You are on page 1of 666

.

TKUmf

lSci4

t^3!g!^

SWGWn KNYMvlADK
MILLENNIUMI
ii

KDNYYJEGyZKE
1896.
-<^h

-^- ^'

'W%
KIADJK A MAGYAR KNYVKIADOK
AZ EZREDVES ORSZGOS KILLTS ALKALMBL
*

BUDAPEST

1896.

..:

-f

-t

\,

1155351

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

BETRENDES TARTALOMJEGYZK.
Abb.
Falu lelksze. LaulTer
Fldrajzi. Laiiffer

ABC, ABC,

27 20
51

cs K.

Beszlgetsek. Magyar,
lt, szerb.

nmet,

olasz,

Kpes. Eiriieiiberger

UulTer .... ABC, Kpes nmet- s olvasknyv. Franklin


das Wunder. Lauffer
hb.T. Lampel
Mrlaii. l'allas
....

20
-48

romn, cseh,

LauCfer

Beszlgetsek. Magyar, nmet, szerb. Lauller


Beszlgetsek. .Magyar,nraet,cseh, tt. Lauller
Lelki aranylucz.

Acs M.

ABC, ABC,

bel K.

22 90 24
37 37 37 37

Abonj'i A. Bosnyk kpek. Athenaeum


.Mammulh. .\then;i'uni Msodik frj. .\tlit'na'um
Novellk. Atlien;eum
Szvtelen. Singer s

Magyarorszg Szchy
ban. Franklin

Acsdi L

Rzsa Fridnyi bankja. Athena'um

4 24
37 8

Kzi Lexikon. then;euni

Budavr visszafoglals kor-

9
9 Lampel
...

Mria. Franklin

Acsdy

S. Osztrk polg. trvny.

Wolfner

46
5 8
i)

csai F A priizai mfajok elmlete. Kkai Adcsi. .\quarellek. .\lliena'um

3 S

Abonyi Gy. Hhrlegny. Rzsa Altat szerekrl. Nagel Abonyi


.1.

diu E. Magyarok

hazja. Rvai testv.

...

37 28

Adami

Fogszat. Franklin
.Mtlfogszat.

Abonyi

8 Dobrowsky s Frank 37 L. Fekete kutya. Athenaum .Magduska rksge. .Singer s Wolfner 6, 26, 27 zvegy tehnkje. Rvai 26, 27 Pnzes molnr romnoza. Singer s Wolfner

6 Lampel 37 Admy B. Nmet ABC-s olvasknyv. Dobrowsky s Frank 1 Adelburg. Entgegnung auf Liszt's Behauptung. clc. Lampel 121
Gcdiclite. Grili J.

R.

Admo\1cs

.brzol geometria.

Adomk,
Adorjn
Wolfner

Trtneti. Franklin

62

6,26,27
27 68
.,

E. Tizent gyorsirsi ra. Singer s

About

Egy jegyz Rth Lgrdy Hegyek Rgi .\brnyi E. brnyi K. Egy Egy modern Rvai Dicssg brnyi K. Edmund Rgi nemesek.
f.sonka-fl. Franklin

E. Becstelen. LiulTer
orra.

22
S 16

Fellah.

Adorjn S. Mkedvelk sznhza. Sing. s W, Aeschylos agomeninonja. Eggenberger


....

36,67,76 30 20
9
....

Oresterija. Franklin

kirlya. Pallas

bstya. Franklin

.^lonolog ellen. Sing. s

Wolfner

....

70 29
9 6 16

Terz. Franklin

Csalhatatlan. Grill
apostol.

34 Aesopus. Tanulsgos mesk. Eggenber.gar Aesop'sche Fabeln. (L. Ezop alatt is.) Lampel 67 110 gai A. Igaz trtnetek. Lampel Por s hamu. Athenu'um 32,37 Vizn s szrazon. Athen;eum 32,37

frj tilosotija. Pallas

Agenda.

....

27
9

Agenda

sszhangzattan. Franklin
ifj.

bolondja.

Athensum

prbaja. Athenaiuni

37 37

let tarkasga, .^thena-um

37
,.
....
....

.Melyik ersebh. Franklin

s uj

.\thencBuin

^-

Titkolt szer. .\tlienieum

9 37 37

Egyh. szertartsok. Hornynszky funebria. Hornynszky goston. Kis olasz tolmcs. Lampel goston, Szent. .Magubeszdei. Szt. Istv. Ahn F. Franczia nyelv. Alheneum , Nmet nyelvtan. Nagel Ungarische Sprache. Nagel
.\

..

1 1

...

101

trs
...

Ahn-Ernyi.
Aid.
.\z uri

nmet nyelv. Lampel


.

brav K.
Nagy

Eskszeg

kirlv.

Athenaeum
Rth.

.Magyarorszg

184849-ben.

hazafiak. Rth
_..

Utols Zapolvai. Alheneum


Physika." I.aulTer

37 22 22 37

Abt A. cs B.

i
l 18 13 \5 13

Betegek gygytja. Rzsa , Jzus imdsa. Rzsa Kis arany korona. Rzsa Kzp arany korona. Rzsa -Mi urunk Jzus Krisztus lete. Rzsa Nagy arany korona. Rzsa Mal zlat koruna. Rzsa

....

14 36

krkben. Singer s Wolfner Aimard G. Vasfej. Franklin Aisleitner A. Magyar nyelv-gyakorl. Lampel Akathist. Rzsa Ajky. Gyakorlknyv. Franklin .... Hangoztat s olvasknyv. Franklin Alajos. Szent, knyrgj rettnk. Rzsa Alapismeretek, Npiskolai. Stampfel Alapszably a Ludovika Akad. rszre. Pallas Alapy H. Hgyszervek. Grill larcon P. Hromszg kalap, stb. Franklin Klns trtnet. Athena'um Veiieno kapitny. Pallas

8 86 4 4 99 6,26 72
93

42 9 9
14

27 28
21

72
37 16

'\ J

. Kt nt J.

'^

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Albach

Sz. J. htat ri. Franklin

9
1'

Egvlizi beszdek. Franklin

Hcilige Anklanye. Franklin

HO

... Albani.Herniann es Dorottya. Lgrdy Albrecht .1. Nmet nyelvtan. Stampfel Nmet olvasknyv .Eg^'enbergcr. 21. Stampfel

27 27
Ui

Albrecht Lorenz.
Aleolt.

Ilerkulesbad. Grill

A
1.

kis rzsa.

Lgrdy
.

5
'.I

ldor

.\rany knyv. Franklin ,,.. Attila Iliin kirly. Franklin .\ugiisztus rmai esszr. Franklin

'.'6 ilti

Corumbus Kristf. Franklin Dek Ferencz leti". Franklin Els magyar kirly. Franklin
Erdly arany kora. Franklin, Franezia forradalom. Franklin

Mi
.,

Nemes .\then:eum .Magyar kzmondsok. Franklin Almsy .Magvar nvelvgvakorl. Lampel 6. sW. Almsi T. Arany "lakodalom. rdemkereszt. Singer Wolfner Singer Wolfner Kt multn. Nagel Rendel Wolfner Ti Nagel
szivek.
J.
Grill

Almanach.

Naptrral. Szl. Istvn trsulat

....

9,

S.

8 33 02 9 30
6

Glarisse.

Grill

Grill 6.

30 30
7

.Milimari.

.Miniszterelnk blja. Grill 6.


ra.
Grill
fi.

Sing. s VV.

.Singer s

30 30
7

leny.

'."i ''('

Altr H. Der Knrort


.\ltstock
Grill

l'islyn.

Stampfel

40
12

..

J.

Krilik iiber un.sere Wasserleitung.

i'tj

Grgorszg Nagy

.'^miiirig.

Franklin

96 96
9fi

Alvri

Em.

Versus menioriales de generibus


'

Hsk

s lidilk. Franklin

Hn utdok. Franklin Hunyady .lnos s kora. Franklin


Karthg. Franklin
Kereszt s flhold. Franklin
Kl
s vrpad.

Rkczyn. Franklin Korona Franklin Kossuth Franklin Lajos Kossuth Lajos Franklin Kossuth Lengyelorszg Mahommed Lrinez. Nagy Nagy Nagy Kroly rmai Nasy Napoeon. Nagy Franklin Sndor Vilmos. Franklin Rmuralom Rma Franklin 1848111. szabadsgharcz. Szabadsgharez Franklin Szchnyi Endre magyar Franklin Franklin Kroly Franklin Krolv svd Franklin
Lajos. Franklin
lele.

90 96 96 96 96
9li

VeisHs meniorialHs de Franezia nk. Lampel Alvinczy Franezia trsadalom. Lampel


S.

Lampel

pneeritis.

Lampel

90 90 110
1

10

Amad

L. versei. Franklin
I.

72
Nagel

Ambrozovics M.

.Megliallgatotl ima.

Tndrmesk.
szv.

.\tliena'uiii
.

S2
37 67 9 9 27 72 2 66 22

....
,..

Ambrus

Z. Ninive pusztul. .\then:eum

Amicis. A

Kossulli

lele s plyja.

...

s Ferezel. Franklin
lete. Franklin

.,

vgnapjai. Franklin

Medicsi

Franklin

Constanlin. Franklin
Frigyes. Franklin

csszr. Franklin

....

Franklin

l'ter.

Franklin

Naiiy

s kora.

tlrnlai

trlneie. Franklin

alaptsa.

Franklin

vrtanul.

...

....

Istvn. Franklin
kirly.

II.
II.

...,

....

Jzsef csszr. Franklin


I.ajos s kora. Franklin

II.

IV. Bla s a tatrjrs.

V.

csszr.

XII.

kirly.

.\1V. Lajos. Franklin,,',

98 9 9 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 96 98 96 98 98 96 96 96
9 37

mor

Lampel s Psyche. Hamerling Rb. Rvai


Franklin

leslv.

Anakreon.
Anatol Fr

Dalai. Laull'er

....

Timis. Franklin
,,

Andachtije Weise. Rzsa

Andersen. Kpes knvv.


.Mesi.

Franklin
,

.Vtbena'um 'M, LauH'er

Lgrdy .Meseknyvei. Lampel Regk s mesk. Franklin Andor . Ksznt knyv. Franklin
.Mesk.

67 66 U

Andorlakv Mt
krnika" Rth

(Stanesics .Mihly).

Vilg-

34
.,,.

Andrs a szolgalegny. Franklin Andrssy adomk. .\tliena'um Andrssy Gy. lieszdei. Franklin

28, 102
9,

(itlhont

nemesil trvnyek.
J.

Grill
....
,.,.

I'olilikai lele. .\lheiia'uin

Andrssy
Andrics
Anglia

Remek kltemnyek. Stampfel


_

37 70 8 77 3

S.

montenegri fejedelemsg. Szent


....

Istvn trsulat
haszonlirlsi llapota. LaulTer

8 30

Alexander

.\lexander Mrs.
.^ibilla.

B. I'laton s .\ristotelesz. Franklin I.egkedv. ellens. .\thena!um


,

Singer s Wolfner

...

ti,

28

Alexi Gy. Komn nyelvtan. Lampel 101 -Vlfonz A. Szentelt hangok. Athena'um 88 .^Ikotninya. A ni. orsz. g. h. ev. keresztyn 9 egyhz. Hornynszky 5 Ukotmnyos mozgalmak, .Megyei. Lampel 20 ,\llatok minden vilgrszbl. LaulTer Singer s Wolfncr i' Ragadozk s szeldtett. Lgrdy 9

103 9 18 /uschneidesyslem. tirill 21 ngyn H. C.holera indiea. Grill 8 Cholera noslras, stb. Dobrovvsky s Frank 7 Anhi .V. Falusi gyermekek knyve. Szt. Islv trs. .\nleitung zuiii Anfertigen der Geschafts-Auf16 slze. LaulTer 37 Annunzio G. A gyermek. Athen;euni .\iionynuis .Magyar alkotmnv s jogtrlnel. Eggenberger

Angyal 1). Angyal M.

Haszonbrleli viszonyai. Lampel Thkly Imre. Franklin

.,

Npprtrl. Grill

.Mlalsoreglet. LaulTer .^lUitszeliditk. Lampel

20
81 18

.VllaMlg csudai. Franklin .\lmanach, Frendihzi. Atbenaum

79
11

Gygyszerszi. Dobrovvsky s Frank Kpviselhzi. .\lhena'um

Lampel Magyar. Lampel


Kis.

79 67 3

37 23 32 9 Anyk knyve. Franklin 3 Apthy 1. .\nyagi s alaki vltjog. Eggenberger 9 Eurpai nemzetkzi jog. Franklin 3 Kereskedelmi jog. Eggenberger 3 ., .Magyar csdjog rendszere. Eggenberger 37 Apthy L ifj. Ut a rvpart fel. Atbenaium... 110 Apotheosis. Lampel -. F. Courlheil Jnos. Alhenauiii lggenberger Anyaggyjtemny, .Mipari. Rvai testvrek

Anthony

Antolgia Latina

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Apponvi
75, 77 A. gr. beszdei. Singcr s Api)onVi A. i's Ai):ilhy I. jeliMilt-sei a magyar8, 13 or.<za!! \all. lamiliii. Sz. Islvn lr,ulal. .. Apulejus. Nyui:al-Kiirpa 5 haznk. Rtli .... 42
l'olilika.

Aszalav .1. Szellemi rppentyk. Rth Alhenaniin kzi knyvtra. tben;uuni

20
...

t)6

Kzi Lexikona, .^themeum Olvnstra. .Vthen.eum

8,33 27 ...
65 37 37
121

HViiiMibiTiT

.\tticus. fj korszak. .\thena!uiii


II

Arab reok.
Araflo

Franklin

Enili'kbi'sziloi.

V. Carnot lcliajza. Franklin Franklin Franklin

:s
ii

.\iierl)ach H. Buchenbergl Dietlielm. Aliin Waldfried. Atbeiia'uni Auhiahmc der Grlin Hadik-Barkczy in den

Mon^'i' i'lt'lrajza.

Volla s

.\iii|M'rt'.

Franklin
naplja. Franklin

3H 38
(ili

Fr.-.Mv.-Bund. etc. Lampel

'

.,,.

Arago s Verinond. rdg Aranka vagy: Az alzatossg


trsnial

diadala. Szt. Islv.

Augier

E. .\irzilanok. Franklin Brk. Franklin


Fourchainbaiilt csald. Franklin

Aranv

.1

munki.

Rlli

7 0,10,11, 42, 13
.

llalkidi. Klli

Augier-Foussier. Szegny arszlniik. Franklin Augier-Sandeaii. I'oirier ur vi'je. Franklin ... ... Aufiust A. Der gordische Knoten. (irill

72 68 66 68 68
12 12

Dalai. Rvai

li
-)

Klteniiiyei. Rtli

Islczy und die Jiiden. Grill ,\ustna iiivatsa. LaulTer

30
110
....

elzse. Rlli Toldi. Franklin Toldi's Liehe. Franklin


l,e\

t),

ll i2

.\uszug der Taklik. Franklin Azzoni. .\uszlriai magnjog. Eggenberger

MG Babay K
Rtli
...

lialatonniellki trtnetek. Sing. s

W.

7 6

Arany

Petli S. .\ranvbiblia. Franklin


J. s

levelezsei.

13

AranVkiiyv. livai testvrek Arnyi H. Beisznilani pldk. Lampel


Siiielemz mrtan. I.anipel

...
....

,,

Arnyi L. Vajda-Hunyad

Vajda-Hunyad

ltkpei.

Lampel

vra sZJban s kpben. Lampel

9 23 37 37 28 28

Babics

K. Logika. Eggenberger

Szptan. Maiiipel
Tapasztalati ielektan. Eggenberger K. .Magyarz sztr. Franklin

24 27 24
10 10
1

Babos

Bach-korszak adomkban. Franklin Bacht 1). \7. gost. h. evang. ngy egyhzker.
nvtra. Ibirnynszky

Archvum. >agyaror\ (isi. Kiibrowsky s Frank Arczkpcsarnk, Orsziriiylsi. Franklin


1

8 .... 1 10 li, drill 81. Lampel 120 Arczkpek. Franklin 18 Arczkpek. l'olilikai. Dobruwsky s Frank

Back

J.

Hber nyelvtan.

Grill

Backer. Ni genitalik. Grill Bacon. Nvum orgnum. Franklin

~.

13 21

Bacsnyi
Bcsi

,1.

kltemnyei. Franklin

26 10
121

Arends

Argen
Ariosto

L. Gyorsrs. Slampfcl D. Hasonszenvi gvsymd.


'

Grill

...

Argis. VUI. Henrik. Lantler .\rgus. Kzigazgatsi jog. Eggenbergcr

27 20 27
7
()

J" Ksznt. Lampel

rjng

I.ornija. Franklin

3 Baczoni L. .Xlkolmnylan. Lampel 27 Baczur (i. Jogsz humor. Lauler 16 Lampel Bdeker. Budapesti Badics F. Magyar rod. olvasknyv. Eggenberger 18

Aiistophanes

vigjlkai. Rtli

11

Aristoteles pfflikja. Franklin rkvy J. Fogak gondozsa. Eggenberger... -^ Fogszali kalauz. Eggenberger ron K. Eperfa- s selyemherny-tenyszts.
Franklin

72
11

.Magyar olvas knyvei. Lampel I'etfi vlogatott kltemnyei.

Alhensum
,.,.

95 35
7

M
24
8 16 10 14

.\rulajsti-om

xmtarifboz. Grill

Aivai S. Eurpa fldrajza. Lampel Arvizknyv. Franklin

Gmbi hromszgmrlan. Tmrlrinn.


Franklin

Bajn .>L Lszl fhg lete s Bajusz M. Elemz trtan a

halla. Szt.lstv.Trs.

lapban. Franklin

Franklin

Lapi hromszgnirtan. Franklin Lapnirtan. Franklin


....

Bajza

J.

szakamerikai polgrhbor. Lgrdy arczkpek. Lgrdy Hornynszky neknk Szabadsg. Rlh


Endkiralai. Laufler
rod. s
i)lit.

Asbth

J.

Bosznia s Herezcgovina.

l'allas

....

30
fi

Bak l. Baka-humor. Franklin Bakay D. Lentermels. Eggenberger

munki. Franklin Imdsgos knyv. Singer s Wolfner

10 10 10 10 10 10

....

76
10 16 16 13

.lellemrajzok. .^IhiMwi'um
Kell-e

76
1

Baka'y N. Kender termels. Eggenberger Bak'j. Subnya gygyfrd. E.iigenberger

...,

vallshbor.

Bak

S. stb.

Magyar nyelvtan

s olvasknyv.

Kzigazgatsi refiirm. Franklin

l'lazs Egyiptundia. Franklin

/aliarll'az .Xrabhig. Franklin

Asbth L. Hadvezr. Franklin Asbth O. Orosz nvelvian. Singer Asbth S. .\niisnie. Stampfel

ruisme

s teclinoloi-'ia. Stampfel

10 i2 100 iO, 99 10 Wolfner 76 27 27


3 3

Franklin

Bakody T. Karyomitosis. Dobrowszky s


Bakonyi
i

Frank

10 8
122 9 10

Path.

()sztr.-ni.

hader

szervezet.

Lampel Baksay K. Gommunismus. Nagel

Szerves vegytan. Stampfel Szervetlen cbemia. Stampfel

Asbth csahid irataibl. Asbth-Hank. ("Iiemia.


Aschenbrier A.
Islvn trsulat

Rth Lampel Plbniai anyaknyv. Szent


let napfogyatkozsairl.

34 40

kezem. Nagymama Szeder album. Lampel Bls F. Lampel


Job)

Baksay

S. Gyalog-svny. Franklin

Franklin karcsonya. Franklin Pusztai tallkozs. Franklin indk. Franklin

80 80 80
10 110 110 27 91 27
....

rnykji

Rszivel.

Bls Gv.

-Alsbb tldmrlan. Pallas


.1.

Balshzv
22 22 22

l'imzegazd. .Xthena'um

Aszalav

J.

Eszmk az

Rlh
Szellemi omnibus. Rth
.Szellemi

Balassa G. Unigang mit Pferden. Grill Balassa J. Kereskedelmi levelez. Stampfel

omnibus

kis lkre.

Rlh

....

.Magvar olvasknyv. Lampel 9, Stampfel Balsv D. Nyelv, nemzetisg, nemzet. Lampel

28 28
3

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Balaton albuma. LaulTor Balzs I. Termszettan. Singer s Wolfner Balzs J. Kritika a iiiaKVar bnyatrvny-javaslat
,.

27
fi7

Balogh

felett.

Lampel

Balzs
Balics

S. Tkrdarabok. AlheniPuiii L. A rm. kath. egyh. trtnete Magyar-

3 37
9
J

110 Z. kltemnyei. Lampel 2('> sszes mvei. Rvai 12 Balogh-Czogler. Szzalk tblk. Franklin 1 ... Baltik F. Maly Kalechismus. Hornynszky

Balzac H.

elbeszlseibl. Franklin

orszgban. Szt. Islvu-Trsulal Blintffy. II. Rkczy Ferenez. Rzsa Balkn-flszigeti npek kltszetbl. Franklin BalkayB. Kt" kzsgi mez- s hegyrk szm.

Grandt Eugnia. Franklin Banibcrger B. A lzsdead. .Singer s Wolfner

74 68 77
8 9
13

Bn

72
103 103
4-0

Banes

Zs. Vasti zletszablyzat. Grill A. Kereszinv hit- s erklcstan. Kkai


Mit feleljek. Grill
J. "Egyszer \olt.

Bnfalvy R.

Kt csszk szmra. Lampel Balladk. Magyar. Franklin Nmet. Franklin


urad.

Lampel

Balladk s romnczok. Nmet.


Ballagi A. Bucsujrhelyek

Franklin

42 40
17

Oroszorszgban.
Franklin
.... ....

Magyar testrsg nyomdszai Walienslein Vilmos. Ballagi B. Mezgazd.


kir.

Kkai

Bnli

Lampel

67
6

Ifjsgi s

npknytr. Kkai

Kis lugas. Kkai Magyar Lszl utazsa. Rvai

20
67

Regefzr. Lampel Sznt csald. Franklin


...
,

trt.

.Magyar

trtnete. Franklin

10 10

Tndrek kzt. Lampel Bnfi Zs. Tanulmnyok. Singer s Wolfner

62 67 76
12 12 110

karablyosai. Franklin

I.

Frigyes

Franklin

Ipartrvny. Franklin
hitelszvetkezetekrl. Grill

10 70 10 8 19, Nagel
10
1

Vezrknyv Ungarischer Kinderfreund.


Bnhegyi-Emericzv.
Franklin
"

Bnhegyi

I.

Valls s erklcstan. Franklin

a prot. valls tanilslian. Franklin

Franklin

Npiskolai tanknyv.

Ballagi G.
Franklin
I'rot.

Politikai irodalom .Magyarorszgon.

Hornynszky ptens Franklin Ballagi K. .Magyar Atlienieum Nmet Franklin Nmet olvasknyv. Franklin Vezrknvv Franklin Franklin Ballagi M. .Magyar Nmet-magyar Nmet-magyar Franklin nmet-magyar derUn^'arisehen Sprache. Franklin Tascbenwrterbuch. Franklin
s a sajt.
....

Bn J. l'ti kpek Amerikbl. Nagel Bnczy J. Kisfaludy Kroly munki.


Bnyai "G.
Hornynszky Bnyai-Szp. Fldrajz. Lampel
Ilonka.

12 5
Franklin

12

4
16 4

10 83 liir. leirsa. 10 nyelvtan. 10 10 a fldrajz lauilsban. 10 nyelv teljes sztra. 10 kzi sztr. Franklin 10 zsebsztr. Franklin 10 sztr. Teljes 110 t'irammatik 110 110 .... Vollstndiges Worterbuch. Franklin Ballagi-Batizfalvy. Trtneti letrajzok. Lampel 67
Fldrajz.
.

Laufler

22
5 10 83
10

Vegytan
Bal
J.

Ballagi-Goldzicher. Hber nyelv tank. Kkai Ballagi Gyrgy. Kereskedelmi sztr. Franklin Ballagi-Kirly. Egyetemes fldrajz. Athenieuni Ballagi-Nagy. .Magyarorszg trtn. Franklin Ball E. Rajzminlk. Lampel Ball M. Klemi vegvtan. Franklin
alapelvei. Franklin

svny, kzet, Nvnytan. Vegytani kziknyv. nyelvknyv. Brny Magyar Nyelvgyakorlatok. tanmdja. Lampel Olvas- nyelvkpz. Tanitk knyve. Vezrknyv Abc-hez. Stampfel Baranyai Gy. hebegs tmutats
fldtan. Laufler....

Brny Gy.

llaltan. Laufler

4
4

Fldrajz. Lauffer

LaulTer

Lauffer

4
....

I.

.Magyar

LaulTer

orsz. trtnete. LaulTer

3, 5,

22
5 l

LaulTer

Ovass

LaulTer

Laufler

S
S

az

LaulTer

Termszetrajz.
a

28
12

Gyakori,
Franklin

leszoktalsra.

Baranvav
Bartli F.

J. Konyhakerlszel.
Aesteti'ka.

Eggenberger

....

16

M
10 10 9 10

Rth

28
12 18 12

Magvar Verstan
Bardcz
Brdos

Irodalmi dolgozatok. Franklin

olvasknyv. E.i-'genberger
s a'sletikai. Franklin

Balnies Jakab. A
X/.

gyakorlati sz Szt.-lslv.-Trs.

L. felfedezsek s tanulmnyok knyve.

o.-m. monarchia fldrajza. Franklin

.\then;euni

Stilisztika.

Singer s Wolfner
Csillagszati fldrajz. Franklin

Hal-Mikls

12,
...

67 67
12

Csillagszati fldrajz elemei. Franklin

Balog F. X szrnyas kerk. Singer s Wolfner Balogh A. Trsadahui forradalom. Grill

6
8 19

F. Trtnelem. Singer s Wolfner... Barfus H. Gymntvlgy. LaulTer Barilli Gy. olasz beszlyek. Franklin Barkrzy 1). A. Az n imim. Kkai

Barla K. Irodalomtrtnet.

Grill

83 66 22 66 9 14
31

Balogh Balogh

I.

Srtett

fl

jo.gkre. Pallas

K. .Utalnos kr. Athen;eum


lettana. ,\then;euin

Ember

Gygyszertan. .\then;euni Magyar katonai kzigazgats Vrnai Orvosi msztr. Eggenberger

90 90 90
-i

Barna I. Keresk. trvny. Rvai Barna J. Fldrajzi oktats tananyaga. Dobrowsky

kziknyve.
11

Balogh L. Gyakorlati lelkszet. Kkai BaloghT. Rehandlungsmetli.d.Diphleritis.


Egszsgtan. Franklin Els segedelem. Grill

l
Grill

s Frank

....

.Magyarorszg trtnete. Nagel

Nmet

nyelvtan.

Lampel
3 3

Npiskolai fldrajz. Nagel

23
12

Rendszeres nmet nyelvtan. Nagel Ungarisfhes Sprachbuch. Pallas Barna S. Koszom. Rvai Testvrek

24 23
1
1 1
1

20
12

.Magn egszsgtan. Franklin Parnyi gombk jelentsge. Grill

Roncsol loroklob.
Z. .Mpri.

(irill

Balogh

Athemeum

20 20 37

Barna-Hajnal-Sretvizer-Szke-Kirly. .Magyar olvasknyv. Dobrowsky s Frank Nmet Abc. Dobrowsky s Frank Nmet nyelvgyakorl. Dobrowsky s Frank Nmet olvasknyv. Dobrowsky s Frank
Serdlk knvve. Rvai Testv.

Barna-Kardos.

23

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Haronifitenysztcs. Atlienanim
96
...

SiTvmliek. Barti Barti L. Kzer Magyarok


(C.aal

Uron

J.

Sebszi kr s gyipfTVIan. Franklin


Tirill

.\l.)

Fehr

.<as.

Nagel

21 10

l'airik szigele. Najiel

v. lanipel
l.:Mii|iel

lrtiiele.

mozgalom. Csend. Brsony Frdn mezn. .Ngyszem Wolfner Singer Hornynszky jegyz Barta L. Kzsgjegyzi intzmny Hornynszky Hornynszky
Njiesedsi
Hiilli

Barti-Csnki. Mn!;yar(irsz;ig lrliiete.Lampel Barriere. Tz a ziirdlian. I.ampel .... Barsi J. Kzoklals staliszlikja. Rth
_

10 09 28 28

HO
42 42 70

Tennszelrajz Lampel Lampel Batizl'ahy Lampel Hornynszky Kkai Kkai Lampel Hornynszky
npisk. szmra.
I.

Bthory N.

.\llattanai

nvnytanai. Lampel
...
'

40 40
1

iblia ismerieise.

.,

Kgyeienies trtnelem.
Ker. eg\li. ti-inete. Ker. erkcilestiin. Ker.
liillaii.

28
1

9 9

.Magyarok trtnete.

28
1

Prot. egyh. trluete.

Utazs ismerellen lloms


I.

fel.

Franklin...

I.grdy

.\llieii;eum

5 15, 33, 91

J az Isten. Slnger s \\ olfner


kzi.
s

O
1

.-V

kzsgi

lii\alsa.
trt.

1
1

nekkny\. lintetend Battlay vdelem, bntet trvnyknyv. Vgszksg


Elmleti nekoklats. Laufler

Batizfalvy S. (lyakorlati lestegyenszet. Athn. Blori L. Dallam s sszliangattari. Lautl'er


Laufler

90

rs tanUKidja. l.aulTer
1.

ksrlet.

U.rill

.logos

(irill

8
Grill

.Magyar

joga. Grill

Uj kis liikr.

Battoiiyai . Czgek knyve. Lampel

Bartal A. Bevezets az sszehasonll nyelvtanba.

Kggenberger
Latin alaktan. Kggenberger
Latin gyakorliiknu. E.ggenberger

14 19 19
!'

| i

Battynyi L.

gr. lete s halla. Franklin

...

lete s vrtani halla. Franklin

Der ersle ung. .Ministerprasidenl. Franklin... Baudrillart. l'olil. gazd. kzik. Alhena'um
...

8 8 105 12 12 110 65

Lalin gyakorlknyv a latin mondattanhoz.

Kggenberger Lalin mondattan. K.ggenberger Lalin (ilvaskiyv. kggenberger Szolr a lalin olvasknyvhz. E,ggenberger Latcinische Formenlebre. Kggenberger Laleinisches Ucbungsbucli. Kggenberger...
. .

Bauer. lcm tbornok. .\then;eum Haiier M. Trsalgsi nyelvtan. Lauler

76
5
5
.

19 19 19

Baumbach

Klenienlar granimatik. Lauler H. Regk. Singer s

W olfner

20 20
'

Bnrtal Gv. X prthus


Rlli
' I.

Imnmagyar Scylhkrl.

Bartalus

.\rany dalai.

Dobrowsky

Frank

Flludasok. Rvai

Fltudsok. Rvai Kt duds egy csrdban. Rlli

34 i 27 26 22
12

Grosser Rzsa
Kleiner. dsrl.

Baumeister. Szarvasmarhatenyszts. Athn. Baumcjarten. ('hrisllicher. Rzsa


Ganz grosser. Rzsa
goldener. Rzsa

6 91 27 27

.Mittlerer. R('izsa

34 2 27, 33
8 21

Baunigarton E. A

rostaesont sejtjeinek genye


s Frank
(irill

.Magyar nekiskola. Franklin Mvszei pongyolban. Franklin

12

Bartiilus-dycrtynlTy. N-karnekek gyjte4 mnye. Dobrowsky s Frank Nsves dalok zsebknvve. Dobrowsky s Frank 4 13 Barth L. .A vasrnajii munkasziinel. Lampel

rrgaszlurideg Baur F. Keresztny egyhz. Kzpkori egyhz. s keresztnysg


ker.

Dobrowsky

bntaimai.

Franklin

Franklin

"trtnelme. Franklin
.\u.sgleich. (irill
...

Bausznern

G. Der neue

12 12 12 12
....

Bartha B.

Irnyelvek

niagyarorsz. kalb. egyh.


il
....

Bayle B. Eserny. Franklin Beaumarchais. Figaro hzassga.


Sevillai borbly. Franklin

Franklin

autonm.

Szl. Istvn-Trsulat

Bechstein

L. Egyszer voll. Laufler


Grill

70 64 66 22
31 8

Statisztikai laimlninyok.

Hornynszky

Nagel emlkek. Kendi Legszebb. Lgrdy rtzek. Rvai Lgrdy Ujabb kltemnyek. von Nagel Margarelhe Nagel
Ilaluska Heiiedek.

BnrthlPiiiy. Ifj anaeliarsis. .^tlienaium Bartk L. Krdzugs. .\then;eum


Erzsbet kirlyn. .\tlien;eum
Krpti

33 46
7
12,

Franklin

4
6 12

Beck Fr. arezkpe. (irill Beck H. Tanulmnyok a biztostsi jogbL Beck K. .Maler dolorosa. .\then:eum Bed A. .Ulamerdk lersa, (irill
.Magyar llami erdk, (irill Besehrcibung der Staaisforste. drill Bed D. (irgk trtnele. Laufler

37 19 19
19

.Margit. (Irill

22
16

Franklin

.Mhek.

...

Beecher-Stowe. Tams blya kunyhja. Slampfe Behring. A diphteria-ellenes uj szer. Dobrowsky


s Frank

....

27
S 7 12 7
..

Tli regk.

Thiirn
.\nna

.\iiiia.

.Nagel

Franklin

Rartfeld.

Karpathenlieder. Franklin
Kendi.

45, 110 7

Barts J. Orvos-gygyszerszeti msztr. Stampfel

Bartsch G. Feketehegy frd. Kggenberger Bartsch S. A .sodr-llatkk. Lampel

....

Basch

I.

Br-

s bujabnlalmak.

Dobrowsky

s
s

Kozmogralia Termszettan kpezdk Termszettan Termszettan Wolfner


elemei.

Beicht-u. Kommunion-Andacht. Bein K. Kis bogrgyjt. Laufl'er Kis lepkegyjt. Laufler Kis rovargyjt. Laufl'er

Szt. Istv.Trs.

8 3

5,22 5,22 5,22 69 Singer s Wolfner .... 67 sz. Singer s Wolfner


12
szmra. Singer s

npisk. sz. Franklin


polg. isk.

Frank

69 110 2 Bkssy H. Ujabb kltemnyek. Hornynszky


Naturlehre. Franklin

Brbntalmak

diagnostikja.

Dobrowsky

Frank Bass A. .\ masszzs. Dobrowsky s Frank Baszel A. Tlieokritos Idylljei. N;igi'l

Bek M.

Algebra. Singer s VNolner


69,

Wolfner Szmtan. Singer s Wolfner Beke-Rados. .Mrtan. Lampel


.Mrtan. Singer s

70 70 70
37

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Bcke-Rcif. rcUsgi
vizsglati
ri'l.idaik Kyjteniiiyc.

niathematikai Singer s Wolfner .,..


..,.

Bksi Bksy G. (lyennekek


Beksics

Bkli A. Klvrin. Singrr s Woliier Kis regiiv hs n. Singi' s Wollnor


(v. Lalin nyeKtan. Franklin

8,

70 28

8 12 12 Olvasinvv. Franklin ('.zferllelcnitcs. Dobrowsky s Frank 8 13 frdz, jelentsge. Fggenberger Bksv L. Tejgazdasg s sajlkszils. Lampel 103
S. Harna .\rlliur. Nagel
_
.5
_

Testamentum. Singer Wolfner Trtnelek gyermekszobbl. mesk. Nagel Kllemnyek. Benedek Tbortzek. Dobrowsky Frank
s
a

Benedek

E.

Szi\

knyve.

Athemeum

....

31,38
,

13

Pallas

Vilgszp

26 10
3

J.

Grill

18

Benediet L. Sl. Simon unokahuga. Athenseum ..,. Bcnedictv ,1. Nilusi emlk. Laull'er ._ Beniczky E. Nefclejtsek. LaulTer
Tndrli Klmn. I.aulVer
I.

38
27

27 27
12 18

Dualisnius. .Ulienii-iim Gladstoiie s a keleti vlsg. Franklin

Beniczky

Arany

kincstr. Franklin

12

Kemny Zsigmond.

,\tlieiia!uni

....

(>S,

Kzigazgatsunk reformja, (irill .Magyar nemzet iiggetl. AthentBUin .Magyarosods. .\then:eum

liomn krds.
I'allas

.\tlieii;euni

76 8 03 63 63
16

Beksics G.-n. Kgv humnus


'

hzir lmnyei.

Bl M. "De servitute hungaricao. Szt.lslv.-Trs. Bla kirly n\telen jegyzjnek kny\'e a


magyarok
Frank
telteirl.

Kth
s

40
8

Beteg konyha. Franklin Divat szlssgei. Franklin knyve. Franklin Gyakorlati Gymnlgomli. Leny rzelem Franklin .Mindennapi Franklin Nk Franklin Nk Franklin
lgszsg

alioiiasg a szalonban. Franklin

18 18

Belgycjyszat kziknyve. Dobrowsky

Npokl. trvnyek Szmtan Szmtan


i.iim'pei

E. Uj szerkezet tvmr. Grill .... Belicza.1. .Magyar nyeUtaii. Lampel .Mag\arorsz.nepokl.ini. s tanitinak nvira.

Bclhzy

23 95
31 12 2 12 12 14

16 18 6 H()zsa 18 llemtan. Franklin 18 vilga. 16 vilgbl. .... 18 aprii ktelmei. 12 bival.sa. .... 12, 13 Regl glya. Franklin 16 Tollasok vilga. Franklin 12 Vilg npei. Franklin 6 Beniczkyn B. L. Arany kigy. Sing. sWolfner 6 Anyajegy. Singer s Wolfner < tiiltelett virg. Singer s Wolfner
Franklin
szptan.
.

.Magyarorsz. tant egyl. statisztikja. Franklin


s rendeletek. Uornvi'szky

elemi

isk. sz.

Franklin

ipar isk. sz. Franklin

Beliczay Gy. A zene elemei. Fggenberger .... Beliczay J. Keresztyn halolti nekes knyv.
lliirnynszky
,

2
11

Belky

orvostan. Eggenberger .1. Trvnyszki Bell R. .\rany hgcs. .UheniEum Bella J. Slo\ensky Abecedr a prv cilanka.

37

Ilornvnszky Ucebnica a Cilanka. Hornyn.szky Bella L. Ember strtnete. Stampfel

...

2
2 3

Bellmv

E. Visszapillants

2000-bl 1887-re.
72 2
2
3
...

Franklin
Visszapillants.

Belohorszky

Kzsa G. Kontirmndusok knyvecskje.

llornynszky Belot .\. nvirg. Lgrdy .... Rendszeres fljek. Franklin

Belot-Daulin.

linies titok. Atheiia'iim

Bemer
Beiide

L.
J.

I.ciki \i>zr. S/,t.

Ist\n-Trsulat

...

Benczr

H. Stillaii. Fi,',i:enlM'rger .Nag\hjii s lms\ti szenlbeszdek.

12 37 3 30
1(1

Szt. IsIvii-i'r.Milal

Bene

A iiiilleniiiunii lrlnelmi killits. Dobrowsky s Frank 16 Benedek E. Apa mesl. Singer s Wolfner 13, 46, 48 Csudaszp mesk. .\lhenaMim 60
J.

Egy szalmaz\egy le\elei. .\lhena'um Huszr KwwA. Atiiena-um Karcson\fa. Singer s Wolfner ....
Katalin. .4llienieum

....

31,38
38 46, 47 38, 32
13 16
...7,

Wolfner 6 Singer 8 Dixalos hzassg. Wolfner Wolfner 8 Singer Wolfner Egy szegny leny lrlnete. 6 Els nvom. 38 _ Erdei H\ai 27 Rvai 26, 27 16 Gyngysor. 27 Hegysg tndre. Singer Wolfner 6 Herczegi korona. Singer sWolfner jv 38 Kl 38 Athemeum Wolfner 6 Singer 6 Nyomaveszetl. Singer Wolfner Wolfner 8 Singer 26 sz. Wolfner t rakor. Singer Wolfner 6 27 Porban Rvai 27 Rang Wolfner Singer Wolfner 6 Athenanim 38, Singer 26 kezbe. Szably 38 Szke mini 8 Singer Wolfner 27 Tavasz szerelem. R\ai 27 Tvesztett Rvai Wolfner 6 Singer Tzben. Rvai 26, 27 27 Wolfner Singer Vr halalma. Singer Wolfner 6 Zri 16 mgM.
Delila.

Sin.i-'er

....

Editli.

Sing. s

,\llieiia'um

lak.

szakrol-dlrl.

I'allas

8,

Itt

leiben. .\lliena'um

szv harcza.

.Megkselt fecske. Opl.


s

.,

Sin.ger s

szletelt.

s pnz.

8,

Riitli.

....

Sajt

Singi- s \Volfner

8,

ellen. .\lheiiaHim

a bza.

....

utak.

Titok.

\'r.

ajtk

I'allas

....

Benitzky L.

Knis;

Koluman
'

u.

Kaiser Josef.Rlh

34.

13,

Benk Gy.

.Mavar knnv\keresked. szoksjog.


....
".

Magyar mese mondavilg. Atlienaium Alhenuum Nagyapknl. Wolfner mesemond. npmesk.


Kollektor, l'alias s

KiMiiama knvxe. Singer s Wolfner

Pallas

r kvelse. Kkai BenndorfT P. Ezeregy

19 12
Lauffer

j.

22

.Magyar npkll. gyngyei.


.Mesk. I.ampel

.Szkely

Singer s Stampfel
I'allas

6,

48 ... 21, 33 69 13, 47, 32


16

Szkely

26

Kth Bethy L. ankgy elm. Athemeum Comdia.


'nlelir.s'a.

38 Bentzon Th. Consiaiize. Athena'um 2 Benvenuto Cellini. nlelleirsa. Rlh Benyovszky M. gr. lele s kalandjai. Eggenberger 43
3

Laull'er

66 27


BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Wolfner Kereskedelem. egy Nemzet Bethy Zs. Klozdy K\ Kpes Rth Rskai Leo. Rvai Hornynszky Tragknm.
Hiiroin kiiziiicr.
Sii.v'it

Betliy L.

r,()ldh;ii'h

&

Coiiip.

Rvai

20
8

Kkinackliozczinizellfiis/erkereskeds. Rth
Riitli

22
4-2

Berzsenyi D. Munki.
(Idai.

Franklin
14,
14,

14

Franklin

42
66 97 66 Lanipel 106

Versei. Franklin

Kel leny s

legny. Siiiger s Wolfiier 8,

28

Laczikoinlia. Rlli

22
(j 2 12

Besant \V Forsler Dra. Franklin Bessenyei (iy. Pbilosophus. Franklin Bessenvev J. A fnvkpek ellltsa.
'.

li. .\llieii:eiini

Rva'i

Kgyeleriii l:iii:iik|r/.s.Horiiyns7.ky

Hviiiig.

Ii:iz:is>;i}.'ii,:;>.

Franklin

Beszdes

I'r.

Kzmivellsgi ismeretek. Pallas


_

szs. .Vtlii'iia'um

Honiliiis s Kazinczy. Tranklin


Bla. .Vtliena-um

M
....
...

elvlaszts. Lanffer

.Ma^'yar iiodaluni trtnete. Allienanini

38 27 63
44-

kiads. .Vtliena'uni

..

Beszlgetsek a \ llsrl. I.aufl'er Beszlyek. Franczia. Franklin


Nmet. Franklin
Olasz. Franklin

32 24 94 22 72 62
66

Orosz. Franklin
1.

68, 74

Nvtelen. Franklin

Beszkiii

Flhomlyban. Nagel

Rajzok.

22
14,

Sznhzi estk.

Szinmfiirk s sznszek. .VtheniTuni Franklin


I.

27 2 63
14-

Bethlen F. gr. Szliiii\els s borszat. Grill Bethlen M. Tri. emlkrajz. .Athen:euni Betrachtungen. Gelegentliclie. lrill Betriebs-lieglement fiir Fisenbalinen. Uaiiipel
..

6 19

76
12
121
6li

Beul.

.\u^'uszlus csaldja

kora. Franklin

..,,
.

Bcrczellcr
Bcrczilv A.

libk. Snger s

Wolfner

79
14

Brezik A. dm

s \a. Franklin

Beutner R. Gvermekek rme. Bever .1. .Mass-Tabellen. Grill


Bezerdj A. Firi knyve. Bias C. .\ vrboszii. Nagel
Biblia.
Kis. Franklin

LaulVer

22
!S

Kt Nzd meg Veternok. Vig Brczy K. G\gyull Vadszrajzok,


I'rotcklii).

lialkrlyn. Franklin

I.iimndi kis pap. Franklin ,.

vgjtk. Lauler

az anyjt. Franklin

72 68 27 68
7

..

Franklin
_,

14
li
..

1 i

F'araszlkisasszony. Nagel

Biblia s a tudomny. Dobrowsky s Frank Bibliotheca. Scriptoruni Gra-eoriim et Ronia-

Iti

Pterdi csata. Franklin

Franklin
Franklin
seb. Franklin

.Sxihkok. Franklin

72 70 72 72
14 66
5)2
....

iioruiii.

Kdid.

('..

Sehi'iikl. I.anipel

91, 92

Idein. Kdid. .Ae.


J.

Bielik

Thi'wicwk. I.anipel Fgyesiilt ervel. Stampfel


(i.

92 3
2

Bierlirunner
Hornynszky

C.liristlcher

Hausaltar.

rk. Franklin
.\ilienieum

Berecz A. Termszettani fldrajz. I.anipel Berecz E. Dalknyvecske. Dolirowsky s Frank


vegytan. Dobrowsky s Frank .... Zene alapelmlete. Dobrowsky s Frank... Berecz-Erney. Dalfzr. Dobrowsky s Frank

41
1

Bieniiann M. \ szomszdjogi oltalom, Sing. sW. 77 23 Bihar I. Krdilslan. Gril


Utszlau.Grill
.ltalnos

23
s

Bihari P.
Lampel

hazai

mvelds

trt.

Npszer

4
5
fi

Bcfeczky

S. Bibliai ismertets. Kkai

10
1(1

Kkai Ker. eg\liz trtnete. Kkai Ker. bit- s erklcstan. Kkai Bereghi I. Magyar knyvszet.
Bibliai trtnetek.

10

1S87

10
1888.

Pallas

20
7

Bernyi F. Jrvnygyiinkrl. Nagel Bernyi S. Npisk. fldrajz. Kkai Berge F. Kpes lermszetrajz. Laiifler Berger ,T. .\ csecem tpllkozsa.

Egyetemes Embertan. Lampel Lampel Lampel tudom. gondolkodstan. Lampel


I.

s rszleges estlietika. Pallas....

28 24
41
1

Testtan. Lanipel

11.

Llektan.

Iskolai

s hzi nevelstan.

51, Pallas

24
l

Iskolai szervezettan.

Npiskolai oktatstan. Pallas


Philosopliiai

24
14

i>iiev('lo|ia'dija. F'ranklin

Testi nevels s egszse.utan. Pallas

Tiszta

1.

Pallas..,,

4
,
I.anipel

Bikelas D. Lukis

Lras. Franklin
,

24 24 72
12 6

22

Bergmann

J.

I.\.

Pius ppa. Franklin

,Szt.

Bernt G. adomi.

13 Islv.-Trs. 10, 13 14

Biky

K
.1.

Egyh. beszdek. Kkai


F. K. Rajzols. LaulTer
r.solnakszat. (oill
mas-'yar kir.

Elbeszlsek. Nagel
.,

Binder
Birly

6,

22
23 27
-i

Keletzsiai utazs. .\lhen:euni


Ki a vivt ? Lauflr
I.
....

Bernt

szak-.\nierika. Rvai
s Isten
is

83 27 30
14

Bir P. k

honvdelmi minisztrium

mkdse

ISiST

ISlKl. Pallas

Segts

magadon

megsegt. Franklin

Egy palcz, budapesti utazsa. Rzsa Bitay B. Imdsgos knyv. Kiikai


.Millenniumi prdikczi. Kkai
s iiiagy. beszlgetsek. Franklin

11

Vltozsok kszbn. Hornynszky

Bcmhart
Bernolak

O. Tabakmonopol.

i'irill

K. Had.-zat. tirill Beinstein .\. Termeszei knyxe. Franklin Berriger. Vlogatott lrv. -szki beszdei. R\ai Brt P. Utazsok s vadsz kalandok. Hggenbertrer Bertalan B. k fldrajzi elfogalmak mdszeres trgyalsa. Dobrowsky s Frank :j, I.anipel Bertha S. Orszggyiisi lrcza. I.anipel :i Rth Berthes H. J Elemi kpzstan. Franklin

2 12 23 14,67
31

Vzzn. Hornynszky Bizonfy F.


.\iig.

12

3
14

.\ngol s majjyar sztr. Franklin


Isten

14
....

40
.jl

Bjrnson B
Black W.

nyomai. .\then;eum

Leonarda. Franklin
.lolii.

42
14

Berthet

I.

F:izrt.

LaulTer

27
;j
....

Franklin 14, B. D. Doone Lorna. .Atben;eum ... Blackwell E. Tancs a szlknek. .\tlien;eum 89 2 Blzy L. Evaniiyliomi Kl. Hornynszky Bleek \V. H. .\ nyelv eredetrl. Eg.genberger 13

Blakmore

38 70 97 38

Gyerniekrabl. Rzsa
Lalin gyakorlatok. .\then;eLini
Kziiiveldsnk. Snger s

Blick

aiif (len

Berzay E.

Berzeviczv A.

W.

86 76

Bloch

.M.

.\

anonvmen Kckblirk. Rth .... mozaiko talmudikus rksdsi

40
9

jog. Nagel

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Bloch M. A
polgiiri

pcrreiuiiarls

mozaiko

rabbinikusjo,;; sxiTinl. Nagcl

9
6
16

Boisgobey

F. llorgasujj.

l'allas

16

Bloch

S.

MliT

irii(ls/.cr. Laull'er

Mclcrsvstciu. LaiilTiT

Kk ftyol. Singer s Wolfner 8,26 64 Boissier G. Virgil. Franklin Bkai A. Dolgozatok a kolozsvri egyelenibl.
Grill

Block M.Npszfrii ncnizi't.azdasgl. Franklin U, 18 8 Bilim B. A kiizjogyzi tilrM'iiy. ('.rill

Blum

. I'aralylikus

iicnrastlicnia

hyriro-

Ihcrapia. Eisjenltcrscr

13

20
9
klfldi

Gyakorlatilag fontosabb mrgezsek. Dobrowsky


s Frank

Hazai

svnyvizek

frdk.
13
....

Blumensprache.
Bluntschl
1.

Laniprl
Kraiikliii

24
14

Eggenberger
.lubilris
Ujiilib

K. I'olikai parink.

dolgozatok. Grill
Grill

Bobics K. szli'lflck. Slanipfcl Bobita-Gerevich l'liysika. l.aullVr


Torniszetlan.
I.aulTi'r

3
(i

gygyszerek.

Vny gsjtemny.
s F'ranke

Singi'r s

Wolfner

...,

20 20 70

(i

Bkai

j. (iyerniekkrhzi krrajzok.

Dobrowsky

Fld s okozatns iiicghdil. Alhrn. K. Allaiiigazdas!;! szintarts rend... szeri'. Nagel Bock-Farag. Az egszsges cs beleg ember.

BoccardoJ.

83

Bochkor

Lgrdy

Orvostah. Lgrdv Bocskay B. Jezsuilk. Laufler

27,

30
10 10

Bocsor

L. Biblia isiinrlets. Kkal Egyli. lrlneieni. Kkai


.Shakspeare
lele

Bodenstedt Fr.
Franklin

mve.
66

9 Gyermekkrhzi vnygyjlemny. Dobrowsky 9 s Frank Kzlemnyek a heveny fertztt krokrL 9 Dobrowsky s Frank Bokor-Szanter. Ungar. Grammatik. Franklin 110 Bolanden K. Berta kirlyn. .Szt. Istvn trs. 10 20 Boldog rk. Laull'er 28, 62, 102 Boldoghza. Franklin 13 Boleman I. Vilinve. E.ggenberger 23 Bolgr F. I'rbaj '.szablyok. Grill
,

Bodh

1.

C.zlpcsz

szakismerli't

knyv. Nagel

Bodnr (i. Katii, npies rod. Szl. Islvn-Trs. 12 28 Bodnr L. Fldrajz. Slanipfel Bodnr S. Diflerilisz elleni vdekezs. Dohrowsky

Bolond Miska kltemnyei, .\theiutum Bolyg bcsi. Kis pajtsok knyveshza.

33
Nagel

10

Emsztsi Vdekezs Dobrowsky Frank Wolfner Bodnr Eggenberger irodalom Wolfner Eggenberger olvasknyv. Eggenberger Wolfner
Egszsgtan,
(irill

s Frank

Boncz.

.Magyar llam jog. .\llien;eum .Magvar kzigazg. kziknyve. .\then;eum,..


F".

66 66
19

Valls krli fels,;jogok. l'allas

20
2(.t

zavarok.

(Irill

a rliolera ellen.

Zs. Krkcilcsi vilg, Esznieer rnagyarzala.

.'^inger

76
l

Bonta J. Fegyver utasts. Grill Bontoux J. Magyarorsz. szerepe. Alhenieum Bonyhai B. Irnyad az iskolkban. Franklin Borbs V. Budapest s krnyknek nvnyzete.
,

23
6(')

14 IS

Irlylan. Franklin

14
7(i

.Magyar .Magyar
l'ldk.

lrlnel. Sing. s

Eggenberger
....

.Magyar nyelvtan.

18 18

Nvnyek termszetrajza. Eg.genberger Temesmegye vegelatja. Lampel Boni Gv. A szellemvr titka. Franklin

23
41 14

,.

Boni

J."IL Izabella. Lauller


titkai.

Singer s

77
7(i

Vilgvros
Franklin

Lauller

27 27
14
szablyai.

Szellemi haladsunk trvnye.Sing. sWolfner

Bornemissza Z. A hasznos madarak vdelmrl.


Jvedelmez gymlcstenyszts
Franklin

Bod

L. Kziknyv altisztek szmra.


I.

(Irill

23
2 2
2

Bdojjh

Felsbb fok gyorsrs

rvidtsei.

Vrnai

Gyorsirsi olvasknyv. Vrnai


(iyorsirszat mdszertana. Vrnai

Boronkay

Levelezsi s gyakorlati gyorsrs rvidilsei.

Vrnai
Levelezsi gyorsrs tanknyve. Vrnai
,.,

Parlamenti gyorsrs. Vrnai


Vilairs taidinyve. Vrnai

2 2 2
2 19

Boros Boros B. Vasutaink Boross M. Attila, a

K. .Magyar nyelvgyakorl. Lampel . Szomszdok. Lauller


esoportositsa. Grill
...

14 9 27
16

bn

kirly.

Limpel

Magyar krnika. Franklin


Szchnyi Istvn letrajza. Franklin
Vlogatott kisebb munki. Franklin
Jlindszenty Katalin. Sing.
.-

73 14 14
14, (i2

Bodola

L.
.1.

A kender jvje,
letbl. Rvai

(irill

Boros V. A

rvidlts terjedsnek okai. Grill

Bodon
Ngy

.\z

27
ti

Borostv'ny N.

sW.

8,

20 28
19

eredeti elbeszls. Nagel

meg Singer Wolfner Bodrogi L. Emberek rnykok. sWolfner Regl


.Matyi
Kati.

Bodonyi N.

Kistornyai lelksz. Sing. sWolfner


s

O Sd

Borovszky K. .Mezgazd. jelene s jvje, (irill Borovszky L. .Mria illatos fehr lilioma.
Rzsa
12,

Sing,

tulipn. Franklin

13,

8 14
14
;18

Boga

K. Fldrajz. Franklin
Gj'.

20
19

manna. Rzsa Liber I'recum. Rzsa Nova Dueliovna .Maima. Rzsa


Uj lelki

12, 19

36
14

Bukottak. Atliemeum Bogisich M. (lyermek szent (seink buzgsga. Rzsa


Bogy-Novk.
l'ldk

Bogdnovics

Az n

kis vilgom. Franklin

Borovszky S. Honfoglals trtnete. Franklin BoisL. Hogyan vdjk gyermekeinket a difteritis


ellen. Lampel Ugyanaz nmetl. Lampel Borsodi J. Templomi imk. Franklin

Rzsa Ki, 17 12, 20, 21 Bogy S. Feladatok a keresked. szmtanhoz. Eggenberger 2C Bogy-Havas. Keresk. szmtan. Lampel ,, lO.'i
fohszai.

13 13 14

s feladalok a keresk.

szmtanhoz. Eggenberger

Bohny M.

Uj k|)esknyv. Franklin

14,

Boileau. Kltszetrl. Franklin

26 23 08

Borsodi M. Gyigynvnyek. Franklin Borsos M. Borjavits. Lauller Borza N. Szaval knyv. Franklin Borzsk E. Gysz- s sirbeszdek. Kkai Bosnyi B. A kszvny. Sin.ger s Wolfner Bosc' Bvsz. Rvai testvrek

24 32
....

14 16

79 32

10

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
BoskL. Magyarorszg oknyom.trtnple. Serliisciic Spraclu". LaulTer Boskovic
.1.

Rtli

34-

Ki

Bossuet beszdei. Kkai Boszu, Titkos, l'allas

H
17

Bokka

Bars- fo Honlniegyk allspnjiiuak rs orszgos lrkgyi kveinek emlkezete. Klli

T. Kisfalud>

l.lplay Imro,

34
ti

Botond. .lmok
Bouclic. A

s rnyak. Nagel

zlilsgtermels. l.grdy

Szent Bourget P. Bns Hazugsgok. Ne


lj
I

Boujjaud E.

Fjdalom. Szt. Istvn lrs

10
1(1

.Mnika lele. Nagel 0, .Szl. istv. trs. .Vsszon>i szv. .\thena!um

szerelem. Atlienieiim
Atlienieum.
_
t'allas

38 38 38
16
3(1

Boyesen.

Rmai Rmai Bozky E. Koronzs knyv.


I'rjetori jog.

Hjalmar Hjirlli s Heinrich G. Gcethe Faustja. Rvai teslv Bozky. Halotti nekes knyv. Rzsa Bozky A. .\usztriai magnjog rendszere. Pallas
Egyizjogtan. Franklin
Instilutik. Franklin

17

Wolfner U Singer Wolfner 49 Wolfner Singer 8,11 Emberek. Wolfner 26 Faust Wolfner 27 Hfehrke. Singer Wolfner 8,11,28 lelk asszony. Wolfner szke Singer Wolfner H Nyomor. Singer Wolfner 28 Rejtelmek. Singer 11 Lampel Singer Wolfner Kt szke asszony. 6 nkltsgek. 16 Bromovicz 16
s
'

Briefsteller, Deutscher. Franklin 110 Hrockcn I. Klem! olvasknyvecske. Ilornynszky 2 Brody S. .\pr regnyek, .singer s Wolfner 8, 1 Don (Juixntte kisasszony. Rvai 26, 27. .Sing.
8,

Egri dikok.

jszaka.

Sln.ger s

8,

11,

orvos. Sn.ser s
s

8, 11,

Kl

Sin.ger s

8, 11

Kt

asszony.

,..,

8,

8, 11,

s \\ olfner
1

8,

Sznszvr. Sznszvr.

l(i,

8, 11

.Nagel

J.

Vasti

Grill

....

Villanydelejes tvr. Grill

..

19

14 14

Brough W. Flipper s Browning O. Nevels

Nobbler. Franklin

,.

trtnete. Athemeum...,

LaulTer

6,30
14

jog. pandekt. tanknyve. Franklin.


vilg. Rlli

l'hysika cs phys. fldrajz. Stampfel

28
16

Franklin
Franklin..,,

Fldrajz. Eggenberger 22, Kolumbus. Lampel Npsk. fldrajz. Lampel Rendszeres termszettani fldrajz. Eggenberger Brozk-Paszlavszky. Fldrajz. Eggenberger Bruck J. Erzsbet-ssfrd Budapesten. Eggenb.
,

Brzik K.

70 89 26 70
17

23 22
13
13

Bozzai P. irodalmi hagyomnyai. Bhn K. Ember s vilga. Kkai


Logika. Kkai
Tapasztalai! llektan. Kkai

68
6 3
3

Lampel Gyermek, irodalomban. Lampel Lampel Olvasknyv. Regk Lampel Lampel Tndr Nagel Lampel
Fldrajz tants.
az
ilj.

.... L. Dl-.Magyarorszg. Attienwiim Bngrli. Ezer esztend. Rzsa Bngrfl J. ABC- s olvasknyv. Franklin Elemi isk. trtnettants. Lantpel

Bhm

83
14

s npies

31 i 51

Kurort .Mattoni's Elisahelh-Salzbad. Eggenberger Bruck L. Hzi gygytr. Grill Bruck P. Xi elhzs s gygytsa. Sing. s W. Brucker L. Kalauz a magyar gyjtemnyes vllalatokban. Dobrowsky s Frank Brck. Kath. egyhztrtnet. Nagel Brcke E. .Miknt vjuk gyermekeink lett s egszsgt '? Lgrdy

20
79
16
C)

Brhl G.
Bubics

.\

gl\ arab. Franklin

16
16

.Mesk.

69
14

Brmnier

J.

Takarmnyozs. Eggenberger
,.

,,

Franklin

s elbeszlsek.

69
81
11

Testi bntets krdshez.


Ilona.

.... S Vezrknyv a niagy. fogaim, tantshoz. Lampel 81 ~- Vezrknyv a trlnel tantshoz. Lampel 81 64 Bngrfi-Krpti. .\ll-irs. Lampel

Vajdat S. lete s jellemrajza.

Bngrfi-Velsy. Fldrajz tants. Nagel Brzli G. Temetkezsi lant. Kkai Braddon M. E. .\ran\ borj. Athenjpum
va lenya. Nagel Lady Ceeil. .\thena'um
Pkhlk. Stampfel Szmkivetve, l'allas
.ltalnos levelez. Franklin
....

..

Zs. Eszterhzy Pl ndor. Rth Budai J. Dvai Br Mtys. Hornynszky Klvin Jnos lele. Hornynszky Budapest. Franklin Czm- s lakjegyzke. Franklin
Kalauzai.
Politikai

8
....

4
2 110 16
16 126 8 9

Lampel

38
6

kpes napilap. Lampel Rgisgei. Nagel Siatiszt. hv. kzlemnyei. Grill Trvnvhalsgiiak szervezete. Franklin Budapesti Szemle. Franklin Ki, Rth

...

16

3234
26
3
.,

38
3
Ki 16

Budapesti trsasg, l'allas Budapesti tmutat. Nagel Budavri J. Latin gyakorl. Lampel

Brankovics.

Brassai S. .\lgebr. gyakorlatok. Kkai Biassey. l'lazs a Napsugron . Franklin


'

3
16, 79,

Buday Buday Buday

G. Egyhztrtnelem. Eggenberger
J.

90 24
..

fekete asszony. (Pestis)

Lampel

13
9

K. A csontok s izletek gmkrja.

100
8

Braun

I.

Tavaszvirgok. Lgrdy
"

38 s Bohm. Rzsa 38 Rzsa ..., 110 Braxatorise K. Katechismus. Franklin Brehm E. A. Az szaki sarktl az Egyenltig. Ki Lampel Brennus A slyed trsadalom. Sing. sWolfner 77
Braxatorise. Hodnv
Postilla.

Dohrowsky s F'ranke Budicek. Nebesky. Rzsa Budinszky K. A .gyermek

36
sznidei dlse.


11

Lgrdy Paas Bough-aud Ready-i Yerba Buena. Singer Wolfner Zloghzban.


.Maruja.

Bret H.

Kaliforniai beszlve!. Franklin


3,

61
16 16
8,

,. E. .Magtrakrl. Athena'um .Methoden der Aufhewahrung. .\llien:eum..., Bujdossnak enilkezetknyve. Rzsa Bukovay Absentius. Dik ismeret, .\thcnxum Bulla J. Tndr v. Ailien;eum Bulwer E. Jv nemzedke. Franklin. Prisiak. Lgrdy

Bujanovich

Lamp. l 91
91

22 38 38 66
8

milliomos. Pallas
s

Bulyovszky K. Lpor

s lvedk. Grill

....

24
103
16

Pallas

27 16
10

Bn

S. Knvvvilellani knyvei.
J. Lalin

Lampel

Briefe, Lndliche,

fiber

die

brgerliche

Ehe.

Burin Burnet

Szt. Istvn trsulat

svnonvmika. Franklin F. H. Kis Lord. Rvai 22, Sing. s Srika ttnete. Rvai

W.

8,

27 22

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Burns R. kltenu'nyei. Franklin Burnside M. H. Koliiison. LaulTer.
16

Cherrier M. J.Enchiridion juris

eccl.

Atliena-um

87
17

nem Busch V.
Igaz
is

Bs V.

rnykpek.
is.

Allit'nii'uni

Athenauini

.Mari/i s Miska. Lanipel

25 38 38 69
41 106
...

Cherven
rajza.

F. Az oszlr. -magyar monarchia fld-

Lampel
Egyelem,
fldirata.

Cherven - Schncder
Lampel

Ugri .Malyi. I.ampcI Buza-Mende. XaUirgcschichte. Lampel

T
16

Chiinani L. Tarka

jelenetek. Franklin
a
r.

Bzs

I.

Viiltisme. Lanipel

BiUtner

L. Kgy rui kis leny tri. Franklin

BydcsktyS.bszir.-ni.vder-szervezet. Lampel 124 16 Bvr H. l.ejts iilon. Franklin .... Tilokzalos vendg. Franklin 16
Cliihle Harold. lilli

Byron.

22
16

Kain. Franklin
Kalz. Franklin

72
Singer s VVoIfner

Cnctus M. A Dandy-Crack.

CadellenschuU'ii. drill Csesar ('-. .1. Coinmenlarii de

8 27

bello Gallico.Lampel

.Miivei.

I.ampel

r.allischer Krieg.

Lampel

Calderon.
Flel

.lliaiatos fejedelem.

Athena'um

...

lom. Alliena'am
Luzidja. Alhcneum

/alameai bir. .Alliena'nnr


I.

Cama-nz

92 93 94 46 46 46 33
16

Campe
Ifjabb

H. Robinson. Slampfel
Reszlyek. I.auler

Robinson. Lauller
Terniesztell nvnyeink eredete.

Campe-Cooper.
Candelle A.
Lampel

22 22
41

n Christian V. Tams Vizn Church M. A. Ktezer v Kggenberger Lampel Chyser K. Egszsggyre Dobr. Gygyszerszeti Almanach. Dobr. Magyarorszg Dobrovvsky Npszer Dobr. Frank Lampel Rnk-Herlnyi frd. Lampel frd. Zempln megye Lampel Cicero M. T. ktelessgrl. sszes Alhen;eum Eggenberger Lampel
Pap, a
s a gynlatszk.
(irill
....

Chinigny

tven v

k.

egyhzban.

Grill
...

....

17 16 14 14

kolunibus. Lauller
Lauller

btya. Lauller

Utazs

a fld krl.

....

'

22 22 22
38 44
13 9 9 9 9 13 13 13 13 18
r.(i S'.l

s szrazon. Lauller
ellt.

Elbeszlsek. Franklin

16,

3Ii,

Czigelkai Lajos-forrs.
\

....

onatk. trvnyek.

s Fr.

s F'ranke

gygyhelyei.

s Fr.

oktats a cholerrl.

Szolvnczi

I.ampel

kzeg, viszonyai.

Franklin
,.

Laelius a bartsgrl. Franklin


levelei.

....

,.

L.

25.

Franklin 42.

92...

LaulTer

28 10 66 .... Carlyle. liurns. Franklin 72 Scoit Waller. Franklin 74 Carmen S. Jehovah. Lampel 110 Ki kopog ? Atliena'um 38 Tbori psla. Singer s Wolfner 8, 26 Carthy J. Anglia trtnele. Rvai testvrek ... 30 Casanova emlkiratai. LaulTer 27 Castelr E Rszedi. Alhena'uni 66 Egy sziv trtnete. .\tbcn;i'um.... 38 Mvs/et. Atben;eum 83

Cantacuzne.A kii ketten szerclnck.Rvaitestv. Cantu C. Vilgtrtnelem. Szl. Istvn trs Carey H. N'emzet,gazd. elad. Alhen;eum
.

Citanka. Slovenska. llornynszky Clairville D. Kiik. Na.gel Claretie Gy. Elhagyn hz. Rvai
-

94 6 2
7

26,
...

Zilab berezeg. Rvai


u.

28 28
94 3

Classiker, griecbische

rmisehe

in

deutscher

Clericus Fr. A

Uebertragung. Lanipel kalh. gyermeknevels. Slam|ifel

Cleynmann

K.

isten,

mindenem. Franklin
Hztartstan. Lampel

Clima-de Gerando.

16 103
11

(;iio (Kalocsa Rza). .Mondafzr. Nagel

Cloetta-Filehne Gygyszertani tanknyve.


Singer s Wolfner

79
16

Ricordo. Lgi'd)'

Rmai mveltsg. Lampel Catavasiar. Rzsa


Catiille
Tavaszi romncz. Albenaeum blcs mondsai. Franklin
versei. Franklin

M.

28 42 38
16 66
2

Cobb W. A vres pnz. Franklin Cechem T. M.Ganz grosses Baumgarlel.

Rzsa

Cato

Catullus

Trsadalninnk Cervantes Don


76 7 s nemzeti hivatsunk. Grill 8 S. likezii szeret. Rth 22 Unijotte. Athen;enni ;i8, Lampel 70 Chalupka .1. Kzne nedely swtecn. Franklin 110 Charot M. Dnniont Jakab, .^tbena'uni 38 Chateaubriand. .\lala. Franklin 64 lien. Franklin 68 Utols Abeneerage. Franklin 72 Vrtanuk. Franklin 70 Chaudeneux C. A pnztrnok. Atbeuieum 38 Chefs d'oeuvre de l'orfevrerre. Grill 18 Cherbuliez V. lirobi J. s Trsa. Athemeum 38 Egy becsletes asszony. Rlb 22 Holdenis Mla. Singer s Wolfner 8 Miss Rovel. Sin.ner s Wolfner 27 l'pi kirl\. Franklin 66 .Sant .Maur. ,\tlien;eum 38 Cherrier yi. .]. Magyar egyb. trtnete. Franklin 16
Statisztika. Eggenber.ger
!

Cellini. Renvenulo nletrsa. Rtli Censor. .Nem illik. Singer s Wolfner

Grosse goldene Baumgarlel. Rzsa Grosser goldene Himnielsehlssel. Rzsa .Mittlere goldene Himnielsehlssel. Rzsa ... Miltleres goldenes Baumgarlel. Rzsa .. Code Napleon. Franczia polg. trvnyknyv Eggenberger Cohn L. F. Fogorvosi vezrfonal. Lampel
',

26 26, 31 31. 31
31

26
3 13

Colemann

J. Curly. Sin.ger s Wolfner...

10,
....

Collas L. Bkebir. .\llien;eum Collins W. Fehr ruhs n. LaulTer


(ileninchi rejtly. Alhena'iini

Kl llek iilja. Rvai Kt vgzet. .\llien;euni


Ksrtet.

...

Lgrdy
l'allas
....

27 39 27 39 28 39 a
.1

Kisrleles palota. Lgrdy

Molnr lenya,

Nem. Singer s Wolfner Rmuralom napjaibiil. l'allas


Sziv s tudomny. Rvai

Sophokles. Franklin Titokzal. .\then;eum


.Segen.

16 10, 26 .... 16 26, 28 ,, 66 39


2.-;

Colomanus

Rzsa

Colonib asszony Cariles lenya. Athenaum Colon F. ('olumbiis Kristf. Eggenberger Conard. A budapesti nma koldus. Franklin

39 47
16
liS

Concha Gy.
I

Kilenczvenes vek refornieszmi.

Franklin"

12

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Concha Gy.

Kzigazgalsi birskods. Horny.


f('l\il;igosil:isa.

Gsapody-Gerlczy. Egszsgtan

polgri isko-

Polilika.'Eg-'t'iiberger

Conconlatuni

Franklin

,...

121
10,
"lO,

lk szmra.

Lampel Gesnndlieitslehre. Lampel

13

Gond

A. Der klcine Fian/.osc. I.anipel Conscieiicc II. Szegny nemes. Franklin

Constunt B. Adolf. Franklin kunidisn. Singer s \V Conlessa Ij let. l'allas.. Convay H. ltmill.

LA

RealViie hzassga. Singer s Wolfner F.lcp lialoil. Singer s Wolfner

Csarada J. A nemzetkzi jog trt. Eg.genbergcr Csarnok, Trtni'hiii. Athenieum Csszr F. Olasz kltkbl. Lampel szi lombok. Lampel Csszr K. Al.i.'eliiii. Franklin

13 3
1

10,

litka. l'allas
l'allas

Knyelniellen rks,
Viola, f'allas

Geometria. Fi;i;enlierger 2i, Franklin Korltolt pontossg szmvets. Franklin


l'laninietria.

81 10 10 18 18 18

E.ggenberger
..

24
18

Szmtan. iTanklin

Paidine. Singer s Wolfner

10,

Gook.

Tengersz. Stanipfel V.
lirliarisnva.

Km. Lgid; Lgrdy Vadl. Lgrdy Rvai Singer Copp F. hhoru sznmvek. Nyolcz Se\ero
Franklin
l'tmulalii.

Gooper

I.ampel 70, Lgrdy

Csszr Imre. A nnivszetrl. Nagel Csatry A. Nephritisekrl. Grill 21 Csath \. Nemzeti conservativprt. Horuynszky 2 Riporter. Singer s Wolfner 30 18 Gsat P. Szpirodalmi munki. Franklin
.

Utols

moliikn.

iJ,

Rlii

l, 22,

Cseh Kroly.

Borszk. Nagel
.Nagel

Ugyanaz nmetl.

Slampfel

Vadfogi'i. I.grdy

23, Slampfel

...,

Hajtrs.

.s

Wolfner

Henriett. Franklin
Idyll a

alatt.

Franklin
,

Kt fjdalom. Franklin Franklin Kiselib


beszl;. .\llien;enm
Torelli. Franklin

.,

Gorelli M. Kg\

halott trtnete. l'allas

Gorneille P.

i'id.

Athn.

U'>,

Fianklin

40,
9-2,

LauHer Kltemnyek. Hornynszky Vadonban.


lieszlyei.

F. Nvtelen hsk. Hornynszky Gselko J. Takarninyozstan. Eggenberger.., Csempsz szerelme. Rzsa ,. Csmy P. Okos mhszgazda. Rzsa Cseinegi K. .Magyar bnvdi eljrs. Franklin Csendr kziknyve. Vrnai Csengej' G. Marbok rvja. Hornynszky ....
LaulTer

Gsekme

1(5
(i

5 18 3

.Mocsarak kirlya. LaulTer


Vadasfalvi pap.

27 27 23 4
3)

Cinna. Franklin

Cornelius Xepos. Lampel Gorpusjuris Imngariei 101 KJ 1891. Corvin. l'a|iok lkre. Athenieum

Franklin Ki,

Csengery

Gortambert H. Tenger fenekn, .\thenieum Gorzan A. G. lieliiszmtaui pldatr. Franklin


Elemi sikmrlan. Franklin .Mennyisgtan alapelvei. Grill Mennyisgtani gyakorlkuyv.
Mrtani pldatr. Franklin
szive jtatossg.

.Uheii.eum F. emlkezete. Franklin .Magyar kzoktats. Franklin Npiiank. Rth

A. Hek

18,

Trtneti tanulmnyok. Lauflr

Trtneti tanulmnyok s jellemrajzok. Rth Trtnetrk s trtnetrs. Rth


J.

70 06 42 30 28 28
!)0

Csengerj'

Grill
,,

Latin nyelvtan s olvasknyvei.

Lampel

Costa- Hossetti Gyula. Jzus


Szent Istvn trsulat

Csengeri-Pasteiner. Grg fldn. Franklin 18, 27 28 Cseppau M. H. .Magyar ABC. Stampfel Csepreghy F. sszes mvei. Sing. s Wolfner 1(1

Gottin. Szibriai szmzttek. Franklin Gouperus L. Vgzet. Singer s Wolfner Goursier E. Franczia-magyar beszlgetsek.
Franklin

16, 16,

l'iros bugyellris.

Nagel
,

Srga esik. Nagel Vzzn. Nagel

Gox Gy.

Grg regk. Franklin


Fleurange. .\llien;eum
trtnete

Cserp J. Rmai rgisgek. Franklin Cserhalmi H. I..\ franczia romanticismus. Nagel Cserhalmi-Ger. Klfldi Dekameron, .\then.

7 7 7 18
j

30
10 10

.Mytiiologia. Franklin

Gravn A.

Cserhti S.Gabnaflk termesztse. Eggenberger


Talajismeret. Eggenberger
J.

Greigthon M. Rmai np

Athenieum
10,

Csri

Egszsges s beteg gyomor.


Grill

Grill.

..

20
21

Croker B. .\

szp

.Neville

kisasszony. S. s W.

Crger-Szab. Termszettan. Lampel Gsky Albin gr. arczkpe. Lampel 33. Stampfel Cski L Gysz- s sirbeszdek. Kkai Csala J. Hadmvszet alapvonalai. Grill Csald knyve. Franklin Ki, Laiifl'er 23, Gsalnyi G. .\ldunai medencze. Grill
Hadi" fldlers. Grill
,

Gyomorbntalmak.
I'rostitutio. Grill

21

22 Csermelyi S. ujabb versei. Rth Gserni B. A nmet irlytan vezrfonala. Franklin 18 CsernyK. SzlrTiroeinium poeticnmhoz. Lauflr 19 Cserny-Dvid. Lat. stlusgyakorlatok. Stampfel 28 Csernysevsky N. G. .Mit tegynk? Athenaum 39

Harezszal. Pallas
.Alagyar llamterlet. Grill
,

Gserszilvsy A. Vadszat mestere. Cssze, .\rany. Rzsa

Franklin.,.,
....

Csesznk B.

Uchatins-gyuk

lersa. Grill

18 22 24
5

Gsalavr nika trtnete. Franklin Csnki B. Templombeszdek. Kkai

Csete L. Pokrcz .\dm knyve. Rzsa


,

Szivrvnyhrtya tmutat szemszetben.


a

Csap L. Sertstenyszts. Rvai Csapodi I. Lts prbk. Nagel

leslv.

gyullads. Grill
.Nagel

Gsapody-Gerlczy.
szmra. Lampel

Egszsgtan
,

npiskolk


13

Csiks B. Flri knyve. Franklin Csiky G. .\nna. Franklin


.\rnold. Franklin

18,

93

08
18

.4rnykpek. Franklin Atlasz esald. Franklin


Atyaliak. Franklin
,
....

74
18 18

Bozti .Mrta. .\lhena;um

28, 40

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
AUiena-um AUienaium Divatkpek. Wolfner J Rvai Athenuin Nagymama. Nagyralermetl. Nra. Atheniim Wolfner Singer Sisyphus munkja. Albemtum Alhena'um Athensum Szp Athena;um Vad Alhenatum Atlien;eum urasg Csiky K. Alkotmnytan. Lampel Hornynszky .Mvelds Lampel
Cecil luizass^M.

Csiky O. Buborkok.

Allicna'uni

Czifra iiyoiiiurusg.

28, i(i 28, 40 28,

Csorba

F. Parlamenti obslructi. Franklin


J.

Csuda-recipe. Lampel

18 121

m
-i
4(i

Csuday

Honfoglals kezdete s befejezse.

Allienii'uni

....

28,

Elbeszlsek. Fraiikiiii

Elvlt asszony. Singer s

....

....

18 10, 27
28,

Flp. Allieiueuiii

Lampel Magyarok trtnete. Lampel Osztrk-magyar monarchia fldirata. Lampel Vilgtrtnelem. Lampel
rendsz. puska s lkszlet szer-

28 28
17

28

Jslat.

....

Kavir. Alliena'um Kt szerelem. Franklin


Kirlyo.gs.

28,

14,27 46
18

Csuka M. W.inzl

kezete. Grill Csuka S. Vasutkisajtitsi kziknyv. Franklin

Mukiiyi- Allieusuni .Mythologia. Franklin

....

28, 4 28, 40
18,

..

Franklin

Franklin

sy 73 72

Csukssi Magvar Csuksi-Schn, Zsidk


J.

Bismarck,

lei- s jellemrajz.

clerus. Laufler

24 18 Franklin 96 27
...

Kis biblia. Franklin

,...

Zsid hittan. Franklin


trlnele. Franklin

18 18 18 18
11

....

28,
28,

()reg tnczmesier.

l'etnelizy. Atlienumni l'rolelrok. .Athensuni Franklin

....
.

28, 28,
....

46 29 46 46
18

Csutak K. Aradi fogsgom alatt irt adatok 184849. Franklin Csurgay K. Gygyszersz, tank. Eggenberger
Cujacsics. Egyetemes eurpai jogtrtnet.
Eggenberger Bell. Jane Eyre. Lgrdy .... Curtius E. Alhen Perikies korban. Rth Curtius-Abel grg nyelvtana. Lampel .... Czak Zs. sszes mvei. Rvai testv Czanyuga .1. Magyar s nmet beszlgetsek.

Stt pont.
Spartacus.

Sloniai csald.

46 28. 46 28, 46
28, 46

Currer

28 90 20
9S
11

lenyok.

~..

....
.

rzsa.

28, 46
....

Vasenibei'.

28, 46

Lampel

Zokoli

kt lenya. Franklin

70
3 19
....

Czelder H. Halotti imdsgok. Kkai Czelder M. Evang. lelkszi tr. Kkai

Kzigazgatsi jog.

l^allas

trtneti rajz.

2
3

Verfassungslelire.
Hit,

Csiky L.

remny s

szeretet.

Hornynszky

2
17 11 17

Csillag Gv. Iszkossg. kisebb haszonvtelek megvltsrl.Pallas


Pallas

Kokai Imdsgtan. Kkai Rokonsg s sgorsg szmtsa. Kkai Vasrnap megnneplse. Hornynszky ....
Kir.

Evang. lelkszi tr gyszesetekre. Kkai.... , Imdsgok. Franklin Czzr. Kpesknyv. Lampel Czicza. Kpesknyv. Lampel Czifray. Nemzeti szakcsknyv. Rzsa

Czignvisn. Lampel
CzigleiI.

-.

13 16 18 81 81 3 121

...

Mveldstrtnet. Lampel

29
1

4 19 19

Czike D. Reformlus egyhzi beszdek. Lampel Czike N. F. Olajfestszet kziknyve. Nagel .... Cziklay L. Kalh. bajadonok knyve. Lampel
Czilchert R.
.illattenyszts. Lauffer

Rgi magyar alkotmny. Alhenasum Csilld M. jogszidk. Grill Csinnadrata bum-bum. Singer s Wollner

06
...

70 32
18 27 13 21

Czirky A. M. Magyar kzj. alapvonalai. Franklin


45 28
)

Szerelem tanknyvek. Csizmadia A. Tanknyv. Singer Wolfner Ucebna Wolfner Singer


Beszlyek. LaulTer
Csillmka. LaulTer
., ..;

Csipkerzsa. Franklin Csiszr U. I. Anik a

kis

Robinson. Rzsa

harczosai. Lauffer
Fillres

Sing.

sW.

kniha.
J. J.

Szmtani Termszettani Trtnelmi Csokonai V. M. Bkaegrharez. Rvai dk.


alapism. Stampfel
ala|iism. Stampfel

Csizmadia Csizmadia

Gy.

s Fldrajzi alapismer. Stampfel

.Magyar nyelvtani ism. Npiskolai alapismeretek. Stampfel

Stampfel

27 23 27 68 68 67 28 28 28 28

Czirer A. K hadsereg krdse. I'allas Czirfusz D. San Remo. Eggenberger Czirkusz, Nagy. Lauffer Czirkuszban. Lauffer Czbel M. Fehr dalok. Singer s Wolfner

20
....

Halia. Grill

Maja. Singer s Wolfner Ujabb kltemnyek. Singer s Wolfner .... Czobor B. Spalaloi archielogiai kongresszusrl.

10 6 10 10
11

alapism. Stampfel

Franklin

....

Dorottya. Franklin
lete.
Lilla.

Franklin

29 29 60 64 26 64
66

Franklin

Yiovanni egysgek. Lampel Czgler A. Lampel Termszettan. Czuczor G. Botond. Hskltemnyei Kpes mesk. Franklin Kltemnyei. Mesk. Npies kltemnyei.
Fizikai

Szt. Istvn trsulat

Battista. Szt. Istvn trsulat

....

Fizika trtnete.

21 41 41

Vlogatott kltemnyei. Franklin Vlogatott munki. Franklin


Vlogatott versei. Franklin

40
18

20 42 68 s mesi. Franklin 28 70 Franklin 102 Franklin 64 Franklin Czuczor-Fogarasi..Magyar nyelv sztra.Athen. 80


Franklin
,. ..

.-

.-

Franklin

Csontos Sigfrid. Franklin Csopey s Kuppis. A vilgforgalom. Lampel Csopjk A. Szerelet orszga. Rzsa Csorba F. Kaili. orsz. autonmirl. Franklin...

62 102 100

Daday

Nhny sz brink kpzsrl. Nemzetgazdasgtan. Lampel

Grill

18 8

41 J. Magyarorszgi Cladocerk. Lampel.... 41 Myriopodk. Lampel 42 Rovartani msztr. Lampel 70 Dahn F. Odhin vigasza. Franklin 101 Dallos Gy. Angol nyelvtan. Lampel 95 Lehrgang der ungarisehen Sprache. Lampel Dalmady Gyoz. Hazafias kltemny. Alhen. 29, 33
Szerelem. Franklin

20

14

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Dalnok, Masjar.

Franklin 20, 62, L. Haia;.'. lloriiyszky Hzassg. Hiiiiivins/ky Daiiczer A. A ml hadseregnk. Franklin

H
2 2 20
2(J

Dlnoky

Dniel-csahui, A

sargvasi. Franklin
LaiilTer

Dniel G. Trtneii kalszok. Danielik J. Fnilkknyv. Szt.

30
10 dO
....

Istvn trs
lirs

Trtnet szelleme. Szt. lsl\n

Forgeh Zsuzsanna. nem ment Nemzetgazdasg Wesselnyi Anna.


Mirt Franklin
el

Dek

F. Fogsgom trtnete. Franklin Franklin Indtvnyra elfogadott felirs. Franklin


Kveijelents. Franklin

....

20 20 20 20

az 18i3-iki orszggylsre.

70
3

trtnete. Eggenberger...

Franklin

20
Nagel 9

Danilovics M. Csillagos g. Danilovits I. Gr. szert,


Rozsa

.\tlien;runi
cgyli.

83
12, Ki

nekknyv.

Dek Gy. Erdlyrszi birtokrendezsrl. Dek S. Latin nyelvtan elemei. Franklin


Latin sz(ikts. Franklin

20 20
2i
11
1

Danninger J. Nyelv-fogalomzavarrl. Stanipfel Dante A. uj lete. I.ampel Dapsy L. .\ talajkimeriils befolysa az llamok
letre, tekintetlel

29
1

Dek-Dobieczky.

Katonatiszt kziknyve. Grill


Szt. Istvn trs.

10

Dedek Dgen

Cr. L. Bonez knyve.

Katholikus egyhztrtnet. Lampel

Magyarorsz. jvjre. Rtli

Kziknyv Szemle.
Politikai

Dnrday

S. Felsoliirsgok gyakorlata. Franklin

42 20
(.i7

Defo D. Robinson Ousoe. Rzsa

()

Hitel s ipargyi trvnytr. .\theiieiim


liti,

Igazsg.ayi trvnvlr. .\llien:eum


a bir. v;^rehajt(')k

szm. Franklin

Kzigazgatsi trvnytr ptkteltel. Allien.


.\tliena'um

67 20 67 71

Dnlav-Zlinszkv. Kzjegvzk kziknyve.


Franklin
.,"

Darvai M. stksk Darwin C. Az ember

s meteorok.

Lampel
....

szrmazsa. Lampel

Dash

gr. Szeretet ldozata. Laull'er Vres niarquisn. .Mhena-uni Daucourt G. Az let. Singer s Wolfner ... Daiulet A. E.gy boldogtalan trtnete. Alhen. Egy haj trtnete. Rvai

-.

Fromont

id. Risler.

Franklin

Kpolna. .\then;euni
Kis iz. Lgrdy
~.

20 i2 i2 27 39 29 39 22 20 39
6

Degr X. Bkez Rvai gymleny. Athen;eum van Kk Dekameron. Alhen;eum Singer Wolfner Rth
uz.sors.

G. .\ kzjegyzsg. Grill .Magyar vlteljrs. Athcn;euni Vlt trtnelme. Franklin


testv
Elzrt

8 68 20 27 39

Igy

jl.

Franklin
Klfldi.

20
30, 41,

vr. .\lhen;eum

.Magvar.

U,

21,

Uj.

.'..

Dlibbok hse.

Rth

Delpit A. Ht v nmltn. Singer


Singer s Wolfner.._ -Marquisn. Singer s Wolfner Odetie hzassga. Franklin
Hitetlen

s Wolfner

1( l

39 42 22 22 22 28
26 26 68 28

Solange. Rvai
.4llat

Numa Ramnestan.

Rvai

Szrnya

Taraseonl Tartarin. Rvai Daudet E. De Sardes marquisn. Athenaeum._, Elitlt lenya. Singer s Wolfner _ .... Frj. Franklin Robernier asszony. Athenjeum
szegetten. Pallas

28 28 39
10 66 39 16 10

Dely M.

s let. Franklin

Beteg llatgygytan. Franklin Beteg serts orvoslsa. Franklin


Sertstenyszts. Franklin
....

24 24 24
24 76 90 29 29 29 95

Magyarorszgon. Alhen*um Deme K. Irlytan. Lampel Magyar nyelvtan. Lampel V->, Stampfel

Dembinszky

Grg olvasknyv Rvid


Lalin

Dvid Gy. Reformtus keresztyn hittan. Dvid I. Grg elemi olvasknyv. Dobr.
nyelvtan. Lauffer

Kkai
s Fr.

Magyar nyelvianits. Stampfel Magyar olvasknyv. Franklin 20, Stampfel Rendszeres magyar nyelvtan. Lampel Demny D. Vallsossg s kiuesvgy. Szt. Islv.
trsiiiat

Latin gyakorl- s olvasknyv. Lampel.,.,

Livishoz. Lampel

6 90 90
6 19

Latin synominiika. Laufl'er


Latin zsehszlr. LaulTer
latin nyelvtan.

Lampel Dvid-Fodor. Sztr Sztr Xenophonhoz. Dvid-Pozder. Anlhologia Szemelvnyek


Szlajstrom.

Lampel

90 90
19 19

Virgil .\eneishez. Lauffer

Laullr
Latina.

Lampel

Tacitusbl. Lampel

90 90
17

J. Lelkipsztor teendi. Kkai ... G. kltemnyei. Franklin 66, Rvai testv. Defo D. Robinson Kruzo. Franklin . LaulTer Rth Defo-Rad. Robinson. Lampel De la Tour gr. Jelenetek a magyar letbl. Rth

Dvidhzy

Dayka

26
2.')

Olvasm. Tangyi

tmutats a hasznos mhtenyszHornynszky Demk K. k mag\ar orvosi rend trtnete. Dobrowsky s Frank Demosthenes beszdei. Lampel Dengi J. Klti olvasmnyok. Eggenberger ,, Magyar stilisztika. Eggenberger _,
tsre.

Demeter L

93 18
18 18 18 18 18 14
10 81

.Magyar verstan. E,g,gcnberger


a

magyar

stilisztikhoz.

Eggenberger

Rhetorika. Eggenberger

Szerkesztslan. Eggenberger

dolgozatok. E.ggenberger

Denzinger H.

Boldogsgos

szz

Mria szepl.

19 71

fogantatsa. Szt. Istvn trsulat

Dek-album. Franklin Dek-emlk. Lampel

'.

22 20
121

Dcr s bor. Kpesknyv. Dryn naplja. Rth

Lampel
19,

Budavr Egy magyar fr Rth


Emlkezete.

Dek

F. Bldi

Pl.

Franklin

Beszdei. Franklin
visszavtele. Franklin
a xvn. szzadban.

20 20 98
Rth
3.j

Derzsi J. let knyve. Nagel Descartes. Franklin

Dese

Diseours de la niethorie. Franklin B. Nvnygyjt. Nagel

28 7 26 42 4
110

letrajza. .\ihen;eum

Elfogadott kt felirati javaslata. Fraoklin

...

Felirati javaslala. Franklin

68 2 70 20

Deslys K. .\ normandi hal.sz. Lampel DessewfTy A. Velencze. Singer s Wolfner...,


Hzas let. Grill , ... sszes m\ei. Franklin DessewfTy E. M. Tud. Akadmia s nemzetisgnk feladata. Rlli

76 20 20 28

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
J. irodalmi liagyomnyai. Mvei. Levelek. Franklin Detlef K. Apa s liii. Alhenieuni Feloldhalallan ktelk. Alhen:eum Tilokteljes nekesn. Lauipel

Dessewly

Fraiililiii

20 20 39 39
1

10

Detto Y. A. Horatius
I)eutin(;er

s kora. Sing. s

Wolfner

70
10

Dczy Kisebb Kltemnyei. Szchy Vegves

L. Csk. Rth
beszlyek. Rth
.Mria.
..

2\

Rth Rth

M.

Kristus und seine Kirciie. .^zent

Utols szerelem. Htli prok, lith Dkus-Hacjlvi .1. Vera. Pallas

21 21 21 21 21
16

Istvn trsulat

Dcutsch-Garai nmet
knvvei. Lampel

nyelvtanai cs olvas-

Dolenecz j. \z anyaknyvek llamosiisa. Grill Dolgozatok az els belklinika ggeambulalor'iumnak


tiz vi

100

fennllsa alkalmval.

DobI"
l'j

Dezs

Dezs

L. Cominius A. J. Magyarorszgon 1604. Ktli Ui'Jli M. Npszer oktats a fatenyszlsben.

28
8

Nagel

Dik. Vn. Rzsa

Kkai Kkai Dollingcr Gy. Testegyenszeli kzlemnyek. Lampel


Papi, gyszeselekre. Papi, kiilnfle esetekre.

rowsky s Frank

.Massage. Franklin

14, lii 22, 117 13

Diar B.

.Mexik felfedezse. Franklin


ludge. Ktli
18,

Dickens K. arnaby

C.luizzlevvitt .M.

Lgrdy
Franklin 2U, Rvai
...

Dombey

lia.

Karcsonyi nek. Franklin Koppertield Dvid. Franklin Nikleby Mikls. Rvai

38 22 6 23 64

Katonai szolr. Nm.magyar-nmel rsz. Pallas Domanovszky . Blesszet trtnete. Alhen.

Domaniczky-Horvth.
magvar
s

27

....

20
23

Renaissancekori blcsszet trtnete. Franklin .. Donibay FI. Vasrnapok. Grill Domini'cus C. Andacht d. hl. leb. Rosenkranzes.
Slampel

89 22
6

40
K. Sbjrka K.
nekterych
poboznostj.
'*"

Twist Olivr. Rlli


vlogatott

18,22
26
1
'

Dominika
Stampfel

Diderot

mvei. Franklin
...

Didn

P. Fellionlbalatlansg s elvlaszts. Lampel

Domonkos
Donszy

.gazdasgi

ptkezs

kzi-

.lzus Krisztus. .Nyolezadrt kiad. Kiss

knvve. E.agenberger

16

Ugyanaz. Negyedrt diszkiad. Kiss Dienes L. Kisgazda brnya. Laull'er


Trfasgok. Lautl'er

2 20 20
17

Don Quichotte

kalandjai. Franklin 60. Laull'er

Dienes P.' Fldrajz. Lampel Dienst-Reglement. Grill


DieszteiAveg tmutatjnak
ltalnos
rsze.

27
l 6
s klbeteg-

Lampel Dietz S. Rgy s levlkules. Kkai Dillnberger. Vny-zsebknyv bel-

Buda'hse. serdkn. Lgrdy Robinson. Atliemeum


.\lhen;euni

F. Anarkalli. Athen;cum

.Magyar dik lete. Alhenieuni

23 39 30 O
6 ^9 SO

Allienieum

Tlioldi Mikls.

...

sgekre. Franklin Vnv-zsebknvv no- s gvermekbetegsgekre.

20

Donath E. Grammatica Ungherese. Donath Gv. Neurasthenia. Grill


Testi clsatnyuis. Grill

Lampel

....

101

20
10

Psvchikai knyszerllapotokrl. Dobr. s Fr.

Franklin

"

Diplomk. Dirner. K

C.rill

20 32
Grill
v.

n vrzsei.

21
uj

Donauhafen, der. Stampfel Dorosenko. Az leibl. Lgrdy ..., Dorsey A. A lelkiismeret. Szl. Istvn

22 40
trsulat

6 7

Disraelv B. Connigsby
testverek
Lottair.

az

nemzedk. Rvai
26,
s

Dsa
28 22
5 U

Rth Dobr. Dittes Fr. Gyakorlati mdszertan. Dobrovvsky


logika.

Frank s Frank .Npiskolai Divatjai, a Xl.\. szzad. Dobrovvsky s Frank Dobardum. Rzsa Dobjn L. Temesmegye fldrajza. Lampel ...

16

39
17

. Erdlvhoni ev. reform, egvhz jogtana. ..." 17 Kkai 17 Erdlyhoni jogtudomny. Kkai Dosztojevszkv. Fehr jszakk. Sing. s W. 10, 26
Jtkos. Pallas

16
,.

rks

fny.

Lgrdy
,.,.

Dobner R. Dobczky

Fldadkataszter. Atlien;eum

...

68
...

Raszkolnikv. Singer s Wolfner, Szenvedk. Rvai Doyle A. C. A nbob kincse. Singer s

W.

10,

6 10 28 28
6
'j >]
'' 'i

L. Gazdasgi s kertszeli fzetek.

Lampel

Gymlesfa-tenyszts. Lampel Doboczkv-Peres. Gazdasgtan. Lampel


J. Bibliai lrlnetek.

...

Dobos

Rzsa

..

... Fgyhzi beszdei. Kkai ... Gyermek imi. Franklin Halotti beszdek. Kkai Homilik. Franklin Keresztyn imk. Franklin Fri ima. Franklin Dobozi J. Kzsgi kzi.gazg. kziknyve. Pallas Dobrawsky P. Mezgazdasgunk jvje. Grill

103 103 103 23 13

20
16

...
soll

Neveiszel zsebknyv. vezrknyv. LeitfadenzurErlehrnungd.Zeichnens.LaufTer


LaulTer
trtnete. Laull'er

Dile . Gyakorl Nmet nyelvtan.

iskola. Lauller

Rajzols. Laull'er

Rajzolsi

Lauffer

Rajztanitsi vezrfonal. LaulTer

tj

Rajztanitsi

Laull'er

20 20 20
19 19

Zeichnen.

Laiifl'er

Dmcny

J. Zsinati

emlkkny. Kkai
kpei.

....

Lampel szemlltet Vezrknyv ntevkenysg


.Magyar
az

Dmtr G.
Dnitr
fonala.

Kisdednevels. Lampel
fejleszt fog-

6 16 16 17 S

SS4, 8.

Dobrovits-Pvai. Wie
Stampfcl

man

desinfisciren.

nekhez. Dczy L. munki. Rth Reszlyek Rth Murnyvr. Pensum. Rth


Preparatio Virgilius
1. II.

Dczy

I.

Grg nyelvtan. Eggenberger

...

40 20
71 21 21 21

lalkozsokhoz. Lampel J. munki. Franklin

81

22
16
'^1

S. s \V.

Dmtr L. Mhtenysztsi kalauz. Eggenberger Dmtr-Kozma. Alaki foglalkozsok vezrLampel


Curiai.

s vzlatok.

Dntvnyek,
s

Rlh fggelk

Vll. Singer
'-

Carmela.

Kis

Wolfner

77

16

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Dntvnyek
;>iijlt'inDye.

AtlieniKum

,.

Dntvnytr.

Fniiiklin

Kzigazgatsi. Kninkliii

Trgymutatja. Kranlilin

Drnclimann H. Tciigi'ri trtnetek. Franklin Drahotuszky R. A nyilv. elsznidlsni ktelezett egyletek

08 22 2 22 22

|
j

Eckstein

H. Aphrodit. Franklin

70
10,

Violante. Singer s

Wolfner

20
16

Eder-Suppan.
Grill

.Mrtan- s mrtani rajzoktats.

des
|

kziknyve.

Liiiipel

Siiiaer
'

4
|

Drei .lahrc Verfassungstreit. Klli Drevfnss . Fekete frakklian.


VVdlfner

42
s

29
|

Nyomaveszetl. E()an
lgcr.
'

Egvh. beszdei. Kiikai Fxhvards Mfs. oibla trt. Athcnicum


.\.

....

13

Lea, a divathlgy. .\lhena'uni

Franklin
Grill
...

39 39 22, 97
.

K. .Milchproduelion.

Milelivvirlhscliafl. Grill

Drostc K. A. Egyhz s polgrzat. Allieii;riini Druisner ,1. G. Deutsehes I.eselnicli. LaiiHer


.^^('lireili-l.ese-Filu'l. I.aulTer
,.,.

(>8

Hrom nekben.

Franklin
'

..

20 20 74

Ki Ki
II
i

Eqervrv Gv.
Grill

Vadszali

kormnvrendelctek.

\ seliszei kziknyve. Eggenberger Druniniond H. Termszeti trvny a szellemi


Druitt.
vilgban. Ilonivnszkv

Egszsgi pols ulasilsa. Vrnai Egszsggy kzigazgatsi reformjrl.


Dobrovvsky s Frank

Dubay M.

Metalliliera|iie. Crill

2 23

Egger

15.

telefon. Grill

10 16

Mirl szoptassa az anya

nmaga gyermeki.

Egri Gy.
79
8
10
2(i

Versikk. Singer s Wolfner

48
10

Singer s Wolfner

Dubravszky
Diidek
J.
.V

R. Az llategszsggyi rendele-

lek gyiijiemn\e. Nagel

keresztny valls apolgija. Szent

Egyed A. Megvlt. Szent Istvn trsulat ... Egy honvdtzr lete 1848 i9. Franklin Egy szp vipera. Rth Ehrenreich L. A malria betegsgek. Dob-

22 22
10

Istvn trsulat

rowsky

s Frank
szolr. LaulTer
..

Egy Durnas rdekes Mont Hrom Margt Nesley Paul Rgens kisasszonyok. Vivmester. Dumas kereset Rvai Frin.
Kiin Lszl. Franklin
Trlizi. Ei:i;enlier.'er

Dufjonits A.

Hlori .Mria. Franklin 70, Rvai Flje.tryzsei. Fianklin

Ehrentheil M. Hber

19

8 68
IS

Eisenmayer

S. .laiorvostau. .\tlieneum

91

Toldi Mikls. Franklin


S.

tengersz kalandjai. LaulTer novelli. LautTer


Chrislo. Lauller

....

r.rf

...

testr. LaulTer

kirlyn. I.autl'er

72 27 27 27 27 27
iti

Eisenmayer-Gbel. .llatgygyszat. Franklin Ejnyugati tmenet. LaulTer Ekkert A. Termszettan keresk. isk. szmra.

22 22
22 22 27 42

Franklin

Termszettan polg. isk. szmra. Franklin.... Termszettani tanknyv. Eggenberger ..,.


termszettanai.

Eckkert-Erddy-Sajhelyi
Lampel
,

torony. .\then;pum
lenya. LaulTer

Ekmayer

.\g. dr.

nnepi beszd. Stampfel


szeretet.

3
16 17 110

Jones. .\tlien;eum

Sainl-Cyri

Franklin

LauTer

S. ifj. .\pasgi

Franklin

Dunai F. Formai sztan. Franklin Duncker M. Az -kor trtnete. Franklin Dupanloup B. .\ .-izepl. l.'i-iki conventi.
I>tvn trsulat

i& 27 70 27 28 22 22
...

kszerek. Elefnt H.

Klint. Pallas
Hit,

remny s

Kkai

..

Elementar-Buch.

Franklin
,

Elemr bcsi tndrmesi. Lampel lemrO. (lrgeiArlhur 1848-49-ben. Franklin


letbiztost trsasgok. Az amerikai. Eletiskola. Franklin
Grill

71

2;

22 's ,40
3 8

22
10

letkpek.

Grill

.Szt.

letrajzok, .Magyar trt. Franklin 96, Rth letrajzok l'lularchosbl. Franklin

22
1

Dupanioup-Ruschek.
Istvn trsulat

Jzus Krisztus. Szent

letszablyok
10
i-l

s erklcsi tantsok. Talmudi.

Duruy
Dux. belot

V. Vilgtrtnelem. Franklin Valls s tudomny. Franklin


.\.

r.araux -Andrs. Franklin,

Ebenhoch P. Xi ember. Slampel Ebenspanger J. Hazai trtnelem.

Homo sum. Rth Uarda. Rth ble G. Rucsuxtal Egy magyar nyomda Hornynszky Harruckern
Jzsua. Pallas
Szerapisz. .\lhena'um

LampcI Vaterlndisrhe (".escliichle. Lampel Eberlng-Kopp. Szmtan. Lampel Ebers Gy. Egy egyptomi kirlyleny. Athn. Egy sz. Franklin

22 60 29 29 29 37 39 68 22
16

Elischer

Lampel Eliot Gy. Bed .\dni. Franklin Holt Flix. Lgrdy Middlemarck, Alhenanim
Ravelotti lakcs. Franklin
J.

70
6 39

Latin olvasknyv. Franklin

Ember szrmazsa

Sztr Homerliez. LaulTer vagy a megczfolt darwi-

68 22 19
13

nizmus. Szent Istvn trsulat

....

Elpis Eleme. Gemma. Rzsa Ember K. Irodalonilrlnet. Lampel Magvarorszg trtnete. Lampel

96 29
93,96

versek. Hornynszky
a

,...

39 22 2
2 2 2 24

Ember'-Gyrgy-Hortobgyi.
lanknvvek
tara.

Kath. npisk.

Lampel
kaihol.

Ember- Hortobgyi
Lampel

olvasknyvei.

XVIIL

szzadban.

93
1

Hornynszky -;- Krolyi F. grf s kora. Hornynszky Ebner S. Gazda bartai. Franklin Echegaray G. Bernardo .Montilla. Franklin Nagy Galeolto. Franklin Eckartshausen F. Isten. Imaknyv. Lampel Goit ist die reinste Liehe. Rzsa
s a Krolyi csald.
,

Emericzv

G. Fldrajz. Dobrovvsky s Frank Tapasz'ialali llektan. Doorowsky s Frank Termszrllan s vegytan. Dobr. s Frank Un.arische Landschue. Dobrovvsky s Frank
Szmtanilsi ered-

3
1 1

72 70
1

Emerczy-Dob-Krausz.
mny

s pldatr. Dobrovvsky s Frank

28

Emericzy-Gellri-Ptertfy. Olvasknyv. Dobrowskv s Frank

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Emeric/y-Gyertynly-Kiss. Falusi knyve. Dobrowsky s Frank
iskolk

2
i

F;merczy-Krp;'iti. Gyakorlati mrsian. Dobrowsky s Frank .... .Mrtani pldatr. Dobi'owsky s Frank .. Olvasknyv. Dobrowsky s Frank Szmtani pldatr. Dobrowsky s Frank .... Vezrknyv mrstan tanitshoz. Dobrowsky s Frank Vezrknyv szmtan tantshoz. Dobrowsky s Frank Eiiieiy H. A nvnjek lete. Lampel Emifjfczi, .Magyar, mozgalmai. Franklin

2
i

S 3
-i

Nvrek. Rth Rth Reform. Kth Szpirodalmi munki. Rth Rlh Rlh Rede. Lampel Schweslern. Athensum Rlh Ueber Rlh
Politikai bc'szdek.
X.V.

Etvs

J. b.

Nemzetisgi krds. Rlh

42 44 14

42
44 14

szzad eszmi.

,.

Nationalillenfrage.

42
4

Sonderstellung l'ngarns. die Gleiehbereehtigung.

39 42 42 2 22 68 2
40

i2
118

Etvs K.

Emilia. Szv

s lei. Atlienaim

39
()3

EM KE

dalosknyve. Lampel Ngyszlam dalosknyve.

I.anipel

(J3
'.)6

Emlkek,

.Magyar trtnelmi. Franklin


10, Szt. Istvn trs.

Eiiilckknyv. Franklin
Kir.

10, 13

Bartsg "lkre. Lampel

m. Termszetlud.

trsulati.

Lampel

....

121 42
7

Npoktalsgyi emlkeztet. Honiyn.szky Epigrammk. Grg


Kis Vilg. Franklin

L. Egyh. kzigazg. kziknyve. Hornynszky Ezer v eltt s ezer v utn. Franklin Fldad-kataszter. Alhenieum
....

22, 93

Franklin

Anlologiabeli. Franklin

.Millenniumi. Szent Istvn trsulat

Epistolya Evangelia. Rzsa Ernosz- Balog. Vasti zletszablyzat. Singer


s

30 38
77
6

(Irszggvlsi. Franklin
(Irill

Emlklap', Uralkodi.

74 32
37, 42, 64,

Woifner

En Ujsqom.
s

Szerkeszti Psa Lajos. Singer

Erckmann-Chatrian. Egy scgdlant. Lgrdy


Rantzaii leslvrek. Rvai
S. .^rany

26, 28

Woifner

Enderes

A. Federzeiclinungen. Franklin
....

Fiauenarbcit. Franklin

Endrei

A. Nmet stlusgyakorlatok. Lampel Endrdi S. Kltemnyek. Cirill Magyar hlgyek lelrajzai. Slanipel

74 110 110 100


3

Ercsey

Jnos leibl. Rth

4,
9,

Magyar

kltszet kincseshza.
r.rill

.\lhena'uni

.Magyar iilvasninyok.

sszes kltemnyei. Alhen;eiini

-:- Tiieskdalok.

Lampel
.

nek- s imaknyv. Stampfel nekek, Kgyhzi. Lauflr nekek, Haiolli. Rzsa nekek, Halotti. A helvt vallstleit tart

33 1,3 29 dlO 29
(

..,,

23
3 40

buzg

nekes. Ciyri

keresztynek szmra. Hornynszky lutii. Kzsa ... .Magyar-vri evang. Kzsa


,

Kovsz Kpes Erdlyi L Kpes verses-knvv. Magyar olvasknyv, ellanulmnyok. Erdlyi .Magyarorszgon. Fggenberger Magyar npdalok. -kori Rth Plyk plmk. lanulmnyok. Vegytan. Eggenberger Velenczei Athemeuin
nlkl. Franklin

Erdlyi Gy. A
P.

mull.

Athena'um

28 39 22
22, 9. 22, 9.5
Franklin
....

AI'.C.

Franklin
..

Franklin

Franklin

J. Aestheiikai

Blcsszei

Franklin

Knyvvitellan.

Franklin

rod. trtnl.

..,,

Franklin

Franklin

hlgy.

22 70 26 26 22 28 22 22 26 46
46

Efdlyi P. Fy Andrs
rowsky
s

lete s

mvei. Dob....

Vczi. Rzsa

nekes knyv (ref. zsoltrok). Hornynszky nekes-knyv. Bks-Csabai. Kkai nekesknyv. .Magyar-vri. Rzsa
Reformtus. Rzsa Engel S. .Magyarorszg faipara.
(Irill

40 22 2
9

Frank
Pu'tika. Pallas

Erdlyi V. Gvorsirs tanknyve. Lampel


Erdlyi-Pintr.

24

Erdmann

40
46
Lgrdy
"

H. Gymlesfa-tenyszls. Nagel Ugyanaz nemeil. Nagel P>ddi J. Fldrajz Abaujm. npisk. szmra.
Franklin
.,

64 24 8
8

Engelbrecht A. .MIathoncz-

s lettan.

Engerlh
Ensel

Szarvasmarha. Lgrdy V. Rajziskola. Lauller


S., Itj. R., .\rpd srja. Htli

6
7

Entgegnung
Entz H.

auf die Broschre.

lrill

Hollandi utam. Lauller


....

Kl a szllniii\els utdjairl. Lauller


a

3S 27 32 32

Entz G. lanulmnyok

vglnyek krbl.
,.,

Rlh Emlk- nnepi beszdek. Rth jegyzje. Rth Kemny nhny Rlh Rth Kltemnyek. Rth Rth Magyarorszg ll Rlh
Elbeszlsek.
s

Lampel Ei-y A. Madrvilg. Franklin Etvs J. b. Uiunki Rlh Arany kalszok. Rlh

42 22
14 14 14 14 44

Fldrajz npisk. szmra. Franklin

Fldrajz polg. liuisk. szmra. Franklin


Fldrajz polg. lenyisk. szmra. Franklin
Fldrajzi vezrfonal. Franklin

22 22 24 24 22
7

Nevelstan. Lauller

Nyelvoktats mdszertana. Franklin


Nyelvtants. Lauller

24
7

Szmolslanls. Lauffer Termszetrajz s lermszetlan. LaulTer

7
...

Erds

Trtneti trgyak mdszertana. Lauller M. Elemi termszetrajz npisk. szmra.

7 3 96

Nagel

Ernyi M.

Kis

magyar nyelvtan. Lampel


szzat. Lauffer
...

Ergovits A. Szerb

30
112
31

Falu

Eriiebungen

des Geistes zu Gotl. Franklin


Grill

Felelet br.

(\.

szavra.

Rth

42
14

rint-tblk.

(londolalok.
Karthausi.

...

'

Erismann

....

14

Kelet npe. Lauller

Klleiunyek, elbeszlsek.
4-ben.

30 14 14 14

Fr. Npszer egszsgtan. Lampel rkei A. Idegen test a lgesben. Dobrowsky s Frank

13 10

Erneszt berezeg.

Franklin

60
Dobrowszky
s

Erney

.1.

Gyakorlati nektan.
....

Frank

18

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Ernst L.

nscfily. Nagel

l'gyanaz nemeil. Nagel

7 7 npek kltszetbl.

Erudi U.

Balkn

flszigeti

Csk Utazsom riazsom Utazsom.

Franklin

Jassa

Franklin

70 24
-21

Kllszellan. Franklin

Egyptoin s Paleslinban. Lampel


(tlaszorszgltan.
Sicilia

Lampel szigetn. Lampel

71 71
71 71

Magyarorszg. Emlkfzet. Lampel 122 Egyhzi beszdek. K<ikai 13 .Npszer halotti beszdek. Kkai 16 i'nnepi, kznsges vasrnapi s alkalmi imk. Kkai 11 Fbin M. Kalauz a fldgmb hasznlatban. Kkai 6 F'ab A. lieyte Istvn elete. Kkai 17 Rajzok a niag\ar protestantismus trtnetbl. Kkai 18
"

Ezredves Fbin D.

Utazsotn 1 rk- s t'irgorszgban. Lampel Verstan. Franklin


I). .\estlieiikai

Erdi

tanulmny. Lampel
F. fllt. I.ampei
....

.\lkalmi beszd

Dek

i 99 52
l
i
(3

Fi I.,. T'Inno. Lampel Fin. .Ia\a adomk trhza. Singer s Wolfner

110 10
19

Fk,

.Magvar birodalomban honos, szilrdsga.

Grill

Fmlkbeszd.
Kt elbeszls.

Grill

szrevtelek .Moesry L. rpiratra. Lampel


Grill

Falitblk, Fldrajzi. Stampfel Falke. .Mvszei a h.izhan. Franklin

..,

38
18
24,

Faludi F. .Nemes
F'aludi
J.

iirli.

Franklin
Laiill'er

42
7

Kirly- s hondalok. Grill

Kllemnyek.

Grill

Kltszet, .\llienanini

3 63

Kzpiskolai krdsrl. Lampel

2
Ei2

Nova Lampel Erdi E. Dalok nnepi dalosknyv. Lampel


ei velera. Grill

Kzoktats napi krdsliez. Lampel Latin nyelvtani verses szablyok. Lampel


I'aesirladaltl. Grill

90
3

az iskolnak.

03
63
l 21 21
...

Fggenberger Erss. Koraszltt gyermekek. G.rill -;- jszltt gyermekek. ('iHII


yi. .Metapliysika.

Ersdi

.Magvarok Szmvetsi Termszettan. Reehnungs-UnterrieliL


Fldrajz. Laufler..

Egyszer

knyvvitel.

7,8

.,.,

.Magyar nvelvlan. i.aulVer


trtnete. Laullcr

7,

PoLgri jogok. Laull'er

gvakiirlknyv, Lampel

8 8 7 37

.Szmvetsi pldatr. Laufler

7, 7,

7
8

Termszetrajz. LauR'er
Laufler

8
8
16 16

\'ezrknyv

sznjianhoz. Lauffer
,

liuchfliruug. Laufler

Lauffer.

rtekezsek. .Nyelviudomnyi.
-7- Theologiai. Franklin

Franklin

90 94
24
43

Faludi-Szp.
Nmet
.\BC.

Ma.i;var.\I!C.

Lampel

.,

rtekezletek, orszghiri,
gyban. Franklin

trvnyhozs tr-

Nmet

.Magyar olvasknv veik. Lampel

Lampel

olvasknyveik. Lamp(^l

96 96 100 100
4

Falvay. Luttcnbcrger, Pterfy-Scholtz.


Deulelies Lesehueh. Kkai

rtest, Balneologiai. Eggenberger Krtl H. Magyarorszg trtnete. Stampfel


Termszeirajz. Singer s Wolfner Termszettan. Stampfel
.\beeedr. Franklin

....

29 67
29 112

Farag Gy.

Beteg haha. Rvai Egszsges baba. Rvai


J.

Vilg rvja. Franklin

Farag
Farina

Ai els

deltut.

Singer s Wolfner

....

Kratky prirodopis. Franklin


Nalurgeschiehte. Franklin Prirodopis. Franklin

M2

S. Kt szerelem. Franklin 10,


,.

32 32 24 30 66
28
16

dl2 112 Zemepis. Franklin 112 .... 125 Erzsbet kirlyn arczkpe. Lampel Erzsbetkirlyngyernieknevelsrl. Stampfel 4 Eschenbach. Fenn s alant. Lgrdy 6 .... Esk. tovbb 1. s V. hadczikk. l'allas 28

Vnus. Singer s Wolfner

Esmarch F.Rgtni segly balesetekben. Eggenberger

Esztber knyve. Lauler Eszterhzy csald fvadszalai Ozorn. LaulTer ... Eszterhzy-kptr fnykpeklien. Rth Eszterhzy M. (jrf munki. Szt. Istvn trs. Eulenberg-Bn. A magyar vasti jog. Singer
s

11 7

3 3
10

Baka Nagel Hogy Legjabb Magyar Nmet magyar Farkas L


vilg.

Farjcon B. L. \ vrs kilenczes. Pallas Farkas D. Szemlleti XfC. Laull'er Farkas F. Baka let. Nagel
.,

20 6 6
26 26 26

tehetjk

le

a tiszti vizs.gL Nagel

hzitilkr. Franklin

levelez. Franklin
zsebsztr. Franklin
..

-2i

Wolfner
....

Euripides. Iphigenia TaurLsban. Franklin


Kyklops. Franklin

Euripides-Had. Iphigenia Auliszban. Lampel Evangelien und Episteln. Rzsa 3.j, Evanfieliomos knyvecske. Rzsa

77 42 2i 94 40 24
10

Dinnye v Magyar Takarmnynvnyek.


Fy

Deulsch-ung. Tasclienvvnrlerbueh. Franklin,.., 112 Egv eltpett hihlialevl. Ihirnynszky 4 .Magyar orsz. prot. cgyli. lrtnele. Kkai .... 10 Farkas K. Kzs gyek. Lampel ,. i Farkas M. .Apr majorsg. Franklin 24 Bogyr-gymles tenyszts. Franklin .... 24
tenyszts. Franklin

12 hnapja. Franklin

24 26
26, 71

kertszknyv. Franklin .Mhszknyv. Franklin Franklin

24 24
21

vknyv.
Izraelita.

Szent Istvn trsulat

Lampel
....

Kzigazg. s statisztikai. .\then;eum Nenizetgazd. s statisztikai. Pallas


Infani. Grill

99 68
19

Farkas S. Uram a kit szeretsz az beteg. Rzsa Farnos K. Gazdasgi ktszeres szmvitel. Laufler Faugbn Gy. I. szi hangulat. Nagel Fauvin L. (vrammaire. Rvai testvrek

Exercier-Reglemeut

Eynaud
Ezeregy

E. Ferizade

dala. Franklin

27 64

dal. Franklin

24,113
122
7

Ezermester. Lampel

Ezpus

mesi, 300. Lampel

100 mese. Lauffer

23


19

.\. Bzavirgok. Laufler Elszegnyeds. Laull'er


.,

Eredeti mesi s aphorismi. Franklin

32 6 32 27 30 26
27 27

n.elgs s vilg folysa. Franklin 68, Lauffer Hull levelek. Lauler


Klfldiek. Franklin
,

68

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Fy

A. Klns

\^'ieiidelei. Lauffer
,
....

'.MiUi'aj

vadszai, l'raiiklin Alesi s apiiurisiiii. Franklin

Munki. Lauffer sszes beszlyci. Franklin Fy B. Agrrpolitika s az adrendszer,

drill
...

27 08 62 28 20
!iU

Fy D.
Fayer

B.

.\

kinai ris. Sinirer s


liiinleljoi;.

Wolfner

'Magyar bnvdi

L. Magxar

Franklin

eljrs. Franklin

26 26
tl.

Fayln-Heiitnller M.
"Singer s Wolni'r

Heledlit orszgon

48
i8

Hol volt, hol nem volt. Singer s Wolfner Kedveuez kn.w. N'agel
Kis mesk. iNagel
,

L. Nevelstudomny kziknyve. Eggenberger F"elolvassok, Statisztikai s llamtudomnyi. ... Rlh Felsmanii J. Kalocsai Codex. Szt. Istvn trs.

Felmri

40
12 8

Nmet graninialika. Lauffer Nmet nyelMaii. Lampel Nmet olvasiiknyx. Lampel Nmel rhyihmika. Lampel Nmet tan- s olvasi'ikuyv. Lampel

U
11

Nibelungok. Lauler Deuische (irammatik. Lauffer Felszeghy F. Biztosiis szvetkezs

100 100 100 100 23


16
utjn.

l.enyvek. Lampel

.Magyar rnkrl. Singer s Wolfner .Mesk a fonbl. Singer s Wolfner

..

71 2, 57

Dobrowsky s Frank Felvidky. Protestantizmus


Rth

16
s pnszlvizmus.

Mesk
Grill

s regk. Fallas s

48 26
8 19

Feneion. Bullon. Franklin Fenini C. Olasz irodalom rvid


Fnj'es E. .Magyar elem

42 40
trtnele. Franklin

Febronius. Ultramonlanismus
Fegyv'erhz.
Lelki.

nemz. llam.

Rzsa

Fefjyverutasits.
Gyalogsgi. Grill

(irill

24
2J

s ellenesei. Lampel....

Magyarorszg ismertelse. Lampel


Szigetvr ostroma.
Franklin

.72 18 18 102

Trk birodalom

leirsa. Franklin

26

Lovassgi. Grill

2
....

M.

kir.

houvdgyalgsg szmra. Pallas


Franklin
,
....

Fehr I. Ksrleti termszettan. Fehr M. Dalaim. Grill


Klenii raui'zia nyelvtan.

28 26
3

Utazsok az szaki sarkvidken. Franklin .... 102 Fnyes M. Zsidk lrtnete. Lampel Fnyes V. 1832 93. vi livnyek s rende-

letek lietnsoros tartalomjegyzke. Franklin.,.,

26

Kkal

4
7

Fnyeshzy E. Sobri Jska, lzsa Fenyvessy A. Magyar gyorsrs tanknyve.

Fehr V. Tdvsz, iNagel Fehr virciok. Lauffer

Feifjler F. Uj pnz. Slamplel

23 29

Eggenberger
Vmtarifa. Athena'um
llampolgrsgrl. Grill
...
,

15

Ferdinndy G. Az
Fr-Moret.

s Ketlungsliaus. Stampel
Grill

40
12

Prisi milliomosok.

Lampel

68 8 110
31

Feitzinger H. Die Wolinungsbescliaffung. Fejr Gy. Honi vrosaink. Lauffer


Kazrokrl. Lauffer

Kunok

eri'ilrle.

Lauffer

Politikai

forradalmunk. Laufl'er

Ulols trtneti rtekezlele. Lauffer

30 30 30 30 30
16 13
1

Fejes D. Temetsi beszdek. Kkai Fejes J. Fgylizi beszdek. Kkai


Egyhzpolitika. Lampel

Kossuth Pulszky Ferencz Ferenczy Orszgos Vzlatok

Ferencz Ferdinnd fherczeg arczkpe. Grill Ferencz J.Egyh. szertartasi (folgozatok. Franklin Ferenczy I. letplyk. Stampfel
Lajos letrajza. Stampfel
letrajza. Slamplel

J. Hrlapirodalom

trtnete. Lauffer

kzokt. tancs. Lampel

26 4 4 4 30 2
1

a llektan tern.

Lampel
kalauz.

Fekete Gy. Az
Pallas

iszkossg. Eggenberger

Fekete K. Kamat tblzalok. Grill Fekete L. A gygytan trtnete. Lampel Fekete .M. Olvas knyvecske. LaulTcr Fekete . Bntet eljrs. Grill Flegyhzy A. Budapesti tzsde knyve.

.,.,

14 19 16 13

Fergusson V. Sebsz, boncziani Ferry. \ cserksz. Lgrdy

Lampel

Fessler J. Az egyhzi tok. Szt. Istvn lrs. Fest I. A lldm., ipar- s keresk. m. k. ininis-

14 6 12

23
Grill
S,
.

teriumok

il

vi

mkdse (1867

72.).

Rth

42
6 32 8 28 23

Gedichle. Grill

8 16
l'.t

Budapesti tzsde

uj ruzleti

szoksai. Pallas

Feleki H. Divat Hgycs hgyszervek. Singer


Cyslitis. Grill

Szemelvnyek a tzsdcbirsg gyakorlatbl. Singer s Wolfner Tzsdebirsg. Grill Tzsdebirsg hatskr. Grill 8, Singer s Wolfner Bucii der Budapester Brse. Grill Budapester Brse. Grill Budapester Rrse-Usaneen. Pallas
befolysa az egszsgre. Sing. s

77 16

Festetich B. Vegytrgya. Lauffer Festctich L. gr. Illemtan. Lauffer Nhny szi'i. Lauffer Festtagsstrusschen. Laufl'er Fss Gy. A magyar kzigazgatsi jog

kzi-

77
12 18

knyve. FIggenherger Feuclitersleben E. Adalk a llek letrendje 26,68 hez. Franklin Feuer N. Traclioma-Utmutat Dobrowszky s

Frank

20
21

Feuergefcht
Feuillt

zu Fuss.

Grill

W.
....

20
21

blenorrh(ejnak orvoslsa. Grill


s Wolfner...

Ivar s
J.

79
16

Feleki

n tnyleges rendeltetse.
orsz.

Dobr. s

Frank

Fehrata, Az 18(il-iki Flix J. Les pla.ges el


la

gyls

kt-.

Lampel

les stations

minrales de

Belgique. Eggenberger
Eredeii magyar. Franklin

Felkszntknyv,

Fellner A. Lelki rzsabimbk. Rzsa Fellner Fr. A nemzeti vagvon becslse.

Grill

Camors Rth Egy n HalotL Singer Wolfner Wolfner Singer zvegy. Wolfner Athcn:eum n Szegny Trecoeur. Nma ezimbork. Rth Fyal rdg
grf.

Bellah.

Atheiueum

10 27 39

naplja. Franklin

Ksrts. Franklin

.Mvszbecslet.
Prisi

.Singer s

trtnete.

ifj

trtnete.

Kis

fn.

Franklin

P.

lia.

Franklin

22 66 10, 26 26 10, 27 10,26 39 Rth 18, 22 64 23 26

20


BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Fcval
1*.

>olni dos Teufel?. Franklin

412

P'evili'au K.

buldojis^i: lilka. Klli

"C.lialis grunri,

Alli(Mi:fUiu
.Mineralii);ia.

l'ialovszky L.

Lampel
....

23 39 42
2(>

ung. Sprac be. Franklin .... 112 F'ogarassy M. Keresztny igazsgok. Szt. Istvn
trsulat

Fogarasi .I.Wrterbucbd. deulschen und

12
Szt. Istv.
t;irs.

Ficdlcr

1.

Telekkiiiyvi lrvny. Franklin


Kii/.a

Fijalka. Velk.

37

Foghzjavils. Franklin Fojlnyi F. J. Gig rgisgtan.

26 12
91 29

Filai-szky N. .\ r.liaraflk. Lampel F'ilalow N. lilliurut. ('.rill (Aermekbctfgsi'iek krismje s tnetlana. Dobrowsky s Frank Klinikai eladsok, ilrill
Filliii().*r J. ViTleichcnili' Siatisiik. Cirill

42 22
10

Fnagy Fony P.
Forgch Forgch

.1.

Vizsla idomils.

Alben;pum
Stampfel

Katliolikus egyliztrlnct.

Katliolikus szertartsok. Stampfel


.\.

30 42 36
2

gr. szrevtelek a megyk talak-

20 20
27
2(5

tsa krl. Rtli


l.

cska
.Vz

biblia.

Hornynszky

....

ruisme. Eggenberger Nvrnyek Keroszhn Fil nnepi


L.

FillingcrK. .laiok lermszetrajza. Kggenberger


lerniszclraja.
liiilan.

Forgachii.

l'annouii. Franklin

Kggenberger

....

s alkalmi ("g\b.

Kkai beszdek. Kkai....

27 10
13

Forg

n kis vilgom. Sing. s Gyermekhuinor. .^thena'um


l)csi.

W.

Kpesknyve. Singer s Wolfner Knyvtra. 13 ktet. .Vtliena'um

iSS

F'ilon A. Ibolya. Singer s Wolfner 10, 28 Finczy E. k franczia kzpiskolk. Lampel... 52 20 Finly II. I.alin nyelv sztra. Franklin ,.,.

Forradaloin

kltszete, szerk. .\ldor. Franklin


....

46 04 46 d8 26
3

F"orray Istvn gr. Utazsi albuma. Laufler


F"orrai S. Fokozatos
gyorsirsi

olvasknyv.
...

Finiiura

J. Fy Andrs lele s mvei. Eggnb. Rimaszonibal trlnole. Eggenbergcr _


.Szijavus. Franklin

;J

Firduszi.

26,
s Fr.

70
10 10 21 15 16 16

krdsnek megoldsa. Dobr. Fischer Dobr. Frank Fischer K. Hun-magyar Hunok Dobrowsky Frank Fischer X. Kkai Zsid Kkai Zsidk Kkai Hvai Fischer nyelvknyv. Dobrowsky
^rvklk
.1.

Fischer Gy. A

Hessing-kszfllkek. Dobr. s Fr.

Lampel
Kritika dr. SzalayjVurcI absolut
irsrl.

63

magyar gyors-

-Neurasllienia. drill

Palissy lete s miivei. l'allas


rs.

s a niag\arok.

.Magyar nyelvtan.
s erklcstan.

Ilit-

4 4

Lampel 65 Magyar gyursirs tanknyve. Lampel 64 .... Forsler .\. F. Dek Ferencz. Franklin .... 26, 66 Forstinger .1. Idegen szavak. Lampel .... 101 Fortunatus s fiai. Franklin 60 Foscher A. Egy pr szinte sz stb. Lampel 52 Szmtan. Lampel 37 Foscher J. L. Lesebucb etc. Lampel 100 Fothergiu M. Rokonok. Atlienieum 40
Tzprba. .\tliena-um

trtnete.

