Sie sind auf Seite 1von 30

Ersatzteilliste

Parts list
Untergrundpacker
Furrow Presses

VarioPack 110 DP 70

Art.-Nr.: 175 1562


07.04

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Strae 5,D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen
Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220
eMail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

Variopack 110DP70

Pos

Art.-Nr.

Artikeltext / Description

1
1
1
1
1
1

621 1736
621 1748
621 1750
621 1752
621 1754
621 1756

Reinigungsbnder
Reinigungsbnder
Reinigungsbnder
Reinigungsbnder
Reinigungsbnder
Reinigungsbnder

Cleaning tapes
Cleaning tapes
Cleaning tapes
Cleaning tapes
Cleaning tapes
Cleaning tapes

80 DP 150-180/70
110 DP 150-180/70
110 DP 170-180/70
110 DP 190-220/70
110 DP 230-260/70
110 DP 270-300/70

2
2

621 2585
621 2592

Fanggestnge hhenverstellbar
Fanggestnge hhenverstellbar

Hook linkage, adjustable


Hook linkage, adjustable

Variopack 110 1,1-2,1m (2,5)


Variopack 110 2,0-3,0m

9
10

621 3135

Lenkstange

Connecting rod

80+110 WDP/70

11

621 6305

Grundrahmen

Basic frame

Variopack 110 DP-70 A

12

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

623 9090
623 9091
623 9092
623 9093
623 9094
623 9095
623 9099
623 9100
623 9101
623 9102
623 9103
623 9104

Packerring
Packerring
Packerring
Packerring
Packerring
Packerring
Packerring
Packerring
Packerring
Packerring
Packerring
Packerring

Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel
Packer wheel

700-45-I
700-45-MI
700-45-A
700-30-I
700-30-MI
700-30-A
700-45-MI/GGG
700-30-MI/GGG
700-45-A/GGG
700-30-A/GGG
700-45-I
700-30-I

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6
6
6

640 7500
640 7501
640 7502

Schubvorrichtung
Schubvorrichtung
Schubvorrichtung

Push-linkage device
Push-linkage device
Push-linkage device

KAT2
KAT2/Z3
KAT2/Z2

25
26
27

640 8325

Gerteturm

Headstock

110 DP KAT2

28

8
8

621 2490
621 2492

Deichsel
Deichsel

Deichsel
Deichsel

Vari-AB 50x20x1810
Vari-AB 60x20x2000

29
30

Abmessung

Seite

3
4
5
6
7
8

Reinigungsbnder / Cleaning tapes


80 DP 150-180/70

621 1736

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 7334
301 5452
303 0934
301 7780
303 1012
331 5005
331 6226
459 4565
331 5035
421 1532

8
4
12
12
24
6
12
12
6
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Bgelschraube
Sechskantmutter
Gummiband
Kettenglied ungeschweit
Platte
Gummiband kpl.
Trger

Screw
Bolt
Selflocking nut
U-bolt
Nut
Rubber tape
Chain link
Plate
Rubber tape
Carrier

Abmessung
M12x35-8.8 Zn
M12x60-8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
M10/30x35 (120)
M10 DIN934-8 Zn
30x10x1580
8x35 B=35
60x6x90
30x10x1500
50x12x840

Reinigungsbnder / Cleaning tapes


110 DP 150-180/70

621 1748

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 7334
301 5452
303 0934
301 7780
303 1012
331 5005
331 6226
459 4565
331 5034
421 1532

8
4
12
2
4
1
2
2
6
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Bgelschraube
Sechskantmutter
Gummiband
Kettenglied ungeschweit
Platte
Gummiband kpl.
Trger

Screw
Bolt
Selflocking nut
U-bolt
Nut
Rubber tape
Chain link
Plate
Rubber tape
Carrier

Abmessung
M12x35-8.8 Zn
M12x60-8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
M10/30x35 (120)
M10 DIN934-8 Zn
30x10x1580
8x35 B=35
60x6x90
30x10x1480
50x12x840

