyak voltak. Olyanok, amilyeneket a puszta nnnmaga, minden gondozs nlkl kitermel. A z llatok karm nlkl szkdkdtek._ Kitve az ghajlat vltozsainak, rvizek, lpos ingovnyok veszlyeinek, elkorcsosultak. 137 Szultni rendelet a jeni kdihoz 1661 augusztus kzeprl. Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1928. vf. 274-5. lap. 22. sz. 1 3 8 A z aradvidki Hunkalak falu, kertjei utn gymlcstized fejben 300 kcst" tartozott fizetni. A z 1076. vi dsemazi-ul akhir h kzepn (1665 november 23.-a krl) kelt defter. Trk oklevltr 266. lap, 280. sz. 1 3 9 Mrki, id. m. II. 252253. 1 4 0 Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1929. vf. 67. lap, 175. sz. 1 5 1 Erre vall pl. Kis-Szentmikls kender-, kposzta-, lencse-tizede s mhkas-adja. (Kprili Mohamed nagyvezr kegyes alaptvnyainak sszersa a temesvri, jeni s lippai livkban, 1665 december 23-rl. Trk oklevltr, 266. lap, 280. sz.) xvsGragger: Trkisch-ung. Kulturbeziehungen (Ungar. Bibliothek, I. 14. Literaturdenkmaler aus TJngarns Trkenzeit. Berlin, 1927. 1). Takts: Eajzok a trk vilgbl, III. 358. sk. Hman-Szekf, V. 65, 400. 1 4 3 Borovszky, I. 207. luVelics-Kammerer: Defterek I. 334335. Borovszky. I. 217. A pankotai fesperessg terletrl mg 1587-ben 2390 dzsmabrnya jrt az egri pspknek. (Egri Egyhzmegyei Kzlny 1875,1519. Mrki, II. 251). Mint a fldmvelk, gy a baromtenysztk is lland zaklatsoknak voltak kitve. 1574-ben pl. a lippai bej egy falubl negyven barmot hajtott el.(Mrki,!!.251.)

18
A kereskedst megbklyzta az utak rosszasga, az utazs veszedelmei,145 a sokfle v m s az azokkal jr veszdsg. A lippai bej kt, Szegeden s Temesvrott bntatlanul jrt szatmri keresked rucikkeit a kvetelt harmincadok lefizetse dacra is lefogta.146 1657 mrcius 23-n M e h m e d temesvri pasa panaszkodik a miatt, hogy a temesvri olaszokat, habr ruik dolgban a harmincados okkal megalkudtak, Jenbe rkezskkor minden portkjukbl kipuszttottk.147 Ehhez jrult a hitel hinya. A tkepnzesek elrejtettk pnzket, hogy az adszedk ki ne zsaroljk ket, a pompakedvel trk nagyurak pedig szinte szenvedllyel ztk a thesaurizcit. A Temeskz egyik kereskedelmi emporiuma Pancsova volt, ahol a T e m e s a D u n b a torkollik. A vzit n e m jrt veszedelemmel s olcs volt. A forgalom Erdly Ss Belgrd, valamint B u d a s a Tiszamenti helysgek kzt Pancsovn t bonyolttatott le.148 A szultni rendeletek srn emlegetik a pancsovai kiktt.149 A vidk kereskedelmnek szlai Fanilo gazdag grg kereskedcsald kezben sszpontosultak. Panaszoljk a szultnnak, hogy a vmtisztek zsaroljk ket: M i mindenkor Erdly tjkn kereskedtnk s hozott rucikkeinkrl az elrt hivatalos vmot a jl rztt Belgrdban fizettk meg. Pancsovn s egyb helyeken megllapodva, ott n e m kereskedtnk; ezrt csak tmeneti vmot fizettnk. S e m Pancsovn, sem Jenn n e m zaklattak azeltt vmkvetelsekkel. Jelenleg azonban a pancsovai vmbiztosok a trvny ellenre egyenkint hrom gurust, a jeni vmtisztviselk pedig sszesen ezer akcst kvetelve, erszakoskodnak rajtunk". Krik, hogy a rgi, trvnyes sszegnl" magasabb illetkekkel ne sjtsk ket. Krelmknek a szultn helyt adott s megparancsolta, hogy amennyiben a vmot Belgrdban megfizettk s errl igazolvnyuk (tezkere)50 van, Pancsovn csak a rgi trvny szerint tmeneti vmot vegyk m e g rajtuk.161 A vsrtarts n e m volt tilalmazva. E n n e k fejben azonban, mint pl. Simndon, maktu"-t kellett fizetni.152 Mivel g y a katonasgra, 146ttrk s a keresztny katonk nem egyszer tmadtak a gyantlan kereskedkre, megfosztottk ket ruhiktl s ha vdekeztek, mg letktl is. 1628-ban betrtek az olasz kereskedket elszllsol ferencrendiek szegedi klastromba, (Reisner: Szeged trtnete, IV. Oklevltr 105. sz. 173174. 1 . )A szultn flbe is eljutott a hre annak, hogy egy Jovan nev rabl vagy hsz lovas trsval Orsova tjn garzdlkodik". (Kendit Kszim jeni pashoz 1665 mjus 1625. Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1929. vi. 92. lap, 260. sz.) 1 4 6 Mrki, II. 260. 1 4 7 Mrki, II. 440. 1 4 8 A szultnok gyakran elrendeltk lelmiszerek beszerzst a Temeskzbl. V. . IV. Mohamed szultn 1675 jnius 16-n kelt rendelett a temesvri ejalet kdijaihoz (Trk oklevltr 282. lap, 294. sz.) s 1680 februr 10-i rendelett a Temesvr krnykn lelmiszerek vsrlsval megbzott tisztviselkhz. (Id. m. 2834. lap, 297. sz.) 1461673-bl (Trk oklevltr 279. lap, 291. sz.), 1680 februr 10 (Id. m. 2834. lap, 297. sz.) 1696 aug. 29-rl (Id. m. 3089. lap, 331 sz.) 1 6 0 Annyi mint: cdula". 151IV. Mohamed szultnnak a belgrdi llomshelyen, 1664 szeptember 23-n kelt rendelete a pancsovai kdihoz. (Trk oklevltr 2423. lap, 273. sz.) 1 6 2 Mrki, II. 263.