4
32 2 3

S. Biblia trt.

leslv

....

.Magyar

s Frank....

Pelli lei,
.\. .\

r.rill

Fittger

boszorkny. Grill 6 Flamiiiarion C. Npszer csilla.gszaltan. Pallas 13 Ijabb csilla.gszali olvasmnyok, .\llien. 22, 83
Urnia. I.grdy
Vilg vge. Lgrdy
jkori

Fld flletnek falakjai. Stampfel Fldes B. Bngy statisztikja. Eggenberger

40 38 4 .Ma.gyarorszg statisztikja. Eggenberger ... 4 Trsadalmi gazdasgtan elemeL Eggenberger 3, 4


fekete kirly.

Fldes G. A

Lampel

Porbl leltnk. Lampel

71 71

Quixolte. Rvai

6
6

Fldgmbk.
Fldvrv
Nagel"

Lampel
eljrs.
.'

27
8
gymlcsszete.

E. Trvnvszki szakrti

Flaubert. Kt
testvrek

Don

26, 28

Fldvry K. Magyarorszg
LaulTer

Flegler

64 64 66 Sziilai Lszl s munki. Franklin FleischhackerF. .Nmet nyelvtan. Eggenberger 27 Fleischhaeker-Krpti. Nmet nyelvt. Lampel 100 Nmet olvas. Lanller 9 20 Fleischl L. X reirodevintiok. Grill
I.

.Ma.s;yar lrlnetirs

Klcsey Ferencz. Franklin trtnelme. Franklin

,,

32

Frds

.agenda. Kkai Buzgsg szrnyai. Hornynszky


I.,

.;_

12 2
13 18

Kecskemti lelkszi tr. Kkai Szentrs magyarzata. Kkai

Frendihzunk reformja. Athemeum Fvrosi Lapok farsangi emlke. Aiben;eum


Fragen. Programm aus dem Dienst-Reglement.
'

68 94 27 26 35 35 12 64
2 12 35 13 35 35 26 35 26 35 35 76

Flesch M.

Leitaden

ziini

richligen

Denken,

Spreolien und Sciireiben. Nagel

Grill

./

Flra Gyermek knyve. .\tl\en;eutn Flower. r,ebisse und Tragzgel. Grill Flckiger. Fontosabb szerves gygyszerek gyi kimutatsa. Dobrowsky s Frank

ve-

10 10 106 14

Fodor G.

Vizeletelvlaszt rendszer kL vizsgl

Fodor
Fodor

mdsz. Dobrowsky s Frank J. .\rnykszk rendszerekrl. Lampel


Egszsgtan. Lampel L. .\brzoI geometria. Eg.senberger

24
10 77 77 77 77
19

Fodor-Gara. Pajzsmirigyrl. Dobr. s Frank Fodor-Mrkus. rksdsi eljrs. S. s \V.


Polgri perrendtarts. Singer s Wolfner
Polgri trvnykezsi rendtarts. Sing. s
....

W.

Somms eljrs. Singer s Wolfner Foe D. Idsb Robinson Crusoe utazsai,


nyei s csodlatos kalandjai. Rlli
.1.

lm-

Fogarasi
Nmet

magvar

.Magyar nyelvtan. Franklin sztr. Franklin

26 20

Horvth emlkezete. Rth Hunyady Rth Lajos nagy Horny. nemzet orszggylsek Rth Magvarorszg mohcsi vsz Magyarorszg cambrayi sszeeskvse. Rth Pzmny Franklin Pzmny Rth Szegszrdi aptsg Tomori Rth Vrady Pter rsek Rth
.Mihly

Frakni V Bakcz Tams.


.Mtys.

Franklin

Incze (.\L) ppa. Szt. Istvn trsulat (11.) s udvara. Franklin

.Magyar egybztrtnel.
.Magyar

alakjai.

trtnete.

.Szt.

Istvn tirsulal
.,

-Magyar

trtnete.

eltt. Szt. Istv.

trsulat

12,

s a

liga. Rlli

....

.Martinovics s trsainak
Pter.

Pter s kora.

trtnete. Franklin

....

Pl lete s levelei.

kalocsai

lete.

....

Vzlatok. .4tliena'um

21

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Frakni V.
Vitz Jiino?. Szent Istvn trs.
Sclilaclil

12, 12

Melanclitoiis Bezielmnj-'cn zuUniiarn. Franklin

Ungarn vor dcr

von

.Molics.

Franc A.
Franklin

Rzsaabulor. Franlilin

IIH Laulcr 16 71
26, 97

Franciilon R. E. Homokbl

font ktelek.

Franczia sztr. Pallas

IS

Frank M.

Helye.<;en

illte-e

meg Csernlony

a
,

zsidkat ? Lanipel Frank S. Polgri trvnyk. rendtarts. Franklin

A. Emlkiratok. Alhena'um .. Frankenstein. Az elrabolt rksn. Rvai 26, lestvrek Franki V. A magyar nemzet trtnete. Szent

Frankenburg

4 20 76

28
13

Istvn trsulat
I.

Frakni

alalt is.

Fredi

I.

ltalnos fldrajz. Grill

Franczia nyelv. I.aulVer

Hazai s ltalnos fldrajz. Dobr. s Frank Kzhaszn idegen sztr. Franklin .Magyar-nmet beszlgetsek. Franklin ....

IS 9 2

Magyar-nmet sztr. Franklin


.Magyar-nmet z.sebsztr. Franklin
.Magyar nyelvtan. Laullcr

28 28 28 28
i

.Magyarok trtnete. Dobrowsky s Frank Szmtani pldatr. Nagel Termszetrajz elemei. Kkai
Vilgtrtnet. Lauter

2
3
;i

Deutsche Sprachlehre. Franklin


Franzsischc Spraehe. Laufl'er Ungarische Sprache. Lauler
Weltgescbichte. Lauler

112 16 16
17

Frankl-Hi.

Dallos .Mikls

gyri pspknek
Rtb
Franklin
3>

politikai s diplomatikai iratai.

F'rsehung. Gitliche. Rzsa Frst A. arczkpe. Stampfel

Franklin-trsulat kpes

kiadsai.

28

23, 28 Kpes meseknyvei. Franklin 28 Frarv R. Lalin nyelv krdse. Franklin Frecskay J. Kpek az iparosvilgbl. Franklin 28 94 .Mestersgek knyve. .Uiiena'um 28, 111 Tallmnyok knyve. Franklin .... 5 Frederik .1. .Agyrmek. Nagel ... .4llspontom. Nagel 5 Emberi rtelem hivatsa. Nagel
rtelein s szenvedly. Nagel
)

emlklapok. .Athenieum Leo ppa Virgcsokor. Fzetek. Gyri Npszer. Rth


IQusgi

Fiissy

F".

Egyetemes

fldrajz.

Athenieum

.,.,

28 48 83 53
13 12 12

Pius

(l.X.).

Szt. Ist\n trsulat

Pius (IX.)

ppasga. Szt. Istvn


.Allieiueum

trsulat
....

(XIII.)

lete. Szt. Istvn trsulat

trtnelmi s rgszeti. Rth..., ..,

Franklin

Srospataki.

...,

...

Statisztikai havi. Grill

Lt brlata. Nagel Mi az Isten ? Nagel


Franklin

.,.,

5
5

Fylle C. A. Grg nptrt. Athen:eum

..
...

y3 35 28 39 9 76

Freemann

A. E. .^ngol alkotmny fejldse.

Trlnelnii tanulmnyok, mdszerei. Franklin

Vilgtrtnelem. Eggenln'rger Vil.i-'trtnet. Eg.genberger Frenc I. Liturgika. Szt. Istvn trsulat

72 74 22 27
6 9 9 14

Frerey eh 1. .\ngol-niagyar
Angol nyelvtan.
Lauti'er

beszlgetsek. Laufer

Freuiid H. Harkny frdhely. Lainpel Freytacj Gy. arczkpe. Sliiinpfel Fridiiiann I. CharakterbiUler aus der
Geschiclite.

Gaal E. Die Frage der landw. Krise. Grill Gaal I. A mezgazdasgi vlsg. Grill Gal .1. mvei. Rvai
.brzol mrlan. Lauft'er

20
19

..

26
9

munksmozgalom. .Atlienieuni Grf Benyovszky .M. lete. Franklin


.Alfldi

..

Peleskei ntrius. Franklin

....

Peru flfedezse. Franklin

Ront

Pl lete. Franklin
-,

...

A'n sas. Laulter.

68 102 66 102 102 28


111

48
jd.

Lampel

29
12 10

Friedrich A. lelintelmek. Szt. Istvn trsulat Friedrich V, Vnygyiijtemny. Dobr. s Frank Fritsch H. A ngygyszat tanknyve. Slnger
s

Wolfner

., Frivicz F. Budapest ter\Tajzai. Lampel Frohman n P. Hydiopalhisclie Nolizen. Stampfel

Frommhold
Frhner
J.

C. Elektrolysis. Franklin .llatorvosi gygyszertan. Nagel

79 23 40 112
8

Frhlichn-Mricz P.

Pocsajyk. Franklin ., Frhwirth C. Deulselie Sprachlehre. Franklin Fuchs Fr. Die Central-Karpathen. Franklin ,.

28
112 112
7

Fullerton G. Laurencia. Szt. Istvn trs Funebral evangelicky. Hornynszky Funebrl. Evangelicky. Rzsa

2 38
77

Fut

F. Somms felehbvileli eljrs tabellkban. Singer s Wolfner .... Szp asszonv kocsisa. Grill Zld asztal melll. Rvai Futtaky Gy. Magyarorszg czimere. drill ... Fuxholer D. Monasleriologie regni Hungria;.
Szent Istvn trsulat

6 27
8 12

Fhrer

Magyartalansgok betrendben. Nagel j magyartalansgok betrendben. Nagel ,...


I.

4 4 24
3
(i

Fhrcr-Schn.
Franklin

.Mdsz. nyelvtani pldatr.


,'

Fl() A. EUk.

Grill

Frdk.Segdtiszti

szolg. a

honv. szm. Lgrdy

Kompanislk. 16 Loco. Singer Wolfner 29 Magyar irodalom 4 nemzet 30 Stampfel Singer 52 Wolfner Nagy 16 32 Rvai 30 Gal-Helmr. .Magyarorszg Osztrk-magyar 30 Stampfel 29 Singer Gabnyi rp. Asszonviermszetrajza. 10 Egy 29 Wolfner Egy 29 ember. Singer Egy kedves ember. Singer Wolfner. 29 Egy Rvai 27, 29 30 Wolfner Hypnotizmus. Singer Wolfner 29 29 Wolfner 27 Rvai Kakas ln. Singer Wolfner 29 72 Kt vn 16 29 Wolfner Singer Mvszet 11 Lampel 30 Wolfner Singer Smuel 111 Lampel 29 Wolfner Singer 30 Tt Wolfner Singer
Stampfel
s
trtnete. .Stampfel
....

Gal K. Ki birja, marja. Lampel Gal M. Apr trtnetek. .Athenieum

.,

40

.Magyar

trtnete.

...

.Mindent hazrt.

50,
..

dikok. Stampfel

Utols lantos.

testv

trtnete. Stampfel
s AVoIfncr

politikai

fldrajza.

.Anya.

Sing. s Wolfner..,,
...,

baleset. Sin,ger s

,.

ideges

s AA'olfner
s

,.

krajczr emlkiratai. Fld s npei. Slnger s


s

testv.

....

,.

Jlia.

Jer ide. Singer s testvrek


Kapivr. Franklin
s

,.

..

26,

....

gyerek. Pallas

.,

Levl.

nyomorultjai.
s

.,

ngyilkos.
Tolvaj.

kirly.

tnczmester.

22

1 1

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Gabnyi
Gbel
.1.

A.

l"j

lak. Singer s

Wolfner
stli.

....

Voiapiik. Singer s
l.elkiisiiiereli

Wolfner
szabadsg
s
libllni

Pallas

..

Gabel-Spilzer. Hiiiau
I.esebuch. Franklin

trlnel. Franklin
,,

Olvaskiiyv. l'ranklin

20 30 20 28 28

Geiger P. N. T. Az .irpdok Das


Gcikic A.

kora. Franklin 29,

30 27
16 16 16

Zeitalter der .\rpden. Franklin

112

GcUcri M.

112 Gabel-Zsengcri. .\bc nnd I.esebuch. Franklin 112

Geolgia. Eggenberger .Magyar hzi ipar jv irnya. obrowsky s Frank

.Magyar ipar ttri.


Killtsok
J.

trtnete.
l'l.

Dobrowsky Dobiowskv
"

s Frank s Frank

G;U)or

J.

.\

sotlrouv alkalmazsa. Grill


ur.

111

Gellrt

.nyos

Lampel

....

99

Gaboriau E. Lecoq

Rib

Leco] ur rcivalbau. lilh

.Msok pnze. Fianklin


Paris rabjai. Kth
Uri trsasg. Athenieuni

Gaderko.

Ducliovn. Rzsa

23 23 28 23 40 36
7

Genin. Egy

valdi hs. Rvai testv

Gjus. Instituiik. Kggenbcrger Rmai j,i.'instiiuliinak ngv knyve. Franklin

28
3
4-

Gajdos
Gl
.1.

J. .\lkolninylan. I.ampcl

Vdalbelyczs. I.anipel

Galanil)o.s M. liM'r'yszi'iian. Franklin Galantai A. E. ionalanok. Franklin Galdos H. P. Fgy spanyol leny trtnete. ' ' 2Ci, Rvai testvrek .Me.u'rt. Singer s Wolfner ifj. Galen
'.

28 28
28 79 28 28

Genovla trliiele. Franklin Gecze I. Itazs Rrazililia. LaulTer Geczc S. Igaz trtnetek. Singer s Wolfner Gerand X. Emberisg jllevi. Rvai testv
Franczia olvasknyv. Stampfel Hogyan lesz .Magyarorszg ? .Nagel Ifjsgi szinmvek. Nagel

22 60
28
12

,,

20 30
10
11

Kezd
I'ali

franczia. Stampfel

gyermeksge s ifjsga. Franklin ... Szemelvnyek Uuinet Edgr Olasz forradalmak

30 30 5 30 20
71

minbl. Nagel Velcncze. Franklin


czini

Gerb J. S.

grg valls s mvszei. Eggenberger

Kznsges szmtan. keziknyve. GaUjczi K. .Magyarorszg gazdasgi


Franklin
Kertszet

Gltl'y F. Rlycg- s illetkek tblja. Franklin Blyeg- s illelkgyi trvnyek. Franklin .... Giny I. -\zok a nehz idk. Lanipel
Franklin

Pneparatio Horatius vl. salirihoz s epistolihoz. Singer s Wolfner


P. Pcsi szkesegyhz. Hornynszky
Szepesi Igncz. Hornynszky

IH
28

Gerecze

28, 71

Gerevich E. Geometria. Laufl'er Gerevich-Orbk. Szmtan. LaulTer


Gergelyi K. Az okszer mhszet dihjban. Nagel Gerhrt Gy. Fli'a, egy magyarorszgi ppa

stalisiikja. Lampel 103 77 Gallia B. .\ hzassgi jog. Singer s Wolfner Gmn B.Vertigo laryngea. Doirowsky s Frank 10
.

2 2 9 9 8
6

Ganghoffer J. Scarpa Raehel. Franklin Gapes W. Livius lete. F'ggenberger

28 20 nmet beszlgetsek. Franklin 28 Garay. .Magyar Ing.-deutsclie Gesprache. Franklin 112 33 Garay A. Betniia hlgye. .\then;eum HazaHas egyhzi sznoklatok. Szt. Istv. trs. 12 28 Garav J. sszes munki. Franklin
.-;

Lampel Papch Gerlczy Gy Kzegszsggy nemzetgazdasgban. Nemzetgazdasgtan. A nemzetgazdasgtan klns Nagel


.Millennium slb.

lenya. Grill

29
6

csald szerencsje. Grill


.

.\lkalniazolt szjoglan. .\thena;um

68
14

szerepe a

Lanipel

Lanipel

4
9 10

rsze.

Sz"i.

Lszl. Franklin

28,

40

Gerlczv
Frank

Zs.

therniometria.

Dobrowsky

100 Garai-Jesze. .Nmet olvasknyveik. Lampel, K* Grdonyi G. .prilis. Singer s Wolfner Gre Gbor bir r knyve. Sing. s Wolfner 10 .Nagyapa trfi. Singer s Wolfner ..,. 46, '>% 53 Novellk. Singer s Wolfner 10 Phlyk leibl. Singer s Wolfner 10 .... 10 Trczk. Singer s Wolfner Tarka barka trtnelem. Singer s Wolfner .O Garibaldi, k szerzetes uralma, vanv Rnia a 23 .\l.\. szzadban. Rth 28 Garibaldi lete. Franklin 68 Gaskelln. (Tauford. Franklin l'hillis unokahug. .^thenienni 40
,

Gerlczy-Hank. Budapest frdi


vizei.
I

s svny.,

Gerok. Egyhzi
!

Dobro\\ski s Frank 1(1, Lanipel beszdek. Kkai


Eljrs nslsi gyekben. Grill

14 13

..'.

Gspr

F. 4ii,(i(iii mrtfld vitorlval s gzzel. Singer s Wolfner 10, Gspr L Elemi fldrajz. Nagel Els oktats a fldrajzban. Xagel Kis fldrajz, falusi iskolk szmra. Nagel .... Kltemnyei. Grill .Magyarorszg trkpe, npiskolk s polgri iskoik szmra. Nagel Szmtan, npiskolk l. osztlya szmra. Nagel Gaspey T. .^ngol trsalgsi nyelvtan. Franklin Gustl W. .Maltoni-fle Giesshiibli. Eggenberger .Maltoni's Giesshbler. Eggenberger Gaszner L. Gyorsrs. .\tliena!um Gauthier Th. Llekesere. FrankUn

.Szzadparancsnok leendi. Ger K. Tuniks gyngy. Nagel Vadgalamb. Vadonban. Nagel Ger O. Egynek. Lampel kereskedelemisme Nemzetgazdasg- pnzgytan.
Grl
lenyok. Na.gel
Tri Borcsa. .Nagel
.Nagel
l'rsai

Ger Gy.

....

24 24
7

7 7

7 sW.
7

111
Sing.

Jog-,

s iparjog. Sing.

sW.
1
....

70 70
1

76 3 3 3
3 3 3

Gerstcker Fr.

.4

i'abszolgaleny.

Lampel

Gertruden und
Gertrudis

.Mechlilden-Buch. Rzsa

28
16

Gervinus

s .Mechlildis. Rzsa G. G. Bevezets a -XI.X. szzad trt-

netbe. Franklin

Gesangbuch,

Ghristliches.

Rzsa

68 35
12 17
12
.'i

28
13
13

Gesetzartikel des ungarisehen Relchstages. Franklin 112, Lampel Geszler J. A .XI.X. szzad divatjai. Dobrowsky
s Frank
..

94 64
19

Ghyczy Gibbon

Is..

Javaslat a fogyaszt, adk krl. Rth

Gazdaconcjressus jegyzknyve. Gebhrenvorschrift. tlrill

Grill

....

Nk Gide Giesswein S.

E. Rmai birodalom hanyatlsa. Nagel joga. Rvai testvrek P.


.\z urli

31
1

nyelvek. Szt. Istv. trs.

,
,

Gegus L

Virgos kert. Franklin

27 28

Giltay E. Bevezets a mikroskopiba. Dobrowsky s Frank

l'i

23

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Gindclv A. Bethlen libor. Girardn E. Margit vagv
I.^'nidy
lilli

8
ti

ketts szerelem.

Girkuti P. Dinnjcteiinels. Ciill Girkuty-Koi-ocsa. A fk alak- s fejidstana.


Larapel Glaube, llolVnung und Liebe. Kzsa

19 103
^2H

Glatz. liuzgsgok kiivNe. Atlienmim

Glatz H. Fnililingsbliithcii. Staiiiplel Glatz J. Krnyi atya. I'rankliii Gleichenberc; gygyhely. Lainpel

87 40 30
14
Grill

Z. Magyar gyorsrs lrlnete. Singer 6, 76 Wolfner 106 Gothrd J. Fotogrfia. Larapel 106 Gothrd S, Csplgpek. Lampel Thomassalak mint phosphortrgya. Lampel 103 16 Vrosi hulladkok rlkcsilse. Eggenberger 103 Lampel Gow J. Grg s rmai llamrgisgek. Eggenh. 20

Gopcsa
s

Gozlan L. Hrom Gzon. Beksznl

ara egy koronra. Franklin


egyli. beszd.

68
12
18
1

Gleviczkv .1. .Mezgazdas;;! kamark. Glsz M.'Tth nyelvtan. I.ainpel


Slovakische Sprachlehre. Laiiipel

19
101 101

Kkai Gdllei J. lhlia magyarzatok. Kkai Gmbi T. Hazai llatok. Nagel

Gnczy

C.liick S. .Magyar knyvszet ISSit 9:i. l'allas (;ick F.-Stadler. Az iniiyesmestersg knyve.

2 8

P. letrajza. Franklin

Nagel

.'.

Gbi

I.

Irlytan. Franklin
...

Iniilaloniirlnet. Franklin
Pu'tika. l-i-anklin

....

Rhetorika. Franklin
Szerkesztstan. Franklin

Goerth A. A
Goethe.
Franklin
Faiisl.

Szerkesztstan s rhetorika. Franklin tanits mvszete. Franklin


Berlichingeni
Gotlfried,

...

30 30 30 30 30 30 30
(i8

Budapest Gz Magyar
J.

Gymlcs- s eperfa-lenyszts. Franklin .... Tanulmnyok. Franklin Gnczy-Ko()utovicz. .Magyarorszg megyinek kziatlasza. Singer s Wolfner Gndcs R. Emlk a mhszeti killtsrl. Grill
Pusztaszer. Grill
trtnete.
irlytan.

30 30 30 76
-19

Ib

Lampel Eggenberger
olvasknyveik.

,.

Fa'dagogiai rtekezsek. Lanjpel

29 27 52 96 96 96 96 96 30
3

Gz-Pra-Tth. Magyar
Lampel

vaskez.

Hermann und

Effniond. Franklin 12, LaulTer


Il(irnyn.-zky
,

9
i8,

LaulTer

Rtli

18,

23
9
9

Dorothea. Franklin 12, Laufl'er


l,

Iphigenia Taurisbau. Franklin 3i

10, (il.Laufler

Vlogatott kltemnyei. I.auller

23

Nemzeti Lampel Lampel Gz-Tth. Magyar olvasknvveik. Lampel Grge A. 1818 49-bl. Gazdtlan Rth Mein Lben.
ol\as(iknyveik.
nyelvtan.

Gz-Schn-Trjtler. Magyar ABC. Lampel

.Magvar

Franklin

levelek.

LaulTer

30
....

Wertlier keservei. Franklin

30
3

Grgei

J. \'asuti szak-sziUr. Pallas

Gofliiic L. Katholikus oktat s pletes knyve. Szenl Istvn trsulat Gogol M. Beszlyek az orosz letbl. Franklin Rulyba Trsz. Franklin ... .Meghalt lelkek. Allienanim Orosz beszlyek. Franklin
,

64
ti

Grner F. Angolosan. Lampel 111 Grg fldi. Franklin 27,30 Graber V. .\z llatok mechanikai mszerei.
Lampel

40
68

Gracza Gy. 18iS

43
49-iki

magyar szabadsg-

Revisor. Athena'um
.1.

Goklberjer

lllier

nyelvtan. I.ampel

46 90
66

harcz trtnete. Lampel


Hall rltjei

30
111

Lampel

Goldoni K.

Hazug. Franklin Jszv zsmbes. Franklin


l!;v vil,spol.s:r levelei.

72
Lgrdy
6

Rth Goldzieher V. H\drophthalmus. Frank kziknyve. Dohrowsky Frank Trachoma. Goll nekkarok gyjlem. Kkai Kkai Dobrowsky Frank Kkai
Wakelleldi pap.' Franklin
.Szemszet
(iS.

Goldsmith O.

Kossuth Lajos lete. Lanjpel 29 Gracza-Follinus Nevel .Magyarorszg. Lampel 1 12 Grf .1. Nmet nyelvtan. Franklin ., 30 30 Nmet olvasknyv. Franklin
,

23
10 10 79 7 6 6 2 6
6
i

Gratianus.

Fg\lizi jog. Egi;enbergei-

.,

7
trs.

D. s

SingiM- s \V(]|iier
frli

,1.

Apoll,

Flemi nektan. K(>kai

Isk. dall'zr.

Kis daluok.

Uj nektanilsi rendszer.

...

.,.,

Goll, Rellovits, Halsz, Vajdaf'y, Erney. neklan. Kkai

Gonda Gonda

R. Fpitsi tanesad. Nagel

D. .4gnes. Singer s Wolfner Ismerseim. Athen;i'um


J.

12
....

Gonda

A
I.

vasti ru-hivarozs. Lainpel


(irill

Gondolatok. Komoly,

Gombos
Gondos

Fskvs. Franklin M. Franezia s nmet

40 106 14 68

levelezs kzi-

knyve. Singer s Wolfner

70
23 26 23

Gondrecourt E. A pauyallonei lovag. Rth Gonzales M. Egy csontvz elbeszlse. Singer


s

Wolfner

12,

Gonzales-Molcri Buekingham hczg


Rth

ht cskja.

evanglikus szmra Hornynszky Gregorovius. Rth Ppk Greguss A. tudomny. .\thena'um .\tbena'um Greguss Lampel Eggenberger Kzoktatsi AthenaMuu Rth Athen;eum Atheiktum Mondsok. Npek Rendszeres Eggenberger Shaksperc Rth Tanulmnyok. Rlh Alhemenm Greguss Gy. Termszettan. Eggenberger Termszotlani
Kt
isk.

Gratiarum. .\etio posl missam. Szl. Istv. Grtz M. Gusztv Adolf. Hornynszky
liorgia l.uereeia.

sireudkfi. Franklin

Egyetlen

.... ..

Aesthetika.

3 68 89 89 99 18 89 23 71

Balladrl. Fianklin

30, ()8

Gyulrl.

Kltszellan.

szrevtelek.

Klfldi npdalok.

.Magyar orszgyl. trgy. Mesi.

....

33, ;j4

Franklin

lantja. .\tli('n:eum

szptan.

plyja.

Versei.

....

fldrajz. .\tlien;eum

30 33 14 28 28 33 23, 27 83
18

Greguss-Csengeri. Magyar

kllszettan.

Gonzales

Z.

Tanulmnyok aquinoi

Szl.

Tams
12

blcssz. Szt. Istvn 'trsulat

Eggenberger Grenville C. E. M. Jelenkori orvosok. Franklin

30

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Grcts .1. Nnioi Dvelviiin. Lnmpel Grcville II. ruls. Franklin


.\sszony ki^-yeliribl. H\ai testvrek
....

100 08
-2S

Guizot

P'.

.\ngol forradalom trtnete. Franklin

3(1

Bartn.
l.lliMl.

.Xliicni'iini

40
26, 8

livai lcst\rek

Fokrl-fokra. Kvai testvrek


KU'n|iatra. I'allas

....

iS
l(j

Demokratia Francziaorszgban. Franklin Guizot H. .\z eurpai polgrosods trtnete. Eggenberger Gulliver utazsai. Lauffer 23, Rvai testv. Gurtl L. Sebszi mttek. Alhena'um Guszman H. Szchenyi Istvn. Franklin ....

74 4 23 90

.Mvra. .Mcgliitl. I'allas

i7

30

Svivia vlcicnve. .\llien;eiini


.V. .\ 0;i-es. I'allas

40
17

Grifliths

Tenger (rimm.

Grillparzer F. Medea. Franklin


Sapplio. Franklin
s szerelem hullmai. Franklin.

ilverniek mesk. Lauller

srei't'k".

Lauller

Grittner A. Szmielemzsek. I.anipel Grobois Y. Finise Worte. (irill Grollcr li. \ lbornok ur lia. Sing. s Wolfner 12,

Grossch 111 Ilit G. WW Lajos. Lauller Grossmami, \ szem bujakoros butalmai. Grill Grosz A. Fllenzk va^'v kiirmnvprl. LampcI
IV-ik rend.
Nai-'el
,...
"

70 72 72 23 23 43 27 26 30
21
i
)

Gra Siepliaii Szchenyi. Franklin 112 Giilius. Vdlottak padjn. Lampel 112 Gutlcnberg P. Iskolai kpek. Lanipel 52 Gunlcr A. C. .Marina. Singer s Wolfner .... 12, 27 Gntlier A. Franczia nyelvtan. Athenaeum .... 86 Gyorsirsi okt. levelek. Kkai 7

Egy Gj'akorlsok.
trsulat

Gniher F. .\. llasonszenvi Gvadnyi-album. I'allas


falusi rnilriusnak

llalorvos. Grill

19
i;i

budai utazsa. Franklin .Mindennapi jtatos. Rzsa ....

64
10

Szt. keresztti s

ms jtalossgL SzL Istvn

Franklin

Gvalogtzharcz. Grill Gyalokai M. Novellk.


Stniensee. Franklin

3 2S 30 30

(irsz E. Szemszeti diagnostika. Dobrowsky s Frank


Vasti alkalmazottak ltsrl.

10
10 10 10 14
7

Dobrowskv
'

s
,...

Frank

Grsz Gy.

0'D\\\er-le intubalio alkalmazsa

larintis

crouposnl.

Scleroderiiiia

obrowsky s Frank 6 ves lenyknl. Dobrowskv

s Frank

Gyalui F'. .Mzes belek utn. Singer s Wolfner 29 Gyaniiathy Zs. Asszonyokrl, asszonyoknak. Singer s Wolfner 7,12,28 Havasok aljn. Singer s Wolfner 12, 27 40 lOu pap. .^Ihena'uni Jonoslori Katinka. Athenuni 40 Regnyes felesg. Rvai testvrek 27 Gynintorszg. Tndrmesk. Singer s W. 48

Grosz

L. (Irvosi rendrss;. Larapel Grotius. .Tteles nemzetkzi jog. Eggenberger

Gyermek-

s npme.sk. Eredeti

magyar.

Eggenberger

32

Gruber A. lliloklats kziknyve. Franklin GruberS. A l'rostala. (irillJ Grubiczy D Fldmivels alapelvei. Franklin Grubiczy G. Haromli tenyszts. Athenajum
....

30
21 24 91
24-

Tengeri nyulak tenysztse. Franklin


iralniinta tr.
Laufl'er
.Aitlien.

20 Gyermek rme. Lauller Gyermekek a lovardban. Lauller 20 Gyermekek kedvencz llatos knyve. Lanipel 81 Gyermekek kedvenezei. Rvai testvrek 23 Gyermekek testi polsrl. Franklin 30, 120

Tykok. .JLlbeiKeum Grubiczy L. Kzjegyzi


.1.
.1

91

Kossuth megye. Rth Rth Kzigazgalsunksamagyarnemzelisg. Rth Kzigazgatsunk Rth Kzsgek rendezsrl. Trvnyhatsgi kziknyve. Rth Trvnyhatsgokrl. Rth Magyarorszg.
s a
,

Pter birviv. Grundniann Grnwald B. A felvidk. Rth

Kzigazgatsi kziknyv. Franklin


'.

68 23 42 42 30
I

Gyermeklet Franklin Gyermekksznt. Franklin Gyermekmesk. Eggenberger Gycrmekszinhz. Singer s Wolfner


GyertynlTy
I.

23, 30
30,
...

2
33
;iO

Elgyakorlalok az irva-olvass s rajzols tanitiisra. Dobrovvsky s Frank


u.

Kzigazgatsi tisztviselk fegvelmi eljrsrl.

GyertynfTv-Kiss-Rad-Kurz. .\HC
42 42 42 42 30 43 42 30
6
buch. Franklin

Lese-

112

Gygyszat kzikn j've. Dobrow sky s Frank 10


Gygyszer-rszabs, Katonai. Pallas Gyorsrszati szpirodalmi knyvtr.
Singer s Wolfner

s a szabadsg.
Rlli

28 70
6

Rgi .Magyarorszg. Franklin kzigazg.


Franklin

Gyorsszmit. Rzsa

Gongysi

I.

nek Tliklyi

I.

s Zrnyi

I.

hzas-

Uj

Grnvvald

Geometriai Dobrowskv Geometria bdogosok szmra. Grnwalii M. Singer Rad


szerkesztsek.
.\l.gebra.

Az egyszer s sszetett Dobrow sky s Frank Cieomeiria. Dobrowskv s Frank


I.

testek.
,.

sgrl. Franklin

68

Vlogatit munki. Franklin

Gypre

magyar. Alhensum

LaufTer

30 40
1

Gyrfty. Adkulcs. Rzsa

s Frank
....

Lanipel

108

Gyrffy Gy. Romviigok. Lampel 112, GyrfTy I. Garabonczis dik. Franklin


mennyei manna. Franklin Mennyei manna. Franklin
Kis

s Wolfner....

Szlifs-frd. Grill
Szlics. r.iill

70 20 23
6
I

Npiskolai olvasknyv. Franklin


li

Grnwald-HajnaL Geometria. Dobr. s Frank Grynaeus A. Egyhzi trtnelem. Lampel


.,.,

magyar

npdal. Franklin

1
j

Szent lst\n els magyar kirly Szent Istvn trsulat

liszlelete.

Trfs versek. Franklin GyrfIS' J. Falusi iskolsok tanknyve. Lampel

28 32 32 32 32 32 32 52
.52 .52

Gunon

V. Tehenek lejelse. Alhena>um .... Guggenberger J. X keresztyn egyh. v. Kkai Guiard E. .i lgy. Singer s Wolfner Guillemin. .V mgnessg s elektromossg.
Lanipel

12 91 18

'

29
43

Gyrlt'y-Schultz. Lese- und Lehrbuch. Lampel Gyrgy A. Emberbarti tanintzeteink. Lampel Eszmnyi vilg. Franklin
Fld s npei. Franklin
19,

30 30
31

.Mvelds

trlnel.

Lampel
.Magyarorszg. Atheneeum

Gyrgy Dek. Nagy

83

2S

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Gyrgy

E. Aiiirol lllamriak. Franklin Kisbinoki hilelszcrvpzct. (Irill


lll.ilos

32
l

Gyjtemnye
.szertarts

a magxarorszgi latin s grg rm. katb. np. isk. . von. rend-

Gyroyei-Eibenschi'lz.

levelek.

Gyrk Gyrk

Gy. A
L.

kzs.i; brja. Lani|iel

Lampel 112 i

szablyok. Szt. Istvn trsulat

Lzad

hajsnp

viszontagsgai.

K.ggcnlierger

i108
<5

Kmlkknyv Kedves Lgrdy Koszor. Lgrdy Legjabb Robinson. Luther Kkai Lgrdy Reggeltl Lgrdy Svd kltkbl. Lgrdy, kpekben Lgrdy Nagel Gyz L.
rk.

L. A liangrendszeril. Lampel Gyry V. Halass Mlint. Lgrdy Binibrskkiik rzsaszlak. Lgrdy Don Oiiyote. Lgrdy Egyb. beksznt emlkbeszd. Kkai Kgyh. beszdek. Kkai
a conliruiatilioz. Franklin

Gyry

...

(5 ('

....

13 13

....

32
7 7
7

Gyi'irky A.

Fiorszali sztr. .\tlien;pum

...

12 91

Borkezeis. Franklin
Gseldbart. Szl. Istvn trsulat Gazdasgi mellkipargak. Franklin

24
12

Gyakorlati utnmlats. Franklin Gymles rtkestse. Franklin

Kishirlokosok ktja. Franklin mint kinesbnya. Franklin Uj szol.gabiri hivatal. Franklin Vdekezs a lilloxra ellen. Franklin
.Szl

Gyiirkv' . Salamon magyar

kinlly.

Franklin
Franklin
...

Gyiirky-Hollmann.

Polgri jogok.

Lgrdy.

Haake I.H.

Sz'iilszet alapvonalai.

Franklin

kis ktja.

10
7 7 7

.Meseknyv.
regbres.

.N'a.gel

Haan

L. .4gosi. hitv. egyetem, gylsei. Franklin Bks vrmegye. Laull'er Keresztyn egyh. trtnetei. Ki'jkai
Szeretet adomnya. Lampel
Liebe.

32 32 24 32 32 32 32 98 32 32 32 30
'

10
1
I

esiig.

Franklin

32
7

.Szp

kis vilg.

nneiii ajndk.

testvrek

7
7

Gabe der Haber A. Zsid

Haas M.

trnve.szlett.

Gyjt L A multak

rnyai.

Rvai

27
9

Kltemnyei. Npszersg. Rtb Nk tkr Szehenyi mint Vn Vrsniarty Le comedion.


a
1.

B. Keresk. irlytan. Laull'er Gyulai B. Alsfoku keresk. isk. olvasknyve. ' Lampel Ipariskolai olvasknyvei. Lampel -Magyar olvasknyv polgri isk. sz. Lampel Npszer nevelstan. Lampel Utmulals a nnevelsben. Nagel Gyulay L. Napltredkek. .\then;eum Gyulai P. ,\prbb gyermekmesk. Eggenberger Egy rgi udvarhz. Franklin 32, Emlkbeszd Araiiv Jnos felett. Franklin .... Emlkbeszedek. Franklin 32, Etvs Jzsef bi'. Franklin Irodalom ismertet. Franklin Katona s Hnkhnja. Franklin
.

Gyula

Lampel .Mi nnepeink. Lampel ... 112 lrtnelck. Lampel 112 Habermann I. .Morgen- und .Uiendgebete. Rzsa Hborii, Franczia-Porosz. Lampel 31

HacklantlcrF.W. Eurpai
07 93 96

rabszolgalet. Alhcn.

40
40 23 28 25 8 83

Hadd lssuk. Singcr s Wolfner Haderk, Eurpai. LaulTer


Hadseretjet, nll magyar.
Pallas

2
77 35
81

Hadseregszervezet. Grill Hadsics I. .Mahomednok hzassgi

joga. Grill

Franklin

11,

70 42 66 32 32 32 23

Haeufler. Buda-1'esl. .\lhen;eum Haggard H. H. Kleoplra. 'allas 17 0. Singer s Wolfner 12, 27 Salamon kirlv kincse. Singcr s Wolfner 12, 28
s dolgozzl.

Hahu H. Utballa. Alhemeum Hahnekamp Gy. Imdkozzl


Szent Istvn trsulat

40
3

Hahthy
rajz.

S. Termszettan s csillagszati fld-

Eggenberger
Peripleuritis

27
8 ves
liunl.

Hainiss G.

Dob-

eltt. Franklin
ir.

32, 81

gr.

Franklin

Szilgyi s Hajmsi. Franklin sznsz. Franklin


letrajza. Franklin
Grill

72 68
64-

rowsky s Frank

M
11

32
7

Vdbiml-olis. Dobrowsky s Frank Hajd 1). Blyeglrvny. .\then;euui Hajd G. Ilalolti szerknyv. Rzsa Hajd L. Termszelrajz. Dobrowsky s Frank

68
17 2 6 18

vieu\

Hajdu-Zoltvnyi.

Gyulai-Barna.

.Alsfoku
....

keresk. isk. olvas-

Hajduska
97 12 18

I.

Llektan. Szent Istvn Feueiversicherung. Grill


mellett. Franklin

trs.

knyveik. Lampel

Hajnalka. Kandall

Luther Kkai Gyurits A. Budavr kes Grg Lampel fnevek Lampel Lampel Magyar Termszettan.
.Mrton.
Csillagszat. LauflVr
irlylan. Laull'er

Gyurtz F

Kzi agenda. Kkai

visszafoglalsa. Rvai.,,,

32
9 9

Hajnik L Egyetemes eurpai jogtrtnet.

Eggbr.

.Magyar alkotmny s jogtrtnelem. Franklin

Magyarorszg az .4rpd-kirlyoktl. Franklin

Hajnik K.

nyelvtan. LaulTer

Gyakorlati latin nyelvtan.


Latin
vgzelei.

90
....

Visszaemlkezsek. Franklin J. Alkotmnytan. Franklin Fldrajz. Siampfel Halcs L .\llami pnztrak szervezete. Eggenb.

Hajnczy

R.

32 4 32 32 32 32 30
91 17

Kritika s prtszeilem. Szt. Istvn trsulat

12

90
97 9
9 9

.Magyar helyesrs.

nyelvtan. Laufl'er

.Magyar trtnl. Laulei.Mondattan. Lauller

Termszetrajz. Laull'er
LaulTer

9
9

Rendszeres magyar Halsz K. Katonai


Halsz M.
Istvn trsulat

Halaink s hallenyszlsfink. Alhena-um Halasy K. Hzassgjog. Dobrow.Nky s Frank Halsz F. Teendink a npoktats lern. Lampel Halsz L .Magyar nyelvtan. Lampel
nyelvtan. Lampel
irlytan.

2
97 97 122

Lampel
misszik.

Sztoszlott liarezmd. Grill

24
Szent

Svd-norvg

Gyurits-Ti-attncr. Termszetrajz. Laufl'er .... 23 Gyurkovich. Deutsche Grammalik fr Serben. Lampel 100 Gyurman A. Magyar gyorsrs. Grill 13

Halsz N.

.Magyar nyelvtan. Lampel

13 97

Oktat, nevel, mulaitat elbeszlsek.

Dob18

rowsky s Frank

26

BETRENDES TRTA r.OM.IEGYZEK

Hahisz N. Zsid
Zid

liii-

s erklcslan. Navel

3
3 3
4-

liiiinni kalfkizniiis liiiiskolk sz.

Nagel
....

Zidliiiianikaiekizimi lenyisk. sz. Xagel...


S. ('iviTiiiekkerii cskni'.

Ilnlsz

Nagel

(trszgK>iil- almanaoli.

Alliemi'um

77

llariiicTi

.1.

-Viiny lanl.

Lampel

.Magyar rion. Lampel

Nmel

.Nmel ol\asiikii\v. Franklin verstan. Franklin

Schopenlianer s Wagner. Franklin


..

63 63 32 32 32

'osiaiakarkpcnzir clieque- s clearingforgaliuaroL tlornynszky


levelezs kzi-

2
106
'23
-23

Hartmiinn K. F. Boldogsgtan. Lampel 14 Hartiuann H. Az emberszabs majmok. Lampel 43

Halsz- Budai. A kereskedelmi


knyve. Lamiiel

Hasc K. I'rolest. Hasclmeyer P.

Halcvy

L. Cardiiiln. Rtli
csald. Rlli
f:oly. Rlli
..

pplemika kziknyve. Franklin nekfzr. Kkai Ilasent'eld H. Franzensbad. Grill


Grill

34
7

23
21

('.ar"ne\al

Fekele

llerczfgn. .Mlienicuni

Tlszielcnd r. Rvai Testvrek

....

23 40 28
23 23
13

Tom

es Roli. Rlli
l.

Trombits

RUi

Hascnleld M. Szlics firdliely. Hatala P. Arab nvclvian. Lampel


n
liiivallsom.

90
...

Erklcs, valls s a polg. hzassg. Nagel

9
I

Lampel

sz.

Felekezelnlklisg. Nagel

;i

Malinnicd lete s tana. Lampel

Trvnvknvv. Halmcjj'i Rlh


i'arlasi rz.sk.

HallerJ. Trtnelmi hazugsgok. Szt.-lstv.-lrs. .... Haller K. C.azdasgi jogisme. Franklin


.\thenieuni
,,,

S. Elv s eltlet. Rlli

32 68 23 23
23 6

Hatrozatok, Kir. tltblai. Rth Hal;irozvnyok. Szervi, a testrsg


FLntszz
(7
|:i

Grill
1

7 26
13

magyar nemzeti

Haudek
HaulTV.
Huller.

A.

Kaili.

34, egyh. birlokjoga. SzL Istvn


'

dal. Franklin

trsulat

13

Saphira. Rlli

Hauer M.

.lalegszsgn.ey rendezse. Nagel,..

Haliiiy Civ. I'ardi emlkek. Nagel 7 Halottkriii szolglat. Athenaeum90, Lgrdy 2), 34 Halszierde, tleistliclie. Rzsa 29, 30 Kk'liche. Rzsa

Regk. Laun'er
Ilistorisehe Bildergallerie. Franklin
,

8 23
9 18

Ilamary D. Komromi

napok. Franklin Hamcrliiui R. .\mors i'siclie. Rvai Testvrek Hnios-Kbinyi. Ili jegyzetek. I.aufl'er .,

32
9 28 71
71

Ilaiupeln-Puszky P. Grg
Rmai
elbeszlsek. I.ampel

elbesz.

Lampel

Hamupipke. Franklin Hamvas J. .\bner. Dolirowsky

28
s

Frank
....

....

18

Hauke-Kriiyei. Egyetemes fldirat. Lampel Haussonville. Sand Gy. Franklin Havas Gy. .\ hzassgon kivi szleteti gyermekek stb. Lampel Havas M. Jelzlogos klcsnk. Franklin

66
4

Hamvas-Nemes. Az llami italmrs sb. l'allas Hank J. Termszetrajz elemei. Franklin


Handhchlein. Rzsa Handwilerbuch, deulsch-ung.-lat.
Hancj
F. Novellagyjti'mny. LaiilTcr

Stamptel

Trvnyszki terembl. Rth ITazk Wolfner Singer Hangay O. A Wolfner


knyvtra. Laufler
fogads.
Varti emlkiratai. Lauller
Teljes vgelads. Singer s s

....
....

Haufjok a Hani V.

mltbl. LaulTer

20 32 30 40 28 23 28 28 29 29 28
13

Kereskedelmi s polilikai szmtan. Siampfel Kereskedelmi irodai munklatok. Stampel,,. Kereskedelmi szmtan. Sinmpfel Tblk a kamatos kamalh. Stampfel Havass R. Budapest jelene s jvje. Dobrowsky s Frank .Mag\ar fldrajzi knyvtr. Dobr. s Frank Havas S. X magyar szent korona orszgainak llamszervezete s a kzigazgats. Rth ... rtktzsde. Grill _, Die Brse. Grl Hawthome N. Maimaison Arkibald. Athn. Nszulazs. .\then;euni Haydu Gy. Vegytan. Franklin Hz s udvar krl. Singer s Wolfner....

3i 30 30 30 30
17 17

43
17 18

40 40 34
4 27 34 34 20 81
7 81

.svnyvizek kezelse. Eggenberger

Climia. Lampel

43

14 13 13 Hazai sznsavas frdk s svnyvizek. Egg. 103 Hzi kincstr. Lampel Klfldi frdk, gygyithelyek s svny13 vizek. Eggenberger 73 Termszettudomnyi olvasmnyok. Lampel 13 lehandlun.gen d. .Mineralwsser. Eggenberger Hank-Pacholek.Vegylan s risme. Lampel 43 Hank-Sztcrnyi. Chmia elemei. Lampel ,,. 43 81 Hnt L. Trtnelmi csarnok. .^Ihenaeum ..
. .

Csikmegye frdi. Dobrowsky s Frank 11, Lampel Hazai knes frdk. Eggenberger.

Hazr-Vgh. Hadsere.g-szervezet. Pallas Haznk. Franklin Hzassg kpzeletben s valsgban. Franklin Hzi llataink. Lauffer Hzi llatok. Lgrdy 7, Lampel Hzi llatok s szrnyasok. Lgrdy Hzi szrnyasok. Lampel Hzi titkr. Legjabb. Franklin Hazslinszky Fr. Ednycs nvnyek. .\lhenum

....

34
91

.Magyar birodalom mohllrja. Lampel Hzszablyok. Kpviselhzi. Rth

Hebel E. Das Schaizkasilein. Franklin Hecht M. Izrael trtnele. Lauller


Heckenast-Bajza.
Nyu.got Eurpa. Lauffer
....

Hanusz Hanvay
Hanzly

I.

Xi

llatok vilgbl. Franklin

32,

Z. Sport-szilnkok. Grill

Haraszti Gy. Csokonai


Kis

F. Kereskedelmi irlytan. Franklin lete. Rvai Testv

9 24 32 26
3

A. Juhtenyszts. Lauffer Hedenstjerna A. Mindenfle npsg. Franklin

Hecksch

Heervvesen.

Grill

43 44 42 10 28 32 72 27
102

Franczia kltszet ismertelse. Hornynszky


Kis franczia nyelvtan.

Hegeds \ Hegeds F.

termszetbl. Franklin
.\

vita- s parlamenti

irs gyak.

nmet nyelvtan. Lampel Lampel


....

100
101

Naturalista regnvrl. Rvai Testvrek


Grill
"

Harczszat.

Harmatos g. Franklin Hromszk. Erdlyi szpirodalmi

vkv. Rth

30 24 32 23

Hegeds Tzsde.

Hegeds

tanknyve. Lampel J. Kzsgi pnz.gylan. Nagel Kzjog, az alkotmny politikval. Nagel .... L. rdekes bnesetek. Franklin ....
.\ll)en;eum
.,

6a 9 9

Trfk s adomk. Franklin

34 69 34

27

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Heqediis
S.

Lovak gondozsa.

Grill

24
34 69 29 8 8 43 43

Hepp

I.

Keresztny egyhz trtnete. Eggenh.

27

Hegyessy

Kt (Tli^kezs a cziikoradrl. Franklin

nkonn;Miv7.al. Atheninmi
llandliiicli f.d. Iicrillenen liifanl. Oflicier. Grill
.1.

Eiikck. Assietien. Nagel

....

Hegyfoky

Hzi czukrszat. Nagel K. Mjus havi meteorolgiai viszo-

nyok

sil).

Lanipel
stli.

Szl irnya

Lampel

3 Hegyi I. Versek, (irill 4 Hegyi P. llamfolsg s papuralom. Slanipfel 112 Heinigang ziim Herrn. Franklin

Heine H. Dalok

kiinyve. Alliena'iini

%,33
72 28
3

Emlkiratai. Franklin

Idegen virgok, l.auller Vlogatott kltemnyei, llornyaiiszky

Heinrich G. Mnk lin a iim.kollszetli. Franklin 34 34 r Boccaceio lete s iinivei. Franklin

Harlman von Aue. Lampel irodalom Nmet Nmet olvasknyv. Eggenbergcr olvasknyve. Nmet Heinrich K. Anyaggyijtemny. Kkai nmetnyelv kziknyv Kggenlierger E.ggenberger Nmet olvasknyv Nmet olvasknyv oszi.).Eggenberger
Franklin

34
101 21

rvid trtnete.

...

tan- s

Lanipel

Dcutselie Verslelire. Franklin

100 112 3
21
2ti

Wolfner Fenn Singer Wolfner Gyurkovics-lenyok. Singer Wolfner Wolfner Hiirom Singer Mtamur. Singer Wolfner Napnyugati mesk. Singer Wolfner Simon Zsuzsa. Wolfner Herczegh M. Csdtrvny. Eggenberger Magyar Eggenberger Magyar M. semmitlegfbb Rth itlszknek Magyar magnjog mai rvnyben. Eggenb. rksdsi Somms Telekknyvi Eggenberger Herc/egh V. Npdalok.
s lenn. s
,,.,

Herbert L. Napleon Lajos 18081848. Rlh 23 Herczeg F. Dolovai nbob lenya. Sing. s W. i), 12
9, 12, 9,

Gyurkovics-lik. Sin.ger s

....

27 12
12 12 12

9, 13, l) 9,

testr.

9, 9,

....

Sin.ger s

....

9, 12,

Franklin

28 34
4 4

.Magyar csaldi s rklsi jog. dologheli s ktelmi jog.


hzassgi jog. Pallas
kir.

20
43 4 34 34 34 4 28 28

curinak, mini hatrozatai.

eljrs. Franklin

l'olsri lrv. rendtarts.

Franklin

eljrs. Franklin

rendtarts.

Lauller

\'ers s prza. Lauller

Herczegli-Plsz
vitclrl
stli.

trvnyjavaslala

llehb-

Gyakorlati

tants-

Pallas
trs.

20
13

hoz.

(als oszt.).

(fels

Heinsius T.

Heinze

Nevelstan. I.aulTer Anklageschrift. Stampfel


s vonalzval.

26 10 40 34 34
13 16

Heissig F. Vezrfonal krzvel

N Az Herczenbcrger Lampel Der Lampel


Tncz-.szalon.

Herczegprims hrom irata. Szt. Istvn Herczeghy M. Egszsgtan, Lauller

32
..

physikai s szellemi termszete. Grill illem. Lanipel .1.

14
122 122

Heiszler Keresztny Heksch A. F. von


l.

Franklin

Vezri, mi't. trgyaknak rajzolsb. Franklin

munklatok. Kkai Halotti egyi. beszdek. Kkai emlicr imaknyve. I-Tanklin .... III. Fiihrer d.l'rcsshurg. Stampfel
Kgyli.
,

Tanz-Salon. Gid-roninczok. Franklin Herich K. Elterjeszts. Grill

Herder.

122 40
9 17

Iparmvszeli laiiulmu) ok. Herkules-knyvtr. Lampel

Grill

122
12

Flan

l'resshurg. Stampfel
.

Waaglhalfiilirer. Stampfel

34 40 43 43
7

Judenverfolgung. Grill Herrmann A. Nmet olvasknyv.

Hennn.

Franklin 34 Grundzged. deutsciieu Sprachlelire. Franklin 112 34 Hermn V. Tanits s nevelstan. Franklin
.

Helikon, .Magyar. Stampfel Heller . Fizika. Lampel


Idjrs. Lampel
trtnete a XIX. szzadb. Lampel,,,

44
44 44

Physika Termszettan Termszettan Termszettan

Physikai fldrajz. Fggenberger npiskolk szmra. Lampel....


elemei. Fggenberger

Magyar Magyar Magyar Magyarorsz. Das


Heltai

elemei relisk. sz. Eggenberger Ternisz(ntan s csillagszati fldrajz. Eggbr. Helm Cl; Futri Kata. Franklin Helrar. Isk. atlasz a vilgtrtnelemli. Stampfel 31

22 44 23 23 27 34 30 38
i 4 30
34

Hermn

O. szaki madrhegyek. Lampel

.,

Halszati trvny. Rth

Halgazdasg rvid foglalatja. Lampel .Magyar halszat kn\ve. Lampel


Petnyi
1.

18 43 104 104

S.

Lampel
Sing. s

44

Vdjk az
O.-

llatokat. (rl

Hermn

n Knpfmacher.

W.

12,

Herodotos

L. Lampel

Epilonie. Lauller

Mveibl

szemelvnyek. Eggenberger
alapelvei.

Trtneti knyvei. Franklin

Kt trkp trtnelemhez. Stampfel hirod. trt. falitrkpe. Stampfel


millenrium. Stampfel
s horvl-l)torsz. trk. Stampfel
taliellk.

Heron C. .\ jogtudomny Hertwig R. .Messze tl a


Hertzka L

Eggenberg.
..,.

tengeren. LaulTer

Karisbad. Allien;eum

zsidlr\nyek. Stampfel

Hervegh Gy.

Kltemnyei. Lauller

Vilgtrtnelmi

Stampfel

.-

....

ungariselie Millenrium. Stampfel

Wolfner .... .... Helyzet s Szapry kormny. Athen:eum ., Hent'ner L Rmai magnjog. F'rankliu Henscli A. Az okszer talajmivel. elm. Lanipel 103
J. Baktislnik. Singer s

43 30 69 34

Hervilly. Eksett tlelek. Singer s Wolfner Herzog E. Ersles deutsehes Lesebiich. Singer s Wolfner Herzog K. Kari IX, Knig von Franki'eich. Grill Herzog . rtszmitsi tblzatok. Franklin
Darstellung des

19 28 93 10 28 34 4 23 90 28 30

72
7

Henszlmann L

Kassa templomai. LaulTer

30
J2
..,.

Mesk Hentaller L. Kossuth Petfi

Hentaller E.

Ki szereti a mesl. Sing.

sW. 48,

s elbeszlsek. Singer s

Wolfner

48
12

Balavsri szret. Sing. s

WolL

s kora. Atlien;eum

77
(53

kveljellt.

Alhena-um

Szabadsgliarez dalai. Singer s Wolfner Hepp L Fgyliztrlnelem. Eggenberger ..

12

24

Meter-Systems. Kkai Hetesy V. Egyh. Kkai kvetk nekesknyvhez. Kkai nnepi Kkai nnepi Kkai Wolfner Hetyey G. Gyngyvirgok. Mondk. Regk. Wolfner
Franklin Preis-Urnrechnungs-Tabellen. Franklin .... Egyh. beszdek.
beszdvzlatok.
a helvt

34
112

112 13
13 18 13 12

Kalauz

vallsttelt

egyh. beszdvzlatok.
s alkalmi imk.

Singer s

Sin.ier s

46 50

28

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Hevosi L.
Hv
V.

Hetzcl

S. i:iciniMii:ir-S|)r;iclibchlein. lumipel
I..iiii|ii'l

100
KKI

I.esi'liiclit'r.

Ji'lk\

Anilnis kalaniljai. Franklin 34,

83
3-1

K;irczk<'|ick.

Franklin
>iavak.
Sin^'. (< \V,

HofTmann

Mti n\e<f. l.aiillVr

KroK. .XlhenaMim Hiador. olvasknyv. Dohr. Hidvni B Vizcrknnvv


(iriili

Heyse
Krl

P.

FelejilieiPiliMi

I.

23 27
Gi;

F. Napkeleti regk. iulTer 23 Szztven lij erklcsi elbeszls. Stampfel 20 Tarka knyv. .\lbena'iini .. l (nnepi ajndk. Siainpfel ,,, 20 .'il" kis mese. Franklin 13, 3(5 Khi kis lrlnel. Franklin 36, 63
.

kaslrlylian. Franklin

rali.

Franklin

7U
i( .48

II.

Mese^yn}.'\k az llal\ilgbl. Sing. s VV.


lrozja. .\tlien;i'iini

((rijl

FIs

s Frank

iO 2
<>

az irva-olvass lanitsi.ra.

Dobt3 137 10

rowsky

s Franko

Hieronymi

K. .\ kzlekeds. Rth llieserJ. .brzol mrlan. Lmipel


.Mrlan. biufler

Higgins

\V. T. szakanierik. ll. ln. .-Vthen. Hilaire .1. Budapesti szakcsknyv. Lanipcl Valdi kpes pesli szakesknyv. Eggenberg.
liiidapesler Kocbliucli.
.\.

77
\0i

Lampel

104

Iliirerdinci

Szerbek s bolgrok trtnete.

Sztiil Ishn lrsulal 13 ii; Hilfjard K. Szikes talajok ntzse. Esgenberg. Himiuel-.Schlssel. Franklin 112 Himnielschlssel. ("brisilicber. Rzsa .. 31 (iaiiz ^Tosser i:oldener. Rzsa 32 (irosser goldeiier. Kzsa 32 Klelner. Rzsa 30 .Milllerer. Rzsa 30,31,34
.

Kznsges Lampel gyakorlknyv. olvasknyv. Nmet Nmet gyakorlknyv. Rendsz. magyar Smitk HolTmann Egyhzjog ngy knyve. Eggenberger Pandeklk. Rmai jog Rmai
.

Holl'niann Gy. Vllgtrlnet. I.aullr HolVniann M. Fogyasztsi ad rendeletek. Hber lanl. Franklin Ilalmrsi adk gyjtemnye. Grill
Kis lant. La?npel
irlylan. Franklin

Grill

10 9 36 9

Klfld vidor dalnokai. Naiel

.Magyar helyesrs.
.Magyar nyelvtani

.Magyar nyelvtan. Franklin .Magyar

Sing. s

W.
.

64 36 6 97 36 72
36
17

Franklin
sz.

.Mennvi szeszt

kell felhasznlni. Grill

nyelvtan kzpisk.

Franklin
Sing. s

Nni. nyelvtan s olva.- polg. isk. sz. F'ranklin


nyelvtani

W.

nyelvtan. Franklin

s aniiseniitk. Franklin Szesz-tszmit^i blzatok. Grill

36 36 72 36 36
9

P.

alapvonalai. Franklin

Justinianus inslitutio
Inslitutik.

Franklin

Franklin

36 36 4 3R
'>'<

trtnelme. Franklin

jogi birtokrl. Franklin

;f(i

Himinelstein F.
csiilala.

.\z anyaszentegyhz l parauSzent Istvn trsulat Hintiier B. (irg gyaknriknyv. Franklin .... ("lrg nyel\t;in. Franklin
.

Hofniann-Jgcr.

.A mezei gazdasgra nzve hasznos s krtkony llatok. Stampfel Holmannsegg cjr. l'tazsa .Magyarorszgon
,.

38

17)304^ben; Franklin

...
11.

".

....

70
6 6

Hintz H. Brtfa gygyfrd. Fggenberger Hirsch A. Ingarns Cirundbesilzverbaltnisse. Grill Hirschler . Bevezets a gyomorbetegsgekhez stb. Dobrowsky s Frank Histria ecelesi* evan.selie*. Franklin Historikus. A niagy klrus trekvsei. Sing. sW. 77 Hivatalos Kzlny. Tangyi .szaklap. Lampel 127
.

Hoffichter
lioz.

J.

Elmlet a

fokii

rajzmintk-

Hochhalt K. Flk\reds. Dobr. s Frank Hochniuth \. Islenismerei. Franklin.


Tiotleserkennlniss. Franklin
.Mzesi
hit- s erklcstan.

11

36
112

Hoclimuth-Szp.
Franklin

Hohenaucr Magyar Magyar tdik HoitsyP. A mi


.Nagy
i

Nagel

Rajzniintk. Nagel
I.

Elbeszlsek. LaulTer

24
"i
!'*

Erzsbet. I.aufler

hsk. I.aullr

kirlyok s hsk. Laullr .Mria Terzia s a magyarok. LaulTer

24 .... 24 24 Lszl. Laufl'er az emberi krnykezi. Franklin 31, 36 termesz, s a kicsiny ember. Franklin 31, 36
o
..

34 Hochrein L. ("leomeiria. Eggenberger 27 Hock J. Imakn\\ei. .\thena'uni 24, 87 .Magyar fpap.sg. Sin.ger s Woifner 76 Mlysleniplonii slb. beszdek. Atben;eum 2.0, 87 Nagybjiiszenibeszdek. Sing. s Woifner 12, 76 Szivrvny. .Xtlicnieum 40 Vigasztalsok knyxe. .Athenaeum 20, 87 Hdi. l'ater Laurentius. Cirill (j Hdoly L. A szkely vagy rgi magyar irs
eredete. Stanipfel

Hollaniii. Bolyg. LaulTer 20, R<izsa

Holl L. A kzigazgats rendezse. Grill Hollsy J. Npszer csillagszat. .Alhen;eum


i.

,,.
1

9 84
12

Holtzmann I.l'nterr. d. ung. Sprache. Franklin Holub E. .\ Fokvrostl a Masuknlumbh orszgba. Rlh

Holub-Kpesdi. Holzwarth F. J.
Holzweissicj Fr.

Latin sztr. LaulTer


Vilgtrtnet. SzU Istv. trs.

7 19 13

Hofer K.

Franczia olvasmnyok. F'ranklin Franczia olvasknyv. Eggenberger


a

Ctvakorlknyv

rendszeres franczia nyelv-

tanhoz. Eggenberger

.Mdszeres franczia nyelvtan. Eggenberger.,,, Rendszeres franczia nyelvtan. Eggenberger

Homer. Lampel szmra. Eggenberger Eggenberger 2. Eggenberger Eggenberger Odyssejhoz


Lalin iiveivtan. Franklin
Ifjsg
Ilisa.

Latin gyak. knyve. Franklin


,

36 36
43 42 2

92,94
....

20.

Franklin
2.'j,

36,
..

Ilislioz jegyzetek.

Odysseja.

20.

Franklin
.,.,

42
2.5

jegyzetek. E.ggenberger

Honfidalok.

Franklin
Elbe.'zlsek.

Hoflmann Hoffmann

A. T. Klein Zaeher. Franklin


F. Iljusgi
iratai.

....

Atbenxum

53,

23 23
2(1

Homonnai

H.

Franklin

28 36
17

Halotti bcsiizlalk.

Kkai

Lampel

''.. 7('i.

LaulTer

Jellemrajzuk. Lauder
Kii

..
...

Honvd-kztzr lete 1818 Honvdalbura. .Athena'um

59. Franklin
...,
.

Kis elbeszlsek. Stampfel

meseknyv. LaulTor

24

Kis regl. Franklin

30

Honvdek knyve, .\thena-um Honvdek napljegyzetei. .\then:euni Honvdmenhz knvve. .Atlien;euni

36 77 77
77 40

29

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Honvdvilg,
lvmkliu

Honvdszobor (Zali'). Lampel Hos J. Dalknyvecske. Siiiger s Hora Kalvrski Rzsa Horaus FI. l-aiiipel
Ad
Pisoiies
(le

36 128 07 Wolfncr... 36 92, 93

Horvth M.

.Magyarorszg fggetlensgi liarcz-

iiak trtnete
.

184849.
a

Rth..:
.'

18,

Mtely-hintk. Franklin

3 38
36

.\rie l'oelica. Franklin

Epislli. Franklin

Kllszelrl. Franklin
Klleninyhe/. je.sy/.elek. Eggenberger
....

,.. Qu. di. Dobr. s Frank (i, Rvai Saliniiklknyve..'\lhen.38.Kgg. 28, Franklin Horinka H.Blyeg-sjogill. szablyok. Franklin

42 40 64 25 28 40
3(3

Hoger

szabad-llamban, Williams Rth Trtnelmi tanulmnyok. Rth

Szabad egyhz

letrajza.

Trtneti zsebkinyv. Lauller Utyeszeiiieh Frter ('yrgy lete. Rtli

....

Horkai Horkai
Kis

A. Halolli nekesknyv. Rzsa bcsi. Kis Imig. I.nnll'er


Franklin
,

23

lie.gedi.

Kis orgona. Lauller

Horn Horn Horn

E. Bankszahadsg. AtlicniBum F. Nihilistk. Hzsa (). Orosz nyelvtan. C.rlll Hornischck H. .ilirzol geometria. Franklin
(leonielriiii szerkeszts. I'raiiklin

24 36 24 69
(i

112 09 13 S. Ki lthatja meg Isten orsz."? Kkai 31 Z. Fizika s fizikai fldrajz. Stampfel 31 Fldrajz. Stampfel 38 Horvth Zs. olvasknyv. Franklin 4 Horvth-.luhsz. .Mdsz. tornalants. Na.gel

Zrinvi Ilona trtnete. Rth Gescbchte der Um.'arn. .\tlien. 77, Franklin

29 30 36 30

Horvth Horvth Horvth

P. Nemzetgazd. elvek. Atlien;eum

....

Hospcr

F. ('irk\eniea tengeri

frd

ism. Nagel

13

Kinematikai geometria. Franklin Rajzol .geometria. Lanipel

Szmtan. Fg.genber.gcr
.\

36 36 36 37 27

7 Hosztinszky I. .\us halhvergang. Tagn. Stampfel 43 40 Houssayei A. Eva lenyai. Atbemeum


ugyanaz nmetl. Nagel

Housseau

I. C. A esilhigszat trtnelmi lemvonsai. Lanipel

jel-

37
t.

Hornynszky Gy.

classiea -pliilologia

mint

Hovnvi. Fensbli
Ivliiiny ht a

katholiczsinus. Szt. Istv.

13, 14

szentfldn. Szent Istvn trs.

13

jabb levelek a fensbb katboliczismusrl.


Szt. Istvn trs

3 trtnetrs. Hornynszky 3 (irammatik der uni-'ar. Spraclie. Hornynszky Hornynszky V. (leveliiclile \. Fng. Franklin 112

13,14

Hcker

O.

Isten

nem

hagyja

el.

Lampel

....

Horovitz E. A jrsi seglyalapok, firill Hortobgyi - Knyves - Szab. neklanI


pldatr. Lanipel

!)

Kt rva. Rvai Testvrek Hgyes l. Bevezets a vrbetegsgek kr- s


Veszettsg.

73 23
11

04

gygytanba. Dobrowsky s Frank Dobrowsky s Frank F. Varieella utn fejldtt nephrilis

11

Horvth

A. Reszlvek s elbeszlsek. Nagel Kny\ tr-rendezs. .VlhenEBum ()klevlliasonm.sok gyijtemiiye. Eggeuberg. Oklevllani jeavzetek. Fgsenberger
B. llullu levelek. Rvai Testvrek
....

Hgyes

94
14 14

11 parenchymatosa kl esele. Dobr. s Frank Hlqvek kertszeti kziknvve.Athemeum 31,92


lantja. Franklin Hlgyek Hlgyek titkra. Franklin 3(i. Lampel Honig I. Vadr. Cirill Hnigsberg M. Franezia nyelvtan. Lampel Hrck J. Kateclielika. Franklin
"

Horvth Gy. Ugyanaz nmet


Horvth H. Horvth
F'tiim.
.1.

Horvth Horvth

C. Irodalomtrtnet. Sing.

sW.

(i7,

Ponierius. Singer es Wolfner


Parlicularlsnuis. I'allas

27 69, 70 76

30 122 24 101

nyelven.

I'allas

20 20
3

36
18

Liturgika. Kkai

.Mosolyg trtn. Hornynszky


.\

Hskltemnyek,

Magyar. Franklin

Horvtli Ign.
ermiszaki

budapesti

ni. kir.

megyetem
....

Hsk
108 27

s csak. Franklin

62 28
8

J.

mszerei stb. l.ampel Egi. badtrt. vzlata.

Huber

Pallas...,

L. Synchromisiikus tblzatok az - s j-szvelsghez. Dr. Kiss Jnos

pit iparosok kpestse. Nagel

Hufeland K. V.

Singer s Wolfner

....

Harczszal. Pallas Iparoktats Bajorlionban. Lanipel

12 27
i2

Iparosok ad- s blyegiigyei. Nagel Kiegyezs, Az 187-iki. Dobrowsky s Frank Kossuth L. mint Peslm. kvete. Dobr. s

9
17 17

Frank

Magyar honpolgr jogai. Xa.ge 19, Stampfel Magyar kirlysg kzjoga. Dobr. s Frank
..

17

Ma.gyar nyelvgvakorl. Kkai Sztr. Slampel ^


,

31

jabbkori hadvisels \rt:i. tlssl. Pallas Deutseh-ungar. Schreb-Lese-Fibel. Stampfel


\llponton. (Irill Snphonsbe. Lgrdy
Frter

27 43
6 7 18
3i)

Egy magyar Hug V. 1793 vagy ember. Nvomorultak. Dobrowskv Frank Notre Danie temploma. Dobr. Ruy Tenger munksai. Rth
kirly. Franklin

Hug

Makrobialika. Franklin 38, 62, 120 38, 66 K. Bankr s br. Franklin 38 Brutus s Luerelia. Franklin

Borgia Luerctia. Franklin .... a polgrhbor. Franklin Heriiaiii. Franklin


Kirly mulat. Franklin
.N'evel

Rtli

38 66 04 64 74 19,,23
18 Frank 18

['risi

Blas. Franklin..

72
,

Kisebb Kossuth Magyarok


2.')

Horvth K. Horvth L. Horvth M.

Hume

Gyrgy

lete'.

Rtli

v .Magyarorsz. trtnetb. Rth

Jogakad. trt. Atliena'um Keresztnysg els szzada Magyarorsz. Rth Kik sorsnnkat. Atlien;eum
.

trtnelmi niuiik, Rth Konstantinpoly. LaulTer

Lajos jabb leveleire. Rtli


trtnete. Eggenb. 22, 27, Franklin

77 30 40 3a 28 36 38

Duna Egyetemes Eurpa


30

T). Emberi rtelemrl. Franklin Kzgazdasgi lanulninyai. Pallas Humnier N. A keresztnysg nyomai Magyarorszg mai terletn Szt. Istvn trsulat Szlv keresztnysg. Szent Istvn trsulat .... Humoristk, Amerikai. Franklin Hunfalvy J. Bnyszat s ipar. Rth Budapest s krnyke. LaulTer
.

20
11

12

43
3

szablyozsa. Franklin
fldrajz,

.\tbenwum
statist.

llamainak

Athemeum
..

Fldrajz a gynins. Iiaszn. Athenieum

38 84 84 84

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
llimfalvy
J.
lolcirajz
'

kzpisk.

szmra.
....

Alllt'IKl'IIMI

Mii;;\ar hir. ifrm. \is/,oii>. AtliemeuDi


.Miij;>iir ki'z;ill:is/..

l'iMiiklin
stiiliszl.

.Ma^Nar-oszl. iiiuiiarcliia
Kirzer .Miris. .Mlii-na'uiii

.\llipnxum

St 84 38 8i 84
3

Hunlahy

P.

t'ir: ii\clv

gye Magyarorszliistria.

gon. Ilrii>ii>zk\
lio;:\:<ii

..

csiiiliidik

nmely

Horny.

23
3

.Nyi'ivludoniii) s n\elvlanits.

Hornynszky

Illetk-szablyzat. Pallas .\ honvdsg szmra, riiill Illys B. kltemnyei. Franklin Illvs I. Zsoltrok. Rzsa 12, Ilosvai H. Frjhez menjek? Singer s Wolfner Kis kvncsi. Singer s Wolfner li, azok a nk. .Singer s Wolfner Oh. ezek a rliak. Singer s Wolfner Ilosvav L. X lorjai Bds-barlang. Lampel Ilosvai Slymos 1> Hrneves f holdi .Mikls
cselekedeteirl. Franklin

28 24 38 22 29 30 29 29 44
8

Szkeljek. Franklin

Tanulmnyok.
Kllinu.:;ra|iliie

Klli
..

38 29
....

l'azs a Balllen^er vidkn. Rtli

20, 31)

Ima- s nekknyv. Stanipfel Imdsg, Oltri-, s egyli. beszd. Kkai

....

31 14

112 18 Hungari A. Islen teni|iloma. Franklin 38 Huiigarus. Plililiok lise. l.grdy 7 HuiKicrlonl Mrs. Kis lierczegn. Sing. s W. 12, 27 Kis liborlos. Singer s Wolfner 12,28

\on l'ngarn. l'ranklin


fildrajzi

Imaknyv
Imling
v.

Hunralvy-Schiieidcr

lank

Lampel

Hsz

L. Fjezer\iink hajnaln. Dobr. s Frank

18

Huszr-hiuor Franklin Huszr K. Kmlklapok katli. gyerni. sz. Lampel Huszrok knyve. iSzelcstey.l .\Ilien;pum
,,..

38 73 33
31 31

Hus/.ka

.1.

.Ma^'\ar dszil slyl. E.^-genberger


liz.

Szkely

K;;.!:enlii'rger

Husztv l..Mag\arbnnletlrvnv. Eggenberger HutyraF. .llalegszs. vk. 188/-).4. Sagel ",.


.Mlaliirvosi

Dobr. s Frank Hzi llatok ferlz iielegsg. oktana. Nagel ...


belgygy.szal.

8 M
7

anjaknyvekrl. Rth Rth rksdsi Rth Somms Rth ^ Telekknyvi


llami
latrl.

az zr. ifjsg szmra. Sing. s Tallmnyi szabadalmakrl. Rth Halszati trvny. Rth Hzassgi jogriil. dvermekek vallsrl.
Izraelita vallsrl s a valls

W.
....

72 43 43 43

Az

szabad gyakor'..,

....

eljrsrl.

43 43
43 43
31

eljrsrl

s a

fizetsi

meghagv"..
.,..

soknil.

Telekk. bettek szerkesztsrl. Rlli

rendeletek. Rvai testvrek .... Tnyleges birtokos lullajdonjognak a telek-

knyvbe

beje.i;\zsrl. Rlli

Krlionezlani diagnosztika. .Nagel

8 8
17

gy vdi lendtarls. Rth


Vgrehajtsi trvny. Franklin
r;;

43 43 38
..

Immaculata. A

magyar anyaszentegyhz
14 21

Szavatossg az llalkereskcd. Dolir. s Frank l'tmulat. a marlia- s vghdi szemlre. .Nagel


I.eilfaden

ht szent beszdben. Szt. Istvn trsulat

derVieh-und

Fleischhcscliau. .Nagel

Hbner.

.Xuserlcsene

liibl.

Hislorien.
llatorvos.

Slanipfel

Hbner
Hl)ner

Gy. llasimszenvi
I.

Lampel

Bibliai trtnetek.

Rzsa
Rth

8 8 43 14 23
4
(i (1

Imre

.1.

Imre

Trachomsok. (Irill S. Kzpkori magyar irodalom

sliljrl.

Hbner Hbner

O.

Statisztikai tabellk. Slanipfel

Franklin

.Magyar irodalomtrtnet. Lampel .Magyar nioiidattan. Lampel

Npliumor. Franklin
nyelvtan. Lampel
....

S. Brit birdalmcm keresztl.

Imre-Balassa. .Magyar

70 99 97 38 97
1 1

Sta a vilg krl. Rth

Hppmann

A. Der elegante Gaumen. Franklin


....

112

Imrdy Imrdv
Grl

B. K belek, mj s lp. Dobr. s Fr. K. .Mez;.'azdasgi hitelszvetkezetek.


."

Hvelyk Matyi. Franklin Hyppoiirom. l.i'grdy


Idem.


,
3!

28
7

....

.'

19
....

Ida nni. G\erniekinesk. Franklin


Elkeresztelsi gy. .\lhcn;eum
lersa.

Idarnyok

SianipM

63 69 38
7

Inczdy D. A csillagszat elemei. Nagel Inkey B. Naiiyg fldtani s bnyszati

6 44

viszo-

nyai. Lampel Instructioii z. Durchfbrung der Reinerlrags-

Ifjusrj kny^e. Szt. Istvn trsulat

Knyveshza.
.Ma.-\ar.

Stanipfel

Rvai lestvrek
Istvn trsulat

20 23
7

rme. Szl. Igaz I). A posta

7 Ignindi .M. Magyar szellemi lei. Hornyuszky 3 Ignotus. Slemil keservei. C.rill 3 Vallomsok. Singer s Wolfner 11, 12 Versek. Singer s Wolfner 11, 12 Ihsz G. Keresztny mveltsg s erklcsi magaviselet alapvon. Szt. Istvn trsulat

s tvirszat. Kkai

Magyar Ihering W. Magnjogi

14
,,

97 K/.deleni a jogrt. Eggenberger 4 esetek. Franklin 42 Illatttel. Lelki j. Rzsa 23 Illem. Irta egy nagyvilgi bl.gy. Atbenaum 31, 34 Ills L. Heiiquellen des Kaiserbades. Franklin 112 Ills Edvi K. Rntet trvnyknyv magyarzata. Rvai testvrek 31 Kihgsokrl. Singer s Wolfner 77 .Magyar bflnt. trv. zsebknyve. Rvai lestv. 31 Ills Edvi P. .Magyar fnyiolyk. Alhenaeum 94 Ills P. Kis arany lnez. Riizsa 24 lllsv Gv. kltemnvei. .\tlienPum 33
nyelvtan.

Lampel

Rth Rth Kisebb munki. Rth Magyar mtrliielm tanulmnyok. Rth Veresmarii Veresmarti munki. Veresmarii munki.
Beszdei.
..!
,'

12 larife. Grill .... 71 Invzi. Orosz. Atlienaum Iparosok olvastra. Lampel 107, 109 Ipolvi A. Bcdegi .Nvri Krisztina. Franklin .... 38

19,29
29 29 29 14
14 14

Egri Szt. Jnosrl nevezett rgi szkesegyhz.

Franklin 38,

49, 13,

.Mihly. Szt. Istvn trsulat

....

.Mihly lete s

Szt. Istvn

trsulat

.Mihly

Szt. Istvn trs.

Irnvl


31

vanv keresztnvsi; az atheismnsban. Luner .,' .,.,. Iratok, ifjsgi tra. Franklin
'

30 38
74

Orszggylsi. Franklin
a

Irkk
Grill

badavminiszterium

utastsa szerint.

Irraei F.

A magyar nemz.

trtnete.

Hornynszky

Vil^'trtnet. Lauffer

Irmei-Bal. .alkotmnytan. Singer s Wolfner 6, Irodalomtrtnet, Kpes magyar. Alben.


Anllio!o!.'ia. .\thpn;euni

31 3 10 67
(i3

34

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

rk,

rgi maiijar csvlizi. Szt. Istvn tiirsulal

li

Jeles, iskolai tra. Franklin


Filozliai, Ira. Franklin

40 26
101

Jankovich

Gy. Carmela. Singer

s Wolfner
'
.

12
.(!

Eliana. Orill"

Szv s lei. Orill

(i

Nmet

tra. Lanipel

Jankovics M.

Irsai A.

larynuoscopirl s rhinoskopirl.
s Frank

Jannsen H.

Bzavirgok. Slampfel Epiknius tana az lvezetrl.

4
3

Dobrowsky

H
11

.Mandolagj ullads. Garalgyullads.Dobr. s Fr. ltmutat ji gge s orrtiikrzsben. D. s

Janny Gy.

Frank

M
.

Ismeretek, Vadszali. kziknyve. (rill Ismeretek tra. Egyetemes. ,Slani|ilcl


Vjabbkori. I'ranklin
Jugi,

28
3

Hornynszky--, Angina Ludoviei. Brzsin.ggyullads s!b. Dobrowsky s Frank Jnos fherczec;. A spirilismus titkaibl. Dobrowsky s Frank
Fld- s termszetrajz. Franklin

H
17

Jnosi V.

40 36

40
gyjtemnye. Eggnb.
7

Janus

(Dllingcr).

ppa s az egyetemes zsiGrill


.

Ismtlknyvek,

nat. Kili

Isokrates n;;; beszde. Franklin 40 Isoz F. l'j ranezia trsalgsi n\ elvtan. Eggnb. 22, 27
C.onrs siniullan de graniniaire franraise et de

Jrmai

L. Ttrafiired.

21
,,

Jsz G. Fejlds

trvnyei. Allien;eum

61),

conversalioii. Hggenber.^er

Istvn bcsi. iiyes .Mari. Franklin Istvn kirly, Szt., nnepe. Lanipel Ists'nti'y Gy. A kerkprossg kziknyve. Dobrowsky s Frank
Palcz nprajzi tanulmnyok. Sing. s \V.
kirlyi s kir.

22 24
1

Jtkknyv, Kpes csaldi. Franklin Jausz (iy. Nmet ohas. Lanller


Fibel.

40,
'

Dobrowsky

Frank

-2
2
17 12

89 69 10

Deutscbes Lesebucli. Dobrowsky s Frank


Lesebucli. Lauller

17
7ti

tltblk,

trvnyszkek,

slb.

Javaslat, Eladi-, az iigyv. rendtarl. tr.syban. Lampel Jebb R. C. Grg rod. tri. .\lliena'um

beosztsa. Singer s Wolfner Ivni E. .Magyar birodalom czimerei.

77
l.aulTer

Jedlicska P.

Kiskrpli emlkek. Stumpel

63 4
10 10

30

Jeflyzk-knyvecske
mra. Stampfel

npiskolai tanulk sz-

Ivnkovits
Ivnyi .

J.

Katii.

eg\liz szertari

rtelme-

zse. Vrnai
I'iispk atyalisg,T.
.1.

Jecjyzknaptr lanitnk szmra. Stampfel


(irill
C,

Jegyzknyv
Jekellalussy

iskolk szmra.

Magyar kzoktats magyar monarcbia Szl kziknyve. Atbeiueum /eiidlk Rvai Lampel Jakab Lampel Hangok Nyr. Szkek
(Iszlrk-

Jablonszky

Fldrajz. Franklin

40
14

J. Szl. Istvn

Lampel korona orszg, n-

jelene. Fggenberger.,.,
lersa. Franklin

Osszebasiinlit polg. fldrajz. Franklin


Politikai fldrajz. Franklin

40 40 40
104 92 23 112

pessge. .\tliena'um
lievlkeriing.

84
84
18
"

Albemeum
Grill

Wobnungsverzeieliniss.
az
glalokrl.
(irill

Jelents

18SS-ban foganalosilott gyrxizs17 17 17 17 17 17 17 31


11 21 7

betegsgei s ellensgei. I.ampel


...

.If;er. Kertszel

l'itcaini .^ziuetn.

lestv

(). .\r,i;iius.

let.

I.ampel

M3
113 40
17
2(i

Falu.

az ifjsgbl. Franklin
I

Debrcfzeni Temesvri
Jelkulcs,

Jelentse

az aradi ker. s iparkamarnnk. Grill

ludapesti keresk. s iparkamarnak. Grill

keresk. s iparkamarnak. Grill


Grill Grill
-

Kassai keresk. s iparkamarnak. Grill


keresk. s iparkamarnak.

Kolozsvri keresk. s iparkamarnak.


Ilivalalos. Grill
J.

.Marosszki trtnetek.

'alias

Franklin

Pusztuls ulja. Kvai testvrek


liistrik. Franklin

40 ,27 40
3

Jendrassik

Ana-mia perniciosa progressiva.


s Frank
Piaba.

Dobrowsky

Szvbajok.' Grill

Jakabl'alvy A.
isme.

Eiiybzi politika.

Hornynszky
_

Jenkins E. Gin\

Lgrdy
s

Jakabhzy, Nyiredy-Issekutz. GygyszerDobrowsky


J.

Jennie. Rajzok. Dobrowszky

Frank

...

18

s Frank

Jenold
Jesiis

I).

Zsk

.Mr. Franklin

Jallosics

A. Pceniatuni libri se\. Szt. Istv. trs. .lzus lete kpekben. Hornynszky -szvetsgi lrlnelek. Hornynszky Jmbor P. A magyar irodalom lrlnete. Rth James H. Robin lloud. Rili Uniikatesivrek. Alliena'um

Jmbor

L.

.... ..,.

14 3 3

isi

die reinste l.iebe. Rzsa

Jesus meine Liebe. Rzsa Jeszenszky B. Trsorszgok


a

64 32 32
36
4

kzjogi viszon\a

29 3

magyar

llandioz.
I.

Rlb

Jancsi s rzsike.

Franklin

40 28
97
!)2

Jeszenszky

Fllaposoit virg. Stampfel

Oktats a mterrendszer szerinti szmolsban. Lanipel


ifj.

37
3

Romn nemzetisgek trekvseinek Lampel Szabadsgbareznnk. Lampel Jancs Gy. Kereskedelmi Magyar vagyonjog. Hornynszky Magyar zvegyi Hornynszky
lrvny. Franklin

Jancs

B. Irodalmi oKasmnyok. Lampel Kzpiskolink reformja. Lampel

Jeszenszky K.

Rgi bangk. Hornynszky


.

trtnete.

Jezis drabv Pokld. Rzsa Jezsuitkrl. Laiitler Jzus az n szerelmem. Rzsa 17, Jzus Krisztus. .\ mi urunk. Rzsa .... Jirecek K. J. \ bolg. trtnele. Szt. Istvn
,,

36 28
18

24
14

hzassgi

trsulat

jog.

Jancs L. Jancs R.

lvizek. Kkai
V\ vlttrvny. Nagel
I.

Jancsovics

Kirnduls Istambulba.
rajzai.

Franklin

Jank Jank

Atliemeum J. Kalotaszeg npe. Albeiueum

E. Utols

32,

94 84
-18

J (lyermekek knyve. Franklin J gyermekek mulatsga. Lampel J Lajoska. Lauller J nap. Imaknyv. Rzsa. J pajtsok. LanlTer J trsast) modora. Irta egy nagyvilgi
AtbenaMim

23,

42
8

21 18 21
blgy.

Mat-yarorszg be.^'yvidkeinek esoportosilsa. Kogutovicz 3, Lanipel

31, 34

Joachim

V. Trvnyszki orvostan. Lampel

14

32

Hl

hrf.ndes tartalomjegyzk
UileU-ii

.lo(|hats:ijjok.
i'iiii.ill

iniij;\ar

korona

Jkai M. Ktszer
4
i

kelt ngy s egyb elbesz.,,.'

k. k. i'^Nlizi. S/.l. l>t\iiii Uir>uhil

24, sszes leslvrek 12 munkai. 24 41 48, 24 Hvai kpek. Franklin 4+. Kvai leslvrek 4 Koroni szerelemrt. Kalmr Franklin Rvai 24 42 ltenyo\szky 44, Rvai 4 5 Ksziv ember Nepeii Franklin 42 Kra. Hvai huszr. Franklin 42 102 Llekidomr. Hvai leslvrek Csatakpek. Rvai leslvrek 24 Hvai testvrek Hvai 24 Lenczi 24 Oamokosok. Lcsei asszony. Rvai 41 24 kr megvnlni. Rvai testvrek 24 41 Debreczeni Hvai Franklin V.Rvai 24 Dekameron. Franklin Hvai Hvai 24 ^ .Magyar idkbl. Egy asszonyi Franklin Rvai Dikok regnve. Franklin Rvai Wolner 82, 4i 4 Egy asszonyi Franklin Franklin 44 .Magyar nemzet 44, 73 Magyar nemzeti vrlanuk. Franklin Franklin Rvai 4 .Magyar np Fgy bujdos Franklin Franklin Kgy ember, mindent Franklin Franklin 44 44 .Magyarorszg Eg\ kisasszony. Rvai 41 -Medvk orszgban. Singer Wolfner SO, 52, 24 Egyjtkos, Rvai i egy Egy magyar nbob. Franklin 44, 41 Rvai Rvai 21,24 Franklin Franklin Rvai Rvai 4 Elbeszlsek. Franklin nk Franklin Rvai 4 poklokon kliem. Hvai 24 letbl megvnlnk. Franklin 44, Rvai Franklin 44, Rvai 4 lelembl. Rvai 24 24, Negyven v Emlkeim. Franklin 44 Enym, Franklin Kcvai Rvai 4 Nvtelen Franklin Erdly aranykora. Franklin Rvai kpek. Rvai Stampfel s Nincsen rdg. Lgrdy mozog Rvai 7 szak hnbl. Franklin Rvai Rvai testvrek cenia. Franklin Rvai Ilumoriszlikus Fehr
niuiiki. lu'\ aj

Jkai M. munki.
iijahh

Ni'pszerii

kiads. Franklin

Ki'\ai (('slM-rek

.\rany i'tnbor. Ilcvai leslvorek


kisr,

.\rn>

...

.\sszon\l

Islenl

kisrt.

Franklin

ti,

lsek. Hvai lestvrek

...

".

homlokn hordja. Rvai Singer s Wolner Kik ktszer halnak meg. Alheiuvum Kis dekameron. Franklin
Ki szivt a

testv.

.,

s:i
Ji

Kis kinilvok.

testv

Hargita.

lesl\rek
.M.

s csaldja.

letrajza.

Rlli

iiai.

Franklin

testv.

l!nl;irs.

sziget.

testvrek

2.4

("arinus.

Naf:\enye(li kel
i-i.

fiiza.

Legvllzelih

Franklin

.,.

Franklin

....

('zi;nyliarii.

frter.

testvrek

.\(lien;eum

fehr

testvrek.

[te

.Ma. .\tlieiia'um

Innatikus.

'i

....

.Maglay csald.
.Magnela.

testv

li,

testv.

leslv

Dlvirfik.

54,

leslv

bajszl.

.'>iimer.s

....

44,

lestvrek

"

hajszl.

trtnele.

F.zy

az isten.

i.

testv.
drill

m;

naplja.

'l.

(i

lczc.

11

a ki

tud.

.Magyarhipii szpsgei.

....

liuszasos

.\tlien;i'um

lriiiele.

leslv

a ki nver.

testv

.\tlien. 1,S. :Vi,

-Mg

csokrot. .\tlien;eum
le.slv

.Mess linyv.
.Milyenek a

Eltiiozoil csald.

44,

testv.

.Milyenek rliak ?
'.'

44,

...

44,

...

Elbesz..

s satyri. .-Vlhena-uni

....

.Minden

keresztl.

testv

elle^ve.

.Mire

...,

Ratli Rtli

.Naprafor.k.

leslv.

.,

;..,

visszhangja.
44.

tied v. .\lliena'uni 41,


4:2,

testv.

.Npvilg.

testv

testv.

vr.

4 4. Hv.ii

leslvrek 4.

Erdlyi

testv

m;:is

a fld.

leslv

44.

.Novellk.

;
1

rzsa.

paprszeletek.

Fninklin 44, Rvai

Htkznapok. Rvai Humor. Rth rk emlkek. Jocus .Momus. Rvai Kakas humoros Kakas Athenxam Krplhy Rvai Keresd Rvai Hvai Ktszarv ember.
Franklin 44, Uti kpek.
Igaz trtnetek.
s
leslv

Fekete gymniok. Rvai leslv. Fekete sereg. .Vthen;eum Fekete vr. Rvai leslv. Felfordult vilg. Franklin 44, Hevai testv Forluntus Imre. Sliirin. Franklin Fld feleli s viz alatt. A vres kenyr. Rvai leslvrek Frnya hadnagy. .Alhenaum Frter Gyrgy. Hvai leslv. liazda?; szegnyek. Rvai leslv. Grg lz. .\lhen;eum Hangok a vihar utn. Rvai testv. Hrom mrvnyfej. Rvai leslv. Hzassg hsgbl. Rvai testv
testv

40 24
24
41

Olympi Hvai Rvai Pnz Farkas Hrom 42 Rvai 4 Rab Rby. 4 Rby Singer Wolfner. Rkczv 24 Regk. 42,102 Rvai 4 Rzsk Wolfner o4 Rvai Srga Fekete Serfz. Nyomork 42 Drga kvek. Sonkoly
verseny.

44,

lesh.

Pter Pter.
I'elki

leslv

-2

belegs.!.'ei.

(.'irill

lenyai.

szki lenyok.

Kt szsz. Franklin

Politikai Divatok. Franklin 44, Rtli 23,

testvrek

Slampfel Mtys. s lia. Rvai leslv

52, -54

....

Franklin Rgi J llilabirk. Franklin 44, szi.i:ele. Singer s


rzsa.
leslv

leslv.

O,

naplja.

vi-

lg.

Franklin

Gergely.

.Marce

Htli

24
4

Zr. Franklin

*2
41

Janicsrok vgnapjai. Franklin 44; Rvai testv.


.Mrton
levelei. Franklin...
_,

.Mr'on kliem.

Kalz kirly. Franklin Zoltn. Franklin 44, a szived. Rvai leslv

24 44 34 42

Szabadsg a h alatt. Athensum Szegny gazdagok. Franklin 44, Rvai leslv. Szlcsend alalt. Franklin 44, Rvai testvrek Szp .Mikhly. Athena;um Szerelem bolondjai. Rvai leslv.
Szininuvek. Franklin 44, Hvai leslv Szomor napok. Franklin 44, Hvai lestvrek
Targalyak. .Alhenieum

leslv

Kertszgazdasgi jegyzetek.
Kl mennye.i-'z. .\lhen;eum Kt Trcnk.
testv

testv.

..

4 24 24
40

4 40

Egyiplusi rzsa. Franldin

24 42

Hvai testvrek hlgy. Rvai testv Thespis hordja. Lgrdy

Tgy

jt.

Tengerszem

.33

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Jkai M.
l',

Ti'kvilg Maiiyarorszgou. iM-ankliii

Utazs egy srdomb Rvai Rvai Vadon Rvai munki. Vn emberek Vres knyv. Rvai Rvai Aus des Nordens. !S4S dem Stampfel Held Rab Rby. Romn
Troiick Frigyes, livai testvrek
krl. Uj fldesr. Franklin ii,

Rvai leslvrt'k

i
12,
.

teslv.

24 24
4

testvrek

,.

Vlogatott beszlyei. Franklin


virgai.

44
4

lestv

VlOKalott

Franklin

Varclionitk. Franklin

nyara. Rvai testvrek

62 42 24
4

Virradiira.

Franklin 44, testvrek

testv

der lli'imat

Slampel

4 43
4;i

.\usge\vlille Sebriflen. Stampfel

Bilder aus di'm uniarisclien Freilieitskampfe


411.

Franklin

F'reibeil

unler

.Sclinee.

l'lllV C.ril

Kranklieilen des Geldes.

Cirill

Stampfel
kiinft.

des

.labrlnmderls. Stampfel

112 43 7 7 43 43
17

Jokly

L. Tori)nllme!;y('i irnyt. Grill Jkuthy J. A\y<\ s fin. Franklin

Joly H.Philosopbiai propedeutika. Eggenberger

44 24
17 31 31

Rth Msodik Rkczy. Nagyszebeni Fygmaleon. Regegyngyk. Regny Regnyes Rgibb Rm boszorkny. Szegny ember Tuds Vrt Zlyomi. Zld
.Magyar knyurak.
Franklin
Rejtett seb. Franklin
titkai.

Jsika M. Knnyelmek. Franklin


24
Franklin

kirlybr. Franklin

44 44 44
(i2 (13

Franklin

s regnyitszet. Athenaium
kplelek. Franklin

s ujabb novellk. Franklin

Franklin

Szegedi

Franklin

44 44 44 44 44

dolga csupa komdia. Rth


.

Sziklarzsa,

lilli

Sziv rejlehiM'i. Franklin


lenya. Franklin

Utols Rtri. Franklin vrat nyer. Rth leny

24 24 44 44 44 24

Vgvriak. Franklin \'isszliangok. Franklin


Franklin
vadsz. Franklin

,'.
.

44 44
44 112

Jns Jns

A jelzloghitel reformjhoz. Grill .... Kereskedelem-isme. Slampfel Kereskedelmi levelezs kziknyve. Slampfel Nniel nyelvi tan- s olvasknyv. Franklin
B.
I.

Zrnyi a kll. Franklin


Abali. Franklin
....

Visszapillants. Stampfel
Riickblick. Stampfel

44 4 43
31

Bhmeii

in l'n,L,'arn.

Franklin

M2
112 112 112 112
21

Leichlsinni^'en. Franklin

Nveljen und Erziihlungen. Franklin Zlyomi. Fi'anklin Zrnyi der Dichler. Franklin

Jns-Havas. Kereikedelmi
Slampel

irodai munklatok.

Jst J. .^ben s a fldn. Lauller Jszgismertets. Grill l'.i, Lampel Jzsa G. Kis sznpad. Fampel

Jones

.\lary.

kis walesi leny igaz trtnete.

Hornynszky

Jo

I.

nevelstan kziknvve. Hornynszky

3 3

Jzsa P.

Gazdasgtan. Franklin

104 73 i

Kerlszel s hzlartslan. Franklin Jzsef fliefczeg. A czignyokrl. Pallas.

46
UJ
7(>

Plyavezet. Val
Kzlsek
a

Jsika

J. Csaldlel. Franklin

Flbeszlesek. Lauller

44 2S
-JS
.

Jzsi bcsi. Kpes mesk. Lampel


Juditti. Clenienee. Pallas Juli s fajai Allienasum

17

lei eslyei. LaulTer

92
14

klfldrl. Franklin

4(;

Franklin

41)

Juliay A. A gyermek els tantja. Eggenberger Juste T. .Mria niagvar kirlvn, II. Lajos zvegye.
Rlh
,

s klttt. Franklin

.Millheiluiigen

aus

dem

Auslandi'. Franklin
.

Jsika M.

Akarat Bksi Athenseum Csehek .Magyarorszgon. Egy ember. Egy Egy magyar forradalom Egy nger Els Gordiusi esom. Uderszki Hunyady Mtys. Hunyady Kl Athen;eum Kt mostoha. Rth
Abati. Franklin

re.gnyei. (Iles kiads. Franklin

40 112 44 44 02
,

'

36
ly 41

s hajlam. Franklin

kalandjai.

Franklin

igaz

Franklin

ktemeleles hz Pesten. Franklin


csald a
alatt.

Rth

4 44 24
44 102 44 44

Fuinms. Gny .Mvsz-szerelem. Pnz knyve.


Puszla

Justh Justh

\i.

Soneltek. Pallas
Siiiger s

Zs. Delel. .\tlieneum


Julcsa. Sngcr s

Wolfner Wolfner

Kprzatok. Pallas
Pallas

12 12 17
17 12

legendja. Sin^'er s Wolfner


Sini-'er s

Wolfner

Justinianus

inslitutii.

Franklin

12 46
7 3

szaliadsglis. Franklin

Elbeszlsek. Franklin

let s lndrlion. Franklin lei utjai. Franklin

lps veszlyei. Franklin Emlkiralok. Franklin

Eszlher. Franklin

4*

Justus. Magyar kzjog. Eggenberger Magyarorszg az abszolutizmus utjn. Hornynszky Kaas Ivor br. tlet napja. Alhencum Kabos E. Flzliiek. Rvai TeslvreL va. .\thcnum Hollii. Lampel

Franklin

Hat

leny. Franklin

Franklin

102
9(i

Koldusok. Atlienauni
Por. Singer s Wolfner

,...

46 27 46 113 41
14 46
17 14

Tantalusz. Athen;eum

.Mtys kirly trtnete. Franklin

.lsika Istvn.

Franklin

,l

a tatr.

Franklin

44 44

Kt bart. Franklin
Barcsai.
let..

U
4(i

Kacskovics K. Plutan'hos. Dobr. s Frank Kaczr V. Oktber. Singer s Wolfner Kacziny G. Egyvi nknles, Franklin
....

Franklin

Kt kirlvii. Fi'anklin Kl Franklin

44 44 44

Egy vii; mondurban. Franklin Nagy manver. Franklin Kdr A. .A.us dem Gemeiiideleben. Nagel
.\

46 46 46
9
1
....

Kdr L
Lampel

desi reform, egylizkzs. trtnete.

Klra s Klri. Franklin 44,

Kdr

L. Kereskedelmi levelez. Franklin

46

BKTl'RKNDES TARTALOM.IIXAZRK
Kiulr L. (/.l;il\reiid>/.iT. Kkai Kulin BiidH|iest utniiitair>. Ilornynszky
.1

...

Kapi-Hak-Papp. .\l!t'.- s olvask. Kapi-Fapp. I.esebueh. Franklin


Kapi-Pai)i)-Foscli.
Fali

Franklin

4<)

114

.Miii

lliidapcl. I,aiii|n"l

olvastbla az

ABC
3
...

Kiilinr liiirch lliula|M'si. drill

s olvasknyv liez. Ilornynszky

Heulige Uudapesl.
.V

ilriil

Kajucli M.

mnial

jof! insliliilli.

Kgfienberger
9,

Kapitulczi. liesi. .\ilienii'uni Honvd kziknyve. Franklin Kpolnai


I

Oi

46
11

Klmn. Kkay A. id
Kakujay

Kkay

A.

l.i'lnozoli l'roim'iii. .\ilien;i'um ...

78

On<Mj;^yQli'>i fny- cs riiykc|ick. Alhen. 09, 77 Tisza .\tlien;i>um (i9

Orzfios fny- s rnykpek. Rlh

44
43
-2

jrat Jtdius .\udrssy. SUiniprcI

Karcson 1, kt (rk diplomata. Sz. Islv. Kardy I. Kls oktatsa a ranez. nyelvn. Franklin
t

Levelez. Franklin

46 46

K. .Magyar nyelvgyakorl- s olvasknyv. Ooltrowsky s Frank ....

Nmet nyelvoklats, Dobrowsky


Tertns/.elraj/.. I.ampel

s Frank

44
4.1

Deulsolie? Spraeli-

ii.

Lesebuch. Dobr. s Fr.

Naturgescliiclile. Lanipel

Ing. Spracliiinierrielit. Dobrowsky s Frank Kalr K. Zene elmelete. Kzsa Kalszok az letnek kenyerhez. Horay, 3 Kalauz, nleljo.si. Franklin 16, 98 Kailiolikus npokials tern. Statnprel... .... 4
Killilsi. lirill

iS
....

l'ozson\i. Slanipel
valo,!.'alolt e.;;yli.

Kldi

beszdei. Franklin

42,
....

Kldy Gy.

Trineli indulk. .Vthenxum Kalidsza. Sakunlala. Franklin

46 46 78 46

Kalivoda F. Kamaiiblzaiok knyve. Rzsa... 6 Kllav li. n|es(i vidki vasutak. .\Ihenaeum 69, 84 (irozorszg keleti trekvsei. Rlli 36 Kllav F. Eskdtszkrl. I.aufl'er 30 I'oj-'ny ma.gyarok. l.aulViT , 30 Klmn F. Iskolai kalandok. Klh 24 Vigszeszch knyveeske. U:ilh , 24 Kalmr .\. \ villanoss!:. Lainpel 44 Kalmr F. Majrvir nyeKlan. Franklin 46 .Magyar olvasciknyv. Franklin 46 Klnay X. T.seszlne kzs. trt. s lersa. Nagel b Kinoki H. Xj. lij pnz. I'allas 20 Kalocsa H. lblis asszony. Hornynszky 4 i'.saldi boldogsg. Franklin i8, 46 Illem knyve. Rvai Testvrek ... 32 .Magyar nyelvtan. Franklin 46
fi

Regk s mesk. Franklin 13 ,46 Neuer ung.-deutseher riefsteller. Franklin... 114 Karcsii A. X ppasg rdemei. Sz. Istv. t 14 Karczafj V. Kis mama. Singer s VVolfner .... 30 Lemonds. Ilornynszky 3 Szeret szivek. Rvai testvrek 27 lvons. Utols, Singer s Wolfner 30 Kardos .\. g s fld kzlt. Rvai Testvrek 23 .Magyar szpirodalom trtnete. .\then%um 63 .Magyar zsidsg. Grill 9 Kardos F. Gsudavilg. Singer s Wolfner.... 48 Ezeregy j. Singer s Wolfner 48 Puszta sziget. Rzsa 6 Krmn .1. mvei. Rvai Testvrek. 26 Fanni hagyomnyai. Franklin 64 Krmn M. .Magxar olvasknyv. Eggenberger 18 Tanrkpzs s az egyetemi oktats. Eggenb. 14 Krmn-Kassay. Kzigazg. trvnyek. Lampel 4 Karnielhc(;yi Boldogasszony napt. Szt. Istv. t. 8 Karner ,1. Kereskedelmi iskola. Frankhn 46 Szmolknyv. Franklin 46 Ilandels-Sehule. Franklin 114 Karner-Novk. Knyvvitel. Franklin 46 Lehrb. d. einach. u. ilopp. Buchflir. Franklin 114 Rechenliiich fr den KleiiihandcI. Franklin... 114 Karola. Klieninvek. Stampfel 6 Kroly Gy. IT. Hiterklesi beszdek. Franklin 46

...

Nagel Vezrknyv Karr A. Lgrdv Normandiai


.Madr-dalok.
Klotild.

Krpti .

Iskola utn. Nagel

.,.,

11 11

az irlygyakorl. kez. Dobr. s Fr.

Hajnal utn. Franklin

79
7

Pnelop. Franklin

66
6

Tndrkert. Nagel
Vlogatott elbeszlsek. Stampfel

.,

...

H
22
39 36

der Sielienbiirger Sachsen. Franklin ... 114 Kancionlik, Ve tjezmu Pna (iezjse Rucnj.

Kanipf

Rzsa

Kandra

K. .\ba Smuel. Rib


sarkulaz. Franklin

....
.,..
.

Ezerves Krolyiak. Szent Istvn trsulat


a

11

Kan
Kant

Kanitz .\. lla>naldL. bilinrii. ni. Knon-tblk. Szem Istvn trsulat

46, 62 boian. Stampfel 4

3
.

Kntor n rkkvalsg. Dobrowsky


Prolegonicni. Franklin
I. .\z

E.

kedly hatalmrl

Tiszta sz kritikja. Franklin

26 26
3 18 14 10
19

vilgom. 0111

s Frank nagy ldozat. Grill .... Kapeller B. Egyvi nk.-jelltck teendi. Nagel Kapeller I. Erdtrvny. Grill

Kanyurszky Gy. X

Erdtrvny magyarzata. Grill Kapi Gy. Dalknyvecske. Franklin


Olvasknyv. Franklin
sszhangzattani
Orgona-iskola. Franklin
,

,
,.

9
I

gyakorlknyv. Olven dalknyvecskhez. Plmagak. Hornvnszkv

Franklin rvid eljtk. Franklin Utasts a Franklin,..,

.,

46 46 46 46 46 46
3

Kisebb Levelez. Lampel bntet Lampel Lampel Telekknyvi


.Ala.gyar

Karfcik F. .Munkcsy .Mihlv. Stampfel Karyasy \. .Vlkotni. politika, .\thenwum Allanihzlart. tudom. .Vlheiueura , Kzrend, ludom. .\thenaMini Npsz. nemzelgazd. tudom. .\then;eum .,.. Kasics P. I.udov." Akad. felvt, felltelek. Grill O.-m. hadsereg nevelinl. felvl. feltt. Grill Kassay X. .Vltalnos magvar magnjog. Lampel Czgek berendezse. Lanipel Fldbirtokosok knyve. Lampel Gymsgi s gondnoksgi gyekre vonatkoz rendelet. Dobrow sky s Frank Ironinypldk a perrendtartshoz. Lampel
polgri peres gyekb. eljrs. Nagel Kzsgi brskods. Lamjiel
.,

69 69 69 69 24 24 4 4 4

trvnyek. Lampel Ma.gyar polg. trvnyek s trvnyk. Lampel (ingyvd.


rendszer. Lampel

Reglk.

122 4 4 4 4

4
4 43 18 10 46
5

'

Vgrendelet rvnyessge. Lampel Kastner W. Deutsche Sprachlehre. Stampfel


.\.

'

Kaszap

Fldrajz.

Lampel
-,

Politikai fldrajz. LaufTer


titka.

Kszonyi D. Xi anyaknyv
1

Franklin

....

Katalin

II.

Orosz czrn. Rzsa

30

BETRENDES TARTA LOMJEGYZK


Katalocjus
a

lallmnyi szabadalmakrl. Nagel


az 1885. vi killtsnak. Grill
....

5
1/

_ dvzletek

Kataloausa Ktay A. Illeilciisgek. Lampel

Keleti virgok. Grill Kemenczky K. Hetedht orsz. .Vthen;eum

iJ4

Kemny F.'-\z
J-^ 122 6
^
1

egysges kzpiskola s nemzeti

Katekizmus, Katechismus doktora .Mariina Lutliera. Franklin Katnszky G. li-dalonitrlnet. Lauller

.... s likok knyve. Lampel .... E.mi magyar. Szl. Istvn trsulat

i
1

11

kultrnk. Hornynszky

Kllszettan. Lauffer Katona .1. sszes mvei. Kvai Testvrek

'1(1
.

100 100 nyelvtan s olvasknyv. Lampet.., 100 Rendszeres nmel n>el\lan Kemny G. Kzigazg. llamostsa. Alhenseum 70

Nmet Nmet

helyesrs.

Lampel

2()

Bnk bn. Franklin


Termszettan. Franklin

, i2 40
.

Katona M. Magyar csaldi hitbizom. Katona L. Nmet nyelvtan. Lampel

Franklin

40
10(1

100 Nmet olvasknvv, Lampel y Katschthaler-Kiss. Kalli. Dogmt. Dr. Kiss J. 4 tank. Lg.genb. biinleljog magyar X G. Kautz 48 Kaiitz Gv. .4llamgazda5gtan. Franklin 48 Nemze"lga/.dasg ltalnos tanai. Franklin
Nemzetgazdasgi eszmk. Franklin
10
.

Kemny n. Kl Wesselnyi. Grf Szchenyi Korleskeds. ^ Szerelem Tanulmnyok. Rlh Zord id.
Trt.kal.szalok. .-Vtlienieum
Frj s
Rtli

Kemny

.1.

Szlpits gyakorlati mdja. Grill

19

Zs, let s irodalom. Franklin


19,
Islv. Rlh...

Lauller

Kdkfiek. Franklin risszes licszlyei. Franklin

s hisg. Franklin

78 68 24 29 30 48 48 04
21)

Franklin

48
41
14 13

Nemzet.iazdasgi eszmk fejldse. Franklin Nemzetgazdasgunk s vmpolit. Franklin .,


Trsulsi intzmnyek a
Eiitwickeliinssgesciiclite.

40
48

ncnizetgazdas. Rlh
("iriU

-U
13

Kavserling M. Zsid nk. Rvai Testvrek Kazn-nvilvntartsi knyvecske. Pallas ....

32 20
17 27

Gy. Kl r. .\lben;eum Kempf J. Homeros Ilisa. Grill Homeros Odyssea. Grill Trjai lihor. Lampel Kempis Tams ni-gy knyve Krisztus kveteirl. ,<zent Istvn trsulat

Kempelen

76

Kazr E.' A

ma. Iiolnaii nlkl. Fallas sk s unokk, lievai Testvrek Lg s fld. Singer s Wolfner Szivrvny. Singer s Wolfner .. Kazinczy F. munki. Kvai Testvrek Bcs megyeinek gyjtrclmei. Franklin
Kltemnyei. Franklin
...,

...ii

..

_ Kazinczy G.
Kebes.

Levelezse. .Mlienanini Levelezse Berzsenyi Dniellel. Franklin.... .\lai;varorszgi utak. Franklin

26 27 20 66 40 03 48 64
2)

Magyarorszgi utak. Erdlyi levelek.


Enilkhe.^z.

Ktli
-

.\lhen*um Hornynszky ni Kenessey B. A emlkknyv. Hornynszky Keresztyn Kkai Kkai Ni jellemkpek Hornynszky -teslamentomi Kkai
Trgyakezels.
Kroli
biblia

3 11, 18 T. Krisztus kvetse. Rzsa 14 kenedi G. Sznrajzok. Sin.ger s Wolfner... 92 Kenessey K. Bza vetmag. Alhenamm 17 Nhny sz a rajnai hajzsrl. Grill

Kempis

92
3 3

alakjai.

tantsok.

Lelkszavatsi beszd.

14 14

a biblibl.

....

3
18
9

Versei. Franklin

74

Kenz
Kpek.

pa'dagogia. Z. Tz v mltn". Visszapillants a gaz-

Szemen- F. fel. Franklin .AlartisGalel knyve Mtys kir. tetteirl. Halh


let kpe. .\tliena'um

Kecskemthv

A. Kkay aranyos krnik. Rath Parlamenti alkotmny s vrm. reaktio. Rlh .-. Szchnvi lete s halla. .\lheiKeum Vzlatok egy v trtnetbl, 1800. oktber
"20-tl 1801. oktberig. Rth
l.

08 30 89 44 44 78 44

dasgi vizonyokra az .Vlfldn. Nagel

.\then;eum
az llatorszgbl. LaulTer
...

9b
21 21 9

Kecskemthv
Kecskemti

Teslmeniom. Hornynszky
a

L. Ktes elmellapotok

trvny-

szk eltt, r.rill Zsid kltk. .\thena'um Kedvencz llatok s szrnyasok. Lgrdy.;..

21

34
7 21 21 3
!

Kedves Kedves Kedves

hzi llataink. LaulTcr

picziknknek. Lauller
l.

Kicsinyeknek. Tarka-barka. Lgrdy Lampel Kpesknyv, Csokolds. Szent Legjabb. rkklart Lgrdy Kogulovicz Szemlltet. Singer Wolfner
LaulTer
Nzleti oktatshoz.

Kpek

,., --

-...

87
~

Lauller

Karcsonyi.

Istvn trsulat

LaulTer

...

.Mulattat. LaulTer

21 7 21 21
III

(elszaklhatlan).
l:>,

,-.

Szemlleti.

Lauffer

Szp. LaulTer

21 4 21

Termszelhistoriai. LaulTer
Siainpfel

21,
Lauffer

Vizsglati eljrs az egyenes adtrelleni

Kpesknyvek.
48
I

kihgsok krl. Hornynszky Keglevich B. Beteg parlament. Franklin Franklin S. Szarvasmarha haszonvtele.

vnvek

Kpessy-Zettner-Magyar. Szmtan.

Kpvisel,
'

Kjly

Egy, napljegyzetei. Rlh Kpviselhz hzszablyai. Rlh

26 22 38 44 44

Szarvasmarha-tenyszts. Franklin Kell A. 1.. Rmai trvnyhozs. Franklin

48
3

KerckhofTs A. Volapnk-iiyelvtan. Pallas .. Krds- s felelet-kityk. Vrnai .... ..-

24 4
3 3

Kelecsnvi U.

Kelemen
Kelen

NLLat.-nm.-ma.gy.

Fldrajz vid. npisk. sz. Nagel tiszti szt. Franklin

Krdsek s feleletek 'csendrsg


Vrnai
1

szm.

J. Tcstgvakorlat. Lauller

Keleti F. Ki llamszolglai. Singer s ^^olfner Keleti K. X Halkan flsziget nm. llamai. Grill Cyakorlati statiszt. Athenieum Haznk s npe. Rlh .... Mezgazdasgi termels. Rlh Npessg 1870., 1880. Alhnieum -Npszmlls. Rlh Bevlkcrung 1870, 1880. .\lbena!um

48 10 77
9

Krdsek s szablyok altiszti isk. sz. Vrnai Kerekes Gy. Kereskedelem trtnete. Eggenb.

84
19

44 84 44 84

Kerekes-Mauritz. Szmtan. Athena;um .... Kerkgv'rt . Haznk viapjai. Franklin


Magyarorszg emlknapjai. LaulTer Magyarorszg trt. Franklin.,,

..

Tizv .Masvarorsz. trtnetbl. Franklin


.M. kir.

20 94 48 30 48 48

Kerkgyrt B.
korban. Kkai

udvar a kirlysg fny-

30

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Kerkiyrt B.
Vil.iiilrliu'i. I.aiiipel

M
S t8
'21
"Jl

Magyr Kernvi Fr.


Franko
'

Kerckjiy;irt E.

Ipariskohii olviisiik.

Fninklin

lro(:iloniliini'li olvascikiiyv.

Franklin

olvaknyv.

K!.'i;onii'ri.'iM'

Kilieninxi'k. l.auller

(issioj kltonin>ei. Franklin


l'jabli klleniiMni'i. I.aiill'er

(il

S
....

Keresztszeghy
"

E. Olga grn. Alliemcuni


liclklinikai diagn.
...."

41
12

Kercsztszci|hv Gv.
Kcresztszccihv E. A

Dob. s

Kiss A. kziknyve. Nevels Frank Dobrovvsky Kkai Rvid niagvar alkotmnytan. Dobrowsky Frank Rvid Dobrovvsky Frank Szatmron ngy els
Npiskolai tants trt. Franklin
s oktats trtnet s
....

O,

90
li

Protestns npisk. vallstants miidsz.


.,..'
"

10
3
'i

nevels- s oktatstan.
....

tartott

prol.

zsinat

vgzsei. Kkai

...

vgreli. ignyperek, l'allas

Keri'sztesy .1. "Krnika. Hth Ki-rkpolvi K. l'ublifistikai dolgozatok az 18110 OS. orzggyls alall. illi

20 29
i
i3
I0(i

Kerner P. Ingariscic Spraclilehro. Kert Virgo. Franklin


Kertsz
.1.

Sianipfel

gygy lan. Ilobr. s Frank Kry I. Islen, sz. szorgalom. lzsa Kli K. Jrvny, liillniirigylob slb. Dobr. s Frank
Sebi'szeli

12 5 12

.Mclllirlyalobok. Grill

21
12

Spadisg. C.ldorosis stb. Dobr. s Frank ... alkalmatos kalh. Iiiveknek. Rzsa KziknWek. Orvosi, gyjteni. Dobr. s Frank

Kziknyv,

18 13
ti
ti

Igor. llornynszky

Kzmrszky

T. A

szfilszel tank. .Slampfel

....

(jeburisbiilfe. Slampfel

43
,

l'orudniiivo pre liaby. Dolirowsky s Frank Khern K. .'^ziiies knyv. LaulTcr 2S, Rlli

12 2i
iO

Kicsi babk piczi k|H's verses knyve. Kggnb. Kiofiyenlits okiiinylnras lrlnete. LaulTer

Kielland WorM'

I,.

S. Mreg. Franklin

kapitny. Franklin
?

Kirt ritsCik a pohrt

Rvai teslv

30 48 48,80 32
2

Kikpzs. .Mszaki. Orill Kilnyi H. .\daiok Magyarorszg gabona-kivitelnek krdsliez. Rlh

44
44 7 7
19
113-iO

Kereskedelmi trvnyjavaslat Rth


I. .\

Kincs

testvrek. Szl. Istvn trsulat

Vadon gyermeke. Szt. Kincs. Kis lelki. Rzsa

Istvn trsulat

....

Kincsszekrny, Nemzeti. Lampel


Kincstr. Irodalmi. Franklin Kincstri, kralapitvnvi birtokok kimutatsa.
Nagel
"

It

Kingsley K. Hsk. Athena'um


Kiptlhauser.
Klteni. .\then;eiim

'h

8 O Emlkezsei 72 M ismeretek 50 Hittudomnyi 8 Jnos Congresszus. nemzetkzi 11 24 Kltemnyek. Rvai 14 O Magyar Eggenberger Mese varrgprl, ftobrowski Frank 14 46 Wolfner h sszes 14 Ujabb 14 kltemnyek. nnepnapok. 14 O Kiss K. 10 Kkai 10 knyvek O msztr. 4 hamis gyngy. .Magyaroszg Frank Doinovvsky 3 Mezei gazdasgDobrovvsky 6 Frank 10 Kkai O Szatmri 18 O 6 Dobrovvsky Frank 27 Kiss L. 27
lilcseb'li folyirat. l)r. Kiss .lnos

Kiss B. rpdok vit. .\thena'urn Kiss J. .Vbrzol geometria. Franklin


t'.onstruetiv planinietria. Franklin

18 78
iO

lethl. Franklin

rtelmi

keletkz.

Szt.

Islv.

trs.

(.>ometriai alaktan. Franklin

Dhiilrat. Dr. Kiss

.,

Kalliolikusok

III.

tud.

Szent Istvn trsulat Kltemnyei. Htli

testvrek

Lelki ldozatok. Franklin


kzj;:.

18,

Rvai testvrek
riMHiki.

.Mesk a

Singer s Rvai testvrek Rvai testvrek Rvai lestvrek Algebra. Franklin Bevezets a rcf. kereszt, vallsra. Kkai....
all.
liihl.

trtnele s szimbolika.

Hadi

Franklin

Igaz s

Hornynszky...,

lrtneinn'.

Mrtan. K<)kai

s kertszettan.

3,

Ref. kereszt, vallstudomny.

Ref. vallstani kziknyvei;. Franklin

prot. e^yli. lrlnete. Kiikal

....

Vallstani vezrfonal. Franklin

....

Vilgtnrtn. kziknyv.

Katonai irlylan.

l'allas

'M
il

Kiplincj R. Elborult vilg. .\then;euni Kirly. Allienieum Kirly P. .Magyar nyelvtan. Franklin .Magyarorszg oknyomoz trtnete. Lampel Rendszeres magyar nyelvtan. Franklin
llpia Trajana. .Alhen;eum

70 48
31

.... Katonai kzigazgats alapelvei. Pallas Kiss M. .Magnjogi esetek. Franklin Kiss S. .Magy. osztr. monareli. fldrajza. Franklin Kiss. Komromy, Pterlly. ha.sknyv.

O
."iO

Dobrowsky

s Frank

48 78
4t
Ki

Kiss-Xeubauer. Vezrfonal a gyorsrshoz. Nagel Kiss-reg. Nevels- s oktatstan. Dobrovvsky


s Frank

4
'>

Kirndulk Kirchner V.
Franklin

zsebknyve. Lampel Tejgazdasg. Eggenberger .... Kirchliof. Die Xeben- oder Hilfsdngemiliel.

Kiss-Psa. Apr emberek knyve.

Sing. s

W.

44,4(i
t'2

Kiriny K. Keleli eholera. Franklin Kis .I.Dietomos verses s imdsaos knyvecske. "
Rzsa
.'.

114 48

Kiss, Pterlly, Psa-Tihanyi. Dalosknyv. Singer s Wolfner .Messknyv. Singer s Wolfner Versesknyv. Sin.wr s Wolfner

62 62 2

Kiss-Sebe.stynn.

polg. iskolai

tant- s

....

24
21

lanitn-kpzs. Lanrpel

Kis kpes knyvek. Lauffer Kis Lap. .\lhen:eum .... Kis jsg. Lampel Kis vilg. Kpes knyv. Lampel Kiss A. Gnezy F'l letrajza. Franklin

Kisfaludy A. B. Kempis Tamsnak

Krisztus k-

49
127 82
JO

Hazai trtnelem. Dobrovvsky s Frank .Magyar gyerniekjtk-.gyilem. llornynszky


.Magyar gyermekjtkknyv. llornynszky
....

3 3 3

Magyar reform zsinatok. Franklin

vetsrl hgomhoz Levelek Szent mise mr magyar Kempisnk? munki. Kisfaludy K. Csaldsok.
Tliomisztika.
V'an-e
.'^/.t.

ngy knyvei.

Szl. Istvn lrsulaL,,.

3
7

az olvassrl. Szt. IsIv. trs.

ldozati valsga. Szt. Istvn trs.

Istvn trsulat
Szt. Istv. trs.

14 14 14

.Minden

Franklin

Franklin

42,

Irene. Franklin

48 66 66

37

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Tihamr. VlogaloU munki. Vig munki. Kisfaludy Himfy Keserg sszes Regk. Regk magyar munki.
Klleniiiyei. Franklin
....

Kisfaludy K. Krk
Prllk. Franklin Franklin

....

Franklin

,.

Versei. Franklin beszlyei. Franklin


S. .Minden

Franklin

....

Vig elbeszlsek. Franklin

tioldog" szerelem. Franklin


'.yula

szerelme. Franklin

.,..

szerelmei. Franklin
regi. Franklin

.,

06 iO 68 48, 66 48, 62 66 66 If 48 40, 74 40 48, 72

Knorr A. Magyar ltalnos levelez s hzi titkr.

ngyvd. Nagel betrendes Nagel Nagel Somms Szerzi magyarzata.


.Magyar trvnytr
Polgri hzassg.
eljrs.

Nagel

trgymutatja.
."

10 10

9
!

Nagel

9
9
.,

jog

IS'agel

Kobert-Werbcr.

.Mregtari. Na.sel

Kbor

T.

.\szfiilt.

.\tlieu;euHi

32
41
14, 17

Fagy. .\thenieum Marianne. Singer s Wolfner


Szeretett. Franklin

szerelem. Franklin

40
48,

Kochanovszkyn.

Franklin

elidkbl. Franklin
Franklin

Vlogatott

Kisfaludy-Trsasg \ia|)jai. Franklin Kiskty . Finom trsalg. Lampel


I'allas

knyvszet 1876 Kiszlingsteiii S. .Magyar '

1885
ellen....

66 28 102 62 48 122 2

Kitonics..\ hrmas knyvbl meritetl szz


vetsei s ktelyei. I.ampel

Klaar F. Luther

.Mrton kis ktja. Kkai

Klaczk

J. Kt kanczellr.

Athenieum
Uirsulat

dO 78
14 15

Magyarorszgi Eggenberger
Klauzl .

Klaic V. Bosznia trtnete. Szl. Istvn Klarnarik. Emlkknyv. Eggenberger Klaniarik J. Logika. Laufl'er
kzpisk.

Egy Dobrowsky Frank Egvfrjkveltrfiznek.DobrovvskysFranke Rlh Dobrowsky Frank Nvakki'ndllen. Frank Szerelmesek Dobrowsky
frj, a ki

Kock

P. .\nyajegy. Dobrowsky s Frank ,. Asszonyok a jtk s a bor. Nagel Blaguiskof brn. Dobrowsky s Frank..,, Bolti lenyok. Dobrowsky s Frank
nejt keresi.
s

66 18 6 18
18 18 18

Feiir iz.

Friquetle. Laiiter
.Milliomos.

24 28
18

Franklin

Patakokbl. LaulVei'
tja.

50 28
18 18 18

Rnieb. l)obi-owsky s

s F'rankc

....

Taquinel

ppos. Dobrowsky s Frank...

10
l in KI
Franklin

Kocourek

F.

ltaknyossg. Lampel
jelek. Grill
a

.Ma^'varorsz.kzpisk. szervezete. Eggenberger

Kocsis. Egyezmnves

104 24
12
minta-

ujabb

szervezete.

Kocsis E. tmutai

szemoperlsokban.

Psychologia. Lauller

Dobrowsky s Frank Kodolnyi A. Gazdasgi haszonbri

Klapka Gy. Emlkeimbl. Franklin Klapp M. Uosenkranz s Gldenstern.

68

szerzds. Rtb Gazdasgi szmvitel. F'ranklin


Gymlcsfatenyszts. Franklin
Ltenyszts. Franklin
J.

Czliszablyait mdost rendelet.

Lampel
.Modilieirung der Zunft-Vorsehriflen.

44 24 24 24
Grill

Lampel

4
9
14

Koerek
Kogler

Trsadalmi ellenttek.

Kleeberg O. A dohnylerm. vezrfonala. Nagel Klein E. A szoezialdemokrczinak paradicsoma.


Szt. Istvn trsulat

J.

N.

.\llanitan. Franklin

50
5

Klein

S. Juris ecclesiastici. Franklin

Klekner A. Erdtrvny magyarzata. Klenke A. utn. Ciyakorlali szpitszet.


Kliegel-knyv.
Lauller

Franklin Franklin

BO 50
18

28
nyelvtan.

Kohnyi

S. Dalknyv. Rzsa

Elme.vakorlalok. Lauller

10
5

nek s hegedlanits. Rzsa Gyermekdalok. Franklin 50, LaulTer Legjabb dalkoszcru. Lampel
Kinderlieder. Lauller

10 64 19

Klim-Kemny.

Franczia

Lampel

(ti

Neuester l.iederkranz. Lampel

64
104
Kkai
11 11

Klinistein-K. J. llaynald Lajos eletbl. Stan)pfel

6
()

Koliaut-Sajhelyi-Tiborz. Gazdasgtan.
Lampel
.,

Pzmny Pter

letrajza. Slampfel

Sinior Jnos. Stampfel

Simor .lohann. Stampfel


Szeni csald szelleme. Rzsa
..

.,

0,7 43

Kohlbrgge F. H. Heidelbergi kt. Kohlrausch E. Pliysika. Laufl'er

Klinda Th.

Klinijenberc)

J. .Ma^'var nyelvtan. Franklin

Nnjt nvelvtan. Franklin

11,21 80 50

Kohn

D. .\dk reformjrl. Singer s Wolfner

78
9

Gabouahalrid-iizlel. Nagel
Olasz \alula trlnete. Singer s Wolfner,.., F. Mter-nirtki tblzatok. Nagel ....
S. Bibliai trtnet. Lampel

Deutsches Sprachbueh. Franklin .. Klinik. Die Cliirurgisclie des l'rofessor Kovcs.


Franklin

Mi Kohn
dl4
12

78 10
1

Klinikai diajjnostika. Dobrowsky s Frankc Klinikai fzetek. Dobrowsky s Frank 12,


Grill

Klug

21 L. .brzol geometria elemei. Stampfel Harmadrend trgrbk. Stampfel Kzponti vetlettan. Stampfel Projektv geometria elemei. Franklin Klug N. Xi emberlettan tanknyve. Franklin Klupty A. A magyar kereskedelmi jog kziknyve. Eggenberger i Kmetty I. Czigny n. Rzsa S Knigcje A. rintkezs az emberekkel. Franklin .iO, 62 Knjizica, Katolieke misna. Rzsa i9 Rucna. Rzsa :!9

Kohn

Els

oktats

bibliai trtnetben,

magyar1

nmet. Lampel Szombatosok. .\tliena'iiin Vallstan. Lampel


Zsdi'ik trt. .^illiiMiieum

78
1

78
s

Sabballiarii'r

in

Siebenbrgcn. Singer

76 Wolfner 1 Lehrbucb der prosaischen Religion. Lampel 110 Koldus. .A pesti nma. Lampel
Kollerfl'y

M.

Ortslexikon. Franklin

114
6

Kolmr

,1.