Reinigungsbnder / Cleaning tapes


110 DP 170-180/70

621 1750

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 7334
301 5452
303 0934
301 7780
303 1012
331 5005
331 6226
459 4565
331 5034
421 1580

8
4
12
2
4
1
2
2
6
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Bgelschraube
Sechskantmutter
Gummiband
Kettenglied ungeschweit
Platte
Gummiband kpl.
Trger

Screw
Bolt
Selflocking nut
U-bolt
Nut
Rubber tape
Chain link
Plate
Rubber tape
Carrier

Abmessung
M12x35-8.8 Zn
M12x60-8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
M10/30x35 (120)
M10 DIN934-8 Zn
30x10x1580
8x35 B=35
60x6x90
30x10x1480
80x15x1440

Reinigungsbnder / Cleaning tapes


110 DP 190-220/70

621 1752

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

301 7334
301 5449
301 5452
303 0934
301 7780
303 1012
331 5005
331 6226
459 4565
331 5034
421 1580

4
8
4
16
2
4
1
2
2
8
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Bgelschraube
Sechskantmutter
Gummiband
Kettenglied ungeschweit
Platte
Gummiband kpl.
Trger

Screw
Bolt
Bolt
Selflocking nut
U-bolt
Nut
Rubber tape
Chain link
Plate
Rubber tape
Carrier

Abmessung
M12x35-8.8 Zn
M12x45-8.8 Zn
M12x60-8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
M10/30x35 (120)
M10 DIN934-8 Zn
30x10x1580
8x35 B=35
60x6x90
30x10x1480
80x15x1440

Reinigungsbnder / Cleaning tapes


110 DP 230-260/70

621 1754

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

301 7334
301 5449
301 5452
303 0934
301 7780
303 1012
331 5005
331 6226
459 4565
331 5034
421 1580

12
4
4
20
2
4
1
2
2
10
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Bgelschraube
Sechskantmutter
Gummiband
Kettenglied ungeschweit
Platte
Gummiband kpl.
Trger

Screw
Bolt
Bolt
Selflocking nut
U-bolt
Nut
Rubber tape
Chain link
Plate
Rubber tape
Carrier

Abmessung
M12x35-8.8 Zn
M12x45-8.8 Zn
M12x60-8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
M10/30x35 (120)
M10 DIN934-8 Zn
30x10x1580
8x35 B=35
60x6x90
30x10x1480
80x15x1440

Reinigungsbnder / Cleaning tapes


110 DP 270-300/70

621 1756

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
10

301 7334
301 5452
303 0934
301 7780
303 1012
331 5005
331 6226
331 5034
421 1580

20
4
24
2
4
1
2
12
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Bgelschraube
Sechskantmutter
Gummiband
Kettenglied ungeschweit
Gummiband kpl.
Trger

Screw
Bolt
Selflocking nut
U-bolt
Nut
Rubber tape
Chain link
Rubber tape
Carrier

Abmessung
M12x35-8.8 Zn
M12x60-8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
M10/30x35 (120)
M10 DIN934-8 Zn
30x10x1580
8x35 B=35
30x10x1480
80x15x1440

Fanggestnge hhenverstellbar / Hook linkage, adjustable


Variopack 110 1,1-2,1m (2,5)

621 2585

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

301 5407
303 0935
305 8551
309 6038
311 9302
313 8610
313 8710
315 8006
331 6244
331 8380
421 2225
421 2322
421 2323
421 2585

4
4
8
4
2
4
2
4
2
4
2
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsmutter
Federsicherung
Spannhlse
Klappstift
Poggestert
Bolzen
Niet
Kette
Malotte ohne Gewinde
Fanghaken
Schwenkgehuse
Schwenkgehuse
Schwenkarm

Screw
Selflocking nut
Securing clip
Expansion bush
Securing pin
Pin
Pin
Rivet
Chain
Shackle
Hook
Pivot housing
Pivot housing
Swinging arm

