Sie sind auf Seite 1von 4

Ivo Andrid Prokleta avlija

Kristijan Glava 3.d

Biljeke o piscu
Roen: 9. listopada 1892. u Dolcu kod Travnika Umro: 13. oujka 1975. u Beogradu Djela: Ex Ponto,Nemiri,Pripovetke,Na Drini uprija,Travnika hronika,Gospoica,Prokleta avlija Studirao je povjest,slavistiku i filozofiju Dobitnik Nobelove nagrade za djelo Na Drini uprija 1961. godine

O djelu
Vrsta djela: Oveda pripovjetka ili manji roma Mjesto radnje: Carigradski zatvor Prokleta avlija

Kratki sadraj:
Zima je.Fra Mijo Josid i mladi fra Rastislav nalaze se u fra Petrovoj sobi kako bi popisali fra Petrovu imovinu.Fra Petar najvie nedostaje mladom fra Rastislavu kojemu je fra Petar priao dogaaje iz svog ivota.Najvie mu je priao o carigradskom zatvoru gdje je bio zatvoren ni kriv ni duan.Zbog nekih poslova fratri su poslali u Carigrad fra Tadiju Ostojida koji je znao govoriti turski ali nije znao daita i pie pa su mu za pratioca dali fra Petra moji je znao pisati turski.Tamo je policija uhvatila neko pismo o progonu vjernika i svedenika iz Albanije.Poto u to vrijeme u Carigradu nije bilo drugih svedenika iz tih krajeva uhitili su fra Petra.Dva mjeseca bio je pod istragom,da ga nitko nije ni sasluao.Bio je zatvoren u zatvor koji se zove Prokleta avlija. Ta zatvor uvijek je bilo puna,uvijek se punio i praznio.Tu je bilo od malih do velikih kriminalaca.Od djeaka koji su na trnici ukrali smokvu do varalica i opasnih kriminalaca.Avlija se sastoji od petnaest jedokatnica koje su tjekom godina dograivane.Povezane su visokim zidom koje zatvaraju ogromno,izdueno i strmo dvorite posve nepravilnih oblika.Po danu su se zatvorenici etaju po dvoritu,a po nodi odlaze u delije gdje ih je bilo petnaest do trideset u jednu deliju.Po nodi u zatvoru nije mirno.Zatvorenici pjevaju i svaaju se.Po danu svi izlaze iz delija i stvaraju grupe gdje priaju o raznim stvarima.Najvie ljudi se okupljalo oko malog ovjeka Zaima koji je uvijek priao o enama i svojim mnogobrojnim vjenanjima.Neki su ga sluali, a drugi su odmahivali rukom i odlazili im bi on poeo priati.Obino je bilo lijepo vrijeme.Ali kad bi se vrijeme

promjenilo,poeo bi puhati juina koja je donosio miris trulei i smrad iz pristanita.Tada se svima raspoloenje promjeni pa su svi bili ljuti.Upravitelj zatvora bio je Latifaga zvan Karaoz.Otac mu je bio nastavnik u vojnoj koli.Kao dijete Karaoz je volio knjige i glazbu,ali odjednom se promijenio.Napustio je kolu i poeo se druiti sa varalicama i kockarima.Nekoliko su ga puta uhvatili,a uvijek ga je otac izvlaio iz zatvora.Tada je upravitelj policije predloio Latifaginom ocu da Latifaga postane policajac.Latifagov otac je na to pristao.Tako je Latifaga postao policajac,zamijenik pa na kraju i upravitelja Proklete avlije. U hvatanju kriminalaca pomogla mu je njegova prolost jer je poznavao njihova okupljalita.Latifaga je imao kudu iznad avlije i mnogim je putovima mogao dodi od kude do avlije, tako da nitko nije znao gdje de se pojaviti. Zatvorenicima su uvjek bili najgori prvi dani u Prokletoj avliji.Da bi se fra Petar zatitio za vrijeme tua zatvorenika skrivao se u kutu gdje se sklanjao.Jednoga dana dobili su novog zatvorenika koji se zvao amil.esto su razgovarali,a onda su po njega doli straari.Kada su straari odveli amila,dolazi Haim.On je bio je idov iz Smirne,koji je bio mrav i tanak.Fra Petar je saznao da Haim zna neke stvari o amilu.Pa je fra Petar pitao Haima o amilu.alim je bio sin otac turin i majke grkinja.amil je imao sestru koja je umrla s pet godina od nepoznate bolesti.Sin je bio snaan, a kderka je umrla u petoj godini od neke nepoznate bolesti.amilova majka je umrla godinu dana nakon kderi.Jedne je zime umro je amilov otac Tahir-paa, a amil je ostao sam s velikim nasljedstvom.amil se zaljubio u jednu grkinju.Njeni roditelji nisu dopustili da se uda za amia pa su je odveli i udali za nekog grka. Poslije toga amil je dvije godine proveo na kolovanju,a kasnije je mnogo i putovao i itao knjige.Tada su poele glasine da su amilu udarile knjige u glavu i da se usporeivao s nekim mladim princom. To se proculo i amila je tada bio uhitiden.Jednog dana kraj fra Petra stvorio se amil.Tada je amil poeo priati povjesnu priu o Dem sultan.Jednog se dana amil nije pojavio.Haim je fra Petru rekao da su kod amila doli neki inovnici,da je dolo do svae i obrauna.Nezna se da li je amil mrtav ili samo premjeten u drugi zatvor.Jednog dana je u fra Petrovu ruku stavio poruku da de za dva dana biti osloboen.To se i dogodilo.Odveli su ga u Ankaru gdje je ivio osam mjeseci,a onda je puten i otiao je u Bosnu.

Likovi:
fra Mijo Josid,fra Rastislav,fra Tadija Ostojid,fra Petar,Zaim,Karaoz,Haim,amil

Analiza likova:
amil
Mladid koji se nalazio u tamnici.Vrlo tih, nesretan i povuen u sebe.Jedini s kim je razgovaro bio jefra Petar.amil je dospio u tamnicu jer je vlast sumnjala kako ima namjeru pobuniti se protiv vlade,no nisu shvatili da je sve to elja za uenjem,elja za znanodu,elja za knjigama,a vjerojatno oni nisu ni znali to je sve to.

Karaoz
Karaoz je vezan uz Prokletu avliju itav ivot.Kao upravnik on postaje povijesna linost avlije.Karaoz je dua avlije.Karaoz je u prolost bio veliki pokvarenjak,nasilnik i prijestupnik.No on kasnije prelazi na stranu zakona radedi u avliji, ali se i dalje ponaa kao u prolosti.

Fra Petar
Fra Petar je bio fratar iz Bosne koji je bio poslan u Carigrad da obavi neke poslove.Fra Petar je iz neopravdanih razloga zavrio u Prokletoj avliji. Turske vlasti pronale su neko pismo, u kojem je bilo opisano proganjanje vjernika i svedenika iz Albanije.Sumnja je pala na fra Petra koji je bio jedini fratar s toga podruja. Zbog toga je uhiden i zatvoren u Prokletu avliju. U Prokletoj avliji fra Petar upoznaje vie ljudi meu kojima su Zaim,Haim,Karaoz,amil.

Zaim
Zaim je bio maloi ovjek koji je uvijek priao o enama i svojim mnogobrojnim vjenanjima.

Haim
Haim je bio zatvorenik iz Smirne.On je fra Petru pria o amilu.