Aranv versek. Stampfel

knyve. Laufl'er Pctli S. emlkezete. Slampfel Koltai V. IrlUan. Lampel


Szerkesztstan. Lampel

Nk

28
6

97 97

38

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Kolumbus Kristf. Laullr Komroiny F. Hcszlyei. Larupel


l'iilvaki'/dk. l.ain|ii'l

-Jt
1

Kosinszki V.

l'hylloxera. Stampel

7
s

13 113
li

Kssa

Gj'. Kusmeljktis szerekrl.

Dobrowsky

Koiiuiromv
WUiut"

L. Magvar nvclvian.
'

Singer

-.'.

Komromy.
Komjthy Komjthy Komlssy

Lakits. Luttenbcnicr, Pterfy.


olvasnkiiyv. Sing. s Woliicr
luiiiiKlinl. I,ani|icl
.\iilal.

K('|ii's iiiai;\ar

(i

Ciy. liM jvcniickjlk. l.aiiipcl


.1.

77
I

.\

Ili
li

F. Sujaii.-zk>
.1.

Maiiipfcl

KomiH'iiovich

S. .\lgebra. Kiaiikliii

jO

Komcsy
H.izsa
"

Szi'reU'tii koiVNc. Sing.

sWolfnor
az heleg.

11 10
iiO

Koncberc) A. Iram

kii

szerelsz

Konck

S. Egyiizjoglaii. Franklin

.Mag\arorsz.
(irill

Kz- s magnjlkonysg. Rlh nverslermnveinck rlrtnete.


"

44
17

Slatiszlika clmli-tf.

Rlh

Slalisztikai kziknyv. Franklin


.M. HcM'zi'Is a otografozsba.

44 O
FrankD
(l
^li

13 Dobrowsky s Frank 13 Dobrowsky s Frank 13 Kosutnyi G. Nevezetesebb bnesetek. Lampel 4 Kossutny I. .^lagy. alkotni. Allieiijeum 70 Kosiitny T. Gazdasgi szeszg\rts. Eggnbr 16 Kossutli L. Felelet grf Szchenyi Istvnnak. " Franklin 2 Irataim. .Uhcna'nm 78 Li'vele Dek Ferenczhez. Franklin 52 Levelei lieni ulllioniagyhoz. Franklin .... 2 Briee an F. .M, I.. lieni. Franklin 114 Meine Seliriften. Sliiinpfel 43 Koszor, grf Dessew ily .Vurl emlknek. Franklin 02
.Mrgezsek diagiioslikja.

Frank

Kosscl H.

Diplilheria gygykezelse.

Konkoly

proL irod. lrs. npies kiadvnyai. Hornynszky 3,4 Zld. Rzsa 22 Kotzcbue k. KIbe.szlsek fiam szmra. Lampel
.Magvir

Kornul

.1.

FIniobnlalniak.

lirill

Kovch

.\.

Kls seglynyjts kziknyve.

Elnii'krlan.

Dobrowsky

s Frankc

12

Hiidst's elmezavar. Grill

21
Cirill

Kont Kont

A. S.

.\

legveszedelmesebb szdelgs.

9
;j(i

(ly. Klenii fizika. Franklin


....

Dobrowsky s Frank Kolera. Dobrowsky s Frank Clilera. Dobrowsky s Frank Kovcs D. .\nvaknyvvezel. Lampel
Hzas.sgi kt.
I-".

Terniszellan. Lanipel
Arislo|ilianes. Franklin

Kont I. Kontr

44 66
6 8
(i

Lampel
s llani kzti gordiusi
1

Kovts

ki egyhz

B. Heg\nigl.

.Na.sel

esoin megoldva. Lampel

.\!indenMa|ii baklerjologia. .\agei

Kovts Gv.
Fallas
"

Felelet br

Mirrlia. .Nagel

.NlMvaorszgbl.

.N'agel

Orgiinag. Nagel Vgzel. Nagel


.M. lieusi s .\ndrssy. Franklin

6
...

Knyi

Kos
Ne

G. .\niisme. Eggenberger
slli.

Fuelisin a borszaiban, rill

6 70 26 22
14

Kv

Lam|iel

feljelek.

Lampel
alajivnnalai.

113
Kggenberger
...

Nvnytan
."^alieylsav

ludotnnvos lekinlelben. Grill .... Szerves \egylan. Hdrnynszky Szervellen vegytan alapvonalai. Hornynszky Teclinnlogia. Eggenber.wr Koppay J. Szpek liikn'. lllli Kornvi Fr.Weil-flc betegsg stb. Dobrowsky ' s FVanke

23 22
3 3

Prbr Kovcs Kmia. Rvid Compendium


Pallas
.'.

Roszner E. munkjra. ..

jogi termszete. Pallas

J. llevi'zets a

kmiba. Franklin

Csillagszali fldrajz. Franklin


Fizika. Franklin

20 20 2 a2

m
....

Gyakorlati sebszet. Franklin Egyli. beszdei. Kkai


Franklin

2 14 52
mveihez.
20

Laliii-niagvar zsebszlr Horatius


lizika.

Franklin
svslemalis
Ibeologia-

Sebszi kiirodja. Franklin


morlis.
Szt. Istvn trsulat
...

52 52
14

26
2 12 12
13 5

Kovcs L. Grf Szchenyi Istvn. Franklin 2 Kovcs . Vallsblesszet kziknyve. F'ranklin 52 Kovcs P. .Amerikai tanulmnyutam. Dobrowsky

Kornyi

S. Ideggygy.szat alapvonalai.

Hobriiwsky s Frank Kzponti idegrendszer lojiikus dia.gnostikja. Dobrowsky s Frank Korbuly I. .Magyarorszg kzjoga. Eggenberger

s Frank

Klemi fldrajz. Nagel Farsangi kalandok. F'ranklin


Kis fldrajz. Nagel
S.

17 3

64
3 52

Kovcs

fels np- s polgri iskolai oktats.


52, 61 52, 61

Korcsek

S. Kurzgcf. Bibelkunde. Stajnpfel


....

....

Kurzge. Reform. Gescliichle. Stampel

Korda I. Sljliszlika. Franklin Kordos G. .Mdszeres nlmiilals.

F'ranklin. ...

Fldalr a mlermnkkel. Franklin .\nfgaben-Samnilung. Franklin

43 43 50 O O
114 114

Lampel

Metliodische Anleiliing. Franklin


..

Korny
Korda

A. Kells szmvitel. Alhenieum Koritz A. rtktzsde. Grill Kornlia Nni. .Meseorszg. Singer s Wolfner
P.
.\

!I4

17

48
7 41 3
;j2

legny bolondja,

(",rill

7, Nagel...,

Korolenko. Vak Korona. .Menyei.


Krrajzok.

zensz. Alhena'nni
Szt. Istvn trsulat

Franklin

Kortambert

H. Hazarkezs. Singer s Wolfner


Franklin

29
6

Kortrsaink. Slampfel

Kser lezek.

konyha. Kozma A. Egrczinezogs. Singer Wolfner Gyermek-lmok. .\lhen;eum Humoros .Athenjeum Krkpek. Tegnap ma. Wolfner Singer Wolfner kczos .\thenieum Versek. Singer Wolfner Versek, Wolfner Singer Eggenberger, Kozma Gy.
.Magyar
Franklin
liohcz vilg. .Xlhena'nni
s
histrik.

Kovcs T.

Hzi czukrszda. Franklin

62 46
61

32

Franklin
s

74
14 14

s a

Singer s

Prza.
l'j

Peti.

62
14 14 27 28 28

prza.

.ltalnos fldrajz.

Fiiskoli fldrajz. Fg.!;enber,ger

Lenyiskoli fldrajz. Eg.genberger


Vilgtrtnelem. Franklin
.

39

1 1

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Kozma-Felniri.
Dobrowsky
s
Fali
llihik

a rajztaiiilshoz.
(i

Frank
imiuki. Franklin

Krsi A. Fldrajz, Lampel Krsi J. Budapest fvros

...

In

halandiisga

Klcsey F. Klh
Naplja.
'

iiiiiidcii

Kllieszlst'i.

Franklin

O 04

Laiii|ii'l

Orszgi,'yili''.'i

beszdek. Franklin
napl s \^>sselnvi vdelme.

O
18

1876 8.
Fvros
Fvrosi

Grill

9
9

fldje. Grill

szletsi slatiszl. jjalaktsa. Grill

Bulletin annuel. Grill

9 13
9

i'szggn'ilsi

Krsi-Tliierinq. Budapest fvros az 1891,


\ben. Grl
'

Orszgfjyilsi naplja. Franklin

08

Krrendelet. Nsls!.

Pallas

28
11
1

l'arainezise. LanipcI

Sznoki

iiiivei.

Franklin

Vlogatott munki. Franklin.,..

Vlogatott przai munki, Rtli Versei. Franklin


'

64 02 30
l, (i
..

Krting

(i.

Fianczia alaktan. Lauffer

Franczia gyakorlii. Lanller Franczia mondaltan. Lauffer

Franczia nyelvtan. Laull'er Krtvlyesi L. Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye


fiUlrajza. Kcikai
...
...

Kltszet. \ magyar

kinesesliza, Atiien;euni

1)

Kltk.

.Mii.i;\ar.

Singer s Wolfner

O
Kt
30, 87
"24

Krt

az llatkertben. Lauler
Kis. Franklin

21
'<-

Ujabb magyar. Franklin


lujiasa. Franklin Gy. .Algebra. Kgijenberger
elslili

Kltk

Ksznt.

Knig

Analzis. lggenberger

Algebrba. Fggenberger Knig T. Klvin. Atliena^nm KniiKjer (iy. Vizmres. (irill Kiiyky .1. Kl.WVgweiser l'ressbnrgs. Stampfel
lievezels a

U u u n
43
10
17

Knyv, i'iros, Szl. Ist\n trsulat Knyvecske, ilr. katli. imdsgos. Kzsa Knyvek, .l, a magy. np szmra. Rvai te.stv.
Szolglati, a
l^allas

32

honvdsg szni.(Horvtnyel\en
32, 33
...

lermszet Kzpiskola. Slampll Lampel


Itinutats a
.Magyar.

i'... Legjabb magyar. Franklin .' 32 Kszntknyv. Rvai leshrek 78 Kvri L. Frdly til. .\lhen;eum Kvr I. Dauiz .Margil. Singer s Wolfner 14, 27 .... 14 \'adrzsa kisasszony. Singer s Wolfner 40 Kvr L. Szinmxei. .\lliena'um 38 Kvi J. brzol nn'iMan. L;impel

Rajztants az elemi iskolban. Lampel


utni rajzolsban.

.... O Lampel O

52
magyar. Eggenberger

Kzpiskolk
Kzigazgats. Kzigazgatsi
uiuNc.

gye.
el\

Singer Wolfner Rvai Kzbasznu Nemzeti. R\ai Kkai


Fillres.

Knyvtr.

Falusi. Franklin

24
13
10

Katonai. Grill
i

24
-i

O. l

balrozatok egyetemes gyijleGrill

Frdirodalnji. Fggenberger....
llazalia.s.

Lampel
az sszeliasonlil let- s krlan

Stamptel

Kzjogi alap buksa.

9 13

Ifjsgi. I.ampel

Ifjsgi olcs.

testvrek

Kis. Laiupcl

csaldi. Franklin

..

leslvrek

76 23 70, 77 16 20
73,

Kzlemnyek

krbl. Oobrowsky es Frank Hadegszsggyi. Grill Kzlemnyei a cs. s kir. katonai fldrajzi
intzetnek. Grill

24
31

Olcs. Franklin
Piros. LaulTcr

01 113
JI 88 l,

Kzmondsok gvjteinnye.
Fi-anklin
"

Magyar.

2
s beteg idegek.

Szpirodalmi. Franklin

Kraltl-Ebing H. Egszsges

Tbeoiogiai szak.
Tanti. I.ampel

19
.

Trtnelmi. Franklin
Vasi'uapi. Franklin
.Alagyar.

....

2 90 102
2 2 28 2 2 O

.Atbenieum
P.sycliopalliia se.vualis.

90
Singer s Wolfner 78, 79

Knvvszet.
Fallas
C.liick'S.

Bereghi

J.

ISS7 88.

Krajnik K. Reiseliandbucb fr L'ngarn. Kraiik L. Gsdlrvjiy. Albenieum


trt.

Trvnyszki elniekrlan lankn\ve.Hornynszky4 Franklin 114

70 2 28
113

1889 IST PelrikG. Grg irodalom Kpesdi Wolfner Tangynk.


Kiszlingstein S.

Krlitz L. Huszadik szzad szoczilpolitikjnak


Franklin

U. Pallas

8a. Pallas

18()(l7.j. Pallas
trtnete. Franklin

ZunfI A. 1880. Pallas


S.

Krasevszky
.Morituri.

Kor gyermekei. R\ai lestv, Lampel


J.

LTna. Franklin

7o

Pneparalio Cicero Singer s


I.

C.atelina elleni beszdjeihez.

Krausz A. Rcgalrechtsvcrordimngen. Lampel Krausz .1. Tanubiinvok. Grill


Krebs. Milit. Kreitschek
licredsamkeit Grill
J. Cubisclie

14

I.ampel

...

2
14
111-

Bereclmung. Stampfel

27 44
i4

Krmczy

.Magyai'

kalh. egyhz jogllsa.

Szt. Istvn ti'sulal

Krenner J.S. Dobsinai jgbarlang. Lanjpel ... Krenncr K. Egvszer- s ketts knwvileltan.

Korner Fr. Deutsclies Lesebuch. Franklin,.., Korner T. Zriiiji. Franklin Krnyci J. Alkotmnytan. I.ampel
Irlypldk.

00
3 97 31

Na.gel

"

....
...

Kereskedelmi knyvvitel. Grill Buchfhrung, (rili 18, Na,gel

17

Lampel

.Magyarorszg trlnele. I.ampel


Szaval. I.ampi'l
lrgerliche Reclite.

122
Lampel
3

Kresz G. ('.blra. Dobrowsky s Frank Kreuziger. Das Had Deulscb-llenburg. Stampfel Krich I. FImleli s gyakoriali egszsgtan compendiunni. Dobrowsky s F'ranke
....

13

44
13

Krnyei-Boros. .Magyar irodalomtrl. Lampel Krnyei-dyertynH'y. A lanit az iskolban.


Lampel

99

Kriescli

J.

Hasznos s krtkony

llatainkrl.

Szl. Islvn lrsulal

13,

Kristn'y,.I.

falu

bolondja. Lampel

14 113
'<-

Krnyei-iyulay. Irlytan. Lampel Krs M. Kllemn\('k. Grill

Krisz F. Szerkesztsikmrlan.

.brzlij mrlun, Franklin

Franklin

i2

40

BETUREN DES TA RTA LOMJ EG YZ E


Krisztiiikovich I. A haszonbrleti jog. Franklin -r Krisztus ilyalis:!;;. Kiizsa 18, l'.> Kiiza-Alhuni. Honiyiiszky 4 Kriza J. kiiMiim'iiNi'i. l'rankliii b

Knib.

l'j

loiainoiiiuiii niafivarzala. AtluMieeum

Kln K. Az
Kronc.
Dic

ld iskoljban. Franklin
hciligi' tingarisclii'.

87 H
31

Eaboulayc E. llamok Lengyelorszg els


Kt;\esiilt
I'udli

.Midallali.

Alliemeum
1772-ben. Rlli

lrtnele. Rlli
felosztsa

I'ris .\merjkalian. Rlli

42 36 36 30

fejedelem, l.grdy

Lackncf L

Lanipcl

....

Deuisclies Lesebueli. Hornynszky Lackiicf-Ilji-Joeckel-Ki-UH.DeutschesLesebueli. llornyn.szky

Ki'iiika. Bcsi kpes. .UIuMifiini

Kropil

.1.

.\nli'iliing

zur Fibel. Slanipfel


.

H
39
7

l!)

Fibt'l. Slani|iil

.il
.

Ld

K. .Vllalnos

flilrajz.

Lampel

Kruna,

Mala /lalna. Rzsa

Nmet nyelv- s olvasriknyv. Eggenbergcr Ld-liarna. Magyar olva.<kiiyv. .Sing. s \V.


s \V.

KrupecE I. .Mosnieiiis Tbis. Siampfel Krgcr V. I'liysika. EggiMibergiT

23
U(

Kimmcl

O. .\z czcn. I.ampel Krzslyi, B. Fldi nienyorsz!;. Hornynszky Kiibiiiy . Szf-szrdi rgisgek. Rtli
'..

Ld-Mrky. .iltalnos fldrajz. Singer Ladnyi li Nemzeti jog. Atlien;euiii Lafonne-Had mesi. Lampel

4 20 28 69 69 70
77

4 3
iii

Kubiiiyi M. Kiulora Fgyh.


J.

Kiibiiiyi L. Iparos-gazdk knyve. Franklin Iparos-gazdasszonyok knyve. Franklin ... Kis birtokosok laiicsad(ija. Franklin Ok.szern gazdlkods. Franklii! Szabadnrgalom. Franklin Viszonyaink. .\lhena'uni
.\rva vra. Franklin 04, Rtli
....

Lajos bcsi

ABf.-s knyve. Rvai Testvrek K|)es ver.-;ek. Nagel Kicsinyek vilga. Nagel

23
II 11
i)

i>4 ;i4

Lakbrszablyzat. Budapesti. Lampel LakiLs V. .\be es ol\as(jkii\v. l.grdy


;

2
a-i

tirf Tliurz Imre. Franklin

70 36 34
l

kesszl.

."^zl.

Istvn lrsulal s Frank

Katb. evyh. sznnklallan. Szl. Istvn trsulat


J. Iralykpz.

Kiidora K. Kny\trlan. Dobrowsky

li 17

Kugler

Nagel
....

KulilTay E. Krdly

lrinete. Franklin

Felir rzsk. Laufler

.Magyarorszg lrtnele. Franklin Szabadsg h.-iei. Franklin

Kunos E. Selymszel. l.aulTer Kunos I. Trk npmesk. Hornynszky Kunze .\. Gyakorlali orvostan. Franklin Kupa .4. Napszmosok. Singer s W'olfiier
Kui)csayn-.Moliir
Slnger s
J.

62 28 4, 62 S4, 62 32 4
!j4

....

8 26 Heloisi' s .Mii'lard. Franklin 66 Lamb K. s M. Sliakspeare-mesk. Franklin 38, 34 Lnczy Gy. Falukzss;.' eredete, (irill 9 Trtn, kor- s jellemrajzok. Hornynszky 4 Trtnelmi mdszerrl, lih 36 Landau A. Arnyok szerinti rajzols. Franklin 34 Di.szilninyi rajz elemei. Lampel 63 Landau- Wohlrab. Rajzol geometria. Franklin 3
(irazli'lla. Rtli

Huszont esztend. Singer s Wolfner .... Fldrajz. Singer s Wolfner... Laky L). Fldrajz. Dobrowsky s Frank .... .Npiskolai fldrajz. Dobrowsky s Frank Termszettani s esjlla;;. fldrajz. Sing. s W. Vallstrtnet. Kokai Laniarline. ls8-iki forradal. torin. Lgrdy

LakitsNeifjcr.

76 66
3,

..

7 3
7
II

14,

28
14

LandorerO.
np.
\

Filekezs AuszIria-.Magyar

liirod.

Egy asszony kzdelmei.


Kkai

iszony. .\thena'um

W olfner
l.esebiicli.

Kurz

S. .Vz letplya vlasztsrl.

.\l!('.

und

Franklin
jd. Schuleu. Franklin
. .

M4
114
13
19,

Kurz-Zscnqeri.

.\R('. fiir

KuUien. Fehr Bandi. Szt. Istvn trsulat Kuthy. .M.'llhrtvalob. C.rill Kuttncr S. Fldrajzi tanknyvei. Lnmpel
Magyar irodalomtrtnet. Lampel
Mter- mrlk-rki.izinilsi
l-ampel
stb.

.,

22 20 99 38

mintk,

Termszetrajzi s termszettani tanknyvei. I.ampel 4o, 46 Trlni'lmi tanknyvei. Lampel 31, 32


Ilandbucli tier allgemeinen

Waarenkunde.
114

Franklin

Kllev E. Nhny sz
CriM

a brsgi szervezetrl.

9
trt. Szt.Istv.trs.

Kurcz A. Magyarorsz. Plosrend

15

Kii^hy E.

.\ranyos. Rvai testv

Krlhy Krz .\.

Komikus. Shiger s Wolfner I. Nzetek az ibnksokrl. Lampel


(

23 29
.

Lng Lng M. Abc. Lampel .Magyar-nmet Magyar-romn .Magyar-tt Vezrknyv mon. Vezrknyv rn^Mrische Langraf M. Deutsche
Vlogatott
1>.

Landsturm \'orselirift. ilrill Laner E. Slalislika elmlete. Atlienjeum Lng E. Hiigyesszkiilelek. (irill Lng H. Keresztyn dogmatika. Franklin
vall. egyli. Iie.szdei.

....

83 27 83
21

....

34
14

Kkai
..

Mairvarorszg stallszl. .Vtben;eum Slatislik der lievlkeriiiig. .Atlienauim


Lauller
sztr. I.aulTer
I.autl'er

8 83

H
32
.

Korzika.

19
II
1'..'

.Magyar nvelvgyakorli).
szitr.

Lauller

.Magyar-szerb

sziitr. Lauller

sztr. Lauller
fldrajza.

19 19
Dobr. s Frank
,

Uszlr.-magy.

7
1 1

a nyelv nyakorllioz. Lauller

az

.\l)C-liez.

Lauller

II

Spraclie. Lauller

17
li'l

Sprachlehre. Larajiel...

Kli'iiie

Kojifrechner. Lampel
....

Lankniayr N.
.Magyar.
S.
I

ilvasmiiyok nulajilag rendezve. Lauipel


Bislereld
J. II.

97
7

Kvacsala J. Kvassay E.

letrajza. Stampfel

Hol az ember kezddik. .Athena-uni VrmegNe szava. Rvai testvrek Vizeinkrl, l.grdy
^I.

42 27
7

Aranka Lantos Nvrek,


Ni'mi szervek.
l

Fegyvertan. Grill 21, Pallas Lant, Klfldi. Franklin


ranklln
trtnele. Hornynszky...,

38 27 40 36
4

llornyn.szky
(irlIl
., ....

21

Kvassavn K.
s

A sors kegvenczei. Dobrowskv


'
',

Frank

18
4-4

Kvassay-Kovcsi. .\ vizjogrl. Rth Kynopiil .\!igi)l vizsla. Fggenberiier

Lantosok, jabh mas-'yar. Lnyi B. Somms eljrs,

Franklin
(irill

34
10 10
13

16

Laban

E. Diaogistlie Belustiguugen. Slanipfel Labich E. Vasrnap dlutn. .Singer s Wolfner

44 30

Ltmutats az rksdsi eljrshoz. Grill Lnyi E. .\ szabadkzi rajz tant, mdsz. Eggbr Lnyi K. .Magyar nemzet trtnete. Rzsa...

6
10

Lnyok

naptra,

."^tampfel

41

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Lnyok, Serdl, olvasiuiijnin. ji'fc'y- Frauklin Lapok, rkkaarl (plszakitlil.) kpes. Lgrdy
Trliioli. Rlli

Lenyvily. Slamplel

24
16

Lrms

nnesler. Vloj:. lialvgsok.

(rill 01-111

Lecouteux E. A esalamd. Eggenherger ... Leczke utn. Rvai Testvrek Lderer A. .\ napisajt jisjcliologija s pteda-

23 99 S3 S3
19 6 91 12

Lasitz P.

Blye!;- s illclki lor\iiyek.

Laszlarik I. iiliasg. LaullVr Lszl A. Nni. iiyi'Kgyak. s olvask. Sing.sW. Lszl E. D. .Magyarorszi-'i agyagok ciicmiai
s njechanikai elemzse. Lanipel
lO'.l


.'

gogija.

Lampel
.52,
,

Nevelstani egvediralai. Lampel


Erziehun^'slehre.

Lampel

Lderer S. .Mezgazd. hitelszvetkezetek. Leel-Ossy .\. .Mezei vir.nok. Nagel

Grill

Lszl K. .Napllredk. Franklin Ltogats a majorhaii. Lgrdy


Ki. llaloknl.

Lgrdy
..

8 8
'1\
ii
"i'

Lauirer V,

Regegyiijleniiiye. Laufl'ei'

Kllenin\ek. Franklin Rgi Lauk A. Egyetemes Egyelemes irtnelem. Lampel Az o.-m. mon.
I.anller

Lanka

G. Gondlaianok. Alliemeum

Legjalili no\el!i.

yi
....

.Meglrlnlek s nieglrlnlietk. Rlli


j vilg. .\llieM;eiim
lldi'ajz.

2-4

Lefller S Rmai irodalomlrlnet. Lampel Legei in lindia i'uninnesca. Lampel Legouv K. .\tya s lin. Franklin
Beatrix. Franklin

...

I4,

62 68
8

Falsn Edilh. Lgrdy

Lenyaink s

liaiiik.

Franklin

Nk

erklcsi trtnete. F'ranklin

4 54
)4

Olvass mvszete. Franklin


'

Eggenl)er.ser

42 22 32
23

Lgrdy K. Sprgatermels. Lgrdy Legeza V. Technolgia. Eggenherger

28

Legyez,

polit.

iildrajza.

Eggenlierger

Lehniann

Laurent F. ki isk. lak.-pnzlrakrl. Franklin Laveleye E. Bakunin, a vilgelf. aposl. Rlli


Dek Ferencz. Rlli Lavisse E. Eurpa polilikai
lirl.

i
3(! :i

lnz. Franklin
.
,

72
:<i

hnyi dn. Tegnap, ma Lzr Gy. Assyria kirlyn Eugen, Fiume. egy hs dArc, szz. Klmn lrlnele. Lyknrgos Mria Npvndorls lrlnele. Normannok. Orosz Ozmn Ozmn uralom Egyptoni lrlnele. Trk Veleneze Washington Lzr K. Hasznos Szahad termszelhl. Szent
Elbeszlsek.
C.rill

Lzr

B. Bl

elli.

Singer s Wolfner

7
l-'i

!J4 zsehkend. Iilyegnyelv. Franklin .... V. fldiajzi jeilem- s egyb szemllti't kpei. Lampel 60, 61 Lehoczky T. .\dalok haznk arelieol. -hoz. Nagel 6 109 Lehr B. Vasti tv irda. Lampel 7 Lehr V. Leoninus. Sianipfel Lchr-Riedl. .Magyar olvasknyv. Franklin .... V> Llekszabaditk. Rzsa

(irill

.Myria. .\nya. drill

Lchrplan lir die \olksschiiien. Lampel _.. Lenionton J. \'ezifonl a franezia nyelvli. Ath.

!J3

86
7

s a holnap. Grill s Bahylonia. Frauklin


,

7
i>8
'.18

Cariola Eg. s az allin szahad. lrl. Franklin


Erzsliel angol

Lendvay

B. Hlyesg. Siampfel
lelhl.

Huszonlv .Mrkuslalva
Cretiiiismus
in

Eggenherger

15

der Sehlt. Slampel

s kora. Franklin
niegalapl.

'.18
'.18

szak-.^nierikai egy.

ll.

Franklin

savovai herczeg. F'ranklin


Iiarcz trtnele. Franklin....
a

118

Franklin

(Uirg

fii.ggell.

98 08
.,,

(lUszlv .\dol, .leanne

Irimon. Franklin

I8 !I8

Lengyel A. Vegvlan. Eggi'iilierger Lengyel B. Chemia. Eggenherger Lengyel 1). Frdi zsebknyv. .\lliena'imi
Orvosi tancsad. Franklin

44 28
14

Szlk

ktelessgei. Lauller

90 4, 120 32
....

Szabszati mintaknyv. Grill

17

India lrlneli'. Franklin

az orieansi

Franklin

....

0(i
i)8

kirly s kora. Franklin


hiiori'ik

Kereszles

Franklin

118

Kliina s .lapiin. Franklin Kyi'os s a


riri

perzsk lrlnete. Franklin

s Solon. Franklin

.Mria Lujza, a franezik csszrnja. Franklin

II.

Terzia s kora. Franklin Katalin cs.szrn. Franklin


Franklin

98 98 98 98 98 98 98
9fi
l;j

Lengyel L Magy.-olasz s ol.-magy. szt. Lampel 102 Lengyel M. Jzus valsgos Isten. Sz. Istvn t. 15 7 Lengyel S. Gyak. szniolknyv. Dobr. s Fr.
Szemlllel mrstan. Lampel Szerkeszt- s gyakorlati mrstan. Lampel Lengyel-Gtsch. Gyak. szmtan. Dobr. s F. Lengyel-Schwetz. Szmvet. pldatr. Lampel Lenhossk J. .\ kzp ide.^rendszer. Lampel

38 38
7

3S
14

Lenkei

11.

l'elli s

Gbor mester. Singer a lermszel. Lampel

s Wolfner...
.

.,

29 99
3

Franklin

jabh kltemnyek, lrill Leonhard L M. Keresstek az Isten orszgt.

liirodalom liirln. Szenl Istvn trsulat


ural.

Rzsa
Jzus let tkr. Rzsa Legyen ldott az ur neve. Rzsa Suchet zuerst das Reich Golles. Rzsa
Elvlaszlollak.

18

fnykora s hanyatlsa. Franklin


trtnete. Franklin
..

Phienikia trtnete. Franklin


Rjii

98 S4 98
9ti
l.'i

11,18
11,
....

19 33

Franklin
.

liirodalom.

.'lzent

Istvn trsulat

alapilsB s fnykora. Franklin...


lete.

Franklin

.4llalkerllien. l.aullVr

96 96 24
13, 15
1.3,

Lenzen M. Leonhardi Leonhardt


Franklin

Athena'um

F. Gollecliv-Vermgen. Stampfel.... S. Osztrk-magyar bank igazgatsa

42 44
54 32
113

Leonhardt-Molan.Oeirenll. Neubaut. RvaiT.

s krlk. lhilalnkrl. Sz. Islv.

t.

Leopardi

lyrai vei-sei. Lamjiel

Istvn trsulat

lij
l.'J

Le Prince.

Holl kz. Lauller

28
7

Lzr M. vallsos ktlenn'iiyei. Szt. Islvn trs. Lzr P. Az arals segdeszkzei. E.ggenlierger
Lokomoliilok kezelse. Eggenherger
.Mezei vast.

Lepsnyi M.

Vlasz. Stampfel

Lampel

16 16 109

Lermina J. Tricocbe el Cacolel liagyaL Lermontow. Korunk hse. Athemeum


Leroy-Beaulien.
.\z j

Lampel 114

42

socialismus s annak

Lzr-Nagy-Szcs. A lokomoli. kezel. Lampel 109 Lzr-Reiner. A magyar kir. hirsgok szervezete. Singer s

Wolner
Stampfel

Lenyok knyvtra.

78 24

Zsidk Lers V. Duna

bii'lala.

Rvai Testvrek

s az antiszemita randal. Franklin...

30,31 72
21 21

folyra vonalk. jogllapol. Pallas


l'allas
....

Souverdinits (felsgisg) tana.

BETURKNDES TAUTALOMJEGYZKK
'ii.

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Lukcs bcsi

Lukcs B. 1848 Franczia Lukcs K.

Kis fuiiilva. Franklin

SG
Ij

Kis hejed. Fninl^iin Kis iiosts, Franklin


llanilizt.
i's

Madch L
Ember

sszes mvei. Alben;euin

,28,

34, 40

tragdija. .'Vtbena'nm

iJ6
('S

adzs Angi. Horuy.


Atha^neiini

4
4

llanilizt.

adz. Francziaorsz. llornynszky

FJiszkiads.

Atbena'nm

11, 34,

Npkiads. .\tberi;euin

34 4 34, 40
44

Ti-agdie des .Meiisclien. Slampl'el

4.!)-jki |>('nziigy.

70
10

Lukcs Gy.

.\llaini

.\X.\111. t.-cz.

anyaknyv, szl 180i. vi magyarzata. Nagel


egyli. Iwszdek.
alkal.

kzigazgats szervezete. Lampel

Kznsges

Kkai

Vasrnapi-, nnepnapi s
s lakhehei. Hlli

imk. Kkai

n H 12
37

Madarak s vadak, l.grdy Madarassy L. Klet bohsgai.

Harcz az llatokkal. Sing. s Kis hadsereg. Singer s W'olfmM' Majonikirly. Singer s Wolfnei'
Tul az oczcnon. Rzsa
...
.

Rzsa

so 50 32
y

Lukcs Kr.

Jlaiivarok seii, llajdankori nevei

Lukcs M. nmnki. Franklin Lukcs O. Temetsi lie.szdek s imk. Lukcs P. (iyeriiiekrni. Lgrdv
Kis .Ulatke'rl. l.grdy
'

m
K<ikai

Madarassy P. Blyeglexikon. Albenamni Madarsz 1. Templomi szszk. Kkai

70
14
.

Mader

Ki

.-

s s
21 8
,s

Kis hokrta. LaiilVer

Kis kalitka. LaiiflVr


Kis utaz. l.grdy
Kis verselgel. l.grdy

Madzsar Ulmulat
,1.

B. nekoklats. Siampel Madzsar G. A inagvar npkltsz. Lampel Nevelben. Lampel


.Magyar nyelvknyv. Franklin

32 99
1il4

....

51)

.Szmtani pldatr s vi'zrknyv hozz. Lampel 38 li a magyar nyelv lanitsra. Franklin


ausztriai-, rendszeres kivonata.

Mafjnjog, Az

Lukcs Lukcs

S. Zsebknyv. AtlienaMim S. .\giies asszony. Nagel


.Nagel
.

7
Laufter

Isti'n kezi'.

Lampel Mafjos E. Hrom beszd Robespierri'tl. Rnja Anguszlus korlian. l.aulVi'iMagnus. Dr. lnsebins. Atbena'um

Laufl'er

Ksza Julka. Nagel


SelM'jnlenyszts.
Veresliaju. .Nasel
I.aiifl'er

Luther M. Kis ktja, llornynszky 1. Luther-Trsasg kiadvnyai. Kkai

M
78

Majvassy M. .Massage s alkalmazsa. Grill,,. Manyar euyok. Sing. s Wolfner 7,l)l, (i4. Magyar uenizel jelene s jvji'. Rth.,,, ;.,.

Magyar nemzet politikja. Rth ISIagyar orvosi archivinn.Dohrowsky s Frank Magyar Sin rei. Stampfel Magyarok trtnete versekben.
),

5 30 30 42 22 74 44 37 8
15

Luther's Katecliismus. Stampl'el Luttenbercjer A. SzmolkMy\. Kkai LutterJ. .\ltal. teianszcttani fldrajz. Lanipel Lutter N. Bcliiszmtan gyinn. rszre. Franklin
letiiszmlan polg.
lii'iisk.

Franklin

(i
.'ii;

Franklin
vili'l.

Magyarorszg alaptrvnyei. Laiiller Magyarorszg kpekben. Franklin Magyarorszg klnllsa. Lampel


^lagyarorszg trtnete
minialnr alakban.

S 30 58
5

Fgyszerii s

ketts knyv

Franklin
...

;i(i ;;(>
.'iii

Felslili njennusitan eli'mei. Franklin

Kznsges szmtan kzpisk. Franklin

Magyar nyelvtan elemei. Franklin Mrtan gymn. rszri'. Franklin


.

Mlermrlk isnn'rletse. Franklin .Md.szeres vezrknyv. Franklin

:i(i

Lampel ;\Iagyary F. A nagy vilg. Nagel Magyary G. Kiadi gylet. Grill Mahler Gy. Thromhosis s ldcmbolia. Dobrowsky s Frank Maistre de X. Flazs szobm krl. Rvai
lestvrek
1-4,

32

U
9 13

tszmjegy
Szmtan

s szgmrt. llilk. Franklin


lii'nsk.

;C)
i(i

18 10

szmra. Franklin .Szmtan polg. lenyisk. szmra. Franklin Szmtani pldatr. Franklin
polg.

m
O
114 114
.'Ki
.'i(i

Mjba

I.

V. tmutat

keresztyn igazsgra.

Kkai

Melrisciie .Mass-ii, tlewiclits-Sysleni. Franklin


Sliierka

Mjer

I.

Ezer mkereszt. Pallas


Istvn bcsi. Franklin
.Mari. F'ranklin
Islvii.

15
Ki,

Lbseu H.
Lykur<(Os

poetovednych prikladov. Franklin B. Sik- s lironiszgnirtan. Frajiklin


lieszde Sokrales ellen. Franklin
Flier Uerg-Rahnen. Grill
,

Regl
gyes

Maader Mar P.
bl.

K.

18
!i(i

P. Eladsok .Magyarorszg trtnetfldlersa. Franklin

birodalom Macaulay T. B. Barre Byron. Jlampden Lord Baeon. Harren Nagy


.Magyar
Franklin

Fi-anklin

Der Majlth K. Emanoipalion Finanzwesen des


Majoiu

Majlth B. Mayid Majlth .1. Magvar

Franklin

re.gk. Franklin

58 24 58 8
14 y 5 21

ungariscin' Reiehslag. Franklin

der Juden. Lampel

sterr. Kaiserstaals.

Lampel

liertrand. Franklin

li

(U
Rth
;7 Cii
,

Major Major

sziiihz. Lauller Gj'. nekknyv. Singer s Wolfner,, P. A magyar gazdasgi viszonyok sta-

07

.lnos. Piti. Clialliani grf.

Franklin

Majovszky

I.ord Clive.

llasting. Rlli

:7 c.i
lii;
i;i;

Rth V. A magyar igazsggyi igazgats. ..' Singer s Wolfner '. .1


tisztikai tblzata.
'.

44 78 114 30

.Macliiavelli,

Franklin

Frigjes. Franklin Ppasg. Franklin

Machiavelli M. rtekezsek.

LaufTer

(i

MachikJ.

Irlylan. Franklin

:m
rio

Kereskedelmi irlUan. Franklin Machik I. G. .^nswald von Diclitungen ungar.


Dieiiter.

MajthnyiF. Orll mesi. Lampel Makai E. nekek neke. Singer s Wolfner


Iz

14, 19

kisasszonv.

.Margit.

Wolfner Singer s Wolfner


Sin.iier s
.

14, 19

Szerend. Singer s Wolfnei' ,.. Zsid kltk. Sinser s Wolfner Makara L. Sebszel. Dobrowsky s Frank

30
14,
...

19 13

Lmipel
Franklin

\\i
:()

Makra-Rzsa.

Kaibolikus esvbz trtnelme.


'.

Mackeldey F. A rmai jog tanknyve. Mackenzie D. W. Rnssia. l'ranklin Maczke V. Kllszellan. Franklin

Stampfel Katholikus valls tanknyve. Stampfel


I).

32 32
14

'.X

Malatides

Aranyr. Lampel

BET REN DES


M:iU-hus.
l'ii/iiyl.in. EfTfionbcricr 1).
I
.

TRTA LOM J EGYZEK


7
.S2

Marius. Az

iij

llrln.l-^/ll^cl^lg.

M;iloiiy;iy

lolsii. Alliciiii'um

\'iif:ri(ii's.

Allu'iiii'iim

M
(IS (iX
i^^

Markcviisch B.
Mrki O.
.Mrki
.1.

^invir es Szogbaju. Athcna-nni

W.

78
42
15

S. B.

Cude\ gr;eceus

(jualour. Szent

Malot

li. I'oinpoii.

Franklin
Kranklin
Lampi'!
AlliiMKiMini

Istvn trsulat

S/.f|isf; vonziTt'jc.

Vili;

>7.;illiid;ij:i.

Mundcl

F.

ln).';irns liilor . lleilc|ui'llen.

Maiulelld K.
Marijiolil
(l.

Kckliliikf

aii

dir

Knlwickciun;
Lampi'!
IJ II

(lir nii;;ar. \ olkswirMlisoliafl ele.

Szilnkok.

Nagrl

Maiijjold

Halaldn-Frid. (iiill -Jl, Unipfl Hflej:- Os dijazsi napl. Lanipcl .Mairvarorszj: orvosainak ni'\ knyve. Lanipcl Mangold L. Lfiinjabb kor liirifni'lc. Franklin
II.

1-4

14 11

Ma;.'yarok okn\onioz lrtnrlnic. Franklin

..

.Magyarok lrlnelo. Franklin Vilglrlrneloni. Franklin


Vil;lrli'n('li'm
pol,:;.

tinisk, znira.

Franklin

Mnnn

J. Szli'zcli

mntlian. Franklin
,

8 58 38 58 58 58
3

Szakknyvszelben. Dzsa Mrki Magyar


s
Viriill

Embertan. Lampel Horcz levelei. Nagel


Kkai
ni.

40

.Mujiyar klt. irod. kziknyve.

5 8
trt.

s betrentles kalauz a

irod.

LaulTcr

11

Encisza. Nai;el
(lyr^-y s rorradalma.
.'is.

S.

Fldrajz. Frankiiu

Rth Singer s Wolfncr


,

5 37
(i9

INitlicon. Stanipfei

-Mria, .Magyaiorsz.v- kirlynje. Franklin

Politikai fldrajz. Franklin

\il:i^'lrliielciii.

Singer s Wolfncr

58 58 39
11 II

Mark

Manna,

Kis IHki. Szl. Islvn lrsiilal

Mantcfjazza-Kerkgyrt. .Munka rme.


77 77 Mnt biirci kalandjai. Lampcl Mnvoki. Jczsnilk jellemzse. LaulTer 30 Manzoni A. Jcf:yc>ek. Rlli 24 Marbeau E. Kzokiats .Magyarorszgon. Rth 44 8 Marchi Iv l'ap kalandja. Lgrdy Marci chronica. .\ilien!euni 19, 34, 79 Marczali H. X legjabb kor lrln. Rvai testv. 30
Lampcl
'

F. Amerika flfedezse s meglidilsa. Nagel

Nagel C.ortez i'erdinnd. Nagel F'irarrti Fcrciioz, Peru meghditja. Nagel Mark L. Vezrknyv a lestgyakorJs tantKristf.

Columbus

11

11

shoz. Franklin

58
Egyhzi
npnekl^r.

Markos-Csizmadia.
Slampfel

Mrkus D.

Felsbirsgaink elvi hatrozatai.


11

Marczinvi B.
Marczinvi

.Magyar llani ismerlelse. t'ggcnberger .Magyar lrlnel knlfi. Franklin

...

.Magyarorszg lrtnele. Eggenberger... .Mria Trrzia. Rlh Reeslei s prbaj. Nagei


Prbaj es kills. Nagel
. , ,

22,

22 58 28
8 10 10

Grill

Hzassgi jog s anyaknyvi lrvay. Grill Vgrehajtsi trvny. Grill 11, Singer s \V.
.\uslandische Versiclierun.gsgesellschaft. Grill
Kirelienpolitische Geselze. Grill

11 11

13

....

Mrkus 1. Trkorszgi kpek, .^thena-um... Mrkus J. Hamis blvnyok. .\lhen;eum Mrkus M. Katalin asszony. Singer s Wolfner Markusovszky H. .Megelz tzrendszet.
Dobrowsky Marlet (;. M.
s Frank

13 85

42
14 17

(iy. Nemessk. Franklin ^laroalits E. Florilcgium. Kkai .\ia^'yar kzmondsok s kzniondsszerszhisdk. Kkai

58 8 8 58

Siidslavische Frauen. Grill

Mixjay K. Nmet .gyakorlknyv


.\u!.'abeii

den deuisciicn

Uulerricht.

Franklin

114
Hfisgv intzel. LauHer
.\ltien;enni

Marf) hot Marfjitay


Ills

I.

28

1). Hivatal.

42

grf s Olga arfkisa.<szony. Sing. s Megli lelkek. Sin.wr s Wolner


ti. .-Vradi

W.

50 44, 26
15

Margitay

vsznapok,

(irill

Marg T

.\llatorszg rendszeres osztlyozsa.

Brgazda grfn. Grntkves Kereskedelmi Vn


Marosan

Marlitt E. Aranyos Erzsike. Singer s Wolfner Ragolyvr. Singer s Wolfner cseldlenya. Singer s Wolfner lzella Singer s Wolfner asszony. Singer s Wolfner
.,

14

14 14

14 14

Iparos cseldje. Rvai testvrek


tancsos hzban. Sing. s

28

W.
,

14

.Msodik felesg. Singer s Wolfner


Pusztai kirlyleny. Sin.ger s Wolfner
Scliilliii!;hz. Sin.ger
.

s Wolfncr

kisasszony

titka.

Singer s Wolfner..
tan-

14 14 14 14

Lampel Emlkbeszd Cb. R. Darwin

4G
felelt.

Lampel
,

4(1

Marmontel. Szp Anik. Frankiiu Marmorstein S. Ruhaszabs mestersg

72
17
11

Margcsy

J. Hazafias elmlkedsek. Kkai Protestns alkalmi heszdlr. Kilkai

14

Protestns egybzi beszdlr. Kkai Marcjiieritte P. Marie-.\nne. Lgrdy

44 14

8
|

Marharakod
zeke. Nagel

vasti- s bajllomsok jegy-

a npbK .\thenseum Mria .\nlonia levelezs. .\llien;eum Mria Porottya-egylet knyvtra.

Mari, egy anya

Franklin
.

47 79 58
j

knyve. Grill V. .Magyar-romn nyelvtan. Lauffcr Marosi K. .Mende-inondk. Rvai testvrek .... Rstig Zsigmond. .Vlhcn;ciim Marschalko T. Li|iik irygyfiird. E.ggenberger Marsh Mrs. Admiral lenya. .Uhena'um Marthold J. Desperat ur. Singer s Wolfner

27 59
13

42 29
51 12

.Mria Magyarorszgi kegyelemkpei. Rzsa

Marikovszky G. Halotti bcsztatk. Kkai Marisk V. Allamgazdasgtan. Franklin ,...


.Magyar pnzgyi jog. Franklin

...

13 17

Martin. Termszetrajz hrom orsz. .^Ihenieum Martineau-Derzsi. Imaknyv. Kkai Markovits L Gyorsrs Gabelsberger elvei szerint.

Nagel
....

58 58
19

Mrk krnikja. Mrk M. \ valuta.

Athenwuni Dobrovvsky s Frank .... Das neue Lottosystem. Dobrovvsky s Frank


Die bleibende .Vbsiellung der regelmssig cintretenden Geldknappheit der Wcit. Dobr. s Fr. Die Valuta. Dobrovvskv s Frank

Marion S Glyarabok trt. Hornynszky Mrtonfy M. Alkotmnytan. Laul'er


.Magyar nyelvtan. Franklin

3
11

58
97 97
21 21

17 17
17 17

MrtoiilTy-Gockler. .Magyar ABC- s olvasknyv. Lampel .Magyar nyelv- s olvasknyv. Lampel ... MrtonfTy-Ferhny. Fldrajz. Lampel Geografle. Lampel

45

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Mrtonfly-Trjtler. Ipariskolai ABC- s olvasknyveik. Lampel Mrtontl'y-Weszely. Magyar iiyelvian. Laiiipel
-

Maywald
97 97 08
9 9
Franklin

I.

Grg olvas Xenophonhoz. Kkai


Csengics Szmail

Mazuranics L

Aga

balda.

Martus

H".C. E.

.Malheiiiatikai feladatok. Franklin


.

Mazurek

P. Csaldi s

iskolai rtest.

Lampel

Masch

A. Idjrslan alapvonalai. Stanipfel Masznyik E. I.ntlier lete. Kkai 18, Stanipfel I'l apostol lete. Kkai
,

Mt

I.

Maaiyaralnianaeh.

Cirill

18 17

Marryatt Derk Ferk. Alhena'um Mbolt Fr Franczia levelez. Lampel Mbold-Djvry. Franczia nyelvtan s
knyv. Lampel

74 S2 59
101

olvas-

101
igaz-

Mtll'y D. Pnzgyi kziem, betsoros trgy-

Mecensetly E. Az osztrk-magyar bank


gatsa. Franklin

8 mutat. Franklin 42 B. H. Jn a rozson. Atliena-um ... Mathews V. Hogyan koldoiulunk ? Franklin H8, 62

Mathers
Matics

Medgyes

Medveczky.
Meichsner
Cngarns.

L. lmakn\v. Franklin Trsadalmi elmletek s eszm_


....

I.

Magyar-nmet-franczia
S. Keresk.
'

trsalkods.

nyek. Rvai testvrek

30, 31

Stanipfel

Matlekovits Magyarorszg Osztrk-magyar Pnzgy


Grill'
....

szakokt. Atlien;eum
trtnete.

32 70
-

J. Ori:aiiis. der
Grill

Wehrkrfte sterr.-

27
Szt. Istvn trs.

llamliztartsnak

Meignau abb. Renan mve.


Mehett!
8 4

IS

Nemzet,gazdasgtan. Eggenberger vmpolitika. Franklin


s llamhztarts. Ktli s

114 Nyjaskodsok, stb. Lampel Meisermann I. Jzus az n kvnsgom. Rzsa 11,17 '28 Meissner A. Scliwarzgelb. Rth

Matolay . Torna-zsebknyv. Dobr. Mtrav L. Feri. t'irill

Frauke
...

7 3
8ti

Meissner K. Latin phraseologia. Meixner A. Driola. Lampel


Melcher-Kiss. Levelek egy

Franklin

....

38 114
7 7 4 14 21

fiatal

lelkszhez.

Mattys
Matusik

U. Hadi msztr. Atliemeum


J.

J. .\jtatos elmlked.'^ek. Szl. Istv. trs.

Dr. Kiss Jnos

Matuska

Oktats

szederfa s selyembogr

Hitelemz beszdek. Dr. Kiss Jnos Melczer Gy. A mi Urunk Jzus Krisztus knszenvedse. Hornvnszky

tenysztsrl. LanlTer Mtys (link. Huni. hetilap. I.ampel

Mtys dik knyveshza. L:iiiipe! Mtys FI. Keleti adomk. Rlh


.Magvar svallsrl. Rth Maupassant G. Egy llamcsny s egyb elbeszlsek.

32 127 123 25

Melegh Gv. Llektan. Grili Melha K. kisajtitsrl. Pallas Mellville G. L Rzska. Athenajum
Meluzina,
.Szp.

30
28

Franklin

Ers Gnibcz rksg Szerelem


Nagel

Rth
a hall.

Mlyacsay A.Fnom

mnvelttrsalg. Rvai testv.


.\tlieiia'uni
.,.,

42 60 32
123 79 79 82

Polirksznlsek. Lampel

Elbeszlsei. Rth

24
Pallas

mint

egyb kisebb elbeszlsek. Rth s ms elbeszlsek. Rth s egyb elbeszlsek. Rth Yvette s egyb elbesz. Rth Maurer J. Tornzs trtnete. Lgrdy ....
s

17 24 25 2b

Memor. Tiz Mnard R.


lestvrek

esztend.

-kori mvszet. Athena'um

Menazsria. Kpesknyv. Lampel Mends CatuUe. Roiidoir trtnelek. Rvai

23

Maurer-Zsingor. Magyar

nmet tornasztr.

Mauritz R.

.4llaln(is szmtan. Eggenberger Kznsges szmtan. Eggenberger Termszettan elemei. Dobrowsky s Frank Anfangsgriide der Naiurlelire. Dobr. s Fr. May Erskine T. Az angol parlament s elj-

4 24 28
3 3

Lampel Mayer M. Lampel Derk Lampel Lampel Onogeses. Dobr. Trtnelem. Formenlehre und Lampel
Alkolinnylan.
Csaldi kr.
frflak.

Mayer

Rlh L. Msztr. Franklin Technisches Wrterlineli. Franklin


rsa.
,1.

Kincsszekrny. LanlTer

45 58 114 3 77 77 77 24
17

Deutsche Lampel Deutsches Deutsches Sprachbueh. Wolfner Eggenberger Mendlik A. Eggenberger olvasmnyok. ogalmazknyv. Die
Spraciilelire.

Mendl L. Nmet

nyelv- s olvasknyv. S.

sW.

28 72
101

Le.sehuch. Singer s Wolfner....

Singer s

....

Franczia gyakorlatok. Franczia levelek s levelezsek. LanlTer


Franczia nyelvknyv. Franezia nyelvtan. LaulTer

72 72 22
12

....

22
12 12 12

Franczia

Lantl'er

Franczia olvas- s

LaufTer

38 114 12 Leclures francaises. LaufTer 12 Questionaire. LanlTer 58 Mendlik F". Szmtan. Franklin Mendlik-Schmidt. Rajzol geometria. Lampel 38
Gzvilgts. Franklin

Gasbeleuchtung. Franklin

Menge-^Yernebu^g.

Antik

szmvetsi

fel-

s Frank Sorfk fajonknti kezelse. Singer s Wolfiier .... .... Ceonietrie. Franklin

66 114
3

Verfassungslehre.

advnyok. Lampel Menich .A. Kpezdszn csrds. Stampfel... Ngy magyar dal. Stampfel
Tavaszi hangok. Stanipfel
1^ Mercedes. No?mi. Singer s Wolfner .... Mrei K. Teleki Lszl gr. (ikegyenczo). Nagel

Mayer S. A
Lampel

csdtrvny magyarzata.
s

Grill...

38 48 48 48 48
5

Mayer-Zettner-Scherfer. Alak-

mrtan.

38
ifjsgi iratai.

Mernyi D. Magyar

gygyszerszeti trvnyek.

Rvai Skalpvadszok. Tzfld.


Fiatal utasok.

Mayne Red

Rvai testvrek

lestvrek

Rvai testvrek Rvai testvrek Vilmos, a hajsinas. Rvai testvrt Mayrberger C. Drei Wandlaeln. Stampfel .... Maywald I. Grg gyakorl s olvas. Kkai

17 17 17 17 17

Nagel

8
9

Magyar mezei gazdk rdekre vonatkoz


trvnyek. Nagel

Mernyi

L. Dunaiiiellki npmesk. Franklin

60
1'2

Olasz nyelvtan. Lampel

Grg nyelvtan. Kkai

44 3 3

Saj- s tiszavlgvi npmesk. Franklin .... Mergl . Tblzatos lersa az embertestnek.

60
38

Stampfel

46

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Mcriine

P.

('.:iriiuMi.

Franklin

01

('o'uiiil)ii.

Kraiikliii

m
l-l
Atliciia'Uiii

Mikls Mikls

(iiiillol-.\rs(Mii'. l'niiikliii

MrtkMese. Mesk.

>

:ir

lsziimlasi lhlzatok. Vriwii


.M;igy;ir.

Nlcsc- s momlavil),
Kc|ics. Kr.iiikliii

\ 7
(io

Termszettan. Limpel Miggazdasgiiiik miiltja. Grill .... Mik 1. Kenk Jiizsi'f elete s munki. Rtli .... l!or l'ter lele s nmnki. Rtli Irnv eszmk. l!or l'ter lele s munki. Rtli
Cl.

4(->

().

19

30
37

30
3 14 4

loii. k|H'kkol. Frniiklin

.. ..

Miktilik

.1.

K. Fldrajz. Kkai
lt. i;rill

....

__ Meseknyv, MnViir. l.iuniu'l Mesoknyv. drks. l.auler Meseknyvecske kpekkel. Franklin

....
,

,. ...

48 77 25

Mikros.

Fmlieri

Fejld

talakuls, llornynszky
....

...

m
3;;
()

Mossbi'lilein.
>lestcr.
.\

liiz

32,
...
..
.

ln'l
I.

iilcs.

Hzsa
,

Mirecourt E. III. Napleon. I.auher Miksa csszr lete. .Uliena'uiii Miksa herczet; iils/sa. .\llienaeuni Mikszth K. .Vlinaiiacli 18881896.
Singer s Wcdner
.\pr geiitry s a np. Rvai

28, 31
....

79 8
28 23 23 8 23
16

vekre.
, 16, 2(i,

Mszros K.
.M.l^'var

Testvrek Rzsa u Beszl Testvrek ostroma. Lgrdy Rvai Testvrek Flad 1848. vben Wolfner 37 Fszek Invr 37 Mszros L. Klh 37 Testvrek 79 J Lgrdy Lampel 114 Meszes Testvrek 38 Mter Lampel 30 Mter >lter-nirlk. Testvrek f gyes 24 Metzger Lgrdy Meyer K. Wolfner 60,80 60 Rvai Ne Mezei cjazda npszer vezrknvve. F Wolfner Nemzetes Mzes kalcsos kpesknyv. 21 Testvrek Honiynszky Miatynk 4 Arc Miclielet. 5 mezn, forradalom Rvai 30 munkl. Rvai Testvrek Oroszorszg. 64 Teslvrek Pipacsok Michnay-Lichner. Buda vrosnak trvnyTestvrek knyve. 9 esernyje. Lgrdy Ofner 44 Lgrdy Mickiewicz 72 Lgrdy Lampel Micthst;uten, 11 Testvrek Micjnet 62 vrmegye. Rth 37 Tt Lgrdy Mihalicska-Hiszpler. Szmol, 32 Lampel Mihlka A. 60 Irak Rvai Testvrek 60 Vg Lgrdy svnytan 60 Mikuls knyve. Lampel 60 Mikulik Rth Nvnvian 60 Milesz B. regl. Mihlkovics G. Kzponti 60 Miletz Katona Hornynszky 60 Milk Rvai Testvrek Egy Wolfner Mihly Lampel 98 Egy olvasknyv. Testvrek 28 Rmai mozaik.
Si'gdkny\. I'ranklin
...

Mszros

Karlisni. Franklin

6(5

Ot

.Vhilal koszorja.

11,

Kossiilli levelei. Laiifler

3()

knts. Rvai Besztercze


s folyos.

ldadkalaszUT. Franklin

("Juli

.Magvar szahadsiiliarcz eljika


Htli

birtok. Singer s

lrlncle. Rlli

Knilkiralai,

klfldi levelezsei

regnyei. Singer s Wolfner... , 16, 26 Frivol .\kla. Brezi ludak. Rvai Testvrek... 14 (alamli a kalltkhan. Sin.ger s Wolfner... , 16
Ifjsgi iralai.

i'S

lolirata.

...

Kc\ai

Fsznik. .\tlien;euni
a lrcz.iban.

palczok.

13 8

L. Na^vk|ifiek. Lanipcl

...

Kalangliy .Menyirl. Rvai Keresztapa mesi. L.i;rdy

tv;iltozlat;i.<i t;ihlk.

...

Franklin Mari. Franklin ut;in. .A szent. Franklin

6(1

Kt koldnsdek. Rvai Testvrek. Kis prms. Rvai


Ksrtei Luhin.
l.oliinai
fii.

...

Sin.ger s

23 8 L, 23 l.*}, 23 8 16, 26
13

"jenalscli ''ivriiy. Franklin

...

r.inklin

(iO

.Magyarorszg lovagvrai. flj .Mtys. Singer s

Testvrek....

30

LaulTer

uraimk. Rvai

kepkkel.

,.

(Jrszggyilsi karczolatok. Lgrdy.


(Jltlioii

I>

Joliaiina. N'agel

s a zld

l.grily

Fraiiczia

trtnete.

Testv.

(>szegyiijttl

....

Lengyel- s

Franklin

Pernye. Rvai

a Inizhaii. Rvai

Stanipfel

Szenl-I'ter

Sladtrecht. Stanipfel
.\. szonettjei.

Trsalgsi leczkk.

Franklin Budapesler.

Tavaszi napfny. Tavaszi rgyek. Rvai


Tekintetes
alvaliak.

Franklin lete. Franklin

Rvai Testvrek.

Stuart .Mria.

23 10 10 23 23 23 8 13 10 13, 23 23 10

pldt. Stanipfel

Tndrligel.
rk.

.MIallan alapvonalai. Franklin

....

s parasztok.

82 25
10
81

.llattan elemei.

Franklin

,^

alapvonalai. Franklin

.svnytan elemei. Franklin

J. .Magyar kisvrosi let.


l'j

elemei. Franklin

kis

Franklin

37 60
4 27 14

idegrendsz. Franklin

J.

.liizsef csaldja.

l.einj enilierlioncztan. Franklin

I.

Divatok.

Seliszi kttan. .Athenieuni

9(1

carire trtiiele. Singer s


kritikus alhumlil. Grill

....

J. Keresk. tanonczisk. olvask.

.Ma.gyar

Fggenlier.ger

19,

Rvai

Mihlyfi A. Emlkheszd Szvornyi Jzsefrl.


Szent Istvn Trsulat

Millaud E.
11

C.lary

conlra Clary. Singer s

W.

29

Mihlyi K.

l'rima .gramniaiica,' latinx. Franklin

Svada Komana. Franklin Mih L. Fgvlizi lieszdek. Kkai

60 60
14

Mill

J. St.

Deduciiv s

indiictiv logika. Franklin

Mika K

Szraz ptszet elemei. Franklin


Franklin

Vizsla-idoniits. .\lliena?um

Mikls G.

Mika O. Ipar- s keresked. nvnvek. Mika S. W Visz Mihly. Rili Mikes K. munki. Rvai Testvrek
'

24 92 24
8

Kp\. kormny. Allieiieum Rectori lieksznt-beszd. Franklin Szabadsgrl. Rlli Millig L. Nmet keresk. irlvlan. Eg,gcnbcr.gcr

60 70 60 43
26 47
7(1

MilovanovS.
Milton
J.

Mineralogija (szerb ny.). Lampel

Mindszenty G.

Eheszeii paradicsom. Franklin Roldo.gsgos sziiz .Mria hava.

...

Trkor.-iz.gi levelei. Franklin


.\llallan elemei.

42,
...

Franklin

.svnytan, kzel- s fldtan. Franklin

26 60 60 60

Legjabb

Rzsa

klt.
.Szt.

11

Istvn trs
Grill

13

Minstsi jefjyzk.

32
19
13

.Nvnytan elemei. Franklin

...

60
33

Terniszolrajz. .Stanipfel

Miskolczi >I. .Magvar szlisme. Grill Missi i>merele. Szent Istvn trsulat Miszlav M. Krmkor. Atlienseuni

47

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
oi-radiilomniik. Fi-anklin Mit ksznnk Mit tecjvnk V Orill Mitrovcs Gy. Kgyli. s/.noklattan. Kkai .
:i

6(1

Mittelmann

9 18
,.

ValsziTss-Tl Dolirowsky s Frank


.1.

17
l"2

Molnr

V. Grf Csky

.\lbin letrajza.

Lampei
,

33
i

Genti conventi. Lampei

Hazai kzpiskolk reformja. Lampei


Hsvti tojsok. Lampei V. B. Imk s intelmek a magyar Iiadliak szmra. Szent Istvn trsulat

53 33
3 12

Niiiel lielycsirs. Lauffcr

Molnr

katli.
.,

Deutsc'lii' Orlo^rapliic. I.aulTri'

17

Hanilcisslilislik. LaullVr
S|iracliriclili!;kcil. l.anlfi'itli's

17
17

Molnr-Ember.

Miltheiliin()en

llaiKlcIsniiiiisleriunis. Grill

Mocnich-Vutkovicli. Mairv. Mociiik F. AL'clira. Franklin


Ai'illinietika s algebra.

irknvt. Stampfel

V^ 10

60
33 33 60
l'2

Mocnik-KIaniarik.
Mocnik-Orbk.
Wolfner Mrtan polg.

Stampfel

68 Monotjraphik, .Mag\ prot. eg\ li.-tr. Franklin 8 Monolgok. Vg s kom. niaganj. .Sing. s W. 29. 30
.

Ne\els tanknyve. Lanler .... Momnisen T. Kmajak trtnete. Franklin Monarchia, Az o.-m., rsban s kpb. Rvai T. MoncriefL Szgyenls. Franklin

60

Mrtan. Stampel Szniilslan. Franklin


.Algebra. l^anllVr
(ieonielria. I.anlTer

^"2

Monostori K.

llatok rossz szoksai. Nagel...,

Utols ke;iel. .Nagel

.Mrtan npisk. sz. Singer

Vsri tancsad az llatok letkorra. Nagel Vezrfonal az llator\. tiszti vizsgra. Nagel Moiiselet Ch. A szrak. kisasszony. Sing. s W.

9 8

Mocnik-Schmilt. Szmtan.
I.ampel
.Mrtan
[els(3

isk. s/.niiira.
liiiisk.

Sznnilkiinyv polg.

7 Singer s \V. 67, 69 69 sz. Singer s W.


6!)

Montalembert. Szabad

egyhz, .itlienivuni
Rlli
,

....

Montepin

X. Egy rll szerelmei.

lhalotl. Laulier

Szniolknyx pols. lenyisk.sz. Singer s \V. Algebra. I^ampel

Gennieli'ia elcnn'i. Franklin

szmra. Mrtani Fampel Mocsry L. Kgi magyar nemes.


oszt.

Mocnik-Szabliv. Arnyszmok.
nzletlan.

Lanipei...

Lanipei
l'allas

3S 38 38 38 38 38
21

Harez a millikrt. F'ranklin Hzassgtrs drmi. Franklin


Kalandor. Rtli

\rs

laiTz. litli

Fggetlensgi prt.
Franklin

60
li 17

Mczr

I.

liiig Kroly. C.rill

Modrony

S. Iparpolitikai tanulmnyok. Grill

Trsad., gaz(l. Atlien:eum

70 22
74, /
47,

Mohi
>ohr.

R. .4llamiiulom. encyclopmdija. Franklin


rii\kpriilia. Grill

W
48 60 83

Dranien des Kliebruelies. Franklin Montesquieu K. Elmlkedsek a nimaiak nagysgnak s lianyallsnak okairl. Franklin..., Persa lexelek. Lgrdy Rmaiak nagysga s hanyatlsa. Lampei .,., Monumenla \alieana bung. Szent Istvn trs. Moore T. I.alla oukli. Franklin ,, Mra I. Foldszinl. Singer s Wolfner

29 70 25 28 60 60 25 25 114 72
10
31 15

62
16

Moravcsik E. C.yakoilati elmekrtan. Franklin Moravetz K. Lo\aglsok a szabadban. Grill

....

Mka bcsi, ,'^lagy. mese- s mondavil. Lampei


.Mess knyve. Singer s

Wolfner

Moreto. Kznyt kznynyel. Atbena-uni


Szp Diego. .\llien:eum

,.

62 25 47
10 15

Mokndal.

Franklin
iskolapad. I.ampel

Mokos

Gy. Az

Moldovn
Molire.

G. Koszor a romn npkltszet 114 Lampei Ml. Franez.-magy. s magy.-fr. sztr. Franklin 60
vir.gaihl.

Morcjenstern G. Fst. Lgrdy, Morlin E. Felsgsrts a rmaiakn


.^lagyar kisdedvs mllja s jelene

Eggenb.

Lampei

Mortier A.

Szuiiy.

Lampei
,

Mortgen.

Lszpts. Laulier

53 114 32
14 5

Bolcsinita doktor. Franklin

L' Avar.

Franklin

66 42
4(1

Morvay Gy. I.ueiler. Grill Morvay K. .Mag\ ar nyelvtan s helyesrs. Kkai


Tornazsebknyv. Kkai
Vrgkert.szet. Franklin
.,

Les fennnes savanles. Franklin


Vgjtkai. Allieneiim

28, 34, 47

8
62, 71

Molire-Arany. Tuds nk. Franklin Moller M. Fotografls elemei. Nagel

40
10

Mosdsy L rva szerelem. Lampei Moser J. Nacliscbiagebucli. Stampfel


Moses, Erstes Mucii. I.ampel Moskovitz I. nkormnyzatunk m.
alk. gar. Grill

114

Molnr

A. Gazdasgi npoktats.
lete s tnykedse.

Atlienaeuni..,.

92
4 89 89

44 2
9

Lenykk

Nagel

Npiskolai tanfelgyelet. .\tlien:euni

Eggcnberger Molnr Okszer Szlink Eggenberger Szlmvels. Athenaum Molnr L. AnvanveMants. Nagel Cseldgy ampel Nevels Ni kzimunka. szpgyessgek Laur tanknyve. Molnr M. Nagel
l.

., Nptantk nyugdjazsa. .\tlien;euni Svjczban s Bajororszglian szerzett tangyi tanulmnyok. llli Molnr Gy. E.veelsior. Singer s Wolfner .... .. n) utols forintja. Singer s Wolfner

Mzes t knyve izr. iskol. sz. Singer s W. Mhler F. egjbzjogi repertriuma. Lampei...
l'andektk

somms

tnzete.

Eggenberger
,.

72 2 5

30 29 29
10
16

MlIer H.

13 I)obr. s Fr. 74 E. Mozart prgai utazsa. Franklin Mssl G. Die Heimat u. das Vaterland. Franklin 114
.Vllatorvos szemszet.

Mriske

borszat.

..,,

jjalaktsa.

92
12 10

Lautfer

Brskods.

s a bclykzv. intz. rend.

trtnete. Laull'cr

Nevelstan. LaulTer

Laulier

Relik s
Tants

tantsa.

LaufTer

Szmtants.

Laullcr

12 12 12 12 12 12

Hajnalfny.

4
11

Kikelet virgai. Na.gcl

-.

10 10 17 Mudrony P. .Mag\ar zletknyv. Grill Mudrony S. Budapest jvje. Singer s Wolfner 78 Jedm lenya. Singer s Wolfner 16, 27 Vmkrds megoldsa. Singer s Wolfner 78 Mujkosk kalandjai szrazon s vzen. Pallas 17 Mulatsgra t az ra. Eggenberger l Mulattat, Hasznos. Szent Istvn trsulat 7 Mulattat, Nlklzbetellen. Lampei 123 Mundt T. .Mirabeau gr. s a francz. for. kitr. 25 Rtb Munkcsi B. A magyar npies halszat mnvelve. Singer s Wolfner 76
Felvidk. Stampfel

Mudron ^L

Prolestantismus. Stampfel

..

BETURFADES TARTALOMJEGYZK

Miiiikay
Ilolil.

.1.

lioldojjiigos

siil/.

lelc.

AiIkmiciiiii

87
V^

Murai
Kl

Szz

Mria
lic

lele.

Hisa
Siciil lsl\;iii
lisiilnl

Nafjy

H. liinis xgreliajl. Alliemeum rrningiiknd. Grill


K. .Magyarorszg kzjoga. Eggenherger F. Kere>k. jog. Atlienieum
.

71

I>lrmii'k fldi orsliiiia.

l
Ili
1

22
:i

Nafjy

K.

Kjiiyo

j. I.aiii|iil

Ilu.-zarszi'ri'lfiii. I.aiii|iel

Karconyi lom.
lii'ltU'.*

Siiiircr

i-.-;

\\ oIIiht

Kcjivii't'ii'i-xiaszlsrl. I.ain|ii'l

ihcf.

Siii;;t'r

s Wolfiior

Ki li'si a liiizr. Siiij:cr

,<

WoIiiit

Ki iiRT az tiyiT. Siijror Wolfiior

W Hi
1

Nagy

71

Kereskedelnn trsiiy 1870. Lampel


("lHen npdal. Lautler

iO
ii

28
iH
';j

Perrendtarlsi no\ella IS81. Rih


l'erreiMllartsi novella, a \greliajtsi lr\n\

s az sszes miiiistcri rendeletek. Rtli

KixN. Siiigor

,<

WoliiiT

ili

Vgrehajtsi lr\ny. Rtli _ ayy G. A. szkilhk t"mzeli.-;cge. Singer s \V.

ii

Kis lilia|>szlor. Siiigcr s

Wolfnor

ili

Nagy

Gy. Erdilslan.
I.

l'allas

76 28
',(6

Kis szolirsz. Sitircr s \Vr)lfii<T

id
iicr
.'in

Kimidis

l'alk. Siii):i'r s

Wol

.Mama. Siii^'iT s Wulfiier .Mosolyg lrlncli-k. l-ani|ii'l Ordj; lia. Singor s WolfiuT
l<f\l\cr. SiiisiT s

i)

ll-i
i(i

Nafiy

(ronwell Olivr. Franklin


l.aufl'er

Gyermikregk.

2i
37 37

.Magyarorszg esaldai ezinierekkel s leszrmazsi llilkkal. Rth


Magyariirsz. s iTillyi bujdos fejedi. Rth Tisztjits. Franklin
.Npsz. egyh. besz. vasrnapokra.
l'olgri

Wolfncr
Wolfncr

S)

Vrallan fordulat. Singer s Wolfiicr


Viriii'akads. SiiigtT s
a kzpiskolk ljjszer-

O 30
;i3

Nagy L.
Nagy

64
14 4

Muraniellki. Nzetek
Mvsi'
slli.

fllt. I.am|iei
iioiil.

Mufcjer.

iiyolczadik

Lam|iol

114
17

hzassg ismertetse. Nagy M. Az uralkod csald tagjai. Franklin Nagy S. A jobbgysg trtnete .Magyarorsz.i-'oii. Szent Islvii trsulat
.'..

Kkai Ilornynszky

62
16
5

.,., Kemiyon. Pallas .MuiTay-Grenvillc E. C. Fraiiczia politikai

Murray

1). Clir. (ilir.

Ne bntsd
V. Frank
.\

az llatol. Rzsa

elrllil.

Franklin

M
-iii

moimmentlis

falfests.

Dobr. s 17

Murz

., F. Vitr-, kard- s |irl)aj\ivs. Grill lii'pMi-, Schcl und Dncll-Fccliten. trill ... Musset A. Ne fo.iradj fel soha semmit. Franklin

Nagy-Sfvry.

.Magyar hlgyek letrajzai. Rth


'

37
18

7
(Ui

Nagvvthy
Nla
s

K. Krisztina. Dohrovvskv s Frank Naja'c E. 0. Singer s Wolfni'r

30

Mutatvny-kisrlet. Franklin .Miitsciieiibacher A. .Magv. Alvry. Athn. 80,


l.aiiipel
,

02
91

Damajanti.
I-".

Franklin

.62

Mutschenbacher

B. Tpllkoz. zavarok.
Rtli

Grill

Mzeum, Ki> nemzeti. Franklin Mhlbach L. lenviNszky grf.


11.
I.

22 02
2!j

Grnlandon t liczipn. Fggenber. 37 Nausen Napl-Lapoka mlt s jelenbl, .\theiiaium 31, 34 76 Napok, Besi mrcziusi. .\lbena-uni

Napleon.

I..

rsszr lete. Franklin

Napleon

Katalin ululs napjai.

lli

.... ..,.

.Napleon fnykora s hanyatlsa. Rlli

Ngv nap
N.p\ellk.

sznszn LanVr
e^'v

lelhl. Rtli

...,

2 2 2 28

111.

Franklin

.lulius

Ciesar lrliiele. Rth


niillja

Tzrsg

s jvji'. Franklin
l.aufir
li.'i,

Nai)oleoni emlk,

62 28 38 70 28,31
10,

Naptrak,

.\llieuienni
1,

Kggenber,ffer 12, 17,

Szlels s va(.yon. LaulVer

.,.,

Mkedvelk
Mller WoKner

allmma. Ktli A. .Mag\ar abe s olvask. Singer s

28 2
72 72

llher ahc s ol\askn\\. Singer s Wolfuer

Mller Mller

Miiller C. Ilasonsz. Iizi- s csaldorN. Laiiipel 02 l). -Az kor trtnete. Franklin 7 J. .Magyar-romn sztr. Dohr. s Frank Ili Hehnng der NVeinproduction. Franklin Mller K. Vakhlgyullads s \akiilkriill gyul13 lads. Duhrowsky s Frank

Lampel 1:>3. I.gi'dv l'alla.'^ 31, Rozsa 711, .stampfol Nautilus. I'assaull Budapestig csolnakon. .. Navratil I. Agysebszet. Grill Fvrosi baraque-krliz. Grill
Hiirnviiszkv
,".

10
Grill

25
21 -'.'"

Ggebajok. -Atheineum Ggebetegsgek trtnele. Grill Ggesebszeti adatok. AthenaMim


Orrtkrszet. Athena'um
Sebszeli adatok. Grill
albnni. Laull'er

--'

'm
'.m
2-'

Nayad. Frdi

-S
11

Mller K.O Grg rod. trtnete. .\lliena>um 03 Mller M. Felolvassuk a nyelvtudom. Rtli 20, 30

MUer-Lskay.

Fegy\erlan. Pallas
krodiii diagn. zsehk. Nagel
Frankliir
2;J,
.^
1

27
S
11
1
1

Nei)e-Klic, r.elv. Rzsa l'ol. Rzsa Nefelejts. Franklin


,

..

41

62,113
1

Mller Szeifcrt. X

Mtzelburcj. Der Ikrr der Well.

M nchhausen hr. kalandjai.

Lanler

Xagcl

Mvsz. Kis. Franklin 02, Lauffer Mvszek, alhuma, .Magyar. Rth Mvszi ipar. Franklin

2-i

M szUir. -Nmet-magyar tudomnyos. F'ranklin


Nachrichtenu.

2 62 02
27

02 rankhn 4 .Mrtkes magyar versels lrt. Ilornynszky 08 Stilisztika. Lampel 98 Szerkesztslan. Lampel 104 Neiszer G. .Mhszeti tancsad. Lampel .. 104 Rienenzuehl. Lampel

Ngyessy

L. .Magyar verstan.

Neniiiyi A. Franczia forradalom

liirlapjai

.Marschierungs-Dienst. Grill
szlslan. .Nagel

Ler honczlan. Nagel Ndaskay L. Ernykpz


Ndoremlk.
Franklin

Ndaskay

B.

.4llati

olvas.

Athenxum

.Mai:yar helyesrs. .\lhen;euni

Nafjcl E. Csonttrsek. Laull'er Nayy A. Drgakvek. Lgrdy


Egi svnv.

8 8 86 80 62 32
10


40

hirlapiri. F'ranklin
l'iirlanienti

68
.

fegyelem. Grill

9
,

Le l'arlament longrois. Grill Neninvi D. Honvdsgnk. Grill Nemnyi F. Magy. alak- s mondattan. Lampel
.Vlagyar irly- s szerkezettan. Lampi'l
I.

!'

2;i

98 98
03 3

Nemtiyi
go^'US.

.Xpczai Csere Jnos mint px'da-

Lampel

Szem

Istvn trsulat

Pogri lenyiskolink fogyatkozsai. Lampel

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Nemes
Szrnt

A. Budavri ftemplom
lsl\iiii

trt.

Lampel 33,

trsulat

46

Nemes Gy. Hztart. czikkek vegytana. Franklin 48, 62 44., Nemes I.'Hlcsszeti szfinielvnyck. (rl
Enilit'ri test

szrll.

viszony,

lilcs.

Lampel
Lanipol
,
,
.

2
2
45

Logika azaz gonilolkodstan. Schoppenliauer s llarlnian.

Grill 44,

Grill

Nemes-Nagy. A niag\. viseletek trt. Franklin Nemesszeghy E. A rendri nyomozs. Nagel Nmeth A. Gyni.sg. Allien;euni
Tanodi zseliknyv iskolk szmra. Lampel
....

403 46
74

3
9

Nmeth J. Fidnixelsi tmutat. Nagel Nmet K. Hit- s erkleslan. Franklin

Keresztyn egyhz r\id trlnele. Franklin Keresztyn \alls elemi tanknyve. Franklin Elementarliueli der cliristl. leligi^)n. Franklin 44 4 Nmeth P. Curia teljes lsi dntvnyei. Nagel 4(1 .Mutiil a liiintet Jog Trhoz. .Nagel .... 40 Nmeth V. Magyarorszg hegy-, sk- s vzrajzi trkpe. Kkai 8 Nmeth Zs. .Magyar szakcsknyv. Franklin 64 62 Nmeth-Linder. Olvasknyv. Hrnynszky i Nmeth-rmssy. .Magyar olvasknyv els kereskedelmi iskolk szmra. Laujpel )8 Nmethy G. Questiones de Firnnco Materno
astrologo. Lampel
i)l

62 62 62

Nvy 28 Athentvum 63 rsmvek Eggenberger 48 Kereskedelmi levelez Eggenb. 26 levelez Eggenb. 26 Magyar nemzeti Eggenb. 49 nemz. 49 Eggenb. Olvasmnyok 49 Eggenberger Olvasmnyok 49 rsmvek 48 Eggenb. Olvasknyv Eggenberger 26 19 irsmvek 26 Eggenberger 19 3 Lampel 144 Ney Egy Lampel 77 Lampel' 53 Nmet Lampel 404 Npnevels Lampel 53 Lampel 53 Ungarische Lampel 98
L. Drmai kzpfajok. Alhena'um

63

Irodalomtrtnet. E.ggenberger
elmlete.

Jkai .Mr.

(fels oszt.).

Ma.gyar keresk.
Olvasni, a

(als oszL).

irod.-trt. vzlata.

irod. trtnethez.

a
a

potikhoz.

..

Olvasni, az

rhetorikhoz. Eggenberger.,.. elmlethez.

(keresk.).
..

l'ietika.

Kg.uenberger

.,.,

Przai

elmlete. Eg.genberger

....

Rlielorika.

Stilisztika.

Kkai

F. Csaldkpek. nevel-intzet. Gaynzr a nevels virnyligetbl.


nyelvtan.

hatsa slb.

Szvhangok.

Spraehlehre.

Nihelung-nek. Athen:eum
Niebeluiigok. Laufler Nicolas .\. X keresztnysg

35, Rth
blcsszeti tanul-

3 31

Nmethy J. NmethvK.

Szret, horkszils, Laufler

32

lmutats

katonai iskolklia val

mnyozsa. Szent Istvn trsulat Niemeyer P. Kopogtats. Laulter

16

32
33

felvtelhez. Grill

Nigris-Ellenbogen.
33 33

Sikalakok. Stanipfel,,.

Nmethy

L. Katholik. szertarts tanai. Lampel Budapest \ri ftemplom trtnete. Lampel


Szent Istvn kirlyrl mondott diesheszdek irodalma. Lampel

Nagy lioldgasszonyrol nevezett Imdapesti ftemplom lrlnete. ltli NiiK'thy-Poztlef. Lalin nye!\lan. Lampel ....
Trtnete,

38
!ll

11 F. l'j mrikek s slyok. Stampfel.,,, 44 Das ncne .Maass und Gewiclii. Stampfel .. 25 Nixapra E. Ilona. Rth 64 Nobody J. l'osle restante. Franklin Noel Cli. fJef ou trailuetion des themes de la 402 .uramm. franeaise. Lampel

Nirschy

Noel-Hartos-Chovancsk.
tan.

Franczia nyelv.'^zt.

Nemzet

.Magyar. Atlien;euni
'.

....

Nemzetgyils txis-ban,

Festi magyar. Rth

3 38
4

Nemzeti Hrlap.

Hzsa

Nendt\'ich K. .\merikai utazsom. Franklin ... Np knyvtra, A magyar. Szent Istvn trs.

62
8

Lampel Nogll .1. Boldogasszony kvetse,


Lelki harez. Szent Istvn trsulat

Istv.

l.

Lelki let knyvtra. Szent Istvn trsulat,,,.

102 4 4

Nordenskiki
hajzsa a

Npdalok.

Franklin

.Magyar. Franklin

40 62
dal. .\tlien:eum

.Magyar-orosz. Athena-um

tven ered. magyar

Utazsa m Nordheim Gy. A nmet 3 Eigenthml. der deulschen


a V.gn. Franklin

4 A. E. .4zsia s Euro|)a krlVgn. Franklin 64, 115

100
Spraclie. Grill
....

nyelv sajtsgai. Grill

44 44

Romn.

.\tliena'nm

Tt. .Xthena'um

Szerb, s hsregk. Franklin

Npiskolk knyve. Franklin Npklts gyngyei. A .Magyar. Athena-um


Npkltszet. .Magyar npk. gyjt. Athena'um Npoktats, Nemzeti. Slampfel

35 35 70 64
21 35 44 45

Norgauer

A. Drei Lieder. Stampfel

Normand J. \ varzslat. Singer s Wolfner.,,, Norris W. E. Vidal Adrin. Franklin

48 30 70
43

Npoktatsgy, A magyarorszgi. Eggenher. Nesnera A. lajzol geometria. Franklin NeuTer E. Illustr. Donaufiihrer. Grill
,.,.

64
46 74 9 24

A. Keresk. trvny. .AtheiKeum.., Valutnk rendezsrl. Gril Neumann J. C.hronieus ggehurut. Grill ,...

Neumann

Nvk E. A kzegszsg. Dobrovvsky s Frank Nvk S. Egyszer s ketts konyvvit. Franklin


Feladatok s pldk aker. szmi. Sing. Fogalmazstan. Kkai
Kltszettan. Lampel

sW.

64 70
5

98
4 64 64

Knyvviteltan. Ilornynszky

Magyar

irly- s szerkezettan. Franklin

.Magyar irly tan- s

olvasknyv.

Franklin
Ipar-

Magyar nemz.

irod. ismertet.

Kkai
,.
..,.

Nvk- GyrtTy- Hortobgyi-Szab.


iskolai olvasknyv.

Ungarischen Neumann A. Olvasknyv. Lampel


S.

Neumann

S.

Ksznt. Lantler

,.,

,..,

Gratulationsliuch. LaullVr

25 2S
444 47

Lampel

Schnelle Fiisar. Franklin


Spraclie. LaulTer

Novk-Gldal. Magyar olvasknyv. Lampel Novellk, Klfldi. .\lheneum

98 98
44

,...

Novotny

.Magyarok trtnete. Stam|ifel


in Gotl.

Neuinayer

P. Freud

Rzsa
F.
....

Neupauer G. Szemszeli tlierapia. Dohr. s Nvknyv, Honvdsgi. Isli. e\re. Pallas


Nvknyv. Nvknyv,
Npelkelsi.
ISiXi. vre.
l'allas

Tanvi.

Lampel

33 98 40 43 28 28 56

L. A hgyszervek betegsgeinek ismerse. Dobrovvsky s Frank


.\nierikai. Franklin

fel-

43

Nk,
Nk

66
34 39


50

knyvtra. .\then;eum Nvnv-tani fali tblk. Stampfel Nyi-y F. Dohnytermels. Franklin


Faiskolakezels. Franklin

Gazd. s haszonavnvek termelse. Franklin

24 64 24

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Xvry
^

F. Gazdasj;! irjixaisme. Franklin Kros ro\arok. Franklin

....

2i
21

Olvasmnyok.

Tanulsgos, az ifjsg szmra.

KonliiliTmel. Franklin

-U
109
tanl

Nyri V. Kuliikol.is mesiersi'jie. Lampel Nvelvrcmlk. S/.ar\as Giornak kir.


csoss
tiirli'nl

Ternn^szetludomnyi, Lampel
trsulat

Szent Istvn trs Tanulsgos, a magyar np szmra. Sz. Istvn

8 8 81

kini'M'/se

i-nil.

Hi>rnyns7.ky

Nyelvtan, Nmet. Lani|ii'l Nycrcmny-kU'sn-kt\.


Nyuntli>lvi
r.rill

lUi
szl trv. Lampel

Olvas (az) Szt. titkai. .Szl. Istvn trsulat Olvas- s nyelvgyakorliiknyv. Stanipfel

.... ....

33

9
li
'}

Olvasknyv.
Olvastr
("az

Franklin

74
.\thenaMim

S. Viz);\{,'>lan.
g\aloirs. '

LampeL
mozgstsa.

Oberhauser K. A
Obcriiyik K.

liszt

nuinki. I.aufl'er

G. Keniiiiiszcencik a mltrl. Lampel Vasiil mentn. Franklin Oetkcn Fr. ("la/dasgi utazs. Franklin Oettcl R. Tenj:erl nyulak tenysztse. Franklin

Ocskay

M it
4
-;-

28 33 64

27 Olvnipiis. Grg-rmai niyth. Alhena-um ... 22, 3.j Oiikcl Tom. Andreas Jelky Abenllicur. Franklin 114 14 nodi .\. Az orrfireg. Lampel
Atlieiia'uui).

Officiuin Divinum. Szt. Istvn trsulat Ofliciuni Divinum s Ot'liciuni Hebdoma(l;i' Sanctii' f\\w. Szt.
Ist\ii trsulat

67 33 Trfs szmtani feladvnyok. S. s W. 52, 56, 76 33 Zcmepis Nilranskej stoliee. Stanipfel 3 Orczy Tekla. lniakn\\. Rih

Orbk

.M.

K.wszsgian. Singer s Wolfner.,..


fldrajza. St;inipfel

Nyilramegye

Ord'dy

L. .Vllattcnysztk kalauza. Eggenberger


S. s

Szl Irgv zsa. Egiienlierger

17 17

Ofliciuni

Hebdomaiiie Sancta.

Nagylieli

risok s trpk. G\ermekmesk.


Orientircn
Orlai
u
.\.
irn

W.

szertartsok. Szl. Istvn lrsulal

Terrain. Grill

_
Rtli

OlTiciuni in

Fest

ininiaeulat;e eoneeplionis
el

Npfelkelsi trvny. Grill

eiila' .\lar;e Virginis.

per ejusdeni octa-

Ornindy M. A

vani. Szt. Islvii trsulat

Orms .Zs.
Orosz \.

dohny. Lampel l'iatra Bbi. Bnya sziklja.

48 27 12 105 25
16

20 zsebknyve. Horny. 4 Toniazsebkn\v. Hornynszky 4 Ohnet Gy. .\karat. Sin^ier s Wolfner .. IC), 26 r.roiv .MorI grfnk. .Singer s Wolfner 16, 26 K!el liarezai. Rvai testvrek 28 . Tiyennek joga. Singer s Wolfner .... 18,28 (;\ilsg adja. Singer s Wolfner .... 16, 27 Hmoros. Rvai lestvrek 28 Lisa Fleuron. Singer s Wolfner 16, 2(i Nimrd s trsa. Singer s Wolfner i6, 27 l'ierre lelke. Sin.L'cr s Wolfner 16, 27 Rameau orvos. Singer s Wolfner ..., 16, 27 Rgi harag. .Singer s Wolfner 16, 28 Sarali .grfn. Singer s Wolfner .... 16, 26 l'lols szerelem. Singer s Wolfner .... 16, 27 Vasgyros. Singer s Wolfner 16,27 Oknyi P. Rmai rgisgtan. Franklin .... 64 Okmnvtr, a kzs viszonvok rend. Franklin 64

Onjcium. Kis. Kzsa Oheroly J. .\ tornajtkok

Pozsony Szz Zur Frage


Stanipfel

Egyhzi beszdek. Szl. Ist\ii trsulat Orszc) M. Knyvvitel tanknyve. Stanipfel .... rtvay T. Jeruzslemtl Nzarcthig. Stanipfel
.Magyarorszg egyhzi fldlersa a .\1V. szzad elejn. Szt. Istvn trsulat vros trtnete. Stanipfel
v. Stanipfel

33 12
16

12, 41,

42
12

Geschichte der Stadt l'ressburg. Stanipfel der Wasscrabnahme n ngarn.


o.

44
46

Ortvay-Hrubant. M.
Orvosi szemle.

rni.

katli.

egyhz-

megyi. Stanipfel Franklin Orvosok hivatalos nvjegyzke. Dobr. s Fr.., Orvosok magvarorszgi hivatalos nvjegyzke.

12

74
14
13

Dohrovvsky s Frank

Oktats.

Flkszit. Grill

,'
,

27

Orvostan gyakorlati haladsa. Franklin Osvth .\. J egszs.;;. Nagel Osvth I. Telekknyvi bettek. Franklin

....

.,,,

30 8 74
13

Oktavian csszr.

Franklin

60
Nagel 8, D. sFr.
.

Telekknyvi bettek szerkesztsrl. Grill ,,,. Osztrk-magyar monarchia rsban s kpben. Rvai testvrek

Olh G. .\z elmebetegpols. Olh Cy. ("olera. .\tlienieum

13

14 31

Defekt eltiij kalandorok. Grill Hasonszeiivszet rtke. Lampel

90 22
...

Ottava
lsa.

Traehoms betegsg sebszi orvosDohrovvsky s Frank


I.

Olh

Kzsgek feladatai. Grill K. Gyakorl-knyv az nektantshoz. HobrowskN s Frank

14 9
3

...

egy naiiyvilgi hlgy. Athenaum Ott. Tant az elemi tanodkban. Franklin .... Olt B. Rzsateny szls. Alhemeum Olt E. \'ezrfonal a fraiicza nyelv beszlsre.

Otthon.

Irta

74 92
33

Magyar nyelvknyv. Singer Wolfner Nmet anyaggyjtemny. Lampel Nmet nyelMan. Eggcniierger Nmet olvasknyv. Eggenberger Ollendorf H. G. Franklin ErIernung der Sprache.
Beszlyek. Liul'er Kt rva. Laufl'er
s
.\ngol nyelvtan.
I.aufl'er

Olasz kltkbl. Franklin Olasz L. R.^zvtkuvek. Kkai Oldal J. Baiidadi utazs. Nagel

64.68
...

Stanipfel

17

...

7 2S

28
69
101
...

28 28

Egy Freskk.

Ott J. Moz.g jtkok knyve. Lampel Ouida. Cigarette. .\lliena'um Ess mzeshetek. Don Gesualdo.

....

33 42
17

Pallas

E.gy or.gonag. Franklin

pr kis faczip. Franklin


.Singer s

Wolfner

.Sanla Barbara. .\lhena;um

Syrlin. .\tlien:eum

70 66 ^ 16,26 43 43
18
14,

...

74
13 4

Overmars.

Theiss-L'lierscbvvemmun.gen. Grill
niiivszete.

Franczia njelMiin.

Ovidius. Szerelem

Rvai teslv.
Grill

un:;ar.

.\agel

lombnvkbl. A
Olir.
Illatos.

szibriai. Pallas
.

Rzsa
przai. Eggenberger

22 23
2.J

Ovidius F. Naso. L. Lampel Oxcnford. Die beiden Waisen.

92,
....

28 94
7

Olvasmnyok, Grg
Hasznos.
.Szt.

krs B. .Ma^'yar nkormnyzat,


I I

kzjegyzi trvny. Rth

Istvn trsulat

lljusgL Szt. Istvn trsulat

-^ .Magyar s" hirodalome.gysg. nszmit. Franklin

Kzlrvnyhatsg. Franklin Franklin

4S 74

74 74

31

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
nszmit.
Sellistrccliiior.

Lanipel

reg

J.

Gondolkodstan. Dohrowsky s Frank

Tapasztalti llektan.

Hornvnszky

Ugyanaz, vezrknyv
Papp

Papp

A.

Bibliai trtnelek.

Kkai

nptanit/jknak. Kkai

Termszettan s liazdasKi ve.ayian. D. s Fr. t v trtnete. ISCT 7'J. Ktli 2, 27 tvs A. Egy pesti Don Jan. Rvai tcslv.

tvs Gv.
Nagel
,

Utnnilats

majolikafeslszethez

tvssfj. (iiill Remekei. Cirill Fal A. Szer('l\c mindvgig. Rvai lestv. Pabst. Szarvasniarlialenyszts. .\lhen;Bum Pacor A. A vdtrvny revisija. (irill ... Pacor V. Taktik der drei Wattn. C.rill
J. Mirluslomliok. l.anller
.Ngylijli szent beszd. Atlien;tuin

Keresztyn erklcstan. Kkai 11 E. Esti harang. Franklin 70 Htrabagyotl munki. Franklin 70 Kvta. .Ulueneiim 71 ()kmn\lr. Franklin 70 l'ariament Debreczenben. Lauller 31 Pap V. Isten imdsa. Rzsa 11, 17 Tanknyv. Kkai 5 10 Papp Gy. Kltemnyek. Singer s Wolfner...

Pap

J. liizonyitsrl. Grill

...

Pados

Keresztyn vallstan. Kkai .'opronmegNe fldrajza. Slampfel Szent nekfzr. Rzsa Tpett rzsk. Nagel
.
,

12 12 33
21

Uli jegyzetek. Lauller

Termszetrajz elemei. Lampel

47

Pwdagogiai zsebnaptr.
Paganell.
trsulat

8, Szkanderl)g trtnele. Szent Istvn

Sing. s

W.

Pap

K. Adatok

a katonai

bntetjog reformj-

Page D.

Geolgia. Eggenberger

Pivaszinta-Madzsar. Finn elbeszlsek. Lampel 73 Pajeken Fr. Brown Andrew, a vrs km.

l.auffer

Jim, a burokvet kalandjai. LaiiHer


Jlessze nyugaton. Lauller

Rokkant hagyatka. LaulTcr Pajor R. Brgygyszali zsebknyv. D. s Fakor V. Harezszat. Cirill


Harczszati feladatok.
Franklin
szerzetes.
Cirill

2 25 2
F.
l-i

hoz. Grill
Beiktatsi beszd. Kkai

25
14
Grill
,

Katonai behivii parancs.

2'i

Katonai bnlel- s fenyiljog. Grill Katonai igazsgszolgltats ms llamokban, '


(irill

25

'nnepi egyhzi beszdek. Kkai

Vndor
Rlh
.Mit

lja Istenhez.

Hornynszky
'

25 14 4

Pap M.

Doiinyiigy krdse Magyarorszgon.

45

....

2!J

beszl a vilg. Rlh


S. .\ls-Tlrafred. Eggenber.eer

25
-1(12

Vdlottak padjn. Rlh

Pl s Virginia. Palgyi L. lju


Magnyos

Papp
Pariz

Lampel
s

nlon.

Dobrowsky
.Nagel

Frank

18
()

Ppai K. C.sepelsziget s laki. Lampel Papok. .Nagy, letrajzai. Franklin


I.

...

Nemzeti dalok.

letre xezet keskeny

l. Rzsa

...

Szavalknyv. Atlienajum
Felti. Sin.ger s

3.J

Parizek

Palgyi M.

Wolfner.

77
7li

Brn Egy erdben. Egy mint zvegyasszony. Egy mrnk Fejedelem Rgi Magyarorszg.
Alila Isten ostora. Franklin

PllTy A. Anya

grfn. Franklin

(unepi evangliumok. .\lhen;eum Parlaghy K. Krtyajtkok knyve. Lampel Prtnyi J. Limutal az eloktromos vllgils

25 25 13 21 62 23 87 124
20
7(1

Atyai bz. Franklin levelei. Franklin


kastly az

Franklin
Franklin

leny

102 72 70 04 76
7(i
...

Pascal

berendezsre. Pallas gondolatai. Franklin

,,

Passi. Rzsa Pasteiner Gy. Mvszetek trt. Franklin Psthy K. Vegytan s svnytan. Franklin

11),

24 70 70
70 70 23 70

regnye. Franklin

Esztike kisasszony professzora. Franklin keresztlenya. Franklin

74

Psthy-Szarvassy. Termszetrajz. Franklin


Termszettan. Franklin
J. .latok termszetrajza.

72
,

Paszlavszky
Psztory

Eggnb.

Itlniesler lenya. Franklin

Pszti A. Kltemnyek. Franklin


7(i

Szebeni
.1.

iiz.

Franklin Franklin

Plfy

Kcr. anyaszentegyhz trt. Franklin

38 24 24
15 18

L. Itmulals a nzleli oktatshoz. Lampel vodai versek s dalok. Franklin


s Frank...

53 70
14

Palgrave K. Kjiek az angol bl s mkdsrl. Rlh


Kis

alshz trtnelFranklin.,..
....

Pataky .1. C.ombustio. Dobrowsky Paterculus C. V. Rma trt. irt


Franklin

kt knyve.

konyhakerlsz. Franklin Pallas Knyvtr.


kis le.xikona. I'allas Fallas

Pali bcsi. Kis gymlcstermel.

70
s olvasknyv.

Patterson A. Angol nyelvtan


Kggenberger

Nagy

le.vikona. Pallas

59
Franklin
7(1

Patterson .1. Angol nyelvtan. E.ggenberger Patzek V. Vrnai csata. Lauller

22 26 28
4

Palczy L. Franez. nyelv- s olvask. Palczy-Ahn. Olasz nyelvtan. Lampel

Palugyay

I.

-Magyarorsz. trt. leirsa.


s

102 Franklin 70
Fr

Pauer Pauer

l.

Kthikai determinismus elmlete. Horny.

lom. Slamplel l'lianlasia. Stampel


J. .\lvs s

Palzow. Tbyrnau Tams. Ktli Pnik M. Magyar-tt sztr. Dobr.

Pauler T. szjogi eltan. .\lhenieum Paulikovics L. Balassa Blint. Dobr.

s Fr.

12 12 71 48

Panorma
(18<5).

der Rudapester Landes-Ausslelluiig

Lampel
Szt. Islv. trs.

Rajzok

a liajdankorbl. Alheiiieum

43
114 12 12 12 12 12 12

Sarkadvr. Lampel
.Xntifebrinrl. Slampfel

Pant T. Mrtan. Franklin Pntocsek J. Ecbo solemnitatis.

Panyk

E. A magyarorszgi kzpiskolkban 180-tl iss;j-ig megjeleni programmrle' kezsek. Franklin


s

Pap

szabadkmves.

Grill

Pvai G.

Rergeon-fle echalatirl. Slampfel


Difterirl. Slampfel

Divatrl. Slampfel

Harmadik egyetem. Slampfel


Idegessgr. Slampfel

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Orvoi Cber Cber \Vo


len.

Pvai

11.

Kdlera.

Siani|it'l
.

ii
{-2
..

kanianik iTdekiien. Slampfel

I'oisouy s a harinadik egyetem. Stnmpfel

Thalliiirl.

Slampfel Tiiberkulzi gyngyilsrl. Stanipfel


Tdi5\szrl. Slampfel
Aniilihriii.

12 12 12 12

I). J kedvembl. Singer s Wolfner Kzgazdasgi fcildr^jz. Singer s Wolfner Petcrdi S. Xi orr. Singer s Wolfner

Pter

18

170 29

li

Slampfel
....

ltergeon'.< liilialalioueii. Slampfel

Hi 46
i

sollen

wlr die

drille L'niversllal errich-

Pterfly S. Kgylizi beszdek. Kkai ISW-lki tangyi kongresszusrl. Sing. Gazdasgi nvny lelan. Aihenieum

W.

77

92
8

Hetnyi Jnos p;edagogiai munkirl. Kkai .Magyar elemi iskolai npoktats. Lampel .... Olvasiiknyv a felnnek oktatsra
lluszrdo'gok. Athena-um
ulynipos. Atlienxum
....

Slampfel
kell

Pcthc U.
Petli

Pnvai-Dobrovits. Hogyan
Slampfel

dezioliczilni.

Petiscus-Gerb. Az
12

Payn Pavr

J.

S.

Egy fedl alatl. Franklin 76, 97 -i Ndasdy Tams grfk lizlja. Horny.
liomlllkban. Kkai
...

Pazar. Jzus pldzata

Iti

'

Pzmny

P. Keresztny imdsgos knyv. Szl.


ti 1.

Istvn trsulat

Kalauznak

II.

knyve. Franklin
..

....

Vlogalotl egyhzi beszdei. Franklin


Z. Hvpnolismus. Nagej

42,
....

Pzmny
Peard
Fr.

ma. Franklin Pecstek lersa az orszgos levltrbl. Nagel Pecz V. Grg mondattan. Eggenberger
.Molly

M.

i2 76 8 70
S

Lalin verstan. Franklin


Uj grg nyelvtan. Franklin
hitat. Franklin problmi. S. s
,.,

Pczely J. mesi. Rvai Pederzani Gy. Keresztyn Pelir Gy. Dodo fhadnagy
Homlvban. .-Vlhenieum

....

20 76 76 26 76
16
1-3

Petfi Helysg James. Robin Hood. Rth 21,25 sszes kltemnyei 35 sszes .\thenxum 12 35 78 sszes Kpes Athn. 35 sszes sszes 35 Kltemnyei 35 sszes mvei. AHiena'um 35 Keld 6
l'jabb reli(iuii. Franklin
...

reliquik. Franklin

S. beszlyei. Franklin

,,

kalapcsa. Franklin

56 98 43 22 76 78 68 68

Hlir ktele.

.Mliena'um

...

kltemnyei. Dszkiads, Franklin


.

klteiBcnyei.

npkiads.

kltemnyei. kllcmnyei.

.Mill.

kiads. .\ihcna;um

3:j

(,)lcs

npk. .\tbenauni
1

lrgysz. felosztva

. .A.ilien.

12,

Jnos. Grill

Petrarca sszes

szerelmi szonettjei. Franklin 70,

78
4 4

W.

16,28 PehiUiy J. Szzat az sisg dolgban. Lampel 6 Peleslvci ntrius budai utazsa. Rzsa ... 6 Pclikn-Dohnnyi. Imk s nekek. Slampfel 33 l'ellico S. Brtneim. Franklin 68
Lavina. Singer s Wolfner

Petri E. X valls szerepe a mindennapi letben. Hornynszky . Petri M. Kltemnyek. Hornynszky Petrik G. Kalauz az ujabb magyar irodalomban.

I'allas

.Magyar knjTszct ISO

1875. Pallas...
lelepilse s

25 25

Petrovics L A homoki

szlk

Pclsiiczy H. Gy. Magyarorsz. s ttok. Athn. 71 Peltzmann Gr. GeislIieherWegweiser. Franklin Mi .Marianischer Blumeukranz. Franklin \[i

Peres

S.

beszd s rtelem gyakorlatokrl.

Magyar

F'rankliu

Herbart s Dieslerweg. Lampel kisdedv. Lampel Kisdednevels s mdszertan.

'.

76 53 53
Singer
s

67 Peres-Bngrfi. Magy. nyelvgyakorl. Franklin 76 Peregriiiyi E. .\merika felfedezse. Rzsa.... 6 Perfall A. Ztonyok. Lampel 114 Perjssy L. .brzol mrtan. Franklin .... 76 Perlaky >L Borszati kt. Franklin 24
Szlmivels ktja. Franklin
Szlszeti s borszati kziknyv.

Wolfner

mvelse. Lampel Petrovics L. Zobor vezr. Grill Petz G. Grimm trvnye. Franklin Indogermn hangtan. Franklin Magyar hunmonda. Franklin Petz K. Plinkafzs. Lauler Petzval O. Kr- s gptan. Atliena.'uni (."li'pian. Athena'um Pexa L. F. Gcselzliclic Beslimmuogen saelien etr. Lampel

105 3

78 78 78 32

in

Ehe-

Pferdewesen. Grill Phaidri fabularum. Franklin


Fabularum compleluni. Franklin Liberii fabularum Aesopiarum. Eggenberger Philalethes. Titkos, csoda- s npszerek. Nagel

29 78 78
25 8
18

24
Franklin

Perlen der
Perlick

.\ndacbt. .\ihen;eum

76 88

djiek Bozjeh. R()zsa

38
43,

Perrault-Aulnoy-Beaumontn. Tndrmesk. Franklin


.,

76
41
14

Philiter. Illetktelen keresztelsek krdse. Kkai Philipp J. Leitfaden fiir den Unterricht in der Geograpbie. Hornynszky Philo, .\lexandriai, jelentse a Oius Caligulnl jrt kldttsgrl, slb. Lampel Picard. Kt hzaspr. Franklin ... Piccolo J. Blumensprache. Lampel

Perstcn, Zlali. Rzsa Pertik 0. Bevezets a fertz belegs.gek kroktanba bacteriologial szempontbl. D.sF. Peschier. Gallicismes dialogues. .\thena>um ....

33

68
124 27
106

86 Pesszimusa. X .\L\. szzad. Franklin 26 Pestalczy H. Lnrd s Gerirud. Franklin 62, 76 Pesty Fr. Krassvrmegye trtnete. Rth .... 38
Szz politikai s
trt. levl

Piclia. Leitfaden der Wafl'enlchre.

Grill

Pick

I).

Egyszer

keresk. knyvvitel. .Magyar s

Horvtorszgrl.

nmet. Lampel

Einfachc kaufmnnisclie Buchhaltung. Lampel 106

Hornynszky

4
....

Frdi Petelei

Jetii.

Pete

Zs. Fogfjs s fogronils. Lampel


letrend.

14
14

Lampel
I'allas

I.

Az n ulczm.

.,

Flemile. Singer s Wolfner.

Singer s Wolfner _ Keresztek. Rvai testvrek

17 16, 26 18 26, 27

Pilisy H. Rz

Picrautoni M. Lidia. Rvai testvrek Pikler Gy. Jogblcsszet. .Alhenxum


Ricardo.
Grill
.,

Handbuch der deuischen Sprachlehre. Lampel 101 28

71

(>sillagok.

Nagel

._

t'itypalaiy.

Nagel

Istvn s egyb elbeszlsek. Nagel....

Pillitz V. Analviical vegvtan. Franklin

12 6 6 6 78

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Pintr K. Irodalmunk
Istvn trsulat
a millenniumig.

Szent

Magyar

siilisztika.

Hornynszky

. Rhelorika s olvasknyv. Hornynszky Pintr-Erdlyi. Potika s olvasknyv. Horny. Pirchala J. Latin gyakorlknyv. Stampfel ....

7 S

Polgr Gy. Grg

nyelvknyv. Eggenberger,.,, Szcsoportok Homerosbl. Eggenberger,,,, Polikeit K. .\slronomia. Stampfel Politika. .Magyar. Franklin PoUk J. Bjti conferenlia beszdek. Szent
Istvn trsulat
Histria levelationis Biblicae. Szt. Istv. trs. Renan s az apostolok. Szent Istvn trsulat
,

20 21 13 78
10
16

33

Lalin mondatian. Eggenberger Latin nyelvtan. Kggenberger 20, Stampfel Lalin olvas- s gyakorlknyv. Stampfel

20
.,.,

Latin-magyar iskolai sztr. Stampfel Lalin siilisztika. Eggenberger Lalin Stylus gyakorlatok. Eggenberger Reruni romanornm liber. Stampfel
a rzsa.

_,

33 33 33 20

Pollk K. Elemi mrtan. Sin.ser s W olfner Polner . Magyarorszg s .Xusztria. S. s W. Plya J. Gazdasgi vlsg. Athen*uin

16 67

20 33
43

Polyk

L. Klimatolgia s klimathcrapia. Tdvsz. Grill

Grill

78 72 22
21 8 14 78 78 28 28 47 25 2 2 23 2 2S 66 14
14

.Mbena'um Pironcsk obrzkovi ov citania a Evenglia. Rzsa Pisko F. J. Termszettan. Franklin 78, Lauffer Pisztrj' M. Emlkbeszd. Stampfel Nemzetgazdasgtan. Stampfel

Piros mint

Pompry
Pongrcz

A. Polgri hzassg. Dr. Kiss Jnos E. Aranykorona. Rzsa

36
d3 13

l'ton-ulflen. Franklin

Pon{(rc.z K. Harcztan. Fianklin

33
71

Poncjrcz

L. Llikpek. Lauffer
Galilei.

Versei. Lauffer

Pozsony, .^llicna'uin Rvid vzlala. Slampfel


Statisztikja. Stampfel

33
13
,.,

Pius VII,

Planche G.

ppasga. Szent Istvn trsulat .Miivszek csarnoka. Franklin


...

13 16

68

Plat.

L.

Lampel

92,93
.

Mveibl szemelvnyek. Eggenberger

Szemelvnyekhez jegyzetek. Eggenberger

Theailetosa. Franklin Vlogatott miivei. Franklin Platn s Aristoteles. Franklin

...

Plautus. L. Lampel Plfcsny Duse. Rzsa

2 2S 78 26 78 93, 94 41
13
1

Ponsard F. Ponson du
Egy

.\then;pum
kalandjai.

T. Egy gin
Rlh

Rth

,,

kirly ifjsga.

Rth , Rth Rejtlyes Paris. Rth Rocambole ifjsga. Rth Poole J. Pry Pl. Franklin Poor I. Orvosi mszavak. Lampel Poore G. V. Tanulmnyok a vidk hygenija krbl. Dobrowszky s Frank
j lovagjaY

Fekete

uiise.

Th. Szem fld. Lauffer Ploetz K. Elemi franczia nyelvtan. Nagel


Plitt

,,

Franczia nyelvtan. Lauffer


Svilabaire fraucais.

13

Lampel

102
4
'i

Svilabaire francais. Elemi franczia nyelvtan

lenyok szmra. .Nagel Conjugaison francaise. Lenyok szmra.

syllabajre folytatsa. N'agel

64 33 ,.,. Popp A. Magyar nyelvgyakorl. Stampfel Popp-Kolmr. Magyar nvelvgyakorl. Stampfel 33 78 Pr A. Csk Mt. Franklin Hellas fldirata. Franklin 78
Poi^e
S. Mbirlatrl. Franklin

Hunyadi Jnos. Szent Istvn trsulat


Ipolyi .\rnold lete. Stanjpfcl

.,..

13, 16

Nagy

Lajos. Rth
trtnete. .\thena>um

13 8

Rma
Rnay

79
13

Jczint lete. Stampfel

PIsz P. Czukorbetegsg. Dobrowsky


Fehrnye jelentsge.
S.
Grill

s Frank

14
21

Pordek swal I'assie gako. Hornynszky Porges L. Lehrbuch der allgemeinen Waaren-

Plsz

kir.

Curia

IJO. sz. illsi

dntvnye.

Grill

12
'i

.Magyar vltjog. Eggcnber.ger Trvnyjavaslat a feebbvitelrl. Franklin Plouvier E. Beszlyek. Franklin

....

78 64
17

Plutarchos prhuzamos letrajzai. Dobr. s Fr. Plutarchusbl letrajzok. Franklin Podhorszky M. Egy llamfogolyn naplja.
Lampel
.,

38 34 28 28 28 28 28 28
IS

Podmaniczkv

Fr. .4lom s valsg. Lauffer

,
...,

Aply s dagly. Laullr Egyetlen knycsepp. Lauffer Kedvencz. Laufl'er

Kk szemveges

r. Laufl'er
,.

.Margil ngyai. Laull'er

Napltredkek. irill Rgen trtnt mindez. Laufl'er ,. Poe . rdekesebb novelli. Laull'er

28
28 74 16 12

Kltemnyei. Franklin Pota leoninus atque facetes. Szt. Istvn trsulat ,. Polner. Vgrehajt hatalom. Grill

Pokolki Vendel. Rzsa Pokorny E. Kalh. szertarlstan.


.

Eggenberger
Sbriban

28
24
16

Szertartstan. Eg.genberger

Pokorni Fr.
szletett..

Szeni-.Mrlon

Gyrm.

Polczner A.

Szent Istvn trsulat Vasrnap. Lampel

114

Wolfner napok. Nagel Arany napsugr. Lampel Lgrdy madr Buzogny Sebestyn. Singer Wolfner Lampel Stampfel n jsgom gyermekszinhza. Gyermekkert. Nagel Gyermekversek. Singer Wolfner. Haza. Szabadsg. Singer Wolfner Katinka Wolfner Singer Wolfner Singer
.\rany kert. Sin.t'er s

kunde. Lampel 106 10 Portalis. Egyesli llamok. Lgrdy Port Mauritio L Vgezznk-e gynst. Lampel 2 Porz. Por s hamu. ,\lhen;eum 32, 79 32 Vizn s szrazon. .Vthena'um 29 Porzsolt K. .\z irodban. Singer s Wolfner ll Porzsolt K. J. Frdi emlkek. Lampel 115 Sport s szerelem. Lampel P.sa bcsi arany abc. Singer s Wolfner 44, 46 Meseknyve. Singer s Wolfner 44, 48 Reggelti estiig. Singer s Wolfner .,., 44, 43 82 Psa L. ABCD. Lampel

46
11

,\rany

Aranytollas
Csingilingi.

Cini-cini.

Dalok, regk.

83 nti. 10 29 Rzsatolvaj. S. s W. s 44, 46 83 24 Sing. s Wolfner 46

....

44, 46

Hinta

s Fal' .Matyi. Sing. s


s
,

W.

44, -46
44,

Kis aranykert. Kis liokrla.

46

44, 46

54

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Psa

Pillangk. Singer s

L. Xag>niiuna nu-sci. Singer s Wolfner -W, 48 Wolner U, Ki

Pulszky

I'nksdi rzsk. Lain|u"l

Hzsalikor. Lgrdy

..

Tndr rk. Nagel


Vilgszp ndszl kisasszony. Lgrdy
J.

Posch

\7 id elmlete. Dolirowsky
().

Frank

Posch-Polster.

Deuisciies Leselmeli. Kranklin

11'.

Potcmkin

ISii.

magyar hadsereg

feloszla.,

lsi okai. Laiifler

Szenl Istvn trstdal Pni'paratik. Latin. Singer s Wolfner Latin iskolai elassikusoklioz. Lanipel 94, Praiitl K. .Nvnytaa. lggeulierger ...

Prii'paralio ad

.Missani.

Praznovszky A. Pray G. liatrilie.

Dolinyterinels. Eggenherger

Pzmny Pulszky Dek 10 letem Eszmk magyar Szmkivets 71 orszgban. Rth 93 H Szmkivets
83
II

A. Egyelem! krdsek .Magyarorszgon. Eggenherger


Pter. Franklin
Fereiiez. Franklin

13

F.

s koroni. Franklin 78, Rth


orsz. trL pliilosophijboz.

70 78 30
ti

1(1

18

Franklin

Felsls. .Vthena'um

47

;!i

.Magvar jakobinusok. LaulTer .Martinovics s trs;'!. Franklin


alatt

28

m
20

.Mvei. Rvai testvrek

Amerikban s Angol-

30
30
4(5

17

Olaszorszgban. Rth..., .Meine Zeit, meiri Lehen. Stampfel


alatt

Franklin
.,

issertatio de Saneto Ladislao. Franklin

nissertationes d.

Ii.

Salamon. Franklin
Franklin

Specimen
I.

liierarcliie.

78 78 78 78

Pulszky T..\. s F. Regk Olaszfldrl. Puni .1. Lszl s Rza. LaulTer

Athn.

43

28

Pungus

Civ. .Magyarorszg! leskflk term-

szetrajza.

Lampel
.1.

Preisach

Ijahb ajdalomrsillapil szerek. Dolirowsky s Frank


J.

Prm

Bosnyk .\nna. .\tlien;eum

4/

Puristaller

Bli'sszel. Franklin

Pliiloso|ihiai propa'deutica. Franklin

Szpszel. Franklin
I.

78 78 78
14

Editli trtnete. Allien;euni

Flvr. .\tlien;eum

43 43
13

Purjcsz

Adatok

Szcnl Rkus-kzkorhz

Kpzmvszetek

trtnete. Slampfel

Prescott
II.

Kozsds czimerek. Singer s Wolfner .... J. H. V. Kroly csszr lemondsa s


vgnapjai. Rlli

18

alaptshoz. Dobrovvsky s F'rankc

Flp. Franklin

38 70
(i4
(i

Flhelegsgek therapija. Dohr. s Frank 14 Gyakorlati lgygyszat kziknyve. D. s F. 14 Hallszerv vizs.glali mdszerei. Dobr. s Fr. 14 78 Purjesz Zs. Belgygyszat. Franklin Puskin S. Anyegin Eugen. Franklin .. 66,78
szaki fny. .\theii:eum
J.
,

Sclillr .Magdelena. F>anklin

Preuschen

T. R. Igazsg elmlete. Lanipel Preysz K. Balaton frdi. Lggenbeigcr Balatonfred gygyeszkzei. Eggenherger

Pusztai

\cnd imaknyv. Szent

Istvn trs.
LaulTer.

33 3
19

Frdink vendgsg! statisztikja. Eggnb Frdirodalnii knvMr rtesilje. Eggnb.


Frdisniertetsek kellkei. Eggenber.ger ., Frdgyiik haladsa. Eggenberger Hazai klimatikus gygyheyek. Eggenberger Hazai ssfrdk. Eggenberger Idegbetegsgek kezelse. Eggenberger Klinia hatsa. Eggenberger .Mestersges svnyvizek. E.sgenberger Sifok, Balalonfrd s gygyhely. Eggnb
Sifok ismertetse. E.iigenberger
Tli klimatikus

13 13 13
13

Putnoky-Christian Rmn sztr. Qhiernay-Turgot njunkibl. Pallas Quinet E. Forradalom. I.aull'er

21

, ,

31

13

13
13 13

Quintilianus M. F. L. Lampel Racine. Athalia. Franklin


Egly. Szt. Istvn lrsulal
Pia'dra. .Vlhena'um iT, Franklin

93, 94 42,
.,.,

70
16

Szinmv. Athena'um
I.

..

gygyhelyek. Eggenberger

.,

Tengeri frdk hatsa. Eggenberger

Bad Sifok. Eggenberger Bder am I'lallensce. Eggenberger Bder, Km-orte und .Mineraiquelen ngarns. Eggenberger Seebder. Eggenberger Sifok as a \\ atering Place and Lak Balaton.
Eggenberger
Sifok und die Bader ngarns. Eggenberger

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Rcz Rcz Rcz


.M.

Szrnyasok kolerja. Nagel

-M.

S.

Bimbk s csalnok. Franklin .. Homoki szlk teleptse. Eggenberger Tuli. Cccrons de Imperio graci Pompei
71
1,

72 47 8 78
17

(|ii!r!les. Singer s Wolfner V. Bza a nemzetkz! piaczon. Grill Rday G. sszes njvei. Franklin Rdai L. Apasgi kereset. Pallas Rday P,. munki. Franklin

orato ad

7 17

Rcz

72
,

21

Radicli

.\.

Fiume kzjogi

helyzete. Franklin

Radlinszky E.
Nbozn
A.

.Mennye! hangok. Rzsa

.ladro .\alioznych Vylcvov.

Rzsa
Franklin....

70 78 20 41
41

Radnai

vylevy. Rzsa R. Aesthctika! trekvsek.


.\llatkpek.

Preziosa. LaulTer

Prba-csendr kziknyv. Vrnai Prohaszka O. Szentsges .\lynknak

23 3
XIII.

Leo 16

ppnak beszdei s levelei. Szent Istvn trs. Prostitutio. Athenum Prunyi E. M. Medizin.-topogr. .\bhandlung ber den Curort Prd. Lanipel Pruzsinsky J. Sklad. Rzsa

72
13

32
100

Przsevlszky M. N. Utazs

a Tibelbeo.

Franklin

Zajznbl Tibetbe. Franklin

Psalter. Rzsa Psz. Irta e.gy elgedetlen. Grill Puky A. Sebek kezelse. Eggenberger..,. Pulszky . Brtngy

41,78 42
.

Kltk albuma. mfordts. Tarka-barka Ujabb nemzeti Rad V. Magyar npmondk. olvasknyv.
Lanipel

Rad

Lampel Czifi-a kpek. Lampel Ezeregy jszaka. Lampel Idegen kltk albuma. Lampel .... Kk harisnys. Singer s Wolfner Kis emberek pajtsai. Lampel
Rvai

70 83 83 83
113 29

..

83 32 83 115

120 113,117

-Magyar

szinek. Lanipel

dalknyvecske. Lampel Lanipel,

81

i2
11

,, .. Singer s Wolfner Radviiszky B. .Magyar csaldlet s hztarts a -WI. s XVII. szzadban. Hornynszky ...

.Ma.iryar

72

...

72

Rg! szakcsknyv. jVthenauni Udvartarts. .\thena'um

~-

BETRENDES TaRTA LOMJEGYZEK

Raglyi L. rksd, eljr. AHicikihiiii Somms eljr.'*. AtlienaMiiii


Rhel. Termeszt
Raifleisen
ellen, lilh

7'i
....

Regelung
Franklin

der gemeinsamen Verhltnisse.

72
-23

110
Klfldi

Regnyek.
Regnytr.

Athenwum

....

F.W

llilelszxelkezelek. Ki^enlierger 17
(i

Fgyelenies. Singer s Wolfner 23

28
32 23
!)

41

RaincrS. Ilahnrsi jvedk trvnyek. Lampel Rajcsnyi J. Jlagyarorszg trt. Franklin Rajka T. KIri s Klmn knyve. Franklin
.

Regiiyvilg. Rvai testvrek

...

Flri uj

knyve. Franklin

Kltenu'iiyek. Franklin

Rajkay

F. J.

rm

s keserv. Allienicuni

...

78 78 78 78 43
13 23

Reiclienhallei- K. Cheniia. Fggenber.ger


Szeszgyrts. .Nagel
Spiritusfabi-ikalion. Nagel
1.

..

Reiiier

.Magyar .gyvdsg. Singer sWolfner Juhtenyszts. Franklin

Reischer K.
Reisz H.
Rejtei R Rejtiiyi

Rajzmv.sz.
Kis. Faufler

Fanffer
13,

Kereskedelmi nvnyek. Franklin


Fls oktats a tei'mszetrajzban. Lampel
Izabella
J.

78 24 24

Rajzols
II.

a termszet utn. Lauller

25
38

Rkczy

F. s nevezeleselili kortrsainak
a

47 kirlyn legyeznyelve. Lampel 121 Latin, magyar, nmet, szerb sztr.


'

kiadatlan ejedeli leveleik. Rtli

Laufl'er

1!)

Fejedelem emlkiratai
1703-11 vjjeig. Ktli

nia.yar
."

liborurl

Rejt
38 3 10
18

S.

szvet tartssgnak megllaptsa.

(rill

17, Nagel
,

Rkczy L Fldiajz. Dobrowsky s Frank Rakodczay P. A sznszet rendszere. Nagel.... A sznszet a mvszetek rendszerben.
Dobrowsky
s

Religio trtnetnek vzlata. Alhen.enm Remekhzy K. Nhny sz. Grill

87
'

12

Remekrk. Grg
20
2()

s rmai iskolai kjiyvtra.

Frank
gyakorlati szablyzat. Grill

Rkos

E.

i'iyalo.ss.i-'i

Osztr.-nia.gy. Iiads. csapat- s seregtestei. Grill

.Szabads.

li.

bonvdtiszt zsebknyve. Grill

,.

20 2 20
2!)

tmutats
hez. Grill

lovassgnak harcztri kikpzs-


-^

Eg.gcnberger

25
magvar jegvze""

Grg

s rmai gvjteninve

tekliel. Lampel ,; .!. 92, 93 Ugyanazok magyar fordtsban. Lampel .... 93, 94 Grg s rmai iskolai knyvtra. Eggnb 28

iMagyar. F'ranklin

40
51

szmra. Grill Organisation der Truppn. Grill Rkosi .1. Kis-Kelenien trtn. Sing. sWolfner
altisztek

Zsebknyv

Remeliay

4-0,

Legnagyobb bolond. Rvai testvrek


Szinmiivek. Ktli
,.

Tragicum. Rvai leslvrek Rkosi V. Bujtogatok. Rvai lestvrek


Rejtett fszkek.
Tli re.ge.

Rth Singer s Wolfner


s trsai. Sin.^'er es Woll'ner
St.

..

18,
l;i,

52 27 2S 32 27 21 27
18
4.(i

G. Fny s bor. Aihcnanim Huszr s kedvese. Lauller


Lauller
befolysa. Lauller

.lulcsa.

Nnem

28 25 28

Remny. rod. s mvszeti vknyv. Renan l. -\z apostolok. Rth


Rendeletek,
X.XI

Franklin

80 30

beliigyminiszteri.
t.

Az 1880
trgyban.

-X.XIll.

ez. letbelptetse

Duboly Gyalu
Stampfel

Rakovszky

Das l'ressburger Ratbliaus.


ppk az utols ngy szzadban.

Sin.ger s Woll'ner

78
\T.\TI
lii

Igazsggyi. Fanklin 38, Klh


Kir.

jrsbirsgokhoz. Lampel
lsd
:

Egyes kiadsban
alatt.

Trvnyek kln kiads

Ranke L.

Itniai

Rvai testvrek Szerbia s Trkorszg a


Szt. Istvn trsulat

30
Xl.\.

Rendeletek
Rth

tra. .Vthena'iim 73, Lampel 12,

szzadban.

VI
Istv. trs.

10

Ransboiu'gh
Rntsi

Zs. Angol olvasknyv. Fianklin


..

English conv. Grannnar. Franklin,


J. .Mariska, a kis pesli

...

78 78
loi

Rendszablyok gyijtenuMiye, Szt, Renner A. (szgbetegssek s az


Lc;:rdy
'
.

10

anvarozs.

,.'

.'

babaszakesn.
..

Lampel

Rth A.

Ksrleti cheniia elemei. Franklin

Termszetlan. Franklin
.Mszotra az uj trvnyhozsnak.

80 80
80 114 7
7

Hentmeister A. Rmai jog alapjai. Stampfel Reorganisation der Feld-.\rtilleie. Grill Rpali licgyi lndfil. Fi.inkln
....

9 13

Rth Gy.

Franklin
TerniinnliiL'ie. Franklin

Rtkay
Feli

L. .\rvalanyhaj. Nagel
Klri.

Nanel

!l Rtz O. rbri kalauz. Nagel ... Reade Ch. Titok. Singer s Wolfner 18, 27 Rel-Encyclopsedia. Gygyszerszeti. Eggnb. 11

Rcsey V' A.
Sopron
eliralok.

Felolvassok s lersok. Lampel


a

34

(ikori

ne\e s Lampel

sopronmegye rmai

34
)

Pannnia -kor niythologiai emlkeinek vzlata.

Nagel

Lampel Hrom ni Nagel Rs-Ensel Helynevek Nagel Magyarorszgi npszoksok. Nagel Tizenkt vdbeszd. Nagel Hornynszkv Rthv L. Ohib lb nemzel Rti G. Burgonya Miknt emelhetjk gazdasgunk jvedelmt? Sznts
FiMueza verstan.
S.
orsz.

Rpssy .1. Dlvasi'iknyv. .Alheiueum Requinyi G. Eui'pa fldrajza. Franklin

29 00 80 80 102
10
5 5

fegyhz.

magyarz<ija.

trvnyszki
stil.

,.,.

10
5 21

.Magyar

nyelv"

l'allas

nyelv s

megalakulsa. Szt.lstv.trs. 10

es czukorr|>a term. Franklin

24

Franklin

Rcsi E. Teielvad. Athena'um Rczei I. Gms betegs.gek. Grill

73
21 18 47
47

s vetsrl. Franklin

Termfldrl. Fianklin

24 24 24

Redl'eld R. Amerikai humoreszkek. Sing. sW. lledus. Hegyek trtnete. Lampel ... Patak lei. Lampel Rege gviijteninv. Legszebb. Lauller Regli.'A rab. Franklin

Rvai

Fi'anczia nyelv- s olvasknyv.

Lampel 102
7

Knyvvezets. .Nagel
lei iskoljbl. Grill

Rvsz A. Rvsz B.

27

Regl.

Uj.

Franklin

80 80

Lgyb. beszdei. Kkai Fgyhzszcrtarlsi beszdek. Kkai llaiotti egyb. beszdek s alkalmazsok. Kkai
Halotti > alkalmi imcls^'ok stb. Kiikai
...

15 12 10 12

50

HEirUENDES TARTALOMJEGYZK

Rvsz M. IVmeik.
I.

Hcvosz

11.

llalolli iiiiidii^oK. Kuki

Robcrts

S.

l.oii.

Singer s Wolner
bi'szed. Lauller

18,

28

Kznapi imdsik. Kkai Urlik i'S lialolli t-gyli. hoszdck. Kkiii Vasriia|ii. rniiii'iiit's alkalmi imdsgok. Kkai
Iii'\ai-Bini .Mlys U'liajza. KkaL...
Kf!>li.

RobcspieriL'. Hrom

30

Robida

>zz \ niiiha. I!r\ai testvrek .... 11, 18 Robiii-Hood. kel testvr, livai testvrek .... 23
('.riisti.'
:!S,
."i.j,

Robinson
Franklin

(Radoi. Eggenberger 30,


(12,

beZfdoi. Kkai
i'lelc.

Oo.

Iii2.

Nagel 11, Hlli

l!t

Kkai prol. egyh. szabadi, vdeluie. Kkai .... iH'szi'dek. Kkai Iniiopi. vszaki s egyli. beszdek. Kkai .. Rvsz K. Ijnlkknyv a pesti s budai zsinatok
Klvin

Robinson gyarmata.

Lauller

2
Wolner
....

Sznkneg
I

Roboz Roboz

.1.

