Sie sind auf Seite 1von 1

Pravopisna vjeba

1. Napii 1. lice jednine i 3. lice mnoine prezenta glagola:


pei _____________________ _______________________
tui _____________________ _______________________
Napii koja je glasovna promjena izvrena u prezentu tih glagola:
________________________
2. Glagole u zagradi napii u futuru I:
Sutra (posjetiti) bolesnog druga.
_________________________________________________
Sutra (ii) u kino/bioskop.
______________________________________________________
3. Precrtaj nepravilno napisan oblik futura I.
itat u / itau, pjevau / pjevat u / u pjevati
3. Precrtaj pogreno napisane oblike glagolskog pridjeva radnog.
bio / bijo; ivio / ivjeli / ivjeo; volila / voljeo/ volili / voljele.
4. Proitaj paljivo, precrtaj pogreno napisane oblike aorista i napii ih pravilno na liniji .
On bih to rado uinio. Drukije bi to ja kazao. im doo, odmah poe uiti.
___________________________________________________________________________
__
5. Pronai pogreno i napii pravilno.
Znali on dali imamo neto za zadau?
___________________________________________________________________________
___
6. U primjeru crnjeti se izvrile su se slijedee glasovne promjene (zaokrui slovo ispred
tanog odgovora):
a) zamjena jata
b) promjena l u o
c) jotovanje
d) palatalizacja