Sie sind auf Seite 1von 102

16. 17. .1909. - 172.

Je " . 1907. je .

(. 1459.)
(. 1463.) .
je

, .
,
. je
(. 1526.).
je
, ,
, je .
je ,
je , ,
, je
, .
je
I., 1529. . ,
.
je
,
1536. , je

.1 , : , , , ,
, , ,
, ,
.2
,
, ,
:
,

1537. , ,
.
je
.
,
je
.3
1536.
.4
je
. ,
, je
.
, (
) ,
.5

, 1 A. G6v&y, Urkunden und Aotenstcke zur Geeohichte der Verohltnies
awieohen sterreich, Ungarn und der Pforte, Wien, 1640., . 129.
1 , Hongarioa sa 1536. .
1 1. c. Hungarica ea 1632. .
4 1. o. Hungarica s a 1536.
1 1. o. Hung. sa 1599.; . 1888. . 397.

,
. 1540.

, .6

,
. je
, je 1557. je , je
.
1585. , 1591. 1594. .7 0.


16. . je , ,
.
1555. ,
,

, , , , , , . . 1578. : , ,
, ,
; : , , .

.8
* . 1888., . 376. ( , . ).
7 . , , I., 1902., . 234., 241. 249.
1 1888. . 396.

- -


1586.,

, , .
.9
16. je
. .
8
. , je
. . , je , , , . ,
, je ,
. 1576. 1577. , ,
je
1., , , , , ,
.
,
8 , , . je
,
. , ,
, je . je
* , Windica 1588. .

cy & ',
je .
.
je , ,
, . , je

, je
, je
.
, . 1579.
, ,
, je ,
1679. .
,
,10
, , .11

.
, ,
, , ,
.
, ,
,
.
8
1580. .

,
.12 ji

, Croatioa . 1680. . 100.


11 1. . Cro&t. e t 1680.. . 206.
11 1. ., . 69.

,
. , ,13
, ,

2000 , 100 200 .14
.
,
1581. ,
.

1581. ,
.
1582. .,
,
. ,
,15
,
, ,
.
1583. , je
, , ,
, ,
. je
. je,
200
, , ,
.
1. ., . 74.
). . . 92. 115.

u Croat. ea 1682. . 33. 65.

je ,
,
.16
, je . 200 83,
,
, .17

. je
, je 1584.
,
(I .14
, , . ,
, ,
, .19 je
, 1586. ,
, , .

- ,
1586. ,
je .20
16.
17. 8
(Wallachen, V&lachi).

,
, CroAtica 8 1583., . 18., 68., 76., 85. 04.
11 . ., . 109. 121.
18 Croat. 1584., . 97.. 97^ 9. 100.
10 . , . 174. 1589. ., . 1., 6. 16.
* Croat. 1586., . 2., 13- 63.

10 -

.21 , , ,
.
. ,
,

.


.herbergefallene Turgkhen*. , , . (Kasciani,
Ratzen, r&czok) (Thracee), .
(Morlaken).
(Uekoken); 16.
(pribeggen, profuqae),
.
je ,
.
1638.
Wallachen, alias Alt-Rmer genannt,?2 a ce
,
, . ,
, je, ,


, , 8 je, 1696.
*
(Alebsa Ivi, Nene cyrillische Urkunden au* den Wiener Arohiveu, y Arohiv fr
elavieohe Philologie, Berlin 1908., Band 30., 211.. y
.
Huugarica 1538.

11 -

, ,
.
, , je,
,

.
, , je ,
. :
)
(. 1531.) je : (Snrflen),
.........
;23 ) 5. 1538. je
, t.ojii
, vojvodae et capitanei Seruianorum een Raecianornm ii , ipsorum
Sernianorum sine Rascianorum*;24 ) 22. 1538


und die Sirfen, welher ain grosee antzall ist, mit iren weib,
khindt und viech, heroberbracht;25 r) o rpyuii ,

ce ,
6. 1538. . (
qaod capitanei et wayuode Rasciani eine Serniani atqne Valaehi,
qnos vulgo zrbsehy vocant, cum eoram subditis et adherentibns
fidem denotionemqne erga noe amplexi ; 26 )

14. . 1602. .
, qaod xime decessor generalis capitaneus Carolstadieneie ex ditione Tnrcarum quoedam Walachoe seu Rascianos edncens, locauit in anitica mea desertaqne possessione Goymerye uocata ;27 ) -

31. 1604. Rad jugoslovenske ak&demije, knjig LV1, . 162.


14 Radosav Lopniic. Spomenici hrvatake krajine, Zagreb 1884. knjiga I, crp. 6.
Huug*rica 1538. .
* Ibidem
,T Hungarica ea 1602. .

\i

Turnt o y na in
Windischlandt vnd der epannechafft Crieienei ligendten dnrob die
Rascianer aber occnpierten aigenthnmblichen gnetter Reuesihie und
Poganocz*;54 e) nane V,
je 21. h o b . 1611 .
einiCKOria , .nomine venerabilis fratris SU
meonis, epiecopi Rascianornm catholiooram ritus Graeci intra Hungariae Sclanoniae et Croatiae fines et in extremis Carniolae partibus consietentium, quod dilecti filii Rasciani in fide et nnione
catholicae ecclesiae ritu graeco viventes . . . et ipse Simeon epis
copus dictornrn aseianorum animarum galuti inrigilans. . . et
praedictornm Rasoianorum spirituali coneolationi plurimum conealeretor*;2a )
je 28. 1640 -

,
. Raschianos
eine Valachos schismaticos in dioeceei mea zagrabiensi locatos et
residente, saluos fieri et ad agnitionem reritatis peruenire.
o ,
je II. pro Valachis sine Raschianis ex Turcia
in reganm Sclavoniae profugientibns et in dioeceei Zagrabiensi
considentibu8 ritu Graecorum ntcntibus4 8
. , ,
Valachoram eiue Raschianornm in dioeoesi Zagrabiensi
degentinm erat nomine Simeon, cognomine Vretanich.
Raschia
nornm eiue Valachoram in dioeceei Zagrabiensi residentinm secundne in ordine episcopus modernus nocaretur Maximus Pietrovich,
je y in quo etiam prior
piecopus Valachoram sine Raechianorum catholicae Simeon Vretanich cognominatns manebat. ra ut illum Valachoram sine Raschianornm
echismaticorum quidem episcopum denominaret , a
MaicciiMy super Va81 Lopaiic, o. v . . 323.
19 re y -, CommisaioiiHt 1744 N9 3. je upenac . Hatco.ia
.