Dadogs

gyilgyitsa. Sing. s

711

Z. Amerikai szlk. Eggenberger

alkalmazsa. Eggenberger Rochclougould s XIV. Lajos. Lampel

17 17

szzados vforduljra. Hornynszky Szzves kzdelem a kassai rcf. cgyliz megalakulsrt.

Rochet'ongould

gondolatai. Franklin
...

34 74
14
ti

Hornynszky
,

Reviczky Gy.
Revolulion!

sszes kliemnyei. Alhena'um 29 ,30 110 Die magyarischc. Franklin


\\ olfner
(1!)

Roder

A.

Itihlia

trtnl. Szl. Istvn trsulat

Nmet

levelek. Grill

Bibliselie Geschicbte. Szt. Istvn trs

Rodor FI. Bibliai fld s orszgisnie. Franklin 80,

Rvv F. .Magyar olvasknyv. .Siiiger s Rvy Gy. Duna Budapeslen. Franklin Hoybaud H. .Malpeire. Athen;eum Roymonil L. Ideiglenes vasul;ik. Grill
"Eisenbahn-Kriegs-Briieke. Orill

80
43
17
>!)

Rzi nni. Valdi

szegedi szakcsknvT. Eggnb.

03
-2(i

Rhode

trtneti atlasza. l.anipel

Gyak. Rodiczky kereskedelmi nvnyek EggenbiTger .\themeum


Bibliai trtnelek. Franklin

Lampel

8
23
17 17

^.

rpatermeszl. Pallas
ismertelse.

Ipari

es

Eggenbergei'

Juh.

Takarinnyterineszls.

92

Ribry F.

t.laudiusok trt.

Athemvum
,,

Kis fldlers. Franklin

Legjabb kor trtnete.

.Xllieiia-um

.Magyarorszg trtnele. Franklin .Magyarorsz. trt. rvid eladsban. Franklin

knyonioz trtnelem. Franklin


Vilgtrtnelem. Franklin
Vilglrtneleni polg. liuisk. szm. Franklin Vilgtrtnelem polg. lenyisk.szm. Franklin

80 80 80 80 80 80 8 80
8(i

'

Rohongyi Gy. Honfoglal, trt. Roi .\. Fizika elemei. Lampel

.\tlieua;um....

80
47 28 20

Roller M. Knyvvitcltan. Eggenberger


izlellervek. Eggenberger

Roninczok.

Franklin
Itlh
Grill

40
39
3
11

Romer FI. Bakony. Rna R. Dlibbok.


Rnai

Rna

F. Nemzeti nevelsnk, (irill S. liuja vagy nemi betegsgek. Dobrovvsky

Kleine Erdbescbreibung. Franklin

110 Kurzgefassle Gescbiclite l'ngarns. Franklin 110


tnek.
I

Ribry-MangoUl.

Ptlk Ribry vilgtrtne-

II.

klelliez. Franklin

80
vilg trt.

Hgycs kank. Rnav magyar


Uj

s Frank

Grill

.L Szikla s a
.A.B(',.

bullmok. Grill

Grill

14 21 l 14

Ribrv-Molnr-Marczali. Kpes
Franklin

17 ,80
.\^zok

Ribenvi Ricaro
Richter

papok. Nagel A. D. Kzgazdasg alapelvei. Pallas


a

fi
....

Richebourg E
Riccke G. A.

Frj. Pallas

21 17

Nemzetgazdasglan Rosca' Eggenberger


11.

Roscher Y.

Nemzetgazdasg viszonya. Franklin rendszere. Eggenberger


....

08
.')

Gliemia (lenyisk.) Eggcnber.ger

Ve.iytan.
I.

Rose

''ii'geeisme elemei.

Lampel
Lcsciibel. Franklin

\V. i'irgk s rmaiak jtkai. Eggub.

.\nyk knyve. Franklin

2 8
S

Ricdl F. Arany Jnos. Hornynszky


Hu-lika. Lanipel

Klietorika. Lanipel

98 98
0()

Rosengarlen. Kzsa Roseninaier .1. Deutsche


Di'utschc Spraelilehre.

28 28 47 33

MO
101

Lampel

Rieiil Sz. Irnyeszmk a gymn. jjszervezshez. Lanipel


Logika. Lanipel

Bechenbiieh. Lanipel Roscnzvveig M. Anleiiung fr Deutsche die ungariscbe Sprache zu eriernen. Franklin .... Roseth A. Grg alaktan. K.ggenberger

39
1

10

21

.Magyar hangtan. Lanipel .Nmet gyakorl- s olvasknyv. Lampel,..,

98
101

Nmet irodalom kziknyve. Franklin


Szzat Igor hadjratairl. Lampel
Tapasztalati llektan.

80
113 2

Lampel Riedl-Mansvet. Ideen zur Keform der Gymn. in Ungarn. Lampel Piigler G. Egszsgtani vizsglatok mdszerei.
Eggeiiberger
Vizrl. Grill

,
-.
....

12

22
6

Rinaldo-Finaldini. Rzsa
Hiiif) .\. .Mennyilcges vegyelemzs. Franklin
.Mezei gazda naptra. Franklin
....

.Minlegcs elemzs. Franklin

80 24 80
10 S
7

Ripka

F. Egylizpoliliknk. Nagel Gdll, a kirhi csald otthona. Nagel


Kegyi'lit. .\lbiim.
iirill

nem Rth Roth Lengyel dvzlgy nvnytan. Rth Gymnasium Nvnytan Frankhn Nvnytan Termszetrajz
Tatrjrs. Lauller
.\.

Rosti P. l'ti emlkezetek Ameriklnil. Franklin Rostj' Zs. Kzs gyek. Lauller
Mirt
lebelelt eddig. Grill
.,

80
:!1

:I

l'ippulrer liericlit. Grill

J. Kirly-llyniiiiis. Slampel
dal. sianipfel

....

.Mria. Sianipfel

S. -ial- s

Franklin

22 23 48 4 48 82

.\ilallan alapvonalai.

Franklin

llattan elemei. Franklin

.\svany- s fldtan. Franklin .4svnytau alapvonalai. Franklin

.svnytan elemei. Franklin


s reliskola,

80 80 80 80 80
14

iirill

alapvonala.

elemei. Franklin

elemei. Franklin

80 80 82
13
....

Biszpler R. Sokszorozs. Slanipfel Rlvok E. .Mai idegek. Singer s Wolner


Ritter A. Organisalions-Slalut. LaulTer

34
...,

18 17

Rothfeld S Tisza seine Rotter R. Kbszmitsi

Partei. Grill

tblzalok. Vrnai

4
!.

Rousseau

J. Emil. Franklin

90

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Rousseau
,

J. Jlia. Fiaukliii

Trsadalmi szerzds. Franklin Rovara F. Rpalermelcs. Eggenbcrjer Rozgonyi Gy. Egyhzi nekknyv. Kzsa

Salamon .82 Magyar 70


17
....

10

Rzsa. Mennyei

liarnialoz.

Rzsa
.,

17

Rzsagi A.

Ferllyni.i;nsok. .\lhen8eiim

43

F. Kisebb lrlnelmi dolgozatai. Rth kirlyi szk betltse s a Pragniatica Sanclio trtnete. Rth
a lrklidils korb. Franklin

19

Magyarorszg

Kisvrosi litkok. Lani|ii'l Tollrajzok. .\lhon;euni

M
43
s-J

.Magyarorszg 1849-ben s 1860 uln. Rlh Trtnelmi tanulmnyok. Rlh Salamon G. K. Eszes gazda trtnete. Rzsa

39 82 39

30
5

Salamon
Salg
J.

Rzsk knyve.
Rzsskert.

Franklin

T. Kzoktatsunk reformja. Lgrdy Elmekrlan. Fi'anklin


sz.

9 82
21
11

Jillalu.

Kzsa

Rzssy

L. Titoklel.jos grf. Lanipel


.\llien;euiri

Mii

Kels elmellapotok. Grill Salg V. Oklal kpek a kisdedek


.lu^'urlhinum. Franklin

Nagel
...

Rzsatenyszts.

Rhmann F. Kliniiai gyakorlatok. Franklin Rmer S. Tavasz s nyr ut. Franklin


Rmpler.
Rehandhn!.' Lungeiikranker. Eggnb.
.

9C 80 80
i3
13
'J (i
,

Rscr-Schandl. -\ruisnie. EanlTer Rszler C. Gebt- und Gcsungliuch. Lainpel Rubinek Gy. Parasztszoczializmus. Lanipel
,,
. .

Bellum Jugurthjhoz
Nmet Pozsonyi Das Ungarisfhe
Samarow
Smi
L.

Sallustius Gr. l.ampel


,.

92,94 42
25 25 56 28
13 13

Calilina el .liignrtlwi. Eg.sienberi-'er

Calilina s .lugurtba-hoz jegyzetek.

Eggenb.

pr;eparatio.

Saizmann-Gonda.
Samarjai K.

Lsd Telninyi E. Rkknyveeske. Lampel..,,

Kllemnyei. Lauler

Rudnay

K. Elbeszlsek. Lanipel
(lyerniekszinliz. Franklin
(irill

ny
82
3
.,

nyelvtan. Lauffer

Keninyei. Kltemnyek Nyr. Rudolflrnrks. Tizent nap Utazsom


(irill

Ruclnynszky Gy.

sznhz. Stanipfel

alleu. neiieTlieater in Pressburg. Stampfel

46
17 13

.Mtys kirlyrl. Rzsa


a

3
21
21
.

Sprache. Laull'er
...

G. Koronk harcza. Stampfel

Dunn. Lanipel

Di'lafrikai

utazsok s flfedezsek. Rlh

keleten. Lanipel....

,22
32
9 105 43

Ruffy P.

Hzi llatok okszer

Hzi llatok. Rvai lestvrek l|)llsa. Nagel

Serts javtsa s hizlalsa. Lanipel


J. l'ara^'reenk.
iin

...

Ruffiny

Alheiueuni

..

Hundgang
Ruschek

Thiergarten. LaulTer

21,25

A. Betegsgnk, orvossgunk. Nagel 6,


testv.

Szl. Istvn trsulat

Russ. Kanri madr tny. s pol. Rvai Rutta R. Das Pferdefleisch. .\Ihena>uni

Ruttkay
Nagel

S. Easzsgi, erklcsi s illemszablyok


,

Smson l. Keresztny katli. hillan. Sand Gy. Consuelo. Franklin


Egy szegny leny

Lampel

...

lrtnete. Rth Flamaranda. .\lhen;euni Hember. Lauffer 28, Lgrdy

39 2 82 25 43
9

.,.,

Indina. Franklin

Kis griselte. Athen;eum

Lconi Leo. Franklin rdg-mocsr. Franklin Percemonti torony. .\llien;eum


,

.,.,

Tuds

neje.

Atlieu*um
.Madeleine.

Tcsk. Lauffer

Ruyter-Kirchhoff. Altalnos s rszletes sebszet alapvonalai. Dobrowsky s Frank Ruze. Rajska. Rzsa

Sandeau Gy.

Atheneum

Montsabreyi kastly. Franklin rksg. Franklin


,

70 43 64 64 43 43 28 43 64 70
13

Ruzicska L Osz. Dobrow.sky s Frank . Rstovv J. lS7ufranczia-nmet liarcz. trtnele.


Rlh Mag\ar hadjrat. Athenajum Rybr J. Vegytan, svnytan s fldtan. Kkai Sarossv-Kapeller. llamvasutak 10 vi

Sndor D. Nmet

piedag. olvasni. Lauffer..,,

3,

Sanson. Vrpad lilkai. Lauffer Sntha K. rangyal. Hornynszky Sntha L. .Mcsvilgok. Nagel Sntha M. jabb egyhzi s hazafii kltemnyek. Szent Istvn trsulat

28
3

m....

16
..,

kds"e. Grill

Mardona. Franklin Sage, Le. Snta rdg. Franklin Sghy Gy. Klelmi jog. Eggenberger Roniaisalkotmny. Eggenberger Sagitarius. Franz Liszt iiber die Juden. GrilL... ,. Saint-Pierre. Pl s Virginia. Franklin Sainte-Beuve. rod. s trt. arczkp. Rvai T. Saintine B. La Piceiola. Rlh Saintine B. X. Hrom kirlyn. Lauffer Saintsbury G. Franczia irod. trt. Atheneum Saj A. De profundis. Singer s Wolfner ., , Kaszrnyatitkok. Singer s Wolfner Katonknl. Singer s Wolfner Saj K. Peronospora viticola szibetegs. Nagel Sajhelyi B. Hztartstan. Eggenberger

Saclier-Masoch. Llekszabaditk. Rzsa

....

18 5

82 68
5 5 13

08 30 25 28 64
18 18 18 9

J Srtly A. magyar
Utols
levl.

Santh K. -Mi dvsb. -^tbenaeum Sanyar V. nygsei. Singer s Wolfner Sardou V. Fekete gy ngy. Lauffer
bartok. Franklin
'

87
18

.,

28 82

Lanipel
irod.

US

28
13
13

Salamin

L. Franczia olvas. Laiitler Salamin-Linkes. Termszeti, fldrajz. Lauffer Salamon F. Budapest trtnete. Athenseura ., Els Zrnyiek. Franklin Honfoglals ve. Alhenajum Irodalmi tanulmnyok. Franklin Kt magyar diplomata a .Wll. szzadb. Rlh

Sasvry L. olvasknyv. Franczia


Fi'anezia

82 63 Llektan s logika. Lani]iel 2 26,27 Srly L A n. Rvai Testvrek 28 Sarkady I. Trtneti beszlyek. Lauffer 28 Srknyfogak. Lauffer . 4 Srkzi l. Blint .Mihly. Hornynszky 26 , Srosy Gy. sszes munki. R\ai Testvrek 7 Sas E. Hzassgok. Grill
Classikusok rbetorikja. Franklin,,,,

Kalauz

Alhena!um

Klra szerdi. Singer s Wolfner Franczia nyelvtan. Franklin

.
,

18

Franklin

82 82
14

szfzslan. Lauffer
,

Petii livre raneaise. Franklin

80 82 80 82
39

Saunier P. Raou lovag. Rlh Savage R. H. Hivatalos felesg. Sing. Say M. Kisrleli vegytan alapvonalai.

W.

18,

25 27

Franklin

58

Sayous E. Magyarok

egyel. tort. .atheneum,,,,

-Magyar trtnelem kiilforrsai. Franklin,,,,

82 80 64

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Snyous
E, .Mougolok helrsc Magyarorsz^'ba.
(ii
,,

Schlick
-2$
iicte.

I.

Kraiikliii

SchmeidliT
SiTimid H.
Frank

heutsehes Spracbbucli. Stampfel \V. F. K. liirg kirlysg trtSebszi mtttan. Dobrovvsky s

4()

Scalvini A. Kiivahsk. LnifTcr


Sclioliter M. Schek
);\(i>.'ynlirsa.

Szent Istvn trsulat

17

Franklin

,.

82

SchackU.

Ma-'y.-nin.

Maf:yar szvo): nnicl


Nt'nii'l

csncm.-niagy. szl. Lampel t)8 forilil.lsra. Franklin .... 82


Slanipfcl
....

14
Bibliai trtnet.

Ncnii'l inidaliinilrli'nfl. Slanipfel

ohasknyv.
i'S

NiMiiel poclika

verstan, .^lampfel

34 34 34
13, Ki
.

Scli;vlTer-Huschek.
Islvn lrsiilal

Kolpin); Adolf Mete. Szenl

Schaffer A. Pozsonyvros vizm\e. Sianipfcl Schatfer K. .\llal;inos dmekrlani diagnoslika. l>oliro\vsky s Frank Hypnolismns. Dohrowsky s Frank Iiieii- s elmegygyszal. Dobr. s Frank SchelTmachcr. Krdsek alaiti liit.'azaiok kale-

13 i4
li 14

kiznuisa. SenI Islvn lrsulal

16
....

Encyklopdie Schauz Fr. J lenykknak. Tizenkl


fiir

Schalter Gy. Ismerelek knyve. Franklin


Tchtor. Franklin
I.aiiH'er

82
116 2 2
VI 1

elbeszls. LniilTer
i'ir^'

Schcnkl-.\bcl.

elemi olvask. Lampel

Schenkl-Vajdaiy.

Klenii

u'r? nyelvlanlioz.

olvasknyv Curlius Lampel

91

Genovva. Karcsony Legszebb Szztven Schniidt Lampel Lampel mennyisgtan. Lampel Lampel Lampel Lear Schmidt Rvai Testvrek Rvai Testvrek Schmidt gazda
....

Schmiiit Kr.

Atlienienm

Elbeszlsek. LaulTer

87 2

Alhenieuin Hsvti tojsok. Laull'er


est.

Iljsgi iratok. .\tlieiiu-um

.,

Lauffer

elbeszlsei. Stampfel
elbeszls. Lauffer

03 20 3 2 26
21)

Taniieburg Rza. .\llieiia'um


.V.

Adal. a kzpisk. term.-tanh.

.\lgebra.

Flemi

Fizika s lizlkai fldrajz.


I.aull'er

y3 47 39 39 47
14 14

Latin tiyeh tan.

Latia ovasi). LaulTer

Termszettan.
F.

47
23 23 92 23 47

kirly.

....

W'ashiugloii tiyrgy.
.1.

.loszgaink. .\lhenoeum
liilelc.

Ma^'var

Fallas

Schcnzl G.

.\dalkok a ldmgnessgi viszo-

rimutats fldnigncs. helymeghalr. Lampel rtmutat meleoriek megfigyelsre. Lampel Scherniann .\. Tesl- s egszsgtan. Rvai T. Scheurl ,1. Romai jog. Allien;eum

nyok ismerethez. Lampel

Schiess-Instruction

fiir

die Cavallerie. Grill

Grg Schiller Fr. Elbeszl kltemnyek. Harang. Rvai Testvrek Harminezves hbor. Kisebb Kltemnyei. kltemnyek. szz. Sznmvei. Lampel Vilmos. Lampel kltemnyek. Wallenstein Die Braut von Wallensteins Tod. Franklin
rgisgek. Franklin

Fr die lufaiilerie. ('rill Schitr E. A csecsemk gyomorbntalmai. Grill Schikofsky K. Veriheidigung d. Rrckenkopfes \on l'ressbiirg. Stampfel Schill S. Grg irodalom trtnete. Franklin ....
LaulTer
.,

47 47 30 32 73 29 29
21

Schmidt Schmidt

S.

Drgakvek. l.ampel

T. Bonczlaii. Franklin
I.

Schmidt-Zettncr. Szmtani

Schneider Kpes Erhebung

Lampel Kuropa llamainak ismert. Lampel


pldatr.

82 39
21

llsza. Franklin

des Geisles zu Glt. Rzsa

82 27
21

Schneider-Szenessy. .4ltal. fldrajz. Lampel Schnierer A. ISniettrvny magy. Franklin


Bntetjog lt. tanai. Franklin Bntettek s bntetseik. Franklin Schnierer Gy. Igazsgszolgltats. Rth Magyar kereskedelmi jog. Eggenberger Scholtz A. Fldrajz. Franklin
Politikai fldrajz. Franklin

82 82 82
45

Franklin

przai irataibl. Franklin

Franklin

Lyrai

Laiiffer

.Mzes kldetse. Franklin


(rleansi

Franklin

Stuart .Mria. Franklin

46 82 82 25 28 82 70 82 2 66 72 70
ll
11.^

Scholtz-Hth.

Fizikai fldrajz. Franklin

.,

82 82 82
26
y

Schopenhauer.

Franklin

\. X becsletrl s a prbajrl. Honiynszky Schopf K. Fvrosi lakhrszablyok. Lampel.


..

Schopenhauer
Schopper Gy.

Polgri hzassg.

Lampel

2,

Szent Istvn trsulat

Schn

J. .Miniszteri tanterv.

Lampel

Schnfeld W. Der

.Notr. Franklin

Teli

.,

Schnherr Gy.

Vlogatott

Lauffer

.,

14

Schnvitzky B.

halla.

Franklin

68
,
;

.Messina. Franklin

Wilhelm Schiller H. Nmet Ung.


Teli.

42 42
42
13 6

Franklin

irodalomlrlnel. LampeL... 101

Strafveraliren. Grill

Schiller K. A szlliuisi szablyok. Nagel .... Schiller-Bernvi. Knvwiteitan. NageL.,. .. Schjrrincj I. Tenger lenya. Pallas Schlauch L. Eszmk a kzpkor kullurlet-

Corvin Jnos. Rth Pozsonyi klarissza-apczk trtnete. Stampfel Schrank S. Ggetkr. Dobrovvsky s Frank Schranz-Bfinker. Kzgyessgi oktat. Lampel Schranz-Laschober. .Mdszert, utasts a kzgyessgi mintk ellltshoz. Lampel. ... Schraut .\I. Kereskedelmi szerzdsek. Eggenb. Schreber M. G. Orvosi szobagymnast. Eggenb.

6 116 8
13

14 6

4
17
31

bl.

Rth
.'

lssal.

Kibklse az egynnek s a csaldnak a valRth

Schreyer J. Polgri lrvk. Athemeimi Schrder K. .Mrtani szerkesztstan


Vezrfon. a mrt. szahadk. rajz Ptfzet hozz
tant.

Lampel

12 73 39 39 39

Leitfaden beim l'ntcrrichl im geomelrischen

31

Freihandzeichnen. Lami)el

Schlipf J. A. .Mezgazdasg. Athensum Schlott Gy. Franczia olvas. Lauffer


Franczia sztr. LaufTer
Ignatiana exertilia. Szent Islvn
trsulat..,,

92 14
14,

Schubert K. Embertan. Lampel


Schubert-Heller. Termszettan. Lampel
Termszettan s term.-tani
.\llattan.
...

19
16
16

fldrajz.

Lampel

Schlr

Al. Sacerdos sacris exerciliis vacans seu


Islv. t.

Schubert-Korccs,

Lampel

39 47 47 47 48
.i3

Schubin O.

.\sbein.

Athenaum

Speculum conscientia; Budse 1832. Sz.

Becslet. .\thenum

43

59

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Sclmbin U. Miisunk kiizl. AiIiciiimiiii Schulek V. liiUo.mjppi'ls. Dolir. ('S Frank SchulholG. Biiiit. tnk. Atlieiia'iiin
Schulhol'I.
Fiatal

,,

43 14 73
4(1

Sebestv'n Gy. Magyar nemzet


!

trtnete. Franklin

Zrnyi Mikls. Franklin

84 90
18

nk

lniutatj.

C.rill

Schultz K. Schultz H.
Szlszet

Heal-Lcsi'ljucli in lldoiii.

Slainpfel
'

Sebestjn J. Kereskedelemisme. Hornynszky Sebestyn K. Versei. Singer s Wolfner Sebestynn. Gazdasgtan. Franklin
1

Szlszet.
s

(Irill

ngygysz, Schultz Wolfner Fogadalom. Kpes olvasknyv.


Szlszeti s

niiygyszat. Dolir. s Kranke


diagn. Dolir. s Fr.

n 14 14
1-2

84
84

Hziartslan. Franklin

Magyar olvasknyv,
Magyar nemzet

l-'ranklin

,,

Sebesztha K.

Fldrajz. Stampfel
ti'tnete.
....

J. ColetlP fogadalma. Franklin

Singer s

18,
.

27

Npiskolai

relolvasknyv. Stampfel Stampfel

....

Polgriskolai olvasknyv. Stampfel

34 34 34
14 91 91

Schultz K. Villmirs. Crill Schultz-David. Kisebli latin iivelvlan. Lampel Schullz-Lvav. Lalin synnnyiiiika. l.anipel .. Schulz M. Fi-a'nzs. encykl. Sprachbuch. Nagel Schumann H. Nagymama mesi. Lautl'er .... Schuschny 11. Csecsem polsa. Sing. s W.

Magyarorszg Mvelds Ungarns Zemepis.

Eggenberger Lampel trtnete. Lampel


trtnete.

Relis nevels. Franklin Vilgtrtnelmei. Lampel

Gescbichte. Lampel

Dejinv uliorska. Franklin l'borska nduvnica. Franklin


Franklin
a

84 34 28 34 34 84 34 34 116
116 116
13 17

Kzpiskolai tanulk idegessge. Sing. s W. .Nhny sz a kzpisk. orvosi s egszsgtani

26 79 79
79
8 17

Sebetic H. klalas

kardvvsban. Stampfel

Sebk L. l'olgr hzassg. Szent Istvn trsulat Sebk Zs. Ellieszlsek. Athenieum

43

tanri intzmnyrl. Singer s

Wolfner

.Macsk r utazsa. Singer s Wolfner Vis--vis. Singer s Wolfner

47, 48

30
trs.

Schuster

dr.

.\

gerinczvel-lintalmak krisLaiifl'er
,,

mje. N'agel Schuster J. Szkler's reine Spraclie.

Seeburg Seeburg

F.
J.

A neveln.

.Nagel

Seemann
Kis

Schtz M. (lyorsirszati olvasknyv. Lampel SchtzenbergerE. Kgszs.g-s gygvitsgy


helyes szervezse.

65
14

Duhrowsky

s Frank

....

Schvvarcz Fr.
Szlszeti s

Szlszet. Grill

ngygyszati kzlemnyek. Grill Szlsznk kziknyve. Dolirowsky s Frank


(

22 22
14 14

Galambos nvnyhatroz. Nvnytan.


Libapsztor. Lauller
LaulVer

Egyiptomi Jzsef. Szent Istvn G. svnytan. Lautler


csrda. Lauller

6 7

14 26 26
14 14
14

LaufTer
Lauller

Seeniann-Varfia.

.Vllattan.

Leilfaden d. ielinrlsh.

f.

llehaminen. Dobr. s Fr.

Schwarz

G. Hzas.sgi jogrl. Sing. s Wolfner


-

.Magnjogi fejte.getsek. Singer s Wolfner,

78 78
18 4

Seeniann-Szavcsak. Kmia. Lauller Segdeszkz, Elkszt. Grill Segur. .Mi az egvbz? Szent Istvn trsulat...

14

2b
17 81

Oltri szentsg. Szent Istvn trsulat


...

Schwarz K. .adalkok a le.j. ilieol. trt. Kkai Schwarz M. Egyenletek megfejtse. NageL., Schwarz M. Zs. Helln. Franklin Schwarzer F. Lelki betegsgek. LanlTer
,

Sgur-Cziklay. Az rangyalhoz. Lampel


Seibt A. Szarvasmarha. LaulVer Seidi A. Kamalbizt^itst lvez vatulak.

32
Grill

Schwartzer O.

.Uomrl.

Grill
...

82 32 22
a u

Elmebetegek jogvdelme, llornynszky


l'su'hiatriai jegyzetek. Hornyiiszkj

Seidel Rechte und

Besleuerinig der Eisenbalmen. Grill

12 13
3

P. I'olgri jogok. Lampel


Pllichlen.

Lampel

Valami az idegessgrl.

Grill

Sch\veic;er Zs. Franzensljad. Grill Schweifjer-Lerchcnt'eld. Nvilg. Rvai

T.

22 ii 18 ,28
23 23 34 14 21 4
101

Selbstrechner. Franklin Selyenitenyszts. Lauller Seiimler 11. G.azdasgi termels. Franklin

3 116
....

Lampel Nmet Allgemeine Lampel Deutsches Dobr. Deutsches Frank von Ungarn. Dobrowskys Frank Geschicbtevon Frank Dobrovvsky Rumanen Ansprche Ungarn. Lampel
.Magyarorszg fldrajza.
.Magyarorszg trtnete. Lam|iel
nyelvtan. Lanfl'er
(ieogralie.

Schwicker

J. 11. .ltalnos fldrajz.

Lampel...

Seneca knyve

32 84
17

Gymlcsrtkests. Eggenberger

kedlynyugalomrl. Rlh Vigasztalsa .Mrihoz. Rth


a

....

31
31

Viga.-iztalsok.

Franklin

.,

72
...

Spraeli- u.

Stilbucb.

s Fr.
.

Stilbucb. Dolirovvsky s

Geografie

Ungarii.

23 34
(5

Serpa Pinto

Sennyei P. .Ministcrprsident. Lampel Serao M. I>ten hozzd szei'clem. Sing.


Riceai'd Joaiina.

W.
....

Alhen;eum
....

utazsa Afrikban. Franklin

Utazsa Afrikn keresztl. Franklin

27 43 100 47, 84
18,
4,

N'alionalpolitischen

der

Shakspere-Album. Rth Shakspere. Antonius Cleopatra. Rth

in

Uugar. Schulgesetze. LaulTer

17

Schwicker-Schwicker.

Fldrajz.

Lampel
..

Schwiedland F. Franozia nyelvtan. Franklin Schwimnier E. Hlyagos himl. Dobr. s Fr.


Scipio H. Inkk trzsbl. Stampfel .... Scolt E. P. Stanley. Lauller Lucia, a lammermori menyassz. Rth Scott

23 84
14

l'everil lovag.

Seribe

J.

Athena'um n j csillagom. Franklin


.

Seribe-Vander-Burch. Clermont. Franklin Sebes K. .^lhszet. Laulfr Sebestyn Gy. skor trt. Athenieum
Xi .\rpdok
trtnete. Franklin

Elemi iskolai tantkpzs. Lampel

26 26 2b 43 72 70 32 80 84 S6

Rth Rlh Hamlet. Rth Kltemnyek. Rlh Lear Macbeth. Rth Munki. Rth Rth Rlh Romeo Rth Sok Szent Rlh
Coriolanus.
Falstaff czimbori.
Rtli

....

17 Ib

19

4,1b
17, 18
17, 18

.lnos kirly.

Rth....

Jlius CBsar.

20
2b 74 19
17

kirly.

Franklin

Othelo.

20
17, 19 4, 18

l'lvja.

s Jlia.

zaj senmirl.

Franklin

4, 17, 18,
.'

Ivn-ji lom.

68 20

Sziumv.'i. liih

l, 16, 17

60

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Sh:\kspcrc,

lili ic-'f.

liiilli

2(1
l!l

Sollohub.

Andrmiicus. Kalli Viiidsori Mg asszoinok.


Filiis

Elkel vilg. Franklin

M
lit

Gyiigyszerszn. Franklin
J.

Kiili

l.

I.'i l'.i

Slyom

Vilcnczei

kalniiir. Allioiiivum i7, Itlli

Shnkspenre-Pctli, Sluikspeare-Szsz.

Coriolaiiii. Kratikliii

...
..

ti i-2

MaolM'lli. Krankliii

Shakspc;uT-Vrsmarty.Juliii.<rasar.Franklin-4-2 t.'i Sicbenl)iir(|on uml dic sler. Re^icninf:. Klli Siebcnlist A. ^clio|ieiihaiior's l'liilosniiliip iIit
Tragdie. Slanipffl
Sie()frid. Csoiilos. Kraiiklin Sicliu V n. Kiiiber szrniaza. Szl. Islvn lrs. Si()nuitui K. Vrinininliik. Franklin

Nyugdjtrvny, (irill Slyom- Fekete. Egyhzjog. Eggenberger... Soml S. Aprd. Nagel Els szerelem. Grill Somlyai J. .\ magyarorszgi nptantk negye'

12
(1
li

dik egyet,

gylsnek

naplja.

Lampel

Somo(|yi K.

olasz nyelvtan. Franklin

84
i,

Ki
(in

Somooyi

d. Endicrlan Dobrovvsky s Frank Somotiyi K. lisszel lnyege s feladatrl.


Szent Istvn trsulat

17

17

Si

Somogyi

S. K. Magyarorszgi rni. kalb. pap-

Sikor

Siklssy .1. A szrnyas kerk rgi. Rvai Siklsy K. nfenlarls. Franklin


Termszcli's {lyii^-jmOd. Liufl'er 1. Felesi.'. Franklin
Hzasoiljnnk. Franklin
.\k elnxci. Franklin
Igazlizi. Franklin

T. 2(i,

27 8
H-J

sgi nvtr.

Lampel

IS
IS

Sonissich P. Nyilt levl Knyi .Manhoz. l'allas Soiincnfekl Zs. Lenau .Mikls lele. Franklin So])hokles .Vntigonja. Eggnb. 2.1, Franklin 42.

2 22 84
VI

IS

Simi K.

70
tVi

Siinc J. Ni-mel irod. ln. Atlieniruni Nmet Hc|) lrtnele. .\llien;cnni Simon K. Fr. Kiselili ker. vallstana. Slampfel

8tt

34
i8
(i2

72, l.ampel Elektra. Franklin 42, 72, Rlli dedipus kirly. Franklin (^ledipus Kolonoshan, Franklin
Traihini hlgyek, Rlli
Tragdii. Franklin
S.

72 2
84
13
naplja. LaulTer

Simonkai
liitolt

L. Erdly ednyes llrjnak


idklil. Franklin

lielyes.",

Sos

kereszten llspontja a terniszet-

foglalatja. I^inipel

iien.

Szent Istvn trsulat


a franezia forradalom.

17

Sinions T. srmai

Souvestre E. Egy boldog ember


Sovel. Eurpa s

szmra. szmra. npek messze Eggenlierger Singer Wolfner Simonyi Zs. magyar Eggenherger szknyv. LampcI Nmet niagjar Nmet nyelvknyv. Eggenberger Nmet Eggenherger Eggenberger
Fldrajz keresk. akad.
sz.

Simonyi

J. lele.

Rzsa

6
8-i

Rvai

l.

29 30
13

Franklin

Fldrajz polg. fiisk.


Ide^'en

Franklin

....

8i
8'i

Slctormos Gy.

Lelki sebek. Slampfel

Fldrajz polg. leiiyisk.

Franklin...

Rni. kalh. egyhz szerUirlsai. Slampfel Str K. .Mh s vihiija. Nagel

34
'.)

kzt

fldn.

41

Sarkvidki flfedezsek, l.ampel


Ij
\ila.i:.

23
S;J

32,
19,

Stt napok. Szent Istvn trsulat Sparks J. Washington lete. Kth Spth C. F. Buzgsgra vonz szent hangok.

39
16

.\ntiliarbarus. E.agenberger.

10

Kis

nyelvtan.

28
91 19

Lalin

Rzsa Glockentne der .\ndafhl. Idizsa Speckler O. Csizms kandr. l.auHer

28 26
7
16

.Magyar nyelvtan. E.spenberger,.


s

....

Spcncer. Jog-

s llanihlcselel. Eggeiilierger

szlsok. Franklin

84
21
21

Spetyk

nyelvtan.

liigarisflie (Iramniatik.

19
17
.'itl

Splivnx. Spicer M. Horvt-magyar sziUr. Franklin... Spiclhacjcn Fr. Jog s szerelem. Franklin ....

F. Egyhzi nekek. Rzsa Vadvirg. .\lliena'um

43
84.

Simor Jnos

b. me.rnylt

beszdei. Sz. Istv.

t.

84

Itolsi)

rban. Franklin

66

Sinisay L. Hogyan

se.gitsnk kzpisk. tanulink

i> tanraink rzelbeli sorvadsn ?

Lampel

Sinccrus. Vres

kard. .\lhen;eum

Sinner

A hzassgi jog. Franklin Sinfjer M. Zsidvil.g. Grill


I.

73 Si
7

Spiridion. l'lazs a szellemek birodalmba. Grill 22 Spitzer L. Nmet nyelvgyakorlatok. Lampel .... 101 24 Sjorzon P. Gazda bartai. Franklin

Jildiselies Blut. Orill

7
7
!'

Walirbeil

sie.iit.

(Irill

Sin<|ho(l'er J. Haznk halszata. Na.gel Sipcz L. Gvnis. trv. .\then;euni Sirisaka A. .Magyar kzmondsok knyve.

Gazdasgi beeslstan. Eggenberger Gazdasgi sznivilellan. Eggenberger .Mezgazdasgi zemtan. E.ugenberger Sporzoii-Ebner. (^.azd. olvasmnyok. Franklin Sprinczer J. nkormnyzat. Nagel

17 17
17

84

73
Grill
...

1 i

Sirven-Verdier. Vrs

jezsuita.

Lgrdy
lijabb

21

10 116 Srter K. Hervadoz virgok. Lampel 116 Nzetek. Lampel Srelvizer L. Ezer esztend. Dobrowszky s

Sismondi

J.

Nemzetgazdasgtan

elm-

lete, l'allas

Frank NpnevelsBgy a bcsi nemzetkzi


Kkai

i
kiliilson.

Slabibr Slovensky. Horuynszky

Slatn Pasa. Tiizzel-vassal a Szudnban. Athen;eum 23, 85 9 Smiles. Jellem. Lgrdy 9 Ktelessg. Lgrdy 9 nsegly. Lgrdy , 9 Takarkossg. Lgrdy .. Smidt. Emberi fej. Laufler .... _.. 2

Sreh'izer-Barna. Magyar nyelvknyv. D. s Fr. Stanley H. Afrikban. LaufVer

4
21
I

U'gsltebb Afrikban. Rtli


Itazsai. Eggenberger

rtazsoin Kzp-Afrikban. Rvai testvrek


s polsa.

39 29

Starnfeld B. HzikerU-k berend.


Franklin

24
9

Endieri test. LanfTer

20
7

Smilh. Nemzetgazdasgtan. E.ggenberger

Stein .\. tvenkt vasrnap. U'grdy Stein L. .llamigaz.ats. Rlh

43
13

Smith A.

Vizsglds a nemzeti vagyonossg 21,22 termszetrl. 'allas 84 Sniith J. G. kszerrus lenya. Franklin 84 Rejtlyes hzassg. Franklin

Steinacker K. Gevverbegesetzentvvurf. Grill .... Steinacker G. Nmet nyelvtan. Franklin ....

61

84
6

Ingarisclie Lyriker. Grill


J. Lpffirdkri. Grill

Steinbach

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Steiner

J. (iabonaszllilsi dijttelek. Grill

18

Szablyrendelete, Pestmegynek,
[

gymhat.

Gyermekgygyszat. Franklin Tancsok gyermekek testi nevelsre. Franklin 18 Vezrfonal a vegytan gyak. megtanulsra. Kkai Steiner S. Npszer csillagszati eladsok.

eljr, s

pnzkezelsrl. Lampel
kirlyi s miniszteri stb.

10 10

Szablyrendeletek,

Lampel
....

Reeiprokpolris kpszeletekrl. Lampel Sterk Gy. Marienhuii. Grill


....

39
t2
i

gyjtemnye, Lampel Szablyzat, beesiiletgyi


ptsgyi. Lgrdy

eljrsrl. Grill

....

Egszs.ggyi szolglati. Grill


Gyakorlati, gyalogsg szmra. Grill
Gyakorlati, lion\dlo vassg szmra. Gtill ' ..",. Pallas

20 24
6

Stcrn a'. Hber n\elvlaii. Ijaiiipel Stern M. Nmet nyelvtan. Eggenberger


Steril S. Pbisiklis vizsglati mdszerek. Rvai testvrek Stewart B. Termszettan. Eggenberger

....

90 28

32 29 .... \i, 23 Termszettan elemei. Eggenberger Stevenson R. L. Kincsessziget. Rvai testv. 23, 28 64 Stifter A. Brigitta. Franklin 84 Klti vzlatok. Franklin 84 Stifter-Aprent. Nmet olvasknyv. Franklin 17 Sticjlicz A. Temetsi nektr. Kkai lj Stiiler B. Lpbelegsgek, Dobrowsky s Frank 43 Stinde J. Iluclihoiz. .\tlien;eum Stipanics E. .\lumnola (els lgutak hurutos 15 megbete.i-'edseinl. Dobrowsky s Frank .. 84 Stocker ,1. .Szemlleti svnylaii. Franklin...

.,

24 24 28
23

Gyalogsgi, gyakorlati. Grill


llletki,

gyalogsgi. Grill
Grill

llletki, lovassgi. Grill

Nslsi.
Szol.glati.

20, Pallas
....

ltzeti s felszerelsi. Grill 28, Pallas

Lampel

Szolglati, gyalog.<gi. Grill

Szolglati, lovassgi. Grill

Vasti egszsggyi vonatok szmra.


szolglati,

Grill'

Szablyzatok,

honvdsg

sz. Pallas

Szab a hs. Franklin Szab A. Gyermekek mulatsga.

25 25 28 28 122 25 2 26 29 28
11

Nagel Gyermekszinliz, Lampel Hzi llatuk boneztana. Athen:eum


Lelki harmat, llurnvnszky
Liwin.!;slon(>
..
.

70 92

'

Stockinger T. tmutats. Franklin Slockten F. Kvezlak. Lgrdy


Lampel Stolzo-Fenyvessy. Magyar gyorsrs. Kkai Storni T. Kastlyban. Franklin

84 9

'

Stortan L.

Fldrajz.

23
8
1

70 Strackerjan Fr. Kereskedelmi levelez. Franklin 80 Strausz A. Bosznia s Herczegovina. Atlierueum 8.') Strausz-Ducjovics. Bolgr nyelvtan. .\tlien;eum 80 48 Strehlen A. Drei Lieder. Stampfel

Sturm

A. Orszggylsi almanach.

Grill

....

Sudermann
Sudy K
Sue

H. Kegyencz. Singer

Wolfner

.Szrke asszony. SiiLner s


J. Termszetrajz. J. Bolygii zsid. LaulTer

Wolfner Lampel 18, Lauffer

18 18 18 14

29
18

Ht biin. Dobrowsky s Frank


Prizsi titkok. Lautter

Siihajda J. .Magyarorszg kzjoga, .\thenieum Sujiiszky A. Hit, remny, szeretet, .\tlien. 2o,
Kalszt.

Athemeum
Riimai krds. Szent Istvn trsulat
regi. Franklin

29 73 88 87
17

Vezrknyv Kkai Zsebbe orosz Eg.genberger Szab Eurpa Szent Legjabb kor Szent Npiskolai kertekrl. Lampel Szab rangyala. Szent Szemlltet Franklin
Frbel
fogl.

Szab Szab Szab

Dvid utazsai. Hornynszky B. Olhok eredetrl, Rtli ,.'


Szls vezetse. Grill

....

4 39
21 17

1).

E. Girigr, Hornynszky Kardos menyecske. Pallas Kzi munka tantsa. Nagel Orosz nvelvtan. Grill
val

eszkzeihez.

nyelvtan.

,.,

F,

trtnete.

sivn trs.

trtnete.

Istvn trsulat

17 17

1.

Csillagszati fldrajz. Franklin

Falu

Istvn trsulat

86 8
14

Logika. Laullr

alaktan.

Sulyok G.
Surnyi

Siionio. Hold

68

J. A?, llami tekintly erklcsi alapja.

Szent Istvn trsulat

\% 17
(irill

Suter H. .Matliem. tudomnyok trtnete, Siitherland E. Elveszett ember. I'allas

Smegi. \
Swi't
.1.

gerinezoszlop oldalgrblsei.
betelek.

Grill
,

Ste. R. Telekknyvi

Eggenberger

18 17 21 6
11

Gulli\er utazsai, Lanjpel 81, Nagel

J. A. Renaissauce Olaszorszgban. Rvai (eslvrek Symonds-Bartoli. Olasz np trtnete. Athn. Szabad rkra. Szent Istvn trsulat Szabadfldi M. Orvostani kopogtats. Athn. Szably klnleges szemlvi gvek kezelsrl.
Grill
,",

Symoiuls

Lampel Stampfel Eladsok krbl. Lampel Lampel Termszettan. Dobrowsky Frank Vge Hornynszky
Csillagszali fldrajz.

Szab

Termszettani fldrajz. Franklin .1. .4svnyorszg termszetrajza. Franklin svnytan. Franklin svnytan kzettani tjkoztatssal. Franklin Baross rendszere s mvei. Franklin
Egszsgtan.

a geolgia

....

Fldtani trsulat nuinklatai. Grill


s

86 86 80 80 80 80 39 34 49 15

Geolgia.

49
7

Vasti politiknk. Franklin


ji),

Ildiiden j.

86 i
10 39 86 39 40 34 34
34 86 34 66

30 80
8

Szab K.

Czikkek a termszettani fldrajzbl.

90 20

Szablyok, honvd kezeltisztek

ellptetsre.

Grill

26

Katonai llomnvhoz tartozk ellptetsre.


Grill

26
szmra.

Szervezeti, a Ludovika .\kadmia


Grill

26
a

Szablyrendelet
meghatrozsa

bnvdi

eljrsi kltsgek

stb.

trgyban. Lampel

10
8


62

Szoptats- s dajklsri. Nagel

Nagel Kisebb trtnelmi munki. Rth Kun Lszl. Franklin .Magyar vezrek kora. Rth .Magyarorszg trtnelnek forrsai. Rth .... Szab L. Beszdgyakorlatok. Stampfel Gyakorlknyv a hazai nyelv megtanulsra. Stampfel Gyakorlknyv a nmet nyelv megtanulsra. Stampfel Klti munki. FYanklin .Magyar A-B-C. Stampfel Mtys kirly. Franklin Nmet A-B-G. Stampfel

34

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Szab Ni

Szab R.

hoszlyoi. I.aiiller
....

2!)

Eredeti s nriliinit heszelyei. AUienieuni


l-assil vz |iarliil
l'jalili Iu's7.l\pi.

mos.

Uiilli

'2:>

l.aulTer

2i)

W'jiyi's

c/ikkek iiok szmra. Atheiiifum


("irili

S. .Ma.syar .gyorsrs. Grill


furfaii.i'.

14

Sznt K. W
7

Szaniszl A. Krtkony rovarok.


Xvnybelegs;;ek. Franklin Phylliivera. Franklin

Franklin...

Irlvtaii oiva.sknyvvel, Franklin...

Klti'szi'ttan.

Franklin

Szab-Fcigler. Szmolsi gyakorloknyv.


Slaiii|ifel

3;J

Szabn-Illsy P.

Kis jiazdasszony. Allieii. 31,

2
!

Szabn Nogll

J. lri ts

egyb elbeszlsek.
_,
..

Magyar Olvasknvv
tr.

.Magyar Irodalom trtnete. Franklin .Magyar irod. trtnet olvasknyve. F'ranklin olvasknyv. Franklin
az irod. trlnetbcz. Franklin

Stilisztika. Franklin

,
.

Szerkeszteslaii. Franklin

86 24 24 86 86 86 80 86 86 86 86
18

^iiiger s

Der. Singer

Wolfner s Wolfner

52, 57
\, 7,

Ell)eszlsek. Atliciueum

.._

8 43
9
-43

Szarvas M. Dunmul. Singer s Wolfner Szarvas-Simonyi. .Magyar nyelvtrtneti


Hornynszky

sz-

5
Rth...

Igaz trtnetek. Lgrdy


Pipiske. .XtluMianim

Piros lioliitsok. SinKer s Wolfner


I-atin

....

E52,

Szabky A.

Efiylizi nekek. Szent Istvn trs. olvaskrnv. Franklin Kirchenlieder. Szent Istvn trsulat Lateinisclies Leselmeli. Franklin

57

86
ii

Ki

Szabolcsi L. .\lozaik. Singer s Wolfner .... Szabolc-ska M. Han^'ulatok. Singer s Wolfner

18 18

86 Kovacsczy Farkas. Utli 8 Szdi, (iuliszln \agy rzsskert. Sing. s W. 82, 6 Szakcsknyv, magyar-franczia. Franklin 01. 86 Kis nemzeti. E.igenbergcr 133
3

Szdeczky

L. nks r.spr. Franklin

Nemzeti. Riizsa _ Rzi nni, valdi szegedi. Eggenberger .... Szt. .Milaire kpes pesti. E.ggenberger Szakaszok, szentrsi. Szent Istvn trsulat Szalay E. Zld madr. Singer s Wolfner .,., Szalay Fr. Ver.-^ek. Singer s Wolfner

03 4

50
18

Szalay

J. Riirgoiiya teinieszlse. Eggenberger 17 Seprczirok termelse. Lampel lO Szalay L. .adalkok a magvar nemzet trtcnetliez. Rtii
."

Erdly s a porta.

I.aufl'er

40 31
31

Fszlerlizy ndor. LaulTer

Fiume

magyar

orsziigyiilsen.

Rth

....

40
31 31

Horvt krdshez. Laulfer .Magyarorszg trtnete. Lanffer


.Mirabeau. Franklin
PublieisUii dolu'ozatok. I.afTer
II.

66
31 31 102 18

Rkczy bujdossa. LaulTer


....

Tal;irjrs Ma^-yarorszgon. Franklin

Gescbirlite l'ngarns. Laufler

Szalay-Barti. .Magyar nemzet trt. Lampel Szllodsok. .Magyarorszgi, nv s lakjegyzke.

36
17

Dobnmsky

s Frank

Salamon. Buzgsg knyve. Bvron, Hug Kkai Egy kpv Rth Egy nap esztend. Kkai Egyhzi Kkai Kkai Rth Gyngyvirgok. Rth imdsgok. Kkai Kisebb Kisebb Rth .Magyarorszg Moore, Bunis kltemnyeibl. Rth Mzsa. .Mfordtsok vegves kltkbl. Rth Mbeluug Rth egyhz krdsekhez. Hornynszky Salamon. Rlh Frankhn Trencsni A Kkai emberek klt.
Blcs

Szsz B. Szabadelvek. Rlh Szsz K. .Angol s franczia kltkbl.


Franklin Franklin

23 26 86 86
...

Victoi-, lieranger

kltemnveibl.
".

Rtli

26
lo
'"

r.sak a Krisztust.

isel napljeiiyzctei.

ezer

!) l'i

vkor.

let a hallban.

16

Gavallr politikusok.

26 26
12 33

Halotti

Hedvi.g. .Alhena'uni

Horatius. Franklin

70
47 86 86 23

Kl szinni. .Vthena'um
Kis biblia. Franklin

kltemnyei. Franklin
mforditsai.

....

Konfirnilii kt. Franklin

86
16,

fldlersa. Franklin

.Magyarorszg trtnele. Franklin Heine,


Franklin
nek.

80 86 26

....

3,

72 26 26
3

Protestns

viszonya a trsadalmi

....

23

Schiller.

70
13 29 86
13

Trefort .iioston. Slaujpfel

Csk. LaulTer

Ili lrcza.

visszatrt. Franklin

Vlaszfalak az
Zrnyi a

kztt.

\ersszavals. Franklin
J.

Szalon-kn>-\tr. Rvai testvrek

26
18

Szszvrosi V.

.Athenu'um Gondos Ivn munklkodsa.

86 33
9
9 9

Szalyovich .1. Mrtani rajz. Szmit, liyors. Vrnai Szmolkiiyv. Franklin

ririll

....

i
86 21
21

Kkai

Gyermeknevelsrl. Kkai Nevel mkdsi kre. Kkai


vros trtenete. Rlh
s a
....

Grg

Szamosi

J.

Grg nyelvtan. Eggenberger

Szatnir-Xmet

iO

olvasknyv. Eg.ienberger

Szathniry Gy. Amerikai verseny

magyar
....

Latin nyelvtan. Eggenberger Latin olvasknyv. Eggenberger


I.

20
2(1

Szamota

Tihanyi aptsg. Na.sel

Szmztt

lenya. Szent Istvn


val

trsulat...

8
3!)

Szmvetsben

els oktatsnak

szolgl

faliuiblk. SUinipfel

Szana T. Knyv

r^-en s

most. Hornynszky
...

5
!J

.Magyar kltk szerelmei. Hornynszky

Magyar miivszek. Horny.


Petlin. Grill
l'jabb elbeszlk.
.",

Rvai testvrek

6,

3
5
-26

Hornynszky

Nemzeti Szathnirv K. Rth Rlh Grf Blanka Gyulafehrvr-Nagyenyedi Rlh Rvai Rvai Rth
Beszelv 'elmlete.

mezgazdasi;. Rtli

llam s npoktats. Lampel Balassa Blint. Singer s

W.
...

18,

46 36 26
31

Bethlen Mikls.
Teleki

26
....

lete.

Rvai lestvrek

19

Betiden-ftanoda

tVtenele.

40
26, 27
...,

llonboldogilk.
lfjus.'i

testvrek

iratai.

testvrek

..

...-

19

Szndfrd

trtnete. LaulTer

Isabella.

26
18,

Kien.aesztelt tok. Singer s

Wolfner

~1

63

BETRENDES TARTALOMJEGYZK

Lucanu. Magyar Rvai Orszg knyv. Rvai osz asszony Rvai Rvai Trkvilg .Magyarorszgon, Tudsok Rvai Rvai misre Rvai S/.auler-Bokor. .Magyarok gazdasgtan. Termszetrajz. Termszettan.
Rtli
l'aiiUCfMi,

Szathmry K.

LcgszeLb lierczegn.

S. s \V. 18,

20
"-<'

Szcskay

testvrek

!".

Jlagyarlioii fnykora. Rtli


sclici. llieiia'uiii

-'i
'li

l'iros

testvrek

-i

vrat veszt.

testvrek
,.

19
.-.

Szaljad sz \rtanni.

testvrek

27
4li

Sznezett lapok a trtnl knyslil. Rtli


lggeulierger 4S,

l'allas

....

Trtneti alakok. I-aulTcr

hareza.

lestvrek
trt.

20 29 29
19

\'itz lloliilir \'enczel \\ ic liewalneii wii-

lovag

tcstv.
t.

Kinder.

Fldrajz. Franklin

trtnete. Franklin

.Mezei

Franklin

32 80 80 88
80

29 J. Termszetrajz. Eggenberger ... 1 10 Szeijedi B. Betyr. Lampel Szegli M. Vilg esudi. Franklin lf>2 Szeg K. .\dalok a garat-diplileria polymorpbisniuslioz. Dolirowsky s Frank 15 Veleszletett szi\ bntalom i'gy esete. D. s F. l l Szkcs B. F'ebris miliaris. Dobr. s F'ranke Szkcs F. Kalauz a lrviiylrban. Nagei... 10 Magyar bntet eljrs. Franklin 88 Szkcs .1. Imdsgok s buzglkodsok. Horny. !) sszegyjttt egyhzi beszdei. Kkai ... 88 Szkely A. .Vraiiy Jnos Toldija. Franklin .... Td\ sz gygytana. Dobrowsky s Frank ib 9 Szkely F. rettsgi vizsglat. Kkai 110 Szkely I. Kalritok. Lampel Kossuth fogsga. .Uhemeum. 81 .Monismus s dualismus. Szent Istvn trsulat 12 Szeszlydalok. Lampel 116

.,

Folgri jogok. Franklin

Franklin

Franklin

Szaval, ksziil

s levelez. I.anipel

Szavalknyv. Iraiiklin Szavry A. Fnilny. Kllieszlsek. Lampel

88 88 12i 88
....

Szkely L. Kgy gyermek,


Tallt

Vdtervezetrl.

(Irill

'

,.,

Vilgi rtnelem. l'allas

ngjilkosjellt. llornynszky...

26 28 4
3

llornynszky

81
1(12

.Mag\ar. fraiiezia, angol s olasz elemi szla-

Szkely Ni. Szmtani gyakorlknyv. S. s W. 0(i 49 Szki A- Teiniszeltani kis inuzenm. Lampel Szekrny! L. Biblia knyvek ismertetse. Lampel 2

mok slb. I.ampel Szavcsuk ,1. Kmia. l.aulTer Szavkay J. Ti'rmi'szetlan. drill
Szvoszt A.
TerniiiUiankok.
C.rill

Emlkbeszd Szlik Jzsef


trsulat

fltt.

Szent Istvn

H
21!

12

19
'>
,.

Szlba .1. Fldrajz. Eg.^'eiilier,i.Tr Szelestey L. Fg\ rab lmai. Rth

Szzadunk nvvltozsai,
Szebernyi A.

llornynszky
ii.

Psztorrk. Attiena'iim
s fldtehermcntesi-

20 20 30

1791-iki pesti g. trtnete, llornynszky...

ev. zsinat
">

Szelle K. Legjabb rbri tsi trvnyek. Lampel

Szebernyi G.

.Magyar kis kzi agenda. Horny.

'>

Szemk

Ugyanaz magyar-nmet-tt nyelven. Horny.


l'gyanaz magyar-tt nyelven, lloi'iiynszky
...

>
'> >

Szebernyi

J.

vezrfonala conlirmlandk
....
...

oktatslian. llornynszky

Wyneoviij kiinlirmandu, llornynszky


.1.

Szebernyi
Franklin

C.nrpus

mavime

niemorabiliiim.

88
....
-i

Magyar mondattan. Magyar Nmet Nmet mondattan. .Nmet Nmet olxasknvv. .N trsadalomban.
a

I.

Kzpiskolai oktats. Nagel


Laull'er
.

11
II

n\elvtan. LaulVer

irodalomtrtnet. Lautlrr
Franklin
Liiulli'r

14
,S8

n\el\laii. Lauter
15.
.

.Nagel

1(1

Szebernyi L.

Kis mag.var. Hornynszky Magyar olvasknyv. Franklin ...

Szemelvnyek

grg lantosok reiuekeibl.


--

88
19

Nazarenisnius. Kkai

...

Franklin

Magyar nemzeti

lyra

krbl. Franklin

lil Szchen .\. Tanulmnyok. Rih 29 Szchnyi B. gr. Keleti utazsai. Rvai (estv. Szchnyi 1). Fszmk a lo\a!;ls krbl. Pallas 23 23 Szchnyi I. .Xmerikai levelek, l'allas

Szenienyei M.

Szellemi fegyver. Szt. Istv. trs.

i2 i2 17

Szemre Szemre

A. Szlies. LaulTer B. Levelek. Rth


alatt irt napl.

32
31
:!1
:!1
:I

szinte Fenmaradt munki. Rth Eggnb. Munki. Verse Alheiueum Vgrendeletnek Lampel den Rth
E.gy

Szmzets

Birtokmininiiim s liomslead.
sz. Franklin

l'allas

Franklin

23 88 8K
31
Sl> 8ii

Rth Szpirodalmi dolgozatok. Rth Utazs Keleten. Rlii


Utazs klfldn. Laull'er
.\

Kiadatlan irataibl.
.\tlien;eum

.Magyarorszg sarkalatos trvnye.


nismeret. -\lliena'um anyjhoz.

Szemere H. Szemere M. Szemere P.

eziikorrpa. Eggenberger

8U
31

fpontjai.

Szemle, Nemzetgazdasgi,

.^szes mvei. Rxai testvrek munki. Franklin Budapesti. Franklin 10, Rth

29 17 20 88

32

Katholikus. Szt. Istvn trsulat


.\tliemeiiiii

.\nonynieii Riiekbiick. Ein Rlick auf Szchy A. Franezia n\ eh tan. Franklin

Szcliv K. Grf

(.i\adnvi Jzsef.

Rth

....

Gnf Zrnyi
Vajda

.Mikls. Riilli

S8 8 8
l
....

l'annoniai rsek. Eggeiiiier.ger


l'ter lete s

mvei. Eggenberger

krn Szemlltet kpek. l rm.


.Ms
.V

Szemlr S. Elemi rajzlapok. Lauter Szemlr-Ney. Hrom kis mese. Lauter


Intpldk. Lauler
tanul az okos. Laullr

l
...

21

21 21

Lamjiel

7 03
07
V>7

Szcsi F. Bl

utn. .Singer s
Sn.u'er

Legnybuesii.

Wolfner s Wolfner

...

Szcsi M. Szerb-bolgr bboru. tlrill Szcskay J. Nvnyek termszetrajza (liuisk.). Eggenberger Nvnyek termszetrajra (lenyisk.). E.ggnb. .4svnyok termszetrajza. Eggenberger ....

29 29 20 29 29 29

Lampel Szemlltet oktats kpekben. Lampel .... Sznsy S..Ikplelek krismzse. Dobr. sFr.
kath. szerlartstanboz.


64

Latin mondattan, .\tbeineum Latin nyelvtan. Atlien;eiini

80
SCi

.Magxar sztra. Athen;eum


Vergilius .Mar .\eneise. Kkai...
Latin olvasknyv.

80
4

Sznsv-Elischer.

Lampel

91

BETRENDES
Szenes A. Hlyk cs ^i/ok iu'M'l<'<e. L.ini|iel ... S/cndeliy A. Ho!:y;iii M^iilckczziik dlleritis
;i

TART.Vr.OM.IEGYZEK
(i
,

Szilailv

.1.

lg\li:r/i iir^/rdik.

Kokai

Szildy L. Kznapi imk. Kkai


i;j

l 12

elliMi ? Uiiluowk) t' l'niiike Szemirei.I.KpziiHM'siei rciiiekt'i. Rvai Icslv.

Szcntlld

iii.i<liirl:isliilhiin.

Fniiiklin

8 88
ij

.Szilgyi A. rtekezsek a ka t. jogkrbl. Grill r.vorsiraszal tanknvve. Fggcnljerger Szilgyi F. Ilma vilg. Athemenm

26
li

81

Szentinis. Hiizsa
Szeiit-Irs. Szl. Istvn
lrsiilal

10, 21

Szilgyi Gy. Krji'ds chrmija. Franklin .... Szilgyi S. lilhory Gbor i'jedeleiii lrlnete.

88

Szent

I.

Sznitaii. Kgi;eiilierj.'er
!-zeiriol\ii\ck.

,.

Szmtani

Franklin Sznivoti i.'>nkorlkn>v. Hvai testvrek


Teriiiszi'lrajz.

59 88

Dolirowsky s Frank .. Utnintals. Kvai lestvrek Szentcssy Gy. Rajong(') s egyb kltemnyek, Dobriiwsky s Frank Szentimrei Sl. Svdorszgi Krisztina. Szt. Istv.
lrsiilal

32 4 32
18

13, 17
a

Szentkirlyi M. Eszmelrcdkek

vrmegyk
40

rendezsrl. Rlli

forradalom Magyar nemzet Alhena'um Rajzok Athenannj Rajzok Rkczi Gyrgy. Rth Rkczi Gyrgy. Rth Rkczy Zsigmond. \rlanuk.
F;rdlyorszg trtnete. Franklin .Magjar napjai. Franklin
trtnele.
A forrad.

Kth

....

3,

40 88 88 7
81 81 8 8

s tanulni. Atlienienm

I.

II.

Franklin Trtneti rajzok. Franklin Franklin

88 66 88

Nhny sz

politikai lielyzelnkrl. Grill...

Szenvedsek
Szepesi
Szepessi
Grill

iskolja. Pallas

12 17

I. .\liitat

gyakorlatai, l'allas

Latin nyelvtan, l'allas


S. Vezrfonal sehesltvivk szmrj.

2 2

Szilasi .1. Cznkrok, czukros anyagok. Lampel lO Szilasi L. I'raparatio Horatius dihoz. S. s W. 71 Szilasi M. Latin nyehlan s sztr. Fggenberger 20 Lalin olvas s gyakorl. Fggenlier.ger 20 .,

Szemehnyek Thukxdideshl.

Grill.

26
let

Szcpesy X.

brmely plyjn.

Lauffer....

n. Hvai Szerelem Szerelenihegyi T. A Grg Grg


Frfi sorsa a

Szplaludi F. Igy a mint volt. Grill Szpsfi, Ni. Irta egy nagy\ili:i hl.gy. .\then. Szerdahelyi A. KIsriednevels. Rvai testvrek
testvrek...,

l 7
31

Szilassy Z. Ffle takarmnynvnyek. Eggnb. Szili .\. A szemveg. Franklin .,

13 17

Sznhz,

Ifjsgi.

Slampfel

88 20
8

Szinhzknyv.
Szinnyei

dalnokai. Franklin

Sztra. .Uliena'um

Ralassalialom.

Lampel
Grill...,
.

32 27 40 94 76
13 13 71 91

Kpes. Lampel Szni K. .Magyar nji dalai. Franklin Szinnitr. Athena'um


J.

,.

llami rgisgek. Grill


hitleti- s

ma.gnrgisgek.

I'r;epiirali

Liviushoz. Singer s Wolfner

.,

Rmai irodalomtrtnet. Lampel Szereinlei M. Valls-erklcsi s trsadalmi


Franklin.

let.

88
81
6
Franklin

Sznyi Hornynszky Vnyminta-tr.


Szijeti

Szerenilei S. .Magyarorszg krnik. .\then. Renjmiii s a hdmezvsrhelyiek.

magyar Hornynszky Eggenbcrger munki. Hornynszky Magyar Hornynszky Hornynszky .Magyar olvasknyv. Hornynszky Magyar Hornynszky ^
Iskolai

Ezer

l orszga. Franklin

88 47 88
6
i;j

nyelvtan.

...

.Magyar irodalomtrlnelirs
.Magyar rk lete s

ismertetse.

nyelv eredete.

.Magyar nyelv rendszere. .Magyar nyelv rokonai. Franklin


Ijszlr.

....

6 6 6

88 6
6

liibiioiheca liungar. hi.sioriie naturlis et nia-

theseos.

Lampel

99
testi

hrma. Athen:enni Fenn i'rny nincsen Franklin .Mama. Lampel Rth Trnkeres. Ranschgold. Nagel Sziklay Egy magyar Ingovnyon npszinm Lampel Szp melll. Lgrdy Szerelem
r.sikcis.

Hth Szijethv K. Trvnvszki orvosi mikroskopia. Nagel Szigligeti E. Rldi Pl. Franklin,... .,
Franklin
,

Album.

az

kas. Franklin

8 72! 70 64 70
64 66 116 26 66 29

88 26

Szirmai

J.

Ember

munkja. Nagel

Fali tblk. Franklin

.Magyar olvasknyv. Franklin

Nmet

nyelv kpziskola. Franklin

Szmolknyv. Franklin
Zsid npiskolk. Franklin Deutsche Lesebiielier. Franklin
Fibel. Franklin

Lilinmli. Franklin

.Magyar sznszek letrajzai.


Pernyi.
,

Szitnyai V.. Levelek egy lanuliljuhoz. Tanulmnyok. Franklin

88 88 88 88 88 116 110 90 Franklin 90


.,

Szvek tolmcsa. Franklin . Szvs B. .Mtrgyzs. Franklin

90 24
90
16

Franklin.

Zsid. LaulTer

Grill

..,,

-..,

,.

J. Ralaton.

testr. Franklin

t.

Franklin

.Magyar

trtnele.

ialalon

apostolai. .^lhen;euia.

Sziklai S. Gloszszk. Lampel Sziklai-Lszl, rtmnlataz I88a-iki budapesti


orszgos
killitslioz.

88 88 99 9 43 2 23

Lamjiel
lanilsok.

Sziklarzsa. Rzsa Szikszay Gy. Keresztyn

Hornynszky
.

6 6

Franklin

Keresztvn tantsok. Rzsa

88 23

Petfl Tarkaknvv.
Vilgos

Kzsgi Trvnyalkotsi rendszernk. kzjegyzi Szokoly V. Honvdalbum.


Cenlralisatio. .Vtliena'um

SzlemenicsP. Magyar fenyitlrvny. Franklin Szoksok, rlkzeti. Gril Szokolay I..\llate.gszsgiigyrendezse.Frjnklin


rendtarts. Franklin

Franklin

....

rj

trvny. Franklin
.Xllienu'um

90 73 90 90 90
6

Czinczyk. .\agcl

Honvdlet. .\tlieiia'um

77 44
81

.Mexico -Miksa csszrig. .^Ihenasum.


Pesti hircsasgok. LaufTer

29
....

letbl. .\tlieneum
.Vthen;eum

Tulli fruli. LaulTer


lise. jVtheneuni

44 44 29 82

63

BETREXDES TARTALOMJEGYZK

Szomahzy
Szomolnoki

I.

Claijetle kpi'inKje.

S s

W.
....

17, 18

Hus/.onncgy ra. Singer i's Wolfiiev Szktets ii zrdiibl. livai testvrek


J.

d7,

18 27
'21)

Szvornyi

.1.

.Magyar nyelvtan. Franklin

Nemzeti irodalom rvid ismertetse. Franklin


,

90 90
Dil

Szontacjh M.
Szke

Mennyei nefelejls. Rzsa ... Szomor K. Nemzeti irodai, trtnete. Franklin SzDiiiori K. \'crsc# elbeszlsek. Nagcl Szoiitagh F. Felir bujakros tdlob. Dbrowskx s l'ranke Iluruiiis szj.gyuUads. Dobrowsky s Frank Nhny adat az 1887. vben szlelt mcningitis eerebro-spiiialis esetekrl. Dobr. s'Fr. Szontacjh G. Dinnysz. LaiilTer

90

Olvasuinvok. Franklin .Ulattani fali. Stampfcl Tblk magassg kiszmtshoz.

Tblk,

38
Grill
....

31

Tblzata
Grill

az eurpai hadseregek hadi erejnek.

20
.Munkcs nudtja. LaulTer erdilstan. Grill
.1.

l
ili

Tabdv
Tbori Tbori

31

26

\'
:-2

DoliiinUernieszts. I^aulTer
Nizza. Grill
(Irill

:i

\S

Uj-flrafiired.

Sztrgyjteiuny. Lampel
A. Pneparaiio Bartal knyvhz. Eggenberger
I.

23 i
latin

gyakorl-

19

Szke

Dobrowsky s Frank , Dobrowsky s Frank.... .., Termszetrajz. Dobrowsky s Frank Termszettan. Dobrowsky s Frank
Fldrajz.

Magyarok

trlnete.

Kong Kheon vagy Korhadt Leny Legsttebb Nagy Rzbrek Szabadsghsk. Szobor Temesvri
titka.

U. l'.iMgengczia. .singcr s Wolfner S2, SS Grbe hegyek orszgban. Sing. s VVolncr .^2,
a liecsletsz. Sing. s\Volfn.y2,.3

oszlopok. Singer s Wolfner

krs eltt. Sin.ger s Wolfner

vilgrszbl. Singer s

jtk. Sin.ger s

Wolfner

28 29 Wolfner 2, SS 19,27
....

18,

vilgbl. Singer s Wolfner... 52,


Sin.ger s

Wolfner

....

52, o
'

Franklin

Szlgymy

I.

Vilglrlnet. l'allas
s
a

Szlldsy F. Kossuth

magyar emigrali 90
II
j

trk fldn. Franklin

Szliyi T. Eveng. nekesknyv. Kkai

Wolfner 52, Vidui lrlnelem. Singer s Wolfner Tbori U.-n. Napsugrkk. Sing. s Wolfner 48, 92 Tacitus. Corn. Lajnpel Tacitus. Szemelvnyek nagyobb trtneti veibl. Eggenberger TalTerner B. Szin s sznharmnia. Nagel..,,
kirlybr. Singer s

9o SS

O
52

95
25
6

m-

Szvetsg, Az

uj,

szent knyvei. Szt. Istv. lars.

Tagnyi.

Orsz. levllrban
je.nyz.
a

lev magyar

csaldi

nekesknyv. nekesknyvhcz. dalosknyvekhez. Evang. Sztehlo Evang.A. perekben. Sztehlo K. Hzassgi Ilornynszky Tanulmnyok anyaknyvi gy
Franklin

Sztank B. Dalosknyv.
Tjkozlal az

Franklin

90
ilO
.,.,

nemes oklevelek

Franklin

Utasts a

Franklin

90 90
8 46
()

vallstan. Slampel

-cbristl. lieligionslehre. ."^tampfel

Taine H. Eszmny
Franeziaorszg
Nmetalfldi
a

Nagel 5 mvszetben. Franklin 64, 90

lilozfusai. Franklin

Grg mvszet

blcselete. Franklin

..

mvszet

blcselete. Franklin, ...

Olasz nn'ivszet blcselete. Franklin

Eljrs a hzassgi

Ilorny.

Tjkozs
.\z

szegny gy tern.

Szt. Istv. trs.


....

20 70 70 08 17

elvls joga. Franklin

90
6

l'ulgri hzassgrl.

az

tern.

Uornynszky
Unitrius egyhzi trvny. Franklin

90
(i

Takcs

ujabb theologia krben. Franklin,... Takcs E. Gerinczagy. Grill


Neiiraslbenie. Grill
,.

90
21

22
15

Lelksz felavatsi egyh. beszed. Kkai


Na.^'el
.1.

Vltjog.

Das ungar. hegcsetz. Uornynszky Szternyi A. l\ilgi-i hzassg. Rvai testvrek Sztercnyi H. .svnytan gymn. szm. Lampel Kristlyminlk. Lampel Nvnytan. Lampel Szternyi J. Hzi, ipari s kziigyessgi oktats Magyarorszgciii. Lampel Sztojcskovics. dr. -keleti szerb egyhz. Grill Sztrva J. Osztrk-magyar birodalom hadsere-

3-2

49 49
4-9

.yo


j j

Egyhzi beszdek. Lampel Talabr.I. Hitoktats. .Athena'um 73, Tallin Gy. Nemzetgazd. Atlien;eum Tanrok naptra. Stampfel Tangl F. Rakteriologa. Dobrowsky s Frank
Diphicria. Grill
..

Talabr Gv. s

10 2 87
81

10
13 21 15
11

12

tmutat a bakteriolgiban. Dobrowsky s Frank


(Kalocsa R.) Igaz lrlnelek s

Tant nni
90 20

gnek

.<zcrvezele. Franklin

l Szuppn V. brzol geometria. Eggenberger 24 felsbb 29 Eggenberger 29 mrtan. Eggenberger Szmtan. 24 Szmtan szmra. Eggenberger 29 Szmtan 29 szmra. Eggenberger Szemlltet Eggenberger 9i ,29
Vilglrtnel. Laufl'er

Szlik

J. Elbeszlsek. Laufl'er

Tantk
)

mesk. Nagel knyvtra. Franklin 90, Stampfcl


i'iyakorlati.

13

Tantsok,

Franklin

.Magyar Lam)iel

lenyiskola mltja s jelene.


,

rit

Tank

.Mrtan.

Rajzol

Eggeidier.gcr

fiiskolk

....

lenyiskolk

geometria.

,,

.1. Forradalmak kora. Franklin Magyarorszg trtnele. Lampel Vilgtrtnelem. Franklin 90, Lampel .. Tanknyv egyvi nkntesek szmra. Pallas 18 Tanos P. IJc vilga. Singer s \\ olfner, Tanterv az elemi npisk. szm. (ISSO) Lampel 10,50 Ugyanaz nem magyar ajkak szm. Lampel 10, 51 Np- s polg. iskolk szm. (1S(9) Lampel 10 15 Tantervek, Kzpiskolai. Eggenberger
,

90 92 34 34 29, 30

Szurmay
Sznra.

S.

Wrthi

csata. Grill

2(i

Tanulmnyok,

aipiini Szi.

Tams

blcssze-

Csaldi.

Rzsa
ii

trl. Szt". Istvn Trsulat

13

Szz

Mria.

Szt. szive tisztelete. Szl. Istv. lars.

Tanulk knyvtra. Latin s grg classicusok


fordtsa. Stampfel
,

Szvorcnyi

J. kesszlstan. Franklin

Gyakorlati nyelvknyv. Franklin Gyakorlati tancsok. Franklin

Kisebb magyar nvelvlan. Franklin Mngyar irodalmi szemelvnyek. Franklin ..., .Magyar irodalmi tanulmnyok. Franklin...

90 90 90 90 90 90

35
11

Tanulk

n.iplra. Stampfel

Kereskedelmi, naptra. Stampfel

Tanulk olvastra.
Tr,
l'riliklori.

Lampel

10 99
15

Kkai

Tarcheti H.

Szv kzdelmei. Sing. s Wolfner 18,

27

00

Hr.n'HKXDF.S TARTALOM.IKGYZFK
'IViriiyimiLito.
liiiiilclu ii.'azs:ii;>Z(il;^:ill.

c^

,i

kir.

f!) !>/>. /olg. sz:ib. i'iideli'lekrl.


Ij;azsir;:tif.'vi i'S

Nagel ... iga/sgjjMeNOiialkoz reiidcNagcl

l
XII

Felkes

S. Aniliir;:almnnk. Grill

18

.Magyarorszg niezgazd. nycrstcrinnyeinek


behozatala.
I'allas

Iclokli.'z. klli

Teli Vilmos. Lauller

22 20
71

Ueiidi'li'tok Tiiralioz.

TrviMiyoklu'Z.

ISli.'i

10
\'

Telmnyi

E. I'raporatio Sallustius Jugurliij-

ll. Klli

Vder-uUsitlioz.

l'allas

:}0

Taiit/ky F.

SikcliiiMiia nyelvoktats

mdszert.

Pobrowskx

s Frank

Jzus imdsa. egyhzi manna. manna, Franklin regek gymola. Szent nek fzer, \ezerknyv
Ifjusiii

Tafka Tarknyi

mindenfle. Lauller

21

Wolfner Kltemnyek. Grill Temesvi-y D. .Ni betegsgek. Grill ,.., .Ni betegsgek balneoiherapija. Grill .... Temet, Kerepesi uii, Lampel

ho/. Singer s

Temrdek.

'

B. .\riailanok rme. Franklin Hajadonok Orangjala. Franklin


kalauz. Franklin

92
Sl-i

Temme

J. 1). II. Biro.

Lampel
....

22 23 23 110
i

!)-i

szent szive

Szt.

Istvn trs.

>
17

Teiinysoii A. Ardn

Enocli. Franklin

...

Kirly-idyllek. Franklin

Klli lieszlyek. Franklin

Katliolikiis

nekir. Szt. Istvn trs.

Tei-euti .\clolphoe. Fggenberger

Kis lelki
Lelki

Szt. Istvn trsulat


..
....

Szt. Istvn trsulat

Terentius P. Terjiiia Gy.

I.anjpel

Fldrajz. Singer s

Wofner

....

-Nagylijti kalauz.

Franklin

92 92
_,

Trtnelem. Singer s Wolfner

64 92 00 20 94 00 66

Szt. Istvn trsulat

Trkpek.
Lampel 23
.Vrika isk.

Fj rozsskerl. Franklin

Vezran^'val. Franklin
Vezresillag. Franklin
a

,.

.,

92 92 92
5
l

26, Franklin
....

..

ltalnos iskolai llasz. Franklin


fali.

92 92
6

Kogutowicz
29,
..

processzioklioz. Szt. Istv. trs.

ltalnos. Grill

30
l!i

Taniczy T. Trsadalom-

Vilgtrtnet dihjban. Lauffer


s gazdasg-polit. knyvtr, l'allas

.Vradmegye.
.zsia isk.

Grill

22

.\ttekintsi. Grill
fali.

30
..

Ti^altj. Franklin 92 l'esii mveit. Lampel 120 Tartalonjcgvzk a trvnyekhez 186i^ 95. .,' Klh V l'artalommutat a jogtudomnyi kzlnyhez.

Kogutowicz

Franklin
....

92

Budapest szkes fvros. E.ggcnberger .... Budapest szkes f\ ros s krnyke. Eggnb. Budapest tjkoztat (madrtvlatbl). Eggnb. Budapest tervrajza (millenniumi). Lampel .. Budapesti (turista). Dobiowsky s Frank

52 2 2
li

Tata-Tvros rsban s kpben. Nagel Tatr P. .Magvar nemzet krnikja. Rzsa .,., 6 Tatay I. Kegk. Lampel 116 Taubert E. Niobe lenya. Rvai testvrek,.., 28 Taufler V. ('sonilgyuis. Dobrovvsky s Fraoke l

Eurpa tnzeti (fali). Kogutowicz Eurpa fizikai (fali). Kogutowicz Eurpa polit. (fali). Kogutowicz .... Eurpa ln. (fali- s kzi). Kogutowicz 10
l'^ldgmbk. Kiigulowicz

10
13

11
.... li

Szlszei gynek llsa. Pallas

26
15 l
li>

Fldkpe fltekkben
G(ebler-('.herven

(fali).

Tauszk

F. Belbelegsgek Iherapija. Dobrovvsky

(fali).

Kogutowicz Lampel

23, 24

Frank

Halsek
Iltsek

Belgygyszai alapvon. Dobrovvsky s Frank Gygyszai kziknyve. Dobrovvsky s Frank


Klinikai diagnostika.

Budapest s krnyke. Sing. s trkpei. LanipeL Hypsomelrikus. Grill


I.
.1.

W.

76

24, 23

Dobrovvsky s Frank Vi .Meliri aneurysmk. Dobrovvsky s Frank ,., l Vlasz. Dobrovvsky s Frank l Vrkeringsi szervek. Dobrovvski s Frank l Tayler T. Bartsgbl. Franklin 68 Tesz J. Fldrajz. Fggenberger 20 Tejiner E. Fritbiof .Monda. Alhenaeum 36 Tegzes. Fertlymgnsok. Lauller 29 Telegdy L. Geometriai rajz. Singer s Wolfner 09 Telek J. .4ruisnie. Lampel 106 Telekes B. Kprzatok. Grill 3 Teleki D. Hra tmads trtnete. Rth 40 Szkely hatrrsg trtnete. Franklin ., 92 Teleki L. grf lete. Franklin 28 . Kegyencz. Franklin 66 ;; Teleky S. Egyrl-msrl. Rvai testvrek 27 Garibaldi alatt. Rvai testvrek 27 Rudolf s Stefnia tavakhoz. Rth . .... Termszet uln. Rvai testvrek , 27 TllS' I. Athn 30 zsarnoka. LaulTer 29 Classica pliilologia Athcnaeum 64, 86 r.orpus Juris attici. Lauffer 31 E.gvetemi collegiumpnz. Lampel 6

Irnvit. Grill
Iskolai (fali- s kzi). Grill

30 30 30
7 9

Kogutowicz M. Atlaszok. Kogutov\1cz Ismtl. Kogutowicz

....

.Magyarorszg (megyei). Sing. s W. .Magyar korona orszgainak (kzi).

67

Sin^'er s

Wolfner
.Xllal.

67, 69, 70

Kozma

Gy.

fldrajzi atlasz.

Dobrovvsky

s Frank

3
7

Ilobrowsky s Frank Rendsz. fldrajzi atlasz. Dobrovvsky


Iskolai llasz.
Grill

s l'Yanke

Krnyk s tervrajzok.
Lange-I'.lierven

atlaszai. Lampel 24, Magyarorszg lizikai (fali- s kzi). Kogutowicz 4, Magyarorszg folyhlzali. Kogutowicz .... 3 Magyarorszg liegy-vizi'ajzi s kzlekedsi.

6 30 26

Eg.genberger

52 32
3,

Ehika. Franklin

92
31

.Magyarorszg strtnele. LaulTer ., pusoula gra>ca. Lampel ., Sententine Scriptonim. Grsecorum. Lampel

Magyarorszg kzigazgatsi s kzlekedsi. Fggenberger Magyarorszg polit. (fali- s kzi). Kogutowicz Magyarorszg. Franklin Magyarorszg tn. (fali). Kogutowicz ... .Megyei kzi. Kogutowicz Megye. Lampel 2i, 2, Franklin
Menetirny.
Grill

92
10
'.i-J

94

Osztr.-ma.gy. monarchia. Kogutowicz 4, Franklin

29 92

67

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Trkpek.
Palesztina
(fali-

s kzi). Kogiitowicz

,..,

12, 13

Thibaut M A. Franczia-magyar sztr. Franklin 94 Thiering G. Budapest fv. statisztikai hivatalnak


trtnele. Grill

Rszletes. Grill Vlasztkerletek. Nagel

30 10
szelleme.

Magassgnirse.

Grill

Terklau.

Katii,

istentisztelet

Lampel
..

Termszet krbl. Franklin Termszetbartok vknyve. Athena'um..


Terrain-Lehre.
Grill
.,,.

31 2 01
!I3

Thierry A.
Atilla

Attila

tiai

s utdai.

Rth

trtnelme. Rth

15 41 41

29
15

Terray

P. Asilima. Dobrowsky s Frank

Li.'nii'llrl. Grill

22 Dobrowsky
s

Lle!;zsi szervek.
I'estis.

Frank.,

U>

Dobrowsky s Frank 23 Tervrajzok. Lanipei Tersztj'nszky A. Hadi ludomnyok tana. Rth Testaiient. Das politische, Pter des Grosscn.
Lampel
...

2
40
<j

15

... Testvrkk. Kpesknyv. Lampel Thackeray M. V. Hiusi; vsra. Franklin

..

Ngy Gyrgy. Rth Pendeunio trtnete. Lgrdy


Titmarseli
liislor.

85 70 26
!l

Atlienieum

44-

Vig elbesz.

.\tlu'n;eiini

ii
il2

Thlia.

.Magyar jtkszini Almanach. Lampel IKi

Thallczi L. Csniry Zay Ferenez. Franklin


Oroszorsz. s haznk. .Alhena'um
,

Knyomtals. Lghajzs. Lpor lfegyverek. Nagyt Stampfel rsmestersg. Slampfel Tallmnyok knyve. Stampfel Slampfel
Stam[)fel
Statiipfel
.

Rvai testvrek Jeromos. Rvai testvrek Thiers M. A. 1. Na|ioleon els trnlemondsa. Rth 1. Napleon Szt. Ilona szigetn. Rth .... Waterloo. Rth 20, Thim J. Egszsggynk jelen viszonyai. Dobrowsky s Frank Tholt T. Fehregyhz. Rvai testvrek Tliomas H. I. Rvid egyhzi beszdek. Lampel Thomas L. Fn\k|iirs. Stampfel Flfedezsek knyve. Slaiiipfel Gz, ,s;zgp. Stampfel ....
Szt. Jnos. Szt.

30 30
41 41 41
l

,.

32
2

.,

Stampfel
,,

veg.

\'illamossg.
.1.

Thomay

Bibliai trtnetek. Franklin

Thaly

K. Adalkok a Thkly s Rkczy kor irodalom trtnethez. Rth Bottyn .lnos. Rth
Dunntli hadjrat. Grill

Thome-Borbs.
40 40
26
31
15 31

Nvnvtan. Eggenberger
.llaltan. E.g!;enberger

Irodalom s mveltsg trtneti tanim. Rlli Kosztolnyi Jvorka dm. Grill ..,. .Nagyszombati harcz. LaulTer Rkczy emlkek. Alhena'uni ..,. Rkczy iljnsga. Slampfel

Ember. Eggenberger Thiikydides. mveibl, Szemelvnvek. Lampel


Franklin

Thome-Paszlavszky.

23
94 94 94
81

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 94 23 23

Thull L.

.Mluvnca. Franklin

Thun

A. Nihilistk. Alheiueum
J. Hztartstan.

81

Rkczy Rodost

tr.

Lauller

14 31
\a
-Ji

s a

bujdosk

srjai. Grill

Eggenberger Thury E. Huszr Gl. Hornynszky Thury Z. Regnvmesk. .Mlu'iia'um Sznsz. Singer s Wolfner

Thurnszky

29 4 44 29
81

Szkely kiirt. LautlVr Vitzi nekek. LaulTer

Thirz Gy.

Levelei nejhez, .\tlienffium

...

Zeng liiei. LaulTer Than K. (Jualitatio ehemiai analysis elemei. Lampel 50


ThanholTer L.
s

29 29

Thringer
Tibold .
Lanipel

A. Elemi gptan. Franklin


Vilgtrtnclnn helyek zsebsztra.

94
34 94
6 18 12

Szvetek szervek TheiszGy. Elemi nyelvknyv. Rendsz.


franczia sztr.

.Mikroscop s alkalmazsa. Eggnb.


szerkezete. Eggenberger
rancz. nyelvtan.

12 12

Eggenberger 22, 29 szm. Eggenberger 22 94 Franklin Franczia 94 franczia nyelvtan. Franklin Theisz H. Stenograpiisches Lesebuch. Slampfel 46 Theisz .1. Gyorsirsi olvasknyv. Stanipfel .... 37 Theisz-Matskssj'. Francz.-magyar s magyarFrancz". nyelvtan, lialodottak

68, Tibiillus elgii. Franklin Ticliy R. R. Vezrfonal a franczia nyelv megtanulsra. Hornynszky Timr Sz. .Vz let vsrja. Singer s Wolfner ... Timoleon. Legjabb politikai divat. Grill Timon A. (iermn salkotmnv. l'allas

Lampel
..,,

Theophrastus

jellemrajzai. Franklin

Theuriet A.

Angla. Singer s Wolfner Aurelia nni. Franklin

Becsvgybl. Athemcum Bzavirg. Franklin

102 66 18, 28 68 -, 44 66
17

Legfbb Osztrk Prbr Prbr Magyarorszgon, Vrosi Zrsz Grngvs Tinseau Wolhier
Singer Franczia Tipray .Magyar-nmet
Tilalom.
.1.

23
23 22 23

kegyri jog. l'allas concordatiim. l'allas

'

jogi termszete. Pallas

,,.
.,.,

l'allas

kegyurasg. Pallas a prbrvithoz. Pallas utakon. Sing. s L.


s

W.

Hivek. Sinser s

20, 20, 20,

Wolfner

Egy gyenge
Jean
.Mai'git.

pillnl, l'allas

nyelvtan. Franklin

Haiileny. Franklin

Franklin

Marqiiis kereszttia. AtlienaHim


.

68 72 44
6

zsebsztr. Franklin
....

22 23 22 28 27 27 94 94
26

Tissot V. Eszterbzy G. Iierczegn. Rth Tisza D. htrahagyott versei. Franklin

..

70
9 9 9 9

... Maugars tiu. Nagel. Raymonde. Athena'uni .. Szamcza. Singer s Wolfner Vcrnika asszony. Franklin,... Veszedelmes bbj. Singer s Wolfner ... 18, Thewrewk . llalkiuzs s llalvdelem. Nagel .... Els szerelmes levl. Singer s Wolfner Thewrewk l. Inggomb. Singer s Wolfner.,..
.

44 30 66 27
8

Tisza E. Hires gyermekek. Lgrdy Nagy s dics emberek. Lgidy

Sznrk. Lgrdy Valszn


.

elbeszlsek. Lgrdy

30 30
5

Tisza L Valutnk rendezsrl. Tisza K. s a partok. Grill


.Miniszt. eln. vord.

Franklin

94 12
81

Atheneum
"

Jzsef fherczeg. Grill

,..

4,

Parlamenti felels kormny s megyei rendszer. Rth

46

BETRENDES
Tisza K.
Titkok.
l'olUik.ii liMe. Ailioiin'um

TAlil

AKMJEGYZEK
s bke. Rth

Tisztviselk

liclyzclc. llami. Allieiicuin

(i.'l

Alki>lin;in>o. .\llien;fiiiii

().'i
".)'

Tolstoj L. N. Hbor
Kaienin .\nna. Pallas
Szehasztopol.
lilli

26
17

26
.'il

Tobak

H. lhliai iilenelck.
ijdo
lia.

I'raiikliii

Tom-Tit.

.MIieiM'iim

Tocsok H.

Franklin

11'.

Tomasik
Toniics

S. .Muraiiyer >cliloss. Lautler

Tvpler Th. E.

Nniel grammulika. Franklin


....

Sli

Ncnii'l ii>el\ian. Franklin

H
Ilii

riraniinalik lirr ungar. S|iraclie. Franklin


l.fhriiaiig
l.i'ilfadiMi

Toinka Tonior

.lsa brmpre. Cirill S. Fl egszsgtana. Ilohr. s

18 12
l!j

Fmnke

diT

uiif:.

Spraolie. Franklin

Ilii

F. Korunk tkre sr.alirkhan. Lampel Toinor-Vradi magyar olvasknyveik. Lampel

116

znr .rndliclien Erlernun.s der UDg. S|ira(lie. Franklin IIC)

'lokaycr, IVr. Siampfel

M\
....

Toldy

F. Ffrt'.<z>.-fntarls. Athen;euni Szent Istvn trsulat

)0

Ft'lzzad. irod. iniinkssiisa. .\llicn;i'um


Ininiat'ulala.

i
17 31 31
.
,

Irodalmi ari'zki'pok s szakaszok. Rtli

Imdalmi lieszdek. lth ri aranyuncpe. .\tlien;eum


Irodalom-trt. Franklin
Kritikai herok. Rtli

Legjabb Rth kltemnyek. Rth munki. Rth sszes Vegyes kltemnyek. Versek, vesves Rth
klleninyek.

Tompa

M.

Elheszl kcltemiiyek. Rth

98 27
27 27 94 26

Lyrai

....

Ijiajg.

Franklin

sszegyijill

kltemnyei. Franklin
s legjabb

7i),

94

Rlli

tartalommal.

Virgregk.'Fianklin

27 27 39, 94
II
_,

94

Tni

..-,

31

Legends kny\. .\tliena>um


.Magyar llamfrfiak s irk. Rtli .Magyar liir. alaplrv. Athenieum

63
31

bcsi. Tndrmesk. NagcL, Tootli I. Kllszettan. Franklin Rmaiak trtnete. Franklin Topclii. A travcrs l'Krienl. Cirill

96 96
16

.Magyar kltszet kzikny\e. Franklin

sszegyjttt munki.
Vissza
lltva

Magyar kltszet trtnete. Franklin Magyar kltk lete. Rth Magyar nemz. irod. trt. Atlieoseum
Rtli

6y 94 94
31

C4
t.

Rgi magyar S Rth van der im Toldv Adl Rth Elmlkedsek egyhzi autonmia. Rath Magyar nknek.
? Gescliiehie
Tie-^eli.

passzi rajzokkal. Szt. Istvn

31 17
415

d.

ung.

l.iterat.

llfi ung. Diclilung. Franklin .Mittelalt. Franklin 11 Ij


'29
2()

I.

asztalra. Lautlr

Aalole.

Egylizreorm. Lauffer

az egy hzreformrl. Lauffer

.,

31 31

Katii,

Franklin

94
2()

Livia.

.\lheiKeum nyehlan. Eg.senberger kziknyv. E.ggcnberger Nk Olvasknyv olvasmnyok. Rvai Tormav H. Ndudvari uram rl. Lgrdy Szarvasmarha. E.ggenberger
Ifj

Torday I'. FnibiT-honezian. Franklin Torkos L Hrmas szvetsg. Sing. s


kzdelmei. LaulTer
Kltszettan.

Wolfner

.Magyar

19,

.Magyar nyelv- s irod. .Magyar olvas.


hdolala.
l.anipi'l

Eggenber.

96 30 29 64 29 29

29 116

kltszellanlioz. Atheiu-eum...

64
64
14,

Pnizai

Atheiia'um

l'jalib

kltemnyei.
C.rill

lestvrek

27
17

Allallenysztslan. E.ggenberger....
..'
.

Lfogtan.

19

az llategszsggyi trvny-

polil.

sznoklat. Alhenajum...
.\tlien;euni

-Nkrl
R.v'i

U
31

73

Torinay-Xiedermann.
Tornajtkok. Kkai

Orvosi

statiszt.

Rth

K
ij

9 17
19

Tarka kpek. Franklin Toldy L. .\rpd magyarok Franklin Kpek Grgorszg Franklin Kereskedelmi Magyarorszg miveltsge .Anjou kirlyok
s a
lelelep.

.Magyarorszg. Lauffer

Toronyr
Torquat
Tth

lenya. Rzsa

94
9(i

T. .Aegszabaditolt Jeruzslem. Szent

Istvn trsulat

18
....

fnykorlil.

....

98

fldrajz. Pallas

korhan. Franklin
Na.gy Ijjos kirly uralkodsa. Franklin
..

98
91)

Rgi magyarok mivelts. trtnete. Franklin .... 90 .Mauyar Szent Erzsbet lete. Franklin 94, 119 Szent Lszli). Fraflklin 91)

Trvnyhatsgi naptr. Sin.ger s Wolfner.... Toll rendes tartsa. Stampfel Tolnai L. Brn kisasszony. Rvai testvrek..,.
Beszlyei. .\tliena'uni

78 39
24

Csak egy asszony, .^thena'um Dniel pap lesz. .\tlien;eum Elad birtokok. Dohrowskys Frank letkpek. .^Ihena-um
Falu urai.
I'allas

....

44 44
44 18

.Magyarorszg Tth B. Konstantinpolyi emlkek. .Mcnde-mondk. Alhen;eum urunk Jzus Lampel Tth E. Angyal Harangvirgok. jabb Aiena'um Zena Lampel Tth F. Termszetrajz.
.Szzat
.Mi

A. .Magyar katonai nevels. Franklin


ifjsghoz. Franklin
.Alhen.

1(30

100
4-4. 8;)

26. 81
11, 12

Kj-iszlus. Pallas

.Szjrul-szjra. .AthenaMini

Tollhegvgvel.

.\llieiKeiiiii

Bandi.

.\theii;eum

klteni.

26 44 116 36 36
1

bokor.

16

Fldrajz. Franklin

Franklin

_.. .

44
....
....

Jgkisasszony. Pallas
Jubilnsok. Singer s Wolfner .Magyar kltk. Franklin

17 17

20,26
94, 113

Mai .Magyarorszg, ("irill Nemes vr. Rvai testvrek Polgrmester r. Rvai Testvrek
L'j

7
.

26,27
26, 27 18
...

fispn. Dobrovvsky s Frank


r..

Urak. Athenieum

Tolstoj

N.

Csaldi boldogsg. Franklin

44 64

olvasknyv. sW. Egyhz jszak-Amerikban. Tth gygytana. Lampel Nagyap Npszer Kkai Tth K. temploma. Rvai Rzsa _
Latin
Pallas

Tth (;. Magyar hzassgi jog. Eggcnberger Tth Gy. Gyakorlati olvasknyv. Pallas

....

....

100 100 6 25 25
71

Pra'paratioVergiliusVl.nekbez. Sing. Dr. Kiss .1.


Elsdh'ges bjafeklyek kr- s
elbeszlsei. Franklin
halotti beszdek.

J.

Falusi trtnetek. Franklin


Kiikai

Ib 100 16 62, 100


Ifi

Hit

Ifjsgi iratai.

testvrek

._

Kinizsi Pl.

18 6

69

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Tth K. koporsnl. Kkai iMuuka sszes Reform, .Magyarorszgon. Kkai Tudomny Rvai Ur Kkai Vilgllk. Lgrdy
Klteiiiinei. l!:iih i, Lanipel
a

Lelksz

bajnokai. livai testvrek

klicniiiyel. Ktli

dl6 12 d8 .. 49, 27

Trvnytr. Lampel
Frankhn

17, Rth V, Jegyzetekkel.

98

Trvnyek s rendeletek kln kiadsokban.


Adallol,- a magvar trvnvekhez. Lampel 8 A/lilrv.. Fraiikiin 98, Lampel 8, Rth VUl, XII lUimi liizlvisel/i szablyozsrl. Eggenb. 8
lliniipi)lf/('irs(i(j
:

tn.

H
....

vrtani.

testvrek

18

h,-telian.

12
7
...

megszerzsrl. Egncnb.
8.

8,

Gttesfiii'clitige Kind. Szt. Istvn trsulat

(i

,Rtb llfiieqrszsgngyrl. Eggenb.


'.
i

XII

Lampel

8,

Verllicidigung der Ungarn. Slampfel

,,

46

Rtli

X
.,
....

Tth

L. Heveny l'eriz betegsgek, Eggenlierger 12 Kzsgi kalauz. Fi'auklin lUO

Allisze/; s szolgk illetmnyeirl. Rth

IX

AHi/akihii/vel.rol. Eggeidierger 8, Rth

VI, IX

rksds az ausztriai
szerint. Franklin

pol,g.

trvnyknyv

Anuijirrlrk behozatalrl. Rth

X
8
XII

dOO

Prbaj. Rlli

m
11

trvnyknyv. Lampel B(igiilcll-lri<(hi)/. Lampel S, Rth


Ans:.lri(ii
lt.

pol.sri

l'tmulal rbri gyekben. Franklin

100

Bah'nel

ctlciii vd. trvny. Lanipel

8
X, XII

Ttli P. Krklcslan. Kkai Gyngyvirgok. .\then;cuni


Lornlly Zsuzsanna. Franklin
S. Egyhzi trvnyek. Hornynszky ., Evang. reform, egyhz egyetemes nvtra.

Banlnrvny. Rth

88 08
6

Tth

Hornynszky Kurucz \ilg. Rvai testvrek


J erdlyiek. Rvai testvrek
Ki senki sem. Rvai testvrek

Boii/citroii!/. Eggenber,gcr 3, S Belvizek levezetsrl. Rth XI Bti/etj- s illelkekrL Egg. 8, Franklin 98, ' Lanipel 8, Rth .. VI, VIII, XII leszllsulsrl. Eggcnberger 8, Pallas 28,

26, 26,

20 27 27
i)

Rth
Bfic/sP/hjezsrl. Dobrovvsky s Frank.,., Biri s ijffi/szi szervezet. Eggeidierger
Bircii s
i'it/i/szi

X
18
8

Kuruez krnikk. Fggenberger .Magyar irodalom trtnete. Eggenbergcr Olvasknyv. Rvai testvrek Olvasknyv a magyar irodalom trtnethez. Fggenberger I'rzai rsmvek. Rvai testvrek
levelek.
Grill

19

32
19 32
14 100 100

,'

Rth X, XII Biriji iii/ijintpli szablvok. Fggenberger 8, Franklin It, Lampel <', Rlh VI, X Birsyi szerkezei. Franklin 98 8 Birdsi/ok hihilel gyvitele. E.ggenberger IX fio'o/.' ies/e-.s. gyrtsrl. Rth
trv. s rendeletek.

Toussaint-Lr.ngenscheidt. Franczia

Biirlihi- s fiijlinz-rvwy. szab. Lampel

,.,

8
8 In
::

Tvlgyi T.

Ezst

vitz.

Franklin

Lampel Buda}iesl fv. rendrsgi. Lampel


szoljj. utasts.

Bfiii

Honrulk. Franklin Kit nem akarnak befogadni. .^Ihcna'um ,... 44 .Magyar ellenzk vres kzdelme. Franklin .... 100 Magvai' nvdelmi liarcz trtnete. Franklin 100

Binilel(il<iri')iy. Franklin Ki, E;genherger 8.

Lampel

Ausztriai.

Biiittell

Kth XH, Vrnai Frankhn (iyyvileli szithlyok.


8,
.

9s
lith
lilli
,

VI,

Rnk

vsze. Franklin

Szivek vil.ga. Franklin ..., Tavaszi levelek. Franklin Tlcj\-i Gy. Franczia nv elvtan. Doljr. s Frank Tredkek Lnyai Janosn emlkirataib. Grill

UKt 100 100


7
l.'i

Cseldtrviiij. lggeidierger S,

.XII

Cslliircny. Fggenberger 8, Franklin 98,

Lampel 8, Rth Cziikofudrl. Fggenberger Rth


Rth'

XI
8,

Lampel

8,

VIII, X, XII

Tredelmessgrl, Ht
Istvn trsulat

szent beszd. Szent

Dollii iii/jvedkrl. Eg!;enberser8, "

Lampel

8,

13

VIH,
s Frank

X
l

Trk

I.

Kl magyar haza elsrang gygyvizei

Eyszsyyyre vomitkoz. Dobr.


l

.Magyarorszg Lampel Trk Lampel .Magyarorszgazon nemz. nemzetgazdasgi


trtnete.
J. letrendi kalair/,.
s

s frd-intzetei. Lanipel

34
Lampel
nmely
IS 6 31

Emlkiratai

petitik stb.

prmsa. LaulTer
s

Publiczsztikai

dolgozatok. Rth

46
Cirill

Trk

L. Ekrema.

Syphils. Grill

Trt szrnyakkal. Nagel


Trtnetek,
.Mulatsgos. Rvai Testvrek... 26,

21 21 7

10,

Trtnelmnk emlkei, Hzi. Athena'um Trvnyek gvjteninves kiadsai. Eggenb.


Franklin
7'/,

28 77

Trvnyek
Trvnyek,

Lampef, 7, 14, Rth ... betrendes trgymutati. Rth


Igazsggyi.

HlV
....

V
74 98 98
31

Athemeum
.,

Rendezett 184718. Trvnyjavaslat, Kereskedelmi. Rth .\theiKeum


Franklin 98, Lauffer

Trvnyek

legteljesebb kiadsai. Franklin


s kiegszilett kiadsa. Franklin

Eyyliiizjiolilikijriil. Eggenbergei- 8. Lampel 8 Epiliiieslersy gyakorlsrl. (!rll 12, Nagel Erdliifviii/. Eg;;enber.i;er 8, Rth XV, Vrnai 3 rlkpitpirok megsemmisitsrl. Rth .... XI Feyyeliiii fljrnsrl. Lampel 8. lilh .... IX, XI Fegyeerridiiriil. Eggeid). 8, Kth XI, Vrnai 3 Felelibvileli brsgokrl. Fggenberger 8 ., Fizetsi meyhtiyysrl. Eggenberger 8, Lampel 8, Rth IX Fogyasztsi adrl. Rth \ 111, XI, XII Fldiid- s kataszterrl. Eggenberger 8, Rlb VIII, XI, XH Frendihz szervezetrl. Eggenberger .... 9 Forosi trvny. Rth XII (lreii'lri trv. Rth XI gzkaznokrl. Pallas 26 (ynisyrl. Rth XI Ciiennekek vallsrl. Eggenberger 8, VI, IX Rth
. .

Kzig. rend.

44 74
14

Gygyszersz gyakorn.
Fggenberger

s nv. kikpzsrl.

l'olg. trv. rendt.

trgyban. Lampel
Franklin

....

Trvnyjavaslatok.

98

Cygyszerszelre vonatk. Eggenberger .... Ci/ntnsiiiniiilnk j szervezete; Eggenberger

9 Id

70

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Tr>rvi'iiyekcsreiuli'letck kln kiadsokbnn.
Iliiiliiifiih-ssr;ii
l.am|ii'l S. ItVilh

Trvcnyck

s rendeletek kln kiadiisokban.


Rlh
.

tlijnil.

EfiKCiihcrjier
".

(',

.\rpiiiiiiliik nyugdjazsrl.

XII
IX, X,

X Lampel
8,

.Xynyilijlorriiy. Lampel 9, Rtli


/-7.(V.';(/(\<( eljrsriil.

XI

llnliisziiiriil.
Itiiih

K>:genl)erger 0,

X. Viiniiii

3
7
KiTii.O.FiMiikliiiltS.RiilhVIJX
S)S, Liiiipi'l

Egg. 9, Lampel 9, Rlh \I, IX Piiziiyyi hiriisi'iy dnlvn>ei. Rlli VII


.

Htiiirrtiiii j(H\ .iznh. \l\\enivum


ffn;(.<s(,<///(<i-ci'ii//.

A'n;(i(/i/i('.s- /.j/iy. birsgrl.

Eggenberger

9,

Lampel

9, lth'

VIIL IX
Vili
,

Huiivihnin'il. Frankliii

fileii/leiies s<ijiiiri'iiils:aliiili/o/:. Kr:inklin

8 38
X, XII
IX

Piiziiyyi trvin/ek. Rlh

Peres iiyyekeii

kiriili eljrs. Franklin

',18

lllMckrl.

Efi. S.

inipcl S,

Riilli

VIII, IX,

/liiirfeliii/nelkriil. H;illi

Ipiiri (r//f/Hi(i;(i/l>alesct elleni vdelm-

rl, Jptiri

lili

IX
varuapi sznclclscr.
Egs;. 9,

Polyiiri liziissiiyriil. Lampel 9 l'olyri trrriii/k. eljrs. Lampel 10, Rlh XI, XII Poslilnkiirkpiizliiriikrl. Lampel 10 Rai/wlijs lidlloh kiirtsrl, Eggenberger 9,
.

munka

Klli

Rlh Reynlrl. Rlh


Heitilri torriiy. Rlh

IX

VI, VIII,

X
XI

Ipari iinitiksok Ijetcgseglyezrl. Dobrowiky s l-ianke 17, Eggoiilt. !), I!;illi ... IX, X S Ipiin-eii'l. Lniirpcl
Ijmrliii-vi'-iiij. Uolir. s Friiiike

XII
IX,

HszleliiyynV.
Stijlfiirviii/.

Rtli

Siijliireiiitszadlyok. Franklin

38
10

17, Eggciili. 9,
S),

Kr:inklin

'.'?<.

C.rill

H.

Lampel

Klli

....

XI

Somms
Rlh

Eggenberger 9, Lampel ... eljrsrl. Eggenb. 9, Lampel 10,


,

//)/7)rr('/(7-ja\aslal. l-ampel

8
.

VI, IX

Jliilmi^nsrl. Lampel 9, Ualli


hrdi-lilii vdlUtavL
R.itli

VI, VIII,

X
IX

Jei/!/:)i reiiillfirln.t. Kiankliii

t)8

KitmfiUiirrviiii.

liiilli

IX,

XI

Kal<is:lerlrvii!/. Lampel Romaii iiyel\eii. Lampel Katonk rx iizrci/i/fik clllsrl.

9
12
Riitli...,

X
XII
....

Keresknleliiii lrvmj. Egg. 9, Frauklin 98,

Lampel

9, Rlli
lrvthii/,

KeveskeiMmi

Nmel. Franklin miii/isi (lendii) trvny. Rlh


.

98
XII

Kisaj(ililii.<r<il. Rlli

XI
.X
!l

Eggenberger 9, Rth LX Szerzi jiK/rl. Eggenberger 9, Lampel 10 Szeszailrol. Eggenb. 9, Lampel 10, Rlli VIII, XI Szesz ileiKtItirlsrl. Lampel 10 Tanrok nyugdjazsrl. Eggenberger 9 Taniliik lizetsreiidezsrl. Eggenberger 9 Tanilk nyugdjazsrl. Eggenb. 9, Rlb XII lii Telekknyvi hetetekrl. Lampel Telekknyvi trvni/ek. Esgenberger (i, 9, ' VI, IX, X Rlb Telepitvnyekrl. Lampel 10, Rlh XII Tisza stahlyozsrl. Rlb XI
.S'j/(f(//omro7.
.
.

Kisilciliirxrdl. Eggenberger 9. Klli

/iixilcildvihi-krpzii
Kisi'l/h fioli/ri

iiil.

S7.er\. szab.

Egg.

Tiszlvi.^elk illelmiiyeirl. Eggenb. 8, Rlli Toloiifz-sziilth/zat. Vrnai


,

IX
l

jXTes iiyi/ekrt. Franklin .'id, 10(1, Lampel U. Rlb XII A'i.s/.'j/-(i.<rt(/ inegliosszabbitsrl. Eggenb 9 Kort:<miii liiterl. Lampel 9. Rtli IX, XI A'oroiia-i'-rli'-k bebozalalrl. Rtli X Kzailk kezelsrl. Eggenb. 9, Lampel 9,
.

'

Trvnyhatsyokrl. Kgg. 10, Lampel 10, Rlh .X, XI, Singer s Wolfner Trvnykezsi sznidkrl. Egg. 10, Rlb Tdloij kiirtsrl. Rlh Ttzrenilszeti szabhok. Lampel
i'rhri, irlv. s lagosilsi trv. Rlh rbri trvny. Lampel lo, Franklin
...

78 X
IX

10

IX, XII

Rlh
fiOzei/-tzsf/rffiirl.

VIII,
.

X, XII
.

98. lik)
LX, XI

Eggenberger 9, Rlli XII Eggenberger 9, Lampel 9 K'Jziyazyaldsrl. Rlb X, XII Kzjeyi/zkrl. EggcnIiergcr 9, Lampel 9, Rlb XI, Singer s Wolfner 78 Kiizjeyyziik ilijnirl. Eggenberger. 9 KOzsyekriil. Eggenberger 9, Lampel 9, Rlh 7S XI, XII, Singer s Wolfner Kijzlisztvisel<'ik minst. Lampel 9, Htb IX, XI Kzlrriii/hdlijsyokrl. Franklin 98, Lampel 9", Rlb VI, X, XII Kiziiiaknil s vmokrl. Eggenberger 9, Lampel 9, Rtli X, Vrnai 3 Kuzvelleit lerovanil illetkek kezelsrl. Eggenberger 9 Lakfisfetmriii'ldsrt. Rlh VI, IX Meyi/k bziarlsrl. Eggenberger .... 9 .feslersyes burokrl. E.ggenberger 9, Rlb IV MlerMrlkrl. Lampel 9, Rtli IX Mlermrlk liitelesilsrl. Lampel i) Mezyiizil. s inezreiidrsgrl. Eggenb. 9, Lampel 9, Rlh VI, IX. Vrnai 1 3 Mezr szolyiilalfirl. \rnai 4 .\p felkelsrl. Eggenberger . Grill 0, Lampel 9. I'allas ;ri, Rlb X, Slanipfel .... 11 .XpiskoUikrl. Eggenberger "i, Lampel 9, LaulTer 13, Rlb XII
KziiiskdldkriJI.
.

Uzsora-trvny.

Rtli
10,

yyvili reniitarts. Lampel

Ralb

X
10
'i

l'yyviteli szablyok. Eg.genberger

Vudszalrl. Eggenberger 10, Franklin 98, Lampel 10, Rlh XII, Vrnai Vlasztsi trvn;/. Lampel 10, \% Rlli IX, XII Valls szabad gyakorlatrl. Lampel \'2, Klh I.X Vlteljrs. Egvenbcrger 10, Lampel 12,
I

'

Nagel 10. Rlh Vltlrvni/. Ei-'ueiibercer 10, Franklin 98, ' Lampel 12,' Rlh Valutatrv)iy. Lampel IVMi- c'.s keresk. szvetsg meghosszabbitsrl. Lampel 13, Rlh
. .

'

XII

XII

13

Vmtarifa.

Rtli

X
13,

Vasrnapi munkaszimerl. Lampel


Rlb X, Vrnai

Vderrl.
Rlb

Eiisenb. 10, Grill 27, "

Lampel

13,
-^

Vdhimloltsrl. Lampel
r//e(/ve/,- ollalmrl.

Eggenberger XI Vyreliajtsrl. Egg. 10, Lampel 13, Rlh Vgrendeletek kszitsrl. Lampel 13, Rlh IX, XII X I'icy.<//v;/. Lampel 13, Rlh XI Vzszablyozsi trvny. Rth

13 10

..

.Uchverfahren. Lampel .HiSe(/ZO(/s-ijesetz. Lampel

12
1

71

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Trvnj'ck s rendeletek kln kiadsokban.
Jirrninlireinslcner-Gecli. Lampcl
Gea'erbe-Vieiet/..
I,aiii|iel

;v)(/s('!(c--Rt'guiiiuii!,'s-Gesetz.

Lampcl

....

KoiisiiiiisU'Ker-iWsel/.. Stainpfel
/(riiii/;i'ii-l'iitfrsliilciiit(/!i-(\ese{i.

Dohr. s F.

.W'/(>/-i<(f(.s-Gi'sclze.

13,Lampel 11, Stanipf. Lampel 1 .\ol(iriaiii-(]ese[-i. r.iill IB, Lampel Pfitciil-Geselz. Lampel Scliaiikji'ftille. Lampcl I ., Sloiiiiel-, dehhren- u. Sleuer-Gcs. Lampel 12
Liii<lslin-m-(k-iHi.iWi\\
r7.)rt>'/-(icselzc.

Rth 41 9 M Twain M. Lgrdy 44 i3 Huckieberry Finn Rvai Testvrek 16 Rvai Tcsl\rek 16 16 Testvrek 16 44 Koldus Tams Rvai Testvrek , 16 11 Lgrdy H Tytler A. F. 11 Lgrdy
11
11
Marsalai ezer.
.aranyozott
.\merikai rks.
koj'.

Trr I.

Ausztria-Magyarorsz. s Olaszorsz. Rth

46

.\llicn;eum

kalandjai.

Ifjsgi iratai.

s kirlyfi. Hvai

rii kalandjai.

Lcila a szigeten.

....

Leila .\nglilian. Leila otthon,

11

Slampfel

Wi
\-l

ro//ssc//(/-Gcsetz. Lampcl
l'nllgescl:.

Lampel

12

Lgrdy cliard M. Barbassai nagybtym, Athenseum


Blaisot kisasszony. Singer s Wolfner.
.... Jcan csillaga. Franklin ., Jean de Chazoi. Rth drnszky L. Baktriumok chemiai termnyeinek szerepe a fertz betegsgeknl.
-

11

44 20
66

27

'irls/i(nis-Cri'ilit-(\eseli.

Lampel

....

H'nc/ier-ik'scli.

Lampcl
fldrajz. Atliciueiim
...

Tvis korona.

Szent Istvn trsulat

12 12 6
Si
,

Dobrowsky

s Frank

15

G. -kori Tranestius. Rzsa

Tozer H.

41

Tranovskeho, l'jsiie Diiclioviij. Rzsa Tranowsky Kneze Girjka Pizne duchownj. Honiyiiszk} Trautmann H. kereskedelmi isni. Sing. s W. Trautwein .1. .Magyar olvasknyv. Lampel Travnicsek H. Grg nyelvtan. Lampel Trebnyk. Rzsa
....
.

38
(i

Udvardy G. kltemnyei. Franklin dvardy Gy. .Magyarok trtnete. Nagel Udvardy I. Rni. kir. kath. cgyh.jogtan. Lampel
Udvarhelyi Gy. Magyar
nyelvtan. Franklin
...

100 4 2 IIW
105

dvary

S.

M. Ruhaszabsmestersg tanknyve.
d.

70
1)8
)I

...

t
21

Kleider-ZuschneidckunsI. Lampel 105 105 Scheina zur Zuschneidckunsl. Lampel hlrik I. Erzsbet kirlynnak gyermeknevelsrl. Stampfel
"'
....

Lampel Lehrhucb

Trfa s val. Lauler Trlbrt k. Beszdek s

Ujabb emlkbeszdek. Franklin ,.., (le Lukcs. Grill Trevost A. Les<'aut Mann s des Ciieu.x lovag
loges
trlnele. Franklin

levelek. Franklin

....

100 100
13

Uhrin P. .Mluvnica jazyka madarskeho. Horny. Uhrl J. .\datuk angol lrtnelbl. .\tlien;eum

72
li
(i

Ti'ipartituni opus. K.ageiiberger Tristan s l/.olde. Rzsa TroIloiJC A. Szemet szemrt. Lgrdy

Emlkek rmai ulamhl. Slampfel 37 .Ni kzimunka oktats. Stampfel 20, 23, 36, 64. 74 j Idk. Singer s Wolfner 78 Uj kormny. Singer s Wolfner 14 j pnz. (Korona-rtk.) Slampfel
.

14 6 86 14

!l,

I'allas

17

Ujfalusi

J.

Trnbfszd,
Lani|iel

lS(i.'i/(i(l

orsz. gyl., feliratok slb.


(i

jfalvy utazsa
testvrek
li

Makula nlkl val tkr, lzsa .... Paristl Samarkandig. Rvai


kirlysg katonai fldirata.

20
29

Truhelka

A. V. Rajzols. LaulTer

jhegyi B. Magyar
Franklin

Kroal.-scrli,

Trux H.

Spraclie mit Scbissel. Laufter .Magyar rksdsi eljrs. Pallas.,

18

vadsz Els A Nov.


E.gy

Turcjenjev L Hudin.
Dimilri

Tschassoslow. Rzsa Tscheik G Gyakoibili vasnii tvir. .\agcl Tiircsnyi .\. M. Bibliai lrtnelek. Horny.
Konlirniiidusok knyve. Hornynszky
Bazaroll'. I'allas
l'uniii
'

....

23 42 10
(3

....

jvry. A rkok. Singer s Wolfner jvri B. Gauserius Francaises. Dobr. s Fr Ukermann A. Buksi uram letrajza. LaulVer
.;

Korleskcdk. LaulTer
.Mulatsgos elbeszlsek. LaulTer
S. Keresk. s iparkamark reformja.

100 29 8 26 29 26
18

sBahurin. Helna. Rth

Dimilri Rudin. Ktli


iratai. Franklin szerelem. Singer s Wolfner

17 19 27 68 20, 20

Umann
Grill

lbricht U.
Ullerich

.\dalok a

bor- s muslelemzs

mdszerhez. Lampcl (iy. Vilgtrtnelem. Lampel


".'

80
33 29
16

Hall utn. Rvai Testvrek

Helcna.

bolgr felkels elestjn. Rth


14,

Klteni, pj'zban. Franklin 68, Rvai Test.

Babnrin. Rth Tavaszi hullmok. Franklin Tuszkay . mttek. Tiitsek A. Fenyvesek Singer Wolfner Singer Wolfner Singer Wolfner
I'unin s
Sziilszeli
Grill

.Nemes fszek. Laufl'cr .Athen;eum

28 27 28 29 44 27
6fi

Uni vvas kampfen wir

Grill

Ungarn in Wort und Bild. Grill Unterricht. Tcchnischer. Grill Unterrichtsplan. LaulTer
Untersuchungen
zer. Grill

29
18

ber dic Festigkeit der Hl-

20
35 29

23
21

Urhzy Gy. 111. Napleon. Lampel Urvry L. Babrlevelek. LaiiflVr


Uszpenszk}' G.
orszgban
.1.

Vzkezels. Grill

Parasztok elzllse Orosz-

kzl.

ilva foly partjn.

Viola trtnete.

20,

20 20 24
21 3

.\tlien;eum

82
Vrnai
....

Tkr-kpek. LaulTer Tkr, Kis. Dohrowsky

Frank Tkr, .Makula nlkl val. Rzsa Tndrlom. Singer s Wolfner


s

....

10 46 Tndrmesk. Franklin 43, 62, 100 Tndrszp kpesknyv. Eggenberger O


,.


72

Utasts

zsiai eliolera trgyban.


(.irili

Egszsg polsra,

Ferttlents foganatostsra.

Grill

Honvdnkntesekkeli eljrsra nzve. Honvdsebesltvivk szmra. Grill


Ideiglenes szolglati. Pallas
Ideiglenes, vllalkozktl

Grill

26 26 26 26
8

Hullavizsglat krl kv. eljrs irnt. Nagel

28
,..

tveend termny.,.,

Tndrvilag. Lgrdy

anyagok vizsglsra.

Pallas

28

BETRENDES TARTALOMJEGYZKK
rtnsitiis.
Karalily

i^

forgpisztoly

tltsek
(j

iiu'j-'xizsgira. Cirill

Katonai orszjigelvlt'lekhez. Grill Kozclbiziiiisi.'ok szmra, i'irill


Ni'lielkili'sre vonalkoziila^-.
('.rill

..

31

.,

11
-2ti

-20,

Stanipfel

l'uskamM'sek szmra,
l'nzlri kezelsi,
i

(irill

Irill

.'i.

I'allas
(jrill

'J

Vajda

J. Kisehli kolieiuenyei.

Athena'um
..

30
10<l

Kossuth L. let- s jellemrajza. Franklin Kltemnyei. Franklin _


.Magyar bors. Franklin

..

1(X)
li.Ki

sszes kltemnyei. Rvai testvrek


Tallkozsok. Franklin
l'jalib

2(i

KKi

Koksaudic-fle Ui\

merhz,

20
^
lii

Tbori i'seiidrk szmra, ilrill 20, Vrnai Tankerleti iskolalancsosok slb. szm. Lampei Vdktelesek orvosi megvizsglsa trgyban
r.rill

kltemnyek. Franklin Ujabb munki. Kvai testvrek Vargyasi Dniel esald. Franklin Vajda P. Jognsz. LaufVer
."^zp-

100
14, 27

100 29
Oi

s rondirsi minti.

Lampei

20
30, 31
...

Usitsok honvdsg szmra. Pallas Utiiszszolylat Grill

Vajda V. Dlszaki - alatt. .Nagel Vajdafy . Zene elmlet elemei. Eggenbcrger

11

29

Utsztan.

Grill

tra. Grill
,

Utazsok

kny\

...

Rgi, .Magyarorszgon. Franklin

25 27 110 72
l

Utazk Kzpkori

knyvtra. Lgrdy 1 zsiai. Franklin

1, Grill

Utazs a vilg krl.


Singer s Wolfuer

Lanipel

38 80
alkotshoz.

Vajdal'y E. .Magyar kirlyok kriai dntvnyei. Singer s Wolfner 78 Szmtan. Eggenbcrger 29, Franklin .... 100 Vaina V. Foghzsrl. Dobrowsky s Frank 10 Valdraf. A vndori llek. Rzsa _ i Valentnyi Gy. .Magyar nyelv gyakoH. Stampfel 37
.Magyar tan- s olvasknyv. Stampfel

37
21

tbaigazts magnvgrendelet

78
sz-

Vali E. F.sccsnyujtvny felvetse. Grill Gvermekck iievenvgenves kzpfl gvuladsa.


"

Utmut;its hadaprd iskolkba plyzk

Grill

...,

mra.

Grill

Harozszaii parancsok szerkesztsre. Grill

27 27

Kzpfl gyulads. Grill Vall V. Franczia nvclv. Lauffer

Keresztyn valls eladsra. Hornynszky....

Lterek

telepilsre. Grill

Kuhaszahsiuintk ksztshez. Grill tmutat adkivetsrl. Dobrowsky s Frank -^ lUidapesti. Nagel

27 18 18
'i

stks-album.
zletszablyzat,

.\lhen,euni
uj

44
....

xasuii. Franklin

Vacano E. Titokszerii trtnet. Franklin Vachot I. Magyar honvd. I.aull'er

Vachott Vachott

S. Klteiiiuyej. .\lhen:euni

S.-n. liabrlonibok. Franklin

..

Chrestonialia. I.autl'cr
Ifjsgi iratok. Franklin

100 100 20 30 100 20 100


10<)

olvasmnvok. Vnibry \. .Xthenxum Bokhara tndrmesk. Alhenfum Oroszorszg Rth Wanderungen


Npiskolai
Franklin
.\zsial utazs.

Habslmrgi Rudolf. LaulTer

....

23 22 15 26 102 85
....

trtnete. Htb

41

Indiai

Franklin

83,

Keleti letkpek.

.Magyarsg keletkezse. Franklin llsa zsiban. .^Iheiueum


Utazsai .4zsiban. Eggenbcr.gcr

102 83 102

....

82 38
41 110
Hi l 13

Vzlatok Kzp-.zsibl.
.Meine
in

IVrsien. Franklin

Vmos (iy. Vrzsek ag\- s gerinczagy-burkok


Dobrowsky s Frank M. Vezrfonal a trlnetliez. LaulTer Vmtarifa, osztrk-magyar. Lampei
kz.

.Magyar nemzet trtnete. Franklin Magyarok rvid trtnete. Franklin Sziklry Ilona. Franklin i'nnepi ajndk. Franklin

Vmossy
Vngel Vradv

lOO 100 UK*


2()

.1.

.4llatok konzervlsa.

Lampei

....

50
4

Vachott S.-n s

E. Beszlyek. LaulTer
s

Vadllatok. Lauller Vadllatok kzt. Singer

Wolfner

21 40

Vadas

ismeretek fels kereskedelmi i>kolk szmra. I.aiiipel


J.

Jogi

Vadaskert.

Kis. Lauller

100 21

Vadszkalandok.

Franklin

Vadszkjiek. Lampei

100 80

Elmlt vekbl. Singer Nagel Koldusasszony. Singer Szavalknyv. Sznmvek. Vers


.\lala.
1.

.\.

.\esthelika. Nagel

.\esthetikal testtarts. Grill


pel

15 110
20, 27

s Wolfner s Wolfner

Jelmezlan.

Franklin

Franklin

4 46 102 102
...

s kltszetlan vzlata.

Hornynszky

Vademccum
Vadnl K.

azelectro-homopathia tern. Nagel 8


....

va Immaculata
Vadona
Vahot

Fiesorozott. Franklin

Beszlyek. LaulTer

Elad lenyok. Rth Elnmli idk. .\thenu[n


Eszter. Lauller
lenyai. Franklin

...

....

29 27 82
2i)

10 E. Telekknyvi szakknyve. Nagel .. L. .Nsziv lete. Beszlyek. Lampei .... 110 31 Vrdai Sz. Falimntk. Eggcnberger Varga J. Dalr-zsebknyv. Dobrowsky s Frank 8 18 Unsrar-Spraclie. LaulTer 102 Varga M. Hzi nevels. Franklin

Vrady Vradv

....

100

grfn. Franklin

80, 100
....

Kis tndr. Franklin


J. tM vilgrszbl. .Nagel

74
5

....

Valdraf. Xndorllelkek. Rzsa

Honvd Honvdek knyve.

J. Emlkiratai.

Rvai testvrek

ran.^'yala. .\.thenieum
.A.ihena-uni

.. ....

Vajda E. Komrom hse. Franklin Vajda F. Bethlen Gbor fejedelem. Hornynszky


....

20 44 77 98
3 4

Varga O oknvomoz Magyarok


Vezrfonal
a

Fldrajz. Eggenbcrger

23
li>2

trtnelme. Franklin

.Magyarok trtnelme. Franklin


l'oliikai Flilrajz. Eg.u'cnberger

102 23
...

vilgtrtnelemhez. Franklin

102

Vili-'trtnet.

Franklin

Vargha Gv.

Dalok. Franklin
.\BC..

..-

Vajda

Kt pspk anvja. Hornynszky J. Bla kirlyfi, .^then-um

Dal s beszly. Rvai testvrek

....

30 14,27

Gyrvros Kszntk

Vargvas

.\BG-fali tbl.k.

Lampei Lampei
102.

....

Fldrajz. Franklin

Lampei

102 102 98 98 23
102
1

s (jyrme:-'ye fldrajza. Franklin s dvzletek. Nagel

.Magyar nyelvtan. Franklin

102

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Vargyas E.
-Mngyiir szaljadsiigliaicz. Franklin lOi

Veres

.Magyarok trlncte. Franklin 102,

Lampel
...,

Npiskolai rtesit knyvecske. Franklin

Lampel
Olcs iskolai knyvtr. Lampel Ternirszetrajz. Franklin 102, Lampel
....

Termszettan. Lampel Erdbesi'ln-eilmn!;- Franklin


Geseliicliie (les un.saiischen Freilieitskampfes.

32 102 bO 56 50 O 112
110
11(1

.Magyar eniigrczi. .\tlLenieum Veress V. Alsfoku keresk. isk. szmtanai.

S. Frj titka. Rzsa

..

82

-^

Franklin

der l'ngani. Franklin N'atnrgescliichte. Franklin


r.escliielile
.

39, 100 39 Lampel Kzpkeresk. isk. szmtanai. Lampel .... 39, 106 39 Politikai szmtan. Lampel Tblzatok a kamatos kamatszmtshoz. Lampel Verga G Egy apcza trtnete. Sing. s W. lena frje. Atlienamm 44, Pallas

Lampel

Ipariskolai szmtanai.

Vargyas-Kakujay. Natnrgescliiehle. Lampel Vargyas-Gro. Dejcpis Uhorska. Lampel


Prirodopis. Lampel

...

110 O 3S
;o

Vri D.

Zemepis. Lampel Tallkn. Singer s Wolfner


S. Franczia

23
...

Vrnai Varsnyi Gy.

rmnralom

trt.
..

Franklin
-

30 102
18

Lampel Vergilius'.M. Aeneidos. Eggenberger Eggenberger Aeneides


va. .Vtbena'uni
L.

Kirlytigris. .\tben;vum

'.

Aeneise. Franklin .^eneisbez jegyzetek. liber secundus. Franklin


Geistlicbes.

....

Kltemnyei. Grill

Vergissmein nicht.
21

Rzsa

..,

.Mulandsg. Dobrowsky s Frank Vas B. Arterioseleerosis. Grill Orr, szj, garat slb. L)ohrov,szky s Frank

adomk. Vas Gereben. Egy ember. KH, Nagy idk, nagy emberek. Nemzet napszmosai. Prs Rgi idk.
alispn. Franklin
F.ielunt

Rgum Rombarnac 104, 107 104, 107 Rranieann 107 Bundk 104, 107 Lampel 27 Rlh 107 107 102 107 Egy 102 107 szak Lgrdy 27 Fekete l Fld Lampel Vas-Gara. 23 Gzbz. Lgrdy Vsrfia, gyermekei. O Grant Vasiliadis Sz. N. brom 28 Hrom Vast R. Ktltnezosn. Rvai Vast, Magyar 104 Haza, Vasvri B. 48 Vaszary K. 3y Hdt Robur. Trtnelem. Lampel 81 Trtnelmi Lampel s Kraban, Vrnai 3 Lampel 10 Lngban Kkai Vaughan 06 Vautier Gy 82 Ox Jobanna Vay M. 12 t Vzsonyi V. Pi'mek Rmai Vcsey 104 Rmai Robinsonok 31 Vder-utasits. Sndor 41 Rth Vgli . Nvngati Albenieum 93 Veth. Trvnyszki 27 Servadac kd mgttem. Rvai Kd Vka - 27 28, 102 Vkfildi lelksz. Utazs Vkony A. A dong. Rth Lampel Velsv 66 Utazs Lampel Szabadkzi sW. 77 Utazs Venetianer L. 18 Utazs n. Szent Ventura krptokban. Rzsa Vnusz Wolfner 29 Vercousin E. Fggny. Singer Lgrdy nach dem Endier rendes Vereblyi Lgrdy um dcn 9 Kkai tet boncz Wdi 80 um 104 Verdy K. 89 Atben:eum
10
Typluis alidominalis lenlysa. Dobr. s Franklin , Dixi Franklin (Sarasos arisztokratia. Franklin 1U7, Jurtus let. Franklin
Franklin

Veridicus. Egszsggyi reform. Dobr. s Verne Gy. Antifer mester. Franklin .\prbb mveibl. .\tlien:eum
tszz millija. Franklin Klaudius. Franklin
hazja. Franklin

Fr.

