Sie sind auf Seite 1von 52

,

Band 21
d ~ l c====
Das Waffen-Arsenal
...._.-.....
~ ..SIrIIIkrIftI 11I
1_ . ......-'ln
. ~
Neu!
I
I
...

Panzerkampfwagen
Skoda 35 (t)
von Horst Scheibert
Band 21
DM 6,80
PODZUN-VERLAG . 6360 FRIEDBERG 3 (DORHEI M)
AI.. It<'Cb.. . . ,,<bd .........u"'"!C' ...;.... ... .. n
P<>d, ,,,,,V" bJ. I>Jb t.;..d""' r-J U"."",n.
O""'.fI.n .\N.l:G<>.>mt.......
H..",s..,,,,,,bot,,
...
lIuoodnan:hnKoNrnz
,,"'t... H. s.: 1>nl
",, :"' . ro.u \:.....
...... ""hli .,. '
Sq_SIpIaIMclu,
II. l llCk..
. ...."."'W.lI......u .... Ol
w. .... ,r" .. l_'S""
Panzerllamplwagen 35111
Im Johr 19H die in <Irr To<""" b....
<i....n I'IC'Utn Panznkamph"g<n mil <i... m Gt .. ichl 'o n TORI"'"
......_ D.. LTMlSnndbt-
.. ... Anuhl r" '"""hril1lic...., Kons.. ukliom"....kmaloe. die 'P'"
.... F. hrz...... ,..ufJ<'griff.n,.u.den
Eines die.... M""' ", . ........ der Einbou des AnUie"""","" om H""k
<In F.hruta,... ,alt I m BUI_ Man enh r hlo sich duu. um den
Kampfnum ""n ".., Kard. .... ellt und . nd<n-tJ
T.iItn . di< Z Ilr FortbtlWS'l"l des Fahruugnd.. n n.zu ....J' .n . Die
Krafliob<rI.,..n, lierdamil, nur
1e@epa.....rend.di<e'l<l vomMolorzu<lon AnlrieMde'n.[)ruck
lrt'm.. n.Gttritbtund Sreu '.1lI'drnd"",hl'trl<luflbc<lient
Din .. . ..,nN ...,. n. die eil8<".l>d denphy... d "' niltWllu"F0
<los Fl hr n, _" ....""' 0. [in t u... M.. kmal ..... dasSy
. 1.", cIor Rw ufhangu"ll. das d..
"" n u " froll<nvrneiUe. Dies erhhre die Lebt n"", il de,KeU.n auf
.i ... n [lun:",","nill._rl >on 6S00 km. .... lwr>d .., <l<'rePa"",. m
... nW"lvonl600 kmrUrd;"Leb<n"e;lil.....

[);e Hanpt b<waffnunll. deo LTM 35 war eine 3. 7.m Skoda A3
Kano... . d;.. nicht ...
ei... hobeAnflll lN""'h"';ndiskei' mil l"'enballisli>efMonFluseigen-
.. .. hin
be.. ......eiMa .. hi... nse_Ju'e,.i....... ei"8"bau'im Tu'm .da.
. ndere im Bul
0... Fohn eu. wurde durch 6-l ylindet-Reiheo>mo' <>tISknd.
T. I)."8"lrieben...... 120PSbei lllOOkjMinlei'te l . D", {.rn' u"Bo-
Il"...ich' l>e, mll.lW' 10.3 PSi l; ei" 12-Ga"l!l"lriebemi,6Vor...ilno-
und 6 Ril<kWil . I'8il"8"n ph ihm jedc>chgute Be...eglichkeil. Die
Hoch" ll""' h.. indigui' "ar 34 lm ,lh und doeT T. nkinh.oll be'RlB