- 13 -

lachos siue Raschianos non solun in regno Sclanoniae et Croa-

tiae, eed etiam in Styria et Hangaria residentes . d e


rlei et laici Valachorum sine Raschianorum summom pontifioero
pro Aotiehristo haberent , a .' gens antem Vala
cbica ipsa eine R&eciana oam nullas disciplinas, nallas arte,
nullai scholae, nnllos doctoree aut instructores babeat; 30 )

, je r. 1649
,
., je
cum innnmerabili fere Valachicae eea Rascianae
gentis familiarum nnmero*. je ipeam gentem
Rascianam seu Valacham ad veram dei agnitionem informare
pietatem culturoque dei in eis promoaere;-11 ) y .
de propaganda fide, 29. ja u y a p a
1649. y , Relatio statu ecclqeiae monfteterij Sancti Michaelis Arcbangeli gentis R scianorum in Croatia
et in dioecesi Zagrabiensi in confinibns Turcarum degentium,
a a t u m , Simeoni, Rascianornm et
dictae ecclesiae Sanoti Michaelis epiecopi' , a ad
fanorem reuerendissimi patris Basilij archimandritae episcopi praefatorum Rascianorum gab titnlo eoclegiae suidnieensis ; j.) y
, je -

21. 1662
,
je
. , ,
: Postqnam partioi in
anno domini 1608. partim 1609 rel circa illa tempora ab anno
1600 oompntanda certi Valachi sine R sciani ael nt nerins dicam
Seruiani, nam ex regno Seraiae prodierant, ex Turcica ditione
enientes in confini s Sclanonicis locati fuiasent,
o
origine et natione Valacbo sine Serniano . 10 apxun, Illyrico-Serbica, Fas.*. I, Conv. .
> Ibid.
Ihid.

14 -

je ,
Rascianorum
ritas graeci populo prout etiam in alijs suae maiestatis ditionibas
xtra banc dioecesim sacramenta et pontifioalia , nocne npe , electum seu
nominatum episcopnm praefatorum Rascianorain ; o je , sab noao titnlo
Wretaniensi sine Wrataniensi ex cognomine eui antecessoris Wratanya dicti, ficto et formato dolose impetranit, explioando voculam
wretanyeneem idem sonare lingna Seruiana, qnae apud uoe Valaohica dicitnr . -

, je
genti Valachicae sine Servianae in ditionibas suae majestatis;
ho

, ce ,

ne gentem istam Valachorom sine Seruianorum ad


fidem catholican) conuerteret ;33 ) -

, je ,
9 1688 , diuersos militares viros, alias ritus
Oraeoi Christianos Rascianos vnlgo Valachos nominatos ;34 ) . 1696
, quia in partibns Croatiae mari proximis Rasciani
eu Vallachi habent episoopum seu vladikam*;3 )
je 23 1696. ,

reverendissimnm Athanasium, popnlorum Rascianorum
intra fluvios Vnnam et Colapim collocatorum episcopum , a
( popnlos eosdem Valachicos sive Rascianos ;36
) y 8. . 1700
negotium Valachicae sen Rascianae
gentis.37

,
, ,
, ,
*Ib.
14 Lopafcic, . . knj. . 388.
. . knj. III . 49.
. . . 40.
** . . . 176.

15 _

8 16. 17. ,
.

.
,
()
&. ,
.
, 1696. , je
.38 1642. je ,
, je
.39
, , .

, na je
.
. 1640, , nihil praeter scripturam cyrillicis caracteribue scriptam sciant legere , Pa
perfecte lingnam Valacbicam scripturam cyrillicam, qua Valachi
utuntnr, ceremonias quoque, a , ce

cyrillicaa, quibus Raschiani utuntnr,
quam latinas communes litteras.40 y o , je 1662
Aleksa Ivid. 1. .
19 Croatica da 1643 jan 14.
* Illjr. Serb. Faeo. I, Conv. i.

- 16 -

, .
, doctrinae in
lingua graeca et Cyrilioa, qua Valachi in scripturia et eacris
vtuntur, non coutemnendae fuerat, a aa
nam uix etiam propriam scripturam, multo difficilins
alienam, etiam illis Cyrilici, quo Seraiani utuntur, oharacterie,
legebat' .41
II
16. ce y .
.
(1693 .),

,
.

.
je
, .

.
, , je ,
, , .

je , je
. 8, . 11 16.
, , je

.
1594 1595 ,
Ibid.

- 17

, .
, 8.
1593., je

( 1594),
( 26 1594)
.
. ,
, 16.

. je
.

, ,
30. 1596 .
.
je . 1595. .

1594
je ,
.
, je
,
,1
-
.2
. , ,
, je , , je (). 1595 .

1 Windica . 1694. . 74 80.
9 Croatjca . 1595. ootober 33

- 18 -


.3 Ma.io je , , .
. . , je
, , je
; , ,

, .
je , .
,

40 , .

