Sie sind auf Seite 1von 28

U

1
2 8
08

US

S
2014
U

()


U
U

Reg. No. P/BWN/25/2014-16

US

U
208 18 S 2014

U

7/- L

70/- L

350/- L

700/- L

12

U U U, mUU
S US U
U, U
U,
01664-214803 ( )
U . 9812041570
01664-241570 ( )

U UU U U U
UU UU
U.. U U
U UU U
U U U U

;kukd"kZ.k fcUnq] vueksy


opu o ve`r fcUnq

13
lrxq: fo'okl

02
ije lar rkjkpUn th egkjkt
}kjk iQekZ;k lRlax

24
'kCn

U 06.15 06.35

24

U 08.00 08.20

UU 12.10 12.30

hU

UU 01.00 01.20

U U U
U U U U U c U
U U US
UU UU
U S

14

gqtwj daoj lkgsc th egkjkt }kjk


iQekZ;k iQrsgkckn lRlax
S 2014

01

U U UU

02.11.96 U U 206

!! jk/kLokeh !! jk/kLokeh n;ky dh n;k


!! jk/kLokeh lgk; !! jk/kLokeh!!

M
, U
U
, , , U, U U
UU S UU U S
UU M U U
M UU U U U U U UU
- M U U
U U hU U , U
U U
S U S UU U UU
U UU M
U U , UU
U U U
U U? S UU
U U
U U U U U U S U U U
U U
U U U U U U U
U M M U S UU U
U U U
U U UU U U U U
U U U U U U U U U U U U U
UU UU U U U U U 75-76 U
U M U U
U U, - U U U U-
U M U, U U U U U U U
U U , U U U U ?
UU U, U U UU
M U U, U U U U
U U U U US U
U U U U U S
02

S 2014

UU U U U
M U U, U U
14 U
U U U M U
U U U U
cU U U U U U U U
M r, c U U U
U U M U
U M U U? M
, U U U
UU U U M U U U
U, U M U U
M U U UU S UU
M , U U U
U U
UU U
U U U UUmUU
U U U
U U ! U U
U U U U U U U U
U U U U U
U U U U
U UU U ,
U UU U U
U U U U
U U U U U U U
U U U U U!
U U U U U
U U U UU U U M U U! U U
U U U M U
U U U U U
U U U U U U
U U


14 U U
U U M
U U U U
U cU
U U U U U
U U M
r, c U U
U U
U M U
U

U U U
U U U

U ? U M U U?U
U U U U U U
M U U UU 25
U ? UU
U U
UU U U U U U UU
U U U
U, U, UU U
U U U U U U U,
? U U hU U U U
M U U U? U U U
U U U U M
U U M U U?
U U M
UU U U U UU U
U U U UU U
SU 2014

03

U U UU
. UU l M
U MU M U U MU
U U U U
U MU U U UU
UU U U U
UU U? U ! U
U U U U U
U U U U
U U U
U 25 UU M U
U U U U
M U , U U
U U U U
U U UU U U , U,
rU U, U U U
U
U U U
M? ! U U U U
U UU U
U U U M U U
U U? U U U U U, U U
U, U
U U U U
U U U U U U
U U U 5-10
U M , UUU U M
UU U U UU U
M U U U
UU M U U
U U?
U U UM
U U U
04

S 2014

U U, M U
M M U
U M
U
UM U UU U
U U U UU U
U U c U U U U
U U U U U UU
U U U U U
S U U U U-M
U U, M U M M
U U M U
U ? U
M , M U M M U
DU M U
U? M
UU M r, c
UU? UU - U U UU
U U U U U
U U UU U U U
U U U U
r , U U U U

U U M U U
UU? U UhUU U U U U UhUU U U Z UhUU
U U U MU U, S
U , r , U
, c U M
U , U U M
U U? U,
M U U M UU U UU UU U U U,
U U U U U U UU U
U , U U U
hU hU U U U U U U hU UU ,
U U
U U -
U U U Q U
U U UU M
U ( UU) U UU!
U U 72
U 74
MU
U U M U-