Fr

10

asszonysg. Franklin

104,

Cascabel Ca'sar. Franklin


Cbanceller.

Franklin

102,

...

102,

r>l csillaga.

atyafiak. Franklin

Franklin j Tekintetes urak. Franklin iO, 107, Rlli .... Klinikai tmutat.
,

Cbinai viszonlagsgai. .\thena'um Franklin sorsjegy. Franklin a ili ellen. Franklin


.

,..

Indik.

felfedezse. Franklin

.,., Kpes. Kvai testvrek Galtea. Franklin lestvrek


.

20,

kapitny orosz s

Franklin,,

angol. Franklin

nietropol Allien:enni

!)4

\'ilgtrtnelem. Franklin

....

Hattcras kapitny. Franklin 106, Lgrdy Franeziaorszgba. Franklin ....


Hires utazk. Franklin Franklin

.\rezkcpe. Slampfel
letrajzok.

....

csata. Szent Istvn trsulat

Vilgli-tiielcm.
.T.

Jangada. Franklin a vasfej. Franklin Kt vi vakezi. Franklin Nvtelen csald. Franklin dr. eszmje. Franklin bt lghajn. Franklin
hazja. Rlli

Isien orszga.

,..,

....

ll szigetten.ier. Franklin..,.

Keresztanya. Franklin leveleibl Ad'elsbeim


Kirlyi l'lacetum. Grill
'.

.\tlien.

....

csaldi jog. Eggenberger..

jog. Franklin

....

Pallas

30,

Rejtelmes sziget. Franklin iskolja. Franklin


ltys. Franklin

s keleti rmszet.

....

llatorvostan.

Senki

fia.

Franklin

e'ltleni, L. Lajos pap. Atben;euni l'a'li besi. Rvai testvrek


.

t.

26,

Ileclor. Franklin

..

.-

Franklin Rvai testvrek

Strogol Mihly utazsa. Franklin Tizent eves kaiiitny. Franklin Utazs a fld krl. Franklin
a fld kzpontja fel. Franklin 106,

2'.

[..

Rajzmintagyiijtemny.
rajzoktals.

a holdba. Franklin
a

Felebarti szerelet. Sing. Istvn trsulat J. Katholika


s

hold krl. Franklin tenger alatt. Franklin

titka.
J.

Vrkastly a
Reise

Franklin

Vilgfeltorduls. Franklin

lol

mibenltt ismer-

.Mond.

let.

Reise

.Mdnd.

Npi.skolink flszerelse. Franklin

Pieiiag. encyelop.
.

Veress

Latin-magyar sztr. Lampel

91

Tagn. Lgrdy in die Reise Reise zuni .Mittelpunkt der Erde, Lgrdy Vercze S. Hzi gyvd. Franklin '

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Vemczc
S.
l-i'\i'K'/.riknii\v.
KIUimiii'ii.m'.

Franklin
Kiimklin

10

Visi

J. Tisza
.1.

Versenhy

F-

106

nap Frdn. Napleon (>sar Nero els


Felkfl
Fiiyi's
III.

2 Voi>>ek, irff. Kriiikliii Voi'sszaViil. Franklin ._ _ 10(3 Vei'siis nieinoriales de quantilate syllnbarum. Kdkai (i2 Vrlcssi A. Reszlyi'i. Franklin 18 Ciriciiry frtalan nr mllsiiga. D. s F.
.

Visontay-Borbs. Egyetemes Eurpa

Visontay

Klmn. Stanipfel Eurpa ldirala. Grill

11
16

Ellics/i'lcsi'k. Allii'na'uin

ili

orszaira. Franklin
..

37, lUti

hzassg. Alhena-um
AlluMKi'uni

U U

23 .Magvariirszg lrtiiele. Franklin 106, Lanipel 3 fldirat. Lanipel 23 .Ma>:yar llam s fldirata. Lampel 23 Vitagvorsirsi jelvnyek. Lampel 06 Vittkay J. Altiszti zsebknyv. Grill ... . .... 27 Vitkovics M. .Mii\ei, R\ai testvrek 26 Vizr E. .Melernirt!-ek stb. Lanipel 39 Vogel A. Halotti nekesknyv. Rzsa 17

Fldirali tanknyvei. Lanipel

i-klc Franklin

08
9(5

Jlius

UirlniMe. Franklin
.

.Mfzeslicit'k. .\lliena'um

4-

Voltaire. Jlius Ca-sar.


Zadii;.

.\tlien;i'uni

Jlius Cesar halla. Grill

Lgrdy

i7 7 11

Zaire. .\thena'nni 47, Franklin

72
sz. Pallas

s az

ki-reszlyt-u ldzs. Franklin


....

Rlszakllu Frigyes csszr ln. Franklin

Svjczi zaliad kzlrsas.i; alaptsa. Franklin

90 96 96

Vonat

felszerelsi szablyok. I'allas Vonat-utasits a hadrakeli hadsereg

31 31

Vorberi'itungs-Belielfe.

Grill

Txeszlelt ulak. .\tliena'um

29

7 Vrtessyn. Hpelyhek. Nagel 116 Vrtess ,1. Asszonylihom. Lanipel 39 Vsz .1. Felsbb mennyisi;tan. Lampel 18 Vszeii K. llervads rsi. Dobr. s Frank Veteranus. .Ma^-yar npfelkel. Sing. s Wolner 78 Vetsi L. (ilhell Kis-I'esicn. Singer s Wolfner 30

Vorschrilt

den l.andsturm. Grill 29 Fiir die .Mcldepflicht des l.andsturmes. Pallas 31 Voss R. San Sebastiaii. Franklin 100 Vrs E. lUizg imk. Franklin 106 Gazdasszonyok knyve. Franklin 16 igjes szakesn. Franklin .. 16,,61
fiir

Vrs

.1.

.Vllamiinzt. \onalk. utas.

Athenxum

Veuillot L. Kilenezedik

Vezrek.

.Alagyar,

Szent Istvn trs. s kirlyok arczkpcsarnoka.


Fis.

18

Vrs-(ial. Szkevnyek. Franklin


Valria. Franklin

Lei;rdy

Vezrfonal

csendrnek

ellenszcgnisi esetben

magatartsrl. Vrnai

Vezrhalmy
Vezerle
Victoriii

Kardxivs oktatshoz. Vrnai Zs. Fonalezok. Lauffer


Iq. N'agylieli jtatossg. Szt. Islv. trs.
J. Slovak-Spraelie. LaulTer

Viardot. llols ('zoporog. Rth

32 6 27
18 21

Vidm
Vidckj'

i;yerniekek. LauH'er
J.

Csongor Csongor Tnde. Hrom Kt szomszdvr.


s

Vrsbbits kis leny. Franklin Vrsmarty M. .\ldozal. Franklin


s 'liuU'. Franklin

74 KXi 106 28

74 42

Kincskeresk. Vrnsz.
33, 106

Ftyol titka. .\rpd bredse. Rth


Epikai kltemnvei. Franklin
rege. Lanipel

Franklin

.,

Mdszeres rajzoktats. Lanipel .... 66 Vidor P. Nts Kata. Nagel 7 Vrs sapka. Nagel Vietorisz J. Giusefipe kltemnyei. Lampel .... 116

L\rai klleniuyci. Franklin

116 42 33, 106

.Mart bn. .\ldozat. Czillei s a Hunyadiak.

Vigouroux
Vigyz F.

F.

Itibiia

s az ujabb felfedezsek

l'aleslinban. Szent Istvn trsulat

Eurpai kzjo.g. Franklin Kzjogi szablytalansgok. Frankhn


I'ragnialica Sanclio. Eggenber.ger

18 106 106
6

Viharos. n fvrosom. Rvai testvrek Vihog A. .\donik a magyar np letbl.


Rvai testvrek

27

32
Grill

Vikr B. Arany ember.

18

Vilg, Eleven. Singer s Wolfner ., Vilg. Rmai. Rlli Vilg sportja. Franklin Vilgirodalombl. Lgrdy Vilgtkre. Rzsa Vilgosi G. Frj- s nslendk krdezget
keresztn
taiiils.

....

iU 3 106
11

Rth munki. sszes Rth munki. Rth Szp Rth Lampel rom. A szomszdvr. Rth Rth
.Minden kltemnyei. .Minden
.Munki.

Rth

Rth

L'j

olcsii kiads.

Franklin

kisebb kltemnyei. sszes klti ninnki. I-ranklin Franklin sszes Przai beszly ek s regk.
Ilonka.

27 27 27 106 27
100 106

27

4
116

Szzat.

Tndrvlgy. Dlsziget. Eger. Szplak.


.Magviirvr.
.\

kt

Ve.nyes przai dol;;ozatok.

27 27
116

Zaln futsa. Franklin


Gedielile. Lanipel

33, 106

Vrata nebeska. Rzsa

42
82 14
14 106
..

Szent Istvn trsalat

Viliain A. Harmadik sereg. Grill Villsi P Gymlc'stenyszts tana. Pallas Villcmain. I'uidar szelleme. Rvai testvrek Vilma Nni. Regk s mesk, .^ihena'um Vincent .1. Trvannes Jakab, .\lhenieum ... Virg B. .Minden munki. Franklin

,.

18 27 24 30
ij ili

Virg L. Darzsfszek. LaulTer Virg-Walter. Szmtani iiyakorlknyv. Nagel 124 Virgnyelv. Franklin KXi, Lampel 21 ,29 Virnyi J. .Mdsz. nmet nyelvtan. Eggnb

100 29 ~4

Kisded Tredk Frankhn A Wachenhusen Trk Wall'eninstruction Fr Wagner Gazdasgi mszaki Nmet Nmet Termszettan
sztr. Stanipfel
l'etti S.
.1.

Vukovics

.S.

Emlkiratai. .\thena;um

letbl. Stampfel
kines.

116 29 29 die Inanterie. Grill vegytan. Franklin 106 L. 37 .... poelika vzlata. Stampfel ..
kozk. Lanifiel
fiir

dic Cavallerie. Grill

piiepositik. Stampfel

14

hei. Franklin Miklosicli uiddic magyari.'iebeSprachwissen-

106

scliafl.

Stampfel
J.

46
s rmai irodalom-

Nmet olvas s gynkorl. Eggenberger 21 Virozsil A. Staatsrecit des Knigreichs l'ngarn.


Franklin

Wagner
116

trtnet.

Rmai rgisgek Lampel

Evangelisches Ciebelbuch. Franklin

3 116

75

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Wacjner-Orbk. Pzsonymegye
fldrajza.

Wenier
37 47 47
2 40 UK! I
()

R. Blcsszetijogtudoniny trtnelme.

Slaiiipfel

Geographic
Slampfel

des

Pressburger

Comilates.

Franklin
Bntettek, vtsgek s kihgsok. Franklin .Magyar bntetjog ltalnos elvei. Franklin

108 108 108


41

Zemepis Presporskej stolice. Stampfel .. Wald'ogl A. Blcsszeti trilgia kt tagjrl.


Lainpel
_
"2,

Werllieimer K.
.\1.\.

.\usztria s Jlagyarorszg a szzad els tizedben. Kti W'ertiier M. Kzpkori dlszlv uralkodk
geoloi-'iai

Wallace

L. Ben Hur. Rzsa

Szt. Istvii trs.


.

trlnele. Szt. Istvn trsulat


lialilletek.

Wallfisch F. Ej;('szsg megvsa. Franklin Walter Gy. t^'dvzlgy .Mria. Rzsa


^\'applel A.
Katii,

W'esselnyi M.
Szzat.

LauD'er

Laull'er

19 31 31

egly tanknyve. Szt. Istvn

Franklin Warya tanulninvok. Blcsszettan Nevels Lampel


,1.

trsulat
Katii, egylizlrtnet.

Weszely

Szent Islvn trsulat

()
(i (5

O. Irodalonilrtnet. Lampi'l Statisztika. Lampel Weyde .1. F. Gprajzok elllitsa. Franklin

99 98
108
li

Katii, erklcstan. Szt. Istxn trsulat


Katii. Iiillan. Szt. Istvn trsulat

Wiehe J. .Magyar tangyi reornijavaslal. Laiii|)el Wiegand A. 4 108 latin kzmonds stb. Lampel
Wiel utn. Fleli'endtaui szakcsknyv. Wieland. .MKleritk. Franklin Wienac. Rzsa
Franklin

Bibliai Ismerel.

lO
Kkai
,

91 18

Blcsszeti tudiini. rendsz. alapv.

-i -2

08, 108

Blcsszeti ellan. Lnnipel Blcsszeli

42
s ont--

I.auller

i
Franklin 106
Ei
.

Wiener M.
logija.

Arisloteles

areotologija

trtnl, al.pvonalai.

Lampel

2
19

s oktatstan.

\\arga L.-n. Lnyok knyve. Warren. A tzsr. Rtli

Franklin

..

Wartha Wass S.

V. Agyagipar technolgija. Lampel


Kilencz v e,y

dOO 27 409
-44

Wieseniann M. Fahiola. Szt. Istvn trsulat Wiesner F. Gesangsunlei'rielil. Lampel


^^'iIdermuth

Flheszlsek. Rvai testvrek

szmztt letbl.
I.aull'ei-

Rtli

Wildner
Wildt
J.

Kegk s elbeszlsek. Franklin .... lggenberger I. Magyar vltjog,


Gazdasgi vegytan. Fi'anklin

64 23 43, 108
....

Weber Wlmer 101

Weber

Gy. Ppasg
,1.

trtnete.

29
40(i

Vilgtrtnet tanknyve. Franklin

R. Knekoktals. Laull'er Deutsclie Diclituni;en. Kkai Gy. 20(l iskolai nek. Dobr. s Fr. iskolai nek. Dobrowsky s Frank .... \\'eigert L. Die Scliwindsuclil. Grill Weiii M. .Mindennapi sebszet. Nagel

4
4
-4

23

WeinhofTer

8 108 l'nnepi s alkalmi egyhzi beszdei. Franklin 108 Haupt-Glaubens und Sittenlehreii. Franklin IKi
.1.

108 100 Wilheim I. knyvvitel tanai. Lampel 82 Wilkens A. S. Rmai rgisgek, .ilhena'uni 04 Wilkiiis. linii rod. trtnet, .\then.-euni .... Winimer E. Kneknivszet. .\lhen;euni .... 94 .Vnfangsgrnde der Gesan.uskunsl. Albemeum 94 108 Wiiiternitz K. (ilvasjik. Franklin .\rilluiielik und .\lgebra. Stampfel 47

Hit s erklcstanai. Franklin

Wirchovv R. Tudomny Wirkner L. filmnyeini.

szabadsga.
Slampfel

Grill

....

23
14 47
.'io

.Meine Krlebiiisse. Stampfel

AN'eiss B. Budapest rdekei s a keleti vasulak.


Grill

18

Wissiiiger K. svny-, kzt- s fldtan. Lampel Witschel I. N. W. Morgen- und .\bendopfer.


Lampel

Weisz

Nemzetgazd. eszmk. Athenaium E. szleletek az idlt izleti csz krbl. Grill Gge boncz s lettani viszonyai. Dobr. s Fr.
:

74
23
10

Wittn

de. Keresztes hadak trtnete. Eg.genb. 4t) Wittmann L. Gyermekpols. Franklin 108, 120

Wittstein T. tsznijegy szorszmi


Franklin

tblk.

Idlt izleti csz. Grill

Tark
I.

Weisz

htuak idll csza. Grill Zsidk s a nemzetisgek. Singer s

22 22
78 108
ti

108
Tettessg s rszessg tana. Rvai

Wlassies Gy.
testvrek

31
Erdlyi czigny npkltszet.

Wolner Weisz K. Lenyaink s jvjk. Franklin

Wlisloczki H.
Franklin

08
110
.\then;eum breviriuma. Athenseum

Weisz-Szab.

Vilatrtnelem. Dr. Kiss Jnos


.Maria. Pallas
slli.

Wcjenig

F. Kine l'ustenfabrt. Lampel

Wekerle
Isten

L. Alha
teljes

.4rpd siija
a/,

Pallas

20 20
Grill
...

valsgban.

....

WelIhausenJ. Izrael npnek trtnete. Welter T. B. \'ilgtrtneleni. Lampel Weltner M. Die ,\rmenier. Grill

Athn.

82
3 13
7-i

Modern asszony Wohl M. HiganyWohl SL
Egy szerelem
va. Franklin

Wohl

J. lieszlyek.

45
4.y

felszvdsa. Grill

22

Kzs. s kzigazg. vonatk. trvnyek s rendeletek trgymutatja. \'rnai


Aranyfst. Franklin
letrajza.

Wenczel

G. .Magyar bnyajog rendszere. Lampel \Veninc;er V. Pnlit. szmtan. Alhen:eum

Rvai tsstvrek

Wenninger M.

Gazdatiszt. Grill

Mezgazdasgunk. Grill Werbczy I. Hrmas knyve. Rvai testvrek


.Magyar magnjog. Kggenber.ger

19 19
31 7

Htrahagyott iratai. Regk. Franklin


jtk. Grill

Alhemeum

108 27 i08 4a 43, 108


18

Wohhnuth

S. Ltt) s az eurpai osztlysors"

Magyarorszg szoksos jognak hrmasknyve. Kggenherger ....


Sing. s

Report s deport.

Grill

Tzsdei

dijgyletek,

Grill

Weiner A. .Magyar vlttrvny. Werner E. nz. Franklin

W.

..,,

Szent .Mihly. Singer s Wolfner Wenier Gv. .^ndrsfalvy de Andrsfalva. Singer s Wolfner Auteusz. Singer s Wolfner.., ., .,

78 108 20, 27 28
ti

Wohlrab
Woltr Gy.

V\. Szemlltet geometria. Franklin

18 18 108

Woltl' E. Gazdasgi haszonllatok. Fggenberger

20,

17 Tannhuser. Franklin 108 Wolf V. "Magyar csdtrvny. Singer s Wolfner 78 .Mai;\ar gyvdi rendtarts. Sing. s Wolfner 78

20, 27

Farsang Weimrban.

Grill

Wolkenberg-Szp. .Magyar nyelvtan. D. s Fr. WoIImaiin E. Franczia olvasknyv. Stampfel

4 37

76

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
W ovtl
11.
I.:id\

Ualiflla. LaiilTer

9
(in
Laiillei-Jii,
-Jil

Ziercr G. 30
Franklin

tbla mrtani szabadkzi rajzhoz.

\a Xa barhiiigi lakai. Franklin Xntus J. KszakanuTkoi levelei.


Kaliforniai ulazs.

LaudVr
.

(>,
.

i'.t

Xntus S. Tciniefzetiani fldrajz. Lampel Xntus-Wundor. .lszmilknyv. Franklin


Xeno]>hon.
I..

.'in

los
!i:

Lampel

Das geometrisehe Franklin krlmetlse. Franklin Ziler K. Npszer tancsad. Franklin 108, Magvar Nagel Zilahy magyar szakcsknyv. sWolfner
Freihandzciclinen.
Izraelitk

116 |os
1211

orvosi

....

.\.

s/.akcsknvv.

Valiidi

Sing.

9 80
1(12

Knilekiralai. Franklin

i-2

Yoiiiuj A. Elvezell okiiinvok. Franklin Ypsilon. .Mai.'yar |inziU'.vi jog. Kggenbergcr Yriicrius. I'andcklk. Kggenberger

ItiS

7 7
.

Zaccone

P. Internalionalo

lilkai.

I.grdy

II

Z;ichr Gy.
Lampel

.Xllalnos zleti knyvvitel.

Lampel kni
H)t) iiu;

Irodai niunklalok.

Fels

keresk. iskolk sz.

Kereskedelmi ismeretek. Lampel


Keresk. levelezs.

Fels

keresk. iskolk sz.

Lampel
Knyvvileltan.

106

Fels

keresk. isk. sz. Lampel KKi


l(Hi

Pnzintzeti zletvitel. Lampel

Zaclir-Lengyel. Knyvviteltan. Dobr.

s Fr.

8
100
.

'

felsbb Glaubenslebre Glaubenslebre Zininierniann olvaskny


Ilitlan
.1.

Zilahy P. Kis franczia Ziltz M. Hittan alsbb

tolmcs. Lampel
nszt. Franklin

oszt. Franklin
fr die
Iili.

Classen. Franklin

108 108 116


116 116 116
l Ui

fr die unt. Classen. Franklin


.

Hebraisclie Spraclilelire. Franklin


Rcligionslcbrc. Franklin

Egszsgtan. LaulTer
v.

.Magvar nyelvtan. LaulTer .Magyar


Franklin
Szaval. Lauller

Ht8
l

Vallsi szoksok. .\tlien;eum 87,

Lampel

...

Gesundlicilslebre. LaulTer
...

Sclirifllicbe .\ufslze. Lauller

18 18

Zachr-Maltyasovszky. Vltisme. Lampel Zachr-Zachr. Keresk. ismeretek. Lampel /^charisnc-Kalls L Beszclyek. Xagel ,..,
.Majaresko. Na^el

loti

Zipser K. IVldtasclienbueli. Grill Zivota Stiulnice. Ibirnvnszky


,

..,

29 6
l 108

7
I

Zdor Gy. Zdor Gyrgy


Zdori

levelezse Kazinczy

Zlaml Y.

.latgvgyizaL Lampel
...

.Marhavsz. Franklin

Rszletes llatkr. .\then;eum


il'j.

03
l
...

Ferenczczel. Rvai testvrek


J. szak-afrikai ulivzlatk.

32
SzL
Islv.
l.
...

Spanyol ut ISGS-han. Szent Istvn trsulat Stepn. Rzsa ., . Zaizoni. Hrlndalok. LauTer

13 10

Zahrdka,

37 29
14

Zakony

v reci slovenskeg.

Lampel
....

Zalr. Borura der. .\Ihen;euni Zraolvi V. M. Storos czigny. Lampel

36
116
li

Zandt . Clericus Frigyes. Stampfel Zray . Magyar nyelvtan. Dobr. s Frank ... Zvodszky K. Bessenyei Gyrgy. Athenseum Zay M. Croalia' res. Singer s \Volfner Zboray A. K realistk. Trvny ellen. D. s F. ZbornVk. Rzsa
Zdellar
Horvt nyelvtan. Grill Zeissl \. .\lkati biijasenyv tanknyve. Franklin Zeitschrift fr Oniythologie. Grill Zelena F. Nemzeti szakcsknyv. .\lhen:eum Zelli{|er Y. Beszdi:yakorlatok. Lampel Biblia kzpiskolk szmra. Lampel .. Zemplni .\. Kltemnyei. Dobr. s Frank ....
J.

64 78
18
41 14

gyek. Telekknyi Wolfner Singer Zola Atbena'um Hlgyek rme. Lourdes. Ninimhz. Kvai Kougoiik Rvai
Polgri peres
\. .\lon].

Bujakoros bntalmak. Lampel Zlinszky I. Jogorvoslatok. .Xthena-um .Magyar magnjog. Franklin

Zlanil Y.

.Magyar rksgi jog. .Vthena'um

...

.\lhen;eum
.... .:

"i 108 74 74
108
4iJ

rendtarts. Franklin
s

...

20, 27
...

Klet rnje.

Gemiinal. Rvai lestvrek


.Vthcna'um

.\then;i'um

...

testvrek

..,

Runia. .Atlicna'um
Szeretet rabja.

szerencsje. .\thcn;cura
testvrek.

... .,

28 43 43 28 43 43 28
14

108 23

Zolick K.
Stampfel

Hasznos
.

ismeretek.

Lampel

;J6,

..

93 98 2
18

Zolnai Gy.

.Mondattani bvrlatok. Lampel

,.

09

Zcne-Pro()rammok.
Zenszviltj. LaulTer

Grill

32
20
108
,.

Zenner N.

Kalb. vallstan kziknyve. Franklin

Egy reform Eszmk, adomk. Grf Szcbenyi Zichy G. Mir. Rvai Lenyvri boszorknyok. Orszgos Zichy Ymszvetsg
sz a kzigazg.
Elbeszlsei. Franklin

6 Zerich T. Krdlyi katli. sttusgyls. Lampel Zerkovitz Sz. .Magvar irod. trtnete. Franklin 108 30 Zeltner-Magyar. Szmtanaik. Lampel ,.., 82 Zichy A. .\nglla trtnete. Alliena'um.,., 82 Angol forradalom. AtheiKtum 47 Cromwell. .\tlien;eum
,

108 .1. Kis nemzeti lant. Franklin Zotiboi-y G. Egyhzi be.-zd nnep- s vasr16 napra. Kkai 41 Zpewnyk. Hzsa 6 Zpewnyk Evangelicky. Hornynszky. 6 Zrinyi Ilona. Rzsa Zfinyi M. Szigeti veszedelem. Franklin 40, 74,

Zlyomi

liiS.

Rvai'

Zsmbokrtv J. Res Judicala. Nagel Zsazskovszky F. s E. Egyli, cnektr.


'

26 10
Szent
....

ellen.

Horny

64

adatok,

Franklin

Istvn. Rlli

108 s
iT 14,

SlralTord. .\llien;eum

Karnekes knyv. Zschokke H. Budai Rzsa Szegny na|ljbl. Zsebknyv. Honv. Frank mrnki. Dobrovvsky
Szent Istvn trsulat
.\bitat ri. Franklin

Istvn trsulat

....

pasa.

19 19 108 6

vilt>liirei lelksz

Franklin

66
31
17

lovassg altisztjei
s

sz. Pallas
....

27 .\om regnye. Franklin 108 .... 18, 36 .\lhen<cum 36 l'jabb kltemnyei, .\tbenieum v. vilgkillts stb. Lampel 124 J.
testvrek

Orszggylsi. Rth klcsngyekben. Lampel


rtmulat,

.Magvai

46 106
11

Zsebnaptr

lanitk szmra. Stampfel

krdse. Grill
Brief.
....

12

Zichy-Ferraris. Offener

Stampfel Zie(;er-Purjesz. Hugyvizsglat. Nagel

47
8


77

Zsenfjeri S Bamiiczva oktats. Nagel Hber .V-I-C olvasknyv. Nagel Hillani hrmas knyv. Nagel
Irlytan. -Nagel

4
4

Zsid

kzigazgatsi naptr. Athenaeum

4 4 94

BETRENDES TARTALOMJEGYZK
Zsidk
reforniiilij:i. Frinkliii
11.18
(3

Zsoltrok knyve. Szent

Istvn trsulat

Zsihovics Fr. Aniieluiii: Goltes. Kzsa Zsilinszky M. Egy fon-idalmi zsinat trtiielo.

llornynszliY Kupeczky Jnos, Fi'anklin Linzi bkckU's. Iloraviinszk)

()

Magyar lilgyek. Fi'anklin Magyar orszggylsek vallsgyi


oi-nynszky , Franklin Szpin. Lampel

11(1

rlkpapirok m Kth ygretrvnykezsi trvnyes rksdsrl.


liiri

Zsgd

B. Csdtrvny. Rtli

C 46

niegsenniiisitsrl. Rlli

Kisajlitsrl.

4()

Polgri

rendtarts s

liajlsi eljrsrl. Rtli

'l'rvnyterxezet a
Sin.ger s

trgyalasiii.
1

Wolner

.'

Zubriczky E. Magyar

szprst mintk. Kkai


Pallas

78 9
.)

SzrplanI levelek. Lgrdy Zsoldos F. Tereptan. Franklin

Nmet szpirsi mintk. Kkai Zunft A. Magyar knyvszet 188(5.

1111

78

AZ A^MrivNAIMM
lUODAL.MI
:S

NYOMDAI
MK(i.l

II.

TRSULAT

KIADSAIBAN

KLKNT

KNYVEK
TELJES LAJSTROMA.

BUDAPEST. FEREXCZIEK-TERE

3.

SZM.

^^^^'tst^Sar ll^rrSeS te.t.,a

ia.

EMICH a.SZXAV

(az a,ap.t.naU a).

kuyvek vtettek . ureg kaphat 1-1,0 =ni-i<i 1 jeieiuco i ielenle" me Eze knyvjeg^zBicoe cbakis a

fel.

Athesaeusi Irodalmi s Nyomdai Rszvsytrslat Budapest.


T.

Kzpdefi finyoefi s ^iszmue^i.

*'

Tz ktetben.

@ ^ JYlagyar JNtcmzet Jrtcnefe.


minden magyar ember sajt tzhelyn emel rk emlket nemzetnk ezerves mltjnak.

Millenniumi Trtnet

bcs/c;^-^^..c

-i.Ual

"5^

tz ktetben.

iSJjllcnriiumi kiaHds.

3000-nl tbb szvegkppel s kb. 400


fnyes kivitel kln mmellklettel

Szerkpszti

Minden ktet ra fzve

6 forint.

Dszes s tarts flbrktsben

8 forint.

1896 mrcziusig megjelent az I-III. ktet.


A M,;

Trtnet eredeti ktsnek kisebbtett rajAi.

^
I.

(illenniumi Trtnet beosztsa


MiivmiA.//<..!

ktet: Bevezets a
neti-hez. rja

N>"mzi't

Tih-tt-

V. U.iti-t

A Separatio.

Ins;or
li..

liiTrzi'^'i"'i"is-

Magyarorszg trtnete a Honfoglalsig.


rjk
Giza.
Frliich

hushis^y
iiaT<r-.iili

Uatint
II

vs

.Vi'gi/

Bocskay. rja Karolyi rpd. VI. ktet: Szabadsg- s vallsharczok kora. 16081690. rja .Iii9_v../ Daml. VU. ktet U. Rkczy Ferencz kora. rja naly

Bthoryak.

Habsburgok s

A vezrek
II.

kora.

rja

ktet

III.

Az rpdok kora. rja Marczali Az Anjouk kora. rja Pr Az Anjou-haz rksei. rja ScUiuher
:

il.

VIU. ktet A Restauratio. 1712-1815. rja ^amali


Henrik
.

Halmn.

ktet:

Gyula
rja

IX. ktet

Az

faiagi

legyszersmiu'l segdszt'rkf^sztni.
IV. ktet: A Hunyadiak s Frakni Vilmos.

X. ktet:
Irj.1

A modern Magj'arorszag. 184818^


rja Jni Mir.

uj llamalapts. Gza

18151848.

rja

a Jagellk kora.

Marczali llrnrik

Millenniumi epilog.

IV. s VI. ktet sajt alatt

van

mg

1896 folyamn meg.jelenik.

dz

cgcsz

IS07 rcgcig be lesz fejezve.

bcszericsrc ajnlra. A nmlt. valls- s kwkt. niinisiterium ltal ai ssies iskolknak

ff^

T
KJNi;jfejfejfe;feit;jfe^j^j^jfejt;^j5;jfe^ji:JfejS;*jfe;fe^*^^^^!^^^;fe^^^;fe^:^;^^!^!^^^!^J
vWli^iW7

Athenaeum Irodalmi
:

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.


.-7^

Mutatvny Vaszary Kolos herczegprims Bevezetsbl.


4;

"-^^

BEVEZETS.
A
ti'tnelirs
czlja:

feltmasztani a iiiuRat

halottaibl

plsnkre,

okulsunkra.
Ezrt

a trtnet ismerete letbe vg,


'>a

fontos dolog,

mert

jl

mondja

egyik jeles rnk, hogy:

trtnelem lehet egyedl a nemzeti lelkesedsnek

s emelkedsnek, a tett s ermeritsnek valdi ktforrsa.*

Ki
estkre,

nem emlkeznk

tar homlokkal,

sz

frtkkel

is

kegyeletesen azon

midn

htattal

csngtnk des

anynk beszdes ajakn, hallgatva

a rgi magyar

hsk

vitz tetteit?

^i>yi^iy>YtiY^>jYTyTY^

j^ j^ i^iT^ T^ y;yT^;y ;yi;^(iy ^ ^i=^


^

y^y^ ^^ ^
'

^r-.^-^TT

^H

^-irti

rt' iiTfrf ^^-^iMMH""f"'l '

! I

'

' '

!""

'

'
'

^ ^"^
' '

'\-7

'\i>^

".J^
;->:,

%J^

c>'

V^'
;/-^

tM

-.rv ^-.r^

...^^ ...riv

JOHN CRERAR
UlBRARV

U li

l*

U >t U t it* t iti

it iti iti iti ti iti iti t. iti it. iti iti ifi ti tJ*

Zomntzos kmuiig az niAd-korbl.

/,

Szent Liszl. velenczei templom falfcsmnj'e.

n. Istvn ezst denirai.

I * *

Valter lovag

Kalmin

kirlynl.

Kpmialvnyok a

MAGYAR NEMZET TRTXET-bl.

v**^

fejfe** !it:!t!!^jt;!fe *^^!^^^*^

5Wviy?^^?Nw^

Athenaeum Ikodalmi s Nyomdai Rszvsytrsulat Budapest.


-s-ijs

iJ

Trtnete.
pavli lingva hvn Ckr.ic^ donatae.

EPISTOL^
az zenth paal
leuelcy

Kpes diszm kt ktetben.

A
szakfrfiak

legjelesebb

magyar nyelaen.

kzremkdsvel

szorkeszt

Bcthj; Zsolt.

499- szvegkppel s 77 kln


mlappal,

kt ktet ra

pomps diszktsben
18
forint.

legrgibb magyar nyomtatv.uiy

ii'ja:i)

ezimln])ja.

>'Ennyi sok kivl zst szivesen elismerjk,

vgezhetett flmunkt. S amikor a munkatrsak fradoszabad megfeledkeznnk az Athenaeum kiadtrsulat pazar ldozatkszsgrl sem, melylyel e munkt kiadta. Sze))bnl szebb illusztrczik kestik majd minden lapjt s kzttk nem egy nagy kltsggel elllilott szinnyomat (Egyetcrtcs 1S9G. jan. 5.)

er nem
nom

4<.

Ot ktetben.

t ktetben.

^
i>

MeseA

s Slonlailf.
ezerves mesekltse.

c)

> V

magyar nemzet

|3enedefi
A kpkot rajzolla

jEcfi.

ra
1^

*
i

{elenH

nl

pomps
diszl^tsbcn

3 forint.
\i

%##-\~

A nagy npszersgnek rvend mosevllalat t ktetben jelenik meg. Ezen ktetek mindegxike 60 szebbnl szebb eredeti magyar mest, s regt tartaliiiii/ szznl tbb kppel. A Mese- s Mondavilg oly vllalat, mely a nemzet minden rtegnek, minden kornak rdekl(5dst felkelti; remekm, melyet nem egy ember, nem is egy kor-

mondt

Magyar

.-zak

teremtett,

hanem melynek megalkotsn

az egsz np

szzadokon

t kzremkdtt. Henedek Elek ezen


iroi

-s^SiS-.^' r.'k.
.,

rkbecs
anyagot
llztelle.
])-

klti kntsbe

y<,,-l

nyelvezete

minden tudomnyos
sznezet nlkl a va-

ldi

'mesemondd
ellenllha-

hangjn
gval
az

lallanul ragadja

mas

olvast

abban a formban, amint megirja a np mesit, regek s it^jak egyforma lvezetlel olvashatjk.

I
*

s,

|i,

A nmlt. valls- (s kzokt. minisztfriura ltal az sszes iskolknak bfszerzisrc ajnlia

^!;^w!^i'?aI

s^ft^^^^^lWtI^^^^^^^^W^^^^r

Athenaeum Irodalmi
4!

Nyomdai

IlszTiYT.RsrLAT Budapest.

i'^

AZ ATHENAEUM

KZI LEXIKONA.

*
A tudomnyok encziklopdija, klns tekintettel Magyarorszgra.

Szakfrfiak kzremkdsvel szerkeszt

Dr. (Jcsdv 8gncz


;l

ni;t'-;var tii<l.

ak:u1<'iLii;i

Irv.-lfzi'.

1af;,).l.

o-

*
Cl

-cs

C2

M
O):

>

M
:l

:0

s-

10

Cl

S]

?^

Az Athenaeum Kzi Lexikona az emberi tudomny


ligit
felleli.

s ismeret sszes

A A
A
talmaz
sztse

Kzi Lexikon els sorban magyar olvask szmra kszlt

minden

rszben, egsz tartalmban magyar.

Kzi Lexikon killtsa rendkvl fnyes. 16 remek szines mellklet,


B-i

32 trkp,
s

ktoldal fekete kptbla s 14 tblzat

dszti.

Kzi Lexikon

sszesen 120

ugy mint nll


is

3840 hasb szveget tarencziklopda, valamint a nmet Lexikonok kiegvet,

vagyis

gyannt

nlklzhetlen olcs ru ismerettrt kpez.

nmlt. valls- s kzokt. miniszt, llni

iskolknak, a

nnilt.

hclligyminiszterium ltal a kzsgek-

nek beszerzsre

iijnlva.

i^^ ^ ^i^^^i^i^ti^^^^^tji^^*^^^^ 1^,


8

'T;

'V 'V ?Ti!l;;Ti',T; 'Ji *Ji*\i'J!.^ *J*Jl'!K.''JW.'

Athekaem Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrslat Budapest.


.

"I
:*

MAGYAR KLTSZET
.

KINCSESHZA.
kltszet
tiliictnck.
;i

A magyar

verstannak,

a klti mfajok elmletnek ismertetse

kapcsn mfajok szerint csoportosilotta s

SrHclri Pl, Karcos Qlborl,

Jvlcgv-^si

Cszl s

JJcv't

Cszl

szaktanrok kzremkdsvel

magyar tanul

ifjsg s csald hasznlatra

tisztn oktatsi czlbol szerkesztette

ENDRDI SNDOR
a
niatjy.lr

nyelv s iiod.

r.

tanrs.

Nagy

8-rt alak. szpen killtva, 1508

srn

nyomatott hasbbal.

*
forint.

ra ers vszonktsben 5
-$>^-<-

A
Pesti

sajt nyilatkozataibl
tven ives niulja fll
anto-

Napl
ktet

tbb

mint

Magyarorszg A
:

m,

va.'ikos

nemcsak abban

ivitemnv.

hinyt
:

mint szemelvnyes van hivatva ptolni.

az eddig
lgikat,

megjelent

sszes maijyar

Magyar Hirlap A
Vasrnapi jsg:
tallunk benne.

hogy ngyszer annyit ad mini a legterjedelmesebb e'ajta gyjtemny, hanem fleg abban, hogy a versmutatvnyokkal egsz kis irodalomtrtnetet kapcsol ssze.

naiivszabsu anihologia,

Kincseshz egy teljes. amilyen mg a


volt eddig.

mi irodalmunkban nem
Kz

anihologia

val-

ban nagy szorgalom s nuuika eredmnye, nagyon sok flig elfeledt kltemnyt is

Pesti Hirlap A Jlagyar


:

hza

(v.im ktetben kltszet magva bent


ez.
vnll.'

az

Kltszet Kincsesegsz magyar

1 *

Nemzeti Iskola: A Magyar


Kincseshzval
glatot
hipoii
tett

foglaltatik.

Olyan

Kltszet megbecslhetetlen szolg-

verssvj temen V

amin mg
s

eddig

nem

Endrdi az irodalomnak.
1508
itt

Tanulk Lapja:
:

srU

nyomatott
klte-

Egyetrts
hamar
el

A kitn km-v
egyik
lesz
:

bizonyra
nlklz-

egytt

van

minden szp

fog terjedni

mrny.

hetlen segdknyve

Fvrosi Lapok
a

Jelesebb

a mzsaliaknak. munka ebben

Protestns Egyhzi s Iskolai Lap Elismers illeti meg a jeles s/.erkeszlt,


derk
elg

nemben

magyar

kn%-\-piaczon

mg

munkatrsait

az

eddig nem jelent meg. A szemelvnyek pratlan gazdagsgukkal emelik a

ezrt a szp munkrt, melyei

becst.

melegen ajnlani magyar embernek.

Athenaeumot nem tudunk minden mvelt

t
A
nmlt. valls- s kzokt minisztrium ltal ajnlva.

^^^^^^^^^^^^^^^'^^^i^^t^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^-^^'^'^^^^^^.
Athenaeum Irodalmi
.

s
^

Nyomdai Eszvnytrsulat Budapest.


j^-s

Kpnmlatvmj

MADCH EMBER TRAGDIJ-iwk

diszkiadslwl

g^;^^^;^^;y^^;^^^j(jyt(:ii.><

^^^'
KI

^^^^^iffi^^^^^^i^^O,

Athesaeum Ikodalmi

Nyomdai
-rijf-

R 'szvXYxAnsuLAT

Budapest.

MADCH

IMRE.

IKeguedik disskias.

.1*

%\c}\v Qihlv

20 fnvn^omalu

l^prel.

^^

!l

Pomps

diszktsben 16

frt.

Diszktsben selyembetttel 18

forint.

*
P'V'V

4-"

V "V V V V V ' V
'*

"S

11

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai

E.szv:inrrRSi.T

Budapest.

-MTi

PETFI SNDOR

<K

Els

vgleges teljes

Athexaem Irodalmi

Nyomdai Eszvnytrslat Budapest.


Y^

!*

JKAI MR

Sgy M(ag^{&r Mdbob


jubilris emlcV^iads.

f^

5zzrz5 arcskpvel. Hatvankt sssvegkppel


r.vclcz sznes aquarcll-lppc].

i:

hd
ra

hd
ra
II

dombornyomsu
diszktsben
9frt.

knyvkedvel

^r,

1 v

flbrktsben

10

frt.

>
!*

f^
13

o.
t!

S5

*ite

t^

&

m
t

A
\

- .. . . .

.*

Nit<itrfititit.iti4.4i>tii>t<A4t4AlA.tAA AAAAAAAit.AAt.t.A.t.Att.A.lAAAw''

Atiienaem Irodalmi s Nyomdai R&zvnytrsulat Budapest.

^^

_^

^rdn, "Mezn
Illa

pomps diszm.
/|\

Brsony jstvn.
Termszeti
vadszati kpek.
Xagralalju 3szm szmos
ssfc^l^ppsl,

I(?

Uln tnmclIcUlcttcl.
^'?

ra

pomps diszktsben
10 forint

TARTALOM.
Arasznyi
hall.

Kis nsgesek. Tavaszi szell. Szerelem a sikon a berekbon nyomat kppel). vannak. Szrnyas Don Junok. Mjus. Esik es. Pillang. A rna nyom. kppel). Szegny Pupk. Jnius. (sznnyoniaUi . kppel). Hajnali rk kppel). Zizeg nd kzt isznny. Nyr vgn kppel). (szinnyomatu kppel). Osz az id (szinnyomatu kppel). Az A puszta jszakja. erd basi (szinnyom. kppel). Lrms -- Vres nap. Az els Kcsagles Erdk szivben (szinnyom. Almok. hajtvad.szat (sznny. h.
s

vil?.

haldokl

(szn

Ilt

titkaibl fszin-

''/;

_; (zike

(.sznny.

Este.

vizek.

PIkii.

Egy*

iiyrfasorrl.

kppel).

Tli

kppel;.

rdekes alakok.

(szhiiiyomatu A A hegy Vadorzk (szinnyomatu Az erdszsegd A vndor-madarsz. Tgyrka. A reg czimbork. A nma kerl.' Csrsz s Penyige A vad(sznny. A nemezis. Johann Csesztelnk. Borbolya ember (sznnyom. a farkasvadsz. Onucz. Pter
kppel).

betege.

kppel).

fsts

halkirly. familia.

Vizi-fi

uj

kppel).

kppel).

esetei.

* I

Belegi,

f?^f^Rff^
15

Kiiimalvmj a FRITIIIOF-MONDA-ht.

16

l '*' fl

'l*x*% *^ *x '"v'^IV ^'i'l*!!^^

!!!!A;W?

t.

--

.*-

..

.*.

>.**<

hvtv^ic

Athenaem Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrslat Budapest.

:ifhiotVfllonda
ssaias.
Forililcilla

Qvri "ilmos.
Ekvall Kamit ti/.nnkL
rzfiiyiiyomatu kpvel,

szerz arcz-

kpvel s szmos szvogkppel.

(ra

pomps

diszl^tcsben 12 forint.
br az szaki
liogy
e

Frithiof-monda.
is

kltszet termke, nlunk

mr els
diszl
elltott

kiadsban
buzditotta
szolglhat,

nagy rokonszenvvel fogadtatott.


kiadt
arra.

Az els kiadsnak
mely

gyors fogyta

egy fnyes

killitsu,

minden knyvtr minden kellkvel a dszmunkk

mbl,

diszkiadst rendezzen.

17

t t >tt t t t

A A AAAAAAA
.t.

.1

^^t^^^^^^^^^^f^^^^l^^W^W^
s

^^w^^K^^i^ ?*

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai Eszvnytrslat Budapest.


^?^^

I
*

Gvf

Ziel^y Gza.

J{ jlcnyvri Boszorkny.
Klti beszly
12

nekben.

Zichy Milily 13 rajzval.

}(Iag^alal^u

Siszm.

I I

Pomps diszktsben aranymetszssel ra 10

forint.

fff*ffRHRf'^
18

j^ 'T;'T!vT;iT;.'T;'T;'T;'T;T;.'Ti!l;'T;!T;!Tl'T!'X;!Ti^!X;!TT!'Ti!Ti;TiXiTl!XifXlXTi!Ti!^

Atiiknm:im Iuodai.mi

:s

Xyomdai EKszvKNVT.Utsn.AT
ti}-

Biidai-kst,

JYlarci Chronica.
I * *
*
Mrk
kriiiiliija

a iiiaaTarok viselt

ilolain'il.

Az

sidktl
Kredeli latin szveg

az ISSO-ik vig.
fordiUlsval.

I
4!

Szab KJroIv

I I

Az

eredeti kziratban

lev

miniatnre-kpek sznes

aranyozott
I

h msolataival.
^
Nagy 4-rtben,

Sisses

cartsnagd='K:s;":r.

ra

24

erir.t.

Irodalmunknak
nyomdailag legszebb
ennke, mely megjelensekor nyomdai
killilsa s

fleg

sz in nyomat
mellkletei
ltal

az egsz mveit

vilg bmulatt keltette


fel.

Q,

pldnvol^

fogvtn onnal^!

i^^-

Ww vrwr-rvYy^'j
19

2*

'Vjfe*jfejfejfejfe

jfe^j5:j^^jfefe^j^**^^*^^^**^^'^^***^*^^^
Athenaem Irodalmi
.

Nyomdai RszvnttArsulat Budapest.


S-iJ

Csirrs. 5Da1o1^ Jvrryvs.


I
4<

I;

4;

4<

I *
4

4<

Forditotta
Thumann
Pl

ENDRDI SNDOR.
Pomps diszktsben aranymetszssel.

122

rajzval.

Negyedrt.

ra.

forint.

i^^^^^^^^W*W^^^Wl%*
20

^**R?f**

-.

Athesaem Irodalmi

Nyomdai RszvitytAksulat Budapest.


fSjfl

S 7?laji]/ar
A
Icgszchh npdalok ^yiijtciiteuvc.

9lp/t
onjfj/ei
* I

Osszellitolta

Benedek Zlek.

^5

^\
cg!

I I

CO
C>2

csa

02

Benedek Elek
vilg-iiak.

knyve niintogy kiegsztje a

Magyar Mese-

Monda-

Valamint nagy meseknij-vben a legszebb mesket s mondkat adja t a nemzetnek az ezer ves nnep alkalmbl, azonkppen a Magyar Npklts Gyngyeiben is a npklts igazi gyngyeit: a legszebb npdalokat, balladkat s romnczokat lltotta ssze.

Benedek Elek knyvt az


znsg megismerkedik belle a
ifjsg kezbe
is.

teszi

npklts

klnsen becsess, hog>- mg egyfell a nag>-kigaz gyngyeivel, msfell btran adhat az

Benedek

csak azokat a

dalokat vette

fl,

melyeknek

igazi

klti becsk van; a

melyek egy valdi klt mveinek hatst

teszik az olvasra.

21

S.4.4.4m*.4>*4.4.4>4.4.4.4..^

*********^********^^
i';s.

Athe-naeum Irodalmi

Nyomdai Eszvknytrsulat Budapest.

4;

AZ

OLYMPOS,
Grg-rmai niythologia.

\ \^

P E T S C U S nyomn
I

Idolgozta

Dr. Gerb ^C'^scf.

Nyolcz fnynyomatu kppel s

szmos szvegrajzzal.
Diszktsben ra 3

forint.
)fr

Flammarion

C,

,l

0'

fi^iilftl.
FordiloUa

Feleki Jzsef.
Kpekkel.

ra fzve

3 rt.

Diszkt. 4 rt.

Sajt al att

-<3-g>-

van

'TlctiTimarion

Hjabb
(Xsillagszali

Olosmnvol^.
F

V T V *V V V
22

V ""

jNCjgyrdci

ufjzjsi

m!

TTTT Y Y Y Y Y Y Y YTTTTTTTT

Ttixel -V

r*

^^IaIW;9!!!?

^^*^;*7

^. -* -. -.

- -. >. .^ -^

fe^

Athenaem Irodalmi

Nyomdai EszvnytIesulat Budapest.


'Y^

gvrifr itvclfczet

A) Finom kiads keretrajzokkal s ngy kppel.


Diszes brktsekl>eu

Brktsben brtokkal

Brsony- vagy peluchektsben Utnzott csontktsben


Valdi elefntesontktsben

5 14 12 12 22

^10

frl.

14 35

15 14

B) Kznsges kiads keretrajzok nlkl, kt kppel.


Vszonktsben
2
frt

Brkt.sben Utnzott csontktsben


C)

frl

50 4
4

50 50

kr.

Kisalak dszkiads szinnyomatu keretekkel.


7
frt

Finom sima brktsben Finom mozaik-brktsben Finom borjubrktsben klnbz diszitssel Legnomabb borjubrkls hordozhat brtokkal
Ujcsontktsben arany- s ezstdiszitssel Legnomabb valdi elefntcsontktsekben

9
S

14 10 13 10

50

kr.

50

2235

ir* "* * *"

V V
J*

tI

f^^i^

t.

.--..*****.
-n^r-

Athekaeum Irodalmi

Nyomdai Rszynytrslat Budapest.

^^MiM.
Hock Jnos,
a kivalo
,.
.,.

1 ^
;

VIGASZTALSOK
KNYVE.
ELMLKEDSEK ES HANGULATOK.

'I
'

sznok

.....
es
s

iro.

Vigasztalsok

Knyvvel

a szenvedkhz fordul,
felekezeti,

nem
'I a
.,

hanem

tisztn

emberi
modern
a
lelki

llspontrl

let minden viszo-

IRTA

nyval szmolva, olvasjnak

kesersg s szenvenyjt

HOCK
;

JNOS.

ds

ellen

fegyvert

ert.

Ara vszonktsben

3 forint

^
BUDAPEST.
AZ ATHEXAEl"M
R.

Pomps
gazdagon aranyozott brktsben
5 forint.

TRSULAT KIADSA.

1891.

?T^s?ri'

^'<^^''>
^* **
-ixoooooocooooooooooc.-

nQYst^mplomi

HIT,

REMNY

S SZERETET.

Bjti

9mal^nv'f

k
szmra

mfelt l^alHoli^usol^

^zenbeszdefi
Kock
Snosl.
1896.
Cra
I

uj

kisalak kiadsban.
Irta

SUJNSZKY ANTAL.
Remek
killts,

>

kisalak

imaknyv.

*
kr.

forint

20

l^r.

ra vszonktsben 1 forint 20 Brktsekben 35 rtig.

-.

25

^
Athenaeum Iuodalmi
,

Nyomdai Rszvnytisulat Budapest.


Jl.

lIR.
ooooooooco A

MAGYARSG SZALLo
GYJTTTE
S

IGEI.

oooooooooo

MAGYARZZA

TTH
E
kijiivv
:i

BLA.

(jra cliszcs angol uszonl^tsbcn 3 forin.

mvelt kznsg ajkn ('l kzmondss vlt idzetek els Rgta rezzk az ilynem munka szksgt; ezrt folyamodtunk a hasonl klfldi mvekhez, klnsen Bchmann Geflgelte Worte czim knyvhez. De ezekben magyar adat, st magyar vonatkozs alig van ami pedig mgis akad, csupa helytelensg. Tth Bla ez rzkeny hinyt p(Jtolta jelen nagy mvvel. Mintegy msfl ezer szll igt kzl a magyar trtnet, a vilgtrtnet, a magyar, grg, latin, olasz, spanyol, franczia, angol, nmet stb. irodalom krbl, mindig a magyar szempontot tartva legfbb czljnak. A szerzt munkjban a hazai tuds- s irvilg szmos kitnsge tmogatta. E a mellett hogy mellzhetetlenl szksges segdknyv, rendkvl rdekes, vonz s mulattat olvasmny, mert ndnden lapjn iij. meglep, fontos histriai, ir-odalomnevs nvclvtrtncti adatokat, liiteles anekdotkat s kurizumokat lelnk. Az igen es trgvmutatk lehetv teszik, hogy az olvas a knyvben azoimal megtalljon mindent, amit keres.
nuisyar
kritikai

gyjtemnye.

m,

]Vl[ENDEMONnK.
ooo>^>c^oo

A VILGTRTNET FURCSASGAI,
GYJTTTE
S MAGYAR.ZZA

oooooooooo
Ngy kppel.

Xn s

354

oldal.

TTH

BLA,

(ra diszes angol rszonl^lsben 3 forint.


Tth Bla e mvben mintegy a szll igk folytatst irta meg, sszegyjtve a nlunk szjrul .szjra jr trtneti tvedsek, koholmnyok, hamistsok s furcsasgok sokasgt. Nincs e knyvnek lapja, melyen az olvas ne talln valamely ltalnosan ismert histriai vagy hagyomnybeli adat cfolatt vagy helyesbtst, szval kritikjt. Kznsgnknek rgtl szksge volt a trtneti mendemondit rostl ilyes mre, mert gyszlvn csak klfldi forrsokbl merthetett; azokban pedig magyar vonatkozs alig van. E knyv els sorban a hazai dolgokkal foglalkozik, de kiterjed az egsz vilgtrtnetre is. Amellett, hogy ismeretterjeszt s a kztudatban l tvedseket irt hasznos munka, egyike a legrdekesebb s legmulattatbb olvasmnyoknak. Meglep, fontos adatok mellett egymst rik benne az anekdotk, kurizumok s ritkasgok, melyeknek sszegyjtshez magyar humor is kellett. A szerzt munkjban szmos hazai s klfldi kitnsg tmogatta. A trgy- s nvmutat az olvast legott tjkoztatja a knyv ds

tartalma fell.

m/'~\-:

. rv: :vr tvt tvttv-: ^-

jf**r^

*if

VVV%^
26

~v-. ^-." :^

Athksaem Irodalmi

Nyomdai
riy>

Rszviniiau.-.! lat

Budapest.

AZ ATHENAEM

OLVASTRA
hazai s klfldi jeles szpirodalmi termkeket, regnyeket s elbeszlseket kzl kthetenkint megjelen diszes s tarts killitsu ktetekben
fellmulhatlan olcs r mellett.

x>o<xx>ooooo<x>o<x>

Eddig megjelentek:
I.

O0<XX><XX>00<X>

Folyam.

Jkai Mr. Kt menyegz. A hossz liaju liolsj. Barthv Ilona. A liazad'-it. 2. Tolnai Lajos. Csak egy asszony. Eegny. 3. Degr. .\z elzrt gyAmleiiy. i. Beniczkyn-Bajza Lenke. c. Abonyi rpd. Kt szv liareza. Regny. 2 ktet. Rusiiv.ik kpek. iXiivi^llk.) 7. Bogdnovics s. Sand George. Flamaiande. Regny. Ket U.ltet Gyrgy, ilieksies G.-n.) A liukottak. Regny. 10. Erdlyi Gyula. A nut. Regny. HannaMiiirn. EUieszls. ii. Rufflny. Paragi-eenk. HumoiJ. Kabos Ede. Koldusok. Elbeszlsek. ros elbeszls. 1:1 Feuillet Oktv. Kgv irtrizsi trt14. Prm Jzsef. Flvr. Regny. ir,. 16. Paul Bourget nete. Regny. -\sszunvi sziv. Frauczilil 17. Reybaud H. Malpeire kisasszony. Kt ktet. Regny. i--. Tth Bla. Tollhegygyel. TAreza19. Korolenko W. .\ vak zensz. Orosz regny. levelek stb. 20. 21. Kipling R. Elborult vili"-22. Halvy L. A herezegn. Regny. 3 ktet. Fonl. Xy. I. A t*nczmest.-r. Hzassg szerelem a. Tolnay Lajos. Dni.-l pap Ifsz. Regny. bi. Elbeszlsek. 21. Sebk Zsigmond. Elbeszlsek.
1.

.",.

11.

II.

Folyam.

Paul Bourget. Hazugsgok. Regny. 3 ktet. 4. Feuillet 0. Hellali. Regny. Beniczkyn7. Coppe F. Xyolez Beszly. Bajza Lenke. Itt s a jv letben. Regny. 2 ktet. 4. Thackeray. Titmarsli Smuel histrija. 9. 111. Serao M. Rieeanlo Joanna. Regny. Olaszbl. 2 ktet. 11. Colomb' Carils lenya. Regny. 12. Thury Zoltn. Kegnymesk. (Elbeszlsek.) i:i. Chandeneux. .\ ]ifiiztirnok hzassga. Regny. 14. Margilay Dezsd. A hivatal. Regny. i'.. Verga Giov. El.'na tri ic>. Benedek Elek. Huszr Anna. Regny. Regny. 17. IS. Abonyi rpad. X.ivellk. Kt ktet! 20. Jkai Mr. Az ogyhnszasns leny s egyeli elbesz19. Charot M. Duniont Jakali. Regny. 21. Mrkus Jzsef. Hamis blvnyok. XovelIk.) lsek. 22. Justh Zsigmond. Delel s egyb 2;. Kbor Tams. Fagy. (Xovellk.) elbeszlsek. 24. Malonyai Dezs. Vergds. (Elbeszlsek.)
:.

,->.

i;.

III.
1.

Folyam.

.V Mammuth. Regny. 3. 4. Uchard M Barbassu naL-ylMtym. K-g.iiy. K.-tts ktet. 5. Ambrus Zoltn. Xinive s egyb trtnelek. e. i. Annunzio. .V gyermek. Regny. Kt ktet. s. Tolnay Lajos. .\z urak. Regny. 9. Ouida. .Santa Barbara s egyb elbeszlsek. 10. Vrtesi Arnold. Frdn. Regny. 11. 12. Bjrnstjerne BJrnson i;i. Vrtesi Arnold. Isten nyomai. Regny. Kt ktet. Mzes hetek. Regny. 14. 1:.. Theuriet' iii. A marquis kereszttia. Regny. Ketts ktet. Hawthorne. Maimaison Arkibald. Regny. Klns larcon. trtnetek. is. 17. Vrtesi Gyula. Elbeszlsek. 19. Gaal Mzes. A\i\-(> trtnei. 21. Abonyi rpd. A msodik frj. Regny. Kt ktet. tek. 22. Verga. va. Regny. 23. ifj. brnyi Kornl. Az let tarkasgaibl. Elbeszlsek. 24. Pkr Gyula. Homlyban.
2.

Szabn Ngll Janka. Elbeszlsek.

Abonyi rpad.

IV. Folyam.
13. Daudet Alphonse. A Kpolna. Regny. 3 ktet. 4. Catulle Mends. Tavaszi Romnez. Regny. ~ . 6. ifj. brnyi KornL Rgi s uj nemesek. (Ketts ktet.) Regny. 7. 8. Donszy Ferencz. Anarkalli. Regny. 2 ktet. 9. Szikjay Jnos. szerelem .apostolai. Regny. A 1012. Fothergil. Eokonok. Eegny. 3 ktet. 13. Verga Giov. Kirlytigris. Eegny. 14. 15. Prvost Marcell. Lemonds. Regny. 2 ktet.

'

'

vllalatot folytatjuk.

v'V '' ''

"'

*
Athenaem Irodalmi
s

Nyomdai Eszvnttrslat Budapest.


-^S

^jOtoliFC
Csinos 4 vszonktsben 10

yigjdfckai.
frt

12

ktet.

Mind a tizenkt ktet egyttvve (eddig 14


frt.

20

kr.)

most fzve 8

forint.
frt.

Legfinomalib flb'rktsben 18

Kisfaludy-Trsasg megbzsbl fordtottk: Kazinczy Gboi\ Szsz Kroly, Araiiv Lszl,

Gyry Vilmos, Csky Gergely, Lvay Jzsef, Brezik rpd, Vrady Antal, Paulay Ede, Dr. Toldy Lszl, Alms Tihamr. Mrkus Mikls, Pernyi Istvn, Kemny Kroly, Sulkowski
Jzsef,

Puky

Jzsef.

mind a harmnczhroni vgjtkt s htrahagyott kltemnyeit legjelesebb rink fordtsban. Teljesebb Molre-forditssal egyetlen nemzet irodalma sem dicsekedhetik. A vidmsgnak, klti lelemnynek, szatrnak s letblcsesgnek halhatatlan alkotsai e vgjtkok. Tanulsgosak s mulattatk sznpadon s olvasmnyul egyarnt.
tizenkt ktetes vllalat
foglalja Molrenek

magban

Csiky Grergely Sziinnvei.


1.

Czifra nyomorsg. Szinm

11.

stt pont. Drma hrom


60
t
kr.

2.

n;;y

fclvimslian

70

kr.

felvonsban
I.

proletrok. Sznm ngy


80
Vgjtk
kr,

Spartacus. Tragdia
nsban.

felvo-

felvonsban
3.

Muknyi.
vonsban

ngy

fel-

70

kr,

4.

Szp lenyok. Szinm hrom


Kavir.
felvonsban Bohzat,

A magy. tud. akad. 1885. vi Teleki-plyzatn szz arany jutalmat nyert 13. Petnelizy. Trtneti sznm
14.

70 60
50

kr.

70

kr.

5.

hrom

fel-

hrom b'lvonsban Kirlyfogs, (operett hrom


felvonsban

kr,

6.

vonsban

70 70 70 60 70 70

kr.

Stomfay csald. Sznm


kr. kr,

15. 16.

hrnin felvonsban
7.

Bozti Mrta. Szinm hrom


felvonsban

8.

Cecil hzassga. Sznm hrom felvonsban

17.
kr.
kr.

A j Flp. Vgjtk hrom felvonsban A vadrzsa. Sznm hrom b'lvonsban A vasember. Tragdia hrom
felvonsban a M. T. Akadmia 1886. vi plyzatn Telekidijat nvert

kr.

50 50

kr.

kr.

9.

10.

Nra, Dn'una ngy felvonsban Buborkok. Vgjtk hrom


felvonsban

kr.

18.

Divatkp. Szinm 3

felv.

...

50 50

kr. kr.

Msodik kiads.

Kiadta

GYULAI
Hrom ers

PL.
ktet.

Msodik kiads.

A klt aczlraetszet arczkpvel.


Lyrai

kltemnyek.

II.

III.

Drmai s vegyes kltemnyek.


dszesen ktve.

Pomps vszonban aranymetszssel


Ara
14 forint.

r'V'*"*'^

28


Aiiii:xAEM Irodax.ui s

Nyomdai E. szvnytArslat Budapest. }"-

% I
^
**
I

Kt ktetben.

"RcpiczlU

COuilla

'^^'

ktetben,

(Dsszcs jv Itcnic
A klt letrajzval.
leiuloztt

11

y c

i.

Jvoroda CPl

^^^^
Keviczky
jelenL

^ra
kis

forint.

^
mely eddig knyvalakban megkereste ezen kora
i.^

Gyula kltemnyeinek csak


ktetek

rsze volt az, a

vek

ta

elfogytak

magyar kznsg keresve

I*

ifjsgban

elhunyt

kedvencz

kltjnek

numkil.

mosi megjelent kt ktet Reviczky


tarlahnazza.

i^
I

Gyula

sszes kltemnyeit

||

!
J.
.i>

,>

1856. 1894.

330

lap.

(jra fzvQ

frl

bO

l^r.

Diszl^sbeu 2
.

r
frt.

||
'I

Sajt alatt!

^ndi:dtJ
iV^

t>lldoi:

ss

^ c s JV 1 f c
^y^i testet.

m n

jj

i.

1896. karcsonyra megjelenik.

29

Atheiaem Irodalmi s Nyomdai Rsztnytrslat Budapest.


'inyn>-

Dekameron.
-^.<rklfldi

A legMresebb

rk

kzremkdsvel szerkesztik

CserKalnii 3{. rn s
lgy vaskos

Ser

^''^tilla.

I * * I A ^ *
4.

ktet.

A ngy ktet ra fzve


Ngy diszktsben ^^?
Klfldi

8 forint.

12 forint.

Dekameron ngy ktete pen kerekszm szz

klfldi

rtl val

elbeszlseket foglal magban.

Klfldi

Dekameronban nagy gyelem


irodalmi
lengyel,

van fordtva

azon

nemzetek

irodalmra,
le

amelveknek
Igv

termkeit
dn,
svd,

eddig csak szrvnyosan forditollk


norvg, cseh, horvt, holland, orosz,

magyarra.
linn,

^ *

riithrn.

uj grg,

szerb,

bosnyk

nemzeti irodalmak jelesebb termkeivel tallkozunk ezen becses gyjtemnyben.


Sl

^ % *
4(

talhmk amerikai,

izlandi,

siami s szibriai
kpviselve

novellkat

is.

Ezek

mellett termszetesen
olasz irodalom.

gazdagon
Klfldi

van

a franczia, nmet, angol s


novellja

Dekameron szz
a

szp

magyaros

fordtsban rdekes bepillantst enged


s letbe,

klfldi

npek nemzeti szellembe

% *
4<

s sszehasonltst

is

nyujl

az

egyes fajok szellemi rettsge s

fejlettsge kztt.
;{

oO

Athksakm Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.

NK KNYVTRA.
\arr\ ICIIIi
-^
.1'^'

lii'^i'^-iil

liiilsv.

Xo2vodik bviiott kiads.


fP"'<*rl''S"i!ik.

szablyai, rtimilatii a mvoll trsas lolhen. Irta Dis/.klsbci aranvniolszcssel

ogy 2

iiagyvilfii
frl

40

kr.

CVPnQPfT Anrii IIUI oZ.Cpg


nictszssel

polsnak
...

nvelsnek

titkai.

Irta

egy
2
Irt

luifry vi-

lgi hlgy. M.so(lik


'.

javilolt s bvitett kiads. Disz.kt&sben araiiy-

iO

kV.

UUIIUIIi nL nfthnn

A_

val.

Ltmutatci a hz czlszer cs i/.lsleljes berendezse s vezetsre. 37 l)rIrlii egy nagyvilgi hlgy. Di.szktsben aranymetszssel 2 frl 60 kr.
'* illemszablyai. Irta egy nagyvilgi hlgy. Diszkts|Mi aranymct-szssel 3 frt.

in
JIJ

tppoorr morlnro Idlbdbd^ IllUUUld

Hlgyek kertszeti kziknyve.


l^ic rrQ7HacC7nn\/ l\l gdZ.LlduOZ.Uliy.
'^"^
fiatal

SSS 'iSg '^S^sSS


2

lllitotla

egy aranv-

Irt

60

kr.

Szabnc

napljbl. Serdl lenyok lllsy Piroska. Diszklsben aranym. ...

lenvka

szmra irta 2 frt 60 kr.

jNfapl,

jGapofi a mut s jeenB.


Diszktsben csattal 2 frt 50 kr.
az v minden napjra

Ez emlkknyv finom levlpapirosra van nyomtatva

egy

lappal elltva; a lapok legfels r.szt legjelesebb rink s kiltink

mveibl
trtneti

mertett jel-

mondatok vagy versek foglaljk el; alul az e napra es nevezetesb vannak fljegyezve. A lapok kzepe pedig fehrre van hagyva, hogy
zeteit s gondolatait rhassa.

esemnyek

arra kiki sajt jegy-

Klnsen ajnlhat hlgyeknek sznt ajndkul.

ra dszes bortkban

rt

80

kr.
ktet,

A
szelid,

Szv

Knyve egy 310


facsar

oldalra terjed
trtnelkilwl,

.szp

killilsu

mely Benedek Elek


soha
krmnfont,

sokszor knyet

tiszta

magyarsg,

mindig szprl mesl elbeszlseibl tartalmazza a legjavt. A szv mlyrl fakad rzelmek lersa s a termszet minden szpsge irnt nyilvnul szinte rajongs gynyrkdtet berrtinket azon czkkeiben is, a melyekben semmifle novellisztikus fordulat sincs.

I^encdcl^ Sll^.

jSgy szamaEegy
Dszes bortkban.
j**_,

eDee.
^i .^ ^ .^ ^ *4-**4-*^**4

--

Ara

1 loi'nt.

.^.^^^^.^;..^.^.^^j^^^^|^*^*^ }**{ j t^* ^ 1^1 .^.

.^. i^..^.

,^ ^i

31

Athenaem Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.


t^n

l^GTZG.

Vizn GS S^razoTT.
Ut
*
A magyar
lseit

rajzok.
K<? l^tol.
trczairk kirlya

"^^

Ir^a
(ra
forint.

gai Adolf.
c.s

e kt vaskos ktetben tirajzait,


stilista,

uli leincnyeit

mefiiye-

bocstja kzre s lersaiban mint jeles

kitn

megtigyel,

mly humorista

s szellemes elbeszl tndklik.

POR S HAMU.
Bartim
s j

embereim emlkezete.
50
l^r.

(jra 2 forint

iJrta D^^ber

Tams.
I

%%

^T

i'

Dszes boritokban ra

fr

80

l^rajczdr.

I^LimoF OS
Dszes boritl^ban.

DlstFidl^.

(3ra
I

frt

20

l^r.

Album

kiads.

AXrIZ ElCTTlr

Album

kiads.

I I

4!

UTOLS RAJZAI
A
korn elhunyt

mvsznek
I

c.

100

rajzval.

k|
l
1

* * -

ra

frt

20 V.

32

"

"

Atiiinmim Irodalmi

Nyomdai RszvnytAbsulat Budapest.


-jf-

II.

jSnczifiopdifi, iszmDcfi,

sszes moefi,

Kemnycfi.
Az Athenaeum Kzi Lexikona. A tudomnyok
tettel

Endrdi Sndor.
Kincseshza.

.1

Magyar
a

Kltszet

eiKziklopdija, klns tekin-

magjar

kltszet trt-

Magj'arorszgra. Szakfrfiak kzreszerkeszti dr.

netnek
fajok

verstannak,

klti

mErd-

mkdsvel

Acsdy Igncz, a m. tud. akad. levelez tagja. Kt kt. 96 nll mellklettel. Ara fzve 12 frt. Kt diszes flborktsben 16 frt.

elmletnek

ismertetse

kapcsn

mfajok
lyi Pl, s

szerint csoportostotta s

Kardos

Albert, Xgyesi Lszl

dsvel a

Xvy Lszl szaktanrok kzremkmagyar tanul ifjsg s csa-

Almnak nemes
1896-iki

szivek szmra az szkvi-e. Az 179G-iki almnak

ld hasznlatra tisztn oktatsi czlbl

mintjra. (Versek s elbeszlsek, kpekkel). Csinos, kis alak, rgies knyv a mlt szzadhoz hasonl ktsben. 1 frt.

Endrdi Sndor. (120 hasb bevezet szveg s l.')08 hasb szemelvnyek, nagy 8-adrt alak) 1895. Vszonszerkesztette

ktsben.

5 frt.

Bartk Lajos. Erdzgs.


Diszes bortkban.

Kltemnyek.
1

Garay
mny

Alajos. BetUa hlgye. Hskltehat nekben.


60 kr.

frt

.'JO

kr.

Az 1883

1889-ig megjelent kltemnyeGreguss gost


Npek
sodik,
lantja.
ntesi.
1 frt.

ket tartalmazza.

Brsony Istvn. Erdn Mezn. Termszeti s vadszati

kpek.

(A klfldi npdalok mkiadsa.)

Spnyi

Bla,

bvtett

Diszktsben
1 frt

Pataky Lszl, Mesterhzy Klmn, TJjvry Igncz, Gr Lajos s ms miivszek eredeti rajzaival. 1894.

arany metszssel.

30 kr.

Nagy alak
10
frt.

diszm diszes vszonktsben.

Versei.

frt

20 kr.

Benedek lEJlek. A magyar


gyei.

npklts gyn-

Heine H. Dalok
dor.

knyve. Fordtotta s jelPl i-ajzaival. 4-rt. Disz6 frt.

A legszebb
Pomps

npdalok gyjtemnye.
3 frt.

lemz bevezetssel elltta Endrdi Sn-

1896.

diszktsben.

Thumann

ktsben aranymetszssel.

Bolond Miska

kltemnyei. Kiadta Tth

Klmn. 1865. 1 frt. Tulnyomlag politikai irny szatirikus kltemnyek, melyek a hatvanas vek
llapotra jellemz vilgot vetnek.

Q. Horatius Flaccus.
knyve.
Fordtotta
s

Satirinak kt
eredeti

az

szveg

ksretben jegyzetekkel
dr.

felvlgositotta

Barna

Igncz, a m. Tud. Akad. lev.


1

tagja.

frt

20

ki-.

Camoens
tssel

Luzidja.
Gyula.

Fordtotta s !.-"<'
flvilL

jegyzetekkel
2-ik

Huszrok knyve.
2

Szerkeszt Szelestey
1

Gregitss
fi-t.

kiads.

Fzve
3

Lszl.

frt.

Dszktsben.

frt.

legjelesebb

magyar kltknek a huszfoglalja

rokra vonatkoz kltemnyeit

Dalmady

Gyz.

Hazafias kltemnyek.
1

magban.

185G 1894. Fzve


ktsben.

frt

60

kr., disz-

2 frt.

Illsy

Gyrgy

kltemnyei.

frt

20 kr.

?&

,;*

Athenaeum Ibodalsh

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.


-^v-

!)i

Illem. A
a

j trsasg szablyai.

tmutat

ktet.

I.

Lyrai

kltemnyek.
diszktsben

II.

III.

mvelt
1

trsas letben. Irta egy nagy-

drmai
10
frt.

vegyes

kltemnyek.

Fzve
14
frt.

vilgi lilgy.

Piizve

frt frt

50 kr. 80

Negyedik bvitett kiads. Angol vszonkotskr.,

Hrom

aranymet-

szssel.

ben

diszktsben arany2 frt

metszssel.

40 kr.

Madch Imre. Az

ember, tragdija.

Irodalomtrtneti anthologia. Szemelvnyek magyar fordtsban. Az rkat s mveiket ismertet bevezetsekkel. Irta dr. Rad Antal : I. ktet. Latin kltk.
1

Negyedik dszkiads, nagy 4-edrtben Zichy Mihly 30 rzfnymetszet kpvel.

Diszktsben.

16

frt.

Diszktsben
18
frt.

selyembetttel.

frt

80

kr.

U.

ktet.

Grg kltk.
1

Ugyanaz. Tizenegyedik nagy

8-rtii kiad.

frt

80 kr.

Zichy Milily

.5

kpvel s szerz arcz3 frt

kpvel. Dszes vszonkt.

60 kr.

Jkai Mr. Egy magyar nbob. Kpes


kiads.

dsz-

szerz arczkpvel, Goi' Lajos


alak.

Az ember
kiads.

tragdija. Npies
arczkpvel.

harmadik
Csnos
v-

62 szvegrajzval s nyolcz aquarelljvel.


1894.

Szerz

nagy 8-adrt

Fzve

frt.

szonktsben.

50 kr.

Domliornyorasu

vszonktsben.

9 frt.

Knyvkedel flborktsben.

10

frt.

Marci Chronica. Mrk


gyarok
viselt dolgairl.

krnikja a ma-

Az sidktl

az

Elbeszl kltemnyei s satyri. 2 frt. Ugyanaz. Diszktsben aranymetszssel.


2 frt 50 kr.

1380-ik

vig.

Latin

szveg s fordts 24

Szab Krolytl. Nagy 4-rtben. Cartonnagektsben.


frt.

Kakas

Mrton

politikai

kltemnyei.
1

Moliere
kt
kr.)

vgjtkai. 12 ktet.

Mind

a tizenfrt

Kiadta Jkai Mr. 1862.

frt

50 kr.

ktet

egyttvve
8 frt.

(eddig 14

20

most fzve
10

Csinos 4 vszonflbor-

J Trsasg Modora s Illemsza'blyai. Irta egy nagyvilgi


hlgy.
1894.

ktsben
ktsben.

frt.

Legfinomabb

12 frt.

Angol vszonktsben.

2 frt 40 kr. Disz3 frt.

Kisfaludy-Trsasg megbzsbl for:

ktsben aranymetszssel.

dtottk

Kazinczy Gbor, Szsz Kroly,

Kecskemti Lipt. Zsid kltkbl. Fzve 1 frt 30 kr. Ugyanaz diszktsben


1

Arany Lszl, Gyry Vilmos, Csiky Gergely, Lvay Jzsef, Brezik rpd, Vrady Antal, Paulay Ede, dr. Toldy Lszl, Alms Tihamr, Mrkus Mikls, Pernyi
Istvn,

frt

60 kr.
arcz-

Kemny

Kroly, Sulkowski Jzsef,

Kipfelhauser

kltemnyei.

szerz
lnv

Puky

Jzsef.

kpvel. 1861.

65 kr.
ki ezen

Tth Klmn adta


az

alatt

Napl. Lapok a mlt


ktsben csattal.

s jelenbl.
2

Dsz-

politikai verseit.

frt 50 kr.

Losrdi Zsuzsanna. Klti


ciickhcn.

clhetzls hat

Ez emlkknyv finom levlpapirosra van nyomtatva s az v minden napjra egy


lappal
elltva
;

Epizd a Ekczy-korbl. Kiadta


1

a lapok

legfels

rszt

a Kisfaludv-trsasg.

frt.

Lukcs Sndor.
nyek

Zsebknyv.

(Kltem50 kr.

s elbeszlsek).

kltink mveibl mertett jelmondatok vagy versek fogalul az e napra es nevezetesb laljk el trtneti esemnyek vannak fljegyezve.
legjelesebb rink s
:

A lapok kzeje pedig

fehrre van hagyva,

Madch Imre.
(ryulai
Pl.

sszes

mvei.

Kiadta

hogy arra

kiki sajt jegyzeteit s

gondo-

Msodik kiads.

rzmetszet arczkpvel.

klt Hrom ers

latait rhassa.

Klnsen ajnlhat hl-

gyeknek sznt ajndkul.

flt'lfltftft'^i

^^1^^
34

tiYiYiYiY^iY'yft

rVTT^TT

rvTT^*

V4;4;?;;;t;_4;^T;^r^';4;?:4;ti^'lt';^^^^!:^J;^!;^^9!W!fc?*t^4:^!;fc

Athenaedm Irodalhi

Nyomdai RsztnytArsulat Budapest.

"r
Mtujiiar
iit'pkltt'si gi/iij-

Npkltszet.

Petfi Sndor
mvszek
Pomps
dszkiads.

sszes kltemnyei. Hazai

temii/. V) folyam.

Kisfaliuly-Trsa-

rajzaival dsztett tdik kpes

sg megbzsbl szerkesztik s killjk

klt arczkpvel.

1889.

Aramj Lszl s Gyulai Egy ktet ra egyenkint


hrom egyttvve

Pl.
3
frt.

3 ktet.

dszkt. aranymetszssel. 12 frt.

Mind
7

frt.

sszes

kltemnyei.

kiads, a

Harmadik teljes klt arczkpvel. Kis 8-adrt,


5 frt.

jos,

Tt npdalok. Forditottk Szebernyi LaLehtzky Tivadar s T'rs Klmn,


Szebernyi
Lajos.
1

4 ktet, linra angol vszonban 2 ktet-

ben dszesen ktve, aranyvgssal.

bevezette

Kiadta a
frt

Kisfaludy-Trsasg.

20 kr.

sszes kltemnyei. Hazai


zaival
dsztett

mvszek

raj-

(A hazai npkltszet tra

I.

ktete).

msodik npies kiads,


Diszes

klt arczkpvel.

vszonk2
frt.

Magyar-orosz npdalok. Ford. Fincicky


Mihly.

tsben.

Kiadja

Kisfaludy-Trsasg.
1

sszes kltemnyei. Olcs npies kiads,


a

frt.

klt

arczkpvel,

(A hazai npkltszet tra H.

csinos
1

vszonkfrt

ktete).

tsben.

50 kr.
fel-

Eottun

npdalok.

Forditottk

Ember

sszes

kltemnyei
:

trgyszerinti

Gyrgy. GrozescH Julin, Vuleami Jzsef, bevezette Vulcanu J. Kiadja a Kisfaludy-Trsasg.


1

osztsban
beszli)

Hazafias kltemnyek. Elkltemnyek. Leir kltemnyek

frt.

s npdalok. Szerelmi kltemnyek.

Mind50 kr.

(A hazai npkltszet tra l.

ktete).

egyik ktet

csinos

piros

vszonkts-

ben. i-a egy-egy ktetnek.

Npdalok. tven
ni'pdnl.

eredeti

magyar

dal s

(Uj

folyam).

Hangjegyre tette
2 frt.

Kltemnyei.
Dszktsben.

Milleniumi

olcs

kiads.
1

Bognr Igncz.

frt.

E gyjtemny
Mihly
folytatsa.

egyszersmind

Fredi

ltal kiadott 100

magyar npdal

Vlogatott elbeszl kltemnyei egyaczl-

metszet czimkppel Locz-tl Minatui-e


kiads. Diszktsben.
2 frt 80 kr.

Nibelung-nek.
nily.

Fordtotta Szsz

K-

Vlogatott kltemnyei.

Magyarzta dr.
Lyrai kltem90
kr.
II.

Msodik kiads.

2 frt 40 kr.
frt

Badits Ferencz.
nyek.
rsz.

I.

rsz.

Diszktsben aranymetszs. 3

40 kr.

(Iskolai

hasznlatra).

Elbeszl kltemnyek.

90 kr.

Az

Petiscus

Olynapus. Grg-rmai mythologia. nyomn tdolgozta dr. Gerb


fnynyomatu kppel
s

Puskin Sndor

Jzsef. 8

szmos
3 frt.

szvegrajzzal. Diszktsben.

s Lermontoff Mihly. szaki fny. Kltemnyek. Puskin S. s Lermontoff M. utn fordtotta


Zilahy

2 frt.

Palgyi Lajos. Uj magyar


Az
ifjsg szmra. Ktve.

szavalknyv.

50 kr.

Reviczky Gyula.
Sajt al rendezte

sszes kltemnyei.

I*

Petfi Sndor sszes mvei. Els


elltta

Fzve
vg-

frt.

Korda Pl. 2 ktet. Kt diszes damaszt6


frt.

ktsben aranymetszssel.

leges teljes kiads. letrajzi bevezetssel

>

Jkai Mr. Eredeti kziratok s


rendezte, jegyzetekkel
kisrte

Szsz Kroly. Hedvig. Klti

beszly ngy

kiadsok alapjn
s

nekben. Kiadta Szatynri Kroly. 35 kr.

varinsokkal

Havas
ktet.

Adolf.

Hrom
19
frt.

rzkarczczal.

Hat

ra fzve
28
frt.

Hat dszktsben aranymetszssel.

s Lorntfi

Zrnyi a klt. Trtneti klti beszly Zsuzsanna sznyege. 80 kr.


l

Diszktsben.

frt

60 kr.

r ** ** ** v "*' T

rvvvv'i^
3*

35

V**
.

^^tw^ l^^iyiwtwiww W*^7

^W!W'

Athenem Irodalmi

Nyomdai RszvnytXrsulat Budapest,


SSM-i

Szelestey Lszl. Psztorrk. Kltemnyek.

"Vachott Sndor kltemnyei. Harmadik


teljes

szerz avczkpvel.

75 kr.

kiads.

Vachott

S.

emlkezetvel
a

Tth

Lrincztl.
1 frt.

Kiadta

Kisfaludy1 frt

Tegnr Ezsajs.
eredetibl
fordts.

.4

Frithinf-Monda. Svd

Trsasg

Diszktsben.
kirlyfi.

80 ki\
befrt.

fordtotta

Gyry

Vilmos.

Kisfaludy-Trsasg ltal jutalmazott

m-

Yajda Jnos. Bla


szly hat nekben.

Klti
1

nyomatu

Ekwall-Kanut tizenJct fnyszerz arczkpvel s mintegy 50 szcegkppel. Dszes killkpvel,

Kisebb kltemnyei. Kiadta a KisfaludyTrsasg.


1

frt

50

kr.

Dszktsben.
2 frt

tsban. 4-rt.

Pomps

diszkt.

12

frt.

50 kr.
l'frt.

Zalr. Borura der. Kltemnyek,


Tth. Endre. Harangvirgok. Kltemny.
1

frt

40 kr.

Zichy Gza

grf.

lenyvri boszortizenkt

kny. Klti beszly

nekben.
10

Ujabb kltemnyei.

frt.

Zichy Mihly tizenhrom szp rajzval.

I
Tth.

Pomps

diszktsben.

frt.

Elmn.

Szerelmi

vadrzsk.

11.

Ujabb kltemnyei. 1892. Dszes kemnyktsben aranyvgssal.


2 frt 60 kr.

fzet.

70 kr.

ff

I I
(**^'f'^*'*f t*ti'ft

^K

!'i'V?T;'A*!Uf.T!^'W9!**^!!W!W^

C*!^^!ft^W!9W ^!*ir

4,

Atuenaeum

Irodalih s Nyomdai Rszvnttrsulat Budapest.


-j^T

Hl.
4,

Kegnyefi, jEBeszsefi, jldomfi,


Abonyi rpd. Bosnyk kpek.
Ktve
(NovelUik.)

sB.

larcon. Klns

trU'nctck.

Fordtotta

50 kr.

Huszr Vilmos. Ktve

50 kr.

Novellk. Kt ktet. Ktve

frt.

Alexander,
sge.

itrs.

Az

o legkedvesebb ellen-

Angol

regny.

Fordtotta

Zichy

A
.-1.

Mammuth. Kegny. Ktve


frj.

5o kr.

Camilla.

Kt vastag

ktet.

3 frt 50 kr.

msodik Ktve

Regny.

Kt

ktet.
1

Ambrus

Zoltn. Ninive pusztulsa

frt.

egyb elbeszlsek. Ktve

50 kr.

Abonyi
ls.

Lajos.

.4

fekete htitya. Elbesz-

Annunzio, Gbriel
gny.
ktet.

d'. .4

gyermek. ReArthur.
1

80 kr.
utols Zpolyai. Trktet.

Fordtotta

Balogh

Kt
frt.

bray Kroly. Az
tneti regny.

Ktve

Ngy

frt.

Andrssy. Adomk,

aprsgok. sszegyj1
frt.

ttte Szts Pl. 1890.

Egy

eskszeg kirly. Trtneti regny.


1

frt.

Antbony

F. Courtheil Jnos. Fraucza


1

regny. Fordtotta Zichy Camilla.

brnyi Kornl
Regny.

ifj. .4

dicssg bolondja.
1

frt

20 kr.

frt

80 kr.

Apthy Istvn

ifj.

Az

ut

a rvpart
80 kr.

Az

elet tarkasgaibl.

Rajzok

s elbesz-

fel. (Klinikai

kpek.)

lsek.

Ktve
szerelem.

50 kr.

Auerbacli Bertbold. Buchenhcrgi DietTitkolt

Regny.

Kt

ktet.

helm trtnete. Novella. Magyart Szenvey Jzsef.


1

2 frt 40 kr.

frt.

Edmund
ktet.

prbaja. Eredeti regny.

Kt

Waldfried. Regny 3 ktetben.

frt.

1 !* !* I*

3 ftt.

Balzs Sndor. Tkrdarabok.

(Beszly2 frt.

Rgi

uj

nemesek.

Regny.

Ktve
1
frt.

gyjtemny.) Kt ktet.

i*

I
*

Balogh. Zoltn.

Alpri.

Klti regny,
Ksfaludy-tr1

Acsdy Igncz. Fridnyi bankja. Regny.


Kt
ktet.
2 frt.

hat knyvben.
sasg.

Kiadta

frt

20 kr.

Adcsi. Aquar llek


tiszti

s Croquik

a gazdafrt

Beck Kroly.

Mater

dolorosa. Elbeszls.
1

letbl.

Rkosi

Jen

elszavval.
1

Fordtotta Beck Hug.

frt.

50 kr.

I
Bell Rbert. Az arany
hgcs.

Regny.

gai Adolf.
tim
s

(Porz.)

Por

hamu. Bar2 frt 40 kr.

Angolbl fordtotta Szab Richrd. Kt


ktet.
2 frt 50 kr.

embereim emlkezete. Diszes

Sasvri

bortkban.

Belot A. s Dantin G.

Vizn s
bortkban.

Szrazon. Kt ktet. Diszes


6
frt.

Fordtotta

rmes titok. rmin. Kt ktet.


.4

frt.

.S7

'^^^ ^i Ji^ ^ Ji h'hfl Jik ^^^^^^^^t^^^^t^t^t^^^^f^^^^^t^t^^t^

^^
l|.

'

'

'

'

^i^^^i;^

?*

Athenaecm Irodalmi

Nyomdai EszvnttbsuIAt Budapest.


ti^^

f
^
Benedek Elek. Egy
Dszes bortkban.

szalmazvegy

levelei.
|

Bourget Pl.

Biins szerelem.

Eegny.
1 frt.

frt.

Ford. Tth Bla. Kt ktet. Ktve

szir knyve. Dszes bortkban.


1 ,frt

Braddon M. E. Lady
80 kr-

Cecil. (Lady's Mile.)

Angol regny. Fordtotta Zichy Camilla. Kt ers ktet.


3
frt.

l!

Hiiszr Anna. Eegny. Ktve

50 kr.

3 frt.

Az arany
l>en.

horju.

Eegny hrom ktet2

Katalin. Eegny

fiatal

lenyok szmra.

Angolbl fordtotta Zicny Camilla.


frt

Diszktsben

50 kr.

Benedict Frank Le.


Pl.

St.

huga. Angol regny. Fordtotta

Simon nnokaMudrony
3 frt.

Bukovay Absentius. Dik


tra.

ismeretek
1

(Adomk.)

frt.

Kt

ktet.

Bulla
Beniczky-Bajza Lenke.
letben.
4(1

J.

tnde'r-v.

Eegnyes elbeszls
80 kr.

Itt s

a
1

jv
frt.

ht nekben.

Eegny. Kt ktet. Harmadik

kiads.

Ktve

BS

"Vitz. Igaz
ktet.

is,

nem

is.

Elbeszlsek.
1

Kt

frt

80 kr.

4:1

Ruth. Eegny.

2-dik tvizsglt kiads.


1

frt

20 kr.

rnykpek. Elbeszlsek.

frt.

*
4'

Az els nyom. Eegny.


Szably
ellen.

frt

20 kr.

Carmen

Bevezetsl

Sylva. Ki kopog ? Elbeszls. Egy rajz. Irta Pierre Lot.


:

Franczibl fordtotta

Wohl Janka

frt.

Eegny.
Eegny.

frt 20 kr.

Castelar Emil. Egy


Kt
szv harcza.

sziv trtnete.

Eegny
2 frt.

Msodik
1

kifrt.

kt ktetben. Spanyolbl fordtotta Bekcsis G-.

ads. 2 ktet.

Ktve

Bentzon

Th.. Constance.

Eegny. Ford1 frt

Catulle Mends. Tavaszi romncz. Fordtotta

totta Barbeli Viktor.

60 kr.

Malonyay Dezs. Ktve

50 kr.

Bethy

Zsolt. Klozdy Bla. Eegny kt


3 frt 50 kr.

Cervantes Saavedra. Miguel de. Az


elms

ktetben.

Don
s

Quijote de la Mancha. For-

dtotta

bevezette

Gyry

Vilmos.

Bjrnson Bjrnstjerne.
Eegny. Fordtotta

Isten nyomai.

Ujkry.

Kt

ktet.
1

Kiadta a Ksfaludy-trsasg. Ngy ktet. 8 frt. Uj, olcs kiads. Ktve

Ktve

frt.

Charot Mdrio. Dmnont

Jakab. Eegny.
J.

Blakmore R. D. Doone
Exmoorbl. 4 ktetben.
totta

Lorna.

Eegny
4
frt.

Franczibl fordtotta V.

Ktve 50

kr.

Angolbl ford-

Mudrony

Pl.

Chaudeneux, Claire
hzassga.
Elbeszls.

de.

pnztrnok
50 kr.

Fordtotta V. J.

Bogdanovics Gyrgy.
tvn.)

(Bekscs

Gusz50 kr.

Ktve

A bukottak. Eegny. Ktve


A.9Szonyi
sziv.

Clierbuliez Viktor.

Saint

Matr kisFranczibl
1

Bourget Pl.

Eegny.
1

asszony jegyese.

Eegny.

Franczibl. Kt ktet. Ktve

frt.

fordtotta Vis Imre.

frt

40 kr. Fran40 kr.

Bla.

Hazugsgok. Eegny. Fordtotta Tth Hrom ktet. Ktve 1 frt 50 kr.

Brohl

Samu

trsa.

Eegny.
1

czibl fordtotta U. Ilona.

frt

38

a.
t

. .. -- *- -- -. -. -

.i .,

,t, ,ti iti iti iti iti iti iti iti >ti itt iti tti iti

Athenaeom Irodalmi

Nyomdai EszvnytAhsulat Budapest.


oj-

Collas L.

.1

ht'I;i'hin>.

(I.

Klfldi

novel-

Degr Alajos.

.1

kk

rv.
1

Regny.
frt

I
*

lk

II.)

40 kr.

CoUins W. A
angolbl.

Gleninchi rejtly. Begny,


ktet.
3 frt.

Az

elzrt

gymleny.

Vg

elbeszls.

*i % * * %
*
4;

Egy ers

Ktve

50 kr.

.1

kt vgzet. Regny. Angolbl foiditotta

Detlef Kroly.

Feloldhatlan

ktelkek.

Mudrony

Orosz regny. Fordtotta Zichy Camilla.


1

P.

frt

00 kr.
frt

50 kr.

.4

titokiatos hang.

Regny.
2

Kt
frt

ktet.

Apa

s fin.

Regny. Kt ktetben. 2

frt.

Angolbl fordtotta

Zioliy Camilla.

50 kr.

* *

Donszy Ferencz.

Anarkalli.

Regny.
l

Colomb Asszony.

*
4!

Cars lenya. Regny. Franczibl fordtotta XJ. Ilona. Ktve


.')0

Kt

ktet.

Ktve

frt.

kr.

Ebers

Gyrgy.

Egy

egiptomi

kirlyere-

leny. Trtnelmi regny.

nmet

Coppe Francois.
ilitotta

^
*,
1:

Taus/.ikn

Nyolcz he.szy. ForFenyvessy Szern.


50 kr.

di ibl fordtotta

Huszr Imre. Hrom


3 frt.

ktet.

Ktve

*
4;

Cortambert Richrd.
Franczia regny.

tenger fenekn.

Szerapisz.

Regny.

Fordtotta

Szent2 frt.

gyrgyi Vrs Dezs.

60 kr.

*;

Edwards Mrs. La
Cravn Augustn.
Kt
Flcurange. Regny.
3 frt.

a divatlwlyy. Angol
2 frt 40 kr.

:|

^ I
4!

regny. Kt ktet.

kr.tetben. Franczibl fordtva. (Kl-

fldi regnyek, ID., IV.)

Borbla trtnete. Angol regny. Kt


ktet. Fordtotta Zicliy Camilla.

frt.

Csengey Gusztv. A
Kt
ktet.

vadonban. Regny.
2 frt.

3
4(

Eliot Gyrgy. Middlemarch. Tanulmny


a vidki eleibl. Angolbl fordtotta Csukssy Jzsef. Ngy ers ktet. 8 frt.

Csernysevsky N. G.
Oroszbi foi-ditotta
ktet.
^
:

^ * * ^
4 4 4; 4< 4^ *!

tegynk? Sasvri rmin. Kt


ilff
1
'

frt
~

'.

Dash. grfn.

vres marquisn. Legenda

50 kr.

Emilia. Szv

s elet. Beszlyek.

Kt

ktet.
2 frt.

"

a naa'v rs -. vilgbl.

Franczibl

fordtotta
3 frt.

Etvs Bron Josef

v, l>ic Selurestern.

Kn

Barna. 2 ktet.

Romn. Aus deni ungarischen bersetzt 1 frt. 20 kr. von Ad Dux.

Daudet Alfons. Egy


nete.
(Jack.)

boldogtalan trt-

4<

Regny. Fordtotta V. A.
frt.

Erdlyi Gyula.

.4

nmlt.

Regny.

Hrom

ktet.

Harmattipr. Elbeszls. Ktve

50 kr.

Kpolna. Regny. Fordtotta Fy

J.

Feuillet Oktv.

Bellah.

Regny. Fran-

Bla.

Hrom
E.

ktet.

Ktve

frt

5o kr.
-

czibl fordtotta Sasvri A.

Ktve 50

kr.

Dandet

De

Sardes marquisn. Fran1

I * I
4;

czia regny.

frt

40 kr.

prisi no trtnete. Regny. Franczibl fordtotta Visi Imre. Ktve 50 kr.

Egy

7~
Robernier asszony. Regny. Franczibl fordtotta Gnther Kgl Emerika. Ktve
50 kr.

Feydeau Ernest.
1

Chalis

grfn vagy az
1

^ *

tlet

napjainkban.

Regny. Franczibl
frt

fordtotta B. J.
i

60 kr.

.^9

^w;^^

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnytksulat Budapest.


7^

Fothergill Miss.

rokonok. Angol re-

gny. Kt ktet. Fordtotta Zichy Camilla.

Hawthorne N. A nszutazs. Anncska els utazsa. A honleny. klfldi


(1.

Ktve

frt

50 kr.

novellk

I.)

80 kr.

tzprba.

Regny. Kt ktet. Pordi,

Maimaison Arkibald. Regny. Fordtotta


Ujkry. Ktve
50 kr.

totta Zichy Camilla.

2 frt.

Gal Mzes. Apt


lsek.)

trtnetek.

(Elbesz-

Ktve
uri trsasg.
ktet.

Hiador. rlt

trczja. Regny.

35 kr.

50 kr.

Gatoriau E. Egy
Franczibl.

Regny.
4
frt.

Hock

Jnos.

Szivrvny.
1

(Trczk)
frt

Hrom

60 kr.

Gaskelln. PhilHs unokahtigom.


Fordtotta
faludy-trsasg.

Beszly.

Honvdmenliz-knyve.
menhz

Huszr Imre. Kiadta a Kisi

frt.

A Honvdgyvezeti megbzsbl szerkesztet Tth Klmn. 1870. 2 frt 20.


\
lionv
'<1.

Turtlniu: Lugossy Jzsef.

Tiszti
A
.'

Lajos.

Gogol Mikls. Meghalt


korrajz.

lelkek. Satyrikus
1

tizenhrmak

kivt'yi'/.teti'.

Zalr.
-

koldul
Steia

frt

50 kr.

hsk.

Szsz Kroly. Gbcu- Arnii srkvre.


Lajos.

Magyari

Bem, Giiyon,

Kiuety

Gonda Dezs.
Angyalffy
ads.

Ismerseim.
rajzaival.

t.-llii>ni"ki.k

kimeneklse.
ki-irt.k ki.

HiadOr. Tihany alatt.


Lvay Jzsef. Az
vradi
iskol.-itrsak.

Elbeszlsek.

Ttll

Klmn. Mikor enjxem S:-e^ed vrosbl

Erzsi

Msodik
1

ki-

per
nafi.

.Sriiiik

frt

50 kr.

Szemere

MiltlS.

Egykori

Greville Henrik. Sylvia vlegnye. Franczia regny. Forii itotta br

y.

frt.

Rnay JCzint, .\/. ols magyar k.-ioiiai tanoda. P. Szalhmry Kroly. Tili Klmn. Emlkezs. ISIS to-diki emlkeim. Dalmady Gyz. A sebeslt honvd. Degr Alajos. A'- nrtiiil lett honvd. Tth Klmn. Kik voltak a Imnvdek

bartn. Regny. Franczibl

fordi-

Etb. Etb.

dotta br

y.

frt 20 kr.

Horvth. Mikls br.

.4

kik sorsunkat
1

Gyarmathy

Zsign. Az

ifj pap. Re1

vezrlik.

Regny.

frt.

gny Kalotaszeg vidki letbl.

frt.

Houssaye Arzn. va
Monostort/

lenyai. Franczia
1

Katinka. Regny a szabadi

regny. Magyarit Ujkry.

frt

20 kr.

sgharcz idejbl.

frt.

Gypre Magyar!

James H, Unoka
Vlogatott kortesfognovellk
II.)

testvrek.

(1.

klfldi

sok, ntk s vlasztsi trfk. Vasvill-

val sszegyjttte Duliaj Marczi,

nyugas

lomba
elejbe

Jkai Mr.
lesz

dnttt
csrdit

kortesvezr.

Kiadja

Nms Mokny

Brezi.
1

A frnya hadnagy. Mg sem Hol belle tekintetes asszony. Br Jzsika lesznk kt v mlva.

frt.

Mikls.
ll!

Egy sznok

a ki

el
1

nem
frt.

Hacklander F. W. Eurpai
ld..

rabszolga

Regny. Porditotta Szab Richrd.


5
frt.

t ktet.

fekete sereg.

sajt s a cenzra
1

Magyarorszgon.

frt.

Hahn

Helna.
J.

Utballa.

Orosz

beszly.

Porditotta

K.

70 kr.

Targallyak. Elbeszlsek.

frt

50 kr.

Halvy Ludovic. A herczegn. Regny. A Tnczmester. Hzassg szerelembl.


Elbeszlsek. Franczibl. Ktve

50 kr.

menyegz. A hossz haj hlgy. Barthy Ilona. A hazatrt. (Elbeszlsek. 50 kr. Msodik kiads. Ktve
Kt

40

I*

1^ i^ .|t

iT|i

1^1 iT^ tjt

1^ .^ t^ 1^ i|j t| i^ ^ 1^ ^ tlj (Tj 1^1 1^ 1^

jj

1^ .jt 1^ 1^ (Ji 1^ 1^ 1^ 1^

T^7t^^^f7!^7!fT*^^^?^t^^!^^7t^t1^^^71^*^*^^

Atiiexaem Irodalmi s Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest. f^f

Jkai Mr.
^

.r ctjyhus^asos Icihiif s

egyb
50 kr.

Knig Tivadar.

Klvin. Trtneti regny,

elbeszlsek.

Ktvo
Sv.

forditotta Rajkai P.

Hrom

ktet.
3 frt 60 kr.

Enym,
ben.

tied,

Regny. Hat ktet2


ft-t

40 kr.

Korolenko.
Ktve

.1

rak

zensz.

Oroszbl.

50 kr.

S:ep

MikhdI.

Regny hrom ktetben.


1

frt

50 kr.

Kozma Andor.
boritkl)aii.

Humoros

histrik. Diszes
1

frt

20 kr.

Srabadfij a h alatt vagy a zldknyv.

Trtnelmi regny. Ngy ktet.


2 frt 60 kr.

Klfldi Novellk.
N.

I.

ktet.

Hawthome
els'

nszutazs.

zsa.

Anncska

uta-

A
A

honleny.

80 kr.

Grg

tiiz.

Elbeszlsek. 3 ktet.
1

frt 70 kr.

II.

ktet.

James H. Unoka-testvrek.
bkebir.
kirly.

N.

A kik ktszer halnak meg.


n.

A
rsz.

CoUas L.
I.

Hawthome

rsz. .4 teg-

N.

gymnt

80 kr.
ktet. (Lsd
s

nap. Regny ngy ktetben.

frt.

Klfldi Regnyek. I V.

ma. Regny hrom ktetben.


1

frt

20 kr.

Sandeau Gy., Lenzen M., Cravn A. Marsh alatt.)

tollrajzzal

Domokosok. Regnyes trtnet. Ngy Jkai Rztl. Kt ktet.


1 frt

Klfldi Dekameron. A

legjelesebb rk

20 kr. 90 kr.

kzremkdsvel szerk. Cserhalmi H. Irn s Ger Attila. Ngy ktet, (


2 frt.)

8
Klfldi
(Julicltc

frt.

Mg

egy csokrot. Elbeszlsek.

Dekameron tartalma:
Lambcrt). Rsi gyUlOIsg.

Mme Adam
Jsika. (Alt Mricz) Ifjabb Bksi Ferencz
kalandjai.
ads.
nt-to:.

Adamov. Tik-tak, tik-tak.

larcon.

klari-

Arnold. .Marghcrta. (Xiiiet.)

Szatirikus regny.
ktet.

Olcs ki-

Kt

80 kr.

Baumbach. BaudItZ. Gygyszersz s doktor. (Dn.) Bazn. Falusi crkilc-sk. Karcsonyi tdrtnct.

(Spanyol.)

Justh.

Zsigmond. Delel
Ktve

egyb

el-

beszlsek.

50 kr.

Bjbrnsljerne jOrnsorn. A sasfszek. Blaumann i;ozsO. Lakodalom lesz. (Lett.) Boborykiu Pter. A tetem. Bourget. Xantippe. Bunsn Mari.-. Simon. Boy Az 8 frje. ByzenOS. Anym bnc. (l j-gnrilg.)
(Svd.)
lil. I.

Eabos Ede.

Koldusok. Elbeszlsek. Ktve


50 kr.

C. F. I.

Kl8ns

trtnet.

Luigi Capuana. Oflia.

Carmen-Sylva. Krpti
lsik

sirdomh.
ChavStte.

Az

Castelnuova.

a h. (Olasz.)

a.sznny verve

Kempelen
ktet.

Gyz.

j.

(Humoreszk.)

Hngh

Convay.

Ejy

Uieaksz-

Kt

nr.

Regny. Ngy
4
frt.

let.

Coppe.

kintorna.

Couporus.

Egy

gyermek
D'Annunzio.
(Onisz.)

tragdija. (Holland.

Keresztszeghy Etta. Olga grfn. Regnv.


1

frt

50 kr.

Ebers.

Oantschenko. Meglve. m.irtyr. DOSZDaudet .Mphons. Vl,si ok. tojewszky V. M. IlnUlvilgos estk. (Urosz.) Eckstein. Se liazodj. (Humoreszk.) A dik.

Elster Chriftian. Golgatha. (Dn.)

Eschstrulh.

Kipling Rudyard. Elborult vilg. Regny.


Forditotta Xy. J. Kt ktet. Ktve
1

frt.

C'ak egy beszly. Felbermann. A puszta Farina. A brug zenje. FoBgazariO. Malgari. (Olasz.) dmona. (Angol.)

Forrester Mrs.

Virginia.

(Angol.)

Frontaura.

Kbor Tams.

Aszfalt.

(Trcz.k,

elbe-

szi

u.tpsugr.
i

Fucinl.

Egy

emlkezetes

nap.

szlsek stb.) Dszes bortkban.


1

(Olasz,
ki-.

frt 80

Geiierstom. Hzivatar.
alatt.

(Svd.)

GomuloW. Eserny

(.Lengyel.

Greviile.

kis

szeleburdi.

(Monolg.^

GrUbesic .Mara.
lialott

Iclencz. (Horvt.)

Fagy. (Novellk.) Ktve

50 kr.

Guerrero.

szerelme.

Gyp. Oremus.

[iYiYriYriYMYirMynYMYt^

rVVVT

il

Athenaem Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrslat Budapest.


ffara

Hajota. EniMkszcl-e ? (Lengyel.)


hart.

Hauptmann Gcr-

vasti r.

fli'crti'fi.

Heusshner. l'aul. Egy kis Holger Draclimaunt. Regny a ten-

Lenzen Mria. Az
nmetbl

elvlasztottak.

Eegny,

fordtva. (Klfldi regnyek II.)


1

gerparton.

frt r.o kr.

Jakobsen P. Mngcn.". (Dn.) Jorics-Vinko Musztafa .^/nnyege. (Bosnyk.) Junker K. iiiblie.

<

Kapf-Essenther. Viola. (Nmet.l


(Noi-v^'.)
-

Kiellan'd.

Hariok.

Lermontow. Korunk hse.


Ijiil

Orosz eredets

Rudyard

Kipling.

fekete brny.

fordtottk

Euby M.

Tmk

J. 1 frt.

Korolenko.

W.

Hsvt

jjeln. (Szerbiai.)

Lars-Dilling. A/, cfyszeri virgbokrta. (Holland.)


Leffier. Ilunge

Magnus,
Eleusis
s

Aurora. (Svd.)
lelke.

Jones LiC. N.agy

Toto-San s Lunde Hans. liros-Ambitio. (Dn.) Macdonald. .Vrciur Istvn. Maguard Francis. VcgAlf'Mis

kirly

Lot Pierre.

K.ik:l-S.'\n.

Dr. Eusebvus, Ellorali Tlieba s Veela-Vyasa titkanak h re


;

7ct.

Pythagoras

tantvnya,

s a blcsek

Mautica.

gipsz

szoborrus.

(Ola^z.)
J.

Maupassant. Az

kszerek.

Maurik
MrazOvitS

vau.

kutatja.
tette

fld utols napjai.


:

Kzz-

Orgona
Kismet.
Neera.

vir.g.

(Hollandi.)

Milena.

unokacscse

Fortimtus.

Fran60 kr

Murger. Szerencss megolds.

czicl G. A.

sisak. (Holland.)

Lakodalom utn. (Olasz.) Neve. Az si NouhugS W. Asszony furfang.

(Holland.)

Malonyay Dezs. Az
Hrom
ktetben.

utols.

Kegny.

Ouida. lnaldo. (Angol.)

2 frt 40 kr.

Gestur Falson. Pnksdi b.m. (Izlandi.)

Phjlpps

PoO Edgr. Az rul sziv. Frevost Mareel. Huszonnyolcz nap. (Franczia.) Ivar Ring. Renzis F. de. A mrvnyhlgy. (Olasz.)
P. Falusi Idyll.

Vergds. (Elbeszlsek.) Ktve


vilg szllodja.

50 kr.

Fc.szlioj ellen.

(Dn.)

F. de RobeiiO

Hianea.
pi-

(dhiz.i Rosegger. P. K. Delejes inm.

Malot H. A

Eegny ngy
1

Sacher-Masoch. cza. (Humoreszk.)


lom.

A nka

csapda.

Schnthan.
Ossip.

.\

ktetben. Forditotta Sasvri rmin.

Schubin

Tavaszi

Serao
A

Matild. Lakodalcun eltt.


(Franczia.)

Soudan
Evedl.

Jclion.

Modem.

I.

II. Lucillire
s

Chamberlain ezredes Marquise

frt
frt

40 kr. 40 kr. 60 kr. 60 kr.

1
1

Sudermann HerAlin,

mann.
(Finn.)

libapsztor.

Suhani

-^ III. Ida

CarmeUta

frt
frt

lY. Terz

Theuiret.
si.

kis Gabi

utazsa.

Tolstoj.

Hall me(Siami.)

Tompkins. E. K.
laisors.

vg.

(Amerikai.)

TsehOW.

(Orosz.)

Tsong.

Margitay Dezs. A hivatal. Regny ktve


50 kr.

Turgenyeff.

lgyott.

(Orosz.)

Twain Slark.
Vojnovic Ivo.

,\pai i'irOmOk.

Jan Valera.

Slargarete.

(Spanyol.)

szirn. (Horvt.)

Jaroslav Vrchlicky, Figyvi:r


A
Winterhjelm. Az

Mrkus
lk).

Jzsef. Hamis hlvnyok. (NovelKtve 50 kr.

s/.iiol.

(Cseh.)

Wildenbruch. A kt rzsa regje. okos eb. (Norvg.)


Zangwill J.
.\

szentsgtr. (Angol.)

Markevitcb. B.
Zografo.

A szghaj. Orosz regny.


1

Te

(Uj-Glrg.)

Zola.

CEd.

BvOlet (EutUen.)

Fordtotta Szgethy Szalay Erzsi


frt

20 kr.

Kvassay Ede. A

hol az

ember kezddik.
2 frt 40 kr.

Regny. Kt ktet.

Marsh, Mrs. Az admirl

lenya.

Angol
1

Regny. (Klfldi regnyek V.)

frt.

Labotilaye Edurd.
ngylevel lher.

Ahdallah,

vagy a

Mathers B. Heln.
Eegny.

.Jn

rozson

t.

Arab mese.

tizen-

Angolbl ford.

Zichy Camilla.
2 frt 40 kr.

harmadik kiads utn forditotta Brezik


rpd. Kiadta a Kisfaludy-trsasg.
1

Hrom

ktet

frt

20 kr.

Mellville
rony Pl.

G.

J.

Bzsika.

Trtnet

vres forradalombl. Angolbl ford.

Mud-

Xiauka Gusztv.
gyjtemny.

A j

rgi vilg. Beszly1

frt

50 kr.

frt,

Ouida.

Cigarette.

Eegny kt ers

ktet-

A gondtalanok. Vg beszlyek.

frt

20 kr.

ben.

frt.

(tiYiYiYiiYMYyiYr>YM^YMYriYoYrx^^iYriY<iYryryij

zifiW^K9^

Athexaecm Irodalmi

Nyomdai RtszvXTTRSULAT Budapest.

Ouida.

Syrlin.

Regny. Ford. Cserhalmi


3 frt.
I

Sand George.
czib.M.

H. Iin. Kt vaskos ktet.

K-H

k.-t.

Elamarande. Reg. Franrt. 1 Ktve


Eegny. Fordtotta
1

^ * I

Santa Barbara Ktve

egybb elbeszlsek.

.1

iniiiiiuiiiM iiuiiiiy.

kr.

Zichv Camilla

frt.

Pkr Gyula. Homlyban.


Ktve

Elbeszlsek.

50 kr.
2

Sandeau Gyula.
Akadmia
fldi

Madeleine.

franezia

'^
)|

ltal koszor.
I.)

regny (L. kl1

Paulikovics. Eajsok a hajdankorbl.


ktet.
1

regnyek

frt.

frt

50 kr.

^
y^

Schubin Ossip.

Becslet. Regny. FordiI

Petlie D. Suszrdolgok.

Kajzok

humor.

t..it:\

Bn.

u V.
Regny
ford.

frt.

Elbeszls a huszrletbl, az

smagyar
^Maguiik kzt."
3

harczmodor rvid ismertetsvel


1

knyvbeo.
Camilla.

frt 40 kr.

Nmet eredetibi

Zichy
1

frt

20 kr.

Piros,
ford.

mint a rzsa. Regny. Angolbl Gyrgy Aladr 2., kt. 2 frt 70 kr.
s

Asbein

Egy

miivsz

letbl.

Regny.
60 kr

Porz Por

hamu.

1.

gai.

Fordtotta Br

Oy.

1 ftt

Prm

Jzsef. Edith trtnete. Eegny


1

Sebk

Zsigmond.

Elbeszlsek. Ktve

50 kr.
lovag. Reg. Ford.
2 frt.

frt

50 kr. 50 kr.

Flvr.

Begny. Ktve
s

Scott, "Walter. Bever il


Frecskai Juos

Pulszky Terz. gost


Begk Olaszfldrl

Ferencz.
1 frt

20 kr.

Serao Matild. Riccardo Joanna


nyei.

lm-

Eegny.

Fordtotta

Ny.

J.
l

Kt
frt.

Hajkai F.

I.

rm

keserv.

Eredeti
2 frt.

ktet

noveUk. Kt ktet

Sphynx. Vadvirg

s kerti virg.

Nhny
40 kr.

Reybaud

Henriett.

Malpeire

kis-

elszrt levl. Franczibl.

asszony. Franezia regny. Ford. Ujkri.

50 kr.

Stinde Jlius.
Familie

Buchholz*

Buchholz famlia. Die 49-ik kiadsa utn


1

^
^

Rzsagi

Antal.

fertlymgnsok.
|

frt.

Szatirikus regny.

Kt ktet

2 frt 50 kr.

Szab Richrd. Vegyes

czikkek

nk sz1

Tollrajzok.

Ujabb beszlygyiijtemny
1

mra.
Csinos vszonktsben
1

frt.

frt

20 kr.

frt

60 kr.

Euffiny Jnos.
viloftrlaton.

Paragreenk a

prisi

Eredeti s fordit-t* i-^-dyek

1 frt

40 kr.

fordtotta

Humoros elbeszls. Ang. 50 kr. Mudrony Pl. Ktve

Szabn Nogll Janka.


fiatal

Pipiske. Reg.

lenyok

szmra.

Diszktsben.

Sand

G-eorge. A tuds neje. (Valvdre.) Regny. Franczibl ford. Toldy Istvn.


2 kt.
1

frt

80 kr.

Elbeszlsek.

Ktve
szerelem

50 kr.

kis grisette. Regny.

Ford. Csukissi
80 kr.

Sziklay Jnos.
Regny. Ktve

.-1

apostolai.

Jzsefn

50 kr.

h^
4:

v**^
Athenaeum Ikodaimi

s
'

Nyomdai Rszvnytksulat Budapest.


nf^
=

* %
^
I

Szathmry

P. Kroly. Az orszg seiei. 4 frtBegny. 4 ktet


letbl.

Tvlgyi Titusz. A
\

befogadni. Egny.
1

kit nem akarnak Kt ktetben 2 frt.

(^
)*

Szokolv^Viktor. Petfi
nyes rajzok.

Reg1
frt.

Turgenyew Ivn.

Nov. (Uj Oroszbi fordtotta T. K.

fld.).)

Keg.
2 frt.

i|

Tarkaknyv.

Humoreszk-,

beszly-

Twain

Mark

"Warner
ford.

Kroly
Amerikai
Pl.
3 frt.
,

>
(^

Dudley. Az
regny.

araiii/ozolt kar.

letkpgyjtemny. Kt ktet

2 frt.

Angolbl
ktet.

Mudrony

Hrom ers
Honvdlet.
beszlyek

,^|f

Humoreszkek-, letkpekfrt

1848 49-bl. Egy

czimkppel.
1

Tjchard Mario. Barbassu nagybtym.


,

'

;|
;!

20 kr.

Regnv. Fordtotta Sasvri rmin. Ktve


1

frt.

Thackeray. Titmarsh Smuel


Regny. Fordtotta
fj.

histrija.

Ktve

Jzsef Sznnyey Jzsef. 50 kr

stks-album.

Szvegt rta .Jkai Mr.

(^

kpeket rajzolta

Jank.

Kt

nagy
3
frt.

*
;|i

ktet,

kemny tblba ktve

Vig elbeszlsek. Ford.

Balzs

Sndor.

Kiadta a Kisfalu dy-Trsasg. 2 kt.


2 frt 50 kr.

Vahot Imre. A

honvd rangyala. Eeg1

nyes korrajz. Msodik kiads

frt.

Theuriet Andr.

Raymonde.

Regny.
90 kr.

Vka

L.

(Vajkay

Kroly.)

Lajos

pap.
80 kr.

Fordtotta Sasvri A.

Trtneti elbeszls Pest mltjbl

marquis

keresztfia.

Begny.

Fran-

czbl fordtotta

Levey Gyula. Ktve


1

"Verga.
Ktve

Elcna

frje.

Begny.

Olaszbl.

frt.

50 kr.

Becsvgybl. (Mobel Verneuil.) Begny. 1 frt 50 kr. Fordtotta Szsz Kroly.

va. Begny. Ktve

50 kr.

Tliury Zoltn. Regnymesk.


sek.

Kirlytigris. Regny. Olaszbl. Ktve


50 kr.

Elbeszl-

Ktve

50 kr.

Toldy Istvn. A nkrl a nknek


Tolnai Lajos.
letkpek.
1

Verne
2
frt.

Jules. Aprb mveibl. Beszlyek


rajzok
:

s
kr.

Doctor

Zacliarus
frt
r.u

mester.

Ox ksrlete. Drma a lgben.


1

Tl a jg kzt.

frt 50 kr.

Beszlyei. Kt ktet

2 frt. 50 kr.

Eyy

chinai

viszontagsgai

Chinban.
1

Az

urak. Begny. Ktve

50 kr.

Regny. Fordtotta Vs Imre

frt

20 kr.

Bnii pap

lesz.

Begny. Ktve

50 kr.

Vrtesi Arnold.

Eltvesztett utak. Eeg.


1

frt

40 kr.

Csak egy asszony. Begny. Ktve 50

kr.

Fnyes

hzassg.

Begny a m.
1

trsa-

Ttli Bla. Konstantinpolyi emlkek.


80 kr.

dalmi letbl.

frt

40 kr.
50 kr.

Frdn. Regny ktve


Mzes
hetek.

Tollhegygyel. Trczale vlek,

rajzok. Ktve

50 kr.

Begny. Ktve

50 kr.

^}f^;f^Tf^;^^if^if^^^^^^''f!^^^^^'^^'^^f^>

z'JVi^^tif^K^ J

Athenaeuu Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.

^
Vrtesi Gyula.
/6esz^^scAr. Ktve sokr.

Zola Emil. Hlgyek rme. Keg. Franczibl forditotta Tarnay Pl.

Kt ktet
^
'

"Vincent Jakab. Trdvannes Jakab. Franc/.ia ri'iii'uv.

80 kr.
~

Az
Pl.

elet

rme. Re<ny.

Ford.
1

Tarnay
GO kr.

frt

Wohl Janka
'

s Stephanie. Beszlyek
|

''''-"'"

l<'"'-^>^'

k'^'l)

f'-t'

Bougom'k szerencsje. Eegny. Fordi2 frt. totta Tarnay Pl.


Lourdes.
Irn.

Wohl

Stephanie. Htrahagyott

iratai.

KOt kt. Szerz arczkpvel

frt.

Regny.

Ford. Cserhalmi H.
2 frt.

"Wohl Janka. Egy modern


ciiiritima. Diszes

hlgy
1

brefrt.

bortkban

Rma.

(Sajt alatt.)

(mimm^j

>
45

!*************************^

Athenaem Irodalmi
^

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.


^*

IV.

^zinmefi.
*
Bartk Lajos.
neti

Erzsbet kinUyn. TrtDiszes


bor2 frt.

Dumas
(1.

Sndor,
1.)

ye.^lei

Torony.

Drma

drma

felvonsban.

t felvonsban, fordtotta

Horvth Gyrgy
35 kr.

tkban.
4!

Szinmtr

Calderon. Az
morjtk
3

lhatatos

fejedelem.

Szo-

felvonsban.
s

Fordtottk

Paul Jones. Drma t felvonsban. Ford. cs Zs. (1. Szinmtr 3.) 35 kr.

Greguss
spanyol

Gyula

Gyry Vilmos.
I.

(A

szinmtr

fzete.)

Kiadta a
1
frt.

Erdlyi Jnos.
t felv.

velenczei hlgy.
1

Drma
20 kr.

Kisfaludy-Trsasg.

frt

Az
III.

let

lom.

Szinm

felv.

Porditotta

Gogol.

.4

Bevisor.

Vgjtk

felvons-

Gyry

Vilmos.

fzete.)

(A spanyol szinmtr Kiadta a Kisfaludy-Trsasg


1

ban. Oroszbl ford. s Gogol letrajzval

bevezette Szentkirlyi Albert.

frt.

frt.

.4

zalameai bir.

Szinm hrom
Gyry

Hiador.
felvo-

Il-ik

Kroly.

Trtneti

drmai
35 kr.

nsban.

Fordtotta

Vilmos.

(A
frt.

kltemny t felvonsban.

spanyol szinmtr V. fzete.)


Kisfaludy-Trsasg

Kiadta a
1

Jsika Mikls.
hat szakaszban.

kt Barcsai.

Drma
70 kr.

Corneille Pter.
vonsban.

Cici.

Tragdia t

fel-

Furditotta

Greguss

gost. 60 kr.

B.

Ka IS
tk 3

Ivor.
felv.,

tlet napja.
1

Szomorjfrt 50 kr.

Kiadta

,a

Kisfaludy-Trsasg.

egy kzjtkkal

Csiky Gergely. Sznmvei 1. zifra ni/onwrusg. Szinm 2. A proletrok. Szinm ngy


3.

Eabos Ede.
4 felv. 70 kr.
felv.

va.

Sznm

felv.

50 kr'

80 kr.
70 kr. 70 kr.

Tantalusz.

Szinm ngy

felvonsban.
1

I,

Muknyi, Vgjtk ngy felv. 4. Szj) lenyok. Szinm hrom felv. 5. Kavir. Bohzat, hrom felv. &.A Stomfai csald. Szinm 3 felv. 7. BoztMrta. Szinm hrom felv. 8. Cecil hzasmga. Szinni 3 felv. 9. Nova. Drma ngy felv. 10. Buborkok. Vgjtk hrom felv. 11.4 stt pont. Drma hrom felv.
12 Spartacus.

Dszes bortkban

frt.

70 kr.
70 kr. 70 kr. 60 kr. 70 kr.

Kvr Lajos

sznmvei (ii

vgjtk, 2

sznjtk s 2 drma.)

Kegy

ktet 4

frt.

Madch. Imre.
ktsben.

Az

ember

tragdija.

Hufinadik npies kiads. Csnos vszon50 kr.

70 kr. 60 kr.

Tragdia
akad.

t felvonsban.

Az ember

tragdija.

Dszkiads,

nagy
frt. frt.

magy.
13. 14. 15. 16.

tud.

1885.

vi Teleki-p-

4-ed rtben

Zichy Mihly 30

rzfny-

lyzatn szz arany jutalmat nyert

70 kr.
60 kr.

metszet kpvel. Pomps diszkt. 16

Petnehzy. Trtneti

sznm 3

felv.
felv.

Fnyesebb diszkt selyembetttel 18

Kirlyfogs. Operett hrom

50 kr. 50 kr. 50 kr.

A A 17. A

j Flp. Vgjtk hrom


vadrzsa.

felv.
felv.

sszes mii vei. Kiadta Gyulai Pl.

A klt
II.

Sznm limm
Tragdia

aczlmetszet arczkpvel.
ktet.
I.

Hrom ers
III.

vasember.
T.

hrom

felvons-

Lyrai
s

kltemnyek.

ban a M.

Akadmia

1886. vi ply-

Drmai
10
sel
frt.

vegyes kltemnyek.

Fzve
14
frt.

I
IS.

zatn Teleki-dijat nyert.

50 kr.
felv.

Dszes

vszonban aranymetszs-

Divatkp.

Szinm hrom

50 kr.

)f*

V V V V 'V ^
4-6

>

.***
Budapest.
FdsU's. Vgjtk t
70 kr.
szz arany
1

Athenaedm Irodalmi

Nyomdai

E.szvirTitsui.AT

Ifaii,

egii

anya a
tette

felvonsban.

rtk

Magyarra

Npszinm 5 Dennery s Maillan. 70 kr. Czak Zs.


lu'pbl.

Pulszky Ferencz.
felvonsban.

Prm
ktet.

Jzsef.

ISolire vgjtkai. 13
20
kr.)

Mind

a
frt

felvonsban.

Bosnyk Anna. Tragdia A M. Tud. Akadmia


frt.

i-

tizenkt ktet egyttvve (eddig 14

1895. vi

Teleky-plyzatn

most fzve 8 frt. Csinos + vszonLegfinomabb flktsben 10 frt.

jutalmat nyert.

brktsben

12
:

frt.

Racine
1.

Szinmi'rci.

Hrom

ktet.

Kiadta

Az egyes ktetek tartalma


1. kfltct.
kia<l..)

a Kisfaludy-Trsasg.

Tarraffe. Fordtotta Kazinczy Gbor. (Il-ik


1 frt 20 kr.

Bajazet.

Szomorjtk t felvonsban.
Bacine
letrajzval

Ford.

bevezette

2. kAtct.

fsvny s Dandin Gyrgy.


(Il-ik kiad..)

Fordit
20 kr.
2.

Paulay Ede.
Fhacdra.
Ford. Farkas Albert.
3.

40 kr. 40 kr.
felv.

Kazinczy Gbor.
S. ktet.

1 frt

Mizantrp.

tuds nk. Fordtottk Szsz


(Il-k kiad...)
1 frt

Szomorjtk t felvonsban.
Ford.

Kroly s Arany Lszl.


4. ktet.

20 kr.

frjek

.kolja.

nk

iskol.ja.

Iphigenia. Szomorjtk t

nk

if^koljnak

brlata.

Fordtotta

Szsz
1 frt.

Paulay Ede.
Phaedra. Tragoedia t
vth
felv.
2.)

40 kr.
Ford. Hor3.")

Kroly.
5. ktet.

A A

pruljrt negdesek.

Azt hizij
6. ktet.

hogy meg van


kpzelt beteg.
szeleburdi. Ford.

Sganarclla vagy cfalva. Knytelen


1

hzaFfg. Ford. Szsz Kroly.

frt.

Dme

(1.

Szinmtr

kr.

Ford.

Brezik rpd.
1

Szerelem mint orvos. Ford. Vrady A.


7. ktet.

frt.

A A

Paulay E.

letlenek. Ford.
Scila.
8. ktet.

Kemny K.

Sh.akespeare.
t

velenczei kalmr.

Drma
cs
50 kr.

kel-

.Scapin csinyjci, a
1 frt

felvonsban.
(1.

Angolbl
4.)

fordit

Ford. Puk J.
botcsinlta doktor.

40 kr.

Zsigmond.

Szinmtr
(I.,

mr.

Amphtryou. Ford. Kemny K.roly.


9. ktet.

Szerelmi perpatvar.
Xz urhatnk

Ford. Alms TihaFord. Pernyi Istvn.


1 frt SO kr.

Spanyol szinmtr
lsd Calderon alatt.

Hl., V. fzett

II.

IV. fzett lsd

polgr. Ford. Csky Gergely.

Melicerte. Ford,

Lvay

Jzsef.

Escarbagnas
herczegno.
1 frt 50 kr.

Moreto

alatt.)

grfn. Ford. Mrkus M.


Ford. Gyry V.
10. ktet.

Az

lsz

Szsz Kroly.
lencz.)

Kt

szinmn.
(I.

Kiadta a
frt

Bon Jan.

Ford. Lvay Jzsef.

P.sychc.
Ford.
1 frt 40 kr.

Ford. Pernyi Istvn.

Kisfaludy-Trsasg.

Herdes. U. Le1

Vg psztorjtk. Ford.
rgtnzs.

Csky Gergely. Csky Gergely


11. ktet. .\

50 kr.

verjallcs

Xavarai
ford.
12. ktet.

pomps krk, ford. Pernyi Istvn. Don Garcia vagy A fltkeny herczcg,
:

Szinmtr.
1.

ujabb. Kiadja Horvth Dme.


kr. kr. kr.

Sulkowski J. 1 frt. Pourccangnac ur, ford. Szsz Kroly.

2. 3.

Ncsley torony. Drma Dumas utn 35 Phaedra. Tragoedia Racine utn 35

rszedett fltkeny.

A repl

Paid Jones. Drma Dumas utn 35

orvos. Ford.
4.