.
. ,
. , je ,
, ,
,
,
, ,
je
.4

17. .
, , je je
*
1 . , >. I. . 187.
1888 . . 410.
4 Croaticft, ib. 0 Biedermann, Serben-Ansiedlunsea im Steiermark und im Warasdiuer Grenz-Gcneralute . 42. O sein staflieh reich einkomeu, dan wie
f&rkhuinbt, darin zu emeta sein aigne wohnung und vou allen walachiechen heusern in beeden Boeaeger und Zernikherisehen solianeiakh jrlich etliche aspern wie
auch von ehe-copulirnng und- widerschaidung sonderbare renuroer*tioiCB gehabt...

- 19

, 8>. , , 40
. 0 je 21.
> .5
, pro dignitate, ,
, ,
. ,
, ,

.6 ,
27. .7 30. ,
je
.
, . ,
(.-
. , , je, .8 2. . 1595. ,
,
.9

je
(. je
> ,
. 21. je
8 Croatica, ib.
Ib.
Ib.
1 Lopaeic, o. c. . I., . 201.
o. o., . 202.

2*

20 -

,
,
8 . je ,
.10
. 1596. ,
, .
,
, ,
,
.11 ,
,
, 12
, , je
,
,
. , he
, 1000 1500
. 1596.
,
12
, je
, '
6000 . je 3000 ,

.
,
10 1888., . 411.
11 . 1506., . 26.
, Cro^t., . 142.

- 21 -


, , , ,
, . *
, ,
, ,
70 ,
, .13
6.
,
.14
8 10.
, . .1 .
. , , je .

, , .

. 10. ,
-,
, .
-,
. 16.
17.
.'6

13 je
- (. . . I. . 214.)
> . Ja Neue cyrillische Urkunden aus den
Wiener Archiven" (Alekea Ivi<5, I. c.)
14 , o. e. . 215.
" O. c. ct. 217.
* 0 . c. crp. 218. 220.

- 22

II
.
je 20.000
.
400 ,
6
.
, . , , .
,
.
1597. . .

,
je ,
, .17
je .
,
,
500 .
117 je 37
8 .18 ,
, , .

,
, 600 , je
,

1 Croatic 8 . 1597. . 95. 122. Windica . 1597. . 37.
11 Crost. . 127; ea 1888. . 411.

_ 2J _

cy y .
, ,
,
.
. , , ,
8 , , , , , .
.19
je, . ,
100 ,
, .20 ,
. ,
9. , ,
.
1700
.2>

, ; , , ,
. , je
,
.

.22 , , .111
.
10 Croat. . 137; 1888. . 411.

10 Ibid.

Wiodic, . 68 74.
* Ibid. eefc ,
^ 3
1597 (Windica, sa 1697 ootob. 1).

- 24 -


.
, (gri*.niz-eraparauss) 50 , &
200 23.
, ,
. ,
,
, , Typ.24 ,
, he
, ,
.23
, je
.26 >9 ,
, ,
,
9 , 1
,
100 27
1700
( . ) .
je 40 ,
, , . Jlaj 100 ,
, 50
.
je
,
Wind, 1697 . 80
. .
Ibid
* Ibid.
. . . 91: . 1888. . 411.

26

, je, ,
. je

, .
je , je
,.
1598 500 .
& , ,
1598.
,
.*8 , . .
,
, /
, , , , ,
. 16
1598 .29
10 000
,30 11
1000 . .31
.
18. ,
19. , .
je
, ,
. - je ,
u Wind, 1598 30
i9 LopaSi, . I . 266

Ibid. . 267.
l Ibidem.

- 26

, ,
. ,
, je -
1000 Kyha 1200 .
,.
, ,
, 8
2000 32.
,
. je , 146 .33
17. .
ca 2000 ,
.
500 ,
. , , . .34
je , 350 , -
. .35

, je
,
1
.36

1598. ,
11 ibidem; 1888., . 412.
** Windica sa . 1598., . 103.
* . ., . 112.
Ibid.
* . . ., 115.

- 27 -

.37

-
. je
.
,
, , je .38
1598. , je 3000 .
, , .
. je,
,
.
10 . ,
.
1599. je
: ,
,
,
. ,
he .
, ,
,
,
. 300
, 2. 1599. 1200
3000 .
, .
je ;
,
91 . ., . 126.

. ., . 112.

- 28 -

,
.

,
8 .
ca , ,
1600. 828 ,
300 . ,
, 160
, 432
, 39.
je
je ,
, ,
, ,
,
40
. , ,
,
, .
je ,
. 1598.
je ,
. , 21.
1599., ,
,
.
,
,
.40

, . je sa
1598.
, . .
* 1888., . 426.
40 , Prager-Hof-Kriege-rath 1699., 142.

29 -

je, cy &
, .41
,
.
, ,
,
; ,

, , .4*

,
.43 .
7. 1599. .
, ,
, je
,
.
,
, , je
40 . ,
.44

.

,
.
,
&, t e , 1600
.46
obe
325 , 125
41 Wiodica 8 . 1598 . 125
41 Lopaii, . . . 269270

48 Ibid.

44 . 272
46
, Je
1599 , je (dr. Arp&d, pl. Karolyi, Viaei,,
koji eil iz obolice bibake iaelili konoem 16. vijeka, Glaaoik . mozeja u Bosoi
i Hercegovini, godina 2.)

- 30 -


1600. ,
. ,
,
8 ,
, .46
,
,
. 0
1600.47
'
.
je 1601.
, ,
.
1601 ,48 ,
,
je , ,
, , .49
,
je .50
. 1600
,
,
46 Croat. 1600 . 154
47 . 171
41 Croat. 1601 . 182
4* . . . 228
. . 230

- 31

Hi>je.si

Ha , , ,
.
, 8 , ,
, ,
.
je . , ,
, . , je
1544. III. , je

, ,
.

,
.52
je
. 26.
1601 ,

.63
. ,
. 8 1601 ,
,6,1
24 ,
, .
,
Windica 1600 . 50
Dr. ArpAd pl. Karolyi, 1 c.
61 Croatica ea 1601 . 103 155.
51 Lopadi, o. c. . 294.