UU U U
U U U U
U U ,
U U-U U U U U
(U U) U-U U U
S U U
UU U U U
U U
U U U U -
U, U U UU
UU U UU , U U
! U U U
U U U U
U U-U UU
U U U , U UU
U U U U U U
U U U U
U U U U
U -UU ! ? U U U U U ? ?
U U U U U
U, U U U, U U
S S UU UU U
US U S! UU
U U U U M U
U U U
UU U U U
U U M
UU MU UU
U U UU U-U U U
U U U U U U
U U U U U
U U M U U U
M U U U MU U-U
SU 2014

05

U U UU

U U U U U U U
U M MU U
M U M
M UU U, U U
U U U
M U ? U M UU 24
UU U U UhUU U U U
U M U U
M U U UU U U
U U
U U
U-U U U U U U
U U U UU
U U U U U MU U
U U U U U U
U U U UU
06

S 2014

U U U c
U U U UU U
MU U U U U
U , U U , U
U UU U U UU U U
- ? U U U U,
U U U U U U
U U U U U U-U U U
U U UU
? U U U U US
US U U U
U U U U U M
U U?
, UU UU US U,
US U, U U U
MU U UU , U

U M U S
, U
U U U U ,
U U U U
U
U U
U U U
UU UU U U?
U U? UU U U
U U U U U U
U, U U
U U UU
U U U U? UU U
U U UU U U U U M
U U, U U U U
U U ? U U U U, UU
U U ?
M U UUU U U
M ,
U , M
M U r, c U
U M U UUU U U UU U
U U
U U U M
U U, U S ,
U U U U U ,
U U U U U
U U U
U U U U
U U U U U UU
U U - M

U U U U
U U U U
U U UU U UUU
S U U M U
UU U U U U
U_U U U U UU
U U,
U U M UU UU U U U
S U U
UU U U UU U
UU! U U? U
U! U U
U U U U
U U U M U U,
M , U
U U
U U U UU U U
U US U U
US, US U UU U U
UUU U M U
, U
U U U , M
U M U
M
U U U U UU
U US
U U U US U
U ? U U US
U U U U U
U U U U U U S 2014

07

U U UU

M
U
c U U U U
U U U U
U U
U? U U U
U U U U U U
U U
U U? U U U U U
U U U U U U
U-U U U U U, U
U U U U
? U U U U U,
g U U U U,
g U U? U
08

S 2014

UU U U ?
U U S
UU UU UU S
UU S U M UU
U U U U U U
U U U
M U U U UU U,
U U U S U U
U UU U U, U ? U
U M UU UU
U U? U U U,
U U UU U U U U
U U U U U U U U
U U , g U U,
U U U? U U U,
U 2014

11

U U U U U U U
U U U
U U M U r
M U U, M U
-U UU - U, U M
U UU U U
UU U M U M
U U UU U U U U
U U U U U U
UU USUU 12-13
U U U U US U U
U US U U U
U U US
U U 18 U
U U 3 U

U U U
U x U U U
U U U U
U U - U U
U U UU U U
U U U U S
U U UU U U U UU UU
U UU U U U
U UU M U U
M U U
U U U
U U U U U S UU
M U U UU U
U U UU UU
S 2014

09

U U UU
UU U U
U U U
M U U U
M U U? U U M
U U ? U U U
U U U U U U

U
M U, U
M U U U U U,
S U U U U
U U U U U U
U hU, hU U U U U
? UU UU U? U
UU M UU US r
, UU U U U? US
U, UUU UU U U
r U U
UU UU U U U-U U U
U U U U U S U
U U U U U
U U U
U U U UU
UU U U
UU U U U U
U U
U U? UU UU U-
U- US U U UU UU UU U U U
U hU, hU U U
U U
Q U U U U
U U U
U U U U U U U U
10

S 2014

M U
U
U U
U U U U
U S UU M
U U
UU

U U U U U
U U UU? U U U UU?
? U M U U M
U M
? U QU U UU U U
U U U U U
U U U S
U U U U U UU
U U UU U U
U U
U U CU UU U?
U U U U U UU U U
U U- U U M
U U? U U U U U UU
U U U ? M
U U U U U U U
U U U UU ()
U U U M U
U M U U
U U U U U U
U U U U U
UU U U U U S
U U U U
M U U M U U
U M U U U M