()je Ile>allu"ldeo F.iLrze.uge>besl.'ond.u .... .
BuS""hu'z.en (Fu"k"l. Ladeschiilzen und dem P.nu,kom.... nda"..
t.n . <Ief.bet- .oc h die Kano... bed;"... n muf.t . 1.., .ueh Rich' -
""holl. ".r. Ab Deu,,,, h1. nd im Man 1939 die
l;>e,."zt . bet-nahrn .. dieAu.nl'IU"l! ih....
wut<lendie ' ''' he<ohi.. henP. ... ......fortindi.W.hrm''''hl . i''8''f/l'
Der LTN 35 wurde in ... rn ..bmpf....gen 35 Hl umbenannt und
p nze . ...... Regimen, 11 und die .. t!JoUndiB" ... "' .. .
.. 1
Die>c. P.n l .. ,,,,he<ohi>cher Ko"-,,mkli on ... hm in die>en
. m Hierbei ' .. '.n ...egen sei.... robu".n EIaouar,
" Ur _ ni! dun:h '''''hni",he Schaden . uf. Als ,rolle .
N..hte;1 "elile oich "1Ju'e,ndd ..... FeldlU,.. nut die B.au.... i .....
der W. n... nnd de< Tu...........uo. Trotz alle. fon
", hri' tlichen M.. kmaie ""rde nn>lich der P,'"erUn,pr"'sen 3S
W .",,,,hdun:h Niel.n eine die im v.. _
sk""'hm 't doeTSCh.... if,' ..hn,k der Deut"' ben ver.ll . t " ..
Aueh.m Feldzul in r .. nkrekh nahmen die "''' pr... 3S (lf
... ,,, .. Ie.. ,e'endemDeu''''hen H....
.. eil hierdurch .... pnze "'oz.. di.;";on 16.1melu , uWl>tel ..... .
den konnt. zum .ndeftn die "'mil V.. bIInde""II"n
der 3.7.m Kanu... (an S,e11eder in andeftn Di. i>io... n nuch ..hI-
....h . .. .. lund lllbet-.i... .....kr.f1
>nf"ll,en

".nd immer noct\ori ... ;rolle .......hl . on Pz" ph. 3S ( I) l ur V.. fll
SUng und dioe nt .., .. ohldenDeut!O;ben(nu,in<lef6. PDl.ols oueh
den Unp,n.RunUnen und ltolie....n.l'iieder l3ubl.dlerobu,'.
.. intmernuch.ine_u
...ndde<l'iint... I94 IH 2. de",
U Il"" en Win' .r <IefSO"je,union sei, 20 loh...n. die deu"
scben ......-n an der o.tf....nl zum S,.be n. V<1'SOtgIlnpna"8"l
(ne.iv der Part "",... n und ,;"( e
Temp...."u ...n <Ief viele Probleme. Die
3S (lf blt . n "'''II''n ihre< oft moh, .b
.ndere deul",be P.. " ... . In diesem Win, (4t /42) WII .den daher die
le'z'.nSk..... 3SIl) -"'''ei'noch ....handenundbnnchb.>r h.... '' ..