Dr.
totta

Toldy

L.zl.

Tegyes kltemnyek. Ford1 frt.

velenczei kalmr.

Drma Shakespeare
50 kr.

II

Gyry Vilmos.

utn
5.

Zaire. Voltaire utn

50 kr.

Moreto.

Kznt/t kznynyel. Vgjtk. 3

felvonsban. Ford. Gyry Vilmos. Kiadta

a Kisfaludy-Trsasg.

(A

spanyol szin1

Voltaire. Jlius Caesar halla. Tragoedia. Franczibl ford. Maczanek Amlia l frt.

mtr

U.

fzete.)

frt.

Zaire.

Drma

t felvonsban.
(1.

Fordit
50 kr.

szp

Diego.

Vgjtk

felv.

Ford.

Horvth Dme.

Szinmtr

5.)

Beksics Gusztv. (A
IV. fzete.)

spanyol
1

szinmtitr
frt

30 kr.
3 felv.

Zichy Antal. Cromwell vagy

a nagysg

tka. Trtneti szomorjtk t felv. 60 kr.

Ponsard Ferencz.
Ford.

Galilei.

Drma

Paulay Ede.

Kiadta a Kisfaludy60 kr.

Strafford. Tragdia az angol trtnetbl.

Trsasg.

60 kr.

/^r^^Jtan-

47

vf

^AI^^

W ^JW7
s
et^

^V!!iW!?*!7

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai E.szvnytrslat Budapest.

IV.
JiflusaQi
jlpaioh.

A magyar

nemzet ezerves mesekltse.

Mesli Benedek Elek.

5
^5j

U-.

11

^:

o
">^

A
sajtt.

nagy npszersgnek rvend mese-vllalatbl mr ngy ktet hnyta el a Ezen ktelek mindegyike 60 szebbnl szebb eredeti magyar mest, mondt
tartalmaz
vllalat

regt

szznl tbb

kppel.

t ktetbl fog

llani; oly vllalat ez,

mely a nemzet minden rtegnek,

minden kornak rdekldst


korszak
teremtett,

felkelti:

remekm,

melyet
az

nem

eg;'

ember,

nem
t

is

egy

hanem melynek megalkotsn

egsz

np

szzadokon

kzre-

mkdtt. Benedek Elek ezen rkbecs klti anyagot iri kntsbe ltztette, nyelvezete minden tudomnyos sznezet nlkl a valdi smesemond* hangjn ellenllhatatlanul ragadja magval az olvast s abban a formban, amint megirja a np mesit, regek
s ifjak egyforma lvezettel olvashatjk.

48

C!!!AlM!l;^

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai RszvNYTnsm.AT Budapest.

^-

KIS
A
legtartalmasabb,
legrgibb
s

LAP
GYERKEK -JSG".
i:

legszebb

>

>
^IAOJ/;lZ/IHt)jtu/*
H.

JI^SULyT.

>

XI..

XII., XIII..

XVII., XIX.,

XXIV., XXV.,
kint 1

XXVI.,

XXVIl.,

XXIX.. XXXI., XXXIV.,

XXXV., XXXVI., XXXVII., XXXVIII., XXXEX.

ktet ra ktve

3 forint

helyett kotelen-

forint 50 kr.

A XL XLVIII. A
Kis Lap"
egyes ktetei

kitot

ra diszes
killts,

vszonktsekben
gazdagsga,

3 forint.
a kpek
kpeznek.

a szp
ltal

a tartalom

vltozatossga s

nagy sokasga

kivlan becses olvasmnyt


szabb
elbeszls

A Kis Lap" kl vtized hossz ideje la lland kedves bartja a magyar gyermekvilgnak s csak az lp ki a kis hivk seregbl, a ki mr a gyermek vekbl kilpett, hogy tovbb haladjon az let komoly plyjn. A kilpk helyt pedig sriin foglalja el az uj meg uj kis olvask nagy csapata, a rgiekhez hasonl szeretettel krnyezve
Forg bcsit s hasonl szeretettel fogadva Forg bcsitl. rdekes kzlemnyek nagy

bsgrl van gondoskodva, egy-egy


kpekkel,
mellette
elbeszlsek,

hoszkisebb

mesk,

kltemnyek,

hasznos

ismcrotterjeszt czikkek mvszi rajzokkal kisrve, rejtvnyek s feladvnyok kpezik a ktetek dus tartalmt. A Kis-Lapnak brmely ktete az olvasmnvok bsgt s gazdagsgt tekintve 10 egsz 12 ktetnyi iljusgi irattal r fel, s
igy

>

15_20

frtnyi

knyvet ptol.

49

5^W^?^^^5^!WW;^!'iW!K*J7

k^^i^t^'^^t^^^t^^^'^^'^^t^-^^^^
s

Athenaem Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.


JO

Serdlk

rszre.

Donszy Ferencz.

jEgg magyar
Trtnelmi
elbeszls

difi lefe

t^s l^irlv Izrban.


az
ifjsg

szmra.

Elszval

elltta Szilgyi Sndor.

= Szmos finom kivitel korh kppel. =


Diszktsben 3 rt 50 kr.

Tholdi Mikls.
Regnyes korrajz

Nagy Lajos idejbl.


Az ifjsg szmra
irta

Donszy Ferencz.
Ellszi'] v;i
Szilgyi
1

elltta

Sndor.

Ara diszktsben 3

rorint

50

kr.

Szmos korh

kppel.

Buda ^sG.

Regnyes korrajz Badavr visszafoglalsa idejbl,

Irta

Donszy Ferencz.

fiYriYiYMYi7YiiYnY]YY7Y^7YlYr^iYiYnYiYiYlYI^

jiitiiit

y y y^y

yyyy yy^yyyy^R^iy^a^

50

lAWKRlW

Athekaecu Irodalmi

Nyomdai RszvnttArsulat Budapest,


-*-5^

Serdiillc

rszre.

TOJM- *
*

TTt
s
l^et.

Szz ksrlete
produkczija.
I
*

Sls s msodil^
(A harmadik ktet

sajt alatt van.)

I *
1^

Mindegyik ktet-lO kppel.

KtetenMnt ra 2

forint 50

kv

I
6.

szp killts knyvek niiniien-

% * %

nem tudomnyos

jtkokat
egyszer

tartalmaznak. Szmos mutatvnvt ltunk bennk. Kshegyn ll tnyert, l hegyn megli tt, palaczkra. pohr szlre tett tojst stb.,

t folyadk egymson.

Szintn ebd vgnl mutathatjuk be ksrlettel a klnbz folyadkok

knny

klnbz

$ f
f)

melyek mind a termszel'udomnyokon alapulva, nemcsak rthetkk lesznek elttnk, hanem melyeket utnozni
is

srsgt s slyt, mely lehetv teszi, hogy egymson kln-kln rtegekben maradhatnak meg, a
nlkl,

hogy sszekeverednnek. Vgy egy rgi divat pezsgs poharat s nts az

kpesek vagyunk.

aljba

ersen megczukrozott, hideg

fekete kvt stb.

3artl^kTnv.

Az

ifj Anacliarzis

utazsa Grg'orszg'ban.
Kpekkel.

ra ktve
nOarin.

forint 80 krajczr.

Remella^.

A termszet hrom orszga.


262 sznes
kppel.

jFny s Bovu,
Trtneti elbeszlsek. Kl kppel.

| I

ra ktve 2

frt

50 krajczr.

ra ktve

frt

80 krajczr.

51

^ -- --

.-

- - -- --

itl itl

fi

itl itl itl itl ttt tl l1

Athenaem Irodalmi

Nyomdai RszvnytIrslat Budapest.

Serdl lnyok

rszre.

^iraL_^ira(REGENyTiw

KATALIN.
Regny
fiatal

PIPISKE.
Wx

lATAN
Regny
fiatal

lenyok

lenyok

szmra.

BENEtEKLEK.

szmra.

Irta

Irta

I,

Benedek

Elek.

Szabii-Nogll

Janka.

Ara diszktsben
3 fpt.

ra diszktsben
3
frt.

Kis Gazdasszony.
Serdl lnyok szmra.
Irta;

Egy lenyka

napljbl.
frt.

Szabn

lllssy Piroska.

ra angol vszonktsben 2

S'ndrmGsl^
a val letbl.
I
Irta

Ambrozovics Meszlnyi
E
ktet

Ilona.

hrom nagyobb
fiatal

elbeszlst tartal-

maz, melyek trgya

lnyok letbl

van

mertve. Mindegyik elbeszls falakjt ser-

dl lnyok
rek

alkotjk, kik valsgos tnd-

gyannt irnytjk a vonzan megrt

trtnetek folyst.

szpen
a

illusztrlt s

pomps kts knyv


krben
lelkes

magyar

lenyvilg s

fogadtatsra

szmthat

irodalmunkban valsgos gazdagodst jelent.

ra pomps diszktsben 3

frt.

v!a!!X!!A1!a;!!!X;!a;X;!X;9

Athexaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnytak^i

I'.i

i.mi ^r.

n^
814
ves

gyermekek szmra.

SCHMID KRISTF

kzkedveltsg ifjsgi
1.

iratai.

Tanulsgos beszlvkk. 6. Tannenburgi 7. Eiistachius. Mrton, az reg hegji lakos. 8. A j Fridolin 9. A j rzse. A komlvirg. s a gonosz Detrik. Wolfsbhl mellrlti kpolna. 10. A brnyka. A galamboeska. 11. Paulina. A kalszszed leny. 12. Thalheim Etelka. 13. Virgkedvelk. Keinhold Tfor. A karthausi kolostor. 14 Klra. A rzsat. Walicr Florentin. 15. Timt s Phdomon. A drgakvek. 16. Nndor. 17. Jozaft.
Eichenfels Henrik. Rza. A fiatal remete.
i.

piros tojsok.

2.

Mathild is Vilma.

kaiuiri

madr.

Itlia.

3.

virgkosrka.

5.

Karcsony-j.

flemile.

18.

piros s fehr rzsk. Anzclmo. 20. Schmidt

rajnai vizr.

19.

.'\

vadon

virgai. Lajos.

Kristc'if letrajza.

Szinjtkok.

Mindegyik ktet ra egy kppel diszes vszonktsben 70 kr.

Dszesebb kiadsokban megjelentek

SCHMID KRISTF.

SCHMID KRISTOI\

TANNENBURGI RZA.
tdolgozta

GENOYYA.
Hat
.szne.^

Donszy Ferencz.
kppel.

Hat sznes kppel.

Diszktsben

forint 20 krajezr.

Diszktsben

forint 20 krajezr.

HOFFMANN FERENCZ

kzkedveltsgti ifjsgi
1.

iratai.
kincse.
fedl alatt.
levl a Szent-rs-

2.

tengeren tl. Vidor Ferk.

11.
12.

3.

i.
5.

6.

A milliomos, A bnhds. A becslet tja. A milyen az ur,

olyan

7.
8.

a szolgja. A szoks hatalma. Tiszteld atvdat s anydat.

j tett is meghozza kamatjait. 13. A kt bart. 14. A magas szakon. 15. A megtrt. 16. A munka jutalma.

A A

sziv.

22. 23. 24.

Az Inka
Egy Egy
bl.

Hsg s lnoksg. 26. Ki mint vet, ugv arat. 27. Kirlyfi.


25.
28. 29.

17. 18. 19.

A A

szenvedsek iskolja.
testvrek.
szeretet.

Loango. Mylord Cat.

Anyai

9.

10.

A A

becsletsz.

20.
fu.

helgolandi

21.

Az Az

letbiztosits.

30. Prbk. 31. Szegny s gazdag.

igazsg napfnyre j.
s

iia egy-egy kemny ktsbe kttt

ngy csinos kppel

elltott

ktetnek 50

kr.

I
^
4?

jfjusgi
Gyjttte

SmIWapoK
Fssy Tams.
1?vg
I

VIRGCSOKOR
emlkl j gyermekeknek s ifjaknak.
Gyjttte

FSSY TAMS.
l?tro
1

Ssinos tblba

forint.

Sznes lblba

forint.

53

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnythslat Budapest.

s^
812
ves

gyermekek

rszre.

Hetedht Orszgrl.
Ceseg^jtemri'p.
Irta

KEMENCZKY KLMN.
ra pomps dszktsten 2

M 40

kr.

sHetedht Orszgrl*

czm

szp killts s jl
ll,

megirt

mesegyjtemny

frdekessge abban

hogy mindegyik mesje ms-ms np meseanyagbl

van

tltetve.

GREGUSS GOST MESEI


Flra.
Kt
fzet,

'^'^'^ '''^''' '' '^-

j gyermekek knyve.
bortkban,

yc?mcfi]^umoi?.
Rajzok s jellemz vonsok a gyermekvilgbl. sszegyjt

csinos

ra

egy-egy

fzetnek 40 kr.

Forg Bcsi. 1

frt.

I
ytntttttt^ -^***-**" **********-**"* i

VILMA NNI

Regk s Mesk.
Elszval
elltta

FORG
Dszl?tcsben
I

BCSI.
20
l?rajczr.

forin

Kt sznes kppel.
Ezen kls killtsban is szp Meseknyvrl Forg Bcsi elszavban igy nyilatkozik iSoha mg nyugodtabb llekkel nem adtatok gyermek kezbe knyvet, mint a milyen a Vilma nni mesi s regi. De nem csupn nyugodt, hanem rvend llekkel is
.

elads mvszetnek apr remekeit foglalja magban. Vidmsggal a komolysg vltakozik bennk stb.
sorozat

az

-Mi

i^^RRt'V'rT-rvTrT'rT-,

TTVTT'yvrTWfrvf t'Vyy y

'it'^

^WW!WI*!*1?

fe***!?

Atheiaem Ikodai.mi

Xvompm

Tvi^/vkytArslat Budapest.

8-i2

ves

gyermekek

rszre.

E gyiijtemny czlja nem egyb, mint magba foglalni s kzre adni mindazt, ami szpet s nemeset, lvezetest s tanulsgost tallunk a Ej.8 Lap" rgibb kteteiben, de kivlt a npek kltszetben; ami hosszii idkn t valban rszolglt a gyermeki rtelem s rzlet fejlesztsre; ami rk becsnl ogvdi megrdemli, bogy minden kor jra meg jra flvegye nevel eszkzei kz. Forg bcsi knyvtrban" minden egyes ktet egy nll
egszet kpez, s

egyenl alak

terjedelm ktetekben, minden ktet szmos

kppel s diszes angol vszonktsben jelenik meg.

Egy-egy ktet ra ktve 80

kr.

<Tcrg l^csi l^nyf trban megielentgl^


I.

ktet.

elbeszlsek a kandall Szmos kppel.

mellett.

ra

diszes angol vszonk. 80 kr.

Nnikben i-gy goiidLitlan kis hliiy tliili'-netc van e,la(iv.i, akit liiliijAlil Boriska, egy derk
s

cseld-lenyka pldja s megliat letrajza gygyit ki. A Kandall mellett" pedig fiuk Unyok flvltva beszlnek el egy-egy vonst, kalandot, esemnyt az sajt tapasztalsukbl. Rszint vg, rszint meghat trtnetek sorozata ez.

II.

ktet.

Szmos

kppel.

OM,
(a

Szmos

kppel.

Egy lyukas

hatos trtnete s egyt) elbeszlsek.

ra

diszes angol vszonktsben 80 kr.


Kakuk pban")
a val

^=

Ebben az elbeszlsben

- Jt csodlatosan vegyl ssze a meseszervel. Egy gonosz nagynne rvasgra jutott unakacscst gazdag rktl fosztja meg, melybe azonban a titokzatos kakuk-ra vissza segiti a nemes lelk liut. A tbbi apr trtuetkk, amily tanulsgosak, pp oly mulattatk is.

III.

ktet.

KIS

MESEKNYV
Szmos fametszet brval.

Grimni; testvrek gyjtemnybl.

VLOGATOTT MESK.
ra
^^;^.^
p
'i' *\? *i' *f *if

diszes angol vszonktsben 80 kr.

V *F "V

V *'

*!

^AXAAl^

!awa;^

XlWW^

iXlXMA);

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.


^^

Forg Bcsi Knyvira.


IV. klet.

812

ves gyermekek rszre.

I*

Jlpr

szindarabolv
Tlili

gvcrmel^-eladsol^ra.
kppel.

ra
E
repel,

dszes angol vszonktsben SO^kr.

szndarabok legtbbjben csak kevs szemly szeugy hogy azok kisebb csaldi krben is eladhatk. Az eladsok knnyebbsgt elsegti mg az is, hogy azokkal nem jirnak semmifle kltsges vagy krlmnyes dszletek. A darabok szinre-hozatala kitelik a hz btoraibl s ruhatrbl.
V. ktet.

e s

Kf fiarcsony-esf egyb elbeszlsek.


Szmos
li.'iiitL'l.

ra
flig

dszes angol vszonktsben 80 kr.

A kt karcsony-est

a legmeghatbb elbeszlsek egyike. .\z utczn megdermedt ficskt visz haza magval egy szegny hivatali

szolga karcsony-fiba htestrsnak. Az rva gyermek ott l a j regek kzt, mg egyszerre csods vltozsa a sorsnak elszltja tlk a fit, s gymszlei nyomorban tengdnek, mig egy ks Karcsony-estjn ismt kigyl flttk a boldogsg csillaga.
VI. ktet.

.Szauiiis kt'ppi-1.

Ara dszes angol Tszonktsbeo 80

kr.

vilghr szp tndi-mesknek ez tdolgozsa egyenesen a magyar gyermekvilg szmra kszlt, a magyar npmese nyelvn s szoksos fordulataival. Ifjsgunk, mely eddigel legflebb csak gyarl,

nmetbl
*

kszlt fordtsukban
teljes

snierlu'tti*

ket. most

gy-iiyiuTfl

tlvczlu-i

meseirodalom e kivl gyimgyeit, melyekben a tndri kpzelet s inom erklcsi rzk oly zlsesen s rdekesen vegyl.
Szmos
kppel.

,1
VII. ktet.
Szmos
kppel.

Hf

AESOPS TANULSGOS MESI.


ra disz(s
ani^ol

vszoiiktt'slicn

SO

kr.

Aisopus meseknyve az egsz mveit vilgban valsgos csald- s gyermekknyv. A feldolgozs csakis azokat a mesket foglalja magban, melyekben csupn ismeretes llatok szerepelnek s jellemz vonsaikkal elevenre tapintanak az emberi gyarlsgoknak. Minden egyes meshez jeles rajzok nyomn kszlt kpek jrulnak, melyek lnk helyzeteikkel raagkapjk a gyermek figyelmt. Az egyes mesk utn, si szoks szerint, nem hinyzik a tanulsg sem, mg pedig kzmondsszer vels rvidsggel, ugy hogy, ntnt maga a mese, knnyen belevsdjk az ifj elmbe.

^t>V?VViYiTtf jYTJYiiViiYtf,

56

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrslat Budapest.


i{"

Forsr Bcsi Knyvtra.

Vlll. ktet.

812

ves gyermekek rszre.

Bcrti s 32rfa vagy a

hsg
ra

s szeretet oj;zetme.
flbfszflf?
|!i

Kaliuiilos

fpjpifiljiii.

mcljiifk snhcljc Ifi rilgri.

Sz.inios ki-ppel.

dszes angol vszonk.


ajijii

80 kr.

vad npek kiz kerl, ameIv.k t f.jiclclmckl vilasztjiik meg. Azalatt szeK''t tfstvrriii'k

K'iiy isalilja otthon kzkodik, eleinte remlve az apa visszarkezst, majd lemondva rla. A ki csalid szomor helyzett nvel mg az is, hogy annak egyik tagjiVt, Bertilcskat, elrabolja egy cziginy asszony, ki azt gonosz czljaira akarja flhasznillni. Szn szerepe jut e trtnetben egy czirkuszbeli tuds kutyinak, a Czzirnak. Az elbeszls kifejldse s vge des rmre fog szolgilui minden nemeslelkii kis olvasnak.

IX. kStet.

Jlatyi s pti

az let egy koraiszigeten.


K.il.uidus
.-1

Sz

ilui.is

UfJii''l.

ra

dszes angol vszonk.

80

kr.

Veszlyekben s meglepetsekben gazdag, igazi kalandos letnek vonz, vgig rdekes rajza ez. A vihar Oczeitnnak egy ismeretlen vad szigetre
veti ki a hajtrtt utasokat, kilc onnan csodlatos mdon meneklnek meg. egy gonosznak kivtelvel, aki lianitaiuak irulja lett s mltn

"''fAt.

bnhdik. E

kalandos letrajzban gyermekeknek


is

kivl szerp jut.

X. ktet.

Az arany hegy
s a kolibri
s

madr

egyb elbeszlsek.

Szmos
ra

kppel.

dszes ang. vszonktsben

80

kr.

XI. ktet.

JloszcsoTt 32rX2 KalatTdjai


rizen cs szrazon.

Elmesli: IDA NNI.


Szamos
kppel.

ra dszes angol vszonktsben 80

krajczr.

57

'

^^i^^XWJJiy

h!^KW.!^^

Athenaeum Irodalmi

Ntomdai Rszvnytrsdlat Budapest.


^jf

Forg Bcsi Knyz^tdra.

XII. ktet.

i2

ves gyermekek rszre.

C^irmos c^icza napljbl


s

egyb

elbeszlsek.

Szamos kppel.

ra

dszes angol vszon-

ktsben

80 krajczr.
XIII. ktet.

* *

I Regk
I

a grg hajdankorbl.

Elmesli: SZIDI
Szimos kppel.

NNI.
l l

Ara

dszes angol vszonktsben 80 kr.

I;

KIlSrGSLEY KROLY;

h.v

<t.

Kpekkel.
ti

O t
o.
<0

lsodit byitett kiads.


Kemny
diszktsben.

M
<D <a

30 sznezett kppel s egy krajzzal.

ra

1 frt

70 krajczr.

M
u

Alkalmi leszedek,
bSl

:0 :0 C5

kszntsek,

prbeszdek,

s jelenetek
mindenfle csaldi nneplyekre.

Hat knyomatu kppel.

Diszktsben 2

frt

50 kr.

ra 70

krajczr.

ir* '' '' '

V '' ' ^
'

58

p ft-'^i^ W!S *?

y!A!^*IJ*i!A!!9

-fc

,f ,f, ,, ,f, (f, if,


,

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai RszvnytXrslat Budapest.

"^
812
ves

gyermekek

rszre.

ROBINSON KRUSOE
ELETE ES KALANDJAI.
tdolgozta

Donszy Ferencz.
J{at

j^

'-^r^^

szinnvomalu Ucppel s

szmos szpcgrajzzal.
*

ra diszktsben
1 rt

20

kr.

Andersen
3Ioga{off jTiesi.
Fordtotta

Marryatt

DERK FERK.
tdolgozta

MKA

BCSI.
hr-iipcl.
I

Donszy Ferencz.
Hat sznes kppel.

6 szinnyomatn

I
20
Ur.

(jra 3iszl?{sbsn

forint

20

kr.

(ra aiszksbcn

forint

Marryatt
Esztig Zsigmond,
a brmai kormnyos.

UJ

ROBINSON,
a magyar ifjsg szmra.
Fordtotta

Dr. Dulcsl^a Q.za.


94 kppel.

Kemny

tblba ktve 2 forint.

Athenaem Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest,


ffjp

48

ves

gyermekek szmra.

BENEDEK ELEK.

CSUDASZP MESK,

ikernek killilsu, nagyalak, kpes mesekajv.


<?
Tizenhrom
nagy
szines
kpmellklettel.

ra dszes ktsben
I I *
rv vv^
60

forint.

l^'

Athenaem Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrslat Budapest,


"T-

8 ves

gyermekek szmra.

Koffmann Tercncz.

A Tarka Knyv,
Szztven
crl^olcsi elbeszls. ^
^avilolt

y)e^yedil^

kiads.

Tisenegy

eredeti

22ines kppel.

Szop vszonUtsben 2

frl

40

l?r.

36

ves gyermekek szmra.

^j/erme'^moA.
>
I
I

Kozma

(Jndor gvnrr
oerseirel.

'i^.

ra

1 frt

20 kr

61

;W^^'^!^WI!!a7

^^^^^?

Athenaeum Irodalmi s Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.


fi^fj

36

ves gyermekek szmra.

Fazuj
V^CZOS PETI

^itt<AA.t..1

t?!_^l?*!W!*!!*!^!*l!'I^f*!ll9

Athenaeuh Irodalmi

Nyomdai RszvnytXrslat Budapest.


}o
-

^~^^~

VT.

5i?odaomptnet.
A

Magyar Irodalom

Trtnete.

7v.'-

pes dszmunka a mveit kznsg sz-

Er'di Dniel. Kltszet. Kzptanodai s magnhasznlatra. Msodik tdolgozott


kiads.
1

mra. Szerkeszti Bethy Zsolt. Kt kt.


77 mmellklettel
s 499 szvegkppel. 18
frt.

frt

70

ki-.

ra
A

2 diszktsljen

rgi grg

irodalom trtnete.
J. V.

Epss IrolalomtSrtnet munkatrsai Alexander Bernt, Augyal Dvid,


(cpvFzerFinind
segdszerliesst),

Mller K. 0. s Donaldson
Badics
BallaR

utn,
6 frt.

Ferenc:
(fza.

angolbl Rcsi Emil. Kt ktet.

Fercncz, Bayer Jzfcf, Bnczi Endrodi Sndor, Erdlyi Pl, Felmri Lajos ^t), Krakni Vilmop, Gynlai Pl, Hajnik Imre, Harafzti Gyula, Hegeds Istvn, Hellebrant rptl, Horvth CyriU, Imre Sndor, Kardos Altirt, Kelemen Bla, Lnczy Gyula, Marczali Henrik, Npyesy Lszl, Pulszky Fcrencz, Ilad

Barth

Jn7j-ef.

Hentaller Lajos. Petfi mint


1895.

kvetjellt.

50 kr.

Jebb E.

Antal. Ukos-i

Jen, Rthy

Lszl, Redl Frigyes,


(dr.),

C. A grgk irodalomtrtnete. Angolbl fordtotta Finczy E. Mso90 kr.

Rnp]>

Kornl, Sebestyn Gyula

Siraonyi

dik kiads. Vszonktsben.

Zsigmond, Sz.sz Kroly, Szchy Kroly, Szildy ron, Szilgyi Sndor, Szinnyey Jzsef (dr.), Takts .**ndor, Vadnay Kroly, V.czy Jno?,
Zichy Antal.

Jsika. Regny
rtekezs.

s regnyitszet. Szpszeti
1
fi-t.

Bethy
lom

Zsolt.

.1

magyar nemzeti
I.

iroda-

Kardos Albert. A magyar


trtnete.

szpirodalom
Kisfaludy
frt

tiirti'ncti

ismertetse.

ktet:

legrgibb

idktl
1

legrgibb

idtl

Kisfaludy

Krolyig.
osztlya
javitott

Krolyig. 1892. Vszonkt.

20 kr.

kzpiskolk VI.,

Vn.

s VIII. s

szmra.
kiads

Hatodik bvitett

Kazinczy Ferencz
Krolylyal
s

levelezse

Kisfaludy

2 frt 50 kr.

ennek krvel. Kiadta Ka2 frt.

zinczy Gbor.

n. ktet
1820

Kisfaludy Krolytl mostanig

1S87.

Hatodik bvitett

javi-

Legends knyv,
bevezetssel
s

a debreczeni, a Krisz-

tott kiads.

2 frt 50 kr.

tina-Legendval egytt. Rgi codexekbl,


sztiTal

kiadta

Toldy
tra.

SzinmiHrk
I.

s sznszek.

2 frt 50 kr.
:

Ferencz. (Bgi

magyar legendk
1

V. ktet.) 1858.
Tartalma:
mr.

frt

20 kr.

Almsi TihaBartk Lajos. Bercsnyi Bla. Brezik rpd. Bulyovszky Ccphreghy Fcrencz. Gyula. Csiky Gergely. Gyry Vilmos. Jkai Mr. br. Jsika Klmn. Katona Jzsef. Kisfaludy Kroly. Lukcsy Sndor. Margitay Dezs.

Kgi s uj magyar irk

Balog Istvn.

Nvy

Lszl Antal, tanr.

drmai

kzpfajok elmlete.

Kisfaludy-Trsa-

sg ltal jutalmazott plyamunka. 80 kr.

Kirthy Emil s Porzsolt

Klmn.

Szigeti

Jzsef.

.Szigligeti

Ede.

grf Teleki Lszl.

Vradi Antal.

Vrsmarty Mihly.
Shakespeare.

Jkai Mr. tvenves iri jubileumra. 25 kr. Arczkppel. 1894.

II.

Iilegen

klaj^szikusok

Schiller. III. Az ujabb franczia iskolbl Augier. Coppe. idb. Dumas. Dumas. Pailleron. Bcrnhardt Sra vendgjtka. IV. Az els magyar politikai szinm s kora.
ifj.

Molire.

Srffy Aladr

dr.,

Kalauz a magyar
40 kr.
iro-

irodalomtrtnet tanulshoz.

Segd s ismtlknyv Bethy Zsolt


dalomtrtnethez.

KOnvvszet.

63

^.^lJAlAXl^

slXtXiAisr

Athenaem iRODAon

Nyomdai EszvsmRSULAT Budapest.


^Y^

Saintsbury G. A
tenete.

franczia irodalom trford.

Toldy Ferencz. A magyar

nemz. iroda-

Angolbl

Hegeds

Pl.

lomtrtnet tanknyve legrgibb


a jelenkorig. Rvid eladsban.
ktet.

idktl
1
frt.

1896. Vszonk.

60 kr.

Msodik

Harmadik

javtott kiads.

Sime James. A
szonktsben.

nmet irodalom trtnete. Angolbl fordtotta Angyal Ddxnd. V60 kr.

Torkos Lszl tanr.

Kltszettan tano-

di s magnhasznlatra.

Harmadik
1

telfi-t.

jesen tdolgozott kiads.

Szigligeti Ede.

A drma

vlfajai.
3
frt.

Egy ers

ktet.

Olvasknyv a kltszettanhoz a kltszeti

nemek

fajok

szerint.
1

Msodik

Szokoly

"Viktor. Petfi

letl. Reg1

kiads.

frt 50 kr.

nyes rajzok.

frt.

Tlfy Jnos.

classica philologia

ency1

Przai olvasmnyok az irlytan rvid vzlatval kzptanodai hasznlatra.


1

*
*

clopaedija. 1864.

frt.

frt

50 kr.

Toldy Ferencz.

Flszzados

tiiinikssga. 1S21

ISTI. knyvszetileg
1

irodalmi

Wilkins. Rmai irodalomtrtnet. Msodik


javtott kiads. Vszonkt.

60 kr.

rendezte Greguss gost.

frt.

4!

Zvodszky Kroly.
ri aranynnepe Pesten, 1871. nov. 12.

Bessenyei Gyrgy.
frt

Irodalmi tanulmny. Kiadta a KisfaludyTrsasg.


1

Kiadja a Kisfaludy-Trsasg.

40 kr.

50 kr.

w?^^tw

64

4.

magyar birodalom

alaptrvnyei.

Az

eredeti

dek

szvcf^

mell

vetett

*
4; 4

magyar Msodik

fordtssal,

kzjogtani

segdknyvl

kiadta

Toldy
1

Ferencz.
frt

javtott kiads. 1866.

Ara fzve.

20

kr.

1
*;

Athenaeum Irodalmi

Ntomdai Rsztnttksulat Budapest.

'i
;|

-^Y^
Bethy Leo.

hanlcugy elmlete. Klns tekintettel a jegybankkrdsre

hazai viszonyainkra.

pesti

hazai els

takarkpnztr ltal jutal-

mazott
Boncz

m.

187.5.

frt.

Ferencz.

magyar

hzigazgatsi

trvnytiidomny

kzihmjve.
1876.
7
frt.

\'t
;||

trvnyhozs legjabb llsa szerint.

Hrom ers

ktet.

,>^

>

Magyar

llamjog. 1877.

3 frt

50

kr.

Bontoux Jen. Magyarorszg s


Trkppel. 1861.

szerepe

Eurpa lelmezsben. Franczibl.


40
kr.

Carey

Henrik

C.

nagyhr
eltt

araerikai

nemzetgazdsznah.

new-yorki
eladsa.

statisztikai

trsulat

1865-ik

vi

deczemberben

tartott

Kzli egyik magyarorszgi tisztelje. 1867.


Castelar E. Be><zdei. Fordtotta Szathmry Gy. 1872.
Tartalom:
III.
I.

20

kr.

90
szabadsgrl.
ellen.

kr.

A
VI.

vallsszabadsgrl.

II.

Az

elidegenithetlen

emberi jogokrl.
internationalrl.

IV.

A A

lelliiismereti

rab-

Bourbonok

V.

szolgasg ellen.

Az

Csillag Gyula.

rgi

magyar alkotmny
-

s az

1848-diki

1867-ki
1

vek

kzjogi alkotsai. 1871.

frt

20

kr.

Drday ^ndop

igazsggyi ^Fngr.
Rendeletekkel s dntviiy kkel kiegsztve.
Negyedik kiads.

t nap-y 8-rt ktetben.

(f

t tarts vszonktsben.
forint.
neinklmljen
uj

ra 24
Az
gyvdi
s

biri

krkben,

kzhivatalokban

is

annyira kedvelt Igazsggyi Trvnytrnak* ezen


az

kiadsa az eddigi

kiadsokhoz hasonl szakszer csoportostsban a mai napig


s

megjelent
|

i| )*

rvnyben

lev

sszes

igazsggyi

trvnyeket,

rendeleteket s

dntvnyeket
leteket

igy teht az sszes egyhzpolitikai trvnyeket s rendltal

tartalmazza s az anyag szakszer csoportostsa is minden egyb trvnygyjtemny meUett a legknyelmesebb, leghasznlhatbb s a legolcsbb trvnytrt kpezi, arait a rvid idkzkben

% * * *
}

megjelen

vlj

s j

kiadsok legjobban bizonytanak.

66

i;A.Af4t^:A^.t.-X.-

-1

i At 1k^ -

h i t M }
-

-r

-t i -t -:

k 4^^!^^^^

Athenaeum

Irodalsii s

Nyomdai RszvnytXrsulat Budapest.

DRDAY SNDOR
miniszteri taiKu-su.s.

||
1

)*

^=^=

fennll

trvnyek,

rendeletek

dntvnyekbl rendszeresen

sszelliWa.

=^^=
frt.

PTKTETTEL.
Nyolcz nagy
8"

* * |
|)fr

ktetben.

Nyolcz tarts

s csinos

vszonktsben 36
frt.

Nyolcz ers flbrktsben ra 42


Ezeu

!
kiad.st
k'iiozi

az

rvnyes kzigazgatsi jognak


tteles

egysf''<j;(>s

*
(?

a melyben a kzigazgatsi

szakszeren rendezve s feldolgozva tallhat. A teljes munka a Trgymutatval egytt ht Jctetet kpez. A Ptktet (Kzigazgatsi Trvnytr Tj folvam 189.5 czim alatt) a m megjelensiHl vagyis 1894 elejtl mai napig megjelent
teljes ani/Of/a

jog

3[

* *
3*

sszes kzigazgatsi trvnyeket, rendeleteket, gy teht az llami

anyaintz-

knyvvezets s a polgri hzassgra vonatkoz

sszes

trvnyes

kedseket

is,

trgy szerint csoportostva tartalmazza.

* *
\l

PTKTET

az Igazsggyi Trvnytr harmadik kiadstioz.

ji
jfr

Ktf

(?

forin.

A Drday-fle Igazsggyi s Kzigazgatsi Trvnytrak


1.

elnyei:

^
3!

-i

trgyak

szert-iU val csoportosits. mt;lynl

'ogva

a trvnyhozs

rvnyben lev

teljes

anyaga

(az

idrendi egymsutn helyett) a trvnyek

szakmja szerint van csoportostva.


2.
.3.

4.

A A A

Rendeletek s Dntvnyek kzlse az illet szakoknl.


jegyzetek kell bsge.

kezelhet klalak, mely gy a hetk, mint a papir, alak s kts


jut.

megvlasztsban rvnyre
5.

Az

olcs r.

Az

Igazsggyi Trvnytr csak 24 rtba, a Kzigaz-

Uj folyammal egytt 36 frtba kerl bektve; a Trvnyek s Rendeletek brmely ms kiadsnak ra a 200 frtot tlhaladja. 6. A knny beszerzsi mdozat. A rendel az egsz mvet egyszerre
gatsi az

kszen bektve kapja egysges klalakban, s az rt csekly havi


letekben trlesztheti.

rsz-

Drdai

Sndor.

Hitel-,

kereskedelem-

ipargyi

trvnytr

fennll
.3

i-endeletekkel.

Vszon ktsben

frt.

^t***M&*******************************^:^!^^********^*******^
Athenaeum Irodalmi
s

Nyomdai Rszvnytesulat Budapest.

__
Hegeds
Hegeds

Athenaem
.

Ikodai.mi s

Nyomdai Rszvnytrslat Budavest.

%>
.

^,
nkonruinyzat s pnsiigi/. 1878.

i
kr.

S.

-.1^

frt

50

Lor. dr. s Fellner Fr. dr.

ltal dicsrettel kitntetett

.1 tzsde megadztatsa. munka. 1895.

m. tud. akatluiia
3
frt.

* I ^

A Helyzet

s a Szapry-kormny. Politikai tanulmny. Irta Spoudaios. 1892.


1
frt.

i;

Horn Ede. Bankszabadsg. Klns tekintettel


l'O.

magyar bankniozgalomra.
3
frt.

1
I
I'

Horvth Pl

dr. Xemzetgazdasgi elveh. XVII. s XIX. szzadban tartott orszggylsi munklatokbl kivonva. Plyanyertes munka. 1871.
1

frt

20

kr.

Idem.

Az

elkeresztelsi gy. 1892.

40 kr

(?

^__
K K
Jsz

Gza.

fejlds trvnyei.

Klns

tekintettel

a trsadalmi

a
frt.

I * ^
^
'|

gazdasgi letre. 1893.

^ I S V
{(

Kkay Aranyos.
Tartalma

//.,

Ujabb orszggylsi fny- s rnykpek. 1877.


1

t'z.

frt

A mameluk. Houchard. Krmn. Bakcsi. Kemny Gbor Pchy Tams. Wenkheim Bla bi-. Rnay Istvn. Cserntony. Kautz Gyula. Dr. Emmer Kornl. Horvth Gyula. Mricz Pl Gliyczy Natry Gyrgy. Klmn. Bethy Algernon. Szilgyi Dezs. ber Nndor. Sende Bl imaniczky Frigyes br. Baldosy Antal br. Kaas Ivor br.
:

br.

60

kr.

^ *
1

3|

'

^ ^ *
'^

Tisza Klmn. Politikai

let- s jellemrajz.

1878. 3-dik kiads.


1

frt

80
70

kr.

lelnczolt Promtheuszok.

1881.

frt
br.

kr.

i^
>r

Tartalma
Pl.

Gr. Andrssy Gyula.


-

Szlvy Jzsef.

Szli

Klmn.

Sennyey

Gr. Szapry Gyula.

Dr. Samassa Jzsef.

Kllay Bni. Olcs vidki vasiitah Magyarorszgon. 1881.

frt

20

kr.

Karvasy gost.

Az alkotmnyi
.

az igazsggyi politika. Harmadik

ujdon
1
frt.
.

tdolgozott kiads. 1870.

Npszer nemzetgazdszati tudomny.


alkalmazva,

A
az

mivelt

rendek
ltal

szksgeihez

* * *
;)>

ilagyar hlgyek

dijval
s

akadmia

jutalmazott
3
frt.

plyamunka. Negyedik tkletesbitett

bvtett kiads. 1874.

Az

llamhztartsi vagyis pnzgyi tudomny. Hai-madik jra tdolgozott


1 frt

kiads. 1871.

50

kr.

kzrendszeti

tudomny

a culturpolitika- Harmadik jra tdolgozott


1
frt.

|
>g

kiads. 1870.

WVSt

69

'WWii^

Athesaeum Irodalmi

Nyomdai RsztnytAesulat Budapest.


^-"

n
/i )i

Kossutny

Ign.

A
br.

magyar aU-otmny
1895.

jogtrtnelem tanknyve.

Els

ktet.
.3

%
,5

Hat
;

trki)pel.
^

frt.

Kemny Gejza
A
kirly. Irta

A Jczigazgats llamostshoz. (A paprkosrbl.) 1890. 20 kr.


.

j)j
(|

^ ^
j)3

;j,*:^

Magyarorszg kzlete az ezredik vfordul korszakban.


3
frt.

Els
Krlik

knyv.
i

il

Lajos.

Csdtrvny. (1881.

vi

XVII.) trvnyczikk msodik

tdol.4

|| ||

gozott kiad. 1895.


Kubinyi Lajos.

frt.

teendink, vagyis azon okok, melyek kznemzeti fejldsnket gtoljk, s azon elvek s intzmnyek, melyek ezt
Viszonyainh
s

[(j

j^
iq

elmozdtank. 1867.
Ladnyi Bla. Nemzeti jog s trvnyhozs. Elismeretek
llamblcseletbez s a trvny hozsboz. 1895.
Liberatore.

frt.

pozitiv

jog- s
3
frt.

Az

elkeresztelsi rendelet trvnyszersge,

20

kr.

Lukcs Bla.

Az 1848 49-iki pnzgy.


s

forradalmi idszak jinzgynek,


eredeti
1
frt.

bitelmveleteinek

a forradalmi

kiadsoknak ismertetse az

szmadsok alapjn. 1871.

Madarassy
ban,
az

Pl.

hJyeg s illetkek irnti trvnyek s szablyok lexikona.


v.

Osszellitotta
<}<!

Madarassy Pl

Ulamtitkr a m. kir. pzgyi-ministerium-

osztrk-magyar bank

alkormnyzja.
kiadott
a
sszes

Nagy
blyeg-

8-adrt

560-lap.

Ktve. Harmadik a fggelkben bvtett kiads. 1893.

2 frt 40 kr.
s

Iiarmadik kiadsa az lS9^-ig

illetkgj'i

tris

vnyeket s rendeleteket nemklmben


felkarolja s igy hatsgok,

pnzgyi kzig, brsgi dntvnyeket

gyvdek

magnfelek rszre egyarnt nlklzhetlen.

*;
^1

Matlekovits Sndor.

Tcereshedelmi szaJcoJctats. Tekintettel


s

kereskedelmi

tauiutzctek jeleulegi llapotra

a nluuk ltesitend

reformokra.
1

^!
*; ll I'

m.
Mlll,

t.

akad. ltal a

Dra

Szilrd dijjal koszorzott

plyam

frt

20 kr.

John Stuart.

kpviseleti

hormny.

msodik kiads utn


1

magj'arra
frt

fordtotta Jnosi Ferencz. 1867.

80 kr.

Montalembert. Szabad egyhz a szabad llamban. Gr. Montalembert, franczia

I I
*|

akad. tag beszde a Malines-ben 1863.


katbolikus lsben.
Wludrony Soma.
.4

aug.

18

22.

tartott egyetemes

Az

ered. iitn kzli

Matkovicb P. 1864.
vzlata.

60
polgri-

kr.

trsadalmi gazdasgtan
szmra.

Ipariskolk

*
.

kzptauodk

Az

nrsz.

magyar

iparegyesiet

megbizslxl.

Kemny

tblba ktve

50 kr.

70

V*

- --

-<

Athenaecm Irodalmi

Nyomdai Rszvsytjrslat Budapest.


t^j.^^
-

% ^ * * *
<| jt

Nagy Ben.

hirsffi

vgrehajt.

Kziknyv birsgi vgrehajtk


fennll

rszre.
alajjjn

lioiiuiny-pldkkal elltva.
egybeillesztve.

trvnyek s

gyakoi'lat

1872.

6u

kr.

Nagy Ferencz.

.1

a biri gyakorlatra.

magyar heresTcedlmi jog Mziknyve. Klns tekintettel 8 frt. Harmadik tdolgozott kiads. 2 ktet. 1895.

Nmeth

Pter.

^4.

gymmg

gcmdnohsg.

Az

1877.

XX.

trvnyczikk

"

magyarzata, az erre vonatkoz bel- s igazsggj'miniszteri rendeletekkel


s iromnypldkkal. Tekintettel

a kapcsolatos hazai jogszablyok-, trpolgri


bel-

* *
* * * *
(|

vnyek-

rendeletekre,

az

osztrk

trvnyknyv
s

szablyaira,

valamint a gymsgi s gondnoksgi jog


jelen llapotra. 1878.

klfldi fejldsre s
3
frt.

Neumann rmin
clso
lele.

r.

kereskedelmi trvny wia//arai-aa.

I.

ktet s II. ktet


8 frt GO kr.

^Jsodik teljesen tdolgozott kiads.

II. ktet

msodik

fele (Sajt alatt.)


1

^ ^
(|

vdjegyek oltalmrl szl trvny magyarzata. Vszonktsben

frt.

Nemzetgazdasgi Szemle.

akadmia megbzsbl szerkesztette Dr. Holtai Ferencz. XI. vfolyam 1887. I XII. fzet. Egy-egy fzet 80 kr. ra
tud.
ltal

magyar

* |
| I*

4(

* * I * *

A magyar orszggyls kpviselhza


m.
t.

kzs

viszonyok

trgyban

kikldtt hatvanhetes bizottsg trgyalsai. Szerkesztette Greguss gost

akad.

r.

t.

1867.
frt

frt.

Az orosz invzi veszlye. 1883.

n
1

kr.

* * * ^ I

I
*
Pap Dvid
dr.

Kvta, vmszvetsg, bank. 1896.


dr.

frt.

^
^ *

* * ^

Pauler Tivadar

Eszjogi eltan.

szerz

szjogi

bevezetse

s alaptana,
1

harmadik

javtott s bvtett kiadsa. 1873.

frt

80
60

"'

kr.

Peisczi H. Gy.

Magyarorszg

ttok. 1882.

kr.

I
'I

I ^ * * ^ I I
*

Pikler Gyula. dr.


^

Bevezet a

jogblcseletbe.

1892.

Irt.

80

kr.
.

(I*

Plsztry Mr, dr. Pozsony. Kzgazdasgi,

kzmveldsi

kzegszsggyi

!| 1^

llapotok. 1887.

60
folyirat.

kr.

|
jl |*

Politikai

Szemle.

Havi

Szerkeszti

Drdai

Sindr

L
1

vfolyam
5 frt
frt

1892. (6 fzet.)

Egyes fzetek ra

20 kr

71

V.jfej^j^jt!Jyfejfejt!Jt!!t!Jt;it;j^jt!Jfejfej!J5tjfe jt! -t!;t;;t!!fe ;t- ^!<!!ti

!^

Athesaeum Irodalmi

Nyomdai Rsztntteslat Budapest.


''^


4;

Plya Jakab.

gazdasgi vlsg.

m.

t.

akadmia megbizsbl

irt,

^ ^
fi
4<

201)0 frtos Fy-dijjal jutalmazott

plyam. 1890.
Angol

3 frt 50 kr.
forrs utn tdolgozta

Prostituti, s

befolysa a kzegszsgi llapotra.


-

Ijarth Ferencz.

80

kr.

* * %

Pulszky gost s Tauffer Emil.

brtngy

mltja,
kir.

elmlete,

jelen
ltal
1
frt

llsa,

klns tekintettel Magyarorszgra.


.

m.

tud,

egyetem

1866.

vben els

dijx'a

rdemestett

plyam

80

kr.

AZ RKSDSI ELJRS
1.S9-:

XVI. T.-CZ.

MAGYARZATA.
Irla

Dr.

RAGLYI LAJOS

budapesti gyakoii gyvd s orszggylsi kpvisel.

FGGELKr.:

AZ RKSDSI GYEKRE VONATKOZ

SSZES ILLETKSZABLYOK.
EgybelliloUa

KCSN LAJOS

pnziigMiiiii. s.-lilkr.

ra fzve

6 forint.

Dszes ktsben 7 forint.


isse.
amely somms eljrs Tartalmazza: 1. magt a trvny
;
.3.

m
;

ugyanazon rendszer szerint kszlt,


is

magyarzatt
szvegt
2.

kzkcdvcltsgv
a

tette.

a szveg rtehnneJc felfejtst


5.

az letbelptetsi

4.

a vg-

rebajtsi

rendeletehet ;
6.

bagyatki

gybeli

djszabsra

vonatkoz
szaka-

miniszteri rendeletet;

a szvegben
;

hivatolt

egyb

trvnybeli

szok sz szerinti szvegt


Raglyi
Lajos.

7.

rszletes

betrendes

s egyb trgymiitathat.

Az

i(j

somms

eljrsrl s a fizetsi

meghagysokrl szl

trvnyek magyarzata, az sszes jjerrendtartsi szablyoknak a kapcsolatos

trvnyekre s rendeletekre val

utalssal ncuiklmben a felsbb


t.-cz.

biri batrozatokkal egytt az 1868.


lltsval.

LIV.

szakaszai szerinti egybe6


frt.

Msodik

kiads.

Kt

ktet 1894.

Kt vszonktsben

Raglyi knyve kt ktetre terjed magyarzatval azt tzte ki czlul, hogy lehetleg felfejtse a trvnyhoz szndkt. Magyarzata e rszben annl autlienticusabb,

mert nem csak a miniszteri javaslat terjedelmes indokolst s az igazsggyi bizottsg jelentst dolgozta fel, hanem mert szerz maga is mint az igazsggyi bizottsg

tagja rszt vett a javaslat pontonknti megvitatsban,


rgi
ltal

azonkvl az sszes

perrendtartsi

intzkedseket az ujakkal szembelltja s a szeds klnflesge


teszi,

felismerhetv

hogy melyik intzkeds mikor alkalmazhat.

sgot ezenkvl
is

hasznlhat-

marginlik, -jelzsek s terjedelmes tartalom- s trgymutatk

elmozdtjk.

Athenaeum
ii

Irodaljii ks

Nyomdai Rszvn-ytusui-at Budapest.

Rendeletek tra,
S/.orko/ti

'Kjazsiujciiji.

Az 1875
(l'j

*
s 1878-ik vi igazsggyi rendeletek.

liv.

Fayer Lszl,

folyam.)

[.,

II.,

I.

ktet.

I']gy-egy
.")((

ktet
I^'.

kr.

ktet

40

kr.

Rcsi Emil.
OS.

tleTcado

jcudsune Magyarorszgon az

lS5n.

mrtins 4-diki
1

%
(|

ptens szerint. 1850.

Vt

20

kr.

ScheurI A.

.4.

rmai jog
1864.

elvei,

tekintettel a trtnelmi fejldsre.

Magyarit.
2
frt.

* | * * * * * * * * ^

llcsi Emil.
Sclieurl

knyve minden idkre megtartja nagy tudomnyos rtkt.

Schreyer Jakab

dr.

polgri trvnykezsi rendtartsi, az 18(58: LI\'.


szakaszai
s

t.-cz.
:

rvnyben
t.-cz.-ek

hagyott

az

1881

LIX.

t.-cz.

1881

LX.

alapjn
^

sszelltva.

legjabb
.

i'endeletekkel s trvnyekkel

bvtett, harmadik Jciads:


.

T.

ktet:

Kzns. polg. kereskedelmi

vltiSeljrs s

egyb

...
frt
."o

eljrsi
kr.

szablyok. Vszonktsben 1888.


II. ktet:

4
(1881
s
:

vgrehajtsi

eljrs

LX.

t.-cz.)

brsgi

vgrehajtkra vonatkoz
1888.

fbb

trvnyek

rendeletek.

Vszon ktsben.
2
^

frt.

I*
1|

Sciiulhof Gza, dr.

Az rvnyben lev magyar

hiintet

trvnyek gyjtem-

^
||

nye. (Codex juris criminalis hungarici.) 1884.

Kt
!

ktet, vszonkt. 6 frt.

Sincerus.

vres kard.

Harcz a kath. egyhz

ellen

189.3.

20

kr.

* *
I * *

SipCZ Lszl.

gyw>:<hii trvny. (1877.

XX.

trvnyczikk) 1882.

frt.

Suhajda Jnos. Magyarorszg kzjoga, tekintettel annak trtneti kifejldsere s az 1848-ki trvnyekre.

1861.

Irt

50

kr.

^ ^ ^ %

Szokolay Istvn, dr. Centralisati s nkonminij-.at. szrevtelek a kzigazgatsi trvnyjavaslathoz.


i|

1891.

80

kr.

Tallin Gyula.
szati

nemzetgazdszat az -kor npeinl.

Trtnet-nemzetgazd-

*
|I

tanuhnny.

40

kr.

Toldy Istvn.

magyar

imlitikai

sznoklat
politikai

kziknyve a legrgibl)

idktl
trt.
frt.

a jeknkorig, vagyis a

kitnbb
ltal.

sznokok letrajzi adatokban s

,^

jellemz
vzlatval

mutatvnyokban Toldy Ferencz

feltntetve.

m. politikai sznoklat
ktet.

Kt nagy

1866.

|tfytfMYt^tY>tftfY?li?

73

'

^ ^ ^

^
I

^___

_^^

'j*

4i
I

Athenaettm Irodalmi s Nyomdi Rsztnytrsulat Budapest,


-

SMS

Trvnyes szablyok, a hatrvmjvedkre vonatkoz. (A pnzgyi trvnyek


s szablyok hivatalos sszelltsa

IX-ik

fzete). 1874.

3 frt

80

kr.

Trvnyek, Igazsggyi, anyaggyjtemnynyel.

Els

fzet.

(I.)

Az

1878. vi

V. trvnyczikk, az

18-70.

XVI.

s 1871. trvnyczikk mdositsrl (II.)

Az
^1 ^' II ||

1877. vi VIII. trvnyczikk, az 1868. vi

XXXI.

trvnj'czikk

mdo50
kr.

sitsrl. (Uzsora-trvny.)

Hivatalos

forrsok

alapjn

szerkesztette dr.

Fayer Lszl.
^

Msodik

fzet. (III.)

Az

187G-ik vi

XXVII.
^

trvnyczikk

(Vlttr1 frt
:

^
fi

fny.) Hivatalos forrsok alapjn szerkesztette dr.

Beck Hug.

2u

kr.

* ^ *

Trvnyjavaslat a kzigazgats s

nkormnyzat rendezsrl a vrmegyk70 kr.


~:

ben

Indokolsa. 1891.

Vrs Jzsef.

magy.

kir.

kzponti

llampnztr

a magyar

kir.

llam-

adssgi pnztr

szolglatra

vonatkoz

utastsok s szablyrendeletek
1

gyjtemnye. 1874.
Weisz Bla,
dr.

frt

50 70

kr.

nemzetgazdasgtani eszmk ujabb fejldse. 1874.

kr.

Weninger Vincze. Politikai szmtan. Harmadik egszen tdolgozott kiads. 4frt.


Zlinszky
Imre.

magyar rksdsi jog


Sztrkay
dijjal

az

eurpai fejlds.

m.

t.

akadmia

ltal a

koszorzott plyamunka. 1877. 3 frt 50 kr.


\n

A
A

kisehb

polgri peres

gyekben val eljrs rendszere. Tekintettel a


3
frt.

kzsgi brskodsra. Iromny-pldkkal. 1878.

jogorvoslatok

rendszere,

tekintettel

a jogfejldsre
ltal

klnbz

trvnyhozsokra.

m. tud. akadmia

dicsrettel

kitntetett p2 frt 50 kr.

lyam.

1879.

I'

JOHM GRERAR
L.'BRARY

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai RszvsytXrsjlat 'Bpdapest.


.

...
...
.

I)
)

^^

')
.

^^

viii.

j;

'J^rneem, JScrajzofi, jSmfiipaofi.

| *

^
I
IQillnniumi liaHds.

sMagyar J\(GmzGt Jrtnstc'


Tiz Ulctbcn.

Dszm

mvelt kznsg
krlb.

szmra.
kln
mmellklettel.

t.

3000-nl tbb szvegkppel s

400

fnyes

kivitel

====

Szerkoszli

Szilgyi Srikor.
Minden ktet ra fzve
6 forint

Diszes s tarts vszonttsben 8 forint.

Eddig megjelent
I.

kt'l:

Bevezets

;i

Mafiyar Xemzet Trlnctlioz.

lila

Vaszanj Kolos liorczcsprims.


lilk
:

Magyarorszg trtnete a Honfoglalsig.


Emsinszky Blint A vezrek kora.
706 lap
II.

Frhlich

Rbert,

Nagy

Gza.

Irta ^farczali

Henrik.
.

szcivog. -i4 iilr)

mellrkleUcl s 392 szvegkppel. _

ktet:

Az rpdok

kora.

Irta

Marczali Henrik.

706 lap szveg, ^l nll mellklettel s 470 szvegkppel:


ni. ktet:

Az Anjouk kora. Irta Pr Antal. Az Anjou-hz rksei. Irta Schnherr


alatt van.-

Gyula.
.^81

668 lap szveg, 42 nll mellklettel s

szvegkppel.

Sajt
IV. ktet:

VI. ktet:

Hunyadiak s a Jagellk kora. rja Frakni Szabadsg- s vallsharczok kora. (16001684).


Adomk, aprsgok. sszegyjttte Szts

Vilmos.
rja

Angyal Dvid.

Andrssy.

Pl. 1890.

frt.

Anonymi Belae regis notarii Gesta Hungarorum. Ik usum scliolarum

edidit

H. Marcza. 1894
Arnyi Lajos.

50 kr.

Eudn

s lelksze. 1844. s
zsid()
is.

184.5-ben

meg mg

valami,

tbbi

kzt

mi

magyar

kzrebocstva

rszreliajlatlanul

Rudn
1 frt.

bartai s ellenei flvilgositsra.

Egy

rzmetszettel.

fRf^fHHf^*?ff*RRf^

AthenaeOm inoDALSn
-^
^ -

_ ^

i^.

s Nyoimdat:

RszvnttIksulat Budapest.
.

--

Asbth Jnos. Jellemrajzok s tandmnyoh korunk trtnethez. 1892. 5 frt. Tai-talma A magj'ar birtokos osztly hanyatlsa. Eszmk a magyar faj hivatsrl. A szkelyek s a magyar jellem kliiflesgei. Hrom korszak.
:

Dessewffy
Etvs.

Aurl

Szchenyi

Istvn.

A.

conseryativek

Kemny Zsigmond.

kiegyezshez.

szet s kritika.

Dek.

forradalom utn.

Kossuth

s Palraerston.

Almssy

Pl.

Irodalmi mozgalmak a kiegyezs utn.

Szinirodalom,

mv-

Metternich.

pangs korban.
Nmetorszg.
orszgban.
Pl. '

Vajda Jnos. -^ Mikszth; - A franczia nemessg. Talleyrand. Levelek a nmet mvszetrl. A nmetek irodalma a nemzeti Poroszorszg az 1866-iki hbor eltt. Bismarck s az uj

Eatazzi

az

olasz

egysg.

A
Az

szerb-trkhadjrat.
oi-osz invzi

Ozmn
Trk-

basa tborban.

Pter

czr

vgrendelete.

eurpai

Oroszorszg a hbor ntn.

Munkcsy. -^

szeredi tkzet.

Sndor czr halla. Br Senyey Natlia kirlyn. Az alfldi radsok.


II.

grg tanulmnyok.

Bauer rnagy.
Kzli

Bem

tljornok fhadsegdnek

hagyomnyai 1848.

s
1

1849-bl.
O
kr.

Makray

Lszl.

frt

Beksics G.
s

Kemny Zsigmond.

forradalom

a kiegyezs. Msodik javtott


2
frt.

bvtett kiads. 1883.

bcsi mrcziusi

napoh 1848-ban-

A
s

magyarorsz.

viszonyok

befolysval

kapcsolatban. Eeschaiier

rmin

tbb kntf

utn

sszelltotta
1 frt

Szab
20 kr.

Eichrd.

Bethlen Mikls grf

Trtneti

emlkrajza.

Franczbl

Toldy Istvn.
2

Kt
frt.

rsz egy ktetben.

Creigthon M.

rmai

n}]

trtnete.

Tz

trt.

trkppel.

Yszonktsben.
60: kr.

*
Corvin. Pajjoc tkre.

r.

katli.

egyhz vakbuzgalmnak

trtneti

emlkei.

2 frt 60 kr.

Dek Ferencz Elet-

s jellemrajza.

30
htrahagyott
kzirataibl

kr.

Dembinszky Magyarorszgon.

vezr
kiads.

sszellt

Danzer F. Alfonz. Magyar


Frakni Vilmos.

frt.

Vzlatok Magyarorszg mveltsgi llapotairl.

60
3 frt

kr.

Frankenburg Adolf. Emlkiratok. 3 kt.

60

kr.

Fyffe

C.

A.

grg np trlnete. Angolbl.


^

,5

trt.

trkppel.

Msodik
60
kr.

kiads. Vszonk.

f6-;<nf,76-!v.-;

^^^^

^^^

y4r4;-<;4;4!-<;!^4;;fe^!M!^;;*4; . A ;t;j! J(;jtlt. jt.j!Jtrf^

A-THEKAEDJi Irodalui

lfi

^-

Nyomuaj Rszvnytrsulat Bdapest,


r^r>

Gyulay Lajos jrf uapltredkeihl (I81 -1834). Kiadta

gr.'.f

Kun
tVt

Gza.

60

kr.

y\&\ii%z

Sdinor dr. Orsz{iqiiUin

Almanach. 1886/7.

(Lsd

Orszggylsi
"

Aliuanacli alatt.)

Hzi trtnelmnk emlkei.


i.

Elsi'i

osztly

I.

ktet s msodik osztly

T.
-

ktet

I\ailvii>/.kv.

*
*! |! ^, |,

Hentailer L. Kossuth s kora. Kossutii


_

Ijajos

vzmetszet arczkpvel.
2 IVt

Fzve
2
Irt.

Diszes vszonktsben
.
^.

8i)

^^
szalcamerilcai
Egiji'.tiiU-AUamoIc trtnete

__
kr.

kr.

I
^'

Higginson W. T.
Aiigiillx'il.

Az

KeH

rszl)en.

Trt. trkjjpel. IVfsodik kiads. Vszonktsben 1

J'rt

20

Honvdalbum.
nintlieui

Szerkeszt:' Szokoly
kir.

Viktor.

Rajzokkal

AVagner Sndor, a
Sndortl,

mvszeti akadmia tanrtl,

rjitzcnmayer

Bencziir
Plt'il.

Gyultl,

Jank Jnostl, IMunkcsy Mililytl s fametszvnyek Russ Kroly pesti mintzetbeu


._

Szinnyey
kszltek.

I
K
|<
.

Fzve
Honvdek knyve. Trtnelmi adattr az 1848-ki
ratbl. Szerk. Valiot
s

.6 frt

1849-ki magyar

hadj-

|i

Imre

Gnczy Flrisavdlt honvd tiszt, iwffefr


3 frt 60 kr.
]

% I I

ostromnaJc rajzval, a pisl-i csatatr vzlatval s temesvri csata tervrajzval. 3 ktet


'

Egy-egy ktet kln


:

frt

20

kr.

ji
lefoglaltatott.)
1

"Honvdek napljegyzetei. sszegyjt Koruyi Viktor. Msodik javitott kiads.

(Az els
Horvth

kiads,

csaknem egszen, rendrileg


der

frt.

| *

Michael.

Gcschichte

Ungarn.

Aus dem ungarischon


Uel)ersetzers

Originl

bcrsctzt und mit den

Anmerknngen

des

verseben.

Zwei
frt

Bnde

Ara.

kir.

jogahadmih

joglyceumoh trtnete.
s

frt

40

kr.

Kkay Aranyos Xr.


bvitett kiads.

2.

Ujahh orszggylsi fny-

rnylcpelc.
1

1877.
frt

II.

60

kr.

Tisza Klmn. Politikai

let-

s jellemrajz. III. kiads. 1878. 1 frt

80
2

kr.

Grf Andrssy

Gyula. Politikai let- s jellemrajz. 1878.

frt.

I >

Athenaem Irodalmi

Nyomdai Rszvnyt.rslat Budapest.


^

Kkay Aranyos Nr.


(jryula,

2.

lelnczolt prometheiisoh.
Szli

Szlvy
dr.

Jzsef,

Tartalom Gr. Andrssy Klmn, br Sennyey Pl, gr. Szapry


:

Gyula,

Samassa Jzsef.

frt

7()

kr.

* I
]*

Kldy Gyula.

rl s mdulJcrl.

Az 1821 1861. vekben keletkezett magyar trtneti (A Magyar Trt. Trsulat Felolvassai I.)

neJceJc-

30

kr.

Kecskemti Aurl. Grf Szchenyi Istvn ntls vei s halla. (1849

^1860.)
20 kr. 60
kr.

Msodik
Kemny
J.

kiads.

frt

p!

grf Trtnelmi s irodalmi halszatok.

frt

l
Kirly Pl.

Ulpia Trajana Angusta colonia Dacica Sarmizegetusa metropolis.


fvi'osa

Dacia

Vrbely

Hunyad megyben.

^
(|

szveg

kz nyomott
1 frt
2(i

szmos tervrajzzal.

kr.

^
j^

%
*'

Kis Blint.

Az Arpdoh

Jcirlyi vre

Magyarorszg csaldaiban. tvenht


'i

nemzedkrendi tblval.
Klaczko

frt.

^!

Julin.

Kt

Jcanezellr.

(Bismarck

Gorcsakov.) Franczibl ford.


1 frt

Y.

.1.

1878.

50

kr.

Kohn Smuel

dr.

zsidk trtnete Magyarorszgon.

I.

ktet.

legrgibb

idktl

a mohcsi vszig. Rszben kiadatlan forrsok utn. 1884.

frt.

szonibatosoJc.

tettel

Trtnetk, dogmatikjuk s irodalmuk. Klns tekin2 frt 50 kr. Pchy Simon fkanczellr letre s munkira.

Kossuth Lajos. Irataim az emigrczihl.

V.

ktet.

Mindegyik ktet ra
5 5 frt
frt.

fzve
Diszktsben

80

kr.

(A
II.

VI. ktet sajt alatt van.

I. Az 1859. hbor IV. Trtnelmi remny s csapsok kora. tanulmny. Politikai elzmnyek a magyar eniigrczi olaszorszgi viszonyhoz. Msodik rsz: V. Trtnelmi tanulmnyok. Els rsz: 1860 63. (magyaf gyek).

Az eddig megjelent
villafrancai

t ktet tartalma:

olasz

korszaka.

bke utn.

III.

1863. (lengyel forradalom.)

Irataim az emigrczihl.

sszevont npies

kiads.

Huszonkt kppel.

A
Kvri

szerz meghatalmazsval szerkesztette Helfy Igncz.

Fzve 2

frt

50 kr.
3
frt.

Csinos vszonktsben.

^ * * |

Lszl.

Erdly trtnete

1848 49-ben.

frt.

78

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai RszvnytArsulat Bodapest.

Marci c/ironica de gestis


Iiroducta.

hungarorum ab origine gentis ad annum MCCCXXX. omnium, qui extant, antiquissimo bibliothecae palatinae vindb. picto adhii)itis in usuiu ceteris tam Mss. quam impressis chronicis gcuuino nuuc primum rcstituto textu recensuit, varias loctioncs

codice

annotavit, praefatus est


univ.

Franciscus

Toldy,

consiliarius

regius,

l)il)litli.

hung

praefectus.

Versionem himgaricam adjecit Carolus Szab,


dict. codicis palatiiii
se.

biblioth. inusei transylv. custos. Ornat.Kiu. pnieter effiiom comijilatoris, pluriiuis pictoris

ad siinilitudinem iiuaginum

ettictis,

typis exscripsit. edidit

Gustavus Emicli, Acad.

hung. typographus.
az

Mrk
vig.

krnil-/a a magijarok inselt dolgairl.

Az sidktl

1830-ik

Fordtotta

Szab Kroly.

Nagg

4-edrtben,

a legpompsahh kngvkpek h

nyomdai killUshan, az

eredeti

kziratban lev miniatr

msolataival. Cartonnage-ktsbeu.

24

frt.

Mria Antnia

levelezse.

Az

eredeti kziratokbl kzztette grf Hunolstein.


fordtotta

harmadik kiads utn franczibl


r^:t, ifV\.

Beck Hug.
1

1 frt

20 kr.

Memor. Tiz
Mnard
R.

1875

1885.

(1885. november 29.)

frt.

20

kr.

Az

kori

mvszet

trtnete. Franczibl.

Msodik

kiads.

ktsben

Vszon90 kr.

Mszros Lzr. Eszmk

az 1848.49. forradalom esemnyeis szereplirl. Kzli: Szokoly Viktor 80 kr.


s jellemrajzok
.

Mii<sa

mexiki csszr

lete,

halla

s pre.

Eddig kiadatlan

rszletekkel.

Franczibl F.

40 kr

Orszggylsi Almanach. Szerk. Dr. Halsz Sndor.

*
1 1
frt
frt

Kpviselhz 188G.

80

kr.

Frendihz
Pr Antal.

1887.

20 kr.

Rma

trtnete a nyugati birodalom elenysztig.

A mvelt rendek
Magyar
80
kr.
frt

szksgeihez alkalmazva.

magj'ar tudomnyos akadmia ltal a

Hlgyek
Porz.

dijval koszorzott

plyam. tven fametszet kppel 2

Por

hamu

1.

a 37. lapon.
ktet

Radvnszky Bla br. Udvartarts s szmadsknyvek.

I.

Bethlen

Gbor fejedelem udvartartsa.


Radvnszky Bla
bn'i.

frt.

Trsulat. IHIS.

Rgi magyar szakcsknyvek. Kiadja a Trtnelmi 4 frt.


t***"******?**

v***yi*******************A*******************i**************>"
Athenaedm Irodalmi
s

Nyomdai Rszvnytksulat Budapest.

Ribry Ferencz dr. tanr.

legujahb kor trtnete. Bevezetsl

A
1

XVIII.
70 kr. 50 kr.

szzad blcsszeti irodalmnak ismertetse.

frt

%'


|;

Claudiusoh trtnete.

I.

ktet: Tiberius kora.

frt

Rohonyi Gyula.

honfoglals trtnete.

Kt

trkppel. 1896.

frt.

RUstow.

Az 1848 49-iki magyar


fordtotta Vrtesi

hadjrat

trtnete.

Estow

^, ^1 ^1

mimkja utn

A.

kpolnai, isaszeghi,
ktet.

nagyhr komromi
5
frt.

s temesvri csatk trkjjeivel.

Kt nagy
I-IIT.

Salamon Ferencz. Budapest

trtnete.

ktet.

9 frt. 2 frt 50 kr.

Els

ktet: Budaiiest az -korban.

Msodik ktet: (Budavr kpvel.) Harmadik ktet: Kvitf brlatok. (Buda 1687-ki

4
tervrajzzal.)

frt.

2 frt

50

kr.

*; 1;

^4.

honfoglals ve.
\

50 kr.

Sayous Ede.

magyarok egyetemes trtnete. Fi-anczibl fordtotta Antal. Kt ktet, j olcs kiads.

dr.

Molnr
3
frt.

Sebestyn Gyula.

Az

sJcor trtnete.

Vszonktsben.

60 kr

Sime James. A nmet np trtneteMsodik kiads. Vszonktsben.


^:

Angolbi'il

fordtotta

Angyal Dvid.
60
kr.

% I
4!

Symonds J. A. s A. Bartoli. Az olasz np Msodik kiads. Vszonktsben.

irodalom trtnete.

Angolbl.

60 kr.
s

Grf Szchenyi
I.

Istvn
:

vmnJci.

sszegyjti

kiadja

m.

t.

akadmia.

ktet

Napli. Adalk a nagy


sszelltotta

hazafi jellemrajzhoz.

m. tud.
Istvn

akadmia

megbzsbl

Zichy Antal.

Szchenyi

arczkpvel.
II. ktet:

Beszdei.

A
A

m.

t.

4 frt. akadmia megbzsbl sszegyjttte 4


lev.
frt.

s jegyzetekkel kisrte

Zichy Antal.
m.
t.

III. ktet
4!

Levelei.

akadmia megbzsbl sszegyjttte,


tag. I. ktet.

elszval s jegyzetekkel elltta Majlth Bla

4
5

frt.

IV. ktet: Levelei.

II. ktet.

5 frt.
frt.

VI. ktet: Levelei. III. ktet.


Grrf Szchenyi Istvn.

nismeret. (Dblingi kzirataibl.)

2 frt 50 kr.

Grf Szchenyi

Istvn.

Verse anyjhoz, grf Fesztetics Juliannhoz.


ltal.

Megelzi
20
kr.

^
j(|

Szchenyi nekrolgja Toldy Ferencz

I
80

Athekaedm Irodalmi

Nyomdai RszvkytArslat Budapest.

Szkely

lrvi''lt;irlKiu
\

Kussiitli fogmga s Pestvrmegye rendi. Pestvrmegye rztt adatok nyomn. Kossuth Lajosnak 1845-ben Pestigyhez intzett sajtkez beadvnynak hasonmsval. :niiH' .50 kr.

Jzsef.

Szeremlei Samu. Maf/yarorszg krnikja az 1848. s 1849. vi forradalmi


idejbl.

Kt

ktet.

frt.

Szilgyi

Ferencz.

Hra
s

vilg Erdlt/ben.

2
ktet.

frt.

Szilgyi Sndor.

Rajzok

tamdmnyok. Kt ers

4
:

frt.

szerz 1857 75 kzt lapokban vagy folyiratokban megjelent ilolgozataibl. akadmiai s egyb felolvassaibl vlogatta ssze. Tartalma Erdly helyzete kt nagj'hatalmassg kzt. Bks Gspr versengse Bthory Istvnnal. Lorntf Zsuzsanna. Rkczy s Pzmny. II. Rkczy Gyrgy sszekttetse Egy v egy hdoltsgi vros trtnetbl. Ndasdy Ferenczczel. Alvinczy
vrviijtemnyt

Pter stb. stb.

Rajzok a forradalom utni idkbl.

Az els magyar

katonai tanintzet.
1

frt

50

kr.

Szokoly Viktor.

csszrig. Klnsen s- s ujabbkori trtnete, mveltsgi trtnete s klnbz npfajaira vonatllamszervezete, aztk

Mexik Miksa

kozlag. Tiz kppel.

rt.

Tallin Gyula.
szati

nemzetgazdszat az -kov npeinl. Trtnet-nemzetgazd-

tanulmny.

40

kr.

Thaly

Klmn.

Rkczi-emlkek
feltallsa.

hamvainak

Trkorszgban s II. Rkczi Ferencz Msodik bvtett s szmos kppel illusztrlt


3
frt.

kiads. 1893.

Thun

(Az orosz forradalmi mozgalmak Fordtotta Szentgyrgyi Vrs Dezs. 1


Alfonz.

nihilistk.

trtnete.)
frt

80

kr.

Grf Thurz Gyrgy


Kzrebocstja

/m-elei nejhez,
id.

Czobor Szent-^Mihlyi Czobor Erzsbethez.

grf
ij.

Zichy

Eduumd.

Kt

ktet.

Thurz

Gyrgy
4
frt.

letrajzi vzlatval

Kubinyi Miklstl.

Tisza Klmn

miniszterelnksgnek tizedik vfordulja 1888. november 29.


1

frt

20

kr.

Trtnelmi csarnok. rdekes s tanulsgos

let-,

kor- s jellemrajzok gyjte1

mnye. Szerkeszt Hnt Lajos.


Tth Bla. Mendemondk.
rzza.

rt

50

kr.

vilgtrtnet furcsasgai.

Gyjttte

magya3
frt.

4 kppel. Vszonktsben.

81

*,

^1

Atheiaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.

I ^
Uszpenszky
G.
J.

Terpigorjeff A. N.

parasztok s nemesek elzllse

Oroszrtighin. Attlolguzta Saiusun-Iiiiniiielstjei'ne


t'rdts.

H.

.logostott

magyar
Hu
.5U

Kt

ktet.

Uszes bortkban.

Vt

kr.

Vadnay Kroly. Elmlt idk. Emlkezsek.

iVt

kr.

Vmbry rmin. Oroszorszg hatalmi llsa zsiban. Trtneti tanulmny.

I ^ * ^
* %
|<

^^' '"'

I %

B. Vay JVIiklsn, Adolsheim

Johanna brn

lceiibl.
stb.

Emlkek.

kegyeletes
:

l)r

\'ay Miklis frendihzi elnk

engedlyvel kzrebocst ja
1

Jkai Etelka.
Veres Sndor.
Vilgos
^1

frt.

magyar emjrczi a
'-

Keleten.

Kt

ktet.

3 frt 50 kr.

hse.

.lellemzsek

Grgeirl.

Assermann

ezredes,

Asbth

liajos

tbornok, Frey Artliur, grf Giiyon Kichrd tbornok, Horvtli Mihly,


Irnyi
Uuiel,

altbornagy,

Pulszky Ferencz.

tbornok

tbornok. Mszros Lzr Rstow. Schlesinger Miksa, br Stein Szemere Bertalan irataibl. Kzreliocstja Szokoly Viktor.
Clia.ssin,

Kmethy Gyrgy

60
Vukovics
*,

kr.

Seb

Emlkiratai

szabadsgharcz korbl.

Sajt

al

rendezte
5
frt.

Bessenyey Ferencz.
Wellhausen
J.

^ * %
^1

Izrael

npnek

trtnete

Jeruzslem

msodik pusztulsig.
60
kr.

Fordtotta Kardos A. Vszonktsben.


WilkenS
A.
S.

K(mai rgisgek.

Harmadik

kiads. Angolbl. Nyolcz brval.

Vszonktsben.
Zichy Antal. Anglia trtnete a forradalomig.

60
1

kr.

frt.

^,

Ai

angol forradalom trtnete.

rt

50

kr.

82

~ U iti ti iti ti itt iti .ti rfi iti iti .ti iti ti it. iti " "^ ^^; y^ T^ T^ !^ "."c v; jv l^ k itt ^*; iv i"^ lA! !a; V,; y iti IV
!

wAA

AA A AA A J* !*i~ "

Atuekaeuh Irodalmi

Nyomdai Rszvi^inytrsulat Budapest.


"5"

i
:^

_ix.
:

Fdrajz, lfcipsofi, ^tatisztifia,


Csiagszat.

Ballagi Kroly s Kirly Pl.


temes
f'iildrajz.

Egi/c-

Danilovics Mihly.
npszer
foglalkozs
az ifjsg utn.

.1

csillagns gnek

tekintettel

az orszgok

ismertetse.

Egy
s

csillag-ra

termszeti, politikai s trsadalmi, ipari,

mellklettel.

Tanulsgos

mulattatii

kereskedelmi, kzlekedsi s

kzmvel-

minden trgykedvel,
szmra.
.V
1

jelesen

dsi viszonyaira. Sztrszer trgymuta-

legjobb forrsok
frt

tval elltott fldirati kzikcinyv. jsg-

40 kr.

olvask, kereskedk, iparosok, gazdk

i-s

ltalban

mvelt magyar kznsg


10
frt.
(I.

rtekezs
npesedsi
tettel

az auszlria-magyar
viszonyairl,

birodalom
tekin-

szmra. 3 ktet
O
4
kr..
frt.)

ktet 2 frt
III. kitet

klns

n. ktet 3

frt

50

kr..

az

1869.

rn.

t.-cz.

rtelmben

1870. jan. 3-n a

A magyar

birodalom leirata,
:

klns

letn

keresztl

magyar korona terviend npszmllsra.


,')0

tekintettel az 1876.

Helysgnvtrral.

XXXIII. t.-ozikkre. mvelt magyar k3 frt.

sszelltva dr. Landercr Oszkr ltal.


kr.

znsg szmra

EvkIl3rv, Kzg.

s Statisztikai 1892

93.

Bardcz Lajos
tel

dr.

1.

.1

felfedezsek s tatekintet-

68. lapon.

llmnyok trtenete. Klns


a

gz

villanyossg

alkalmazsra

Flainniarion Camille.
vasmnyuk.
Kpekkel. 3
Porditotta
frt.

Csillagszati ol-

s a fnykpirs kifejtsre.

Akadmia
val

A M. Tud. magyar hlgyek dijkoszomzott plyam. ,')" fametszltal a

Feleki

Jzsef.

Diszktsben

frt.

vnynyel.

2 frt 50 kr.

Fssy Tams. Egyetemes

fldrajz,

k-

zptanodai hasznlatra. Negyedik kiads.

Bernth Gza.

Keletdzsiai utazs.
1

frt

20 kr.

frt

50 kr.

Boccardo Jerom. A
iiii'ijhnditrixn.

Gregfuss Gyula. Termszettani


fld
e's

fldrajz.
alkal-

fokozntns

X mvelt

rendek

szksgeihez

fldrajz s kereskedelem

trtnete,

huszonegy eladsban.

Olasz

mazva. Magyar hlgyek dijval az Akadmia ltal jutalmazott plyamunka.


(9

eredetibl a szerz beleegyezsvel magyarra fordtotta Dunyov Istvn ezredes.


2

diszes,

knyomatu.

sznezett
2 frt

fld-

abroszszal.)

80 kr.

frt

50 kr.

Bhm

Gyrgy Dek. Xagy Magyarorszg,


Xjnrt.

vagy

DeT-Magyarorszg vagy uz gynevezett bnsg kln trtnelme. Kt ktet 4 frt.

ngy szerzetes bart viszontagsgos tja 30 kr. a magyarok si hazjba.

Castelar Emil.
termszet

mvszet, valls
1

Haeufler
Pest

J.

Y.

Buda-Pest,
Skizzen

Historisch-

Olaszorszgban.

Fordtotta
frt

topogratisclie

von

Ofen

>ind

Szathmry Gy.

50 kr.

fstttttt!

Uj

folyam.

Fordtotta

Huszr Vilmos.
2 frt.

und dern Umgebungen, mit 12 Anschten und mehreren historischen Illustrationen. Gebunden. 1854.
4 frt ^0 kr.
-

83

6*

y^j^jj^j^j^jS.ji.j^jj;j^jfejfej^jfe^j!Jt!Jt!J^rf^^!3trffejt!^j5!^^^ ^^r^^i^!^^^^^r^^^r'fe^^r^

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai szTNyTKSULAT Budapest.

Hollsy Juszt.

Npszer

csillagszat.

Hunfalvy Jnos.
Mittel-

Knrzer

Abriss

der

magyar tudomnyos akadmia ltal a magyar hlgyek dijval koszorzott knyoplyam. 1 1 1 fametszettel s matu csillagszati abroszszal. 2 frt 80 kr.
:i

allgenieincn (Teograpliie fr Elementar-,

und

Gewerbeschulen.

lm Auf40 kr.

trage

iles

nugarischen Landes-Indiistrie-

Vereines verfasst. Gebundeu

Hunfalvy Jnos. Egyetemes


I.

fldrajz.

Jank Jnos
rajzzal s
i

dr.

Kalotaszeg

magyar
2 frt.

ktet.

tel

Del-Enrpa. Klns tekinteta nprajzi viszonyokra. A M. T.


."i

npe. Nprajzi tanulmny. Tizenegy tbla

trkppel. 1892.

Akadmia tmogatsval II. ktet. .4 magyar birodalom


rajza.

fi't.

fld-

Jekelfalussy Jzsef.
Orsziiijiiiiitil'

.4

Sz.-Istmn Korona
kimutatsval. Az

Klns

tekintettel

nprajzi
letek
s

in'pcsxge a terletek, p-

viszonyokra.
TII.

Elfogyott.

hzillatok

ktet.

jszaki-

cs

Kzp-Eurpa
alaji-

ISlO-bcn vgrehajtott npszmlls ered-

fldrajza, klns

tekintettel a nprajzi

mnyei

egyb hivatalos

adatok alap50 kr.

viszonyokra. Htrahagyott kziratai

jn. Vszonktsben

jn

befejezte s sajt

al

rendezte Dr.

Thirring Gusztv. 1890.

frt.

Berlkernng derLndcr der H.StephansKronc sammt Nachweisuug des Geliietes,

magyar birodalom termszeti viszonyainak lersa. A m. tud. Akadmia


12
frt.

Gebaude und Hausthiere. Mit Bed. Ergebnisse der im Jahre 1S90. vollzogenen Volkszhlung und auderer
der

ntzung

megbizsbl. 3 ktet. 1865.

amtlicher

Dateii. 1892.

Vszonktsben
50 kr.

4!

Eurpa llamainak rrid


1868.

statistikja.
1

frt

80 kr.

Kllay B.
orszgon.

Olcs vidki vasutak Magyar1

frt

20 kr.

magyar-osztrk monarchia rvid


1874.

sta-

tistikja.

2 frt.

Keleti K.
knyve.

.1

gyakorlati statisztikai kzi2 frt 50 kr.

Fldrajz a gymnasiumok hasznlatra.

A A
I.

legjabb miniszteri utastsok nyomn.


valls- s kzoktatsgyi minisztrium

Szent-Istvn

koruna-orszgainak

n-

pessge a terletek, lakviszonyok s hzi


llatok kimutatsval.

ltal 21,792/1887. sz. a. engedlyeztetett.

Az 1870-ben vgs

ktet.

Eurpa

fldrajza.

Az els

osz-

rehajtott

szmlls

eredmnyei
alapjn

egyb
:''0

tly szmra.
II.

80 kr.

hivatalos
Keleti K.

adatok

sszelltotta
kr.

ktet. zsia, Afrika.

trlia

fldrajza.
2.

Amerika, Auszmsodik osztly sz60 kr.

mra.

kiads.

1890.

Ucbcrsicht der Beclkerung des Staatsgcbietcs,

der

Wohnverhdltnisse
Liinder

und
der
der

Fldrajz.
I.

ktet.

A kzpiskolk hasznlatra. A magyar kirlysg s a fldAz els


osztly
4.

Hatisthiere

sdmmtlicher
Krone.

nngarischcn
Ergebnisse

Auf

Grund
1870.

kzi tenger medeuczje.

der im Jahre Daten,

durch-

szmra.
II.

tdolgozott kiads

80 kr.

gefhrten
ratlichen

ktet. Eurpa.
s

(A magyar kirlyskivl.)

Volkszhlung und anderer zusammengestelt von


50 kr.

gon

dli flszigeteken
8.

mso80 kr.

Kari Keleti.

dik osztly szmra.

kiads.

in. ktet. zsia, Afrika


fldrajz elemei.

s a mathematikai harmadik osztly sz-

Szent-Istvn kormia orszgainak naz

pessge

ISSO-ban vgi-ehajtott npadatok


alapjn
tancsos
dr.
fel-

mra. Msodik kiads.


IV. ktet. Ausztrlia, Polynzia,
s

80 kr.

szmlls hivatalos
Keleti

Amerika
negyedik
80 kr.

Kroly

miniszteri

flfedezsek

vzlata.

gyelete alatt szerkesztette Jekelfalussy


Jzsef.

osztly szmra.

50 kr.

8-

f4^4*44*A

-.

..

*.

- > * >. _. ., A

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsulat Budapest.


-o{f-

Keleti K. Beiiilkenmii iler Laender der H. Stif'iiiis-Kioiu: sammt Nachweisung ile


Gebietes, der Wohnungsverhaeltnisse >m(l

Strausz Adolf. Bosznia


trtneti
s

tOi

Herczegorina

nprajzi
I.)

leirsa.

(Bosnyk
2 frt.

fld s npe.

2.

kiads

Haustlere, mit Bentzungf der Erget)nisse

der

iin

Jalire

Issd.

vollzogenen
amtli<-lien

Bosznia

Herczegncinn
188;i.

politikai, kz-

Volkszaelilung

und

anderer
des

gazdasgi s fldrajzi
Dr.

leirsa.
1

(Bosnyk
frt

Daten.
Keleti.

Dnter
von

Aufsicht

Kari

fld s npe. n.)

80 kr.

Nacb dem nngariscben


Dr.

Origiiiale

Thallczy Lajos

verfasst

Josef

Jekelfnlussy.
.">(!

kr.

dr. Oroszorszg e's Haznk. A szveg kz nyomott 41 kppel, Drre Tivadartl. A m. kir. fldm.,
ipar- s keresk.

Lner F.

minist,

tmogatsval.
2 frt 50 kr.

.1

statistika elmlete vzlatban.


1884.

Bevezetsl

statistika

gyakorlati r.")

sznek kell felfogbatsra.

kr.

Tozer H. G.
forditotta

O-kori fldrajz.

Angolbl
60 kr.

Lng Ludwig
keniiiy

dr. Statistik der

Berl-

Lauko

Albert.

Vszonkts-

Ungarns.
ans

Mit
in

zwanzig

ben
poly-

chromischen

Cartogrammen.
der
ung.

Deutscber
er188.i.

Tth.

Bla.
:

Koiixtantinpolyi
.szlv

emlkek.

Auszug

Sprache

1877.
Tartnlom
kflvc.
.V

80 kr.
trieszti iiiiiveltsg

scheinenden Statistik ngarns.

einlk-

2 frt 5 kr.

.\

Az

.\dritl a Mrviiy-lenperif.

liszkard tad.'-a .MmIuI

Kerinmek.

A Kt uagyon

Magyarorszg
szerkeszti
I.

statisztikja. Keleti Kr.

uaiy ur.
rl.

.\

k(lpok-cikii>l is Brillat-Sivariii.\

s Jekelfalussy Jzsef

kzremkdsvel

tiiczol (lervi.sekiil.

Lcvkct

p.viil.

Lng

Lajos.

n.poly az

liassir-estly A vrnai ut. Konstanti Lapok konstatititczn. \


.szp.

ktet.

tikja.
Tizscf.

Magyarorszg npessgi statisIrta Lng Lajns s .Jekelfahisfiri


20

tinpnlyi arczkpalbtiniombnl.

szinnyomatu trkppel
.=>

Vmbry rmin
raegbizsbl

kzp-zsiai utazsa.

s J
frt.

melyei a Magyar Tudomnyos Akadmia


1863-ban
t.

gratikai rajzzal

Teliertibl
a

n. ktet. Magyarorszg gazdasgi


tikja

statis,T

Turkman sivatagon

Kaspi tenger

frt.

Mrkus

Istvn. Trkorszgi kpek.


2 frt 50 kr.

keleti partjn Khivba, Bokharba s Szamarkandba tett s leirt. Harmadik, szerz letrajzval bvitett kiads. Ki-

lencz kppel. 1892. Diszktsben

3 frt.

* * * *

Miksa

bajor kir. berezeg utazsa Keleten 85 kr.


Tiizzel-rassal a Szudnban.

lS.3S-ban.

Slatin Pasa.

KibcilelmHm a dervisekkel,

fogsgom

2 frt 50 kr. Keleti letkpek Tartalma: Hz s liztart<. .\ csaldi li'l. Xk. Egy klt hza-vga. Uahk ^ Dohny Tivornyzs. kszerek. tkezs. Mvelts lindit szerek. Iskolk. A fird.

szksem. 1879

1895.
Egy

sg.

Fordtotta Jank
heliograviire-arcz-

nnepek.
Dervisek.

Zarndokok

s zarndokl-

sok.

.\

fnyes porta s oszlopai


.\

Jnos. Kt ktet.
kppel.

Konstantinpolyban.
s bazrlet.

karavnok.

Talbot-Kelly
s

19

rajzval,

egy

Kere.sztnyck t zsidk.

Bazrok Mosz

trkppel
jogostott

egy

tervTajzzal.

Egyedl
G frt.
s
frt.

lim nptipusok.

magyar

kiads.

Fzve

Pldabeszdek.

jelenkor Moszlim fejedelmei. Oszmn pldabeszdek.

tJzbTHunHlnfitV

K--i/;uit:ii:n--iu. untatok.

.\It:ij-

Kt diszktsben

mondatok.

* *

\ \
85

n.^

. ...-.

-. .. -.

.*.

.-

-*.

.-

,ti .ti .ti

*
Athenaem Irodalmi
s

Nyomdai RszvnytIrsulat Budapest.


?y?

X.

fyeDudomny, Ooasfinyoefi,
^ztpafi.
Ahn

nyelv gyors s

F. Gyakorlati vezrknyve a franczia knny megtanulsra a


jra

knyv.
let

Az orszgos magyar iparegyesirta

megbizsbl

Pterfy

Sndor.

Mutschenbacher-fle magyar tdolgozs


alapjn

Kemny

tblba ktve

40 kr.

tdolgozta

Havas

Adolf

freliskolai tanr.

Peschier A.
czia
leti

rallicismes dialogus. Fran-

Els

folyam. Tizenkettedik kiads 70 kr.

nyelv

sajtsgos

kz-

trsass

Msodik folyam. tdik kiads

70 kr.

beszlgetsekben, kzmondsokkal

pldabeszdekkel.

franczai nyelv alapos


s

Berzay lek.
s

Latin gyakorlatok, az els msodik nyelvtani osztly szablyai


70 kr.

ismeretre

trekvk

hasznlatra.
kzli

Oldalagos

abban jrtasok forditmnyban


1

szerint a tanuli) ifiusg szmra.

Fekete Soma.

frt.

Czuczor s Fogarasi
sztra.

1.

A magyar

nyelv

Rpssy Jnos.
vrosi elemi

Olvasknyv a

r.

kath.
s

lenyiskolk harmadik

I *

negyedik osztlyai szmra.

60 kr.

Gnther Antal
iskolai s

dr. Franczia nyelvtan, 80 kr.

magnhasznlatra.

Az tdik

hatodik

osztly

szmra.
75 kr.

Lemouton

Jnos. Vezrfonl a franczia nyelv knny megtanulsra, uj tanmd szerint szerkesztve a gymnasiumok s
kr.

Sznssy Sndor.
javtott kiads.

iMtin nyelvtan. Alak-

tan. tdolgozta Elischer Jzsef.


1

tdik

egyb nyilvnos intzetek szmra. 1 frt 40

frt 20 kr.

Latin mondattan

al-

fgymnasiumok
1

Mttyus Uzor. adi


tel a

niisztr, tekintet-

szmra. Harmadik javtott kiads. Sajt


al rendezte Elischer Jzsef.
frt

katonai szakismeretek minden ga-

40 kr.

zatra.

Nmet-magyar.

frt.

A magyar
tettk

Mutschenbacher Alajos. Magy.


azaz
latinnyelvtani
rerxeK a nevek

Alvry,
a

nyelv Sztra. A magyar tudomnyos Akadmia megbizsbl ksz-

izblyok

Czuczor

Gergely
ak.

Fogarasi
ra

nemrl,

ejtegetsrl, az igk

Jnos. magy.
fzet
]

tud.
;

rend. tagok 29
fzet

mltja
tannal

s liauyatjrl, a

hangmrtkrl,
ifjsg

(hat

ktet)

egy-egy

szmos pldkkal
elltva,

flvilgostva s vers-

frt.

hat ktet

egytt vve,

tarts

gymnasiumi
2.

ktsben

20

frt.

szmra elmleti trgyul.

kiads. 70 kr.

Strausz Adolf s Dugovich Imre.


yr nyelvtan. Iskolai
latra.

Bol-

Ndaskay

Lajos.

magyar

helyesrs

magnhaszn1

s xzrnyozs alapszablyai. 1855. 30 kr.

1893.
egyet,
tanr.

frt
.1

40 kr.

Ernykpz hasznos Olvasknyv a haza mindkt nembeli ifjsgnak szmra.


4.

Tlfy Jnos

classica
1

philologia encyclopaedija.

frt.

kiads.

20 kr. Ipariskolk s polgri tano-

Uhrl Jozefa.
netbl.

Kis adatok az angol trttiatal

*!

Olvasknyv
dk
szmra.

Olvas s tanknyv
s

angol
.'lU

Els

rsz.

0-s

tanulk

fleg lenvok szmra.

kr.

-4<3riCJ;o<?

86

Athbnaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrsui.at

Ti'ii.m'kst.

XI.

jittudomny, ^mafinyocfi.
Cherner Nicolaus Joan.
jiifi.s

Enchiridion

Parizek

Elek.

Vasrnapi

nnepi
Jnos. 2

evei. iiiiu siiifulaii

ad alienas con-

i'riinyeliiniKiliiiak

rtelmezse az ifjsg

tessiones atteiitione.

Tomi.
:!

185:).
frt

szmra.
ktet.

Porditotta

Balimiek
2

80 kr.

frt 80 kr.

Glatz. Bnzijsiiok knyve, mveit csaldok szmra. Ai-anymetszs brktsben, tokkal.


1

Religi

torti'ncte'nck

riivid

rzlata.

vilg kezdettl fogva korunkig, katli.


.\

frt

80 kv.
1895.
.3

ifjsg szmra.

pspki hatsg jv10 kr.

Hock

hagysval.

Jnos. Vigasztalsok

Kemny ktsben
Mi dvsb
:

h'ini/re.

Vzonktsben
Dszes l)(jrkts aranymetszssel.

frt.

Santh

K., ldozr.
hinni'!'

hinni
1

5 frt.

rayy nem

frt.

ilti/dstemplomi
1896.

bjti

szentbeszdek.
'

Sclunidt Kristf. Bibliai


.1-

trtnetek az
az

frt

20 kr.

uj-szvetsgbl

apostolok
Fordtotta
kr.

Kalszt,

a legjelesebb

nmet katholikus
beszcdeibcjl.

cselekedeteibl.

Kpekkel.

liilsziiokok

egyhzi

Szer-

Czuczor Gergely. Negyedik kiads. 70

keszt Sujnszky
4 ktet.
(I.

AiitaJ.

Msodik folyam.
fi't

ktet elfogyott.) 4

20 kr.
Sz'z.

Talabr Jnos. Hitnktatstan vagy


hitoktats kziknyve.
1

frt r)0 kr.

Munkay
-^toi

Jnos.

boldoysyoi
leti'

'nyja

Mrinak,

a szt.
1

Szz
t'rt.

Uj

Testamentum
knyvl helv.
hitv.

magyarzata,

kzi

aczlmetszet kpvel.

nptantk szmra.

Diszktsben

frt

BO kr.

Nmetbi

fordtotta
J.
.1

Krb

l'l.

frt.

Pados Jnos.

Nagybjti szent

beszdek.

Zimmermann

rallsi

szoksok s
1

40 kr.

szertartsoknak magyarzata.

frt.

IMAKONYVEK.
Hock Jnos imaknyve.
A) Fiiiiim kiiulis. Vltozatos keretrajzokkal s 4 tinm Diszes brktsben
1 metszet kppel. ,-,_10 frt.

Brktsben brtokkal
Brsony- vagy peluchektsben Utnzott finom elefntcsontktsben Valdi finom elefntcsontktsben B) Kilziinsges kiads. Keretrajz nlkl. Vszonktsben

1415
12

>

14

1214 2235
2

finom aczlmetszet kppel.


2 frt 50 kr.
fft

Brktsben
Csontktsben f!l Kisalak diszkiads szinnyotnatn keretekkel. Finom sima brktsben

50-5 5

frt.

4-7
7 frt

kr.

Finom mozaik-Virktsben Finom borjubrkts'ben klmbz

dsztssel

Legfinomabb borjubrkts hordozhat brtokkal


Ujcsontktsben arany- s ezst dsztssel Legfinomabb valdi elefntcsontktsekben

14 frt. 10 13 frt 5

kr.

910

22 .55

Hoek
mlysge s

.TnoH

imakiinyrben ugyanazon benssg. gazdagsga, a nyelvezeteknek ugyanazon


s

magyaros zamata

ugyanazon megragad kzvetlensge s meggyzdsnek ugyanazon meghat ereje nyilvnul melvlvel


a gondolatoknak

sznoklataiban oly ellenllhatatlanul tudja a hallgatk ezreit lebilincselni

^^!^^^^ Wa * ^^^^^r

^
s

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai Rszvnytrslat Budapest.


<Y^

Hit,

Remny

s Szeretet. Imaknyv, mivelt keresztny katbolikus szmra, szerkesz1

Antal ldozr. Aranymetszs finom brktsben aczlosattal s kereszttel Ugyanez, klnbz drgbb br s brsony diszktsben.
tette Sitj'uiszky

frt.

2 frt 7 fi kr.

Uj kisalak kiads. Vszonktsben

frt

20 kr. Brktsben

38

frt.

Perlen der Andacht. Gebetbuch


Mit Goldschnitt
in

fr gebildete Katlioliken nach

den

liesten

Quelln
1

ausgpwhlt und geordnet von Stanislaus. Broschirt


Cbagrinleder geb.
2

frt.
frt.

Szentelt hangok. Imaknyv mvelt katholikusok szrara. Legjobb ktfk szerint rendezte Alfiinr A. Nmet eredetibl magyartva. Hat remek aezlmetszettel. Ara arany metszs finom brktsben, tokban 2 frt 70 kr.
Tth. Pl.

(iyliigyriri/ik.

Imaknyc

fiatal

protestns

Iiiilyy-k

xzdiiira.

Harmadik
2 frt.

kiads. Szp vszonktsben

^
.^
|

Ugyanaz. Finom brktsben

3
s

frt.

Finom borjubr-,

peluche-, brsony

egyb ktsekben

frtt(')l

:>

frtig.

"'^'Xr^Mf

OT't'iT^'t't^'t^'t^'t't^^'if'^tf^'i ! *C

88

w "V 'T! V V '^ 'T; 'r! 'Ji '^ '*j '^ '5 'V "v '^'

Atuenaeuh

Iroda^hi s

Nyomdai Rszvnytrsdlat Budapest.

Blackwell E. Tancs
gjuii neveljk

a nzlhiek, iio gyermekeiket nemi tekht-

Jsz Gza.
letre.

.1

fejlds trvnyei. Klns

tekintettel a trsadalmi s a nazdasgi

tetben

erklcssen.

Angolbl a hatodik
70 kr.

1893.

.3

t'rt.

kiads utn fordtva.

Eebes. Az

let

kpe.

Grgbl

fordtotta
s latin

Browning
trt)iete.

Oscar.

.1

nevels elmletnek

Tokly Istvn

(Szemkzti

grg

Bevezeti) tanulmny. Angolbl.


el-

szveggel, tanodk hasznlatra.)

40 kr.

Knyvszeti s letrajzi jegyzetekkel


ltott tdolgozs.
1

frt

20 kr.

Lotze

Hermann eladsainak
Krmn Mr.
s

dictatiimai

l-'iirditotta

Cicero sszes levelei. Idrendes


zatban
fordtotta
s

I.

Logika

a philosophia
1

encyclofrt

soro-

pacdijn.

20 kr. 90 kr.

magyarz jegyzetekkel, mutatkkal elltva kiadta Fbin Gbor, a m. t. akadmia rendes tagja. Ht ktet. 14 frt.

II.

Psychnlogia.

*
I*

Lucretius Carus tankltemnye a


mszetrl. Fordtotta
bocstotta
s

ter-

bevezetssel s

magyarz jegyzetekkel

kisrve
a m.

kzret.

Domanovszky
trtnete.

Endre.
s

.1

blcsszet

Fbin
tagja.

Gbor,

akafrt.

Kziknyvl

magntanul-Kor.
2 frt 80 kr.

dmia rendes

mnyozsra kidolgozta.

Els ktet.

Molnr Aladr.
iitjyelet

.1

npiskolai

tanfel-

klfldn s haznkban.

GO kr.

Greguss
lkra.

A.

Kzoktatsi
a

szrevtelek.

Ptekintettel

protestns

kzpisko-

.4
s

n'ptanitk

nyutplijazsa.

zvegyeik
s

20 kr.

rvik

gymolitsa

klfldn
1

ha-

znkban.

frt

40 kr.

Az
vi

Aesthctika. Bevezets, melylyel szp-

Paedagogiai
tekintettel

encyclopaedia, klns
a

tan! eladsait a pesti

egyetemen

ISTii.

npoktats

llapotra.

mjus 9-n megnyitotta.

20 kv.

ncrels titdoMny
tantk,

sztra.

Segdknyv
tanfrfiu

nevelk, szlk s iskolai ell-

Az cyyetlen tudomnyrl.
egylet estlyen
tatott.

nkpz30 kr.

jrk szmra. Ahrikkal.

Tbb

1872.

pril

14-n olvas-

kziemkdsvel
Krul//.

szerkeszt

Verdy
'>

Vszonktsben

frt.

89

*<^W!W!^!^W!!!!AW!W!^9

Athenaem Irodalmi
.

ts

Nyomdai Ri&szvnytKrslat Budapest.


ii^

XIII.

OpDosi yudomnyofi.
Balogh Klmn
I.

dr. -4- ember lettana.

Krafft-Ebing R.
beteg
idegek.

dr.

br. Egszsges s
dr. Osvtli Albert.
1

ktet. Vrkerings.

Kzbens nedvketplls.

Trd.

rings. Vrmirigyek. Tpszerek. Emszts.


II.

frt.

ktet.

hgy.

Az

llati

meleg.

idegekrl

Az anyagforgalom mrlege. Az ltalban. Az rzki idegek. kzponti idegrendszer. Az izmok.

Lengyel

Dniel.

Frdi

zsebknyv.

Magyar-, Erdly-. Horvt-, Ttorszg, a


Szerbvajdasg,

nemklnben
s
18.53.

hatrris-

csontok s az emberi test egyenslyi

vidk

svnyvizei

frdintzetei
2

viszonyai.

test

mozgsai egszben vve.

mertetst trgyalva.

frt.

szaporods s a fejlds.

kt ktet
fi

ra

frt.

Mihalkovics Gza.
szveg

Sebszi kittan. 93 a
fametsz.
1

kz

nyomott

Nyer20 kr.

tes

plyam.

frt

Altalnos kr- s krjelzstan. 3 frt 50 kr.

Miszlay M. Krmkr, vagy


Gygyszertan.
74. a

az emberi

szveg

kz

nyo3 frt.

krm minden nyavalyinak alapos gygymdja. 40 kr.


orvos-sebsz,
stb.
-4

mott fametszettel.

Batizfalvy Smuel
egyenizet

Navratil Imre
dr. Gyakorlati teat88. a

mt,

egyeSz-

temi

ra.

tanr.

ggebajok.

(Orthopaedia).

szveg
3
frt.

mos

a szivegbe

nyomott fametszettel.
3 frt.

kz nyomott faraetszvnynyel.

Gurtl L. tmutats
kiads

sehszi

mttek gya-

Ggesebszeti

adatok.

Szmos a szveg
40
kr.

korlsra s alkalmazsra.

legjabb
fordtotta
1

kz nyomatott fametszettel.
Orrtkrszet,

nyomn

magyarra

Varr Indr.

tbb a szvegbe nyoma30 kr.


-4

frt.

tott fametszettel.

halottkmi
kpestett
s

szolglat

kziknyre.

Olh Gyula
elleni

dr.

kolera

s a kolera
s a

hatsgilag

megbzott,

cdekezs.

nagy kzinsg

orvostudori

vagy sebszi oklevllel nem


70 kr.

np hasznlatra. 1892.
A?, orsz. kizegpzsi'fi
H'bli kfirbeii

20 kr.

bir halottkmek hasznlatra. Msodik, a szerz ltal tdolgozott kiads.

tincs lt.al uiini'l s/.lo-

vuln olti'rjcdsre aianltatott.

Szabadfldi Mihly. Az

orrostani koalapvonalai.

Hertzka Im.re
tlyainak
s

dr.

Karishad gygy haviszonyainak


s italjegyzkkel

pogtats

liallgatdzs

egyb helyi

Nmet minta

szerint dolgozva.

40 kr.

ismertetse.

Egy

tel-

mzes hugyrban szenvedk szmra.


8(1

Toldy Far.
kr.

kt binyve az egszsg

fn-

tartsrl.

Msodik kiads.

85 kr.

J,t^t*^i^%^*^tt^ipi^i^i^i^i^i^

rvvv^
90

^^^M

i>

Athenaeum Irodalmi

Nyomdai Kszvnytrsulat Budapest.

XIV.
^zi- s jTlezci

Gazdasg, Kertszet,
i|

Padszat, IJaszat.

>
Balshzy Jnos.
liorkreskecli'srl,
.4

piiiaegaidnzafnil,
a

Fnagy

Jzsef.
:

.1

rizxla

idomifsa.

vagyis

magyar-

i's

Fggelk*;

beteg ebek gygykezelse.


s

erdlyorszgi

boroknak
s

sajtsgaihoz

Msodik

javtott

bvitett

kiads.
A frt.

alkalmazott kezelsrl, a magyarorszgi

Kpekkel. 1895. Vszonk.

borkereskeds hajdannyairl.

jelenkori viszo-

* *

Kilencz

vi

tljb

ezer

liord

Grubicy Gza. Tykok


nyas llatok
tsrl.
tojsai

egyb

szr-

klnfle borokra val felgyelsi tapasztalataibl,

mestersges
Cantelo

kikl-

az

irodalmi

termkek

figye1

Angolul

irta

W.
-'iO

J.

lembe

vtelvel.

frt.

Jlagyarra fordtotta Oettel Rbert, kivonatos nmet fordtsa utn.


kr.

Brsony Istvn.
szeti

Knliin

<

vadszati

mezn. Termkpek. Nagy alak

diszmii szmos szvegkppel s 16 kln

.1

haromfi-tcni/sztrs.

Negyedik tdolszvegbe

mmellklettel.

Ara pomps diszkts10


frt.

gozott kiads.
tott brval.

72

nyomta-

ben

Kt

<;sinos

vszonktsben.
1

frt

80 kr.

Baumeister. Bvid

alapos

tmutats a

ssarvasmarhatenyszte's zlethez, mezei

gazdk, szarvasmarhatenysztk. baromorvosok, tiu-borju-intzeteikre


felgye1

Gyrky Antal.
i-eudlien,

Bonszati nztdr.

Betso kr.

kell magyarzattal

elltva.

lk

szmra ford. Virgh Jzsef.

frt.

*
Gunon Ferencz.
melyek nemcsak minsge
kiiljelei.
.1

Brczy. Yadszrajzoh.
Vadszrajzok.

L. Hazai s klfldi

tehenek tcjele'scnek
a

I*

szerint
s

tejelsnek

mennyisge, hanem
a tenysz-

Bujnovics Ede.

.4

magtrakrnl. g

kkr.

a telin borjas llapot alatti tejelhetse


is

nvoniatu pletterv s kltsgvetssel.


1

megtlhet.

Megbvitve
.lnos

frt

.'JO

ts

nmely

elveivel, tejkezelssel s sajt-

kszitssel

Vattay

ltal.
I

Ueber die rerschiedenen


die

MetJioden der

frl

4(1

kr.

AiifbewaJiriinf) des (ietre'ules. besonders

Klma geignetste. in den zuerst von Sinclair angegebenen Pruchtbehaltern, mit unuuterbrochenem Luftzuge. Mit einem Anhange und
fr

gemassigtes

*
Halaink s haltenysztsnk.
:

vitz-

(i

Hrom rszli plyumnnkk lx(l7-re. Kenessy Albert. ben Kriesch Jnos. s Tasner Dnestl. Kizrebocstja a m.

II

Tafeln mit 14 Piguren.

frt

50 kr.
t.

akadmia.

frt

60 kr.

Eisenmayer Sndor,
Uatorenatni}.

m.

kir.

llat-

gygyintzet tanrsegde.

Tilreiiyszeki
s
1

Hazslinszky Frigyes.
lu/es

,W.i/y//i;"""

-!* i|

llatorvosok

gazdk
40 kr.

iin-in/eiiiek fiiresze.il
2

keziknyre.
frt 80 kr.

szmra.

frt

91

'^Vt9i.'fi^*Mj^l'J^

5!a;AI!II!A!X!^^W!X!!a1I^!X!I1!X!A'T;^

hW.^'Ji!^y!^'Jl'Ji}^i^i'J^l'Ji.^iK^^'M'Jy

Athenaeum Irodalmi
'

Nyomdai RszvNYTtsuLAT Budapest.


S'S^

Hazai

es

klfldi

vadszrajzok.
s

Kiadta
kilenez
.')0

Molnr Istvn.
szat kziknyve.

.-1

szlmirels s bor1,59

Brczy Kroly.

Egy krajzzal
1

brval.

Msodik
.'i

fametszettel, olcs kiads.

frt

kr.

bvtett kiads. 1888.

frt.

Tartalom: l'jfalvy Sndor. (lct-^s joUemi'aj/,.)

A'adszrajzok.

Havas Sndortl,
firCK

Afrikai
i*Iiiie-

Ott-Benes.
kjnak
kiadsbl

rzsatenyszts a szabad-

vadszatok.
iiyci.

E(y

.';zalonkavadsz

ban, s eserepekbeii.

Ott

ily czim

mun-

Epy

rka

emlkiratai.

Vzlatok

teljesen

tdolgozott

msodik

sahari vadsz ]ct<Miibl.


tl.

Grf Forgch Krolys

fordtotta

Benes

Jnos. t-

Krdlyi

vadszatok

vadak.

Sndorttl.

Vjfalvy

A Rbakz.

Chernl Klmntl.
stb. stb.

nzte s elszval elltta

Crillemot Vil-

.Szarvas, zerge, sas. B.

Orczy Bltl,

mos. Tz kptblval. 1893. Vszonk.


90 kr.

Hlgyek
forrsuk

keiie-izeti

kezikimt/ve.

Idegen
Irn.

Pabst

kalauza a szarvasmarhatenysztsre.
el-

utn

fordtotta

Szkely

Magyarorszgot rdekl jegyzetekkel


ltta

sszelltotta egy nagyvilgi hlgy. Sz-

mos

kppel. Vszonk. 2

frt.

Galgczy

Kroly.
s

10

knyomata
h frt.
.5

Diszkts
frt

sznezett brval
.i2

a szvegbe illesztett

aranym.

60 kr.

fametszettel.
frt

Vszonba ktve

80 kr.

Jger H. A

kertszet ltalnos kziknyve.

Utasits a kertszet

minden gban,
kerti,

az

Pterffy
lettan

Jzsef.
s
s

Gazdasgi

nvny-,

sszes konyliakerti termnyek, gymlcsfaiok,


szoljai

Hooibrenk

szhhnnvelsi,

legszebb

veghzi

gymlcsszeti
rendszere.

konyha -kertszeti
s

virgok

tenysztsre,

valamint
stb.

Nevezetesb tekintlyek
1

n-

kertek berendezsre vonatkozlag. Kertszek, kertkedvelk s

tapasztals alapjn.

frt

80 kr.

mezgazdk
bvitett

szmra.
utn

negyedik

kiads

Rodiczky
weszts

Jen

dr.

,1

takarmnytera

fordtotta

s a hazai

viszonyokra

kziknyve.

Tekintettel
trtnetre,

fbb
let-

Benes Jnos. Msodik mayyar kiads. 252 fametszvnynyel.lSSl.


alkalmazta
Diszes vszonktsben
4
frt.

takarmnynvnyek

tanra, betegsgeire s ellensgeire, vala-

mint a takarmnyozsra. 1882.

3 frt.

jllll,

annak

fajai,

betegsgei,

gygymd,

Rutta Rudolf.

Das

Pferdefleisch

als

orvos- s vszerek, takarmnyozs, gyapj


s

gyapjukezels. Legjobb angol forrsok


ni/o)iitift

Nahrungsmittel aller Stand. Eine Anletung wie dasselbe schmackhaft zuberetet

utn ro a szregbe
metszrnnyel.

remek
i

fafrt.

und

behandelt
Brger-

wird.

Fr Herr20 kr.

schafts-,

und

Soldatenkchen

eingerichtet.

Kenessey Elmn. A

tvgyakezels np-

Sclllipf J. A.

.1

mezgazdasg npszer
l-,

szer kziknyve. Magyar gazdk szmra.


50 kr.

kziknyve, a szntfld- s szlmivels,

gymlcsfatenyszts, szarvasmarha-,
serts- s

mhtenyszts jelen

fejlds-

biiza

vetmag

nemesitsrl.

60 kr.

foka s elhaladsa szerint. Koszorzott plyamunka. Szabadon magyart Tthfalusi

Mika Kroly. A
tsa.

Mikls.

Harmadik

kiads.

Sok
3
frt.

vizsla parforce idomi-

metszvnynyel.

Oswald

Wrz mdszere nyomn.


1

Kpekkel. 1894. Vszonk.

frt

20 kr.

Schmidt Jzsef

dr.

.Tszgaink

rendeorsz.

zsnek fiintiisabb

krdseirl.
ltal a

Az

Molnr Aladr.
a hazban
s

Gazdasgi npoktats
szerzett

magyar gazd. egyeslet


fle

>Lyka30 kr.

klfldn

tanul-

plyadjjal

jutalmazott
I

gazdasgi
frt

mnyok

szerint.

60 kr.

munka. 1883.

i^ iiti ^= :y 'ii^^R^ yi fy iaRR^ijRFi3^


l(
l

92

,4.4.4.J.J.4><t

"%-<;4!4

iT-IlXlIIXl'JilX!'^?

Athekaeum Irodalmi

fis

Nyomdai Rsztnttksulat Budapest.

-*^Szab Alajos.
.4

luhi llatok bonczlana.

vnilA^zat Siniiy(tlorxglmn.

Ilnjr.xal.

Ar. enlii

tekintettel az lettanra. Gyakorlati

meg-

krtkniiy r>vari. K

rajr.zal.

Vml>ry Armiit.
ftti.

Kgy gazellavadNzat Perxfibnn. KaJzKal

clb.

jegyzsekkel. llatorvosok, mezei gazdk,

gygykovcsok,
szet- s

llattenysztk s llat-

Veith.

Trrnyszki

llatorvostan.

Kz-

kedvelk szmra. (Alkalmazott termvegytani alapfogalmak.


s lettani alapfogalmak.

sgi orvosok,

llator .'osok,
Veitli

kzsgi ell-

szvettan.

Csonttan.

Boncz4

jrk szrara.

utn

kivonatban
famet""'

Sejttan s
Izlettan.)
frt.

szerkeszt Posgay Jnos.

Nyolcz

szet brval.

kr.

197 rajzzal.

Zelena Ferencz

nemzeti

.s^akskini/i-c.

Termszetljartok

e's

raddszok crkSnijrc

Kgy magyar gazdasszony felgyelete


kiads.

alatt

Szerkeszti grf Lzr

Klmn. Hat

kliin-

jra kidolgozott s megbvitett negyedik

nyomatii kppel s szmos

ms fametsz2
frt.

Ers kemny
dr.

ktsben

frt

60 kr.

vnynyel. Diszes killtsban.


Tartalma: Havi napt.^r ti
l'jfalvy
nijxzjil.

Zlaml Vilmos
s

Rszletes

llatkr-

.\

Kt

frfin.

Sndortl.

gygi/tan klns tekintettel a jrvs

ko<1lyc.*.*pe.
l.-;

Xaiitus.

Brehm Egy

Lajos.

iiiailarak

nyos krokra
llatorvosok,

az llatorvosi rendszetre.

vadiL-z.iti

kirudu-

nyugoti

Mexikban.

Hallier.

tenger

valamint

tisz.

orvosok
.">

nvnyvilga.

Brehm

Rajnold.

Egy vaUkecke-

mivel tebb gazdk szrara.

frt

50 kr.

* * *

iWXiiTIXiwiXiiXXiI;!!!!!;?

v!^!W!W!^!7

Athnaeum Irodalmi

Nyomdai RszvnytArsulat Budapest.


ryTi

XV.

Pegyesefi.
Beszdes Frigyes.
kikpzsi

szs.

'

Oktatsi

I.

ktet. .1 btitorasztalossij. Szznl tbb,

irnyelvek.

Kpekkel.

Ktve
40 kr.
II.

a szveg kz nyomott, brval.


ktet.

frt.

Az

pletasztalossg.

142

szvegbe nyomott

a
frt.

brval.
1

Gaszner Lajos.
rcAid s

.1

</yi//-.sn-('.v(stenographia)

ni. ktet.

kdrsg. 60 br.

frt

50 kr.

magyar nyelvre alkalmazott

tana.

Msodik, bvtett kiads.

80 kr.
sz a buda-

Petzval O.

(rptan. Reliskolk s

magn3 frt.

tanulk szmra.

Horvt rpd
pesti
s

dr.

Nhny

m.

k.

egyetemi kini/ctr rendezse


50 kr.

Er-

gptan.

Technikai
s
I.

intzetek,

ozim tarozsa gyben.

gyakorl

mrnkk szmra. Kt ktet.


3 rsz.
II.

magntanulk ktet Nyugtn.


:

Edvi

Ills Pl.

Magyar
s

fnygolijli

ktet

Moztan.

S rsz.

uoslsre, azaz eredeti rtekezs a ritkn

Szmos brval.

(1861).

13

frt.-

nsls okairl

szntetse mdjrM.

Felelet a szegedi plyakrdsre.

60 kr.

szerelem sztra s kalauza.


lamok,
kifejezsek,
;

Sz-

bkok

trtnelmi,

Fvrosi Lapok
Szerk. Porzsolt

farsangi emlke.

1895.
2
frt.

hitregei adalkok

taln a szerelemre
;

Klmn. Kpekkel.
utols rajzai.

vonatkoz ismeretek gyjtemnye

an-

nak

klnfle

viszonyaira

alkalmazott
vo-

Jank Elemr
alak.

1895. Alb.1

levelezsi

mintkat

s a hzassgiba

Szmos humoros kppel.

frt

20 kr.

natkoz letelveket, talmaz fggelkkel.


forrsok

tancsadsokat tar-

Hazai

klfldi
./.

Kerekes Jzsef s Mauritz Rezs.


Szintan. Ipariskolk s polgri tanodk

utn

sszelltva

V.

ltal.
1 frt.

(Olcs kiads.)

szmra. Az
bzsbl.

ox-sz.

m. iparegyeslet megtblba ktve 60 kr.

Kemny

Wimmer
Rviden

E.
s

Az nekmvszet
tanintzetek

elemei.

(nekskla

hasznlatra.)

Korny goston. Felsbb


ketts szntvitel

kereskedelmi
Kereske-

rtheten eladva.

70 kr.

s lecelezs.

dk,

gyrosok, iparosok, pnzintzeti hi-

J.

E. Die Anfangsgrnde der Gesang-

vatalnokok szmra, valamint magntanulsra.


II.

Knnst.

Kurz

und

fasslich

dargestellt

javtott kiads.

4 frt 50 kr.

zum Gebrauche

fr Lehranstalten. 70 kr.

Magyar Metropol

vast.

Hrom

rajz-

Zsid Kzigazgatsi Naptr


vre. (18Sii,'.K).)

az 5650.

mellklettel. Kiadtk a tervezk.

60 kr.

90 kr.
izraelit.!

Tartalma:

1.

.\y.

aiiyakinyvi kerle-

Mestersgek knyvtra. A
ls-.

fldmiveminister

tek szkhelyeinek s terletkfireinek kimutat>n.


2.
.az

ipar-

keresk.

iii.

kir.

.\z

anyaknyvi szkhelyek betsoros jegyzke


feltntetsvel.
4.

anyakinyvvezetk
rendeletek.

3.

Mi.'>.

niegliizsbl az orsz. iiiaregyeslet fel-

i>i>Kteri

Hitkijisgi let.

gyelete alatt szerkeszti Frccskay Jnos.

lkiila.

t;.

Orszgos intzetek.

^iYiYriYiYriYYiYiYiiYriYiYiYyi]

fiYiYMYiYiYtYiYiYti^

94

"

Atuekaei'm Ikodai.mi

:s

Nyomdai Rszvknytuslat
SJO

lii

uai-kst.

>

XVl.
jRaptpafi az 1896. ore.

Az Athenaeum Nagy Kpes Naptra. Hivatalos adatok alai)jn kszlt Tiszti


('sniifin-iil.
.?r.

rrfoh/((m.

Fi'ivszonktsbeu.

frt.

Az Athenaeum Kis Kpes Naptra. (Tartalmazza a


li,i>/iiii
('^

Xagy
Diszcs

Ki)us Xai)tr kzl)orit(''k1)aii.


."iii

*
JS

tclji'^ -/.|iii(i(lalmi

|^

.iktuiHs

ri'-szi't.)

ki\

Az Athenaeum Kzigazgatsi Kalendriuma. Hivatalos adatok alapjn kszlt


Tiszti czimtrral. Flvszonktsben.
7()

kr.

Az Athenaeum Kossuth Naptra. Kpes kaleiidrium sok nmlattat s hasznos


ol\a^ni:iiiii\.il.
1

% * *

)i-/i--

lioriti'klian.

3()

kr.

Az Athenaeum
-/.ininv

Petfi

Naptra.

\'logatott

szpirodalmi

ki>|i|i.l

l)i>/rs

l)(irit<'khan.

tartalommal s Hu kr.
>

* *

Az Athenaeum Dalos Np Naptra. Kpes kaK iidruiuin olvasmnnyal, liangjegyekkel stb. Diszes boritkban.

sok

vltozatos
:?(

%
* * * *

kr.

Magyar

Fldmivelk

Naptra.
iii.

Hasznos

mulattat

{\ lnldmiviir>iL:yi kir. niinistcriuni tmogatsa rzse mellett.! Diszes boritkban.

kpes kalendiirium. s tartalmi ellen3(1

kr.

Az Athenaeum Zna Naptra. Szerkeszti Poknk-z .\dni. Sz:inios kppel. 2.1 kr. Az Athenaeum Kalandos Mese Naptra. Igazi kpes npnajtr. olvasmnynyal, verssel stli. 20 kr. Az Athenaeum Trcza-Naptra. 20 kr.

% *

Mokny Brezi Naptra 1896-ra

Puff Neki

nv alatt.

frt.

XVll.
Bem

Kpeli
Ehm
Pl.
1

lionvd-altliornagy diadala lS-4y. pril havban. Fest.

frt.
frt. frt.

Bonaparte Vise Adl (Trr Istvn tbornok neje.) Knyomat. A zloghzban. Munkcsy Mihly eredetije utn kre rajzolta KolliDobozy.
Egri
l.")2:).

K.

Szkely Bertalantl. Szinnyomat.

frt.
frt.

% f % * | %
^

Nk. 1552. Festette Szkely Bertalan. Szines

knyomat.
1S-1.

Guyon Rikrd honvdtbornuk a n.-sz(md)ati csatban


Festette Urlai Petrich

decz.

18-diku.
1

Samu. Szines knyomat.


eredetije utn

frt.

Parasztok lversenye.
f:ik

Wagner Sndor
Bseh.

kre

rajzoltk s

nyom2
1

HciH'cii>tcin

frt.
frt.

Konl.

Kre

rajzolta

Grrimm Budolf.

^ * *
^ ^

Kossuth Lajos arczkpe. T'nger William tanr rzkarcza. I'^Tm. Kiv xiitii iiiilap vastag rajzpapiron.

Xyumatta

Pisaui.
1
1

frt.

Rkczy Rodostban.

Kre

rajzolta

Grimm

B.

frt
ki-

Tavaszi virg. Festette Peters Anna.

Szines

knyomat.

frt

20

I VtVVVT WVWVVW"**
95

WW

~ V 'V "' '' %- '" " '- '' V '"

'*

*'

'*' "ii

'

4<

)i

Athenaem Irodalmi

Nyomdai RszvnytXrslat Budapest.

i f * *
*
*|

AZ ATHENAEM KZIKNYVTRA
egy-egy tudomnyszaknak vagy egyes rszletnek teldolgozst
rauu hazai s ideijn irk
tolllil

i
i3

tellel,

els

ei'ed

munkkat

tartalmaz.

Az Athenaeuni Kziknyvtra
mint Trtnelmi
s

trgya szerint kt csoportra oszlik, melyek elseje

Irodalmi,

a msik pedig mint Gyakorlati


ktete
kr.,
!in

ismeretek

*
^1

Kziknyvei jelenik meg.

Az Atlienaeum Kziknyvtrnak minden


meg; a ktetek ra terjedelmk
szerint

esiuos
kr..

ktsben
1
t'rt

jelenik

%
*;
I

60

vagy

20

kr.

Eddig megjelentek
A) Trtnelmi s irodalmi sorozat.
1.

4<

* %
|

magyar szpirodalom trtnete


Irta

Icgrgihli

idktl

Kisfaludy Krolyig.

Kardns Albert. Ktve.

ra
manchesteri tanr.
oxfordi tanr.

frt

20 kr.

2.

Kmi

rgisgek.

Irta Wilkins A. S.

Nyulcz brval. Harma-

dik kiads. Ktve.


3.

ra 60
Irta Creightuu,

kr.

A A
Az

rmai np trtnete.
Ktve.

Tiz

trtneti

trki)pel.

4.

grg np trtnete.
trkppel. Ktve.

Irta

C.

A.

Fye,

oxfordi

tanr. Ford.

ra 60 kr. t trtneti

3. 6.

ra 60 kr. trtnete, irta Mnard Ede. l'rauczibl. Ktve. ra 90 kr. grg irodalom trtnete. Irta K. C. Jebb, glasgowi egyetemi tanr. Angolbl ra 90 kr. forditutta Fiiiczy Ern. Kiitvo.

kori

mvszet

7.

-grg let Grg rgisgek).


Kt kppel. Ktve.

Irta

Mahaffy

I.

I'..

duljiin

egyetemi

tanr.
kr.

ra 60

s.

nmet irodalom
Ktve.

trtnete.
Irta
.1.

Irta J. Sime.

Angolljl fordtotta

Angyal

Dvid.
kr.

^ * ^
fi 4<

ra 60
trtnete.
Sime. Angolbl torditotta Angyal Dvid.

'.1.

A
Az

nmet np

Ktve.
kr.

ra 00
10.

olasz np s irodalom trtnete. rtk

!.

A. Synionds s A. Bartoli. Angolljl.

Ktve.
11-

ra 60
.leruzslem msodik
pusztulsig.
Irta
.J.

kr.

Izrael

npnek trtnete

Wellhausen.

^ * * * * *
4!

Fordtotta Kardos A. Ktve.


12.
11.

Az Az

6'skor trtnete. Irta Sebestyn Gyula. Ktve.


Irta
11.

kori fldrajz.
Ijl.

K.

Tczer. Fonlitotta

Lauko

.Albert.

Ktve.

Ara 00 ra 6o ra 60

kr.
kr.

kr.

14.

szak-araerikai Egyeslt- llamok


Kt
rsz.

trtnete. Irta Higginson

w.

T.

Angol-

Egy

trt. trkjipel.

Ktve.
Irta

15.

A
A A

rmai irodalora trtnete.


kiads. Ktve.

Wilkins A.

S.

ra 1 frt 20 kr. Angolbl. Msodik javtott Ara 60 kr.

Ki.

Sajt alatt van franczia irodalom trtnete.


:

Irta

Saiutsbury G. Angolbl ford.

Hegeds
ra 60

Pl.
kr.

Ktve.

B) Gyakorlati kziknyvek:
1.

^ ^ ^
4;

rzsatenyszts
kiadsVjl.

a szabadban s esercpekben. Otlo ily


s

czm munkjnak
elltta

msodik
kr.

Foritotta Benes Jnos. tnzte


Irta

elszval

Gillemot Vilmos.

Tiz kptblval. Ktve.


2.

ra 90
Grubiezy Geyza.

s y.

Baromfitenyszts.

ktet. Ktve, ( 90 kr.)

Negyedik kiads. 72 brval. Kt ra 1 frt 80 kr.

vaX^CJon-

I
96

a lapttatott

1877.

VBEN.

^^^sss^^ss^s^

DOBllOttSKY
I

f:s

FRANK

KI1"\'
I

KIADHIVATALBAN
BUDAPEST

MEGJELENT

MVEK
!

JEGYZKE.
.^^.MSn.

BUDAPEST.
NYOMATOTT NEUWALD
ILLS
189(5.

KNYVNYOMDJBAN

DOBROWSKY

FRANK BUDAPESTEN.

Alapttatott 1877. vi

mjus h 1-n Dobroivsky goston s

Frank Pl

ltal,

kik azuta kiadvnyaik

szmnak szapo-

rtsa (^zljbl 1887-ben

Aigner Lajos npiskolai tanknyvrcszt,

kiadvnyainak egy tekintlyes

majd pedig is90-ben


meg.