U U U U U U U U U
U U
M U U U U
U U U U
UU U U U U
UU U U U
U U U U
U U U U
U U UU U U U U U

U U U U
U, U U-U c
U U U U U U
U?
U U U U
U U U

...
S 2014

11

SU U
U
U U
- U
U U U
UU
U U . UU
UU

. 9812041570

M
U U U
U U M U U
M U
, M U
U U U U

U U, U U
U U U
-U S U U
U M U U U
U U M U U

U U U U hU,
mUU U U U
U UM U U U U U,
U , hU U UU U,
U U U U U U ,
c M hU U
U U, U U- U U

(U UU U U )

S/U 2014
#U
1. 25 S - 31 S
2. 01 U - 07 U
3. 08 U - 14 U
w. 15 U - 21 U
5. U 22 U - 28 U

M U U UU
U UU 24 U 2014 U U U
U U 22 U 2014 U U 10
U U U U-U U UU U UU
U U CU U
US

US ()
12

S 2014

M US US US US

U vx UU 2012 U
U U U U U 15
UU 2012 U
U U U U
U U U 9 U U U U UU
U U 15 U
U U U U U U
U U UU UU U
UUU U UUU
U U U U U U
U U U U U U UU
U U U U U
22 U
U U U
U U 21 U
U U U U
U 21 U 2013 UU U U
U U U U U
U U U U
UU U U


24 U 2014
( UU )U
()

UU U U U U U UU
UU U U
U -
U U U
x
U U U
U } U U
UU U U
U 1030 U U
U U U
U U U U UU U UU
U UU U U 22 U
U U U U U
UU U U
U U U ,
UU SUU U UU 23 U U
U U 330
U U U ()
UU -U
U U
U 25 U 2013 U
U U U UU
U U U MU
UU U
hU U U U U
UU US
U U U U U
U U U UU US
U U U
. 44/49
UM S UU
(UU)

Website : www.radhaswamidinod.org
Facebook: www.facebook.com/radhaswamidham
Twitter : www.twitter.com/radhaswamidinod
Youtube: www.youtube.com/radhaswamidinod

S 2014

13

UU U U UU
21.02.2014 U

M U U

U U U U U
U ,
U U U M U U
M U U UU
U, M U U U U
U U U M
U U U U hU U
U U U U M U U
U U
U U U U U
U U
U U, U-U U U, U
U U U U
14

S 2014

U U U U
U U U U U
U U, U U U
U U UU
U -
U U UU U -,
U U U , U
U S U-U U U U
U - U U U
U U, ! U U? U
U U U U, U U
U U U U U

U? U U U U
U U U U U
U U U U U U
U U U U U
U U U- U U U
U U U U U U U
U U, - U U U
U U U U ,
U U U U U U
MU U U ,
U , U! U U
U U ! U U U U
U U U U -
U U U U U U U
U U U U
U U U U ?
U U U, U UU U
U U U U U U U U
U U U
U , UU M U U M U
U , U U UU U
U? U U U U U U
U , U U U
U U U
U U U U UU, M
U U U U U U
U U U U- U U
M UU U U U
U U U U
U U U U U M
U U U U U
U M UU U U U
U U U?
U-U U U U
08

U 2014

, U U U
U, U -U U , U c U
U U U U U U
U S , , , U
U-U U U U U U U U U U
U U U U UU U
U, U U U U U
U U U U U
U U U U U U
U U UU U U U
U U U U
U U U U U U U
UU U U U U
U U U
U U U
U
U U U U U,
U U U U
U U U S
U U U, U U U U
U U
U U U U U
U , U U U
U UU U U U U U
U U U
U U U? U U
U U UU U U U U U ,
U U U U U
U U
MU U U U U U
U UU U? M U U
U U U, U
U U M U U!
S 2014