- 32 -

.55
, .56 , , je
8 ,
.67

. , , , , 300,
1602. , .
,
, ,
. , he , he
,
. , .
, . , .
,
.58
je
. ,
, , ,
, .
je , je
,
.
9 1602, 9
15 . . . 295
** Croatiea, 222.
Lopaei6. . . . 296.
. . . 306.

33 -

26.
,
, ,
, ,
.69
, 22
, ?60
je, , .

, je 1602 8
.
sa
.

-
, je , ,
.
, sa

.

je . ,

,
.
je,
.

.
,
, .

** . . . 308; Croat. 1602 deo. Hs 1.

Ibid.

- 34 -


1602. , ,
?
7. 1603., je
, .
je .
,
. , je
, ,


. ,
, .
, , ..1
je

,
je ,
. je , ,
14. 1603. ,
,
. , ,
.2

.
1603.
.

. je
1 LopaSic, . ., . 314.
* . ., . 316.

- 35 -

,
. 27.
, .3 je
.
, ,
je , je
.
1604. , je
.
,
. je
. , 28. . ,
.4
,
.4
.
*

. je 1600
,

, , . 1604. ,
. je
, 8 .6 31. 1604.
,

Croat. 1604.. . 74.
4 Lop&i, . ., . 326.
* Cruatica 1603. 1.
Ibid.

3*

- 36 -

,
.7 je
,
1 , 14
.8
1605.
. je > ,
.
5. 1605.
,
,
. , je
400 , ,
700 Cpa, je 200
, je
20.000 .9 , ,
je , je .10

,
, ,
. je
, ,
. ,
,
, ,
16.
, 1 Lopa&i, . . . 323.
* . . . 328 329.
* . . . 340.
. ,
1600 1605, je
,
(dr. Arp&d KArolyi, 1. .)
,e Croat . 1605 . 88.

je
1
8

- 37

.11
.
je , ,
.12

,
13

je
, . , ,
,
, ,
, , he
,
. , ,
1605. . ,
, , je
3000 , ,
.14

- .
,
, ,
.
(. 1603.), , . 6.
11 Lopaii, .*. . 343.
11 Croat. . 135.
* . . . 114 167.
u . . . 37 55; Hungarica 1605 .
,
(So ist von eibeoden diese aus dee Redey lager gewisse kundtechaffi einkhomen,
das die Ratzen vmb Copreinitz, deren bey dreytausent sein, mit dem tarkbieohon
eerdar eioep verstandt haben....)

- 38 -

1604. ,
, ,
80.000 .16
,
,
. je
, 1606.
,16 , , 8 ,
.17
, ,
,
, ,


.

.18
, ,
. ,

.

, 10.
,
,

,
. , ,
* Lopali6, . ., . 833.
* Croat. sa . 1606., . 19.
11 LopaSi, . ., . 346.; Croat., . 30.
** 0 . ., . 60,

- 39

1 ,
. je
,

.
, je 7.
.19


. je 30.
1607.
,20 ,
,
, je
.2
je ,
,22
. ,
.

,
. 0 ,
,
,

, .
, ,

,
, . . ,
.23
, , je

* Lopafcifc, .
. 348. 360.
* 0 . . . 361.
| Croat. . 33 46.
** 0 . . . 50.
|# 0. . . 87. j Widica 1607, . 37.

_ 40 _

.
, je , , .
1608. ,
, 8
.24
, ,

,
.

, .*4
,
. , 1609.
, je
. .26
, , je ,
.
, , je 1603.
, je
. 1607.
, je
. , 11. 1606.
je
je ,
u Croat. 8& 1608. . 40.

* Lopai6, . . . 355 358.


, . . . 361-364; Croat . 39.

- 41 -

.
1608.
.
8 . , je
.
1609. .

, je
,
,
.
, ,
> 35 550
, je 150 ,

. 0 4. 1609.

,
.
, , ,
je 80 ,
, ,
.27
je
.
je , je 1609
,
.
je
,
,
.
28
, LopaSi, . . . 366; Croat. 1609 . 39.

- 42 -

, , . , ,

,
,
.24 je ,
je
,
.
,
.
,
,
, , je ,
.29

, 532
190 sa . ,
1 ,
.
, 1609. , ,
,
, .30 . ,
,
.
,
.31
.
Lop&dic, . . . 367 368.
. . . 370; Croat. . 77.
,0 Lopasid, . . . 380.
11 . . . 381- 382j Croat. . 84.

- 43 -

, .32
je , , ,
je ,
. je
, je 1609. , , . , ,
.
,
.33
, .
1609.
. ,
- , 17.
, 8
,
,
. ,
.
,
.
20.
,

.34
je,
.
0. . . 85.
** LopaSi, . . . 383, 385 389.
, Hof-Kriege-rath expedit sa 1609. deo. 32.

1511.
. ,
, ,
. ,

.
31.
,
.35
, ,
, , . ,
, je
,
- , ,
je je 12 50
, .
. 2500
,
, je 8
25 28
, .
. 14. .36
, ,

.37 ,
. Oea je
(> 50 ,

.
24
. 0 ,
. ** Lopasio, . . knj. II. . 4; Croat. . 1611 |). 10,
u Lopai, . . . 6, 6 7; Croat. . 31.
17 0 . . . 65.

46

&
je ,
, . . ( je 10. ,
.38

. , , ,
.

70 , 13 ,
14 313 . 0

.
1613. ,
- , je ?
je
. -
,39 ,
,
8 .40

. je 1609.
, ,

, ,
. V . .
je , je
21. 1611. ,
18 Lopaic, . . . 29 39; Croat. . 64.
* Croat. . 1613. . 13 23. -, , , Fase. Turoiea sa . 1613.
je Neue cyrillische Urkunden
aus den Wiener Archiven** (. 213;.
40 Croat. aa 1613. . 106.