(iyimm Gussln nhny

orvosi kiadvnyt vsroltk

DOBROWSKY

ES

FRANKK BUDAPESTEN.

TAN- S SEGDKNYVEK,
a) \<'pisl,ol(/,-

sziiKra.
is.

AdAiiiy

Bla,

Xmct AltC-s
II.

olvasviszo-

Itai-na Jns. Ld. iretciser Lajos alatt

knyv
mra-

az elemi npiskolk
tckinlcttel
1.)

osztlya sz-

Berecz

Ede,

Halknyvecske. Egy
hasznlatra
3.

s kt-

Klns
(k.

a vrosi

nyokra,

8 112

szllamu dalok gyjtemnye. Az elemi npiskolkban val


kiads (Uj

1879.
Adolf,

28

kr.

Barna

Jns,

Hajnal
Istvn

Lajos s

Szke

Sretvizer Majyai" olvasta-

lenyomat.) (16", 32 lap)

12
is.

kr.

Ld.

Emericsy Gza

alatt

knyv,

a) Budapesti kiads. Kirtily Pl


10 (kpes)

Ebcn.spang:er Johanncs.
alatt

Ld- Emcriczy Gza

nr kzremkdsvel. 1893 8) ktve.


a a
2.

kiads.

osztly szmra (166 lap)


.

3 42
-i8 6.5

kr.
kr.

Emericzy
I

Gzadr-, Fldrajz, a npiskolk


(8") ktve.

3.

(208 lap)
i^v;

szmra. 3 rsz
r

a
az

4.
5.

lap)
lap)

kr
kr.

npisk. IV. osztlybeli nvendkei

s 6. oszt. szm.

(l2

szmra.
1890.

Magynrorizg s az
7.

t fldrsz

elismerlelse.
6)

javtott

kiads. (79 lap.)

Vidki

kiads.

9.

kiads.

(8")

ktve

20
r.

kr.

1889
a a
2.

osztly
. ,

szmra (160
,

lap)

zi

kr. kr.

A npisk. mra. A haza s


II.

V.

osztlybeli tanuli sz-

az Oiztrk-Magyar monar;

3. 4.
5.

(208 lap)

28

chia politikai szervezete


kr.

ezeknek s az

a
az

(264 lap)

32

fldrsz bvil s kiegszt ismertetse. 3,

s 6. oszt. szm. t527 lap)


.lns,

65 kr

a szveg kz nyomott fametszettel.


nzett kiads. ,83 lap) 1891.
III.

4. t-

Barna
cs

Szke
3.
4. .
,

Hajnal Istvn, Ncuiet olvasknyv


A.. Sr>lvi/.M- Liijos
(,8")

20

kr.

a npiskolk szrara a a az

ktve, 1884.

szmra
kr.
kr.
kr.

npiskolk VL osztlybeli tanuli Csillagszali fldrajz s az egsz


ismtlse. 16,
2. jav-

a 2 oszt;Uy szmra (152 lap)


. .

(183 lap)
(223 lap)
1 .,

24 30

fldrajzi

tananyag sszefoglal
(54 lap.) 1886.

a szveg kz nyomott fametszettel.


tott

34
2.

kiads

20
fr

kr.

5.

6.

s az

ismtl iskolk

s 3.

Uugarische Laudschule,
mit

Schulen

osztlya szmra. (272 lap

68
1.

kr.

Nmet A B C-s olvasknyv


isk.

deulscher Unleriichtssprache- Vllig umgearbeitete zweite Auflage, bearbeitet von

Npkr.

hasznlatra, ik. 8, 118 lap)


II.

28
(k.

U. a.
152
liip)

Npiskolk liasznlatxa.
(k
8",

8",
kr.

30
III

Jnhannes Ebenspant/er. Nach Falusi iskolsok knyve" des l)r. Emericzy G., Gyertynffy J. u. Dr. Ks . (8 384 lap) 1893. 60 kr ktve
-

U.

a.

219

lap.) lt-91

44

kr.

Term.szettan
dennapi
s

vegytan

min-

Barna
A

Jns,

Nmet

nyelvgyakorl.

ismtl

npiskolk

szmra.

az ujabb helyesrsra. felsbb osztlyai szmra. 2 rsz a. .3. javtott kiad. vltozatlan lenyomata. (8", 1-48, 49- 112 lap) egy-egy rsz 20 kr.

Klns

tekintettel

npiskolk

Teljesen tdolgozta Berecz Ede. 98, a szveg kz nyomott brval. 9-ik, az orsz-

gos

kzoktatsi

tancs

brlata

alapjn

teljesen tdolgozott kiads. (8 IV. 132 lap.)

kt rsz egybektve

40

kr.

189J. ktve.

kr.

SS
Kiiit'rifzy

DOBROWSKY
[slv
,

ES

FRANK BUDAPESTEN,
Gyertynfty
alatt.

dr, s

tJjcrt.viifiy

ron dr

Fivlusi

LskolVsok
4.

Kiss knyve.
tdolgo-

Istvn dr. Ld. Einericsy Gza dr.

Osztatlan

npiskolk szmra.

zott kiad. (8",

37
,

lap) ktve, 1896.

60

kr.

Hajdii
iskolk
(k.

Lszl,

Termszetrajz.
5.

Elemi npkiads,

szmra.

tdolgozott

Eincriozy G. dr s Krpti Endre, Szmtani pldatr a npisk nv. sz. A tanterv


alapjn teljesen tdolgozta Krpti Endre-

8 69 lap) 1891.
Adolf. Ld.

20
alatt.

kr.

Hajnal

Barna Jns

A korona
az
I.
f.

rtkhez alkalmazott kiads.


(S"")
1.)

16
kr.

Hidvg'i Ben,
a npiskolk
I.

Fls

olvasknyv (ABC)
20 kr

osztly szmra.
1. oszt.

kiads
6.

osztlya szmra. (8 70 lap.)

szm. 1894 (36


, ,

10

1890. ktve

a a a

2. 3. 4. 5. 6.

, ,
.

189i (3i I)
1895 (32
18I3 (4J
1.)
1.)

12.

10 kr.
10 kr.

n
III

11.

Jansz

,
,

10.
9.
5.

10
10

kr.
kr.
kr.

IV.

a a

1895 (38

Fibel. Vurzglich nach der Lesemethode unter Mitwirkung von M. Scliraiiz herausggeben
Gcorg,
analitisch-synthetischen
fr das
er-ste

1.)
1.)

V.

1896 (44

10

.Schuljalir.

Unveninderter Ab30
fr
kr.

druck

der

12,

Auflage. Mit vielen Original-

Knioriczy Gza dr.. Krpti Endre Mrtani pldatr. A npiskolk 5. s G. oszismtl iskolk szmra. A tanterv alapjn teljesen tdolgozta Krtlya, valamint az

bildern. {S" 9t lap)

eutsches Lesebucli
Brgerschulen.
5
Theile.

Volks-

und

Mit

zahlreichen

lllustralionen (8")
1.

pdti Endre.
kiads. (8",

5.

a koronartekhez alkalmazott 59 lap) 1895 20 kr


dr.,

Fr das
144
S.)

2.

Schuljahr. 8. Aul. 1891-.

(VII.

gebunden

-10

kr
)

Knioriozy Gza

Andr.

Krpti,
und
k.

licispiel-

II.

Sammkmg

fr

Schler.

Mit Erlaubnis der


vereinfaclit
III.

llerren Vorfasser berseizt

von Poter Wiener, i Hehe.


I.

8')

1887. 15 kr.

Fr das 3. Sehuljalr 3. Aull (VI gebunden Fr das 4. Schuljahr. 6. Anll. (Vili. gebunden
Fr das
5.

17 S

55

kr.
S.)

224 65
70

kr.
)

fr dio

1.

2,
-i-

Klasse (48 lap)

IV

6.

.Schuljahr. (Vll. 292 S

II-

(28 lap

10 kr
10 kr.
r,

III

4.

(29 lap.)

V.

IV.

5.

u. .

(56 lap.)

kr.

gebunden Fr das 7. u. 8. Schuljahr 336 S.) gebunden

kr.

2.

Aufl. (V.

85

kr.

Knu'riczy

Soniojuyi Gza, Termszetrajz. Mindennapi s ismtl npiskolk szmra Szmos brval. 3. javtott kiads.
G. dr
,

Kaknjay Kroly, Magyar nyelvgyakorl


s olvasknyv. Mufyarorszg nem magyar ajk npiskoli szmra. 5 rszben (8")
I.

az

1.

oszt.
, ,

szm.

, ,

10. kiad.
8. 6. 4.
,

47 96
97

20 80

kr.

(8"),

147 lap, ktve.

50

kr.
II.

a a
a

2
3.

1.)

kr. kr. kr. kr.

Fischer Simon, Magysir nyelvknyv.


adatokkal, kidolgozsi
s
s elurnezsi

Fl-

III

1)
1.) 1.)

mintkkal
szerint

IV.

4.
5.

(113 (127

50 50

polgri

leiben legszksgesebb irali

V. az

s 6

oszt.

szm.

50

fltevnyekkel.

Gyakorlati
0.

tanmd

npiskolk szmra.

Magyar
knyv
kinds.
I.

nyelvgyakorl s olvasnpisk.

javtott kiads. (8

_62_lap.) 1887.

elemi
2.

szmra. Temesvri

30 kr

rsz. (8".)

Fredi
rajz.
(8

Igncz,

Hazai s ltalnos fldhasznlatra.

az a

1. 2.

oszt.
,

szm. 1893
,

80

lap)

20 30
28

kr. kr.

Npiskolai
)

i4

kiads.

II.

1891

(100 lap)
2.

64 lap

1892.

24

kr.

Uj lenyomat. (Romn sztrral)


l.

rsz (8)
1.)

A magyarok
kel

az

1.

oszt.

szm. i895. (80. XXX.


,

kr.

trtnete. JollemkpekNpiskolai
lap.) 1894.

H. a

2.

1895. (100 XXVI.

1.)

36 kr

az

-kori

vilgtrlnetbl.

hasznlatra

18.

kiads.

(8"

59

Der nngar. Spraclnintcrricht

in

den

ktve

24

kr.

Volksschulen Ungarns mit deutscher (Jnterrichtssprache als Hlfsbuch z. Magyarnyelv-

Goll Jnos, Kis dalnok. nektani gyakorl


s

gyakorl s olvasknyv." 2 Thle


I.

(8)

dalknyv.

Npiskolk

szmra.

(8 VO

f.

d.

1.

u. 2.
u.

Jahrg. 1874. (100 S.) 60 kr.


S.)

lap.) 1873.

50

kr.

II

f.

d. 3.

4 Jahrg. 1875. (50

40

kr.

DOBROWSKY
lvaUii.jii> K.i

ES

FRANK BUDAPESTEN.
8
Mfryarorszg
9.

>.
fiir

I>i'iit>-li'> S|(r;i<li iiimI

hegy- s vzrajzi trkpe.

I^c'soImh'Ii

unirarisclie Volksscliulcn. 1.

Osztrk-Magyar-Monarchia
trkpe.
politikai

hegy- s

u. 2. Jaiirg. 2.

Aull. (8

80 S

188

i.

gebun-

vzrajzi

10.

Osztrk-Ma-iyar-Mo-

ilen

40
lu'iiu'l

kr.

narchia
12.

trkpe.

11. zsia.

Afrika.
15.

13

jszak s Kzp-.\inerika.

ii.M-l\oktati's

n. agyar

np-

Ausztrlia.

16.

fldnek flteki
fldrajzi

iskolk

szniar.i.

e.rdknyv

.Nmet

17. Palesztina

A bortkon
24
kr.

nyclvgyakorl- s olvasknyv'-hz. Tantk szmra 1-2 vf. (8 4*1.) lP/6 40 kr.

kpek.
B)
zott

Vidki kiads.
kiads.
.4ra

teljesen tdolgo-

Krpti Endre Li Emeric^y Gza


,

alatt

35

Tartalma ugyanaz,

Kiss Arou dr KviU iiiag-yar allvotiunytan.

mint a
trkp
foglalja

bpesti kiads,

npiskolk VI. osztlya szrnr.i 6


.S4
1.)

helyi
el,

csak a 4ik szinu mindig azon megye lrkpj

javitolt kiads. (k.S"

1890. klve 15

melyben

a megrendel
kln

iskola

l>r.

fekszik.

Hazai trW'm'lcin.
mra
6.

npis!;olk sz-

kiads

(8" G8 lap) 1890


is.

20

kr.

Minden egyes trkp Egy-egy trkp ra

is

kaphat.
10
kr.

Ld. Emericsy Gza aUll


Klm.-in.

Laky
ads

Kiss

3Iezei ^azdasff- ''s kerteszet tan. A iijskolak x^dmdra. 3. bva szveg kz tett s javtott kiads 69,
)

Dniel Xpiskolai fldrajz. 2 ki30 kr. (k. 8" 96 lap.) ktve

- Fldrajz. A
ads,
(k.

npiskolk szmra.
lap.)

8.

ki-

8" 76

1896. ktve-

20 kr

nyomott brval. (8 64 lap

1889.

20

kr.

KIS TUKOIi.

Liosonczy Lszl, i>Iagryar nyelv- s irlytan, gyakorlati alapon. A npiskolk II III.,


,

Npiskolai kziknyvek tra.

npisk.

IV.,
I.

V.,

VI. osztlyai
3.

szmra.

2. rsz. (8";
4.

Mkotninytan, rvid niajryar. A


Vl-ik oszt.

a 2

s 4

oszt.

tananyaga
tananyaga.

tn-

szamra Ld /(> .Vnin dr. alatt. Kiiektanitslioz yyak(rlknyv. Ld


iilfili

zett
11.

kiads
az
5.

(80 lap.) ktve


s
6.

20
3.

kr.

oszt.

lnc-

Kroly

zett kiads. (65 lap.)


alatt.

ktve

20

kr.

Fldrajz. A npiskolk IV VI.

oszl.

szm

Termszetrajz. A

npiskolk szmra.
6.

Laky Dniel alatt. Hazai trt''ii<'l'iii. Ld. Kiss


Ld.

A
.\ron dr. alatt.

szveg kz nyomolt 21 fametszettel 25 tnzett kiads. (8" 104 lap.) 1896.

kr.
kr.

>Iajrvar nyeU- s inilytan. A npiskolk II VI. oszt. szmra. Ld. Losonczy Lszl
alatt

3Iagyarorszg- megyei trkpe. 10


3Iauritz Rezs.

A termszettan elemei.
6.

.^lezgazdasg s kertszettan. Az
Ld. n. Kiss

elemi

Npiskolk

szmra.

kiads.

szveg
)

npiskolk VI. s az ismtl iskolk szmra.

kz

nyomolt 19

fametszettel. (8 77 lap

Klmn

alatt.

1889. ktve

40

kr.

'r<'rniszettan s ffazdasffi vegytan. Ld reg Jnos dr. al.itt

3Ianritz Rudolf I)ie Anfangsgrn<le der Xatnrlelire. 2. verbesserle Auflage.


(8"

T'rniszetrajz. Ld. Hajd Lszl Ld. Losoncsy Lszl alatt.

alatt.

65 Seilen.) 1876. geb.

40

kr.

Olh
tr-

Kroly

dr.

Gyakorl-knyv a np2. javtott


ki)

Kozma
lasz.

Gyula,

ltalnos fldrijzi attrkppel.

iskolai nektantshoz.
ads. (8 64 lap
1894. ktve

legjabb fldrajzi ismeretek s

25

kr.

kpek utn, 17
ra

Npiskolai hasz-

nlatra. 24. teljesen tdolgozott kiads. (4)

reg

35
:

kr.

A) Budapesti kiads. Trtai.

1.

Fldrajzi

Jnos dr. Termszettan s gaz<Iasgi vegytan. A npiskolk szmra, i kiads. 15, a szveg kz nyomott famet63 lap
)

elismeretek. (Bevezets a trkp ismertetshez).


rajza.

szettel. (8

1893.

18

kr.

3.

Budapest fvros iskolai tervBudapest s krnyke. 4. Pesl-

Rkczy
mra.
kzsgi

Lajos,

Fldrajz
m.

a npiskolk sz-

Plyanyerles
npiskoli

Pilis-Solt-Kis-Kun megye. 5 .Magyarorszg 6. Eurpa fldrajzi trkpe. megyei trkpe. 7. Eurpa hegy- s vzrajzi trkpe.

szkvros hatsga llal

Budapest f- s a f- s szkvros
elrendelt
s

szmra

azokban kisdrlag hasznlt tanknyv.

DOBROWSKY S FRANK BUDAPESTEN.


A
ads
IV-ik osztly szmra. 3ik javitotL ki(8

Szke
iskolai
lap.)

Istvn,

Magyarok
8.

trtnete. Np(k.

-iO kr. 75 lap, 1890) Az V-ik osztly szmra. (8 101 1.) 40 kr. A Vl-ik osztly szmra. 3-ik kiads (8"

hasznlatra

kiads,

8" 32

8 kr
Npiskolai
3:2

Termszettan.
38 brvdl.
4.

hasznlatra.
lap)

47

lap.)
dr. J.

30

kr.

kiads, (k. 8

kr.

Schwicker

Deutsclies Spi-ich9.

Termszetrajz.
36 brval.
Ld.
9.

Npiskolai

hasznlatra

und

Stilbucli fr Volksschulen.
)

verbes-

kiads, (k. 8 40 lap)


alatt
is.

kr.

serte Auflage. (8 101 lap

ktv

44

kr.

Barna Jns
Gyula

Somogyi

Gza,

Embertan.

Tanitkpezdk,

fels np- s ismtl iskolk szmra 20 a szveg kz nyomott fametszettel. (8" 45


1

Wliner
elmleti

Jzsef,

200 iskolai nek,


hasznla-

tmutatssal npiskolk
S''

1880.

30
is.

kr.

tra
I.

3 fzet.
fzet.

Ld. Emericsy Gza alatt


Lajos.

Sretvizer
niumi

Ezer esztend. A

millen-

II.

nnepsg anyaga a npiskolkban. valls- s kzoktatsgyi m. kir. miniszter


szerint
iskolai
I.)

Ili

tervezete
kesztve.

hasznlatra
diszes

szer-

Az 1. s 2. oszt. szmra (154 25 kr. szmig) (45 lap) 1894. fzet. A 3. s 4. oszt. szmra (55-130 35 kr. szmig) (97 lap.) 1894 fzet Az 5. s 6. oszt. szm. (131 200 50 kr. szmig) (125 lap.) 1894.
iskolai
:

(8" 24

Egy

czimrajzzal.

Szvegknyv a 200
lamknyvliz.
tek.
I.

nek"

ez.

dal-

1896.

10

kr.

Fggelkl

alkalmi dvzle-

U.

vezete szerint a

a. Budapest szkes fvros tancsa terszkes fvros iskolinak

3 fzet. (16)
fzet

(47 lap.) 1894


(80 lap.) 1891.

10
15

kr.
kr.

liasznlatra. (8 16 lap)

10

kr.

11.

Barna

Jns,

Magyar nyelvknyv.

Ili

(112 lap) 1894.

20

kr.

a lieljesirsra s fogalmazsra. Elemi npiskolk szmra 4 rsz. 8 1. a 2. oszt. szm. (.^5 1.) IS'Ji. ktve 16 kr.

Klns

tekintettel

101
Az

iskolai nelv szvegknyvecskje


npiskola
tanuli
liasznlatra.
(elf.)

elemi

(16" 47 lap.) 1893.

10 kr
alatt.

11.

a
a

3.

(70

1.)

1894. ktve 20 kr.


18'.M.

m.
IV.

4.

(76

1.)

ktve 20
1)

kr.

AViener.

Ld.

Emericsy Gza

az

5. s 6.

oszt.

szmra (111

1895

ktve

40 kr
alatt is.

Wolkenborg Gyula s Szp kolai magyar nyelvtan. 4


I.

Jzsef,

Npis-

rsz. (8")
)

Ld Barna Jns
Jzsef,

r.

a
a

2.

oszt.

szm.

(32

1883.

kr.

II.

, .

3.
4. 5.

(63
(.53

1.)

1883. 14 kr.

Szent
ktve

Termszetrajz.
kiads.
(8

Npiskolk
(elf.)

m.
IV.

a
az

1.)

1883. 14 kr.
)

szmra.

84

1.)

18:>u.

s 6. osztly sz.lmra. (77 lap

40

kr.

1883.

25

kr.

Szp

Jzsef. Ld.

Wolkenherg Gyula

alatt.

Zray dn Magyar nyelvtan.


lai

NpiskoI.)

Szke

Istvn,

Fldrajz.

Npiskolai

hasz-

hasznlatra. 26. kiads. (8" 62

1892.

nlatra. (k- 8" 48 lap.)

10 kr

ktve

30

kr.

b)

J'olffA fi- s ledni/ishofl,, felsbb np- s Icnnjislcolil, i/inrtfiiioiJl,, Icspisholfh; faiiifhpcxflk stb. ssiiiro.
Jns,

Barna
(8

anyaga
26

fldrajzi oktats tans m<klszere a npiskolban.


25
kr.

Bartalus

I.

Gyertynly

I.

N-karne-

lap.)

Bartalus
frfi

Istvn.

Arany Jnos
I

dalai,

kel gyjtemnye. Kl, hrom s ngy.-z iliuii karnekek, nk vagy gyerm. szm. 3ik jav. s bv. kiad. (8 1231) 189(>. 1 frt 30 kr.

ngyesekk tirva (8 24

1838.

40

kr.

Berecz Ede Npszer vegytan


nyok ismertetsvel
s a fld

az

sv-

Gyertynly Istvn, Ngyes dalok zsebknyve. Frfi nekkarok s nhny


s

alakulsnak

vegyeskar

anthologiai

gyjtemnye.
1 frt

2. jav.

kiad. (8 311 lap.) l-87.

50

kr.

rvid trtnetvel. Lenyiskolk szmra s magnhasznlatra. 2. javtott kiads. 94 b90 kr. rval, (n. 8" IV. 132 1.) 1894.

))

s^-

DOBROWSKY S KRANKE BUDAPESTEN.


I

5=^
osztly) szmra. 4.

Hi/. Ede,
kolai

ss/.linitg/.aUan elemoi rvid

zoiu- aliiiM'liiiloto s az msztrml. Is5.

az

1.

vfolyam
1.)

(1.

kiads. (IV. 137


II.

1890. ktve

32 kr
4.

s magnhasznlatra.
I.)

vltozatlan

a
;

2.

3.

osztly

szmra

kiads.

kiads. (N. 8 76

1896.

60

kr.

(ii;

I,,;.

ls!M

ktve

43

kr.

s Knioy Jzsef, I>aU'iizr. Egy s tbb szlama dalok gyjlemcnye. Felsbb lenyiskolk, polgri lenyiskolk, tanilnkcpez-

ICniericzy G, s l\i-p(i Endre, \v/.vvkuyv a npiskolai mrstan tan-

tshoz. A mindennapi
szmra.
(8

s ismtl iskolk

dck

magn-nnveldk hasznlatra 3
(107 egy s kt szlamu
dal.)

88

lap.) 1882.

44

kr.

rsz. (n. 8")


1.

rsz,

5
kr.
4.

Gyakorlati mrstan. Klns


fld-

te-

kiads. (lU lap) 1890


II.

60

kintenl a
szintezs

magassgmrs
eseteire.

s vz-

rsz.

(49

egy s

ktszlam
(80 1) 1893

dal)

egyszerbb
2.

Pldatrral.

javit. s ldolg. kiads.


Ili

70
50

kr.
1

Fleg tantkpz
szmra.

intzetek

nptantk
1

rsz. (20 hromszlamu ni kar.) (48

javtott kiads. (8 lO. 36

1893.

kr.

1882. (.ra Pldatrral* egytt) 1 frt 4J kr.

liortalan
l'est-P.-S

I!Mn,

fldra.jzi elfojaliiiak

Olvasknyv
polgri

a felsbb lenj-iskolk,
s

iii><lszer's

trgyalsa, kapcsolatban -K.-Kun megye ismertetsvel (A


liivat.

lenyiskolk
rsz.

hasonl intzetek
1.32 I.) 1885.

szmra. 2
I.

pestmeiryei

tanttestlet ltal 5 drb.

az
i

1.

oszt.
.

szm. (8
.

65

kr.

aranynyal
lap.)

jutalmazott

plyam)

(8

74
kr.

II

2.

(8 1741.) 1885.

90

kr.

1693

50

Vezrknyv a
tan tantsban.
szmra. 2
I.

ni>iskolai

szm-

Dvid Istvn, Grg elemi olvasknyv. A gymnasiumok szmra. 2 rsz. (N 8)


I.

Tantk s tantjelltek

fzet.

rsz. az 5. osztly

szmra

2.

teljesen

fzet.

npiskola

2-ik s

3-ik osz-

tdolgozott, s elejtl vgig a nyelvtanhoz

tlya

szmra, a
alkalmazott

tanterv

alapjn teljesen

alkalmazott sszefgg olvasmnyokkal bvitctt

tdolgozta Ktrpciti Endre. 4-ik a korona rtkhez


kiads.
(8

kiads
6.

18s7
s
7.

(XII. 144 lap)

90 kr
1

170

lap.)

U. rsz. a

osztly szmra. (183


1
frt

1-95
II.

frt.

1881.

20 kr

fzet.

A npiskola

4.,

ik s

6-k osztlya

I>ittes Frigyes dr, Jpi.skolai

mdszer-

szmra.
ptott

A
3.

miniszteri tantervben meglla-

tan. tdolgoztk Gyertynffy Istvn s Dr. Kiss ron 4. kiads, (n. 8 219 1.) 189B.
1
frt

mtermrtkhez alkalmazott
tdolgozott kiads
1

tananyag.
1890.

(8
frt

212

1.)

60

kr.

20

kr.

Gyakorlati logika. Fleg


tantnovendkek
Gyeryttffy Istvn.

tantk

Erney Jzsef, Gyakorlati nektau.


kal s
eimlel

Dalok-

szmra.
4. javiloll

tdolgozta
kiads, (n. 8"

fggelkkel. Kzptanodk,

polgri iskolk s magnintzetek hasznlatra. 2 rsz. (n 8")


I

88

lap.)

1893
alatt.

80

kr.

Uob

Adolf Ld. Emericsy Gza

Az

1.

2.

osztly szmra.
1890. (40 lap.)

8. talak-

tott kiads.

60
5.

kr.

Emericzy

Gza dr., Tapasztalati llektan. Tantkpzk s kzpiskolk szmra, valamint magnhasznlatra. 4. kiads, (n. 8"
VI.

II.

3.

s 4. osztly szmra.

talak-

tott kiads.

1890. (48 lap.)


alatt is.

GO

kr.

121 lap)
Adolf,

frt

Ld. Berecs

Ede

Dob

Krausz

Sndor,

Szni-

tanitsi eredmny s pldatr. Az elsfok ipar- s kereskedelmi iskolk mind


a hrom osztlya szmra.
(8" fcS lap) 1885.

25
-

kr.

Gellri Mr

Pterfty

Jzsef,

Olvassz-

knjT az elsfok ipariskolk


mra,
gozU
:

a miniszteri

tanterv

alapjn tdol-

GUri Mr. 2

rsz. (8)

DOBROWSKY
tanintzetek

ES

FRANK BUDAPESTEN.
Kiss ron
Kziknyv

g=s

hasznlatra.

szveg kz
(8 VIII. 14
1 frt

Ld. Dittes Frigyes alatt

is.

nyomott nagyszm brval.


1894
ktve

I)

Kiss Klmn Magyarorszg trtnelnie.


kzpiskolk
s

50

kr.

tanitkpezdk

Griiiiwall Istvn, Oeomotriiii szerkesz-

sz.mra. ,8 112 lap.) 1885

60

kr.

tsk.

Kzpipariskolk s ipari szaktanfo-

lyamok hasznlatra, a szveg kz nyomott nagyszm tblval 2. tdolgozott kiads. (8 Vili. 1591.) 1895. ktve-1
frt

Vilgtrtnelmi kziknyv. Az
kzpIV.,

uj-kor

trtnelme.

Gymnasiurni

V., VI.

osztlyok s lanilkpezdk sz-

75

kr.

mra 2
I

rsz. (S)
l-8.i.

Geometria. A
tanuli szmra.
helyett. ,8 VIII

budapesti llami ipariskola

- s kzpkor. (167 lap)

80 60

kr.

A
144

tanterv alapjn. Kzirat


1

II

rsz. Uj-kor. (132 lap) ItSG

kr.

lb95.

frt

50

kr.

Mezei
vagy
llat-,

gazdasg- s kertszettan
fldmivels,

s gri

Hajnal
iskolk

Mrton,
1.

Geometria

a pol2.

nvnytermels, gazd.

2.

osztlya szmra.

mh-, selyemherny-tenyszts, knyha-

teljesen tdolgozott kiads. (62 brval.) (8

120 lap.) 1890

64 kr

gymlcskertszet, gazd. falenyszls, szllmvels, kis gazdasg s kertrendezs


s

Gyertynfty
lioz.
3.

Istvn,

Elgryakorlatok az
rajzols
taiiits-

szablyainak ismertetse

3.

javtott kiads.
Taitito-

ii-va-olvass

A szveg

kz

nyomolt brkkal
1.)

kiads. (10 79 hip.)


alatt
is.

50 kr

kpesd. szm. (8 292

189

1.

frt

30

kr.

Ld
Ld.

Bartahis Istvn

Dittes Frigyes, alatt

is.

Komromy Lajos. Ld. Kiss ron alatt Kozma Ferencz s Felmri Mzes, Fali
tl)lk az elemi rajztanitslioz. (Imp.
is.

Hajnal

Mrton. Ld. G-wn'ai Istvn alatt

Fol.j 15 tbla.

1875

^Elbb Aigner L

frt

Hidvyi Ben, Vezrknj^- az irva-olvass tantsra,


(n.

Kozma
atlasz.
gri
fiu-

Gyula,

Rendszeres

fldrajzi

8") 100

I.

60 kr

Kzpiskolk,

tanitkpezdk, pol-

Q. Horatius Flacous di.


maijyarz jegyzetekkel
2. r.
I

Fordtotta s

s lenyiskolk hasznlatra Kivl

elltta V^ayi/a/?/ Jzsef

tekintettel

a termszeli viszonyokra. 38
(4") 1890.

ffrt.

IV.

knyv. (8

S**,

210

frt

20 kr

s 19

mellktrkp
:

ktve

Tartalom

Fldrajzi elismeretek L II.

Krpti
lai

Endre,

Vezrknyv a npiskokezelsben.
tantjelltek sz-

2.

fld flteki. 3
4.

A tengerramlsok

tr-

irlyyyakorlatok
Tanitk
s

kpe.
5.

Eurpa hegy7

s vzrajzi trkpe.

Pldatrral.

mra. ( XV. 355 lap) 1873.

frt.

Ld.

Emericsy Gza

alatt

is.

Kiss ron dr. A nevels s oktat.strtiiet kziknyve. Klns tekintetlel a


magyar nevels
s oktats trtnetre.
1 frt
6. ki-

0. Eurpa npMagyarorszg hegy- s vzrajzi trkpe 8. Osztrk-Magyar monarchia politikai trkpe. 9 sztrk-.Magyar monarchia hegy- s vzrajzi trkpe. 10. Magyar-

Eurpa

politikai trkpe

rajzi trkpe.

orszg politikai
kulturfldrajzi

trkpe. trkpe.

11.
12.

Magyarorszg Az Alpok. 13

ads. (8 197 lap.} 18;i2.

30

kr.

Rvid nevels- s oktatstan.


npiskolai
(8
.0

Elemi

tauilkcpz

intzetek

lap) 183.

szmra 70 kr.

Nmetorszg hegy- s vzrajzi trkpe 14. Nmetorszg politikai trkpe. 1516. BelDnia. 17. Skandinvigium s Hollandia

flsziget. 18. Brit-szigetek

19.

Franoziaorszg

s reg' Jnos dr. Nevels s oktatstan. 4. jonnan tdolgozott kiads-. (8" 240 lap.) 1^95. 2 frt

s Sv.jcz 20. Pyreni flsziget. 21. Apenniniflsziget. -22.

Balkn-flsziget.

szg. 24.

.iXzsia

23. Oroszorhegy- s vzrajzi trkpe. 25.


26.

zsia politikai trkpe.


El-.'.sia

Palesztina.

27.

Kiss ron
.Sndor,

dr

Ivonironiy

Lajos,

Pterlty

28. Afrika

hegy- s vzrajzi trkpe.


30. jszak-Ame-

Olvasknyv
1.

a tanit- s tant-

29. Afrika politikai trkpe

nkpz
i.

intzetek szmra. 2 rsz.

rika liegy- s vzrajzi trkpe. 31. Dl-Amerika hegy- s


vzrajzi

Az

osztly

szmra
szmra.

2.

javtott ki1

trkpe
33.

32.

jszak-

ads, (n. 8" 570 lap.) 1891.


II.

frt

20 40

kr.

Amerika
politikai

kzposztly
(Elf.)

(8

IV.

329
kr.

Dl-Amerika trkpe. 34. Ejszak-Amerikai Egye35. Ausztrlia

politikai trkpe.

lap.)

1 frt

slt-llamok.

hegy-

vz-

DOBROWSKY
njzi

liS

FRANK BUDAPESTEN.
tr-

trkpe.

3G. Ausztrlia

pulilikai

mos
294

feladattal,
1.)

tdolgozott

kiads.
1 frt

(8"
kr.

kpe 37. l'oldiik nprajzi trkpe. 33.


lagszati
flilr.

Csil-

1892.
S..

40

kpek.
.oiiffyol

Kozma
fiu-,

(yalvorlati s/.niolkiiyv.
kereskedelmi
iskolk

Gyula,

Iskolai

atlasz.

Polgri

Polgri
tra,
I.
I.

hasznla-

polgri- s felsbb lenyiskolk szmra.

szmos
rsz
,

feladattal. 4 rszben (8) 1887.


3.
2.

Kivl tekintettel a
31
7.
f-

termszeti viszonyokra.

f.

tdolg. kiad. (127


I.)
1.)

60

kr.
kr.

s 13 mellktrkp 26 sznezett lapon

2
1

, ,

(167
4.

80 30

javitotts bvitett kiads. (4) 1891. ktve

II.

Betszmtan a
(55 lap)

osztly

szkr.

O kr

mra. 1884
II

Tartalom
ben.
2.

A Fld homologralikus
1.

vetletI.

r.
,

Bet

s politikai szmols

az

(Czimkp.)

Fldrajzi elismeretek

5 s 6

valamint

a kzpkereskedelmi isk
lapi

Fldrajzi
3.

krnyke.)

elismeretek II. (Budapest s Budapest fvros tervrajza


trkpe.

hrom osztlya szmra (110


1,

60

kr.

5. Magyarorszg hegy- s vzrajzi


Eurpa
politikai trkpe. 7.

/.(tchdr

Gyula
Jzsef,

alatt is

6.

Eurpa hegypoli-

Gtsch
s

Gyakorlati
lenyiskolk

sziiitaii

es vzrajzi trkpe.
tikai trkpe. 10.

89. Magyarorszg
11.

Polgri
2.

felsbb
s 2

szmra.

Osztrk-Magyar monarchia
Osztrk-.Magyar

rsz. (8")
I.

hegy- s vzrajzi trkpe

rsz

1.

osztly szmra.

(lO
60

monarchia
llamok.
6)

politikai trkpe. 12.

Nmetorszg
s

IS'O
II,

kr.

politikai trkpe.
I.

H. Az

Alpok. 14. Eurpai

rsz. 3. s 4. osztly

szmra (116
70

1)
kr.

a)

Francziairszg
Dnia.

Svjcz
dj Holllaflszi-

1890.

Nmetorszg
I'.

c) Pyreni-flsziget.

landia,

Belgium,

15.
6)

Eurpai
Apcnniui
d)

Matolay
nszat
197
I.)

Elek,

Toriia-zsebknyv. A
msztrval.

tor-

mok.
get,

a) Brit-szigetek.

nmet-magyar
1869
Ld.

(16"

c)

Skandinvi-flsziget.

Balkn-fl-

40

kr.

sziget.

16

Oro':zorszg. 17. zsia. 18. Afrika.

MUler Jnos
regr Jnos
dr.,

Lng

Mihly alatt
az egye-

19.

jszak-Amerika.
22.

20

Dl-Amerika.
flteki. 23.

21.

Ausztrlia.

A Fld

Gondolkodstaii
)

jszak-

temesil (inductiv) s lehoz (deductiv) mdszer alapj..jav kiad (8^ 1271


18.S8.

amerikai

Egyeslt-llamok.

24.

Palesztina.
Csillag-

25

80

kr.

tcngcrranilsok trkpe

20

szali fldrajzi kpek.

Ld. Kiss

ron

alatt

is.

Krausz

Sndor. Ld. Entericsy Gza

alatt.

Pnik

Mihly Ld.
Jzsef

Lng

Mihly

alatt.
alatt,

Laky

Dniel,

Fldrajz, a gymnasiumok
G.

r<-< r.\

Ld.

Emericsy Gza
alatt.

szmra 2 klet. |8") I. Eurpa fldrajza.


II.

javtott

Sndor. Ld. Kiss ron


Gza,

kiads.

(122 lap.) 8 tblval. 1895.


zsia, Afrika,
3. javitott

80
s

kr.

Somog'yi

Embertan. Tanitkpezdk,
I

Ausztrlia

Amerika
70
kr.

fels np- s ismU iskolk szmra. 20 a

kiads. (104 lap, 6 tblval.)

szveg kz nyomott fametszettel. (S 45


1880
36
Jzsef,

1893.
-

kr.

Termszettani s
rajz.
lap.)

csillagriszati fld-

Szab
nalai
2

termszettan alapvokozmogrfia. Kzpiskolk


191

Kzpiskolk
tblval. 1891.

szmra.

(Valamint
(S"

s rvid

tantkpz-intzetek hasznlatra.)

111

szmra.

szveg kz
I.)

1 frt.

javit. kiad. (8

nyomott 200 br. 1883. 1 frt 40 kr.


leg-

Lngr
1.

Mihly, Az oszt. uiagy. monarchia fldrajza. Polgri s felsbb lenyiskolk

Tlg-yl Gyula,

Franczla nyelvtan. A

osztlya rszre. (8 168

I.)

1888. 80 kr.

Hozz 3Iagyar-tt sztr. Ksztette Pnik Mihly. (0 43 lap) 1888 25 kr. >rag-yar-roiiiii .sztr. Ksztette Ml25 kr. ler Jnos (8" 44 lap)

jabb tanterv szerint. 2. rsz. (8") A rehskolk 2. osztlya szmra 2. I. 70 vtott kiads. (114 1.) 1883.
11.

jakr.
I.)

reliskolk

3.

oszt

1879.

szmra. (106 70

kr.

Lengyel

Sndor,

Gyakorlati szmol-

Taritzky Ferencz, a siketnnia nyelvoktats mdszertana. (8" 167 1.) 1892


1
frt

knyv

polgri fiu-iskolk hasznlatra. Sz-

50

kr.

DOBROWSKY
jvri
Bla,

FKANKE BUDAPESTEN.
A

Caiiiseries

Frau(,;aises.

Varga

Jzsef,
frfi

lalr-zstrbkiiyv.
s

Ngy

franczia trsalgs kziknyve,

mely

tartal-

szlama

vegyes-karok
rsz
(8) l'SS.

anthologiai

maz

prbeszdeket, a franczia trsalgs be-

gyjtemnye. 2
I.

gyakorlsra szolg-l egybb darabokat s

Frlikarok. (It4 1) (elf)

frt

20

kr.

egy sztrt. Iskolk s magnoktats mra. (8 VIH 156 1.) 1892. 1

szfrt

II.

Vegyes karok. (89


s

I.)

tO kr

Zaclir Gyula

Leng-yel Sndor,
I
)

Knyvrsz.

Vajrtafy

Jzsef.

Lsd Horatius

alatt.

viteltau iskolai s magnhaszn. egyszer knyvvitel. (8 128 lap

Az

1885.

1 frt.

ORVOSI SZAKIRODALOM.
Abonyi
Jzsef dr.

A mfogszat

rvid
)

kzi-

Bolgygyszat kziknyvo.
Dr.

Szerkesztik

knyve. 42 fametszettel. (8 90 lap


iifjtyii Bla dr. Cholera nostras.
cholera.

frt.

zsiai

Bkai rpd, Dr. Ktli Kroly, Dr. Kornyi Frigyes egyet, tanrok. Munkatrsak
:

Influenza.

Orbncz. lirysipelas.

Dr.

ngyn

Bla, Dr.

Benczr

Dnes,

Dr.

(8 184 lap.) Ld.


I.

Helgygydssut ksiknyve

alatt.

Bkai Jnos, Dr. Csatry gost, Dr. Dollinger Gyula, Dr. Ilirschler gost, Dr. Hochhalt
Kroly,
Dr.

Hasnylmirigy
betegsgei.
lII. alatt.
I.d

betegsgei.

Ilgyes Endre, Dr. Hutyra Fc-

Mellkvesk

rencz, Dr. Irsai Artr, Dr.

Janny Gyula,

Dr.

l'ehjyyyssat

kziknyve

Jendrassik

Ern,

Dr.

Kornyi Sndor, Dr.

Arcliiviim,

orvosi. Szerk. dr. Ilkai rpd, dr. Kliig Nndor dr. Pertik Oll. I-V. vfolyam 1891 189G. G fzet vfolyamonknt 10 frt

Magyar

Laufenauer Kroly, Dr Lri Ede, Dr. Mlier Klmn, Dr. Navralil Imre, Dr. Ouodi Adolf,
Dr.

Pertik

kos,
Dr.
Dr.

Dr

Olt, Dr PIsz Pl, Dr. Puky Rczey Imre, Dr, Rna Smuel,

Schwimmer Ern,
Szkcs
Bla,
Dr.

Dr. Stilier Bertalan,

Bvebbet a kln
lakorty Tivadar dr
sziaes
.

hirdetsben.

Szonlgli

Fli.K,

Dr.

Taulfer Vilmo.s Dr. Turray Pl, Dr. Udrnszky

Karyomitosis

Lszl.

biologikus orvosszeri gygytan alapelve.

Egy
1.)

knyomata
dr.

Az egsz ni 6 ktetbl fog


ra krlbell fzve 50
frt,

llani,

bolti
frt.

brval

1884. (8 60

ktve

60

lasch Imre
lap.)

Br-

s bujabntalmak. (8
alatt.

8t5
I.

Eddig megjelent
ktet.

Ld.

gygyszat kziknyve
diagnostikja. (8
II. alatt

ertz' betegsgek. Bevezets a

A brbntalmak
Ld.

ii

lap.)

Klinikai diagnostika
dr.

fertz betegsgek krtanba. A) Heveny f.-rlz kitses betegsgek. B) Heveny fertz


bels betegsgek.
CV

Nlunk

alig

elfordul

las.so-Arnoux
nieclianikai

A masszzs

s a stokholmi
11.

fertz

betegsgek. D)

llatokrl

emberre
szveg

gygyintzetek. (Liedbeck C.

lszrmaz

fertz

betegsg.

(A

vibrtornak

rajzval s Cong-Ton 20 kp-

pel illustrlt lersval,

melyeket Amiot atya


fordtotlla
1 frt.

kzt szmos brval s kt trkpmellklettel.) fn. 8 VIII. 1171 lap) 1894. 12 frt.
II

gyjttt ssze, tovbb Kossuth Lajos levelnek


dr.

ktet.

Vrkpzs s anyagforgalom betegc)

h msolatval). Olaszbl
(8

sgei.

Mrgezsek, a) Vrbetegsgek. 6) Lp-

Jutassy Jzs.

55

1894.

betegsgek.
(l)

Anyagforgalom betegsgei
fontosabb

Baiuug'arteu Egmont
jeinek
alatt.

dr.

rostacsont

sejt-

Gyakorlatilag

mrgezsek.

genyedsrl.

Ld.

Klinikai fzetek

szveg kzt szmos brval s ngy tbla


mellklettel (n. 8 946.
1.

XVIII.) 1895. 10 frt

Belu-iug
rum.)

dr.

diphteria-ellenes uj szer.

(SeIII.

Sajt alatt van


ktet

Fordtotta:

Dr

Dmtr

Miksa

Emsztsi szervek betegsgei.


a kln hirdetsben.
dr.

(8" 49 lap.) 1895.

Bvebbet

Bksy
alatt.)

Gza

dr.,

gzferttelenits.

(Sajt

Bencziu" Dnes
knyve
alatt.

Ld. Belgygyszat kzi-

-=r5

DOBROWSKY

JS

FRANK BUDAPESTEN.
gis.

ltod Ilii r Sndor dr., A kezs. (8 23 1 ) 1D3.

difteritisz elleni vde-

Roncsol toroklob s

lhrtys gge-

20
ellen. (8"
.i
I.)

kr.

lob.

Vdekezs a cholera

1892.

Szamrhurut. Tussis convulsiva. Kanyar. Morbilli. Rubela. Ld. Beli/y-

20

nyriszat kzk'iiiyie
kr.

1.

alatt.

Dkni

rpd dr., Gyakorlatilag fontosabb mr(Klnlenyomat a Behjijyiisrat kzik(iiiyvv-h\ ) A szvrg kzt hrom brval s egy lblamellklettul. (8" VIH. 422 lap.) 18j. 4 frl.
gezsek.
Ld.

lkai Jnos
Kt
Vziktiyvo

dr..

Angolkr. Rhachilis.

-^

' :

tblaniellklettel.
II.

Lsd

Belgygyszat

alatt.

Garatmgtti tlyog. Abscessus retropharing.

Archivum, mnyyar
Bflgiffiiias^at

orvOi>i alalt

is.

Csecsemk gyomor s blbetegsgei. Belgygyszat kziknyve III. alatt.


Breiicr rmin
dr.,

Ld.

Ld

kziknyve akiU

is.

Ld. Kossel Ilcrman al.iU.

P |

Jnos dr. Kzlemnyek a heveny frt. krokrl. Kzrenikdtok : S~eg Klmn, Hyyes Fcrencz, Ssoiitagh Flix s
(8''

Briick Miksa
kt

Bkai Jnos
1 frt

dr.-ok.

188

II.

1.)

Kt br. 1892.

20 kr

dr, Morbus maculosus Werlhofii rohamos lefolys s hallos kimenetel esete. - Pharyngitis diphiherilica. Ld. Bkai J;lnos, Gyermekgygyszati krrajzok alatt.

Gyermekgygyszati krrajzok. Kzremkdtek


;

A gyermekbetegsgek

therapija.

(8 57

).)

i'ii((A-

.Miksa, AAt'i/ Antal, GroA-s

Gyula,

Ld. Gygyszat kziknyve alatt.

Ssey Klmn, Haitiiss Gza, Pataky Jen, Ssoiitayh l'lix, Vvios Gyula s Bkai Jnos dr.ok. (8' 187 ) 4 tblval. 1891.
I

Biiday K:Umn
tikai

dr., A csontok s izletek gmkrja. Krbonczlani vltozsok. .Statisz-

1 frt

20

kr.

adatok. (8 82

1895.

frt.

kiads,

Gyermekkrhzi vnygyjtemny. 2. bvilett (k. HV 80 1) 18;)3. ktve 60 kr.


basil.

C'liyzor Killmn Ld. Gygyszerszi almanach


alatt.

Mcningitis

tuberculosa,

felelte

Kornl
2.

dr..

ala-

Npszer
(n.

oktats a

cholerrl.

csony hmrskkel. Nem-gms alapi lg-yagyburoklb egy esete. Otilis mdia.

tdolg. kiads,

8 31

1.)

1884.

30

kr.

Csigahj

-t'/s

vig

Idegen test

a kls hangvezelkben. 41 napig a lgcsben 3 ves


utn.

Magyarorszg gygyhelyei nek trkpe. 1888.


egszsggyre
Kiiroly

svnyvizei-

50

kr.

fonl.

Mjtlyogok hasi hngyinz

- Az

vonatkoz trvnyek

Elsdleges veserk egy o'/s ^'^s finl. Vese-sarcoma l'/ ves figyermeknl. Jobboldali vesedaganat 15 hnapos leny-

rendeletek gyjtemnye.
lllerriiiyiiii

18511891 magyar kirlyi bclgybvi1.)

miiiisler iiiegbizsbl sszoililva. 2.

gyermeknl.
posihilis

Calculus urcthraMs. - Balano

teltkiad.(n.

8"X.XXI 995.

1895
7

G frt80kr.
frt

egy

esete.

Bektve
Cliloris

elrangulatio

50

kr.

egy

esete.

Torokdiphlheria

rdekes

le-

Ptfzet az

els kiadshoz

(n.

8" XI.
2
frt.

folyssal. Ld. J?A:a f Jnos.

Gyermekyygyd-

216 lapi 1895. ktve

ssati krrajzok alatt.

Csatry gost
spg.

dr. Sly. Scorbut.

VrzkenyHae-

A vrheny

felette

rvid lappangsi idejrl.

Haemophilia
,8'

Haemoglobinvrsg.
.'U
I

A vrhenyes

izlellobokrl.

Brnydipli-

moglobinaemia.

Ld

Belgygyszat

liiml fellpse sajtsgos


ztt.

krlmnyek kkt
s

lzikiiyoe

II.

alatt.

budapesti Slofnia" krhz

Csikiiiegyo frdi. Lsd: fnwfc Vilmos


alatL

Iheria s

croup statisztikja

utols

vrl.

Az 'Dwycr-fle inlubalio
gygyu't
krhzi

az
:

inIn-

tubalival elrt eredmnyeim. Fggelk

l>er Endre
I>oiiik

dr..

Ld. Giltay E. alatt.


dr.,

tubatival

eseteim.

Klmn

magyar orvosi rend


XVIII.
J.

diphlheria gygykezelsnek
l8 117 lap)

mai llsrl Ld. Bkai Jnos. Kzlemnyek


krokrl
alatt.

trtnete, tekintettel a gygyszati intzm-

nyek fejldsre Magyarorszgon a


Si'.ad vgig. n

a heveny fertz
lella.

8 VIII
dr.,

.55

>.

189

frt

Vrheny Scarlalina.
-

Brnyhinil. Vari-

Deiiijiiovicli

Emil

Ld. Fitatow

.\'il.

Diphlherilis faucium s croup laryn-

Gyermekgygyszat

alalt.

DOBROWSKY
Doljjozatok
riumnak
Gyula,
Pl,
tz

S FRANK BUDAPESTEN.

az els belklinika ggeambulatovi fennllsa alkalmval. rtk


:

Fodor
klinikai

Gza

dr.

vlzeletelvlaszt rendszer

vizsgl

mdszerei.

(8" 80 lap.) 14
I.

Fodor Gza, Grnidu


Preisach
Elek,

Bla,

Gara

Gza, Grss

brval.

Ld. Klinikai diagvostika


dr-ok.

alatt.

Izidor,

Schraiik

Simon,

Gara

A pajzsmirigyrl. Ld. Dolalatt.

Stipai)ics

Vas

Tmtszk Ferencz, Terray Bern:U, ^^'eis^ Kde dr-ok. SzerI.)

gosatok a ggeainl)uI<iforHiii

kesztette: Irsai Ariliur dr. (8" 111

1893.

Friedricli Vilmos
sok, hatsgi-,

dr.,

Vnygyiijtemny s or-

frt

20

kr.

vosi ulasitsok betegseglyz-pnzlri orvogyri-, egyleti stb.

Dollinser Gyula
kimyve
alalt.

orvosok

r. L(].

Belgygydbsaf ksi-

szmra. Mellkelve az ltalnos szablyzat

azok
dr.

szmra,

kik

llami

vagy nyilvnos
120
lap.)
1

Dontli Gyula
potokrl. Ld.

psychikai

knyszerllaalatt.

alap kltsgre gygyszereket rendelnek vagykszitettnek.

Klinikai fzetek
dr.

(16

XXXV.

1893,

Dmtr

ktve

frt

50

kr.

Miksa

Ld. Behritig alatt.

Kg--szsgj-y Ivzisazgatsi
1894.

reformj16
I.)

Gmii

Bla

dr.

Verligo laryngea. Ld. Dolgoalatt.


alatt.

satok a gegeumhtdatorium

rl. Rpirat, irta dr. Veridicus. (S"

30

kr.

Gara

Gza

dr.

Ld.

Fodor Gza
dr.,

EgszsggrjTc voiiatloz trvnyek s rendeletek yyiijtemnye. Ld. Clnjser


Kornl
alatt.
dr,,

Gerlezy Zsigmond

Hank

Vilmos

dr,,

Budapest frdi s svnyvizei. Szmos kppel s egy trkppel. (8" 163 1.) 1891. 80 kr.

Elirenreicli Lajos
krtani, oktani
s

A malria belegsgek

Gerlezy Zsigmond
kai diagnostika
I.

dr.

Ihermometria az

gygytani szempontbl,
1

orvosi gyakorlatban. (8 22 lap.) Ld. Klinialatt.

klns tekintettel Magyarorszgra. (8 132


lap.) 1891.
frt

Giltay

E. dr.

Bevezets a mikroskopiba ht

rkei
sok

Antal dr

Idegen test a lgcsben. Ld.

trgy segtsgvel.
s bvitett

Bkai Jnos, Gyermekgygyssati krrajalatt.

A szerz ltal tdolgozott nmet kiads utn fordtotta Dr.


lap.)

Der Endre. (8" 03


dr.

1890.

frt.

Farkas Jen

Ld. Poore G. \iv. alalt.

Goldzielier Vilmos
knyve.
XIII.

Feiier Nalhaniel dr, Trachoma-tmutat. A


Irachonia elleni hatsgi eljrs, az erre vo-

A
1.)

dr., A szemszet kziszveg kzt szmos brval. [8

1891.

frt.

natkoz rendeletek a trachoma kr- s gygytana kapcsn. Ilalsgok s orvosok szmra. 12'! lap) 18,94. 2. hvitett kiads, (n. 8
1

Hydrophthalmus. Ld. Klinikai fiisetek aliM.


Emil
dr.,

Grsz

vasti alkalmazottak lt-

srl. 2 tblval, (n.

8" 19

1.)

1896.

40
)

kr.

frt

40

kr.

Szemszeti

diagnostika.

(8
alall.

94 lap

Ld.

Filatow
val.)

Nl

dr.,

A gyermekbetegsgek
fordtotta
49i; lap.)

kris-

Klinikai diagnostika IL

mje s tnettana. (Tlicrnpeulicus

ulmulat-

Oroszbl
(8
IV.,

T)r.

Emil.
If96.

Demjanovich Szmos brval.


5
frt.

Grsz Gyula
knl
Ld.

dr.,

Sclerodermia 6 ves leny-

Bkai Jnos,

Gyermekgygy-

szati krrajsok alatt.

Fischer
pel s 2

Gyz.

Hessng-kszlkek szer-

kezete s alkalmazsa. (8" 123 lap.) 72 kp-

szinnyomatu tblval. 1&93.

frt

Az O'Dwyer-fle intubatio alkalmazsa larncrouposnl. Ld. Dolgosatok a gdgeambidatorium alatt.


gitis

Gyakorlati ksrlet a srvktk

krdsnek
2

Gygyszat kziknyve.
sok szmra. rtk
:

Gyakorl orvo-

megoldsra,

(t"

15 hip.) 25 brval. 1890.


frt

lasch Imre, Brck Miksa,

40

kr.

Kertsz Jzsef, Kssa Gyula, Neiipauor Gusztv, Purjesz Igncz, SchalTer Kroly, Schultz

Flekiger, Pontosabb
vegyi

szerves

gygyszerek
s

Henrik, Tiuiszk Fer. dr,-ok. Szerk. dr.

Taussk

kimutatsa.
2.

Forditolta

a magyar
alkalmazta

Feroncz
rencz.

(n.

5.i5 lap.) 1892.


:

ffy^yszcrknyv
Rotlenbiller

kiadshoz

Tartalma.

Belgygyszat

dr.

60 kr. Tauszk Fefrt


:

dn

dr.

Elszval

elltta

Bkai
^

Ideg s elmegygyszat

dr. Schaf-

.4rpJ dr. (8" 104 lap.) 1894. ktve

frt.

fer Kroly.

Sebszet

dr.

Kertsz Jzsef

10

DOBROWSKY

ES KRANKE BUDAPESTEN.
Sz-

SzLMiicszet

dr.

Xeupauer Gusztv.
:

H{;yes
Ld.

Ferencz

dr.,

Varicella utn fejldtt


1.)

lszet OS

ii^ygyszut

dr. Soliultz Henrik.


:

nephritis parencliymatosa kt esete. (8 38

Brjrygyszat cs bujiikrtan

dr Hasoli
dr.

Imre.
.Miksa

Bkai Jnos, Klcmnyek a heveny

fer-

GyermckgygyiUz:'t
Fiilirygyszat
:

Briick

ii krokrl alatt.

dr.

Purjesz Igncz.

Hiityra Ferencz
1.

dr..

Kosniclika, balneolgia s ggyszerl. fgktet.


dr.

llatorvosi belgygyszat.
(n.

ge'k

Kssa Gyula.
lap.)

Fertz

betegsgek, "

8" Xi.

.06

189i.
U. ktet sajt alatt.

frt

iO

kr.

Gy>}yszort'Szi

:iliiiaiiai-li.

1.

vfolyam. A

magyarorszgi gygyszortrak
tette

hiteles

adatok

Trichinosis.
epizostieae.)

alapjn sszellitolt nvjegyzkvel. Szerkesz-

Szj- s krumlajas. (Aphiac Sugrgomba betegsg. (Actilap.)

Chyzer Klm., (8
vfolyam.
(8

Vll.

Ot!

18'5.
frt

1 frt.

nomycosis.) (8 83

Ld. Belgygyszai

Bektve

20
20

kr.

kziknyve

l.

alatt.
is.

II.

XV.

96

lap.) 1

Bektve
frt

kr.

Ld. Kzlentnyk alatt

Hsiiiiiss Gzadr.,
kziknyve.

A vdhiml-olts
s
(n.

Iinrtly Bla
(vaccinatio)

dr.

A
)

belek, mj, lp, hasnyl-

mirigy,

Orvosok

haslirtya

blsr vizsgl

mdKli-

szmra. 12 brval,
lval,

orvostanhallgatk 8" 129 lap.) (J tb1


frt

szerei. (3

63 lap

Szmos brval. Ld.


I.

nikai diagnostika

alatt.

1895.

50

kr.

Peripleuritls

8 ves

finl.

Irsai Ari r
Gttji zz-

dr..

tmutat a gge s orrtkrtekintettel

ds a hgycs roncsolsa val Ld. Bkai J.nos, Gi/ennekriygydssafi krrajzok alatt.

zsben.

Klns

a gyakorl or-

vosok s orvostanhallgatk ignyeire. Szmos, a szveg kz nyomott brval,


96 lap
)

(n.

8"
frt.

Hauk
1890.

Vilmos dr,

Cslkmegye frdi s s-

1803. 1

frt

25

kr.,

ktve

vnyvizei szban s kpekben. (8" 104 lap.)

laryngoscopirl

s rhinoskopirl. Ld.
alatt.'

60 kr.
is.

Dolgozatok a ggeambulatorium
Mandolagyullads.
szat kziknyve
(Tonsillitis.)

Ld. Gerlczy Gyula alatt

Garat-

Hirscliler gost dr, Bevezets a gyomorbeGyomoremsztsi zavarok tegsgekhez. Gyomorgyul(dyspepsia s gyomorhurut) Gyoladsok. Gastriiis phlegmon s toxica. Gyomormorfekly. Ulcus rotund, ventr.

gyullads. (Pharyngitis.)
111.

Ld. Belgygy-

alatt.
alatt.

Issekutz Hug

dr.

Ld Jakabhzy Zsigm.
dr.,

tgulat s szklet.
zet-vltozsai.

Gyomor alak- s helys ms' daga-

Jakablizy Zsigmond

Gyomorrk

Nyii'cdy Gza dr. Issekutz Hug dr., Gygyszerisme. Magyarz szveggel a magyar gygyszerknyv 2.
kiadshoz. Orvos s gygyszersznvend-

natok.

Gyomorlsdiek. Gyomorvrzs. Bevezets Idegen testek a gyomorban.

kek hasznlatra, a

tiszti

orvosi vizsglatra

a blbetegsgekhez.
test.

Blhurut. Catarrh in-

kszlk ignyeire
glatra

s a gygyszertrak vizs-

Blgyullads.

Enteritis.

Ulcus duIII.

val tekintettel. Stilris szempontirt

dn rotund. Ld. Belgy. ksiknyve

bl tnzte s elszt
dr.

hozz

L'te Jzsef

alatt.

102

eredeti bra a szveg kzt. (n. 8"

brzsing s

(8 t>il.)Ld.

gyomor vizsgl mdszerei Klinikai Jiagiiostika I. alatt.


dr.,

VIU. 769 lap.) 1895.

frt

50

kr.

Jaiiuy Gyula
zsingtgulat

dr.

Angina Ludovici.
Brzsingszklet,

Brlir-

Uoclilialt Kroly

Elkvrcds. Obcsitas.

zsinggj'uUads.

11.

Kszvny.

Ld.

Idlt izleti csz s torzit

(diverticulum

s dilatatio).

izleti

gyullads.

Kkpzds. Lithiasis.

Brzsing pensz. (Soor.)

Brzsing id(!ges

(8" 77 lap.)
alatt.

Belgygijdssat kziknyve

Brzsing-rk bntalmai (bnuls, grcs) Brzsingsebzsek s ms daganatok.

idegen

testek

a brzsingban.
III.

Brzsing

Hgyes
85
1.)

Endre

dr.

Veszettsg (Rabies.) (8
I.

kerek feklye. (Ulcus rotund oesophagi.) Ld.

Ld. Belyygytissat keziknyve

alatt.

Belgygyszat kziknyve

alatt

a vrbetegsgek kr- s gygytanba. (8 lap.) Ld. Belgygyszat kziBevezets

Jciidrassik Jen
progressiva.

Leukaemia. Fehrvrsg.

dr.

Az anaemia pemiciosa

knyve

II.

alatt.

lfehrvrsg. Pseudoleukemia. -- Melana-

11

DOBROWSKY S FRANK BUDAPESTEN,

eiiiia.

Fekelevrsg
tarajag.

Purpura

siniplex.

Egyszer
Cszos
Werlhofi
rajag.

tarajag.
fle

Purpura rheunialica Peliosis rheumalica A


betegsg.

vek Terray Pl dr. Tauszk Ferencz dr.


llirschlor

Vrkeringsi

szervek

Brzsing,

gyomor

goston

dr.

Belek, mj, lp, has-

tarajagos

Vrz

ta-

nylmirigy, hashrtya s blsr Imrdy Bla


dr.

Morbus maculosus Werlhofi


haemorrhagica.

Pur-

Vizeletelvlaszt rendszer
.ltalnos

Fodor Gza
diagnostika

pura

(8
II.

83
alatt.

lap.) Ld.

dr

idegkrtani

Belgygyszat kziknyve

Schaffer Kroly dr.

A beszdzavarok.
dr.

Jutassy

Jzsef dr. Ld.

Basso Arnoux
dr..

A
alatt.

kzponti idegrendszer topikus diagnosti-

kja.

Kornyi Sndor

.Mtalnos elme-

Keresztszegliy Gyu'a
nostika.

Belkliniki diag-

krtani diagnostika Schaffer Kroly dr

Klns

lekintetlel a vizsglati

mds

II.

rsz trtai na

Orr, szj, garat, gge


dr.

szerekre. ltalnos

bele<;viz?glat.
I.t

Mellkasi

lgcs. Vas Bernt


dr.

Sebszet. Ma-

s hasri szervek. (16" 251

1895.

frt.

kara Lajos

Szemszet. Grsz Emil dr.

Kertsz
68 lap
)

Jzsef dr.

Sebszeti gygytan

(8"

Flszet. Purjesz Igncz dr.

Szlszet.

Ld. Gygyszat kziknyve alatt.


dr.

Ktli Kroly
fParotitis

Jrvnyos fltmirigylob.
seu
polyniorpha.)

Ngygyszat. Schultz Henrik dr. Brgygyszat. Basch Imre dr Mrgezsek Kssa Gyula dr. BakSchultz Henrik dr.
teriolgia.

epidemica
agys

Tangl Ferencz
dr.

dr.

Szvettan.

.Trvnyos
(Meningitis

gerinczvel-brtyalob.

cerebrospinalis

epidemica.)

Tangl Ferencz

Dermeds. (Tetanus s Irismus.)


lz.

Visszatr
kzi-

Klinikai fzetek.
fcrliak

Elad<!ok a

gyakorlati

(Febris recurrens

Sokizleli csz (Po-

orvostan sszes gaibl.

legkivlbb szak-

lyarlhritis rheumatiea.)

Vltlz. Malria.

kzremkdsvel

szerkeszti

Dr. Do-

{8

187
\.

lap.)
alatt.

L'sd:

Belgygyszat

knyve

spadtsg.

Chlorosis.

II.

Fltmirigyalatt.

betegsgek.

Nylfolys. Ptyalismus.) Ld.

nih Gyula. VI. vf. 1896. 12 fzet, ( 1-2 -i frt. iv.) (Egy-egy fzet 45 kr.) Teljes vf. I. Bouth Gyula dr. A psychikai knyszerllapolokrl. (8 15 lap ) 45 kr. II. Gohlzielter Vilmos dr. Hydrophthalmus.
(8
III.

Belgygyszat kziknyve

12

lap.)

45
dr.

kr.

Kzmrszky
baby
7.

Theodor

dr.,

Porodnictvo pre
kral.

Baittngarh'H Egmont

rostaesont
1.1

nariadenia

uh.

ministersta
IV.

sejtjeinek genyedsrl. (8 14

45 33

kr.

nbozenstra a vyniby dia storthr uhursklr


vydania.
Prciszil
dr.

Baumgarteu Egmont

dr.

A hlyag
(8

da1.)

Josef

Bella.

Sdem
1
frt.

ganatainak kr- s gygytana.

vyobrazeni. |8 190 lap) 1892.

45
Kli'ig:

kr.

Kli-cliiier V.

dr.,

Ld. Purjesz Ign. dr. alatt.

Nndor

dr.

Ld. Archivum,

magyar

or-

vosi alatt.

Kircliholf

dr.,

Ld.

Ruyter

alatt.

Klinikai cliajfuostika. Az

Kocsis Elemr
sszes betegvizs-

dr.

tmutat

szeinoperl-

gl mdszerek, a szvettani, vegyi s bakteriolgiai eljrsok kziknyve.

SOkban- 83 brval s kt tblval. (S 1291.)


1892.
1 frt

Orvosnven-

20

kr.

dkek s gyakorl orvosok szmra. Irlk: Baseli Imre dr., Fodor Gza dr., Gerlczy

Konril Jen
tsra.
(n.

dr. Az elmekrtan

gyakorlati-

lag fontosabb ttelei, tekintettel a kzigazga-

Zsigmond dr Grsz Emil dr., Hirschler goston dr., Imrdy Bla dr.. Kornyi Sndor dr., Kssa Gyula dr., Makara Lajos dr., Pur,

Gyakorl s
lap.)

tiszti

orvosok szmra
1
frt

8 159

60

kr.

jesz Igncz dr., Schaffer Kroly

dr.,

Schultz

Kornyi
lap
}

Frigyes

dr.,

Weil-fle betegsg.
(8"
1.

149

Henrik
rencz

dr.,

Tangl

Ferencz
Pl

dr.,

Tauszk Fe-

Hasi hagymz.

Takony kr. Malleus


Mjbelegsgek.
III.

dr.,

Terray

dr, Vas Bernt dr.

Ld. Belgygyszat kziknyve.

alatt.

Tauszk Ferencz dr. Szmos a szveg kz nyomott brval, (n. 8 736,


Szerkesztette

Bcllsdick.

Ld. Bel-

gygyszat kziknyve.

alatt

576

lap.)

1893. 2 kt.

12

frt.

Az L

rsz tartalma:

betegvizsglatrl ltadr. dr.

Kornyi Sndor
I

lban Tauszk Ferencz


Gerlczy

Zsigmond

Thermometria
Lgzsi
szerI

vonalai. Orvostanhallgatk s

sok szmra,

(k.

Az ideggygyszat alapgyakorl orvo8" VIII 118 lap.) 1895. 1 frt.


dr.,
,

.12

DOBROWSKY
Kornyi Sndor
rok.
I.

FRANK BUDAPESTEN.

dr.,

kzponli

idegrend-

szer topikus diagnoslikjii.


(8"
lii

Beszdzavii-

lap.)

Ld. lUiiiikni iliaijiioslika

alatt.

Kssa Gyula
.Merjrezsek

dr.,

Frdk

A kosmelikus szerekrl. llekinlcse dygy3(lap


)

szertani fggelk. (8"

Ld. Gyfjyciszat

kesikin/fe alatt.

mrgezsek diagnostikja.
II

(8

.'s

l.ijj

Ld. Klinikai diat/iwislika

alatt.

Ivossol
lse

lliM'iiKinn

dr.,

diplitherla

gygykezeFoniilotla

Lieliring llu

gygys:ivv;il.

Greucr rmin

dr. (8"
dr.,

35 lap) 1^95.

40

kr.

Koviicli

.Aladr

Az

els seglynyjts
II!)
I;i|)
)

kziknyve.

23

brval, ('

l^!2
1
frt.

ss?s=ss

DOBROWSKY

ES

FRANK BUDAPESTEN, ^s
Ld.

Orvosok

liivatiilos
o.
Ii.

iiv.jeg'yzke.
-ii.

Kuytor G

dr. s

Kirlilir

v dr..

Az

lta-

Ilagyarorszdgi

alatt.

lnos s rszletes sebszet alapvonalai. Orvos-

Ottiva Igncz
srl, (u.
8'^'

dr..

Tanulmny a szemkthrS
kr.

tanulk s gyakorl orvosok szmra. Fordtotta


ifj.

tya trachoms betegsgeinek sebsz orvosl-

dr.

Kovcs

J;csef.

J lap) 18J3
dr.,

vcs Jzsef egyet, tanr, 120 brval

tnzte dr. Ko(n. &


5
(k.
frt.

XXIX. 512

lap.)

Pajor Rezs
Gyakorl
szre. (16

Brgygyszati zsebknyv. orvosok s orvostanhallgatk r75 lap) 181.


dr.

Az ltalnos sebszet alapvonalai, VIII. 223 lap.) 39 brval. 1895. 2 frt


ktve

8"
kr.
,

10
(k.

50

kr.

2
lap.) 81 brval.

Patiiki

Jen
Ott

Combustio. Ld. Bkai Jnos.


alatt.

A
ktve

rszletes sebszet alapvonalai,

8"
kr.

Gyermekrjygydssati krrajsok

XV. 272
or-

1895. 2

frt
,

W
80

Pertik

dr.

Ld.

Archimm, magyar

vosi alatt.

St'liatter

Kroly
1895.

dr.

A hypnotismus

lettani,

gygytani s trvnyszki szempontbl. (8


Bevezets a
baeteriologia

fertz betegsgek kroktanaba


szempontbl.
1.

85

lap.)

1 frU

(8"

98 lap

Ld.

Behjyyyssat ksiknyve

alatt.

Ideg- s elmegygyszat. (8

36

lap.)

Ld

Gygyszat kziknyve

alatt.

Plsz Bla

dr. Ld.

Mller Henrik

alatt.

.ltalnos elmekrtani

diagnostika.
(.8

ltal-

Pl dr. Czukorbetegsg. (Diabetes Mellitus Pseudo-diabelesck.


(8

nos idegkrlani

diagnostika.
I.

120 lapj

75 lap) Ld. Belgy-

Ld Klinikai diagnostika
Sc-Iimid Hug
dr.

alatt.

yyds'.at ksikuyoe U. alatt.

Sebszi mtttan. Orvostan-

Poore

George Vivian.

hygenija krbl.
Drditotta Dr.

Tanulmnyok a vidk 2. kiads utn angolbl


(Sajt alatt.)

hallgatk

gyakorl orvosok szmra.

A
(8

szveg
VII.

kzt

nyomtatott

341

brval.

Farkas Jen.

862 lap) 1891.


dr.

frt.

Proisaeh

Izidor dr.

Ujabb fjdalomcsillapit
alatt

Sclirauk Simon
orvos
kezben.

ggetkr a gyakorl

szerek garat- s ggcbetcgsgeknl. Ld. I)ol-

Ld.

Dolgozatok a ggeain-

yosatuk a gyeambiilatorium

bujatoriitm

alatt.
dr.,

Pnky
alalt.

kos

dr. Ld.

Belgygyszat kziknyve

Scliulck Vilmos

Hlyogoperls horpad-

tan csonktott lebenynyel. (Kxpulsio obtuso


lobularis cataractae.) (8" 55 lap.)
1

tblval.

Pwrjcsz

Igncz

dr.,

gyakorlati

flgygy-

1895.

50
dr.
lap.)

kr.

Orvosok s orvostanhallgatk ignyeihez mrve Kirchiier V. mve


szat

kziknyve.

Sclmltz Henrik
gyszat. (8 56

Szlszet s ngygy-

nyomn.

Szmos brval.

(8"

183

1.)

1889. 2
frt.

Ld. Gygyszat kzi-

knyve

alatt.

Adatok a Szent Rkus-kzkrhz alaptshoz. (8 40 I.) 1896. 50 kr.

Szlszeti
(8"

ngygyszati diagnostika.
II.

94

1.)

Ld. Klinikai diagnostika


,

alatt.

A A

flbetegsgek therapija.
alatt.

(8" 11

1.)

Ld.

Sfliiitzoiiberj-er Endre dr

Az egszsges

Gygyszat kzikiiyce

gygyitsgy helyes szervezse kzsgek sz-

mra Klns
hallszerv vizsglati mdszerei. (8 18
II.
1.)

tekintettel

a jelen viszonyokra
llamostsra.
1.)

Ld. Klinikai diagnostika.

az egszsggyi szolglat
statiszt.

alatt.

tblzattal. (8 63
dr.

18D4. 50 kr.

Rczey
knyve

Imre
alatt.

dr.

Ld.

Belgygyszat kzi-

Selnvarz Frigyes
(8

Szlsznk kziknyve.
80
kr.

79 lap.) 24 brval. 1892.


der
Geburtshilfe fr

Rna
659

Smuel dr., A buja vagy nemi .betegsgek. Orvosoknak s orvostanhallgatknak. A szveg kzt szmos brval, (n. 8" Xll.
lap.) 1894.

Leitfaden
(8

Hebammen.
80
kr.

107

lap.)

24 brval. 1892.
dr.,

frt

50
is.

kr.

Schwiniiner Krn
Variola.

Ld. Belgygyszat kziknyve alatt


dr.

Lepra.
Lsd
:

Hlyagos himl.

Poklossg.

Tehnhiml,

Vaccina.
1.

Belgygyszat kiiknyve

Kotteiibillfr dn

Ld. Fliickiger alatt.

alatt.

DOBROWSKY E FRANK BUDAPETEN.


Stillor Bertalan
lap.)
dr.,

lpbetegsgek. i8" 108


II.

TaiigrI Ferencz
ban.

dr.,

tmutat a bakteriolgibakteriolgiai
s

Ld. lieUjy^jyfiszat ksiknyce

alalt.

Vademccum

ezekkel

Ideges gyonioremszlcsi
sia

zavarok. Dyspepzavarok.
centin,

kapcsolatos szvettani vizsglatokhoz.

Sz-

nervosa.

GyomormozgAsi
nyug:lalansg,
in

mos brval a szvegben


lap.) 1894.

s 2 tbln. (8" \\^

(Emesis,
pylori,

ruclus,

frt.

ruminatio).

Krzsi

zavarok.

Bakteriolgia.
1.1.

dr.,

Szvettan.
II.

(8" 95

l.ip,

Gyomorgrcs.

llaslirtya betegsgei. (As-

Klinikai diagnostika

alatt.

cites, peritoneitisek,

jkpletek.) Ld. Belt/yIII.

Tiiiin'cr Vilmos
lacia.

Csonllgyuls. OsleomaLd. Belgynuyhnnt kzi-

gyrssat ksikiiyve.

alatt.

(8
II.

46

lap.)

.Stipanios Elek
luinitos

dr.,

Alumnola
alatt

fels

lgutak

knyve.

alalt.

megbetegedseinl. Ld. oljozatok

a ggeambulatorhim
Szof Klmn egy esete.
dr..

Taiiszk Ferencz
nalai.

dr.,

A belgygyszat

alapvo-

Veleszletett szivbilntalom
recidivi

Orvostanhallgatk s gyakorli) orvosok szmra, (k. 8 280 lap.) 1895. 2 frt 2.5 kr.

.Morbilli

hkhurutos

gyermeknl. Ld.

Bkai Jnos, Gyermekgyalatt.

Klinikai diagnostika. Ld.

Klinikai (lingnos-

gyssati korrajzok

tikd

:ilatt.

Adatok a garat-diphteria polymorphismu-

shoz.

szleletek a diphllirris felirnye-

A gygyszat kziknyve. kziknyve alalt.


- Vlasz. ,Sic

Ld.

Gygyszat

vizolsrl.

(8" 19 lap.) Ld. Bukni Jnos, Kzlemnyek a lieveuyfertz krokrl alatt

iturad astra'
)

czim rpiratra
50
kr.

(8
-

120 lap

1895.

Szkcs
lz.

Bla

dr.,

Febris miliaris.

Sznalz.

dr

Dengue-lz.

Srga Vrhas.
(8" 57
alalt.
1.)

mellri

sekhez. Ld. Dolgozatok


alatt.

Dysenleria.

aneurysmk viszonya a reccurcnn ggeatnbidatoriiim

Kitses

hagyma z.
I.

Ld. Belgygydssat kziknyve.

lap.)

belbetegsgek

Iherapija (8" 120 lap.)

Szkely goston
IStii.

tiidvsz

gygytana.

Ld. Gygydszat kziknyve alalt.

Gyakorl orvosok hasznlatra. (8' 92

A vrkeringsi szervek klinikai


1.

vizsgl md-

1
dr.,

frt.

szerei. A betegvizsglatrl ltalban (8 IbO


lap) 33 brval. Ld. Klinikai diagnostika.
alatt.

.Sziisy Sndor
zse.

Az

lkpletek
'

krism-

2-ik

tnzett

kiads. (8

(50 lap.)

22
kr.

brval. 1893.
Szciiiloll'y Aladr
diftertis
dr..

80

Terraj' Pl

dr.

llegzsi szervek klinikai

ellen ?

Hogyan vdekezznk a Oktats a np szmra.


10
kr.

vizsgl mdszerei. (8" Ki? lap.) 33 brval.


Ld. Klinikai diagnostika
I.

ahitt.

(8" 26 lap.) 1893.


.Szoiitarli Flix dr.,

Nhny adat az

1887. vese-

Ld.

Aslhma bronchiale orrbnjok kisrclbcn. Dolgozatok a ggeamhulatorium alalt.


Pestis.

ben

szlelt

meningitis

ccrebro-spiiialis

Dgvsz. (Mirigyvsz.

Pestis

buboFebris

tekrl. (8 3 lap.) Ld.

Bkai Jnos, Kzlealalt

nica. Pestis orientlis.)

Ephcmara

mnyek a heveny fertz krokrl

ephemara.) (8

li lap.) Ld. Belgygyszat

Fehr bujakros tdlob (Pneumonia syphililica lba)

kziknyve
Tliiin Jzsef

I.

alatt.

esete S'/a ves finl.

A mells

dr..

Egszsggynk jelen viszo-

egy rilkbb esete. Ld. Bkai Jnos, Gyennekgygysati krhasfal ktszveli lobjnak

nyai s a reform. (8 CG lap) 1^95.

50

kr.

rnjtok

alatt.

Trvnyek
gyre
dr. alalt.

s remleh-tek az egszsj-

voiiatkozla};". Ld. Cliyzer Kornl

Hurutos szjgyullads.

Slomatilis catarrh.

Feklyes szjgyullads. .Stomatitis ulcer.


Zsebre. Stomat, aphthosa.
s.

Tomka
18;)5.

Samu

dr.

fl

egszsgtana. (8" 5G

1.)

Sz.ij pensz.

50
Lszl dr.

kr.

Soor

sarcin).

Stomatomykosis (Stomat. oidica


Leukoplakii
oris.

Leptolhrix

l'driiiiszky
sgeknl.

buccalis.

Ajakbetegsgek.

Xyelvbelegsgek.

Vizrk. Noma.
a szjban.
alatt.
lil.

A baktriumok
fertz
)

che-

miai termnyeinek szerepe a


(8"
I.

beteg-

Syphilis

37
alatt.

lap

Ld. Belgygyszat

Ld. Beijygyriszat kziknyve.

kziknyve

15

DOBROWSKY
Vjna

FRANK BUDAPESTEN.
s a ggben. bulatoriumnak

Vilmos dr., A foghzsrl. Mutatvnyos elads a magyar orvosok s termszetvizsglk XXVI. vndorgylsn (8 IC lap.)
'

Az

Az

I.

belklinika

ggeam-

statisztikja. Ld.
alatt.

Dolgozatok

a ygeamhulatorium

1893.

35
(Weiszbarth) Gyula
dr.,

kr.

Vas

Bernt

dr.;

orr, szj, garat,

gge s
1.)

Vmos
agy-

Vrzsek

az

Icgcs klinikai vizsgl mdszerei. (8" 84

gerinczagy-burkok

kz.

Ide-

24 brval.
II.

Lsd:

Klinikai

diagnostika

gen

test a lgutak ban.

Ilaslirlyalob h-

alatt.

rom rdekes

esete.

Diabetcs insipidus 4"

ves lenygyermeknl.

Diabetcs insipidus
abdominalis

Vcridiciis.
reformjrl

Ld.

Egszsggy kzigazgatsi

alatt.

ujabb esete. Ld. Bkai Jnos, Gyermekgyyyszati krrajzok


alatt.

Weisz Ede

dr.

Mifle kvetkeztetseket von-

liatunk a gge boncz- s lettani viszonyaibl


lefo-

Vas

Bernt

dr.,

typhus

a ggnek krzatok

gygytanra

? Ld.'

Dolgo-

lysa kzben fellp elvltozsok a garatban

n (jpgeamhnlatorinm

alatt.

VEGYES KIADVNYOK AZ IRODALOM MINDEN GBL.


Bciie
.1.

millenniumi trtnelmi killts.


)

Rpkr.

Gellri Mr. A magyar


(n.

hzi ipar

jv

irnya,

irat. (8"

17 lap

I8t3.

50

8 320

1.)

50

kr.

Biblia s a tiidoinny. Fszirkcszt Dr. Csmlay Jen. Felels szerkeszt Dngovicli Ferencz. Hetenknt egy fzet jelenik meg. Kgy fzet .ira 40 kr. Bvebbet a kln hirdetsben.

A magyar
a

ipar ttri

let- s jellemrajzok

magyar
lap.)

iparos

ifjiisg

buzdtsra.

(8"

820

Fzve
Ktve
Diszktsben

2 2 5
I.

frt
,
,

50

kr.

Briiokor

Lijos, Kalauz

nyes vllalatokban.
rendezve. (8" 32

magyar gyjtemA czimck vezrszi szerini


a
leOj.

lap.)

80

kr.
11.

Tartalma
pilsi

lelmi s lvezeti szerek ipara.


III.

Bii(lai>esti turista-trkp. Rajzolta Ko{jntovicz

Vas-, fm- s gpipar.


ipar. IV.
VI.

Fa-, btor- s

Man.

Fon-,

szv-

s bripar.

45

kr.

V.

Miipar.

Forgalom s kereskedelem
hirdetsben.

Divatjai, a XIX. szzad. Ld. Gessler

alatt.

VII.

Az ipar szellemi manksai.

Urdlyi
S52
1.)

Pl.

Fy Andrs lete s mvei.


2
alatt.
frt i^O

(8"
kr.

Bvebbet a kln

1890.

Fiy Andrs. Ld. Erdlyi Pl

1.

Ipartrvny.
esetn
is.

Ipari

alkalmazottak
szl

Fcleki

Jzsef.

A ni

betegsg
tnyleges rendeltetse.

val

seglyezsrl

Tanulmny. Irta egy diplomata Fggelkl Szemelvnyek a magyar irodalombl. (8


155
lap.)

trvn V alalt
-

A
beli

killtsok trtnete,

1888.

frt.

ren .szeresitse.

(n.

fejldse s jvend8 264 lap ) 1885.


2
frt.

Felszegliy Ferencz. Biztosts szvetkezs utjn. Tanulmny a biztosts krbl, (n. 8


1

la p.) 1894. Antal,


illetve

25

kr.

Gesetz

bor
d. in

rtie

Kranken - Uuterv. J. 1891.

Fischer Kroly
rok
fekete",

A hunok
fehr"

stiitziiii^
s a

Gowerbe-u. Fabriksbetrieben

magya-

Bescliaftigten
Cbcr.setzt

XIV. Coietzartkel

elnevezsnek

megfejtse. iS" 97 lap

50
s

kr.

A hun - magyar
emlkei.

rs

annak fenmaradt
alphabetlel s 83
)

12 rgi

magyar

und mit i'rUUiternden Anmerkungon versellen von Edmund Steinacker. (8 06 S) 1891. 50 kr. Dazu Durclifhrungs-Verjrdnung. (8 75 S.)
1892.

klnfle brval. (4 105 lap

1889.

frt

50 kr

DOBROWSKY
(Josotz

FRANK

lil

li\l

sTEN.
dr.,

ber

tlie

Ivraiikoii
XIV.

1'ii1t-

Istvutty Gyula

A kerkprossg

kzi1
frt.

stiit/.iin^.

IS'Jl.

sammt

Durchfli-

knyve. (8 IV. 136 lap.) 1894.

Anmerk. versben von Kdm. Steinacker. (8" 141 S


run;;s Vorordiiung. Mit erUiuternden
1S;12.

Jnos fohcrczeff. A
(8"

spiritismus

titkaibl.
.'J

84

laj).)

18S4.
dr.,

kr.

90

kr.

Kaeskovies Klmn
(ioszlor Jutd. A XIX. szzad divatjai. 14 3 frl. fzt. 1895 189G. Egy-egy f/.ot Az egsz m 10 fzeire van tervezve.

Ld. Plutarchos alatt.


s

Kassay
gyekre

Adolf.

A gymsgi

gondnoksgi
71
1.)

vonatkoz rendelet. (8

1878.

60

kr.

Hala.sy Klmn, Hzassgjog. Vonatkozassa!


az egysges polgri hzassf;ra. (8" IV. 97
1893.
1
\.)

Kovcs

Pl. Amerikai tanulmnyutam.


(n.

82 sz-

frt

20

vegbrval,
kr.

8" 231

lap.) 1894.

frt

50

kr.

Uavns.s Rezs
kzigazgatsi

dr.

Budapest jelene s jvje


IT)
l.j

Kndora
tiiatott

Kroly. Knyvtrtan.

A szvegbe nyo(k.

szempontbl. (8"

1894.
IX.

3 brval s egy czimkppel.


lap.)

8
frt.

208

SSJsr.

Vszonktsbea
s

Magyar fldrajzi knyvtr. A niairyar irodalombl brmely nyelven, valamint magyar szerzktl brmely fldrajzi trgyrl s brmely nyelven megjelent irodalmi mvek

Magyarorszj

korona tartomnyaiban

lak szllodasok, vendglsk, korcsmrosok


s kvsok nv- s lakjegyzke. .Szerk. Lelh Lajos. XIII

-XV.

vf.

1894 -IbU.

16"
1 frt

knyvszete.

Idevg irodalomtrtneti bevezetssel, (n. 8 XXVII. 532 1.) 1893. 5 frt.


Jnos
dr.

Ktve 50 kr

Magyar mrnki zsebknyv.


tette a

Szerkeszegyeslet.

Horvth
(n.

Az
s
)

1867. vi kiegyezs.
politikai

magyar mszaki irodalmi


1.

Trtnelmi, kzjogi

tanulmny.
1 frt

Els

ktet.

fzet. (8"

170

I.)

18JI.

teljes

8 XXI. 187 lap

1895.

50

kr.

ra krlbell
valuta.

frt.

Kossuth Lajos mint Pestmegye kvete s mint


minisler.

3Irk Mrkus A
lap.) 1894.

Vilgproblma (8" 16

7-03 kiegyezs s a

fggetlen-

20
Ein
Weltproblem. (8 33

kr.

sgi prt

programmja szempontjbl. Tanul8 3/


lap.)

Die

Valuta.

lap.)
kr.

mny,

(n.

1895.
(n.;^8"

30

kr.

1894.

40

A magyar
1894.

kirlysg kzjoga.

XIV 594
frt

1.;

Das

neue Lottosystem. (8 130 lap.) 1894.


1 frt

4
dr.

50

kr.

20

kr.

Uiityra Ferencz
korlatra, (n. S"

szavatossg az

llat-

Die

bieibende

Abstellung

der

regelmassig
1.)

kereskedsben. Tekintettel a bazai jog gyaTG 1) 185.

eintretenden Geldknappheit der Welt. (8" 32


lS9t).

kr.

O
Bla.

kr.

Ipari s gyri alkalmazottaknak beteg.sg esetn val seglyezsrl .szl trvny. It^'Jl. vi XIV. t. ez. Magyarzatokkal elltta Gellrt Mr. (8" 78
Ifc91.
1.)

Markiisovszky

Megelz

tzrendszet.
1
frt.

(8 200 lap.) 1895.

Mayer
tetend
lse

Mikls.

50

kr.

s terei,

Vrosok s kzsgek utczi nemklnben az orszgutakon kilkeze-

Vgrehajtsra s letbelptetsre vonatkoz miniszteri rendeletek. A


seglypnztrak alapszablyainak mintival
s a legfontosabb kezelsi

s kiltetett sorfk fajonknti

s nevelse. (8 105 lap.; 1890. 90 kr.


ifj.

Mitrovics Gyula
tlietikai

valszersgrl. Aess

knyvek berendez40 80
kr.

sre vonatkoz mintkkal elltta Gellrt Mr.


(k.

8" bO lap

tanulmny az irodalom tek krbl. (8 117 lap.j 1893.

mvsze80 kr.

18.J2.

Mind a kt rsz egyben

kr.

Nagy

Virgil.
(n.

Ipartrvny,
Lzikk.

mny
iij,

A monumentlis falfests. Tanul8" 54 lap.) 1892. 1 frt 50 kr.


G-

1884. vi XVII -ik trvny-

Az iparososztlyra val klns tekinteltel. Magyarzatokkal s tbaigaztsokkal


elltta

Plutarchos prhuzamos letrajzai.


rgbl
lap.)

fordtotta s jegyzetekkel elltta dr.


kt. (n.

Gellri

Mr.

(8"

8J

lap.

VI.)
kr.

Kaeskovies Klmn. 2

8"

43-480
frt

60

1813-95.

50

kr.

17

DOBROWSKY
Politikai
flvtelek)

ES

FRANK BUDAPESTEN.
Trvny
alatt.

arezkpek.

(Socialpsychologiai

a betegseglyezsrl. Ld. Ipari

stb.

Wekerle, Gr. Apponyi Albert, Etlap.) 1 frt.

vs Kroly, Poliiyi. (8 91

Poscli Jen. Az id
natkoz
(8

elmlete.

Az

Utnmtat. A
e trgyra vo-

trsulati

ad

I.,

II

III.,

s IV.
j-

fbb

oszt. kereseti ad, liz-ad,

tkekamat s
dij

pbilosopbiai nzetek ismertetrsz. Elmeit.

radk-ad,

hadmentessgi

kivetsrl.

svel s birllatval egytt. I

224

lap.) 189&.

1 frt

50

kr.

Trvnyek s szablyok, pnzgyi, kzigazgatsi, brsgi dntvnyek s hatrozatok


s miniszteri rendeletekre val hivatkozssal.
(8"

Kakodczay
1890.

Pl.

sznszet

a mvszetek
1.)

rendszerben. Aosthetikai prbeszd. (8" iU

99

lap.)

189i;.

frt.

20

kr.

SZPIRODALOM.
Benedek
1893.

Jnos,

Tbortzek.

(16" 116 lap.)


1
frt.

XVIl-XX. A rmeb. (8" 476 lap.) XXI -XXII. Blaugniskof brn.


327 lap.) XXIII-XXIV. Anyajegy.
(8 281 lap

1.(8"

Halsz Nndor,
beszlsek.

Oktat, nevel,
s

mulattat

el-

A talmudbl

.50 .50

midrsbl,
1.)

vala-

mint a zsidk trtnetbl. (8" 79

1886

Kvassayn Kun

Mclanie.
(8"

sors kegyenczei.
lap.)

40

kr.
fel-

Regny 3 ktetben.

503

frt.

Hamvas

Jzsef,

Abner. Bibliai

drma 3
75

agyvthy Klmn.
tet.
fi

Krisztina.

Regny 2 k50
kr.

vonsban. (8 110 lap) 1892.

kr.

307-331

lap.)

1873.

Hug

Viktor. A prisi Notre Dame temploma. Ilegny 5 ktetben. (8" 8(;( lap 2 IVt O kr.
|

Palnyi

Lajos. Magnyos utn. Legjabb kl(8''

temnyei

183 lap.)

Ib'.li.

frt

kr.

nyomorultak.
lap.)

Hegny 12 ktetben.
6
hajnaln.

(8"
frt.

PaiUikovics

Lajos. Balassa Blint. Irodalom-

2312

trtneti elbeszls, (k. 8 249 lap.)

30

kr.
frt.

Hsz

Lajos, Uj ezer vnk

Alkalmi

Rajzok.
189

Irta Jennie. (8

95 lap.) 1895. 1

kltemny millenniumi nnepsgek megnyitsra. Iskolk, nevelintzetek s mked-

liuzcska

Lszl.

sz.

Versek. (16 104 lap

vel

trsulatok szmra. (8" 31 lap.)

1896.

J^M.
ht fdbiin.

30

kr.

Sue Jen. A
(8")

Regny 17 ktetben.
7^ frt.

Kntor

Imre, rkkvalsg. Ujabb kltemlet,

nyek. Isten,

szerelem,

dicssg.
1
frt

(16"

Szeutessy

Gyula. Rajong s egyb kltem1 frt.

192 lap.) 1894.

20

kr.

nyek. (16" 123 lap) 1890.

Kiss

Jzsef,

Mese a varrgprl. Baditz Ott


188. diszklsben

Tolnai L

jos.

Az

uj

fispn. Regny 3 ktet.


1 frt

rajzaival, (n. 8' O'i lap)

(8" 150, 155,

146 lap.) 1885.

50

kr.

frt

40

kr.

Elad

birtokok.

Regny 2

ktet. (8" 189,


1
frt.

Kofk Pl
24
I

humorlsztlkus regnyei.

1")5 lap.)

ktet.
II.

Varsnyi
Egy
frj,

Gyula. Mulandsg. Kltemnyek.


(8 IV. 154 lap) 1894
1
frt.

a ki nejt keresi.

18831893.

(lilfogyott.)
111

-.50
tja. (8"

-IV. Szerelmesek
lap.)

279

Vrtcssy
-.50 1.

Arnold.

Cslrlcsry

Bertalan
)

ur

mltsga. Regny. (8" 250 lap

1886. 50 kr.

V-VIII.

milliomos. (8 618 lap.)

Vszeii

Kroly. Hervads regi. Kltemnyek


1
frt.

IX X. Taquinet, a ppos vagy az rnok lenynzbcn. (8 277 1)

(8 116 lap.) 18,^4

50 Zboray
1

Aladr.

realistk.

Trvny
1 frt

ellen.

XI-XIV. A bolti lenyok. XV XVI. Egy frj, kivel

(8"

5181)

(8 1 40 lap.)

1895

20

kr.

trft

z.50

Zemplni

nek. (Elfogyott.)

rpd kltemnyei. (1884 1892) 3. bvtett kiads. (8" 149 lap.) 1893. 50 kr.

18

riS;

DOBROWSKY

Er?

1;A\KK

BUDAPESTEN.

PROSPECTUS.
Eddig megjelent a
teljes

I.

II.

ktete.
11-ik

els ktete
10 frt.

12 frt.
11

bektve
frt

13 frt

50 kr.

ktete

bektve

50 kr. A

lll-ik ktet sajt alatt

van s jnius havban fog megjelenni.

BELGYGYSZAT
KZIKNYVE.
SZERKESZTIK

Dr.

BKAY RPD,

Dr.

KTLI KROLY,
KGYF.TEMI TANROK.

Dr.

KORNYI FRIGYES

Dr.
Dr. Dr.
Dr.

Dr.
Dr.

NGYN BLA forvos, egyel. m. tnr. BENCZR DNES egyet. m. tnr. BKAY JNOS egyet. rk. tnr. CSATARY GOST egyet, m Inr. DOLLINGER GYULA egyet. rk. tnr.
HIRSCHLER GOST
egyet. m. Inr.

Dr. Dr.

WU-ER KLMN

egy. tnr, krh. igazg.

Dr. Dr. Dr.


Dr. Dr.

Dr.
Dr. Dr.

Dr.
Dr.

HOCHHALT KROLY forvos HGYES ENDRE egyet. tnr. HLTVRA FERENCZ egyet. m. tnr. IRSAI ARTR egyet. m. tnr. JANNY GYULA forvos, egy. rk. tnr.
JENDRASSIK

NAVRATIL LNIRE egyet. r. t.inr. NODI ADOLF egyel. m. tnr. I'ERTIK OTT egyet. tnr. PLSZ PL egyet. tnr. PUKY KOS forvos, egyet. ra. Inr. RCZEY IMRE forvos, egyet. ir.

Dr. Dr.
Dr. Dr.

RNA S.MUEL egyet. m. tnr. SCHWLMMER ERN egyet. rk. Inr. STILLER BERTALAN egyet. rk. tnr.
SZKCS BLA forvos SZONTGH FLIX egyet. m. tanr. TAUFFER VILMOS egyet. tnr. TERRAY PL egyet. m. tnr. UDRNSZKY LSZL egyet. tnr.

Dr. Dr. Dr.


Dr.

ERN

egyet. rk. tnr.

Dr.

Dr. KORNYI SNDOR egyet. m. tnr. Dr. LAUFENAUER KROLY egyet. Inr. Dr. LRI EDE MINT MUNKATRSAK KZREMKDSVEL.

KIADJA DOBROWSKY S FRANK BUDAPESTEN.


Czim figyelmt e nagypen most jelent nyomtatott vre krlbell 240 m terjedelme
felhvja

Alulrott

kiad czg

t.

szab.ls vllalatra,

melynek

II.

ktelnek

Il-ik fele

meg. Az egsz van megllaptva

6 ktetre

beosztva.

1894-tl

fogva venknt

IV ktet fog megjelenni szmos brval. 1897. v vgn a munka teljesen be lesz fejezve. Fel fogja az lelni az egsz belgygyszati

tudomnyt,

teljes

kpt adva a bels betegsgek kr- s gygytana

ez idei llsnak,
frfiak nll

tszve az egyes
s

fejezeteket megr kivl szak-

szleleteivel,

ez

szleleteken

njTigv nzeteivel.

19

DOBROWSKY

ES

FRANK BUDAPESTEN.

Magyar munka
s

lesz

ez,

mely legkivlbb magyar orvosrink

tudomnyt, gondolkozst, therapijt hven fogja visszatkrzni,

magyar irodalom adatait is feldolgozva fogja tartalmazni gy a ma l magyar orvosra szinte nlklzhetlen leend. Az egyes fejezeteket a megfelel trgyakkal mr eddig is elszeretettel foglalkoz szakfrfiak rjk meg, fleg arra trekedve,
az

elz

hogy a betegsgeknek

tisztn

kpt adjk. E mellett kivl

felfoghat, kidomborod klinikai gondot fordtanak a krboncztani,

bakteriolgiai, diagnostikai rszre.

therapiban a beteggynl

szerzett tzetes egyni megllapodott tapasztalat az irnyt,


mellett elismert hitel

mely

ms bvrok
csoport

gygyeljrsait

is

trgyaljk.

Minden nagyobb
ismerteti

betegsgi

eltt

egy bevezet fejezet


pletlani,

a szksges sszefoglal boncztani,

krtani

s gygytani ltalnossgokat.

Meg vagyunk gyzdve, hogy nagy

vllalatunknak

irodalmi

fontossghoz mrt tmogatsa a magyar orvosi t. szakkrk rszrl nem fog hinyozni, s hogy e nagy ambcival s lelkes odaadssal kszl munka minden magyar orvos knyvtrban
helyet fog
lelni.

Az

eijsx

iminka

iKtlti

ra fzve

k.

b.

frtot,

disz-

ktshen

k. b. (iO frtot

fog kitenni.

A belgygyszat kziknyvnek
j.

beosztsi tervezete.

ktet.

Fertz

betegsgek
fertiiz

Bevezets a

betegsgek krtanba. Bevezets a fertz

betegsgek kroktanba, bakteriolgiai szempontbl Dr. Petiik 0.

A baktriumok
A)

vegyi szrmazkainak szerepe a

fertz

beteg-

sgeknl Dr. Udrnszky L.

I
Morbilli.

Heveny fertz kitses betegsgek. Kanyar.


Skarlt.

jj

Scarlatina.

Bkai/ Jnos.
liiml.

Variola.

Brnyhiml. Varicella Dr. Orbncz. Erysipelas Dr. Aiigyii B. Hlyagos


Rubela.

Tehnhiml. Vaccina Dr. Schwimmer E.

Kitses hagymz. Dr. Szkcs B.

B) Heveny
abdomin.

betegsgek. Hasi hagymz. Typhus Dr. Kornyi Frigyes. Efemer lzak. Febris ephemera, herpetiea Dr. Terray Pl. Dermeds. Tetanus, trismus Dr. Ktli K. Szamrhurut. Tussis convulsiva.

fertz bels

Weil-f!e betegsg.

Diphtheria. Croup. Dr.

Bkay Jnos.

Sokizleti csz. Polyarthritis

rheumatica Dr. Ktli K. Meningitis cerebro-spinalis epid. Epidemis fltnrigygyulads. Parotitis epid. Visszatr

lz.

Febris recurrens. Dr. Ktli K. Vrhas. Dysenteria Dr. Sz-

kcs B. Influenza Dr.


asiatica Dr.

ngyn

Bla.

Denguc-lz Dr. Szkcs


zsiai kolera.

Bla. Nyri kolera. Cholera nostras.

Cholera

ngyn

Bla. Malria Dr. Ktli K.

20

SS

DOBROWSKY S FRANK BUDAPESTEN.

Q) Niiliink alis
Sz'k(ic:i

elfordul ferfz betegsgek.

Srgalz. Dr.

Bla. Pestis. Ur.

Tenuy

Fl.

Sznalz.

Febris

miliaris Dr.

Szkcs B. Blpoklossg. Lepra Dr. Schivimmer E.

D)

Allatukrl emberre tszrmaz Sugrgomba-belegsg. Aktinoniykosis.


sis.

fertz

betegsgek.

Foiialoczkr. Trichino-

Szj- s krmfjs Br. Hutyra F. Lpfene. Antlira.x. Takonykr. Mallcus humidus Dr. Knrnuiji Frit/ycs. Veszellsg

Habies Dr. Hikiyes E.

II.

kuiet.

Vrkpzs s aiiyagfoi'gulom betegsgei. 3Ii'gezsek.


A) Vrbetegsgek.

vr ltalnos krtana Dr. Hgyes E.

S-

padtsg. Chiorosis Dr. Ktli K. Elhalad vszes vrszegnysg.

Anaemia perniciosa
tarjag.
tica.

progr.

Fehrvrsg. Leukaemia.

l-

fehrvrsg. Pseudoleukaemia.

Melanaemia.
tarjag.

Egyszer
Werlhoffi

Purpura

simple.x.

Cszos

Purpura rlieuma-

WerlliofT-fcle

tarjagos betegsg. Morbus macul

Dr. Jendrnssik E. Sly. Skorbut.

Vrzkenysg. Haemophy-

lia. Haemoglobinvrsg. Haemoglobinaemia Dr. Csatnry gost.

B) Lpbetegsgek. Bevezets a lpbetegsgekliez. Lpburokgyulads. Lpgyulads. Lpinfarctus. Amyloid lp. jkpek a lpben. lsdiek a lpben. Verrtguls a lp-

ben.
C)

Lprepeds.

Vndorlp. Dr. StilleT B.


EUijasods.

Anyagforgalom betegsgei.

Polysarcia

seu

obesitas Dr. Ilochlialt K. Angolkr. Rliaeliitis Dr.

Bkay Jnos.

Csontlgyuls. Osteomalacia Dr. Tauffer Vilmos. Kszvny.


Artliritis

deformans.

Kkpzds.

Litliiasis

Dr. Hochhnlt K.

Diabetes mellitus.

Diabeles insipidus Dr. Flss Pl.

D) Mrgezsek Dr. Bkay rpd.


ktet.

111.

Emsztsi szervek betegsgei.


A) Szj s garatbetegsgek Hurutos szjgyullads.
catarrh.

|
Stomatilis

Zsebre. Szjpensz. Soor Stomatomykosis (Stomat. Leptothrix buccalis. oidica s sarcin). Leukoplakia Ajakbetegsgek. Vizrk. Noma. Nyelvbetegsgek. SypliiFeklyes szjgyullads. Stomatitis ulcer.
s.

Stomat. aphthosa.

oris.

lis
tis.

a szjban

Dr. Szontgh Flix.

Mandolagyullads. TonsilDr.
Irsai

Garatgyullads. Pharyngitis

Artr.

Garat-

mgtti tlyog. Abscessus retropharyng Dr.

Bkay Jnos. Angina

Ludovici Dr.
titis

Janny Gy.

Fiiltmirigybetegsgek (kivve a paro-

epid.-t).

Nylfolys. Ptyalismus Dr. Ktli Kroly.

B) Brzsing
klet.

betegsgek.

Brzsinggj'ulads.

Brzsingsz-

Brzsingtgulat (diverticulum s dilatatio).

pensz. Soor.

Brzsing ideges bntalmai (bnuls, grcs).

Brzsing

jjj

Brzsing-rk s

ms daganatok.

testek a brzsingban.

Brzsingsebzsek s idegen

Brzsing kerek feklye. Ulcus rotund

oesophagi Dr.
C)

Janny Gy.

Gyomorbetegsgek. Bevezets a gyomorbetegsgekhez. GyomorGyomoremsztsi zavarok (dyspepsia s gyomorhurut) Gyomorfekly gyuladsok. Gastritis phlegmon s to.xica.

21

DOBROWSKY S FRANK BUDAPESTEN. s=

Ulcus rotund.

ventr.

alak- s helyzet-vltozsai.

Gyomorvrzs.

Gyomor Gyomorrk s ms daganatok. Gyomorlsdiek. Ideijn testek a gyomor


Gyomortgulat s szklet.

ban Br. Hirscler gost. Ideges gyomoremsztsi zavarok. Dyspepsia nervosa. Gyomormozgsi zavarok. (Emesis. ructus,

nyugtalansg, in conlin.

pylori, ruminatio).

Erzsi zavarok.

Gyomorgrcs Dr.
) Blbetegsgek.
Catarrh.
intst.

Stiller

B. a blbetegsgekhez
Enteritis.

Bevezets

Ulcus

Blliurut

Blgyullads.

duoden-

rotund Dr. HirscMer Ayost. Vakblgyullads s vakblkrli gyullads.

Blcsavarods, blbetrenikeds, blsrhnys.


tgulat.

BlBl-

szklet s
vrzs.

Blrk s egyb

bldaganatok.

|!

%.

Blzsba Dr. Miiller Klmn. Bllsdiek Dr. Kornyi


Csecsemk gyomor
s blbctegsgei

Frigyes.

Dr Bkay Jnos.

| m

E) Hasnylmirigy betegsgei Dr.

ngyn

B.

K
|

FJ Mellkvesk betegsgei Dr. ngyn B.


G'i

Jljbetegsgek Dr. Miiller

Klmn

s Dr.

Kornyi Frigyes.

|j

H) Haslirtya betegsgei. (Ascites, pertoneitisek, jkpletek.) Dr. Stiller Bertalan.

IV. ktet.

Llegzszei'vek s vrkeringsi szervek betegsgei.


A) Llegzszervek betegsgei. Bevezets a ggebetegsgekhez Dr. Irsai Artr. Gge hurutos betegsgei. Gge vizkr.

Oedema
,,,

glottidis.

Perichondritis laryngis. Ggegmkr.

'k

j(j

Dr. Lri Ede. Ggedaganatok Dr. Irsai Artr. Gge ideges betegsgei. Orrbetegsgek Dr. nodi Adolf. Lgutak betegsgei. Tdk betegsgei Dr. Kornyi Frigyes. Mellhrtya betegsgei (hydrothorax s pneumothoraxis) Dr. Ktli K. Mediastinum betegsgei Dr. Jendrassik E. MellGgesyphilis

|
|

kasi betegsgek operatv kezelse Dr. Nauratil Imre.

B) Vrkeringsi szervek betegsgei. Bevezets a szivbetegsgekhez Dr. Ktli K. Szivgraphika Dr. Benczr D. Szvbillentybetegsgek Dr. Stiller B. Endocarditis. Myocarditis Dr. KtliK.

|
\

Vrerek betegsgei Dr. Kornyi Frigyes. Szivburok betegsgei

Dr. Benczr D.

\\(

V. ktet.

Higy-ivarszervek betegsgei. Veneris s syphiliticus betegsgek. Brbetegsgek.


A)
II

|
[;

(Vizelet

gy-i varszervek betegsgei. Bevezets a vesebetegsgekhez megvltozsa. Uraemia, acetonura, diaceturia stb.)

M I
\
i,'

Dr. Plsz P. Vesebvrsg. Vrpangs a vesben. Vesekevsvrsg. Vesegyniadsok. Vese amyloid elfajulsa.

Zsros

vese.

Vres

veseinfarctus.

Veseszk Dr. Kornyi

Frigyes.

Hydronephrosis Dr. Tauffer Vilmos. Vesemedenczegyulads Dr. Kornyi Frigyes. Peri- s paranephris Dr. Puky

,\

'|

kos. Genyed vesegyulads. Nephritis suppur. Vesetlyog Dr.

Gms vese.
Dr. Plsz P.

j;
''\

Csatry

gost.

Nephrolithiasis

22

DOBUWSKV

E KKANKIC BUDAPESTEN.

''

Veseerek betcgsfei-

Vesedasanatok.

Tmls

vese.

Vese-

lsdiek D>: Stiller Beit. Vese alak-, szm- s helyzetvllozsai Ilgy]h: Koriiiini Fiigiies. Hgyhlyag liurutns betegsgei.
lilyag
infant.

ideges

betegsgei

Ih:

Joiiitj

Gy. Kmiresis nocturna

lllyagk Dr. Bkni Jdiios. Hgylilya' dog.inatuk. llaemaluria vesicalis. Idegen testek, lsdiek a hlyagban. Proslata-bctegscgek Dr. Kczcij Imre. Kank.- Herebetegsgek. Impotentia virilis. Sterilits virilis Dr. Rna Spormatorrhoea.

Sim.
fekly.

Ni

ivarszervek

betegsgei

Dr.

Tnuffer

Vilmo.s.

Lgy

Chancre. Syphilis. Brbetegsgek Dr.Schwimmer E.

VI. ktet.

Az idegremlszor

s izomzat betegsgei.

Az idegbetegsgekhez lt. bevezets s tiincttan. Dr. Klli K. A) Perifericus idegek beteg.sgei Dr. Jendrnssik E. J{) Syiiii)atiiicii.>< idegrendszer betegsgei Dr. Kil K. C) Geiinczvel betegsgei. Bevezets a gerinczvel betegsghez (boncz-, szvettani s lettani szemp.) Dr. Kordnui Sdudor.
Mcningitisek.
is)

Vrmls s embolia. Myclitisek (l'oliomyelitis


Pott-fle
is).

Paralysis spin. spastica. Izomatrophik. Daganatok. Hydrorrhaehis, hydromelia s syringomyelia. Srlsek, sszenyoms. Paralysis ascend- acutdorsalis (hereditaria

Dr. Ktli K.

betegsg Dr. DoUiiHjer

Gy. Tabes

Landry Br. Ktli K. B) Nyltvel betegsgei. Dr. Jendrassik E.


E)

Agyvel
Mening.

betegsgei

localisatio. Apluisia

Bevezets az agybetcgigekbez. AgyDr. Kornyi Sndor. Mcningilisck (kivve

Dr. Ktli K. Meningitis basil. lub. inf. Dr. Bkay Jnos. Anaemia, hyperaeniia, oedema, vrzs, embolia. Dr. Ktli K. Enkephalitis. Abscessus Dr. Kornyi Frigyes. Daganatok s lsdiek Dr. Kornyi Sndor. Hydrokophalus, llypertropliia, Denientia paralyt Dr. Luufenauer K. Sklerosis Agyvel belbaris infantilis hcmiplegia Dr. Jendrnssik E. tegsgek operatv kezelse Dr. Navratil Imre.
basil. tub. inf.)

Fj

ltalnos
Dr.

idegbetegsgek.

Kzp.

idegrendszer

syphilisc

Kornyi Frigyes.

Sklerosis

polyinsularis

Dr.

Ktli K.

Epilcpsia, eclampiia Dr. Kornyi Sndor. Paralysis agitans Dr. Kornyi Frigyes. Tic convulsiv Dr. Ktli K. Chorea. Athetosis Dr. Kornyi Frigyes. Tremorok Dr. Ktli K. VerFoglalkozsi tigo s Menirc betegsg. Dr. Kornyi Sndor

TliomsonParaniyoklonus. grcsk (Saltatorius grcs is). Heniiatrophia facialis. Basedow-kr. Tetania. betecsg.

Hemikrania Dr.
szk (Morvn).
dra.'isik

Cache.viastrumi priva. Akromegalia Dr. JenIlypnotismus. Neurasthenia.

Ktli

Kroly.

Myxoedcma.

Symmetris

E. Hysteria. Katalepsia. llypochondria Dr. Laufenauer K.

MyosiHeveny polymyositis. G) Izombetegsgek. Izonicsz. Ischemis izomgyullads Dr. Hochhnlt K. l'soitis tis ossificans.

s peripsoitis Dr-

Puky

kos.

23

DOBROWSKY

ES

FRANK BUDAPESTEN.

MAGYAR

ORVOSI ARCHVUM.
SZERKESZTIK
S A
\\\

MAGYAK TUDOMNYOS AKADMIA TMOGATSVAL KIADJK:


!

r
I
1\\

1K)KAY HI'U
egyet. ny.
r.

D'-

KLUG NNDOR
egyet. ny.
r.

ir

rEiniK OTT
egy. ny.
r.

tanr.

tanr.

tanr.

MUNKATRSAK:
ngyn Hla. Aputhy Istvn. Dr. Arkvy Jzsef. Dr- lcncy.r Dcnes. Dr. lkay .lnos. Dr Itkc (iyula. Dl- Csapoily Istvn. Dr. Csatry Lajos Dr. Davida Le). Dr. Dinicr Gusztv. Dr. Dollirifier Gviila. Dr. Dotith Gyula. Dr. Kiisfher Gyula.
Dr.
I)r

Haberern Jonalhn. Havas Adolt. Hcrczel Mijiii. Hirsehlcr g'ost. Horhhalt Kroly. Hoor Kroly. Hfyes Endre. Hutyra Fcrcnez. Irsai Arthur. Janny Gyula. Jendrassik Ern. Ktli Kroly Kzmrszky Tivadar.

Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Licbermann Len.
Lte Jzsef.

Dr. Szab Dnes.

Dr

ScliaiVer Kroly.

Mann Jakab Meisels A Vilmos.


Miblkovics G/.a.

Dr. Moravcsik Dr. Moreili Karoly. Dr. Miillcr Klmn.

Ern

Emil.

Dr. Schmidt Hug. Dr. Scliuk'k Vilmos. Dr. SfliwarLzer Olt. Dr. Sihwarz Arthuf. Dr. Si-hwimnicr Ern
Stiller

Dr. Dr. Dr. Dr, Dr. Dr. Dr.

Eiifcl

Gbor.

Farkas Lszl.
Fcidor Jzsef.

Genersieh Antal.
(idldziehcr Vilmos.

Konrd Jen. Konrd Mrk. Kornyi Frigyes. Kornyi Sndor. Kssa Gyula.
Laiifenauer Kroly. Lechner Kroly, Lenhossk Mihly.

Gyurinn Emil. Gisz Emil.

Dr. DrDr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Dr Navratii Imre, Nkni Lajos.

Hertalan.
I'clix.

Szonlgh
Dr. Szili Dr. Dr. Dr. Dr.

Onody Adolf. Fvay Vjna Gbor.


Petz Lajos. PIHZ Pl.
Preisz Hug. Preysz Kornl.

AdoK

Dr. Tangl Fercncz.

ThanhoFer Lajos.
Taiifer Vilmos.

Puky kos.
ifj.

Terray Pl. Tth Ijajos Dr. Udrnszky Lszl.

Purjesz vsigmond.

Kczey Imre. Rna Smuel, RoUunann rmin.

Dr. Vcreblyi Lszl. Dr. Velics Dcz:-. Dr. Vidor Zsigmond

vente egy ktet jelenik meg, mely 6 fzetbl


llojixefsl

ll,

ra

efftin

rre 10 frt*

Kddig megjelent I IV.

l<otet

102 1S5. vfolyam.

BUDAPEST.

DOBROWSKY

S FlANKE BIZOMNYA.

Elfizetseket elfogad a fnti bizomnyos czg.

24

DOBROWSKY S FRANK BUDAPESTEN.

AZ ELSU KTET TARTALMA.


I.

Ijecktier

Karoltf

tir.

Adalk az

ltaln<is neurosisk alapjn kifej-

ld kratakk
II.

i^mercttit'?..

latok harntosikolt izmon. Els kzlemny. XIV. Bt^kai Jnos dr. Brnyhimln
fellpse kztt.

egszsges
nyairl.

jszlttek

slyviszo-

XXVII.

Kkm

L.

Sndor

dr.

Az

Kssa Gi/ii/n tlr. Anta^onisticus tanulmnyok ix morphint illetit;. ni. Klug Smlor dr. A ^yomor fedsojtjei a ssavon kivUl a pepsint is
ksztik.

sajtsgos

krlmnyek

oedema

nialigiiumrl.

XXVUI
nek

Ilirschler goston dr. Ada-

XV. S::ontgh FlLv

dr. A ni tej s tehntej nuclein-tartalmrl.

IV,

l^reifsz

Kornl

<Jr.

Mikp

ejton-

dk mep a pho^phorsav kivata::^?.tsnra vonatkoz vizsgiUatok ? V. Dotlinger tn/ula dr. A hdtt


izletek sebszeti rffzitse.

VI Jeudrssik Er dr. Geometrikaila^r szablyos bakterium-koInnikrl. VII. 1*05 Benti dr. Nhny ujabb fehrje -kmls g:>'akor]ati hasznl-

XVI. Kssa Gyula dr. Gygyszeres ksrletek a terhes mhen. XVII. Cdrtinszky ^szl dr. A kzponti i'legrendszer chemiai sszettelnek megvltozsrl a veszettsg folyamn. XVIII Taussk Ferencz dr. s Vas

papaya emsztsennl szlelintermedir globuUn kpzdsnek ismerethez.


tok a rostonya
s klnsen az

het

XXX. Konrd Jen dr. Xz iThmozgs egy sajtsgos zavarrl. XXX Rna Smuel dr. Ujabb adatok a frfiak heveny hgycskankjnak pathologijhoz.

Bernt
os erre.

dr.

Nhny

lzellcues

gygyszernek befolysa az anjagXIX. Horvth Mihly. Vizsg:Uatok a


trinl s tctronal hatsrl.

hatsgrl.
dr. F^zleletek a diphtheris fehrje vizelsrl. IX. Schaffer Kroly dr. Adatok a grerinczvel sszehasoolit rostozathoz.
VIII. ScegJ

XXXI. Frtedrich Vilmos dr. Az ureum hgyhajt tulajdonsgrlXXXII. Gara Gza dr. s Seumann Szigfrid dr. Nhny hazai svnyvz hugysavold hatsa, tekintettel
a kszvny gygyiisra.

Klmtt

XX. ifj. Kuthy Dezs. Adat a felntt ember tmls vesjnek gcnesishez.

XXI. Purjesz Zsigmond

rfr.

Atuber-

Kssa Gytda dr. Kmiai ellenszer cyanos mrgezseknl. XXXr\'. ^leisels A. Vtlmos dr. Ksrletek piperaziunal s ms urtold szerekkel. dr. A pikrotoxin lettani hatsrl. XXXVI. Tatiszk Ferencz dr. Kisr-

XXXm.

X. Jendrssik Ertt dr. A jdalbumintrl s az albumin kmiai alkatrl. XI. ^eisels

A. Vilmos dr. Adatok a hIyasTnozgsofc let- s krta-

eulin veszlyessgrl. dr. A hzi nyl gerinczveleje p idegsejtjeinek szerkezete s azok elvltozsai phosphor s morphinm mrgezseknl. XXin. Gara Gza dr. Adatok a bl-

XXn. Sarb Artr

XXXV. Kssa Gyula


let

nltoz
XIT.

lland
idlt

DoUinger Gyula dr. Az ers villamos ram hatsa az

Xni.

gms izleti lobokra. Kornyi Sndor dr. s Vas

Frigyes dr. ttroboskopicus vizsg-

rothads kros megvltozsnak ismerethez. XXIV. Puky kos dr. Hsz echinococcus eset. XXV. Epsiein Lszl dr. A nyuU velnek tbb rendellenes ktegrl XXVI. Szendeffy Aladr dr. Az

adatok a tdbel vagusrostok mkudsrl.

XXXVII. Kornyi Sndor

XXXVm.

dr- s Vas Frigyes r. Stroboskopious vizsglatok harnlosikolt izmon. II. kzl. Machleid Gyula dr. s Nktn Lajos Sndor dr. Az ure-

terits cysticrl.

A
I.

MSODK KTET TARTALMA.


Xn. Kornt/i Sudor dr. Adatok az
agyi hdesek tanhoz. Xin. Lumniczer Jzsef dr. Adatok a csonttrsek gygy itshoz. XJV. lerray Pl dr. Vas Bernt
dr. s dr. Az idegelvltozsa idlt brm, cocin, nicotD s antipyrn mrgezsnl. XX\^. Xavratil Imre dr. Allatokon gge-idegeknek, tett ksrletek a nevezetesen a nervus acccssorius Willisnek a gge lltlagos beidegzsre vonatkoz mkdsrl. XXVII XXATH. Bkai rpd dr. Gygyszertani vizsglatok keser

Bkai Jnos dr. Szz gygyult intubtis esetrl. n. Gpnersieh Antal dr. A kros kvek kemnysge.
in. Schaffer Kroly dr. Az idegsejtek elvltozsairl ksrleti idlt lom-, arsn- s antimonmrgezseknl.

XXV. Pndi Klnuin


rendszer

Gara Gza

dr.

Cholera-

hetegek anyagcserje.

TV.

Neuman Jzsef dr. Az antipyrn, mint helybeli gge- s garatrzsngyn Bla


L>fluenzajrSlagyarorszgon 18^9 90-ben.

XV. Kssa Gyuladr. Aformanilidrl. XVI. Tauszk Ferencz dr. A formanilid klinikai alkalmazsrl. X\1I. Preisach Izidor dr. A formanlid ggebetegsgeknl.

telenit szer.

anyagokkal.

V.

dr.

vny

Kroly dr. A methyienkk malaraellenes hatsrl Vn. Csapodi Istvn dr. A blepbaVI. Ktli

X\TII. Meisels A. Vilmos dr. A formanilid helybeli hasznlatrl XIX. Szili Sndor dr. Elektromos

XXrX. Beusz Frigyes. Gygyszertani vizsglatok keser anyagokkal. III. XXX. Vas Bernt dr. Gygyszertani

ramkezel

vizsglatok

keser anyagok-

rophymosis.

XX.

Tovbbi adatok a csontlgyuls sebszi gygykezeVelits

Dezs dr.

kal. IV.

XXXI.

Vm. Hochhalt Kroly


tomm.
tX.

dr. Dystrophia muscularis progressiva adul-

lshez.

XXI.

Bksy Gza dr. Adatok a valdi hml& s brnyhiml azonossgnak krdshez X. Meisls A. Vilmos dr. Comutinnm citrcom spermatorrhoeaeen. XI. Antal Jnos, Klium hypermanganicum mint nmely szerves mregnek chemicTis antdotoma.

Jzsef dr. Ksrleti tanulmnyok a gcgeizomzat finomabb mechansmusrl.

Neuman
Grsz

tani kai. V.

Gara Gza dr. Gygysz-rvizsglatok keser anyt: k


Alfrd, Gygyszertani

XXXH. Huber
vizsglatok

XXn.

Emil

dr.

Cvegtesti

XXXIII- Beck
elvltozsa

keser anyagokkal. VI. Soma. Az idegsejtek


ksrletes

vrzsekrl.

XXin. Krepuska Gza dr. A hedlideg glio-fibromjnak egv esete. XXTV. Tauffer Vilmos dr.' A. vese s hg^Tezr sebszetnek nhny
i

nhny megjegyzssel az p
sejtek szerkezetrl.

tetanusnl. ideg-

XXXIV'^. Scheuthauer Gusztv. Lefozdtt tddarabbl fejldtt da-

krdsrl.

ganat

DOBROWSKY

FRANK BUDAPESTEN.

A HAmiADIK KTET TARTALMA.


I.

Tnirdy Bla dr, A gyomor mkdsrl heges pylorus szkletnek resecti ltat val eltvoltsa
utn.

kivlasztsnak viszonyairl osteomalacinl.

folysa
essre.

a szervezet

fehrje szt-

O-

DoJIinger Gyitla dr. Adatok a heges pylorusszkletnl kvetend sebszeti eljrs megvlasztshoz s a pyloruskimetszs technik-

jhoz. in. Stern

.Somn dr. Nhny adat a formanilid lettani hatsrl.

XrV. Kornyi Sndor dr. Vizsglatok a vizelctelvlaszt rendszer kdsre vonatkozlag p s kros viszonyok kztt. XV. Fodor Gza s Mricz dr. Vizsglatok a vizeletelvlaszt rendszer mkdsre vonatkozlag p s kros viszonyok kztt. A vese

m-

XXVn. Szontagh Flix dr. Ujabb adatok a ni tej s tehntej fehrjeXXVin.


anvagainak ismerethez. Ktli Kroly dr. Myositis ossificans" egy esete. Mikls dr. Az Osztermayer XXIX.
rosult

Ern

a gyomormozgsokra. V. Nagy Fla dr. Az agykreg idegsejtjeinek alkati elvltozsairl elmeVI.

IV. Ehrenreich dr. sulftos svnyvz hatsa

Jen

Nhny

mkdsrl diabetes meUitusnl. XVI Szeg Klmn dr. Az angolkr


ideges jelensgeirl.

epicondylus internus letrsvel pkls teljes knykizleti ficzam esete.

XVn. Minich Korohfdr.

bntalraaknl. Kssa Gifida dr. Uiabb adatok a cyankalium s a kallumhyperniangaiiicum kzti kmiai antago-

Meckel-fle diverticulum ltal ltrehozott blstrangulatio egv esete.

dr. A kzponti idegrendszer szvettani elvltozsai ksrleti inanitionl. XXXI. Keresztszeghy Gifula dr. A malriban szenved betegek v-

XXX. Tauszk Ferencz

XVra. Minick Kroly dr. Tbbszrs vkonybl atresia egy esete. XIX. Terray Pl dr. A chlr anyagcsere megvltozsrl heveny lzas

rben elfordul Laveran-fle


holdakrl.

fl-

XXXII. Vas Frigyes dr.

bolyg

s jrulkos ideg viszonya a szvhez.

nismushoz.

Vn
Vni.

KHstiiik
(fnodi

Pl
A.

dr.

bntalmaknl.
brtlte-

XXXin.

Kornyi Snd>yr,

Fisch

tsrl;

dr.

7.nm beidegzse s

A gyriipaizsmkdse.

XX. Neumann Szigfrid dr. s Vas Bernt dr. A calrium- s magnesium-kivlasztsrl p s kros
vi-

IX

Surb Arfhur dr. Adatok a h-

lyag, vgbl s erectio kzpontjainak localislshoz az emberi gerinczvelben. X. .Schtvars Hug dr. Vizsglatok a fggor ruganyos anyagnak chemiai viselkedsrl. XI. Npimiaun Szigfrid dr. szleletek mindkt vese mkdsrl hgyXII.

szonyok kztt. XXI. Tauszk Ferenrz dr. Klinikai eljrs a vr alkalicitsnak meghatrozsra.

A., Kovcs J. s Tauszk dr. Vizsglat a vizeletelvlaszt rendszer mkdsre vonatkozlag p s kros viszonyok kzt. XXXrv. Siklssy Gyula dr. ifj.

Subconjunctivalis injectik.

I.

XXXV.

rzsbeli

Keresztszeghy (rifufa dr. A z zavarok syrngomyeUs


apoplexnl.
dt;^ Vizsglaifj.

XXn

G-rsz

Ewil

dr,

conjunc-

elosztdsa spinals

XXm

tiva sareomirl.

XXXVI. Feleki Hug


tok nagyt

Jzsef dr. Kisrleti tanulmnyok a ggeizomzat finomabb meehanismusrl.


dr. Vizsglatok a gyomoremszts krbl. dr.

Neumann M.

XXXVII.

hgycstkrmmel. Siklssy Gyula dr.

vezr-hasfatsipoly esetben. Pudi Kbtin dr. Vits krdsek az arczidegbnuls krta-

XXIV. Klug Nndor


a vz szerephez

XXV. Laudaner rmin


;i

Adatok

Subconjunctivalis injectk. II. dr. Villamos XXXVIII. Farkas ts kvetkeztben meghalt ember kzp. idegrendszernek vizsg-

Jen

nban.
XIII. Neitniatin Szigfrid dr.

szervezetben.

lata.

cal-

XXVI.

cium, magnesium s

phosphorsav

Donogny Zakaris dr. s Tihald Mikls dr. Az alkohol be-

XXXIX. Chudooszky Mricz

dr. Vrvizsglatok rtke daganatoknl.

A NEGYEDDv KTET TARTALMA.


I.

Krompecher dn. A tbbes

in-

direkt megoszlsn. Kutky Dezs s Donogny Zakaris dr. Epekvek a budapesti

vasomotoricus idegrendszer lettana krbl.


IX. Rottenbiller

XVm.

ifj.

Siklsy^

Gyula

dr.

Meg-

dn

dr.

scopo-

jegyzsek a Fricke-fle plastiera vonatkozlag

blepharo-

halottanyagban.
dr. A gerDCzve5 heterotopijrl. IV. Donth Gyula dr. A lzat okoz bakteriuratermkekrl s a vegyi vdojts krdshezV. Schaffer KroJij dr. A msodlagos elfajuls idbeli sorrendje a
in.

Nagy Bta

laminum pharmakologja. X. Vas Bernt s Preisach Izidor dr. A keser anyagok behatsa a
gyomor mkdsre. XI Alexander Bla dr. Az
mirigy krtanhoz
llalatti

Xn. Pndi Klmn


Xin. Beck XIV- Szili

dr.

reflex-

jelensgek tja az agykrgen t

Samu

dr.

fegy burokkal

gerinczvel egyes plyiban.


