You are on page 1of 1

Dervi i smrt BILJA Dervi i smrt, Mee Selimovia je delo misaonosti, roman moralnih dilema, mesto gde je ovek

jednom rtva ivota jednom njegov sauesnik, a vlast, politika i policija vode glavnu re. Selimovi se takoe, u romanu vezao za jednu epohu bosansko hercegovakog sveta i njegovu sudbinu. Dervi je delo univerzalnog karaktera. Glavni lik u romanu je Ahmed Nurudin, etrdesetogodinji dervi jedne muslimanske tekije. Tokom dve decenije njegov ivot se zasnivao na dervikim pravilima, dogmama iz svete muslimanske knjige Kurana, i zatvorenosti izmeu etiri zida u dzamiji. Nurudin je bio utoite mnogim duama kasabljana, pomogao im skromnim savetima i teio kada je to bilo potrebno. Tome se posvetio nakon ljubavnog razoarenja iz mladosti koje ga je odvelo u dzamiju. Shvatanje o ivotu stekao je itajui Kuran. Smatrao je da je smrt svaija neizvesnost i da bilo kakva nesrea ili srea koja u ivotu zadesi oveka zavrie kako Alah kae. Medjutim, ivot ga stavlja u niz iskuenja. Ahmed poinje drugaije da gleda na ivot od susreta sa lepom kadinicom, nakon urevdanske noi, ali se opet vratio dogma. Hapenje njegovog brata Haruna bez nekog pravog razloga ga je najvie pogodilo i nateralo da izae iz tekije. Trai pomo od vlasti za svoj problem, ali je ne dobija. Ono to mu u tim tekim trenucima predstavlja traak nade i iskru svetlosti u tami je Hasan. On e postati Nurudinova zvezda vodilja i pokuae da mu pomogne na sve naine. Ahmedov brat je ubijen i u njemu preovladavaju mrnja i bes. On zaboravlja na dogmu i u potpunosti se poklanja realnom ivotu u osvetu vlastodrima. Hasan je trgovac, upoznao je puno ljudi na svojim putovanjima, pio, kockao se, i uivao u ivotu sa njima. Zato ga je Selimovi i postavio uz Ahmeda, da mu pokae da su dogma i pravilo jedno, a ivot drugo. Hasan se predaje zanosima i slastima ivota i zato je on tim hedonistike suprotnosti Nurudinu. Izmedju njih je postojalo pravo i iskreno prijateljstvo. Ahmed je uspeo da se osveti, ali umesto sree nailazi na razoarenje, sa vrha pada na dno. ZAKLJUAK: Glavna ideja Selimovieve prie o Ahmedu i Hasanu je da je klju ovekove sree i opstanka put koji smo izabrali. Ako se podje putem osvete, mrnje i vlasti, oveku nema spasa. ivot jedino ima smisao ako u njemu preovladava ljubav, dobrota i prijateljstvo.