"" sie im Laufe de< SommeIXPa...... deu, .. her und

1);,ov,Panurtr.lmpf............ eiDeEnI_t.
1.......... bo<ridlmle"Stodl".,.n.einl'iloetl
I YKheclooolo_kailunduiellnet.sidldltl'cll
fon ... hnltlK"" Konsuukl ion ..... Dioed",m,,'"
V; ehrma<hl lIhenu.hmnach Beseuu"l<ler
Y..,lIe<l>osl owl koi Il 9391M. 300 W.,." .u .
<lem"'l'JO'fun<le... n Be>t ... d
1Ii", 1<c",m Turma.... t....ufd .. 3.1 " K. no-
mm MG und der A.nl ufdet
tinken ".II.nob<le< k.....
Ei118Il4. ..... _
.....kiKlla'IY """"""" ... ede..-.irf
Er .... dm' _ ....:I l>nw><Aec tm ... f
... dN"""'""Heer __
....":..-"""1939Ib1id1m ... tIInDlfubirf<n
.....n I'>n,..." .. da. P:onl"'<qllm.nl 11 IP."" ...
buml"'" P.nl .. 6 P:on. erable,lung 6S
ls.,nnei<o..,' I, lrichlen [)i.-ision U", rtohn) auliJ<r\lII lel
<\.1-< ran...", gim. nl 11
M. .... h . 0. Verl.<!ung;oben und oben"''''h" fn l_
.. <hl.e,nem.""hi<",n"" Komp. ni I./Pl ,Abt , 6SI.
vo,n im K"l><l de,K p'( b rf. dabinl r, .. inr beid<n Krnl mrJ-
<I .....foll! "On Skod. JS (1), beolehend OU' (lIrfpanze,.
Komponi<" u pp-r . ", .. . V"1
hil"'''' Oben bhrbni<h l,d< nn be"'i1<<:inhalbeolabr
na.;h(,"'"'"h <lrr ......... Panu .muN.nd.. damll .....
,.""'e.rnV t>ondrlmFrklnq:zqnol'okn'<:iIn<h-..
Kun . OTBc"nn d.. Fohburne,luell.n.lkdeu.. .,l>on
I'lln.er'Uflll.>i<rs..,,'.n ih"" Tunn'JI'OlIe ...
.lobk.nnnnpz.ich.n
li nk" Vom 'Skodad.. P3n .", gimentl l fol.t
\'<,ln r.n , 1I " . "' n Skod. und wil<, "" n , 11. Obcn
d rllU"\'<,ln Ilpt m, M: k. d<mChcfd. rl.!I'l. 1!.ll 1. 11
lhlt l>o. kun nach dem
Gren.nl>ortnll (s..,pl.ml>o,19J9j
R""hl O:
l'mi>chen I .uf dem SchildI"" I'llnu , Rq;.
1lothN<r ""' .. boklab _
_ i<'r<'ndcrltobu>llwll"""
Dlln;h ....... . da
.. drBdaaahbnl
........... ubetk r. .. nl( mo.\lGt..,.affllttl_
....r- rUI
lNl ftU"'llOpando1"u..,..
...... F_'..... z ..
.... ftt.ll,m Fddl... ,.,.ftl'oltft;rttllhunltft.mAbt...
",h,..... rowfdn l.Abttlluft._Iwi-
Auch auf dir",r Seite";nd fOlos .u.dern POlenf<ldzug
Di.Ka.or... ",hlgut",hl.l'e.cl< Waff.
aUSiM Pa"ur und Spunwanalee""""",,n
aul...r"alb cl.. Panze... auch das soh...a"e
Fo.", .. 1939. I>ie Slral.\en in
di.",m land "'- n'Chloch' und aubig. Oartlbe r hin. ",
die Kmpf. ofl d.n Ein...." im f",ien Gdinde
Yet>tauble Ge>i<h r (de, S'.nb d.. durch alle Sddill.
und Luk.nlundkni""hcndelhn.... "'nindi...moonni
ll"nHerb,'
l.<hern od.r,umpfiien$lellcngllb ... ,eichhch (oben)
Di.V.rlu'l.indi...m F. 1dzuS......nnkhlh<><h,Ot><n
";ndder.bge",h",.. n. und au".brannl. P. n' tr d.. ("htf,
dtrl .jPz.Abl.65( Hl'lm .v. Kri.gsh.imlundlin1<'<lerdu,ch
Artill.ri.SOlroff.n.Panu'd.. U. W.ndl ....nnho,
Obt n lin1<,.rgc:b<n ,i ch polni",h. Soldat.n btid< n Klml'f.n
, ...i""h.n Modlinund W.rschau
I"ach Abs<hludn F.. dz..,noam.... I a diooo
V.rbi ndoinzu,.WI<'Ol'neV.rfl\l"..,tu....
W.. t.nd .uf<ka T...",portin dio Hcinul . l....n
d,.h l\o! " zur h 'kpLitz.a. Di<w. rr. n lh i<r MG)
""db,".. 'I.....,'*'l. lnl.....nl.ndinom
Bold da Sd ", nemand.. cines Skoda35lHuad
....... U. htlutbtf.hh....,.. I Bbn<k. ur
1. Abi d<oPoI\o!<fftJ\ ...... 1 1I ,.1tr<' nd
' " ... : -:" :". " -,
Der 1939140 wurde Zu inl<n'; ,cr Ausbildung genullt . [M Erf.hNIlg des I. rnu{\tein die TNPpe . J:l<"
. in .... niggeffn. leDe<:k.ldeoTurmaussti.ge."..
Ge>ichtsfeld,E"tbei" ke,.plirtuhallip!.Luflwurdee'll"scllloo""nundminel'Oplik und eines lIandpe';,kop.(hier-
fiir pb .. im Deckd eine Offnungld"'.efechl,reld beobachlet .
Dor"...t>oldun_fandauf<kmUbu"""'IIs..nnct .. oau<hd;e"o\'lciden l'olosauf"'l>OmnM'n..
....nrndo< l .. :N.bon<kmlWk... k.-..iIt"""Uic"'l\
.t1>. r.. O'. lenl n .... l. P.....onl ... k... nb.l. Pon<>......"" aufl'lol li,.. und Ind,lioft>fft<...
CSldisionn b Kml wut. ab 19<IOan Uropnol-" dick.n Kn:wn ... f........ 1
Der Feldzug
in Frankreich
. ,, _ .. I' . k1l ..
l'IUTi"'lto.
:: ..IS
.....