Abmessung
M16x55-8.8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
41x3
5x30-DIN1481 Chrom 8
12x60
D10x85 Zn (10x210)
BB D16x85/102 Zn
12x55 BO Zn
G8x32 12GL MN4 Zn-V
D13
50x10x1480 1,2-1,8m
D40x100/50
D40x100/50
50x20x1310

Fanggestnge hhenverstellbar / Hook linkage, adjustable


Variopack 110 2,0-3,0m

621 2592

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

301 5407
303 0935
305 8551
309 6038
311 9302
313 8610
313 8710
315 8006
331 6244
331 8380
421 2251
421 2322
421 2323
421 2592

4
4
8
4
2
4
2
4
2
4
2
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsmutter
Federsicherung
Spannhlse
Klappstift
Poggestert
Bolzen
Niet
Kette
Malotte ohne Gewinde
Fanghaken
Schwenkgehuse
Schwenkgehuse
Schwenkarm

Screw
Selflocking nut
Securing clip
Expansion bush
Securing pin
Pin
Pin
Rivet
Chain
Shackle
Hook
Pivot housing
Pivot housing
Swinging arm

10

Abmessung
M16x55-8.8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
41x3
5x30-DIN1481 Chrom 8
12x60
D10x85 Zn (10x210)
BB D16x85/102 Zn
12x55 BO Zn
G8x32 12GL MN4 Zn-V
D13
50x18x1910 1,6-3,0m
D40x100/50
D40x100/50
50x20x1810

Lenkstange / Connecting rod


80+110 WDP/70

621 3135

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

311 9565
421 3135

2
1

Artikeltext / Description
Klappstift
Lenkstange

Securing pin
Connecting rod

11

Abmessung
4,5mm
D20x1570-1870mm

Grundrahmen / Basic frame


Variopack 110 DP-70 A

621 6305

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
10
12
14
15
16
17

301 3072
303 0932
309 3339
309 6211
317 8660
319 8598
323 6348
323 7601
329 1775
421 0518
421 0682
421 5180

1
1
4
1
4
4
8
4
1
2
4
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsmutter
Spannhlse
Spannhlse
Stellring
Rillenkugellager
Schmiernippel
Filzring mit Gehuse
Flachformfeder
Achse
Nabe
Grundrahmen

Screw
Selflocking nut
Expansion bush
Expansion bush
Adjusting ring
Bearing
Grease nipple
Felt ring with housing
U-spring
Axle
Hub
Basic frame

12

Abmessung
M8x45-8.8
DIN985-NM8-8 Zn
16x80-DIN1481
12x60-DIN1481
D82,5/60x30 D16,5
6212 Z
AM10x1 DIN71412
80/110x5 AO
40x4x150-305
D60x565
D60x145 LKR 320
110/60-D

Packerring / Packer wheel


700-45-I

623 9090

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 3838
303 0935
423 9091

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

13

Abmessung
M16x60-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x125 LKR 320/45

Packerring / Packer wheel


700-45-MI

623 9091

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 4137
303 0935
423 9092

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

14

Abmessung
M16x220-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x200 LKR 320/45

Packerring / Packer wheel


700-45-A

623 9092

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 4137
303 0935
423 9091

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

15

Abmessung
M16x220-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x125 LKR 320/45

Packerring / Packer wheel


700-30-I

623 9093

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 3838
303 0935
423 9093

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

16

Abmessung
M16x60-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x125 LKR 320/30

Packerring / Packer wheel


700-30-MI

623 9094

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 4137
303 0935
423 9094

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

17

Abmessung
M16x220-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x200 LKR 320/30

Packerring / Packer wheel


700-30-A

623 9095

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 4137
303 0935
423 9093

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

18

Abmessung
M16x220-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x125 LKR 320/30

Packerring / Packer wheel


700-45-MI/GGG

623 9099

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 4137
303 0935
423 9088

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

19

Abmessung
M16x220-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x200 LKR 320/45 GGG