- 46 -

, , ,

, .41
je
, je 1611. .
,
.42
je . je , je

je 12
.43 ,
.

. 1613.
,
,
, ,
, .

.

,
.

. , . "
, .
10. 1613.
,
.
.
41 . Comiseiona! 1743. Nr. 3.
41 Windioa . 1611. . 16.
41 IMyriea-Serbioa , Faso. I, Conv, 1.

- 47 -

10. 1614. ,
, je .44
, , ,
je . 8,
, .
, , 1613. , ,
.
, je , 1613.
.
,
,
, .
je
,
1614.,
.46
1615.
. je
. ,
, 1615. .
. , ,

, je . ,
. ~
, ,
. , . 1615.
44 Lopafti, . . . . 48 54 - 59, knj. 111. . 439.
41 Croat. . 1613. . 61 106, . 1614. . 11, 14 140*

- 48 -

,
. je ,
, ,
, .46
,
, je
. ,
je , 8 , .
, 900 , 1616. , he .47
. .

IV
,
8 Typcice , . , je
70
,
. ,
,
.

. je je .
,
.
,
1617 ,
** 0 . . . 1614. . 7, 37, 40, 46 66.
0. . . 1616. . 158, 264, 292 297.

- 49 -


.

,
,
,
. , ,
,
, .1

.
1613
( je , 1614), je
, 1616
.
,
1617 -. .
1615,
, 1618 .
. ,
1619 > 17.
1620 .


. .

* , je

. 29. 1619
,
, , je
1 Wiadio 1617 nov. 1.
CttxSa

- 60 -


.
II. je
.
1618. je
.

.
,
1620. .
, ,
, je
, je
.
,
, je
,
, , , ,
.
je


, , ,
,
<?.2

. , 1619
, , ,
1620. ,
, .3
*
Lop&i, . . knj. II. . 66; Croat. . 1619 . 45 46; Win*
dioa . 1619 . 21.
1 Croat. s . 1619. . 77 115; . . . 1620. . 7,

- 51 _

,
sa
, ,
6000 ,
. ,
,
. , 10 ,
in recognitionem dominis,

.4
30
1620.
, je ,

.
.
je
. je
500 .5
je ,
, ,

. 1621. ,
, 30
.
8
.
,
, ,
, .
4 Lopasic, . . . 98.
*
Windi^a sa 1620. . 51, 52 64; Croat . 1620. . 70,
71 90.

4'

, ,
.6
, je .

je . (
1622 .)
500
, ,
, . 22
,
.
600 ,
50 , . je
.
, ,

, je , ,
, .7
je .
, ,
, je .
je .
,
. 1622.
,
, , je
,
.8
je :
* Windic sa . 1621 . 4, 33, 47, 49 51.
Windica . 1622 . 39 44.
1 . . . 48.

53 -

je
. ;
.9
,
, 6000
, , 3. 1622.
.
. , 18. ,
je
20.000 ., je
, je
1160 300 ..
. ,
, 9 ,
,

,
, , 18 1611
,
,
.10
je , ,
. , ,
,
. je
, , .

, he ,
, ,
1623 ,
* Croat.. . 1622 . 76.
10 . , , 115 123; Lopai, I/. , 102. 10 104.

54


.
, ,
, .
,
.
,
,
, ,
, .
je , , ,
, .

. sa , je , je , .11

. 1624
ne
, .
je ,

,
, ,
.11 ,
je .
, , 8 . 1625.
,
,
.13 11 Windica 1623 . 33; , . . . 118.
,s Wiodioa 1624 . 52 60.
11 . . . 18,

66 -

je .

. 1626. .
. je , je .14
, , 1626
,
; , ,
je .
, , .
6. ,
20. .


.16
, ,
, je
1627. ,
, ,
,
.
15. . 1627. ,
,
, , ,
. je , , ,

.16
14 Croatica 1626. . 1, 7 13.
11 Lopaid, . . . 131, 136 138.
. . . 142; Croatica 8 . 1627 . 7, 30, 63 57

66 -


je 1628.
,
,
, . ,
, ,
je
,
, ,
. , , ,
;
,
. 7. , ,
. , , ,
,
.17
, ,
, , 8 .

,
.
,
-

, , , :
,
, ,
. , 1629,
17 Lop^id, . . . 143, 146 148; W iodio* 8 . 1628 . 49.

57

.18
. ,

.
18. 1630. je
200 , je 1605. ,
, ,
, , ,
,
.19
je
. ,
,
,
,
5. 1630., , , . ,
. je
, (
), je ,
je .20 .
.

. *
18. 1622
, je 1621
, , 1626
* LopaSi, . . . 160; Windica 1629 59.
* Lopasid, . . . 154; Winc. sa 1630 . 22.
,0 CzoerniKg, Ethnographie der osterr. Moqarcbie, 1, , . 365;
Wiudica . 117,

58

8 , je
,
je, , . & 1631. ,

. je .
je
, 1622 ,
.
1626
.
je 16. 17. je
.
,
,
. je 1630
,
,
,
.51 , je
, ,
1631, 1> ,
,
. .22

, , je 8 . 1632


, 11 Croat. 1650 .. 38 61.
. . ea 1631 . 34 67.

69 -

,
. , .
je , 8,
, je 52
20,
12. je ,
je .23
, je je
, .

1631
, je
( )
,
,
. je
,
, ,
.
.
je
, , , ,
.