VI. htirdy
s vastagbl felfavsuak diagnostikai

Bla dr. A gyomor

vn.

rtkrl a hasri szervek megbetegedseinl. Hoor Kroly dr. Ksrletek a szemszeti gyakorlatba bevezetett s hasznlatra ajnlott nhny
anaesthesis szerrel.
dr. Vizsglatok

br vizi baktriumrl .Adolf dr. A bnoculris lts krdshez. XV. Rosenherger Mr dr. Szrtott

XIX. Scheiher S. H. dr. A szivraozgsok tanhoz, klns tekintettel a Ludwgh-fle szivlks theorra XX. lettani vizsglatok a VUI-ik nemzetkzi kzegszsgi s demographiai kongresszus tvevez versenyn rsztvett egynen. Klug Nndor tanr megkeressre vgeztk Donnyuy Zakaris, Fodor Gza, Jendrssik Ern. Kornyi Sndor. Knthif Dpzs, Lan:

vrksztmnyek ellltsnak egy uj mdja. XVi. Nagy Bla dr. A veszettsg ellen vdoltott kutyk idegsejtjeirl. XVH. Feleki Hug dr. Adatok a

dauer rmin, Tauszk Ferencz Tihld Mikls dr -ok.

XXI XXn. Chudovszky MHcz


Adatok a csonttrsek
jhoz.

dr.

statisztik-

Vni. Tangl Ferencz

hugycsszor

aetioTogijhoz.

XXin. Deutsch Lszl s Konrd Bla dr. Szivmrgek s szivduczok.

26

DOBROWSKY

S FRANK BUDAPESTEN, ss

piblia 08 a
Fseerkeszt :

^Mdmny
Felels seerkesst:

Bv, ^SXX^ Htl.

BugOVIJch hlVQ,
krajczr.

Megjelenik minden vasrnap.

Eg-y

fzet

ra

40

vUatat flkarolja az sszes tudomnyokat, hogy a tudomny, a bla h sszhangjn munklkodjk. Hdol a tudomnynak, hogy annl ntudatosahban hdolhasson meg a szent knyvnek. A tudomny lelkes hvei a halads minden eszkzvel csbtanak.; mi a halads, a tkleteseds minden eszkzt segtsgl hvjuk, hogy nemcsak a tudomnyhoz, lianem hogy az isteni sugalmak knyvhez lehessnk mltkk. K mii. mely szerves egszben jfratlan az tijahbkori L-(ithoUki(s ii'udalombatt, a kvetkezkp osztatik fel:
csszet s

Sevesets. (A munka
I.

felosztsa).

rsz.

szetfeletti

biblia fogalma, termszetfltti jellege. I. tekintlye. III. A biblia magyarzata. IV.

IL

A biblia emberi a termbiblia s a Talmud. V. A

biblia

nyelve

beszdmdja

//. rsz. I. A biblia s a vilgtan. III. A biblia s II. A biblia s az lettan. IV. A biblia s a nyelvszet. VI. A biblia az embertan. V. A biblia s a npisme. VII. A biblia s az egyptologia. VIII. A biblia s az assyrologia. s a trtnelem. X. A biblia s a fldrajz. XI. biblia s a termszettudoIX. A biblia s a kortan. mnyok 1. A biblia s az llattan. 2. A biblia s a nvnytan. 3. A biblia s az svnytan. XIV. A biblia XII. A biblia s a csillagszattan. XIII. A biblia s a blcsszettan. XV. A biblia s a trvnyhozs. XVI. A biblia s a kltsizet. s az erklcstan. XVIII. Az ipar s a kereskedelem a bibliban. XIX. XVII. A biblia s a mvszetek. XX. Trsadalmi let a bibliban. A hadvisels a bibliban.

///. rsz. I. Isten a bibliban. IV. A biblia szellemtana. a bibliban VII. A biblia kultusza. jvendlse

II.

Jzus a bibliban
V.

III.

biblia

s a csodk.

bold.

Szz

Mria

VI.

biblia s a

vllalat pratlan a katholikus irodalomban, sikert legjobb katholikus rink s tudsaink biztostjk. S hogy nem a szavak, hanem a tettek emberei trekszenek e magasztos ezt megvalstsra, szolgljon biztositc'kul a munkatrsak nvsora, mely legelszr egyesti egy nagy alkots krl irodalmunk kivl munksait
Dr. Berger Ev Jnos, egyetemi tanr Dr Bita Dezs, apt, egyetemi tanr. Dr. Borbs Vincze, egyetemi m. -tanr. Dr. Czirbusz Gza, kegyes r. tanr. Dr. Dallos Jzsef, prm. hanonok, tanr. Damiiin Jnos. S. J. tanr. iJedek Cr. Lajos, egyetemi knyvtrr. Dr Fischer-Colbrie gost, angustinenmi

Dr Kontr Bla, orvos, ir. Dr Kossutny Igncz, jogakad.


Kovts Sndor, theol. tanr. Kozry Gyula, kpln.

tanr.

Nmeth Jnos, plbnos.


Notter Antal, hrlapr. Dr. I'rohszka Ottokr, lelki igazgat. Dr. leindl Romn, plbnos. Dr. Rcsey Viktor, sz Benedek r., pannonhalmi fknyvtros. Szekeres Fr. dn, prm. kanonok, tanr. Szekrnyi Lajos, plbnos. Dr Szkely Istvn, theol. tanr Uray Sndor, nevel.

felgyel.
Frhlich A. Jnos, lelksz. Dr. Gerecse Pter, tanr. Gerely Jzsef, hitoktat. Dr. Giesswein Sndor, pspki titkr. Hiiber Lipt, theol. tanr. theol. tanr. Dr. Keresety

Gyz,

Gl fiz etetni r:
Egsz vre (52
fzet)

20

frt.

Flvre (2 fzet)

10

rt

Negyedvre

(13 fzet)

rt.

Elfizetseket elfogad

Biblia s

a TiKiomiiy"

fcibizomdnyosa,

Dobrowsky

Frank

k&nyvkiadliivatala

Budapesten.

J
27

DOBROWSKY

ES FRANK BUDAPESTEN.

A MAGYAR IPAR UTTOROI


ELETs

IRTA

JELLEMRAJZOK
A

GELLRI MR.
Szmos arcskppel,

MAGYAR
'^
Ara fzve 2
ktsben 2
finom
frt; disz-

IPAROS-IFJSG
BUZDTSRA
Grf Szchenyi Istvn.
*^

*^
"^''j^Ts'
'

frt

50

kr.

kiads

eleafns
frt.

ktsben B

Kivonat

szerz elszavbl.

Iparunk fejldse ma mr biztos nyomokon halad. A ksrletek s erlkdsek keretbl mr rg kilptnk, s bizonyos megllapodott, programmszer fejlds tr magnak utat, mely a politikai s gazdasgi viszonyok kedvezse esetn, a fltartzhatlan halads svnynek nevezhet. De a rgiek rdemeit mr ma is moha fdi, s csak kegyeletes utnjrs, gondos kutats utn sikerlt azok emlkt a feledstl megvni, kik mr akkor hirt s dicssget szereztek a magyar iparnak, mikor az ers s letkpes magyar iparnak csak csiri voltak mg meg. A fiatal iparos-nemzedk ma kedvezljb viszonyok kztt indul az iparos plyra. Nem anyagilag kecsegtetbbek e viszonyok, hanem trsadalmilag. Jobbjaink elismerik az ipar fontos hivatst, a mveit iparossg helyzete a trsadalomban ma sokkal kedvezbb. s elrtk az idt, hogy ma mr az iparos fogalma alatt nem csak a krges tenyer tipikus kzmvest rtik, hanem a mveit, kpzett, a kor sznvonaln ll s a legelkelbb osztlyokkal egyenrang, felvilgosodott polgrt. s mikor a fiatal iparos-nemzedk szervezett iskolkban kpeztetik, vagy mikor kijrta inaskodsa veit, adjunk kezbe egy knyvet, melybl megismerje a magyar ipar rdemes ttrit, hogy rgi jeleseink buzdt pldjn okulva, a becslet, a tisztessg, a tkleteseds tern igyekezzk fejldni s haladni, hogy lelkesljn az ipar fejldsnek nagy eszmjert, hogy tanuljon a nehzsgekkel megkzdeni, ismerje meg a kitarts jutalmt s bartkozzk meg azzal az eszmvel, hogy nemcsak mint kznsges munksnak kell robotmunkjt lerni, hanem gondolkoznia kell ipara termszetrl, be kell hatolnia mestersge titkaiba, fejlesztenie kell ipart, tkletestenie nmagt s gy a kor sznvonalra emelni mind a kettt. s a nemes pldk buzdtjk a fiatal iparos-nemzedket az alkotsokra, foglalkoztatjk elmjt s fogkonyny teszik szivt a
szpre, a
fiatal

nemesre s a jra. Ez a czlja e mnek. s e czljnl fogva nemcsak a serdl-, a zsenge iparosok kezbe val, habr els sorban arra van sznva, hogy az ipar;

mint jutalomkn3'V, a jobb s rtelmesebb tanulk kztt kiosztassk hanem arra is van sznva, hogy a haladoUabb fiatalsg, a mesterlegnyek, a munksok s az nll fiatal iparosok is haszonyial forgassk. Vgre pedig e mnek ktsgtelenl ipartrtnelmi fontossga is van, a mennyiben egj'es ipargak meghonostsra s fejlesztsre nzve hasznos s alapos tmutatsokkal szolgl.
iskolai zrvizsglatok alkalmval

28

^^^^^^^SS5g^ DOBROWSKY

S FRANK BUDAPESTEN,

A ..Magyar ipar uttr'i"-ben az

egj'es

ipargak a kvetkezkpen

vannak kpviselve
I.

csoport. Klelini s lvezeti

szerek ipara.

;<!yi^

Burchard Konrd, malomigazgat, a frendihz tagja. Si{/movd Elek, szeszgyros s gzmalomtulajdonos, Kolozsvrtt.

Sigmond Dezs, szeszgyros


lajdonos, Kolozsvrit

gzmalomtu-

Rieger Gyrgy, rnalomigazgat.

Kadvny

Istvn, gzmalomigazg. Miskolczoii.

Leipsiger Vilmos, szeszgyros.

Adler Kroly, szeszgyri igazgat Beliczay Imre, bbstmester.


Topils Jzsef, tsztagyros.

Sthmer Frigyes, ezukorkagyros. Palugyay Jakab, vendgls cs bornagykeresked, Pozsonyban.


Burchard Konrd.

II.

csoport. Vas-, fm- s

gpipar

Schlick Igixcz.

Vidats Istvn.

Gatis brahm, vasgyros.


Schlick Igncz. vasgyros.

Havas Sndor,

vas- s lnczgyros.

OetI Antal, vasntde- s gpgyr-tulajdonos.

Mechirart Andrs, vas s gpgyri igazgat.

Walser Ferencz, haraugiit


f;yros.

s tzoltszer-

Knjka

l'ter,

gpgyros. Kolozsvrott.
s rzhmoros, Cset-

Madarsz Andrs, vasnek-Pcs.


Id.

Jungfer Gyula, mlakatos.


Seltenhofer Frigyes, tzoltszergyros, Sopron.
Zellerin Mtys,

Kimer

Jzsef,

puskamves.

nagybdogos cs rczmvcs.

Vidats Istvn, gazd. gpgyros.

Kihiie Ede, mezgazd. gpgyros, Mosony.

Rock Istvn, gazd. gpgyros.

Gtnri Szontgh Pl, rzhmoros, Csetnek.

29

DOBROWSKY

S FRANK BUDAPESTEN.

III.

csoport. Fa-,

btor s ptsi ipar.

-i

bl

Mthlos.

Thk Endre.

Grf Zay Albert, faiparos, Zay-Ugrcz. Br Popper Lipt, faiparos, Trencsn.

Krdmer Smuel,

krpitos.

Gregerscn Guilbrand, cs- s faiparos.


J(1.

lilber Flp, kocsigyros. plet- s maszlalos.

Ihk Endre

Walser Jnos, kdrmester. Walser Jakab, kdrmester. Ybl Mikls, inpilsz. Bobula Jnos, pitsz.

IV.

csoport. Fon-,

szv-

s bripar.

i/!&^?!^

Felmayer

Istvn.

Valero Antal.

Valer Antal, selyemgyros.

Duck Gyrgy,

brgyros, Brass.

Felmayer Antal, kkfestgyros, Szeged. Felmayer Istvn, kkfestgyros, Szkesfehrv Csell Frigyes, gyapjufon, gyapjumos intzettulajdonos, Brass-Keresztnyfalu.

Szilgyi Istvn,

gombkt.
ktlgyros. Szeged.

Bakay Nndor,

Streitinann Jzsef, ktlgyrt, Gyngys.

30

DOBROWSKY

FRANK BUDAPESTEN.

V. csoport.

Mipar.

I^y<

"y

,ini.

Id.

Emich

Gtisztv.

Sentptery Jzsef, lvs. Fischer Mr, porczellngyros, Herend. '/.sohinif Vihiws, majolikagyros, Pcs. Fisrher Igndcz, majolikagyros. Zfthii J. G. veggyros, Zlatn.
Giipfert ^ik^a, veggyros, Zay-Ugrcz. Tratiier- Kroly i Istvn, nyomdsz.

Id.

Emich Gusztv, knyvkeresked

nyom-

dsz.

Posner K. L. knyomdsz s mknyvkt. Lnociy Fiilk Zsigmond, ilyomdaigazgul. Trk Gyrgy, papirgyros, Brass
Scho
h'rlik Stnuel, rs. '2 Hhrt, szobafest
\

V. csoport. Forgiloin

s kei'eskedelein.
,

Br Kochmeiater Frigyes.

Lvay Henrik, a magyar biztost trs. igazg. Kautz Gytda, nemzetgazd. ir, az osztr. magy.
bank alkormnyzja. Tolnay Lajos, volt vasutigazgat. B. Kochmeister Frigyes, a budapesti keresk. s iparkamara elnke.

Dr. Szvetenay Mikls, a budapesti keresk. s

iparkamara volt titkra. Weisz B. F. volt nagykeresked. . Jllinek Mr, a kzti vasutak megalaptja.
(hneiner Gyula, petroleumgyros, Brass.

Brdeay Klmn, nagykeresked.

31

DOBROWSKY

FRANK BUDAPESTEN.

VII. csoport.

Az

ipar szellemi munksai.

Kossntli Lajos.

Trefort goston.

Grf Szchenyi Istvn, a nemzet napszmosa. Kossuth Lajos, az iparegyeslet els igazgat. Trefort goUon, valls- s kzoktatsgyi min. Br. Szahky Adolf, az orsz. iparegyeslet
volt alelnke.

Grf Zichy Jen. az orszgos iparegy. elnke. Rth Kroly, a keresk. s iparkamara alelnke. Mudrony Soma, az orsz iparegy. igazgatja. Lange Traugott Pter, Brass. Gnin Zsigmond, keresk. s iparkamarai
titkr,

Matlekovits Sndor, a keresked. s ipargy minisztrium llamtitkra. Keleti Kroly, az orsz. statiszt. hivatal fnke.

Kolozsvr,

Katona Zsigmond, gygyszersz,


Lengyel Antal, Szolnok.

Kecskemt.

Grf Zichy Jen.

yiattekovics Sndor.

82

DOBROWSKY

FRANK Bl.DAPESTEN.

J\a7.msi Grvula
ltalnos

Iskolai Atlasz.
rolf;ari li-, polf^ri- cs felsbb le:iiiyisk(ilik szmra. Kivl tekiiitctlcl a termszeti viszonyokra 31 f- s 13 mellktrkp 26 ssr.inezett lapon. 7. javtott s bvtett

Fldrajzi Atlasz.
ismeretek s trkpek Npiskolai hasznlatra. 24. teljesen tdolgozott kiads. (4".) .Ui5 1890.)* ra 35 kr.

Ipjiiiiabb

fldrajzi

utu,

17 trkppel.

kiads.

(V)

1891.

(20621-1891)*
Tartalom
:

Butlnfirst fn-

*^s

sskrros tancsa ltal n kzsgi rlenii

ra ktve

60

kr
)

iskol k- lII.. /r.. V.rs VI. oszt. Iiosznlatra ajtilva.

Ai Buiinpesli kiails. Tartalom 1. Fldrajzi elismeretek. (Ftevt'7.cts a trkp ismertetstiez). 2. Budapest fvros iskolai tervrajza. 3. Budapest s krnyke. Mag\'arorszs 4. 5. PesIl'ilisSolt-KisKiinmegye.
:

homologratikus vetletben. K^zinikp 1. Fldrajzi elismeretek I. 2. Fldrajzi elismeretek II. (Budapest s krnyke ) 3. Budapest fvros tervrajza. 45. Magyarorszg hegy- s vzrajzi trkpe K. [iurpa politikai trkpe. 7. Kurpa hegy- s vzrajzi trkpe. 8-9, Magyarorszg politikai trkpe. 10. Osztrk-.Magyar Mofold

A
megyei trkpe.

ld,

bomologratLkus vetletben.
Eurpa
narchia hegv s vzrajzi trkpe. 11. Osztrk-Magyar Mo narchia politikai trkpe. 12. iVmetorszg politikai tr kpe. i:l Az Alpok. 14 Eurpai llamok I a) Franczia orszg s Svjcz. h) Nmetorszg, c) Pyrene-flsziget, 15. Eurpai llamok. II dl Hollandia, Belgium, Dnia.
a) Brit-szigetek. 6) Apennin-flszigct. c) Skandinvi-fl sziget, d) Balkn-flsziget. 16. Oroszorszg. 17. zsia Dl-Amerika. 21 19. jszak-Amerika. 20. 18. Afrika. Ausztrlia. 2;. A Fld flteki. 23. jszak-amerikai Egye slt-Allamok. 24. Palesztina. 25. A tengerramlsok tr

Magy/irorszag hegy- s vz Osztrk-Magyar-Monarohia hegy- s 10. Osztrk-Magyar-Monarchja kai trkpe. 11. zsia. 12. Afrika. jszak s Kzp-Amerika. Ausztrlia. A fldnek Palesztina. teki. A bortkon fldrajzi kp.ek.
hegy- s vzrajzi trkpe.
tf.

K.

kurpa

fldrajzi trkpe. -- 7.

8.

rajzi trkpe. vzrajzi trkpe.

p'olit-

l."*.

15.

16.

fl-

17.

B) Vidki kiads. 24. teljesen tdolgozott kiads. ra 35 kr. Tartalma ugyanaz, mint a bpesti kiads, csak a 4-ik szm trkp helyt mindig azon megye trkpe
foglalja
el.

melyben a mpirrendel

i=ko',i

fpkszk.

kpn.'2fi. r=ill.n?'^znti rldrajzi kpek.

Rendszeres Fldrajzi Atlasz.


Kzpiskolk, tanitkpezdk, polg-:iri termszeli viszonyokra.
fiu-

lenyislo'ak

liasziilalra

Kivl

lekinletlel

38

lo-

s 19 mellktrkp.

(i) 1890.

(20621-1891.)*

TARTALOM:

^^^

"^"'^^

^''

II. 2. 1. Fldrajzi elismeretek. I. A fld flteki. 3. A tengerramlsok trkpe. 4. Eurpa hegyes vzrajzi trkpe. 5. Eurpa politikai trkpe. 6. Eurpa nprajzi trkpe. 7. Magyarorszg hegy s vzrajzi trkpe. 8. Osztrk-Magj'ar monarchia politikai trkpe. 9. Os '.Irk-Magyar monarchia hegy- s vzrajzi trkpe. 10. Magyarorszg politikai trkpe. 11. Magyarorszg kulturfldrajzi trkpe. 12. Az AJpok. 13. Nmetorszg hegy- s vzrajzi trkpe. 14. Nmetorszg politikai trkpe 1516.

ni flsziget. 21. Apeonini flsziget. 22. Balkn-flsziget. 23. Oroszorszg. 24. zsia hegy- s vzrajzi trkpe. 25. zsia politikai trkpe. 26. Palesztina. 27. El-.\zsia. 28. Afrika heg.v- s vzrajzi trkpe. 2;'. Afrika politikai trkpe. 30. Ejszak-.\merika hegy- s vzrajzi trkpe. 31. Dl-Amerika hegy- s vzrajzi trkpe. 32. jszak-Amerika p,oIitikai trkpe. 83. Dl-Amerika politikai trkpe. 34. jszak-Amerikai Egyeslt-Allamofc. 35. Ausztrlia hegy-

Belgium s Hollandia.
18. Brit-szigetek. 19.

Dnia. 17. Skandinv-flsziget. Francziaorszg s Svjcz. 20. Pyrerendelettel a

es vzrajzi trkpe. ."6. Ausztrlia politikai trkpe. 37. Fldnk nprajzi trkpe. s8. Csillagaszati fldr. kpek.

E szm

nm.

valls- s kzoktatsgyi

m.

kir.

ministerium

ltal

czimnl

felemltett

iskolk hasznlatra ltalnosan engedlyezve.

A Fl^l|f'

Dobrowshy

Budapest. Frank kiadsa

^I

ti ^

o
N
(f)

o
cd

EahLt

Tikiilt

atnzete

Szinnxjoms Xeuiva/d

Ills

knyvnyomdjbl Budapesten.

Mutatvny-trkp
Rkczy Fldrajz
h'erril
J4

lY-ik

rszbl.

DLNYUGATI HEGYES DOMBOS VIDK.

Arii\'= 1:2,000,000.
10

20 "so

i0

SO

60

70

SO

'*

Horvth

1'

mjza

A
Az

a npiskolk szmra. Plyanyertes s szkvros elemi npiskoliban ktelezleg elrendelt tanknyv. IV-ik osztly szmra. 3-ik javilott kiads. (8 75 lap, 1890.) A szveg kz nyomott 8 szines trkppel ^ra 40 kr. A nm. valls- s kzoktatsgyi m. kir. ministerium ltal 7910-1890. sz. a. ltalnosan engedlyezve.

Rkczy Lajos, Fldrajz


-

m.

Budapest

V. oszt. szmra. 3. kiad. (8 101 1.) kr. A nm. valls- es kzoktalsUgyi m. kir. ministerium

40

A
ltal

VI. oszt.

szmra.
sz. a.

.3.

kiad. (8 47

1.)

30

kr.

17353-1888.

ltalnosan engedlyezve.

DOBROWSKY
ISKOLAI
Lap
Alkotmnytan.
Kis, Kiiv, iiiagj-. alkdlmnyl.

S FRANK BUDAPESTEN.

- ' '.s^^s
).l.\.

TAMvDAVVKK TlUiVMlTAT
IHaosar abczs-, olvas

Lap
knyvek s nyelvtanok.
Termszetrajz, termszettan > vegytan.
Berci'z.
]
.

nek.

Barna,

Hajnal.
Kirly,

Srctvizer,

Jnos dalai s CiyorlyanlTy. Kc?yes dalok 7.>obknyve s GyortynlTy, Nn-kar.


.

BarliUus.

Arany

Szke,
knyv

Magy.

olv.-

Npszer

veirytan

Emericzv, Olvas-knyv
Golleri, Pterlly,

5
5

Emericzy. vegytan

'IcrmszeVtan

Olvas2
2

zene alupclnilete s Erncy. DnlfUzr. . Emey, Gyakorlati neklan Goll, Kis dalnok Olh. Gyakurl-knyv a npiskolai nektanitshoz Varga. DaLr-zsebknvv
. . .
. .

cnekek gyjtemnye. Berei-7. Dalknyvec.Ae

. .

. .
.

knyv az elsfok ipariskoJk szmra Emcriczy. Gyertvnffy, Kiss, Falusi iskolasok knyve Fischer, Magyar nyelvknyv
.

olvasknyv" Kakujay, IMagyar nyelvgyakorl- s olvasknyv ." Kakujay, ungarisch Sprach. .

Hidvcgi,

Els

2
2 2 2

Somogyi. Termszetr.ajz Hajd, Termszetrajz . Losonczy, Termszetrajz Mauritz. Termszettan. . Mauiitz. Natnrlchre. reg, Termszettan Somogyi, Embertan. Szab. A termszettan. Szent. Termszetiajz Termszettan
,

. . .

.
.

... ...
. .

4 7

Wehner,

mo

iskolai

101 iskolai

nek

....
.

nek

untorricht Kiss, Komromy,

4 4

Pterffy,

Fldrajz s atlaszok.

Olvasknyv Losonczy, Magyar nyelv- s


irlytan

Tornszat.

Barna.

...'...
.

Matolay, Tornazsebknvv
3

fldrajzi oklals

Bertalan,

4
8
i

.Srctvizer

Barna. Magyar
4

fldr.

clfogalm.

Kmericzy. Fldrajz Fredi. Hazai s lt.

....
fldr.

nyelvknyv

Trtnelem.

Kozma, Iskolai atlasz Kozma, lendszcres foidraizi


..iU'i

...

2
7

Wolkcnbcrg s Szp. gyar nyelvtan


Zray, Magyar nyelvtan

ma.

4 4

Kozma, Altalnos
lasz

fldrajzi at-

Nmet abczs-,
s nyelvianok

Hazai trtnelem . Magyarorszg trtnelme Kiss Klmn. Vilgtrtnelmi


Kiss, Kiss.
.

olvasknyvek

kzikn.vv

Szke. Magyarok
olj

trtnete

'.

3
. .

Laky, Fldrajz
Fldr. Npisk.

Npiskolai fldraiz

...
.

Admy. Kmet ABC-s

3
3
7

szm

Termszcllani s csillag-

szati fldrajz

Lng, Az osztr.-magyar monarchia rldraJ7a Rkczy, Fldr.ljz

Hajnal, Srctvizer, Szke, Nmet olvasknyv ... Nmet ABC-s olvask


.

vasknyv Barna, Nemet nyelvgyakorl

Vezrko"yvek.
Dittes, Gyakorlati logika . Dittes, Npisk, in.iszertan
.
.

1
1

Szke, Fldrajz
Francza nyelv.

.... ....
.

Emericzy, Ungarische Landschule


.Jausz, Fibel
j
[ . .

Emericzy. Vezrknyv szmtan tantsban Emericzy. Tapasztalati llek-

.....
sz.
. . .
.

L'jvri. Causcr. Frani,aiscs Tlg>i, Franizia nyelvtan

8
7

A nmet nyelvoktats , Schwioker, Dcutsch. Sprach.

Deutsches Lesebuch Kakujay, ueutsches Sprachund Lesebuch

2 2 3 3

tan.

Tantkpzk

5 5

Emericzy, Krpti. Vezrknyv a mrstanhoz


GyertynlTy, Elgyakorlatok az irva-olvasas s rajzols tantshoz

unil Slilbuch

(j

Gazdasgtan.
Kiss, Mezei gazd. s kerlszcltan, A npisk. szmra Kiss, Mezei gazd. s kertszeitan. Tanitkpezd. sz.

Szmtan s mrtan.
3 6

Hidvcgi, Vezrknyv az rvaolvass tantsra.


. . .

Emericzy, G3'akorl. Mrst. Boh. Krausz, Szmtani-

.5

Krpti. Vezrknyv az irly-

gyakorlatok kezelseben
.*

B 6
;

tsi

Grg s

latin.

eredmny s pldair Krpti. Mrtani pldatr Szmtani pldatr

Kiss,

Rrid nevels s okta-

2
2 2 -5 5
fj

tstan

........

Dvi 1, (jrg elemi olvasknyv Q. HoVatius Fiaccus di.


.

Rechenbuch Griinwald, Az egyszer s


5 6
testek Geometria
sszetett

....
...

Kiss, A nevels s oktatstrtnet

Kiss OS reg, Nevels s oktatstan

Knywiteltan.

6 6
7

Zachr s Lengyel. Knyvviteltan

Geometriai szerkesztsek Hajnal. Geomelria Lengyel. Gyakorlati szmol

5
7 7

..,"....

knyv
Gtseh, Gyakori, szmt.

tblk az elemi rajztanlshoz reg, Gondolkoilstan Taritzky, Sketnma nyelvok..

Kozma-Felmri, Fali

...

tats

OR\'OSIRODALMI MVEK TRGYMUTATJA.


Alkpletek.

Lap
krl

Belgygyszat

Lap

Sznsy, Az alkpletek ismzse


llatorvostan.

Brgygyszat.

Lap
8
H

Belgygyszat

kziknyve. Bkai. Ktli, Kornyi, 6 ktet. E szles alapokra fekmii


rszletes
tarta-

Basch. Brbntalmak diagn.

Br-

bujabntalmak
zsebj4

Hnlyra, llatorvosi belgygy. Mller. llatorvosi szemsz.


svnyviz l.A.Irrlgij
Bakteriolgia.

tetett
1

13

lomjegyzke a hirdetsben
tallhat

therapija Pajor, Brgygyszati inyv


15
1.5

alatt.

Tangl, bakteriolgia s vettani vizsglatok Bakteriolgia Szvettan

sz. .

J5
1.t

I
a.

Tauszk, A belgygyszat Tauszk. Vrkeringsi szervek vizsglati mdszerei A belbetegsgek therap. Tcrray, Lgzsi szervek vizsgl mdszerei
.

Bujabetegsgek. Ld.

Kemi
alatt.

...

betegsgek
15
15

alatt.

Cholera.

I.l.

Kolera

Oiagnostika.

Bslneologla. L.

Frdegy
a.

Beszdzavarok.

Brzsing

Ld.

Gyomor

Kornyi

.S.

beszd zavarai

Keresztszcghy, Belkliniki diagnostika Khnikai diagnostika Tauszk, A betegvizsglatrl


. .
.

j-j

)2 l

DOBROWSKY S FRANK BUDAPESTEN.

Difteritisz.

Lap
diphteria-ellcnes
S
difteritisz

Lap
Gygyszat.
Orthopedla.

Lap
Fisrher,

Dehring,
uj szer

Bodnr, A vdekezs

ellni
9

Belgygyszat Bkay, Ktli, Kornyi Gygyszat kziknyve


Gygyszerszet.

kziknyve.
.
. . .

Hessin ;-kzikek

10

8 10

Orvosi czimtr.

Kossel, A diphthcria gygykezelse

12
15

Szendcy, Hogyan vdekezznk u dittciiiisz ellen ? ,


Egszsgtan.

Gygyszerszi almanach

Magyarorszgi orvosok hivatalos nvjegyzke

...
. .

13

Gygyszerisme. Flckiger, Fontosabb gygyszerek vegyi kimutatsa


.

Orvostrtnet.

Krich,

Az egszsgtan cumpendiuma

12

Jakabhzy, Gygyszerisme Lsd Mregtan alatt is.


Gyomor.
Hiischler,

Demk. A magyar orvosi rend trtnete Purjesz, Adatok a Szent Rkus-kzkrhz alapitshoz
.

9
14

Poore,

vidk higeniaja.

14

Sebszet.

Egszsggy.

Brzsing s gyo-

Kertsz, Sebszeti
11 11

gygytan

Chyzer, Egszsggyi trv-

mor
9 10 13

vizsg.

mdszer
stb.

Makara, Sebszet

....

nyek
Egszsggy
reformjrl

kzigazgatsi
. .

Imrdy, Belek, mdszerei

vizsg.

Ruyter-Kirchhoff. Sebszet Schmid, Sebszi mtttan


Seglynyjts.

12 13 13 13

Nvk,

kzegszsg Schtzenbcrger, Az egszsg s gygyitsgy

Hessing-kszlk.
tliopeilia alatt.

Ld.

Or-

i
13

....

Kovih. Az els seglynyujt.


Serum- LJ.
.

14
15

Thim, Egszsggynk jelen


viszonyai

Himl-olts.
Haiiiiss,

Dif'erit. alatt.

..,.,.
.

vlhiml-olts

11

Srvktk.
Fischer, Kisrlet a srvktk

Elmebetegpols.

Hgyszervek13

Olh,

Az elmebetogpols

Fodor,

Vizeletelv.

rendszer
.

10

krdsnek megoldsra
Szemszet.
Goldzicher,

10

Elmekrtan.

Novotny, A hgyszervek betegsgeinek feisraerse


Hygenia. Ld.

13

szemszet kzi.

Lsd Ideggygyszat
alatt
is.

Egszsgtan.

Donth.

A psychikai kcny-

szerllapotokil

....
.

Konrd, Az elmekrtan Schatfer, Elmekrtani diagn.


El8

10 la 14

Hypnotismus.
Schafler

Hydrophthalmus Grsz, Szemszeti diagnost. A vasuu alkalmazottak


'.
.

knyve

10 10 10 10
12
l.'i

hypnotismus.

14

ltsrl Kocsis, tmutat a szemope-

Ideggygyszat,
segly. Lsd Hyijls alatt.

Segly-

Kornyi S. Az ideggygysz. Kzponti idegr. diagiiost.


8

12

Ferttlents.

Bksy,

gzferltelenits

Schaffer, Idegkrtani diagn. Ideg s elmegygyszat


Kolera.

13 14 14

rlsokban Neupauer, Szemszeti thcr. Schulck, Hlyogoperls


.

14

Lsd Trachoma
gia
alatt.

alatt

is.

Srovettan. Ld. Bakteriol-

Fogszat.

Abonyi, A mfogszat kziknyve foghzsrl Vjna,

Bodnr, Vdekezs a cholera


ellen

8
It

Chyzer,

cholerrl

Flgygyszat.

Kovch, A kolera Die Cholera

~
14 14 14 15

Kresz,
flgy-

eholrra

Purjesz.

Gyakorlati

.... ....

...

9 9 13 13 13

Sziszet.

Kzmrszky, Porodnictvo pre

baby
Schultz, Szlszeti s

12

ngy. .

gyszat

Krboncztan.

gyszati diagnostika Szlszeti es ngygyszati therapia

14

14
14 14

A hallszerv
Frdgy.

Flbetegsgek therapija vizsg. mdsz. Tomka. A fl egszsgtana


Chyzer, Magyarorszg gygyhelyei s svnyvizei
. .

Buday, A csontok s zletek gmkrja


Kosmetika.

Schwarz, knyve

Szlsznk
fr

kzi-

Geburtshilfe
Thefapla. Ld.
alatt.

Hebam.

Koss, Kosmetikus szerekrl


9

13

(iygyszat

Malria-

Thermometria.

Gerlczy,

Hank. Budapest frdi Hank. Csikraegye frdi s


svnyvizei Kssa, Fnlk ttekintse
.

10

Ehrenreich, sgek

malria beteg10

Gerlezy,

Thermometria az
. . .

orvosi gyakorlalban

10

u
13

Masszzs. Basso, A masszzs

....

Thrombosis.
8

Gge s orrbetegsgek. Baumgarten, A rostacsont . sejtjeinek genyedsrl Dolgozatok az els belklinika

Mregtan Bkay, Gyakorlatilag fonto9

Mahler, Thrombosis s tdembolia


Trvryek.

13

sabb mrgezsek Kssa. A mrgezsek


nostikja
Mikroskopia.
Giltay,

....

9 13

diag-

ggeambulatoriumnik tiz vi fennllsa alkalmval


Irsai,

Chyzer, Az egszsggyre vonatkoz trvnyek


. .

10
11

Trachoma.
10

Gge

s orrtkrzs

Vfis, Orr, szj. gge s lgvizsg. mdszer

cs

...

16

Bevezets a mikroskopiba
Nemi betegsgek.

Gyermekgygyszat.

Feuer, TrachomaUtmutat Ottava, Tanulni, a szerakthrtya trachoms betegsgeinek orvoslsrl

10

...

14

Bkay, Gyerraekkrhzivnygyjtemny Kzlemnyek a heveny

Baumgarten,
9
i)

fertz krokrl .... Gyermekgygyszati krrajzok

A hlyag daganatainak kr- s gygytana Novotny, Hgyszervek. Rna, A buja vagy nemi betegsgek
. .

Tdvsz.
Szkely,

tdvsz gygyt.
Gyermekkrhzi

15

Vnygyjtemny.

Bkay

Jn..

Ngygyszat.
Schultz,

vnygyjterany
. .

...

Brck,

Gyermekbetegsgek
9 10

Ngygyszat

Friedrich,

Vnygyjtemny

9 10

therapija Filatow, A gyermekbetegs-

gek krismje
Folyiratok
:

Onbetetsgek. Ld. s orrhetegsgek


orvosi
clet-

Ggealatt.

Vr.

Tauszk, Vrkeringsi szerv.


12
l'J

15

Archvum, Magyar Kzleninjek az sszehason lit krtan krbl


,

Klinikai Fzetek

Vegyes kiadvnyok
Szpirodalmi

munkk

i9

AZ

EGGEM^HRGBr'^' KNYVKERESKIDS
<HOFFMANN ALFRD)
KIADSBAN MEGJELENT

KNYVEK
ES

TRKPEK
TELJES LAJSTROMA.

BUDAPEST.
IV.

ISWi.
2.

KERLET. FERENCZIEK-TERE

SZ.M.

Eggcnicrgcrsfa^;

s IS.W.

^^"*"^'^

^"^
,

^^f^;

f ^^.;;f7
.,

'^,,

,,.,,

m-Un

lS94.ig

Molnr

AjeUn

lajstrnmban a

cg

VU,dd..ai

M.-./;/

c.pn

,ng kapluU.:. ,u,..ik

v.ak .UlsoroUa.

Sgacnbcrgr-fclo Unvvl^orcsl?ccics (J{cffmanii QlfrcH) I3"ciapcst.

y'og- cs UaiiitJidoinuyok. Politika.

|
trvny
6
^

Xpthy

Istvn.

Kereskedelmi jog a niag}ar


nevezetesebb eurpai
ISS.

kcrcskcilclnii

*
||

alapjn,

tekintettel a

keresk.

trvnyekre.
frt.

Msodik kiads.

635

lap.

Anyagi s alaki Els rsz 'anyagi


:

vltjog.
vltjog.

Msodik rsz: 1884. 199 lap.

Msodik kiads. 1884. 276 lap. 3 trt. Vlteljrs iromnypldkkal. Msodik kiads.
2
frt.

I * * * 1 *
*

magyar csdjog rendszere. Els rsz: Anyagi csdjog. 1887. 231


rsz: Alaki csdjog.

lap.

frt frt

Msodik

1888. 256 lap

60 40

kr.

kr.

lnyafrvny s a r vonatkoz rendeletek, utastsok s elvi jelent-

* $

^ode

Lajos.

sg hatrozatok teljes gyjtemnye. Fzve 3 1886. 580 lap.

sszellitotta Liisc/iauei'
frt.

Ktve

frt

(Jtt

kr.

Napokon.

Franczia polgri trvnyknyv. Fordtotta

Kun
2
frt.

^ | I * |

Banui. 1882. 448. lap

Micha

Gyz.

Politika,

lls

ktet.

Alkotmnytan. 1895. 619


6

lap.
frt.

^ I
||;

"sarada Jnos di: nemzetkzi jog trtnete. a Vesztfli bkig, tekintettel Magyarorszg nyaira a kzpkorban. 1894. 400 lap.
Jeak Farkas.
1

legrgibb idtl nemzetkzi viszo3 frt 50 kr.


1879.
1 frt.

i|

*
'^

nemzetgazdasg trtnete Magyarorszgon.

h\[).

Fzve

'^ss

kzigazgatsi jog kziknyve, a joghallgatk s egyb vizsglati jelltek ignyeihez alkalmazva. Har5 frt. madik kiads. 1887. 575 lap.
Gyrgy.

A magyar

|j

* | *
'^

%ldes Bla. trsadalmi gazdasgtan elemei. sgtan els rsze.) 1893. 442 lap.

(A nemzetgazda4
frt

50

kr.
-

* *

' ' ' ' '^' 'et<^^^^t^^')iii )i Ji )i )i }i )i t )i 4i'i : f fi' t ')t fi^^t^^t^t^ )i
' '
'

*:

'

'

Sggenberger^fls l?nT?l?eresl?e3cs (Hcffinann Qlfrcd) SuSapcs.

Fldes

trsadalmi gazdasgtan alkalmazott s gyakorlati tanai. (A nemzetgazdasgtan msodik rsze.) 1894. 474 lap. 4 frt 50 kr,
Bla.

t * I

Magyarorszg

statisztikja. sszehasonltva

egybb llamokkal,
4
frt.

klns tekintettel Ausztrira. 1885. 404 lap.

Bngy

Statisztikja.

Sociologiai Tanulmnyok.

1889. 2

frt.

Guizot H. Az eurpai polgrosods (civilisatio) trtnete rmai birodalom rombadlttl a Franczia forradalomig. Ford. Griibiczy Gza 1879. 440 lap. 1 frt 50 kr. .

Hajnik Imre. Egyetemes eurpai jogtrtnet a kzpkor kezdettl a Franczia forradalomig. Kzpkor. Negyedik tdolgozott

kiads.

1896.
dr.

frt.

| f
Jl

Herczegh Mihly
rsz.

magyar magnjog mai rvnyben. Els


ltalnos rsze. 1880.
6
frt.

magyar magnjog

Magyar

csaldi s rklsi jog, a re vonatkoz ujabb trvnyek, rendeletek- s egy dntvny fggelkkel. Msodik kiads." 1885. 3 frt 50 kr.

f
%,

il

A
A
ezt

magyar

dologbeli s ktelmi jog. 1892. 311

lap.

frt.

telekknyvi rendtarts mdost trvnyekkel,


javtott

Negyedik

Magyarorszgon s Erdlyben, az iromny pldkkal. kiads. 1891. 534 lap. 4 frt.


rendeletekkel,

Heron

Caulfeild.

jogtudomny

alapelvei.

Ford. Hajduska Emil.

1877. 120 lap.

90

kr.

* |
*

Hoffmann
Ihering

Pl.

Institutik.

Msodik kiads.
jogrt.

188(.

798

lap.

frt.

Rudolf.

Kzdelem a

Ford.: Ballai L. s

1874. 80"lap.
Kajitch Mrton.

Lippe 60

V.
kr.

| | * | I | ^ | * *

A A

rmai jog

institutii.

1896. 360 lap.


3
frt

20

kr.

Kautz Gusztv.
tettel

magyar bntetjog tanknyve. Klns teklngyakorlati let ignyeire. 1881. Nagy 8 rt. 680 old.
.")

frt

50

kr.


AAA
.t. .t. iT. .ti it. iti iti iti iti ti t

4. 4i 4 rf t* t< A A

t it >ti

An

iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti it* ti

t ti iti iti iti ti iti iti

iti iti

A A A A,

iti

Sa^onbrgsr-fclc l?ntpl^crcsl?c3s

(Koffmann

(JlfrcH) I3w3aposl.

'55

Istvn.

Magyar

kzjog.

(Magyar
'

llamjog.)

Negyedik
'

kiads.

1888. 500 lap.

frt

50

kr.

upty Antal

dr.

magyar kereskedelmi jog


181G.

Kt

ktet.
rsz.

18>4

Els

Msodik
orhiily

rsz.

1894. 1896.

kziknyve. 7 frt 80 3 40 4 40

kr.

Imre

dr.

Magyarorszg kzjoga,

illetleg a

magyar

llam-

jog rendszere. 1884. 411 lap.


latkkovics Sndor.

4-ik kiadst

sajt

al rendezte

Fss

Gyrgy.

frt.

Nemzetgazdasgtan

a jogtanulk ignyeihez alkal-

mazva.

Msodik

teljesen tdolgozott kiads.

1874 533

lap.

3 frt

40

kr.

l/iler Ferencz.

Pandektk somms tnzete.

Forditotta Slyom1

Fekete Ferencz 18(J4.

frt

40

kr.

\agy

Ern

Magyarorszg kzjoga.
1896.
rendeletek

(llamjog.)

Harmadik tdolgo3
frt

zott kiads.

50

kr.

% I

'Npoktatsi

twnyek

tra.

hivatalos
lap.

adatok
3 frt

alapjn.

Szerkesztette

Tth Jzsef. 1884. 660

50

kr.

^lsz

Sndor

dr.

A A A

magyar vltjog kziknyve.


lap.

3-ik

tdolgozott

kiads. 1895.

512

frt.

% 1 I
!*

loscher Vilmos.
I-s

nemzetgazdasgtan rendszere.

nemzetgazdasg alaptanai. Ford. A755 Jnos. V] olcs kiads. 1895. 515 lap. 1 frt 50 kr. Il-ik ktet A mezipar nemzetgazdasgtani elmlete. Forditotta Kiss J. 1895. 360 lap. 1 frt
ktet:
:

%
| * *

'ghy Gyula.

rmai salkotmny
lap.
!

jogtrtneti jelentsgben tr1

gyalva. 1872. 211

frt

50

kr.

* |

ktelmi jog ltalnos elmlete.

Els

rsz.

1877. 2

frt

336 lap. 40 kr.

* * *
*
j|>

khrant M.

kereskedelmi szerzdsek
tdolgozta
ifj.

zs elmlete.

legnagyobb kedveDr. Emich Gusztv. 1892. 129 lap. 1 frt 20 kr.


s a

'

Sggenberger^fle l?nT?rl?eresl?e3cs

(Koffmann Qlfrc3)

ISudapcsf,

I ^
% *

Slyom-Fekete Ferencz. A kznsges s a rszszer magyar egyhzjog elemei, tekintettel egyes vallsfelekezetek jogaira is 2 frt 2. kiads. 1873. 375 lap.
Ste Rudolf.

XXIX.

t.-cz.

telekknyvi bettek szerkesztsrl intzked 1.S86: magyarzata. 1888. 352 lap. 3 frt.
|

Szchnyi Istvn grf. Magyarorszg sarkalatos trvnyei s llamjogi fejldse 848-ig. 168 lap. 1 frt.
Telekknyvi trvnyek s rendeletek gyjtemnye. Kiegsztve a Szerkesztette itlszki dntvnyekkel. Dr. Peregrinyi
I.

legfbb
Jnos.

rsz:

18501867.

II.

rsz:

18681885.

III.

rsz:

188688.

1350
Tth

lap.

6 frt 50 kr.

Gspr. 1896. 200

A
lap.

magyar hzassgi jog

rendszeres
1

kziknyve.
frt

80

kr.

Tripartitum

opus.

Juris

consuetudinarii

regni

Hungri.

frt.

Magyarorszg szoksos jognak Hrmas knyve. Irta Werbczy Istvn. Forditotta s jegyzetekkel kisrte Csiky Klmn.
1894. 560 lap.
5

Vcsey Tams.

Rmai

csaldi jog. Budapest. 1875. 345 lap.


rtekezs.)
'

frt.

Vigyz Ferencz.
1894.

Pragmatica Sanctio. (Kzjogi


'

85 lap. 80 kr.

>^

fontos SGo cd l^nij


a pnztri s adtiszti vizsghoz, pnztri tisztviselknek, pnztrakkal

rintkez feleknek

stb.

Az
szervezete
s

LLAMI PNZTRAK
munkakre trvnyek, utastsok
alapjn
Irta

szabl^'rendeletek

HALSZ JNOS

SZIGETI JZSEF.
1895.

%
2
frt

ra

20

kr.

fr

.AXAA4.4.4.AJ.4.A4.wt.4. 4.4.4.4.4. 4. 4.4;4;4.A4.4. 4.4.4.^^4.4.^4.4.4.4. 4. 4.4-A4.A.t..t.A.t. 4. ^-A^-^-t'-t"


Sci?I'Jnb'?i"vJor--flc

ln^rUcrosUoHcs (J{offmanit Alfrd) Budapest.

"J-ogi

ismctlkiiyz^ek gyjtemnye.

Institutik, krdsek s feleletekben. sszellilolta


:

XI. XII. Ausztriai

magnjog
:

krdsek s

felele-

(Idjiis.

3-ik kiads.

80
feleletekben.

kr.

tekben.

.ss/.ellitotta

Azxoiti.

Kt rsz, egy-

egy
I.

80

kr.

Pandektk,
Yrneriiis.

krdsek

Irta

80

kr.
XIII.

Politika krdsek s feleletekben. sszelli:

II.

Egyetemes

eurpai

jogtrtnet
:

krdsek

totta

Apulejiis.

80

kr.

feleleiekben.

()sszellitc)tta

Cujacius. 2-ik

jav. kiads.

80
krdsek s

XI\'.
kr.

Pnzgytan krdsek
:

s feleletekben. ssze-

llitotta

Malchus.

80

kr.

V. Tteles

nemzetkzi jog
:

felele-

tekben. sszellitotta
'.

Grotius.

80

kr.

XV.

A magyar

kereskedelmi jog krdsek


:

feleletekben. s.szellittt:i

Dr. Schiiicrcr Gyula.


1

Magj'ar

s feleletekben. sszellitotta

alkotmny s jogtrtnet krdsek Anonymus. Mso:

2-ik kiegsztett kiads.

frt

dik kiads.

80

kr.

XVI.

X\'II.

tekben. sszellitotta
i'I.

Kzigazgatsi jog krdsek s feleleArgKS. Kt rsz, egy-egy


:

A magyar bntettrvny

a bntettekrl s
Irta
:

80 XVin. Magyar

kr.

vtsgekrl krdsek s feleletekben.


Rediviviix.

Hnszty
80
kr.

pnzgyi jog krdsek


:

s felele-

tekben. sszellitotta
'U.

Ypsilon.

Nemzetgazdasgtan krdsek
:

80

kr.

s feleletekben.

sszellitotta

Smith. 2-ik kiads.


krdsek
s

80

kr.

XIX.

A magyar
:

vltjog

krdsek s feleletek-

III.

Magyar kzjog
:

feleletekben.

ben. Irta

Wildner Junior.
s

80

kr.

sszellitotta

Justiis. 3-ik kiads.

80

kr.

XX. Statistika krdsek


lltotta
:

feleletekben. ssze-

X.

Egyhzi jog krdsek s


:

feleletekben. ssze-

Censor.

80

kr.

llitotta

Gratianus.

80

kr.

XXI. XXII.
C.

Magyar magnjog
sszellitotta
:

krd.sek s felele-

Jog s llamblcsszet krdsek


ben.
(

s feleletek-

tekben.

Werbczy.

Kl rsz,

)s-zellitotta

Spenccr.

80

kr.

egy-egy

80

kr.

vizsglatra kszl.snek egyik

legjobb

eszkze az illet

tiidomn\-szakbl

val kivonat

tszits, mert ez ltal

jellt

vels

ttekintst szerez
vsi,

magnak, mely ha azt elrehocstott alapos


az
ismeretek roppant halmazban

anulmnyozs utjn
leki

jijl

emlkezetbe

nbizalmt fokozza,

alkalmas nyugvpontokat nyjt, melyek kiz a klnben csak nehezen elsajtithatii tananyagot

Lenyelmesen csoportosthatja, s gy
olytn pedig

emlkez

tehetsgt tmogatja,

lesti s

megszilrdtja, mindezek

kedvez eredmnyre
felsorolt

s sikerre val remnvnyel lphet ki a kzdtrre.

Az

itt

Tzetek csak ezen czlbl

kszltek,

nem hogy

kny\ecskvel a

nagyobb
ily
fl-

anknyveket nlklzhetkk tegyk, mert


evesbl lapozn
ti

ez hasztalan

ksrlet lenne s a ki
le

csupn
lioj^y

t,

csakhamar roppant csaldssal tenn azt

kezbl, hanem azrt,

annak.

a jog tanulmnyval

alaposan

irt

munkkbl mr megbartkozott,

biztos tmutatul
is

izolgaljon,
cszl.

midn

szerzett ismeretekrl a vizsglati bizottsgnak s

magnak

szmot adni

r-rvs""ri

P'i' 'V

V 't"

V * *V V T T T V V

* **

VV^

4!

SggenbergGr-fcle l?n-i?pl^eresl?Gs

(Koffmann dlfrcd) Su^apost.

)f

4<

Trvnyek s Rendeletek.
Kln kiadsai, tttagyars
jegyzetekkel, trgymutatkkal
stb.

4!!

llami

anyaknyvekrl

szl

1894.

trvny.

Bntet trvnyknyv

a bntettekrl

s vts-

Kiegsztve a vonatloz trvnyelikel.

30

kr.

gekrl, kiegsztve a le vonatkoz trvnyekkel s Ciira hatrozatokkal

1894-ig.

90
a

kr.

llampolgrsg,
elvesztsrl.

magyar,

megszerzsil s

30

kr.

Bntet trvnyknyv
hgsokrl,

(1879

XL.

t.-cz.)

ki-

vonatkoz

trvnyekkel

s
kr.

s szolgk illetllami mnyeinek szablyozsrl 1893. t.-cz. 20 kr.

tisztviselk, altisztek

Cur. hatrozatokkal kiegsztett kiads. 50

Bntet trvnvknyvekre vonatkoz


llategszsggy
viiyczikk

rendeletek
cS

rendezsrl szl 1888.

trkr.

gyjtemnye.

I.

rsz

80

kr.

H. rsz

kr.

40

llategszsggy rendezsrl szl 1883. t.-cz. vgrehajtsra \onatkoz rendeletek gyjtemnye.


1

Cseldtrvny 1876

XII. t.-cz. a cseld s

gazda
30
kr.

kztti viszony szablyozsrl.

frt

20

kr.

Csdtrvny

(1881

XVII.

t.-cz.)

kiegsztve

a
ki-.

Bnyatrvny. Az 1854.

mj.

23. ltalnos

kr.

re vonatkoz tr\'nyekkel

80
:

bvtve a vonatkoz trvnyekkel.

80

Csdtrvnyekrl

szl 1881

XVII;

t.-cz. letbe-

Bnyatrvny

re vonatkoz

rendeletek,

lptetsrl, min. rendeletek

40
t.-cz.

kr.

utastsok s elvi jelentosgi hatrozatok teljes

Czukoradrl szl 1888


sztve a r

XXIII.

kieg-

gyjtemnye. Szerk

Li/schatier Lajos.

frt.

vonatkoz trvnyekkel.
:

40

kr.

Blyeg s

illetk! trvnyek s szablyok teljes


kiegsztett kiads. 2
frt.

gyjtemnye 1891-g

Dohnyjvedki trvnyek 1887


czikk.

XLIV, trvny20
kr.

I I

Blyeg s illetkekre

vonatkoz

trvnyek s

szablyok 1881-iki nnidositsok.

40

Erdtrvny 1879

XXXI.

t.-cz.

50

kr

kr.

Egyhzpolitikai trvnyek

Hzassgi jog.

Blyeg

illetkekre

vonatkoz

trvnyek

Gyeimekek

vallsa.

.^nyaknyvvezets.


kr.

1887-ki mdostsai.

20 kr
hadsereg
s

Kiegsztve a re vonatkozi trvnyekkel. 60

Beszllsols a kzs

honvdsg-

nek 1879.

t.-cz.

50

Egyhzpolitikai trvnyek
kr.

vgrehajtsra

votr-

natkoz rendehteli, kiegsztve az idzett


szl

Biri s gyszi szervezet mdostsrl

vnyekkel,

teljes

kiads a tblzatokkal.
1

1891

XVII.

t.-cz.

20
I.

kr.

frt

40

)
kr.

Biri gyviteli szablyok, (4291/91.

M.

E. Sz.)

Fegyveradrl
1883
:

vadszati

adrl

szl
15 kr.

kiegsztve a re vonatkoz trvnyekkel s rendeletekkel.

XXIII. t.-cz.

Fzve

frt

40

kr.

Vszonkiits1

ben

frt

60
I.

kr.

Felebbviteli brsgok
V. t.-cz.

szablyozsrl

1883 20

kr.

*
.

Brsgok bntet

gyvitele,

(4510/92.

M.
Fizetsi

*
\\
'\'

E.

Sz.) kiegsztve a re

vonatkoz trvnyekkel
1

meghagysok 1893: XIX.


t.-cz.-hez

t.-cz.

blyeg-

s rendeletekkel.

frt

20

kr.

illetkeirl s

a trvnykezsi blyegekrl 1894:


rendeletek.

XXVI.

30

kr.

*
;|

Bntet trvnyknyv 1878


tettekiiil s

V.

t.-cz.

a bn-

vtsgekrl, kiegsztve a re vonat-

Fldad
VII.

(Kataszter)

szablyozsrl

1875:

koz trvnyekkel.

60

kr.

t.-cz.

24

kr.

*v *v *v

VT T V

W"*

Sgacnlvrgor'fcl ljnvfl?crcsl?cdcs

(Kcffmann

Cllfrccl)

Biiclaposl.

rendihz szervezetnek mdositsrul 1880


\TI.,

Megyk hztartsrl szl 1883 XV.


:

l.-cz.

12 kr
kieg-

1880

Vm.

t.-cz.

30

kr.

Mezrendrsgi trvny 1894:


sztve az idzett trvnyekkel.

XII.

t.-cz.

ygyszersz gyakornokok s nvendkek kikp30 kr. zse trgyban, szablyzat.

50
:

kr.

Mestersges borok

tilalmrl szl 189;

.\.\III.

ymnasiumaink
t.-cz.

uj szervezete

az 1890

XXX.
40
kr.

t.-cz.

kiegsztve a vgrehajtsi rendeletii.

40

kr.

magyarzata.
djrl,

Npfikelsrl
admentessgi
1880
:

szl 1886

XX.

t.-cz.

s az erre

XXVII.
t.-cz.

t.-cz.

20

kr.

vonatkoz utasts.

so. kr.
t.-cz.

alszatrl szlii

1888: XIX.

kiegsztve

rksdsi

eljrsrl szl 1894: XVI.

a r vonatkoz trvnyekkel.

30
t.-cz.

kr.

kiegsztve a vonatkoz trvnyekkel.

60

kr.

zassgi jogrl szl 1894


sztve a re

XXXI.

kieg-

rksdsi

eljrsrl

szl(')

1894: XVI.

t.-cz.

vonatkoz trvnvekkel.
:

30

kr.

'ctbclcptetsrl s vgrehajtsrl rH/eW. 60 kr.

lartrvny 1884

XVII.

t.-cz.

kiegsztve a r

Pnzgyi kzigazgatsi brsgrl 1883


t-cz.

XLIII.

vonatkoz trvnyekkel.
jari

30

kr.

20

kr.

munknak
l.cz.)

vasrnapi sznetelsrl (1891

Pnzgyi kzigazgats szervezetnek


tsrl szl
1

vltozta-

.\I11.

az

alkalmazottaknak betegsg
(1891
:

889

X.WIII.

t.-cz.

40

kr.

esetn

val

seglyezsrl

XIV.
30

lrkr.

vnj'czikk).

Ragads tdlob
Sajttrvny

kiirtsrl

1893
t.-cz.

I[.

t.-cz. 12 kr.

lari

munka

1848

XVII.

s sajteljrs

vasrnapi sznetelsrl szl 1891.


12
kr.

kiegszitve a re vonatkoz rendeletekkel.

t.-cz.

mdostsa.

50

kr.

Somms
ereskedelmi trvny (1875
tekkel.
:

eljrsrl szl 1893


t.-cz.

XVIII. t.-cz. s

X.XXVII.

t.-cz.) ki-

az 1893: XIX.

fizetsi

meghagysokrl.
I

egsztve a vonatkoz trvnyekkel s rendelefrt


1

Irt

20 20

kr.

lisdedvsrl szl 1891

XV.

Somms
kr.

t.-cz.

eljrsrl szl 1893 XVIII. t.-cz.- re vonatkoz tm^Mieti intzkedsek trgyban min.
:

jsdedvn-kpz
zata.

intzetek szervezeti szably-

rendelet s

1894: XXVI.

t.-cz.

trv. blyegekre

40

kr.

s illetkekre

20

kr.

iskorusgmeghsszabbitsa, min. rendelet. 20


^zadk kezelsrl szl 1883
czikk.
:

kr.

Somms
sz.il.j

eljrsrl s a fizetsi

meghagysrl
frt

XLIV. trvny-

trvnyek kiegszitve az .isszes re vonat1

60
rendezsrl
.szl

koz rendeletekkel. Teljes kiads.

40
30

kr.

kr.

izegszsggy
t.-cz.

Szabadalmi trvny 1895


1876
:

XIV.

XXXVII.
XVI.

t.-cz.

kr.

kiegszitve a r vonatkoz
2-ik kiads.

trvnyekkel

Szerzi jogrl
tekkel.

szl 1884:

t.-cz.

jegyze-

s rendeletekkel.

60
t.-cz.

kr.

20
:

kr.

:zpiskolkrl szl 1883:

XXX.

30

kr.

Szeszad trvnyek 1888


t.-cz.

XXIV.

1888

XXV.
50
kr.
kr.

zjegyzkrl

(kirl.vi)

szl

1874.

t.-cz.

az
kr.

igazsggyi min. rendelettel,

bv.
:

kiads.

40
20

Tanrok nyugdjazsa 1894 XXVII.


:

t.-cz.

30
10
12

zjegyzk
zsgekrl

(kir.)

djairl

1880

LI. t.-cz.

kr.

Tantk fizetsrendezse 1893


Tantk nyugdjazsa 1891
:

XXVI.

t.-cz.

kr.

;*

szl 1886

XXU.

t.-cz.

kiegszitve a
kr.

XLIII. t.-cz.

kr.

> *
*
* *

benne idzett trvnyekkel s rendeletekkel. 50

zutakrl s vmokrl
kiegszitve

szl

1890

Telekknyvi trvnyek s rendeletek gyjtemnye kiegszitve a legfbb itlszk dntvnyekkel. Szerk. Peregrinyi Jnos.
I.

I.

t.-cz.
1

a r vonatkoz trvnyekkel.

frt.

rsz

zvetlenl lerovand illetkek kezelsrl 1881

II.

rsz rsz

XXXIV

t.-cz.

40

kr.

III.

18501867. 1868-1885. 18861888.

2 2
1

frt frt
frt

50 50
50

kr. kr.
kr.

" " "' v " V TI

"

""

t.-cz.

Trvnjhatsgokrl szl 1S86:XXI.


1886
. :

Vederrl

szl trvnyek
:

XXIII. t.-cz. a kzigazgatsi tisztviselk

XL. egyestve az 1882


XLI. s XLII.
t.-cz.

gyjtemnye 1868; XXXIX. t.-cz. -kel 1868:


60
kr.

elleni

fegyelmi eljrsrl.

40

kr.

Trvnykezsi sznidkrl szl 1883


t.-cz.

XXXIII.

Vederrl

szl If

VI. t.-cz.

30
:

kr.

20

kr.

Vdjegyek oltalmrl

szl 1890
:

n. t.-cz. 20. kr.

gyviteli szablyok (1894/745.

1.

M.R.) a som- Vgrehajtsi eljrs 1881


80
kr.

l.X. t.-cz. kiegsztve

ms

eljrsrl s fizetsi

meghagysokrl szl

a re vonatkoz rendeletekkel.

80

ki-.

tr\'nyhez.

Vgrehajtsi trvnyt letbe lptet sszes min.


rendeletek.

50
;

kr.

Vadszatrl szl 1883: XX,


re vonatkoz trvnyekkel.

t.-cz.

kiegsztve a
12 kr.

Vzjogrl szl 1885

XXIII.

t.-cz.

kiegsztve a

Magyar-nmet kiads.
Vlttrvny 1876
XXVII.
t.-cz.

30

kr.

r vonatkoz trvnyekkel.

50

kr.

40

kr.

Budapesti lakbrleti
kiads.

szablyok

magyar-nmet
30
kr.

Vltgyekben kvetend eljrst szablyoz


igazsngvi mini.szteri rendelet.

Lakbr felmonds

s laks kirtse

kriri.il

kve-

40

kr.

tend

eljrs.

20

kr.

Ors:srfi[fryii/esi
tlies,

Tn'nycikkck
s

zschJki

kiculs,

magyarzatokkal
tctc]d;el

az idzet/

trvii_}r/d'cl

s reitde-

tcgszitve.

186508. jvilvam fzvc


18S).
1

.4(1 kr.,

di-zknt.

2.
1.60

kr.

1882. vfolyam fiizve

2.

kr.,

dszkt.

1.

I!

1870. 1871.
1872.

1.
1.1

1.s7:.

.20

1.S74.

1.
>_
.

1875.

1876. 1877.
1878. 1879.

2._ 1.
2
2,

1880.
1 .'<.s 1

1.40

4.

'"' ^^

Sggonboricr.flc l?nvvl;orcsl?cHs (J{cffmauu Qlfrcl) Cuclaposf.

* *

Orvosi tudomnyod.
krkvy,

GyrysBerszet.

Hatyasy s Tigerinanii. Fogszati kalauz, orvosok s orvostanhallgatk szmra vnygyjtemnynyel. 1895. 1 frt 2(1 kr.

* *
||

Xrkvy Jzsef. fogak gondozsa gyermekek s felntteknl szmos a szveg kzz szmos brval. 1 frt.
3alogh

Klmn. Orvosi msztr. Antal G., rkvy J., Belky J., Bkay ., Fodor J., Liebermann M., Mihlkovics G., Furjesz Zs.,
Rzsahegyi
A.,

Tth

L.,

\'idor Zs.

1883. 32 lap.
3elky

kzremkdsvel. Budapest. Fzve 3 frt. Ktve 3 frt 50 kr.

^ | | *

Kziknyv trvnyszki birk s orvosok, valamint jog s orvostudomnyi karok hallgati szmra. Fggelkkel L)r. Genersich Antaltl. 8!) brval. 73B lap. Budapest, 1895. Fzve 7 frt. Ktve 7 frt 80 kr.
'Jnos
r.

Trvnyszki orvostan.

surgay Klmn. Gygyszerszeti tanknyv, gyakornokok szmra. Elmleti s gyakori, tmutat gygyszersz gyakornokok kpzsre. 318 brval. Budapest, 1883. Fzve 5 frt. Ktve 5 frt (lO kr.
Irtiitt.

sebszet kziknyve, a Surgeons Vademecum 12-ik kiadst szerk. Staiikv Bovd. Forditotta J)r. Bak Sndor. tnzte Rczey Imre. 373 brval. Budape.st, 1890. 1 1 10 lap. Fzve 10 frt.

* * * ^ *
(|

Ktve 11
^sniardi

frt.

Frigyes.

ritnus-iskolk szmra,

Rgtni segly balesetekben, vezrfonal szamal-'orditotta Kreisler K. 1883.


Vszonktsben
1
frt.

* % * ^
f

ryg}'szerszeti

rz
lap,

Rel-Encyclopaedia, gygyszerszeti tudomnyos magya7v. Rcz Kroly. 2 ktet. 1891. 2200 nagy 8-rt. Fzve 10 frt. Vszonktsben 12 frt.
sztr, sszelhtotta

gygyszerszeire

vonatkoz

trvnyek
I.

Szerk.: ScJidy Sndor.


II.

rsz.

(1857

rendeletek gyjtemnye, l.S7.) 340 lap. 2 frt.


1

rsz.

(1888 1S92.) 168

lap.

frt.

^ | *

^iiky

kos.
.szerre.

sebek kezelse, klns


jv.

tekintettel Lister aseptikus

md2
frt.

2-ik

kiads. Budapest,

1885. 198 lap.

Fzve

*|

Sggenberger-fcle l?nvvl?ere5l?eas (J^offtnann Qlfrc) Budapes.

%
^1

Rigler Gusztv.

orvosnvendkek

egszsgtani vizsglatok mdszerei. Orvosok, s gygyszerszek szmra. 69 rszben szines brval. Budapest, 1894. 372 lap. Fzve 3 frt 50 kr. Ktve 4 frt 20 kr.
^

Az

\%
\%

|
,|

Schreher M. G. Orvosi szoba-gymnastika. Magyarra fordtotta s sulyz-gyakorlatkkal bvtette Bo^iuir Antal. 59 brval. 1888. '
|| i

125

lap.

Fzve
Ktve

1
1

frt
frt

20

kr.
kr.

% %
*'

ThaiiJioffer

Lajos.

mikroskop
rsze).

szvettani technika vezrfonala. 191


vettani technika

els

Ij

alkalmazsa, az ltalnos brval. (A szvettan s szBudapest, 1894. 128 lap. Fzve 3 frt 00 kr.
s

%
^

szvetek s szervek szerkezete s azok viz.sgl mdszerei, 280 r.szben szines brval. (A szvettan s szvettani technika msodik rsze.) Budapest, 1894. Fzve 7 frt. Ktv'e 7 frt 60 kr.
Lajos. A heveny fertz betegsgek tannak talakulsa. Plyamunka. Budapest, 1884. 128 lap. Fzve 1 frt.

Ttli

ORVOSOK ZSEBNAPTARA
az 1896

szk
I

vre.

^ I I
4( 4/
4;

HU

.S

( )

N N E G \' E D K V F O L \' A M.
Szerkeszti

Dr.

PURJESZ ZSIGMOND
:

a legjabb gygyszer rszabvnynyal s fggelkl


vizsglsra.

tmutats a ltlessg
vrl vre

*i
4<!

A kiadasunUhan
nyitotta,

megjelent

-Orvosok zsebnaptra-

folytonosan tiiklyesblve

%
4

mindinkbb megfelelve a gyakorl orvosuk ignyeinek, kivl letrevalsgt mr az

ltal is bebizo-

'%\
j

hogy

ezttal

immr huszonnegyedik vfolyamba


foglalja

lp.

Ezen szaknaptr, minthogy dihjba


a
gyakorli)

(isszcszortva,

magban

mindazon

adatokat,

melyekre

orvosnak mindennapi
tern
ignveit

^1 ^1
4(j

mkdse

alkalmval,

minden lpten-nyomon

szksge

\an

s az orvosi
ily

mkds
s

oly fontos tmutatsokat tartalmaz, melyek lnyegkre nzve

rviden

a mindennapi hasznlat
tallhatk.
el,

szmra elrendezve vagy ppen nem, vagy csak nagyobb munkkban elszrva

^j

Ezen krlmny folytn a kiadsunkban megjelent orvosi zsebnaptr


a hasonl klfldi
ltal
fell
is

oly tklyt rt

hogy

* ^

Alnianachokkal

a versenyt

nemcsak btran
melyre szintn

killja,

hanem azokat ds tartalma

4<

mlja.
llthatjuk csinos killtsrl,
kivli)

Ugyanezt

gondot fordtunk.

A naptr ra

csinos vszonktsben
1

forint 50 kr.

Postn brmentve

forint 60 kr.

12

Frdirodalm i knyvtr
szerkeszti Dr. Preysz Kornl.

Ezen gj'jtemny kzl


alneologiai,

nll frdismertetseket, rtekezseket az ltalnos

klimatolgia

therapia
bir,

hj'drotherapia

krbl.

Minden fzet

nll s befejezett es egszet kpez.


1

tartalommal

de az egsz gyjtemnynyel sszefgg, szer-

Eddig a kvetkez fzetek jelentek meg


Idegbetegfgek balneothera.\ra (iO kr.

Preysz Komi

dr.,

29.

Boleman Istvn

dr.,

2.

3.

4.

5.

A tengeri frdk physiologiai hatsa. 80 Die Seebder, dern Wirkung und Gebrauch Frdgynk haladsa vfolyam) 1S93han >Frdirodalmi knyvtr- rtestje.
_
.\ra
kr.

peutikus kezelse

viz liarsmegyben SO.


31. 32.

Vihnye vastartalm hv.ra 80 kr.

Hank

dr.,

Hintz Henrik dr., vrmegyben


Szlavniban

.svnyvizek kezelse. .ra .30 kr. Brtfa gygyfrd Sros Ara "0 kr.
dr.,
I.ipik

.\ra

frt.

Marschalk Tams

gygyfrd
ra 60
kr.

(I.

.ra

Vt.

33.
34.
35.

.\

Preysz dr., Bder, Kurorte und Mineralquellen Ungaras Klimatische Kurorte. 40 kr.
:

II.

vf. vf.

1 nlata Hazai ssfrdk Hazai klimatikus gygyhelyek. Tli klimatikus gygyhelyek. A klima hatsa
>.

r.

J.

).
;.

}.

j.

50 kr. Sifok ismertetse _ Ms. 30 kr. Bad Si'ifok am Plattensee. .\ra 50 kr. Sifok as a Watering Place and I.ake Balaton .ra 50 kr. Sifok Balatonfrd s gygyhely 1893ban .ra 50 kr. Sif9k und die Biider Ungarns. .ra 50 kr. Balatonfred gvi'igyeszkzei s azok hatsa. .ra 50 kr. .V Balaton frdi tekintettel a meteorolgia, viszonyokra (II. kiads) .ra 50 kr. .\ Balaton frdi, azok hatsa s haszIII.

(1895) (189G)

.\ra 2 .ra 2 frt

frt.

Papp Samu

dr.,

Als-Ttrafred

klimaiikus
.ra

...

3(3.

40 kr. Preysz dr., Die Bder am Plattensee ihrc Wirkung und ihr Gebrauch. .ra 1 frt. Rmpler dr., Die Behandlung Lungenkranker
gj-gylieh' s \'asas lpfrdi.
...

37.

38. 39. 40. 41.


42.

.ra
.ra

frt.

.ra 50 kr. Feketehegyfrd Szepes megyben .ra 40 kr. Gastl \V. dr., A Mattoni-fle Giesshbli. 40 kr. Preysz dr., k frdismertetsek kellkei. 30 kr. Jules Flix. Les plages et les stations minrales de la Belgique Ara (30 kr. Preysz dr., Bder. Kurorte. und Mineralquellen Ungarns Salzbder. .ra .50 kr. Bak J. dr., Stubnya gygj'frd. .ra 50 kr.
in Hhenkurorten Bartsch Gusztv dr.,
:

'.

J.
).
).

5.

l.

30 kr. 43. Blum dn dr., \ paralytikus neurasthonia 30 kr. s a hydrotherapia Ara 30 kr. .ra 30 kr. 44. Hank X. dr., .\ hazai sznsavas frdk s .ra 50 kr. svnyvizek .ra 80 kr. Bruck Jakab dr., Erzsbet-ssfrd Buda- 45. Preysz K. dr., A mestersges svnyvizek, pesten .ra 40 kr. a szikviz s a termszetes svnyvizek Hank V. dr.. Klfldi Trdk, gygyithevdelme Ara 30 kr. lyek s svnyvizek .ra 80 kr. 4(i. Preysz dr. Frdink vendgforgalmnak sta.ra

).

Gastl \V.
quelle

dr.,

Mattoni's Giesshbler als Heil.ra

tisztikja

1876-

1896-ig.

).

40 kr. 47. Hank V. dr.. Hazai knes frdk. .ra 50 kr. Bkssy Gza dr., A gyermekek frdzs- 48. Czirfusz D. dr., San Remo .ra 50 kr. nek kzegszsgi s gygyszati jelent- 49. Hank V. dr., Die Behandlung der Mincralsge .ra GO kr. .ra 30 kr. wsser Bkai dr., Hazai s klfldi svnyvizek s 50. Preysz Kornl dr.. Frdgynk haladsa. frdk sszehasonltsa .ra 40 kr. (II. vf.) lS94-ben s lS95-ban.

5.

Bruck Jakab

dr.,

Der Kurort Mattoni's Elisa.ra

beth-Salzbad

40

kr.

Orvosoknak, forrs- s frdtulajdonosoknak ajnlhat

BALNEOLOGIAI RTEST.
A
Balneologiai

Ertesitc a hazai

forrs

rr-sgy krben flmerlt halads

ismertetse s az c
jelenik meg.

frdgy kzlnye. Feladata a Frd- cs szakmkba vg krdseknek megvitatsa.

'Balneolgia! Ertesit<

havonta egyszer

Eddig hrom vfolyam.

Elfizetsi ra vente 2

frt

50

kr.

13

' 1

1)

'

*
(Koffmann
fllfrd)

Sggenbrgcr-fclG l?nvvI?eresH2acs

BuSapes.

Mathematikai, termszettudomnyi kBiknymk.


1^

Gyula. Analzis. Bevezets a Praiitl K. Nvnytan. Felsbb tanintmathematika rendszerbe, a m. tud. zetek s magn hasznlatra. Az 5. akadmia megbizsbl. ElsiJ ktet. kiads utn ford. s hazai viszonyok1887. 712 lap. Fzve 5 frt 60 kr. hoz alkalmaztk Pter Bla s Lasz Samu. Budapest, 1884 378 lap. 336 Bevezets a felsbb Algebrba. brval. Fzve 3 frt. I. Az algebrai analysis elemei. Budapest, 1877. 266 lap. 2 frt 80 kr. Stewart Blfoiir. A termszettan elemei. Fordtotta Alller Jzsef 15U Lengyel Bla. Chemia. Tanknyv a tametszet brval s egy szintblfels tanintzetek szmra. Els ktet. \al. 1875. 360 lap. 3 frt. Szervetlen Chemia. Szmos

KHg

* *

* *
* * * *

s sznkp tblval.

536

lap.

brval Budapest, 1889. Fzve 5 frt 60 kr.

*
sth.

Nyelvszet, trtuetivs
Bartal Antal. Bevezets az sszehasonlt
III.

diplomatikai kortan alapvonalai.


lap.

nyelvtanba, klns tekintettel a classicus nyelvekre. Egger E. nyomn. Budapest, 1883. 144 lap.

1884. 174

frt

50

kr.

* *
* *

Fzve

frt

20

Gregttss
Bla,

gost.
tnzte
lap.

Rendszeres szptan,
Bethy
Zsolt.

kr.

sajt al rendezte tantvnya Liszka

1888.

Horvt rpd. Oklevltani jegyzetek


I.

267

frt

60

kr.

*
\

Bevezets a 1880. 104 lap.

magyar

oklevltanba.
1
frt.

II.

diplomatikai irstan alapvonalai


lap.

1883. 156
4;

frt

50

kr.

Oklevl-Hasonmsok Gyjtemnye. (XI X\'. szz). Mellklet Horvt rpd oklevltani jegyzeteihez. 26 rzmetsz, tbla nagy ivrtben. 1892. Kt\-e 6 frt.

* *

Nevels s oktatstan.
Bcliczay Gyula.
4;

Tangy.

zene elemei,

iskolai

magn
lap.

4< 4( 4( 4< 4<

4<

120

hasznlatra. Budapest, 1891. Fzve 1 frt 20 kr.

Jablouovs-Jy Jzsef. A magyar kzoktats jelene s az egysges kzpi

iskolk. 1891.

98

lap.

frt.

Deiigt Jnos.

Tangyi dolgozatok, a Jiiliay Antal. gyermek els tantja. kzpiskolai nevels s oktats krGyakorlati vezrknyv az elemi npbl. 1890. 162 lap. 1 frt. iskola I. osztlyban ktelezett sszes

* *

I
4 4< 4<
4'

Fekete Gyula. Az iszkossg, annak befolysa a trsadalom letrendjre. 1891. 244 lap. 1 frt 60 kr.

tantrgyak tantsra. Budapest, 1892. 380 lap. 2 frt 50 kr.

Krmn Mr. A tanrkpzs


:

az

4<

Felmri Lajos. A nevelstudomny kziknyve. Msodik javtott kiads. 1890. 680 lap. 5 frt

egyetemi oktats. I'aedagoga tanulmny. Mellklet A Budapesti Tanr-

kpz

intzet szervezetre

vonatkoz

4 4

_
^,

I
14

<

.ti .ti ti itt

AA

munklatok
lap.

gyiratok.

189.-).
frt

74 Lnyi
kr.

Ern. A szabadkzi
1894.

rajz tant-

60

snak mdszere. 208


val.

lap.

avtarik Jnos. A magyarorszgi kzpiskolk szervezete s eljrsa.


Trvn_\'eink,

75 br3 frt.

*
* * * * *

szablyzataink,

rendefrt.

Lcndvay Ben.

letek s utasitsok.

1881 544 lap. 6

magyarorszgi kzpiskolk ujabb szervezete, trtneti megvilgitssal. I-s ktet. 1893. 640 lap. 6 frt.

falva letbl. Elbeszls a np szmra. 1889. lO lap.

Huszont v Mrkusmagyar
30
kr.

Magyarorszgi Xpoktatsgy, Kereskedelmi s ipari szakoktats


szervezse s kzigazgatsa.
Tr\-nyek, szablyrendeletek, utasitsok, rendeletek s dntvcnj'ek gyjtemnye. Szerkesztettk Lvai Ferencz,

amarik

Emlckkuyv. Dr. Klamarik Jnos negyven ves szolglati jubileumra. Kiadtk tiszteli. Klamarik arczkpvel. 1894. 168 lap. 1 frt.
TiVitervek.

fzcpiskohi

A fbb
lap.

llamok
1
.

kzpfok
egybellitsa.

tanterveinek

rendszeres
frt.

1889. 118

'npiskolk
miniszteri

gye

a Magyar

Morlin Emil, .Szuppan Vilmos, Kisdedvs, fels np- s polgri iskolk. 1893. 906 lap. 4-rt, ktve. 6 frt 60 kr
dr.
I.

ktet

* *

Kt

rtekezlet.

72

lap.

1893.

18721892. Pulszky gost. Az egyetemi krdsek Magyarorszgon. 1889. 64 lap. 40 kr. 50 kr.
\

Tudomnyos
sek \V.

rtekezsek.

nyelv eredetrl. Ford. Findiira Imre. Fy Andrs lete s mvei, irodalom-trtneti tanulmny. 75 kr. 68 lap. 1888. 124 lap. 1 frt. dnr Zsigmond. Az eszmeer ma80 kr. Morlin Emil. A felsgsrts a rmaiakgyarzata. 1894. 106 lap. nl, tanulmnv a rmai bntetjog

H.

Mayr

Aurl. 1872.

* * * * *

rhs Vinc:e. Budapest s krnyknek nvnyzete. 1879. 175 lap. 2 frt.


tgontcs

trtnetbl 1882. 168

lap.
I

frt

20

kr.

osdi Milialy.

Andrs. Tarhazi, vig szabs Szab Endre. Zsebbe val orosz nyelv9 frt ^^^ jggo 359 jap -" zetssel Adolf 1882. elltta Hhn 72 lap. 50 kr. Szchy Kroly. Vajda Pter lete s mvei. 1892. 342 lap. 2 frt. 7T^V-^Vr^, ', t7^-7 Z7
jtk ot szakaszban, kiadta es beve: :

* *

Kritikus objectv
1
frt

physika

(lnyegtermszettan).

mta1885.
kr.

__

Pannniai nek. 1893. 156


1

lap.
fit

160

lap.

20

*
,1'

ityvessy Adolf.

A magyar

gyorsrs Szilgyi Aladr.

Gabelsberger-iMar-

tanknyve, Stolze elvei kiads. 1889. 96 lap.


idiira

utn. tdik

kovits-fle gyorsirszat

tanknyve 25
irs.

80

kr.

tanrban.

I.

rsz.

Levelez

1885.

SO
Imre.

lap.

60

kr.

Rimaszombat szaba-

*
*

dalmas vros trtnete. 2-ik bv- Szinnyei .fzsef. tett kiads. Nhny br\-al. 1894. trtnet-irs
302
lap.

A magyar

irodalom.50 kr.

ismertetse. 2-ik kiads.

frt.

1878.

15

fe^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f^^^^H^^^s^^^^^^^i^fei^W^^^;^***??
4

Sggenberger^fle l^nvrl^eresl^eas

(Kcffmann

fllfra)

ISuHapes.

Me^raBdasg, llattenyszts, kertszet


l

sth.

Bakay Dezs.
szits

A
lap.

lentermels s kik- HilgarJ Eir. Szikes talajok ntzse


s alagcsvezse. Ford. Treitz Pter.
1894. 80 lap.
1

kziknyve. Szmos brval


104
1

1892.

frt

lO

kr.

frt.

Bakay Nndor.

I.

kender termelse Kirchner Vilmos. A jelen id kvetelmnyeinek megfelel tejgazdasg. s kikszitse. Szmos brval. F'ord. -Szentkirlyi .kos. 1885. 354 lap. 1892. 192 lap. 1 frt 50 kr.

frt.

Baranyay

Istvn.

konyhakertszet.
1

1894. 172 lap.

rt

70

Kositny
kr.

T.

Lzr Pl.
1892. 376 lap.

A
3 s

gazda50

sgi szeszgyrts kziknyve. Sz-

Brmmer J. A Takarmnyozs gyakorlata,


4;'

mos brval.
Kynophil.

frt

kr.

takarmnynemek
etetsre,

elkszKrick
2
frt.

tse

az

tdolgozta

Az angol

vizsla

fajbeli

I:

Aladr. 425 lap.

tiszta tenysztse.

4 kppel.

1883.
2
frt.

230
Cselk J. s Kostitny T.

lap.

Takarmnyo3
frt.

zstan. 325

Lzr Pl.

lap.

1894.

Cserhti Sndor.

gabnaflk terlap.
kr.

mesztse. 42 brval. 1895. 232


1

lokomobilok kezelse. A lokomobil s csplgpkezelk tanfolyamn tartott eladsok nyomn. 2 frt. 1889. 246 lap.

frt

80

Lzr L. Pl. Az arats s betakarts segdeszkzei.

Cserluii J. s Kosstituy T.

.Szmos br1

trgy-

val.

1894.

196

lap.

frt

80

kr.

zs alapelvei, magyarz brkkal.


1889. 438 lap.
2
frt.

Lecoiitcnx Ede.

csalamd s egybb
mvelsi s besa-

zld

takarmnyok
mdjai.
Lajos. 1889.
s

Cserhti

Sndor. Talajismeret.

1894.

vanyitsi

Franczibl

ford.

184

lap.

frt.

Orddy

318

lap.

frt.

Domo/^'os

Klmn.

gazdasgi
I.

ptrsz.

Lucas D.
\'illsi

Medicus.

gymlcsfk
kiads.
1

I
'I

kezs

kziknyve.

s
lap.

II.

tenj'sztse s polsa. tdolgozta


Pl.

238 brval. 1894. 251


4< H' 4:

frt.

Uj

olcs

105
kr.

!|

brval.

1889. 292 lap.

frt

20

Dmtr

Lszl.

Mhtenysztsi ka
1892.

lauz. 3-ik kiads.

110

lap.

Molnr

Istvn.

Szlink
szlfajok

jjalaktsa
seglyvel.
1

65. kr.

amerikai

Gotthard Sndor.

32 brval. 1891. 128


vrosi
hullad-

lap.

frt

20

kr.

kok
4; 4< 4;

rtkestse s
1891.
141

a komposzt- Molnr Istvn.


lap.
l

Az okszer borszat
3.

kszits.
brval.

Szmos frt 50 kr.

npszer

vezrfonala.

kiads.

1891. 77 lap.

60

kr.

^^^^^FiF>iiy^yyyyyyyy yyyy yy ^yy^^yyyy^y^^^yV

''

S^gonbcrgcr-fclc l?nvvlrcsUo3s

(Koffmann CUfrcH) BuHaposl.

liJv Lijos.

Fordtotta Gamauf Vilmos. 1889. A magyarorszgi llat204 lap. frt. tenysztk kalauza. Lersa a mnesek, magyar s csira gulyk, juhSporzon Pl. Mezgazdasgi zemtan szatok s sertstenyszetekneU. 1884. tudomnyos s gyakorlati alapon.
1

280

lap.

frt.

Vezrfonal gazdasgok megalaptsa,


felszerelse,

A szl

trgyzsa. 1894. 184


1

lap.
kr.

berendezse s

kezelse
frt

frt

50

krl. 3. kiads.

354

lap.

80

kr.

razitovszky

gost.

Dohnytermels
lap.

Gazdasgi
becslsnl.

becslstan.

Vezrfonal

kezelstan. 84

1890.

frt.

szntfldek, rtek, kertek stb. rtk-

icz StiJor.

Homoki
115

szlk
1

telep-

1891. 160

lap.

frt.

tse, tekintettel a filloxera elleni vde-

Egyszer s ketts gazdasgi szmviteltan alapvonalai. Msodik kiads.


1890. 180 lap.

kezsre.
liffeisen

1891.
F.

lap.

frt

50

kr.

W.

Hitelszvetkezetek
a
falusi

frt.

mint

eszkzk
J.

npessg

Szalay Jnos.

bajainak elhrtsra. Ford. Szab F.


s Plya

burgonya termelse.
1

Jutalmazott plj'amunka. 54 brval.


1890. 134 lap.
frt

1889. 382

lap.

frt.

50

kr.

obos Zoltn.

Az amerikai

szlk
Ktve 2

filloxera elleni vdekezsnl.

Szmos
frt.
|

Szemre Huba.

A czukorrpa s
1890. 293 lap.

takar2

brval.

1892. 228 lap.

mnyrpa jvedelmez termelse.


60
brval.
frt.

A sznkneg alkalmazsa
elleni

filloxera

vdekezsnl.

szettel.

Szmos famet1890. 160 lap. frt 50 kr.


1

Szilassy Zoltn.
1894. 204

ffle takarmny2

nvnyeks termesztsk. 46 brval.


lap.
frt.

odiczky

Jen. Az ipari s kereske Tormay delmi nvnyek ismerete s tergazdk szmi'a.

Bla. ltalnos llattenysz2-ik

mesztse. Kziknyv gazdasgi tanintzetek s gyakorl

tstan.

kiads.

1895.

frt

330 lap. 30 kr.

Kt ktet.
val.

Szmos magyarz br1890. 424 lap. 2 frt 40 kr.

A
I.

szarvasmarha s tenysztse.
rsz.
3.

kiads.

szarvasmarha
frt.

juh s a gj^apju ismertetse. 50 brval. 1894. 204 lap. 2 frt.


yvara Frigyes. Rpatermels.
rz brval. 1891. 2901ap. 2
mler Henrik.
Jutal-

klsje. 72 brval. 1893. 185 lap. 2


II.

III.

rsz. Termszetrajzi

adatok
s

s az eurpai szarvasmarhafajtk
jellegek.

mazott plj'amunka. Szmos magyafrt

5G brval. 1889. 3

470 lap. frt 60 kr.

60 kr.
Wolff Emil.

A gazdasgi

haszonllatok

gymlcsrtkesi-

okszer

ts s gj'mlcstermels emelse.

Ford. takarmnyozsa. Kosutny Tams. 1889. 280 lap. 2 frt.

Kodolnyi-fle
idja
:

Gazdasgi Zsebnaptr
frt

1896,

vre (36. vfolyam)

40 kr. Ezen zsebnaptrhoz mint mellklet 1 > Magyar gazdk evknyve'^. Vadcmeciim a gazdkra nzve lpten-nyomon felmerl gjelent Inivalk sszefoglalsa. 1S9G (XVIII. vfolyam) kiadja a ^Gazdasgi Lapok* kiadhivatala, a 1 frt. 40 kr. A 'Gazdasgi Zsebnaptr s az vknyv egytt 2 forint.
a 'Gazdasgi Lapok kiadhivatala. Ara

9*.

17

^'^Vt^yttKV

t*

At ti A* A* t t> tti

itt t> ti t it< itt it itt iti t tt it tti >ti t* >t t >ti

A <tt

iti itt itt iti iti iti .t .t* .t* t.

A.

if. .t. .t. .t. iJ*

1*

Sggenberger^fle Hnvvl?eresl?e3s

{Hoffmann Qlfr)

I3u3apcsf.

Gymnasiumi

s reliskolai tan- s kmknyvek.


I.

magyar

nyelv s irodalom.

Badics Ferencz. Magyar irodalmi olva- Z>fM^?J. Szerkesztstan, olvasmnyokkal sknyv s szerkezeti magyarzatokkal, a gymn. Els ktet. A gym. V. oszt. szmra V. oszt. szmra. Budapest, 188(5. 1890. 205 lap. Fzve 1 frt 20 kr. frt 20 kr. 200 lap. Msodik ktet. A gymn. VI. osztlya szmra. 1891. 200" lap. 1 frt 20 kr. Magyar verstan, a hangslyos s Harmadik ktet A gymn. V'II. oszt. idmrtkes versek ismertetse, kzpszmra. 1892. 250 lap. 1 frt. isk. szmra. Budapest, 1884. 178 lap. Negyedik ktet. A gymn. VIII. oszt. Fzve 1 frt 20 kr.
1

szmra. 1893.
Bartit Ferencz.

184 "lap.

frt.

Magyar olvasknyv,
tanszveggel, gymnas.
iskolk szmra.
frt

hozz csatolt

reliskolk s polg.

Els

rsz.

3-ik kiads. Budapest, 1886.


1

Rhetorika, a przai mfajok elmlete, olvasmnyokkal s ezek magyarzatval. Kzpisk. hasznlatra. Budapest, 1892.304 lap. Fzve 1 frt 60 kr.

204 lap. Msodik rsz.


lap.

20

kr.

2-ik

kiads.
1

1884.
frt

260 Greguss gost. Magyar kltszettan.


kr.

40

2-ik kiads. Budapest,

1890.

120
1

lap.
frt.

Fzve
Bodnr Zsigmond. Magyar nyelvtan,
a kzpiskolk szmra. 7-ik kiads. Budapest, 1887. 140 lap. Fzve 1 frt.

Magyar kltszettan, tdolgozta s olvasknyvvel elltta dr. Csengeri Jnos. Els rsz Verstan. 1 896.
:

Bodnr

Zs.

s Ivnyi Istvn.

Magyar
I.

336

lap.

frt

60

kr.

olvasknyv, a kzpisk.

II.

osztlya szmra. 14-ik kiads. Budapest, 1892. 288 lap. Fzve 1 frt 40 kr.

Krmn Mr. Magyar

Ugyanaz: a kzpiskolk

III.

s IV.

osztlya szmra. 7-ik kiads. Budapest, 1891. 301 lap. Fzve 1 frt 40 kr.

Dengi Jnos. Magj^ar


iskolk szmra.

stilisztika, kzplap.

2-ik tdolg. kiads.

Budapest, 1889. 88

Fzve

80

kr.

Olvasmnyok a magyar
khoz,

stiliszti-

kzpiskolk szmra. 2-ik kiads. Budapest, 1894. 170 lap.

Fzve
Klti
olvasmnyok,

frt.

romnczok,

balladk s alanyi kltemnyek, a gymn. V. oszt. szmra. Budapest, 1885. Fzve 1 frt 20 kr.

?I!!

W W^
a!

Sggcnbcrger-fck

l?nvt?l{eresl?e3cs

(Koffmann Qlfra) BuHapest.

TI'

Simoiiyi Zsigmond. Kis magyar nyelvtan, a kzpiskolk I. s II. osztlj^a Negyedik kiads. Budapest, 1S95. 148 szmra. O-ik kiads. Budapest, 1894.
fajok elmlete. Kzpisk. hasznlatra.
lap."
1

Lszl. Rhetorika, a przai

m-

frt.

Fzve 80

kr.

Olvasmnyok
zpiskolk
kiads.

a rhetorikhoz, k-

Magyar nyelvtan, felsbb


nak.
4-ik
lap.

Harmadik Budapest, 1892. 264 lap. frt 40 kr.


hasznlatra.
1

kiads.

osztlyokBudapest, 1891.

166

Fzve

frt.

Potika,

a klti mfajok

elmlete,

kzpisk. hasznlatra. NegN^edik jav. kiads. Budapest, 1893. 138'lap. 1 frt.

Antibarbarus, az idegenszer s egyb hibs szavaknak betrendes jegyzke. Budapest, 1879. 60 lap. Fzve 50 kr.

Olvasmnj'ok a potikhoz. Har- Simoiiyi S. u. Dvid S. Ungarische Grammatik auf syntaktischer Grundmadik kiads. Budapest, 1890. 234 lage. 2 Theile. Budapest, 1880. lap. 1 frt 40 kr. frt 50 kr. 1

A magyar

nemzeti irodalom trtnetnek vzlata, iskolai hasznlatra, Torkos Lszl. Magyar nyelvtan, kzp-ik kiads.

Budapest. 1891.

130
1

lap.
frt.

iskolk szmra.

7-ik

kiads.

1887.

128

lap.

80

kr.

Olvasmnyok
pest,

magyar nemzeti
lap.

iro-

Tth Sndor.

magyar irodalom

tr-

dalom trtnetnek vzlathoz. Buda1888.

310

frt.

tnete. 2-ik tdolgozott kiads. Budapest, 1884. 140 lap. Fzve 1 frt.

ihly Jzsef.

Magyar olvasknyv,
200
1

01vaskn\'v a magyar irodalom


trtnethez, kzpiskolk, tanits fels lenyiskola hasznlatra. Budapest, 1884. 262 lap.

kzp s polgri iskolk hasznlatra.


I.

rsz. Il-ik kiad. 1887. rsz.

lap.

1
1

frt.

kpzk

II.
II.

192. lap.
lap.
frt

frt.

rsz. 224.

20

kr.

frt

40

kr.

//.
iiial

Latin nyelv.
s Malmosi K. Latin mondattan. 4-ik kiads. tdolgozta Gyomfrt 60 kr. lai Gy. 1896. 265 lap. 1

A. s
6-ik
lap.

Malmosi K. Latin alak- Bartal A.


kiads.

tan.

Budapest,

1884.

150

90

kr.

Latin gyakorl-knyv, latin olvasmny s magyar-latin gyakorlatok a kzpiskola I. s II. oszt. szmra. 6-ik kiads. Budapest, 1884. 113 lap.

Latin gyakorlknyv a latin mondattanhoz. A mondattan vzlatval


a kzpiskola III. s IV. oszt. szmra. Budapest, 1883. 139 lap. 90 kr.

Fzve 90
irtai -

kr.

Latin olvasknyv, Livius, Ovidius


Malmosi-{\e Latin gyakorlknyvhz Praeparato, ksztettk
A. s
oszt.

s Phaedrusbl, a kzpiskola IV. oszt. szmra. 3-ik kiads.

III.

s 1891.
kr.

Szke
I.

Gyrgy

L.

kzpiskola

92

lap.

60

II.

szmra. Budapest, 1894.

76

lap.

50

kr.

Sztr ezen olvasknyvhz. Buda20 kr. pest, 1891. 38 lap.

19

Vj^^^jj.j^jt

t! ^jfejfej^J!Jfe !t!!fc

Jt! !t!!

>;JS'JfeJfeJ^?Jfe^^^^;fe^

Sggenberger-fle l^nv^jl^eresl^eacs (Koffinann Qlfr) OuSapssl.

Bartal A.

Lateinische Formenlehre. Szamosi Jnos. Latin nyelvtan, gymnasiumok szmra. Els rsz: Alakbersetzt von K. Heinrich. Budapest, 1895. 128 lap. 3-ik kiads. tan. 90 kr. 1880. 140 Seiten. Fzve 80 kr. Lateinisches Uebungsbuch. Bear120 beitet von K. Heinrich. 1880. Msodik rsz Mondattan. 1887. 202 90 kr. Seiten. Fzve 1 frt 20 kr. lap.
'

Pirchala Imre. Latin stylus-gyakorlatok, a gymnasium felsbb osztlyai szmra. Els fzet; gyakorlatok az
V. osztly szmra. 102 lap.

Latin
I.

olvasknyv, a
II.

gymnasium
2-ik
lap.

oszt.

Budapest, 1895.

Budapest,

szmra. 160 1890.

kiads.

60

kr.

Fzve
"^

frt

Latin stilisztika, a gymnasium fels


osztlj'ai hasznlatra. Budapest, 1879.

Jlasi

90

kr.

Mricz. Latin nyelvtan s szFinczy E. s Kiltossy J. kzremkdsvel, a gym. I. s II. oszt. szmra. Budapest, 1887. 128 lap.
tr.

Latin nyelvtan, reliskolk, szmra olvasmnynyal s sztrral. 1891. 70 kr. 96 lap.


"

Fzve

80

kr.

Latin

mondattan
lap.

olvasmnyokkal
szkr.

Latin olvas s gyakorl knyv. Finczy E. s Kiltossy J. kzremkdsvel, a gymn. I. s II. oszt.
szmra.
Budapest, 1887.

s gyakorlatokkal, n reliskolk

139

lap.
l<r.

mra. 1888. 96

70

Fzve

90

///.

Grg
ford.

nyelv.
Iliasa,

Aeschylos
lap.

Agamemnonja, grgbl
Budapest,

Homeros
elltta

szemelvnyekben.

Csengeri Jnos.

1893. 66
kr.

Fordtotta, bevezetssel s jegyzetekkel


dr.

Fzve 50
Grg nyelvtan,
isk.

eredeti kpeivel.

Preller Csengeri Jnos. 1892. 216 lap.


1

Dczi Im^re.

ssze-

frt

40

kr.

hasonlt nyelvszeti alapon

hasznlatra. 2-ik kiads. Budapest, 1894.

Odysseija,
dtotta

b szemelvnyekben. Fordr.
1

308

lap.

Fzve

frt

60

kr.

Gyomlay
Gerb Jzsef. A grg valls s vszet. Segdknyv az irodalmi s
miveldstrtnete
tantshoz.

jegyzetekkel elltta Gyula. 1892. 212 lap.


frt

mfrt.

20

kr.

mos fametszet
lap.

kppel.

1891.

Grg mondattan, a Sz- Pecz Vilmos. gymnasiumok fels oszt. szmra 132
1

1883.

114

lap.

80

kr.

Gow

James. Grg s rmai llami Polgr


.Segdknj'v

Gyrgy.

Grg nyelvknyv,
Kyro-

rgisgek.

az irodalmi
I

bevezets az attikai alaktanba, olvas


s

s mveldstrtnete tantshoz. Tbb fametsz. brval. 1890. 152 lap.


1

gyakorlknyv, Xenophon
lap.
1

paidkijbl s memorahiliibl. 1883.

frt.

222

frt

40

kr.

fiiYtf>i??6i!6''il

^^( ^(.
,

^ ^ ri ^ ^.^i ^l^.^^ si ^ Ti r^ ^ rri 7(.^


, . ,

,-

20

v 'T;

'Ti

V 't; 'T; 'T; 'T; ^

Sggonborgcr-flo lnvcUci"0sc3s

(K^ffmann

Gllfrd)

Bw^apcsl.

'fiiV

Gyrgyi:

Szcsoportok Homeosztlyai

Sziiiitosi J.iiios.

rosbl, a gvmn. felsbb szmra. 1885. 40 lap.

30

kr.
|

Grg nyelvtan, gj'mszmra. Harmadik rv. kiads. Budapest, 1890. 300 lap.
nasiumok

Fzve
seth
rosi

frt

50

kr.

Arnold. Grg alaktan, a Homenvelv alapjn iskolai hasznlatra. 1889. 104 lap.

Budap'est,

Fzve 80

kr.

Grg olvasknj'v, a gymnas. Vosztlya szmra. 2-ik kiads. Budapest, 1884. 155 lap. Fzvc 1 frt.

IV.
Brecht

Nemet

nvelv s iroa/o/n.

Jnos. Nmet olvasknyv, Simnyi Zs. s Halsz lg. Nmet nyelvtan, kzpiskolai hasznlatra. az olvasmnyok alapjn kszlt forfrt. dtsi gyakorlatokkal. Budapest, 1882. 162 lap. ktet, a gymnas. V. oszt. szmra. 1893. )71 lap. Fzve 1 frt. Simonyi Zsigmond. Nmet nyelvknyv. ktet, a gj'mnas. VI. oszt. szmra. (Olvasknj'v, gyakorlknyv, nyelv1893. 192 lap. 1 frt. tan), kzpiskolai hasznlatra. Buda1

ktet, a gymnas. X'II. s szmra. 1894. 304 lap. 1

V'III.

oszt.
kr.

pest,

1880. 210 lap.

frt

20

kr.

frt

60

inrich Gusztv.

Nmet
nalatra.

Nmet olvasknyv,

nyelvtan, kzpiskolai haszBudapest, 1887. 82 lap.

kzpiskolk szmra, ls rsz. 5-ik kiad. 1889.

Fzve 60
Fzve
90
1

kr.

kr.

ilsodik rsz. 3-ik kiads.

1894.
frt.

Fzve
armadik
rsz.

2-ik kiads.

1894.
1

Mdszeres nmet Virnyi Igncz. nyelvtan. Kzpiskolk szmra. 4-ik kiads. Budapest, 1896. 148 lap.

Fzve
inrich Kroly. Gyakorlati
iskolai

frt.

Fzve
Nmet olvas
kzps

90

kr.

kziknyv
318 lap. frt 80 kr.

a nmet nyelv tantshoz. Kzphasznlatra.

1889.
1

s gyakorlknyv, isk. szmra. 2-ik kiads. Budapest. 1893. 135 lap.


polg.

^
'k

,* \t

Fzve 80

kr.

V.

Francsia nyelv. Angol nyelv.


Rendszeres franczia nyelvtan.
alaktan,
II.
I.

fer Kroly. A franczia nyelv mdszeres tankonvve. I. rsz. 6-ik kiads.


1888.
II.

\%
'j^

mondattan,
a
3-ik

III.

a franczia

116

lap.

80
1895.

kr.

verstan
oszt.

elemei,

kzpisk.
kiads.
1

felsbb
1890.

*
t*

rsz.

5-ik kiads.

168

lap.

szmra.
lap.

90

kr.|

204

frt

20

kr.

t
%
jj*

Franczia olvasknJ'^% kzpiskolk osztlyai szmra. Sztiral elltta Hhn Adolf 4-ik kiads. Budaals
pest,

Gyakorlknj'v a rendszeres franczia nyelvtanhoz. Sztrral Hhn Adolf 1891. 136 lap.
elltta

90

kr.

1891.

frt.

21

*!^!W?*?^9

w;!S!W9!W^'7

SggenbGrger-fcle l^nvvl^eresl^eas

(Koffmann Slfra) ISudapesi

Isoz F. S. Uj franczia trsalgsi nyelv- Patterson A. s Balassa J. Angol nyelvtan s olvasknyv, iskolai tan, iskolai s magnhasznlatra. 2-ik s magn-hasznlatra. 1892. 190 lap. 1893. 245 lap. kiads. Els rsz.
i

Fzve
Cours

frt

20

kr.

Ktve

frt

40

kr.

Fzve

frt

20

kr.

Ktve

frt

40

kr.

simultan

de

grammaire

fran9aise et de conversation. Kiads nmet s franczia szveggel. Premiere parti 6-ime d. Budapest, 1894.
1

Theisz Gynla. tanfolyama.

frt

40

kr.

Ktve

frt

60

franczia nyelv elemi (Olvasknyv, nyelvtani tblzatok, szknyvecske s gyakorlknyv). 1893." 160 lap.

kr.

Vszonktsben

frt

20

kr.

Mendlik Alajos. Franczia nyelvknyv,


olvasknyv, gyakorlknyx', nyelvtan. Kezdk szmra. Budapest, 1 89 1
.

Franczia nyelv, haladottak szmra. Grammaire fran9aise destine aux lves des cours 1894. 180 lap.

254

lap.

frt

50

kr.

moven

et suprieur.

Franczia

gyakorlatok,

betrendes

franczia-magyar s magyar-franczia sztrral. Budapest, 1890. 168 lap. 1 frt.

Vszonktsben

frt

20

kr.

VI.

Trtltelem.

Freemann
lai

E. A. Vilgtrtnelem, iskoangolbl tdolgozta Marczali Henrik. 2-lk kiads. 1883.


hasznlatra,
lap.

Szmos

trtneti

rdek
lap.
1

brval.

Budapest, 1894. 212

Fzve

frt

20

kr.

Ktve

frt

40

kr.

272

frt

60

kr.

A magyar
neti

Horvth Mihly.

A magyarok

trt-

tnzet s

llam ismertetse, trtmai llapot, segdtrtnettants kieg-

nete, a tanul ifjsg szmra tdolgozta dr. Marczali Henrik. 5 szines trkppel. 10-ik kiads. 1890. 180 lap.

knyv a magyar
sztsre.

10 trkppel. 1892.

Ktve 60
Richter
hrt.

kr.

90

kr.

W.
33

jtkai.

Fordtotta
kppel.

grgk s rmaiak Takcs Meny1894. 222 lap.


1

Marczali Henrik. Magyarorszg trtnete,

kzpfok

iskolk

szmra.

frt

20

kr.

VII.

Fldrap.

nyomott szmos trkppel. \-egbe Brzik K. s Paszlavszky J. Fldrajz, frt. Budapest, 1886. 162 lap. Fzve gymn. szmra. I. rsz Eurpa, termszeti brkkal s trkpekkel. 7-ik HelJer gost. Physikai fldrajz, a 80 kr. kiads. 128 lap. gymnasium lll-ik osztlya szmra. Msodik rsz zsiai, Afrika, Amerika, Szmos brval. Budapest, 1893. 1894. 156 5-ik kiads. Ausztrlia. Fzve 90 kr. 150 lap.
:

lap.

frt.

Lauk
Brzik Kroly
lk
I.

Albert.
1.

Egyetemes
s
II.

dr. Fldrajz, a reliskooszt. szmra, a szII.

reliskola

fldrajz, a osztlya szmra.


lap.

Budapest, 1887. 104


*'*^^^*^>

70

kr.

WRfRRffRf^

f?^f*'^

Sggcnbcrgsr-fclc l?riT?t>Uorcsl{eacs

(Koffmann

(Jlfrd)

BuHapcst.

Muko A. Az osztrk-magyar monarchia


politikai fldrajza,

Msodik ktet
s

zsia, Afrika,

Amerika
1890.

a reliskola IV. oszt.


lap.

Ausztrlia.
lap.

13

trkppel.

szmra. 1885.
''arga

96

60

kr.

101

80

kr.

Ott, Fldrajz,

a gymnasiumok
ktet:

hasznlatra.

Els

Magyar-

Varga

Ott. Politikai fldrajz,


\'II.

a gym-

orszg s Eurpa tbbi rszei. Magyarz brval s trkppel. 1890. 112


lap.

nasiumok
javitott

osztlya szmra. 3-ik kiads. 17 brval. 1894.


1

80

kr.

152

lap.

iVt.

VIII.

Termcsscttudoniuyok.
Paszlavszky Jzsef.
mra.

oi'bds

l'iiic^c.

A nvnyek term-

Az
(I.

llatok termals oszt. szoszt.)

szetrajza, a reliskolk als osztlyai szmra. 2-ik kiads. I-s fzet 168 brval. 2-ik fzet 152 brval. Budapest, 1886. Egy-egy fzet 70 kr.

szetrajza, a kzpisk

Els
104
rsz.

rsz.
lap.
(II.

Szmos
90 90
kr. kr.

brval.

Msodik

oszt.)

24

lap.

irdk Kroly. Rendszeres termszet- Reichenhaller Klmn. ltalnos anorganikus s organikus Chemia. Ktani fldrajz, fametszettel s kny. zpisk. s tantkpz int. szmra. I. tblval. Budapest, 1878. 102 lap. s U rsz. 2-ik kiads. Budapest, Fzve 1 frt 10 kr.
1890.
iregiiss

Egy-egy

rsz.

90

kr.

Gyula. Termszettan,

teljesen

tdolgozta Berecz Antal. A szveg kz nj^omott 183 brval. 9-ik kiads. Budapest, 1895. 180 lap.

Steivart Balfonr.

termszettan ele-

mei.

Mller Jzsef 150 fametsz. brval. 1875. 360 lap. 3 frt.


Fordtotta

Fzve
leller gost.

frt

40

kr.

Thom

lvel

termszettan elemei.
fametszettel.
2-ik

Kt

rsz.

Szmos

kiads. Budapest,

1883.

250
2
frt

lap.

W. tanknyve tekintetbe vtePaszlavszky Jzsef. Az llattan kziknj've, a kzpiskolk fels osztlyai szmra. Harmadik kiads. 280 brval. Budapest, 1893. 300 lap.
0.

Fzve
-

40

kr.

Fzve
Thom
Vincze. Pl

frt

80

kr.

termszettan elemei, a reliskola


osztlya szmra. Szmos brBudapest, 1886. 164 lap.

munkja alapjn rta Borbs nvnyorszg tanknyve,


hasznlatra.
3-ik

Ill-ik

kzpisk.

kiads.

val.

Fzve
(^os

frt.

600 brval. Budapest, 1886. 232 lap. Fzve 1 frt 60 kr.


Jzsef.

Gbor.

nvnytan
hasznlatra.
1

alapvolap.

nalai,

kzpt.

Thom nyomn Paszlavszky ember testi szervezete Szmos


80 kr.
strtnete s
2-ik kiads.

Az

brval. Budapest, 1880.

14

fajai.

s lete, 106 brval.


lap.
frt.

Budapest, 1880. 116

riiger

Viktor.

Physika, a kzpisko-

Fzve

lk felsbb osztlyai szmra. Szmos brval. Budapest, 1888. 402 lap.

Page Dvid. A Geolgia alapvonalai. Ford. Dapsy Lszl. 1873. Szmos


brval.
1

frt

40

kr.

frt.

r**''*v'i'^

(^^

23

! '

v**^^

h^zKytKV

'*K9t.!Kyl^v*J^'Ji'Jly.^V

hvlwJ^^}*Ji*^lv

'tK^i'J!'Jl^l^^wJ^i Sr

Sggenbcrger^fle l^nfvl^ercsl^eas

(Koffmann Qlfrca) SuHapest.

Mathematika.
Csszr Kroly. Geometriai alaktan Manritz Rezs. ltalnos szmtan a geometriai rajzols elemeivel, az (Algebra), kzpiskolk szmra. IV-ik els s msodik osztly szmra. tdolgozott kiads. Budapest, 1895. 235 fametszettel s 2 sznes tblval. 272 lap. Fzve 1 frt 40 kr.
2-ik kiads. 1880.

118

lap.

Ifrt20kr.
Vilmos.
polg,

Szerkeszt planimetria, a kzp- Sznppn


iskolk szmra.
pest,

Szmtan, a kzpfiiskolk

2-ik kiads.

Buda-

iskolk s

1890. 114 lap.

Fz\-e

90

kr.

Els

fzet

az els osztly
1

szmra. szmra.
osztly
lap.
kr.

4-ik kiads. 1894.

24
II.

lap.

Fzve 60 kr.
III.

Fodor Lszl. Az brzol geometria elemei, a gymn. VII. s VIII. oszt. szmra. 243 brval. Budapest, 1892.
136
lap.

Msodik fzet

szmra. 3-ik kiads. 1892. 140

Fzve

80

Fzve
Algebra,
fzet. (IV.
oszt.)

frt.

Knig

Gyula. szmra. I.
kiadst

kzpiskolk

Szemlltet geometria, a
s polgri
fiiskolk
I.

reliskolk
II.

Az

uj

oszt.

tdolgozta

Bek
1

M.

i892.

70 kr. II, fzet. (V. oszt.) 1880. 10 lap. 70 kr. III. fzet. (VI. oszt.) 1881. 74 lap. 60 kr. Negyedik fzet. (VII. s VIII. oszt.) 1882. 92 lap. 60 kr.
110
lap.

szmra. 4-ik kiads. 195 brval. Budapest, 1893. 113 lap. Fzve 70 kr.

brzol geometria, a kzpiskolai


fels osztlyok szmra.

Els

Manritz Rezs. Kznsges szmtan,


kzps

polgri

iskolk

szmra.
lap.
i

8-ik kiads. Budapest.

1896. 214
1

pont, vonal sik. 1877. (Elfogyott). Msodik rsz Geometriai felletek. 9 rajztblval. 1879. Fzve 1 frt 40 kr. Harmadik rsz Arnyktan s perspek-

rsz

Vetitstan,

10 tblval.

Fzve

frt

20

kr.

tva.

5 tblval. 1879.

Fzve

frt

20.

Vallstan.
Babics Klmn. Tapasztalati llektan,
hasznlatra. kzpiskolai Budapest, 1882. 63 lap. Fzve 50 kr.

Philosophia.
)*

mra. Ford. a pesti nvendk papsg. 1878. 124 lap. 70 kr.

Logika vagy gondolkodstan, kzpiskolai

Joly

H.

Philosophiai

propedeutika.

hasznlatra.

Budapest,

1882.
1

160

lap.

Fzve

psychologia s logika vzlata. Franczibl fordtva. Msodik kiads. 1896.

frt.

100

lap.

60

kr.

Buday Ger.

A rmai katholikus egyhz egyetemes trtnelme, tekintettel Pokoriiy Emnuel. Katholikus szertarMagyarorszgra. Msodik tdolgozott tstan, kzp- s polgri iskolk haszkiads. 1896. 140 lap. 80 kr. nlatra. Az esztergomi rseki hatsg
I.

Hepp

keresztny egyhz trtsz-

jvhagysval. 4-ik kiads. Budapest, 1896. 136 lap. Szmos brval.

nete, kzp- s polgri iskolk

80

kr.

/*H?^

t'i^^tt^

24

! '^ T

**

'^t

*\ " r *^ ^ "V. "V. *K *v.

'Ti

'M *J 'J T; 'A! 'T;

'Ti *fl *Ji 'T; T; *!;

w w ?^ WW *J*Ji*J*J'*Ji*yi*Ji*Ji*KK*Jl*Ji^'^^'K9t 9?!??
'^

Sggonbcrgor-fle lnTjvl^cresl^es (^{offmann Qlfrcd) I3ii3apcs{.

Grg
,im aliitt

rmai remekirk
szksges
magyarzatcjkkal
s

iskolai knyz^tra
iskolai

egy oly vllalat meginditsba fogtunk, mely a grg s rmai klasszikusokat az


szempontjbl
felvilgositsokkal
elltva,

isznlat

klnsen

gymnasialis oktats emelsnek kvn szolglatban

llani.
:

Esen gyjtemnyben eddigel megjelent


nthologia Latina. Latin kltszeti olvasknyv. Bevezetssel, magyarzatokkal s metrikai fggelkkel elltta Piichala Imre. 4 kiad. .\ra SO kr.
.

Jegyzetek Titus Livius XXI. s XXII. knyvhez. Irtiik Bartal s Malmosi. .Magyarz
brkkal.
lete s trtnetiri
Angolb(')l
.-\ra

70

kr.

TuUi Ciceronis de imperio Gnaei Pompei Livius


Oratio ad Quirites (Pro lege Manlia). Magyara 50 kr. rzta lir. Koiit Ignc:.
j

munkssga.

Irta

Gapes W.

furditotta

Finczy Ern. ra 60 kr.

TuUi Ciceronis Pro


rzta Kont Igndcz.

P. Sestio oratio.

Magya80
kr.

Tulli Ciceronis in M. Antonium oralionum philippicarum I. 11. et XIV. Bevezetssel elltta s magyarzta dr. Ivdnyi Ede. ra I frt.

Phaedri Augusti Liberti fabularum Aesopiarum libri quinque. Accedit fabularum novarum atque restitutarum delectus. Magyarzta Szarvas Gbor. 3-ik javtott kiads. .ra 80 kr.

Szemelvnyek Platn miveibl.

Tullius Cicero vlogatott levelei. Magyarzta Jnost Boldizsr. .ra 80 kr.

sszellitotta, bevezetssel, tartalom-kivonattal s jegyzetekkel elltta dr. .Szamosi Jnos. ra 70 kr.

[emelvnyek Herodotos mveibl. Kiadta s Jegyzetek Platn szemelvnyekhez. Irta dr. Szamosi Jnos. jegvzetekkel elltta Dvid Istvn. Kt trkpra 80 kr. ra 80 kr. pel". 2. kiad s.

omeros

Ilisa.

B szemelvnj'ekben.
dr.
.ra
1

P. Sallusti Crispi
ct

bevezetsekkel elltta Ms..dik kiads^

Kiadta s Csengeri Jnos.


frt

de

tssel

libri de coniuratione Gatilinae Jugurthino. Magyarz bevezeellttk Bartal s Malmosi. .ra 70 kr.

bello

(iO

kr.

omeros Odysseija.
s bevezetsekkel

B szemelvnyekben. Kiadta
elltta

Msodik kiads.
igyzetek

Homeros

Jegyzetek C. Salustius Crispus Gatilina s Jugurtha czim mvhez. Irta Jnosi Boldidr. Gsengeri Jnos. zsr. ra 90 kr. .\ra 1 frt 40 kr. Sophokles Antigonja. Kiadta, bevezetssel s

Ilishoz.

tan vzlatval. Irta Gsengeri Jnos.

Homerosi alak1 frt 40 kr.


P.

jegyzetekkel elltta Gsengeri Jnos. .ra 90 kr.

igyzetek Homeros Odysseijhoz. A Homerosi nyelv f sajtsgainak sszefoglalsval. Irta Csengeri Jnos. ra 1 forint.
.

Cornelius
trtneti

Tacitus.

Szemelvnyek nagyobb

mveibl.

Szerk.

Gyomlay Gyula.
ra
1

frt

20

kr. J. kr.

Horatii Flacci opera omnia. /. Carmina. Bevezetsekkel s magyarzatokkal ellttk Bartal s Malmosi. tdolgozta dr. Csengeri Jnos. 2-ik kiads. ra 90 kr.
Flacci opera omnia. //. Salirae et epistolae. Bevezetsekkel s magyarzatokkal ellttk Bartal s Malmosi. 2. kiads. .ra 80 kr.

P. Terenti
s

Adelphoe. Pozder K.

Magyarztk Bnrin .ra 90

Vergilii
zetssel

Maronis Aeneidos \h
s

XII. Beve-

magyarzatokkal
I

elltta

Pirchala
kr.

Horatii

Imre.
I.

rsz.

2-ik kiads.

VI. nek.

II.

rsz.

VIIXII. nek

70 ra 80
.ra

kr.

gyzetek Horatius kltemnyhez. (Carminum Jegyzetek Vergilius Aeneisnek I XII. nekhez. Irta Pirchala Imre. magyarz kpekkel. hbri IV. et epodon liber). Szerk. Barlal s 2-ik kiads ra 80 kr. Malmosi. ra 80 kr.
ti

Livi ab condita. Libcr XXI. XXII. Bevezetssel s magyarzatokkal ellttk Bartal s Malmosi. Magyarz brkkal. Harmadik kiads. .ra 90 kr.

rbe

Grg przai olvasmnyok. Szemelvnyek Herodotos,


tette,

Xenophon

s Pil irataibl, s

bevezetssel dr. Gerb Jzsef.

szerkeszjegyzetekkel elltta

"ra

frt

20

kr.

iskolai knyvtr-ban az sszes iskolai klasszikusok mvei ktetekben fognak megjelenni. .Az egyes ki'itetek killtsra a legnagyobb gond :t fordilva, a hol szksges, magyarz rajzok, kpek s trkpek lesznek alkalmazva, egylalban e gyjtemny ugy killtsra, valamint rra nzve is a klfldn megjelen hasonl vek hasznlatt feleslegess teszi.

A grg s rmai remekirk


alak

yenl

25

%(.**'il

^^l^l^*^^

'WwwiJiwwWT^WW'XWt;;!;;!;^?^!!;^

Sggenberger-fcls l^ni?rl?eresl?eds (Koffnrann fllfrcH) I3u3apest.

Felsbb kereskedelmi iskolk

s kereskedelmi tanonca-

iskolk tanknyvei.

Bogy
s

S. s

Nvk

S.

kereskedelmi szmtanra.
keresk.

iskolk

Pcldk s feladatok a Kos Gbor. Arisme, a keresked tanoncziskolk Il-ik s Ill-ik osztlya szmra, az uj szerveA keresk. akadmik zethez alkalmazott IlI-ik kiads. 128 lap. 80 kr. als osztlyai szmra.
lap.
1

Harmadik kiads. 1892. 140

frt.

Millig Lukcs.

A nmet

Bogy Samu. Feladatok a kereskedelmi szmtanhoz. Az alsfok keresk. iskolk szmra.


1889. 108 lap.

s levelezs

kereskedelmi irlytan segdknyve felsbb kereske1895.


1

delmi iskolk szmra.

frt

20

kr.

80
a
keresked.
:

kr.

Nvy Lszl.
a

przai

rsmvek
keresk.

ismertetse,
s

Brzik
fels
rsz

Kroly.
oszt.
:

Fldrajz,

iskolk
Il-ik

szerkeszts

szablyaival,

vzlatokkal
isk.
1

szmra.

I.

rsz

Eurpa.

olvasmnyokkal,
1895. 228 lap.

fels

szmra.
frt

zsia, Afrika, Amerika, .Ausztrlia. 1888.

20

kr.

Fzve
Erdlyi
delmi
iskolk
J.

frt.

Kereskedelmi levelez, az 1895-ben


uj tantervhez

kiadott

Toborfy

B.

Vegytan,
s

kereskepolgri

alkalmazva, fels keresked. isko3-ik

akadmik,
szmra.

kereskedelmi
1887.

lk

szmra.

kiads.

1895. 270 lap.


1

156

lap.
1

frt

50

kr.

Fzve
Erdlyi
vitel
J.

frt

20

kr.

Magyar
tekintettel

kereskedelmi
az
rzletre.

levelez,
Fggelkl

klns
idegen

Jen. Az egyszer s ketts knyvtanknyve, alsfokii keresked. iskolk


lap.

szavak sztra. Als fok kereskedelmi iskolk


szmra. 1889. 124
lap.

szmra. 1893. 160

80

kr.

80

kr.

Fillinger Kroly. ltalnos risme. Keresked.


s ipariskolk

Olvasknyv, a keresked tanoncziskolk


2-ik kiads.

I.

hasznlatra.

Msodik kiads,
lap.

osztlya szmra. Fggelkl Kzleti iratok.


1894. 224 lap.
1 1

frt.

szmos brval. 1892. 366


Heinrich Kroly.
kedelmi

frt

40

kr.
II.

rsz.
J.

1889. 240 lap.


A. s Balassa Jzsef.

frt

20

kr.

Nmet olvasknyv.
s

Keres-

Patlerson

Angol nyelv1

akadmik

kzp

kereskedelmi

tan s olvasknyv.

Fzve
Ktve

frt

20

kr.

iskolk als osztlyai szmra. 1892. 116 lap.

frt

40

kr.

80

kr.

Roller Mtys. zlettervek

Nmet olvasknyv,
lap.

a kereskedelmi iskolk

knyvvitel tantshoz.

1890. 64 lap.

feladvnyok a 40 kr.

felsbb osztlyai szmra.

2ik

kiads.
1

200
frt.

Szlba Jzsef.
iskolk
I.

Fldrajz,
s
11.

keresked tanoncz1895. 100

osztlya szmra.

Kerekes

Gyrgy.

kereskedelem

trtnete.

lap.

60
Fldrajz,
I.

kr.

Klns

tekintettel

Magyarorszgra.

1896.
1

frt.

Tesz Jnos.

kereskedelmi

iskolk

szmra.

ktet. ltalnos rsz, zsia, Afrika,


lap.
1

Kos Gbor.

mechanikai technolgia alap-

Amerika. 2-ik kiads. 1890. 164


II.

frt.

vonalai, kereskedelmi s ipartanodk szmra


s magnhasznlatra. Fametsz. brkkal. 2-ik

ktet.

Eurpa, klns tekintettel az Osztrk2-ik kiads.

magyar monarchira.
lap.

1890. 152

kiads.

1888. 200 lap.

frt.

80

kr.

'VVV'^

6^66tf >i^iyrt^t>v>tiiyiij

26

Sggcnbergcr-fle l?nYvI;oroslocIcs (K'^ffm'nn Qlfrcl) I3"claposl.

Polgri

Jiii-

cs lenyiskoli,

felsbb lenyiskoli

s kp::-

intzeti tanknyvek.

Ekkert Antal. Termszettani tanknyv, ipar s polgri iskokk szmra. 2-iiv jav. kiads. Budapest, 1887. 102 lap.

s felsbb lenyiskolk szmra. 3-ik


kiad.
1

55 brval. 890.
1

28

lap.

80

kr.

Fzve
Fillinger

40

kr.

Heller gost. Termszettan

Kroly.

Az
:

llatok

term-

szetrajza, polg. fiu- s lenyiskolk szmra. 1-s rsz Gerinczes llatok. 5-ik kiads. Szmos brkkal. 1891.

s csillagszati fldrajz, polgri fiu- s lenyiskolk szmra. 90 brval. 90 kr. 1893. 152 lap.
J.

Hepp

A
lap.

keresztny egyhz trtiskolk


.szmra.

140
ll-ik

lap.

80
:

nete,

polg.

1878.

kr.

Gerincztelen kiads. 1892. 104 lap.


rsz

llatok.

4-ik
kr.

124

70

kr.

60

Hochrein Lajos K. Geometriai alak s


szerkesztstan,

felsbb

polgri

nvnj'ek termszetrajza, a
s lenyiskolk szmra.
I.

polg.

fiu-

rsz
kr.

lenyiskolk szmra. 1888. 118 lap.

Szmos brval.
80
kr.

Szabad
brxal.
11.

szirm
1892.

nvnyek.
lap.

Szmos
50
felsbb lenyiskolk VI. szmra. 1893. 64 lap.
a

88

Hornischek Henrik. Szmtan (Algebra),


osztlya

virgos nvnyek befejezse, a virgtalan nvnyek. Szmos brval. 1892. 120 lap. 70 kr.
rsz
:

60

kr.

Horvth Mihly.
Fleischhacker F. s Krpti K. nyelvtan, polgri s felsbb
1895. 184 lap.

A magyarok

trt-

Nmet
leny-

nete, a tanul ifjsg szmra tdolgozta Marczali Henrik. 10 kiads. 1890. 180 lap.

iskolk hasznlatra. 2-ik jav. kiads.


1

90

kr.

rt.

Freetnaim Edward. Vilgtrtnet, rvid eladsban angolbl. 1879. 132 lap. 80 kr.
Geikie

Isoz F. ,/. Uj franczia trsalgsi nj'elvtan, iskolai s magnhasznlatra.

2-ik kiads.
lap.

Els

rsz.
1

1893.

245

frt

20

kr.

Magyar olvasArchibald. Geolgia. Angolbl Kerkgyrt Elek. knyv, a polgri s felsbb lenyMendlik Alajos. 1878. 96 iskolk szmra. Els rsz. 5-ik lap. 80 kr. kiads. 1891. 139 lap. 80 kr. Gz Jzsef. Magyar irlytan, feladaMsodik rsz. 3-ik kiads. 1886. 162 tokkal s olvasmnyokkal, polgri lap. 1 frt. iskolk s rokonintzetek szmra. Harmadik rsz kapcsolatban irly s
fordtotta
:

Mk kiads. 1894. 258

lap.

frt

30

kr.

kltszettannal.

3-ik

kiads.
1

1889.

238

lap.

frt

40

kr.

GregHss Gyula. Termszettan,


tdolgozta

teljesen

Berecz Antal. A szveg nyomott 183 brval. 9-ik kiads. 1895. 180 lap. 1 frt 40 kr.

Kozma
a

Gyula.
fiu-

ltalnos fldrajz,
s lenyiskolk,

kz

polgri

fels

lenyiskolk

a valamint hasznlatra.
trkppel
lap.
kr.
frt

5-ik javtott kiads.

Szmos
1

Hahnthy Sndor. Termszettan

s csil-

s brval.

Budapest, 1896. 214

lagszati fldrajz, polg. lenyiskolk

20

f^^.
27

fWiXwXAi?

h^t^^yt^'^t!^t^^^^t^t^t^^y^t^'^^^'^^^V'^^^^^t^^!^'^^'^^^i^!^'^^^^9t^^!^7yt^^^

Sggenberger=fle l^nijrl^eresleHs

(Koffmann

fllfrl)

Sudapest.

Kozma. Fldrajz,
:

a polgri fiiskolk sz-

Az osztrlc-magyaimra. I. rsz monarchia. 5-ik kiads. Szmos trkppel. 1891. 132 lap. 70 kr.
II.
1

Nvy Lszl. A magyar nemzeti irodalom trtnete, rvid vzlatban.


5-ik kiads.

1891.

130

lap.

frt.

rsz:
1

Eurpa

s zsia. 4-ik kiads.

Oldal Jnos.

Nmet nyelvtan

(gyakorl,

lap.

70
Afrika, Amerika,

kr.

III.

rsz:

Ausztrlia

s a fldrajzi flfedezsek. 2-ik kiads.

112 lap.

70

kr.

nyelv s szknyv), a polgri s felsbb lenyiskolk szmra. I. rsz. (I. s II. oszt.) 4-ik kiads. 1890. 108 lap. 00 kr.
11.

rsz

(III.

s IV. oszt.)
lap.

3-ik

kiads.

Lenyiskoli fldrajz, polgri s felsbb lenyiskolk szmra. I. rsz Eurpa. tdik kiads. Szmos trkppel s brval. 1895. 120 lap. 70 kr. II. rsz zsia, Afrika, Amerika s
:

1895.

100

60
polg.

kr.

Nmet olvasknyv,
iskolk s felsbb

lenysz1890.