19
mint a rjkra nzve egyformn elnys s szksges", a szultn 1661ben elrendeli, bogy az aradi hdnl" (Arad krs basinda") venkint ktszer vsr tartassk.153 Hres piaca volt Lippnak, ^ melynek kbl ptett oszlopos hazra mig fennmaradt. Mint a kzpkorban, most is elsrend rucikk a s volt, amelyet a Maroson szlltottak ide. Egyes jabbkori trtnetrk a trkk termszett szeldebbnek, nyjasabbnak s hdoltsg idejben val viselkedsket derltebb vilgtsban iparkodnak feltntetni, mint a rgebbi rk; mindazonltal, ha m a , vszzadok leforgsa utn, a gyllkds nagyt szemvege nlkl nzzk az akkori vilgot, elvetjk ugyan az egykor krniksoktl a trkk megnevezsre eszterglyozott vrebek" gyjtnevet, de elismerjk tletk a m a megllaptsnak helyessgt, hogy bennk a meghdtottak legengesztelhetetlenebb ellensgeiket lttk.

'Berlini s drezdai gyjtemnyek, id. h. 1928. vf. 273. lap, 17. sz.

A Z ERDLYI MZEUM ag Erdlyi Mzeum-Egyeslet kiadsban jelenik meg venknt 12 szmban, negyedvenknt 67 v terjedelemben. A folyirat az E. M . E. Blcsszet-, nyelv- s trtnettudomnyi, Termszettudomnyi-, Jogs Trsadalomtudomnyi Szakosztlynak hivatalos kzlnye.

A Z ERDLYI MZEUM

az Egyeslet alapt, igazgatsgi s rendes tagjainak vi 300 leje kedvezmnyes ron jr. Elfizetsi ra nem tagoknak s knyvkereskedknek 400 lej. Elfizetsek s a lap sztkldsre vonatkoz kvnsgok cme: ERDLYI MZEUM kiadhivatala, CIuj, Str. Bron L. Pop 5. <t Magyarorszgi fbizomnyos: STDIUM R.-T. Budapest, IY. Eeeskemti-u. 8. Elfizetsi ra 12 P. &

Kziratok, ismertetsre sznt knyvek s a folyirat szellemi rsz illet tudakozdsok a szerkesztt illetik: DB. G Y R G Y LAJOS, Cluj, Str. I. G. Dca 10.

A szerkesztsg kzli az igen t. munkatrsakkal: 1. Gppel rott kziratokat kr. 2. A kzlsre sznt dolgozatok tlagos legnagyobb ter jedelme 1 v. 3. Minden munkatrs a folyiratnak egyszersmind elfizetje _ is. A tiszteletdjat 300 illetleg 400 lejig a kiadhivatal az elfizets javra rja. 4. Kln-nyomat a szerz kvnsgra s kltsgre kszl. 5. A kziratokat a szerkesztsg csak a szerz kln kifejezett hajra kldi vissza.

Erdlyi T u d o m n y o s
Szerkeszti: l)r. ttyrgy Lajos.

Fzetek.

