Sie sind auf Seite 1von 19

Mr.sc. Olga Maga, dipl.ing.arh.

Kolegij:
ZAVRNI RADOVI

Tematska jedinica:
STAKLENE FASADE
SCHUCO ALUMINIJSKI PROZORSKI SISTEMI AWS 90.SI
s trostrukim nalijeganjem krila na doprozornik
TROSLOJNO IZO STAKLO
PROZORSKO KRILO S DODATNOM
TOPLINSKOM IZOLACIJOM
POLIURETANSKOM PJENOM I
VIEKOMORNIM PROFILIMA OD
TVRDE GUME
DOPROZORNIK
LETVICA ZA MONTAU IZO STAKLA
PRIMJENA STAKLA U GRADITELJSTVU KROZ POVIJEST:

Otkrie stakla prije vie od 4000 god.
Otkrie tehnike puhanja stakla u 1. st. pr. Kr.
Nastanak gotikog stila u polovinom12. st. vitrajno staklo
Industrijska revolucija poetkom 19. st. elik i staklo
Velike svjetske izlobe Kristalna palaa 1851
Secesija (prijelom 19/20 st.) i Moderna (20e godine 20.st.)
razvoj strojne proizvodnje i prerade stakla
ovjeena proelja - Curtain wall (zid zavjesa)
Izum float procesa izrade stakla
High tech arhitektura druge polovice 20. st. i suvremena tehnologija
Staklo je amorfna tvar koja nastaje hlaenjem i skruivanjem anorganskih
silikatnih talina bez kristalizacije, dakle umjetan materijal koji kao takav ne
nalazimo u prirodi. Glavni sirovinski materijal za proizvodnju stakla su kvarcni
pijesak, glinica, alkalijski i jo neki oksidi.

SVOJSTVA STAKLA: specifina masa 2,5 g/cm3 ,
modul elastinosti 70.000 N/mm2,
tlana vrstoa 700-1000 N/mm2,
vlana vrstoa 30N/mm2

VRSTE STAKLA za fasade
Ravno (float) staklo debljine 4,6,8,10,12mm
Toplinski obraeno (kaljeno) staklo
Laminirano staklo (vie ploa float ili kaljenog stakla armirano PVB folijom i
sljepljeno).
IZOlacijsko staklo (vie ploa float ili kaljenog stakla spojeno sa zranim
meuslojem
Low-e (niskoemisiono) refleksno staklo
Vatrootporno staklo
kontrolu zranog toka kroz fasadu (izmeu unutarnjeg prostora i
vanjskog okruenja)
kontrolu toplinskog toka kroz fasadu
kontrolu i sprjeavanje ulaska vode i snijega u objekt
kontrolu i sprjeavanje difuzije vlage kroz fasadu te unutarnje
kondenziranje vlage
funkcionalnost fasade pri pomicanju objekta (zbog slijeganja
temelja, djelovanja potresa dilatiranja nosive konstrukcije
objekta, djelovanja vjetra i sl.)
Ostakljena fasada sa stajalita funkcionalnosti mora
udovoljiti sljedeim zahtjevima i osigurati:

PREMA NAINU IZVEDBE RAZLIKUJEMO:

KONTINUIRANE FASADE
POLUSTRUKTURALNE FASADE
STRUKTURALNE FASADE

Za razliku od uobiajenih staklenih fasada, sustavi kompletno
ostakljenih konstrukcija su
SPYDER FASADE
koriste posebne metode privrivanja staklenih panela
pomou elastinih spojeva na visokokvalitetne eline profile
ili savitljive eline elemente ili kompletno staklene nosive
dijelove konstrukcije.
UOBIAJENA NOSIVA
KONSTRUKCIJA
STAKLENIH FASADA
SASTOJI SE OD
VERTIKALNIH I
HORIZONTALNIH
ALUMINIJSKIH PROFILA
S ISPUNOM OD
STAKLENIH
FIKSNIH PANELA I
POMINIH ELEMENATA
PROZORSKIH KRILA
MONTAA IZO STAKLA U DRVENE I
ALUMINIJSKE DOPROZORNIKE
KONTINUIRANA FASADA
KONTINUIRANA FASADA FIKSNO OSTAKLJENJE
tlocrt
presjek
STRUKTURALNA I
POLUSTRUKTURALNA FASADA
POLUSTRUKTURALNA FASADA
STRUKTURALNA
FASADA
PARAPET PUNI IZOLACIJSKI
OVJEENO
KRILO S OTKLOPNIM
OTVARANJEM PREMA VAN

SPYDER fasade