dwdI Fcvaullu"kor".. jmoci--
.. un"' :Kimpf.
Aufdc:m weit.nVo"lo.um KaI,ol,Links h.lIIJ. r(,h.r
1./Pz.Abt. 65. 0bll_ 0.- Kdr, der 1) . PzU; v,!I.
vom KampfpuppenlUh..., Oben! . _h " be<: k J.n F-i .....l.
bef.lLlfl1rlUu tvill ndc:rOi ..
Unt en; Abf:<:s<""""'''' (l l. Die fran, W<h.n h n
..........n.w....h.unbe...liieh .be. "' "wlOfbew.lJ ....
undlt"panurt
- , - - . ~ .
. , -
, ,JY... ..
In Ik ,.,itslcllung, kUR V<lr Mm Angriff. LttZl, Ab'prach , d.. Chef, mit 'Ci
ncn Zug1uhrcm.Di< Hakenkreuzfahncn auf<knlk<:hwaren da,Elkcnnungs
zcichenlurdiec igcncluftwaffc
Ein wlUuendMTSlraenUmpf, in C....l (b<:iDnkirchcn/Fl.tndcm) durch
englische Pak abgeschOMenerund ausgebr. nntcr 3S (l ).
)::
DiV. Zri<hen
6. Pl .Di'.im
Frankrcichfd d
, ~
xx
An,rilT doorr. .AbI. 6S na<h l>un;hbnoch doof ~ p n d
u"i<W<\I i<hyonR.lbelin RiClUu!'I3SI. Et.. nr><,lu
. "' . n... noindhn,.er J SIlI .ll und IV.
Vor_ .. .. 6or""'pb .. _SdoI"'''Fd6-

... .,;_
\low1brii<wiourUtlenclcrStWt
)\..:h Rildkrhr;ndonnouenS1.md<Jfl
Ilic'lofold.Voro.inunchamA"'I.ililnp-
.......
H... dofT..uaf".me'(LeuI ... nt Sd>oi....nJ
.... 1.z.."..dorl _'h-"bt.6S
.........
"ht So; h,ffd .. nOborl rulnanl o., 8.Ik..
CC....rI./....Abl. 6SI
Otr F. h"" in Obo1'J<h'Oit... ..,hU,flrw:h .. ",.mV"""'*""'h hint........... St.uorlnilppoln, lhJU.. lllmh.l ..... n d..
'ol<;'<;urt. " TurmloI G """ .. nd"'" KopfII6rn .u .. t .......n. 11abl 1lc,,", _ r<Ion_ n dm Staub ... ...n
.... .........nd
di< ...... im dar. In ihmbl.. b .. Spliltn .. . .........d.. Pe<u l
nicht SC"'hloos<n ",,"<kn Dit Sitten ....h a1. unpmtis, _nn Ponzergnc_
Khtfo, dit ""n.. ttaf und d..... zum Oit hitrdurch Ibret>roc_n f\oJtn im Kl mpfrl\l m
h<I\Imundrl'lf.n di.llel..otzull,ll
... lugfhre" l . 1,/ Pz.AllI,65.ufd<mSlandor1ubul1j!,plall ThornIWeieh.. ljbeibuIl$<nirn Frhj,1Ir 1941
"0'0' dem l"ntern<hm<n 6..1><1"""" (Feldzugs.gen Die... FOIOwurde zur Vo,lagc d.. f.. Titelbilde, senommen
b n P,nz et dt . 1J Pz,R... 11 mil eine! i"'..........,... Rohm. hnu.... oborhalb der K. U. "" bded u... . S.. d",nle .u m Be-
(.-.I ..... ...,.. 'lKlll.b<be.. Be.rie booslofft ... b. pe!1l\li<be' l l ~ de' Bn.aIZ","" und dt l HFreNd>le
H
zu.... ;.. e'no I.....
...uo>iho". .. .. l . ",,,,,Vetpf\eJU... mil,.fOllfl "",tdo
Thom 1941. l ,. . i orrLZie ... .."...,..,., Hetf. De.
re<bl. orr,,;e. I"" di._iche Sctlirm-FeldrnIiU' hle ..
ohnelillle,... KordcUulld den Jl>rnrnicrten Krl drnan 1
0. . PanzCf... dur<h .. i ... pncum.hs<h.Scrrol.n kUIIJ
l<idu,ul<nhnundbe .",pruchl.diephy"""h. KrlfI<!<s
F. hrers nichf oo .. hzwi<<l.. Pa..... d",usd Fert;,u1lJ
D Pf.if.n<!<. Luftdiioen pb IIIrn. 'n .-.... Gc.......h
.... :Wkrn
Hit. ~ n da I. ,\1>I..h. ... "" SChtunROIi.....n.. 4 (. SlandHl ....l ~ l t r 10.5 10 :lCh_ .... Skodo 3S 111. SfiJl ....'
.,lides hh.....d _dir " d Ien bluu 60Xl km 1W1....