15

UU U U UU
U U M ,
, U U M
, U U ? U M U
M U U U U U, U
U U U U U, U U U,
U , U
U U U, UU U U, hU
U U hU U U U
U U, U M
U U, M U U U M
U, U
U U U U , U
U, U, U UU U, U U U
U U U, U U U UU
U U!
UU-U U, U U UU U
UU , U-U M UU
U U U U
U U , U U
, U , U U U
U U U, U
U, U U,
U U U U U
U U, U U U U U-U U U
U U U U, U
U U U, U U U U ,
U U U U, U U U
U U U U
U U U U, -
UU hU U U U, U U
U U, U UM
UU U U U
U UU U U M UU
U, UU U, U - U
16

S 2014

U U U U, U
U U U U UU Uc,
U U, U U U
, U M U U U U U
U, U U U U
U U U U U,
U U U U
U U U U U U
U U U U, U
U, U U UU U U U,
U U, U U U, U U, U
U U U U? U U
U, U U U
U U U U
U U, U U U U
U U U U Z
U U U U
U U U,
U U M U M U
MU U M U U

U U,
U U U
U U
U U U
U U
U U
U U U
- U U U
U U-U U U
U
U M U ?
MU U, MU U MU
U U U U U U U,
U U U M
U M U , U U
U U U , U?
- U, -U U, U-
U U U - ?
U U U
? U U U S U U!
- U
? - U , M
U, U, U
U -U U ,
U U- U, U UU
U, U U U UU U,
UU U, U, U CU
UU U U U UU U, U U
U N U U, U U
UU U, U UU U U Z S

U , , U U U UU
U U U
U U M US U, U
U US U U U
U UUU U U
U - U
U -
U U
UU U U U U U
U U U U U U U
U U U U U U U
U , U-, U-, -
U U U U U
, U
U U U U
U U, U U U
U U U U
U U U U U
U U U - U
U U U U-U U U U U
U? U U
S 2014

17

UU U U UU
U U U U U
U U, U MU U
U MU U U U U U
U U U U U U U
Q U U
U U U U
U U UU , S
U U UU , U U
U U U U, , ,
U-, UU- S , U
U U U
UU U, UUU
U U U U
U UU,
U, U U U U
M U , U
U,
UU U UU U U
U UU
U 1980 M U

18

S 2014

UU U U
U UU U, UU UU
U U U , UU
U U U
U U U U
U U U U
U, U
U U ,
U U U-U U U
MU U U UU U U U
U U
U U U U
U U U,
UU U U U
U, U
, U U U
U ,
, , , UU
, U U U UU U
UU U, U U U

U U U U U
U U U U U U
U U U
U U U U
U U-U U U U
U M U
U U-U U U
U , U U U
U U UU U U
UU U U, U U, U
U U U U
U U U U U U
U U U U U U!
U UU U U
U U U U U
U U U U U U
U UU U U,
U, U, U U-U
U
? M M
U U U U, S
UU U
M U U, U U UU
M U, U M ? U
U U M U U U U
U U, M U U U M U
U M U U U U, M
U U, M U U, M UU
U, M UU U U U U
U U U U , U
UU U U
U U U
U U U UU
U U UU U U, U
U, U U, U U U U

U U U, U U
U U U U,
U UU U U UU
U U U
U U CU U, C U
U U U U U
U cU
U U? U MU
U U S U U U S U U U
UU U U U U
U U UU U U U
U U U U U
U U U M U M U M M
U U U S U U U
U U
M U M
M S M U M U
U U U, U CU
U UU U
U U U UU U M
U U M M UU U U
U UU U M U
UU U? UU U U U
U U U U, U ,
U , U
U U, U U U U U UUU , U,
U, U
U U UU U,
U U
M U U U
U , U
UU , U
U UU U U U UU UU
S 2014

19

UU U U UU


MU U, MU
U, MU U,
U U
MU U UM
U U
U hU
U MU U
U
U U
U U
U U U U
, U U
U U-U U
U UU
Sc U U Sc UU U?
U U U U, U U
U U, U UU U U U U U
U U U U S U, U MU
M U U U M U U
U U
U U U U U
UUU M U U U, U
U, U U U
U US U U U
U U U , MU
U, U U
U U ? M U
U U U, UU -S
20