Packerring / Packer wheel


700-30-MI/GGG

623 9100

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 4137
303 0935
423 9090

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

20

Abmessung
M16x220-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x200 LKR 320/30 GGG

Packerring / Packer wheel


700-45-A/GGG

623 9101

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 4137
303 0935
423 9087

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

21

Abmessung
M16x220-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x125 LKR 320/45 GGG

Packerring / Packer wheel


700-30-A/GGG

623 9102

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 4137
303 0935
423 9089

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

22

Abmessung
M16x220-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x125 LKR 320/30 GGG

Packerring / Packer wheel


700-45-I

623 9103

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 3838
303 0935
423 9087

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

23

Abmessung
M16x60-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x125 LKR 320/45 GGG

Packerring / Packer wheel


700-30-I

623 9104

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 3838
303 0935
423 9089

3
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Packerring

Bolt
Selflocking nut
Packer wheel

24

Abmessung
M16x60-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
700x125 LKR 320/30 GGG

Schubvorrichtung / Push-linkage device


KAT2

640 7500

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

303 0192
305 6256
305 6257
305 8551
309 6205
309 7000
311 7634
311 8605
331 6130
313 8141
313 7812
317 6858
319 9209
323 1820
323 6348
440 7490
440 7500
440 7501
440 7502
440 7503
461 7870

2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Kronenmutter
Scheibe mit Fase
Scheibe
Federsicherung
Spannhlse
Spannhlse
Splint
Federstecker
Knotenkette
Verriegelungsbolzen
Oberlenkerbolzen
Rhrchen
Kegelrollenlager
Nilos-Ring
Schmiernippel
Achse
Turm zur Schubvorrichtung
Lenker zur Schubvorrichtung
Lenker zur Schubvorrichtung
Lenker
Schienenwelle

Castle nut
Washer
Washer
Securing clip
Expansion bush
Expansion bush
Peg
Spring pin
Chain
Locking pin
Top link pin
Tube
Bearing
Nilos ring
Grease nipple
Axle
Headstock
Link
Link
Link
Drawbar

25

Abmessung
DIN937-M24
D51/25x5
D51/25 H12x5
41x3
12x36-DIN1481
8x50-DIN1481 Chrom 8
5x40 DIN94-St Zn
5 DIN11024 Zn
D2x150
RB D16x57/150
KAT2 D25,4x156
35/28,2x20
33205.
33205 AV
AM10x1 DIN71412
D35/25x220 SW24
KAT2 SVP
LI-SVP
RE-SVP
50x30x250 1x195 D27
D40 KAT2-SVP

Schubvorrichtung / Push-linkage device


KAT2/Z3

640 7501

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

303 0192
305 6256
305 6257
305 8551
311 9302
309 7000
311 7634
311 8605
311 8610
313 8141
313 7812
317 6858
319 9209
323 1820
323 6348
331 6130
440 7490
440 7500
440 7501
440 7502
440 7503
461 7871

2
2
4
2
2
3
2
3
2
2
2
2
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Kronenmutter
Scheibe mit Fase
Scheibe
Federsicherung
Klappstift
Spannhlse
Splint
Federstecker
Federstecker
Verriegelungsbolzen
Oberlenkerbolzen
Rhrchen
Kegelrollenlager
Nilos-Ring
Schmiernippel
Knotenkette
Achse
Turm zur Schubvorrichtung
Lenker zur Schubvorrichtung
Lenker zur Schubvorrichtung
Lenker
Schienenwelle

Castle nut
Washer
Washer
Securing clip
Securing pin
Expansion bush
Peg
Spring pin
Spring pin
Locking pin
Top link pin
Tube
Bearing
Nilos ring
Grease nipple
Chain
Axle
Headstock
Link
Link
Link
Drawbar