ran IlnLZ..... d
LlPJ..Abl . 6S.Wlh .. nddu_hOl.... ... .
"---nMir. ,...
.... F.....u..Di<

...hrl ; .... K....
pe!1<wi<Il f6n Kec

uad .. .. IMIf""
_ ..... bd<cbu ........


1k1Olfl"... ml1.' ma _ ... nlFl .U
dreimal oo h n"' h.n KWI.Di<
J.7""' C I.n dnSkodokonnl.nihn
nichl ...hrlnho. 1'kUa ul
Auf den ",hJecblen Slrallen in Richlunlll.<:ningrad wurden Skoda auch zu Helfern ... nmgHlckler Radfahrzeuge. Auf dem
Krad im Vordel'gnmd;,1unte r dem Zeichen der 6. Pz.o; . (zwei gelbe Malzeichen) da. ukti",he Zeichen der 9. Kompanie
desSchlzen.Repmen., 4zuCTken nen, Da,(gelbe) tT auf dem s.eilenw"l!engibl Au.kunfl.daf-d...... B\l W.Beiwagtn kllld
zum ln.land.. lzUnll'lruppdiese, Kp ll.ehOne
Milgcfahrtnt Gren.ditreSleigen VOnP.n",rn, im V",dergrund tin Skod. 3S(ll,d.hinlt' tin Ponu, IV
An m hnl nd ... . p<>k Ild LlI' e<. ur .... " . n. n. t>olku.... .....hlroid.. n " ... "' uf"'m "'u .u.blod mil
... n<l&r hI n.xnSlohlholm.nund ... mput.<n(i<poockblindolduub<.in.. .........
... n..... undG ...nadie... im uni ...
l ... d.Anden .. ... .....npl,t.
. n d....'Slodl p b .. (SOpt.mbo,41 ) r>o<hha.
IUmpf .
Ein SPw dc: n........n&dio... uI>dSl;oda
3$ (Ullind .... ...
.._nl_lonincradl 94l)
Und d. , war .. in Endo . h M.... "'ug-
mitteI3Stl)ind.n h hren
hnlich .. h .uc h d llgemtin tZug-
kr. flWil.I!tn3S( t) ...
Sofingt n.193 4tntwo,ftn,19lSgtbOU1, Dit

Pilst n, Se,n' l >ch. ch", he B<, . ichnu ng " .. lT MlS
(S Ii.l. A.f<lcm 8ildlink,trigle,n""h<lcn An-
strich,d<n ihm die tschechisch. Arm<e iOb
.....
19l519l7


m

6-Zfl-Sl<oclaTl l

6Votrirt>-.6Rli<t .. lrt.,.......
..

l1..k 12 mm
[ xSk od. l 7mm L/40,


Str.l:IeKOl/l00 km.
Gollnd< km

l4kmlh
Bctri<hulo ff
V.tbnu.:h
Pa"' .. k.mpf.... gen3 5 Il fd<-T6 . P."""divi';"n im ahikum 1'141