A z Erdlyi M z e u m - E g y e s l e t " kiadsa

1. Hass Kirly: Remnyt Sndor _ _ _ _ _ - . _ _ _ *. 2. Pir van Bucii: A dkok Trjban ~ _ _ 3. Dr. Bttay rpd: Gyulafehrvr Erdly mveldstrtnetben 30. 4. Dr. Bitay rpd: A moldvai magyarsg 40. ~ 5. Szokolay Bla: A nagybnyai mvsztelep - 8. Dr. Balogh Ern: Kvarc az Erdlyi Medence feis mediterrn gipszeiben . 7. Dr, Gyrgy Lajos: Az erdlyi magyar irodalom bibliogrfija. 1825. v 50. 8. K. Sebestj Jzsef: brossai fekete templom Mtys-kori cmerei 40. 9. Dr. Karcsonyi Jnos: j adatok s j szempontok a szkelyek rgi trtnethez - 50. ~ 10. Dr. Gl Kelemen: Brassai kzdelmei a magyartalansgok ellen 50. 11. Dr. Tavaszy Sndor: Erdlyi szellemi letnk kt dnt krdse 40.12. Dr, Gyrgy Lajos: Kt dialgus rgi magyar irodalmunkban rr 13. K. Sebestyn Jzsef; A Becse-Gergely nemzetsg, az Apai s a bethleni grf Bethlen csald cmere _ _ _ _ _ _ _ _ _ - , _ _ 50. 14. Dr. Ferenc Miklsi Az erdlyi magyar irodalom bibliogrfija, l. v 50. 15. Dr. Gyrfs Elemr: A Supplex Libellus Valachorum 50. 16. Rnay Elemr: Kemny Jnos fejedelem halla s nyugvhelye . _ 50. 17. Dr, Gyrgy Lajos: Egy lltlagos Pancsatantra-szrmazk irodalmunkban 50. i>, ir. Ferent Miklsi Az erdlyi magyar irodalom biiograiuja 1927. v 60. 19. K. Sebestyn Jzsefi A kzpkori nyugati mveltsg iegkeieuc hatrai 60. 20. Szab T. Attila: Az Erdlyi Mzeum-Egylet XVIXli szzadi kziratos nekesknyvei 50. 21. Dr, Ferenezi Mikls: Az erdlyi magyar irodalom bbliogi aiija. la. v. Ptlsokkal az 19191928. vekrl 50. 22. Dr. Gyrgy Lajos: A francia hellnizmus hullmai az erdlyi magyar ellesa letben 50. 23. Dr. Kntor Lajos: Az Erdlyi Mzeum-Egyeslet problmi u. 24. Dr. Gl Kelemen: A nemzeti nevels romn fogalmazsban _ _ 50. 25. Dr. Tavaszy Sndor: Kierkegaard szemlyisge s gondolkozsa 50. 26. Dr. Papp Ferenc: Gyulai Pl id. Bethlen Jnos gr. krben 50. 27. Dr. Csry Blint: Nprajzi jegyzetek a moldvai magyarokrl 58. 28. Dr. Br Vencel: Pspkjells az erdlyi rni. kath. egyhzmegyben 50 29. Dr. Teleki Domokos grt: A marosvsrhelyi Teleki-knyvtr trtnete 50. 30. Dr. Hofbauer Lszl: A Remny cm zsebknyv trtnete (18381841) 5 0 31. Dr. Ferenezi Mikls: Az erdlyi magyar irodalom bibliogrfija, 1929. v 50 32. Dr. Gyalul Farkas: A Dbrentei-plyzat s a Bnk bn 50. 33. Dr. Rajka Lszl: Jkai Trkvilg Magyarorszgon" c. regnye 50. 34. Dr. Temesvry Jnos: Ht erdlyi pspk vgrendelete 5 0 35. Dr. Bir Vencel: A kolozsmonostori bels jezsuita rendhz s iskola Bethlen s a Rkczy fejedelmek idejben _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50. 36. Szab T, Attila: Az Erdlyi Mzeum Vadadi Hegeds-kdexe 50. 37. Dr. Kntor Lajos: Hdvgi grf Mik Imre szzata 1856-ban az Erdlyi Mzeum s az Erdlyi Mzeum-Egyeslet megalaktsa rdekben 50. 38. Dr. Ferenezi Mikls: Az erdlyi magyar irodalom bibliogrfija 1930. v 50. 39. Dr. Balogh Arthur: A szkely vallsi s iskolai nkormnyzat _ _ _ , 40. Dr, Gyrgy Lajos: Eulenspiegel magyar nyomai jj. 41. Dr. Dmtr Sndor: A cignyok temploma _ _ _ _ 50. 42. Dr. Kristt Gyrgy: Br Etvs Jzsef utazsai Erdlyben _ _ _ _ 80. 43. Dr. Holbauer Lszl: Az Erdlyi Hirad trtnete . 44. Dr. Kristf Gyrgy: Kazinczy s Erdly _ _ _ _ _ _ 5Q__ 45. Dr. Asztalos Mikls; A szkelyek strtnete leteleplskig 50. 46. Dr. Varga Bla; Az individualits krdse 80. 47. Kemny Katalin: Erdlyi emlkrk _ _ _ 80. 48. Dr. Dmtr Sndor: Vida Gyrgy faceti 50, 49. Dr. Oberding Jzsef Gyrgy: A mezgazdasgi hitelkrds rendezsre irnyul trekvsek a romn trvnyhozsban _ _ _ _ _ _ 5q_ 50. Szab T, Attila: Kzp-szamos-vidki hatrnevek _ _ _ _ _ 50. 51. Dr. Balogh Joln: Olasz falfestmnyek Gyulafehrvrt 30. 52. Dr. Ferenezi Mikls: Az erdlyi magyar irodalom bibliogrfija. 1931. v 50.