Sie sind auf Seite 1von 6

Verb ta-form + bakari - I have just done something

Bangohan o tabeta bakari desu - I have just eaten dinner
indicate a change that has taken place or will take place.become able to,
become to

Nihon ni kite kara kanji o kakeru youni narimashita - I have become able to
write kanji after I came here.

Verb present short form + koto ni naru

it has been decided/arranged that discribe certain decision

( it has been decided that) I will work in Tokyo - Tokyo de hataraku koto ni
narimashita

I can't possibly -
very strong sense of impossiblity

Kanjo no ryori wa mazui node totemo taberaremasen - I can't possibly eat
beause my girlfriend's cook is nasty taste

it seems that

Nihon-jin wa atama ga ii rashii - It seems that Japanese people are all smart

verb te-form +te hajimete

for the first time after V
nihon ni kite hajimete sushi o tabeta - I ate Sushi for the first time after I came
to Japan.

Verb negative stem + naide - without doing, instead of doing

amari nihon-go o benkyo shinaide monku o iu gaijin wa afo da - The foreigners
who complain without studying much are asshole

- ni yotte - depends on...

Hi ni yotte renshu shimasu - I pracrice depending on day

N, like.. , N, such as

Natsu no youna atsui hi - A hot day like summer
Nihon-jin no youna kakkoii hito - A cool guy like Japanese

The more/less - ,The more/less

Use conditional form "ba", short form +hodo
Tabereba taberu hodo futorimasu - The more eat, the more u get fat
N+
nothing but..

Watashi no kanojo wa beer bakari nonde iru - My GF drinks nothing but beer
(XY)
X is famous for Y
Y - noun or phrase

Kabukicho wa hentai de yuumei - Kabukicho is famous for it's kinky things
Nihon-jin wa yoku ryoko suru no de yuumei desu - The Japanese people are
famous for travelling a lot
N+
starting with - , including -

Yakyu o hajime sumo, soccor nado ga nihon de ninki ga aru - In Japan, Starting
with baseball, sumo, socco etc are popular
Nihon wa kurma o hajime game, anime,pc etc o yushutsu shiteiru

type, -ic, -ical

Nihon wa rekishiteki na kuni desu -Japan is a histrorical country.
America teki na tabemono wa humburger dake desu. A typical American food is
just humburger
(XY)
Y is about the only X

Igirisu ryori de taberareru no wa fish&chips kurai desu.- About the only food in
England I can eat is fish&chips

If only you do..
Noun sae Verb ba
Verb stem + sae sureba
Verb te-form+saeireba

Okane sae areba shiawase desu. If only I have much money, I am happy
Ne sae sureba genki ni narimasu. If only you sleep, You will be better

Sentece + hodo -( to the extent) express degree

Eigo wa baka demo wakaru hodo kantan desu- English is so easy that even
foolish ppl understand.

Situbation is unchanged, as it is

Short form + mama
Mado o aketa mama nemashita- I slept with the window open
sono mama kite- come as you are

(take the trouble to) ( taking the time to do)

wazawaza rewrite shinakutemo ii desu yo.
wazawaza husband ni ryori o tukueu nowa taihen dakara restaurant ni
ikimasho.

verb vokitional form + to shitara - when I was about to do something

Dekakeyou to shitara ame ga futta - When I was about to go out, it began to
rain
tabeyou to shitara teberarera - When I was about to eat him, I was eaten

verb ta-form + ta mono da - Used to Verb

Nihon ni ita toki wa yoku onna asobi o shita mono da - I used to play around
girls when I was in Japan
Gaikoku ni ita tok

verb stem + tate - ( something was just done)

Yaki tate no yakitori wa oishii
tsukuri tate no ie

N+gurai - N is the minimum level,degree etc, at least

Hiragana gurai kakenai gaijin wa komaru
Humberger kurai tsukuremasu

On the contrary

diet o shisugiru to kaette futoru
Nihon-go ga jozu ni naru to kaette Eigo ga wakuru natta

N has its own-

Watashi ni wa Watashi no kangae ga aru - I have own idea
Nihon ni wa Nihon nari no yosa ga aru

Verb sten + ppoi, adj stem + ppoi, noun + ppoi

somthing looks like, someone easily gets negative connotation
Onnna ppoi otoko wa kimoi - feminine boy is weird
Saikin wasure pppi - recently I feel forgetful

concerning, about

America no BSE ni kansuru mondaui - problem about American BSE
Sensou ni kansuru News - news about war