, ,
.
,
Croatica . 1639 . 71; Lopa^id, . . , 157.

eo


. ,

, je
&, ,
. ,
,
,
. je
, , , .24
,
, , je
, .
, je , . 1631.
, je , 1632. je

Byjnha.25
1633. . je
,
. , je . je .
, , , je .26 je
** Windiea . 1631 . 33, 36, 40, 42, 43 60.
. . . 35; . . . 1632 . 56.
39 Windiea sa . 1633. . 79 91. -

ei -

,
. je ,
je ,
,
.
,

. 1633

.
1631
1635 , je

. 1635. . . >
, , 14.
1604, 9 1608, 32 8 1618
24 1630 , ,
. ,
, , ,
,
,
, 8 .
,

: , ,
, , , , , , , , , , , , , , .
. .
,
, je 1617 , fe (Windica
1640 . 31) j e 1631 (Illyrico-Serbica, Fase I. . 1)

62 -

. 6. 1635.
.57
je
. 0
1635.
.
, -
. je . , 1637 , . je
150

.28 1 .
1638. je 13 ,
8 , ,
.
.
1638. ,
.29

V
,
, 17.
. , je
, je . je ,
* Lop&Si, . . . 163 176; Windica 1635 . 19, 32, 35 69.
1636 . 35, 1637 . 59: Windica
1637 . 41.
* Croat. 1638 . 54 59; Lopafci, . . . 197.

es -

16 , 17. .
H vicy .


,
, je ,

.
,
, je .
,
, . 1638. 1642.
, je .
je 1638.
- je . ,
, 20. 1639.
111,
je
II. ,
,
, ,
.
,
je ,
.1 je
.
1639. je , ,
600 . 8 je 1639.
1 LopaftiS, . . . 200 213.

64

17
, 2.

je
. 86 .
1642.
( 100 )
,
,
, . , , ,
,
3. , , ,
4.
je . ,
.
III. ,


, ,
. 3. 1639.
, ,
.
, je
, , . je
, je 1639.
, , .
* Crvat. 8 1639. . 1, 2 7; L o p a ic . . lf. knj. . 227.
1 Crvat. 1939 jan. Hi 14.
4 H idem .

1640. ,
.
,
.
, 1640. 6.

8 . ,
1640. .
,
, je .
50 ,
,
, 8
0
, 5., 15. 19.
.
,
, . je,
je
,

, 6

, 8
.
, 20. 1740.
,
.
, ,
,
- .
8 12.000 8 Lopai, . . . 202; Windioa 1640. . 1, 31 63.
* Lopasi. . . 227, 228, 230, 231 237.

, je
120 130 .
, .
, ,
, .
je
.
je
,
44 150
. ,
,

.
26. 7.

. ,

.
13.
.


,
je ,
. ,
4000 ,

.8

. 1641.
, 180 ,
500
. ,
he . , . . . 233. 235 236; Croatioa . 1640 . 53.
* Lopai, . . . 240; Croatica sa . 1640 . 80 87.

61 -

, je
,

.
,
. 8,
, ,
,
, .
.
,
,

4 1642. ,
,
,
.
,
. 14.
,

,
. 16.

, , 400 600
.
,
. , ,
,
,
,
9 Lopa&i, . . . 240; Croatica . 1640. . 80 87.

5"

68 -

. je
je , .
. 10.

. 8. ,
,
,
.

, 30

, , .
,
,

. 7 50 60 , ,

.10
je .
1642. je

.
.
, ,
17 , .
21. 1642.
, .

,
, ,
,
.
10 0 . . 1641. . 30 47.

69 -

, je ,
1643. . ,

.11
je

.
je
. 1642.
,
.
,
. je
, , ,
,
12. ,
, je . ,
, . ,
in materia religiouis
. 1643.
| , 3.
.
1644. ,

.
, . 11 Lop&i6, . . . 252; Croatica 1643. . 6
11 Hlyrico-Serbioa, Taec. I Conv. 1.
13 Wiodlca 8 1642 . 21 1643 . 12.

70 -

, sa , .

, , ,
.
, 8 .14
"
. ,
, je
. . , .
, ,
. , , ,

, .
,
.
,
.
, 5. 1642.
,
.
,
, , ,

1635.
, 10. 1643.
U Croatica

1644 . 57; W indle sa 1644 , 83 92,

71 -

.

. je
, je
, .
, 7. 1644.
,
, .

, , .
, ,
.
, je
,
je , .
, , , ;
, , ,
, ,
. ,
15.
15.

1644. . ,
. , ,
je , je . .

, je . 1644.
11 Lopa&i, . . 261, *263 26S j Wiudica 8 1643 . 89 g sa 1644
. 1.

72 -

je III

,
, ,
.
, je
. 1646.
, ,

,
. je

, je ,
, je

je ,
,
,
. . je
, , 1648. ,
. , ,
17
,
, je
,
. ,
,
1645. , , 200

,
, ^ . ,

w Windica . 1644. . 80, 92 103; . 1646, . 32,


Jllyrico Serbica, Fase. I , 1

78 -

, .'8
je 8


, je
22. 1645. .,
. je
27 ,
.19 . je , 60
. , 1645.
, ,
.

, 100 , je
1646. 20
, ,
je 1646. ,
,
. je
, ,
.
, je ,
31. ,
,

.* . , , , je ,
19 Windica . 1645. 7 45.
19 Lopai, . . . 269; Croatioa sa
. 75 . 1645. ~. 4 25
10 Q. . . 22; Lopai, . . . 274-

1643. . 23, . 1644.

74 -

, je .

.

21. 1648.
, ,
.
je . . 0 je ,
,


.
je
,
, je

,
.
,
, ,
. , je ,
, , 1648.
8 .*1 je ,
,
,
, , ,
.22
je , ,
29.
#1 0 . . . 27, 279 282; Windica 8 . 1648. . 68,

lyrieo Serbjoa. 1. ,

76

1649.,

. ,
.
je , *
, je
. (1648.
1653.) ,

.

VI
. je
cojoj
. je
8 , .
, je ,
.
je
, . .

,
,
. .
1652. 4 .

je
.
, , . , , je

76 -

, je 1646,

, 1646.
1647., , je
. 1650.,
,
.
1561. .

