Sie sind auf Seite 1von 2

rammatik, Limba Germana

Verbe cu particula separabila in limba


germana
by Adrian Bojedariu April 9, 2014 0 Comments
In limba germana exista verbe ce pot avea prefixe. Aceste prefixe numite si particule
separabile (Trennbare Partikel in limba germana)pot schimba complet sensul verbului. In
articolul de fata vom analiza aceste verbe cu particula separabila din limba germana
(Trennbare Verben)
Pentru a arata ca particula este separabila semnul | va fi pus intre particula si verb.
Important: intr-o propozitie principala (Hauptsatz) particula separabila sta mereu la sfarsitul
propozitiei, iar verbul se conjuga in mod normal si se afla pe pozitia a 2-a.
Astfel avem urmatoare topica in propozitie: Subiect (pozitia 1) + verb conjugat (pozitia
2) + alte parti de propozitie (optional, pozitia 3) + particula (ultima pozitie).
Un exemplu se gaseste in urmatorul tabel:
Infinitiv poz. 1 verb 1 mijloc particula
(ultima
pozitie)
fahren Andreea fhrt heute nach Schule.
ab|fahren Das Flugzeug fhrt um 12:11 vom Henri Coanda Flughafen. ab

Un prefix se intalneste la mai multe verbe. Cateva exemple:
Infinitiv ohne Prfix Infinitiv mit Prfix
winken (a face semn cu mana) ab|winken (a opri printr-un semn)
machen (a face) zu|machen (a inchide)
wischen (a sterge) ab|wischen (a se strecura)

Particulele separabile din limba germana sunt: ab, an, auf, aus, bei, ein, heim, her,
heraus, hin, hinauf, los, mit, nach, vor, weg, zu, zruck.
Lucru care poate crea incurcaturi este faptul ca unele prefixe sunt separabile iar altele nu sunt.
Intotdeauna prefixul separabil este accentuat, iar cel neseparabil nu este.
Tabelul de mai jos ofera doar cateva exemple de verbe cu particula separabila in limba
germana precum si traducerea lor in romana


PREFIX+VERB TRADUCERE PREFIX+VERB TRADUCERE
ab|lenken kommen
nehmen
a devia a se indeparta a
slabi
hin|streben gehen richten a tinde spre a pieri a
executa
an|bauen fangen kommen a cultiva a incepe a sosi hinauf|blicken springen a privi in sus a sari (in) sus
auf|drehen geben
schlieen
a porni a renunta a
descuia
los|ankern gehen
kommen
a ridica ancora a incepe a
scapa
aus|breiten gehen a raspandi a iesi mit|arbeiten bringen
machen
a colabora a aduce (cu sine)
a participa
bei|bringen tragen a invata (pe cineva) a
contribui
nach|ahmen drucken
gehen
a imita a printa (din nou)
a urmari
ein|atmen fallen gehen a inspira a prabusi a
introduce
vor|bereiten legen
bringen
a (se) pregati a prezenta a
propune
heim|fahren rennen
fliegen
a merge acasa a fugi acasa
a zbura acasa
weg|bleiben nehmen
tauchen
a sta departe a lua a
disparea
her|bringen geben
kommen
a aduce a da a proveni de
la
zu|decken lassen nehmen acoperi a permite - a lua
in greutate
heraus|springen treten a sari din a aparea zurck|gehen schlagen a se intoarce a riposta