Sie sind auf Seite 1von 4

3.

Tekst Tijd Ingredinten


verzamelen
Appels
snijden
Appels
koken
Kruiden
toevoegen
Deeg
maken
Taart
vullen
Taart
bakken
8 1514 Ja - - Ja - Ja Ja
9 1593 Ja Ja - Ja - Ja Ja
1 1667 Ja Ja Ja Ja - Ja Ja
11 1746 Ja Ja - Ja - Ja Ja
12 1769 Ja Ja Ja Ja - Ja Ja
3 1870 Ja - Ja Ja - Ja -
5 1908 - Ja - Ja Ja Ja Ja
6 1912 Ja Ja Ja Ja Ja Ja -
7 1930 - - - Ja Ja Ja Ja
2 1959 Ja Ja Ja - Ja Ja Ja
10 2005 Ja Ja - Ja Ja Ja Ja
4 2006 Ja Ja - Ja Ja Ja Ja

4. In de nieuwe recepten staan de hoeveelheden van de ingredinten, dat je de appels niet moet
koken en hoe je het deeg bereidt. Ook willen mensen tegenwoordig meer in hun appeltaarten
hebben.
5.
Tekst Tijd
8 1514 Wel hoeveelheden (tabel)
9 1593 Geen hoeveelheden
1 1667 Geen hoeveelheden
11 1746 Geen hoeveelheden
12 1769 Wel hoeveelheden (tekst)
3 1870 Geen hoeveelheden
5 1908 Wel hoeveelheden (tekst)
6 1912 Wel hoeveelheden (tabel)
7 1930 Wel hoeveelheden (tekst)
2 1959 Wel hoeveelheden (tabel)
10 2005 Wel hoeveelheden (tabel)
4 2006 Wel hoeveelheden (tabel)

De doelgroep voor de oude recepten is professioneel keukenpersoneel dat voor hun rijke
werkgevers de taarten bereiden. Deze koks wisten wel hoe ze hun deeg moesten bereiden. De
armere mensen hadden vroeger niet de middelen om berhaupt appeltaarten te maken.
6.
Tekst Tijd
8 1514 Niks
9 1593 Veel gebruik van kommas
1 1667 Veel gebruik van /
11 1746 Veel gebruik van kommas
12 1769 Veel gebruik van kommas en dubbele punten
3 1870 Veel gebruik van kommas
5 1908 Veel gebruik van kommas
6 1912 Verbindingswoorden
7 1930 Verbindingswoorden
2 1959 Niks
10 2005 Niks
4 2006 Niks

7. Alles wordt overzichtelijker en duidelijker opgeschreven. In de oude recepten worden er soms
vreemde kommas en punten gebruikt terwijl dit in de recepten uit 1900 veel minder het geval is. In
de oude recepten gebruiken ze ook een streep in plaats van een punt of komma om aan te geven dat
er iets nieuws komt.
8. Ik denk dat het komt omdat een taal zich vanzelf ontwikkeld door de jaren heen waardoor er
woorden die eerst niet logisch waren of moeilijk waren uit te spreken makkelijker werden gemaakt.
De woordkeuze is vaak heel anders en dit komt zeer waarschijnlijk doordat een taal zich ontwikkeld.
9. Het wordt veel makkelijker omdat de handelingen overzichtelijker en in betere volgorde worden
opgeschreven in de nieuwere recepten.
10 & 11 & 12.
Tekst Tijd Aantal woorden Aantal zinnen Gem.
Zinslengte
Gem.
Handeling
8 1514 199 13 15.3 22
9 1593 105 6 17.5 12
1 1667 67 13 5.2 6
11 1746 66 1 66 7
12 1769 47 3 15.7 5
3 1870 78 7 11.1 9
5 1908 188 10 18.8 21
6 1912 274 10 27.4 30
7 1930 105 5 21 12
2 1959 249 17 14.6 21
10 2005 128 14 9.1 14
4 2006 136 12 11.3 15

13. De oude recepten hadden in totaal veel minder woorden per handeling waardoor er minder
specifiek wordt beschreven wat je nou moet dan. Dit zorgt ervoor dat de oude recepten minder goed
kunnen worden uitgevoerd.
14.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.5 1 1 2 1.8 4 2 0.6 0.7 2 3 2.6

15. Er zijn zinnen met meerdere persoonsvormen waardoor het makkelijker te lezen is en beter is uit
te voeren.
16.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

18. Met name snijden, schillen, haal klokhuizen eruit.
19. Ja, schillen, klokhuizen verwijderen en snijden. Deze handelingen staan in de tekst bij elkaar en
houden een vaste volgorde aan.
20.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hoofdzin Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Bijzin - - Ja - Ja Ja - Ja Ja - Ja Ja

21. Ja, handelingen zoals schillen en snijden staan in de oude teksten vooral in de bijzin.
22 & 23.
Tekst Tijd
8 1514 Onzichtbaar
9 1593 Gebiedende wijs
1 1667 Onzichtbaar
11 1746 Onzichtbaar
12 1769 Onzichtbaar
3 1870 Onbepaald voornaamwoord
5 1908 Gebiedende wijs
6 1912 Onbepaald voornaamwoord
7 1930 Gebiedende wijs
2 1959 Onzichtbaar
10 2005 Direct aanspreken
4 2006 Gebiedende wijs

24. Ja, ze zijn persoonlijker geworden, de lezer wordt direct aangesproken alsof deze echt aanwezig
is.
25.
Tekst Tijd
8 1514 Stapsgewijs, korte duidelijke zinnen 1 Alinea
9 1593 Lange, moeilijk gestructureerde
zinnen
1 Alinea
1 1667 1 zin 1 Alinea
11 1746 1 zin 1 Alinea
12 1769 1 zin 1 Alinea
3 1870 1 zin 1 Alinea
5 1908 Stapsgewijs, korte duidelijke zinnen Meerdere duidelijk verschillende
alineas
6 1912 Lange, moeilijk gestructureerde
zinnen
Meerdere duidelijk verschillende
alineas
7 1930 Lange, moeilijk gestructureerde
zinnen
1 Alinea
2 1959 Lange, moeilijk gestructureerde
zinnen
Meerdere duidelijk verschillende
alineas
10 2005 Stapsgewijs, korte duidelijke zinnen 1 Alinea
4 2006 Stapsgewijs, korte duidelijke zinnen 1 Alinea

26. De algehele structuur van de recepten is veel duidelijker en eenvoudiger geworden. Hoe verder
door de jaren heen, hoe meer de stappen worden opgedeeld en de processen worden opgedeeld in
alineas.
27. Door de jaren heen zijn de appeltaartrecepten zeker veranderd, er is een duidelijke trend te
onderscheiden met hier en daar wat afwijkingen. Over het algemeen zijn de recepten duidelijker
geworden, in de zin van betere verdeling van de verschillende stappen, kortere zinnen en meer
detaillering. Ook zijn de teksten over het algemeen meer gestructureerd dan vroeger: meerdere
alineas om de processen duidelijker in te delen. Over het algemeen is het genre appeltaartrecept
naar mijn mening wel verbeterd, door de nieuwe manieren van schrijven zijn de recepten makkelijker
uit te voeren.