1652. 8
, je , .1652. . 1639.
, 1646.
,
27. 1647.
.
,
.
je
1653. . ,
, 150 ,
.
, ,
.
je .
. , ,
1653. , 8 , je
, . , ,
.
,

77 -

,
1.

.
je ,
8 1.

( 1653. ). 8
,
,
. , je
,
.
,
1645. [) ,
.

. ,
,
, je
.
, je
,
. . ,
,
. . ,2

,
,
je 1654 ,
.3
1 Croatioa 1663 . 37, 60 65.
* Croatica 8& 1653 . 56, . 1654 . 6, 16, 38, 47 83.
* . . . 75, 93 95.

78 -

.
je 1654 , 12 ,
, je
-,

. , je
je
,
. ,
, , ,
.4
je

. 1655
je , je , , , .5
.
je
.
,
, .
,
.
, je je
,
,
, sa ,
je tiano
.
. * Windica sa 165 . 3 33.
4 0. . . 51 72.

79 -

,
je , je
. je
,
.6
1655 je ,
8 . . je 12 140 , je
40 . 7.
, , je
,
.
, 7 ,
.7 , ,
,

() .8
.
8 , je . 8. ,
je , 1656.
Illyrico-Serbica 1. .
7 Lopadi, . . knj. II. . 290 292.
8 25. 1655 .
.
, > ( ), ,
.
: , , ,
.
, , , . ( )
: , ( ), ,
>, , , , , .
, . : , , , ,
(' . ,
, . . ,
(Croatica sa 1655 5;.

80 -

,
je .
,

,
,
.
, je
.
13 1657. , , , . ,
*

. (
,
,
1657
. je
, uo:i

. ,
,
, , , , .
je ,
.
, 1658
,
,
,
.10
.
1658.
,
* Lon&Sid, . . . 294.
19 Croatica sa . 1667 52 64; . 1658 . 2.

81 -

,
. , , 600 (
, ). ,
. ,
, .

10 .
8

. je '
5000 500
. 10
,
,
. .
,
, ,
&. 26 , je

,
,
.
,
, ,
. ,
, ,
.11

, .
je ,
,
, 11 Croatica & . 1668 . 37, 47 49; Croatica juni 1658 6 21.

, .
,
.

, , ,
je ,
, .
je .12 .
, . 88 , , .

, ,
.
,
je . je
, .
.
je, , , je .13
.
je .
,
,
. (8. ) , je ,
, . ,
. . . 60 62; , Herreenafte-Acten, Faso.
Wallaehen-Uekoken etc.
al Croatica aa 1658 crp. 66, 66 69.

83 -

. , , ,
.

, ,
. je
, ,
.14
,
je .
, .
, :
68 .

, ,
,
. 0
,
,
, je
, je .15

, .
>, je ,

, ,
,
.
,

, je , , . .
u Lopa!6, . r. . 300 302; Croatica 1658 . 66, 67 77; , Herrchafie-Acten, Wellaolien-tlMkokeu eto.
16 1. c; Croatica sa 1658 . 78, 79, 82, 83 a 89.


.
. je
83 914 263
; je
66 585 74 691 233 . , je
.
,
, ,
,
,
, .
8
16 1658 , je
.16
je ,
.
je
,
.
,
1658. , . 1000 ,
.
, je ,

, 3000
je , je

je , ,
,
,
16 . . . 90, 93, 96, 97 98; , 1. .

85 _

- ,
. ,
,

, , ,
.
,
. , , je , .17 , ,

.
je
. ,
>, 1659.
.
, je sa ,
, .
je ,
.
, , je

.18
je ,
,
. 1658. 1659. , ,
,
. ,
,
1658
. " WimiicR sa

1658 . 74, 81, 84, 90, 91, 93 > 100.


11 0. . 8 1669 . 6, 7, 8, 29 59.

- 86 -

5 0 ,


,
.
1559 . ,

,


,
. 27 , , 8 . : , ,
& , ,
.'9

. 1660. ,
, ,
.
, ,
, ,
,
.
. je
, ,
, ,
. je
, je
.20
* LopaSil, . . . 304, 305 307; Croatica . 1659 . 1, 8,
33, 54, 94 103; , Horivhafts-Acten, WdlUoheu-LJekoken
20 Croatica aa 1660 , 14, 39 139; Lopaii, o, c. . 311.

87

Ha .
,
. , je ,
1660.,
.2'

vn
17.
- .
1661. . ' je : ,
.
je . je ,

. , ,
,
.
, 23. 1652. .
, ,
,
,
.
je ,
, ,
,
' Windioa sa 1660 . 64 85.

88 -

.

, , sa
.1

1-,
, ,
.2
1662 , je
,
, ,
. , -
. 21 1662. ,

,
,
sa . 0
, je , je
,
, , sa
,
.3
8 .
je
, , ,
, , .
,
1 Illyrieo-Serl'ica, Fa*c. 1, ^ . 1.
*
Dr. Alekea Jvi, Srbi za vrijeme uroto Zrinjok-oc i Frankopan, Savrem^-niH
br. J2. sa . 1907. . 739.
1 Illyrico-Serbica, Fase. I, Com. I.

89

I., ,
1662, , 30 .,
j e , ,
.4

,
. , ,
, , , 8 .

. 1663. , , .
.6
, , , , .
,
je .

je
.

1666. .
je
.
,
, , .
,
. je
,
4 Dr. Alekea Ivi, . . . 740,
Ibld,

90

, je . je
. je
, ,
, ,
1668
.
, 1670. .
,
je , , .8

, .
je
. je
, , .
1675
, Map.
je

,
. , ,
je ,
, ,
.
. , je ,
, ,
,
je je
0 1660.
1675. ,
, nSrbi
urote Zrinjekoga i Frankopana . j e
, ,
,

91 -

, .7
je
. .
je ,
1676 ,
je
,
. ,
, ,
. je
20. ,
je .
je , , je ,
.