26

Abmessung
DIN937-M24
D51/25x5
D51/25 H12x5
41x3
12x60
8x50-DIN1481 Chrom 8
5x40 DIN94-St Zn
5 DIN11024 Zn
D3,6 Zn
RB D16x57/150
KAT2 D25,4x156
35/28,2x20
33205.
33205 AV
AM10x1 DIN71412
D2x150
D35/25x220 SW24
KAT2 SVP
LI-SVP
RE-SVP
50x30x250 1x195 D27
D40 L2 Z3 SVP

Schubvorrichtung / Push-linkage device


KAT2/Z2

640 7502

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

303 0192
305 6256
305 6257
305 8551
311 9302
311 7634
311 8605
313 8141
317 6858
319 9209
323 1820
323 6348
331 6130
440 7490
440 7500
440 7501
440 7502
440 7503
461 7872
305 8560
311 8610
313 7812
313 7880

2
2
4
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Kronenmutter
Scheibe mit Fase
Scheibe
Federsicherung
Klappstift
Splint
Federstecker
Verriegelungsbolzen
Rhrchen
Kegelrollenlager
Nilos-Ring
Schmiernippel
Knotenkette
Achse
Turm zur Schubvorrichtung
Lenker zur Schubvorrichtung
Lenker zur Schubvorrichtung
Lenker
Schienenwelle
Federsicherung mit Kette
Federstecker
Oberlenkerbolzen
Oberlenkerbolzen kpl.

Castle nut
Washer
Washer
Securing clip
Securing pin
Peg
Spring pin
Locking pin
Tube
Bearing
Nilos ring
Grease nipple
Chain
Axle
Headstock
Link
Link
Link
Drawbar
Securing clip with chain
Spring pin
Top link pin
Top link pin, cpl.

27

Abmessung
DIN937-M24
D51/25x5
D51/25 H12x5
41x3
12x60
5x40 DIN94-St Zn
5 DIN11024 Zn
RB D16x57/150
35/28,2x20
33205.
33205 AV
AM10x1 DIN71412
D2x150
D35/25x220 SW24
KAT2 SVP
LI-SVP
RE-SVP
50x30x250 1x195 D27
D40 L2 Z2 SVP
D3,6/D21-460mm-Zn
D3,6 Zn
KAT2 D25,4x156
KAT2 D25,4x140

Gerteturm / Headstock
110 DP KAT2

640 8325

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

301 3774
301 3867
301 3992
303 0935
313 7812
440 1190
440 8325
461 7917
461 9870

4
2
1
7
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Oberlenkerbolzen
Strebe
Gerteturm
Schienenwelle
Klemme

Screw
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Top link pin
Support
Headstock
Drawbar
Clamp

28

Abmessung
M16x50-12.9 A=max.3mm
M16x65-8.8
M16x100-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
KAT2 D25,4x156
50x12x765
D55
D55 L2 Z2
D55x40

Deichsel / Deichsel
Vari-AB 50x20x1810

621 2490

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

305 8551
311 9302
315 8006
331 6244
331 8380
309 6038
313 8610
313 8710
421 2323
421 2592

4
1
4
2
4
2
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Federsicherung
Klappstift
Niet
Kette
Malotte ohne Gewinde
Spannhlse
Poggestert
Bolzen
Schwenkgehuse
Schwenkarm

Securing clip
Securing pin
Rivet
Chain
Shackle
Expansion bush
Pin
Pin
Pivot housing
Swinging arm

29

Abmessung
41x3
12x60
12x55 BO Zn
G8x32 12GL MN4 Zn-V
D13
5x30-DIN1481 Chrom 8
D10x85 Zn (10x210)
BB D16x85/102 Zn
D40x100/50
50x20x1810

Deichsel / Deichsel
Vari-AB 60x20x2000

621 2492

07.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7

301 3918
301 5389
303 0935
421 2201
421 2202
421 2203
421 2204

2
6
8
1
2
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Strebe
Strebe
Verbindungslasche
Strebe

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Support
Support
Connecting lashing
Support

30

Abmessung
M16x80-8.8
M16x50-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
60x20x600
60x20x2000
100x15x300
50x10x335/80