S 2014

U U U U,
U UU U U U U U UU U U
U M U , M
U U M U ,
U U U UU
U U U U? U U
U? U M U U U
M U M U U M U U
U U CU U U
U CU U
U U U U UU
UU U UUU , U U U,
U , U U U
U U UU, U U,
U U U, M U U U U
U U? U U
U UU U M
U U U U U
U U U MU U,
MU U, MU U, U U
MU U UM U
U U hU U
MU U U
U U U U
U U U U , U U
U U-U U U UU U
U U U MU
UM S UU UUU U U ,
MU U U U U U
U U U U U U U UU, U U ,
U U, U
U U U U UU, UM? U
U U U, U U, U UU

U U U U
U U U U UU U U UU
U U U
UU U U U U U U
U U , M UU
U U U U U
M U U U
- U U U
U U U U
U c U
U c U, U
U U U U U U
U U, U
U U U U U U
U U , U U
U M U U U U
U U U UU ,
Z , U U
U U, U U U
UU U U U U UU
U U UU U U U U
U -U U U U
-U U U U U-,
U, U U U U
U, , U-U, UU
U U U U U- UU U U
? UU U U- U
Q U U U U U
U U? U
U U U, U
U U U U U U U
U U, U
U U U U U
U U U U-U U,
U UU, U U U U

U U, U U U
U U U U U UU
U U U U, UU
U, U U U U
U US U, U U U
U U U U UU-, UU, U U
U U U U , U U
U U U U, U
U UU U U U , U-U U
M U U U U U U U
U U UU U U
U! U U
U U
! U,
U U U U US
, UU U U U
U , U U U U -
UU U UU , U
S 2014

21

UU U U UU
U U U U U UU U
U, U U U U U UU
UU U U, M U U U
U U U
U U U U U U U
U U !

U U ,
U U U U
U U QU U
UU U U U U
U U U hU U
U U U , U
U U U U
- , -
U U U U-U U
U -U U UU U
U U U U
U US
U U U U U U
U U U U U
U ? U M
, M U U
U U U U U
U U U U M
, U U? U UU
U U, U-U U U U, U-
U U U UU- U, U
M U U, M U, U , U
U U U U , U
U U U
U U U U
U U U! UU U U
U UU U U U U U
22

S 2014

U? U M U
U, U U U U U
U U U, UU U
U M U,
- U U
U U U U U U U
U U U U U
U- M U, UU U
U- M U U,
U U U U U
! M U , U
U U U U U
UU U U, M U ,
M , M U - UU
U UU , UU Q U U U U,
U U UU U U U M
M U U U M M

U U U U U U
U U U U U
U M U M
UUU U U U U, U
U CU CU U
U U U UU U U
U U U UU U U U
, UU U
U U U U
U , U U U U
U U U U U U
U U CU U U, U U U U,
U UU U U, UU U U
U U CU UU U
U U, U U U U
CU U U, UU U
U U U

UU U U U U U U
U U U U U U,
U UU U, , , UU , U
U U U UU
UU U U U U U
U U U
UU U U
U U U U, U US U ,
U, US U U
U UU U, U
U U U UU U
U U U U U,
U U MS UU U,
U U U U U
U U U U mUU,
mUU, mUU, U ,
U UU U, - U,
U UU U UU U U U
U U UU U UU ,
U UU U U
UU, UU U U,
U U, U U
U U U U U U U U U
UU U U U
U U, U U l U
U U U U U U
U U U U U U U
- U U UU M M U M
M UU U M UU U M
U U U U
U U U c
UU U U U U U
, UU U U


US

S 2014

23

M U U M U
U U , U U
UU , U U
U mUU , U U
- UU , U U
UU , U
U U, UU U, - UUU
SU U U, U
U U r U, U UU U
U S , U U
UU U , U-w UU
U U U U , U U UU
U UU UU U U
U U U U
M U-U , U
U UU U U U
US

M UU
U M , UU
M U U , U mUU
M UU UU , -UU
U U , U U
U UU , U UU
, U U U U
UU U U
U U , U -U
U , UU
U, UU U U, UU UU
U U, U U, U U- U
U
U UU U , U
U U Z SU
U M U U U U
U U U , U U UU
US

24

S 2014

UU UUmUU

M U U