,
1677.
je ,
8 , .
. ,

, je
, . ,
je 1677 ,
^ professio fidei catholicae Romanae 2
, 4 , 3 6 .9
7 Windic 8 1676 . 46, 49, 104 110.
* Croaoa 1676. . 11, 32, 37 51.
* WjDdica . 1677 . 70 92.

92 _

, je , je .
, je

je . ,
.
, , . 1680
,
, . 0

.

. ,
,
, .
,
.
1672. .
, ,
, ,
.

.11

. 1675. . 20 8 ,
10 .
20
,
1677. .
, .12
10 . . . 1680 . 3 23.
" Lopaiic, . . . 351 353.
Croatica 8& . 1675 . 22 1677 . 59.

- 9 t


, je .
. ,


de Souche,

. , 1679. ,

, ,
. je
, .

.13
17.
. 1680.
je 120
, 1683. .
.
1683. ,
.
, je ,
. je 1685. ,

, . 14


. je
, je
- , ,
je
Lopaie, . . . 367.
. <*. . 368; Crontiua 1683 . 38 1685 . 25
Win-Iiea sa . 1684 . 59.
*

28;

94 -

. . je 1659. .

,
.
je , je
,
, .
,
, ()
,
.15 , ,
, .
.
,
, . , 1684.
, . je
, je , 1685. ,
je

. je
1688 *
je , ,
je .16

je
. je
Hlyrico-Serbica, Fase. , Oonv. 1.
' Windica * 1684 . 103; 1686. . 26; 1686 . 19 43.

06

, je
( ,
1669 .), je
( 1685.) 1688 ; .
, je
, je
.

.
, . 1684.

, , /
,
,
.
1686.
,
1000
8 .
200 ,
[. ,
, ^
.

. 1686.

.
, . 1687. , , .
, , ,

06 -

.17 1688.
,
,

.18


, je ,
, je .
,
15. 1687,
. je ,
, , , .19 ,
1688
, ,
.20
je . 1689 je
, ,
,
. ,
6000 ,
.21
1689 je
. ,
, ,
.
IT Croatioa 1686 . 14; sa 1687 . 1, 2, 18, 19, 22 32; Win*
dica sa 1686 . 76; Lopaiic, . . . 382.
18 . . . 388.
, Protocoll. Expcdi*. sa .. 1687 . 462; sa
. 1688. . 713
* , Protocoll. Registratur, sa . 1688 . 37 1*7.
31 Wuuderbahrer Adlere-Schwung, oder fernere Geeeliichts-Forteetzuog Ortelii
Redivivi et Continnati, verfast darob Joannem Const. Feigium, 1694. . 479;
Prot. Exp. sa 1689 . 106.

je , .
.
je . 1690 je
, ,
,
, 300
1500
. ,
. 1690
.
je 1690 , 16.
.22 ,
,
. 1691
, , ,
,

. 1602
.23
,
1690. je
.
je
, .
je , je
, , . je
,
,
11 Windioa sa 1690 . 51; Prot. Reg. 1690 . 9 315.
19 Croat. 1691 . 22; Prot. . sa 1692 . 199; Prot. Reg. ea
1692 . 240 536.

7 -


,
,
. , je
, ,
. ,

,
.
, Hiicii , ,
1688 ,
,
,
.
je
u
. je
, . je ,
1688,
,
, 1694 , .
;
1689, ,
. 1690 .
15 .
.24 , , je

* Wiudica 1690 . 8

08 -

. , ,
je . 1792
,
,

.25
1692 , je
. , , ,
, -*
, , &
.
, ,
.
je
.
.
, , je ,
, ' , ,
,
. je
'. 1694 je
. , , ,
.26

** Prot. 1692 , 35 228
70 Prot. Beg. 1694 . 50;. Croatica 1694 . 30.

7*

99

. je
1693 . , je . 1695 je
, ,
je .
,
. . je , .
,
, je
,
. 1696.
,
, ,
1697
.
,
19 1697
.27
0 .
1695.
,
,
.28 je
, ,
je , 1696 .
-'
.29
.
1695 .
81 Prot. Reg.
. 43, 53, 64, 103
* Prot. Exp. sa
99 Prot, Reg. sa

1695
10tf;
1695
1696

. 347; Croat. 8 1696 . 3; Windica 8 1696


sa 1697 . 26; Prot. Exp 1697 . 264.
. 100 122.
. 37; Piot. Exp. sa 1696 . 597,

100

1697 (
, ), 1698 .30
26. 1699. je
. , ,
je
.
, ,
. je - . je,
je , ,
1699. , ! ,
.31 , je , je . je
,
. je
, ,
, .
, je
. , 1703, je ,

.32
,

, ,
.33
,0 Prot. Reg. ca 1695 . 85; 1697 . 121; Prot. Exp. 1698
. 392.
11 Prot. Exp. 1699 . 393.
Prot. Keg sa 1699. . 204, 241 268.
, 1691 Nikolaus Erdedy bitt urab gewohr vud moni*

101 -

0
16. 17. je
. <3 je
. je
, ,
. je , ,
, ,
. ,
.

tion wie auch einige ve)t etaokhl fr die ero&ti8<*he und rziache milix m denen
grniz besazungcn" (Prot. Exp. sa 1691 166>; ay . 0 Hoff eaualey, eub lato Wien, 9. .
1693 ninb portions l'efreyuug derjenigen . welche ich haben bey recuperirung deee pUxes Graditica gebrauchen la6entt (Prot. Exp. aa 1693 . 19<;
13 1699.
Bano Croatiae, ne hinc proptor commieaionein pro ordinanda Rafcianqrum.gente
diecedat, sed protiue illi propediern rcaeeerqendae intersjt* iProt. Reg. sa 1699
. 268),

Bewerten